OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, February 25, 1892, Image 9

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1892-02-25/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for

{joro.g antl vTumagco.
a -FLanbk.W \ , ....
/?? Dowatown,
37^, 371, ;<7>i BRUUME-ST.
I pUllWl,
RROADW.vC Axb B1ST-ST.
U.l UAN T ( AKRlA.il ?*,
I-.JRlOWN A\J_ Cl NiT.Y
OI- LVtRy, VAH1T1 V
BBfltbann, Korkawuv-,
CatkV''*. (. iunl il ia--.!
IflflflW -. Ciirt_.li, Ito h.iv.-Vi-,
Ltadanlete, J_. p.,t W_.ou?,
ti i '"?. Wtiii' ?*? -.
VI b : "-? I'atrJo,, -
fcpider-., HCanhope*.
l'tmeUin*. Oart*
Suxlio-iid-, l>o- , 1>"-.
iiuaU WagMB, Vllia-', fail-.
Itnmeii i Si *
TOl' AXD NO TOP ISARRIi I -
and
I'\.N, V BRIVIN.i l K \l">.
AU. CQLOKS OF 1'AISI AXD TRJM,
OAK, MaII-h.aX V VVALNI'I VVOOWl,
ALI -i 'i LKS OF HAHNESS,
bELUXIi.l, Wl) I AllllIA'.l.-,
ABOVE B'J VI.li*.
FOU SALE AT LOW PRICES.
CALL BKKORE I'll. HASI.XU AXI?
r..\\Mivr. o Ji: *?i"< ,;?_
ij-OT. sai.v. ir.1,,1; |. ? i 18.8 ir-tra
undT saddli ?nd _..?t <lrl\"
i.i: <?. i jai Ksi.x.
P. O. II Tl 101, Ui.,;,.,;i L. I.
\V~A.XTI.B.--0... "i"" ' "? ?? '"? ?>ud tor
lt Bli.h's carrlaite ai.d haineal cata
lotne-; laiyeat bm rttoeoi In Au rtcm nn
luodi.-ratc prteea; don't paj ineh ? Hre.**.ant
i.rlc-* 'i.r hun.*- aad tBTrlaee* i "-Ul?
lUbed 1802. Addir** .1 II BIRI H, Bur
llnrton, X. .1.
?^lii'lu. r??- 1", offer* .nl top pt""
>?ri. ini'T,"*- and lap obe ??* <i l .i??,tJi:
, -? 8867 50 ., - ? I.Bbl -ti IW* Kentlni
T-i-art; ,i?<<i S monthi; pui :,.i-..,| foi 8600:
I "i ?? 823 i, Apply at prlval -? il. . 10
AV_*t 44tli-.t.
(fitn lUol CGtatc _for Gale.
r* in.
V ai .
UOK i ',--!?: ? - ? ",?: lal . ? lun v'-i
TAvin^.' in pei cent. STEVEN'S,
rom. r '.i.'ld?-?.
-Citn Uetil (Jrctat. *Xo tct.
II
H'SEH TO Ll r !??'-?. | md fur
,? .. . I , ,|.*,, >l
J lllll.-. S.'ll I'i.',.
(to i'ct ?ox BatintBt |.nruoG-G
< IX LOI I *. TO l.i i -Uood loeatlon:
?*"" steaai (lev.'er beal i
Leonard n?ar Ceutre-tt. C. II. S1MMOXB,
i iCet
*?. fi AN" -- PARK I'LACl
~.? .ut-d R, R. .ui ugh te -l
?< Barrlay-et., flr-i ' r.i and
? lai -./?? 50x1.0; .nll dividu. I",. ?-*
_ '?) Qraadway.
tlctil C-Otatc U.ant.c.
WA.NTEB -Iiu, haa* .,: :..,*.. r, I i
-,,i,.,i.i. ?-.t... i,.?. Netr.Yerk: utate
a.rice, '.:.,..- mol Ludi.r t-mei.ta, if .mv
PROPR1ETOR, Box 7. Tilbuu. ".:,??
at'AXiii,. Morrlstowti oi Madiaan. bou*
vv .,..1 _rouBd*, near depot, lo txchang*
lur fulij rentrd nn propertr and eaah.
J 1' CONDUT. 4" '?'?
(fountrn Ucal (fstUte/Of S-tlc
A'.i.v _ >OK MO.N'l , 11 I_ Bw.. loga
foi *i*u- ,i- '.,? "t ."...t aa*ortiueai .,f
t,ii,.a.*on,e t,,ilia:ii-- ?.t>*. term* ea*y.
Tl lll:- ?.t. 5 ,-.,_-? x \
Ali ii. ti Bulldina, 118
? Llberi il . n,.,..-.- .. -!?? laltj ,.f N< ?
.1. aej i<-' i - - ., ! foi , ln iilar. ?
AI KAil.u \v STATION, MonUlalT
HciKh;.*. S. J. 120 ;i?.?-? ninynlUceut
plot fai aubdlv *.,.,, for i - 00 w ?,
fbar_aiti;. 400 feet ? evatlon; ?up
rrlv Men*: rlti ??'..???r aud ,
>:i)W. P. UAMILTU.X a CO., '.'0 Broad
way, 2d Boor,
AT TtT^S TCLAllt. Fl.VKST ALL THH
YEAII lil -11,l.X' Es.?Mtu
BQUal. 1. .'. . :, ..?:? -'.i d. "I . :, llt I
BMhle bouae 50x70, *i\i. tnro ? i
? . raa, ateam i,'*t. aanltury plumbinii,
bmil?"'d ai d
broad Ten I. -
-:jtiie, ln-.',.-.
alni raa; -?',! i.r.-- TII ts t ?-1 .
p.?-a.v-li,n: t-rn.- raay; Bl?u - vob Bcrea
ad il.._. II. C. i:\ii.I.v. 0 ; i. '
A'X i \. i.i.i.: n , *T,,. K aud DAIRY
FARM, m inlty sum o; a, ai.d -? ? i ?
i .., lu.ui ,..,.,.;. *? , : 1 roouia
wltB batb, furnaVe, \ , outbntldl .--an.pi
t5n>- 01 l.jrd* l - ? ~--.li . j.: i".
.. * , i j-illl.l.li-.s .
Wl.l.l >. J i
A~ j I \, K-,,N VII. 1.1. . i .
n. ii, r . r -. i uce. H r.
:..? ,, .i ?- . V. . ,i, .
ii'., . WlU. 0"".p -.v_t"r Iio:,-. :,-,! ,1" ~n
o rr 880.000 foi btu.B0M i-i ?".-,- II wlll be
ai'id n<ardle*a ,>f eeai ,,- p - nl .
? ; ,,**??--:,... i ., ?',.?.... . i-n i L"
J.ltt, V WI.I.I.S. lil.
"a "N ATTitACTlTE bl , ".'.,. i v'. -re.',
A lo .,t.,.u of U.i- Or;ui:;?? X. I . M;,iJ.*,,
HflRUtown - . B u and Mont. ..ir: r,-*!
C(-nc...* wlth 1 ??:. ,?,e to nn..tv ...-?- Iw
ta," t-ood Inve^tnu-nU. I.I.W.MIU P.
HivjIILT"V t CO 00 Brnadaai S v
A
T REAVTIFL'L PLfSMINO. X. V.,
R.-al Eatat. foi *.ii,- ni real
I, MASTER.
H\ 11 x ?* 11 i .
MJ. i f_i-i._ ln Vn-_ la
bwaet. i;. M. WH1TMER, Nottoway
C. 11.. X*._,
C,.i -..,'
:. : from New-Yoi
.?v -?*?-: | imla ? i bo -?- al 'ii ! ;
: ,?.,!?:
r nt; .- ' i ARMFJt I. ?
N ' _
Fai roRY SIT1 S. al
raala i: illroad, n . x wark and
?; . fl ? ?'.
tulld and operate. J D. ( 0N1)I( T. 1
Mootftonerr-ni Jeraey ' "
IH VI X, I, ,N'-<)XHt'DS'.N -,
iteiit;..,, au'a i -
niitb'J. ?' - il'!'"1 -
ul watur. .'i- machln" ? n i mod^m p
ID| i:,.-^" .in " .!?' ' II. r ? imd
? ?. _. HAMILTON, '"
O, | \ ?.' ., ' ? i s , \! x | . .
crrerlo iklne Muntelali uid
. :
j:,,k1i?ii ii|.|, "ii,tn., n' : atoam I, ited : hivifl
,.,ii,.. ground. ver I) a
?-?-., "? ? \:-:,-i\. vlew*: D.
j.i.ndlue*' offered : ?' ?? Id d l*a -
mln own< .
: -,-.\ .,;;, P li vMILTO s' v ' "..
<*,: Broadway x ^ |
I~>LAIXFI '- '.:>. x n.'.ili-rn
,? - ?: : i .atuble.
: nl I-i!
I_l? . -..'? ? . - FOLSOM BRUTHERS,
?
4> l\tU\ ACIU - I ' .
7BtV*J*J ?
no rxehaas ll ?? 27i I I X. J.
-Tonntrn Uciil fffetate <Zo tct
LU -.-- '..-.AN . ! X" I ? Pl0p< ?'.!'
j lu , ?? ' . , ? ?,'?? -s. 1?.
i >\ !.- r Bri _ ' i. .i -x I
LBEllUX .i'i '? ? - '
He.it o' *?-,! f ra... r
W1LL1AM I./.M.. I.,iii" Branch, S I,
... ,. irem Ma> i. '??
.........
,;?: l'.i*. T'lr-.i" ??. i,,tn. %e.; 1-8
aew iand. '? i.i frull aml One -l.. ?
w.-ll oa.iI aah-houaa: le ? ,'-? '???<
riv?- and oi.iv i. miuutea' vu.k
i^.Jl -i.r. Adflrca* i'. O. Box 2.128,
X,>. -Y'.rn.
_fnrniGlici. fioomo
APA i:l.' >R FLOOR, i r,?'.-, and baih
\\. -? '.,-i.,.-i . fun_-h, .
( - nll a"*ln.ble
? ,li Informatloa f.ee.
1.. A. DA11.I.V. .i We ? H ?ti i.-i-'i,
LarTiE PARLOR i : ? ttlfy t*tr
?1 lor |.r.,a!" t^!,,,i'. .,. cl
<.!l,,-r I'.ni'- fr in, is.-k". |, ,,:?. 171 I ?-*
BTUiat._
St x x Y HO ,.-.f. fi ..
*?i. t?,, o, Ilfhl
Wei?t i.-'d-t._
tlV ' H-HT., 12. nr-ai 11 '?"! ' ? ?
350 and
rentl - ? ?
?*>**> 1K\'IX'' PLACE--B?tween l"th nnd
f). 19th .ta. I. ?,'. - ? -" -'!.?'
J- a WE.VI ,!i. i! ?-. ? I "??'? nl,. ly
.'> 1 i,,n..-i'-,i room foi ',',?? oi iwa .??"
prl i ite ho .-??; rel. nb i -
_for GillC
A
i.i Dl I 10 I'llll I - 500 M-,,..,'l
. _ _.,4 ?o?d _.',u i oa .io-;?,ii_ maeblaaa;
Fully faaranta-d - ' ****. '??>?
cbaaged. UEOROE li KAtDX, _'.?_ Madl
BflflTBB, _ _
Ai. \:?v - - ? ? ?
P ",r..,qii" Euiope" aml -P I
.\ ? rn ?",!.:?? ' ? ''? i
lata, matton addi ?'M < Brooklyn.
AX EI-BUANI art. ti" <*!/*? upr ;bl piaao,
$185 ? ;?C.,i- ' ,..l'-i,t iir.piov,
u..nt. -nr." ? .-"' Weat 01-L-i.t.
ALLTwOOL I'an ra to ? rdi ?. VI M; ? ll
. ; uk" ni'i,-- -,
ilij,.-i reoulred -,l-.-,.-- MKTHOPOL1
lAX i'A VT* l ai.._i I AH' i '
f" JB xi l i.l.r.xr " I'AVl.xii rrxtaanml
a aalabllxh.d : .". deceptloi. fn i l.i
?bi.w.,; fl_M_0. < o.XKI.IX'i. li. Ro.
BiT-ave.. Brooklyn._
?-,, -,. ,., . , nl \ RR1TANNIJ a 21
ral*., ..?,N_"," I, "ind. ii; ?' : al, . pU'l
flia-a. '.<\-"-- :t. 049 Amateidaamve. 'Knn
flVfl,', '_u Bat, uortn.
F'OR HALi_ - barmoole niBilcal
ie.r. ? _, ii. '?,*'".',:1'':- ,;;. i,,"1',t?
Bareain. WTLI.IAM TONK I BRO. 20
W?r.,,..-._
F~ "OHSAl.li. Prtee. aoO ' "iK;?^'"'rii'.^
ln _ood ,-<.nd.tl,,n : rhar.?* IJO eallons
wau-r. ii?|,ii.. _K4 Orand -'.. eaaflj - >re.
OfT.UO.UI__ t^>r.r,.i,t?l l.",i-r imd H horae
OU i_w* flfl-Tln. f?r -ul"-: fheap. i?
?jaiir^of J. uixdX, ...-' st. Ant, mi
?.5?0,W)0 ^_S".fVm^
BM*. *A'A. nin_traf-d talalofoe nea.
*aaB___L 9, BEATTY. Wfcsi.iuktou. N. I. 1
t-onrb nnb Rooitig,
1 i>M. ..i;j a i.lk, i? _?/._. furnlabed re ?
j ttmt $2 :A __e.fl.nt I reaeb beard,
iu- .na ,,,:r..,. in.-imifvil, .4. 14C Baai
ita at.
