OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 01, 1886, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1886-07-01/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

NKW PUBLICATIONS.
IDE KINO'S TRKASL'RK HOUSE: A RomBnea of
Ancient K?vpt. Ry WtLDtSJS Vi ai.iotii. From
lhe German by MaKT J. BavkuHD. pp.353. W.t.
tl o i tobe ra or.
" The Rina's TD'a-uro llonso" it \ tronsferenee
of Giihorian nttd ltnisanbcy to the land of the
rhnraohs. The secret nf the entrance* of the
Ttfnstire House of Kaiiiesos f tall** into thc hands ol a
Jew. one of thc deepised rac* whos? forced hi bur ia
employed in liuildme lbs pynssMs, Tlicc is also
n fonniliiiiK pirl. reared nuning th" .lewH, tr ho
\>roveato Ik* of roy .il dsunenl in IM trtuX. ami a Sots
eloty grr.tws .mt o' ht*r adventure-. Tbs Kiryiiliau
scenery nnd amatphcre are no doubt reitrwiucid
ns t nithfnily as poutblu, runl 11-<* :iii*hiii:i. inn ele?
ni!*!.t i*. not ohtru I d. Bal ihe nnmti'i'iith c.-ntuiv
r.'fns.'.s to interest it-fcif sttoagiy in Action so far
fcriheil, and tliDiiirli tbs present story is veil vrrit
tc i U is not po-ssi.ii." tn assigD nmcii lmpoTtance
to it.
Kew Pubht_iii.il.
VKW PRINCETON REVIEW
IOU ICM HOW IlKADY.
0OMTB_t*1-li
RFfftLLriTIONS t.V CAltl.Yl.K. WITH NOTTS CON
I I UMNO HIS Hi.MIN **C. NILS, C'iAK BS
KM OT NOllTilN.
TIIK DI i av oi' art. W. J. niHniB
?lin: hUS DAT Qii -sTios*. -Men* )). C. rotter.
TDK Cl.KI.I,Y AMI TIIK '.AIM:. Ul B3TI0S. HSSSyW.
Kamain.
'j I. ODIUIN OK Mil: II \V. ("mil.
l'.KMIMM'KNt KS Ol' HfciLt-N JAlK-ON. Louis r-win
brime.
IX A Xl) A KOV ND A Dlfc-PATl H 15 IX.
tenar liar lor.
AX iP.SdDli. Flora I., f-b-w.
ii'.iTi'i-Ms. Doran, am> djcviewbi
'Iho Ilo-iie ltul'- !'.. 'ii!T.
K.iiicatioi) Dillshefere Cobbi ss
Banrru'l's ll. a tor the I'ou.ultutiul'
lic'eisn's I si. !,,,.,,.,
Jolin litttiran a.iil his Times.
Hook Notices.
MpSta n-imber :.u cents. S'A t rear.
ituui.il copeul \ alums l . 12 .m.
Oeante saul, pn-jan. on raeatpi of price by
A. C. AI'V.S! BONG -I SON,
7lt BrtMilwrar. Xiv.- York.
frances Lour.
ft
CSS1AN LITtKATUKE
TAKA. BULBA
Kv X IKO! as v QOOOIe -Uh !' >r:ralt of tbe Authur.
T.'irm. -1
a tele ef tko ruaanehe, ia whieh Ihe Balnur himself a .ie
?aaanhntttraaa that rues Seeenbea the hereto eintatta of lils
meeaten t atrwlM BMdeaf hleand wartereu toa yonder
taleeeaary, thetareela, ana yoada, tin ulta attetehea, an>i
Ike *Wy if tl.e alepnue sli si vales sn.res lefstaer la u..
lunn of til tum. anti plac-il before IBU ISeSUI m t hi BBBBl
aaotnreaajaa bs i vivi.i area nhl tatuali la beauty ihe ac
cutset tue nub.est poetry.
A \ ITAL QUESTION;,
Ol'.. WIIA I ls I.) BI DOB DI
Bt NI. uL.'.l Trili.rXi I8HKV8KT. With 1'oitr.ut ol
lae Author, iSasu si ss,
CHILDHOOD, I'.OVII IOD, YOUTH.
Rr Count LVOV X. T ILDTi ?!. With Portrait of tao Author.
r.u.u. *?.
Also by Un --acii- Autliur i
ANNA KABENlrfA,
It \al '. Uuio, $1 li.
Mi Ni. J.lt; ION.
: Baa >. fi '--?
Tor si.:, bj .ii. /'ooiise Its.
THOMAS V. ( BOWELL A CO.,
l.r / ?-ttr ll ive, New -York.___
NnilE CEN 1 L'KV MAGAZINE.
YY.MV UM OF i il.TTn.'LY NUMBER
F)tAXK I!. STOCKTON !
A Uanapeaenl aketeh _f thenntherof "The i aiiy. er Tiie
Tiitttrt" letl-dleaanerdntoaanti Beeastgianled by two .'ull?
in.o portraits. Iiy C. C. Uui-1.
ll. lins*.
' rial' wat Ki nil " h story of American life by Jaanae T.
McKay eheyleiaal Mr boweUa"a novel "The Ministers
C'ti item" ami "i nu Duaawarj a,' ? hsaioiiruartsrnliut r-outli
rm I!')*, eiiDi'iusUiitions Ut ii. e. Etamrda
ll.1.1 -I RAI I D Ali! I. I.KS.
"A Dav in Burrer -tm vi ittuen Karna.11 u.e poet a?.i Se
ria!ist. )jt Kinma LaaBBUa "ClOM twee IU Hirilni: in Am-r
Ka."teo eathunteeta p .?--- by mead eta noose vc it aud
1! nrr I'sbni LedSS "Howl .. Pisesta." hy X, H. starr.with
tn-- ena-ravin.s. aad 'Anni can lountry Dm il.tiss." hy
iii* sehayhD Vas Itaeisalaer,
TDK I.AI5.IK Q'KSll'iV.
Tiie vims or Willi i'ii Morns brieSj stat.'". I'.vt.iiii In a let?
ti i. villi eSDenal eeaanaeat; "Tha J utmr ('ursti'jn," br ?
Waatern Menutaetnrer, I i. Dar/, erer. siin a *r*tem ol
i -li .rine. ami "i Ita wo-kneea, bj a .Ni ?-..
? . amstel printer,Theodore i. Pe >inut.
Wai imi . i >?,
Wits tw-'iiv-ti?. e IliustratMU* un,', maps
" in u.e w aha t battti ,*" n anea la hheiihertatewa rt irmK
AniletaB week, by a southern voaaan ;" ngbtlns DBrtngnl
i>.-. a .ten ? rr ana,** try Beveilssj Keaasa, eaaaasnndet of
tli.vernor Moora " lectdeots at th< Ooeopat-oa of New
t sans.' bj (omssaa et Mben Katiti and " Karra
? i.- -m..?Hilt; of Sew ri' ans " l.jr tile V u.i ' 'l
jo. ..r 11 t .tv Kartoo A I'mrr.
<>) Il I.ii l_t>.\ I I Vlsi
Inclii'li; ' lYanc-ar.d Iml.i. r7una " with ma;.; "A Hom ot
thc Me.nm *fi?et "a.ll.il'ii' n wit,, a Japanese priest on
lUnit.i ai,(l Hu ?'. I'.isui i l'-llt : - linn I'r sli! -ut soclye ami
I'i?fessorOeerta P. Piebei on Christian Union": " Hie
i!_i u i i rn .ii. .sew i.n.i'.Mh linnet- of commons," br d
>i i' . pnearshy K w (.mir siduer Lamer, uu l
I'iiiabi... etc., er... i'r tn . '? ' . i ts
BOLD l.vi Kvwur.iii".
itli.
THE t'l.N'HT'V COMPANY.
rpAlNTO-TS GUIDE-BOOKS.
li sci ile- ai! yan SS, st-itioitf uiiil lli*>ort(Ou the lioites.
11.1.1'ST. IATKI. Willi W.M'.s AND WOOD Cl 1 B,
For sale al book sioies anil nee. s st sim* 1'rkc, i!."i ci BtSOaeh
ill lt tiS KIVFK 1','ii li:. Dew-Tet- tu We?t roiat,
Calfku. uouiitain- Ailnii.t, l ny, taraaeeja Sprin.*, Late
Oronet. Lakei baincla'.n Atiirmiia.ks. Mon'reai antlQuel.ee
via Hudson Uiver ?tea'iiers. Cnnt.ilns special Uta, a nf I ats.
ki I auil A't'.roi.e ai k Muiintains
I ihatooa ii.i.i'-*i i.ai __-.-s9b._s ia Ssiatsta Ban am
ei'ii rna-j- and tsoir:-, u- a
BADATOOA MIXliiiAl. A A I KI:- -DDnsllaat for their
use by Di W. Ol st iii. an. af .-a-.itt..a sj r.ncs.
m asihk HC80DTS on in lllaatteUaaai Maine to
FinrielR.
M-ll I'll K UV HKsOitTS. -I'o-ttoD to t!ie Wlitte Mt:;,
tain*, lake MeinpUrrinM*-../. Olees MtraslSlBS. Lake < Iiaiu
I las 1.1. I >a?'tr ita">tn ^. Moil * I nn.t wu.- ,. ? .
PJCKMD1 '1.\'.\MA COAL I'.Kt.l'iNS.-\>? Y..rs an.l
I'l.ila'e'pMa ta t.iistor. B"tb,rtiem. Delaware Water liap,
Mmii'ii i bunk. Stranton llarriHlmr. and WtUietaai ort.
*_?__? KAILWAV llt'I'TK.-WSW Vork to Hliata. Mat
tins olen Hod ester, 'tunktrk lia.fain, t BM tain is latte anti
N laeara Fails, v ia lie liallwav a nd bru rn lies
KKW-YUliK TO .-AKA! (JUA. B.ITALO. IMA' "*ir;.
UTA LAKE A11D K LAO A KA FALa.-t.-Ma * . vi k
i salim KK,
KhWPultT r.uCT'..- S'.-w York to llnson v>a X'e.tp. rt
an.l i ail Ki v. r. Wuu dcsc.ipi.uus of.\.-p,ri and Dana
gsii-iit ! av
Ci.NNKCTICIT RtVKD K'l'IF.-'.wViirt to tbe
W Int.- Mo mums uk S. Y. sui X. ll an.l < Baa, MUM UH.
NKWVoliKTu HUH. \ Iii ..I'll! \. DAI rf HOAD ADD
WAS-UDOTOD, Witb rmi ilea, r piiun .. ..'i.|?t,,"
I ITV OF XKW-YOilK. OeMe ?? li' ? ; ne
Pu-llc lioll.lln.s. I ust uf Heit* * ' of A ii.-' mei' |;.
Iirar.es. .tc , str?M)t DttUCtaey,
Map of X.-w York. Ac
Tn. <? bv niall SI
TAHfTuH Hu'')
;-.,.?...: SS Astor
? ??- -I- i melei
? *. h.
? - .
I, Ni* 1
YOU cu Imy .all ll*,- m.* Ope?
rent reeli.e-iin'i fro.n
ill.Mn Mill Ml.
JJes.kselier ariel Importer. 7!) Nassau ?u, ueie. eu lulim, arni
Jouii si*., opposite lu* ..in s'aint.
A flTTUT i la Invaluable to pohllr speaker*. Teat!
___!_? A AX- -_- moolala frexr.
ACTINA t*0, SS 6U* ave, ft. Y.
ff 8 ? ? ~ '. ..." '?? sa
Jn-tmrlion.
