OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, March 19, 1867, Image 4

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1867-03-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

it
!
''c tat I fr Flr Irei.
(V
j ' lh Patk. for cry "Tl.fr
1,1 tar coming." and nehd iiir'
1 jy of arttlierTTiien. Thi wa M th
J romnienccnier.1 cf tbe j.wiM.howr,
I 1 tot inertly tb two who r to hr th
.taint. A few tntnnt liter and tralni
f rnttiU' wr beard, and th brad
U 'rf th rroeeea.on entered th Park. at,,l
march p to and helled In front of tb
. tix HelL Tb Mevrt aud loramon loun
f ViL' r net tbr to r-elv thein.
Jo. few moment. h.iwvr th Mayer ap
lipearrdand tooltip po.awii t tb fool of
t Jhr slept upon tml pltlforro II bld
t-u Uatl of rfSe 10 In hind. I lb
Mayoralty flag floated bvlteeid llwai
killed with ttwrt. : ' r boautg f tr
tomniAa.leut cf tb :.m it and tt re
into ef tb eem Vt tr- U:tf f tb rv
icn pteaed on Te c. r wit ".
t-eanhful and tnt t .-4 et thu iott
.Tb gat dr of tk fair et lb bncr-t
rc-lorcd tanner arl tk.- ( .iiini
I'lVC!!. tk rV.'.iek.Bg l.lk nunc dll
rort-erl tr tte r-Mfcf bud tb roar
i hoc f arid! t: ew i f tk
S-led tawltitwl ad bt ! tbete U
tttst t. mrry tf'" ' r
,- rertlv t V tttd ! e:tyar
of tkt ia Hm rjrt.r; Hal
Wetfi b tirrJ Tb I a 'ed wmahI
i.sttr- SAwt.et rr'1
tb tret t.! tbir bidg
nit.'trL-f.l bv VeVaint A U.f.
a .'ok Mrt Tky ta d.s
t'tv r iP V tl,,,
ittMt.f evtetie ti eat lb
ligt u : !! great . a: :. lie ore-
s ,a Tt ! f t ttrptrt. to
! fir.' r ft 1 1 b t rf trf o.
4 mut trt tb fovpl.x'ita luid tbvi
y tb forUi.- X. br t:r;v
(ftwxt'i.lW l'-'b .t f .
t-tttfait I tlV. tad t' 1ml 'i.h' if
Vfl it l .iUkttet t T M 1 ha tbf
ririv") s-rt. nd fcM5 c bour 0'!
i.tj f t. nov'i :tiH.3i dor.-i, l b
t it j x ....:.J .V' s',tjr b.
iiatHta'i it tt. .-J d .iM :,--'tn
I .butt. . f l ' ra.t i. ci r! Ifir; . r.
lt t.tt. 8t-t fi ' t; u4 .vbuw,
t i'." J '. bfs:.W .n
"V lit u lr rot.i r tt lin of
bc t-d t. ' tr cen'.t W n-r.
jh !-' t t I- '..e;i
tk&fC .tb i tf
d i!rd from rrr i a-.'.i.a;
CV Ntvrn v" " r-.nf l! I' I r'.tt t
vVri(4 ? i-f V Si.;:ce.
luw. .l wi.l doa llih
"rt t k artw ay"tb tr.-j to
;?. f- S ci t lt b. tfon
14 tt w Hb iUt:. Si. ?tb tHftt to ,
l?yr lulxat. kr tb xifli wr
aiiaud. l1 tki csdM o9 vf tb
rujl St. Tunc' It j.ir.If( tbt ku 1
f ( iTTTi il Nw YV It U tim '
td tbt ti.r rBpwirdi of 1S.C") ttn '
it Ub. Ti t. oa(rttatt4 tbtn- i
Mlf td drwrrt til pr-t. far tb ntr.
Htii t.i ttc ftvxtusju wn ettntd I
il.
it ret irrttxa, I
11 Bif ht tb Kr.frJlr f:t of Mat
Ft rrw k. care a rraad btaqatt Bt Ilmoa i
Iro't, ba b tpUb-diJ r(tt u pBrtaba
eC tad aJdrrMM xij ljr J T HitJr, astl
rtbr.
Tb KaJxktt of !if. I't trick Li.l b llanr
at tb Ai:r Host, aal afttr tha rf luottl
ef tb !tb, tpbc ttt utJ aad touti
nrtak.
l Huwnz ba!l and ptrti cni off. ia
fttt IL Nai if lltiu corllr njiTtd
lbmlT. m tx-tt tbtrroul.t, anil at "Hi
tea titu Lavrtl tLeir bvluted 8aint
I'atmL.
a I'Unt KntaiBtrr btr?fa ronton of
lb rrcloB and tbo Holl.
Bbartlr after l! line of luarcti bid b3n
tikf a up hr lLo Sjuetlf furmiujc tho front
of tbo pro.-iior., and wbi!a tbo llrooktrrt
Soetitt tf Ancient IUb. tD.in were utrnlt
kg in (irad ttrtt, Loir tbo corner of l'.tt,
.ritrttorT to Joiainj tlio main bodj, h
trioui riot ocenrrfd betcn thn i.iemlirr
t tb kbOTn ntintd itrKtiiWHtion und
tbo (ioHco. It apprari that tin- prlm.irj
cjuij ijf tbe dltturli.MKu tbo utntiuc
Itiun ut tb tboruuKbliiro br a trurkiniii,
Jim I'Oill.ih ot l.in Intrilrrrd
olCrllat iib tli frrn innrmiit nf tlm
iliiu 'I be drti r vrn ordtri-d by tl.. ;
.I'olic. tu iiimm 4iut i Ibn wur, but liiiitnti:
it tuipofcttblf iu du ti ti.M(tly. iivituu li
I Ibo timw wbult tin utnb red tbt Mtcl,
tin altnck ni ttuilu um In mi bv ii
liumbi'i of turn In I In' piiHctamu. I'iillin
v Olllfi r 1 1 ; : i.f uikii, tliilloiiril III the iillilti'.
LrainiK II I'lili'llra ul III rtnli'il iiunil.
liuiiidiiitblt liaati'iiiil In li iiiii( nml
i-Il nifiinii upon ibo liinl,, nlli.ni.i-.l In
rrui' IbiMtrhrr Iruni M aktuilruiiN, nhrii
lb iuuil iiiiiiril iipuii be i.ilii'i r. tlirnHlni;
liini lri.ni llic inn. mid hIIimmimi m'wii1v
Ilianillllii: bun. Itmlliilalimn U in. I! llinvrn,
if tin' I 'tli 1'n 'Hurt, tri int: Mm ri iiiiiiotlun,
liattrnril, with firriil ulhci'M, tu Iho nrrno
nf lonllirl, but Ihi-). Inn. rrr.lvcil mujsli
tiUKi. Mux atnrl bvjlrn in it Dm hc.i.l
iimI liinli uiib it ird wi:it', tuili'ly rtn
bluing und uthi r tiiiMih'ii. A luciirni i
lii-lli," illp.t!rlird lur n.-l.l:iuri' Iniin tlm
lith l'rrciuit Million. I'.ipi.uii llilitionnd
Nrm-ant llani'll iiuini'diiilidv u.illu'tnl ,i
luril' ut 1 no 11, nlll ul nni II. ',' liimli'lli'il Id
tluiacriii. A binl I hi iIiiii. o rm m.idc lv
tbo uuud lu tho i lli.it i,f Ihii
buily la 1 1 it- J I tho ilmtiiili.ini r, lull tunii li'ul
lnj;lliriiilvi orrrpuui-i d, thn nuMihintt
niJilcnlj l. uk h'n L.ul. Ir.uin- ihn uiU'i'rt
In ilinli.i.iilol piKM'Minti ul tun tii-lil. (in
tb 1 1 in ul Mnri-h, IjIi r In llm d.iv, tiun nf
tho ihlllM wrui lin U il. ilKllldllli: H.lliin uf
tho vlliii rt ol tin. ..tu tic. uUiii; I. ii t iu
llio nilair, all nf whom ui io haLi d up in
tlm 'Ihirtidinh l'ri cinrl H.itiou llt.n.i.. I Im
I ul lit w i n t: nro tlm nu.i.ia uf llm duubli'd
tilHrcr :
IOicn (!torr (lot.'i.-, T.nnlbj r"lt;, Win
II. Wh. Ii.-u, Jwl.n .. I, Jsha M. II. i l-cil,
l.dwarlu.l.u, (.f r.-. Oanlln, II uty l.uln.r.
Itlrhk K-n-l., i:. ..tl l.ta K Panhk I'.l It,
liMinrJ Mutiuir! Auk4v llmu.a, vi I aiu
f Lllb-M. Wlillau. Ilairr.l.
' an'jiiii ii ai i iui in i'i iiiimi.n u.
Slim ll .iiti r tlir i.i limit uf llm iliatuih
jnco ahull' inir.Ui il. mill wlulw llmm, lim.iii i
"hrioiiib. uf ihi Sim mil I'liuiicl, nniiiii- I
1'jiiifd hi n itpt.. ul' inn, ua h.inlunlii I
lu tho mippurt ui ih ir I'lluw ulln'era, nu '
ulhi'r rlut uiiiirii'd ut tb mum uf 1'. iat
Itru.iutru; and tlumriiirut at , vunanpii'tit I
upon lhi rnn, Ii) iilhi'i rWIiitcuiiib. uf a,i
linliUiliul. ihu una 1'inuli"! nut tu tlm
iilhi'vr tia thi tiinu itIui luid m liuati'il th
lint. (Illiiir Mil.jujhliii pri'ii rdi'd tu ur
' ttat thi' IU.II1, win n a di-api lulo I'llurt nni
luudo li( llm auriuunitiiu I'IiimtiI tu prewnt
It. A Ki-iicrul liiiht tuuk pl.ir. iluniti: Mhh'li
I a titiuihi'r uf j ulii i'iiii"i Mi'iu atriii'k iluwu,
I t wi iv nlau a nuiiiliiT nf IhrrruMil. Unit
I lu;j tin- imliu .M.iialul llirmird ( lurk imln
I up and alruik Mi l.auhliii it ai'trro hluw I
I iipuu lb hi .'i'l with lua aminl. Chirk llml, I
I but wua allbai-ip't'lltl.t urifati il III ( llillhalil I
1 T'ipiiir' , by it iiirubi'i ut ullicora, wLu tuuk !
I biui irum hia taildlc, and ivuti)i-d hnu lu ;
I the atutiuii'liuuat'. Ihti man whuau ut
I Iruipti'd nrifat tint Ihu ciimijI rnuaiml'
I tho triillhh hern la li.lllitl 1 hna. Uiuiunll. I
I llu wua thiullr fi'iirid ami lui-Ui'd ui 'Iho ,
I alih'tra ito'inanl iu thia a'.lrav um twheura
I 1 1 il it ui tVle and Hauil Marliii.
I 1'lll.kI.MAllON Ul Clllllll IU TDK ?. r 1 1
I Iti.i.iui.Nr Tm. Wtn llnui.ii ui nit On
I i tAMtitiiN. A aet uf rli'.'aut mid tiny
I J toally lU;a, N.ttiuual anil bUli', wore pro-
I (f leulod j ct.ril.ty inuriilii tu Ihn nbuto
I turned urs'iuu.ttiuu by Mayor Iluilnmn, In !
I bibalf uf tin- t'il). 'the pii'ttutailuu in
I ruiuuitM tunK pliu. in fiuut uf thu City i
I Hall. Thn .M.ijiir, in hit ki ' ' nt .i 1 1 ai '
I Ijn'i'ih. K'lto a buut rei'urd uf tlm tfrtlcia
I ii'lidcreil tho i-oiitilr,t hy tin' lii'uiieiit ilur
I lac tbu chillliin, 1 1 urn "huh il upp.iit
I (but I he body MihniH'i-ri il tor threti Inuullii
I aervli'O un tho ill it uf Aptll, I SOI , and ttaa
oreacnt ut Hull Kun. It iilterwunU ent.aleil
I Ui Iho Iiith llrljad, iituli r .MimIiit, and
I terviil tilth MiCKIIan iluiltii; hia raiupaisu
I villi Ii inilod nt llariloiiu ltudiiij;. 'Iho
i" jlcfillut'lit auhtiijlieiitl) illil uuil ai 1 1 u n lit
Aiilichiiii.I'nili r.i Lalmrli and Cluiuillura
rllle, Ami lluully iinilir Criint, tothoaur
renilirot' Ucu uml thocml nftlio rohellion
'Jill, HutlMKN ni' .Nut Voni;. l.aat milit
t uuuieruua liiei'liUK uf t la iat lino nmplilhiuiia
. arc uf 11:011 w,n held ut tlm Mult'tpf-nrr
I - Hotel, .Hum unit, Mr Frank Autleraon '
' 17 in tho chair, to iliain-j tholr crlutaiicci uud .
