OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, March 12, 1892, Image 10

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1892-03-12/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

READING IN TIIE LEAD.
mom: activity in stocks.
UTE IIABXET CL03ES ACTIVE AND AP
1 AKK.VILY -TRONG.
6ALKK AT THB BTOCB FJtl IIANOE-MABCB 11.
BOJTDI AXB BAXK BXOVXB.
mw*n M El Raatl | Mil <* Hl I'.ii.l : iirernn Jmn 1-^ (
llank .'f', ?niiin.ri,. ?,aOu......lW?l Ore?,.r. M?,rt I 1*
15 I4B MeSaBBMaxTM V?ni.ic..,
FaarUi Nat Bauh I Ial FBIi KWI '
??-, i9,i ' s.ui,!.. ... -'. an
1>un "sritlmenl Ba KOMi. -" -i j 1""" l:,'-\
-on, - 70 :!.?*? '..mi FUla 4 Weat Ial
? ,?,;..-,.,iin'iM ' oihi.k.'iik..-I"..' ?:?'"""
1- .<?? I'''-* -v Sf00? " 4
l5??i H2V, i.;.iM.,i ..-.i'a Bi. I. <B luu ' -
?V. - ' . '?'?" M '? .'"' -1:,i
' ';?,,,. , ,. m '.ui. 51S B.i.# w.ai I'.mil
,-,i,.. . 0] ', M.iriir ,t K??ex
Atlcu'll A Pacmc . ' '<?li "''I ., l
I , l.OOtl .13.Hi
?..,.,,.,, I2i4 | Naali C*81 ..
a.' . j-7;.
N \ i .-iiirai
txi :>?
:;,iimi .103Hi
Kl UirKfl Vi
\. ? _-.i ( <?
2.0041. 12
Baiiiini.r.'A-' >tii.? "?-.
? ---, iji-j:,
.1.(1.111 .."->
tl.. - A
i.i Tmai .',a
]0 'Hm ll ''a
B.oon..-.-i'.
III IHIII I. i,
15.0011 _ i 1 a
?_',i,.., . . .,:;?,
|l. IMHI .
_".."I ' '
1.0041.10|'.
4 n'.ii . i04'a
. v ln
V i ou*4*
?.,,,.'1. 7-*-.
.IH'II
CI :< Bui a uiiiucy
17.
.10"
N 1 uul ,t VV n
IM
2.000 .111 '
i ..ii ...
;; :. ... ....10.1.
:,v i.,,ii >.i
T.-riii Trn?l . -
I3.00O '.?:'?
- imi.i .'.'4
I ."-?. "!''
.-, noi,.!'.'-;.
10000.,
1 I.I"
n.i. -., r ? i 2.000.. .im\ Rb.ir.i. Houllil. 5a
'.., ' HB l Norfoik ,v Weateru 7.01k' -?''',
(??,', Bm.n ?h**hvai i"',/-' h",,,v;;:,",,,'.vv^?.",
I ,?K, ' ...128 , Mgrrli'.V VV.,.', luv E4.000
,,,,i.,. . . !ii|i'? Xorlli.rii lvi
( 1 irac* Eii?
1.1
:.i in.!, ioa
I I I. A- lllll COI 1 ' -t
211
\.: t :-t
|S. *1Hi
C ) .. l: ' * I'iit
'
;..'U"
tl i II' rt V .X Tm
V.OHO ...... Si-,|
, i DO
4.04". '.'? i
4cr.ii!...r....,?'?'.? N W ExteaaloB 4*
1.4)041. ... 9" 4
, ,|, .. ^.Mltll 1-t
.'. BO ? . 110
Obloe-MUhU m 4i
2.000 .... Mi I -.'..
Iiiiaai -u.,! MiOO....
I, i Mnr.fr Mar i, ?: Ore?OB Inm Con
oi < hl, iu-.. Ial
I ri A I;;i.<4iiini1..
Ili.i'ii".. rW??a
Duliithit Manl lr.
.!,,',' 10 ,
Fi-nt a- Pen Man,
:i.ihh..luo
fcram k . lii-l i'
.. i'i.ii .102<|
.1 imii, . .-.ii.--,
ji -? .ii. ron
?J.I'IMI . _lt'.'-J
7 ' ,
Ial
ui i-.,ih. 10.1)00.aa
14.0011. 1177, 8.000 ...x-v
maio .117'., Ri I * Ir.'ii M.11111
5.000..117', iBI
12.000. . 117"v l.lkM).101?*
Ial Bm
lvooo. ... 117-. iir..onn.MhHi
5.1,4X1 11? Arkanaaa B'ch lar
L'd K.-. 2.000.10ti
5.m*i .114 si l..t- Bontbw i,
(??d5? Ial
il IH..I 7'' I 1 liiil).MBj
LO""."9H\ gooo."I7*
12.000 ... 71 ^
3d in.
in.. ::.!'?
ln imi). MIHi
21 ,i"i. 84
BIP M <v M lai
Montuna < 'enll 5a
17..M.0 102
-,i.i,|.,ii!i.v VV 1*1
.1 IH.il ... 71
Kl.lMki .. ...74
1 imhi . 74?s
(tfioloVal ,v N I l
:. imw.. -H
v, ,-,;. | HA I lll
1,'lMHl ... 70S
1.000.70'4
Peo i.M.v i.i
! K.OOO.
1'ro* Baetein
Ial
J.04I4I
liiconie
. . i M .i i .
15.0011.
."I
-1c
i nin
v? |.f Ari7 !-t
"i'm..104
; laOfl . l"i h
Hou.ATei Phila * Beanlng
? ??., .,x I-' Pn ' i.c
10.000. 74?|
4'<.niin. 7 ,
l.l.lMlO.7.' v
I ..in . . pa
ii V 4a
H Oon .... Ol'.
It i a ii' Northn
li
I 'UllHllS
20 '''Hl_
10.000....
.110
. 112
.109
Tn.-i ):? ? ? i'"
Mninpe.1
1B.OU0 77 ,
lowa< > mral lai
.,*
3.01.11.'..!,
".HIM,.P5
Kaii.iia A- M
1 in.... 74
Ran 1... 1*1 c. n
3.0.HI . . 1 i 1 '?
Reoknk 4 I) M Ial
3.000. 100
laVleileO I. Co
St I...1I1- l4t
1 000.*1
Lih l:. ?.'.,. ,.: N i
i-i
4 Ihhi.lOL'ij
I^blibA W R M .
I.i,,,,... 101 x
t>i nti a \l n con
Tinii On Ir A R 'it
RirillfnaTll'ln Im U
J. '? '?
-, i'.i.. . '?' : kj
;. ii, im ... '.'.:-,
I, mi I >1 v >'.
.-. .mi' .. I'l
io.ooo b:i '? '?
T, x.ik s Pieifli
2<l Iii,,.-..,.
22 000 .il.t'i
i II 0041 ... i'\
imi.. .. . . :<??'-?
Tol v \a i. T l?t
1.1.4HI. ... 110
T..; Pi ...v Wn i
5.000.7i7.
('????a i l.iHH'.7-H,
lK.Oia..Wa ? Tol* "i .ii lai
|70.. BT :. oon.105
jll i., ii i'.7 '? I'lnnn I.'.rv lat
:lii 1'ref lor 1 ,0011 . I !3'4
.-..;?. , \ n pae ? al Tr 1 Ha
, oon .. ."''i
62 i"1".".''Hi
12. OdU.7.'.'a
2d Pref lnc
21 000 64*1
,..tiliii 041
1. .. HOI*
.j- ..ni).BO ?
1,. .'"'.'
24I.04MI.'.'?
: ll
: io
8.0110...
Lci.i lalaim
,. M l?
II . -.. .''il-.
Umi- i.v 4 -' i
? ?< n la' 3*
III IHHI. -'.':.
S.IBMI H'AS
i ? ..! (.oi.i ;<
7.IHH.. NO
MenphB Charba
.-. i.i ni.luu
Blil 1. * A Wi al
Extea m
I.ichi.04 x,
tlil tt- !-' Paul Ial
'.'I:.. | .1, ,' \\ li ..
a.ni'ii.toi >
?1 OOll.1U7',
Bouth Mii'i, In.
b.i.ia).iii'.
10.000.50
YIMNI.57
?J.-..(HMI.;..57>|
29.000. ''7',
-.(I.IMH,..'.- ..
..-. ."in ... . f.*'i
:.i ...... ."-'?
,45.000. .'"".
i ? - ?.
I75.ia.4i. ?''.
Iii.iiih'.Wa
Pel lnc
H0.O00.ll'-'a
l.UIHI.-.',)Hi
211.000. -i"
311.
?_'|..,?ii
35 ih,,). i'.'''1
;.i-. .r.'H
Id.IHHI.io\
-i.'.K iP?a
l--.iH.il.1!'',
232,000 . 20
I'li.ii, * Raadlng
i. M i?
5.000.i.'.',
i.i.'.IH'. ""i
l?.lna,. H4i v.
i!-.0?M>.Mi'a
;i.l c.ip
5.000 .50
lo.udu.r,,i
r, (Kni. oi
1 IMHI
?i ,ni . . "Va
ll ;. !i l-.-l.lHc H K
:: inm .1'"','h
I 1. Pa. OuW '
. . i ni Notei
?_?;; ii.,'i ... ''i.'-:
II l'ar lien dt (*
ia:
i'l""! .70^
g (.un. 7i;.-i
Wbumb H KM
'.-. ih n... .. 104?i
!0 i""1 .l"l v,
VV.,'.-,-'. 14 H -.'i.
nuu
l.iHiii.
: iioo.
anv,
-in..
We.; BboreOBarBB
-.'ll UIMI.',('('.
lll u'lilrr.??'
.-.i'l.. 103
:. CMHi. H'.i'a
n.oon. ioa ?
We-r N -\ A i'enn
IM
10.00m.101
n.oeo."!.aaa*
W rM 1 ii c.l Tr .-v*
13.000.11VJ>*
WMeoalB on co
in.
1 Irflu.8rt
THK GEXEBAl IISZ.
- AC11AI. 8ALEK "j CLIHINO.
upi'ii. HlgB. Laiw. Final. llid. AakM *olU.
14.74.
i birSIl M?<). .- ;-'- -t-i '?--, 4" .- 41 i 1.300
CSIFB 4>uvre: 117 l.? .
tl ( * >'i. '?? .- il'l '?'??* '?''?? 'I'l '-'
OCCaMEpri... .? ?- '?'?'?. '.'*-i , 1"j
I krTia Pltt* . .. 160
CilVA-I... :!'.
