OCR Interpretation


The sun. (New York [N.Y.]) 1833-1916, November 06, 1872, Image 1

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1872-11-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

FORTIETH YEAH. NEW YORK, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 1872. l'MCE TWO CENTS.
GREELEY DEFEATED.
Four Years More of
Fraud and Corruption,
THE ELECTORAL VOTE 90 TO 276
Havemeyer Elected Mayor of
New York City
3,j.E END OF JIMMY OBRIEN.
The Congress Delegation and
Legislature both Grant.
(JTTLEJOFI.V AXD ALVORP DEFEATED.
tcu New Jersey nnd Drlinvnrc Wallow
in? in the Dint.
'. Tim wlioln number iif t'li'titornl voles for
lrealdf nt It SO!, .)( vihlrh n m litrlty Is 184. Tlie
returns of tlio election of jestcrday aro not com
plete from mi) Slate, they ure Jet meagre from
several State, ami from some are little better
than roiiji etural. At the moment of coin? to
fires It look us if the remit of the Presidential
contest was about u follows;
ixm oiir.ii.KV ami nnotvrv.
iiKoitci a 1 1 tknni: ki: . ii
KKNTICIvV ... I.MItGIMA . II
i.(M'l-IAV S WK-T UtGI.MA .1
JvlAIll l.AMI . ... N
MIsCO! It I 1.1 TOTAI U
Va..A h
Hill UIUNT (Ml WILSON.
ALAHlUA ... 10 Mi It HA lit A ... 3
A UR.IN'AS (1,ni:vada :i
CALIFORNIA .. U, II MIT-HIKF. .1
10NNL( I'lCI T... 0 NEW VUIIK . . .. 3.1
tlKI.AU AKK 3 NhW .IKK-t:V. .. I)
IM.OKIDA I N. CA ItOLINA. .. 10
ILLINOIS J I OHIO Hi
INDIANA 1.1 OltlHlO.N. :i
JOWA II I'llNNr-VLVANI I 'Jll
KANA". .1 KIIOIU. I-.I.4.MI. 4
lUAIMi 7 . VttOI.IVv 7
niAs-ucni s't- riicitmivr .1
PIH'HMi IN . II WIMUNMS 10
piiNNr.-orv. . . .1
B111l-:l I'lM S TOTAI '.'. 1
l.ntcsi Hi-turn Irion the Mole.
. The latest returns fioin th" stute re.
celved up to l::sO A. M. Imlli ite that Grant ha
carried New Vork by nerrly S0.K) majority.
Kornaii run ahead of his luket from lO.f "l t
J5,iV. Alhanv, F.rle, an J Iteu'selacr counties
Cl.e Grant majorities.
The rclur i f-r Ma or In tl.Ii liy Indicate the
election of llsvemeier by nearly it.OO majority.
O'llrleh runs clear behind Hivcm-ier ami (.an
ranee, polling a II. oicr half the number of
.votes which I.swreni e polled.
1 The city apparently elects a full I.lheial ttcle
gallon to Congress. There a none doubt about
ha First District, but the probabilities art that
'.Taraes IV. CuTcrt. Llbeial, I- tleited. The oiil
country Liberal etc Ud arc David M. Da Wltl.
In th t.'later D trlct. ami i:il l'err. In the Al
bany Dlstrl' t. Tho return from Fernthdo
Wood's District are ury nieigie but Indnate
AVood's election.
I The As-euibly In nnd . .htidly Orarit Old
Tom Al viul ..ml li Witt C l.itticjohn ure both
defeated. This scr.rei th - election of a (Irani
llepublh an Senator In tlio place of lto oe l out
line. Kx.G.nernor Morgan will probably Hind
fair shun for an election In place of Conkling
U'ho returns Indicate th- election of Stephen
ell In the Moth District or thla city, Aluum
31. Cornell In the Eleventh. George W.Clark In
tho Seventh, and (.'harlot IIUck! IntheThlr-
iteenth nil Orsntltss.
We have no return from t lit rlty on Jut's?.
Joilah Sutherland la en I 'll dedly tlee ted lily
Judge, Noah Dalles prob.i ily Judge of the Ha
rretue Court, and Vim V .im possibly Judge of
Superior Court.
Henry Wo'.'intn, the (ir .-ley candidate ..r
Coroner. I undoubtedly defeated. It Is Ini
poislble to ay ho Is elei :ed Alderman, and
theaame with the Amlstant Aldernivn.
The Vole fur 1'icnlilnilli.l t'.liclor. I.v Cllv
Aembly Dl-ltku.
Awn. Urtt- A ... (
2nU iirnj. U.i?Vu! 'tt'i'i' lev. Qnor
I ... 21'. ini .. U n-.i IkU
J.. . HU liov .... IJ .ran J
t ... lia r.j li . hoi j
i 4 .. 1C a 15 Ml nr.
C... tif KS3 16 VIKt 4lt
iui ui u t :i ns;
I an :n li .41, -u-.s
a.... aiu 4.17 la. i li ms
.... sun at, ji tv. mm
10.. Ill SAB II t; i'f,
II.... irzi Jim '
Talal .. -,VV. M
Grtelrjr'a uajurliy, Un.
-
Tale ol Neiv Vurh City lor Problem uud
(luverii.ir,
. Tlie follonliiK l.s tin- vulo in tliU city for
I'reildeiit and (luvernor by Aaemiil Di-trh tp:
. Prriiijrvr. (invai.V'in.
fHrtl. (ttrtltV. O of.1. L'tit'tlH. Jit.
i sni in lit im4
J !MI7 li.rj yj 4?ll
Sill ll.-'i im an
. 4 s tiu
5 "' n-c sn; iij;
, t.1l lii -
,2 an m "o wo"
443T Utl 4i" JIU
'J 31I Wl W (111
I? SO) M M "Ml
li ait i:. .
J w-" '; sjdi -im
! r.r. .tut ax;
ij -"Hi ii w ic
(mi m n! tr,
I si" !f tin
il & 4i; (iti
14 lis' rn
' wis lew aii mi
i iSflJ satt 4 a4i
HI (R1 45i: V
' Tom r.sVi 54m ' "
Mule .Ueniilnr Kleclril,
William K. Scoroliy Is fU'id.'d State
Bonator In the ('Inter DUtrltt to fill the vacancy
aecailoncd by the death of the Hon, Jucob
llardCMberuh,
Caoiircaaiiiru I'robubly riected in the Male
of New Vnrli,
Itato-I.ymiD Trcnulne, 17-i:&! rt t.. IUI .
l -J,li,, . tlrt, 1-Witi. A. Wlieelrr.
l'iV' " '.n"i", 'l' lleorf II. Ilalhernt.
I-.l.l.im ir. (lotytrtih. m llavl'l W lltirr.
4-.v(.A,,4 J C;,,tni 31 Clinton 1.. Merriaiu,
f Him. II. ..iU. u I Ilia II. Kobr rta.
inn LiaoU, il Win. i.. Uutwt.
J-ntim;n .. C ennur. il II. Ilollami Uuell,
Charlr r. skair. 1; -Clinton l. MacDmx.ll.
-illcJiul yomiollt. it Win. II. Lamport.
L''r$""i N ''"r. 'rt- II. Hoardman Rtnllli.
4-C'harlltl..lolin. ,w Kreenian Clarke.
?l-John II. Ketcliaiii. aj-(.eo.irc (I. Ilo.kln.,
l-iJir.l it. I)i im. n- l.ym'n K. Una.
y-KU Itrry. a-t'alttr L. Htflloni,
4-Jituti . Smart.
IJ.uiocriti, Italic) Itepabllram, rointr.
City AaaemblrHien lllretrd,
l,VS('f '!,"" -,v-w'- ""o.
' ttZWiPW- u ( '' (I-Cornell.
tifAl.K"a""; ' Hl'imenthsl.
. t"i . s,;rl,Vn- lid-Peter Wood,
iv Ti'irT1"1' 11 w.j.oratr.
IIW. AT. ItoUtrum. ,ft-CIiarlti LW.
ll-Alonn II. Corntll, " 1 ""' -rj.
i.?i7,5n,,' ln" l Apollii Hill, .mail cap.. (Inntltf i
Italic ComiiiUtce o Seventy i loi aulieltcfor "er.
I The Kreiilt nifootre .anien,
Utica, Nov. B.-K11U II. ItoUtrU Uaa
I Ibout J,5tt) majority for C'o.ureai.
I I, HviiACURi:. Not. 6.-I)uel for Oonpfeaa hat a
t? ftlr
5 ZltftVX'A "e J"x ' Via.
Ai.BA.Ny, .Nov. 6.-WDdeU, Kp County Tr-
t
aiirer, elected, l'erry, Dem., elocted to Con
great, Tke Iteault an Aaaembly.
HrnxrtTiiE, Nov. 6. I'x-Oov. Alvoril 1h
defeated.
Osvf jkio, N. T., Not. S.-Hon. P. (I. Kord, lte
publlcan la elected to the AMeudily In the t'lrat
District byl.tl majority oyer Hon. D. 0. 1.lttle
John, Liberal.
Utica, Not.6. Four Itepubllcau Assvinblvnien
elected.
P.t.MiHi, Nov. 5.- Seymour Dexter. Hep., elec
ted member of Aaaembly by about ,10U majority.
A mian v. Not. h. 1 n tbl city (Ireeloy has,"ii
Grant, ".431 1 Kernan, 7,877 i l)li,7,4:tl.
