OCR Interpretation


The sun. (New York [N.Y.]) 1833-1916, April 13, 1867, Image 1

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1867-04-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
r
i in a 1 1 i ii i "
TllE NEW YORK SUN.
VcBLUBKD tUTLT AintOlYtf IXCIfTtD.
f Or) Mnif of Na aad riHta itrNU.
f Bla- CeytM-rwo CKKTt.
I T4' Caf Hf woea-ll Dollar f4t fkt.
I i TUB WEKKLY BUN,
ll jltee-lr anTaaraday ( Barn waekt I' aae.1 ey otttl
'ttUtr l1'tr tr rM' t'.CT'i Ihiaa rnie,
f TLafiun utabJiahnaeot,
Spoolal Advertisements'
a n nxTnTir'N i o "wills, iui.r.
Ul UIKKCK, CKIUfA, IIOLV LAND.
I I Tt munlrWai a-la-l nrtn iwinMn'p
1 1 'gt AKMt I 11Y will lt?i with in a bora ttiU ,
1,d lactwntin.el by Llal. lmt fchaimai ) en
aiordar, Jnna lib, al j 'ai l',U, 1hblp'
will. alt M mic-ai 'a, ltraitar Marieilleajeanoa, I
I thrn, Caprera Uiflta Vacrtoa, mala. Palermo, I
flAiliu, Cohiik CaiibiiBrl. ifctfi. irt I
'i. Iieiy IMNri. Haiti, Ca.li.r-. Paima vi.
lrU. Midair, ana! HunuU aa tha rany ill!
' (fa. atop a rtuBHr I IU I'ar'a, i !
f a. 11 tba flat of tMut 1b lul, BlUarIat.d, auJ
I th lely 1.KD4. , ,
1 (In fibimia wrltai 'Year BtcrB.a. U ill
I Mhatewiid b Mli4,4bi4Udtirdt kb.
I WlnUir," ...
, I Arrn'kiln t )Ib tM parir, Mf nearly m
Lf )', the wbf halnf limited 1 HO, rnual
Bwd li th o aim 111 Ihroucb
I A HI li. C, .iL.nCaN. lit Will
I A I)VF.RTI3KUENT3 t&'ERrKD IN ALL
ML 1 UK I.KAIUNO NKWitpAI'KM
Jt!ism.i frrAiKt ami imin.ii rituviscu.
AT TIIK 1'CHUBllfe.UV Lo.vreT UATTA
A raieful ! ion of taer li tatd. adaotal It
ur I oatatat, aai lb AdvaitUIn; It dot lu lb tout
1 'lwlb.l nunBr( ta Inn, lieuL. &J ipini
1 ,ioll a .,atttr, Nityli tavipapar puUUnl
illnuUi tbt t cfi b try i4 AIM t Itl
ok John hooi'ekci.
I Itrffrrari-U.8. 11KACII. IWrof -Bub." 441
AMERICAN ANI roni'.ION PATENT
At.RNCY-MIHK.MI..NN ACaiUfUhr ,
1 th Ac.ckllnV Aotn&n, ceat.un to rt j At ,
Urttr lor rvcurlnc l'rnta lor bw IbTtatWailu
ffcUftnd kit Utitt etuntllfM.
I MrMr HI N A Ml, bl Mto!wn rr
iwiivnet la wllc.ting Mirnl, nl littt BCltJ M
I -Alloiiifi int taot thn limiiloti.
I ltnHWli cvnUlainf t) I'ttfnt I rI 'ih i
liaitnttut tDfonusttuam )Bt bior. furultbl, trvr,
Citx'iiUtlna mi tArkvtn. Adlrew
mN co.
, rr lto, Nw Yoik, r cor. of I'nUTitii.,
pTBlitUiib I.C 44'
nCsT. UIKAIT-STANIl M(Kr IMfUH!.l.
HKIKHIM HAUL IlVK.
,3 b" y 'l yn( tlm Woill, Uutcl to reforuCt U
IBil Jllili U Wi"
1 1' INjhd NOT rUAlN TtlK HKIN,
Bit J m til wbo Ditr titel iL btkhow -tr,
t (Hit SJI I.XJl 1U, 1IIK 1IAIC .
ntrbfcUKt ii orfliir hn in ltiHI(ii Di ootor
-41 ULAt'K OK hlt')V,
(liiiaiittntvuilrl
to I In wltt W ill liuf'iitfc tti low prkcgf
r'lKIY LKNTH l K lI.X
I lU!lKrd MAIK 1)1 K li pitpirtJ fir !lfTrii
fnm all ottr,tBl tltrr tiiln will 4tf 4Uf tlva
!7 Tir mol latiaitf frlfBdt .
I)rtir N 49 rk-ulli-tamaJ it, WlUUmburh,
.19 trn hJ tf all Pmiiin t(K
EXCISE IONIC. KOK DEPUKSSIOK OF
. HI'IKIM. Ht.LblHOUrS, MKXT MKTBO
Ni.irN ixiriu m
lLIKI.MOI.Dfl KX III ACT 8AK3APAKIL-
UetetDMf iad rcBtftfrt Ui blood, lai.lt tht
Ilf)r of bJlb InU tb iiiin. Di psM oat tb
baa ibkttnikadkaiM. AM
HOW TO OBTAIN PAThNTH, CAVEATS,
'c I'or tb lnfotuiilltfn f lb lalallliotii,
laJntrrlta me chilra of thw rt mtrcpolu, th
UolUlalui IuitrueM-'i In llrUC," ct-Bci&lu
I'tUQt, Cif t, tic., ar pullUbod , -
I At rr tniutir ttitt prviobt ttttlf t on wti
B tiuntlftru iB'provvmo'it tr dlftTrr It "( 1
L pbtaiu a l'tUnif A wil Ito aniwtr ran onlf l
W Ital br pientln a cjitcta a?vlcitiB far a
l'at!Ut totlia Oiu'nllotiar if I'urn'a, An apll
rttliu roriiuta vt a Miith liaiDa, I'atltloB. Oath.
aot tutl tpenftcatloB. VariCtK oftiflal luia art)
fanna Kii uiuitaauba farvl. rut tlfortt of
tha litvautor lodo a I thli 1 u.laaM h citali ata rat
atrallr wthout aar rrw. Attir a aation of iraali
plntf ami tlai ba li uaml'r Ud to aak tha td
ofparavtia virvrieared In vtat l-idaaw, aul bat a
Mil tti wt k do.ia oTtr ata u. 'lit bait plan Uio
olicit tfvir adTictoj tla lalnDtaf.
If tbt r.ima etiaul a J at a bucQrabl n.n, tba In
. araotr inaf aaioiT cutti liia I4ra lo tbtn i ihar
twill a-lTt whoifiar l ha ua?rc? inant U ?nbWr
ttitbtal lr and will clva blu ail tha dirrctluui aa-nl
ful tapro'Mihla rlghla.
Wa (Ut'ti A C j hirt taas artlfalr anfifod In
tba hua nvaa cf tbtaiaini ptttuta for atout t want f
yaaia Maar tliouttna ' Inraa'ora hava htd I o -afit
float our nunaali. Man thto out ILlrd of atl
f ilanfi crarita't ara ob'aln 1 h ua.
1ho wlie hiTt tnaita lavat tloaa and dailra to
rnamltwlib na,aia rvr.Unl Invlial lodoito, a
hall bar?' la aaa (ham In iaon alotironica.
So. 3? I'afk kow, Y-rr (0 1tIt tliam Lr Itivr
Ibrrwih ina mall. Id all aura ibrr may tip rt fioin
lia au Ixiaest opinion, For lurb cunauliatiooa. tpln
tb, aul adrlcft wa ruaau uu lin. A pb aaa luk
kaieli aiij a aaaenp'tou of lb lDTtailoa abcuIJ
b of. tofaihar with attmpi for raiurn vatiait
SViIib plain di not ui iarcli or pala lak t f-a hii't
fill liunufia CtluuilttaJ tooul raa, aaJ all roiini'la
Uua. aia ktl br ua aarial aud ttnctir rvtiAdallil
A J'rt IIL.i A LU B", I'ualto. .Saw Xetk
0AVKAT8
IACiriiiillhillM lui Immadla a p'o'rr
llou. an1 H pintralar uftfui whara ita tavtoii a I
$ ut lullr couipleifi or thr iiMH la not ivaJ w
iitbar tmia la wan.td far aarlian and il ui I
Mtir a Cataat baa tMan ttla I 1N 1'a'anl li"ra w l '
tiH Ut if a paiattt tor tha irn Inrnutloi tu any f
Bihar laiauti, wlibont tlnm n-i Ira lo tho t'ara lot,
flit ia Mrn allvwjj tbica tfioiiitii tlti.a ta file Is to
pplleaM u li r a pi aul, A t; a , tola of aay talua, 1
Lj'JlJ - intalB a c aar a4 rir.i.i.o iqrliillon of tlia i
ovaittlD, t far aa u baa iupltta I, llluatrc- ,
1 hf ilribfi whtu iht aul t aJaili. A t'atai ,
J-oaa at4 ot tka 1 atitloti, tlalli, HpariA'-atlon, asd
iai4ia Ibe livvaiumaut iro l-r flilai a Uivrtt
tl n. bar ordlaarr tt aua o pr;a tba loru I
li aula it 1 altaui to tha whu a bail a a a, froru al' to
kfk In ordrr ti fll a 0vtt tla Intaatnr titan '
air la aaud ut a 'altar ronlainlna a ahatrh of it a 1
uiautiu, with a te-riii.ioii in hta nwn wardi, an I
fMf'ilafuil. A4aiai Ut.NN to (JO, 37 laik
tiw r Yoik. I
Ad III I joi ran ha mada to Cafatta at tor tlm A
I'at a at tuna oua i af, ai d ran laorwad oa pay
autut of W a aar hi. aa toni a patl ! aa d'aliaJ I
Ql'ICK Arn.KMTIONB !
' When fpm any itaion. ptrtlai ara ddrraa nf a
plflnt I'tf I'aianta or CTft'a lu uaaai liaara, with 1
D-it a niciutDl'a Inaa of ttnia. I hay tiara walr U wtl'a ,
pi iMltKripl l pecially to Ilia' fl ct, and wo wi.l ;
fnaia ii-iil enriloo Ur tba.n, Ua cm praia'a
Bud tiail tha oiraaaar pipara la lai taau aa buiii'i
boiler. II iwitilrad. ,
fur ii4 ruciloua cooetrnlef 1-aiaiia raiaa'i, Ito I
lia im, hiiatlarnnc, llinianu t lima I'a'aeia. Kniaa
and r lioia at tha 1'aiaut Oillca, tba rat.i
4a, ' H aaa our InatrueMu II. ci, Alilr lo or
, allri Ul.N.N t CI)., N, 17 Tark Uw. fim
Y'Mk 4
L1 Aiiui-YotT i an Nor iTnoTT Mt.T '
inr. cr rbaaprr aric'r, lor lUaulfIa anl
tUttMtltahlc tbadkla thin t
IIIK HALM OK Willi I? MMM. i
It la an arikla af tara vlrtua, a-.d It la warrni4 !
poi h In 'i-a tlia aklo. TbuuaauJi art uilaf It dall,
rot tin. rtubuin, Haltomieia. Ulajwortii, ittcfh
'liiiplft. n't In tart a tuot all kiuJa of aiopllTa au- 1
miia whi.-i aipar on ll o 'ara and aklo. ita latlu '
t l-auu'ltullr near, autl and blt, ilvailiac satuia
u ItM niioil tonni. It la 11 a rhaaptit aa wa.l at '
t-tt.a 1 i it bad at Ul 1'.. ;UI. aa4 X. W aud at
ti rljiitli drtond lt Wll.laua! uirb, ttJ
MOT A I'KW OV IIIK WORST lUSOR '
d it hat tfti et ruaukluJ bila from crmj un
aflhah .t IIK.I.UKOI l'rt Ixtrart Hariapitilla
la a rtmalof thaulntat va!ua UlV
Physicians. Miim ivrs, AMI ,
Nl'lHK-1
.UvUbJ li J tt tlia only
r 1 iriilNAUY IIKM VS
rarmoJ Trtlilatba ony p'rMuaba atatlanary '
m In iu. 1 ha patent l t t dUt'iiba I It li la 1
bor artu( for tha nu:aw, ani itt-n tha bad or mil
.uae ft i.j bruiuiu t .r I. Can t a af ii at
HZXrXKt (a A I M'l l. ;
4 "a 4al l'ai 1. 1.
7 t Aoi'a wiUd arar (ha alula Is.tad Miataa 34 !
