OCR Interpretation


The sun. (New York [N.Y.]) 1833-1916, April 12, 1880, Image 4

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1880-04-12/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

t CLII IoIII tiIIFJ5IfI i ainMiswwcwiwwtiSe
0 p
< f M r M A II
I i THE SUN MONDAY APRIL 12 1880
l tnnttbc1tmu
A AII n rrAiiiv t ro want
A Mr saiAKrKS on Indies and
I InisiAM fine suits
CLOAK DEPAItlMHNT IW Church LAT
=
AT4I4 TAHT 17TII ST sfnre Steady work
11 emir intred I tn pay tor settin inihln s ladles ton
e will be trei < u d honentlv and paid I hr > onrwork itcrv
week while machines are Ind for I htv a the rule 1 o113
per lon I I liariira 1111 l while leartilns off
A AloiTTlt ATII lFir otl Domestic and
A heeler A W ilsuit I inftchlni on suits IUt fri waesi 1
tIn or loot potter IIAVS ADLER A CO 4J and 4i
Worth stAT
j 1CZ 4TII AVor 41 Ilspennrd itniporl I
AT lfl t o orators oil ladles iindi rttrar tiklnu work
in rttintltlts alsu ie 0 I machine sold and work
tfuaranteiil
Fl n eiierleneed iri ners on ln77 collars gn ii
I f AFIW and stendt itork nsn a rev to I lenrn nnl i 1 paid
Iilltri47alil4 El Mercer st
4 vhllcli I anting II 1 SlflKMl Ir I
1 AlOl M > a rlt Hone and Wheeler 4 Wilson
operators wnnted I
FIIK ILOIK A FLAfinlvmirnadwat
I A rXIniMrMril i 1 rim on i lare gooiII
It iteady work iI i t < iiior i ttink
jtiiCIll KKAHXCV37 i Walker it
A CJIIt I who il Irrstnndi binding iinllsh mRS for
t3 pictuics or one In learn l
I llIIL I A IO TSBroadwav
p A IITIPHIAI rt NJ VI ni hnnds on
r J 1 mallwork alioJOIinri es pnld ithllr liarnltii
4 01 J tAi 21 I Wnt Houston st
flTiIItIFi4Eg handli itnud w el
A L work Kin n out liCi d ban 00
r A lllltrTTI lID Mercer st t
A 1111111 t I llti ttDud imd piquet
AHTIPICIAI i all tlrlsto Is I ru
KI lllllrO r Prince st
1r wnrUns womens waes clumi ronhrdCil col
A cted I rye orwti uuuuIiI 7 evi nlns 1
LAWVIR 4 Jreenwlch av
11 t UTnIl FIOU Hits Hands oii u Mtll r
J A nips t Inlet to i alio lcarn rs paid while learning
Ko UJ n rst 3d > t
orilt ATOKsi nn fine tindertrarnunts and In
A nnK slips only experts wanted I iham potter
7in Iflti I lineill t
0 fn
A1TTACA coil liands mid basters work clt 1 out i
J t 1 A omrnt r < can inako W a tteik call all weok CJJ
Iileirki > r t
iiiiI 11 M nOWKHS Wanted tool hlns
A un makers and liarncm I 00 llumboldi ptA Brook
Ijnh D
I
IjnA IVlliltT FI irits and I Hnndrt I hands
II ntrL ji
A wuIlIt I FIK CllK A FHiCsn llroadnay
I A ICTIrItt I riToxvi itsTFiir t clou tiranch
A ernttaimd t mlmil iconiut MIH HI Prince ut
I l IPAtA und linen cnnt makers ttnntid 1 o rW
it A o isu rs pn sfrsanilbitloiiiiolers 34 Upt Mth st t
Mj fimn of cirl wantid for cltv I and 0 nutty
f A al3 1 CII torn clrlslree issilth av nlore I 10th tt
A flit FII t I FI01Vritslr s wnntel on
A blosolll al o liarner hllhUT 1 oMlerst
A 1A KTY who caiiilolKndlinr rf nci I In I ijumtl
ties KIIWAII A xu > N 4H Brooini It
oL IsI 1 Iuuiu4u tu < nuke Ilnuin nhtrTft I
01TNIIHhdln
u A I UUULANDKK A JO 37 llmrnrd at
A f lAGA roOt houni ti antpd nH497tli nv lrtufl l
I A + 4lh I jinUSMh st ty I < t ntlcf In city VANNLTT
A MRHICAN o Oermnn pirl mmll laniilv flutist
11 kcp lion c reitmico JiJ U 111 3iLIi n niter 14 t
I A tU O IIKI tor lUht housework In plain
I t1 k fanillv waces t 33 E ast Kith st first floor
A rICUI on custom tests ttices trim to
p J1 > IO iteudt itork fall I all week nt 1VI31 at
I ii A A QUIITPltS on Oroter t Baker on fancy
A
f ft stltchinff to take work out 4IWalkerst
F LUtMl It pi un ck and laundress wmies 10 alio a
ynumf url I wanes low 163 WcutlOlti st
FIHSTI kss lalloress on fine custom pants
A
I 11 Apl at Ic UelISlh sthisement
L A experene t sale lsdv In the Inc coodl eltabliih
A inent ill IIULNfcH A WOLF 318M ao
rxiritr tuckers on Whims A Olbbi machine
I A also n few learners J EI 37th st
I I A TA fririt Tss nn custom vests hhfheit wages
I s paid UOUtav cond floor
I A otNG kll Mdo llht hnu > work and take care
it ofabshv Pall Jti7 WeIMI I st
I A Ifl II I Hl 11 I10VtHSUood brancheri
11 winted aHia et
J A t2 cooil shirt flnlshen and op lot wanted
J1 4ull > i iiaril I it
t GOOD carpet sewerat 1471 Broadway 42d it
hl > AZ nxnertenced operator learners taken
La Abc a small jlrL 381 Boom st rear toprloor
HENDKHllKX I
B siTKIlHon lIne white I ests tints I firstlassnandi
ii tthnran make cut m work need applt I fall all the I
iseek atf97 Hood at corner 4tn st 00 37
TJTTOM1OIK M K lllN named
B JUCI
iI MCOLL the Tailor 145 Bowery
P flIkK8OlK Mwers winted none but a Rood I
II I ham neuit t apply at3 > VeMy si
IIV BOOIiFOIliK > < watitcu alto gina to learn a 14
f lr y SI
I
1SV4TU sill III MAKKIlo wnntid wnrk
tlTL4TOM l
V S im n iiit I none 101 I flutilass also dntsber bring
f I Mini le 7 Bimery rf
DITI > SM ins and operators on Domestic and
WlllroT it illiihs miihlnea
u IRs KMIOII tel Miuth Id ot t Wllliarasbnrzh
T D ItrsSMAKiit > wanted a 101 OUi av
EXIKltir > CEn lorewomtn lo take I charte n
t 1 14 nudetip lit I C Ltiilj 1 ijei crime nt tiui furniti ont
t S mivatioiiatjie reicixnces Jrly 1 efltitemeUt Apply at
jin 47 Walker
u EXITICI ICK1I operators on flue whit sets
I4 mcnui IV 1 and Ic tiles Imttonholo makers c
p od zi 1 HI Clinton plncc room 7
c E XIKlil KNI KI hand un Lulles and chlllrens
J4 loaks I mantles und suits week and piecework 1 < 4
I it Iflth st hi ineiit
E XIMIII iNiil Imnds on lace I goods Stenuir work
u LA and co nul p iv Cal uit8tVslcer SL up sLiirs
EXriiCir < lIIsteadt operator oil ladlesshoes
oo pay I 10T > Dtitne it top floor
EafFiTn flSc icu seat 1 pluckeri 51 East Houston
St room 14
FIKsTrlAlN nrerators and fitters on ladles fine
J 1 ciuu shoes also hand buttonhole makers ICO
llleecker SL n ar
FIVlcxperiMiei d tvaltres es and one woman to cork
1 M utuee HLLCOX lunch bakery and dairy 4U
Sroome L
Fills ICLASH operators on while setto flute work
1 and itoud pa I > also buttonhole makers 32 hast UGUi
street
I 1iiK IY OVIICIIII esther culrtre wanted linmc
dlately HhLfll AiKblillTON ivtMrrctrst
IKKK etthii I liutnni I liiml i > Hn dally troth 11
J 5 A liirlsLodctnir tjuute 21 St Marks I f luce hill it
I MMMIIiilS ttantid 1 on white shirts uteadt woM
IjI t > hTAIlK t fit I87 1 Church > L
lITTKIls operators huttnnhoTe makers on ladies
c t 1 flne Mines OHOtliKU i4J Kat Jlth st
FUR ssciItp wantid only experienced hands
L on real sicqun 49J loon tl
3 LlIltsTOIAss filter and ope rator on ladies On <
C f shoes wanti dill 70 Warrrn lit
r jllsTnAss collar sturdier wanted UNION
r LALNDRl 4U ntii uv
v it si KICs and on operator on the ton machine
I I S wanted 1 aI Ititlnuton kt
I FIMSIIIIS on coats 152 Delnncey it Innulrt
the tiuiute nick
1 S
1 I G Iltls wanttd t on windon hnlu tftetEi4J I
Itnttf North Jd it L corner Lnlun in 3d floor IJrtok
Iyui i L I I 1
t Gin I on Mniler t WlNon and MllcoX A llllibs
ilinihlni > stiai I ttoik 2J4 Latttll nt baMMiunt
G IMI1I baster lliii l her ant tnttimiioli > makers on
I V fbi 11 i oats T U1M IIIR7J Allen it