Van Valkenlmrnh, Dem., and rltrion, Hep.,
elected to Atsemblr.
White fbAlNK. Not. R.-Mr. irerrlnKflteu.), In
the Klrat Aasembly District, and Mr. nusted.ln
the Third, are surely elected. The Second Ills
Irtct Is In doubt, with favorable Indications for
Mr. lluienbury (Dem).
Tke Majerltle a In the Kioto Tor President nnd
(iovrri.ar by Counllea.
.-raniurvr -oov'xoa - r"r'r,'fl
Prill Hitrifi'. (.mill, Jitrnan Iif, '- Omi.l
Alisny. .. ISO JiO fK IM3
Alliii.ay - 4n ITU
Uroome . auj S"D nil
faiurstu-iK . D M
Cattira.. . JVM IW) JH
ll,aul..uiUS 4.0 440 4IJ
t-htinuDB .. K" ' M) ,4'U -
VIxrtM.tv . . - - I3 I' i ,,s
mitt ... W) H" Wl
Colimit a. IK IW 1
Cortland UU .... NX IZli
Delaware .. lo . .. lew TO
Putebrst.. . aJ .... ) in
trie till .... MO IK'
l.urt Him lll U'-t
rn.nktln, liO .... U - - III'
KultouAllara. . Nl .... tU Mi
(Irucsee lull .... IH DC.
(Irrene 4J .... ... 507
llerklnrr IKO Pirt
.Irnrraon fill i.K!
Kbits U i:in
l.els HO .... ll ID
l.lvinaUOD lu .... Iko IV..
Madison "Hi .... 3i"0
Monroe l.n .... ifcii luia
Merlfomtry . ... WO .... 0 HI
Nt Yori iva . .. js40 o 4or,i
Mairaia IIKI .... lull 41
(inena o .... inu . 1st.
Oloii.I.ci : .... 20 ft1
Outark. i0 .... ITU) lsi)
Oraiiie. .. W 50
Orteaae 'O .... Wv tivt
(.fo stni .... surj
Ol.eini SCO ,,,, ml 11
Putnam co .... ro i;i
Uitcas. ..m v ... paw 111"
ltcuclr wo .... Ni) IJii
ItiehmoDil . . S1 .... ro 7M
lloeklsni .. COS ... ',00 in
Hi, LawrtDtf. 7iW .... 7rA' 7VI7
fantvira l-i .... un II. '
KchtnecUdy.. . . VOJ ,. . AC IK)
l-Cbooajlo.... U.Q .... I0 1453 -
5cl,ojkr IVO .... SO 71
hcnica MX) .... 4(0 4W
Fhlltwo sia
Suffolk SiC X 401
"ulliran IW .... 5U) .... i
Tla . Tim .... swi tin
Tompkins UX .... 110 1549
Cliur. HI .... SJ7 41
arrrn " 4TJ
"sinlLitcn. . t.'"i .... Jmi 7m
Wayne AHV 10 ll"
"Ve.irlietbr. 1") io M -
jomUir . mm .... tta lit
Vtcs IMJ .... )4,V ISvl
T. tl w,Ka irtu
Msjeriiy uv'
rut inirymiir iti:rrns.
Albany.
I'oboes. complete-drant. II maj.; Hep. K"Jn.
21 over the Mate election of la? .
Coeytnans. Im Dli!. Tie: Itcp. tain, 'Zi.
lletiirni from ei.unty tonus not In yet. but
eiu.uu'h Is kii'.u n to show that the Kepobllcsna
cairy the county.
Alletany.
Ktleiidsbip-Grant, Q maj . Dim. Kim, 81.
(leneaee-llrant, W maj.; Dem. caln, 74.
fclo-Orant, 4. mal ; Dem. train. :i.
Cuba-Orant, M tnaj.; Dem. iraln, 3.
Andovcr tiraiit, lVt mat ; Hep. tain, 'Si
1 1 u r l.i nut. tl ma.; IUp Kalu.M.
Angelic - (Iratit. maj : Hep. k-ajli. 4.1.
Alinonu-l.r.int, ffi maj.: Hep. kalli, II.
Hrnome.
Senford. Ut DIs. (Irani, SI ni&J ; Hep. caln.H ;
Dlt e niiv) . .
Illnshaui'i n Cily-(lrnt, vn maj.; Dem. tain.
II".
Marker llrant, 71 maj.; Hep. pain.
l.l.le, cviiiplete Oi nit, 177 maj. ; Dcin ealn,
II nfharotoi, loirn-tiratit, U maj. ; Deto.
i'ulon (Irani. 171 maj ; Hep. ealn, W.
K rkwo .:. i . '.op'ete Crecley. 17 maj. . Dem.
K-ln. r:
Conklir. ' ant. 1". maj ; Dem. tain, 'A'.
( henniiao
Nerwlf (un,.! 4i maj.. Hep. rain, aT.
(ifoid f-ran' !tl teaj : Hep. uatu. 7J.
rheibiirne (.rant. SIP maj . Dem. ruIii, M.
(Iieene l.r.tni "il ouij ; Mine an W,1.
Norn li b. l-t Dht -Kernan. .11 maj ; Hubbard
Ik.', i'd Dlat. Dlv. 21 majr. Hubbard. 7l
Ven Klteu (irant. Id malt Hep sain, vl
H. iliibrldi: (incley, II maj. ; Dmii. kkIu. l.'T.
Atti.n-lirunt. WtnaJ. ; Dem c.iin.M.
1 ljinruth-(irant.C) maj : Hep ealn, 7
('rut a.
Menu (iieel.-v, 67 maj ; Dem. ffaln. IA7.
Ilmioa (.run L'littMt; llp rrtbi.7(l.
I. edyai I i.r inl. M inal.i 1 1 . p. aio, IV1.
Dlv's ma' U
Morala (irJIP. 110 ma).; Dem. C4ln. 14J.
Sl'lllicll Inulll lb. Iltal.i Detn ia.ll,lt.
Auieliut. M Dli. -(iivle, V ni4j.; Hep. ga'n,
e.
Sclplo -C.rant. lf.o mal.t Hep. iraln.V.
Aiiburii. ro:i pi. if (.lam, M4 maj.; Itep.caln,
M on lb? Kite ol I'll.
Onii. . (li.-oit. ll'J maj.: Hep fsln.
I.oi k- (Irunt. Iliitnal.; Ilep. k.iIii,i1I.
Fiemiiiir (.runt, tie maj ; Deui tftiii.tTT
Milcr -Urant, (V. maj.; no bionv of coiiiprloii.
Coitlau.l.
Cortls-idillle, lit D!st.- Orart, lMmiJ., Dem.
Clin. I'.l
(V itlandrllle, ?d Dlst. Grant, l rutj.; Ilep.
pain, S.
Miratu. ri Clr.in t, HtuaJ. : Dem. cr-ln. CO.
I.niner liiant. 1,1 tun). ; Hep, iraln, I'.'.
l'relilc (ireele, W maj.: Dem. itkIu, 3H.
Cortlaiiditllc, .ni Dlt. Grant, f nu... lle.i..
calu, .'in. The town complete gives (.rant 110
mal.; Dem train. 15.1.
Harford Oram, 71 maj.; Dcin. uatit. :.
Colninbln,
Hudu p - Greeley, rg ioh.: Den:. Raln.lS). Tbla
Is Ihc tiwn i omplete Keroau'v majority is
about the same as Greeley's,
rXnyiesant -tiireley, .11 mr.J : Hep. ealn, S7.
Ghent, coiuplrtH (Irani. 47 maj : Dem, ealn, IS.
Cluitham, d li'.l. Grant, 1" maj.; Hep.
ealn, SW. r
IlllUdale. 1-t DM Greelev, A maj ; Dem.
Biln.tc'. 3d Dlit. Greeley, itniaj.: Itcp. rnlu.M.
Kliideitiook, IM lll't. Greeley, 61 iimj.i Krp.
f nil.. 31.
Chotham 1st Dlst.-Grant, m mij : Hep yaln.
AuitrallK Grant, Jf. maj.; Dein. train, nv
Chnuliitiann.
Chaotau'iua. In DUt. (irant, V) maj , Den.
tfalii. 4k.
Allfpany -Greeler, 3.1 maj ; Hep. naln. 0.
I.lttle Valley Grant, ha mat : Dem. ealn. 47.
Dunkbk. couilte Grel-), IM tuaj.: Dem.
tfaln.ll1
Hai.oicr ht ni4.-arant. H mil.; Hep
ualii.U.
Portland- Grant. ill MiaJ.: Dm. ualiuSo.
Wllcnt'. roinpletc. Grant, 344 m.ij i Dem. ualn,
Chuiauo.uu, complete-Grant, 11 tnaj.! Dem.
train, t.
Olean -'i lai. I, 01 tnaj.: Dem. iraln. V,.
Caltni-iivu,
?alatr,,.n.u -llrnm. (W mnj.t Hep nali ,v,
Cold fprliti (irdnt.;r.i maj.; Hep u'n.r
lVrrjf burs- Grant. 87 innj.; Dem. ,'alu, Ck
( hrmuiiir.
('olunibui- -Gr.ttit. lUiuaJ.; Dem. ealn, ,n.
i:i.Mliu. Nov. .1 Grant inJorlt In ( he
rnuni: county about 4").
rJuiira City, .ompleto-Graiit, 1'i'l maj.: Iliii
tain, 2W,
Ilutcbeaa.
