OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, June 26, 1902, Image 12

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1902-06-26/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

L1
I 1Q THE SUN THURSDAY TIIU Its DAY JUXB J 2 I 1002
WHERE HOFFMAN MILLIONS GOTI GO GOiiui GOTill
Till TI III t V iiui I le I sti < 1 > mm mmnn It I I Sri Sriiagir
I 11111 II 1 nn t1SV U in r sinstrap urn urnrtr 1111I
I
I trap rtr im U nrrurtl lilt IIl Itillrl lit IIU III I htirrti htirrtiml titIrrlm I Ianti
of f Immwrtal lllr 04 < l r rMimMWNI
anti ml m IIU III 11 llnMS 11191
MimMWNI 2 In ti ttiarltlm I11ull 1iHir ur ttilhjrm ttilhjrmjr 11I 11Ihar hIk51S1 hIk51S1I
I harI II tf IIIHMMH I ITh I I IT
T Th III I I I H ttIIfttiii t
jr 1 u Hi IIfttiii fin in it t 1 1 h hr I r 1 1 j ji I IknI
i irtcnl Ie knI Stmiiuify WIIlInA flIflf i > iiml Iti 1 1 < Jun JIO JIOso Juiai i ivia
li4tM 1 v i ItIt4Y fitoy It I f fit
via so Mil 1 1 fir t F
k 111 lliTiu nul ius I r r rhll 1 1hU4lrrfl
it 1 wiilon 14w Mary 1Iu i >
i hlklrrn hll < lrtn Siwurl > tuU1 u iplnn Iotk k llofl II tan tankldttiR 0111 0111Irlln MUI4dtzg >
kldttiR Irlln it I Morri MurrItwl i > wii J 1 SHNHH MiiMt MiiMtWalwm 11 I IWAIIOIIII
Walwm of t u I 5 t S hP itytlfth 1 rlltl h > invi inviMary 11 11IAr1 t tsry
Mary sry Ix Inlll uli S Sir > k < tH i lIMuAM Ma MaIILIJIT Mw Mwtttd IA >
111111 Iatjr4 It FalIIIkftIitI IILIJIT I IiuIMifT ir 1 1Tn ih ihin ii iiVr
UI 1 u un 1 1m
Vr t Tn I r
in n tli tl h iI iII ll llTh 11Th
Th I b vnlilfl 111 of r III t i lltt 1 > l I tint gs Kvm Irn Ift If Iftlir h Iftkf I IIh
tlir Ih 11111 petitlnii tton fur t r prolnttr prI > I wlikh ltkh ii v vrealty + II IIlIy Nr
liv 11 < nrnii rt I v tint tintrin t h t tIlllff <
> i
r realty iIty lIy nml r < > n i
rin l JII SIIOIt Illlff I M A t r r4pIfwfettIv < rimiiil a tvof III IIIrill liar liarr IIirr4s
r rill A t i Town 1 1in fl lli h l If AV vr r N II IM H > lil Ii iiiI iiiIItu i I Ow Owlll h I Im
Itu lll Krtll 1 ftsiit ll 101 t t I II In i4tI tilt 1 Millkl K Ulll Ulllbo >
bo wfrII llfIfV114f li t ii > f wri III T1 TI TIII T e eV V r rior
1 rtrm I 41 rtIi r 1t It I IItt an iff iffTriit I ITni ITn
ior V II 11 U n 1 il f Ii I tn fi
Tni Triit t dmivuiv 1 V Hint Wlllitnn 111 IIIkII II I I llairi llairif lIu I I i Fl Flt r I Iff
< ff > f i hl fill fillHfiin ejt ejtIIfir < I IIr
Hfiin Ir i Itfwrin < pi iit of If lim hi h pri > rv 1 V > I 1 1lIfhllllll ifII in inHofTmiiii
HofTmiiii I IiflflIN U maki Vihi 100 IO f II H I tfHifit 1 i IIi II of r hi his < r i tgI lIi lIi11It im imv I II
11It I ti I it Iet 1 v Ih li i nnntr I ICrd li I t > fimv fimvI fi iI it itVI I III
II Ih thI 1 1ror
I rrofr tr rt that i hn Pita I hrv hI h ll lIt > i I n I IIn tIn ii in into ¬
In rtV cll ft In Ii Ih niiii 11 s 11 I n f lt f Pr 1 it Ithr i fpI ikpl
kpl pI 4 i l i liur I h i Hi h I nliiil III Slat S stI I I II h hIllInll
I llrinlv lnii lniiInn 11 I i a I IOn I trm trmn
I I1orll
4thiI 1 1llirlt hh aiiI i I i iIr1t
On Inn n Hoi II 1 i
llirlt llirltI Ir1tI
irrattlmli tt fi iit 1 to lnicMv lnicMviixl Ir IrII I i V VV
I ii irt < wttti lIh tt t liiiri 1 i I I
II V iixl fur r nil Il 1 l hwIot > l llllC II I I tl hi l IJn l S I IujMin IIaIHfl
miiuTMl iiv r > itii > rtl ul I I I111m i iHim IIItn < >
mi tIf u I 11
ujMin Him Jn ii Int III H I li hllI iiil < > t it fnilhfiil rllhr11 i tnI rintT rintTn
ifiil 1 Hiitir S I in i ItI linii > tii tiirwvvhinir >
n nI < l tniNl n t IIITI
rwvvhinir flmi II i if IIKV li I ri IMI I In II Iti Itil I IlhI i iIihI
Uliif h In I th I 10 10f I Ii 1 1q
> l lhI hl anil I Ihnl I hll 11
I lhit h1 mi sstk 11 11I f fUk <
i f that I titt iimna I Mat tf I aruli I
Hi tP f Id l H MH I Iirfwnlil I1iF0111
Uk I iiWrft t In 1 l in > 1 1
1 1iF0111 irfwnlil 4 i III > ur r iinl t it t I i th 1 Iof it Him HimI IItI I I Ie IeI
I 111 clvr I > MI II i rlv h iNlivml I I t lft Ir h Ito IIK IIKIttKVo h IiI
IttKVo I ii IMYII I i is fdllltnl lIf lI mill uI I liiVllli I Ii lulMntft lulMntftto hI hIn IiIIIf
to If n ni IlI0 mill t < > ii t v I < l > r ludli IikIiis loll ii Hit 110 Ii tintMi tintMin I I1f t I IIiI
IiI n 1f l lifurifii h tt hi ii u Mini MI I lnrifcy h r 10 10r I ti tiarm ivIr
Ir r arm iriI < 1 ir i tint I liiithf IIf IIh III 1 1r iiiii iiiiiliiipli h huf
uf r 1t1 h liiipli h iiv will III IIInn t < Ii IiflinT i nVr kr krhn
nn flinT atiI r Irk I I N lrI I t iiI Iralol Vu I Sit Sith t r rh
hn h itnvo II 1111 11 It fir r Mifiti Mi Mitil h hall i M iiI I Iall ii rt <
all LII rt 1 < if r li I 1 1 Iit itv itvi itviMItllin I Iuk tk tklh to toI
I lh in II lInlllllu H i tTIIUII 44 ar r I h hi hiIit rl rlhllll11
iMItllin Iit Ion of r hi I ilopTly I t v fI > tHtHt p isw l < s sPirn Illlrt Illlrtdrn II IIIhrn
pliriiMi Ihrn > drn Ati Ami n I t to < > ii inv iiIMMW mtrhlly t 4kb 4kbof rkll iwinlf 111
IMMW 11 of tin I h i win 111 i > I ITin I 11 11Th IITh
Th iptHTiil I1noli I1nolirrr 11 liii i KKil SiniiMlrv rnhlAr inhurIiIfIIf i in inili I
rrr > i i 111101 li IiIfIIf U i wltKli wltKliktvp hMIs ili iI lri 1 r rIi ruti i nt ntIIKMM 41 41kiji >
ktvp Ii Innii In t u UI iK I g il ilH I I < IIKMM I fur fi tn Ii > I IIwf r rlli
11f Iwf H f < nf n t tl lb > < Miniimv Miniimvi JIIIflV 1 V 1 lli I < > HIIIIIIIMV lffIII1 11 vvll vvllin A 11 iII
i i KCI fl P II tin I Ii iMik k 1 i itiMntnr in 11 II IK H > lIIirir lli 1110 > mrv if ifn t It ItItntor I Itcr4ntnr
tiMntnr Iliipt i 1 t iili flf tI n hid hi w vi Inw W itiu itiurtflf uuIIt
IIt tur I rtflf t II utlitT i ie r jiullt jiulltIVmiolo lulIIrn IUIIII
n
IVmiolo Inni sk JIIH unit I F iszn Mw4nruirv MI4niisret So Socictv
cictv 101 et V of t llio Ih I I is Irou Pr ta < in I 4 KII I jI ml i Imili ImiliIn b II If IfIfi
In lh Ihf h Ituiiil Suit 1 fit f iR Iro < Mi Miin full fullIlI
in 0 form urili u i iiimriii IflIl ll futiil I I I > ksi kno n nIln i It Itth i iI I
Iln th I lu IliOii 1111 Au lIu II i Ifs lliiTtnaii 1ITallnljI I I ITfILA II I1 I1Clrrjrni I ff4 ff4irw
Clrrjrni nljI II ui HHIIIII Ha Iii 114Z Kunl FIII I SKMIV u v of I tin tinlYotitnni I 1 1ti It ItI
lYotitnni I rnt flHI I ti 1 JII jitI t luirli urh uir f in I II I tlnr tlnrStHt I i iP
StHt P JIIIIMI 1I1tn IntHl 1 for tlin tI I Hilwr HilwrVliliiwM It r r rWh rVIuInw
Wh VliliiwM nn tnuI < 1 irp I 111 > MiiH nf l r iH vi A Mi i ltr ltrItvn ji1n4 r rIlIn
Itvn 1n4 n nnl An nf r Atfil I Inflrrn If nml HII < l > i l lIVrRvinin I Ihrgylnf i ir
IVrRvinin hrgylnf n f IM 11 I f MHI I I11111il Ihull IlM4 IlM4Crintfl
Crintfl hull I I > In I II ih II t If Inlii I ull Snti S t r inTin inTiniI5 Iirs2luI r rIIn
iI5 2luI IIn n IV im I fiilNshiol fiilNshiolIV 11111 isl1w Sh ShIt hbI hbIlu
IV It lu Ml atI nn d t ill N 1r irk rk lllMnrMnl lllMnrMnlIt IIl
So 3 J ll4lfl ll4lflIt
It l lio ivr pniil r rr Iotl t t ilia 101 If sh h i ti 1Iln 1Ilnnr tn tntnr
tnr nr mail ativ ftift ri ti t t tlu h m ihIitlnIn ihIitln nsIitsutIniIn itutlon itutlonn <
In n li hlo I lifoiiint hr Ii ft tii li t Iii niiwiiiit i IIW 1114 nf r iHli lk h Rifi Rifil 11 t tIn I
l 10 I i < iMlnrli SlIM Iiut < l fniin frill r111 tii I HiiHHinl IIUII if f ilif ilifI I 10 10IIIACI Iul Iulkg
kg I IIIACI RHOlrn k In th thf 1 > pruUitt I f14fwr Ia Ian i > r tIu tIu1tgilI ti n nliflrjiir <
liflrjiir 1tgilI nri n rnn tflf41 > il it ili I Ii ir 1 f fPl4 ir vulnt vulntTill h hTIll I Illiu
Till tlftnlirn Im h ikkmltf IiI IJh lll II IIm IItn IIiloPr
iloPr tn Ia to 11 lit l uiI I hi IuIsII r rII
sII II m Kll 1blthI nl rt IhIs iti V AOI > > il lln lilow lilowU loin IiInwIf
U to 14 hijp h 1 nil lio fIM4 oliil I l fiiriuniiv IUII lII Itiilmilni ItiilmilniMnluiry 11ItlllIUY liii 5114t111 5114t1111ftItlary1
Mnluiry ami 1 II1II ktlniliiit1 IIIhlt 0110 nnl pbttc uInt li limnntwript hnUN Iii IiinnnucripI <
mnntwript v > riiKim nUN inil 1 nr r ranti OItr OItrAnti i r rnd
Anti nd horwoH ho nt iniI l rnrrwe lrri < Hi 11 VtIIW VtIIWmiu nliw nliwcull I IIIn
miu cull es IIn II on tlir Ih I ff i < niiiup IfIII 111 I r f < n f I I MIIII II ItlI nf r rUf1 ftl rn rnup 1s 1sup >
up to to liol i lul i for tu tli tI h i ir > liu uI nf a 111111 111111Itua mittf mittfTito n
Tito 11 rii liliinrvtoiai IP4ltIInrV > f i 4 to I l li 51t4 I n t triit triitrlurinp I Itiuring 11 11Ilurinjt
rlurinp tlw t h I lift of r tin II Ii nitltiwwlm V t Ii t w h n i > t t tIPWtrttufTi lav lavlh hi hiRI
lh IPWtrttufTi iTfrom nn RI ln ilr fltf > tt < la1 ii i n yr r r All AllInfom UIInf 1
Infom Inf nrm ntne of t Hit I flu r 41Inrv > IRI iinry t tst ti nlmvi 1 saeO saeOa 75 i ia
a yrar var I t Ii l > llvulinl lhI 11 initii tIfV tf tIMI iMtir iMtirfour 11 11tOlr r rroir
four tOlr rar chtlilrtii cIuIlI hlIn lit in 11 MM f I 111 linn 1 > HM itfHlh itfHlhof kiI 1 h hIr I IDr
of Ir a rhllrl IPWI1 ii Iwnn nn rl tiil will w ill 1 nt 1 I t nlTtt nl1 T1I tlictvitig tlictvitigup IhI IhIUr I li I in g gU
linty i inu > for tht thtllfx I h hII >
up U of thu h Ititin 1 rr IIn < RI t
Ur I II llfx of f I 11 Itu wltlrw 11 If I llif I 1 tu I f I M fI 1 iliill iliillshould di1 di1ouhl iIiIIujinulul I
should ouhl l IR < > nvt < i lli ut iln I I t > i iI in > iil i tnko I jIf H tl tlinirvnli tl I Iirut <
inirvnli irut ii 4uti linr hR l of ut r inniti1 111 iunl 11 lIH I If I tl t r > > I no nol I Ib
1 l u tin t b itiuiitiC IlalI1 V III IIttJ f cliiMrcn It2 111 ttuii nf I ttot t aI t ir r will willtako III IIII I Il
l tako ak tli V h tee liiiitm fff lG > nf r I In 11 ilMrt I i4I l qIuiIuIoh rliiUI rliiUIOn 11 11On
On oh III I Iil ilfatli Iiatt Ih lu f t n HnliW 1Iw iii i tin II I Is tinttin tinttinto 1 t tto o oIn
to Ix 1w tIIt llvilst Iiut tnt 11 four ra t Ir port a in Ontnf I 1n tl VIphftrlM o othan1
