OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 01, 1886, Image 7

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1886-07-01/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

"^T^ii; _uu_ -.tFFi-imu
*V WITU
?sdeh.
W~~-l~?mm~.-mm7~ neeiSut
cr mil
roN**i J ?
no I H. SCHEKC
?.ol' P__u.d-.lpl
fi R A r?JJ^KAIs il OT ria,
I ? n'.er.iv. pr?I>"-:.'i-' B__ri?-<_
MU.OHI
Wednesday and Thursday,
.luly T nnil ?*.
, Benin from IO _- n to ?, r>. m.
If ree. ra-? -' ' ' v r .,^*',.'_'"
. . wax rn
?
' "- ,
i.r-.rn t
M a v Um J-_e J. .*-C. )
Second Avanus '!"
Oa ;iinl a.ter .luly 1 Jim. until
further not i<<*, the Second A vo?
nni' line will be operated until
midnight.
F. K. HAIN,
General .-tanager.
_T.?l_ nnil V,co\:;s Zo Lrt.
? ? ?.
(IVIKil lll.'H HI 1. \ .-*
rr , . "- .' , I J AV fl-.
c' '- I HALI uii.
. - I ' ??? -. ?
ArttiT ? r-ndfvnr.
1 Elegant apartments for BAcn
_ art I -' rn frs?croof bntM
j_tll. . Mi ANY. l-ueal |
loea-iii. .- lhe
a*_li.*>,'.\ nT**.-^!" -?"<"n
1*1 end et ri A" picture
, dn,? ...ur-, i
C.ari. an. Roana
East Side.
/ M.AV! I.< Y PARK. 3.1 not} 36.
II
I r l ai
".? I i .-._?',"- ' ..,.?-.-1,
? J*?I i ililli vt eitb"iillxji.ii! ulsu elii.ie
t-cac- an. Roo ns (Pa nt cl
\\'AN I'l D. \ tie rr,i1,', fl .: -,1 7 m - pi
V V ? bill.. cu , 1
j , : ?!, . 1 ten.
- r j jeers il
.
i, ii. ii., ri
{Johio.
HOTEL BRISTOL.
1 OB THI
tmaaunt. cu ita.
i.ii LA l/aiOTt
W. 1-. UGH LEY.
(fLrcpcun IX-Pcrtiscm.nts.
U
EBIO rrx\,r i_NT9 EXTRACT of MEAT.
In'st s-t ebeenesl Meal 1 :"ri( -t ,-t tts
t t b.ili Lusaae a-d e?u_,-._. Annual tmia
0,i o .duo.ara.
T 1EBIO < OMPANY'S i.XTR \CT <>F MK AT.
Ami ABU T .iflA.ie mOUm. " I s a Salc?-f t arti B ' ? .t. ' .
**ral_t. aa4- .. slit."lt' fae. -r?.*-.i,. " r?-?' ai.ii. jj
rrssa.
Drn-ims enlr -Itt) rue rae simile of P.artm Li*l?*-s
eieuarmre fn Bins Ink across tl*e . so- . "be title ?
??flares I_eblf" and pb ?o- r??h La Uv ?--. ?
Ja-r-'.r uaeti ny ileaiera -nth n-coiauri't.on wita
inon LSe bl r, t!i. pnt.lle- ar* lnf.r i.e.1 rliai the
Liri lr ComueuT arctie eau tiffer tr>e* aruele-tte
Jj-r'.u ..le lg ? juara.ie* e." ffeuuineijeae
I IEBIO COMPANYS EXTT.ACTOF MEAT.
__J Te Ur :..ii* of bil
?torekeerirri, (Jroe rs ail
int*, sjak Affv-its for the I Bit**! |si_*>*js wbo eaiMe
?t'lyi il. Pana m Co.. b te-cliurtUi-ave.. Luautu,
Icu lan I
Stt_.j***fe.ei_'? br Tames T*. Sml-h Fer* e> TTlrertl Aeker.
fclOiTsl! A O ii-it M"i?Mm*rliil|MDi, T-'irb-r ivtijiaiid
Ut GB A tem., mi ii. _a_t?tll 41 lo., a..i. _ . ll. .-1. ?.- ._.. 4 via
? OUil ACTINA BATTERY"
earntx! in tiie toe tel, si mire rene v *or use.
AC 1 _> A . ().. ?**. ? tb ave.. N 1.
CoimirT* Couri. fl3anlc_.
f;F.N'TLKMA\. wife nnd two children, on
' S |j*ie li ern ai.il I Been. Arti.ress witb full psrtk'ii-ra
h. L C.. I " l_>- ?(.-'-?_
Cummer Resorts.
ADIRONDACKS.
BLI?, not \T%I\ LAKE,
ll A M11, i ? jN c IVhTTT, X. Y.
WmtMnWWEtTW ?_*____,
Opeu ihr.mcri.ini tbe veer.
OBOBOI _'. r.NMcliff, a_*anaaB_t
CONGRESS HALL,
bVABATOOI SlPRa-fCMi
Ona WBOB JINK 1. TO OCTOBER!.
__SSaSBBBj-_BI I." ? -? eeaSn Hams. ?Jl. SS SO aad *4 per
Cay. secure inn tv loe-ati'iu el rimtii Hj*ei*l rates tof-a^iiilrj.
CIJ_*a___-T Ai COX, Pr.iprl--..r
_H. iX. Ct.FMKVT. Vii Iff '_
HOTEL BELLEVUE,
DOHIi- miTi \V l>Tl IlK-sTtilt I O.. N. \.
ctin-li-is irronn-ls !a*-^.-rr_?*ns. enrlnr water, ttairv. intrrtcn.
its. tumant )?? I .. hann ste, >,s..'iai nau-s to 'am:.irs o
lutaares lr ..rn W al.-st.
OAK HILL HOUSE,
I.ITILITO\ V II. '
ft??e of the- moet ntaaanl ead aMsaaBteaaS view, re ?*
Si'klte Mnnntsuia. I'erfeel Snmnanjn ??s and eil mislern hn>
nruveaieBia. bend tor dreaiat_ _t.Bit A JAi.via.
THE BELLEVUE.
Near BKAhUIii.'ir. N.J.
.-.' a HP i S
neoA tor l!ttslr__"d Pemohlet
Iiif-Luaml emt -?_ at The Hr,ir an
^_________________ M Wlillilr.u. Fropnetor.
THE STOCKTON, ']
Onens J-_o?:j*. Tl \!."i ' Lill: l-n.pne.fir.
lau ot i-rauai lui'i. as_n*aan -pnu?a
_._J. I*. OU-.1 Mauaa.'.r
Al'AKTY of lOcr 12 ; tin- ln-nlrlifu] elimntc
ar nui.'ivau kmhnaaa siuitr nshir? im.e tmnj
Ctvoi lerms.atr., aSSreea r.A Bra troa. ne >a'.,buia: h. v
4T I'AKK HOUSE, BLOOMFIELD, V J.?
*n TweuiT tiTe u, il ii le-e fr>na ^ ta A tnt. leran, it, iu ilo
lier week < iimuaite ?.n ce ff-eeo. Private tabif rw.tna lu
suite . .l-.lt-c Atidreaas I Ki. iitjKK t.LVei,
BALDWIN HOUSE Nnwbarirtj ur. Hadsoo.
Oreei lieialta resort pure n.oiiutaiu ail ))ia_ ultn-mi a -eu.
tit). Cia* arr..u)..:_. !r.s-. bus atna piu:r? eeaiil lur pauipLite-u
(MUTEWOOD HOUSE.
V> Si-.A Ci IH'. L. I.
Tbis popuUr family hr-nat .(jen lor arueers cable reiatl f'T,;u
etraii.t>o_i laadliiffi p.,ai.iv!, no rnvtu utues uo luuitrit.
Letti cacm noa klua al li Vf ts' ti, si
km A. j-AlLKi. lTopnelor.
CATSKILLS.-MIK COLUMBIAN.
ma h.i nu -i lp at x M'ttiNus.
