OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, November 03, 1906, Image 10

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1906-11-03/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

d
J r
ors hM I
t
< < f 1 o1n
1n VW Mt1t SA DAY NO MB1t S UJoei
1 4 = < nPLANSOFTIIB
PMNSOF THE PAHAMOAMLt
n Qrr 1 iii T pittirT tlr3 t 1 M rum
nnvfW 7HE I s f1I
IJtli
1I
fW IH H 01 HmrttM lit H I liiilH IfIhl Iulki wtevel
Ihl 1111111111 rim MI tMrN IIKNrII
I 1 1 1 IIIIIpr11 + II HIIsllir laulr = IIn ih
IIf IA11a1 tithNl i hIIIII a 1rlh
WioIHWIIHI Nil tIlp lalhgltautl
tIw41 hN41 ulP11iq iQAql 1 141111141v +
a Ilan ilawplgp Iha IISII plea hiI 1 laan
an + + lfualiuq I tilt I ilfAbl k41 It 11f
f < 111a111a11 Ihtll Illt IidN 1t nallalt
t Ir Itla 1111 I Hi 1II IIlliI IIfAttto
to 111 tmlll A 4Aulnhtl + 1r1 NItM1I pl t113 nNItl
coal iltuiva Ills evel tif itlaaA i wlu + h 1b II
tl niltirpl I H Hutu It UwV 111111 aIOibgs
Oibgs tl Ihp clean 1111151 her aua Iswkset
v 1dllj Mt i4 pht w7 IIUlt III tl IhMra
1111 iAa t1IN lhle tIla h11i Aid Mtl ll haIse
ill tUillhr + taY4auauurl
Y4auauurl 11 will liito ftmuMt by Ihn I
1 + tludtlK4dlU11t A ItI i 111 al IatuU ulr tIAA
IAA ttAII aNd AI 1 lht ulquaL r rukt1h1a I
1h1a wU i4 + ArPale platallu If taeri1t1
will W tIUBleilcallllp1aottlaIlatlalwtontbihr
tbihr ulduut aryl t aaahll 111y Ir lit Asa IHII
M1fK111trfl ul II darn al t4 1k1M rtw IhaIaiulttl ItI
Iaiulttl 514 tau fan lllalhla x111 a1lPlhal t1AUlttdlwuaq
ttdlwuaq tin alhl hlflp fI1 Itprt1
t1 t I y lTM
rN tpa iistlbluser s Iha gtntih lfi
t I11a111rat11ttAarSrctIhript1 + Ic aaclwAltatbNt11
bNt11 Jt a tctlsvtt wtitib I Jlwl trait alai arl
rl daii tt 131 > tatcw ulaau Ikea 1 taut
t tIllli 1t Ilia Ulln i h > Iha lanln hYttaItfa
Itfa iplllr utl It Ih win ht tw Ihd liluldr
r 1Aa fftsla Iqa IaA lu Ala 1111 ht qlr 1irar
1 Laigll tw rev 1 tier tutll to IlulllMeat
Meat Hla hit w111 tlq uaflruw tx u 01AAtl1iht4U
l1iht4U I I 3 Flat wt Iwa pr1bc4
c4 1fwlalV1 ttlattaluustaulatUlwltltftWlM
tftWlM Lulu 11aA1 1145114 1use hl 11 wIlktltea
tea 1 + ctai Ala 1t1 tree hh Itr Iha Allli adItv I
tv + wialMarl to whrc Ika tt + illw r Wdlt
t ± ahutll Iilaculv F fipt t iuiyichtt + tu IMacafct
Macafct InlwtlhWlltldtyIrct1ilrCMtAdG4t itrite
trite hd trcuatrl ha alttr wsll tw aput + FsuNtr
IwM HII a iuira 11111 Hilir 1AUi 1au
111114151 1el ttl t Iha tAha 11 1 t duhu ItIn
HI itla In Swot ear luatAMA rtwuIll IWtat
at faklua tit Ihd t1Aat It1aI < lit agc1c4
c4 a v st M1 cd Atw h IIaUWo NI ttWltAIlcucl
Ilcucl It cl4h1i e I ttu tooWoa M 111 ta IWo IuhI1cviral
cviral 5 i a 1a tr Ih1rA ca11Aa 1 br Kttgtt
r tiOUAt1IYA
1IYA tt UAltla b ht l 1N tbltdttWPl
ttWPl w r l at N4 niwdil lal Pll M rttlAtiNicn
MII c + l atrvtAiral w t ta anal
a II1jI > 1cw Iylcal W UI a utriul ttrvIl
l its c 1A is hddi t tttttlltut
tut R1 aii aQa it w luta ird N
1 Ab1 ttulaaltqttkh 4I aaa lIW tIA
IA tcAYaiw1 ppasctt ittvttf d drit
t fvt4 Wo4 v1 ihawglihP J t6NJtStaaaal
w + I tlbJltArt1 ltf0 ht x51 aV 11ra1 tA N
tJA 1FrtM 4tc Jfu 111u M tttun + 1 K AA llrt
t act > s4d w yt Ittith t Saa d4K1 A + AMaria
Maria iea c Jttkar1 tWl tr t1alac
lac 1a uw tlhtwa3daiwcAa + N + rlttbgtY
Y tw VNfitthait iw + pKr creel 1 WLA ItMtl
Mtl Y w hA k1t fa9n tlJS4aGhrr Of 1 t I II
I 11 A a o1 iIt tOAWM4 Wtt4 tv i < NbFa9atgtlaK Wot1M
bFa9atgtlaK + i t1 AW41tvNittiiaawbAJpt
t ttwM erA1 + AfruifNA MA ruw ibaawt I
1 WI Ja Ny A + i1J lrtrtlaAw ttot 1 iw
aAw a ay 0 naA pwit JIuw oio c ala alv
v Ivca io a i n91ti A4 < Aw1t