than1 ha Ihhl1 il i gu il h lutflv 11h I ill 1 v in I u Hi1 t I ti ini wi II IIotlirr I Iolhr IIothur
otlirr tlitio tiIi > luir 1 nrt nI i I W 111 I4u1 < in il itu lri Intor I ru rutor i ifor
1
tor th I Ii UMii I i ii > fli n > if r tin1 I Ii tlinv I h Ifruf > luikliir IiuzIi llhr r TIM TIMliiomwi ri rilI l lt
lI liiomwi un4u nf I t tin 11 t tI fi fourth iit Ih I i to I i < 1 1fnr to f p pfor iwli iwlifor
for lifi I If < vitli cit Ii tiiimirulT fVtIflIVlf Ir nir i 1 r in I O Iwr IIr IWIH IWIHFnlllim II
Fnlllim lr iMi iur IPIf tl I b > lwlorr riiii rl fluffi < l will 1 lU I ilhlih Ih Ii ItIII ItIt latmitiK latmitiKlior atiwuti g gIrIhir
lior Filli lipthrr mid t n t 4tr I iiT Th 11 h lt H HJnhn ItJO > v vJohn
John JO llcnrv Wa Vatoti ator i liitUniriil I nf r tlw tlwilntichtrr II IIuhlrr iibitugstr
ilntichtrr uhlrr 1r Su > > iiflii MRI Utlbli tin tI I Itcv I I IlioirWH IlioirWHWiito fligin fliginVbIti lr
Wiito VbIti Nkktr Hi Jr < if r II l ilniishtt hr > r Maryiiii Mary Muryluili III IIII
I luili II nn nnl < l rimiliM I 1 liiilrn 1Ii ll 1k11 IIIrkMtT < Uimn nf nfthe r rh Ctiff
the h ilntiKhtiT lnIRr MnrRiirn Irlt1 Jniinin JniininTlio Eta IIhnl IlIfliR IlIfliRrh
Tlio 111 will wi pr Ptrt1IfI irnvMlol I I Mint I hR any a lmlorx lmlorxtnt InI >
tnt > tlt nfl > m III 1114 lil < lf r WlVHIHOH h iiinl JM to ItKrt ItKrtttvM I Ihlel sa saI
ttvM I P I 4 should I I m 41 < i < liii Ii t < l frutn fr an tlit I h > 1lad I < > iarlt ua 1 1fIMIMI > 4 4Mntnl
Mntnl In tln h IN Imily IMI < f tin I I ill I IIH IHI IHIon 1I4krIMI 1I4krIMIon < > IX IXHavlne
on III h tIl wftM wftM1TaIn n n1lns
Havlne rilil ti r fir r in nv vtTal ru1 rlitMrrn IMrn Hi Hilhi 1 1I tth
lhi I th 1lns il 1atu ti n m < il w Ui h f rIh rIhI ll ln Ir niin niinI sin sinI
I lirr hrh < t r tnre toao Hi f 110 an n l il h < annint4 annint4on flf11tff4f h
on f r Ihrlr n r riw iTilrf II lit lnr I I il 1 1In 1Iri4 1Iri4a nrtiil nrtiilIn
> 1 In my will LII provllwl prtILiIuN
2 IIP I Il I Snmiii1 Sm llnTman I fflr fflrTPn r1 fflYty
ty TPn n tli tIlqfI4tsiI ii liil illl uItIr4 r < mTnw H M tuv v vM I Ila1 IMrgii
Mrgii M la1 r rrl rt 101 I r lla I < k ItlT l T IA I Ap t ntvfnir ntvfnirllin
llin IiIfl4 < i ind ilnll onUar tnIIar r t 5pril prll 1i II > Hn San s n nIInVTnu M MMnfTtnkii I IIn
MnfTtnkii In Mtyltri I1tIt thnutHml Ihn dnllur dnllurTli IniIsrJ nlt
Tli J + u cxiTUtorn 1110 ah mi n to II n rrtniti nl I IIM I lnviHt joaIW1I1 lnviHttivntH i
tivntH IW1I1 11 n lonu 101A Ioti iv ii I tliry IIY I 1m loiii it i pnpr r In Intl InIll Int4jivitIn
tl t4jivitIn lllVI > tlnC TIHHIV Ill Irt I If MIIRSIt I I tuB 11 I It I l lIn h hIn IIn
In lh flnl n inoriBie nlI1 Imtwln hnn Iu f nillrood nillroodl ratuwut5ving
l ta1nr 5ving rinn a pmlntl lmIIIU In I th h port pr of ofhIck NVw Voik Voikwhich lkhleh
which hIck tuvu 110 vu nnviT nov r ilfaultiil d r riuIiI I In Intent Intentmrti in I Innu
mrti nh si s I rtnnr rtnnrII 1ll ItS ItSI
II I I II I RoRrrt nr and nl Tnn 1 t tioi r I IIan I Ili I IIar IIarnmi r rRornra
Rornra nmi m aa Wrll pl It as Ihr Ih lrnn PrtinIianI h nl 11 It It ItTh nTh ItTh
Th Stntcn Rtltn Irlnnil Ilflpld Itpll TrnnMt Tom Tompanjr Cornpnyplanrufor on onn1
panjr pnyplanrufor plan plnaor for Improving ImJr111 Ui I h f frrry rry trvio trvioIrtwcrn ri riIW rvie rvieIVtWICn
Irtwcrn IW n1 thin h rity I nnil AII Slntin Hlnlll SIn HHn IIsnI > l 1not wi wurn wurnnot rn rnnot
not prrwnt prr4ntI il to 0 tlio tb h Sinking Sinkul Stikit Final It Com Commlwlon 101 orn ornmhumlnn I
mlwlon mNlnn yintrrilar lrI Tlioy 111 w rt r < lalil hl orfor or ovnrfor ortnr
for a wwk k nftrr Alr ftr a oonfortmi rnnfn ii of ofMayor t tIor fMayor
Mayor Ior Prr IrhIint klint rmm rnrn11 tll of f rflock Hi HihM HihMIxk IIDOI IIDOIIXxrk
flock OnmmlMtlnnpr ommlln omrnI nr IIako 11 1 ni Iht ntuI l l 11 11Llttrlch ttArt ttArtIAIIt4T1CII anl anlUnitorluich
Unitorluich Llttrlch Mr Ir l IAIh Ian mtirlimlinikMl rIaI nk1 itk I forillay forillayuntil to for uI1ii uI1iiuntil 11 11Wli
until Wli tntft1ts lnt InlI rot Is If I rc riptiwntol 11 oull ul tnuko tnukoa Ihl tnka
a counter WIr propKrition pr prni ggl ill iri lln I 1 I lnlltnnti 1111111 hut 11141 < sI l tlmt 111 111h I tar tarI
h I 113 mIght mlhl l In a 1 t ptIot iitk 0 > n to I Ii off Ir fTur > r inot 101 101VI < ml mlvajitaRroun n1vntagfnhi
vajitaRroun VI < ru tir tWI > n hum Iln tlw 111 tI4w > r outllnotl oUlln in inth II tath
th h Ilrlx1 > roK l innlrafl innlraflThWvU fIfI 111 111Trnun flifi flifiTtt
ThWvU Trnun Ttt rtuwin < on tlH tl Mayor Mynr IIItfkI < i i < l < il to I nll 11 a apuMlo apullo iipublic
public pullo intHtlnn 1ln In4cttfl t + r II I OUK n t k Tu IIr IIrrmlna < lay laymomlnK
mornIng rmlna to 0 nxi nI fluet l pr t > > tiHin n olh r thais tlmuthat UIII UIIIIh thaistlat
that Ih of thf th rnj tl nijut > l l ttatM Ual UalIr o < > iiii IffIIffly IffIIfflyuIr ny nyMr I
Mr Ir IjtulTlmrh 1 Ilh a 111 > I4I u > 1 In I lkilf I tirlf f 5 IK IKnnw flinT I In >
nnw n rorjmiutlon AUUII ulrh hh Ii i Ii lii tin l Iw n fniiMil fniiMilto I i uawI uawIIn I
to taki lal ovr o r tin 1 St Hu t < > ii Ih IInn I IItalirnaul I Jsiii JsiiiIlallmail I
Ilallmail IlUr1 Ionipuiiy fItIpan 11 S nw f w in II tin I h IJIIK IJII f a arec nflhrr archvr
rec flhrr rchvr ivpr Iii 1 tmntitt t 11 i fur f liw LI I ii hW jw i r rpumtkvn c cIlflFtkfl
pumtkvn Pil ar II II I ltRir I WAI alter i Oak Oakman ot iiiman 1
man Vlfvpiiiwloni ci f tlif rb I S tw Yoik 1 niil niilJrrwy iu iuJl
JIf Jl Jrrwy 11h4y Tiintirl TUlirl lntnMiiy I ttJ UI I anil IrI 1 William Wml1 ViII Ifff i iIniU inln iflriIt
IniU nln n nwnilirr nrr of t tt MtiHk tiuk k Kxrhnnct KxrhnnctTlioma 1f4I41Iulfflnma I I11lmA
11lmA Tlioma I Hvnii Irnll RM II aI > l < lniirft > t < l INnn INnnoylvanla n nuylvinta I Ial
oylvanla al Hallniad Itu01 irtrrr IN ii > nr Ih a > > HtUI ikl to U UIvhlnd I IIlhlnd ItehInd
Ivhlnd Ilhlnd thc h raplil rI11 trnniiit ml riniiiiny 4 xtcrr xtcrrIUGIIT I0 I0rUiT > > < lati latirAtTiir >
rAtTiir rUiT ttirn IIT nnrsifi 110 t s u urn 5151p 51511trfI urnCallnl n nnI
p Callnl nI at thr th h a ar itrr lrr Huh nll li III < NFC r Fattier railirrVan FattieraI IIIrr
Van aI aIA 1 Itrimrlarr ItrimrlarrA
A man In n rttit 1 t II II lh lIce Xnvlcr XnIr ritili in II Vt t tiourtrfnth 1I
1 iourtrfnth trit > I ytKlrnlay Inl nttfnMMn nlnH nt ntiJcrd All AllM iii5 iii5iJced
iJcrd M to Mt < Knthrr nUr Van rnl linM IIIfwdIaur lrn > r of cutI t Ml MlKrancU SIrr
KrancU I rr rneIi XavkrV XI Cliiinli h 11i 1 jatltor JtLtfCPalm IIr nt nthim nl111m
him upMolrn ufll to J M > rathir ralr an anI ltt I iw4Mi iw4MiHe
He lt I Sc a aa mtiit rlIh irrij5it in il 11 in 1 luillwav 111 tiall wiu tii I t i i nn li lihlf iiIS n nlilw
lilw hlf S Itfur with 11 lIlt ti pti i V c Pfl I IU f > l ariIi ariIiHI iti itiHP
HP U Kkkl 1 lit I Ii wa a > JnmrM Jtirftt nl I Ntif IV tf ifihur 1 t tKlchUi
U KlchUi ihur hth avrnu a I1IUf 1 HP I u I moiiiiUi KIIII1 > l I M n nman anra
man mA I > hail IMVI I i < in > l l 111 jail I r rlr rI ti I
lr I i ttip 111 flub dul Himo mll inrcc tliiip 1m KC 11 < li I i U L noii noiiin f fIt nqiiIt
in It It 11 ll i foiuxl fOU r rl llt < or > > niaro a are aral Illlr ollxr ItrSIIkII ur urvhlrii ul
vhlrii h Itirr ilifrMlp Ih 11 o had l tvn n Mtlim 11u 11uInnnally 11 y yray
f ray 1 that ht ikintmlly holnl IK L MM > known 11 iu I i > J Jdll Jdllf Jtii < hn I
u 1 1l
l
t 0 I IReal I
Real Comfort ComfortIf Comfor
If you would sccur real realbodily r rca rcaboJily al albof
bodily bof comfort during durng sum summer suml 5untncr ¬
mer l r wear llu th cool porousDr porous porousDr porousDr
Dr Deimel DeimelUndergarments DeimelUnder DeimelUndergarments
Undergarments UndergarmentsThey Under armelts armeltsThey
They arc now worn wor by bythousands bythousands I Ithousands
thousands of intelligent intdl ent men menand iiienuj I
and uj 1 women the t h year loutid rotiudho loutidwho Ioundwho
who ho wonder how lIo they ever everendured cv evereII1 r rlhlue1
endured eII1 lhlue1 LI rc the Ih I 1 prickly prick I irritat irritating iriat iriatin irritatiug
ing in wool wool
1 lie h garments Iuments or booklet bokld about aboutthem abouttilelil tout toutthem
them arid 3il samples of linen In n msh at atThe JtThe t tlThe
lThe The Linen Lnen Store StoreJames StoreJames StoreJames
James HcGutclieon r Co
14 W 2JJ Street StreetSMOKE Stre StreSMOKE Streetmw
mw mwSMOKE
SMOKE ORDINANCE ORDNANCE UPHELD UPHELDt UPHELDurvrri UPHELDi1 t
urvrri i1 uII I I 51 r vwr irI nt lII ii vs I IT I srI I Iiinii I
iinii 1 I 11 I 51 1 1 II iii thIs nniwri tmTI rn r It uI i ii
I
I I IIItr 1 i llnlih 111 lll II < 1rnirrl rur ItlRtiM nllll Hul HulJoi Irt IrtJu II IIJ
Joi J Ju t II ii rmlrol ItII nl r1 l ice r Inlillr 1111 llnn llnnIII liii liiiII
III l II S i > llf I It Iliiillli 1lh Ilinnl luanl turf AltrrIVrrlr turfturtir Ir IrnI
IVrrlr nI NiiwHr lrul IJptatrtl 1 11C IICtI rd la 4at a ahlnI1 < i iliy
t tipqtIn a hlnI1 InntIi Iwn y rtv rtvI 11 11I
liy I Ju Jut J tli I lliTinnii 1111 I Jimih 5 i iii 1 in il tht I h SovinUi SovinUiDUirkt Snnh SnnhPIn1 Ii IiI
PIn1 I DUirkt IIt rk t MiiniiiKil 1 Illd itit1 AI Court 4 III t uphnhllni II itu1i hollln I In g tli tliivivtfr II IIr I I It
ivivtfr of r HH 11 I ti Ilixiltli I I nIr h IVmrtin I nrt ptsut < iil to II I nwiki nwikiniUx I tni L LI
niUx 11 I IIk fur f1 f r hf h iiiiitrtil M lt FfI ntnl 111 AII MipprpM 111 II iii II IIS f ftltota r11kl
S tltota 11kl TH J i I 1111 N tint Mnx n < Nitt Ift > tty t w I liy I r tlm tlmIUiiiit I I IIIutiuiit
IUiiiit II0ill llrrwiry lor trniI imkitiv It wlilrli hk IIkII wn n nIlal u ur u urt4i