GIMIII oieratori on childnii I ilupieoo4 toy and
i p 1 tiadywork T ItoKNl HAL J40J r at
G Illstoliiakeiiuiifa AI Iv iilfthe week
KDUIS It 11111lNL UUIultonit
4 GOD1I liandi Inside on driss r 001 week It 1 pat
I L I IHKrSU ALI U7J Inlialst
f t GIIJM wanted nt Hd P iaJo it ui > stunt t
4 tII L J GRIMM
l 4k f G OOP haul AIIlnkl > n e tliat can a 431 ofl
I N r nln iIretulre 753 all a n1 1 I at L
G OOfl flitt htr iii uiittn it tot liop I punts tteady
work the jtJir ruund I tie nry itS IA
GGIXII
II GIXII > fur tettvrs ttnnt > < on seal caps only Iou
I i liuiuts iiicd applt at 47 troty i > t
I GHOIioiniti r mi HinieUhirts 1 i i In I and outdoors at
ojiisthj at I 1i11 tile UML
ii t
I r GotIt biittotiho maktri wanted for tests Apply
I III Sl I Hth I hi to I < till > r
i t I GOtlll ostrich tvatliur LiirUrs wad lit lii Wooster
Gin 110 do nenerot hoavwork G North Moore it
j
H Ds lor 10111 l 10ct tin k elten out alii 1
I sina 1 1 rran I vll 1 4 tiutun 11 l i th ar Hroidttiit
t
p n t IIS l II 1 OIK llliAlli rt l 11 IILI ti t 1 >
II mi uiIa < ttiik l lio I i ti 111 1 call oil i tt i > k J7 heaLer rt I
I 7l
I I n 1 ANils I tint 1 tnh 11 s 1 nat caps also attire
C MM B lhVV I ll liilloilM I
I a I 1 ritl VtIl I I1 I 1 llll a girl I to dn cm nl 1
I I IIOIIM itotk tutu ttt othir iiirl mini ll l tilt wah
1112 and n iiin 1 itt itt Ii l toOt It oCo fl Ap
I I f il j u I l t Lilflt44iIl tuo r3Ias AI
LK 11C N I I oh lioiiki 11 lu tan make M I a dut inter
11 I f ten da 1 i S paid i I ttiiu Uariiin Jtindci y 00
I NJVK I Vlt lm l linldiiil cent also
Hi iiinrinducrs on > i > vn us tit 4m Uruonit tt 1 near
I ilooS
4l I f Nl W n I 111 I iuoutu r > > I h and clrli V on shirts
I t ° 11 iH tiuti I fit Nt if HOIJIIIIII it tlt I iimir
Ji Of 1 I UJuuI 1 i I tin nt ru naiitvi t mike dnrk
I ihil 1 all I tart on MIIU r u i i 5 l > st inn
Iitt Ap It all ttiul II II AI o MJN > UJ I
V IUIIH > t
I OIM I lT t r7 I Tts mid tile tItra nn i let A Mllmn
S t I Is IICOA A ittba i chTIis i A ttok
r I T VI Ili I i4 I lat I 5hL I
I 1 YVKltVI I 1 Olf I s mil nniiMT on tunnel shirts coot
S I h illds hl ttork dclltercd i I in i e
si 7 h l OIIN a ij Kant 4 M st
OPIilll I lilts on flalinil I > 1111 and out ol Illl
hone work lltitrd In i of rliarye to I i < iid hnncs
Iutt I hljiist prici laid Appl > all a cik at s7 Av e
OIDltA I I lilts Ii 1 lee < amri I arm rson ditCh ttld
nil k kltinotit 1 rnll all tin ol ek mi I M nut r st
V Uttttin 1 Irnlmni nt und Nimih I t Williumsi sh
lIIttIuIt i n Vt l C u 1 i r II iiI
I P I n > JiiitN 1 o Utn > 1 inai a cv
I Moltllatcn
V 0II lti r nii Tiiiaea flannel lined
4 lirstloit C ttoik iilvm nut tn good hands ul mil iv
O IillATlltH J4iumawil 21 wanted on all kinds cf Shirts aol
Qtnlftb1
In every branch nf female lahnr
O xcepf household service are supplied with employ
ment nnd their rMins collected free ol charoe on appli t
cation Worklnir M nnians Proiecllve Union3Hllleeckcrit
OTlIKAl TltN on Pinecra by iteam wanted on
duck overalli and Could cond par I
I WAIHCIIS MINH MBEastMllt
P1IITlitM lusters 1 flnl her and pressmen on
O flute pants Tall I week at 414 bast nth it lop floor I
IvItr Its testers and fluuiatinrq on tints suits
klvltla taken tnlearll F SCIIIJRNIflh1I 210 1 tell St 1
OrritArofts hitlers 1 buttonhole makers men
Oe and nomen presseri on alpaca coats 015 W 40th itO
ITHAnuilH and finishers and klrli to learn 1 on
O ehlldrena pants 4WI llundoldt st Hrooklyn 1 IL
ITlfATOKH am Inlsher wanted on ladles I I
o cloaks and slIme for learning 11 t Alien it tIO floor
OliIt OHNonchlliltnssiiltst l beslpatlnirtiorks I
cxl erlenced hands make fH weekly S7 Walker itO
nrHATOHS on Sltier machine on end shop
O coats fall all ttrck an nivlMun It COIIN
O Ij ft AlOIHon ladles shoes cood waiei steady
sort Call for three ilits 1 Mllli 78 lleade it
O t91ttT1t ind lrtintn r < on larr cans also
hnnl out iilltedjnlis M 1 lllLiR 524 E I 117th st
O P Fit AT4 > KH and 1 ra trrs on flue alpaca flannel
half lined Prt llmd 1 satinet coats UIK I ii cOt 4M st
o ElI ois7 cit liitlis and klits only experi
enced hands i LEVirLEJiJ West 2514 st a
Vnlt > T IIt ilaver 1 and finishers on Stinhu cOats I
fall all week at 7 llfnrt it L cit ol f UoiiMrnenr
O IEKATOItMon aptoni lock itllch machine II
37 1 nlkf ItO I
IMIATOlls anti busters on testa fall for two
OIrUTOU
da > A 213 East 31 st ttteen As n amid 1 t I
O I1lttIOItSl lifl learners Tomo prepared to
Si irk etratty 3lI 1 Illlh av first floor back II
O P1 II AtOll < i hasten filler1 and good button
setters wanted on shoes lit Illl Sheriff It
o riICATOIt on Domestic machluo on Tilt first
class 1 hand i > a tttck nt aiiineUncey > t
o ITIITOlTs 1 ant fitter on qlna ttKENNEDT
48J 6th O nenr IQih ot HrooMyn
o iriCAT 1 on ronimw > shIrt and driiren
work I Chen Dili < HWc iaUll I
1 > 1KK UOXnH xpcrl nroil hand wanted on
t clii I nork stealy su url nil tln > sear
ilhO HIKMKliS 147 Von lfmL
1 t Elt BOX hrj pult I to notsi clue
xjIII
I anl lIlac tOHt A IlIts It I a o
PA 1 IlTit ItOXEs > ixpenenred hands online
I and paste ttortt 110 south Mh at a Prime ht
lt 1E11 flhl EE3nenieueel haI r r Ril
I and pa W MtNNhJk I MTtf 0 I M 4 liurtlandt It
IJVIMK III JCI > Hantt I expfrieneed hinds
1 1 III t mlIlll WALTER 4l Murray et
P ANTH orCltll nnlid
a Midl 1 Hit Tailor 148 liawery
PHTlt IttXixtl vi IIHIIIK on inslc and glue
wok t cod nifie 41 lohti it up stairs
SIWINO MA IIIt > Rrnti 7l nrlvllfiif buy
I Itttf colt f errrtl butruliM the iv Htunp Mnrr 1 Doniiv
ite Hlnincton lllcol t lilli ui Ulifflcr A 55lion tnt
f 21 Orrrnutrh ni nfnr J tetTrrotl Market or 117
Iuit Hroadwft tttnr Canitl at L
S KAW mid h lists denned find Nd price I
I ilie louic sen ceo wnnril on II tic Ca ttn pail i t while
earninz I hlglif price > ClHRIhS 2ia West ih itt
5TKVVC srlvrItHwniitMon llock work plenty
work good price Coil nil the wk
1000 M 1 MLVMM t CO MI nnoy
TltAW Nr1VrIts vrtnted on alterations good
a prices loOt encon
KIXCMSsni u > tsih tt corner f th ar
S I r0 Ir llltot rennlre exrerlenced cnrdf tuck
Li er hemtnen atc in power tendy work Itttfeouth
Filth as
S ISIG ICU t lDuuneatie I r A 1 SIng
f 1 t II fl Jtn20 creat linntrttnttn new Home
nnlMewiirt warntd HIIOUS ftjlirmil
M dr nlll HIOI 111 near Forotn
t i v IM1 mictnne Miiolc itle and retail I Howe
Sl timotic I ro A W dulcet t new irom i5
uuyO teouIuit in italics III It I M e7 and Iq Murrii nt
SniTrNO LCnl > IH ath kin from ItO lp
Hnrd IHW niachlnet from f warranted A jeart
Ni > UK dm nil it
C r IV I O M trlllNKX alt hInts f7 warranted
IV torOjiars3t14 Eant l HHMIIMI v Jinutlmi ol Irsuid it
S V1MJ m chniK > nil kind fMip warranted moth
rnr < 3 t4 Hmoiiio lI bet Mitt Out Mlz I I elh M
k iVI G > I ttlll IH Otrr Id great tuuiugatn
S In 111
Jiiiu t te l noM In Mrt s 1 toelo c tie luaittets 1 i lttnd it
S 5RAI IltClvKUS wanted a l
i wJn KlSZirs 73 Mercer nt
STItAVV HKUTItm wanted on block also wirer
a and errnnd girl at lixl hn av
r xiiiiiii nn cii > tom Teat t and a mart girt 1
