OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, December 12, 1888, Image 1

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1888-12-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I ',
B TTMEOCTWCW f il 1- -A -I4 -Jfek IK'' THE EVENING SUN J
K Sfatanga,illwil8riirHinTil1wr II T. 1 l"?;fjHhtM7lJfcTW'- aLlHa ha a larger circulation than any 'l
tfwyfyaffgBTriaCTefl- B V B J&' - -.wS8B a9F JW ' other evening newspaper.
I "V B. HWL-i Wt 1HSI XEW YORK, WEDNESDAY. DECEMBER 12. ,63. PRU'E TWO CENTS, "j
I W12I IX 1BE SS&2SI.
H ,- mmsx irsxjLKTX mm At manna Tar-car
H J jrjuBtv ft' adace auxxiitm
H ja. u Tfaj Hi' rTiiwiM ff'iT T ir mi r ri "
H jmV H" III" ! ' ! !
K 3srr3iirnx. Da: Hi Gu-ni- 3Uie wia-
tin. :aiiaitt"i.sllattlar inCaimiC (CasC-Iliinaaifl
H -j tsar -ttuur owli" ttliauiiif fOtw. nMlaTft-
mr aftt rrBtwr ittrrltsns: nw( -mutt. Jaef.
H amttti! ram a awac at, aaast ifaw Jxra
H nZnsa. TSar -"a " tlaw
H jnrr .xf aar ittnom "aic rw -aw
I, .tlicatniaC tL Jlanirttsat i:-wiIE3rTirr
H' ancrwrt. Sir Tstnlje rtajasg .smscaf Tinfr,
TT2L UMU'MlftnXBLlCIjr SIAI'M- Viml! SlU!
ta-brant: irrrxria uiira'i. ;ixE.if" -tai m
SBiUr- in iC 'enr-ai ! mi -a a
amM. Ja 3ar a . Uoma inaw- mrr
lalles. 1Sn ixC tfae .lugnw: mwngg
asxm. m mp --luimiTtLjeicf, rJasKtaxaa" j
Ean3eV"liLv' ia juuuftiiLSwQHBmj
Jfim siatrtriX-iC 'UisiiB-iiaL a.-ui-iirireas?-;BCfljrtha.i-ieai4n
gum tomn H" mn r in i
i,f imto Atesnc Teaxe'aSEaTa
gtc. .sv jumnvoz. lsr TTTftfy -estsasC .Hi I
it lint tavesrs. amjav sc re pt-mwv
(Q3 jjHIII44rifc JJi SamS i&VUil 9 cjjvj&
- t ttotsc Hlimmii h-' ' ' acs.
tiuijiit fsftafldS gig taaftr iiri4 apfc
mi Iiiihiiiii iiiil'ntTiii Tina iiimini ill IT 1 1
jgnBytwtiii jtfiir'WK!ftMi iirtpwhiw
tnTT liimtiin iriiin TTTmi nil , iitii .m'-iu
3knj&Z33Mfwa3 ktuK aasc nf ih ! 1 1 ftiligj I
(LlflH.1 SUV ifivmf K JlML '"'HHHI1C BAttS
gggaca-Uimagtf t ill lllli IIHI 'Tin MMillll
uj UiiimimiiiM-
T tur Thnr Tftwm Hub '""' wiiimnii i
yLsattnMrngK. Sloe. .3a: wtitmi r Jsafc
1i i (lamru lSmWuak. -..m .lUrC snsdar
yiC 'fp' tfTTTlrTt tjlllllsm tl." I 1 1 -lp ifnw
7ijvimr wf ana; dac3an-arairMCnat-
LUHIi. XmS ni-w -CTrrtl will- SnSKSXC 3x nrtw7
tbrss mar 3S x, ""x tgcalirnnre "Jags: 3i
nr ant hpc -ag g immi! aae
Tacrtm-'MUxttgtcmg-Uuxic iff ' inaciiag,
'TH'inT'TtT'l'af" " llllf JTWIIThy MTlw" l.ll II '
llaizit; vmec 'tiwu in'.Lwa 'Hwiwiitw3fcfcgBfc
1Irg'trritagfc.lmmBi!i.33rilhwasiigEEgiC
antnrtlrniau ftolmTT-.rt! pTiii i ii a mr T
TartJLa-.tiuiiuiJ-iugfc'tf ttae jittuum u m i.
gmie-jhmjeti T7: ii1"1' '' n i1 ' jmmxfftm
at-r .mil' dixr-..iifinn. iraf -oac kSsss.
a-Atmrmc uc atl. .ite-rlar- tagi. Tnwi''
sumoKC'jBaaanae :A3SaaesnBC
rmrrr to-iiwntsC isr'Bsz' ibae i 2a!&--Ciuit-Jinti
TWBgngn-iHiiHM Or" tCtsiai-,
BuUmj;lgciiuii..rr .i'iir .'amiiafiBmasL
HiiitvmligMonxCffi ntli-!ttg n 'iip phhm nil
,uuatxzmrdti tuffmr'ininta mi 11 imi nun
ttcsd tfuwHjEim .SSBW ami! armrat. iaiC-Saam
nafTir laiil ii iriMiTTir'in.i'iaTr' TIaegn
rs rite- m -nsars: ctmL -vsifc i jiliiwmC
uc dar &gCTBni;e jaL ai aaaas 3ap fh-ii-
f0 4UUIJ9 . Tiil .!OJ ffilHHECi SEB ia 1TH
.i uiull- Tlaa ir-irTmraa ig ag?H- .
Ttzir isimffi TStn jvuIc Uia jBeuxi bbc ""'
MjiitmgyHPias. iUbsJi I" i i-fi " ' I ? tos
amniimrii da deaatHPnu.J rr Tasg.BTirVf' it-
Of tti nT-trw-lll Ulll-I Tl'a. U ; j
M' 1 "ftgTrrtwB-TfiTTTWTii oa. gassgi
" "" ' guwumc a: m .iftrTi'ir a?
-iininii (ac TT,""tttiB (Ibc TTi!fcipr 3D acv
Cignj f""" "S Haw- "7"1n,JgT': .
f j "'!'" twy fyiiitr jHi'iifc a iap if
amg- iiimini inn nl' ii hi n mn' n I'm
; 'cn"'', ijfip q- t 'qw -i i' i"'yr
f atmr i)j .-ua-T jt i ..i r-g tG&j-w iH-ft fTrra.tfMtt- jt
i-UtiMBi. 1S AttfO. lEBBS tdT-K-H-V jfiL. TXaf
maa-frog Oiw ma ' , iLac tf-rr-w- Sk.
iStrctlTCUt illUlcC.X 7laflhlrtfIT Tyr"''tgiTtiT. i
i-wi ti innHi w -umtumiP i iw Si9vC
iinmi fin i I i ii hi i 1 1 in l Tii iV i ii 1 1
agar- 3t jgg cc u: rtxg-apttflm aa-sag-Baac
jniiTii",u nrvar ducr ms j ifeaf UwasC - :5-
IagS-3 ci' xt Mm Jl-lfai img.ua tf? &&f w .u
j tter "ttatogr wh ag. gat tiaerggs c itg
IJUill- iCllUT ijl'' VffiX&. liimyuft llJT I lf
" t'-T"'fr"fllllll lfc MIMWI"
!tu,aaacnav.iBrC Tim if li'li I "' i I ii n
-tl-fi tCnaf ttKr - itWftlwy .iiaiurr Ti T'liaiM
iwrjjfcr a mr V"' - TT
Ifntcr ftiR ujn. gWT BatBaraKlE'
lio- tiTltTC tlTTTMT Vf twit IIHttlf 3tv auiimn
can. rllur stzm -vns jirayntitllir '""'-' ms
-.utttieiltr angigc Bman Saatti SubJic
rfluui on. mir Btoc. Kmbi a 3miMi
iwtipj TTTTiniJti mm-grtM.wt1 Ifm1. tIT
snltnsrtiC Our mum ttsar. rm srm.Kiam.
at(to-.liEir-irtt':ljtaim- atwli.uarHjr
nan: iibaoinKr 3 tte aoc 2l-w-lJi-
jihm immiitmMir ok a mura" skbc -kckU
hh. itmC Ujul-a rnrftwf! jnsg jr. aur ac
enc TS&t- xs as zir 9C :Hk -mTTtrtl
.tlnwt mitr Sl itaBt!. a. .deiqc l3t
Ttttii vnaw. muirriirf Sr fire ITbr fiimc
IBatoniin: .i 3tmv aar xOir nauw.
w jrmrvuin3jiiauittCtf aitefliac''
sunt. TlhiEti inm TFf.jp.Mjii
smetnnni if! nVmiuiat m les&te. Ca
aaiU.sauiHruuc3anf'WMK3MC.1arnsie.
. tUimcJ-nL 3ir3m tutuxim tnr-aarabs
Jlli!llC!WtIlni" If. ttlrtwiw:IBC
Han miic or liukat! a- mii - ig, -aa,
iuli jiiaU orrujiiiMi" u ii jn'w Jr
TsmnaruMiititjn Via no tn,"it autiB
S Uitr iiJiiH. lu aii. ti-i. tMi-rmuiax!
a!tiuuar!lMTimn iHr-nuHrjctul ini X.
Jt llr". JIiMr3. uTt- nwuivc ant
Sim- tWJ3noa(il inr rmnmiiw nmmtrxa 3
3Utl 3tMwC OltTMtltt a. .tir marm mr tin-3-itu.Jiiiur.
3U- -twajC rftiuunc 4nu am
arucAi n!i niutluc loc utnioC 3n iwv.
jai iu- -niuiir "un- atuc u UtiLua.
