OCR Interpretation


The sun. (New York [N.Y.]) 1833-1916, April 11, 1880, Image 7

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1880-04-11/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

THE SUN SUNDAY APRIL 11 1880 7
tlltuttbftnlnttJ
1III tVS7 IVWIIn
A 111 iy leno their Avnra for TIIK fan Al tha onll AU
Biorlnl antonn Advertisement ntllipa
IVil Hrnml i einiprcl nut it till tJ r w and
BUM Wptzld l corner ofHilt AV till 1 M r IL
jno Jdiv corner ol r 47Ui it till 4 r J
U2 > i HUi si corner Union square till H P X
fmrxtri ilinrup
A nTiii into i urus si 34 au Wist nil
HIII r iiiiipllatelv e < I crt 11 l l tlietr nml Mrt
Mn s ni h HH > r HIM In I 111 eln s work need 1 upplv
kplntin N mull V M > t xtMest ail tt I > 11 t n > foil
ti nil I HH I snlinoii nlso prcnnjr h I Indk1 ituir
sills
4 1 iAllirV i MIKItwrAIl itrntnr pnd
J lean r unnll 1 funicnta alsoW t II l Mrt I tiirktis
iiWUll Ii A ItlCII new uurkrooius ISS Atlnntic it
liroitljn
A A 411rltAl Oltn on Demonic nn > t
A WhulcrVtt 1 sin mriliini on ulli Illiciiil WI > LCH
llp innrfiutpowtr 1IAYH AMlll A CO 4J AnA 43
Aiirtli It
I exiTlPiiiPil ir in r on tidlrs 1 collars conl
AFIJW nlul spjldv work 1 nlsn 1 Ipw In learn nlnl paid
wlilMrnriilnir i 1 M III MIlilHU tO47 mid 4 Mercer il
A loo NIMirlf How iifl Hieelcr A Wilson
i peialors attPl
FlJK ItiVnK 1 A FLAIIO flPrtltronilwny
A rxillKI IIMHII operatora un lace Kotidst
Clcndy work MIPP nrwi rk
1 WlUll KliAKNTYST Walker t
= vFritji iiiuiriiriiH 4 an Moitsii
A hI lron nrMrii ririlliuird nlid prku ticket
Mllfr Aril lnlnccllNnliil IDA M
A A A = WnIIJ nn > riii t 1 lioini tii 1 iiinlU
A A II iiucliltir oii clilMrrni linen urnl 1 Maricllln
mlt ail HroiilHii top Moor
ilTllHl VT ri < VJMts io
mn nmkin anJ Icnrucri c > ou lluiuUolJt st Brouk
lyn I U I
S1IIICT rilTlMIIintN niJ Innmlrr hIJ
nln
A wantM 1 tIK CIMIR 4 KIMK1 rwnironilwB
TtlrllMTIAI PlnVritsnr 1loOIh
A eri niitcil II IHllllillhlt KOCH Ml Irlnce iL
7 tttlirht ft < exprrli > i < Ttnr on liillv < nmlcr
AT
e r lirliw 1110 > ilUMIMITON Imos CI
t WM > O KIVH VOO w
I VII
< 1 tfuty ork mil lilirlt price Mt WI 231 L
T > < UIKP < iitH lllclirr nml Irarniri tout
lCoIIc T DAMRLR inColfco jilnc
11 I nniS WIII1 IninuillatrU 1 on h IITol
II Apply allor U A 1 al31 l Vlli ni
1 ncJ The Knrklartlt UTK Co
l nl <
lat Cmitli stli n
COlESirr i KirKt lrt < opiDitftr c n fort 1rnjv
wk ono sooil I r y HI CUOTTY 4 MNDAUUKh 1
juKnVolkc u
C UIII I hI1 w 00 111 10 k
In oJI A IAIMllhllt IJ I IKpiliiril t
COAT riMNHiit anUJ
KICOLU the Tailor H Boocry
kltrSHM AKiiH wanted at lnw i nv
J Mrs I 1 CUilMlNdS
ItlHH IAKrIIS wanted at 131 West 10th st
IiXIMltll rKIl oierators on lawn And calico
J wrapt era and childrens drpsp
I KltAMKR M Clllllnn place
J X F I I ECIU hand to K out work In mil
JJ lineri workroom 1 ONKllIi o CO Stieth AV
J X I J I winders lor cotton sutl wool OQ
iteam winder Mtrccr al 1 up stairs
1I ItSTCIASS optralors nn ladlek1 amta and n ran
1 lira alsii ceveral vrtittnnd fcktrt hnndk Wurkrinui
inlrnnce on Itlth rt LOUD A TAIUIH
1 1111TT dlattly OSTttHII Wtlxll 1 AlKhlllllTON fenthpr curlers IS3Mercer wanlid inline at
IMMSHIKH on nock hlrt imiVc norkoutbrlnit I
I uni Hi 1 A PlllLAN47Sa jiit
lIOIVIIt KICAXlllMt wnnlpilt oncwho un
J MulilK Ilinc pnlcTrrl IS Inst 14lh l
< 1111 ilJICVTOItHmi wrapreraln anl ontcf
C 1 I1IUAuiEM 1 olli1
Tt the IIUIIM utp merman tflrl f 1 Il3ht houewoik MI I
I
9 nirwi MJ rtle uv llruoklyn iiiJ 01 Ewm I 1 liroik
111 1
in IH wntilpl to work f < rre v lor p littiir
Gl
pnpvr hoxmakinir nnd nlhcrlht ictorv I wok In I
julrc nllcr a oclock ill Toy Facli r > 1 I and llUi t
GOO II nprator < on Inrp 1 K odn ktmdv I vooil
IJ AI 111 1 1 loMhUWIN l V t 1 20 Walker t
G1OO1I straw jn owir oxer blucks also nool I
wlriM huheit i rlci in nul tiiilh n
U iiM VN lr WAI I 517 Krnadwav wnnl
l li ituiw Kuers on limue ni < u Iriiunur on nncy
iaM phln I wrrk ifon > l price nn I tcnly I employ men t
II a IK for latlii s dreascnpf alsoSOopprntnr fill i
1 I1 at 124 I itanloii st neiirllTicx I liVY
I IV r A N T < nrill exerlenctd trim
mers or milliner stead work
wk10lt 3JCnualn
IKON KHS and 1 A D u iratori on IiuVn ciJFlrs
JtVli IJIIVIOIR l7KCinlrp t
LiVKN run on 1 uuUoMlii2raniiinkrladaviller
ten dai > aid while lenrnliu Hinder J3 Yandv
oL
MI Ill HIE trlintmr nnd Imprpstrit winted
UiUsilMlIt cow Komjiiiltteiiil work at I KUIZMAVi 17
Nt ArKM IICT I rnner tin hers miI clrls on tlllrll
at IM and H 1 s 1 > lluutuu At lop tlour
OIKKVrilllSunt leTriiers w anted ti mnkp duck
pants ni I u ritk I nnir ituiehlues 1 st > nm
fuwcr Apply all week I WAlUVHK KJNf uj
UUSI1P t
0 rllltATilKl nnd IncLers un Wheeler 1 Vlfwi
Wlllcox A Gibbs machltv son wpik nrk
0 rUSHI IhilhuitMth st
OIKltATOH nnit liamprt on I en 1001 I eL7
wctk Meadt work 3M Enil Hti I rear lul Boor all
OlilCATO Its on chllJn ns f ult l tpay inc n ork
exrtrlenced hands mnkc fl weekly 67 I alker st
Q rKllATOIU w Allied on IIIK ruitnin PhlrK
ILAKk I44ti3da >
OrniCATOKS on nlrooI kai Cb3 machine Halktr st
P K 4II Kwers on tlrt cns work alsn girl as
repairer MILIhu filh nv sM 2L
U I UA IV SKVIIIH wniifd on block work plenty
O work t > d 1 pricew I Call nil the wetk
llJI blUhlMAN i COif > 4 Broadway
110 I I IIKIIH require vxpcrlpiiciil cnrders tin k
I t rol In mmirs steam power suad > work IIKJ buutli
M th av
S 1141 M VCIIIMSDome < lic I A O Mm
ir A A flJtiifJ1 trrent barcnlns In newllniiie
sndMcwArlinar ill d HKUAN asJtlrandnnrrorsjtn
SrI CmISj1 l klml JTTwnrrantrTl
lor > oara 304 Lafcl 111oauwa junction ol Grand kt
I WIMl maehllip nil kInlv fi up warranted lor 5
jinrs sot Brovim rt btt Molt Ami RIi ell its
S I1V IK In tilIIVI IOiir lui irrcitMnruini
mut IK iol by Mny 1 to close the bmMlieM 3illond st
STRAW HiVrKS uUl 1 on ainrntioni
lILAIlk ILCOX 293 SIj rtle nv Brooklui
V SlrcnS on aucta wantcJ 1 1 Chumbera it
TT T AATIMi aewiiiK I mnchinc EtKrlenced lor ladies i oierntor aitk and wuullvu on Domestic auita
Aho flritciisa flrlklien
JOHN CtNMXOHAV 5S Walker I
irANTKI I irood cutter on inornlni wn hahl
TT iri e and Indie underwenr nl < i gnu imiiil
Kwrraiorsaim Mine HLUlU 1177 rumwa >
V NT11II Firfct chiia operators oil ihldrtlia wear
TT alau liaint avweri on cloth work
E I A MIIRI11ON Hroad ay
rvTiilli iilrlatoiuaVehntrmt I I nt IIFNIiurs
T 2i I iiMm T
TT hn r flore i7 I nlon < uarc or at Llllhltf 4Jti
WI fftliM fjil I work will uald
TTr ATiillkiriPn < vd hamli on Mlleox I Olblis 1
TT miiliiiiLk lor plaillu I II by oIb ttuW Iac work KOIKI 1
ea hlillvwork a Llit > iinrd > t
i ITAVriil trclii lriiinier < ApplvatVrn II
nl IT nMllltn milhntry ealabliahiuent 110 Mtrtle av
lI IYIL
1 r ATiiI FirHclnan drc nkem nnne olheri
t i 1Z1
T I lxs t u jpr > illice tlne iOIUSBJH V lllli at
AY T AST1MI O rn ir Hlio aro cnmtwiciit to ninkc
AYl II I II II TOLl tCO4HUriHiiir > l t
l 1 rIl IuDnr htnrclieri nrnl Itaiiitri Iou
TT dr > curner ol I tiltun I niul Imcaprle tin UrtM kl > n
l r A > TKll An operator en piUMitfithcr pply
T to A I MAWS HUUI > ertXHt
irATi I I Ic ft MM r KM ittUT haLK
ionnir IAIU ni rtiAiutxrsit
V ANTKB A > uuiu wo nan tu IIIro
IIIIIK 1 1 fih n v corner 21 1 t
Alviii IIuc nr lcUitMroikl hnnd bnUoutiok
miflilnfn A i M l > ox 1V1 Sun nffirt
W s I IJJI U imr eiiCil I flnUlierBuiiiIrHwt9r n < itli