I learn 18 hth Ht top door near flowery
r WO good dressmakers wanted SlTEait Sflth it
rill IT VFHTXThe sery hloh1 prices I and
V V prompt parnient lofha tt2 ttCratitC anti lon
holo < wk alien out Call oil neck Jill East 30th IL
corner 3d fly
V s I ill 7 or So eroitits and I lm terii on flue short
S V lastS I t week or rtere Iwt pnieti will Ie 1 paid I Apply
hp
all the week at 33i3 nl Hh at in the store
V CvTrlCAclrTliet een 14 an Tlfl toalil sulth
S I lh cur in n 11 ant niika herself useful Call
Itt 217 East 31UH St alter 0 clock
UrVXTni Vir a ami II auntIe cooed cook washer
V V an1 II umir city n ferinc required Apply alter 10
1147 Vmt44lh > t hall tint
U 1 l i II Oterntori aiil hater4 on est alco
n I cool nnUherson I tuuuta i vood prices paid Apply at
S r hitttltnui t 3 floor
IITNrnoOoretor ant hitters on veit aprljr
1 V 1 auco ClUnLESIIKANDT3J5and3075thlt
rear near d O
lIT t iE lOpritnrs 55 ho are competent to mike
I V line i cinti11 tlllllt t1Ii COLE A CO 48Llipmard at
ITv NTJ1 > A flrtctna criti m shirt maker bet
maor
V T prices patl AI > IIJ toVn F1KTH 12 Inin square
tu f A 7 TE1l Collnr stirrhor and IfunuTi Laun
1 dry corner ot Fulion mil 1it m pie 1 Brooklyn I
r IIliS oun girl to operate on Singer mn
V r chine who uinlcrUititl drttoniAKitii 167 W 24J ot
U i v I lSuummtr is hy the a fK or mmtli oti1
V I n tin lust tier ttwmnachno may inquire JOl btli n
W tNTKI I MiMtr flnthrr etatnin stnp l loutS t
TT test pricps ptttl r 07 IuHoii nt Brooklyn flrt r floor
T V rn Three ext erienefii irrl to TOM ctiara
> V New V > rk N oeltv tom > uir m IDiiiiiJ 112 Tlmma tt
VA > T13I Extrincpil thtideusoitllace 1 I hattie
> > hTtRN A JM mV 12 UM lArtl it
ir > lEhPflster and ttnltifrs on cu < tnm nnntn
V > iTJT ttotiet3 C MARTIN 1
V TIIA lorfMon custom roots
51 rlllJUAN 157 1 Crtiiil IL hop
W A > Til II Operntors mil t flnl htr tlrli to lean
S V ottcuatv pool prtcet 41 ftrm it Jersey City
r ° TllSuverst l waist r Jtlrt tiauiiiniine2i I
V Hteh ahn Lrrund cirt Applr at 27J tntJI I te
trtTllA niridlsed wotniii lor general l
V V iiwKork liood siages 1ST East Ill at
IT tNtElhtNo fhnuel Oorw Cr ants 1 kinds
V I teeNr sty l lisa ittti av near tilt ML
T ATKllAtrytJ East iBili nLn girt ulio umtcr
I V atu Ti S it rceiiatiuic I on > luii > r iacttiute t
lirANIUII Hr telimlaundrc gt ot Sauces Sum
V r nut lintel corner Tower and tdiial I it
T llllUirl lor kitchen in restaurant must
V V lotne ptr tired o work 113 I I ranltt
r V TIlli A tin in fl prUite lAinil to do cencrul
V liuiiicMorit Inquire nt J7 talker st
WA r IlII experienced I nnlshirsundrawersnoth
V V hut eitcn out 81 and H7 Mi 1 tnt or st
UT ATiil Kxjerli nrid hands on pent acarfs
V n runt prices tail I Iii Eldrldje st
v A > t nil Riittotiinle inikraonlajti fine ihicu
S V Call nil wiek ilJo Wt 3iith A
fA N I1 fTl f inl Tr s I hop coats F MARKO
I V W If Z III I I Cnea it tint floor
Tk TKIl All experlrin id ironer I on made up lace
II timls Aiuilt itt 47 I tIke 1 r st
llfTv VTlFll I 0 girl inrtraatakttg that understandi
V it ltioriiuilily ll I t NOIIIK t si
r t 11 Operators ant I learneri on suit and
W clinks Z Iathaitiit st
V i VIKII o eraiorson flnu ihop coats Apply at
V V hIIil i it ri a i
N 7AT I II tuiciai I I tallortsses on custom seat
V V itt riIL nom 12 1
VVITIHritcU I > i loliea I ant centslur cap On
II Ishers in t IIIINI at l
UT A N FEl I girl tar light houwok 317 nth A
V rlni bottom bet I
1TtlhlIA girl on custom coats 123 Cbrrstle
V V at t iiunt i nfI1
Ill lEl5iotat I tar sewera by N 1IANAN 24 ciln
V i ton place
Ur N t rnFur sowers 11 Last Houston SL near
V V llroidtv ly
UT A ° s 1 NTIlTailon a Jill Dili at store Call
V V nil seek
tT A N l 111hotiuL laity ca > hUr HU 1 Uluuham it L
Vt cats I
Ylll Si 4 > fiis HI lilli I till 1 IInil in i liftw 1
I I Oh MI I 1 this atO cents e id I at he IJIrU LodBii
llrnt I I < 27 at Mitts pi ice one block e a it ut Cooper 111 I
Illtl illllili ritr ol u Illll I iH4 hit l I a inlet
25 IIA lIa name I nil embroider 191 Wllluiichhy
H HiMM i iot
f I II i IrUs on coil a Ian 1 ttni her IJi li t
tXJlltliM 11 p litttenAt 1111 K FIINLU
jO IIMI un htr Illln Itsilid fil 0 ttilk Cal
em J thn I whole wnk itt t h12 Av A
IDM TIM 4hI I itT OI > Klt ATI RS advanced
JUU iiices fctiadt work
t II I I ft 1 UAlllili I I I 210t Clintim st llrokljn
ittttbt1tti
p tilltbl1it
A 11 HsTfIj sf arriaje rllnler steady employ
f mi lit and uo < > d 1 tvaites Alplv to
JAMIS CitE Fordham
4 4IV to tin cood wnrk on Iii I c tier presses Ad
> drep with retorbiices and wai stxi ei ti
I Imx I IJll I MIII orllce
t > ix inriTillMririori inanTTi riiTrTiTiriTn toes
1 hiiii nii i > ni hud a permaiii rituaium 1 only Al
in in ni id 1 lilly Aitdrens A box II I I htin ortlcii
AFKW wi Illnrnish I rrooTirs chide l fl t V double
fi rooms 5 j tteckly Curletoii House Wllliim corner
ol rankrurt > t
iriTvrH vtith one start make gto dally selllnt
J V AMKKYS sprlnn show cards Corner Bowery aim
hester i
1I lcil IMHF to put up machlnerv and treniral
J wor hOt otid too Urrcns ht st J 1 I WOIK
1IA Sis n ss lecdir ttaiited Applt to
ts lUKIK A iiniilMN 2it Park row
AIfAV flrstrliiks tailors on lln > coats 1 and punta
41 IOOIK IHVIUMIN 1 cur lIce ii timet und I 1 ifliati slit 1 i
i MAN that understinds ilttric I titlinioa whIte
I inctit at 141 franklin st tlrtdupulnt L 1
A IIIIT wanted at 318 > adlson srwho uadinUDdl
jX Uiigrocer Diulntii wLth good riliient undmll
SUnnftb 1t5
A OT74T wanted at 400 Canal corner Lalihtit t
AOr
It itarloouj goi l aell atslnht
A TA HOn and taltnress on Cno custom costs by
AA week n piece 32 Mond st
nOT wanted from M to 19 year old for general
A work SIH l ilranlsL
A nnnii tnllonm custom work at 109 Ext out it
t nun 3d its nor
At FR liACll kid cutter on ladies flritclau work
11 67 Mtirrat st
Aot G 3gtN wanted towaHontableat 1 < E t
11 ll it L
not H A > n UIIIIS era provided with cood homo
1J with farmera In the WeSt also aislstanc slten l to
families wishing to to then Ap 111 Chlldnni Aid
Boelelv 10 East 4th il
I ttM4FIIII IItN and moulders meet at Mill
13 lo hall IM Hotvery this Monday evenm April
UaiHoclock Important business liy ode of Com
mil
n T who hai had about a teari experience In a ma
B chine shop IQJSchermernorn tt Bruuklyn
IOYwautted Apply I ciween B and 10 AM with
I J reteteticea 10 J liUIII 7h 41h n
flteKNMiTiii ILEIPEl wanted 0 Ray
LI mond it t lirooklvn
Bu1L WANTKUatoiseth v
1s IS PEtEttnA nieetlnj nlll ha held at Len
i hard Hall I imEatt 111th St near 4th iv nedne I
rtaveiitiini for the purpote ororeanlilnc a Cp
a ut I Joiner Union
coat maker to take work home and one to
CUII
work In hon ibm Vetl MMIi ft
lltlli 3K IXIVrUll at CONNINS 40
llrand tt 1 Jersey Cltr
1 MIlHT rlASH looklnz frame maker and one
1 hand 500yfri only miod I hind HfMIMID BBaxter I it
ulr
KIll nitft on inllna machines who understand the
th
IJ r
i nlllm
business EliAt I Inn Ruler 25 neekman st
nisTrlAHS sigh n painter at AMEIITS ihow
I1 card establishment 05 Botrry cor llesttrit
