OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, May 09, 1911, Image 11

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1911-05-09/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

ARREST M'MAHON AGAIN
Relatives of Dead Man WiU Test
"Unwritten Law."
May g.-.TiPtermini'il tr>
_catl. of thelr - I
. a nal estate man of this city.
Ba ? a mbbsI the iaairaat at
.. BTriMB-BBB. a aaloonkesper. who Bhot
? : TTmraiai aifl J
araa _*aaa_au*a**?a f^om etaatad*/ on iaturday
I ,-n^r John W. Ford. Th* warrant tot
M ;w -rn to hg John A.
y, a brother of tah*. dead rnan
? . mi g-cnflral tl
ln this rlty l-ecause of the ra-rt ***?*
tn t!o traf-cdr "tVhen
i m Mahaa, wha Ib fcaU alfhf years
. ha cai>d on if-anr. ***ho mam
aad a r to aaa ?
DU B_shtaaa-yaar-oi
. . etariaa. was
? y Laary. MrMahor. Bald that
r-TPi at hlm. that he *aaat Ma
?**__ f**rad of lt.
ro the iv- - Baturaaar, afc
- eaeU-rtai
l ? '
- - .-irl ard her baby. he said
DflSfl lt
rwad, MoMabon
? Lfl?a*j,v was un
ted the jury
- b mdlel t *? ?X"
? ? at ba would ? ?'? r?
, . ? :.: '
Tha : u " rrtabla
B waa
I influenco, an 1
. ... irad to have lCo*
I Laarya Bfa
B
FREED IN STRAY BULLET CASE.
?
? aoaat ah?
? p, BhTOtlnr; of ?
? - P ? ' '
. .. ^ waa
ta ] rraaaa in
t yaatar ? ? -
' ha I baaa
- urtaa a> 1 tt been atta
? - - whom ho had qua??? ( I
b abow ot f ? ?: i'
RFANK J HENEY ON LAW'S DELAY
-ay aaaaa "
U law and the law*a
naa ln the Betal I I
. lt tba riinner
Bl -?
- |
aattal II er
'.-,luaot?>fl of our pres
: -otedure.
HELP WANTED._
- - ......
"_
WORK WANTED.
ilale.
- --
Bt a'1
-
' '
?
-
IStBT 4 _
? ? ?
(f ?
- - .
... ipa
?
?
?
- ?
?
Femala ,
;
?
_ _
?
?
-
- ?
? ?
??? -
?
' *\TION8 WANTED.
? ? -
t
i
.. .
-
'
. 22.' i
-
-? .
-
- Wfl?t 83d.
?
?18 81
or v.-i
? ?
'
?
!
? ?
??- i
? . , ?
ra ?
?t i
* . ?
- -
-
um Rai
?
g ma . i -
??
? ?*sf?i*aasas,
a**
- s Aflancy. 657 Bth av?*..
?"S, OO?,
e* r_?r rflf
MBthewBon
rirj l< *?** an8 i
man i ?eful, Bard*n?-r, '-Bra
K Bl ? ? '
fl_fis(tsa
-akflr: 8
rutrrtncra 8-i
laaa; bur.*r,
ra! gr?**n i-'waden
'..?
I
. . ? ?
I
G MathaWflOO A8*?'>- 3-8
av.. 1-. 878 ?.?*__
DOMESTIC SITUATIONS WANTED.
Maaa
FARMifAND - Swedr *_*.; good taatnater and
rnilkr, S year-' rxperlTir.-; aol.sr, rellal.l"
k*athe*e-?on Aajeu y. SUj r,rh ave. Tel. 37S
= -? it<_. g^ort iii aroilivi
??'amster an.l 'nl'k'r: a?varal nrhera. Tn
Matheweo ?g< ?? - *> ,
?
l_R and gardenar w . . ? .
- ptaea; t-oroagbly ;ndrr..tanda a:i
?irar: hm nt fannlng ami d?*atls at ?>. eooatry
"i*<d to tvanrlllng and r*>nrdir.g m.n.
M ' i at, -? - hUd; first .-laaa rat
bm "O. r. ? Plaaeaai I
TA rrlrt-.rnt.-r County, N ]
i ToT ?rn^araTa^rT
t-B Ma trnda tfiorougl.lv. wiahea altuat.'T. ta
pla?-e; b??t referi -lrf-a > ' ,
AV._
_, i - , pcattlo*
gitl) ni '..Taranrs
K lenitig; arrn.lv poaitlon, ?u.-.s
?BBdy, Tribune fjpi ?Ofl a, _a$4 Ero_<i- .
_._I
l.?a*4*?. gOOd on ".-<? .
* f-n-rei-, e; ?n tn! < a I
ir Mathewaon Agei,-y. gl? ?*.?.-. a
-
n t d* "-!*??? or Tea*
- lernan'a t :?.c? good i**f*u*n-*?
42 Ori t ?rjel at._I
OARDENER and ????'?-.: men ? a_r
u-eaer, .-are of nruralton, -'"
. -
?:. garde-er ar.d ger.erally
? | ? "- BB] .,
aai rafereneea. p.iidolph. ,
?A-'eal ' J._
I , ,? ... . ,. ... --...
* . ?. Brat eU.?s refr: - I
_I
M _ di a *r_?ara'l| i
?rae-w-.,rkrr. exce anl
^?c. n BOBiaaei
? v-r "* ?' a- *.
aerond ? '
-- ? ?- intrj . $3n $38.
17 * . ? ? - UT Bi
'
?e ai . ? *
141 Kaat ffrttl at. T* 82-1
redli . ? rafaraaoea;
II bllarl | i.aady tv ith tooia. *?'''.
57th al ?
_
"gardenar; horae.
