OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, November 14, 1902, Image 2

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1902-11-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

1 r 1
1 h V
I sa
THE SUN FRIDAY NOVE NOVEMRER IBER 14 1902 1flfl
FAREWELL iiiEiiiRTiU iiiEiiiRTiUV FEAST TO MR WU WUWHO WUto
to V WHO IW fl MiinniT JI1llflltr uIIXT nors SIM I It WiI WiIt i illlil
t lllil i JOIlY llOOIt 1D 1DV liilon liilonf 1111111rrhOtI
V f rr rrhOtI > l0l liMllnl to ti Shark huh III nllnnTold tilnn tilnnTold
7 Told llpantlinr Ialllllll to I Let I lt t riilnmr riilnmrMerchant C IIii hllll hllllIrrlhall
Merchant III llrrpJ Itrrr 1 11111 ttimlil ttimlilllkrloKccaiMMMMonir UiiiliIV lIhl lIhlI
V I J llkrloKccaiMMMMonir 1lkrlu Itki i131tfHHHIIIIIIluIIrIlIrl i131tfHHHIIIIIIluIIrIlIrlTill MujnrHirrc MujnrHirrcTlio Uunr ituFe ituFeV
V Till IIit nienil 11101111 > rs r flf 1111 Ih t I i American lIlr lIII1 A t IVio IVioArfooiatlon htjoolol I ii iitp4eIat
Arfooiatlon tp4eIat olol < lalloll Ion mil of the I h Silk V4i1 L fcwlniluii fcwlniluiinf oIu IIIII IIIIIII I lUll lUllV
V II i V nf f America Am rlcj KI ot together tigtl hr nt II Deiniiiileo Deiniiiileolart
t lat ni night lit to tuldllhI1llrililt fill tin I b iitlritirt it I rt I riiiii11 Clllll Mini Miniter 1 iiib iiibV
V ter r Mr lr Wu TiiiK Till Film Fllll lr the th lu 111 t tliii tliiithat 11111I I ltti lttithat
that I h hn IH a jolly jllll KIM jIII1 < fllow mill tu ti Ktve Ktvehim th thhll1l gVI gVIhim
him him n i roiHiliK ruU irlj MMitlofT HnIl wlrf UIT Ntuie I wet ii i hl I ii < tlepaittire tlepaittirelor 11111111111Ir P I I IV Itar
V
V tar Clilni to UWMIIU I III Minlir 1 Ili hl lOr > f IVHIIIIHIV IVHIIIIHIVI 1 bl1ltfllt bl1ltflltV
V I there thereIt tier tierIt he
heIt
It vra sc a rather u ail nflair 111111 ti < l tioUnly tioUnlytook 1I1lyi
i t took O It moro heiii rIIII tj > u l ly iluin Mr lI 11 r Wti 1 II V Hi Hifarewell Ii IiL I I t
L i farewell I 1lch > i ch WH WI va an al 81 I hour hlm I i i i ICHIK Iflll ami a I Ilil I ili II IIJnt t ir < lr lrAsUnl
AsUnl Jnt an t thJ th i hallow of a joke joli joh In II it I iinil IIn II way wa waJ
J L j down at tho I Iu end nd when wh Mr Ir I Vu I t tIliI M < hit hitfriend II III 1114frIend
I friend frllld that t heroiililiieierlioabletoeiiUr heroiililiieierlioabletoeiiUrtnln t l 9flt1 lIhllUII Ii I n r I nlII a1 t a II IIInln i r rj
j tIn t them 111 t uJz2 In II I Chlnn clllll Ill tR as a they Ihl t 1ev had haclIIrlaill1 haclIIrlaill1T lla I entertained entertainedJillil it rt 1itfllt 1itflltI
T Jillil JII I 11141 lifiv Il but 111 hi it lit li wllit would itt lii Hive gi V them I h1 lt iii HhiukH HhiukHlln hllk hllkf tui I kV4 kV4r
r f lln In 11fl4 iintl Iint lilrdv hiil HHI I I MIIII MIIIITlw i > 11 11I iil iillli
I Tlw 1 lli pnrtiiiK prll r ri I ug KIII 11 nave II thi II t Iii American Americantrader Iill i u lii a ii iitrider4
trader I r ctr with wll ilin 1 iti h liiM la 1 II little llt tIttI ndviti1 Ih iitli Ho Hotold litr l lI
r I I V told loll them Ihl that thev 1 tIu Hhmild Mart a 1 cam campaign alli alliV ¬
V V paign laljl J d n of education Ihl llltl in j ii tli t I 1111n < ioiintrv ii iflt r to t I over overconio 0 0V
I
V t V conio American AIWllal nrejidiiv II un ildi IJIII1 ii ii ipi III IIIrhlnffwnnd IhJ thV
V V rhlnffwnnd I Ii B iid derarei I 1IHHI IVM I I lull bl Ii I tlie Jl I liii I laII raid Ia II would wouldbo wOII1 wOII111uch liI Iii Iiil
J bo 11uch l much Kitiiir gi nII n i it I I Chin1 hl Ii llilu merchants 111111 iii nI iflt and andtradenmen 111 111ImdKIIn iiI iiIt <
tradenmen ImdKIIn t iidMrli I1 wen WI iit allowed alnwlll to I come 0111 to tin tinciiintrvnnd 111 111lltrv I 1114 1114t
t V ciiintrvnnd lltrv ii ut rv nld niitl Vl4 < for iliein IWJSIi I l1ilii5ti eivcH what VIiti llnrn llnrnvns III I hf II III
I vns 11 to II Mt l lOn ll llI
I On the tl toaM trk lit li t oinolte Mr h l r VVu WI iViitil name namen lal1
I i n 1 tlii IliUtilt tiotatiim 1IIlt ItUt AirryinK Snrrrir inoit In 1 or < if nil nilthil al nflV
V thil I Iii thoy thQ Hhuiil htll1 1 f > e < lii Ii i lace la no 1 inurtl IHr11 izlort I Ii ry ryIirwmiwinled
i Iirwmiwinled JC IJpsll him hll iiiln 11 iJi the Ih chip Ii Ilil IlilV
V I wouldnt < 011111 Ilk lk that 1111 t quotation Itliutiti 1Itllt t1i at all allMid 11 LIIIiIl
Mid iIl 1 tin th 1 Miniler lli hI if i M > hadnt hadnttold llil 11111 Ii 1 1lold
told motlmt ni fli Ihl ttsrit i It was I ZI from frullh tin llili liI < 1 Illtl dont dontexpect hiii I II
I expect Pl you 01 011 all 110 to K U I II Ih I 4liI hi i > will willand wih I It liii liiip
I and Ir I do eI ohjict 119 11 in I tin lil tli prophecy that I liLt you youwill tU tU1lr IIl IIlV
V will 1lr Ill wo my Ill fat fa i 10 iVI n inoii H If I I cant nm 111 come comeItfielc IiII IiIII
1 Itfielc Illk I lien1 von UI IILI nn 11 fl II all 11 B I I coin 01111 UII to I China ChinaJoepli hill liiii liiiiJftIpli
t Joepli V V Cniiili V lii I L I III > ii I of i ln h Silk ilk I I Associa Association ¬
tion I JOI wart 1 Zl 4 loi taIIIhr I jIt > tini itii ter t r He I I tirM Ii IVt railed railedfor I IIIe it I Ibr
for 10 tonsti OI I to I tin Ill IrtnMciit 111111 of f lIt II I 1V nitcil nitcilStale nildIa
V Stale Sti Ia I s nitl flTII 11 I tin I I li Kinpns 111 Jiii re Mowaircr I OWI own ClI It i and ld II0 I the theKmp I tEn I
Kmp Jmrnr En > ror of 0 1 China 1111 I l Ii itt America s Irill wn WI siitiK siitiKby 111 111h I1il I1illiv
4 by h tl tlI diners m MamliiK ndllJ Then 111 as I iil nolody nolodyknow
know kil the Ia Chinese IJlilt I Iaiit hymn 111 iliti I li ht toastniaster toastniasterread 10111111 r
j 1 read 11 extracts 1111 I riet from frol hot ii t oiifueiiis lrlll II riiii i one II ii t of which whichwis whih whihI SVII K l
wis I 1 Re n kind Ic tilil liii I to I the Ih I h freitners frI gIlI IJ t1 that 111 I IKO IKOpi 11 I II
i pi I lI may 13r IIL conn CI IJ1 IILji from rll iiiii every VIIVV y ptrt ptrtV > art artTliw 111 111Ti
V Tliw Ti inessiKi 1NIWJ ifllfl J from fom lre 1 I iilent ld11 I Koosovrlt Koosovrltui 10l11 ROI ilt iltWI4
I ui WI4 iwid iwidPriv nac IVIHIPray
Pray rro accept 1111 my l1r IIi lx hi t 1Io lli for yniir YOlr YOlrclatlon yniirclatlnn r rsuclatlon >
suclatlon tinil Ull convey Ol to the I i I MiniiiT tlir lliii r of r china chinalh Ilila Ililat t lIIliI
0 lh t I li a alrl1r illrisI1 iininie of my lilirh Ihh iteiin and ald my mymipreilatloiinf III IIIiliPlIeIIitlllI
IIII
l mipreilatloiinf If what lie Ii lm ilcuie 111 tiii tnwnnt tnwnntciirlni Innnllril iovarItIVlirtil III
ciirlni lril cordial rlal iiiidiTtuiulini IlclrIIIIL and 1111 food foodwill 1001 1001wi gOOdV
V V will wi I III betwri11 blw1 tilt tl I 1ii two tWI I tti countrl countrlSwrilary IOU oullrl oullrlSI Ill r I IV
V V SI S4 Swrilary r I LI l Hay II I teleKratilud t II rhd raj II I that Ihll t I a t his hisconxtant hi I t I
1 conxtant I oILt 10111 a lit afwxlaiion LtsIjfll with wih ivi I Ii Air 1 r S ti 1 i i for ril wv wveral
f eral rl ral year Ia h hll id uiveii i him h1 a I lil hlh h apprecia appreciation aprfctLIiIn ¬
tion Ihnlf of Mr Ir 1 VuV 1 lip ijivat 111 lltl aliility Ihiiy and Ild itittiIIII1IIId < > n ntnindid I
tnindid mllc1 statesmanship statesmanshipMr n rl1
Mr r Wu Vii 1 was a Ii introduced IltIIIN1 n fl4 a so I igLiC10h14 arioiis arioiishtatesmati nrlI
1 htatesmati laIlal wise wi jM dlploiiiitltru tlIllalllr plii < oplicr oplicrcotirteoiiN
V cotirteoiiN friend friendH 1llrI frlI1 frltitlIII Kiitlmati JIIIIIII guiiI and In1 most 1 1 c I inuililu inuililufriend illll illllfrlI1 IliflhIIIl3frltitl
H I III IxKan 1111 hit hi fpeoch Cliinw hln > fa fahlol raliiori raliiorii lilon lilonI
i I by > V sayitiK yl g that lll I hn didnt eiI I ic ii t deserve that I nt a t all allnnil 1 ii II IIH
V Ilt H nnil I Id callliiK ealil cal II ii g Mr I 1 r Collision I iiig Jdlt bit 11 n I llatterrr llatterrrFor 1 ibit < 111 trc r V VV
For hlniMlf hlllr lit tntC Mr t I r Vu 1 i MII al1 that I I tat li ho < had hadrforiiie hallrflrll hailr
1 r I rforiiie rflrll < l his hi I 114 duties llIli d ut is a 1 Minister bI ll lrdt r In II a I way wayntinfacUiry wayt V Vi
J t 11flrlr sat ntinfacUiry to II Lu his hi I iii own 011 conscience elIII cnLcjIei and LI lit I in innccordance i iI iiiI
Inc
I I I 1rdanc hi nccordance eorilaiic with wih It Ii his hi Iwliirf Ild I 1 it that Ihal t I iitt the Ih t Iit age n ga of ori I r rI
i I riciptlon Ct pIOI Ion in II diplomacy 111111 1111 ill ILlt had III I KOIR 11 Alioul Alioultrado t h011 h011I I oIiI oIiItrado
I I trH trado in II jMirt jMirtNow 1 lr relations rllalloml hatioriii mid nl1 thu tll futiirt fi I 1 he said saidin aldI 11
Now 0 I llnd 1111 that 11 lliN II ountry ullrl ha llo n alr alrI larije larijeiflininerc lir lirlfIIitI1IF
iflininerc 1111r with lh C licnt 1 11 zit llrlliiln 111111 Hut JII I slionld slionldthink 1111 1111Ihl1 Iitiililtislsik
I think Ihl1 tlml with lh lIli your Ylr l > ur nrriy and nil iitcriirlslnir iitcriirlslnirlilrlt Iitr risiliI risiliIV
V PIPI lilrlt Irllh rI I there I hr l 14 no ni reii r i < 01 rll I hy t your llr IIII r triule Ia I ru II with withChlnii W i t Ii IiI
Chlnii 1111 I tunis should nlid not siirnuss lrla that 111 whih I hlh 11111 you ul lIi
I ha i have with 1h lirfal Iral llrltitln Irllll in II our < IU < > of time timeApplnuHK t11T11V
r V ApplnuHK V pIiI u4n1 We w wfliit WIII lit your llr IIii r itittoii 1In I ll tiIi vmils vmilsyour gIIIIIhynlir 111 t
your 11 kHrosoni roII oil I lI Kaililinry nhlI loiinnotlvf loiinnotlvftwl loiotitI V4 V4I
I twl tl1 rails ral Hour Inlr and 1111 so II on n Hut JII lhl 1h14 < I tell tellyou t1 tollI
I you 011 Tin irmli 1 It lh 1111 h china I hi l 14 < only IIlil h 11 In II Its I In InInncy II liilsncy
Inncy IAnc Aiilius 1111 < I In h course sobuir Ir or time Ihl thu I
1 I IIHV 114 V nn dnlhl iioii 1inht lit It I I xrlll ic fi Ill Iv I extiiulii InI1 to n X crial criallimny 111 1111 1111l
l V limny 11 other 1111 ihlnirs ihlnirsOn I hiI lLlnLz4On l
On tint tl ll otliiT hand hall China Ihill IIM h cot n ot HOIII HOIIIcnnd UpIIIgIfldO nl
cnnd nod tu irive IIV 1 yon Iii 1 In II return 1111 rol urn llimelitiT1 llimelitiT1thoucli IIlllhr oil oilV I IIInmI
V IInmI thoucli not 101 much IIfh just JI I now Inl taw silk Ilk for lortnvtnrne III
Inlt tnvtnrne I ntHlTainl 111r Ial1 Hint in I i 1 1to11 i OUT OUTHIf r rt
t I HIf I O IIV1iI IO1 Oii I or if raw rI silk oil 111 I k vnt mi imported I liii i I to I io this thiscountry Ihl IhlnUltr I lit ii iiIflhifltr
country Iflhifltr nUltr Then Th flitre Ihlf IH I the I I lii famous ranl tea 1 from fromChlnn fr1 frolirI
Chlnn Ihil I hilnoi miplnuse 3111 mill 111 I am 11 clad Ilad that I tlie tliel th tIi01
l < eopl of Ir thin I II rountty Inll 1111111 still tl like 11 hik ° our r fa 1 and andlint t1 t1Iot tIlIlint
lint Iot like Ik Ilk Home 001 o iiii of r the It hi tnreicn 11iI nation Ilno IIHV IIHVKlvpii hii hiiilvoti I
Klvpii 111111 It ii I ii > ittnl 111 ii uI preferred irefrt rffd ° it the Ih I Iu Indiiin hhl I lid UI ii tfi tfiNow I COInw a aow
Now ow tli t thu MUisilon IIUIoiI IU IIII ul arl iirlos en what ii Iit iep 11 shall shallTM hll tIIII
TM I take Ilk tiik to I o Iniprove IIpro I ii prrivi or I Increase 1Ia lii rsI this Ihl t iII I 111 rude rudeI rio b
I nm 1m not it I mermnille tiiIroIfll 111 II man III Inn hiI it you youHllow > VIii VIiioiltiiv HI HIllnw
llnw Hllow mo II I nlll 1 ttl uive 11 gI i you oui u i little I lii il hit 1 of fr mv mvown Iii
0 own 0 mind Jul IitI wliiili rl Ikh jill you 11 I lii in 11 ly i tnj I I ii > e fur t or r ivlint v tii I Ip it I
p Is t o worth orlh ort Ii U 1 I t Is I to I U come I to a 1 IMIHT ls Ir I I r uiilcr uiilcrstinillllff I iliti r
stinillllff IAnIII 1 ii nitlii g to I oo have liii 1 direct o lr1 I rit lelatOIIH Ilb i 1st I in s l s 1111 t < cel celil o Iii IiiI
il In I Ic mcrchantf mrrlrnt of r id Ihl I il Is cotmtr 0111 and lil of Ir rhira I hla 1
I ApPllilsp App11111 A pilsit isl Ioople Inll I of I hN I 14 countr I Iii Ilr III I r who whowunt wl i VtIfs VtIfsifll
wunt nl to d 111111 i en sil I nl China Ihlll IIliI onirlil llll to I hu I ilir > < c coininunlcnttoii
I oininunlcnttoii II omunlII ninuiil III thin tith i ih It h them th1 t h tio eltlicr IIr 11 li ° F tiv II I V riiini riiinior rlil r I i u uor
or 11 by ty rnintnu OInJ Into 111 tub I rsonal I lontii lillita 1 T V uth uthtl Ih liiitltii IhtlI
tl tlI tltii ni If I von s 01 oii KO 10 to China 1111 litiii you ioii will 1111 ill deal d ddlrII iIi il ilcIlrotly
dlrnitly dlrII with wIt Ii the Ih native Ih you I 111 i III see oio Hie HieI I lu lupeoiito o
I 111 peoiito > oit you 01 I i ill il uuilerstanil IIhr IIIII them II i iu heller hellerimd hIIr lii ir irlOud