I'ouchkeep.le (tcnii, 1st Dlt. Oreele,f. itaj.
Ilep ealn. ,17.
I'atvllinr Greeley, liTi maj.; Dem iraln, I.V.
im'11!;'!'!' ' J!1 rslfv' niaJ-S Deru.nalu.
leo. iid I Illsl.- Grant. a maj.: Dem. iraln, W:.
1' ne l'lalni Greeley, H maj.; no bum of coin,
parlaou.
l'ouBhktepsle Utj -1st Ward Greeley, M maj.;
Hep. ealn. &K; 2d Ward, Greeley. Vi maj.; Dem.
iraln, 1KI: :td Ward, Grant. 137 maj,; Dem. ealn, 1;
4th Ward, Grant, U6 maj.; Dem. tain. H: 6th
VVard, Grant, MniaJ.; Dein.galu.TOj nth Ward,
Grant, CO maJ.; Hep. train, fxi. Tlio city complete
Blvea Oram 201 majority ; Dem, rain. 2M.
Amerila, 1st Dlst. -Greeley, 7U maj, ; Dem.
I .in. 67.
ilhlnebeck, complete -Oram, 19 maj. ; Dem.
train, Wl.
North. iU-Grcolfr, 3" maj, ; Uem. vain, 91,
Dclawnrti,
Tompkins, 1st Dlst. -Oram, 64; Hep, gain, Si.
Dlx i mal., 77.
lUnm.'lf, 2d DUi. -oreeley. II ma) ; Dem.
vain, 20 1 Kenian'a maj., H.
Tom-'blnt, 2d Dlst.-Grant, V.' maj ; Dem ealn,
Krle.
Iir.CMter, lit Dlst. -Oram, , maj,; Hen pain,
Hi.
lluffaln .:ltr-(lrnt,3,0cO; Hep. ualu, l.OKI.
('hlcktonBKa- Grant, I2d iimj.; Hoii. ealn.
Kllna. complete-Grant, II ma).; Ilep. train, 39.
IlullandUrant, 3U tnaj,; Hep. ealn, 44.
Ksaea.
Ellzabethtown-nrant. 1W ma.: Hop. tain, 2V.
lUvudnroo-tiiant, WJ maj,; lisp, iralii, e.
Crown l'olnl Grant. 311 mrtj. ; Hep. uiln.13.
Murlah, 1st Dlst.-Grant, 11 maj.; Dem.
Vrnnklln.
llombay.lst Dlat. -Grant, IHinaJ.: Hep. call).
Kort Covington Grant. 94 maj.; Dem. train. M.
Malone, complete- Grant, :ttu maj. i Detn, ealn.
63.
Fulton.
Johnstown, 1st Dlst,- Greeley, maj.; Dem.
ealn. rV2 ; 2d Dlst.-Grant, SM maj.: Dem. ealn, 19.
3d Dlst.- Grant, 14.1 maj.; Hep. ealn, W. 4th Dlst,
(Irunt, 341 maj.: Hep. ealn, 9. The town cun.
pletegltss Grant 704 mat.; Dem. ealn, 12.
(leitcqee.
Iltron (Irani, IM maj.; Hop. ealn, 11.
Alevandcr Grant. Ul ma. Detn. stvln, 31.
Ilethan Grant, tlx mal.; Hep. ealn. It.
I'embroke, 1st Dlst.-Grant, 79 maj.; Dem.
ealn, 15.
Ilataila, complete-Gtnnt, M maj.; He p. enlu.
10.
lleren -Grant, W tnaj ; Hep. train. 2i'.
(ireene.
falsklll, lt IH4t.-Oreele.7 tn..: Dem. train
M. 4th Dlst. Grant. 11 inaj.: Dem. aaln. I..
Cnxs,tckle. eoiiiidele-Greclej, W maj.; Hop.
ealn, 21.
Ilertttmer.
Herklmor Oreeley. 2) m il.: Hem. ealn 2.71.
German Klata, 1st Dlst. Grant, 'u mal.s Dem.
fain, 17. Dlx hiu 45 mij., and Merrlam, for Con-
CrWarren, tatnlat.- Grant. 42maJ ; Hep. ealn. 10.
Dlx has a majority of 31.
Warren, complete Grant. 71 tnej.; Hep. ealn,
r8. lllx.M mi).
Wlnfteld. complete -Grant. IT. mal.; Hep. ealn,
Jia. Dlt ir'oiaj.
nerinnnTlats. tA lllst.-Grant, 99 maj.; Hep.
eniii. uy
I.lttle Tails, complete-Greeley, 9t maj.; Dem.
Itnlli. c.
Manhclm-Greelav, 7 tnaj.; Hep. train, V?.
JrQerson.
Antwerp, 1st Hist. Grant, 21? maj.- Dttn. train,
19.
Adam. complete -Grmt, 111 maj., Dem. ealn,
SO. Dlx's it.aj :tr, ; Tremaiiu H2.'. maj
Alev tinier, complete 1 1 st ill, H tnaj: Hep.
ealn, 17 Kernan has 2n inai.
Ilr iwnivnie, 4th Dist. Graul, 12 mij.; Dem.
ealn. 1( Dlx's maj.. 121
Cape Vincent, 1st DUt.-Greeley, S3 maj.; Hep.
lmUi. 10.
Ilendsisnn. rompltt - Gi.mt, 119 maj.; Ilep.
train, 5. Dlx'4 ma) . HO; Treu uln, lU,
Theresa complete-Gran!, llo maj.: Hep. ealn,
M. Dlx, Ni mal.
Wllna, bt Dial. -Grant, 12 ninj.; Hep. ealn, 19.
DroHtivillle. l'l I'Ut Grant, II maj.; Ilep.
ealn. II . 3d III t , Grant, ll maj.; Hep. ealn, 1.
Kllisbure. lt Dlsl.-Gr,iut,MtiiaJ., Ilep. e.tln.
13. Kernan. majority. d Ditl . Grant, I",'
mat ; Dem. CAlb, 6. Dlx. 177 in 0 , Trcmaln, 1T2
mal.
HounslVM. 1st DIM. Grant, 44 maj.: Hep.
ttaln.JI. DM. :.MuiJ. 3d Dlst.-Grant, II maj.:
aam ,f In 1'tH.
I.tme, 1st Dlst.-Grant, 11 maj.; Dem. ealn, 27.
2d (list. Grant, 11 uiaj.; Dam, tslu, 7i Dlx, 13
maj.
Orleana. lib Dlst.-Grant, 17 maj.; Hep. ealn,
0; Dlt, r.rnU.
l'hllrdelpbla. conipltte-Grant, 12 tnaj.; Ilep.
rain. 15
Wa.tfrt.iwn Clly, complete Grant, 77 mnj.;
Dem. train, 2.
Llvliiifstou.
Nunda. 1st Dlst.- Grunt. Ml maj., Ilep. galu,
77: 2o Diit. I i i out. -4 maj.; De.n L'aln. 115.
Avn. IM Dist. Gum. li.'. maj.: Ilep. ealn.
:m. 2d. Dlst.-i.treley,'.; maj.: Ilep. ealn, 2i.
Caleili-nta Gram. K maj ; Itep. cain. l'l.
Geneico, complete Grant, 111 mvj ; Hep.
ealn, 1.
l,ejccter-GrMit, (tl maj : Hep. ealn, 4C.
I.lvonlu, complete -Grant. -C maj.; Hep. ealn.
15.
Conesus Grant, 111 maj : Dem. ealn, IS.
r'nrlnenater, complete-Grant, 22UmaJ.: Dem.
eUi, W.
Canitllce-Granl. K1 iimj.; Hep. gain, 4.
Leva U.
Martlnsburc. 2d Dlst. -Grant. M maj.; Hep.
eln. 4V.
Denmark, 1st Dlst.-Granl, 101 maj.; Dem.
ealn, 2U.
Ie)den,2d Dbt. -Greeley, ft maj.; Dem. ealn,
191.
Gr'ls, 1st Dltt.-Greeley, 1 maj.; Hep. ealn, 31
.MautgAinen.
Hi. Johnvlllc Greeley, ftJ maj.; Hep. gain, 7.
Mliultn, complete -Grant, 2V maj.; Itep. ealn,
Klorlda.complete -Grant. .MniaJ.; Ilep. ealn.W.
Dlx,:linaJ. M. Jidiu, for t'oneresa, 44 maj.
Hoot, 1st Dlst.-Greeley, 21 maj.; Dem. ealn,
1 1 19.
Mohawk, complete Greeley, SS maj.; Hep.
ealn. :ci.
Amlerdam, complete Grant, Its maj. ; Hep.
calu, 2Ti.
iHdlaon
( Hamilton. lt Dlst. Grant. 211 maj.; Hep. ealn.
"Hamilton, 2d Dlst. Grant, IM maj. : Hep.
ealn, 4.
Iiios, 2d Dlat. -(irant. 54 uul.; Dem. ealn. IV
Dlx, C'nuJ MI. Di4t Greelet, III maj.; Kernan,
(NinaJ. Nobd'aof cmparlou.
.Ilmiroe.
Ol'den Grant, final . Ilep. ealn. I"
CUI ui.rM lllt Greeley, KlimJ ; Dem. ealn,
4B. Ilcrn in, Ul maj.
Gireiv. Ni D. t ::rwl. li, maj ; Hep. ealn,
24 : Kern.'hV n .ij.. ',9
Mcnilon, lat II, t. - Uieeley, 1 maj.; Hep, ealn.