P 1'. JIARN'UMM KI.A3H0 $UV
A AMI IM't'KLKb,
l'4 j
1 I'ANTl VKr AM DKAWPRrl.
Th'a lit'la lurBtlauc.kUfa ot an alaitio alrap of
lha toi dPbdorliad luhUr, lib a buckla at eh
and. au t a epp lad to tba at era araania br rmiim
ft tha lirf'ka a.raaJy on, aal p.minf lb la m Ito
fiaua, tu:aiu tba aoda vl tha itiapa tbrauii (ha
vueklja,
. ... U' VKKV NOV'rU ,
U 1 ill!! raoia nifitiorkua and avoir oaa aiya I
tl-d Jl'dT WHAT Wh WANTKli,
Tba ttilowlnf araivwotl llaiuarU, t!
p tat It aiuaaa a prnau fttoi aa fiwruaat to width
ilaafpad
. Hnd--lt doai ot atraia ar draw ioa tha t-Jy
wblia a'coilD lar lu anr ftbr atbTj, aa da t.o
Mrapa aui buckla now uittf, whtu uckia. u ,
Ucbi 1
3rd -It itlawa ptrtect frralrm of tha tody baa
taklnn ciarelar, and rai la tlibtaaad or Iv-.a 1
aoa-i ttiiit tba eouvaatnio wf tha aarar.
1th It it arally adjuitad tt ptata, vaita a1 drawi
lia, and raj ha oUaoiad tti m oua Ktnutul Ja aa, 1
Khar ti a m iurot,
Mb -iiiaatnpi'.diiraMt and cbaip, and w(U ao
Uut it ufl:t.
TRICK M tIKST". i
A MllMttlj lUdCOt M Itl TIIK TRADf. I
Iwr a tla by lallnra and NctUu )talatt touariliy.
Manufaflurad by lh J
"OAttNi as rt.Aa'ui sir.Ai' A.sonrcKi.r: ca '
OfriCR, IIKOAHW Y. N. Y.
, IB" Hana i ant hw trail no raraiat ot llr.
1 fjr AUt.STd WAM'Mi.Jfl 1M
!Vk Ptcsi iyaluf'i in; ntiNiry t-uua,
A. II, HIT.
11AMKI,3 OltATOIUO OF TliK Ml.SAll. '
wiiU aa '
OUCIIErtTKA AN ji UlIOUl'.-l OV j
HI . JOHN'rl CHAl'EU THIMTY PAKHII.
on
TIMTMHAY KVK.MNn, AVMU IWT,
Da tr 'I itcir.allata iuib rai oT
'auk nn nut, txrwiiY anii coki-okaiion i
OK IKIMTY fAKMH.
NOl IV y. 'I ti TIIK UlOhTS.
Taljht. thoV.b, and Ttmilar, tba I8:b, will hi
FuU t'hMit lobairaala at 8w'oUk I', U-, piacnalr,
lu Ibartamf ot. Jubo' Cbaj -l. naar Caaal at.
Oa Wrdaidayararncoa.Xtibef April, afnll Maul
aa t (.hoiua ItaLaarial, a 5 o'clock 1 r tha chotua,
)lutUlUrof tha cltoma aill to aatttlad la aa
ftirbaatra tlckat cm tbt ntfht cf (atfatriiaiica, uoltaa
t . kaor aha haa aliaadad oua fall tboral ar on a full
Stjfc. Mbd fvltaaraal.
T t. . J. v, Yorito. D. 7),
MO (bilrrota af Ua Uu, at Mao aft man,
TllOSlfwiIO HJCHXmciLMANCY OF'
rit(Vxlon rtU'l I'J'HiT aad anrlch tbo Movl,
U which Itr.i-MM'H.W'.i Cuprr.tUitvd Kstract of rar. i
tapanl alurtrlili y dt I. Alk fvf HCI.yil.ll.lfJ,
lhu. r
SUN.
Tldrtv-Fcmrth Year. OTV YORK, SATURDAY UMUL 1:1(57. . ljy Two ronln
RECONSTRUCTION,
MISSISSIPPI IN IHE SUPREME COURT.
The CouTt-Koftin Densely Crowded.
AUGfMENTS OK COrXSKL.
Dotonninod Opposition of tho
Attcrnoy-Gonoral.
Ito 1VIII Alvl Hip lreallent
tt luy fto Altrntloit to
nn ItiJiinrMoit,
A.t Ac.
j 7Vi'i;Af( it the ,tfe VorK .Vm J
W fii!Mti-, Arii 12, - Th Siipremn
Court room wn tlcnaolj c rowJa.l to Hsy by
I atlortiaTS nt Inn nml otlifra, inelmlin it
Mlliilirr of atimtofi, a atttaclP'l bj thi
; nntu'ipiteit trocrfilittsa conanpiont nn tha
I .Mn.ii-.ip-t! nnil UoorU pcLltlotta, to tnt
t!i conalimtiiinnllijr ot iho act fir th hat
I Irr tfurtrtiincul of tho irbrl Matra. AU
tin juil;- i of the Court wir on th hftttfih
I Tho luoliuii tiiatlo oil I'rliUj laat hj Mr.
j Sharker tur Ifavo to tlU a hill of fujutirtiou
i on liMi.ilfnf tlm Stutrt uf MlaaUail n;ulnt
' Pn anient .Iohnon ati'l (Jiiii-ntl Ortl. w4
' io.ilI.piI In rr'sut.tr oriler
Mr Miaikrv iJ Ih it il mi4 a timlluit to
Utf ii 1' H
'Il.r- t Kiff .liulier th.it ti motion to
tilr uhlU waa u mm I It crntitcil. lu thiai 4o
the Atluriipjrlliiipr.il mI'JpHpiI to lh hill
01 t -itnr aa runtnlnlnt malter unfit to 1h
rpcolTPil. I lint la tlm only point that roiiht
now be ronalilf rpil, and a thn Altoruay
(Jcntrel trek tho atlirniRtlTa upon It, tho
Court woubl hour him lirat.
Mr. O'Coiiuor Baked tho Attorney Ortnajal
If tho UeurjtU and MUiailppl btlla wcr to
ho apokf n to toffother or acparately. If to
sethT hn annr-ired on behalf uf OforU.
furth purpoao of oKtulhiiU Ipato to ItM I
tin. Ml) and take out aitbpru.t. I
Hip Mtornpy Oi'iiPral aild liU nhjrlinn I
to tho MliiiC of tho .Mlulaiptd hill did not ;
now upplv to tho OoorKi hill, lit point of
.oljution vrita thht It af -ludtilou. t i ,
in iko tho Proaldont f tho Cnllrd SUlea, aa
Piimdent. porly drfmdtit iu tho Cmirt.
1 'lhc Mlnitaaiaalnpl bill woa rnkan up,
, Mr Hurkoy f lid tho ubjcctiou of tho At
; toiuej Oenornl would ho ninwcnd lu duo
timo 11 th ir rtht to ami tho Pmidpnt
' wan dUalhiwrd, Ihrv wmild prooid aotnat
Andrew .lohuanii na cllirru of 1'rnnnaari-
I ho Attirnor Oonorol anld that It wn
initnlfiat ihiit Uio ciio nmdo BiitMt An- I
drrw JuhniHiu una not m.ido npdiiiat htm oa I
nlilmtividnal.butna Prrahlrnt of tho I'nilrd
i ritntpa. to auhuiit him m Prrahlrnt lo tlm
prorcaa of aiibpn u i, to hrttitf hltn ai I'rrat
j (lent within tho power of tlua Court,
: and compel him to mifoiro it 4 do
I rrrta.unddo that lu rpPt t tothoaalnwa
j whirh th t'ourt may ileein proper. Tho
' Rrnllr-meu in ihrir briefi ndniit th.it It i
Biiftinat tho PrraldiMtt, and nut Maiittt Iho
I iitlzvii Androvr .luhtiaoit, tho caae la Iirutti(ht
ito totnppl liiin to do tho hrtii4t of the
, t uurt lu tho laco of luipr.irhtoent, If be
i frtila ii a tho Kkicutivo to onfurco tha hiwa
Htnaned by t'onuleaa. 1 In. Attorney llrimritl
ben relorred to the caao uf Cnlonot lhirr,
Clio of Iht pretPdcnU to ho nddupod by the
oppoattt I'outmd Ho renewed thncnao.it
letiuth, ahowiu that Iho auhpiunaa orvrd
mi Mr. Jolleraou. thru Proaiduul, to appear
ami pioduro it rertoin letter iu tho Court.
wa pal l no jttoiitittri to hy him: nud when
Cidunel Iturr iinnlied to havo Iho Piealddut i
rompollt-d to npprar. Iho (ttrt heaitated,
nml not u atejt lurther wtia takon toonrorte
thr dootrino laid (town hy tho Chief .liiatlce
lu tho r.io uf llurr (twin ntid Out tho
IviiiU of tin-it Untain rould not to t liod
heforo nny Court, and tliot did not apply lo
tlm Preatrlent. oa ho )ih uot hrd:ed Hi hy
thn illvinily lh.it aurroitiida o K itiic (he
Iciuned Reiitlomau roiitciidod thit tho
Pri-mdent wna ua pnwerfiil, ami ua
intirh dliinlv attached to hi ulliro b any
King oil earth '1 htlo no aAlirttty
atluihed to hit perann. hut thn ulln o
! lm hulda plarra him nhutn the JnriiJlc tiin
of any tour! to hrlnj; hitu to acioiuit m
Prpaidont '1 hero whk only one. court, or
tjuuni toiirt. whore In could bo tried and
j pnnialii-d. but ho cunld not lm In thn Supioino
t tout, while ho wao Prraident. 'on ho
tripped of In oltlce hotAitlld then ho tried
for murder, iniadrmeonor or any other
rritiiO tonunllted wldlo ho w,ia Pn-aident
Iho Attorney lleuerul then atld "lint
what would bo tho cotiacipu-iiroi if your
honor ahoitld (Ida auhpo-ua a'zaiual
thn Preaidoiit now, and, likn Mr .h Jcron.
ho liiould aa yr Ar m f 9n t, n ttl, j
fui nit it UlNii, unit no ftir tia itM fm 'uf '
uhttf t -not out of Hiiy ilUritaprct to thia j
rouit, hut out of rtpot to tho hili olliti
! wldrh h llll
Ho Minld do aa Mr .lfh inn did iu tho
cn' of Iturr. Thr ipcaker thou went on to
lODaidtT what VMi'lM hn tliu rraillt if thn
Puahleut Hppmitod in ainaer In thi anii
mi n.i. and h id thtu irne mi to enforro thn
I iwt tu contempt ot tho inpiuvtlo.i of (ho
( uurt. A piMt-eaa onoti rrtuiiiiul, piorea
ol utl.n hliH lit, Mould hn iaund to tlm Mar
ali.ii ol Iho ( uurt ciniii unlink him to htiiiif
i tho pcraou o tho Prt'ideut before On
Court, to aiituer for dmohedlHiico to ila
proi eta. lie I put in jail for I'oiilruinf. In
irliirtlu lhir beiitt tlio tfuidi of llahe-ta
I orpin, which dora not (ipidy to caaoa of
rnulrtiipt, to ho Unprloin d Itir llfo uiilt ai
liy ohcya tho onlir ol UmCouil lu that
caae Iho Pruatdeiiey hoc o hum v.iotnf, n ha
uould theu hn inrinablo ol perlormin ttu
, fnticlioua ot hia olnoe. o would ho uioin
elh'ctu.illy removed than hy iuipparhmml,
ti li tch aiinply takoa Iroui him hia oiludal ra
pat itv. while Out order of tho Court woubl
ulaodeprio htm of liberty. A i.e Prral
; dent uotthl then ho mpilird, tut
1 thi-rn would bf an iulorronuui, when uona
couh! tell what tnlKltt happmi, and to cot
in t (lie alleged evil of the Stato of Mlnia-
Aippi tho uholo I nioti ! to ho put in jaou
a it';'. An nmb.ua.idor could uut ho aucd oi
tried ofoii tor lourdor In ono of tur court,
htrauan ho ia tlm rnprraoutalito of
n aovareljiu In thn caaea of Ctiinet Oil!
ct-ra, wlinat fotniei timea had boon brought
helore tho court, they were merely anboi
1 dluatea amenta to carry out tho Ksecutho
power and tint depoaitarlo of that power.
