OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, October 27, 1886, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1886-10-27/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

Oc-jpar* such paper* and te Ma-SSI t* the bar of aoft Iron
which aiwttya e...u-i** a p -lantv nf "BOB io lb ti of the
lo-ralni.e. no maller wlncb cud?'^>*_"^-^a_"*fl
.nit. t'>s*ti.lr th* course of /'tr Pott mi* fall will
-as If,Urns .I the?* .coff*. T_o*e wa,, knswtt.la poper
P-rTVantTdor aid har* U.-eny wieue-i iu miara*
noi to laiue.it lt. d teri..ranon* in lone.
E
El ALI' IS Ul:- IK'I ll < Mll-HaM
Th? venerable loee eal ftf-M nf Senalor
Just ti - Hortl... o' Vcr.im t, wrvee he *e<n iis tbe eor
rul.,r* Bl ile- Kit.. kVoeOO BotOl cst ?l.tny. lie ia tonk?
in, not ital like tin* Ui ui.iDl-'ilb* w_* wlieu Ii* went
borne l..:..ict,.e?'.o*e..f I I -StMOOl.?? 0**_t_aO
Iii* 'ace ha* t >-eaituitr ha ? a .. n * itae-aa
b Blot of a hao-tkybM Meeaater
mm swoalefora rea ?'???? :""' ."*?* ii"""1"" ln ll"*
h.,tue o: Lthaotl bom wot a ? aad inca ao to Washtostoa
tor ihe winier. - reen ara da ,.* urara
pBBsssai tar-hssB - -? I ?
I tn.v m my o', f.'-'.i w.'.: r_eo_ve reoos&iuoa
-rc I
iri_q_e*U >a. us
? lutoly t? .'..um up r mee U as-real
?,,.,_, x m tun l-lcliXtK-kl.-U
MD I) Md no dnlul c ""Wiley B|OB BO!
, , . .. . ? ?? I. *l i'l,lon* tint -
care OlstbBI i. ha* a taUeWtai ur uni "
CbwinisaBB Imi "1 I. Kaadall, et I ?
w tko ?ew-l
i il .ci-* Peaaaj rauto m ?
Wheu assad lt ba ??? liwebierat* -eel
. t be rep iel: - xVeii, we hine oarrtad it
before."
?llillilll ll.i'la.
. ,
, - li rciii
j,,. 1.,... ,. [i .. already xx il*p*r*d ai
? la lao !>??--inn ia.' of an
?"ana-, Kx-S_-Iw*
I M ... vv. ru mu (?-*? >-t. ot lad-aaa, x\:,.> _ tai
j\ iran rlao-preaUeot al tho Poaoma sotoms, la keri
to n.e. . ?-?? . * aud others
nub BBferMBN t ? tunir -Bt-TprlBO
Ii. II. vt? fir. president ol tin ua. Beak et
j eba bsa IM P_Tth I
eonUni raaiaoe itoPeBBsylraoiarood
. tn 1 uc ?X| re**ii.:i
t . i fator
( .,, mn " I ttl ? ha . I ii asl! ita i la
lp*,*," - . i Mr '- ?" . - ? .li- .mi Hiv! re*'a xx it li | Im
t- r. ..-i ^ - . riu
Ob iv to carry thi* Main -,? um mau ito Bopsibttoa ?
Jiar I
Kx- Baas-tMrmaa Waiter Boan i- active it Mr. Roo*)
*.. - . -
ai rn
ii., in* are tc i bb ol i time
, - BM) na?
Of Ik* .eal Cards et tm cu .m. an i the
lire-.- i .1 hourly ol the part] ?
Bliuxx * XVi.H
? Ex i ?:- i.n-au ii. Boam, of 4rka_aaa,iaa
Bio r. l,.-,i. i- mai,, w.til a UWS n e.ir In ace in I
j at*, al- 1
tale V.
Tue I! - i - - Oil. .Ss
*. xx . . - ill'I'IS
1.
i- ICU a- il
ea done wita nu*
.
lo Impiorement* Bul xx.-.,'-.
rut M m. i mr SO ton - ? I a ia nc
>
ls rapidly ?aera-aiusT ea bel - w. :. mir
1'. . -'f--.it I* .ut!, .v- ?
, ? -- -
? ... 1...ucl-i. ..
llmiit. "
a) ?
Till TlLl.il. ASL i.
"MB. BTAKBCCS'l HOOP1 ix: il. VA
li. S. ii bl I K... ?
The oftei ??< am vacht
T : ? Oh ie- i , M -,??-, ,,? n!1 i
i
tim i.: e.. ._? I ? -ullin fr un
gi I.i I,- -. i c. In :
?-- .'n-i with Benn i .ii'.'..i
Triii.- ? aol
benn;
lor .
Tue Ullin wa BIB. |
' ....
lc ?.", ..: ., ? . ;.r xn nen,- n
.
kia fan , . ..-..--..... i .a, pi ovi-nii-iit. 1.1 ve)
I x . , -..e in . v
g" U,.-?
I .
Tut, aret i.iin.- aa did wo* lo cut bor ia two, aad add
twaatj ieet u?torloujrta. rm* trsvn te uri aatooli
greai-i toa ats, bal uroportioaata t n_rf__ot ma u imi
Ccinse uei.t.i iu.!!'.' :.. bod wearier. il-- as.
lucina.- il betww i. doaks, *n luitt ai li..- ? .. tua
aud si..t.-r iniii* t n-rn i.s a ccu sra e-t Ci re
ar.- le ii lal ac -' tter_o us, I. I blamed ami ii?
aud lin-se ,,re au..cl-iiiiis aui-rn lao leasl u.nt .... el tim
VOBBM W felt ' lien lui ins.a...'* I Bel niii*- Bat] Mit
ptnlinre-. c....tale cati; l's rc, niall"**
ot,er b .ni woo -..-.? .e datrry .are ??.-.'.
iu\>ii ? -
tim x ? - i II
lr . .... iii i un daj
OVeilia,,.. ?,..l -iii?? (..i_i. al..1 at Bia Ut nj e.eau
(overs auibn* ......
-prn.eil...... aa a au. . . : i_,Ua.' eabi I a
BU- I . .1 -e ll . ., '.'I J .est, i,u .....ld, W Ui le I.U
?oom iunper is forward ?a tue m.ttB dnok,
ca.-.,.. ., tor ta :. pi
.. t .e
t ...I,- na. bail kl ? l-SOl
in.xs foi me break teal
i-c lull* um a ula ,r d__* oo "Ssl bar aldo *reaa forward
.1. , icii we .; o
Whll ? IB* , uar lt r dee,, ia ?!.?.? .ii ai I u aud na* ri,om .ur
llflx i ni-c.,* I,, ct- eiteil. Iii ld.ie nd only i
B.I -SMJ il I I iXpeUSeul rn uiu.: uer I. a.n.,1. i ).,
? . ? . ....
Bud 'i.e Wal -? . | nu txv.i a a tr., men
Ole e.u : f bl .s. x* orb |a?l
lubed, .v.. BlaiBtieck is kn,t .v ito with hal slouius, ,i.d
tia- -i -xx iy . .. ,i.... : . , ., ark >1
c..,.. -- c .... i mst* c.. II.I..1-.. m. .ti. i... i.i x irwelj
COUll ..l-l ..viii Uni ' .iil.iUi lor ilia aenr-rnsliV
lu pr_1 - ? i cv r a lue.i i,ler,a liinnnt. .nit ,..-,.
tun A_M.rit-_.il -.,. saeao'il itiralah *uea a Sue
ann omi a's re***!, an uestaa si. amer of .uu u>aa
_le_je:i:. tor p.eas ir* pul ,..?*?? u .ix.
il 01M0IWMAT1 FIRM AMMAKAMMKB.
Word whs iceeeived in tlie s"itv jresterdsj
thai tue waU*koowa wkulM da dryeaa is hi.ii*e of .biply,
l>aisx I i.e.ulla'. . i. ul sked of tuelr tn
bu ?\ , ead tea amatiii o
Ity. 1 ... ii-ifi'laiiee Ol tula a ie, u.i.iimuil id bj B UOUI*
soul taw-York mirahaiii* xvuo ,.m nmm?mt\ ieh
' - i bl ll totlO * iu ? _a*ot
_s>i>ii,.>C>i) lea. ? - . uti. .1.-Bar .luxe pre, a. i.
? ', if'-- Ul Ute, Tl !..>in>; lal - Inl.i,,
lalrUe.UiiO;
a' en Dieri ba
total. BB '. ... In e.. . li ' ? ...1* .. .n i. : ,e ;...i Bera
0*b? ie.n .- ate to li..- v.ii-a ot ?|.Sj,ihh uh .uh-ii
there - .i noTU ?_? ol |_5,UUU.
. .- ?'? B . im I'mixer _
' Cl ci.ii...ti, ii'iiu! t
Il baa ?. a - -i ? a iu.u .t o una, .ut iac
? - .. lara* sew bull :., - u.eu waa ererai
Tim ill bea i.i ot !.,.- -eu nr p..rt,,er ..a ,."i-veuio_ umj
trout i.ia - au ai-t.x.- pan . . i, .?.., g. ntmv b.
