OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, February 12, 1898, Image 15

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1898-02-12/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for 15

THE MARKETS.
.eOT?.L POMBSTIf! RECEIPT9 TO-DAY."
?" Baaa laak, r.hruary ij, taja
. ??(?!?*. bble. 35* Al ( 1*. N'la . J.12.1
p*??* S3. ... 11,800 Oranaee. boxna . H2
T*iTl 1*** ??? 10077 Potatoea, M>la. F.T'J
r JJ ",,\ r-k*, ?? 16.*00 imi.^a. bN. . 371
3 ?? hble ..?? 310 Kn?>n oll. bbla. 11.?
f^SJa." riae . M? Dllf*?*' *?"*? . I"-"'
i-""* (,m, . nxi iilmeal, >?a? . *,?'*.
C**1"!* Vuah . Tn*" ?"? "^ ,M*. ?*
?'"?'* . m ;r. r*.inut?. taa,. 838
fara -?" ".183.000 pecana rk,* . |pg
P?'? '.i"" . ll.TuO'Tonavea . isn
gP ' . , ... I? Ihrni l-kxa . . ..
!?<*;..?. buah.... iseof) Bacoai. rk** . l.l.'.a
F? ,k" ..,,h . 21 .4*0 P?r. tce. -it
.s . 7 V+< Prc**d V.oe*. No- l'rj
3bJ_____*r ta,ih.. . . lO.OOfi Lard. tca . 1.113
r?iP^?.,. . io.a?8 i?rd. k*r? . i.om
.... -Hl bbls. W Tali.-w. pk?B. 221
" ;.'.-, '.. . 83 f.reae.. Pk?a . 103
i*f*. s-r, ... 13? Butter. rkx, . f.agg
, fruit pkra--- K,;? ?*e*. pkir, . 114,;
f*1 '?;',? .. 1.410 ':>,??. cat*a . g.gg|
_??_, tJTne". leo.Ric- rk?" . ggg
J?rt* . "Bi . *?> Qraaa ?**d. baaa ... 103
V ???"",'?'** . s' Ralalaa <"ai.. b<>,*,.. 4.848
I '' . . . 121 Sk a. balea . 1*3
: ' ., . l.l ** Puaar, bbla . 2'.e.
' . 217 Tobacro, hhda . 14?i
? . 1.0** T a tr. . 24.'
?f* .... . ... 7<M Ti haeco, pkaa . M
1 ?* ... 24 Whiek.v. bbla . 1.84.
I** ' 1>1, ... 105 Wool. bn>?. 7KI
?n-.pkn w w"ln*. Cal.. ikje. 8"1
; ? 300 Borax, pkaa . MN
IP*
CA9H QIVTATION*.
ajarRa I fdl *ll TB Flour. Mlnn pet?nte. 85 25
;" ? n. 2 ? fi 10 18 ' ?? n mlddltng? r.>.,
?_,'??'.. . 18 23 Coftao. No 7 Klo... **?
*' - - a-armnta ?*" P.igtr rrenulated B ?
'?' #r. M laaae* OR. prlm. J'i
__? ... 14 00 I??*r. famii,. 1180
BV . | 71 Beef, haaaa _ BB
b*?iar ??? 6iO Ta.Uw. prim*. 8 11 1?
X I \' !?' 1041. porb nx-.a . 10 N>
ETs 1 mtxed.. 37n Hoaa. dreesed. lf* Tb 84,
? .', \ ,2 mlxed.. 8;'?_ Lard. prim* . HJO
BXB0B11 To I>AT
___,. . ..? . ?a.ldg Raf get ra'.,.05Vf'^
Er\oS .113.1*8 H*natne aala . 8.800
Swa '
Ea baali
x. . ? ?? ln, K..la . I 400
. I ? ? ura aa^ .. .W'7 771
R.. hU.h ?
? 1 . 3? :<23 ? naeed II, 8a:?- ? lt ?
. ? I aala.l?.OS0
? . 331
81 -v; Heef. tleroaa _. 31
r_.? aacka
2Saeal :-?la . '? =2: H.-r.n. Tb .83 428
^.;? pkaa ... : "?"' Ham. Tb . ? ??
g__n ... 71 P4i I-,-' Tb . C- -
? araa. h?f? ??? 's" [allow, Tb . U??? "???
aw balea _ 1"'" Braaaa. Th . ??..?,.,
! ,, bilea _ BOi .' .t.r. rb .
2.':, ? ;-p fa.a.... e.4>vi .->.?.*. 7b . '.??>
,;, r . ... 3:n.
e
GENERAL, MARKET REPORT3.
Nea \. k Pebrnai ? 11 i^,s
rorr.'>E Th* aefgaa aaaiket aft.r penlna iteadj with
-yj. | pointa lower and moa rtf*
Zifx * a: : , Mtltut
JT,n IBltl --a. ar. 1 hiffy fOt tha | rv-f" Of fl" '
_J ... i .? ? lh, looal ro:it:',ent for a
- I expoea i ra -
T____- nappentn.i m th* BMaa tlraa .' < I
aflfle
_? ' :? .? "? "... >r,il > - -
Santoe i
..... nn wi. I alp* I ? r faJr ? .- .-?? > ?? ? ?
?Taiaeoartn Tt * on < feal ?? of the 1 a! r-?-K?t a ?
. f _, j . ..'?????..- ...
___aad a* t '7 7X? ba<?. wlth tbe raarkef f.naiiy at??tj
"... ...??-.. ~- k of Itee rn Havre i -
', ? .? a 7-2.'^' ta.
,,,Zm ^ ?? ra ai - ?" H'tr? reapectlva
w..? "f?am? a?" ? ?* gOOO baaa, learad Bantot ?
. g . . ?-..,, ...1 a me rr.X'ilBf tv
..... eared 1 ar*ly ate, ... i let Iber,
,; .... . a -.; , ? ... ??-? ? re
. ? , . '?. r r N 7 t. --??: -v
..i..- &|n, ;a kaa*. 1" rr. 8.008 ?." 8.000 baai
. v - , <???- I frel.ht. and ?
^ Sf^. v th* ??m> j. - - ? ? N -.
.'."-. ?.?...? ?? rht. and 1
, . ??.-.?' ?t : Th* m ?? ??. *? ? -
.... f>*aa. n ???- : a" I'.arti '
. whloh hav. t^om. aa
'...,. , ? - .???..''???
z?;:l ?- ? i '
r*? .?.?. ? " ?'?" SavanlUa. .'? r
M? ar ? ' ? T'' ? "'' RJ<'?
SJV* --' fl 1 -???>: 'I '
... ea, reSOe; Oorlnehl,
'-.._.? m to-da> w?* aa foll >?
gaoter
Oaeaieg B ?-v. latw r''?*?? ?.!
_ . * K-fAfftB) 190
' ' a, M? fl.CO 6?C ?'?". r. ??
.' g '?- 7'.
(,;; ? -. i.fg pto noafgn m ; as
:'';. '.":'.. : - 178 8.78 r.7.;-i.- ": f.7n
lai
? .? ,- v^ f*r. . . - .- n <-?
:. ... - .. r. ^ r ih> ?' ?
,',?? *?
.'. Bfl .'. S84TS (rf> r. s.".
^.T;..... - ; '.?? B ? ' - ' ?" 8 8tl
rUlTrNer . ? * " f ' ' ' ' * ' ' "
. . ... ? eoffee al
n -. . -. ... . . ,-. I4,ono baan ?
.. ? . . " ? -?
.:'.-??'
... . fi
. . at 3 p. t ? ate,
I, ?: x t- ? ? ? ? - - a. 9 ???
.'-?-..ry.' ' . .-t .87.00
v . .' rmber .
a ? ??: . ?" .
. .nh?r .
.se 7*. December .
M 78
gaa i.ark-t aaabtt: No T Bba, 7?t<7.%: ??-h*.na-e
?2J-^.l. .---*:??.? 13,000 b.A,.. rteered for tha T- -
r? ?..'? I I r l>.r pa, 2""0 I Bga - -
2**.i*n ? .??
? <.t!cV poe'.tl- r. al I " ? B ?? ' ?? ?^
Xf.-,..-. featerday LaaOwee
14 .-7 II 13 U '"'
t.w-f - . ?? :':*r.rm
? ?-;c?
Xn .ar.a ? Iver
I i
-.-.? ?- rartaa . ?.?4J ,r:(lS JJ :
Nf^-T f- k .. . 6*" ' ^2 077.140 *
;.
?
Sw^Orleaaa atoeai ^. 80.7H 81.331 ' "
B katall ?orta. ni.ggJ ' . - ? J -
A. ,. . ,?.::? ooo ? ? -
v ? ? . ?' t,-^? "?'-'?-' I " - '
?aai'tu ;:;;t7y..-:::. . ew j ;
..... ... ;-.?.. yaar 4^ I '7 408,1 -
OuTTi'N T- -.aj'. tati -? ' arRe* araa aetHra i
tn. ti ? leekledly rtr>r_?r Inveetment bayera tool i -
rar-.c- ' '.'rs ?..k latarraJ to increaae
: ? .',.?-' <?-. ?.-?? ra
r. n - - ? pa;t of tr.- amalier iradera oa boi
gtaa of tha a? ? ? *' ?' <" ratereat ir ??
? t.w'a 1 ?;?'? with Pui ' i ' imme
taBewtr, fo protract tr.* lar.s*.' fr ?.