lOud 111 know thiir renulreiuents and 111 in II many InuI InuIilI
ilI CHX A 4I > I > you 01 Oii will 1 learn UI Hiinethlnc ntlIIL and you will willKPt wil w Ii Iiet
KPt ipl et om hint 1111 lit lit to II I ii ll 1 voods to I o iheiu iheiuOn 11 I Iiiiiioh
On tho t othfr nflr Mini 11 It is I nl Il ntii Mini p t11 tlii tu tunrrA I to toiyiera
11110 iyiera nrrA e your yni olr I r inirkcts Iii rtot I Ihll hut you 01 o I slioiilil oLoi 1011 ii I ficil fII ft ii
llatfl tlt It iitt the t hi cotnlni i lnll itnI it i < to I o thl III t I to country onti ry of fr r chlnp chlnpin Chl Iitii Iitiiiirctia
in IprCAIt iirctia rcli nt > anil ii lli IIII trnder ItllIr I ri i hr4 lAppiuel L t I ii 1 V Our Ouri lur luropl iii r rnpli
i > orli opl nrp nIl n 1 loIlimIliI iiiirnotisciisn Ilmn on prailal 111 l til I I ii I fOfiI > op
ofl
They rh wont Olt buy 111 liii whut w lit they I t h I ii lo1 it see s o Of Ofrour If Ifcohir
rour 0111 e in retard to thoe tI thio wellknown Iln1 article articlen nlld ni Iol IolI o oI
I n s flour four kerosHii kr ntllilwo nnil twoiirthtee I o IIIth It lii thlnis el 41 41oiniiti
known klOII oiniiti to I I them I II 1 iii they 11 I Iio will wil punlmse 1111 I lirtli tnl o 11 Hut Hutlh 111 Hi it ittlirr
I lh tlirr rn 1 urn tr many 1nl IflatIV other thine IIln They rh l l 11 ki vc vi to totf i ic
tf c for theinelve t1m l Ifor fore they 111 can 111 buy IIY liii Ami 11
if you OI flhi allow no thfin 111 to totno I 11111 1 here hr to hive 11 Iii v illrei ohlrtnmmI t trommnrtrdtlon
rommnrtrdtlon rommlnlrntol nmmI trt tort rrtthlhitn 1lh 1t Ii IIJ I liitii 1 nm nmlnlhll sure iiro that I II lr lrrommlnlrntol your yourtrnile r rt
trnile t mdi with wit l fi th t 11 hni m would i 1 oul1 oiih I lie I i ° vuMly ii t l imreasril ii olr olrHnd
ly
lAtiplaucl lAtiplauclI 111111 111111I t IPtLiiiII ilII1
I I dont don know nnw your nur iit political politl1 yev II I mi miiult imliIiit2
111 liIiit2 < iult iKtiorant Imor lt of them Hut Bil I ay is Y thl t Ii The Thepolicy Ill IllpIlcy 11 1
policy II piirfiicil pr ld by h your ur Bovernment 1rllll gori Ii iiI I within withintho I V illlil it lilli lillithin
thin la lall laot t llvo 1 tls or hit 11 year tnroi nr sine odii II I imvn ln UHH I II
I I liTe Ipre Ire i fdlr filiI nnil Int Jmt 01 which wllh I 14 well w llmowl lh known to tomy I Inr iii1n3
V my people and Illl from 11 rub ih I h ho head li iil of my I iii iiiilon iiiilonto 1111
to tho lln pi rn > ni asn > nnt lnl lit they 111 t know knol Ii now thU Ill t lil lu I ii > t iiolioy Ilr i and andI mrlthfy
i thfy thry I lApnlniMHL IAppflJ IAppflJMunr Ii oy entertain pritrtll 11111 In n I very s ery 111111111 Iriendly I rtrid ly feehnir fIILlor fi li ii i lor I or you 3utiMayor alt
Mayor Munr LOW 1 lw wart WI tho tl tli tepond cnTitl I spp p3kpr ipknritr ker
Mr II Conudon C < lldnl HIIKKDM itlgglttMl 11fl 1 thai hn h talk Illk about ahnUIRorlllll iLoutV
V gnowI gOVirliifltil
V Rorlllll RorlllllI V VI
I 1 1101101 do not know kllllcllho Li nos ° ° wild iih I tho t ho Mayor 1101 xvhelhor wllIIlr wllIIlrI I hiir hiir3II
I I Jin II 3II means mnll mt ° an by II thn Ihl I hi i iiI UKKixtlnn 111111 ggi t Inn Unit I I ii I the 111 I I i 1I iovern iovernment nvi I IV
V ment Tfli ° flt of tlihui should lllle copy Xew S o w Vort Vor or orthat Ir orV
I V that itt Now York iirk ihotlld 11IIIIIIJ copy eOJr China ChinaBepailM llnl IiIni IiInifJPrLtllPi
BepailM 81 of Ids hi doubt cII1 on iou 1 the Ih I Ii Miliioct stihrVtt 1IIe 1IIeth
1h t hu Mayor culd kIil nl1 I h 1 I i preferred JIrnle r frpI to t o talk Illt I fl IlL about aboutitoniethlnit 1111 1111IRlhll LI bout boutIiOfliOthIltig
itoniethlnit IRlhll else 11 and ll then t told 11111 I > hiI of If thAulatlc thAulatlctrade th tb MlItt hilic hilict Ic IcI
trade t rl of bin i father ril ut hI hi A A Iow IowPniddent LI LIlaI lwPrioihIiut
Pniddent lames laI 13111 4 1 1 Hill lll oC if the I h flrent flrentNorthern 11 11Sor t tiiirt
Northern Sor iiirt lt r Hallway lall Company I oi Ii7l said aie ihi I that I hiI hut the theefforts I I ii
efforts tOrM of If Mr II 1I YVn I ii had 11111 OIJII I done i Ii iii mo I tt ii than f 111 1i 1iI any 11 t V
tldnR I 11 Iti I ii years YIN il N to II I 1 break down IWIII I lu I ii > larrir larrirof 1311 I ta inn i iut
of KUtct KUtctThim HIat jtat prejudlw PJjlc Utwivii I l WI Chlnn Ihlll I hum and Ine the I h Iii Culled CulledKUtct I
Thim 111mllralolthCnrorlhHlh 111mllralolthCnrorlhHlhIal Ihi ° rii lno Li ho race 8i on the tli face fii of tliMvirili iii irihi0 irihi0aId J Jhild <
hild Ial aId Mr 11 Hill HIl ihat has Ia learned 1all1 I allioI better betterthan Iotti r
111 I
than Ihll China Chlll the II thi value ahl of If I commercial 1111 rdal in intcitrlty il rV V <
tcitrlty tlrI I IrltY The hl Chinaman tiilria < hIMIIII i tiiiti lew knows that 11 t cnpl cnpltul 111 n d 0 0til
tul til In I belter than 11111111 credit creditTim tr < Ij Ijlio i
i Tim nhlniM rilln rihilui o Minister 11111 led Ic the III I Ii apphiu aplal e ewhen
r when whll Mr II lr Hill Hi wild Ilhl that I hiI Chiiianim Ihlnal Ii should shouldI llll1 hiootililhoiip3hovi j
11t hoiip3hovi I ow ° l t0OhiLI 101 I III I ihi h lIIIc Itiliih I Iiti4 I II I I
I would wIIII llki Ik > to see M i 8IPIA III 1 < IMI A f I tinin ll I li II lii come 101 o III IIIliern I Ihnro I Iher
hnro her nid 1 Mr 1 Hill HiI They wouldnt 01111 drlvo erh i innylKxly i
1 nnylKxly 11lod Ii1iiO1 out They ° 11 wouldni llIldlt hint 1111 any 111 iiuivV I It
V iKKly Illly wo Vo ought ol hl to Ii Me that Ihll I lit our II nniinnal nniinnalIcglxlntion 1111nilii 1111nilii1Illllol ilill Innal
t I Icglxlntion 1Illllol will wi lll not 101 nrcvent I iiri 1f1 ° vpnt I nn I ambitious1 ambitious1Chlnarnnn 1lhit iiiiilil hiui
i I Chlnarnnn thlmu I from frll omiiiK 01111 otiul rig to t n this lll t I i lo country lOUlln ii iii lit ru to toHtudy 10Iudy I Ist1u17
Htudy Wo 0 dont dOIt want VlIlIt II to drivo trln him 11 to tothn 10F ft
F thn I hl Iii unlvornltleH InlllltH tinIsirslt Iis of if 1110 Jirniany hifl18 fly vhero v fi ru he Ii Is Iswpjcomo I IwIIColn IIn 0
wpjcomo wpjcomoIh wIIColn wIIColnn
Ih n response rHpun to ti tho tl tonsl The Th Ilide Ilidevelopod Inr liidV i
1 V velopod wlQpd It 1tiourcooi < iourc ourl < > h of China hhll 111111 William Wllal VlhhIi ii I i iIlnrclajr j
Ilnrclajr 1111 Parsonn PlrII called 111 atlcntloti nttirit 111111 hiui to I the thefact Ih Ihrlct I Ii 0
3 fact rlct that thlt flier IhQI is I morn 11r anthtiKtite In Il tho thoof Ii liiiV I I
V 1iroVIi1o of Yiinan rUlal than llal In II the Ih Stale Hlllt tLil of f r ri rV i iVrititylvnnia
i V Vrititylvnnia JrVo VrititylvnniaSecretary I
1rlnlllla V VSecretary
t Secretary ciltar ilnhn Foard Foare of If tlu I hi Asiatic AsiaticAssociation Asbit Ial II IC ICAaoclatIon I IAllclllon
Allclllon Association also so poke pokeCab pol polI fflkoClii
I
Cab I lilt 111 lnn Ionalhan tlmn T II I Hdnnrih HdnnrihllxAMi 11 IilnarII4x4sI4tnnt ac4 ac4EoHI
llxAMi EoHI x4sI4tnnt tant tlnl District Attorney Alorl 1ttorn y Jonuthan JonuthanT JOlftlnn JOlftlnnT
T II I K Edr Edwards < wnrdi vn nn IH knocked knlckld down cOWI and andnearly Ine nyu nyuiar1y I
nearly 191rly rut rUI over loot lalt night 11 lt at Hroadwny Hroadwnynn4 Iroldl flrowhwa3iin4
nn4 Jne Thirtyfourth Thrlrolrth ftrret frlll by 1 hi a cab Ib driven drivenby erlen erlenby u uby
by Raymond Jymond Clllller IIQr of 327 1 HIM II fllt I Twenty Twentythird nl nlthir
third thir Mroct Ilret Gllllor 11 was a taken tlkln tiile ° i to tin tinTBnderloin 11mTAnderloln V V VV
V TBnderloin ntatlnn Ilton There 1 he h hii vrpt an anwild nnd nndMd nyusId <
wild hed been I in married Ilarrd I tin rriu I only ofl u iii I Y a few fi i day dayCol i Ia IaCol I nyu nyuol >
Col ol Kdwards II wnnll us n rIoi who v ho had liii I not Jol iii of hufforcd III any 111 111nj1 II 1L
Injury I nj1 nj l except IXpIIO to I 1 his hi feelliiK fIIII1111 fil Ii i g and Li tid hlsolothen hlsolothenMid hi Ii 14 elol elotsabi II V
Mid al ho hodldnt didnt CIl1fl I want wlnl VII fit to I I i presMthecolnplalnt presMthecolnplalntIlilnrll pnIIUlullplaln pnIIUlullplalnnt ii M I I 11 eoii ilihil hitI hitIIIlhCII
Ililnrll nt 1 Sn Snup 111 HBN la Hail Inl More 1111 Irtictlcf IrtictlcfMr lrlllI lrlllIi
Mr i i s SaRii gii is I dolnjc Ilollg hplendidly 111clhl Kiiil Ill Mix MixHiihtkll i1 h IPI IPIJI V
111 JI Hiihtkll ticl I SURC RIII itg at lt her I ier house hOI hint 111 night lltht Ii Ig ut to I i a arvjKjrtar I
rvjKjrtar llrIOr Why h liy 1 am 111 Mint 111 ho ht will wi live liveIttiK 1 livilang I
V t Iet Ieftto > lang o OcluMtnk bill I at zmuflcVttiuttftkfOrliInf zmuflcVttiuttftkfOrliInfV Mono IIIU of you YIU younit yiiu 011 ror hg hr men 1 1 wll1 wil w U bo lu luIet bi Li LiV
V
4
V V P
I out IJ rmxiTY l I nriuni 1111IlIOTo I II sou souTo
I To llr II Hcplirrd 111larlll In II n Ynr er ar II or < ir No 10 Midi MidilliMlrrn 11 a atNIrl aIIHIrril
lliMlrrn tNIrl Skjscrnprr SkjscrnprrTiinliv k ksi wrRIIr wrRIIrllli rnlIrr rnlIrrIiiuhi
Tiinliv Iiiuhi llli nuilditiK lieil at 111 I Itnuuhvay 1111111 one 111 ii of oftic orII iiiI
tic II I i 11t unt iir notabl 1111 of If If tho tl older oleI oHice om 1tlKi build buildings 1111 loilhcIhlu4
ings II In IIIII the city was sva 1d sorl yolciilav ilIrthiV II hlI bv l Kil Kilrick it itI 1 1Iik
I rick Iik t k Vyirof yr rf iI Holun tllllfllllw 111 boll and 11111 I tin t lii Dri I rl 1 U I lVnr lVnrcstule i iI
I cstule iut In II the Ih tlilltl Sluti Hlll iiits It J i ally allyand ul LillyiiiiI
and 111 Consiiuitlon IJ iit I ii I lIon IlllIIIII Company and the lmvi I ii >
Tlle I 1 ho ItiMirance 11lml CominiV1 lIII I OtiflIiY II It I Ia I ii live 11 tI and aiiclP id idix
sixtory P ix Io l Iry Mriictute I rU1111 ruet Ui I tlankii tallt fILth kiig > K 1 the I I liortlrfly liortlrflyiKpiiiidiry i ii III I irhy irhyI
I iKpiiiidiry i it o bi ry of i f the I t i Trinity TIII FiitiIi Y ilurcliyurd eiui IIIIII yt I IyarI < nl and flu I IJ
I oixllpien 111 a I uniquely IliIII litiiilii ° l adviintuKulb IlhIrluIL > sill sillUllIK II i iIt
UllIK 1111 It Igi own 111 to to the Ih light ll nil 11 lour 11 sides sidesThe lcl kh khlii
The lii 1 pri iiy front rrul to I frci on 111 I Ilii 1111 1111I a 1 1way IVL
way VL a LBlj t E tu on i on n Thames 1111 1111 iii st i nvi l 1 inl HI tfl I on i Trinity ii dll hut y yI
I plii1 I 111 in 1 III id 11 I iiST j on 11 III the I I hi ° i Iniii hlldrmI hyiird id The Theprice Tb TbI ri rijr
I price jr rk paid al1 for rol it i could not I U I > learned INII1 I II
I 14 imderitood however 1iti ihat u hint an 11 uflcr nr of of5lrVil I
I 5lrVil 11OIUI I fMl i < i was W l4 refuxil ifii 1 I i than 1111 i six Ix l month monthato Ii loUt Ih Ihalo I i iiIgi
ato alo and 11hii < hai jiI llTViii i woild IIIII have l uali ui4l ui4lI
I P I ai that t bai time Ihll The Th ImlMinjc llldll wn WII VII4 cnfifl cnfifli nI1 nI1I
I I i in il thn 11 ° iirly lry VJ JJ J and Ila vis 1 i4 fur fil n I time 111 4 4ijiiu wmsl n 1 1lilll
I I ioinlly ijiiu lilll I by ly b V K I Hueklev laI H I II I Cbllin Cbllinl btn LitItri LitItriIt
j j l > ii i 1 HKoariiiK B It rIill 1 iiy iiig ami ald Wiramll V llnlll I liiiii II HiisMll HiisMllJliderick I Itiioio 11 II IIrII
I Jliderick 1eriI rII Aver already IhII a I pan 11111 11 1 owier 111 111Iud I l l ltiik
Iud tiihIon Ill h II Ii onethird lnter > t in II th IhmI piop pioper
er 1 V S it il I si I for SITltKK I YesterdavV da sal1 sal1ns hal halsh al alI
ns sh I nepitiatitl iligioi iatMI by ly Kiedcrlck li 1 111 iIrIcl rlrl Smnhnck slulluwl Suit
and 111 ii t Alwyn i bV 11 y Hall lal Jr 1 i V Ai i the I I ho office 101 iiflli of th thInltcd I I Itflfs4
Inltcd 111 Slates Slll tflfs4 Ifaltv Ial and 111 Coriliucilon CoriliucilonCompany I I 1ul
Company I I1IIIOLII Ialr it i was ii said aill that I plans lal for 101 the thedipollioM Ih IhI I Iio Iioitll
dipollioM I lll itll of the th purchase 11111 have not lul IMVII IMVIIdetermined IM I
determined 111111 on Oi The 1li h site II probably rllI will willIn wi lii liiI
In I improved lI with vit Ii a I new 1 tii liuildint lc 11 but butluitliliiK 1 1111hIlt
luitliliiK IIIIII hIlt lung will VIII il In 1 4 doll lu for a year p1 yi ° ai m1 two twoAm 11 I Iiu 1
Am 11 iu on > n I tu tin I I Ii tcnantn I of th I h bulldlnu hulillli i art LiroI
I the II I lit Itit 11 Istiif I WI t v Hoard anl I of llrukMsand Irll I IrnIVl Illlh Illlh1II iitiil the I i iI
1 IIMl 1II I I lst I ite 1 it 0 And wllnlr uit lone iiiyi r ° AiOi t i Itla ItlalI11 itt tiiia tiiiarMM t II IIVInF
rMM lI11 ° VInF MiTS 111IU lMTr Clfll Clfllol 11 11IrIRI
IrIRI II iI a I C iilii II e ol II Ills Il P I i lr I rhI i t > t ilrnlurcs ilrnlurcsI iR hllmt hllmtI iii I II rr rrI