II v prel . .? ?? ? ' ? < 7<i'.j
DeiLaxW. ,ul .. ? Itfl :?..,'? ../-'- ]??'.?-,
liAilr.i.ial. ... .1. - )?.'?? .)'?'- 140?* ..i",
liaLaVKli. .-', 1", i-"1! le*4 '" i- '
lien at Ki) nr.:; ,'..., .'.?. 53'a ????'? ?? -'- MS
E'lrm. V'aAc i.j. '?-. ''1 ?''' ' 'a ' "a
E'luiii 1*1 BMI. *" .'" ;
BTann 2,1 prel.. 17?a 177* 17fji 17'. ,. a 11 I
BL4B4. W,
Et?i 11. ,'.':. )-.'' 1211 1.".' I2?'? 12?Hi
BaxFMai. - ? 2il -'. -'-; -.'.. 2"
',0
B!VBHa%M.... si, 227 821 i2 ,* 2i: z.-.u
M\*Nurtu. 17 11
ktOa?.1 gOVj 207* VO'a -" - '.''i t V0",
Tn IM' IT ...
i\,ii. i 4 <''....
( . . , .v I Uo ....
c i oal "i M'.i .
??:. rylan : Coal..
liuironCo ..
Bewi > iiioai .
penna ilual.
'i rniii'<bl.
TriiB ' .*i Dr...
II.-Idkr ...
Iil ' 11 10.
v il kailvei
yni. katlpr.
li., Ii.i.l i, :i. .
l/.Vl 1 I'l! .
N/li .>r.i.,??. .
.\ ( ..Ml.iire nr .
j .N.it l.ll.-.' ' ,.
V-ii SI .
n i
.. M il
ir,Hi 1SH, '?''
37 H, B'jJ 37'?
ib agt,
ui if
. -a
.171* ;'.
1? 10
:<7 v. M
20
27*j
- |0 13
46'4 ?J
'..7
1 .
lilkj 4
4
20 Hl '-"
17a 17
4i ? 15.3^1
101
*h
7.01,.
2 7'il)
lon
200
12
17U
lon. ii,.-,-., in-.-, in'.-. lof"! >":L
32 32 32 82 ?;?/ /
l.i'v 4'i''. ?8?l *?'"?_?;, ?
102 li,.' 102 103 |1"1H- ^
.., i-. j-:. iw? r."|
('.,...ninr . ? ? . ? ? ? ? ? ; - /, , .;':' -,?.,;'
Huaal lili IMHi "' - ?4 . ???* ?'?'?-? ? < ' ;
KatUailnew.. :??! s. x-'a ??? ? ??-? 'Jr, t.,. 4-,i
.i doprel . -2 -?-' B2 H2 ^.'t *-H' ???'
i..:,-..n i nial .. '.?'<'- '-'7 'h .'?
IMI.,1 Ki -1 . -'l Sl 21
TSIIAKCpU.. ??I>''\ Ul'l "0
Fhtaalx .I 44 l 44 i ?
' ToUlail.mtor Ihe.luy
MlVt-r . .'llr.
Ex-divhh ii I.
...... ?_?? | 23 I l<a?
;:|ij ..'I 32 '-'""
4.-. IS " " '
. '. .! .1 i
?.,.
'Hl
rnAlBt ar THB CTB84UU>4TID fTOCl AXD Ei:
XBOLIVB BXCBAXOB.
tTOCBS._m
.i,... tfiga. uw. ?'<"? i,b,'^,
,.,,. eat, Ing. ?"<i
.\ID.''S.
I ?
in.. Sl.IE.ir llel l.fJ
-,i r,,|. v > i
1'nfl ll 4 P
,. ,- (
i ? , ,i- ll .i -
i -i, i,,,- ' ,
, .ii .ii "II
.1-'
lurl v Q] ? '" ?'
Mo Paet4i
M..i lle -. Ohlo
\atli -mi i ' rda, i
Xotl \n ?-. .
\at Ir-i'.l t'o
\ v i entral
N V I, I' V W
n v 1. I v vv prel :??'
\ \ \ Ni w.Eng. . ?>?',
Noi I',- prel Wl**
S V " \ w
I'li.l V i'.'.i'l ... ?'?'?'a
Rleh v W pi
R \ w Pi prel.
i-i 1. Sotlthw i.r.f
T, nn - XI...
Texaa Paeiflc
Tninii Paeitlc
I r ,-?;. V '.
\\ ? -?? || I Iii .11
UI,.' I V I. li
lotal -liii
VOSDS.
Al I I'-' lnc. .
ni- I " ?'>- ...
1 r . 2d ron .
I, -, i .i i :-.
I..,. i-di '?.<- i-t
M K 1 i 4a
M K \ T 2d
\ ' ? V
pltt* v w 1-:
P \ li l-t irf Ui'
p v K 2d pf li"
p ?. ti ad pi lnc
r v i; 3d i'f ni'
P \ K :. :il
Hio .. W t
R V W PI '?
SI I. v 1 M 1*1
?4a\ -." vv 1*1
.->t l. Soulha SM . 81
Tex Pa. -'! -:'<
U p vv 0*
. 12'? I2?l
10 '? 1..4H
107a, 1"7 'a
Bl
-
:. 1 ?',
7-.''
BB
7 1'.
1 11 ,
12?| 12". 410.000
101?. uml i.oon
107a* io7?4 '-:'"'"
81
140**
?"' 1 1
;o*j
88
7 '? 'a
aa ,
08 "l
1 "I '1
7 I
31
S3?*
81
- ?
? ,.| .,
3 i" 0
1.u
, 000
il". I'.HI
?JO I'l 11
5.n
ilil'a
M\ i
... 1 ? ;
U1XIXG rrocss.
! '
2 :o
1 .M
!'r'iii-ii 1 -K
Iti -1 \ llelehil
1 .-, i?i v V
lloni Silver
ll
2 -' '
I .: '
1.2.1
a
i-i
12
.ii
2 ?'
1 .i.i
i .
8 ...
J.'.a".
Vell ? Juj kej L15 L15_'-10
. -ai. -.
1 ?>
ln .
i 11
I ?
10 ,
,. .1
1 L081N11 I'iiii I 8 "i BOSTON 8T(h Kh
i. ? .1. Ma ', ? i, :-?'.
v. -?. rday.To-4lay. Fi -?? rday To day.
^? v Ton . il' '' ?'??-' k Mmil .
\ \ibani 200 'J?-';? ' a ,v ll- !.. . 2H6
!. ., ^ M? ?,' liiT': 1' ? '. ?? }2'l J2**
( hl ? B ? ??-' I ' ? 107 Kearaara. . 1.'. 13
I ,.?. :;, ll ll il- l28Hl Eil "?-'? . -?' - ?
...... ,,m s> -?', KanU l?- 1 i.|, :. . *
i . ni -. i' M i,fl. .? ' 70 ? ?'"' a '"*' ?' "
Kl nl \ P M -..'j Boalon I. ' o 0>* 0
Ma-.-i.nl . 17 10 r-?.'i l,;-c.. I. ' "
M,-\ > ??:It "i.n,. 101* '-.''? VV-.,1 ljii I, ,... 10 !?**
N- Y \ N I. 40% 4''v l'"ll lv -pl...ii". ?J"'-' 2('
? 1 ,1 , i.l.i.v 17'."a 17*j ILaxanaM M s IB l*%
Kutlaud 10m .....4 i yater Power ;\ ?J
l> . ., ,,.-, ,iu |( aitennlal Min II . II -.?
Wl* . -nt " u . l-i I8<a N E Tfl * 'I" ?'?' ?j
AJtouei M .'!??,. I-. 1-. 11 IM v ll. .ti'..j, l.'S },j
AtUntlc . 10_ 10_'iro-n-Houa E < o 58**_Vb
"cE'jblMl I'HH !??> ll?^.\^, KKA.Vi IVo hI"i'K.-.
srnri Fraaclaeo, Mari i n IBH
V'-b- r lav I
\;t? . ?'! BO Nurajo
Bulwv .. ... 40 40 "|.lil: .
j; t v Oli ii r 2 ii. 2.03 1 ' ??!
|JO ll" I I>-Ir.''l.
...1.0
, 11 Ial 1 V*
V?ai. rday. I,. .;,.
0:. Od
. 2 7-.
1 05 ?>..
14.'. I 30
1 ,? - .. i? .N.. aM I.n) 1 ??
4.15 li, 011 1 naol . I .". 1 !?
. town r .li l. M "' ' '?''' ,-'? , ?:
. , . 2.20 V ? .11 I i-T' 1.....1.10 1.1.
, . , 1 .-, 1 omnionm illh 1"
lh,;, j N" ? l 00 1 -" N. .a 11 '.' M .28 2 ?
M.'vlean . . I -" 1 "? N rth li' ie lab
- ' 1.' ? I--- ? .2"_J5
CfaO&lKG P1UI I> OF PHIEAUEI.PHIA feTOCKS.
~ BIU. Aak!~ BM A-l
1.1..', V.il.v . ?-,'.', ..'. I" v RQ U M r*.;H.
x ? ., -, .?,:. P 1 ll I-! [f 5* 70
,', :,, p v lt 2d l.( .;,. .m ?
I- .. , '. 1., I ? . ?'..? ; i.:-.' P V ll 111 pf ?
WilAT WAS DONK IN STOCKS.
Friday, Mareh ll-p. aa
Aii"i St l'iiul Imi heen " prfgwl" at '?'?. Bperuloe
Hv,- nttention waa nr.,-n."l ttvtfaxy t-. the -mt!.! .
