OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, July 14, 1865, Image 1

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1865-07-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

T T-T Fl ML. & TT IV
yumborlO.Q'J3 NKW Y01.K, Fill DAY, JULY 14, 1805. Thirty-Third Year-
he Latest News GOT-fJSRZTS utiffitfr-; 1 r ,f.:r &: is iff&srs v, n xars rr .-. H disastrous conrLioiiTiOfl
M Jo---'.t .1 I . It ai ti . po 1 la;..i. tai of 1 oir, 1 11 M .. I f p-i.. nd .o.l ,i,t. r t . ,-, ut' ' 1 ' " I" .- -n t Hon lib . , tr-
- . - . - m urxl-, M tr lit .oka . ... I 1 In" tr. an a .1 ho d'ar' a ltd, Ik nl It nd'l a...ur tn ...ncr iuuto by an Mil o( p...- .,...,,... . .,.,..,
ifirtph 10 is.vhm. , , h.. , ,, , ... ., ,,,..,. ..,p,. . .he, , . , bf.ikmiS DZSTRUCT UN Or BARNUM 3 MUSEUM
lu.ll iu4(l.. J ,J tl an.a.n. Ol Ii. protp... ,. lii . .1.4.,,,, . ... . . I
im....t. f. m.i.ttr, .il.i, -B ol 11. IV-, tc loan tr A Hrmg PAH.) orr apon.il o' A
1 Fl P' I P . P ' D T"TJ TPTPl t-d oi ",-.. . ai ii w II -toa. .nl N Or t.n. litis wi.tM I " T I n truviiM oil . - .
B tim...... Uliidllili:). mp9-jr .77 WWi Iwciense LosB of
..- r i ,:,.-"j;,v:!t. o... ( r..-, X - ' ,. : T't
lit iI i r v ll.irns las? a-- tB iba im...-i .oaM, "" " 1 nMCanteilNifjrnills Cm
v.- ...... i. ..... ct.an-tkn. jar Oaoa rawrM nibcnptioM to fetMrn- .' --m ' J '".t 7" tun Anuihiutril
' buto. and l,,. umior ft. mwmv' "r i , ,r.,. , t, i ut ..in- lur? itnuiniiniru.
STINIIATmTJ f)F T l-IC TFT'MONIY TniHT t ytttrd, to tb imxiQt of KllOOi ui.ibr. Uur Dri.ci neilibini
innuni.u.i .r int I to I inu.l I Tbr lliirrl. lr,'. r 1 rlnl. IbMIt, lb nl'ltt. bM bbtl Ulnbkri! M Dd ' . n wib Ibtl ilrra l tuobfc'H BAPIO PRtNtHMi Of TIIK FIUT.
fHE cotjo:j CLAIM3. o. Wm. ,b. .,d.. .u,.. . I'.'v.: ,?;:: v ;;;v
tjQprolMBUf Mtbinirtof MIm lltrrbv ( Kit. biuxlrd tad tni-.nla Mm f tamm, l k r Ian u MMm kHj and lajirrd Ntglt
,, rr, . l""" Bui".iii. rbd tmUmmr Mr. IM bi bii1d tad m brat of loai trrlrtU bhtiil.tl til Dortbtattn . .mi luiju
pilC'tBh Wu?t liO 10 Law. n.-'... ,urfinn ...,.!. .M mi. .-.., iir ' ,., r,s ..ii-.Mt.h.vm tiMof (MiiM. a.
U U'llTAOV AOurirCOCUTC It. inlntr. Md r'!'' 1 Jtbtrtfl lnl!.k llttbmlitll b. ... k n.
wlnrtow .pri, rr tnh.t.n.l in It u roll 4. rhty took p 4trtt1..li of llit rtltri.t.lt mill wtl : " M ". H I Iht rr.-l . . tft tf Ito) tltftl l Mt
o Cranrt Dtvltfou Designated . . r.n . . JJJSJ ,, . ' ,, ; , ,,, ,..,,, , uit .
ittti tti .-tt i lief ;ni . . i top of 1 Mm A 'nTtt ti- ill it, pteef n w P mv vhn notjon t f tit i I 'i i up Mooi -.o announclni that hit r i v
iWS FROM THE SOUTHWEST . ST&iSmSmt ki 11 ftJjirtl " h, ir "" ,n"n"-
on i, D-i-.wl III mono WIIBrMitkitdtltht Mtd J.mr. II B-n.'fr. rfl.lr.tr I .r-lf.t-i .o ' i'- r I. I H Mttl.lla Ulld n... 84 MM r. rn.f.lf.1 .1. n. MtaM Ml
Tl I Cl it att lb :. nf b I PMI III! . nd (bt I J.I. I Ltr DO Wl tn l' r mm rh'll ... .1 oi ,.. l.uii.Hn. Mr lh.ll..., ii. ..,
illpiCM Slarri (o ke Prelected. ... . ...r.. r.:.....,.u - t... - i b-It.ui TSSm J!L!T?JrLJZ
I .i..l llu ...in h. I in n..,u0. la.tr-a II; ltr. t..a ,T ,-.n , . rf.tn b.l.' II M .!.r.r, U Ml o t r.f blm in irttH In U to tnd o1 nr t .7T tr.t-i.ra at mini, kn...l.