21.
l'ittsford Gr.-ele). 1'. muj.; Detn. ealn. 2(1.
Kernan, it1 m ij. (V i, Conereainan at larec. :i.
to boater (1l (.innt. l.si niaj ; Hep. ealn,
'wiiatUud, 2d Dlit. -Grant. 51 mal. ; Hep.
ealn. 07. J.i
n)PliLehI, lat 111. I Grant. 14.1 maj.: Ilep. ealn,
" jllliht.in, 1st Dl.l. Grant. 71 maj.; Hep. ealn.
Irondeauolt, l.t DM.-Gireley, 21 maj.; Hep.
enlo, 71.
I'eiliitotl.lsl !i:-t. Grant. I .'7inaj:lleiealn;il.
Markton Grant, bl nrij : liep iivln. m.
rneden.2d Dlst. Grant, ll'J maj.; Hep, ealn, el.
1st Dlat - Grunt, III! maj.; Ilep. ealiuM.
Hamlin Gr.int. 2s)ma.; Hep. tfalifT?,
Hlga Grant, pi mnj.; Ilep. e iln, 32.
Mnirura,
I. . Ki'.iitr. N. V.. Nov. ... lEoturii from
larl' ii towiia In Nlaeara county and the entire
four ards in the cltv of l.o. kport Indicate I.uil
t.iajir!t f r Grant ami Dlx. Ilabcock. Jlepubll.
can, la cle. ted to Ihc istembly In the Hrst ills,
trlct of Nlaeara county, nnd Swain, Iteptibllcau,
In the Second, by largely Increased majorltlee.
Maear.i Tails. 1st Dlat.- Greeley 10 maj.: Hep.
ealn, 75. 2.1llls. (invlcy, mmaj.; Ilep. ealn, 44.
Wheatfleld, l-t Dlat. -Grant, M maj.; Ilep.
ealn. 41.
iAiniatoii 2d Dlst. Grant, 138 maj.; lieu. ealn,
81.
Wheatfleld, 2d Dlst. -Greeley, 3M maj.; Hep.
ealn, 12.'.
The llianll hi I later Couutv.
KIM7MHK. N. V.- Tlstcr Coiintj complete:
Grant's maj .rlty.342; Dlx'a malorlty, i!97. D. M.
Dot lit Deinoera', Is elected to conirTess In the
Toiirteenth District. W. T. Scorcsby, Democrat,
le elected Senator In the slnc illstrlct.
M" hai l Cuuiinlne'. Democrat, It elected In
the Tint Ai-rcmhly Dl'lrh l ; Jnmes II. Ilrovrn,
Hepi.blli an. In the second, aud D.nld D. Tllln.-.
Ilopul.ll. an. In the third.
The Iteviilt In Alhani Cnumy.
Ai.iiANV, Nov. fi. (lii.le.v'a iniijni ily In
IhlsCViunty la about three hundred -Kernan, the
sauio : Democratic aaaemblj men are elected In
Third and Fourth DlatrlcU. Terry, Democrat, Is
eie. ted to ( onerea.
We li lieslec Ciiumy u Doubt,
Winn. 1'i.Aise, Nm. ri.-Uetiuus fioinnll
IMrts ol We.tcheat.r Indicate that Gieclej'.s
i.iaj irlty will be ei Muall. Graiedoulits urn
etlu.Hil uboul tils- turrvlue ihc county eien
by ii small majority. '1 lie, t rouge n Grunt lon
are tet In be Heard fiom.
Jilt, lor.' i. iiitooh i.vx.
A Liberal Uoi ll of nbeui Clabl Thnuaj ml
-Tnn l.lberul Couei easnieu and Ms, A.
aenibliliicu Lie. te.l,
Tlie el.'i tlon Hi lliooklyii pnsKd off (iil
etly. Ibi'lness was eenerally iiapended. Aa a
general thine Hie regular tickets were voted
without much scratching. The Grantltee lo
many Instances resorted to the meanest kind of
trickery. On Monday night a large number of
tickets for John W. (;o., the Liberal candidate,
for fiupenltor In the Thirteenth Ward, were de
stroyed, Mr l oe fortunately dlicoiered the
Irlck In time, In the same ward over 9,000 Dlx
tlckrlawere surreptitiously placed lu the Lib
eral Hepiibllcan baes. Thla fraud was also dis
covered before the ticket had been distributed.
In the Sixteenth Ward three bag of ticket for
Aug. Merluger, the Liberal ciiudldato for the
Assembly, were openly burned. Tlieie was n
reeular bargain and sale or intealn favor of
.lakey Worth. Iii aoiueof Hie rlecljoii dl.tilcla
the full rcclstered vote wai polled.
Joseph Madden and his son, Joseph, nere ar
rested In the sixth District of the Second Ward
for .Illegal voting. It noa proved that they lived
In Washington, and had no logal residence In
Iho district. In Hie Third District of the Tivep.
Hath Ward John Deerlmr. a nnn resident, wan
arrested while lu the act ol voting,
lu each district the returns show Hint Kernan
runs from 10 to 2l votea behind Greeley. Troba.
blytwoof the thrtn I.lhtial Coneressmeii are
elected - bgliuuiakur and CuUluu, tju of the
nine Assembly candidates are elected, and
'ti!'-''! jemoPratle city and fminty tlckeU are
elected at an estimated majotlty of from 3.UO0
toLUW, Cox for Congressman at large rum
ahead of Ida ticket.
tub vote nr wAtin.
IVorrf. Orfil'V. Oran'. ICurit. (Irflty. (Intnl.
444 674 IS -LIU I.HT"
l.ics ma 14 j,vrt n
s en urn is i.im
4 , 1.1'J I .'"I II .1,701 7.51
a ,rj,o l" 17 1.C- 1,141
t ..i.rsn l."i ti in
7 l i !!!! Hi.'" i,i.i i.ns usi
i 1,1a rir, w ,4M l.iao
t. d 31 1,19A 3.4
10 Af 3,40 W 1,117 ln
11 t.avo 111 .
II .;il 41171 Total... ,S4,5lfl 11,17
llajorlty fur (ireelty.5,4.
The folrowlng are the Assembly slecthe;
I -Jlimes T. DoDotiue, I). IJ-Jito ll'nrl. It. .
Ili.r lioicori.lt. '7-1'airlek J.dlessnn, t.
J-'Uonilnlik licahe.lb . Arftillielil M. Illlsa, L. II.
I -Jsrils Whitman, b, I JsllnC, Jacobs, H,
5 A.I'. Whiiii; II. I
UranlUM Italics, Llliettls Ilomti, rteriected.
Ktew.irt T,. Woodford la elected to t'oimresa In
the Thlnl District over W. W. Goodrich, Liberal.
According to the returna received, Kernan
falls behind Greelev'a vote over LSMI.
The Independent city and cjunty ticket did
not poll a very strong vote.
The returns teem to arrive promptly at the
Tollco Central Offlce, but wercretHrdcd In trans
mission to the reporters by tie Interference of
ward pollclans, headed by Gen, Woodford, Gen.
Tracey, and other Grant llepiikllrans. The ope
rators room was to have been kept clear for the
hatter facility of the telctirapli optmtofa.
ril't camo General Jordan, President of
the .M.aT.1 ,'"'- :::'"-"'n.
and SlgUemund Kaufman, followed by
the ' Icrks of tlio Department, all taking com.
mamlbix positions In the room. Ily their order
the Gr&nt p'.lllli'lana worn admitted, much to
the Interruption of the telegraphers and Inter
ference of tin reporters. Tint returns weie first
Inspected hi them, and then ellcn to tho re
porter. How many alterations were made In
the Ogtires, It Uut for the writer to say,
JLJ.A ham a.
.11. bile lilies Greeler MJO 'lujorllr, iiuil the
I innlr 1,11(10.
M111111.E. Nov. '..Tliu city fc'or fur (lice
ley by fron D00 u ICO majority, and the county
will probatl) moke the majority 1,W0.
M.isinowrnv, Ala., Nov. V- In tho Third Con
presslnnal District, the Democrats gain at Illuff
toii.ChanilieM county, 211; at I)tirhapoka.l90.Tul
ladeea reports a ealn of ofl, but the county goes
Heptiblli .111. At O.ilenn, In the Tonrth Congres
slontl Di-irlrt. the Itei.nblleaii gain la 2I0. The
Democrat ealn largely In Selma. In tho First
District the Dotnocratb' gain It 'JO, and lu Mobllo
county Hie Democrn: gain about LOO. Tho
vote of this city Indicates a Democratlo gain of
0), and poasll.ly Nil. The returns so fnr are
meagre, but Indicate that the : tale la fur Greeley
and the Liberal Mato ticket.
i ;.'. i:s ski:.
A Henvt Vote I'ollr.l-Vhe Mute Gene for
Horace Greeley.
Mkmimiik. Nov. 5. Tlio (.lection imsieU
off .piletla. A heavy vote wat (Killed. Mrnard
illep . f.rC iiiereat at Urge, carrlea the county.
'I he cotilret Is 1 lose between llaynes (Dem.) and
I. ni- 1 Itep ' forC mgress, Much ecratchlng was
done. The Stale has gone forOreolc).
snvrii va itot.tSA.