? , '. ? muri, as
i^eney,
_
- ? -ra'anda
I -1 nnrae, can tt
-a last em]
H. B.. .-are ? ?- - " |"tb at.
r -ry i -
- ' V ?-> _
'. -.a:;, neat
eJlah wa -'-.g at tar <v
Ageacy, 711 L*X*
._
iraa, by reflna
I a?a.matraBa
a a. - OStet '???='..-?
-
Tl E88
io * referei - . *? ft ?
M .
? - iS'-i ave. r? "Ta Bl"! -
_
rr.? go a_ frhew.
.
^ a-a . .' _.? . .'\lng?r,n
?"' ?'. 825.
BT*. TBI
_
sa oi ? -"???
? > _
-
*i
* at _ang |
>. Ag' ? ?
I
-
? - - ? . ? . ... .
4
snd peta '
? < aon'a A|
- ?
. -
i
? ? - " -
|_
. ?
rred. J
-
?
-
. -
_
.
?. n?ar
i
ea, city or Mrs.
' *"
>
: - ' phono
_
- I c ??
r- - I
....
-
- ?
|
|
-
_
f l 82"
- Ew?dlab 4
aaa. Os terl
'
-? ? .
.....
? - ? _
?
:'- .
' ?? _
?.?ncaa; wa^'i *
. ' -,??:? ?
_
'.
' I
een a
_
? I
ut BTtb *?
_
, ?. itreaa Bwa
. illtoa;
I
?
jndreai
i [ra, -Ooper*a
'
?
.' .r-j and
Mrs
. . - B
-
...'???
?
?
^?nltlT*
?
' ', '
-i - '
_
**
. rreaa. n._n tM
I .
- ' ?
la ?? ,
ramiiy; rour
? ? ani ?? I
a '
? -
lan ? ...j. -
Ta_, 4-4-1
p;aia. _
?
? aa Swediah. v-ry baat 1
, ,? l_.*.tU Bt.,
?; .o ;. . r ..
I <
. .- ?
r> -?-, ?. ... [ Mn.the-.ain Agct.':,
el?> t(ii *??? T?l . 37>? Bo_ru.
-? Frenc_m_a; ax
ra - .?.?' i
i- n araa*
| :-- , H
F emalp.
? a ? --nan ?i
an ga --r.itr. for a.. .
lv?t refi M i ? B::-eau. fl Hast ,
_I
or jrarlormald; ra- i
.....-?
- ; iv?
' .ITRES3. -
- !
| DOMESTIC SITUATION8 WANTED.
? Pemaae.
HOtriEWORKER for rrothar's helper, '
yO_n#. t-r^flh-. intelltaent, neat Irtsh $??}?
latr'v landc' 8)3 montlllr; rtty pr?f?rrt_. Ca.l
Irwin* ? it._
lEWORK V ?'?'? ? --:??-?
flla I --"Unrj-y p_Vfl; $10 n.
ItmUv; axeellBat .-eferer. <??,. <>il tnrta ?
,., 77 W.flt llth Bt _ _
[\FAKT8 v i'K.-*-:.?Irtsh. ii* !l/*ifl~aa*:d"_tBkfl
. liarifB fr"m blrth; 8 yearfl' citf laffll?ei
ajr- ni ??-?? 830-8*8. Wlnthrop Erni
. . xc . r. af West _sth. Vhxim. 1002 Mur
ra HUL_
EnEANTS Nt'IUrJE.?<_?*?lJ?n; -i;?rienoa_. can
tt ra --i; r__t riajB raBsr
? ? wo, eoarury, aSnrt .
,r\. vrf. rrad. A-ldrr-.,. _. m.. .
Br id^_y.__
I ' C ' . Protestan*.; thnr
'x- allant pera? nal raffl
era ae?acy.
4t ?*?? __
kTi^-!- - c. n?at. Kwert"ih rtn;
city or ? Btr - od rafanaoaa 820. SamE*
- _?*. -13 ? . ava TsL Itia _fa I ? o
- . ?_
Kt':'. i'" '"'? \'r' or oaafai -ft-, axparlBBCBd;
raacBBL _iim Maraar?t aialth'fl Aa
38 fl ast t2d b* int\_
If ALD. ? Competent Gartnaa raiM.
/ - -. irnr i balrdgaafl, r, aaww
.-?ry; was's
' ai La:.g i ' -
\.. 4" |7 " ?t_
.ir -' ?xf*" *
r . i ?- . i . nt r*'--r?-ir'-.i;
? j *,!. I\." Tr'.b
_
-.a Franch:
m ??-???? pa ? mtrr a
refar?icea. u H . Flt zGerald's A_t.<-t.
-. rra_ca bi 42; ??_
- : --?" cUum;
? -.
na; r.eat r*-f-rer, :ei ,>-??.'??--,?
v 4 ??
-? fi . ? ??
. oa t\
____.
fi... aai ? -??. col
cufffl. ffn* larfs: bai *-'*- :ompe
m IforroWi Aarw
_
rta
lli -? eferenesfl
? Agency, 17 Wast
? ? -m*._ _
? ?
Iflundn-fl* uauBOi rompatai 1 ??*.-? best
? -. - j . _fcs . na i_-.-*? ?*>
ita __
? - ?-- ????-it vour.fl- f ? '
? ? riacai
l
1_
? ? b a. Tlnr.lfll flral
. r0;:.ira: baa baai -?' --
? ? natoa ava
_
tva.n1 nallj rtjati
ara
_ha
?? 5_
--
?a' .ird bsbi ? n'i f;--"*
? ' '
flT ?
| of
, ?. ...
4:2 4 ?' , ' ' - -*b
LAD' ?
. . ,.-.:?.- | ..- _-,,.. , - iraasar
truat Bort
?1 E *?'?" . f" t<_*_ec, ?