GKAMl ll. 1 I'.f'.K. .M 'It ! ll known
1_.*18_ t.??. 21H--. -!.?-?
o**-n .?
aai
ei. *<ijl? or sIiikIv . bo.rd hnd at
teadaaae uh.xeelnd; nl*., a-lvliege< uf
B-IVBte purk. _
tl ..V PaRB. ao.-Iartll] i.i'.i
i- ?_i_h n,Ki rinalc room., iBhhb krat;
i- o-..._|ji(' tcima; uble, ip| olr.ta.eaU, un
?4 ? utlonablo.
H"T1 i, VlAXO. 88 l.:i-t " lOth-et
r.n ....ira.it ji.u t-.i'j diinu:; roomi
'.i-jiiy. ?,<-kly, with or witii.ut board;
Vievator; aocoBimodatiou to pertl.-._
IADlEh .uitlng tn Itj foi rdiei
j tr. ,!_,..,t eaa hu\. beard m.d ir.r-.
I..8 ; |,r 4ate iioio-. ; every _<:< ornn.odatioij;
. ' - ? -. 133 !._-t :iHt!i-st. _
\ i 10 -"N AVE i'. i W " boi ?? per.
*il Lu Booi : x roomi ea aai* i very aod
?? ? - bUm. r,'(-f_>.
Om OR 1 WO l.Urt-. eaa bavi al ? ae
ion modaBon, i4lih oi atthool bo.id,
v Ita ., -:. ill Engllih riui.i.i. neai ' ? i ?? >.
llirK Weal Mil*: tfviii* very BMBleiBle. H.
<.'., liox 1 Trlbuni OBte. _
C THAVE Part. l.avlB. the city aboui
?> tl,. lat of Maror. would Ik. t.. rr-i.t.
- 18 :uji,i-l,.(l ioi'ui ? prlvaM ?Wi und
i.-'i,; cve.yt_.r_g Irat-claa-: -oexceptlen.
ahte uartle. ..ulv u.-.-d apply to Mr*.
Ul \( !i 137 "'i.i4. ._
Io i ii s| ?*_ w i'st. .i,?i rl. ..-. ..?
O tiea.- it- iu.. wo, r?4j,rj, large, anall;
? ? <_r4i. *ery eanvenlat. _ _
?) 1 s'r *-i '?? **? r-K? ii?
.i 1 with Br?t-elaM beard; vleltera lo ? ity
,- ___*_ r-'---,.. ???>. _
'.7 ' lS'r 20. Hf* r i \ '1 ani boat.
?. l pkaaaat, lunoj roomi s'.itaijl,- for
..!. i> i tao.v l...i.i_.
0(i i- isi i'.'.ii->'i , -, - Sull rf roomi
*??' ..... ,,.. -. |,.ii ,t- v irii every roa
. ?-...( . ? ,???--_
mWK_*1 7-i-ril -. II uidBOToelv lur
nlabi-d roomi ? iti board, jMai i>ntr_i
l_rh and "I." itatlou . refei-iicee. _
I.*-? MADISON-AVK. I>??-!inr>|f- .,,on *.
?Jl. v.-ii, ? oiT-rt i-i'., Ittl f*(",i r..(.:ii for
' 171 :i . pl i lor liiii.iif-l.-.ci.
0|0 __\**T KIi-.S'l'.- Nloelv fuinn-iid
-*;.??_ room* for om oi t?" ir.-i.tl-m,n. ?',rh
er inthOVt 1 ?? >?>. 0 :'.,?'. . I
oil?..i-i i 'i H - i -Lhrji.. p"">-,-..nt
OUI .. ? -..1 "'?-.. irr.orl table; tcrn.
... ? , ? irence.
Boath tUtint.b.
\\- .wn I> A ahagle room -it_ N.mrd ln
il i privala famlly. by a ;.o,.nt.' u,.,u ,.f
i .h, ?? i.-fi i-:, ea, 441,.. iill 1. pimiiani nt
i! siilfc-.l :. r-.U,ii. ;n .,.?!.l.l, .r'ui-! ,.f l:'!
M t. 3d ,.? d 81 , ..?>? i Addreai l-'.. L__
?
fiiito (to tct, Unftuniolicb
I* I.a'I's TO i.i r. I'i i-.:,..-!, i and for
I' iii*hi-d; d--ir.il,;- ImnlioTi-. l..|.-i,.M
r,K<n li I Its, .->.'.', Broadway.
rii.i .riii.i i. l ,,,.in.ii,.i ,-i unrnmlahrd
1 nn auarlni4.it ol _ev.o ro..n,-. II.
. IIaIILF-?, 101 Wi.t 72d-a-,
DQ D-ST., WKST.. eornet An,*t- itlum-av.
0-6?Irlvo, -:\. lOVea ,(*n,?; 1*.Ul ; -;ean,
h.ni.sl iii iu,|.r..v. -ii,' nt. . lei'itlfiilly dci o
raltd; reDK .-'-' to .->0 tntmlre Ownera,
oo iir?m!?. -.
IN * i
l*ughC,
tJusincGG (Thoiitfo.
ATTEN Ii".N : BA11GA1N8 ! 81 000
ock, i 4- .-? - and h
i.-Ul, lalird Nl -.ii _. N .1 R 0
Uvlai roomi .,t loa rentul. Ali
ij r .,-".(. >,, them. Partlculara, IIOIM.E^
171 Uioadv .iy.
V(,i.'- ii.; M IN. _? prer4.nl
t .t.i u 1.,'l'.- ?... ufactuiuiu
Mrho p-1 .. 20 *-.? .?!?-' ? ip. . ?-, ?? au : ? i
exleii.lve arqualntam i tht .i_u)'i
factureri .!..l deal. .-? ln hardwan
. '? i ,' lerj li (!? ilrou nl ? pi - -
. ? ? ? i .,:,,,ln. turi t in NeW-1 (- . '!
. . . ? inq -? . ?? r>-f rene * f
Aii ii -- ? OMM 1S,1,,N'. |{i (rurdei 1*1 i ?-.
i, \. V.
ASTllIi rLY llr-_-< ... - - bi_.li
t ..;, i- ??? nred 4 man ??;
-.. ?i'^ i i il
and |>roflt_l .- Kmpio* ni'-nl r--f> i-.m- ? \
, - 2i.. i .,i- Urfi.dw.-iy.
GM'l .Al. and parl: ri pl
|M,rat mi* formc. : .- ? ? ?
I ' --- ; 1 ' :
'.-:??
. IIS(?N, Worl I Dulidlr...
Dltl .ililST i HBAllS'l ... 1-11 Vs|, l 4\
4, 11 |10 0. (. V>UI,'-- I I ? ? ' ' ,'.' , ,,'
' .
i'i'.i.Mil ai. .i ?._ ,-. atofll ?
I,* I Pl '.I.V MAN !?-;.
'_ pi ? *. ?? ? , -
? - ?
I mMITH, 108 Wei
1" *,.i; - \l.l. ? ?.. 1
i th. m:< ' ?' ? .(-? I- 1
laqu ?? ol II *.%'< "l.l i'i B 1
44. VV. -t WaahlncrUiu Market, i
, . _
I* OR H *i.i n.i.,,. palnl
I . .:, o..l-r-(.,l,.:-l,.lt
lu ii netgt.b_r.n8 rl*y. "ithiu -)
mflea or fCew-Vork ... ? *-?' i- ?.' ' '.i ortm i"
roi a iiv. i...-...--- .-.. ? ?. n; -,
\ ? >-.. liox Y. Ti
174 i'mi SALI -r.i.t.i:-. pl.;.- ol -
.!??? :'.-i.
IU .14 1.
1.* ,,)'. S M. ''? -'
buardli ' '"' ' '?y.
? '
.'? ave* I '?:..;?? - ' ?
,. : f ?
.- i . :. Mr.
MnOlll 21 4,
II
;.? r;? lll i .1 . ll.led
. '
. il \- II . ?' (I II
g | -, | ., T 1 I/' I '??
II pl,.'
cntli
n- -aim
-.. \KI.I'.-I.! i 18 l-r ?. I ' l
'
., ,;,,-,. ' M ! Al II I'.INIi
I bv '
, '
-I < I I.s- || ,|
?
li IIYS.i I \s
I . I ?
IIIV. K I -N,
1.242 I'i- ?
? I Ain vi It ? int : 4- ,-i. ri o
? i, ?? :?l- .,-. -... ?? : '.ill l?l 88 ''"''
?
J.,11 .., '? . ? I H ? 1 1 - I
? >._
Tm. i iiiiii n ??
Offlee,
; i2 B "K Iwa) '1 l< oi r orth ol 31 at it
. -? - i . -,....
1 p. ..
AT 811AM H 01 l l< ES,
A-i'.'-rt.*- ii.' ii' ro idved il reeu i t_B i
mtll - i- i- -.'?
, . _ - i . ,.r i. 28d.?t.
\b'l 814. ave. i or. ).'('.--'
17,. oiumbu.-ave., ueai Weai 88th -i
|(X1 V.--1 1". ?! -' . i, ?? ' "'??'' ?'?
"-,, u, ? . ? b ,._?.*.
'.."?. Ui-a ... oi , ? ? ,
uid . ui -
i ... av. . i.i ai ( lil
i ?(>*) :-? av.., ? aot
., .(, ,vi . i-orn . I7th-?t
V.i ...:_.. ? ? - ? '
', ? kvenui A o--i'4.--.i .(- ana 4i., :v4, -
14. .' iiuri: ' . i. - wairon aad l ..-...
hen ita.
88 I-. bi .4 ? . . oar linmamm
llABM '-I i KHfEU
is.1 Eaal i-' itl ii . ?'.-.' 8d are
??4-, ;..-? ; ? bel 7'i and II
897 Kul'o.i*!. 83 < urt-at 505 D. Kklh.
_, , i 200 I'.- dfoid av. iu I- ''?'. _
-.*,, RO? "I '?'" ;;v ?b> 44 1 ; .. ,-,.
| , ,; ,, t for l r? iBufacture
-.?' Wentwort'ii
... 4 -.. -. i -.,. i ..-,' , , Te_
1* ll' " . 11.'- i i i ??? * '?? " OB] ' , '
-? im -r iti. - .>-!:??- thr Bjvlatan. - ?' *
...I.U..-I I ? !?""" " t,!? -:.'..- \oui' -.
WM VAlH'.ltsKN -'17 I.,4lri_i-t0li
II i. ? N .1.
aai wni. To ,,.'u ? '?? "?''
? N, .4-V.. ,. to o|n;-, * 1-lUk. A.llll --
| 1 .'.(.- it'.,.,(|-44 . .
_? l/li*l VN '' SERVK F_5 of b
>*.IMl ,,,,,. h u i.-t ln om-.- ln.*.
,,...- aorth -i". 44, .ulv. *pplv U " I
, ,. ii, ii ".. Broadway.
61 4*win StCE. i" ' '
> I .UUU . mtri itore bn?ln< ?? ln . mrm
laa -"?> t.- - i ?*va w i. "?' ?' '' ;..'
4,,,,,, i. aud -t,,r.- ihi. fre* ie "-'?
i ,ii.., - bis .?I,.,.,-. roi puablnM youna man
? . , | ,. ... -,..-. ? . ?. SOO pei rear. Addn m
!? ,, I*,,. 12 i -'-c'.i .-'i < "||M
K-fUUll n ral d _i. nl- -.'B_r ,''-'
T.'f.-i*-!,.-'. 200 _, fi-fl i.r "?'.' njerlt
.ddi-M HN'AM'f. 81 < Imrth-at.
_.-?- ...ui ro bso.ooo. rwo j_.?
S_-UUU .- Ui - 4...* would invaii ln
uriaeei Addran Baa i _,
i ;? H-I'-i.i i aj
_?in iwifi AS Reqi'iubd fc.
rflO.UUO *1U -.-'..'.<' ? niaai faeturlna
... . ,-h '-p- ..it4 ; ...ii acaulre ""V'?; ."tV
ug (..oo t_-.il'. aaieJy. au?iy. kkami.
ii.i.i.ui <nti ?*.
flliotellancons,
. ..'. MiiA mmiin ?'"'??" -.'''f".;'
/\ r.-^h wata-l ll-lJ?. Audl'-? A4JI A r.
V ianey Oltr N?|rht_.
.. thimreii, ?."iid Uke
L _?___( i naall ?'Mid te boai-i 1 oi 2
,. ,,. mm 44,. alva tn< '?-'- ?'-"'ll"1"
?., ? .?_ "iv. beal ol r.-f-r.-v. ??? ?-n ??
imd..'*- .I." STANMI.U 8- < h_rl. .-r...
1-t Hour. I.ai k.
-,,.,, j . xvii it. M i i^UPKtm o.v
I* Ev-rj't-ln-l __-i4.r,:-i4i'i_ ' .'"f.'1'1;, ?*. ".
u. rfuily eSJaa: _i_riJ^fiS__^M_^
_?i___/__ak r-4.f-_.it_a iiH_l_?i tTi'__.., Imnuntn'??* ' ?
J a m7.i-Js. 'oog BrSSd' 5 a.,d ia W. aon.-t.
Di-osmaking.
ItKs.sMAKI ll a-B-f a (?*_?''___?
_. toi.ii- bv dav or bwB.. Mr?. Ittl
BB-B6, 238'Weat 3.l_-?_
1)
fUrrsGmaiung.
AH'IISIIC DBESBMAKINO. Evenlofl
I vi,. f?i jraana ladlei * ip.
uniiju" dealgna, at .i.oit h,,ti . ..mj rneder
nt ? bara -. (ood* aurebaaed ,i d.aired.
Mra, m ri.r.'iv, _2 Eaii ?.> .,-? , oppo*l-i
bvnnlnc'a.