w1t QA 511 v1 > N tw8 amt M ialilt iW
W h IA J1dNAPh Muk1 al a1wWhl
Whl I v J c I It 4 a tb Jq11R JJWit
Wit 1R tj kI wA tr 1LN trdL ab MIU
f W 1k1IA tV uh1tnsvt 1M 1 ASA tM WIW wt1Av
t1Av v1 lfl WAM 1M ttltp 91 IN
411 y v uk t k r wNan Ia ww1 Ar
r wh W W VhU B oiIIII tv VAWP
WP p i 1Y 7 NItwM aAtree
wM to wrf wlt Jf wJI
A tAWA w4 tw I iMww lA titre1c AiMW
1c A J 5 W O 1 1 vA tWi 1 It A 11 tfjA
As5 wits k b 1J t tQ tjwI WIt wtIh
M iabL W Ih AWJIA 1j w lt to k brIj
s r rIj t JJi Na W VHiws
s M AW ifl1V Ai A ttN TIj d 14 ttAVawA
wA Wi 111 ales rut ° wr urrfw iOI 1wfJfNt
fJfNt 1 i icptlalita wvAka tli I 1tAL01 I7i
AL01 t Y1 Vg1 > Ari rlliiJlIj MwAu
wAu tilaaa Gy151 r ubhV wAWq UUV N
IWI A e v i lJJlw tIi kJIM IhaN
tut AfjINk f 1110 a 0 Iflli + tljrh vd jw I
jINk JA cJhQ 04 J1ict I WQ w II N Ali
li o A 491 44441 R4W JJJ tJ VG 1Sa III1t ib
i L J Ii tfrhNIa toi
1 IInln1o VUIrsHk Wig W IV > IMW ivntV
thJNXr Hi k Is 114 1 p rt W iIr M M1W
1W + tA ft aIffilhd ALIK Ji fJJI 94 lr Ifrwhhly
Whli JJj 9111 h da Yr IjcIlf a4llhip
bV v iMf vvli V vi ± ott WCWJII v > Mn vf OuAwtflVOOifrr
iiq 4t14
+ t14 1a 4tf i 1litS4 + AdCh6b4CriS
>
riS 1hA tSnNIA Ra + A L tN klIrNh WNtrt ItjJJtHlo tWlhIJIIhkN
IJIIhkN Itl > Illggfhi1IR
litw It ridplllydvimI iftG W QbJ 1MioIrWh
IFElq I Ci tLy111tt h3riNtCr IMVItJ1i
pfgf 611ruli1v11Ali11I Ultr vi Aht qviJlUt4v
vt r4px ihkr 4ku i ffHJ1Ir ItNlRIIIJ
q 9 wl4 1fi UiJilhd1IA W vuf IttI rAlffIrh iJrrj + JIW
1Id1r
jt U 1 1 1oIlJXI vk tI 4biiuAjtunJl
AjtunJl fu i JUWt 11 5tvul NrerdpaAQ
9k t lii1t i lNhii 1oljlJ yv 11 f1yIt qii
l rlc L Mfr the fl51r141 fm 44Hh Clu > alpaJ
lpaJ It rWah uhN ttrIJIIUIi rIIItIi lrry
y ia1 Ii 71rtIntl AAlhuta 1 bvafb JlinufiertI
fi It9rt IIRI M IJ11II IittllljlIJIiIlJjhlh
lJjhlh Si1dluin 4 IlillIi 71rtK fI n1JOMUfu
1JOMUfu tibilh Iiltllll 514 St 1illuIti JbilliIl
iIl NIhRlrnallMuAv nllvfulJUIi lIIhtJrJJjlll
dflwhI4hr butbur WIJi 11 1t1 Inl1JN1yu irrIMrrI4a1rIJ
rI4a1rIJ wIJItoI IiJ Mil ndclhrvl
vl IJJII II 4pN1bhttaf wjIIwJltJRijl
tJRijl J J Uf JtvhrklhMflr lmJ aIIq
Q1 IttNITII n NIioIlIil1I1 I IAn4Jl
l lJ1 Lqih M IIhlI liJlh Ijbyl rlI liJOrr iLQtr
Qtr t 1 It1t1 v + JIlHlI N 1IIIIUIIfjj Iu4
i A9at > W Ij IJbdIJANt tllU qrr + jIIQJ QVIIIfHItfiQ
IfHItfiQ tit tomNll IIII iw ItIh
4 Ih I 1hll mmtJ wdY p5kuW IIIIIfJi 1 Giwit9II
tp wit9II rJ 1111 iIIJ iIWrtur iItlN
p rIRuGniL IN 4hIIIIttl vt twinpntI Juf
lrflOIHoiON d IfII rIIirlII will hld 111f
ff iawuJOn Wdt 1di1WNln1talNUrQ4krisp
illflilfltIiQIf ld I hUt 111 tt IfjW
WIIiM Crlf + fhlhH fnr Mplfi4Itn + HIWIIMi4d
AIIftW l t up ihtrIihrG fannlnkl4 4 hnbtsQrrltijiw
Qrrltijiw Ii l I i 1y HT nTIN1ccwOiMfr
tflVOOifrr lhu J JIII lit I uWruIn blrJrMlli
UWI t 4L4riulpH < blue ftlil IffWI hetyhutANMtn
yhutANMtn t fftllli tNIIJ rI1lufjt 411Jofl
fiHsi uluI I1W1nr b Ill + XlWH i VlHlilhf
MHJIIiLTNyur4rvIhidafnjNJlirn uyllDtNMirlnJ
ttr4t ti rhAlIrl9n 11UIIU r rowKIJfrQIntrl
fr ltllrIII1W qO IthtljIl Ir 111H lulloUtQ1jl
1svl11at11AAI it tiled rr14tlllO r ta111JIIt
tJi lIlhltuJthtIu 1qvnutn ulrtdd rpdlri1Jl
l + UIIIIv rrh oJhlJMII i nntn 1 rmlll illitflU
tflU f Ikrl rItIII I C IIIi tui c wgiuhc
I wkt ItrbIlJIJIs 1 Ghh IiitVI tt Ip tt4A41GrrY
4A41GrrY > rp iI FautfIV tlJlIIlloINlI GuUIhnr
IJI if JttIolIll rIll JNfwn IUn 1lIrIIOI
t liq + r
jlIlanilniiiJ hlllflI 1t1B7uq1H In liltIIt
IImllllI
MilNfiNl IWiuqroHrlIt I111vrufJI Y tuv lflfiK1c
JIIIITAQlmIIIlJII
mHXIIIN11IPlll1 r hl hlhur i aNWI4NkJtuudngrntn
NWI4NkJtuudngrntn + a Pt iiIhrriIh1IItr
I1itJrltlP Nwlq k kit4Jn IIIIl1 p hllltfflIi
