OCR Interpretation


The sun. (New York [N.Y.]) 1833-1916, April 12, 1867, Image 2

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1867-04-12/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

iff lZ7L
I
:i:
:i i ;
i Special Advoritaementrf
- A CX.TAR. SMOOTH KIti A.. MRU. '
rwtKi u .tun '
ftvUlrft i'irfnti'Jf"f f ir,itiJ...
I: tva.f t t.cl r T'Ti ri J i a t
. ...
, , a ix 505? "rnitKA .iutt t'turrt iu
' Jx tr it ( 'l
oriuttn v.
Ttfint-e tMr ir iu r r.nvv
Hair tin -tt h rr ' i t i
I LAl'Il.l 4l.lt t tl.irl , , , , r
Lt,te al to icWn hi r 99-I'ltM-f
t.ne ) a fiu t rttf- I
fmttl 1 b Smr lit .1 v
frit 14 hait b a 4 . . (
U wilt tl lit Wi a t.i Mi , tk
rtn tort 4htl a-4 - .
rrrioit to l ait . (- k
l.AKlv lrr iM t
the mm taa't im i aa an -
it ru tf ! , r a .
n CM I t.ot It ' , w r..
Ottuitnt. i it. in rt im i
btlt tfatl ktlff-t IHI ff M H .Ft
til. . i l.t .r- -- i , M
nt rriii.a.t-u h . r-. m
Ittt, K. K tr-V 4 !
itin itv. i 1 !! 'ttr a- t,
F-tMirB a) ihti t it w h. I . a at a
1K.J.iJ It .t t l K.
pakttf U a, ft Uf.ii4 ttivaj a k ,M'f&eVt4
h Tf t:t tr it l.t t
Tt 1 TU I bi ftrtMatia f mi.
Wlltf tfltH MI fr t m it ri " t t
mUmn jr 44 LMm l l . IMilu '
l tlftii ll fin III, m Off tf Hi ! I
nkwf b4 I ti bt fni t L PittfT ifcl ,
Wr 41 Md'I Kol ttrt, V.tlHfn.tttVi
rrtftU la Nt Yie T MJtl4C.(f l At. I
k4 llUIn I'l ,rr ! Attau ti lUi. io, , .
K A.ltr4if . it DtMti i isiti r.n ll k in
kf )nii Hail 1, fiBtr Hr U Kui t
tTtttt ttd ( UraitU. ,b4 l'f 0wlt 4ttr
ttatrialr
f writ n5r. toMAH
A MEltlCAN MUWER. TII2 ONI.V Stl.r. ;
4 t O1US0 MAUIItNS. ,
totviM MMblim bft 1ib imitt.t r.l lti mimu
lion rinntti t ft Mubkt nnkttrliiff MluL
4kJtAl KK I ill'RU kULN III Uti Mir Uti 1
lM uit urik.
t lnk,ilr iiiiittn ! ln r! ( tl in
lilt VtltY lilHT MACIIISRtS tK.
Ttitf ! Dun Stri ftf WvMfiM iltvt 4a tbmi
wt prtiTrlr ftnttlw trd i ti ifc i Incrtmi I i
ktiCtAU rt irli kiiMjIdi lfttncfiilf.nftii
U.VSI tft iiMrm tfMiTy nf ftirnj lnl
i4 ! Kiiirularb fit ftr ftu, tt i.tiniui tifi,
llftrf !ctHt, ( ll ! tf PI tol-J rtult In
fcwtUM it HAirrv lir ft" 1 I m"! t i
Wry tou; mulUt, ll MMUCAN U Alt
hMtlii folio Im UtV rf-f f ift riiia- l
Ti IH.AKl.sAp f v Ull. AMKC10AN MOWKr, (
WllHttit'IUNK I'LS. irt liSi-Lt l.t ItKlCA
ltrl.iB4 wttrt n rtit. 1
It eu f nd of tt itr 111 Ut dfRiUmi I
w4 Hit fcuUrihin itilrf in ttr V-rr
lMrtntlttit lh Hatf Iw ittm a Jrc'U Q
iiHia tihwinblvf thr JDr ti,
IV I'lnicrtUr r tM hlf li ttf r
MicjM,lTnii i lh- hn Ictai, ibtiul
ut) MUt)otBiMMr Vwhinr,
iL Irant brt)-r Ha lnTlnt U h- H tv
lr blahf rUUiRUi U&u iLi In bi- tl an eiir
Hr
1turtorhaa a rtfn rnAtrnl Tir tfi Pinrcr
ia KdIi liaia ftio fa hw nt aur otlr Marhlnf.
' TI not rr tr will cin.o- m lo a moi unr uf
fat lhn Uiil of tut AiiiiB MarMiMrh
It ft bit lMtlf tiliila in a il-f I Uwtrt,
rWitr hl oifra lb Ciittr Mnr, IfcUitM
bUyt Ib -thfr, ai4 In mruiuit, tubrr it
isnta nrf tart In latmt iuotin
LbbI ..1 be Pi alt u Uvtn lb lion l nf th fiftinr wlilfh l
mti It f rat aJvatttatM airriboM ttttdia lioui
M Jl HAI AW lHTfBMU Mil rn IKf I' ! TIB.
Jl lariBtXii of ud ran b thion tit aiitf mil
H r mlt d id motion,
f ll baa a itMInf lUr, 4Dt ran t WJhJ ltbmitlU
tniDtcllMthf rutnaD '
ll Uef UdilT MtAlT, and ba to rr. rnoi a
tin
It 1a mic iltnpl t4 rflrrt In It wmilmctlon,
Ud baa no r Imvib, iiL tlbuiru oouitloi, than
BBBB la i ctfiar Uuaer.
Ilrannototl.
detj roittradlrtkin n h Njt, and InTlIt l ho
VmUbf r all abwar In aiif ar iDiair w li lb
1 lajliilt tntruai ioeiarutua tbla Wuwtr fi-filng r ju-
1 lriil ti Ibrh tivnK .
BbttUl Hlia mw Ud with MwMtiM feroubcri
NML1.1AM AN ANHL,
An"aktiou: fok iiik i.aiih-s.u'
lb lollrtution ol tniar liditi In N uik aid
h IIUiiDOurft w tiarrcmmuil fuiclui uuoar
NlaaiauJ
ULYCKRINR HKIV LOTION.
U Ull aiilc' r Chit).il llaw!a, or l ac, tn ba
bond lu lb I'tilttxl Mala if nu la L aarlJ,
ItMi vbo bav o1 l till wllllngl ittait. It
1 aiikaa the baadi and lac in nib and aoft, aul altar
1 ulnx f ran work eu tba tint it rrd'toii U)
aatlaaf atoiUm It. to I l at 4ft Houtb rt od '
tV-fl'. IJIannburgli, at 'aru r lHtlta JSl
N TllKSntlMl MUNTUS, fliKVYSTKM
BiLutall iinlarroo arLanca, aad IIKt UHOl.tl'i
IHiblr Ciieaatttl I'lliart f ftatiapaitlla li au
LLLl uililaat f Ibt $rt at Tilu. Hi
H pAirHT.S-MKSl:S. MPNS AH). IIAVK
- bad au eitxriaar of titfr iwrotr -uattlr
caariaffl a rtntutr- 0e bia.batr wbtainiui
CMttU. Ipoatdi ot'lWhMY UtOthAMi ir
ntikat ta cbiaiDat Itf tlicm and inwr than
1 luothlrd f all valu-a (int4 tra new ivruial
fhicnrb Ibrm. 11 la ucdta 111 Ilia I Mir axa
ILeli'tihi) tMuv'iiiut nlttli li"I iibjirt. aad
tlit tbtr (ae.l'llai an J tf i nm a ari untj pti ,
H All ttiDt eoutiinuiratioiia itikllr ouubdauilal,
MINN ten,
CI fata llow,
N w Yolk (lit,
frTrfi In WaabtnaltK, rnrr K an! Tlh iia
luhLI'iS I'AO.Mi- imh.ib hitajtoia abaiiM
laat q fili.d that ai a il mi!, in InvrntU-n
tb)t la Ta ualii (o tb put Man In Otti ronu nr. tt
aoilh ",tllf aa mjrh lu t b lati 1 and aumn All ai r
ftoi ari ujQl.iri. Hta t-ttfn Aiuarican, t'nt
Ub. 1 rU' ' , I llio, au I rrualan -UI arrmv an
luvrotM tir.uiUa ii uii(,i"l)r 4 l.la d ! art auitai
nl,ubdid an.l thitr nilMunol tt.a mat htl-dl
IrUtil ltilM'i.J I' Ur lltua ot buitii
tua iLaam cMin-unir .M.n tr u- h ttial nauunu
lrialfd b "ad b, nt ritii.. qi aliuott at .,lr 1
Millinr I La iuJ' tt il all pitauta takatioul
tr AilUua tu fiit.fn c uumua ai olfain 1
Ibtoicli ifct irou;i Ainrikm 1 ati n Ancr K
UiuuUr. in-ulanu turllifi IttiotnaOou atd a t -u.ii
of tb 14 tbi Iartuf lkttoua nxiulrivt 1U
bbV !f tni.il.ad i-u iu)i4iiflu to Maa u Ml .S.S , 'l t.
I 'Pin; oi;ni'.s icmi'iuanck hannku
- 'I h- Suloual Ici'iiULia air ami t'ubUta
Iku llouta a an u1 llah a i,cw j'jbtltlr 1 ri.-i
I'tlfi, tt purl 11 ar1aitrd ti ChlMiaii at.d V u'li,
( mida rtUwn a, anl JurtniUa ; an ittar Oiinlr
a otit,
1.4iu iiumlar will Ifl tull'ullF l.'uilraUd, an f
co it tra n-nd to mil it a builiM yVt Ut iba
Ui drill of Aiuart'a,
(bat0ii t aUjf dtldt a dad 1jr iocU
lUauti.
l'.T. T, 1.. Cwttf. Hi CI ftilai .ltwf-1
lu-T Or. Ala O iWu.lh, J'.iiJ lvlr,
UJ,.I n.Miwi Mia. ,1 I', Mel! uau(bt).
11 U A ll.I'iiiuar. Jl t..Iaui II, Ouiiu,
i.(u f. l.i-i , i:.i w. ruidaa.
Uia.llatrJ llar.ar, h M u. ll(i,,r,
lUt.lal'. b rrarr, f. t'aidtf ti,
l:T. N.r.t-uliUifb. Mi, r. O. t.afa.
tiT. 1 bailvi .1 Aunt, Ki'Jita
All iii'iini.nlrtUn fur H,a rira al.iHill !
Iiftartt. "j alUir u( lb A tu4.ua tal l.tiiiti," U
Ui.tlni a Na YuA i'A r.
AU lirni.t anc and Hn llpllon. lofi'br with
a I 4iu tt 11 tia Ut tba adi.t ! u,l N.
fell AltH, 111 WilUiniaL, tw V..fi i l .
I lavlt, iaialiiitudi.la, Im., al lilan It pf
tl t i iiiv, au'b'u ifl to att at A.auit tad u
Lt 1 1 1' iua "t to aii in ilrfiitallrti "I U Ilaunai.'
II. 0 ttwiranlibr mtc.liiou,
UmlfitVi . 1 i bi a aai,tu a tii. ...ft) 3J
'i in c ! a tuvi ad'lr.ia ' iJ
TafbO ' " "
litis " " " . I'OJ
OyaUnptirl " w
J h. b I CAKSi. MMulilOf A . '.
Jt9 .11 1 11 ' N'1"1? V JL.
MM IK JTlhVMIU AMKUH'AN IS A
X wi:ti;i.v i. ,ai. or aim, m'ii..liu
MI'I'IUMIV. ISVl.Mlus,
tlllrIi'l II V AM MSl Al'U K'H.
Itruiituiba I'lariloal ltiioii.atku tu i- mmi' a'l
IILr llIUaul On tnlal ! ihiikbt ul tun trtM.UUl',
KeioKa ol b rntili u lu.
J atvut I air lrltku anl l mmucIo' a.
AUuait ilarUi i . J r..irnl I uiu a. torllar with I
ruli)tiuiia IlliatiUtlbUI il M w li.riii i 0. J -! tiHj
UtrbitiO' iu t u Soikl. aul 1I ul luilai.
1 1 bat ln i uLdiftl ut u r iim arI u ivritiy j una,
md ia bdiuH.lt il l l tS mi Ml'rl rlifulate I an
(.frl (at r A tl.f km ' ui I'ulj lbt I,
'I vuVMiiiiuia. l ounuii'"tnj Jaiiuar)
ard J ull i m UUt I'tb'U m-c'i 'iar
TrJiHrw.i j!lf hu' ft it u t . pf aiioum. It M 1
fnrtli nnilt . if-a or t '6 I'iu i ml 1
liiMf V& '-ua toi ti. t.nRiin uil kUli '
lat llTti. AUdiitl
Ml SN K i .1'ublttl CM.