Btunu-i! 'Imr -ki lUuonB Inr nnt
iml k milHi oT -wcuil ocsk dtnrUM iimz 3u
ihnit ii !UiloHN. WtuC3inaiBw(!aiicemr!I
mi itir X'iiiit. ITjMIIiDmk-itutt. ultanc mnnl-.
niiamm-llJiiiiil. aa i3tai
Uani'rr'L'3itiL'lTiiu. Tlir noi.a- 4vik
4unifmiium mQ'1imH.uijumcuf t&CHtt.ciulJ
fl. iuatumi' UlnUJ Uiu uv Him ajua.
oui ih iluu. anc jlimiw1)3u uur sua,
jMir-M Jlifjut. JKntcwfl tUtOimt-v 3iK33ntr
tl 'mm. iinm utiw nullinc Z in iwa
11 ImiL me iir tduuuBriVnPK. 3 tat- r
nun. 3irHir n tttw iitCTHtiil.ivii Imatmi
tC Millmil! !lMf Jtrailf9i: itn ilMiUur'3Lnm
1 itM ir iiliir umt ilwn J; atr Winxt 3i miu2
Iim- ina .uuc wm 3m!UlmC lib tJw limgvjHU.
" -ur tu ..iiu-ll Uinii3iwaiuutHirlAdiiiiiui3
-u llin.uurt-n-ninmti.in axt-mAnR r C
tli ik.itimu. -viinnr ij. Luu.nrasiWCliiisinHaK.
" n. l3ainrCuu 111 csHwIurtwili. 1uui u
t 'ii-atuUtH mi,
Vawn.ni im nilli itti4Uic uitB SJ miim
- i nulK -lur m. ,. w r. rfn- In
i mr i rr i itttstn ur tmue
Iwr HIUli Twim
T 1. vwur niuuic iC Tl33cnqiUisfl '
iu..n 3vueh.lmjjjJiBnal!luiiBn.'
DVym Inrmmat. X! atit tflxv la Jw 1
M -
MIMUCT1 CMC JUM tUXMZ.
i -
2iaatM7"im&. 3t 31 Cb 1 -cIm" iral
4srr iur tmijfflitftnT "liiv jfvfipii iCfmnfl
icy 3ac iaBi tiBrai2aflm3nnTrtk
1 J3WSS JB OTM01 J lj.ynTrrt miiwlgi'jttt1
.7 Hi 1,iil imi m all waitt at. incii
ji- x IrCfwA ft-.TT tor -jt"" ' 2mflirrj
' -I,.1 u. Hg3- In -11 ai'CB3i3ri&lttlCiiHnn
wtItti it TtiT TTrflfir "tinnl inn l 3t wmu-linB.
IJrMV lirtTJTJOrf 3D 'U III IIH1111 MlTML-
r-aliu; to- jpe "li Siandam-iT I(jii. 9m
cxn" ts aufl itjoi. "Stir ''H'lHTtPf if joi'of-
j jiiiutiM.rfHwp 3B7 -0t SlQ21l 3BXXXIHt Jfi
plllltl'l llii'PlI TITTIli "1'lll'WIIHHIIIIIlf lilllll in fill
fmA :si oi 4lu .iraifl h 'Hm jqjmiAtuni
rt3Ttmraar-asifl3n3HiTliulniOT. 3ikd-
u.'irjfg rf a snrnsatnm arj -orrae.
"SC Eiuuit ao -r&isr 3caxsp 3eBi0?ni4
I 1 ii Tli inn in 1 T i 11 -aSTrrT tC 3i3SBt-
-1 'SMMiEuMH.gJhx. nuilMllMii mil -ItlrrT
3s6ab-'3R inrntif mnjaj Mtnn1 -fiir -3idif
g ufeatu 1 1 1 - a ass ma iiKC-ianu-3n-Xim
Ljbj mmSU fcjeai 'net Jomnii ?EfeK2&
TTiftfT 3r "--'"""' lif-tti-mirmr "JbQhx -joiC
CVBfcwB.-J9B9BKCBIIC ft Q2BPSXffilfl
aga fc "3m 1 ! j-tr tcm ta-iiBfe. Cari.
3asg.nii ii.'teat TjHUHfinas. ml ve-
"iat ,- 111 HH-'ajB 3s Br ana
J9BCZ T n. J 3IWniUlC to mTT.p-TWt -lli
y"MTTMIT""TifTFl't"WTa-atr grrrtw
S- I-.P' -t.M,i, li.y.CTH X.Jtll
im ii-jjju jiir iriTiitiiiagiiif -"-fr-tiF-
M 1 II 111 "' r - T i '!'--t-TTT!tIF,r?"TTl
wumfcJ,T"Hir.afc3''cnBtel gl unH2r-.3iw
iti 11 1 tt jnirrtLwi.i. Wii ifcamc3imaiauia
sat jfiacvqv adfeaac 3v aisxiv'-aur sc xk
sjhS&s jy joancs&ia bs cuco sb iritis.
B WP 'ts av XMI-ii ID 32I.
3nr ia as n ii'muniw1 iritf wii
aOTapais9P 30 iwnii w. .wjmi 1 u 1 .
xC rise Jj.ir.rtilT 1 iiiiiin alii urwriEX -rf
jn TS.BgCJQLijjt1iwi mrnwg- giaujiui ti Jt
j i in" careBe-aar jag 1er czg.lnn Si g-lP
gp jJTii stMBiaitainTff8art.nHi3SMarattre
TBl3BfT3V 3ZS3ahtLZr2ijif JtTOTTTM TTnTl TliUUl ""T
laf ' i 1 maHaawK IStSCT 'CtUSil 31 'OKI Hti-
. 'aHi'trf satyqtrs 3cLiia-caiii'nrraca2
ffr3 'aB !T liJ- 'TJ- JTTF?Jrt aft
bit- VHsx 3 wpnpf 3inwpvK.ay (&xs -mm
1 1 -
' -B 1Bar Ba BI T
j T.l"Wii.T. -P JTij iimIih, -rf -Kh I
fcJff fi-..LW-r-We 'J-' ugTi 1 1 illll'Tiii 1 1
30 gJi ..II ' ' im 8f TP-t" flliM VSZQSC
"-i9-' WP sC S nil ' fiiMi awtgpj -f -ftif-
.a2i3ii2!rir " 'i-m. 2c """ i" "" T """"
Tlilli'inUEff Tlf H 'llftg Aifja3 yiuminm
-.!. -- -yi6. 1 i.i - ---.-
tsy j mma? sasssc & tfiw vi'i 3x.liis
?'i"ih7SwTr7'tT jinmTM 1 ifl asara xia&
11 f w uiwwiwr 3vaxczQ2
a Tin 1111 TTIiii in iiiijl 11 fi 1111 11 ifip
Ti 1 "III iITi 1 ill 111 1 in in' 1 11 1 rajiii I III
y i-rii Tiiff i-uj-"ij ui!wg i-"
lmi;M4'l tl iWll H jl errK-frre..niui
S aac3Bfibsr as&esfi ttit ait ao
. Jii tfih ' 11 ftmu 1 njuwmiiiiii tf 3msl21tij'3x2L&
J a. ! niw U3 wtnU'iJfniii .Bl
assr "Hm jail H 3fiS iie cijc &i Trpii- ;-j
3aiS33KSSC 33S? aC3C III 1 1 1 1 MT iiniptr I IIJ,M--alilMM
"TTtT' 3&ft aaeZOX "ttmiipy ?7jii nun;
SLI3V2S JflSS f 0 111 ny Tl jt mil rrtl m I n
-'aggTrii rtIiiiag a 1111 naw imi 1 Tin in h Ii iinii
TCTtrrtg J -MBec -itl Tiqrsr idIJi
aataiatrTmriTraTmnr rr aae - --nmiM- 3u
ffttrurm ju lairHilTTrmtl uszjaUIieBifiate of
nfllf-iT.4ww mtgptjetwf Qf wrtlwarp JirTf
.tt iwir.iw.j.gaatagmm jauuasutt an 3ur
1 "irrtrrrm r "lH T-rmr t TfT lotTxy
Ti'T' F" - tif' -I fif"r.ff"yf-
irar jiWni rtnr -arm txsi in iMTTT-f4m3 ?m
HI lT "-' lfl "-TTrt.Tf,-Krjt rf .
111 1111 1 im' ! nil in Ii "w 111 11 11 iiuili jK
iHli 11 1 11 111111 inn vnaa-Hx-fMcsrMBUtjM
l iJ- i - ' ' -U I l.!' ; XHfiffilC.a TnTT VCLUDM
3uQfJSIS3U8l JJ-It, 3B 1 "IT'I l Ttrtl
aBjagugaArrnTHiir mi1-aiiijtjnixiiamimr
Mtill5mmk initliiiif aa.-xam -Hat rasx.
Tininamr- 3nr - - -w w Jllttor 2 I
" lnrlfy','TT'?wf, aww 1 Yp
ifin in .iTy; wjoi jansi a fimitiimilJ
jTTtilrnrr 3i.i aiiElttt-iiiiimnr 5 iiutcliifli.
acu ""' 3a? i irt .iumiegm vitli a '
iCanc KitisBi. 2a h m ntiny C-Bitttor
Toar -cr Tfipmar iff wiirii tun 3or
iCassmssiiBsttwaTxixuxisaiiBt" Trwim "tt'
8raai fc xi a "inn iciasi sxmciaus
" SarJuJtnA: iunj-iaiica-if- tmuejalie:
3s.loxxa3isns Lmidra-J nlailni 31-
iiiw. y- i-'rfiiiiM,n,TT1Ti 3331llli J-31iC
"- 23i iti2Z! - -ailMd ti anHt-XidiniM'
-a!Z-CLveii j 3rmlrr 31- IrfrniiUlcati: lasrsz.
yii- -- inassra as it"1 incttrerc
jiU-iuuuiUJilJiv 3H "Hir WTiiliIirC ' w 3ii
Sut uSnwv. ZtKn-j ate j airauliar mr
3nxalaBC fimrOssiatni'TCUiif aojjnilr-
STr3cmaU)' amar ytnaaunc iBnet. Ttcia
- 3hp jaraiir 'lijt- aKaenatiin C Ihr
jiiirq. S:B.ax.sKiiaesns:31iicilit Ji-jDncimi-anca
Slaiinartk mxttai3K 3bf OttunavSo
tttt fTiT samr 3HC tea -cdll stnmitw Ui
utt !' t-w.T..u aUU. j
mmJ3aataI3Bftall Jttaaj Csodt Clnimso-'
Oj.aaaaujti dm thrUgr juimbuv cnnnwn)
3nr -U3i -actina nm ouxu3rBC SmrJcr-nnir
dr SSUjM -in tnutanV flD. Tl annttinr
foi 3f jvainu rar juujjj.L? 2!lir chcxnxr
"" in-xiiTniiiirttianfm.iiiMqMiiii.
cUan3t-lb3rniI1iirTran5rimm w1ir.a-T'-ffTI'T'
li"'IP"H'1"rll1'"'l'Ma'"":ll'
3-rinnm a Smsn S.3iuu jiflXCIua.