Wr in ch tii t atiil HT fiercer
r A TKII < lirla to truiki paper boxes ipasto work
11 nlMi I p i tr bigs 7is W uriell j > l
T A VIKB Hnltinl nle mnkera on Hne white veils
> I r ill o week tjil7 hat 4tli f
nita
UrANliil V yoniitf Klrl to tlo mht houstwork
f Ml WtstJAOl st
r l7 > IliHA wood itrunj tidy irl to mln rTbahT
12 iiruiot
VAVriHA Improver In dreMinakln nt t7 M
>
MilikMiluce
c 100 ri SiiiitT ClIJntJOUHI ltd
AV17 Ira o aleaiU work
II O VAITlllSLSOOCIIntiinH Ilroiklyn
i 00 M 1111EIIH wnnud I nlo learntratxi lancy
Iraw tut lII he t prlica iald wurk all > tnr
1 hTUtlllB 7H Weil i lloiiauin J at
1 JAW H B W KlTS wVntiiiO TTnT aTbTTiT
UUII at HUIIAIU UIIEENSiaxI Fulton t
rkllll
un
aad = tlll mi1t = =
bard A Till IAItOKHr HTUCIlTol nuna bo s
Sard amlclilldrina willmadc pjuialu ilia world mens
irorkln pant due 7rx I il al tlU f J all wool
liitlmerti pantt Mti rtI jvi 4 bnvs panla 6oc
All < > c fl clillditnskncp pnnta 4X Mw7ac
IAYI r H 17 I Hrlac it Brooklyn
br A X liitrliiiiit and alruiw boy about H tu learn the
Ja lining tuttties up town Aillrena
K I o
AIFKkVriCJtBllll hoi IH7 Bun plBce
At I TIIOHi ilpilrous of mnKlnirmone easily In
an honorable I and pUuaant wat ahould I adiirea
I ptt A lilLlUNJI3 I suits U Iliicajo
a A COMPKTUVr buk deliteiri a7 ood waa 7
lioni but expirlincea men need appli
CUB TlliHt < B Pearl at
AOKTf4 wnntd at 1 in CaiiaiJ coruerTaUilil ati
r 7bi
i A MJW I > i a r1 l liy all druiilils aatuplei
t fuub I niall in npiilliaiion
A MAV wanlfd lu make lilm > pf lieni rally useful
AkllI IUII nllllo pnlro APII al
AHit 1 1 t IM Jo1
rW A YII V Q mOil uruood tddrtts aiil fovl talker can
II IOUII position by arlil llll1i1 l 441 84 AT
a N
iV well inrnlriied rooms single f I KCl itoublc I
r rukIIItIklr OarlIOO HbUH VTIlilsin corn r
rail OIL
Aollo Ulter 1 hillr II IIIellll AI fr
I 141 IIIUI1III IV I to L
A PfTI rUltiJ t jj r IIm IIY I
It f U I 10 POlyVI Jra
1
tltnnltbWntu I
A lUJVfJ mnn nantcdi mint hn nentialnlpil with
lurmtlircbiiFliiPss FlllllA HANI Nil alnv
A lllACUltMITa91 liHiir a rlremnn lor boiler I
ant ajwl macnlnlit hi l t nv nml Vth st
HI IIV wanted to cocrr iHtiiii mile lilniseirirnnerally
orIIII a marliiup thopi must hi < honrii Jl I Hi i r
fk I 11 lIh 41pl1 iroBuuUl IstaiBiuok
111111
Bit At MOUIliils ivaiiiil irovl workmen
maynppiy to JOHN MAmirwrt I I
1st iivnth nml i7lh sis
BO AT lllllllirlt wanted I unu who can otk on
U lUhtcllnkir built hnits
W P I HTIPIIIINI Kan way N 1
> OH wnntcJtrnm Illli at up tntwecn II And Ti
Ujenra i or a e by Allot Ulst Til To increased
wain a Apply at Trnlnltnr Xrtiiil Nit S W11Ih t it 1
l > 4 Y wnuiid who resides Mill lartnli nnd tinlitr
IJ nlsh terervncea Address I J A c box IKi Him oftko
Ii n i i SlIn UnrnperwanUdatS W OIIKIIVS
KON174lkekmun st
IiB
B C > Y Sv TKiTAtlIBJ iruH w
I IKriTOI1Wfinir < ihy llip Trow ntv Dlrec
lory Inmpanv men who wntp very plnlnlt I nsilst
In the pre I nrntloii of HIP Trim rllv lllrrclcrv Aihln IP
In wrltlnjofnpilkniit P I II IIIIODY SiiiPilnlpnileiit II
Cnliprslty plnce Appiicnlliins In ixnon nt > t atlended Ui
I Kisro plIntiT one used Incllltlmt sltieTlsfw rT
V mnn nu cliii nltli acid prclcrrtd IINNA A CO
So nil I ttcnilo st
Il ItsllIASH mniitdpr In phslori muit spcak
Freucli 4HHHHI AV 11 ihHir ruimiu IDA 11 l
ITK1I IHH nnd i niic buy wnnud at Lowu A Coa
I printing I olnct1 Jtft Fulton at
ii I ANIIK fur clavlohncci plnrs lactory In Balilnorei
Inquire Mutiday between laj 12 l
o 1II111I11I 741 eL
HOI I IX IV Il < lltll > A t Johns Coloiirmett
itry Tin Mlny t enim nl Jaa llnwery
IN AV ll61 iTs ii Irelotiririj I hoii > pio l cutlera lo
in ork tor machln 4trohy at lip stnlra
M A4IIINSTN Vantrd Atply to COBAMfs A
TIIKAII lielhiincatNuitli 1 lutrr
NIlliriT Ihp Ilox Makers Union The Box
iiakerscmploed bv
D 1 CAIlROLf
prf lentefl their price list ti htm And hp ylpMp to them
rAIiiT lioxin V ilrsfclass Flitter on Clarks
liinchliiei permniii ntlv
W W W K1MOKK Columbia st Ttnvklvn
PAInil 1 ItOX fon mnn wsnutli only thnrou hlv l
comprttnt nun need nddrra with reltreucis anl
anlAr cxincted 11 J Ubn 73 UI WesfAVI st 1
PVfviFliH I A j mrrlln7will d hlll I lhl PVCII
liuuthoclucitnt TO u av ItlstoUiu Inttnistut
eTr > nnn nt HIP Irnde lo Attend
STOVr1I Ti JIOUIIIKKR TVANTTII
lin Ciuid lion union men mil Ilid iinruidlntu and
ateaJy emplnvmrnt
t > K QlMSTKAll I CO XirTaU Conn
it HATIHT iiTTiiicMTTanipit I at
SII l
IilISlAr fi Slnctorr ini 17Ih av
SHOW i iD tiller In nntpil M rnr ulemly
work at MAItMS IlliOS < rfl Hlli af
S IAIIT lad 1 to work li I en ciry and hoard nlth em
plojer Aililrem f II liui lit II MIII i nice
STIFF HAT CltKIFKH Ail Al DtXLAP A
CO S laclory 1UI 7lli ar
S TItA W TlAViriOCKKIl wanted OJ and 9 5
tfth ar
pItlTNK MAHrIt winlrd to ilo repairing and
Jl letterlnx and ail t nt inPiu Aprlvtu
JUHX tATTSACIl 7 > l llrMdway
ltlTNKMAltfil1 wanteci nt H9 Atlantic ar
r
1 Hro uHn
WANTKII hncltH er and maehlnUt rntnfetitit to
take rhnrjp nl Pitcln an tintliT 1 alo to mnko rr
pilr nml lmproeintnl when net iteil AtiHucr lo iv
ctlvinny I Httfiition mun lurnUh nr Iln t rcfeieice
t < carilini comhetilicv holiest nn 1 lialut 1 nltu aatarv
exnecttdfetrauy work Ai1dn > aJ K Bboi ItflHuiioflii l
ii Sji 11l TAIII ii
Iw rol wwlntf niArlnnn nn ch intr nt oir Inc
Ion at t hlAJ o i I tii irotuy Mlllio ntlvdlirrd to
men who run lurtii h rellIec lor nbilltv nnd ol hIIV >
Aiu It Mi tiUr tilliro Uil i Sewlui Mm I hllif fl < ft
nri1 f J1 Hrondwny
WO 1C K I C1IIIoIII ifirrwiepi j loTrnlolntlir
en it tooior llivi COI > M imil uiir Ui live
In trot lioncp I ciomc u itotrtulitil iniiubvrlilp b >
rmall weekly I pn I nicnl n1 o ia t t > lh t
II MIAHTl rrcMJpnt
rAN I UII IJierhix nnki A jomu nun who
f lullv miilor tiitil tin1 mukin of pnuer I oxo to
pmplitr hl own bpi nlnl make the hoxc bIIco wrrk
I lurnishliu all macliliicr > und inalcrlaK Applv at 17M
lluniit ct
TANTKIIA man or r oman imnxdintclr wltli I
If atout fJI ivii Ill n irru 11010 tliow IUD l > a clll
act a Trenturer illr
ALIItlPT MOSTOOMKKY i7 Ilowery
A > Tiil eral nlenmiii lo Mill aliwtnicio
if kuipl Nornnn rN to 11 n Yo iiwlir tI li 11 IOM
lor pollhtn nl I > liov < to aril ltuj tola c othvs ln
croiench 70 New f tinmln r Rt
7 ANTH1I tlooit rAbinrlmakpM or otliir aeeu
> lo mil to work in hnnl WTIM I t < work on oncniia at
Bloomfl s J AppU it IJ oMnekto
ret
I1 b
r foHEa t 141h rl
r ANTKH Vllioya irum 14 t tuTn vcnr < racij
iy I with ricoiiiniclidutioiNt at3 WCI Itti At I
AUTrO
W A Vr > ilM o uldera lor Icht work oiily Hxt
tra J thJ T s
workmen w uud AJJre tf BENT A bOX
Ilrtcbinu r N Y
W1K1I c relent nmrMe uiwjrr tlmtrar
tiltilner and liv iooil wa ua luauirc at M toJlri
Enit44lli > L
irl N Jllll A yoinit mnn In the srorerv lii lne
IT vitli IOIUK cxpiriviuv AUJrraa K I Al Ujx twl hun
offlee
1TA NIKII flip former Iti r r rent on h t lendy
IIIlIU 7illlgr Ii
work S AIIUOKfll A Ulowell
lrl XTIIIA > anill bor upr tTnmcj1
Tl alter 10A M J H MOPIFOs 737Ilro lway
lrA > TKI Jrlr tcla p itprnmakpr AIr f to
T > h II KltoM Ul I I UUrly at
lirAXTKU Coat M 1 l on I lulin niakprZ
t MrKIMKYM I7 1 Saxau at
VATii Auo i liliCtrotrp < tliilliPranil hrl rT
1 1IAa eu S7 lnrL 11
VANTiil Anexpirinieeil iiwni nicktit cutlr
Ti A I IMIFS A CO t5a nnailnay
irAVrrll rI l el I el tUTiTry wearer at the