Fer Boya and Yoe__r| Men?City.
\ ?ClKCDLARtJ <>| MIK it U.s, with r.
_??
>n. rr>s- ni uii
school inn.
ItnfU.e.
lt, K.AVBET.AAWneehealBmnnn.3 'tiwi 14tt>et_ tt. V.
HAKVARJJ I'NlVi.K-HV.
Kxeaslaetlent tor adaslaaloa
V. il be bein lu New Yolk in tiie lt i linc .ex.:.i of the Y'ouo.
k-'ii* Ciirlsi.au Ar?o.iatiou, I -tatj-tuiiil at, corner ol
l ouit.'i-a.e.
On i JU' i-sDA".. 1 ll HA "t ariel !*>ATl* KDA Y,
Jul-, I. .' aim .;
lie-KiiimuK at M o', l-.es x. Ul., July 1.
'rill. I'AI.K (-nl.i.KCI.M'h SCHOOL (Boye)
A pup.r.s .'or eoll.e tcl.ii'llic achuol* budoes*.
i i'ftn**reoi -??' i-I-o. fiii? Benlpaed. *-n boarding pupa*
t.ki-u. > ut u.ar. al _b.-ti-.ui. '3 K.?. .-'.)t!esl. Now VorL
J.I..Ml. . !?: I'Uli.i.lFri. M. A^Prtuclpal.
I NlVhl.sriV ORA MM AK SCHOOL. .W
% lA'iS LreedUBl n. ur S'.ul -u. -I'.'tb year . priinarr, reun
p. .'."' i rel --.-si.*: department* Iniirurtlon tboruueta.
SI. M. Ii< HKY. "A. 1. ARIN, Frin'e N. C. lll_*f DllJCki.
W '. As.... |?laj.
ACTINA ?-*-*^ c?__^t-ea
ACTINA CO, ti HhAfA. J?. T.
Jnotmction. _
For Youri? L-flist?Oity.
MISS PEEBLE, iind MISS THOMPSON'S
KDULISn. PRKhOH vSD OBRMAN
DOARDIDd and RAT i-f Modi, F<>r. ni itl.*5.
Will re-oyea es Meatar, Octehet I. I3r . "_ ano ss las;
DTiust. Dew- Vars, .-pe lal ch ess in History. 1.1 tera to re
sail Ari. Kv.tt S'lfatitafte a*Tor.|i*d t.i those eles'rliiK to stn ly
only Music aitil tbu ._.., . ... -
\\IS6 ANNIE P.ROW.VS SCHOOL FOB
i'l lallll.s. 7K) au.l TIS I Ittli avenue.
l(c-n>>eii? i-ppteiiii>cr 30th.
MADEMOISELLE RUEL. of the lnt? seline.,
KU KL a- BROWN, *eii| r-attane her school si No.
.c. Ka?t irtiii si., i rt ween Houison aa I ."> ? ia .ives, uni nins on
tie ."-."iii ot September, 1 - ??'<
VIlss }?,. L. ROUES' school ior vr.ii!'_ Indies
1*1 andctUtdi ?> no. .u m and arie moar eiaaeee for adult*.
?r Dael' 8th-au
pROFF>S0R:iinIMAl>AMEAEI RHM o| IN
1 have removed thou V Ls from Caa)
Suth %l lo t-'i Kait tra rt. i laasea reanmed Ot-toh i i.
I.V. DIL m..i MRm, (J. II. -TAKfiNEFPS
School tor Yoiint I adlea, Twenty-Mat"! Year.
io,; i imi av ?._
rj-HE IIII-dEH AKABLK'd
R
KNiil.l*" ii i 111 Ni ii as:. DERMA**
DOAHDIDU AN'!' DAT SCHOOL,
V. ill i. ?;?? 'i -i ill in ter '-'-.
AC Pul;, sn, M.. Nen I'ui.f _ :._. X. J.
15
P_ i: vs I osTii ST.
i ll ?; i ......'- HCHOOL lui! UIRL8.
i. irvartl iTejuraion ? laos * . Do*/a*Cleaeea.
rc-rE-th Scxo.---Cit7.
fESSONS in French nt". PoTtnmiffse lan*
i en trie *. : ri :?.!*':' is- ni ii,s. i,I). , ? teaching, blstOTT, f. e.
i , a!t< lia and geometry b] ii loreign ??e'.y;
hl_i.os: n li 1 u ' a Ad ll- sf
M. 0. 1.. A., n20 W est ... tli st.. Nc-.Yuk.
K'.isical Ir.sti '.lotion.
VE\Y-E\i.LANI> CONSERVATORY OF
_.! MUSIC. Bostoa, Dena,
'i ur. LARGEST and ii bt i uri it::!'in lha wnni.Ti
lii'i liiMiirct.ii?'. .'." ? ? *? tn,:. lils leal rear. Iboronjtb In
Itnictioii in Voe . rail Instrumental Music Plano ana
i , | ?-..'..,; rr. Literature, Vreneb. Oeriian and
Italian i..n.i'u... \ in I sh Branches, Uymnaetlc* eic.
ji lion, -"? iu - i?. i ".'ii ann room with "steam Heal and
! . i .- i I'.-bi. s-r.'i tu -..'. ;?r tern i -M '. 1 ii.ii -t begins
SepiemtierO. --?'? Fer Illuatrated Calendar, srllh all Inion a
tit.u, iiitiin ss ).. i ui lt J ..il, Dlr., 1 i auk lui Sq.. Boil il, Mu*s.
For Bot-. Soxsa?Country.
DLAIR PRESBYTERIAL ACADEMT.
19 lu Ci - ie*. J.'ln i. liii.ii ronndatlon. Ena1 tah. Latin,
I'ltra. i tm li. t-i in an, Music, Dra snuff and PamUiuc Kn?
it :?.,...; I .,.:?:. bea lia-, n cation: nevi ;?* ninasium . large
ludownieni lee ratti scholarships; ir."-t
J. ii. KHl, ia Kr :'.. Principal.
I.l-l H. N. J.
For You-i** Lalist ? .ontrr.
tALMIRA COLLEGE, FOR WOMEN, offers
- -ii:,, iu r adi uii.i-' i In Ce n> ge i.< lectlc ai il Hrejiaral. rv
i..u.rt-f of "Study, arni leo rn Music and Art Heated by
r nth sn elevator. Charge* an nuuaualiy
1.. ,i rate, *- ii ? ii i i .i aioene to
IUV. A. IV. CoWLl 8, I) I>- 1'ris't, Elmira, N. Y,
RUTGERS li.l.M.K COLLEGE reopoos
(sept* -',,-' ',:,! .-!.. bavin ? ri
Hall, ti lt., president of tiie noam of Trna
i. cs. Aedrea* tbe College. _
1JYE SEMINAkY, kv.', .N?u-Y<?r,\.
IL | I ' ;i il - u '
Mrs. s. ,r. LIFK.
'?*rpilK ELMS? Siiri:i_.i-ll, Mi**"-'.?Family,
A linvsn 1 \1 n. ? ? i . .1 >:' I .-. t fiiuar/. Aciel.tioi**
lltSdrt BI'i lt't-i'i.i' ". '? i'oi:rr"i.
Xl 1- |Mull;,ii,l.tM!'.\l.l,l'.i:.Li:ilHi_
WHEATON FEMALE SEMIS -Ri
" elli ea j-i ar Berti ir iel 9 Flea
i.i-.ri'- . oiiservatorv and faittneis ri
lustruci on, i. ii ol ii une iiidueneei r-en ? loi elrcalai to
X I.-.-s A. !.. -- l.-b N i ' '.\, li... pal,
ff Ol I ???,, M.'.* .
I
^OUNG LADIES' SEMINARY
1 i:' ? ! i'' i. 11. IS*. I.
131) t i AR
Address
1 . CH SN in.'-.i'. D. D,
In -ni. M.
?w?>?";* .-A'-1 MOUN r HOPE LADIES1 SEM
'J?"me*.3\J mnry. Musle and Art eura
i ;u ry?? rsm. Ken Ya. ..
Fer Boys -nil Youri? Men?Country.
\ BOARDING SCHOOL FOR iOL'NG MEN
_\ AM) BOYS,
M I D!A Alfi'!. ?' V. - SDI *.. PENN
Fonr ii:iita'ii ii en tuturi ii) au.' pre pal il 11
...n. ??- i nai-ciMM i.-'.'-i ? '. sa
!?; -ua: j. ular school yeal opens September H. Ad
SWITHIN U. hHOItl I.I DOE, A M,
(Ham ito*. M< .,i. i' ' ?
BoRdT.NTCWN N..I. MILITARY 1N8T1
titi. 1 rr*, stet ie i r<_li ? ?. -. ? ut ll r ree olor i ntl
i.un boan ss Systematized stndy, rooimoi sense leac.h
,i I-', Near Ire ted louiuiatie-Fs loe.ki <1 atti i I) ealllij locution.
laen i ,'iki ? :.i-. Audre** Kev I". II. LANDON. A. M
1 mu ,i al, I. .ni. niu-.ti N. J._
1>(.) .s and JTOUNG MEN pnvntflv Hf."*
I* CoUefre, l ondit .oneil eu ri i-teil ii.r..ll..stie cached
ilium.c. oi winter. P. hui i .*) an, r-iockbi m?p, SJ* .
pAMP HARVARD, the summer cainn foi
V/' ronna boya, ls the snbteet ol nu Illa I ela in
-st Nicholas''lol Jnue. liijth--t i I i . , I : llur.
adiiress J. h. .n i' if I. , t'am'urtiiKo. Mae*.
/*l\'l!,. .VihCHAMrM. AND MINING BN
V; oiNKERl.NO a) the n.---.i;u- Poiyteehnie Insulate,
Troy, N. 1 The il.lest euaioi mn: s hool ia Amencs
it ? u be (ins -' ur ml ii. I'he ll ' I foi - i mt si ns i
irs- oi t'.e i'i' lillie* Ior tb. p silt) .on. reatA lilli Un-li
j. u.. also com i ul -i i..v, i uuiroiDciira. expenses ki
DAVID M. < I!- NK
i ireetor.
IJuTmwood school for nov**.?ai Min
_ . i, ,t 11 n. (attila nl< ate vnioTiiiBatein tl
: it r ei ? of their iona mil do nell t? Molli iv th. adi
el,.:.,liv r;.i? ail..k.i. Ai.i.i.m ll.-' -- ii il HO WK, u.i.
PORT lill.I. SCHOOL (for li.?vs,.
1 sc. vni rear; - iii v.
JAMKs DA ll if K iJ-.l . Hi .1 I".;.-:- r * .iu.ii,,:..:.'i:j. N V.
..!.. foi rollece. ?Ikbiu. io coup ? il.tii i>rep.m
lion, iniii-..
ARV ABD UNIVERSITY.
ll
LA'.V'tNCK SCIENTIFIC BrnOOf*
e wire** la li )l I n Sm ei lng, < b iul*i ,. N*
Matbeuiattc' *na Pb]
Fi r lunn aleta addreaa tba
DEAS OF 'lill-. i..',tt!,I.Mi M il.Mli! SCHOOL
i;aiiibi -
IJ10HLAND MILITARY ACADEMY, "
ll Worcester, Mass. Hist ye ai ? as sept. J. . -> i.
c. li Mi.i't a i.i, a. m.. *u ' in il u i at.