The Thieving Carpel-llneaers to for (irnnl
SI It U 11 Ituak.
t'HAiaOTOK, H. C, Nov. 5. ltettirtH
from various portions of South Carolina Indi
cate that Giant ha carried the State by a heavy
majority. The white role was remarkably light,
very II 1 1 lo Interest Iwlng felt In the contest, at
the result was generally considered a forogone
conclusion,
Telie of the fourteer precincts In Charles,
ton elte Grunt I.VU m.ij. r t . Greeley lu the
city fall about 500 behimi Seymour's vote.
( ol.l Mill , H. C.. N.,v. 5. - Hie alectlon paaaed
off uulelU throughout the Slate. Theia will be
no mate rial clivnee from tho anticipated result
of a heavy majority for Grant.
juuimT.
Krlnrna fiam Hie Noribera Purl of Hie Stale
-(.re. lev 1 1,-terlona.
Au'.x sxiiiii i, Ni.v. r. In Ale.xiinilrln
clti tbir" Is a He vote between Greeley and
Grant, llunt. ri K'.nenatle', for Cngresa, hav
2s majority.
Isitrr. Ilarrls iC.uiservatlve, for Cengrea In
the Seventh District, Is elected. Ilunton (Con
servatlve'. In the Illghth Dl-lrl.-t. Is alsotlected.
Al.KXAMilllt. Nov. 5,- latest despatches to
the iliinw Indlcato tho election 1 f lluuton and
Harris iConsertatlve to Cnnirr.'s. Smith
(lladlcali Is probably elected In tlie Itlchniond
Dlstrkt. 'there woa a close contest In fie Fred
erlckabure District, w 1,1.1, Is reprctculod by
llraxtoii (iron'orvatlvei. Thn coulest a.s .loan
between Johnson (Independent! and Whitehead
(Conservative) In the Lynchburg District.
Itii llMO.Mj, Nov. 5. -A despatch from Staun
ton says In the lower valloy there are iinnieii
maj..iltle for Greeley, and for HarrU for Con
eress. llarrl.niiburg gives Greeley 111 majority;
New market. 2. : Kdinbiir;. SU; Mount Juck
oii. lit: Mrasbiire, 21 si. lllehmond city has
eon.- f..r Grant and the Heiiubllcan Congres.
man ..nine 10 tlie apathy of the Democrat, sev
er.;! hundred failing to v. ue. Grunt' minority
la I.I, I euie it Demo, nit lo !, of '.'M 011 the vole
of NW. and all on tho lat city ele.tlon.
ir.sc o.v.s.v.
Deiunerallc (.'alns, but (be Male Cone for
llrnur,
Mll.WAtrKirn, Nov. B. I'ur.liil returns
from four counties civo 3,ai) majority for Gree
ley, being a DumoroJIc gain of Mi. The State
has gone fcr Grant.
lUciNt',WI..Nov..ri. Grant has 4.'5 majority.
Williams, tho Ilepubllcaii Coiigresainnn, ha (07
majority.
CAl.tl'OKMA,
The Krpubtlriin Claim ike SJlnle br 3,00(1
.VlalorllT.
S.v KitA.vcisco, Nov. ft. The eleftlon In
llil. State passed off quietly. The Chairman of
the Ilepubllcaii SUte Central Commltte claluia
tbl city b) .MiT) majority for Grant. Other es
timate the majority at 2.5D0; but It la Impossible
to tell cerlaliily until the figures of the count
are given.
lo ll'.l,
lira ('allies Ibe Stale Willi all lite Con
grrasnien.
l)r.sMiuvi:.s lown, Nov. fj. Tlio Itullcn
lloiisiire that Groiit has carried low 4 by 30,000
i liiujoili). The llepubllcana elect a full Con
greloiinl ili legation,
ni'iiucji'i:, .Nov. 5. Three counties give Greeley
912 niHlority.
M IS.slS.i I l'l' J,
The Itrliirua Imlli ellnir llml the "late ba
Gone lur liiunl bv 11 Large Vlnjoilli.
Mi:il'IIH, Tt'lill., Nov. 5. Tip' folle'ii;;
return from Ml-b'l pl have been rrielved;
Seiiatohlu give Giant 105 majority; Gkolona
give Grant US majority; Abcrdrii,3 precincts,
give Grant 701 majority ; Saltlllo gliea Greeley
HI miilmlty; llr.iok Hateii gives Grant 173 ma
jority ; Crawford glie Grant 2WI majority.
.1 vt'KxoN, itle Nov. 5. Thirty town In elgli
teen coiiiitles give Grant (1,421 maj. C.isdv,
Liberal, for Congress. I running aheau of hi
II. -U.i-t In the Slxlli Hlstrlcl. lu Hie other di
trlct theie It but llllle scratching. The major
It) for (Irani In this city Is m.
-I ItKAXS.t.l.
I'rau.ls lu Jsrlissn wild l'ralrle r.iuullea
Llllle Koik Claimed ky llulli I'arllra.
l.iTTi.n Hock, Not. ft.-There liai been ro
much scratching here that It Is Impossible to
give the vote 0 the city to-night, iioth partle
ure couOilent of success. Fraud are alUged In
Jackson ami Tralrle counties. Crittenden
county i-lve Grant 1.500 majority,
MAKYEASn.
The ole of llHlllinore-Tlir Hime liuee lar
(ireelev.
, ImiiMnnK, Nor. 5.-The majorities In the
M ard of till city are as follows 1
"nr.. Vi'iUii, Mill.' H'niili. Grttl'i. Jin).
1 . . ... at 1 11 ... 51
3 I'd 14 311
5 ... .Hl.ll ! ,. 154
4 4l II . . I
1 13 1 .... . 101
HI ) . si
-HI (Iltul I
10..., 5.VJ,
This li the city conipUtH by maorllles. TI15-J
Stale has undoubtedly gone for Greeley. -Jfi
The l'lflvciith Watd glius Gruut tf! mu JonV 1
Sixteenth Ward-Grant. H) Elehteenth Wartl-i-mns,
bu i ruth Ward-Grant, 97; Seventeenth
Ward -Oreeley, 7M. Greeley's majority lu thla
city la 5,456.
The Third Congressional District, comprising
the first nine wards of the city, gives (Vllrlen
(Dem.) 1,11) mal. over Turner (lnJ, lt-n.). The
Fourth Congressional Dlstrlrt, comprising the
other ward of the rltyexceept the Seventeenth,
given Swan 1,272 nuj. ovor F.U.is GrUwold (Ind.).
itKxrri kt.
Hepnb lcaa (InlDs-llornce Greeler Carrie
the rilatf.
HnpRiNsriM-K, Ky., Nov. B. The ofllclal
vote of this city give Orant 205 majority. Tar
tlal returns Indicate that Grant's majority In
this (Christian) county will he about 800. The
State has gono for Oreeley by a large majority.
MAY8VIU.B, Kv Not. B.-Two precinct, of
this city give a Ilepubllcaii gain of SK) ovor the
ltnrlan-lcallf vote.
Loi'isvit.l.K, Nov. S.-l'artl.M returns from II
districts and towui give Greoley 3,4,0 majority
iomi.l.V.I,
A Greeley (lain of Nenrlr .1,7 Oil In Fourteen
Tnrlskes,
Nnv Oiii.KANK, Nov. 6, OflU'lttl returns
from fourteen pjrijhjri Aire) Grfteley a net UJtl
l'.I..s of l,h3T In l"iu tlie nm; .parish? gave a
tiet Hepubllcan majority c! :,Ud.
Missociir.
Scniierlaii llelaru-fire,loy nwd llrovvn Cur
lira Hie Sl..
Ht. Lolmk, Nov. 5. Twelvrt prwlticta of
this county give Greeley 2,W)I majo.".,tl'' T,ie
Stale has gone Libera!.
Jr.rrrii.soN ClTr, Mo., Nov. 5. The Tote cf
thla county is very close. Grant boa probably
carried It by n small maturity.
Sr Loph, Nov. 5,-Slxteen precincts In tho
city and four small county precinct give (line
loy 2u.'l.'inianrily. There are 51 precincts In tho
county. The returns from the county nr ,i
meagre that not even a conjoctt.re can yet bo
made.
sV.I.VA.
(irant Carries the Male by n Decreased
tUJorlly Irom IMS.
I'oiitianii, Me., Nov. 0. Ill this Slnte 60
towns elvo Grant 1M50, Greeley 8..V0; Hepubll
can majority 9,650. In 180 tho nme towns ewe
Grant 2I.(U), Seymour 11,623; Hcpubtlcan major
ity P.9H5. Tho Hepubllcan majority in the Rtatn
In lS5n was .(!. Tina election Indlcato about
the samo majority with a much smaller voto.
Arni'RT. Nov. B .lfl.lnl9M.-Nlnety.tw0
ton lis give Grant -7,SJ) ; Grooley, 12.61a (Irant''
majorliy, 15,1-U. In lw the emiio towns gavu
Grant 3i.'l. and Seymour 16,910; Grant'a ma
jority, 15.119, being n net gain of II. Grant's
majority In 1-SM woa Will, and will be about the
tamo now.
-V, it .i.u'.s;.
The Male Gone for (irnut br Over 1..100
.Vlejollly.
Naiii', N. II.. Nov. 6. Thl elty Rives
Grant 329 majority, a gain of 211 on the vote of
Marcn last. The Hepubllcsns claim New Hamp
shire by 1,500 to 2.OJ0 majorltr.
