OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, October 08, 1890, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1890-10-08/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

TOURNAMENT'S HICKORY.
i GALLOP FOR SF.NATOR HEAKST'S OCXLT.
fOOlt tUCIXtl IN PEEP MUD-AVNIB AKD TR1S
TA.V fWOOCMtfCXa
Ataln a corpor.il's piard uf wet, weary, dl?plrit*d
(j nifcu-le'l litifitaWfi UfBdjaJei home froni Mefrla
?>?)-',( Beeteteaay. Oajee aaere ifce beevy raia lnul mi*i*d
.,, mifc'h' ha?e he*n im e-xcclleut "ard M a dry
Bjark- The variou. eout-es wero rut.niiin rivcrs, the
THaiiic fi-md ?liii'.d. inl.. who? tfinott iciicaaaa tlie
chllliiil? !?'? f.'uud it- ivitv. wa- dfjBolallon. at'd tii?
ufimg raai ama mi-ory. < aily tare of tha tli favi.nte*
p-atilied llaHf barlier?Trl-t.tii and Toun.amcnt.
rMtttn won 'he Runnyincle. Hatidiraj. wlth laaautMBdl
(u "hand. althuuph Lavuila llelle fctirrl"d him tt the
fl-a-h. Bil'-y dld ri?>i lii.c Ibe intid und ron m glnatly
..yle. Tonii:.iin"iit ran away w:tli tho valua Aa
Haiiory btaKc-4, nuikliiR Ranriuet ard Encli-h laadl
olijert-i of derisio-.i. aa far Bflad ?o fa^t dld hi leavo
aj-em behlnd. As poor Enftltah Lady wnunl *d ln. badlv
l^la-n for t-eoond aJare bl Ranqnei. ike dul not look
ln the loa--t Hke a tMMMO Ila}. lVriiap- Uie prtvo
fta? a litUe l"fty--ay bJmbjI *7.."-00 to.. intuih- Enn
jj-U Udv onKht to lie renunied Engliah Lanpliter.
Inten?e aniaza?n'.ejit vru* fnvly ex.,re*r.vd at Uie
ajBj tu whirh EBiina .1. and Falerna ran m the flr?t
rwce. Tho two were firtt and aeetatd etotcea ln the
bettun*. and they raaae ui Ia?f u-nd ne.tt to la*t. liut
arfiat coahl he expe' red In BBWk a BtM 1111
potb Hradford aud I'.allarat (orerod thcm<elves ttlth
Infaray and artth mnd a< wlth a garnu-nt in the scc
ood rw-e- I*0'11 n,n detevtably. Iullyhoo wort eatilt*
?ad fiandiornply. ertth O. w. Oook secand.
Itlltho. the fuvorlte ln tlie F.lnwudorf Hatidlcaj) for
twoye-ar olda. nioved M tf completeiv biuncd ln the
tnttfl and faik-d to get a plai-e. I'tatrlea I'cod'a wonder
fnlly Unproved rllly Annb- won artth .aM'.niihinir, ea*c.
Whlle PeT?, laho alto araa bred by Mr. Heed. ?ot sec
?nd olace. Rlnfrw oucht nevci- to le started. affala on
?urTri a trtvck. lli< fiiUajae ?u ?o pattMaV at to
u-rltK tear.= from the lare of uie blc ti.-nin>-- cltaPk,
itacirie. Ui the -ame tttble. lt plainlv a ra4i-h..r--e. htit
Rlnfaf if o::e weiv ln Jndge from thi- r..r?. would be
boked 'upon a= a par-alvitc lilufax had vinr.ilar -p.-.-ia
at i hicaajo, hut 111 Ihe En-it IU- riiiimnc lut bCCfl
Brorthle** beyond d.*eripti"n.
Tare of the baj huoliinahei-s cnve iruv to 1 anauiM
etJute, the wiruier of tli* la<t race. and 40 t.i l ."iild
be trk all over tho r.ng. Yet SaJute aroa cuiiy
aaoeVh. iflth Eaaulmau. the fivorttp. aeeondi. rhj
riea-oid ehoioe, r."ld*ji Keol. araa in had ?|>irlts ajid
road* a IrlsJitfnl e.?.ldbltlon of herself.
."uid s" oli.-.al one "f th- ditnpoat, dumalleat ann
Bi'iat di-vamaxvil-ilo i-a-'lTiir daya m t<-< ord.
ItKTAlI.S OF THF KACINO.
|f UTttdfr, BFil.liHTI SVV) I l'sTAKVJt-.. TWO-YEAll
OLIii- $1R EAtn. $7aO APDIiD. SIX FTRLON^
liittiui.
Rt. IV
W-C. Ptlf't b. e.-hr nanhln
f. v raaader**! R I- Orayio a. ion. t layt-.n 2 s-1 1 i
Jllfiov^r sutW-* Sitiali.a tell. !? Hlll 3 15-1 4-1
J. Tl McCorn.l(-a'a tb. f. l:.,ma j. aj -??
. Tf. 1 :-'" 0 11 - ii .i f,
E Bro^aa'a ob. f. Fa'.*rn-i. 'i.', ,Harr,- 0 11?5 H?*?
Tin.v -1 iltV
ralama dld not tfeai ahi* la extend htr-elf in tu"
mnd and wsuv 1*i-t ail *? waf, r.niii.. J. d;d bal llttl"
t-?R?r ttid Uie Btaalta roM a-at n.-v.-i In teiioBa dru-:.-, r
of a-lnntnjj- taattV tli* laval (j-iart. t Ikc Mlaa lloaiker
rott ctm* atray anibeal pnnlahiaeBl. aud aroo ln a a ,:,;
by tour lrmn-tljs. cirayloi .. aei aad, a at-ak b fttc ttu- siualua
calt
Muiualt-Miai lloori*r ratt ntraiaht ean :iO. pla< -?
?t\f\t i,rav-.,v-i pla" fl5 00,
fjxosst itAon-s-*i:ia'*5T.vKr.s. Jfox-WIXXERS
OK *1 "00 IN' IHOO. *-0 E.vfH, tM,0M ADfii.U
>TVE ITRtOHOS.
11 ttlnp.
f-t. I'i.
w B liaalaia'a k f Ballfkae, ^r Dnhe of
?4ivit*".-a Itobv, .1 vi. . in ,v Taral 1 4-1 7--r
r. Rrrtaraa'a b. c. <?? W. c k. r, n- *ai
118) ..?. vnd'so, 2 fi?1 .a?C
ar i. i>n> H?-t b*t, -. ih t?-at ???
' ll ?:.' lej it 40-1 12-1
O. Walt'aum'p b. h. Brndfurd. 6. 1--*
llt. :.-"i., 0 4-1 7--f.
B. -I. Johntt-a,'. hr. ,. Pal-rrlan. il^.;:^ ^^
plaiirriii ? DiiiiTti 3. us <Midi.-i.-y e a-i 1-1
r lir.i'M'ld'i b. f. Htraroitta, 4. iit
(Llitl*A?d 0 4-a-l 15-1
r.reeninch MaatVa eh. h. Eoio, .-.. 122
'lavlnt' 0 5?1 2?1
Darre* Brother'a br. e. Ilou.tnn. 3. 11 7
vMartiu>0 7-1 5-2
T'it,?-1 OC
Auto*rtt dld not atart. r,. vv. fr.nic ]ed th- fteld dowa
faV* toNvrpan ?ltd*. mOv Bs'lyhuu ^.-nnd, BaHatl Ihltd.
lu th* la*t furlmip TajaJ Itaare Rallih"., le th< fi -ut. ? 4
rurrtiiit Aadeteaa on r,.',;,. sot h".r ater Un Un.- ttnt
rr two lant'h.-' O. W. ''".i* .'-nnd, f*o leattbt btfaea
B?r Baj, BrfcB >.-at Ilrarl' %' a ne. K.
Metaali nallrlmi --raniit aSiCa, i.'.ace 8i2 BO: a W.
*>Jk BfBCt IT2S '10.
KHliU) HAC-E-Kl .VXTMIiUi: HA.N'DICAP- ?80 EACM.
ai.'.oo AOnEP. I1* MILES.
Bettlna.
tt, Pi.
L. Btnart * Co'? b. h Tttataa. bv nitataj
?'?rrSafcu ? ttT, U7 r> iBayward. Jr.il i-i Out
Bererwr < wubi-'k b. m. Eai;nb B".i'.
j, 100. s-.'1-n-..u. 2 r._i Out
E. 0-.rt.sta.'* b. .-. Rller. 3, lOOtcai. r
j05, . i H?rp-n .1 8?n t"it
Tire? 3 14
Eleva ii. BrMfdnwa Tt -*-tn tuok th* l?ad >"u:.
after tl.? n'jw. ar,d ii.a'l" tl.' ?i,, I ? i f fr.c rtmi inf. arlnnln-i
br haif a leoath. laaaiala Balli r. J>- a .(. :? a- t...
end and ian# n-*ar alVTdaa alw on Ih* r-' lui'v r.n
tar b?;nve ch* lara, ol ??? -?::. u -. ,? .-- ln lha alttb ra
MuMal.-TT.-tari atnlfbl ffl 50, rl ?" t i ?.".. Laviiila
BeUe atart M aa
J'Ol'RTH RA< E-ELMi:M"''Kr IIAN'UI 41'. TWO.
TLAi'.-ril.Oa. oA) EACH, il.OOC ADHEO f?TX
ftiraiatMNMl.
ll."*lll,
.St f*i.
C. B*ed 4 "or.'% b. t Anr:?. by Mr. I':'K
n-t-k? Btanl* Wiud. 101! "S . ai. I""-:
iavi. r 1 0?1 2- 1
F. C. MiTaain 4- .'a '? rh. c. r i?-r, i"
laati ' ? ? 2 B-1 ?* 1
preakfMai Stabl'-'. I, f. Fiail'.
< ?t*u:, lt 13-6 4-.,
J. A. * A. H. Mc:r:- - b. I. T*rr-| : . I, *
i. ?? ritlo 0 s -l a?i
W. J. r?u^:?'? b. r- Bi:t!:* IM I'.a a-- t> ?'. 2 1- 1
Indine .auabl-'i ob. ? K taa 10-1
S ''-a- * 0 4--1 i?a
O. Wolbaum'a irr. c. f.mv r.f"*lc. 1<"
I'..?:.-? i. 0 80?1 ?*"!
Ti ? '-1 li,
Ea'iy ?aaaaai and M- Sa.a ?**?? altbdratBB. ll
a**:i..d ta t,- aBTbadT*" ra*a tat a enartar <,f a mlle. Bt*
T0i:r-!*r- ran lu an ''??-?? ? BlO'ia. bul ?' '?"? '?,''1 AaiU*.
(at::* aaaj and n..u adtaent ib< i:iebt.*t dlfarelty b>
f?el ftaeikt: pwei -? aad, ?ia iMitflaa l>lor* Flanlla
?jLlaV ,-.:d iu.' anaal any parl o! !?? wet. ti.onab h. C?a
0? .-, frt t ar, I a- fBl littj R" ii a d Rlnlta, tlMV ?*'X
lo?t lii ta rnf. bntah.