- . - penad .'.ady wur vrh *. ' r ?nt lowei
: ? ? ? t : pur, i*d an
?a.t. ??? at taa' abOWlBf ^: ? "'? ' '
?I : ??* ateady at a aet adranc
anaj i ?> : ? the tty reacbed 34?.W>0 balei -nf ?h*
??k : "? " 100 ta'.a, tr.'. repreaei - "'
: ?-??. . r. futurea for man, i ' ? "
? - -..-? for th, sel
.. ..J -..- nly P7S balea ?i nlna
b:-, eoatrael To-daya .-. I B.rket --'?
??'?*. m Idllt ir t?I Itnd, ?We n
lt: Bfaicai 7 8-13. and 7 7-i'*c laat rear Thera u
t.,:_MI ? .;:??: :?.:;.. markei to - 1
BB : ?? ?r. Cer-al r.nectlona aold freely
8g ? ? ?.? ????. tun?d ictlva >?:>??'. later . -
*u t% . MUar *..-'y thi, mornian, ?
.rn ?pat cotton d aric*', vre d
... reri an'. Aaaartca. aptanera wera ra
yor-; ? ?- . i -.? eaaapwt Uoa for aupf laa Man
" an -at... .-atM tbat aplanera ?er, aa m i i
::< ..:? - .- *? t - f u .wlna ? ae. I
nre, ?' ( -i ' r.'r?-t-d aheal F-.rM.h iplnn, ?
??', ?-. a, h ? m? m.ar:* aaaaa al raw_e l ra aa
? -? . . - rdera for Br>^? Bootba ?l I ;
.. /> ag ? Mrtad wer? aa fj ?i >?
? . . ? , ?. ?.?.. .r aal*? 1 "Xi balea
, - ..: BO-ieo; .k ^ 138 ' i " '
?? ?Sc. \- ? iibar. v^rf. Ik fm at .'?- i aa m H
i r rnlnaJ at Be A ia iaU Btaadj ?' 8a |
?? ? .-... w.r. Miea. W aala. Bi Lojia BtaadyjM
?'- Bak. 131 balea dalv*,"* Rraa a- B .?'? W . aa ad
..-::? f. .. Ml bataa Ne_j \ aaaa ataad
B ^- .- ... . ef 1-iea ^"- f^"0 ??'"..m'v'".: 4
. ? . .., i*:*. if. nal 7.44? la?t *"?.
?ri bat v.ar UMII Ifd I. I8a4 * Be ; : ? at Houa
kh to Bkorraw w.r* aatlraated at 8.POu . ?? >00
JJBg tv* '.aat aaefe, MCI lar. yea- and l.b?4 B
IwdBTaeagart iliiigBiaa aggj; Jl' -'."' r'':** T'r'?
?-tfi-.. ... , Bej.:,rr.'*r 1 baa aaan aa ? ?? ,Wvi,?i?ent
fjtraai Br -am. Franc. Coa ;
iT-A. t^ar ... IR._J4__ . V. . ^ I;5
SaaaS i ijatof. ?^
~ '? ???<. f aaatra . ;itc-B ba-day waa a* BaBana^
? iji^u T^aa r^^,aja da>'.
a??-. _. ?,,-, ?i2 ?<^ e "..??"
.aOO 018 8.03 dllffd.12 '.;
'** ....V.7.7...aoe ? i ?.? 3 r,x
.- ?._ vi 02i oii ft1' ;<- ? : 2
a r.,. . ?;r a.aa ?? ;4 62" ?? -_ ? :
-.niS ?2B tl'. ??--";?% ' :?
Oetot*r . 6:7 ????-" e .- 6.21 " " ' ,
>????.-.*30 ?? 62/J ? -'.". r^ 6in
na ?2f. C34 g24gjg.3g
, .._. ?.. i ? Pbbn
?2 ? taSISfV aoat-dS "? ?* ^ZiiSr? P ?
ai x* i- aa t ?? 'WB ? _ ,
- -r - r :? ., *?.n.? 8 TOIOU Uu* yaar 4.K.
.??CaaadB 308.907 ha?? aaaraat 086.34,1 U?
- - <eT K.",4 ?aiS 'JH ?"?*?' '
? ., - .,...,?:v.*i aaiJa-J ??. .a;^ *
a-t '.wV44;.'..-.^-V,'^
_?.- .701.216 ln 1880 and * -?? ?? ,
? - ?JS*?fi8tit9&8ti
!"*.' ? >wi laaaal la >???. ?** riilSry
??^^Bni^t?_____rSSl?
?jaapondir,. date laet yaar ywarbr^ra bM^and ^ ^
*??? ?' ? loaa of 'x-rr.ap- ndtag .w"r**,_^ ,''r^. ,?. j
^*?? ?. . -ok. I. leaday. of aeo*"n laet ea
. - - ?. airV" :nx ta ??. agalaj Jgr^ji .
,. ? .* B*c.lpta at uaartor ^"^a ;,.* waS ind
?*r? ?<?* 1"3 4.M ba:*e afali.as }'/^'%, v^ balea
JvK a traa. a,., BrUpmen'-a ^4**ta*B8 I.
Ba*ai 143.573 laat *..** ?J^ll^^aJ?gar taa aaaak
' ? ? -w a loaa of boana ,*,%y, ,?.
?BUa. >f U..' B30 ual*a. *? a*flr-*' .1
*?'. ?-'M balea th* *am* 4?> baai Pjrar.
.???;?..? th. p.ru and int^r p-iw. to-day^ (
gan ?,?.., th. aam. cuy .aet we??.
'*?'? ac . w.r* a, foTI ?? .___, jt*?
l^a.t l^?
lay
To^la? ? 8-5 1IJ4- ? ??
? ? ? *? . 8.aw 4.JM Mg ?Jr':
?>*? '/r.?MM, .. . awi 7.7?? aaaa ? J
, r?.... iggo T.ge t^- -ffi jaaw
?B'.'U.iea 1 'jTT o*-% **v __, T7-* bbM Iud
5_i" T-uo . 1 1<7 ,313 ?? jwj M?ajj
?wt*. . 1.183 1.0*1 ';? ? jjfti.^
_<"--* . 33.17 1.082 _?" 1.40. ^-^y
_** '"ra . i..i *?1 riW 151
?anou, *. ??'! 2>y' * _
?akai. no.* Um ItdB i7.ora i.2?*.^
. , .
ir; .(>.*?
fcaaaaa . bm *a2 ?2 ieo 18*. IB
aaaagata . ziy* MBl **
HOU"tr^ . 6.160 AM 2 BOI
<! port recetpt. for the w.?k. r.
crr-ap^ndlng total.
aOgB,
'?' teeea
?Salveatnn _ |g Bnj
Nexe ,-?r].ana 74 Sia
>? wie . ,..;;;,
f^arnH, . __,_|
xv,"r':M,1f> . 4.?0W
___?ngtoa .8.7p:
B^altt4T4ora . ?.eau
Jf*? I h . 4 BBB
__? ; .3..V.2
Phiiad?!phla. rt mi
1 aneea . 18.8B0
?f laat vxe.k.
108
1.232
A4B0
mparel
71.401X
'?.iW
?1.S67
ffttfe tha
1**; ani
Laat
week
'?2 4!'l
?7 aai
10 274
28 <v^
K .B.2
.? vxS.'.
7 7". 7
I BBB
.?..:.4 7
.1 4M
2.0/ it>
B 100
year
30 O44
': aan
12 11a
-, m;
* ftSH
"vT42
1.173
3 >?..
227
!\ .-,?2
laaa
10 071
;<x.<*j
4 *2
13 BdB
B ir.{.
1 aao
$,801
NXt
1 Bfn
.7 7P7
(?4
IB .'.'.x
'.?.-,.-.
2f| p*_
-"
2 04a
la ua
1 ;ti
8 141
I8J5.M
?
844
10 107
T-.ta.ii
OB noa 213.120 111,718 iiura 141.002
i ne mov.-ment ef r. ?? a II
*nding to-day. aa eerfaparal w
BaUee,
<*Ve.
Bale.
Bll klnda . .
Amertcan .
for apeeale
B1.000
71 noo
2...,
Sa>a ! <r *xp'rt.
1' -warl .
lutBaMl all klnda
Imp rt, Amerl -an
Rap ?, ac'.ual . ..
? II k'nnV .
Bt. ? k, Amerl -,n
Afloat, * i klade
ABeat Aanrleaa
" ' BXCl 1,-' spe
aaaler; aalea, 1X000 belea
Ame: leaa, '
17*. 000
;;,.; ,<v.
a....
1 it" non
1,018 000
2f.H ,?x>
268 000
T.a?t Laat Prevl aii
vv *ek vear y?nr.
B3 000 KX.000 47 "")
60.000 61 600 $8,000
1 ono 2..??. 2 660
$.006 2 ? ? ? 1
7:1.?", 74.>; .??>
121 .??' lea.nan isb.oo
118 o,. j.-,! oo., T.7 ...1
10 ,???? 4 600 - 000
1 o." mn 1.8TO .?- ? 1 !'??? ????