__?s < . '??"*""'"i-*" Pines hm* ler Jenn,
_-__ ior o-iaUb-u. pr.atiio.tuf or oat! lor .amt ulan lo vt l\
IL LYON, 2vl l.tontiaey. Hoeui 2tt.
\f<'LNT.MN HOUSE. -Delawai. Wani
t.m . - ?' ". , """ auoua :?r ismliina at modat
ste---''"* atria, i lox tin ju... Haa 1. MA-a_.it ni nov
pATILlON Ii"li-!..-ls!in, L I
lem Vur.' u-i/erV-t, ppl\\ i^"' " ' il" "* "* Wh"?
TAHAWls HOUSE.
? r-oii.et! ii a; tjtw. rse i.el fi.? f lrealai
?'>'. >A Liai_i._.l-11.1.1. _is. . _Ury. X. V.
THI ALLAIRE,
Tha ??. h,,Rlx'J LAKK BEA' H. It, J.
ix.iiii.n__!_ Cl'arnuri. io. aLuU on Hie l,e_, I Mi-lern au
y. .iii.__i._i K u_ ti, |1Alll(.,, v"
?VH1- lin-KLMJliAM. K.v Ea-tBeacb, N..L.
h__.r, -i,?r?"ih ? ">lrs-'save. i.verlooliiija ejc-an. ' ce__
_____ '____t.i .V1.''*" f J1"" "u" ' ??"??*? D-u-fi* appoj-jliaieaaU
*-_-tfj uivels oo ii-aiua __iiy. Ailtlrtaa
^_. ?' KM AX. aa above,
Wj_I_E_LGAP house
tu*- siiaTSS!?!>N, *:V, ",*' ' *"nn- A """'B"1" BSSS-l -eau
Inn a.. f ' u' Ueatei uaourru ?__ ie-iIrCfc lljree iiuuie
t?_Jalil___-*__? l_ ? ?*- s_ifi W. il *_, via i.?..ij.v _ud
-_i_.UiH.or tim, Oi-llJu. ll.
i. W. -H-OOUjVAI). l-.o.r.-Utt.
Cummer Uf_3rt.
LONG BEACH HOTEL,
lum; ki \( it. v \.
lArtest litttnl an.l ttuetal oat.imr iiear'i on the
V. .IVI I i (ti-, ii. i OM. I-LA Ml.
Acree*) ile. qnlet, elegant s laca' se-lsuti rat s lu 'a-nl'let*
t.iw awned bj; M.- eneila ( orinu and ass m.ie. Pas*, ned
pou.-nt train* ft-tiui univ ls .md itv ami Lr.M.al'rn.
tuff III*!.*.
r.epl<*r<* with cv.-rv alt a.ti"ii lTiTll?_e? ar lhe *V-eek
jeai; lYslir... (lui. exli'iulisd t.i knee** )iul ail' wsrer IihDm.
lit H \HU IL >*Th.AK>..
AR6YIE HOTEL,
Il I ll VI.'. N. L. I..
CO _*lr.ti:*-s fr. tn N \ six) Braokrvn. **i_ L* I. R. 8.
i "t ir?U)?i*aliT. eii?til Pandan.
MUf i *.
Cnatrntnfflv laceted I l. c.-ot'y an|w>rrte-l.
fapresa* . i ' i !? ? t -i i. i i ,? i. ?' ii i' ? ? -rr ?" e!riT'_.
I et. ? -na: n ns .. I" e llveij Hre_l
ur ir.i -s ul Deecnpttve ctrenWreaanlSansrenaa
tu aui,.im.ujib.
A. II. HASKINS, Manapeu
MUN DAY KVKM.M, J LV ft,
(.. ", * '* t i'l \l\li HOI'.
tn..) mum 'i.-esv dlaphtv nf
1 -"ti: LU il ll ls*- <>\ LA?AA \Mi I.IKE,
AI" Y i ll OT KL,
I.. 1. I.
oriental hotel
v::;::;.jTa.} ?u.:\i hotel,
Xl'.V OI'l.N
Apple ;: ' 'ic* or te I! '.
ear, i."??'.. ii?; biri I - _
/ ai ONDACK8.
VALLEY HOUSE.
Ll.!/. I! )T:IT:)U\. I.--I \ ML. V Y.
Now nt --Ta ' I ?
i, . end ? - ans Pnreheee Melt* s foi
it ii. put or st .
ts., fl I
c _. SDlKO-fDAI K*f.
LELAND HOUSE AND COTTAGES.
I LAS ? - ' Y
Tilla ' will be . i" '"' ' '? ?
fr,,-n Jui ? in li. Oetobei .. Ai i ??
>. 1.1 :. r .. ii.
LtKE VIEW HOUSE.
inseni th tireen Meeninta* eiseased - 'lave
i, ,r. tl. I
. u -f Bl te v ir
'
stu: ri.' -
"ii Ij r p.rtipu ara
s.ij'r.ss V. .1. Oi il l'.l ai foal tries/. Vi.
Montvert Motel
"?III1DI t'TOWN -!M*'"V.- I riii.nl.
i lammi - r - lins will
?
illili .sli.
,,111 I.I
. |.
, . . |, ? . I ?
I. >V. Slat trev. HONTll'lir IKITIK Hiddle!owii
e. Vt. i.r .J i. .1 !?..:).!:. '.:'. . V,;U-_
Gift EGO LASE,
< oei|ti-r-fl)ifvii. N. Y".
i -.; ftKW vi '.?: "i rv,
... i endi
?
?
>-' l-l i. SM KI-HI" TUN."
air- -rt . lr.:,: .-, ; !: - ,:t, > ill d
: a H-' a '
| a . HI- K . ti 'r ? ?! '" I' ??..:? -'- I" '" t- 1
- . I. I Rim! DDK'S', l'1-.-i.r.it..r.
At win : - ill ii 'ii',.. Sew-York City, until J ai
PROSPECT HOUSE,
HI Uk n\ in D-iiV
p v
i
.
? ,'U. i. .: .
SUMMER HCfJES.
Heaith and Pleasure Resorts.
J_r*ener tbe noted beatrb ai - mm
.
? M.,uiui, I. I
sn .mt al i ms lotiuta n- . ' ate*
Lu rs'.. the h..- rat i -
Lane
,
ni ii* i eis in I
-
fm then buhu
?
li,|,ii"ir Unit SVti i
tun ii eif, ?"-re ?mi\ nmi "in>t*"T?i service. ' i
u ?!, '?- I. >i . anna m i ... bi
I.)s. !?? ' I lille ft. X ll -lal
:.Linus eau i. baal on n app Icetlon ai Wee) i-bore Ita
tH ke*l vti-r.--. rt \i .,- and tl ria t
and i'i-' Broadway,
iurk t in_
~ THE .ARDEN _DffN.
WOOD** Ul" Ml!)) \. -T.Tr.\ i"-l AMI.
Haa ice-seriusl.tioi'- f,>r h . i,.i;<h! nnieb I I icelient
? -. tai u ' the ! i.
.Ni--.t i 4 lil etrte Hoits leave *?*? i,.t-lull-t.
? '. ' i.. a.m
J r*.'. ? ? ? i ? p. bi ana
?lava-': iii' tiOO, ltl.no. tliOO u. m.. LOO, 8:00, 4-0*)
,r . i, ut
ie Manas?r of tin- v .kV* at ir lan li
York. _ _
THE KltTATIMY,
DI LAM viii; W \ l i.ii e. \ |". i'\
Therua- acceeatbu mountain reneri milicent to New
lori lauiad Sret-ciaaB la all La apt mi. menu semi for rir
\*.. a. i.i. i-ii Ab A *o*f,a. rmunetore
\ DIB* iSDACKS.?A1l*w HonM Lake J- scid,
u\ S.\ In the must of a-rnnrtesi leenerj.
tm. ' ."ii ? feel aa! .r r . . ? aaa ? . i ? . , nu ?
l.iHatiiic. tirivra. . wt rn nt in/ tr.iii; fi"'.Inr. Pot , nil ,.r
uriiis, .v. .a.- real SKY ALLX i. Laka Placid N. Y.