Tl Bridgeport Llnstli eb Cus JliiUept > rt Ctmn
IT A vrilll A flrritian Iiiinilre at HIP ifllce orT
ir Third Artniir llsilronl I Co itith st t and 31 nv
FATII laihe hinds nt Jtr p City Machine
Works fnotif Murri it Jne > ell >
V 0 1 I IIA C1 j5 or Addren W r
MITfllHI Im 1 Fnt I7lh t city
Vfi Kit JiitlitKtninkcJ till 3 hardwood door
n ri 514 I 51111 l Ji t
UrAVriln V > lron bo Inquira at glaaa works
41 Xethnne st top floor
TATKII Hrn s tnouMera accuitoimd to flue
work MN Hnxtcr t
WAVIIHI loo I cusuim coat anj veat tallurs U2
nnd 154 fulton t
TrA > l FflTMnchtnttts rlnt class men at 32 CII
V st Ontlipolnt
yA > TEllacarriac palutoriat ± 11 Mercer it
5lOtXTI4 pure tea fl if1mo
ripouniUriirccirTopil worth fl MX
t piuinds pirp 10011 l M worth fj
5 iittimda I pure migrant oo wt > rlh f2
Oriier > nr Im ds direct Si I sate ninhllcmpnspront
Airent fimlllis ami > lorekni r calli r ddreits
b M Ilr TII IWnAX I I Jill Pi I art ami 4O t nllon I
20 HOYH lo make II BI bull alto one operator on
llowc tewlnc niMelune I
M J RYAN A TO S7 Wnrren at
Silunlioits ftlnntto
man flrancer in the I city whhes pin
AYO1TAO I
IrnirJ
Plovmetit al hia iradu in I I a irood 1 rnriwiter I hop will
I nt to 10 under inn truclli n f nil un or niidrt wi
j TIIOMI SON rjiCherry t
ATOINO 1TIISON I Vies n placp to iln liouc
A
work In the ioutitr > w tAr < luiv I when I HIV mnr taka
hertliild A enraold Aihlreaa K bos 134 hun oiflcp
EXPKKIIlM 11 i r JuUinf for TTri wliuliiiar
clonk nml Milt hou p wmitii a Mutation in ready Iu
makp up trim I eheapi st to hUlieiit price bl chKka Ui1
tnan < and auit lor I next Maam l t rrreren e A
In J II I huii lirnnclnnice 7Vl3d r
SITVATIOV waiitlli 1 I n nuhvr lnnc man i Un
vpr il or iiorilon prciii in lu I tear experience Ad
dreita A boa IHJ flun olce
o lfOKIIIMIKICs 4 nmflau paper ruler I
T ol > en ur engagement Aihli i > for u rrpcr <
RIIKR tir 134 Can office
lu illlSl J1II
A IltcTHAI raurnieur with
tnke chnii of a down luwn ItuliliMimrnl r
O > P I Tritium Hulhlliu
ll ririTlY i Ut7I iii n mnairtorotnch I wl Iiii
J IKIIU roomiin rtar Apply to aent on KCinllclai
llonrwe at
B I A K UlTY tor HnleFliie KTTory brick bullilinir Ii
i oinj tnu uriler doUK a yi in hnainea located hor
dittnnrp ro n ellj on iiuilii In ilu trul ivrmi sutin I
laiiorv I I I It t illjfllrork ftJllroni I i > riuin a A
1IIK SI I P AT IAKi VIKWIilllieanliiillun I
I Pl J I jI f
1 Pitt rion S J aii > trfbii lni1 uricir > nndlnneyKooil
hiiiu otck t KO id will ainl ilMuri hthca luyor1
with fcU ltorp lulldavuirlv Ailed up wltli honao ad
Juinhu a line itarilcn liorto nml WIILOII itnble am
coiiipn ti iiittt iiocoiiipvUtii f a bargain lor an nciiv I
mnn wiiii I i ii iiul Apply in
I 1 MJAVIAS 311 Uniililiijton al t New York
Tioll NA fT lirlcl > i Tit VbokI libiirrcli
A1 fIul mud weekl U7HKUi > t II ROHM
IToil SAIH Tiy mid aTailuncrr ilore EUW loca
1 Hun atnoarnnln a I7lalnv I
1141 < VllS i nirdluimln irfect rnnnln
U order for 4lu I at 1 a aacriucu prior lu rauiorat Ap
pI at m 1 Fulluil t
11 IIN r IV lTII vlni a jowl inttntlon and not
the nieaiiatohnte It palenled will nslcn half In j
kriat to any uiic proturinif a patent on the same
f
INVKilollbolil I Hiinoitlfe
ItTX IK wantid lu meat and pruilslou business
PlIflN
KOoil chancv fl ll1 Appl > tu I
flIItIflf IIIITII
FHIl P hMITII aUThAlnlif ri It
IjAlKHand cuiiitctloiitry storii I lor salt 417 1 IDih
u < nu
r v 0 IKlhrr aIloo bmliuxi Hh all ii ii
SAfjKonentlierriiiUhara
tooli I put and rvlllnt uiaihlnfi Ac 1 llnlcnat I
PA I MTrllHllonie twt wtitn pnlnllnj hu lnp
IO rl 1 1 k1 r
fur nle ch < ap wiih i nil Hie working ulenIU ieniroli
ropci I Ac tllHl ltd ahoilt III > rara on k o dln < Il I
town atcnue JIAHf 11 HE lm > H i dun tlilcc
Ill IET llaaerjiture aiidilK eliiiiuTJ 10 r moulu
L Homer Pine ami llrand tit Pateraon N J
VIHl HAIi an oUt eaUblUhed ni
t1120 aiul tuy fttorei Kr0at baruaini inly on ac
count UaicinrH CAH lur 3 dayi aio Weal 4mh at
I d Ol
ir IIlnl IUIIO VIIITH IB t ii ft a 100
IV llul k ijl Uk 4io1 1 1
luri ul l 1nlll I IIIII 0 1101
IIII IIIt two 10 f I r 11 IU N1401
rmutmtnit
T VCGFJW or
orP
P T
nn A RRR NS N I II MM MM SS3
l I lII Ii n RsS911
I H AA It It S N N tl i Vt CMR fl
11111 H fA1 It It N N N tl II M M M t H
Illl AAA RKR N N K II It M I M 1 M M rB1
HA A HUN N HUH MM MM H
CIIJ I HA A H It I K NN U II M > IM M fl tt
Illl A AHUM NN UuJl X M M B83
OWN AND OSLT
GREATEST SHOW ON EARTH
NOW OPEN AT
AMERICAN INSTITUTE
IS BRYONII qlfESTIOX
ORKATFn AMD MORE PRONOUNCED 1
THAN 1111 IIFFORK
TIle numeroui
MEW FliATURE
HAVE HUES RECEIVED WITII
ACCLAMATIONS Or DELIGHT
by the
LARI1EST AUDIENCES
Ever fathered In the IminenQ bulldlnir
HUNDRED TURNED AWAY
every Afternoon And tvcnlnf
A THOUSAND RESEUVFD CHAIRS ADDED
ZAZEL
rcatltu a furor At 1 cvtry performance The lunlUnce
HELD 8PEIUI10UND
aa the
LEAPS INTO SPACE
icndforcmoit from the hhiheiit tilrdcr of the ItlMltntP
ilunzlnv threueh the air nearly one liumlrcil fett which
II only emialleil liy 1 Uie alarllliul CO LI UP CASON III
Thlcli aheli
IfSIIOT
SHOT FROM Till MllfTII Or
AN IIlnllfYTON tllN
nixl projetWd over aixty feat
See the IEAIINn HTML
See Uie PKRFOliMISO OXEN
Set Xuie IIOOKRILL 111 tier fourborx And prtnclpil
ACtlFee
Fee Mmp MARTHA In her npn aUonal leaps Ami her
ourhorrr london act wllli Ilprr NKYUARI
K < p ilIA LAKE the beautiful and gfraeeful aide
aailille Queen
Bee Mine NEIK ON anil her flock ofTRAINED DOYEH
tve Ihp twenty ImpnrlPd Stalllona Spe tlie acrn new
Trick RUIllMia Reo the UltU IT UENAIIEttlC Sen the
Yondprfiil Mu eum
Alternoon performance every day at a oclock Kvenlne
lerfnrmanee at H oclock Douri OIHIII one hour earlier
001 > tnu weeklonger
AdmlwionSOcenta Children underOjeara 23centa
ned tin lube red chair A ctnla extra
Families are adtlned to nttend the leitcrowiled after
noon i < erformancuti Tho Ihlrd Aveuuc Vlevated Hond
depo lta t < llora at 110 door of the InUIt
CTAV1IAH1I TIIiATJtinn lwai An I 311 at
STI Jt MuI I
O W IIINUKRiON ProprleUraml Manager
PIXIEY LAST WEEK IIUT ONH
fmf Im r II
IX II V IA8T WKhlJ IIIT USE
IXIVY IAT WKPK HIT o H
IIXI KY LAST U1K HUT liMi
1X1 KY ol JIlM
11 IMhY ASSIR PITIFY
IMEY ASSIK IIMhV
IIIIY Alt MX II Y
IXIrY ASME 1IXllY
11 11 u
IIXLI MLH
1111 MllM
VI 11 1 Mllll 1
M 1II 14 MllSS
Mll H rillfr OF TIIK RIFTlRll
WI < llllli OF 1IIK Sll Him
MlilS Illll II OF 1IIK Ml tILl is
11 Illllll OF TIIK Ml Illtlt
IIII < Surpnrtpd bv J 1t I MrDIISOUUH Alld HUll
> i iisi liItIlRIIOlIlIXI TI
WIIS SnllIIl > IIIMK VT i ID
MLISS s11 Irellr r uul r < < mL
n
o III > IN TiirATiti Fvcri rvcv
Nntiiri liW M
J II IIAYiiilA Proi rlvtir I and Matiajpr
U II i lilLMdUK Aniicliilp MniiKcr
Till 1111 VKFK TII I Illl Win K TIUIIIi WIKK
srrcts HHtmii i IIILKMM i > riiiiisiui
TIII iniiATUsT xiRTiinpii ITAS UCIS UYII
AIIIIKIKII is MISMItFIsV
SEXSATIOS Of IIIB IMV TOPli i IF THE TOWN
41 41
PKISIlllMlrS HAYFHMS PERFORMER
IIUKI h
1Tr1I Miiiiitiiix MissiniL > i
1 I1J1I iA > roi js jiissrRKii
AlrlllKHRiAl FIA1I IF flliilJ1t Flint ItUf
Tilt IIWlI II iIItI1i IST MUOMII sTl DKSTh
Seal on ale M A M tu K > 1 M
BOOTH TII rCTKi illlHIS HliliTH
IIKMtY H AKIIU Uwe ami Manager
Mr I 1011 IS IIIIIITII
11IIRD AND MM I WlkK IIUT ONE
1I111IKT
Mundav April 12il o TupMln Wpdnctday and Ttiora
lay uienlni anl at tilnrltiMiiiietf