M I'aia IfoM, Nw f
I Itetata, MI'NN il t; an ala tuiipliui l Auur
ff tau alii Jui'U'au 1'fttri ta, n d vili uiuntU at'
trj' Iiam mill a laiu.t.at ul k4tii I to tv iruvad.
Ad'jrt a atwvi' ,. f' !.
MJ KMI'1.0. i:iW-UUIF liH 4HK SoUl'l
X tta lor rri ctaail'HUyii of wuik at ili Uuik
rvooia it lb Wbiklut ou.u.'a J'ul cmi 1 nlun,
kciiel rn th dtb flmr of l'i l i it. J'tarr
latrtip'Kti f lii'illr lui au l juanu Kill b
aouakt lb aliot tri txaiiblao90ii 4
'PHK Mir.NTIl'IC AMTItlCAN
X 4.U hOOK l'AOI.4 K M.Alt
. 'JllhJIlJil NbAMAlKtIN IIIKOKI.O.
A 1.1. MOO l-Ool lt-Ull.K.
1 Tblt prr bitb ia ly tiuiu u,tnt I'UblKa
IIoli, I eti an illiiutel j-atlod oil, rittn r lu Om
tau uUailfii 1 1 Inloruiittuu laiaiiiif ti it vaiioat
tutt bautcal and tuanncal ir'r. b'tn apl.r. I'liun
lirtufta, aKHfUtiui D a, tinvatiuiit, tu mnr
Itt, tl1 Mbik Xe f if i. 'tit . r 1 1 il r c riit.il' ,
Au-i iran ouutali-a Id Jin pnt of laidinr matte., 1
llunda .11 il'imta eil. Ail If v luallailta-
riana ai- r.uB(l aud Cfi.-ILal n in ittu-t ,
hi tbai, aa I in- ia iu- tn-ta, n luay I luillr 14
laided au iiut'aid J'.triieM, i -.t il e iu ,
iruiur tuar laatu " bai ba bn Ant bt twir bLn in ,
U ram fijj nbK-b la la iu 01 tut, a.it L Ut
axy l'im 10 u world iuoalii wf b'i ou 1
aeu avcuii-uta, I
llv i-cu oboiora to tl fielcmifl Amarlcx.i are ,
UtiOUK tb Jiutl riulriu iciavti'tJ anj praitjctl tu '
itilattu.it. ii.e tdj bfai (t-illii cm I nuiirr
iall tcii.t. w.wfad to I- i LbC'rd iib at abib
tn.aod to Vr ditlilUUll. 1 U U.U) l u Lb t-Vr
Utr aiidt.uiuui ciui Itt d iruiiiuki, Lui lur it.
tar atilina t b Ht bit trior la cuula td aul f.ir.
lL lira at Oku 04d.
. Ma.Lati.M, lnwu a a. Enrlraari, C'Limlata, Hau
1 martvutx. Air ru turtti. and l1 ,u vrr rro-
IimUu tl I t Hill fiu t I b ("laullflj Atnfllllu lo
tt-oiflaat falua in Ihrlr iaictif ra llutl. Ita
Ctuuaell and uc4'"ju i 1 it ih"fn huum ta
oJiail aa Stiat 1, httAth alio, lini Ibtui a c u Ino!
Wiict ol kiiualaia. lb a.u l wh.ib la b uu l ,
itouoiarr eitlonte,
au tUtifci.,1 U all I'at'i li trantal torctl-er lti
tl e c a mi Out' i.f, ia ih.U kUti ottil .
'Iba feno vf Tba br euhtir A a nMU t aifp'aj
, '11 Mula( and iftitiTaMvn, ml b rturtr nu
I ltlt utk. ip tuiii Tuluuil ol vaarir u-iw ibuuaaui
n ,l art 4 pun. Cultatbt 14 Uia.il foul luwuau4 1
1 tildl'iair i irac ,
1 ft 1iu.a, i iaar. lo la Lad it all I ha Stwt
L 7 tlfiit-aa, kaut 0 tuail tu a-i utila ul tb ruaur
I ,L h KT I'aikUa.
youNo LAwrs'-imwAHK i of nil
4 L liju'ioat tfiMti c Vfcta Toadai aod WaaUaa
Allmrbifinailrteltaa n? ibe jfii tf tbthu,
aid In a abort tiro a ratroy it aorop'tt.en, H !
( j. ry would hi? a fiaib bft;br itid rttiibtal ip
-A ntriLte, ui ItKLill OlJd filiact tunnr-
BBBBBBBBBBBBBBBBlBBB
; 1 v
. . 1 , (Vfv . . . ".,-.
1 V
1 rv fc .
TI1K NM OiK .
t . 1 . ut. aT s ..
r 11 w .
fi fa a ,a piw t
-aitt i ) li 111 'M haflMl I
l r an r Ir aw t fa4 l1 at a. 41 ft
ifr i3 ' 'ftv f atri iJan4
1 rf t Pa.ljr itffW
aal a iJ Uftf
1 S" ( hiyi la I rr
ViThi iuf rk fba fM.dUr Irrl'liiJ Ih
1'tttop hi. ri4ii,;rl (ti lit a caiuttlma n(
r dtity ' tifnlr f ftf.l tiara! trAnrjttiHil
to that of l.tnit, ApprtiMitlda -it f ir
Out; a tr Jatff an lli attrfarv uf I? t 4
. )taintnilitlr aa pi Arid, it tioi; ptomi f
j if a.m rt A.noujt tba lAtbrt. ri
1 I. in Itttl r ij.lr that wa orf our J tj ll
j CrMnn liiaarrjtt vi hi. I rtniii,(!) tihal
Im1 Hut ot tin nhol runthidtif I a 1
tatrit. Ida 4'DCt pulitiral art.atra hli 1
I'i'ttlrtilj lirromf rrltl. ai. Anl III rflcii 1
' acrti In ttie linAtififtl pnriir thrr aal 1
lu tltr diitdtbintiP uf tha fioM aul Import
malkfit fietr. Ilurn aeparMf mid tSia
tliirt iirfi of Irrt'lhtrt iiftv ImilllAtl up
aiiTiuttuticitwI.l, Hi fhM fth-l tiitmk
liiipntUot of ttbttli 1. tba Jiiaa;rrf innt m ,
tvrrti rruura aul I'riMiia tout ortilu ihr
Ilu bj uf liiiaintiur,(. 'Ilirt ancothl litiuir
lira lintwtrit lltn'tunl ajl Spun, rvaulluitf
I ft i 1 11 tl betitrr, y llm latd-i if IUm 'tn
I lull at ti.r r luttttJo , an 1 tin tblr-l latladia
1 Xt lltn Si till' Hit r it tin t.iif w tr Mts.inl
Oil-ecu All uf I U i ati ili'lUnlticii umt be
, ainh'itbly a-ljiutrtl, hut ttm eiritMtnrnt
I lui li tlin) li ivn urraaMitifil 111 I jitiia 1 ati
' linluMtloii tli it a it 1 11 f-rt-ti t r-ntt 1 ffiirr.l,
hi lur it a llio pMiortl p-mra of Ivirnpo ta
1 hiii i' f tu vryllniiC il'piila ttpou tlm
in init.iiufMiCi' nf xur tiotwrrti 'i tliflii
nix) l'( uii I lia t ia tlx 11 u p" 111
wlmh KunipcA.i ptilitlt-a turn. nn-1
! mii Out bo limkaii witliiMlt rnt.til
111(4 it iVMiipliO th'l'ili t licrrtl Wit. 'Dm
I prtiti.ttiillliu! nf rupluro lielMrnu 1'raiifn
ami I'rt an ilipiiit upon N il ul ns'a clion'u
I tietwt'im two h itiit u ji ililcnttii t In limit
ritlirr taku tlin ilak ul 4 w.ir u tb I'ruaula
! aud i(a (Ieiiiiu alliM. ur pi'lnt tba ating
in,' u tit nut w hit-1 1 Ii mix I all 1'r.i'HT lina juat
li L't-ivnl Ht tlin li.m la uf I'mttu. W'liuib
will luiHici'ptf Itnaaohlju fow mouttia
lu tlt.it lit lnvrltDtl n atiiiiiiiiiif rabull
from 1'ruai-i.i with tfutl tu Mi Uliino pror
OM0titiiil umt be la amibbnil avrn mum
aiiJipplabljr bjr tba a.uui OovrrinuniiL,
laml naa Milling tu triiiafnr l.umiiiliiir tu
Kr.mcp, Mini tli n pmliiHiiiAi.y patt nf lliu
liarniu binl brru ( onipti(ntj( wbfn I'ruaaKi
ttlrpptwl up, Ihhmitl.iO'! Ilullithl, apit
iipuii I'rMiiri', uiul ttipp-il Itio iifo
tlatiuti. U'iII N'ai-im oi, witli tbo of
rruiti'n uiul ot tlin wliiiln wtirbl iipmt hi ni,
per lull lilinaolf tu Im lima lilulfe'l ami linl
i;airil ty I'ruaait, liloh waa but p-cctilly it
tl.lol rata power, ami adopt ttia piU
ry of ' prai'0 at a 11 v pria V Vvh tba cou
cluaion which 1m ah ill r m li ou thli laun
1 drpamtft tbo paca of lluropr, 'Ilia iltftl
cnltf hftwrru rnitlarxl anl tti haa tm
liiiportaiu'd in rvl ttluii to gran ai I!uroprau
poll lira. Ini httiil ilrmvuU Matlaf.it' I tou
ititd linlf mtiltjr fur itn ullrMl outr.in upon
onu uf ll aiil, uti! baa m-ut a am.tll lira t
tu Spanlab uIhih (or tlm purpuao ul riitori'
! Inj; tho ilriuatitl Spiiu rti (bn otbrrbftiul
baa llill refuaril tu iiiikuatiT rrp.trati'iti
A war liny ha tho utiartpitnire, nllUuitli
I uphiinl orI 1 ti.ii 1 1 r l.tk.-a ntiv itiault rathor
than nu ur tbu iintiiio of .1 w ir. '1'lia nrw
pbua uf tbo tiuublo bitt'i'dt Till U 1-3 utiV
tlrrroa ban morn gnticr il mtarrat. It t'tu
SnUuo nbaU ilrrbirn w.ir HgaOiat Orrpcr, it
la not Improbable thut Uu-i.i m.iy ti.itr
ftutnrlbllliE lu av ubmil tbu tti.tlli r. l.t that
raar Kranra ittnl Ktibviiil wmtbl be iiil'i'iit 1
tu tuko it hitutl tu tho rnttlUft, ua I boy ill a
ilnrni .rarH ajo, In oitlnr tu protvit Itui
m 1 fruui KDttuitf I'utitrul uf tbu up iter llml
llfrritniMti. 'Iba griii'tal aituilion, bo' !
fnro, baa ci'rtaiulj uu oiniiiuiii luok, it'nl .il
lbiuh tbiTii la OMtuu to Impa tint tba
' trouhlo will hn pHt'anbly anttt'Ml, It iikiv b
Ibnl tbu Iihir tbri'.tti'tu d npluMViil ol l.uio
pr.tu ilUu-a la nhutit tu on-nr.
Ilnliiiural llnllula.
ViM'osN villi pmli!M.v itcblovo tbo iltft
tmrtton of I ad ni tba lirat M tta to rotilr
tbo aiifiiMo pilvilfa upon 1'ui.itf . A
rt aulutiuu t' amend tha St ito (loualltutiuti
fir tbit ptirpt ao n;n p isat'd bot't br.tiitditia
ul tuu l.i KlaUliiio, "nil will iitidiidbtfdly
bo aliitd by tba Ootnruor. 'tbo nuMtauro
v ill thru turd tu bo i.ttitb'd by tlu topl 11
in it iriiuril 1 lultu.i, but tba ualbtiitry uf
tbu lai timlliltt' Hill of iMUIiai' Irnd tbi'lll
tu t'ttat a Hulul uillruutlvii otit ll will bo
rtmolhm- of it iiuttdty tu uvu tbo lair cm
ol ttial htutit t.mdiug lu Una nu 1 dn tiiu
tl.ija. uitli Utllota in tbi'ir lutiuU; but I bit
ia au 11' of prorcai, and uutlittit; !
can Ion,; rcuum a iioiU. Wo iucliuo j
tu think, bnwrwr, tbut tbo nott uliiiL ,
elrtnMitv.il) b.udly itpt'Mir in full tore at
tin poll, for ultima tbo ft' in tic p tpulatlnti
ot Wiaioiiaiu are oxcoptbiu tl, tlitt aid pre
frr tit on ti Hit tbo iiiuculino oioitetiicut ot
I Irt inti tl 1 tu tbeir btialMiid f.itlur .ful
bioibrra. Wo arc oppoitMl to all intilloui
i l.thMtUatitirttona, wbutber in roapa-ct to auf
I I iii;' or 103 ttitii4 tlao , and If tbvro vrro
rriiftuit lu bclirvu tbitt tbo woniruuf 5t'W
York, ilt'ftirn 1bouflrni;a pnvilrga, wo ahoulil
udviM-.ito if a itt'lia.uu tu tluou. So f ir. boT
eer, wo buto aocii no cvidutiro uf tbut kiud. 1
If tbu lai'ituam wimiM w.tut to voto, by
nit lui'.nia ltd ttiuui t-igoy tbo luxut,
j Ruiplrloa l.rublalluii.
j 'Hi piuap ota of tbo iliidiTjiroim 1 nit
! lo.ol lull In Iba l.cinlittuio tiro not pinmia
iiiji. find judm trutu pn-acnt :ippa.tinncri,
tin r- ia mm U iUuit ul it ultimate Uoftut.