,,?,. .,;| etocko. Th* ti aeactloaa m Readiag
alone were aboul ,m''-)ialf of a greatiy Incitooeil
ii'i-i-.i--. iiii'l in i-i'-i tl.e.v arere l.ir bryoBd tha
lotal traaaactloaa ln all atoeka ytBtet Jay, Tba
apparrni occaaion foi th? aew iBteraal in the
l j-,. ? KcadJ ;. .''-nl araa Qm paaaage bj 11u- New
Jenry l.? irislature ol an acl lefaliiiag the eombtngr
iidii. At tbe olooe "f btioiraraa 11 waa aot kaowa
whetber the bill had been aigncil ay iln- Qorernor,
but aa tbe coal abarea elooed witboui importanl
i,.,,.:? l..],, ii ni.iv i.i- luferred tbal lnn action oraa
.-..ni. |{?ading >'...-!. ended oal) l-i per '-.'i.t
i?.;,,u ita liight-al poiat, bul iir- Hnal ajain waa
l per i-ciii. New-Jerarj i enti-:il w...- -ull more
confldenl by an aflvaiKje ol ovei 5 per oeat, but
Uie ivvi. Delawarea, wbtcb aro oaturally lt-r>- later
,-.|.,| ni iik- legbdatioB, ivere Butiafted wlth lioal
uaiuii "i -' i "'.-' ?''-"? I"'1 '??ii' Thal tbe Keadiiig
rtuilroaal ia ?? t'eniisjlvaiua cor|Mi-.iti .,i nnil
;<? t t, tht" InwB nl Miat Nlate waa ?.! hitl.- eonne
queno", I-1. mec the action el the Scw-Jeraej
l.n.is] ii'in- ni.i'. eaahle the companj t<. whip tin
il,-"il arouuil lhe atump. li uiuat (?? admitti'd
iliut tlu- rxpcnei'a, which may have been incurrcd
in gpeuring legal aanotlon "f tbe deal, are not a
Hrat charge on tbe earnlaga "i the Ife-idiog hail
road, like tiie guaraBteen given t.. lemci] linex
imi indivlduul operatora Tbe eoat, it tbere
ehtruld he aay, would properly be ehargeable t,.
the oommlaalon aooouni in tbe eoaduei of tbe
yri'Ht deal.
iint-1'li- tiie ooal atoeka the niarkrt pteaeated ao
remarkable fOBtaree A furtber advaaee <.f : i l
[mm cenl in Sugar Relining provoked aaimation
uul atrength in i/tbei induMrlal atoeka, and in
the ln-i bour Rlchiuond Terroinal advanced aharply
i.iii.i im ulirupl aad caaer demand. LooJaviUa
uml N hiiville recovered lhe leaa it auffered yeater?
day, aad Ijike Sbore waa exr?M>t?una)ly atruntr,
e\,.i, u it waa noi a<-Ux'e. Tnere were r.uii,ll
dealinga in Sflaaourl Pncifle, with tbe evident
mtrnti.iii of aroidlng tbe mhxtake ol ut't.-i uei/lc.-i.
Tbe withliolding ??! n Hnanelal atatemenl hy fhe
director* ot the St. Faiul waa an inci<b*nl whleh
oraa raeily forgotlen, aad it wne bardly renaem
i*'t,(l tiuif the (llrectow bad not alaxolutely prom
ira-d t.. reaame tbe pBymem nt dividrrHta al 'ilu
nexl lialf-yearly meetlBg. Tbe tirnt prire ui Hl
Paul oraa the loweat, but tbe npeniag Ichh wis
full.v recovered al tbe cloae. The oiln-r Urangri
eharea were Hnn, in via-u ol the Oovernment n
pnrt of ..'rciil pl-i.'liif-th which lenniin t.i la- iiii.v.hI.
The tit:;:l advancea, except i" the coal atoeka, were
not large, bowever, aaa, althoaajb tbe cloning m m
-.troiiir. tne troding araa profeerdoBal and local.
THE DAY IN THE BOND MARKET.
Tlier,- orere agjaln ao traaaaetiaBa iu Govera
qient bOBdO, bul IBC iiiarUet w.im lirin Bl tliesi'
qaortationa:
* nm
4M
D S.IH'-.IMU ???Oli
Unued ni " per
rent r^liat.'i'-d 100 ...
V.h l? I'4i7,"i'i 117 11
lild
U s i 'ir.r.s IH'hi. in
r.s., ur.fla !.?:j7. 118H1
l k eor.4* IBOB...U11
ur.0*.188B. II0
r s i> i.4i; ri'd .110 iuih u:-t ? oi a-iir. ih2i 110 11.',
I .-. cui 1.- lt?H 10!) '
'J'lie loieini'r*. 111 State laauea waa liniiti-'l to :w
aiiiull ^;ilc ol Teraaranee Brttlement 3a al 7... <>f
city imnk atooka AtBeriean Excbangr aold SO
;ii 158, I'liinuii-ne (26) ni ls", :iml FoBTtfa N?
tiunal 125) ni l '<:, 1 1
'Hie generaJ bond niarkel waa nore oetive, aad
tbe Bovemeat of jirii-,*. eotweqaeataaf, waa ui>
ward. rhe Beadinv iMiiea were the BtvoolaeBl
ii'Hiiue ol the triirinii.'. The iBCoaoea arere in ile
1111,111. iunl tlrriH gained .1-4 per eeaB nt ?.'. 1-8,
si't'omlH -.' ?-?> at ?;?'? 1-'.' and tbml> 2 1-2 |>er eeat
at .",?> ',-*?, antl t.)i4Me* were not tbe Ugbcot Blicea
for tho iliw.. Tiie defcrred inc.tue*., wblaa 0F4
not entitleil u> miereni imtil divUendB ol ?; |*r
nent. have lufni paid OB tl.e mim-|<, qpncaml to be
in at'live (leniaijrf, and after tounhing 20 1-2, clowl
with aa aUvauoe af * aer ceat at 19 3-4. Ib the
laat iionr RicbtBOBd TenBinal baada rooe 1 M -
pei ?.i.-i-i'-r i.i. app rcntl) "-?'"< i$m*?
rteieirr.ee i- inade l.n fnll reporl ol boBd mlea.
Monej "ii call rematnol in abundant Btipply at
l i-m. per eent. Tbe :.i--'''<,>' Porl ol tbe buai.
aeaa woa dooe al the bigber. whieh waa aloa U*
ThoV.nir.ug \\<m^ atatemnii waa aa .oUowo:
Fm-'h" .- $1 Iii ?.""."'?!': balaBCeii, 80,501,440
' Tlaj Mib Preaaiirt fo-dsij * - dehtoi to the
< laariag ' ? -i ??? ' ??!? '"'"''I'T," ?i.'*
vii.-Tri-ivn. Iiir ibc week emled Ut-niglil laeluUM
,,,,? i,t- ,,| Si -.'i- '.'?- I i i |ii;.'..''ilte"! Bl'f
03p,f??. Itiiviiui tbe wneral BalaBee 8I44.BB.V
511 Bgainai si i:i.?40,I03 on Mareh I. ahow
ing an npparenl gsiin of 81.0.VV4fi". Bui deln-i
ing from tbe paymenta 83.u5S.onn an<rfrom tbe
r..ipt* %" iio.ooo for Itema wbleh afitrt onlj
iu accountB whb Uie gi?neraJ Treaaiiry, ita galn aa
afTeeting the banka i? 81.207.404.
?|?.,' iv'n opcr tli na Incliidcd : Rcreioto, 82.;
542 737*: povmentM, s".;?,?'..:. .-i : witb h Inneea ol
Bl ?5 l.'iff ?il.:: coin aad 8l0,?*35,0tifl curreney.
' The Treaatirv hought 170..unrea nl silver
hulllun al pricea rangins from 00.40 to OO-i"
,.,.?,s an ouncc Thr ,iffcrin?a amonnted to , i i.
imio iiuncea, bm prleea ol Uiosr which were re
lerteil were noi mnde mihlle.
Tiie rnltcd St.itcK Tren-tiry nt W ujhington re
! t .-.i:iv 8283,0' i S ttional bank notea ror
leiii'FiiM'Hi . . ,
?| ;,, enatonu :.-?? Ipti were 8526,1 .'-',. the IB
i,..'i,:il revcniu- rereipte 83 ri ?'' '. bbiI ' * mtaeel
Inl ? ?na r".--'ii'- *?"??'. I''''
Ttvdav'a VVaal In ton Tr-na iry atate i enl n e -
on liiind and .!,-|,..-ii- in buih rompares witli tbe
flcurea of thr I ?-' previoua Htatemenl bb rollowa:
; ireh ll '?
Nel Jllvei on h il. li 3 ????'?'> 7 14.028.541 10c. M '.???>"
*,'< i i *,-i odert
..ii hand .
A' lllal . .,-.11 .11 Bm
i ntai i raalM
i.i.j, u'ltstand u
113,0.11
OVCI OUtStlllld Ul* _ ? ?_- , .-r," U-\
certlBra: - .. 1143 120.001 144.824 470 ? ' *",'?;:
Bet allver on UM 12.717 734 12.702.234 Inc^_I4..,m
N.-i ,?,i, bai .aivi.ii; ria 11>a pbo.ioi tne. asu :?->'?
i'ba lureigu exoBBiujea were inuet aad leature
. Iom li.ei,? waa no ottBuge iu mtea, wiuch at lUe,
1 ctuee were oa loiiowa uu aoiual baouteaa: uanu
lerj hiiia. 84 ?5 1-satM Ba 8-4 aad 444 87 1-2 lor
I i?i,g ami aliart atexliBg reapeotively; irencii
iraitoa, ftla 1-BB5148-4 aud o-iai-4. reicu
uiaiKs, '..- i aabi . - ti.'l '???? '--?
iu Laundun bniiMi coueola declloea 1-* "?
05 13-16 lor Bumej ..nn '???? ? - ?". tbe iiL-cuui
Tbe Bauh ot bagload gataetl tao.OoO buliiou
,,ii balaure. <" tlw upon aterhel mooej waa aearei
,i l .,-4 |h-i c-ent l". diacouiita BBd l l-2al J-4 pei
ueni for dailj balancwi Har allvei wae u auaur
'luwer al n'.-i'-d- bb ouace, ABieritaui railwai
-i,.,ri- deelined ubiU aear tbe cloae, ?yueB tuere
aaa a partial rec.rj ol Ihe earlj Imbk-o. At
i;m>i..i.,n:i ,??, ,,,,.? "?.-:."! lower. bul raiBed
towarda ;:,-? cluae tu 06.? . i. -' .
Morion, IMiea A I ... und ?ermilje tk I o. oller
al ?,,, an.i accrucd iBtcrem a portioii ol tbe i icvc
laiid, I inc-iii.-ait, i im-.. " aiiu Sl. laoula l...i.wii>
laiBiauij i. uiciiiiuui, Waba .. and Mwt^B lh
mm.... UB.I iii-l'ii '-?' ? I"'' '?'"' .',""' ,l"* ? ' ' ?
pruitipal uud ui trical puyable ui gobl uoin. lueo.
,?, . icveluad, ? inciaDuti, i bicatfo and at. i. ..