Ilal rt4i r Ir n IuU i iii 11 t f Uu i i i1 5 ill 131 I 3 I f f tl tlHnntnryiiil I IlllrIIII I I I4tit
Hnntnryiiil 4tit lllrIIII It tiry t u < In I > rmitinK r IIIt I n hue kUJ v ltitn ltitnif 1111 1111f
if f liLirk Irk rnnko n ni k ku to t I < cIt I hnrtl hl from i ipriml it itlrI jire1n5w < I
priml lrI ire1n5w ami 11 wllli llh 1111 Imvliic r Iti failfl rRI1 w P41 > t tnnt II III t rq rqS
S rile I IN I II fiiriMtiiH fll1 II III11 A I h 111 IilI rII UK I h I Miin nt ntill UI > i iTil
ill iotllrltl otn m rttI ailtllittMl nhnlllh 11 I triI I I til t Ii sIlg llKxl I I Iu ioln iolnIHHI iol iolI
IHHI I ti ntHlild aINI u 1t id nt > t k t ju Jlf jlsI tifv iN r t rtx l LF4 ii iii I Ih IlI
i h mi I olwllonKiil ItII thovnliilltyof Iii h 111 1h III V of th 1 urtlitMiti urtlitMitiIprlnritli rlhll rlhll1Iril rdtrwirI4ktritig
Iprlnritli 1Iril I hat 111 It I i vU III li l ItgiInth ItgiInthor < Ki l < lti ltiK
K or r IIWHII t alp It I attiiiii lhII < nrliiritit 1 rIitrt lIt lItllll Its > ti tilimn V Vhuh
limn llll huh tin I Ii OMHTV Ir Ux of hi hlI1 hlI1l t lain ai act I > rin rinin riIiiii
l u iiii < tr I hal rus t M Mn in I IIIMIH tiw f it t it 1 III ottil ottilntnnl I Ih
h I ii l It it i ia fl JII J If kc 1 ti ii 1 o 5 5r
ntnnl hllr r nf n i l h > ttI il iltvlMotw xhtiwlni h 111 Icc tUit 11 t tin tinlliiilih I I I1llh IIIoih
lliiilih 1llh npartiiiiiit I hjrtIHt 1111 I 1W14 < p i t > r to fmttii fmttiir rmmIIRI fIflTflPIIIIRIW4
r PIIIIRIW4 > litiAlK IIRI M for tin ii IU prittk luliJtr InHilth anil ntiilIr II l lKit 1I
Kit lIr I Tlfii n ho h wp W4 it t im 1 t to tot n nIl wiy wiyA
A t rI41 rlli i hm Ii4 fb not n t nlMnlutr itoI 1 itp HIH isl I urllmltM urllmltMrlislK irIIm9It
rlislK 10 t Il 4 ovrr r liU I 1 It iMiM > rlv rt IMII I In hld i Id In h tlul rlwH rlwHIJ I I I t tuliJMl tubj
uliJMl ubj IJ in t intril lrtrI 11 1 LI c 4 I iKuliiKHi I r or r Hi HiUnfttt I Itrf
Unfttt I rf of 1f Int II I a iun n I tniriirt I r f roi roil n ii iiIuI I
Ihitrri I iii hi h tiirilictn 1 ar otI > li ii ntr ntrItH r rI I II
l IuI < lil 1 > that I hu I tli I I Ii h3 t sir III f
ItH I I iiihlwt hl iimltir ll aixl < muil I 4I I ln I lull I llh llhIh uII > tiMli tiMliIMII n ne1
IMII Ih e1 riil I Hiil 1 r k iLiiiim l lII fir it itintnl itintnlnr oat ret retCr I IIr
Ir nr Cr Ht wCII > irivtnn R4 I It ilMmul t Irr4r ir 1 1Ir T ami tin tinitirfiilmt Ia IaI
itirfiilmt HIM I IMVIIIIT I lull inIll 11 iil or > ir rii e eI l ltn tl
tn I Ir l > not In niUikil 111 ih I IP h rower 1 I tftw I II U UiiiMkiiii t4IIMIliC
iiiMkiiii MHV h io to iinki Ik ili I tt nciiUiHm Olhn OlhnilI i at atunit autitIt
unit ilI iinil I IIIM T It 11 I M > tli to 111 > > iinl 11 for forTh forIhn or orTh
Th Ihn < pulilk 1111 IiI III li iirjrrg irinc In I n fhn t h TAMI 1 A of thu thuMnnhAitati 11 t tie tie1ifliAt
MnnhAitati 1111111 1ifliAt 41r1 llivntiHi 11111 Itailrnnil InltI which whichrallml 11 wi witIl
rallml tIl 11 I nn ci to I n I how h enci nu nl ti why a ti It h hI1 hI111101 he uld iii I IMI IMIiliHlnri ti tiIM4arv
iliHlnri < l a 11101 5 nilJp IHi IHIIMUHI till liol IiIIi thrmi IhtI V gli li lairti lairtiItiU lair u ii iirig I
ItiU rig > flft eaI < < oa I In HI II liXiiliMlivi wan ml mljn nlJlrll iiIirla
jn Jlrll I irn l liMlillniifly Iii t tltun I yi yii t nlay r 1 Ii V liv t I i Ilidllh Ilidllhi 111 I h IirItIiI i itllli
i tllli < iniiiiUliiiHr rItIiI I fl4 r IMirl I MIrI with i fl h th I h Ia > HHIOIIIK HHIOIIIKiniil IUII i4iii Ifti4 Ifti4n
iniil n cil 11 I lluit tin I ho li I W i < iitl HI 11 < tali ti 100 iln t tic > 111111 inattT 111 111lil Ir ci ciiiIttl uii uiiH
H nn iiIttl lil in nt R ally tin if thM tti < itiirinyw fIIIfdtlv weld > nt hark harkloihiu hn1 liii
loihiu 4 I Si 114 < if t roft mat matSu to ii iiSell 1 I
Su HII Sell > i tmiiill I if V I I 41 1 nf Ir t tln t h III > IViifwylvnnlA IcI 81111 llnil llnilriKiil IRI lInIlucict
riKiil 1 ft tr > rtitx nt < iriil Imfiiti 1 tl I IliNilili IliNililillonnl 111 h Iitwri I
llonnl 11 twri I nnl an 1 hjul 11 ha I tlu t Ii > riot ait j II ti il 1 to I Im h hInr ci cior i ifor
for or liiirnui llru tft ft f coil 1 on i th h frrtInti ftrrylKvti ftrrylKvtiHi
Hi II i ibvlar kiIart drlhl hurt tuxi IW o iiml e wt S Ixifig Ii n II IIII I Ion
on ufl II 1 Io T j tiiyllilr rii yt tiItI < l ttw l t t an a ii I llriMiklyn llriMiklynatiiwx i Sr skIyi skIyiItii4
atiiwx 1111 Itii4 Z l at inl 11 woul iitI 1 1 < ii tnl i n tliH Ih tt ttflnI otlinr otlinrtMini
tMini flnI a f Miti 11 on a h < cratpo rti iimlif ul pitt f 1I 1Ih h Imtlfix Imtlfixnlil I kr krcuilt I
cuilt > nlil h U I 4ii lmm > l n iiium I hum < Htill h1 < < ont ontlr oI oIir
lr Ir N I lfrli h > wantitl to know kll why w h hy tin tinliiin Ih theI
liiin 1111 I 111114 > l Tinirt lulriNi 1 5 11or i I r I witti it I t M 1 Iill a iI II l lor I
for or R gt tlitiK luiil 11 I I i ul 1 ti I < l ift rl tHpt tHptIarroll 1 I Inrol
Iarroll nrol txiiiklnl 1111 jell 1 HP I u 11 IiefI l thu I iii vkrl vkrltint < > ml mltint ll
tint wn n funiUloxl unlII to n him hIm l mUl 11 11h Thlltaltli Th Iiskiilti I I
lltaltli h lnmtniu I flftIfltbu4iPt > i H > r llri 1 ItiouI < iii > il him hUl toluttx toluttxHI In I hO hOft
HI 1 ft oitt 4ft who h tIO ilk Ill 11 I know I i iie nli AI I iii ii tin 1 1r Iui oun ounp clii clii4fl
p 4fl nyV r Miptdy M4 ni inr ln tet fii r fl itM I > Ihianl Ihianlttnl I hotrIt r
ttnl t unt 1 iliviltro 10 IeaIr Ih havuiK f Ilr Htl1 1 I Miitnltlii Miitnltliifor Iilnhl Iilnhltor IIIAIt IIIAItor
for or llio 11 l < Moiin tivpi I of tin I it p 11 I < nt ntI < l rail railronil riit01f 1
ronil 01f 1 rail 1 on i rimnit OmlIIor tncnlt i < iiit at r I XT Ai t > ilnilv ilnilvUxiklliK huh huhIklll Iii IiiiikIttg
UxiklliK Iklll for cur tuy liuyir r YiinMy i reti v nnn j nai nainffiM I T T4T
nffiM 4T f I lot I 1 11 IIIIH t l of I fI f hrokin hrk hr hc c ant anllrnli firmill a aIt ii l lat 1n
at n It JsM f n ton Kiit 1 vik k I4KI ton IlItafrli f fliroktn
liroktn 111 rli ti nnihrarilt thu hri hurnII a wtrt r > iil liy I n i ilinltr ilr t tn In tI
n pri prhnl I rint nti rrs rwrn rn III ni f > a 1 t mi miirfKsr ni niIWfoT Ii Iiiirnitri
iirnitri irfKsr IWfoT nn f I t iinnnn 1 mann 11 TOIhsrzrd Tint Tintllnriril TO TOCazr
Cazr llnriril Illth htIi h llatlnc lahl IIa Ii lr I ra raeI ril Illi rrrniUr rrrniUrfur Irrnlrfur
fur a I IliHo 1lr simp simpA Iip IipA 1 1II
A n tP irtt tiU II of f n littrr 1Ir tt ttcr nnt 1 nt to I tlm H DlMrbt DlMrbtAttoitiiyH IIhld ri riAt 1 1n
AttoitiiyH At tot 0 flli n t IV I y an I I thai iI who Ii Iiit4 KIII KIIIhi 11 11hi
hi it4 minx 1 uit 1 WITP OIA MiMtiihrlitR P 111Irj IorIeg inoniy lhV in il it a ajiollry I I101y iiwlIy
jiollry 101y wlIy > hip I htitn it Hti ItiAiilnn OShtsi OShtsiami O OIiituii I
ami llniitinn 1mnl fl ntnn at f tin I h l Il 1ierirt 1ierirttjttT > iirrict rl Attiirrcyii Attiirrcyiifluff Ulmv UlmvI
fluff I I I raliliil all an n nlliRtil nI geI 4uy h v nlmp I Iwij In tin tinUiMiii ihn ihnI t lea leauii
UiMiii I uii III iie iiI of f ti4 H Culiitiitiia 1lrll Htr u r < rt t inrly mh la laI laIve > i inlUp
ve 1111 tdi 111 at I I 0x 4 IIVIM nri IlIdlhii tralcaitie g I h h1Iro liii liiirIIi
nlUp rIIi giI invprli tor torAl
Al liet > iit 11 1Iro twinty n lII < n > oni win In tli II jih Ihf ghc ghcleeti rM rMwhtti
whtti 1 leeti HIP t lie ilHixilvM ItI1 Iv atrlnil IltIII I nml ilwn I ta r ua uaa A An fl4 fl4I <
a I gnI coo l li don i al nf Ir 9k > li < y jmrnjil lmlnlli lhtm1tfliflt1R inmllft In 1gbh1i iRln iRlnPt 11
Pt 1 alURH1 1 1 lo iniprdtor or iaiil > lI that t do Ii wax waxtthur iii iiitliiir I
tthur Sjitro i r ° nf I U to iwb r 1 iriit Tin TinitiHtlv 11 111 lhiej
tr rntiifhl him writing writingt rItiag rItiagw4k
j itiHtlv wy 1 P41 they I mlht hll llill
t w4k lky tfoinN n in I a tnnnlfoiil Illir1 lioik io ok okltk k llenry llenrylUrkiiKtlat Iiiryas
lUrkiiKtlat ltk n as nrri1 fllfP1I for lin 1111 Inlcg ln tli tliplnri 1 t tht
plnri In ht fr f r poliiV Ir rnrlw Mir oM ami 1 two t ii iii0t inn innnon 11
non i0t < atwl two t I4a ilayi R > r wpro IIMI I takoti takotiTlM trkeuTI nkl
TlM TI prlxmrr r4 wrw takiti 1 to 0 the I II Inlnti InlntiMHrK I tretniiINrle hln
I T prr
MHrK 11 RiHtlmi Iil ittet ami lvk tip II ci ln tor torHroilii
I Hroilii atl In I apt Otiriiinti In t rterir were r tl I t > t rt rttrlnn
1nk liriHuht in her4iiere Tin TinpriiMitiiT 11 11lrI
trlnn elu I Itii i n n w n Ich Il
priiMitiiT r4iiere will 1I il tel I nrrnletiH1 1t11 Ufom Magu MaguraI M Ia KI KItrntt
trntt lrI I raI P I Iol l in the I IWt I e Mnrltl Marl 111 eatift y urt 11 llin llininrn I I11 liiineflhilig
neflhilig neflhilignisi
nisi 11 tr sriwir IXIIH I Iro ISIX ISIXMr
Mr Ir ro liirnilnl 111111 I TrtrliPP ll Srtinol einltflrkrl nl nlsrllr JJ JJStrlrkpit
Strlrkpit srllr tflrkrl at I HIP Ilitnnirnrpinriil IlitnnirnrpinriilMr mMrlnr atliilrtirrturulMr
Mr I I1ornc 1f IAerwInl JIVPIMO n IHIKT ti lur at atoIlk t tPulJlr
PulJlr luIII oIlk Srhnil Shf1 i1 at 1 li 1lahrnrh IughrIrlh lyflfih MrvH MrvHnml etritinl t I
nml inl IlrM Plr jrt ii nvetmi nI pati < IkJ li 111 < l m fuk ltliily ji ir irilny torby
ilny I by aflittH AltfHWlfl hI in lnl hll h IH IH crndimtion lcl I I < sr irIis IT ITrt
rt d1 Iis > fr of f tlio I wlinol orr < rro In pniRn pr Hli Hlilinil K Ktl1 MhiiuI
linil tl1 iiuI Iwn III I ith < wiurnIetIee nn < Hirnptl ilmltI iii and Rl I at atI atiiIpi I
I l iiIpi til 11 l tin1 II iiiOw I igllht c 1 In l llw I lhk aii < lvfcj lvfcjT I II
o > > I T l br r 4iyiiiaii l44iatSc 4iyiiiaiiVr 0ol 0olr
Vr Sc r li I VM iss lakim 11 ill i nUiut AIII 11 11ni I ItC
ni C urn < > n tl > foi foito firtiwI lflfI 1 1In iI4 iI4I