11 l ifiihTII
FrMavptpiilne Mr II I BOW tlSn I PYM VCnrTII
MlllCII lVT tIF VKMCli aul TAKING Tilt MIUMY
will lnti be I civin on Saturday rncht
SIt forelthPr rrornmiee may bp pcurpil
1 l1I Jltli In9 1 Hllh IPIIUO f rIAI 31
SfteLI i fA K In Vaniicir
llic llalidli > Tlirnirp in the lorld
rilllill MONTH
of
IIIXKI KIIlKi
TilE PIHMlTIl MCrKSN OK Tilt rl < ilV
Kverj iVKNIMIatN m MATL KilY MAIIMi atS
bcataarcuroil Box cfllpe 4ipn M l M tu I lo p I 1 l
n n a70o lIE Ii TIIKYTi I
AltlirVS U I < PP nml Uanacer
TIIIUU WEIIK IOSTISLKb SCCCliH
lon
Monday Anril 12 durlmc the week aiU Saturday
3 YL Tl1I
Uatlnee LO1TA will appe > irni
YoII
Or HOINT HSIIE IIilIIT
Intri liiclnc new nomii dauc > binjo wiloii I nnd 1 piano
MleclloiK Uox offlM oiwn ilaly from H A 11 1 to ID P I M
rpONT PANTO lt4 TII KVlJtiMT Broad way
1 TONY rVSIIIK
AT EYERY PERFORM NCK llll WRFK WILL IKR
SLNf A NFW IJIIAI URAMA
Till 1RAMP
OR HltillWlYH ISH ml IYS OF LIFE
IS AIMIITHIS TII HIS IIIliT OLID 1 fllllp SY
TIIK AMUIKHN I FOlll II IIUY UbVMI 1 T
KITTY ONUU I1IKON AM I1LSSEY
MATINEES TUESDIY AND FRIIIAY
I YORK AOUAKIimUifti Ktlchv 1
NIVW hlt
Bro ln > THiorf Jit it rccnvtU from Iltm a lull
proMI Hiit triir Ihc only I ime rTTliroiisht lire to lliU
conntrv On exhibition imh I n xhnrt ttuc AI tt iipuln I
to t Khtppfil to Kiirnp4 Afiiinam Itepartnicnt n i r
fret The Htitucl ttiuroutrhtirid olhc prtat r >
itoc rrlitliniim1 aihlrttc lorti 1 Two rroranno < iiUa1
Aticrnmii at J ecniiu nt H oclock Atlntlisioti to all
JOc i rtMm > it Hcrit 1 JSc uxtrii
DA i JVil KATK i ri iTlwiironifVltli t
I rnII 1 Iii liT ATH
I I Alikti < 1iii Illv NC 11y I
TJIK WAY WE UVLlI Tilt WAV Wh Ll K
A CotneiU ol rosiiMIOU
NKOfH WMIKTV
M ATI NKCSWEDNEPIUVMJ UIIIAVM
KTjiA V TII TATK K nin n Mjltl Vi n > rt >
O TU MillIT UKAMI MtNDAY MUIIT i UNi HUT
1onuUr nrce 2 > We fl I f IVi L nt niiityiirinrf i > r
Mllurt IAOlA M 1l1Ir1 IKKOIX HOI AKI ANiilili
lirutJir Uipliiui li I < Ikiirlttti Markvt Id in
> IM Iiuinl Itonr I ilano mil M 1 CAlOLI
lIu xclUct niiciifrum 1 10 A M Kt 1U I M
S TiTTsWAV HAII MIISIIIY APRIL tl
Mr 1 JOIIS I II IS KM FIFTH I nsi Iltr
FIRST ANO ONLY JOINT APPhAIIAMl OF
EMMA TlllRsKY > II MIIIs MAX PISSFlt
Tlllo THOMAS AND illS lS III ILIEIIOPi 1I1 scn t
ri A ii < IPKS s 7 o l 111 I S s AT Ii T
IT livery Kvpulnir Ihla i ik anl 1 > utiiritn > Matinee
TO MARRY Illl Mlf TO MAKItY
Mr IESTFR M lllllK in SIR osUIS MOPTUND
Alo HID Uric TO O1IIIOI IUSMIS
HAVE YOU IIX TIII ui iviiAiru
tei t lotik I on exhibition per > ilu Slimliii < i inclul
eil I Ilirll1 Lail 1 mICr Fulton Market ahpf Admii
lon 2V children lor
lth I
A M KTINU OK J CITIXKN v will lio Ii1A ut
KVhMMll A IIIIJ l Hti lor thr iiiri > uot urtln I 11111
CtiKre i tltc pii wu nf a lull for n > rcltti dutic on r w
tuimr In lUf iitpit iii > t llu rrxcnue nnd tltv ciuumiu r
a l to pn u t iBlnt tliu Mvcullfil Imr Mans I fcujar I
KiuiiuNitilv ri Hill HtUiM th tuctilim
jUttonofx II nt 7 n
orumi rrlul7 Mr oVlrtcli
tVrmit OiU t si > iU tut I ml If
nJIAVII 54A7H MjTinIMJ III beheld n 1
A the llrooVUn Rluli tomorron MumUM 1 I vi nliu at I
1iliiU unilir the nii i Ice it I the Ainvriciin Indepf ndc n I
Catholic thtlreli Ilieiewlll b iciulid pi likluu bv Ihu
late convertd PI prleil rnthers Jiilnn Molhn WI l
lojle I aad I neral prominent mlitlBleri nitioni them tho
lte Or Fiillon Adlul4i > lon trie Hood mu ic and 10
liu Come arly to avciiro aenti All lu luil I
liluttcnl Instruments
OOIIIHMITIIM
A PIANOlOltfl ARIIIOUtiLB
talidlMllitCtr > t
Between Ilowery and Kroadway
noMnnlthafl7n new iijuare planolorU
iloltliiiiilina 917ft new ii n Iinnolortu
Pianoi rent Openeieninitft
t rvw MicoN uXII ivintit IMANOH
J at rrry Kreatbarifutn aome ol tli ui llMul but a vory
hurl Univ by our bot iiiuoicUiia and 1 reallv alniont a
itonl aa new lullv uarraulid In I itery naiiept Plia
call at the WKHhll I nr liuu e ath I av and linn tt
T sum I iill TT 1H manufaetory 141 fcjat I4tli it
J near J lav I Hit uinal au rl r amiara aud uttUli
planoiatmu > t renionnble rnlr and tureiit
III NUIII 7l4oetavv lauo cnrvtil CAM aiu
AallII I U cnh a Meek al lurunlll t KUAKAU12I1 4lJ
Unliin iiimre I7llni OIH n uiuiliui
I lc7Imii 711 1 m ewoJd nuni ilnno
A miliiiiru iinrnta a orln ji rcn li 7Jlq t4th L
J oi and new ii < niina and uivnm I a 11
SrtOXIIIIANII ikchaniceii tuken on aalp I AIIIII
atoraite ndtnnoi nu IIU limilil Illtiid I ripulrid Ma
mll Ikfoll
puflal I loMAXWCI I t HI latl I Ulli 11 lear W ll rki
ATKJIV 1IAMIa AMI OICUAMilIln
WIJIUI
made warrauud > lx I f n new iianov > iool an
enter fill unwnnl new orian < with ttuul tv > fV
too f 7 > upward atCond hand lli lruiiii > iit al barvaiii
inouUily luitalluienta reeelted II aivl 1 lorrtnt
TlORAiK WA1KRN 1 fo 89iroad 1
aUtti HHt Ifiuricaiii Uautlllil ruxivtouil piano fim
Sl > mitlV Hlmill 11 WAietlerH ii arBway
Q91t BfItVTPUJ i > cTavp piano
W lit UII04 IU IoIJEUIIUWI W III
mut1tluntl
JMON nqUAUK TIIIATUE
Tuprietor and Mannar Mr A U PALMCR
Brclna it R Over 104a
Rnturdny Matinee ln111 I 43
MONDAY IVKNIXO APRIL 12
IIIPKilllUlirtOM
01 Mr 1 Hartley Cim bell a itiulcal play
IM MM Y Y
I M M Jl Y Y
lMHM YY
M M 1 M Y
M AII Y
rip A nnn TTTT NN N run nnn
PP I AA HII T NNN K I II II
111 A A Hlllt I T NNN lil Illtl
P AAA HUT N NN R 11 U
V A A K U T N NN 1CKR It H
ireientpj nlth alt the orUlnnl acencry mualc Aond
vllh MeMra
ULIH AIDItlfll
CHAM T lAIlJ roc
FRANK MOItllAIIT
JAIII i1XI
llbSIIY I CIIIHP
J W IMIIIE
A II ILINOS
HALIKIUINNOXJH
UUOlllll IIAS1IIV
P J RFVNOLDF
ml Mlxsrs
IJORA OOIDTIIWAITE
JOSUHINE LAUREN
1UItA TmmrE
EVERY EVFNINO AND SATURDAY MATINIib
Bean for MY PARTNER now nil 10
niiicitiitiM > n A ii
CIIIClunl
L rroMirMTn
rmiMirMiif
IhDMII 1 M 1t1I
BUMJIMU
Irrr IIII R
It M lU HCIO
01 1I11IJ4
ICCLbtf bttCESH
VIS1 I R
KATI FIELD
KAir FIIIII
K VTK HIIII
KAIK FlhLU
In her
i MUSICAL 1 Mosoionui
KYES AXn EUS IN JOMIOV
THE M1TF OF MW KK HIVK IF I TIIIMR
USyUAIIMMI iSIORIMRST
MM Field will nppear In the munoloiic nt Chlckcrlmt
1IlIu1WI1I
WEHMJIAY MATINKF April II at3
IPIIllY KVINISil April III nlH I
nnd 1 iti MIlllIIn I IVIMNU Atrill ut8
PPIH mn now I itnrcit nt chnhirtira
NOVIIITV TIIIATII
ritiintKl 1 suiiiiiii l HrioLlvn F n
ONE iil OSIV I Uuin114 MIIMUV April 12
il n
ilh
Mr IVWUEMli IIAIiliKTT
AM 1IIH i > 11 tOMPANY H ILL tlPE dll
MONDAY EMiSIMi as IMIET
rUKvlUY lFSIsn n < Rlfllhlllr
WKIINFMUY MITINEi an UAYIII II OltlrK
UlillSlslllY hllSISl IIAVIKT
rillliSDAY IXFMSi na RICIIKLIhl
FRIIIAY KVEMSO n MIMIMK
and 1 IIAMI UAIilllrK
FlTlllllAY MIT1NFE aa HAMLET
SITLRIIAY MKSISl I II a SIIYLIMK
and DAVID UAFRliK
MONOIY AIllll t Itwi I
Mr arS WILLIAMS Ki OUR HERMAN SENATOR
hI MOM11Y TItrtHlJAY OLYMPIC
MAVO WEIINF IlAYnmlTHUKHOAY OLYMPIC
VAVllH EUMSUS nml 1 OLYMPIC
MAYOM WEDNESDAY ami 1 SATURDAY OLYMPIC
MAirrri M ITIMIS OLYMPIC
MA01 DA n CRorKI rT OLIMPIO
MAMVH FltllY KVKMNO OltMPIC
MHOS HtMIKr OLYMPIC
MYOS IIFNKFITOF OLYMPIC
MUOS MR HtlAK MAYO OIYVFIC
TllT1T ttr TIIKATUli THIRD WEEK
OIIIIt NtSShMACIIFK lx I e nnd Mannera
hVI IIY MONUAY APIilL IJ I IH I < 1
UlFSlSU Ttitnl rck InoninuBbuccpo
alH HKKMft lirAUTn Ol UAK
WEDSKtDAV Th hfi ntlrnal Nunltyoftlifl day and
nml tnlk of lie entire city
SATfllOlY Ua nlC iit rMinry RrmArKaLU Kf
m irurW
HATISLIH irct Hrltcbtful MUMC
I Powirlul cnitol rhnracura
nviiciYs i4Tii ST lIUlIU