JuoB3Trobrrt Sip fUamnir Coun I Sljuue.
31itr TTtltTT v maoo&im- !ia. Tiurt&s
TbnOfair -at Xbv lTnUl is aUlinaiilif
-an tMirnc Xfirard 1o Blair -fitmwmrtinj.
-Clcjiiiitin -wteiiLvfll-taiiclBiTTiin ,
"i"-"-!. Be ust 1 Slncuni snfi mwS1ji
1WIWT3 -tUUi Zlt cut 1 Jjux. A 1CIW -u
ion tl trroartn. -fl . ctmlilmj; vua tir.
Uur4 lt 1ui. a v.inTiil Ihc 4 4U.-WI
jmOIiMic kaM -turn iM-atae tiw lwi.tttuii
tuiTtiur uaa Htttr -L. 4ttn T li a 1
alum -town i Sir Ualiails s&mQ ataniMnC 1
3un 4waul iha ai Site jcrnnnrt mam ii
i Uniwt.'UwaiiavuwTlt 1 M jorcainr1 wa J
Vt 4tiai3ynngiinMiTCWlirmiiiito '
Sumu " 1mI Kr lk. awl X!ir vmmc tnka
-IM4.1HMI jnau jo. tniaiiar tin. 4od Jtn lira
rollii0 lit. jnuouU fercxanavntiit- sT4tn
nipnq.rt v air an liua li -to 1
41w luua id JUne. A Vklkn. Stk 3ra.k
jtiO we tmr In-i Jintnm-n w A ductiioMtBti a
jr- o Mti cn. a j"s
" Tlw ala am. ict -mit rr in J 11
rxt-n j . Trcric 4n -m-liir rruu lis,
"V' - -ir . . . ii t jj, -j ite. i.iinr irol j
aufi iloac -14.t lioar 1 n3 im ast Im and
itumOmniimciiiai. !Ttiaaatltina fc&uw
-fter3 lijiatMnaiiTggyiHnmugnrairwilii
lb. Kulkv iaU Sna tlua tiar ai Lui iwB
Tnnt1rtMarTiii11-iri1amiiTBatgTBainiii
,HU'Gfl 0UHIE5 DEFE1THL
I
ZBDIUII JC MLACT M3SX3X3t MMTtm OT
twvrcrj mjiziuit' .rrs.
'SSrr Krvnfltneaw Kv-ct 'TTbrlr Yldfcff r
Wail ilhiMcTBT nnWpilniMMll'ateg.
3inrrux Jk. Xllt xuued liurfl nli dar
irniataC iliftDl xmfcp xxu ttinmninowllh llie
otr. ttlrer annlr ir Imcolo. rr lmlntu
imKliiTTflHwrn gngfaali'mvi1 ule. TliromiKJf a
niTjciiirtirrnrj'lii)Di.31itTur3iucb CrUrion-ttit
3uli-blimteil Jrffitemn m 4niKlr Iiuiii the
oflioiifltdmfe. ichitai Jifiia oemjTnwflfi'n' ycorii.
iff a ttlurul&r if 3Ullr l.(Hi -nrtof. iTThtrmut
3C31il.aliP lilue-biuoiiot! Anirm-am.-clwiuc a
-cunuauccrtiictiii clumtT3winnibleflSiim-3BsS.fr!liK-3aiiioiXtinlimuur3isrmatturtr
7iTfissa. Htr-3i hum ptnwlnratnBt zaee.
imfl nbsnm agnunC znlicnnu Is jrnnjtms
7Bon-a2iunTiiiaTiiae luncred ihr addition d
ztH'crtr :.' nrlOKiPtitillrr 3cmicrstie 31I0-
iio3iuiflpiIiPrnVcni Tinmi iitt rain and tbe
anuii anQ all nthcr jugou wuimm. Tli- -total
-ni-. nfii in -rmr 7Z.m in imtnfl zinnben.
Tfap3ntal-TiTt'n-C7ilBU.
a'l"Tw u ' "w ' juvusodizxto nr
Kimn aaxrli kt&tHani ansacsicr 10 ibe
jnfla. TtcfcrillinTcrTDfl3li DH2iie "csbkI
n 'm" and iisitivfl simple xbp Kind md z&m.
TnftaTTi -nan TfT SHBSUl-sutmc-wBte fliBcevta--JMt.
TTf -q jttttfwi jTTTVTTrffTVy tmtlw1 -gliw tiffmifl-
-esapstie Batumi loiraoh.
rrh Jxni sxnn is tna ttf svldesmmic
.fluT. H'Uifllri-TTTTlT'h.lllM.HTll imSdSC OCX SUCfa
Daxsr-mne. TbpsvnuhsEio finust-iaxmaiucbt.
amUsHmfcuJliieagus iff tm Iiiiuum' Xasl
jim. 3Dmnl emuuBtafi ul tssl3iejintiliasa.
rttn3niiiimm. nnfl tn 2sflpjcnflm lnnT
ui.uu. 33 sflnr1 3lonrf-dirffama.aeCTirtI--my
-to 3i omeiit,tituxrt.-"exiTtn'uliljcimm.
audaVvc lausatL One'tf -tsr lsd7midnt
Jmiirnl jt- 3mrtmliir iinect u a nanilar
iTyaamunajiiBhi. ASTTtticr nrnmb- on lb
3Bimnziitig ldjsa3n!PtiliTdiil irmtilicas.
rht am axmnroinifd It tb? Dnmv-sitB In
alg 3ipnnligns.
3ml 2& aaaauai firttt itf till la tarns 5ar
inniimm tC 'Sdp ftebiMll JJvmrfi. 3s zbls ibe
auiugxTiHitaswavyaagaaiitl tmn3 nhmildnr
3rmulUfii viztiiaimfi& 3iaddbsdaUlT3ts asfl
mt.cLnu.3tn!iii-tist Ibp mumndao nineih. Thia
a.a aa-ngBauns Oinrnni'Wlnnti lbf73iadm
Irrotaic 3nr d jimnr -araekr asd jmcths.
'!Q j;"" "flay taifl auiaafl is all Us
UuiU4 ui!iiJUBE.asflliP3 jiiajiaued 3nribP'!ni
JlteaiggnliPBt utt iamni or ttnutles. ygter-
3TnTTiiTTTawT""l1i "T'rt'ynfrrwslbonTrri'limfl
Wimrff ii1" "T1 31 acaF -ellaeuva nrrirf
9tiirm. 32 id aiot. Siiimis iscrsaae tbeir
lumnt 3iC Ibrj ditmt cm lartusl- Ibrx
ilsmusssstiifl at 3taa ttiat a lost- xnno
3jbt 4IT -arnaasi ens -vntt at as tlfff1
Sxnn -artasTP Shsaf m & ilrhru: Atpp
TtrTprn'-j''"'"wnt.asd 'iim tbe'"3iPBlers'
aiMmrTiEbcv atvmj dnnur -than uLmuul 3or
tlp t11 jirt Tic cacappisfintt and ittisaiiT
gn-r-iJi.Tug'.rfluJ iipumicin. Atmn-o; alarne
mnninrtf jrallmc silaseeisal! Baetinscolliie
ctS" nauJp 3Twflj.cai Tmr -to observe lb
I timmiT ssaebjcS iaktnzta riT -Sbvarames itcb
n invtilqpod 3mt a flmrrlp -eaatr alt&iB
nc arn&zBS at 2hc jaini. a.aip azmcTvd 3s
am -BA-angan Stmt snssatsatba asntwimae
arBE mhuuiiiiVt iiuiuuBuaed. At ico jraUtar
ylajn11!' tdstiad be:v -warv tmross -afin -arcre
ISiTiraSaS aiC miiy-rf2iibUcCHtk larhvhoal
Camxomav Traix.trat-dth -dm loll -arj-nctjC
aebieii UiPT'tlill not ""rt 2d cCer to jutm
juuia. ImwuiT uilibs iuid "acters" and
Ollr trebms. bin iiip -naa OT tbnm mreimre
iltaairoad on aiirKBX.
.fcta3Eih2ai TralEnsjOacpln-reTrEr" bpt.
ml wiimmi iwndlmc tb 3nll Imjocnic
fitsi.M? '3?fie n" ana abafihnahT ntnat aian
a- fmnnw i icaaDBdzacbr vail Ueiaaid
jtllfl timTTIj'wiiJnril.'lig arDzncs tisa 4ldflt37
miH tQv fnr iqxlUb iii Hy "CSS39 3S D
ast dials- tatSiss. 3Jacsr ansa acnsliad
aefitti iliescaesatie nw. --wrt aat Satan.
TS anen tmbmn She scHmc traCS zb&rn
attUilIBCiflrf ntBTcnie. 33a mnimwlbryjgre
aula ij".'!. 'irffitT ?Twb 'Xbfita Aeenjad
acSiesivaasilTjacrimkCPBt'nsinUmc xlaoe
1 nor maw: aorxiio sao iieunuuam -neir.
',niMinh ! --VMtimii - -this jrftdaet, 310
I JVylwT. IIIU'llllWIW '! II TT IWH ll r llllll
1 ateawflte. ,
jbtbvfiBQcxS-Uliiifltji.ffiiUiJiit.'aiitSiSvluiuiivd
1 3na3inl3nnwrasdj3sm!linrcniirs arlbr
(DcaJlEnfeTinerr-wa a Ttmrb-3iHitmc cmrd
nr'2nTrret iut ataralou oniet -aitldc Tare
1aiUm gmufl 3s -olliss rfi;'Tn? tu i'Mthi tbp araJl
2miilnis 30 &snmttxpe rf tm Slnsdrbd
.iiiKi1iHTinimw-fifi:iTty- imdafimrammnis
xsflsim at tbp dates. A ecmilp vS Ineiom
1 2Ht3QWa'tlisiULsasiiui aDma zmnnr zunsp ns
H lg? tmft-rtTfn-imrtaTTy fafj;ail 3d 3e iifiaxd
yn-fl.iimn a JlDllCISiUCll inHUmtlT uiiuuiad 3s
int. 32ib aires drmi2ad 3saur-xu&.asd 21x1
3sa9p jji nliiiil'5 atttvifaazd.