, I 1 Turin nu uiganuitluu fur tho priuuutlun uud
, piutecliuu uf the nitiri'ita of tlio nnlcr
" I i ' It Hpneiira that lu IV''; Ihu Ix'laUlure
; patted all aet lur thu regulation uf boatt
1 and Manila uptu Ketr VulL wulera within
the limlta ul tlio Jktruulil.iu Dittrlit uf
V I I I'ullco, uud that bj- Sec. nuf tbo act uo per-
yv ' (. auu uuli'aa duly llcentoil thall bo allowed to j
N? kj on board any Mjtacl for the purpoae of
, Ciwlueta under a flno of 1U0, or b' iiioutbt
)a iaipritoDiuent. Mr. J. I.co denounced tho
I I law aa obiioxiout and uulutt, and ut doprlf
t I lut' U'tneeu ',000 audJ,000iuen and their
E lamlllet of thu uiraut of lltellhood. Tho
H I thlpiliic iiieirluiula of Ike port were favur ,
'Jii I ahlo tu uu alteration lu the arranjeinont
I aud u levnal of the avt. which ullb v.uh iu I
t dad for the rt;!t!ation of larior, wat tv
onllrtly tb antlpodt of fr trad Afttr
torn tfuenaaion, a eiumittiMi waa furoitd,
and tbe urjratiliaMon rtuiiirod wai ar
ranged. A-Ui'sniiaurra.
Mtniwa l AHii A at tiik ortnt,
Tb dbut of Madam Parr pa aa ionora
in 7VnTitlie laat lalftli I wat nn irumedlal
and Inditputalile aucccaa bibe wat eneured
rapturoiialr In tbe air of "JWrpw" b
for tL.a llwr ni, aud waa rAllrd aflor all
Ih principal ai ta. A new It.taau mad lila
debut at tb Aadtnyln thiaoprrt nlao
Sis tliu'elll b It lind no great I ill
praaioa 1 LI fMt.lii Madaiuf l'atrpa
will mak lier eoconl appetranei"
..ln.twlll b prmluri'd (lnr.tl llrant
Mr tleor IVtb.'Jy. and tli lloterner tf
N.-rtb and Niutbt anilina ar tut preaeut
t e abtll rnltlii un thradbut again
I'ntit or Jrtt Itntr-.Mr Jealli')t
died tt hi traidenr In thla city on Siuulai
in tbe T.'tb to.tr of hi age. Mr. Hitt waa
niibr of tb Ijul.tiurj for on term,
,ie I waa tu 1 1 (Vlleflor ct tin port In
10 under tb V,ui lljreo Aduiibtatr.t
t..ta
Tilt W'ritiira n not to ! t.i!kd uf
sam uat I t' o l.'pi of "atiKb dry
Ibat l not likty to (Ki'tir toon. ,tnd laol
i tb p.iy IVJetiiiaai wore " ruul I trk
i'i attrtl.T ad unlitiditAU under ai
feet Va'nr 'wrr nt aite of rot beiu
drvwbrd al ertvtaiaa h woold b a aoo.t
itle.t to rlui'lot tiio frrvlHAta lit aoir
nt tb fir.-: 1 he aw fa: .on in It.
dlrateaabrnt ippoar to b melj d
t.;n. d lof tb pel it ol lb eitu 1 a
only eoaaoUi.oit tTA.a.iA.ag la IL. taet that
a ,tiitiT. and ilry. tbiMt pcrhtpa ilut't.
;rt. la tat ai'prvitt-birif;. and it will he
a wt-lroir. if n-t ui- rn wlotu. tban
i tb-arra in Ma. i: Mat tb tar w.i
t.tar tk t h nt ad ii finaa iiiiitia,
1 proin.'tidtr A .bad lhir t I'Uih'i w.ti
drr Ui .n tbe lU-uda. a .d l.xikrd coa. ibllr
lu lb.al diffCUott. luateau of It) uu tbo "aluali. '
it wou'.J bar ln ini.te aat.af n-tory, and
I Ibey would W leta ' luiat'rab'.o einuera."
, ilM-v inns ui 1 lie Vat rnvrv Tb Na
tlonal Atap. -,!ioa for tb K'h'.ratiin uf Col
ored M.aiati :a afi-i leaibera held it n.i-4-tta
-a tb .Kb aiirrt ltaitut ( nun b Lit' ton
inf Aft ail'ltaaa wiva liollterod t.) Iituer.tl
llowartt. Aaa t t'ltntti.iaa , r.er id tb
' rreedinara liar a.i . aud ai-vrritl fridni.'ii,
a.i ar e'.itd-uta In tin ttinlial luatltllt.
ite treit.-iti -nt. and acpntled theuitelvea i
aery creditably.
Siuitu or a WoMav. Coroner Wihli-j
held an tnijut yealerdty at t'J& Cherry
1 atreet on tb body of Mr Cathtnne Krank
,1m, who died from taking laudanum. lo-
ceated wat a nalira of Ireland, 30 yean of
ag, and of Intemperate babitt, baring fre
quently tbri ater.nl a-Uclde while Intoilcat
ed. bt mail an uuaueceaalul alleiuut at
banging beretf on llnira.laj. Her butlMOd
quarreled with ber on Suuday, and alio tout
a nephew for tome laudanum. When Mr
Vracklia w.n Informed of the ftct, he told
the boy to tell her that la could not get it
without a prcaeriptlnn. Mr. Krankliu tub
iquntly obtained the drug under pretence
of tuothach, and aaallowed the entire duae,
When tbo huabend learned tho fact, he wrnt
for a doctor, futtnd him out, and waited half
an hour for hla return iiiateil uf luuklug
elaewher. The ury In their verdiet cell
turrd tbe liuahand, Thoni.it Franklin, fur
Ent laLlng better ttej't to procure tho n et
tary aid.
Arri.ttn tt 'm u r - Mra, Jolnnna Mur
pby, of '.HI I'lil'-n tlieet, jumpid Into tli
N'orili riter ut I'htVI, yeati rdar morning.
Mta waj dlaooteiid by dthcer Kiiipo, uf tt.o
trth rieoiiirl, who rrarui'd lur hi an ei
haualed condition. Shu wataouu uftcr Liken
tu her rt-tiloiire.
lliitrr.oi III iii-.eiir.ir Hi:nRrii. About
5 o'tlui-k I'. Jl. yraterday, two brukera,
naiutil reaioetitrly Sigiamund Ii. I.lcbten
alader, .1 Koullouiill of 'I't-iilnlili- i tlr.irllnli,
nn I About Auttin, gut Into uu nUrrt ulii n,
j tr ird'ti" rrn tin atoi'li uperatluiia, lu fnmt
I ul Nu 1 lute atni-1, timing tthiiii thu
I tnl -in r tt.ia tn ii vi ii lirutti;b u gl.iaa iliii.t ,
i and I ut 111 tt tl-l y ll ll.K-Titlta liiiinln r lil't.llt
I tin' hi'.td mil lili'k lluth paltua with
hurtlr alleittanli l.il.i-n n.ln in-l.ih hy
t'.tpt. Wiiiluw ul Uu-l I'reiiiii'l. I t 1 1 1 -1 1
1 al.nlor Will mill In Ihn City llnapll.ll lur
' llnitliit'lil, ttlnlo it I ii tma lot ki i up tu
iiwuit tho rt'tlill tit hit uppii.ient r iiillifa.
I nr In (iri'iiried ritrl.t teatfnl.iy
miming in Ihn building, u. CI . Ilruiultt.iy,
urcupli d b.) Mi, Momli-t ua ,t holt I ami t-.in-
ll-Ctlnlier.t aline. II waa (piiiklt l-lllll
gill. Inil, mill ii hna uf uhullt j.llil. ' Ihu in
in ilea, ttl .i tien. ali't'piiig at tlm time ul hi'
iliiecii-r ut Uu-1, m, tinro trry inni h nlaim
ill mi l i.i i. i. il l.i'lu't ian mil ul tin-I. nil. I
ing in Ihi-ir night t-lnlhi-'. .ami twin tunning
up Hio.nlv ii I' il ic atopped mul rated
lur b the liri men
I'rtiiiint l'l mi. - 'tl.e tiuileet of the IV.i
bully fluid fur the id iu-.it i. hi uf the pt-uple 1
of Iho S-mtlt Kill huld n mu ling nni-ilaj
Ihia vt i k, III llm l'lllli Ati'liiii' llnlrl, wliou
.it la i ipi. tnl Ml IVahudv will lin proaont
I Itlitl gltv hit MCtta oil thu llUlKjltlutl uf hla
I Mfl.
lhillli in Si 1-rilManl.H-Almlllns 0
IHI. Cut Ml 'I l l.t.tt lull 1.;. lin'
Hoard iiiel yrati rday nflernuuii. Mi. Tttml
I ,ia railed to Iho h.tlr. The llotid tuuk up
Ilor riinald'T.-it un tho County 'lav l.ovy lor
tho jrar Is"". tthiiii wja uilupteil, ua tut
Iott a :
Advullaliu :0.0iil (KI
I itro ittid .M.tnili'ii.ittf ut' Culi'a,
nr llarli'iii (llurtl Avt-mie)
llri lgi' S.IVW til
Ci'lillligeni ii-a Culttrullera I If-
the I.ltkt Itl
Cuiinipra' I'ni't Vi'.iHHI i)
Culllilt Coiitlur'elll'iie .MI.IKH KI
I oiirt Printing !i.'i,imu HO
1 nurt llttuio iu 1 1 1 1 if t in ttt
atreel ,',,000 00
I unit liiiuaa liuitt) Ciinatrttr.
I thin of I.IW.Oia) W
. Iliahuiaeiiit lila und 1'i-ra uf
I Cuiluty (Itinera mid Wltnt atra i,i Jl 'l
' I'.li i-llou V.tiu'iiaea iai,;aHi nit
Intereat on i.o.tnt so.iiui) lai
I1 Lighting unil Cli'uuliu ami Sup-
pllea lur Ciuiiity llillri-a Si.nuil 00
MiCtiuilia'a II uu llinlgo Cmo
mid MatuU'li llil-o uf ,i a k (10
Miliuiiolil.iii Hoard ul lltullli
rumi ri.iTii ir
I'rlliling lor Coiinly (Mhceia .V,uJ W
I'liiiling lur l,i'glal,ititu llepart
iiii nli 1'i.Mai on
I'ulll I'lllnl '.l,,'all,'.'ii II-.I
I'ohro Conltugnut l-Upeiiaet ... S.nOO (KI
lli'ulia tu Cuuuly llulldilig uud
(ItVu'ca V.VKI0 00
lleuta 'Jil.lml INI
hlalo Una .'.l.M.I I.I Ttl
Stutlunert and HI ink iluuka.... I i.iaaj ml
Slliillea lur Iho I'u'.u'n I.I..IU4 00
Mi)iptilt ut l'ri"ilii-raiii Iho I'unll-
ty Jail lirv) oo
Suppuituf llot.iiiud Witiii-a'i'i .'i.UKI 00
Total t;,'jKK,jJ,l 1(1
Il ah ill nul ho I iwlul lui any ruiiiily ulli
rer, urotlu-i peraii.i ur perautia, tu tni-ui any
eipeuao to ho paid fiuut tlm Cuuiil.t Tn-aaii
rt. uuli'aa un iipiuopii.itiuii thu'i'tor aullt
llCllI tu l ilM I tlll'll I'lpl'lia ali.ill hitto bi eii
1 piitiuualt iii.tilo by thu Hoard ul Superti
aura, nut ui.lt-aa aui-h i-apiuao ahull hato
lu eu .Ii, uiitiuri7i-d by lutv ur by
laid Ihlaldul .''.Ipi r .aura.
11. lnlla ul shi illl Ki-llr rm thitipi trior
'eliding lit'ti-ml.ii .11, miiiiuiiting lu i.,l'.i
77. ttute uidi'ti'd In lie paid
J '1 hu iiiiiiu a nt ull it, Inn. tii'ui milititiueu
I it ere union d lo bo appointed to tho uaauaa
lueut rulla Pit ihn pii'atiii,)i-:ir.
