OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, November 13, 1892, Image 10

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1892-11-13/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

NOON WAS BLACK AS RIGHT.
l/WTMTN otef.ts BJHtXtJUBED IN IMP1 Ni:
TH.\ni.i; pog
T_,VK. l< \i.mo T SOBPEN-IED. ANU AIANT CABU
Al lltra BaCPi BTEB THD VI S ACTiVE
IV THK DARRXl 9S
l...ndon. Nf.v. 12.- Deane fog. bflflfl beefl pgevaleBt
in laitidun Far :i w.ei, afliL Al axwn to-dXj
?taaaaaflxirfl Ba*4____e tbleaer _ban ever, fi'l the butea
r,.f miditl-iit aet ln. Tlie ?..- and eleetrl _B*b_i
vrere ln u*e _?arjr_,B4?re ln lhe .Ity. l.ut in Ihe i
1'ielr ni.V- flNBTfl BflBBte |0 IK'lielra!.' tl.-. d> ': I UM "' ,
vapor r.n buag ovet Ihe rlty ao beavll) ' ? '?' ap
p..,r.-.i la BhBBfl Ita flrelfljht parrceptlble, rhe fog pene j
uuf-d Lhe moat Uajbtty elaaed bouaea, BBd .-v.tvax ??????
, .1 . ed ,i f.-iiii_ ,.f dtaeoflifort. Ofl tba atreet pe
8i aii BUB) .tiiu.i.ix_l aluiig, often unwarlly gtttlng bad ,
?alai bg B-bvObj iiieir fofltlia] ln Um alrtoal Blmmeiian
Bflr?fl__fl- Tbe ...ual r?,ar af Braaxe t*m *-':"'!:,>.
f.lmlnl-ibed. fru- many aarfltfl] .lnvni.fi ai.d Otben re
luxed f? allow ib.-lr haaaai to be aaefl. fearlng aeel.
rientM. Ti.- trafb. 'ha? xxa- done waioarrled ou unfli.
great dinuuHy, aad lt wflfl OBly bj Um exarebte of
tbe gr-iiieM Kood judgment tr.at ? cldenti were not
in.re BBIHBI.WIB. ihflllflh BOflM ra'a-i Berlotu r_BBt*al___l
xx,.,,- ......'.al. __aaae ea__B-rted BnoeU) ln run-oxeta.
Bi. luwle* e|en...i* Iflflfe B-.BBtage Of Ibe " >'B-1-II ;
ai.d were ev.-ry when- flfltlffl. it wh_ Btterly Impo lll -
f..r the poli e to recoflfldxe taflflfl, ?>"'> *-??? dea'' :"*
i*e_4ered iiiabxaj an -.t-y -taB. ln ?**** of the pr?
. _u:l.,ii- <-f aL.jphe.pets, wi... have learped uiuiJj by (
r.x.pej.,1, ? lll Iflgfl*. W-Utber. the Bfleflb-tbleVflB BBd
oilier> n.u.iag.l lfl make many aurceaxfnl eoopa. Bev
en] Bflfloa of hhjhwflj r-flaa-fj have al-.. been repurteU.
ln every c_se rh" tbl-ves ev .ip.-.i BltBflf flflfflf ul Ibe
ii.flfll le of Caa f'?g
ii u kflarefl lhal iiwy totfliltaaa aill oflrar al tt*
dickh, whieh ara .eritafclfl death-tt-pa la -BC- wefltb. r
?- tb. preaeat. Vear after pear nnxabetfl *'f b_?
t, rtunnte rflap-flyflfl ?.f lha u**ch ? ? B_flU lx-, xaUura _nl
oil.en,. |rfl8l-i| il-...: wai tbrougb I te Iihj. bave '"<''
_.???. '. y lailing iata tba water aBd rtrownln*. un the
l..u;d u an.l In-ia flu. Bl _?"??'* .aaportlng , i.nlua bave
l.eeu ere.t.d, ai.d iba. wlll preveBI loafl .-1 Me Ibere.
Bal .iserberi: i.u iue_ prerauOona h*r* beea tabcu,
aad u hi tJu__cbi tbat laiflr ou ?t \xin be loond tbal tbe
Bveaeul tblek waather "IU adii io tbe nuuiUer of tboae
xtbti iiuv.- luiieu niao ihe rlfle* aiul nerer bai-a heard
ti'iiii asatu ui't-u rlx*ii L.d.ex aare utc_ed up o>
liuBiiuen. Tb. fo_ xa,nl alao flrove httaJ io nitiuy
BcrK.nx xnfferlng from puluionary romph.Ii la.
v,..., few rewaela have lefl tbelr Bliarvex, aml nayl
gadon ou tl.e .ix.r may be aaid tu be aluiuai ixuiily
?up-ii.ied. Ughterx aud other ?:n.fi ....und up a:.<i
down !'..? itivuiii have tied np. wflitlug fflr n.e fog to
nf-. Whal lexx crafl ara mox-ioi a.-out lie.p wbta les
., t,.Ki..'-ri- gotng contlnnouslv. Llghtx are ul Wtle
r Bfl ? ivu*. A *et i,o BcelflVBtfl oB tne rlver bayfl
i...-. rxnaorf.-. nx I g .? pbeaomenal lor Ita eurl)
appearanoi iui? ^ea^uu. for it- denalty, u:ui f.r lu
i. ag e uiliiu-tux'.
MISIC ANO THK DHAMA IN I/'NLK-'N
WII. ir.VIN4.'ta GHUAl raOBUCTIOX 0* " lalNxi
I.I.AK"-NFXV Pt,AV> 4N". XEW Ml" i'
l.ondo.i. N..v. li.-Tbe pr.-du,'i.-n ol " Kin. J- ar''
f.v Hei.r. Irvii.g at tbe Lyeetti* 1 liea" ' nmraday nlght
w.k iitieiidt^l i.y ibe axcltetnent iiaual on thfl occa-lon
uf fbf bl-t piecelitinU.il Ol . plav b) thll dl.tl'.i .a^lird
artor an.l aiamijier. ?? K.u. i.-nr" i- U.?' Ivn'u
.-:|_ikc_l .Tea'. |dfl) put Bfl tba l.nai.l.- bj Mr. Irvlu*.
seata ffle ibe Bral uight eflxibl u?.t l? bougbt al BB)
prlc... buvti.s lee.. ull labea weeka liefore v.i* n? i
dxiotloii of tbe play. Tbfl umlieiic ? lii'lu.l.l a htfge
nuoiber ef flmona prfl-Xnenl In an and letacia, m.i
uiaiiy 4-eii-ki,owu people In ?". ?"?. palBter*, wrllerx
and ajfltflta. Tb-nri- h. !?? Ib. ilfbeal ptfllae on
Mi. Jiving. "Tba Tba**" xaya tbe Iraged) bai a
n.nre I'.'i l.'.'U* Hi'eipr.'iiUoii b] Ur. lrxlii^ Uuii. II
.-ver rould bave i*__rtx a, eacarpl panrbapx al the ha_.da
?f Ch.irl.x iC'iuie. -Ti..' Tfliflgrap i' a) tbal k;,_
L-ur" b) Bm bb fi pletiirBBqua m_l lnj]_*atii| of all ,
Mr. IrvlngV iuiK rM.'.arl. ns. Bfltb papt-rx -a\ thit ?
ataai Terry, .i?a;.it* her Bflaafl . >.f CaaaaleMa. :
HHfflfllllfl Lrt^.t in BWflfltneSB BBd 1 x't.il. r.... - The
aoflflc x?v. re CordeBa rejorni ... .?? Lear lu tbe TtturU
BBflap flBflWa "i IflteBae amotloii, and b>>ib Bflaj Tarry
and Mr. Irxmi: fairrt.-d Iba hfl-flflj bv Btora ba tbe
flepth of tbelr utlng.
iiiu'ead .,: ,.p-i,iii-' tbelr Lflfid?n aeaaofl wlta "Tbe
ne:ial..i's Wif".' a pleee flflB 10 |aB_8e_B4flra, Mr. nnJ
Mra. Kend.ii have l.u.llx u>lected an ..:d lavorlte?
Ba-flaej Garunfly'i ?? A Wbtte i.i-.' "nx- of Ibe aaoat
Bopu__r pl v-. in tbeli r*p_rtolre. -Tb" Bfluator'x
Wlta" wlll be Bflkyed later ln tbe Mflson. Tbej Wlll
al-a.. pre?_.t u new dran.a written by Mi? <'l" Oravea,
jt.iin une oi h?r flfl-_wttu_al sti.ri... iu uoa}unctlon
wltb Mn.. ("_.!:? Birlflfljar.
Tbe inde]_'iidents are pr-partng lor prtM-D.tlen ln j
B_M ember t ueax pb.x b) tl*: n.i.ai BhflW, tbe ..jflali-t
uoveii-t xnd inu-l,;U rritl . Tbej bave alao ln hflBd
u plav b] Waller Beaanl and Walter He-ii.. lollo :.
i. t.-;-.. xtflry ..r an oid Rblne robber barun.
iTnfesNoi HerboBaar will praduce b1 bla priva- ?
theatre at llii-b.y, |.f,.bably in Janaary, a new dran,u
- -Tiiue's Bev-Dge*- hy W. L c..iirtu.\. l.w',u Xr.
llerH.mier nnd hi^ -.... xrill acl ln Ibfl pls'? . Wbleb,
lt i? state^i. wii ba ii'-riio'ii. .??- btfli iBeaflrtcaJ j.i?
diHtioi. im Bflvetal yean
Tbe (.ar:u? Cbeatrxi, whlcb _-. cl aed after tbe
wit'..ifr.xji of "Tb,. \waken_-g," i.a> beflii iwapened
\x.tb IJisara. Ibrbet and Clarlfx lMvid." Tbli ia
an nncf.nxent'f.iial tr.-geiiv. BeflBng wtth tbe affecta
i,f eoaataal >mdy of mental dhea,.,- upon Ibe mind
af i. doetor. - Uavtd" w:" w#n piayeii, aud b.
B ill-lll.rt a'.rresi.
Tbe Axeiiue Thefltre, of wbl.li Mr. und Mra. K- n
dni xxiii iake pnaaeaxlon >.f oa January 1, li laaxed
f r ten x?e?.:s la F. I.e-iu-. lle Bill prebabl] pru
flurc tn- plajra M Farexrell" and ?? NoM'.ity." iu.
f..rrn?T xxm- v rlMen Lx Dr. <? H. ?! DaW X, l.o.'d
'J'.-nny- .,'- p: x ? . l.,i,
Aitonlilii,: >o "Tlie -!a_e.' .' B. . u. BM] Bobaflrl
Ilu. I.aiiai. nre agfllfl rolli.Uiali:,-' iu I plaj Ibf Ibe
Alriabl.
I? i.- -ald tbat (?scxr Wild.. l.i.s vrrlften o pla) ralled
" a Ui.iiinii ul No taportaofle," wbtch wUl be -eeu
m riie Uayflaarket.
M. I.ubanoir. th. RflHxlan n. tor, haa appeareB ut
tli. Opera t'otnlj'ie for tlifl lir-.! tlme in ...uiv.lv. Iba
piei-... eniiild -You Musla't -flflgb," i I-Bpt?d fr.ii.
tl... RusflBan.