I I nIl II ilif II 1111 I r11111 IIIIIUII I Iliil 11111 Cnlrl Il I ro rol
I I The l 1 IVary Iar Arctic rIlo Hub UII nave JaI a dinner 111111 at atMi II III atI
I Mi I h Itiiversity lIIr tiItirhlty I Club I Iul liii last la night IIht in Il honor hOloI of ofthe urj
I the I lii explorer P iiloItI 111 vh 1 ho huM > < name lall 1II Ii lh I Ii club dul o lnarc IMlr IMlrlhoulh I ikLlri ikLlriIt
I I Although lhoulh It hiotigli lieut I iII It Peary 111 ho ii ry > his h I kuwked kiio > kil around aroundthe nlI1 nlI1Ihlwhl1 n riUll I It
the t Ii neighborhood Ihlwhl1 of iF the Ih t tt North iorI Ii Pole 101 for forMVend fol fIllPI
MVend PI VIIB 11 I yearn II ar ru under Ildr uinii r the II I I i patronnce I Elf lrll mlii it if f the theclub ll i i ilull
club dli lull he I Ii never 111 until 1111i tiyit II lai la evening IIII had hlllllI hlllllII met meti
i the I I Iii moinlHTs 11111 in II a I body bodyMorris Iy V VhoirI
Morris hoirI 111 K F V lesiip 1lp i i president i 1 id11 or the I h I 11 ° club clubpresided dul 1111 1111sit
presided nt II the Ih dinner ihliii 1111 r Oi I In his hi iIIit ri iJhl ht sat satPeary NilIun ointIiiry
Peary Iun and Ifll on 11 his hl left ItH Mayor Ixiw lIl 1 On OnPearys Oi Iii IiiIIiry4
Pearys 111 right rlJhl sat Nl at President InillIt M 1 1 Winilsey WinilseyStryker WoIynf Vioiiho y ySt
Stryker St rykr of Hamilton Inllhol I LolliKe Lol IlhI gl and ald a nil next t is xi 1 to tothe 1 1II o oI
the II I I i Mayor aor or wai wa 4 the Ih 1 lii venerable IIrlll I IlL Amos Alu IiIl I Hnnsall Hnnsallwho 1111 Itt IILa I I II
who 11 I ii I wfls Sill I 4 a metnlxT 11111 iii yiilsr of i if f Dr KaneV Iii nl yit u arctic arcticLxHdlilon artIII artIIIof 1 rd i iN
LxHdlilon N I I Vblt of 1SVI I I apt IIPt ii Pt Honsall 1I aluhhnulh aluhhnulhRIIII althoiiKh althoiiKhabout ii It huuighi huuighioil
about RIIII oil oi > yearn Ylr VIoLi ru old is I as I halo hal I ala mid 111 nri I hearty hary liarl y as asmost a aIiiI1
most 101 men 111 of 40 If He I I fe cam cit an III over 01 o vt r from frfl I Phila Philadelphia Ihia IhiaI li iiii iiiiIl ¬
I delphia tlphla Il Idi ha es lIllaly i wcin > eclally Ihy for f ir tlw Ih tI ie dinner Illnlr I I i iluPr The Theothern Tht Thtlhr 1taoItilorOl
othern lhr at II the h dinner elllr r were wereMnifar WI wiretI
Mnifar 111 tI i r o t iflr If in iInk I lu wlr I Dr I r Treilcrkk FrIrl lrli r lel I IHyde J II
Hyde lye I lvii vlcireidiiit lIl V Ibnry 1f W V V ciiuioii ciiuioiitreimiirT I ilIiiul ilIiiulI 11
treimiirT Ira I rLI lrr lir r Herbert 111111 I I rtirl 1 1 llridiiuin Irhlllll I Ir Iii 111 LIII s frelary frelaryFrederlik ry Iul ii rv rvFr
Frederlik Fcrkk Fr dirlik M ii I Constable 1011 nhf ll II II lleiiedlct lleiiedlctA lI 1111
A Haven 1 Iii 1 iL Henri 111 Iarih 10 rlI Clareiie I IIaroIi T TVy I IttV10fl
ttV10fl Vy < knn 1 and 11 John II I I Ilachr Ilachric I ii l r rUoi I Ilil
lil Uoi < ic < il f Col < nl II I llralnunl Irullrl C I S A of oflii ofIiiknii r 1
lii 11101 Iiiknii kwoiwl and f1 Hralnards Irlllnl furthest rlrlh1 liir h t north northparty lrl hurt Ii Iiyart
party yart y el I I < Prof Irlr Anuelo IIh Hiilprin IIHIII piel pieldent
dent II of r the I II lii Philadelphia IhlIIII iroLtniphii Ilrllil al alSociety alIIt ii iinl
Society IIt nl t r Prof I ° rnr ro II I C I Hiiinpiis Jlllltl dlreitor 1111 ut utI f fthe rI
the I I Ii American Vt IIrhl yno rlin Mueuni thi lt11 ouiiii of r Natural Sllral iiiiriI History HistoryProf 11111 I lItnr lItnrlrof
Prof Irof lieurv I liir If r 1 Osborn Itlrl AnnTlcnn rhI Mu 1111 > eiini eiiniof
of If r Natural nllr1 ii I I iril Hi 11101 I I bt torv nr Mudion iIaul IIIOIC Inh < irant 1 lalt ra lit seorehirv seorehirvof PufoI rIn rInr ol r rIf
of If r the II I Ii New York ork XrXtoirlcal Zrltolal I Society 011 niI ° I ChaiulhT ChaiulhTItobbiin I hllIr hllIrlohhll Iii IiI IiIitnI1olIi
1
Itobbiin lohhll of r the Ih I Ii American Irle1 00111111 00111111dr ieocrmildcal Sn Snility o oI
ility I kt dr v lolm Ioll oli u A Taylor Iii 1lor lor counsel 101 i oti nb h of n t the II t i club clubr 111 iIii 1
r I 1 P I ° Imnne 1111 I HLiIi who 111 i lii want llt ilit folk to force flrl1 that thatln Ih1w
ln h ° was w II ever tr r known 111 at Mr Ir linoley I i > ly lyVailr
Walter IIr II I I I Clark lark Frederick rnIrlk C f Ientllil 11111 for furiuiilu
merlv 1111 InitHil I li Mttes SIil 1 Cnniiliiiirral I 0111011111 oIIUlI iioral at it I alto altoIcyp 111 11111lgvyu
Icyp Ion SiiiniUl iuiluIoVl llld Howland Cyrils Irl I vrii C I Adams AdamsClatcic tuliuui tuliuuiI 1111
Clatcic 1111 I li I u 1 V Seiunaiis iuui Iall I Ol ii V I V Kverlt It Macy ti icy prof profKill Irof IrofI I ° rof rofj
Kill I j II ill h I Tirr 1 of I lorn 111 nrIill II Ililverlty 111rlt Nell 11 irnn r Tuyu Tuyuof j jof i I Ir
of r < enliiiinti 1 h I lir Ir I ir Ireilerick IrIrll A Conk uouik k mid midJe IIt 11111iil I
Je 1hiI i ille ill I htone htonei 1111 ptouli ptoulit
t > i i ° cam t auiI 11 time 1m tutu our II speeches h Mr ilrIIIfl r I I Ilesiip
lesiip 11 made Ilul a t lile I II hi un II II and al th 1 ii Mavnr Mavnrmade iIIVriiiiiuhi
made 111 ° nnothiT 110111r Then 11 Peary 1111 jav I iiv a I talk talktin talkOIl
tin Oi hindlccverlenand hi 11111 ° u iyIoI chtiwi tlw hiluli > in plciuivs plciuivsHe 1114i hllIn hllInI 1i114 1i114I I
He I I b aUo tli showeil hw 1 the II thu original orll lal memorandum memorandumdeiM 111111Iur
deiM e1 dI sited in il Uxkwood Iuxk and nle Hrainatdn Hrainatdncairn lrilall jtrnlliL111uealrn
cairn 10 1 at iu IKkxvoiKl Kkwl1 Island lll111 on III May a III 1 IssJ IssJThe I ¼ 4 41liu
The 1liu 1 memorandum 111011111 written rlln on 11 ii an 11 ordinary ordinarysheet ollilaf orohiyir orohiyiroil
sheet oil iht of foolcap foolIII foola pnnr In I r WH ra4 a1 found rflul I atnotiK atnotiKtho lI IIIII III g gt
tho li t ho Moiien p4 1011 lolL by I I iy Peary 1lr Ilplr on 11 i li May II i 1l S lo I Iflu I i > H I I t is isas I IS 14LIS
as S well wl1 I preserved > It as I if I f urltlen Illu1 i rittu n iinly fll on ly II iiI few fewdayn C Ctl
lays I tl IIKO 110 ii iu I ThLi Tit IIit document 11111 II ul ° IIrlilfl I was Ia particiilatly Iarlirllair Iarlirllair111I I unrI ictiIat ly
inteiTstlni 111I kit psI III Iti to I ii Col CHI V Hralnnnl Jrlll I a Kiiest giu 11 ° nt ntthe II IIlb iiitfit
the lb dinner 111 who whl huo u an I oni el of II tho t ho loaders loadersof Iallr
of 1 that t exMdiiioti exMdiiiotiIroldont OXWuIIt Itlr iOll ii nu V VIrtuItnt
Iroldont 1111 Strvkr 4t tvk r hr0e pII after afu r Mr Ir Peary Peary1iiKit lIar lIar11II I ° LIt LItviitn
1iiKit 11II inis m WITH ITI iinoMi nIm11 nIm11111rr I ISltilliirrj1
Sltilliirrj1 uIultllrr 111rr StrtCt SIrfIliiake Int luakr Cilukr < nl the thl Thought Thoughtfor 11111 Iiliii2ilfor
for It I Itirall nIal Siimr I Icrimie rrll IHnnrri IHnnrriday Ilnlr Ilnlroh IIlinrr4P0ht1
P0ht1 oh 1111111111 I bah 11111 rt ru wa vaoi wrrhuq orrhe I V ut Ir Irel ° r rCIa
el CIa day y when t ii ° ti District 11 114 lrfl rIet Attorn Atorl I I I rliy > Jerome hr rm 11110 ap apM npanlnld LII LIIIa
Ia M > ated Vo and anlnld fl IIII asked for Second SCII Sicui iid Deputy IIII It j Pill V Com Commissioner 1011 ot II IIIIiUbhnII ¬
missioner 11 IIr r Piper PiperAll 1111 PIperIh
° ° All 11 Ih I want VIlIt is I to c it t apt 1Jt Pixr Iipr to dine dinewith elll elllwil iiiiioVit1i
with wil Vit1i ni 1 at II tho th City C II ity I lub Ill Ill tonight 1II hl ex explained o oloin x xplall ¬
plained plall loin Liiuul Mr r Jerome JrOII J roIII You rl luI see 4 ° I did 111 not notdare 11 11da lintIntlu
dare da to telephonij 1IIIIJ the Ih Invitation I 1111 ICI Jest ihe ihewholn Ih tliI
wholn 11111 I iu ItO Tenderloin TIIIr11 ° Jiiah riuuIti Illicit IIjhl titI ghit close 110 Up III for the theiiitfht II IIIllht t I io iotilght
iiitfht Illht V I 111111 dont II 111 care r for that kind kild k 1111 II o of f closing closingup P hll t tIII
up II III I want wall to II I ii clou ch ci upo it I In II I Ii my I 1Ii own 111 I way warI a y
It I MILS 1 rememUred 111111 however that Mr MrJerome iIrlinul r rrom
Jerome rom had hl1 dined 111e at II the tl I ha ° City Ill il y I lub 111 on ii n nnumber I iiILIII11IHT
number 11111r of previous 111 < nlalll occasion when wh1 liii liiiI smne smnemove
move 1110 I ito 1 ° of it important Impolall I IIiI loufa lit was WI wa h about 1111 ihio ulit to II t 1 o Ix I so mad madH 111 ninu I IIto
H 1 Ito dined dll d there f on Oi lou Oct Oct H when five 1 ff of Ir the theblKRe n nblot1 I Ii Iibigu
blKRe ut > t gambling alblnl houses hnu In tho I thu hI Temlerliln Temlerlilnwere 1u 11111111 11111111WIe
were WIe v rI raided rlhled Mr I hi Jcromen Jprl letnlnute IrIIIII visit visitto vlltI I II
to I I IiiMv I 1 iii plnr Loetor > ctor Brook while whlil iVll I ui waiting wllll vii I I I ii g for f ur i I apt aptPiper LII it
Piper 1111 1 ° Iioi i did lld lid not rcasiire la lr thow I ho Iiuau who had I been beenworrying 111 i ivoriyliig
worrying 0 I nl I 1 ln npllor ctor Ilrookss lrok district llIrlet In Includeo 11 Iiit1iiils
cludeo dld the Ih t ho Tenderloin TenderloinAn
An 1 additional acclllolil ahdit bunt caue al for pxrlloniniit pwlllll wns wnsthe uva uvaI I IIh
the Ih I hi preMUCt 1111 iir ° lt < about Ih11 Police IIN lleaihUnrtefi 1adllr of ofJi Ir Irro f fi
Ji ro eih i h JacoliH Nh the Ih t hi head I 11 hleuth 1llh hoitt I i of i u the Ih t I it i It ti tiJtis I Il
Mi l Jtis lh LlilonandAslstint LIIIlnllIIlnl il iii Ii Ill I A bkt rt nt Secretary NIna ipr l flV Willi Will Vi II I m I inI
11 1 I I liptwrt IIp PIEt of iheimeor I J hu IlnttliTl in org inUuioii iii II ioil Loll V Jiai Ia lll llla t ° ol olii ls lsas
as a 4 John J Iiuli I ii Townend 1OIInd I James Ia am tui ° VcMern Vi p im lain lainblerBol hit am ii iilulir
blerBol 111 lulir got theevidenomvlilrli thiu vldiuo vhAIhl resulted 11111111 In the II IIII t Iu
JIR 1 ulg II KHnililingliiHis Ilmlnothol ga tul ii lugI ii niu < > raids raidsAfter lic ia 114 114Af
After Af I e I Mr l r Jerome Irom I + roy Iii had left the tll t iuu building buildingpersons hlllli I ill I lii In i
persons 1 r ° I Ii who whl il 10 pn 11 I un fcnedlo ftu I In I ii know ItIW k io all 11 ii I 1 about al11 a I but II UKiidthat III IIPI1111
Kiidthat PI1111 I i I I hiI lint while whilnlrI liIht there hItlo was somethingdoing somethingdoingwithout blOitot olllllotdilj lung luiing luiingVIt
without wiholl VIt but n doubt 1110111 here wan W I gnod ivnnii 1011 to tobelieve I I1I 100thu
believe 1I the Ih lightning lilht light III iiIii would 10111111 not 11 ftrilio llil lor a adav ada t tlL
0 01r
dav da lL or two twoMr t
Mr 1r 1 Jeromen JrllI Ju ° roiti ° u dllll lining parly IirI llr V nt rl the Ih Citv CitvClub it 1 v vliii
Club liii 11 i last 11 1 night I iii h II lit Included 1111111 I besiden It udu liM hlmst 11df 11dfIId > f fand
and IId IIPI apt Piper Iip Cornmlnsloner t 1111011 Partridge PartridgeAssistant Inl lnrt mil rIhgl rIhglt
Assistant t I 141 1111 1111 District I I It I rII ri t Attorney AtQr A I toni Iys Morgan Inrgii nlRIII ii and andians 111 111Ill nit I IIIli
Ill ians IIli and le Dr U Hodder loldr bin 11 privnle hecte hectetary It I It
tary 111 t i ry Meix iI I ts V Jerome J 1 Im 11 1 1114 Piper Iipr 1 II i ur lllII and 1111 a Ill I Morgan Morganwent ti O lrjIl l i ioyil
went oyil 1 to I 0 the I h theatre I hunt halr rt after Ifr dinner 11111 lIyiin r nnil 111 then thenmade 111111c I hi yi yiiiiiiuli
made 11c a brief call al on UI apt nt Walsh 11h at I the theTenderloin Ih i iTiiidu
Tenderloin Tiiidu rIOIII taiion taiionnn IIIII IIIIII t aLkil I Iin
nn in I nin 111 iiiii iniui I IVl1 I iris I 0 iiii u I 11 11Spccdi I plF plFjiiitt 11 I I111
Spccdi < jiiitt l TUB 111 IlI Hills 11 t Ii I Itaee IUI With ti I 11 I 11 SNIir S14 t er mv mvIn ii iiiii I
In II Ilrst 11r I Trhil TrhilAmid Tril Trilmi1 ° rrliiiiiiiuI
Amid mi1 the II tiioting 11111 toutIti of I1 wlii wlt uvhllhtl04 tl > s from rlum nil nIlthii I i
the II steam oralt in the tIi harbor
Iall Ir il lIl hlrhr yesterday yesterdayafleriioon Illa Illaf11
afleriioon nhl f11 ° rliolln the Ih I li new lugbiKit I th II I Ii Kdward Edllr1 i
J 1 lieivindowind 01111 fl VtuIMi by apt IP V Henry Jnr > IIifTman III V VtrlIlu4hoilt
transput 1111111 agent n11 lor III tliuu llvrwIndVVhile 1111111 1111111Clal
Coal Clal Mining Company < flPI onifuttuiy was W WLI put into 111 cum 111 t uuiii
JUI
mission 11 I1 in iiiil 1 id von WOI a Trial 1111 race rC ri again a 1111 > t her 11 V
sister i It I tug 111 I uij th I hi Admiral elllli IuIhriII Dovey 1 11 One Oi I of If utthi V I Ithe IIh
the Ih conditions IIIIIn of f Ihe lIl tIp ciiiilraci 1111 wns wa that 1111 I Ithe IIh IIi
the Ih Ii niw 1 Ixial Ilal mift Inl exitl the I liii Admiral Deivey I 1 ity