I I KM i's I 1' M) INSTITUTE - A Roardin*.
sa - .: im iiovs. at Uenpatead, Lona is:.iini. N. V.
Sr M.Vu.t, tn HOOL.
fro n Ji "?'? I i t" si pie ml ii yonr
bep teni bur '"'? I-*1' ' stnlogiii ? i appl ition.
IOHN C. OREEN siiiiidI, OF MiK.M'l.,
rt CX)1 I.: .ii. ?>1 M-.W JEK8I S
Plil.NCI.'IoN. NI ?-') :Ii.-I.Y.
tu ?ii: ir lonr-rear eonraee a* follow* i. lo i Acirt-c ot
Bachelor of i i sli clive o .urs.-s
in i iiftni?iry. in-.i.t-.c. i.ii',, ? anil I'bvaua.
1 .. hoi tlir c.> _ r- ,,' i ii ,i i ? ? ... i| ilea nie
Banal p ofe-M.j'i <i studies, ic,",'? itioiiso r trie ij lo the
Ans. Pen ni ..| ate natrurtton in riiitlu.r Mathenian.*,
<bi-:iiih..-s, sn ,i ia*:ai um! AppHeel ? iieinistrv snd aaaavinr,
UUrmy. I'livnts. iain! "astrouoiuv. ntraneeexa-niuati.iiia
i-ei.i tooee I* soil 16 Irs* I ol suecial i ii ? * .. ul ol bi r
int',nna! .nn apply to the i ..ile-.- I rc.i 'i I
MITi'HI.l.l/s .TOYS' SCHOOL, Rillmra,
Maaa.. IM nill-s from lioston ind e miles rn-en Lowell,
on the Boat'in and Lowell Kaiir.i_e< aatrlctly selie! tamil?
tohoo tor bojr* from 7 to 19 inc ii ?? lal) lei mmencei
l.stu Hepteuiber. neudloroin uarto
IL UHlii 111 LL, A.M . rniu ipnl.
p EDDIE INS i 111'I !?:, lii.iit.i.....-i. N. .1.
1 nan j., jiu., aymnaaium, exi rt it sui ii a, Bneappa
ratus I'tounni'ii. collerea n-t.iv our riaeiusi sou ceri ii
cato. $._.. per jr ear, lt. t j ita uitfeKM:. Pt D? Pnn.
PENNSYLVANIA MILITARY ACADEMY"
A. (iiester. (.uii I.in',ii is, 'iiejtif.li Instrurticn, A
NlIJ'lAltl lljj.li'.l. I ivil >tarin.e r i ,-. (iiinistrj,
Clauisics. l.nsrislu lol.. .NJ L 1 ll I (j. Ii \ a ll I ii-miIi nt,
PEEK8KILL, N. \.. ACADEMY.
I "DIM RH .-' II""! .
Ail.lr-s* B. F. UV AIT. 'illicit...! _
POUGHKEEPSIE. N. V.-Military Institute.
1 MuO. iscnri f. r i ircnlnrs.
_ltr. r. B WAi.Rlxq. Prinelpal.
pIVERVIEW ACADEMY,
POTJO lllii-KI'SilK, N. V.
Preyeree for Colleee ami ike Oovornaenl Aendnmlena fer
i.usiue-s ami sm ai relaUo.it rboroagb Military inatmo
non. spriiiitiieKl CaOel nm- -.
I'lM.l'.i.al SM KN. Principals.
HECTORY SCHOOL, llaniden. Conn.?For
baye SSooaad SASO, Rome tndnenrea and comiorte
tlioriniu'li school system exlens.vp vi,,iiiiis, (J liiiiiisiiiin,
boat hoQse, eu_ for circular adoress
i.ev. li. 1- l.Vl.li! si, lim .r.
REV. J. H. CONVERSE'S IIdiih- School for
ten boys at Ne w-HaiiDuira'li on tba Hu.ls..n Ul. 'i
preparation lor ciln-.e vmUi eau ul uvci?i f lualin,
niannrrs Hiui mor.i.* Kelara le Diaeey H i. roi.er.
ROCKLAND COLLEGE?NY Af K-ON-THE
Hi'Ds)'- Pteperetary anti i.usiness tor .inticni.ii.
arailnaiiui; om*.- for ladles twelve tia. I.eir. i mci at
any niue. Send foi cai-iuifiie.
M'. H. I'.AMS'J'KI'.. A. M., rriucil.l.
CUMMER .SC II 001 a,
O At Hu. lilac In country.
j. iiAsiii.ni i h, a. ii., Naw-nrnnawick, S.J,
SIG EAR'S PREPARATORY SCHOOL,
j*.EU )!I'KO, I*. Y. For clieuljrs. Ac. a<l_r.*?s
IIKMlY W. hliiLAi , M. A. tVaiej, l'ni)Clp*l._
WESLEYAN ACADEMY.
One ot the balfSeaea I esl Aeaeleinir aud .'laaslcal
scfn.u.s in Nen- l.nif ami. I lie i,at uc-nt ul B01 la sdvaoo*
will coi esr orftiu.iir tun iou ultu boord lor tali lei tn I .e-.-mimic
t-eptemt.er 1 s,.;ul la,r eet*lo_ue te
Kev. u. M. Kl i.i i.e. I'm,c.pal. IS'iiSr-liaii', Maes.
Miscellaneous.
TWO dp THREE youan- AMERICAN'S ili-nir
1 itK to leiirn Hi. ix luiau Inn-liane Mill he receive | in a
private i ..-ii.lv reaidiuir lu tin- hiiest part o! Ham! ur_ lu
tint einenls oOeteV. aie sli all rac I vr n, nu willi ail toiulon-.
1 luii-i la lilies for yarli ana; and ona..nc. lieut )??atifftl
Terui* i>-?s .iiaole. Aittiicss i*jtaiu fi j.n'K i.i. r.. care of
I'HKLPb UlUif. A- io. .i.i llro.).|??y.
?Icacbcrg.
A -REST TEACHERS, Tvtotl .'iml Oi.vi-rn
? e**e* *upplle.l without e harire. Tr AURKHfl icpi?tero4
(ree. Maur vacancie*. lunn tor stamp, lt. k. k \ i ii s ,
_ Alonnai, e. Iuhj. bereen, I wtsiMih *i., .*.. v.
AMERICAN AM) FOREIGN TEACHERS
Ai.l Ni V *npplie* I'l.if.-asor*. Tea. lirra, liner*, lie*.
eui rn*. M., I.'lo.ir.i's, S.liObjil alni I alli.iu-_. At,ula ti
ki I.e. il. J *i i.i M. t 1 Ll'iS, i.i tulon -nu.are.
LMVE PRINCIPALS \\ AM ED lor public
1 BClinole. ealaries fiurn ll". ? I..*! '.' H. _'. lt h I. li ii
16 Astor 1'iace, .New-luil. C.'uiou Teeehrrs" Afeucv.
HHE.-iSfc'iS 'l'en<'li<*rh' Ai-i-ncy n-tnovi-d io
* Iii: 17tbet. I'loirhMiis. i.aihrn. rec oin Blended to
achool* and lauulaaa. tarclui a..vice m vhoice ..' beti aciauole
I ADY ORA WINO IEACHEH Wi. nt ed f?r
1- cit) public achool*. xttOKi W, lt. Ki.itu. io Astor place.
v men Teachers Af enif.
1-EIVA IE 'H'Ti'li.- Wiinl'i! i. position BS
private Hitor hr rrsrliiMe or * ie *.lin,T olIe;e, rx.-, ileiit
rc.'erruees. Ail.ln ?*-, I* li., I r.oi'.rn Oder,
CCHIRMK'iMK)i:NS'le*;..*!iois' \ -, ... -Ol.l
O eat au ' Les! ki,own m Colled M.it--f ) rtabAahod li'?
J. W s( IIRHKKHHUR.S A CL. 7 Hst 1 Uh si., N. Y
rri'-\( I1ER.-A hitrhlyednrsted vonni: (Jor
I mau Indy e. ,ii,ts peehtcB -liar n i v r.liuii. r.'erinnn,
ir'tuli i ncii'-h ii uti, in'.,t nt Adnreai
li- il ll! K. Tritium- l.r*' e'i. 1 "i'l -Uh ave.
rpfiE DNfON TEACHERS'AGENC. supplies
A schools witu Ie ficlif* t, te ur ar rs willi r)??':l<>n*.
th h. Ki- it ir. in Afdor-idnee, n. y.
W'uMA.'Cif EXCHANGE TEACHERS' BU
II lt KAU tlur 11!,. ?. >e> . tnj'iii .-? Professors. Teerhetn,
Roverneese*, itusirians, Heuackec-prre, t'onpentona, ?-t... lo
roiiears. sehi ? a slue n. >_).????, ??!*. glenacre
eben snd t'opvisto to I nsw*- "rm*.
Ul*. A. I. (I l.Y M.. .'J!' :tl.-ire.. .N". ?? *. url. ''Itv.
finoneffi.
EA3T TENNESSEE, VIRGBHIA AND
GEORGIA RA!LR0AD.
NOTICE
A arete! >!y to i>rr!!ni '.'? nt nie aajroiiiiwii ol reoT.in!?niion
i'll!.' 1 V I.Idhi iii, , n>or.ii RSllnSd ' t u
peny. nette* k befebt flvea to tn* solder* el ike r>]>tr_i
Trust Company cemflcalee laaoed In lien o Heat Teni
Virnini . ,i honda Clnetnnetl and (toora .
divisional honda, sui EastTenoeeaee, VlrjlnlaandQeorfle
t'i bi Binna, and the overdue toupeni tnereen, Ikal Keera win
lie 3 BM-i Sins -I I'r ?'!!.. ..f !!????? .11 t' I I .1 ?' I uinpinv ' I.V
rn nw or .r WK, ISMS, nt I'd .rd ..?'_ ?eas. te
Seeurnnte Ike fret r_?ar-.t af streeton aa* tn* m * eoaayanyi
smti beerri la itoeeiai af HU an USi bs nnej-ee,
ii' yolla vii: i-t- reen Inst IS o'clock seen to le'eloek
p. m.
Mi" Ira-iffi-r Vim* ol lal 1. infinites ss 111 lac cle-geit on
ju. .!, lesa.
Hy order ot th* comm!id ?*. T. P. OlaCOTT, chairmati.
New york, Inn* -, '.--?';
to thc ??Men of thc ?trtgagc B_:j_s
of (.sc Wabash, St Louis anil Paci?
fic Raliway ('omp..iiy. East of
(hp _fis.___.ppi1 Kii cr.
Ten ere hereby Invited to ellene e Bteetinn le be setd ks
ltooui .No j. ->-:,i-r.ni-1. iu Boildlor, No BS Broadway, New
York.onTbnredav, Joli -. bi < rOe'.leekP as., lo consniei
theprupo iiionsreceotl) flsadabytba Porehaaiiin Coe__iittee
!? 1 -i n .ii. i,.ni ot mi. r. st, rte. uiui io ;:... mu m tne
aa aa moy n i bi adi i tabli iiu.iit tba rtrraantani ? ?
QI OBOE I'. MORO IB, II. A. V. POUT,
.l.*.s n. t . i ?. *, : . BA-I'I_& S 1 Mis,
1 ". Iii DH.IM \\ ii! 1 r.li'il'.- ? .
HO 'IA. Ml I.Jll.l.W .*. 1 it., III.MIV V. POOH,
1). tl ll.". . Al.l.N. M. Will 1 E,
m ir.Ti as, .tu'ie :<t\ is-t-i.