ME. i ' IJTB AIDA _ ' /JU./, r s/r/v CBUMCB
Ca_a_-_-_rroN, Oct 26.?-.osortliqaa ts iheeki
_,ave iiim . ,e . , .. ? ii, , ,..ii.iiiii.-B in le
BBaf toe aa far aatad apo* 1,1 If apiriiiatieea of praionj
homers ,'ir money lo IO0OII daOMS?d iniiit-i.
l"re*l le .1 ? letelai I .-a- - ll' BOStlf Bf the
Xntinaliiin. Ar.eaU Metuud.*, KpiSBBpal la-Bra* wltb tile
ioi.iiw.uu Utter:
' ..-.in-r '.'. i*si;
Mtv. I
Ml ii) i? "ni I UOV* rm eiv.al v. ui i-tn : ..skin* f..r p.
run.a * . aa Kmaaaauel llnuau Mulbuil
t_i|-a
-
w..ri...i
a bu ap
;
i ...
? iUiy, l.M-i .li Cl.kx Kl.a
jf;s! c /./ i/._s.v,. im poom ai Aim.
Cm. v..), Oct, 26.?A. P. 1. cl ler, vt lite?
rary Lilt. aoM l.r-aay lual aa *'a? ..i -e. np. of a i.iler
fr..iu u. p_r*iBiaa iii Nr.w-'i.irij aortif)riaa mat iiia
C.ex e. ,__'? unalta I* Ml Ur*. J i ,.?.-u ii.. ? u atid lb... ur
form ia ...-i ..-v., ,,.-ur-r .-ii.a., . ui i..n . .-ea*i?o le-Oia
of ed.nm... wara C neva lucre ia *oou a uuaiae rn il,.a
C., ve .ai..,'. hBMU-,aa_ otu .poul tate e.uuir iu ibe
bouib o: 1 rauce or iu 1 arida.
A WAtTBLtnt WIF OnMMHtMD tn HEH hi sha sn
A a.lieu a *I.-rv OM ISaTStepM in tim N_M ' "nrt al
Base _aa* .. ,.? ..
***?*' 'tft HflBlM bl_I
l-l au.uati _*. . ....? ?_., 0,)u
N. i . *,.eu, .1, I ft-, .j,,. mtM
ttl Jail..-* ( Mill. o' M e fla ? I ...
u. .an ?> . aaa * ? ,
la local aura n . v..,. _k? a
yo .ii. . mi ..... ,,,,
ii, i ii- - .,. i,,,,,
1 ... a... ,.. . n ?rl lll.l I .^. .
k. ?
B_a . a ..sll..
Un ud_?lo i . .
i ... w*t u.e u> Ute nun. atm u_?al uti
a a bel
. ' ana.la
a ... - , BM**?aa am fa-me i lu ii.. *u.pu
' tlili au I llul.l aa* ' "i ne ? ".
ei * : ..? ? - ... * . ...a.u inn. u bm net
lia.n.ii. ...
to... I* .... Bud Um 8 IBM-PI Ku,i.il
tu Xcwarl ll. win lur Lui au.nai, e i.u ie
Iti.liuil ..!,.. IBM J HUM Al iiel ......L.l li li..
motto . _.-i r.p. a, upa- m.a..ni B BaW-l _K?ui
ti ??* i? ? I uc a mau a _.* i.
n. .V V . ou Munna) .un
arnyo, .... iv-u. .._. uv u_.i ua ?, .,, i ?iii ....; ri fur rm
Uai..ea a_al U-U_UI il,,., ; ..._. I ae.a.ui. ll.al
h. i" ?? . , .?, ,,; anai* e.n * .? b_<m
thea L" baa-*-, "aad io i... .,., ..,? ,_a,i. al- tu* aa
Veno**. Al uer uis-ul re.|u_.i I luus mu t_ (-*____.
CUAL CA Kb THHUW.x imo St. * a ht BAY.
At . a. ui. yeattci-ay m a Unavv tocr BOO coal trama _MM lulu
SviU-iun ou the -Nt,wara Day lindo* ot Ibo .cuUra. l_nil.aU
d New Jerwey. -Severe! ear* were throw* nato the Bay *_d
BM Im (uiiotive wa* lisdly it*m_ire?1 The Brtct*e la nmlcree
ni! ; ena ir* aad there ia only a ala.In trick where Ute accident
ll .1.1 T Vt.ol'L I I HIE I ASD SAT.
DPMiCKAIIC DU'lJl'M.
T o the F. ?! 11 o r ? ? "-, fr ike as.
8i?: Tbe preaa dbtpat*hea hunt the new* of thc
ippointnunt of " Benianiin r'olnern." a cniiein of Mra.
rieveland.'* to he Consul al Slieffielil, England. Aa
lo the fitness o* i-uali-icationa of Mr Kolar rn for t_M_
iiii|a>riaiit riini deli, ate ci nsuiar iwvMtion I know
n-tliin. ; tun I do I; now well thc eiuineut ability ot
l?r. !'. il Wc Itali-r win ni lie ia to __M_BBC He ln>a
long hi lcd tlii* tfOeiaOv dt'licnlt position with -
to thc reqiiiicmenta of a flrit-cla** cou-il n
ot'ticcr. amt bis report* lc,, laen ol a Ililli onlei ol'
Hi* aaoarmaoood koo* i ha intricat'i mmi'i
u.itiou nt' imliiaiiica lie. rc. te.; vithtlic n. ;ltit
dorie* of ir,,ti aad -t r dla
trict in xxin.il Mid:,ci i i* [.rc:...-I, tins long boca
a. ..in>xx I,-.1..-ii l.v all xx tn. tor* hod iinv iiitt-rc-f in
? shs 1-1 iv.- and
l>r Webster aerred in osu late nar with ejerni orodil
i iltl'l ll. Ill* Cllli
?uJar position hs hae wen a ht_k plaoe in thee
profile 1.11th al lui'im tod abroad. Ri *
re-.;.ix ed aa - 1 bIooUb t'unil af
? ||o|
i place for ? i- la-bra ol tl,. I
VV fl ii. ai au BflBlk Bf lat! Oboe! tl e ilnaire nt s
ii. ard to niipr, iv.- i Im consular Berrie-, hardly i
.nu ad '.? p*?* witboot m t
prepoi- i pli i mw ito I ita bepert
? ?- il? : 1 Ii. I...ike l',ie*i |.-ii|ll-e
-?ii tn ..nv v.i-i- mle, i
oar best eo-sals arr beii sod oiterlj
oed mea pal In timn j.1 ..????. i if lalo wi
i inner anil rainier shriek* aboat * Duameratic < ix ll
N--\ icc ti t'nrtii. ' and ey, ii thi ibOUt " often
?li'' ' allx niii'iiiiiicd n\ the now
conscienceless v; -.1 jel all tbr same,
he h. u.r.'i he id of o ir i
t .1 x i . et, with h.
i.' aliiix ni i ? 9 slimline- !
-ix. it I* t,?, .ad tn leos danni the splendid
.?.ni, ni' consul* Secret sr*/ Bayard
Itu- imw consuls csa] t, learn
bow to
iin.l in tim meaati I bc .>lil
-,,.,. t
i.rniit i*dde-formn ia tlii* aoj al sk -m* aad
CO* ! Ma.Ml'.tl II I.i.i..
.Sen Fi ? ?": L8, 188<
CANDIDATE! vm> -WORKBBV
h III lilli- >f I i - .
s k : A week ago the statement was freqtient
,y ma le nv tiio-e win. are frlendl) IO vlr. He Wit thal
tl.ern w .. . i ? ; ni I,' Vlr. Ruaaerelt, bo
cause i itl-ia waa nota ' xrurii
era " o' l -e Republic .fl p >rtx. *, limy ciud a*t Sepood
upon tum lo ni tea.* tim ntlie- ami disir.ti ita .?* petroo
M* .-? ka in ii iv lt done. Thia staismeni
baa bImbm dasapp-ar-d ia new of tho hoorty sappert
eleen io ir. B ho rel! ur Bbert el lbs Bep i ??
' n ? n*n. therefore, t.> _o*wer li ??* ai
.
mi; ur .lent ll may im of ... cr si ler o i
Hie mal crier: nf tSlB Stall I BBt>
As b. *:.iin imbi ? lb* ur Roueee* '- nominal BB i*
-. - , . miine ni * oorkera," becaoae
. un wnl actmlBlBtef
L.y.ir in ai . Bill their xt in, r,
ami BO ll lia- bees ute 1 lo try lo i ida I I.
x o', inr 'I . Ilexvnr. :i mutt
bearii v *upoorte*l by tb* DeaMwratM "workers." and
-? sup ported brea u*? they barn rood rea
a. B to bc
nit!...- in :t way ina: will pi* l New tiio*e wlm
baxe lutde iu* * ilotOehl xv a. I lei :>>i a lu . n- > I
' turlee i imer er Riebard i lr. *
ital** nen " ? I
? i -??, are p ire ,m I du
ra ad , . y ii .ci- a ?lneera
-... ie* i ? ?? ni tue i - UtaBI ..nd
.orran . it ratio el tim, I'l v Oerern
, int nf
pal in i> i rartle* the masm .
?ii,iii, . - , . Noe a
: li it tii'-y il i i
mau t&au Jubn J O'Brina and ' i.. He-a and
ether weil snowu . "worser*"; in (act. ,f
a or party asa
i . ? ,ua
xi . | bel - Mater em i Vot -rs
. a in i ? i 1 _ o i _ ? x
BO IU
. ir i-.-???: a ii :o vole fnr vlr.. |; ?.?,-.
be ia not aeoeptobl tu the Hep m.,eau "workara
?? xv.m iben
i, and In tim a ii, - ? , li. rot* tor
lr. H -?? a- ?* ?' cen. i.i.i- lmtunorat c
?'wnrK r-." ninl w.i plaoae I beni la his at.ian,stratton
ol lb- , . et i'* pair..