ARTISTll r,ilI.*-M AKIX'.. per.'"'. Mt"
tniK toatume*, jr, keta ui, . wap*.
hand-oii," dreaaet fo, 812. Mn, . OWE.V,
202 Weat Md -'.
Ai i:;- r.< LA8M, :..-.. d i ., . i
?i . ,1 lik" -4 trw |
? >mm-- maderate, from h;. M.ii.i.r- ; i.i
i i,-i 52d--t.
f| Ri_8sfMAKIKO.-Flrat.laa. d*
** aiahr* ? "-?.,.,. r- _; i?? . ; ,<>
P- rf*ct ni and -<>i?:, Boarantced . higne-i i'.j
refercncea; it.oderate i r. >??. ."j-. IVeat 21 t
-' . Shook'i b* i
|1 Kiv*>_MAKr,K -?-,,.:.: . i, the da] or
I* at hem. ?? ? i - i- .- .- . Mia> vvt .'?
Ll NO, Ii8 I_, ??? ijl
DRESbMAf-lNti Ar'-y- i_-.ior'_.ade
lutla, iron, 9l'i, nt and woihm.iii*hlp
1 uflfknl -d : ai-e ball. e\.nn,_ and _??, "p
ti,,n AraaaOa *t .o,iially low prli-ea- BO.NA'S,
13 K.u-t itith-n.
\| Ml-i ii MI. lll' 1)1 Klt\Xl> I'.r ? ...
? 'I ?? .. .??:. a" 110 Wl ' It't.
Bta-ave., lia* Juat reeelved all the im.-t and
i,...M.-t ?tylei fi.,;:. Parla._
kfl -.1. ..AKMi.x i ?? i pali d; -iiirnrier
C5 prleea. Mr-. liAKKMi. 116 Weat
BBUi-at., 17 rear* ?ith ...oiste Hmlth
Refent-*t., London. and Oaatber
t)clp OJuntfD.
AIENT6 ANI) i_AXVA.-M.l_-, maln ot
lenia.*; 8- to *7 dall . proilta *ui
experieafli jyiner?-Miry; no lalklai ta
uulied ; i'Xrlu?i\i; t-rir.err elvrn. 1 -or par.
O.uur- addreu i. pl'XNAM * CB., wael
Wlu?ti"d, Conn.
Mal'-g.
AOENTB, feaaral .e.d ipetrtal, wanted for
n*w terntoiy, pui" III* Invinne,
__ape*| knowa: s-uit" an__orUy; reepflo.
hlplc n,?nageir.'>nt; reaerv* tmid; full i lalin*
paid i onlv ;'. a ._>??-n.t-iita t"Ul *.,. e 1885;
" r-|_ i,d,-.i, Invlted. llll. I'KoVlOi.Xi
All. ma H.i V. t'ortland. Me.
AUVl.Ili'iSIX',. A.iE.N I - wa. ' ,: Ol .i
New-York Ctty dall] only thi
-wii.. exp rleiii-e h,,.i liu'dlnfl i .-hane. to
-' ? . litj rn, I nl,:- i" i n
ii'i'd appb ; ' ? '?
ll' ** A \ , }??- il I ' '".". 'Ul, ?
\M \yl m .1 ii ix,. EM I'LOI MEN i T
ra. *,.? *',"U. ?,t' h
BM ii, | ortei-, pi" k, ; -, Irll ? ?: li
?in i- dry-8.iod?, -i. ??-. pro ? i
rki , ? ?.,!."-pn: J. nta,..-. *"'?
ra nmalbu* a. n,-.. rled r. up -. ero ,u.?,
.taiil.I farn. h uid* and un*.
!,,?.,l" ? n ll ,,i n ? :,t t:,|. ? L ? llll"
il um. XEW-Yi 'i;i\ '? kZl TTE IH RE VI ,
_ i VI thli ,-l .1 x
Uid 73d M ?-,'?? i ? N i--l "'? ? "'
C" a x v .-, s ? :. i; * u x i i i > ,
n \ ? V'i
i.ii'v and
- . - ?
r ii_l,t parl ? a, H. K. r, . 'I- \ ... Irlbum
. iffleo.
MBTltnrOLlTAJ*. AttENOT, n ?? r v 'M
?-fribl i.hrd reUable and iery a_ caaaful
ii. piadufl men ln food p<m Heoa . i.rd'ra e.,n
t.,.n?iiT romlnfl fn f..r aii klnda u, n.al."
he.p; partieular att-nt.oti _ \. n to bettei
C_kaa orpoattion*. to FTR.'V.H.n ax EM
PLOYMEN ; k.iF.N. V. 7io Broada iy.
M"i-.X w vxTl-'D ,i, . ,-? ?
I..ii'!.'ii nnd Llverpool P. work f, i ?
; ., .,,. . '..,,.!.,
1) i ISI I'l, iXS proe.
r . - I. F..M l'l."N ?
MEX l Bl Itl luKl < ? ?:?' l , i I Ith
Snl.li
, v * . \ ork , iu ? . ?
IU ; um
f'll-l Ul, r f ; ? :.? ? - . ,
, IL 15., !'' v .<
ll ? . i) *,. , ,i ?
vv .hi .. ..? ,.i - lllna -?"? -!
|,. r*v . ii . ' .,\- Ih -- " i",
ur.- Ur -d ,1 th road a iin at I
!, . ? luply to J I: I.N LO, 8-0
I!.:v ,,. x >
Wl).?Sl a
uid
| - -!-. IJAZI i I .. Bl lil M . '..'.?,
' ay. !
i V x--.ii'
l* ? I. A M, BAI.V, ',.1 \A li
Wax .: 1, !. , .
*. I. i. ?
?
A 1 I*. O. B 'i .NVw-Yoll
_ i w ?
Fei
CDorh tUiimca.
FflB ?
Ax ED
.
.;.., I ," .11,1 ,1
.....(,. ,,., :? ,
.4'.'i,l* ?
\ ,,,,,." ?; j. ll ? -.., ? '
dn aa RE .Elt I
A
?'?
Y ? .
il. *.
-t ,
(liii'VIM, .1
y .-..,- ? ' ? 4
? ,-' ' -. ?? -
I_ \ IT.KIl.Xi i.n
4 I
? x. wVi.rk.
M ?-. ,. I." I-? I ? ' I
11 X ? ?: I IM !. i,
'4 I ' ??? le.:.'
1
Ui - I ? . , : ' I . 1 . , ?? " ' .
,1. 1.1 * ?
I nn*
I I
'
-J 1.- x.i 18 "? ,11 ER
R ! I'." 1 ' - ??'.
4 I ?
?
^ iiTKi:
_3 f/i
l. a
.1 . ,.
S\ IXTKIl I '
bik
1 - .-,
?
'V fl'EWRITIxh Deal
I il.,-., K V 1 li FISLI ,
1 II,,-.- \ ? I 1 * 1,1. d, 'I I .!.'??? ?
nl . - , : |J
M
rflill. I l.iir ' I
| I , ? ? ? -
1 j li .,,]>? ay, i.,l ,: or north nf
? '1 ? : n*
\ " ? ? ...li ? ? 1. 11,.
BK i '.', .x "il'
::?>, 1 ... i- ,,,, 1, Kell.
,-.-?. 1 I 1 B ?
1 ?
:?
Y... trpo.
(DorH CDonteO.
M <:.-*.
ATiio' iit-fiiii . ?
ibllltl *.
... -11.--. ? , ??
enertry Inln aiid do 1.U..0
1, ?. .. ? . ? . ., 1 - ? J_
i" n im ? -
..., >nn, . 1 1, ? ? 1 ' ? 1,
n.arrl 0 tot.l u, ,1 ? ' ?
., . ,. ......1
\M rili.ll B M *N "t ?'?''' dd.e*
fan.lll ? ,.-.... ,,"1 N
,,...'.,?
? '
. i ! . ' '? I " ' '
\i 1 ii -. 1. -.-????.. i ,. - 1
.
Al II,* I l LASS -I ' ' X !' : \ M'
... 1 \C *.,?? *
VI ii.\i i',ii'.,, ? I. , ? . 11 -? .'??.? ohlyn.
\Y'il'Vi; MAN, '."' d, ? i
bnokki-j. i. Addr. II 1 B ? IL l
1 ., 'Il.l. ii.l.'u
. f| - ri , . ABLI; '..r?_i, Vn.,
A ii" 1 I alah, 1 altnatlc..n,' klnd
ui .iBee good 1 terei ? tLBBRl HOW*
I,'..X, 182 Ea*l ,,,li t
AR. spF- TABLE ... m an ln ' rii
nn-. 14 ?l : . un 1 ??',' 1 nd
, ? ... . . ? Rt'Oll ROD.
I'n.H. 122 !?'-' .,''"'
A\.,i X,. MAN. I ?,.,*ltl,.n.
\. ,1 ,*__ X. M. /. ? I''- !"? Wbiia*
?
. 1 itoitoi ,.11 i-i, nd.. M_ip n.akir v.anta
A _ _it.ra< ? a* ?'? '''" ?" "
ji.nx ii' 1 LKfl . 1.?
VSSlHTAN'i b'a'RTEKDER waa* -'..,?
A tlon la _o-J haott, waore tt,",' i* a
.i.hii.. <,f advancemeo.i fluod ttirrene.a.
A<1,i,,. . m s , ran ol X'.,..l. ti. [31 ??", ?-,."?
Ay.ii x?. n.iii w.,iit- i,.,-ii.''. ?
... ,.;! ?, ,-?.. _nf. baokkeepei Koad
unnaiaa; beal refBience: aalarj i.o ..1,. ? 1
1 ..11 or addftai W. i. !'? . eaifl Barke, ...it
BAK ri.XDi it v--?t* pa-,'"',, in boU-l or
Mlooa : '." -t. relerwea ** **
.....ri.iv; ,_.. ml* aov drlal q
wIlllnK. Ckll ,,r aadr*_* r. 1.. car*
Barke, 882 l__?v<
|? OOKKEI i-i ilt want* poaltion; ai ref.
1> erraee fraai fonaflj rfiplByel: u good
penman th 1 maalJ ',i,'l'"t'i,'l- al* d'jt,--;
-urnlah bond If .-'i'" ?****:., ';'" " *******
I II :" Bj l_" "'*- jBj ' ?_.
n MM -- ,,! ?_" I-'.-a';'.,"' -I-"r- l-'-i.
D tlon ln ur-.t-.-l..? bn-li,;- l"'"*"lj''.!
ar^.rtAd=:o?6AWP^
B?X 41. I'.i.r*..r,, X ?' _ .
ia ?',.,i.i,l.I.l'..11 u -T^iioRtfilxii'
15 perieaced yooaa aaaa. MiurnilA.xu,
1 . \ 11, Trlbune onl. "_____-,-.
?anotraai'-i'KIl-By lompei.nt 1.kkeep.
U .,^aane'ral >?*>'**? bi or .?a ot ? nv AH-.
d?a W___LATMA*. ?H Co, BB. _4B
UJork U)am._.
Malea
i> OORKl i Pl i. v -.uii aun al ea
I* i .?:, ? d< -il- >i -ttuatloo a- betk.
i- ma - i? ?? ; ii-. .t-mta ~la' > ' eity
i.fc-en.ei I l.l'UK. ii", M< r ?
_
B.-OKt.r.l l_B. douhlf .-nti-v wn t- !-?? -??
Um -ju year*' experleaea In *?ro.n
*n ,,.- of oad .,;? mlll inmboi _pd i-li" ?
.ric ii.nt baiineM V. M. ... ..i __BBaar?
a>_., brooklyn._
B-:M.ss man ,-7o y?ir. old. *u_
ii .-i.r. u| wi ?li,u nol mealal ;
i.u. .,--., (.i-i((*d in Bi.rrhandli* 80 .eor-;
r f.i. i.i bond . n_r* not -.. ajrt m
K.. U"\ 7, i riaaat
B.Ki.!. -_!__ by ilr?-ela_i
,-- jJ or 3d L.i.d ou bii-d Ad
,;i.? .*.. wr.NUiN, (.',2 AUaaUe-eve.,
... oklyu.
BOl TH v ii rj like _ -l.'iatl,-. ' ?*?"
the ba In. :-.--. ind j Uttli exr-irlenee.
VI! ?- l.. P_ATPOOT, L0j_ B_-bvc_
A?llu_i_*-_.y e neat, Inuiuaeni __ai
man ,,f .xy. rn-nea ; aoti.r; b?*t rtfer
. ,,r .,11 .?* (Ahllifcrt. cir. of
Nm.!.??(. , m (ith-ave.______
C-BHIER.?l?j '.'-'I *."i.(4- iu:?' ff.B
? -,.._ u.l.f
..... i.-- r_fcr.no* Call -?? addiaie P. *--.
nre . I ftnrki 3 2 Ith-ave. _
Cul.l.l -. "lul: Ic thor. ??...4 -\pi-.i
eneed bbu Ui Um Initalaienl i.,:?.u>_i;
t..?ioi:_i,iv iui.."* th. - .'?? rrferpni-i
( ill 4. didr. - I. i. , .il if Rvrk".
8M ith-ave.
C. Ll KB -_nti po.lUoii .hippu,. ?_> k, or
anj po-lllor, .. ith Iruit; ->...d ?..-uian;
-i.llli- und ol.i:..i.ir, I,--I rrf.-rapel ( -'I'
... ? iioxi - t oar* ..i Barke, 882
______.? __.___________-?????
(' ..I.I.I . Tol! li. .. ? ui 80:
' .,-.,., rj 4 an' i.ii-..i-.?
would Uke > ... ,H.... ?
M..:iii or iu *... ?.- i.t .""l refi '?
_f> IX HVIH tv .1 *V., 109 _____ ?
(. o>i i-i >sl ,'i,.; \ ? r. iteady
.i _ Iran di-in - poiltlon Al refer
._.-,-. u .,|,| take po?ltlon ii* .npvl-t. l.-lng
aa __relle.nl ., i,?,;i.,. AMBtTlOtS, 308
- ,-r. Iii .| Iii. klyu E. I?
