OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, May 11, 1892, Image 8

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1892-05-11/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

Hr H 6 THE SUN, WEDNESDAY, MAY IV 1HD2. "
V-" H.-t,- " -r i i
K? W hsascial axt costuataAU
LWft K frew Torn Plotk Eclie-Bata Hay 1.
K K'. ntlTEO STATE"! AND STATE BONDS (IN Sl.OOOll
Vr H a Nor. Cir. tJi.lHll' "
H)f''' H& CLOUNO MlrEI nr t'NITED STATES BOND".
K-T K tT8 2s. r. inn - O.R et.lSIMi.,112 -
Kv HU v's'iir..' iiei 117 CH.ei.i8.i7 .11 4K
K K J ' ' ' 111. 'J 117 tl B.s.1li8..ll7
mWLWf MmW ft 8.1?. 181.0 1UM - U,t.M8H'J HUH -
Bkl HT RAILnOAD ANtl OTHKlt HON03 (IN Jl.OOOil.
A mMmt SB Atchli.iHs xtH 2MihoninCoaH)i I10H
mm'P MmWlS 4 itcbUou In til lOMnr. AKslst 140
H tW ";.... H (UIII AUB lX.Sl.10
B.i- Kf 411 '' loNor. Fac. uin ., 118
H Kt 16. f'-Z i 7B1I
. K ss . :::::. :::"::: SB J i&?i: v ; w '"
, IB ,f iii M W.d 1
H. W '-i 41 B? 1 N Y. AH.lltr.OllOI
mmMi' l r. Ain o. o.Ss . ... Iiu K. loos,
K il 11 Hall All 8 W.ist.llsl 10 N. Y. 1 B. Jit ..... 8.1$,
B if I 10 Bur. II It AN 1st 1011 1 K V. Lick. 1H..12M4
V in Brooklyn l.l. in llifi 4 N J. i: en.. I SUA 117
mBM I . i lOLhlc. Allld. C.llt 10IH IN. 1. Cnl.JUl.Ot.HlM
r. iuih ion. y. Cent 1st.... 127K
B III Chi. A O. en. Gs.. 1044 10N.Y. Centil.b 4l 103
1 1D4M I) Nash. Achat en.lOlU
mWM 4. ..... , ..HIS 1 N, I. F.I 1st. 1I3H
mBM lllbl. iO.cnl.4H. MfJ ! Y..C.AM L. 4s. Im)
S , t -Ms HI U7
mmm ' B M4M 1 Norf. A 80. fit.... imu
IDChsAO. K A A. 1, IB
iitcn . .. 78X MNor. It. R nfC Rsllll
S 1 C. B Ag.4l.Ntb ailr.H A N Cull r.i IHJ
! eH KinioH it 11 i.i.ioj
6C.O, C. A 1. lit 116H a Ohio 8011 (jnl ... 114
llX.n.Ho 2.1 ... . HI'J 28liri. . K. 0. T.61. 77H
. lOLblc A N.I-, lit.. 77H 2 0rcioillmp El. . U1
2 " !i Hit
1 1 77H 2 6'.
M 1 lc.r am 1. r,cn !'! 11 ush
1 Clei At nt. Int. utt 1 OmhAKt.Ulit
1 7th.AK.lll nlti tulU K. P. c. . . R3
1 r. iuih a rvn a Ft lit . hum
ICol Hid. 41 70 2 1'ito A l-ait In... VII
3 thlc III! L. A I). 5 t'tnna 4U , 10H
LO lit MH 3RM.A tY. P.T.U.. M .
. vM jr. .. ,. r.7H
'. 1 cole. All lit ....li4 J Hii AW. r. T. r.i.
(. ACnlc. A F.rlelm. . ClU T. It . . r.Mrf
', 1 Uen.A It. U en .. Wl 17 niJH
V tl K8H 14 (17
i B B-lS St Itn.W A O r, 113
1l 11 Uul A Iron It llt.ltmJi 4 lluek I r. r.i 104H
is 11 101 r. 104J4
,,' 7 1U1U 4 Itli.ADnv. lit UhiU
v; r.. uuff 11 ioS
,1 1 II 111 8 s AAtl r.i 1'ui, 2 Hr.llnc Bill 41... 8f4
' 2 hilt,!.. AH M lit. VU II Hraillntf lC..r lit. 7UH
r tlhtlacn. M, Hi' 1" 7U
, 18 luiiu ao 7iH
jt ' ttKnuit.0. a r. lit. imJ r.7 "illi
jf 7... loo IT. I'ilinc2d pr. In. m2
1 10 100H 10 tlrtV
4i'. a r. m. lit r. no iw
11. r.. .. .. inii( u 8H
jl ,. 10H. Worm lit 104 20 Uridine 8dpf. la. 1
fl ' 11 "H r. V tinM
f r. 104I1 in noli
J ; a 104lJ 5 KH
I1I1H ! f 1 10411 !rRHdlntdef.ln... 20
1 lUil.ll AII.ISl.. 7a, in lllu li KO III Mil
lllliten llayln ... . .'10 7 1lloU..llt H1W
. ibiiock. ai. ci. ... tin 1 mw
22 l'OW BKcl V. AN K 4l. 80M
I 2 U;.4 1 Ho l'ac orCmLctulUOH
I- 37 .'.I".'!"'.!'."."";" mi r. M.'V'"i' Vi."iit,
I lOUock. Val.Ol 10J M.R r,n 104
I 2 Ui.'H lOSt IMIIi. M.ex.
I :i HUH 4 88H
I 12 101 24 (Wj
I 10 10KH 2MI.ARF.2d.CIC.lHH
li 6 Iron lit. lit lu'.'fj 6M. r. term 107H
I i II 02 lbt P. lit, C. A 1'.
It- 1 Iron 111. r.i r, W.dlv... 110
I 6 Int. A Ul. N. lit. 6 St 1'. lit, V. AM. .
I cor. ini 0, 107H
I 4Ind. A. Rn lit.. .12lS 8 St. h. AS. W. lit. WW
2 12IU 4 H
JJIB I. I Mow Cent. lit.... 4 2St. L. A8 W. 2d., aj
I fl 1 2 Km. lac. con .110 1 S-'H
1 jr, luuv 2Tx. rc. litlii... 8.1H
tV 1 4D Kin. ATex.41 ... 81)J 10 Tei. Tac.2d In... (IIU
j I U7 MJ 11 1HH
I 5Km. ATlI.Sill. MU X .11
II r, mii 10 aiU
J I II row 3TnL. P. A Wn lit. 81
t 117 UH 6T0I A ObloC llt.lUBH
f 10 Ken Cent, lit ... nr. 1 Tcnu. CI Alt-Bi.
5 8HLclnlo Uas lit.. 82 Trnn.dlr 91H
I 7 8.-U 10 Tol , M. L. A K. O.
I 10 H2U lit HfH
X tl 8 H-H B 10
1 3 4 hJJ, 5 IHl'a
J I 1 L.E. AWeit.llt..lllH iu. r.c. (Il, CT N. vH
I V UlU 1 L'nlon T. llt.'WJl.lOH
10L K. A W'cit. 2d .ItllG 2 L'nlon r. C. T. Cl. 8S
, 7Lou A N.K.4I ... 81M 2 Union Kl lit ....113
2 81U tl U r. B A O lit.. 7.M
, 1 Lou A N. Si llliK lOVIlbllll lit I04H
t 2 Lone Illinil 41... 117 2 104K
f.L.N.A. ACIl. Kill. 7 22 104H
j 10 77H 37Warjaili2d MW
I r.L.N A. ACh cn.liu 1 Utithbore 4i ...I04U
r.Lo.Et. L. AT.llt. ll'.M B WntMlor4l. T..104W
6 mi) j.h,l.l Ta 2d. na
r It", 8 S3
83 L., E. A 8L L. 61 . iO?i 8 HJH
J 11 t' i-S Si M)t
v ; 10 ui
litaliilti ofrallirar bondi (par raloe), 2.187.00a
B BA1LB0AI) AND OTHKB SIURES.
, ftUi Ml. til. at. Sid. Aikrd.
It lOAmtr. Culli.... H4W 84H 8M 84 rkl
If 4(uAm.it.Oil.... :tH ""H sum Oi'M uuii
M I . Am Cot. (Ill nt. 7 I'll 7U 7vU "U't 7hW
I,, MHoAtcn.r.AH to. 35U SUM 3M 3(1 80m
,, f.OUll AO.h SY.pt. ttH "H 6X tH M
I I r- 1&0 Boiton A L pr loo 100 100 100 ioih
B. A 2i.'r, But).. Kocn.Af. 40H 4.H 40H 4iH 42M
V I S tioo Hurt , It A I', pt. hi rkl 8J 82U 83
M I ,, 8(100 Hilt. A Ohio.... 118 HU V8 UV UUH
I l Muoiin.bouthern.. UOH oou VOH SOH ""H
' HOOCaliadlnuruc. BUV, UU VJ)Z KVi 1.(1
Ml 1287 I he. A Ohio. . J4(J 24H 24J 2J 24M
M :. 3ii c. ao. itpf... ii -H 4t iH U''H "
', 7C.AU '.'dpf.... 4.IU 43U 4Ji 43H 43)J
M i' 122A(b.Ab.IU.pt..lUV luufl loo lmiu 101
a . , 16140 Chicaico l.ai ... 81W 82J 81M 8.' KiW
M ; ioiki c , c C m. L. uuu ()i. (luij uuw 70
ft1' 30C.C..C.AM Up. l.M libU UlU
M Mr loiociiic. AN.u....i.'n; uiJ i:ojJ iifi 120H
tf H I, lllOCh. A S. Vt.pr,.14ll 1411 14(1 140 UoU
II t iin.se, b Ag ioi.' io7H kwh iohh iwn
lS ' 110OOC, M. AM. ! . 78),' 71i " 78W 711
I . 1417 CM AM.r.p(.123U 12412 12.1M 12J& 124U
I ' MOOU.K I. A I'ac. 84H 84U -'i il 8J)i
IK 000 Colorado Coal . .lo :H)U UO 30
1 II ' 7iiG(umi..iioi .'17 37 r.w an anu
II 144 tol. II Y.A r.pt. 77M 77M 77 77 772
If luixlt'ouiol UalUo llr.tj llll lir.il llOJi 118
ft 2b(l41)el.Alludion .14HH 147H 140H 140 14(1
I' llilOUtl.lJCk.AH'.lOW 11 15MH 108H 10H
I: tiiouen.AK ii pr. oiu cj r,i?i oiu 02
1220 UlltllllUCACK. 47 4UH 47M 48 48H
I M)t f . . .1 (. -'p 11 11 11 11U 14
1 2U0 Orren liny A w. llH Id'i 10U HI 10H
I ' 200 jlllnoln Central 104 101 11U 103H 10tM
I 1 201i.wii ential . 11 11 11 loU 12
' 810 Iowa Cent. pf... 4J 4J 4.1 44 4(1
1 SOU Keo A Uci V. 4H 4U H ' )
It' IdOLo. M.L Alex. 2(i :u;i 2l)U 2in7 21U
1 HOOL K AWentcru. J'.Svi 2l 2..U 20H -'H
I 00OL.L. Jl . pt... 77W 1H 77U 77 77H
fl looo Lake bhore 1841J 13" :I4(, l.r. lay?
I ;. hi.oiik l.un.l... ni-'H 10JH lo:H 11H 10
I ' 4100 1jiiiedella ... 214 2.P4 21i 2.'H 2-H
. .li 2-'l Ijicleitollmpt. M HI (HW ill (J tij
1 1 knOoLoull.A Nuih.. 7IIM 7n) 7.".jS 70U 7(1
1 2(OLoul.N.A.AO. MH 2(142 2" 2(1 2(IW
I i JOOL.K. A M. L.... 20 1". 2F 24H -'OH
H I ' MK)Manliatt'nCon,124 14Hil24 l 124H
I .; BOOMcMcan Cent.. 17a UK. 17M 17H 18
I ) 1100 Midi. Central .110H UOH, llo J1U). 1I0H
I I J lOiKinii.ouriPacino r.HH lAft r.H onu 6u(I
I .'llioyo.K, AT 1IIH 1H lUVi 1(1 lll)i
I 021 Mo, h. AT.pt.. 28 24 28 2"H 2W
X lor) Mobile A Ohio . .!! 4.' .'Jpar 4jiT 43
i 44lorrll AreX.14H 148 148
f 8iMik.j.icuiral...!.!UH 13HM l.iiH 138H 1.10
f8()N Y.Ceniral. .lir. UOH nr. no li'Aj
V 41'0(iNtl. Ci.nUitr..l04 io4 ioih 10JH lain
J 7.0. Natl. Curd, pr . ion joipi iun ion lotii!
mm E , l;2rNonll Aliier.... 14 14., 14H 14W 14W
' i 7H45 NA.ANewLnn .IliJt 40 .'111 imU 3njJ
1 L 20UN C . 8t 1, 211 J8 IM M 3,i Ull
J. Hoion. l. u. a '. .'iou ai -uwif .io't iioji
.' Old N.Y.. 1. K A W'.p. 7J, 7.1 72.1 'ilU 73
if lUON.l.hArt .. 1'J 12 12 117 12
h iooN...b aw.p. r.'H or.H 5,'H or.i oil.