On mia rerr a ??-??tr. Be out,
far- wu..", c .a-i! ate* ou.i BB uoutst roier caa: In*
Tote t K.
. - 1.80,
an ri Lswoara i >i: we ___ti___o,
r o t h e Mdt ta r mt r n * frisssi
SiK: Beings constant reader of yonrvalu
ablfe paper, .iud s*OlOS BB arm le lu ll, bet ie.l " A ."mu
ler Hero H-'r-t," i will add my case to tbo mani'
brear Bm al Cird Be rr lee ny ibo IiImIbImsbIibo < >n
Ju'. 'J, 1%8'i, I oaa sworn in a* ai- laapeotorol Caatoma
f r lue )K>ri ot liaiiim. re bi tha n <|.ieai of ibe lota Boo
i barlee J- Polite , beu t*ecretori ut ia* ti_aeury. Prom
i i c. u ml n.men al ii x' peremptory dis i **_J xx ta
r,-c.-ixe,|, [ reported ev ry ia. forduiy, niccptiu. i fcc
wael*" iliBe*-, mn tabias wy towoi raeauew er a clay**
parole, aad a ra tba atrlcieal slrt*otaou t* ibo Oorera
. i . mil um *.i_um*l i .. r -?
p. rempttiril tisiu teaed rr,un tba ..-rv ce, BM even I..His'
ali .x, . i. ? ; i leiei.'i"_. I ii.iV' appealad
' -r- 1 . .e lies, m :t an i .ie A' ll* -n-r.
i.irx of . ? 'X in IBlerriBW and IWU Icier*.
aakia* .m.m. ,i bs a sandier, bar
Hil' en isl"'I WI b El IS Wor li'a Nea-Yu'* Ki.e /.maw-,
nu ne iver ipi o. lim a** Wa el lue fell of Kuri simitar, for
BU IB Ire* ,.' . I u. i eau s'el lin rnp.v, ? I: lj-r limn Hie
1' - b?ui, A?-iaian --ecrniary nr tun Frees ir/. >>r _?1
.eelor ol lb ? l'o'". lim . can Hud aitalu*
ami* lLat I wa* ti i bun in Marxian i Du am Wual
ibey term a Ne*-lok r. A* I uavn been a reaid.-ui o'
Mary au i for tm- in,i e rea y ar-. I fed tun I am a
CltlS**1- lawfully, Hil lual ix nu lt. Tim or lin- ni bru e
a l'..-1'Uuiie ni, aud si." nm a rumur, ba* eaoaad my
? r. 1_ C. F.L'i_l_
baltimore, I -cu 23. 188S.
THAINEU NLK-K- APPt-BCIATSIX
tn I he E I - - ' ' - / ? . - ( i
Sib: Lt is with inrpnie aud sorrow tliat J
aaa ia lin. I'aiOOisoi una maraiaj tun inner ailaol
tuc traiui?d^ir,i*. Pary*.-. I lora b-nu laorssiiBlj
acij.iaiiii.edWilb limu-iii me ?'Iran, u< -.-ni), la Ibu
lal aud ia arir tt* prawsie*. I uiv* im tbein ou
more mau one neoaal u IJ iuV own BOM* all 1 fauiu)',
.nii.avef.ii.il mi. i un ^r-.t.e?i pu albie lie.p and
.hui or.. !. i ni. Kr. Killer, nn. I imar UM W*r4a o.
, ..ile mil toot I o. nu )> r co IrSa** wu.) n.ve
.. . ii ..'.pe . .u. i rn i-ve i i, 1...-HJ I nu *ur ? nu a ..u. .
uni |U ' ii i rn, ,i cu laa. Aumin l_ i'Al.Mr., M. D.
Brootltm, Ucl. '-?>. 1 --'?
-_,
Tilt BTOH k __C iliM.r. a.M) THE ITATU&
1 o I h e ..liiu' -. i, Tr sb i -i -
' ' a ?.' thc :, x .mi i iinnnia Itu* iimri.
ilill. treal.* lin ijil.-st.nll ut sli.'l I .. lianne ailu.iilliii . DI ,n
? -lu ii au <"? mi. nen wuu.il Ire U.? uaLaliiiaxiUieul
..' a Bl vx nc ? .I,." .. ,- |,i ? .
I perl
i iu*. P. lal.lilia a lill I Uc lilian' 1 l, IU I el. a c, ur, iy
li.al il ' ? . I t' ? |. ni a nD.ii Ic.ii.i.ii
ian it ta a. ;.< e tn make
lunn iiaeli ti-,ni mn > . - i
a -.ii, h. i,,. ia*i ia.ii, v.-r? li,.uv April ... ol
"I'll* ,U . . .ir,
ac , aa i<; tua cy. a.. _iir__.i_| i i.ei... Un *aaa .
mn .... inc x i- u lu* au>?t _,*_u_;?-. nail no
II n.i ia ,, t.i-i ..* a i--.il un* .h.d
' - .rn
t inna. . nun si iiit.ii, ... -..cc icu lu x luutlu a lia-1 |i.
un-. I lt.
.Xtu J ,.-k. .i*.i Jc. ,8.sli
TMOUMLt IX Ul' MOM! Oh ID. Al. t/pER.l ti).
Bc pta lo, Ucl _ii i patt fi i'i. ?-Trottble nus
broses mm m lue i>.-..... Ima. o.-era UoMpoay w ,,..
bimi, iiie beards I* Mntolo u a **e_. ike I MW_w_ar*
..ii** Hu .Un.i.>u a i umpa.iieuiary adiaoa* satiw, au i
lou! lue aro.in.I lU.tl Uer rotc IbOBld liol be _iv. ii lu
.vin.-. |aa ii.aneue du nu a* lu* liuftaio nu.a_ni..eu .
oi cause Mi** li.iuiiii- on baa rna.) frmiila lier
l.is waa lon min n fr Mr. 1 i.*inr. lue MSB iq-r
ile imoiiau-1 a earn -cc-a i-^ Mi.a luuii ..l-ui ... lu
BpiriUI lb'- uu io . aul eli .IL . u ,, IB* Bod donn .1.1,.
la-elf Un BOO** .Vi m. \.u hamlin. Mia- li Un lU.iuii
Sax ? lt i? a. i bu.no .a. dc. I., lil nu lae * .ya S UM ii BB -
lb.la u ba* allaStee uer, mai ib- ni, mucra uf lim c ,?,
P*aiy am Bl) luau on UBI and wolli .ll al tue table Will
uer al lie Jo lei.
MM. Hl.AixE /v.i/fr isa j :,,\ IMOUMTA
I'niM'iiu,, (Jet 2G. -.lauie-t li. iilaine, in
l BMP ll. J W IU Ul* U is', li. F. .lom., ,-.l,ii)l lui. .ouln?
ina aud Ibniou-niy |..a|rc.l?.l tn ali Kl depart um n' a l.,n
mme.me Amcrieraii lr,ni MoiK. nf J Marl .V latii.'ii,.!..
,ui rel ur.m.I .niiun u lu or a u'Dula. ..i K u. lu tbe
tflnmo II lue I xv.i _eiit.ni_n,i I ?i* a drive min i Uc
1 nun'.-), lin pe.sar,- n a., u a a, iinaevnr. marri-.?
bf lho . ,i,iii. rai*. 1 tn ? ? r.iii'.k, w .a dev., e. to mat,
WUlfl. IBO aUrrlOe laOMOOl* at I.n p.a. Wena and Inn
-.an linn, io un.in n)..i.oiruW, aavn mu ieied ab-oiuieiy
iitiparaiiv-'.
KILLAH ix a kAILstOAD t ')!./.;.*'OS.
_-__.wa.kbb, <vt. 26.?Bj a cniiisi.)!) this
-fleriiu ._ at i'lue. li.a.l. un ?,?<? a Will ru.l ,e alia i?
?OBI.OM 0IOMBOOI trma, un b rn al four i.'oioi I. oue
Ulan wa* k. .ed, lao ,_?? fatal,x inlU.ad and Ibree uiUer*
a,-vem.) u,ii i L-.nu eu.i ,o. ware areelied aud ll e na_
S Mi' nd ii,... c..i? ? m lOatf emin di* were liurue.1.
.ne ? u.'ine.-r n .Se po*anea Urala, I'ln.lU-. Uolau. waa
boiii.u, luaus.ea, ii,- ?,|. ,,,,.. wanui l.o,_ef .rd, b.a
.ile.i.au. Wa. a *.. ba ly Uurl. A ll.au BOpBMMrSl lo b
Hi ur, fecu -i ult. ni .il . i,a,.1,, aa* a.ea lu- a ri .a uela.cu
tbe mali uar and l-uii-r. Mr BBS iBalaallf SUhmL
_ DIS Shu tu CuijOMML OOOEKEILL
VVuiiaai J Alkali, ot ra* Albang Journal and
The Jutty., gain a .l.unril lo I nlulin. Jnl.u
A UOOhefl ?. malia.iu? '"I.I.i ,, ihe ll il r,ii laal li.au. it
ti mme iuwu wan awwui
a-aap.pci uuiu. lot} liieladed c___a.oy M. _.t>pew.
Whitelaw Reid, Arno. J. r-,immtnr?- Frank Meian *h tin
(lisorre Alfr.sl townnend Frank Hurr, Mo?e* P. Handy
U'linam I. Brown, William Henry MutlUi. St. Clair Mi Kel
way and MaJ?r J. M. Bundy.
? ?
ILtlLltoAh LETEEEEI8.