1 i A PEN A I j. M -NSIOX, i tutu) nm- hour
- rn (rom Veer Yurt, ail BBM Bin .rio-i tut a lew fneatt M s
Ina tbs cuni di bi sn omni ri o u ii _t_"J ., an mai ?
lu cu ? tv.'u mi- TMiais. ina asl cold water -4. batb 1 dow
location u : . : . _ Hiv . exlensivi ou I ok. 1 j tun mme 1 -
ia-11. slia ir. iruit convenient tn tun u una il,liv . e.a
A'.tii'-s ? . Pm '! rrbut. ? 1 Hi, ..
\ DIKON'DAI K ?''.'irNIAh*. -? l.;,!,,l,V
Jr\ ci,aif..i-aT Lake tSrrt rear nf arrnes nf ant leonntetn
resort, nun ? 1 n.l * trnni i
' liUTTlO. Ji C-U-BLKT. j re el rs,
N". V.
\ -r.ri.i park. \. .r.
>\ ni! BKLLF VIKW.
Ooeen ena ot Wesier Lake ?uoddmlnnde artaeean wane*
Hi el-class te MBtLM, rTLKH
HALCH Il<)i"-*K 520 \.,nh Broadway, 8ira
t tax ?? ringa. B. T. flnt-elee* rsiiu. ami ijoar.i r?r
about li ?fut-ktH. 51r.au! Mm, W. B V.n Li il.
DKKH6UI1.E HILl-S, " Fernsidk*," Tvnu..*
xt Lam i:ui., accominodata* ion; eentre ef 'cnuntj-:
anaf Snves :"ai a. ats ol imeirat leice tarm. elxiry anti
F'snl table , .-s-jUtii i>e clarion, lionsatuurc K K
_Il J">1'i'll JiN 1..-, Projtleto*-.
BLOCK ISLAND.
Wnteta Pienrlolir Ifeytnne Hotel, for terms iui<i par
UcQiiar*. Muilerale lai-if. l.xceiient bnuse.
BLU( k IM.ANH. li. I.. HYGEIA HOI KL.
Nest !.? IIs.- ii.-ar ij-a- I. ail i'm .e-ni i-ouvetin-ijcea. saul
lary conilitiona parlee-t Sea* fur- ircular
fe. A. b.M)-, Jtlaua. r,
c. 11. HAbLkT, m. v? Proprietor.
COUNTRY BO-XRD. near I..iv and ocean;
s-.ir: an.! -ni. batbm/t, saUlac rowing ar.ii rt linc iar.-e
pi ountls uuii baau. j'li.N ?. lt'lnlLL, rlpeonk 1.
C*A J SKILL.?Mountain View Furn Hor_nf*,-?
1 I'leaaaiitiv aiiniii.il. teran ni;j>s? irum (EtBkill Ijandiut.
Taite ei'l'iilied wllb buitssi'. ujI.K i-arss alni veijriaua-.s ii,,_i
fririu. i-liKJlKKiCK -A.\K. K!??___? (J re-ut-('.).. SLY.
GRESSON SPRINGS, YV.SS.,
V. MAl.N l.lNr. i'l N\-> I.'.'\ MA iHH.I'HI),
ej.\ I'll' t.K Al.1,1-.,lt: NY MOUltTAlNi
Hil M'.l V1.1..N" HOI -K will "P-n J I'N I
Parloi ami alee-aia* ,,irs :r?)n all points hiast _u.l Weet.
J oj 1.11 h. .1 -. .1 ., -?
V, M. H Ij) N ii l M. -nj. nih nilent, frees .:.. I*euu.
COLUMBIA HALI..
Lr !'\N \ Bl i'.r\ ,- v v.
ram-os ni on sin bealik reeori .'ni t>utns. 1 nt r l. re
fi. ri. "ti .1 e or. tin'.ar et ?i, in,.ur tri Banana Bl Ol ni
Vi. j * Ju DiM, baie or e- .unlit os eitel pr ?].lietel o.'
1.01 1 iiam.it. n linb-ave, Naw-Yera
( lii-iuc itu - eel.eu. Peenlsi' arteea. 1 icurai ,ns tu --.c.x
int* ti,.; ..'. .1 aniK .tr.vci te Leno. ai:-., i.ii.o ... 1 otu
< ii, u ars.
1.W1. ROCKAWAY. L. I.
a laiii.j,eeiii veniieiii*n -istune pleasent enrriiundiims
fur ttir HUiniii'T in a inn'''- 1 iras-,- - I uiii liv.- uniim ?,' bia.S
el tne beaeh can have Srei - ir.i at a fair pries bj _u
elrcasina M A. H.. lim iii. 1 .ir hookawar, 1- I
^MI^** l-(L.\**.>" 1.' AIM) rn rair prices in a
mi el-ni < i.lt__e c-ntraliv mc .l-l. Ael 11. hs til*. M. VAU
\'Billl I'..'.N. -U. I ratiii-st..siaraiu.'a **., ini_.-. .'*.. 1
HI),ULAM) HOUSE, ?._riis..ii-.-.."iT:liuil.-_iiL
? BW open, .-cnei foi cirt ullin, anil par! u ulara
_ CL T. UAhUDfO-f,
II') I 1 I. OCEAN IO, Lain. -_. >! ( n\. no in
1 ( ti. S 1 Ne.wee-rs Iitrevr r ilroael r_ennr_n_sat| :.
tn? Kew-York Ctr'--ones -J < >i>u 11 h Bael Sabina
aw Ma toast. Sulumniutoz liny lurer, lenna anti circuiara.
Aoureas
_M. ll WGZBT I*rop.
11 Itilil AMT" DELL HOCSr_.-Ei-TS-io_
ll dSuOteel ol sii-ir i.t ii ur iiin..-. tiei w.-. n nwaeeii
Maur >aiiar:J Mrnuil.su .1 i -t. i.ery uinur]ij?aeil, nure,
dry air. eoit spriiif wa. r Bo Malina K'?r cir. 11.sis ael.!r>'-f
-? 1 1" ? I 1.1. I , -ll ulJ.lelJUI_. 1 rou.
I N A ULM I ll I L \ ILLA GK on rhe I ppe?
1 Hnfleea. lid wav between waratewe end ia).- Q
air** rooms bone Of- mltie. ?ouaiaiB air no ma .: .n
r-i.ill] .;os,,a.jir 1. r !atiii.ie.s anal tiieel prolreaiouai anil
tiiisiorsB uerii sera Ut r>-_l ? to ?- pmT _ ...
_1. V? H A ll Hil, A.N -1:; il... NV.
SEA BRIOR I. N.J.- I HE U iLULLl)".
**.uw upi h. Teraae raanennMe
Al li-1... ' Lol uHLi . roj rieter
HPHE BEAU BOi K.
OOOl. UAItlDJll BKACH. LAST (ILcrCKr-iTKK. M.\--e
iii . ? ay .intua. Lian ii. tiHliiiie. .un
and stui wut.r iiati. ox t.'tj- ace r, .mis anded Uua
aaa. clriiui I., al. t ir. I x I. ?- < 1.1 out bout , bul alu. , 1
?*-nu iu.ilia new waaM sell, ban.mic riHiiu. iwaliM allnj
I. li. 1 a.,ii, sialuiii_, ec. Int il.uauaiec eMWBlar IM
I a* uo io 1 H. m \ -
'IMli. LAKE HODpE
J AM) COI I A '-I. H.
I till taToTIt-* ti..lei, nr.iiitlfuilV Sllliatod at Ult) lieae! of Un
lake. aunt.linens! I.t tina' aa.?,.eel laaus 'I'l . I \ h 11
|ttl'u.?i pru 1 a .luci ?i ir "las BBMB lui tue se-waua. , |tur<
Bionnteta apnna wai.i lm?a ei *i.i si.r.ua lui aai* a le
ballia, rf. ut m.nj.- ILial l-ona l, i_r -arny , owl..ri ami !? . _r
me ni ann s - n 1.1 lin n.uii-1 al iliia bown, mo .awn laiaiali
lourts Lev. bein aditt-i! ie lie?iouu..s.
li. ll' aCJCB, iTt.pn.lor. laue (i?.jr?e. N. V.