_
..... -.
at iv -.-?' """" .,-.--.
IB ? ,.' ? ?? . - - , .
_
-?a po
4. ...... t
waa?a. I3M ' Laaa
* pr_^>--rr- rq Asent ? * ?"
?
| I fOOd MWBT
- ' ' "
it Lo-e _- Boecherer ' "'" '' '* '
_
., t_ ? - ?. . / - i
.
_
-it *_inf t
a
a bl?
_
-
? fi- .
_
. . ?'? ty or c
Ith 1 ?
tal
. , r .-. . .
<. ai
- .
*
? . -?
1
- ?
ea. 1 ??
_
..... .... ....
ar?1 ? ?
--_
?' ?--? *
- - ,
?
?
?
? ? - . ? -
- ' * - .' In
ar.t
? - ?
-
. . -
"'_?-? Ufltl
and aar
? n'*. a?t
_
?- ? ...
-
' . ?
? ? ? .
?:
. -1-^
I -
- -
? 1 n TsL,
*'? ?- K..
? m
? . -
.- 1
' - - rra li
? - ?
1 '
LOST EA'IKBOOKS.
-- ? ??
1
? -.
r ' '
hflrelj.' -_!?-d u, ? ? ; - ? .
?
. ? . . -
'"?:.:-? - ? -- -I--.
I'? psraofi "4riur a
? - . - ? ? .
B
k i*i Iam 1 .-??>?
ia:
'
:a!m ? 1 - l tl -
r 1 thli . ?
? *
i ' SKB<" k ' - flSav
-'*;?; B
' -. i.flrihy c* ? rflaaat tafl
an ajaya or > ?
' ? .-:
- . . ? ...
rina fl
? ' k i-Jd
* "'? _____
? .1 Pn-*
elaJmi
>-.-.- ?.???? ? ? ?
nk wii r tha
1
-. '? ' ?
araoi . ? . ilmi
BB 1 *-? ' B
1 thlrty daya r thfl
i'i red :aa talli: and ?
?
:/ ? _ | af Dry 1
\rxtt - ? 1
?ald ' ? .
,-.-, /?? .
ba ' ? axtln
? _n*. a r">? ona I
r af pr
..j. ,.,.; > r,,.'K la pon 1 .....
?fltni rty layi thfl
.(...??>??>
I a ara ad
lnir* El * -?.,??
roa 1 -
, ? ..... ...
?aM bool a bfl - ? ? im-allBd nn: ?
. ? ' ?
.. - ? TOI.E. - ' ? -?
r,.ro.-.i? Ba*rtraa*i Baai
? ? -4-v al brfl
Anrie Bradfl A" paraoai ara n-'\ortp/\ aa*ilr?t
... .,-?,? Tf rnt r. . _? ... . ? .
? " 1811 a dv
ta 'Butifld
.........
? Pank ln thfl
Tork. ? nr* -r 4' - 1481
r- D?a1?r1lni all :?r?on? arfl ???
.- r.i-fri'ttiitlnr "<? ?a-i# If - ? '
? -'.4 iaii. *
' ? -
la tha 1 ? '
?. 4. ? - ? 1 . raaa
??:... .
I . ....
? .< ? 'ink nn th.- -
??, . a Ibbui
1
. .. 1 i- ? 14th 1 aiuBB ta
, .
T ? .- ? , " ? - ...
LlS Bf Ifa lfll a d ..
?vlll b? lasosd
RESORTS.
NT1V 4F.KSI.T.
?ES0RT8.
xr.\y jkrhev.
HOTEL DENNIS
ATLANTIC CITY. .\. J.
Ibe ne-rc flreprnnf ad-'.rion'^-nt-nlnin'* 200 I0*** " KM wttk 125 rrt**ate
rafhs, sea water on_necfi<.n?, ro?rr,'0f''"! in Match, 1911, i? a mod^l tot com?
fort and **onvenience. The *>ntire houv^ aear Oafaia BO |fB_$] rooin*. ea*h of
whlch i<- connected with p-ir-r'ti? batb Bf baa t_3Ulia| w:r..r. n^rel Dennis ls
one of tbe r>ach Front Uotols still raafntaininc an mantwliui'tafl Ocean vlew.
WALTHR J. BLZBY.
GALEN HALL
AND COTTAGES
HOTCL AND SAN-TOfiiUM
ATLANTIC CITY, N. J.
Ahrayaopen. AI"*_rs ready aJwayab?*/,
F. L. TOUXG, G*m1H__Bg_|
_New York_Office ::.. : . ly
HOTEL MORTON
\U.(,.M\ \\r... KBAB B__U*n_
ATLANTIC flTV N. J.
Op?*i a't th? \r.r. F'.n* ta^.-.. Bnttea **ltb
prlrate bath. Han-'aovr.- * Otebed Psrfact
aanltary arr-.rg.r- aata ElevatOT t? i fl-iora
Speoiai ratra for artntar. r~*?ir>tt 210.
M*a N B TiiTV- - ? ind p.na'lstar.
NEW HOTEL BALDWIN
BFIACH II .1 I *- v J,
. ' ?
'
S__p
ATTaANT"" rrn, 1 J
JOSIAK -THIT1 ' ''ANT.
?caasACHi etts
ke.at cotaBTai i irn \mo\c, me
BEP.KSH.RE HiLLS
IDLEWILD X-SriV
, . . , . .. - .
ra- ? *****.
WILL OPEN ABOUT JUNE IST.
??"0"?m?n_
?t -i?t.r Bupply of ar. ? Baa
Kr< - \a awaeel 1 Btrt-aja.
ITJr.Ern II D i M M i a-ibl-a
.. (an
rn mb a CLARI '? "?
stoc_xbrTdo_!^ **d u? ,:*n
new open.