aiiiAorr.AW .. in i'i i'i i." in'
l.'toO Northern I'ac... 2U3J OH 1P li'Ta 20
4UiUAMrm I'uc lit.. r.'j' fl.j OTH, 07, C7M
,- 1870 Ontario A Writ. UlU 11' J, 11 U 1UH 1I
K JUIMIrrHiiIlM I. .... 204 2l(l 20M 2.',lJ 2UU
v looi-aciticMaii ... ai.rt n',l wA iw ao
. BOO I'. II. A h Ill 111 18 JJ mw
; SO.'iorhii.A iioniinit. uoti uii. r,i4J r.5 r.uij
1 ,. 17DOI-UI1 I'al C. Co. 10. Ji 20(lH lWii Iwi 200
I i 4-il:Y.AII ....111 111H 111" 1101? Ill7
I i B(K)8t. L. AS W , 8H Hf, 8H 3 tl
70M.I.A8 W.t.r. 17 17 17 17 17M
i If 1000 M. T. A Uululh. 48H 48H 48 47 48
; ? io Bt. I'. A omaba. r.i, r.ia r,o4 ooH mim
f. ar.tlbt. I'. AOin. pr.l.11'4 12HW l.m lli.U uii"
;, i i" 1.00 Southern rac. J7H a7W .I7W a;ti as
I ! (V OATcnil. O. A I.... 44 44 41U 4 1 44H
S i uiToi. aii. i! .. niTf wi mi,; ro r.i
, ' I gji IdlTexairuilHo . 10 1(1 10 Hi 10'
I I 100 Inl .A. A AN M. 24 J4 '.'4 24 24J
I . jf 4il',o Union I'atinc... 44J 4'. 44t 44H 41)1
I ik coon. ran. li ah., hi itiM 18H in miJ
f IK 0 II. 8 Htprein... 4H 4H 411 4U 411
f m K aoow.m. I.. tr. 12 12 i. j2 uw
BS 700 VV.. M. L. A 1'. p 274 274 271 L'iJJ 27ii
2Brlli,Kariinl'.14UJ 14(HJ 14IIU 14', 147
, HhOWeit. I'll. Tel... U lU IUU l'.lk I'Jti n. li
i M S- tV((oh.AL. 1'ile .. au! :;4 in ,n ,n
jv loo nil ai.. L.pr,. 7o(, -.r.H 76H 74ii -,oh
I lotal lateiof itocki were 270 007 iharei
4 H & U:LliilEIJ BWAIITMENt Tr..VSVCTWNl
T t (r. ;; ..r. (?..
IBfi fel". I..J f.'. r. ii j.
1 'k li'JOOAraer. Sue, rf rn... nn iut i.u 1,,-i.
fBaKs am Anirr. MK-. lUf.Co. p pou poh h'.u n.Vi
' MBnr iii2inhi iauco u2 a.i .-uij .n
fli 18(1 Mil. Lend Co. pf ... 8'1 b'l'-S bl H(H
TrW JOHl u" ' I- A,i' 7 "M T 7M
E;" 217(1 Dill. S ii. A All pf . 1IIH ll li.H in
fB51 il4l diaonil l..Co. l. mini, nit! nt-!, lliiS'
jfKf' 2tlOTol.M.L Ah.O. . .'IjJ 2I 2l!J 2U
! 100 Tol.. I'. AH . ... 20VJ '.'..!; 2,1, 21!j
'' 91 K WUuruBllier SIJO 301 ato 380
' W V UObTON CLO'ilNQ eJUOTATIONS,
II V HU .I.n !(( ,.1.
f. A Albany. 204 10IU Th -llnnf, Eler. ilH HOW
ntrtl Man . lillj 17!i Meitln hire 211 ,10
!H f' riicbburir . ... i'0;i trit j.ndLnnl 21 1'ii'i
' " N.Y.AN.b. p(. 87 H7H llniton A Mon 4.'U 43
Vs Max. Cent. 41 . 811 OUH Hullo A lloitiill 12 1JU
'!-? Old Colony.. ,.18i Cilumet A II 27 377
virBrak... U. Cent. nr.. 4.'H ' hmiariM. i', 27K ao
i ',tmW.S Amtr.BellTel.208 Soil A , 1. AM.re4, 8IU hi
ItSr 'JEBb'" EntTlleplinua 41 411 A.T.AB.Felll. 0H4. BAIU
W fwMW Mwtuc.Ttl,. C1H CJ '
''V IBv rUlLAOELFHIA tllSINO QUOTATION.
-, $ . Jilh ValUr. 08 OMJilPenni.n.It ... 04U 04!,
V i ' m.tr JUTEST LONDON QUOTATION1!.
' , AtcblMn OiiiNorf. A fl'eil nf 4Pi(
i WV Cinadiin I'actDc HIM Nonhern I'au. pf ... r. ?Z
1 I- ,. tm uwui B1H iintarlnAUeit jH4j
it Hr.' KfiiidconinU II J renniylranU r,72
fi ( JlUnuli Central lOSH i.eadiiu iiiii?
A- tl KlnialA Telai IBM''' aul HI
, Lakt bbon ,..,.11.8 L'nion raculc 4 .M
',' A.u,A Naihrillt 7BWrtibaiU pr 28
., i lu.hpw, jiny in.
k 7 ' Thero hns I oon rt falily iidhv bt.vk nmrki't
ft r to-ilny, with lutv not eh into In net ri'-ulti..
$-" .1 Bpoelut I-O80H in.iv lig notoJ, vlr., Ilnttnt tlio
I J Nortlioni I'uclCc pioforroil. whlcli. In (net. was
i t,ln ""I liift.iiii.-o of roil Mni!.nob, mnl
' 3 Pttllnnin iiiul JMIrou Gumi.il Jllnittlf. wlilcli
'$' S eooreii nn advanvu of u y ront. unil :i "tt
f cant. re8ii-clli.y. TIicbo. Iioivhwi. ,iro tlio
r . extromos. whllo tlio mict-iildtlvo iittontlon
I has turned more partloulurly to tint means.
j HI In thle direction tliero has lioen disclosed tlio
ma band of tho professional. There wero efforts
vPv to market the stocks boueht yesterday, under
H the ooTer ol the treoslb la tb fperjUltlea,
EffaVa, iV'"'WIrlIJBfnJ''Tn'lilii1MMMnMMMMlilitf TrWv'U-'7' ,...
Thua than arrsrantlf liquidation In
Chicago Oa. Omaha common, and Columbus,
Hocklnc Valley and Toledo., . ,
Butln the mnln let'ltlmate rauses hire op
erated to strensthon the position of the bulls.
Of thesothore Is tho crowing forelirn demnntl
for stocks nnd tlio sllcht wesknoss In the
sterling exchange market. Bo far there seems
llttlo likelihood of cold exports this treek. but
It Is yet too early to predict Tho principal de
velopment hns brcn that of tho election of a
stroncVandcrbllt Interest to the directory of
tho Dolnwaro nnd Hudson Canal Company,
thus Imrmonlzlnc the relations botireon -tho
two crest proriortles to tholr mutual bom-flr.
ni well as of lhat of tho wholo nnthrnclte trade.
The tioarlsh clemonthns also beon well sup.
pilot) with material for attack. ChlciijTO de
spatches continue to toll nf croc damage and
of delays In seeding Id consequonco of unsea
sonable woathor and floods. Hut duo allow
ance should bo mado for such accounts, ns the
greater part of tho soctlon covered by those
despatches has not yot bocn socdod and
molsturols not nn unwolcomo factor In tho
eubsoanent dovolopmcnt of crops. The coal
stocks also received attention, tho inspiration
coming from reports of n, further reduction In
tolls for anthracite, and raw matorlal. Later In
tho day. howbor, thoro was a recovery'ln
those nharcs which leaves them fractionally
unclmncud from thoso of yoiterday.
The bulk of tc-day's trading hns been In
Philadelphia and lloadlng and Northorn Tactile
profarrod. tlio last named being particularly
weak. Bo far ns can bo loarnod. thoro Is noth
ing now upon which to base a fresh attack
upon that proporty. Certain strong specula
tive intorests nro soiling tho stock, while such
support as appoars from time to tlmo is said
to come from Philadelphia and abroad. The
specloltlos havo been active, tho most'pro
nouncod case of advance being t lint of Buffalo,
ltochoster and Pittsburgh, in which there Is
thought to bo a deal in progress. Tho road Is
woll situated in the honrt of the bituminous
region of Ponnsyhanla, nnd would bo a valua
ble acquisition to either the Pennsylvania, tho
Now York Central, or the lloadlng railroad, and
if acquired would. In the mattor of oarnlngs. bo
no lnoubus, to eay nothing of valuablo ooal
privileges.
The Industrial group has heen qulot, the
only activity being In Distilling and Cattlo
Feeding, Sugar Defining, and Chicago Oas.,
Tho trading In Distilling Company's stock was
stimulated by the announcement of a rlsa of 1
cent per gallon In the price of spirits. Tho
prlco mado a fractional not gain over that of
yosterdny. Tho remaining Industrials de
clined fractionally on comparatively largo
transactions. Tho market closed at a fraction
al concession from the best prices of tho day.
Final salos comparo with those of yesterday
as follows:
Kay 9. lfey 10. 1 Mill S. Mm 10.
A.. T. AS. Te . 3'iH 38 Nltl. fordico. 104 103H
Amer. Cot oil. 3H 3PHI'vit Cord. pr.KM .inn
Bufr..P..Ariltl. 40tf 42UiNortn Am. Co.. 14M 144
Can.Boathern. fioU BOUlNorthw cam.. 121 120U
Can ractnc .. 8IIU HliWlNnria I com . 20W 20
C.CCAHt.L. IWW eOulNorth. Par. pf. Oil a7
CB.AQulncy.lont, lOBklN. V. Ceiiiral 114; 110
Ch AH III pfclOOK 100M N.T. AN. K ... 31114 39,
Caaiel Gai . llf.u HOJi N. . I. Central.. .laiiM 138U
caes A Ohio.. 245, 24W Omahacnm.... OIH '"tt
c AO litpf.. eiu 3w omaba pr. ...llVM 120
Chlcacadai . 2J 82 Ontario AW... 111(1 mu
Del.L AHelMBHU 1R8H Taclllo Mall.... 3 OOM
Pel A lludion 146W 148 Pull. P. Car Co. 1H4 1U9M
Uen.A K O. pf. OIK 02 Rock Iiland.... 84H 84
Dlit id)'.,... 47H 4HU lteadlnr ()( Oil
trie BOH 30Ai St. Paulcom .. 7MW 78H
Hocking al .. 87 (! Rt. Pant pr....l21H 124U
Loula A Nalb. 7H 70), Trxai I'lclnc. 10U 10
Lake Shore ...134U 130 TcnnC.I.AH. 4.1 (I 4TH
LakeK AW... 2AH 28 Union racinc. 44tj 444a
LRU. pf., 78 77f Cn I'.D A. 11. It'! 1KH
LieledeOll... 2IM 23jJ Wab A 1'ac pf. 27W 27H
Manbat con.,124U 124H Wen. Cn.Tel.. H3J W
Mich Central. llliQ liouwh. AL.K 81H 8lfJ
Mo. 1-acinc... (IOH 09H Wh. A L. E. pr. 7s1 75JJ
Government bonds steady at unchanged
quotations. Hallway bonds strong. Tho fea
tures wore Baltimoroand Ohio Southwestern
lsts. Burlington. Cedar Itaptds and Northern
1st. Canada riouthern 2ds. Jluluth andiron
llldgo lsts. Crlo'Jd consols. Fort Worth and
Denver City lets. Laclede Gas lsts, Atchison.
Chesapoake and Ohio. Hocking Valley. Kan
sas and Texas. Blading, and Wabash Issues.
The more Important net advances were in
Atchison Incomes, H 9 cent, to 5UH: Balti
more, and Ohio Uouthwestern lsts. H. to 100:
Burlington, Cedar llaplda and Northern lsts,
1. to 100: Canada Bouthern 2ds. K. to 102;
Duluth and Iron Ride lsts. S. to 101W: Erie
'2d consols. .'. to 100". : Fort Worth and Den
ver City lsts. X. to 104: Hooking Valley 6s,
1H. to (XJ. and (Is. IX. to 103': Kansas and
Texas 4s, ii. to 82. and2ds. M, to 50S: Laclede
Gas lsts, .', to S2i; Beading 1st preference
Incomes, ,'i. to 76,V, and l-'d preference Incomes,
ii V cent, to tV.
In bank stocks 5 shares ot Bank of Ropubllo
sold at 175.
Bar sllvor In London. 3011-16d.
Money on call. 1.4(321 cent Tim money,
2 cent for sixty days. 2H3 cent for
ninety days and four months, 3H V cent
for six to seven months, and 4 V cent, for
nine months on good mixed Stock Exchange
collateral. The market for commercial paper
is very dull. Prime endorsed bills receivable
are quoted at3K(nH V cent: first-class single
name, four months, at 4H(35 V cent: good
names ntSfflu cent, and out-of-town names
at U37 cent
Sterling exchange ealer. Posted asking
rates, S4.tJ7iO4.HH for long bills and ti.WOi)
$4.80JJ for doraand. Actual rates are: Long
bills. $4. ).': sight draft. 4 87Xra$4.8. nnd
cnblo transfers. 4.B8(al$4.8rl('. Francs oro
Qiiotod at ,").10. for sight and 5.17X for long:
reiehsraarks. l."i)-lU for short and 05x7i
U.r)5-ia for long: guilders. 40 14 for long and
40 7-10 for short
Domestio exchange on New York: Boston
Par. Charleston Buying, parfal-lt3 pre
mium, and soiling, .'.'6'3-lu premium. Savan
nahBuying, par: selling. H premium. New
Oileans Bank. 150 premium: commercial. 75
premium. Han rranclsco Sight. 10 cents;
telegraphic. ID. Ht Louis IX) cents premium.