JLta 781 imi aimcmc: -lbets rBsxTtnicn
Sbse nJ lBTf nt3be tnztrms ollbe TolUnc
3iaee. Ttun-in until je lUaxCxand wvrrul
3i5iai3iiiiicrg'lai--irm .bartered dines ccr
ttM-rr dnaOb. lint Ibt tmouoll ntjd the
an'iuiqirt 3b Tnff aaaciied 3ti p-rTirTrfry
-OHirc 3ii" ironHTunnDd wr'b Iben- luilims.
TJiawcnd3s Hi arn)nl 3iecn aslanisnt
11! iiweny.ann at 3b 3adllii stmn -pulltnc
' 31am Ibp vDlnrad -rromes anna unt isJcuo.
zEbTHizxid3u fihnw uuna af aiuriiantltnda
a 3b 'aeiiha anmws acho came. Iboncb tbe
-arnmssaT tnrtb saoasacflre anHa ant 30 1
ma -nTMrnrmd "wncn lacr ajnctacned tbo .
3alint3iQX. I
tna Hiaa umSill aromas mas 3ngnigitiga.anfl
xnmtafl3o -imdaiBtaud tbp anacbcniBm -of tba
3inIbstas3jetiiTeclaiiDsttmsiH!r ballot. ""What
flDOf'lilmUTmc3ar?"-BbPUtil.1B'55'TilHn I
3xud3mx. ""Waal db lba 3Uxmberin3hlrQut 1
mwin3" Jhcuis as asffapor. "WberaneTC(7
wmren-adicnwinj tnrElbe-camt Xiie Var- '
rtn hintr'1 t ln-i-mi titrtTitiiytfiirt lier. :
ams"V3ueb br aralultT iilncod inr maiden I
1 tsbaca4U)vniaaiXb4ilis,acBt(diad It duutjt- '
joicJimlallas Six- HjrorE li ma It bbp aad
aawn anosd Id sue nirmtinT. asd -went aaar
, cmxtaut.
22ie anmiiifclmm the 3(7 urmunma -how a
Into! -rotr Inr aTnr nl CifiKT Bart. S2. VOT.t
3lrm. SUASL Barla jiluralfaj. 132S. Tb
Bloazd i AiUnrnmn tund R liejmbli
cmi 3D 4 3mmDena. Tbe dirnmon Ctinsell
-it Mgii duste tbf Una jrimiis fibnaiuc S7
3nublicai-and W. itosDerats. SmKiuif
rmnTWacili lip damunded. 7iirac astnrcr
arlmlii: tow ai icnir ul liumfie. iba firure
fUinT-mr3nBjurttr uiaMHHL Tbr Lcrubljcaui
-emstad 3bfur cbiKi t-ntraniriBP xicknt.
i-AUCn. 3tc 11. JnusX Ssrnioud a-a r-4Qinfn3D-tluv3'n3iluTuUTT(ntirJ
H.3iclnb
lmc l-'.ii.r3ibuin Jur3IuvurTwpnn.d3IQ
vdt. al! tiit cmmuigirt-mirp 31pi.blinma.
ana 3brtltdns a rimiddnTPd Tirm-Tmrtisim.
flKXdiI. iwie 11. lc 3bpitiTkctirai 3n
Utr lumjutil Vsnalna- .Jtoii.1 arus Tnlnd
Kuvnr lw a mn -lilies' 3 u 4JIHH 3iir L a. Vail
Hingant'TmTifllflini. nweiTfomndlnrJlprtiiip
THii.m. All 3feajadmiea -na tbella-
iannuitam tlrira mmMiMi.
l-i43a. 3c 33. llayiiT 3'ithmrr vu i--Ofnd
ai-finr It nu jnrtrr nl mix ts traai
-rai-T llitt. 3!bP SittrnjIibCKsavlKnt txnt
i(!-upifl JUorcmjii.limjiI xma. '3tieOmtinil
tundaz)jesuiuii a Jua yoni.lL in a. 33 11-cmtfinnjri7-iTTli.rJg3.
Zhacaiifi Wimun Stwttnmd in Wa Xrar
Tlnetttmi 3iua titnmc in tba 1U-tos-Ss1)
"KiciancnmaT Cluli m CasanVa rcQaXltma la
, Jinmiiitn,
" Jctp aw 3.(Mili.lNtn tl fyOft,' wJ3 !,.
adiiwp oniU liiyw d rartmMliil ipiflnjummt
and jXTTima cr'mth liutei tmliiB )iTii
ilianLliTo.Tiat13iialiai 3uac4ap J timm
Tim cnusuna ssnim ibt tlm -win-Id jl vnr
1 mi 1-rownoiiTinuiiniia it. tbfi Miudmunt in
anaoa aruimc auriiTiim bm to-iniirma- it
wnuld J itnta-Sr intiMnwibl vi Jn wa
iSbtiia an 4ttltr. roanii J iqi)irof larUa
I aaiVja7it.quil-tnii3ailaaiinT,'
iir atnins Mnniiin tbn. ti uh itdintraiiiit
juifl n-OT(lionicTfJiiu:'J VimliT wtuilurt-.
I iiiia arbuib tutdiialdih)r4iiistm7ntlieTiana j
xIiimi -i1 ini31 tip xtmc jnttra-4 tb da.n
One vmniinroil vmnb, atiinli nc)d - ,
utmuktoXiiP a iai8iTp I! lU T"iJiitvd
1 aiatrTHTMnk vt-tl auid rnWl JJ I 1-J tint it
WMiutd ioSupit)ltiiva3tiiactMl kUMivaUnn
Tb 1-rtdr )wud m lb fcbcm at (V4)p IViist
aa t la oai a thai 14 0ai rra.
srawjBtiif MJMuaaafar Ik arai t &imm uum a
arwzat,1HqiiiapvfaaMrL ta iia) A
kIiit UaaMia 7&u ui laHv )iul kvtt m
)Mi4nl.1jlm 11-rrv vriiiuklLit u4mi Mr
? ttrrM ia ia tiifbl 111 trl nii
niai u hiam ! ta Ixi ir m
Huniuiv aMciha 1 iit a 1 -. hiM frai 11
jic ii I i 44.4 r 1 1 tat ih. 1
lfcC1jlS1 iB i 4llti1 nPMU14 TI llg llM rt I
t imii jitiHirl la P4itNU4Ui .miiatti at I Li 4 I
IhiUI atjA raitw I aM'or.iUjwa 1 ! r4a I
1 T 4. ai s-
LaiBWt JmMaial mf 1i- la Taa,
laaiaaiaailmi laiaTisaaa. aon ra vaaMriaaak
aar
auTTiiaaaaaaawaa,OiraajAa amaaT Issattata
iua 1 la (a. Mt av, saw aft T-wMM
aajajaaaaaaaaaaaaaaaajajaajaa
j imr jomnr rax MVtmrrcE.
That Xtallaa Grlar lVppeUalH fcy a an
arlak Fil Brrm-M.
The put' Kboptnntcr irho mnrdered a
pddicr in Ilosario lislro nboa rbon, 232
at Fartr-ixtfa Btmct. on 51 era dar debt, a-as
caurbl Rtardar. His rlctl nam, it -ras
laarnealTDmbiapaasport. iGSoTasslAatoaio
fiiaunnte. Tbp -diUcrnt &i;litatina d litraar
iDoaonod the Ummt and ti pali-ued tb memory
I a mm arbo aad faaod wjiu-alwaa thai
iwaoent bad once tim ansuloTett is Fla&biEC
Tbs T3nNbinc antboxitia arer -a-anipd to tppj
a lookout Inr him. at 2 o'clock ractrrdar
aicrnlix a stzancer eUnnod into aaalono in
riusbinc abkodlora cla-s of arbitkpj-. raral-Jovedit.and'a-entaaaT.
AIitt Later be wx
m lollnr scar the draesnakere raop
arbore Fwrnrle bad arortpd a iw raans aca.
Depfttr HbpzUT 3xmoUiTJ.Smaedrhad baea
-armclmtc the man. sad prpsanth ba arretted
hrm. Xi-teeti-ae CmS of this cttr homed off to
HuBbmcinrBKirtmae to a amsmosi ragcired
at Polit-e Headquarters T-esterdar momiss.
aims tbe man raw Xb oVtectiTa b asked
a-kat lie ires aranled lor. IS bt-ti be aas told
tiunljraraiitaBindoI m-crderbe said simrli-.
"fie ai kiU-s." and mu4-3 into a stolid
Ailenoe.
TcBterdax aAarsoos DikJtc. is tiroken Eoc
liMh. -aaa toHine a Sir rsyortar tbe story of tbe
mmdez. asd xxantbac out is bis little shop tbe
alaoeb on tbe floor and on tbe wall rbre
hbn-ta of oii-ckKb and luuan mrncr ctaieealod
tbe hie srilasbes ol the poddler'a blood, vben a
crowd auddanly cxtbered in front of the dsoc
A bcrrrmtn elbowed bia war throurh tea
thmrjaiid btuued the Fcrnrisd Diaalro aad
littie Oedlia. iiisdanciner. ont oa tbe ndewalk.
lie-ectiTe Gun was there ami a Urtle man
atom wrnts mre msaaeled. 3a Itale man's
muutli wi-s jiartlT conetatled by a dark mocs
Xacbcand the ooal black iuur that came low
down aian nv aarrov lorebead beicntcsad
tbe XEpeQent lTect of bis countenance. Be
betrajreduc bits of eniottun wbrn in reppono?
totbedetectraa's qararafm. - Is this tbe man ""
borblinJoCeciliaiindbertatber nodded.