MA5*' Hsaton Hall
IN THE opera aaaJL Jijne
BERKSH1RES -**"- *??***'
T - , ? . - . |. WMt
The Maplcwood
WILL OPEN MAY"27TH
; '-<*. ' ' ?">' ? ."??
THE NANEPASfcEMEt
Varblehead **-e.k ''i1* - * :
- - ? . ? ? room
_
WflTER GflP HOUSE
,., - .-,,,, |?aj__|
Delai ire Water G P_
? ?
*
,. - ?.- ? .aason
ratea.
- ?
PTTRDT COPE_
New Spruce Cabin lnn.f .,*,
H?l ? ***?**?
B P.
'? idenata. ra.
' ? ? ...?--..
-rrou .'ahurg. ? '- "lllllt.
I ,i.,in:* ptummtt Beeofta.
? ' -- -
?v '?
t \--.r - * S Praapiet
I a " I ' ? -
! nd 37th ita..
a. a
? 1-4 ?">?
? '.
DESKS AND OFRCE FURNITURE.
r
rrj-uaiTURa
iraal varlel
of atyle ar.d
7 ~.
... .
J
NOTICE OF SUMMONS.
.... .. ...
?-1 Forbaa * nd
.. - - ? i
tv ard i ?
-
raia'a
... a VerW, en
... ? paat taa
? -. ar.d
* *r k.
Br.nd Eti ? ra. i.. a? truaUa an.:ar .?
ei Bond Re#>ln* - Aa i ad,
ar.d n *" lr* ban '
? ? -?
I one.
' '
a a ' ' '
.a. ? | | '
it apr ? .-..
I ? ? - ? - - ? /
a ba**a eaaead tba Baai
tba aaid
t i
_ J "
a '. .? *:"
| ? ? -
y.w Tork. tbe rll, la tbe
ot r _>?' ed end a even,
? ? .
? , rrogate'i
B-at-: rte*
or i
...... ? -
? i ? .
. .. ? ?
-... ant of mi
'?
f your
snmst
daya afti
ar* of ?? i 8a ' ?" laa ol
rt, r o; BB ' Bnewer Jldgri ?
t_k*n again-- lef d-?
.
I.atad Mar-r.
.. .
Offlra ard T I " ?
a_y, N'W TorW
I a ar>ora . T-'o-a DaJ
r ir_.
a for ago Ing i ia aerved
. - ? , ?
-
y ef Al
-. ?t day
of Aprll. lait ln tbe ofl f the
rk, ln tn? Borough cf Mir.
r.attan". aty af Ni
21at 1011
- JK
I''._!nr IfTi .
'Mtii
.
PUBLIC NOTICES.
VAVT
r\r-tt
aarv ' 1-s.ri,
aana
FOR SALE.
BIO H ? ?:?.'! ??*? '
daaka tvr'*rifra. caah racisr ?'. tddlna
g-,a r ?].-. rt ???-''?'" ' ' i ifae. a
BreaaflDa ma !.?#' ,lrri? ' , ?? ;? lli ?< ?>. rhsva
a,,~.Iur- I.,..????? NATHAX 4 VShrrs at
____?________???---'?.??---?-__________.
LOST AND FOUND
i.. i ,i,
? jM, uuui Bataai,
******aj vor.R.
THE
Catskill Mountains
DOfai for plct-jre'.,-;-:* and romantle
atmtmry. Tba r*icrio-..3 alr, the rnaanifl
crr* v:ewB and comfortable- iccommo
totJaaa ar?j a Kftaat attractlon ln thla
BBBBBtalBi laajloa. *Th:ch la a paradlao
for ehlldren and a sanltarlum for every
bady.
THE11STER&DELAWARER.R.
m fifi.ri.--r--- ?? tb "?"???* rhot*) Ra'.lroad.
-a i ? -.rougrh -*ax I'.no
*i Now rork and all polnta ln tats
.? mo'a.nran r'slor..
THE Rtr \ W 1VINKI.E FTTER w?11
n>w rork. via
Wtmx Bh ira - iturdajr. May 20th.
leavtng Dssbr a St ferry, 13:41 P- ir...
r, 1 o'i look i>. m-.
. i api ? lay
summei time aabacbda for aeason
f*o ln effect 8_nday, J:n?
.
? ?.- ? ? ' Waat Bbora R H. in
Naw York and Brooklm wUl sell tlekatB
to all i ter A Dslawara R.
T; ,ir l ? ? ar rouad trl] on May
eoo-i raturataa uatll
Bceount of Decora
- ? ? ? Ing no opr-ort'in!ty to
mar boraa
Urtratafl BantSMC Book wlth man
of the Cat?k:lls BBfl list of botafi a?d
boardias taa wll ba ?*"* Craa on r?
? i -tp.
tt. A BUff,
Gh aaral P-_sen-*flr Agent,
*B*-_d*sta*_i K. t.
l-iVf4l*%l IV-K-Jl Halnfl-s FaJI.. V. T.
An Moal fi-.Afifi 'fi- reflaad p.npia.
itubs
t.ong Is! ">m?
HERE THIS SilMMEfi? I
LONQ-V-v
SISLAND."*:a
&KKom-**A
ntfa?iian r ti ~r?" ibiii"
p i la l aaadl tn maktna
.-<*s iM
? -raj'lonm, g-ives '.lat
? i - i ..- -i'i in.I thelr
a- _. I !' R. Uekat offl.es.
ir>; i ITfl 4_ 23d Bt,
on receipt rf 10c.
ura'r ???-*-? i-.in.g
i -. _ ?
' - ? k
iov>rrTirCT.
EDGEWOOD INN
OBirntTiiiB 'on nn *mm >di < ovn.