East Tennessee, Virginia anJ Georgia
Railroad Company,
.Nil. 1" WAI.I..-T., MCW.YOKK.
l!i>N!? OT rn ir 1 .. - 1' i'i.s vi ->s! ?' k ID OKORO IA
BA1LHO \ii 1 "M I'a N't istate 1 ndorseili, lue May
aud booda ol (hi KA ST IK. M.-- 1. CM) MRni.N I a
??.M 1 ..-ADO ' u i' \.\ *. mate 1 inlor*c 1 ,Julv 1. ISSd. will
, inly at the oflico ol 'in-n. Maitland. Pbeipi
.'; ' ii. Ho ii. Kxcuaugi , 1 York.
.1 ?? .*.'-,-1 ?:. ;ar,r.^
PUBLIC SALE
SCHOOL BOX! 8.
The Board o' r>'iir?'!t.ii rf the Oxforil Villa** w Ibool Ol*
11 ? t, of oxford, nm. 1 * mi:.!'., 1 ?;,! ? -ni sell ?i Public Auc?
tion to tba hlgt.ee! hut iel, e.u
MON DAI, .n:i.'. 19, : io.
at 4 o'clock Id the 1 lernoon, al thc door of Ibe Clerk' Office
fi the iu>. id ol 1 '.u miwul Ibi ni Ii ? ' '-- :'?? ? ? -' r.
tnci. lu thc 1 tu.uv ti lintier, state ol 1 >blo,
*_ KK) WORTH OF SCUOOL BONDS,
1" oonda te I
hi il',ol-. 1 l.j.N',; BO'fDS.
- ? ? lion ol *r.i'"' oo each i two
bom . for a perial ot I ? ? ? a ?. and
... 1.ir, ol lu 1 1 1 Lt
1. .ru pay*. ? semi id mall)
1 1 mi' reel ,:n able i? the I u -t N itu
??..-:'
eale* lb" ????? aiad ew.asi i.itrrert.
bondi v. 1 1,1. 1 cuilv lo delivery and will be d*llvei .1 :,r rhe
Clerk's OIL cc il 1 - board elf i ,.ut ... .oi. o: Oxlufd, OHIO,
..lu 11 tba nioney sinai Ire pskL
Inti reat < .a - an attm bed to 1
Tho-* bom ? i n aerordaoi e
? Mm - ut ibe devised M 'lui of ll Stat* of Ol o.
ii..niii.<i. il t. spevt!.-! ii i'.r-.-l, '-i. ?;? ?: ui ?? .., ul. iei,.l n> |iiir. |
? ll Ot lue i ..ur . ul ,..,||. a lui, .if
Ihe Oxford Villas* -chu li . Incl un tl on. I* Mn. 2 ? D.
! Ml, ? i bdiii ii. mon u; he revel.iii io I n u taxi s
. i lu .loni', or
ixf I I
? ... .1 lol il ai pm u i-i ami lu?
lu ..? t ut Kl. i. Iii.
iiy Bidet al ?! a Beard el i dneatioa.
\* ii.i.'a.-j j. pi m;*.r>,
At'est: : t.dueation.
WOTS^E.
?
'i ba pi h i '? to all sba eboldrr* I < l mo
ir ii, Hallway Company, on tbe dib ilay mt I alf, im-.ii,
j Of p_l ICiP !?''. '*!'? '.nit iii I nirii-i.l ot poi
..;? siu.-s and r.outis ol n- Snbnrbaa KapM I
..- fro u tit ? Sew J . i . u
? , ..,. iin,it 11 .in ti i i.- . un-im. ;i et af peri af tba i
i Hoe* or Um .-iron bal ' 'one* ir.
i m.-ii ol s:iui stocku.i.i u - i tana ??! nr-i-i- ? t of at I
ibnr iiin ? ini' * ? ? levee per cent of li
ines ni itu- m? '"'nt Batllwei L'oapany, ami aa aqaal
u ,. ni a -a bon - ' ;:,? enbni i ).By, ;??
; i ?
1 oe an *< 'i'" tee lo nol
?. ?! |. ? t J ul w, i ?,- . in rrritlay. *i .t, ia ??
If ron wiso to amil ouraeii a ibis pi .
bel perticnlan caa tv o.taini i npoo application tn
:--)l'-.l.
I. J. -I.' - I"M.
Tl v.-.i'n. i -. Room SS, .s. n *? arks
That alocknoirt-jro asnv avail of tua ab ? >asentlaneil prrri
line tile book! ad ill " sli war I 1111 [ i a ? i.- (LOW
ror the c.isu .lid i.-iii I July I, sntl uliit-'i are io re- !
openenJnly.j artllcloeceyaln os Jun o and tveyan "u
Juli -I.
iii arda r ol Hi lin .mi of Din <
li. Vi. M, M i l.l.l AM-. Ita* . :.
Nev.Yolk, .lune'Jil, aSSd,_
'pill: COMMIT IKE POH THE Ki.- KGAN
1 1/ A I io* Of 1 m.
...in.ii.i. '.ui-1 ik and i":I-.ii,'j?!iia
Itaiiruatl Company.
Notice is bereby gtvantotfe* holders ot securities .t u,.
I'uOaOo. New.York nail J'hlindcipbn liuiiioa.l louiiianr ttiut
.,? in wr.icti _**T ?'?"*< 'iee Jilli parties to lUo rcoigaul
/.anon avr>M.ujcu; itate-'l KLilli AiiV lu. ll_*S, i- BBtcnded
tu.ii'LV IS, in-ti. m ler welch date aid enltl 'uri', ar Botte*
?i.e-niue will only be reeetvad al Hm Beek ef New-Tork,
n. it a., here end nt Um ii.it.uy Inaenuiee, Trna! and sala
IU'lMlSlI I ll. Ill I'i ll.l'i -tji'l .1 11,'O.J III. |, n Pl' ut ill 1 J.r.- i flit
ol its iv.' reinenpao tn etnas aini - yes .cut ??? tin n
bea t.iiic ni' n nu- lu'iius.
i;.i i,n.. I ol lin- ron.i,
A. .MIK! If.-,., -,rT.
Hew-Terk, June- 14,
TO TIIK HO.M1 AM) MIM K IIOI.DKK- Of TIIK
TKV*.** AMI PACUTl. AM)TIIKM.\\-OKI.i;.*a.N
1'At 1KH KAII.\VA-*s.
The nniirrsiirnet! Cneneltte* id Benraenlsntten .'uty ap
K'Hiieu iorepieaent ali ilk tests, iisve aoaiutiaous i aeoptod
tUc jalsn u. reoTl"_ii.i.ttl'.ii o.j.l.l IOU > I'SWi Ol a., ,:. ..
uioi tatuj/i-s .uijt.ii;-. ii) lue circular thia elav leaaad. aod rs
tim i vuu t->.l.|>osii > um tu>a_ia** un oi '..Imf nu- ,',i.,,.,i
01 Inly, ISSH, siiljjecl tnc-relo with tim Kartiier-' I ujii mci
Trssi ' otnpauy ol th.- city ol New-York, receiving m ei
ebkiife negotiable cerilflcaiea therefor, such i.-, >?_it uni rc
ceipi lo oe leaerded eeeqoivalen) io sikiiiih; sn n^recm-ni tm
I.- atu.it in i ? t.r.i..n.. Kith Ute iusn huliiniirt'il oopte*
of wm. h p an SOO agr.-i in. nt ian lu- kail oa S| alli atina al .'ie
co...pan) * ..Iii.e. Nu .1' ?? I iiiiittj)'. Ol lo UM 1-Huns' l.o_u
a-iil l ii.si ('.ii.li. my. 2Uandtl'J Wiiliam-at, New Vork.
ai tn. expiration of tbe above period, wouln tbe co*
lisv, l>.'i-ii p.s.ni in pu^si -si,,ii ol ii runMun,nz latrrcel In th ?
sis un mes ii.tiiu ti. H wilt at anea peaceee te esnent* Uta BJna
Ltup_a*d.
Miou.d. however, sui noe Ol BK rr ot I'u '? lereet* . oi i , rm tl
have felled tba* to ytve tb* coemlti.wal .i ikea n
?i,t-iHM- sceuDll.s. lints' of sm I. .;.,.-i.i i.,- in itu s ,s ' iii,
been eo deposited irill oe returned t<. lb* leapertlvsdepoal
t,,r- nj. lit' Illulia SI... .SM . Jialuui ot Hu i.e..,| .
nu.si.s issusi berefoi _? pi .>...?? i m .sani aaraeaanti
I br comuil'.-e is rein. Ililli, i.Iii,?,M I i llesUtB*tS f - M '
tln.? for Hf eie. u lee <>) tins plan lie. ause lt is ...! vise r tliat
? iar_- pu.i.'.'. u' t"' 't-i on-: n.* s., >n aloaad te eeera>
non* unless oiiisi.!?? fuiuls are pi os ii-.i t .1 r.-i> urn, sa 1 run if
eaiiii"! O'- eroveied mia suirt, onliJ the Bneeee* ul ii>e pnui
o*reorgi)iii_H"" he ..*sur.siL
HawoTork. May IS. le S
I. J. tVlffTAK. < helrei.iu.
1.KW !"*> il A..
C. K. *f trr_l?l.l K,
lt. K. MW tl) ll Kit, ?_,_.l?,.
JOIIV 'I IKl.li!.. l_-SBBB___*e>
XA. ll. Vt I--nib,
JOHA I.nw llt.lt \l I I -ll I
_ joii> n iii r? UlNetoN, I
E18TTENNthrfEK.VIK0LNlA4.UE0BGlA
1:. ll. 1 o 1'uhte lo snits, rt v mi luiiiuioeaeu pu lein tl
kiois anil im ulm in.i.iui."..|tui by
1. li. j-ON.>-X*--_:a_ _____
.financial. _
lilE IBUME TRUST CO*,
IO WALT. BT-UBrT.
CAPITA!., - f_*,OOO,000
DIItECTOUS.
Uuil > '.!<*" '.. Pre. I-A
Jf-i T.Tit*,S.t. H-sry K E/*.?,V.?. Ww LIsntf-Jiiie'r'rJ.R
B?r.r.? 1. laribul Heard F. aYrmloV. T.iljsm li S-V-_.
IBBTC ?hbbbb- Tkiay Msitlinl. A. L. Nani*.
Ri BBi "st**. !?? S. Exit-- Sirrriltu IlT-ty.
lanyl Utmaan. ttij'nlJtx \ f, JUddr/k.
|rj fM-St l_k_l Reid. Joha J. kt-Coot.
Scrrra Gr-*a. fr-i L. Inna. EWt B. S<mr_.
Jcti V. Haater. I RiB-siea Robb. MvirJ I. Qnint-rt
J. t*. "kui-o. VT rn. H. S'.oaie.
t> nrL. RiTt R -HirJ Irr.n, Jr. Jun "i Stokes.
Ti-r.ts T. Kirk**- Ima 'JT. il'isnderr. Varna l-kenssa
?B I MOM, Srcy and Treu.
INTER EST ALLOWED ON DEPOSITS._
Um nf
nnWmaa YOU CAN
9&t\j SECURE ONE
AU3T, VIENNA CITY GOVT BOND,
IHHCBOP IW I.
tl r licit reelemptlon or whirl) take, pines
TO-DAY, JULY 1ST.