A irinlulioii ti.ia iidopteil. ililet'tllig tho
Culllroller tu m.V I'm l.tuuli-la tiiuphi.tml nil
the Sow Cuiiiitt' Court llouaiiup (u'Murih
Hi, lht.7, Ihi Mllll III n.'li. ,K.
The 11 i.tid I tm u in Ijo tu nt'il, tul-ji el tu thu
cull of Iho Cliinr.
'lilt: I'li.'IM lltll Tho Aniiutl Hill nf
tllO I'lirilll Aatni'liltlnll ttill titl,n plain ,-tt
Iho A-'.uli-in y ul Milan', uu I'liiiiadai, M.tii-li
the Mh lual. 'ihia ia uuu ul thu uiuat jiniul
lur bulla uf tho araaun, uud gi uuiully lo
luurkahlc lur Its epli-ndur.
Till: COl'liTS
I'ui'iir Ctti.Niitii roit Tina Dtr.Su
prou. Coiii t Circuit Part I. Noi. i.VI, l'.'7'l,
l'.TI, li.'.7, li:r.i, 1 1 l'i, Illl, II I'i. llih, Illl,
1117, llul 'ijl, 1187. IIM, IIW, U'0.1, I'.nl,
1W7, P.'l'i. Part II. Not. H.0O, IIH.', IIW,
TliJ, I'.'.il. I.'.'ii, 1711, I7ltk k'bfti, 1710, JMH,
5 IV, .''II, .''II, ."I5, Sill. ."II7, bod, Ml, !'.
PaillII.No lOiii, Bi'i.HiJ, IIH, 101 1, ll'.n),
IUII, liTfi, H'.', 1 1, Ml, I0.V1, lOI'l, ilK, ii? I, aio",
I SOU .17-.' KI7H, WW, Wll. Kinolal Term
Not. laii. I.Vi, IHI, IH, 117, 161I, IIW, 17, I'.n,
l',i.Mo'JO'.)luoluiio.
Sinicnm C'yirt.-lUlt I.-N, '.TS7, '.':'?.
iiw.wn.vr.il, tKi. T,a. anil, sf7. ?ui,
nuaMPtt, -an, 30m, inni, p,ri 11 x.
:iiiii, aii'.i, Ki!!, n 1 1 1 a. :u. 'jn:i, :w,
p.ri. :nvi, v:r., hio.'.tim, 'ii-.', t,..i
Cnnimon I'leaa, Trial Term Pari I N.ia
.I7l :tl MO. !f', Mi, '.ll. -at ' In
oir. iai, r.vj. fvVi. r.Vi, r.i'. a-u Part 11 Nna.
lilt, Ml, firi.MI, tfl, M). CCI, till, lil.', 615.
51.1. .all, fah'a, IVit, IVCI.
Suiitemo C0111I, Chambera Nut. 1. ?l,
tl, Pi. SO, IA, .VI. raiif, f.7, li-a, ?;, KI. ( .ill of
Calendar at Nu Ml.
Murine Court No V,. It.'. l, r.r, 11.1,
10.' It". . It), 1 1 Mill, IT", III, Uf., IVI,
, lot. l.'iC. 117. I.'e
I St'iT.i.xr Cnrnr Ciltvtirita Tnr Inni
intaiiiir. Mtiki.n IIm i. Moiik. II luty
' be lntrahig to the public tu krow tlutl
Hubert II Newell, l-ttcr known tu the
readleg publir aa drpbetn C Kerr, baa oh
t ined a iliroie from hta wife, ia bu la faror
ably kno 11 lo the theiilrieat wotht by thn
I run uf Atlah l.t ic Menken, nn the gituind
of alleged adultery. I he lur Menken la
one more at li'ierty tu illapote of her ullec
tlout in a iegitiuutlu lu tniit-r.
Ci.titi.n Pma. Sj-ri ui UiiM-Tnr l,tw
or lin lattti in dohu XV. Plyna anm
tim aiu-' obtained a wnt of Auhrui rof;oia
from Judge Hr.tdy, dltectlng Major lleueral
Itiltterheld to tinUlie tbe bmly nf (teiirge
Kellly, whom the peti loner alleged had
In-i'ii wronfullt etilialed, Imlng ,t n.iin'f
under the tge ol eighteen, and tin indrnttir
, ed appT'lt .ro.
The relnru of (lenrr il It iterOld to llm
I writ tin tu Ih elleet Unit liilllr had l en
'regularly enlltlrd a.-tonling In Ihn tnlia
! a-.d rt g'lllllt'lia of aert lee , that bo alg ted
tb t.ili'lullt nr il. l.iriltloll lu tile b re
1 eemla . that Ihn iiath n-.iilliil Upon t'lilit. '
, urnl .n duly ailiuii.tilnred to him, and 1
1 1 h .tt l.o waa regularly eiiiinitied by a ui- 1
i if-ou itplai'tiled for Hint purpiwn llener.tl 1
' I' t. ri I I iiirtlmr teinriu 'hat under thn
1). iiaioli nf tlio Adtotatt' ( W nl It Tila
1 n.it b.a dnn to pti diii e the ln it nf llelllv, )
it id tli it lua mt'latlil ni'd il'-ti tl of tho
1 Ct'titt' Jul 1 -d. I -.n waa .i matter uu
1 Ilia put nf i-lliel.ll il"iy, nml tint
from itnr iliar.-ai,.t In ur eiititeiiipt
of the aiilboiii.t of the Court, 'Hie l.nta
aft tip in I he 11 tutu ki'Io imt deiiii'il I r
I Irlin. I It he pruliiri-il itiaffli'tnry ill
de'iii'e tn ahuw tli-il IN .Mr 1. id Well legallr
burltd tu him h' an uipr." Ili-n, ill tiie e 'y
of Philadelphia, nu thn Mill til .lull, I"--''.
1 lo a. rye tnl thn pel tod ul fmir .i-al . and
that hn waa i'i h a s.-tvn-e ua 1111 app'eiilu'o
I at tho tune of lilt enltatuieut , that l.n
iriTiiu; inn nriri nunnn'ii in inn i-iiii.i
lucnt , that liellly'a parent wt rn botli dead
wheu tbo Itltlell'turo of apprelttlceahlu tvaa
rtecnted, and tint at tho tlmn of bit eu
liitment hn waa not yet eighteen year of
ng. Judge Italy denied tlm appllealiuu uf
thn petitioner, on the folluwiug gruunda
Plrat That by the, ranuua afta uf Congreat
relating to tl.e aubjet t uf eitllalmeuta, ub
though .1 minor under Ih ago of eighteen
cannot be lawfully cnllated without the
cement of bla parent or guardiaut, jet tha
oalh which hn laket nt the tlmn of enllet
meiit ia cuiiolutire aa to bla ngn, and tha pa
1 rout nr gii.tnll.in It prerluled froinipira.
tionlng It, ami terondly that aa Iteilly It
held to aerrieo by nn ntlit er who deilrri bit
authority from the V. H. (lOvnmiueut, the
Slate Coiirta liaro no Juriadicllun.
Maiiimk CotJiiT Tiiml 'Ii.nM A I! tit
IioaIi Contains. Andrctr II Mooney agt.
Tbo lludaun Hirer. N. Y and llailom It K.
Cu. - lliia it the third anil truing out of tha
lime atato uf which are limply theae. 'I he
pl.iiiitillt wifii mid child wero riding In a
City lllllru.nl Car nblt ll cruaaed thn track
uf 'tho tb ti-iulitnlt lino. At the point ot
c!oalng the illy enr ciimo into culltalnii
with .1 hn omntiyc bi lon.vli.g to tbo ilefcnd
Hiila. In 1 uuaeipii-nc ul thit i-ulliaiun tho
plaintllla wilu mill 1 hiltt wero thruwn out uf
thn alrrrt r.tr und aeviril) ii.jurnl. iho
plaititill lil ait hruught anil tu iei-nM-r dam
itgea lor tlm lo nf arrtlt-ea uf bit child,
t In-11 tu leiuyer fur Iho lnutlia tho em
taiui, nml now to rccutor for tho damage
ai'atitiui d by lua wtfn. 'I he dufetulalita di liy
that tin ru wna mi iii'gligenie nu their pat't
ittid einlfat'oi In tlirttw thn entire blaino 011
Ihu driter ut tho Imrae 1 nr. 'I hey ulau t li
tlettttir lo ahuw llml thu pnit'ua Injured
ttt n-guiltt tif negligt nee, it appearing 111
1 1 iiiniii 1- Ih tt ut Iho timo ul tluj utiili-nt
tlm puaai-ugrra fill lulii'd tu tlio rear p. at
lormitiid ili.tt llm rub-t uf il-e ititiii..ii) lot
hid piiati-ngi-ra hum iil'uiiiptiug lu li-.ito
ll ) ear o I11U' It la in 111 0 n 'I he pili ti ri
liri't'ti'l icatcrtlar to I... in it H'tlid yet
li. r
I . S. Ciitniiatiit ire (i I n I'-An n.i 11
I'll tin in 1111 lii n-.it. 1,'m 1 ill. Hut
I. Ml. 1,1. 11 111 Tit 11 in tin: At 1 1 -.ui. lu the
r.iM-aiil .1. II. liiintdcn. Chit II 1! minion,
linger l.uug, M.ihni'l l.uig.iuditauu-a lumg,
rh.iigetl tilth altalili, tin 1 u 1-llieN 11 1
Ml,ih.nir lr... .. .1.11 .1 V.. 'll I.. ..,..!
I'I. in-. Ihn Itiu I! iiiimIi-i , v. inn. it will
hi telii.'lnhi red. ttelo thu ki'i'peri -l.tend
111 1 inn ..i-, und tti'ii me .in in-ed ul atraling
tho wluaUiy mid toll'iig it In tho thine
Lung, nppi ami lii'tuit'Ci uiiuiiai m-r h.ill
Mull ut it lain hour un St iittay uilnrii.uu
mid l-lili-U'il the lli't'eaatry neiuutt lol tuuir
appi bl .tlll-ii when tt.tlilvil,
1'. K ( iitiiii.iusi.i,'i (Ii in r -Ai 1 1: mi
Slim I Ml (il (Jt I l.ll '. r.llli.a Mathrivav.it
bi tolu Cutiiininloiicr I lahurii ) ttertla) nn
it t-b.irgn nf p.taiiug it I't'titiierlt'lt rHai 1,111
nu 1 1 .-ni) M itbel Ititppi indth.tl Malliewa
bad eiiiue bitaiiH aa 1 1 nu. .ut tout w,th it tl. rd
pally, mul in at tiling up utli-red Iho lull iu
ipieatiun. 'I hild partv tlei-litied tn taltu It,
and M.ithewa pioiiiri d i-l-.ango ftoiu llm ilc
Ifiiiliiul, wlui ia agent ul thu N. X . Milk Aa
aoi iattou. It tvaa ahutvti lu I'viiletit'o by the
tteli nt o I hut wht ii tho ut-ciiaod ttha Itilorm
t-il that ihu lull wua It i-oimU-lfi-it, I o l.tli'led
tu ri'tli'i'tn it wtth good inoney A furtl er
benrlng ol Ihn r,im la uiljimrucd to Pr.day
ui a-, ui ii. n i nn a i di.
Poiiii. Imi 1 1 ii.I'.m i: 77.e .S'imie ;;(
.Vniauiirc (III butiday, Iho Ot Ii Precinct
Police iiirt-ateil oter 10 ho) aud uicn for
throwing alitite-balla ill thn nlreolt, thetl'liy
endaiigi ring the litet mul limha uf ueilen
triatia. Alter being Im ! d up nil ulglit tho
liriaoiit-i wuio bruught hefnio .luttlcu How
liug. at tlm Tomtit, who reprimanded und
iliai-hargeil thom Cull S hiriiitiellniick,
wua arrettrd )i-ati'l day ulti-lliooli, liy Sutgt.
MiCiedlf, nt Ihn l ib Piet'iucl, Im ifiaurdi r
I) ciindiict in thriitting attow balla nt tne Si
Piitni'k'-. in net aiiiut iu 1'h.ithat.i atretit. Ilo
waa Hind (10 It) Jualliu llov ling, ul tlm
i uinbi Currl.