. I Ma." w.tutti ttUaa .fl btr. tM trad Mi hi tl ..n ' i lit lb. arlra' . I. la rttl-tt I - i i . "' 1 " in'"..a (MM 1Mb ... dhartiv cor i.
- A .ft 0 Tilt MtA'CAN COR PER. !" ;"" 'V .. 1 ... . . . r ., .tt . .... u.. t had bmu n..k. mm
uu ,t" 'i'.V"h'. .hu".i'.'.Tr,!i bUilhtt!! -mMMtd Allrt IttrM, -MttVrrMltr4r. brnlo, i i t . ,. ,.t .,,,,, t , . ,,., ,. ho,. ,.-...
v a nil lliril'imnii t.,, 0 ibn.k. .. bc It., .b. bMdlvt ta aat to -f til In WatkaB. Matlfl OB WadataUar, Wat otHl " b.Ntt, tit tra.lontl vMltg f, .... tailal li. tl. MMM M bud M
. M .' :.,;;,.. .lmr. .;.:'. .. .. m lb... , .... , lt t. n 1 T'rv'v: n'V" T".
tostmctivo C Lfia.ratlon. ?S.":a-t4r a- r,, ...... :. -' ' - 1 "' "
. K '-"' . . ... . v... I.'" . .'.-I'. . ib I .ftrri.., . ,!,., i.i, ir.i I- ,1-,. "" f - Ii Mr.fiaai a Mara Mtta mm tomm aVawaHtd
141 AT". TIT Bl flCn OPO " j ..iil'u.i I ..io i d l.r 'OiiiataitM' ..., . ., , , , ,. I tfrti il . nt wnm i run bM!t IM n ii M balb lto ta Am. Una . M.
vrnum's mi ski m gone, rlrv .i vi:: ! r ,,w , . r. re, pa, : iff' g ::::;;:1;;r:;:;;:;r:;-,;v1;:
j XLS 1 ()Il1(IltS I iOS"L 1 ' '-'' " " ' . it fcft I u iHWtl fl.atet of lb DoiOaj nj rut tlly td j P-t"- Wlio t ecmnfl rd In it. w4 ,ofl ' !) ttbatfl pt4 i.J4,b ) i t - th r Smmi
' 1 ai B b t. or-. , i , y (,,;.',.- , rdtm, n it p. iia Plald ! ,r ol ,,, " Itn. n A.I I .in. a of tl. I uiu.ii. . ht , rpM u.i (lu- w t p Ir.u 1
nTltrO P'ln r; m-V nCfiTDAVtn . IMbim tut, I ni i. an r v.ar. dtni, orr. Cnlt t.r awa ataatad m faUuwt t i " , .1." ' , , ' ., ' ' ,, .'. . , 'MMtaaM Md n.i p wa 1, r.tidM lar.H.t...
firintr't?AM. anrl TnrHn. ta "" -' "- ' " - !....!,...:.. l.( a'aS?1 Prtt-Jaot. Pat- Mab orr. ef WtMlaaMB. P. C. I ?? j? 1 1' i- ' ...d .iia.n tM iudui.t.i ...n.-
i mi , . 1-fi it .1(1 ,iS. I.., ...... .,u. Mr u Ha i a . i. u.i i. il. ..t T , M ... , ' urui.1 .uil c rdl t ul r in co.ibVali.in. li.a uiaJ b IM ........ irmn itaaatal iht (MM aal
da. a btr v Mvatajtb. ladttatitl t ft atat " ' mbj m bb ... i jw.r.. . j. a- a BMiMna rt prat nr. abtUitr IlUt a a.u, It Ha IM ta. iio..n. rum. I lav anid m.
. i. i. tn. i-. m .-l. io lii.ii lint .l.r ..in.,; i.iii . i : . ili . ra'ar., 1 li .nt .. tl..u .li.. . .if N.iw Yurk uul h .r uit." i
AgQa. .VC.. tSO. b'..'' itK tar tat ttattt ib.t tCt btatu t.tat tt ... , '" -..... balarl aotoa. aM IMrt Itaad Mr. Hard B.tBtrtBt
' antidar. iar.a tbltllu. Mr pu atitta, tn4ittta I J4' L"0 Lt - n n. Pjr..m Druxnbiw Bi.n. .o..r rM Matt BataM BSV BMBtd tTtrHltt batk.
r- virhfivtrn .r.r, ;v -...v. M I...f'.", i " u" ','' 1 LOCAL NEWS. n! - r ""' J "'
II... . , . 1. 1. l.n. .. Md all 1 1M Altlaflt tti ..i. a. ' !- bakufBd la tl. T ramrr of IM tti.i.- or In. ..mic ..1111.-4 , . 1 1 .1 in n . ,.
t Vnrr ll-rrl. ( at I ..1 I'ar.innt r. P in . in -m n.n . . . . tin 1 rtunBBIf, ba toMaj 0. Baffbt WM bM 8 MBW INI AMD THE TIOtNUT, u. lb - I..-.I... tlr .1 IM .p.,ir tad tf tl.r room.