{,_.. 1 21- '?>"
2M4,m.. ;o0,.vv. 154 000
_.7.o.., iaa.000 ia -
al !/?-,?; eai :-x Bpol ?
t\ -,,:.: rsport, 1,060
' r r.;; ?? ?_? 000 rvi'*
xme"~?n 1.000 b-ile*. ralddltng uplandl 8 11 B3d r I
m ?' pened aaar. 1 8402 ''-4! i * ln* I ??? I q i -*
2 84g3 64d net deellne Fahruary, 810t r.1 ian Mi
Mereti-ApfH niPh Aprll M V
'? BB -. .'?:-. Auiii*', *.21t AUgttB Be|
'?" ?- 82P.I B^temher Oetober B21 ?-'
vember, :i22b; Not?bar P?o>mbee, tJ2 Mai
Taraa more Sualnei* rouid I* d"-.* If aellers would
Bde BBMethlag C1 tha qule, and ateadj
COafPAJtATITB tOPlxjat s-t\tkmf:vt
\>w y .rk Fetnii-v |f_
F r iba ?~-k BaOlag Fr""iv Febi iary 11 :*s
N'e, receipt. .t al; i'nit*-l 8ta*e. g rta dnf |
?reea. 1108.0 ?
N>. reeetpti .1 all L'alted Fatea p rt? durlng
- ? ?? waek laai year.
To! '??;-.- (Ma dat.. e.
I n >ipta te nrrta late !?.** year. .->;?:...
l"xp ns for the weeh . ?-.-?
r'?T rtl ' r ??'"? ^eek In.t vear. f.'4 ????>
? \. rte te tble Oate . 1808.847
?<? laat vear. 4 -
? x. all ln"'! S:at* . porta . | .
.- -X nt Bll Unlted StH'.a p,-irta sam. 'ime laj"t
. $76
- ? v-ns ? -
St- ,'ka ot all Itverlnr towne aarce t'me la.t x-eir 416 717
:?'?'? ..1.14
>?:> ttm. laai rear
' ? ? ? ? ??" at ' ? ;. 2Sfl -?"
Bl k of Amartean afl-a* for *;r*?t Itrl-aln .ama
:-me ,nf ,?ar. . . ... . -
lo*. -^ ?'. ? mi total net re.-lp'a of eetl
>x" p.-r*? alaee Beptembar 1, ;*07
Bale.
lalveatoa .:?
K*w-Or!eane .'.
kloblle .
i . .1,0 -
' rleit ob . :
Wlimingtoa . aaa
N . ?.
-e .
N? - roi* . io
: ? n . 141.746
? x -? . .
P pbia . ': '-?
k .*. 164 KO
!?? -, la . ? ? '
}???:? H yal . '
-
j.iv''-;s Optaaa and eutaina raled Ormer. a tl
?. . ,. . f at $28891 t
< . v ?. ik. I
. ..? *2 03 - Igl lha $2aO; ? ? ?
r?'. bulk. 20c; fo ifacturen -
. - - - .. -."
? . MEAL ?- on th. we. - i
.........
' . - ?? .... ."??:
- rai iar qnlet eloalng Brra ?-. <~ ; .'? ? '?*? '" ?'
- ?? -. H .V ,4, 66 ll I* so
?prtng cleara ?? 2"?-iti ?'?" e.tn No 1 ?
I ? ?, *x:ra Xo 2 wlnt*r, $8 ??*#$ " l
| ?? ? j ;? - - 11 ." ?>
Quleter lal*. ? ?.
MEAL, Kum w-"?? ? rled. $24982
; .x ; MEAb I n Bna whit., BO
rM ?- - ? PEE1 *."
-....?.. iprlng - :.:?::.?
. -? , . :.'--."?.
? | 7" In ? x: ?-v 1021 ? '?
hjr^when- gralft, 37- 1 I ? ? ?
GRA1N WHEAT- 'l*- bulli I a ar atr :.g
v < rr. -h. market l lay and foro< I - ? '
-,..-? ^ : ?-? wtthtn 1 - f the dollar i
.-<kx kn There *a. nn trregv
,, - ......... ..... m] eft l
priraa at aboat tbe openma Bgun i I ? ?
ti.an l.i?t alght Th. acalplng , * a
....... . ?
ng . ? .- aewa v.ai t v pn .
g that x-lew of thi
wlth -.--.? every .ti
....,,. |_, F n g, ? ... ? ;v. .- were ?
good buylng ara nni it ?m inder.i
...,.-?: h . . .
.... tbe i faetor of at
. | -,. ..... ; ? -? . v.- ar. adranc of arjld
| ln tbe Ma
? .<<???
1 ind mxul ba qu klr repleniahed. Tha entir*
. ?? f r the laat W4s*h hav. not beei
ball tr* act.il requtrefaeata C nl neati marketi
at flrat rathei " ' ' but late, f ? wed th. Llvei
itrength wll ol
???-.-?-;?
? ; S fram hlgh- r. thla betlta ' '
arg, - . ? anu were 72 000
.,,?,. ]_., than ixi ectad 0 aali regai
I ... - .... >..-,- VV ^' <?? li .
operatlng or the ae ald, U 11 la generally
.,? a :*-g. gaaaUti of thla wbeat haa beei
prxaed of. with ntor, r - rta i
;, ..,..?, .> it4.AO0.0O0l
... a ?? ? apealng f r..,- Ig itk?B
llleglnf ? - - ? :?-???
? . - .- ? ll ?.:. *fl ' ' M - ? f thi
In tl v ' ' ' "?
... there w ? tle ne.
. . . j ? . A
? ,; rt
?
? , ?: atai
to art'>'. No
wv. Tork, fl
? >?
? ? wi r. n..ir^ 1 ..' a ll 24O.U00
.t'otu of
$1 04'i .pot; N ;
apot Xo ; t-ard DulUth $1 11*4
'.-:*, $108 Ko 1 1*01
i Nortl ' H 00 1
.t ! n .*', ""? ?? - weel
? -, - - ? ,,? " .- wara S.410.604
? ? ?> a:;! 2.061.
r* wa. an advi
rr.ari ri ln ceanertu n ? ? ng
.. gave a itrona rtoi
? ..-?? , ; n. .: ?
Ing ur ' ?" ? ' ?' eai
belng ' - 880 oara
?
e?M"
,- ? - etn.nt In road ? . ? ?
nd ?> . '
.. utw
... - . .. "Bradateeei a* ?
x 000 1
?.-.-'? 4 1"4 ,?"
, |fj 000 twi
ance lt plae. tn thi
... The lattei
ind Mlaa for .hlpma.i
I be t
? . - ? ? .
w..k .1 ut mafV rhe?? -f laai
?. i net higl' v
/? x 2 '.v ? te, $2
. ...
? ? . ' ' '
. ... w ai under,
.-.-?.-? f - ? ?
Piaal prtees for the
:'.:*? n :"''a'k''r-'x^" r ?'..<.rj traek wl te K
RTE?Market ftrmei S ': Breaten re f b
:? .,,',rV.i. .--,- feeding qxi - - - . I f 3
prw vokic PRicBB
XTr?nt:
??-? .. ??
Mar .
Jx!y .
Opeatng BTlgh
L v
r?n
$1 o
r.-rn:
pxttweawp
hlag ?
.' i -.- . ? ? ?
o.ta:
May ..
l.ard:
Mav ..
0*0-16
BB S
84%
o* if. |0
01
8.1k
i
B - x
_ H'S
ia ii '.o ^4'x
_
aaej
(TlirAOO TRir-ES.
Tfh-e.t:
P, ? r s-y
:.:.?
J
r>pen:ng ^'15*"
11 OO *'. OA
. M7S l'?*?
h6?4 80Vx
*'
!>7 4
kf.H
?1 (?>
P7?
BB U
Tea
t.rdav
J -
-
BBH
srvvx,
84' t
'
10*0
BB40
ie.
I ^
o.ta: .... _..
i-.-.arr... ? :j-\ .v ;
f& ::::::: 88 *v ?? -;: i( -
f? !::::il_l W *^" 1?* !- W
^H::::::?^ 18 .8" WS *
* ::8r 88 I S ::
i aeataai *t th. perta ani tatet i ;
-;.^,-r. rOBO) saaMtad I
?? feUowei Fjour w|jiBt ,orT1 0atf. Ry.
Chl r^o . 12 xl $71 ? J 7^
- k** . 12 ? ? ' ' __ _!
M ' ?;? '?>? . ? -r! ,.,' -.-, j _
.? ~~. ?','' 5 ? ?
Bt. Loela . ? ?'
- '"irr ."" *' _! 2
Peerta .?- ~_\_ _
Total. . "1 ?"* "*** 614 " *W
ra.au troaa thr^e p aaa lat
IB lo IM 27T4 2 1"
' ? ?* . ?' . 4.. - 1"
v; aukee ...... " ? i _
" .' '?? .^ : l?J lt ? -
Bt. Uaiia . B .' a _
Kaaaaa OB* . - "J
e*l.?_ J ,. | -
I"" lt . ? 4 4,1 ? ?
peorte ._? ?
, .7? 12* *47 ffM 2 :.4
Ba,.,pt. .? Atlantlo porti: ft
Ne ? rork .? J' ;_., _, _ -
H'.*tnn .-?. ?7 I ,^ ..l ? ?
f-h.lla'l.lphla - ^* f? >4_ BJ BJ ?
"? . ? 14.- is ?
Ne rp rt Bewa ? ?? 10 C1 i? - ?
N,vx Oikteai . ' '.; j. j i
0?.*e?.'m .? ~_- -
taa* - ....T5 '- ?" 4W " "
,-x rt.fromatl.nnr^a: . ^
Maw-Tora . *i .- ? ?
. ,1 I SO-4 12 ? ?
phla . ? ; ~ 88 ?
Baltlmor. . ?_ __ _ |4l 88 ?
0>*ltr4aaaa .___"! - ? ___?