Pun liato brrti ulltiitUur ti luan.v lull
I ft lid jtba uu bund Una aration, and It u
prrtty rlrar tbat 01 Ibr inatti 1 of 1 Uy roitdi,
tbo want a and uia'io of tbo peopUi b-to
Uen ftbttiuolull iliMitntiHl lur olbi-r itittr 1
1 at. Sou-Mi reull youd pluti for tbo udlcfuf
nu tiupuliMti paati'iiccr trilbt wrio bioiubt
brfojo Ibo liaUtuia) cmlj in tbo fttmr.oii. (
Iba lindiTirrouiiil pi. in wat pioticiibtrly 1
united to tbo ititonry. iiud met tbuUn
of a iaro iii.yoiily of tboao bo cro moat
cli'fpl v coot iTfird, Hal ono by una all thrso
piiipoMiiioiia b.tto bU ft"t nildo. uiul lute 111 1
I tba aouhuii iv bill bua hti n niabod (broub, 1
I wlmh, of ull otbr bill, U tbo luait tlcait .1- 1
j I) If uiul tbo luoit objoctiouabto. Tbo llrodd
1 trav aniUoe luiliuud will ba n pontUi'
ijiia.iiuf iuitrud uf a pitblio b" lit lit. yrt
prrlrn nre ia j;ivt n lu tbat nbrmo titer a
bumbir tbat wuubl L.ivn actually ittfordat
iiiaikod nliel tu Lity travtd. Tbvro caa bo 1
tint uno rraaou fur luch pa rvrrao ivnd tin- j
popular Uclil-ttlre actiou. nud tbo publio
will draw iboir uwn conctuM u coucrrnli)
'ho tnutiw tbat jtrotuptftd It AUrr pro.
I ICinlinu tu diai u5 tbo UUtkttoU of CltT 1,
j W $t a,ta d-aaa '
frWai mrk Vftvwad 1"
v.((,. ) li
4 V a ,1 aart.Mi .k l ..u .
. Naa m tl ' f t
, f. f V M . I. fHt I ...... .
( .aaj.fwa.r I 1 1' ft- - -f-
f.i. ..1 t a-lba; , fa,tti. .NtavaMa,- fh
ffW U iij ataaiM - - Iv ft
J If n ti ih - m it. n
4 4M ") ft ' I btr9,4 11
1 rtii W Vi'- mi M
a.i ft Hi V ' 1 f ia 1 al
, 1 4 i a t fifar 1 t rt- S fr a-t j A
I MMfi i"et NUaarNt it i.ftcr. b trrav.'(
j it m 1 ifj iia fa ala -trr , I t r.i
' Tr ( . ' rry aa, a)Vl ta laM lrt a 4 a, k
1 r-a-a ami 1ra a a aa a- t , 1 r
iwin lWtffA IM r a . 1 Hil
rat f r. r4 tttr Mltf pUa at b Ir
Ifl Vr Mottll aniBaa ta a. a rri .
.41. lira.
TWr ttial tlafaiUt
T!t- aftir of altitaa pibhaSrd rrBtlr
Hi tbr M a, ra n atibir! ot rrbta, luta at
tra, d mi -'h altr'ttno, not o. Ir In tin
.'U but aao l a dULhff pffrit
1 it tu rn banxr. miii of wturb bta rr
imbliaLrd tbf ratitr Mllra, wl!i to.a f.tto
.b!r rot 11 riit 11r ititi rrt awakaiifnl by :
Mir at ctritlorit la r Llri'.y atli;buUMo to tl.r
lar. tbat IUt arr ainmautl) prartkabla
and ttt tha paint. W bftta abowo tba
wo.kti.j ilaitr tl.At thr rrntady fur taa
rrnt ftritarca In tbr Ir oau handi If tbr
Milt bu ui h. Wo har ali'mn thrm tbat
Ihaytiayln tlni broma lndrpcnda.it of
tbr landlord wboa ptnt rtactiooi tbry
fiuft 10 nppraaaltr ll.a plan 1'T whltb
tbU lrabliiAtutn may ra arrfmp1fbad la
11 11 pl.t tb-l of hitoatln tbrir urn mo irr
In bmtdltij; initrad ul in laringa bauka
Hint Inrcf wiw of ttiMiry ar cunatantly on
t!rpiiU lu tbo varlntifi aaing batika, abnwa
rotitduftltrly that tha iitutrd rapltal of tbo
wofktni rbiaara would bi mora tbntt au'U
cirri t for tbr purpna tr otmntndrd 'Ibora
la no tauaon wbalavrr wbv, with proper or
KaniMtlnu uiul rlliriMit bulnra in.omi"
niMit. Ibla rapltal ndbt not br apdiil 0
tbo l rartiun of bulblllit for tba lia of tlnao
who now pay aiurbitant raula. (jipitaliali
fltnl it n Rood ItiTratmrnt t build
bo 11 a a and irtit tbrm to wotkitiittuou
If rrotkinetnrn owned tbran bouara Jointly
tbry would aa monry tn tba ri(rit of tba
prrarnt prubti of tbo landlord, which ara
nut j;tirrally amall, 'Iba drtaiU uf tba
phtu wo bata auit;rtd wonhl not ba dllll
rult of I'ti tnting If a frw comprtoiit man
wuubl only tkr tba tuatlrr Hp In rarnrat.
Hut in tbi, n In all olhrr ftrhrrnra for
unndinratlni tba rnndlllnn of tbr working
puiulalioiit aix ctalion limit lmt bo raiaril
tou bl;b. Judirioudy rarrled out, tbrrn
could ba niiipiratlon aa tn tba rntira fal
hilitj ol tbo arrunj;enirnt, nor of it ndtun
tagr lu nu etotoiuucal Hiint of iw. lu
tbo niranliiim, it la only natural tbat land
lord; abuntd demand for tludr bouara tba
hUrhial iriita tbat trn.tnti will pty. on tba
a.iiiia putiidpla tliHt tenant uik fur tbair
labor tba uttuoat tbat rniploycra will con
! ride tu tbrm
Tho Alabama t lultna.
Titr, linndnu l iMr, which waa at ono
titno oitrnUuuly hiMtilo to ativ eottaidrra
tioti wliAloirrof thn Alabtmt vlaUn, now
adinlta tbat iHhlrnt allowitncn m not
tumla for tha liijurr dona to tha feolinita of
Auirriraim, aud aava theru la no lotienr unr
obataela to au auuoablo ndtlruirnl. 'Ilia
TlMk alirct to bato idiaui;rd It vpiuioti
on hmmiiiin ruiiritn'Ctl tbat tb Antrrirtiu
pi'oplr, atid not abiba thn ituthorithis in
Wrtahiuutou raprct tbo iiidriuiiitr of Hug
land for tha dainiii;o dunn to ctiinnirrco by
tho Altthatiia, ittul uy:
"llappdr If Iba wur lita proTod nnv
llunil, it ha protett thtt mrrienn pidiey
1 i dii'latrd. in tbr lnt rnanit, bv tl. popb
l.tailf. Ibt-ro nevrr can bo it mohoih rup
I turn brtwtfii Ibo Viiitrd Mutra itiul thn old
1 1 o ilittV uideaH It ba tha will id tbo Aliiotl
1 wti ptMiple, and tbo timl iiinlerNtandiiii: bo
j t 'torn tbo Auiiiitau peoplo and tbo 11 11 k-
1 li-b 1 plo lita dri'pi 1 Ibau luaro pulilUlaiiii
1 un owaie
I Ibo Atrurltlra In .lamalcn.
' 'lb whole atury ot tba duuiaiut innn
trta wa pithily told in itdoxrn linra liy Mr.
John !mrh a dnnuiira barrister, who rr
rriitlv apprart-d In-foro thn Iloy.tt t'oniniia
aloti in Ktitflntnl aa couuikI for tbo Jiiiualrn
t'nininitti o. Mr (iotio iualitrd tbat nil
tbo lc ulin ucta of utiot ity nw.ini to by tbo I
noio witu' wera auhatanliallv cor ro
boiated bv Ibo 1 1 i.tt-tit o o Urttlill o ibi'ei 4
and tbo wblto itdi iloiatiti ot tbo ulaud, nud
then pttii ai'drd aa olltiw . " iiiotlg ttirao I
j imy ba nu ntioio d ibo a hol iti of tbo ten
uuturd pliaiuirlH b olio btut k aoldier, tba 1
ib itijiuij; up 111 it 1 b.ipi ol tbo hiidlo ol iiiuu
pi laotit ri w bo bail hi 1 11 aliot. tlio llocciiig by
who 1 .101, ibo t-xniiOon of pn nan try nt 1
fi'tir own donra bt Mildieri, ami in it four I
j 1 a a lit ot tb 1 of ultii et . ilia en 1 1O111! uf
1 pit .morn dav uflir day ut Mmatit Hat on a I
ij5 tltuwA which no drun, tbo coiufoit- '
ftotj iittoiulam of utiliieil iiiiaouera ut tb-i I
tin -ittiuua, ll.a tci-Mt'HA buiiuug uf bun- I
I dud of boli'lM. Ibo hailili uf pi rMOlia who
I bad bii-11 brat ihj;i;rd, nud tbo lbi:i;iuj; uf
l priatitia who were utitiird- In abort, tbo I
1 Vi ileum ilit'iilnuf wli.it Mr. Utxiudidl, tho 1
. nub fati.thh' ami impartial aerutjiv of Ibo
con mitun, biiajuat talbtl tbo MUdl liko
1 autuiualit uf tmiili.il law' wcio ull umat
fitllr ailbhUtittaOd out of tba mouth of
ntlit t a (ban nojiru itueoi ' 'lbearroitt
' ot (!tiriuor lljioi-eema tu havo 1 eou tiivio
, ly a lormal ptui-eediu. an bo bat birti dii
1 cliari'd, but Ua 111 wtliliou u etlll in
pro'ieai,
I Armed 1'riico U l.urupc.
Tbo IIoIkI 01 War oiloo having inatltutcd
on itMpnrv rcuptctiog tbo iirmauuMit which
urn cuiiiK on in lairopo, tbo lulluain tutor
nut bn bua horn obtained:
1 FutM 1 Hl.DK) fhaiaepot r 1 tl-a ura lu
cnuiftti nl uiunulat'tuir, tbo niittet nortbrn
to hn III 1 ub od lio to ro tha Ut of M-irrli, l.
I'm - I ba to ctllo gun and iHlrdcau
nuu ayatrin to ba uialuliiiurd. 'I bo tjtui
inantilMi'toilrH aro n r buv lu eoiuplrtiug
tbr atore tor tba urauaU. l.l'IJKM bro.itdj
1 latling atrtd bairol hao boou urtloiod
attiro tho w ar.
Ai'snot Tba alteration nf ivn.n Vi guna
oil tbo Wan1 piundple; t aVkl tu bo tuiu'
plrtrd by tin cud ot Ibo i'itr.
Sut 111 (lr.HMtN II twin, 1, Wurleniborj.
. Ihdeu and lb PoiiMtadt adopt tbo
( but eU lu nliug guu, u tbo nudorataiiding
tbat tbonjatom in iv bo thanked it 'lie o
penuit'tit wbitdi ara gutn;ou at Munu'li
ura not tnU'id to be .t til fart irv. Tbo liM-
aian rilb'd eanuoti ia preferred, and laio
nnluia ami 11 t'ourio uf 1 itecutotu.
INui and ru,olK) r.nfUld ntU'i out itl
UMi ly t'outt-itfd uu tbo Kuiilet' niiuciplo ; '
1 lIVl.o id gnuaufthn a mm Kind w 111 bp ready
I 111 tha louraa uf tba ,rtr: I.iho p.una aro
b 11 g emit 1 tlni etirt tla.t 111 tbo 'titeni '
. me tit mtimlai-toiit'; l.o nib. I lannuiia of
arim calibre ill bo luanulauluiud b
the nud ol tbo $ 0 ir I
Hl'aai v. UMVitMlguni aro bidti concerted
uu tbo Carlo principle (a t.iod 'b'a' i.m u O10
nefdle gnn ) UiHt,ik)Jaill Lo roady bt tbo
briuihug of tout oar .Niuo hiindrod
bu r b loading tamiuu aro in totitno of
toiiairiu'tlou tu t'utiiplrto tbo Haiti hitterh'
Di.NMtCK Tbo t'btmbeti hnvo voted it
laio attni tor tbo oonvornlon of tbu pi rami t .