la II s hl I s d I Sh h dots dotsThe d dl V VIill
The Iill l new IIII liu tug I I lell 11 ill I I llatlery Ia lLittu I 11 > at II IW IWThe 11
The 0111 I Admiral Ahlirl Oewoy Dew le o and 1111 ihu I he Vlndor Vlndortwo VIiiduirI lldI lldII >
two I wo v i u more 1 ll utV0 of if apt np eI noflal I Hoffman fleet 11 1ru 0 cro Irulilt
nu 111 niilthenicirshtarlMl Rld nun I I iilOiroN I PIlIrtlfiI larlle At thellroolilyn II Iii 1111 11r1w11113II 11r1w11113IItrt I I
Illell Illnine trt I i thn I I io Admiral drlrl ulrnI nI I Dewey Dw I > IuI wax wal 8oi two t lengths lengthsUlilnd IIRII liyigt IIPI IIPIt I
Ulilnd Ihhle t ° hiliaI and 111c tho II I luu Windsor II lInIbor OI was W out 011 of thu tIi tIiIltul j I
MM < entirely itit ltlrd hrly I I
Utter a run 111 was wa fl4 inadu lcu up tho tl North
Itivernnd Ih HI vir Ild a iid the tl I liu iral 111 I CII I merits Ilrl ii of II tin I h tie two I Wo iVl I tugs tugswas I I
was iI 1 cIIIIIII11 lIIllLlILid lemoiisiitid lIitII Off 1ff I I wcntythild wcntythildstre WIIIlhitl w iiityt hitid hitid1t I
stre 1t 111 ruut t the I hnu h boats Ilh Iii it i weru V abreast ft hnI CradlKilly t riclal rIo I na 113 > V I i I IhowIr
however l r lh I h I to Idwanl I Ii IIIII I uiui Ii I J 1 1 Henvlnd IIrwllcl It ru I in I forged forgedahead fOId fOIdIh111 fi iigo CI CIIi >
ahead Ih111 Ii At Illverside 11111 llIvi IPIkito Park 111 I j4 rk tho t ho Admiral AdmiralDewey t cmlrl cmlrlIwwv ii rut r1i I I IIouty
Dewey was W two lengths JIIjlh behind 1lllr and 111 gavo gavoup IU IUup 1 1UI 1
the Ih Ii
up UI race raceThelidwnrd 11 rile rileThu
Thelidwnrd Thu Eclivii c111 rIl J llerwiml Isbnili I lull I taIlt forhatbor forhatbortowing for IIIlor IIIlortowll ha i i ioy ioytowIng i
towing towll She l liu Is I the Ill I Ia largest gi t and most IW I IHT IHTlectlv 1
lectlv hol equipped Culppe tug 111 boat 1111 In II tho II I ii hnrlior hnrliorShe hiI hnrhoiV nf nflh
She lh is 114 I I I 4 feet overall 011 over 11 a II il 3 I feel INIUII hII 11 I I feel V
hold I with wih vIt Ii ellgilHM I IIt of fliO f 1 horse hr Ill uru power I 11 11 J
She Sil cost co 1 JOJIXJU I 13 I A and 1111 LI I iii is I wild 1 I to I i In I ilia I I III p faMcrt faMcrttug faI it ittug 1 1IUJ I
tug IUJ afloat 11011 IIIIOIILAtnuing I IAmong
Among AIIIK thoMi tho almard 110111 the IJI lterlnd 11 Ihuru Ile Itiul to towitness Iuwll t I ItIt I
witness wll tIt ItlM her triumph Irlllh over iVl 1 her 111 sister 1111 boat boatwan hhll 1111111VIIP
wan VIIP l K 1 I M i Hiirke 1111 ° 0 her 111 I hr builder Imillr I oti I dir H I I I J J V Know Knowton R i I i
ton lUl general 1Irl manager 111111 of the II t ho Porto 111 l ° ouri Him HimSteamship Itl ItlSt 11 11SIIIIIII I I
Steamship SIIIIIII St 18 II iltlp Company lyit1 III ILII KvCongressiiiaii IXtUII tVI ill g II iii I
Hutler 11111 hut hur of Hrooklyn Irolld > I A Snare Hllr treasurer treasurerof 111111 t lu Lluii l lof 0
of If Ihe I h iiu International IIIlrllllllal Coal LI t I l4iI I I Conijianv 11111 llIilJuili and andthn 11111 11111I
thn I I liii ofllcH Onl oflki rii of f tilt t I iu HerwiiidNShlto 1111 lk rvIilLI hllt hit ii Coal CoallhlK Ile
Milling lhlK Comiiaiiy ComiiaiiyTu tOlllllr tOlllllrTo
To Care ar a Cold In f On tn fine llir llirTakn 11 tiyTaki
Takn tjuatlvr I4uatl Mrcimn Irnmn Oululnr Uullin T TAblc tilcl All 1 ilriut ilriutil Irli
il gLtVJa1UUd t ioluud jhj Jh Ih uiwcyll UUlqI11 It Jails lu u < > mKli 1 iX V >
VGrIJIVC3 Orbv 1 OIC ViJjnatur 1cud 1VitUt nlu I > tatfn S lJ UtI I vtcu1w ta tb 1u Jail bv sSUr ll c
I
TIIIJ I SOIIMKR OJun o1IM in HEADS n EA T1 TIIK TIIKMST Tn TnLIS Illhis
MST his or W Tin Til IIICIIKST IIICIIKSTon IlanSI IlanSII
on ADI PIANOS PIANOSSOHMER
I SOHMER SOHMERPIANOS s SOXMERPIANOS iiil iiili
I i I PIANOS PIANOSS
I I OUII Soknicr S n Inner 11111 IIIII r II IIII1 11111111 flhilltltng flhilltltngIh ni lit I IIIII In n ir J Onl In jrMlrr > Mir nm n nII 7
II lrtr
I h Slh lh A tue e soT nr o 1Jrt 2d SI Vulk VulkROOSEVELT tvUROOSEVELT 11 11o
o
I i ROOSEVELT IN HUNTING TOGS TOGSr TOGSIJlVI
i I
V Im IJlVI r ii m ir V 11 II ts f i 4 inr UU nuiiiie nuiiiiett 11II I IlIVII I I U UId
tt 1IU nn IU at f d i 11 in rn I l urir II 11 n 111 111I 111Til i iifit M MTin1
I
i Tin1 Til 0 bf < l ri t lull T nn ni Hie Trail TIal Ii aIi ThrniiKli hrluh Hit I hi
i Cane 11 ItrnKe 1111 anil 11111 Hope lu lo II let 1 iier llr llrIhl llPrI
i tin I I I I Itiars 111 I en r Tiwlaj 111 Inrt 1111 10a ri ii < il I Hit Ih I Ii t lluuml luIII I 1011111Iai
I IaiK 11 Iai h IVN 1 tlb t 1 t n > nn u I lnl Inlo p Trnll Trnllj Trnl TrnlSII trntiVilUlS
I j SMIUCS SII VilUlS Mj Ii X ISPu iv CI JJ V AT1tna 1111 LI lied 11
I 11 > Ileiifeiil 1i1 Stuyviom 11011 t Iltt041I1u1 rtxliorilii I llhI iI tl I Ii Ili WHo i iiilr 14 14tutu
I tutu 11 ml H iilr I 1 < > i I I an II I a i i tin 111 I I companv 1011 lulifil of nfMl ofI ofIMi
Ml I1i iippi jpi lien r I huiiier IIUfI lnicliMt I ° n II1 Hoiw I141ot 1
I Vflt 1 went 11 mil II loin 111 til I i Little Litt 111 I SlllllllVer SlllllllVerSwamp SUlfIr SUlfIrSIII MlIllUiusv r
Swamp SIII lhi afternoon arlIIOI J J1 1 M il Parker 101 of ofVew Ir IrSI ofi
Vew i u Orlean Ornll C rl ii t i it vho I ii i i t iidinr I iii ill iii a I Ktiral Ktiralminaser 1111 girtura I Ililt
minaser lilt r of fr the Ih Pi Intnl I IIIII 11 mid I lc Id the Ih t Ii President Presidentthai Iridll Irt t I tu tuyIii
thai hl I < s hn hll > e 11 lLi4 a < mi 110 In I le I II rieii riidu ti viili viilil n lihi lihiPtirh
l WI o > pnrs plr Jl J explaiuiil fulijuiuul Unit 11111 lle I J li hin e
wn WIII i Va not HlMttd d for r1 rpeil nnil ercrKy Ic Inn 111 111fr I out outjinlgiiitii
firii fr > n < rvitivii 1 i jle1 jinlgiiitii > iii in 11111 KoitiBthrough KoitiBthroughMails guuirig I tIIrulLghI tIIrulLghII hrlljh hrlljhIIIJ
IIIJ I lu lulIl I ITIII S
TIII Mails Jid hail biii I iIh cm 1 lit by lr ncxrucs 1t JI viiking viikingnidr Ilkll IlkllII pkliuyu pkliuyuIII
nidr II III t II the Ih t uo dlreciion 1101 Ion of Ir W V t V Hingum 11111 If IfI of ofI < if ifthe
the I Iii Sniinjes II luiiih plantation iIuiritnt 11111111 lots The Th lltu cane Ial 11111 wan 11 cut cutj CII cutto
j to aid Ild the li I Ii members 11III roi of f the Ih t lii party iIrt rlr Uide Uidethe
the I ha Pivjelil 1 jI11 rul r id d H 11 > lt Collier I ullr otlh r ilin hi negro negrogu
gu 11 t h to II I ii pi go through thrfll I h quickly uldd to I o the Iii part III of oftlie ofI V
I tlie I WIHJ w where 111 hitr the II dog fIJ < nil In Ii V chasing II III the thebear Ihr1il I lit lit111410
bear 1il There 11 ate In iwenlytwu 111 lC lit Vi 1 1 IIVo hounds 11ld In II IiiIii
I I II the I Iii pink I I now Iuul it ihu I lii h camp 11 and n 111 the I I Pres 11 IrhI1111
j I lent 11 and O II 11 I I ill lt Collier CliI I tIij are 11 itr to follow fllw fuoHu them themifgiirdless II1 I IlogtrIIobb
1 ifgiirdless nf or paibs pal mid 11111 trails trailsI I tVuII
I Th 1 l ito hunting lll II Iitt will wi ii III not 1 Ixgin 1111 until 11 hut I II tomor 10101
I row 1 AW inorniiig Illril liii rh l ii g Mr I 1 i Miinguni 1111111 1LI Ii gil I Ii uhn II 1 hl I in was WI 1i 4 too tooill Iuil t 01 01ill
ill il to I go I JVl out I in I the Ih I It camp allIIIfrlll this I afternoon was wasgreatly WI iVltPIglulitis
greatly dl distnrlKs by 1 the II new Illal n that today tuiILIVI
Collier c li lr I iur and nlt 0 Ph I Major ituu ljlr jo r Illm 111 I I hilt who wil i tin had hld I ii I Uiii I oiV I i at atthe II III fltt
the I h Pu camp IIJ uilui for fil several Iml days eIY took JI the tl tli pack packthis iaekI alk alkI
this I lii I morning tlInrIlju u g a 111 in uitl thiit I hfl 11111 wliile wh I I I it I uinchasing uinchasinga 1 I LI Pt Ila111 1 1101 II IIa
a Uiir 111 half ihe II iii dogs iiui Jr split Iliit Iil off lf in il a 1111 detr r trail trailand Ira trailaitul I
and lid didnt ldll comi 1 Il kick V Mr ll Maiigmu 111111 sent senta II IIr1111I11
a 1 fereniappM r1111I11 rolI ° uueilJjuIh for ril help in Mr 11 hr lloli JII IViboof IViboofHdN BIor BIorI ioIl of ofIt
HdN I It ti > Mn ii I il Lit 01 < malxmt I nIb tIlt 110 < no lii liundrtd hlldr I linir d I miles rlt tuu I lC 8 from frl rot ui
hentociimeoveran lull t4flhIt0trlilI IIIIrlll I bring ril his Ii pack pitu llt IL of bear lc ar
hounds Mr Il Hob 111 Ilolxi 111 I had h hi 1114 right rl II eye eyeopetitel o
opetitel 0 I tIlt I on Oi ii for 1 ur cancer allr a in r three III t lu rou weecks PI ago a agohut
111 hut I hal IrlflJ t riflIru IIid11 iriido iit dle ujiul Ilt hIlt k ki p hll 111111 111111flu
from r flu tuu killing IHllil k i I I i it g two I w I lwrs 114t ri and Ild II Ill I a deer I r a week weekago wtkIR iVI ° k kago
ago IR VV on 111VV I Monday mlll
The TI pasiigcry II IJI on 11 th II Presidents 1 lcII M train trainexceiil Irail traiii0eI1lIrv
exceiil hlmelf hilllf Ncniarv lnlan eI1lIrv Corlelynu 1011101 I ortt arid 111
Dr Jr Iung 111 will lillh ill live Ii aboard 110111 it i until 1111 Tnchday IlICpuia IlICpuiatu Idar
n XI t with wlh hllght 1hl infanloiial Iiolal I diversions diversionsin tlniul 1
in the II t 111 way WH of If it coon 111 bill and Ild 1H1iu1IIt HH 111 IIIII hunting IIIIIII buIlt log I
and 111 II I 11 iKssibly l ih i I uly nn 11 ii ii ci xlodilol x > dillon ii I lou of lt deer 111 which whichae whih V utIi utIin I
ae I n very iurv ry plentiful plnlifulli it ° nt thu in the II iii outskirts Ikir of f the II tIi
Siiiedis 1 plantation pllllllliol thitutzit III Smedes oIIrIII Is one iii of tf C thtw Ih IhjltII till I IllVItitOI
pliniaiioiis jltII llVItitOI i lotl cotitnlled III 1 rld r livthe I by I h Ia ain 11 > New 111 V Or
leans i auib 1 hulls hll They Th iItt ° y yield yiIIIIIll about liUI t l4t hales of ofcotlon ofI
cotlon I lll i II I 11 year i al I It I I I was iCVLI 11 of I uf r Mr I 1 Manguin Manguinand Ia 11111 ii gil tO
and ihe I h hi Smedes Slild plantation 1111 that lhgreat II I lii Jo111 Jo111III g11lItI
r I iikey III coitonicking hoax was 1111 told a RI aI
I ycarsiigoandtheiiarestill varugcoLtuuti Iarn oillill tPu i yoiluIl lilllI1all many tulul1 folks folksll
ll I I the I f I 0 South SOIH II I who wh w Ii believe 11 Smedes SIIIel S i li cottoli lot ton is ispicked I IipiPkoII
picked icd by Io tronk lIk ys p mtead of it by Io negrins 1 1
Th President was WII LII so 0 llmroughly con convinced 1111 ¬
vinced ilid Ill ll in h > wan IIa OVj j tu 0 Me 1 ttMK 001 hunting
dial he h In bueklcil luuiCkhutiiuiI Itloll on his hi iilV0klilfO knife inch in j almost almostan IIhIlO 1 1II
an II long IIIII as LI a machete 1IIIIh and III arrayed a 11111 him lailltlr lf
III corduroyn ii uruluiriuvo rhlro and a flannel shirt hllt V This Thl wan wantaken WII
taken t Ii kui t ID t u i maii thai t I h I I had ha his hl doubts 14 1111 If aUiut nh bit It
Ho Colliers bulletin 1111111 IIIln In tlml h had Mir MirMeu uIro uIroII r ru
Meu u signs l111 11 f th II t I bigget IoIJoIt lit ggot 1 bar Iu rilr Ir which had hadmade ha1lIIar
made titat lu tracks t rink in I i i Shirly Sli hIrI r II county fJlllIl fJlllIlIa till III
A general g ° ° iilrLII Ia Intcrot I > 1 In the Ih u Ii Presidents 111
hunting hllllir1t Iuul It I lug irvaden i ihe I h I ii Slate hit V Some SI 11111 ° VjckM ik ikb
burg I iu I r jnOple j Mull 10 l got gu it up 1111111 I I p nn i Ii excursion I xIII X91 tii Ill of covoiul p4 1111 I iii
hundred IneI hP i ° opt pl ° to come ill hen1 h on a 0trLilIi i cliil cliiltrain 1111 1111lraill
train to MH P41 > the III pnsident hunting liuitillii but the thesiiLTgesi Ih Ih1I1 thifull
siiLTgesi 1I1 1 full was Ila C vcii iuwui i 01 promptly ly The Thel Th Thor Ihihf
l i > p of Shark haIy cnunty ouJrLtv III are 111 It Itvu cooperating f Imllll ImllllWI
wiili WI vu Ii the IIa I hi veii Vtl u proportion frtupuo4l iItI fin 1110 planter
lxtwe ii SluItl SIIII 11101 > M anil the I tiu h camp UII came i1tti in
todfiv 1 411111 I atul NIW 141 1 Mr lr r Iirker
Th It oi p tu ipe 11 1 he h asked 1I Ip1 I ihn s hi o you nll ni nil nilwaul 1111Willi II It Ittltl
waul Willi tltl kepi 1 n IIII iiviIy way from I roun lh Ihn I IL Pres Plhldn < eni till tilllii 11
me 111 if they 11 I ti ciiiie 011111 1 along IIlolI your nur way l VLIYV l Shall Shallwe hiuhi hiuhiV
we w V lynch I 1111 l ° iui ill jlJ1 FIHMI t I them I h III on JII general generalprinciples giieriilIlLs
principles 11111111 IlLs Mr MrOni hi 1 I Iviii
11111 nfWI 1 1 II 1 1 V IIIIfIlMtHII IIIIfIlMtHIIUllt ItI1IIlt4 1 ii iiItti
Oni I Irnibrr Irliul lIIhr I rr Srlcs sil i nollirr 1101 II cr li > Ihr Ih I fir Xrik Xrikand 11 11IItlll ek ekii
and ii list ThroMs 11Irtl IVII rs Him I I I III to t II the I III Iloor IloortiptClll IIIInrI I 1 nor norSp1CtLI
I tiptClll I V iiJr 1 liftpich 1lipi prh rfl oTlIK n Tn StN StNVIINNA SI 114NiV >