5?-a*on Mar 27th to 0?rot>.*r 15th.
yew Tom ofl r ? laaath av?.
Bt taflaa fr - ? forh* 48 *ali atmt nd?.
r i ?? - ? AaiM 'ir -..-.?
Ca*a ? . Ta ? ?? ra-? llae '- Tenrv.s?
8 for ni ilat aad road rr.ap.
D. r lOfPfOjr, Manafer.
INSTRUCTION.
F'.r Botb .-??exes?Clty.
Tnr. bert.it/ *fttooL or langcaoes.
m ??: :- ?.. nr. JADWAT).
I ? io* a- * . sssr IJTtb dt
.:? :..? ?" -. Sc
l ir
Awatlon Echools.
AViA' .atXRICA, 1?*>
i -v ? -?: ta baooaas an
- ? ? ? ? i - aa i r?v 30,1 to
*? - -. loua; 4t -rnea
? ? -fi - -. . rr proflpBCtua
_8CH00L A0ENCIE8._
aieaa aad Faratsa 1 fa?-ii*rra' Aa?nry
... -. "... . r... 9f9i . ;,.,.,?,.
flSM.-n. *?-. ti -<-r. 1 --..1 F_miilea
Apr-r to Mra la J. TOCN_~ru_,TOK,
. ;,\r?.
DANCif'Q ACAOCMICt.
' -? itneai SebaoU 1*3 w. 43d ?
r-.ori? ^t.-la
1 - ..40.
AUTOMOBILE INSTRUCTION.
" ? 228 WEBT
11 ? 1 lurtruetlaa by tx
' -? .antlty."_
FORECLOSURE SALES.
N'TT ?
1 ? i
and tafen traaaaca af a
'
1 ? baar
I !. :.:? IB
-..-1 P.e/erea Lt .?----?
I a-. tha ICictiarai
Si ... m Btrflst,
,.
at twalvs -* - .
.-?.;?? I AUCl
I by h :.-T.?r.t to ba [
.- ? . .
I ureal at und,
?* B.-ro:*"'- ' '
Btata of .*-??** T rk.
- ? .. ?
? >n rlM E??'*r' 1
. -? ? ? ; |
.. t... .? -.- southai frofl
??? ?
? .
..
I part if thi
?
?fi '..'?? -
-?? 1 -. . ? 118.871
'-.- analflfl with thi?
? ot rh?
' rtUtar "? - .--.-?
. -. t ? -
ilont tha 1 iwrly Blda
? - 100 (18 BT)
: ' *i?Klnr.tnfl.
4.rrtt 17th
M > W ? .;. DAVII fJON H.'?fi.
; WS. P'.alr.' * ? ??? ? --. 830
en of Maahattaa Narn
?-..? '* -1 *.:4f*iin of ra? proparty ta
... fha * ?'??: 'fl l.:4*i ,,'ollejfB
._
- -,
*
. - _
'
I nati ubmibI ? ' th* Uaa 1 r charg-a
to aatl
1 ? B ' '
tarest U?r.
?
?? . f thfl aalr.
???..,..? ???*
bm whlcb ara
.... 1
tw,, and ? t ? . ' Ith liaeraat
! ',,'
? \ .rk tprl 1. .. ' ?'
M \.\tvi-;.!. fi.\" ? 'TH
TYt*?WRITING AND TYPEWRITER3
,111 I BL tlli.ujii.
tr.*- ill raakaa takaa nn j.4>ni?nt bargflini
io iL^ip^rd-. H?iu.-sio_a. tii ira baUina
TIME TABLE3.
VIA
;boatahd
?TME fCB_____BB TI T. 4,?K1>.'*
BEGLNNLNG MAV 10TH
T
COLONUL UNE
$2.90
Providence Direct
Fall Rivcr vi_ nct ?nd b*h .
Worceatcr 1*9 ???' ??"<- Iun ?
CONCORD and LEXINGTON.
Frr?w o rumtn ***' ^* **" __
___? n.V4. ?. <,-vn?T* AT 8:88 I' M rROM IER "f, NORTH RTVER Foot *a*.
Kn'iiton SL THE ONLY 1NDEPENDEST ??*=?; BCtWeE* NKW VtRK AXO
NEW _NG_AND."
F!n**t CuUina and _*>r"lea.
phor.aa 4?4Q1 .
Boa'a Baaeppai arttB Wlral'a* T?'egr?pl_
,11 j-' .... - _.
A-_. 8 ?_?-. Plerat. 5. R
Plymouth?Cherbourg?Sojthamoton^
i ' . ? : -:a May 11 -? Paol ? ? ataj -?
Pr L.;.s _ May BD B*MB Yorlt .IBBa ?
Red Star Line "-?__?*
London?Paria via Dover?Antwerp
Krooniand ... Mav 1* v?d--'ar.d.ftttt -;
laipiaoi (aaar). Her _?'> nmand.J''r-* 3
White Star Line SSV
Plymouth?CHerbou-g?-SoutHampton
U.VMMOTH STEAHER
"Adriatic" May 17
T.OMION?PARI*"?TOVT1VENT
Some eTreMrnl an ommo-a'iona nour aval.anie.
.f.,a..'a .,f,v 10. fl rn Oear.'r .?*?' .4
__r1ette May IT, :?; prr: HBjIta.June t i
New Yorl<?Queenatown?Liverpool
Calfl- ...Ma- 13. 11 am 0*dr_ . *??>' V.
Arahlc May 20, 11* tn. Balt:-:.J- * ?
New York and Boatan
g MEDITERRANEAN
Tha Azorea, Madeira. Glbraltar. Algiera,
>apl*a lieooa.
Cr*Ue.-__4* 10, Boea i*ar.ori<- . M?" "J0
Oiir Traretera* rtierka dood Eyeryrs-ero.