tfflIi 1 lItlll ihij Lh It Lt I flllUtlo dhuJlr4
> n tIII111IjhWll Hill h JIII lllllJiJII
4R 14t411 t41111111 JCl ifn rl lfIJi QWIIIIII
I JhuN til tNrtinn tijflihJl tJ4 11JIhf
i1
1IUrM tf + IM 1111 Ifh hll 11fNIt m tjlunit
cIu nit fIilAI 1IIIi HI I
11111 r iihfNtVb rrflrqwlfl >
j Ih
h QIlfm1o 4nagla1 WllMHIIIIKXVnnx uhkAIpi
hkAIpi + rtah dS4NUiIkhr1111
1 I11If 4 IIIf < nb 11 arlIJM HHdnll 111m
m I t I duuuritlII I4ttlO IlfNIMIIIItJhllIIiIl
4tltJl4tIilIl l SIR hiR 1 aq Lrlr Nubl
lwtJwW1f > w141w lIIljn w hlunllarn11s
s u4lluw INhk IAflnr iiI11111 Iihu4
1 Mnn T uI I r 11IllfoK IhI Jlutfu
tfu IU4 II 9II fsJ111h1 MIIftIIJV nouni
i mlil I < ttl tfiaRb7fpr itlll iIWl110dOUrrrJAh1
rJAh1 rNl tijllWl l4QIIIUhJInlntI1ftIf
If 1NrII IM qllItJl rev rhr41r lwh
i N Iqftll ruQ 1llrr Llli i < Vnnx > rHii
J1 tlttufillfa4hti1 titNf 1llH jrMl4HlId IIIIIII
IIIIII 11T I 1 IltI1WI j i IIIIqlfoVIJfllllh 1
d 94e self fh
q 0
Santa Pa Southwest
1 To cureland
l1LCIIQ
land hungeryou KANM3 r
r Av ilaO4tq
you should goSouthwest laO4tq TTXAySouthwest
Southwestand
and buy a farmHad
Had you lone ao ten years ap or eren fire you would be williJfl
ofl tu day i citly by incrtftitj in land valucThtifl
Thtifl Is Mil 10la good land ledTike
Tike a liii thiough the Santa Fc Sauthwwt this Fall andthe
err the country for yvuwUKomesceKers
KomesceKers Excursionsfint Ih
first and thlnl Tuc da > 9 monthly aprvroxinwtrly
nwtrly halt talc one way and round trip
Kxact utt an trltUrltNext
Next Excursiono 6i
NovemberTHERE
o C 1Vq d QM
kNi f > An hu Ah111y al1r1 Ord hNJ ia rTe
Vrw tt Jr f 1 Itt earl hvLa A4 itar dt 111 City Ib ITHERE
w w 1 Itr an I tr r wwla Iwu tlU iw frlwl
I I
u
t
THERE IS NO DOUBTTHAT
THATENOfS
THATtQ
b l4twld + r + 11I tauter AAa Iwo s tQ to ih artthtttlAea
a a thaw Il t 41151 taalttlarrl la lat tr a pntvnw t writtitA
ENOfS titA FRUIT i TIT edt4 titENOS SALTNATURES jco
tytM tt11 tltaAbaL b1 s err latreiall aK + tttbdal h 1 ItTV141ntdtttq
141ntdtttq UoA aaWutiii ik b b4 ta
a
NATURES OWN REMEDYSHANLEY 1
151x W vn a w MU a litixl as at Y7tt1I tritlatblifal aeie Tercet
SHANLEYRESTAURANTS
RESTAURANTSLuncheon
tut feawwaV
MldDay LuncheonMWE9
V MrtroJFQ1
m u 1 ltrrSwsev
ev1IUI
v
MWE9 fill TUTtE SIfHntIfII NYYJNa
YYJNa r YMt1JIItM ttrt aewrrAAllanct
wrrAAllanct nvo ciItszrxA1tM
xA1tM ttw M rsa rrturr
i
C 1 4tuw bt 4M
11q h A tlA 1111 WIt t tNVbNA I M1fVAiaivuir514tAtiaMut
iaivuir514tAtiaMutChu
tIN hOlly klhNh 1chJVUlu yuAru bassi
i Lu Olt Ah 1 lfj q vTi wAr n uJ ototl Mho
1 difr n41JI jtl tfo t VtUlnlttiUHttiiSlirthij SrINr LhlIwr4
Iwr4 ut rL1 fti I urvt f the fiJ4vr vJq
q M ha II t t INIt1 a w J1Ny rule kruraJ
ruraJ 1111 nHNly rbrr NII rrn2nn b i
11 JIitJ 1ray upll Slirthij r4uan1Ar NrTkjlI
rTkjlI oh7 tpq lft rrN4r huvOWIJIJWrMb
f A tyy 1111119 Jt I 4var tvlhd frIu i11 bHiw
w hvvji ter hItNHa 11 I havna vtrilu3i 4nhlfJfI
fI III 1 rIlll4JIt ahm 1urv hnro IIIIIIN dIrlnfvJ
IIIIN v + tolt vtdh ha yNhJI nlnr II rUl AM w4Ij
Ij IJ F 1J nlIih
Lv rnldlllr h twhiner Iu 11M twomtoII I9JlfukllI
9JlfukllI YWlivJi rlIl OJ II iWIIwl II
01 u INuiUth tsIoIl tJJN b ah tries + + urNnJUrer
JUrer 6hu w9uiV11 whlUh wdl haw IhpwCItntwlllul
tntwlllul Res lfhu + Jar t irerrdA 4hu l Wmr
11 No 1tVoN tlA f CJII uII filPI uldvn
fII tirU tr wI tltu Iufb vii ttIt nnM1qr OUt
fhuJvin oh idly Ip4U Jfi llJriiltllNi n1NirJ
h IIrnJ Inuruwt tWoN11 jv JUu III IN d1yn4InvJ
InvJ IfN l rl F 111 uhnru iLt ff fIIvnrr ubv rlIIWiIoIl
WiIoIl gun JIAIvlin11JN il J CIIvr tau