'atlaa , I, ,, naur. in it..- ' .'..; ''" h.r"i'l,Tu'.,.'i.i"c.,.. 7....iT... ! tru r w .... 11. . ... ct.turat by j: . ruaa Ua-TUQ v dark, iblna tbaa bi tMa, km Ihaa taa wlBBIBJ faaa tot Itai
nruurr ii. t.urtu.. ..1. I ts. ,, , . .; ,.....,,... ,bm ttp ai.t 1 i ,,,. , . ,, 11,,,. ZZ k,n. . . UKWTixa.A otrMr Uvln. Uta rna, laiBaaBtt aad atoan to toa Ibjbbj
1 -. '. . 1 . rt. v ftttWlalcad. ,B thai Ibt Mlaar liittut I U; mi ...... u- t aldBl bt BMMHIM af a tttrtt BM mrtlt.laat tt- ntldll aittutila. A lalalad a.a..-i
Bl IbttM Aa I .-.. I ri.i.-r.u'..?.' tM V...'l;a.:.a.T. Z ,1 n 'Z' cirlv 01 1. ack n- (.o stotBttlad mki f . .0 I J. 1 BMmad up IM BaVBJi Mf, n..r lb..
. t iht 1 hi u la tot Mtrf Harrit rati. I aay . tnwa iali iiu,i iin int.. in m. ' ""' it latwaj ntapaa. nut Bl Bwr MM. Ml Bar irpwltr Ml aM tarn Ik TM Malta ar, tkutat IbBiat Wa m .-.
drnirdari i tbttfdnlan thai tl Mr. M"Jf ""i -" ., :' " 'J J ti ralarMd lo Mttorllto. Umii aVaaatow IMiiui atfn mm la t dark tallar at atMBicbl. allb Mr Md bulbar lata IM Hi aat laM. Taik-.a.
. . btt th. 1 lint Ihat.h. rate aatd '. 1'.",' ""all ta!ai St "bi Mr, LmiSoI Imla dcldad to .MMII tM irM ibi Ualtod IbMM BBBIVa Ikal Md IBM it, Inttuid M I bhttb ta m b) U 11 lilt if l.llb HTIB til tTII II
. tad tot UllUBJ if M. K. totlflUf bt, tM a. "11" inul. ..... il -nr tM IT "'. baods, Tbll Bat btaa rluat 17 JJ Cjok, and ILa l'.l .u'l lit. if , I. . matt OtllaBI It .1., 1 1 , p,r,u. In ll, tiulldlur. lad niouiaiU In,
1a.1adMMVaall.adlB.-1 n IBMM iMl J ' ;;."a','."ih. ml.',' ."" "C r ."'''V.n L f . tr Jad to N ..l.r Da. tbaaaaltadrd la mtatt, .u.i our -., ,u. r.r.f ... ba e-...rd l un.1rr.1d ih-.
Alag Ibal IM BttaLtl I r. jI lin..nr M . Ul nil. 1 . ...u.u la B Vl'BBit 1 1 '- kw J .. it- , l.I' 11 l.r Ma It Al O-ld I .Hit'. II. I, In Ut la .uu-t.ou kit". In lb.1 Ida .li.nlra.. t'lic iwian
en.t Kir. Ut. BiinauuM, brvMr oi tM da. 0-......'.' 1 ubmbIM . PtoM) ta WidBMlaj. mmIbb. adthl Mm 1 mi 11 ib iilmi. nuilll ttirWBIBBI ib Iki I til I
inn ii.nd t-r 1 aotiii-ii ."..M .'.'.7 "u .' "a.!.-' Cancra'. InteUl.flaco. f.,t...M n...,!.,-. . i.. ..- , ,. , M ,.....,. ZiaJ, d mm ,-.. .... , .. .