Ifttu into brooch loa I era, but tho needle
Kim bai not yet bcvii dtvuUtl npou. I
1 1 1 1 1 am I bo couvi raioti uf tba prciont ,
orui into cum on tbo Siiblor principle. ,
Irtn M'ain, roi(riU4l, liioM'K. Tbo
brcrcli loadtug gnu adoptod. Spain uud
Oiercu hat a oulrred eaniiun Iront thn
manufacture uf H Krupp, ot Kaaeu, in ,
Tiuaalu. I
IMgimn will contlauo tbo ua of tho '
rltte I I'riiiuau eaituoni udoptod in I,
umt uli bnut oilu uo the bivcib-loaillug
.aiudU urut,
. Vrw wvV a-a i m MwaJ
Th cll kl tVM nvuwti
j iCo a, aty j rrfa.Vsat tiadd
! f?-t tba Mlti-Hpp1 r-! a a
afawft -jt ffV) a, fAa s ft.My
': . In. ,. I y a t ( r.-vr a i
I a 1 aj t i fa. lria(i
. .. P t s t a iriaair l ta(
a It ! , 't i.W'- ff r""
.a, , ,n a f'-a-a AtaMtxi r
' ftat.1 ttf ' .rt i af aot.it
m t t at 1 tt tal ta tt at"
1 r tv-aji -aa s r. r.i -rt , fl. 1
1 W irtri a v of t r . , ! H il
; rwrtrt af I fee Aft 1 fart
ltf acinar w r-- -t et rlsM bci
re H fVl In i. - . Ion"
rai,ai t raeS r aim "tr t. ri ,
rV iittMfr If tM r u il A trr. with
1 It ff itTir . Ua -er" ' . ' rf ard er
J ctr errt a d atfn ga-t! a a tube
-tMr a-rtdrrt Id lie taftut toiler ,
1 1 Kntl will te dirldid. trntbla. lata
. .wa eM v,tliflf h 1 bn.kbev' ettrtd
rfi frm tfu. to atfre.. aid ib-llb'rd rh
mti UM air irn wafer ht fornpart
weita, ra. of whl S wfl ba UV'plitd with
ftrttr.n pt.r , ard ttm appuratM for 'he
rttiacniaS.i.tf f 1n, lh hatchet difidmr
ttirar torn) mnt are a-Taucrd "Ith pub
liei.w bi ' i r ' U e aftHy aImI promptU
viafd K,-.. in an lmp0pd plan will
be iitttuilut'- I h' wbiro three fourtb if
' tSe labor of Ukui, ia aod dltthaMlua: far
! pn will I lared. Any tM or mora of theao
lompa-tinrtita re lc InlureiL or plerre h?
' a anai nod filled with wftef, t.Miibl not
impn r ur endftDger the iaff ly of tba boat
or other portion of the ctrtfo. b ho boat
Oil Id te laiurrrt a&rl kept afhuU antwitb
alandlaf In raae af Krn In either of thee
romparlmnt. ajetnf i'mai li ImtnfHliate
ly forest Into Ikeia, by whlrh tl.a fire la In
a'tantareonalr ettlnguUbed Tha capacity
ot the boat UeaOniatrd at abont (wrnty-flt
hnhdred ton. lUr ipeed will be in atill
wider, twraty-flta uiilra pr hour, with
a force a I team not e ifeelloj under any
rlrcmnataucea. I'l paand tn tha quaro
Inch, hu rerderi( iplolona m rt tu On
poaaibtr, 'Iba boiler hln In lection nf
two each, anr Injury to one taction will not
inlrrlrra with the iuuiiagrtuant of tbo boat
ur mathinrry, nt the other eectlona ara ca
mtda of poiprllinK her. Initrad of the
tonal totiar atid mnnotlnnua cabin In unl
trraal liar. It It Intrndrd on tblt boat tu
bat a four rotunda with domra, extruding
I tb fongh tha roaf. belne not unty ornament
al, hut aerttng for tddltlonal ventilation,
hpiral atairraara leftdlng frntn tho nain
dik will run tbrnugh lhea rntundat ami
tiltbuugb afparate, each rotunda can bo
lttado to roiiitntiiiicato with ittiutbrr a bin
deairahle. "Iba atatrroom or tleeping
apartiiirnt a pi to tin arranged to tnanra tha
(.Teat eat luxury aud roiulott, idahurittoly
linUhed and furiilithf d with a eoitataut and
ampin aupply of both cold and hot water.
Caparlona au'd airy ball and prnniriudrt
it aiiutlirr important frature. Inauring health
and ramilort in tbo bighrat degree.
I,AIIOIt TKOl'Ml.l!!.
In I'mnayUovuIrt
A tclecmni from ridladelphU atntea that
' tbo pluaterrra ara atill uu a ati Wo for higher
wagca and Intend to hold nut- 'J bo l.i iii.h
of Tueaday aajras
'llio journey 111011 bouar-4 arpentrra atrurk
ou .Monday fur an ndtanro in wage, 'Ihry
havo been lorritlug J T.'i prr day, and tin y
now nak lur 1 1, and b.itn rrauhrd not to
ftitniiieiM a work nittil tbrir drmaiid U ae
erilnl to. Thn Carpriitert' Union, which
retaliate thn aubjert, ha a meruherahlp nf
nhuiit uiiu thuuaand, aoina uf whom itla at
wotk in other Stutta: but thma rridllig iu
llio nl i- Hint tin k 011 I bo at rikn liilltiliAr miiIum
lita hundred, hoinn tlmo altipo, a demand
wna tnado by the caipentrra fur full pay for
right hour' labor uu Saturday, but thn r
ututiou making thin claim wit rracimled at
it recent mrrtiiig ot tho I'liion. Ou Mnn
lay. committera wi 10 appointed tu vlalt the
1t11ua hoaa tatpaiilatra 111 lha city for tha
purpoNtt of uact rtnlniiig how many wrm
williu j to pav tho odvani-H in wage aaked
Ilor, Ytou!itv. a lurrltug uf thoMi uu llio
atrlko wti ht-bl at Kigtith ami Wain nt
strut for the purpinio ot rucehwg rtporl
Ml lilt. .Oil.... U III, ll II t It 111 lui ll.-li ll Ml. ..II
i at tho (netting of tho I'libo! on Veditoaday
I itcning '1 bu re 'or t a made eterday rm- 1
btacrtl nearly rtiiy nliup iu tba cltj, and
from I li r ti 1 it appear tbat a fnn men ho
Joiiylng to tbu I'nluti aro gelling Jprrdav.
hut that tha great inah'ilt y uf lboo at wulk
il til not be I uii,: In tbo Suiett, and worn la
telving lroiti f,' to ,' per day. Matiy
cd'tbo boa carpenter eiie-ieil tbrir wil
liiighrfti tu iici rdo to tlm itrtuatol made if
alt tbuao employing carpi liter wuutd itgu-n
to it. The meetiug wa largely uttciuled.
Ptiil tboiir prraent ipp'.ind tu bo umlhlent
that their dituaiid wuuld bu uglctd lu iu 11
abort time.
'Ihn rtttaliiirtcli Oai til', cmnnienting
upon thn trotitilea thtrc, wbilo adiiiitlttig
tlm diltietiltit-a undt r wbica wurkinginoti
I I.. I. I ...
ittuifi. Mini iiirii iikmi in wiHiiifr uiiimii
and to atrlko fur higher wage, fara :
ltut when they attempt, by any tneaiia
wti ttiueii r, tu prevent other lot 11 fium
Hlllng their labor, wltru. where, and ut
what rule they eo tit, they become nut
aiiiiplv 1rep.er upuu tho ngbt uf tbeao
particnl.tr men, but r ueiule to aHii-tt.
'I here a nu right liouo iuhirent, ital, and
Inalienable, tbnti tho nht of it man to
wuik at what bo will, fur whom bo wi'l,
I and ut what prl -o ho will, hooter de
piitia him uf that light U a rubber. It 1
doe not toittrr uudi r w bat pretriu'i 1 tlm'
depiiviitmu ia uceotiipllabed, 'loduit pro- (
I tending to deft ml labur i only lu maku lutl 1
I woiar, Toi the bpitru of au itllegml g.m .1
j motive i tip to 1 o ( r an act urn wbu n a
' iudofenalble, beeauao whull.v wiung. N.r I
I la it mm b ler vruuiual to tratluco men an j
I tniakilful itnd utiwuitby wlio ii,-)it 1
'upon bargaining lor their labor tu
I aunt tht'inaoltep 'Ibo law juatlv into u
J klamh'imM tu unaall orallt, and t.belu n to ;
. aaaail 111 pilut.it luau' teptiLatluti in that
whtohv bo legitimately cam bread h-r
biuult ai I latuii 'I lim into of law- U tbo j
j cuihodh d common tome uf tin human raf
girnetid up through all tho getioratioua,
and will u mailt law fnteter A butther
but tt rigtit tu deteituliio at how iuuli a
pound bo will atdl beef, polk mid mutton
Ali uumhi-r of butt lie re, tut I tiding all in 1
town or illatrli t. bate a ituht. b nun emeni.
I to put up tto price of imuti. Hat 11 tbr J
I atioiibl go farther and ihrrutfn with tit
I It-nee- tiuirh more, tl tbej abmihl ue m- I
! h-nco upou-hutrhert lium a distatico wbu
alioulil coino in for ttio purpose, of utidTol
lit;; ttieiu, they wnubi becuiuo itlinouU
uud jiiftlv ba opoaed (u Hindi penaltiea ua
tbo law pieacrihi. A landlord h t a tight
to dctidf fur how much bo will rent bit ten
omenta nud, fatting to git bu price, tt let
tbcni Nt.tud empty. Any number ut land
hrd h.io n right tu combine to put up
lent lo an) ui.uk they m.iy ten fit, and if I
tbo uci up-iuta will not pay tbo adtauco, to I
put tbcni out. Hut they hato 110 right to j
commit 11 n ult and battery on a l.iudlurd
who ta mutmt with let than they nro,
.Wliilc, then, woibnien, 1 Ithrr an oufuiitn
ah or in combination, havo a right to tlx
the rVo of roinpeiinillpii for which thev
will rngnge, thov bate nu right to forget
that tt alw,t title two to lnalca a htrginu !
ruiployetM, either Mparatil ui 111 concert,
haijuit the tamo right to determine wli.tt
they will pay at wurkmen hte to deter I
initio what tbo will receite. If euiploei 1
do not eco lit to pay tbu rata demanded,
1 tint ta their privilege. If woiktuou do nut
ai u proper tu toil (ur tbo p tt otlcietl, (bey
ato u'il,t iinawerablo to tbeiuai ltei tor iciut- 1
' I -iii lu tbi napect the light uf emidoyora
I uud woikiiicn uto exactly eipial. 'I hero i. I
I nud c tn be. uu npprcNtlon on either tblo 1
I Labor ia like anv other commodity In tba
in tikul, and, tu tfie lnm run. tbo in tee of it
j will be aetlled b aupply ami demand ,ut
na tbo piire of cult, tiuii ur llmtr in act 1 1ml
I Take uu lllualioliuu of tina uiaiu r on a lai i
' at ale. (hi tho I '.'tli ul .In tin
rlllli'.l III llil.rllv ...it Uillillr. AI ld.ut
f.nir tlHMi.ninl fckillt'il uorkiiipii au.l ,tt
I Uiihl.iihI li.lu.ierH wpio (lifr.'l.v tlinjwn ...it
of .'ii.).1..jrni.'iit. It U . low t fetiiiutf. tn put
(Iih h.i'Ihv;.. njc i.f tlit'to t.Mi ll.i.u...iitl
I i.M'ii ut tlirrp dulur. n .l.tv when .'i)..2oil
'VMi ninmint, t. llihlj iliuu.uml tlt.tT.tr
I ov.Ty Iw.'i.l four limir.. I lw tiike lm, l
1 rv...ly l.i.li-.l R.-.fii.v I'u.it' tKt, wliliotit
1 .'..iii.iiui; Mitv .f tlu Hiui.lu3.iii.t.Unm a I...M
i.f 1. 11 1.1III1..11 two liuinlir.l Aii.l twHiitj
J 1I10.14.111.I il.tllm. in wj;,4 iilon 'I'tu, 1,
I. 11 iiu..r'itliimtA rnlh.T II. au nil ..ver t-.t.
m.ito. How va.t .inn lo lm tukt-n out uf
t tu' icltc( of JaborliJR turn 1 ItUa.ulo
I Illicit loit u. it uo.il'l l.a luil tin. workniKii
. iu.,.'.4td it iu itc.euliiak., which bad ki'cu
lui. I. I rum tlieui, nud cumumcil in tlrv,
i M'linio i, uioiify." TU.ro i. uu i.oiltility
' nf KiomrliiK ll. Nor ill, there yrl ii.i.4r
I i.t. v roiiipeiitatioii Krowiu out of tho lo,,.