hJitduq If No r NIiii ap oIln x UiJBIWr
Wl t > ht IKhlnMunr qi I I fhnllu
hU tiUU UIIlllttrr dNbluq m tN rgltraliI4I
rl
I Ifni ip11 9huJl nnn1J y 11
tr as4ft qf hi I1lm r 11 < thINllolII
It Jlu IIIIIC Iu Ii I h Ierrnnli gIMI INIvlq
Ivlq cad iuM c t fnngnIIN oi hps ih 11ltr r Ii WenWutl
Wutl nnrra 1 iJlm Ih tlfN
i l > HIJU I I SU4 f < It il IniJ gllliirlNr
rlNr WlIHI II u1Nnunl kIti willVIII
Inf I d cal IO11U4lknn u 6h If Wse
se t VIJr f111 alnM 9JiI1IiIh vli II > 1rI1
f I tj
ltJth > illi err 111 htkJIi iWiWl Jlu liUtItJ
1w1 q umr l wins npr 11111 rir Jur
r IIII 111 + I r dnthh Mbil ahk1A 0111
111 l fvIrl lnf1WL rnyII I hn I aIIII ItII
lJ drrnltrlnb 1111111 04 Iah7M91UUlr7u 1111111INti
punk
evwll xhndi 11 IIII MdIm1MIrs J yuldlrr
rrr Ii TJIII Im NNOn NIIIJ J101I1 i tf IldhlI ttil1t
l1t yh hI 1h T lr rill sJNlflt lIqq
q ulh tW tJm 1 rnt JMh
iij oClti ill fIHAln kunnnan In h19bnatdhr
natdhr i itaV11I Ilnhl If rn rII1
HdrJAbf 11 hlHlihaig lfiIi 4Ifrh
Ij Mw InI1 1 rrnnlK NIMt II
IMt + lw i t1 91nIuu If K A kitfins
Ii i Tawnwnll 110111 I1JI r Yrklih lfo y
4 I I 11 M lIi IC4dIN III
Yr rauukI Ih + k 1 IlUlun tfj K 4f s
fil ItlloUi 111 I1t1 a 4M I rrJI1I
IJ 4 I toIl t CIIIII 4td t1
ftJolI 1 tis t tunwl ift i f1iQIrA
1ft T IIS > 7HM15 rwl 1111111 k
toI CAIII 1rflIlflIllt
Illt r 111 iUII1i1 If t pN uMt Al
1it
1Ttjlltlll 11 J ttIINI Ifit ur uLr A
Ki r h i s A li 1 111nNll I 11
f r IlN1cr r IfnWt k Ilnluu I vA Gbltneg
1III1111 S j11IUloIll lie a 14lrnk It lWkAA
11 A GM u ltrhlhii t X
rN ttlL IIr tiowt ail Ii rudA I fllil v 11111011rl
tlI 11 > udl1iI cal o rt + III 4 4tuua4
LT1ilitIifl fI itJIiii iIli
iii SJ fKt4llrq IItOUrt WittIlMir1MUnh
IlMir1MUnh fI r 0 Jlu tnlal IjJII
JII tltluuui IfIII ltul n1 Jhe 1lIlrIfI r1uWllhkh
uWllhkh III 111 UIllItllnll 11if aGflip nfldlduh
iilUh V tiilluk m lftt + IIIII iwltl fnulll I 11101I
I IIIICI nnc Iiuldnnr nkh 4Hul rrhV flTIIIc1rll
iIn 1411r11Irr1 Htylufllul4111 Itlltllj IfpunMfHIIi
iilluk linn Wffiir u i ii ilKtMi lfr MMIl rfHflln
fHflln Jtc woti + heIIii I lit iUHhl < Jitt I rn
IInqr Ill IN Inured Imm K Vjinlh
VVi i > inir JVM 1fI > iwi > itiiMirMi ifMtttitl
s l riiiNi N1t1l1l1I eVrtxv
< fda > xv or h1 xn iiitn iirM fi w + VflttfiwlllthI4
t TolIl rvgl 1 ultllll lhwdir4I
111 0tt04 WIII 41NIA111 hii i
IkAlt nUrklbI ItuJbn111 trot + tilll
I IINWnlfrtA CI Ills lrau1iRnfNyl
w
iRnfNylIrrol
Irrol 1IIfllllll W 1IIIf vfIhurnfJ
OJII IIIltll hf MuufIIn lrhh rllUllI Hair rtkit114U
114U Ihd 1111111 rtdnN 11 IvrLwI II
hlwHa by fu161r + refill IllII rrIIII hula
1114 ii Ir ihtr r h I but IIi ihnnil
nil > lit IJhl IIinlMIA
< 4i iixn IUMIII < iiMii tiiiiKill Ifv IIIIIIMl Ml
Kill Ito IHKIII tJlulii I I 1llt iMRHlml in MlK
IMIJhllltili ifWIlll II > IWfvinn ltl Ii1t1tJUII itI
nn Hiif < iiiiir4i r 1I11J1 aru I U It + 111IEli
IEli MriiHuoilu IAIIIIIII1 110 ItI
11111 l JllMI lhr tlllV ill Mil > V < JII ai K > < lih < qtmwnn
I mwnn h 1111 rutIil IIIU JIIIIrItIo6II
r1R tolll II IIIIE rf I lei AINuhl
iMnlliiM t1itIt tW < ilWUinpllrtliNlWlli1liHWr
yY ra > I Miaflji 14ftnfrJl in > n fc nee mVf3 I
Jlviirtklli l pilI t 1 WMi rrCfliiyi 1114 n
Jr jliljm l l I ImlOW i wit kiUi fai VW W
VSWWOK rpr > wdlp1 11uNn11 fornliyiji ifriwHi
wHi WrfVHiy IIIfII r frulWII UVWjj TWRfltt
w d
Io I THE AUIOIOBlU r3c
E11AZ4 C tW4 N en tlJlJI INxbrt6aMIy
w4n 1LNAx1ltssrre
1ltssrre > swp tt M > Y1 WA i ti ynhr fvlfnfU4er
JIff Auw a rr4piV kNduWUU 1WltDi
i Yy rlr1 rtrpAitrdl 1IC I wnar JlhltufJIlluIrIow +
funs + uftlurrkCdrlydudnAlAlanhk UJ1Mf
Mf oIrl1f gi aJnj If oM1aduRht