\7lLLA DUBOIS,
T BL'MTka, CiltKr.XK CO.. N. Y.
Ne.w np. 11 M lit. . i.lia_i- SI . i.iuuioel_Ra 74.
Lo.,uta lar_r. iiytll, airy ala) well lum.shod.
A |T"Otl lab.r. Huns.' ol.r uf tl.e neal in I Ue place.
Lei :iu,ii _. aiiufu,. See lt Bf al and hesm .i-e
Coniplete otnimaan t irtruiai ann u-i-u.s -.,,1 i.t
WILLIAM li. _?) Viii'.'.
I ibi.jl. lor
Snmmev Pre.na
AVON INN.
OPEN KOR THE MM_N>?*, Of la-ta.
"iN-lXt"- _ Kii ITU.
_KKY IA 1 I. KA CU. Si.
A DI KO**; DM K?.
BLIN HOUSE,
Kl I*. ! TA LUCY, V I,
In midst nf rr.nl-et inonu am see-n-rv Crear eleritnrn.
i-n male-ri noi bnv lever. Kunian sen lea natet on ewer
il. ur > .p.- if.jin Jans t Mil evwasoei I. A ti-ii.v steve-fr?m
-ii Keene Vallef, kuo wu as tbe
Il.iou_b Linn. lai. -. - i circulars
_- BUM, rrup.
AIHItOMitl K'S
BEEDE HOUSE,
KUBB VAL!.HY l__S-K*l (-USTY, ft Y.
b. A tm lil lim
' p n.:
ArcnTnr:-,fr'?.'c '" !'.>.ni"l'u ? ?? duart or ths
td r views er all tt, a pi
? .a. I. li.
llrliiMl tu''' fi. b. ... ..;?. I, ,.r
? '
?
at>.i ii i-i- ? in sui tart ur ib?" mu,mums. Kemi lord- ernptiv
...tra
ALEXANDER HOUSE,
BABA. AV l.iK'-i. KI'.a* IU1 COCT*s*TT, B, Y.
J I' AI.!"*" ta t.r.
Thia Basenlteeotl] I fnrnla-iel an! et\
t
tbe laat. aad il I
_ra ir ' Ira ,e u.-tri i tue
,a ir-?? * ? ? ?
? |
j. .-a it 'rrv n :
?nr vi" 1 ' ? 's I et
aw -? > ii kaj fev.r.
_
COLEMAN HOU3E.
MBURY PARK, H. J.
i'ue Lt ali. . ii "irm at ran si
? sr din
l u I
)- I. I t.i.I.M IN.
GEORGE HOTEL
AMI IT- CtPTTAf.**.
ni.tr i- itof ll HI ti ll. i (IVS.
l-l ? 11. Lori
- - ?? ida. At!
- . i* A. V'jS li X
-
I.. I I. .LL*I'm!-. I'ns! tiffi I'. Hr ele.-port. Cann.
n tin way HOIS'.
pr I ' Bl ii H H tt
Tt:)** etsi ' * v'"'*
'-**
. ? . .. V J.
KEENE CENTRE HOUSE.
i arma:: r ?'.?- tram - BS I Mown
tu 1 J.S 1 l... i 1. -Rial, ic ...lt.-. ir i t? ??! Iluua.: eu.
I -UiilU'a.
Kl I IT. ft T
sufi
CASCADE LAKE K3J8L
i
CASCA 1 ' N. r.
OTIS, I rt);
irrrh _ it niel
' ?
:
?
- .1 I ,? 'U -'I* I
b
_
THI CR3_BY3!D_, LAK_ GiORGE. N. Y.
a ipa-n ll' ? - .lui,- '',. Nu iruisiiii|-,.>s or BM- - .
?
?
li ' '
. * - rc
?
f.\S \.
'-.. Y.
THE NEW GRAND HOTEL,"
*l 3,
!.
TAP. I.
I l_
rCIll! fl
'
NY.
THE KENSBNGTON,
I Nli'VA \ la CO! 1 M.S.
"-lit ITOlit SI'I'IM.- V V.
m . po oci
IAS. I '
WEST END HOTEL
LONG BRANCH.
COT. \(.l .*-.* A N I > RK8TAURANT
"sow ?PB*.
I). II iV W. 1. iii Lilia 1.1 li. IV..linet,tr-.
iLBUROH -;'I !'???- ii"! SK. Alt?
s'* springe, vt ????:. up n 'ii :'.!--? s< t.-.i Mei
1 int
-
1. K. 1 i. KS, Proprietor,
4 DELI>.II I ITI, RUMMfcU RESOIi'l
, \ * n,a nil s. "n. . ? u- mu n n.-r -
'
...
i location .in..- tbi ii til. ur. Marlen roait tbree
i t ui ? ':
P. >l .-.M I 1,1. Amelina ! N. Y.
dlock Island, k. i.-<?i';m vi.w HoteT
I 9 iitte.-ii iii . .? (i-.'iirn
iiir*i'a,i DC, 1 st* itrtctlvflrs-stlyat jua.
? -. sii'.iiu ria-.ii. lu.i-s alni sim ti i.an I, line moalc L ' hi
lee I .lrui'.-I ul ? il i : ' ' I ? riark
e.iaui Ila.!.:. .V 1. Win csu ai naielc-.ee if r!rs:**r.t
Kano tor lllua henel-o-ok ' - . pr., TuunaW
lian au. HM VaBBIUBfUlB .lias.
j pATSKILLS-Tbe Vista, Ela Des Palls, N. Y.
\J ' _ Uta.! ni ).
kUii'iovo. Hetidfoi etrc-lar - i -> ii
" IM.AII.IN !''ir*i'., I'.l'.i KIT. MASS.
V/ ? Mr " Bl BI-s'l IRK ii : i ?."".'
leel -Niuiii s. astin. A .l.-lieM'ui sam
> in.-i beete fw -um ?? ?,.:,- r-*. end reereet'oa ''i,v rr er
once. I ese . ??. ." u a, ..,.;?.?-. \ .... :. ? -,- , r .,
CATSKILL M0DX1 AINS,
TWBf-t Moves ? | rt a Jliu -'J. "1 trui*. .J _o .erday.
: *-t-*e-iHl arranrenient- tte ih. mi'iirli.
lil. u ,.. '. i .1.. ernie ? ? :?.??.? at_ktl_ Manager i
LL. II'.Lill i ii Jr.. i iupil.l. r.
I'l.u nu M. I ..Sill I .!., N. T.
I *i Dip l.i?AHI) can ht- obtainr-d ar Long
" * Isiauil. Bf rafi"" '?' i.ltiiitc.f'
.?I t Bi Sinn, boating anet flshira larreair
I ... 1U
iuir ial,i uusur |jaib-, ? * i ,-u irriua tl I
ter ailuila. ai i um u.< tai roe is ?-. Mrs. ll >HAI I I.
1 l i Ul Lia ' UlcllUaU ..-ts -i.iit .?. I- I.
*? I iniM.h.-l'AU. ( "I I .M.I-." Atlantic
iJiltv. N J Twu minutes 'rem ).e..'h . pu-sffiril rm" -
tris.') luii. end in* ? i nilli"'.:!, iu. ant nome-Ilk a r- .
I tc ruts. V. " i ".
! I AK< ll M<)N I MANol".
la iin:\ ii.iuut a- N ? ila -ii Kailroad: I-' minrn
I ? ...
s.-aa.iD --.? n I.' Ii- a 'I'i- .. .- \.\N.k.!.
, ii' jM j .- ' KA Ij ol app j ?
\f ON MOUTH CACM, tu-ur I.onir Rraiich.?
A J lu,., a,,;_,.". e)ev .iii a- ir,ii A Jti-.-af M >l.f SKXAST,
ui 'Jiu- i..e.. ......' c.iulju axui uieeui avee, llruokiro.