Every bond i,nrt!r',i'ni**.i In FOUR HKIIK VITinNS
WM .1,1.. until ench uiui rierr bond ls reeleenie',
Mittinlerner ar easnllnr premlnm. Kvnry bond >ll,*fT
h.- ). ,1. e-i.e-.l nilli one ul lin tollu.- lui; prrillium-i, AM
TIlEUt Alli: NO Ill.tMv-1
i'u minni - Florins. Ela.rina.
4 a -.'.I'.ii'i) ? seii'.i'ini
4 a 211.000 ? *?".' 00
I a Mi)) ? 'j. rn ii
?2? a 1,001) ? '.'O'od
I e a '.*") ? 12.000
Mao a 140 - TIB.mmi
Trott her ri.'i'.o premmms, amonctlns ,0 1.64S.MM)
u I ? ?!?? iv ut ntl I.rb) of us 111* ll tV milli ll I*, ll.,
la mil) led to thc whole premiuai tbet saar be drawn tbero
ri fr. n a.r'ert snit In ll 7 ''f-Tl.n I'D I.RTTRRM
ind Inrlnsinr S*. will seenre oas ol three bonds for the noni
a i. ?? |,nun i',,:. c.- pie ? .i'.i. in ii.t hi j InstalmeaU. for
. irs or any other inforuaMtee anti on er nddreea
INTERNATIONAL BANKING GO.,
Hill ! iillon-st., .or. Itroiielif ny. Nett ? Yolk Cily.
I.- 1 A!'i I-1II1) IN 1*71.
tl VT WANT TO BUY OB SHU. ANY "
I ,?,-,,,, n,lA on -TO-KH er itovn.-t,
xiii:, ta teleeraob to, arotl for or call on.
ll. kv. ito.-i.:-. ii vi, M.
?'O I.ii li i'l..-.uni ). Nev^ ore, __ __
Ni 11 ii r tn depositors of Income bonds snd to
'.? !iu ii > i.i theil . -si ?? n ii'ii te on the i om mon un.l
pre i H. ??! sr ? ks ?.( ila * !.4fl It-nil--.-?. \'lr.")iri anil liesir.ia
Kali rood i rmpany oo or 1. Ipril 1*7 loSd.
tl paniea to avail I hernani ve* of tiie option eic. -i io snit.
acrlbe pro reta for aneb part of t'.e new eeenn'i s air.M-iie.i
u: ii r ihe p .ii lo tii? t.ri-?em looa a hondbo Sera, and ure
.'iir,-.! .; i r rom ino i stockho der* rostjectivelv. sr..) aol taken
i, brm mnsl intifj the eomrnittoe in wiitin, of their iiitee.
?i.'i .,! before '"ii 8 ? I**-*'!.
iiiaiis Forms ia i- I.buln 'l -ir lha i 'eatrel Trust ( o'npnny
of Mw \;:k.
VI in ll -I-. AND REOROAN17ATION COMMIT'
111! Ol 1 Hr. Kiri 1 I'l: NV . VA. AK DOA. lt. I- C >.
Bl i'. p. ol,' ul .. rliairniaiL
Ni".r york, fi bo ia, l?*6.
?TENNEStSKE S EH LE.ME XT COUPONS.
TE1
arable in NaahvUle Jule :, bought st '".ik. or
"OUR ACTINA BATTERY"
bm pr.Vi-1 a bl. saint? to all who have rued lt
se .'.tb-ave, M 1.
Danker- an- Crokers.
P. W. GSLLfiUOET & CO.,
BA.*II?I-Bb-i
co-l-u__ci___ pater, stocks and bonds,
VM7KI) HANK llt-'ILDlNO.
VeU-ST, COBNEB BBOADWAY.
rr. rm ir, Jr.. sewyoek.
kirri.!. i N. \. Block F.-.irh?n.e.
Dimbcnb SCoticce.
BOWTBT S i\ lu,- lif.'K,
Ni >*. V ian, Jun' 1 l, ISStl.
A SEMI-ANNUAL DIVIDEND, al Hm rata
? ?r lui f| IT" i KN i'p. I ii: r ifl :i. u:i ul sn;.is of FiVI-i
ii''!.!.. 11; ?, .nu! upward, nnd nol exceeding rbree Tbeneand
Uoliara, ?? li i iball bav? bveS deposit i al laeel three
nullities un tbe I'l ll-I' (JAY OF JUL. N'KXT, will lie Bl- I
lowed to tbe De poid tora. and will be pryable oe ami after
MOXi?AY. Jl'L"i ii). 1886, "i ii-? ur: nt ?? nilli thc prov.3.
loosof thc lil-1.:.i*. ..
. ??
i ,'AV vim U" " '1>. 1'), ltd. in
III.IUD. ?*? ruin',
"tl ii HEM :? '. NN I il. I l\ iii Nit.
1-, ::i iaa - i*. iv * -ssiin hun. 1
'U...I Haiti asa st., >
N: 'i 'a 1 in, i an, -' '. .--*'. X
i N 1 I RE ? I has be.ii .I.h. .I ior tbe three
* ?? 11 six ip mi'is ni'iin : .(nu'-'.) i-i nun 1 all account*
llh'i ;?'. 1 '! . 1 ea lu* rbi ? ii tii..rs. i.r tiie
1 ii u'-.s: a \ '. n . .- \ : ' ? - . i |. ? .m.iu.,1.
pavab ? .ni"' Ju., in 1--'. u I. li M il. rfL ti n.
1 ii lill : v v- Ul 1 b ?, President^
NOTICE.?-A 'liv iii.-ml .1 I ni i-11111 upon the
1.. ital -1 I of the i'.v l l-.H.HO-t AN I (ll DisON
1:1 vi. u tll.iiu *. ii ? 0-ii' *. . 1 aili ie p ??! lol] . 1 ? ?
ai tin* oi ?... ..I 1 in ... .1- 1..4 uni.i'ib ? una Macblue wores.
No. .1 1 scnaiige-plate Ncw-Vo k Citv.
KOMI rn lui I rs, i'n eau r.
Ni) I ICE.?-A ilividi'iiil "i 1 ii'i ci .ii upon tbe
.? tl I* I'.' I KMlV ASH Ki) .!.'. PO
uah koa di " si". n t * ?? jon ?, I-*-", ni tbe
?Ile Cu . 1 . ' . ii null v.- .um lim 11.11 "A or.s, .\o. tl
\.\, lian '1 p! 'I .' rvf'\ ors i'l ,
john ii. 1 rn: v, Treeenrer.
rr:ii'.' imm.i.ow i.m. rorro.Ns and Div"
* in-.!' ... ? payable .1 tha ofll.d th* Farnitrs1
? ' 1 impan] ?
' . \ . A I '. '. ..ill -'111..'.CN HAILIUJAD
? 1 ' V \ Y.
Ai' \ N ill V A" ".ll 1-DM :??..* V.
1! "alllllNC l"N AI'A IT.
I 0L1 UBI - A.'. _ .IM IN .All Mi DI.AND ll. K I D.
. \ ? 1 il I"., Cd \I. CO.
? tl "LIN f ? l..'f'l'i!Al. ll. lt 1 '.
CINCINNATI, W a-III Mi IOU a.nh BALTTMOBB
!?. 11 co. .'. i'i ii cc ' r,
t LIA . 1.A > I' A U TIT. Si'i; Iii: li. lr. iii,
1 . 1 i. - ;-. '. WA TE I M IRES.
iii-. I., ni. I \ CIT1 AND ALPENA I'.. II. CO.
IA b.v i 1LLK AND CBAWFOKjDHVILLN lt. lt. CO.
1 V \N* '. II.!.- .' M' IK.ii.ii Hui IK II. lt, CO.
?COUP'S AND l.l 1"., D-.t
KVANSVILLK, ri-, lt iii-: IIA'T. AND CHICAGO R> K.
1 1..
IA \N-YM.U; AND INDI AN Al'..i.IS H.11.CO.
1 A IHM'i NI' COAL AND I hon CO.
lAllll'.'l I.T MATH' V HiK -.
(is IN l.r-VI I.I li A Al'.. It COMPANY.
Ul _t 1 .'>.
OKA Mi BELT ?' I'l'Kit COX PAM V.
OAIB SCHOOL 1 "A .\f 11 ii-.
(.Ki.i N BAY, STEPHEN'S POIKT AND NOR 1 il tilt N
R, lr. i 1.
BUDt-OB ni VI-, n WA ii it POWER AND PAWER CO,
IOWA 1 ll Y \S ATI. ir.
INDIANA IT.'H'K ( " \I. < I'M I'A.NY.
J).1 1 ?'Ki.- '.'. V ll I, .. MADisi-N and INDIANAPOLIS
R. ll. I 11.
KP.) STONE ?.as CO,
LAU Hi: Ni'h t QI NI V. Mis.-l> I" l!I.
I TONS .ft 'AM PHI. I.I. HAN' ll AND CATTLE CO.
MAN KA rO LA-. COM PAN Y.
M'lill.K AND OHIO lt, R. CO- CAIKO EZT'N AND
l-l M Kir.
MILWAl KI.KA . D l.A ll I: \" 1 N N K ll A (IO R, ?. C'O.
OlaEAB Yli.I.Ai.K WAlKli COMPANY.
OTTAWA, o> ?vhon ANO WOE BIVNB VALLEY I.R.
c '.
OREOON I AU.VA AY ANO .NAVIGATION CO (COUP'S
AND DIS IDi.ND.-. .
PIERCE I 1 l V .Mi). HCHOOL.
Cll'I.Nl Y AN ll V. All>A W ll. lt.
BOMB AND ' Ai.it 'l.l.l UN M. il.
bCUL Y I... tl CO C.-TV. Md.
Tl. ll UK HA I I I AND LOOAN8POBT li. R. CO.
THOMA! IBOB ('".
I'M. j-.DO, ANN Alill ill AND ORAND TRUNK RH.
CO.
Tl Iii.li HALIE AND INDlAN.li'OLi!-) CONSOL!
LATED* PEBOHNT.
1 BlOB BAILWA1 ?').
\ ll Kislil RO, .--itl.1.. BPOJC1 AND l'ACIFIC It. K CO.
M 1..-1 Ut) 1 Kl. CO.
JULY ,'t, lHrlH,
Di I lt"l I, ll ILL -DA I. ? AM) SDI" TH WESTERN ll. R.
CO. il'IV'b).
JULY 10, D-biJ.
JOI.IK.1 AND NollT.iKUN' INDIANA R R. CO. (OOO
I'ONH).
N-WlOiiK ' IMi.fl S*-li Hil -US RlVSB ItAlIJlOAU <0. LC"
.m. t. ul nm I iiKAnlitKH, )
NKW *l OH*. Juill) ill), 1MS0 J
r|"lll. EkNirdof LHrectors nnve, at a BtMtiOK
-l bein Usia any. deaiamd a ennnerly SivtAenS al 1 pas
cent payable ?< iin? i.n.c un tn. liiibSayol .mi, aestbte
s'.u kim. ..is01 record _i n..-..,.?.m.- ot isa irnaefai imh.
I I'l* I', iii. K. V. ll. 11 ft.-llhill, uesiasuicr.
'VIIK tXCKLMOH .sA\)N<.S HANK. Na
I , . s \>., 1 ..i , ai . 1,1 _r .itt, _-,. , ||_k ilrcl_rcii ? dui lead
nu ... ini-l.s lur Hu- -ll iii..min in.lin:. Jun) .lil, lhMo. si Hie*
i.t ?i iin.i, ano ONi BAU PkituENi Bernnnnm
un stuns ul IIVB I'u.lii. still in.I 1 ac.c.ilbv Tun*.- llioaissinl
lui.sis. 1 ?'! ..sus iiua.1- bul uti ih.u Jul) lo will Ur*, iu
lc.cal Iruiij lilly 1.