In r'-poiisv tu tbe eflMBBfld ?f tbfl QfleaB, ibe Cail
l;o*-;i I'oinpBIlV V:,.teU BulniTal OB \\ e.llies.laV. and
l>*r.'nrine_ ? Tla' Dfl-igbtet ol ibc Begimeflt " Lra ahleh
Mlle. Zelle fle [.u-xun bad t!,t- ehtef parl. a itage
r_.i br.-n fltted up ln the Bflj-rooB). i'i.- -*._ hall
aaa .x.tipied i.v .be rvimutiv r.f tha aatflte aad tbe
b.'is-boid Bervaata xnd tlnttt axmUlea. Tbe Qn-wB
entered fb?- i*e.:u at '.? oVloeb. She xx.,-. aeeompanled
b| Friine-s tiatr:.'.- and lhe Cooi.teai i.f Antrtm .iid
peveral aabat ln_ie-> iu wxiiiu.-. Iler SlaleatT -eeine-1
l.eiiiTllv r.> efl)flj tbe Bflffflnnana. At 'be , !o-e ibe
wb'.le rflaafafl) jr.ln.d ln ilnging -tiod riave ?(_
yu-eti." Her Maje^rr icmlned uiiTIt thfl bvinii _r
tlui-b.'d. .Mierw_rd -i.e Invlaud ihe Biflanberi or th.
eoaapani tr, iii.- prlaelpfll 8iwwtaa>ro(_D, where Bhe
exflfB-Bad ... 11 >? .. hflr apaewrlatloo ..f ihelr perfon-i
BflCC.
Ilaaa. BVaatti irav.. !a-r Bral i-.'."i. ibia xeaxon nt
lha Alie-rt Hafl on Tharaday U?t. sdgnor Ardltl ron
di.u.ai tl* anbtatia.
Tne v..|?ul.r ...nieii- iuixi- opened, wlth Ibfl oob
aflaa*4BBH ai.-a-i.'.' of l~idy llali.- BBd algnor Plxiti.
Tliis l_k- elia: le-l Miv CbaX?*Cll, thfl ?.:-'?' '.l-er. to dK
pi.ve ihfl tmtrUon aaaale ln xaflne .,',iait-r? tbat tt."
fl-rflJBx. .?? X lieii all.li.b.li. >? Kl Ibflfle >.i<l e-t:.b!i.bed
OOB. fltfl xa;.- '.ita. BU B deflll. Ol IJk pi.lram.- 'o -?<? L-TBh
Bacoa iu Ibfl 8<iartat. *_M_*r Arboa nJ a pupll "f
_),-. .LaxfUiin aBh. Wtetrowela- bave led tb.- quae
Kat, artih -ir. Whltehouae, a leadi.'ig Eu_u.-u flaayer,
ui it.. vii.ion. r.1... So pre.n dlflertnee in aba al
t..n.aii.. baa, bowever, been BotUed.
iii-ai public perforuianee of aL.acafffll'a na*
?per.', - L-- hant-aua" lu 1. <? ??;.. r.. - lhe linpr.a.o.1
_lx<yi f Ib. w.,rl a' the dr?-a eheur al. wnl 1. iou.
I.l.i.. .,1. _ _.!i,.-<!.:v b. i xi the tbeaire at I'er.-. li
Tl..- xx.,ri. i- full ??? drflmatlt power, iaml'ii: m-ludlea
md n. -' ii i iiehfl rnl ? I II.. ix to pr ve .
p p b r bi . x:,ll- rla Buxtleana."
Tti.ie. a'e .un irKal .j eaUufl. eoinieeiad) ? Itii t e
laie s,i Ul. I,., ' ' o_u '? b q..< ? of ?'? da 10 thfl fo) il
Aeademy ol Muxte, f... Ibe loandHt! .. ..f ?.*b ln hlpx
lb.it uu'- flfll \il -e ,k-,I. and tbe xeaul.ni) .- -lal
waltlng t. enter Into enjoymenl nf Iie beneflt. ile
-innd f..r It. Another bequeel, r..]e.ri."l is uiade i,\
:. -aie dlatlnuul lied vueall I, l- ,il-.. "hutig <v \>
?l,a>. 1' ,? ".-Itl i I.s t. l| V.-i b.-ell fo n i.
A maabflta ba.ween Mm-. Mettni Bnd Mlle Olulla
l!avorii, tb.- w.ii-iu.f.xan Inge - kaa |ua laqrmrnat-d
i,,v t',e railrraitul ..f Naae. Molt.a from i. uv.nl
riard..|i roinpai.v. Tl.e caae. ..f tbe dl*44grean._nl
flaaa arflB* Boaren glven to M ..v. Naih arhll" ibe two
were .luglng a du.-t ln " Aida." MUfl. BbiVOBjU pr>.
lest.d Bfld d.cbi.d tb,. the xxould no' u'.ilt \o
Mme. ale-ba'i reeclrtBg ll__n uder Ibfl 'I .um aur-.,
even If thev .an,.- frorn Mma. Melhfl'x mo_l ?'? ul
Ull:.-!. The up-lK.t of lle B-T-l* ' ll- lhal "le.
Rav..arti rerti-ed ex.r afl*xlB t,. ?ti._r wl l, X"rn.? H?| a
On Nl.ndav 'ist a>i,, r-fu-.-.t lo xtut ln " l.i.ien :T i."
nnd rerualiied i?a\ .'r,.iii Uie MBVfl hoxtae, ..ir \i,
aaisiua lli.nl*. wboae xyfltflathle* wer- xvi-ii Mlle.
Itavogll. pxrl.xl wlU. Mm-. Methw, and Mlle. RaVOgll
will Hg-1'i apoaar In tbe Cx>vxanl ..ar.ie.. ea t
?? Llght- ,,f lloaie" bax nol hean a au?*retxx al tb
Adelp'1 Theatre, Bfld ii arlll bo b !>? i*n.lafe<i bv a.
An.arlrai. play. "Tbe Lo*. Pflr dls.-." wbiei, haa b an
>4<u-.ai ft* ui Charlea Frahmxn,
- MflMfl Had " Bflaeb) *>1 .<> a- ???. iiicli.ii-.inia. \ti!I
he pi-od.ir'.Hl ln lamditi ii.-xt Mflrcb.
THI DBLAOOA HAY BA1LWAY.
I/?_*on. Nov. IJ.?A -hxaatflh to -Tl..' Tlnies" tnrni
Hatl . BBTfl tbal tbe PurtiiKii. ..- .li.v r:.i...i't ba t
| lf Tl T A T I 0 >.__
""' I'D
Schwarz' Toy Bazai,
4S EAST 14TH STREET, UNIOI, SQUARE, NEW-YORK.
GRAND CHRISTMAS OPENING OF
TOYiS, DOLLS, GAMJflS,
HOLIDAY I >BESE_ISrTS,
COlHlllBIfCIIfCi ?0_fDA?, tfOVE-ilBEH I ITH.
M.. IRPOBTATlONri ARB N OS llPP-BRD A.NH DIBPLAYER. IOMPRWIXU MAN) BABE AXD
Alll\N';^.":'V^;K'r'l''7s J>C',..1A...Y IXV.T.Mi. 1.. TABB THE PIB.T CHOICR AND
IR I..I.I STBATED 1 1TA..IM.1K H.'.T.IH. MAM.I'I. ON ?'._________?____
, .,?. . . ? tbe aubjed of tbe Detagu. Bay Etaltrwsy
Ui tb* li.-n." Trlbuaud, -4 bear aad determlno
Ihe taeta ko Ibe eaee. Iha u.-ii,...: .a*aeen_i pr-td thad
???. PortumicM bad tbe lighl ta arttt ti.* railway.
,?',.. or ., .. add! thal ii..- mrmtl-, more wll be
all..w,-_t l.-i i .- . !a'::.-ui.i.- ta 0U-t_d lbe niemolr.
EN- 1LANT - rNK.Mri.'.'VKU WORKINI"MEN
TIIE PBE81DFNT OF THE l. v AI. OOVERSMEBT
BOARD PRORa MEA8URFR i ol: TH-.Hi RT4JF.P.
r iBdee, Bov. lS.-Tbe Blghl Haa. Beary H. Fowlor,
. ai Oi tii* l>ocul Ciov.riiui'-nt Board. ba* BM
Lared a clreutai advtBtas tbe tacd autbortilea to
njodlfy tb* dl tr*s- arnoii^ lbe _-****_optayed worklng
men by BteklBg reada. roudrucBng aewera aad ctaan
Ing tbt itYeeta, paytag tbe Bien wnptoyed lo do Ihe i
w.rh r-gurar day' wagea. The lUtborRlea, be add* ,
ahould a'M. ta be ueefirf to labor and avold maldna |
paupars u.' tboee oul oi wv.rU.
A larga number -f omptayera. taauaoced by tbe
aucceo* af iu* Iblpping Faderatioo'i tabor reirWii'J
ofhcv*. bave applT-d to tae dlro, ior* ot tbe i ederarton
u, oreate * tafor eaehaage wltb braneb** ta ei erj
manufacturtag ceolro ana ol tbe port*. rhe I"-' '
llon ha* agree- tn xei ai ? niioleu- for tbe ev ?;""-'/?
Tb* Imdea uQ-ona nr- hmtatidy wateblng he ae
relopmeal of tbe projtet -r ii wlll obvloudj operate
lu fjv.i ?r fr** labirr ai.d noii-iiliiotil-'.-'.
CHARORD WITH BAKIRG HTDIARB DBPRE.
Toroolo, Ont., Bov. i_- A dlapatrb r_odved here
lo-day fr..tn Vlctorta, B. C. aaya: u8ealara hava re
ported rn Iba (".v*r:i.Bl tbat Baval o-Beeri vSdted
the -*ai men aad BtatHbuted free whlahej to the ta
Alai.a, \r'er tha latte. becama dranb tbey aecured
thelr atgnatorex to otatameati regardlng icaUng. m.uu
fac.ured to Bl tbe Amerkan caae. Al tba llni
dertai Brai tutuvd rirriilatlon tbey wera taaghed at.
i, oeing deemed lmp__dble lhal Amorlcan ofBcem
would atoop to Hteh a pr_H*edlng. The tadtana. how
,v,,-. atnek lo Ihe laW. An Invex IgaUou as beeu
ardered."_
TO BOW VI' THE INTEHRATIORAl. REOATTA.
Tw.i.i.'... "t.r.. Sov. li.?WllUam O'Connor, ll ?
dugle-acull . Lu-. p'.'ii oaraman, Inleada lo organtu
,i fi.ur oarcd erew t" row tn lbe lateraatloaal Ri
ai Chlrago nexl year. 0*Coaaer wtll xhortly vldi 81.
john, N it. aad Hallfax. B. .-. le iderl foai irong
bl, rv,-.:ei Bahermen wbo ran nrw, and iraiu aud
arepare them to ro. agd. -' Bby taur men oi E i
Ai ?tra la xnd lbe Pnfted *u: i.