Kaiiwai Lumpaii) .I Beeuicd bj a Bra
iLr.i-ii.c ni uai liue. i."' *? nibea
n, ituigth, irom Kuabviue, bui., U) Bentaii
I lnrImi Mioh lonucrlj kbowb u4 the t.uiciunati,
Wul.aeb i.ii'i NucnijaHn tbu road. 1 haj are B*oeil
ai the rate ul ui. w*uttim i^r ruiie and cuver
mi pnnri'iu.-. lormerlj owned "> lhe MiiPiaaati,
VVairaait uial Micliman KaUroad Lorapanj now
,,,? ? ,i,.,i bj ti.f i levehiBU, ' .n-ii.il..;.. ' nicatfii
,.,i.i">t. l.u .i- Hailrou I < .mpanj aa a oiviei
lUl ,,.'.11 line i ?'? in-' ???..'..I-- ror the m.\ nioatlia
ending Uecenitici 31 uu aaid line "ven -
arli-isn jb i unaidei iblj iu eaoew ol tbe im.-i'-i
.?I..,,.,-, bir the aauie pciioil, orhile Uie '
I ,?.., i ii,, n.iii.u. ' bi v and m !?? IM l.-uii""
I umiNtny '?" *?">"' ?"'"^ !"'" carnc "L ',:"
diviueBiia on ovcr .<??-..,.I ??'e" At Ute
.,,,,,. ,,, ui ? . ? ,;-'ls *"' ?'?"?? ' -: ""' 4 ' "
J^., eent, 1 Ue bankcra reacrve the ngbl I
vain ? ,-? ? . i .- :i .ii"'.
j, ( \. p,art, i; ? *eil >'-", Vi.uiiT Manton;
Umn I. Lauib aud SewBwa I..', commitiC4?,
rive iiuiice m i ?) ma ' ril ul tbe liret m rt*i .??
l???lg ,,i i ,. i .ii.in,,....i Soutlicrn 1... Iwaj I um
|mvui? i-.'ii .l''i".-n?-l aitb 'I'- v>I.Mi'
l'r,M loninany "I New N 'i , under lhe n-??
.,,?,., , | ,..,?.?i ,,, i . lu ..,i-. i. lhe aaiil phui
,, ,,.., ,;. .? .1,,,,, |, * la-.M, ,|.-i hiii'l cffective, and
re.iu.ate .,11 liolden ol bonda and rt? ek ol l
,-.,.i,|,.ii:-, t.. ilcpmil the oame witb tl* AUautin
i, iiki ' iimpanj uu or l*?l. Vpril l neiita
PanviB. la-.-l. A ' ". N" ?' W dl ai . and aaw
,.f . !in:i.'o. uffer for oalf |jno,?no ul n.Itj
,,r Spokaia?, VVaal ington, H ?? r ?? pei rcnl
I be intereai aiid prin ll>al ia uai . ?
i inaiNi, l.'-"'n A ' "? -N" - ^-ll1 "' ? ? "
for nalr .-r'.u","1") bofldii n| lhe ? It.i ."f Spokane.
\\ neli . i:i..-n--t in-1 prii ? ipoJ (aiyanle in g?l l
.?..iu ..f the preaenl al itwlanl ol weiiihl and Hm
Partieulara aa i<. prleea, eta., vaill l>e furaatbed
?n ?(i|,ii,M'4i.n io tbe lirui iin-iitioiu'il.
?AILHOAD i:\liMM.s
Bvi.Trn.KK AND "IU" WUTHWEhTatBB.
1800 l?l lur>^
.Number ?f mllea .. --I ,,.'i\\ ?. !B
llnt iie?k ri Mar.t, glfl.l.'l Hl-'" ?'"?'-',
Bl i .? m ? ? r." nr-. i. i!?B i?: I BBTOU
Boaihai al ni'io* I ? -'?, ..,?*"
lirt atael la .??:- :l 184 i I ???:?? "> *
CANADIAN i'.V. IHC.
Mnmbei ol i
. Mi , ?. ? " ' I
.ia,, I ?.
Ul.NVI.ll AM) KI') OBANDJB.
N' ii-'--- Bl Ml "- .' 'W ,.]- j''. taiaa'Ja*^
r ,.t ?... ", Mar I, -' ? ' " -:."-' 014i4,( il
Ial, I ? '
IOW4 . Eh
Baa b r ..r - lle* ' . . ?*'': ,, U*.
).,-t mteK in M.r I, - I 1t\'2-i
.Im I ',. M.r 1. 7 ... iW0.11 ? - " I- ' .14'.1.1
I ..: l.-\ .l.l.i. MEW-OBLKABS ivh i;:.X.v.i
1 Ii i ..... lll , . ? . 4 . .10
ia., I ? Bai .
Mi XH AN ( I N I'KAL.
Vmi, le-r nf n.l.'- ' ''' ? '?r,'-'T l'*01
"li v ii-.* ' ? Ma. .. rl. ,.724 II2C.HH 0131 "..
lai? 1 to Mi . ii. . : ? .ii
NOBTOLB am. WESTBBX.
Nambet ol ? ?a........ 1 OtM 1.077 1.108
i . /,-'. I', Mal , IMI..-.f. aiM.I?.l ?i ?
Jai. 1 M Marrh 7 . l.'.M.l"! 1.40.I.IJ1 I,'.,,..'.'..
M'. laOl is B4?UTaWBBTBBB.
BaMhar af ouia* . mjJSS ?-'!'-.",'!
)li.l araeh II, M . *'J ?" * ''* "
.lau. 1 tr. Mareh 7 ... . 167.800 [Bt, W0
Ti.l.l.ini. ST aVOtrll AM> KANSAS CITY
^":..;'Im;,;'M..'h aga.]g fig,tw -.-'v,
iai, l t.. M.u ..: ... wfooa kua.844 ^-,...i:.i
BT. Ji'Sil'M AND UltA.N'b) IMI.ANB.
i?,,. rth are. I ?'? . 8JI.1BI 819.600
.li.n. 1 ui I ? -1' -"?* ?? ? .
MEX1C4N N.vlI'.NVi.
M..i,u, oi .lam. u;
N'uinb.-r i,f mtMa
i,i,. mrnlu ;*
i_iie-r.it1.il. e*|? II-'
Net camlagt ... i-.'uIm ?:a> -?24 840,840
OHID KIVi.ll.
Mouln nf Jan'iorr
Niiinl.. r nt ttllle* . . ?
Ureaa emrnlnga .
(,|,.|-atli.-' .-M.r-n-... .
\. t ?lnln*? . "I --I 818, II o 'I' .11
IMPOKTH "I ni-.V'.iK'i'.s AT NKW-YOBB.
r,,r um ?"?!. lv'"' IB?'- i"''-'
l i,i>.....I atthe uirl " '? ?>? *--" -'-1 82 '.i ? i-i.
ll,,.,.in ?i, the markel.. 8 '' ?' '?-" - '-.'-?" -'?- I l
Si. .im i . . . .
l-t ,.? ,??, 37,34i4i.??l .(!..!.:.'.. .1 :iii.n..7.:i:a)
ii,i',..n on li.. i iiibi ;..--. i-,i,.i.iit .11.1,1.14- 11.070,048
PROFOBEB I'l.li.MAMiN r INVK8TMBBT8.
ll"M'S TO IU. l'l.Al'lil).
Maitf'.rd. Conn - ?Uv rn Xi * Kjiitlar I T. |r.
phtmi i ..i.|' un haa nu ? nb il < mort
,? ? ',. lhe l n.'.ii I i''-i .I"'.. nf
N...'. II.ii. ,, Ui -" m:. .ni t ? ? i.- ..f
buoda I.. ainomit ..I BjOO.oi)')
i., I,.- ii-.il ii, .-M-nilln- lhe llne*.
'i'l,. i ni. '? pei ? ? ni - ii.i aunual .', -jd
.?a bonda uw ,,f then, are t.,r
|' . ? , .?.,,' ?',0o ??,. I, Then li
_ m* . i '.- nvorl .aa ? I i1"- ? Bnihany
... 0300.000, ali'l. I- Ui l?, l>r ?'? ? '? ,|
l.v u i|?|^,-lt of 4l.IO.jlA.ll ... th? n-ii
l. '.
BOBD b.vi.i.s.
BriUUra, B. v Mi--... ?'.nin i Ktanton, n.
A, Meimn I Co., ll. \ UuluMrd aod
the "- .i ' -i HavlBRi Bank in ra
Uie ini.,.a-i. ol ii.. i i'-i- real
r*hatbu*h bonda lo anaiiinl ol 22 . 000
X. Y. 4 ii. n \ i he - iiklni i "'ni t'ani
n i .i, i- .? .] I ii- m |?Tri i ? ni li.
I, I I'nnU Wi re in- |,'i" liia-T- ..f
Ui.- H |>. r raat ib- l: bon4i t-. ani Unl
?r .. Ouo.ooi)
I.I .. VI. Pll'.i Iil il m.>.
Anatln. Trx.-'M, lhe 2d ln-i a blll "J I
ln ti,.- I'nlted siai.-r. i if mi Conrt
-I |. :?- I.. II. ,:? II. Ilalbiwell, ,,f
l'eni,svlv',,,i.i. .irlrtl f..i I Ui,*4)ll an.i
thr. r/dirr bondhoMi-r. ,.1 lhe AnaUn
Wai. i. l.iu-?ii. ainl fi'"1 -.' Compan
... Au-t.ii. iex., and -? .'i.iii ? aa la
j.iii.LI.iii tatiamrl -.,iii rlll. IM Man,.
aod I'..uii.il. ??'. . . njolnlng ll from
bolldlag it- ...ui nat.-r und Mjiii
vn.rKv lu li.l.it.oii "f Ita .-laitran
?IUi ?m.i1 ...ii,|r,ni. un.] rri.ii' lai
Uie .11.'^ .', p. i i < nl ...', |?.|i i
autharlfed foi ^,,,1 purpoae. lt i.
r-; -i. il Uul thla anll mll Ih- fo|.
I.ni.il l,v blhi r -mi- ln 'I ? ?
? nn'. on u,. parl of Um Mipa
nf Ute ? .iv attai .ihl- the i iii l.u ,.r
tri.> . iti . f An-i:i. - .'i pei ? ? nt bonda
*n,l thr H.hi ,,( il"' , :' . ... build
, iiin. u >,.~ ii,, i dI iradn Rlvi i i r
Um puri. ..r li j ilaa aati i poa r.
XI.W M1NIM. < "MrANIl .S.
tVoealMa. TlUe. t'apiial.
?I Dowi i. W Va -i.r.-iil.n.r COBl (unl Hoke
? "ii |?,nv. I. T. M mn. l-i' -i'l'-m 100,000
I.. ? iu:,-'. in th.il md ? ... ? b4i*|.
n ,,
Iliilulii, Minii. I'.nii-i liani i I r. ii ind Bl -I
< oDipaanr, Xlli llnll_ pi.-??: ail
o.a.oi ii
' "ii |..,1,1 Ml. IHHI |.!????.?: i.i O
Duiiitii. Miiin ?Malhnan Iron Minlng i.'omaBojr
Ineraaaoi BB i apltal -.?":- ' ? i
BUBOPBAN FIBANCIAL MAIIKBT.