M'.*.a.- AM.i' itr.lrtl "r43 76. ?ta*? iii 2?: relei
SwTH llACB-HlCflORT ST.VKF^ TH RF.r. YF-AU
olds. aBOO ca' h, iio.OOi AIjUED. 1*1 .'in.r.s.
li'-ttiiia.
bt Pl.
0. H artVi bt. r. Tu .*tjaraeal. i.v S*
Madt i?Flt Utdaa i-'- " ..tHaiwarJ 1 l?? '*ll
V!. i. s atl - : .- ii-ii.u,u :. '??? lu-iw.' d rn ,,
_j, 1, ? )?? .. Qaii -.i - ,w-' '-*
?a A. Jlaai v"s.,u'. 'ii. f. 1,/'-"?''*", ;'' '? . 1f) , K -
br M,-. r- li.iii.v L-i*>. ll* .Berfv-n) 3 10-1 B ?'
Tia '? I 4i
far.t.?- :*j-r- aad rtaaaapaaiBi wat* arlll.dfBWB Trarm
aytit atM or at tw ai ta -tan and ?t ? . ??iy a i. .
all tna ??? u;i tlf 1" Balt kh Ika! '.li- ntfe r? n-v: ?(,?..".
t*l naar klat. "' ran "" qaarlel -n fA-*a at??a?da th*
baittn aPa. t!,< ikree^aart'n ai i '-'". U. ? aai* n i 4*'-..
lh? mil* and >, t)B*rve ia 2 i-"> and tb rall' and .. hl i Ih
IBbV Ir Nm> ia" qnariei r.- waa attnpl.i a lli .- ll*
?oo bv Bfleen leaetta, aad Bau'i'-'t t*al Entl -. i..v
lo'ai kaifibi
M-at.ia;?Ttauaaaaeat ?trji2ht HM pla" *?'? ?''? Baa
|an jiiaf iu M
aUIU HAliv-.Si.LLlS'. SVVI.I.I"-TtKI.S. * 16 l?l, H.
BTOO ATll.lI'- 1'- MII.! e.
Il.ttii,.-.
M. ri
T.M. B?r:y - ? h. I. Salkr> br KiBt Altamio
. lf4Bf. il rm Hlll rl"l'' ,? avt.u 1 10 1 1.', 1
l BMBtha '.'.' :, i. I... . ii ii: ?'.. 11 ? ''I'"''1'- ' * ?'? *"'
?? r, A.h.-'. b ?. i. >.d ii't". 4 toa ? '.
JfKJ . . law.. 3 5-1 '.'-1
bV C. Marraa'a b h Paniko. at.-.i 80
, .,,(-?...i| 0 40-1 16-1
E?e?ltlt>r ?tataVt b. n.. OaMea IVel ?"'? H'i
IA 1. n 0 :?-6 4 *>
Ityiton* SUMa'a Or. f. Knan.-t..'-. 9 ,?'*,
ili. kr 0 Ifi?1 5-1
Pr. C. DalVi b. t, B. II Mlliun. '1 Utl
'l.ati M'-i ' 0
i-kteOitney'a b. t. Arthur W . 4, lo*.'
,- ..nn.'i.r 0 100?1 40- 1
Tlrr,*~2 01'.
lllarH ?.r. n any laBBBfia ,rf i, ..!ti?n Bt thi- r*t <? and
a* r*?(,n it, luif. ;lJ 4oubt. la la? atat hirlaiaj Sai, ?..
atse a?ay. and. ihnafjb i.aul |,r- ? ? -d bi latejalaaaa, ?ui,
UivarlT by t l'r.?-J, aad a baM K-'iua-an .."ond. a bni/.J.
afatf Vlood Iid*. Ra iud fur U,<- wrlaatT.
Mlituabi-balMt,- kt.'Ml. >,'. i:1',d UcJHii eilTiOO. atart
?HIO; iBiafftM liia- - ?'.? V>.
THE MOKKn PARK EXTRIES TO-DAY.
*1*i>T Race-svv t.i.i-sT viii:-. flfl fACH. Wl
AMiKtf, ^ix i.rr.Mi.Mrti.
*"?>? VS t .San. . Wl
S5?*'* . n.lSv.-a. aa.-- . l?l
CS*jm.ll. I diil, i.iav . 1412
SJJJiai ?? ?. 10* (u-a-.r.ii.H . loa
?iiBII hAi;i BW?1 1*-f vM.s. i\Vn ll.AM.I.ii.i
?W EAC1I. HlOiXi AJiM.il I IVK rUMbONuM
H-l 3-1
*a?a.
W't. *tao.e. VV t ,
11?. (.(.lu^fi*,,. 115
IIs ,... ?' I* u. Ill
um' i iorimoi- . m .
-i.i,-r 1'rlm a ... ni
Mr. .-im. ..1
l.'./trtl.
"i
(.S
ac" m?ta., .. ir, i
^*a RArE-KIKil.WAlIll!. lU.NIil'iAP +20 ,
B7A0U, ei.OOO ADDKIi 1', Mllafll
?bS**- Wt. Nan." W't.
Kafi'ii-.::::::::::-:-'rVWxr-. .-^
Ba5CJT?*. I0B i'\'. ? ~
^JJ RAtX-DlNMOW STAKK.fi TWO-TMAK- ,
jf**- aiOO KAi II efi.lHXi AlilUlI). l-lM'-riAl.
J?0HT CONDITIO.VS. SIX rUfllaOXOft.
Jlaaw Ptn ,'a b. o. 'iticon. by Ftlietto
wptd. . .'. . . 126
4*t oh. I. StlUe McClellaud, br Ula
dno-Rrd and niuc.122
j. a. v a. II. Morrla'i b. c. RuaatlL by Eoiu*-Tli
ln- Rnaaell .121
j. .1 i a il. Mnrrla'a ?> f. tmhalaae*), by Oaea*
dapa-Black Marla..116
E. liri.wii'a .-h. c. Foreruiiiier hy Foo-o-Mary I.un
l-hler."8
Marraa Oaty*i b c. Meataaa, t>y n?n i**ot-imp.
D. T. Piili'lfer'i b."c."Klritover. by Atfiia-Tl-' Sf|ii:iw. 118
Aagaat B<ln.-it'a rh. f La Taacs. by Bl mai--*?Iinsi
f.a Toa.-au.a.110
j. .r. raaaatt*! rh. f r'.'iitv. by Bead *-*^B**1rt*1M
I) ]). witkera*a ih! f!"'6'nicei ?>'-." ny \>titllat..r-(y
ri-.n* . 110
(..-..ri:* lta-.t-i b. e. Y"-- tnlt*-. hy llvfl-r AI.-S*?I
li" Craiaar. .- . .. , ?****
K. C. M--i.-wra. i ro.'? rh. ?? Ateragr, hy Joe lloeker
_ Ava'l .... I"8
o?o,.- ll.-*r-.t*a h;n. f. Plf arorka, by Palaruo-Expla.
raoa . ... . '*5
D. n. WHhena'i br. f. ?. i.y Poeaa-Mbal IOi
PIPTR lUCF.-PROTFXTOnT ST.lKES.. TURl r.VE VR.
<?L1?S. frVO EAC1I, il -"'0 AlU'l-.i). ONE MILK.
X nn-. ll "i Naii!". VVt.
Admlr-vl .117 P.-n-nr. Jr.112
Ractnr .. .. .117 Tan Can .I?9
Ai,n. n..i.-vn goldtng ...112 I la-dakt . .\<X)
lrau<- Lewis .112 | ni-Ji-teja ? ?-. ''*.'
(t,*y,? . ll.' Sir l/iTinrelft .IOI
Fau Paa ?-o!t'.'..'.'..!'..llallUiett-.104
SIXTH RaVCX. Sr.IXlN'i .SWl.F.l'.->TAKI*S. ?11
EA.:n, BT'O ll.Or.P. OXE M1EE.
Narnr* W't. Jtanie. W't.
E*.i iiu.au .11LI Whlt-noie . 94
F.n. .. .112 Folvim . HH
KrairiiU ......'.im | Vivid . "8
Ct.e?av"ake .ll* Eadneaee . ??
oleamuund .ir>j i.n.i,-* . >o
Dr. H.-i.i.nth . pfl'Veronlca . 1'0
Tinok h*ivr. Flrni rare at 2 p. m.
QT'APTET-STFiETTH NOTER
Tho Hellfrate Mable bnd a very Irtef exlatenee.
Mr. Khret ni>w rueei-* hlK borse- ln ihe l.ftine of F. C
MaLatrae .i i... Ynung LamMry haa been oiiuiired to
rtde the iipinwoighu. iartag tbe aaaana of IB81, and
Mrl,aui-h)in. a* 'irat Joiliey of tho stai.lo. wlll put the,
bny tbrounh a cour--e nf sproutr..
Mr. Mnri-if. ?pent a largu pu.rt rd" the (ifternoon in
valkin** thin.inh the inand -uund and eanrwt have
falk-d to aotke the aabatji and di?romfort caaari nr
rhe beati&g lafB. Uetorg noxt -n.rlnu tlie mof wlll he
eatenderi f.-rty f?*t ln front and noarly o* nineh in the
rcar of tbe stnnd.
nnicgaij Itt-nnett annminres that rnelna wlll hc
laeaatei m Pundee Park to-iay. A gooi pNgraauae
Im- h-vn iirr'n-.-.*.!. Bo far. the mceline ha- 1,ecn nn
niii|',.iiiihed *-ac?e*?. .... ? -.,
Tbere '- t.. be n new rare traeh at Xaahrllk*. The
mo "i ha? i-"*n raiari, tlie loeailon elertcd and Ihe
grOlliid j.iir. lat-iH'd. Tbe plfina t all b>r a Mta-abBBoi
eour.-e._
PIATU.O SOLD FOR |B,000.
A. F. WALCOTT TIIK PURCHABER-lllKAlCIKO IP
OF TIll" CASTI.K s-TAPLF.
AJJ H.e bnraai nf tbe ( a.-tle slnble. the proprrtT of
.Toni.-- LangMi. ?f Philainiphl.i, were wM by aoetlon
at Mortia i*ark pesaaialay. Dtabbi waa knnckei inwn
txi John " ?iii.ph'-ll al #B.i)0O. Mr. faaipbell waa aettr.g
for a F. Wi.i.-.tl. i.?i-ii.ii.u iie.it t<> liymn Mr
rie'.iiinl ha .?'?.?.h>. ,-ind ?.i" n Morrta gave -bii.lOO fnr
Thomdab*. F?lbiwbig i- :. W*l "f tlta boraaa -.<ld. lo
grther with Ihe bnyera and prlr**?:
Klm.t'.ne, b. ... a. by MnnrhaBfB-*Majarlty, i,y
Kni'- Krne*i; A. fiarrtann, ?r'T'.".
fTi:11-.-. ? h '*. :*. by .'**lu? Helea, by Alroy ; II. c.
11*? .., ,!i. r., ,t. hy firlnat**ai?Crntlnella, by
Uatli rford; l>. Camphell! -f".-.'.
iV. ;, c. .... l.i K.:.??-ln-r-lrli. ia. hy The
lll.i .",!' ( . .1. K'jllv. #lt*n.