1aduRht If uhI IrulrIAihf bk1rla riwlnYk
nYk ON ahrnnadrhr 1 IIIOhl w + In hqIJ mudhi
hi u fYt bvtdr s hut JIIJrroom n Imll
tjUKfouii < tr < riiifj vh II In X X V rumntdtNU
KfaJi t jmuiiu Vnv 4niliKI ilrtil 1 oftllbd
irtu Vilwiif > 0iir < 4tlii > Ii Kirruwwt X WIHAKm rrUoom
IHAKm Wi ridt tfv i > iiiW CTwiiff Vih mlJwllll
ih U4 ln iilliKt trrtnttitH Vail iiritn Jlutah11ar4vile
111 oIJnldll1 In fiN rIbvff 9rnvrtrvrlJUlrubk
IllJ < 1111 WTI IJ11It ltJ dJhlldrset
set a4Wrntr IIrNl Idiul vlatllttuI tI1IlI14IIIIIIt
I14IIIIIIt W MI fluxs bu nr jrNAUlxd
wiwiv j uv JtNI Hi uho i irtrijwl IMl lihItfIt
frni II roil 1H1DIN1IIti MJ MlbmTt uhituri4
liluiil tjt run iJiliirillhm MliiO rnunul ilJIIIII1
II1 1111 fume rM 4bt IIlIIIII1tN ab1uuUQUlllfulhufN
NIIIIIIItIJI W1111111 I4aU tin Mh1 hlkhrtbyUI
UI Iptkr4ukl t i hnn IJIINWIt dLt IIr u shwq
hwq LIAVO ice cal dltl II 110 dlu nuni1Wat
IIIIIt rll hJHq rqv r 4tL 11 tthm Wltt iiJ1
tIl vlnh 11111 Jul 111 JWIJIJ ah huwr 1111club
Ii JnluJ4 Nib ly Itt t illillMUlllihK linJbtriiiu
I tua IlYlIII iiiu lAiiiifiwir tiuii Mil 1111lIuII
1lIuII nntdrn r 111 YI1vf ntiI1dIIMJnInn1
TflllltJIiJhuJ hWIUI1K nv11Nl 114 NnrrlJuJ
In i I l IIIIIiI1 a 11110 a > Jr4fr91NIYNUII
IIwjI Wlu 1111 Ih InnulWrvwntbo
tllf vrarsUhl m Ir w dhna htIIItllli nlbhaduliduu
duliduu 4fl ir Iittru vh IbnuJIIig11hhIlhrt1nur
lllr 1411 tIitr Wltgein ltl + UIUitr UljnburK
burK 1111 limillilliio WIMTM iniul itiiiil erapf
pf dan Ir iftIn1 + UII puMutHPrMfnnI1W
MfnnI1W 116 4111 I4111frml 11111 1Ii
11111 hunt I MilJir IM lfelyHlrlhMlf It Jit nlmuandu
du l Iho 1ruulakr uitrl h ItJJIII4 ofrlm
Jir ajtlllltjil JliUi Ulil illllJi lltiinlhim will yNutwM
wM 7r Ius 1 s t W4tn1RjUdl ldkt iuu itr I1It
r 1It rf Ir imuii in um rniirfiiinrliKfWi tl4urrr riiIu
u IIr flilllll UulVJhv UtM mll J UIIU ntrN
N < y tL 4N 11111 1rn11i 4sUI Il tIll duAlrnuHil
dlrm11 lriluu Mllhmls NhIIU f1l1JIl1llIllI
1llIllI rrllh liKfWi fftirtliillJi Iftini llirnlluiVJo
HIH4IWi uiVJo Mlrunli MVlHr lllilhiriiUJhfllli
MnrjtM nrrl 1 > hiriiUJhfllli Tjllit vtHirliitiiiuiiini
IlIIfflly nil IM 11 w IV vb 11nrriMuten 11lhUl
lhUl iitiiiuiiini fiiur tjillfc ouiiii JttiignJ
1 s4hdN fJlINIJIIIUIdi JUUhaliln IU ilhUlurturret
turret
tlllIWI dnnn µ n dnurrll 1111 WrullllII
frtufcuntm Ind tM InUMk 41U tulu if tVIMnMUl
> iui lull jtiH lllmiinuir iiiluinmliln illliuiln
iln lur > llirr > ITh inwii t > IIILrn p iwinimil
IIIMI 4f1bUmnl 1VN IIIU111 U1D8I tlh
lh Iw + WUI 101111101 II JIIII bhh 1lou11rvh JutunseLn 111ttI
ttI IN ill JtI1I mil tihinlfni trJUnuRiBUnhn
utunseLn mIIII tImtUI IlfinnnlnI
I Ii NIro Ii l 4111 Nod vll IIM 1114 pre nklntuJ111
Iltll JMnsiIlronIlfnnkwpUluL I4n11rho
tu iliMirn HI 4h iwilomirinliiiiiitn 11111111
lh tnr nn h9w II tNlhf IVlllllffeN I ImIl
x11t utJ4 INrlt w I1 thirllmlllllr It
IJ 1 INthIIeIii 1Ir1u11urhNn diuWntuni +
ni n Iklfwinl uU 111111 1iullUp
ttlaIhl hii hwvnhiWM lhrdleluvnrtlM
If nLMa4 iiiitn id iMiuimiiUH runt JUIIKUIIIIV
111111 ufIIlU It II multvlnlu antestlnll
11111111 1h Ih h t 111 I UPlnj 111111 addIK
UK Ito iiiMilulKiil ffrrIIM llulrw > uII ilmlllliIIIIHI
IIIIHI a iiinrtt tiim riiiliMfKni vl ftilnrIIIIfr
ininrfil I4 ttiwil nr116 enure iruiuirmii Vtr dinqnJIhI1nI
qnJIhI1nI t f IMoiirtluM fir lilt iiillliiiinit
it HHKK ruriifiiiiiiiin 1111 IIIIIILI uiiiiii milulr
lulr lti w nilililli ln niionili n ihiJiiliinvnimini
Jiiliinvnimini n gill tin liinlHl II liu untiliI
ilit linniKJl Inirruwcii d4aU1111h d 4irAnIn
UI I i UNI m Ml IIIIIUfKlllliirv II in hwn