IsDiAXArt-iu-", Ort. 26. Iho annual moi'tini
of tbe I'lncnnsil. Indtsnapolla, kt. Irouis eua C-BSBbS
Raliway Company, known as tbe " file- Four." wa* hel'
here _*?__?*. The following were elected nirectora, tl*
emir* nun. her qt mun. aharea bein. oe*l for tliem
M. I. In..'., .*. (,eonm Unadir. -ainunl .1. I!roa>lwell, ll
i Bvsoe, dcor.a ?v i*bire. Lane Aooetsss*, Ot
T.iomu* A. Morrl*. Ailsa M Fetcher, I- K. Cai. B 1 '
Jo-boey, Samrw* Wtstt aa I C F. Huntin-inn. Th? atou
meat of earn mr* fur the year end tl .lunn "to ha* Lee
tu stabled. Ptoaldeai lu..ii. aaoai-MedaaaaSMi
tte f.,a- month* fladlBI ''???? I1"-i :!t. aSowlae tl
- ',,r (v.- .1 ar (-at'iiitedi tobe *??< 11 *"- . e X ?*'> tl
Hire- - .?_., *-_.MI..HM);
..pm eau n ,i ,i rtdead I i -?!.-)i-?au laotoeaa io *?*
carinna a ? ? , . xx.a ,.r,ierd Ulai tb" "
dividend* ne iuema*ed ir en ; n- lo fl BS a* tim rnveiui
ni .lu )u* nv. An i**ue of *>-;.iriio,ii.ii> of *i*ck "**?
ardor* L, l i? u -? Um kataotia i tu p *e* ibi* ?
bot un ler I lie 1 ,w iBcnrporallu_ lb* roatl ??_* ?tuc_ lau*
, ii lh* i.lad ii'-i.t.
Pl ri SOI ie . Oe*. SS ?Au InrerY.-nln. pntillon wa* St*
t>>- lav in ? . ny Alfred ' fl MO. I
Next 1
sun a . n IS* B ii' -.a. K*s
Y>>rk aad Failed, i rood Compeer,
It ls ai nired tb it nm irasSasi *>?* in iii le al aa aith
-', .I.i:.,-. tho I :. . I 11*0*1 -. BB IB I ?!" ''
terre ... t,. protMSl i bel
An ord-r was ir I Sward ls. Kin- >-y I
eau** mi .-?... why th* potlilott sboald sotk
sran tad,
rn:r i rn t pm \. Ort. Cl.?The nvnnrlty later*.'
BootS Pi .? a] li Mle Ballrood ? sra a**ert ilia
? h.'.ul : that lian n.-t be BOM pbs tal tnere BIO to
Barraroo, atther af wal*! would bo soparlof M I a '
which ta iiuw partially romp.etc.I. i NM of llieie I* frm
A?iiian.i, Bebarl sill County, from a eeeaoetaaa ?i lbs
pola! With ibe t. . til.I launs *
?bc Seaboard ami Weotera, Omit ber i? trmm Baspfoai
li.ir.' from a coiinnciiun it thai petal Oltk tko B'aster
Marylaud, li ec. - Vt * ern Mari
laud bare ta.cn ll to ., p.ont on lie BO*q lebBBOB Hire
opposite Ila'ria.'ir.. ami ny Bpr ri las a
I af Rai upaay.il l b* rea
?uleU?t ll il UTI.:. ir . . ? I i v wool
i'l lni*re*l I* ; be Be i. I and *'ei
West* nil aa a
la tko con-iructi..u of tko Uao from fk .
l'>, io iwut'i?-;;??
af road into t neb nub-r e-?ontry north el li ???
lina -_???, I ney wi., dinned ai tue lader p.ace wuu in
oe tm liter, itata l to-day tin
Im (tn-* mu portie i .:-.i- faro* t dirlale* al tl
ia, bul BB loereo*
ur Um .li ri den i :.. 10 pel cul pei annum instead o.
pal ..
Boa i-.iiiir ls taken from ir
ll r : .rt fur lue v ) of ll
- .:i -in i Albany Railroad Comp*
Com i laalouera: Ta ?
?vein, iuds ?'?? _r*d,
, . ? . ? - .
-.7...
ci i x i i xvi'. O.t. .'i tprciol . - I'lm report of R
roll ?1 ibe New fork, i bieeso an i m. Lo
cr en i:ii-* * ii rn i 3 ? abows tim n
Jit . Bf the 1 ii (ed St it"* Circuit Cn.i-t, ffl
te-tiy appointed Jomaa -. K-irmtr aad J oe* pl
rer* of tba C* ira Ra way
.era*,
id are Bal ace xx i
lory tu mat il Nea -i i ???>'.
/ I I
Doti .
K. Eighth are.
?
Fifi" l. The ' .
hun.
men -? again ..nil go iola ?
' ?!. .
i- .
Al -li-- t
? " ? B
.? W "
ink snook know him as A. I
t ? li. il.- _ -
. ?? : ibcr 1 lu -: ? with two <
.
-.
-mi im tc .; -ix. month
_
il
'x .limul Mv i W-trkl
owerfal jiminy .. ? . -
i.uni.i ni I .
whoo the tu> n ware inn.; to ?,?:*? awaj ii
?
vfttniercrn run ere /on/,rr to nr.ttnttn.
An animated diseaaaion "i tha merits al tin
cauiinln!'* lae Mayat waa alaead bys Mordor loss c
Monday Ma!."' i" Mamu (isdtfOJ. inpior store i
lin: .'.-.I,,-. and Ki.ii'.-inn'ii--t. .li Im .Vie Ki . .
old Irisi.iuau abo lirod ai N< . li'.) I.,,*
_?*_,, mill wa ? i i f tb" li : ? '
( .ii i cutt ra alni Joint ia intention I
\ ut* tor li
ol V?. J ; elidi-lix lind
diaaoada tte&mgneo. >l. K. ;n.-,- aro** t>. leaxc ti
place and saul; ?? Wei;, ben - ow tor Hen.
...- i.e. i.n matter how ii. .eli iou ti.iv talk." Mi
ponier aad dealt kim
... ill tim lace Vii-Ke.lmv leil In t lie ito*
and la is noon aa he sim
ll 111 kim- Kell V. . '?,
lett tim liquor atora, noaa "i thc men attempted i
atop billi.
ptaii -. nell oi tl
,:.. They found bim m li.nu are. bmw B-weat"
: .-at., anil locked kim up. Aa ambulaaoe esme
V|, K. .lu- ii Hosiuta, xx nen?
in the mot-tar, without haring regained onecinu
tn?-. Mc .nib waa ooosMittad m las Harlem lulu
t nun yesterday u, awail tu- raaall ..i a oon i
.it,mi. lt" a . . ni! i'
BppoUitmi BkOUt three veai* a.'1
tint wa* reji eti-.i ..ii ,.-.,nt ,,; in* tntaken li,cit*. I
denied rea.terda.-i iii*i ba aaad bras* kauokloa i
Lil to IU'.- ? Ml ii islx- V| I .
. peaeoa-sa mau auu ua.l a lar^e iaiuiiy abo wi
lOttM nv nm deal-.
TH"- AWCBORtA'n PAtsKSOKKA ARRIVE.
? a. wtmli sailed tncii <J_i.*_
- .bj p. ui. yean i nay -
Uh Aach-tla a
Were lr* i ? si Joho'a hun-Otordar.
BOW In '/'.oil' MtTLMTOK.
Er,m lh' umnttsmOarttm,
Uti rn wall gnrtm st - nratham I *___. taSonwy, a
- aa -e. -ii t.vt u-.h ai
ax feel thi
..,? Ml.thcirnrl I
" ? i ? .i .my li un, out Ulai lemu* coupe
Bated u.i by tb* oraa ia _-r st tim ?
. .
:???. .-m ..ii sppl , .in .t. lb* b_rn
II.Ul. xi I... I, l| la ., . ,1,1 Im *ui
.?mal in Maleta ur Apr ??S .-..rt .-r. at .un r? aa
Del i ,
li a III- Wini b ll.ej an- In Hr |lla- ed all.nil.1 oe II"
tine, I,, ...I.; .; ci .. barb on il
Upi ni .nie ni in.- ma ? lt, rab Ihe barrie, .ui ll ami tlc
.mill'
I lal U, ? lill ri ttl
tad. . ..... i. a .
?. . I.i w*. a lian ai
? una lila..la Will alt
Ulai : , i mullel
I Bb* ln,ll(.i.l IU s.iUii ..
he tr?s a t rs ic.
? rh* Atlanta Osmmmmtsmn,
..?..! a^. .-.,. ll. _.i, -mi BM*, *ild I'll tell yo
- I
went up?"
am iiu.i*. " sb* did."
" Vt Iel Waa t..Ii
.
1,1.
n,lam iiuiin tatarrapt*
- i i.e
ed t" i.ta pu rea*. xt li
ttl- >' tp I'-....I -I.e Xl (fl mi
? . .
..rc alide e... I ii, lol
.. in., a.r. .roo i> >
return U ia ea* h I
I ..... I nana -'*
bul sic .Ililli i. abc saut ' I '
t, beti a. ai]
. ...a tax tsi -BirvU-d ii
t Ut lill'
A. . APPLA W0A1AM.
??ll Uadtr.
? . qu.er .liny ..! n.e *npie*tllMB ol A ' - '
? ? ls -a.un i'i L o, bia i'i.nr| an a X -w -V ni* Illili ' A
? '.. ..? anaauiiiu li Bl H.* ?url".
aroa booed ap m-bot ol thalitlk -rn .(.y-e ?um,ii who na
Meed IB lr-.nt ..r iii* ?i,.p.-. xv >,,.? ala eBb
* ? mmtan ? xt _B_*aro4.