When tho dlOeient .Vi rotariea wore order
id to em nl r lawa b (hat Court which had
otruired, they wete rnaea of timudamua, and
i the tbiuj: ri-1 1 ni red o ho douo iu tirtuo ol
aouto api'cilio Uw, and aa limply m Mini.
leii.il ai l I hat did nut apply to tho PreU 1
dent If it Cabinet Omcer wero ii:t j
I prianuod, hia placo Could ho eaaily '
anppliftl. Tho machinery of (iuvernuio.it
would not ho atopped. It wa only
in a caao of ptalu uiiutiteriil dulV 1
that roiirta hao intervened hy tuuudainus.
tho Iraiued ontluiuau then oiled '
fioin tho CiiKliali law. ahunliix Hut on
pnncipUa of public policy actloua will not
Si ilk a i nit men uctliiK " puhliu Ofipai'lUc (,
lo Prealduut cjnnut ho uuatructeJ iu tho 1
ra.-.VrmniM o bla dilla by any orvKratoflaw
If La'omnil lad tnurJar ba cmld uo t trial f r
V bvUltitr ittVi, but wbri iiHfpal of hia
0 fli e pcuu'd lhait lo It la J an 1 pialaiad any j
bitar nUia 1 ha can rraUr "aa ut ajaliat tu i I
! 1'ieai'laul bu aiah.it tla IJolta-1 Sta aa, aa it
il.bau by mil aaatnii tha (lovarnor of a(Jiti, 1
whan.lufllc Hirahall, lu ilatiiarlurf h optulou '
ail I lhai M tho ilt man I upou hiui It uut rotda iir
ajutll.lul oPVIally, 'fbauuly way tba Plan 1
daul coull ba aahM rta by Ifrpia bmtav la
an-'tbar charactar lhau thla court, 1 ha pit
I cavdlbf wi Jijally acandaloJi. Ih-i
I haruad couuael then aald, Ml la with tha ai.
i probation, a-lvica aad ioatruellon of Ua I'rciUaul
I Jh l,Vl?r b,,t 10 Ulk M objacliop, I should
La Tar. 1 1 lwuad to tuakf i oo oiy own utotloo aa
i Wia Uw iO)ir of tha Oowrnma&r, but lb la I m'it
aay la rla'awa of Iha iraalc"oji. AHhoufh 11a
grDilonim. la ihelr bill, hat id t baa e.
Whautha IVttdol did U-at, ha did ararythiatf
thai ha lQUuda-1 to do in ePPJUya io thaai Um.
1 fru lha mam. that lhay wrro pataad orar Lia
vf.u, Ibara waa Ul oaa duly la t a fotluatloa,
teitlaf upon blm, aui thai waa falUJulIr to carry
out and "-Tila ihaaa Uwf. IU baa luatrutad
rua lo air thai In rut king thla objacuou ll la mi Tor
ll t-niwaairfaa.Ai.Uuf (t9ia au rtauaiWMr.
Uha io ptrfofM cr P raAiai Ij p tfun h a
d'ltf
TllfT Pl.tlNTlPPf
ArffumpBt of It. J. Wep.tr for tho Hlatrof
.Itlaxiaidi'iil.
Mr W.k'r ilj that i!.a dfarlplioi f tkp-e
tiolrary dj tirj of it e Att rty (laairal d.vMad
((elf lato two aila. lit, Vfhaihar uadar lha Ooi
aliu.l)t iho Gotainwaut owuld I aval to aoy
Irllurtt, rj.UJ, Thrl!.ar tha bill for Inj-tneilon
lo raatra n tba Pitildeal cM W ontarttinaJ to
Ibal IttUinal, Counafl q-iota I lha Conslilatlon,
aa l iVa pirla t'cttta el tha Ourt la raat of a eon
troTry hi whhb tha t'uPed htala la a p rty.
O.irtcrMa baa rvpreaaad an eptfiloti oa that t rtu
atlltiiina' tho toort of la. ma, aod graalia an
pf d fr"m ll to tha rtut-reme CoU't.
Tha Alloruey Uauml hara raaral It an ait
thorny Abowlax thai ihalfalUi Kutra rauuol bo
nJ. UMlaaa by Ila own eoaiant,
U- Wa.la.ir aJiallltd thai, tit t-eld tHM Iba
Cmt'd fllataa mtht jtia couiail, by the Ceuaitlu
liou vr tt Cjiiftaia, to an lutlfioiut orc-ori-lo-i
Pi iba lu'atiorrourta, lul cl lo a tfinf, !
! a- at b tbatcaia lha JurXtrilou laconBua-l U tho
fvtn Couti. CViaal l eti ttejirtart anme of
' thf raauha ll ai wmdl follow If a Buia c nil
, not ana lha IVfoJ Rulei Vf art oH1nai
: prci'a'ltii tu tt a hwr ma Co rt, UouuhI clia t
1 atnry tJ pi )a thai M . Tucktr, aa ftrtag i.
Oa w,i d -SttLt'ovaral iaV loclu ;aa .l.aputaa et
Sulfa, rairfMha, Ca almauara, Af. 11iiaroara
Una iat Oaaa, I'io f'ana rfifln ptrla.llc lort hi
airoiral ba tu wbW: tlia t'n lad KM.tra -a a ar
I), einHa tug P'atra a. nail aa InJlr hltiala. Ciaaa
wara ll ao eha to oa thai tu all atha la
wttwti a Nate a party. "i In wth-h
lha JtirtaiPrtlm OtHnda, nvl ua tba quoa
Hona I a I. tut tu tie chralr ot iba
(.arl the irta-l 'in ' tla (Vitl ta et luatvo.
UoC 'iri ,iit l lako lie airtlala t,rre ll
cm.LI nilnal turlavirtt.u, Tna rountal f
. a i the iaia f txii'ly It nup0 of loa atu
uenl, t4AU)ia tt ,i ial 1 inaDi.tm t lha mailt
tna 4 tho wot a "Bine." aud " eatt'oa," wllh
' atreifTlheufd P.atuhrpru'atl.i i n' Iho rlatu . Tha
1 a'.iq tial ccuuial culi ll furth Ihil lha woi.t
pari, r.aa'it o.i. i p.it.tl(I . r afaijaut, .n! (I
ii it tut lulu "f t a Cajititutiu.i vtbaa app1lcl
i hit Bti
I tuta nd - i t afloat lha Vaattet, ntjly
' it' lt f.am rni - i tTi iual. I' e P aa dim
) not in '.Ma aut tarraaan all lha ilapartni' nil
, ' 'ttautr ui..aM, Iu V. trUn l lha K '14 ratili
, it nil,, -ul lit P ai dent of la I bit I
MaU, lika any othar 01O or eoikl hi
, lio( earl 4 1 and r'ltmtet f.-r hlBh crlmei
and 11 li la.uMenra Th K la hartd.taJt tna
1 I'rraultul elfil, wbu-h ronit't'ttea tho ih'.
Ill a a. It a loariie't ritjbwd ualtittM hia al if n
ntant at fttaat hptfll, arrrtd t ilha high fuurtU ua
tt ihs Curl, ami cuuiandad ibailthad JunaJU
UoD lu t'ia erra.
i uxcoNnTitnrrioN in viiioinia,
iTHrgtvphtil to th .Yrw Vorl. Sm,
1 PoKiUkA Movkiik. April 10. A oaso hai
rcctully arisen luNotftdk w hero by tho pro
I viaioua of Iho MlliLr Kcoouatruction bill
will hn called into opetathm, and ptobahly
' otclto couahlurablo lutaieat til llio Mate,
i 'I he following la o copt of tho military or
, drr iiaffd by tho comtnAlid.tnt of tho
I titled Mute lorra iu Norfolk, oumiuou
1 11 if ono of the partlot
Hi m r iitrtiia, I'.r 01 Noni t u. ;
Xnrtiiiin. Vt April 7 IHtl?
Sin You ate berebr ordered I' appear at
Iho heaHqunrtora on 'hiexdnv. tho t'tli mat ,
at 11 n'fli'-, A. .M., for tho puriHiac ol iv
ili otidrnco beforp tt mihtar board in tho
ioaae of P.. Y Whipple, rill .en, auuttml
.hdin M Pro wry, ci'f;oti, jtutlcp.
lly coium tnd uf M.iiwt 1, 1 1111 11 Uiiolt,
i . 11
I.icut. V.Mh C. X Inf., Adjutant.
lu .htitlco M. liovry.
'1 trough thn iiiteiiMMilinn of Mr. Whippbt
the coke waa brought ho for the military
authority, and Ctn' ilU tho drchlon of
Oeiiernl S'holltld. Tho Hoard, coiupoacd
of Ueiitouvtt llntlmut nud Vauer, mero
lv onterpil upon a preliminary etntiitiiMIon.
'Iho rcautt of tho Imeatltlon rrinaitia a
oecret, and hhattot el beon diacloard The
cmo, with tho proceeding, wrro forwarded
to (teneral Schtdield, .tnd now twatta hia
net ton.
Ill Mill.
Tho Ilirhtnoml poper nre rery much et
erci"od oei' Senator Wilaou'n propoaeil
attimpluit tour through tho South. Tho
UlU'tli 11 of tpatord.lt any a Mr. Wilaon'a
iirumnenta will bo rtddrraied lo luen not
permitted freo apeech for tcply. It mhla
that lm can eiarteh bopi for 11 propithnia
hoatiti or a aiirrenafut campaign. 'Ani tlier
paper piopoioa that pro.iilmuit houthcrti
men with rouaervativo Iowa i hallenirn the
Mrtaa.ichiuftla Nuiator to it diaciiaaiou of
the iaauoi of the dav, and 11 1111m Henry A
Wlae. llttr.i Hilly Miuth and ltcher. 'Iho
I'.mi IKl It h 1 an arlu In upon nrrrptiiiif
the nitii.ilioii, whtrh roncluilca wh tho fol '
lowing e'nihlo adtlrn- " Aa Ihcio la hero
really ho toom for ft ptaoltral laauo, let ua
all, then, bo runtetif to drop diflctihion
that can rtlitl only through tho cotifuiioii of
fatti producod bv Iwiahutc of win da from
! thmr (tiopor intoiuiiiii. and culllralo that
I tinlly o (relink nud ollothao uocoiaary lu
I our condition."
'I ho poopbi of Oilot Count! . Ylrunila, nt
I tnmpted to bold an idrrllou tr Conimla
iinnor I tat week, hut lieu. Ndiodel I hem
iufotniod uf it, amii porfioptoty oidero l'i
I hato il atoppod. TI10 Couituiaaioitor wm
1 nppoitited hy Orn. Scholiehl hiuuolf, Tim
ll tho lift civil olhcor appointed hy tho
; Coiuuundor uf tho IMalnct of irim,!.
1 Till! HOHICI, I'OMhhll CAMP.
iTflfjrttphni lathe Afie I01A Sun.J
A Uoiiiud SeniPBCcd to lie Hun.
Mo.Niitm, April P.'. 'lha Sorel puiaon.
in cam la ctiucloded and Sophia Hoia
tlairo hat boon condemned tu death, Sho
protaatrd her inuoceneo boforo tho Court.
Ilor aetitonco waa oppoaml hy thn counsel
011 tho plea of her beinx rnr,entf , Jury,
of inalruni haa boou ordered to invcitilo I
the nut tor. 1
Nowjs Item?. j
I It 7'tbgrajtK to tht ,Yw York 5mi. I
Tit it Now Jerupy l.oj;UUturo adjoitritod at
I '.'o'clock ytiloiduy. 1
On. .1. 0, llni.i.tMi, of ltoatun, 11 about to
tako a trip to t'uh.i to aoek rcatorntloit of
bit hualtb, oufctdiled by recent illuria,
llftwiir .T. hvova, of tho hanking tlrm of
hyotu A. Co., Now York, died lu I.oulivlllo,
Ky., on Thurad.ty.
Ul. Pun ll Si. Otmti.K CtMiK hat enter
ed npon tho dtitloa uf Pretddeut of tho
Hoard of Hinruin itloii now iu aoaalou in
Iouiivillf. Ky. 1
Tor. liBttoriea of tho I toy a I Artillery ata
tfoni'd at KliiKiton, Canada, have received
order to reuioo tu Malta at aooit a tho
aprluK opotn.
'lllh follow iiii cunhoata are now ready
for aiTvico 011 tho lakei : Huron, llrituiart,
Cherub, Ptitoo Alfn-.f, ICoacuo, lUrtult-a.
j They nro all mt'iurd with aailora of tho
ltuyal Navy.
Tin? wifo of IU Oovcrnor CumuiiiiKa, of
' Ouuriia, dintl veatordiiy at tho Mnannott
Huiim, SpritiRtiotd, Mnn. Her leiuaina
' will he t-tkon toHarauitih.
Cm Vt. S. ,Siitu.i:n. Iain of t'io I'niicd
j Niilo Army, wa jeaterd ti appointotl by
Iho Oovernor. Adjitt uit-Oeiioral of the
HUto of New Jcraoy, in pUc of Oeuetal
1(. V Stockton, rcaixned.
C V Hi i.lXh, thoiuvoutor of tho oolo
hratcd llttlhck printing proi, dleil at
Philadelphia joatonUy. A few day a allien
hiyhad lili le criuho'l by a tutu timohlnery,
and after auiputtlhui gradually iuk. Ho
waa year of age.