Iorner tl 1 14lh t ami nil av
J II IIIVFRIV Proprietor nml Min cr
i1ifngRXISu fr ml Mt
LVJIUY JVPSIS UNTIL HPIIIEl SOTlli
TIIE OltET fllMKIir HUCCISM
Mr MIL IIUItnEaJ
In Petroleum V Sn i farcical Comedy
WItKIW llEDOTT
MATISTES Wlr > SisvlY AM KATURDAY VT 211L
ItoKilllri oppn dally from H A M 10101 P M
i LA iuV lIINII
J PllitirilLIA Tin LAST UEFK
vnsniv April 12ForHIP 111 limp tlUA I
mJ J1 llf3 W t U
TUi llAY Arrll I3IIOV PA > QUAIE
WIIISKMIAY April 141 I M KOIUA DEL DFSTISO
Till P5IHV Airlll1rfT 1
Flllll kY Aprllll lirsi FIT OF rMPSISI
UTI IIIUY Alil 17FnreMill MitnucLES
Illdl I SoTa
Iiiuctor ot the Vttir nml romlurtor Pttni r VRHITI
PIIIIATKI OV III UK M4 HHHIlwTvr
1 IMIIIIlKAN t HALT PJtoriilKTOIt
JOHN i CASSnS MASAUhlt
Mondnv April U I AUI I i it rv prpnin and WpdiipMny
AIM mtttnf v mniiii pa Mr I t rM Harrl7an latCkllaaj
till Ml 1L1OAS GUARD MKfltliK
S01 orbiiiAl mu t > tho sreat coinpOMir Mr
IllYK HP VII 111
KtlMNO lltll 1 M f ilnt irll IJnl
CIIK
i HP tll IHMiillul I IMHiit > M r TIIj IIKiITvr I <
bv Mr II li i II UlUS vuitiuia I nlcp 1 Irom
Ihp Mlilh Tlii I i > ixliltiiiiillhnli M ilKrJohn
It foriiipil or tin Art r Wilp llp Pi krt lliun
Tom MM iioin lor n Pi I t K < tu timi Irooi lUjirpr
Hi in ll > ThatVrp arn nhnut lh > I i I I Oirlt
ma siirhtnt I tin On irtii Mr 1 ltirlt ifilnitoo or
CanUt KinMid KIH 1 rK > tenU at < hi h rth 21 1 mnu
atuare 1 s 1 ii Vannzrr
G ICAvvN IAI cn 111 tUSMKT
I In all of M t 1 rim i lln ml il I Mli n nr Av It In
Cham nl the Mti r < ol Ilu Pi n ol L ti n i at Mein
wa > Hail llth t neir 4tti ay n MII tnv pnin
ApiillllH I i Fmitietit rlt tii ill arinr In eiiniunc
tlon with a crund hiutholilo reluitrn > nn Ii r HIP dine
lIon ol Ttiemliiro Tliulni nnd lieurce Iltkll To com
tnenrf nt H iUotk f c et tool l cvnta iinll Rcwrird
aval 1 tleh
pin IUHJ sii4iwr
1 1 ti P 1 nrth ni 1 I 1 hull of WeitmlnitT
KetiDcl Ililb IIh I tit tht UdNin Slilnrt1 ijrdeti
iii Mini II W aol I 2il The Jutns J are Iliuli Dilzicl
I MI irf I on tun 1 Inn I ilord n s i Turffi rd
Kerk I lljiiUKl Jiihll I 1M I n of Richmond Yn
nml S T nnnm < int t o st rln > l < i Ii Mui THE
INTIIIs J MILL POITIVI IY CIOM l on Monta
Ai > ril IJ I and houil Iv I maJtf to tlit uHrtnlcndent
f inrlra Lincoln nt Im oiUtc 1111 ftim
S lllCI IIt ZI1
OM 1 lloiiw llrondwavaiil vilh hi
Inl 1 week lint in i ft e npntoit
ItFAHIh IlllAlhS Hll TIS I 111 I
Pint nprrnrahtc ol Mr Aitnir toik ft nor Extra
Mitlme Uiurada 4rIlfltI 1 thp Wticilt I uf
Ml IHVK UFKO
SEITS ShClltEl M 1 ITISEE SlTfRDVY AT 3
t Ol11U OS HI A ISI CIINCKUT 11AIL
IV 111 tiptr nut nv
EMRY LYEMNi AT M
Plli iilU lilUNI OIllHESTRl
Ailll i < lon J CPIL1
H A KICY 111 IloTunhtht l Uncle Dleka Idle
I Folkei fomirt JM nrllli In the coluuua and
aiusol I a hnndrid Ji ara ano
H A jTltTs rvibiona nef palPiitown hnek bell ban
t o > Inttruction hon HENRY C DOHSON 1237
Rrondwav
ftt1l1 Q atntt
N
r IKCJ IIX3Mir > lirlcVlinuis ullh IntBrooms
A in pi rltct order > tn et nil improMil ilil > 6 niinulis1 1
vtaUlrunifirrli 1 cit f > Mill bo I all tor f 1 7Vi
easy terms itlH OS 47 Monuomir st 1 Irrny Clly
M VAAlIC6TlA FOjii a Uantlfbl sec
J tlnti nl poniilry Irtilttnl and rtp Irim 11 uiriit plict 1 s
1 < sitojm in I ttIIIIIIII
l y I ll 11111 x j
> IV Jtorv eifUairp Ihanant hiill Krouiiil I Vil
t cash r Svxi iiiurttie li I mitnii Irrmi cltt neivhiKir
IIIKM 1 excellent n saiiitlLi IMNTHt Jn Jiimea lIp
I 1 < It NAlt flme > tr > Irauie hnise with Im I
l roclIlI311o at iMlnirli AJexindi raud Wlliu
nta prklMwl lllMMORK cur linth t ami 11 at
ijo iOIlUTYllrnliiiartei itt
1
Inrk row HlfCIIIDCKs ul Ic alort In lurcnoon
N 1 IiiI Imd lllIIj ri
or to let ery low aiee llilc 10 > sliain or horte
coI Ii I A Mil Ml iil IJ Exchange place
NIT1T twofclurt lioile for nhI low I mon av ii
Hard 11 JOHSStis JSH31AI
riMVOSTOUV JiKHU UASKMI VTdelneh
A ed 1 holl e ILflliint hit H rooniH nil lini rotpnuiits
choice 1 1 in Doll CIIIM mem t illirrle > V l l olll W
Ah uinnn il H imrR tor h i IIIPI otlui bnrualna I Uou
fI1M lu fow1 > iud aumn i r Rucunl
tlIINN 17 MonUiinfrv > t ler > et filv
roitKI S > liS AND 11 i < ll V SKH Yin
V
tl Jr Jln tl
IT enn liii a IIPW fi room cottnkc in > oiith i l llro < r ii
nnlj 4bloiki I Horn rrry now biilldirL in t of aeth M I
which will tarn ou to Sew ork in H niiiiulea nocn r
fine hir Jluni pnn p h WP Kuarantte they will pay
tl titr tint to rent Title pericet
It II MSSMSolP Ascilt
fornci aith Kt nnd I 11 I nv HruckUn
Open MtmHyi rlli Iliiimllon Ft rrt
8 0 CAlllIbaUiilt I lm > lalliiitlitji bins nUe col
> J tinp prin fl I mn ithtr ttiluir t > tW lo
IJJol KLIUJii ll d ti lllzitUlhport N J Clr
1 llroiiduay I N Y
Jot Sale nub la jfcl
LIIII TO lirr Strain hiatn ati rand 1 tvaterelos
J itsull thu tluoi goodwill r < nt ffll i er vear
1 T ritlnfuNJ7 ltoL
I lirrioll tipir llrmtnay i inal 1 nnd Vnlii
> t ana Hli ponrron llm it Hht U I l4t tannl > 1
lUIr
BUITABLK fUR IlDMSIiriUi
IAKIU or AUUNM
pivritAi oFKifis
Wain hiatad and uell lihlril on the
tiCIOM hlOKYof
1IIK tS UtlLIHSO
Corner Nassau and Kruiilfuftitl
llhsr I0V
Thesp prrmlsca rtrluok runtln llouit Binare Ui
City Hall Iark fo < t Oirie and Uie Courts
A ilral
1IIH IDKIIIATIOX OKPICK OK Tilt HUX
rp < > KINIAtDulba trI IKIUIP nltli Mnlmr
I rout Itn is iplittlll idua uf Hie lludnon nlcvl
llirni hiil una alil vntvr tli Inltllllea 1 linm rallroat
klatiim 1 and kteallkboat landlliL Applying 1 I HAftll
Nn 34 Ve yt
TO Uivr 1 r lm jvinni hiiiiMa ilthe
ain 01 l or livetlur in tin mnihiirhmiil 1 the fitli At
Hotel 10 eunrti ui 1 110111 hi i ian bi IIM d I ii ihi r
II W NKIIII tllllliUduo II bul 47
Ill 11 I WilMnralitllnIti rullon n 1 corner flolii
X loom nith nine viindiina I tiam 1 poHernn I heat
J 1 wtlMis7iirultiin 1 t
Ill ITAlnneilraurillnarr barium t ntire build
J Inns Jill miITi Ilu IHP t and 1 IW Mvttt separate
ui tiielhpr liiqiilru al IU II tst 11
Pit 1C IJvr lluuntf and Blurt1 il prnu t Innuira
AjJ J I llllliiii 2S HuJauii
JII Ilr iiuoin and bedruuuifu roum aud 3 lied
J roums fT muntli 7t Hwuih r Mh t
6IIUOV1I HI lofia per mouth a roomA7 to
ruuuii CJ tg at bit j1 Ibtli it I
JmlJltmtnI5
CYiUlMONT liltriliTY STHINWAY L
O It U IA ltll1i111Kl uolor
THITIinnAT AllcniiKil AIrlllr Mith Inbllc IbjheArsal
HATUIlUATKvsnlnr Aprll 17mm hjinnbunr Concur
ItULTHOiIN n
M M N N 1ITrr II II
II N N N II N N II II
KKNIIN N T II II
N N II If N N l 1111I11I
N n II II
N NN II N NN II II
Pimrhony Hh final ehorua
Orntnrtu Knplety nnd the follnivlnc aolol ta
it M I HWIFTiCoL Maplona ermlssloli Soprino
Ira II Uimr II IAMI MlltUAV MSI iCol i Maplesona i i i wrnihlou loutnltii Tiimr I
lrlllMHIKt II
l1IUfRIIW
Ihlnl I nrll Klclinrd Wnjnfr
with I Ihe nmi iHliilHi I aa above
The pPrfonuatH 11 will commrnct pnclaely al2aml fI
llcki H nt l telnwiy H ill and lTnloli muare
Viviii iiiAiiKtiinf OP rouriost
1 It VVKI
WllhoutltsIlTreiiie Discomfort nml 1 IVrlt
CHICKnitlMI IHIIi NfeiindAlidlaUNctk
IIIIIN K HTonilAIH
Lliflll his rrliirn llim Ilillmlill hla will I eeinlinnp Ilia
IILlHTHAlIill hOUhMIUi Ol lIUiCL I
10XDAY liVKNISO i I ntR oclock
111 UKM iV NiiltMM Alirll I i at 11 oclock
A JOUHMiV TllltOLIIH hrALN
vinsi nv i viNixoAprli 14 ntsnviock 1
Mid HtlllXV MOIINIMI April 111 at 11 oclock
CAIKO Ihe IIAUSItICR T
with A TIIII UI TilE SIIY