.,Illili! p .-. -i
. . a ?* . 11,11. ,i ,i :
?atti ilia
li app ? ? ...,i cm.i il Meres
, ial ta I - '
, ,,-am.l. -lea ill Itel
i*. ni. alni lie ,, l,? _,(,,!, ?, mn st..
...,1 ,. a a.. .1
k-> u? say ii waa evwa so. a ie* iuoiiUi* a i
lins late. ? an aaa i.ai
ly turgOUl ii iii
-ll/- Vim * . , , / teiMAX
bram Th* San frooMSM tkromeU.
A r.-lU ivali'aia ".I: es,,.iu-miil nf Illa x|W YUUS TBI
i RI |,.c,I. nil i * , ui i_? coal iirbir Depart mel
rwa uuti ibr DapaitaM
BSjparOBM) l-l- I m Ilia UsinKiap.il. maofl*
- -I iii.i. r .. * i,i. luina ,,u UM -onuieiu I nada a
Ilia! i_a.'? . ... ?* aa lia* day a,l-l day, -ll.n.ui
jl ?a> ll.al In (ll
I In I...* aa. I Ber* a-r-i .. v. .i .allurr* I* ile- -?
.ia .ii A,.1 a, ..nu iu a*) .nu.
i .. *l .lien IO i mrm ...
, . . a ? i ?..*-,. .s ,?? a .1.i i, , ..
Um tfl-a. X ila*, mil UM ... Ill.ie.a* aili. Wini li
x ir ?u.i !..* narri u ,., __?*__* UH i.u.-i*u n.etta uy i
ab.M.al lUat Ur ia .iii u.-claol* ia, clilie-.ni
ODDS ASD B?I>$ OF POLITICS.
JAMES WOOD MbWDMM THF, TARIFF.
AN fl_n__BB____Tt_ P.I1I1 HTffflIT Mr.KIINO IM TONI
ru*?i.THEi aVBBeeBe mad--.
The Rrpuhlirans of Yonkers held an old
time ral iy last ni. at In Warburton Hall to hear their
esndiitst* for Consre** tn thn XlVih District, Jsnies
vinni, president of fha I'ndferd Farmeie" Club.
? peal on tb* turin. Tba ball was well
tided In apite of tb* bad weather. William
frederick Lawrence pmaldet, sud on 'be pmttmem
asl ex-Collector Kut.rrtaori. J. Irrlnir Burna, D. 0
Prid'cy. Norton P. (na, ...tin vv. idirer and ether*.
CaHaeiM BaSawtaoo saM tan bboco waa no man m ibe
iH.inct h-tter (1 iel to ili.cuM n-e.isiir-. in ? nntrms*
than Hr, vi,.,.I. ar?| tnat np ___ .ure toe.
mae. j Br, xv ??i aafl raaalrsl wini are.' ll
titi thn somi ia aa lali * la?! ? ? ?* sa* f m*e* uil
".ebe.an nv rtopi'i.- . n ...-, ia,.:, i la ._r ?<* ? il Bill*
lam-lah rinker, a.ivli.r:
lhat ita
|l n* sn
I
i.f Illi?
li.-I la* . tynoon
avila ol i
.ni ii.
Mr. Wood thoa ra norn -* -v.* *l '
? bile | ? ano thea moli no ?
Ba *oM loot whoa people Sr*ta*ttl*d In 'in* aeoutry
1 tiu'v Br* .1 wimti lat*)
? v . . i , ir bair t rn la,
? an -? th ? a* ala ol c .ru and ?
i Thar fnno'i a markat for their prodnei ms In Ma
ler. i- - . . i ,
.. I ,trv in 'he
, , , - i far-aar Sal tb* oriel e o
r. -".. tu- 'tr -.. -
-' - min at i p mi'.- au 1 i> iyiU'.'ta.-ia ? for *?
I Tuan tbe farrier aeiu fur ?lctl[e I t ? ..r a' t -r-c.e.i ml *
?ad aeon fwand blmaeir with ni nt,ii-* >f p -pi ? "''
h md wi-.i iiireraiBed leter**!*, a il ? ml prosper
mi*. Bur, a stranaer appear*- on tun ac.-ii- >n I BOl! IO
? uer:
. fur vunr _>?h!*. I
", pn- cent
?
tb*
"Wet . are
; .tn i happy beeaasa f p u tb im *? I. ><i l '" T" '
ymir rood! I wm tal them so li-vny tliit
uiiin wm ne proteeUX" lhat. Mr. b,;?i\ aaii,
w i* pr iteet an m , Cs '.al i* inn*
Idle, ind niau ar* nnemplore*', lin BOBtiBUed, BeOBOM
th tc m laen -n .? mil Ieee- _-u-r tl v. aa I ' na '* do*** *
?r l nf bermaphrwdlt** warr ria a two nari lea.
?? Km- ti ?r, *t- tbai preteetion np mea for "'??"
om f-w." ces ? ?P* 'I-'. "b"" v'*"
ll oitice sy.teiu -y a few out or
the uiatir ,,;n,'r*."
Burns ala* *p .it-. itlaenMta* brletlr th -
ttun* lnvmv.i in ini present cam palen in Yonier*.
Jl DOC FA.Vi'HKi' io t OOH
Judge Enoch L. Fondler, toe arbitrator <>?
- I nllilll'TCC,
... ,,t n:_'lt 07 tho Kn
.an* nf | -rn -f. ll- Will ran
. can .. la.n, Wliotn
.
KOBI* ITIOB* W ASD ABOUT THE CITY.
1 ? KV I th, .1 If. vx . K. Hld. vv '"
-
\ I . .
?
'
PEET ' Tl.Y WILLI SO TO BE DISSECTED.
Til st-ikncr.
-ixii nf ll -xxl'' l-i.Oli ' '- .
m relay.
. ... m.ht l.._xt
larie* vi
nd thal
?
. ? oman,
M
.- tin flmuian
I
?Lit
?
'
tl, till .li...111...I.....
I,.,,, ?..' mt iii ii tn, but timi im wau
Ol Hi'
' ""? nt
i,[';'.,xl.,ll.- ,,c":!.y,.fc.m
. , ., .,, ,.it ,.i iii .aluna .- ? nt. tb*
,.., l..,...?l st-t. inr-iit say iiL-ll.al Hr lill'!
?
ll n t
t'.'ii,'.' ' '
,,,,.,. ? ie- aud .i" improper
mulila
ml thal
i.
? : I '..li -l-l I l: ? ' '
... lura linn. Kraut.
?
? '-.in,.,, ? X
ii v ...nix te
? -
ip. ? la.
AtTAA KS! KADt T1MJUK 0 Kt -1 TC*.
A c lliti.ii look plies i!' On __wtKrverst
B, ii. i--atnr.1iiy irntwonti IM s'-amer City ot
? a- Tiil- in I N'oi ? "U? llu ' '"ll t"e l "*
? ito! ha tun Btraot < lc-uum Depot t
?_,nnr. BM "1 il* BBI-SBI IB ir. :?> ' un -rca uer
Hr-i- , camel iwayaad herttasoars w?ra
si .ried tl .casi i time loet bolos Bbl Oataf uno. ImtA
? >? lay at Ber ptar ai Haalinan-st laallas raiddly
. n pinn,)* rn
ken , ? rbi* un..nih- alie Will ue ta.ie-u to
-.reeopoini io ... repaired.
, uer told tu ? 1 .nm ve. re
Imii L-l- .a*t nun. : - We ai t our itu* a al .S3 I p. iu., hsr
In* a tull li?i ol rousts iwootv paa ausora
a- At ' Bl uirnin *l. tb* ll
Ka-p . reM harelip ,.,i mr* ? >t* iwi WM*! ??*.
indi.. - . lea I'.-.l n.* io -e-p .1, nm ..-it ..
un .er i-r stern. B*e nloa two* isl les a
re., e- c :. \ ,,,;, |,?r tun HU VI 1 ll I. , j..l, -X ls C, ,,nl IU
.low , i e rivnr at full flpaal w tbu*1 a lu*. JJ -
Uer t ? Co win, ti -n ? in i le ii > reply. Kl tuen
Slat keue : -iirn.i .,ud ide* imr :*u rn >r-. -ri li mn did not
r-plv. Wu i Hy a font ? ?. " *?""?*
i,h.,,.in I,. ,x ? tma "u' o' no m.'-ii md,
-' i.n ..Minn ., a; iu B's Looared I '''?'* BIM
pirie i bi_i ap. Our own .__**a_*rs show* bo fear, -i
thia tm r we mn ul"mt *....!n.-t 'r.ur mer itu I at
s put nacl - . .-en .'..r* wein on nv ran an i flin
[fimii i,a- bee-n transferred tu tba Britaa Dm. aa
au n> er to m..rr i* . . __ . _...
I lertaiaod um uuhi the cu, was
not Uiutera. y la -Md,
( Ll TALA TD WOUl DWT MST).
ff-rt'nsS-a CiMlp tn Tttt fi mtrt Imtrimm
net li.ula'..'
Bl *a
? m. v .li*cii**eit ni .rix U?j
reiatlBi . BaSblO itt**! <abt tbat Mr
re* y mi in- ?
Phea J . . ,: rn -t I alu
tcll.ar.v -i?,?l _M pla-*, lin I'l'ii 'lin ia .( i
. a . ? ..? i: ?? beeam aiorv
?? .ti, ? , . aa? th* BaSbl* n ?aa
.a '
- I '.Inna I a,.ni,I uot ui ml BBOtlMf 'ci n. -aa. tl..
th. ...li ..i tho *. 11 ai tim Praat
.nd (.crimp* m? PiaaubMl waul* Um
ii_|n> MMea Ui sci am na.i.