IM lull - iBTltlBf 1 Mtlni a( iicna.-..u .. l t,.u ifhl .n ..,. 1 till, Md a.kru if la.o ul cuiu.rd pa. pi., .r) lur lu ilia... .1.111 t-wra. Uid.u. at nmnu tuiul) ba m rudad lo th. iri,
r, BM , Ul ItlBd M. J iutlLTill'Lu't'iSk. -IHWkM. IkBr .- 11.0 .... Lf r. ...J U.r. and ..o.,.-4 In b.lniuul uo.a Hi. I.l,, . .
lit kid nil. I 1 :. in. In l--,irao .Umii th. ' "" .. J. F. - 1 -c. ,,', . ta t a 1 u'lt In I - 1 ,ul11"""" ,h" !': " ' r 1 "' " " ' ' i.u.l.l.l In ona ol U.a di.-ini-rafllua lMr 1. ..
rl trt, lodduiiiDi tbitlats.riaw FrOUl 10ft 083 H'OarCO fori, P .man u . rummk ' IJaMkiaitaf lalM ..:.. n 1 vltb wucb thi r-. Ibt TllitU- d MM .urub lluMa,
rtw at 1 . 11 Iltrria, I mk rat vbtibar, it ' a.utM to llltl C-Likij. It it.. .1 bl. in ""MMiMiBtliitotr Ml nl iBcrat tacictlai. It n GUtatMaa .lib ttrt to taaak toalr ava
- bat btta ir, iii.i... Kirk soiuirra i run. 11 1, u.i.on, 1 . tbuoJuard -top tltlra irm bjiBjiki it m waMaf tatupa. ""' ktnUto BMtila. la MtaMtt la BUM af ttofc. lam Bar IM paiana If brbtftof a toa aalatMo,
b 1 vtb bt b t attr tald tmihlni dlitoaniabM m irop.rir, 1 ic btaa But aM iwiuiiuin tatitf daato rM .ailitf hi bat IM Aitaii Md aav raaiMd tM MVBr aMrt tM
tba ha Oat t na It fill tit It mal , ,p,. drnfMadtnaia Pht Akm.1 fat flUfa p. g, altobi at PiitaitMiajtki Vm tttnpoatd vbtUr of ntltitd vtcniri,.M lit trattaraal l.ur.ad an Hi. prawrif of IkMl BBaala, inriu mm
... r" io,;., . , ibal M Md ait. ftrtoaM Monrat, Jul$ i.'. 11.. t 'ftmTT Htfr. if krt cla d, T im ... .iinr paitonto irttstMi ttadllliB mm M ladaiBkMd fraai lbs al IMl 11 btt imm tttabta,aMtaa baadiad Md I vt att
. BMdvltki -i . tral (Ml .. 1 ' fMl Jtntr, antrtd It rttrftam Btohmnd, t'lb latt i jS "; Ujuortl Uotp.ttia at ll.raiou, on Bttr BAHov in tM Utttarr Bnidtt titaudlM n tot laia.nivia Miuurlm tuMMMvau. Tkt....ni.M
.1 be. ih .. ul ' i r.r.'i.iiii ttl ... flora th. fld'.h Amr Co.pt, It thartt if Dr, """f- toallb of II twrabait. tM tnal.lr M. tt ... aa Ihair aM UliattttoB flfli MttaiMBtod to vw iBBtot fraai
ddi 1, 1 iM ,, 1 1. All IM tbtidnttil inptnr l I Utaad "'nKn 1v.p.p, Bf torlrlnra, 1. MtjM f-ai MaraMi ltd it. a Ma ..... r ttptlai M 1.. r . a n.rkt... tbaa atataM (Ma IM raltdlM mbI 1Mb
, ban ..- Thi litol vlil tcababt tad Koiftlk tM PanttiMifc tat Mm wad atar at tot J"', !iT '!! btoan r-,-'w, ii.' n ii.i.-'-'m.i'- " '" ' " '' lo""' "'' laftot la iM kot itlit, vMra Ibar If ill il all Ika
Pi o. 11 .v. Bun 11 ilo.ton 1. dnir .riiriiii tt taa ikrnati tnd Ih. 1 .'. . .1 ai'.-. r 1 1. .loath I. mil ' ' ' itobBBM ' toa " 1 bad ttadaak MMiaaM Air.ut kva otokttb . a Btftttft taatattd
Ift 1 rrtatfd ptrdei tv thanl Nana'b It-nm Sank CaMiaa, a daily ...Anirr .in N paataa laMtM to nb MopBdtaM, ''" ' ' tl ' vttMal Malilatia lktlaafeaM Tht :; .an t:. ttu-tum a ..
on. of al ;:. i .. u vi. ijatoaajM u.a bl r,n-r ,.;n Ittatan iblt p:t and t'h.ir.iai Wttl art Pinrt, t mrrabtr of tba Id Prr.br ""' " r " '" Miaj,BB-l tot BM II . lb. 01 ad.lv i'n..ld tlth all tM tr.mhia vairr irnra
aua lattonal oa.Ptorii tolati iMrtot ktta at lu A . at Ut Cjnrib, la at. Iroult, M WMtMlidua ItoMknn f Ctlh.r tle.rlr U, "II rM daa'ivi.l. t p i u.i a tank oi... i',r ronf. hoi ..o hni ar-wuii
.. a 1 .. Mood u. iM ttitnt) Ctatrtl tot lai" MmutiM rt'-ofl to arkBowto Ibal bt MMraiikatBMtaliM Iia." n. ... tn, , .,.1 .. , , ,,, . m',w. im mpi -art . .iiv..!