II 101 IiI III01r r nn IIUr JI Nrrnu
II liP Iii Iv Jahn hT4N1111 IN aI ulphlp41tr
41tr H 1 In4MwINIJl rIH t Tend Mwawhurii
1 11111 1llIlIlIIh Oil IItIlI II IIIII
II iirv IItll lli w in ii UK 11111III
i WM IJ iiiiiini I uninrriitt niiuHi
Hi huh IM14nI ill i htifr ItIIIJIUIL IM
i iiH < toWwh < Ilr iiiiiMnwi III
ducillltunniI
lhift4ilaa 1111111 hHnn Ihe rnnH I InuJ4I4Ivhu6
I4Ivhu6 11nrt1 u tir GIIIdUpiIr 11 IllulJll4rM
Jll4rM naq YJ11111hn ftWUlto 1Otlll
alJi AN41f111ni 111 lm lullf rtl1
rNl uju r IIrJIlMl1I If 1 IWIf InQQ1NrIWI
Natal J rj I
i LV >
A1JT8Mm I AtrreMeHILW I AtJT8MOBlLr
w w r e vwwv a l nw d u w w + vwr vmrt n
t
t The Blue Ribbon CarLowers
Lowers the Worlds Track Recordat
i at Empire City Track Oct 271906By
By covering 50 miles In 53 minutes and 39 seconds at the Empire Track on Saturdaythe
the 40 Horsepower 1907 Oldsmoblle driven by Ernest Keeler lowered the worlds 50 miteatock
stock cu track record by 9 minutes and 40 seconds This is an average of a little betterthan
than 56 miles an how and was nude in the first half of the 100 mile race which Keelerlost
lost by a few seconds because of tire trouble The previous 50 mile record for stock carswas
was made at Philadelphia by a car costing twice as much as the Oldsmobile and with 50per
per cent more powerIf
If the time lost by Ernest Keeler in changing tires twice on the Oldsmobile in the 100mile
mile race at the Empire Track on Saturday is deducted from his elapsed time his actualminutes
running time for the 100 milts Is J hour c3 minutes and 47 seconds This Is fourteenmtnutts
minutes better than the worlds 100 mile track record held by Jap Clemens of IndianapolisKeeler
heeler changed both of his front tires one in the fiftythird mile and the other in his ninetieth
teeth mile The socalled expert tire men took twelve minutes to make the first changeand
and ten minute for the second In spite of this delay of 22 minutes Keeler was beatenat
at the finish by a scant 200 yardsWhen
When a stripped touring car can do such work as this is it not equal to all ycur wantsfor
for touring or ordinary cseA
A demonstration which we are always ready to give you will qcKkry prove this toyour
your complete satbfacttonTHE
I
THE 19O7 OLDSMOBILEFLYING TV Mc yiif JInMd JtI twv
v ftk1 tier rsa intacrvej CAn1 AtFLYING rttrtFLYING
FLYING ROADSTER City rci 01 r u
11 IU to Few jopt b tie ai
aaMte wu tie A t uw sush W fK
susa
T TR le + trater wt fteee pvwrs 11llraiDa I
tLSn ttres raw Lte Jtk + tsa LSEttF
t aaataatlil i1 I Ittar no W tit eyes II aaffits as Iooeat twat r pown r4 un a tMakn 111111Star
F Iif kn cur U susAw as tut TaerN
Star wVajrNaMttmpeM t t UIII uun ca
u 1I1J OI4 pt
i o
wia re mta QII 1T lit UIr 01 bt
vTILIJ AF iIRLaIajYhb wttaKeeier3ttilotOlDSM IOLDSMOBILE
II
OLDSMOBILE CO OF NEW YORKBroadway
Broadway and 51st Street New Yerk rCUTTIIC
CUTTING A LARSON Proprietor In
nt11Ilpbltt at tM Jeat NaSMLatnt waldk5k a 11abra + ngWe 6rr4rm Jai 1 ttN7
II
ro ic 1 + i LtTKL kWT Jti rt4rrtr
r Mw MAe1r trvarwnmrar TMt i3 nv > utvu
r prtvma rlI rCnsrkk UV uinA ykiitannuli
annuli ovumi 1ww CMh vA1 m mu 1 owesr
I TtINI1V > kl a IWJ rtnAn IN4rwN
N 1V fhr1116 I1l V LT JO tomAnttibtk
tw U 04 1A
Anttibtk billets NwfJy Itef ti
Wncl wgytln1 m IC C1tttI 1itSIt <
tU 5 m 1Mare vlk ava UN 1011 aoJoLvL areK
vL 1t tVI f IJ IJ IM In1Ah kbW
bW Ana vnr hnn imu she Ju + uIlllES
TIMES SQUARE AUto COw
tt 101111 u Aiti3 fl I vtUa
a II1 < oIIIoIN 1V mValhAh
h w natil IJV rs1 on JrrIc
h i1l1 s15 ranauVehipalplbnalltyr