C' l.l KK ... . t ..?.. -'- d'.lreo p.'-i
tlOll -l...-I id I. lU. I ... . !? I. ?-..' '
*? m ii ? io rriuuni- Ot_c__
CAllI l VIKK ind Hl II.I)..II, i'' ? -
old \n .-ii ln "lt* 20 y. :,i ?' .__-r
|n U.e li-i ,1 B| I. -I ? - ?? .1, *
to . ip. r.i.t it i i ii j.lliig p i?- ..i.-> ,,i ? aU?
mai.- 4_Ju, ? fo. i.,->in_n,-e ,,r \oa4ii>: be*t ot
n-fi-rmu-e fun.labed ind refeiano. reqnlrid
-.
(4 ? . ,...-??.
/ |o yrar*' ? xprri.-n, c ln n Rn
Uilor frw!'-. I- ..p-'r. f..r enp_gein.nt. EX
ii _J i .-.'?- 8d ive.
t? lOAIl - >!.. --Ni _*., ' th '?'-(
r_.li trjj-. --,-,.-- '. iii.-_c 4. n.i, i.r.i.
i ,-- .:,,,_ to (. ,:h im.- good. lu Bu-'.... and
?:?:.- u '. o ,ly. '. BEV
4 ; , : l-4,? .. -.- Iloiidiint, M V. ___
Cl.l.KK Sltuatlnn -an'i. bj .. l.?
... mar, ?? -'?? * ? 'rk of porl l
..,! ?f li.iid -oil.. N.
I.I \'Y Lll- 1 '-' _? '? '"" *! _.
C. .i.i.i .' i, .i: llv a* j iuin(
.,,, j..-i'|.,i. ..f '. .i?i . r. f.-r-nc
imd -?? ii it\ rlveo. Ad.lr ?- . I . < a>
r, .V ?. th ?.
OrTsiOMNd C...V 18 ii.t. lllk-. nt 4* rlt-a
? I ,., rj ii i !,-- ' . ? ' foi dr444li,g.
,..,,.,?- . ?,,;, 4 n - nl ah. i. he i jn leara Hi"
ll 4MIT, il W.-.l :utl,-si.
RTitTViolsT I'-- r ? -'..i.-ion : Juniot;
11 i ? ?.. ; i-. |. .4 ,
VV Sl \ I.I.I N --'.< lOtli-avc.
nii' ... i.i !;.' .?.-.,
C1IAS. UII !H 11
14 ti-.'
D
Itl l ll .Mi- _. ni.-ll Irlvlnt II -ht
lll . -......- . qualiiU- w Uli
i .. .ii ot ?.i... -? ii. ii. _ . al
: 12 41
Di'. I \ :
irk; ?t -
t- p.li.t
,. .:.!r -. y i
i; ? m .
^.' ''??>'.
4
, i ...-.:. an'. eh
. ? . ? , ,...?,,?,- |,j:r
i..i- .....1 r.-pr.-n, ??- ln ... u.i pn 4
!? .. - . rltj .. ? oui.tn \.iilr. --
(.l...i:i.;. 1. MoUI'LL ;.". ) ,-t I?-lh I
I,' x... ? ? ,: * ,
?
. ? i ? . ? Pn. F., cl
... ?
n .? l-. ITF.AMFITT. H w?nt_
1J 1 t ,
. .. I. ? I, ... -
J. II. 1
I"
4 ? , " , .
?
I* x,.i ? ? d..- By a -. aai re
a ita'." mai ' i. ??. di
-.,???: I
...
1
?.'
4
?
I ,.,,11, ? ,
II li r. ?
:.?.!?_? <ih an
J,- x,,,;. i . ,.
t a
'
- i
, ? 1(1
1."
_?
,
I ...
r 18, I ? : ,.
?
h. J!?.. MAN Bj a t-, a..,. young ? *'i o:
> -- lt ?.;.??,?? fc 1 ? .
? ? -? I i t ildwa M. T.. car- ,/
?
I,' IKl ilAX
'
? .. '
' . ? HLI , . a. f
'? ? ;? ,
II
I 1. MII |'| I. ,, K
. . ' .
{) I
..,',:; i,.i'
'
a 1 a . 111 n i s i
.?: \t iu xi*i. . ? i
.
\i l. la.fi I ? . Une up
i'l
\ i ? - ,, ?
i
I' I li'" ' '. 4
-'? "I ,1 "I ?.I..-.
BI.TI ' ? ."-i r.Vd-f.
I) ORI F.R ..I I'SI.IT L.MA.N II
? ,. - A"!.!. -
A I'.NI I . -j,..
I> mn i i; ,,, SI..M i u \ i. ifi
\,l
, K., 1-17 Wa-I, . ,
I I
I
?? |. IC< *"l
...
II Ai xi i i: and UF. <)II ? I Hl
- ?
,
Ii r V. ATcIIMa -, ?,- ., ? _ ..,,_
i ??,..? ,_i nan "i i" ?:
? u' ? I Jl.'l f , lllll I," ? J f't
? ? ? - i .' . ire ot Kob
li'i - i ? ", ?
{)''?.. > : .i
? f
?.!':?.-? la.il ? Cl
.iii oi i: ' m.i lllflt ran
I) ? I i . marrli il
., ,.
II. , .lil. I.N
i
II "i . . "U I *l I i |. M ,.', Il,,,i
?'.I- tl; bOt. I b.IHl
i ..-, *,.!? i. haneel im:.
, tr M
II Ll ?.I li','_- i.,.' t'l, I.e
SI >i .ii VI'Mi ll ii' ,1. I \ FEW
? | rm ,, ? nl |,. -Itl ,i. ? iper ? m d
. . , o.id, ?.-.? ih, ?
!? .? i xi., |,p KAIE, _88 \V" i _Hd-?t.
STI NCXtltAl'll KR a, I 'Xl'l w Hl Flllt
<|. - -. | ,. .i loi, "? :. ,', MII in ... "I
ind -i.i.'i '?' " ii.i.l kl K'lHHlx-.
..'i, liraneh, x. I.
Si,. \ " , l.i i:K ll,,'- ' po
w., ,'.ii a' .''i '-hrh or
,.., .IX,, i i.MPBELL, Ml Weal
_ II I .'IT-. (? < 'I.l.llk er p.r'ei . an | -. k
.V |H,,.i, .-I ..-,,'.,1 .om,. 11.01, Mi.nl.
>4i,rk i.-i of refBn-nem from la?( rmploy
4.;4ir? ( i, r. ...i Mli.t.-..-,
i ro >klyn
Sj i \.n.li M'lli'.i; .mi.rl. in, ip. d I" "
1.-10 I p *4 |tl , I- ? ?? *l
,,? i. mkkl plu .... li. .- n i- .-t ii, '.I.- -?
f. l-i-l.l ? - . -ll_r\ 1,,,'t. ll \l
,;,... -- | I.Nn ? ,-- .,: .(..lm st unrt, IIT!
, , '
STI;N00KAF*HBR and TYI'I A.I'.ITi:!'.
1.4 .1 ll 'I '? ' '. '? "'?''
ii ??. I'oal '???. refw
,,,,-!. \,t.;-. - .\. li. .'.. Il'.x
?
Swi ir ..? . i
, ,- itnt or Knedl ?;. n .??? ??<? i nn- . .1
.. .n.i, i-i;. in prlvau riii.llli- : I, *' '?<?'
. . rn.n l?_dl M v*si..'K.
-.',. t *V_.| .'.'?! ._
T.il I KIMi \F.
i i.i,,-..,, ,-n.-.
i tti r;,oiiJ444i -.',i d".i noiii. of di*t-..
A?? . ?u.ei.t. and -'.l*-' "l'11 aa
r.. i-iv-l iher.. raUl lt o'.ink, p. iu
AT I'HAM II Ol I l? E8,
1 julvrraaa-nfia laaelvod at r.-.ular olhc.
. ritll p b rn.. vll. :
?J.,4 f<tl,^4, , , ,- tm (,( aai BB
I '. ? ,,'i, ave. cof. l_tl>-._
173 < olumbua-ev... near *A-4i.t (ieth-*t.
10-? Weal i.u-_. ik ai (itl. ????'
20 W, -. Ktl. ?i . ii.ii .'.'li 'v'
..>,- Vi i| i'.| - b-l Tth mA 8_. ave*.
_M l'i,-..\.' , .or 14U___
l.M;_i Bda.e . I.. t-c.-n ...U* ?.,_ ._"' *?*-*
1 ___ .4.1-144.? , ..l-.i-ll T'.th and .-tu -te
1 (,?.'!, ;i.. ,.. , neai (il.tit.
1,70-1
,,0a U ,.- ,?-..! 88
i?>i !),! ave., ,,,rn.r ITa_j>_
', ,. KI .4,- lujr 1 _.?t H, tli---.
-_ av..,.,-' *. 1,-tw-n iid -id 4U. av?_.
148 thun>>' l"t *-v**"'" ***- U,-u
08 I-i-'ViV'-. . (..?? _e_"*..-'.''
u_a___ "_',L?/;,.,.
1_B#I I i.t l*?'.'ti-**. ltv4\T All y\<.
a_7 aw___!_20^l_fV__^a? IJ?_K**0
a.a 1 tWXnmtmWnZ 1? ?'"?*>'?
lUr_.K. Uhlltl-O
.Malea.
Sllll'I'lXi, , Ll H.B . By ?* -:'"''
young nifln ; oi a< pach, i -?p ' bb. -,i j
??tr--1, >.. fron. i?-- ' ? - '?'
eflher* Ad.it?. ,. BAIILMANN, .".:.
uro-uwUh-at _
ikj ..her man.
1 EJ _--..l__it ,;i_l;ner, |-ir'.*! nr Wfltclun i,
I , an lUDBort my*< If an ?
i Al referene?i , ??', ?. .?;.?..? JOBN i i.n
fel'SO.N .i,,.i South Breokly.
THAVELLIXO .sAi.r.sM \x Ifouria
? .,, 30 woald in." o ?ltuatlon wlth
I favelllnfl aaieamao "r travrlllaa tho**
, A,Mr.-- c riixxii; -.'??. w. iioum?i-_:
i rp \\ < * altuation*
1 io "l" aaj ..,'i,,| ,,: ??' \ Addi
8K i.-''X, -i , ongrea ?-' . B o. klyn.
ti , i. \t... x a rareful it. dd i *. 5
V'," . .i, i.? Bflflfal-BMB, "ttchmen, or
boflel -' r-... ,,..ri of Bme.ke.-p r ? Ity re/.
ereadea t m. hu ks, ,-,i , i.
i.i--. ? -.r ?-u...f
II I'lKil B'l EitEB * inl* ?" Ihe d?y;
i furnltari .?..?:- , m aad nrt/,i -"_im.
', , i- iitleiaenV aml ind.. nndiTHenj-.
IIAIIX .il.", I ? - ;:i| ,i
Urilwl.-Ill'.ll". i.-n". , i\ |; !? r-hnnn-r
uid drcarator eurtaui hanfl. i ,-i?t
ui.,,.- j ..I fur:,lt,.r,- ruupholaterlni ,- low.
,-t i.ri-...: eltvor eoantry. B. VElaa, 108
l.iAt 7,_hH.
?jU l x ri-'li -llv an
VV maa |?,.!tloii M aa|r?u_Ul ii, irbiileaali!
nr letall, m mai hanl ? orlnji catabli*!..
ment: moderete waajea u.n.men
'?'.f 1.UotlOO . 1, -t -.f.r. ii," TII"-.
J. WF.BB ;'.!', I ,,t u.u.-t.
\ V kT. HM a x Iyo.ii i mt .,.-,"
** fl "',il l,ke ;i altuaUoa ?- iratehmao <a
pnrWr; -'.-4U\ ,,i.j _obei i-.. ,- eddn -
ii BAI BR, eare ?f i . Alr,r>el.t, im Und
-.n-.t.. II,.'.._,n, '.. J _
Wvi'llM.-.x Daj '.; i : -Lt: rellable;
t* ,, v. .,?*' ?;
.1 liORDOX, 2_"J 1 .-? _?Ul
WA Ii ll M i x ii, * if, <i -?? ,,i, . .0, . r
.rliablc inan i iroo letel nn I- r
.und* hla tm laea* I'li-u-.. rall or ad
dra?* PLi rt ,, . X bl. tt, 731 01 i
11/ l rCtfM \x Middt. ..- .1 ma
?V j,...|tlmi ln atori "il, ?? I, .1 fllng hotel
ur Rartorp; aober, h<.-t, iiiiiin,- anfl obllg
ln* I '-t M ttlmo. ? Ua. , ,. m , Id
m "I'l \'li. , ;i-i' ol Rorl , :-.'.? Ith ave.
|Bf ATCHMA V Bi ii - ,i-r. ateadj ?.
VI ..I ... ,,;, l_-t r ?!? r II ?-. Aildr ?*
I. Wl I.f i K ?', ?'? lal . _
tl' t.XTKD i.y e pra.l , n.rk in
VV botfll or prlvate I,,-,- f.inlt'i.?? i.-n,,
\a'-Ititf, un'l-i'tii ?:- antlque w.r*. anil rarv
i. 1 I'liX i ; i "I . 32
Ur i 1,1,kx,,'.'.-.
I'ai nl ind ? '? ? aill
I ln ilt. I i '. . ? f,. :,.r iifl
i i'. i.i an i li _.! con n :-. o ,*. , ,,n, .
tlon*. l-t. Addre** . LEVERMaN, Tribune
Wi, ;?...- and wrapperi t",
?ddi.nd i - e.nta andll . nl i, *
, -tnlT ,,f ?? ipei ..--i" ->l ?rii" i- [r :
Mi .BII] IttU .' ????': i ' I ? - ?
\ 'i I'rnu-ai f.r?.,,Klyn.
WWl'I.il -, t,...t ., I ? , .1;, ',':,..- I
buildfli nnd Urme -ln wf.o tl.orou.pili
, ;, i,.r-.,,i'i- t.r.?.l -ilx tapeatr) aaJ
\ : -- W. tt., HIU tliand-at., l'at...-,,n.
x , .1.