Hi m in iMtk-rtt toatlki FrOOlTllO oaihWe3t. ctn Mx'"nL l". UZ' 'U"tn ' " 1 ,:' ' "" ' "aM toala. tbalraitaattoaMIMBMirlbiMMltkitla vbtob
i -it I a mil 1 1 . in iu niMi'nt nn, . . . . on lu i'!, I'l'Mn, .. kt'im i.-.i im i M. MM it;- i , - trtttn i.. i dur1n ll:n lant daif 'U llr, mmd
.::,:::,iu.:;r. :;.:;:::";: ;:';:,'!I:;,:r-,," rwi& M'wa?: : H ri .
-u. ;-" .. V I riv..-ot. V.:i..i.. .,n. ,-Jir ;io u Tbl llUMIItltBdllll tf riltdMtll I Loa'B OB Momlar by tboiillnx blroarir Ihmi-fhtM T . "MM af Ml I ha ttit ef c.11 . luatM f ..araiir. and bjIMlMa p.,-olari,
.. bi. 1,,.. a,.p ,. int. , tuat it. k rr..f In in. :..:u ,, ... .,, ,. llulr, 10 H p. -'. ,9U I Ml a., j.litd kitu. lit KMH ' MtM ol a ttlsBM lad IM .. I tp.aad ,f tin. Hi.. In iht larltia raam aa I
MrrtMbr Itolai I . .1 itrd Ittralu.ad tad tbu. ' ,i ' LaalMi tovad w dritt ibato ...d brhjItH 4'M ""'"-0 " w taMMaati-. tuuch bp im tkthlara, ail iu kiatk, tapii Iiiib, ootBtlkd toa MUBtltM b 1. t,,.,
ntr, tM I'm that all prtM't tanwd artr 1.1 Mt-tt frrai tbrlr iltBUlli- m" m U At 1 jr mttj to kloonl B oa, DU, B fatr troa- vlth t blaak mtoa to troat of IMra, tM Mck ttr-jr abaiBl BBtkMlralr la toa ibibM . n,i,f rt r..
Mbt iMantod tad uaatii to IM ttrat m.nnaf ! ...... a ,....., fi,,'i, ',, , .i. r" ' '" '' r u' ' " -" OMaf iMvtaMvt tin- nn.to.tti- .... a ..
I tft - v.- M. tU.BMM 1 tollir u TM UMral MtiMt. Oaatral Otrtlttt Mi bran ta l-,-.'. tba. LVSSTSm ...-1 ., ...... -; "' ' .. ! mi.to Btottod, wm im toft tk,.u ,
' It-ntkl 11 ihtwhlrbbin . UMBiiail n vith ih. r..i.-n . ir ...1,1 11 ......i 1.. ... ... .1.-.... ... .n.i, raarrMd 00.1.-1 flf.r. vai ,.f,,id bv ih. r,o.d, 11 ...
bttiratln iloaoflb U 1 ifid Iht Manvtltn ! Bro.BtrUto, tnd 11 1. ranorUd that CMtlMt bail Tin r.n nMn Oanrnh ar-n-, mimmtUui !t! "'. - "" " ktd. and nutlrkiarM tow
ban IllUa.. hh b iinMrid niitMar Ihl m.-.b 11 , ... ,.., . ..MUk ikl a tltnf-wt Ian of rlndiBd d,... i.r'rra 1 iptMlM. miui atk a dlouol M 1 B 1 IM a.n.nr Irajn,-. an. 1 1 tM du.il. ul ..,,,, i,..
'" T'" " '" -'""' d.-..f .hailj-a llBolnn... ,., m Iho n. ...I..h- , , J I h tkttot tM IM dark MMltol MJM It M Md. DM tp.ib.-l. tf Ibl ptlttBI BaBa In lb
it i ... ...-. -.k- t.V.t.. 1 '" nj..u.n.,u mtoM '""7" ''' -.'' .. Web aiAtr, aM a. d IMl. ... ...... ... .. .a. miiara'aatlp Ural ain.o.. imbNi "i .
. . . . f-.7.,...;-.V"h;VoVa; 7', I. . tan, , ,. -a a .AjH"i '.'.'-!-!' Tba dBaMMP .... k I. . ol M, a. t A Ilfluor I.. ou laf,tTl.lr
,i . .... ..i i mt l.i . lam .a, . i.., . 7i. I ivai I inpltfd an I t want v nln pal"t of rnttuo. ui 1 1. i'J Dtrg-rtW' m t' t 1an I rrr.. !. . t.a . , , . i ,i ..... 1 1
tod . . 7' t',7 ,r an' I in im, mt Wl .-. H tM ,t;.:.o I .:-... P V.. m h. i ad -robi d ' ' "r1 r" "'" T " '- " 1 "- Ml.atM o. tea v. Uta lata . fatoi .. Up,
' . . in.- iM i b-r.i tad . ipi-- ui to, Qatara I a K1 ' l" oli J MIM vtod aa fat iiahlt, INCkMDIAMt rlBM, It annul ball.; -ai tan a i-a.it. .rrr hriio.tnr. Ibt .nakt. arli,in, ;i .