Paaeeoger Oltl, ev * B'?r_T ITel 1100 K?*-tor)
and rier (ii. N. R. fw*B$ Ud St., N- ??>?
London-Paris-Bremen
EXPRES5 5TEAMERS SAIL
TUE5DAYS, 10 A. M.
KRONPRINZ WTLHELM . - MAY 9
Kaiscr Wilhelm n . . . *UY 16
Prinr Friedrich Wilhelm . MAY IS
Kais?r VVm. der Grosse . . MAY 23
Nortti German Lloyd
MEDITERRANEAN SAILIN05
ON SATURDAYS.
OtLRirUS ft GO? Genl A*ta~
rt Broad**-*'. *a*?rw Torlr City.
Holland
America
To Grcaf
Britain
p*g_!*.r vaakly aa'i'.r.gs ta
rivmoa.h 'I.ou_oa> darlnrf
? May anl J/jaa. ln eontne
1 11 JuB?A *"Uh tha coronatloa of
__LL__B i
:?9_roadiva>.M.Y
Kajeaty
Kin2r Georsre ??
LONDON?PARIS?ROTTERDAM
Every Tuesday by __a*B___a_8 twta-acrew
Bt*aaa**a
?NXV* AMST-EDAM .._.May ?
?NOORDAM .M*'r lf
?ROT-_P.DAJi . *_*y 88
?RY*<*C'AM ..-. May -
?VIh Bouloga* a-m. 'Via. Plymo-tlr a Bti or;_a.
ALLAN LINE
MONTSEAt. to LIVERP001
Tt'_ BT LAWRENCE ROUTE.
gbortest. -?r?',.*<-. _oat P.:-*qua.
\rw F\ir T'RB'V- BTEAMEaa.
\1RGINTaN. .. Mi '-2. J:no fl. JtUy '- '?--"?*
TUV1_IA*4 "*.? 18 Bma ta Wl 14, _*_. U
*. i<--T< - -\- -:'?*? 2
iv J__e 2 ' :-?? ? ruly **.__?*
. n Pasa-ge. fTO BO, 88*00. and IST 3*
Socor..: l - 847.50 upwart*.
THrjq COOK <? BON 24B B'-*ay. 2?>4 _ 653 3ta a?
_:,vVIN H. LOWS ka?nci ' B '?ay. N. T
-- H a ._ AtlsAK atontraal
RED D LINE rerry. B*_Iya atNoon
r*ec 3*a Juan. P BL, Ua _aay*a, ?'? Caa*Ua
Curaeao aad Maracalbo ?'? <"ura.'ao
pmi_?irE_r ?!?? '??. ''?:*~A-"* Mar 5}
F-r Mayagnex, P P . *-? Q-ayra, Curaca* and'
ZT-lia.. Ma 17 MABA4*___a*>... iUy 31
. - .- - -s ?cr Paas^ngers.
v ' -T A CO
Oer.r-. Ita _S_JL___!__.
ANCHOR tlWE
GLA-GOW via LONDONDERRY
Qajuora B.May 18.8 bM Cj_ae*ea a Ka $7 $ AM
- b. Furnei i '.-?-. P M
F1K-T ( \BIV SDTVI \SI) 473.50.
BBCO>D < IRIV *t'< AND S47.30.
THIRO * ! 189. $!0 AND 88IJ8.
v,? . ,.--,..? . o, ?; ...? Toara mallad 'raa.
HFNDERSON Bl " ' ' BraaAwo* I
_iM_l_l_Qa_S
1 i.i,..i Kir?r '??eitnera ln $_? P ?*???
PE0PLE8 LIMt TO lUW
l(t ? ta if, -.? .-?? aAtf-_?aaa ar ^ p _t
P1F.R 88, V H. daily is.nmrta-'a e_cer*tedi.
CITIZENS LiHE TO ALBflMf I TriO/
.... |,t ,- . ... .- ? p ?_.
I'iKR $8, >'. lt.. daiiT Batar_aya aaxaotaAi
Btope it Alban Ur* vona.
8pla*idld ac*or tha 5?st ealalae
anl ??? ? Blir a*i g ncipai
" ? '* * _
. ? ?-- | ??---. i h AT W 130TH *4T.
? MDATfl EXCEPTEO)
CITIZE! ?. ? -? OlaXT). *T ?:8j0
P. MU
Ha*_*a RtT?r Meht Tin-a Jotirnal noir
ready. mall-.l on arjii'lritlon. _ _
B-auarr BE71 Ji Bi OUkLL r-r--. .->~<^.
r^nTa^ r'?- "t \ " foot Pranktla ?t. at 4
P M Moadar.. vfytae^.'.aT^ aad B*rl__y*
- r-- ROMF'R .?s.re> T.?ftda._ Tt-iradaya
and *a-ir lyi
V! WBlBCH I I>F. weX.lijs 3 P. at..
"Snndiiys ? A. M . H 1*1 1*8-1 ~* 8 88 A M.
CITATIONS_
THE I " "A^E "^ N:r-''V
Torb Bre* *T".d IaJ?
.''
. ..,- . ... ..rirn-nt ol
- lla . Od, ?.--.-? I ?.
..
De -..i ?? B - ?
docaM ind Ma . :. aa; 1 Mileolm
Macdonald belng ? " tbe ??? ?
... , i. ?? ? r i *. aad
Man* Leelaur, Ind luejl: bj I aa e> ?-? ?
? .inrf loeaia.
, ai] pen -.a ??ter*
? ?-?.?. .1. aa <rr?d *
? ? ? I _ta
You . I -1 ? ' ? ? ? are I erel !
?raona i be aad ai - ar l
?.- Yo: ?. at i
..... ? . ity, be ' at
r.-??Tda, m t?ie County of \"?