? ? -
DIR C*OTTOR WOHRERS* 9TB1BE PBCHASGJ5D.
l, ,,_?.,. \ v. 12. Tb* Brai ?..;. ol ihe ri tton loeb
out baa doaed wllh do advanti . ? i kle li. lh
.truggle. Tbe opKraUvea ar* j- detero-tai I na evei
,,, rompel tbe um-t.-r- to agre* ta thelr terms, wblle
U !:.?:.r are Just B* dderBBBed nol I" do ??> rhe
Iraatei. uf tbe _*paroUV4_ atate tbal tba levU-n ou tbe
_,.:, at work nre romlng In admlrably. J i* .?,..
pkiyei-' agent* are ronlldenl thal lbe) win win ln
the end. Thej antldlBite lhal Ibej wlU rerdv* mucb
Ualp from tba dlatrtcU aoj affocted bj Ihe dr
AH tniK-ti tb< v atin.it tlai lbe ipluoer* ean oftonl -
reai"l for ., long Uu.*. ih-) de lai ? Ita.)
room iiHiiOi. sain be althoal maoar-ea . -' ?>? tbii-i
niH4. _
THF. Bl'ROPEAK WiKU TRADB
I,.ii_<._. .Nuv. IS.-The wool barin.ntlnuei lo
b* meagre. Tii*r* is a more bopefol ledlng I
DanufariAiring dUtrlrU, ta _er?kt?iuenc? "l tbe ek.
llon ol Mr. ? levdand to tba l'l.-lden.-A ul Ihe t nlted
.-i:,.e- and tli- proape ' ol ipectal I*. .totl n
Importa diirluc the av**>< were' Prom >Vw 5
Wales, B.470 b-lea: from QoeemiU nd. .".,?'?-_ balei; from ?
Vlctorta, 4,7._ bdea; Irom *ulh Analralla, _:>'? bah
fr.--., Bew-XcotaBd. 2.'''.' I'l'l'-- "'?"' ,'i" '"i"' ''
(,.?ol Hupe aud Batal. '-."-7 balea; from -
<?'..,; balea; from Perda, l_.'-d bi i- - tmm Uermun
-i'. bdea; and frv-u. varl u- other place*, 310 bd*
Tbe arrivala foi Ihe nexl aerl i ?' ?akrx, wbli h ?
_n X,.v*::,i"r 24. amounl tt. 113.31 ? balea. I b- wool
marketn on fbe CoBtlm.il ar* unl.'l, bul ?ta idy. **
lacderate Tu-n,.-? i? bdng done,
A LBGION OF HOKOR PRIV1I.EOK ABOI.1BHED.
Parls Nov. 12.- T..* Cbamber ol LBrputlea, bj a
! vo'" ..: 518 io l. :?.- aBopted a UB latroduced by
m pontolx, a Boolanglat member, aboBiblag tba
? ptivUega blthertu aojoyod by tbe blgha* o?
tt,* i. 'i'jt. ol H'.iiv: d eaemptton Irom anval al tbe
iti^aiue .?: ...;ii -m cltlaeiii I a ""?_?*'_ \
ln uw r* ?*?.. p...'".dii.?- agalad r-innl d* !??
' in conii". '!'.:> wilb I'ni.aiii.t UUBU Bfldra.
THE PKATH ?>!' THEOBORE C1I1LD.
Londoo, N'.v 12. -A dxpatck reodvad i.a Meaira
Oagood, Mcllvalne s Oa., iba puWIakera, ta Ibat
Theodore CBlld, '.h* wdl-lmown Baagadne arrt-er, <i -u
ai'.i w;,4 burled .-* J-dla, a town '->.. 'i-:'
lapaba-i. eerala. T-M d-xooi. ? eanflra ' | r*T" n
ib_i tbec-uoeol Mr. CbOd-Tdealh wai typbdd f.ver.
I*.: ' ''?? ;.
.? ?
rilE WEdl l-Y CEBTESARY 1TND CLOSED.
Loadoa, Noa. iJ.-Tbe \V",i.Y renleearj I
bvn. doaad. Than aa. beea txpendad In raatorlng
aa. . *y?? l*baad tbe aun ?i 818,000, leavbii
e, i ,.' Bd,t-m. _ _
TEBIB OF THE BEB MANM II HER BIFtK.
Vi.'imu. Nov, 18.?Tb* axpadmenti wllh in* aew
RaanUcber H8t b} f;<.*.??:i.n -i.t oxparrk bave ^t)\.^
tbal tba weapon 1- lu nvagy wm mtlB___4-4T. Tba
ntrw rt?e Oi"' IB8 muBMll u uilfiut* nnd is -i
st ?_' 7'.., yaida. H ls of -.nialler >>ore llniii prevloii*
Maonltabera, 'ii.- b'.Jlet.^ bava locrraaed velmtty. l-t.*
wdgbl "f tba .-xrtrlrtge- .t taaeeaed aad ib.- ,,-.,.:i ln
redueed to tL- iiiliiliuiiui. Bboti raa be Bred In
rapid auecoodoo ?.r at any d.4'.i*ii tatarval, 'l u. *_
porta pronounca lbe mecbaahun >?'. :ne new woopon to
be sOli.d Xlid sluiple. TIlOUgb lt pbum out I b.dl
4:1.1111 of biill.-t., It do*. ad beeome i-k, bol '.. Iiandle,
rVB BCBOOXRB i-4.v /v/0 av WBBBBG
Pi',,vlii,*iuwi?. Mas... *S"V. IS.-4_kptain QdBO, of
tbl 4, In.olier Priul NolSOB, will. u anive.l line yc*
ttrdal partlallv Olsabied. itpoiU a e.,lli-lon *. .Ih al,
icebeit! ln a d*ii-?- loii 0-1 Lubia-ior. Tba -?.?'
ran agrouad 08 '!k> beri;. whtafa waa 200 i~t t hlgfa
The captata -40- ul Uii _*en ba1 ono, iu. araa ?t
tt,r Um* to.. lr.L'iiteiud |0 IBOve, tooli Ihe I".'- 188
daaerted lUm m.d tha ve wi. Vhara waa .1 itrong
curn-nt aettlag p-*t Ui* bti;;. wbich aaaWed tb* mra
ta i-'ei tba vaood oB. Th* captam and Ma oue man
ti,, t. iri'-U Ut niake .-uil. aud Ihe nol-* ol tli* kkhB'kjl
?u ueaivi bv ih.- ranaway c?. wh., gadrd by Ihi
..ousid. -.bm bu'l> lo Ibi v. '-"i aad gvl .,',....I. Tbe
I eaotalB v".- that II ha eould i.ua^ gol aall uo lbe
' vt_,,i wit'bout Ihelr aaalwtance, be would hav* left
' ,iir ai,-_-ii'-.-. bo >.."' ta. them-eivc*.
yE.vsarfo.va wxxx ubowxixq
; From 'lbe -1. I ..'?- Globe Demo. rai
- lt', a'i r..t al.1 whal . :? 11..W Ihiuks wbetj u* ia
i drowniug." -.,'..1 Plumber, a* be drew .1 bred '"i red
tln- ou th* "...l "' bla rigur after a mte dlaner ..1 ihe
Laiclede, l bav* ., ihi*ra n,v-.Ti. J; make* .
urred lo n*od tboe-* Brrwiiub lu Ih* newapoper*, und
,,, bear ll preaehed frpm Ihe pul|4la iibout Ihe 'Bad.
0I csnia. ' 11' 1 -I! IL '?' :' ;' "-""" - '" a
l man ju-t a* be :-?..- under water 1 .r tb.- Insl Mme
:, ,,1 ..... up tbe gliiaii. I 1 ? TieA* wh*n ii man
he in ->v. r.,1 marm nt. of couedouaneBB, 1
,nli.il siinpiA heepa * worktag ln n.ime dlrectlon
1 i- ,ii.i when he Bra) wenl duwn. ITI t.-ll you : ? .
! aails wltli myaelf. B'hlae ln Bew-York a few mra
! ni..,', ago. 1 lefl my ?"?if* al ih* ll'dfinau and ran
d,,? n ,.. s...i. right, on ti." Jeraey . oa rt. ??-. -?? ?? n man.'
T'xdi a bath, "1 rour-e, froai Ihe Octagoii lu-acb.
Nd mucb aurf, wati*r warm, und lt vva- dehghtful tu
?tvt ,,i,t >. Ittt!" way* from xbore, rrooi my :inn4 under
mv head, tnd 11* Ihere -' f"ll '? nrRh B-top "f the
wav.?-. I BBOW parfectl) Well vvinii 1 w.i- tl.Ii,l,ln.
^l,,,,,t 1 bad lak*n a Utli* Byer ln Ri.pfember whea!
th.- dav bef<rt*e. Wollld --1I wlniieAir 1: 4lr11.lv 7fic.
D,?ii .nn. Iblng. liroker .1.1 l eouldn'1 poadbl) 1 ?
but bad li"1t*r put ui. ID per ."Ut iiihd'Ii. a- 1 'ui.'..
iitatt-r nf fi.rn..' Whal ahould l <l" wliii the pro
reodsl That'a wlni, ncrupted m*. Ruy the "ld .drl
at tbe H'.lfinan a dtaflooad rn.: RurpHae her wlll,
11 ||i,u Bbe wuiiM sinl!" a- I l.i.tul.si !*r Ihe b..A.
II.-ll,,. who'f Iboeet' I v.U.d aa I Lli ? pr-tiv
|.,-.ivv 4'r..l(, "ti my riiilit -?i uld'T. 1 KUppn *d -..ni"
ori.*r swii.i.ii r wax ..ut t:,.'," wltb me and bad ae
? l.i. iitallA ;.'!v"? ,?- a Wck. IHdn'1 (l.inge m, i'. T
,,,?, al all, "Yi -. Ihe dear old irirl bad lw-.n ra-gglng
ui" r.,r tbat rliii.' ? long tli.". II..w plaaaed -he wlll
i,?>k ?.- -i.e goex up lo ihe wtndow with 11 fmr ta
xn-t-ilon?tumtag her hand '" lbe Ilah. ta _ I
iiifTi- tn xmrklea, I'll lell l.er B'a forti rarata fln
Sh* don't In.iiw B "iirit fn ... a f*at.' Xnrl 1 eh' -
wltb tl.e tun nt Ihe tidii". and i<*-k . i.i* breatti I
.w.'ll mv rh.sl _J?*?Ve 1li" water I'ri". T'hh ?.-_*i? ,
?'?ir.t's tli.t " AOOtber mn "fi nv rigbl r.H l-v sf.ni.
Ihtna- i.nilerneaM. m*. |fl ni. In*tant I *-_ uull.i!
btdo. aad i-.-.iii-' .1 l wa- btdii. drui i
. .i, i ou. io ? .-? I made une de*pci -
m i..ip, i.?,i Ln a quari "I wat*r ur ?? Iti ???"
Ihe i,. T.-- -,. _. cubl. im :,? ol alr. Ml h rboklng ??:
-iii'.t. for u moi?>. ? il . gaap ur t?... and i llmberea.
I waa g-B-l I-" old liiu.ilfa. .">. wli nl ...
Lound ' . ? I I '',"" "'"
,lar'-,l 75. 7 r. Tl. 5 -. t -. 3 8. 1-4. 1-81 I>- n iie
itufl CloseRout.' Th. tape bad turnt-d into a beautlfui
-n,,i... wbl ,, waa .1 ?wlj wrtggUng oul "f mv baiids,
whll* 1 irled Ua pok* Its b.-urt tbroug- n diaim ?nd rlng
?Dear old mamma.1 riuii wa* all. I wai drowti"*-.