.1 IB tha toaurf st I i . . 1 1. ab'ij Vwun waa N..H,n N. trukLjOW lotted- rwtarda tMrntof tbi Ma a tf Mr.JMa BlthtMat iMblM kta tafl to toa ran af Ika tatoklM.
i. KarriM M lodar vtt rrltotad from bit no.- Adjutant GinOrMli Convention. tMJBktada of IM ttaw tottooo. BiewB, at iht oo.ntr of U ttntton irtnoa dl Iht tral ta trmurad bp a imj toah. a.
t tl Aaalttaat iMrttatjf af tht TiBtuttrjr. llna.U I ...... . . . . II -t. JoatH, an Mt-t rr -avb bull ltr in .-ith- M .nil In tit Hi i ihtM iMMt M tort lad atto toMM MJt-lti
tt Mtlb fAui 1 for B.IUtrtoni. at Tr.op, I nrH.Urd br b.....U.-rrBl M.ltt. ,,,, r,k;.,, . ,u ,, ,; ,,,,,,, o p, w..., .,,,,,,,! .-v.. . ........ BJM MtoH tr. lorM .. ,
Blttai to that RtMbita. TM AMlthtnt attf trtoi J 1 ;- lb. -i.irt . ir.tl. in on- I a. , af-ntoB.I ft"?; u. ..ra tt...... .". . i b" u. i.a.i. ItOMaBataTlL 2
a 111 W K Ch , II. r .ml lahn 9 Ifatlla. BV v.uli n .. 10 rr ,,,'H .Ii a In; .lit uu.ulc r of M IMl, M Ibt tMri.tl ftaBBbMl tf S trtMt. lh ,. . I ilk to 11. I ..: r. tl f hMUrdtha aalaaal ...h T.
a v.. r. I .i.ill.r ami .... . 1 . 11, lit, t . . ..,. u.in,. r, ,y r-.,-rr:.t It t .,: ' n - l kjolr owa csntBtoaU. lupBu.alU.htit bttl II ' U.a annual, alio, taiot batla otat
Hoat for nuj r'trt principtl vtrrtnt thrtk, ?T5 , 7. T. ' ..... M pottical oour ctloua, without aaMUktaab: autnauvait.ant u l.wiwu o? .tonta. thai ! fl vai not vortb ir.ucb at toat
.tidaVi. isti ,.i", titu.k of th. irwin Wli Mltad and dial, null WMMt. MMm uoliiCa w toollMitooi ibtiiiblt.il.ti -u. Ii. U.svs ......of arouto tlibttth tMt il vm taaM
. itM ... tl ' D 1 lto ta John A, ' lf.-fo Wfid. V.. -, , .,,.,,, , lh, Uartiinl 1 V " "" r IM Mtttof Mb twit at .
.baa w Ck!of Cloikof tMKMli-oi,.Ofbco.t VlrHBta, tt,llti ktotttth.aHtt, lAATdl Nov 1, , M . - rr.t, .t i (, ,.,,.. ., . TUB Last H BtantT TijtABrBO U. , Mo,. ib.o it bM 1.1.7.. . '
nntoBI kM IMtrtty MM aptvtotM AtaUlMI HMPlri IUbv il.laoi P.u...I.iii. mgion, r -.: I',.... M I ... .-. , o' j. . iu-ir. ....... 1 nr. iii.Oulln.., A ... .... - ..-,. 1 . ,h, a, b moonitd from ,h2
fblPTMld, ra.t.nn-t.ln.p...... .... hu... aa. totrd ,. ptl.tUra Car.M. ,. MUvir to J," , '."7, ' .JCJu, - ' " ' .... . ... 1 .... rath, harfu .,.,1 ifl-Ud n
toat II . htdoti . -. .. 1, to. b ni.ii tht diutt .tptu.. I b- ...a rttlrat-ita nf ; " . ,. . . .1. .r.l- I -. ' . .1. -. ..... p , 1 , : ,. , n rkm at .... ..J
7?vi.7:;-.7;:.-v ,77. ,;Vr;7 7vrd',L r: :r":T;r -'- ...i .,;.,..a Mirrrn'tor'r:
itituJ .... .H11J I . iu 1 pun ,1 , f aito IttoM tlBMrrtl lopittaktaf atlta..hM. r mjmn, uaua a .nttvb ta iba 4 h M .- """" ' "'a I - tmbrtrad In tU luiii bill I ol tanfla .ptMUr ttatmb'td. btotklni n-. Hro...