' If m rt.lvuiifo nf witi0. .lioultl r.ult from
I I. o .ink", uml Itnl.ould bo tiniut'tliittclr ill
tprintiiiMo how long thu n.l..uu'i. would
la.I ilicu tliv L'uui luuld readily L uoiu
p.U.I lln I rt nth mI.dc Ii I...D
).0J .or I. II Ilk.!; la b..
tli rilMknrib C.lnnxici.n n.Vitt fol
lt.tuf r.miirk. and rxltibit vf lot... Ibr
lvkvul In ninhornl. I
H rr.itwKM ofth lfn mill. n4 ftut
tf il.r U, w.rk. .lutlniT thi. n.wlly im.f
( .t tM.ti Iii t iii. t I .iiirii It 1m. not
. .1 ...trim rtt. nl . I iijumi tritd if.t
. ... ttl'ltl H u . M.'k .1 . hot wltlt
.i i ... 1...iul fr.t. N.4it IIhoimimI
r r l'i .n out of riiiti i li t-I.t cl.
.n l It ,vi i-..niiti,..tV 1 tiil. witr,t
, . hut Wt.it t. I.jy l.rt Ir of ...tr
H. .illnl. Illll I-Mlilllt i tip.. i i.ihI l..t
'.n t"n. nH l.morlif" rtl 1 1 j.ln tor tl.
I H..v..ir. .Ml liitr.r. rt 1 1 fr flow, th.t
I ilt.tr .n .!.;. u wttlM)rr Mtt.t.Mt .ut.ttt'
It f... I m m ii..it. i..i Imiiiiir.. Il.trrral.
I...I . )tl .nii.u. tli rvtl niliifiicr. U tit.
1 .! m of i"iii. I ' ftti.rttn ,,r fi,.ital orj
nu if roin f r tilat t 'I. ttita a.ntiiiut rrrt.
. ..tittnr ..Mitt tlift ,(iiti. ll.fc t wuultl tiM.i.
nr. . id in n .r n .1 uf.rtnr.r. Iit.l tit. mill.
i !. .Uid In work It. tk.tr f.til rat'l!T
i U.uitl.rtur., ..1. th. l.at. ot ..r uru.ii.r
I ilr. All Jilt. r irit. l.t r. thrive ..r.lintr
(lit Dt.bultMiiur.r. irttper or nr. .In.
lirrM.fd. Ilr lt. rl.t.f re.ult of ttt.
,i..uinn tf Ubor i. .trlitttnul rntfuej m.r
let, tiuii ll.i.r. dull, .tt.ulut. r dull. Tn
rt .Wr lltr ut.lt.r wot... the ml trrui. wltlrb
hm r.iir.?ntr4 mlllitttt. ofwf.lth U now
iio.tttt.t ...tl It.. b..a dLring tb. j.n.t
.M
11,e t.ltl. licit tl. Citroilri r. ((re. of
rip. nl. of m.itiiUelur.d prtxlarl. of l'ilt
buritb far four T.r, ,hw. dMrUM lu
lift front tb. pr.vUu. jtHtr oa lb. follow.
liK .rtlcl.il
Ilecr. am.
Ai., Vn UUI.WC
a ur-, r.M. ifA,-m
Il.r .ud Mie.t Iruu, tou, 'Z.U.'Jfi
I loll, .ltd Nul, krt( H'.HO
t-onr. Ib, t l.fr.M.lim
HI.Mw.rt, rk.(. !I0,:I70
ll.r.lw.re, p.tk.ur. HH.rt.'G
Krl. It l7.9W.7lrf
M.chiurrT, Ib, l,Mj7,d3fi
HtstM r.oua
1 b. l'ltub.r)(li Iron .ntpli.yer. b.T. mnt to
Kurupn for b.u.lfi. and lb. .'rlorU to rT.et n
roiuprutni,. !. to fr f.llml. Tho ttrlk.r.,
too, nro .uffrrlaf from the operation, of
wh.t I, known Ut. lion, bill," o
cordlnK lo wbtob miber. who niitr lire lu
lititi,-. reutetl from .nj onntp.Djr .re com
Pclled to zU" up poaaeiiion of their hold
inK. in ton tin, wben th.j ct... to work
Iruiu .113 ruatt. Tbo Uw I. cuforci ntt.inal
tbn occupant whu iti.r entt.Ko iu nujr etrike,
.ud tbclr ftinllie. are lurni.1 nut of dM.r.
in lii.h landlord fa.lilt.it lit. I'ennntlTa
Itla IRl.lal.ire lit. belnre It an act lo re
peal tbi, Uw which gitrt. all Ibe turner lo
lb. ciuplojrlliK cl.,t. Hill lu the mo tullilio
It lcmU In act. of tlolenc ni.it reTenf;e on
lite p:trl of the workmen that cnunot be tuo
lovircljr coiidcntuetl,
In .. .Ier.ey.
'lie tlrlko iu ilorri. county .till conti
nue., but thu autliip.tiuii. of trouble no
the abipmcut of ore by thu JJorri. nntl
,"i Itailroad on Moa.Uy, w.rn not r.alii.d.
A litter to the Newark Aiivkbtiskk nf
Tiir.day ett nlun ..y. Uteri' u no hind
inure If, the ubipinent uud that the en;lii
wen ttt work t.taeveral nf the mine., 'lite
Mount Hope e!ij(itl-. are .III Lurid the report
wa. Hint tbry would not rrauino operatlun.
tbi. it'itami, It will, of ruiir.e, throw a
Cieat ntaiiT men out nf work, and came
ill. tie,., ibe utlter miner, do nut talk uf
incieneiu tin. wai;iR. It wu. to be decided
ji'Mi-r.iav what woulil be done, A larjte
proiuittnn of the men woald like lo c t
Hoik.i teu at (I llibernla tind tbi ir
men hi.iii.e rt nt nntl O 1 per day.
lb. Newark t'ot'ttlKn. of I hureday even-
Ing, hnwnter, .tatr. that labor la entirely
topped, and that the men hate full control
nf tlte mine, and pruvont tbo oro from
bluc cariictl atrity from the mine,. The
I ntl'iai'll 1 ,t.rn luillllllll it. Mini m.j n
if tlio .tribe continue., the price nf coal
tliruuubnnl the cotiutry will be increanid
'lltoliadrra uipcar recklct.., and talk of
bieakl.tj; lut.i tint .lore, owned br the Iron
t'ol.tpanieft, Iftbe atlvance is rt'it..d. 'Ii.e
hoMea aay they wou't give in till nett .Ittu
iiary. In tVrat Virginia.
Tlio Wheeling n,:uiTrH make, the fol
lowliif anttniincenieiit In rehttlou to tho
Iron wuiker. atrlko lit that city '
I We am liifoniied that the Whci'linc '""1
llenwoo'l wtuk. will ti.timn oneratinii. to
day. antl the l.ttl.tut'e a. auou a. they can
jcot H-adr. 'Mm t.uddleia aud boiler. tet
the old prico. ' tier tou. 011 coiiilitu.ii
tbat a. ainm na the ritfahnrjth mill, aturt
up tt'ey will work for the aaiue price p.titl
by them. 1 bl. will he good new to alt, a.
the atoppapn of tl 11 mill, haa ntlected all
br. iit-he oftrit.le.ua will readily Imi per
cfiT.nl when it U retiicmlM'iV'l that the
"'..piase took out ait circulation alto.lt
$.1. .iii.i per week '1 lie v.'.at voluinoa of
.moke Iri.ui the furnace., nud clauk of tho
poinleroUN muehliier.v will Kit. uur city a
iiit.ier aiipear.tnce tbau it lia, worn for
lime 'I be pud. Her. uud boiler. btto
, tiiplai'il j;oiid i;ril lu h.il.liui; out. and wo
I.. p tin ir work ma) be uuiuUrriipted by
tul.ire ditleri'liee..
Hie Ilrainlr. Iliplo.loa. j
'Ihn liit'hmond Va ) IU Aiiln.ii account,
for thu 1 iploaion lu tbo (Jlover Hill mill. .
aa follow. : '1 ho coal 1, udncd iu chatubcra,
winch lire tloatd with doora, when the men
1111. out nf them, to preteut tbu n'cui of
t;ua into o!her puila ... the iiuiie. 'Ibo door
nt Olio of tbeae t-h. tut Iter, had limit reluovr.l.
ll 1, euppt.aod tbalita th. ujulednter p tea
l-d till, el.itllllier the KAa wV, ri.HllttJi Ollt.
took lite tit. 111 the caudle Ill l.la It.tt. uud ex
plt.ded with the lain. uUblo rcaulta alriady
U.teu.
l bolchalo t Iturch Itnbh.r.
Al thu t hurt-hca iu lliirlinton, Vt . lmt
Ibe M1.tl.0d.at were broken lutu 011 SuutUy
uuht. ami rubbed of taruma urticlca. AI I
the I'mlari.iti Chtiri'li all the cnmmiioion
hi rtiei. w.ta atolen. At the l-'ir.t rouitrect
ll'l.l.ll t'hurcli, cloaet. worn blokull upon
n.t.l the rover. 111; of the pulpit ripped up, ill
the M-a'.'h lor t tlti.tl.lea, ot which initio
1 were luiiiul, however. At Hie 'Ibird Con
, r:ret;.tluual ('tiuii li, it gold watch and it lot
ol I'imily ttilver brloiiKiiii: to Kev. (1. It.
! Sitllortl. 1 allied nt aboul tK), and id.tt-etl
I there tor auto Lccplua, wuln tallied oil. !
At the lti.pll.t t'tittr.l. the riHlh. tlld nut j
tlud any booty At The Kpl.copal t'liurcii
I two or three dullata weie tint from the r.it.- j
I tiilititiou hot. At the llutitau L'athulie
1 Cliurcb the coutributlon boxea weie ruhU il
uud eomo .ilver ifoblet. and church oru-t
t pieuta atoleii. No eliin haa been obtalt.cd to
I the logucK, who were utldeutly no prolea
ttuliuta.
I.lbrrln.
The .hip Ciolcoiulit, lieloiiiiis to the
American t'ulouualtoti .Society, arrited tit
HaltiiiMiro on the 3d mat , direct from I. Ibe
tu. lilin-ici aevcrr.1 l.tOcri.tn. vl.illu the
I'nltetl ritutc. on biiaiuoa, or for ploaaurc.
M.e bring, the tollow lug Itenia of new. 1
The alt hundred cmli;r.tiit. by tho laat
trip ol the tlolcnuda were daftly landed,
nntl were tlelishtod with the country They
went it Hiiperior claa, of people, aud ma) be
enpecieil to tin much toward, .ireutbruius
thu illld.reut aetllrnicnt.,
Tra.Iu w.ta tiuii uloue the coaat. aa the palm
nil aenaon hail net commenced, and tbo
crepa of auar and cuffen h id uot reached
the marki'ta. 'Ibo pruapect uf the farmer,
wna .err eneoaraliig.
'I lie I it.erlutiA were on the eve of n polit
ical cauvaaa l'realdent Watner hid do
eliui'il it le clcrtlun, nud llou. I'. lnuril 11,
l!n 0. d llev .litlnea S. l.t)tin itro tho noin
Inca for the I'lt'anlcncv nt tbo elet'tlon to
I t ike pi. .re nu the llrat .Monday In May lieu.
'II..' l.ilter ia lonuccte I with llio Mi thodlat
rn.K, (ip.tl Chnieh. itiul la C1.11.I1U red one of
! tl,- tiliti'.t turn unit moat eloiueiit di iuea in
thai Itepolilio. 111. r. pillatlou .aitwiiler
"ii poliueal 'economy la terj tair, ut huiuti
ui 1 abroad.
Mr. Itoo waa l.om at Ntiwaik, IVuo,
I' i...ti Id, ISIo, and rem ttod lua eduia
, tiun at iba Ohio t'uiveirity, .11 Allien.. Uu i
Uvetl 111 Terra llnntr, llnluui, from I SIM tu
ISI.V 'Ibu fo'luwliig jc.ir ho removed to
I.iheiit. lu lul'l he waa elected iiiemlioi of
' the Home of licprcacnt.tlitoa, and at it.
orsiitli Hinu w.t, .leettd S,to.tker. He lit.
1 allien aerved lu the Sentto, uud in I KM wai
I unpointed uiul foiillrmod aa Cbb f .luillco
' nf the Supiouin Court, which poailiou ho
..ill hold., Mr lioru ha, been 1 iiiil.ently .
Burcr a.ful aa a niercli.tlir, not only at Moll-
I loti.t, but aloui; the All lean cnua't, ami in
1. upland ami tuo Uulted Hbitc., ruuniUK it
I to. .el owned by liiiuv.'lf, and iaiiIii tho
IUjk uf bl. aJoiitod country,
'i'be Uoloouda 1. expected to a. 11 from
lUllliuoio aboul the '.'6th inaUhl, uud triim
L'haileatuu, S. C Hay 15th, for Liberia,
. tStitur.tl hundred upplltutiuoa havo boon
j nude for ii.i.MK0 ud tho lacilllli a fur act
tlciueul iu the uulr nationality ol tlio col
ored lute. Ibo t'ulotiU.itlou iieicty ualii I
f,.r tlio tuoaua tn uud them. I
Unitll .IMMUIIM IN CAI.IFOItMIA.
l.lerMtU. Mechm.lc.. ,
The Ran 1'r.nal.ro lluu m-t ftre. th.
fnllnwlntr .ummrtry f the comlltieq of tb
leading tradra rJid waoclatlona, wllh the
average wage. pi I forearh. Tholnfurinav
(ton, It .are, baa oeeu nhlaltieil In moat in
at. nee. rrntn well informed pcraona, repre
aentlng the r irlutia department, uf Indus
try: CARVIC..
