OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, October 11, 1882, Image 4

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1882-10-11/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

I 1
THE SUN WEDNESDAY QroJ3IRuiMk
j
rnltIfU
J
A iVIOVN ADVIiltTlsrilH
I lutoAl
A MIIj I s riI ihclr I tutor tr rut sun t he only
ttilhnrtrcd lip town liiltrltlfemf 1 nt Ol IC
litlM HriJilvva icirnir llclit till It I 1 V 1
lion AMU l ji I M i inner n nt tin M I 1
I ICIO 3d nv i rlltrnlil UII4JIII M till I M 131 I
IIS 1111 I4lh t icmir limn Fiiisrelll HI t M
NII extrn eliar
t II si lllVlnilidlnltirtlattniief I t liulneM
AS I I M ry and I tv nerr Iit einntoid I tin r other I mi
welcd M VUOMU lint 111 I Still office
A lITirKIAI Ii vYi r AAniileiiri < i > od Immli
atend 1 work
l llnrS 1 CfVEOWC 127 1IIcker t
A oJ tl Input nn nidl Im nnd l jjl lo
11 flr l < H1NII I I J Ilnaid Mrear
riJW < JHti7H of i fl I t i earn em ll nT ork
A L I Pit All AII I BltOHlePollItt
A 12 1 1C 1 1 1 tlo tfenernl lioukt u nrk I food II air iu1
Ironer iiI plain crk JH Harrow 1
ATIIOIIO1 Ill i rlrnced drewmiakcr itantcd
z st 11 t snNiit s nmitowerv
t t IS1 M Mercer tt Marhlnn Hirers
J vvaiitttl 1 on Inn krnin fruine
Cr Slit JIlr manufacturer fuj Prince 0
VVHM iooI I tevvrii llni hert and linert em teal
11
skin lilithest wnifei tertdv vtork
7iS il t I im
I K II 31r 0 CO Hlli m andOlha >
CIOVK MAKlKS tIt nut work
11 1 sM Ir k CO nil Church 0 t
EII HIIMii > iron n on genti lawn tlei
til nil hand unit wiutid
HLNlll t el 13 and H 1 Llnpenard l
IJVlMiKirxiKII eliiak maker on i hlldren it
I Jclonkftniuet urliiiftHinpeworksitcnout Jiii flu IVY
EXIMKfl IN1Jt tltehcroneent lattiitlciiiinn
I E VI I L machine I I lir NCII I I ct IJand III l penaidt
IT5flM5iiTr > < lFll i oiTldnor opera 01 i n hn hirt
I SJ IU a csil irorkijefercnco MIIMilt Cool
J 1 7iM lt KoFll lilt VL i lie todo nnt o nbrniderj on
Jr mlci fill vviih niule ynly 104 south Mh sv
I EYlMitl tI1 lanl on irrntt tcftrf d
t work NceKtlentore I lus rit 4th tt near At I
E XIKIC11NliII anilii 1 iitI pnMett in cigar fac
t tory Apply nt t llleeJJ4 laI 1 I14 Pt
j E xlrHirN i < ril I lianln j In emhrolder C
ork I rliiK ininjlt DtJ Bron Iwat
F TlIIiiCS on linT tiHtmiT Tiirti l7 l F i7i5ii
elczen hnr Rainple no wnrn vlven fli I
t I LIAIIl 7liuirondwny I
P I I I P s < mt Mn < lili e c l0 fl ipeii dull v from II f In 5
J alilri Lixlmi I llc J7M XarknIadMli o
I I IKXTII SH MIIICTM K rils7raliled
f I 1 Cltl M V A AIIAN M4 N n > all I t
1 1 US I < I ss taiiAic on tlni e iintom coats ISel 1
I i r oc
hathin hqnaie rut nr ii11t top floor
Gll i tirfolil t etilop l > n outs experienced hOI
i need aPtlY I IIOI11 UT sNHIDtR 17 John tt
GCJ I Peal acilllc nnlillil P silted 1
t Utsznq 7 Mercer pt
0111C I fnr conerul hotieu ork in n mol familv par
I or Inunlrv nork nt out JJO Vet Hill K
GIKIs under 17 living lovc 4th tn learncri
paid while leirnlni unXoiith MlinA
GOOII i Kinnnz npenitor wall lit 127LaitlJAth
t rrluitc ho ie
G nC forTiilitwork on tii p Mead Ullaxter
ft 111 plaIn i 1
f G IKIS eiiier box work jj Uerkman at
I priviite familv girl torn t ikti herself irenertill lineful
P ates3 month reference C1J I Lu tmth >
I IlKAl Oils on cn lom rhlrli71lri > Tcln hand
p onlv II ALI1fl A IMI lANM AAullft 1
O tTllAlOKS on 1 t AA inachlnvion draweri
indciilneii run liv pnver H anf 187 Aicrc r it
i OIiiAIOIf on ulilrta HiuidA work to coed
I hrnl API iv nil the week nt JMI Jl ft o
PLUM I 1 S ILLS Iy I rien ed Iipnl work given
nut y < itx I rrlcec BKOoUs eMu Juhnston 7 Lat
I tn irth il
p PER HO X s fvperleluel pick nantnl on
1 atrwork Fittnlv 1 vvirk A5 oinnihia st top floor
PVIiiC 1IOX I s FpTtnHf 1 haiidk on foPte
I work III UMls t llUlMLss 1711 Centre n
OJ PI 11 i 1C ItoVI o Ixinriencet J ilrl on nine and
iasu vnrk Hlllrpi t IK m IIAAsLCO
JlxTIKM wanted nn fhoen Ms Icn tel of
1 AAilliimiuriil till nil the week
IVINO M V I INJMNcv Home Doretlc
SI Ahe f V AA iv i n M f ler AAHUov I tOllhn J
T nnlII venr e ond lund lit t lMrent I 1
ed 11 ipeiiioi th irotNJJirand of t near Forp Ih
S IX f Ii AO > IV to keep clout fnctor In order
I 01 e wlllirir t work Art hi A V
1 Ilr sTI IX scillrtm > A kAPP 13 WhIte ot
S 1VIG M i Itt IIui1e7 t wnmtntcd
eotF JH Ent Bron Iwuv jnnctiin of Ornnd nt 1
II Si k I ci Ti IIN Kits wanted Al plv at04J
I LY Broadvvn
kd I Tur UOICKIVO WoIENo lIUJTrC
R I 1 1IAI t NIIIN 1 is lick f Mippllen all eIaep 1 of
P I w loc thl I trad I vvoi un w Itli emptoMiient ant collee18
their al fRbl Ol CHAItlL
i a T lTiitsiindtiiiil r on heeler VItoeti Intl
r I iVilteix t t eitil 1 innclun < P4 21 11 1 t Jcrce City
fI I I s 1 MVI Vr Y l I V I zOd ru MIVF wint Nlat3Jl
t Iron 1 o let it n Oouriieur pitt UacVrun ftn
lb IE1O i t emti to pf cpi itttr and Loreiv
L I pe 1111 arn fern 7 i c to fl lf I I t r day Apply Im
fiedilttlv ti I LIII Pret rvlttc Co ffutrrv RaveitOs nod
I t j r I Tike J unef Mp 7lh si orJltht ferry
T INTrIi lnlerksntnt oreMtorn with their
11 f nun machlnet A t O aK > loiktltch hliriert
II 1I I I rice P I1AIZ 147 Mulberry >
If I lTNI I III l nn I out door railer I cloak ant pout
P T halide goof pay at 1 1 1IALLM s IJ1 h mill tt 1
l IEtlfrctcta I cjerator who can Ink
Ii I ttCt llllntitirlet I I VrilJtoAl MAM It 51 w CJU 1
V A IJlPSttrt lRker cnol rrie for
firet I iaKt lrt g > lt nitsON l luion equate
WTIJI Fxperinf I fur oinIrn ftlh > learu
V erP If1 I 1 IltUlsn 4tiJutcor 1 J3Jft
W rI1PGIlonpiitncwintotiaitrait I all
weok t IHAI IM I sonih llh xv
I A V A VriII Com etent hand on frliieen
V I It l lULINhK liJAt 1 > 4Cthl 0
rANTlliHrHcnnlirt list triinmen pplvto
I 1 > I l slAUs 10 llroalvva N l
W A TI1I1 Oirl to mikf piper tcsi ep I < riflicel I
V hmdniv I p1ty I nt JIH Viillon tNevvork
AV y A NTllJ uiCIr t itonton AA A AA and
AVV AA V 1 li inaelum a 111 I I Clinton Hue
TtrEIq toiin lady to attenl lii lakerv
I A 11 120 il i I av i orner 12nh tt 1
i AV T VIii U = A nmll all In fancy More ply st
I AVVf 14lr I im ieh O torlwoditi I
Vf rArii > Ilsndkti I M irk on Hue fur lined far
1 m nl Apply nt IM Sth at
ST NTIMI V i ttiy girl to tIn JII litttpes i ork ot 21
f f hlh uv titer toor t
T NTiil Is eriliced lmnd lit riremmakln
V lt Veot 4 1St Ii of
I I 7ir i A cIrl for light houtcwork 42 AAattut
n
I IVantcil t i ilrs
t
1 tA
1NPnRIKNCI I OIT IIll IIANP AAANTFD TO
TlnS OLT > IIsl I txH OL ANTI1II s
Mhl t CAN1II i I I1 1 C IOAK CO
5 ANI 7 AMlirt iT
t A Iri WIt Imp II a klinwlnlce cf
lookkeepnut I inii li n I iiftii in nn oini e r