Ralntu-w i, f.. 3, bt Ir .-ri..ii-F.apio-.on. by llamp
ton rmiri: M. Bymra. *yw*at.
|)aln-l.ire l-i**? b. I.. 'A, by DalnaeaiHoeh?tork*
.hl,,. I.a?*. bi Klng nl Tru-np**: ?w?-J2',n?^v?^,,',?
Diabln. b. <-.. I. bt F.-iu-- urare narllng. by Ji-nra*
bi^i .'. F.. Campt-ell. ??,'.ia>"* . ,
.v,v?-. h, h.. ?".. F.-.i'i- -liaUa, br H.si in.'ii; J.
^rrfamhli-! V. g.. '? by Rrftwm-Maig*. bv Au?trall:m ;
ii i: k...i-i-. i*:;?.^ , . ,
sir.'u:.--. " I.- .'?* ??? bJ RebwiB?Maige, by Aaaltral
I iii H. " ll.'V.-r-. c'iiT'..
Mlle !><-. eh. g.. ll- bi Mllner-Macc.e o.. hv -lu.n
non : ''"I ?oM. . ...
wm.'i Me eh. c. ?'? by Klnc nan- <;.irrie. l.v Uay*
rVhor?ale,"b'% *Tby F.-.l..--Mr.r.1e Haalrwoni.
4, ,*',.'?!??..;: (',. );. Morrta, KI.WO. , ,
I'-n. h. f-. >'i i.len-1--- -llk ....in.. bv Lotigfelbiw,
"'iJi-iT?.'. b'".-'r!?:. by Benan-rali Laiy. bv r.lrnrig;
Ghiraway, ib.'ir.j i. r>v Olrnelg?-h'.tt. bv An
^rtbiU3?: lT..I? Olmrlg-La Pcilha. bv Uxlag
Im, ? 1> (i;d-f-n. Pl.Onn. I
ftome Rnn. h. -.. Lt tilei.elg-F.euu-n. bv fotum..
dore: 11. I". Myera, #1jO.
rVVHIITF.- WIN AT 1.AT"S1A.
(Inrlfmatl. ii*4. " -Tbe trnrh. Ihoagh Iti betbrr ron- j
rtttiOI. t.,<:.,v th.-.'i II wa Iti Ihe twn pr..1 -.u* d .v j
waa -t.ll -l-n-. The aiirndame - . hrari I >?' n- itl
nnd ?s all of th- fiivoriu- ron Ihe 1 n>wjl rlepar.-d
happv. lt waa f.mnd aeeoa-ai-jr t<. shoot I'-ll V..-I1.
whn hmbe hli loc bv -. fall yoaf-ariay Thl* gtblbia
wh- owaed i-v .1 T Pnlfori atii liarnry Wolf. and j
tr-M vatar-i a' =:"*'? Wblle rinra ' . ?ho ?-aa no. ,
rntered lu aay rare K.d.v. ??..-? eao-aialng -!?? **..d 1
A nlv b?ll to 'be gr-mni. ll wa- pmni thal lh?
--niniO eolutn:, bnd Keeo brrkra. reonlting ln bei
bnmeitate ieath. Sh*- ara* a bay m-nt-. Ihe Bropmj
..1 w. j. r.i -ivti. wl n v ilori har ... M.oob
lirn ri,.. -a-iltnf, pnr-e fnr Ihree yearolia and n;,
w;ird, nne mll nnd -rvei.ty yi,-l-. livmnaa w..n 11
half a l-ngtli. -;--*????.. ?'?' vV***l Anna tu.i'b-d --"?.''
and Ihlri i--.p-' ' ?'' ? " ? "'- ? ?*?
. -i rn..' ?*. ISing, pi -? loi 'I'1'" yar.'Ms "'?'
,.,.*.. j;,.i- i-i.:; .i-h bt .1 i.-i.*!'. ind n half,
f... - k..i.nui. PBllmaii ihird. Tim- 1 '?"
n.rd ra.?* A f.-v l.audl?.ip ?ie.-|i ...'.?? lor Ihrrr
1. ind 115.-..Hlll. one mlb* ani 111 eighih
y ,|< r i.n.. -h.iw-ii Hre rrthm I.n h?i-. and l.ii-.-i
.1.. - ji - li.i.i. Te 11 -Ti. tli..." fina- -1 Mi 1 '
Fonrlb :-,,.*- Th- /?? ? -..)-.<?-. I<? iwo-yrar?W lilll***. j
.,x lu.l-.nir. samje*. FKI-h* l-d all th-* '*ut . -
. 1 .., ,-,- -. .i.rl, :?:.-- H-vi.ii- thlr-l rtine. I l- 1 I
",?':-.; -,, . -,*,;,. p?r.e fnr iwo yaar ?l I;, hv, !
?u:;,, i,,.' 1.. ...<.:. m t**-<, len**i.i*, Ifr-ali aerona,
Oria Ih'lri. Tlm***-1 o.'..
< M.TF JPanCI REASI.P.Y1I MTU> rMAR'iF.
ri* ?M. N. J , 0*1. 1 f*.p?-e!ali.-Tbe frrhAer b*rm
,,f f. i;.,:.*i, mlb r.mnli <'..iirt -i--' ei h*rr Hi.
1. n.ina tTiieJ .ii.-i.re 1 ;? . l**i. <?! th- - iprva-ne I'imrt
r.i 1 . m ..,'. pro-ided, wilh .tu.i*r-? . ??:. .v-r. I'.'-nn-tl
.,'. , ?,.- alan 00 U.e bi-neh. rweinylhrae tirnnd
.in r- aera aarorn ln. Jasflee liea-let ani.need
, ,* ,.* '. ,,| aeieeted f'ollll ll. Meara, "f <'r>-:i.:i liid.--.
1 the f.i-i:.iin "t ibe JaiT- Mr. v.-.i- i- the pru
j *,. lot ..f :i I-ii."* .t-.tniery. AfW H**i Jnn.r. b.ul
hea-n --.viri; .iii-t..- liraalrt ?ali:
Mv i.-t-n'i'iii ha- b'.-.i eallnd io tha alleied gamhltng
t,,i'-i-v-t -tn '???'?'? b -.'-iin*-d -1-1 ii.nu-r .t in- M-.ii
.;, -I,-, l-i.ik rarvira.to ln Ihl* ? ????.,<? . It ? .i.nol I -
,.. ..ar f -r nac to "-r 1 - iu**.nla*ri of IV '.-.-.- 1 Jnn
iv ,t iheir ?lnf .- in '''-*? '??.-'," '"" ""'?, ."?'-''
..... ,,..,. ,,,i,i|,:,.|.,i- alr*nl gunl.ling -.1 in- fo
in, ;.:. ?* yi.,1 mii-t all Mlier rnmplalat*. wliirb n
; ? 1.1I io yon
?j,,,. ,.,.,,,... ,,f ,},<> Monmmitli Part Aawiatbm at*
pn- ...I th.tr -i.ti-f-.-'l.rer tbe ii.-.'-t-.- ol Ib
iih, 1 iii-i;<.-'- .I.arce Tb-i had '-i|-.. Kit hlm bu
iln...a..'e Ihe bookaiakerii ln iu..." .'.n-'i aaraia.
W1IAT AIHI.iril.h AKE IKilXO.
raptabi Marpby. "f ihe Kl-ig- lonnty Wii*elnien.
Im- Ju-i l-n-d h r ,ad earri Pc '.....t-er rnna. Ih". n.n
tahe piiiee I. <>i-1' "?: lll. W I" -'?'? **" "I"1 :'*
The -iie-i i.erK of th- l*aliiaie Boal ? Iub. ..f YoBkera.
pr-.i'.i.e 1 uildim: a rlab b'-u- arttli hrrwIlBg alb*ya.
hllliari :.in. ai.d oth-r allibdtr liiiurie,. lt li e-U
uia**-i ihal ihe new hallilng arlll t ,-.t */*.<>><>
The iiitiii.il fi.ll eaii.e. ?.f the A. 111 Albleilf .\*
?nr .t-.:i Wlll ti.lte |,ia> ? Ol, tl.Bb kfl-miela., Plttt
-u.it.- *t.. I'.iilh Ilruoklyil, '-li N.-v-ni! ei 4.
The KBlrbrrb arbar n-ld .Iub. <-l PtaUiaab, ?*iil open
IM liuwllng i.1,'1 .... Uie "i ?: .... "I ."-.ob-a 14 B>
a o'elnek. T'i'-r- wlll Ire dimr'ni' dni-in? the etanlng.
T'e A."i-ii Aih:-'i<- I'l.ib bur. ei,t/*r<*d t.he lollowin*
aihb >.- in il. A. A r. Nalhnval ehamBb.nahli
tiin.ii ?'. be hei.i ut Waahlngton .,11 -mu."1...v , r. N.
HmIIv M Hralt, K. Edwii:*.!-, l'nuiii Murray, <?. 11
Bdwaria. r. V..frte, R. AahWy. a. Lola, Tbama
Rleharia and F. olir-n.
. ._ *>
rr.-r-rr ov ri//-; rnirKABAVOA pa.uk.
Nn*.hnne. rtrt. 7.-a iHpatrh fr.mi niattaaongja,
Tem... ui "Tbe ABarrtran." aaya: ??'..-neni .1. H.
KuM-rton. oi Ihe rhtikamaaga I'ark i'-oniiiiission. nd
f)*,.,1 ||ir i.ni'iii r-.uit y,.?t<?ril.iy. He arvlvod thal
lartailetban \m glven lo the fhiremaienl n?er thr i?>ai?
fr.11. 1*-,-lomt M.mntala nnd a.-r-- Ibe Mlaalon lild*-.*.
whleh will be to'-i't ln pmper rtmUlbm. llr -nid ihe
.oniiniaahm woali paah uii?-n?i aa rapMli *? i*"-*-H'-'
on tl:.*- i-i-iHds. M worll ai I llb*hBBTBB|*a e.*n!'1 no. he
piath-al at.UI ih- as-emhllrui .-f the u-",r,*i?i !.-(.-'
Mu.e .1 -I'liiii.itt.** u- apprdiitei from lha .0,111
lo v ork '?''Ul Ib* i-ollilni.-lol.ell.."
DON'T CHEAT YOURSELF.
Ii i??v. lo a*- ir tb*- h.i.l aml thl* la apc'-Jaliy tr'.e abrn
llf" i.r haa Itl ar. ??! ataBi llow ;a/.v man or woinin nhn
.- tnif rtoa ln *r. iii?|r !/->??. llv?r In-ahle, or iuij -.inillar
rdBl ' ,>u. oao il-. ii:-' .uni.a.ii *?iUi ekaap ao*aaata*a ph**i^
jii .,- .!? i Ptoaaaada ?f p.-tpi? ?o treoMed g? u> Caru.ba.1
aod -|?rid lai,* MoraaB of Bmory Iii dnlni* it tVla>- 111I
n?- ihe g.nela. f'arkhad Hrind.-l Sait?. tihlek h. itii|Kirt*?d
f:,,- 1 ar.-imi and -an h< aBtalunl afanj rr-iiat-i* rhragglai
They 11a Ibe <-t*n',iittal d |twe/ nf Uu, ?ji 1 n...,i. TVj
have -J- ra.u. i-Pi- l ..,i?li Ih- tgBlaia . fur all ill?'ird.-|*. of
tn. .t..i..Hi.-,i iii"r:?' d Kirin-y. tt.*- geaalne Cartabai Bprairl
Sait- 1- aBtbi-ai <ij>.i.. II la tpertalty b?n"iieirii Im
1 ?iiroui" teaallpatlaa, vuntv aad iheematlr a"><-tion*,. li"
rair" i<> aaaaia t?<" geaalaa Btttehi whleh fca. u-.- .--al of ui
.*it? of CBllahai and Ui" aigiialu**! nt "J^l.n-r it Mtndll.iai
Da., egeiit**, 0 BBIliktjal New-Yam," ?a tfaeaock ot evarr
butUe. Wnie far i*a?j*klei*.