tjS1CTCIMS pants maker 39 Marion it near
Ijl springs tnnsl come well recommended
C1oOlJIOTSon team 1 pocus and nhearsln a tin
ROOD K lldTTI NTAdfil lllldson it
TJOWA Rl IKIVnn 141 Chatham itlIeler
HOUAICll
I I clsuis or liMlcr and 1 hettcr tiicommo1atloni than
miv other liruic in the city lorJOe nnlSV I per I nliht
I AltNrSH fitters n anted I at ttt Birclnv st
I r Ilm ltACEtEFtlttl a MILLS
It
11 o sisll < ilit Wanted a tloorman io
I I Thntipstuit at
I TEILIOTNT hov speaktmr Fnalish and fer
STJ
I man exp rtenced bill hoI lor hotels l3aB ay
IN WHOIFsviF clnthltu hOI good ciitterato
I mark lor machine 40 frohy st tip stairs
f n WElTlJEilH wanted at itNostu ot
I A Imf LAI O
NBWflllll S winted only good sellers mav call
iV at stint lh si 1 ant Hlh av o I E1KNKR
PEIctrIIte alit tallon on tins shop mils at
OIKltATOIlS lop floor or B IIO1TZMAN
O FFICF HOY wanted Apply I A doctors office
3M Broome st
1tItAUt CUTTEHS wanted I Heady work and
P rood wage toetperli need and reliable men Apply
to VAPY l J AL1EV 154 Phurcll <
1 I IJnOA nuiN toeetliw will b held this ei en
Pi fln
I Ins I 18 oclock at 293 31 Iv 11 to the Interest of
esery In at the trade to attend
P 1VCJIElte wanted only cool mechanics ore for
I JoMiInc wirk 273 Itt it near lan IHrooklrnF I
P APKIt IlOXKs fuller on Clarks machine
1 wanted 1 a once 2J White it
Inttmtrious blacksmith on fine wagons
IIn
SOllIlt
steady 1 work gocal l ssang iunnintei Aliply person
ally or hr mall lor one week J WILSON KM PallsadJ
at Jersey City lleluhts
11Slt 1 K ICICi wanted1v firstclass hand
S 5IH
sowed womcir men
JOEL McrOMBER 5Z Fast lOch It
SlinrtlAKrlIvRoot shoe and sailer 1 uppers
a best and cheapest In the city
I J MEEFI < N 2 Spruce st
TAtt nlIljTIKIll wanted tn put IIP ttalra In
STAIR two nood shop hands af at r Washlng
Intl st lloboken NJ
° J A It rHB wanted 4 at new and T at second
S 5toKM
hand 4i < 7th ar between 31th a 10 MIt 1
1MAICT lad to work In cToeTv and board with em
5l
1 plojer I AMdreis r D box irn Sun office
ciA ItT boy wanted uhn unterstands sign painting
ii at17 Ilm st Call after 11 oclock
tVOhM A K Filet wanted on tarn cacki 49Owln
SnolUFn
i nell st Brouklvn K D
S 5 MICK 1 VTTi at KENNEDrS 4R9 ell ar
near lath tt Brooklyn
rpm rUTTEIto Wanted a shop cutter with uood
TO
I reference WADE a CUMMINO corner 8th av
and 23d st
To TAIIOUH Wanud a yonnc man to work on
fine ciitoin coats McKEE IfiSBth ar
mIEIt wanud todoffeneral jobbing
I J 1 SMITH bet ar and lOnth it
or IrOV norkinit for west pile stores wilt meet at
T 24 Greenwich av Mondat evenlnc April li at ft
viniAMt flIo 11 IiCflNiWatitedfeed
1 ers on tulle machine 2 s Liberty
Two cost makers wanted at ltt3 > Monroe it Call alt
A week tioard In family
W AXTEI > tnc will nernrrr nr cameo Citttarl
S V michine I ani 1 other tnl U nrnuhM Ait 1rf nr ap
ply I ti POLBBT BnOTHEIK lftO Bn Jwiy
IT A TKF roT turk tn the hnn H rem f ptrnne m d
W ro
V rropectsh nnntf tnn tfond rtr + nrt rfnutreJ
1SIDOR COIINKLLD K3 mil K3 Qttvn I
lu t TEn A HrntcUM Tumholo nil In country
TT dounderUn > liIronplw work Applr t5OVit
Broadway WM McMAllON
TATFDAOhoy from M to lit yearN nf ac Ap
V Jl iI J AP
V V tly i with lecommtndtuon at S West 4th nt
A D T TO
xr t TEnAll 1 uieratu nnt lilt for ihftr labor or
WAXTKD
I V IIOCl5 I to i lit VAN llOVKSHKRfiS I law office 4
Near hntnbers AL lice tree Cut this out
lT A > Trn A flrotclas t rote hil 01 55 ho under
V T umiirt Ills titni owl rnn ice I and Orthaitient p
pIt 0 MATTHKW hLLlS 573 Al av
Ur > I ElIA > onne man or toy 1 to work on lathe I
I V and yin 1 > clan 1 hn S u < M to rnO loldertnc Iron
Apply nt teiittuie 70 Uruome ot
tTIFFflAn aitont on Iw hnituil mhln
TT Apply iiMrsnniitoftlpe nt F A WIIEBLEK A CO
WfltcliunL mill Montclnlr I N J I
U TtrrIStoit lad I In hoer and Inneh room who i
V V p nksikTuinn and English Call at 73 Barclay tt I
at 7AM
I
tTt1TEIt wanted who nni1ert ni1 hii hn lneA
TT Kiivli < ihmAn preferred pplyft to 12 ot2 FoIL
ITktElik ilrtelaa fnrnitiirn cnrtman Aflh plv
WANTK1I
Imt TWt l ml 14W
VV Ht DKRAK A TAYLOUS 47 minI I 40 Vcat i I4lh at
IT tiElA file l tiered lit tar nut nil ltt tciiy I
W FIA
T > work S AMlttORTHACO i tiuwctt Mau
TtTIUt Muwmnker tn make and renoir 00
W T kll rnMm J sf
1 Courtt Hrookl I 11 banement I O RHiAN
T A XTK1I I First cla < mscMm rise hand non
V V other mod sIllY J JfcNftKN 2 112 < laet i iM > th nt t
tu A ktEIA too1 tailor and talloress atllti 1ast
1V > Jtntft M OANNON
rTKIIA strong boy with food reterinces no
r others I need optIc 11 llUI 1ilreoiio Lno
WAVlCUA good rip sawyer
V V FlirsElrR 147 Baxter St
If rANTKIl rooh stun rubber on rarriwa
V V roohlrttKo I ZJtlbaitSIlt it
VI IVOItKrllH on sroovid Iron flrtelafls
TT also I second I hand on breiiil Iii West Broadway
17 ATKI > nnod hoemiker nn new wnrk and re
M tairitg itt J LtNFVS aoa < PcKalli av Brookltn
V v t titiiitot trttiO lot nlio his wnrkel 1 AIr
I V Itritioeiutg I I 4J Nnrtn nth st n nr D
T A NTKII = von HIT mum hat understands opening
> T ousters aol I clams hiS i Ulth its near 4Ut st
1rt aTllA otinc InlilIi has worked at the
TT larpi nti r trade one or two 50 Irs 5 Elm si
W NTii 2Virrla7e trlinmcr at J CURLEYS
V Stitist corner Bm rum place Brooklyn
ITt NlKIl toiictc man that understands the fish
0 V nt4 oyster hiisnwss Call al 8948th ao
ITiiTtltnuat siiifher mil I luther in trimmingS
S V hop cflrrlnp work xtf ltremtle < it
rT 112 coot cntun roit tall or on week
V V work t Eat titli it 31 hour
1 ArKli I Tailor on children I s suits n boy
V V tints out pts 417 lon ft
VTEIAtZOOt frcninl haul on bread and cake
V > alt 01 HI hicks 1 Brooklyn
11T ANTIU TITO Srstcii hind on custom esti
S T iiot ssogea paid 3 Dunne it
r I N T ri > inofTralirnctinakeri liSt tilts S be
T twctn t lOthnnd 40th iti
T A XTIII Iirst class shoo titters on mens fine
V i v liters I nt 57 Warren st
lv A TlIiA rtritclii laleiman In the clothing
> T more HJ Jlowery
ri I r II Two men for furnace and ran < e work
TT t7nUlii 1
V NTI > A boy toflnUt tn tralUnc Fnnulr a
TT htl I hilt HV
O PA filM III > lh4 hl I coachman and gardener intr
O oil ur mute Ii ii flu it AV ticir Oth st
4 I AIIOItHon rtutom coat and tlrirher and hut
= 11
± tnnltnlc I nuikf r Call llo all wtwk nt 5 Calharln I I nt ton
ftunr room 15 V HARNKTT
fi IO1 IIH pure tenSl t worth V2
t r > piitin r i clinic < it mu tart r worth 72
An > nt < 0 Olllt RiinirlcTtA lit JHi iearl alit 41 < Fnltontt
OX ICAIiacOAI itS NSI t 25 fctnrtO M
ZktltEIt I I A ii O 1 Battery I place
lllhOIU 31InICO
AIOITNO man stranger In the I dir wishes I em
I t lvuuuettt itt his trade In I a COH artw I titer shop will
Ink to no under Instruc I tia Cull on or address
J THUS MIS inriirystie ci
A srit MY situation wanted lit a first class randj
I maker liet t nlcrcncm Address or tall orllirto I
dais I N KH Fulton st BrooXltn I L l I third floor I
A OIICMA N haker wishes i a situation as oremat
1 or alcohOl linnd I on brea 1 und cakes Address 114 l 6tl 1