I ilrirf i XII ItlS1t IPX IH4 Suminice
AJ N IrlHhmnn I I I i f n 1 it atpenranrit ut bit aide order
elerk onttirvtt2 I ti 1IJTen f ApIv nflir lout
M l tttV1 ITf s war reuiina I 7iAi Breadwav
AlIt K 1 C < A I ti N I o t irrain msnteln hi
j tile and Joli i i 1 I i I tmeraf t pit to I U
I 1HIIs fit i ate nnd I nil r M nficturer 4HCiiniilM
Avrui < < niiiritiiT IILlo Itt Il
I 11 I oiniiHi v nlitwt I > inlt dfd Ioyo I hettteell 14 I
snd II 11 HI In A 11 v I t s Jiit I M
I A GIII I Iji2 v 11 d 1n 1 lrtttiknrtta wace
f > J M I A AIL 41nth in cit
AI IIltII v i Iu > outfit
A
JIciliU < rni r i i litre and A litd t
I A 1EV ISUlSnf Illinrril shlwork
f 1 1111 I Al I A III O I lie Plluli
I 1111 it itot nit IIUni hli f ifondii assist
ti 111 a I i Otis at I ot PitS 1 Hi ttitt t 7lli t < j
I AiOlTN M AN wn 1111 I unerotartla tie flits
I 1 an 1 ot filer I I mfi al I i tt lh I at
ATISMI JH sintil I i l who iau nlno rernlr
I I iinl i lit nl n lull a Fi t 4 aniil 1
I A Mix 1ft i iiv 1 ririni I Its 1 In a prlntlni ome
I J if Atiirliiiiktont thirl tin u
I ANM ill Itt Y to itits itt door l in I nn urtmeiit
I In I IJht 1 itttt Hlli 1 in
ATIMNI M N murilii I a lltirynalic ittfl
o V niil ml II v i its Mnur 1 n I
I T t O1 lllr 110 V wl I nTn t girt driiir liTdocfiir t
J lily i I i
A srJCON 0 UO Y S4 silTTiTTfiirTiltnio i Pluto
r JtlC t m ltOw
i ji rrirAiriiL I AiiuTcT 4O fib AV
I
AOOOl ICOOlItt tvniitrl CH Aloiiroe f 1
iJIrriH I ir lilt k haul on Inr tInted tvitre
I J Al 1 l til r 5 i I vrl 1 wanes exp < eltil
J nnd J ri i 5 l li 1 s I sun r i
Bin tilth c nf I ri t in t ii minnni7mirr I M
olr
lttia in tit i u t tv i I I I 14 t MIl i like
lec
I BII ICA1I KIS 1AM I mnil t niHtilo
nil I vi Iv I ai I I I I U M 11 IHIUiMlthrt j 1
BO1 U AN IMIIM 1 i i u In t unit t i rMnniU urtfi
I ivvh I I I tttilili I Ii lulniM
I B ii s ION i 77 I iti i it < t tut nply at iono I
J a r I i I irlitm ilrniltbii
I ni 1 nliotit 11 5 i ii I 11 I j in miii niefiii < I
I 1I > ulih 1 ti li riii 0 V I j 151 1 Sun nlll I
C ItIII I 1 IotI r IIIUM I i mr Irnnkfnrt
it I > l < Hud iniiiir reomit dlti I
tl l K iJ wk J
I COMlt 7iif lOMies t 1 ii inmimiuii
I V I liUI Itt I I v i ull M AN Ix I iitrattierp H 1
C oMiMisrini I i siiiiijiiiiitriirViiT
i I I sM tIiOpYlJ2f IittitaItvtty
f CO e II T I Tiisvviil iinTt t ihl77tuiiirirat
Jfi 111 11 t i2t i i I tout i In MIII PP
f o 11 1
CiIIIr I 1 i 0 a freoo I i Fiedru vatitel I at
11 i
QiSSI C IlIN 1 iii J I pistil f I JIALKui I ti i
J KIC VN i l y opel will i irdmnrnl i ii nurv
4 02 > li i AI i slier fti l I Ml Llr BO H7irn lien 1
EK1I Sl I Illl s wanted iM
UiNtOOri UAlLKSilECKS 1S1 fultoaiL
Unnft4 Un1t
Elin ND nOV wauled CaU st printing office 10
Resdc 0 lo A M l
rAiiiii with children within to o Weet ai
L4 Plulcd sl 10 toys and girl nrotlded with ROOI home
with fsriilfru Applv to CllllDPhN B AID XOCIhTV
No Iii Last 4lh m Next company Keilnff Htli Inn
rJAOUn GOOD itnnh and lund inakerf wanted Ar
Jj 1 ply nt lath factory EMI llrund 0 near the depot
lllialietli NJ t
hlII
FI HHTCI A NH coat maker to work In lUire mead
L work I nood 1 wanen I Ml Kant JOth tt
FO tll D1HII CAnitlKKH snd two etnart hoy
FJ > t
GI VSH JUTTrKSAAsntiil good pet cutter
alno two stout lop 10 horn the hililneM Atldret
III ASH CIJTTIlt hox lAO 1 Sun office
G OUI1 1IUTC1IKK wanted at JU D hrotiet 0
JArTERMwazuted three flnthit nit Inn ptft
1AifiHwi lElt5T1IN 172 31 cv
H iillltSwnnttllnMne Hurt 421 Myrtle v
JlfnnUjn
AN to tuko I liurgr of plntrt In printing concern
M 1 Aililrmi I box r7Sun nilli r
LATI rni > rrit on tuitimr r arid i color
P Initial I nampir Apply 10 r I JUlY 737 llroinl ni
P flIM hmM I1KII oCtaittetli nofxl worknion Apply st 113
SII > rMAK > iCNA rtitter nantrd on mI citi
p t nn work titit l loots mrn on repaIring
I Mm LlNfi 237 CMIKUI corner Crnlrr > t
SHOI > 1A KlRA goodTilnl man on CMMnrr
wnrx nt Jit lift H lictwftn North 7th antI North Lull
Ott mni ni lmrich
STIIONM IIOTiH to learn moilMllnt pnllnhlnir
P Mrinl work OWES CLMISKIV 21 mid M Ifll ot
STlTlEM IKKItS nntrd n learn nn alice tine
S <
lmn also 1 ttcel liiIiler M I VOWLISO arrriini
8iLL ROY sillfil AfrJ > ioiweCfl l 12 nml 110 I
SM1
0 tiny 1 M IJ MKHM ft Broadway
SVIOCIAKEltXnntid n rood nmn on repair
Imr i n LUND I MiUlrnnrtwM
KJIUI4 men wsntrd nt 111 Cnlnmlill
8I0FUA 1 lollh Brooklyn l HANIfcL MANOAV
CjiIblI PERMMceting nf the LnMeri Vision
SIIOlMKrIIS A carl I it nt 5 M lop
S K ER n nnti it Hint inn nt up lapIn ami
like nn i uffi Apph nt Tttl Jd cv
jTovPI lATTKH IAM Eli ifautcl Apply
I at 1 111 I rl
r11iNA MiHiiirTiit > IVOKKFKI a man
TIN
L thoroughly ncntiilntrd with furnace uork can tint
a ptectv I l lot > nt I ALIKIUs A VANUKN hEllOS 3S 1aMaK
t InMiOc N 1 Come Immediately i
rpo CU iroMIOItN ViBtitid a oiinsnmn nn
T ot tl
i luu work Aply 1 at once st Chronicle office Mount
Vcrnon N Y
Vt llO < > Km > I > 7UHAninn wanted to mah
T ant r paw cut I r steady i work for s good man 4
Mnrlon t
rplV KM KEUwsnted Menrtj jots tn n good
Ji hand Apl i st J 83MBIIIM
TWO IIiMIliHH laliorem wanted t
I LIDUbLL o A hDMONPS 6XB6lhsT
JtILiJRiOA niixl 1 humirlmsn come ready for
I work 4 hood Bt 1 Urookl > n
1iiiiFHt4 wanted T W BUROER tot ah
TII J
I Ington nnd I North Moore m
rplNMAA to repair roott 10D3da >
U Mllltr 1 1 A CVTTFIMStead work for a
Kooil cfliLl nt malt
I I WIT o k BOISE 100 Franklin it
U t > AW Wanted 2 landnnrn for the nick I
Ur tray Appl tn Cnpt FLOAT 10A south it
rtNrEnTn coat maker lo eo n thntt dl tanre I
Tf in the I conntrj clearly kto Apply from luto r
clock ednetdaj A M at
ocoel
W3 JEttbTTS 40 llpenard I
t7A > TED man af nuperlntendent tn embowed
P glisat dOlt factor who uuderrtandl the litliineti
rrccttcnlly Inn Its frnlure
t IKOMIS A POJ42CenlrrH
VAVr H A 80od oboe pialeotnan for cIty 1 nml I near
M isy l trade thh cotnmlMlnn I nr rplnrv imut
itlic itise good reference AddreB ALLSMAN box hit hut
011
IVAT11One coon long tran horne collar
WA lf o
f
C V Apply I fnime1lntrl I to
JOSFIH COCANOA Sldbur 1 Botton Map
WAITED Acood reliable glider who can hape
V V teady work Address
JAS D PILL SprIngfield Mam
V ANTED Stromt and Intelligent errand boy lIe
V V Ing i in the upper part nf the cIte
JO JOHNSON g Fait 14th ft
It7ATE1lortero who have had experlenre In
V V fiirntture and heldfnff hiulneM wageR f10 f O per
p eec Aildrep PGIlTFIl box lull sun ortlce
rIJTE1A titan to work nn banjo mimt 1 under
V nanil French pollttilnir I Call after U clock df
Brondwa > lrooklD E D up > lr