VIINNA 11 Nov O 13 1 The 11 FIt ° H ouIs > ri IU < H of uf noiiy noiiysculonn 1101 ilOiiyib4lIttlPI
sculonn 1011 uf < if the Ih lielcliTiitli h at which th thstlrli IIIiIIIIIII thin thinI
I iIIIIIII l luiniI IIl1d I 1 111 11 0 dlll i dllllljtci dllllljtci1If
stlrli 1If Ii epithets 111 1111 as a I S Siuitu I lli 11 SotsTllieves SotsTllievesand SUl Th Thlliel
and HlackKUiiiils lllik guiiils culminated i today tIIIII in a allerr IIfl LIfi
fl 1 lIlit h V VI
llerr I S SoIIIIII hiial I a Cech 11t zu u having I in ing called cii I lu I Hcrr HcrriimMiles Jrlrrire1o I terrC
C iimMiles lti a iermaii 11llilt II a inrman t Prtlnti hog hogwas hItwa IRlIbIh
was wa Ih isoistcd by lh I lii neck by 10 the th t his latter and andthrown 111111Ihrll iiil iiiltliro
thrown Ihrll II to the I h ho floor floorThir noor1I1lr ItoorihiIr
Thir colleagues thereupon I indulged in ina 111a iiia
a general miMii 1111 amid
a great uproar on onthe 1111I lii liithi
the I thi lloir while I u hll luilu t In
Ii public the Ih t II galleries galleriesapjilauded 1I1Irit 1I1IritallIucteI s sLI
apjilauded LI I u1tutiitiI or u uu cried liha Sliaim ii IIII iuL acxordlng acxordlngto lIPto nIl tig tigto
to 10111111 their I views viewssTnnn vI Iw IwilIIItiW vs vscI
sTnnn cI IXIVIIII on 111 n miniMi miniMiInhllp III It ItVlIVUl ItVlIVUlIIltit II III IIIIll
Inhllp Ill IIltit hilI I I iiilnlon ttuiIiii Said lIhlln Lltul to I o lanr Iu tV a t III tin I ii e KxiliMnn KxiliMnnol lt chllnll chllnlltll
ol t Ihe I h Company CompanySptcitil C tllIIHII
Sptcitil eruit CMr itoi tii I fri > V 0 P < li in TIIK Iii SCN SCNlni SI SiNuv > I
lni 100 < S Nov SI It I I I A despatch to ihe iheI I 1 1ull Ii Iilla
I lla > in7 III Mail ito ii from frol ii Simla S Ii i I a nays iLII IIY thai I liii I public publicopinion I tub lie lieuiiltilunu
opinion MipjHirtn 111111 the I h hi Coveinment IIIIIIIlil III itn itnrefusal it itlIrlll1 114rfuial I
I
refusal to grant 1101 iMrmission 111111 to the Ih Staudanl StaudanlOil
Oil Company OJllpaIlY oxiul y I to I 1 exploit ti ul t the tI I I it lluimih Phi IIIlh n di oil i i I Ithuhi i iHeld I1I1t1
Held 1I1t1Two thuhi1W
HeldTwo
Two 1W companies III ii IIla 1110 I ults rvitli 11 h I i a I large lar utnoiint Ii 11101 Ott of ofHriiih IIrIIljli if ifI
Hriiih IIljli I frit ih h i capital en tii t I liesltles I hlc numerous Burmese Burmeseinvnern 111110 111110OIIlUI Ii I rno
invnern I Iil itl are Li El siiocessfitlly 11 1Icp lCVbfull rlllly ly developing u l PloI it hg the theHeld IluIillrI t I Ihuh
Held I which wI hlh tin I already nlt 11ad ettiy produce I1r I iIC0V4 Idoinf I 1Wi i I gu guIons It gal II I I101l
Ions 101l daily dailyiovcrnment iIiilt iIiiltiiivi Iail I
iovcrnment iiivi riuuuilut orders have 1111 hon lui isiied isiiedforbidding I
forbidding railways rlllhII in favor llusijau UII jllll oil oilDiillMmhiir ujhiiiuIltiutlihlr il il1t1l1lJhllhllr
DiillMmhiir DiillMmhiirST It uililil III 111 fiiiku fiiikuIL > I Ir
IL 1010 r rprrh III 1 Till SI S IV IVVI V j
ST 1 VI PrTKiisiriKi ILY ItClI Nov SII 11 The Ill rrifo rrifomoi t i to V Vlflluli
moi 11111 lflluli Ii prints the th texi of ill II ixtitlon which it itliieeldersi ItI I
1111 liieeldersi I h tiu oIiji of the h lellyluus II ect 1 known knownas I
V Vii
as u the Doiikholxirs have IUI addifsed ltldl 01 it I I liii liiiSlut I IHullall I4 I4in
Hullall Slut Ill of f JlIrIr 11 ildurPI IIiI dda Ihltl IhltlIIllhlllll1I I huit huitiiItItiutuhi
IIllhlllll1I fIIII Ii ilitiui of if fIc III 11111 11111III I V
in Canada it i 14 nut 11 suCh 11fh an they tIui r desire desireThey eII eIIThI V Vlii i
They ihi ° V lliepfoi1 I I i > Ilio II I iu Sultan in I nive gj 11 us ii iilitIuItIIity j I
hospitality and Hhcller In your Vuilil 111 wlel vli do doininloiiM cllIlIIinl doitiltilutlis j
ininloiiM lIIinl III HUM III tiny I hi corner 01111 ° f wh Vliuti < > M > we 1 cnn 1111 I IIlsil
1111 hv II tIii laloI IIr 1111 hlllll Itttol4 allli fI1 I III
II I III iIi la II f hel helIIrl uuulI
V
llrrss IIrl I rt llcliciril nlIIItr lilt I ll rIi nl ol II the tI t II i llroiirrcrllon UIIIrlrlllIlISprlqllbr II eii Irref itli itlipurhil
Sprlqllbr virrM purhil CiiUr lbfr llrtptrli 11 I Tin Sfv SfvPAIIIS SI Stltttt4 I I11t1
PAIIIS Nov uV III 11 A II < lres y44 ivhearsal of ofTolstoin II III f
Tolstoin I u I Iht uIs Hesiirrccllou JtC lIrneli rivet It to was isul 11 given 1111 at the Ihlt t Itt
t Vi It > on ii Theatro Than I 11 today t i luty befotn Ifo 1 a cruwded cruwdednudicnco Iluwd11IIIIIIIIICI I IiiiiiiIitie
nudicnco who VII enthusiastically tollllrll lit llIibILtht hllIlIIII knihy applauded applaudedTho 1 1TIr V VIlio
Tho TIr actors Bet ors were sv0 IV repeatedly rlII rtp lta > IItllr h nillcd ut 11 I luh Ufoii Ifllmtill I sfont
the t lIt cm fII11I1II1 fII11I1II1Ut uluttlIlu1IttV tain
iftsrtrvvi Ut 1IttV fW1 tJI iv rit IIHWI IltIt > nnii nniitiF i il I V
Cih tiF l I un Uprrnllp Ililormaiicc and Is IsUrll I Itctl
Urll Itrcchnl ItrcchnlPiioiPKXCi 111111 rei reilnJwtn
PiioiPKXCi l1no VI 1IEt H V I I Nov oo 13 1tConlllIry 1tConlllIryIII 13Vont Contrary Contraryto ra r rto P
to whM liid btfin II feared Miisciignl 011l 11IlIllInII 11IlIllInII1t11 and his hisi hI hIlOhbOili
i 1t11 ra company < gave II II 1fotlllllllCt > iforimince III this thiscity lid lidIll thuftIt
city Ill this III t hI evening IlIhll without ult Itiulit legal IIRalllllrrtoln hIttt Intcrfcremv IntcrfcremvMancigni rfi ouuu ouuul1tIVlgyii
Mancigni 01 aHIo1I i evidently ltll1I11r 13 appivclalcd lh I lii relief relieffrom rolIu Iitf Iitffr t truth
from fr ruth Boston I 11 xpeiiencen 11111 for he II remarked 1lIInk 1
Ihat hal it Hemid iiuii ° cJ l good 1I1 to go gi 11 at least one fill hour hourwit hllllrWllllolil lion rr
wit Wllllolil hunt l hoiliug > ei IIII > iarrcMed iarrcMedInfantry 1I1d 1I1dIlIflllllrr Llyiplu LlyipluhuifLint
Infantry huifLint r Hall tho Ih hiuu largest IllrjI 1 In ihu Ih I htoi diy diywhere lil lilwllllI
where 0 Ii Vt he h Iui apinarvd ° ii roll tonight I o Ili Ighit was II IM weli welifilled ivtI ivtIIhitod
filled with ° 1 II h II syinimtliHlumidlnee uyIuilnt vlnllal hJ lu 1II1I1I1It A 0 big If
Irlegiilloii lIlIgett IKal Ifill liii i of I If MiisciiciilV ItL 1 itlf IIIrflll I I I14 countrymen I titiiit IIIII r rylutuli 11 wan wanpiisent WII 4 4lil1 I
lil1 piisent 11111 ° iIt ait 111101 < l KUVO II thu t tie IU composer au LU en
thusLvtlc reception rV cjut Ion
VV V
lul I sir i AitMoit iiTi IdT is I TOO HIGH HIGHI 1111111111
I I Irrtiili stop 11111 Mnrli ttrI nrl on 11 Tlirrr 11 Ilitllr liattIrt
I > l Irs IrsKftrini II III tpsbp9if
I Kftrini 1 rUf r lifipanii p iii I Tnr itS sivPAIIIN itSI irxltl1K
PAIIIN IA III H Nov i0 13 11111 In fit < UminUr of of1Iputlf ofltputtroi
I IKputio to loelnr > lny M t IVlletan Minister 111111 of ofMarino ofIILIIVIuIIi
Marino uI4 H nttnekid Ut for ii sllitnl1Itug 1I1 pendlng lIdlll Ihu Ihuconstruction Ih IhlIlnIl111111 thuJttbt
construction Jttbt fllt bitt of time 11111 I Ii Ii I battleship battleshipTho I bit I IChil I
Tho 11 uu Minister tIhuIlbt II tit fended fein loil Irx hi hi s action act luji i on onIhmnclal 1111fillnlldlll at atfInniuILtl
Ihmnclal Kroundx lI arid hinted that the Ih Ihallllk I hi
titlark 1 1 t nek was uta a 4 iroinpleil 1111111 I It 11 I liy 10 I iy > d clj I nIIKIrIIId izipstltvdlflI api nIIKIrIIId1lItl > olnt < d dixintiiiUorH
ixintiiiUorH 1lItl lflI l tILl lfI or Ih II I I t leniarktHl i P1 tIll I kod ujxin IH the t hI iior llnrJIIutl siortilt
motiK JIIutl tilt jilt profit I profit Vt made Ii lii It lnf ilt isnt 111 I l It y the tll t matin matinfiictniem manitI
fiictniem foot ii lui S of I tf Ktecl t i 1 plate j 11111 I V nnil nlllllIy Lilt ii Iletty Iii t I y plainly l ihitigtl ihitigtlIsa
i IndlcMcil 1111111111111 Isa IIruti I that t I the I liu prollt pri tlt wen1 ufl exorliitnnl exorliitnnlI xoll Xu Ill it II Ill IllI I It It11tIhpt
I M 1 IVlletan 11tIhpt II U nld 41 III that t I al the t In Kime a lIt thing I Ii Itig was wash WII WIIltaIIIIIIJ YiI4I
h ltaIIIIIIJ I Ill p I < nnK in other It lhr count etuul lit He litIIId tIts and Inrtuncvd Inrtuncvdthe I Ithu
the tll Culled SIUI Stale vot ut inj II HIIII IIIIIIIC of money III IILutIli u to tovlalilNIi 10laloll1I 11it
vlalilNIi n Slate Suit loundry 1111111111 > with wit Vit II the I Ii result r ° 1I1t 1I1tI iil iilI
that I lIa I privatu tIivLito I 111 miinufactiiiers 1IIl1ll1lfurl It lllri 1 iinnivlliiey iinnivlliieyUJiHtil lIuitl1llIIIoI lIuitl1llIIIoIIoi
UJiHtil Ioi 1111 IM OW I their t Iii r pric 111 1110 i MlKhl u1 Ii I gut hl not the 11 I IIt t tpiiiil
I piiiil hi It > n k d Ixplaln the tL fntnJeil fntnJeilj fO ° tuIMi tuIMiau
j I anxiety al1xlI au tP fir naval ariiminmiM ii s pievillint pievillinti I lluig lluigt
i throUKkont I h 101 10111111 ilii I hI world wricI
I llf I 10 lilleVe I 11 < l Ihat I the II i Ii present I 11111 exciv iX JCI S of ofarmor If Ifninlior
armor 1111 1lalllll liiinj wonlil have to I liealninilonul I Iiu alounllnt el elI ulIlko
like lilt the t ltt old I ulu 11 I milltaty 111111111 null It iii y cuiraH u It I t wax Ia i ns a anoteworthy IlIowllrlhy alint
I noteworthy lint IiV trt hiy fact that t hat foreign navlis 11111 t w w11I1111a u eie eiemuch II U UtilOUli
much IIVH I 1U heavily annored uWII1 than t the 1 h lit Irench IrenchThe FrllIlhM FrllIlhTi Irlellniavy
V Vthiu
M niavy
t The Ti thiu ° Chamlersuiirlr I lImllll III1Prll uIhuI14 urt f < l M ii J V IV IVi 1111111 I Il it i I uy a a1I asuiIittiit
i Hiibstantial 1I lIl1lilllJjllrllr lIl1lilllJjllrllrHI iutl majority majorityniirrisii liiajttritItIUTIVcII
niirrisii TO si nwn f n 1111 in i MIIHIIS MIIHIISTlirrr IUWIliI °
Tlirrr 4ruNrrw C 111111 Sent III Utit in I ii iurll IiIlI Itrtolt htil ott III Inlliirnriii IIIrlllO IiiTibl
I lliirnriii lliirnriiifftlal rlllO rlllOI
I I fftlal plf l rbI Tibl Htfpjtrli la THC rHii Sfv Sfviliiitdrtti SNCiI1I1IIII
iliiitdrtti i lnVt liA II Nov Xi iv V i 11 Tbn 1lonMJ 1 I ini j Uritish Uritishcruisers IhlllhInll 1111 iii iiieriiirs
cruisers Inll r have hl1 ntarted for Tetuan Morocco Moroccowhere llIrl
where WV I serious 110110 distiiibanws uIIut 1IIIUItIl ii ft ioiuiUU havn hI I IIIVO xvurr 1XIrrmill r rarid < l lami
mill whtroa WII1II11 uVIltr ii critical cr1 t lea I situation illtat Ion exists XI IbI IK IKolal lb lbv
1 S olal < vetal v inI Kabyle Ia trllH IIIIlII11I > Mnen were W ltJ arreted arretedand 01111 1 1ulII
and 0114 I imprisoned 1 on I I a i chargu dlIr ci in rgo of if having halIllIIIIIItl liit In g gusas5InatuMI
iisMunsInatetl IIIIIItl a Hrilish IIrll Ih citien dl I bti II Their arrert urlt 1 1Itd
led 10 a revolt Itf > f tho t ho Moors who iVIL plun plundiroil Pl hili hiliIhrlt Ut
diroil I caravans en I1I11ali ra Va IIs and 1l yi I threatened I Ii renicuivcl Toman TomanAll ll ua tu
All A 11 I I the II t ho inhabitants 11111111 th t an t were IVIVV armed by 10 I ty > order orderof onltrIIf u rihur rihurI V
of I tf thn Ih t Iii iovernor UIrllu VUrilol and all oh I fuininerdal oniuniiu rcia I IIOUMM hOIl hOIlf Pin iiVoi iiVoiutPIVU
were f cloyed 11011II
In II the Ih < fIrst conflict the rebels defeated defeatedtheinlmhitanU deflII11IIllIhllllituIIIPI
theinlmhitanU theinlmhitanUTANOIKII 1IIllIhllllituIIIPIlAOIEtt tht IlihillIlItOtits IlihillIlItOtitsNOV
TANOIKII Nov SO IS 130 A Moorish fiovorn fiovornmonl 1 011 rn rnIII
I monl III steamship III11hllCt I left he ft here today teIdll 1 to aid IIlclllll IIlclllllCiNnor the thefiov t I in inituernior V
fiov CiNnor < rnor of Tetunn III supprcuslng MllpprIII ln tho thorelxllious tholIIIflIiou thinrbhlkuu
relxllious Kabyle lallI iril I rillJIlOn rillJIlOntrW dl dlII stiioii stiioiilltlf
trW II tlt OV O Ar 41IIA < llA t FROSTIKIl FROSTIKIlIotir
Iotir 0111 llrllhli ID II I InBtolunituSrnl Inll InitnIuflifli 0IunIll18I11t Sent to Capture CaptureTrlbrsmen aIHurlTrlllrs aplureTrlhcsttleti V
Trlbrsmen TrlbrsmenSpftliJ Trlllrs TrlllrsptcIJ TrlhcsttletiSpecli
SpftliJ ptcIJ CaWf Vtlpatlh lo Tot SIS SISCALCUTTA SlSA Si SiA
CALCUTTA A Icurr A Nov SO 13 131heatItnI TheaRRivHMivoniovo TheaRRivHMivoniovonientHof mo molIInl tnout tnoutitwiitsuif
nientHof lIInl oC tho Wnzlri trillsnuti t Ill IIlItl on tho Afghan Afghanfrontier Afhllrlfroltlr Afghatifront
frontier front kr 1mvo canned tho t ho despatch d palch by h the theUritish 1111IIritllih t lit litBrItIsh
BrItIsh of four flying columns of SIM men meneach mnach iItttleach
each ach under command of Gen Egurton to todestroy 10tIlro totIstroy
destroy tIlro thin foils alibi IItll attempt to capturo capturoth calltllruIhA cajuturuthin
th thin tribesmen tribesmenThis 1IIIII1nTIIIII trjbnblnnThis
This In the cocond serious outbreak outbreakwithin ollthrllIkwl1 outbreakwIthin
within wl1 hili a few months A largo lar o forci < wan wansent uu uuTit M I Iut