YUl'X,, MAX.'l-.. i*. ?'.:?- ~",,l\ |,,-l
? ... ? Im ? .,,' ??!?? III ?? ' 1- '
.I. u.l : .. I '. llll/ : Umei It-ti'rili'.V
i il i LLF '." ? W ? "' *t_
Y," -.'.?' ,\X .i. ?.'-,-???
? .? , xi .mi N' .:. i
Yi'MAX, -<? with ?: - feni.c, -.
d, -.: ? .i altual on , k. Ad>
dn ? i. , . i) i ? bnni j ' ?_
Y, .| \X ?" ?> ? . ? ??? to *.!!
? ?..,;. imi ii,- |. i ...,i* w ?
I" l.'l',,x -.-.-, VVe-( 211
Y, il' X,. M \ X. ?.-,'.. Ai r ? :,". ? ii,*- | n
? II IRRIS I), i
V- ?? l il ?
il e work. r .1 ' ** -
? ?
.'. |1l ?' refer.
1,5 l" M,.,| aon- ive.
Doir.-Otii Oitiitiliono -tJiiiitci..
Ua .
VH> Mj I.ElHJd 4 \ I ,,'M.i ,
I .. 44, -I, Ul '..'-? ell!
. ui'a , . ? ?.. :. .1 :,r-: ?
, ' , .\ .1
|>ri l.l .P.. \ m
11
* , A '. 111 - 11. I -ll.:.
Bl I l.l I. -
li, i r - - .
WM .BM
:?:<:???
|{ I I I.i.i. __l V II.I I II
I > , utmy |>
? .
Bi i i.i
ughly:
? ... I
, ?
4 and 20th ?_*.
I > L , l ? ? ?? ?l
I) .,-? ... ?:.
.... . l . . , ?? ' _"*'.r.i
? __il, 1- . ? J- ?? -I .4lll.?*. 114. 1
II ' I'I I !'. I. '1
. , |
Hl I l.l II llv ? -in- r.-n. 2,
.
: ?, u
Hu [. ... riiA.it.Mr.** *?*'. r-l
4' . I < ' .
'?
(' II 1 I
' , ?
1,71.-:
-
v . -- ,. ,'
12. 'I
Cl . ,
4, t. r and r .-.-.- , n i.t- '?
,-. .a iry . all ?r addi ?- > M I . .
?
C,.\:p -i
i ...
; ? . .
t*7i?A("uman . '4i-.ii ; it]
?
.-., r , i-ll} i
-ll
/ i ,M, II . . ? B
-.'-??_:
?;.-.!. v,' m i,M. .';..
ii
CI?A( IIM \N ...'I ".ll ?"M ?] -" '"I
-
t-ful ell.
0 r i v ? -1 und. l -i jnn- hl. lu. .- Id ''?:?
-? fi li
|,-i . i ,, ? ,;,'i-- .1. i: . .-.
.
C..\. um *\ ii) .
,:, ;.r. r- i- ?
?
ui, . , ,..| .,1 . Lhopiil,
. ov.-ry pirtl
i .
-. i :,
Ciia'i iimi , ' ? ? 4...
.I
(..,.., IIM ,*\ ' Oi?K, :?', ,'-. ? A * f
?
? laa.k ol .- .' (1 ?
Iddr. -, i ...\< IIMAN, - ? *
I
(in*. IIM\\ i,i, | "liii .uM --' ad
J lf. ? lu'.l. nm, Ul .
rl hl -ii- - tl,..r
o.i/lil. . .. . f.il ,1. .. i . ? ,'? or .' tr* , ' "i
,',.1 , th, r- I- u u.-nll.
.... i, ? II,pl v, I . .111
Hill*' i. i , "'..?
(.,, \. ii i *N. i ,? i. - ? aud wlfe
,. .,,, h im [? ?.? ? . ? ' ? tami y ,
qulck, i ? ? :? , '"'*' "?'
.,.,?? IU \ im .1 -l
t. .. \( n *i * -. ,.r (. viToi mi: ii- ? ? "
. 11 ?1 n in nm ? rtllrii ?, .-,? ? ?*.' hn in ?r
. ' ru r t,. -t , r ri-fir.-? Addr- --
I- s :ii(i \* ... i
C* ? . \( 11 \| \ N . Itl .,,, ? -| ' ll
' !?. .- . : . ;, ru| kllllV 1-1- of tl - -.
?. ind ..- ?
m?l 4. llllni ...hi, ? t? f i. ,| ,4.- ; ?
Liii oi ..;
d -1 |. .: ? \*. -i i ni, -i
C(. *< ii*l \s ;., .. _ood n ,i
ci fi -.-1 . a ill i?- r.iiiud .in r.ilv u-.^
?nl . 1, -( r-l.| -ii. - .ddnai *\ I '.I.IA.M
??.. 4 I... ,',. :,i iv..
COACIIM \ S lll a .ii._ ?? ni_.n,
? np< r..-'i. -1 man I. wanii i i 4- -,,..,;
ref, i iii .- ,-oimii v pn.arri., Addr ih .1
I MUHPH. .''.ii l'...:i-.l.'. -?i i.i. ....hu.
.. ? : Mi. II. Ua,
COA. IIMAS B* nn e_
.nnn, Bpcakln
uer.1 .- ?. i ..
ii. a ? (.. ' - ??
1 _r?u.u J " l*rot/__>nt; tn.-.
-oru.v. 44-.ii'.ng 4 ,d oUialnr; rood
driv.-r; no .,..'. mm t, rountry; I at
rlty r-f. r nrea; !*... i-n.pl..*, r ?'?(. ''" -'" "
C?li _r Bddreii 837 ith-ave. L,-t.4..*ii 25th
and :-i.i.i *t
C? " *. II.MAN .,, . OllOoM II] ?
. - red -tiiu ,- ., j., in,- -iu. ,i- -....ii.
i... -? - ii -' i.i - iiv- drtvc i di oi ad
Bl. - M A IL. __7 *.l4ill~.| -ii*"
(lOAl IIM \ V lll ? rouns ,i..,i, " -I
/ able . ? ? , in ., - ?-. drUi.
I ellj i i. i. \ >>i>l o
rvTBlCT, at prl Vat* ,l4l.|, |M I ?<" _
C|| " II *f -N. fl 4 ?. rm. mari, . lt] ?i
.(.u.iir-. ._rl- ih _pl,-i rltj r<. '
li li.-|.l.l ... K .*.*; r. irmSJ.'d**-. U'klyn
ClOAl 11 M as l.r a thoroubM* -''" '
trn*T4? ,,rtj*4 ii,,,, 4, , , ..I !-?'? .
?neea; dtoraaared oa ar.ml ol ?rnMin_ui
.>*lli. up lun-.-. _o-.,|.|t4 dn* r UilIB
r\p.rl_no_. Call oi ml H?? COACIIMAN,
S.MIJV. -1. I.tli-I.
Cl OAOIIMAN. (lAllDtNEH, U?EI L'L
; M.w. ,?.? man .u iki Enall-t, bo ? i,
I, .in.--- rarrli vardi-u; rm ? laam,
? ui- ? 4-. I,,-,,., ,,.f. f,.?...,. JOHN', Boi l-'.
Trlbune Offli-e,
COACIIMAN -Hy 4 io-il. iTllllni. and
abUalB. ii,?u ; .md. r-Uodi ii_* b-alaaaai
cir. uf i,.,r*.?* and harne? , 8_od ijf_a_f ?
Call or addreia W. J B.. (-ara (>f -.<*ol>'._
T"l Oth 4 4(,
C'i.v.iim \n rir i SWo l ? n. ? i.rlva<
r.n.lly; __.rvr.il .It-I ,.r . hc-l ?_*_._
?_?:.-, elt* or .onntiy. Ad.tr.-4 l. A.
M.-I.K..*., IM ?_. 31*>..i..
I Oom.snc i. itrtatiorto il) nnt.6
______*_
a. DVEBTISEMF.N'TS \x!> BFBSCRIP
A.iuns i\,u iin xivv voiik riuii
i .1 WILL BK RF.CP.IVED AT THE L'P.
ToWN uFFlcIi, Xo. 1,242 Broadwar, 2d
I ,,r i ..rt.li "f IliirtitlrV--'. ; ,n,l ADVER.
ilMM'.X'Ts at Uie followlng Branch Ot
ii,, * j',i Bth-eve., *. o. eor, ~Jd -t . I-'
hith-ave.: i:>; Feartb-are., eoiu"r Foni
t?."itii--t.; ',o" Timd-ai ... carBfli 9a*y.
ie\-*nth-*I ; 1 P20 Inld-axe., aefll - -'.'?
i roa i '?-? ave.: io". Vfeat Foity
-??. ".id-af. ; 17.. I uluiiilni* i" ? ; 80 Llher.y'
.t.; 52 Avenne a 1,828 Thled-ave.; 20
\\'?*t r" ? .; MTm| i:d?t. ; 1*9
i h ,r. ',-*t. ,V.4 Thlrd-ax . 1.338 Tnird?_.??.
Al the II IRLEM OFFICES, 180 Fa*l
Oni-ht.ndredand-twinty-flfth-el. and -*_
BA'uat ' i-,"..li,;;,,| , : ? ?. .ftfth-at. np ti
4 p. in., al rejralar offle* rate*.
ln B.ilyn al IM i ,.'?-? :.0_ De
Kalh-ave.; |,2_0 B-dford-ave., aad Ko. 10
Broadway, up iu ? p. n,., tt i gular offlee
.utr
("> OaCHMA.N :u.,i I'.-I.H I. M.XN "
/ n young n.aa, ju_i dla. n ..- d, fam
llj gis.i.g up horaw im tbe prraeat; an
deratat.da the Ini.lifli in exery re*pct;
(.?... d refereafle. Addrcei i ., Bo* ti,
Tritiun. un,,- -.
COACHMaN .K r.-. man and wlfe;
man ,* i oa hn ,,,. * .<?? a* ook . man
an a:-,, t," uaeful; waata poaltion t,, eare
? ? an'* i i ? be?t rei< re..
,,r inldr, -i. P. AX'l. U, caN of Rfl
4'1,-ue.__
COAt.IIM.XM or OROOM l~ih~oroug'ily
experlenced Sew-Yo << man . i_-t r-r i
, in-, s frnii, prlvate fun ui". ; iHiiit" Mi>| i,..,i.
, ai, oi addreaa UCOROE, caru ot llor_?, 893
.t-,-ii.-... _
1,* \ rt i li i.-.D \ I- an -?!? ? fai. II]
? ?: ' ? llttle ."', ii- fini., r: UddLei ?
*??,,?!- the r>-.-ii.> ? thoioughiy; raa graft
te ? *. , ?: tl . tl ' ,1 -i . 14 1, :
n an and i n eh * Ife wlll ,:., , ??
? ? . , " i ? ? _di I. ii ls
iLREBT ii , ..? li ? -?, ,:., n. .-,.
IJ- Ill-.K ,', EMPLOYERB Male holp,
4AI klnd, carefullj ?o,i"eted and fur
iilaln-d ; ,-i..v or oeuntry MBTIlOl'OLl
? N ?...!.-., j. ,'!" Broadway
I, Vii'.i IIA.N'B II :. -.'? ,i_ man lutely
laadedj aober and rellabla; wii;in? and
i,lli?ln_. r.u ,i- addre-n ItOBEKT? UOR.
i,i x ? m X., vt: , -t 8th ,
f 1 AR 1. \..,i .,:.<! , *: l"l I, M 'X ll-. :,"
' * ? 'I n an : thorou.hlj und, r?ta'nd*
:, -* : I" -t referenca A'l'i ? -
icARB xi.it. S2 Adama Place Wlndeoi
,"? i lyn.
(i AHDI Nl .".-* If J tn Engllah. it.-iirii-l
I H ,, , , I I .1. ;, ,, ? Ul ? !
? ??(... Im n ,? d veg. lub >?
' I--- ? :i - ? '? i i "??. Addr ?* .1 !?' H,,x
8-'. Irvlngtno, N. V
* \ ll ii'.-..'.:'.- i-..\ :i .iu n?_ man h t,, .i
I famllj . iin rougi iv experlenitd
, l r . ln * 01 o .-,'.? - ... -? refer ,."??.
ddn * '? .RDP..N BR, 103 ,. irdcn.at.,
x. V.
..
AKHI.XI.i: l'!"-t . i.i?: Ueroiaii,
, ? ? ,'d i, ii led; ' nde.aten l* g
, .|? ? Im and i ,'ffotablefl . be*
r-n. - vpplj .?'. JOHN li. ip
.,;., li, lle X Y.
**> Al.DENF.ft.?Ily -it L'i,- mlddle-aaed
"ln ,i,, uiiderataad* greenhouae f.ult,
flower*, VOgetablea, and i .i.o h,,r." imd ioiv ;
? .... llo*
? 17. 1,288 If, fldway.
? ? i .? . : , . ? Ite
i' .?!,..iii . fIr -r, - ,;i ? i,T-"i,.il referunen; can be
-.-.?ii ln clty. Aadro** B. J. J., Sfow
X V.
(t ARBEVER .,..,- .??-,, '
I -i/"ii rentlen .n,'* pbi ? ; thor lughly > \
r ? ? 'i wr.-"I.i.-.i. ? or ouuifln gnr
denlnc; ilngle; mlddle-aged IJerman;
,i" : i '-f r 'f, rel. ?_!'".
-?-, md '?'-, l ri'-i 0. BO. i'l'i.x,.. ,. ?
Mn '"i:??". IMirh Brldge S V.
(' AI'.I.I x i i; PAIt-MI ll n"l I -, I i.
I m xx \i .,".?: amell I
uni f,
,.'..1
*l M xx \| ',"?? I amell Ib nlli age 3 >
. \, , r ? i, ? i i ? l ? uid f,' n,
Ing ire ol laxrna, plaeBliig treefl und
: ngaged Aprll 1: I*
? .. -., i ol ttu*. Addreaa P.