7.e '.'xrlae .me. Jull.i Uuud, uf ltt.JJ
Waabliiglunalreet, M. tlilligitu.M? Mullu-ary
ttreet. P. Mngiinliier. l'JI I'.lui atreet, Jai-ub
l inu, .1 Aim ttri iil, .nary I nnrny, 7 Ilea
biuaaet atrint, and Jeremiah McCarly, ut l.'i
'1 huuiaa tlreet, weir nrraigiin.l l.i-luro Jut
tlco llottllug nu it chni:;i! nf ti.il.iling the
Cieito law. Ihey win- all held lur dial
und admitted tu li.nl,
'kahx'cI. J.iinct Priinruin, nged H, wat
an rated jcaleiday, by officer lliua.uf the
I'd Prt'i itirt, fur nu iilleuipl to pick a lady'a
pucket in Iho Cily Mall Park, When cur
ried befoul Juatii'n Unit) ig nt ti n Tuuilia
tbo in taoiici tt.ia lull) t't.i. iulttcil lui trial,
tlroomjii.
Sr. I'll l:H K'ei Hit It Hiumikmn-Tho
niiulycia.iry uf St Patiiek t birth wua duly
ii-lcbralid lu llitukltu yeatcrday. und, aa
it una thu Oral independent diaplay uf the
kiLil ht ii', tin. uei-atn ni utli, ir ti d tho attend
mice nl Ihuau bmidi w hu lormcily prot'erd
ed to New Vmk to Jmn lu Iho fealiyitiea
thorn, 1'l.lga wero illnjilnyi.il limn t'ln City
Hall, plat-e til miiuai liintit, rti'., euiiio of
which ttelo liuelt dot united, uud about the
City Hull, I'api'ci.illt, tho nni nurutii-a - it
trry liillli.u.t. Iho i.rlglihorhi.'il n
thiuugud with men, wuuien mid childti n,
who, lititwitiiatuuding llioahli'i, rolillllii..l
: Iroin rally iu tho niuriiiiig till oiio ui liii-k
P. M , win n tin- cnlaniu iti.tii-hud iu utiett ,
bt-fort' tl.o M.tvnr iinl Cuini-iuu Coiiui il
Thn aut-li'tlCB li-preai-tltl'd tlflo the St.
.I.ilnea' Hi lievoh nl , l.itlml iT4 Pl'liti'. Iito
I'llliin , Sliiiuilni'k llt'liatoh'UI , SI. Annua I
I't'lnpt riiiit'u Heuotoleiit .aaiii,iptiuu luiu-i
pt-rnnci Hi-iiotuli'iit , St. P.tul'a temporal -i
ltniii'tuli'iil . I all'ri Malhett I I. II N,i I,
ditto .No ,': iliilu No. ... i niing Meu'a Pa'ho.
I Miitln-'v. No I . und l itllit r Matin w I A.
Ill . Nu. 7, tugi'lhrr ttitli I uiupituy (', Ti'ili
Hi-giim-nt. ino lirainl Murahal ut Hit-tl-it
wat Mr ll.tiilrl ll'lieillv, nult'd hy ,luhn
1 ai In, N illhiui Cud) mid a number ut im
titluul mda. 1 ho lianiier, Hag, legalit ol
thn member, the .liivi'iulu Tetupetuuco
Socleliea wearing the grt'ou abut e Ihn led.
all cuutiibiili'd, with tho aira fluni llm
liiimeruut bandt ut uiitale, tn luako the ili
play a rerv brllliaut u:ie The line t'vriuod
about 11 o clock ou Park uremic, tha right
lining un liajiuotnl alreul, whonro tho
pruceaaioti proreoded tkruiigh lludaou aye
in, Cuncurd ttreet, Hold atreet, l-'ruut
ttieetuud Jay ttreet, where they paraded i
iu letiew beluio HNhop laiughlin; thoiieo to 1
Myllle avenue, City Hull, tvhoro thry wem
retiowtid by Iho Maror and Cvuiuivu (,'vuu-1
eil. After tearing tb Park thay mare-bed
througu Court anil Itaeailtnn avenue, Kupat
yea atieet. Ill -ka ttreel, Atlantia alrol,
Smltli atieel, Pultun atrenl, Prnukllu ato
'nni'. Viiiiilrrbilt ataniin, I'nilll.i alreel,
Waahiliuliiii iiveuun, PultiHi atnuun, Kriilik
liu at. i..j tu .i.'.iiugion Park, on Mjitlc
ateiiii, where the proceaaloa rat re
viewrd by tho (Iraad Murahal about four
o'clock und tllamlaaed, Willi tha eirep
Hon of thn atnppagot of railroad
rart at intervalt along thn line
of inarch, everything connected with tha
parade patted utf aatiafaelurilr to all eon
1 1 mul. 'the anmi.tl diiiiii-r nf SI Patrick'
-Snriety wat given ut the PierrejHinl llnilae,
in tho eyening 'iho ptealdtnt, 'Ihotnaa
Kltiaeila, l.aq , occupied thn head uf tbo
table, and thu oration of thn occaaioti waa
deliveled by Stephen J. (ull.ih.in, I'.aq ,
alter which tunia weta drunk and rn
apuntea made 'lh rui'in wat lliiely dioo
rutntl with ll.ija, bulb Irlah mul Atneili .-tn
'I ho nllalr inaed ufl very oh aaatitly 'Ihn
iiiK'r aiid lull of M l'.i'liuk' Sui ial Club
took ihtce at liothlc Hall, and prutod to I n
n tiry brilliant ut well nt a very tonal
ntl.ur
AitisiTtiii ii Wit mvahtin in - A
Mt Pot'.in ii mi: Si iiat.T wiru Ilia
Tlinott ( ur -The Pulice nf the dtli Pre
elnit hut lught, aboii' half paal nine o'clock,
found an unknown man lying nn tli aide
walk in llr.uid :rcrt. at tlio curlier of
Ninth atrrei, I' Ii. In a dying condition,
with the blond flowing from a deep wound
in the r.ht tl" of bit iiet-h. teemlngly in
Ihcletl tt ,th Min-n eh.irp llitrilllletil. 'Ihn
titifort'tmiln iii i'i tvaa Itueunaciniia when ilit
roverrd and died it few moment alter
ttarda uf bciiiorih ige Ilia body no re
tl ntetl to I liea Satlon llotltn I'll Pntirlh
atiiot, ttlt-ro it unit Ilea aa ailing
I .entltle.-ition, 'llm murderi-d in an waa
nb.nlt feet .1 Itichea III height, dilk bur
nul tvhi-k.'ia. und dri'tai d 111 dark i lulbea
Ho nppe.ita lo have bei ti ,t working in in,
dti aai-il m hi s iu. lay aliire. (lu hta per
auh tiaa fii'in I i reeeipt fur pnw tent In ft
iii ni 1' Ii lii-igin, a-gni-d by Father Mi
I). ni .Id. n! st Mir)' I h-iit'li ( oinner
Smith will uretigato Ihia iiaieeuiint ihlo
nini lit ''l t' '.' ly tht miiriilng, when tho
1'udt w ill luut i.bly he lilelltllii d.
' : I K, Sit n i Milk I tai 'I he nigutpent in
Ihocaaeof I h- Pi'oplo ngt. Mm ria Phol Jti,
( the i r prictor of i lai,;n row atib!e In S',,11
I ni.iii atreet, .-irieate 1 a ..no lime tinro rhrrg
a il mi'Ii tub it iitilr treating hia cattle by
tying Ihi m r'o. ly and keeping them run
I lined in quarter, without light or vontil.t
' tlutl, V aa lo ll.lt bertl m.ldo before Jllttico
Curnill tt alerd.ty ino-'nlnj. Hittrlct Attur
ney Murria lur pl.iliitlll.Mr.lleurv-llrri.il,
being utherwian engaged, waa unatilo to bo
prrtrnt. but by tpedal agroeinnnt C W. Da
Witt, Hi' , proceeded in hit abannro to pre
tent tho ran fur the defence. He cited tho
at.ilut applicable to the cae, which atatet
that 'livery pertnu who thall by bit act or
neglect, mtlioiouily kill, maim, wound, in
jure, torture, or crtiollj boat any hurt,
mulnor cattle, tlirep or other auimal be
longing to lilmtelfor another, abatl, upan
conviction, bo adjudged guilty of niia le
tnaaiior." Counted rontontltd that malic
muat ba tbown, and held that atleh
bad not been proven agalntt bit rllent. Ha
claimed that l'helan bail treated hit rattle
in a humane manner. Iho food and tkilter
wore good ami tbo enatinetnout wat not
turh at to chafe or irritate or render tick
uny of tho atilm.tla In abort the life led at
three atablea waa otto of comparative lua
ury, and one tinder which tho row throve
remarkably, Mr. Hn Witt tuado a low oh
tcrt.itinnt wlin (hn cato tvaa cloaed for do
funoa. Tha doclaioii will bo rendered ou
Saturday noil.
KicKi'.n nr a Itniiai a yotingderinan
named Henry llritndt, employed by a butch,
er nt No. '.'HI Stanton atreel, New York, aval
rettertlay forenoon kii ked by it hurn whit li
lie waa tlritliig through South ttreet, T.. tl.,
und (iittaliii'd lujiiiiei of a ei lout nature.
'I lie hoi aa wat rruderud unlive by boing
iincouthly baruesaiMl, nr.d kicked up hit
hind fret, both nf whli-h atruck llrun.lt in
the head, lemlotllig Idlu inaetialblo. 'Iho
imllro uf I'm Km tr tilth Prei inct conveyed
the lii.lurril luitu lo hia euU'Ucti.
'liic KiMit l'ut.'Mv lin a it ti nr St I'j.rtvi
ml. a liui Hoard met jetterd-iy afternoon
Supcrviaur Mttlo, thn Prctldeut iu tho
Chair. Mr. Schulea roto tu a quettlon ol
rivileg, mot ahuwed by facta and hguro,
ll-llt the atlttnmetit lllldo in thn Hoird uf
I. Ii'culiiiti at the l.tat meeting tothoilleit
I ii' ulhi'it"it uiuuev h-iil nut b"i'ii iippro
pi tied lur building erhuol hn ilea, tvaa lit
em net. Sine Ki,', they h td n-rr.ir-.l all
the li. -in. .J inylllod ttlllt Ihu I'tt'i-ptiuu uf
nlu'iit ( i.i lhoapucl.il ruuimitleu In re
In. urn tu thn auhject, ri'iKirled in luvur nl
, li-.ing i im.li tower from the Ciutnty
him. lin... 1.1..I I t ....i, ... ,1.. ..I.
wit r in .l.iui. in a II ir. A leauliiliun tu iun
ler ttitb tho Path Ciiiiimiaatuueia waaadnpl
rd 'Iho l.ttv Cutiiliiltltii 1 loaclilld an art
fur procnliilliiii to the la-glaluturu iu latur
ul luUiiig f .taiyi fur I'm i nlargemi'iit ul
Un l.iui.ttlr Aa.ilum and Nuraory. A-ccpl
ed, mid the lluard aiUuuini'd.
Aiumwmmi iMattiirn llnmr -Mr
Jiiliti Mailon. of No. 7.' I harlei elrtet, Ni-tv
n: 't, wna )i'.rnliiy enutlrteil beforn .lit.
I te Halli-v ol lllluwllig hi I. llml nnd tliiii
bled buret' to llo In Suulb I'lrat atreet, 1. ll
' Ho wua hind iX.
Ctl'ittii ol a t tl'in Hl'rioi.iii.-Thn
pi.liin uf thu I uriy lil'lh Precinct yralcrday
urrealnd n iniin known aa Jamie Ciirian,
.tllaa .1 ii in a- h Johliauu, nlljt Miirrav. who had
eaenpi-il llnm t.ni alllhoilllra id lilteiheid,
!. I., Ill Scplouibi r laal, hlln under nrrrat
fur it lu aty nuiglary I'lTpi-lrnti-il ut (lieeu
pnrt. Ho ttaa handed utor tu the ajtbori
tlea uf Sallolk Cuuuty
Aaati i.rt.ii n nu. Sriu.rT A coloted
i man iiimrd C I), Willlauia, whilo ptatlug
tl.o corner of (told and I'ruut atieet. uu
I Sunday night, wna oiuiltcd with anuw lnlla
nml atonea by it uuiulior of lowdiea, unit
utlrmptitig tu ilefi'tul l.iin.ielf. wna kuut ked
iltiwn ami li.tdly linalen. Hn win finally
reaciied lay thn l.d Precinct Pulue, hut tlio
uaaallaula cat aped,
IHmm.i.. An nrtlon for datnaget
' bruught bv Juiinthtu II. Drown ugalntt tho
lamg lal.uid Itailro.ul Company, on account
of Injiirii a auatiiinnd by it car running nil
tho truck, nu thn .lid of piiluuart, ISii, waa
)ftnid.i) ili chin. I in the lilnge Luunlv C'lr
rtiit l.'uiirt tu favur of pluuitlll. Ilauiagca,
fl,.MVl,
I Stituir Kint.-I.ait evening, about 0
' n'llock, .t liru bruko nut in a dttnlllug bouan
i on Ibo corner nf '-Mb atrcut aud Jd uremic,
i cauallig alight itltmago.