w call SPWII iim fr IU t fib If aonootlrwiiviii 6blliivJTI
vJTI dlr ivUj Ica wnlyvrb
cu
vrb fl rmwn uuumrAlhnr t mhdrhl
wiiviii c iilti Tllrt 1 rwoJJ tIC uW won ittunWtiifiUN
unWtiifiUN t1 IKI wvrtluk tll jn > n > ilttn bsU4NiGJw
iGJw vi Cwtt Mjnf JliWiNW wr1 tMdnunnt VtJwtin
dnunnt rvruN YIJIIIa1Jv9rtNNalMwrrhIw
Iw t IMrulu hrIJIm wtin lr CN4ailai4NV
i4NV rrrl Ot UrI WolN 111 tiItmih
Itmih 1c 2iiP rvrth tw r rtim t Cntlrnlntij
1 M tkn tIIiI NIb11Uln itun 3AnMrvran
HriU > ir < > n OIIr rI yr un4muminrdl
11 jilu llixii 1111 tluiiiitr rurr khrUll saN IIN Inlill
rlikv Jr 1 + 11n1 sS1IN wgMltannM
N dNVihh ti IN 1111 l IM WNrk iTildNink
ink klIIutI H lUll ry rtI1 err ISr1ttn11fn1I
n1I tun IIN rvrU tltl rtI11It
t IIN rra N Auu wll trw9lk u1 n
1 < kn Aru 111 QflllltollIiJUlIIJiJI1IJ1
1IJ1 Illurl Ii iitr itfrtsvl tlndnZinwMnnTr
Tr rilNI Vr jjritI 11111 h UJlt InkJulrntru
oJJf41111 ir IIi Ibtl r t9M 5177 N wur nunaralrl
naralrl unit tnmup 110th v 1I11Y l JilVt
C1Irln tlll irnrhgnfdn mMln mJr9nII tloOlIIllOJ
wr OJ fr 111 FroIra 11I1rIr r cYnRe tihlr
Ir hVnrut il iHiiiii > ilitn ttno rain flrwfitHiift
UI 9Wd IIUIIlSi Yv111pr tftiI
ift vvuii M IHJ I w wee whk4tt Jt tIUITr1miU
r1miU J4wk llIllloJJJlil IJIIVUIr1I1 rII Ire91wuIMilinrtu
91wuIMilinrtu Ju ildl on vuMhnfr Ifl iiirrllh tffltI
ffltI iiI u htl Ir t Ili chili lJNUJIIrf rfltrttWIi
ml II 1111 IiMtvmr t atV
V 1 111 I gahrnn IIIjur o1111111P1m itr
UIIMI MIIIK if MuIhI vitMlrtr i lmi hWI tiltlilillnr
lilillnr uiii ilirIIK unli rflii MUIIII II r inKt II tilifwilihnr
+ rolhttrvnimt T iitt K iwiifmjl tfmnJiiithiHill
dn N + hili III nun h wluulnl l IIn + rnilllhrlnlli
nilllhrlnlli til I U LI flr Vlli tfmr tlj1I1II1fIr
fIr Ilu 1911 till III WIIgrvllli uluaruUtoIUaGr
11111 Ii i trNn1n51r n1WiJ iJ wW an I IUlirn 0rirtlnhlbr
rtlnhlbr v iUN51IWur rIt o 1 rrullurfrbngd
d inn + r Nlf 4UI vl rnu dHUrdIMelNhlas
Iii kus vu1 vnllUnr nu tItihmnt itdh as andh
Hill viiini nnititii u v nmilliiirili gr t JliiiHiJM
M IIn Iw r w prim Dm II miKnm rr 111111If
Imiif u An niY lilttw mil I nL irtwiJIisTVIIIMIfl
ili nrJIIn4iI It hll C nrrnu ulunni iIi
1 TVIIIMIfl nj lluli IMIUII Jill flllUlVltlll WITIIMSiK
< iK > imliii < imiir < Hruun < NnUtllr liMiiiUllK
K iwiujl4 ii > lint iiiHiiiimi lUii vttil Jlu purIha
itliwxir it n > iiiiiiinMilii Iu iuiln iwillnuwul
dhF JIIIIr 1111111 Inset II 9IIImkn1t MoiIII
oiIII IIII 11111111 1t lIlllr IJh
ul nijll wit illlnnrtUnm I k tin inmtiimil
III tiiniiiliiil li > jiiliiur 1Illlfr 1 t nilli
dull tmiim < luri iililii inillliiilKiii or tiiimifriiiiiliiu Jn
friiiiiliiu i liinwiil ride aIUnt1hqulandnnMfnI
rtlwiw inniiliunhm hn 1 i nlnnillfalrkldnl
nr tin niuir cal tlnoJlm I ft < rniiil rpfiHi
Hi Urn nun iiu utHtoift imnMi ndluiuufu
Ui in minii mm t inm nnunrwnm irf the4rnrIi
rri > ilni Killwiiimi IIhU dumr vtln rwrwrnwhrunitHultnl
xirwr fiinr inm Hi > intnf iHimuit1 niiCmuunhrbikini
bikini Hi iinnnjiiuiti I Jh rtliminr tt rrjliliv
9hI fuinii q f inir n nir irti iir iviip > 4qn
IIW Kliiiu rl1UVIIIJ h1PI ill Mlu illlniliiMiOiiil Ii
il iiiiiunfvur err kirwlimulllininw miltilillilluii
tilillilluii ItMUIh HI mr illiiii iltiii Tti < uilurlluililli
lluililli InlliMr tv Ill Irtitpir li ill < r IIfllUIIIUI irriUllllllUi >
UllllllUi Tlflltfl rt fvMlllIIIX illltll Iii IIIVHnMIHlllllHIN
lllHIN Mill Hill II till llmli UltUIHTnWIIU jlnNt1rwII
1rwII tJllbnklkuNkl K diu Mlloimilit IhIrrainlltlt
nmiMliit ifinilliiiiin 4 I TII I + lUKiiUlnnuil Kimmrnun
nun IIMIK nursiliir fir flu ipnnLorriUIIKinnit