____ ?? 1W4 471 202 5- '
Tot*" ' I mt, Th. narv, ? ?a? ran alioag ea
aaa, m-: do aagaaaaaf ?mr,"** mte. er*"*. n b n? 2.
iiamlna). do ?hipn..r.t M double trlanabi and *nui\l.
1*4" ?'- 1 ? ahlptaewt. R B N ? 2 n.-tnlnal Jut? batte.
i i. paper goa.fti Kfle; Io Bhlpeneat, ;?r"r qiaiit;..
I n.iv.ni:. l , i ,rrtnc fl T.Uial. lb?C
HII'EI Th*r* w*. , v?n atrotif m?rk?t in Md??, wlth
idy 1 BTaUabte ottrra. aad faU arjeaa were
wlth. Indteatl n, of . rirthar rle* w* .? '
nla l7H9l?ae; llatamora*. In hand
17. n>? ?, I.'HOl.Vkc. f.ntral Ameil
mm n i".;>. Paeete CabeUo, l**kc La
aallad? Maearalbo ??1*. ted. In hend,
? :-? 7-ui. iv, su'ittiTnj, 12 , ar*t
? <. a? they ron bi bond, MflHe; city
:*iijht?T. n^t'.? f.i-rx. ir,.j'.i j-. t-'.'t brandi 10 .
ilde brandi ? , i aia *?. wa, i"'?
? ? ? ...i, l'l'^ti l<''v oowa, 1"\ balll '?
Tha n irtet i? atlll rery firm. wldl buyere
aklnir ofl na> .1 tttt" grleea ?r. 1 indl .-l n* p 'nf t>
? il ? ??,: fbtara Rfe a. '- '?'
ii ii ,?-i : n< ?? - - ? 'j., j ? ? r..- ? ??!? ladi ?
: ' flrat ?<?;?' ' -n #">22 ?
? rda 1S4T1II- r*>*ei. 154<7!7'- aabra
>*rha, 200.10 ? ; > n< ... ?. . ~. mtddl. heavy, 27029
2S ? h 24 '-' I'gbl ha ka, ?
. ..% belltea, uflt r.- neh
. _- . thlpla 374T2V - ?
T.-*?e oah ? ?? --'.
?? mi h Btmna ? ' ? ?' .? ? . ? if.
f 307 i '4 100 ?*? ? mg 1*96
' -land Ha\?na a- IBtKhV; 50 .-a*? I*'*; N?w El ?
! a, ' 22025' i-7 raae, 1 ?:?'?. P.nn,
r at bi :.'-i .<?? eeeee :*?? '??'? Oebherdta at
'. 2 ai ? ?: ? ia*, ? nd - al Ofriae Raraa. ?
? .,? ? . ? r ?.?!, . ii-> ?' '.* ?? '? '??? "'
1110 -'. and Snmntra waa gna bal gBtet, wlth
?. ..?? ?<?
.. mark*4 for hertb fretfht, ? ia
'??;.' >-...,.. lolna '. '? ' '' ' ? ' " ?
Uverpoal, I -' t.r>: ? I .d Olaafow, 41 for btarri
Ueli 4Wd M I . I New "' ' * '?'?
'?? ??-. Bambura 6* pfe* tor Mi- h BMtaraara,
|l ?? ? ? , | . ..-.-? :??::???
????? i ? : ? " ." ?
it 2i REIOHTS IND CHARTER8 '""?
?ri !?. ar* !n n??d of rea*< - for ' ?'
bowerer, are aearee and
H ?*? ar* .'.?> iri'i't'..
I - ? ? .. ? . ? , ij-iir m Barop* bi 1
II vf?p?l* ar? .< irr* -
ratee I l ? - mber frelabti re imi i I .rr ar. I
' ? re ftrmer The eo.1 trad* ontlnoea dull gteamer,
for ?. . ? ? ?. .... lemat i I rete,
: ... Ing b"n paM for prompt
.....
: ?? 'II 4R1 1- R
.... - .- rk fOT nrder^.
. . ? r. IS.OtX) quartera (relei
_. 3d prompt Brtttah atearaer ? '???
? ? - M " - . ' ? rder, '?'?? i '?: ' opt n i
.-..'. ooo ouartera I I
? . . ? ...... 'ork foi
?. p ta port,
15,01X4 ra.ran.eto plcked
? ?? ; KlngAom or rontinent, 2k i*?d,
re cr H . tet i. t. * 4?.< '?
? . . mer. 11.000 q larti --?
. ? H . r : ' ' - '
? ? ..... ... 2 '.'<i tona, n?-a; .n n-a ?
? ? ra] araa prirata ? ?
? i h-t loaa, ? ? '
. 4.: ?? . ? - ind *
Britli - 03* i - - n. ? ? ? aa* :??
,i*an ?' 1.448 l t? mm* vvi??. -?
? ??.??_ ' ?.In-i'*
f.t7ft per raontt Brtttal f:.*m*r. 1 ''tt
. . . 7k. Hritis -
rener, ? ? '
I (-. ?;,.. .1 || .- .... -
.: I - - I
. . g ono bbli r*- ? ? ; ? ?
2a I
... *ne* i . - ? ? ; i i tanaa
?-?'??'?
. . a ? ? '??''
?i -- ? : ? 220 ? I --
i- ? . ? ner. 483 1
... |4 ;. ? artM ner, 713 t n?. tle,
rtdlna to New-Tork, 34BJ
i. ? ??
?? .^^- II 35; i
\ rtamouth. 7! I -- ?
? . . . , '- r III ? ' ?
| . - .-.-:".'??
I ?
'
. . , rarranl ? ?
....
- ? . | * - -
' - 4 |1 lf - .
?t '
,, ? .-. 1 ? . - - ? . ?? n, unehana-ed :r"m y
.....,.? x ?? .; ? ? . M r : . t*d
$".?? - ?
|4.i7-??l ' ' '
. ' wi ' .I -?
pp. -. ' :? ? ?? _''; 1 ? ??"
- ? ? . I .'?*'? ?
. ' taa 8 I B Rneet* ra
* ? ? .
rhe i '
r better, tak<
-
? . . a-ai i
. s m ?
... .. were ea
n. . . ?. -. ? . - i ? -. r
. . - ?-?
I - ?
I " R
.... ' 130)16 loed, ? ?.. ?
- .' ? - ? -"
? , . . 'nark*f
neciect to-day. >l
- Bteady fei.
' 4 i ? ? ? i| ???- ' .? I 004 i ? tar. a
*? ?"r
? . , . .........
I ... u ? -
... . ? - I ? ? ? -
| M. 32 K. 831! B Q ^ *<?
t waa a
? ' 'BB -??? - inf* ? ?
.......
? - ,v . I ...ii la thelr
? ? '
wlth a dcwi
. . .... atl b. ei ? ? ?
..... r- " 4 ? I .-. .'
.: ::i aaad. aad raueh m r?
....
V. * ., ?? ?- ? . ? ' I
? ? ; '"' ' ' . *
-.- ??'?"? -
I - . - - . ? J- y{^
, af, ,. a ? ?- ra boiled i. 11- .
? na? lei I* fr.nc, fp-rni
-?? p.nln. ?? l . ' -
.......
?? '.. '?? 1%
.. | - . f4_M II '? ?
.
' '
- th Araei
?
'
rr* week rloaea i a a irk?t in the
' -
nd waa prlnrlpally fer I
? ? ?
, .? ?
. were I >w?:
?.,.'.-. i\t
- - ? ...
t fir reflned ?g*r wai
? aa ??? "? " ? '
? ? ? ?
?h market :
.... ......
'??'?'
.... ? ? ?
? . "? ? K ' ? ?
?' ' v' 't!
. , > ? 4 ?. - I |0. 4 *4 v
8-l*c: No 14. 4He:
?4 ' ' '
irona .
' -?
4 . mna Trlnj
lt 8 7-1
" ' * , ' '
- . . . .... MN ? - ?'
, ?-? *r*'
, - .-. -? \ AT TOt
-... ....
CANADlAn ^ ?"? ... ; _
R-ri-::
... -
? i
COUNTRT PRODUCB mahkkth.
New ? . ? Pabraao 18H
. ?? ivn PEA8-T1
.. *,. ..-> itei iradlni
?. ii i: 81
I ....... a ai -B
... ?? i*i
. ... aa -
? - . . - . . w
? ......
rjiT'w - " ?
II 5001 . ? .
I ' ??
*'_ ,-. ? rai bla. ar, i ban
M ,7'.
- ? * ?:*h * ?..r nur,'
Bt-T ? ; '. .... ...
.... derna
... win "???
ich ....... ta trt) ..v.r .n
f of ? ?' - ? ? . ?
? ,'a?etiir.ili and th. ba bouaj
* " . . rra lar, a, 8 "?-- anr m
' ;:,:>' Im s-a-'d-.rv a atllldall an
' ' ....
. ?. ?:,(?.-..? leeura * m t*-"
. naaa on f ? 1 .la.
. ? *,ira. P*r r .
. - : ^Mn-SK
?' . * . ". -?,-. mi Win Buta lairj
... iMJ''.
.... . . .. ....- .,.m.
* . ?? . ?