CONConn, N. II., Nov. B. The following arc
the returns aa far a heard from : South New.
market Grant IM, Greelev (ti; no gain. Mere-tilth-Grant
192. Greeley It-: Ilep. gain 18. Fish
ervllle Grant Hfi. Greeley 101 ; Hep. gain 22
Tlttsfleld Grant Oreeley 159. Nashua. Ward
7-(lrant 119. Greeley 1.11 : Hep. gain 15. Orfut
Grant 107. Greelev lor, ; Hep. ealn II. Concord,
Ward 2 -Grant :tv. Greeley ail; Itep, gain II.
Wolfshorough Grant 255, Greeley 241.
Hctiirns from olghty.four towns, Including
Dover, Manchester. Wolfboro, Tlttsactd, Ityn,
Centre Harbor, Tortsmouth. l'l jnioutli. War
ner, Littleton, I.incister, and Newport, give
Grant 17.2U. and Greeley ll.iMS. Grant's majority
so far aa ' eard from 2.570.
Larrr.-Nlnety-elght towns give Orant 21,0-U,
Greeley 17,(527, G'(Vnor 13. and scattering Js5.
Hepubllcan gain In n'ncty-elght towns of 2,:J7,
Tho lutreaaed Hepiibllcan voto Is because Dem
ocrats did n d vote. The Liberals have dono
their duty nobly.
Jin I'. . if. - due hundred and fortT-flve towns
clve Grant SIJIM and Gracley 22,56.1. Majority
for Grant. I.litt. The Stale has undooblrdly
gone for Grant bv over 5,00. There are I50more
towns to hearfiom.
y Kit sr.
The Mate, it t'suiil, lines lit M'hole lleg lor
lb.. I siirper.
M iNTpr.MGit, Vt., Nov. 5. Sixty.jl.x
toivnvgiic Orant IS.1'15; (irccb-y. l.'J.'j.
The G'Conor vole Is very llgli..
The throe Hepubllcan nominees aro cle 'ted to
Cotigrc by the usual majority, except the Sec
ond District, vt hero Steele lUepiihllcanl obtained
a few hundred votes a.-almt l'...tud, the regular
nominee. Poland It, however, elected by u
handsome majority.
The tamo towns In IMS gave Grant 18,314, and
Sevuiour S.1W.
MoMTrei.ti.ii.Vt., Not. B. Kighty-nlno towns
glvo Grunt 23;VVs; Gr.-elev, U,bVI. In IsttH hi
towns gave Grant a inajoiltv of 15,'JO. Ill 1872
his majority It 15,1,,.
Mosri'tri.iiu, Vl Nov. B,-(lrnnt's majority In
the Statu will probably be nbout 3I.OH, or I.O11
les than lu In.s. Jii. Millard a majority for
Cou.'ieas In .ilghiet 11 tonus the CI rat District
I J.ll.l; Jud.'n ill's in tweii()-nlne towns of
the Secnd District Is 3.1B.1 over both hi Demo,
cratio and Hepubllcan . oui eli'urs. Gov. Hen
lire's 1n.-1Jc.rlly in tnt iit-lwo towns ol the 'i'hlld
District fi 3,'. 49.
Jf. I .V.S.I VII I sr.TTS.
(irnnl' Majority (Iter 10,000-Geii. Hunk
Di f.-.ite.l.
Hoston, Mass., Nov. 5. TUo vole In
lloston, except the Flnt Ward, gives Grant's
majority, 14,310; Grreel'a,9;i57, Tug First Ward
will Increase Grant's majority.
One hundred and foil - ni towns In Maisa
cbusett give Orant l'.i,C u.jjorlty. Gen. Hanks
I defeated by at toast 2,00 majority.
Hostok, Nuy.5. llo.tou, In full, gltes Grant
15.H99; Greeley, 10.4CJ; majorliy for Grant, S,l... -against
1,031 In ISOi.
Ooorh' majority over Han'is in the Fifth Con.
gressioiial District Is ovor 1,1'H.
Hooper's majorliy in the Fourth District Is
HM. Whlliiur, in the Tlilrd, has a large 1n.1J.11
Ity, s have all the other llepubllciii Cougie.
i.. mill candidates.
One hundred bud slxty.nlne towns give Grant
f.,.3tl, and Greeley ;t-',12.s. tlio same towns in 158
gliilig Grant b5.(fiJ, nnd Seymour 27. 023.
HohTON. Nov 5. Grant's majority in Mas.sa
chusetts will be nliout tk'i.oo, The full Itepubll
cau r-inU UtkcLJ tlciUdi ld, nil liifl? jyd lie
luibllcan inajoiity lo the Legislature.
niton r. tsi. i ad.
Grain (iei au lucrraseil llujurllr III Two
( onsressiiieii Klecied.
I'liovuiHM-n, It. I., Nov . B. Ithode Islntid
gltea Grant an lucreaed Hepubllcan majority
and elect both Hepubllcan Congressmen. This
clly complete elu-s Grant k;iX ; Greeley 1,511.
Titnviiii.N(-c,It.l.,.Nov. 5.- Ilhiule Island com
plete, except lllock Island, elves Orant 13,578 and
Greeley 5JIV. In the First Cnucretilonal Dlt
trlit, Kame (Hop.) ha S,'S4 ; Davis (Dem. Gree
lev), 3,114. Ill the Second Cougrnsnloiial Dis
trict, 1'riidletnn Illep.) has 4,.li ; llrowno (Gree
ley Dem 1, 2,105.
XKW JKttSKY.
The Mule Gone for (iraul-Tlie Legislature
Kepiibllrne-Three Itepnbliraii attitl Four
l.llieral Consresaiuen 1'iubably lilrtied.
Nt'vr Juraoy lins jii-oliiilily ponn Itepulill
ran by from 2,000 to 3,om majority, The Hepiib
llcaus alto retain tholr majority 111 the Leglala
ture, Tho Congressmen probably elei ted are t
First District, John W. HaHrton, Hep,; Second
District, Sutuuel C. FUhor, Dem, ; Third Dis
trict, Amos Clarke, Jr., Hep.; Fourth Dis
trict, Hubert Hamilton. Dein. : Fifth District, A,
H. Woodruff, Dem.; Sixth District. Marcus L,
Ward, Hep. ; Seventh District, No li 1). Tajlor.
Dem, Scattering returns on the Trealdeiillal
ticket have been received aa follows 1
Atlantic county Abecnui glin Greeley 19
maj,
Ocean county-Manchester glie Greeley II
maj. a Democratic gain of !M.
Ilartiepnt township gives Grant 115 utn.
I"sex county-Orange city complete glvet
Greeluy 1 maj, a Democratic Inn of i;o.
Suiiiiult township gives Greeley UN iiuiJ,
Tass.dc County-Tateraon, 5th Ward, Grant,
I'd maj, ; Hep, gain, 118,
Manchester gives Grant A3 maj, ; Hep. gain, 3.2,
Little Fall -Grant, 117 maj. ; Itep. gain, II.
r. Talerton Fourth Watd gives Grant -.'81 maj :
'(eii, gain, 40.
Wuiieu County Uelvldere Grant, 2 tuaj,;
r
Hop. gain, SI. Hamilton (Dem.1 for Congress,
has 10 maj. Ptewnrt (Hep.) fnr Senator, 0 mal.
Morris County. M adlson -Grant, 455 ; Greeley,
nil; Hep. mat., 117; Anderson ls3bohlnd his
ticket 1 Gllten, 8 behind ; Willis, 7 ahead 1 Thelps,
for Congress, 3 behind ; Woodruff, I alioad.
Mondiiam townsl.lji glvo Grant 6 maj,; Hop,
iraln, 27; Woodruff for Congress, 4 ma.; Glllen
for Surrogate. 3 tnajorlty.bolh Domoornt.
Chatham township gives Grant 117 maj. ; Hep.
gain. 99: Thelps, 114 maj.; Wollos, 125 tnaj.;
Howell, 120 mat.
Mortis township gives Grant 109 maj, ; Phelps,
for Congress, 100 tnaj.) Willis, for Huirwgate, 100
mnj.; Howell, for Assembly, 59 maj, ell Hepub
licans,
Ta..tlc township gives Oreeley 16 mat., a De
mocratic loss of 66; Woodruff (Dem.), for Con
gress, si tnaj.
I'aterson--First Ward-Orant, 159 maj.; Ilep.
gain, 107. Sixth Ward -Grant, 1JU tnaj.; Hep.
loss, 24,
llcrfftjiicftunte Saddle Hirer tnwnshlp-Grant,
29 maj.; Hnp, lo a, 4.1,
Union tnniishlii Grant, 21 mal : Hep. lo, 105.
Hunterdon CountT-High llrldgo township
gives Grant 120; McConnell, Hep., for the. As
ei lily, 176; Totts, Hep,, for Congress, 175. Hep.
gum nil Slate ticket 129.
Iltirlington County Tuckerton gives Orant
229 maj.
I'lilon Cottntr New rrnrldence township
gives Grant 33 maj,, u Hep. gain of 41.
Sussex Co. -Newton gltca Greoley 22 maj,;
Detn. g.ilu of .":.'.
Atidover (rives Oreeloy 74 maj. ; Dem. lots of
51.
lAfayetto. The voto In this place Is a tie.
Sparta gives Grant tl majority ; Hep, gain of
' Camden ofotolr va,trforcJ tut.iiaUI,,4Ms.tr
25 maj.; Ilep. gain, 40. , . ,,
Mtn cr 1 ounty F.ast Windsor township, Grant
44 111 11J .; llc.. loss, 1H.
Morrl County, llandolph townshlp-Orant, 221
mnj.; Hep. gain, 174.