?
... of thal Uay. j
thaa A'i-i ?"?? ??? Bttend a ? *- ?
o( the ?.?'-??- I *a?Inga of Rim i H
nald, aa eubstitutad '.i^b-cb api,
? S-prei .- ? 'rr-/ ont tha un- i
aa Iaat *viii an.l :
aaleti aaaaaed and
. ia are hen u ^r* und?r
?UB Tr --.; . -
m. tf jou hava ona, or
.. . r a '
r ta the e\ r
do ao. a
igata to rapweant and
: the i.r.i.-aadtng.
al Wa havs, eauaed '*??
la_ i aut ef tbe bbm
irau-ii -Baed
? ? a
rT_ ? r if N'W York. th.- '.'Tih d
r Lord ona
thouaard nina hi'idr-'.l and a i
DAN'IHL .: BOWOJin '
irk o tho 8u "oaate** < <*4irt.
BUSINESS CHANCES.
I man wlM ki ? ? I and
t ?r'endil i repoaitl n.
, , Ba* not tha
? -.4 rh it ai. i I
,, .1. luf ma'. I id rrr i.-Tiai:
bui lf N'l. 'ava, nnd w.:i ?i ita me. I ?;!! put
v.iij ?ta. 10 ? | ? . : ea* Bl B '
Her**.:'. ' I On I I'-1* U^s .ngalea
<,...?? ? ki? de !
...... s
.
:? aai
B. C. fjoi 2*. '. rlbune I
, ?:oad?a/
OUNARD
T'iflra fyj? W?fl?
ii-h at, n. a
Othran, 24 autfl
> ..fit ;?...'.'?
?fl ery.
tATf.t. vi.'ft : ?. .: ?
w-r-... '.*-' r-ir>o - . - - Ina -'cna'a
MOST EXPEDITIOUS HOUTE
LONDCN PAR1S BERLIN VIENNA
DIRECT via FISHGUARO
K _hr.ard aol
LUSITAN'A MAURETANIA _.
? v M. - 21 8 A M.
Spec-il Saih'ng for L'verpool
S. 3. ULTONIA MAV 12, 10 A. M.
One Clasa Cabin ill).
CjuarS-ittiwa?1 lahs a- -:.. arpocl
CAMPANIA CARVANIA
SU7 M. M A M Ma- -0. 1*> * -*?>
GIBRALTAR 'ALGIERS GENOA
NAPLES TRIESTE FIUME
?Pa!'* atthW Madeira or K'.tfirn. Wtm <-****S****?S
'tlnersrii-i iee axtand^d lailinj Us_ Sat'..n**a "*>**??
"Saxonia \iv -.?,. j-w I. Ans ??
Panmnia .r^n* 1. Juir JO. 8ap*- f
Carrja***-* J .ra 13, A if. 8. ees1 -*
MONTRFAL QUHBEC LONDON
I.-'BT ...? r BalUaaS f a'?Arr.PTn rnrr-'ng OflSfl
<-.?-- ' ?.*-'-, ?? taa Pbibimb-W flflBBj
UJftTid Your Vacailon fn
BERMUDA
MOST L E \*~T''-"*. vn-^T *\- T!i*. *~ORt.l>
tsWIiPT BT ?"OOL ATluA-STT RTIXEZEa
I'v?7 o-*J"or r*;rr*st;ja. Bc_.r_i la tn?
Clearest ot irrjuolfle waters. Exi-e >nt fii__a_*
Twin-Screw S. S. "OCEANj1.
cladirj Stafroom Y-mh 4c \'*__* _S__lfu"
B-fl* r _aln*i oa f' * A* l*n* <*__, ?_??_*_____
LiR'/FST. FAMLMA. FIST^T *?TEA>rJM
14 "j0 lOr.'S DlSPLJ-CEUITVl. 635 rT.LOMJ.
_ianv statcrooas wlth bra*3 bod*' *? x ""_**-*_****_
Ociy E-a-i'.da ?teaassrartti asB-BBrhaa jtfaalBj
rvriTDCmUC c?v?rn-j ail e*f*-*r,*~. ?"???*<*
EXCUR5I0rl-??'ieTiu-?*B. I: .-'ln** ???*?_-?*
n;::p far-. tw*m bo'-i ariora.-todatlOL*. JflJO c.
- --oa. cl-v**i. etc- a? *o-al<-o? of ty-*ta*
_ *a ?tS_T-3ok -l. *7'^Qftr ^'./V Y.
Bermuda-Atlantlc Une. 290 B way. Tf.T.
HAMBURG-AMER1CAN
LONDON?PARIS?HAMBURG
? AMEKIKA.-"lay lU 1* A. JC.
?pfempent i.rvroi V ...Mr, 17. 1* *_ M.
?Ktt* ATG. VICTORIA.M_7 2S, B A. M.
. i 4 VN.VUAVU .Mar 27. -, X. M,
rr.e r.?ita_.
i*/ator.
Itvill call ?t Bo'i-ini. ?rv.'l
??;: *?' Pi*-*_-*s_ta aad ?*>????-"?1 s. |BaaaM
GIBRALTAR. AL0IER5. NAPLES. GENOA.
S. f*. IHMBIRG.Ma? 24, 2 F. M
- ? ifOLTKE . . . - ? *aaa s
H. s. BATvvti.Naa tt
ffWtl ' at flJatafs
Tourtat r?D? for Trlpi E***irvw?.BrB.
HA1TB' * ?: AMBTRICAN T,P**3 4.*, B war. X%*.
EUROP E Cor ^natlon.
Ta Bprtas aad Bbbibist Toaaa -,o'*Brt_a
M r El ROPE -- ad -#? Tonra di L'txa.
at ' ? -??