Chicago 40 cents premium.
ltnllway croRS earnings for April comparo
with those of the sumo month of last year as
follows:
Itlo arande Weitern 1201 200 Inc. $14. too
K. C. Memphis and Hlnmnch'm. (10.13'J Dec. 28.037
The New York. Chicago and St Louis Rail
road roports for the quarter ending March III,
as follows:
. mi;. mil. mano,.
firoii earnlwri... H.8I8 2ro fl070i)48 Inc. 147:114
Op. expense! ... . 1.J01O8U I.'.'JOJIU Inc. 8077.1
Netfarnlnsi.. $317,171 $300 iw Dec. 133.4.M.
Other locoice 1,041 l.nov Dec. 088
Total Income.. $SIS212 $3a1,2:im Dec. $34 0J7
yixedcharfei 201)003 20TU1I4 Inc. O.DOU
Burplni $08,600 HH,040 Dec. $3'.(,840
The company roports cash on hand $080,737,
and a prollt and loss surplus of SliOS.WO.
The Delaware. Lackawanna nnd Western
system reports lor tho qumtor ending March
31, as follows:
. 1892 JS11. CMnon.
Oroisearnlnci ,$1,088.01)1 $1,037 042 Inc. $01.0411
op expeniei .., U1U.D07 8(14.4(10 Inc 54 641
Nternlus. il(l r.M4 $fl7.'.S77 Dec. $2 1 u I
Fixed cbarirei ati2..'4U OB.un In.-, p.au
Surplus $77,3.15 lij.UJl I.et.Jl.'.ujn
The Syracuse. Illrighamtan, and New York
IlnllroHil reports for tlio quarter oudlng llurcli
31, us follows:
,WI 711 tUtan
Ornn enri Inci . $1117.471 $147 7111 Inc. SIPilHl
OperailiK expeniei.. 1124114 loj.oj.) Inc. H.V-I..-V
Nctiarnlniri .... 5 ",4 '1711" Sll.lili Inc. $1x1 7
Otherinionie . 2 00.1 1 411 Im. ijlo.'
Total Incnnie. . $17,117 4H,HI3 Inc. $10,101)
Fixed cliarsel 44t'0, 441111 .
Suipui $1.',27 $1,808 Inc. $10,8111
The company reports cash on hand. S30.538.
and a prollt mid Ions surplus of WJO.lWU.
The Kouthorn California Iinllroad reports
gross earnings for March of lli:i.stifi, un In
crease of J 1U.4J8 as oompurod with tlio same
month of last eur. and not $0.'i.3SR un In
ciiruse of $. U.pil. lorthe nine monthi ond
Ing March Jl tho sriim earnlncs wore 1.U4u.
04. an -Inoreaso u7 s'.MH Il.'.l a couipaaed with
thn corresponding period of last ynir, and net
Su3,0.lJ, an Increaso of $'jj,.7Jfj. ' tp
ltlchard V. Harnett ,t t'o. sold by auction nt
the Heal Estate Exchange to-day tho following
securities nmpng others, v "
.11) iharei National Pari. Bank , ., 31U
0 iliarei iwiuili Brooklyn sieain Knrlne Worki'" 10
20 .Uarei Twenty third Ward n.iu. ,. """ J",,
0 ihtrei Euit bide Bank .... , ""m
Treaury balances comDire with those of
yeatvrduy us follows:
Jfav 0. Jftv 10
lo!ironnl biU'lnn ,,,$llu,n,i4,i)37. $H8'47,14
Miter coin end bullion , ,1,71.1 -Ul J.ui).-j
J-enal Irti lrr. Ilitl.lldln.'
1r.-niiir lultii , 3, "'li 181 4 010,011
Tn'ali . , fli.'-.lll.Mil $.27111,7.1.1
Depots In nrHlonnl han';, i,'l,1l).(il,
asajiil 4i:i.l.V'.i, 1 ".ti'iil.tY. In addition
10 the forvgiiinir th TrtiMMiiy repnrts hIvic I
liiillion I'Ui.-lniso 1 iinil.'i- the ml ul July II.
lnlio. 1.. ii, 1,1011 and Treasury notes Issuuj
against thu same, Mil.'i.n,iwo, of which &)!,
ui.iiMureoutstaiiilliic.
Money fit London, I, "rt cent. RutA of dis
count In the oiion niuikot, fur both hhort uad
three months hills. 1 ft rout Amount of
bullion gnn Into the Hunk of i.iiclniiil on Lin I.
aneo to-day. ilH.IHKl. Paris itdvlces quote
:i V cents at 1)7 J runes 57. contimes. and
exchange on London at 25 francs 17 1; cen
times. The statement of tho Imperial Bank
tLoSOOOO m kht",, ttn Jnorea.SB n "Pecle of
The Deadwood xna lUalng Oompasjrbu
declared a dividend of 5 cents par ihare. pay
Sble MayiO. making $l,l(K).00t) paid to date.
Messrs, Bpeyer ACa n""". orVM?!
seqtience'of the Qversiibscrttitlon of tlies.
OOlMXH) Illinois Central Railroad 'onjCJ'iy
V cent gold Cairo Bridge Jjond of ""':
tered by them both here ami abroad, the sub
scription books have beon closed.
An opportunity Is offered to InjlfJ"?.??,?,
aiIollnsACo..to subjcrlbn 'r any part of
fl.MMiooOof tho Long Island Ihijld torn,
party F'orry first mortgage 4M V cent bonds at
(I7H with nccrued Intoiest Th-e bor, 1 Is jr..
due In lli'.'2. and thoyaro pnrtof an """'V.V'J
lunof $2,750,000. nil of which nro adri'it
obligation of the Lone Islam Hnllron ,""
pnny. and they, are- additionally scci iri-d by a
inortgngo on tho fi-rry property. ThnpPnrn
Ion "f tho ferrlos. It Is said, yields e net royo
fine l.trgoly In excess of the Interest upon
theso bonds.
The sales of mining stocks at heNoworV.
Consolidated Stoclc nnd Petroleum Lxcliange
to-day were a follows:
7IBrnnwlekCon li l " 10
Usui Belmont 5 ? ?.;
HoOComiioek T.Co 14 18 14 18
n total lain were 3.5001b uti.
Ilectric Slock tuotntloa.
Bntros. May 10 -The lateit tlectrls itoek qnotatlom
lHliywerei m JiM
Thomion.llonitnnKltctrlefo..., '-1H ,f(
Thomion.l1ouitonKlectrloeo.pt........ 2I1 - S
Tbimmn-llniiiton Tr. Kecnr tierleiCi.. 'i V
Thnniion.llouiitnn Tr. beciir.uerie. Ill 7H in
Thomion-llnuiiniiKnrop Elec.Weld.Co. 10 10
on Warns metric Co .. li'H l
rorWaynTniitHecntitlei(ierlei AI.. JH in
Welllncnome Electric Co -" '
Vieittnahouie Electric Co pf 4(1
Miinii hiectnc lllumliiitlni Co 1 1 -VtTi.
Uoiton Electric Llfht Co 10S 113H
Crop Report.
Washinoton. May lO.-The statistical ro
turns of tho Department of Agriculture for
May Indicate an average condition of 84 for
whoat. ngalnst 81.3 last month. Thowoather
has boon too cold for rapid growth, yet tho
crop has Imnrovod pereoptlbly. Tho cbnngo
In the contral whoat region Is from 71 to 7f In
Ohio. 83 to 84 In Michigan. 78 to 83 in Indiana,
82 to 80 In Illinois. 72 to 74 In Missouri, and
77 to 80 In Knnsns.
Tho condition ot ryolms ndvanced from 8i
to 88.f). Winter barley averages (i2.a Tho
percentage ot Now York Is 02; California. 04:
Illinois. 00: Michigan. 8a
Kw A'nrlc Murkfta.
TcxpiT. May 10 Fijjor xn Mkl The market wai
dull and prlremero Imrrly rlrady (;iinteil Hour, Ifl
hbl line. $2i4(2 00. luperf.tie. $2 2iic.' Ml: Na 1
extra, $J 0O($3 10. No 1 extrt. $120$3.70, cieiirs,
13H04$4 40. itralKhll. $4.20H4II5. putetiti. irllnr.
4Mvt4l). muter. $4 '0(A4 HO lit) lllll'.i- el
Iraa. $4 0fA$4 IKIL R)e Hour. II Mil buper:lne. S4o
$4 2.1 Corn meal, y hbl. $.' bO.J t-' 1KJ lur Vi eitt rn
and $3 for llrandywliie.
Citto Futurei iipviicd hlirlior nnd then decline 1
during1 tho inornlnii houri. thu pUjinir a crom pur
poiei with Llrerpo il. wliltli oj eiied ln er and then ad
vanced The real market c f tho ita w a not de. elope 1
nntll atter the report from ihi liepartintnt or Airrunl
lure was read. That report, whether cn d. bad, or in.
dlflertnt. Has dliuppmnllnir to the huts and the
liquidation of a tonsldrrnbl lonir" Interi m at once
beRnn, under which pricei rell awny r ipldiy. Ainrunt
contracts irntnirat 7 ailc. nunlli.t 7 48c. in tin niorn
Inir bpnt cotton was quiet, juiiMliliir uplnndi, 74i- ; do.
Gulfs. 7S(c. The folio Inn .ire llieilelalls nf the tram
actleniin futures, with sal3s of 110,000 bales:
KimthM. Clortnl Print. Ihgl r. I" rt. frfi.
May 7.ia7 14 'IS 7 1.1 700
June 7 IS97 1 7.111 7 18 niioi)
July 7 27a7.i-t 7..41I 7.27 14 KM
August 7 3IIW7.I7 7 4S 7 oil O'l MX)
beptember..7 4447 41 7 01 7 41 .'!..i
October 7 0487 01 7 111 70. .1100
No.ember.,.7t4(7ilO 7.71 7 I'll i.-.(S)
December., .7.74B7.75 7 81 7.74 1,1 ll
January 7 847.8.1 7 114 7.1-0 4 40)
rebrmry.... 7.11487.1)0 B.00 71)1 loo
1 vimiof .
IS.IM.'. iso-!)f.
Hit lt.tlr.
Port recilpti this diy lo.lOO 17))i)'l
Since Sept. 1 n,7iiO 18 fl.1'011 8li()
Export! since Sept. 1 ..u .r..'.n o.:ii.io4
block at U.8 porta . .. 7U1.701 43.-.7S1
Psoristovs Lird futures w era dull and prices, 111 the
absence nf liunne. were nrnk and llliHetlud. 4fter
'Cbanite the close was steady at II 04c. tor .May, U 0-.c
for Jul), and 8 88c, fur Alicusl. bpiil Innl il
more actl.e, but prices ere barely stent!) . ttaesl.'l
tcs. prime city at 0 luetic . mid 800 tcs prime
Western at OO.H(-4d07Hc regular, rrtlned loi the
Contlnentqnoteaattf.7i(4if DOr Pork In irond deiusnil:
aaiel OOO bbls Quoted. New ineii., $I00(-.SI1;
old tneaa, $lig$n t0; evtra prime $10, lamll),
$117,1a$l20O. and ihort clear. I2i$I4 Cut uirats
firm, with sales ot 10.000 Idk picbltd betllia 11 Pis. at
Bife. (Juoled. Pickled bellies i.'l'ic, m.kled
shuulderi. BtilHc : hami, inlti'j. Dren-d
hogs steady at U.nHc.. Plus. tUs"ic Beer
?ulet at n2'vlll.7", for extra rne. 7 Tt'l'itM r, l
or packet. S8 00rlornr fainll) y bid , mil SUs,$IK
tee. for India mess Beef hams sleati) nt $14($I4 .VI
y bbL Tallow firmer, with more dotiix; siles loooiji)
tl. at4Hc. Stearins d II ul 7'i7H'- In lihiii. and
tea OleomarKarlno is quiet at itxc. Putter in brisk
demand at 18ft21c. for ereamery. Cheese very tlrm
at IO4IOHC, for new Mate factory, full craim Ksirs
easier at lOSiralttc. lor Western and Mate, anl Hri
14Wc. for Kouthern
Oaais Wheat futures were depressed by freedellr.
rlei on contracts and th expectation of a favorable
report on crop prospects from the jiepartment of Ann
cn.ture bafes 7,340 ikh) bn.li atMHl'OH( for .lay,
uilHc. for June uiH'4ul4. fnr JiiI).ihij'hiIip
for auiuk. POHr. wijit- iiirMpt'-mher. HIitSi'lHi f 1 r
October, and i3H(4.M7V. for liecemher. ot li at
was more actl.e lor export, b-il at raster price, umltr
a pressure to sell. Otinlid. -.printr. 80c all. red win
tor, BOfflllSc : lilte, b7ijU7i- The m!i- wre
about IhlOOO bush. Im ludiuir No I Northern
at Millie, ever -Miy, deli.ered and Vli li
livery end of Juiih, No 1 bard at 'M'
H4Wc. deliveretl, rejected Manitoba At 74c, tleli.erid.