The ii. xi ihkig I kii-'.s l wa- lviuc en the mnd ta
bot xun. \ r!ni(,,i men and wtimeB etood uround we,
1...,.!,. lor* were pumpliH. m> arma up and dt?. n 01 ? r
111 v head I" rual r.. 11 .splr-'l'.n. BoaiebodV was
cbaflng my feel t" ?.'"t up drcukitlon. I wai gaaplng.
.' 'i,-1", struggtlng. Bgbllng and the pu'.n of II waa
terrlbl*. Hrowntng w.aa'1 bad al nll: i.ut th* coi
Ing barh lu '?"> v. ,. terrlbl*. I eatna oul of lt all
right. Talklng lt over witb th* tAv,, bath madet* ll ??
II -.At morntag, lh?*y anld 1 had been druck by ? ahork
,.r on."1 ?-,? big ti li. ? hleh *aw n." lylng moth 1 ?
on the mirface of Ih. water, H lmd Brd fdveB me 1
nudga ,.n tli* >ho4>]d*r ... aea wb?1 1 waa and '
made a Mte al my k-g, eauglil Ita teeth ta mv hafhli
nilt, and dra-.ed m- under. Tbey --'d they xaw m*
_"i d'.wn ,.iti(1 mad* 1 ru li ter me, Tbe ft b had
hroken bu.-.- n"<i I vt 1 llmrt.r 1- 1. rvf on th* hottoin.
Nnw tbla J"-- lilu-ti it * ?1 l aold ?' tbe -?."" " il
1 felkiw ni-ii,. - a v rv *_,a Brown of If, and -" far
fr,.,n Miffedng n r< "i-w ..' 1 .!?- paat llf- !n rane lurld
iD'.niet't of i.m..)'.? (-' ,- ofl KBOOtbly BBd
dreamlli Into fli" otl ? r world "
TBE I.0X/IOX Tl.VES" OX VB. DEPl ".
iii'.ll PRAI8E 1 OT! IIIB ? IL. MBIA! OB*. nov
Bdltorlal In Umdi nmi-x, Od, _-'.
r .,? forrad di-i. itb.u ol lbe Vorid'x ..." bdl
a! Cbll .17?? -..- :,.".? . .- .-!... Iti -?*'?' .
liy. i, waa ? ? ? k d ? v .),.- alb-n'
..i,,< ui ; ",. e-eli ti - U ? ? v . el'ui .li ll o! e
Mat*. and t-v 1." I". ? num
. ?. Ui'-ni.
:?.-..
WlU .ll-" I uiunil.ll> I?uy, .?..'.? ll
of ColumblU "I. \ ? 44*1 ) -I ? ?'- ' lJ"
? v .. ? ,,f ... .1-':., il e, bim!
Ihe 1.-.I..U-- ul r-.* 1 "U iui.:. ted
- 11.-U I. fw.'.'i, Ihe .VA Il"...i4,,li"ie, alib Itl
pr .iu. 1. aud tbe -i. .1 .'.i-.'-.a. ita
? . : . .....
M. li. ;.-'.v. ln l.i- inl.'i
? .. ,|, .... ., . ? , 1 lll 1 .'?
Illlblia fiOkl We
OW* \ 1 ., 1 .,:?' ? ? ???'.. ??"'- Ud
ellterprl-t lhal a. Ihe ..li..-- "lalll'd ?;??
Ir. Re pil. ?
: ?
1iii|hi4 . . wa_ iu . V..,, a ,?? ,
?,, ibe ?' ' a-lt?u uu b i ., 1 lt
1 a; nt ul Uu
',.. aorld ..a.. - ;.. i . t a.. ... ui i- ?;.-' u u
: . loo, tar "' "? i'
? - . . . . I ? ?
- ? ? ?
pirli wbich ?! . . ith.-. ...... Mi I
.. Ui all dir"
?. ? 1 ?
1 nn..1 .Malea. lu. t-U 1 1-. bave u ...d? wd
i-.in* fui ...I w,,u ? a. ?..--?
||, 1 .1111I1 .il .1: ?? ? ???? ?
or* khul ... t. liu. w... n 1." ,' ?
.-. ... ,-.. A:.
..i.,p_:' b 1 ur. .1 Uttle
vi.'.ti. ,?: ii. r BaJ? -.1 U" Uui 11 ln >< ??
heurt) .1 1 Bt Of Uu i.??-?
aay i.ul) II -' lf ll el ar vei turoa lo ?
11.i wiu || w 11 Ihi .w.pt awa) ui ?
d.- ..... ibI ? .iu "ii. x, aud .' 1 - ?;? .si-ii.i,:, ' ?? ?
llepew, I- *? : Ibi l'i._ 1 ??', l>( : " i." 1 .Hi
t., a <?' illtl ? whli '1 ba* u p.*g*d ... ?
be look. alth dNa| provd ?? ' -
l< :,<v .laawiii .? 1... ; ? i ? .'??
,,?!.; tbv tv ;* :.. wiii. li
,-, coulorui . ? ? :? ?
ttlllf*. II." 'Uil II- ? 44 ? "i V,. IU" wliol* u..' 111 d 1 B
ua t I.a- i.""ii prepurlug for, aad whtch ll
, "uu v. ,?: ;?' . .... , x... .. ttan.
a." are 1. : , .i li ? Cliauia . ? . ? '
u, . .. ,,:.,-. j . : ln :.|4 ki.toil, al lew w Bl lt.
? Dmated .ju.tc fi up (??- ? ??
ln own , ,.,. .,v . ? ? o t .- ? r ? I
Work!' i ... b ':?? ,
. bl - ? .
dl other all ? - ?
u. ? >l/s a.nl ..,-- ? ? ? ? ? ? ?'.-???.
(IU. IIII ? 1 ' ' . ?? .
whal lo ,1. ? ?? '
r.,w ni- Ihey are too v,t.i
[,,,, llupri ? iv v. ::...? '1
Lrepaw -a . wa. t-." 1
........
r.iriL. doii Iii '< mparl .11 ? ? ? ?
. 1 | .
1
'?"? - I ?
,., . .. :
in, ai.il It I ' ? ?
N -r I- It, I" rhaj . .|ul_ 1 1 ? ? , ? ? ?
tloua, 1 ' ? ? 1 .. . 11. ? ?
II,.,11 un. .,.??: B
;.;,,,, p. I. dil
,,f Aiii*i" 1 lhal bruugh ?? Ui thi
w..rld'. Tti.il lll* 1. ? ?"'. wo 1 Piaci
vv* ?i,|i v ?, im* lu ? ,.l li ,,i,--:! .'ti i ? i" Ica
? ,,? "T-l, i ke
j- 11 ilice ? t_-.ll llu ''ll ?' I
suii** bav. 1 ? ?:? ? -i . , t .?? ?^i(i .\ . . ?
? '??'
. ava gli.iieilal pr.i-i
_..ii loiowi. befta-u, aud ?! un tueig) und ra
? |. 1 .,'. ?; ? ? n .-??.' atur*
ut-u V'lelit lu ihe I llt 1 ? '
.,..v ,, ],. , 11. dl.
, .uie _ ? li" ? ? ? ' * y*1 II
tl ??. 1 . -v ?... Pali Well
;,..,,.,l. |, ,:. ?.."., p,ldt , au nn lumpl. : n *l ?
il and li-' ?: vi,;,, a .:' ? ? >: il ???? ei. ll ?
svIh help them i" uudei 1 111 rui; valu.
ruid U.-Ti own
ir.-i ?. ??-?'?'?:.r.. lf ever wa* a tluxa al whleh
woiu ? r ''.- ti . ? ; 11 ? - ? _ 'i'
pr pil.i'* lo u.1 *. ? lhai th* :"?!.', ? ?
,, ,. |u-,*?l. \V. f*"l. th.ref. ?? HihI .'i ' '
|l, | .... ln |,i- (_'ol r, . . * r -|.<1 ad
mlrabli In irlklng I . inl Ibm b* .
.; uwn alngulai * um 1 ln ?? ' ? be lu ?dd -nd ln
wi ?? ii- I ? .mlti* I ti. v
'.V* have ,.:.. j.iv dei irllw-d ?t lengtb Iba chlef
I he greal CM< a_ ? ;"..'. I ir ? ?? ?? iva
falled '?: '.rn aa) '? /. ?? .'- Bill algnlflcanca w?
mii-i I,.-.: Bumbl) t,, I-- eacuxed, fi. t.. do rhl_ llr.
I,, l,,.,.,. . .... ? . u-:
!,| I ,?,,;,,,,. .;i | ll," V.lll"! r."4"H wt.t '
enlla np. *?n.e potnU, laawei -i. thei- :,r* ?? rl el
..ni 4',i-'.-i rii.rii-.-iv .? - io ordlniir) mlnd . 'ib* ? ld
cagu Wi.il.lV I'all biilldinirs ur* m.Nl luirlv ... :.?
jmi ,.,1 l,> ,. iiii pari. 11 '-'iii |, .vi.ii- alni.'lur. :..
; ? . nd a. .1 u Judgi 1 tu. ..-? wlih ."'
..,iii or .-, rlval. Qull* lit.-.n'lv ih. v -.* Brai
and Ihe real ibiwI. m u far b*hlud aa nol ta
, , in- Into II.e BUHltag ' li no f ? r 'ii* r '-1.1 ..^1 ..I
in* kind ha* '<?-??? '? 11 anythlna 11 *-?- lb*m ".? m*ai
u.eiii. lu ii,.- "\t.-tit ,,f grumd wbich tba] .,,'.-'i
tn Ihelr -'rn. ii.ri.i dlnu-n-ba.., lu iii* tiumbor of
-|i.m':i,,i, a 1 ii liiej alll , uitdn, ln the profualun
i,i,,| -1. rniii * uf i'i*:r il*. - 11 ?"-. ind lu ihet, _i>n<'rnl
ndaj, ml, llll. Im Ib* puii'.-e hn- Whli 1 ili.v huv* I, *ii
d,-U",. i. ti,,v -iniid ".ii u- lUpretne. 11 1. idla ,o
4_v ?!,;., il,"i" ae ulh* ? '.., :? ? bl. 1 .M du tli*
il iii*v Iried. The f-irt >*,,, ?!-._, lhal thi
I'nlted Ktatei bave done wrm, ba* nevar ftt 1,* -n
? . elaxrWhere. nnd l.av* ?iaci pr,A,f ,,, t?* vvmlil
oi whal W'.u'l.'i. can i"- bivugbl aboul bt hidu
rlxe .ud *l>.ll. anlnaite- bv ,-, patrloUc ?plilt
and l,V :, rt?.lA" IO liilf Iii" l*ii,| lu iveiv IJiinc.
ll i- a rpleirlld r|i> . I." I". \N * full] i",',4li|/* lli*
ijiialIHe* and efturt* whl u have pi-.liit.-d It, und ?',?
.,ir?- ..ni heaii rongiatul llon un ir,,- Mit-ea* wllh
vvlil, li l!,-y hava l.e'li ? .-..'?vii.-d.