Tiik Uii-i-i: litw, Jamea Mi Cillery wat I
nrii-ati'd by tho IJd Precinct Poliie, y'etiur
lay, fur tilling liquor wilhuut licoute, and
lined hy Juetlce Cornwoll.
I Heir .lrac).
, CniiuitnoN ot Si. 1'iri.KK'a Dtv it
I lli ifott Cot mi. Tho celebration of St,
I l'atiick't Uny iu lludaou County wna tho
tiueat nllalr uf the kind that baa taken place
fur many tout, mid the piucctaion, with
the it'giili.i, b. itinera and tl tga, waa quite
impoaliig. iho proi-naaiou which formed
mi .If rn-y .iti'iiuti uiitl llr.tinl ttreet, Jeraey
City, iiiuted lu the fullutvliig unler (Iran. I
M irahal Kianilt Mcllouabi nul nida, I'lu
tuun of I'ullco. under cuuiinind of Iinl
Smith: banil , Hibernian Itenetulent So
cii'ty, M moil i band , Slianirnik Hunevoluut
Sui-n-ty, '.'I men, St. Palrnk't 1. A 11. So-1
' ciety. .Nn. I, III men , two ilriim corpa uf
buya, drtiiaeil in led ahlrla iruuiuod with
wrei-u ; St. l'uter'a Cadeta, Hi b.iya, drcaaoil
I in j-i-een ahlrla and military i-itpa, baud,
! st ivt. t'tT. A. II. Society, No. I, 70 mi ii ,
n tli un. i orpa and Pother Malhotv Cudota,
troii. lu gieen thlrta, father Mallu'tv
i I' A I. Socloty, N'o I, I 'linen, baud , SI.
Jo. -ihi I. A It Socle Ir. uf lludaou ( it v.
t-ui.i'ii hand, st Patiu k a I A II Soi-mit.
Nu 'j, l-iineii, baiul ; SI. Mar) a i. A. ll.
Sot iott. of Huhuken, I II man.
i ho piucettiuii inari'hi'd through vuiloui
tttei la in Jeiaot City.llnhuken und lludaou
1 it v. pii'i'eded ii) b.ittaluiui nf polit'o.eiii'li
in tun. ui their reapcctlve cltiea, uud they
tti- o nl in retieMfd liy tho M tior. iiieuibera
ul Iho Cniiiinoii ( uantil, und nther city uf
lirer nl tai h I t Al Hohukiili Ihc) tvciu
met and rt,'. t. .. Hirough iho i it bt St
Mar) Cadi It. iiunibirlig Hi rtt Iito luda,
with led rape, mid grion Hard. Plaga
ttelo 1 lavid li'i'iu the public biilldingt
und iiiii v pritulo rraidriicia, and Iho
rtrri't. upon wlucn there were many pi.
dea'ttiue, pnavnti'd the appearance' ol it
g'.t day.
In tho urenlng tbo Krlendly Saaj of lie
liiad crlebralod ilia nuiilteraarr by a din
tier at Tuylor't Hotel, at which an oration
, wua delivered by liobert (lilchtitt, lUtp
Horace (Ireoluy delivered a lecture before
tho Parent Father Jluthew Society und a
lalga ainlleiicn, nt the Cathollo tnttttule,
nud l.'ov. Mr. Killeen lectiiied in St, Poter't
Chin eh fur tho heuetit of St, Peter's Sc;!sry,
rrliiuU iu alto largely- nil,-n.i..t.
INorrmtli SI M'li.l. tiained Nathan
fllieb.tn tu. r'iillg in i. irirnf .No VPI
' Nea.uk .ite.i'ii-, J. n t ' ! 'Ir I ainl.lmily
Iun ftiiu.la) "Vii i ii t, a ii a i,t,i.it.nt, fiiim
Ihn rtl,.i. ni iii.tri-' ...'iniaii hi.l I
bj.a '- . .4 . . . ..tir. 1 1. r,
and returning huma on Sit'idav evening, ua
laid down ou a Iniiugn. About" 'J o'clock one
of Ida aunt mail nn etf-irt to awaka him,
whnn he wa diaeovere I to bo tie id. In hit
pocket waa fnuaii a pit kitgo containing any
eral papnr of morphine, three or four of
, the atme kind uf whie'i. tl la atated. ho
awaltoared In tho nftortiiiii'i Cnrnuer War
reu will hold an tuque! lint ntetiing
Kartl. Ai-rittr.ir An inqneil wat held
yeaterday by Coroner Warren, of Jarany
Cily. mi the body nf I'rinrie Ctillen, maul
Ing at N'.t 1.ji Moigat atreet Some five
wenka aince decerned fi-Il lnmi Ihe loof of a
building belonging lu Iho No'v Jeraey Ico
Cnuipi'iv, near nltkure, uud auafitlned In
lni.i t wlilrh rratillud in bla death on Suto
lay A verdict uf atrideiitul death wbi
irmleted.
Sl litil.i IlKtlit. Coroner White, nf Ilo
bokeu, hi ld nn luqtirat letter lay on thn
body nfa taiiluiv woniil.liai-il tear, rceid
ing aa a ibimetio ill No 0.1 Sittlt atreet, Ilia.
bokeu, who dropped ilottn dead iTi Sunday
Iniirnlng whili. pri paring the bie.ikfatt. A
1 1 1 ilia t nl ik.ilh lio:u I. i t illtea.e wat
tendered
Mum. Wt'-.t . The pollen of Newark, N.
J., are about t-i nk the C.uutni)!i Ciiuncll to
Increai'i tlnir pat from i; '.''I to 5 1 per day
ihe piintera nf the aatnr o'.aio oated for nn
Iticrv.tie jealnrday. I
,1n!!e ( love nt 1 1 I'nti O.TIce.
Por F.m.p I. ttiaaitra. vlt Q ,l,afi, eviff MTeioaa
3 I' M.
I'ai'tl i a Mi l, bv tetniar. lit, 1 1 1 la. au t '-tat of
auhluaj.li I 'ia all ,.1 t. tl.
for S' llr.eani I r Klilia a ita claae dalle at
U P. M
o ma a mitt net hr t-1.
I'o. lirtivtr t.lr. Ou. ato, lil eta I taka.t'ltti
ii 1 Place vil'e. I allt.. a v rail Mjolal et
r f a'j I (I'n land lluj-". I 1 1 1' M
.No-Ill Hall, l :n Il-iiant liter lUliutll UinJlh
tut ear tail. b A M, .ti I r I' H,
I ail V'll in Mil lllvea l.tUle.ilj i A. U, , t )
ar.'l ft I' M.
Kitl Hn.r. la u-t Hut i V.'av l.li. aal t.M
I'. K I
rt.l Mali (a 'a VeatiMI ana l all lllver) laalt P.M.
r-ii-it Mall, lino Ii, ,1. 1' M.
II.IAt.'plnl. .1 i.i.l, a A It, 131, and IJJ)
llall.trn-a rn I Wcililatlau L'all, i A. II. 11.4 5.11 j
a l li'. I' M.
Atl-tt. An tl ti. f.'1a''jl, Vaeon. 11101'.
I lUauritLo,. M-J'i.e, eava-iaah, elite dall,t.3ii i
I M
Cbirl'itao, ralrtiU, Wllla niton, ant Newbera, N.
(.','iinr, bam.
NeiJerie Wii UII.6A. M.ao 14.11 P. U.
Sa'.laim Ca'olral Ma I. a A . M a .4 11 IIP. M,
fori t II1 l.nll Wail. 1 A. M.aul Ull'. M.
Soittara Uallioa.1 uf Nei Jlu-i (UaiiJXJJ P. U
Kile nallroae lint, I A.U.aat 4.lo r. u,
Ktle UtllraadfiVarlt 1. M. tot IP. M.
(la knikCtatrtlhthreagMall. t A. M. aaa l.N
P.M.
loot Maad UathttB. W.
lc Iiliad Mall fl Mluao't, llaiaeitaai. Jam ale a,
tad artiMll. 8 A. M.ani .JIP. M.
Iltrlrn Ka lroia1 Mali t A. M,
llrtK.k'yB Mill, & let I A. U. 1, 1 eat 1.1) r. II.
Ailt.il MalL A, M. eea I II Is. U.
Ilebetta Uah 5 A, V. tat I.VI l. M.
ait'ta Itltat UaP, A. M. inj I V. K.
)-.ta14 aaj Kem-t MalL 1.11 P.M.
Cuiilr.u- Mil', ticettea rnJtr, ft A, If. tad
C.aata Veil) Wall, I X. tf. til 1 41 P. M.
i'tqi4l(Cet)ea rrHera. t all iodo P. M.
Williemiburia and (lieeapilui. t A. M. aid I P. II.
Move eoo'la ltd rleefmiadlaal, t A, M., t.JJ aed
t P. M.
Ve.aik Mall, S, It A. U. t tat I.K) P U.
Jtrter Cllv Mill olotea I A. 1.10 tad t.l) f. II.
M AK1NKJM KWS.
Ton of Nee Vark, .llarcti ID, IS9T.
IBueltlitf, Baa Sate. Vaia 't'tet. lllik Wtier
VibHlt; t a 9 .rttre , .,tM
M'-S13, 0 4 ail .to 41 .(it 41
U-c-jid, tin I . it eo I! I ci It
TUB TTt.Hir..'t, HAllCU IT. IMI -THIS WIND
Atiliarlie At MtMna. AI -4dattl.
S. W. S VY. . r.
ci.i:.viii:i).
rtcrR Iliana. nimriea, I'oik t Me Kaafp,
Selitl. fl'tt.it.ir.;i dill- t, Ehaa-, l'jrtiut.uth.
IIKI'l Itriard llerrri Utile. Uerinuti.
BUIIUOrunj-X UReia.Tarr, Nj.foU.
AKIIIVEI).
. fiTKAktKllH'.a.-flea IIjitiii. Mirtan. Haviauah
Mtlrb 14, with India end p mil 'It to t.lvmiitoc.
i n -s if. miiiti it i;ate lietient ociuataied t
vlaltal K tale, -hl-'j litfl S) Una
l.a'p 'a, Pile, li-rinnaal IT lioj't, with rojte eol
a'nara to ,n.i Head,
IVaililnitoa. tMi-bei'er. lllcbnienl, vltk rudit
eod ran mere to Jia lleud.
ColunMa, llirtan, Havana tlireb 13, with rndia
aid ranee etrt ta (Itrrl i it al'eo lia.1 at. oat N
Rralat. I,",'t alaiina'a llirrlei I. aaa aud I'a.Kao,
eeirlv rtady ta liv rcr Nw Yo-k vlt i:hatii:ea,
bt'k C-iliti .' lolMr;, art. 11 h f.om s Y .ik.
Uftir Wiicoaiia, Art-tii, ei ee.1 (m-n I.tvarf-tvl
IVder. lih mi lo rei'lttmt A ilulen. Kaee
lleared freib inutberlr aaj a-.ntiarly alndi, erittet
ilia llankt ia lal II, Wat delaine J 9 dire ill mad?
Honk In a tuo tnun.
lltKK H;.t.la I, I'l't.a, llinln tea ,1 with
frolt lo miner Hn hi.1 una waetber. I'rlitO, let
leu I') l'l. iitkeacbr ll (j Vi ebitai, ficoi Slettlnt
l.,r V..I
KU -W.UI.r Kellr, HaakV.k N Haven,
erli II I'riaur, Ciualiy, el Pir'len), f-n Mriite
.taa'il wlittd.ilt to a-ir-i e, (III ft Co Hae
h d heavy weiterh talet. alt i enow and hill, and
1.111 i. 'Ii. Wurli l5, ,t i :t, ! t,j, il,l?
Ulcbllau, iroui I.lveiroil for U.-etoa,
CIKl'lHRS-S T Kiel. Cleidenlo, Cllelt.
llii'ina. Itatkall. Sow llavvo
UOilil, Hiitell, Sew llin
P. W Piall. KaalihL, Klaaruiwu for Wl'rolailen,
Mir V Willi--!, imrrlli", ol Hlilei liline, lin
)l-niaa lloa,ltdi, wlih c-c an-iti to Joi Keen
llfd hatvr weithei aad lot loll. TlU lnl. let 40 41.