to I I hi i ilnvoltiR uIn n ttig room r ru tiu T i iI > < > pliVlrlulu pliVlrluluHem lh I III
Hem I u ff MiitiiiMii blud ci 1 Iu ul Mr I I > iwleI > H ildnl ildnlAt dfIt t
At t J l I II U l III I ii tl I I I tlftlMIHMIII ni It I 1111 1 Til 1 I Ii MlllNil MlllNiliiorrW 11 MI II IItlC5c
iiorrW tlC5c in r not Intelrupliil 111 HIM 1111 iuial liOtlif unim unimof 101
of r ti I se < im f 1 KII I or I r lit I h MJicol hool rlillilrrn rlillilrrnkm 1 leIhtrciwS I nl
km wS of r tiw 1 i 1811 ntli ll h of t l 11 li tiwohrr 1Ihr until 11111 11111crn itn itnli it ituteeWrfleW
uteeWrfleW M Mtil
til li 1 crn li I Awl1 iniJ hail oO Ui it n tinrhtr IMIr for forMU rrIl ffCI
MU Il itt I it tIeft fi y fI i Sho SIu wn n flM n VtI Ihl IhlII trnilti trniltial
II al I fr rtt mi I Noitttnl StM N trial fnlkRtv I kg 11 HIT I il it < tir tiraHl r rii
aHl ii livritMitliM tw Lr nIr nottir t > pr 5l11eeMtf Miii whrnnli scli hlI ti 111 lit InIh I
> > h l wim 4S l = yixirniAI yixirniAIs Nlrrs tut tutt 1 1lm
t s iiul lm llrarli I rh Ctitlaci t it I a r Ilitrnn IlitrnnMvMltinn IlIrllt IlIrlltITUI1nl I tttFnltTtlflIflhi
MvMltinn ITUI1nl mate In lunn 1 3S 5t Tlio TI MiminT MiminTIIOWP PIlmrlrr0li
IIOWP 0li antl II l 11111 un of r Ain 11 iIVI4 l II I Kipv s Seri r if iffw > f fXPW
XPW Sr fw York n Ok a SXIIH t Unrh m rpri rt IttriKil nt nti utcieck
i I iictork c cieck > 1 tlil tl 5114 moriilnc lrlll Th Il f rHmlb rHmlbat mlly writ writt
at t their thtlr hotnp It Ul I ln Last t lailh ctrrvl 1 Niv NivYork w wnk
York nk rl sired nld tm t I plaix Iit A wan a In iharcu tI11 of ofrml if I > eI
rml 1111 I Mi fiIn In ran rrfkcr aI > tal pr VaVia aar l hutx h wcr wcrK tre trecii
K < cii > 1 t uttf tut > t Ujt U thUt4Ifkt A rtbio wit Ih tliflioulty tiflkUit IjI
James McCreery McCree Co CoSALE CoALE I ILE
SALE ALE LE OF OFSHIRTWAIST OFSHIRTWAIST U UnIKTWI
SHIRTWAIST nIKTWI T DRESHKS DRESHKSMade DESS DESSIdc DESSESMaik
Made Idc of fine In e quality lualt fab fabric fabrici tabnet ¬
ric rici net Latest modrlt modrltvcll mo nodeIss
vcll s cU 1 rut and II URllle URllleSatn ginlilsed ginlilsedSatin it lulled lulledSatin
Satin Satn Foulard toulart or Colored ColoredTafleta ColoredTafletas I ITa
Tafleta Ta ttalllk Bilk silkl500
1500 1500Twentythird 1 l500Twentythird OO I IT1entthlrd
T1entthlrd Twentythird Street StreetJames steet steetJames StreetJames
j
I
James McCreery Co CoLADIES Co1I4AD1S
LADIES 1 DnES CLOAKS CLOAKSRcnitiiilnR CI CLOAKSRentsInln OAKS I IRcmtlllnl
RentsInln RcnitiiilnR Rcmtlllnl stock soek of silk Hllhc 1
It I lot t broadcloth broadclothcoat broadclothcoatri
c C t v o or broadlot I
coat oah Eton and blouse blousemodels bI01u bI01u10dcl blouseLII
models modelsLined 10dcl LII 0 iiC Is IsLined
Lined I I ncd with I I 11 silk silk5o llb k kli
150 li 5o 8r 80 0 and 1300 1300Full 1OOFull
I
Full tll length IcnJth dust cloaks cloaksIIIIIe cloaknmade I Ilallc
made lallc of tan linen linenTravelling lnen lnen6O
6O 61 61Tracllliig I ITraclluJ
Travelling TraclluJ cloakH conk made mndt of ofShanttinR ofhantlnl ofSliautung
ShanttinR hantlnl Pongee Ponte or orilorla orIorla orulorla
ilorla silk sik I
1700 1700Twentythird 1 7 00 00Twentythird r rTentthld
Twentythird Tentthld Street StreetKEY StreetREVS i iI i ii iREV I
I
KEY S COLCORD BANKRUPT BANKRUPTinru BANKRUPTIrl
inru Irl irrr lrr r in 1 ii r rim rimtitiuiTons Ttl IWII IWIIm ii iiIt111T1tS
titiuiTons m III TIS HUT iT UT tssir tssirIrrarhrr is isIrmrhrr I IlrlIrr
Irmrhrr lrlIrr llrrmnr IrI a llullilrr lulr for 10 III iia llratth llratthTWPII 111 IhaittiTruI
TWPII Sears rar rc to n suit ml tfhr flrr Sprn Sprntrar Itrrnear
e
trar ear of f II IJiil 1 liii Intii 111 IHfflouitIfrTb Ultnpilltlr UltnpilltlrHIP Ilnrlll IlnrlllTh
HIP Th HPV I ltn Simtn1 ru1 Coltvinl who lo wn vur A Ivter Ivterrt > > tir tirof 11cf
of thi II < luritirt 1lrl1 ongnffntlonal 111 lonl I Church leuirt IIh IIhJokhlI in inIlrooklyn inlIrouklyn
Ilrooklyn JokhlI until IUI I1 I whin h tien IIP I wan n oltliicol oltliicolby
by I IIIiiw illin il to u tftlri ftn ttru from tlm iii h tniniMry rllll ln uI uIio HTI HTIwho N Nho
who ho io ha Ino In l tWeIi n In HIP li II n ral l iftatt tat ni > ami amiUiililini nl1 nl1Iillh acid acidbuuilIlrig
Iillh Uiililini lm hlil Iuijn > in linn hn fallol tnl for tlr Or IMS 1 43 Tn Tnlli i1II tI tII
lli II I I thai tl1 I hi Ii pitltlon 1llln ie t It lien In II Uinkniptiv IIIInI I tuik itiiuts yivtcr yivtcrilny cr crLIi r rdA
ilny dA LIi lli II Jfli > nixMti ar n > < om Oi On > lmro I of t tiKk pirkret tiKkof k kot
of th Sntniwl nll1 1olconl 01111111 I otn ornpiirjy > any of lt WI WITx Va Vnc VncTx o oT
T Tx > x vahnil hl1 nt SIS 1 two 1 lillii nh n illrllonary iilrIIettarvnuI lrlhOr j jami I Ilnl
other tiooko II wntih aiitlt ami ta taIn 3 3III
ami lnl nuI Iook a gold 1111 RII and 113 113In
In raoli raoliOf rareluU h hOt
Of U thillahllitlp its h Inlll tntliltt 111423 3 n an n Mvuroil 11 Icy liyUiml Iy
Uiml ami nll iiHiriKmsi mllfl on Ifs I turclwrtY pro lrINr > rty In t1 t1tty tliw tliwitty 11
itty 1 tty in il Sullivan Slllh iimnty ta1Tit n V ami nli and in 1 Wain WainAtnoiiK WI ae aeInci1ig
AtnoiiK 111 Inci1ig tln t > Mxunil I rrrditorn rliiol aro nn itt tin h iMatif iMatifof etnt etntuf In Inf
of uf f f t I 11kmn IIkrnnn b < kman jrtJSflJ d ti1eI i John llnnltniin llnnltniintit 1hllll 1hllllCahi IiarInan111iuu
tit 111iuu i ami Cathititi Cahi III W V Hunt 11111 I hintill I III Hi i iall
all ill II of t NVw S York Yuc crk tornilia lorI I uruIia S Hutlir lur tltuil r of otwl Nw NwYork w worIc
York wl orIc tiuftti 1IfI Jtltu JII llrown 1n IIn ii Jr of t Iinla IinlaUclKliin IhitiLipircilin
UclKliin drlhi t l I ntnl RI1 tin II Iliiliid lIill lJid lJidSavliiRH I il
SavliiRH SIhl 4i vIIgs rutnl 111 Icsic I SKlity So tlt V 16 16Th1 IOt I Ct 1 11hcmt i iThat
That ctBtfnfiit 1 of t n t iruir Ilr IlrnI M III IIIruin iu iurtcl
ruin nI ic iiloii ii IK tcecit ut 11 an RI ii ii e iiiluiMiion t lerliart 1111 itch i ii l lMr 11r IIr
Mr 1r ttlonl nl lii I t niutit Tm 1 truth rlh rtith i I IiiiMili I1I III
1I iiiMili II ii I iivcr 1 r alt I of r inv I iii pmptrty lure 1 rt t tu > my I rrttll rrttlltor rreeiiIor 1
tor 0 four vufp ure HKO i4e 1 nnil 111 RUtitly r rehHMI rehHMIrn < iliHi < l lmv
I mv rn r illlit 11 at II t I that t tctal hii CII I tint I it im I Ivi cc l n in inI llnnn llnnnctal lIriteL14t1
ctal il ctrait Ini for fo fonnfortunal fKtr yMrx a tin t it n reuaIt ull 111 of ofmv r ratHll fmt
nnfortunal atHll mt cci ciiutt 1 f Fi 11 I otato 111 0 trannitioiif I I raIuat i 1 las < in inTiiax Ii IiIeite
Tiiax All 1 of I my I SI UnhliriK VHOtiiri IIIU ntuires havi havitnrtHil taau taauutit
tnrtHil out utit u diI ll 1 I et > i > t In I Ic I IeY KIV tVry tVryilullar 1 1culr ri riI9Unr
culr ilullar of 51 r that hll HSJ3ti 13i31 Tltafrt Tll what IH ltat Im Fits5ig ImHvitu 11
Ihl Hvitu fi tar tnrr tarMr > r rMr
Mr r loi 1 < in dll I i I ytnr f1t4 olij I II U1nn V151i 1 a avotitiK aIsalts
votitiK Isalts 0 g man 11 In ho > tu t uIi < lii I < l at ll tin t tn I 1nlin 1lk I icIn 1 1IOH1 h ho4Mal t tn4Vi4I <
IOH1 o4Mal 11 Siinimvry tiuiiir IIt nlth nlHIlh teIttaeaig < Htih hn I IIh Ii WHH Wi IHI IHICiHihtatt tie tiettiauo
CiHihtatt thiti Ih Iii II nr 1 t work erk k wa sie 11 n nII nI c cri
II I ri tnim tcItMsr jIln > l < itinrv for tht 11 lliiinh 1 1ir I h Allinnro lilll friir friirKt I II fr frl
I l Kt until il I J1 i In ihow h Io > yinrt cn In I Pu prfarhiil prfarhiilin 1
in 1 th t II e 0111 elin linntv V C IwflWn 111 I up UI I I in I tln II t lee > 11015e1 I i iIuwi
Iuwi I M of what h l Si m iwew > w Itivirxul Il ItI fiIl IMv IMvfltr 11 I Iu p ptf
tf fltr Ir r livt 1 11 yar oar of t that 111 t liii IIP I raino 11 aIii ilnwn tl tl1Hkill to toi teehKk11fZ I
i liHkriua 1Hkill llnll 1111 I Iii II when I tur hi lil 1 < < l iii Ild sitaIia sitaIiacitlrfHI
111 nnlHiti citlrfHI HI l Snmlny Sln Mr r < tii k I ae Thi 11t fl14pteii IIHIM IIHIMIIHI I
IIHI w wli WI i h 1 I un n fle uipnrtiil liv h voluntary olllar 01ui1tirveiitritu4Iitb4 i iroiitrilHiihtlH IIili
roiitrilHiihtlH Iili wa V44 a I MKX < > M M > Mr Ir tokurd tokurdpr t I
pr er Ailiiil 1 i 1 in I i1ii t 1kk < k rlnR r tog Hull 1111 I lust I for rl IcetI VMM VMMviir 1 <
viir I f In I U I In I IN 111 I MIII i rise 1 n j utt e elu r f fi I
i ln 1 Puritan 11flnll I rt nil tliiinh I 1 lltonklvn I I l hut I lit 1 two twov t a e eI I Ir
v I fMt ar r Int Inttr nl r hi h Is pliy hIIn h ttn lol n olil II 1 him hll liSt tent tentF hniln hnI
ln I F > tniit 1 tfo es Into In I fl n Miinn 1 imllxir fiti f lew ir lMi I itipl itipla lmw lmwwi
wi a h I un l rnmp 1 a lmil 1111 I uhi < er < r In I a tin 111 t i la 1 tret t twmy twmyTpnt t js jsrAnre
Tpnt 11 > In h hii I iwit I iit tip II Its Mittv ei sine 1 f I II IIP dm n dwiHiin dwiHiinIll I w4ftn w4ftnI
I I e Ill Il 1 till I I fortlMT r Ititl I H llf till 11 tIu Vet Vl1tSill Vetill
Sill ill 1 elcuuPte elcuuPteFuir llBtllil llBtllilIour llt lltrr
Iour MaiH cars o Pu ago Rn Mr tr r Colcoril whl whIt in inYaio I IW IniOfl
W Yaio iOfl TPX T hinnl I 101 I ol hl I IUTIT ug r XI 11 d IIs < < livr livrlii sc scii
lii ii niiilrp AliI suiuirpeu Lllnrty 111 of If Man Inl Woman nti 11 111Iil1 utici uticiliiIt l ltliiM
tliiM At t a in I iiiK illl of thp I Wn WnA Vnr cace caceM i iY
Y M r A won i on sn nfttrwnnl fn Mr Ir folionl folionlr foll CnheriIIIINI
r t IIIINI > lpi 1 to jiiKir 1111 IIsIterPohI oll HI nilv o jI h wn n nI ne ptili ptilillfhitl ttltavid
llfhitl I I ami avid for r ccc thi II III < next 111 yiar Mr Ir Colisinl ColisinlWIIH
airs hipt I III T rppfntlnit relwat rlnll trig hi 11 arvumpnt arvumpnttiRalnft flrttinrntigInet rllrn rllrnnlnln1