De Graaf & Taylor Co.,
47 and 49 West 14th St.
FINE FURNITURE.
PARXOR SUITK,
CUAMBBR ?""???bjiart stTlTS.
I Ea?r Ch?1rs, I ChUfaaiera. I SI1' h0??1 V,
6,'ria, Uioii.,, piiti, IMijiBfTaatea,
Fm.-y Tat,l"s ICheval (ila-ara, I Baweia,
,n oak. a-h. BMkagBajr, rh'-rry nnd walnut.
nr.ns and n?-T)DiN<>.
M ,TTRl4?.SiaS
?QIT.Ii.N"- rul.niN'U BEDS.
Wnnd Mant'-l. nf all atttp ?,,,| nvl*? BB band and bullt
: to Btder. 1.""' "t prlrei f?r llnait cablnet wurk. Er, tu-li,
! ijipli-l, and Calonia .tyi.-..
ri,n'ii.sTTl~RiF.s.
i.A' l. DKArr.iurs
1-lM-'. l'"IUl'ilU:..S.
Card TabiM, I Chlna Uoacta, | C*dar Chfitt,
llall StHudi. atiaaei VV.a.-nna. VA irdrnheA
1 nall CUa-kt, I lunint Oialra. I tlra.. i'(dit*rada.
I/Oae.t pri'-e' tn thla *1tr?
Don't purrhaa" fumltnre of anv d-?irlptlon wltbout
flr?t aaylai aa a vi.*it.
De Graaf & Taylor Co?
47 and 49 West 14th St.
? ?... ? rsaa
A BASEBALL CRISI&
\THAT WILL TILE 4>LD LEAGCE DOP
MlJCI* IMTERE4.T i'ENTHES IN 1TS rriNVEXTlON
TOiMOllll'.W-A .'SUhr'RlriE PKOMlav?0.
llaanball iii*n all tvtt lh? vounu-.v Bf* lOBBlBf fnraard
wlth mu*h ltif*r*.t m Ui* MMlvenllM of th" Kattaaal
laetRBe, lo br beW tl lha Kiftb Avenu* ll"t"l ta-isBiiaar.
The rliili-can.i- tv 111 ii"t -av *hal wlll be tl"' BBt. 'BBie, Imt
hli.t in ? bmmI iiy.tiTiuiM i-ay at a tri-Bt detl t" b* niad'i
nhtrb wiii aarprUe amfbadjr, aad aapeclBllf th" *nw
Bha l',ay. :-' I.-hpw- II,- |"ibll, I. aleh "f d-ali aad
baaeball "hntnha" arhl'b apattf and al/*le l"it do not "x
pi,.dc Tb* fi>:i.'?"i* cf tha i/ajT,,- vviu.t tu -,"? th.- prerent
BBaa-ball **:.r Mttlrat. and want It attth-d at aa re. The
j naauef th.- . Lil. u? larfa of bath fatlou. andrrttand Uu- Ui
b"tl*r It vui! !. (..: tii'lr tvank Bettaiaaa.
Tii. 1.. ai*.i" (!? i'.-ua'.a Wlll hegtn la artlv* In tb* *lty
, to-.iai. aml lha ii.- lai* Bill h- ali.-d t? aldtf ln Tarl-.r I'
,,f th- I f:l. Av*:,.:.- ll,,t?:, thotil n.."i, tt-ltriirtna I.v tho
, v. r-.-uiirt-oiis l'r.-id m N 1. tanni Thtl th? '-ut'
I ll.iina-i.t tf pvtc* la t..- baaabaU a-ofld alll i- th* Ladiaf
|<>].|i al tn. ii..--tiua i- u-ii-d. H I- l.a:.lli 'tfaihatdn,
j |,,,i.vr. lhal t." 'I'-iail. irf mi.iiii.*' tn- i.t- alll l " tllvrn
' t,. tl,. [rliblk antll ?n:i?- dnftliltc plaai ll r -t' *ni*llt hiit
Ih.ii arrli-d at. Allaa W. Thurinan. ahe i- liit*r.-?t>*d bt
Ihe . "iin.li..- rlnli "I ? ptolaibl.l I'l'iT ?"> n'i" I'-""! l""t '"
ti.- -ttliii.- U|i ut tl." I.a--i..ili aranfl*. Ml ih'in an ln.
Ih.ii ln ,wi....i..t...:,*"iili l-.th fa.'tl"ii. ..:. ' ratonla
tl,-. -ituat:?ti Ihttii ifTlal* ? lt i- tl.4H.ght ti. a Im tua? awrjr
| th-- flae af traiM lui Ih- l-.n-r-* Lr.-*^u'- lutu Ih* fanua
. n.-t'.)..-.
Th- l'lari-i-' '.eaeaa me-tlna alll ?" held "n Novaaabei
I u lf u, ? iroul'l" ? u..i?t .rtUed ai ani >'ih--l ?ay.
j viir.r-' L*Mta? ufltclali r?ait?-ra|dBW I"-' iv u'll "i"' "r
t ??? ,1 Ih* .11. 1.6*1 N- '!"' I- 'r'" I :'" ?*' ?"'l Uf ft'"
| old i-,i.!,-""ii't- .<: raaej luMn ft?a? t..?? bu-iaaaa, J tui
r. ian lai rot..idertti.ti i? lai? ?... nfh.
Vi.. ll.."..vi. l*-a.'.w ?'. *..- artaii?*d la uiur a
."rl** .t* 6?ri.'-. tt-lth 11." li u.?a. ' Uf I'l <> ''- 't'.'l ": ?
ol ti... VT.M*rn A?*aati..ii iha HrW ??.'- ??l attil
fot K:.li.?- llll* t"iiay Ul .i.alr/. i.f Mi'i," M " lliBWli
1:,;. |ua] lha "ii--iu.tic i o*l*?.i t--vi.. .... "^ImCa . M'.n
,;.., au't Ihactiy. H.v i.'.--'.?? i-i ' ' ' ?'?? '? '' '? *
? III n.u t?-. and |...-..u.i all : .rr- nu ?- fn ''?-?'?
li. ,iu "... ???'* fi. trt'ilavll * OB I '?:?? nlaht ln r rf -t
Ih* aria..K"ii"ii'* ?lth tt,.- i..,i,i. ?? ? i.' ' lli fawilatlil*
,, b fot U.. |..a Ii.i* tlt tf fi" iN".'i- ."iHn.;.i..|i-l.l|.. |
Tl,. t'r-l i-.i ?- 'ill b I'lai-I al lavil llie, ? it Ih- r-.'.
,,. ti, ,|i ,,i i- ui,. itaf. liionKjyi ?"?"'? ? ? Hl !'?" '" i
I ... ,.| :,, i, >iUVtll' ur hall th* f.n..- n l.-al'v.:!.- iiad
'" . ,.i,,r I.i.i iu II: o.. ,(Jvn. Tl:l I.-.-n-v i ?u*..?a* I * ??'
...n ?* thii.r. ihai tn.-'.- "Hi t- D..:- t?irj ant ?j ? .;.
ln a '.".r and ??"t ?.* ??n"- ol ran-. ?. wi-i i..iv..,?
.. wrai 'ltl.h Tli- pi*i<i."d arrni ? al W .-i..:,?!? u l*iuk
i, tti :.,a'. . i*r tt,. l.-i,?|-.t "t Mai.a.-.: M..1.I..U, v M
|,.i-f..i,-J on .. a-ii.1 ? I *'?* ta::.
|? ,. it, "..* ,*r t- 'liy airiiti ptev.nll Ih* D't-.i'.
;,; | v , . |. . v ,i , taiL I ..." , .a'll,.- ' 1 ?:,' d* I ina
.... |?o,4i i. ."ii,C- ti.. ?? ?>? ' ' : t- a'. '* ? '?
U-r tti. t. - it ii" I'-""'t |.- '? ? a. . a-- -.f
t:.li 1"* -? *'.v 111 N.'^-V... ai.U ear.t '?? I" I"' l"
....^ |h. l--.u..? .ar.u.'l plBI m-dar, thi V1..1.,;,. . VIII
. ? ? ,|a|i -.. >>.i. t-. n.-ir natlli KI.t." ?:->..il'r^
. .- , i .,-. ',. a ant*d f" i" |>.? ? ? a ?' H "?? ' -'?'-?'.' ai j
M,, I ..! .:.. N-..-V,|? ,*.J.r.--' ' . . I..1. .? ?"' !?
|i,.-t..u. wiii. i ratna allh -...?? li..-'--. '..r; w- BlU
i... ;? iw; '. -J' if'iav i I, S*? ',?.?:. '.-... '..- Va.t
,,, ;, .. i,..tn..u .. t. i? au*!. K*lli'? i.'i. ??' M?ai Hall,
ll,r.t ,H, ,.,, s, |,,| ,i U|^!,t
I . A-- -. *? v la'.lan /?? u ll<. date i- ?.- Ml ?
VV I...-I I'l I . ' - v. ?. I, - i .- ?"..
i.. ? .Mii- ... -i -* .y-i i'a bnei . .; '
'.'.'..""* .". .'.. ? ? I i.i.t.i. ..?? . .i.
...i
,AMEh IN TII Wl I
-; ll.. a l... i.i. n. bf-ated Vt
i. h ui.-ii
?? n 'i i
i ...
II - ,t, 1. . .; ? fni I- i'l l-l "' -l* '? ? '.
Iv...;. .1 l-in i..-i ? i I.l ' ai.d ' ..: ...ai, i ,? :- - |
, ,. ? ? ,.; , , .t, 7 TB* - ?. : ua':,' i" 'w. ? a lu. ' . -*- !
land l'i..v.r- t*:.u, a.i ?!.? ' I'mali i.in. r.-?ult*d ui an .
,?1 i' ', ?? f ,j lt,, ? : ?? . 1 atl ? -. - I'.'i tie. dld U"t
,:-..,....,. ,-..?| ??? ? Ih' ? '
i.f?l, nall . . n I. " '?' ? 0 n-3 I
, ,. , ,- a- d " I' " " '-' " ? * " I
ll, ? i n.i ... '?>.: ?-< ' ? ' ' " ''i I
I .'. . ..a-.d 1 I". t..i- i. ... ? . I M'?.. . I n ,
Nl,. , hlll
hl l.. ..:- 0" t, '. I . -1 '. a- '. ' '?' .r b0? bl h - |
piii-d a i'fc-'i eai ? la-dai ,1 ?,;??:?? aleh I
,1 ti,. i di ,- uf ij ? uli 'I. ll i * Ti,* ? l
st i. -iii. " o . n i i i-n
i ?|, ,, ,N,a i, ii I 1 I . I*. ?
ll,,..-: '? sr l,o?!. H. ' ? , n, Hi" '. I.IMil ? st |,. ,..