No dl'hicairo spring at 4lyC under .U). deluere 1, No
2 Toledo red. 7HC over Ma), delivered and Nn J red
winter at 0H(. over Ms), ileluerrd Indian corn fu
turei loita jiortlnn of Hie reient nd.ance. exieptior
May dell. ery irblcli furlli.r a 1. anted balre 1 no
OOObuih at filHsj&Or lor Ma., WH'211 V for lime,
41)is.0OHc fur Jul). 4iH4i0(i-ti,c for AnjrtiKt. ami 4,n-,t
for bsptember. boot- cornwai icnrte mil llriner, I ut
very quiet and neurl) nominal, nothins reporlnl
for export. (Jtiotcd MeHern inlxid ooOc . di
yellow, O.'albc: hile. OOcaitOc. The kales were
about 2R.0OO buatl , inciiidinir No. 2 mixed til .17c in
cie.ator. anil iteumer 110. ut OJlia.njM m eleiator.
lists w ere Irregular, nnd futures l,-i Unnl S-il. k f.,-0
Ota) bush., im ladlnir Nn 'Jlnlsednt . 'Hli,-4 Hli rnrM-i.
34H'Hc. for June. 34K,. r.Hi fur .1 ill .141.. J4),i .
for Aucn-t and :ill34c rnr -"rpteiuber. ill d" on the
spot, mixed at 30tt1.r.anl .. hit ut .1042i. us in
qualit) . also No 2 white nt.(8(Al'c ti iltwitnr nlul
Ko 2 mixed at 31i4'43.1Wc in elr.atur. Il)e unlet it
8183c AMer 'I'liange Muaiiloiiitejs. No 2 ri I
wlnterfor May POc .liim-. '.lll4c ; Inlj 11IU1 . August
laritt., beptelilbr, l)-We.. lli-(..l.er. '.Mai- lief etulitr.
imw. inrit easy, r.o. j mixed lir.li), 04Tti ., .lime
OOHc , .Inly. 4 Ike: Anurt. lOlc . -ep-.einLL-i.4lil.ji.
lists stead) , No 2 nilxe I lor M i) .r.tj,t. .turn. 34i .
July. :i4Hi.: Amrust. Jl(.. rcntiuiber, .IJIsi . Nj J
whltclor Jla.. jf(,c.
Corrri. 1 onlrai u adrinced n trlis nn slightly
stronger l.iiropr.iu a l.ic-en and ionic bil.mg lur
European account, lurf Un- general snecin ulon wn
dull, closing at an ad.aiuo nf 10'JO iniiits as c
pared with jesterdi.'stliisl prict. r.ereiplit at llin lor
to dny, 7.000 bak, :,i Miitt.K. n)ll,nL l,ihinse
Initio eas er ut 1 1 ,'t till s K , ur,m Itaws, elos.litf
Iteaily, with s,l ersat the roilonliig imcii
Mar 11 iiv 'Aigiist .11 70-.i...nemlier II r,-,e.
June... ll.Tnc IbepltuiUr 1l.7di- , Deieuiber.il tl.1c.
Jul)'..... II lllc. 1 Out obi r. II 7ui! I
The spot market was quiet inn steady, rtlo q inted
al 12Hc for No 7i ei t-s .VHllmgs Klu.Nu 1' S ot. at
1214c. and 1 KKll.avs anln Nus, tl 108, nt I.iic . mitt
f. Mild gra-lei peg ecu i Ouoted 111.. littor.;Msra
cstbo, I7(a2-;c.: bu.nnllta lr23o: Central Alurr
lea. maSiSci Mexuan. 1-)v022i. i I.aguayra lila
2.C.: Java.2..-SHc i Mnclia JJH..lr.
biois. ac ifie market lur r.w nra ts it limit ihnn:o
and dull, ilomig ftvndr al 2Jc lur f.ilr lehnlng
musrn.adoanl .1 1-li.c. lorstsndarl ieutrr.igal l.e
flned ffft quiet nud inn huugeil Quoted Cut loaf no I
crushed, OqO'ic.; cubes, 4 tMKs.4 ii lie,; powdered.
4S94J4C: granulsted, 4 1. I8(i4 7.1"c . mould "A." 41.
(asftc . candy "A."4 . 11191 7-li'c . eonf.tinner' .. '
4 ,i-li(4 Uii.c: o "A." 44 P Im.. while ex
'. "l'.", ,3 l.Miia4Hc. .ellon. .1 7l.(..:iic
Mnlae dull Quoted i'nrtn fill ". flStiailr . I ligllih
IsjBlld 28iit10c.i Cuba fiin test. IPc , domehlli . .4
B.C. Ittce isiri. 111 lt. anil sleati. minted li.init ntlr.
coinmnn In fair. 4W4V,i . kood tu iniinr -I'ii. '.i ,
choice to ;ralie),.1lmni,i- : tMlignan, in lion I, JH', .'ki .
Pain 1. 4HH1HI.. if,,, 11, bond. JVidc.i Jaliill. 0!f
HO'V.; Java. iHs c. '
i.L bror-- rl,s turpentine nr.is a trlnee isler.
closing at .LlkfaJ "i,r. f.'r re.-i.l irs ami .1 iUc lor
inai bines bale, ,imi bh's Itosin Hull and uni-nanseil
?.u!l ' l..,l,l'i 1 In g i I s mill., 1 11' $1 4r.,tsi on. ' I'.---
t?i ".r- ,-7.- l'-" '' ' N'S-'ln l."2.lii
,''... Si'V " M- ".'' 10. 1." Mill. "V,
"ri. .1 00." "' ' " ' 8"9-'- ' " ''" "
PiTiioin-(i-atlonnl Tr.insit ccrll'cties rer llh
but -lei l-ied change .mil iinlrl npen.tl.' a' 07c i.cl 11
iitO.(..1iV. lll i .11.1 i "it irV n.kel si1hh7.II)"
Itbls lie l el III Mil- 41 1 lit l,u,k. ,J .0., Crude in
bl)I- 0.4VC, bull. 2.1.1't Nuimil.nrOc.
iAr rstc( .ilur4r(.
. Nir Ynsf, Tueidny. v 10 -llerelpt, of liee.es wero
1.148 heud, all Inn i irl Nnlridllg, re-l.ng weak,
llrrtseil beer sleat) atiiyiHi- ri n, mr n.itito lt'(.
Latetit cable trniu J.undon uuotes Amt-rimu s-reis s.oiv
at Iiss,lltvP rl .".. (Inned weight, ,iu,l Am. nan u
irigeutel btef lower in siniil 7H r1 t Mtiniu-nla
todj),8Ill,ee.ea und .'.bOOqllullrrniriieil fo u Dire-.
4 o,ei irihli I t!.Jbtqi!irtel of li-er.
Rtieiptsuf inl.ts sen lI73lied Slurktl dill mil
lv.,F.i: '1". .ptliirnly uioli .eiUntdd u'
4q$10O ri 10.1 , mned rnlvei u. 8.0()a$4 2O, und
huliermllk ciil.es at 2r)s$i " '
l.erelplsnfslieeuiilld luiiibs were 1 1)07 bend, "bow
but siend) ' mi Hie imlnioii nt ilea ers and tin. iis
S'ft""' 't!'"'!1. ' "I'Ped Ihd-li sold ul J.yji.121
f- JUI . clipped lJuitti ut $(Jajil (1.1, un.bo.ii do. ut
Kecelpls of hon wero 0111 hnal n,l constkntd
dlreit. Nominally steady at $4 WitoJ.'. .10 y 100 D.r,
Court Calendars) 'I'll la liny,
Fcrstm CorsT-OM.rii. Trsx n "4 ;v ,12. on
0,1. AJ. 7;i. JUU, 34, 08 I iimiEas Motion calendar
called at 1 1 o'clock, hrsclix riax Part l.-Clear. Nos.
84;.8Jil 1211. PJll. 12u , Hill, inl mill. 11117,1(141.
VW. C':8- J''-."- '"''. ,,'"4. 1"-''. 1 i.l-I I l-'-Ml.n- 1 144
llf.li.UJn.87.llj1. 114b Pari It-Nil iVendaf,
I'irctlll OIKT-I'art IIL-riiur. Nil Sjiii 42.i.f.'l1
MJI, 44(1. 441 11411, IO.0II5 1 llll 44, 8JIK l.'lu'llj'
1137. aooi. 1.178. Part l.-t;.ear. lasts imiu IMrt III.
Part ll.-ciear. 1 aits Irum 1'ait Ul. Part n.-Cleu,
esse, from Part III.
bussooitsi 1 uii-iT Win of raran Mt.sns, 10 no 4.
l. rnr probalt-Mllls of Mil Ion Illn krnan. )llrliael I
l.utliciiwagtr. I.lslc II. Per.nu.. liniHis a. i urrn 1 I
Anna KImsuisii, In . .1 e.it luo M, Mirvx. Jul 11. 1. '
Miner Cn.. Hi. ll. . in "O A M ' '"'""'
I 0aOT pLlii-litafHlt. TlHV Noi 4 1. 20 22 '.'4
21... ." '.. rriiiat, iii. -i 1 .n T'ui. Tins
Part I. 1 a I- i-n i'.n . 11 - .'unit t ,.u ni-iii
I 1 in. ..iiiiimiir p.iriill mi I lll.-A'l.iunitd
for tin. term
birisinu Coinr " "i Tiwtii,n nml lor n.s
t.i. . mail, less. i'lisr N. s, .1; i,j. it, .i;tt
04L04, 1 :,, , .1 OH llULliiiii.--nrl I C.1.1
lllLnillil Ins 1701, 1.11 J, J, ,17, .''HI, 111(7, 1. 8.,
lell, Part II u Ige lo ill tug.. No. li'.'S, ij.'l,
2itH 10-1. 2 i)b. 2' i.li J11711 .111 Purl 111 -I'toji
Nn. 104'. 11171.14 7,.,-, us; sn-liiitii'.bW
I'ltrCnunt-briiiiL Tr -Motions. Ikiil Trns-
larl I -i 4 v 1 11 ii.t.itii ..on I,. 1., ii.'li,. 48 .null.
ir.as, iiju 1. ii ion 2 1.14. iijiO i.ui.-. ia.'8. 0 00, ml .
Part II, Uieir.. Nns. 411IU, 07(li'. I.H2I, iiami. 10 in,
l'HI' Ol-'V 0M.4, BS.ll, 11181 48.1J ill j.flWl
S?- v 5J5I- 5I27-e1 - iri W4i. nojo. 110.M. iio:j.
V.VJ'JI62' 1020. 802M, M.1J7, iiO.-h, IIO.'H, 11408. Part
JTiunucUl.
S 1 ,500,000.
The Long Island Railroad Com
pany FERRY FIRST MORTGAGE
4J PER CENT. BONDS,
DTJI: MARCH 1. 19S.
Interest Pnynbla atnrch 1 ssasl Btp'. 1.
I'niNCIPAI. AND INTEREST PAT.
A1S1.E. 1. UWUW,
CENTRAI, Tnt'ST 00. OK N. V.. TlU'STEK.
These hnndt. which ire a portion nf a total author
Ired Issue or SI ,7 GO. OOO, ire 1 direct obllratton ot
the Long Island Railroad Company, and srs addition,
ally secured by a mortgage upon all tho real and per
sonal property of the ferries operated by that Company
(Thlrt) fourth Street and James Slip Ferries), subject
to a lien nf tf 1,300,000 octilandlng A per rent,
bonds, ta retire w hlch, at nr before maturity, an equal
amount of these bonds Is reer.ed.
Tin ferry rroperty includes real estate of great valu
In New Inn and Loni Iiland Clly. nine lerryboati.
ferry houses, Ac.
'l'he net cnrnlnr-e of the Lous Island Bull
roud Cnmpnny Hlter dednetlng taxea for the
past four years, hnve been as folto-sat
IrlRB 1,11T.AST.8S
1889 1,203.1 1B.4S
laOO 1.1381 C3A40
ism i,4oiisa..is
The total filed riargei of the compiny. Including
this Issue, will be $7l)l,UUM 70.
Till: LU.M) I8I.AND RAILROAD COM.
PANY HAS PAID ITS HTUCKKOLDERS
DIVIDENDS AT TUT. It ATE Of 4 PER
CENT. FROM 1BSU TO 1SB0. AND I.N 1891
rnr. rati: was increased to per
CENT.
tiif. orr.rtATiov of the yRRRtEs. rasbd upon
EAKNtMlb LP TO TIIF, PRESENT TIME, YIELD A
NET RK1EM1R LARtlEI.Y IN EXCtSJ OF THE IN
TKREVT UPON THESE BONDS.
Application will bo mada for tho lilting of thesa
bondi upon tho Now York block Kxchany .
We offer the above bonds nt 07 l-6 nnd ac
crued In'ereat, reacrvlnc the rtsht to nd
once tile price without notice. The bonds)
will lie ready for delivery nbout Mar SO,
192. Pnjrnent nay be antlelpnltAl and the
Centrnl Trust Conspnny'a Tempomry Re
ceipts) Issued therefor.
H. B. HOLLINS & CO..
CORNER WALL AND BROAD STS.
NEW YORK. May 7, 1S2.
I
j finnnriau
Richmond and West Point
Terminal Railway and
Warehouse Company.
Reorganization.
Deposits of securities un
der f hi? teruis previously nil
ver.lscd will ba received by
.lie CcnU'.-tl Tru-t Co. or
New York until nutl fnclitd
Ing IVlny Ul, 1802.