sent ut in tho > spring against 1Itllin t the Mahnudu Mahnuduon
I on ° fl tho Ih Wnirlstan frontier for Inciting Inch III the thepeaceful thoI thepacful
I peaceful tribesmrn trlll 1I111I against a IIIIIt tho British BritishJen Drltl I3rltliihhit h hn
hit n Egerton will conduct his hi operatlonn operatlonnfrom 01111 lOll lOllfrom hotis hotisfroni
from Aohit Much Iuclu will III depend on whether whetherthn uvietlitrtIm hellwrIhn
thn tIm Vfl7irU lIzlrl under Darwenh J Khol who Is IsacciiMHl I Iacxu1 istceuiiatI
acciiMHl of inciting the Ul bands raid on British Britishterritory nrilishtrrllor BrItIshterritory
territory trrllor obtain thin coox co coUpcrntinu lrnllull > ratloTi of their theirneighbors IhQlrlIeiRhllorl theirIleighhlors
neighbors neighborsTO
TO 11 lttKKT It II COIUSIOXS COIUSIOXSAn 111100 IIIS1OSn
An 11 AppkmtiK llllaralll Th That t Chra a ltra NlRiuli llIal i iApproxcMnK or orPllroutllnl ofpIlroatilnK
ApproxcMnK Trtlni TrtlniFpedot Tralnlptlfallal Tratnpeft
Fpedot ptlfallal CijWf tao implicit la TIts Scv ScvIlllitiv SCNIIJIILIS iV14 iV14li111
Illlitiv Nov So 13 A dovicn for prevrnt prevrntIng IrffntInJ PtPTPOIlull
lull collisions lietwoen railway traiat I rain wiw wiwhuccpssfully wiuibIJcV11tIihly M MUlt
huccpssfully Ult NCullv > trle 111 t rhoil < l on lit the I ho railroad near nearFrankfurt IltlrmllkfortloIIII ItearFrankfurt
Frankfurt mllkfortloIIII mllkfortloIIIIII today todayIt
It conskts of a small ap aPlaratulI < arAtus fitted to a alocomotlvo IIhllOrnothf aIOCOII1OIIVt
locomotlvo which will ghfl I vWhl and andaudible In1IIlIdlhlu anulituidihdt
audible signal If another looomotlvo looomotlvois
is I approneliing on tIm same track or if ifa IfII IfLI
a switch is I tiiNplaoil It renders riutii It possible possibleto
to I a have Iin nn It 0 understanding uiTUIert 001 In g by It telephoti telephotilietwecu tlfpl loll lolllstWUti
lietwecu Wl11 locomotives locomotivesIn IIICO 111011 V VIII
In todays test two locomotives ap approached approacl1 opfronchu41 ¬
proached each other When 1111 they reached reacheda 11 < 1101 1101I
a certain cort rlalll itIi distance ti 1I bt lanCl1 nnec from each I IIIh nC u other ot her th 11111 I lin ap apHint liPImlu a aI
I Hint Imlu Us gavo RII vi the III I hi slgmiln Igylui Is and ant I the tI t I ut engineers engineerswere cii IIJln gilunri gilunriLulihO
were able 1111 to tl communicate communicatencTonu tuynnutiuIcatouroflIt lI1mllllIeRh11TtJltIt I
ncTonu 1lfOIUt1 rrn rrnlomlonii rr rr1001IInnl rrviIOltItOfla I
1
lomlonii Iortl M Iaor > or Pr Pra Prahri lir Amrrle mlrlan mlrlanhn nierIeaniiho n nWho I
Who hn JTC alc tIIIfH tIIIfHr 7 1ItOO4prtftt KM KMTrflil
Trflil r rclol laW Ittipitch la Titr SCN SCNIoxiKiN tV tVINi Cf CflnIIos
IoxiKiN INi Nov SO 0V 13 13V V Tho fh j American Com Comtnittee CIIIIIIII CoinIluittUl
tnittee III UI lifts hft hande < l ov 01 r to the Lord Mayor Mayorthe Iaorth Iayorti
the th ti final installment of tho American do donation 110lIall Io Ioyin ¬
nation lIall yin t lan to t 0 tho I II hiti Queen Victoria hct orii Memorial MemorialFund 11lnorlo1lJlIl1cllI1alIIK ttet norial noriallii
Fund JlIl1cllI1alIIK lii liii making lila k log a total t of nearly 111111 01141 ny c1rOO C 15010 I KJ thus thussubsonic 1111111lIh t litisbtjhutriIs4I
subsonic subsonicThe btjhutriIs4Irlu lIh rll1 rll1fI
The ° fI rlu IAIII Mayor In acknowledging tho thoreceipt tta ttanlIJlt Ii IiiJut
receipt iJut of tho ho money mOlle writ wrlll en This puner puneroils gtntrIlls nlr
oils 1111 tribute by Americans A will much touch touchtho tOllchtho touchI
tho I ho hearts lien rts of the th t Ii Kiifcllsh i giIli people peopleHiMllKHLMXS 1011lIt peopleIItII3Ht1tIXS
HiMllKHLMXS lIt 1I1ltItUfii Till TIllITo TltllT
To T 11 Tiikr kl nter 0 11 Terrltor > of HrltUh Smith SmithAfrica SoulhUrlla SltIItlrrll
Africa rrll a Ioinpiiiy IoinpiiiyvpffMi Cmlillallo ninpall ninpallS
o vpffMi rrol CIif CiiWe C nttinKh la Tnr srs srslovpov NINoOS W1410N1N
lovpov oOS Nov 13 ltII It Is I said that one of oftho orI ofthur
tho I h main llill hi object of f Colonial Secretary SecretaryChainborlainn Cr1 II ry
Chainborlainn I a rnuhinrlaitis visit 111 lo t a South Stunt Ii Africa A frica Is to toarrange IIInrl1l11J t o
arrange nruiilu for the ioverntnents nvrntn nCs taking I over overthe nrlilt iuv r rt V
the t I ti teriitorien Inilr t u II It I rlns of tho t I io Ilrltlsh II rlt lsh South Si ut hi Africa AfricaCompany AfrlcRIIIIIIIUIr A frica fricaI
Company I IIIIIIIUIr 01111 11111 and Bill I also 111 LI IOI for tho I hI administra administration lchnllll nil ttthui Ibt 1 ra raI ¬
tion I Ii iii of ui f Khodcsia H nn na i n Crown colony colon rolnItllmlt colonilito
HMIHIIHII MMATIS OSIUll ltISI I Illr 111 111IIr iLilIe
lIe U SutTrrlim SIIlTerili From rolll a Seirre Attack Iark of ofInDiinia orIlInUIII1a ofitlI1llrIua
InDiinia InDiiniaftptlil IlInUIII1ac itlI1llrIuapPI1
ftptlil pPI1 ri1 c > Dnpatcli lo 0 Tar Tit Siv SivVIKSV Sr SrNnu
VIKSV 1101 Nov So in Kmperor Francis FrnncUIoMih FrancisV mnel mneli
IoMih i i is siifTering 511 trrill g from 10111 a 1 wvere nv 111 ru attack a t tack 4 4itdlUell7fl f fInfliKnxn V
InfliKnxn Owing to It his hi advanced nge ngethe lIt lItlla
the lla I lit illness illrll of if hi h 1114 Majesty Onj 1Lju4t I > causes call some someanxiety tiiltiunitxlly Ollltallxitr V
anxiety anxietyCoster allxitrII nitxllyulster
Coster II ulster Ilr SOIIKI 1I 4 al I SiiiilrliiRliHiu Salllrlll halll Iliiiue IIlIlIwplrlIrll IIiu1 IIiu1plljlI
plrlIrll plljlI itt 11lr lp2Io > lcI I Till SI siI
IONIHIS I 0L IKt Nov S Ntu V 11 ltilr V Sir Hiiiry 111111 1 > Irving IrvingChevalier I IIIIt IIIItIJalllr I
Chevalier Seymour yttttIlr Hicks IIlp Kllaline Terris TerrisArthur 11l1hlll
Arthur A tihiuii IourchiT I I lIIh mill Violet 11111 Vaidirugh Vaidirughan ° llIhrlllllII I IlIlLI i
an II aniinx lInnll the Ih I hi entertainers who huo have haveapjieaied hinu hinuour
apjieaied 1111 oar I or will do 111 It so b I during Iurill Ihe Ih I iii weeks weeksvisit uunihbtibIl Ih IhI
visit I h of the t III Kaiser 1111111 Iti to I I I Saiidritigham Sa till ryighiitrii House 111111 111111lIIlIi I li a ut uthtt
lIIlIi lal nIght II1a1 lIa vo II 11111111011 atinti nr nf I ih I I1k
cockney Ikll 1k noy > V ongs nug I The Th I Vl II Killvr 1 l u IIIM I I wns WII Vfl4 quid tiiuri III II IItlIllIlIeI i1i i1iIuhh
derstand his hI Idiomatic Icilollllli jf eprc Jrltinll ions Km EtitI
101111 I iiVl ror I r William VlhlIn 11111111 iti occupied ol 0ti < lIlilIn I I a sent ion nl t Ixlween I wt uV I King Kh it g g1VuhuuIruI I I
Kdward nnd 111a uivi l ii 1 Alexandra Sir Henry IJIII lI lIi lIih I Ihjll
Irviuu h c will t III appear ii 1 t Watrrloo WatrrlooEXHAUSTION lIlrrl lIlrrlH Ilt ethu s I
H I
71111 71111EXHAUSTION
I
EXHAUSTION EXHAUSTIONWhpn i iWhfn
Whpn you ou are all 11 tired oni onifool 0111f11 001fceh
fool svruk 111 fltop ilops not roit roityou Il ttsti t j I IrOil
you i OiI nnd your nptietlto la lapoor ha11J0 I
poor Ho rHorcfordc r i iAcid
Horcfordc HorcfordcAcid r o rd
Acid AcidPhosphaLte AcidI AcidPhosphate AcidPhosphte I
I Phosphate PhosphaLtewill
will 111 revive your our strength tren th In Initii0 InIUI hotice
itii0 IUI tice natural IIntll Ill I ttlwp slit jt ItnprovM ItnprovMnpittlti Imlro Ito itovt itovtnhhn
npittlti nhhn thtl anil II till rectum re llIr nurve nurvejiowor I
jiowor 11111 It utraiiutlictiH thu thucmtlro tholIItho tilunot
cmtlro not hto system 1I litC1tl ctirini tlio tlioeniisiH thlltnll thucRuIses
cRuIses tnll 11t of If llciulnolio Indiges Indigestion JJIIJlK IiidIgtuttiUlt ¬
tion nnil Debility Doblllt DobllltRlfl DebIlityU
Rlfl U a n 10107 to OrltIII pilbet ha
0 0V V >
V
I SHEEDY ESCAPED GRATEFUL GRATEFULitMin GRATEFU L
UTE ftllt I ° t IOIIIItIUI H tiItltI tiItltIItH1I1 bl
itMin or 0 sin tIt r l n iMinn iMinnTlirri t Ilttc
Tlirri lttc 111 ° ru a CirJ1li1 < raml mil Vlile IltU 1111 Icoplr ut utMorKhiK litt
MorKhiK t 0th II l nil lit H llnd 11111111111111111 I iii it Miinr l uiIte Mnitlitnl Mnitlitnlliny 00i11i I II1tI
liny 1111 tit 111 Hi That Thati 1
IU tl Irwclrj V Urport a I I1IIIII1C
j
i lamlne t i III Iii on the Ih I lc li IhIIIIhlnllll lhIit iitihlnnil iu I itijil Ha Ii n Mn MnAs 10thIh Inii Iniipthu
i As pthu the Ih Deiisliland I ni I1 ltljlnll 11111 flI h uu WHS II warfd wniVhi Ii tno I I I h latI r i ihi
I I dm i hi k nl llolK ken last I night 11111 t he h i < < i lid rirl I IIIII
I lniil liulligil n face fill of In Shcny ili shnne 111 through throughth 1 h hIh tIilglIt
th t i Khin fioin tl t I c oi 1111111110 iiIior per d 10k k ki
i Mr 11 1 I Sheeily whew ui 1 II taste y i 1 i lii I i ndvcntiire ndvcntiirei n ii VVtit ii < V
i has ha ink 1ft It II him lrll 10 tliiny 11110 11111111111 climi aiicd 11111 iiwav iiwavJuly 1111 1111Jill illi ilu ilubily
July Jill J for South 01111 uth Arieriia He I iik I ii ik k utiiu utiiulIiii > hn hni
i him 1111 n pinine P111 tF 11111 a I Theme It1I1t tor Ii selling sellingI Ihot IhotI
I jewelry jwh to I lh I h < > pe le 1 to of If f South lii1l Ameliei AmelieiHe III1iIIf tIitIliilii
He If lii left the II I hi partner iii1 0111 liii III Ihe It I I rchiUie oittil ill illIlleiu ill illIhlllI UIIt
Illeiu It yie Mr SlniMly h > I Kpent 111 over overI IVOilIlr
I ihns lIlr 11011 1111 1 i lii Siitiih Aim lieu and the theItst th thI
i Itst nf 1 g ih I II h iine 10 in Kiauiv Frau Mid Kngiiiml KngiiimlIhat tlliIII1IllIIl
Ihat 1 hilt part of r HnaiHiiy 1IIIcll I iy whali hit Ii h uchoimd uchoimdShieiiy n 110111 II IIhiouin
j Shieiiy IIII boine lact niRiit said alel h tic liMltcd ten tenveins tUilyutttir 11 11JII
JII veins youngir 111111 man ii 1 h lii n he h Iii Ill iiUmii iiUmiiIve Ihi I II
V Ive I vi o tI l luinlvllve I lilVlIl IIIlh 11 poiihdn 11111 llllll I I Icouhl Ifluh
couhl fluh I well wIIII I aeonl Iil ° 0o I to I I Icse I raid 1I1t1 il lr r She 1 dy 1 1J I V VI
Ive J ssn II sme lliIi 1 ° ipti IU r SJKIIS I and some somein iloillobit III
11111 in rer sjir bit Il I s Tli TIrI Vi I yn l > II grand l ttuiuI llill and llItlnrhh llItlnrhhI nodle nodletor itch itchIkVMhtito
I IkVMhtito III oiiut lIh P1 AiiUtili IIIIII tllIl 1111 I nll11 IVIIII ill
tor what hiiut I 1111 hey iliiint tiie 1li tI 11 Ihe princial princialiiupiiii prhllll II I
iiupiiii l0OuiIli lIra It 1 II ol it the t lii South llIIh taiII Ii American uiii1iIiI 111 < 1111 HI I n ni PII 4
1
i I IraI truitiiif lad III I Iiil ni II ney 0 lor g gI > oil IMS I > t tiiv Clit
lit 11 Aniiiicii < 11111 111 1111 11 in 1 1111 I nrs Ir and ihyll oil I Ii t 11 n > y u uele
ele h uVII n 111111 i i mill iini lii 1 II liny II ttul I lIi hii MI I tna I iiZt > lni J fuiluo fuiluoltlhiliI I i ilive
live dolmis ltlhiliI ¼ 11111 l < iniy 1 uoug 11 cluii e < II tMi 111 111Hlld Ive Ivend
Hlld nd a hull till u ami 1111 ihruw I I m a 1 l II < 1 ° II in inKiel 11 11jd IlguI
Kiel curs 1111 ills n nCian sI
Cian I 11111I11 tni tiling 1I11 lii II H shulticit 1I11111 iiiil I lgtit 11 ciuniry uuutry
I from i a1 itt to I end 1111 A Hharpsiionte wotilr wotilrI wIIlkOII1I1III1I1I QhLt QhLtI
I cri hlll wning Ilitig his liIoiit out OII1I1III1I1I lit inn Iii ii 141k M > 1 an UIII I Kltiisg III IIIhad
bad money II II III for II I went to I liollvm Ar Ari A 1 1lItllI
i gentlne glu lItllI t I ii Keoiililie I i iii t oh Ii llrill 11r 11 11 171I Z h I rmguay Lit giiny Iara Parai Iaragun
j i giiavand gun v it I It I ft wanawny walll1I1 walll1I1I uva ui Wit V Vt
i We t 1 had lilli the I hi Hn IIIII 1lib jewelry j aulry store 8111 I in he heland h hlalll IihaliI
land bt the t In rich I f t < iplc ilul JlI wuuldnt VlilIiIii < t buy buyand hllIIl1d hll
V and tin I in poor havni WI > ot the t hut price ri riuV So S I IaII
I MI aII 11111 t to my 111 iMitner Itial ii run IfOIII for you utah 111
Im I iii kick to thn III t Iii States StatesI Slnl tatt tatth
j I Peopli h ° ak 1IliI1 l Mr shoily S If he I lit had found foundthe 1111141lii
I the lii owner wnor of f the I h I alleged Murillo which whichAdam wlah1ai
i Adam Wurilieiil rlh V4 111 hiniasadeathlxKl him 1111 dalh1 present presentout 1111
V out of regunl Rlnlllll lor hi h uk > rvlces ill helling lIill the theI Ih IhIII tiutt
I stolen t thI III I UlIt iulllshoiouKh a IfIIh 411011 gli Duchess tfII Ixick I oitti to I to iln ilnI II lb lbOW
0111 0111I OW II I Il
l I didnt ° t and Im 111 damn glad Itlalllf of if it siiil siiilMr NlielII iuI
Mr Shsdy The Th pictme puiit 11111 iii has hia Ixeii I in II n
Pinkerton P in qVf fl wifu tti during thitriii g Mr I r Slnodys Shtc > foieign foieignjourneying fIIIJ1IJOII1rllll fit i lgit lgitJoti
journeying Joti I ilVitt l1 V VThan
Than 111 was V I 41 no II I high Iii ghi gambliiig ga 1I11I1lIl loP tti J cmimix cIlIIint i IIIIUI over overon 4 ivorill 1 1fill