B2TIWK IRE PCM A OBAKACTMM.
i . ... //,. /?/,.'...; - .
>' ??' -*r witt rlee-is iiaiivv.i BMpSa-M thal "Ba pogla
. * ... ?ii.nt. Un 1. nf inn. iii. e nu . Si iv ami fl* ail ii. tie. I Ul
Ulai! glllBl glBB<mih*ff x?aa
? L'.i.ia a lame ni a .|U|et eui Uer in HM BltcbeB. The
BOS is tbe ,r di.it o - . ? ii a* " lo.breedi-0," M m
' iu/.i-ii, lbs ..rt.|,nu j of Baraata clasal] Misled, "r'l
uapil and tuei.ul.ui.,
?u in.* rt..i aos-la i-i oom
? ? bar* I. i * i-a u... i I do uni li'.na
*.,n . ... i ilailv .apply ci .rea ian i "...a
and,a,. , ,,, ? irallSaoU-* l'u.- ,. l-l li.-ur
lue* , sarauii lbs u, .a ard u uv
treas .!.,.,,,.., ,.,|. ?|,.l ,',,11 lia. e pl
noticed tba!. .. ion* snoosh I " -et ?
UUlt ls all-in aa a.ll.x a. BU Uti. aUU lu, il
ind more at i I
d-Konera-uv! _t_p
Illk ULAI UER lit PORT.
OOVBHVM-.yr , Vi,i t ..,->*?: k I).'li
W A-nivi;r.>v. Oct -,,>- ft* Ncw-EDifliinii
.nil l-.aaieru .New-V.ira. fair wna.brr. naalertv WllaS*
bacae-iae rarUSta, lower followed ny hi-bor tempera
'Ure
lor Poanaylraoto, B**y*i**oar, DaUwaso and Marr
I ai ram*, norla*astarly aiuda, *li?bily coocr.
Waalwanl, fair, all.bllv w .nui-r.
,_t-c.. ,rric_. IMS B7-* - " -lu*' c"" ?*??
jlflOTTl U? ibe Atlauilo oo ..l j*.ieri?r. -lasMlaeofl
VltS lea* rum*, prt-vaii* I ui-s. of IU? ?if lui- Beer,
gag BB I lt -TntSr la l?*l mr .Sn. w-ia Ibrealru
,,,k. win t..-_e iiiiU of ISM al rT.uiu-, a,b..u.u ia.
, flam-?T .la) < il l.i-h. Ihe IrUipeiaii.rr r i.Sr.l Or
i '??_.! .I" and bb", iherra bik* '?J*'Vi la-"! 1J?
hirher than ob tb*eorro*poading dar last year, sn 1 IV
lower ih ni on Moadiy.
In ami near tau alt- te >l*r *rh*re wilt probably be
tli.htlr colder, rainy weather.
Al presnnt, fair weatn-r. with arationary or blshsr
leiuperatuts, bj in Heated for I burnley.
Olil I CARY.
ALFBRO S-HTR.
NrvrpART, R. I., Oct. 96 Siirriar..?Thc i\cnih
ot Alt rod Basts, which h. .urred thi. aft^rnonn. waa
ami leu, althou.b bia bealib lia* i>e?ii, anice be Iral aa,
reived a alrose of par alyn* a ye.tr aL-o. in * ?ern,u? cob
dltmn.
Mr. Smith was bern In MliMletcwn. R I., about
seventy-ei.bt year* a.u. Ma rmi, to N?wpi>rt at an
nally a.e. ,.n i apprenticed Inn,-nf to I. ? c SeaM lu
lha tailorinic ss__*Be_a Aftnr lillias bia tlu.e Ott! Mr.
'<? mi. nc w-iii in Prov loose ii ? >? ?? ?; tad eaataottae
with a noted tailor in Blood oaf, .V-w-York City, named
IV crier.
While hr.er In Vew-Y>r*- hr ?*t?n esme rn Newport.
aud waa nun is en with lha Pill I OB* at anne pio|>eriy
here. Kriim this bbmU bootooloo aa paah
leeainr kin.wn a. the "I.- .... - Km.." Whoa Bat
liny ef tee rca aatoie ira
iii n l or. UlU .r. poi min lim u,ar?e'
lb i. a. i ad Be real ll i a tarirr proBI
? -ar Me w,* mr - - reutia*
"" soo io . lin ian* ticumii.aie.i a larttn.
ronan*.
crer he neerea | the Strata af nirilf si*, appllca
Uou WM i !'. t.a ?? ' ? ii" fwr ii,.- .|.;i ...iiinnnt I
of i l'I.il ian nf ni* n*t* r. aili V. I'rr.. ot I H.tk-r, III*
IBO a (roniie-l. Mr. 'un n't properly ia |
- goo.
irs , ii will ho dis led
a' non. m. :.. ur elli ir-n: -. *. V 1". tl ilinr. nra. **'.!
?V. i-i- xi. .;. ii., v .rt Smith sod Me*. I. A. latwinn.
Iii* L"!'M:au b*d ?'. flin *i l.nii'1* ni Um *,nu ?'
si ii iii.i) .m. Mr. *>mitb ? -? i ??> t.Ural part
i,>-i lu lb* "teW-Terb i-iinii'n.-inman ..f Ki.lt A II u-u.
Vlaliv v.i -a*, aiipu i*rd to br Ino* tn millionaire*, c .ne
Into t,.s p ?,- ,, i ur f re ,? ire, u ?: ai ia* Mm* al bia
rn- bel bia m rta1.- -. on a oom ber heines
I .-niiln pru! . tun .bead I he .Hum, er
herr. Hr SI I *7 1,1)00 '?> ,i )OM? !'. rV'ri'lO a few
i. . iii r ii bli
hands uy forncioanrn, and Will lea. en 1 to bis heirs.
JOH.1 R. BALrCSL
PbovtobsTcb, Oet 26 Special).?John I_
luicu. (Or tba laat tu.ny-uvn j.-ir* irea-Oies of the
Prorfcleoee aad Woree*, rr U inroad, died q inn *ndrle*ly
la*t ni-'ht. .tire arv-u ,-.n. Ile NUrsI the OMB*
p.ny'* .ervine a* cleric, 1 18_9> II" leave* SOO I .
11. B-ileh. of WewTerk, ii isald thal althoosh
sci-u l?r morn than letty raori wrn the Prori
'innce aa i Worcester Railroad, Mr. lia.cu naree wa* in
lt ita car*.
PBISCE BOHKBLrOHl '.v'AI.nhSBoriW.
Bl Kl IN. H..'. 2ft.? I I'tlif II. .inn!, iln -Wild?
en -on.. Ul* dind nf np,ipie ty, i.n lol ly-ave. lie w t*
nun of i'm tc ?* ? in Bell f a WI In.y ki ..wu
??r* broteer, Pf ea UoheaMOo, wa*
promlaaot la Borartaa pMiliM aad prwsrlooa ie 1806
? to Praaalsa lala*aae la Oermaa artair*, hm siter
I, an tho- on . t/n Imperial Am
i waa* ita ill. , ni : mai
? r .c i r . x .* ? ??? l i -
- i i itaia* . Sb* di . xii.* -ti'ter me de.ih of
beroiny child, Idaaobtor, ia*t year.
JolIN JULE- PKTIT.
a Jules Petit, a well-koowa importer (.f
maoufatrturera' ah-iuieals, Ilse at ui* nour. >... j>>vi>?i
I ti t rt x, tr '.tx-. Il- w i* h.i-1.
x in. .r Biooiuiniria.n an i na* need au Man
. i-v.-r ..ncr. Br a*rr*>l in appreBiiarshiB ni lh*
d' H. a'ld eil- Wita l-l.-u , Bl* ll. I e I,
and ilieut lb ira ai i . imp wita
\x. Bari ex i' ir-'ii* m i en-seed ia iii- noporteitofl ead
salo of iBdisro, rbemmaia *al peter aad iSyo-etaBa li
x * i ? c >? i- -I nm B tricia* i \ ti aa a*. Br, i'-t i
ar ?? a willower aad baas ? ireied iii
ineral will ba bald a' Zloa Chareb to-iuorror at
- Ui. ?
Tilt: REV JOBS lt. WfLLIAstt,
The Ber. Jo d il William!, _*te fifty-live,
for U>u; v-six jc .r* r ???tor of ( ..rut ProteotoOl Lpuco
j. .I C.'iiiri'ii a Wcstp't-r.''inri., dint poslaetap at .the
? rasa sr* latent rn ni ty Collas*, Uirt
. ? . ? ? ItU'l] . ? .- i. .-?
? i rn. Il- x i< a am abor ot I
ll..ni,1 of -eli..ni Vlallrura lOUre lu?
ann: lo _ _
liiu'i iu ej'i.?t ol .- greatly ben
I *- i. . c. Bi weal le Kn stead a *ec..t> I time.
e wa* i .iii'.i-l-l to r-m nu |fl hM BM
i. in I bo 1-e ' ?
tetun-r :;.? s ? ba* steadily deetiusd,
IB, 'I i--.. ' lt. 26. -J ima* I William*, for acv-era;
la ebano af lue tluauciai depariiueut jf fas
. lina y.-ter 'ar.
- ?
?
-
A Conitant Coogh, with SI-ortBesso- Breath,
Fal.las siren.'.u au- .xi-.i-j *l Plo*!, all milliken
Lanita mo-e ..r ie** serleoaiy atf*eted. ami doMoodlae
prompt -,r---toi-u. By asia* Or. Jayne'* Lxpacioraut,
serioua reaalte may be either avoi.lnd or p_l.tated. .-.