tiRalnft nlnln1 Cn enl oh Innptfoll Inlr1 In II many mM rhtinln rhtinlnIn 4stirvtiI llnI llnII
In I I Mm 1 II Souihwprt sI flhItiWPet ami II in tl t5s I > ti PItIIOrluIiIII PItIIOrluIiIIIIf < ielil llhloI1 llhloI1lr > oru > d dof
of lr If thee Ii rlty rltyrwirn rl rlI ritYrce
rwirn rce i I iTh rnoM 11 nn 1 TOM TO1n roii4hIa its itsIVtDa
IVtDa n Man l Uraftnl Urtll In I Iln rhnrp hnrr < Tlalki TlalkiMT laIhuDT ail
11 DT MT Hllh t III 1 HIP h Irpp Irr UirKmrn UirKmrn1ipn flrkmrnV1een rhmrn rhmrn1ln
1ipn 1ln th tIa h prloonpm Irlnr ir1nner in II tli II Tomh winroumlii win wieasirsuiI
roumlii 11 up nt 1 lat ai > t nlRht t hl nt n ntip lrr iipIwr r tim 1m WIP WIPwn n nWA enc
wn 1 mlKMiiR II H I wai a Jdinrx JAi Cnllihin Cnllihinn alll alllI
n I I kiNinr who h Imil 111 ji lnpn I fw itpmol 101 to nitty nittyilavrt 4ttytinniauriinnt
ilavrt cl linpilfummitit Iln > immnt for anMitltina nIUII lit liiwif lit5f 1
wif 5f r rlllhn IInttAn wn < HpntPnrpil n I I alxnit IMlu a atiiiiiitli aisantli
i I Ilh
tiiiiiitli lh ago 50 HP WAX w a twrit 11 fII to t 1 HIP II Ulntid Ulntidlint IiliicIcult
lint 11 cult ilraflil lrfItk hark to 0 tli t I ho Tntnlin TII Total to 0 do 10 rhonn rhonnIn hr hrIn
In Ii tin I lre ttrinor ami 1111 to ti hlp 1I 1lI In tin 11 I Ii rl cintr anliiR 1 a nf nfIh lr lrli uf ufh
li Ih h IUililInu ansi thp II I t4 yan ant 1 Callilvnn nllhnn was wnnHit wassit n nI
Hit I to I v oik ot k Ivstilig nnliiK h1 up I t thp Ih hi ynnl ynnlIt R1 aiI aiII
It I t I thiHiciht t Ivhl hccii aist hast II t In1 Ic got nl a jumpT JIr woni woniT tenl tenlon n nI
on T tin II i hua fr r p workmpti rkt 100 nail n walkp waikcutlit Ik Ikill < l li
I
ill lit I I h i prixon Ir ur4ert with i it h thp I I I in RntiR JAII rallaluin rallaluinn IHnlll
n I rteu N ronviinil Iot I hI 1 lrIr IsrIwar irli ntipr worn 1 tin rrRuUtinn rrRuUtinnu Rulln RullnhI
u 11 I i It r iir i ir millions 1r1fI iv v wivir wivirTrrat 1IXUU 1IXUUTrrl
e Trrat Trrl Whlih hhh H Ma > or n > la > Not n nI Imrr ImrrHIP Irnrliii r rIh
HIP Ih Tatp i lr eel > l I ha h > Ural r nt r St I IaeI IaeIITT l lolll lolllCT iuU iuUCiTTor
CiTTor CT ITT or Mrxico hm Juno Ju M Inltil ltsit I 1 Stntr StntrAmUiMailor Sin SIAI Siniaytots
AmUiMailor I tlr Clayton 14 nml nl1 MinUtrr IIr of f For ForIMBII Fri1 Foriril
IMBII i1 iril llptat on PIle Marl Marieeat nlfl nl clcriil n Inaty r1 r1li lo loI i iL
I li Uy L vli Pu p I hy Ir lirlliry IcIt ry U I nililnl 111 to Il thn Ih h hir 111 111r at atr
ir r ririuitialil ulllul t rid I I Ie nftptus I flCil rl AmUiMstitor AmUiMstitori ml lnhieteeulnrlayton Ir
i layton ilillmxl 11 to 0 ilatii 111 tftt wl wlllr wlvttor thir lien I nr nriNiiR nrI firIeleuct I
iNiiR Ieleuct < > in 1 < < nt wa tl tflioartivp lnh If I ntm rtrov In
I 1 nti lo v I it wirtiM lll cnvir 1lr r I ho hi n 11 r of f ChaiNM ChaiNMKrntxlhpst I Iritti
Krntxlhpst hrl7 ritti t Il 10 St liuli II liril Irlr iu11ir r IHIW iis a fiiRltivn fiiRltivnIIMII fiigiti fiigitietel II
IIMII I etel JuaIkS JU J IH in thin 11 country countryHi elIfltry elIfltryIii 1 I
Hi n MPXHIUI M 1JI111InII s itil I iovprriniPtit anutl tit wa not I favor favornlly tnnrnl fanriI4y
nlly nl iI4y iiuimMtl to I Ii ninkii 11 iuiil tht I la > Itixity 1 1h ri ritnarthv cct
tnarthv t aet h t on I tint II I Is Rrouml roii 11 I hat 1114 I It would wouldunilSinril ouIeI ouIeIIlfuith ul1 ul1I
< unilSinril Ilfuith giut I toMl I s s t I In I iiurhlmry 1hly of two twoiiviihininti I WI WII 1
UIII iiviihininti I iuit iits In iniitioii 111 tii I I 1 i < rtikh h hIhl1 OIIP OIIPliiiividunl Pu PuIu
liiiividunl Iu iT Ihl1 Whlhr Vhpri r MrxiouV lrJlr hralnu 1 1rn KoniRti KoniRtiftli III
ftli n rn lm U it Iniliipnl to II tiKKlIfy 11 thin thinh Iti Itikw hl
h 1 kw w toniiot llol U II t OKrtlitlniiJ Jf1II
S
fjxeyc fjxeyceth3Mt4i3L eth3Mt4i3L eth3Mt4i3LWILL l
WE WILL CLOSE CLOSEmove JJJj JJJjmove our bulcln presn presnbulcln Ind Indmove
move into our new store whcn com complctcd complchd compctd
plctcd this Hall fal Broadway IroldwlY at Sixth SixthAvenue SixthA SixthMcnuc
Avenue A nuc JJIh J lh to 0 35th 1th street streetMen streetMens strcetMens
Men Mens s 1500 Serge Suits at 998 998ANNf1 998U 998Current
ANNf1 ANNf1Current U I ICurent
Current Curent advertisers have taken up Ser Serge e We sfe e may say saynothing saynothing I Inothin
nothing nothin new nc on the subject subjectbut but every word wod we do say is istrue istue istrueliterally
true trueliterally literally true tr Every thread thrcad wool wo l rich rih colorings colorin s that thatwill tintwi thatwill
will tue wi not te1y fade or rust rst welllined welhned splendidly made and perfect perfectfitting p prfcctfitting rfcct rfcctftng
fitting ftng If the Suit does not wear up to our statements statementswe statementsweare we weare
are here h rc to give you another anotheror or its is equivalent in money moneyMens moneyMens moneyMens
Mens Suits nude of o the celebrated Young Youn Mens Suits Suis made of very verym veryFeaedaIe ery eryre3
m t n1le J 4 I sereh3rd d U l t twill lift II A ere ere10h31r elemohair A Amohair
re3 FeaedaIe dlle tIis 11 wge llCd lined wih witis line erceh3rd wiry wiry wil
mohair 10h31r ere sold old by y others other at jantly nlly tailored tioled and finished filished sod by hyI500 byIr byl5CO
< I500 Ir our ou price 0 Q98 Q8 8 others olhet at 1250 our price 5898 5898Mens 898 898Mens 898Mens
Mens CoatandTrouser Suits SuitsCrashis SuitsCrahes SuitsCrashes
Crashes Crahes and mi homespuns homellns nice nle qualities ql31les and nd very ijht Ight iht Some of o the thecoats theC03t thecoats
coats C03t are ae skeleton lel ton others oller qinrtsr lined lned Ideal IJ 31 Iqr f hot weather wethersizes sizes for forregular forrcu1ar or orreglr
regular reglr tall tll or stout men worth S 1000 tO our price prie 5749 5749Better M49Beter 749 749Better
Better Beter grades rmlcs ranKIng rnn ln up to 1199 1199Younp 1t99Young 1499Young
Young Mens ens Dash Cash and ld homespun CoatandTrouser Coat Ind Trou r Suits single or ortwobutton ortwobuton ortwobutton
twobutton twobuton doullebreased doull brea et styles worth up lp to 1650 at 998 998Mens 993Mens 93 93Mens
Mens Suits Suis Worth Up To
1650 Choice at 998 998Thes 998Tes 998These
These Tes values are ae the taiiRlbre t1lbe proofs of a bit bl ti business uines They represent representbroken reprmntbroken repreentbroken
broken lots 101sln lotsunoL1 unsold old remainders remaindebut remaundersbut but all 1 sizes may be b found amon anong them themUnfinished themUnl themUnlinihet
Unfinished Unl hed worsteds o leJs and fancy my cheviots eheviol in the very vey best st colorings colorin coIorinsnor coIorinsnorjually snor snorm31y nor normally ¬
mally m31y worth up to i lf I5O 6 50 choice choie at S998 S998Specials 11C8 11C8Specials < M > 8 8Specials
Specials for Summer Wardrobes Wardrobes74c
74c 4c for Mens l2 l2c > Duck Trousers Trusers Trusers51RS TrousersSl88
5188 for Mens ens 52 S2O 20 > 0 White Vests Vests5Ir ests estssl
5Ir sl 188 g3 for Mens < 2 20 > 0 Alpaca Coats Cots2B2
5282 2B2 for Mens ens 5350 Serge Serge Coats Coats54C CoatsS499
5499 54C for Mens cfls 5700 7O3 03 Serge crge Coats Cots2B2
5282 2B2 for Adens cns 5400 40 400 Crash and Flannel Trousers TrousersWomens TrousersWomens TrousersWomens
Womens 2000 Outing Suitsat Suits Suitsat
at 1474 1474An
An n Outinc Outin Suit for that outin ollint but these Suls are 3e appropriate 3pproprile for fo or city citywear cityw citywelr
wear w r as well w 1 Youll Youl Vou 1I never know kno exactlv how good oJ they are 3e until unti you vouee youCe ou ouC
ee C them There are ae several smart mut nobby lolb models moeb made of crav Ir3 Ox Oxford Oxord Oxford
ford brown and black chevios meltons meaos and homespuns homspuoal homspunsall all show vigor vigorous vigorous igor igorous ¬
ous and artistic 3rtstk tailorinc Tlitir Th r lit and 1 hani h3nl luv the tin madeto madetomeasur l1d niadetomeutir lo lomelr
measur effect eT ct that u uced ed to be monopolized lonoro izeJ by b the products prou1 of high hichpriced hithice highprteJ
priced ice modistes No o one would wOllJ ever think tunk the price was less than J5JOOO J5JOOOIt SJo iooo ioooIt
It I really rely is < 2000 200 elsewhere elhere choice here at t SH74 SH74Summer S 14 14Summer 1474 1474SLimmer
Summer Skirts SkirtsIt
It I isnt diflicult ditul to explain why the th Skirt section Selion is I awavs a3 s thronged thron d The Thekind Thekind TilekinJ
kind of Skirts women want are here at prices that tut are genuinely popular popularComplete popularComplete popularComplete
Complete knowledge knowl J e of o your our neJs controlled cO1troJ d our selection Its Is not nothaptiuard a ahaphazard aharluzrd
haphazard harluzrd chance coiIetionnot collection col lon not by any means means Slipshod workman workmanship woknln woknlnship workmanship ¬
countenanced countnancJCannot cannot s sWe
ship is never pa p pWe rat ratWe
We could ecure v vast t quantities of trashy tufT tut at next to nothlnp nothIn in cost costbut costbut costLtit
but our lowpriced lowprlcl1 earmrnts 11m armIts nts are re not tn trhy < hy Far from rom it There is isrelaivelv hrelh isreLVivlV
relaivelv relh lv as 3 much honeM painstaking labor lbor applied 3ppled to ihe production rrolcton of ofthe o oth ofthe
the th 5M7 514 147 Skirts Slirt as a to the most nOt expensive eXlmI No o other policy would com commend commnd cornrncni
mend value the spontaneous confidence conIIJ ne that is s accorded us by women who wloknow wloknowvllue know knowvalue knowvalue