av bouth llrookljn Call tot IMO I hays
A OIIUI > baker nlshea a situation on bread cake ant
I
Ii Plia taU at or address lot two days I 4H flth st
AY 1N < 1 man wishes tn learn blacksmithinci list
11 alraldtiwork Call at IS I loln blkmlhlng
1IltsTCIjAss baker Hiormanl wishes to take
churJi on all kinds ol bread cakes and pins I also
Vienna bread CAl tot three data at Iti3 Itarl > t near
Thallium
SITTATIIIX wanted Iif middleneed woman cai
S do ttnsiiintf irnntnif und housework well reconi
imiided 1 Iniulre at I4 I White st
VA > TKIISituatlon bv a man In a tailor itorT
V cuts petite and slat and thoroughly understand
Iii tailoring business can bushel firstclass udntl1
QUltcd wsl II AdJuu J 0 box 10 8110 office
mustmtnh
ONLY TWO VKKKM IONORRI
a r T
unit A nun NNi u MM MM m RssB
rn n AA RRRR NN N If IJ Mil MM 8
linn A A unit N N N u v 1 MM M 888S
It n AAA K It N NN U U M M M 2
Dim A A I UN NN UuJf M M H Bss8
OWN ANt ONLY IIKFA flRf HHOW ttIt EARTIL
KVLKY AKTIRNIIOX AND IVLN1NU
AMKItlOAN INTITUII
Ill AV ANII 51 T
I pledge 1 my reputation nnl ii > rsonal word that this I
the most novel beautiful exlensitc 1 and martnlloni
public enterlAlnmvnt that I hato ever liilore presented
to tho public P I T BAHNUVt
Tills pl I i1ie Ii I endorsed hr press nttd t tuihhc I I smd reds
turned attat I A thonsind extra numbered chain added
to accommodate the nub of visitor h
ZAZ F I
Z47KL Tho Lnn ton mid iiirflan Sensation I fritted
7UKL tMTII ii J1 KNTHUSIASMl
7A7la tier wonderful
7 tzit I wonderfultRRIAL OUT
Z Ztl I from liii topmost htnilit of the Institute and
Z 17PI tier
7 7PL rAfllE SWOOP
Z IUf through mid tiC lot neatly IOU foot hare crea
Z > ZI L ted ai rrctfirnr
The entire prrpramirn exciting the autlence their
leasiie unitiu tithe Itself i in salvos of applanso Mine
HOCKIULL 1 Mm NKISDX and her lIck ot irsi tied
llites t 7111114 M nn MARTHA KMMA LAKK
hliiiiirRhIIAHriANIIOLLI I I < < und t tho entire Ilialanx of
Artists enthiMlasiicnllv reived
Duri open nt I und 71 I 1 performances at 2 and I
f1 M 1 Allnls ion W cents 1 chlllren under nine I 25
cent Reserved numb red chatrs Jt cents 1 extra Lalli
and 1 families are alt let tu attend the teat ermms led after
noon performances The riilrd Avenue Elevated Jtail
road cirs dcpolt visitors at the dour
UIICJEIIIM3 II A 11
C1CK11IO IllONOUNCFD
1ltONIIUNCbU
slycCERq IUCCESS
I gg =
Uggm nlp SUCCESS
St fOA
KATE FIFLD
KATE fIELD
III her
i MUSICAL i MONOLOGUE i i
EVKH AND PARR IN LONDOV
THE FIITK OF NPIV VOIlE OIVl IT I THEIR
UNQLAIIKirII PNDOKSCMfcNT I
ltaiion Miss Field will appear tn the monologue at Chicksrlng
nlonWFISFSf VATINHB April 14 atS
MIIIUV IVIMMI Afrll 10 alH
and on SATIIRIlAV iKMMi April 4 at8
Seats inariiow bo ciured itt Set uterttte
TA Vl > A It II Til nVTIt E llroadtt av and 331 st
S IUt Or
w IllstiItItOStiruprialor ttd hloutairer
IlXIt MUM
IIMhV 1 Last week hut one Mlm
IlXLKV and contiiHiid ueeesio M 1lg
IlMhV ANNIE rlXLKV VLKil
IMMrV ito MLls
IlXIFV sllltit MlHS
MIY cniLD OF run innnA l Mlt
l IlXIVY t Supported InI 1 h SIctitiN 0 I Ott and lltSS
1IXIIY ROB FULIORUS tOMBINATIOX MII S
PIXIEV MlIsS
IlXLhV RATCRDAY M IkTINFF AT 130 MlttS
1ixirY Seats itcured tar remainder of en MlISS
IlXLKV caeement MllSs
BIJOU UlMltA IIOITSK OrURETTA
1 BROADWAY AM 31ST ST
TiE NEW PARLOR HOME OF OPERA
A merry mirthful and musical I entertainment for chil
dren old and tminf
FUN 10 mil nrKRFTTtR MUSIC
AGES AGO bylllLRLRT i CLAY
a mit
CMRITY IIIIUN AT HOME
Br ALFRU lILLIiil und ItOLlON ROWE
Morning pert runatute I TlltDAY MI 2
lion tube open lot the ale ut rcs rted seatS from 8 A
M 1 till Illl I M 1
Mirht admttsioii Mr and fl l reserved seats 91 I and
f lhit < I Matinee admisslnnsic reserted seats SI 1
n Ill P TItK EDWIN IIOOTII
1I IIEMIV E ABBEY Ixsvo and Manager
Mr fcinviN nnoTii
THIRD AND LAST HKIK BUT ONE
HAMIKT
Mnndav April 12al oTnrMiv Wednesday and flora
day etenlniiii and at Satnrdat MAIHKTII Matinee
Frldtvetenlnc Mrs I a P I ERSasLADTMArRETH
MFftlIIANT OF YENICE and TlMtNll TilE gIlUEI
will Loth be eiven 1 on Saturday nlirht t I
Seats for either perform fire may be secured
I
G If tiW < MTIC lltllSK lha and2M st
IOOLK A IXINNhlLY Lessees ilo Manaiers
Iteservid eNtsiorenetra CirCle an I llsleottv 5Oc
H I > T WKEK OF MISS M Ollin MITdllELL
HONIlAVand riKiPAY KVININOS accommodate
the hundred turned AWn list wieki
PA SC I t tiN
TVFONESDATafternnon and es come and THURSDAY
evrnlnir IITTIK HAREFOOT
FRIDAY erentne BKNFUrof MACdIC MITCHELL
JSKK 1 KYRI
MONDAY APRIL 114 Mr 1 JOHN T R4YMOND
iriMiRou TIII lIt ti LATE STAll
1 < BlHKltY IIFIOW I rXU < ST
ONE WEEK OF INALLOYhD PLFASCRE
TONY RENTERS
KAMllf
HIVPTT HUMITY TROUPE
AND STANDARD COMPANY
Inclnllnz the oncliisl unit onto 1 n II ADAMS orimaljt
suit 130 pantomime and spetalt I I stars
RnnRlce oiKntroui IDA I M to lip I M f
Nl II tOO et It 11 KN Til TAT r Everv Erec
I J II II HpnL Proi rletor ami Manaaer
t11 nllMlllth Asu > elaie V nscer
TlllRpWEKK rjpHlMiME MMI Jiei1 TIIIRJ WEEK
IIAKltHS I INITFD MATOnilN mSTRFI
lUVPIilVS J I I tlNIfl II MASTODON I SIINSTIIELS
MATINEE WEIINbMItT MA1INFE SATlRhU
All the treat I MONifKR FIR > T PART Ill l CIRCUS
Features UII I TIlE W rR HPOONEY STUDENTSc
Seats on sale 1 A A M 1 to III P M
HAVrnLTs TiinATiir HROOKLTN
Pronnetnr anl Manaser Mr J II IIVVKRIY
COMMEMIM MOMIAY April 12 FOR tINE WEEK
MATIMlbl WIIINEDAY AXE SATURDAY
Americas Kxtnrlte Artiste Miss
FANNY DAVKMtlltr
supported br a lame I anl sery superior dramatic com
pan will appear In santa of > her stronnesl plaja
Monday Arrll DESMAN THOMPSON
ACADEMVOV Mlslr TONIGUT
A rfi f IIETONIGUT
at IlUITIVHY I TilE LST WEEK
vnD4Y April IJFor the la tnine AIDA
TtFsnAV Anril IJlin PA QlttE
i W IAIiill I Y JAEDEL
H1SKIHY April 1414 KOR7A DEL DESTISO
TlllR IMY April 111 ll > T
HIIIUV April I8ES FIT OF rAMP NINI
STrRDV April 17F rewell Matinee LES
IllOffcMrrV
Director of the Music and Conductor Fiennr I ARDITI
11 Afllh74 NCirAKPTIIKATIIK ATS 30
35 U 21 tli t aiioiline I Filth 1 A > rfl I iIAT
STEELE MAPKh Manage
Tue Hanilsninett Tin atre hi the World
THIRD MONTH
Ot
IA7M < KIllEr
THE nR4M4TU Idh < < I > K THE SEASON
Erery FYhMM atH fi S n II VY MATINEE at 2
Seats securnt Bin ultlce nn 1 M A M 1 to 1111 I M
A Illl IVYS I lltlt TIC EtlII E
Rln r ITII1It
tt HKMIY F IIIIIY Uw and Manager
TIIIPD IJiK < I1NTINUED SUCCESS
11 lIlA
Vnnday April 12 rtiirliu tic week and Saturday
Matinee LOTTA will appear as
or toiNT UNDE 1 LIOHT
Intrrnliicinff nw si > < us dunce b 1 stun snlos and piano
reltctluns 1101 nrllce npen ilaily trom S k 111010 P M
HAVKIILY ItTH HT I TlinATIin
I I rirner 11 1 Hih st ant 1 ntii av
J II HAVFR1Y Prnpncinr anti tanager
EVERY HKMNi LSTII PUtt rill II NOTICE
THE nIlE IT rOMIDV VC1S
Mr 1 SElL IttlSIEa
In Petroleum V viistijs Knicical Comedy
WIIHW IlKDOTT
MATINEES WKnM > DY AlI NArlrDtY 3PM
Box olllce npen ihllH from S A SI 1 tu 10 I M 1
TOMGHT 8 OCLOCK
J JOHN K STODDAItD
01
rlllCKHllNrj 1U1L
AJOIllMY IIIKOLTH I PtlN