IiinUboiM* I'crtuuie h..;. u.a.
I'-iaiorin rtv-ea nen,, ri, i * tu 1 elnllrnn. For
I a lt I* pi apt, salo, aud ,m_
The ile ..rn e F.rm
'i Rino A Co sr* now off. ----.mailr
i lor null .11 ? - i tn uen.loua ? . ,
. all Worth 840.
. i and Uuuaten st*.
*,l|i) Pieces st .i|rnn*-.l, al
' ;?!.. e.. rs ll ti
. i. and ..Hil.st,
( mileec. Laxative,
.<n s eonr-iTinii made from trait palp agree
a- At lia-'
i 'inI. i-i liitanlii'ii
?proper rood. Infant* * ? .-?
i .- ? I i UM ? ' .un.nar
i one ur our arreal ? lue* tim ifbl
Uni a mle Hi '' Dur
, . .i bli* bries .u ? moot lao-*
-;;.?? ir, I iruu 'li
,IU.I illl.el.se,, ,,. I -, i-ain* al BO I; in: ?a., our fl*_l
?
MA rmi en.
SCrBRAV?LAWRBBOB?Ob Oelebet 24 Wt, at thc
? r. f thc le* Arthur Hr, ? ?
li m.. - i . xi i ray u. Ba)
Newbold Law rental bots of n-.x Vmb ' Sf
- lav ex -nut-. O.-toiler M,
lt rei,leuce el ir es puroflM. Mr. J ..an Bulaer, of
n.I I.. M nv h. LiWL.ui. nt lins elly.
i I e. h
B v KK Kit-After a sharl lllaoaa, on Krnlay. 0?t*bM H, f ???
pinn. I',..:;, a :???> l i.u nie li. nar_.-r. sad .lau.-ut-r of
aa "lau.-.unty, v. ^
BKfiiTI.SY-At 'auton' .ur,- .uni. QOtebM-h, the P.ev.
DUI.cX -I .'. _?.*l U'J.
Fuller.i, u K ... . ! ?? N x . i All u. iu. VS'?. I una, Uv, JTt.ll mat..
? ai ni atora mi
HI.A RD?OB Ui;
?? tlc ; M mn Lucy U Beard, iu the t-th year
funeia. *eivi, na ll lb* ie*lileni n of hi.* faUier-lu-law. Wiliiaoi
Trna,ow. 3d t.iai luiii ?u. -<u We_____ajr, October'i7. at
?
Vi'trniii.. ? ? i "ni Bsa* ?
UJ atti-., - der M. Heard i ? n,p..
.i .tn Ea?t i'.'iii *t.. nu a .iliic<.l.i-. mi tniaii -7. at lo ao
L W VS I.S. III-.-l l-.K, ? ?
li IU i Vt 'N-At her lal
dal Biol ii.:. '"xx ti. ?..;..xv
... Um ,..lc J.ibu H row ii ml danantei . 1 Catii
el in- XX uoal, ani.i OM ir.
1- .a. i.ti Mrrleeea! ii_*_*?Ml M Titurailay alter
h...m.
11 .un .ea-, e* i bamber* is t met .'? i ry *J 1 l.o a ia.
iiiiei'ii.-iii ai Mew !"iri,?in. Mew
Hi-ii v k E.,m.'Ki' Ai Pm ? mmtt 'io.
Jau.ea lia ley l.r.iieaei.'iori, ni the i nb year ol bis ***
I ii. . ...iiue.1 .ui a i.'uui-ult, ou l bureuty
IIB flt
i ii , sr.-ai .N.w Prartdaeoi J*. J., aa Monday. Oct*
i-s., j,,iiu 1_ Lbs**, af nrn..k;yii, ai the I'Jtli year nf Ina
1, COM BfB-Bg ilartror.
..n I hu; **iay ? '? le aW it. at i p SS.
. , mu.lan.e at -yuaaett ea arr.xa. >>l OfOM
. ..x .ii. i...i l I*_i ..t' ity al > i. ii
I lil HI ll -' u. -n ' ar. "'inner Jl. . ? ?i alter ., ;>r.it:_cre.|
?.Jill year, Del Vail, witool (J-or*-,. Hui.hui
. , ii.
-a -.tu..- lay it ll 'SD a. m.
aloa i- ??. lea ur S I
, . . -a-r ala ai, 10.10. returning
IA
li \ i.i-. -inliVii - ? abor '.. in syria, the Knv .Jerald F.
j . lauou.--vria ni tm* .?t yeal .d lu?
ll ne 1. DoM lU.-Ut-r of Marv
i..._ Mt L-lituou. i*yru_ aawl *
. * NK-DU ll...-llb Ul*-. -JBhtOM Da V uno, ol Hriaik
?lay exiiii.ua-. itith. al 1 o . .a .. at
,. ; si.
I mc, ... ? ad -fl .V raliiewlaf.
Ul ill Kl .-saran IBO Uutxea. iia_|BMr-l lh? late I'oruftliu*
K .... ?, ,,,?.^ .li.iliu, "" he.
_y, inclay. (Jitouer JO. al ->axeai,na. .Vi*
. .ci-vier* wil. on lie! 1 at har late r-iido-o. 101 Walli
,i . Bro_*iy-.-B rtitlal mUntoi J... al.il> nu
, ,,, \, dm xi aa. .u. .a . . iiii.lHjr i j, , ,**). William Pre*
i.a. c.ia....i*. )....... "? -"u e.' b'llialielil liuut aud itio a?
I I i ?
pal* I'ON ii -j.uvt.ii l uv... N V -ni Monday. -'')lh -utL,
__ama _??Mai r_atsa
f-__ora : at ni* late rc.iJouce ou VX uduc.
. I a. at
i m. i at?ui _i ?..- ? a wee i.
llxi.ii ay, in u,n?r Jl, John O. Harri*, of thi*
I'uiiei i ? xv'eiin.'aitay moru.
in .er iii, al ,.' n >Lh .. ai BL 1.ai thulium- a * i li.n, _, Madl
li'n-n.^ ia.--- .. .iiir.iay, ..tioinii SS, Baaaa M.. *'f?
ill lue MM* .alni -1.
lit Weal -alb ?-.
ail u ? ..)? ?
lt .culla .uvii.nl u. .lieu,i.
K. *s v.| .SMlTS Ulllflflfll tl. I-**"* Oani-iT. Kiaaam.
ncciiyc,, M*lllia**Mi. '- I- ni Ihr 7 lal ?ear'... h.. ?*(??
lle.i-i.ii'. ami irieuu. oi lue la.iiui ai- uiviU-to *"-"'jl '?
iiiri:,. M..u..a?ntl. ou x* <-?-ae__ay. ot
i -, n - ,- m. aa .-.ii luin.ei uoUt-e.
PBT11 un ucla, ex. nu,'. ?" "?"',-' ,l, "^ ,,-*"M,'uo
,'.joui. jue* Prut, ui tm-4-ilh >e_r0i
I.!';,,.'" ,.re uv.UlW atlrul IBB Iuuer*lfn..u
/.m. ? inn. h. om, i ... M.i.li-aiu av.L au i BSIh al . nu Ibm*
day. ?>. ui . . USO
.. bowe*! .N ... .uuiiriuy, ? etulau- J*. Hair.I
n .,..i.. i e_? ei i-aaii.v. Sarto, aud -auabuir of
ci i lue iaur MOBMMa I tM
luiii.i, i.-,n i.n. i, *, i-u." nf ucl uioluar. Isa L-lllcluu-evc.,
sc,u.'?i,l J...O |). 111.
Illlei m. ii XI,.nat I'l.aaaill I euiolrry.
I . nil an wei a.
W cliiiu .\oW-l-ra yapcl. ylea-u .ray
DIED.
.If'TTOV-On Heron-I'lay .'WoO'ian. n. tuber tt, al the rest
dene. uf J ante. O'. Thomptna. I. Hill Ia Harton -vr . Marah
t Naram
lir,at.v..a **>l rr.?nd. am invited t.. ttl ad th* funeral arr.
ti. ,-. rrniii rhe brink tsertltl. hnn?? Vin- Partner., on rSfiB
dav (Thur* liv . DcMOM -"H. U ll ??
Tho ti...ii* lea*. Orand ( .-ntr-l ln-o-.t , v. v Vork Oatrai
K H., at 7 li*. ta.
Carrlasoa will lr* ia wa.tm. at Hillbrook on arrival af tit*
ti cn.
WBITBI A W ' ka r-m* mw, I OSabM '-'H. Marrsmt Alexaodar
\X :, I. .. v . a ' ,
< i. ii'.--', ai ii r late i-aMea . e.. Wsda**.
?lay ai -
fi rei I 3, tiers.
American tri V.-v tallia.. waaacrr*.
' -if*
-ts-TATi-CN ? li I'll ksll s., l.l sit K-nQ.
(IcredhM. lat -..ie. TlBMO
THIS tWBOBa-IDAn SM) Fltll.W ArTRK
AM.
rsv
i
l.l) lal NB I NON WINO"*.
,i *;,Mm*
l.I.I... Vv
UAXtMOBBCA
? . Ar-*,
ni-1 Mba auld M aacltoa.
ON """BBB RXBiarTIO- RVBBIBt,
X Vf I- n I I, f
xv-..:....
KIRBY.
I.. Wiitin-n IV Moore. 1 iirlioueer.