\ un : x. ,i
(. \ Itl)! \ ' II II - .1 .11 n.arr.-il ;
I no ! , ;.. tborona-hly under
r | ip, r . - -' :
. : , , . ? -. roa. *. .iiso iir-t
l..,.a 4- _? ? - pelent to Uiko
...'- plaee. Apety
W 11 *V . , .,-,. vv- I>. r V In... ill
(,..i e|--?l __
_ . reliable
lf l 1.1 ] .ni-' !? r. ?:.- ii ? from
- liAlU-E-.M ll, (??; ?
? I ii -. ?? -. ? - ., i oi I. .
(,.??. . rj
I , ;r.-, iili'.u-- fl
-. md ..."
i referenee, ll . Boi
? ll
_ . iflM VI It md r.vRMl R -
I I --:.'?'.
. - - u.nl ? at
?-' ,. f t. n .? .1. \\'..
_
(?nii; , nt
I | iri|'
ird c';..
.... mi ;. -. i ... i.
. II- ? ?..' n
(. . . ' t
I ? , ' . .L-iir.'.. n
intrv ; (T, 80
ive., Brooklyn,
.\ *.
<< .* I'.l'i s ' r. and ll.- ',-.i NT Bi l voui I
I n..i rrl- <I i',n. n.. :.'.,i,4 . , .....|. t?ut U,
.in.- fuii char_. i.f t' ? ? aader
. - - ?
md p,
* 221 I i ? :. ??: ?
(.*!.!?' (i n un aani - -
li
! I'. IA.N-. -
_
(-. , i ?. i r
I ? .' ii nr
.- , - ? * j.. I ?(? r ,||.
... llv brat
. ;: ?- VV .., ".'.
N I
Cl
? I rlowi r-.
,
? Lf'
, i ? ? _
(i |;. . .\> i: i
i ?*'-;<
?
(> ii, KJM or SE< O.Mi MAN By a yooi ?
i , io ... *? '. i. > r-.l-_n.-r,
v. I i! d ob.Ii'l 8i flrat-fia*. re'er..i'e.
M. ear. Nobiett T'.'l
..in 4.'_
Cl 1(4 Kii-II*Ii.
? , - ? i
I.s, I.U. | |_t_<l-l< I'Oetullli .
. '. ,
? 11 l.l* II! !.,'
II .1 '.'.-.:; r ,*.!?? \ . ? ..
WE.,
Ui -r
Cs'l Altl.l.SllEI. 1847.
ll, ip, iit. for , \. tv
_ _
INVvi.tii * i 11 n .
i i -
.; .-? ,,. ...,i ? ? ii-,
1-1 .'.ls 11
I-, v v?i u a ri im. .vi ity a 4.-uiui
. . .
| .,,.?; r -.. ' i,' il ad I ? - IN
V M.I l>. ? IIV S .1 . '. 7-1 - 'i l*'
J.\.\ iTOIt. f. a rellat-l , md wifo
< , r r ,.- un hai,,iv -ith
to I- ; ??? lf? ll* fuf, .... ,.U- ln l?h a ?'! ii- r
'? i. ' .11 ? r addrcai JAM
-.-.,: .re No ? tt, . I flthavi
I AMTOlt LVXI '?' -i ind
? " hl-.'li i. -i" "??'? . di -I- po-iti.i,
III I'.l' ..r _|KII I .:. ii lim-1.
I. Itl Illll .. 'I I-. ? , 'i .1
Jv.v'n i.i: . i !??? ? .. . uni"
for 11.K
_???( . |l| ... ...I
,'. ..I, ii .,-.
VNAOI'lt o I ; i ? a
ii rk i nrtali. i
'? i ? , .. l hand w iti, th..
I . ?. Iddl - **' I. II. HW r__iu.ni i,
-. I
M\.\ an I f,,, i.i 44,,i|.|| t-i...
, ol j.- real li 0 -? .lurli.R
.,. .- -I .
Itl i.iAiii.i . 001 Sd-ave
\ N lll I Wl KI ... , n . in ,.,-. |.
Ul Ln irdei ? il !
iii l .. .1 || ..I ,.-.k. T.
>, UK E, IU i,i'.-.-i.44l, n -i
y>
.M
Mvi .. iii:..i- of ill klnd- lent fr * ot
chirae ...i r- i .!?.,; rtffrn-i.'e
i-eatigab-d; .u..J md . o.- netent h-'|. oon.
-? mi - .. , i, ui . VOIII.I IT, ,"'.'l Bth o4,
il AN niul VVi-*K wanl iltuaUon on larm
? ?1 or l-n'l. inun'- placo; mihh u uerally
. I; 44,f,. to it,. |T', .-? i. bouaewoA: BeM
, ??. ni ? ,ipen an ? atx.ul th. hci-a i
... ' nt refen-m -.. I'lm-v call or addn-s.
??
W I'.' "Mi M A N. lly a i.m.'i, ln a prlvaM
i ',,. Ir. '- ' ?ei or fuutu.an ; -i.i'.n- aod
.i.il.u.1'. n-t .f: ,1,1 ? 44.,r:.; fli-f-e-ua r>-f
,-r.u . Call 01 -dHres. KDWAHl*, caxl
Sl i'.>s'i> m \\. v iiv . v.u.ng l'ii_ii-iiT
iimti :i. lucoud-n.an ... uad -room. r-i
. ?... ? ii . n Mi i ll. .1 il. t> . lu i .-.
.. -I -' _
Sl i i VT.7.N >'? N 1 II' Hl i. niarrl.il
n...I. , i,.. thn..iv : ti.ii tiiv under.
-iim,I- ii , and i. i ?? -.
r ,. m ."? man -
....... i.i r. r.-i.-n. ?? fi.in ]..-(? (-in_.ro.ror_.
'.' i; Trlbum .
S'l'l ,\* * llll I'.. dtloo -,in'-"l ln li .'-?;.
' :, ;, , ..' Llill I IIIMl N * I - .
ii ,,r,l ,1 Hi it laai ti r, n?. ? - , *?.U I"' difr
Ml '., -. .1 Mn.. :. I Ani.ii .,. add ?_. llll',
I'liul'llll roll ol-"l lll BEIIKKM-T, 5th.
n. , .1 ?.'., -<.. S . ' .iv
Il m ii i, m\.n wiahei * iituattoa in a
J nr^atu f.u. iiv, u .J furoaaaa, io
-ulu.i. and .iu.-f hiim-'if ui.-ful; beal
r f--en,<4? call .i iddreai I'M-'.l t I.Max,
i ? ? N'ohli-tt. 7-'l mi. nve
L. KEKl'I. >I W li. ' '" ? "tm- r
- tablBB eare of boraea, milkini;;
?m ix- aeneialiy uieful; uooi rcfercnc.;
4'. lilitiK uiul oilifiiiiu. c?il or addrc*i
i i.r.. .... ,.f n..i.'. it. r_i nth _*_
Usi.n i. \| a s vvi.h - po ' -.n i.i prl
rata faatfly : lo. 1 ?(''--, '. r laeae, c-uar;
.1 ? walUni ind .. ? aooenllv u-eful; i? -t ref
? rom . all o addr -? IIAIIBY, carc Barke,
. Itl ave
L- I li I, M \ v ii.,i KEWOltK. n- ?. ?
ii.? i - Duph'. 'uni '?? I '.i I.. i- ? . :
make luni-.-lr ,1- r.il . aifi1 a? i-ouk i.i |
. .._ work; elt] ..i.i,..vi E C, 77 Tomp
i.'.. nve >? ->.:.!( n rori ol L. Ut_ .. i
I'sl'.l'i'i,. Voiinc i'i?n ,l:l11'- iltuattoo ln
' pr. .:i(r In.'l- ? : .il-" Ul il. '-_.(?('- Ih*. n
aml _ar,i.-n ; wlll ln- lound 44-iii.,i. and obll_.
i,,.: .ood rvferoncr. Addreai uli'Li.v.
'Ot. I .-i ii-i-.i
I ' .sl I'i I. '1 *S. !'?? u.-oiul. haiuly in.in on
IJ .ii'n.i.i, ..,,?-.:> ' to ran. for horan, coa
and poaitrj i aood 4.t ible ._ril ner; _
home n.or. tl.ai, iilltl. ABttT-H 01 D-V__.
at . flruok lyn, lj. I).
Domeotir Sitnations tUant *,
Males.
It BEFUL-M \X- ln tt BtffB-8 f?mlly; ."?
i x-">ars ln :;,. r plMOi pereonal i. f ? r n<".
I lt i*7th-__ _
UHKI'UL MAN wlahe* tltuatlon ln a prl
u> family; tend furaaee, do walUafl
and mnk" bliaaeU general ly ueeful; good
tel rea, 0*. Call or addv-* CHAIII
..__? IJj-i.-i. _
IIoEFCl.-.MAX.?steadv and sole-r. Uior.
I euchiv underatand* aor?e?, wanta tltua?
tlon Ol ati, klnd: ,if.nt.y ; KfcreBOee.
lt, ,.irr Baawn, l.77.'i i?t-ax>"._
V' AI.lil Si .1 -11 .i 11 ... ni.-" 88, who
can be hlghly neon.mend il a* Br?l-cla*e
,1 every partlcular; apeak* sj-mi-ih and
ingllab . t,-*'. "iu rel ? 1, ee; pi oent 1 ni
ploye. .nn be leen. Atid .-.-* 1 . v, Box 0-,
lon iui-a\".
VALET.- Bf thor,?is.|ily , ompetent yoiini
n,an ; n'at ln appearam-t-; flr?t-,:Ia??
nan; g,x?d refereaeea. Call or addria*
V xl.I.i. . i- of JJoblett, 7'_'1 tirh-ave.
WAI.EK.-By a neat young man ln a
prlvate fan.lly; wlllli.g aiid obligiti..
wlll make hlm??lf gen.'rallv uaefnl , good r"f.
erenca. C?ll or addrens WAlTEll. eare of
X'.biett ,_i 6th-ave._
W.xl iTu unnld like o -itn.itlo'i at ai.y
?',.,,11: clty ,,r conntrj . _ool reiereae -.
WAITEP.. 329 M-avo._
WAiTKi:.-Vir?t-, la*?, 1* de-drou* of ol>.
taintng p,-rti.:i.i.*i.t cmploymeut; 10b-r
aud Induktrtoua; refereniea. CHARLEB
MuOHI.. 3iV_ W,*t ltltn-.t.
Dom.stic Sitniitions U)unt.d
Vaaaaka
ALL K1NOS nf ..ir 11 MrvaaU, witb
111 -'-? la.**- r,'f,-r, .i'">. alwava on hand fof
? ity or eountry. 1. .-<iNni.\-i in.i.x m
Lleenaed Kmployment Ageaiy, !?", BLbvo.,
heai sti..?t. _
Al..lil,7li l'lldl iiVl A.NT I_MPI..iV
,Mi xr um -, . l-or n,.t_'i". an,l prl
\at<" fanlll,)*; Br*t*e|Bflfl makj ard fonalfl
l.lp ?lt|, r,"f.'i".*i ? 11v- and lonntiy.
\t Mr- rl.UYli'S, 188 .t!.-_i"., 4tl. beaafl
above I0tii--t. _
* Kli I XI ll i'Al'.ISI XX I.Al>\ u i.i...
I*k in." h.L'hlx ..duiiiPd li, I..',.
L-.ixei-t" -* t., Kinwn ehildien. or con pa. I >
t., a x,,,iii.- ln.lv : ii, .*.,i ul referene. Ad.
dreaa M HS, \ IDALEX. . W I \ ? rh?*t.
Ax \ Ura MALM BEKO - ?'. i.ln-H
?BMPLOYMENT BFBEAlf, :c,2 4,h
:.!? BpatailB. I Ir-t-rla-i i 00 - -
Engllah cook*. *B\ ehambemralda parior'
a.d* 8w?d -I, lann-if --- -? B20; Mekmen,
I at .?!-. ?.i,t.. p?, uaeful-n en ; clty.
r. . competent - rvaut* for prlvate fainiiie
onl]_
ALADT dealrea poall Ui eare for l
? . man'* hon ? : ? an n ik" rhUdrvn *
, |?tli"_ : .bjertlnn b. Ulfl .ountr.v. . jn
b.n ?? IJ.i 1 .. ? it -'?_
VBVRRTIHEMRVTr* axii si|t__KIP
I |,,.x* POR TIIE M W-VORR Tltlll
' xi WILL IU. REC1 IVED \T THE ll'
TOWN OFFU'E, So. 1,2.2 Broadway 2d
door nortb of TliirU-tlr*'.*-. -. aml AHVI.lt
llbEMl XI- _t tbe tollowing Branch Of
j'.i 8th-eve., *. a. car. **-** , i>z
Oth-eve.; 157 Fourth-ave., comor l-our
p."nii.-?t.; 760 Tliinl-av... comer Forty*
aeven th-at.; 1.028 Thlrd-ave.. ii.wr s \u
tli __.-._ i ITOd Kir?t-_v... . 10 1 W?bt Forty.
n-eond-at.; 17. i "lna.rni* <v. : On Llbertjr.
-t. 53 Avenue A; 1.828 Thlrd-ave. i M
Weat K,,iii. -.-nth-at. ; 1".7 Weat r.'d-t. 14'.)
i burch-Ht, : Wl Thlid-ax-. : 1.888 Thlrd ave.
At tbe HARLBM 0FFICE8, 1?0 l_-*t
On,-iuiiidi.'d iind-f.ventv-nrth-.t. and 'i)A
We*t Oni'-hundied Jlid-twentv lifth s'.. np to
8 n. m.. nt r.-tniur odl'-e rate*.
In Brn-iklyn. at Oil I ,nrt-st. : ..0., D"
Kalteave.; 1380 B,df.,r<l-iix-".. and Ba 19
limadway, up tn 8 p. m., at regttlB* "Hi,"
ml,*. _
i.MFAXlOX An -"I..- ?:.'?"!.