Ubsahro and Cecilia sera told to toJow. aad
Xhaxaaswas led awzxtotbr TortiCie Ixbce
Conn, where ins eauaoyerasd bis emniorera
datamter acain identified him as foiseanta.
Jobtjco aVhste iwsuaded turn to tbe East FUty
Ctri fitrnel station until xbis moTiisc when be 1
, aillbe faronctasjlororaTTirnation. j
Attbetoiioe station Hiacame was searched.
3ne article f otmd were SXLr in money aad
a1s3aatitirt.-wsra and crnmplsd. Tbe onter
abirt anacn iBeste bad arrm. and which most
bsxe toon atamed with tbe peddler's blood.
I was xnifthmc- feo was the shoemaker's knife
' withwaich be killed tbepeddier. Of the two
andershirts be wore, tbe slaeres of tbe onter
one were stained wzrb blood.
I Tfaeaiuideied naaai ideatifiea jesteraay
asHarry Kowik. Be asd a yonaeer brothec
I Bernard, boardad in tbe tenement at 26 Allen
I Btrpet. BewaaalbshJw.andcame to this
I cu mill j from Hussia three years aca.
XosanolUsarroaaTsthst biaceste while in
Ms enmioT jrvrx snowed asT etrns of insanitr.
His former ontxuoyer was Txacenzo l'mien
ssnn. l'juteiano a sea Leonardo fclept with
tuaocnte. and often oamrdaoed that bis bed
lallDW muld si in intberririrt aad ecream.
Once or twins. .Leonardo said to a trjr re-
, sot3m yesterday, bebad awakened to find Eu
cestee iineexa about his throat.
lanardo baa luisauinhm zaee in disgust
' that a fellow constrymaa shosld hare bees
xttiityof soAtreatacxtm- Ha no itaban-a."
becaeccveyand witb a oeltcatfsl Uunlexl
brocnet JBe IrlKtrmeti-a amr."
3kjbr .Leonardo nor IWfialrolrnew aay
thmc of niftoeiile's history. Leonardo, tboneh.
knew all aboct Disahro. for they ware fellow
workmen in lalermo a few years acn.
"laaarro. be a catleman.""be ssidyester
car. and then be added oEthnsiastlcaijy: Ills
wiJe-a. ibe-a crrCirmaa. too.
HetBctiieCrrrrariKl be bad learned atFlcsb
inc that alveeste first apnearsd there three
years aco. Hewasfocndaalpep inabamona
j r Jp 'intmA-njy When bs waa letsTO
be found p'iii immi an a fiboemakcra chop.
Inn aw nt away after a .hnrttirae.
33ineawiiobaxe4nixseineactaetwithSueaBta
adneetaeaniTderof 3aowfk are inclined to ne
lievexhatbaisaaaa. It is not known thai be
had fyeTMuan piled with aowik. and the only
theory adxanoedis that his crime waa done a.
amonHtntof impnlse to kill, the exestiaccaoso
heme the yeddJers Tt..Hm!. tsh little Ce
cilia, The meddler bad lapid tbe Imia fH
TmfyTt VrTi
j nil. BJU.T CB3 A. rmr-w
, Ba a HmlT P l.jii. kmt lTailaaal arltta
tli am 1 a Tbt rtalli 111a learimal.
IBdward M-redith. .iVlie Sractan. Hecry
tt mnA 23hi Hammond, who triad
badcer muse on Phil Ba!y at 40t Focrtb ave
ane. were indicted jotstly yesterday for as
Himptinr to commit robbery m the first decree.
asd far assault with intent to nil A crowd
hustled into tbe court room when the xmsocexs
werebronrijtxnto jileafl. Tbe men were called
up firm, llerediti iileaoed sol sTTtllty aad asked
inraeiieedytnaL Wjitttot-ti rvii.i nttltr fa
alownoiee. Klla Hammnnd lieadadnotrxllty.
Aadie Btantan stood inste. aad Jndes JJarane
directed lhm a plea of not cuDty be entered.
Be 1 inr.iiti aras rwmKfirted. wnth no cay fixed
for aestanna. Tbe others were remanded for
' tncL Irnarlnt sinntTipyxellowssaldthatMere
aith adD be tried this month.
Phil Zbuydid not tro before the Grand Jury.
I Dr. Bamnei IT. fimitti, bis phrsiaas. sect a
' zneasaee to tbe District Attorney's office, osr-
tilxinclhBt Daly bad a bleb ferex and was not
1 -well anonch to co to court, and fruit it would
f endanceriiis life to co on the witness stand.
After szinearinc at Jefferson Market oa Fri
day, acninst bis doctors adnca. Italy on bat
"urday attemoon went out for a dnre in tba
lark. 31 at acme eieninr hs bad a aerere '
cdli. On bunday mcmuic TDr. Smith found bis
jiaiiontV temperature at 103. nearly flie de
srees abDre tbe normal He waa also in a
state of stupor from which be could bearousd
with diflleuitT. Jjcltmith saw that bis condi
tion was serious. All throcsh Ilonday the
bicb lever remained, and there was no rsmls
siun until ytxaerdcr mor&irx. when bis tern- I
iwraxure dropjd two decrees. lr. Smith said
lata nlciit tma this continued Ucb temiwra
ture wa a rauw il creat alarm, a it micnt
I indicate that erysitas or even tba more dan
cerousennuilicatian ol menlnciiia was derel
oianc irum tbe woudcL
The state of st utor or semi-nneossciousnBa
in vines lialy vuoii Sunday continued ud to
yeiOerday. ahbtmcb be waa ratios aJ enouch
wbn arotiMid. Be was a little bricfater last
aicin. Another cause avscrvpd for Daly's re
lapse is tba state of continued excitement in
which be was Lent by the doaens of relatives
and lrlends who flocked from all tarts J the
eoimtrru call on bin when tl strancaen--rounter
was noised about.
Iderpdith apiilinstirin for releaae on bail will
be beard by Judxe Andrews to-oay.
OUtaarr.
rJudwWnUamll.GuUd.oneoXtbsoUett
anaa ai amia. Ciaa ja t bama. 3 aio&avar ataaa. at 7
tolad yaaiarAay naraiac llaaraaaara la ttaataraaa
rmajrj. J J, ia BUrcK laoi. la isss k abaita la
as 4try aoda lwaiaaaa ia vara la lala aaiana
lira Jablu&z bnuaa "f Laaa. .alld la V array ureal,
Una city, anS aue4 ia lata u la fca Wraw kaai
awaa taa&afar aa4 tari o-raar at tba Savark wilt j
. Jl law raan later a Wnanva aaW awaar. Ms sank
a era! dl f biaauaaaria aisaruDaatlut nu aaara.
UK aainaiia aa4 an tmri ta rca a 6afir, wrVtt aa4
alilu xvjr la arunwirt. Us wnairaar
ta tba iaatoaraniai.1 at a Juatnal ta lass. m aaanly
aTMraaro. iLxuKb uaarly irattr yaara at at. k iak a
aii4! wils. a amw aim Mr i.alia waa as.
rtt4 ar JaAta t lla Hautt at Caamaa rtaaa
iiliwarHnwt lltea. Muuaaa,Uul4. Jf U a
lawmoival aiar la aa ara
J'ua farrk. ilre cma laaattaaal at lh Mai
lw.1. war 44 aikubaaaa. a lri atrtat. ktatara ea
I auxaar a fcUmra ia i"). liana nara caaa-
larr ua Jiimt iull kitk lanktaaik
I mi Jul Ik IMS HaaakaraiaWatiuMiia lajx
I Juan- trraaa, ntaa a a nan slarar a4 trkaiar.
lwl t UitIiiotv M jri4 tlaau kotn ln.nh.r-
a pciiaaAaai4 wraHAit4rpMa lulaaarak I at
TpJt lla at racipr l liuiarr ralltir t iirvkft-
l J. rnrTprlara .a4 rrwsr4 arat ir
laianaaitlor rlMMial-M-iiirl. II ka4 law aMaaUaa
a rln ftUiar la thli eauMrf a4 ll wa 14 aatua la
ra.il Una mi aiati lali I al I'lawa fnaa all xria
at ika I Ua4 Maiaa a&4 iaMu4a. lla waa kaaair laania
aaaat.
OanrcaB. Uah aaartart eaal4rakla arnaM.
(k4ra rranaaaira I afwr a4A araJJ si lla
a t 1 aa BrM la aaa la 1 aa aalt skaiaaraska
at aoinniaikaikaaien Mkia( lr Laaia ka M
u buaik. awm viukall aal altars u 11,11 1 4irur
iarsar Ilatia4 lattakn airtw.iarari4k sieo
huh aal ixataialura Ills mat uai was Maaas
1-1 r Uarabal Mllrhat.
The rireroiiinliiRp inatprdy KnonlNl
Jaian Unrk-l lira Karakai ia lara at "sarrs II ea. I
Ana. atiirrsKPdallvraxtaraaulkiaf. Mr allliUul
a f aa 4 Juiva tula tv. uikacraakaia, aa4
In-, la iks rarsfttr-lMink wsrt. Ha aas aal ka asura
ra uuta, stai ba Is tnraly ia llsaty u rurer.
ttayal Baataai rHswraUr. Aaaa4alalj aara,
.'orlrot?T4fatltata--4a
llXGALLS fAKIS A REPLY.
Inc bah nor 9Tooro to safXDjt. .
P orrttKixu tub rnLsiDES r.
I Tate faawaa Kewalea'ai Kely Is lira Talt. 1
BTe Ca-ii.li. He TTwala Hl ttea- ta ,
, Areamat ID-ike TTre m XIaB-ra. Wall. I
. ary la Claw Sfr. Sea-ear IKai't nellere
I Ike Ktwrlta trfcy lie kms Oat.
1 Wabhiscttts. Dnc 1L Sc?tor Iccsi'.i
" ia aa interr.ew ia tbe Sr tn-nlzbt reeanliiu;
Mrs. Whltsey's rafrenee to Ma in hr stat
n-est aboat toe tThlte Hou. atori ar
1 "The sccal leader of tie Administration.