\|AKI"\ HOUSE, Liki Georg*, N. ..--ix
.ri mi .-s fr nu I'old wall, ea tne Weet -,..,-.?. Liu.-Dvina,
fine teiaiiiiif ami Sabina i m-ir i l.,i_ ja eua
ti.-tutu wiri, i rn- w. I known real Po tor circa
iar au.l .eriii?_.ii:rrss H. I. .Hllk.l-.MA_N. _
MOMBACCUS HOUSE.
j. 'I i i m i.t LL Pinpi
i - v *,
Isan.-w liin-r. i iu,t wttbai i t summer mest*, sr-n
: rrj air and water all u.a; ma be de li a u. ... u te. imrgr
'? larui tai.!.- uni .r. ? iof tam, pr-iiaeto tn eunn
tl ne. Baa tu marni. leruu __ tula uaru
i ula."' un appi.cauij.i.
VKI'UNt: HMC-h.
_.! .,i LA . BEACEL N.J.
lhis t>"l'Hlar hons .. h .') lt* J'i:ie I*._l
- Oats. -u.i's-raaii new, tine u.iluuiir. Ijeiatiuii.
L?..iua and dnvi..^. Aililitaa
A. It -ANK,
_ Ot natl 1.euell N J.
SARATOGA SPRINGS. ? Temple Grove
_3 eiii'-ns Jliv j itriin. ?.; u.i tiny, ju na?jn per noak.
Liueia. rouuti.aju for ju,y. _il illLi..* M. DOWD
CHAlioN SPKLNGS, N ..
av ii,..i_,,.|. .I-!.! .1 BATHS in lhe I'ntt.-ei
stal.-s Musi a,.i.i..frii Kl ii'jl'I.A.N aieihuOv .
La i .1- Il 'l ' ll ? . 1 ? H Ar A I I' i.N ll I.. , ui/.a I i N,
nc. :<ir . hm ii a 11-? CAiAKad bl ?
in. ll Doeenptnre ja. pu..is arraua I'AVILI'**!
il. al h I. .ai'KN Ji sj. .'. J "lt.*. il. Lu. .'.'!.!l.t .-UN H
rVllt: MADll-OaS, Aaborj Park, S. J.
lirsi-.-asea. Kates mueteraUi.
Ban tts, _
I
?HE WORDEN.
lied State. Dolid.
u v. w_.-_-.-__, Pruprleier. neretesa <jhu(i, n. y.
" rriil. EL.VI I 1.' -'I" i tamil j bot*! : tiuc*i
1 ti.uiu.er it sort un Ute river al i tu l?.i, vu t, uu-oo,
.-.. i ? i. HIS mit, Mauaajrr.
\*AN LOAN'S Catskill _l_>uot--ii Giude, wiih
. , u .. Lenci > ? 11 - ut ibe beal
bolelr .m. le.arilaliK Ut.uae.- aiiuuK Uki lu. Malled uu iii ? ipi
Bl Su .eui* SALIUA Xu,., LU Ail. I, BSBSlll. -L Y.
U-KH.Hl'.- SUMMER l.l.-cKl. ONEIDA
L, . Kl. ? Mine weena' lieaalUifu. nert, seivrt part ?/.alaru
li. ) t I il eulola ul J P. ? J.J., ll i , ML V nuuu U.t.
\V'ALl)l;-> PARK KAN1TAK10H Wer
ll laisTt.lr He ins . oiiiiIT ) run ' n .br nx.tittiatn sule,
1 nun Itt i .Lu ir !.. .r wal* i lu n..jee|i..t>a- ul ina.aria tare
I,.")- 'H.n. >...._? .| m.. . i ul., paoaencei iia.i - .
J.albs, .-? ,-tlisU ii.uitu.ri.U. li.a?f..S'. olecltlCIH ''rclasia,
su.it._ni .any, 1 i *. - rv r-ruii I.i circaiar. Aaauiraa
* Li.Li.1.1 SAL1-_.1I Ia
w
AThON HOI BE,
i.s .. . , N. L L
' > >_> inn mw snaena
Du m ui ir Bcsorta.
ADIRONDACK MOUNTAINS
LAKE GEORGE.
__UO_n_l ONLY Ii. THP lifTLAWARE ANDHUD
*?')-* lilli Uti Ali.
Air laver!** TeneM linet, u,
esrei-ra I nke i lmn i lain, Auss ie i *,,,?._ Bbaron -<prin_s,
t .<iur.ii.-;. Use Uravlty Ral I rea*
I he al..,rt Ilse betweea Mea \ ..rk an.l V.mrreal.
F.r Unetrated arni.'., hotel and boardlne-booes l_S> tloie
mnem mnpn, rea . andi eoe
J. w, lil iilit' W. lienerel Passenirer .leant,
_ N.\.
fHKIIMi ICM.
MIRROR LAKE HOUSE,
i Ai. ' !?: td ft s v.
< "< lill"" ititi ti a-ttb tba w?li known Her
ic In tbs Adi.
i Lin..
i. i..?h! r.nves. Sm ho nine, larva roo-n* for terns addreea
Li _< \ n . . lum
_Ces ' ' i _?__?__
llill'ONene ' -
RICHARDS HOUSE
ABB .VAN-i'iN ii i ,i ?ffVBI ti i uk ? chimplain.
I \ ' Vu
rt tabla, roanne.
1
'
meet
l ur
. .1 ar.
(AT:KSLL TOMA Wi HM SK.
l)|..-r .Ur- Isl tu -.?-ertnleer vJOita
*
li iu. .',__
.
NY
CLARENDON HOTEL,
-lit f'nx. i -I'l-i*.i.*.. n. x..
I NPl I! I.Mi itt. N! "a, )? ". \ t. i fl ' T
i. .-;; i ?* i i i i
CONTI IMF.WT-CL HOTEL,
nari t
Mill, etd \ .11 Nt Jil.
Ariel *)*? ru". ? liner
rmmu *-i . \-.i>> i muk it* pul-,.nt haxaoc
RO BOOM] TAM.EE 'MI'N - i. BA T*__
FORT CniSWOLD KOUSZ,
[BASTI N l-ul.NTl.
rraw-LoxDOa*. io.\...,
OI'KN- |\ JI NK.
A row tnt ' t . . ,.w throiirliTi* T
drum.iee fentbtSS * o- - inr ti-'iin* sn' splendid drives. Pvt
Illustrated poa] .- ..,
tlATII I.ia -. ,v WlEEtAOB,
-T- J A.II Lt IKUiL._ M.W-VOKK.
GLEH SUW^JT HOTEL,
<?? I -I '. -tl I. I 1 NV.
\ t. .1*. - . ? ?
.
?
'
jtrr a ?'
'
j \* Ai.'.n
HULETT'S LANDING HOTEL,
LAKE GEORGE. N. Y?
Deena irrae 16, aar] re bi tabla
Bullio atilt). ?, .
I IS SI ,
lur ei'iirul-r ar.tl ..f I
_ - 1 Tu pr. et ne.
HOTEL ALBION."
as: ;?<. n.j.
- t* r
? ll I'i
LAUREL HOUSE,
.,
-:
?
tis.i lian . > i-'-nii
-*. >
P^A?iHA?f_SET_-_OUSE
r-IILLT'r.ll l-l. IND. I. I.. V V.
M.U n"::*s KIMI TIIK -I \-IiN.
v i: : \\ & M rim.
7_..OBtS."*? l_.-TE.B_.
Titi NTI)\ I Ml- S .
,i..rt ,1,1 lalla in ".- waaia imam
M. il
MIZZEN TOP HOTEL,
QI iKEB ll ILL,
111 Tl III ff ( III *>T\ N \ ,
if ILL "' in U,
a< ' bs i ll i i "i iii m.i m i. ii .i.i'.ia
HIIW K .V t.i I. tl \N I'riinrirniro
M.W PUB 1. lt. 1.
t n e ec i: A \ I! OISE
DIM.N-s J \
Tli.- .in-.ii- ai. aeknowifs) ced leatarn
i r tem
J i, v KAI KR '. -un. New tori r. L.
nr MM. M. ! ?
PCLAND SPRING ANO HOTELS,
SOUTH POLAND, MK.