. , ,),....,. poaltion ,- eompanloo
,,- houaeke.'Der, ,,i ?,iuiii read two or Uii".!
i,?.,r- dally! Addre.H ll , Box ea. 1,28a
uroaaway._.
Ci rllLD'H xriisii. who l* capable of
tai Ing oharge of two amall i Inldi n : ,-?
il_i witl. ihambcrwork; refeieoee. Addrt.-.
Box 210, Readlng. l'-nn.
CIIAMBF.RMAID-By an \i n ??
? rmaM, to a-.l-t at ?alUn_. or
,?r. fur i-liildri-n In privati fan n .) yeai*
rf'i.i," A'ldr-*- 304 Ea*? 2<th **?. rlBfl
I,. :i twlce. _
/ HAMBEBMAlDor PARLoitMAIB. My
I I ??? s_.itl-Ii glrl; i"-_t r. f; i"'""
Call Mr*. MAl.Mlil.Ku, iwefl ah Hm-"
...'._' iiiini" . ,.i-'-ui-__
C. HAMBERMAII) flnd l..x i'xi'iii?
.u.T'T'ttTli.tiTTrT-),
II \MI1, ItMAlD aiA -WAlTlil? '???
, . prlxiit. fan I.y waitri**
l. ?_r>1n_ ..inl- .-.,.. .
,:,... citv referene -? Pleaa. ca I4J
, , n nr I2d-el
. ll.xxi UERWORK \)J ? - ?'? ??
? prlvate famlij . --"i refei '.. ?-?
(
(
(
c
? ll iMRER-i XII' al 'I v. xi I Kl -- ?
^, - Ne* I ' "I"I'-' ' '
naltr-a* and chan '? r ild l *rttt*t r . >
.. Wttb L, l.l'.xr. H.I ntl.-.X'., bet
'.-? _
C. ll xMBERMAID.-By li ral
/ t, rin.id In u prlxaP. fandlj ; can 00
plain aewlng; tir?t-l_?? clty n
?i", Weat Uii.'l-i.. preaenl employer a.
/illAMHI-KMAiV) aml WAlllll? II)
V. i,,_t K.iiell*h _irl ; ?No i. . h'ld a nnr? .
. .. ...r, ,. .,1 xx:Ui ehlldr-n : |o?i |.,u.n
I n lercneea. Al 881 l th-ev.
' -
/, ll x-ii-.i IIMAIO > 4 W '?: IW ? Bj
*_/ :i flmt-rlaa* _lr, ln amall i rlvat.' family;
ii.i- ,,f Mra. i ,inv, .t.i
.rd*._
C, ,,, ,|{ y r-r ? ia- i o?i - '?!?- B*h, ? n
.... m, .,?? gaa ? u ,-??? can
,__.. her "?n m-ii". no ?_-i, ng; _"><l n.
. tm At Mr*. BA. ..'X _,
:i.-.i. r.w,-a,"______
C? OOK. WAMI aud l'."X Ily a neot,
sw.?i.h
? ii : llr-t-i-la^ <? ' I ' *'. * -l c '"'*?
I r-ud 1,1-fM.te. ?,,:,- '. *?- !'*. X' i ? Itj
,11 >i lll Eaal il-t -i
/,,,,K , II XMHi.ii.M.xl U ind WAiI
U IU?. By t'o \,"inc _l,|s; on-'
*_ flr-t-iasH prixato f.n ) co .. BH
_?.*l ?a*i.ing. oth.-r a* lhamb '.d Bl.d
.? ,? peat of peraOBi r, i-n oe, tlt)
MtternA, <'all or ?ppl. M7 ltfl_?VB.a _??
,i.'l 20th *t*. _
(i <x.K -??'k "*
Hn d". flr-t-l,? < "oi. ?,, i-liat* faiB
. bai ? ver, <t
? ? ,.|tj . ? ...- nl ? -? ? ??>
t, Ith-BVe.
(~*i .,, ik \, .,- ,. . , , JI ? i?t* ii po
ti ? ,,rii" ., i
-.. ,|, j : . ii ol Mi I ? aa 80 fh-ex r
?
C. ?,k. \x x^ll a'nd IIP'N in j, n.?t.
? ,! you - ?? ? ,--.-.:
good I read. 1.1*. Oll* *oup? d. ?- rta x
...., ,,i. vtnfl mod rat aagea , t.i
?ii . . dl at 111 l ,-' ?!??-?
Coulx llv llr*t-. .'.i.*- .-???:.
? ;l. AddrflM Mi- If l. A, .f.i
_
C," ,K ln--. iata i" ? "il under.
. i... buaineaa in .11 it. branrhe*
i,:;t.,?t rt'ferenen: rtty or eouatrj I i i(
,i\.- n,.iidi" -
(, ...,K I'x a ' >' ??--.
? ? , ? ,..,. \ II. ni i"l-r,iii'.- :
ountry. Call 7411
1.<! -I _
C ,,,,!. Ily | ??? lo.ed
,, \.,., ,. m dlng li '!-" , iw-.-i '? Ih
? . wililng uid .?'.. Iglug. I IIOMP
n, .-; ,i*,i Mn ,,x.... i" ar, room 7.
(
,, 1.1,. ,.,,?,! ??""? in ti ?? da ", ?, ?
. i.n I'.tit :!.*i.i*t
(*),,,,k nn . || vMltF.lt.M xll, and \v ^.i
j itESS Bj Si rth "? Irel in 1 I'rote*
?. |4 | -*i ??< r f. : ?
.- i ? it Wlll ii a .i,,,i i., ._?
,,: ...iintix. 74'.' lit'.i-j".".. neiir
/, iii.K ,i,,l I.V -s i.ill *.> Bi i rolorvd
V . p ,t. .,, ii ulrl ii.- t. 11 ? ?
..-il.-.t ijunin."?, clty or rount y i refer.
I'.tini. .. a.x i UOMU u.;ii.i;ai",
i.,* Sth-ave.
(,,.,,,.. r.. a ,.?,-',..,, \',,',.,n; itrat-riaaa:
/ niiili r-tu.ida ,i?r bualnflaa tboionglup:
, .1 .it\ r. l-r- .1 -e i niiike* ail kind? 01
ta. rt* paatry, ">o,.i>"*. ? at-. mini-. te.
ai ,: Ura H1K. K's, i i-j Eaal l.tn-.t.,
,.. ? .. n il,l aml 4lli aie*.
C, i,, ,l< If \ ,,n want j *,?,il .
j I,,,,,. *t ,,,,i wlllli.g, . all Wt'i ,,:ii ..I.- .
*.! \-_ fo. XXXII-'.
Sii.diah
I* I
I .1
hwrd.ah ltu.-.i'i.
Ci OOK. i'.i * l,i ?' ? I*** rtiv. diah ."
?ii.'i,' KlU'henniald l* kepl
,, mlry be*l relerei.ee, i '.I Mr-. M xl.xi
(
t, ,;,,K md i.xt ximi -s si-:. ...Nii
\j ,.! Kt..- 11) J l,,._l,. II ii rel,
I -m ,-, und, i ?., ?. " ?? i ? *. i ou.ih
. n rir'-tl ? aod anxiou* to pbaMi *<|j,,' Ij
ur tiig'thtv; clty oi eountry. !72 Otl i
*i_
C. ., ,... *. i.i,-h glrl, competm!
- ?.,i*i?- altuatiuO. Cull f,,r two d l
w.rt Wthfl)t. rtufl K-,,1,.. i - b II
Ci, ii .;<. \ ouufl I?'?"?? II* i'i -',,t i" f" i ?
rncea; ir,.lt\ u.nl couatry; reonoml
,; i in. taaty cook i wlth or ?Ithoui
laundrj x*,-rk , apartu, nl .intrj Witb
Mi* lYLMi. 840 Otbave., above narket.
i 'iiuK "ind "ll"i sl.M \Iii. - lt x i , I ig
\. li-i, ii,,ii.in, and daughter; comp,<U*nl
i-ook ;in,l iiii.nd:..-... aetlx* roung '...,-.
..it , liuuiUe'-.nald; "iitir. work t-ir'ther:
iltj .iiitrj xv.r, Mra. XTUut. 34.1
, . l-t fll.ht.
Cii, iR In ;i prlvate fimlf. bj ,
? u woman; ?in furn:*b wferenci1*.
Mra. KF.LLV. J_Ao D
TiTiK UOl'KEWOltK. Ixixi.lil*.*
_ a.-.-Bj "-xinW ^,i"d lellaW* Ann-rl.-aa
g.rl*; ihainb.rxvork, wa*Ung. nnr- - t
Al tlie I'rV.iT! .-TAXI' HOHE IH'IUXI
188 li.li-ax.'., n,ar l"t!i?t
Cui'K. IH n Swed *h glrl l
?.,_ ., .- ,, lefereoce, Mr- MALM
ni.ui.s 'swi'.di-ii Bt'RRAi aaa ua*
ave., up-talra. het. 2Sth aad 20th ata^_
(' i ll, )i\ XVASll ,4ri(l I lt< 'X 11"
-? sn.sit4.il glrl; plain ,-o..k. waahar aml
Iroaei nnd da houae dutlea ; couali i i ?
ferred. Wlth L. i.r.xr. o\ 8*b_ave., i?t.
?-? ith umi j'nti -i .
CiniK..ii\ in l.iu'ii-h. protettant rnok;
ne it. , ,in|H"i.'iii and r,-i ibl
? i nnlrx iir,f'rr,"d. Mi- COIe
l.ll-.K. 122 Weal Wfl *t
ixav*' XMiltK - Hv woman wllling r,> ,1"
II .ii.. klnd of ?oik : tbe b U ? If rel
xt MeOOW \X ?_-.'. l.:,-t STth *t.
DtTB" WORK.?A woman ?t?he? . plare
i.x ih" aay i" eaok, m a,.v n,ru m i
u? ,. |.u ii ei 4 flaya In ti" wo. k : ? lll
Im- \vT-1 l reinia.niiid d. Addr.--* Mr*. RO>
I IA, '.1 Weat i.l.t-".. n-ar houae _
H.il *l Kl I I'l li IU ,i VOUOfl xrn.n.in
_. tlwronirli houaekeeper ,,, rtr . , -
, im, or li"'"1 ? I year*' .? *> ? it* r t, ??.. ??
Addre?? U. ^- M-. BBJ ????? -2d-at
Dornf.tic _iitniHion- CDanteu
Fctnaic-i.
-A.-A.
M-US. L. b-'.-_-.y
(f-rn.e.riy Ml i L- . an.ubell),
88 WtisT __D-S_.
KOKKl.iX A.VD DOMLSTIO
MALL A.NU l-'KMAl.E
...mi'i.oymext huiieau.
ALL REFEKK-i'Cl-H
-iiUClLV INVI'_STIOAT__D.
Servinta univkliicr ;-r*K.iren,enU wlll be
dl*,ml.ied trom 8BH. aud fcrfolt all clalni
Ira i.aid.
*.. B.-N'O BRABCH OFPICE.
8. WLM' ___MfT.
AUV i I'.l l-I'Mi'.Nis AMi St'HSC'BIP.
IH.N's pt H TBE XKVV-V.tl'.K TKII1.
i VI *V_\t. BK lll'< EIVED ATTHB II'
TOWN DFPK K. Ho. 1.24. llioadway, 2d
door north of '_hir.v-flr.i--t.; ind AOVElt
ilsl'.Ml'.M's ?t tha f.,ll,.wlii_ llram-h <>(?
II..-: 2.'.l ._.-._., _ u ear. -_d -t. ; 1A2
Oth-a ve.; 157 K...irtli-nvr., oorr.er K.ur
r.-i.tli.-t. ; 700 Tltlrd-aw., corn-r Korty.
-.-4?ii_i-i4t. : 1.02i. nilnl-ive.. uo(4r S -tr
tli-t-t : 1.708 Mrot-ave.; io-', \V'.*t Korty.
-?i-uiid-st. : 175 . ,.,iiinl..i*--iv<-. ; (JO Lllmit.
-t : :,_ Avenne A; !,__? TUrdave.; _C
VVi-n l-'oiirt'-cnth-.t. ; '.'."I7 We.t I'.'d-.t. : II.
ciiuirh.?i. : i.'.l Thlrd-ave ? l.;.__ Tblrd-avc.
Vt the HAlll.I'.M OFPtCSS, 180 Ea-I
Oii.'-liiiiidr.-d and-r.-entv-flfth-at. and 1TI3
\\--t Om'.hniidiiid and-tw, htr-flfth-at. up 10
_ p. m.. ut res-lar ofllc, ratea.
Iu Brooklyn, .it ii.i Court-ak.; r,0i Di*
Ralb-ave.; 1.3(10 Bedforl-ave., and No. I.
Broadway, ap to _ i>. m., at r-guiar olllce
raV-i.
H..i'-l-'.h'i r'l I ll or lim SEWOFtfi n a
nl,.. famlly by on Enallah l'r,>_-.rB'.t
wo i :u. . lal : ui I l ih mm ?'?!? r mi . _.
al,--: ltrar-4-laa* ., f-ri-nee. ? ..lllln ? nn.l
ui I (rinir, i.iwl ral. wa_e*. (.-iu at 111 1 i-?
ll.-l-t.
HA 'Sl .*'., iliK. I.v a nat. ,~>r_n 0_a__
I" (..-stant; cooi(, wa*h, Iton or r(*n
eral beueework; ?u oij.-. t.on to the emm
tri ; 2 }.-?-' ref.-rc-ii'.-i. Call a; _C
lil KC __'_., 119 Eaal l.tli-.t.. between 81
md 4l(i avea.
HOC.sEWoUB im itnuif 4,,ini.' ., ru
ean woman tu do eotliv work of k .a;
(ood [.'-.I,, rnoh and laundre-.; excellml
refereiu a; cltf nr lount.y. ;<->,". (iHi-iive.,
' ' floor.