:\ , ,, ... i,?? 4 l'n. I.. :? lli >nd i I.ai .1* .latii i :
l,ir- - -iituaii
_ - ?. _
<?///'? ii? WII.K niPPF.nn ni!>;>.-? r/r'
rbleatao. '"rt " 't-i>*- il ll?'l r< ? ulaiivea "f Ihe
?niii. -iri.i"-'-. ..; ii ii- ?? ??'"" fi*?m ?i.'.'? ?'"
drir*-' H- anplill i..''l lh|. lu ?:?: llll* !?? t-';'* ?? ';"''
ailaia-l Iln' ii.id'H"in"ii. Tvvn ?' '? ? ?> t lu.'lliial- i.i
.,.|...i, u.-r- pn -.-i..i, nani'-l . b-nu i,.- .. i rk ???">
|,Hr.v Wllh li ial"al "1 -1""."". aml "II I'll.tlllllf "
vveii ta prndiirlnK th'- mllh; ..rnnd, t ??> .niii.6 ln a
bWfTBt nr ta.'i'.tv. lut n?r1 ia Mtnlll .- ., th" f.r I Th*
(.lani "f th* Neiv Y<>r.i .t,d I'lillnrtHpliia nnrJmltalb.it.
vi'-r* dl|m-'*.l lu .M-ii'i'lii- Hi- ui'i'lT i- r---.il.it ?1
a-al ranlreUed t'i a J?.lt.i -tm i, r.,m|..ni In.orp.'rrtled
fniir v*ir- av. I.?*' l'e*if :> dlvldetid ?1 IH Id! ???"fs
vra pt.ld nn '-v-j-. uw hlpiaad hb. Heiiphl..
V ? ..l.imltf. * r? j-'.i ? 'I lhal tli" he t lu ti"'1 "f d> iu ?*
:.WiiV allh the i'il-!''l'-t'i.i': BB4 lf, f"iui llll ln- ii:,..irif- A
j'.lnt atnek mniftiny. ll *** al?i derld'd ln tlv a
.-lialli ?.-a]* .,1 ,,? ? i? ."v f'.i mllh 1" rVtliatn In fur.a- fnr
Um next -iit iniiufi,
srrr ovF.it as hi.i<-tki< i.v.m riTfNT
f'hl'HiT'i. oei. 7- .1iidL-s (..-.cli.-irii nnd Mftdfjatt
ar* llalealttr u, t?'* lirfrin|feinei-1 -ull -if lli" Hr-i ll
El*.*ir:'- ('"tu]'tiiv a.-uli, t tln- l'<>n Wayri" Wrelfle
rraampttnT, ll"t;n s. nids. IVrrf A Itandall and
lianot'l T. Mrl'.t-ald. lai c J..!-, Iniptaarernriibi tn
rdeetiir ar,- laini,. Th* varl?na pat'-nta nn- n
hfblled ln th" r.iirtr'.'ni. inl . ? .-tv f.-vr mtnnl-. th
HaThba :u-e larned ...n t-i eaplaln arhere th" infrtnaeiiietii
..Hia* In. Vartiaia ,.il*i anlla alll depend <>n Ui"
r-r-.--.ilt.
(77.4 V<r/;s* AT THi: WUITR HttW
\Vn-hlti.'t"ii. '"I. 7. A n nnli"r ..f rhatui".
will ii- in'uf.- in the ..nii-ial p..rti..ii of tae \vint?- H(.m
d.irlni: th* PtfidMII'i iii.'.'iK- in flie Weit Tha
lllirmv. |i*r*l..f'.r.- uaed liv lli.- I>'..:d"iit a- M
..fli,-,-, wlll |,.< fllt.-d np aa ta - tt iirM-.'.ni fnr the n
i.i Ih. fainilv. nnd |f.(- I'i"--1*1*111 alll !u-,*i(l--r r .i,.!u *
tli ofTl.lal l.ii-u-. iu tln- r.M.tn tievt t'i tli* ? al.ni't
rmm. nirw nrrnnled lijr lYIvate rbTretarr lltUfunl
I'i?i't.-tit I.lii'.iln ii*?*d Hu- r .nni a- lii- |irltali*
(dTl.i*. and it "a- Ih.-rc h* 4l*-i,,-d lli<- I'mit .- puttoii
Prueburaatl.tn. The lar^.- <*\k d.?ik mad fr.i.n llw
tUnlri-is- of Ihe l',rlt:-h ahlp l{"...lut". aiil |i-e ..-nf'-a* l>y
Qa>a*n Vicforln lo the Pia-ddent "f th* I iiit.-H Walea
.lurltig I'l-ixid'-iit Have-'* iidniini.li-'itt .ti, m-u1 whlrh ha
lea-u u-ed l.y averjr l'r*~ld*tit ine-, will ho rennwd
t > Prealdeiit HaniM.iri. n?-v. nJUee. Tlie prlvatr .'?
i .-t-irr's nflicr wlll be nior.-d inio the nttaU nnni lu
tlie - itatharetl ra?in"r, now ermaded hT A4?,?tuit se*
leian Prud'-n and lle eaernuve rierks, ulm ivLI i>
traiitferred i^> the btnte r.'.m on iiu> imrtli f-ont, l.ei
Utfore oernpled l,.v tlie dlabaratni "fll''T Mr. CrO'.li
II Is .tat?-d al Ui* Wlilte ll..ii4e that UnfW ehailfTea ar
made rie<-.-,-iry I.v tli* rrnwded i*i,liditli>n nf Ui"
.iivriiini portina af Ihe bnilditiK
Now I aatri lluu.r, IVuu.aa 4'lir.
Abaolwtclv ilreiir.,.1. Flnaat IIoU-1 lu tha Wtaf. Un
aac4ultd la lu tuj.olutmaala.
NEWSPROM NKW-JKltSEY.
JSR9EY OITY.
MIF. TRIF.n TO SF.T FIKF. TO TRF. PAT1F.NT8.
Tbere ira.< -, len-atlonal srone In tlro f'ity Hospltal
at a Uto hi-nir Monday nlpbt. Mr*. Knto MrOne.
fnrty tu-o jreart old, of No. 42 Heach-it.. waa taJ.en to
tlie lnstlluti.il, ln tbe afteriirx.n. mlertag from an
attack of d-llrium treuiens. gfeg hart beca tbere str
eral tlmo.4 befoi-e u-|th tlie tBBH complaint. and the
att-ndanls knevr her. Diiring tho nlsl.t Mra. Motue
left her hed mid, wrapplng u abeet around her, wenl
Ui anothrr rnom. Thei-e waa a liirhted gaa Jet In tbe
ItMNB, and ln a tear mlnut<i< Mrs. MrCuo rOB runnlng
out into tlie ho*pltal nard with the ab, et blazlng.
Sbe pas-eo* aiong the open spare bttaaw tbe brdi. aad
tbe ptiU-nU afterward n*pi,rted lhat afeg trled to set
llre to tbem. The patient-; were. greally exclted, and
tho?e who were ablo lenpr-d from their bedi atvl at>
U:mpted to ruu ont of the biiltdnig.
A panle prevalled for a ihort tiroe, bat waa flnolly
inppre.aeri hy the attendants. Mrt. Brown. one of flie
nur-e-i. ran after the lii.ane wotnan and attempted to
tlirow a blanhet over her, but Mra. M.-i'ue, who la a
wom.in of pi.w-rfnl phyalqaa, and wltoae itrengfh wna
Ci-'-iitly toaaaaei hy h.-r deitrlum, eae-'.ly ahook her ofT.
Hia. MeCtM eontlnued hor nuid rare through tlie
wari, t-rrlfylng the patlenta and iratie*1ng sparki of
flr- v. >he ii-ent. It ??. n<.t untll irveml atiendanta
fr.-m th<* other ivnrd*., hiiule,! by VVard-n "sboioe.
-.?!:-.*-d her II.nt -he was subduerl. 8lie was plaecd ln
.1 -tr.iit JacI ,-t and lakeB Larh to her bei.
Warien o.borne aa not ln tbe bulldlnu* al the tlme
of the oathi-eak, and hia wlle, iir.-vj-iii*.- tbe n .i*e and
aeelng u,.. bbwir, puUed the prlvate nreniarm si-jnal
with whlr-h fj,.. In-Hiutlnn la provlded. Tlie Flr- l>
n.irtiiK-nt reapa.niei pronptl*.', but uar uot ti-eded.
iVnrden u-t, irni-, who 11a- 1 niy a ihort dlstanrr tai",
b.-.-n-ii the iir? -ngines rattlmg along lha -tmet, und
baatraei ntar to ihe Im-pitoi. ll- nalebl** altayei t**?a
f. ar*. of the pationta and ronvmcod tbem that thera
waa no danrer.
ri-NrFF KAW HF. IS INNOfENT.
Wllllam I* Patunrr, Un Jnror in the CunlfT murder
trlnl ***ho waa sclieil with un eplleptl.- nt on Monrtay
a/teri-oon, caii*-.lug nn adjonmnient crf f-he rrlal, tu
| on luuid yoauvday niorntug at the opealng af the ronrt,
! ai.d wb* appnretly |n Iti* usual -cood ixnlth. Rn-era.1
| wltnesses ?*.*?**. oiille.1 veateeday who te*.tlfle<l to Uie
' frrquetit 'jnarrels beiween Cuuiff and hia wtfo. Mt*.
I Mary Gerkon. Mrs. OinlfT'*. -da.er. teatlrled that ?ha
j bnd oftin -.<*.*n tu-r sUi->r lyltut belplaaa on tbe floor
ai'i.-r i-ei-oirtiiK a fc-atlng gfOtB her huchuid. liinliT
ttiu. eojled Ui Uie etan.l lu his own defeiiis-s He aaid
! ihal on tbe ntght hia wife raret'rei Lw f.uai Injartaa
be w.v;it lioiiiD about w (PeloelL He waa under Uie ln
> rtiii-ii, e of Urjaor and wenl 10 bod. Hl* wlle w-nt out
i nnd ratamai at 1 :?> a. n... anaaa th? lafhMaca of
Iniiior. She piotUMl up tbe Uinp. TJrt rhltnney fell
from ihe la-np and ln etoopiag orer t<> -aroiret Uie
-hiiiiiiev the .11 piiin?d out mt Um. Unip over hia wlfe'a
rloUUng aud ranirlil llm. lie attemptri I" ?*\tmt--.ii-.li
Ui>- iu....- aml Iii doiiii* -? uv hevcealy buraed. Mr..
I -.v.ji .1 iiiiiv nt Ih- llty llnaj.ital. tnaUBei that Mn.
. unift 'lol.i ber lhat ber bu-hani waa u<d t-. blarie.