Iun a , iiH.aa tula lloaiila, r ant for llaltlaola,
I. ill at I'eatau. n-Un IllclaUr tat KunUata, fit
Saw orUan
Ida I'elle lone. Pairitt Tohatco 1) dtya, wllb
laattela if lo Ma l"r ti I till aud
K'fir, llllte. Hon tlii. wllh eoceaauli aad
ttliwen.) to Mallear k I'eltar
A I' I'etiaa, lliian, Vt eibinitoa, UC, wllb lad
to I liomee A llo'luei
l.lla Kliti. Wll'ev, Halt . wllh rail tell W liiit.
It I" Adeoii, lljiivin, Jarkaonvllle, wltb lal lo
llietl, Ha A Co,
IIKI.UW
Mil. Wm I ar -ell. Hall frou I.jnlnjin Slit,
UK I I IINI.I)
llirkl'li llinti. Ilatlrirb.-, o' Jir.tr. Unf!
.ir 1. ni tanlarrr. eat tiara ia e iiio-.-ieuce of her
pau.14 Livroaili.1 taakad with ariln.
Iloiuealle Porta
iTrtfjrnpSt I fur IA .Vein Pur', Sun.)
lt.iloa, Marrh 11 -Arrival, arhr UirrKlt, fm
"ai ua, Coivn, S York, I'nctla ina, da,
hal.e I. alMtinar Nee'ttite, for New lork
A dlilniated lirle or iclir an dlu ovirat al inrhor
Ib'a muraliii ooe null frjm rieltua e laeeteitiier
taiea, hoare lor I'alledeUiila, logk ber la tew aat
Ii now ro.nrolni to fie riir
Tbe Lara Acadia, ef P.iltlan.1. from Ktraedlot,
turt hivlni lnei In tbe llir tlarlni tbe mow
lonn of ila'uidar. aad efiel ull,lai ber aall la aa
uniuc-entijl fllart to elaar tbi l.'ip, drilled lato
the llir aad alter lellloi lato d falbaioi of water,
lauta to aucbo, bnt wai obhtaa torutewarber
iiiia'.a to drivaiit ber fiotu aoloi aabere. On Ueadar
Ibe aleaiaor Saioa towed hr un to tin oltr.
(ttlvaToa, Itireh Id Arrival l&'b, ataaotihlt
Tillle, t'oltar, fraoi New Y-ilt.
Bai Paiii'lv I'al., Vlarrb 4 11 ablpi rivet
wIdi, Iroin lliitaa, aut VolUQtatr, fruui Sowkoit,
have arilvtd,
II 1 tl A 1 I.
Foavaaat H it! a. Kirch II -The irhneoer Ide
lel a Inn. 1 1 dare firm lebaaen, Mailfo, wllh a
ftrfooflftiwond and null i tir, arrive 1 bere to der,
baind lo New Yoikt ibo (aborted that Ihe brla Jii
nlala wta lvad.nl t.'r Liverpool, ant wouli tall
i-ortlr. peivr aoiltitri rreril'ed ou Ihecoail el
kill. co, whl'e Ih'i irliao&tr waa lottloi al Froatert,
eod a vli w:e I Ii ir witrk.l tbeie were Ibree
netted a-'hr K Koalaturr. or llarna aide, Miae, oa
rob 0: bill Slir of ibe I'allh, of lloiioa Jaa td; aid .
krlillarol l eare l ib il. All lUrre ol ibeieveiiala
were ptrtlall Ivadoi et tbe tliae. aad were dilvea
eiboie etd wrecked, 'Ibe aebr liearr Hiker, ef Sew I
York, etto went eabcre abont tbomantbof Feb; ibe
aaa loadel wltb privleloni from New York, ttnod I
for Totairo 'Ibeielir I la liel t Terr blaulbl tbt
clawi of Ibe ebovo wrecked venela ai raneoiere
from ioetiao. ibe eie.mor 1'rorcelbrua, front '
WllailDilon, lauod 11 N Yelk, pul la bllolodey
for a htrlnr. In rotiinrjenee al bear? wetlber, tbe
raporli bvloi itieallaed oa the U.tilntt, lee it'r
Nottb Point, ir. in lla' I no', loond to tevaaaab.
'J lie pilot ttiel Mtr. lied report! to dlf Ibat tbe
Miewloi ve,iela fioiu li.tt.utoie we it te eea-ncbra I
F ecttli-, fur lurki IiliJd. brig I'am.i Puller, (er I
Wen led ran ' ri lu.lt . f - lalve 'on: Willln 1
l.r I'.ilol: v U k. Allllt, hr .um;)i brln C tu, I
for P-ulo 11. ru; UUilMilp I.T ll lie tie; charlei It i
htra-e, tor Chute. Ion Toe I -la aJnaitmk, Pall,
' lorlVrto llice, aam m ta yeitridar, ibe itilp
t.lea Sun, f ce Palll-i, a i .. Biu I ieacl,-o, jlei
nacbnrelta lao I'a e.ua L.tiae, ibe followloi
tenali bavu arilval hi.it- (lid toual Iroru Haiti- 1
inoie Hark l..pwlai. for Ith, rln Molet, tir I'otlo
Hlro; A liiadibaw. lar Win-i citoai eoir d CiBalek.
eon lor do.
to b - Itvere oo-lleiitilte e-eyt'li bert end en
Ike coin. Ileaitie Itoedi li II, Ted "I'll a lane Ileal
if me tliaiuiucn, boml be h ti? ant dowa tbo eoatt,
i lodet'e't ait conileullr aitlrlae I h ileainaie
Wtililolton, io ma Ur Sew 1 'it, Jimri A liarr,
Pel liuite lor H .liniuilom P otoI.uu, tMloilai
toe for New 1 oil bira l.tpaiai. lltl.luao.e for Uioi
I.UI Model. Haltiiaaca Mr Polio K ro III llavll
llrowp, rallat loi Saw Yrlk, a e a, I eatalrvd on ic
I rauetrf tlieitorui. Iboile in rHtari and lltllpai,
froni 11 av tut, tioiiiil to t'b'iii 1 1 ibla, letoie teported
It N -lli'lk taaitiortrilr dlt ed. eieoitaleied a
I veveie tale crl t'filt retaaine it iat and wei ebtlied
' lo pal lato a turtle repilr tier diraaied ruacbioerr.
i 1'te Itbr ) oieit fn,u tJatllinoi. laiun t to Portland,
i Me, w b tcnio I c . a, a livid at .Nirfolk tailei'
i day, lad'elnit, ah ipul,i.-l a beivr iiieta tlie
liirsveaka Ptr oa the 1th iun, eod couiuienrel
liikmi at tl.e late of l.'i iir kn per boar A tniilee
, lurve) l.ei taee oiileicd It It ti,iie. tbe leak la
aioued tbe lu lder Conor. A btil itoriu, wtilcb
. efleiwardi Imoid la'o raiu. eoiuteeni-ed terlr tbla
I luomlQi. ibeweatbrr It tblct and toiir, ant a
alroni tela la Mowloi fiooi Ihe N C. tuviunbuet
1. Peoria, receatlr aillved et tbe Oeiporl Navy ktrd
f oin Heaufort, lo taklai la t eu??ir of coal tad prt.
viiloui tad lellltl read for tta.
2iii:ii'i.i;n.
TT YOU ARE TEOUDLRD WITH A Cough
A cr Cold, tad wtah te ebtalu penotaeal relief, imp
10 el ed Btiuth "Kead itrtf. tMIIlamtburib, tad
let 1 1 otlle ef Ibat tratr vtluaMe remedy
1IK. I VI Yd COl'UII KXIEIIMl.SATnB,
whlck for duetto, Cvlda, luilueuxa, Sora rbloat. die ,
11 Lot exrei edbr ear other p-epanjtioaln the world.
Try It. aa lUeimnli bate alra y diaa, aad you will
flitdtbatwede tot evint'.e in curative prrpetttei.
Pilot ktulMco-i Ul
DKATII. I
ViCAlK-On Minder, Kirch talk lat,arVeta
li it II iti, Me'ietei MiCiao, a native ef Ike 1
I'iiiiIi of tal tlBib. tatuaty ffieat, Iielead, la
tn 49ih year of htr ei.
Tie frwiideof tbt leml'y tre repnctrullr lavlirl
lo eitred II funeril, from ber lal rI.Unr. tB,
it l'l, t,ou vtedaei'ley tlmrovon. Mirth tub,
M w M,a. 3T I
KellKKMOTT-Oa Meadey, Mtrrb ttlk. Urek
MeliertMtl.tb beloved wife tl Mlcbeal MeLitrmetl,
In lb 1 ah yer ef ter ece
Tberalallvee tnd fntal tf (be ferallr til re
peetfully r.ioe'4 ta ettenl the funeral, from
br lal rIdrt 144 Canal et,fra Wedeeidey
attarnoaB, March to, at 9 e'eok, Mf
ttx iirrv muiK iiH.
WII.I.IAM HKIDDY WOOD WIM. At) '
dien Yoiini Mrn'e P. M, T A, U. Soaletr. So,
4, thi raealav evealni Pwlaet Tkolllihwiyi
andHyweyief Sew yoik. Alee II. II. Mnlhall aad
Mr llaey. At enr oew llalk bet, Avtb etd 6lit ati.
Ploiliic by Mill Con tr. Mln Citilli, Mim Philtlni
elio Mtiire I nle, l.yoo, Kinney, Btoaa, luraen,
Snalan aiorbar A larve ba'l la 11. T P. al'l.l.t.
VAN I'rrtt, I' PtKKr.Vcel1.il. J V, UIIU
I. IN, Her. 1)1
IM'lll.K'A'IlOrNN.
piiK n kw run ion, itr.visED and kn
x 1.411'ir.tt. op wr.u' KVntY man hu
OWN l.iWYtK, aed Pd'MMEol FOHU IUM)K.
latddliloa to lirermeilea la every dieertmeat of
t'oi'atit, Inllipeoielile lo every to'lnan raeaebl
wtr.nei toalalai the M.W IIAMlKliT IJIW,
wllh IIILMit, I.XPI.ASArlUNJ tad ti ll. IN
BThi.'CTltlNn, le taable beakrepte tnd ertdltore
tt takt ttaefil ef tbt tet, without lota! aiile'aneei
I I -.'me, Ct1 paite, prlre only ) eeat pit paid en
leceltt ef plbe. Aieole wetted ttety wberei Ibey
will aed Ibe tuiloeai eery temuae relive, ei Ibeie Ii
at walk pnl.lliliiil tkil wli mtel wltb araor realy
eale. It ti a werk wealed everywbe.n hy eviry
tody, A woik Itit! en etentraa eniere lo tbe ule
cf ei e KiTciorr.ll-uiloiii. with a rtililuly ef lue
rmad wlik ii lifniloa le blimt'.f tad ptlrent.
Addfeaa
IILSJ W IIITCHC'K'K. Publlilier,
111 Nn. llfbtmbe-tet. New Yaik.
it., vi'r.i.
T (Tllll, AP.oTr II Oil li YKMPt IH' AfiR
a a- wanted In do the bntuawntk of a taLt'ttilin a- it
I wile. I all for I dayi al t" IJblli il, d Hie',
fnot rt'lti. Cv
OS SII1KI HIONTH, PIIIST ( I A 33 OP
ere'orl wer'et, icrre en fir.e plait Iwo u'v werki
cod prlcn ptld far coot wo ki lme to like volk
I mil Apnly et nfirthaen cor. ih tv end 8M et up
etelri f.nliautu lu ai a'. IVT
CAKI'KNrF.llS (10()1) MEN WANTF.D
el Ibe nw bo'HIni. Itih i'h bit. lib lad t b
tvee. CaUaldA M., prcpired for work, M)
ANTEI) -A Filial CI.AB3 MII.UNKIt
wbe tmdera'eeiie ker bulla ta therriblrl
euebreabtte eleedr emelortntat tad loot weiet;
oeolhere oeed apply, t or partlealari laqnlre at
rei r libih tie. la the faacy etere. wa
WAN1P.D-V0 FIIUT CLASS CtaOAK
make e. Atplr te HAVIPaON DBUTMK08,
Ml tat Mite flowery, M4
WANTID A (iOOD COOK, AND TO
unit with wtaklei aad Iroalui. Call al M
Wtel k k ll, betwrea It eat 11 e'eleek. ITO
WANTED MII.I.INIR3 AND THJM.
raerei tlrat a eaaa aeqailated with the mlllleery
Jebblac batleete. City refereeee teqalred. lrw
oewei weated. Cell efter 10 A.M. aad daring thi
day. L. U1SS8, MT Unitdway. 191
AllCTIO.1 noiiviiM.