MOOKI ."s AUCTION ' . M.i.l.UIi"*,
Ll)U i
nf
CHOICE I 'll. \M> v. A IKK
Ci ?f.< ?_. PAIN f IN',-.
The collection of t niemm-r ... |
? el UTI
' li.II.*.
I ni . flue pa ulm.. Bf
?
-
is vt.:
WKDXEisD.tY Till I'-'W Wn FIlinAT,
." . - ix,
AT 2 >i'i I i - K V \> .1 . ?.)-*
_A" ..
A.
w.vr.l. I'AlM.ns.
_r_J_R__R, PtrU-BB . t-AXiiS;
M _BC FA) T Bl -
IflS I . . i.tral teapot,
0__ralro--!__Brl- -rta_Ba_t-S__l
are ... trtety. aad
: liancinoa
i -pi.. : vi :.. l RO.__.CD itv
thi: v s> , r xrri) ,v;:
Also a | neb. Eu*-U*a
and i
SUI randa, lt Kalaa-u.
Adtmnilai * i . - ie tree, _w P ,
..r ntiier lls-B. il . I .' , 1 lill I
Ol.I.ll. AlcKI.. m.. r.'.i/...i,etli'own. ReW V..tit.
Mu. lh.>l.li ".utiiir ol lau > .
:i -i . ?
. -: Jj.
_ WM.H M.'i.x: - ??*.*-.
" Paaart. vnu-r '
Asea iel .in I null
ul hm ?
leinpcraturcr. . -?>. . .
-
?
t.tt-*?.in- "? w lutes**:
1' II X V| I |.T( N eil). '..?) lina.
Hni._in--.il -?ie i n ii- le I un t tl ark* ?
I
Kuall.!. ?BBMOBSOO A: Billies*.
.-. a.\ .. <i ii ROS or
DIAMOND^
MABrVACTCBEBI I
i .'..lin-. Nc a- V .ra. ;
; I eu An - ? .'imi.
????o
The I mci i.?-. Ileii KBT-T
UIU.
_
T >l "Mntvirt.
, . W.JflK<
Sen ! f..r iitroil ir 3.1 'vim
Tym*Writer i hiixihl il. Aa i - ll v.
l'.lCll vi-,i.-"N lt West Otb-*-, aad Tnaltj Hui..:.... I
1,1..a.. ?> c. I... ..ii i -.
Ihe ( itv BiaflBBO Einnarliral a ul I ?_a*_B**__B
. .
aVill^el c., -Ir-no ll.Ill-ill- . I
11.1**1.111*. a iii ii ir upi I ? - I
dai aad ii..ht. sim,m. r and winier, with ara
I hr. .x .-iii-i, , Mian- ??*.?..i x-? i*ht
. ? ? ?,*?
-i,i : -> i*M
..nil Ml
? * .r, ir., . i ix .tut lo I. k_
J A> l\ -. . \ ! '. -cr ." ,
i...' lon. " . - - ? at
lo Ml-* -I h. .a i . > n 1. I . I . ? :- i- - r. ii ia.- *a.
Ib.ua md-ol Vtiic Hm I all lu I.il ? iMfll
i-.ii* I'hey ar*net wa I but their aver ia, a
', uek* th* a ??
, Ll .nu .I-. I,lie* l-l l-l ll*
xx ii k. liiu un i . .'.ural
i . ." e ..I
?i.i. xx,, anni ,,i ImtOM U-_?J a'.ie to du lin. - Hr.
a.. aii*dj i Fa
-100 riii-i a a' "i ?'?ral V?.a.-i . n. h.-i.
.ea.
_
Peal IIBrr tBOBBTO.
?ad u xiLY by ai. .uu-.-est.-1. a* cbaasas rosy ao>
? ni at any 'nw.
Letters tor twceUrn eenntrl** ' .Msed
foi Ulai. * . . r \ ? ;,. WOO* t * l*>
. t. .1 lu lend u;.? - v.
Inlier* imi ?la-eialiy ml.ir-s.jl boin. *-u ?</ tin. f_.tl.-lt vu*.
.
rori - n win ci-M
rn. m:i r in til ? ?*,
W 'EI.N l.-liA . '-.vi i ?'. U a. on for I allia -t-ai*.
? mu Baale, ria -< ittltauipteo aa
lit.taiu ead ni.ni _ui-p__a seoalrte* I
?' - ia , s i.e.
na . . .ii mi ba u
reeled " p*i v teri . . ...,a. i.nuoa,
i,i.xl,.*u : ...H. .J. lc.Jaarat?.blpAlba!
at I p. <u..? ? .ia av
abu- ? L> u ioi ic a-ii'i la sud Triunia. ,tnt
..??. I',I, I'.i ' .1' 1 ' .li.ile.u_ia. BM ?i_a llalilp eily
ot Lla.I.l* IMO NB* ' 'neall*.
TBi'K-iij \ V li I a, as. tor Karn ? . .'i-.ua.
nie . katawa i at 1 p. iii bar N_M_* N r
n r ,r
V . r, i ru/. > ani|H eli--, i u i.n. I,.- a
s?aiii*.ii|i> ny nf Puebla . r Piu<in_a,, _ lou,
p_r*i**i_-htp i iu,rui..ii.
PRIDA1 vt m. :i. .... - .ii iic-uter.
Iron ii
BATI ii,.vi At 1 a rn for MM Wast IbBbb, W H r.ioiuas
sud Kai a ina. lor lira/., aud lin- l-l flala rounlri?i. via
Ul./ - *? ai. t
fl. Bl ..'-.aa
..?rillalll' .i . ,llii,I >? lil.-. Iel " UBI
Auian.a at 4 a. ,u mi n-nuaiir. se,, ln
I , rn, . . . .I
Bl 'a.:i an. - u i - .. : ? - i
?? pei alba . . .._...*, j
Ia lllela.lle. V.a ll.ll le , -U>*
dire* i. pal slea aabia r.daui. vi* Anci-r iain in:, r* .. i*t
Ur.: , i .I*
per ali-atn-u.|i xl. -I -ii.. . - ,.11*
dir ? ? ** '?
rr* i. tar Maa ? ??* ""*l ?
a . a, uar
*leaiii*lilp v. ri uniu i* allia - ? ??*? SM BC
. i-..._ an.i ini t ? ? ? I - ilaail* .lT-e- ont
. ,ii.p "Urra. mila.
M-ii. - ? '? lfr-,?*
nail c lau. .sen , * ll 7 p. au o _??
.-li
frau. WC* i,..e.uni J-l " p _. .Vi ad* IOC
x ,
Is.an.l*. I- -
,*,.- ? ? ? >r*
x,,,. *; aalla tor x ??
ir_... v ran t- Tam,ai. I'la . aud Uiaatal
by ateaiui i. iiout Kay M sst, ?-a . ciaae al Ibis nltloe .u_y
al -Jo a. :u
? |'beai-lin.lli:ei.f eluaiirf.'' Itt'.* !'li i tlc mall* * _rr__?*d
oll ti,,. ... Ibeii i...ni' n ..,.t~.l .. eiia*. I li .ut.t tm
nau *?-? ?,os nosmaaa
ir.I-is... OB ll ..ci. aro d_ii_t(.:!u>l
_M*o*-MMM*-M mBamt a. FMAsVttMt^tPMmmmmm
Po-tunice. B*W Vira. -\ V QBMBM IS I***
Poluuiil Kttici,
Far llrw.ii.
M v ? . ? - Ul ' > ? Ix M A N il'tl..
iuiii.vy fMoaor-S, i**i,..i '|.,_,
I.N c uo- til IB-TiTI lr.
. . x .vi.li-.
C_-_I>S-B1 I- . x , . -.i.il.ll.O -lul."MOX,
Muis.-i.v-) k.ti .-A.X.V, no.
nu iill/iv i i vi i, I i i ita-ald ocenitnrf**,
Sr" iuV"r.I.l'.'ei.' "-??. -~
aa._-_l.i-i. ..ar,.-...iui.. i-i nar I ll A.a.ua_
| j, \o-f* lill' ?
elk- kn i iii-> DierKUT
Bk-LI.AIi iih.ll i.l.li A.. MDH.i-llijN,
Xl HAM I. I
Nix, V ' uk. Hil..; ?
Hie un.lc a,.ce,! .orSlHil, iud-rae ll,. . a
BS*. ,u tba KJlita i MMIOaaMM I
i ? . . .. l-.L P Illili , , U 1 iii i. lia. ...,,. i
aim* u aa au i ucl i,. .-lu ;... n ,el o, li,* ivar
nt lu.. . < r*nnal ."Si-1~-"1nr*t- lui lue in-wit.... ara
? Ui li am leu .ci _.ui i . ? ? t Ul mau lo re^C-aoul a
HutUV I luiu. Un. i dy iu . una IS?
lOtauou. I lin.*. . A' ms. kiLlill BOOT.
li BuM AU lb. J.i.-i-.i'H u < UOAl'B
Lav i r ileum, v *n-u.< f. mx,
XX Al I tli Hu ? r.. lUi'.-> L JA_t_-t
\ mini ileu e Uumi'irli I l.b
Th*re aili l'.-a luia-lius ol ibo aUwvo i lao al Uu uraaS
lin. ia Unu-i oil l.uia.laji *vcUiU*. i icU.hs.1 S*. al a a * tv-*,
uuuvi Itu) auS.nxo? tu VUv lleiiUbUtavu A__tt-i____l a. la*
lau, A?_.u.l.i, .-..tii.l. Iii" .mu. lue. il--- Hr. icajaa
V bi.1 a? *t_M m-.u.ul .u-aAiji. WIU *__-_?? U* ateuti-O.

xml | txt