Flrmient Peaerlptlnnt AulliPtiTlc Infnrmntloni Keen
rr nnnl Ohcrviiloii n riiiitlinii Iw l ncknowl
id jul the II mini he > t tMrplven In Kt r York
llckili wlilircKmil u7 pints al
bellltaITII U Iuloll aqum
IJOV UIFIIA IIIIUMF OIJllmCA
BIJOU UKOADWAY ANO 3IST KT
Till NEW IAIILOII IIOMB OP OPERA
A merrv mirthful and 1 mutlinl I entertainment for chil
drin iM and sittnif
JLN IU IOMIC OITKKTTSH MlSIC
AOUis AOO bjtllIHIllT A UIAY
1
rllAIHTV HHHNS AT IIIIMB
nyAIHHI tiilliit mil HOITON I10WB
Mornliu l erluiinanci HATLKDAV I at 2
Ittx odlrp open lur the lo o < rcserieij seats from 8 A
Jl 1 nil nil M
Miht ailml lon flc anil Jl rescnPd teals fl I And
flroo 1111 Ahlo I rvo alel fly
siiwn TII nArisiftiiti Ticfii I
WiMisuit
KdWKKV 1 HhlilVV CAKAI lir
EXrillK CIIAMIi OK IIILU
Brcry Ercnlnt anl 1 nrdnrilnv ami Kaiurday Mttlneci
firrt aplfarnnro In I tin > mriMtf
TONY KFVIIKS I
I iAMor I
llfMPTY UUWITY TltOLTE I
AMI
j KTANIIAIIII LOVHASY i
nciuitlnzttiVoriilnVl nitViit clown
01 I II At MsitiltlIAIJlIJ
anil rwl pftntoiiiluii iinJ i pe < lnlty ttari 1
Sril AV TllKVTICi Broiilnny anil XBtli It
coMrriMrNTAitv TESTIMONIAL TO
lilt OIIAHIIS r MIITK
Tti < olil tuti lioti ml fonifdljin
OS TH1TIISIIAY ArlKUMIIIN AIltlL 15 I Wl <
Tlio conimltui In clinrvo promise ajicnurtiinment of
inntidl nttricilFn iirortliuU rrliiitribiiTi I ni ri > m >
lOilp mil Ilrni tly liupe that the nunurous frientlanf
fh r t II Jfl r
Ii i
the IMiiflctnry > Ml liow n tnnzlhln PII lor inntof their
apprteliitiiin to on no lontf un l luioraul > kiiumi tin
ainij mmt pnlllc of New York
TUketji 1 nml rtvrred MAI can be hail Ht Tysons Plllh
Ar llntpl 1 Itiillmann I llckit aircney III llrtiailway Union
tiuare I Hotel nmt Alor HOIIM >
GuvMi ornct THIS tiMmi IIOIHI Kvcvisd
onASii Ioii IAK a5oisr cosrnnT
MlM KTIIKI I IIOWI 1rlmi Ihmni nprnnn Mix
Kri MITrlliiU Mprnun Mix l > TIIHlt HV HOIS
c nlr It > I rKIOS KIIIIS1ISI I lllrHni Mr A
II NKWIIOItOCdll I 1 Tinnri Mr IIKSKY KOIIIHTS Ha
Wi X 1f rI 11 t1 N
imfnntntc vr ofu Jl hhMKIu Innin Mr IIKS
lY Ii I IMIMKK I PIlllIM Mr MAM K I Ill VfT APCimt
iiiiili mil Mr 1 tili 0 S vr1K fitiur lu a ifrout pnk
Kramnip AllM 1lroS i CIMS 1 roorxd mau M
conti Bui office opt n all d y
G lITVnoiMlt IlOlsn xtha nnd23J L
J ar
MHIIr DOVM LIY < < < and Mannrcri
K rM > il MliMiOn hi lrA rircl an I llalcon > jc
HT WIKK I IIP Ms < M KillIK IJW jmLtJC
SHlSUAY HliJ Tl KMIAV K JMMR I to accuinmoJaU
the IniiKlrcds turned a ir lant vik
TAMMION
WEDNESDAY nrtcrioon uml etriihu and THURSDAY
lrnlnc IITTIP IIAIthtour
t K1DAY ceullil IIKSKH r r M tliiilE MITC1IKIL
UNI I IMtl
MuNDAY A Ill II 11 Vr 1 JOIIS T RtYMOSD
I I 1 A VKtciiN TIIIATII iimniKiiv
II Inii riior an I Minaier Mr I II IIAMIUY
HJMMISi ISil MDSIIVY April I Mill nsK ULK
lOIiI ts IWWh thuA
JIAlISlKs I I WKUMsHAY ASII StrlltUAY
AinirlcaN rrtorltf rlh MU
PASS llKMOltr
sipportril I v a Inrpc an1 of > KUterior ilrnmatic com
1 an will uppvur In of her trunttertplay
V < nJay April 10 lirNMAN TIIOSIIMIX
CMIITlt IMOVHtKK UMIsIOS Mr RUT
VIIt ioiilu < Dispel Mrieo hiiniln > niiihl 745
BAA IO OIK rfnil 1 ilatKe liir and ilugtlanUne I tauiiht
J IKKIAN In I < > Km llMKton n near Boy
cfnirs
HV1I > KSIAN MUUON MfCAiti r lil KAIIt
t II nl IS to I AprllVt 1
AOIIAMI KAIKrrth I < nelltoflh
Mil K HLIl PI Sll
Muudsy Trcnin Airll 1 at l g irik the Pair ill to
fornnllv fifpn l h itn nihlrom friiu th
lifts IlIAUSrnY M IIKIRW
The Knlr It unlcr the nu ici ol tlic Ij < > AU Aliocla
tion of tin lo > pilil
OFPlfMIs llr Illl f lilt fOrllTION
IV Milllit
Mrs r GOIIIlnS I IilllNIIAV
I ifrre idtin I
Jin W M 1 KIMKI IA MI I Htn DAVID I0TS
Ireamrer
lion KALlill II IIK
Corre > pon1insPi retnry llre r llne ier tar
Mr MIIMIIN S lilli Vr Ill IS II MJIIsos
liilrnt n ri nlne Coin Ye I hlinuan Fxrr Tom
lion MSlIlll1llKY I Mnn I s MLMVAS
iccuuic CotnmlllM
Mr Vf II NeiUon Mrs O W Cirlctbn
r W II MilU Mri LU ilHlilanl
Mr SniutliMnan Mr K van Iten < clier
Mr 1 f v leletr Mr J T 11111
JIr 1 J I Xenuct 11 r W I I I lIen
Mr K I tuirt Mr K K Me Xlpine
Mr 1 > H Illnkeiiian Mr Tllninaa Ilkkl
Mr fi M 1 IIPPIT Mr H 11 II ocr
Mr W I I llclinulh Mr ii I Kurnluni
Mn II V Iunei Mr 1 H llUkruian
Vri H II Van Auken Mr W II leokhnni
Mri w lliLtman Mr P A fonkllnr
Mr r r nirtleit Mr > Iolrnian
Mri > K liiurnry Hr I M llalea
Mr > rhrk Hell Mr Illram ralklnl
Mra II IMrllnc Mr Jamci Iliiell
Mr > II Wnic Mr iorce v Clarke
Mr < H A llanklns Mr flark Kelt
MriJ M Ilke Hr K C HcneJict
Mn w i iMrn llpceman Mr f M Iew r
> lr l < ajcs IUll Mr I < nc Hi ilatt
Mn II II MUrhurr Mr HITHCP Ruiwl
Mn I M Hut Mr II W Carillon
Mr 1 MierHool rl s biuiiccr
M h II II Yanee Mr Ainoa P 1110
Mrn h 1ulciiiall Mr J MIMrbcrcer
A KOCKAWAY lirACII DAILY flillS
TO Till NEW MIXIMOTII HOTEL
the larpeiit and iriinUr t liou I ttructun In the country
UVathrr inrniltlln tin alwnri farorlii uteamer
AMlltll IS ul III II s KEiifllIt KOCKAWAY LlSK
lll limu urate tliu Mrt o
ON HIMUY URII IB
lea > luc4lh t North KnirU Ti V lJoy tN II
V Vi M Iirr V R 1HA M J > riir > H hart Brool
IMI in I M lnUu H k r 3 j > I ii
lrri llN FlfKhTh V TESTS
l tdl ll < HK V VA V anT7iio V v lllol Kim
I i v uriitiii in tin1 MIXJII Ihw Utic tia uonu Miami r
1 Alii IU Mil 11 TnptJ II DliK nlll leave Mill
iU > Ajril II Ib i Jllli > u N It in A M Leruy at
s It in l IV r H N R 1011 A M retun
friiin Itiicknwa at 31 M Fare 72 cintl round trip
Wi ather riulllilu
STA ItlNN rXr lnll > n n k now o en lor
IMHII A lily at iltlie ill bTARISti KXCUllaIOH Her
I N i utnipn f ortlindt nn I Iiejr n
JJlistclbiuous
A
nun no MM MM A NN N
II I O O M M M M AA N V N
1IRI1 O IMMMM A A N N N
It Ii O O iJ II SI AAA N NN
It H 00 M M M A A N NN
nun unit A n i > iii > KssK
II II II It AA II 1 I S h
Illlll Illtlt A A II II I ° bSu
II II It R AAA II l > 1 K 5
unit it it A A ii mil hhshl
Tin 1 IICM IIOMIU lot the fptiiti nn 1 utnnur < n ons
Thit ar t ifiu M littlit t coiniu nnd < nMl put on
AU Hi rutrKVIOX the nn t hi niittlul nmlimift nnl
male iniiroiMTiiiM iiuil uarrnntiil In n inainilrrxil
lo tin II > I IIIUIH 111 mm Ii iiilmlriil h > nil lulh
llu Liti t nuvt IUd In hair urnnmuitt and Hue LIUUIII >
In cotiuctlca
Imllci wiihlni to ho I eaatliul ito ell turnll nn < l hne
tlvll lialrilri Mil nt Ille Phtahllthim tit uf thf inventor
II lllIIMMlll xll MKOUIU IV
Bft nth mil Illli n > Y nir liraiirtlic ilulltinii
NoriiK TW wax Vtirellll Hit Hlluluu illifekiil VMtl
tlu arlirlv n uiiiO ahovi1
DIVOKC H quietly t < U < erliun ilrunkeitnei an
rauie advice Irev Atmrican LAVT Aevnc 78 AI
u > r lloum
DIVOlTtFs ilnaiii irui < uuntcratr Appl tn V
N llll PSIIIKU 4Seu fllamlorot nticilrri
JMIK N I i Mi rl IBUI nil c pnrlitlon anl niarbf
tupiounlvr kullahl lor a bank timurami ijlHv ft
inllruad company alno anrtt el i flre a n > l luirirlur proo
ul tnnlinliilrouir rr fctal limit lelliiii unl iunr > ll w
rid Uitlnr oilke loiuue Inquire al H > 7 lliumlvrir
K1 HI ill l7l II It i It 1 i it iooMTiT liaml
lioiKht highlit piio nuid at CONItoYS 21 > tn
iiCl K iriLcrnlor fcnionnliil uwnrtl teiklnrca
aloifuir liiiiuiratum n pntiiit
AlhX M LFsMY 97J6thar
Hnmilwav
oimi uii in r M
lltb JJlusir
N IVAMI i
rctAla OIL M llrainlels platd bv Joa elT > f I
ilatland nl Itace tlur lt rurulloii I iylorelr Jit
tucknohoni iva aiuu by Mis Inuraiiy No liltd