on ill the II t II Deutschlami J IIhllllel i ittli In lii I If I f you Vilil 1111 had haelIIlnl gone gtai Into Intothe lot n nt
the t hiQ smoking 1110 kIn g room ri ii i III when ut h11 the I i crowd un tI was wa the thelargiM th thIllrKI C ha haha
largiM ha rgit and yelled 11 I h job ht ON tK here III 1mm youd YClII I have havebroken hll un
broken h up I I 1 the 111 t I io crowd III n rush for fitII Iii r the t h liar liargain I ar argain I Ialll
gain alll counter wild 11 Mr lr Sheedy SheedytHicTio HIII Sht9tiyl cly clyrmtTItI
l tHicTio iv t HIUIHI int intTho m m1h1 r rThi
Tho HrllMi Trn Trnt t 1nlli to Iny In IrnmUnl IrnmUnlIIOIItlHIS Irnmh Irnmh11lIn lrnnilirilI
IIOIItlHIS IIOIItlHISSpffMJ 11lIn I IulitibsSprjVil I IrrtJ1
SpffMJ < rrtJ1 CaMt UtipHrh to 1 Tll Tnt > Sfv SfvIivuox t tIIIOS t tTANLX1
Iivuox Nov SO u0V 13 1 It 1IIllOrlellhal h sjii iejxirtI < ioriid that there thereare thraro tiltriara
are differences Ilffitic at present r 1I1 in tho matter of oftho ICII ofthe
the II completion of If thn thu agreement which whichwas hllll
was 8 rvnclicd in September by b the t lut KrllNh KrllNhand IIrlll iIi iIiafll h
and American AIlltr A llIlI tobacco rusts t tho I lit chief chieffeatum 1I11ffa uhilffratuirt
featum fa III n of f which so 0 far as II Jreat reat Hritain Hritainwns lIritalliwn liritaillwas
was wn concerned was WII the merging 1111111 of Ogdpns OgdpnsMmltod OPIUlirlllte1 OgdtuisT0lrnht <
T0lrnht Mmltod ed in tlm t I ni Imperial I itt J1II I Tobacco Com Company Cu in int1a ¬
pany 111 tilt KrltlMh IIrlll trust trustOgdiiis 4 4Ogikius I
Ogdiiis Limited promiMd rollll cI to pay two twoqnnrlorly IwolIl1rllr twoltuarlturIY
qnnrlorly lIl1rllr Ixmuxs 11111 10 o their trado Irnd I clients clientslieforo IinllfofU ehiintshsfore
lieforo hair t separate patll existence wan ended endedTho llId11Th vyuthihilui
Tho Th Imperial I tit etIaI Tobacco loh unect oinviny announced announcedtliat 1111110111101tlult nhulioutuenhtllLCt
tliat a new n flU atrangomcnt III would 011111 go II into 1111001 1111001ratloll op operation ifl iflI ¬
eration I rat ion on oh Nov So uo V I which v hlth would satisfy NIII Ni I is1 all allcustomer IIIcllIIIIIII ii ii iiCu1iititIllii
customer who would receive ro ho potential potentialThis 1llljllinl 1llljllinlIlflOlI iwtlitlfllhoontaou
IlflOlI hoontaou hoontaouIluib >
This 1111 arMngetnont arrn lIltlit was uiu I not fonuulaletl fonuulaletlwherMiK fonllulalNIIII tonhluatnlwiureiptill
wherMiK wiureiptill III rtll I 1111 > n lint Ih letallers lI aulnr14 swietles nnt nntcirculam InldrlIll1r 4fltireulnrs
circulam to t I their t r meinlxfrs rnIIII sr4 r in Ii ° regard ligIi tlltel rt I to tothn 10Ih I o otim
thn Ih inaction of tho Im 11II1rla1oCl hnisrIul > eral Tobncio lI Com Company Cilulin 0111 0111pnny ¬
pany in They nlt were u tlVn 11 advised 1tlI t4ih mcanwhllo not notto riotto
to to iell 11 gootl I uhHi do oh 1 not comply iiiiuly 111 with withthe th thIh ItiiI
the Ih I hiu agreement a for a i minimum riuhuultiti LIII profit I irotit 0111 of if 25 25per 2 2tar
per cent centTills NItnil ccittfilM
Tills nil ineHits hAt I the I h ho waien wa i ns of I t the I h h a Itn ItnjHrial 11111ri1nllncl1I I to tolsriII
jHrial 1ri1nllncl1I Tolwicco Cotiipany C en 111111 aliy will uV III not l Ion s > pushed pusheduntil uhltl uhltl1I1111lh
until 1I1111lh ittit II the I hu Iolll i > olcy of it C that I hal concern U I declared declaredIONI tIdarol10sII0 itwiarliioNto
IONI 10sII0 > ON Nov II It I According to the thehinanrial Ih IhJinClClfiClI thuinanciuil
hinanrial Virn flr tho I tIm III American Tolmcco TolmccoCompany I1I1 Ftll4 Ftll4tultiiJlIitV 1flO 1flOIIIIIIImy
Company IIIIIIImy has ha lioiighi IH Isuui glut 1I1 great J t iiianlilei 11111111 ill it t 4 of ofl IIfolwuI1
l iliaciy < it titt In It 11111111 icrtiuiny rtIILI ny III th I II past I a I few vieks vieksincludiiiR t sl I s strahiuihitug
includiiiR illdllllI pniclicnlly hiraiut itziIly the Ih i hi whole s hlll supply ppl of ofTurkish IIrIll ofru
Turkish Ill ru rk 111 stored t in I i i th t I n Dresden I I ti custom customhouse tubt II IIIII ito itohinliM
house hOIl The Ill company 111111 the I hi pajxT nays PILI1 II has hasertalillshixl IIn 11114tft
ertalillshixl 11 tft II hll1 I illhow I depot n in Turkey TlIrk > to I ii htiy the thecn I hi hicruJs
cn cruJs 1111 > ps from the Ih peasants without an Pu Inter Interincd IlItlIIllIIiIl itutorulteuILuil
incd IIllIIiIl IIllIIiIl1IOm ulteuILuiliitiii lnry lnryMOIII
MOIII rfiwis ImH iv 1 insnov insnovla ltII
la Shill 1lh III 11I1rea Incrrae IIII rcae In Iollcr 1lh Inrcr to II a aTotal aTlllni alntnil
Total of r 151177 I tl7T OftlciTs and > lrn lrnsprrtii rllIoplrh tIIIprcftl
sprrtii flil V Unpiifh M II TIIK lIi Scv ScvIXIKIK S SISI Sl SlSui
V IXIKIK ° N Nov S Sui Ill Tin Ihi atiniMl iltuliti il report porl of ofPolice IIftI oft
tI t I tiiinf hid I 1111111111101 iof f 11111 I hi lt 111111 lopsitItultiion
Police 1011 ion lii stitits lu h > s an Ut I increasii lIln ititlit114 in tin I Iii ntimlMM lull tiul PUl of ofcrimes IIrer if ifcri
crimes er cri lIlt tlL4 in 1111111 the I hi metropolitan 111111101111111111111 I itnt tIlt area II tUil despite Ihpltlh Ihpltlh1I1I ill th thaugmentation I it itati >
augmentation 1I1I gti 1IIlnltoll mItt ot hon of C the II t ii polic CVl k fore foreAgainst 111IIt lu ii cu cug1iIluht
Against IIt this Ihl however is I Iii thin th fact that I hut 301 301new talIIW 101141W
new nlrtits t 11 with ltI a t total 1iiRth of uf sixty nixtymilen Ilxl sixtytitllis
milen mil and oontnnlng O11t an hug J7ITI 7 i 7 1 houses Itoti oin5 were werebuilt 111111built 111 111hullt I
built in 11I1tmdoulll I ondon < in IB1 fill I It 111oIllIUId I t is I computed eotnuti nil that thattho IhlllIhl I hintt
tho t ho Incrcan hlI1 in opulation I MiPtitlit > Ion han IUI IMVII I Htii r0K r0KTho I OII OIITlal OMJt OMJtl
Tho l hi metropolitan ltutt rol iIIt nit 10111 i x suhti > lici u di 1I I It irict now nowcontains IIOWOIlIRin liniscontn
contains contn OIlIRin 1114 WS fI Mftare ru pt lam miles 1I111 tO ihi4 of f lerritory I tint I try Thn Thnofllcons Th Tho ihiofllcurs
ofllcons o llr mid III1Clllll1I II tiul men of I 1 the Ih 1 lu force for number 11111111 1111111 ttr I5JI77 I5JI77Their 1lIjjThlr I tu7 tu7ThunIr
Their wagennggregale wnw II goPI n gg r lalt ga t ciinnniii CIIO I uoltl4 ln I A notahlo notahlofcaluri IICllahlfllllIllI lInt III I lit litftat
fcaluri ftat tim of if the I h hut years ynu nl criminal Investiga Investigation 1111 I Iga Igat a ¬
tion t I iii In I the Ih I ii nnrvesK 1111 of the C Iii fingerprint tin grjtrh rJlrilil lit and andanlhlopoiiiptrie I1ll1tnlllhllIlolllllrll Ii tuit tuitIll
anlhlopoiiiptrie Ill it hilapaui tint ne tosls 111 I for f r Idntlfying hi lit Ir11i1t lviii g crimi crimimil IrhllilIal1I rhulliUlIJ
mil lIal1I n method 11111111 long lOll in use II in Kniiuv but butr loutJill
Jill 11t111 ILIt ° I Inll III I lii I hulitlntI hulitlntII ldllI ldllIw
r w < l of rlhiRRinltrs Crew MM 111 > HP lnti lntiIONlxiN Iu 1111pecfil t tptfd
ptfd 1I CiWe t VflpIh Ii 0 Till St StInorls i iINl14i
IONlxiN NOV 11 A dtpaieli to Moyds Moydsfrom tIn tInfrolll thoyIIsfrom
from from Auckland A tuck miii I says JtY Ihntlil Itrut t lait III p incml 11111111of I > oiN oiNof is isof
of thin crew 1 and passengers IIIII N of tho steam steamship steamshil IIIIIhIp ¬
ship shil I KliliRamite 11I ttpauuuIl vhleh was 11 wrecked It nckoi oel1 I re recently 11 111lIt rutititb ¬
cently 1lIt on the I h lie Three Thn Kings > Island are 1111 known knownto knowifl
to 0 lie sutf > afe lIf The Ttr hIa fill of the t bit remaining fifty fiftyis
is I unknown unknownKrrnr IIl1k iuiiknowtilrruur no 11 11Irrllf
Krrnr II tul l MVJiioil tlt 1111111111 1 OH I in I II I nini t tI ii is r lmlrmtili lmlrmtiliv P lilt elIltil I II
v 1 > rr il I VlPIP r > Hripitth In Till SIN SINPfKtV iISIf SI4P
PfKtV If P it t Nov 01 ll I 3 V The Th Janitiee 11I11I1f P a i F u gli gliOIfte II IIOlllco
OHIce ban hll ivorld ill IIIIIdl llnih to I I he h fi Japrinen 111111111 Minister Ministerhere 1I1I1tcIIitI
here IitI thai an error r atnoinling uilliulitil log I i fnjoeu r rpup 1 in infavorof Inftitr
favorof rlllIr of f Cliia III the Ill plan 11111 for the I II hi aiunrtla aiunrtlalion Iltllllrllilillll Lutiunrtlzntitut I
lion i f tie II I ii Iliilemiiil IcI t liride by 1 tlrce 11 tli ex exi X xV
V i V I V V VI HM I I I 0 > Vl VlVtItI 1 I
V I IItlSII
Alii ItlSII SAII tii 1 iiiinri 1 II iiiiiui iiiiiuiIIII3 II IJ lovs lovsTHE usTHE
THE THEVerestchagin IIII3Verestchagill
VerestchaginCollection
Collection Cot lection lectionWILt I IWILL
WILL Uli UliOn unOn Uh UhOn
On View November Nth HIt to 26th 26thIN 26111IN i iIN
IN Till TimASTOR T1UASTOR
ASTOR GALLERY GALLERYOP
OP Till THUWALDORF TillWALDORF rtit rtitWALDORF
WALDORF = ASTORIA ASTORIAIncluding ASTORIAIncluding ASTORIAIncluding
Including the Napoleonic Group GroupUnder GroupUnder
Under the iMunacciticnt of ofJOHN ofJO ofJOHN V
V
JOHN JO y N FELL OBRIEN OBRIENA OBRIENy RIEN 1 I IAUniSSION
4 AUniSSION S I N 5Uc A
V V
1 I 1I 6rolulw IkokowllroIers IkokowllroIersEstablished rohaw Uroiii UroiiiEstablished Brothers Brothersi
i Established and continued tinder same management for almost lialNacentury lialNacenturyMens haICacenlurrI hallacenturyMens
I Mens Suits and Overcoats OvercoatsI
I podilfcd lndll I II icil IIJ in all nh I tho II I hut moM itt it MylMi 1 Ii lifl onivt s of Ilv I Ill MWKOII MWKOIIYouths i lihn lihnYouths 011 011Y
Youths Y Single and DoubleBreasted DoubleBreu tcd Suits SuitsII
II cloi I U iIU nw IIV falttie nr I rle C 1tJr iy tjllirvi tjllirviEoys I tO II IIEo
V
Eo Children Childrensj s sWinter sWintcrTopcoats
Boys 5
The Label that always alwl1 ttanJs for
Winter WintcrTopcoats Topcoats Sailor Norfolk Norfolknd Norfolkand
and nd SUIts R 0 KAW B RO and 2 3piece 3pieceNEW 3pccclitI
NEW YO fU fUil
I It litI il It I n fl4 nCrJlId t11 I SUitS its itsf
j t for rll f Mhorl 0 0 VIich jind ill II I IIV ttlltIb 111 K Highest of Quality Qunllt In Clothing Cloth In in 1111111111 many > 11 I Ii IIli h fabrn falJrjoJ falJrjoJw 4 VIiv
I 1 w < ar a r nnd II tiul jiatlcins jiatlcinsfoartn i ml 011111 011111fourlh to 1114 1114Ak
Ak iI A Astor Place Placelalarjclic PlaceU
foartn Avenue A Crr
U tIt eone i lalarjclic Place PlaceTHE PlaceT1I ce ceI
I n
V
THE THEPENNSYLVANIA T1I T TIME E SAVER SAVERPENNSYLVANIA VEi1 VEi1PENNSYLVANIA
PENNSYLVANIA SPECIAL SPECIALi
20 2 HOURS HOURSI i
BETWEEN BETWEENNEW BETWEENNEW BETWEENNEW
NEW YORK m AND CHICAGO CHICAGONew
New Pullman Equipment of Smoking Dining DrawingRoom DrawingRoomSleeping DrawlngRoomSleepin DrawlnRoomSleepIng
Sleeping Compartment and Obsorvatlon Curs CursFINANCIAL CarsFINANCIAL CareFINANCIAL
FINANCIAL NEWS NEWSSTENOGRAPHERS NEWSSTENOGRAPHERS
STENOGRAPHERS AND LADIES LA DIES MAIDS MAIDSThe
I
The Perfection of Comfort Convenience and Expedition In Travel
DAILY DAILYC I
C West W123d 23d Sliest 155 P M MLv ML 14Lb
Lv L NEW YORK Dctbrouci Strut 200 200Cerlltndt It IICoytlindt I
1 Cerlltndt Strut 200 200U It I ILp I ILv
U Lv BROOKLYN V V 145 145Ar 145Ar
Ar CHICAGO 855 A M
JB J 8 HUTCHINSON HUTCHINSONCtnl J Jo R WOOD WOODGtnl CEO W BOYD BOYDAitt
Ctnl Manigir Gtnl Pmr Agt Aitt Cenl Gu Pmr Pats Ajl
IHTH roit HIGHWAY WIIII nnnnmn nnnnmnSrtrrr IWIIlIfmiiiI
Srtrrr iiiI cl Ill IMinhhmcnt to HP II Mrtnl Out to tollumllls toItittitlltit
llumllls In Philippine Philippinesprcuj lhlllppIRIftla ltilllpptnrtcprchit
< sprcuj Iftla CaM Hupate 10 Tn fOrt 1iK Sex SexMANILA SC SClIAOIIA SvtiAN1IA
MANILA Nov V 13 The Th hht PhIlippines Com Commiwlon CotnlflhSl4lOl om ommlAAloli
miwlon today tllda parsed JII fd stringent Ilrin ttollt nets aet deal dealing dIIIIII daitlhug ¬
hug III with ladronlsiii IlIclrolll 1II and vagrancy IImll Tho Thollrstnamed Thn11tInum11I11 ThoIltitflZlntthlI
llrstnamed mt provides rouici that I lie maximum maximumpunishment tllRxhnll1llIIIIIIIIIInt tuinxltntitiiputiuhuIiiitnt
punishment fr hr tir > r highway hl hay rotfery coin coinmttoil llmmth1 otn otnnitteih
mttoil by 10 anneil Kinds consisting n I IIII of throe throeor Ihr IhrIII thrruI
or I ir more men 111 hal U I si death Tho mini miniilium itiitilI
ilium I II ill II punishment that t can ho oo I imposed imposedIs I
Is I twenty t stil y years imprisonment imprisonmentKvideneo IlIIpri I ytu hIrsOilutlent hIrsOilutlentlihtinn ollllllnl
Kvideneo 111 < 11 of the t I actual a 11 ulIl commission of ofl
I IIP hi crime rlm will not Ix 10 necosKary to pecuro pecuroConviction eactlrIli curll curlllIIlellllll
Conviction Ili ulet hiiti Proof Pro iot of if inemlM IIIlmln tnnnttsrithilh > n < hlp u In a aping Infllo iigirig
ping nfllo of bandit willho I u III J14i In regardeti r anlltl ac I con convincing CallllIdn coilvi ¬