Le*t!-- enrnmsr rt fort o' Nt-w-l-.n-j'.au.L r-cra ! 'or SBSBI
POLAND WATER.
Itidtrseel Bf thrmssn-ls nf testi-ioT>l?U froti thu leae_inf
meoof therniintr? BenSSnrll isi-it-'l ST i t'
Ai:_ennine i-t'tle.1 Pul. ind STATM -.is irreen in'J-U
arti, wurue " Po LAND WArKR" lo i?r?n wblte .ertdr*.
LrjoM oit roi miTtnoN*.
Bew-York-.-(tnt? Naoiuu s_. Tninin I Iluiitltna.
HII.AM RICKF.K A SIN'S. Prtprtetors.
SARANAC LAKE HOUSE,
BOIBOa DAI K -
This tv-i ?meera 4 '? \ ipi mt sa a nsr -n..,~t beinttfniir
Steer *4?a '..' rat Harsnne I Mia, tbe ley to tbs ai ena tala
isk.s ._u Hine Jlminiaii revlon, upen Mst- 1. Table beella
laraine, ren-aslarrs, _--l'. v-.r>.it-i aol t.humn.mv
ren.v..t?n. an*) n-w!-- f'lrnlstitv! t'lrtufnut. Arc.uuiiu rda.
?joes, 'jan avesta, send fer etrenler a
MILO a M. LLKK Pripretir.
^a^aaa? Lase. S- 1
THE MAGNOLIA.
TUM- BIVKB, B, J.
A select bu*, dell rbtfa f.a-. !!* re-urt rommnuilin- Hie
.: liar: ea;ai La) arni ocean DO. open. lr iiirt-ota.
_rs_a,:rees inn ti. W Ki 1 ILl.1.1 .
_ITnp.^
"THE WENTWORTH,"
\I"W.( I-Tl .1, N. II.
I B'linvl Ma'.uu !'? .-* iii'iutl: ll ni mites distant, wuero
root in - run, the : mis.- m.* -t every nun.
Lue laaiiioao-ii-au.'.i ? reao 1 ' ks Nurth >!ium.
-sj I I.*.' .1.
dare* * 1 i'liifftett -lt^. everyasodern
m.,ir if-tii'-ui. -.r.iu'.ts- livery KXcelleoi boaiiav. tis.u.i.
piree s I...-i..u a-,., B
ii I -:?'.. r.- tri* revolved li'"ir:r I- x |> ress I rains fi"'u
p.. sn,' lt. H. 1 i... .uni caral, r.-ar.j.iii? Peela
"lie our and I int rjTu aiiuuu_i.
r-t ut! .ur ili-rrrrijiibi ? in il tr
1 ll MAiil'K-N, Assistant Mans. r.
_W._I hill. ::. h.,-t_
A I ALAN JA ll" I Ki.,
A-L' i.v I'AI-.K. EENrmlEBMBT.
? iu i.ii ii a ut iba sea frnia Ibrae aiiiaa vt tne boaea
? ti , uiii .ivrunr Pavuiea um nu
,: steal rebi 1 artes :? rfoct senltsry sr.
rani.'-ni-nie Aal.ln-fa ? UITZKLBKRUBK. nfinri anel
ur or ' ul J..uu r ? ii Til, st.. New 1 ora.
a LIST nf HOI EL.*, alni BOABDiiSG
r\ ll ' -i'- ? Li . arith map Alfi. -urii'iiMr
? 'ii 1 ootea frc- uuo.i appiuatiuii lal Alban/ liny i.ue.
Veetrrel pur_
Ci.ii NTH. I'1' \ I'.l'. --K.'iit _-?iitle im n. ur nv.1
tiru tsiTea. rae be aeooausodntea dur.
stu.ri mu! everytbln ? ie*
(aoobji ? ? tea Addreae wiin refereneea
?A ll u.ul-. Nu. ?,J lark si.. liii.lit..iKjrt. i uun.
I i"i EL i;.\i.\i'? :.\i..
I 1 SI "I'M M'-OKPOOR,
*,, ar ?a*aturfa. I I.Tali ,u l.iiu.) iee-t auove the sra. No.lew.
1 In ..- u,'ri.-iat- ?Jui) tai til ?'." u-r .la'
ito Ali, k n ' Ii.lv .t' 0.1 " Uroedway, H r
M
I. KINK') ll": -!:.
!:? lavente r .it fur sp, rteuen aaaava* loanata snd in
? 'lat rev. onkaowa lol iinruiar avl>llt as o. A. ul.S
UEE.MUnumtA,an^sptn,tn , ,, ,..s .....v A ( 0.
ats si, Beeton. _tasa.
0< i.ANAVi.Mi: Hotel;
I- tl i'll' ?m )-.. U I.
un llie shore of thr m-_t -.iii'.tt Har ul'KN fruen Mer 1 tn
tishiux. uunuiov. surf ami alni -alec
batuiuia. ?' -- es r iniiebeu an i anfu I
sa>I-uiiU -i.i.K- i .. ;.r.. u.i.
ARATOOA SPRINGS
rb* WAVKKl KY, a s.-e-. t lamilv hotel tleainib'y loeare.1
on N.iii. broadway inn,a, ?i ajul ?,., prr ???? s
WM. P. UL IL. e'iopnel-r.
YY.Y II', n.i.,
t UllK l-l.AM) t'.l I'll,
opens Jans IV), !->'??
s
t^i M m ii; Ri_a.OR1 ie-.)|.ie diHiiiiii. picaaanl
i) rrsimf, aoti tirtlx ronel bo. * M water, flue
, . fut, cintbue -orin re. Uei
Bware' ouuif. N. 1_
??'rill, i IM.*," U.s- i atakill Heiirbta, N. ...
1 frnl faina Lille ?r?v. aa..) aun'burapr ii aa.!|aeei.i.
u ... eaoatlBBt I a ela .ouiaiilinonvoa,
1_, ii. . . | J. .. l.U* it._
r|'HK NAM PAS UL MET, MarM?*li.-.i.!. Maaa.
1 and Sana fir* on itie North isbore.
tvei) ii?ir uaa oeeaa View, -end ul cinrniai ale _ ripllvv
Of lal ral N ran.. A -Mt blU'Vf.N. Pi iiprietor.
VV ll 1,1 BTON ! Y I iii. SKA.
vv KOBTH MIUNU LAKk, Ni.'.VJLI.
Bmb train June lu oiU/bfji. lioajnis .aa vt ili.aaet.1 by lelr
"""?"?^ UUKlfO-Ia.
_fynrrtiom._ ____ Cupi',oa'- _
TO CHARMING SUMMER RESORTS,'
For July 3d, 4th and 5th,
HY I'UTI RIXJl _ HOI IlI.r-TRAt K
WEST SHORE RAILROAD.
TO f*"*"t*T pnrVI wot Muef.r IIi.Ma_.tta
lu . R t*r**TOB'
T.' Ki-it !-i.\.Nl' ii -|.? II..' i.. n 'I* "' tb- 'rudson.
0 '.'.AL! .' Nil ' M-ttlUaBS.
T< i Nl.-lil'lru, Us. lB-t..? f l!"*_d"l ? ?
TO K !N..s i v f,,r a I ? auk) I Hooitnlii i e-#iia.
rO CAI KILL, fur a.I I
TO ril'i M' li I
IO PI MB Hil ' ?,,._
I'. \N .") II')! l I. ult ii uni) -li.'l'.lall. inlL-' * -SI' S
I'i -JAMI'.!'.'. BU.! a point- .)? K_.lr-ee_
ro M I .1'. K an.I ail pn i ' ' .
Td r \N M 1 ll-VI ! I. ,ii.-rs-l.i i-ai ruai.
)"l ' ??--_ e, >t? *_-~e-_t
T) il "**"
i - : A 1 N 11 I
' r' ''l_fr_.
"I ? i I A K i ? ? Vi
.,^er.toe?,e.T__*
-
Tn lr I
? iinr'timi
ro ai i pop. i...