?ihi'Rl'.l. I'. WALDO. I'n-slilriit.
JAMi.es I . til I.II K. Kiri! Vice Prea'L
1 nu siiii i. Mi Kiriii, Ld, s.'. uni Vies rre-s'L
lir.MiY K"Ni(e, Ja., brcn-ury.
riiiMx KartOBAL bawl *
kim . 11._. ...n. '.? ,,.-.-... i
rrili; Bobn ol Dirpctors baie this d;iy die
1 1 ian il ia an, ia. in! ul linn 1 ..,, rr. CENT, psysiiit*
ni. lill-. ..il. 1 Jin, 1. lilli., uil.cli ililli lb. ir.ili.ii.. tun,ss lt,li
U. Ui'1'0 ALI ill.l' ul Ll 1.1.
Ceablar.
IDit-ibeti5 Notice*. _
EMIGRANT
INDUSTRIAL SAVINGS BANK,
51 < il \Sl Hi: KN -ST., MH IOKK.
Nsw- TOMB, Inns WM, IMBt,
DIVIDKNU-The trnsteos of this Itali li bare ordered that
Interest be paid to depositors entitled thereto fur th* sli
months -.n.tins this .late, st HMrate of ITIRKE AND ON hi
HALF PER CENT per anana aa all sums np to tli* limit of
Three Thousand DoHara i*?.'K)'i).
Interest-I'l ho creellteel under dato of July 1, and will tie
payable on sud aller Moudar. Jul*/ la. D-ii
ll KN HY L. IIOU-UET, President
david LEPWITH.Caatreller.
"a MERICAX LOAN ANDTHUS r COMPANY.
IY 113 Ililli A I) WAY. _
Nkw Ydkk. Jnns'J7, lna.6.
COI'PONn DUE JULY 1 of followln r. bonds will bo paid
on ami siter that (taro upon yraeaneetten io us
HOUSTON ''ITY sritiij-1 BAILWAY C).
lENr-AIOLA AND PEBDIDO RAILWAY CO.
KNoXVM.l.li WATSB WOIIKS CO
DIXOB WAT)-'!". CO.
PLORIDA ( OAST LINK. CANAL AND TRANSPOR
TAITOH CO.
NEW -liNOI.AND MORTUAliK AND INVKSTMENT
CO.
ALBUQUERQUE GAS CO., N. M.
W. D. sN AV. R. N. n \5*?.Rl>.
_ Bjseretary._Prcsi.iont.__
" orrics of th* sr. Psn. A i ru'Tit it. ii. (?<>.. *
ht. Paul. .Minn.. June JI. lS-rO. 1
i DIVIDEND of Thrvse -uni Ooe-haH IS*.*,
,'\ Par cent to tbs Preferrel stoekfeoMara al reeerd nu
jim --I. 18*MI baa this dav beaa rteclarsd ont "f tbs moue
fur tbs Int sn mont hs a* rh* y-ir ctnlin-? .Inri" rIO. MS. pa/
ali!.- In cash at the fourth National Bank of New-York on
ami af fr Joly i. i ?)**-?
Tbe transfer booka, whieh opan on th* murnini o? Thura.
Sar. Jun.--M. 18-11. will cl'.ss un s.t'ii'iliv. Juno '26, -ni IS
open I'buradsy, Jniv '. I***.
PHILIP B, HARRIS, Becretsry. _
Minhatiam Railway i ompast, i
Na "l I'KtiAi.WAV. Nkw TOSS, Jun' I. 1886. I
,4 DIVIDEND OF ONE AND ONE-HALF
\ mts PER CENT on the cneeoUdetei eapitai stock of this
1 rompsn* for the quarter ru'llnr June HO 1880, hM been ila
dar.* 1.1>if.ibi nt th.* otu. >? uf tiif company, No. 71 Brant
way "ii -"'I altai Julf I. 188 :.
I h.' transfer books will oe cloaed et il o'.?;. ck p. tn on Tum
dey. Jone IS,and reopened on Pridav, Inly -'. int'i. at io
o'clock a. m. D. w MCWILLIAMS,
1 n .isti ror.
Ninth Naiionai. Hank. I
SIM *. OBS, June 'Jl. iS-Sf 5
\ DIVIDEND of three and ?ne**h*Jf (
_A per cs-it upon thc ctpitil sro It nf tlilf bnnfe has boen
de. land, i> av 'li' ' "ii -n'l -ter Julv 1st. ** H
Thu trr.nsf. r Ij.j .ks will bc Closed 'ru ii Iir," -JU to Julv 1st.
II. I) NAZBO, .aehler._
Omi i or bbooklts Lnan Minora co >
Nails l'AKb Bow, nkw york. I
ATs**e_ra__r meetioa*of lhe TrnBi-sSt of the
Rrooklra i.ca.1 Minina company, ha.l JunoS4 aiiivi.
demi ui.. it-ins a eben ase Metered, peyaUeen ami sites
June*.'..
'itaiisf.r Ij.siks will close Jun.- 29 lu July H.
\i I I.l..s .\|. u i A i.ii. Ut i i- ..iy and Treasurer.
' THE INrOBTSSS ASDTSAUSSa' N ITlO.fAh BASK )
01 NKW Y'liK. >
NSW TOSS, Jun.' iS. 18*.). )
i DIVIDEND of 7 Der cent ont of the e*rn
J\ ian of tb? Isst si* Booths has to-dar I.a doctored rr
thia bans, payable oa rli_ isr May of .luIv next. 'I he transfer
booka win remain i :<>s.-ei ml thu* date
_ EDWARD TOWNSEND, Cashier._
? ?I ll' K OF rill:
Minims ASH CHAKLKeTUS II. II. Co ,
Ni a-VOSS. Jnue lg, 18"-...
CiOUPONSof this coinn ur. ii'.itiitiiii.' July 1,
I 1 --C, w ill li ? itali! un un.! | te- th ii i!:it al tin* uftli oof
-. a/alaton it. Brawn A Bros jin isaao-at, n. y.
B.C. vvii.iu.N. treasurer.
a
I" 1
ii 11
i r,
OXTAST, i
.I'IStii. >
ro. Issi,. ?}
ClIK-flKAKI' A*II" III" IUII WAY COMPANI.
.N't*, j;) iinoAi'-i. Kinta hi u.i
MWVOIIK, Jillie.
COUPON**! on tin* purchaMe money funding
i.la ol Ibis company, dna .i-My i. i-t.su. witt be pant at
tin- otlice ol i.'ie iniiiipaur
EDWARD T. [OL'RN I EB. Treeanrer. _
DIVIDEND.
tub Durren stats* Matio-ai hash, j
Nbw-Yokk. Jule- ?->. i-i*-'i. (
Ad vileiiil nf I'tiii PER) BS r cm the capital stock eil this
i.:.ni t..i tuetjuirter.'iii'un*Jun- :". mst. on* boen declni ? I
fr in thc earnings u' th*- ; its- quarter, pavable to stuck
Ij. biers mi iiiui after me 1st pi.ix.
_, 'i. -.il., it man. ( ashier.
IRVING SAVING.*. INSTITUTION. SM
I uair-iist, New-York, Inn* :)". l?*6.- rna trneteee
ti ve dee! ired ? Dividend fur in* sit m Mitha eadine Inn* 1),
IKHii, on iii eiepoelte entitled thereto it the rete af Fonr Per
Ci 'it lief un ii u in un sunn, nf fl,( OD iml un li r an I on lbs ex.
c"s* nf Sl.ooo end not exceeding SS, mt.ai tiie rate ni Three
1'. i iiin ucl iiniiuiii, Dsyaoleoa nd ufier iniv ia. i*-ii.
JOHN CASTRlft,
Pressssnl
C. I). llBATOS,
Set i.t arv.
KNOXVILLE AND OHIO KAILROAD COM
l'.\ N v ?( ouijot.s iii.ti'iitri-' JalV 1 on the ii..nils of t'i?
KN'iw '1. IND OllIO RAILROAD COMPANY will
I,, ?, ul un .eini aitei tiiut late ;it tl ? often of tho Central
'i rust i ..uni..nv, comer cine and Nassau si ?., New-York.
I, M. schwa*.. Assistant Secretary.
VATIONAL RANK of ( <)\lMi:i{( Km NEW*
_1 YORK D'V'ID.iN H-A s-'iii-:i:iiiul .lucien.I mt toot
iii pei c al he* "?? n daelersd upon the eanltal ito
this li-iiic. (Livable on and .titer..liv Uti 1 -i-f-!.
W. W. s:i i.itMAN, Cashmr.__
NOTICE.?Coupons of tbe foUonrioc __>__]_,
in ii ui'ii.- Julv :. 188)1, will ba p*nl on and after that dato
at the office of JOHN PATON ttl 0,-ao... W i.linin st..N. ..
York
i nu a'.d and *.'ton nu i mortoaos:.
f?T. I."'b.'i-, JACKSONVILLE A.SD) III- AOO SECOND
MOili'iA ? I .
.1.1.11,1' -.1 I- Kl. ' )) KIII--T MORTOACB.
JOLI T HTKKL CO -H ??*- I MORlilAOE.
DURI Kl E A -I" BIOC*- CITV Fi RKT MoRTOAOB.
DI .!' CK AND DAKOTA Kl r-l UOR TU A.
i i.i RAI. ll ir. Ol'S '. TIRHT MOKTO \ .
NO lt TH EASTERN R. B. (S.C.)CON.OLI DATED MORT
OAOK._
'rilF. INTEREST AND DIVIDENDS ON
I tin f ll > ? i ii io e an I ito it- ur parable at the bank?
in* ll 'il.'' u. M S .rs. \V I s-i.')**'. I V Ni :. Jt CO., runi'-i nt
Ks uu aud cvdii! sta., New-Tors eily, on a-id aler July l,
Ai.i.' (illliNV YAI.I.l V KAILROAD i U'ii'ANV
I list Mortrav* 7 - 10a.
All.-.*. COI N rr, IX Di ANA,
Count, ia
COL! M HU I AND HOCKING VAl.M.V Ii. lt. CU.
hi ? uti Um ,..i.',' s
i." h.I'm: U .in i in k,
?i r .nil prinrlpnl bnuiU, genes " A," Nos.
s i . i . . i .. e
COI. 1" IN. 1 - .'I I * V
I uni: Ka.
DKi '.i'i ii. ILLINOIS,
Muuiclpal Ts.
DAN VI I I. . INDIANA,
i ll
DEI i.N i. KIO,
school tis.
FilA-NKlOtU, INDIANA,
.-. hool i's.
**l lilli. s.
CiRA ? I ' di -TY. INDIANA.
County .'*.
i ,i ai el i ii id Ts.
C.UIl ll. lise u 2 la,
ReiundUia u-'-"s
i ai li- IND INDIANA R.B. Cd,
I':: st '.nill?
ir t ' n KCOI N') Y, INDIANA,
i i n. Hoad la
I lu N \l' i.i-. INDI %N V,
i .|, ' I' ' ? ua.-Ilt 7 u lU.f.
i, aa "
Uti .C..'in . urU 1 .: : ?
, l) iOU lui, ul sa,
J il n ' "l "s l V, INDIANA,
' oort luis, ii..
I..* MM Mi Sf Ol'ill.