Womeni V omens Duck Oucl Skirt white hie rinp rlnr rnt or oij nlJ Jo don on Hue Iue or black Ilsck Ilsckrrund blackrrnunuis fl flrounds
rrund rrnunuis rounds flounce ST tvl tnmmcJ 1lm J with h plain duck dld CM47 CM47Uomcn 147 147lmn 147Vomeng
Uomcn VTslkina ai5inLt SkiMi msJc of different vith Ih f fatrfc hrt
IUln liH t fn rfi sore soreflare corefine
lmn
Iore IorefJe
flare fJe style Ie hcivilv hCai tica ily tnlorMitchcd 1 5IVO 5IVO3Cnmrn 5196omrn s I 96 96wnflrn
3Cnmrn > omrn Outin OUllnl Outing Skirt Sklr m mlle Je of chrckcdhsck chrekedIsck Oxford nrod cheviot chcviotrorc chniouIlle
c ccore
tailorttirclicd Ip23 Ip23Xnmen 293 293lmen 293Wnmen
core Ille orc flare n1e sv tyte lc ailrllchrJ
Xnmen lmen Dutine Skirti Sil maJe laJe of melton melnn linmt homulun tinnictpun pun and cheviot Hue HueCtav blueCray
Cray and nJ Oxfu ljfusd hrl d color culo tailorstitched gore flare lue anJ flounce flouncestylcv nuunceIIn rlUflCCtslci
stylcv 11 IIn jore W9I W9IUomn 391 391Womn 1 1omn
Uomn omn < tntinid lnlntJ SKirH Sliru made OIJe of fine lne black cheviot craduated aJulfeJ flouncetailor flounce flouncetailor nounceuir
tailor finished adapted to jtoul soH fiRures lilufe w wat i il t band l nJ JO to toinduct 16 16incite 16inche
uir
incite 9333 9333Vlomen 531 531omen 533nmen
Vlomen omen OuiinR Oliinl utitii Skirt Ski made or Oxford OoJ cray rr and an blue melton mclon cloth colh flare flarellounce narcrl flareflounce
flounce luunc tvle everal r w I cluster cUIU stitching lchin and pin r ° tucks lUci on onliir co
304o
rl hip hi II
FIRE FIE IN I COMMITTEE CO lTEE ON FIRE FIREM FIE I
M 1 rrsTMi ri 11 iIlI 111 S unin i r s u I I I n tUI 11 nrn nrnlurn zirisiuri 1
lurn r riniritinn ii i b ms msIllirrriipim itt itttfltrrrlipV
1 rf ltUmllli ltUmlllin1arl
n1arl Illirrriipim thr th h Xlilrriiimn elrr Tl rl llrr I1r 1 In InD I IS
D Ilrrr I IN r Ttmlrrj UIMH I suit 11 f j jTtirjrr 3Trr ae aelii >
Ttirjrr Trr lii FC I ln h i Ttml t1I 11 I In I ii a HIM II hl tliillillni tliillillnilr Illhlll IllhlllIrrl ttuttiIhgIr
> lr Irrl art rt C irt eta I III p i mill all uiI lIIM IH Out OutAlilirmnn 111 111rmAII tilt tiltIiIrnsniu
Alilirmnn rmAII Virili irl h Imil o1 I1 I I M I Slcunri SlcunriSii h ht t
Sii 5 I iiniinint i II iulant of if t Illkllo Ittilki tiilUlii it u Ixfiim I wfu tin tinAliUrmMi II IIAl I Iu IuA
AliUrmMi Al A i 111111 I iiiiTiiliiif ItlIi I I if cm 1 f Iir lr l ir vi < tirilay hnll rtay rtaynicI j jnml I Ik1
nml fti > ki k1 I if t it wn w fi I triii If t ru tlmt I hut hl lntnintiuil hlnm hlnmWI sin sinW > ln lnwixxl
WI W wixxl N I liiiil tasu I I it iiMil IlM 11111 I In tin I Ii f innlr IIel 1111111 tilpi < irliiiti nf nfth ofttu I
th I h tiiw tu w Ht HJKII Itll Hniil liar 1 lily 11 cR nrmwcr nrmwcrMr nuuw r rulr
Mr r Sti Shn nrt umihl lkl itivi li gi < vn woe > tint t Itt u lie h wnuM wnuMnply wiuleIreIsIv 11
nply t < > tli ljtlet < ui 111 > ti l5t < in nt tln II I Ii pr iircir > > r iltnn iltnnif 1111 1111i I It ItIt I
if rI i I tlny lu wrt r riliiool i ci writiiiK writiiiKYou wrillll writ lug lugV
You V 1 wont niuAfr In ni er r tl the niiv qtiwt 11 > i imlolnr imlolnrhn eala ealattisn 1ii0 < lr lrthfnV
thfnV hn linlnnmi llnlnnll Wlrlli VitII Rk iehail iehaill Ui UiVou <
Vou l linvi In R I nil my I I nn nllr ir e Mr Ir Stwnrttl Sipwnrt SipwnrtSitlM Inr Inrt1 I
tl I i It 1 h some u It v vi
t1
SitlM 1111 tunilr i h Mr I Si S art nt > nhl l 11 l tmt V hii It ftI Itliail I I IIAII
liail IDVII 1 tiii 11111 I ilsi ii llii to I a in ftI > Mct nil n tli tliArxxlwnrk II IIIII t lc lcwrwsIwrk
Arxxlwnrk UM < In I II IK hC rity f41 Y Tu T 1u milk milkMidi make11ff nI I Ih
Midi h ill Jul I iiiiiKTiioii ice cI MIl In I Miil p I I uini1 i Ii1 11 I noiilr noiilri 111 thin thinC >
C 1 Ic afli i mi miIntriiilpw 1111 rut ls Tat f I fit i t w i lcCflliit I IMr
I
Mr Ir I no JsfrHoeMtilup I I IhlI C Ip euIWr euIWrtn
Intriiilpw tn icItii n n I t llrrproofitii 1 to of ofn r fsiawl 1
siawl n il 111 In MU M StiC if f til t 1IJ hlll Ii mil I till ImitiliiiK laIlIl ilI hug uhiii iI 11 iu Mr MrSif I iSIrfl
Sif HIIIar SIrfl iirt Irl ilalniit lcI You Ynl hnv hn i ace 1 riplt 1r11 to torritiii I IrilhI tu tueitts4
rritiii nil iii or I r to I rrofi rr r aissi iiiiui iv ivl m mI
l tv uaii1r iiMili r rrpllixl tin 11 I Ii riiaiitmtnthnt riiaiitmtnthntAny t iii ii t4U t 1141 1141an
Any 11 an oflicinl Imill 5tIO lio i IM ihmitlit I hlhl i U I > Itilht n nI > llii in inliU II illlit I
hj lit liU iluly lul olmtilil el 111 tile I l 1w > iin 111111 111111WIj 1 > lioiiiil lioiiiilVilf icsMlveil
WIj Vilf veil Ihili tI I Iuti will s ii 1 liav I lilt ii nn 11 InvpvtlKttlotl InvpvtlKttlotlfftrtliil I 1111 igrt lots lotsIptattail
fftrtliil Iptattail 1 Mr r Sti1111 Sti1111Mr tescnii tescniiuIr 1
Mr uIr W inh llh iiilli ihll l n iii slei > j nf it f oo 1 from tnl fnistul I Ihi I
hi > o < lii w i luHi 11 In I ii MI wiki < In Iu lanai nIIII lukiii huh fntn fntnn r rnlk
n now iie w luirik I sutci nlk k lillilillni I IIUII IIUIII tts I liii it < lowili Iucwa t Aii Aiit ii iiI
I fHiiiil 1 uiiisI iii I tile VAIKI S H IIII I I 4Ig uleIMI 111 liillmliullil liillmliullillni Iii t h P h111 I ciiill ciiillItIg
hit ItIg lni hi h hue vilil AI 0 I ntiil if I f a riilrrn 1111 vii van < ali II flint In nili nilithine Ih Ihhi uii t tI
I thine hi out 111 0 it tin I I tfP oflliliili uflleta 111 l if i 1 1 tin I Ii IJ an milit militoiiRlit ii us 1 iit iitliagt
oiiRlit to I ci l s ulili hi el i tu do 11111 lh I I wiin 1 I iiiiKivi iiiiKiviyou iss 1 1nu gi gi3oil
you nu a tt ti > t of lr 1 if tlii I h nontlnprMif rlianutiT rlianutiTif r rt
of < if t ItlU Ihl I Iii wiiI IMM IMMThiiiipnn 1
Thiiiipnn 1 Mr Ir Wlh Vlrtli fri I Ilcliiiil l h1 a match matchanil inntha nd ndIn1
anil In1 a nil lnM 110 It I timliT rIr chic hr iht I h I AIMH 1 w lmh hi Imrtnil Imrtnili lfl1 lfl1Ik I IIii
irIrr irIrrlr Irr IrrIr
Iii i t M MMr
Ik Mr Ir Sicunrt 111 rnx ro > nlmiptly IIIH atsI tlmtiklni tlmtiklniArli tlunrileliuginet
inet Arli nf t Uii I In tiKinluT tneil fe nf t tin I b iHiiniiutt iHiiniiuttcptlii cIII cIIIIr otntit I II
I > ieelut > cptlii tug Mr Ir i r litli Ii I Ii lift iIw i Ii nn Sn MiiiK 4 iig 11 lli lliinininitli 1tcifl h
inininitli 1111 ifl nit eh lrl whII li twl lit I c IMIV I Icli tin I h full rll IVvanl IVvanlof 1a ccl cclsf
of Alil rtinii 1 < IBI t at up II II p IH I tie iii 1111 < > > tl 1411 < iii uf fr ci tlii tliipriMitlni 11 11nMIIII IIniunsitlg
priMitlni nMIIII nf f Mil I u all hulkliliffK hulkliliffKAnnnil I 111k Ilur liiigc liiigcA
A Annnil ci I th i h City ll It V I 11 full all thrro t h nn ni < pttxinn pttxinnMI
II MI 1 wink w Ink vlH11 11 ilrvin ilinc tla > inr rll l < cli clilnjt < li livilnp 1 1In
vilnp In lnjt nml wtnt I in 1IIf kr k ktw < i v wlio Iii Imx leir lArtcil lArtcilSimxorimil In InI InrtIA
I A n Iiiw urwie urwieitwiI r = I Ihlr
itwiI hlr 1 riigsI 111 Iii a hhrtIh anlC 11 11SIlllwrllll
Simxorimil SIlllwrllll puNariIcrtl Mnw Mn IA Jun Jln 14 Mr 1r 1rIn An Anlinn ttsti
ti linn Murllrr MIIUr 1cilI r 31 JiMtH nlil 1 Ktn f n liiiinlt1 liiiinlt1llil nlIn1 nlIn1hi
I llil hi tilec iiinrninc lunllll lilninli g In lir MHIIUK cc w ut15 1 In 11 lri Irlk I rjh < k Murk MurkUvinliT I I wk wktell
tell Main 1111 strict 1 Isv J h Inker nl a rurr rurrIh fornr fornrI
UvinliT I nlr Alinlliiniiininilttnl tin I lion Itlliult I ti I fill do I I llio lliolrnj Ih I Is IstragIy
lrnj Im tragIy ily lr Uk l k pUii I < Mlmiit twstt 10 It I nclmk Iclk elcik In InWa Imt Imta 1
Wa a not 111 ill 11IIIII IIr ciivfrr rpl < l until Almut Illtl iu I law vi wlirn wlirnllio 11
llio t Aiiniani eIsans nI1 huiUinH hlluli tvluniiil Ulln from hUI tutu work rk
I
sf e ron rUI fl n I iit 1 ti I I I srMfM srMfMtlarlirr nll 11 11Inrhr 111 111tlnrIrr
tlarlirr Inrhr n t uliliri llll la > llrran lr p Hmnliili HmnliiliCat Unllllir Unllllirnul
Cat C ag Itrtlrftlini Irn itcn t nn I Him HimMllinilTnwv I II 1 ii iiMItuniiioir
MllinilTnwv tITOWS N V lunc lin 31 11n l Ii ltv ltvIlirinAii I ltvIernan
IlirinAii nII i FI7 l iiIt iltr pnotor of r ir irlet > t Inn KvntipclMTil Innlil Keanacit I
pclMTil acit lil a I tuit Ijiilioran I IIml Icrn i Cliilrh I litirt Ill Il I li iiMll i ii 1 lee i iuin IePilel < I
ePilel uin il riiirl hI Iairlu < Mirhl hI n l Ianrtr rl rr r for t Jr Jrfur SCfor r
fur roiKliKlliiK rolt h111 I tit Itug tin t h fiinirnl rInl liern I wry sr ni io ovnr ovnrMi yr yrMsi r I
Mi 11 < h hIe < r littli IMIV IIi M I hn in itfl n I > ilrovn cr iIro 11 11h on onMiinIs
Mnrrli 3 Thu I h lui cnx rafie nuu R > up u III iap mi UI lrsalay Kril PrlI y
l cafe fop r r Inllii 11 Iall Jintic JI Jui el le Miflll I f71t I ami tim I n jurv jurvalHl J ju I Ia
alHl a 11 tic I IH I I ii jury Jr Ji ry ili 1111 I iea iKrf gr < l Tin n nlt niinlt ui 11 iitt < r rwill
will 5 iii 11 havi I th II < > inp n iriwl I n nll agaIn uln Mlilul Mlilulti
ti t ntlol iifl 1 i tluil 111 fNili 1nlti in li hi > MTiiiin rl xttnpnnil 11 I
MMhl 11 nml 11 hU hi ifi I If to t Pnvhl 11 nml 111 SAII SAIImnl S Saul SaulauI I In1
mnl ani nn t tfl roflivllotitt iloti iixm tlwiii I h1 l hVcli hVcliI nll < iiu
tin I I rhllil 111 luau not I is Ucn n lifllit 1 < 1r1 > z i I Mr I r
Full I i 1 It z ii intincI > nt in < liil I In rourt MI rl Hint t hat ilv I 1 kit irr wiforI irrH
H I w Aorthyof on rht ls of lil hln avid Hint I 11 ll I 1 tues y h htimnrhlli I tin tintenflvIi
timnrhlli tenflvIi h t I la < Ko goi M cat iliiHil tusi I < l live h Ii the I I sr I I Iono > l
II tti4iigtIt llh hi tile itcnrg IIt A A alit0 nll
ono Th 1 jury juryof jll stciwl I Ih vo lo U oni In in < in lavir lavirnrrwis fa ir