Lendon. Miir.ii ll. 1 p. m.?C m- .1-. BS KMn 1 ,
mouey ai.d ui 7 - tm tli? BcooiBit; BoW'Tork, I"e..ii
tjlvai.la aod Ohlo Urel naortafago ao.ida, 34 7#, Ce:.a
,11,1, PBcUle- 01 5-B; Mezlean urdlaarr, BBB-B; >??
romrnon, 79 3-8; Rrodtng. 2- ?, ?-? .???.?, ?f 1>"H
l.,,,!.:,. Marrh II, 3:45 p, m.- fhe ;iM" ' odiv
?,?_?,?.. i?t? th- lianh ,.f Kii--i.-i.kI -..I balano. ttva
''iiiK:-M.-,n-h 11...-.,.. .0. ^*S?lM
,.r rent rentei ul Ofl franea -. 1 - ' > tuaaa
Jinonittu.
XEW-VORK, Mareh 7. 14BS,
/,, um ataebmataUri af "??
Edison General Electric Co. and
Thomson-Houston Electric Co.
Tha BMia>ahtri?' 4areeaMal aa*od 9th. '.). 1893 '
,w...? reHtlB ilaclahoWeri 0 the Bd ?"" '? neral 1 '?'?'''
., ..i, ..: Be* v. ii.,-: tbe 1 ?... -" -i'" '?"' !
. , p??> of tvm-.ii-.it i.iil.riii.i-n -I" under*i?ned wero
, . ., ,.',; :l ,?..,.,iiuee t" rai l w??Bi.naolWaUon ol Uie
.. of ihe i-.mpanle* on UM plaa 1." *e?
lorth bavlng been atga d bj ? naUorltJ M tha ?toekholder.
?, ?!. ? |.??.,.1.i,,i.-- ? rttl.il. t:.. .1 .1 i-' :,'.! hHrenj
,? ,?,..... , iai b>< aareeB bi 111- ? o? 1- "ii"- oparaUve,
j.,,1 1* biodliig aa ai Uu parUaa thi ?
All i-art.- arhe hare Bgaed the ?ld agreemeat ar- re
qaif .I ;,. d|.,.-i'. thelr rtoeh mWbmA ielay wlth ..>?? Be*.
ituarantr and InOemnlty Company In Bea rork. or
:, ,.... , ...,,. 1' i-i i!..-".n. aad r..Ive ln
x hinga nni'l"' t;." lemporarjr reealpM of wld ?! pa -
?ai ??-. .
l'?rtie? t>, Um agreenieat aod all Um itoekholdeii of
,|,|.H' " i . -'! "' " " " " ''" *"*"
depoalt thelr .-'"-a ;i- ibovB on nr before tha 21M
,i,, ,f Mareh, 1892, ahall than forfett bbj rlght M rome ln
nnder wld igreeroenl Bzeepl bj tl.ipreaa peraMoBM of
Um .oi..niif-, aod "n rach mtom a.- ll bmi bapMO.
J. HF.KPONT MOBOAB, I
II. Mi K.1 ?WiniBI.Y,
!???? >"'?'?-? \ commlttee.
I i;i DlHIi K 1, 4MBH,
T. JBBPBBBOM t ooi.llMiK. |
11. la. IIIOCIBBOB, I_?
500,000
1ST MORTGAGE 5% GOLD BONDS
Edison Electric iiluminating Co. oi
Brooklyn, El, Y.
llnleu Ocl. I. 1*'?0 nnr. BMt, li HMO
lnier,?i payaate Iprll a?4 Ocioher.
BudneaaahTeal 1 liaiittlaiirrni aflrr Oe*. I, l**?0,at
I i.ii'j.niii'? ,.|.liini.
The ?a<aiBlqaBd ariB roeelve bbBbi-rlpilaaa) lor tho
ii Im, ,.? ni ihe prteeel 141 . aa4aer ??? .1 Inirreat,
-ni... rlptlaa Beeha ?,ll beopeaed \* rdaeaday, Mm, I.
1 ,, at a A. .l|.. ,1,1,1 .l??",l lildu*. >!:,rrli IH, BlJ V'2, '
?,,,! ull,.nn, ni in,nl,. a* Been ihoraaiter n* |.o??lble. The
i iiibi i? reaeried ln r,-|i',i um nriill efler* ni- BlOa, l?
?||,,l ii eiimlli-i iiiii.irnl than -nb.. )-.lieil lor. .I l? Ilu.e
lhe 1,'ioU* al na enri.,-1 ilnK- Iba i Uml nii-nllnniMl
TeriiianipHiiiieni: iii per real. paraale apaa appil;
.mii.n. balaaee erlihlfl 1 Btoynafter ?lleiaaeat, al ?bi. h
Iii,,.. lhe h.iutl- "lll b,' len.l" lur .lellvi-ri.
liiil paMcanara apaa appUraitea,
Franklin Trust Co.
|apfKBMBBH -T., BBOOBLYB N. *?
Speucer Trask & Co.
Ili IM) I- ItltDAI) -T-. MW.VOHh.
?20 I l)M.i.'l>? (*T? llil?TI.V.
Ai.ll IN . \M) I'lllH IDf.NI K.
ST, LOUIS RJIILWJl, C0?
Cincinnati, Wabash & Michigan Oivision,
1ST MORTGAGE 4% BONDS,
DUE 1991.
IMMU.-l rW.Mtl.r J4\ 1 AND J'-I.Y 1. INTIIC
( HV OF WEW-YOBJC.
ruiNt ii*4i. ami iBTavBuaarf tavaule ix
Wk BBIB OOIB.
loupnn II.,. .1. nl il.lllH) enrb.
wllh prnrlalnn l?, i, ?l?i i n I Om nf prln^lpnl.
?Il.a.. |???la *re parl ,<f BB MatM of ?{.4.0U0 000 BBBM B?
Un Cl*vrlaa4, CUieBinaU, Chleago ami Bl i.- li Ititllwar
..nv, an,] lecared bj a llr-t RMTl| I lUM at
r.,1'1 ..'..'it -JOH ii' I Ifl '? .'- .1 ihvBI It.d . ?'
r.. ni.'i iiar'-.r. mi ? ' known .i- Um Claelnnatl,
v.. . , .. : Ul . .1. IU ni. ii. I '."* .|---a'..i i.r Um
. : il . i:l UL I.i1- 4 ..n.pani.
...
ii ? . 830.000 per a Uo, and
:-..' ? ? . ? iala Ul'l
|i . I . -? * I b ttM I Bl liiiiat!. WV.aah u 1
MI btgati i ompenjr,
, 1 i ,- i i orUeo -' - ? ? ? ??
ind --t. i.i- --, ttem - ne* JaJy i.
IMBI, "Uii II - ? ?- ? llBiC* foi ')." ' -
i.. ,ii. i-'.ii. ii. r. i-i - ?'..'-1 teeaa ol
'I,.- tlit*!- .1 .... . - ? , ??il.al
i ...... it... . . v ; ,n i ? ? I r ? i ? . ini'l
m, Leala .- t i . ? ?- I and ' ' dendi ,.n aver
4.10,'.-1,000 ol
.,i i-.i. iu ranUagii - ?? ? ?i ? ?-?? raln ever Uu
: ' . ; . ? i
a/? ..'.?:,, iri . it 00 aad -i ? -i
,.,[..-,.... tuhjeel ... pi--.\ ? . -m..., ?
igvaaea prtee alUtoal noti .- 41 00 p?-r aaal BM iKimia
?-.. ..I aboat t*l per eoat, and ae tHll.ie tb^m t.i lh- au
,lm..fnr..|r anf.' taVBM
MORTON, BLI88 ?f ro?
'.?s BABSAfJ ?T.
VERMILYE ot CO.,
III AMI) is N IBBAfJ mt.
BONBS.
BOBTOB, MABf*.. JO.YPIB. t*
KM?XVII,I,K.. TINN.. lll-VKAK liOI.I) . .1*
NTll.i.w.ATK.it. MIBBh :?b-^ BAI..?.*
IMON I'lTV. TKNN.. BB.VBAB . lla
OLYMP14, Wfli.. IS?TBAB GOLD. li.
HOI TM ?4T. PAtTIa, >IINN. li*
?4T. laOBIB, MO. ?)*
NT. IMI I., MINN. ?,
I INt'lNWTI. OI1IO. Ht nn.17*
ll.ovi) < oi NTV, UBOKOIA . Ba
POBTAOB COCBTY, WIBk, !BB?YBAB . .^*
M.W WIIITI'OM. WABll . li*
IIWFNI'OKT AND IIIIIK l-I.AM) S T. lt \ . |MT
BJJTGB. OOLD . Bm
OBjABA, BBBa, SM-VKAR . .'i*
Nemi fnr Mareh alreaaar aiii'.a prleea uml tnii ,:,..
imla on theae iintl nlber ?.-1.-. 1 <?.I li.niil..
BB*' BANKERST'V^
15 WALL ST., N. Y.
CHICACO.
EOSTON.
6500,000
CITYQFSPOKANE,WASH.
20-YEAR 6?0 GOLD BONDS.
IKTEBBBT AM> PBISI li'M. I'Wviu.!: | n i.oi.d
COIB ". t'BEBKXT bTABOAIUl OF WRIUIIT 4BB
PINKBKBB
P/E ? iiM.MIM. THIS 1." vn AP, a DESIIUBlaE 1 N
VJBBTBII N r I "ll TBl'ST MOBEY.
l'JUt 1. AND I'M.I II 1 faABB OM AI-4-I.K A , HIN.
FARSON, LEACH&CO.,
?1 IVII.I, tr.. NKIV-YOKK.
?:t MtABBOKN -T.. ( Ull ai.o.
rr"nf; WAi.i. -ti;i;kt k.hknal. an i>?"
l \*iu*hi.. BoanoMI daiiv, a-i ? roar. Bow. jo.vua
4 CO., PuDll-au*. 41 BlOCd-it. iamnlj 0OBJr (rM,
finannal.
NOTICE.
Chattanooga Soutbern
Railway Company.
| Miijnrily ..( IM rirol Hortanae BBBBBB of ll.e
I?haiiniiiioaii Moiilhern llolhaiiy Couipnuy HA\IM.
Ul I N DBPUBITBD wlU' taa AllaaahV Tm*i < ompniir
,,. Kew-Yorfc aaatar Iha Ke,,.a....i/...io.. *Bi.