1 the wife of a Cabinet aini'ter. would h-r-Ur
consent to a formal intenicw upon a sua.wt
so delicate and Mrsoial a tbe dometie rela
tions of tbe Pridnt without h.s autbontr.
I assume, therefore, thai tbe publication in
tbe Chieaco Tribune was made with Lis knusl
edce and sanction.
"In falseir attribstinc: to me the invention
and dissemination of slandrs. eten in the
CuardeJ and cautious tbrato wh cb i em
ployed. Mrs. Whitney transcend- wupriolr.
ana evidently relies upos tbe pre.-iM.atl - of
her sex for Immunity. Tbe rstt who made
' such a statement, ilirwtly or by lnleret.ee.
would be required to pro-c it or to rctra-t it.
IhareDcrrr been either 'bitter orTindictlte
acainat tbe President.' Fo'lttcaUr I hare brea
opposed to him. and my opinions hare net been
fhrtiTe or stealthy. In the '-orih Auirrumn I!r
ranr. in Tbe Sex. in various speeches in th
Senate and on tbe stump. I have declared the
Grounds of my hostility, which ne-d not be re
hearsed cow. I bate co more ill will acainat
him than I hat acalnst the yellow (ever or
the creat March blizzard. Mr weapons hare
been those of tbe cladiator. cot of the & in.
"""Those who remember the criticisms en
Lincoln. Grant. Garfield, and Arthur wilt cot
differ with me when I affirm that iir. Cleveland '
owes more to the consideration of his lohticil ,
adversaries than any other fublic man in our
I history. It would be idle to deny that 1 !-ave
heard tbe stones to which Mrs. VThitney a!-
I Iniea. and others much roraa. which time and
I events alone can verify or disprore. Tbeyhave
been too common COjtip and rumor, the
open secrets of tbe promenade, the hotel, and
the club for many months, but they are of
Deraoeratie orunn. Ilka the scandals ol the
campaign of lbol. aepublicans are not re-aponiah-
for tbem. Tbey have been circulated
aad it pealed by tbe hh:het lemocratic
acrnooty. maseulina aad feminine. It the
pirMsins of the Eiecollve are wise, tbey will
besilem.
"lhe President's mamase was the most
popular set of bis aaministration. The mis
tress of the White Hoos has no enemy and no
ma In the affectionate admiration of the
American people. Amid many temptations let
levtty- aad many opportunities for frivolity. be
baa borne herself with unexampled crace. duc
nity. and composure. Adulatit-a has n t dis
turbed tbe charming and unaffected slmpliUty
of br eharactar. She will carry with her into
retirement tbe unabated honor and resard ol
ail who have ben so fortunate as to know Her.
She will remain amonc the coUttt illustra
tions of American womanLood lone as vir
tue has a votary or beauty a champion.
:omethiEcs are self-evident in morals and
history, as well aa inlccic They prove them
selves asd are disproved by evidence. To de
ny some acccsatiacs is to plead entity to them.
"ft ben you bare to offer "videnee that an eac is
stood, that eec is doabtf ui. and a dou t.'ul ss
is always bad. The merchant who is com
pelled to produce affidavits to establish bis
honesty is probably a thief. The citizen who
lsnowobbxed to (rove that be was loyal and
patriotie durlnc the war wa- either a rebel or
a Copperhead. rAbakespeare cast an indelible
slain upon the "lady who protest" too math.'
and nobody cares to marry the woman who-e
chastity is open to discussion and debate. So
when tt becomes necessary for a husband to
obtain a cerTtTlcate of trood moral character,
aad to prore by tbe testimony of eroerts that
aa is faithful. ccasideTata. aad tender toward a
Tounc lovely, and affectionate wife, be may be
Innocent, but be certainly is unfortunate."
Smce Thursday last, when she was inter
TieaTed ooneemmc the slanders on the Presi
dent. Airs. Winner has declined to see report-
ere. but when called on to-day by Mr Walter i
WeHman. the special correspondent of the ,
Gurajo THlntne. who bad the orizmal inter
view with ber. aad asked what she cad to sar
in reply to Mr. Depw. she made this ietly-
I dislike to say anvthinz re ore for the pres
on tnis snbect. but it distresses me very much
that Ur. Deoew should have become (-0 much
involved in it, StilL it was the very fact that
Br. Denew had toll these Modes that stucc
me into my isdlcnact outburst, for if he would
believe tbem and be would not ret-eat them
unless he did what man or woman in the
whole land would not have the nzbt to
believe thron. too? For Mr. Dw is
eminent beyond an for fairxess and courtesy
to fr:nd and foe. and la beyond mr criticism
or praise In his frlecdlise-s asd icdi'pceitloa
to barm others, aad yet be of all men was even
aa tbe authority for these stones not by one
but by several persons for he foreot In the
excitement of tellirx tbem that hU vivid de
scriptive powers sent them Cyiee arain. and in
rajcinc from one to another bis qualifications
of tbem were fercottn. But his denial of b- !
lief in tbem now will co for f more than any
thine I have said to cruh them forever back
into the dirt whence tbey ram. '
Please say also that what I said was with-
nut communication with and without tbe
ksowledce of any one. I took tbe responsibil
ity alone, and I am triad I did. for the letters I
receive chow that it was hlch time seme one
spoke."
suemtp urnrm ui-ilelik
Oanr. Meay Hays he Bid his Bwty asbea he
rxreat late the joeb.
BnarrsGiiAM. Aia, Dec 11. Gov. Seay
1 had an interview with many centlemen this
morning on tba oubject of the traced r of Sat- '
crday nlcst. The Governor afterward had an .
interview with Sheriff Smith, and sail that he
endorsed tbe Sheriff, and was cl.tJ
that Jefferson County had a Sheriff
who.no matter how painful his duty, could
nph&ld the law asd protect tbe county isIL
The events of to-day are briefly told. Tb
Cbroner's jury to investigate the -hoottnemet
and adjeursed until to-roor-ow in order to pro
cure witaesw. bheritf Smith wa relcaspd
on tiiUOU bond, asd will take chante of bi- '
office acain at once. Becuninc to-niclit. '
the troops will be sent awav, one com
pany at a time until al. are cone, Martin
Walker and Jeff Brown, colored, bkve been .ir
resied as supposed accomi Jicei. in the Hnwes
murder, but tbe evidence acainat them is onlv
circumstantial. None of the wounded had died
to-day. Hawes has made no confession, but
still protests his innocence.
i
Owe sTOfi, Harrtaea Ml.lrr.
JIlNStaV-OLia. Dec. 11. In a corner of
Laymaas Camatery. in South Minneapolis, co !
one is supposed to know the ivtrticular spot
for the crave ia unmarked, lla the remains of a
sister of Gen. Harrison. She was Jusnia Har
rison before marrUcw. and afterward Mrs.
Samuel Morris. " Sam" Moms was In
the lumber business In Minneapolis
about twenty years aco. and U
known by many old citlrens. and his wife left
many tneuda who fullowed ber inouriiliii; to
I thacravr Stttiia limuaiM the rvlnliMs. 01 tba
Harrii-aifarntlrlnMinneaiHlarsH-eipiliiliilPr
from ties, llamsou. n.Llui; thuui toauKttu
sultaUa monuiuout for bia sUler'a crave, and tin
would par the expenses, Aecnidliisli II will
lirobably not In lone before thn little mound ,
will I again blenliUed. In onlor to 1
anomtdlali this K 1 l.eoeaaart Hut .
the musty records or Ibw btcmlnrr
ol the Cemetery Aavltlon lo unrliuulml 11ml 1
theaxaet laloti louiid. rlainuel Morris, tlm ;
huxband. ruurrll nmitlior niaiur, Ann iUrrl 1
son, and la now llrirtttln lliitl lUHtnll. uml he,
tra U Interested In lu mrk nl piutlnc a luuti.
uruaiil owr Ills former tslls'a imivu.
raeaassr M. C, Hiillsr Hr.slsrtad. I
Cnl.l'Mliu.S.r., IVc.ll iliiMwoliniiirlio
of the IulsUturi to.ilav balloleil fur 1,'nllivl
Slates Senator tu aiiei-eed bsnalur M ( Hiil
lsr 1 lit 10 waa no oppoaltlon, ami llmlsr s
eleelMltn siiMved lilinself Ho reieUed tlio
uoatiluiuu-t'iao( itm .-Milista tinl UH mil of
the (H 11IM if Ilia House, (If the the cnlnrail
tnamheraolth II.Mi-e. two Milml fur Ihllli'r 1
Ditbtve lurT I UHIir whula a loitleslnlit '
for a seat In Cor.ors tioin tlm honlh
dlstnet
rsenNlur llnk'a I'lHtalllim,
WisiiiM.tris, IW 11,-Pitnninr lllni-l burn
M .4 III caUsas-ua. asaalo? H.c. uasikla) a 1 1
rairssl, ssrsisl lailss lrea Wa.L.mu.ii. anj risil
IkslkaUlaiifsriat
aaaatnr BstU'a sag tsasa aarisrs Uyenlail aal sc
eaataaala4 Mast RUr.Sura oa Iks inl lis will tu
anik kis laiksr la Kaatk 1 arullaa la a ftw dara ktaslur
iUsckksra lalaks Ikal klsaallsans will I stilt l it
twa it 1st staut tw)t Wat la Tutu jr,
tL-tra mon xator newrrr.
-Hwmrt- Alwea-aaea ass 3et 1S)OO0 Dee.
tlwa Batleta Tkrawa Owt.
Commodore Grrr asked the lMnrd of
Apportionment ye:erday to appropriate I7J
(Vaj. the exinses of the centennial ceiebration.
He said thai the entire coit would bellTiOuO.
Tbe committee expect to raise 150.000 by snb
scription. and cet f."Af from the Bute. He
appealed to the patriotism of tbe members of
the Hoard, and said tba t other cities where such
ce'ebraUons were held always made liberal ap
propriations. A communication was received from Capt,
Ambrose Snow's Board of Trade, asklnc that
tbe maximum amount be appropriated for
pa vine or repairing tbe pavements of the bust
n4 part of the city, and statins that the
Hoard intended to apply to tbe Legislature for
the patsace of an act authoririnc the Usueof
bonds to extend this work. Maror Hewitt
said that the araximnm amosnt bad been an
prvpriated this year, but tbat the money was
not expend"! on account of tbe delar of tbe
Hoard nr Aldermen in otsslnc tbe ceneral o
der The Maror added that tbe Alderman
chieny responsible for the illiy wns com
uenoed by tbe press and was reelected.