(I.i.sis.. I'l'.l" ls OP itt.'-w.N hiu. ks
Ik atan, \, . iv |a__
V.-t..e. > T" -l ? ? V*.i. dat lud.i
Cal # Rerla .'4, fjtj
I ktl m) -04. ".' ' ''"'i??> . 1. 17
r -1 | Mallir i'.'i 173 Kiald llu . 1., |., ,
1 bl l; 11 a g. 1":!'. 1''- K<ar_ar> i*_*j '
,,r ..i,i,i.- pid sB*. .... '"".,1. . W>, ;g|,
liu t v p Si 30 . . <-' ".'?? ? 1... 187
Hu.t .a P M pf ".1 ???' *sant. 1 ?? 1 np
- 1 . n' .17 '? ? 1 - ""?'">. .I.Vx l.ii
;.|. . 1 .,,: ...?., I i". I.', , -i??l ' . 1. ,
\ v t V I 14Hl li'. 1 ' I., I ( ', .', ,
N V V N E ". 11' ??-? Wl ' ' '"I I- ' " '7:, 17 .
DW . i.lonv ..179 179 I- ?
? 1,.' I 1 ?'".- .. st .s 1 I'i iu
Ki.taui. pM ?" .' '? .' l'? 1 2 ,
vv : 1 ii . ,11, I.', I7_l< "..'??1 "l .1 M 11 7 7',
? llu. 90 S i: T*l a T.-I 841
li._IO.IU !'?? . l'.,.-i. ? ..|. B '.'
II,..: \ Ai m< ?
l\-'in |JliPlitiil'Oiitt.
IbOOK.?! r 11 li 1 . ir.. i-;it:..ii-. I.Ii.iins iniiil-l
> pv-tpald wi teuiil - ,.- 1 , 11 , , 1
lll-.i'.' .1 II !>.;? I ,.' ,,1 !.* I . ? i" . . . . ' 1. .,., <?? ,1
Nrw.Vork, r I* n lu itlon .oiiv*r*alioti ,1a -'- ,;, , 1
,. eni, ?.. ' 1 k*. _>
7?CC. -.-MiH.I.K'IT'- C'.iiiiI l'.Ttli..in l.auiK.
I *? :,,? i.i n ?. 1*1.-1*1 1 ? ? . Aiid. M? Ia ,
>?? iild I.... inii.tV ! 1 ', llull*. MallH
I'liATT, I., , , :,, .vi
Diinrinij '-Arui-rinieB.
A! \A< Dl I! v, v. ..ill.'.iill's.
I0H va ? ? ..?-, Prival IrxBBB* ami rlaaaaa l.i
.. 1 tn. ti -?. tir. .11414.
(J4 F.RXANDO'8 Ai AHI MV 182 Eaat t fBaat
lli, lliaUi -"i., -*- ii" fo ?;. .1, '. ..li Ih- ,,,.., ,u, 1
faiklmibla uaro* laugbi r_,,,u>. s.-nd f?r clrcular.
11 111.:. IIER i:i\ 1
II. l.ii 1 .-1 ?-", ?t. (Vl , ' Vo _
ua .- ..mi, m:,-, . 1.klyn. . 1.1? nr pdratdy.
ip OEOROE IrODWORTH
I . Mi e-l r II TH AVF.MT,.
(. t.4* .-id priv.it* 1 ? .on*. M..., ? claaa ''nmnieu-'e*
-Ibieiar. Doa. -Ui. '.. Tu alu "i..n * 4."
Jr.oirnuion._
For V"1*1 _ Ladlefl-Clty.
a _?_*_. sm??
r. lau.cxle. ?.'',;', i>""('M-T04T' SCHOOL,
iU'' ,, U_a. |. th ... _
ooaTstsc '?'vr,.'Mii-^.";i'lliLN""
5 Dr a-U M^^>iA>. H "A'^NKK Prtntflffja
' . ?. , ,. . ,, \ -. _l || II1L I i'K laillLB.
.! l* *4... tVENI K. , ...
l'J ,l5 iteepened Ocl ?- ? *__
MADFMOIfal.. ' " VTT.TIVS
17i W'-t 7a.-xt., r'fl?:..a aJCt 3.
Kl-.l-r ii'-1 IflBflbK--1 [n IV nfb.
? eL.-i.of mI, Bl BB IflU-g now beiflg eOB*t.BBl. '00 and
..>-! . ;t .-??.. *B1 b. r adj foi ? .,- - 5 >0,-_
%|B?T?IUIIAM i
?T* ,. , ,, . ? | n?v > l.ool foi .": X.
i: - ix .i b . ?? '? ?!.._
ii 1W .j.. ., . . ? i "?: >.i .ii '?,.
M N, V. . i: V.
A V? .-xllxl .1 BMERSON, i'r::r,,,:.l.__
.1 7--. ? ' i . - ..,.:.?.! '";''?'?
\1 ',, , I l.-'- Bt V" ?1 Fl.thav... iU."??.?- -'.V"
, ,._ ,?,?.,, and Eugll i. -i ' "I 'I--- i" adulta,
j j ,, _:,,i ,,. nnan la IndnrgarU n.
Mm, a . xii.Aii-.s ii'.xiiniN'. an;. dat
?'.'',,,, ,i. r?, ?,???- adlex a,..l ihildnn, -'-'J ..a.l..-..i ?
foi reou.h aud for <? nnan rooxer
'.,', ,,., and llteraturfl. _
,,,., MI--.I.- ..I.IV.-F.I.I.'S DAY Bl M...M. ttK
J UIRLS, 22 Eaai _4lh_*. I'rima'v. lawpBratory, "*
laabJ and eeltegUt. d.pait.i,';.-.._B.!:..!.T.arten. 'ic.,D-i io.
^r a.V NOI-MAN IN'bi' troindd 11.47,.
_. 1.. m. of Wl fo^>f^*Vh VOllMAN.
tor aWtb _-?__? -..ity.
_ -1 KI.N4. ii A'Aui.JiV. _,:i llruaflwaj Domeatlc
A. iiu.io . ii..- ' i':;" it. "; |,,;- "i.",'"??
,. ? :, ti.:t,. .?ex.ve.M.tiwi _*i.lly; no payiu?ui u.
4'.'N'\ I.U-All.iN . I.A-. i.*
.... . iaya FrWaj ., 18:1- to nooo. I' '"'?
50 ? .'l.ta. N 'r: tl U'plcx.
. i.l.N' II VEBBS ,?, , ,
. ??! ln s :.? b) i nea i.d . .sy way. Wltaw.t
I an talk bul ii.'.< I '? uuil''?';.
,.,!., ? -::,., II i ' . N Al ?
i'r.vi, >n i ii1 U , llowifl .,i - li. I, ,.; ?">' . ? '?__
"'. ., ,., .... li. ?? "i
A laki.i'ages,
174 _ l.Sl' _JD_T.
New BBtaral ?? "?"?? " *l n_Uva teaolier.. ( Ixa?e?
r..r , l.iid en Ba_id for eli il .1
. - MAM.Sf IIO .!. I'OV. f* Ifll.DKI N'. WITH KlVI.t.lV
A Jt ,. .,- I , ,'.,. .7 ' '. a/.d 7lai Ax-., reoieux
>: -- ?- I.I B DRI MM_
,? i ii, i F_ .. ii" 'f. "i LAN-ii-Aarai,
i. xMi.ll' IN llll iNCIIBS.
,-. it ...a-iwaj and n
1,, p, ? ??? Italtl ora. 418 N. Clia -
??hi . i .?,.. i i aatiiut -> < i ? -and. IH' ?<"?? B ,u -
I 14th at N.v. Al ? lfl ral -'
.,,,,. at. lfl 1 ???>
si i.m ... Hall i ?
ri ui.i'i: . n i.i; .' II
?.. . L^"_>>
U i.t... 118 L .. 'ix i .. faelj ? ? .- kurprlnr-xt.
1) .. in-fru '. lu. I..... -'
L' *"f! ' v ?".*.''
V rea s .?'?. her 0. lhflJ lt ia eltuattxl ii-?.i ?
-, -j l .,.? ... ,1 i'..-? H ???'. fa. Inx Xi
Il la auitid I ? li ?, ' ?'?_"__
? . . ?. : K a-rga ' ??. '?? p
?'????'-; ' -???-,?{;'??i"??'.i
I..,, , ,t ,i . . . at . v ? ? EDWAitD k. n ALL-.N. ? '? ,
I'lln Ipal
Ml- x\ .x i.i:i n . M fl." .1. F.ill lill.Lh
P , .. , . 'iVa'cia'::
... '"li.m'i.r!_ Vhii.i.'iV*' .X _l .
Sll< RTH x*.i< Ai.ir-w J ? ? - el the*.
,, ,-,. j aa aud > ru n f i i_i?luonx ...
.? .? j ... ? , tli I -re.
- ais "jnlng
S-, nr, - i ?
- ' ?
. . ?? '
Ii || E S
l|0 ITII H ' ,
?nd a ' ? ' I.....X.
. ? ? ?
Fnr B?ya and Tfluna M.-n-''itv
|?L-)M 41.4 1 io:
li
'
a-* r.xv-YM FQB 1 '
1. ' ? '" ''iv Ml. m SJIUNNEt.r.
II
:,d .... R ?. . .'I.I.
a ?.?.., \| a
M.. ., , ? . . ? \' -- :?'
;, ? . , I .,.. ? . :? b xp-ken
. I,\K . U I II a.
0 BB-RCT'9 t- HflOL a.r LANOUAOBBV
RflTCRAli _ta_f**00 MODERATE TKr_M*_
Bfl WEST 4SD4B1 (.lT'>_:.i BBVABTj_kRat
rrailK. UO____4?lATI BCIMOOL, Wl M A: ... xa" BBBI
I ,ai ,i ll_.Mil ii . ilAi i S' D D . 1 Ip* itoya
, _b ior toiia* ?. ftaanieaa; i ar l |.?._,-i,: gJ">'
b?_i .n ::? acBo.ii raau oi ,- bepi .B I^iv.
a i* Ni \ . .;.: i x ....x.s.'x'i a H. .1 f__47* Bioaflway,
U i er i . ? a . nr .-??:,t. I'r-pTra'loi' I. IM
II ;,a.--.ara a. aaflcl .1 i. .- _ l ' 1 'ij ? ?e ei..4
_fualoal In.tr ictxfln
(". m.i v ,**> -' IIOOI_? ? ha I IH
i \.u. -. ;ii, .,? . , , -?
1 , . : '.! ?\\ , : l
? lll i.a.-'.l I' x .,,
, x. .11 IJK IN_. al.ll N rs
lll
M. ?. , ... r a-l.a- 0 ??
??-.-i-x.
. ., fvf.. ? . ? . , ?- Wllllam
...v. M .4. Ut . A . . M . a. d Aiban Kia- far
. \ . x| . : / 1 r ? J ? '. I.
. .. r- r I u. .? a. H lt - ? I ?, . lf .. I'all
r?, ar? ,r,?. | th. 4i* I ' ? . BB ' *ra of th.' Kxcul'T
. . . - c ???
. ? , ,.,.., a A-?? . H. W UREENE. iv a.,d
l |_aat 14 S V .u
Ml ? .. ..? x";i v,t 0 .
\,, 114. ',
I! xl.l' I'i . n . p ..':.. ...
MU an l. Mfl r. RinNBFi
. ..
?,,, ?. i.' - Vi iT. IX V V E
P! X V. ? 1.1 --. ?? 1 ' ? 1 ? a
Iia..r.i,
.....
PROF , ' VI Ml?* II
J, '.'.
f|l I': I lll I, Hi ' ? '?'?' al. a. I!