M'h.l ,1 ? |
I. I l-l ,N I V \ TION'Al, I! WK. NKWUKLKAN-,
H hi annual ellVl.lettel oil pei-cost.
I.AK I tis IV, I Niel ,NA,
Jail
MARION, INDIANA
Wall i Wurls ss.
II AK HI I.LON AND CLEVELAND ll. R. CO., ,
l ii si .MortKuce Ts.
MD NCI li, IN DIANA
Mum, ipa! Os.
NO! I tll.iiN I'A TRBM.INALCO, OY ORKUON.
Kirtt .M.irtiraiie'is.
1'l.lrl'. IN I'l IN \.
M .ir. i Work* *s
PITT'S bi nu yoRT Wayne and chic RT co.
iiis: Mon.ace Ts series "a."
rr .omi Mortana* Ts torlea "U."
Con iructl "ii ...uilajuvo "s
.un lerlv ilivi.icu.i .,r l\ [.cr cent, special. Guarante.-il
otoch.
SLTOlo ol N'TY. OIII ),
bndw He.
( htldren's llotue ss.
Turnpike **s.
tiiavi ? ti,., in railroad comp A-TTi
I ist '.Illira -,- us.
W lt lil i.i (i i\ if l Vi ROI NA,
l Oillp.O .il* ? tis.
Jl'l.Y ?.
BLACKFORD COUNTY, IA DIANA
Uravai Hoe i s.
J I l.Y ?.
PI1THBCRO. PoRT WAYNE AND CHIC. HY co.
Hcirui.ir Muck, tiusrtiiiv ili\iilt:iaoI I Ja pcro.-i)t
JULY IMI.
KARI N. INDIANA
Mir ,ional us.
Vlu.Mli, ION COUNTY, INDIANA,
i.r.tvri Knj.i Ts.
rrilK INTEREST, iliif> Joly l. lssd. ?,. t!10
1 lo.l "-ink loiuls W.ll lie p'.ivaiiis at tho H_uliliiif M..use
o' iv I , I. . I. it I il l.li.-, Nu. ,.o liiwailway It-uuiUiJle
iluiltli.i - , Sow *i mt
A ia;,alue ? uUlltl . Cu Ol auto. Mcliuol la,met No 1.
Hur co.iiity. Nebmasa,
Lin. i .um y, .-rbrasSia. He hool DlatrM Nu, I.
Hurt ? ounijr. N.j..i?iK_, fcliool |j.g net No. 14.
Hin.'ii .in i uiiuiy. .t.auo, b frrCeut Vnndlua
bo] i'a np ra i|.ni>e Association, UiuiIja. Neltraulta.
Bnffalu i uiui. v. babneka,
Col.iiiiuii.f I'ti'i ni t, i'.ial. -Cotiuiv. .vclir_?_s.
i aster ? nunn, uontnns
( aster < u nu v. M"in?n_, school District Na 1.
Col.ai C..inti. : Sj. a-ka.
( it) ol I ui-I. au., icxaa.
('li. le i . i nun, ?. ."Jon .n.l.
I'ouk an Conn tr, "-ebraaka,
Kai.fts. iu. ttiaaourt ulieol.
Lcadviiis c'K> COeoradO,
,M?i:l.i'i ' uiiuiy. MouUna.
a* laonnin' aunty, Mon ann
Nemabai aunty, Mebraesn, Hobool iumct No. 34
N i.iurua i. aim aa i' ul le . uuipiiujr.
()?..? .at iy. Nabreaaa.
Rapul < nv. Daba *. Mat. r.
Itaplel ' Ur, I'sibuia. Talia.
->,?.! inst rx i ut urand Island, NnhreaaJb
Ison ii llinaliaa l.aml fyutlicate.
I.AKh. OAS Cu., 1
i iii .. . Ul.. June .:' Issi; (
rrilK COUPONS OF I nh i-IK-1 MOttf
1 (.AU' BOND.*) of ibis c.iniraiiv. Sen July 1. ls-,;,
payultle .1 the lllliiaais ini-i anti siniiti . auk ol ilnei-o.
will also Le- pit! wt..', line, al til.' lUak ol ,\es lui_
N. ll. a , Nev* vuru eily.
J. U. WU MON.
_Tresi'lent.
_ Niw VoMa. Juiie.l. UM
r|MIK COI TONS duo JUL. Ultm, ou lin*
I lloNDf Ol tito Ititi f ll hl.r.rl UK' II.LCMINAT
I \ i. i ? M I \ N *, . N, . i ol? . nv. b. ' i..- i-_ il on preaenta
lion lal ti.rn ui..,... i,,r, d. i Ia ok . ll- i ., ouaii.l alni I 1.Y
ISS* lti.ilta.lii ll. AlioitN, Troetaursr
IVM.t', SHELDON li di, 4 Wull-st.. will
? v pay uu Juir 1 i imp..ns sud luter.'sl aa follow* I
t nu im,ju Vau U>rl ann Mic.iarau i.siuss.1, t autrai
I'i un ii III si M. i ra r Honda. I tri;, ,11 ll.
( lu. iiuao. \ .iii Mei' aod Mloilljisu lUlltoavl, Coaaolldatsd
??rsi HortdlfS tleill.lA I Ulipa,n t
I.uti, Ku,, and Kuri huuib itan-av. tint M.nl.a<.* Lani!
'?I a.. I Hui,, is, ( u.i pun HS, .
I .ttl* Hock aua Furl Miultii Ra_l?_r. luu-r_?l ou couyou
earuBa-*
-Diufttitft Notices.
4 Ll. CODrorfr, Hm th- ls' pro**., anrl ths
T^,r_lr?nc">.:,0'??!'rBd,m*'' 0?tb"* *m '?ra*'* ->y Th*
It_l.ro*! nj ilurrt-nt t o-piny anet mc irs,| br roi.mu suarji
tornif he.! rteiir ?eis nn'W ("sr Trust form, -Ul bo nani oa at-i
arta.rrhai.t.t*attrie-fBeee?f l'0->r. MART N" /Tr,
_.., __2B_*^L_ ?l '"edseitie ontt.it .late tesasd br The
I!_l,roaet rej iti,.n-ni f o-piny ann rc irs,| by roUtnt ?Men
!nrnlfhe.i emir rails nn'W esr T nm f .rr., -JU ba nain oe and
NO.
r... i?r? waa e.. t-. t , v hiv ,_ t:ti .vs "
ladeipbia.
U A. V POST T,...??
June*), 18-d.
il4?n I'ine-si s>?.York asnl R. SW. C. ARK At CO v?'a?
Mouth M st. I'hlladeipbta. M
H. A. V PO-T. Treasnrer.
MRMl-HH SSD ClUkLa-TOSrl. rt, Co. 1 "
COITUS'S mnturini*' .Inly 1 on honda of th?
Mi-rnphismnel charleston n. l? 1 o will tx. panton anet
after mst ilate at tbe offlre of Memrf WA1JSTOM H
UR',WN 4< o._. Nassau st.. Sew , otk. *""o.v a.
L. M. ir'IIWAt.
i*f5cr*t_rr
CHICAGO AND INDI ANA COAL RA TL VV AY
coMI'SNY-KirH Mortrasre Kive r-er rent bon,,.
Ciiiinrinsiiii.-.lu r 1, IH-ri). will be i.aM ou anil altar fliat<ta*?
liv lill. MKTROPOLITAN ritl-si Co.. Si WeU-e.
COUPONS on tho FIRST MORTOAGB
v> Ronds of Vie i)snver r ity Hallway ('amDsnv. lins Jnir 1
lMMti. will'-ep.ild on ana after tliat detest our or.ee. Noll
Wali-et.
_TAIN TOR A HOLT.
jiiKtA-vriLr* Ratios*!, "as*. i~*
Nkw-.Vijiik. Jun ii. 1M-6 I
DIVIDEND.?The dtrprtors of this hunk tnt ve
t!)|s .lev .W'areel a SIvMend of l II HRS PKK ( KNT
free.af tu, iavatile on an.l afrerjulv I, M-el
1 lee ti-msier books will remain c.ose.l unlli ihat tl ile.
_ F B.BCUKNOK. ( Mbler.
Du
DOCK .SAVIN(;s INS 111 Ul ION.
.tl B0WBRT.
Di' trustees hore SStfBSBi s ellrlil-nt fur rh<* sit m mths
eniiinit Inness, IMS, ..nan neposiie antttleS ifeoreeeeeonr
tb<* bv Inw-s. at ih-rate of * penrnt per BS Stet an firasof
Itt i'i ans BS !-r amt on ric .?%? .-s* af NOS m.I n.r BSSeeSnSB
f>.i.')ti", ut Um raie af .i p'T trent per ani.u-.i, pa allie (,n and
af tor Julv Ki, ls*'!.
CHABLIS (I it: is-. i*r. si-ient
ANDREW M I I.I.M. Secretary.
PAST RIVER NATIONAL BANK.- A divi
Jt I >1. iel of fu'n per . en) hus !> ? ii ?! c'i. '. ron the ?r .."lu
o! ibe laal six montis, payaoe* BB am) after I usv 1, 1j-s.?
_ Z. )?.. B ?'? . ? i ? a*'lier.
(ii KHAN MAViN'.e BAHS t THt C.tt Ot NBH ', ??KS.)"""'
1 . llvKii I'l . l\ 1) ! I III -1 , J
ni..*. yon*, inn. u i-? o )
INTEREST al the ral ? ol I'HREE ANDONIS.
1 HALF 11. PERCKSTper innnai v--.ii r.e .r?<!ltet
deposltore for the els moi.ti s ci >iuur nun- ti, l ss, ..n ari
siiuii. .iii ill.-.l tue. Bte dd i<-r t ??? ny 'laws, not exe edlad Cire*
t!io niiii.i ,:i.>h)>i, .lullars After.) ile l ll .Hana eloaea -*?
ii' <v? at - p. m.. an.l iso|ien Mow sys fi rn Ina ul tod
p. rn Pm i.i I' Ml ? iv Bk, President,
ii W. AUTHOR, Tn .sui-I. _
?VEW-YORK 8AVIN09 BANK.
ll -th-ave ri. :i r ' '.tu I
rho trneteee have ordered t.iai the . it I b. r. .lir-l
to.ieousiiurs July 1, 1**)';, sliiiii bt .i ill ii ri.it
IK.V I i'i-11 AA NI M
-I'I il* lt KN KV JONE*"". I'lv.'.'etif
PHRDKRlCK llt'i'.- n, iteaenrer.
c. w. nitlNt KKR.To. V, aH-C-tary.
PENNSYLVANIA COMI'W'i. Inn anil
1 a Rall Per Cent Lean. Intereet due Jut* l-t,pi t
tbe bouda of this leen srUl be pal.1 st tb.) ? lionel i itv iisn*
of Nen Yura, i'rausfer books ti , . ' ,. i ie I i.
ians i.. n .vii.- . v. itinwares.
Till. CilAliii*! N ? i 0 ll BABS <?
IT-. -.i ii ? *S ti., ti
QUARTERLY DIVIDEND.?lhe Boan! ol
Dlreetore ha ve thia dev Seriated a quarterly dividend
of fire*.' ,.?)' n.-r cent lr m ihe enr) pan three
iuoliIis. pavalile un and alter July let Iii' ITBnefef ls)'ks
wlit r'.ui-iri c.o.sil until -tl prox.
_ H. P. DuRtiiMU-. feebler.