Tup. tlerh'al conlidencd man arretted Sat
111 day at South I India j, Maa t prove to bo
huthcr Sox ton, it veteran raaeal, who baa
aerved tortu of lovou yean lu tho Stato
Prlami, and for nhoio .trrot aoverul to
WArda wero pending.
'I'hK important cat of Oregjr A: lliigbfi,
of Chioaxo Bguloat Drakely A- Feutou, uf
lUltiinoro, for pork ahlppod hy plaiulitt,
yeatordar derided In tho United Sin tea
Court at llaltluioro. Verdict for plalntltta
of$JJJ,OtW. 'I hi wat tho third tilat of tho
BBBBBBBBBB
EUROPE.
SunCnblo Dispatches.
E.(;i.lM) AM) SPxIN.
TIIH FLEET FOR 0AD13.
Instant Bodross Oomandod by
England.
CASE OF KX-GOV. EYRIJ,
Acliaa af lha Graad Jury.
THE CANADIAN RAILWAY BILL.
Its Passaic lo the House of I.onhj
TIIE LUXEmBURQ QUESTION.
A IoIp oaral lo lirlnu Snlil.
I A., Ar., At
I'ujlnud nud Hi-itlu.
I,rittin"i , April II -I'tenlnc -T!tinti
cl.td war ate inter whirh bat hltheito beon
aUtttiued hero hat fiouo l ee 1. It it aiip
poeil alio will o to t adl. in Iho lulereat uf
the llovprMtnent, telttito to tin rl.ihti
nt;nitJit Spain for thniiul tw 'nt aotfitntof tho
ahip Tornado.
latMHiw, pril U. - III" llret whn h nilid
for (rtilli! early thla ek lok out tU per
rmptor ilemaud mndo by tlm Itdttih Ujv
oinnicut Upon Spaui for uialaut rodioia tu
both Iho caaoa id tho l'onudit and tlia ie
tori
To thla aumr.ioni tlu Spaniih Ojvnrumout
had made an ovaaivo reply iu regard to tho
aleatner Tornado, hut h t given no uuawer
whAtfaover to tlio plaint tnido in tho cat-
of tho Victoria
IhoCaao at kilutirnitr llrro.
UiHtMtv, April II -livenlitir Iho tJrand
dury, iulho ctio of otdlororuor I'yn. of
.t.itiiaica. had ignored tho Imlictmonta
framed Hi tinat that oiM.-or roiiri out of
ba otbelal conduct during tho mtolt in
that iiland
TIip Cniiitillni IfnlliTay llitl.
tOMiiY, April II -l.tprting, Iu thoHinm
of hold 1 hi a ntniiiiiK. tho Catitditu llai
war hill waa put upon It html pjaaae, and
waa ucceafut.
AijnttrrtMpnt of the ItrllUli I'nrllmnrut.
IrfiMxiv, April 1'.'. - hi miliiK pHtlumnnt
ha ndjouriii'd until iho &lh iuat., on m..
Count ot tho Hater bnlidava.
I.Mieinhnr.
I.t i.Mtu'i;i. April I .. 'I h pi oplo of On
cllj and of the provinco KeneraMy aro do
Pidedly uppoai il to Iho alio uf the Otand
Puchy to Prance. ,
K4VAU
Ploitivcr. April l'i. Tim Cultod State
iron t.lad MUnloiiinoah and the ate. niter
AukuiIii have arihed at lothoru. 'Iho lor
iner oirltea great curioity nud attract
ciondool liaitort.
MAIONT
Oitnw, April I" vin - Tha afontii-
aMp ('oliiiiihia, t aptaln Cariiiitfhau, wlncli
lett Now ork on tho ;h)th of -Match, nrrited
at thia porl to d it
ItitKir. April II Kvenlun Tl.o atoam
ahip Ouidlntr Stur, Coptiiiu Van Men, Irom
New ork. Mureh ;io, arrivt d hen to day on
hrr way to Havro.
hit KKlftoi . Apt ll Ivf.'-'lho atoatuahitia
Prln uud City of Limerick, w hn Ii lett Sew
lmL 011 the :itt:. ult , havn botL arrived
nut.
1 IN'ANCHI..
.ano Aplll-Nnm O.inti'a fur inonrr,
90'n i ahvoa, a.'ti P. in. a tVntrat, idi
1 bile I littei I'iVr twmtr hifa Tla'.
'1 be tabular wta'dy rat'iru 1.1s la hy tha Pan, of
Kuta' d ah0AlUal tha hutl oa hat da.'iaaaaJ 1 1
tba ai'cil of I wo hnulial and nli.o thoaaau 1
jwrtiii 1a atrrh'U
loo-n, April U 'IV M lora tha aoit if-
pntt t'nn da htaa adfatirel If, aud ara vow
ipwla! l 0 f-a oiouay, J
I'ii", Apttl I ' Ka unify - Ciidb da Imnrovf I 1
lt'par tint. dltlf)d tha day, aud lotid flrw at
thi for ino ta; .
Atna-toaa aa ur.t'ra clviol al lha foltooliu
rataat
Itnltrd Htli riri.Twnia . ...l
IUu..Iat:aiUa1 ai atea T'W
Kria KHway altar... . . U.
Pkanki nitr, April I.' Iheniuj; fluted
St.itoa bond aold lo dav at 'VH 1
OMMMKlicrAf.. I
li"i Mii Afd li-i:renuu Ci lou.-lh
CO.U'U marVal cntlnnrd biiry aud uiwlWe, lli
qr-iUiloniabo 11 xliitj lu 1,1 ce. Tu ealaa of
tuailay anoint I t'Nonj h.l.a. llrMlowlu
1 ara tna rloa n? fpioiailou
Mill In; I flaala . ).
UklJIloc Orlaaua Pi.l.
Tba market f r haadiijfli (a aetlva and ruoy
ani, Whaat, I'ahforala flna at I4a, tiar crnial.
Cora, t.'i, 'M, par n lartar for run! wraiaru,
Ilir'ay. O S I, pel il il, Otts3i ft I. par O lha ,
Pa, O, par rpiartar.
'Iba (ror'alM mirkat la firm, r'tlia prrna
tuna I, r 30 1 lh. Prk, Kitiarn prima
ina-e, 7Ii.Hl, par V lha. Anion an UrJ, l'i,
par jwi. llaa jti, Oumbarlan I rut, 4'ii prr wt.
Kor I'oduoi Alalia, h. u, la ipiota I at "It ill.
par cwt, It ulti, romioym Wllin'oal.i 1, Hi Sl
hua AuiarU-an, Ua (Ma, I naaa I, A3J, whalo, itlt
aparm, 131 rl:trl'a Ttrpantlua, HTt. ar cwt,
1 l.lttMrd Cakaa Lata dacliuad to V V)t. for thin
nhlnn TMnw, 111. tl r co. for Amaruan,
1 INtrtilaum, p nl, la, par iral alaudaid wall,
la.lW, Iroo, bcoloh pia, r 'a, par tin, mnal
, nunibar.
D13ABTER9.
(Tr1rjnnhrit to thr ! )'trt, s'uji )
tim IC.itlo.tua In Mniblnvtna.
W t.Kl.s.nn.v, Aplll I'.'.-'llm (11 I'o.l
Otljce lierv f. .upjiltnl h ill, khh rnHniifHO
tttrptl frum h Kn.ouiftrr nn 1 lin prcini.e.
TM. morning hetwnn llvr Mtnl Hii i.'cloi'L,
thurn i.pciftrliij( .(,mt uli.iructiim lu tti
macliiiiury, Jmin!. A. Koiiutttlj, t li.f Tim..
itrer aii'I Kiipnrliitpii'Unt, itciuiiMiilil hy
K. H. lloiiMednv. furnip rl of IlitiliHiuptun,
Nuw Vork, Kiiit tt. 11. ..lu.., ctork. in lh
oflict. wcut into Itn lamiiipitt ruum wliere
tht. tfftiiMii.ier i. pi itt"l Ut iiiiiira iiitn tliu
rmun ul tlm dlllirully. I hoy ran If. I a
llfclit Willi lliriu, mill Hi thn ti Him mine In
routiut nllhlLo iiiuviilineil y. mi eiplu.
Ion iii'iiirrml Then i nlltiiicn urn at
onc nivf lopert I. v Maine., Mr KiinJjr,
n .(ion .1, lie couM recover til iirr. nor uf
tu l n 1 1 I. n fur itxl.tnnip, uliiln Mr. Dun
ItUiUy, nllliunttti liU mi n clnilie. vrem nn
lite, rt'iiMliii'il lu um.t in ii..irniii the
llaiiif, of tin' Iiiiiimiik (IuIIiIiil' ul In. nun
Hill-.... Mr .M'i. '!!, ,;
Iinll.r. i"iu.iiiu in .1 1.. II v. innii, ll.o
ntl.ri., Ilii.illi Iniriit iu tliu ruin nml ImmU,
urn not, ll i. ir In teil, iiiturn.illy nflei tril.
Tlm iiloiiuii win lilm ih.it nt uuninuipr.
Itjnrrnl ii foiitlfi-n m, h null thirty ui mure
feet hum tint iMvnnelri tu h lie U uli i lit
ul In dctni-li the iil.t.tei mi; nml blew utien
it lai'knil ilnur, .plliitiiiliii.' Inn nwnl 1 lie
iini'unlliieil i;ui nnly epludej, lli.il m iho
Kiiuuielcr toiuuuiiiiK, I
HfTcral I'rreani lniircil,
(71J(V'"'''I tt II" .Von York .Vim )
llo.inv Apul i. A p.iMniijjer ir, llure
Irelght ium ml h.i(!sue cir were thrown
oft the (ruck oil the I'orlnmuiitli euil Con
cur a lt.iilru.nl IIjU Ioiuiiooii neur Cumtii,
und were piecijiltnteil down mi eiulmuk
ineut of j or i) feet, Mererul pei.on.
iv.ro b.dly Injured; hut II i. heliered that
none were fatnlly hurt. Among them la
Mr. Campbell ami Mia, Manauo, of I'urt.
mouth j Stephen llatebelder, eiprrx me
eeuxer ; .lo.-ph Walker, ot U'iuiheitcr, aud
NatXauiel llennttt, of Klphin.
John Itarllrll, a deal man, 75 year, old,
wit run over and killud laat oveuluoii I lie
Air llnc lUliiud, urax Wouu.uckni. It. I.
WASHINGTON.
OPEN SESSION OMIIE SEKATE.
DISCUSSION ON AWOritNMKNT.
iti:iii:mi i.xj ii:iiam:. I
Hard Karki rr tlia rrnlJiat,
- 1I4 JOtlHMDH I) bfe.no iipi.
Merits of She Conacclicnt Election
Good Roayoiisr Why tlio Stato
Waa Wou and Lost-
Acrennriit In ttljittirn on
Tiirxtlny ."rxl,
Ac, A e
r-rcVyvr-. f- thr Vt r.ii.Vi
V ttitlNiiloN, April I.1,
'llio Jnlt extra epetMe liicuned by the
(lover intent tti I'm nr.ptlitiori of l!uiiii
Ainrru:. w.it tho oot of t tolej-tftiit ont
dnrtnjj the tieetlntlou, from Vitahlnt;oli
to (Iemrn1 11 ti lei I, nt Kvi Frnnciico, ink
itif h it would bo i re.tt in.ihlo pilco, .ind
ot hia rfplr ll it .1 reiianitnld't pri'o would
hn from f v. In if 1 inilllom of dollur j
ll.p l ie id lit ia tii tter, hut rreltea no
I ttiii'tra nud til.riioa. ifi'y to rriiij( btul
nea. 1
Hit hi aHitnin1 tery doubiful wbolhor
Surr.it t will ho lm 1 .it tho ptca,nt acailon
of tho (omt .IrC Hivia' 1 1' 1. 1 1 will tu Wo
phio aooti tu hia tele ne on m w ill hn or
dcrrd.
The Souato rtorday couhrnird acveml
l.iecntitt Appointment to minor ottice,
but rejected inoro thrtu thoy runllrmcd. 1 ho
Trepidant einU in hit noiidu.illoua in aumll
butchca, iind .ihoiit two Ihlidanre triorted.
Kivo dolUra fr.un a pnrty Inning hltuelf
"Jilntiio waa tiJitrd to tho coiiu'lenin fund
of (he IVeaaury lloptrti.ieiit todu.
On motion ol lion, Culeh CihIiIuj:. lieu
j.itnin N'utijl.itn bhdf, IU) , tho eminent
law puhliahrr of Now or!. n.u rduutld j
to prai'Mco ul tlio hnproni (iurt. I'redor '
teX ll.tllnten, of Now nth, w.u .ila.i .1 linit
! t"d to Iho b.ir uf thu Court.