' '
si
i '
,
am.- U ia.rn , . ' , n
NBS ant at,, esr
' * ,".';'.."'tv BTA1 ' '
lia- ts.r'i.. u r ru . r,
?
_B0-_H
Fl
te
e.
IV
. Il t; ..' .|\t li?
ll 1. -I ll ll I II ' tl "
?MUTT INTIII.sOKl.il
ti h i -\ '
**" ?. \Jm ,1 Karmi en ?.
rTs-SSTY ef
1 '
F
a
-?ir inn Slut Arni*
'
I . - rs, a .s
ki i.
!'-.
?thi...
'
-llMl L- I I lt ) BAILI
IS a re
ll a ?, '
: " 1 ? .
lit.Tl itMNi.. I I lt l" l.l.IN l-l.* Ml HOI KL V
40c EXCUItSIO_*i TICKETS. Uh.
lt+PcAtt^&**%
nu. I
-
i ii'
?
"
Kr I ' ' ? .
'
"i.
Sk PI BR ll
?
iM i.v bi lier -No.
I. -N. IL
roR
"f*u, ..lit'
DAILY i:- \".' i'l r; rc
St. U .m>l I ra. p. m
. a
'
? .1 .
PS' Bl
-lilli lei:; an.l bali, ry
_
I IO! KOR I Iii. \l ITT NT A IX***.
1 1
-
I , ll I! I t. \ I' 'I.
I u,| ,|. ||. I|l \,.., ,
?)
-|u i > i.u -\ t '!._, fool
'.'.I.
_wn r..ni? rTtrs
Ite'arninv leave .ii,.!, onto SB to ann Mai.cti ( li- .
. u lu
Por ll o H P. RALUW1- B. I a.;
? V ji - _
CONEY ISLAND.
Brighlti Bi adi &. Hes. Brighton Bcarh
" lill'. MM IIOITL''
SHORTEST. QUICKEST. CiEAPZST.
I F. xxr. kx HIT) ll tit..- ". .lia. m..
. b "r | i'i r.'..' ?? ? . |> ol
? I *s l? V . -. ' ? ' .- ii au 1 V -r, J ?
Uit-n a t-r un:;: . ? :?. BL
i:\? Dt-ieiN in kit** 4 ' ; -T- f*av aal* at ail
[town I'DU-k -I .hunf N iettmedf ie. i -
I .-ai I. ute; .t ita* (Tree
. i i-1>-\ it id ui -in r tvaa i. **ta - Lina i ???
rh-s runt- .'...si la totara froai M n!i .'? IB
Bea a on pei nu ol ol nilli I
ni tu ii... I ? i. .1 ua P, P an'! < . .. Ij.|>".i wu rm it .-alia
______
LONG BEACH.
LOM. |s| \N|) |{ \I1.!(0\I).
LEAY! i.. im. : -i a v;,.; i "i.,,i'i. i.,\f r nrn -)T. x "e
DAII 0 i i')'.. ll".- e. m.. 104. "-.'6. i '*>.
_ rn . ir i .", T-.Dfj ' in I. in.
r-f.M ... \-.... j; Ut, ID loa. m., 1 itO. SilO, ul'-, 4, O'.
lb yi m.
ANS t-X H'jAT-Leaves 1'ine-ar. Tier 17. K. R., woes
ttays ouii". ? ?" a m. . u. m.
Newbury & Wesi Point.
Oread Deilv Exenratee iufcpt *-ul._?j . bj tfcefl
. . aj Line -tcam-r..
ALBANY SMi C. VIRHAKD.
From Brtyiklvn. linton si liv ..nu> xi. * A. M.
Bow-Yore, Vestry-el Pier .MBA. K.
.New \ ork M ? si J'.'.l si. I'ler. '.' A M.
Fxeuratouiats wiu ba ve three beera et Weet Point or ona
? ? loaner* it Xe vu irs returu.u<, rt*; i New
i uri. a .ui. Bio iklyo ti -u P. ML
>1I -If.
MANHATTAN BEACH.
I l-..\Vr*. MTH -T FERPV.
tutS. I IO. l'J". ll 21 ii.1 J". I -Mni'avs .ibIjt).
ul liaif-Lourlr tlj.jr.-a*t-r to ii .'JO P *_. -luio'l run oo
.*? undara.
BAY HtlXiK )<? I'l"'.
A ?sI'K'IAI, liOVT LY<'_,_ SI VKI.Y K'ilt MA N" IT \Tt AN"
Bl \' ll P AH"! KN OB KS leave, the OLD PAYILI >*l
e Monta i-> itv eriuinus ,t aa. .-i.-vau*d r.._.i_. h? .r.v
tnt.ia .1" l M. lo 1:1)1 f A
Kicuok.i.tie en. io KVT\ I-.tr sale, at PavUmu _atl ail
liuwu track .Ulmus -Jrvse , i: a. Insal f.
! : M I ' ' - OR \ I HAND.
Afteruoo") an I Evaniar ' o ta
MW li -SH \ Mt'iil TH K VI '.r_
l'AIN- i.AlK-r aMi tillANl)..*)T
Ult. ll L'KN IN li Kif MO.-.I.OW.
EXCURSION. Julv 8. to Ni'iv-IIiii.Ti. ?
Ia b> atiti'ul Tli. of rilnts."-New n_il i-ieirant aiea-iaM".
BL Wirtbem lonvsn 1'ec alip.luv .at ua. Oi.. -New Ila.en.
i.-iun.lu? ai 1- | iu. I tie vie sra al inc i .ne ls nm) Senna
a.-.1 ar ti ni N?w !'a en Bar nmke ihe trio nnaurp_ase?_.
lare for ihe mund trip ?i Si BoekilfSler Berthe
THE NEWEST 1 THE PIME8T1 THE
I ( IILAPL-T I UNI.. 1 '('!-..NTs. (-'iii ill BA rr.'::*)
- \t ruiNo roacKi -..metiunu to i-l* *
-A.i I IM, TO Dl/CATI-I BiMBTHl-IO TO KK
Ml M K" AN E . (7RSI0*- OB THE BAY ANL A
TRI.* TO THL Kit..N rTLIL
BUFFALO HILL'S WILD WER.
KX CV BBI OB Fl.KKT DIBKOT To THE BROU BBB,
AT Ll'.A-TINA "AiuJDS. MAKINERS HARBOR,
STATEN ISI ANO.
) ur pan .ru ais and time tablea en'l sleemeri _.**? aiuase
Uji ul I'l.uruu. ,
ALL VVATKK ROVTM SSOi ROD Nu TIUP.
ITU OP JULY EXCURSION tm th* Hud-win.
-4 *-ten_ier limes T Brett will leave ional st. N lc. at
in vs ii'iiist '?.', s. m. ij.tiuai intannauanvDiei
-ina. in for Nh UH I RO, umuna st Vernliucaa, I ians
tons. Weal P int > old -pru.v aad ...riiwi.i reiuinlnit
ieavef Nea lu'-K il?p lu lineview o nre-WorkS anti Ue
U^tiiful evouiue salt. late, rou u.i trip. Soc.
toe ttr.w t.tnwi
rtelv.ee,, >E\V-YOKK. ?"i 111.1 ilLLI'Ifl t.
?<l Nuntin K.
OLD POs.liT CO.rlFOQT,
A.NK THS UOUTU.
ht nnrns shorter than AsrYOTHt-*. no*rr*i
Cv tun after Mav 17. I"-"!). Fipreeafor ('eneCberiei ?'
Petal muiorl "t.1 .Norfolk, via ilia Sew-Tor* r lia ? ..
ead -"rt" a hellteae. aeavoe i-euoar:vatua i'.aiiria?i i?i.oi,
^ew-Y..rS. et -p. m -ally, irriviua at OM Poul 'otn'ort
1 *, a in .la-ir Norfu.s Sta 'u. i-U*-ptor' ar ti.rourti
fr.au N aw tars to a nvn Chart na. Tleaeia aui aleeplot
tNirihseau ie tv-ir . ? a nu\f li.kel ulilD. of the Pruoafr
vania ira. roat! < oiupaaf.