Tm: Batu ? u ii ? : *?*_.{
NBW-Yi in. In ?? ii, i-*'i. I
CIXTY-PIPTH DIVIDEND. I ? Director*!
O af tun t);tuk l).i. ? tots dei lori a ? ?' ? i
ileml iel '. aiur iii perdu! ..iva1' ? I .. I.I ?ii., .t
date the transfer nook will be elise) ll -i KNAPP.
. is! .
Tu Paorur* isi-.-k . ? i ii ? - ? ** loan, i
? ;-, i s-.i. j
SEVENTIETH DIVIDEND \ ,n-n.i.ual
0 MraAamSeSSrt (5)percsit. frei .??,., ri as jt.'i
ou .tim .after Julv 1. l-tsi,. I'r.iisf', !? ,. , ..ifrou
'J'tb .i.st. iint.i tliat ilste III 1.1.1 A "I l L N K. Cartier.
C Y. U)VtS AND CHICAGO i'.AU.W IYW.
i'.eay ns asntnrlns "" I'1 t '?? ' ? "
li-aat.- l.oinis ol ttie HI. I...; 18 A l ? > - > KA IL VI ,Y
COMPANY, will be paid at tbe ofllc ofilia oater il fi.-1, li
Wall-at., New-York, ea ead after Ci
r ll \NK 0. liol LIN ii i'i.
_ Place! A.r-nra.
THE TRADESMENd MAH INAL I'.ANK."
1 Ni '. . . .1 .. J I ??< i.
a .livi.i.ni! of Tiirtf. ;?? i ?! i. ? :.* i ?? i-f- ft of far.
.ill be paul to tiie rt'.ur. ik on end titer
Juij 1. ised, oi.iK...; i m .i.v
..KT.
tiik Bowral Nati i
New.Vol ? I__a_ I
-THE BOARD op DIRE! iOIW Irom flin
1 prefl ts of the ia.r .- non lisha.'* ? '?: I ?? divulonS
of S nef cent, tree of tax. peysbl m mi el lull I,
lt. HA >lla.ION.
M. liuu .i ? ' " i" - ?
Ul lill- ' > ' -I ?< 1 'KU. >
Mu . ' li ,? ? - . X
rVHV. Board of Directow have Mils rlny d<
X clared e dividend of three p on and
. i imy I, nuiii ? -? -il' I.'*
\ - tester.
Till MlH-i i Tati -ai .'. vvi. *
M sr-Yii ts i rt J'. i"*"l. i
rrilK l.onnl ot Directors hiv ni- .lu .! ?
I. dared _ dividend of Pom li Per. die te snsrna
ri on end after Ju'-*-' I, l*sd
lb tr..iisrirbooics will reuiam c: . tafe,
iisi.vsvibi .' a. I IONAL Hsae
?V .
KII'TV.r'il- i'ii MX
_C rOKS ll .Vu this I ?
itivi.lsiui ol rHRBK(-) PRRCKNT mr if the enrniBSS
? * ..na
ALP t.:'' ii I 1 11- ? f ''i''" t
rpHE DIRECTORS liare thi** ii:a\ declured .\
I dlvtden.lof THRKK(-) PKRi'KNr .mr if tha
of tbe psst sis ru .-..tuc para*il ? . u >, I
Ojnefrom Julv ast ibo trsnsfei ?,
-il I
muir
-
t-r
ii
lill. - 1. I'A I I. M.'SS i: Al. U* AV'!. M ?,.:.?. \ lin. i.ii ' .
tj.t \\ | . t N ! bf ' ll
j me
'PHI'. semi-Minn -1 intorosl dm July I, 1 ***???,
1 uu t ie .'mt UortcS-* aii_ ?? '
.,??'"-1 , ?> i,iv. 'tis.) en rc -Ti'.' "" '?? ,.. lc Ben-ts ? t-.e
bt : .ul anti )'u. iflr R_H o* t ? a>., ami on -? i Irel Mortar* ie
Kamala r iiiu Miuui-.[sine .uiui ita ?? ?? -i pe peM ea
au.: aitet July I, en Prt een tatton of the prop coopoaeattMe
The tr.i'sfer liuuies fur the It'.'isi. ? ?''?!,? 'il'lai.sl tfett>
potto Roeds will nei ts. i at ; ?' I lune-ti. Checqua*
.or the registered Intereet -ii' be manet u' the riooe ot
- un Julc in. toboblen "i . .. ?.
> I).\.\ iii. i ? - !:: .
_int -ecretneyj
ll.ll'lstv .-?, v.-.' it a ss, >
t _ >| ..u.sl., }
Ni tv ^ . .:. Ju.,.- . . 1-.-H.)
nPHE DIRECTORS hay*" ibi itny declaiedii
nus! si*. i.ii..illis, oaialj.e Ja.v 1.: I * ?? ?
.un .' .. Ll lt IS I lr.>;."?
-
IIUB-AL I'.iN il KAI . v.si.)
. IL ?" ^, i-?', >
!' . .. ?! .fl . - )
THE REGULAR QUARlkULY DIVIDEaND
1 e>r rwn AN l? i ink-11 ?. i.r )' r.' H <f r on ibo eapltel
stuck of I is tu.uti un le payable Ju ? '?. i- - . ai thi oCleeol
rn ?, ??,.u.iin- il. icuck, v.. n.. or ?? i s na;, iter areuey ia me
cay ol N. a-*. ..,?, to Hawk hoMers ol )??<..ri nine ui. in-ex
ll. ? 0U11I 1,
A ssl-,.
r|''l K lieitl'ls IS'-UCd lil tilt N I - ii i .<? ri Ht I hst'
1 tnnnoen EUUroed Coupeai n si br the ute
ol rennr? ee raatunnc Julj i. :*-? -.r ???, ? 11. u ,. i uii r
tbail .lute upo'i presentation st tbe i ? ? . i .L N..
TION \ i, itA n iv in tba ? '' ? ??. n , ? .
No inieiest will b>' paid aller ua n,.v
J. W. tHOU v , lr fident.__
PilTsili ll,il!. I IN. IVSMl fMi ?-. 1 -l.l,.-ir 1
lliklaM t'l.l'l" III I I l-l Kl'. J'
Pl ll -I.t ri. .li. ? b. .nu ia. . -.st . )
1MIK M'liii-iintiti.il m.Ti''.:, etti 1st proximo,
..ii the Ile.i-t.-i<-1 i' tb ai ?? i ? ior the HI
ami liiiti.iu . Il..iiiu.it I't.nii.'iiy *i I ?, ul alt-i July
1, letuj, at the NationalCliV :i.:)i? oi Nee X.a.. neiift.r
Iju. ?f mil Cl j.e.; ou tile ll'lll ni-.aili.
Jt li." j . i... . : ?? V :i.'..-.irer.
rpiiK IN l Kl.u.sr on I !,:; i-<i:.i.'M\Tn?;"
1 boms is peysMe ar de benklnrhi ? u n SIR1 S
Ives.v co..cu. vass.iu amice.**, fis. N w-Yerketty,ea
auil aft r J iiiv l, IK i)
.1NCINNAI I. U A.VI I I.T->.N ANO indian' ip >:.:- K. R.
( o. lit Mt.... 7f
CINCINNATI. IllCHMtiM' AND CHIC AOD IC ROU.
Isl Min.*. 7s.
CINCINNATI. ItlLU .liiN i' ANUCHICAGO K. il. Co.
?Jil Slttf. ,'.
P.Yi'ilN AMi Ml I ') V V H lt. f)
Ciiiis.ili.lRlett Mort__| us
If IND. KAI III ll:. B fl ? '.
_ 1st Mt(>*. Honcbwn Rntannoe ix_
'1HR NA HON Al. I! INK .11' I 111. I SI it '. If. >
.11.) \ USU.. Jilli.- JU. lSHIJ. J
rrilE BOARDOP lUhF.t'lou uuvn ri>i*? .lav
I decl-ieel e dividend ot l H iKi--. ' PRR CRXT. _re* e.
las. out of tin e.lli:t.e? ot tr.. l:lft tlvu I. ? Mil.. Illa- il v id'-ai I
dsvs bevtan been ehanjeed rntm rulmisn una \u.usi io
J suh.u v amt July.
iii. diM'teutl ls pay-aril.* on ir .lat. inly U, IH ? .. anti wlu.-b
date the ti'ansftr oouks eui tn- elontn,
K. ll. Pl l.I.KN. i asaier
TUM MlSSOriU -*-_Cf-'IC UAILWAY I O.T
1 ins Brees wa . New Torfe. J in- io, ISM
Jil R DIVllD.Nl).
A qiinrte Iv illVi.l.u.l "1 ii.t'C AMI I ll Iti.K '.C A Ul K l-l
ikti'.-iiI mi tue.-aoltil stock of tilla tu i,(j nv lia. Lila dar
(jceii ii.s .ares!, pavable on i'nure.iay. Juli IHSti,
lue li iii.uti ii.taa. -ill I... . i .se! un ... n:- l.afr lune IJ. a', i
u'r.utub if. m., amt reopened ou rridav. July -', at lu ot isa
a. ui. a ilu ) U JT,
I r.aaurer.
vTo-jiiitiuisliip Notices.
|\l8hOLUTION OF COPARTNERSHIP.
1 " rbe eepertaerahiy beeetnfere ealatian ..-i-.-eu JO
si I'll ii. InCknuN andCllARLr.** I U. (HACK, under
tb unu natue of j. ii. ja k-on n co., nt Nee. ?nj ned sen
I raukliiist ? Nett \ ors. ls bereltv etise.i.ve.i uv mutual ooo
erm. J H. iai>K UM le auihoriawl iuaif.uiuii.iiii'. non.
Dated New \,h., July 1, inr-o. JttSi- i'll ll J vt K- 'V
CH AM I - 1 li. i HACRi
lin-subscriber will c.ntiuue tbe 1 li.i.N a..1 sTkiRL uual
nial al Sue ami 'Jo*' l-Vaiifiiu st J ll J vc KM' V
l'lioM ill IS DATE Messrs. Frank <; Web
1 ler, Frank & Peal.o.iy ami chines t \i.uisr. of lint
lan, sui deor.e PCrane ud Kschsftl?urlc._,efNS*
Yura, .im- oarliiers m out linn.
k\ialJt.U, PK ABO I Y .? ci.,
.Nits l,i. au.l ll .sion.
July 1. UMM_
NSW YllKK. J)llT l. lHXrt.
MK. SILAS C. HAY flu* .I,., i. i.i.-s trott,
au.'. Mr N lowuseuel ihayer SSSeetaS s uirnib?-r of. onr
lIKNitt 1. DOO Kl * --__
NOTICE.?W. P. .Iniii .iv I Ins .1,1. nun's from
Un-Iii uta of i s. Jaliiay A Co.. ol Ncw-Yurk. aud J. _k
Jaflray * t o, l_>nd?_.
"A, I jAKi tiAY
t..n lAPPhAI A td,
.N.w Yolk July I, imo. , J ll JA. P?A> ?Cv).__
li llK.'*lt.fT. I
Jul, St lHf?i I
I'HE llll(l?Tai*.l)e(l hllVi' Hu-, il il loiilicei A
copartnership umler tbe Him aaaat ."
lit IR .? **! .')\ll.
for the Uaussetiua uf a sen rsl Ha .krna ami iitosereae
LiUilU. -I I ll \ lt ' I , ...
Mruiber.l Y.r-to. k icasuxe
_ _ IUD! Kl r. ^T HOAR._
SM WWOmMNtn. M. ?*

xml | txt