The Itoird of Mitnniua of tho N.thon.il
Aavlotn for dlaihlod aohlh-ra met In thla
cttv todit 'Iho dd ulbti'i won ro
idertAil Ihteo .tivhiui will hoioiftorbo
opoi.od lonll diatlih'd vi lituleer aoldiora i
Ne.ttlv ouo thou md a'u It luno tieou ctrod
tor or .taiitad hy thn Ntthmul Aayluui
j within lb l.Ht ojiiirter. The repot la almw
l th.it the uuiiiber ditible.l aoldleta hit
liif neither money, houea or Irtendt ta muoh
lururltnu nai auppoaed, but tltn llotrd
urn dvtaimiued ( iimko lull utid nmple
protiaiou lor .tU,
1
U. S. SENATE.
0rlt'jrt htd ht the .Vcie York .Viirv J
NneclBd MeBalon.
M atrill aKTta IMi Till: MNiMf.MT.
WtHitiNUKiv. April It 'Ihn I'rtiident
laid boforo the SoUailo ft loiitiminicjition
fi tun llm (governor ul Mum h huiollo, nn
(b'rtinir.ut tiltc-lcd cony nf Iho irolulloti
! of Ihn i.otnmoUwf ullli rutlftmic thr pio
poaed nmendmeitt ua the Mth Arthlo of
the ('onmitulioii of the I'tutod St. ilea. I.auI
on (he tthle rttid ordered to he printed.
0M,HrPtl-N W I Mil Oil".
Mr Crusin, from the Committee on Can
liuetil l.ipeiiai-, tnado un adterHi teport
ou thu ro'olution dtrei'lt.i .tnd nitihoriihiK
Ihr -S ri;i'Riitnl Artit-t to drUIn Ihn tiumher
ol nitaaenera uud p.iei nud laborer now
cmpbi.tcd durli't; tlir toco of ('outrun
'Ihn lepott w.ta utecd to
Till gKtll'N "1 AMut'ltNMr'Nr.
Iho Selntto rraiimod tho coiiNidemliou ol
i tho resolution Hut the Sountn on Saturdny
next, ut I rn lot k. .idj on i n mr iltt
Mi Sjiuticr hniiiilthe reaolultun sonld
he poM pound until to tuori ow, n Iho Sen
utc wna nut now in a condition to fu n dv
'Iboro witt aid) much Ktecntivn bualnesa to
Irititfrtit. I here uere MiAtiy tHCituriea, .tnd
it wna the dut Y of tho Soii.it e, o fnr nt they
i nuld, lo aee thit ihev weto filled.
Mr. Howe naked tho Sett itor to oipl.ilti
hoH by renmlniiit; hero I hoy midd lutve
Iheao HC.,iucica tHIfd 1 It wna and tenter
ibiy there were liltv uchucii j, ami (lint
nuin ol thn other h.id boen vaciinl nino
inontha. iheyahnnbl liato been tilled be
roro hiiw. Ho wna not dlapoaed to remain
hern roiititennnctn audi dclat lln nulu
flaked IhoStintor Irom M laa.tohuiella Tin'
(hi-ao v.it .tnrica could ht lilh-d hy Snuatora
inujinliitf hern f
Mr. Huiiincr replied by rejoclln nomiuii
lloua which wrro bed, and rnntlritiliiK thoan
which wete ;oiid, Ho fenteil Ihnro uonld
bo cotiMKitiitivoIy but fen jtood one Ho
abi uld d all ha cmiU lo lnaira tla ap" olu anl
of Kd nfheara whf ara ou lha rlffhl alu, who
ajraa wi I'ongraia, an t who auatalu tha ,wllcy
whlrh (' rjrrai bal tlaotarfd,
I Ur. Morrill, f Malna, did uol raa row lha .lay
of atj urnuianl could now t flial, Ila caoaad
in ta tta.l for latof liittlue), a rrarlutlnn whhh ha
lal ptajaial. Ihat lha 1'iCiMaut if tha Cnliad
Htalia I a rirpiaaUd In lolortn tt a Hi:jta whtthar
he had aay futtLar toniutunh atioja to tuaaa
rt'tutrlnf lha aTirt aal cop aaa t r( thaHiottt,
bii4 If any, what t.ma It wruMailt hia coa'anl
auca In trauaniU tham, a that it-a tfaiato may fli
ailay fnr ad lour jro ant, Ila aiid lhy dlu not
kunw, hul only pr can re ad, thai many mya com
muDlcailooa wat yai lo I ma1a, and coitldar
lu( Ibal lha Htnala bad baaa hara fWa
iuntha, Ibay hai a rig It I to know whal
0 durjn'ranwua, If -ay, in rraiirr. .niatica
loiaika, 'lliay wia coutauai Iu aitraurdloary
aaaiioD, Whal nai 'ha rccaatvn for thla aiai on f
If any at all ail"tad a lha rommancamaol of aa
adrulnlairailnn, llwaauaual to call an aitraordl.
nary iiaalor, tul ibia waa oci now caaa,
Ihrra waa no lua'itfurailun whan Iba rtienl o.
cuant of lha l'rlJaoilal iba'r altalaal lha
r'laca. Id fouad lha A hnlolitratton. Wbau lhy
ft hara, alter Iba ftf it acia!oa f lha 1 brtyululh i
Cai j ra a, tha olfioea wara flllad; hut whe-it a
raturnad to Waabiuitni ihey Itaroal that mmy !
01 Ibaaa nfAiaia, to whui appolntmtnt tla Haoaia
(a? a ihtlr r maeiii, had 1 eau rcniuvad ty t IV a
itdaat, 'Hay wara nw in tba fifth tu udi of
Ihtlr aaaaldu, duiiujf firry day of wh' h tha Pn
al lanl bl an OfporntDlty to ctiimuo'i ata lo Ua
H-.i tha TiMimialion of th' aa whom I e polu
adloottca di'.rlntf lha va'al oi. Kiwi f 1 col
lop to vbuiujaotupoa lha Piaanlant'a thi.yt bull
wm an unlo'illat fa. I dj taau 7 oaa ah
a jl'ita'y TiCaDl war kapt open lb r.o ail n
Of law, hariUM lha lV'aldaul f aul D'i rfall aul
baw i poinimaati lo lha hrnat. II retaatal
lhat iiedtrtb'ae 1 Ciu tlauea 'hay ha ' at'bl li
iDpilr nti att. ar Iba Pita dam l a l any i ra inn
iiiun eali o o tnaVa, and how ljug ct wy.ilJ .
f 1 r thim 10 h kapi Lata,
Mr, Ant or add tha flan tie 1 tvar vtai ar.-t tittr
wiiiiia Imtaady la aljmrn, uutll lhy had fix 1 1 u
1U7 !r;;fyDS',fc,K,,,ri,,I,d ibtu,
ahonM una.aty t pilra, t,.r wotitl la l'i'
f)rraq i.a oh;ectluDa wMrh hail r ,a a ttiuci
WfA Iho Pir'tdant rttitt lb Dn ', h wouM
hai tmtla lune to nam! ia in iirtrloatlbi., and
lb Hauaia uo'ild a I up n iLim a 1 In a aiula day.
If lhay i-ouhl uol c fl in tLtio, th' aJjourLoitu',
of '-ourir, 'Till 1 1 a 0 aye t
"r Wllllm 1 'nueiiircJ 1n tha t,.wi ei)ririt
bv lha daniior fr-in Ithtnla Iiliid. I I 4 rcir
MiyJ wia hi fit tl llit.a, H d' 1 n"t umlmaka
to aay what th facta wara, but il wa orol aUa
thai nomliil.ten iitlg), t ollhhtU by In Tx!
daul u'itd lha fliuala waa about t aJjouro, ao
that tLe H.aata inl.-Ll Ll hifo tint ti c ualhr
whtlhcr tbay alould rajret or tonflrrn hui. It
wai ruanllait thai ll i'-idol a aul u. inluat en
her today, Ibua of maa whi wtr 1 aforw lb
Ureal an l rJM4 wk or monifaa atro. Hot If I
bay Hud a day thay could itud 111 aiittb ra.
pjiiuut of puthu duly, l'ula a llm tor ad
J( nrnin nt hii u'T.tJ bott-r would drop oil
on by on, lhi would t a 110 quoruar. aod much
bua ba would ba hfl la ao uaflalah! coodltloa, ,
111 linfra(ou wa thai Havalora would b ndio. J
ad lo rv.oala, If thay aal tba llm fur a liummait. '
If uoday waa hi ad, uo oua coutd llf Low long I
lb a!oa would drv ll lw leuglh along, by I
ravalrlDi ou'y ba!f a dorm BomluaUuti a day,
rl.bior would btol Uhava It U ta tuiir duty la
I am u htr
Or, ITiluh,ULraM adjit wu Un to tx oi
Mme, hul tail tliylliaf hrrs utitd iar h.
JacUyiraJ Ihlt tlUr ut. 1' 0 wan la wt
Jlafw.thfo. lirto.iTtn If UyUl tiieaaia
b te Ihrv nmnll
Mi Hit 'irl rniat an aman linnl. In fit To aa.
Jay i, al l '!. k, aa h inn (t Ota tj urn
rent cf th" rtjntt. 1 ma tft.
M -rv ar aaid h wa wdller lo atay ha a
' a; at v s rirpmad M flft itopr,pr ioml ir
tl .tu, t ri If hi ahoat 1 1 ia'a na-1 In WaiSIdk
t n 1 thr Aneri They all knw th pnllry
t I'TI !, w.t-H fciwta f tlf. 't 10 h0 lh
" iKit out of . m- a,' au which t Htnat had
atl?tret l. atiiaf, not a!l'thr auc aif-tly,
toil mdy In a certaiu Oft,
Mr llii.iiam rial y at 111 eUaellei l.i aci ni
en tl Miohuh-n f tha Mmater r m Main (Mr.
Bt.wMll. Tl'cr w tinihtriKt In en Itcon '.&(
with t rthr. U ihir waa then b daad lok, 11
vgult mt t a fi fau'tof lh Bid..
Mr CiikUttr dl.t nnt art with tlia flautlnr
fr.m IHii orHM Itndi r) lhat ihria wt u.nh
Iflif lccjM.inl lu fltictr a daf far adjMtinmanl,
auil than lalllaf on th 1'rt dtl for ift'ormatio
t lt i al what ttftta the? want ltkly in aJmro.
Ih'iwfuMh Irka rail na; at lar th a fietfrvl
dnra to drdJa tte caua. II ahouM hkn to
lha Kaoitfoa of lha Paaator from Main a lopied
lu nrdar that tba couairy mlarht know wb )
lotgallha aaaaion, Il would t lntrttei fr
t ourlr t kriew If th varairlca rama'n un
fl J(rl, iwt wl nt raited lha rpoAaiW y, If ha l
tin d.'ur t at wtata I talouj.! Ma I no Mat
lhl II W m(at M h fetialo Kef in with ofteei
ha'l tmln t f ran', andyrtnt tjomiallen hail
I aaa htaJa tt thant Until yaHrrday Nti-dy waa
ffrap-ira.l le r Ihli toitira P-lUni. Hay hy
il in 1 iluaptti In ilnhlfta, aiht or I atl at a I'me
war t).it 1 M It itO r ihaalilltna waa lnferfiUn
firm lhl I -j Ira la if flit wat vaiail. II
Ul w ir Inta fi wh a(rrmta ba-l ten
1 n 1 alwreu all tatti', and urital ilataa',
; an 1 tnai'jr t raa ut 1, r r wi icli l!.i u't! J t ito
1 et Jerthm . wn-d 1 1 a k 1a. .1 Imt lit r ! ,tlu
1 wi tU Jtaaa'r r ftutu M-lia aaa with ui"JtrMi
I I oti to Irt t'.a v UTilrf t. n-iw tbat lh riaual had
I len wt'ttrr f-'iroi ba luoitha, bill lha Iai
I tt4 In tidily caaia w.iaM tu t a-uJ th in ttatWtt.t
I hrfc, I i;er 1 rn. i-r nau", aateta.lt i-m
' r'tetM hul I l triurm I to He fMate II waa
unirti'it that if no t-P rv htn. I k-mw, a l. did
w art I1 a 1 a. 1 oi hi uy waa.
Mr Vafi aa I It wia he UMtT e' tha rtnla In
tfiuaiw lie uoti lhy ha 1 r Ii plete I thoir I u
I'm Hnt jik loir I a j-ail tiipilteaaln
Vt at 'u of lUa Pi ea' it, a lh V i. e'tt til I of
lh hanaie. If tha Puinda il wu d Atv.wiili
l ftei'ili.ia l.-oiu tha tlitlaraul aula, Ihare wan.!
la no -iltlini'j, lut it I i1 pa.a ai'oil", aud f. r
pill (lUrt'O.aa. app-'tit"l t tail of ha own polllW
cal faith, wiivul terfard I that ( fttuatora, I or I
oUVea m b adlitihl tha I'lMlit'.t h.l taut In it a
r antra fprtoaa (.jKiio'taMi and .hnet.ou ha
lr lh oouttirj, inu who ippufd tie pttavu
lion of th wm- Tba benata ta 1 a rijht to taj I
auh nniiilnatlfiia Thl"tta ahout I wattaiaa.