...:-,rp^fVrtrV," :
"r a '.>. mor.M.J wun aaMha d*-r... B
_Ju'fa:tortly. U- ro^bai a o^vtall, aaaammg a raor
chee-ful .ppear.ne. Whll. oecailonal sal.44 af ttncj
amall cheee. ar* mnklng te hnm*-trad* d?a1*r? at run
la'- peteea th* bulk of ih* demand hai b#?n for go
xa:i. ehcee* nbtalnabli -i irtfle ander top prl.-e and *u_n
bttyere. when nndlag iiiallty and prlce laat saltlag IBem.
kgra boi haaitated lo tniy . m. aJaead, and aaiee ria**
been r*r .'e.l f !ar?-r qtMBI I*. ?! lr't.s 'he ?"k W?n
fr . m ? . a ?? aUpOTtere bav. abown Uttl* Int*?
ln nn- bar* 'ikfi . >w ur.-l-rpneed. __e_>y
rhe.p gr.d. H l ba * Btrtetly Baaey jaaee aej iBown
n ? ur.. aalee. bxil on grad*. h?io* f?n- r
thev ha- M?a Bdltted to m?.t th* demand promruv
-v x : ght '. ' ree ? ? btJbb ta __*_?/?___;? ;
.;, gakri aad oa ang-d 4v'rpo"i.?t.m'
4,- \V- ,,-.?- But* f .i n, larg*. BBI S$_ hept-m
,Jr .,, .'. *,v,ohe, Hfjaae; dofalr tognod
- , red ot white. BBMlI,
do ehoi . oeaober, *^B?7'
, ....... arj?*4e; part iklasa, BaaaB.
?e, nHe. do g 1 te artaaa, 4'.3
. . - |ar.>
EG<Jg--1 Ui lo-?ay wate r.n h*.v-- Betnara
? - "?- ar. ._**?_aa to
.... .. a ptfrtty good
? ' ' ' -^V raf* .E ?.a
. _ .. nf.sat14e.al ?__*_?_*._?
. "._,!?___,! >?v
... VI. tsate 'Vfy.
and m r a. 1 ^*,%"fl'tvll
? -. ... j Bouthem IBtylBa
I--Reeelrte ef applea ar. |fJ"**K
i ? ibera Is aaly s . ' ???;
?????- ;" ' .JTrrtS
? : nrm a sm* a >/' ??*
, NBfM IB. * 44* ai fttffWl
? '? ? " ?tli aa?aaaa- Be
n-i xvm-r. K M ,-. Btaey. per bbl. ?3??*'" ,.,,-.ri
-;? * I - -.-. 121,12 ao grW
' ? .';.*it% rx..
I '- - J Wess'll
; (?? .1 estra per rat. I- -,'.'?-*'?
, |1_| ;.'..,- BOK, PlJOl '
< ?
FRUIla The mai ?' '" ??ry Uttle Cbange.
1 ? re ir aht aupply aaljfaaHlngagood
-. ? ? - ' .' - aaa-xtrUH r, '?.$4??Tl_
pa and vaata 6rta "MnailJrruita
. , . frult ln qulta r-rai snippr.
- ?.. rr|e? We qi: it.l ATPl-'
...... .'?-.- loa_n-lrlad ?
, . , a --S4ri-.--.. alloed,
? 4 ',:' 12
? - ' '
- .:i- d<- Royal OVi
" .' i/ie
. . .,...- prunee, ( - _prnle - -
H-, - ipward ot IOOO b* - - | "
. ? * wt^eontlnued
. gtving tery geed aapp r re th?
'- ,m brewera baa i-?n -atr.^r llgM I
of the market. k ?>"?" '? \"T
whlle rreni ? nea, ? i] ng at eur
. - ? ;,. 1/:.;, ta,
- B_ itote s- a e iwr.
... - . prim. I7H I K J_ ?
110 Btata and
? ???'? eeeaaaoa ta go-xi.
'?'- ? ._..
" ?'??-,* ___??___;
? ? -. ? ? : ? . -. ? '
...... 1- r .1 and aoeafl . and i
. whleh will ? ?' '.''..'..
" ''' ?h f-?. .
turn aoaae af thal elaaa ae
- -? .? ??- - v*; '"".t;.
wlthii - ? - r tha mpaf * j a ef
i. aal f'w haxra maof
? ? ? ?:'?; "52
? ?-' 7' "ul. S-4-.
" ? 7an? e- ,1
? tl l '?' ..!,. '", "_.
...... -.. 5e: clover
.. rt . r per .-?? ? ?
i atarted a
... ,rani
, . . .. . - r'?. of hay m tena bj
? ?? ? -? ???? ?' - '
-? * 00; U ? ? ?- .' ' ,._V.i.
... |0 i '?:. 1.480 ' BB Keeelp.a
? ,. - ......vm. ateea la betag ear
....... .- ihera are no freah axrWala
Meken*. S r >o? ??.
. , r. 46 86. gtef lltj
... ? ???" ' la>'
... , r ,,nni chl kaoe n
.. ..-. n el I. ks.i * " ? ,
- ? . ind "> a
b rather 1
i not tn larg* ' ? ? \
nd.,. . - ? ? ? .? '.i,:n^;,
A-eatern atraight hena per r
g hena - - ' ' ?
? - - .
" ' ' -'? ? ?? ia "
; t_.w ?' ?-..;'
..-.-,, ii i, -- ,-e bea .BHfja i -
. . -. . . - - ?' ' J
erage ? *<BX deipair
. - ,, . ? vanla, g-?i to
. ? . -?-- ? i. PT
;-"??'?- ' ?
12 ? P? '?* '
... pgjio -? . Bfeel
? - gMse, Waaa
! 74JV aquaba ehole.
$3 71 100; Oa .rr.nii aad aeer,
(_ Qu.il ar. Bg i rl aad ataUag areeAer
i ?? r'-"?" n ":'M !n 1_,,r
- ? " '.'?-* ing f.lrty.
ther gradei - Hat-bl-s ln $hi ? n p i
- PBrtrtdgea lalr
-, ? per pair. $1 12641 2f lo plntBlla. Illyll 12; do ln
f?r|. r : . . > - pruna. ?i ?-.
, .. , :? > - ruddy, BOtyTfc Oo
- . - -~. ? teal btne-a ng.
|0 - ? n 2f. , ratv
? ?? 0 40o. venl
n - "Thole d?r. per 0a,
I
i - ? i .- <m. ' C9ETABI.EP?Adrttraa eontlnue
v,r. ..- | ?? n-i vxiti n. d.rat*
it i ;- >
.4
ght r.i ...;??-. llly, b it
low t igxi.at
iht aupply and nrrei
? n* freak Florid.
? ' g well when ehole.
-. - Ik k-ile and
. | .. Jittle NjW
u -u- ? ara
I ? -
- ? lupply
.. ? i
?
\ . rjaote:
| f$?M>. do 6i it. ind
..?--. $2912 2:
j .. r$1 ?? '. -einf-y,
-"?-.? ,:..'-?? ''f'.1"1:
. - ..!;?--:
' -' Bermuda $0: do Oranga
? " ?"' . - '"'"-. ?'
. - f ? . . . .
... ' ?- ?
-.'-. ? - ' per 1
t. . -.. ?-."T*. :?
. | ? . per bbl. $104)15
per I lorids. per .-?? .- ? ?
, ,- ;:?47$i ? J >? .
- e . giati
rlda. per oraaga Bea,
t v- ppl* er.it* ?."?7*7. kai*. f*r bt-1.
. . ?. ....... rida. P4W beaket,
t -?? *r, *..
i l- - - ',' J. : " r' x
? , ? ?... i.ring
u 01 asej
<. 60; turnipa, Roaf a.
?
I.I\'K BTOCK MAT.KKT
s.-v ?-? i f ? ?'? 11 _iv;,?
RCEVEg Reeelpts 218 ?n t 74e n.a 1 74 eara
.,. , . al ilaugl ?? ? ? ?
ittli already
- ....... ligbJ in'Hiry
- ' . '
rardi wera a ..
. .... 4
...--...- nd v - H-i4$4 f?>
_i . . . , -. ... ..., .....1.
, ? . ' - ? ':
100 - i and v n H'uli 60
?- I .' ?"adv
?
. ... - ?-? Arner
? rafri. rat?
? ' . ?
r ?
Ot .,..'--- f heef
r Lon i n. wlth 200
...... argar and
tbe Megaatie. fbr
...... : r D. ?? ?'??1 l? '?? : "
tO th. We,
. . | ? | . ? v ??> muking a total
----- '-.?",?
irtth th* .?
,. J ?';?:. Btaera 1278 Th
l rt. ;.t $4-.
ITW'f ..,- .--.-? -.-,',,
? - ?- . . ?:?. ? - SM
6 ...?n -',,-':-??!-- - fJBI 100 10RO B
' '? '" 16,441 BB; ihaoa.
; \. > -.-' jpsfi
... i.;i rt a: ?2 M 4 do Bll
, ' .. -. ,.-,i ;<;,.:.. a.?0?;
! ....:' "-;;????. ioa
,006 0 I.' ' ' '-,-. " **'?'? ' ?OW,? Wi4
I . '. '- . B? B at IT. _ 14
loeo Bx a, sertx. 17
... ..-. Th at $4*o.
. "". ..-t, aaith .t,2 76.