Twn or three year. ago. h geod carver
mlUhl have failed to get hi. bread at Hie bu
in.-. In tbla rltr. Kaw about Ifl men find
rniialaut en.ployn.ent. The work la priori,
pally en nliM-l K. plelnre framra, f irnlture
and pattern, f ir reallege, t'l.naiderablebr
nam.ntal rarvlnr I. new taking the place
uf atueen In (nodlniuar.. Ibe hiialne.. In.
err. ara rapidly and there are no workmen
mil f employment. Wagea, l fer d.y
tin,. 8 boar.
rirMntria o. rttrrf 1.
There I. a l'lmnb.r.' Union, bul only a
perl of the taen who folltiw lite avoeallnti
iloag te it. They work nine hour, a fl.v,
and tu. b.at wnrkm.n command teadlly 1.
111. men who work at lining up .effln. with
I. ad er work lu well, nv.r 10 feet deet. re
cel.. 7 per dav. Tbrrn are about jour
neymen) of lb... about UO ar. now em
ployed. Ib. ga. Ctt.r. work ! a Mp.rate branch
nf bu.iueaa. 'Ihryr.c.lve $1 i.r-fkaiy of 10
hour. Uu Union.
ItntCKLkTIR..
The btlckltyer. moatly belong to a Pro
tective Aaaueiatien J and they bav died
the working day at eight boar., and w.ir.
at IV Work 1. now dnll, but ba. been briak
during- Ibe p.at year. Thn Beit .eaaon,
commenting with the reeaetlon of rnle., I.
likely ttt be a lively one for thl. branch of
buaioaM. At prea.nl about half of the work,
men are Idle. There are alwayi more or
lea. brick uiaaona who come In from the
mall town, to aprnd the wet weather In
th. city, and return again at tb comm.nee
mnt of the new aetaon. With the preaent
proapecta, no gnnd brlrkl.y.r will b. lik.ly
to bo out of work during next ecawn.
CaniKiT max ajia.
The heme raannfaolnre of fnrnltnra li
rapidly Increulng, and more men are rjn
tluyed In thl. braorb ef Imalnra. than ever
efore. A con.itlerahle number work by
the piece dlatributed In hor and room,
.boot the city, eonneete.l with tbe Urge
furniture ratal.liahm.nt.. llnoh attentiun
ha. been given the paat year In tbe n.anu
faolttroofwaln.lt furniture (oiled). Atoue
time walnut lumber waa very low, a.lllug
in iiiianitlir. at about $& tier 1,00(1 feet
Itrgo atoek. were laid In anil the margin
nu the good, turned out wa. anonuraging.
Trice, h.v. .luce gone up. I.'abinet inakei.
work 10 houra. at an average rate of J per
day. Work tolerably brlak.
JUcmsiaT".
Tito manufacture of machinery ha. In
creaaed very ratidly lu thl. city during the
p.at two or three year.. A very large milli
ner of workmen find employment moat of
the year. Work M now alack, and many of
the men are temporarily exit ofemploymeiit.
Ilood wetku.en receive ft per day of 10
hour.. tuito a number nf young men are
workiug uuder inatructloua. and of courae
do not rooeivo full wage.. There la at prea
rnt 1111 leagues or l.'nloua. During tbe buay
.eaaon cumpoteut wurkmen are g.u. rally
all Ukeu up ul rate, beretufure mentioned,
rtiii'WBHiiira.
The ahlp carenter. are tpilte a numernu.
l.o.lynf wurkmen, muatly mnbrared In an
uwoct.tlon. 'ii.e time I. (Hod atti honr. lur
i.bl work, and H houra for new. Wage,
f 1 AO prr day. lluelnnaa In tbi. line la con
.tatttlr Inerenalng, the largrat amount uf
work being that of overhauling and repair
Inc Occasionally a vraarl i. nearly rebuilt.
Shipbuilding la iu it. infancy here, but the
facilltie. for new ami uld work are con
atautly enlarging tn keep pace with the de
mand dual now a conaitlerttble number uf
men .rr Idle, ltut moat of the good work
men are bury ray nine month, of the year.
OLLKlua.
The c.ulker. are not altogether depend 1
ent on the carpeutera- Many .bii.a cuute iu
which ate reiturwd to be ro-caulked above
tbe copper, aa a precautionary tuuaaure for
a long vovace. 'lltero 1. conalderable work
dotiig in tin. line at all .raat.na, old work
liirnialiiiig the innit impurtaut Jul... The
caulker, wnrk cijHit hour, uml ret oive 00
1'iird.v. 'Ibeie ia it ootuituny ulao uf color
ed cattlkera who work tbo ..me hour, but
receive I .per day. It treiuently happen.
th.t midwinter 1. the b.laluat tilno for tlio
caulker., aa it large btimb.r of ahlp. may
urrite needing tbo .urvue. of thl. cralt.
Mitt' juiHrna.
Tito ahlp jolnrra have a league, ami, aa a
general tiling, exclude bou.e jolneia ; al
though the former aro olteu found at work
ou huuae. when there la nothiug lining In
their apecul line. Ihey wnrk eight houra
for a day, aud the beat win kiuen receive tbe
aame wagea aa ahtpwrlght.. or t")tf per day.
llualue.a with thl. cratt ia not briak at prc-V
eut the weutber ntlectitig uulavniitltly
neurly all out-ot dour mcchanlc.tl pur.ulta.
mil' am. 1101: 1 i iiMt.ua.
The painter. bao a rniun, but only a
aiitall liumber uT them are member. .ay
M out uf y.J. Work dull at pic. cm. On
hounc 4 10 hour, lur a day i. tbe rulo, ami on
atealubual. and other .hlp-wurk b houra.
'Ihe l.e.t ptiitter. get l.ertlay. tlany
woik for le... receiving .l ami TW). 'I'ho
I'lilon palutura invariably aak the nutalda
price, uml ui.tain it, At pruaeut then, la
not much 1 tun'ert uf acliuu among the luem
bur. ot' tbla cralt.
not an canrr.fTrns.
Work at tbi. acaaun la dull. A coual.lrr
nblo iiumbt-r uf wurkmen ure idlu. The
ruin, have been to, couataut at.d heavy to
warrant tho cummeuceiiieiit uf many now
building ciiterprlaea. Haling thn buay ca
ami lieully all tbn c'UTiiielciut workuieu find
plcuty tn do. Carpenter, work at preaent
10 houra mid receive II per d.ty. Tho prua
1 ja'cta fur work thu coiulng acta on aro guud.
and it 1. likely that the 8 Lour ajatem will
be adopted Kcucriilly.
iiun.L-atiiir.na.
Ibe horae ahoera are ronllnrd to a arpur
ato blanch uf .uiitliwurk, aud thereby br
nine exp. rta ut the bualueaa A good
I horae ahoer gatna rpiitu a local rrput.ttiub.
Mcii who own line liurac. will nut alluw a
ty ru t.t touch litem $ tbry tiud out eome
Iebocr uf akill and .tick to bun fur yritr..
tiuod workmou gut about II per day uf 10
hour.. 'Ibo lolL'iiieti. or " bo.aea." reeeivo
about .i per day. the buiae.buer. have
au ..aoiiuliou which uiceta uuie a luuuth.
Mta n HM:ica.
Tarm ltau.la, IieVlO per mouth . aerv.nt
girla, J.nM, tlairyiueii, lit; teamatera,
f.L, ..tw.cra, Iu0tt7(.i lumbeimen, $ lOiut I
miner., drilUi. aud atrlkera, K'nloi iii.tr
rymen, per day 1 chambermaida, .Uitj5
per luonth , lauuilrcaai'., i Wt'tl'J; cuoka, Inat
claaa, I.iUuv W . aecon.l claaa, k'.0t China
men, ti. , biitcbera, i.'-i pcrda ; molt git
ting uut railroad tlea, lo cent, per lia ; men
ami wivea, $07 oj w.titei. tor reataurauta,
iltlpl'it night wntobuien, tii huua.keep
era, Jk'fjiL'i; nur.o girla, l.'ir:; acaiu-
troiai'. with nuchine., ktf ti , eugiueera
lor aaw lllilla, 1..1!; pliulera, 7U'. per
1.110 cilia, ur H per week; aoauii'ti, coaat
uud rltci, (10, furciu tuyagoa, Jd,
A .Model Aildrea. lo I bllJren.
There waa n publlo achool tnauval at
.inl;t Ctuz, Callloniia. nut long aiuce, at
which tieurgo T. Itrijmley, a well-kuuwn
hutel keeper of that locality, delivered the '
fulluwlng amualns addrca, 1 I
I. tuna ami (ll.MI t.MKs : I appear before
you to upoliigUe tor the ttou iippoaratice of
tbu two geutleuiQii wbuae namv. appear ou
tbe prttgritmiue, and 1 itui reiue.tud to .
. nial.o it .peech, a. u aubalitute fur Ibo .ong
1 they wcio to aiu. I
I Now, 1 waa calculating to addreaa tho
I children upon tbla nccaalou, but uutortu
I ualcly the young lady who waa to uecuut
pauy tho .tddivaa on tho pttuo waa ao uter
inum uy 11. rchcura.11 mat alio bail nut been
oulof tho liouao aiuce, tbcreforii 1 ah.ill hate
to tlellver the udilriaawlihu.it muaic, nud
Ictto nut tbo muat atlcctliig pall ul it, fur 1
fear of ccuae.tiiuiicra. I
If there la any one thing I love to do bet- i
tcr than uiiulbcc it i to make .peecbe. to
cbildrint bccaiuo 1 Into Ihcui aud, In'
fait, 1 limn It froiu very good uutburily, I ,
wuauncc a littl. bty myeell'i and although '
hut itagoml a. iiiuiu litlie boya, yet tbe only j
re.iiou uf that tvua, theiu w.ro ao mauy
little but. Hut nurn better tUuu I wna. bo 1
you ace buw uear I came tu being ouo uf tho 1
beat boy. thole waa iu Ibe dialriitu I lutu
tluu thl. fur your ciitour.igemciit. Now tve
want yuu all tt. be very guotl chlldrou, aud
lute your hoc. and your teacher., Vuu
I uiuat love yuur tcaihera. 1 love your teach
I era, becauee your teacher, are thu luo.t
I loteable of auy tcuolieia that I ever kunw ,
uud they hare worked very bun I to get up
I lata fcalltal, to ralao money tu put anew
I tluor in tho achoul-houae, untl to get uico
I''"" acuta for lug little, but.' trow.cri I
no. nice new trnwaera for Ihe little
tioj-a' anaf. He, I d.n't mean th.t either i
but I atr.o ooafiil what I rne.n la, te
jrt nlen new laat. krrp the llitlr Intya
from wraringout tbrir trnwarie. Now tl.ry
h.vr wnrkrd bard to do ell And hair
a.nnrtlm'a a.tt nf. late At n'ght a- d I bitr
bern ao aoiry lliat I ou, lui' ..I nr. win,
llirm nlid lirlp tbrm bill I iti'.ii.'f, le
c.nae I had In alt n-l nt th hnrl tn Irt In
profile th.t were cut late, Nj, I tan
vcu alt tn be gno.1 tluhlrJrii i.u-1 11. Vt r l.rrp
the man up late at Ihe hi. "rt id let run in.
win t he want, tn In .Iti.ti vp wil . v.nir
traibrr., and help t.t gt ait the Ir-ti.tl to
rat.e money lo gel n new 'I ir. al t' till .'iat
aert of thing, for tlio at bet. I loll." N-.w.
If wliat I am a.ynig i n d. ep for vnu
childrrn to tinderat.nd J i.t now, yo.t 11.11
gel your parenta to rxi'.lii ittovtu It '
ninrninc after tbry p.e! tbi . git tlai.rt, g '
Obi when I wa. a tntle toy Low I tl.d
love lo go tn achool (taturdtv alien .rm). I
and writ do t rrinrmhcr m lira, a nit m
arithmeli. and I waa vary brood of II, for It
w.a aorne anm, 1 thought. I r.n ar. It new
.a plainly aa though Ir were but Iwenlr live
or thirty year. ago. I.vt down and ltea I
atldrd it up. It wa. tntgbt et.d ollg it U
might, .ud orifbt la uugnl I j uubt I r.it
.nil the top Hue nut il pr-it.tl forrrillr
Then I lia.k It to the Iratbrr aud I ripen
ed be woald get me a aitu.ttlon I., the cor-lrr
iroc-ary atorr, I wa. ao iiulck at figuri . lie
looked at the ,uui eo.1 pa.a-.l back in
alale, and ..Id be" Vnu have flgurrtt ult
about all you will ever .mount lu, ' 1 d.dn I
know at Ih. lime what be meant, but I
wa. very much aliened, and 1 tbenked
him, and ..ked hint if 1 riuld Hand ut. .ml
rre who wbl.prred, II. aatd no. bet I
might go home and tell anv mother I. put a I
nail in my forehead lo bang my hat 00
that II wa. a pity to wear out good hala na
anoh a h.ad. We all leve l tLal teacher
when he moved away. He waa very ploua,
and alway. opened tehool with a prayer or
with a long atick, and we nan! to think be
didn't care whl.b, fer b told ua once thai
h. wa. bound lo have aa-nuol open oa tlm.
if b. bad tooin It with aa ujaUt knlf.
be wa. .0 prompt. II. u.eT tt. r.prat
Bcrlptur. for ua; but ho wa. very forgrtfiil,
and once he tried to tell ua about wbat( i.