MUati1 tin htfor adtournUtif'. a than 11 It
rtapnialblltty of laarle ciric racaut what It ha-
Uutf'd,
Ur lliward t-,rnrd thtt lhre wa ptatlmh
nary qitatton a to what) ar tha ft in ata had lha
power t a Mourr, tla uudarMn-l tbay wtr
wBi.injr on in i iai.iani iirraiia n oi i limn
thty wara n atay lilt ha told tham la In? a, Ila
I Uow'' altatit.on ha-l 1 n rallad ti aa attic' a in
th Nari'nMr, 1 ii 1 1 h.morj Ihla tenapafrr
ha tlhiTd ipr"Oel tha I'raaHlant'a view.
Whathrr th PiilJul uiaiI.1 th tlaw cf that
piir ha wat not lof i.uel. Tin article la r
lUt.d, "III P-a.Mant and lh 4 mth, hi
wbl h ll 1 Mid "Ih tfaoat I arclaPy
cal'ed for a apa.-lat ptir n Una pur,!
il ttr.t avrnprahwt tla l'reahUnt ant lit
fouilualh'tia, aad tba Janata t'Jaclad tlitni on 1
I nitr parly ground, T'a IVi lanl tnii wall:
I t am a h ntual to lav tbatjr'l an.l "fh' ly
nutter uunnlih I IT raniict tan to diaoharj
I hia dtulas, )?! ihf rfit 1 1 prl.H-m Iham,"
.Mr How icinarkrt, ttiM far tit wa tnllh
i io 1 1 1 tii I aay, I ul f w thay wna iLfoioird lLai
lb Pirel'tiitl would uot prin'i lliam lo Itav at'
preamt) thai ha Lad lull ar cccaalou tor lhoi,aa 1
1 thai they cuU I n I Ivt I k.ail a ha vfnitM not
I lal thrtu, Hil(Haa thty la'd al.Uth "! Iltnu
to adjourn. !( tham llr It a hill, ll wat
, rather ha rah, I ut hutbani rcf int ahtil. whtUtt.ay
riat'tilly Hi'pd .l whether lh I drnl hat
any rloua ohJvilu, au 1 wLaul.a wul 1 11 tham
Lo ini' Tht a the Inf irtiiati iu ha deii),
t fciija he wauled to tpi h t ie,
Mr P ton aiJ tt!lnatr'lMr,llow) yalertay
rni arvd he wou d hav tlwoe p. art illy what law
i'iiijnl ha'l d n itn !r anti.r o ic uitaancaa,
Itantflf. api'ftlnt hia own filaro l i PVa. Ibara
wia a yiaat do tut truth in wt.al tha Hanalui aal 1,
kLdhalMr lixoi'lhi ua doihl ctar rt -uator
wokU arpilut to tPua lloai wht afT'nl with
thei.i In poUlcat aandmi.t. AUr th Hrnavor
ltt in.O thai dacUnlUn tha Hai aft Iroot M.Ua
Mr, 1'iiaaft Itn antmuaca 1 It lha rinata tba .ha
I'riadanl had a right to aou.ttnta whom hn
I iliaa), and hai a conitltutumal lUht to do a
' predavly lh aatne ritbl a lh Hi uale haj l ra-
(Ut or eiiiflr.n the ucuilBatloua, ra IneoiuplaU,
an 4 Iba u mdn-tiluii fail oa tha dni "a
a.... "Tl, l...l.la,.l i.lul.l ma w ail ! lh.1 li.
I wuuMc p'r ' auiAMolh-r p'arr, a I'. taiai
aay I bat' wuuld adi luru l'oia lb huapaaa r
whit fa ihtT weracalad waa c utp!- li h VJii -II I
the puhlia eaifj hr lh r cinvrnlaiira t It
wm thilr oily lo ramalu h.re. If lha Pre
I kill annul I aay ha wai oi'l or blal It
and nputri tak a ojaita (Bariral ro'aa, ' bt
I hlni Ko ird,'l rn Haitata would baf V
much rlht t j tuti,pta:a of him t r d ilu,r a . a
' 1'raaidant would if tha Catiaia, eenai Ua Ualr
i own itailet.i mrly, wu t J J'irn, Hnu.
tor hud vol I ihoire'fa to Imriaaid aod far
maiiiut talary. rhayaUoull ,ay tat to ru ll
If thay co'i d Whan l-lh llui wt lu u
!iU (ma f. ra wr ipi.st that hari t wo'iM
I dour, aud hi frlauj from Ntf.'a Mr. My)
thought Ihay had haitrr alJoun lu ta'iiy,'uur
Ihoiu. Km Ut Hbat r perform lha'r duly aa
th I'raallanl la p'rfain.luj hi In Praaldaul
, ta il hara n.lii who fyiiajtit end bit I for thlt cniu
. tl), aud Jtl lha Haual re, .la I tiia for polltual
I rrin; a, tlodr llm tire itaittncr h thjuLl
It Pr d-nl mil' inwht .tual tl'dtU I lll'j ow,
' lh Htiair from Wiacjuatu Lad rcdfrctu 'L
i I-stnHUia.ua, i ahow that he PreaMell 0 tul 1
I uut ptu I Ihini lo la?. Nw h fUr.Mt'bJ
I wo'd. aar ttat if tin Ha-. abvuld adpnira with
cut ermilailn; Ib'lr bjIti.a, ll would lacom
th duly of lha Praaida-it to racall tham
Mr. Ilowr lurpJiatl what would t don If thay
. did iiuiratnrn Ila wauiai to know whither ha
C"iM V b(lii,
II I) tenr-;,VlTu toai ii lh rfijiilor want bom
I ha w -ul I do "9 oq hla own r"p oalt I tty. If to
, (Mr (Miti; wa in a good alal of hdlh (a
, wov.Idiein4.il hsr', but il 1 im t wautd t igo
1 r-u.o hi would aaa the couaut of it. a H.nate, 1 ti
Priilbl w.a rU'.t Pi iHiniiiatln, whom La
' pie no d, II nu not hound lo r"i dr a riaaon f. i
bl uoiuiijat'ou, aul th rtmata tu l tli rlliltj
rrt, ati'l ai ho ai thar raj lad iioiniuhn,
lhlrduty waa to r'tt.alu Lata aod nlr oilier
! m mPiathm,
' Mr I'airy aal 1 li leamid a matlar of roruniwu
anatht ihay knw thry wrro Retain t krl
roonrat rartaiu ai iiii.iatidD of th l'i Meat,
I Ur llorrlll id un.oniMtt whi ihy wrr I
InmMUidll waa iiipoa'd ihiy would nut lekapl
hare mra ihaa tin or twrlv diy, and yt Ihey ,
hai Loan Lar a much longer riod, 11 w not
In fttor cf tba reaohPioq of lh HeaatT frooi ,
Maia fr, l'a ealu;, II wa not oljod ti I
aik th I'r!dnt wti thy imbt adjjura.hut'
hi waa willtiiu t j tall IL Ptaildanl tbay had flil .
1 a day. aod 1j aak wtiil'jti he ha-l further coiamu
nlcatloa to unke, II Irueta I, theraf. r, Uy
t would atrre l) ad,ouru on TueaJay, though b
prfrral Mouday. I
Mr. Cbandlar aahf, whan ll wia ptepMtl to'
. adjvura ha tp(o l b rciulutlou by I
'oi al epeavb. Walla Contra wai It
aaaatwo,
1 III that irl IS (i I LtflU IbfOl. tUltb d'l.alr wi
poweilai to apply a rataidy. II boll. J thai I
I- urialu UDito who vol! Ij adjoura Conyr I
wr now vbtluf t) kp lb baoat lu ataaloo. '
Tb ,iital"r frwut Couuaclkut fair. Ihioa; aaid I
that .vary dcuaior wojld Lav do. what it r
l'rrdu did uudar 'ro'Iar crcunnianc', hi b 1
(Mp. UhandUr) -HI uul Ihluk Ul vfry H- iator
woiid lurn traitor to b'l pari aad ippvbit bl .
nil I
vr. I'uou tlterri'piin) ,a b pk ht Llm.
tlf-
1 Mr. Dootlul wll.l i t aay that in our whrd
hiitbry ll wa on to ry a rain iaac thai lh
Hn hai vrr faj'St-! n an on political uroua '.
Vi htn a man wa r omlm 1, tbn ,uatioa ha 1
unit alwaja Urtl nbcitar ro w fit f,r hi
.my or wuull attaarr th putth ln.riti.
IU hlltd dm, a'thiiuth thai
t'lflanncacf upuhm Lat-can Pit.dbtJohur.
aud a larg immt r of Hicitir. tba l'rildnl wa
a hor.oJt, a ura LJ pi.rluti , and wuld u.ak
a maay a-4-rin i veu t III, a ajj tf na
Hanalotc ou tba li a to. , Th KcpublU'i'i Mraa
tor faav Ulan whal I hay tall I a-lranc I po.
ItlcD, nod inwJa prolan . but 'ik ana th l'fa.
diul bad rol dot 1 ti L winlmr, 1 w,h
iu- lcrajol lii lily n Praa.dp'it Ularai
Ibal rtconalru'.'ilou Cvuld h iclrd unJr lh
i (' .lPH'I oiu Ld ItcauM ha Jte ed lo ttli h
cot to t di o xctjl a a ti.tor to prino p'e
U. ljoi .,.( afar f.irtliar r1;, m th
W pontine ii from Wiaconaln, aud muHul
, ihtifivtl ii'xt anl utbin v.tw LJ Miwllht.c
. louutt had Uid ra'eotad.
Mi. Nya laurruptal by aayit.f that it ditfi
ilt; t atwr m tla Itv:Jjt and tha tf.ual. ,ay .11
a siule fact. Tla l'ri.i1j nirinil I tho. ho
1 ver war wlih It atnt tnui f ih i iplf,
I f l,,l,'J H ht?r J 1 utareara n
wlh ,.f ).a i- ...1 a (-a J frMn tviKWialu
atuudal oq Coarrntlou wh. s na n ,t palalah'
lo tp tliualor Ahboiii-hl wa h oiJ "ej
pfoilnd to ijV, tin roriuti o bad co hrmii
ftrhliu. Mr. Nr bopa.1, whau tLa uit on wat
bld, ibr would lauo rI, oo to b brokau, pj
mt lh I j vf lbvi wbo may i onipo II, lb
i I'ci'aJalpftl l.'ou rjollon w paottulu), ant
hiv ih Hiuiior from Wlaooaala could
kttr pity bli pail. II (Mr. Ny) waa aoilout
t atria lb I'raildaal and lha iwuaty, lLai ao
long aa hat tun hi who o(ipvvI lb r !
tloa f M', L'ucolu, ul opnoad tb rua a a raa of
th war, Uy hould not hav tho breath of Mf
brlbd ml iblr Bostrl hv lh daoat. N
Lam waa a-ihljh buthaahout l irap.t hjjjj,
mcnlof th laopl, aud tba bailor from Wi
caniia o'lgl-t U kuow thai lh Pit doi ouri
Juiiic In fttrtdin mru bar who onOa4 lh
lavtlon of Mr h.uln an4 tiutitl'. Oaiy oaa i
luau U'ur Ila. .lha Uylirt i.ajoi Ulj iawil
fall o lo U al laa buhhiaa hf ntr rlart 1
oir tl a Mr whar h aik rb Ritai rtjwt '
ad Qtat nomloatlona, wf i th ouittry rri 1
uit "rf'ory kt d'.t.rf en." Tha rry ttan
an 'took t) th Ufa!, If Ihi iTfi
llnl wtMill rl 1 1 at'lklnf lellir ea h
way fr wnttM li dim of Tr pwloal
ImpUd to fjlb th wVe ef nTyl. If ha
tI id lha aim re'ail j In tha Pi'dat Ital
ih Han or fioin Oonneai cut (Mr. Ihtun dt.l, h
wniil I lo him i Th von a of lb popl, t
rpiiuif of Cnnnaritry, jra'nat f oti I Yo I had
heilar, ttra'ore, fall la with lh column marohlof
on taalatlanlr, and mak your appnl iunot nt
eontaae with Ih wliheaor Ihlam'f hly piplf,
Hitler do Ibla lhan boM U Coneeoucut, whkb
a a Lllla cotiuty oul of our Int.nac domain, Pi
ntoa with (bit la'irtou ayalem of rawardlrar
IraltoT H ptrtr -all lha 1ory yvu hit gathered
I hop wu wilt trrir iu
Mr iWllttta aaili Whal thev hat tn In
Conaa- it cut, IMInn', lew, Ml.lo, Mlnnla,
Wlaooaair, New Vork and aery wbi w,ir
fl liana hid tikia ptaf. ft tt attw tht th
leopla aia Hilinl with th racontirurtlob!
lo'li)y trowdad on IL couutry by Ua aity lo
I jeowar.