of t t tho h niltiUiiT IIIr tslitjtrnrrsus
nrrwis 1I TIIK Tlf tirr Tn ITS ITI ntns ntnsTrrnw PIn rnTrrrn
Trrnw Ihp h frr 1 trrir r Crntral fnlr1 Itlll 11 SlaKp Ill to toJrl II Inrt
< Jrl rt N > rs Onr OnrTli fll fllTh usc uscTlii
Tli Tlii C Contral rlim ntrnl Itillnwvl 1ln1 of NVw st w ln Jrswriec > v votirtw
otirtw wriec VI IM II nonlini norn half of t IN Iaar r I Sorh SorhItnrriuiH s ir I h hI
1 I ItnrriuiH tl c cc < r attial th 11 t I MiitlHni e e it hn linlf Illr Iiitl I ut f Ilrr II I i s vih vihtlfly4iKht i h Iifill
tlfly4iKht 1Illh fill se lght Je fiit I t of t iHilklwnil lHIlluvnulrl II RI Utuoii UtuoiiI I In
I n city Mh r > w n tin li it otlir eitIu 11r r hnlv hlh InIos < of il lie lieP 1 > lui luiprfM I
prfM P Tln 1 I Ia CftitinlV IIAI etut pr II itw p rtv h i < I IHI
HI it Jlnnnmi IOOu ami 111 vmmil 1 at jimli 1In luuIlui i Pii Piipripny Il IlIccIr I
IccIr pripny 1 V tin Ih coniini fucueu5 < 11 < y hnx hn ten otTnil In It IMIM IMIMovrr hrtiiIcor 1
ovrr to es tIc city 11 i tt upin jl1 ninilillrn ltlll1I lliit two twoIM t tIi
I
Ii IM W ilrs pr 1 or nr I built stil 1 It nml 11 ciii I iitl r Inr rltipniviimn1 rltipniviimn1ttinili I t finifuien C 4 4tab
ttinili tab IIIK iitiul Unit IW I tin t h Ii icIer iiip > nn nl a r > IIIIM I I In I is tti ttiMM I t 1w 1wUriI1ll
UriI1ll 1 for 1n n ycnrc 1 n at S Itws n var r wi 1 s
MM 1 Iso pnvll rIw K f nncwnl Inl fnr 1 iwi I w furllir furllirtHriiHU hlllr hlllrr firl tor torIer
tHriiHU Ier r MI of r ttti t 1 Miir cisc I IWMk I tMk COMIIII I iiiiT iiiiTHAH
HAH Ink Ui k fn r Ii vor > l us HM Iflf5Nfl > piHnr of lh li It ItSI pri p <
SI itlnnwhlrliwlll I In Ii hh hIi wi 11 II IK I HiiltiiiltnltotlioSinkiiiK aihcriI 111 P In 1 mc I I ho fn fnI tn I ItII k ii ug
Kuiil tII < 111111111 iuiitiuIIin > mmli lon at in it I hot nn 1ln < itin itinMfii IIlugrnsg
Mfii 1 ir in I I iwtrs ttur nn nnHaiti 111 111n IL Ill IllI1ati
Haiti n Irnin rm Ihr Ih irromlnii 1 Ih niirrln rl ItoiIIiIsir HIP HIPVrlKlilior Ihl
VrlKlilior rIIII S u llmimBp Ir Hour HourA 11 11nh
A fln floeIt nh li from frl from lln I I Ii iicavallon aIraint ItIIIon int at lln II I tie north northp snrt 1 Ii Iiftst
p I ftst M iMirniT rertu rr r of ThlriyMvinth Thil 11 h et I rait nisi nmlMnilixirt 11 11lnli nisiclalscri
Mnilixirt lnli vnnio Arll wliftn w I rr J J II I iNliinvnr 1lnllrlh 1lnllrlhW I tlm tlmV tic ticfrti
W V M frti rii f mining 111111 in I limn nn IK I I IniililtiiK 1Ilnl cil iclitug n iilitsit t I w wIIOIIM
IIOIIM h litsit rtanliil p I n rl ri Ii I HUIIK 1 of ft 4 r thi t Ii folk rII f Ike In II tln tlntiiRlil li t Ii Iiit <
tiiRlil > i < rlioiM yolinlny it nInb IR nftrinHiii Iffl11 Som Somnin Sotcincc
0 cc nin a Mlit III nnril fl IfS I in I c 5 Ilr Hrlllnr ll I Icahllinrtr iacjiunrtiri > sisal 111 n nttiiimn R11Ial ittrtttati
ttiiimn 11Ial wan Wa MHI piut 11 fnim t1 pins llio i I It m arirt > n1 imim imimioii tigi tigiItitiec 111
II Ititiec ioii > in I ii tnnki hint 1 an II lnvi lnioi < Ktlgatloii Igat iuii I ll I wiit is isitits
Into hln Iho Ih I Is Ijcnvnllon 1 Vi nt I anil flue I fimnil fnlll I hut I two twol IWI t ii
Ilrl 1 rt ci i rr ln1 I a I iri 1 wIt 111 he IIII IIIItlII 1 lie g gany
any tlII Inittiji InittijiIuitr
l Iuitr p 1 Ij I l t II tnraininiritl tnraininiritlSIRATIMM EaraniitsirntS arnlllllIl arnlllllIlSnlU
S SIRATIMM SnlU inioutt Jim Ji 15 a At HM I irninl ttul t lI nloti nlotillutil is isilitI
llutil JII1 lonlRliI Ihthl th t I Is Wunionti lUllif 11t Jorpi JorpiK t tgiti I
1 giti K i u I rwvpllirti fl1st 1 Icemi In II IM I h rivil h1 Mar Ar rlinum tlnusihoot rlinumnun nl nlrn
rn hoot nun All Al I Ieaus vnrt r > nf lt I In M > Ktntc Hln Stat TH 11 > yvarlv yvarlvpncnmptiMnl > oar1 oar1rninniputsnt r rrnmOI1
pncnmptiMnl of If r tlm h NVw S ew Vork nk Slat 511w iti itiimrtiwnl tl tlfMnl 1 1luciti > >
rnmOI1 fMnl imrtiwnl luciti 11lit will Ill I uppii In hrt I lonmrntw 1MrrtW I tlilItfllW mom momni Iln IlnI IlsOfliIni
Ini ni I Tlw 1 ls hI < tprHii will I tilvtiuac IlnUl fur Iliroo thniilittw hn hntl
tl ilittw II In tiuI 3arttiS
S
ONeills ONeillsGreat
Great Gearing Gearig Sale Sae ofSummer of ofSummer ofSumer
Summer Sumer Furniture FurnitureIn F t1rnture I IIn
In order to close cos out the balanc of our Summer Stock Stockquickly Stok Stokquickly Stockquickly
quickly we hive made madeThese madeThese madcThese
These Important Reductions ReductionsPORCH Reductons ReductonsPRC
PORCH PRC ROCKETS ROCE S formerly formrly lormcrly350now 150 35 now nowPORCH 298 298PORCH 293PORCH
PORCH ROCKERS formerly 30 now nowPORCH 25 25PORCH 245PORCH
PORCH ROCKERS formerly 275 275 275nosv now nowREED 225 225REED 225REED
REED COUCHES COUCHE formerly formely 800 80 now nowWhite 618 618Whie 648Whjtc
White Whie Enamelled Eamdld CHIFFONIERS formerly J575 1575 now nowWhite 12i5 1275White 12i5White
White Enamelled WASH STANDS formerly 6 6 6O 0 now nowWhite 498 498While 498White
White Enamelled Eameed CHAIRS formerly 198 198 now nowWhite 148 148Whie 143Whitc
White Whie Enamelled E1meled ROCKERS formerly 300 3 now nowWhite 225White 225 225Whie
White Whie Enamelled Emdld TABLES formerly 350 35 now nowWhite 265 265hit 265VIit
White VIit hit Enamelled EnmJcd BEDS formerly 650 65 now nowA 498 498A 493A
A Noteworthy Offering Of rjng of MattressesTodiyThursdJyOnc Mattresses MattressesToday Matrees MatreesToyThursOne
Today ToyThursOne TodiyThursdJyOnc Thursday One Hundred Long Lni Black Blackor Each EachCurld EachCutici
Curld 1lir Har Mtr Mattress s ful full weght weight made in inon 1 0 9 8
all sa zics Rcutar Vilue IOO IOOryA1l
on or two pa P1rtS parts 1 Iutu Vlu 180 180A1
ryA1l 33 All A1 purchases purch s delivered delved free to any railroad railioadstation rilod rilodslion railroadstation
station within JOO Jo miles mies of New York City City6th Ciy Ciy6th City6th
6th Avenue A venuet 20th to 2 21st 21 1 st StreetAMMEYE Street StreetHarvard StreetFCAMMEYERil
FCAMMEYERil FCAMMEYERillarvard AMMEYE AMMEYEHarvard
Harvard Oxfords OxfordsFOR
FOR MEN 300 300We
We Challenge Chalenge Shoe Dealers With WithThis WithThis VithThis
This Shoe Shoeyrjv Shoee
yrjv We e claim caim it is IS the th I best 5JOO 30 shoe shoeNPS sho shoemade I
NPS made by the th hand of man anywhere anher in inal inall
4 all al the world worldi J
i tst In n l tl sizes all a al widths all al leathersrespectIt leathers leathersv IcathersGuar1tc
v Guaranteed Guar1tc d by us in every respect respectIt respectItcf It Itx I
x is a better b itcr shoe 5ho than any other otherdealer otherda1er J
dealer sells sels for 5350 5350r oO oOPatent
cf r Patent Leather Enamel Enal 1 LeatherBlack Leather LeatherBlack Ii IiBI3Ck
Black Kid Black I3Ck Calf Black BlackJ Back 1 1l
J 3 Box l x Calf Cal Russia Calf Cal and nd Russet RussetKid RU RussetCatalogue t tKid
Kid KidCatalogue q Iq I ICalaloul
Catalogue Calaloul Maikil Free Fre on Oi Application ApplicationALFRED Applcton ApplctonALFRED ilpjilicalionALFRED
ALFRED J CAMMEYER CAMi1EYER 6th Av Cor 20th 2OthSj St
OLDHALLOFREGORDSHUSTGO OLDHALLOFREGORDSHUSTGOinrin OLD OLDiILLOF HhLLOF RECORDS MUST GOI GO
inrin I 11 iIllI ri 1ttl 7Ic I > sir lI innnn 1111 tillS m m1Itlt l lu sss sssn
n nMia 1Itlt n 15111flsoctti mm mmnmiKti 11 11nlh
nmiKti nlh Ihr Ihl M I Ia i ur r CKIII Mini Aiittinrlt Aiittinrlttr ttilluitIIfur IInrl IInrlrr
tr It 1 I I Iliiani 11rl Hull 111 mat Ts c11 1l > M sIiiiil sIiiiilI hli hlia uli uliPit
t 4rcaI rout Hut Huttiitrtlmil i till
I Pit a for r Ilinurl 11 Dluti I rll
tiitrtlmil 51 Irl cii 15111 I MakrT111 tI 1 a mh I 1 tti surfur 1 tlr rr tin UI Ii HIIIIPJ HIIIIPJTli 111r Ictr IctrTb
Tli Hiil ntl lIiiild l Trainit Cnnnllnr tstitttiIulcnre nnimlw > in < r > iiM > < l < > < l lynliTitay IstnIny
ynliTitay cnl stnIny tlmt 11 tlm I nM 0 1 hail 11 < > t ItifinU ItifinUin I I
in Iny I 1 lt y Ilnlllark Inl I Intl Pak Ia ii iinift 111 tvinwiluwnnml 11111111 11111111I stna iIcci t ci Vt I lmll lmlliiin Iuti I
11 iiin 111i4 I < ilnwn 5 1 Iui n TI < Ahkniwn A I k ni ritsiii Ii8vt I ls nt < i ito It
to t 0 5 turn lii ccc 1 it i over cv r to t 1 tlm II Iu Nntmnnl Xit lPiS I llinloti IIi I I Isi 11 11SMI t iea il ilS I Iwuy
S SMI > 4ity for ro n lii thfnl tPfli imiKinii imiKiniiS ttii4ftttiSortie I I ISum
S Sum < itni > lnVH < IR nK R tln t tic > Mny Mavucr r rwlvwl a aI ftlct
lct I 11 ttT tr friiiii ful fri th t bi I tiinml lrt rninticiu < > ii fHylni 11 that thatth I hat hatttus h I Ih
th ttus h lnt I nilminl RlrlllIMil ntrnicItrui inition toO haul promJuxl ti tirrmori t trctiest
rlln rrmori tin h ohl I Hull 111 of if t lli 1 IteeorI4 onU nutl nd tin tinn I Ifn ticfIrs
II tho basotre tri t tnrt
RUh at
fIrs n inH inHiv 11 rgli bnI
iv fn nrt > rtH > r rf r i IhillIlllarlnlaIhC ln Iit y Hull IArfc Mini and akItsp < l iic him himto hll lilt liltI
to I 011 IMV i a < t Hi h t two 5 iHiiMiio llllU taken < I IMuyr n n nMayor
Mayor I IaIIW > > infirim illtrl icfrttwI l Mm I t Iso ruuitiu I 111 111hlly Utiill u > n fleF fleFitcriliiy < T Tyi
yi itcriliiy t hlly r liiy tlwt I S Ittit In I It1 IcaI I iii mmll ii 1 to toUltinivpr t tlor tiiieestar
Ultinivpr lor wliiri w h ui ill I Sw nutlmrlty Allhrl alit IaetIt fur tin I I Is tILtii tILtiii1owt ifnrtnq ifnrtnqdown r rclown
down of If f tie t ImiHinRf Iillll Iny 1 ll IIi > > Intl IM IMiiiKil > > 1 1I ie ietlic
In Ic aM with itli tli 11w sinkiiii sinkiiiiI icikuicgFti
iiiKil I tin I h niMitr mAIr I 01 I hli
Fti I IIHl isul 1 1rttlUllit 1fllI t etfl1l5iPCce llll cit l > ll i 5 till t I I IWIIlUTM 11 r tea IM IMIwn 1 1I 1tan
tan I unnlili Iln tonilvlx In nhi him hll The Th AlilTinii AlilTiniilinil tklruiluau