1ITA1EDA man who nnderttandu getting the
WA
V V metal out of dropi moat hnve reference r > 7
Oneri It
I
ILTtNlEiA ingle I ounir man a a restaurant
> f waiter one who undenttandi 1 tuba hu ineii Ill
Tllrdai
V A > fJfl1 ImmedUtel Ii hornen and carl for eel
TYIirdtceliso l good pay 147 Atlantic I iv llronklin I
tl fANTKll nni men In butter store reference
it and f eeitrIty Aflly from 1 tojr M A 1S3 lita
itWA Tril strong toy or yonnontan having aoitte
V V knowledge of rg anti oyeter Ittucineca 37btlia
TtTIDA onn < r man no light porter must
WArVTnil
r
VT hate i the hret Jt references Apply 1 182 B wa >
TATEDTwo good hoe rlerk who un < 1eri > tand
V the ttUoilleii 1 MANNaHlMatjaUoTJl r Out at
1TtTI11A iinart bnr mrrect at flenrci refer
W JUA lcn
V V puce molk V HROs MOaml nth fct
iTtTIflA harneis inciter nn ffeneralHnrkno
W rlo
IT other I naed rtirn S MDOIih 1 lUH Broariaoay
W A > T1H An enelneer to run a lOhorir emclne
Tvittust be a inaLhmtil STl5tltiN3iLupruceot
i rANTFI > Fine ciiHtnm I mat maker 2 Cnrnellnst
V VNI
CV corner ninI ai and iith i sv JRANCOS
ITtNrFtA tnv imid tn rnnnlnn I a die machine
WA STKINIHAM mills 3f7 niton H Neov ork
WAN Pllr littler preiri foedrrr
ft FRXNlIS HMtT Cn4lund42CnMrKellace
WA TFIr gol rpentrr Apply I to
V V ntlTCIUKIl Ii KNOX 1a1 t d Pt hear 3d as
TANTFHA good blirk mith
W fL1
1 V JOHN McLIUNii > er > lltoboken NJ
ANTEO rnnfernn repilrlnj tin mutt
Y
I V Fli MIITLh lii 1 niton 1 f llronkli n
WAITED flretelip trimmer on repair r
4 V J CUI11 11 JlJ mate Pt ArooklMi
117 A TKD Two COM Iron poiuhern Inquire st
1 V IONIS A Ct IS Itsi Wept J7th t
t r AATEII ilrtclai t coat ritaket IO so cr1 i In ihop
V > A T CAKRIIIL I7i > Inhop
irATKI practIcal potiiite nnkie m ikrr
1 C IFhK A Im 10 niton nt 1
W AMTII A htv or > outiK man w ho nnlirrtandi
V the no PIer inloon r burine ApplyflutlAt I i tieS
A NTJIA ilmrltMnun 1 for carrier trlnuninffon
W S J
country work Appl at jfM Eact i 7tti r
W ANTKW Bo nbnni lit m a nfrncer Apply al
I 11 Orefiipi li 1 isv linn kl n h U I
117 AVrKIt V Coot o lennan Call ciU
ii nclni ltissMyrtle asltrooklsn
rtrIIA joiimt bull her om that rpeaki
nulMi i 1 and ucrninn Pitt hth ISP
W > Tiil I A tlrm iluo bull her Corner of Bay
V and Ilrniti rson iti > Jot Cit
trAVKI A Innilinian Apply 0 174 AlIt as 2d l
OCttor clot ceit itt IIII 1 A M I
VAVrUDMiii to tkln Huh experienced had
VI
V only hand luCoentlcs slip
U IT A N ri Ullrn n tlnlhiTnn electric work Apply
p y nl 174 Ut t t HronVluih 1 D
WTI S II Two tlilr l lerp Irb compoiiUori plots i
V I torlott feeder M llnu I Pt
irANTI I V cool nhoemaker Apply at leather
V otors 1 HJ 7h no
UfAVrniV i ftrrliFTioy 101 VooHtr at imp 1
founlrt
TATEIA ii iftillorr at 4J4 lIlt n
J TI > SMI rilHatid 2 tin rnoferi Hill I lt kmin at
<
P > comfier ot Water n 1 I i i llllLdll
I oIrxlIM v coftei ni > wolh fJ The an
i inn I lets t n 11 I Chambers M 1 near WeIllrII lft
in lTieif lil llIIItS 110tirit I anl LrtliiEton
J C us 1M a I It lA1Y I V
20 000 ro UN lM itre icti Iii 5pnttpl ptarkngn
o ti PJ f I homo if lliiM ten worth IHJr 5 n pimnd 1
II lnItfSnle I extra finrv tea t IK pullnd loner ttmu ripe
5 > lirc SAM lIl TLA co ta irmrlut l mid lot ullnnit
5ititatin s HVautrtl
A N IVT attive I girl tn in nut by Ihedai n cook nr
1
noiim n lier kind nf pp ork In s rcvtuurant nr hotel I
fill il rrnldni I ia nrMnri iiih n
AVOUNfrnTN si i lifit II wok llh es riot re
J i rate HIIIT intiriicilimi eitni wOI1 preferred Call I
or tilt p55 T I I II I I y0tt llrionip 0
A KlsrcTAIIIK middle need nnmnn Ulie I
JV miiiatlnn In s plum fnmil nil l for two ilai I no
inni u Oak f ihlnl Hour ru
A FI lf Ttlj VSS color I r nil fenthi ra nnlii rm
1 l1o3tneiut cool itftr lRHH drtreas J I 0 Ix HH
Sun ofllie
A Fl ItaVIf44 inter I Ton III irtal I take
J Viindpie 11 l Iri Mi iMird 5 1 at t inlllliKr Hire
Dfti I SMliFTrsi Ititu ml 1 njrrntt tsttl iii per
a full rnirn 1 eniinlil my stay fl I 1 I 1 > pir so itt at 1
imni Kinti matte to 01 ler from 81 u miner fl t r > o
it IlCMHINII i I I ltiI I mtiiih1 I
C iI > wanted II t n rapsrttatle ounir lrlai I
Oihainli nniild valtie tint 1 sss o t ArM < Inn ci f
ur Call for tt I < > IOH at li I xtu a1 isv Ijttween Ultli
IIIlh I in I hmlth liii
IrUtlIN ANlElmA 11rPm dais Unl I 1
53 l akir wintk u MI mil h n ai fon man ellA 1 or coumri
ppli nt 117 iM 1 IIIlr 1 Huh nt itili fur ulnn 1
Jll ITATHtN v oitod b I > n flerinnn baker ni > fore
> troiiklin J mum 1 irt il 1 ml inki HI Hntl null in Jd tlm r
l llot fumihil
HO WPKIITII IV 1 i < i viw i and ji
j ham ii t New York + 4ln and 41J Hilton it
Rrokt I ttbUrtiii art I Carpet i Bed lim stood ii Ini I
tunas e anortmeiu loss prlni 1 ei lernn i
I f iTT vt ANN tT C 4 i 512 i tint 514 II zip t < 7
1 J Ulli al l hiue 1 an ImtmiiHe ii to k if NIU uO01 >
I N MIMTLlir I CAttllTa mil 111 IlIUNi XIWOII
01 I LOW ftUfch AXi UN II I TLIIMS
io
C M JOTS to let with power anti and
Mulbtrtr m Jattlculirial33Iaii tow loom 20
J
mu etn
OP Miir
ACAPFMT OKTIIEOIERA SEA10V
lfINU OP OIFA
MONDAY NEXT Orl16 l on which occs iotiwlll be per
formed BemnUope rrrUTANI
Artnra Slirnnr Raielllt Illccardn Slirnor nalsiil
ninritln Klitnor Mnntli Walton sltnor Coita and
Hlra Mine I aurn Znnur her fleet appearance
Director of the nuulo nud eottttictorSigitor I Ardll I
SECOND NIOIIT orf HUBRCRIITION
hlNK8UA on IH
Mil of Munnr Mllltn IN8KI
Ronnlnl Off Cit
Ot ILIbLMO TILL
Arnnldo Pl ignor Micros ittiki Ju llelmoTeII Clontor
Oala nl inlter Slmiur Motiii irHlrr RI nor Coula
Milchtsl Munor I Ronconl t Jimnn Mile t Irilore I Marti
nez and Malhllde Mile foul The Incidental itseriliee
ne nlo Mine Stasis hits CmillaKl ansi the corps de ballet
FRIDAY Oft 21 drhntnf Mile FII OMFNA SA0
tDA Orl night nf LLUIthZIA BORUI
MnilTLV IRICI I OK ADMISSION
Parquet Peata nnd Hilooii lint four row M nr
Halonii otlurronii 2 10
hnmll Clrcli reicreil I iii I
lamllt Circle liii ra ierP id 11
General admlMinn I AC
Douraoptii A 780 The Opera will commence at >
Tho box nmcr ulll he open for tin Mile 1 nf ticket
for the nlKlillv representation on and fitter In mor
ron ednerda Oem 11 between the hOI of I and A
Wl DH ItTlliATKK1 The Only Thealrt
Thel 1
TT Boner below Canal it I t ThelJIIr city
flaying nnt clan
IOIINA STLXhNS Irnprletorl I I Attrnctloni
f I 1 MJBTIIAPlaistitter At 1opular rrlcel
THIS KFK
TiE UNION SQUARE LrXH fill ITRE8 GREATEST SUC
LIOIITR O LONDON
IIGIT 1 i O t LONDON
LUI1I1S O 1 LONDON
under the auspice of A M Inliner bin nf tIm Union
Sqnnre riientre and prrrenlrd null AIL Till MAO