Th application or the County Clerk for 1
.2u0 to pay for the prinlis:. of the Constitu
tional Amendment ballots for the city brought
out the statement from Comptroller Mye-s '
tbat tbe entire 18W.O0O votes of tbe city on this
nuestfon had been thrown out by the fctate
Canvassers on account of a mistake in the re
turn sent in by the t'onnty Canrassrrs.
Ah." said Mayor Hewitt. " there's a chance
for Alderman Dowlicc to co for some of the
s-nart Aldermen who know mora than anyone
else, for their blunder."
"I am not dilnclined. your Honor." Alder
min Dowlinz answered crimly.
Tax Commissioner o'eman reported tbat
the procurinc of needed room for the City
Court Judces eonld be acconipllsbed by rent
inc rooms outside of the City Hall for the Board
of Assessors, but that the Assessors did not
seem inclined to move.
"No." said the Mayor. "They are a very
powerful body, thouth they donldoanrthlDE.
Cemmtaafcrocr Co'aman Tbay dm aac arcs care tot
tk Board of Aldermen.
Maror Hawttt w.u, ta tbey are all Pemoerata aa
th Ijralaiara Is Eepabllcaa. perhaps w wis cat rt
ctUrss.
Communications from the Park Department
asklnc for $250 000 for bulldinc a soldiers
monument, and from the Board of Education
askinefor J 100.000 to purchase a site for an
ofHce bulldinc. were received, and the Board
adjourned until 11:30 this morninc when tbe
final consideration of tbe estimates for 1869
will beeiE.
' Mtatrrr otzast refreshed.
I Be fCaJeyed hie Tlratals Fez Hwatlaa mm
I Oat Owly Owe XwaaMe.
ISherifTGiant returned yesterday from bia
Ylrcinla trip with Bute Senator Eucene 8.
Ires. He said that he had been much refreshed
by his four-days vacation from official duties
and the newspapers. He spoke enthusiastically
( of his ride to the hounds in a Ylrrrlnia fox hunt.
( and with pride of bis cood fortune in carryicir
, off the brush, thouch there were three hunts
men ahead of him before the last fence was
j cleared. But he had nothinc to say about his
call upon President Cleveland, as it was merely
apeonal visit.
Sheriff Grant's first day's bunrlwr experience
was accidental. He mounted for the purpose
of walkinc his horse out to a hill that cava a
chance to view tbe hunt. But when the hounds
cave toncu his party and his horse became
excited, and tbey were soon all in the bunt.
The next Mayor's horse fell with him in this
run. and be cot a severe falL Some bruises.
Dct no broken bones or marks that were visi
ble, resulted from the tumbla.
EU8SEZJ. UABIUSOM ABBXTES.
Tim rwutlcs la Bia Tlatt, Be Saiyw Be Keeta
ITlalw aa4t PwaTJij.
I Sussed Harrison, the son of the Prceidezrt
elect, arrived in town yesterday morninc and
reached the Gilsey House, where room 22 had
been reserved for him. at about 7 o'clock.
- After breakfast he went down town, and bo
' was away when the politicians beean to call
' upon him there. But he saw some of them
elsewhere, amonc them belne Stephen B.
Elkins.J. 8. Clarkson. and W.W.Dudley. With
Mr. Klklas youns Harrison has business inter
ests in a ranch in Montana.
When Mr. Harrison was finally captured by
a Sux reporter he said that there was no poli
tics in his visit East, and that he had no news
to impart eonceminc Cabinet makincor any-
I thine esse of interest to the public
In the eveninc many noted macnatea indud
ine Barney iilclin. louneed in thn GUsey House
corridors by way of a chance from the Fifth
Avenue Hotel's tasellated halL But they did
, not see the younc man who came out of the
West. He and his father-in-law. Senator Saun-
ders. went out to dinner somewhere and re
turned at bed time.
j GOLSO TO BOS H4BBMOX
j Wiee.Preat4eat-eJcet Bea-taaa aa hla Way tat
j the Keaaelleaa Becea.
I Vice-President-elect Levi P. Morton and
I Mrs. Morton started for their visit to Gen. and
1 Mrs. Harrison yesterday, travellinc in a special
car attached to the Chieaco limited express
that left the Forty-second street depot at 91s
A. M. Mr. Morton had kept the hour and route
of his departure a secret to avoid any demon
stration. He was unwillins to have any politi
cal or Cabinet-makiac construction put upon
his trip, and said tbat Ee thousht the circum
stances warranted such a visit without dvlnc
any room for the Idea that he was a messencer
or enior in relation to any questions eonceminc
the patronace or the party in the Empire btata.
1 Mr. Morton will probably stay about a week.
Dut is not positive as to the time of his return.
1 .
I niSOBJlCE FOB a BUSCO BAX.
"Kid" Miller Ixrke4 T aa etasplelea of
Valaw Bobbery.
Just as Anthony C. Vail, a merchant of 77S
Broadway, cot on a Broadway car in front of
Palmer's Theatre last evenlne a well-dressed
man with a beaver hat. bound with crape,
1 jumped on the platform, too. and struck Vail
In the chest, apparently by accident. Then he
jumped off tbe car. Vail missed his diamond
Pin an Instant later, and ran around to the
Thirtieth street station and told Capt. ltellly.
Detectives llrott and Hayes within ten minutes
arrested Charles K. Miller, alias " Kid ' Miller,
tbe confidence man. He was dressed just as
Vail had described. Vail said he believed MIL
ler was the man. but wasnt quite positive
a!oui if- Miller dented that he ever stole any
thine. I win money from men." be said, "and
neer attempt larceny." Cap. IleUly locked
the younc bunco man up.
Bldalaa; a Aoschleaa Year Beaahy.
The County Committee of the New York
County Democracy held the last meetlne of the
year in Cooper Union last evsnlnx. Assemblymen-elect
Horntilce of the Twentltth and
Kerrican of the Hexentesnth districts made
ratlllne speeches denyine lhe reports that tbey
intendxJ to leae the nrcanlzalion. Itesotu
ttona eulocUtte of the late James J. Kelso were
lseJ. Cbalnnan John It Voorhls and the
other ofiloers rerelied a ote of thanks, and
tlieCommltUa nf 18M adjourned, leavina the
prlmarlea for lag) lucharceof the Kxecutlre
Commltteo.
The laancMrallen rOov, Hill,
Auusr, Doc 11. At the request of Mayor
Malm sbJ atksr olllisar. Hot lllll has saussntsd la
bass a pukilo tasugurslUia an haw War s liar, aaa will
svitlhsMriarikr Altaar aillliary as 4 athsr er
sanUailsas Tlis Usiur bsa iuinul a auiaialiitaat
slt'il traa lusal rlilisas rsirssnitaa laiiti pUiilal
lsill.s liualllkaTaliai( si Iks tnsaiurallua pre
cs iiiaii4 itrsW'iul.a lirit ilsit Atnssa J, Tsilsr
.ir sai.susHiini4 1 kisl Msrshsl liar lllll will
dtlivar au sJUum al Hit 1 a Ul.
H'AIIKH HtltM J UK IKLKUItdi'll.
Tlisttsamir taiiilns Uar wklok Ilus4s4 wkllt sn
isnni ssi.mhsiiwr imtuu.wiu. it u ikuujkl. ka taiaU
aiiltuui muck Usuists
Jsrsts I'urMlL whotkal ar4 waundal I'al Ursa la
sflsuiksr Isti ws s,tiuuia4 al Auburn riitsrUaraa
llir itnuuil ul .siMsltnrs
Tli Hat br Milium essrlt hsi kasa rsiaaial tram
ilia rlisi lam, 1 tf tlit Auburn rmtmisiil His Hsr Mr
im nl atutca ruuoljr has lx.u shhiIuiiiI kit tut.
rsi,r
Tlis Minus 1 amnilliss on Mlliisrr Allslrs rstisrltr
nr4.islslaiarslis rth.nim a loll In nlars Ora, J oil a
t lr.11.onl u Iks l.lltsJ iltlvf llisaiuit at a Malar
lltusisl
Tlis I 4iinaiiar iltusial ks. srrlslt4 ISssa faiirlk
cum rnsiaisitsis HUliam lawi.ucs, I'skas iliars.
N J Mrs. ll urrooktrrkimn h, i.i iraiaaV. TratU,
la ksiu. X V
fkt Mkaoatr Kaaltr K Ursr trem Wsaklatwa tar
Botatlalsl, arritta al BsaufarkN (. Tttistlsy wlik
Iks nists 111 shsrfa. Osr-U Kakarts katlu ttaa arawBti
la Ut sumu 9H MaiWar null tiuuuai aa saibh.
i
UDY AND DOG CxlTCUERS. '
1
BS5 JtnoUKI ICltJt IX COCBT TUB J
aiuBT or tint: rtitM' near. j
, Juice Coaln: Bcfnsea to f aatrwet the Jury V
tbat the IrlenwrtM sre Dea Catehera, f
aet KabberwThry Dray the Vloleaee. i
APfiUtant Doff Catchers Patrick McCurthr
and John Lynch, employed by Albert Xacle. $
licensed doc catcLer. mm arrniirr.cd before 1
JudeCowine yesterday in th. General Ses- 1
siona charged with robbery in ih first deen.
I Hlse Mane D. Brooks. daughter nf Mr. Charto3 i
1 IL Brooks, a merchant n' 10 Thomas street. J
1 was tbe complainant. It -ras she who made 1
so plucky a Cent on Nov. S3 last when the men
1 tried to rob ber of her bull terrier.
' Tbe llrst witness iras M ls Brooks. She look- .
cd steadily tbroucb ber ejeu a9i- at tr nrii- j
oners, and said she lucntiQol tl.cin ns the mea ,
who bad attacked her. he i,il.