"' Mttoilhnkl at IT ut hat " " . m, Mr , to trbioh b. M-d I 1Mb a WtokM ib.BI trtMBtal lor two ataM up ta Jutt Qd. vkltk tkMI an I Pal lt, f.uu, .u... .1 . a. , .1 . . .
itouttiMttMoocup. tMMttaf.ftM,.Mf ThsTrado Convention. Zv .a .. - -, , ., , t-nr!k
Tbt Miiara b.p I .inn. I't bolt ou Ifrrl- J",, 7. I .7 ', . .7 I .. . . ,c , , ' 77 1 .7 7 '' p ..a. I.,. 11.0 tn. in.-. r,.lr tbl travdl vara
KRMAMKKT ....Tk.tt DITIAION-. ,.r..r.t, sublt- . . .u.u.ia... ou lb. TMbifl , uJ .'. ;; i-v - j,,,,,, batk, ai ,1 vhn a 1 btpt of atttal au. u'm
w Dipartmint Mt prtaBtaiiad lu triM ti aii.. umi. ban rot mb ku(i mpm bratk. iioou.iuw go i.ii.iur.. '.on '...'.j'. "c" Vai ItMlf w tui,4n..i, br... .ul irii.,
iBOBItbBI kStut nl.ttry dimant vbtob Ml I'ttoU. JA: IX- - A rtat Mm vm M..p-at M lha hungry IMBjaiad tba ilat-aurf a.d hrouihi iwa t
nilttothtUtlltdllilM. rharMtflrtlainm- rr.l:, -!.,. ariln, l- -ort-no. of M. Wk Ol Wodnttdtr lit, M'. Malbitt Trabtnaj vlf. Tv. vatto ...... I-. ITtk- -." -! Hurt tnd llrlBM, aaid th. ri...n of Jm
1. ..Ldin.brLo. aio-aioi M I totM Md atokt tarrta tltMt 11 IM tMd to IM UgltlMirt IM nlarg. f . iaaautobli nitrhttil m tldr... , . kd .. ' ...a- . a
toialtotothiiritajtou BpntMlMtoatototMautkltMiMI Ami. m M m aS . Prai td ...... todto wmti . ... .. Rfffi. J 1 ,h.. mi .... ... L . J .7, '7'
. I Mi .... rod IB, iMBfto, farmUtMM-M.M bv to.MMktota.Bl a JtSi ltX'iu ' 7- ,. MW ........ .d, ' .7 b, 1 Tiu '
i-J . llltBI 11 .u .7.7 .: . -t!.' I vT .V-um. .b pmaU tbouid b. tl M Ih. ti. woman tl.ti... i - tUl.,,.,,,, 'J IvvWMkiapl 'tUMlMkl Ml-.-l tUm,al M.nrln.
.iinaul .( liglato. Mk'oi I tutril AtlrrdTari POMtof Iht .antral 'lotornn,. i.t. m a r ,u.mt c M and ....a. lit. .u j. tt ; . a ro.ul. of btr r c- For la oauara. at, a, mm nuttmtMnM
.-p.. w-.st ?-o.-b i i M-tar Mi niial jo a baMMltrtb atMtif Ml toll "."-'.- . of t't tolur.n I'M BaUM JK itoalta ttf.-r waa I ... .- ... . . i ' ',, tv. .,. . . .
. .at... noa'i. Cam nt, B.P ... I lt.;u-.iB af a opt tk.:. o.... of li.,u.L.L, klr.. l.gauu. U, raia- VXR.liu ...... to , V. 7 i ' ' .d ltd. '
Utucrtlq A. ti.Umt.l. m.ll,i Mo Ibt no ic- for lit iv; .am inr. ol ibt ' p o,:li van . " J fi.-ka. a: ibla ilu,r. ,g,i-. p ,. . .