I Lm pt-rt.'x
12 xx-i.-- p ,,ni ti -
rpui: i.v"vii.lv <'4*i
I i .,.. i '.? alg .1 f.,'
?. i , ? x -
\| ,,,:;-.; ' - ? r.?r t?a '" ;'
, t.K.l. ?'.-. r . ' : , - '? v . . ' -?? t ' Ii lllll
I,'
Ml'ral ix\ 1:11, ,i. ? r.'u.xi, 0 11 _..(!?..., .
h.r fo-Bg I a llefl ('..i.utry.
COLLXX.IATS iNwii.iii ii..: ,..,xar,i. '? V
. ?.!,.? ..an,-,, ?..u .rt.-, - ;-vb naed ru bull
Bul a| o. . . ? ... , tw 14 1 ? ; # ?: r.i
[.i ,|" !..?_,-d fi.ii d-,t* Of ur ,.ii, St-: IJi.iatmta-J _'a
lagvie.
II x 1 N'.-'i. ..s' l ai.K K.MIX.vk) lio,l..?_i. N V
a H ip? .i.uj.ii S^baoi lor il. ? ii reeuaMneut and
c llut. of T..HIX ladl.a X'.n. Jf-'a, be..',?, -ia_ lfl l*-.l
x1 ,^ 'o- .'. ,i.i-i.'-x . reulai x.ii i Nl ("ilrtla l"ln..pal.
MlljS MWNKENO'h. .."AiinlMi AN'D DAV MOHx.OL
toi. rtlltf-B 'i I'a... .'.a. ?, Newark, N j, wlll
,.. ,i, s^, la iher ZJ
^i f. nii.i,'. * _i :i.y?.r. m,,,.,--? ?... Baa lei -.
? *? !:_, dil.a *.??.?! fo. gtrla. A^Xr.-*.
BtflTER SITKKIOH
for Hotx and Youri. laflB?OflBBtary.
Ci ANAA.N x' xi.i xiy. i? tan < a?. ? ll aaaa lat tea
u^-. ia, kward Boy. lapldtj advaa ,i TaflBM
? .. ..nt.le. Bend far pa.t:, nlaia i . thi
i,'iu.rMrtt.i. INBTtTrTI i ? N i ISU. -,r
r f, I'.,-, preparaHea a ap. i .Ky, buxtaeaa, lu.h .. hu.l
. | . a ao*ira?_.
For l_jtb __"e?- i'ountrr.
1aAbiM\N ... ,.im-.._ . ..j.,.!..._; I'augkkeepale, M.T.
j Opau ai the j .. Pi.orou l ln r , Uon Tn r,... ,.e plng,
1.4 .-'. I ? li.., I ? ? a ? I ? , IU .i .',
x . ,x reiegi phy, Mauo.rapl.y, T pawrltu.g.8
Ilu.'., -. ii.. ,. a.ippi.e i . ,., i, r ?, j ?, t. ., .. .,,t
i .. : .-,-. ,1 f r , ai'l % ?
\i't\l
Cruch-..
An.i^T ii?iioi.,.,.:i la i ...... ? (i in .. i.. iiuu i,
1 .|> r. ..aud tutor, Uv. * jir.xa'- i.ii,iU..
'.., M I... I__>t 1
A..i s \ r.i *i'i'i'i.\ mtoi
Xt*., lu .tll d_| .rU: ? ,:- of ,, ni. ii.' .r , , I
?? i i ? ? i '?! .\ m , ,.i r.i;.r.i..
ii??.? Uulldln. . .? , ?', ..
A. . .1 r.. i. ..r leaun, lu .lilua painting uaat-J diawlng,
..1 I ,.uiiti il !?? .x it-. ,i ln . ..--?- al.
! i ..... '. - , ' l,.,a. ,. ? o |,l,?
'..i,i-,- ? i. ?_ nr ? i .,
AMI'.ill" AN AND POREIOM ir.x 'IH'.IUS' A.M1.C.
Hnpiill.,* Profeaaor., |...l,r, Tutor-. Oa>vtrnaaa_)x,
a U> T'ollegea, S. , xi .,., | ,
BlIlB I M Y"" x'.i I i I.I'.'N ?,. i u . .,,, , i.
A, Vf ,'.' TT BTONE, V ll iTflla), I.I. B. (Coliiro
. t.ixi. .".ui Stb-avi - Frlvate t:t.,r. Leng und a.n>
, ..(?. , ipei ? B. Ib i>r>i.:: in/ .... ? ? . ....
H. H!.'.'li Bpa I-', i n i, ??! , . ,i,, d>n. ?- .
,,. ,|i.:i : ? n to.-1 1" lNo'1 ,,i w ?? tiili-st.
HERMVN PRISLF.II A. R, Coluiuhla :. Rnxl X'.ttli-t.
I'ri-.xt" tulttan, alx y i a- a,, r ? ?? ?? ln prepatiiig
[ itu-enta for .--.il. . ?? und -.!??!,in, v l.ool.
xr i; r i .\v.\-t vn ...i tiiwi. i;^
yi hi ii . ii. '' ..ii\ r.jRi.
CLABB. ANO PRIVATE fXKTRUUTIOB
p^n ...,,, i, ln- 0 ? 8d i Addra a :il _'. Sath-ai
nx . 4, ili_l'._ v xu ii : ll i ll- ? .- .!...? ... | ni a .-lx ? ii 1
I ' ? m xi i ll" ...I.I .1 il .u' '.. i ul
. - aill ti..- . xl .?'? ' v\, ?:. .'..il -... on i i..l..v
,., \,,,, .,,i,i 1-.. :.. . u'i lo. k. ,l
i ..,, n .. idb x
.??,,,,- ,1 ,1 l-nlbflV J '. ln?>. ? :n .11. I uiaI' ,
J ,,,,? BU-llllvation ui, I i . iia , ? I.OUi x I. . iil ..
?I 11| .,M I pti.Wli D'tl, ? I 12 Ur., ul .
I, iliiUA CTiABBK-i IN llll N. || md OKR-LAN
| J lt. ,|, -I, .1 N,.> ml ? i ! -' '..I ifl.r,,,' ,- X l>r. , ?? i
I ,, xx..' RSd t <'...um.llll, ati.Hi ...'I'i .', SUte Ll.0l.gh
, ai. -','!, .1
^T olINll lUI.N'ill I.AI.V idlplt.l. eiu|.|i.ved <l"Hii_
,!... vr,,il.l K'X"' Ki. ueh I. -...''. in Hi ? ? Ull -
,.,..?,?'... x I..H-. ?' xi,:!- NI x IIA x.-.l-l l.l.l. V. U\
c,-,. rribuna i;i>u.a... 0?ee, 1.843 Braadwai
A
(Pcciiii Steamcra._
-NOUTil uLliMAN LLOYD S. 8. CO.
,, , , ;., ., II, IO I.O.VL" IR.
NEW-YORK -oi THAMFTON, UiU-MER,
1-A.sl EXFllES*. STKAMERB.
Flrxr, Cabln, 9T0 aad up'-ard. boeond -?__?. **9 ?
,?./.', 1,1 raga, lo. m* a Btmmara adl trou. foot of
^tV'Txe^N-V. 1- lp.,.-..lahi..Tu"... Nov.i-D, 1 p.m.
i_.:'s_-.?n_i na ? ?? ""'??!:**????
N, ,i . s. MKiUTERRABTJAN lai.-sfc. ,
Rew-York to O-ooo In le** tban el-vea uaya.
vv.r, hit r-'. 1" Ip.'.l-irW.II.J >'.?--, 19 a.m
K-tJrW li li. '7 10. ? ^W**?***A?^&,_,aVm
|.',:,ia . li-.-. 81. 10 a. ro.!w*rra.Sot.. Feb..2.x. 10B.m
NEW-YORK I'.".! SOA AVI) VAl'l-lls
- -.,.' . .9 -' 1" ui- , ? __.
p-.u-.i-n bvuO 11-8 >- 1180 x b.'r'h. Mr-r ^'-bln
nI W'voniv* i" ALEXARBRIA. EOYPT.
i ix 'i ?."- i in. ;), 2 p- in- . _
...'.l.iil' ils t CO . - Rewllng Orean._
"a _ CUNARD LINE.
Aa TO MVKRPOUla I 1 a ir i.i-VMOAA;?>'..
? nov. 19, i 99a bi. EtruHa ?;. 17. - P- ?
_? ?, _,:s__Vb1 t-t Msa. "V-^'H ::
*?*^"S_^^^
low raia." Vor f 'l:-',.t. and DBB. - lO.ppiy Bt tbe .ompauy'i
^?'v*ERNON?HtaftR^__ k__0____? _d Agaet*._
A,_!2?i kv'svVwn and MYERKHM-.
, ii V 01 ( Ui.sii'.K.AVvdn 4,1.;, N"V. 10 A u. m.
SlTV llP i'AI s ... W.."-'liV, Nov. --. ? tl- Bb
riTV ?' lU'i'iu'v . ".Vi : ??-I''. Nov. 80, - p. ?.
S -i v -YORK w. ,:..-!,'. Bee.T.aa. m.
1 Krom 1" - 18, V. R Bdjdnllg I .. 1*W*"'-&, ,V/__d
ijoneral Agente, 8 Bowllng ."? R '?_
A.
-T0UKS TO THE TROl'ICS.
WRERLY SERVICE PROM VI:V'',V0R.K',v,rlr,us
Ui tb* l.lonJ -r lon ,'"' ' ? "' ??". '*? ???*pb?__
,,... ii ,,' li ?,-.?-:? : : roadx
Itegulo-i xdllng. also f" ITaltl. 1 " '' ,:"-* "- ,be
riinv .,,.1 World . un. "t t"- Upanlxh raala.
,.,Ai roRWO ? '21 .-??.?? -t- Bew-Tork;
1 ' '? _] ':,,, v . Tou l*C_ Ago
i -RED TAK LlNE.
A. Kijlf. ANTWEP.P ANI) PAlilK.
; v-li;!-''^'Vi<''V:^^^^,r-ur',p. rn.
BM8: ti-?iA.tw.rp. ?? Reducthm on r-.nd trip. Ap
Tu- r,r 'i'lei-' Btearag* ai very low ratoa.
p Iv.TTiV -i .o .'AL NAV10ATIO.N ? O.,
Uaoarai aaaata, o is . ma m ea._
'* - WHITE 8TAK L.Nf_,
Aa
aTaBa__ia:.R.v. 88.'8 a. m. ,*i-?'...... .I>-. ... l':8v."p.ru'.'
^ '*,??,??.?.-?..": .,.:'i,:j".- a^i'u;,-' ""
i?t?. '.i4',u upward, acourdlng to ateam r and ux.-w.
- t4" Nlili
?? ,' -.s) ste-rt.;.;
",w.y, .vevr.
-\,.**.?)" B.a iu.'- P< ?? ' ,}J i-a?t-i.Ba 14,1 00 pjn.
1 * B-l ., ..-'.,,. ? ,.,??, ,,..?!... I... . ?. 1 Bj n ru.
? bart... '?**''
.4 , * Hi'' . *V 'T'i ' ' ?" w ; *
, ,. rn.1 1 i. 87
. .ari.tbaii : . ity. ? ^XmM
v I'. l._dvl_ll._ ' ? .0' ?'?