II
il
HOI'SliWORB ii. _ ioiiii. ?>-.__,.?
ftrl, ?p>_kln_ rn.ll.ri; -ood cook.
-a.lter. ironer; * llina and ohfi<ni.c .-!',/
.r cojutry; r'f.ro.Kes. Call eirly 357 Ith
ave.. |,. i.%. u.'th tnd ?(*th .tn.
(il'.-l'.A inll* Bj in s i-i'.'un I'rotT
??-'-i.t woman; n.?ei tiri-ad aml biiuuil
i uk. r . av ell nl *?.i, - t ??( a. .-??! -ie.:
?iiuitiy pr,-f*r."l Pf.OVD'.- 1'lloTEVI'AN T
ii _IE bl UEAL", I'w otb :.*?-.
m sEvvoitk. ii* .i -ii- .i?_. i.i4,-it
roung woman ; la ? .....1 cook aud lan...
?ii -- i-xeellei referi-iei -: rlty or ??oiintry.
i ii ? 7,".i Ctb-eve., I, mi i'.'d-Ht.
HOl'SEWOUK. Hv ,i 4 ,..-? .s.4.-i|-i
i-'irl loi l". ii. i ii lioi:--?oi k lu a tuuillj
I * ? nr- i.i t'i..- , ..iiiit: v . ni
I. __>??. ir.- ? ?! , al for two daya, cIia?_.
LIXD.ll ll 7,1 Btliav-e,_
HDt'sr.VVoltK i. neat ii.rman aa eoo_
,-., ,k iiii.l laui (1 >??- ..' dn . i. nl ti..u- .
aork in -i 1.1. -.-:,,. ? , t i ,., , nunti * 24.
li '. ...-' -i.. I. ...... n _d and Jd uv?. ;
I.a?in-nt I--II.
HOl'SKWOBK . : ( ll VMBEBM *!H n d
vv ai i iii'..-- ity a ii-ut .-s-.di.n ani;
.ood r f r.:, ? - n.od i ,t ? .-- a. lll-.
CoLHr.lt, W'm VVi -i ::A-i.
H..I si \v, ,,-,. _Bj itronfl Am.-I.ai, .1-1:
.in in. il , nok ; plain lauiulr-?* CO._>
ln | ' I '.'.I With L. I.l.\r, 101 -li.
ive., i ? t "'n and .'"tli at-.
n
?> e-i .'.iikp; li. .in arBva (..rnan.
Vmerlean ..-i'i iceu-tomed to .-nriro
...' -n ml f in lly, I-....I cook, lauiidre-i,
ani wlllini ag **ait. oa B-bl. wiai Mra.
TVLl.lt. .ii'i .|ha4i... ..4 r i-.rK-t.
J'am i ith*-.- vviii.14* wtamm pome "ai
J ni 1 r r -, .o.,| r-fcr.-iic--. A Idr-m.
M r- __ Trlhune OBlea
K. S'DEK'i i rt IFS i i'.. -Br a Vorii, i j.-r"
i,-ii. .4..-. i.; 44.-. i iu ,--d; 2 jei4r*'
reierem.. Call at Mr-, ;U1. BTs 118
fn-t i."H,.-t . betwaen ;<d and Ith av??.
JVDV_" j-AID ftT */ i**nn<_ young
J aoaaa; 44.|;ini' ?<, tn, to l'.urn|ie , ity
? ,. . . Ba it ?
LA .'V'_"~MAI_).-"u/ "? yoiina girt
Ip'-akjin Eofllib, i-'ren-h; u.id.-r-Una*
cuttin., Utn.iK. i.a.rdr.-Milne; aceuiiomea
to ti_\,l. L?--t itf-r-?:,??*; .Ity 01 COUQ.
(ry C?!l or apply :i'.7 .'.r av
LADT'N M.viD S bbm aa
?n.ir.in.'l, rompt-*-_l lailj'- mald ;
, au i-.it ae I i'i b ?? ll i ret* noee, .*,!
d.(-? M I K ll I *'./*' IL'd-.-t
LM'M.r.Ls- i: -, s , t, h wona - ?
.-- . Un- dav. Ad*
W. C, ( ? f M. E.
II . .11 i 4\ 1 .' ,.?.
| .*rvi,iM.*s in- \,,.;',i7_s.,T<ii-h _>||(
ma -!-H4,n. i. . 4. lauBdreoi ln nr-..
?.a-- i.rnaf,' famll) . nnd- i-r..-, :- all k_dn
of "a-!.in- an.l Ir.n. >,, -t ,,f
i.'i. iu... a- to ?oi,ri.'t* houeity g|,j rapa>
.....'4 i ali oi app_
LM VUBEKS li'. j ii k'7 "r7.p.*'taiii_
. . j- ur---. I.-..- Jaundreas, i? i.n.
( . clty iif.r.'.,ci-. i
,4. Olli II..--M up. '
L4i\in;i-s 4 dr-t-elaia l-<indr<*a.
witli ? -? . .--..' tm lllllea md r-f
ereneta, wi*he* .- nt-' aiid f-imilv -.i-iiiri|
by Iha -?.k .-; i|..'.-n; ..p. n-alr drvlng.
. I |( II Ns. ,S 1 , VVl*t .('th-?t.
AUN.'lvESS?By a -4_7i7__ *..., ... .
flr-t..ia??: 2 T(*?r.' referenee; wlll ia.
-.-? alth . ii.n.L,- r - .ra , p.l*_t? or flne
l,..?r.',.m- I,.,-..-. ti.: at Mra. I'.llUK'b.
118 r.*.t r.'Ui-**.. near 4-t-ave.
? 4i -,I..M--V n ""? -j,? .it..."~7it?".
I 4 I I ?
eMj refaraaeea. J-. Weat r.._-*t.. Xmvtmrm
la
fllADAM." OAKKNKV. n.reau of Plae?.
.ri . it. .7 Wr-i 2U..A, far prlvali Bmb.
,ly eoienie**^* mild., rhaniln'rn.aldi. neim
i!.re_8-. "0IIK-I--*. r. ..*?. |auudr.?*ea,
I ouaeworkeri buti>-n; flmt-oia-i bureau;
J^l hv flrs'c a** fkrr.lllo*.
MAin and vi 4\'-ri'.i's-. A-v-rleaa
? woman, 27, r iln.-l would llk? a
I"'- t n I ti i | Mrlth l?.lv or ln .., i .
C 64, HIU ii .1 Fall.,
^,? ' ? i ?? - ?____? ej{7
Un- c_ar_< of Infint frvin i,.rti.
, .-!,.'( p f..r-. . ,\
J .s VV.-t .'.'.ll: -
-.-am.
\ L'lWE nl bl lMiV.RE.s_ lt
IV An.-rl'i.n. fj. 'ii. ae nm-o and i
-' -- -I ?;i nur- an in.
valld.. lai ot Bddn-M Mr- .VI'.LLMAX,
.*?. Mihibm ith-.t J. r-. i i Iy
^l ICSI-: a 4 . ,,,. pr . - I
llk. ii . - ., .. .? f..r -.- .. ^
?1 rood - < . . i- pi -? nt . i -
-
Ni'BJir. iu M i.si hy oovi bb aa -
lll i 4 .rn- ,.,-ru._ji i-irl *; .-iklu. Kne
il-l, t<> mrowlna bli :r. n Iu a _r?t,.'l_*? f,: .
lly . b-it .f i.*;i.i...,,w,- 4- _. Ii.i, Mtf, .'ap4
.. : - .-. .\- i ,ii
o lin .. ..'.: .-? ... . 'ot _.'.th and 2.t?> *r_.
^l' !_-*I l ? ?-? ? , Uern an I'rotMtant
pl ?.....l i lt* r.-l.T n i. wo .Id .i.a
4-. vi . B *. on -. :..?.() iitii
\ . K-tl lll ,.,.* i ll..i__ -Bj neai X.-rtil
?* '"I .n l'r._ -'ant ; _,)ud -rini.tr-ai,
i. "? n>" lleworkei j .- ara' referw ?? i ?
rrown . ni.,inl,; or aa naid: oe obioeikM to
reuotry, M HIIU'lv. ir.? Ea_t i_t_-u, ba
144,-1, 3d and u:, bvm
^l i:m; md M.wiM, n. i inorouiriiy
ne... Wi ll , dU a. .1 ? . : I'lfaiit
1 ? . I .
... al -?'- an< ? wntt 'M ri Ll K .. ?,
t'.Hwi*.' . ,i4. r K.-.l; '- ii.ai ki ..
?V I lisl HOl'HI M All. ot VV *l li;i ->
1 - II* 1 Bl (1. - iiJ ul
ttj '.'-,. .: ;?:.-.
Ul I IM']., AMI KI. *N
I Blll -? (I -r..?
... obtaln ." d at i- ? *n,.-ri. n.i
fi.iilli ?!i :,. M 4vi!i Ih- an.
p.. -11. i hi.'i ? -t . hrWtlin ri-ferenee.
lll SIOEN'CE, " ' ._
^> I AMaTI'.I SS v inl -4 ,.?? ;? , rnmliT or
r*? V41- !,,-- ikrr m -.i i ??ihi -idi ,,th. i
l L-li- >4,, ,. |t, ... , ,unlr* r- Ii ?? ? ? - *d?
'?' ? i . ? *-- ii. - l - >; * 1.44*.av..
'!
IK I .11 lll M
I |.|,,4|1 Ol.
1 ii -, '..I. -j,| 8ooi Berth or 8i?
A d 4. . 11 -
:l.--r.' mu I '.. -. , i.s k, ia, a
VT llll \ N . II OFI II
Al4.fi- , r. n ar 0fflr*8
? i- - nr t lBp.ni vla. 1
?J'.. Sthm* . - . ioi ..i .;(!?-.
I ?' (i'i, avi,, ro . i-.i. -t
17', ( ., iib ' ui . ? i i.i Weal ?',-_>??_,
i ?.*?... ? I ,i .- ,|. ?, ?? iiv,'.
... *S -T 1 Ith -' II, .1 .','..14.
I v. - i - -? ",.?? :ti and M'l. a*ea.
i.*>; iu i.ii-t.
I.___ .,: , ,.., l.-twi li "? th n?l 77U, st?.
l ;-.-;i :.i .i ? . I--I ? i ", ","> aad T.'.-ii .ta.
I (''.-?* .Id.14" . I, |l C'l l it,
1 7, * |.( . . - - -
7CI S(|- .4.. . ? "-?... ITT'' -T
5.\l .W :i4.' . u. i' lt-t .1 'l.--t
'..? vvenue v. b.'lwi._ > i md ith avea.
11', i t i."' warrea ?m ..._*.
b?-r, ? ?
I'.'. I.U.. n.-i . ii(-| ltri.nl -. lf.
IIAKLEM , M i. K.s
isd l-:i-t l..",tli.?t n. ar .(?. i...
?l.l VVi-l r_'"'i.-'. i.i 7lh iii .1 rttli avea.
IlKouKLV V DKPI. . s
H-. 17 Pai , ?". 1'" KaltH
a-..? . 1 : ,,.. I, -.!:.. ?: .?? 18 ll'"*/.
__r *.\ 11 |i |ty ai - -' '->'? ? iml 1 i*- i$e8
IV -?, i , j ... Inl-. If .'.'ll
i.allj ii- .... iii ii prlvaH nurilly: co.*! r.f
, ;. i?..., | .. -ali ;.',?; Iludww
-r . I ..... ii. _ ___ ___^_
WAXTI !> ,; ? ui fl. ?? - '-.
? ..,, , -.tl,. r In n -ii-.ill f-mlly ot
(oi i iiii ...-I, . : , ?i-ni' -"?id n-l.-iou.B.
r. ||. || -\ ', Tr I'ui- odbe_
W' VKlifXil tt. . -'? *">
>?!.., | ii mlnii ... rl. ? d >?' ar
tik" hon-e i * i.n '!./ i. Bia I' 118 Baai
.",i-t -t. - ______________
4-|| | ',.. -."..ll n - ? ... i
? i?L iil'. Iiaii- .I ultl'-e l.'ilillie
:.- n :...... ir..tii-t.. ut
V
WAl'I'lii - '- ',,"' ? '-', ?
i,,... dii ? it)ti il'.v i- **"ii i* b !? -l ;
i ,.,... | ii, . f illll I ,nd llin - i- .
,, ?,( , ,,ii pet,".. md ? ? By. ?r-' r f.
,.,,n ,? from I --( ? ii pl ?.- -Mr-. i uLI.tl'l*,
!.'_' ** ??: '.;V.-?t _^_
W.M,IIL? .' -- 4. iltn ?? in
: 4 a.- fan.i!-. ?- lll :??? ... ti.un
t v ln -: P. '? ? 44 i_.-_ .flS u, t ' .ii .
l..-t ;il-t-t. nr-; I'.."._
W-ITIU-SS, ll* nn i i .li-n l'r.._ ?t i*t;
,.,.', r? th. ?? mtry . for ** iirin
or i*!(h ? i ? d 1.1 - i,|.
iu,-.--:-( u ii nllv. wm, Mra. TYi.Lii,
;ii,p. ntii u4,'. ni_
WAI llll.-s-llv- a (..-rin-n ProteataiilT
i.r-i- :._?*. uakiMi all lalnd- . flr._
. lai* Nferenee; a*n?r -itii i-ha.nb-r-ork.
Call it Mn. Illlli _.'S, lly l_ut 12th tt.
(.'iw.-.-n Md ani 4th BMB.
Y" tyv'sii i;i;si-K. table i'iu:nch oiitt
(.iiiii- iiiait- lo iu Iml ,>u.- ... tw.. ,l,i,tr.ii
?,,- ,,4,-r tio'r 4 __-? nlrt : t'ood n.f.ir>.i<.-_.
A.i.r_v4 Mra. .M.rrnil-.. 103 _uli*_a-_.

xml | txt