.-.Ih- *?kI -ii- ap-.fl Ihe I unp b-i-"II arrkleiilally.
a ha-f ,.t i',.|,,- Murphy. Urtortlrr Pmr-on and I' -I ??<?
,,,-ti, vi. r.,i*i rn li t.-.:iii'.t thal -ln* li id ?..:d ruiatrralb 'v.-y
-tiirl--. The '?:?**? aill be glfea u. IBa jun lo.u.v.
Tllir.TF.F.N PABBESfflRRM IN PF.Iill..
?nrtrts ,i pan-rntrr* u. h'>r*-e .*r No. 14I, rnnnlr-ir h->
tw.-en .i.-r-i*y t'lty and llohohen, had a thrtlllng ea
prrh-n.c ; i-t-ni.iy morntng. It aaa ahmit ien mln
.ii? u-f..**- u o'i lorh wbm iho mr ln rharge -f l*atrl. h
ro-i:,.-ll. t!a* driveY. and Pain-it FlttgeiaJi, Ibe >??:?
du. :..r. ap]*rr*arh>*d ihe Krh* Raltara} en-aaing. i ??? n-il
-aay. Uiai ile, gairman ilgnalbal t" blm i" e**naa ,.v*r
ai.,| be bad l,:.*vsl ov" t?" l:a. k- wbrn he mi a
paawngTT tram eomlng e>*tni tl.e trark. Wlth gr*ai
|., ,,..f .1..-..1. ".. eppla-i tbe brabe .i-.-i p i-.d t.v
i-.iiu fo .?:.- -.d*-. He -..-I afierwari Hwal he > >'..d
have .iim.-t i*"-. h.-d th- iraln a- II pn*?l- Thr
j,?.**i,/,i- ln tn- i-.ir herame rts-atlv r-.....a1. T'i* [
lum, rualM-i ..nt i-i in- mar plaif?na a:.d (ampei i.tf
i ^ Ihe wAami wera abaaii 1-. b.lb?w Ihelr esan ple.
I ,,, wvm |*:-,im.|r.1 by il.udu-tor to ixli-il.-. a*. Uk
da;i*'i-vr had paiaei.
m:\v.-vt?k.
Tharr ,-hlllm-i of ?.*...(,-.? ll Heddln. nf Un, 9M
P.iKh.haea., L-iv- <:*>il from ilpbthefta wlUabi a wisin,
Ifrll *??'? ratUCBig frorn i'.ie to |rn y.-arv Tlie :*-t
?je..u, wa*. ;:.*. i.| .....i*-. alio d;.-i wlule the l.-Ji
ol i.i. bioiiKT \i':l:ur aaa l-*.:irf pr- panal bw i i.r.n.
i.-.-.-l..-. alt--mp.*-d t" *.?" ibe .af?- ??! K..-.-, syrn
,i ki.i-iveiM ii.uii-ifi. 'i. *-*^. ?*>?' ll tiliter-al . .-arn
i.-i.*i-.iai ne-mliig. I-'-? I.:-..f ih-.-af. ?** i-r-iv--.
'..i.i ihe bi.:*;.ir> uere erid**iitly ft-.*Iii-i.'-?l "'" boluiw
?,:,., i . .?!! I ?:??- '.* -a/' ??;-"
lv:.ot, .l-Ui-aUl Mi.i-"-ll. a.-. Kng|i4b s-.eik iWef. vi.
,. ,i |i, , .* r**iiH*v*a] fr?n tlie !?* ?*! "??:??'
.i.,,i v*. f.-fiii m?rulag u> uie Ivji.t-muan,
alarrr ha I* Ui -rve a year I ;r BTaod
Lan-rul lt ?*?? d; -sfi.-.iil ??i*t be ha.1 pliu.ii.*!
? atfrmpi '?? -, i|- He hia.l I.n pl-'d lii ? II
n.? ,.;.- *?? . -..;- .f .l*. prtaon. lt ? a*, f.-ural
|" .. ?..? .?! Mu. aln.'M ilir .!..?.. ta*. brlrk ?-.l ?l Ik"
...jl .'*? ,: ni -nt i.--: ii. .I--...- ' ? w r.
,. ?.f iJir |.ai. ..f th- iroe hrd?l-.-id .!?-*- >i
,*,... ,...i ,;. i. .. lug .Mw. a l-ii" "I Ihr jall anil
',......,-, ..v :. IB" nlM.ua "f > I>ew aliu*. a'i Ha
;,?'? .,.? ., i i...*!... r. f um i-vi'i-- Raaw-.Ua.
, ,'. i | ,, Uw .?. : iti .i. nl Magw**tr' i"*.r ?1
... i ...,, ? . pr-aUi.-ie ihal -'*? aill i?- in>*i fm Ibe
aiio .pi io e-.ap. _ ^ __
PI.AlNr IEI.D.
I,* fl ,;?!*:.' ih. ..il - ?? .1 b"W it* *'.!-*" r*'i*ni?al
(, . , , . ? .? ,? ..-t vi .i i ii i .-. --ih ??? Ha- i ?' gramme
, . |, ,:,-.. , vi ,-...* ? i.lll ? ??! bl llie
:..,:,. .| i| i- ,. ? - r?- ,i .'.,-,. ..? - Klijah" a.ll I*
ir-d-rei M :.M? '' '' - > '-' ""' frt ' :'' I
, ,, ,., r f'il ::. - " nl '"' ''?'r' " ' '. -ev.-ra
, ..'. ; .. ,| .?.. : ?!??:, .1 - A< '.,* la I ???' ?rt
,1 ? ,.- -.-.... il...d'. ?< i ?*'." ? ' wlll he ni" -?
rn- r?? in- -f ih- PUInHebl lt. ? ?' " ??. a#t. ( --..,;:?
| . , , n.., , if ,-, V ? .',! u hi -. Ih>- Ib ' I
, . iiit, .' ,,i .s*i. Ilavei , i ..tu .1*, inted llw ,l*d
.,:,.,. Mlair* - i',- rv'" ,; ??' '??r-- "'': :"'"
,,v* |- ?. -. ,' v .-? -*.i!,.r fuiullbti. alid i i- > lul
?...?. an eileii-iv* llt.rari
RMZAKETIt.
Tle* tn.i!? of rh* i- il- i-l ri'-t-iu li .Ti lal and I "??.'*
rnaketis linve t---. p.. ip ai*a| iinHI N.-rrmia-** 10. i'.- de
;.?,.- ii.-4lwingrew.il ,l->b Nalhaii. <a,** <>f fh?* t.-.il. ied
?.-.| i i|.-. '...- .1,-d -. .< Ibe l.tel :??:::. ? I ? irl
F ?:,.? II- : !.. ..??.-?. ' 'i?- "bl" ' .:' ? . li U ?
HfT .1..sl *,.rlH. ?. "i- .--?? of -venii '*... II.
1 a.l I*-:. ll, |..i-'i..-- lal*** Uilrl* ??-veti ;*?-.. ivual Itatd
: v.ii .: i*i-.-i-i i-ie.-i.--i.'. H-vn hlk'hty r*.pt*.*ted
i il |,-?v.?. a v iB*. il.it!" ?? aiii iwn dauaUU-r*.
KORTfli rN Ni.\v.n;ir-rv rnuHTIfS.
l'\K-A|i I *.-:e in- rl lllv l-i.,'.:!" -"I Ihe r-n;
. itnte H^' ii- Ir. f.-r h-?i?- ln IM. bul i. 1 . i-itei. an i
1 ;:- -t.il- ..f ihi:.. : Is Ill-'-li i. i-iutmue litlUl in.***"
, apltal -'"'?,- n.i'- *.'.'.":'t I'' ?" ..-?? ? ? ?? ll.lg'f|.>ni *?fl..
in .*.-./......? I. *Th.* I'iilH N- ? " ?" d. ? ui'iii
II,. i .,-,| .. , ., t :-.i-| ptn] |* n. advi.i ute. Ihe f.ar ua
i ,,,, ,,i n h ui '?- If. - I--.-ur. pali i "'I aft. i ?i ?' u
ph.lud. Ipiua, . . . ii'i.il- I'." ' '??'? ?' tanrll I.- j?i ' Ulnn
iilMi th-- ...I:':.I"*' i*.>V.Tt,lli>- eaei r.iiimu lll I
. ,.- , i. .... rapldlt l-eil.L- I'alal thl ,.;i--|i..*il llu
,< s.(!-'i. ,- ,|ii,ill.i
i ii;i-i.il.| l"i" arrt wralber intrrBatal allh th
op-ii uli le.ilure* ,-f tbr l. i, \ .t-i-i I nir on M->udai.
I.ui Imi. Hull n.i- fairly Bll?l al i.lgftl. I' an an
,,?,,,?:, .,1 v. ..*il.i lha. .it Ihe i ? *i?i*- "? -if t'-e iu ,n'.'?
W.lllam w.iii.-r l'h**|p., Sl l?*i |.< iie*manv. w.mhl
v1?|i Ih- filr Ur'ti-iiT-m Dlgbl -'i'i I' ?"'.
HAI KKN-AI K 1l,e ,,v i. :....i.".i lOnilllon f H*
j:..jv*.iiiiti Jrll i ? ? Inf'.n. mueli rrltl"' ? n. Fni th-'
|iv..i -,.-? -ve-K- lli.-n- h-iv- 1 ??'11 IH.I1IJ W.HW pi-1-..n. r
llaan ii'll*
s'r.i 1.1;' N-VVIi'R. Thr. htrnnial partiie .<f th- llr.'
|,.-|.i.r.tii. ' ' "I 'la- -IH hc b.ld 1. ...i-ili.v .i-m.;.'' ''?.'
,lt;? llr.Hb - Ih" ?."*" I- al I".''?"?'?? 'hf fa-PliBlllg U
,'ii.c rou.pinr- v-i*- n. Un?: R**i ***** En.fln.il.-ai
|..,.,i nl Kllr-.l-'h. |l..1.*I*vll.l.1il H'-'l* nnd 1.:. hl-r ' .....
ui.it ? 1 ll.hwav, Mrr ??? Kiiflfi."':"'' 'V "f I i->? -?' ??* ?
u.,i i.inn.lii H.a.l.1 I-,.!'l-' ' 'i?.paii? '""' '*.'..-rli
1-,,,,-i-,,- lointKinv ?l Trnl'li. lliiei Kl.*'.i...r Lii-.
;,i,,| Va.ialui.i- Hardli.a nr.'i Mm bi. w.lh b rortiMi ..f
tuibio li.-.i.|.,l th- ;??-..-I'-.'. "'i-l" wa* re-.? .1-1 ..r
i ?...,;..,., Ilou- ht Matoi Van i-.-( nnd tl - ll ard ..I
Ald..!.,-i.. ln ihe .-v.-..::.*r .1 la.lt. whieh w;., b4rge|
?ii,n,|.-.l. waa -jTlv.iii li, ih. "l"-? ll"B*a h) >.-? ?? *
F.ii-lii- ? ..uii'iii'i
nRANUE .iiuii-i'l-ra-K ..fl)."ll ;t. ??(.., i.'1-mp".