I w-si vltklax ibrtHirk histr riik sirrt ts recrtk as. 1
1 bbc. wb.B I saw tbe doc csictt sualbcacr silaotfJia ii
a. race. I p.cktd spiny doy in nr sxtns. iLUkisa; he 1
wwaM ke 5afe ih-ra. I kad ar dr chain 00 mrarraa. I
I had often braid nf dvjs le-taj wTrkefced rromrop.SL
1 Ona cf tfc dej catebsrs IMcCanbrl rsmsapti nu4 i
1 wrenched nr d frm artrms I fell o tnr kaeea, s
1 aod then I Jsmprd apand raacbt tbdr by tbe cottar
with oaa haadawi lhadoz catcher wiih thcb.r ks-Ki.
With a backward meslra f bis illMBrd bsad ba ,
acraek eia acrrw. th. face, krtocklar act ray ru- I
fell aa Ike rrovnd aaaln. .'
Lyaeh cacaa up aal rat tka docawar f roni ms f
don l rrtaratr lbal bas.rnck tna I scraoie4 a i4 '
aa I ccsLd. and do one raaia IbenMr. Mcitlcnr-r tarx
I a TlUort's msh-d cp snd tfcdor ca-nsr artrrstrfx-
, Ict ma ataia, 1st ro t bold t Is doc. Ma.lilrfi bTA
ar 10 my leal aad rara me lbs Ooc I don. I know .
wkecher be look lha dor awav r ther&rare tt np. lla
I helped carry me home I was rarr taarh Lart ab4t i
I th face, mr kbees wer bra4 br brtnc drasaed t
acrora Ik a ones, and oceof myeres wa.ctced for
twoor Ibreed.rs The dor wslchcl Iwentr Ct nnits.
and I Hippo, tie waa worth 50. I tad refused fcl tar t
Bias.
if Us Brooks was cross-examined by Lawyer '
John J. Leary fo' the defendants for nearly an
hoar. She raid tbat she took the doc out ovary
day. sometimes with a chain and sometimes
muzzled. It was not muzzled when tbe doc
catchers attacked her. The doc bad been in
the doc show when it was a puppy, its mother
took firstprize in her class.
Frank Tratnor. a District Mevseccer boy.wh9
saw tbe occurrence, and Miehsel J. Madden,
corroborated Miss Brooks's testimony. Pollre
man Georee Bead, wbo arrested the Ioz catch
ers. testified that they said that Miss Brooks
"ought to bo satisfied so Ions as she cot her
doc back."
lawyer Leary 'asked Jndca Cowinsto take
from the consideration of tbe jury the charea
of robbery, aa it was evident that the doit
catchers did not Intend to commit robbery. 1
They were doc catchers and not robbers.
JudceCowinc replied to the effect tbat rob
bery by doc catchers was as much robbery as
robbery br anybody else. Tbe jury must de
termine whether or not the doc catchers at
tempted to steal the doc with Tiolence.
McCarthy testified tbat wnon ha approached
Hiss Brooks the doc was trottinc seven f et
behind her. As he approached her she at
tempted to crab up the doc but her band
slipped off and he seizod the doc He banded
the doc to Lynch, and Lynch care up the doc
to Madden. He denied usinc violence.
Lynch told the same story, addlnc that Mr.
Kacle cave them 15 cents each for a doe. and
this sum was divided between him and Mc
Carthy after the rent of the wacon was paid. '
In cross-examination Lynch said it was not
true, aa many people beliere, that doc catchers
steal docs from house steps and from their
owners' arms. The case will be concluded today.
THOSE BOASZES aTOOBS BEET.
Biased TTa. aad Jalaed Forres wrtth FrlchU
rial TCaerET W New rtigtwwel.
Wo bad the Southern cyclone- yesterday,
all we shall see of It. Foe settled over this city
anAynln besan Jnllinc about 8 A. M. yesterday.
Tl wind was northeastsrlr and lisfat.but by
3 JO P. IC. Bad shifted to northwesterly. and in
cheated to tbirty-tix miles an hour. The
rjarometorfall rapidly to 29.47. As the centre
of the storm was near the Gulf Stream.!: is
evident that, the winds just off tbe coast must
bare attained a velocity of from 75 to 100 miles
an hour, and probably more. ,
Party last evenlne the southern storm centra
passed to the north of this city, and when oT
the coast of Kew Tnptnuii drew the northern
cyclone down from Canada with creat violence,
dolne Croat damage and takinc down many
telecraph wires between this city and Boston.
The lowest barometer reported was 29.32. at
Boston. It is Impossible, to estimate tbe Telo
city attained by the wind when these two mon
ster storms clashed, as all reports are misslnc ,
Great destruetioa mar be looked for alone the
Nova Heotian coast. The probable course of
the joined storms is directly in the lice of In
comlne European steamers, but It is cot ex
pected that they will suffer for they hare been
forewarned.
Three storms hane followed precisely th
course indicated brTux Sot Monday morninc.
Hlch northwesterly winds with colder, fair
weather, preceded br llcht rain or snow on the
coast, are indicated for to-day. The cold wave
extends from Manitoba to tho Gulf of Mexico,
SHOT AT MIS XOTBBB.
Taaac Barrtaaaa First Exploit Arter
Leartae JPrlaew.
Michael Harrhjan. aged 21, cot out of tba
Essex county penitentiary yesterday mornins.
He went to his mother's house. 378 Warren
street. Newark, and demanded money for beer.
She refused, and he fired three shots at her
with a revolver.
Bhe fainted, and, thlnkinc he had killed her.
be went io Hansen a saloon, in Colden street,
where he shot at Sirs. Hansen. Policeman
Collins was attracted by the report, and. after
a strueele. eot Uarriean to Police Headquar
ters, where a revolver and an itcly-lcokinc
knife were taken from him. He did not hit
either woman.
a, StersB aa the Caaat.
Abbtjbt Fabk. Dee. IL It has etormod
severely alone the northern portion of th New
Jersey coast since 12 o'clock last nicht. The
wind blew with exeat fores and the rurf ran
hlch and strone- A number of the cottaca
bulkheads at Monmouth beach. wbl-h were
partially torn out br the storm of two weeks
aco. were entirely demolished at hlch tide
this afternoon. A lot of cocoannts were thrown
ashore by the surf at Asbury Park and Ocean
Grove, where they were cathered up by the
children.
The tVeather Teateraaw.
Indicated by Perry's thermometer. In Taa
frxbaildinr. 3 a. M. S7. s a. . a. a. as. 11
M as-i siair.su at: a r. a. 7i r. a, 37: 11
BUdaUkL 33", ararara ST. Avtraa en Pac II,
u-rt.tj.
Bltpsa) Ufaea frealcUoaa.
For the New Encland States and eastern
'aw York, fall; preceded by rain on the coast, coldsr,
northwesterly wlada hlh oa the roast.
For Ptstrict of Columbia, sasiern reaasrlraBla, Naw
Jersey Pelawsre Man land. Iralala. aad Korth raro
Una, fstr. decidedly codsr, nuruiwcitsrly wtnda kixh
oa tks roast.
Tt western rsansrlvaata. an4 western Nsw Terk.
fair, preceded by I'tbt snow on tba lakes, aacllrdiy
older, nerthwstterlr winds.
JlllTJ.SUS ABUtn JOITTt,
Tks Amtrlesn Irutliuts I'slr wtu rloss on rsturstr
tVCBUlI
Maelurors were abialnsd .st.nSsr In lbs Uenetsl
Heasloaa 10 11 y llsrrj Canum fr Uis munl.r v( rulics
maa Urtanas,
All but two ef tks safiassrs ot tks Uhlih Valley 1'oas
paLya tlcktera tbalairark far lbs vl4 wsrss. miuLed
la work rstttidir, and ika placet of ibose I wo wire
Ailed by new niin.
Thirteen ysarld Roterl alalsrr if 44 vrsskintioa
street, while pisrmc its srdsr itk a bullds.beii.si
Inflo hla hrotbsr luttw, John Msbaiia. u seieisr
knits in Iks rttkt arm lla waa laksn tu l ksmbsn
tirtel lluspilal
MifhaslMelTllls,4s rssrs aid ef XI Hudson titesi
was run ussr by a astonwlills eras, nt HuJeoit ai.4
Wssisussis is.terJsr. su4 bat Ills ritiil let Iwuseu,
lianas reiausedlu l Ikiiiii IIimpiisI. The drmer.
iluststa Mass was arrtslsd.
A art iliai betan al k A M. yasicrdsy In lbs lasemsai
at Jnknr slstises. bit fursliurs laeii.rr Ul ram
sirtsi, katiisduiiihs trssltr psn of lbs snws Tkeliu
.s.nui.l.4 si Uiiiou stoat aud slii'lun Ihs kalir
Int winch Yv II t'kllds uwas. .
I'nrninr Nusnl kU aa laiiuasi ysilerdsr In the ess
al t'kiuiisu MskL 11. yssrsnl.l, of .isi At.i lai.tils,l
Ml. SUM as.rrvs.lu Utiatian arai us st Ultksirssl ,;
niillut II wksnakorss sud sstou t,wns4 byllu.ua V
rshaer rf Voplerliroul 4 Isbnsi n'.is U T.inli '
at.nus iaaoriilm and killed Mia r H.lm.r he I
Isli ku barss In linui of a aiers. and liy. isiir4 Ika
haras by Irl.hltului kits Tks Jury t ensured JUkner
Tksseornesrs of tks New Vurk Mtrranule Kseliaht
wer rheseii te.ieiaay al ibe kulidliit lliidsun su
llsrrisnu uresis I'rr.idenL.lllrhsrd belsr.el4.Mcs
I rs.Usiis iid lluuk M, I luclwi.rilL 1. 0. i.
a.m. John N Uralai Tieuurer If K llauiead. I'a.
aailai'omritias.4araasll Aydtr, Fdasid firpsti.
ji1i1"i,r,u!fL','re,,k $K " aarkkailer. f.S. tUrretC
r""".?,.1.1"- tawsjd Uiantr All (Yawns, luVar
lKiJ?U.'4,;","ll atkwlk A TsapTi ft

xml | txt