Full. 11 Cuinty Tlalnfleld Clly gives Orsnt 38.1
maj.: Hep. gain, 201; Clark (Itep.), for Congress,
;M maj.; Stone, 373 maj.; Gufbery, 252 maj.
Warron County. Washington township- Oree
, " tnaj.; Hem. train, 9. Washing-ton borough
,eT; . "'aj.; Hem. gain, 04.
u'HJ: "r.- . ,ni'i UP' -"ln' . .
Mrllrlllo -Urant.i-.. '(ngton towushlp-
lluiiterdon county, H--..
GreelT,27 maj.; Dem. los4,2f , -l.;
West Amwt'll towiithlp-Greoleir, II .
Dem. loss, 33.
Gloucester county, Mulllca towiishlp-Oraii,,
.r.'tnuj.; Hep. loss. 41.
Hwedonsboro -Grant, 128 maj.
Shrewsbury township-Grant, 187 tnaj., Hep'
gain. jSvi, Clark 1 Hep.), for Congrc, 2.4 maj.;
Sproul, for tho Assembly. 185 maj.
Five Itrpiibllran Congres. men Klecied.
Eliziiiiuii, Nov. 6. Thu returns urn
coining In slowly, Ilssex oounty goes Hepubll
can by about 3W, glvlne Orant the state by
small majority. The Third Congross, ., DIs
trlct probably elects Amos Clark, It '.hcan.
The Sixth District electa Marcus Ward i: publl
can. The First, Second, and Sevetnh are Hepub
llcan. The Fourth electa Hobrt Hamilton,
Democrat. The Fifth Is claimed by both partlos.
Ilotlt Houses of the Leglalature are Hepubll
can a usual, t'nlon county elects Mulforil
(Dein.) Senator, and the Democratic local om
ceis. Hllikbeth elects Couraen (Dem.) Mayor
over Chctwood (Itcp.). The City Council Is
probably a tlo.
Moil ins ('tii-NTV.-Hoxhury township, Oreeley.
26; Dem. loss, W; Woodruff, 32 maj.; Ollleii,32
mal.
Hanover townshln-Orant, 171; Hep. gain. 62;
Theh.4, 15'im.iJ.; Willis, 164 maj.; Howell, 116.
Jelfersoii t..wnhlp Grant, 101 maj.; Hep.
pain. W; Tuclp. l.Umal.; Wclllt, 101 maj.
Die three townships of Tequaunock, Iloon
ton, and Moutvllle give Grant 07 1 majority; He
publican gain, It, ; Thtlps, 017 maj.: Willis, C9I.
Monm.'iitn County - Mlddlctown-Grant, 38
maj.; Ilep. g tin, 51 : Patterson (Dem.), tor Con
gross, II maj.. Hendrlcksoii, lor Assembly, t8
mal.
Hunterdon ronnty.nintnn township Greeley.
42 mal.; Dem. giln, IJ; llamllinii lor Congiv,
42 luiij ; Carpenter for Assemble,
Hurllngt'.ii county, New IIaii.ivci townthlp
Oreeley, 24 maj.
ro.v.vj;c'7cvr.
IlAtiTronn, Nov. 5. Tlio followiup; re
turns h jve been received :
r.ri'. lum.
Tit.. Giant. tltttl'U. Oaoi. Ualu.
PK.oti.nria n isi
I'laiaville lis -
Clinsburr 1K IV 4
Ulnil.ur x :r- it
Ka.l llsrllord H 310 14
liorkv Hill Ill s ;
lUriiont aa.ll in lu
Sum Id a lit la!
nrailiersllcia IS Ul 17 -
Ilristel 413 4.1 3 -
I anion 3 l4 - 34
I ntlrM 510 1.M 3i
huullilu.li.il 4iS 43 14
H r.ln rs 3d 4
ts mils Windsor 175 ISI 3
Weal llsttfortl US li 3U
rolilllll.il ts ll'J 3t
liurllngton n til
tilsstonliurr Ml 911
Ms'lliorouah 51 31
New llrllslu 1144 7tl
Si-wingtou .1 til
II. HUM 54 S
'lollanil I: ill
l.ll.niiion Hi PO
Mstr.iril Sol .l'l
Vrrimn Mi .l
Ne llsvrn lull If 14i
li'sr-iu I alls 44 H
Il'enlorJ 2ffl 270 J3 -
llTl-T TH 711
Uallfurd so 3-n -
Msdtaou rr.'l II li)
Mrrl.lrtl IVA r.l 23
M'lfuril :iTJ SM 7
Nsuisllick 211 -tn 327
Noritillsven lt- un ,v .
(itfonl Ill til U -
Setuiuur M is as
Fnutbtmry lis 111 4V
Waierhtirr Pi7 1414 - 2:1
Wo.iil'iriaj- ss 37 It)
l.ltctin.1.1 SSI Sj7 41 -
Jlrliigtwaler 41 1st 7"
(' ilrliriuiii ,107 Kl p)
I'iriii.all 1S1 U 3
I.eM 151 1J4 M
Muni 4H S5 13
Ns' Mllf.inl C4I Si4 21
...llll I'inssu Ill 1112 i)
Norfolk IS. isn 21
l'l) mouth us -a 5
l-arilnst.ltl 515 39 SI
nsi-rlon 2IH lit) 7
Wincaestcr - 411 811 m
He. run 125 IJl
Avon HI ;
l.ssi Uliii). or M 2u-
Kaat Orsnby 70 lid
Fft'inlcgtun 253 iss
Oranty -. 1 IM
lloltou CI 71
Vomers 151 129
ronton 211 & i;
Kaslllsvtn S3 74
llanulru tvs tit
(irsnte 3-a.i 114
Prospect 72 S4 si
Wallintford rTM -si
WsterPury 1(01 nil j-jj
Wu'reit 53 tl II
lr'.lin.lP-si Ul s J4
JJelblelitLl 71 74 12 -
Giiaticn Ul Utj -. T,
llasslntOD 13 77 IS
Hi vbury si inn 2!
htllihurr 2si !t5 a
M.arnn 171 .525 21
Womlhury ill 171 13
Auduter 51 at
( ov.ntry t lu
MiD.tlrl.l 317 ir, -
Wllilnirton IV.' 7J
N'twConilcn Si. SM
Norkli 1701 l.ltl
IWrih i, tut f
I ohtu'ttrr IBB I'm".
Kstllyue I A) IV.
1 isulfiu 14 71
(lr'saald 211 til
i.rtton ci ID
I t-btnun 3 IJl
Ivne V5 lis
Monti Ulc l-o 131
Mli.ll.-liton lei ol
ind I.) me lb 111
I'rr.t.ni 2'4 sh
spraue Ill Ul
sii.niiuti.u (4)1 ,1,1 -
Waierfnrd iv iss
llroflkljrn sj l -
Aihfiiril , us ill
( si.teruury ill lii
( hsplln.. IS 5J -
Ha. Kurd 115 'l
Hampton in 3,5
Klilujiby tn 235
Tlilnncl. am 1-41
1'utntin 375 I
Sterling II 51
Tiioinpaou Ill IM -
Oen. Ilawley Is elected to Congress over Mr.
Katun by over 500 majority.
Noiiwai.k, Nov. 5. Fairfield county cnmnletp
elves Grant 9,'Jlil; Greoley, 8,(29; ll'Couor, art.
Itopuhllciii gain. 22,5,
Ml MM. a. TOWN, Nov. 5. Middlesex county gives
Grant Nti maj.irtt), bnlntf a gain of lino over the
vote of liW, and u gain of 7M) over the vole of
last spring.
1 1 a iti ti iitn, Nov. 5. -Oen, Hawley's majorliy
for Congress lu this district Is (111, with olio small
town lo hear from. The streets of the city are
filled with Hepiibllcaus, marching and cheering
with the greatest enthusiasm. Connecticut goes
for Grant hi nbout 3,HUI majority .
Win lnr Locks elves (I rant in, nnd flrecley'.VS,
7'i;.v.v.r.r.i.v.t.
Thllu.lelplilo nud the Mule Sold (Im IA Ike
Demociau- lirnul's 7V1 J.irll 7,1. DDI).
l'lili.Aiiri.piiiA, Nov. B. Tlio Democrilti
sold out treoly In the Statu, iitut principally In
tho city, to-day. Very few of them took an In
terest In the election, and many, especially thoto
who are Indirectly beholden to prominent He.
publican politician for situations and political
plunder, went for Grant. Thu city majority for
Grant will be over forty-five thouisnd, There
are eight nud a yet to Uutu from aud his ma.
Jorlty Is now forty-two thousand. Tho Demo
crats did nAt carry a w ard In the city, not erven
the Fourth. Uleventb, or Seventeenth, hereto
fore tholr strongholds. A great many repeaters,
principally negroes, after Toting In this plaoe to
day, went to New Jcrsoy, as thoy said, to pick
blackberries, lloturns from tho State are mea
gre but Grant's majority will bo neir seventy
live thousand,
Titll.APil.rniA, Not. S.-It Is estimated that
Delaware county gives Grant 2,500 majority, a
gain of 950 over the vole of 1868.
Alleghony county glres 18.1O0 majority for
Orant, a gain of over 7.000 since Tv.
In Schiijlklll county, Toltsvillo gives 0-ant
863 majority, a ealn of 350.
Lycoming county gives Orant a majority of
350. again of 225.
Chester county gives Orant S.COO majority,
gain of 2,500.