M .. .. g, -? . m
ni'V. i m ? -? BtOO; rawfO .. $2 40:
1 J?j_| n tfptt and B4 traJIng. f..ilng
**(':A: .-?''. fsr tbe rr.arkat. w.r. B.1 haad.
maktna ?*?ta iba a?eca -,u-i ree.____ |e***day. a
?*? ,*. ,? .. . . .ii at Jereey <^im and 101
.rflii ' ???'" a llasitad mq
? . iteadi b all anna auoui .6 bead
' ? annaaa Poor to prim.
v.-a'i. i ' ??-'? 2*. pei 100 B -lt) -lr*ii*a vaaii gatel
.. -': ifV4. -er Tt. Muntry dr?aa*-l low.r ?t llJOe -lr*M?l
gllBBItl nwoUlle a' 4ttUc, Uttle e*l_*. sold a* ftBJXac
" ga. ?a- Jl'.ra * Mul.fo. 1 TteA 170 ta, at |t BB) l? Rtl
1 do, J03 1b. at $? 30. 83 do. i30 tb. at 86 38; 1 do, 104 Tb.
at J5 50 H d" 112 Tb. at 14 ___. _
H H BeOhil 53 v?ala. 144 B>. at |7 38. 1 do. 170 TT.
"rWudd * Cb. ? 2 r.Jll, 1? fb. at fT 60, 84 do. 144 tb.
,' IT I do. 117 tb. at 14 30 41 Vlrflr.la e*l?*a. 13. Tb
at MM 1 aa, IB Tb. *t I* awawat
M rolllna 127 Vlntnla caiv... 31* fb. at n ?1 *
-HI.I'I' VNT' LAMBf*?ReeelpU, Inrludln*- e rar* tn
bufh.r. were i" eare, ar ? :2ft beaf aratUOc ??J* th*
?tork r.rri.t erer tr>m pjaterday. a total of ITH earaito
be aoid it nt loraay Ctty and 34 at Blatletb-et. 8beep
w*ro m iintri tnqwtry aad dr**-?.-d throaarboat*???"?
rt.ady prbeaa; lamb, af.m m-t with an In1lff*r*nt de
inaid and dra??-d atowlj at feaef.ll ?w*r arieea pa
timlariv nottr**M* aa heary webahta Pl*e eara of Btoc.
w-ira ur.old at th* eonelUBlOtl of fnii.r.**. J***'*?"
rrlm* eh**p BOld BI 13 :-'fl*4 f.24 p-r 160 Tt. OTdlaary _
rhele* lamb. a' ?.'. M? <??'. ? ?. dreaeed mottoa at .08* per
Ib. dr.aa^'l lamb, at 7 '*fjt?
gel?e- M rolllna: 122 i< iffnio laraba, 77 n> averag* ?
?*'nl<t p?. 100 rt. iu ladiana do, s' Bk, at Bb; ?-?
ndlana *h*?p. 187 Tb at .4 f.i
I J*:t A Co l<Vt Blat* lamb*. ? Tb. at BB BB. .11
Biiirai.. do, H n .-,? aseo 147 : l"' Tt- at B -ft io.
Indiana d^. o? Ib, at *'? 78: I* Bl.ta abaeaj 86 Tb at gi
htel'her.-n *, Co 301 BuSalo la. ? ? n al |o
j h v. ikeraon 2"i Ohw larrh* ?"> T?>. at gaaa
l> Harrwatoe m r>hii :amf? 83 B BI 88; w "'?'?
df, mi n .? agga 133 Obto iheeo m B. aj '4j,-_?
0?.-.rf? Dllleabaeb '.24 Buta Rnba, ba tb at ?? n
0 gUU aheep "7 ?* i ?4 2ft _ _
H.m* A biatlea; .'l Btate laraba, l"*) Tb at 35 .o
HOOfl B* ??-?? 20 ir, ?? 8.3*1 he, ? f ?hloh 4&*
haad vn aala Aet * aad - ? i l a ? ?? 3*fN)4? pat BB
ro. Gbwntrj dreaeed ateady at 4m).1 e __
Balea-8 Jadd * C lat* yeaterday] I4T "aatara Pir.
06 Tb av?r*?? bi ft'' per :?" Tb IM Ol i baaa iw> r*
at 14 IO, 2 roaarba, BB Tb. af 8S sn
oniER BaBSBTB BI IllalBBIfB
Ctaaagf Pxt n Thara *u a falr d?m?n? for eattia
ar.d pr;~?. wera ?enar.lly iBtklnfei Chote* fat
,-... Kare* aad aalea were moet ? w*l ad?t ??' aaie,
w.r* nt an *,t-?m* '?n?. of gl 43 RO '? ? I - "' : ,. ',"
.-.".? N?'n? ?4 :;ftgg5 1'. wlth fal- aa. - ?' 85 ??*??>_??
Prim* eattle ontinued Io ?? II at the hl.heel ;? ? "* '
ln a loni ? tn* whll* Inf.r >r and raedluia arede, *oji
v*rv nnaatlafaetortly Oood '- l*re w*r? mu *'"*?,
after Balea bataa aaaatl] at ?4ji?'*> wi?b ->'.'' ?
I4 77-, a few prtax bull* * ,'. Tr |4 lf*R*4 n ?r"'
prim* Mivea broaebi I6WB81 Barli ?-'?- ' h *" '_"!
,.. .... ? ; .a out th* i -? . i*r ??"?;"
ratber abaw aad llarbi ai I i i ta averaaad a, tn ?
Iwwer Tb* bwlk f th* h.->?* m,a,l -h? aea aa al *
t* th* estram* rar.,. f r >h? ;? .???? "'"? *? '/J
|4'?r. Tt lata mark*- wa. lall and lower Prteea
?baaa aad laraba nii*d ????< ri" ? ?' ' ' "
m|.i Lamb, aold .lowly at $i 7 '??,..-. ar**ten
itlnar ar. I brinaina 85 20a85 68 r***l rx. br ?
$4r>0**?3 .rl >h*ei ?>?-'? ? I *' **. rarnB
aellln. it $3 28033 5(1 ,"1 ,w** nt ?' ' li ? Reary
?tnort ?heep .. ?-- . ai " and [?d ^??-\ '
?beep aold ai 83 -? 334 " M ?'' v> ""
r,:r,,,_r>..i?. 8,000 bead h... 3*000 aad akaag t,mm
?
rtnetaaati f* n -H'** ?-t.'.. tt r.?$4 <-ir, />"'*
$2 ?."?*?' l'l .?b*-p ?:"!' 12 7.V,||4 ?? iAmtrt
t4 '<I ""
. , ,1 '^.?"- -' ? ? ? *l >o?|.
| 9?4 bulla, .fas? and "? ? 12014 H f
r ... i,| i ?' ?l '."'?-' 1
|4 10*984 " ? - ? ' " f4""'
..... HH>I ? K- " " ? ' - ?' "'
$3 mi; rot fair 13 ' - ? ' *
rn.n?r-d ; rl ea
-? Uberty, F?b 11 Pbttle- Reeetpta, ???? r,'? Th*
... t and Bl ?? 11 r? It- tlpt, *o -anj
Mark*t ? ? ' ' a. 84 3?
rn-ia-h. eommon to rhole*. li ?'- ? "
h - 83 75fjg3 *A Ph?,p and lan i R--:" -
.... , . :.,???? - ? ' I
J - illi -- 44 7'-:='
J ... 7,- ... ti *.ir?" ulli nsn I ?' tt
Kanaaa aty M P?b 11 Cattl* B'*?_lr ?< .tr^ee.
??.-?. i?'r.itH' a'eetern *???-? 83 S0O84 BO; eowB.
\) t 15 1" ??..--??- K - ?? '" " ? ' ' ?'
85 3.1 . w. and hetfera ?Ri*?6428 rtockera and f>-1
?.? 83 33 PM '?". bu - 32T>0084 3S Hoe? ??? "*er *.
.. - ,. ... i.i:: ? .. , ?. <~1 83 T34J
UM llaht, 135008870 rorker, 13 T ?8*_l ptga 1*0
.,,-, */ ph>*i i ? ?? W.atarn med im !"? 7 80)44*; lTaat
i -rn lamb-. $4 BOfrSB 30
?? . . j-..., ;i _r<attle ateady to itreng rn. ra
?h'loinx aad m " Bteen 14 SBtffS *) Ireaaad beet
*'>,.*-.< it.-.. inderl.OftOn ?3*5ej|4.10 .toekera
?? , f. a_erf t ? . |. iri w* and hetfer* P3d ?4 40: T* u. aad
r.4lnn ........ U40er84O) mw, ind h.irera ?- oajaazi
ji \" ^ rkera 33 77, i?3 00 ; ? - r, 13 ???W fl '
... $3 ????:?! ?.. Bheepeteady natlva, fgBOfja. 80; Baaaa,
$4 784038 77.. t i" - ? 84 a-?4 B
THE BTATM Of TRADE.
:,,;. aaara Pet 11 F ' I ' ?-' r* ' ' '.
?s". h ? ? 11 688 t*.- -? 1.3ft
j- ... . ?,? .... ? - ...
ree? ??* 'il.72l bueh; atoch. 1.081 .-.-?
; ! 8 uthera wh. . ? H 01
twtt r$l ???'. r - lull ind flrm^r - I
n, nth 334.034c; Mar-h 83S03.1*..-. r4eam*r mlxed
. 143.181
* ,,.) bu.l " te - ' 38B ' ,
,,. riate flrmer No 3 w "? 80?31e Mo 2 mtxed F I
... recelpt, 37 K14 baah rxporta 37.830 bush; <? ??