.,?,,!.. ,? l|,,,l,1 1.1 Ii|?,l-|M.*I,H,.. I -I l.-l.?M. .UL
irrdm ..."r.,i'.n. M- ? .- Ln 11 Veara' i4i and I ?' *
uif,. . . rhe llaalneaa Mra'* J1?H* '.-?'-".'' ',r
NVwurfchrld a r.i- au> i..'......'np m?d n.. ? 1;. >*. ;??
i.-irHin i.ft-rn. ri.e.-e u.-..- a.a -t-.ri.rr. rn
,- ,,- v-i- -u-i hi 1 I- -...I''.'. in ?-? aiinatr ?*! --
,.nds, tilHi s. F. I,e;,i--'""h'Ni.-I wlliuttra M -' ?**
.- - - ***
OTllER 817BVRBAN TOWXS.
Wf-WMIRPTER r.TNTV.
M..I vt \F.ltN..N IH*- Reaalars- defralei Ihe
.-r;' ,? .:,- r.dh immhh ... Miariay b,
,-,.,,1 ino v.? Tbe w-nra mp.mded n-twi
???..,i ,., t.l... invi. .?!?.' I'i ***"*" ""-: ?J*1*
,.i auffragr.and wia. canrrullr. t-ibn, M Ihe P' 1... :
,,,;?. ,., ramagea. Th- f..lb*-alBg wa* t'.- llekrl
,,,,..,- Meaibara "f Ibe im?^ ?'***"* f,'
,1m... rrara -f-'m Illni'liaJii. Wlllia.ii ll. Hart. ?? V
.'iriiisi,,.,,,. for ..:.- year. WIMIam "U'tor***. AjJK*
ri,-,k. Frmlarirk Rarl . . . The "7**-?""** "* ?
.'tl.., .m Mondai night. abvlrilhe MlaM *n>
,?.-. ... ihe ."..n.v Raaahllean ^J**" ,' ls ' '
\ I ' pi* ;,.i,,.i.iir,M,- iii we.r Mouit lera-n
A ll'*i'; .... iv'"*? -'' 1;. "ii.ii.ti. iltth dr M.m?laj
'-raanlaei the ?- 1 ; >1<llllli; ofl? ?? . lenry
amlil. a,,,! .I< I d I li- t " , ,??, (,lim?,.| prr.
A^aSCrt:?!'l*4aarar! A ?il> wlll be he.-, ,?, Man
j.sJk sks awarayus
ofyYoniars k? been ""u-fhed. The foUawlag wlaaer.
to wash-day, unless you wash with Pearline. It's the wash?
ing in the old way with soap and rub, rub, that makes the
holes in your clothes. You can't get them clean without
rubbing; you can't rub without wearing them out A
month of ordinary use won't make the wear and tear of
one such washing.
Try a little Pearline?without soap. The dirt cotnes
out easily and quickly without rubbing. There's no need
to drag it out by main strength?there's nothing to hurt
your clothes, no matter how delicate. There's no hard
work about it either. It's easy washing?both for the
woman who washes and the things that are washed.
It's safe washing. too, Pearline removes the dirt, but
won't harm anything elso.
T"^ Peddlara anri natne nntcrnptilntia frrncera uili te?Tl 70a
l-dT f^WT<*\ *f"'?Ot "ihii it a* gtHxl a*.'' nr "the atme at Pearline.'*
aaL#V^ VV iXY \Z IT-S FAI.SE?I'carlineian.verpcddled.tn.l ,( v.iw
grocer tenda you aomethinj'in pUceof I'carline, du the hi'tic*: th..n% ?trn.Ii/ ' .>.i
1*6
1AMES PVLK. Nt* yorta
hold tho rhampl'.r.ahlp fnrr on* y.iir: Kni*-l N"W
man, ?ini{I**; llarry ftaoka ard vviiiia.ni i?rahaat.
diniblra. Tli*. prirav arr> fjidd aid -!|v*r n-"iliil?
Th* fa.ll nnt'irtn:itii*nt f..r tho -..idhrrV and -vvl?rv'
Mniiuiuf-nt Fund hava> hr-irtir, tltti ti.- r'narth a>paral?4
fVitnpany'a falr. whlrh |. betnf rarBtdarlcd nn a Itw
a<al?. ur*T inai ptmade a .-n: tiiwul <>" Mattdai
*v*niti(t. ulien It wa- ..|.<*ti..l. Mairr Mlllaajal aid
<"..Um<-l Hcarwiam. d*ili"nd rvldr.-? ov-r f-'.Mi
aav lurruMl |n n . fhn tf-M tiur'.t'. rwaltfa. Th* fnr
wlll cntlntu- tlimmrhottl ih" ?*.-k. Ttat n*aW *a.i.**
?altitiii'iit* ln ii,.i-v*i-t an- uratl ? ?* bv Cluauiaey M
iOapew ai.d tho llri. Dr A. J. falaief
LON'f, LSLAND.
rol.I.Ri'.F, P"INT. Tlir** r;,*i nn Mi-.dar Mi'tit
nrt*r*d Jiaaap'i rjttnii--'. dri' .'..t ? .rt.rrf Iti M un al
MbI a-Inl" (iti* nf fli" pirtv rnt*ac*d 'li*> ?fajprlatof ir.
cir.r?r?atl(.n th* o?h*r. *arrl*d f rtuthlua and taln
aM.-v \Vl'*n tl." man ab?. . ? a-.-.t ?ti-nu?* In r?n
v.r^atinn ?|arlf>| r>. :?.,?.?? t'. pi ,| :. ?. r nofjrwd t'i*
nth-r ti.*'- ? arrv -.? '.f! -.'i..- >', '. ?? -1 - - k. .md a i
ai"iut I" f..ll..ii- Ihrtn, artnrn t'i* rrtnrn*d ?? ?1 ht-.n k->l
him ->-i:?*;*a-. i ?.-1 t'.-i f ? ?-' j' ti,-- -i.r- , ,
t.-wik *"j.',<i. fui.n- ia "ll"* ..f ? I.ii .I- and drnan ..fl it,
a an.i.ii. A ? *?'..'I" ,11 ii.-.l K.-i- .? ?a- it,li.r:n?,1
al.d aiM.t.ll Jtl ' ? N i ,,i ? , ... .* . i, l.ift. "' *
aba.p Tlir<-.- ?'.'.?-? 'I'l ? v ?.1 1 ? " d I.v >.:ia..-.
ji. hi. aatallai.it .<? d l .ri.*.t ui. \t ?? tn*.'
Im: >f i!i.- f-u.t.-"- ol tl" \iiii.** a* < ..li.-r- l'*!.' "'
M ,:.d..v n.tnt a j. *iti"i ? - |.-? ' *-?1 - *>"A l.i aai
*i.l im- ilr-il r-- hnl. ? ii.: * fli '????? -n ' ? r- ,f lha
1 ~-.it |i- ird nf II ilth >- r-i -1 T'i" ? l.a .'? ? .''?
tfuat Uiav hnl- ? I irurrwl T5t -...ri r.t|?- mv J'.t
B?-t*d llijndl i. V. I'i"- . ?.r' nn. d-"i'>-"d.
r..- -,-t.d .-f .!'? ?? :?'. "I : ??'? ?-. '- V l'I" M*--v
\V,lir..|. and " ha l - ??? ... -fi-.- l'li'f a*,-'. I <
Ha*!f 1- ?'.??? ---I-. :-l . ? "?' *r- ?>.' ? n?? IttBtld
I.'.n.. |?LA.V|l i'iTI ? ' . :. i ' , :? BBd l.lt ?lf*
("atlrrlr.., for f.ry ?? .? , ',??'. "i' arllffBlt a U
n-I.H". hat* !*? *i '? ?' *? ? < M rl..'- ll. Jall
WtJi-r rhara-ca ,if* I" *' I" ???'' aBJBIttat tl? ill
- ?
Al.oV'. THF <'^l~vr>
IHtfTXiF.riirJ l 1 'h? V. H# ?-.'?>- t.\" Aaaaata
t! .ti ha. *|.*t*d tli'-" .'IH ?'? l'i-*-i'- ? lir I I"'
Vr- Hir ? v . pr* '.* ? 1 I. -.:" fitri P l
lln.il, i.?.r.m Un . i '-. ,..i-r I'. M.n r
.rni, i? .*, .-ti-v ll |i - ?? .a '? i' * ? - II M
K: app dtre '??' ? ' r fit-- i ar-. I |l 1 artl" e* fl
\\ ?? ( '. i.-'i ... -j.. M * * t t ' . I
?,".1-*-.-. - ii*!, ' ?? ?? . I M.i ?
F.'rt W.a-.il tt..' tv i rhiirrh. V i" !fl?tV4a rt
Ji.hn'* l.p>. vpal t l.ar h.
i.liT'I N'VI' || Vt tho arnn il l*'i a!**'-.* ?iald
nn M.i'iiav J Mt-rl I..N-h-.-ai n.-,--,i.' |i lln-trd
.,- t it,.- ii. r. 1. ri.tt ?.|- alcilM -"li-< inai.. ai.d
.at:.*-- H M'-ftd. Ti ? l, < :? il
Wlll /*?/.' ('Al.lAi.iiir. l.y RllFAStfit
k RravaUT TII4T f*?Ml MH i"'.i < v r- r- rvi.
f.vv. vvit.l, ... r -tt If. I.ii I r. ri
\ r> |i. .r-t vr ,4 pni.l ' ??, v. -t? ? ? .v t' ,- ? * r .-' -
i;.,v*r ..- ,* 1 ut .1* ' ?l ? . ? ?. ?
. ilfa - ?
dtrtntnilta ..;"'
-,!*-f .-I'l'.- - '?
?I Bt III4UV ..f ll
".* rl. * ? f
,rr atl. ? ? -..! i.-iTt.*..- I.'.'" :
,.-,..-. .1 I . ' -1'.'. I.-', ? ' .' ' ? ?
pr, > , ' t ? f -, a*???"* ? ? ,*"r*"
. I . . . ,
.1-'
np..
I.v'
?r. ..f
A r.;.. ?', - ,f i .??-, ?
I- iun :? ? vv ,...??-'
i .-, nlniii -t i>r vi liam. i.t ?j :
. .!??.? |.-.: t aa|l, B'l.l l'I 'i'i '? ?*> .'. ? ' -
,, ^" t-'i . " <?' irrtpr1 ? " ?? t '??? ' ' ' ''?.?. t. ?-?
paa"t lli al! ?-, ?: ''vi :?? ?"?' " ' f' ?''' '? |lr
Wlllmtii* .....1 ln i'l ii r" 1 " |U< ? r-i-.i-'T
? I har* .i"i. f<- daapnt. Ii *' '? 1 ' ??: - t:...t ll ir
inir."
U'hif ..a.i'1 Ifd'l " lha r tt '?- v - ? f " .;:i? r'.-Bl
?li* !*>?; ri.-r. ?..:,?? ' i ?? ' .
" .v niara mtttaa .a? i-.ii.-i n pl ?' ln W illla i -
llllfrHII !..?].--. 1.1 fl. - "i-a.-. I" .!.- - ?' t. II ''??