Mr. D.vi n aald Ih Kauai, r f'otn Nat ata. In hla
ram.ik.. I.liV (' .ti t . altii la .. ftl.a f .nn.!1.
culalarina. tie M lion)had not rrral to I
that leet1on t La did Dot l.ka It eault over tha
Hnalor f ont Ni la, fl wa tr t that Ul Wirt
tar ll bam fpim thar wa a cha'itf In
CmoactWut. Ila tint atejt .1 Ik a Ittdldal
wa In ran I tr lh a Hnitcr frnt NfiJ t, anl lh
lUoater I- H Ih r -ipl It wa tary Imt-orinl Itiat
t'oasotkut oul I if " for tie lUdical hul In bl
ret'h of IvOay I a aatd lb loaa of C -ta.lic it to
that party wat i-f rn conaamianc. If admllfed
lhat i'ini.fc'iiiul wi am all Htata, I nt ah bel a
?eiy inlel'idaut pacpli 'tiy had enopporluaity
In fnoakdar itMfal ipaailoua lu a vry uIh a
mai.nar. Tl a pa- pi i m alrru-l al fttren
ra.li aham, l-e'letlng? II htd go9 far e ivmuIi, au t
ecei.f.l p,t rr-iphati.'B ly ipraiacil tliemav,- al
th (vlla H in fre-dmwn la Cnnnetlcu. h
a i, ha I I rait t(,l I from nploytniul tcam
Ibey vn'l the lti(irrati tiket,
Mr. tarry thoMflil it ritttl, More the c1erf
It d.bitr, to girt ih real CA'ia ef lh raau t t
is ite C?noie.h ut lctlni The y- unf into (,f .
Am riCao 1 trtli, a tt,y gfn-f n inaiihtnd, leaf I
lhai lcnaartl ("Li tha Waat, aud tblr ta.
are tVl! uu h? lha paaaanlf f Ih lM wniM.I
Mwre lhan on fourth if lha v'a ara rail hf
ti at irahrd t ram. Naily lot'y ftea tho naod
vi tea wir rail for Hi ItipiH oa i randl lat, ai t
B.mthlug orr lortyi thouaai d f r lha Iiantn
iiatU caulldat. li. toaj rtty gtian fo
ti Pamorraey wa Baluralt.d wiihlu thrai
wkior th el.'ctwtit
Mr. llow rmtkts!, a poat ba 1 ad man nvr
I, hul atwaj t ta,tla. Tb ltputcao
navrr weie, bul alway tu h, ilamnwl. They
wt uut tu di(r f.r what thy had do, but lu
datigar of tutavhif Eoa1llciiou ot Itatp, Wberi
hla rcilUaciiA litka.t r lnil irfanr rvr1rf lh
'trllou u'last yiar. It rtud that hla oollaaTua
nt know that I n talk tug" far frx-m tb
teivd. Tb vut nf ta rtpnhtican wargr lhaa
that o laat yaar, Tht laniwirtle votawacrrAaw 1
hy th oturaJid vta. Owing to thla fui lh
ItapuMirani awaya fca 1 a hard batila to flM. t-
lii r iQiao uu 1 1 kut an toi oi uobbvcio
culior thtlanr nf tl lr tnatltiil oea, lh Ka- .
puhhran had yil-l lot mtirh to tha Praelorrau
Utp. 'Hi ay bd failal frun yr l var loplva
IhimaHvaa on Ih ra rd of th ItapiblUran party
without ni'a ake If lha Kaput p am aulara I a
dafaai, ll waa uot ana of a rbatif cf 1
(pmin nn tha part of lnlatllcul elr
lha ItapuMlcat parly hai , I rid of
i the crew thai bt' wa'trbi4 them tttwn
fot th laat Inrlve jaara I ti OwUV.ucal taal lit
tNuiu Unit Ihiy w i!d n w I lrvnjrr than
I rvr. Mr l.x n aaJ I ll wa tru ihr waa a larn
foieiu nta In t onnv.tl 'ut, ihroufhoot lha
I Htat tha llepuh'.fat m e an appeal tothla vo'e
I Ila did not h.prta I .a rilaa.ua wrail t niak th
ame at an li I e uada I Mlay a lha Bail huautij
Mr lfl.der-f oaa t' a ipliallun nf frl Have.
Ila Ul t lib iiwtlrn pu.Hutr, ! golnt
a'iUt (Hiu
Mr liit'kalaw wih-l to maka one pn'ut, Th
Hniata ly agrealug Pi th 1'anure nt O.hcahlll
aoutnil a i.ol Mlilloti-oi. ivr La'ir
vit I In It at ny former aaaaion. Xf that 1 Hit
Ibay had dapnv J lha Pre aid an I of tlia pjwor U
hll omraa which mUhl ha varanl at the ljouru
inant. Thn 8 rate, Ihrfr. hr I aaa'oe t a bit',
Bauuil lha oh IcilUm of Allium ucho Iwfuio
a ljouriui.ut. llitlurf piuhitltad li." I' tlJul
rrnmfi'.tlui acta It, it wa tha clear aul pitta
I dory of th Mna( to ruuls bat until tha tan
irtOtaot oltiea ar ttUl,
I Mr TruuiVtll aad thai having of W.a'nnaln 1
I ad Cotintetleul ha lmpd tha Han ata woultla
I ai mitt 1 t coma to a vide uu IU piaaUoa af j
I ayiji irum"ut.
I Thn Sen.it Ibeu voted on rtnd paa"d tr
rnaolution Hint Iho I'roaldent nf th .
iiiljuurn th body unit loea.Uy nl
ut lnVluck. i em, '.'n, u), U. iij-s-,..
ttto then went Into ociillvo -...i
bu hour afterward wdloitr,' a4Uu' ud
I ITtlfV'tMtotht Vt" fort- V.i I
'"V""1'"-'.' II" l.fj!lulur TUe I re..
2" llnllriinil tclii-Tae IVnlrnl lli.lt
. lhiI Vrtn - .Mrhnl.on rairiiiiiit la II took.
I -lurlirinle A.tIuui Iu S ork till.
Ilurj l lnr. In Itlii.. I o.Tlie Mr 1 n
I. err and ((naritallnn lllll-l'ar nf Hr
nifn, Ac, iX.r.
hi.n.mi:.
mil. .nt n. i.i. i., v i mini uRtiiiv.
AllUNl Alll 1'.' I'll ,ru i.ln for lh.' ;l,-
IHiiutiiient ut nn iidditinuHl iiiiiiil,.ir ut Nut.
rie. Puhlic 111 Not.- rk.
Cuiiinwrrini; thn Jurrinor tu iiiipuint ,
Cuiniiil.ifuu uu I'lildic I'liuitlu.. uuu frum
i iii h .ludh'liil lli-trlct
Air. I'uliier lallwl frum the t.i'.tlii the ium
iio of tho lluinnuir velmui; the fm...
'1'oi.lt liailruml Llll, mid tlio teto rm .111
tallied hr Inrutr-tlvo tntni
i, ,, ."f'-r r" " ..I'iuii iii llm (Vntrnl
lUllrnnd nrn lull etn, uud murn I Hint the
rule he t.ikoll at nunu tuilu. Mr. I l'i 1,111
Hell luunit tlmt it Lu t.ikiu tninuiruir at
nuou, I'uiilrd ht ,1 u(e uf I. tu I I.
mi 1 1 IA nt 11,
Hieinptin; the Iruyiind llu.ton Iwiilnml
('niuii,iiiy Irnni liuiitlui; it. r.ilr, 1,1 lute.
riiuuuiiiit the ruiinty .at nt Sidmler Co.
finui lluv.iiii to Wnikln.
lu reUtfuu In tlm Mutt II iieti Kerrv. .uid
tl limit the f.liltll therruf
'liiiiiouiiiui'iitu the W.irnhuute I.uiu Com
p.iuy ut New ork.
'I'u faoJitHtu the I'uiMtruitiun of thu St,
l,:irronce ',iller Kulrnid
lleqiiiriui; the (i ivemi ut ut Cuniherl md .
ilir't, Urooklrii. tu kv of Im .Sicliulmu
li.iioment.
Aiiiemlin the chutnr of tlio (U)em
Couiity Aiiririiltunil Society j
Autliuruluit the Merelunt." Ctrr'.'i' Sir
ing. Hank ut New Yurk tu riuatu u .urtdti..
in e.tahli.h au iiiohriuto a.ltiui 111 New
York It a'iru,rliitei twetri, ,m lent, .if
the utri.e liluuer. fur the ,iiiiu..
InrnrpuiMlinK tho Jl.iiiiHtuu Siviui llitik
of Hr mkli n.
Ini'oriioratiug tho (lornuuU S.nin, ll.uk
of llrunlUn
'I'u ui.e.1! luililarjr line, m Kiiift. Cuutit.r
to the luiiutj lu.tnad uf tho w.ird..
The hill u e.t.hl iU a ijii it annua huard.
tax .lalluii at .my nuuii ,'S I11" hirb.'t vf ,
Nevr Vork wa. taken ii in Iho Cumiuittee .
uf the Whole. Alter the hill li id hei n read
thiuiih, iruru.i w.i. teurted upon It.
The New .uik Vuar.utlue hilt ir.u then 1
wmle the .perial onler fur In luurruir murn- 1
lux, and the New V rk l lew fur to tnor-!
tuw alUruouu. lirce.i, ' 1
Krrolaa fe..l.in,
nn 1 h I'uon
liicorpiiratiiiK the ll.uiuunic S.fi.il Cluti, !
iNow York 1
liKoiporutiu the A.iun.ted I'rei. cl the
Kt.tle ol Neir . urk .
liiiorpuratiiiK the Fortr.eoond Street,'
I llou. ton Mroel aud liraud btie.t Itailroid
. Company I
Aulhurl in liMpectur. nf Hute I'rltoii.
to negotiate a muttact fur imrrha.e hy the !
.statu uf ten thoui.ud ucrea tluiber Uud fur I
the u.e. of Un.tu.i I'll. on. I
, To fieilitate the ruu.iriKtlun uf the Dun
kirk, Warren and l'itt.huri;h llailr.n l. I
lu fi ilitato the I'Un.tructlou of thu Mid
dlehurli and sehoharie .illei U.iiliu. l
Tu .T..-ouia j the run.tiii' liun of th".
Niuthui 11 Central Kullru.id Adi.i'n nut
.. . I
Assl.MIII.Y
I tun. iii.iii
1 1 j iili.eud lb.'. Hell tiute .ut,
I u 1 1 ulii lur the nppuiiituiuiit ut .111 nd
dltluli.l I 110 I umuiil.luner auil tu ri'ul ite
thu imy ul uieiuuui. vf Hie l lio lepirtiui ul
ul .New lurk
I To iiirnrpoMte the IVu.Iiicit' W iro!ioun
, Cuiuuimiuu 1. uiupaur
, fo iuiuiiui.iii the I'milee. of tho 1W
1 budr Kdodttouiil I'u ad
Stute pull.ulUil.r delliiin the pueer.
and ilutiei ot th Mrtronulitati Hoard vt
Health
I'vrlhe relief uf the Yau llruul titr.et aud
Krle ll.iiu llailri ad t'uuipanr.
I'u amend tl.o aa tor wldenluf Fourth
Av.uue, llruoklyu.
renta Nea.Ua.
UILU I'AeilD.
To incorporate tho Nevr York Lumber
llauulauluiiuj aud laud luiurovoueat
Comprttiy,
To lei(alir Hie lle.oliitton of tho Major
ul Loujuiuu Ikiuncll n( Neir Ynrk rcl.tt
r
UATES OP ADVERTISING, j
rafABLa iHraaiaaLf M a.yaio.
r.riti InMrtlM .( fr Ure. ,f ttt 4)eu. 11
rer.r.ireitr. lia.erB.riof .line.... .Met., j
frA4nitMeeeulllhe lBMtt.4ln epenefdl ft
,'.r4 iy, or ta t.-d. tree, aad l .peeiu m
f.illMn..!. ar .mlat MtleM. .1 rerl,.nle Sd
,,. , wrtivi ea .ee'lraltMi al the efBe, W
9nfli1t'v re feent.H M feor liaea, Ui4 I
.i.u .iililn fhlla. reel, lata fear.
to the contlructlon of Jlotkliaad n VtW aV
.Ireet. AB
In relation to Ate..menU a,l Colleetloi H
of I ake. In City or New York, and corap.n- K
a linn nf Ai.tant. aud Clerk.. BBJ
'I a iiicnrpurale tha I'uuxhkaep.Ie Water aB?