,.- ^,- h..,K j..... armer S 2 nearby, MV" n ? -
^..;.:. ,;-4,,. '.. ?pti rom buah - - __J,3?)r__*_
{.- ,?ead? f-' to? e ???'?' "?l WBBU Ora a
'??. ?? ? re rteam to Ue4Hrb00l p-r tmah, 3^.1
v /. , .., t . rtera per aoarter ?? 3- fj*raan
2, lOudRgj 8d Rareft Bnaar atrona unehanaed aat
??- ?n'i eaaaooiet ane an^d Cbaaa* iteady, aseaaagaa
Uattoc*. |1 ?B8l ?*v" P*r baaaat
Beaton Pel Plewr gna reeelpte 1*83 hbl,; aprlM
Mt.au *'. :r-tr. ??' rpr.l?ar_ and traifhta *4.- j
,.,. .,;...r ........ IB10O88M wlater <? *ar* an,
.? nrhta, I4304WS40 ^ rr.rr.il f.rm: 72074; r.- bojlj
f ? ,-.i t: 'v- ; ? ... . recelpti K ? .1 bj.h.
It.amer ? ?' * ITHB3T%o: B - *_*??? .* ';*; -V..1",'
eelpta. 88.673 buah taaey dlpped > -- - ? JTWIJ
ii7?.'. Rillfeed Brra: bran, aartna ?i.gaia, ?in ?r.
i -,V?r7. r iddtlnsa 11580?R)18iSO .?-' ' I ???.
t M1B Beef ."a1>. Bte?ra T?*fM I ?l oua wrg
',; f ... :, .-??- .**' ,.::?? B itton ateady:
... iw'7?rHc .Prio. BHBO Butter flrn Borthern,
*....... '.,.,-? imltatlon, 15?18^. adlea. 14e.
.... ......... ? ..... - ?. ?
r.4! tl ? crrt-r wh?at duU bot Prtcea flm-.ly
?_r : - -..;..??:;,:-.; :v:-.^
v.. i .?? 3-v. S ? - ora ?,-" 4 N.__-_! .. 7
l::?:. tSfeiwA *S"? ag su
.-;-" ...? n BaBrt ;
afo. ?=?"> U ?rnM' I'a<5'r"r f-*"'"" "n?^ a? M"
hw?aiN..2: Ogl.l.B Hllh.r U: w.at 0?*_*
Ptbraary ? ? H ? | 1(- ?, ^ v fjgr '4
5^y :::::::: 8*18* 52 b*I
rorn Ko. 3:
j!Tir::::::::..: m H ? smtwr-.
2XS >h_2?^
BfifJTggl
.31
Oat, No. 3i __, _,,. _^_.
| May ........... B? g, 53 ^H
M... pork .per bb. >Hrt
SS5 :::::::::: *?m 5* ??? in::'
LjJ* T.^.*' I- is** _3 afi
f*' . 5 17*4 5 2ii 5 15 5 2"
! July . u *' ?
? rt nt,. *ae BO g
llfk |g .. ITI r> #?
Bay iggt* 3B t? ??
1'"V %?,-:? {TiTWhjia- m BU^S?
?;. v^., ? ... . . .- :\-r^:
j- 2OB3450 . . Smeoai
' ?*? :. ...; 3C - ' 88He N. 3 wBte,
i" l nXoIr^ '? ? 8ry. 4- ? N I barter. f a b.
??..".'-._- , ^-pe'rbbl I1O606J
~^ - . .. <? , ? t rlb* aldea flonae),
1100 :?' P" ?;' ",. - - .. |6. .riort
I I , ' .' , .? ., w *ke, ll.tlll.ra Ita
? -..v *_? .?? :? . ? *v ? -
II -'. -?. t!U Iralr -N-.
Cinelanatl. F*f n if,iw_?.. w* * mlxed BOe rt*t?
. " " J3 gfe Ryeirn hlaher, Be 2.
.." ' ? ... . * -sV- gna aagg. Brraer l*B<
?TC.BO rprln. ?j -.r.^ _________
r.? n _W'?-?a' l.rrr. Pe*fB*ry, 1'414'?.
^baataj ?./ ;' J j - ?,, N. INrh
' ? ?
'-,.'????.,?? 3??sr?_?S>i___s"aQ
5i^?.??>^srgfc"t*^As
Tt- ? ? ?? r"*' , _? ,ru
-- . ' |3<TJ*. _
BOI-niERN roTT.^s markf.tb
? *m_m F.b 11 -Cattaa norrral; mldd:inx. *-. kjB
g-at^^lhLS?,r^ - ''?'ar^ntinent:
Pala bfiaa' rr^ KS - P*H?f. tm aaaa, l.iuo
JSa ,V.s ir* aa UB#. ufS .
- iv'. ii ?'? n Bteadj middllna s**'
. _>'. . '..? .', 6-1*-, awed ordlaaej & re -;'.. -:''??
^?-aSrla S. brjat Mtaia. *.6fttS aoaaawa. X3*3
iT-, laB Btoeb i araetad Bl ^n
g r'oik F?b 11 -Cttoa n>m rr.lddllnf. 5Tk I B
Sa^^:-eeaartaS iV-f^riV.'VV.'V^'
gaaaaaal " ri II Cottoa Uag 5 8-ia
j..w middllna swe rei.ipta. 3.6W baUa: aagorts coa.t
wiv. 510; ,*.?*. i^- e'0"1 Bl ?'"J
gt U-ul.. F.b. 11?1~ tton ^??!). mllllr.K 51.
middllna sSc. f^K>d orgtaary, lae; a*t raeatpta
ba.-- *V>". ?0Brt aBtoaaaata ?50?j. ,a.*a. IfaT; ,t<xk
t: V* _^_
EfEOPrAT* PtbODtyCI MARKTCT8.
U Utiit feb li. s 45 p m BRebaaga ?Thaof B I
Re i ral Bertaeaa pjartag atr-n* *? iri t *n. ?, '
f.rm Atn.rican m'.?*d. n.w !. 4',J d_, _d -? 4 .
riitura. ateady Pabrnary la 44 atarah 3. 2-,1
ai Zbbib fabay w?t*? Brm o. Bd. lic... .' L*od?
Pa"" ????? Brm, (4 lOadjS 16a Bfef Brra extra ladii
maaa STagd prim* m... 57. tt P rk gna prUMi aaaaa
?;;<Y atmaia^Ba'gf 4ttay-b-aaA tt'l.'* gsft
haeki in t. IIB 2^? &?? ???? _, w ^^ _yr .n,
Bb .llara ao>*ra. II to W^7?-J^" fln ?f?,
STeaiataaTawaJf* *1* C?aaow-Pr.?. r.ty *?. E
Cotton.**! ort-rj?.rpon| reflned BasB,jBJB_.<_Ba___Bf?
Opirlti flrm. 24. 6d R?eln- WBaBBB atOBBP ? >ny?
EfRr.l'F.AV riNAXIAI. MABKFTB
i/vxxdon 100 n 4 P. m Th* ajgeOjal lar AgaaBaaBj
^"?and-the-d^nl'.??.'.' - '? " g*
^^ ?:>'?? ^ :?/*??' !m-\* . -.
I,....-.:... ag M.steaa Otirral naw 4. *4. N-? ??_?
l>ntral !21\ Krl* l''-1*. l'*nfN ? ' ? ^L
11 Xi fjrl* ' ral t ?' ?' I4S. Mealea *
M .-'. I. I. Ra?- ?' ? \ _5
m.ra*, f *? t- 'n ih r, .nd re. i? , ? - ? V*
'l-i.ru. Feh 11 4 p B ThBM ;" _____?__*___..
rr.n ? r. eeetttaes f r the ? ? ? ** ' "*^
d n. 2' fraaee Ma r> ata aa tai ? -*
CBhOOBBBI BBJJCSB OB BAM InftAlBTBBOO ht-k-kb
reaaaeOai : ? .-.??!., Pi aaa.
Aita ,s '? 'netle* ?
a';*. ron "4 "4 Keataeh ' -n H +
r" .r ia 2-- -
I'.-s- A P.*l I'f 88
Bullion . 07 <*4 ..vernan P
Caledonle . 17 IJ Poioe I
Challeng* rr,n . . ? 2* i ?.?
rtxei ?r . . . . te ? - -r-i *. ??? "?
ConfM.no. . ?*
<'..r r.i tvt... v, *;' ' ....
i'??-n I'^lrt I! - ?" 1.M
El '.e^uer '.- -.. ? n
? ? i ? a carrt. aa * i ?? ' ? :" H
Hal- A Ner I BB 1 BO T, l BB 3*
j ii . ai_
(fmiraiono
WINTER RESORTS
T: ke>a I - ALL B ' tar Baa . . . ' I
S-.?-le, ? ' l . Ileriiiinla. \?.?*ni.
Klorlila. talifm-iili". B.?lro. . I 41.1. I'OIXIB
??Ot Ttl.
aa.. /.niHA * PaBBBBB T ? ..- ?'.r
P IgafgVJ K|UA ' I- - f* -ing t... ._.a?
reaaraa laa*aa Bea 1 rt !>?>. l**.
I'roa-rarnrii?*. BBB* '??'? " '' ? '?"* Bffag
1 ?43)0, ? <""x A Bf8B<
??tl nnd I2':.r. llr..*?l ???> . >*. i ark.
WASHINGTON
KTfal
-., SI4.50
Prxtgneatroea fi ia TMOI OOOM A ???V
_?ji a- I4BB0 Bieadaeap. Oaaa 4?rk
Gtrombotito
DB#9ilc9aD riiccai Wn i ? *.;rL?~aQ
v;a eo' BO UMBB *^
NORw; h LiSK. *?* >?*.-???* i *r *? '*?
.No , N H . n??t ^'?e^ . ? ? ? I ? ??
g p m Bteemera i-r fvx,-i . i , ? t l_.wr.aca,
PAL,1. R1VKB i? NE ? ?* N ' !.???.