Tiiii.Aiu-r.rMH, Fa., Not. 6. Cumberland
county Lite Grant majority, a gain of 773.
Lancaster oounty gives Grant 5JJ majority, a
g.iln of 221. Lycoming county elves Grant 5o)
majority, a gain of 720. In llerks comity, Head
ing City elves Orant l,O07 majority, a gain of
l,192ocr tho October election. Greeloy'a ma
jorliy In the county Is 2,5H0,agaliiof 3,50). Dels
waro county elica Grant 2,()U0 majority, n gain ol
1,000. Washington iMiunty gives Grant 1.&OU ma
jority, a. gain of 1,326. In Mlfllln county, Lowiv
ton, give Grant 81 majorliy.
1'iTWiii'iinii, Tn., Nov. 5. Tho Hepubllcan ma
jority of Allegheny county will approximate 18,
Tiiii,Ai)r.i,riiiA, 11 T. M.-Tromlnont Kcpubll
cans, member of tho I'nlon Loaeuc, now do.
dure that the Hopuhllcan majority In Tennsyl.
vanla has been wholly tho fault of tho Homo.
rratJ. who warn ton Indifferent to voto. During
the last voting hour thero were, but tnirty-aevoi.
votes polled In eoven wards forGroelny.
Chester county elves Grunt BJXX) majority, a
gain of 2,522.
Sckanton. Tn.. Nov. 5. Completo returns from
Scranton city glvo Oreeloy In slxtoen iircolncla
40 1 majority, a Hepubllcan gain of 850 over the
vote for Governor last month.
Tnti.AiiKi.i'iiM, Nov. 5. Heaver county (rives
Grant 1,500, being a llonublican calu of 170. This
elty glvos tho following majorities for Grant !
1st Watd, 2.1(10: 2d Ward. IJK1 ; 7th. 2,rl; Hth,
I'll; 12th, 934: IBlh. 2,478; 19th, 5.42(1; 21st, KM;
22d. 1.379; Sid. IJs.l; 24th, 1,(95; 25th, 870; SMth,
2 Wi; 27th, 1,182; SNth, 1,078. ,
" majority In this city, nxrept the ZVh
..,'("- i--!, H e-i v ward In Uii
Ward, It I.'.'.,; . . ... .....
"Ity.
IXHIAXA
I.nrco (Irani OnlN-,"' f",n,B "Joes A jaintl
Oreeley by KOt -""iorlly.
(.iik-aoo, ni., Nov. B. Thii rviini8 frojrj
In. liana are coming in slowly. Largo Q'e'dibltcatl
ealii4 aro reported from all soctlotm of tho StitO,
Houtii IIemi, Ind., Nov. 5. St. Joseph county
elves Grant from 900 to l,omj majority. Clay
township, St. Joseph county, Ind., gives 33 He
publican gain alnco October. Klkliart, Indiana,
gives Grant 410 majority, a IUpphllcan "-in alnra
October of 23'.'. South nonil gives Grant 418 ma
jority, a Hetiohllran train alnco October of 207.
neturns Indicate n majority of 8,000.
lMil inaI'OI.isi, Intl., Nov. 5. Thirty-two
townships and wards show a net llonublican
gain over Hendricks's vote of t).
Ism iNAi-oi if, Ind Nov. 5. One hundred
and twenty-six townships, precincts, and wards
heard from give a net Heiiubllcan ealn of 8.48H.
The Hepubllcan Stato Csmtral Committee claim
the State b from 10.0m to ll.on. Tho Demo
cratic Central Committee concedo the Stale by
5,0,0.
XOIIT1I CAIIOJ.IXA.
Ill-nut entries lite Stale, Gulnlng Over fba
September Klecllon.
ItI,CI(lH, N. C, Nov. B. ltllU'lRll BlTCsl
Orant W majority, a gain of 82 on the Caldwell
vote. Salisbury gives Orant 77 majority, which
Is a ealn on the Caldwell vote.
Wiuiimiton, N. C Nov. 5. The city, Third
Ward, gives Greoley 218: Grant, 241; being a He
publlcan gain on the voto of last August of 4.
llfth Ward gives Oreeley F.0; Or.int, (CO; He.
publican gain of 12. Fourth Ward-(lrcely. 1713;
Grant. --'"1 ; a Conservative gain of 17. Halifax
county give Grunt 452; Oreeloy, 190; Conserva
tive gain, M. All the estimates of gains will bu
based on tha voto of August last.
Gnldsboro glvos n Hep. gain nt P.1; Nahanta
township, Wavne county, elves a Hep. ealn of H3.
(Hie hundred registered whites failed to vote
at Goldsboru.
I'nnfllclal returns from all lh wart's of Wil
mington giro Grant 900 maj., which is a Conser
vative gain of 4'1.
Wii.misoton, N". C. Nov. 5. -Scattering re
turns from different portions of tho State Indi
cate that North Carolina has gone for Grant.
The Consorvidlvoa concede Iho State to tho Ho
publli iins by 5,00 majority.
Km. moil, N. C Nov. 5. Partial returns from
about twenly-flvn counties Indlcato that tho
Slate has gone for Grant by between 5.IU) ami
8.000 majority, with it largely decreased vote.
The election passed off tpilelly, and but little In
tercut was manifested In It.
lULKinii, Not. fi, Tho news from Ihlt Str.to la
bad enough. Grant gains ever) where over tho
August eloctlons, His majority In tho Stato
cannot be estimated, but will probably rcr.cl
fully 10,0.1).
J7.L1.VO.V.
Scnllerlnz Itelurus-The Stole tlndnubtv.il
(.one lor (irunt.
Oiiicao.0, 111., Nov, 6. sSlxtcPii preoiiiol.s
of Chicago give Grant 874 majority. The Slat'
has undoubtedly gone for Grant.
G:o itcti.t.
(Ir.eUl ( iiri-leslbrMnlebi ID.IIUII Miijerltr.
At ticsTA, (in., Nov. 5. (iroi'ley's ma- '
Jorlty In this city will lie about 300, and In the I
county BOO. The olo.'tlon p 14.0 1 off ipiletly and 1
falrl '. The majorliy for Greeley In the I'lghth f
District will probably rcich l,o. f
Gen. A. II. Wilght i Di'in. n r.it) p. elected to t
Cotures bv nlargemijorlty
ltcturnt Indicate th.it Greeley has carried the -.
St He by 40.OO. nnd prob.ibli .V,00) inajiitlly. 1
SWA1.NAI1, (la., Nov. 5. -This State has gone J
for Greeley by ii0,Wj maj. J
t
Jl.OKlH.t.
The Mnle Close, "III. a ('banc let- Horace J
lireeley. F
Tallahassek, I'Mii., Nov, S, 1'nrtiul re- 1
turns of the election toily hete been received, a
Indicating the election of Hloxham, Liberal, foi
Governor. One precinct In Duval county gives I
Hloxham G7, aud Hart Id. In Nassau county,
three precinct give Hloxham 171 majorliy.
, a
on in,
. ' ' i
Grant C.urlr ihe Mute br uu lacreaasd s
.llalnrllT Over October. '
rivii.vNATl, Ohio, Nov. ri-Oue pnrlnol s
each In the Second and Fourth Wards give S
Hepubllcan gain of 49 over Secretary of State'i
Vole whan the Democrat cairlcd tlie county, i
Coi.pmups, Nov. B. lleturns throughoul the
State Indicate Grant's majority to be fioin 40,0i
to 45,(X).
Cin(-.vati. Nov. fi. Fourteen ward and pre. '
ducts uf this cltv gite i.fi Hepubllcan gain aluci
the rlcctlon of lat October.
(.'ui.ru iii-H, Ohio. Nov. fi. -Scattering rotiirni
from ilitferclit point show steady Grant gains .
No full counties received. Ohlu concedes to .
Grant by;xi,ot malorlty.
CUH.-AGO, Nov. 5,- 'I wenty.slx precincts In
Chlcitgo give Grant 4,M mijnrlly. Seventeen
tonnslilpa mid precinct in v irlou parts of tin
State give Giant 2,778 majorliy. t
ii:i.A.iu:. i
The Mule I laimrd lor Gntut li I..1IIU Ha.
JnrlD. r
I'lltl miki.piiia, I'n., Nov. r. l George,
town, Dal., Hie elei thin was very noisy, rotcr.r
illsturbatii'r occurred, and one mannas shot ;
.Sussex county will elm Greele) a majority.
Kent county will probat.l) glie Grant a ma.
Jorlty.
The llepubllcans claim Ihe Slut by 1,5.0 to
2,0i.
Soulh CiulstUna gives Grant 110 majority. I
The I'li-I Ward of Wilmington, Do!., elvei s
Greeh II majority. t
xrnii.isK.i.
liiunl Ciiiiles Iho Slnie by Neurit 10,00
Jllitjorllv. '
Omaha, Neil, Nov. 5. lt.it lit na from nil
prominent towns In tho Stato allow a Itepiibll. t
can i gain over the October election. Grant's mu-
Jorlty will probably be ten thousand. .;
Ml VII HI AS.
Thr Slal Gone lor (irnnl lis '111,(111(1 .Mo.
Jnrltr.
iJKTimir, Mich., Nov, V-Iinlicatlon-nru t
that Michigan will give a Kupiibhcan mxjorlti t
of 30,000.
DmiioiT, Mich., Nov "..-Partial roturntfmm
Hires wards Indicate lisarly l,i inn..iKv ( 'i
Uraut, '

xml | txt