NEW YOICK, MAT e, 1999.
lty order ot tin Committee.
G. S. ELLIS, Secretary.
TITANUATTAN TRUST CO.
CAPITAL. $1,000,000
CORNER Or WALLAND NASSAD STS.
A Legal Deposlto.-y for Court anl Trust Funds and
Oensral Deposits.
LIBERAL RATES cf INTEREST TAID on RALANCEI.
The COMPANY Is inlhorlred lo act as LXLCL'TOR,
AllMINIbTlf.TOR.OI'ARI)IAN. ItUrEIVER, aud Tilt's:
!EJR.i.".f.!.M,AK.,,rtTB.A'SSrK" AllhNT and as Hfall
iHTIIAIIIIFbTOI'KSanil HIIMI4,
The company oners m executors and trustees nfe.
tales and tu religious anil benu.ntent Institutions et
icptlonal tacllltles lor tho trnuiaLtlon of their business
r.O. FRENCH. rre,.denV5ERS:
J. L WATJinRtMiv. Vip?-rre(l(lnt
A. T. HU..NCU, becrtt&ry unj Treasurer.
F.O. FRENCH. N. Y. ""''vf.'cANNON. N. Y.
n. j. cnob.o,N. . John rt. foiiiV n. V.
H.I, IHl)III.Ml--l)V. Mnelnn T. .1 l-lll It.triil U- t U-.n
ti,'.?K,'rf,?,N.T:.Ni,V;. J A MEMO MIKLDIIVS. Y.
V. II IIA.SIIOI.I'II N Y. A 8 IIMEMIAIIM. N .
li .'.' A'.T.'. !'.UT.KV- Y- J"l,s N. A. UltllWllLU.
ft.'vJ'i.H'J'J-VV' hAM ,l MIH'I.KY, Phlla.
CIIA8 F TAD, N, Y. K T UII.Mlv.t Y.
JOHN KEAN.Jr.N.J. J.l AAThPBl'KV. N. V.
GREE. BAY, WIXOXA & ST. TAIL
RAILROAD COMPASY.
NOTICE
Inasmnch as about PO per cent, of the T'rst Mortgsge
Eonds, and a large rnajorliynf the underlying securi
ties and stocks of theorem Hay, Ninnns snd bt. Paul
Eallroad Company have teen deposited at tho office of
tie Farmers' I oan and Trust Cnmpan), under plan of
reorganisation dated Feb. 24, 1HP2, notice Is hereby
glten tbats penult) cr 2 per cent, will be imposed upon
all securities and stocks received tinder ssld plan, after
12 o'clock noon, on tlielSlh day of Ma), 1SW2.
JOSEPH WALKF.R, Jr. (Secretary.
Standard Chemical Company.
CAPITAL STOCK $1,000,000.00.
10,000 Shares of $100.00 each. Full Paid and Non-A-Bessable.
i To .P;1;'1!? funds to manufacture on a larger scale and to furthrr Increase tho adver
tising In nil tho niodlcal nnd all tho dnin-trado journals lu thn United States, tho Com
pany nro now salllniT a limited amount of Treasury Stock at $15 ner share, ex dividend.
1 ho prim w 111 shortly lie advanced to $20.
Thn Bi cut inluo and solid merit of our product, the unlimited usoa and vast market
for It. iilin. rr-onpnilcal, and honest manuirenicnt, make tho Compnny's stock a safe,
sound, nnd profitable Investment.
Tho necessary arrangements are being made to list the shares on the Stock Ex
cnnnci. ' nil information sent on request.
Addrotrs applications for stock, checks, Ac, to
GEO. W. DUNN, President,
Standard Chemical Company,
OO nnd 02 Broadway, Xcw Yorli.
August Belmont & Co.,
BANKERS,
Ko. S3 NASSAU rsTRKET.
AarxT.i and CouuroirDijsTa or th
Dlr.ir.. ROTHSCUILD,
I.ondan, Pari, Frankrart and Vienna.
Issns Clrenlar CredlU for travalin available la
all parti of that world.
ALSO COMMERCIAL CBBDITB.
Draw Bills of Exctaant and mate Cable Transferi
to Fnropa, West Indies. Mixloo and California,
reoute nrden for thi pnrchni and aaJe of Inveit
Biuui rJecarltle.
LELAND & SPEARS,
Stocks and Bonds,
Members New York Stoclc Exchange.
I'MON TIll'bT Bl'ILnlNO.
0 mtOADIVAY.
LOAN'-i Ad.ances on household fnrnltnrs without
reuioi.il IIAICLIF1E.
2 1.1 llroailway, N, Y , and 170 Fulton st , llrooklyn.
uiflrittln ami 5jutrw.iJt.
THE AM r.RICAN' COTTOV Oil. CO.,
2'.i IT 11 la at. Mtv York. May J, IdJJ.
TO T1IL STOCkUOLDI 111 OF
THE AMEIIICkN COTTON OIL COMPANY.
Ynuarshpreb) notifed
(1 1 That a ill. iilrud of three per centum nut of thl
netproltrtof ibo romit-iur I as llns dsy been dri tared
upon tin outstanding Pief -rre I bli ck of tills LOiupany,
pit) nine on the lit ii) of I mi, Ihuj at the untie, of
strMrti, Uiniln... Lanier sin, Itiinkers, 17 Nas-m st,
Nt w lurk .it). In holder, nf letord of such Prefer
red Mink at .1 u (.link P M. on Iho ltllb day of May,
lilU.
Tin Preferred Stock Transfer Hooka -a-lll tie closed for
this purpoie on the IHth ds) of .lav. IHli-t, at 3 u'clocx
P. M an I remain ilosed until the .'dday of June, lti'Jl,
al lll.nloik A. Jl
i2 Tnut.iiteuiiugit Tor Hi-test interests or tho com
innytlial priusion bo annual!) made for Ihe retire
liieul and intii-ellatlt.n or Hie outstanding Debenture
Pi mis on oi Inline the mituril. Iliere f, Nov. 1, llllO,
lllu i mill ui) Im. appioprl iti l I'-r Die i-ltrrent n.ial
)eir istini .utr.cieut In a. "1 siul rrdeeltl such bonds
I ) tin tnr.nliie nt Tan lliinlre.1 nnd Ttli I bousan I
iJ'JIiiOii. ihiliirs on or beinre Jul) 1,1 ').', or sliliU
tltio rtntiro v 111 bt gi.en b) ptililU-stion.
illlluit tli lanltul sliui.or lheiompan.asorlg
Inaii) a nt orled, hss been rtilm 'd by the retirement
anil -inrtl'Htlon of the fn'luir tig amounts. .Is t
1-ri-ierreii.ii.i ,. .... $4:17,700 00
Ciililinoilolui.'( , , . , 104 VOO DO
Total 1.2t2,HOO IM
thus lea.mg the amount of the t-anltal stock oulstaud
ltigiis.t.1 luituiu the lust iiunusl reporter the com
pan), i, i, MONRO, becretarv.
Till. LAKE f'ICIE AM WI'.hTEK.V
'.A I LRU -it l CIIMI'Y.
A illtilrminr one und out .iti.irter il!f) per rent, f n
thu j reierreit N'.in.k ot ililsiompiiii) ha been declared
out .tl llu net I'sinluss lur llin dinner ending .larrli
.11 1UJ. luialiloalthciilllio ' the i.iuipanj. Nn mi
Itiitidttn) leu ..ir.nuaud nflir )l-t) 111, lu holders
of li mr I .prilS'l IMIU
1 no iraii'ler bo. ),. of iho Preferred Win k ill bo cloud
nt n on Mturdii, April .in. aid rso.ieued at 10
n'C'oik A. Jl nn lueular. Marl7, IHiJ. .
I. 11. nCIIH A.N. Hterclar) and Treasurer.
NATIONAL iea li OMPANT,
1 IIIIOADHAl. Nl. l)llh, JIAYO. I82
Tie second ijiiaiierly dividend of IM PF.lt ( 'I.NT on
the Preferred Mock or Natli nsl Lean foinpaiiy lll.b.
lull Jut. 1,1 Jhiij, to stiikhol'lersof re.-nrd May 14,
luij Iran.trr Books for I referr-il mock will clue,
l i h ""'"' ' )-liocn,aiid riuialu closed until Jun
By order of Board of Directors.
. I. A. COLE. Traaturtr.
rpilE COOK A RERNIIMMF.R COMPANY.
I 144 to 100 Jranklin St.. ..,
,. NEW Ulrlh". MayB. 1SOT.
The Room nf Directors have this da) dtrlired a mnl
annual di.ideiid of four per etui on tho preferret
Hoik, and an nnnual diiidrntl i r ten ier irut. on tha
iinininii slmk Thu naliieil dl.l tend, are made pay.
iildo Jluy 14 iHu-j 0 .luikhnl lr r of reror l Jlay 2,
l&'JJ ii. MOtillK. Treasurtr.
NEW YORK April 20 13
rilllE HOARD OF niRFRTIIIt-ttl) nlh SIIELHY IRON
XlUMPANY lis.e mis .lit dsclsred a dividend of
litr-is ler.en'. nn litei.iilial stoig if the l.'ninpsnv,
I'.i) il We .u II. n1c or , n l,li(M-.E Jr.Aln..l0
lrtii'l..i .New lorn i-lty. nn j iij 1. IMU. unlock.
Iii-ii er. if ri or I ., .lima .n ti. in.n.ftr linoks will
Um' o.cl J uu 10 and iciMened Jul 0
III.NIIY i , I iiopr.R. berrtliry.
tT'lrrlioiw ami -Wttliufl.
rT, .lu.lll'll AM (,11AM) ISLAND
UAILICOAD O.
The anneal meeting nr the storkhnlde-s of the Rl,
Joseph and Himil l.lnnd Hailrnsd I i-li.pJliy. f..i Hie
choice 1 1 inreiinr. fn tin emuing year nud lu iraus
aill'n id etih nther htlsili.siiis may Itk'Jlly romo be
ion the iiit.tnig, ill be i eld at the urine of said coin
pan) in LUnoil. km. on lu.wla), lbs 14lli day of
Jniis, IblU al lllooork A N.
TliaatMk transfer books wlil Im closed for this pur.
ss:s,v.,?.r tivitt&wxs?, M" " " " "
0ST01.. Ml, 9. Wi. ALBlC ",LLAB- UtuM'
Purchasers of Real Estate
who desire a loan to eomplrto thplr pur
chase, can oLtaln same without extra vharco
If thoy have title cunranteed hy
TiTlE GUARANTeE-MRUST q
55 Liberty St.. N. Y. 20 Court St.. llrooklyn.
NOTICE Estimates for preparing for and building a
new donipmg boar I on the pier at Hie font or . est
both st , North Riser, and lor repairing the pier, will be
recti. ed by the Department uf Hrnks it Her A. Hnlltry
Place. Nnrili River "Mil 1 niln k 011TI1 ir.da). Ma. III.
IHli.'. lor full partliulars see thu clly llecord Copes
for ssleat'Jl'ily Hall.
jSliiiTjii'iT,
1UNARD LIM, TO U"ni.POOI. V?Aw!hN'?7r)"N!
bervla May 14. T A. M ber.ia .. June 11. HA. M.
Etruria ...J.ay 21, 1 p M I truria lune ih. 4k) a .1
AuranU Jia) 2i4, 7 A M lAunillla Ju eJI HA M
L'lnbrla... June 4. I p. .1 lliubri.i . July 2, 11 A J'.
EXTRA hTEAMI.it-4.
Gallia ....Jla) IH 10 4. .1 iinthnu., June 1. 10 A M.
fliim Pier 4ti North Iti.er. loot Cn.rki.cn st
1EIINON II. HKOi.N i III. Otntral Asinls.
KixCL'KSlON-s to.ui;ope7$1'.io
I roi'ramme now ready for select excursions to Europe;
bcit ticketing facilities; choices, uccan berlhi by all
lines at lowest rates, seal for'Tonrlst Osratte" II
I.AK A Ml.Ns.Ii4i) ilrmdwiy, .N,.r Inrk. iiillcinllr ip.
, I'Oinlid inlei uati'inal tourist agent lor Uond s Cutiuu
Linn ExiMimtion. IH 1 1 l.suoli.bcd 1H44
liAtlMUlCS.. SlLICI;AN PALK.1'1 IIS,
hXI'libb.-i bKltl ll-U to bouthalnplun ll.n idnn) ami
Hamburg. Magnlrlient new twin mtcw steamers or
l.lllllXM li. p. Ihis line holds the reiord fi r las'esl
time to lindoti an I iho Coutlm nt. bprlng sailings
A Mitorln, Ma) IJ 7A M. F lllxlliarik JuliaJ. 1 1 l..
Norinunnla. Maylp.ll A M.,A. Mitnnii. Juno H, 7 A M.
lotuuilua. Jlay .ill. 7 a M.lNnpnaniiln.Juiie HI lOAM.
I'AMlll'KU AMbllli-AN PAl'kEl 1'IOIPAN),
.17 llioadan). Nc lork.
INMAN LBlME
Foil ill I ENhTim.N AND l.llHiPoijU
CITY (11- HEIlLIN , Wedlltsda),Jliyll. P. .