CRCT**E8 ' Vor- - ' '-'s?_*
?
P(..|..r TI' KFTS v" A'-t. Ocflan T-'.niB
_nd for rall '*'* "' Baiapa
r itthoat H i
ROUHD THE WORLD J,-^^
'?'-.'. t~r P'-flr-r-.-.n-.B dai'-fld.
THOS. COOK & SON
r-r- BreaBwBf B84 *-* ???? T;*" I ,.-*?,
| | . N"? v T r .
C'lok-i l*Sflwsfl4s*s* Cfcflflssfla aa*- Oaat
\!) OvflB rbe iriorlrl.
ScAriDiNAYim.American Line
Hfl ls 0 4- Ma**1'
Noruav.Sweden ^" V*:'2-.
, r rtn- tb a :'. -??? z :?-,-. ? ?
-fa** y
fsy 2S
and Denmark. : / r *
..... a
_] ?/?eamer* ?- ?*' ? ''' * **?'?
? %fi-0
K E. JOHNBON a i O I HriiadaxBi. > *f_
llUROPI ',\i orYent
: no fln? toara 8""^ np- i-<i Fraqaaai laiiina-B
141 , - . - . i? Fsb 1. 1012. by a 8.
Arablc fl da I --... ?400 .'t..pward
8 Found th- Wor 11 ?? ?l 3*0 and ua.
1 rm, . ? ? k . -?-* Vork.
Oaccratun Oa/ '. .. ' W.'.::^*
Dl nSG*- ? > *8 :- ? ir'.i | Bd ' *
, lati i. MAR8TE1 - *-"?- Tartr.
D U O I U H NEtf ENGLANO
lc'g iria-o souno routes
PALL RTVER LQiTE, V_| : --..-? ? i y, -
? - :'-' ' ? ? '? V. UTBfl ir w???
P. '?[. ftra C< MifO*.
LTH and i r - i ? ? - aa ra oa
?a B
Via V-iw tondon !.*/. P*bb
4 "? > ? - . weak daya t "'I
- *? ??'. ? r "i
Stri t*HE8TER ;?. aad riry o*
' " " ? .. ? - n*w Itaiaa h*.-*
'.??-> *ivi g .
i . ?' r M ? ? fl.t _2r-f
? ' " taa na ? -' UtS P_? B*.
T'-"ker?. atB'eroo.-* a;.-' ir.foraiAtioa at Gty
Tlekflt ?'<?*:*. 171 Broa<!n ?:-. n*ar r,r?landt ??
.lSfl at N. T.
.. ' ? ? aad af Piera
piTCail 1 -tearr.erfl frnrn P'.er 4.1. N. R., ft.
MA I ORIkW . at ". 30 p m. ffll
Paani'tr I 88*! ?* * ? ' 11** "?? ?'"I
CTBni.ljJ '-'HO. :r. n .ierjv
_erv!...*i M ? " ''. .- . i. . ' t-' -?-rv1^B_dBllr
ad'.E'-. ementb - ? * Rirnoaa
eoalvad at tlielr l tows OrBr*.
;? . * . be- 4-e- 38 ?*" '. S"*h f-a .
. - -.'? -\fi\ a?
Ibran offleeaai ? raffles ra*AB
. ? a . ? p ?
Ith avfl eor IJth * 104 F"*?t 14r'i
I 1th _\??. .
? ?? li 38 M av?
-J
_EXCURS10N8. _ _^
WfiNT A TRIP7
Lat h ? ad - -1 aar UN I saltarhtfBj
. .? at and
ben-t- ra st i rp? * r.os_
Al| Llt*racra for*,*: M
ABBrRi ' r.w .8a.,->ii *-i 815SB
ATL.' Xi..t>0 ? 18*S?
1 ,KEW ? r, .... o.-.u - l?on
t*. A S) I v ITON . 18.88 " 20 00
OLD P-" INT I1JB " 27 8S
' - rour tO t jlifi>rn?_. 8335, ut
? . I ur '? ll9.i - jrtllna
ir.iiNF oa wkiie to-pav
T. H. HEHDFICKSOrS TOURS
M?. Kl ! TON ?l . HKOOM V> V Y.
CALIFORfilA *?*
Cll'l,..,!.' I. '?'? ' I' - ,,r, ' - '' >''
CARPET CLEANING._
?Uriental Ku?a Sold
, - ? . . . i -.a- a**l
it \ ? n. ia e. aoth.at
,-(? r"'"v ?-?? "" -:v.?-.'??'. X -r*-?ana"
. . or on ftoox.
1858 Bro?_v4.r . 421 Eaat 4S_*i Bt COi: a
' - - ... ...
* .s y < \i4v: ..'. >M.\'> WORKa.
6'.d*?*. ljirB'flt. W->Bt Mo<iara
riVF R' <}rt WOVEN PROM OLD ?"'.RPETa.
Fri'-flfl RaBfl .r.fl I-*. rend for '"TcuUur.
T?l i*t:.. Ki* B'vini ?f i*'' **' '"'IB.
PROPOSALS.
if nt>-i
? i P. c.
,, i ? r ???????. _i
, Tuasday.
? . l ?*?? OhBBB
i *tth ?4 tw?
M-.-^dl
, artawsta
" ' '0~
, .. u-pli :atiaa ta
!? . fiB'rlrl
H. 1 '? ?
IN-H j . \m ? i :?-,?*? iau_iB
_ _
FLRN'SHED ROOMS TO LET
R\*L1 PUH
_ batii, i.ta lt.i xiTSs" permi
? .
OLD GOLD AND SILVE.R.
MfoHEl -8 ?' r ii mionda p-arla. f1"
?cid. Bsrab:uti?l IBai Mr?. L>acb i B-a, Bta
Bnaaaar.

xml | txt