Ptereorticnn 1 Ics oi CnrluMi 1 Mlli tirStistit and
the Alliainlirs Ar Ae ith i liujieiii I deKcrliitluiis
Ticket t uilti tfHirMd Mltt 7 ueultu nt > chnl < erths
> UllSEKlt II A M TllxPAY Same as alnne
rpm vricr roMUiui an HROKDWAY
rnw lf
l
IIW lr
1 lUltltllMN t IIAllf PIlDIUIlTdltS
JOHN h CANNON MANAUEIt
Mntvlas April 12 anl 1 e irv eienlnff and WedneMav
anti SWd a nuiini o Mr Hit tvt I irrtco tis titteattusue
THE 1IL11H1A DLARD lUKlltlnb
New ant nrlcinal music bv the great composer Mr 1
DAVE lilt ShAM I
IUI IC IC I < a II I ILMnnd April 12 at
CIIirKiitl
ll r 1
1 tim l P t M HlMllRor I tMllllUM NTH IIIiITALS I
lv Mr 1 It II Ill 1111 MiniliUnii < Vmce Iron
the ciiilh I he riiiHiltraniilihiir Vihs John
Ri rnrlneil or tin rlnrUtte 1 110 Ill kit Hani l
Tom nas Ooln lit II PiHt I V Reliction trnm t liearer I
thnti IIH TlintVn Vs rut ut iutt tin Wtlilir hrt < t
im Nultnt 1 the IIIIR Mr 1 ttilurlt lulinslnn nr
trinlL Ke erivil wnts hi u cents at niIt titoi Itt Jl Union
aitutura J 5 1111 hhsiiager
TON Y IASTOIfs TU lC TTt K 6H7nroadwaj
I TIISV PAsroit
AT EVERY PPUtOUM SCI 1 THIS wrFK WILL PRE
blNTAMW 11111 1IIUMA
tilE 11UMI
limilWAiS tMl ItS SI 55S 01 LIFE
IN AlUllTldS Til I HI1 I I lIt EAT IIIIO I I itt St iA NY
TIM AM itt I iN MILU IUHR I I 5 lll35 Eli
KITTY OM II UIIIMIS 4M UISNEY
UTISFIR TITSDVY AMI Fitnuv
SAN PUA > < I1 0 m IIjT
I ute a lliu I I i < llniulnav an ii I Oth ft
tnt I us jet lull on u lOr t tile jra iin
DRAIIIr i PIIIAThS roil TIS riNTS
fri apyps nit ice nl Mr Arthur fimk t Trnnr Extra
Matinee ftuuradiy Aunt d r tin lciii 1 > tttor
Mil DAVE 111111
rATS rllnlI nmiii > ATimAY AT 2
FtLYs IHiTJtI III itis anlattlt at
IF 11111 llclir AT 4
I A2II tttis Ness Ihey
TilE WAY WE LIVE Till I C SV 1 Y 111 Iln
I A PuiiiiMlt ill I rosrhMPORA
lA I Mos soriii I I I rv
MATINEIRWFllSKDAY al J bITt ltltV nt 2
NIW I YOICK AQl A ICIITtlClias Helehe
tM f
i1 tb
L lira Propriiturs I Hie i unij uni IMMT eer hruiwht I
lnthc UnltiMt Muii > Tile iiiiiriuin lilitrttent l > is us
comtili IP anci > r I the 1 Kfiituikv tiuoriuihu tired and tho
sriul c > noiephaliis re iip rli > rinancrsitil > Am rnxii
at 2 eetiltu at H nrlock AJmlilon to all the re
serve 1 Mal Jic coIn
U > I0 fy rVlli H rlll TIt VlCsentiig at H
Sntiinlav innliiiro I IS This iMnnta I ivonitu
Aplli 12 repruiluitlili nl IIRTIF C AMPllKLLA
iiiivii 111 1 ilS
M lv PAKTSIK
MAII NOW ON hM
STiiWAl II VII MONDAY APRIL
Mr 1 JOHN I LA VIM R I s FIFTH I ANMAI I t OMlltr I
FIRST AM OSIi I IOINP APPKAKAMK
EMM I Tllllt < illY H Ii MILLS M IX VlMR
TIIEO THOMAS I AMI Ills UNRIVALLED OlllllhsrBA I
WHl < lts OPhNSTin HhUISS AT sT
V V httirv hi nlni I this ut ik i and sattirilnv Matinee
TO MARRY OR Stir itt MARRY
bIt 1 LESTER WALUlk as MR OlttlV MORTUND
Alo tin lurce TO OHIIIIh UhNSON
M TO7 lasi i n Vnf OLYMPIC
Ini Silt 1I Mr F1UNK MYO I lllYMPH
M I os I cud 1 OIYMPM
UVIIS DAVY IHOrKFTT OLM11
hIATUS FBIIlVYMr MAVOs 1 HbNEFIT OLYMIll
5 Til A VnNVK Til I VTIir THIIi tSEE K
I HIIF NUNNhMACHER Lessees ad Managers
TilE TALK Everyxte atHW and 1 sat SiutinesIJ
OF IIEHNES HEARTS OF OAK
THE OIVIII with lu magnjaoinl tceuuy ml ificcta
n rn n
qi
i1 k
A 1111 ii It a
I p
ftJ iP
9
ci ¼ ZLLYt4I4
1
tStiIIIJIUOL1LJUOUDU
o r iJr ci
lJ ii qpflflflflflh1flrIj1j
IL i Y II
n
I I 1 q °
c
k u
Ia
f c tus
a z Ta thetowl lieslcotla Vttliitl b1 CESt OIlE u pI
t 4i t of nd IK tar jixirrrlf iab I kNitS I k my fro Its
5 t I t c M httOla t I inS tnnpisitai rt I oii sot ffmrZy kiTetal I
u t I s t i 111 1 1 ILL JAKl il Cii suto tIu al s1nnittfl hmcs
t i i i llulf hourlT itiitimri s il evmlecs tOOll MXILri
IiA I t I t l IIKID lIKaJLS ijtjyil UlljKUIF5 EFtauct
I i t 6 14 I I I run Klnwf sod hol 1 tAb tuoruuelt SEtS EHAOt
liti I 4 KluiUnl is WULIt I llollfy I TiliO rmntiii all
Ii j 1 aJ I an > ii 1 iorrr ii ci nml aLfCIIiO iinuw
I 41 J t I ou oro1 JLTJHL VtlIici roar Sew lark
at 1 UqLFP HIrnILlTl
A frfrUi MilrHi conTri t i nTi In I5t IJ nn
ti I cT V n ittttatua Hunhinij M Itt pp1 100 l tlnl wLrnfilorw I MM ivt
I ag rh ant auto 1 ant 1 Hn < Cv u en fiil > VI 1 > 14 UAI I
5 Ii I I i rkFlr lbsMueI4 uTEt11w SILTlI
jill brlttgrx4laotts 1 Stool
AI jiiii sirfi iheitrTiixn iminoin asS
t Y N In Lt an nf hirfnr ft llriM4 > ft > ti po nrersiltrrct
0 O h 1 liT Hall Ulho I lUllrrj I I mini Iarl la lrjnl
d Irnlrftl lentil tn Jm v t liT Firrlr ffntm J4 < I htrrrl
iI I daoii Slid In ccuj tiUiilLrr IjrK ufSw or Ul
9 ft Oiler Kibarb ef1 1 Is lu Connolnillj Aerumlbou
I fIII rnhl lu WIt c L74 cc
FLUSHING HOMESIGREAT IMPROVEMENTS Very Pure Water Kolley Syster I
thorotuh Sewerase Gus all City conveniences Fine streets and Shade Trees HUh Orotind now one of the most
lealtlifnl Suburbs ofNcw York Commixllous llou es the Heat schools Public And Private loot Churches excel
lent I Roc oty Alhllle uttut Aqnulc Clubs Luenuatled Accessibility from Snnrl to Mldnljht to nil parts of New
YlIk CIty up tots n and lon town Commutation Wall it or other points 7 cenU let I trip A tall to FltiililnE
now will natisfj the most skeptical For mot desirable ReslicncesSMU to foot Rent or Purchau on easy terms
and lot Maps I ole apply lo A J sTEVENS 176 Broad wiy N V Pooni4 4 m
THE
Admiration
OF TilE
WORLD
Airs S A Aliens
WORLDS C
Hair Restorer I
IS PERFECTION I
OR its wonderful lifegiving prop
FOR
erties to faded or falling hair and
QUICKLY CHANGING GRAY OR
WHITE HAIR to its natural youthful
COLOR and BEAUTY
IT IS NOT A DYE
It requIres only a few application to restore gray
hair to 1U youthful color Rud luatroua beauty anil
Induce luzurlant growth and Its occaalouM use Is I
all that la I needed to preaene It In Ita highest perfec
tion and beauty DASPIIUKF Is quickly and per
mabently removed SOLD DY ALL DBUOO1STS
ACFUTVIV CLIIK mitt Ncftcinchf con tip tlon Mies
nmnch liter kllnry or shOt < licuws nrrvrnx cxlMiis
llon nnknc los < > f miithr mil 1 nil < hieswn ol tim
IInnar imsie Titv pfunoiincM tnriiriM fiiVUM
atud en red nr lOon rrturnpit 2V 6CV fl ant 52
Smuiple bottle tircul Miil 1 ci < tlcf > Ire HO Vt at t 4th at
DR MODEMAKH
nentt t 502 and hill ni av nr tdonr be
1XJy lo Uirr nr nil unni fit i4 f7 and fin
nochirie for extraitini ntth pure trtsh I
Invhlll u eus It artiriclat teith are to le t In crtid Teeth
fitted teth repair 4 while waitins Nl is made In thretf
hours If required VB and SOI 31 av 0IlU1 corner
of 34th st LIlt MODEMAXN
SbippiM
WTATIOXtI IIimO NEW riKUXIN R
NATIOXVI
L HiR l IUNIHIN ictuna hocks I
llollanl A ril21 1 V 1 X 1 IIHI Vprll 20 14 A to
FOR IMFiiIdtll M QOKbN TllHN
fcrln prill7 11 A M I llctpt I trlt u J4JI1 I M
Ion o01 in 7i Itirrenci pn pal I stecrace tickets
f M Ieini t J ow r than niot utica Iouilatlts i Illces
Sun 69 slid T1 liria1ttat F W J lllRNT Manurr
NoIlt
i The ollres ot I the General Transatlantic Company
utlt tie riinutid in Mitunlii Airll t lu irons 55 llrotd
tti loRll 102 green Oiiitnt I llroil > tnvl
P nrir M v i iTTiriiAiiHiiii IOMIANV
I hfhl lLMirill IMIliltNr I irwaruVil InVN
FIt Nl co I iHTHlitN I OUIMIINU i I k UIIIN