Comp,n.y. B
Knr the relief nf the llnnter. Point anl H
ItiKk.tw.tr lleach ItMlroad Company. HI
t'nneernini certain yagraul, la City ol
New Yotk. B
Crotinj the. ofTi.'e of tlelropoliUn V'ire
Mar. halt, and proecrililnx 4t. power, anl gfl
diille..
To Inenrporate tho New York Hoard ol 1
I'ire Underwriters
To Incorporate Krantcllcal r.ntheraii
SrnoJ, BBJ
nrrfltri. IB
To Inrnrporata tlia Ifelropolllaa Mark. I
Company,
Tu Inrurporata Iho New Yntk and llroek.
l.yn l't.wni;er and Ilazasa Onnptay. BJB
Kor the prelection of ner.ona trareli'n
nn Kuurtti nrenua. New Y'urk. Ailjourvad. BBJ
CHILD MURDER AGAIN. I
Manler r n Mule (ilrl br na Ahaade.W H
Men..-Tae I Lild llrewaedln a llnrre,
et talrr A anther .alla l'la.a.4 Inl
l.oalbeeme Vaalt Arret of Ibe Mar.
ftrra., I'4e., Etc. BBB
Ihe Chicagn, Ilt paper., nf the 10th In.t.,
contain Iho del ill. nf a frightful crime con- PIB
mittrd In that rltj on the afternoon of Taee
d.jr la.l. n crime which, n, ililMtinjc Iht BBB
Tory etlrome of Luuinii ileprurlly, haa t.l PJJ
rlom, If er, hren paralleled In hi. lory. A
.liorl loleitraphle neconnl of lha affair ftp. PXV
peared lu Ilia Kl N of Thitreday la.t. Tk
priucipat arlor In Hit. mn.t awful drama,
It eein, wa. one Mary llrann.jan, aa
ahaudmied orralurr, vtlm re.ldr. In th. PJH
euiithern part, oftho rlly. Mary represent. BBBJ
her.ef 11, a married woman, but rumor, BBW
rollerling upon her cltaracler hara beet
lon rurreul, her led,.o It I. aliened, hy.
inic fur eetentl tnontha pat Iwen ehareol
ttli neurit lu the neighborhood. Ilenra JH
It came that the nrdghbore enlertatned, B
yery naturally, nn rery Idfh regard for
her'. 'Ihi. rnntemnt eeema to hare nettled BBBJ
her (tr'.tlf, and frequently baa .he taken BBBJ
opportiinltlea olfored to arenfta herself ikn-wt
her nei(hhor. by eundrr aaU of TlnUneat
Inward them; tearing down their feacea. BIH
aplttlnc In Ihelr fare., and ii.ing f.arftl
laueuaio in addre..lnic them. .Many af tha BjH
more peaeeahlr inclined realtr feared tha
r... .!... ...,l r.w n,ii.t .rvP. , BBBI
tentiire near her huu.e, knowlnz full well
I that ahonld they do ao, they rould not but
ulTer for their daring. Tlia, family ot B
Michael Karanagh, re.idlns at So. Mt
I Tweiity.flr.t .Ireet, her ne.t ileor nelrft.
bur, hato been in the habit nf recalrlng
I eoinelhio tnore than their ehara of her an.. BJBJB
iiin.ity, and theee M.nph hire been fully
aw ire of the .late of her feeling, toward; BJBB
thrtu. Hn Tueidar ariernoen, their HUH
ifirl, aliuitt four yeara of ae, bad ban ml
lowed In pl.yin thn yap and far a fear BJBJ
niinutee Ihn nltentlnn nf hutli piucnM wa.
tin rted from their ofT.nriiis.by lln called
to the Iront nf thn bnlMiiig. tin rtilnrninn
I,, the rear nf the Iiowm, to look after the
etfetr of Iheir rhild, nhioli fur lha mouienl BJH
had 1,eeit nrglerteiV It maid unwhero la
ili.rorrred. In. taut aeareh wen lutlllutnl
I al, ut the lioutn aud ya!(. K tho ooiir.e ol BJH
1 Ihe.o re.riiri'hr aMcli v,r0 participated BJH
In by a number of lrr'.o:ie. lucludlnc w
pollieiiinn, .nine one rdvenred to Ihn rlcln.
tynrmi oul aua.o -.itnaled In the yard. and BBWB
beheld n Ult'jt e,, crwl from heueatli tha
.bed likn lone ,g, mU)0Ii liod boon rubied
11:1 po.ti , Ul;iB auqvo the ordinary Icrelol
llm Eiv.u' it proved lobe lbs d.Vlghtei BJBJB
ul Mr i.'...n..l.'. n..l Hive. 1,.1,'Tilir. bbbbbBI
.1 I'.itrlck I'ldgenn, n child abora flu BJBJ
J ar. uf use. At tlr.t It via. unable ta
.peiik, and of enur.a eonld giro tiorea.au BJBJB
fur having boon In audi a fearful vredicv BJBJBJ
ineut, tint when tt gained .ul)iclei.t con. BJBJB
ecimi.ne.. end breath In articulate, th,
child In.tnntly arctnt:'. i!ri !'""""::
with tho cummU. Inn nf Iho Intent lo com
ml C murder. WI en Mr and Ml., Kiraiuli
1 iii'.iru 1111. recital, ineir tear. tucreaiM, aa aaj
I nreu ten fold, nud lha .rnrrli fm Bi'J
Ihelr nwn child wa. pni.eculed with 'afll
reil.uihled energy Ailloiuliitf Ihe lot. BIBB
' foucn .eparaliii tho yanl. from Ihe luclo- BjBJB
euro of Air., llrannagaii .Inod a barrel three.
luurlh. full uf wtler, whllo un tho top there BBJB
wa. Hunting 11 large rake uf lie. Mure foi
tho rei.nn iuat Iho toarcli ehuiild l,.i tlmr. BBJBJ
niigh, th in tindermij eypeclallon nf rlmllni
Ihn ho lr in th it luculity, Iho Ico waa lifted
uut uf iho trati r, and Ihero. tu Iho horror ol H
Iho hy,.tau lera, Ihe body of n child came I, BjBJBJ
Iheeurlaen' It u.(tho llttln ilniighlor ol
M' B,,.', s,"", r-.. li.. not nntia ffflffl
eitlnrl. IliiVua rnnditloii tta. .uch that u,
inMir.ll .kill could iv,i it, and it died with BBrJai
in n few inoniiitit., Tim body luura rtldanl M
lualk. ul great tmlence ilmie In it, nud HVBB
neck it almo.t blaih fiuni nlfurl. at e'rau B
gulatlon. BBBB
Irom fact. i-IicUihI almiitv after tho per ItJbY;
I uelrx.';,, tl,llllu mi,r,,t( lt n,,,r, BJBBf
I that Ihe little girl hit tcnlurid to return BVBJT
anewore to (he anry threat, uf tha worn jr.
1 llriiDiiugaii, ttho, Atatnllng lu tho dour'Wty H
j anlit lo Ihn rlillilreti lhat 11 Ihe) didn't inori B
iitni) .ho tiuuld "eoud them lub- II." l.n M
r-M,.. at ll,.. otnlent apii It ctinced lj H
tho child, tlio truiiian ila.hc.l ilnwii th, H
tcp,, and grn.plng her br the neck, pu.heil B
her into the home nud thriuuh tho hallway H
1 Into tho buck tnnl, ttheru .ho inercilu.tlj H
threw her Into .1 barrel nf water. Attn HVjBJB
holding the poor lilllerruatiiro In lha wiitcj H
I'm-ahuiit ten minute., tho frtutlo fiend
clo.ed tho b.uirl, doubtir,. Willi tho inlou H
Uuu nf peilially ruverlnj: iii her atrociom
died. A le'r iiiinnlra nfterwnrd a Unit BBJBI
Klrl, uol much older than th a .liock H
ii'ly tiiuideiod ilan.li' ul I'attirk 1'igeun HVJBB
re.nllug at Kl I'trrnlt tlr.t atri'i't, bctwre. BBjJB
Hum. 1, In and Stato .Ireet., ta. taken lute H
tbehvKtlbt llratiuajuu. After ahakiiiK bal H
in , uch .1 uianiii'r Ibal .he could nut .crr.uc H
fur aid, tho woman Inuk Ih. child t it pnrj BJBJBJ
in thu rear uf thn huu.e, uud throw hri BJBJB
down into the taillt. I'lie etnti uiellt of thil H
child, whuio lifo tva .avcil by nothing lew H
than a miracle, I. to tho i llci I that haiu BJBBJBJ
been coaled hy Mr. Itriliuagit'l Intu hc BJBJBJ
yard, .he wa. .uddi'iily ao-rcd, by (hia i H
t ,n, .uvi vibiu i.-e -;- ,u ffafl
lied .hp tra. ra.t Ium Ihn ruull. With m
lll.irkllhle ptu.rlicn uf mind, IHrceiy. , ' BWBB
.mall upemiig at rear, ehe etriigglatl BVaBBai
licrwnr luwnrdi the .ijKiiturc, and at I.1.1
ilt, . ci,e,i 111 ctttiiatin her.elf nltuelher H
Allhuugli .bo wm enabled lu inure hoi BVBBJ
limb., eho had npparouily lull .,11 control
urer her uiio, and hriur durlug nil hei H
fearful slruglet .he waa unable to glyo , BbBBJ
iuglo outcrt lu atlrncl Httentl.iii. Tl,a,i,,r.i aBBBBfl
tor vcn;;eauco wai i,u',r fairly armuod H
111 tha drmuiiiao beluj;, nml lo ipieorh II
llenrru ami Hade, iriuild not hate autUccil
If tdaccd at hor dl.po.al. l-aviu,' her Iioiim
alter dlipu.lug ot the .con, I child, tin H
MOUMiimot uu Ilia aidowulk aiiother llttll BBBBB
girl, a child uf 1 'a trie I. U'Hrleu, u .aluoa
keeper near by, and tried tu coax her tl BBSfJI
accuuiptny her home by ntTiiiui( her caa'Jl
and tny,. 'llio litlbeno, kuvtyliit; veil the PAbBJI
trriible character of tha nomau, thrant H
from her in.tinclivcly. iind, fortunately, tin
la.t olljrt oftho uiurdero.t tu add to the PagWBB
uuiuhcr another victim, tailed iflurstui
to thn acetie of her blon ,u; Wlllu ,f BBBH
prooeeded at oi;t, tn r,0 ullll ..r,y t,,, BBWBB
the dour. ,, wlnd'rr. of tha boaw, lr WfMM
oiner 0 hutti r defend here.lt U3.1I11M Cut BJKBB
.,acka nf tho pulice, whieh, nf fourio, .hi WIlBaB
1 tuun eipeited, nud lau.cd uihiu a. inotita BVIbBBI
hi. 'l'i,,.., i,,,t.,... i......... 1 BflBBaW
ul llltla avail, for, crru tbouzh .ho trai aK(9ai
armed with a hugo bayunet, and nuiueruiii aPttEst
pot. aud Ira keltic, ttiih uhich to dul'eml atBBB
hcr.f If, the ;,iice .o.tn jim. ! ty . Mi VBJ
1 .Nti.inc, Into li t !. on,.,, uud arte.t and fl BrJI
' ,c;urely biud her. The bu.ly uf tha little D aD
girl trhu w tliruil lulu the barrel via. tak 1 JNB
ou out. and prcj.tilcd afearlul.ljsht. Almiii ' ;
it. neck wero huge black mark., ilenutlii, f i f
1 .evero choking, and IH body will nin.-b ' 'fc.
' brunod, tin) llg;!i, in uiail.y portion., belli. I r
I lai crnted. Au iiuiuoit will bo held over it. JTl
retiiiiiia today. The perpetrator of thli ,' .
Woody work it aged about thlrly-llva year, p
And hai itlvra).beau knutyn ai a .lovenlj
b:j, and tvyrnfatt la ctery rtipcct the '
luu.t fearful typa of low. dogimled wouiau
hood. Herbu.bandl. .till n-i !j ,
U lha bat yaral ctiiliron. "While 01 J
Jo tha elation hou.e, tha daman
allhougnlncharfooftwo .talwart otticer.. i
fought uud ra.i.tod all lha way, while lha :
air tral Illicit with bar yell., ai aha utt.ied '
tlia uo,t fearful oallit aud bUaphataie. fi ' "
agaliut both tha llrluji and tha dead. A (-.
(Om.ImucjiI ..at I'liarUi 4'atue.l I ffiX,

xml | txt