?, |,br,i:.,? Im. !???, ihO IM,.,. ol BOOCIl./????" M
taerola a*t f.Hh IIAB BBB* BBCLABBB BWBB4--T.VB*
II* BOIaBBBB oi BOBBfl ABB BTBCK ?f
i ,hr aaM 1 ?hi.un.iooaii Baaaaaara BaJhray Caaagaaaj
! ara horehy .????, .i..l U * 1.1 Bha *nme tvi.h ihe
| Ailni.ti. Traaa Coaaaaap .... or beiore APU1I.
! I-.T. IrBPlI,
Mareh IB, lht>-.
II. Aa V. 1MIST.
Bl'tMBLL BAOBa
WAI.IEK STANTON,
HKMtY U I.AMB.
NEW .MAN EKB.
( ommittee.
WAl.TKIt BTABTBV.
Serreinry.
TIIE MIITIIKKX IOTTON
HARYBSTBB CO. Iiivltea lhe piib
Be nnd nll who are lutereafed la
tbe PBOBI CTIOB or NABI BACT*
l ui: ..I fOTTOB io < AM. AT
THB MUll'ANW* OKPIt'ES N,,.
:;i!? BBOABWAYi Bai ih.-re ln.
?|i,.,-l lhe workiiiat nioilel of ll*
PKRFBtT MiTTON HABYB8T.
iNi; BACHIBB. *?"" rraaeB li i?
Iriiil* ln liHrii'il ,-otlon ilii* yenr,
liiiiiraliiiK I'olinn by iiinrhlnery
hoaaa "nw aa haaser oa asBoai*
imnl. but nn m-roiiipllahed Init
lullv prnvea.
A lin.ileil niiinber of trenanry
? ln, rr* lor ?,.le.
THK BOOTIIBBB IOTTON HAR.
rairria ?<>..
B1B llroailway, ror. Thomaa St.
?ITROPOLlfAN TRIST WMPAHf
OV THB ( ITV of BBW VORK.
No-. M and .IH Wull-M.
?iiniinl un,l MaraJaa i-*1;*?"-0?*
... "? ur ??: i,v ord, i ? I the Kaorame Coori a-. a Maal aa
WUI .. .u ' '!? |r.,iv of money nn inten-at, a^t
.1 ,.i ujii-r.r agent. .r Muateo tn .-uru-.ratlon*. aud
i?...'i,i and v.'iLa .un I ??..?al ti'.su fro.r, peraea* oroOTBO
latluin uu a- ? t termt ll >*ei -ln.il.ir BMUpBatOB
, i! i>| v^ illl.l.ll"! SI.. IrraahMBt.
i ui di I'.n i< d TAPPEN, Vk-e-PriaalaBa,
, ii v-- m iksi'P 2d Vlco-Proaldea*,
iu VI Bl'.Y ClIEW noeretary.
i,l.,|-...l. D. i .?.\ni.V._ Aa-t S<-. r?tarj.
FORT WORTH CITY WATER WORKS CO.
7 FBB < KNT. UONI)?.
lTottea li heraby atrea Um* Bm *v).ooo.oo boada laraai
h-.- iBova ????; i.n v 0 ' i. 18B8, aod ludiarnahta after ot.
i. 1844, hare beoa ealled Bm roampttoa nnd wUI ba d*i<1
lt . ?->? ??? n ..i- aOVr Mar.-h _'l. UBa\ aa
??.;??.-?
BLAIB 8t < o. BB WAI.I. *T.. B. Y.,
Fi-iil A?inl?l ilyol l-orl W nrlh, Trxn*._|
Frank B. Beers,
INVEBT.'rlEfJT ??CfJBITIB?.
? ?H EKB i'"K UALE _ .
nvti'inai, <irv bank htock, JOI'aXK.VY &
HIRMIA'.I I'KI.H.I'.Klli STlHI (.laOOKLYN ?>AM
AND IIIU dKI.Y.N ' m lUlI.KOAD STOCB, SI ? "ND
AVI. llAll.l-.i VD IK.NDS, rn NI.W-Vi'1'.K ; PEOPLE tt
li.VS HOXKS nK UKOoKLYN; KIM^ LOl'N'TY
UO.N'OS LONO 1-I.AM. .Jl'V 4-, n.lt > T.NT BO.N'BB
huv S -it-\' ? K '...1 0 ami rree ut BM bonda: alao
ftrooklrn Park Bm Kj ut, - .ard-is at Uio N-?
Vorh S".- w i.\.-l,:,n ??? and th > Exeluaaaea <4 i*h?-r ciu>v*.
Mjii-T loawied "ii COll, tunu or bond B4M tm>rent^.
b'JrtaVaVB K. HUAtS.
Iil i ?jnrt-?t., llruokAyu.
BAKlMij MAtToUaN & CO.,
Ij W?ll St , New Vork.
BILI.S OF KXCHANOK AND LKTTKRS OF
Credit available in all p.irt* ol the irorld. Alao
Iravellng Cre.llls for ute ia thi* ooaotry, Meai
co. an.i the W*?t Initie*._
a
NEW-YORK ( I.M'i: vl, <. IIUBSOB BIVEK lt It CO.
,.|l |i K ?'?' I HE TIUCASI lU-'.lt
M.sV S-..KK. Mareh 12. 1K)2.
17 OR THK I'l RPOSE of a ajtuuterlj ?livi<l?-n?J.
I | i.., . I Aprtl B .--. BB 1 al-" M
- ? f.ir Ir.-u.r* of UM .-?.inpany. whl.-h
.-' -., day of Aj.rll. Ute tnuiefer bia.lu.
. . .? ,? i:- ., ?. .:. Saaurdaor, Um l'-^h
- .-. lt) ? ???. a. BL uii i.'.uriday. tbo
-. I*t ?' . ? .' \, ll Bl 4.1
i. V. \V. BORSITF.B, Tn-aaiirer.
i irvn.N'iyrnNrwi -t VJiaiiMA. pavlmi
I I BONDS
? -..:,?? ? i.i nUngt ?. wo*4 \* .
ui i ..? loek i". in. of u,o
iv ..I Mur-I-. 1-'..: for tbu iiiirtbaae ot a-'iO OUO hirat
| . ll- !- I .. t ...
, ,- in tl Irty reara, at th-. aBee ol
? id i- ..? u.t. -".t nt, tli- r*t>. nf
I por ai num, iiajr il.l? annually on tho Ui?t dny
it thi Sfal a l'irk lt.uik. New-York
. ? . - . oiipnii*. Theae bonda Bi iii
ind no bidi ?i,i t"i reeetrad ut le<*
tb.in | -ir. _
. fe of rltv t.,\.i'i" projierty .in :.oo.rtH)
A- lu ? . ;.r"|" rty. uS.i-J. aaoOi.n.)
Total -V ? lel ? . i'l """
i.u* nf IS'.""' . Mi*4?
I'uiiulatlon, i- ? t i itv \.-.-...r, m.^aW
K. F.N'KIOX. / 1'iii.in ? (-oir.niltu*)
II \S II N K INS. ,,f
i v IIOXI.EV, i i'..n nin CaWMgh
_Ii.iiituia.-t. ii w . Va.. I--I- -?''. I?92
1 CENTIUL KAILKOAI) COMPANY OB NEWJEBBEY,
g I.i, r . il.-' .,n t SS a.li:iii(la>? ?t-.
M-rW-VoKhl, Mareh :u, inw
N'OTICE i< hi'ifl'.v aiven thal thi< rnBiafer
llu... ? lhe I'..'g ???.. r <I bondl of Uie le-nvrai Mi.rt
eage ol Ui* Oenttal Kallroad Coiupant oi New-*TetBej wlU
.-1 from li."-ilii. tb^ K'.tli Inat. t.' Frl.iai. tn.. lat
proaltao._KAM't. KNQX, BecroQary.
['EliNS COUNTY [.MPROVEMKNT
. ItiiNltS. Jllil- for Ua. pur.i.i.'. iii ar aaijr purt ,rf
,,i, luuu of forly ilv?- tbou?and i>,r valaa ..f b.?,J*. i?.n?i
l..i |ha i.i.|.i". ..'.nl >.f Ui ? lln-.'.li,.- Ilia-tiway. Iil Un,
('"iinti of Queai - p. rauanl u. * r- -..lijt."ii uf Um U"-ir.i at
Kunerilaora .,f Qm - I ? ?UI ba roeel) il by thi)
'imi"i-i.-ii. ,| al Iii- "li..' iii tbu ii.'.rt Bouae, L"iiK I-lainl
, -ti.. untll K- ..'? .- i. ii"-.f Mareh -.iil. l.w^rj. Th.'**
'...,, I- ?,,; i. laaued i:i .1 i.inaUoui ..i Plve lliiuiln-a
li,;:,-. .,in. prlnclpal md lntore*4 pajable ln unW ioin
. to ii" .mi of tini ufUa- oB tli"
... I to Uu .-\t. ut of thr.?. rlrth. nn u,.,
t .ii ii ??' I '. i-n.,14. .ti 'I ' " i- mi. r-..-t at Ua? pal.- of fmir POT
mi- r'ni f..i t.'i i.'.tr^ l,ut the
ilk-bt I- ri'*arved t.. i?ii oll nin.' thouamd p>-r yipor afur
iu.. i. ii- 1..-1 al mi pon bonda and nia.v l?- r.'.:;-t.'i..d
ui fli" optloo i I liulil-i. No l.l.l- ?iii ba naeelvod f..r
,???- ii ri pni ami tbe lloard of SupervMora reaenre* th*
rlghl -.. '- ' "" oi i.i I.I.1-. All l.l.l- tmis! be at-roin
paab'd I" . nill.'d oheeh :.. lhe order ,.f th" t'ounty Tttata
nrar foi teu per aenl ol itniouut b.d. l-'urtlici perUeulan
n.av bo li.nl on ippll Bl ? Ui
JOSI IMI I)YKE?S,
Treaaurrr of Queen* Conotf,
Long ial ind i iiy.
"lll PER CKNT Munioipal SVarrantn, city .unl
LvFrounty, mn anioum p>-rf<i'tly aafe. Partlrulara aad
r.-frr nre* r VV. TltOI Ni i. Boa 1,534, SoatUe, Wiah.
Bankcn and Brokm
Kissam, Whitnev & Co.,
Bankcrs aud Brokcrs,
I? ilKOtii HTBBBT, )lll.l> lll 11.1)1 Mi.
INTEKKBT A l.l.oW l 1) ON DEPOM 1' At I'ul'Ni. .NUn.