NLHZK HtNl ant I KIUIU For pisis jnJ In
lortiMtion in re irt 110 rnuus aipl to tin iOsne 02cr Ie
partinent J7 iliiitwn
RKiivrTvTiiiM ran AvrwrKt tii
Lt inn cern wnU ftlu riiiitelt roin riitladilrh i
atut New VorK Itnluii pn Micer ChIts R lew hours
Id 01 the nut II 0 rt1ll I tiiitnuot Itilare 41 tOt the Cintinent
IlllNHMI illiriliv Pllll7 II 1 I A M 1
For rat Nflttiili i5C inn other InI1 apply 10
IUfKi lilillir rl > IINS iineril Agents
307 Walnut L lni i ttlnhm 5j itroilAut vw vorlc
JOHN McllUN vLl I > tent 4 liilliT Dee
R OTTi lTl > A Si 111 glnlll lene I foul
pant tIer adjnlninrf Iltonlt I I Ferry lertet CIty
AMsT KIUM April I I HtirTIRIlAV I MIVI
Ut Ill in fui 7ti Id I Cahlll < 454t l teertc f M
HNtH 11HK 1 fil i I I H MIlllKl
IIt III iI I
27S Mm I at u Felln titit I Mirniiviliii i IM tanit
STATi ll > r Tr7r < U iim7Llv7riniil lllll t mil
i LnnliinilerrtirninlVrt it 01 fiinl st N RIVKItV
TIIVItD IV la 1 Miu rs at thrnuli rates to loadlnj
cities 01 Kuripi > I I if t fJi
vtMIN I II MIiVIN I A ro jent 7J Brmtw iv
USll1U3 ltQln t3
FIIts rCl A s losLguiur I nit til ituil Mnpeil tkirts t
A Ir
It eutt r tt iiti1 u pitrlier ttuli sip nionij hit
oen a skirt inanniiictort Address DESItiNKIt box tOt
bun oHUi
AfSOIIll I enrtr liiiilor and tiller I beer silnun for rule I
1 Inqntri I nt 442 I 1 ut II tilt Shut at in ems < slum
DtKIKV and sire In h 10 Molt st near
1 thiitlmni qu in1 11111111 I I lit II itusu Cry
i iTitHTiTirTiTrCul I vii ISV Iii this iihtirior
1 Itlirion N 1 ntii tuli tlud ur r rt 01 liani t tomls
biilniM a itiS iiitttiii und tuuius aliit5i < H cutirid
with uUm stirs luin UOIIH It itittil up null lioum ad
jolniiu a urge canli n hor e und 55 Snail staili md
complete nntflt nocoinpetitiin 0 barirain tor an acute
nun 55 tilt fit 1 inmrjit itHl Aptly tn
L I I tE I IN alt uiiiiuton st Sew York
I 57 > li S lCburtrlio l lit av bakerv n hnrrels
1 iimir UMit t I tin i > n jTHHht II l uiiiiM t
ott nub glooms
ArrW mlmiMi cm hatn scellent loail ant
ix coniliirtnhli loom nt Jn pritu si ti rtns moderlt >
AFK1V LI nlleini n ills itlns I i in hiiiiiuood bond
11 illlle utul I iliinlili tout fi M i t 47tli > l
B J 35 1 K II loi utile 11111 I Ciits tibIa huard llolnu cum
inrts 3 Allnkdun MII iri
I Ima o it centlemen ncconimolatet ttith good
J hnird pleasant nonix CHS bath and piano 7J
Fa1 4th st
O Vl OU > I men lonrTTrs in rrotcstnntranitl 3 boird
ft Mi t Appl H7i lirll it 1 cond Hour
tIttttibi
S sirs llnet nillltnl Tihlcj fillet
I L a with the tvonunilt I MON vlttll I cali louts lowest
prIces Ihel 1 M Hnmun LA Hilkuo 7J4 llroadttay
AM iUKA > > ranZliiMiTmTiriranirTin7iiiiiir I iu7w
a i and a i uul t luuid at sreai barifains and iast ti mis
W II III1IFFIIII I A t II 5 > lliiMdttilji r Jlh St
ST VHINH rT It SKIN itiank now open tar
I 5 ° i 5 t lily ni ill o > l VKIN I s lXClRMONS 1icr
18 N Itbetttieni orllanlt nit ltei nls
XtttllttS
Till IUUIIO by Alti INVITED to attend a
> Ir AIHKIT STICKttEY
id ri ti
INDEPENDENT IIMiiiLllsV ASSOCIATION
oflliisiltv at its hall K Union 1111 e
ON MONDAY LYINIMI PUIL n 11 IsIS OTLOCK
THE AIMS OF INIlCP NUENT REPUBLICANS
Seairisirtidlir l titles
l1ttI8tlltHIIS
KOSTKIl I t III VIH rilrrllT HALL
JM st near Hill av
EVERY FVhNIMJ AT S
BUD DIALS tiltANli UJUHIEBTBA
AdUAiIiiau23 ceuta
= ta r re =
TMAFS McCktEfl
ARE NOW EXHIBITING
SEES SATINS
Qotin d IQ Id iiulllD Dfiino udllll Qotin do flo Lyoll
LOU1SINE8 FOULARD
AND
OTHER SILK FABRICS
EXCLUSIVELY IMPOItTKD BY THEM
WITH RICH NOVELTIES fOR COMBINATIONS
AT VrKY LOW IMdCnS
WILL ALSO OFFER ON AND AFTER MONDAY
APRIL U 8 CASES Or
LAOK SLK
AND
Satin Brocades
CLOCK AND BRONZE
aDEPR T11JVT
Real and Imltntiiiti tiiit ts Vn es ant Flcures
FRENCH M lniE CLOCKS anl AsKS PEDESTALS
CARlNEls CARD STANDS tc
Leather Goods Dept
POCKETIIOOK FOLIOS DRPsIMl nOXFS JEWEL
and ODOR CASES tc In fine lane leathers
Jewelry Dept
BROOCHES EAR DROPS IIRtCELETS SHAWL
PINS KIXllS 1C Ac
A full stock of all roods In our line Including Art Pot
teries will be found at our rooms at moderate prices
11U4ICOIMGR1BERY
Successors to Schmler IHrtlcv A 1 Grilmn as Importers
alIt Jolliers of Fnncv tiuntls
SO A Nil U2 1011 ST
1EIlIIOI18 hl IlttabL
V
AK ni Kivii MM l umsl DmlLuR It
f ItltNTON tnr MXIIII hiiutrl ttekiM ten ners
HIIsUIL and PRtlMIII NCh line IM > S U loot ol
Murrat st dalv Mini is i iiirlu led nt 1 M
it IIlVN Y HOAT1fillII MIMnKfcnn <
iIIIAN IHlllMOSDIcaMPerll I N K liuitni Iuiili rt
Cs Ols tS tel ta 5 it I it I SI 0th rtiunuu 0 a r u its loutt
A ricoi iioiTsririiNi IINI is
ft rtitlttisr elsa d ul > eMi pt itiirdat in m loot ut
IA rut stfttlU M M lit1 roiini uarillf 1 lit i iti till
nou > oKVAIKA > irTiAMiiMfv dai
L oonnii tit cab h ttit ttith iMnbtirt anl 1 Niiv lliten I I
luaU out stniiHuir Alitltltl lite < Vusseila St tart
Br nklin 2 up I Iur 17 hat Ritir2 l > P M l
Jtd t Lust Rltli i IP M
1 4HL C > I I NT INfLUilONTirKIf an ITNTi
Still ICS II tttt3 Eislt
I1
chattier NIIM 55 1UKDI1 an ivi i 4J I t on i
nil at t I itstus rti rsl t i it ti I iiurl it tit it I M I
lltntl ti ntt ill SItbit anl IIIHI in I a i nit it birth
VTOItVH II 1INI TO ll4lsTll
11 PAID ONI 11Hit lit a t hI lti i iti1 tiui K
pti anu rs lento Pier 4 i N ith i Ititi r d ult UK liidin t in
rtat f Ct 5 P I M lor N tt Ion 1 n H < < n U ii it u r t
I Ii I Ii 11 s I ri mat
1 iinli I xoiiti inii M Iss viiil HI tlS itt KlllUil
Isl SD I itaili i silt SutuliiViiMruiil Pui JVl N U lot
arien st nt i I St
V
1 S 1 HI 1IOS ON MI I MnlnitMi I line on lutilet
O I ticket i nli itin rut cc sIHMSOToN i I mil N t lt
RliV I rr U IM > il uu ftcept Satuitat i ironi t Pier > kJ
N ltiiiitiit Jiv si t itS P I M 1
PIlVSSYH AM V K t I I 1 111 VII
I niii n nil 1 SK lINE i
AND tNUHi StAlEs U1L ROUTE
Trains lean NI 5 k I tu t iKjrusts ml Cot tianilt
Mlfet 1 > n
lIst rItimc iltl trait tlu < Men and inth itlirilllliat
Iilice I iirs 1111 nil u t M ilimlH at p I SI hIlls
Wlllliini4iiit Lin K t II len It A SI H tiip M rirrv suet
lne nt ut Jl p I M coiiiKitiii in rnrn ur tttiaLlo
Pitioliiim outre mil tilt > Oil Kiuions
fluutlut tutu li i tiiutnii nnl tin tsitiit Llinltnl Wi sh
Itiiton lMri K nl Piiliiuiii Pirlir lInt < it itli i 1 1
snnliv In X M it tttsutS islitn mil UP > Kiuin
at 4 ii mix t JilA M I I ail lii I Ip 1 M l Mini I i > MP I M
Evri tor Wit piiniiiiinhlK 4 51 7 m K 11 u tniuimi I
nidi II t M I i i u I 4 i bit i 1 u 7 n M tiu 1 1 ii i t lii i
P I M mil I IJ niLMil MIIIIJI I ID anl II 5 Mill
7 nn 43i ihi MI I M I ml i 12 I tutu in
Minn lor Pit liililpnin MI IaniJui 7 JO A M and 1
P I M ixci1 1 Mlml n
Boat in itriMin AnneT eminect with all throtii
trims it lfio > i lu niMnllni it arotty l ami dun
tmtiiet tim Hr mkln trml i
Trims mi b tutu Pitishiirjh n ai to in AM l in to i
P I M ilnllt Tim A M ii hit P I M ilnlli exi ept Mmi I u
Fruit ti ihmtmi alit ljliimmi 551 A M J J > i
t ui Kiln p M imm it Mi t M iruutm Iluit iui
lillll J VI ltll > 11 VI tidt l > lii 41 11 3 I M 2 ti at
4 > H 4 IU II 111 in 111 itt l P I M Mm lay 1 j