NllICFNTMFNUtY IKOPIRTIES AND MEC1IAN
ICAL EFFECTS lined A that theatre
Act Irrk and Oroundsof ArmvUue lan
Att 11The Road from Chatham to London In the
Snow mid MnoniiBhl
Act r Kxterlorof I s London Police Station
Art tVIxterIisr I of Mart lebnnc nrkhnuit
Act V The Borough on Saturday Night
ORAND MATIME TODAY AT 2
AA i
i BELGIAN PANORAMA CO i
i UELfllAV PANORAMA CO j
I SMh Pt l and 7th av
Immense Pali tlnrli t PhlllppoteniiiM more
tlianUidOfiiuurejardiirtprerciitliiffaneplsodaot 1
i TiE SIEOf OF PARIS IN IR71 i
The Urged Panorama is r exhibited In America
Open dellA f innds > nine luiled from A A M toaunxt
i i Admlulon r centr Children U cents 1
j i
HAVEKIYMTIirATKK 14th it and fth 1
Ii The mm llaverl f fhestre 1 In Ntw York city
JII IUVLUIA Manaiterund Proprietor
LPi clmrmlni iieitcotay matinee and nltlil
Ittt lilnht lint three porlthel of the popular l and
blghh ruecemlul r
TIlE MFIII wAn
Tlf IEII WAR
BY TiE NOIICRDss UILkA COMPANY
With AMY iiOKDtlN llllini I I I Hlucrnld Lltliirow
Jnmef lennie t Iteillerth Pnullns St ottti grIt fbI M toe
The New rcainrew I Ornnd MilltKrv Llisemllaeetncnt
wit ii an arm of prett Klrln and 1 full brat 1nnd
The favorite Mnlinee rdnertlsv clot Salnrda at J
Oct lit OnU I larnier liaiuhter Airneii llerndon
GKKAT FVIKAMIKICAN 1NHTITUTC
fillND MATINI thin bfli rnnnn
st 2 ollock fur AlilLi I and IIILDRLN I
0co 11 hELm U MORlAN ILVRtN
from Tnlniaffe i rtttirrnucle Brooklyn
OKANII OIKIAN REt ITAIS
ReceiMil with rn lurtitiN ifiaUee
Prof M I ArljiicVIe the telehrntel Cornet Vlrtuono
Wonderful ilk i nenvinir anl 1 Pin MnklnK Machlnerv
Wrka of mt sand cttitttire llelltnte Nee lie iVork iVan
MnucM and tnilirolilerleK I BICINe m11 CIHLDRfN
hlckens llatthed liv Machlnerv Hundred of other
attructlonR American InPtllute I Bulldlnir Jd I snd 31 1
av > II InJ Ptlttt ita Ietated 1 1 ant IrCc car
pan the door ADMISSION 50 ANt 5 CtST
A II CUM N UlVrU BY UAYIIUIIT
ALTLMNAI SCENERY
Orand Exciirnm tip the fa > t and el < grant tesmer >
ALBANY and C UIIBAKD
daily except Sundavn from Aemrv > t tier 8 35 and
Seat JJdit t 0 n1 M t t i1ilWtKIVi by lIt A
MI for WET lOT t
where the excuriionlf II ill have threehonra In which tn
interest dolt the Military an I Acadeim und the many either point of
NEW8UnG
ron hour and three iuarterr returning arrive at 121
H 1 n Ai 1 and r eatr Pt atS DP I M I ar
GKAMIOPKKV IIOlIS One I week oily I
He cr > ed Peftit rnheMra circle and halctin 5H
Mr LABFNCh BAItltrTT Mlpported by Mr Lout
Janien and an excellent dramatic companv
MATINEE I XJlonl eomIlkitE hEART
UedneMnv evening HAMLET Thnrwla I1ICIII
LIEU frldav MUICIIANT OFAFNICF andlUAMD
OARRICK sntllrrta Mnllnee OtlCK > LOt
SATCItllA tl NINi nil II AIU > 111 1
t W Jv nN
IW II
MON1IAOCT 111 I Ills AAILLIAMt
GIOIII niMi MINKUM aw BOAVFR
n r
Htlh I seamn C I A Hit ln NRLRilll Manager
COL tTl FRS and IIfMnslle Marl sos
rued Insole In the World Theatre
IRENE OIlWARDTattooed > Lady I New
AMI t itm MANsiherianlxlle f Menacerle
hkLLHUN lio Punllnir Phenomenon I Tremendoui
JIUANTIC II ANT The Texan Tower j Iluih
OPEN lAItV I I A M 1 TO 10 P 3
hUNDAYV I TO 10 P M
iKTier Miii ur
I 7214 1 9 Broil aoppoilteNew York Hotel
HARRIOAN A HART Proprletori
JOUN E CANNON Manager
hVLUA IAI NINn AND MATlNLfcS
IIARRKIAN AND HALT
in the new an I original rlh I drama
TIlE BLACkBIKU
New mime hv Hate llrahnni Hraiitlful acenerv hr
AAltham TUESDAY MATIdEs I 1 HllDAl
MAiilstiN oTriKr TIIKATKK 17 83 T
1i ThOevenlniffllllil I PlKIKM ANLL of the new
1lar by BIINSN 5 loW I I I 4 11 entllhd I
ADINC MRs UlNTIIIinP
AdlNI Mils INTIIIOP
AOlNl MRs IMNTIIMir 1
TIIr
fen Character Maul I smart I Aimed IMIa I Booth sniivell Carrie enrxe Turner Clarke Mr Whit Tho
AAhlflen AA J Ie I Mnv ne and llenr Miller
HRsT thTmNsC I I NhT > ATl HIIAV AT 2
Nimos n iitnrN I
iln iUMMIro
L I ool I A illMlillI Proprietors and Manauen
KLSLRA M ATS Ore hetra Circle InllalolIJ
klllAIH BRds CltANII COMBIN VTION
In the ffn at ectarle
AROUND Tllh AMllll l PI IN cli hIS
Prodiireit nn ler the dlr rtion of f
Till KllthtFV Bltels
MATINEES wIrmtiSlvANl I SATlRDAY AT 2
BOOTHS Fill 1TKP riitKTII PEEK I
IJ LeBbte and Ainniiuer Air IilffK
TILL RUNNINO Tn I IOAADLD llJlSFS 1
EsFits Till MATINFF
1 T SEf
LAhNINII noSY STfltlAA
ut ttiti 1 tt2
A STIIONI C AST m lllllMINfNT ARTIsfs
A BAND OF hillY ItNl INI LNiiIiIl eA IrS
Setita I Lim te I necllre 1 tsp is veckn In art Ivitnce
HKMII N r AMD A Kit 1 IIKATIIH
I I AM Mimsns r0 rittoraiid Manager
K DOAIA IAn iiItlh COmAS
ill the i Intent I oiiiton neceK
At ANII M iX Nut itS
A1ANT1 VI NOIH
Atts I nIx t Noll
sthymtpttx NOIIs
Al IA TEIX Multi
Every evenliik nl n Matinee sntiirdai 12
A IIIIII I > AICH TliivTiir
1 L Ltfrt MnliikM s jo Mntmee l sntnrda at 2
LAsf Nlullfs LAST NIljHTS
if the fnnion
JOHN T OP IIAAMOND
Fltrsil TlIhAMI PICAN
The Freehepi Humor Tin Merrlit t Lanchter
MONDAAOll IH MAlllv 1A AIN s lPittAlt I
OIONIL AIULBHPA Stilll I Its
OTII AVFMTi TIIIIATIll lists AA eek iota
I Lore I atti I Man I liter Mr I JOlly srlTsoN
I rolII U I I 10 IIIIS Tit MAIINI
Beers 1 minin M Mambo e 111 lav nt j i CltlND
nlSD
PKODCl HUN 01 rill ti PllPI IMk OtIIU 11 IU
BILI1I I C 1 I VAIOll
Avilll tho era ilcat cu1 etei irltinln New enrk flier the
dlreitinnof Menr si ttti I iNS mil sol OAloN
Mnniiii 01 HI Mr Mmirli ilrnu ttss bceitelt Opera
Ctttttixity III lCrt I CONfhs l IKIH 11 INN
DAIVrS ill i IT URI Itvnv ni > d 8stii 7
111r I thn i niatiakiiirnt of Mr AtOLSflN hit Is
We Ltininj and Jl at b MntineeB 112 blnlll fl l M cite Ic
LAI EtIA r fNINO
Illl I isUl 111
MATI iAIiltlutV
IWY
Cal H her Jainta 11 win Jnhn Drew orke
Fi tttrit 11111 IHtrt Anti Rehan Mu Hdellnir
< dhll
AlrKiniu Drelur
BI III II lAMlLrNl1iTcK Is h roFritATloTfth
BAN rllANCIst i 1 II MINsntl IS 1 I II Ivvnv tutlll
Till C IV I tl lEsT JIXI i I I 01 i I tULMINl I
liniiim niiriinrloin nml I iiati rtto ittmceau ot
111 IIIHIs I II NIl IWmitccm
lie mlii lent unit t iir atii 1 railroad
TiE CItlltTl si r AlCIsfHI I TltDLl ON HART1I I
Al it tire Mlllldl nt J Settle so ud
A u > ItIN HHii I Tn htlIIE
li AM 1 1AIMIK Prnnrn lor rind Mnnnker
hstotats I V i 4 AS I AfritDAl > MAllNLIsATJ
ioittitt il1IlBlttip l t HUH tlitiui I th M I ils I
ill il PH lull by lilmi melt eoiniunt Ar InhnDrivt 1 r < I
erie llol Inion Uo Si onl I I f I Klnitiold C Pins erlA
h HeinU Ho i inn e olsen from s A M I tr P I M 1
Biior I iirriFv IIrli i mMiTTff t
U Oillv 4 lll lilMnuri ul1 1 1 intliieeof the 1lrlI IiT