hntlk1 luau linil iMkiil for IW I In r fliiit ti > iiti I n or id I th t i Icii Hull 1111 I bill billfr f flmiinl fI
lmiinl I I > for n tiniM nHI11 tiHleItti un I HiiiiHicly tntI it I W t tipiehil I Itll M Miliviilol
iliviilol thin tll IH II t Iii < 4Hfltl5l4utI on nlII nl iiin Hhouhl hnu MIW MIWn 1 1n
n fortitnl iniiiintink tlnn to I th li p hi M May y r rMiowlnc rholnl retto1n
Miowlnc holnl tlif tic h rwioe413 1 > for fil ilHiHliohitiK 1tll iMI tl tllniikllnRK I II ti titiilItInge
lniikllnRK l IIfltai nii tlwy t I Iui liiiirfir Iurn r will tic tlwMiinity t tul ticru
Miinity ru ul toe ic ollnl ppl pun 1111 1111IIiu I
riii > oinini itttntsr lnih itiiTivotiil V sni Iiml S tlwMllyiint tlwMllyiintthi I t w I li v I cs t tP
1 to tin II t 1r tlVmi Si > i itlmt
thi P h hi uMitntrtor nrl 01 eEicI Khl JMV I
tlmt It will Iti iI < i to IUikl ella hut t I tea t Iw or 1 < in inir o oI ru ruIrie
11 ir I Irie H I In II tin I S I is Mil pl pti In > iiy I c HIW III iflI i ia h I ih 1 1n
a i eiii4t Ut 4iii e ys i ta i llx t Iu I ee InIr CI rIIcr r ft HI HIr S St
to t lIII Fii y f < tr tin 11 < lurt work rle k nlr Iaia4t 11 > 4iv tlnti tlntiMnvor ietiMisvcN 1 1I
Mnvor lo I ic < v RIM III ftwI I otni ieus trvllrr I Ilr liroiil I roii vodil vodilno i nl1 nl1n
lokl > t N r < r tlmi tlmivm ttuiiit hH
t no nrwl n Mr lr r droiit nll Ikll a 1 rulntr iort
it vm 011 i iiM h ice I niMr iscr i tS r iii ilir lli llinfii IIIntpcil I
nfii ntpcil < wtl 1 in ii 11 wv tin 1 lixmiv I It ni will a i ill I k I tin tinItltotinn I III ticC
C Itltotinn tiPct IltI to I s Ilii I 1 ixrtlltK icti II I I e TIM Til fi iUi 1111 1111Ir i > lill i ii IM IMw I IWiuiticPr
w WiuiticPr tlnr tin h iliKtn h ftc r > PII kotI 1 I n iqtja iqtjaI i rii riiHon 1
I Hon 101 tori Ir or f IIM it iHiil wiIIIIcIitIc1 jllf11 > fiiiiit K Fc r i4iiituiiifit 11 5ItliWct tht thttftitirnrinr I k k11 ha haontrttctr
tftitirnrinr I 11 II IITb V1 V1T1t
T1t ixiirat fur tin t ImikllnK illn of t lh lhIiiiiKTiaiitii tbI
IiiiiKTiaiitii I 5 1 lstt it h a oW ItallroiHl ttitIlri sl tiitiii t ii tiiw l win 0 > nMiiriii ri u uI > l lyivlinlny
yivlinlny 1101 I nlaty I e tin II I Ic CommiMMioti I Iii ilulv cli 1 iv < Xnit Xnitliy I IIcy
Icy tlm tie iotiiHitiy flTPulcifl IIr It I VMM I irHtfimtiil I II i itlif Ih
tlif I h llwril of f AbliTiiwn 1 v itli n ri ccqtliwt < iinit fur furnpironl rrIprl lcrPP
npironl PP ° nl liy tc tlmt I U Iely h y willuNit I ir4 ir4Ioili el elI li4a li4ai
Iprl Ioili I 1 to I tin I OininUtiHi Ihll t irt r In IIInlcI f ftritciI I Itnlltlll
tnlltlll nlcI 10 riI reIt 11 l to I ii tho I b llttlTIIHMt II Itt rtssMt tin I t Ii Milt Miltliroiiclit it it1 ItI
liroiiclit I rich gIt l > y lea mrliM rice 1 T llariHy It lIar icy In I > < iijoin iijointlii ic Jnil JnilI sit sitI
tlii I h cMii 11 tm fl1 1111 < tioii il cli itt If r tin1 I I I < t > l < rly Hini n1 o cft of oftlin ofI r rt
tlin t I cc Mjlmny 541 hn I sa flY hi I Inrk Ilk nin 1111 1111lr1 itt itt1Istral < ii iifrtilril
frtilril lr1 Utttrp 11m fur ir r < knireli nrl ttrnrtai Inr lirrfsqIlcn lirrfsqIlcnhat 011 Ilinu IlinuTin
Tin 1 limn Unl TniM Tnl Iomimnjr I tisny Im I Ice fl fit t l oit oitIMW ust usttiw II IIII
IMW II tiw < Iuln imrlrr > in il t I lliHl 11 I Ini > n 10 Insect iHiiklltit iHiiklltitIn MII MIIIh
In lliii 1hr lItutkti kinnixl noel tii fiitur fist uii it v > ill 11 l > I I Iml Ic OM OMIrnl tiniral
Irnl ml iCKv ei tlinmali h h lnih Id Ainlnw I iVirtfch iVirtfchliHiniliniiy I III trtsgkwlllIltir
wlllIltir lute liHiniliniiy It IL A Imnk Imnkra lul IraiLrn4clr
ra rnIIr lilir ff < r ll I ttua lomiuiiv cflcts 1w IMM I UH Mr lr Oir Oiriwpk sr sricigi r rIIou
hll
iwpk iimlUliiHUl IIou HKfirt 11 stgl iimtiy yearn AIM AIMlo n nI nmei nmeiI
lo I in II iliiily iI HI tolIn HH of r inkk k ifutM t teat f 1and fun ifln iflnnnil
nnil and I iloiiiiclh ttHill 11 from Ir irkcr 11 nftT nftTrrril uitrInfacl Ir Irrol
Infacl rol I asc asctrrriitt 1
trrriitt rrril 111 I3rrlnii 11 Callll < i > iljulii 1Ihl 1IhlSTurlf ttu i ir4ttetit
sta STurlf r4ttetit rv Jim 1 Jft IM I hi > I r i Mum MumIncton III iItiiiiIngIcn
Incton 111 arnwuisI IMHMIIH I I IHV iivn c 1 I IIiart > H I v v1iarl
1iarl arl1 T 1 Ulintiil I IiMil 111 i I Itic AMJ AMJlln
tic h rlcrllin s4ii a 1 o liy I Is In 1 ins tititrnl u rest 1 Xw s rk k Is Isii I Irwqtn
ii rwqtn > K n 1 iiinviitinii Illh1 H I I tmiljuiiir ihjui or llin IIJI j jt p of ofJIllM r rhi
JIllM t hi IIOX 1 tIe llr II I Ir nllllt II I I H ill 1 I ifnlul ifnlulli Iuul r It ii y
L li I Uiii t th u utteur xv Mir to llulioi 11 lltiiiuiigiuu IUItIKluh
Ifpfl lNTS lNTSIAIUA j1T j1THRtlN
FfINrS fNE frNITUW frNITUWnuS
IAIUA nuS IN TIDALVA TIU TIlALtEOiI v E EOLD
OLD 0 I U IIICKOIIV IIICKOIIVt IUI I Y YIl
Ir Il re 1t PI PIIltIfl
IltIfl 11 1kl NI7r NI7r4II r rJ
J 4II 21 21hIlt
hIlt ltEItf C Ct CIIUt
t 3 = e e1Ill
1Ill t IIMICH IIUt II IICM IIIIUkIfli tRo KI n nril t e I a atitit
titit 1 C III t IltP I 1 1f ii iiIc
Ic iis iisIUIIS
f
ril UtS IUIIS > VMIISVTII tTI9 TII rilAIII rilAIIIli cIt S SII Il5 Il5III 1 1eII
III eII tiIt 1N 14 1 111 II III
< li liacing > nrinc Ml 11 sales Ir iet > r Stitnmrr Sumrlr ni nig > j rurnr rurnrr rrlrorTtfltuftttt r rnII
r Ttfltuftttt ntinnt nII M frnu t fr ciii our ur uiiliuNtiry tiisIoctti ry cltoi cltoiaI 101 io > m mntKl
ntKl cacti rlol fiiriiinin rrt I 11 nil I KiiminiT Slmm ssmIti r rn t > v vI i igroat
I M groat jwitly lv riiliu raiuuiaiI < l in n facllltati t3rlll tt ttOUYOFTHEMAKER ctaDuvor Ic <
a
i
aDuvor OUYOFTHEMAKER OUYOFTHEMAKERCEO BUY or TUEMAKER TUEMAKEROED TIlE MAKER MAKERGEO
CEO C FLINT FINT Co Co434ri Co43447WEST23ST
434ri 43447WEST23ST 43447WEST23STPJF AN47 o47 WEST Z 35T 35TfSCTORY 315Ttjf
tjf R PfAOWAY PfAOWAYOOA PfOfll AY AYf
fSCTORY OOA f CTOfl t IS4 HB liowistlOV liowistlOVrun I igSTft igSTftI
run f1 I 0 II vs innt 1 rninn Hlun ill 5111 111 Ii I II mat IIHII IIHIIIn I11 iuii iuiiliny II aiit aiitIIii
liny In IIii Cnrrlnl arlll SerraI > r rr rA l ItiiiKlrnt lunlr V irt1 n1 1 Dane Danellns lhE lhE1hZ IlanclIar
lIar 1hZ In Tlikt Iliillliin IliillliinIiul VsilIisn1ui
Iiul 111 lion 1111 I IT 7 ynn nnn oM nll lt ut < > f Iftt n NVr NVrfWil ar arrcad t trd
fWil irnviMiid who 10 I i < nipl lpl tuplcyeil < > yi < l AM I f fnIr < ci ciaivIr i ixinl <
xinl nIr r on 11 tlm iii 11 ln 1kh1 ItnchZti > oklyn Jmky Jk 111 111inwk I II IIhk t I Iirak
inwk a i lnoki < l In II IT tlin Its h Jiw J Ji yi ctin1itV > tri > lny lnyi In I IA
A i 1W iwiitl 11 sail Icy 1 tli li I lea roilnrititiliililit lJl ri tititutsiut of t t Ii strick t ttruck
truck 1 nml AI nut ilrnKKiil lml 1 covrral ml huiKlnil var varWhfii nr ar arfIt
Whfii 1 fIt tin I ow < w in n ni > top lull1 i liy lr ii Ktnliitiv Ktnliitivllio staIcInI lhlIn
llio I I kill 1 WDM tc 11 llftf1 le1 off Din Imnt Ionl At AtItll AtI 1
Itll I I C < i ptillll pu 1 jesti IllMlltll He I lust nl Cl I > l I ULtllll I cLtts I U 1 itfscwi W Wf
fscwi f HUH I tlwt hl I nn n iT r tIc I > tniiM1 111 tnuil nf if tli r rrldik t 1w 1 1heek
rldik k auS all tIe 1 roof of r lln I > month monthUvii f0IU a jPont ah >
Uvii h 1 torn Inr nwny Dr llyniu IMII thf Ih lv lvMirKiin t ha haalrgenn >
MirKiin Jn wilil 11 It I it is n Aomlir Ir tli h hv I IIwt T TVIA
Iwt VIA v nny iii fii t ti lft I Minll Ihllr try to I av A Apmliul aviI ii iioMrntlnn ft ftiwrntiui
oMrntlnn pmliul IMR 11 Itti a I Mlvrr r ilit > Lit L lor tl 11cc n fUel > f ftin 11 11Its r ru
tin u Its mouth Inlh niny l I Hittt tcioecnry tcioecnryI + nry
I TIXAS T t rwvrr n ruxrrn 1UTFl rn rnHut 111 111nnl iiiitInt >
Hut lh thi Mrrr Irl > Mpxlrmn WPPII I art rt u TTirri TTirrilint T TlirrPiIt
lint n lh I Sum SumNKW SansKw nr nrS
NKW S Kw OIIIKANM OIrSI June JII i Th T TIio farmr rAr I Illnlvrtwiti IT ITIhtwrtsias
llnlvrtwiti lIhnn miiniy csllnt 111 y Tnxn Ixn < lrlar 13 that AI th thw ttcian h hI
ian w I nliiily 11 for th i hi Mxlmn i i ktri wwvil it we 1 p pniiiiTHl t tilitlialIli
niiiiTHl Ih nltt him h hit pirnitl ln snci n Mliun fllln 1 sluiin T TvokM 1 1k 1wek
vokM k agn KI I I tics IM pnint wan ilooiiir lIM4irTI a < l s slr M MrrtiKti >
rrtiKti lr I tgti II iHltMily 1 for r the Ai avit vUi Tin 1 Unur UnurImURlii rlt I II
ImURlii II I igit I HIM ill 1 tlm t It ontln Pitt 11 In piint 11 iii Ittu Mipp 11 tc Pt I Il ISiit
Sim l iin1 tMtit 1 to worn wcer piiili tittI4 > > i ii Ii I IIn
i > il In tCTI n nil I tarIdu14 larl < uU of 11 MIM MIMiM iii iiicIqi 0
iM eI < l from t1 tin t I Is North Surh t ntm 1 tjc i It 1 wiu wiuilmt itusI
I twit hi I aft altar rr r nintiv ttutti falhinx fAlhl n nm fleuI c ctin
tin I I Ii l It itl wuvll w ieiI 111 IKII l ii fiMiiul f icI 1 I 11r t i in cc cci
n 11 i n of r UK ii paiii imlntiil il t i iItnWK II >
wn ItnWK I 10 tin II I Ic HitVlU 1 at a think rk n nnu M Mwn e > 5 5slit
nu Wllp Majrr 11f llrlil Irl fur ur Mirdpr MirdprIMvlil MitratrrI rllr rllrI
IMvlil I I ht t ieI I N t liinvidif Ilnl Ilciritesle I In uf t I 1ft Il C Tniinii ei ei1t4c4siic tr trIU r r11III
IU 11III 1t4c4siic < iklii wlm 5 I Ii W IIIH utisal klU LIII1 ksIil I I1Ii IlIiun M MI
1Ii lIiun I UMIM in n itim Iilitrt rt 1 twill INI on cm IM IMI II I hI hIii
ii I Iuu I nI i TIIA Itisc lay is gi I s I Ia
a iipicI 11 I Isi nwt up g I IIh tt
I III t I I tii Ml WIV fte KtlUIPHt WI < l 111 II a l lnr II IIr IVa IVar
nr r i < 1411 > ll hy Mnultriii Ina lli Ihll IIcgt IIcgtIefliis l lUH
UH Iefliis nn In tii u se < > tiny I Ulniul puiir 1 II > n ncinrci IftItgi
cinrci < ir r intinfcr tsnkr iitint ctrL5V ctrL5Vliii ILI ILII y
Iln I AI u iml 1 HUM not 111 MI I cc Mtloiu II a f > ui uiimMil I
imMil 1 Af tr r tlm II hullut 1111 Mil I n t j
to IL
111 aW U
I

xml | txt