_o,_. ii.u-utii) _i( mv,,..vm, KEIt-SI .. Agoni
A
MF.RU.AN PASSF-VTaRLISE' _.,.,??,
I' r bT , HOM '.r> M "?' '?^l ' J *? lABBAUUO.
' -"f,1 ? - v-.i- BRA/.IL vi klL b -v CO.
11 ', ,, ii.bfn !"?- Bi? lya.
B 8 viuitaAB. ia Mr. rh?' :-" D' ' '' ? !'' ?'
UnVTEVIDEO Bl ENO> AlKJ H AND kV?8ARIO,
b' I- ci. , li'EBHAUU '? ?
I Al , . , . ? , r
I ' rtat AB- a*, tiio.s . ?.?-?-. -91 ao- l it? B'wt_y
NtlioK LINE. i'- 3. Mail -t.-mnshipa.
POR "I- khliOW v a LON UO.N L?ER l?.
".,' . . N . ?... 10..
A
1 . .
. , ', ? : :,..,,. "_.,' :-r,a:?19.
1 rdrfit* ' ? ? tbei '? ' "?*'.?? "' '.'''*
Cimpi 1 ?-'i*. .\ s.C.. the South tV Southwest
??
? .". 10.
: | , Nov. 1?.
a 11 ? ? ?? ' ih.ng.rai iod.1
MjMg.
? ,, *-. B. t.
T ,, 1 Ad. O- S ' I'-r^"'*";
/ii,\IIMll\il. i.KNERALE *rr.nf-itla.iiique.
( ' ? ? N 11 i.:v: ... ii.A.j.i. 1.vi.i.v .-,,.
**_ ..'. ' ,, ._ 1 Kat. v v. I_ B o. tn.
?_ I' * -. 1 ? _ ?..
I.A CIl* . , -, -v, , * .
i I ' , . r v r : ..'I.' '.'"*..
(l . VI :. -i'Ails MAll. OTBAMBBB.
,. -.0 v\ AVi, L1VI RPOOL.
I- i. R.. foot ol
. , , .,,. -Si '!? B ? 19, 4 -f> P bi.
? ,/_,\ 11 s. vov -?** '--? m.
..:?--;. m.
Kai I- J4 - .. '
*3_ a m.
?1 '
' ? - .-..at* nt low
, \. ? - ? RRHILL '. ' 0 ? 85 R _.lway.
J
u'AvnnN \
OCCIUKNTAL AN'D OlUlSfTAX
.. ? ? ? k> '" wa
, ,Ari,i' '?'???'. ?-:>> Boramba 19, a p. m.
,,,,,'[, . ..Tburaday. V 1 " 14. 9 p-aa
kll at Hoael'ilu vv.d. Jao. 4. 3 p. m.
,A, u . .. i-.e-Jav, .lanuxry '.4. 8 p. iu.
r m -i. ? -datteo*
,., ?. v'.'ca- ??! b "le .'?? kHtat ? talegraai to xnd
_. - .? ? ? v* > V'.r- , 1
. ,, B 4 Ka ' 1 II ?? 1 Bg Bat, l-'ran
,. I. -.:??. >v ,.,'?.. pr-'id-ut.
|, ,,, ,] " ? V ?? ... I'l- ? '. '?-. Ak"" lt.
Oil) [)i)M 1NION 1.1 N E.
.^,-tr,o.. , i'o. ;.-,' ;.V'''-'?V,Y
uV.NlA '? '?* ' '' ' ' *u'd '-iv .IA...M.. V^.
-, 1 1 ' ?
'??i .-.- 1 '. - ? - ' 1 a Mi s RIVRtt-Ma...
\v":_: ...is.- t.rW____ POIVI. VA ?- aa*
__, ,v v, S. Tt.. tu " ' "? ?".?'
i" w" PJ".
, ,, ' I v, Ol PI.
I .1-1 1 ..
?_ , - A N ?
md'TI-f
ii _4W_y W L.t-i.11.1 ? -?' Mwii-K'H'
pACiriC MAIL r-TEAMSIIIP W-WAJSTS
I 1 iM.s ? kl.ll ..', I A . VIA.V AM. I ili.VA,
* , , .' . a;. v :, ,i.l 1 .. k-41 ? v a ... .-.-.A.' -t.
, , | niiaiat.. .____*. u.-er.
. . .. ,? 1 ._ via I ? L* n us . . : .1 Jl.,4.
?
I ? . . .t- .
IA , . v .,) 1 II l.s A
, 1 , A' 1 ,,' ,'i IMi ?' Vv,. 30, .1 I" nl.
- r'.v ,. ,'.- ? ;"*v: gp-6' "
M I iJ LLA. . . - .riu-.-idcnt-_
'I'.nil SOA ANI) \ M'I-1 ~
1 v'l v UIBRALTAR,
, , . ? ?? magnifl ml
' '
FI F.RS'I UlS.MAKl K,
NOV 17 4 1' ai .
I-... ,., ,. ai ?:,, .v- v, . . laaaaa Rxpraaa Um
' 1
UAMBI RO _M 1BII '?'. .'V' Bl P CO., XI B'way, B. .'?
URANU EXCL'RMO.N lo THI Mk-UlTKBBjANS-AN
AVf sdil. - - ' ?
1 ? , 1 li.... *u. wr*k4. ? ? k l'U lul
Jg'vMB* ,'..? iMI 1:1 av l'A i; 1 .... J- B'way, B.Y.
Ni;\\-iui;l\ a CI UA Mail St4___Dahlp Ci>.
i'i- - 10 .ui 17, E_-i ill.*.
oat-rd.j kl iitix 4 ai 1 v ???? ':1" "".ar* at ,i p. m.
fur Uavani, l'ro|i-_xo Canip a. Kr_ot*ra I.a-n._. -Baa
, ,.?.,. ii, , I \' a . ' !'
Mal ,n . . Ci d.n .- Su .... 1 albarl n,
4,-__.,, , , 1 ? ? ., bu bubui- and > .-? f 4 -
-' 1 ,S H..V ma v\ d , V,,v M
, , , A uP VI.I \AM.iil a. 11,v iba and
SAlIATOd v 11. ma U: ,' v" .7u'
U| 11 IV 11.J .lll M*xl aii 1-"'*- o-t. s.ia. ?o.
'AV. , , Nov, "li
BANTIAiiO, ' .1- i'i. Kautlag. ?uJ t ''"f'li',,ir. ,,
Tbi* \tr > ii- ? di- i ir* !'*'?''. ? " a la.ue* uir.m.a
P.l.i.'. f la i ns n. uU i'oi. 1 - "ii vi"A,a. 1. '?> >-.__>_.-_'
...n . 11. it. aav 10 iad.. aud tba Uaotaiay an. tt-a>
h.in ,.*tf I'.ailroal. , .
Pu, f-iil yartl ui-rw, r? ? 1 s. : 01 pa?_aa|?, ap; .. ta?
lA.v.K- i: .. A.'tl. A ' ').. li- Wall-kU
i>i;i) " 0" LINE 0F STEAMSHIFSi
liruB L.A'.i AYIU i'i i rt'i'i' ' iBELLO, v.L'RACOA.
1 11 ???? . av ' vl - RAI ai DO,
II Alll.'. , K lORI 1:1.00- i.V.N.
4, ,s pnn.AIU I.1I11A VVrdiii Uv, ?0V. '-Vi. 1 p. m.
b' s . \livt A- .. siiu.lo, li , 1 I |, U
, \ ? /.' 1.1 \ Wel ? .'? II l ? I ?' 30 p. . ??
I'h -. A1111 rlcai. Steon f" th*
ln.il 1 have v rv . 1 il ,'1- fof .?)"-? .
-'" , ? I V . '
To r t-' tgentx .iat.eral Maaaeera 1 i". I ... t-st.
Tlios 100K a -o.v. 201 ...1 '? ' i Broodwoy.
(__AVANNAII LINE?Eoui -t.-uu. r> av pUI.v
J5 ii 11 ???? 1*1. "?- "; ;'- f"' >":,~ ?t.
- s 1 v 1.1 aii a.?1.1 Mi.ndai v,.v !,. :i p, ra,
S > KANSAH tT'l) AA. li 1 .? V v le .i 1 Dl.
u H ' ii Al 1 Al.I'lli'l !''? la.v. N'.v 18, 8 p. in.
a. r. V A.llll s-iturday, Nui 1!> .1 |> ....
i'?Mi.. mi : with 1 II R. ' ' '.nu rs ,'. .a av. K".
fu. all ulli ? " UEORl.l a. 1 LO lll U v s.i| 1 11 ,' .RO
1 -. . vl. ' |: A vi v aud ! 01 ls! v aa . ?>..<
..,. .,,,. 1 . , ."le d'bol . 1 r fri Igbt and
aa 4, " ;.|,;':' ...
I |, '|j,i ,_, -i . A ? H. II Rl *tt, 'ie-'l A. '
B. P A AA* iVy .1 I'-'"!.' '? '"I '< li- HI7 li "??XV.
it 1, w v 1 . K v -en o ..ii hitean >rt|. 1
,, M ., ,!? m 1 " N x Hai 18 S',.'ti. P.lver.
lihiGicut 3n,lrnrantlB.
11 Vll)lli:*?i Ti.li'.T A tl).
.,-.,. 1 i.itk piano w kllEROOM of Now-Vork Clty.
Th. unappri_kthat.il V1E.IL1> I'Uno Tn new. hlii.i>
*- L el. ' IUI. II V VA lOLEH 'I" I 'I'.ila. I'l'A.l.
Plaii, 1 u ? ? Inxtrumenu.
lt PKix.iii's ,, ?:?? clty.
vv. ..dl . ' 1 ' ? ? - 0 n 111 a\ ..." ...I
lll-tl nn"'.!- I" ' A.Tl .IIV"
11 A'TMi.IlM HMIT V '(... 11 I I'.f
" A.V V--..ll.M..vr OP Ml.'ON'UHAND Uil.VNB.
i-i i'l,, .1 d Bau* ? Planoa ol um ....?, ln p rfecj ."'.
_. ',?",,,, , 1:,' ?? raiu d; alao a nuraber uf *ewid-n?Bd
I'ljii,,- of o'li*' promlncni maker. at vaiy low p.ii.fs.
11J U M. UN ARB .- iB.,
1 is Bih taa-, ?<'"'' '-.,,, **??? t4__a___oi__
ijcl-j sA-trnted
riOMI'l.TI NT ST' V'i..li Al'IH'.li'
>L in reg i -r non ? and iiuallf'atloo* with onr E-iploy
n?.,ii Dei iri 11 ? id ' T ?' ?'' ,o p-sltlou*. No eho ga
!,,(,?. im!tv. WViT.oi" hEAMANs. < BEBEDICT,
;i.-7 Uruidw.il, N. Y. _
.??? i'.'i .?t.', "l.i: I'vv al li .1 ?* *'.'.? Ll htnlng t*'*t*r
t*?,> md i.lail ? lewelry, watchea, tablew* *. vc. Pl.te*
,7, I,,, .. , . "?', . .:.w . , ? all ill. 1- of .. *t-l
? ,??> h i j nlekel. Ba expedeare. No c.|4t__.
i'v. rv houau hxs c.ind- 11"-.","/ |.l:i'in".
i.v r, a-a sj( _n I)(,LiNi0 k (X) _ cd?kaa. o.