Teinlelil I fill O in 1 1110 sflTrr To morrow
1 10
TIIHI IIIH tutor III IV 1 TltlllAII IIAIIINI In
TIIIAII 1tlX
5 vhliliTIII ti Orliikitwii I I uo i hiinknn tin Next poet II
Illlll tilltis I l IMPANA m Ilii otiiiilllBi It
BKJ INIIIAN V HAA VM iih hi uniiiroii 1 I
1J wnv llnrnitilv I A in iriiiml I
is I cr5 1 111 w ui li > 111 I snlnrliiv AlntlnrcK
Illlllll I 111 silMI I PI UriillAI ANl I
ii I Illl N INI 1 ott I 111 I INIII ANhllt
7 Illl H iltI N I I 111111 I sll IM MNII I 117
C 1 I I ti A CZ I limn ts say II 1 4lht t Ft
1 Anilller A it i 1 4 it IIIIs I l i
Ella IM nlnill > BiiHoii iiKllh I iitru Comiinni in I
DONNV I II hs lit iltnrtin 51 > p ninia snniiaira 10 Mile
llnnralitl MID aiiinlk i sic Not iaetit llnllrl nn 11 nt
h55tse i Mnllmt sntnrdn IM U all 10 I Adinli > imM >
11 nln iitltltti i i stilt
IIT > AIIIS IlltO IFSVtTMiPOEIIM I
I l inter Ittit Pt 1
oXIII 1101 ImTI
The i > 11 l I thin ittltiatri I net
14 I feit i Afrirnniilnnt oc
W LItuItt nun I IIA AA ANH mrn hf
V fcA C I iis I A I MNll I and 1 SAlllllUA I I t M flMi B Nr
At 1111 In pri lelllidaiomrdt I iif muderil life
fly I AA < i > lirljl > lq entitle
llll lhittEtslt I 1
1I liilUrMA Tllf iiI C lAth H 1 sndllwa
r ULlhllNtll It KlAIIC tilCIIA 1
Hill CAI Mil
TlllltSAAlllNAAAA AAIMS
TIlI IA rIISA 1 1ns
TIICll 1 Ill r 1TK II 4 I iitti I 4 < M7on7rT
1 10 sunn nml evrv f > lUiwinK evenlmr
AXIMI Ah 1 IIBY hllOULU SOl 111
with JiSElIiINE ClALLMLAMtaiidrRAN 4 TFAAFLE
BA > IO roni < and dance lit and clue datteing taught
for lisa Itsus J UOQAN J6J Bowair
On
a
MILLINERY
OPENING
TRIMMED HATS
AND
BONNETS
ALSO
SUITS WRAPS CLOAKS
IMPORTED AND OF OUR OWN MANUFACTURE
Wednesday Oct 11
Thursday Oct 12
Having sought with much
care to excel all our for
mor exhibitions in this
presentation oi fashiona
ble Fall and Winter Hats
Cloaks Costumes and
Wraps
Blc Invite Ibm Inspection
E E RMIey I J Soils S n
Grand St 30931131112313315817
Allen St 5S 60 62 64 66 68 and 70
Orchard St 59 61 63
StamtJont ami ffnilroads
di 1ltXY MAY llOATHALBANV AM c7
A 11111 kilO 1 tally bunds i excepted leave Veitry
M PlerM jj IV jil at t at U A M lhtrsnkIA I I n ny Annex
l1
f 1f7 lrrrli
at H A SI I litiidlm at Ntsck Ferry AAent tI10rl New
until Pounhkeepie I Khlnelieek I I atvkill and 1 Hudon I I I
rr
Connecting lk Alliani I so Wt train for Niagara II ball and
the 110 slid Saratoga and the North
NORWICH lTS PlO OJtTOV AAorceter
J Nashua Portland and the tail Tho new Iron
Steamer
CITY OF WORCESTER
without exception the 11I001 eletfant 1 boat on the Sound
slid the favorIte
oriteCITA
CITY OF NKAA YORK
leave I Pier 4ONorth Hlter foot ot Watt rt next tier
atiote Deibro > ke St berry dall except HunUl at 5
131
PHOVinrNCK II > F to Proldence illrrct con
I nettliii for Norienter an 1 all polnl North pitt 1 1 ant
MiwnlVont 1 rteaniprs RHODE IMLAND and MAssv
CIIINhTThst > P M stably rxeept Sunday from Pier
2ti I North Ills IT tout ot ttsrrenut
S 1 O N 1 N UTON IIM TU HOHTU N h are f1
PZ Mtamrri fTONINUTON and N ARRAIIANshTT
lease laity except Hunlait from Pier u North Rip pt
foot of Ja olatiSl P M I arrhlntf in BoKton st tl I A M
riMlOY 11NIMllieliii1 line New learners
1 UUOlU I and CIT < lf TIIO lease I Iler44 N It
fool chriHopher n daily except sitilrdav at ii P I M
JiO It IRENroN M rIIIIIEIIIEIA
I Vts htiutYNIP litiotik IftlJI I
Station In Xw Vonia foot Liiuriy ot N nell lOver
CIUIfNCISII JlSt 1st 12
Leave New York 74s 03 > II In 1 A M 1 1104430
S at > 7 12 11 1 itisitdayi H 4A A M 1 S AI 12 p I M
Ipne Phlladelnhia corner 9th stint Oreene ati 7 30
0281 II t trll WlrI I l9 540 6 t 12 P JI Bun
dm35 8 1A M 5I til I M
Leave 34 and hens pie 5 loII n 0 11 A Mi t 13 3D
S II1I1 II up M I Minds Sit A M 43111 rM I 1
Leaie Trenton barren and Tucker fit I J3 rtjjo
SO3 lUfi IIHW 11 34 AM 2 425 B4 7 5JH P M
Slindai 125 I II ISA M6 15 P SI
C li IIANIOOK II P BALDWIN
01 p I tT A1RllR J 1PACLiinf SJ
PKNNHl IVAMA H 41 1 110 VII
I ON AND AhTMl IICT I IJ
UllbtT TIICNK INK I
AND IMTH sTATl M VII ROUTK
Train hens I New nrk p la I Dcibromci and Cortlandt
street I errle SH follow I
Ilarrlilnr PitifMiriih theUent and houth with Ptilt
mnn Palace Car attached II A oJIInI H 11 I tail >
Nss York ant Chicago Limited of Parlor lllnini
sinoklnir and Aleepli Car at u A 31 exr > imp
MUIain > orl Loek has en K P A M8P I I M I Cnrrj and
IrleatHP I M 1 connecting at t orry for Titunilte Pe
troletim entre n1 I the Oil Ketfimiy
Baltimore Illusion and the Mouth Limited Wah
Iniftf Eprew i of Pnllinan I Parlor Car < IIii except
ititilip Hi t M t arrl e ulilnirton I 4PM 1 Revular I
Moll and 111 It at fl 15 and H 5 l A M 341 an 1 li
P I Msnl 12 I iilithtMaB I I ansi O R II I and 7 P I M I
nll IJ night
hundatUall antI S 1 It It ti 15 A M n P I M and 12
nllllit r Sin Ii antI 10 B I It 7 P M tsist jlg I nlnht i
tor Itlant t 1 i iit I I 5 rxtett sundal 5 Ui l A M 1 and I P I M
Oil itintto 1 15 t M
For 4sspMin ext e 11 simla 515 I A 31 OnNntnrda i
enh I P I M I
Lnncllraneh > licit Imclinn aol I Intermediate old
Hun Ma Itahna and Vinljojli AM I IJ noon 3 JO
and 1 t P I M 1
Bnat of llrookhn Annex ronneit with all throush
train at ler o Cli antirdlnif a upeedj aol nhlrect
trallfer for MrnoklMi travel
Ill hI Nit 0 It lit 1 E I from Pltmlnireh A 2i > and II I I jd v
M I 7 it i and tsis P 1 M I tally rrnni tPsaatiltiiotui curl
Haltlnmr1 it ni it VIA M iii PPi tiiA and in vi
1 M I sundav 1 it55 Itll 1 SI l and in wl p I M 1 rnun
Baltimore 1 11 P I M 1 on snuilati 1111 I trnin
Pllllalrlphla 3 o tt2i it55 il vji u oi > tilts 111411
II 4n 5 M 1 Jl 2 tire Aei I II t2ti 7niti l oui tiris
III JinnllniOP I M snniin iui i2i5 1151 ti Vi
II I f7rn M 11 11 7 Ji i tii 1 tVr 41 itttI 1 liitJ P I ii i
to IIIIi EIlhlIt
TIlE OLDFsTAIILlsnrD ROUTE AND SHORT LINK
2U1IIAINS IAC1I WAY WEEK I IitY4 ASh H IIN SUN
1M JMAlIONsIN I PIIII11LPIIU l IN I
NhAA YORE
DOlBIr TRACK TilE MOST IMPROAFD FQIIP
MIN1 AND I Illl I f l Msllsl TI tilt l ONsIsTLST
AMU I Ii A thou i ttii st tIT
CXPIOM TraliiK heave I Nw Airk lla Deil roe and
i oni IntrO 1 street 1 a lirrli a tin 11155 at
flllf I 72ti H H Hl nnd 110 MmI II A AI I 3 I JO
I 14 I l r i il I 7 X and P I Al stit I IJ I nliflit sun Int a
fI 1 K i in 111I1111 I nil I 10 A 314 II 7 K nnd III P I M I
and I 11111
Eprr I Ir alit leap I Nut York dnilv except sundfi at
7 J 5 V M 1 mil I 4PM I rnnnlnr tlirnu < i tin I Trenton
nll lIIII Ion
Kttnrnlu Irnln I lens Bronl tnrt ulutlon Phllalel
lttia t uin I list i II 11 a i r Ct i < 7Ps ssiMpi nn I