AUCriON NOTICE II EN ft Y (I. IVANS,
Anrtlooeer, will eel! tl taetlea, eaTboreJay.
Uirck Hit, tt nx,'eif, tb enlra re ell eieek ef
Mre.C.ki'teitrlck, et bereuie, lldl llletclor el,
pear Caraoiaa. eiruprlilol a leaerel aeeortoieol of
wblle trtnl e aad cemmCB wtit, ileaiwait, pitted
were, faaey fblae.Ar. Tbe eele will be for eaah
eeil without reaeive. Ctte',o(tiet en rajialai of
eele. 101
BU 11 t A U OP 0 K 1) N A N C i:,
NAVY DKPAHr.MK.ST. I
WAIIIIIMirilN Ul l Y, Ma.cb ICih. IWI t
BAI.K UP Ul.ll AND IIN.1CHVI('CA)lt.t'. AllTI.
CLE OP Ollli.NASCK.
There will bt io:d tt pnblle ancl.on. to Ike btlheit
b'ddamet oano, i'rnrediy, tb tltb day of Aeill,
Ii4f, at tbe iRtei of tbe Inipaetor ef Oideaoc. Kavy
k ird. rii.iiti&nli, l'l. t lot cf c'.i and tinio-vie.,
l'l article! ol eidtanre, e.nbreein 8bot aid flhell,
ebcotieyea baadrel tTio) Ctihleei, brcrb loaderii
tb nl Iwenty.five hundred (7tQ ) Minket. llttld
tn.l iraonth bori (Ina Cerrltit aud elbtr itoiet.
i be nuclei will I 1 11 In lo'.
ienae -One belf cub. In lloveinaienl fundi, le tie
drpel'ed at Ibe ooclailoo ef the vale, tnd lie re.
tne'Diler wllbln ten dare efteiwerdj.durlni arnlcb
t.me tbe eitlciei tu-ail t e rem.rvel frem tbe Yerd,
etbtralie lby williorert le (be Ooferenienl.
ii. a. ttur.
31) t'b'ef of Itireta.
T? E.li,NTl,CT, TYILI. SKI.I. AT
-a- So. HI Peer! eu ua iueiJiy, the ISilt, enl
erety i'lil!, e lerie t'oiliulnl ol Chlut, tli
od rtlttierd were It lle i: 1,44 (--J;
well peeked for ihlptlay, 0
r.I (1. KVA.N'ri, Ali'CI'.. WIM. 8F.M, tine
A Ja Jp, at V b'cluek, e itch aia.irtn.etl of lieiub.
Clilaa, llt.anilu eleaswar, bronr end parlau
faiuii, t'tenrli elotk, Ae ll.e i-ouipie.e !a,poTtalliu
ef II. Ill llltlill, 4J lltiiedway. Sb
MDOUtillTY, AirCT'lt, WILL flKI.I,
tbliiley, tt 1'iSi o'clock, el l!,e auction rieuil,
79 Naaiiu ', a lette and leaaiel iiioriiueotif new
and I'mi 1 hand parlor, rhtuibir, dluiua room and
teiaueol fiiinltoie, lutnio ead lairalu carpet,
p er mlrroie. hlllleid lelde, plaucfortce. I.c Htle
lre np'orv, talu or eblu lev
PAWNnilOKF.H'S SALE THIS DAY AT
It) I.I. A IMIIlA.IUU.l-t N'w Howary. 8J it.l
men and women' clotb.oi, cela, piati, veti, ellk
at..) clliir dreaai, reraoaui. ahet-t, iinilti,blaukati,
I out. i'i- (--, r. Alio wn'.f kei eud Jeweliy, Order
MAI1K LEVY, Wt Kldrlttai it. IIS
PAWNIliToKKIlS fiA 1. 11 WATCHES AND
Jewel, y ll.li dir. JAM lit ad all will nil al t.'J
New lliaeiy, al 11 o'cliDk, 100 loll ef cold eod Oliver
walebe. chalai, plai, eamaii, epera alaiiei. luoe,
ilitnli, Iwitrumvuta, Ae, !ly order of M. t.lluli.
WIN, iJCanelel. Ill
PAWNIIItOKEK', SAI.K It, PIIMdT,
Acrlr, 413 Peal! it, will lall, tbll day, al 11
t'cloek, l,ii lota men end wcinen'e clotldei dranaa,
iliawlj, t loakr, nntlere.o bint, lajol. ahoei, Ac. 11
Older if Kl l.l.Y A CO, li narondeve. 11 1
j n noM.iss, AiTru, heu,i, this
ruiaihtr. raipete, ollclotta, leetlier bed end let
dtei, beiliaiada. b aakeia, ibiti,teaifoiiore,ktlcbeu
uUuilli, Ar., Ac. Hi
W" 11.1,1AM AllllOiT, AUCI 'It. 8EI.I.3 ON
Ih Car, i'uei'ay, at 10 o'clock, Ibe Heck
end 0 tint hi ef Ihe lienor a'orr, enr nf he la wick and
ao llrunt ill, near IliroilUtu Perry, lltooilya.
ep:edl 1 toueleri aed cbou-e llduotl, die , A. VII
rjiT-vifirii, iii;si.i:ss.
A I.I. Tllh sriLSC'KIIIKIU OF THE SI IN
twold Boi a'.atid totfatber uoder ear lnl roof la
lie world, lu tl.e tennly one e they reed THE Sl.N,
which Ii iold every wbeie for Iwoccou.
AN AU1ICI.K FOIt TIIE LADIF.S AT
tk lotlrilalta ot inear ledlel !a Sew Yoikend
MUIeina'uih we beve commeoced patttul up eer
celebitted
llt.YCr.XtNK HKIN UrTION.
ihe boil ertlc'o firCherpid llaacla, er Pace, io b
fouud la tbe t'alteJ rltatea, if not In llit world, aa
Ibe.e who have ud ll will wlllloilv alien, ll
uikal tk beedl tnd face emootb and enf, and alter
ualui yea rat werk cu the nonst nr.lloeerk with
out leer of enillei II. i o U bad at 40 Month Second
. ettee', WlUlimibdrtb, at ti ceon per tattle, lit!
TJAKUA1NS-WATKUFALI.8 3. HINULK
tnrlt !. nreclaal'uilijl, Kverylbloi cbeip
al I'KCKIUM'S Illl: llii'tra. 111 HnnJ it, Btu
I ri3wery,N, Y.ind cor. 4 b aaj south 8th it, Wll.
laitlbarib. Hill Jilitlal 10 cti. Col Ih'.l ouU 331
STEHKOTYPINO AND KLKCTIIOT YPINti
- TbeHub.Cftterdeilrei It rimiiid pubUher
I I'rlnlen eod tbe teoeiel pjt.lte tb n be coullnuei lo
Hlieot en) K'rcliorrpe Newiiarii. Ilmka,
Piutybleti and Jobe ol every deiertplieo, Nevipeper
Publlihere le eatceilly adlmiei tl eve 1 them
teivee ollbeiteet edvea'eice ol hi proce, wblcb
eie ueny I
i litlr-A savloi of Ibdc Tire Dllli.,, .W per real
Illy.. A Devlin el Itleokel ItlU . ,11 Ii
Inly K aavhn ol Ink Mill SI do
Th'a Ii ool an ealbatleal'l eetlrea e, lute deiooa
inilal pii't'oelllon. T tie neat IHIIi-i it Iblt city
1 bare been itetee'ype.1 for ibe leat flte yeati, and
I lloru thai ellerleace Ihe iiiberrtber la eaeUed to
rryitiltae tbeieiieal tarn in tie alaive rliuiee.
llcok Publliboie cau beve tbetc wo.ki -teotyped
ty lili proceu vbere eooaomy u an objeet end
Iteid ll CeiltibU' -aud electiorped wbea editloue
eie eie-ead eiouei ty lill t Cralderaluru.
I'll AS C'ilASKK.
I Ml tl Ana Ireel.
Tl"'' SCIEN1IFU AMMICAN IS A
I J- WMIK1.Y Jill KNAI, UK Altr. HC1KNCK.
Utl'IIANII'll. INVI.NIION.
' CltrMlelllY AMI MINI t'ACI'Plir.il.
It renlalna Piartkal lutotroallnit conreinlal all
I tbe Important llidnitllal (lrtlvui ol the Coiutly,
IKeporu ol ncIBtlHe Solell -
Peleul law iteclitin and ll.aciuale,
Alio eu cfUctal 111 ot i'aleut Claiuia, lotellier with
nuuieroue lllumetloni of New Invei.tlrn. Imliaud
Ificlilueiy uie.l lu Workit.iiH an.! Mtuulrt"tli.
I It hai ta pobllibel lor upaerdiof Iwen'y rear.
) and le edrulttrd to t ibatuoat wl tely cluulatod tad
lt paper of the kind now publUbel.
I iwo voloiuei, cf llOpai, rotnaiencloi January
and July, ate pubhibil ea-h l ear,
I lraa-Sinileaulcilptlou,jpr annum. II r,9
I lor ill tuoulh. letipli-e tor Hit. 4'aua.la iilw-rib.
cil l-ar IU. eilia for pal, "pealuiea uumlin
Ileal tree, Addleee
Ml'NN A CO.. Publlihere,
IT Peik liow. Sew York.
Ueuri, MTNN t CO. tre tlto lellclwiaof Amerl.
cea end Kurcpean Pateite, end will lurnlib api.ll.
ran'afiee wltb e pampblel of tdtlctbow toprceeed.
A J 'rta a above 111
WHEN HIE SUN PUBLISHES POLIT
letl Advertlaeroeale. Ibey are aeea byvetere
eaeulb le voatroi ead carry every election la tbe
Cily ef Mew Tort, Tbe pvleo ef Ult taff It tale
twoeeau. Kverrbody letdela.
ftOi PATS FOH AN UNLIMITED I1USI
Ku, miiccori et IIUOW NPI IluilniM Col
Ul e, V83 Pulton el, U.-ooklya, wllh prlvlleie ef re
vloeloi et toy time duilof tbe entire dey ead
evealei, Prepirttery ccom for lri la KaillaH
tveacbei, tin for S moalbi. Lidlet tleperiiueal
lereia'.et 11 leMOnl ti. ttt llih lllllilOli liil
I YYeikiialletUietlaa w If
The Latest News
mom ALL PARTS OF THE
WORLD,
LS PL'III.ISIIKD DAILY
IN TIIK
NEW YORK SUN,
whloh futdliboi for the low ptico of
TWO CENTS.
the laleit and inott Important nem, gath
ered by an eipciieuted ital of rtportori
and correapondctita.
Tbo NI'.K, wilk tbo aingln eiceptlon of
the Jut'K.iAt. or CowaicRC'i, It the oldcit
daily morning paper now puUiebeJ in tbo
City of New Yolk, aud tha rltttpcit nowi
p i-cr in tbo wotld. II bat been calaMlthcd
thirty-four yean, and it road daily by moio
than a
Quarter of a aMillion
of Ucadcri At much reading matter can
not no proctireu oitowner ior tuo imaii
mm of Two Conti, bono tha value of
TIIE NEW YORK SUN
TO
ADVER TISERS
It apparent.
In tho column of TIIE bUN will bo
found, amour, other actlclet ca ourront,
tonici.
a v-Aiiivrc r.i nr.K pispa tcues,
I'lVnopun i:wh of aii
rm: vuucKuuixas ur coxaREss,
and a record of Important Ivonti occur
ting in Canada and ult Ibo SvutU Atnericin
b'lntci.
joitKi:diM)Mn:ci:,
I XCIl'XTiriC AXll OT11EU I.KCTVttKS.
IJIPOKrAST TKJA1.N,
1:1: i' out a or MKKTixas,
9i.ixtECi:i' i:i:fkt4,
VOLWH MATTKHS,
Ac, &, iVr.
"Till: SUN SIIINr.3 10U ALL," and
In addition to tbo ner.t of the day, pub
litbet au intercallng r.tricly of mltcellane
ous uiattor, and ttorlee teloctod, or written
cipteitly for thit journitl.