.aid of " buffer little children," anil be tor
got tb real, .0 Ibe Utile children had tn
.uu.r
Now I want to .how you the Iff pivrtanre
of Improving yoar tlfti I oncn kpew a
little boy In Han Joan T-bn lured to ge to
achool, and loved bla luuik., and be grew
up, and b. became gtcat. and wia. and
good; and when he bad learned all Ibi-rc.
waa In Man Joae. he tnorrd lu MllpiUa, and
he waa made lWm.t"r, aud wheu tbo
other twn men moved aw.y, tn ait up a
hutel, and he had no o pu allien, r-o, you
ace, you inuat lovo your bunk, if ever yuu
want tube Toatmaater at Milpitaa- I ouce
knew a little boy In tbe M.ttea who played
trnaut aod went eliding down hill, and
tha Ice broke aud bo wrut in
awlntinlng; n'i.1 what wa. th con
eeuuence I Why, bla teacher had the
qiiiuay, aore throat and the neuralgia in the
bead, and couldn't al.tg iu tb. choir the
next Sunday, and Dr. Holme, and Mr. Auld
had to do all the .Inging, Now. we wtut
you all to lore your book and your teacher.,
and grow up to be great and wiae and good;
thru, when you am called upon to make a
ieeoh at a "achool leatlval, you will know
how eaar It ia to begin but buw hard It i. to
leave oil; fur I have been trying tire min
ute, to .top tbi. one uf mine, aud now I ctn
only do .0 by abruptly leavlug, w-tib many
Ibaiika for your kind attention aud gene
ruu. applauae. Hood night.
(ualtfled for the Mayoralty.
A tEHt'AHT irl Iii Cotlngtuu, Ky., living
iu tho family uf a doctor, tilled the pepper
cnator with horaepowilara.whli.lt tbe doc
tor had left lying around looar. Th. un
auEpettlng aawbuue. I. greatly addicted
to prpHr, and utnl a Urge quantity nf Hut
ruudltion. powder at hi. next mral, A
friend aava be la nuw In Unn rnndllluu, ha.
rented a' atitll in a livery liable, and talk,
about running for mayor.
I'l. a. .1.1 N.wa. "llarU.U, la.
Nl.w York, ThuTiday, April 11, 0 I". M
Th afternoon quotation, uf Ihe general
Stock market, compared with thoae nf yea
teniae afternoon, ahuw an advance of from
to 4 per cent. Ilovcrnmenl. were ate.dy
and In kumo dein.ud. Tbo new room for
dealing, in government .eciirltie, wa.
opened to-day. (iuld cluaed at 13.-X- The
loan market waa eaay at lia 7 percent,
Commercial paper paa.od more freely at 7 ,
per cent. There waa more conrldonce and
the accumulation of capital at tbi. point ta j
inricaaiiig, Knrelgn exchange wa. dull
l.ilta attXldaya on London were quoted at
Wt n IIW,' for banker.'. Ou 'Change to
day Flour waa 0e. a I ,c. brttrr for high
grade, and quiet nud iteady fur low gradca.
Wheat lc. a "c. better, but quiet. Comic,
better. Oat. heavy, l'urk a .bade firmer.
Href ateady. Lard unchanged uud Whiakey
nuiet
SALKA AT Tlir. HTOCC XXCUAIdE.
rl.av nn.ap.
lltI..kH(ra..t' KM fila R M
ino-io , . b.,lt.4 .. VT'I e.l tl .. . D.tf
1l.Tr If-lo.Sd. len'i lai .a .. all 14
fc'ieei t ann f 1, or, et t, tt do ...iiteaiv
K.O N C. . ai.rp. 4ii. lluo KeHloi R.. .. !i. ,
IlkKOlana ra.aa.rn III VOJ .o. ..J '.
tow U.Ci.l. t. imi.. v-, tan da i.'i !
10iecenn.a lot tnU.t. D. I. Ih
'0 Uklo Ull... TJ'l t i 1)30 of.
Unao do VH. 11. da ,h an C7'a
Count) da .. '. 110 da. ...iOI C ,
IHM Ohl.it UIm. M tv at'.
irog r.ti. i t u .. vt lu) do ,1,1 al'a
inn ll.J. l.t M.. .19.1 tr. Ill Oa. ll lli'c
4 Ul III. ( au. IU . IT lie. CI.. At fit a. II. It
imital.t a.TT.In IM 4fl da a-r.
lo da fl p it ...tie 4
IK da St 0 CI., fail am; a 91
6000 Ilall.it lit U. lull, ltd cjht N.W. It.. 11,
wi ;bi. t it. 1, 1.. I"! v. ao do.. . si
4J.01'.KI.W.iJ.l..lU-J 4 2 CO 00.4. N.V.'.e' l
iW) da. II in Ao b.1' SJ
araCle. IT, Ta.n. It li,. do . ..IU
fW Mi. It K. . .. M It 0 do
la 41b Na.lonal III 104V4 no da . ,a30 H'a
ICO llnui I'a-ix .. Km (0) da I)
1 fotn Kirti, Ukllau ' ..ia.i
1,' fallen tU tl'. 1)4 do Id c .
H lai A. Had. f... 141 AU do t
pal Clalrk.il.ar U. . II A t) cla At Tal. H ..IH
14 do YT'd 2.11 do bJJ.lll'V
11 do. I 0 fat. At II, I. It.. "71,
5 o Cam D.tll'f..,. l li io di ,
li do . .. '; iu do.. ..bjiT
fC Wl.l I'alooTi.. K'i .1 ria HI'.
101 .0.. I. 9-'l d AT a
111 do IT'S 300 da. .VI .7.
I.al do ISO M to do 7
M Adam.' I t. fo Ml ma do.. .7
1i Wall.. F.iio T.t M '.. da . ...t.lcHJ-.
tmUar.pa.aUm.. I In P. ll.IV.Ai;,. "H
I Uarloeaa I'l. 1c, gq n .. 9 .
l"0 All. olio U. rj.. 1i II do .lie.
I) a. 77 I a da. ,u q.it,
H raalta U. h... H' l do til
efti do liH. u d. ....
4X1 do. ,b10 IUS 1" M l'.de f.l I'f. M '
to do IVV'i 1A4 Al.oX IMI.lt.... Klla
5-0 do, .. klO lit'. 1.4 da 8 w
,il da ltts l do !IH
t"0 da. . .14. !" ,1 Cbl. illeo K..1 r. ,
100 do. .. . Ill, llrt do Iln
kl N.V. f .a. It V) 100 d 1t
to do '( tut flit. Allen IT 14
11 da v-'l tec lia... 4 at, J. It 4t
15 do.. . .. . 99' 1 1I H A H'.. I ti. 13
I till do V'A 10 UII.Ai tl. 1 Km. VI
SjO do 14 rK ro Ull, II. 1" o' 49',-
tMO do.. llVj too da.. UV.
10 Tat. L Walt. It.. Hi.,
areoao .eaan.
tM'iO !'.. ., l-S:'a. PT'A lUtri.lt tf.
II 00 Tent ti.lie. (I!. I'M di '.4'.
1 tvOoO Ua. . 9) loo da '.4'a
I'.jm d l'a t"0 da tt't
i 1.HV41 M di. I.to I'.K. 91 filU do f.l'I
Mi Ob o4 U. l.t.. HO 4X1 naadl.l ll 99'.
ax. N.V C CVIJ. t"'l 11 da . . ! 1
1 0 C.Ijii 1',. 4'tSi 10 d. 10
SJM vtr. I nl.11 li. I tM 4. ',
1ml OulclilU.rll,. tit, lU.l'aa. II Ill
P'. d H U" do il" ,
joe rm Am. ir. .17 !'0c da ... na
SiM Ua.lt l-.lta It., c ill do... .at. II",
4M do.. .. r,H Ml 11,1 1 W II .'
lOPaclf.eU.P.. I ' It. I I. At lui. 1....I n
Ul do IH.'a 3hU. a I'l... . . K
VII .a.. ill. lie uo...... . -. 1
tl d Ifl. ') CO. . . . .
1.0 do. .. .1IS ' P Fl it.!!'.. 91
111 K,V Ct. K I (hi 1,1 Ufc. 01 u
IM da, .. 9J'( 1 l . . .1, 9 'I
Itv) do. ...u.in li UU. A. at. r. li.. V
t JCbl.i N.W. ol . W, tw di I) ,
in oa. 1-3 et V fhl. a Vllaa 1. 1
XII da, ..It. IM CUUU Allau 1'l.t.d
VJoTol a Wat'. II... It
OI KS UUAKI1.
10 o'C. oci, A. U,
1-1 U.rlDTt. Pf ..19 11) dr. ritti.lt . '74
3H N.V. IVa. K . . I"-1'. I9J ua H7w
Itl da . .. U 94'. AM do al ,
HU da. 9i'a 1" da or.,
Iirl da.. .titaVJa 4J0 do eflT'i
VklfrUK... . tl. 'iWCla.To 1;. .Ill',
Uli da Ill 4 Rkl. a It I. K... H
', do 1.1'. 1104 da at .
Ill ill . .. U M'a Ml d' .1',
l'l .0 .. .tiliM't SaI do rM.
l-0 o . .3 114 3 do .. I.lta:
11 k) Kea.llo K - , 311 it. ..Ifl,
I-) do e iH , 8U Ckl. A. K.ty. i. fi!
4,l do bl Vli II .to. .. "i ' l'i
1tO0 ii .. ..a3; JCk1.tS.W.Pf ll '
4 1 do .. . htu 94 . Hi, .0 14 (
1 l Tol. Wat It.. 37 !J di.... ...... it I ,
IM U.r.i.M.la. .ft'a J di, . . m
t 0 ill... . .3 4 1 1)1 a. ....I C , I.J
;u o. ,.,, .i p. n. tv a l . ii.ti
fc.o do ell.
1 r,'Cl ncx, P. U.
tV4 Okie 4 Ul..... 14 UOO Ita.dta, K. ... !
Uw.,...,,. JO. CI. .
SW Uaitlait P. m', V d. a..'
350 W ait I tiloa Tt 31. nil a, ct".
lua Cue. fol tf. vlu lull fUl At ,N,W U v.
tM H.T.r... ...... V da,S., !.W.t. . Mil
in d .1 na tea d. Vi i;1
10 , de ,.,". HI i.....,., M I
lto.Rfl.g- .Nt l ........!
ir. U4 WO dr. . . ,rl
. u. a. At M.la. . ft II de ..1.1111.
aJ d. .... ...A et . in P. rt w a i, . i l
l j, e'7'i V1' do ...SJIj".
.a.. 4,,. bl MS
WbUa.elo I'rlct f I hit Trail...
M T"d, Aatd I.'. 1
aid m v errt-a
rue a ..? fc.-t . vt '' 1 ' ..
n .. II- Pa ft. "a , . ..10.11
l It. ..via a t lalsliy. ftju-.w.l tta oa.
're'erK.r. .14.10 II -
a. for. a'e- Kf, I t. -fi.a
mtiiic ii ucvi i, ,1,11 , ..-i i
Nknl. ).ll. Hit le. 1., I. t-Vl . . I
la,,1U.o. ., .
m-v er-rr-.
Utile. tu.,aej la .s.a- I, f-ua.fw a.
-ilia 101? arw .r-d ir n ,i .Pttall
I C. da ,re latalr f4-'a haar h- Cn. t f ..'ta.
Orcai.tU, pad.... .14) oe, ti I. aaj. A .15
ea.ata
l.ta. f.r'trr,... 1al1 far. rtaJHra rf . t,11
Rlfll., d.llf, Co.- rartTlAl- aat, iBcH
aactleut .. .. 14.U f t.'r, llatakl'ioil ..lal
rt am netai. vaciv
Aawda ....lk4..ftiJ0 lio Cllea. Lrhar.H...Ma-
PatxM iavar.n ...- Ckarlaa. t .1 rr
er al.t -h. t.. Ua r.r tnitl 1
vl tMa.aa'l4.M.4l BaclWrrlra IwiJ
rtno iivl.. lf.......lal Oluk ata.pUmw..Utt I
Ctinaaia.dri.4..,, vt '
ocl.r. f ..n aa.. r
rhlrt.aa.4raa.al. I1.VT taa .ilr. .. . aja.l It
fiaele. etlr. I a. .1 ri Tin-kna Ib V4tl
V.a'aaa. aaicao b.. a Tmikara. drrwrl.iettaly
V.ut.aa. aaddk I. . a thacka. draaa. tbiAJ
Uatrar 1 p.Tn ISb.ra W,tWtlM
reach Bla... ...1 Mil Tl Jackaaa Wkllai.4 lOtl M
...caa ar, rte.VHm.tM
rarawlra. Ul 'ube.,Ur bid 1 tul 09
1 11' . T.mlra,bMJI'aatw B-aM rHauoa, .... .a -Ue.aablt.,,..4H.ar1
(Vhrwa. ta 4 Oal 0
d. rod ,1 a ne -oM .. dir.... .