II 1 A Al 1 lltitth l i lair i I ti P i M 1 i I II 14 I Str2
Ilinlleli II il m 7 li s putt HM P I Al I on sun Int
I Jin in 82 l i i K tit AI I i i1 I h nil DII Hi1
7 li i n nlilH jiip i j I M Inn Phil lilt 11 Ilii Sits Cum
lrllII A M 1 anil I I HI I Al t ilnilt ei i pt hiiiiHt
IlLkitolllii i Mi 1111 I nil llroalttn I tlor llnue
anl In it ui I HeI I tean 111 1 t rll in IIl 4 l Cuurt Pt
nnd IIIoo h II Aninx Mntlin fi ot of nltnii I at 1111 t
Ivn 114 I Illl I mil lls I 11111 IMn at llnliikin Mull11
15 1 rOe r 111 I inliraiit I ri krioilln I 5 llaltir plan
fin Nivt Aoik Irnniu < stltlttuts vv III nil fr 1101 1
elm k iiZiitiL I I rut ttsntthst nun I riKiilenint
l HAS I pi mi I t I 110011
iieneial I Alniii I t r Ii I m 11I1 i liiaar 1 Atrt nt
cSlliIJllino
AMIltm IIN Pt s MAIL slTAMLIt
J SAIL I ivtitv i it WIIrWUIIII m
10 I I IlLAsCOAA I tlNIIIINIUPIA III I1A F RPOIII
limit Ia booitn i nil lovvirt 1 crats las I sIlo Oft I I u of ihare
throiikli tticlttti I sioihml titti I Ini ml
folI nokit I of hifnrin itli n 11 i mi Vi iiiplv lo
lllNIH ISUN limillll 7 ilinim ilreii II New sari
MON VICC11 IIN T 1 MW AIIIK ANl LONDON I
lvi Aorllilt s iinnlat itch t 14
lila I AA In > IntOil i IN
iilniiin Muiiuiih s 111111IIIIIIIH
IWIII 1 doek a Iji inliu las I truths terrA 1 Ii 1 i ai Cut
luiaens I tit kiln to I mi In in all islets nf I nruio
1I1tIr 1IOllllllIIIIIIr HI eriui
li < til th krtnlnni rth 1111 t v ant ther i IIIIA
1 I or freuht md Ins01i4 i rlllTII tu
PAIIliN I tiiIiti t Ion l llnalwnt
NAIIDNVI 11 1101 Ill It 815 MilTil
L UI 5111 I III 1 UN 111 t IN lAICtlilll Hoik
I aim In Hit 17 Csini M 1 I i n i nmnrk Not I ssioit I 31
butt I IM 1111 inn ANI 1 > ei 1J i I Nsruu N
Spain Oil I 11 i iit A M IHiltillH I llil Jl II UAt f
i nl Iil un f 7ti oui n art ilikii fu i ui uld iier
nili tICIasis I ss l In it h I i ihnii ii inom lithe I
I WI 1 III ls 1 I Ahiiuiktrl iei innd7l Iln nlnat
Koi A i ti A 11io Tin MTM IUIN its
I ilt Jimtri leave i ii ii tinm I fi nt t 4 11 tsar s H IJIIO tit
IIIH Klllll I ItllAM
hi IItllAM 1 MIIIIMIV Oil II I I JP I M
rill VMsll ItIMM I
Sn AAN1IAM I II initnl Oil 1 IHUA I V
let Cnhin tTts Jl inlin i MtirntrJil pnpillfjil
I LSI lil711 I l tit l I U t MllltlU i
27 s Piirt 1 IriUlil 5arte l IMIH nil Inn PIIHH AkHll
RII 1 > sr v J i IIN i
a i siiilliikMnim Sew Air tOol Antvvi irp Cs ers Sniurdat
Hits IIi11 snturdni iitt t 11 1185 A ii l
S10 l I intuit itimlnv Oil Jl I u I AI 1 I
stiluon tnti n om mi 1 hie and nlli I rnniiiit null lulni n
Irrlt itiliii finnl n Jl I filIn f st1 lsiurlnifiHi
Miirnut I 2t inpnllf1l I si iirnluli ft I Ml
1 TIr UIUIII 1 soNsilrliernlAkenli f llronlnnt
VJIATi IIXIIIIII Hllll Ur CANAL STN ItT
I rr fll S sattsns Ii I Iter nol Belfaul ic
hi ATI It III M A ADA OII7A Al I
a I Aih III NIIIIIMNA tst 11111110 Al
alin if 1 heinnd Cumuli It ill 1 hleerniie to I Iiirope
f Jii Stcttirp d Ini ii it i arrt nttle iieii p mr lift i <
AUSTIN IIIIIMN I < 1 UI ii > Akflltn I JitI it i N V
Ii II
flUMEMTIC IUWIXO I MACIII > rN
iF Ihenpet rate all competition ImpOMIhla
lI0JlEiI1C LAST IiIDJi AGENCY aiAr JJ
q WI 1 i n
OUTSIDE AND IN
Somo of our uptown clothing houses
Jmvo dovolopcil a remarkable talent for
tho II show business and tho passerby
may soon expect an Invitation to II walk
In and mica the living skeleton or tho man
who married his motIlor4hI law But
It Is a significant fact that at thcso
gorgeous clothing houses whero such
efforts nro made at display tho crowd Is
always on tho OUTSIDE while at tho
unpretending establishment of HIRSH
KIND it CO Urn throng Is on tho IN
SIDE Tho reason Is plain At thn for
mer peoplo stop to gratify their curios
ity At the latter they go In knowing
that they will got tho WORTH OF
THEIR MONEY In good honest Cloth
Ing EQUAL IN EVERY RESPECT TO
THE FINEST CUSTOMHADE WORK
HIRSHKIND t COS establishment Is
tho largest In the city and their stock Is
tho most extensive but theIr expenses
are low and they do not bellovo In tax
Ing their customers for SHOW Ono of
tho results of this policy Is tho produc
tion of their rcmnrlcnblo TWELVEDOL
LAU SUIT which Is now creating such
n sensation among buyers It Is ex
quisitely cut beautifully made and
ranks with tho usual 21 grade In keep
Ing with this last enterprise of HIRSH
KIND t CO should bo mentioned their
SIXDOLLAR FALL OVERCOAT a
garment of equal merit to thoso sold
elsewhere for 12 This EXTRAORDI
NARY COMBINATION OF LOW
PRICES Is now tho ruling attraction at
1R KIND CO Ol
300 AND 808 UKOADWAY
con WALKER ST
ALl niUE NIOMt
OPEN DURING TilE WEEK UNTIL 7 OCLOCK
SATURDAY EVENINGS UNTIL 0 OCLOCK
JOHN WALES
RECENT BUSINESS MANAGER
COOPfcKATIM DRESS ASSOCIATION
MY NEW AND FLMIANT STORE AT K3 WEST 23D
ST IS NOW OPEN WITH AN RIVALLED STOCK
OK LADIES AND CHILDHI DRhsSI CLOAKS
AND MILLIMRY SIFOUL ATTENTION INVITED
TO A CHOICE ASSORTMENT OK CI OTII HNlrtll
ILANNhL Dltrssm fu TO flH AND TAIIOH
MADE CLOTII DRI SSFJ V25 CLOTH AND SILK
IllltsshS COMHINU WITH PLUSH ILiI TO 73
IlUhll AND BROCADE A FLA hT ClOANs tM TO
fl 1W VERY IAIMIK STOCK OK SIIstKs AND LIU I
DnXN DRKoRS AND CLOAKS AT KXTRFMHY
LOAVPIltCrs AAI1L OFFER ON AAEDNLhDAA IUO
ElEGANT BONNFT AND HATS FOIl LADILH AT
s 10 f12 AND VIA > WHICH I OUAIUNTLh TO BE
HIOAI H TO f8 UNDER USUAL PlUCKS LAUIhS
FURNISIIIM1 MATERIAL CAN IHE TllfclR
DKfcsStS MADE IN STRICTI CONFORMITY TO
ThEIR AVIhllrS
JOHN WALES
02 WEST 23X ST
ADJOININO BOOTHS TllhATRK
Unllrou
POST OFFICE NOTICEFssreign matla for Ih7
I speck etitIug cl Uwl ill ctooe at itili office Hi fol
low I er
MDNFsDAYAt 11 30 A M I for the Netherlandu
reel per teatnhlp leerdam ila Itotlerdam t at IJ I
M I for Ireland per rteaniMilp hctthla via queen
toss II letter for llreat I llrltnln and otlnr t lirol run
ri > untrlriiii l ledlreitid t iriMlin I I at IJ At J
fur franc Itt per lisinhlp Pi relre tin I Ilas ret
stir I M I fr huroie len I iteamhlp Rile tin 1 south
siiintnn Mil llrrmeli
THLKsIiAA 111 t M 1 for llermnnt Iranei eier
MI itnhlp lullert Ha 1 Iliinontli liiTliiur < iind
I llnnilMiri I Ifltfru for Imt Ilrltnhi tnl I < i tier I u
rn > raiiiniiiitrlriiiiiiiiilH dlrirtnl prr it i lIorl1
1JM I fnrlumpr 15cr Oieuiuiitip l leItuiii 0 In > iriiii
I
I l Iii
tiiwnstl i I 101 I M for i ills lirlo I lOin nil I Mix
Ini I I T Hfi > intili 111 nf vlfvunlrm p lnlUann
1 Rill VAt in 5 51 for Isiiiskn Tiirki l ltiti l sap B
UK trlcr Mriuimhip AlUn nl III V M I fur Iiaii
ITXlHIIKlllll Alfa 1
S hIt I Itt tHM for turof hem fiiin liliClt >
< if itiini Slit l yuieiiH iuitur for irnimtiv nml