CIT-i 01" Nh -.llllh. Wedlie.il if. Jlay lb II V M
From Par 4.1, N. R adjulnlng Ctiri.o,ilier si, rein.
llrst cabin, $110 and upanrd, acioidlng to sti aiurr
and local lou of room, second c ihin. j.O'iii I540 pre
liapl $40. slrernge. 120. INTi.HV ATION All N4.1THA
HUN CO.dtncrai Agcnti tl l...lli,g i.rten, .New Inn.
MAINe'rtEAJISHIP rn" the r.nlyTllrtcl llnTtoCiit.
Inge I It., Muss, and Portland Me; counseling st
lorllanl wllhnll uiir.iudanil siiamilup Hue. rorlar
Harbor, old iinhaid, IM.uiid Mir.iigs.Hluie Mountains,
l.ockland. Bingor. u. all l-aitern iiiiuinrr ra.nris.
sttsuier. sa.l ever. ..ednesdai and ballirdty al 0 P
l fniiii Pier U-, Euit lfi.r, foot of Jlurkut .1 , Neir
II ik
im weekly sen he commencing Ma 2S)
lur furlherluf nmattnii appl. to
HUHATIO liALU Agtnt. at the Plir.
NEW YORK AND fl BA MAIL hTKAX'SIUP CO
Pitrs lil und W, Last liner.
Saturday airauitr at 1 P. Jl . all others 11 a p v.
lor Havana, rrugreso. Cnraptche. Ironiera. Lagiina.
. Tampici. Tuxpam. and Vera Crur,
Jlintinras, 1 ardeuas, bagua. Caibarlsu, Nsnau
t .W'i!? " ''.", L'"'"- iiuantalninii, and Clenluesoi
KAIiATOOA, lU.anaauu Cardsnus ,.,.wd .in, 11
Tl CATAN. Ha.anaaudJIexlian poni ,,'hal Jliv 14
MAHAKA. Ila.anaaiidbiguu v . ... ?A' J ai- la
N.sM I Ai.o. Nassau, nanttugo do Cuba and '
Ueutucgos, . . Thurs Maw 111
OKIaha; Havana nud Mexican ports ....Sat Mar 21
Till. tin. has direct ronnectiuii with and issues
through hills of lading 10 all poinn on Msxlcau Hallway
Co. Mexican Centra Tlai a a) Co, Ltd, aud the Jlunte'
rei and Mexican Oulf Rsllroad. .uuuib
for lull particulars freight, nrpssisge arnlv lo
JAM Eb E. iVAItfi A :ff: lTO Vm ,t.
NOKDDEUTadllKK LLOYD H b. Ull'ri-
nliORT ROUTE TO LONDON AND CONTINENT
steaoieis ssll from iilsr foot 2d si , Hoboks'n.'
FAbl EXPIlEbb HTEAMEIW
Elbe . Sit., Msy 14.K A.JI.iTra.e.Tucs. Mar24 SA V
Rrree Tues. May 17, 11 A.M. Kins b '. 'jitriS'S A H
Aller Sal. May 21. 1 P. M. Ila.el.1ue, . May al H A i I.
Pint cabin. $100 to $lf.0a Urth; stcona'abln. $Wa
berth; itcira,. at low rates. iio,ii.
tiKLKIl'llb CO. 2 Bowling ore.n.
Iti:i STAIt IJKK.
srs'LV1l,Kr.',l?r.!;' Vorlf S'1 A"rP svry week.
SVhiS,T!5S'r LiSD W nsy, Miy'l I, 1 P. M.
HI I.i.K.M.A.vd estiir.uf .Mir 14. 7 a. m.
Iirst cabin. 150 upward; second caiun.'$4fii rounl
trip loner cenl. rtduciion Apply rnr "Fain. I.
11.IINAYKI.NAL N'A IliATION I'lf, Oensral gint. II
How Hiij i.rern -
si'lll. I l.sur. bTliSMIIIIP I'llMPANl
, K"' ''.hAflMten. b I , an I Ju. I .oulllle, I'ln ,
and all M,nli In I.onda. ilia bnuth, and niuthaesi
f rniu Plerili, i:.il,.iind.i),(d,, andlrldai..'l I' M
!i';n'..,,.'.'f"n"""u","" "'' iul.ni. un. iri.. I
u 111 n; MTAat isixi:.
Ji'.i'i Jl'a v'.'r. .. . " """silny. JUj 1 1, 4 P M.
1IIIITAN.NIC Wedn.nlny. Mai lb 10 Via .1
buperlor second cabin accominodnll'.ni nu ivuimilu
and Haieslic. Mearaite from or tn theiild eoiinlry. $.'0
omce. 2H Brosda), and on ih, i,arf (not "I Wt.t
IOIH t. II. MA1TLAND KERaVv. Agen-.
TBAVELINO MADE EASY
5li4.lI2ySSf,.t2J?j:-,y",lf AMHRICANBXraESS CO.
TRAVBLERCHEgijE8. XvilUbls irsrrwbsr at tun
TalBM 9B Oatckj.
ItnltruAls.
ArwERICA'5 0ATK8T RAILROAD.
NE.WYORK
NTRAL
- & HUDSON RIVER R. B.
Direct Line to Nlnira Filla AH trains irrlvi and
depart rromilrand Central station Th. only railroad
nation In the cit) of New 1 ork, Tralm leave as follow. 1
EMPIRE HTA'I'i: K.XI-ltEHH.
9a0f T .i .7Kit Kiindai 1 Illicit triln ta
Ul the worlJ. No extra lire.
FAH'I" MAIL
9. 1 0 A. 11. Uallr. For Saratoga, Rocheiter.
. lu b)ractiie. Montreal lluiialn.
NEW sOICKA.ND CIIII'AUO LIMITED.
lOsOO.'l' M,I,a"'' fu'OhlcaeoU'AIA. M. next
DAY EXPRESS.
' ld'Hfli" Kxeapl Sundays. Saturday train
au.'JiVdocinel run west of Cle. eland ind Oetr-ilu
HHITH WESTERN I,IUITt:D.
1s?0 M.-nnly. DuiClnclnnitl 11HSA.U,
UVbt. Louis 7 HO next P. Jl. Nn.xtrafire.
WllKLIl'H FAIR NPECIAU
I'l-lO M.-Dally. Duo Chicago 3 00 r. t.
OU next day. Nn extra far.
THOY AMI SARATOOA HITXIAL.
M-'fl ' M.-Kieept Stindsy. Due Albany 7.20.
O.slU rruy 7.30, baratog-t !i SOP. M.
.NORTH --sllOUE LIUITED,
A.'Ai: ".-lislly. Due Detroit S.5-1 A. M.,Chl
1 .JU cago 4 UK P. Jl.
I'ANT M lTEKM EXPIiENK.
6 '00 ' !,,i-.'M1;. D" ChleajoUlMP. M..SL
VJV7 Lntlis 7 41 A JL
NOIt'lllERN EXPRIS-).
6:25 r ,-DllJ' n,,e Monlreil 7:55 A.M.
IHJITALQ AND MAOARA PALLS
eiPECIAl.
7'tt() T- "-J",1,1-'.' .'"ir ,l,"Tal f!.o a. ji,
I "OU Niagara lull. II A. 1
CIM .N SX II A.N lr I". l.tlVIS EXPRESS.
fisflll ?.. M.-Iuilli. Hue Clli.lnnatl 71ll P SI..
IJ.UV Ind 1111 ip ill. 10 l) p. M . m. t.,,,,1, 7 3U A. M'
I 1 Ml I I. II I'AMI' MAIL,
'()t M.-Hally Meepl cc-ir pn..ngers lor
jkj i.ncheocr 1 ni) iarrn.il 1 11 ih's Irani.
4IIIA4HI MtlllT i:Pltl:H-.
9.1 ;,;, M.-Hill). I..r lii.iaii. Hetrolt. and
. I tl t'htragn
' i?W;..:l Kf.ll '.. 'NORTH AD VMM,
AN I) Till.' It 11 II Kill I It 1: II 1 1. 1,,,
VIA 1IAK1.1.M in VI III.V.
Vrn.,.r'!!,.,.,v ".'.' "'fnirli Drnwlnj It mm uirs to Pills.
!f!.VT.1l,"'.A.M. .'''" ''Itl'lltl'l 1 O North Ada us
li III .!" " l. due Pills'lildniill. North Adams
tor nine of local lraln. tickets, and epsce in sleeping
earaipp . at i.rin I 1 eiiiril -tiill.in.or el 111 2-11. 41 l.
' ! '. -' ""4 ny. 21.1 1'o unibiiiiat.01.. et 121th si.,
and i.iMh.t .tan n nw mt ,m .!,,,(, ,
iJ'l I iillnn Kt ami ,4 llrnidnii), L I) Hr-i iklv II.
tliiilli cseept Minda, iilhir train, inn dnm
.A1!'".' '.!(. ".. ""'.'I Hirte lea.mg at li; ll.lnll) I t ,
"j7l,- "'Jl, J Patl.Salli .1 amtioii.
JOHN M Till PLY l.lOlllh II IMNIEIH.
i.i lien! .Imager. ileneral Pass Agent.
illNBl4il0lD'IfSTl
Station foot of Liherty St., North River.
Time Table in ESct April 11, 1602.
Trnlna Leiire Tin
Ceiitr.il K.illro.iil of Now Jersey
For Philadelphia. Baltimore, and Washington,
KOY.lIs B.BsUBi I.IXK.
For Philadelphia 4 00, 7 41 $ no in 0.1. n.i a m
wl'li .lining 1 ar. I.Jn -ill, .cui. uini dining .nr,
4:-o oisi (I (si 7 to I. M 1.1 mght Mmda.s
li on ln:0 II. in a M.-s Itli .lining ear 1 .To. a ft 1'
with dining car 0 Ol tt 'sip 1 , 12 llt.Uht
For ha tlmoie nnl I. aslillunnu tl nl at liOO. 11 no
A Jl, mi 11 illn ng cjr. 1 -.ai. J :,0, wliu dining i.ur,
6 OOP M , I-1 It, ill. ill '
Pnrior.'nrs 1.11 lijy I rains Hccp-rs mi Night Trains
For He. dins, ll.illllurg P" tsiille Ac, at 7 (.1 A M.
j ,1,1. .nn. 11 (ju riii.nip. 1 hi r, 11 exiept
llarr.tiiirg. 1.' 1.1 n.t., 11. except biiitrdn. ngit -.uii
days It 3d a JL. .1 10. i-ti rj t lliirnslniig 0.0 ecpt
PoilsUlle.il in I- .1, . c-pi Harr.slurg 1.' 1.1 n .u
for SjiiIhim. Lrwi.lmrg and IMIIiam.. ri .11 Pli.la
dtlpliia at . 4.1 A M. l.m 7 .'.HP. .1 . .' in night ex
cept baturda. night buiidii.. Ill' .1, lj l.luight.
Fnr I-a.toli. 4 00, 7 II MU M . I l-O 4 .In 5 4.1
7.3i) p Jl Sunday. 4 I'll 7 on A M I 01 0 jir. .1.
Irr llelhleheiu. All-nln..., Mat-ch I hunk. Ac. 4 OO
7:10. tl 41 A .1 . 1 (li , 4 TO. .1 417 .10 P M . 10 Allen
tow n bunds) .. 4 'li). .OO 4 M , 1 : o. r, 1 ) p .1
For nilke.li trie I'lttsi-in i-n I birantun. d 40 A V..
4 MP M. Sundays 4 ,B A .1.
1 or High Bridge Irillih, K 40 A. M 1 00. 4 TO P. M
Sunila.s 1 OOP. M
lor Perth Alnhi.y and Smith Amhoy nt 4 .10. fV.
8 10 II 1.1 A M 1 .to. 4 lltl. 4 JO. 0 IB. II OO, 7 .JO P. M
Sum!a)s. 11 a M , I- ) P. Jl.
For Irei-holt and At'alltlc Highlands. 4 10. s-11.
llllO A. M 1 in 4 .10 .1 1)0 P.M. bundujs, except
Ireeho-it 1. 00 A M 4 OO p M. '
ror Kel Batik. 1 ong Hranch and points south to
Point Pleasant. 4 .11 H 10. II 11 A M. (I Sit. .! 41 Red
flank unit) 4:' 4:2(1. .100 p. M. Xundits except
Oiean drn. eaud Asbury Park, 11 On A. Jl , 4 iK)p. Jl.
Qor I.AKHVYOOai.
At 4 V. H 11 A. M. 1:10. .1:11, 4.20 P.M.
I or Ti 111 s I'l.er, Karnegal Park, and Uarnegat, 4 .10
S 10 . M I ID 4 20 P M.
Fin Atlantic Clt). tlaelanil. and Bridgetnn, 4."0 A.
lor .Inn mouth Beach and S.alirleht. 4 30, 8 10, 11:11
A. Jl I .111 and 4 .'OP. M.
Trulii Iruve hIiovc atnflon vlis
LEIIICJlI VALLEY RAILROAD
For Buffalo, Niagara Falls, and tbs West,
8 1A A M 7'J)P M. bunda.s, 7 31 P. Jl
Fur I astim. 7 oO. H 1.1 A Jl . 1 1 JO. J. 10. ,1 41. n 10
I HOP M -uli.a)s. b-IO. 11 00 A Jl . 4 411. 7 48 P. II
For Bethlehem. Ailenlow n. and Mauch Chunk. 7 is)
8 10 A V . J (O. .( 41 0 1.1. 7 30 P. JL tjullda) . H 10.