1. W.DON Nat R. R. rOOCK,
nuprr.ui-u.ieos. Oen'l Pees, mai *"rsi?bi Aginm
(<tiSl.\ IbLAND;
\~> OLD UKLIABLE Rol'TK.
l.i*i s ieuve v. Iii tell all ii. i *. j. ma m. averr bolt boor
t""iiiitla>. ..terr iwriitf minuieoi till lu |> ua. Heluroi <
leave iouif laiautti uni', in au. -.ua.uva ILl.i. Acarei.a uo
tackaUbui KA ULAI li. ehiob ia -il minutes, etinrlo. tliso
the-ti ca.litl Nen Hanan awl aoe'.s raes tiners tn the treat
1 ij..-; mu i.ml..in* _<_oiuiti- tus i VS orama. l!i? Kl.'iJhsiil.
Iii.- iron pi i .. I'.aun's. pelt .nan's eui ail Ibe atintetloiuk
I-nins.ti,... tst reuts. for sale at - i." steuiiia and at
lirhl h.intl rniran.-.- onlr tu *A h't.tiiaii street fanl.un. Ll
aoiiiie your lieketa end seer, that they fay
SKA ll KAI ll
To Rrifbtoii -i_-r. race trana, hutoi arni reiuro, a . m.a..
_\ iii not .ifni).
VEW .TO NEW-Y<
i *? ti - i
? ?
l
-.
i
.*? I A1 i ! .
:
Tin tl
??es
'
I
l
- .
ti
?
B
?
> .. ?
-
'
. i
IMJWL Di'r.KA i ? ?
U
i'i.- ? '
p___US
1 STAR.. I
i
SJ
"RRCiTIVED sYl
I, re. - . I. -.
ai ??
1," I;i..i M.'-..... ..-.. . iv.^T
-a ia. SS FR ?' ...
ULT.
1 UK MV- ! I, , ! - ? .1 i? -' i | . I , i 'S A.
Mai'i-.'i\ *.!?!? vuk i ne: a rut.
Mr A M Cl i.M i'i -fi-Manarar.
IHIHI' M in Hi IK. KI' IM
li r I..' au I Hf ("UAR-I.-H < M a
i.i". i
. ? ' ? |
NI!;!.- - I . ? i .. .1 Seats "?"? .
. IRS.
?
lira
Mal ? tv a .1 -at IT i
N'EYV UEN I KAI. PARK ? -I-DE.N.
ajt.i-?L. -lu ???.. en i ii>t.
P IPCl ? ' IL. S . r.tiut,
?. lt A i Vlf IH.
ii i *C\ HltY YKit 1.1
..ie). | Ainu-- I* .5 '
Ci AB I Hr' \ I RE, -i,.iii.,1 1 . ? -'
a_l l - -ii . ? ?
? .
u.i.ii.
; iro it'Ol i tatualit bt\ lui JV
IAN PAW) ill!. VI Ul.. 2b McMlf
Lae, Jual.Ls >f II
K.l.
ll*.*. ILOI l.K.
! \ - ! M A : ; M r i V AT '.
MiE NEW CVi LO HA MA
or niK
BATTLEf ? i , "ESBUi ;.
i ...-?-?
.snow open '.-j ll," p I 'I'.r la.!./ riaJa Hill i a.
i i?- !lru_i1-a. . er .ir HS Avenue I. teni I
i-.-v u i.-av> ana I
WAI. LAC K'S. '. i.i I,-,J
If , ,'.,.??. . :
- HU "A cc*
lil! I UK I.'IK
v INO ' I f'J * ] I'l
I
I.t Hie
Bocacll orsa*
AU'ii.-wi i ?' asea ? ., I * ? i :_. rta.-t
t .tt . . .: Mai tu.-- -.i' a
/_TI1 MON f H. "
tl m URI MA tvnvivrri! ' iinviit
i'r tai I erl l
a Re-el. ODOB I * I ? a i. ir, 1 e.. I*.
. ? , -siiisi ut |> ,v fal Snit
S
1
(The ?nrt
MONMOUTH I'MIK UA'
LOBO i.iii.N.' n I ? natnrinr.JolyS,
it i. ? ,-? ???: sea ?? Ie||
Alni K. 1...1 ii.. DA 1 ' tM -li.lY A.f .J -A I I Bl \V
ll."lll 'I.
Mit i r -even llacea e_.li .lay. lra--.it aud inala il,rool te
rear au t.raiitl -lanai
li , a.u'.i ua ant Ileaflluar K R. L:!> riy *-lii*i*l 1- T.
i: ss p ni. Pennant ... . v. i.
? .nani Deeeroeaee "*tr-et ret rv i II ru , % . \ j ut.,
1-.-;<i. i_. n; Beete, rta evanne Keefe, i.ei s. n ?_. r0jt of
He. tor .:.. ll, tl a. Bk. 13:IA lp ro
H.s Ju.) .'? pro i pi ? ai ' uo ..'lisr .|?rs J lu p. m.
. a r. ?- i ... ? ii . r alu:.- >. 1)
. l ,u '?? I laina au.l sals wl.l ino - Bli.ia-le pula aad
I.eavl.ua IL iv . H lu. . . ,. a.. rn _ i . t. i tt) p. m
i eai ivlvaola * Bb. I- m lidS ?. m.
Iv Hook. '.', 1 '. a. ?-_ 1 - . , in. -u.
j. )).(' S BR. Baa *- J | a*.- itt, r-oac
lM.liill roN BEACH RAI -
I> li'.NDA .. IHL u-I iv PH I SAY. BA TV BOAT
i iii-* a i K
I. k.jUIMeo.t. Presuieo_
IAMBS M' li "iv AX. .-i-cirlary.
ACTINA IS THE WONOER
vt e : -ia t emory < si SS a. ,!r sa
A. TlBA CO, en '?- -ve.. B. T
Dennet?.
|7IR-?T-CLAJs8 DENTISTRY of ?iwj dassaja
r Hun al lha UrWttS prune .r Ora Wilt au.l -Milli.
is t-asi i.i-i. o. I aiane. -eta .f leets, nu ny ene* r.i
tratliiw un.lei ataa. fata, I'.easeca.L Hoiereoeen Ul i k
Jaavnn, UT J vv Dowe. l>r. J W Warner
illnaical Jnstramcuts.
A HUMBER of ve rv -!._-!,tl- Basel I'pritftil
sou-i,u_re flA.Ni.s ol Mil 'uake Minali ?<-i- .-eyecu.ly
aelei lol ? i ? ''it ") sen bf ilie AL I lain ul ttie U STI ib..).t_r
MAN U Pfc RA nial ?K LO .lil-I lin lb.'pasl opera tiu-nean
?Ul If *' *' ? ? " Ul - j ,1 i 1 ? .' l al' >. ' 'I.
ii andi lou u_i.Si?_i?-o___r viA^iet'-r '"..unrrajl
-s.a..a. it.
VI ll. K * - B K ? CA.
HS _ UUi-OW
_j.l|) U..intr
CHIMP AN IO!*. For :t vonni* linly frstJ__B_fc*
I me ISIIItBSB i.?ir : will "travel bilaiueof suurner;
. .- n ..p laernn a ->? . tdtamtad aim reUnen;
? ?? t refert-aee rt.,ur ann nv, n. I'ullPAMuv.t
1 ru.uiir L ptotso "Bu e .J - : . elaij ^_^
Ur ANTED, I'ii les "' eitBei tax to do psur
i..r won f.inie. easy eork. ?-"- pey j ti per pi eoe
BB.) ail Ul a .1 ) ia-? ir OO. _? . .
A. LOY K, Cleveland, Oblo.
JlliGcciiancona.
L.EN810N .nil WAK OLA I ME -Mme l.*"*
i ea_llJs_.isii.iia mi f.ai?' i-_i.ei_-a-euB "A asl.iu.u.e
v.lllnit-el-ol.i.er. Uaall/ uiatal Juli' I BB J^^J'-JwlLAat
Huiulmtif . nO?iee Iroe. CllAULt.a E UlKMAJ.

xml | txt