alti Mari 75t tlipina tuallfd i > n lprilit nf t rue
V A IOSl t LO 6 Lniull tijaari N Vork
1IIIIMTITICF cirpt cilrlnihi beildmi ilovea
Ac w ekl nr monthly pnyiin nta
lll > > VUioirs iUutand aL iieartiluton
PAIiiC HAMllMJN for tal siiiall Kits bol
dm and ci mn irouda ury clitap ul the ftclury
curuer luih av and 97lli it
MKIAL WOOD AND SIOSBWORKIKO OOlIlAKT
AIOinNOK ft HlLUVAS Irca1j nt
CIIAB W KEEP Secretary
U M LAWM1N Tren ir r
Jl Uuiincll Lawaon A Co Unnkcra
AnTALMOOKf3rnoMXX 40KrtSIIABIWfiOEACll
FOIt RAIn AT PAII
OUOO SUARBS ONLY TO 11E HOLD tOll WOBKUO
CAIITAL
Tlih company II Atotit la Inlroduco to rnAiinractnnri
ml workf ra In nirlnl wood nml ttone throiirhnnt tula
ounlry and Kurope the three claa es ol machine man
fncturcd by It all o which ari founded npniiAiid em
Hidy A n v mechanical motion which It believes IB
catlncd to Accomplish A revolution atinllnr to that
nu > cdliythe rcwlnit mnchlne or ttio io er loom AU
whodeslre to Invest In what Is telleved to IIP one of the
IUIATIHTLAU0111AVIV1 INVhNTIONH OrTIIK AHE
n InvlltJ lo call at 210 rlfTOX HT Itxtivetn New
Chnrch nnd Orevnnieh all nnd rlrp the nmchlnps nnd
he work diino bythein ciieful citniiitn illon An ahao
nto demnnislrnliiiii ol their terlect aLCompllaliiiiellt u
hat la LlUmed lor tlirin Is Blven daily
Thn pntpnts eoverliw tlio United Stntca Cannda And
In fourteen principal counlrloa of hurope Iiave been
xatiilned bvenitn nt lawera and di cUrta valid and to
fiord a perfect monopoly of the now motion and the
nichlnea In which U Is embodied This tvk Is offered
n the tnnndcnt belief tint the cnurprlsp nflortls an o
inriuiillv ibr A rain and very Druntablp Investment
cttinj upon n vtMble and kur totiiiilntion NOT upon
uinelhltKt hoped to be done iomelhlmrejipcclpil tube
nunI In the towels of tlio larlh or lo be ctoUrd Irom
In hidden forces uf nature but upon fncta Accomplished
nd diMmilistnited
f jrVM KTOCILM Alt
1 1 WINTHIKOIIAV
tu riNi hr
Na York
N iTrncii TrtRARiiiKft TIUVIS COUNTY i
AUhTIN TKXAH April llHMi
Travis County H ppr cent eouiion Court HOIIQ nnd
all bonds Nos I toil InelllsUp Ill he paid principal
nml Interest on preicnutlon at this unite until Ihe until
lav nf June Alter that time principal will I paid here
andlnteroat At liaUoual Iark Hank lu the city if New
rork
Intcreit wlllceaie on tlic e numbers Inlv I fffi
A J JKHNIOAN
Treasurer Trm Is County Texas
OPFHKOP TIIK NiV TO1CK I TITAI
OiiIUlit rompati northeast corner Union square
4th av and loth t New York March 21 To th
loldersof one mllllin nf bondaofthe Netv York Mutual
UnIUhtCoinpnny duo Aui 1 IHHJ
Ttie Company will pay par and ae rncd Interest for tho
wholp or any pnrtnfthe nbovo bond upon prpspnUtlon
ot the same t Uielr oftlce on or before April lo IBtKJ
By order of the Executive Committee
CIIAKLKS riACE FecreUrr
SicamboiiU
PAII KlVIlt IINT nXB DOLIAIt TO
A
> BORTON lor sppptal IlinlUil tickets RUaaierl
III118TOL and rROVIDhNCE leave flerZH N It loot ol
llurrav at dallv Hundaya Included tt I M
III ANT lTOAT lKOriK < KIIMnilEWand
A DhANHICII MOM leave TieMIN It lout of Canal at
ttty weak day ato 1 M Staterooms warmed by steam
TRIIY 110AXH CITIZKSS LINKNew
A alcamera leavo dally except Saturday fruin foot of
Neroy t at U I II blalc rooms warme1 by steam
1MIU > OIC1VArK AMI IIAMIUICY dally
cunnpctlpn each wav with Dnnbury ami New Hatcn
Itailroiila stpnncr AIirIlHI lomc JeweUa Miarl
Irukljn 3dJ 1 M Tier 371UU Rlcr3l3 1 U
311 st East Klvrr U P M
FAUK 83 CKNfH hlCURSION TICKIT 50 CENTS
MWHIJIKJII AND rOUOIIKKKPSIK
1 bUamcrANDItPn IIAKDIIlleatPS Pi r42 fnntiil Ca
nal t TueSlAy Thurmlny and f > nlunla > at II r M land
iigatConmnll Mlltaii and Hikhbindcaclmay fartl > c
ito lifKxrn iiviTro iliWrovKiPcnnt
fiiillivorlteFltMiuiri UAtiiACIltKriNanil ItlloDK
1IAM dallv iiireptKundatlrom ricrW N It loot
Warren st atA 1 M
C 1 T < l IHimXIN via Wonlnc IlnP on llmltpil
O 1 tickets only hleamcra K1ONIMITOS anl NAIL
HAOAN < KTT lene d til v xct ut fcundn > b Irom 1ier 3J
N 11 loot ufJnyatnl 51 M
IJiNNSYLVAMA 1C A11 Illl All
I < IIF TTKINK LINK
AM UNITED HTATHS MAIL liOLTR
Trains IPIM Now Vork tia Dcibrosaea aiU Cortlaalt
Mrecta lernes as follows
Hirriiliinr Plttntmnjli the West nnd Southwith Pullmnn
Ialaev Cars all iched I A M rt and H 3U P M dallv
Mlhamsiort I x llaen lA UBW1 Corrynnd
Krlp nt P M poniippilni nt Iorry lor Tltusvllltr
Ietrpleum Centre nnd the Oil ItPirlonj
Baltimore VVaaliluuton Jind the s nth Limited Wa h
In inn Express of Pullmnn Pirior rnr il illy etcci t
SuiiUt in A M arrltc l > liitutiin I UP M ilcrulir
at4KnudK J M l4andul H sunlay IUP M
Kxprpai lor Wist Plilinilelphll < 7 11 H Jl HIO llm
itodl U A M I Al 4 4 4tl 5 II 7 3 > Ji nnd III
P M anl 12 nltfht Killiljv 43Ualid U AU50
7 3ii f 311 and in P M nnd 13 nl jilt
Kxpriss tor IlillndPlpila 11 Camden 7 30X M andl
P M pxpptMinday
Boats u Jtroiiklyn Annex connect with allthminih
traina at Jeravv City alfnrdlux A aiHoUy lUld direct
trnnsler for HrnoXljn trnul
Trains arrnc nnn Pitlslmreli n m 10 4O A M in In
P > l ilnll 7K V M81DP Milallv ixceptMnndav
Kriuii Wanhitutun nnd lUlilmon n > MJ3i <
431 10 10 P M Mintm ilvi A M Kmn PlulmUl
phla 3 SO II ill fill 941 In H II IA M I VI
4 Hi 4 VI il 10 anl II M P M umlay J JJ
U ul d M III 4 I II IDA M n > III III P M
riO iMiiiAiiniiiii
VI V
PKNNSYLVANU RAILKOUX
THE OLD KPTABLISIIFIl HOlTE ANO SHORT LINE
UhTU TIN
NEW YORK AMI rillLAIIKIrillA
10 TIIROfOH TRUSS IUCII W VV DAILY 1 DEPOTS
IX PlilLADLIPHIA 2 IN Nhtt IOKK
DOtBIR TF CK TIIE MOST IMPBOVCn noUIP
MLNTAND lllfc KASTI > TTIHErn > sUsnNT
won AHVQILTI gvnTY
ON D MTIU J VN 19 liSO
Express trains IP to iv Yum it Dibrus > 9 anl Cort
landtSlreet lerms aslollows
4S0 7 fl 8 Jn U lu Limited II V M 1 3 TO 4 4 40
a 7 30 B IIKI in P M nnd 13 nllit Huiuljja 4iu
and U M r > n 7 n H n mn lu P M nnd 12 mrlit
rxpress trains liase New York dnilv except funda at
7 30 A M jnd 4 P V runmiu UiruuKli via Trentun
and Camden
Bo t of HriMiklyn nnpx connect with all through
trains at Ji rst > y Clt arTordliu a piid > ind diritt
trinster for Hrooklin travel
Kitnrmn trains Iruve W t Philsdclphta U < i 3 21
3 41 7735 K f 3 nnl 11 A M iLlmited txpress
lJiip M I I 4V 2 4 am 7 nml 7 J1 P M On hun
da > lini i US 41KH3HA it47ilP M I ave
rhlladilihli ilaCaiuden A M anjjwr U daily
except > unda
Ticketomees 5M irul till Broadway I Aator House
and toot ol Deriiroases and OortlanJI sta 4 ourtat and
Brooklyn Annex Depot loot ot rulton st Hruukl > n 114
liuand IIM lluiliiii > t Hubokcn DepotJer y City
Kmiffrant Tirfcet Ofnce R Hatlery phee
The Sen York Transier tumpim ull call for and
Chick bnircaui Irom hoteU and rt fciilencea
FKANK THOVON UP fVltURR
Mineral Jlanaiter tlcnl Paa uner Accnt
NIITICK
Tha onices ol the flencral Transatlantic Company
will be remoed on Hiturdi > April in from 55 Hroad
wny tiitl liuuliiuKreen Ifuot ol llroadna
IJACIFH HAM VriMMSIIir fOMPANV
I flCUI NOIHh KMIllK NTKfornardPil toSN
FKASC1SCO 1OLTIIKBN f UIFOItMA AUIIIONA
MWIALAMI and AtalllALlA tor pa saje and in
lurmation In icirnrd to rouus ipply to the Paamnier DC
partineiit Ji7 Hroid D
S TAT riTVtVTn IHi o 7TnprpoJir iln t nu I
Lonliiiidiir > lrumlVriuuitil LuinltN KLViiV
THURSDAY Pa eners at thnuuh rates tu all leailuu
cities of Furore SteernjeKil
ALitTIN II MIIW1N k CO fpllts 72 Broulwlv