I I IHI A M . 4 40 7 IH P. 51. '
For llarli Inn s 10 A M 12 30 40, 7 30 P. V. Sun
dn)..bl1 IIUIA M. i.xtjp. M.
loi pmiits in Hie I-ilianov loni region at 8 10 A. M .
IJMll .1 40P Jl Mli.il.J. H 10. II OOA Jl.
Inr .. iikmlmrre. Piusiun and bcrntituii. ri 1.1 A. M..
12 :m 3 40 7 JO P. .1 bundais, oxiept biran-on, 7 3-s
'For rimiri. H 10 A. M . 12.10 7.0(1 P. M. Sundan
7. Iri I" M
l-rl 11 kets an I parlor car seats tan ho procured at 172
211 Jill 411 ..-, H4 ', 1. Mo Rrnalwn.. 7.1 Murray st.
:U4 C1111.il l . Ill 1 asl lath .1 .11 l-oluinniis s. , nun
0.1 en rjr.th l .New lurk, 331 .asnlllgtoii st , 7JH
lullnti .1 Un i.kl)li. and 74 1 rinidwa.. M llliatii-burgh.
It e-.lintt'p I.Nprt .. Co will c nil Im nu I check bilu--gjge
tp 111 ho-el r residence tu de-tiualinii
A 4 Mil.HHI C I. IUNI-OCIC.
I'ris t and l.-n. Jl'g r (.en. Pes. tgent.
frie'lTnes:
Km bill III TK.1N-4 Bl.TUIhN M W VORIC AM)
" I llll Alltl. HA (II 41 TAI 01 A 1.41.1. III! M
AdllU IML- AN I.Nl lIANTINtl PAMH.SMV UF
.Mill MIINb. MIM--.T-. tNII blllhAMs
Ihrei I roitle tn Pimuu', I'jilir. 111, Tiim do, e luirglt.
Milil.tuuii Pint ler. i' M nit cilo urn .nke Hiurn
rule -c nuli-i. 1 lli.-haliiti 11 L mini. I ..rlin.fr UatLiiis
...... 1,I llitn, il.i.irl ,...,. ........ ,.... ,. ... .. . I
Itorm IN 1 li", 1 nil il 1 ,S minri I a la, liiioniM 1 htt ittiti
quti 1 nkf l . tlaiul 1 .mMHMil M l.oiiifi C'H'ui. , uuil
it II 1 niti u Uit rrniiiH lfu Nt ork. ti( oi t luttn
tu rest, ii in l(i, aiiil ih e minutes -rarllir from -rtt
'.' M t
9,W M ..., -'!n Miicnrn F!Ii tnl Chfti Uiinna
,iJ I ik-. rjirhri'-nr .New Yr lo Hurtato. Mpppfr
i,,lir - 1 lie in ( lilt IMlllltl
3.(H '' S- Jiilv-ciitlIiiilA I i ml let Fniiii trolnfnr
VJVriitt uo, Mil 1 liaiitnu nut lanlti. ultb lUiiinr
.ir : kakJ hitHj)er id -i.ljica.-in, CloielunJ. nnd
( IM1 "I'I
0,0r M except Sun Inv-Vpunt.iin Mpresi fur
O.OXr lilnu'li'tnitnii, l ii".Ja,. n. M.mtirfllo.
t!.fll ' M Iwil) - Inila tn riiirnffn, l& Mi;.
tMf lira 1 ti! Harm dr tint 1 rnn! Kjuht r, lt-eLeI
nt itiil't tiMhrni.-r 1nrtito, nn 1 1 lilrnjn
SH ' ' ftll " ' ""no tun Kike an I Mfljr
l' nr i I it hoi ul in in tn I'luc itf i rlcejtcr 10
hl'lll l llll UN Hthl i IllCilll.Jlli
Iiiii.i iimH-ttffk uj h . m. : a, m.ioio
AM II1 M. .1 .(H M, 4 :JU I M, It. Ill M. 7
V l n 'J V M Suiiila)-., A M. Zl M , li 3U 1. M
iVl V JU rn'I-Weckilajri-0 A, M..H -!'. M, 4 '. r.
1 i it.ttJT M "uniUi-H A M . ' I M.ilUM' M.
rpiI'M t Oil I'LIl.M-V.N Al( OMMOItATIiJ.NS Hi
X 4" tinl I j7 rro-Hil-, (tinibfrh ainl UVt I'.Til
nt lrn" Ni rl ;u; Hi ton nt Hrr.okljn; 107
UrraJ W lilifini-tnir.'h, rri-r .Nt-arl an 1 HihIum
ta, llolii ki iinl Irri-J 'ity r'atimi tr rlt Trail f it
lniinHii i i l im .nut i ii-(.t.n immte from hniii and
rtll-JrlHtS Ilirn'u!iI.nl"tlliiHfHI
Ji J j'OHM.r i.e'iiftwl l'anngf r Atrent
yT B LT0.& OHIO R. r!
y-fMclSrV I ! I'xiirrss Trula
lN-s-VVs via
4r$''i PHILADELPHIA.
Wll'SJW BLTI.1I0RE.
ffimr WAMHiVCTO!..
Kiifl CIIICAGO.CINCINNATI
Sg ST. LOUIS.
An-tAIIPolnialVet,
l'vr.r.MAS v.tush.HVHi: o. au. tm.No.
Leaie Nen "ink, foot i.r Libert) st . as follow.
Irrl III. A..O I-IUMILI.IIII. 1 10 p M. 12 10 A.M.
For CIM INN ATI sT I (II Ic IA, M .0 P. M.
for WAMIIM.niN lUlTIMOIlU. II OO A M. (11 30
A Jl Dining lap 1 l0 ' iolM Dining Carl, S 00 p,
Jl. 12 10 A M All train, run daily.
lirNorloll., .Is Ihi) line, I IWI'. Jl w.skdayi
Ticket otlliii I7J IHI. 41.1 and 1.140 Rrosdwiy.
New lurk, su 1 Hi liruadwa), Ilroukl)n, STATION FOOT
UFLIIIf.lin bT ilciilrulll It. of N J J
Hencoti's I re. I'liini any l'l mil for ind check
baggage fimii uuiel or rcildenci to deitlniilon.
NawTorK and Boston Alilaii,
l.eate m By arpf llu.
iiioii a. .1 , eprmgfe.d and llnrcester, a top, n
10 00 A. M, Ne- Mlidoualld Pri. H.ncs, 4 30 P.M.
li.fsiA. Jl, bpmwleid and Woree.ier. f. ,41 p, m.
12'OM. Il.rliord apd N. 1 and IM. K- ll'.slPM
lOiI'M, ew ijnilmand Pro.idencf. '.Bop, i,
a ISI P M , 'M II luialltlo and .N, t,a id N, l' n Cxi P. V.
4is)p M, ".pilown. Id an I .Yurre. er. lend P.M.
nun PM li.niiii and Prn.iitnc., lloopji.
11 (411- i .s.,r ii.-ie , und .ton e.ier. n 10 A. M
. ... n , ... ui...i... .,..1 ii.... .. .... ......
I. . , .......---....... ,.., .., ,r, iua jc
iRillis ii ill. Incm 1 I g MiilU.l).
I, el irti rri ,cr .nin. our. slid by saino toules.
Throe. li lui.ui oi tetluginrsb) em li train
i T iH'.Mi'eTMU. i.en'l Pass, Agtnt.
AROUND THE WORLD -
N.w I ork tn JAPAN " r.luiu. $435.
ALASKA -nd return. $230. App'y at
Canadian Pacific llallwnv onlcs. S03 llrnajwi).
roit iovic
.AND NEtv E.NULA.ND POINTH.
LOrid ISLAND AND EAnTEK.N STATKH LINh.
Solid Pullmsn v.illbujs train leaves Brooklin (U I.
R. B. Btstlonl U.05 A M. dally, tre.pt Sunday, due lu
MattOB 0.80 P.M. TlcklUltllLB.ltott.csi, ,
PeTSnsylvania
R.ATT IH.OAD.
THE STANDARD RAILWAY OF AMERICA'
PROTECTED TUROl'anOUT IIY
Block Signals and Interlocking Snitch,
TRAINS tiKAVH STATIONS, foot or
Desbrojies nnd Cortlatidt Streets.
On nnrt After 13.0S A. it., April J, f.soj
THE PANT LINE.
OiOO A. M, Pnllnisn Vssllbnl. ble.ptnr and Psrlo
V" .'.."" ,;l""h'l ''"- A. M." ColuiuMii s "il
A. M . In. ll.n spoil. 11 40 A. Jl.. Chicago Ouo p l
ml M. 1111. 7 00 Km next day. Connects s&
lor Toledo, eiceid baturday. K
TUP. PENN-41LVAMA LIMITEII.
,S.0, A- M.-Cnmn.-ied exclusivity nf Pnllmin Vn
tibiiie Drawing and stale Itootn. Rie.plng, 11 ,,;.,,
Mimklng, aud iiii.ertatten can. ptes.nllng 1I11.' il
repi.ui iirnoiraiihtrs and l)psv,lt,rs. I.iti!,,,, l
lor bo.lisexts. lad'o.' maid, batlier slion, lil.mi. ,13
ail thn cnn.eiilcnces or hiiraa nr otnie. iui,u,iu
.latiutisr) and tnd.alile elictrle lights. Air.ic. 1 ,1,.
ilniiall 4il A M Imllaii-iiivll! 7 01 A. Jt.CbieVS;
8 40 A. M nnd St. LnnlsOilO p. Jl next day. e
HT.Ltll'INANII Cl.NCIN.N'ATI E.XPRI.Ss
iOU P. M.-Pullmnn estibul SUeping I'm rr-.m'
New- nrk and Inning cars from .U Vnti tn.f
Louis 1 and t mclniiatl. .e.iibi le Smoking car "md J
Vtltllililo Passengsriiischel N.w, .ork tsi Lo i?a
Arriin Oiiiiltiiiuii 10 41 A. II and m Loj,. at , ,10
P. Jl next day. ''
THE IIILDMIIIAN EXPRESS.
StllO P. IM . Pnllmin Vestibule Plceptr... H nine
bllinklng, and Pi mil .t.ntila l.allrold estlbule Pas'
sengcr,l'oscliclti)i. Nut lork to CUIcsgo Arrliss
Hi Cblcnfii 3.1.1 P ,M.nrt da). "-ul,u "lies
THE WlfsTEIt.V EXPRESS.
Olio P. i;-rulitiAi e 4 1 1 11 n Sleeping Cur New
lork In Pllts'jurii'-, bl i.mils. 1 lileagn. Cincinnati
1 Iceland, and Memphis. Inning car. New lurk to
Phl'adciplil.i and -Itt.nurg 1 n. HKI.inmni.nl cm.
rngn Arri.es ..t lln.cl'iil II 411 I .tH 1 . iniTihn.
l-.top. JL. Hiiii-liiniitl 0 hip M, 1 In. ago i op S
next da), ami hi. Lnula 7 no .1 .ciud tuutiunt
Cntintct! lor Tol iloilAliy except ba urda).
p.H'irio rxpin.sb,
8lOI P, V, Pullman Bullet hiecping Car Newnrt
tnChlcago New 1 ork In Mclupln-. . l-i tho sbrnin
1I1111I1 lailc). Arrll'S ueik tl its -it Columbus 7,ja
P .1 .CliMHluld ll 31 P. M in xt llu. mil dall) at
t'hitugii isi A Jl, sicoinl morning 1 ntinecti for
luliil'idH,), and tor Clu.cttnd and Cuhiuibn. esient
Snlliritn V '
4itIO 1 M.-Pii y. for all points on lllchiunn I und
Ininlii.. Kinlrniil. witii 1 lin-iir.il Mccpir to New nr
leans Asl ell., and Mint.ii.t.
..Hill I. l.--tlslly. rnr all priiutsnn Chesanrat.e nnd
tlhlollullwa). n lib ThMnjIi !, eping and Dining t ar.
oiOIS P. H,- bhensn Imh Valley I spresi dall). wim
iiir'-uk-ii 1 iniiuan nuiii-i Mii-piug 1 ir l.l cs 1lrle.ni
.1.1 hnnx.llle. 1 hatlnlioogn nml i'.lnnlnuliani.
RAI.IIMORE. IVASHI.N'tiTJN, AMI
Till'. S-.UUTII. '
lOilOA, 1l.-"Vnlilnt:to i l.lnilletl rxmnt"
nf Pi.luiisii .estibule Parinrt ar Ic.tihtlle l'.isi-ueer
I niche.. Dining Car 10 Itnltnnnre c.ery week da.-.
Mri.iuginl. ashiiiginti.'I:1o p Jl
IJt.O !. ...-! oiic-ie-.-.! I LlilOil" ot Pu'.l-
innu estibule Parlor Cur. nnl Dining Car d ill, ,ir
rlung nasllllig'oii M 21 P.M. -.neslrn larebtTiind
iiuui Put mail ch irges on . Ithcr or iiichu trains.
A il lllloit il IWnrv-H 'I'.jiIiiii II 'it. HOI, 8 1.
ami 11 .. V . 2H0.4 .'ii 0 00 111 1 H no I M. butiday.
II 1.1 and H .10 A. l.. 4 -Hi, 0 00, and 11,00 P. M , and
12 l.lnlght
Kill ATLANTIC CtTV, 1 00 P M week dn)S, with
Tiiruugh llullet Par'nr ( ars and I nacli-s.