vincing vi llIdn g testimony testimonyThe t tst lititu V
The Th Vagrancy Iotllllll act is h a Hweeplng I plll measure measuredesigned mla lIro lIrodIJllf11
designed gunil to punish I I 11II1h tllIti hi worthless uurt lIrlhlt hiine Amoricans Amoricansforeigiieru AmerillIlIfoIJIII1 AtnericLinstoi
foreigiieru toi nigyttts and IIlIelllati IIlIelllatiTh native nativeThe flat I ui4 V VII
The Th II a commission ell oiuttuiIsiiu III III I 11111 ut also uI PLSHM 1111111 P1LitMI an act pro providing lroIditl I t tiiIiii ¬
viding Iditl g a plan for growing griu rnlllI lug quick developing developingtvreals dtlopllllral g gtvrnls
tvreals ral 11111 vegetables JllIhl in order to assist assistIn 1111In aslsiI
In I n averting ut vrt iitg tho t Ito threatened t lurutt ttuid famine atom Tho Thobill Th Thhill Ilunlull
bill provides I1ituid a plan Ithil 11111 n for furnishing fisrnlIM 11111 g Feeds Feedsand 5Ul8iiiuih d
and 1111111 the I h ha use tis of public Jill 11Il11I11 ilte lands < 1 free freeKlmer frtIlIrI1r frt frtltuut
Klmer ltuut r Ilryan ha ha been appoint IIPIHIIIII1 Suiw SuiwIntendent SliP SliP11I1tlIdIII StipotI
Intendent I nf f Education FAi 11111 Iou to I a i > u 1IlltI ved Krtnl Krtnlerick 1111rkk F ruI ruIrik
erick rkk K I Atkinson Iklll who u Ii ha 111 > resigneil roI IItf1 Mr Mrllrvan ttrihrvnit r rIIrmll
llrvan has hll IMCII 1 principal iurinci juitl of tho t lii Normal NormalSchool NoryttalCli orll1alellollt
School ellollt Cli Ii ii in It I Manila tIau ii ha Hols I I lu a nativoof lint I un of Indiana IndianaSuperintendent 111111111111HIIIrillltlIdlIl I tliItiifltIIIt
Superintendent IIt of School Buck of oftavito oC1Illti ofitvit
tavito < itvit tinivinco iciitly went 111 on a ladrony ladronyliunt IiudronitI
I liunt titiut The Ihit ladrontit mrrottndeil and capt captured iaptII ¬
ured II uut I the t h it Miixrintemkiit iuI114fllut iiileuut V He I In was held heldprisoner inlilI
prisoner I for two t urn dayn uhit s when ho tnado his hisscat luIstPIilii
tPIilii < scat > e
THE THEEVERETT THEEVERETT
EVERETT EVERETTPIANOS EVERETTPIANOS
PIANOS PIANOSThe
The most magniito art artcreations artC
creations C r e a t i 0 H S that the genius and andloftiest andloftiest
loftiest aim aim of man have given us usa usa
a classic in pianoforte history historyThe histOr histOr1he
The Kverett Piano Company Companyissues CompanyISSUeS
issues on every piano made by it itan itan
an unlimited guarantee thereby therebyextending therebyextending
extending to every purchaser a aperpetual aperetuaI
perpetual form of insurance that thatthe thatthe
the piano is S and will remain renlain all allthat alhthat
that is iS claimed for it itSend itSend
Send for or Art Catalogue CatalogueVarfrooius CatahoguearroolIh
Varfrooius arroolIh arroolIhI
111118 I Filth lltli Avenue N Nttfl Y YN
N ttfl r Southuit cot tl 2lit Strttt StrtttIIKMUHIAI StrutVlIVitIIlVtt
IIKMUHIAI VlIVitIIlVttttiiu IIKNIIIITIONN IIKNIIIITIONNiAIMKII
iAIMKII ttiiu IKHIIIIiirTKlBtWi Ill till tr TuitsTEEs oKTlir I 11cr URUAUVAT URUAUVATSAVINOX ittiOAtiStTiVlI14U4
SAVINOX IXHiirrtniN ISNTIItTIOtt At thf ItI tneetlni of flit ilmlloatd flittitiatit
lloatd n ill TruMeiH nf the llmaclwiy Kavtnn KavtnnImtliullnn SnriI
Imtliullnn I iit ii lit 111 0 f thrCliiof flu Ct of New York nrk held hrllut Nov
17 IMi the follnvvlnn preamble and resolution resolutionua
ua It < tininlninu ly adoptedTlic adopted ldOtlieltlFuic
Tlic lrn irut4 tcit nt t the llraidway iivines uina lustl lustllution luttII
lution I UI tot II f flue cny Ill I f New VciuV York with Vtu tu sorrow sorrowmnUc P101mwunntc
mnUc record of 11 the Ilt deith on Nov I IDOJ IlVi of ofItancK if ifI
ItancK I yntli Abur > Ialmrr 1 theIr President Presidentrrani1 lrrsttetitIVaniVI
rrani1 A Vtttli1 lmry Palmer wat ii A one nf the original originallnciirporalor origInaltiliitililrfltUr
lnciirporalor nl ihi Hrumlway Savings In InMltutlon InoiftutIofl
Mltutlon In the yeir IM nnd lian Iia been ever eversince cvmrVIut1e
since a trustee and cancer thereof rlo elosetl ely Iden Idenillleil tim timIitiit
illleil tlierculth itimrrt liii active In the ailmtnlitratlon ailmtnlitratlonof
of tf ll tai t4iP and > d for the past twenty titmnt one oneyears Oneara
years ara Us It PrMenl > et lnff tIil dutlne all that thatperiod
period without CC rici rirlilliltflPC > mirn > c and Its It i croutli croutliand gmooi It Itnn
and nn f success pucrt unseri tilts 11 dear lo him nnd In a atarr very verytar
tar tarr e measure due lo hit unrcKlnif natchfu natchfunefs iiuifchfiitIimP
nefs IimP and rirc His esptlence n tinnier tinnierus
us 1 4 it eil ut ui itis ils ability iitltli nail gun imd Jitilntnent I uiut ItflfIli have havecnnirlbuied IItCItntitrltuuitmut
cnnirlbuied in a larre mrasnrn in ii In itrI irr > cnt cntniidinnii iuitlOfltihillIi
niidinnii Mini inisMrlly I nnd In his lit dmili dmiliihe
ihe I or t n this Institution tnut Ii ui uIuii linv lit tV lo liit liita > t tn
n filllifiil tilitd out one nih lm fur nimnrdi nimnrdiel uliitt flrut flrutii
el ii iifly jears o1ir uas UA IVIT Vr rarrfnl or ihrir In Iniirrtt iiirti
iirrtt nnil tlir I ii iiflleiri and iriisicr I liive liivelikewise 111 111l1tlele
likewise Mistutrd u l tI r > iir > l liis tut In ihe Iii Irani Iraninl
nl lilt li lr aueiulo isseii ti uil iut frvnd mid dcilri tu tuinair
inair 1114 lii ticord i tlnriiif tlnriiiftirfnif ttirootgri
tirfnif gri Ii Tiul V Hilt vrll cIt mrrlicil riciinl lie ti spread spreadIn
In full up upn < m lh 1kg < iiltlrlal minutes of If hIlt llriuil llriuilwo Ii1 IVl V Va
wo a SalnKi tne lii tlluuiuuuiu llliilli hut aim he pub published ItilillLuirt ¬
lished In the dlly i 11Pl1 11Pl1II > apei apeiH > V
H P I HVTCIIINSOS iivr tIixsti Secretary Sccrctr
DAILY
U CHICAGO V 200 Noon
CortUndl Strut 853 A M
Ar A NEW YORK < OetbroileiStntt Oesbosses Street 8 853 53
Wetl 23d Street gQO gQOAr I IAr
Ar BROOKLYN 905
JlflA f7MMV V IOIHi ACClSIUl ACClSIUlUomand ACVIVsIuDemand
Demand for Joeminent n rnmnt Iminlry Into IntoAIIPKnl liii I ItIipril
AIIPKnl Trami TramiSpecial TraiiiiSpCC1OV >
Special Cable Heipntch lo THE SCN Vi ViIIEIILIN
IlEnLIv Nov 11 13V1hulro 1 hero IH widespread widespreadagitation tvhhtspraulagitatIon
agitation throughout Ocrmnny Gcrrnat over the thegrowth t ii iigrowth
growth of policM iIirti tyranny and a domand domandfor letlialulfor
for a Croverntiiettt tovernmciit inquiry Is being still siipjwrted stillparted
parted by consfrvativo iiuvr itosvpapers pcipcrr > mch a atho 114 114th <
tho th Kffut Zritung ZritungA
A man who VIo was arreflted recently fur not notannwrln hutniuswnrtig
annwrln a subpceaa in a civil suIt ult was waschained wut wutchaIned
chained to a convict during a u railway
Journey j otirney and was then placed In jail for ten t i
days A married woman of Altona ltona having
Ixciiarrecte hitto arrtntI < louafn1e on it false < echarsewasesatnine hlargtvLts nlaliun41 nlaliun41by < l lby
by a prloon doctor and was V1L44 kept in a local localhospital lotitihospital
hospital with twpntyflvti low 1nu women for forfourteen forfouirtn
I fourteen day 103 bvforn tho police dlsoovorcd dlsoovorcdOne IIstOVCrHIsit
I sit uCiub htuvinont htuvinontOne
V
One taste convinces
KORNKRISP
Requires no cooking cookingi
i i ItIVIuI us i MX MITIUM MITIUMI
I tin WlmlowS YInioiy sooiuine Nrrup rrup for chlldrt
i tftthlnf ottfn Him rnra rrduret InflammatlOR
IjiAV1 ll l a ptln cu murr f wind rotc dl dtrrlio rrhiip 26 ic a bOOt boltlMARRIED bOOtMAI
MARRIED MARRIEDCLnKEnKlMMONtOa MAI RIifD RIifDcLtrncplitoNfion
CLnKEnKlMMONtOa Wrdnudsy Nov Novt sn j jat
at t ts the Crnlrjl Prrbjierlan Church by the nev
Dr Wilton SIrrlo Smith rjlubfth Dodd Dodddugtitrr
daucbtrr ol if Mr and Mr John L 1 Druauiond Druauiondto
to icuric oriLe herbert Clurkc ClurkcWILLIAMS iriretvI
WILLIAMS tvI ILT VtMS ni 1tttVi < IWNOn Wrdnndar N NI ov ° t tat
at I the rnlilrnce oj the brides parent o oJU nIVVtt
JU IVVtt 8d utrrct New ew York city ctt by tl th < Hf Rev RevAhtiott T TAbbott
Abbott n 1 Klttrrdsr I > D Edith I label t > rl diugh diughIcr daughIcr
Icr o of Mr and MM llenjiunln Austin WUlUim WUlUimto Vtltttnto
to Herbert Doty Drown DrownDI10U ItrownDIEL
DI10U DI10UIIAnnON DIELliRflO3On
IIAnnON liRflO3On On Thursday Nov o tl 1902 al h her herresidmnee r rrtslipncp
rtslipncp 07 O Central Park Writ Mary Him
bfth wife of ThoiuA K l lUrdon and anc daughter daughterof
of the Lilt Itornllu N4 V Wild WildIloslon WItUIloslori
Iloslon iwipen please ropy Notice otlc of funeral tunerathereafter funeralhereafter
hereafter hereafternUTLKII hereafterRUTLilt0it
nUTLKII RUTLilt0it On Wednesday mornlnf morntn Nov U I al at3t
his 3t residence Hotel llfnalwance 43J st and
ith v New turk lllcbard Duller lo Ills IllsTJilyear lilatt
TJilyear TJilyear11ineril tt c3r c3rruneral
11ineril en1c et1ems > will be held at tbo Colleel Colierlate ColierlateChurch t tChurch
Church iMh at > t and 5th th av on frlday morn mornInc mo moltLL
Inc at 0 II oclock Interment private privateELY lirIvAteCIXOn
ELY CIXOn On the 13th of November KW no at th thrrslilencc the therexiutenre
rrslilencc of lirr iltiighter Nn n 19 a Wesl 37th 37thft 3IhIt
ft Caroline 1 11 Kly In tier Mth year yearIunernl ear earIutiernt
Iunernl wnlres will bo held al Mint Jamrt Jamrtl JantetIotig
l Iotig jiic Island on Saturday 4ttlurdiu nut Nov oy IS on onllirrmlvnlolniprclil onttueoirrltalofn
llirrmlvnlolniprclil ttueoirrltalofn pectattratn train InnInc long Island
City Clt at in iirlork Saturday Saturda mornlii Hludly HludlyiniiH
iniiH ttoivcrs ttoivcrsllnillSOAt ftnwcrItVn1tIsuctt
llnillSOAt hl < residence 41 Monroo plaee plaeeHrooklyn paemIurookitu
Hrooklyn on In Wednesday mtuucta nlirht Nov 12 12CasUle 12Catltv
CasUle hi tiiinbai1 hinit ol Mareairt Sydnor llarrt Iemrton < on
In the Mill tti yenr mnr It t bis nsr nsrIllchtnond afelttChutiontt
Illchtnond lVa1 tUV papora ptr llei 1111ulse o ropy ropyIIVYVi Cop Coplriuuutoflniitlie
IIVYVi ItvliiRtimonllie llmlsnn Nov ov IS IlkiJ IlkiJIhe IItV IItVI
Ihe I he lliv JiiMpU 1 I V llnjiir I lLu iii lute talto viMnr r of lha lhaChurch t ha hahu
Church hu rch nf llir t tie Immaculate I tiuflhutulu tat e Conception ConceptionIliiiTal Couirctut ton tonliiitmraI
IliiiTal from the church Saturday SatlIuulu Nov IS ISIW i il9O
IW l9O Illvlnronicc Pltttne Uflire HI 10oclock Ii urIisl solemn ommn hlsli hlslimaw htiitiifttl
maw at uiai The ilu mercnd rii ennui clerity reliihri reliihrimid reunthenuitt
mid frlcniUnrer rO4ttfUlt < Nctfull > Invited In utet Carriage Carriageulll Cartlaetllt
ulll meet train I InR tirand Central Deitot Deitottibi lelott
tibi A t M Saiurdnf Intcnneiit Calvary Caltar Caltarcinder
Cemetery CemeteryIVKVU cinder cinderttt
IVKVU ttt tI Montclalr N 1 Nov 13 tOU KIU Etlatthtulnk
Whlllnck lielnvnl wife U lye of r I loiitt juls O Ivey 1 my
IuiiernlMnlirM tutimntt MVruIeI satur Saturdattrunlhrr Jayfrumhtr late residence residenceSO residencedNnmilu
SO North Mull tatnav It t 1oclock Carrliifi Carrliifiwill arriar arriari
will i III iiurt tia I I n Irecnwuui UiKo iIttI llallrotd
teatlac3ilM leatttu 3il I ill it IOH AM AMKXAPI 1 M MiCVtliiVtt
KXAPI iCVtliiVtt At fist Oraiuc raiuje V J Wednesday NOT NOTI
I 12 190 O Alice smith widow ol the late Herbert
Wrlslil Inspp l lit fl n 1 r llepi I 111lt lt N V VliflCr4iI Y YIuiieral
Iuiieral irvlec will ill bu lii held from her Iste ixt res resilenee rett rettieiwl
ilenee Inisll Saturday Nov 15 I at S oclock
P I M MlUAVm tV tV1IttVIlu
lUAVm 1IttVIlu In Uili rlty rn Wednc tVeJnettay dy Nov I
Henry Itetir Younj Voun eldot son of Henry llcnr llcnriarttia > S anj
MartbaVIcavm iarttia lsattl In tlicMth the ltii year ear of hl tiLe < ace ace1uncral ge gelunr1tt
1uncral wrvleci at SI itoriic Church Stuy StuyMNint SIuytnt
tnt Spiarc and Rlitccntri pf t on 1tUi 1tUimornlni irtduiurntn
mornlni ir at ID I U oducl oduclLONsDAIr ttluelIt
LONsDAIr It N 14 I it IE V In a tlilt I 11 0 lty It y nu qi Wrilfirsday soy
I1 l lV t rli lu I iatt nl tli II l iiiMiilr oult lite ii a I 70 o > tar tarscrt
IIIIIT er crt l 00 n SiiHiulio Lii 111111 Nm I S from from St lt
jinii ii 11k < isiiui iulujI ctnireii Piiirsiii N j jII11 1 at
II11 tV M liitrieiil hit riiit ut t fiilar I 7asn 7asntViNI i n nWiNlil
WiNlil tViNI iJIilltX H Iii Thurilay xVi 13 3t ltlatietli alt
wiev III I fill line lIlt Aiiinsi c 1 ° Wmildiorn atcd
77 tINT tINTIiuuutruul i rs rsruiUTiil
ruiUTiil fruiii lnr tale iivKltice IftiuVi 33 u uzu Kearney
nr zu Jirr fn ltj saluMS > Nm tit V u t i iIt t V M Mniv
niv It I V sniiirN 141 ElI I i vnumn u I1t It I ri
Tic ttnrld ti uumtd uiilr it tli known ii IlidiTinUit liltO
Ituluit only I ti ty nr ti
Iiiiil ltii Lit
jil jilft
ft ftI
I
It
h
1 1C
C
I
t

xml | txt