Drn (Booba.
jammeI,
??!)?> IlKOADUAY u:,.l l.'l WF.a-T IIOTH ifp,
I BBSaBfl I'n.lrni- iu PVIMS JKWELRb.
New arttval ..f Bm ut.-t u..v. Bbm ii, lu.rniiM fctiaa.
plaa. Uro... !.?_, Laaceplnx. Iliiiga, >.,?.. whi.-n we wiliTfi
up fur .an'.- ,.n Moudnv at prtetu lowar Baaa Bvaa wB
Savlea deixrt ot tn- eelebnued t'Al'K Hi.fM.i.VDS ._4
OR1ENTAL I'KARLS, only perfnet und p. rn laoeat |?__!
tiun of aaaailBB attaaaa. **
tWMCIAh MALI of nii'OKTEii wvr. in-:..
, ti!-:.. 1 watehea arttb .ad I aada a,-..rih asaai
redueed t.. fll.BB ?ti>rllng bllvei Watchiw irorth ?Ut'\W
-.?????al ... 88.08; -,;,.i >.,,id Watehea, x.?.u. ?l-<j i.-duu*
to 87.88.
WO.DI'RII I. IIOSIKRV sai.k.
Al pai arooll 11 M.h ktBgx a.,,rtli .-,0c, IBflflXXBl to 19a.
4 ,,,.,. i'?-itu.iv r?i thix areah ,,.,iv. " '?*?
KMTUAOKDIVtRY l.l.iiVE S.1I.E,
Rlgbt-bxitton s,,. .1,. tt'ovox, ?..rlh BIA, r?d.i<ei t-, &,
|.__ttofl Bnede, worth '.'?'.... rrxlu. .1 t.. 1:. extea oaal__>
Dogaklna, wortb rC.'..'.. reducd to fl.25; reUbiatud Bo?S
IllurrlU. worth 81.25, nniy '.'???? ;. |a,it: geui'lne B-x1__a
hiiiI Bon Marehe iltovea; Bbuttun Sued., ,A.ra ?,.?;
??:...:',. redueed to Bl.loj i-t.itt._i ?.??.... extra. -orta
II .48, redueed t. 7-"... The .- -t.-t.r .1 .1 laavalll, . 1
from '..."???. to :."..'. a palr. Itindkerehlefa lVifuturv Vo.
derwear at. pri,_. below poaalbl.mpel
iTJintcr fic.orts.
"THE LAKEWOOD,"
Lakewood, i.. J.
TiHKii MABClM
OPE1NS NOVEMBER 17th.
'ih>. Itoinany lait.d. bow playlag ut T'im .0. haa been M
gflgfld. Bpecfeu ratea aaada) to gaaxta btiaafl-Bg to renaii
tbrough tuo aeaa. n.
F-IKIj arXBRRT, _:_r._ga.{(
I.AREWOOO. NEW.JEU_.EY.
Laurel House
NOW OPEN.
Trxlnx vla C?ntrai Ilx.'.rixid of New-Jerxey,
F.ot of Llb'r'.v-x'.., N.w-York.
hakm:i.\t i'vitii. B. j.
The Pines
BOW OPEN.
TOI'lMNi. A lVU.!-ON.
KOT SPa.i!.GS, 3CUTH DAKOTA.
TKE CAftLflHBAD Ol- A U-RH'A.
LOOKOUT MOUNTAIN,
wax VMaaatai
li:\ \_*>*>_K.
LOOKOUT INN,
?j,..) i..... . itful ? ' . . '- la AB-xrlea. Pun
arater equaJ.le teniperatur. aud r -_n.?.-.>t -e uerr "-1A
,i.,iv i>-ri n. iii ?... ?_.??-? i.aving U-roal bbbj
...
I. at
.. :
Tha Dflw aod a ganl INN I- I'l.paxaitl t,x- no othf-r ra>
.,, i ho. Ui r |a co antr) and b uoj t-.< pe ?-?_? aamer.
xla.i.n ii l? )'.'.i.-r for etgbt ,??-:? -.' lhe in_t__ge_! ..t nt
U.e laxirW llonae, Lakkflwou. N. J.
au,: , -a Im il li - .Uon
DAVID B. Fl.l Ml'.K. M_n_..?'r,
LOOKOl'f INN. I.o,.... ' Mounwin Ter,n?aaej_
"OR.STi.Oi.CS SAT-ITARIUMr
B.AIIATUGA "rBtlBlxfl. v a".
A popular r_-?.r. io. i.ex.:.. cliaflge, 884t or iecr?at!iB
tll the year. Elevatere, ol.oin, i>. Ita, aaeatm, oo-n Lrx
?jm*? at-a-partfl. pr,.n.ei,ad o' iki.l. huitee af raaana,
wltr, pnaa-TimU... ttefluel, laa Uaai-B. ate. MliaiflB,
?le rfia-tr .11 bathx ai.d all r?n..dlal ai-pllauca- Nxw
T'. >'.h and R'i?-._n wih. .??e, aurpaAaefl :.i OrlaBBal
?lej.4*n.-.. ai.d .?OOiplctaUieaa. B-I.d for llluaUMted ClrculBJ.
AIKEN. SOUTH CAROLINA.
wintkk -UD-OftT foi DEALTB ai.d i'LEAi*r__i.
l?rie?t tMuiate ln tha I'nlBed stata'a. eacflfd poiutx tf urafl
a.titude In tae F.f..!h ? tdc i.iita:i,x.
KIGHLAND PARK HOTEL.
Kllx,sT-4T,.\*s in EVERY BJBBPExTT.
OI'K.n !?..i. BEAXOM 0? IM.-.H:.. NOV. fJa
Fur vlrau.ar ai.d BB_Bfl, Bflfl-Waa
II I'. 4HATITF.I.D. Proprirlor.
"roi'R BCisaifS" I9TII*.
I I MDI'KI.A.M) OAF I'AIIK.
_8AxxbM- BaB4*ft_a -...I.*!.'-- an I hlatorl t amb. QMal Oaa
Id the jeun.-s.-a-e niuunuuua, u.ad.; ;.... a. uy j_.iii_.ixi
_____! ...VAUBUCI.. yow
a modarn hoevir.'. rxiaonxbb latea, rteetttt iicbting,
Culalne eqi.a. to tai'" r>??t feeelgn hotala. ?.ue,n wood flrea.
Bui,"?rr h??r.!rg ai.d pliiinhl:,. p rf. .-t d:-'i U- : ?t?
eauabl'. THK . AN'.V i'ul'.l 1 M ln cni.e t.on aa.u. the
?Ka" e""" .'*" *1" '"' aP*" U"' "'? '*'l<lr***
IIKNRV - I_AiU. Mur.. Ilaiugit.. leunexaec.
MOTT HOUSE,
TAJ-BTTOWXfaOM BUIMBOX, BT. Y.
45 BuaawteB frou. Oiaad OaaUBl l?>po?
OI'EN ALL THI VF.AR.
hpe-lwl ix.ta_. for aali,t>r BKfllhB. flXflBBl M-t. Fl-xraH
L._-ii'.. tVlepfl-xxfl Table B.-: ilaaa. Uaad atflbUag.
HOTEL BON AIR,
BV4__MFJ.y_-.IaB1 UEIOBTB,
AllitflTA. OA.
Mr ?'? A. Uiiahxj-. af Hotc-i Hu.i Air. oau be aet. at
'ti. Aven.te Kaj.1 by par'..- ilealroAia .. erigafllafl
1 _>u - lii tr.e saflalag aaaiaa. Hotal adB open un De.-. 'ia.
4. xar 1 N'-i,. .xv INN" 1 u'1,,1. ., ? .. N .1- XeB Ivuxiv,
xx wltii BU iu pruvvii.ei,-., ?,_aJ Uexai lU-ia. rx>?l_afl_
bi:.laid.. ete . fr,??? r. | ?- - THOB. BOBt-fl
WJIKN T*V lll I--K.XI.. > >.,,|. \. thi. ,,i.M>t:i_
M.xt.Ai'.A ixi.u. (orty B-a?taa flaraa*.
tjotcto.
HOTEL DE LOGEROT
FIFTll AVE. ANU 1STI1 ^T.
El'ROPi'.AX IM.AN.
RICilAlU. Uia ia-'iEi'.OT. Proprletor.
HOTEL RENAISSANCE
4aO H>T? VIK-aT Ol' 5TI1 Alt.
BTR-CTLY Fn.i-i'ia.ur'.
an apartmentto rtr.xT.
AFPOINTMENTS COMPIJ-*TE.
CLARENDON HOTEL
4TU-AVE. AND 18111 ST., N. Y.
Oa ma Amerlcan and F.uropean Pliflu
C. 11. KKRNER l'r-prietor._
HOTEL BRISTOLfl
8.H AVfc. AND 4.1) ST. Nl.W-Yi'RK.
aMI'.HU'AN PLAV.
a K.xMlt.y 99T9M. 09 Tl't- HtOHEST ORDFR FOB
KB__tAlfX_rr A.\'i) COAXBIENT OITbtXTB
t; M F.AKI.1'. B CO.. PROPBlETOItB. _^
HOTEL MEURICE,
...i.l ..Tll VVKM i:. V B. 4??lt. MD BT.
all
Plrxl Uaaa . x' .' "? f '?
or en .-.tilt... M.-.il- ta' I ' d'h * M l< -
.I4HIN W. MTOKBa.
WESTM1NSTER HOTEL,
Iflril.-T. ANDlltllM. PLACB, M\\-\ORK.
Our lll-.'U bual ol ItajtaBfl suuarr.
A llolel ul I.o.ib I -lahtial.e.l Ke. i.lalion. wlih ?
4.,...,.... >?..'.. ;v^.'M..- 1>IAV
BPBCIAL KtT.a ru -i.inii_i:.\T?;i _**?>?__
EVERETT .^OUSE,
imiOK BQirABB, m:vv.\okk.
Very d?..ra:.le aa*__flfl ef 1....I-* u.erl..,.k.n_ I'MOat
BQVABE 1. ?en. lot Baa aa!,-.: r a. i*-Baaaa__B ratex.
I,.|1N .;. VVKAVKR, JH-. A VO- _
SHERMAN SQUARE HOTEL,
(IIUXD BOULEVARD ASfD WEST TlvI'.T',,
v!:.\\,":.1;,..,,r..n.:..,-----i.-K ?:.?..,:? KSh. "?
reagj 1 ,,,.,_?
HOTEL CREPJOBLEe
_8TH431 10 ITTHdIT. AflTD Tl'll-AVl.
riiicst Hotel in tlie City.
(Cflii. und -flflfltotaa-flBi t?at ?? flB-8-aaxxl) __
mivv 01'i;n . _
THE SEVILLIAf
1 B Ut \vT:>t .TsTII *?T. /*
B.fe.1 a,,l ,n?-t .-on.'...., a - 1 ' fr B^Pgef tU *?>
xvi,.,:..l, i?ai,.,I aia.t.ii.itt I' '"'' '" ""'
Gituationo tUantc..
STF.NO.illAPlIEKS SlTl'I.tH.
to ji'iaiuea. Men
xaitl.i.ut ehar?? to eiiher a??W.
VVTlKOFF. -KAMANS X. I'.I.Ni.DltX
a_? Bruadaaa.. _l-W-Ifl8B

xml | txt