1011 CVPh MAY, 1 (SIP M u,okda.s
FOR PIIILIIELPIIIA.
Express it 20. 7 20 M IO. H 3D. HOI I) in (10 01
Puma liinnel, with Dining 1 ir, mid 10 10 Wash
lngtnn Lnnlli'il nun Inning far) .111 1 II (si A v..
1 20 1 iki 2 10 .too, :t.m 4 si 4 0 r, ni n on.
11 .in H lal anil li (SI P. M . and I'.'il.l iiiknt. Am in
I110.I ill. 111 II 10 A. M . 4-4iinnd 7 1.1 P. Jl bmdt.H.
Plue II tr. H .10 Ii On 110 I. Hill edl lint It. A. l ,
2 ihi 4 isi 4 ,111. 1 00. 11 : o hoi nu 1 H o p. m and
UlOtilght Accommodation 0 si nn 1 7 OO p. M.
rue V-m Tiihln of Iriinis lo loc.il pniiit. nn Ihe
l-eni s.liamn llallrnnd b.steiu upnlyat Ihe foduwiug
ticket otl'.re" Nn. 2111.4 11 ih4'I 1114 and I.IJl
Kroalwii) 1 Astor House, 42d st and ttlh a.-.. I 14
Las Iilin si.. 2114 West Until st , 211 Columhusa. ,
and foot of lleihlosses and drtlan It sis , 4 C-.iirt St..
b-si Fulton .r.. liM llrnndwa.. and Krroklyn Annex
slailnii. font of Fulton . , liror,al)n; 70 Hudson st .
Ilotiokeu. .'nllon. Jer.eyl'Hy.
Tin New "inrk Transfer 1 oinpiny will call for sot
check hiirg-igc from hotci3 and r. sldences tliriuiLhtn
de.tlitall.iii
CIIA4 h I'l'nll. .1. n. WOOD.
Oeneral Monager. Oeneral Pttss'r Agent.
ftrml)iT.tt5.
PROVIDENCE HUE.
ALL I MitS REDUCED.
FI'l.L MUIIT-. Rl.hT. bllllKTEST RAIL Mill.
Ko''tni BOSTON rr-r
DIMNII POOMS ON MAIN DECK.
AN lllll-IIEslltA ON EACH STEAMhR
The CIINNhl ritLl and MAbSAI'IILbhrri. In -on
mission lea.e Pier (old Nn ) 211 N. II . lom nf V, ,-irrtn
st. air. HIP Jl. dall). except 8unrlay. cnune. ling iiiiq
PAKI.01tc.lt Truin, arming I.ot 111 , 10 a M
STONINGTON LINE.
ail i-aris nrnrcED
IN1IDF. flOL'Tl. TU IIIIMIIS AND THE FAST.
MLW 1TH-L bTI'AMl.ll-l MAINE AND .N Civ
il A MI'S R4. lnvo new I'ler.Ul N. II. one blnrk
above Canal st , at X, 3D P. M. i'ail), esccpl hun I ly
'ALBANY'BOAtsr
Piopi.ir.s LINE.
Sleamers nRE-SVunl DEAN KII'IIIIIIVII
LKAVi; III.., l'ltKIl, ,N. IC. ever) w.ekdiy
At A 1. At., making dirtit comiei tioii. 1- ut la a
excepted), to pomle .North, Ijmi.nnd Wt.i,
NORWBCH L8WK.
i-arrff rciti.i eHn iu luH'nii. 1 00 .rw.ili fj .'"
itri4jir ir tn Hfr)n. J,t (v,i 1 miisii itmIiiu' n t in
tintm tnn'l i)ini 1 iirl, i .hii-itk le t I'trr 41- Nnili
ltr(litxt invralinvf DmLrt-Ktrt nt te.M) .tail, h m
UaAti.'t-rtl Hi.-. T4H 1
TROY" BOATS.
CITl 111 TIKI) or -.-.H-WUOA Ipii.e- I ler 4I.N It.
foot i r West 10th st , d ill.. en pt otiiiiJ 11, il P M
bunia. steamer Inuelii s al Al uili)
"-IINIA $ISI TU ltllll)1 il. 1 tfj. ifl.T I. I INI
.- Ihi- lin st pi pill ir tin. el ri.nl in lie wur.i
J irrarr.li.ccil In n'l pollil. Ml ..mete I I'lMl A N nn I
I II ill.l.l ill iinumlsslnn lr.nr I ler .'-1. N 1: o..' (
liirinvet, week .11). and Min 1 1.- ni o-to I- M 1 n
necifiui he Atine boat fooin ll.ook.iti, O.is) p .1.
Jerse. City, 4 P. M.
KINr.bVON I. I.NT.
Pally from font or Mi . 11 Hi st , in 4 I- V. Inni nrnl
Cransioit'.. tnrnwill . wluiiuli New- Halt, I ,irM' s-in-
bnm. .Illtoii P.iiiLhk.es r I -e 1 III ifciml ti r nil
l1lillllgi but'iriliy limit ,dn-t ut I itcti.ik P .1
c, ','? ',,: '': HI'IJX'S.N. AMI CO."
8AI Kill I o it- ha.c elei. 10 '. , 11' fr .111 JVr 4S fo-t
ot J.te.t inn ,1. Ni nli liner in 11 1- M
ROKDhll. LINI.-ri. tt,i.r Inn- Pier 24. N II.
loot of I riiiiklin i r r '.let p..iii, eld biirlnr.
I otnnall, ll'hklll Lamlitig. 1 1 iiii..trr, nn I .Ni.tbl.rjli.
week .Ins.., p. M 1-1111, !,)., 11 a M,
3?nl)Uc Zrtourcj.
PlIbTOI'HCI. MITICIi-lii.lgii mill. In-lhewTeil
eliding JIit 14 will iiu.eiir.iiupil) 111 .1ll111.es1.it
tin. 1,111,1. 11. f.i. in v..
MtDNI-sin-i -Ml ,M firni.i.innc n bantrsatid I
riiln iiruiil-i... .ii I l.i.lniieiui, per sleain.hlp ..
Irriio, fioui HilUMireilriiei. init.i hn mrii inl per
Habruu 1, 111 11 a Jl f..r I rliin j l.lmi.i. Haul anl
b-ivnullli A.- tii-rsli-siiiihiii till s. al 12 Jl. t.ui
li'eiuelilar)' IP. .1 ) It t Illn liiuriro. balllos. 1111,1 I 1
Plat 1 iiuiutilis .li llu Janeiro, itr atruui.li p
l.lrlignll. nt I j HIP Jl. isillll li. uliir) 2 .,11 I- .11 m
lur i.urope. or .leani.liip leu.on c. l.i i,,n., WK
loon, al I p .1 (or Nellieilaud. diricl. t,er : . f
plup lliiliii.ldaii, via Alustirdiui littler n 11 1 . 1
ilinue-l -.r liulibellaiii-i, ut I P. l f ,ri 1. ,.r i
.leaiu-lilp batningu, .in llawilia, at 1 1 si r
I ,ira Jliraiihnm niulCiara, 1 r .temiii 11. i
al J P .1 (.ui'tiitlnentur) 3...D P. M ) im 1 rni e 1 r
sin 1111. Inp ill) 111 Htrllii. l Oilrun.-,,, 11 1 rs
tun. I Im dirci-.id "per I'll) ir llrriiii , I I M
rir lislkliiiidirni, per sicain.lup lie 'din a 1 .11 '
Antwirp iittiers must be diriciid p 1 lie. em
land "I. at 4 I". V. (.uupleili. nlurj I l V M ) lor
-...'.'.'.".""i1' I '' Iv-oii.hip Jliirlel.
TIII'UIAY.-At4 A. M. lur I'umie per .if iin.l ip tn
slill.1 lit. 'iii. .1-1 Soiitlnmi li 11 1 11 1 I i.l.ulk- at
II A. SI. i.uppleuiutitar) U .' 1 Ii r 1 1 '.ti il 1 1 iir.t
.'"', mid M.anlli, .u I'liraM,, 11 .'tint. up
clirltell(Vier fcl ml t 1 olo ul 11 ! t.i.lil.t
be illi.tied "per tentrieln' u I P V ipn o- .
lueular)- I.VO I'. M . l.r Her 11 .1 1. " .' I,- u
Orlitiicii, all p M. Im Iniigim 1 ,. 1 a 1.11.1 e, g
l'iirtie Pait.ainlM, aii-. p,ri inn pur u I
rRIIIAl -Al II A. .1 l.upp.rliifit I! Ml 1! r M
Inrturte Islanl Jauuilca nnl Lmu, i.r.. u sM
.hip Altfllatletter. tori o.'n it rn 1 1 lu u t flj
billrritrd per ' Al.cua"' nt J P . fir l 1 I "
, 'ireci. Per stcr m.hlpb.tuiiiel lw.uk , a
SATLiiDAl -At 1 -an a. Ji fi 1 Ir.i.i. -tn". .nt.
lial). bpsln. Pnrlnssl. aul I rtn ''-i " ' ;
lu i.ouriM.iif, .11 11 nre ui 1 .,1 s 'i 1 I p. ",
per ileum, hip btr. 1 1, .m o 1 -' t n 1 r a
lieriuuii), Kruiice bwitirUni I.I " u ', ,lu, J
gal.aud rurke) liiu.t l' due .1 , , f ' I
4 3il AM fnri.enil.il) . ,...,. p M t,. 111 I
i-remtn Ceiurs Mr mhe- 1 ". 1 '" i; 1
Sombsupioii innu l.e due 'i"i " ,"" I
A. M. forbcotlariil .Inn r .1 an - , niinniw I
1la1.la.gow (letter, ui' -1 " i ' ,""" I
m.") at 0 A. M. lor Nt ler 1.1 . d 11 ' I r s,1' Hi 1
ihlpllWam, .lal.nll.rl 11 - , '! l I Ulrii n d I
"perOhdim'l at'. 4)1 ' r I'e .1. Hi dire, t I e,
ItramslHPllflgenlalil ' 1 4' w-rin titer. I.in.lle ,J
directed "per Reign k a' II AM for i.ji m
reche. Alspa. I.i ." si I -.ucala!, ter m
iteauislilp Vu. -inn '' ; '"r ';" ''"
Idio, and lus.m direcl and m er H
Ilex can State. ii ler. I'ros mu.t l.s K
directed ' lerlicsl-ni f H A JI. fnr Ha II mk
Cumsua mi 1 1 ri ler.ieiimiblpPrln.Hilieiii
I (letter, frrnit-er. en. is a ports and forCuraint, mk
Trluidal iiriii.ht-Jlu.icii..Jianiinustb. dlrec;
fd "P-r Prinsll till I . at 1 P. JI I.Upplsllltlit "
an I .inl' Ml I" "I (roix and SI. Thomas uai 1
i'ri,li. also .. ln'i" " I' '''l' '' "et. per itcaiuili p M
1 ailtibeillelt". I ir Orsha la frilillsil. and Inn igo MA
mint be dirtcttl per 1 iiribbr,"ii al 1 3 P. M rnr M-
Iruill.o and 1 u.tin rr slfiuiibln Prof. Jlm... ;,
irVin .Nrti uresn . t 1 1 Jl. tor Bocis drl Tc (. .
r er .ttamih.p 1. siMniton, from .New Orleani. -?
SUNDAY Al Ml' M lor I o.ta Klca via Lltnon. er '
iieini.lilpF M m. from New Orleans. f,
Slii 1 i.r i'i Ina and Japan, ler sttaunutp City of I 4
I 11 ilrnui .'tn iraiiciicu), close hers daily up I . '
l,y II ill, all' M Jlall. lor Allfctralla. New ta J,
1.1 I. llMtiansii Itii. ant bsinosu l.-snt. p.r .
l .in.hipM.ri.ii .aOroni ban I raiicocnj, cm., te.-e )
,1. r up '( ' 1 -'-', at tl ID P M lor mi arm. I si 1
.N.n tori, f. Usui. hip raittawiiii Ir.t.h nu s i
(im Au.ir.ii Msl s lor lite loctny I. 111 1., 1 r
.1 1,1 i.slt - lr n bsn I rani 1. cut iioe I tre it T
II to Mai ?" etH'aip Msil. 10 Newf.. I
I til l.' rid In llatlfas slid lltsine bl !n
r ,.i, Mil. "e dill. .1 nail P M ..'i'. I
.lliiirlnit, by rill lo It lni Ihence b) .lia -rl.
i at ml, net dtl'y at b no P J Jl.l . I 1
1 1,1. A Ii) rail 10 Tarn,. It . and Ihelir. h) .lean, r
l.l ing .loni... andHnr.aa).). clnie at thisol' r.
d.i'iat'J ui A Jl Jliiit. for Mexico, mrriiiiil. tn A,
I... specially iiddre.itd fnr ilt. pitch by .lesiutr.
t o.eat Ihlionc. dull) atd (SI A M, ''
Trans raclflc malls ire forwirded tu ban I rsri in-,
daily and the ichsdule of rlonnr d arrsugtd 01 Hit
presumption or their uninterrupted overland trau.il lo
binlranclsco Mills from the Etmrri.iiK on linn
at San Francisco on the day of sslllug sieameiim
ds. patched thine. Ih. 11ms dsy. .;
, iimmlmiUcli)itiitP. )t.pfivivudsy. rjj
su 111. 11 ma nu i4(MIiK3'W '. "l2AA.fc-J'jMMiBH

xml | txt