Coplct of Till: Sli'.'H aro for tale at all
tbo nowi standi throughout the city, Ilrook
lyn, Wllllanitburgli, ritatea Itland, Jerioy
City, Newark, Palcrioa, Ac, nni carriers
terve thli paper at tho residence of tub
cribort fur
Twelve Conts per Week.
Tho publication ollico nt tha corner of
Nanau and Fulton ttroott ii kept open un
til a late hour fur tho reception of udver
Hacuieuti, which nro Imertod nt prices va
rying from twonty to fifty centt per line.
Au udrerliieruent imertod In tbo Sfi it
teen daily by tbomtuJt of roadtrt, tblt
journal being a large folia (two feot by
three in tlto) enabling realen to perceive
at a glance tbo 011 tit 0 ipaco devoted to ad
vertiacmenti. At a uieani of loubing Iho pooplo,
Till: HITK
li not nirpaiied by any oilier uotvapaper,
ihice llghlulng protioi (npial to live of
tbo "Hoe" patltrn) aro employed every
night In printing tbo largo edition now pub
tithed of thit favoille Journal,
Communication! for tbe Uditor tboutd bo
dlreoted to JOSEPH V. llKACII.
letter! relating to Adverlleementi, Eub
icrlptloui or any branch of tbo publlcallon
biulneii tbould bo addressed
MOMB9 B. DCACir,
Cor. of KaiiaU and Pulton ilrceti,
Kotr l'otk City.
j
EEDEEMED.
OIL
The Triumph of a Woman' iaovo. ,
Iltr reteaaed bit handi to throw tier I
armi round Ida nck. "Yoa will not bear
me," elm toblied, "and thtro It nothing be.
fore tn but tin and mierv. (lod help ml (
Und help 111 both! I could have bnrni pnv. ,
i rty, iirkneaa, anything but the lotaufyoiil
honeatv. oh, Mark I my poor, poor mlt
taknn lititband."
And thn, gliding on to hr Vneea, with
itreainlng eyea and folded palnia, the pray.
ed In broken but fervent words, scarcely
ipoken above her breath, thit tome good
pint would bend thn iiuhhorn will, Ant
touch the cluied baatt which rofuaod hrJ
ontreatiee.
Mark, with Ihe eoveled money tt 111 In Ml
poaaeaaiou. trnk one ttride toward the win
tluw, then patiee.l and limkcd back at bil ,
kneeling wife. Ilo bid never meant ber tl I1
know title. Mra, Henderson, iiiiainfornme1 I
by one of the eervanta, bml aatured hiir. I
that the tluiubcreof thn rontalcerrnl Squirt I
wero no longer watched. And ltty h.-te: 1
teen blru! Heiicefurth ha wa abawdin thi 0
eyet uf ihn unly creature by whom he carei I
lu be honored, (,'util 1 he complete thn criint jl
while the knelt there Intiiklug Heaven Ir I
bit behalf I Hn came back to her side, benl J
over ber till bit litis lunched her clammj f
foiehearl, then, dropping tho bag of gold ii I
ber I ip, ho sprang through the caaomeni f
and disappeared iu tbo darkneia. I
Hut Iitly did not tie. Willi fealurei I
that "t ie itttleulng with burrur, ahnerunrli J
edlnner and lower, etnring wildly nt tin 1
tlntir of the dressing room Pur there, unno
ticed by .Mark nr by beraclf until this mil
meiil. atniid Spiirn Deaburough, tuppiirllni
Iduiaelf ngaltut the tloor poat, anil huldini
In bla rii;bt band one of tho loaded ptetoli
which nlivayt hung oyer tbo lu.tutot piece.
CIIAPTF.I: III
The S pilre't llrat movement afl.'r he aart
that Lett)- porcrived him was toward Hu
window, uiul thit rotieud her from her etu
pnr. Plying In Intercept lilt prngrott, aha pile,
ottaly lieautight tenet nut to lire. Mark wat
bar liuahand, ,md bo bad already repented
In w,cki.il Intuullon, Ilo had nut taken
anything; bo bad not, tiulcod' S.iel and
iiulveilng from head to foot she poiulnil Ic
the money, aud outreated for "merer,
Kho could say nn mnrn; but her eyei.li II
which boiia and deaiialr alternated, atlU
qiiettlnneil tbe gravo laco of her matter. "
Leaning upun ber tboulder lor tuppork,
tho emilro carefully eocurcd tha casement
bade ber restore tlio gold to tha cabinet, pul
the key in hit own pocket, and thru with
much difficulty retraced bla ttopt to hit eaty
ebalr. I
Not tilt he had tomtwhat recovered breatk H
waa tb ominous allelic broken. Tbt a,
tljnlng lo l,etty to Hand before him, hi .'
tternly bade her einlaln ber conneotlon
with tin Intruder I adding warning, that
hi would not endure wltn any attempt at .',
concealment or deception. l,
Hut the still trembling girl bad no dlipopMt
tillon to attempt either. Perfect franVnem 'i
waa natural to Ittw. '
Iirrnoiy beneath tb galling acereoy tl',
her marriage and without an effo. i!n i
at reserve tbt told everything, from Ls-l',,
urn meeting Willi aiaik l.ayton to the p.- ali
tent momeut. 7 ui
Tho Siiulro beard her Lila with aerli'..' T'J .
aMentlou and many interruptloot. Wy IS J 1
the began to tpeak of tho aufler V 5J J
of tbo elder I-aytuti, with the we a V ,
pity tbo bad never beluro tho,-,:1D'
it noceasary to repreaa, a firllug "
her wordt wero barely respi-ctlul to I
made her auddculy break oil with a f.ti.
ing remark: ,'atu
"I beg your ptrdon, elrj of courto JlJ
know all tbia." .k!: 2't
"No,"eaid tho Spilr, in bit qulck.tj ".
elded tone, "not aa jiui toll tho tale"" Jjij
was young when three things bappe'"'.' ei1
11 nil loft buainett tn tho steward. 1. Ki '
have thn truth of them lnn,iilreil Into. SJ'n
on; 1 bado nu tay nil you Luow, uud'Vi! T 1
pret yuu to do tu." .e3 V'l'a I
now .naia necame potse.aseu 01 tne I
of the Npiiro't oabiurt, or huw ho leartgji veal I
that lara tnmi of money fri'ipiouily liuvn1 I 1
there tiutuuchi'd for inuuili, Ia liy wuult J'i I
have been pttriled tu cipluia, If Ibo houie ' "
ki-i-pu e truublo Lad not ruiunvil to bet
tut it il.
A now light wai now thrown on Mrs. Hon. .
deraoi'.'j atiango liltttt ntol atraugei
spectbi't It was the who, poaaeealng ihc 1
talllnca without tho vittttei uf ber pareuta,
hadiilwaji fosterrtl iu her bruther n dlepo
titlun tu utengo on thn pruud man who Li Id '
the Dethoruiigh prupeitv, the mlafnitunri
which Ihey dated from bit urreaaloii lu it.
It wae Tint unlit uflnr thn Htilitrn'a linn.
keeper bad luiaaed Ihe impurtnut key, uu j
nn returning to the shop tolnilitiilo 11 ee.triL
lur It, had ml mil tcl tho value ol the arliclei
cuiititltiud in the cabinet, that Mra, llintlor
eon lighted 011 the luiaaing aitit-U-, lying be
tw ceu notno ot the goodt Iter cuetuiuor had
tliip.-trugingly tosstul over
lilli to oblige hy illuming it, tho wai
lteait.ttlng whut court tu lmraao, when hei
brother tincapeotedly camo to yiait lu-r.
ihe tirin In which he held .1 junior cluk
ehip hid faili-d, nud that ttt it linn) uf coin
menial panic, which rt'iidercd it very ditii
cult tu proctiru nnotbvr ailuiliou. 1
Dally nud ulghll.t Mrs lluiutei'toii atuf,
hit nereaaltioi Iriuptcd htm, und that tlo
snn tiiatengu hia luther't wrung, which he
hail been taught lu rogard :i! h duty, in.tdii
In ua leud uu car tu mull tuggestimii.
Hut when Irtly-f.tir. j.iiio und tnutlng I
appeitrcd before hltn, and hit alater hint I
ed that elm might bo untdo tin uncutiariuui I
ugnnt in tln ir plain, ho In g.tu tu wuier. I
timid nud evil allernutcly belli tl.o matlory; j
...... ..v .., ,r, m fuiij; nun imiri biiukiii.
Ida alc.llthy ntopa led Itllll lo tho rput Ill-It
lor thn Iti tat time ho wu itbout to itegritle
himaeir by a thaft, hie while llpa breuthi d
11 vow that, unco aal'rly iu niiothcr clium,
wllh Ia-Uv brililn hliu, be y.uiilil b ud a life
that ahuiihl net rr lu In a blinh In the check
ut tho yuiing wilu for wboao aitkn lie etrove
to petauado hiiueelt thla muuey mutt be " '
obtained 1
Ith her autiiicloui how Iho key came 111. I
to.M.iik'a iHieeeeilou, lllt't alury entteit, '
nnd alio fearfully wailed the Sipalro'a cum. 1
lueut. .
"And loyoiibivom.irrio.l a man of whom
vuti knew but little, und that littlu nut it ,
lilel'uturt And what ale yuu going ta dc 1
neitl (lu awur with him, uud eh. ire hit I
haiintt until hit Crimea have brought him tn '
a bail end I"
Her bead ilrupited ut thean hnrnh queries 1 ,
1 1,.ln. 1.... ...I.ll.... .1... r. 'l... I... I
turn, irltr buldly put it un ber tlngor, ui
thu luiAvtrred 1
" lil uevi r thnro iu n riluie, tir ; but II'
bo a true wife lu Murh. And and, I'll hope 1
and pray. My nruyere wero heard to
lilflit, itntl ma lie tliey will ng-tlll "
i hu Siuirn witvcd her from him.
''There, there ring up lit v man and q I
away , go to bed, mid lil talk with yuu to- f
tuoirow."
litly obeyed. Sha dorfd nut attempt In I
ndvocatp Mark's ratlin morn than alio had I
already tlono by dttclliug uu hit good ituati I
tire and hit alfrcliun lor Iter. Hut aleep I
wua liupoaaibln while the fear way knocklug 1
ut her iiching heart, that a fow hour might .
trn her ruing huabaud In ruitmly. (
Sorrow and annrty brought ou 11 fovriialt i
nil irk, and wheu, aller a fortnight eovere
llltieas, lattly tried to icaiime her dutiot, tbo 1
pirtt rurly hair Murk hud udtuiri'tl ao of
ten bad been cut ull, nud ber lai-o had lutt
its may blimui, and vne pale and thin.
N.il a wottl uf thu lugitive leuchcd her.
I'ri.iu Iho gualiiiug houatki.epur tlto bad
rnmiHlly learned ll. tt Mrs. II "tidtiton, ntlrr
n colifrliiui'O wllh S'pn.o Deahiiruilgb't legal
ml y leer had i-leat'd ber shop, parked un her
beluugliige, and tlli.i'pi.ind -i.uiio kuoty
wua wln-ro tint talun lngtii-
1 (ttt Mark, whom iva hef Wero Iho po
Ino nn hie track I Wuuld hn ho hunted
down uud brought bach to fiillill hit prudio
IrU dittlutf tvhilu I . 1 1 . the luting Letly,
Ihe only uuo who lulli'ved In hlln, uud
eougbt tuaalii hlln fluni it, w.itwuiiL uud
hiliilcta, and iinnhlu In do aught but pray,
and wiep, and p.tt Iho luug Cuur 111 aur
row fill ailipeuau.
Whether tho Squirn noticed tho changed
uaiiycl uf the girl, uud leared lu iruat him
tell with her. leat her plcadiuga ahutild win
tuo much from hi coiupaaaiuu, we know
not; hut Itwni Mr. Pnttuii, hit aulieitor,
whu, meeting her un thu it.tiri, kindly badu
her cheer up, for the 1ml bud, no duuht, got
ttfely away; uud If not, why Lor mailer
dlepoied to deal gently nlth him,
bu the little wllo tried tu be patient and
hopeful. She knew that It wat not want of
atlection that prompted Mark't tllenco, but
an overwhelming teuao of hit own utiwor.
tblneti, which the would have given world
tu be ablo totouthe away by her ritreeiot.
While tbo thut waited and hoped, tbs
year aped on, and Iajlty. to tho turprlto '
and horror of the maiden houteketpor,
found It ueceaaary to rctlgn her tltualiun,
to take up on bcrtclf tho now dulU'i of ma
ternity, ITu U f'oiiliniicfj
7
t "

xml | txt