....nr . JuVtucoa . ou .Mt.n. Soii.li .:i).lnt I t BM. A mm l.tTMin VM Ml t IB ilka rut jaM of tor.o.i u.n.warai. V" . ,. n n-.-ou M tM buU4.M vnld U mii-
. .. u.i.t tki'irt Ik. Mttiki ! ci-....i. t- i in i ,u t tot IMP.M..I.T.; . ' -- t'.ti.i.r Aa BAllad Pill dt r bet to ta CaaifcjbMMr Totkkaamof l.?1.M9 BM to idiM."" ... , .... . ,,, . .,, .. tot trta
w.l'ht! Aniu Aiaa.-sL,PilM t.-.,- ColrtS; tota ut.ot.ti.tn. al'h tbl 'iMt niuuiuii.ini ... tUl. ,, j ,.k., , ..- Bt Mrt tTtklht i. varr.nl I u - ... r i. i.f ,? BtattawMk tllbavUI U,llM4l.w
I ".J. 4-rMdVaaitaa to-.uio. i.iv.11, la tint ;i ti In . .f a trr , , , u, u t rooW atbanM tna i fu . plM i .t t.no Bj.k. ioriu "' 10 "n MM ..a, TT
'.WVi'.ra WSrVVtS , tf ,M MlaUttlppI it ! nr?'.'' 7v V,".'r'.7 U; . to kta,u, aS I -Jjjffi 't ,; -J. , .;, tW N J ' V.ZTX
7o-,:.7fu,7r-:;7:,.777..7,-'7 ismli i kKfcS u.?irs KW-'v i r777..' r SrS v. rti.1 ::r-w- 7-1 r
.aC.Uiaj 1'.... 1111.11 .,. -ht Mli.,i.-1, v.:,.r Vao Co-ivn1. bj;na. u;..ii p. . n 11 i 1 . il.ai: 10 italuMi M aall M takfi .MttOBi aV MlM IBliMf Id a n oootar , . tMf" IMIbir MM) "Ibl IBalM at. I
Ml i-l H. fV.BavaluUll aud ln.pa. inMt o. vr ao.ia, I (Ml ud full .bit '.. ill pul.ea. and tb .h att, .hall lUl ,p.,j u, ,,. t..o var.oJa J M ,. :.. ..... - j . J. ' U MIMtbta l" an I It I. Itl.r.od IkM
'77.7 7 7M."",, 77' "77 tffife te?PM?rAT t fbiWf 1 "f. '.vMr."-'!::.. .'.tutr, ,7. , u-7- I 7c7..: 77 n'" -"
., 1 .u... tVM0n11u.M01.tMia to. a Ma,. .... BroisiuMtl M ibl rltMl Md imtiri t.M q'.jn.tj .m i.ttuuiio... 'ant a. , 'v- "... .... , mob ut lor ninaum ikta lout, ibt pne
ds.ur.k. feutVut-paV:..;'.;-. .X ,7::,:: tAw: "a-"- - ""-v -
rJiViBd, 1. by, jut, b-of,... ,n ! 'Tsrzir. " tLWSTr.. ' . r.rr J ' ro:'::i.,,.;r ru:rn.r;.T K
.1 .on.n.and ul Mi or liOutlll W I I aud I loniluill tt, aop- un.n ,iu uii an pt ' ' ' , ii " ". Ba 1 a, - , . i , ... , . , ,
UitraCM IklTlMtJIIBBBt I Ikl I. -.u.-atorMi or id. Tint .1 . - Iht (ItT.r,.- I P.'.u.l n 1 o nt, , . . l. .... inu"-' . Tbl, U tt tht rati ' 1 J .. i loith .u. ti .a li.irnM bttl t .i bl. . .u. a
i, ii BtuatMtBt ihri.aitB.BB of aaftluM. btohaT 1 atBB tkflMB IB tutuu of il.o ui.tj, a ik.nt tb.p.Mg h,u.a i..a.u, at- , .,. I ,., hund-ti U '-'" about r. . h ..ppoiiia .m In ininilLtoi dao.ar. Go lb
.....a. .;obu ti. 1'a.u.t. j t . par biiUI aotf.1. iud lutrniilrirBiiui. ibt . .i;dtoi of .IMBttaa. dbaat i..tiu, -. p.un. M'tU.' r.'a. I n ,. vnIaiird roii.r. r ...,..,.. ; , ,h,- Mlldtol to..d b. mm n Or. tt. M
l.jo. f .,, r.l ... .1. si uuian ; and Itpt: ll.t'it ol ur .tidt.it . n.. h mt to l.I. m ar u MM a on lu.lv MMMItad IM Bt" pauu.. coal, ... tMavBMJjJ
tIC.I . o I.,,, Mti ..- -t. tkut r.iiiai h.V-. rvod ii-- .r.-ra.UBui r,.ob VmmtoT) ' n trr.in.i k . tad m: tro. tnttrM ia im .Mb tf ftvn.
bt.ll bM Military lu. MBVtr IMbtaliM tu, lal.u.tj; and iuou. trial om t--. m.' .If." 1 - our we. a I. a 1 a . I aM Of vo.k 1; IM .o .. ' a. . Itay tt lus lb fir. I. on. nuola, 11.. ititet A llfM OMlh.
-U"''' "- 'xha..-.or "".au'a-.'ou"..'... L..-d. IU an-" .la U. b- nUMOMB MTU M tfc. I-M IB Ml MM tBdltlQOal CI .,..,., UBBM hoaa.tr. MtM tM cbuah tad
I I - f. -'. .'-lL.-T"il"lrr.. if. m U II ut H-iUl tt -1" 'rn'inlaar to Ur . B M a. food ua ... n .u.p.o.r n,... L I Got.- told, a: Ihl . J at ..ipt ,i.. H too. .da . u tan .iimi. ji
a a i" 1 Btwanwinau, klrW WMMll. It. uUM I ut a to . (i..al, aa uaa M Pan
I

xml | txt