Pwietll.a. 1-o.llOwia. Uullo, 100blu.LdOtlul
(....aa. loo Ma. .JooaJOl
UKA'l'ia.
IIOIIUIT-Oa lb. ltU.leat.1hna. IUt.it, adtl
Tl eu.
The r.rfv.a Md lri.ata .1 tba fatittl aro r-
araetfallr Icr4 t. at'awd tba raaerai ewFrfa.
ari.r.aa. A veil 11. at 1 .'aUrk fit hta la', rr...
dear. II Mack ara, wUaewl r.nbM lavlcattas. Ill
rAN-OoAjillll-Ab. Jrtra H.aa wedMr.ua,
a ealT a(rlarUI., rjaaal'MOrk. laaad. J
n b.f...rU will tak. ala.. Ir". bJalM.r.Uara, 1
T J. n Pi'dcr. aerU It., 1. b Ulktll
ua Clrary Otawierr. ltd
5cd Ltut tor (r frantAal
nrreni, nonui..
An AmaTll.M I. I.aar I.. Dnaenberry.
eje Ncrtr Tib. W.lhuo.b.nb N Y. brlr
dale ar.rt. acl.mttr delar. iral. laat rtrertntar. I
wa re r.r1r .fllWi.4 with r!..nallm aa laro
nnahl. to at.ve tor thrae wka( and thai, alrr
blrlar akra tbvee im .f Mrlotlf.'. rl'r.lRbro
n atle H.fn.dr, 1 wa. ...tdei to aak wlthMt aa
r'.taot. aodeaberwlaa rr.torrd tq Tarfaet health.Tn
1 flr.y Hair readsred la lu orlalaal color
br tb. ea. af llikval'a C.plllamun. II not a.lr
VMIoraa lb eo'or. kalnea U dl-c.. of Ut. acalp
p arrnla tb. h.lr frao. fallal efTl lo.kaatba bale
.oft, aloaar aal nxltla ranota. dan 'latTt re.teree
Iba nai.ral araratlo.ai erwaaota ealdaae.. aod I.
era of lb. fleaat H.lr ItrrMl.a. r.r brenibt ta lh.
eoilr. el a dlaerlmlaatltai vuuld. Prteetl. 'l.t.
b.d.f dnirfft.... lao
Wheeler A- WHaaa I.aeJc Ullrh Kravlnc
Machine. ad llatloobol. Maektar, art Uod.r.lo-
TRAIIK 1MITII'I:,
OACIIJlAKr.nS' UNION. No. 1 H0I.IW
. rarvlar aM.llnc Ibl. ard.v .rnn.r. at 117
lloiaar. ratamoartoi at TMo'eloek. II la ..aty
thai ra.rr maiobar ahoald 1-r meaaat. tu.t.aaa of
Ibo iitmoal taarM4i.ee. will br trin.aell, V, J.
UAIIISN. I'ta.L T. H. f.VANB. Bae, IM
Ll' T. A. NO. J A srECUI. MF.RTINU
a .III I a laid tk a.va.l.falMt Ito.avallal. TM
e'eicrk. All raambara at. teiua.iad to attrnl aa
I'lia'tvraa of impartanr. I. . Ira o-rlad, RO'lF.lt
llUKKlUTr... MICH AtX IIALtty.t.e. IIP
TOTICE THE OOAI, MIOVKM.P.RS OF
Aiibe Ninh Rla ar. aad llolrt.ia, ar. roivaeated lo
maal ra Ctarka-aa alrt lleck. .. kfo.dav utor.'D.
April 111b. bat .ad T .clock .a wa ar.daiertnloa I
l.aborel no mora nvalbe.'a laaa 'hta Aucaal. ar
taa.ft.dll CMta far K.wa and lak.ra. 191
ROCILTV ItOTIC'IlN.
AOKAND PUni.IC Tr.Ml'rTltANCF. Meet
In. of ibe yen.. l..dlM P. at T. A. n.B.Nv 4,
al Ibrlr ball. M Tiled vr, ee-.aaa CHb aod 1.
.1. tbla Frtdar ava.tn. .1 TM e'ekr-t. Hmlo..,
ai.ikara will .ddi.a. tb. mral Hlnala. by
Harare. Uerlarv.y. U.rlba. Mialin, Fiona., fee
w.r. Pafany. Maat.r Ittvna,, Joba.ie.i alao Ul.a
M.lka. Uia. K.D..T1 alae Ml.aUtliltl. T. I". el I.
I.IVAN, Frrrt. U. J, HUK.M.Nr.N, vice. J. .'OIIN
u riaj ir . . ai mil
A rriiLIC MRRT1NO WIT.r. II R HKI.I)
ibr Pfaitt Ptr.tUa N.tT. 8, fT, at I blr Tntni.
Imftrttni tttvlt, cor tVth it. fltU on I'rUIky
tftotatV Win ltut, 'cl'i-t . fmtniitt ip- ktrt
Ld yt lufltif . W. CI.AKK. W. I. l0;'
HUVIIO WOri.1) UK FRKK IIIMSHLF
IQ1 ttiiho lb blr A publtn tucotluff i M
Cmutiit)'i ClfCt I. IL -111 tt b-ll I l.Lofola
Hull, cor. fill irt Hl1 ftth ea ib PilJur trt
Bin. l Tt f'rlv k IV lh ro'PM ef atvt.tMvt !h
iiin l-o tr ttnw Iniciltni for Iibi t r t Irtl.ftJ.
Atfd ( will i l'lrfrt br Wnr. CfcniB. t'n
H'lt ml llrisi, od Uwifutrh nf Jvmv Clr
rlnxtBf tr Utoirf. (ffar. Htol-, Hblti, u t
othtr., rVmit itnwA hr taira. 'llinMiri
itji.u Ctjuu, wu. ti.nu.N. t' :n
LAWKS' K. 51. T .0'!MYrK
t-f N YwI!I1it1 pit-lie tiiierna ir'ln
at iblr larra hall, 4T b d1 l)ro.ltrar on PiMir
Aprtl rlftr. K-n'naat iMnkia
lt ! rrM'Ot. Hlnffnit hr Mitda Wlltlauii,
kenn, feoiu Onii, HamlHot. Ufllit, ttitt
bafitta Klnitral. an-1 triilun tvi ("uli
f .ii-riarthf. JOHN J. CARK'iLI.. ITrfldent.
HAUI. UrCllKUli'K, V I. A. KU.Kr, It. t.J
itircim ani Exi'iiNhiTntiwS ok
v Hi l.cmta Ci hollo iirrhftt Atrium N
"VVk, fiout lUu; 1(W1, to talrutrr lit,
lMl
RKtiKM-rrl.
Ualanro tn Trraaurr oa t-ouroar-f. 11. -.
T,lfn ri 1
Ntt ta-v-rao (taui lttyJ t attt ol th
Ha latr , SB's 11
tfttO'Mt fitmt Clr It ink kltork lor
I 6t, (b fttitl CC,,tt 14 WO
I UrixUf-'dj-a M' hi
' Itrcoitti froai IkMulol t-Mutt en . trw-t,J
Cburc) rtlociloni uu Clirutniwi kal
Kdi.tf-rfuntU 4Cf .9
Aua Kfll4V I? 00
M. U V.iriHr 1 . t itt
Kllaa hair ,?M ifl
rlon M riii 61H 41
I , Mijaac ll tU
I m tsprtiMi 19 1 4
I.V.'.I 91
Nl trrri1 ct A linn I Fm'IviI t
Iii l of ) rutir Uen'a AaiK-iftttoi . .., f fill jl
Mate arproT'iatlnn . ... 4 flu tl.t
Kaal of Fl. Vli'tat'i IliNkiual M
Auio'.nt drla1 rrcm tttmi nf
i'oina'o Oiitiiaa ao4 Half
t-rphiiii fi.UaO 0)
UalOi:htai act llilr li
ttian..., 31 (V)
- - 4 esi ii
AroAuot t rrl rv.t for Uitnl aod TuiHou)
kla't Half lirptjiai t'J-f- hi
1 looidto It.lf Offl.i.i 2i) iU
t l.Hfl ftl
ttuatnna rrcaUa-1 br R a'n tiati J ,! M
( ltnll Ktllj -Lalabfo p iwcvuit, ... 3 3
KxtKNTTa'nr. ,
, nulldlnc an-i Hclrt la filth At-) or) (
! AlfluLU. tUCliiJIUtJ CodJl of OliKt U 1
1 Pullllnr ao4 Ufntla t'.in.e atrial I
Air um Tl
. Curt ut Vi'tnaoi far I-if ti a?uut a r-
lum tliiDtiiitJ th'tmih Motttar K'U
atetk auj ttutir llarroni-ao S,fl09 0
Curt ant Kipaiiioi tor t'llora ilierl
Atfluni, ilitluiitdj ttirtuih tiiaiar
Uar Kiaai t.ST9 1
Sirptt-M to KltiU iioauo Airtuiu, d
lutitl tlittiuih L'uiiiiul;tr ui) a 1
t-up.ini s).;i i! rK
gaPt'liM lo JMitra ttrrat Atrium, Eft
dltjiai thrj(h O pi mil no en Va
.., t-uPKl I9,lnf 71
i FIro t)iariiv i''.l A 1
UrJiftl latrl, , bjjM 1
i lloAitirl.-rtiiai.i.it l'UliiK Llauii
le .., ST
7 UlirlUooui l.aiiir tii H At tk
' alalniauaa of ii'aii T 0
I Iiitoirit Areuni 4i
t ADaiDtlioatoinril tvoMiD In lutai !
lu r! ta ta't da via 1 to lh rlnc ttr (V.'
. Bfhool II aat Htatloatrf 4 ''fl
A. titr saurjr .ibu ti
Oat flu ml Tiri-jt hiunM lor
i Uiptitua itnt t.itutrit rwuntir A -X
Amiihi tit ii li IS
I m r v hoi 'Ill
t tttairrrni U. im T' n
I fatttl-a ItcliJ ui tr'.il 1.1 11 .3
liAnu ilu tiaaaarr....: i.jyj a
9(i 1 1 j
JAHCt OMAVKLT. Tiia-irar
I ; Hit a-ilt-frtt ft t, iu,iiiEt in ut! Hit
i Ti-a.ii4j a AntiU4 Aaxetiail. f tliit vri hri
I tlltU Ut'l Ml (tlUt, tat li.' ll U't J UlAlttatVcAiltni 11
tiiaiunr. thl ho "Xinil neh dll
i uiicur( ant tbat ilia n.r;u-tt tu4 bj ui
tt.tt I
f4t'.lll.i!lrr?1,'',S1 Cemn.HI-..
l'ulillilt.t Uf otda-of Ibe ll .r.
Sid 1. H. Ib ,nai:. ftcre'trr.
'P HE S L I tt s ll 0 I! A N II
CON f K It r
t'adar H.Auirl a.cfiha A.ecUil.n for ll.a
l.i e.u . ma. t.t of laiclb'tutl ant kl.n.l r.u cr
I l.lora. mi lor Wo kionuan an! It. I. l amll.,,,
i Will map .'
I lI'.IuAV I.VKNIM1, AIIM, ltlb,
I Al S tc oek.
j N K Vf TUMP V. II A N C r. II A I I.,
Ciru.r.f Cce ord .nl Fallon la llu, tl u
i Mr.HFOItmitll'V u.uletl ir.ro.ior.
Kit. rt. P. HcriOVAUl, Scpi.no.
I Ilr. II. MOII I Itl Kit. Teer.
Mr. Jilt JSIF. IT'.U n rltoce
Mr. c, i.t(ji.i:ur, alto.
I Ur. Qtni.CH, WetaS llatpi.t.
Mr. i Kjiui.n sTr.ntr.v, pu.i.i,
'fha .ho'e eol.r lh. mrelloltnlaou'aor A
Mr. TIH1UAH JOVt'i:
Aini ii'ajiatli. fitlnnraon 1,11 e Ir ,'r.el. SVt
9011 waiid- itKsrTtVniv'Assr.i'T
a ' . j f l a an t niam' .
I I. led 0. . li 4 . m
tirirl r ml, ,t4ai i li n .1 or.
k h I i.id, 1 t , l.i.
, . .. ,.,.,-, a... ,,v vvutva uvt tuay t. f. uu-.o. tlt ,

xml | txt