I. ' T l'i DIIAI I' AT hlllllT. i.i. \ ..|-..N.\l|...\i-. M AlK.
. IPAI. \M> ItAll.UOAI) -I i i lli i ll.S IM l'i,11T
AND.s.,1.1, |,.i; CA.SII UU I I'"N MAltOIN. BKANlTl
OPKICE, I2D-ST., AND |'\|;[;.,\VF..
afinanrial tUeetrnft.
tpHE .Kil.ll I' AND CTHCAGO RAILBOAD
( i). AN Nl Al, Ml.i-.riN .
''"'' -'" Kliold,: ol fi I . ? ,,ii,i i hliago Ballroad l'o.
am hembj notilbd thal the i.il i,..>. i ,,?? of *ald eompany
'": '.' ln-- lor nnd Iran.iKtToii ni auch ..U,.-r
'"?-"? ? .- may be pi.lU-d, ml he i,.-: i .,? ti.- iBmeral
,,l""'- of th, ? .. , titou Itai road C.oay ln
? " 'I-.-- on Mon i ? . Uio m, day ,-t Aiiill | ???
ut lo ., i i" k i :i
The TreiHiei Itooka wlll be rloaad oa Mareh t'.ti, ln.
aUnt. al Uie oloae ,i bilalnea lioura uii that d tv and ir
opein-d uii Ui" ,Vh tl-ji of At'UI ii ??'.
_ ' H UM - ii l iistki:. Kecretary.
I'VNAMA UAIMioAl) folipTvSl-'?"
N i.w roltK M.ir I, uu, laoo
rpnK ANM'Ai. mi.i.tim; .,r thi-s?i,ui,;,i,i
8 era, of the Pananm llallnatd i .,?? ?,.| ;,.. |?.',i
'' ' ? ' ,f ""' ' ' " l" ij ' M -.1" ii. M,, ?|, ? th.
? l- .'" . : 'i U " |.iii|H.v ,,! .1 ,
Ullrb ,'ll II i. ,r ii, m enauln ,,.,| ,,,. ,' .
ii '"-"'?? ' '' '' i' "'i ei Im , ,.. ij . I ,,, ,. .;'.
? 'I al 13 in.. and ml I,,' ? , ; ,| ,
' I' " ? th. , . . ,
;:;::^,uv".^V'' '!'ll'''''',;'',,'',,H,,l''',,"r,,i,';"'
EBBEBT '.. ?..?I'i.mii.im. Reeretary
HPHE CiilCAGO \M> Al.TiiN R. |;. rmj".
8 i-iN \ a.nni \i. MF.ET1NO
rho Btorkhoid i.' t-otlng i'...ii-ii,...(l.-r- of Um CtUeage
aad Ai.i'ii i:.i!.'"-i'i Oionaii] . ? hereby i.Iled lhai tha
ainuial , ..ii. uld ' ompany f,,r the .-..?, tinn ?,i uii., ?
? ? on ..r ,,, i, ,,',, r i ' -.in a a* may ba
|." -. t.il ae. 111 Ih- lieltl at ?!? i iiupany'il ,ni,-n ln ChliaffO.
Illlnol* ., .linnil.iv, the un d.iv of Aprll, IBP3, al I.)
. , . ? .
ih.. ii.i'i-r.'i uVkdi* "Ui he eieated at Ute ,-ln*.. ,if ktaaV
MM I.? mi tbe I'.lhil.i of M ,r. h InaUllt, and r-',,|wni:d
uu Uio jtb da> ut A"'ii 004 I
LllAJH.?i? M. rOBXBB, Se-rcttvy.
?firtarmai.
VIRGINIA DEBT.
NOTICE.
Tiie nndiTi-iu-n -1 ll..i.'li,(ild. i-' I SOMBBBM hereby rhi
iuit.li-.- tbat they have tBaeted i leBHcaitut of u,,. d?ht ot
Um .>tat, of vircinia. undi-r UM BoaOaeMer*' AgraaaBBBal
Ma) in, ]?:>o, u'i'i the ??Plaa and Prop ilMaa" uf Ber. fa
taao, Hiid tinit um
DKI'IMITAUIh."*, vu.:
CEMRAL TRUST COMPANY
BV NF.W.YOBha,
BROWN. SHIPLEY & COMPANY
OF I.OMION,
The Mercantile Trust & Deposit Co.
OF BAITItlOKI,
TKEPLANTERS'NATIONAL BAKK
OF l.'il iniOND,
Wlll. BBCB1YB ll UTIlKit BBrBBBJTBBBfBjj
OIII.HMTIOM* BV THF. STATE FOlt A I.IM1TEO
I'KKIOI) W1TIIOIT PKNA1.TY.
IYniiltii-awhi.li hnvr hien i olle.lid wil be nmrutal
upon Hiiplienliou.
A ropy ol lhe Vlrainiit BB08BBBBM been flled wlUi
,-ill ll .1. |lo-lll, I V.
The ( oiiiiiiinaion ol DiMrihution wlll lake ui-iinn after
lhe book* of lhe <'oiniiilllee nre ,'loaeil iu arcordiae*
wilh ihe terrun ol iho "I'IuhiiiiiI Proponltion" of Mea
?is. INHO.
NEW-YOttK, Marrh IB, IMSi
FKF.DKKU' P OI.COTT.
t'rlAMI.BM I). liK'Ktl.Jr,
Wl l.l.l Dl I.. III I.I..
III (iil It. l.tllDKV,
iiimo lll DtJB,
JOHN UfjaL,
Ilondholder*' ( ommltt**
<;. s. f.li.ik, BearaBaqr,
64 Wallat., Neie-Vurfc
THETTEWTi iRK BlflCUiT COJfP*42lT "*
1 1'IR.ST MOBTOAOE hlh'BlNU H'XU
u Pl.lt. ( "KNT UvU) BON04a
Th* 4-eiitrai naet Goaapaay "f B< m-Ttmt, Tru.tae,
livi- notloe Uott in ;a'ia rdan.-e wlth H? Uon glatt nt a
c-ruln lnd'-ritnre mOO by Utl ula.va Ul-ninlt ? .in.pany,
liinv-d Mitreh lat, laiti. it arlll rooelvc oOen M -.. .Ai
ah.,\.. d'-.-rl'>ed bonda .tt a rat?- not t>. .-v ?????I One imiidreg
and IIve (108) |e-r ? >-nt. and ac.-ruid tntwrrat.
md,-. wlll te- .ipem-d at th- offlc* ?,f tiat < eatral TniM
Oompaay of Bew-ljeB, M Waii str-t, at 12 nvioeg
r.uon ..ii Mar:h 25. 1892, and Iwiid" ..ITer-d ?t BM lowe**,
prl'-.' wlll be *-.-pt-il up v, Ui? amouut tW 'a)Oi pr*.
vlded by the Slnkin? Kund on d<-p?-.t ieith thN CoBaf44f.
jjELAWAiir., lai kawanna \ v. ;>fr.u\ ll. R. (.0.
NEW.YORE. Marek 11. 1492,
rV RANSPER BOOKS of ih., Niw-Vork. LaokB*
JL wannia mid \\'.--.t-rn K:>il*av i "luiniuy HuHiiii Dl
vlaion, will OaOoe Bt 3 p. ? . Mitr t, l'.tri, lod r-.,l??
Anrti lat. l.S'.r.', wb. i. UW quarte ly inr/1-.-a: w:i: i>- \*1A.
FKEirB. H. ?.rnnr.N.-v Treaavrer.
Dimbfttb IVoticta.
BLaJIBATTaVB ltA.II.WAV I oMI'A.NY,
.. 71 BlVOABW.vY. BEWYOBX, Mareh 8, 1892.
llURiy-fcK'OND DiVlDliNB.
AQi'AKTERl.Y mVlDEXD of Oaa mylOno
flalf per aaal en BM <.apitiii ?>!-? li >.f BBfl C'lmpanr
ha. b.-*u dei-lared pavahle at Bl* ufiV* '*. and aft-r Aprtl
1 lir?i. Th* uauafir books arlll be i loeeJloa \V.-dn<**Jay,
M?r?>4, 19, at H o'<:look p. BV, and naaaaog on baturdiy,
April 2, -at 10 o'cluuk a. m.
" ' D. W. Mi WII.I.IAAIS. Tr^^ureF.
WBBTEBaN UNION TFJ.K.iKAPH COMPANY.
NBWYORK, M?r,;h Bth, 1892.
, .IVIDEND Nu. ?i.
\J The Bowd "f Dlrai-tor? hav* d^.iaeed a quarterly
dividind ol <.Nf. AND 'iNE-CK'ARn K, I'EIA CKNT 'ipm
lh- .apltaal .',t.,.'k ol Uii" Cornpotty from the not -anibigi
tt tr,.. tttr?t nionth- ladlBg Mun;h :41?t Inetant, i?.*b.e M
th.) othV* of th'? Trea-rirer on aial aftr-r tTii liith day ol
Aprtl next to ito'-kiiuid-ra uf raoord at th- OMsa of thi
trm-f.-r r??.iu ou Un- l*th day of Maroh Unt
The tran-Jer bouk- MllJ be Bl ood ,at 8 a'eJoeB on tha
tfMeaooa uf Marcl, lSth, lnM.. and iv.,nen?al on tbe mora
Ina- ,.f Aprll Jd neit. _
* R. JI. r^< HESTER. Tr.aii.irer.
D1
MINXESOTA IRON fnMPANY.-orti.n of
the TroBBarer, Miiu imrd.ng. Beoj-Ye.r|, MBNh 84.
1802.?A (jiiarterlv diwd. nd of OBB and ON E.H.U.K (1%
pm eeal PBB CBhfT iia*. bon deahMad on the ^aitai
?to. i< of thli Ompaay, payaWe oa w,d afte- tprl IM, IBBg,
at thls ofl),..,. Thf. tran-J.-r \*jnk.< wlll ba ??! ?d it 4 VOa> ?
j, n.. on Erldav, Mar-h IBtB, 1043. and MBpaaBd baturdajf.
Ai.nl aM, 1--JJ. at 10 o'cluck a. m.
A. J. PATEP.SON. Tnaaurer.
4 Illl AGO. MiLWAt'KEE AND ST. l'ALIa T.Y. CO.
V OTicfc IS HLROY GIVKN tha: i .lividend
ll h4aa been de.'i?r?4l fr, m net ?^a-iana') durtn? lh? <?')??
real ii-.-o>; t,.?j. uf ahraa ,i.>.ian> an-1 fi-'t*' oaaM i--- afcve
oa Ui? preforrai 9U"j4 of Ul* cmpanj-, naymbi? aa tbj
10th dttv of AiirP. next, at Uie offl.-a of th? company. I*
WaU-?t.'. NVw-York. . a^
Tba prr.f.^rud sttvlc tran?4>? BOaB "IB <ioae en th? 2B4B
dav uf >laMv M no*m. aiid r->p?ri ,?t tiie 31th dar ol
Aprll next. FKA.XK 6. HOXO, Vlie-P>*d-na
OFTirjC uP
I'ltlXAUEIJ'UIA OOBaVAjrr,
PlTTfillL-iKiH. I*A.. MaJT-b Th. 1892.