iilTAIN tUlir for hemlaclie constipation
pil s stomiH h liver klilncy nrskini1l pnips iiertous
pxlijuttlnn weakness loss ol maiihi > oit Jc HroiiRlilon s
IiiiiLorntini Hrup J3c > u t nnd < nvs pro
noil need Incurable auliciud nnd cured or motiev returned
hamplc bottle clrcnlnrs nnd advice iri < il Wiit 4th FL
int ii xiniierr iiMinbiri ih u us
A Limdon and the N Y Cmvi rity iMedical Cblle c
can I P consiiltpd prlvntelyou dlfceaw A prailUe of over
KH IP irspiiiliks him to inntllcnc Ki i nt catsuirvii
in a few ilaja lftl < u JtKntre at Huura 7AM UII a
P M N H No lee linlias cured
A 11 I > IMrASI of men tliironhl ciiiel nlo
V nrrvuusilehlllty and cnrolilc rheliinatisin 2n > tarV
Paris ho llnlexerUlie Dr Iltill IN It lloul tt
ATTKVTION fhlrtv Marn Prussiin and Amer
Icin prictlcp srpcinlties dlsrnsis or men nnd bmoi
nianho < Kl i insultntinnirip Dr Jninbv IHl HlevekeriL
II IMC IV Ali lllsr slNt iiilckmres l > ru
torc wi Park fct Jb xkn inun t u till tin Miuure
KoUVlliriTvS Fpiunle Illl IjvraTniGilTi upTwTs
stoniach hrer kldliev hkm ihtasi It urorrlia l
limalo wenknesa rnw atvlfcl Ad UK in c tt1 Vt t 4th t
Di7s lrriri nrziitiNrir < on vi iia lilHftVpT
liltiu1 alricluri s iniW tnptliiKl UAliia liLllllloikl
in dli mo I III niolii thuil undi kliou lluuk JiJi i l t
luni nl f I
DIE KHOUUN I > M IIP ot lafe ivimiM ntl > u
turift > t nMiliottMn we tillurt nti > mule
prL1 iAriw outf T I imirwlv j lirv
DISIIAHn lit tnlicr frx tm li v an 1 Krmjim ntU
curf < l Dr rOMiiM iii i t HIM LCOI Mhit
iMAsii or > jIN j nut me iiun jn
dlta Ilr IH I II 47 HIM I nil 1 mirlitliav
isoiinfi iMimid ii > Pui A w
ALIISS Anttitliiiintlr leriiiniientciirtkuaraiitiii
or noth true HIP nndu im tan oiilj b ubtniuitl at the
oflHp oniiirind t Nivt Vurk
Akk > uur drucuistslor Prni A W AllsAsSwstt Worm
Wnltrs lor stomach anl in unriiis
A TII I Mi < II IIKAITY is a joy InrcverTho
low rrkPd bill durable Mts of teetu made bv us art
tunredi h nil tiitncli the clhnnx tit nrlitic mechain
cul iletittr > coinbiiilii the three esMMittai ut hiatilt
rluniniiss and durability Eleunnt u i sum si ti II i
aud fin Nu charce tor extrailin ivilh lure intUi m
trims oxide or laiihinn uas Ifarli1ii il b i th nre to be
niMrad Utih niUiil tttth ripiiirrd while waliiiu
Artitulil sets made In three hums r IVKS lime irie
uuirid Ml And bul W uv auiillioi tt cormr > > 4ih st
Dr MOUKVIANN
a feiiunIK llrautmT
SPIS f s upward substantially nindi iiffilly tltltl
J f KINMlli 3i7Mha telivpt nV4l > i aiUlth sts
AN ul t rid l ir > t uhin Aii > iini l > inurAts < 7
tlutlun 37J Bill t I di > ir luulll t lih t
EXTHACTI biicTwlliiullV ws M UitT
repaired while ualUnc at 4il Canal > t cor HliJiun
tr onil JJolictx
All Ileaas vrnu soon Address cood lor Hire
wilks R Abut Hi KuucllK
iK TIIK IIOV that sis ridingoiTiruck on April
oil Canal mar Mott stalHl sutv anolhrr bo > hurt
vrlllarlidlilaiuiiitaM Addrraa lo Ill AS WILLSONOil
Kasl IJKUi it ba rill ba ampli raid lor tils Unit and
IrtUbls
SPRIM NOYELTIES
Bn ana fflej Sts I T
SPECIAL EXHIBIT
IN otrrc aa
Tuesday fpril 13
WcflncMlay fjtrll 1 J
Thursday fyril 15
Round Hats Bonnets
IVERT ArrnovrD iNTnonucrios OF ronciax
AMI OWN AHTISTES
WILL BE DISPLAYED IN OUIl
ENLAKCKD
iLLINEBY
AltltANOril
IIOIITKD IIY nKCTltlCITV
ALSO
LADIES COSTUMES
SILK AND DIIESS GOODS
GOODSLACES
LACES
WHITB GOODS PARASOLS UNDERWEAR SUOEi
N II ELEVATED CABII RAILWAY IN OPERATION
AT HUH COLNTKItS AOIIIM1 30I8ISAND LUNtU
SION
PAS8FNOER RIEYATORR rOSNFOTINO WITII OUB II
BIX FLOOlta CONSTANTLY HUNMNU
EDW BIDLEY SONS
aoo an on ia OKAXD AT
so is no < a M on o ASD 70 ALLEN ST
At Great Bargains
WE WILL OPEN ON MONDAY APRIL 12 TIIE
LARC1EST AND FINEST STOCK OF WELLMADI AND
IllIIAItLE KUKNITlRE CARPKTINCS AND I1UD
HINl EVER OFFERED IN UIE CITY AT GINUINB
lURHAINS FOR CASH OR ON OUR APPROVED
81 STEM OP EASY PAYMENTS
JLLBAUMAM
512 a j 514 811 Av
IIKTWKKV UITII AMI
Hill Tiis Tai ° r
v fL3 3B3y
1JX and 192
CORNhP OP SPRINQ ST
rii CASSISIIIUI IINTS TO oiiiu
SI AMI UlXVAKII
rivc OAsiHiuiKt SUITH 10 OKDKK
9ir AMI IriVAitii
MIKINO OTFnCOATH TO OK I I 1C
Sie AMI 1IMVAKD
n > r IIKI > > S sii rs TO ouini
Sao AM VIMVAICI
J MT jcr < iivn TIII PICOIIVCTIOV
of tvnof the lending woollen inllU w hiili i u ihKs ui to
mike the finest uplijoisl ITIM1 TICOVMiit
lNU And OVKltCOATIAC whlih MlTIIOIT
A noniT wi DO MI i s iii < INT
II > H THAN ANV OIIIKK HOUsK IV
run Tit A in
SAMPLES FASHION PLATE AMI RUIlS OF MJU
MEASUREMENT SINT ON APPLICATION
FATHER DE SMET
CONSOIIUATKU
GOLD MINING COMPANY
Lawrence County Dakota Territory
BLACK HILLS
10000000
In 109000 Shares
300 ZEJ OISC
Till f wr ii KI id ttlu iblrt ro > crty lm horctoror
Ittii wwtird niHl i ontniltctl t y n lew CHpltai t tliruuittt
hi u cnorny anl menm u lia tjctn biuiulu to Us
pr < Mtit Hilrnirnhle coiflltion
Mutithty dirlilnJi ol cents > cr share were com
iiKMirnl in I > tceinber laxt
itli tlio view uf en ntlnu n mirkt Tor It tlic nwtirri
littccntitrttiutcilabiiui 4VM > > > liHrc4nf it cnitltUtiKt
htch IIHIL L > III i Iitciil in ttiti liniutii ui tin uiiilt rhikiicd
li < r uo
For the permit tic > t < < ck Is uttvcl nt
TW ffTY DOLLARS
irrnharp hut the rlcht li reserved to advamc the prico
uthoul notice
FjnipliUta and IKtin tic Ma i will be ent to appll
cautaLAIDLAW A CO 13 Fine t Sew York
1 Ah IIHMMI1 IIIHXI llulldliw NW York
IHINCE t UllinIV lUUruilvnt Sew York
UrAI I H IAIS IN Illl ItAlMv MIIK
Ill VT iHt II 1 HIMMrilK UIMM MK lIn
tiSLMS fiKllhildlll NhKVOlh KXIMtS1nV
I ns il I VMhit nlMUAL IlUUMlt IM M Mli
M I KM < > N Til1IOV Illls H U L HI
IV1 s il UK M Uril it KII > MS M >
I KNAU IAS VdUSOh JirHKK VlN u iMI
t inn fti I irift fiv nuitii inv luMul inn n nn 1 tin
i 1111 l thuii uu o mi 1 v lhli < ftiiift iii nun riti td
xlnuii ttinj ol 1 lutciiuti iliui It it i > it t tut to tin
ttivtt HIM ol flointMtdli 1 uiiuri tint it i i > n I lu ur
irtictv LilvMili all A aiM uoui i > < loiln on My
if hi lit aId rt liuplti rt tt Kltt Mritutti liruj i
i leu ami health stu iinmn o tin tli < rk utit imrko
in cUnce u > tlci tc > h It fir lojJ i irilid Aiht IU
MTift > hn tv rr t riit ti r ti n I h Hhp > Mltton
ci J IL Vtr M KM 1 f 2 r t > < ttli > I H < > loillh iil
n ui i lilt1 ii li < itiil in 1 ir < in n v n M1 > l V > 1 ins
iir uliri in i stiniiU lititn inc nilnii in t 4tli tU
ib Jlooius
AKKV crntlfinrii can nt rxcrl cut biiri nnd
ruitilnrtMil ruiiii ifj8irui it tvrm im > J r U
1 r W ecntli mon mui it l tt Hi tioinl nml
pliiJiiit rtHiinv l ut iV luUtc tJ Jar Iuuder
1 t It ISII11 It rm in < tn Id Mh or withmt ti < > Ard
ii > kcntleiut n onu UJ Iu t il l t
J III FH mill liiiili n tn ftcoiiinitNlBUl wild cunl
t binr1 t > tiii Aiit i in itii bdtlj miJ Ildiiu 7J
hnil itli t
KlJsrri rAUIi wwrkitiT l li tu rnt < run
Imvoiiiuil tu n i with UKI rottini titil ut Uttotul
tiiurtunr t ti3i inlNV fi mtk 1J < H
Tont > r mnn mil win t > Mwo
J Iiitt J I it
mi > ectulili > i ii mi Im u Ittmul nml tuc
t nl M ti u li nth ri 1 11 in 7 M mti fi
i MAI K ctifp Ylir t truck W sl mid ilod
lrlivrrr un lur i atu hanir tJint UT
il 4 Toiupktiii it bulivir UvUtiL r Mil
sti
I
I UMIlItlcr our vuck Mt AinTkia
liinllutf U A M
IKON IUy r ck
miuctrt fUUkiiArit iiotti Jlc ur own nuku H
Na 1 Iron catUi traUrut AIM unooth
Uur jA > Ta A KIllTlAMJ 14 Wurrny i

xml | txt