MntUnil IIIIIH le I illrtiinl per in if Id mi nt
t 5 M I for horopi tnt I r Minnnlilp 111 nf i itil tir
S in I Vurrnnimli all Ittlrrii Iliunt h I < illrrttril 1 rr
l Hv nf i leMr nt J 4 M for Stntlaml illnol
fir tr m hli Anclinrln Mn IIKFIIUU i nl l A M for
Hrlicluin I direct her tinintlilp I hilt ittsiittl 1 S inVnt I
OS ens I ntllA I M for Fur s er it etitittuts I Nrrkiir
sla i soutliniiiit I mirt Iii > n st I I M for kl Hit
UltilnarlltliiiiiU per alensisaiill Mnrltt st I tt 1 I
M for II Culn nml thettrM I I untie I tir tntii > lilii
tsesstiei sin I llmniiii M 7 r I M for tiiMrilln t
SII 1111111 rtritnntis I kit nml 1 HJI Muni jrr
trsiiirhlil Clip iif Vn rt 1 ilit I Salt fmnin nt
7 I 81 1 Irhl nml IIulI per Mutniklilh Cur of
I1 I kin I > ln I hail trHiulxo
Thrmhiiiuliiif ili I eat f Trmi Inollli tialta l in l nr
rniiKnliin lIsp blll l nf mi iiilnirrriii I mrrUni irnn lt
in Sail i i runt l > io MnlN from Hie Bast I nrrhlnc in
tlinriit snn Iruiu iiooii tht lor of ultinir ot I rtmuiLri
Sri talllllh se viiini ilttt
IIIS I I i 11 j 1 I IlUsllS 1 1oniiiniitir
B EEl IVNH nt uliliiUon Market Ctnne
IIrr
I trlmiuiilriu nml 1 loln m i iiiil I i i h oftrnlir
luilli rolU dint t I utu nil riilni 1 nrii i n
Dimll g1 iii W iitlillivloii Urktl
i oriu U i ci mi tnt 1 Wei KH
1iteirtt fIIIVIII1IrI1
A HiTT1MOIl J lNNJ7 t itl > 7ilnlii I
J VfiTiii Fn ant n rj rnnnititu isis nml ulirht < nlnli uiu
free lilrtn HNlH I I I t I lll1l I Y UiikiiiiiKtin I N J
A Il VOSlii tnlluifiit nut icnitil Itritut 1
VV Htm k loMt l riti M
MMtsliilernlti I lint ornrr Jlli I nt t
A I 8 III I llsMIIII s Hlli I stint uprlitlil tt niilMl lnno sis ll nuenllit
A I II 1 u ill ill roi oin7iitutr I pi III itorlf f Oi
J V ltllII1 1 i IJIM iinr 81 < tip
I a < iiii > Itt IeU VINHA fss intts r 7ri
I lllllu lutil hriuiul limit Ji in mr I
1 I IOil I XII I 1 Its H lnaot 1 Hill ft
MCrVT It lU < iVINH 11 einntini I 1111I1 I pinmn
VI fi iinnnl I Totlni situp 1 i MIiunrl I in n lunim on
lliiftuttintlllK llninthU tnss oraiin ii nn nhl
IIIIKM I TIItS1 ti il HII iirsnstsi as
IItmM mu > fl flJjrinli fnnr J iiirlitlils H
I ell nriaum Iii idltliiis 1 1 ltsot 1 lllli I M
rplir M SON 1 11 MIIN OIKJ1N taI >
1 IMNllill 5 41 I n > l Illh I m ti1lstnti iiinril llr
Minth t 5 i rius I I i n i sru I i si i fin s ieii iul met ineoi A ii
INI I OK IM Illl llilNs lit ill uoilil at 22 m
t7 SU f7J 8i sn flim to 5nli tint 1 muss mi hioi im
l hits lMrMs t or nn riMn ss ill lit rtiitnl until
nut fOal K lor II Cntnlo iiiK Ira
ttii
OyuN E i VICKI
illlNI I C I tills If MminiiMonn n IIIMIIO nut
IIIIS t AIIK that al 1 uinr inoliM nsfrhMnlil
iiii J 1 t hitti itn2 I tins rik sf Htln lnnk
I iiirs l 1h ills uasnt inns llhu fir oir Inliln n
IIIINI IMIK ami unrtli In tho fniiin till
IIONI PAIil i sr Onitnl p 1 ° Insi ssrnl fur nnsr fri p
III1M It PMtlt 1 t ssrlinlis i elreulnr nnd i n n
0ONI iI fIB hnttrson
II I iitiliilis I III NION I iichnmliirt Si t N V
T i ST l < > is i > n rmrtof thetltv m near luTT I
t Inn Ilivirfuiiinili Intl unmml ilm p lisp p
nun ii mmiiiiiis 1 iiise ci
COniVNII will Ini 8 itmt inlet I ttnsttsi
> OAU nun siitiitt I Midi l imkitii nrt itllln nl
lir iiiinitfli in nnil iln moiiihiv innisinutio i nin
ittt ems uimnl II t I B iltossiil i I I i HI Cninrn I
SI flOO it csII7rii iui irikiiKt will Inns I
> a T1 lyv V iiniiiKul thru Hurt unit 11 nPHI nt hkh
Pt Imp I Inivviiitone sips illtnit Etisi I Huh I p1 1 iheijmi
holiHellleltt fBi B I itol But isl ltmnnustsns
t IISOIITTKIV Ill vitv FIN Iwr
A III II I Mill ThliIRs I iinri Vin itte isiusienfnl
MIIN Mil i II iiiilit iiidiloni IIUIM iris a push nintai l t
tnmtlia I rim I M u llriniknlil V Ililki ls i 721 Iln nhii
AM IKKXN t sirstnslnarni lntjliarsl situ mil Inlilm nrw
sna onounthnitrt m ft eat harkilni ntsnl I rukt Krmi I
IA It CIltI P hi Ill 5 Cii trti llrimlwsurnirJiiih it
D ECKEIIie pool slid lulllnnl tails i lint host med
U Jon ail pilcM KUOOWI 7J Brasdssy
I I ri
If
OPFVIM IIAY
FRIENDS AUTUMN AND WINTIR OIINIMl
TODAY AND TO VOIIIKIW
AND
OCT II AND U
PUBLIC
rOUR 1IUNPREII IMPORTIili CO
TUMES FKOM WORTH 1IMUT
HLNTKNAAR AND OTIIMl
CCLLBRATLD MODISTEM
OPENING
CLOAKS AND GARMENTS HtOM
DAYS PARIS AND BERLIN
WEDNESDAY TAILORUlT SUITS MILITARY
COATS AND JACKLTM
AND
A LAItni ASSORTMENT OK
THURSDAY
MISSES ASh CHILDRINS CLOUth
OCT AND SUITS
11 iLss CLOTIIIVI IN OltKAT
VARIITY
AND
HMMT Or LINLRY IMlOltTHl
13
AND OK HIIUK MANUFACTIIIti
COOPERATIVE
DRESS ASSOCIATION
LIMITED
31 and 33 West 23d Street
CARPEII
Wholesale and Retail
IMPORTANT NOTICE
WE SHALL DURING THE NEXT WEEK
Close Out at Great Sacrifice
A LARGE STOCK OF CHOICE PATTLRNS
WILTON 0 < lUliTTE
VELVET
BRUSSELS TAPESTRY
AND INGRAIN CARPETS
THESE POPULAR 1OODS ARC OF THE BHsT
QUALITY AND CAN BF DHhNDFD UPON Hilt
THEIR HUPhRIOR DURABILITY AND tPLLNDID
tURNISIIINQ QUALITIES
INTENDINU PURCHA hRS WILL POSITIAFLY
FIND hOME OF THE BEST BARUAINS Ot TIlE
SEASON
JoMy ames Dolisoii
MANUFtCIUREItS
40 AND 42 WEST I4TH ST
AT 20 PER CEST
UNDER THE USUAL RETAIL PRICE YOU CAN
SELECT A SUIT OR OVERCOAT Hilt 1OlR nL >
OR BOY FROM OUR LARllh ASSORTMENT A
CAREtUL KXAAIIN TION WILl PHOAE TO YOU
THAT OUR OOODS ARC OF RbLIABLU QUAL
ITY FASHION VBLt STYLE AND PEIULCT UT
VAi DO NOT AVISII YOU TO BUY UNLESs
riIIV SUITED AND SIII L REFUND THE MONEY
JOR ANY UNtTlSFttTOttV IUPCII Ash
J J Early Co
Mens and Boys Clothiers
459 AND 461 BROADWAY
CORNER GRAND HT
A ttO ijro Lumlliirtothe front with neater
j
vvurk wlthcliiuper work with ltd 11 work than inn Ie 1
ihtained elsewhere forthriu I tlmm i tue ttuintncy t nco e > ur
ode tat Jl I ccc sir ida at 7eeour Oslo ci tHi suit IntIsli
ate them It iu cmi for ln fjii 5 nrjn t iniititea r
rnillllif wlthuutiliauelt sats nreliile inllnl i r rj n
unliilJlav > iiuthvvi t eiiriur uf Jilt ci
Ur AKIIll AI ANN
A WStKIM of tie ill At hlli wnllin ii sin u sin
t iii i us i mirth for iMiiin n 55 tilt i Iris u
Hi If urt Hi Ini teth an in I ii nurud in I I mi i
tetli ri lilnil while italllin iln trie I rfhl n kill s
At lirntil AuMnlullun ITiflliiv tn I rlii ih
strict kim i I All B 11 iprieti
Is It lIISM 111 tin Nw Airk Ii iHIM ur 45
1J nnil t orn r llnl in i Mini u us l itli vvilhmt
1 P iln J n Iln nnlv lnlli ninir lisp tin ton iso I
ruth main its inn In ur in t ko 1 an un i w 1 oils sr iii
liu oh n t loll mimic II l npnaiil cat < M to fin is nr
rantid Opin snnilni a
< s i Iminll r 1In n sin I lni un iiii im
I lit wil tilth Hup in i s hunt for ilrn link vvli n n
tssitt I inn i rdi rid silt I mm k l up tl mln mdienu i