^' OTICj;.?The Board of Dinx'O.rs of this oob>
paaxy Baira (M* naty daWared a diindatad ut uu? oar
.-??nt parorda M the *toekhold4-ni or raoord on AprtJ UL
Tranafo booki 4441 DO cloaed imm Mavnh 21?t M Ar.rll lt*.
both ls?lu*rve~_JOHN CaLDV.'1-J.I.. Tri-aaii!*--.
il TBE IiOMBARJ) IBVI*TME.NT OOMPaVNY
ls prepired to pay Prtneipal aod Iuter*?t ,t/, daa .; pay.
o.erii for ita Dubenture Ur,nda, due lu L8?2 and lp'.?8. upeB
livamiiaiicn at lu offl.e. 1 >' Uroavlwa>- N- < V *<.
g ? - _- ? ? J=J
Gaoingo Danks.
REMOVAL.
THE GREEKWICH SAVINGS BANK
on 4Uid ifter F<b. 'J9. ltfJi, will i-otrduct Ita b')*:ne?? al
L4n and -43 liLUu'.. noutbeast .. r: -r filxteeoth .-r"i
john BBTHIT1* BaBOABaVaIBBBaaB,
jAMi'.s qi in'i.a.n, la^araaafc_
^^^^^^?? ^*^^^^^^^^^-M'^M^^^aA
fllnsiral instramcnta.
BJatBBBBB PIABBB
i'\ .-I ln all HM TBIlad eiemi-nfa indiapen?*bl? to ln
.t.-uiumits uf igaatBa ni-rlt. I.i.juldlty and BOrBf of
trnie leaneaMjJ und pleasiiik.- lam-n. Jil.OOO hav? :,Ii>aidy
baaa au.d. Th* pr'i'.-a ar.- ii-ir m ?! lu'.e and termi
Bei i .viniwiient to Bnreboaoi _?
P-*.b.ry ln BojOBB, Ma-,. BOW.York BaBBBtMOBB, yJ
Otb-ove., noor 14aa-*t._
\B ASSORTMENT of *.^^nd-hAnd prand. iipr'.ght ang
?quaro plano* of our own ir.*k.\ ln perfac' condllloa
u..J fully warri;ite4; alao a numlx-r of .econdhar.d i,.aao*
ot othM promUieat niakea at very luw (..-:-.
\VM KMaaBB * CO..
148 Stb-ave.. rrar 90tb *t. New-Ycrk.
Crgal Xoticca
1> I'Rsi ANT bo th" <.nl"r nf the 8urrogater4
lui.rt uf HM ('"'imi of 11 ??-.: >'?'?? ?' '
*or!i. notlce i-. berebj gtvon to iU \* r-u'i- hailng ?- ?
ll demaod* ah'ain.t Jan..'- i aeter late of the t*?n of I-" '
Palla, tn tala coui.tt i* Berklmer, decoo?ed t.. [,:?????
?ti ,' with tiio vourner* Uier.,.f. to the aonogate ..f ueral
i.. t- County, at bl- "ftli" ni Ui.- village of QtUe l ?? i
-., il Bemiuier County, ..n ot iKf.,:. the ItHb daj ??' >!? B.
IK92, it belng Uie fnteoUon of tbe under. ;
viaee aad Uwaaa named m u.. :a--t ?.n ami teatameat *
tho aald d..i.'..s,?i t.. applv ;.. >oi 1 BurrofMte'* i ..urt for
leltera nf ailn ml-triti"ii. wiri. ri... wlll aaaexed. of tha
gooda rbotteU and credKa of t-b.- aaid de eaued I ?
nroiisioiiH ..I aot'tlon two thouaand >j\ hundred and -:\-r.
?".,.,, ,,f tha '."1.- "f CU1I Pr?? .'I'.ure. piovldli-if f'r BMi
BOttea Oat.-d bobroary :? lb'.?2.
.lAMi '.s l> i'l'.Kllilt. Appli'-ant.
JJropooiilo.
|> ROPOSAL8 FOR AKMY SUPPLIE&-0%!
I PuNhaatna *uil Ueiwt CvoimtMary, Army UulMlng Bo.
:i'i Whlteball-ai . N'ew.vork Llty, Boi b 11, I-''-- !>a4BoB
uiopoaatla lu trlplnat". ?uhja'.-t t" Ute iT-u?l coodlti.14
bv rcvolvod at Ihl* ottlii> niai.il lo o't'luek a. m. un Tu-MMy.
Aprll t> iaw2, for furniahlng aueb ?up|4le* aa ma)
.|ilid by Ui- Kubalaleni-e Deportniiut. 1'iilbal - >'? *
Ain.i. bUBBlMTENCE BTUKEA IMvob, rann.al
' iii.ii ;,.ii l. il.tprlim md arluter). eoaVajJ '?'"f
vlneiiai, oandlaa, geMUne, nuaaronl, niatchoa, miik. ?u
iiliiO), pruaoa, 4c., fcc. Infonnatlon u, ~ md ?
Prvft-rem e tlyan to all irtli b - ol -u. un ?ti< pr.al.i. Boa **?
inanufa.'tiir..'" ; f..'' *urh dotalla aee ax-hedule. Inf. -.'a
Uon mtli coodlUon*, IlKtol inm!.-. quanUllea, knnl ?
of ina- Kinu. 4c, obtaJned ai ih.- ofUee. The rlaal -
aerved to |.-j..| Ml] or all propoaala. I.:,\.l"i' - '?'"''
i,,.. ! ?I, ?!,.,',! !,. , ..'l-i-i |. .-., - ror Sub*l*l-iKe ""P"
I . apeued Aprll .'.. IKI2. and i4dre*aed to tia) aaOor.
THOMAS wii.-iiN , .-- i - \
|7fiuPQSaVl> r'OR -lIMM.Ii:- r'OH TUb
1 I'liMui I li i UIU'AKTMKNT A N i> rXlhTAB
SERVHJE.-Pi)8T0PKK l'. I'l PARTMENT, WABHIN";
,i,N 1? C, M.H'i. 9 IBR! S i-ii propoaala arlll ber*
..,...?,! ai thi* Department untll i-atturday, Apnl '.'. i"'r''
nt 12 o'eloek noon for fnru I .
trrapplng pup. r for faclna -ii|.-. twlne, letter acalea, nm
ii.arkinu and raUnir aUnipa i .!...?' -i.m ;- > -'?" '-1'"-'. ? ' .?
pad*. paper, env.lop.-, rubbei a-.iod?. p?ua, ih* h"-.:'r*;
|.. n,-ll- ,nk?. iiiu.iljL'.'. irla? i/uml- l ll. r*. foldem, ?rl"'2
uf ateel rubber rraM-ra, i.u.,k-. lypewritet m.|1,'|,,-1 ,'""
i - . ul..I- atatlouery, lu ?u.h -j.itlMe* of Bm aiwer
ent irtlcle* reapntlvel), and at lueh llm?* au.l from tini'
.. um.'. a^ lhe) tnej i.rdered tturlna tb ? Barai yaor
beaiuning July 1, I8B2 and MiJing Juaa ii" i*-,!| u'r
II... uae ?! anv l-ran. li of Hi- deutltmenial or p.?Uil ??>
vn-e. itliink.- foi propoaala, with *p.rlOcotloaa l,|U,,B
(l.-lalleil -laUin-iil ?t lhe requtremenM t.. be ""-,?,"i
i u.i-t lo aaeh artlele ji?I ai... tl, ? ,"itimated qaaaag*'
.rl.i.ii, 10 I"- r-i"iiril ..f raeh. and givlag M!l bMBfae.
t'oii-. *- to tl..' inuiii,. i of hlttdlng and londitimM '<? "?'
? 1 li) li'.dd.T-. will la- furuUh.il on aiipiirati.'ti to
the Sunerlutendent of the DlvUlon ..r Po?tofflcetopP"oa,
r.-i,:....? ii."...itin.iit Waablngtoa, u ?' lh',, , i.
maater-Denero] i?^n?. tha r.arltt t-> rj ?< i ?n> n all nma.
iu M.UM- tochnlral dideeM. and t? arri-pl any uart arBBJ
l.l.l .nt i.-.l-.-t th- Othef port. J..UN WA.NA.MAKl.lv,
|-"-tll .1-1. r.l.euer.ll.
|> ROPOSATaH rtH,"n..M,KI.. a?'.. KiHiTIIB
I WASRIKOTON nxvy YUiii Mareh '-'? "*-,-,\T
.-. ii.<i propoaala, .-.<! i-. .| "Propoaab for Coppar. aW-j?r
th? Waahlnclau Novy Vard, t.. i.pened Mareh 22. "K?
ii.ll be iei.-n.-i1 nt Un- Ilur-nii of ProvUioo* aud i l'.'u""*'
Navv Departnawt WaahbigUio, l> t'.. untll 12 O'eioea aooa,
Mareh ?, I8V2, aad publlc v openod imm-alltrtelJ tii'T.Mit''-.
I- t.i-h i.t th- Wii.bl-i.iou Navv Vard 200,000 ]""'"?
loiHier. 5.030 ih.imi.I- -I...1 Inuiii'.'-. 10.000 ,Po*Ua4* HBt
??? ii.ni pound. -iii. /iu.-. *l-u a nuoaUty -f auppltoy. eoaMao
il ... trli-ai auppllei,, hardware, l? I ' \ '"!~
littlnas loob., foal. roke, rltareoal. Boldloa aaod. BricB.
Tha arUclea muM conforni to the Xavy ?toiMVa.aaa
imm ti,.. awaal aaval laapeeUon. Blaak prnpoaajamuaw
f rnuhed upon uin.li.-ntltiit, tn the ComBianilont >'f UMjavy
\ ird nr ... Uie Bureau. The ittenBon ol maniifit.-tur n
and detter ia lavlMd. ri. bM*. all ?ther HxBiita tMMf
i-qual, ,l...|,|..ii by loi Tbe i>,.|*irtii*-nt rfBBjraa the n?a?
to weltfl defoib. o, t? ...jai aj.) ur all Wd? uo' Afflj?
atlvaiitu?.'eoui to tbe Oovefumenc. TltOS. J. BMaBBBBB
avcuoo Chlef oi Bureau.

xml | txt