-,"? >f lrt-.fi Anvrl .'. . ii* "tj" t ;? '?' ? .Hfif-1
i.lll.ri Illd th. "? 1 .,f?.,ii'.-:.'ii?-.- t-1----.- uute? an
,,.'. ii r |o (Ma .-'? nir "
?Imi." *i.aa?'-"I t " rep-.rt.-r ' ?? ibl t'i* an
I .tn ? i-ai'-ut uf Ila i" ? i i.f ll..' pl" !? ' ' ' " *?' 'a
t..r- ..-, .i ?-? "i IrtJi ..'?? i' ? -'? ? 4 f" v...' ..f
:,'.' Iri- h I arllu'i.' iilan ?- . .
? li ..>-.11.1 af! -. t ii it i!i v. iv, : ? ' -I lu W illai -
? afr laiif'-.i anuld 1." Iinr.-b* * ii?I? I i-- -'?''? Hia'
rhr> I'irv parii av fia.-mlii t" l"*ii i f at t'.-*
i,,.-,,. ?'M'? ha.: ".:.:*?.','.?? i ii '-i.ii- il !??
.. am flrat ar*",!'"'.. ti.l l'n ?? i ? l a ??? I ?
,titio? "ii. * ?".- .-??.. Ill?iv"ll pr.". "I v .-.i-. il* n* .
i.T- ,,f Ij,. I'ari Ci'i *!iaf I'irti ,-?? | ? i '??? ??iv
. imtlniiallt hara^am il..iv.'r-m.."ii .?\ * ?? ?? i
t-.-lK.ru ii 'ua- I'.'.p .-.a.l.!, :.. . i i .-iv with. l---, i ??
,.,??1 n. v.-t ? .1 id a 1'ili.- Ili.tl -.'" in .\..i".i-'.i :?'
Ui* i-.'-l a-t'."- Kt.fl *n laa ' " i" I'" ' 'U -, ' '? '? i
ii.trniati4.nBl ia? '? - fm "'" .??'*? ? ?' fat .?..*.? i
'.'? Btarfa-rlr .i"-"'ai: '-.1 ??? ii'' f-r-i aith."
??Ilr.vl ,10 V..II .?!' ii.-i." " in-.l f" .--i-t., "iretl |
ihor hav l"'-r .."?.I *' "' '' li|'l""'i'* I.HWH ' ?
? I,.-, nti."." r.*,l;rl l>t. W ".i-n-. ??npntraii ,? in
tt"l.lid aml i.i.i lu V.:..: i- .1.**
4 nn; atdrWA'/r rMH rfltW.V
rialtilil'ira.. <"t. r.-Tlie ?---?f ?i"'"' l"a:r ira?
,llir*.r.fullv bevun thla "i.Ua'. .'"I arW '"' 'V tl "l
Ul thla month Tltf |mr|.I lha fnr la Ui a?
rnmnJata ,v fu.l u> ralae tha -i-m ap-ai tha t.-apk.
ln N.irth ('hiirl.t.-Ht.
THAIX WRBl'KM '?-V TIIUi:r IMffclO IW
Di'iiv-r. <vi. T.-rh" *Bll laltc, K.vprr-.. du* at
iMinnltoa al n :lfl tM,wu W? ?imlii|f. -.4* aftxtad
?i ,a tharfj .un'.* three mllta "t-t nf Karatail. cm |
Maraaall im- Tne -i-'ir ??- '?-'"??" '"?;" v"\
irtvrli and .av.-rturi.'vl One uuui araa klltad and '
.??i.Tiil "i-n- iBjared.
rinrtnnatl. ivt. 7.- A dMpatrh fr.aai t'aU.-ti.h.i*?.
Kv ...vs latat tilKlif abratl 5:*l nVtma-. aa thn.uu-h 1
-.v.^t.i-'.-r traln No. IM on Ihe Sentwrl Vawa and,
vii- a-Mppi Vall.-v nini aaa nearinc .'lTmpia. 11 imall .
.t.l(nu f.irtv ..I ilfn 1111!'- aeal nf heriN an atl" na the ,
nilliiiat. rar laatata. throwina tl.' tnm the tra.it 1
??l H.iati aa ,.,nt. .nl,iu*jit. Hi*ia *er* tavniv ,
....'...(-lu-.-r-: 1.1 th* mr. all of a-Hnm a^ata. mnra .,r
[..a, brnlaed and lnJ"''<'- a^a* *aa delay-d flve |
.,,tir. bv tb* ii.'-id'tif. 1
Kanaaa tlty. M--. "?*?- 7"A ihtfadrli t?. -Tlaf
M,r- imta Mrv-'in. M".. aaya: >'.*...- Kth*i. on th* |
,.nta r<? Kailtaav, IM ni^rn'.iif. fvi<> li.'U'lit tr.iln- were
QECKER
BROTHERS* " ?
MATCHLCSS
PIANOS
33UNI0NSQUARE.
UNRIVALLEO
tV tli mho
//?? dalicata ?n
Ooacenuatad
&
.OlOBYiUr^^a,
Drujuiaaa. /*akjJ^t ,
Bt im a*
"'/?L 'Vf?*
'g*mimI-I|iiIiIbtI.S
>ARK4Tlimi
117,1419. Bro+dwmj
t4fW-T*->f4lC
FURNITURE.
STYLISH GCOtOS. LOW PRICES.
NEW DESIONS.
so i/ /: a R i: i /' /??. i tu; 11 ST*
OUR FALL STYLES READY.
IVf Al?' M< A ,N . I ' I.I. I.IM.
GEQ.G.FIINTCO.,
FlK.MTlKi: MAKKUH,
IOI. IO?. |Oft |%>a| I Ith *t.
rt J.'ii"-'- r.- v?") ani I ;? - a*- anijr
.. .. ' i I.ai Ma
ftxrcxri*'* "V < <? '" ? ' >' V', vr*
??.-?.' .-I , ... t. - i . . * * ?f ' " ilfmlld
' y , . r ?.( \ ,. .- ,t t ? -i ' c " i-i I a tn
, .,...,, ?, ? ? t" 'ha
j-..,,., - , j ?. -.'. ,| ii f,. W.-v 1?, .' J Ka.iB.
rr.t.,r -' *. " ' alli i t aivi-t''
j n *..*-??* ma?* i*/i f.fiafirrfu t roaTfTf
.,. i .,. i,i , > - v f i ?? ??i "t vi ii AeeaawaadJ
| hl Pr-r 1 i l-i*i aM i: t'i l-l''* "t.'a'-Tf
i lt , ,,*.-i ,-1:. |?1 .*? I t ?? lilna IM p"'it a
I u -v4 l< \ I- ''.'"?. I'i ?-'ii'*- -'? <1'*i.-:*"4 -Oi.tb.
1 .,;'.? *a-li-rl?
thi: ??/??*??v/m // tv tionritrA *TB\Xitt6.
\*i.-i..",. n .!.''? : r...? it ? ? ' ii ar. nai.
frav. f:'"Ui -Lun*'- li'v.' ' r Nea V '. I ? '.???. i>'th w.*.d.
iitanded on M."f ???.i i ir ihi. m.-rti.-? -'*? lea la
," aa- -. |. ...?"?? i*'i alll pi i ii iv be '".it'-ii at hifk
Itatx _
?? rtbh" nrgftWi ''apttrrr asp is jail
M ,|,il?. AU . <?>? t " -A -I -''u.l. i" " Th* .<*.-i?r*rB
friiui I..H'1"ii. M... "?a|? |. >i "llttiat" liun-..a?. i'it
iraili f..!?.?!. an. .-?.: i;"'! ai.d itptartd I'V lo'iB
M.'ll.laV. I " r ''? 'l"'"l. M '.?"-" i lunty, tldf
??vcmiit*. and la inra ::. |;iil ?( Und a.
t?i: TRir >jF mr. n:<>\ i.vn *ri:r.t. mex
l/Hatnati, PHin., iVl. 7. Tha raeaifaloB] nf the nrla.
i-h i* d i.'in-.i'i ir -i and --'"'I ti' t. uml Ann-ri -in mln
ii??: .-n.-lii.-'-r- anirad h-r-- tl.i- aftw.n la thr*a
traln* "f t.-'i lii'.li.'in i-.-ni iii- .-.ir- .ii'-Ii. Tli.ira w*,r?
rmi ,,i n?. [,..,' i . Tii*v ivf" .-it-:a.n iiral t( M.aint
iiretna r.rk I.) Ilidnti H. t'.ilotiiBJi. and -iftor v.ewltit,
|la< i'.i .ni all ul" latnkt ? ? I I'ltMrfiaal f'lrn c"* Iill
raajaj fur llarrl-'.iir* t> -p- i'l Ihe niahl. Tlu-v aifj
dae at .i..lii.ioivii t.i tnurn.a aflettwain ut ?* u'doii.
rorxn iiATsnrn at a trrr iiotkl
PrntH Tia* I'ltnatfo TrlbutM.
.?ua ..j flia ,-l-rli. ..f tiic >h.Mn.an llmitc: Hat
ranma Ml"*v arh-' nattea t., tl.o . .ty and atiip. at tha
li..t.-l la n.-t nliav- thf ha.-.-.-d that ?(itn* folhB
ta'?* lilm l" I" ? ',,;' ??'""'? "f lu- aaiH ar* u.uumig.
Nnt luia- ii'.> .i" <>f theaii ftatfat ni,>ii lame in aud
lliipped ovcr vvitli ii? all nlii'it llav-iiit tnaate aorna
iu.,a.ri'? al...nt Ihe i.-ti. uk |o Ii,'? liK'h up It wta,
nnd ivh'ihoi- l thaiairhl tht" ??? bm> itaaiwr of a flra,
li* liiindcd ui" aa .iivrlip. rnntalalM -um? money.
Tli"ti Iw t""" '.tl ln- ii-Ht.li ai.d a ci.iipfe nf rlnitt.
I t...ili hi. vali.ablra and put tliani awnr. and aent
hlui t.i 1U-. tainni in ? an' nf a bell-hoy. lu al.out tarentT
iiiiti.it.-* ha iii:-h,-l th* luittun. I yallial " Kront.
and th* lii.v w,-nt un the rtln. Pr*tty aoon h? i-amt
t-irit wlth ii i? mplc <>f ...llar btrttotta, an.l tl.uy wtrat
n<" i.n*a. lli" I'ov .aid that tb* roomer wtvntad
11,",n j ut uHli hia nih*r valuabk-a. I nnt thora
aiat In a f*w Riirtitfa-*- Uu; riHimer hlt the battoo
ai*n n. nnd h'hiu I vellfld ?? I'rnnt:" Awty wcnt tha
lr-li l"*v. and ln du" time Im n-turnctl artth fMJBt
fiHiuatioii that the na.tner -iiid he aaa* a dlamond thlii
alud whlrh h* rciiMn'r aM r.ut and w?nt**l ? Kwar
lf h* rnuld annd hia sh'.rt d.nm and have that loeaaa
up I w,Mit up tu liU r.aarn and f'.ld him I armiia
b* |K'it."ually rosponsll'le fnr tliat. and he trBnt to be*.
imt ln- wa* donn next ninrnlnjt tHtfore I araa* f2
wi.ich. and I'll bet, Judglng fxom bla looa*. lhat m
fltn't aleep a wlak>

xml | txt