iKvInt liilurnl t ii h ti < n njn in simian nn I ivin
Ink HIPIilNAi Minis fmilliD 5 ntIM lilljwirj
Sints i tin mil tsr ntintin
iru oom1
U II LIU t CO
n jf Y ti < hamliern and Illlnm is t
IN ltll iliiiiliit Ii i sIMlltls lORIIiiN
hinli li5iltsl Ii iili Ihitillsl AuuisitlAits I ssii
1 ii C 1111 ls I lllltbs
t XI I ltlEI IItLTlIIIt 4 1Ei =
1 Wrl I nhnttif ilili i tS5t 15thm 5 ri ii 5 II I
ntt 1 Mi vtr vitid ftirnur iris t 2 lurk tin finwi 5
j snl nil iloth nt sirs lots js Is si IIUMANN 1 I
Illtos jaiil J4 111 Hllitt m nr I tins n r t in
1I MIIIINIIAIIIS Ale null rnIi Ini hi I
ti from 7sc tir laIr rliik I in niin II il n1 s I il n i a
nnd innI In t hnmr vvlih aImltnc i unnlir i t i < i Ia l i nt i n ic
ups mill inril Ia iliii15 I iiistliav I I
3 oot mul Minimi
JOS I I i ft im te null int 55 to nut htnnin In nni itt
4 ilhiiui on 4 oil i k trli fr mi Pin n sit i a
entsiiii nOel nlniniiik nn imlnultri 1 insnunit n li
two svvl Its l inuimllid I illr mil lull m > nn U
nillnr null m and tnnll diain n d i its latnl I itd I v sits
iintnivv ml n hlli isini intact nil i n 1 lit iln li r will n
eel 5t n rt vvnrd i nf iui Ins I n tiirinni It In
Al All OIM 11 Ml 551 17 Ma linlnni
I inlntnl k ilnnc vvhli MM ainnit fT I
J Inrlmihl St its irnouI lIst tscs Milinl isssnnl I I
t nit i rllt i Ini i
I OS Ion Im ci i litMiinrlni smill i id siv s ir
J nerlut lntss ruth reward u t n tit liver 11 d f it It
lInsu il I ssnist 21
MY Illl Y u p isra nlil Ini tea ii I not slits 1151 iirl it
i
V Isisi 555 tnshs In I r nsSs tn kin lnf > rinnlnm
whitlitv111 i I nuliidthniivfullv I hv n a pn ir in man all
alone The 1 In 55 itS dn I wed In I Inns I n In IIM ne it I inwn
liiklnii iriptd irma I us vmlut aiii I heel rhn a nd
hair liiiliti i lexiini
8 iI 4iiiu P1 IM nnllnv
2lAIHKI j NViqriH AND liOlitAtruitU
kJ and fur lined enirinelsis made 11 order I arire Pius
ealy for wholemie and retail trade Repairing neaty
duo C C bUAYNE Fur Manufacturer 1UJI itIuts
Royal Wiltons
Body Brussels
3 Plys
EXTRA SUPER INGRAINS
MADl1 BY THE
LOWELL CARPET CO
IN OR1IAT VARIETY OP PATTERNS AND
AT LOW PRICES
THE A1IOE ARE THE BEST GOODS MADE IK
THE WOuLD
BimasinBros
22 and 24 East 14th St
TIE OItEAT SAUCE
OF THK WORLD
fiI
liuparu Uio inuii dcUcluut uu und uitu
EXTRACT 5 oUP
Of s 11rri from a
MFDICALIIKNrtKAUV l
at Aladrm to ills brottiur
a
woilClsThlt Mar
ISA1
Tell LI A 1 PEP it
11INS hInt their vncti 11 rt gOr COLE
lilLlllv citteeinc I 111 r 11
ilia and h I In mv oriln
Ion the mint I ilahenlj i1SFILhI g
nn spell 111 the toast ti
VTliolesomo bAuco tint y 5
t uiada 7 oLE
Stpnitare li on esery bottle nl JDVCIXB
WORCESTERSHIRE SAUCE
oill nnd stash 1 tliriuuhimi the rrorld
JtIhIt5 < II IM AV4 IINPu S
xrisri Full nn iNim > suns I
blive Gutter
An Absolutely Pure Vegetable Oil
FOil COOKING PURPOSES IS BETTER THAN LARD
IULLA ytVL I TO HLTTUt AND COSTS
MUCH LFsS TIHV hlTlinil
One Pound of OHxo lluttir will do the work of Two
Pound cf Lird
I
THY IT AM KKAIIZi ITS OBEAT
3LER11tI 5
MANUPACTUIIFD ONLY BY
Washington Butchers Sons
PHIL I AIH IPHIA I
IOU Uh BY ALL OUOCFRS a
PZAZiOPO1TES
UNIglHII I IN
Tone Touch Workiiiiisliii anil Biirability A
vi fII5M JiNt lilt u 10
BAIriAIIIRL VND NIA ORE
IIJ rsuui isvNesasork
LW4OU5 K
AsllI sTOs ROPE PACKINO
AslI sros AAll U PAlMNll
Asm slOs lt I VT PACKING
Alll sltis ill i tIll INtl
AIII Mill III II llitsii FELT
Aisle < > f Mn tit i lire ssinsaltsa Pti insq reduced
II IAIOIINS Ml CO H 7 AII 11 hcn liinBf
siliinii ficMinm if H I I AA J sin us AIieloi llmid
Pnlut 1 imiliik siam Pipe ind II illir l uitrlnit ha
A CHIT UN I I VKK fo hrad irhe cottil i patton pllen
Unint li UiT Kiln y or Kin dlenr items sutie exliatia
II in ti nkn tt isn of isnntsttnrl 1 mil nil ditcnxea of thf
lirllilr ins i 520 on 5 u hrnnli t nen nnount el I In
tnrnli i in I ii i I in I tIle s2ie rc i si I amlf JL
sinnplf InstIll I mil in nirfr ti hsottlnitipits li I > ol
2 u ir > i run i rn rnmutolj A M inI r in HP I M
nil stiner hour t ouiiltnti nfi J oihi i i lAA et 4lh Pt 1
sendfoi Un nMin inn hi t OtirNit tint AA situ 155s
w ui III r > i rtJoiT v itiMCiiv
I V
MV MIII p iti i nt n 5 mi im n trnliv to
crIer Ins H in n snl It t sns iihsiMni nnndried 1 nnd
IusittitlI turnfVi Is It rfsl in itt texhittis ulsil mk
is IC lit lzilia rut fr fri itt r
I I SIA Moj It 1 5 iBrjrilw Menr4h at t
GREEN HOUSE CASTINGS
AUo for i iu nn i mil tmnhlnert
1 5 IINto l H im r Nw Aork
iUrihrU
t fs I at it 1 lilsPOtntiiU
to t I Ii ii n micro Pirtc
tnt iniI ttintnitlnu sunI a it lnstng
rsrtn ni tint I I Isiss i r
i 55 5 cisinniuiu I t sr a 55 rai
i n 55 IsIs ku I as f tnnnntni in I Inst II
ii I sinus tts t r ssisisi o nn
Cu Inn tint I ia tlisi ilitnia klnntus iA atarI a tilne
t 5 lii t Ci
t < iiMIN I I ltirr lunlmlu slusi i iii len
v pili Kioniaii 5 inn klinit ir putiu 1 its ia n inr
tni Nliinitliiii in i ti i I of rl still mi I Brrnch
tin 55 runt 2t n vi urn ti2 lull or
i hi in n S mm inn I in urn nu II i i I ssiti sine I
sin pi I nil ntsnl i r ul H in ndn t fr Irimlil ii
I A M t nunri I tnxP I M tit si ii n ii i n 1 Sr aali i
It u lllilruiii I an I nl u n 1 nt I a 11 5 I mi n 1 A
A 1IIC It4 lPltI1lll I i n s I s Mil i s lnui
A 1 n nn t N A I l i 11 I i i II k i inn Im
itttfl 5 I u I n ii iur4
In i Ii I i I Il i I i In i iv n
tint nil n r N l 5 u ii i Miun I
Alll hIlt I ur I u 11 and Amori
I n h 11 I n I 15 it i n it of men
n tu I ni 5 I I I I i in I u nitnli i tsr no fee
n 1 n 50 I i Ai nlli mi iiunkirtt
viKirni n I H I i n i simkMnjiiiimitmi
iiiik i ii v > ti i uin will mil n sr
miss i i li I ii ttl I iiiMiii n 51 t IM milll
5 ii lic AII IMS > i a i M i nint
5 I n I II I i i i 1 tl i ri
I I 01 M ls I a t n nl ilisniieq
I I It n S lttt l uitil 1 sri
Inst n gIsinS tns 4 11 iii ixfuliir
Is Ins l i7t I I it I I in > i nn I 7th iivi
iolituiJ
V lIlt TlII < DI N lt in IKK lIl ii
1 5 N II I I It I M I til I I IN III I Alii l AMI hit
n I mln t ai t unit I Ii ilr Pt
I I t t n i I n n ii i rihl i Nfr
> ik 5 1 i n tn
ni ills Im
r1 n I 5 M u I Pt n I I rUinUllnilS
ti Ii n I lii I will U
n ii i i i ii I t i i j j tiiirN
1 n I I i r I i i i f tint sstnttnlysIi
ris is ti n t n N 0 srI < HIIU liUSi1
I
titlttt tliatt V I
VAiVn V II I 5 I nil I i i li
snlIli l Ad K I i I 7 t I t I J i i 1511 loeotlsn
MHIN i lipt ISO I N 12 siOe hi
1 f it 15n5n I pn >
i a r f usittt tninsp
5 l A II ii 5 It in i > it uj
1ttor i1c
S
1 S4 phuso esea rtseat one lrg anti one SslL
L UcQcfy ibIs 237 East 4ilb t
i r

xml | txt