b lift d it I ID lit I 11 KI 4 hI il 111 ID Kip I M
trio Ill I IA IlIfllM I I V
I M V
PINNSYLVAU RAILROAD
THE OLD FSTAIIIIslll Ii Horn AM SHORT LINE
it I Ill C I 1
NEW VOIlE AM IlllLtDKLPIIIA
10 TiiRnran TRAINS f TMMVAY IUIIY I 3 DEPOT
IN I PI1IHII1IP11MJ 1 I I IN I NESS VOIlE
uornii TRMK IItEStiuT IMPROVFD FQLIP
MLNTANIl Illl t iiit 1 rill iONs TiNr
M11I AlxOLUi I C SAFITY
ON VNK SttCllJN 10 IAt l
Fxprestriml t u I u Ne se m MI t libro ivi snl Cor
Inn It In it I in i > lillnv a
401 7 HI M n liiliiiiilid II X M 13 in 41 4155
3 7 mit i s i mill lii ip t I md I lnluht PilitItsa 4 4 iii
ami II A M 5 f 7 PI K eu iint 111 p I M and u statiC
En tress trautus lea > 1V > v tel 1alle cept Mindiir nt
L s Mlul < I M runiiltiii tlirnuBh sia Trillion
auth Cnniilen
llnatsoi Hrnokltn Annex connect with all thrniuh
triln at Jcrw City niroraln a si tidy aim diml
transier lit llruokh it traMl I
Illtin inn1 trams Ituc SSt Phllslelnlila 12ni fl Jn
3417Jii i Si S ° ut I I I 1 v Liinitiil Expriv
1 IIP M i I 40 2 4 5 ID 7 jul17 1 11 P 1 M on nil
rti is I JIM 1113 n ma HJIIA M 4 TIM1 I M lese
Ilula till i tiaiaiiultiiil A M and J a I P I M 3 n >
exri 1 1 OiuuiiOs
rlout oitli i jil md Ml I llroi iwos I kahir II iu
stul tOit l 0 rtiis hit I itttl I iti ta 4 Co I L 1 I
Hrnokljn nnex IKput loot ii Itt I tun st Knik tu ill
llrtnnl I llrt I lltidoii
it llniiikpii Depot Jersey Cit
Emuueront Ticket Office H llatleij plice
lila Ness York Transier foniiiant will rail for and
cheek hav affe from hotels aud resldem es
FRANK THOMSON L P FARMER
Qoliccal Manager GtIol issasuur Lnt
SPRING NOVELTIES
ERd1OYSOll
Grat aM Allen Sts N Y
SPECIAL EXHIBIT
IN OCK aa UEPARTMENT
Tuesday HprH 13
Wednesday Iprll 14
Thursday Mpril 15
Round Hats Bonnets
EVERY APPROVED INTRODUCTION OF FOREIGN
AND OWN ARTISTES
WILL BE DISPLAYED IN OUR
ENLARGED
MILLINERY PARLOR
NELT AltllAXMEII
LIGHTED DY ELECTRICITY
ALSO
LADIES COSTUMES
SILK AND DRESS GOODS
GOODSLACES
LACES
WHITE GOOD PARASOL UNDERWEAR SHOES
N BrtEVATED CASH nAILWAVItf OPERATION
AT OUR CUUMbKSAVOIUISU NOISE AND UONVi
St ON
PiSSENOER ELFVATOrtR CONNECTING WITH OUR
SIX FLOOR CONsTANTLY RUNMM
EDW RIDLEY SONS
noo nit an ia GRAND ST
oil 35 m B2 tt4 60 GS AND 70 ALLEN ST
HOSIERY
800 IinZKV I AT ITS FANCY IIOST ALI
SIMPLE PAIRS FULL REGULAR MADE 43eI
worth from Gic to St 1 15 pair
OM i4 > T ivi > irs sTitipEn HONE FULL
RnilUHH MA1C ALL SIZES 25cl worth SAc
100 n < izrv OP IAIIIFS iivrnuiooAX
IIOSi SILK CLOCKED FULL REGULAR 95e
ins DOZI or ciint > icivi PAXOT
llOHi ALL SVMPLK PAIR OVER SO DIFFER
ENT PVnllllNS AND ALL SIZES AT SSc worth
rein Ehe lof 1 lair
ONE LOT Of lIENS PA > CY HALY HOSE
FILL IiraLHH M IAUF Sc
100 IIIIXPV OP SirVM FA NOT nAIF
IIOSi MMPLi PAIRS ALL FULL REGULAR
MADE 3UpIi worth sue tittiOc pair
oxr LO r or LADII OAUZT VE T EX
Til K FINE QUALITY ALL SIZES 1O < worth 50c
Ito flIZICN SI Li I1I1 STJMMEI MERINO
VIV J tM EXCELLENT QUALITY ALL SIZESOOe
OM LOTOT siiNs ivvzr sn HITS HALF
SLEEVES VERY IOOI QUALITY 3 c
OM LOT OF sirxs SUHIIER MKitrxo
81IIHTS A OREAT DAROAIN FOR coo
Bargains in all our other
Departments
Eighth avenue and 24th st
TUE NOTICE
Washington D C April 8 1880
The FOHOWiIIg Order Iins
lI Essitod d his < Jay Iiy
0 st III11IS iera Key
10 lie P sl masters
It ant enrin In tho Pnitin i < ter General that the Ken
I tutk tale Lnttir Crttiiilt s txtts mill trinucts its
Itiiiin1 mi lei iinlM lrtiK > M thelausnf thug Stole if
Kentiiek oil itt lit a Mill K nou piMulln lu I the Mipreitia
CiKirtu tIe Inittil Still tile iUti > nnliiitlnn or which
w ill ilii We thi lijnliuit tiust n iler lirnUHore Iuuel i
pr hlliltlti tin ilohir > ut nkl tereit litUM i > r the pay
iniiit nt i inuno uric 0 ti thu > soul Kutituick5 ala lut
terv Ci Slit Iatit nr IniniiiM A Dikin nn Mmtatri rn Ctiv
Itlitnll Es sir Thiinias Mind rrtilnrer nr M t Plfll
niiitil Aci nt riiiiiLtoti Es or O Ipiiuton Mitl Ilrml I
ss tniM Vt > mil I the paid litter Liinipniix tutu ill
n i nu 11 I n I in n I InHit Ir nttiirnts haitu aerfeil to
llliile liv lilt n VI t n llu > Illl ill 11 It U lirtctiM that
thi irkini r ii t is hiiDiMiUil tutihitut sitt lltliTltlnn
t 1 V viins AMI i > m Kits siiiiiM >
EALT1
TtUMiTII AND KNKIIOY WITMOtT THE USE OP
Ill I I se Uil U 15 ItS I t lV KIgLlITKDTIIrNn I t 1 FOB
Till IIKirIC t ItlVIIW A AIlK I IIII IIIUIIU
JIILlNil i I HIIICH Ii 1 LIiLISt I Lit Im lit HtKb I 115
IKIll Illl1
It I t tti nti uiiii Ver lit PIt sira l < t suit I 1reinatnro t Debit
in tithl is it i aiii i u i iui in Vulsi MU antottien
whi Hiifir tr in i n < linnlirs AiiJ the klooiny cutitit
nil IILI itiini ill llcritliini t <
fu lLhrrKU KIXIIW I fipoes the iinmltleiwl
frjiu U rruti il Its tilt uk II tii I inellciil I Impoilnr an4
riilnt Slit lila uiuv tie lulde mil itTtiihe raid u
11 ilh Vtur stub H mutt LiurkT
Tic IIIIMI nl Hrirllli ItlUTS Is treited upon ii
lentli Cull the luniliiil alit on1 question ut sit liit
piirtinci tu cuihritu huntiiiiltv irs July LunsulmJ LilA
ixnliliuil
hor lire topics cull on or aildress the publishers
PULVERMACHER GALVANIC CO
i iri 11115 SliSVSY Cal 55 iinK
DONTIIS OKKll 5 K JUi illd > 5 llV I IY
IJltbitnl
A 1ITtVIetiIC
llliout medicines StlSt4 POIrnlF MEDICATE
DOliiII Iltintid I 1 Oct lit INTK iitte buS
NI l tMll riire liv cart lii lour lit 1 4 or less
No as II cure the uio t ob tnute CUM uo initiir oc
huw lotu at 1i main
Nonunions dc nf cutlets copiiba nr oil of sinlsl
wol I ih t n I iiri > rrrtun tpr mice t dsivp > a by de > troj
llu the coatings ol tuu tlomaih
Price ft I Ml NOLII IIY ALL nRLlidlST or mulled
on ri 11 int 01 price
Fur nirilu i > trti > tivs setit 1 for clrrnlar
P I O hutS tlhJ J U ALLAN 1 IU W John It C > <
ci ark
WeorTiTfVOrinnrl I for ant t case they will not curt
fjuiiif ifo an 1 otin1 tire
V V
UK K 4 Ollltlll I I nemlir i lit KI I <
It I iiihiii in tin I N I I mti rit > iM li u i ItePi
IHII iu l ein ilti iii it lUU o i di las Apr u tli o I > ti
11 ts r iitiilrshnii 11 I lontlii nn Hi i iit i iescar >
lit is tOss I tij e ni ntr t I Hours 7 5 M tli1
l M N Ii insMiind
II HIMsli nun ti ir null i ni Jl °
t in lion t i m > ml I Llirnliu ilii I ii iiaio m itsfl I
< iu i M ih nor lir PlliilIN 1111 I
it TTi Il k no > Tuirtt cite hriu au itt ml t I 5iflel
s Ir 111 piictui1 I siiMiatiis dli IM ai ot I n MI inl I 4
manlioo i n < n t nmn irn > lir lir in im HUe r
t II IMCIVATi IMsi lsisnlirKcre Irci
i lImo lOt > I i rut t J block a irom i i n itn i n vnrr
BKor < illTI I l 1 > s lenale Intuorathu I 8t iieurri
I rtiunui h liter kiln t km dieaf i ue irrii
f inali neiiknrM jnlfl lin r irif 01 hhl 4tnsi
DtS MITH I H I auut Si ti u os ° f
lllOll t ti hi ili I 4 ii 5 fl i i i I i
s tail 110111 thoi aiuU 1511 5 It I u
tn It ii ifi
Dlt II IflIt lSlEenc i > of Llt > permineiiH J
J titiis hue in inhoiMl in I 4 tteuki aiiurv hut lus tli 1
line I 51 a cans offlce 7 I nner ilv pli e
DISEAS1X1K JIUN ispeciaity cure tunis J 10 I
6iQ a a15 UVhtt 17 Wen Uta it u u uu Mi
w II

xml | txt