Pl?r 18 N K. foot f X'.4i; -. .- ? *4
B P _ giexmer. PLTatOUTM ?n4 i....n.M v>f
cbe*tr? on I. r. _ _,
iTONINOTON i.INE ?ia B' ningt a l^xv. Ptee aa.
s g ,.n. alect *'o- ? Caaa Bi ????? ?>? ? ^-r. al
e p kt -?-??..? . ktalM ? ? '? ? ?
VEW-HAVKN - Kar*>. $1. Eicuraion. $t..V?; faat
?" iteamer l*a ? 1" BJ K R Bai l Virl,.. ??'*??
?d). B P M P.-: WBlag l.jv^a X?w H.v.n 1? V) ngb_
<T*tfaR 5iramrri.
EacfOBirG. xBEffiiaMra :.__07_d.
I a. aa.
i A.?': EX1 i.r -- M- B\
?OrjTMAMPTON, 1> NUON BBJEMaBf.
Lahn Tu . Fr. BA ?? * " - r v
Tr.?*..1 . . M I I M. ? lrav* T... _ u 0*. 0 a Blj
H.v*. 7u M i B < ? Ba ? Apr. AOabBJk
a_U6r.K .x m : kk OBOBaK ruaa. M 18 ?n".
utUKl. Ui * CO I b "V.1..N , QBJ-BB _
?HAMbL'h?'. iMF".! AN INORfH ERMAJf
i_x.; -LOTD.
> xi -e|. .t.arr.r. fr"rr. V.? 1 rk
10 ij Bra.-a: Natlea .nd lien. .
?Norma-nola I ? ?? 12 , v .. ? . M n. 6, 10 A.BB
? K-.iHa F.l 10 AM 1 M '- ?" 'H
t_mi ...... io AM
Alao cnm.n r r Al*?a-drla. rsvpt. Ir. f. a:.'. Mar-fc.
i;.:ur-. ii .,.-.. axa,lat - f, Lh? , m aara - ??*'. _?
frcm KaptM Oan , OlBralur. Uan burg, Bfaeaoa, .>-?
4oo. Bouthamp' fl r?'.? anU Chai ,
Hai.t,.',. a net ??? N i - " ,r i*___
0-:? '. ?.rn'h
87 Braadway, B T. i 2 H-.alm. >.rx??r. N
^B___ haM [sSiSAa
From Bew-Torh to rherbourg P - st ; ? ?SBb"
t ai an! Hamturg.
r B xmimk P*4 24. 8 f tr.iarck. Apr. 28, 8 *- oa
N rn. i-.: j Ma- 2' '? ., ' ' . ' . rn.
A X'' ? i.-i A| T. B a. BB. ?? 4 m.
T?ln .' -?v? xt . s.?? ? v: ' ' ' "
Pal.tta . F- k 12. 9 a rt. Pruaa ? '.* Ba,
Ptna e.h ag| - -- r. i ?? -. 1*0 ? - bs*
HAMBtR-J AMERICAN LINE. B7 B''?' x- X T
/T- fIV i? <D 1 ^ ^ T'l (L
n na
NBTW-YORX -slI'THAMlT'it--<U Bd I Harts).
h? . .xerv W?dr.i-*l.v at lu A. M.
KT PAUL . B ST. PA Mareh 0
xrr-.x- v.ikk. P*b 2.1 >t / '?? - *
Pxris .Btarcb 2 Ni:>'. i''F:^ Katwl ?
REO .JTA.. ULfliE Tl . BH E .
8a:; r.g *\<ry Bfcdnaodaj at ?
WMlB^UfLAND. P.b :??.'."...'M> M 2
BEBUN ? ? E*t 23 PR . ? ? k
UiTERNAT10NAL NAV10A1 ?N ? l
Plarx 14 *r. 1 IA BOftb h.v?r uT 1 \f Ooe n,; >ir*?m.
gWtftra__pDi^?h.
PACIF1C MAIL S. 8. CO.
OCCIDENTAL AND OHIENTAL 8. B CO.
Betwxwn 6an Franaicn. ghaaghal, Tok->hama ai.d Bu?g
K K
Steamers le?vc >vn FTanris^o.
OAELir* vla Honolulu.- Pa* -?? 1 ? m.
OTT op PBaoNi."?? _,?_*,; *_ ?_
I ,1 ,? v x llonoluio.?. ?'^ 12 10 a m.
.?HIXA. vta Honoljlu.?? M.r ? .? I p m.
BELOIC. ipnl 1 r- m.
F r f-?lgt't paasa-e an-t g?n.<ral tnf rmatl .-. ?f ? .1
349 Broada iv -.r 1 Batterp PUc* waaaaagtea Ha.id.ng.
ard 2*7 Rr >ai?.)
r=?n n r?n /rlN ""T "^ b ?lt laitd bi _kb tub
IPaI P^fn] P* 2 WORLO MontWy BS?<r4ueieBB
L^v_iJLrLlW>" --= t Europ* atc Oe-etta 4_>*\
pt .--,- -? -, ?.-?*
F. C n,4RK 111 Braadway. -X. T.
AOUNARD I.INE
' TO LrVFRprviL, \!A QLABNa_rUWB_
r*;^. I-..- aa n ?? r -' I Cla*fasee Bf.
..,.?,. F-r 12 '.< A. M ?- - atarel B nox?a
g?^; f. i?. 1 p. m.'i ? ? - v ? ?-? 1 a at
Ca^Diuila ,? IIS.IA. M EtrurU . iU.cn 1^ tma
PnsWV H PRr.xrva.-vn OxU 4g_rtfa,
4iBOnBXlMO BBBBB. BaTBI Vip.K
A _ WHITK STAK I.INK
?"?? BBBB TOKK -gi. KKXdTOWN-UVEBPxDOL
.-.r-r, . ;..?-> ,A nooa
M I.4-"- K?h ? r. Ua ?' x ? - c^oa
,1,-m.riio x ,- - . - ? snl M - h BO, n^i*
t!T*-'' March 1. no ???? ' Apetl I i.^?a
Kcr aaaaaaa fr*ia ? and |*n ral laforeaatlaB applp u?
pl?- N-> 48 Ncrth River OTir* ? Rr-adx>.y. N. T.
*A ? TWELVE PER80XALXY CONDUCTED
_\, mtOPBAK T CRO Bal ng Jeaa i -' I ib_
-... fi-n aa -???"? >""" B210 and upw.rd. .r ':.?.. afl
;:.'-r,V. ALL OF BTBOPE "-!. ? T .- $4At l^
f7r___ftx?a FBAJiK BAKEB wv Kaeeae ~f ?---?? 1 -a.
/-vLYDE LINE.
^ ALL f^RII-A^^^iv^^THE BODTM AJfD
J ?? ? ? f Ireea, N T.
Fla reM B " !;'??, T * H ''"' ?? *? - * ""'-i1**
''*._.,-?_ j. ?. . ? and Paaaenger Una, rta - aerleeteta
?"ajfo BOER, '.er.-ra! Ak- ai 375 Br.a^w.y. kj f
UFNT-H I-INK
COafPAOMTfl BBKtf?AX?l TRAV-'ATT-Avrrc-jT;.
DBBBCT UBB 10 BATBB POBIa OrOUMQOg.
?attaag *v'rv aneaaag at to a. m
?rrm Paff Ba 42 N rt Btxre* I 1 M rt aa Pteeel
\yZ^aadaa -- F*6 "* '-* OBgllgBI .. .. War h U
tJ rh?e;.?n* ??? M_, . .. ,__ ,, ,. ,. . . _ ..?, ja
?.'-^'>'tr r r ?'????"?? ? *???? '??? n '?
^OLLANDAMKRIOA USL
li ..,,? RftTTERI x\t AND ABBTERDABI.
V'A BOULOOBlVaTCB JIKR
...fP-n^. J ' -VOA. M.
Moderat*1 pn ?, . 4.., u. ^ w ^^ }
^ncy.^Uro^w.y. glg_*
xa_r7___ORt STKAMSHIP I.INES.
31 xrrxag IO CAR7>UBA ua x'.;> fi.a.
aTRAlOHT aad BOL'NL Irti.' r >*U -? te *U
arUAio.xi ? _ ^. 1 t_i.. Ar*.i.:.a. x-?..r ?-.,.
po'.Dti i:? !??*?? pjorlda. 4*e Baeallfnt aeaunn ? :>a
^JL.l f_r!ur ao-paga Poch*i I -1 fr.,
c H MAlioV.Y A <S , G*r. Agt. . PWS ? ,'. g f.
OLD DOMIMOV L1NK.
PAILT TO NORP^l.K
Kfr 0|, !-,lnt .-n.i.il. ?"??'.:? >"M*' rt "" ? '
..;?.^ P-namwuth, 1'iou.r ? Pvaut. ??? ?.n-i.i \ . .
tSSa. iraTlid Washiagtoe, u. c 1 ? . . I.B
b??*r?. _?_??__ ?, , 1 ,.r $8, s rth u ... *?*o ?**?
,?r ?''",,';M?.;.'. ...,. ?jr M and .-.. .1 Uy ., 4 P at
vr u oiu-Ai w. vm fWi .->i rraaM M?r
R, L WALXEB Tr.mg BJaBBgaf.
rjs^_VENr:Z, KI.A.
l_4a?^LMaa4ix4r?'a,'''N4?. 1*8 Paaal e*.

xml | txt