ttllI
rfio M rishYflRu nilIftll Knrxmoiumt
IJtlruh Ir ttlol rldtf IIAUI 111111 i3NllntiMJI
MJI PH ltl + 111111111IJi
111fIItIt4nlq nL rMMVnnI aNll I hlrzll HiHlttoNtOJr
moiumt Mil rtiniull liifmitinti lui iidiuimiiiMi
iiMi iiiiint iiiiunin M lilt Iii + nm Unmum
Kit wins inn ° > iMurih > dl m IlltuJ inuullif
9i Illl VHinilll V MitllK UlUlllllilll ll fu > LWudY4dtr
lUll lllVII r1lllllt UII rIm TlllltlPHl nttt
rm inllliiHitnl mngmflllnlr fir irtw iiinmrrvit
91 dirt iiummi > iiii iiini MH iiwijiunml
lKninnr it llriihi Hitirn rMb II + trrwr44I
illix ukUIi VjUiii o lit HUM i 1h tau rnKUtMi >
KUtMi rnin ttuji < i IIIIHI rend n ml 11tI
ir iiil Mtt Mil A P i Iniiiiiiir iiinm nil mlcvjtllllUM
vjtllllUM iMlUl w r n l1U < 1 Tht Itlml hnrrrU1f
rU1f i H 11111 w i I III htriliM w Mililliiuuim II
illiiuuim 9dli 4 nril ItI111a iiiii 4IH itllillllMIK
llillllMIK hi iNrllllr II llrtll < > 41111 f llltmVlllllll
Vlllllll MIIIK llMUIHIM lii IH abut Itllf
f reel livr Mdtt n tin iitH 111iotI11 v nrriMennrriFlu
Flu Jiniiiwi mil lilli ten nulrti luiili rIIIIIlr enunnnron
MiiiiiMrjVrtmm
Vrtmm v IlMnilmi Hnrllm HlmU llouml MIifi <
111 IUNtLff I lI 4IrvnUheJft1NhIM115tnIIIIIIuMu1
IIIIIIuMu1 r 111Ii tcII >
lnnn IIH IUIIIIN MMinin iUM th TVvinii wiititi
wpgUirT
T nIt tip 111 r > ii tIII ihnr iiiuimni
hauilltnH ItJIIII Mirtlaininmit tunic ITtmntlutirrmmnau
i 1111 ° tl1ll1 111Ma I1t tldrttlmhnnutdtnfltttntutIm1u
lutirrmmnau area Uw ouunfc QU th mat
tcaf At hMtf + + m
o
r
CLOSED CARS FORFALL
FALL AND WINTERT
i lee offer cow Ice wczmpt dcSTcrOKE
ONE 41 5 H P c G v TOWN cI I DcrcrOXE2Ck55KPCGVtI3IOlISIKH
OE H P C G VlDZOUSINE 1ir p erf ectfca ef style cce
fcxt ud h = w Dry = wubO
O fE is H P ESGUSH DAPFTFR USOOSIKE T5ar car dH
Rayattx Irsan so diTtTGE
GE a P c G v L roMJ1ET DdTCy t wubO
O iE tl60 H P r DSCAUYH L sa 5e darts cafe I = xateSEER
G
SEER S CLOSED CARSFRAXSUX DTcT = EiF4 wubFR
FRAXSUX CLOSED CASS Io m 4 ubcas
Tt is cas cs be UCt ar cer Shwa Rccca 1
Wyckoff Church i Partridge Ai
G
i BnafoiT at Silk StrutBLISS + a gBntrlBLISS
BLISS CARS
WUI1 SUTBI 4Q H P IIIIfRfE TtIE
TK RftST ti ITT H MOKl KHtHa >
Et1a if au Tt K TOE aim IF JOTu
REU Coli cfsrm TEU is MRSKmtlM
KmtlM Ir k 1 DMDurwn Jl Vu Wt KtnUnrr a rwFRAIUC
FRANK CX ARMSTRONG E W BLISS COBROADWAY
BROADWAY AND 66TH STREETLSS
MJIluv PtM InICuAIASS
1
MASS MEETINGDURIAMKS
IIlfmllS Db1dH1ksK1 utr 11111E ttlHU ICQf uDURlANDS
DURIAMKS RIDING AC4DEM1Kat
Kat T WEST a SI3KEETTOfUGHT
A tC1CcelLurn
urnTORtCHT
TOfUGHT NOVEMBERHU 3nL
w1w Truluwnut Yn unl wiD 1JtIIr Iftuo mlhCCTIICfZ1
1QJ9 HU a HJCK eaoaMx
hillier wau1 SIOru6I Lr s tIIIMEU F t31tTaK
Ii1Tb1I4Js L 3161 I Btrtt k1111i
111i r aWtlRJLI 1Tn > illy EoAQllWtlSlQ114
AQllWtlSlQ114 MlillTh tQWT1j liliCJCE1i I
u
1HSflItLY4C 4Oa1lttJ ii
VIJ imlriuUlUB formllanhTicefYJIAlIimin rIrfp
tin A + 7 4rttiie immttlum mir Ilk Ia11IIAa imnnrmMlll >
mMlll > ilivmnKiiiinnrinirmllimai miMmicm HITim
Jl11oCI11 I1ai11nUArN L1411NNYa1IIriUrf
UIlIfIJIII1IiHif u 1 rzi HIymUWnif44rrvtNUI
f44rrvtNUI 101 IoJJWdU lnwsi Iii + h tniltidtaA
dtaA iDMiutMituiinie o xuirMlluib fir iiuitmtllinlullilnc
lullilnc Ike IIna Ut > miuton Inc lt la i I nrllumIII
III inffir iniwMim IMtlplltlTV ilithito
aUlpfltJ11 VIIIHm hSA > TI1tnAalrnlr1tt
r1tt nllrwars i U na mw wliU flfsrlydnnlMlrsIIlrltYIha
JIMI > thito lint ijis1II HrmII
MlrsIIlrltYIha
101111 I + irrrIlinttfn1111 iJlTIIIJz iMhn
Ilil thr hlllrhh IWIlIo111I1 ItiUinrt111 + wThum
Thum II I11rn + JI II IIIM3TUIIII r II H tnilllltllMiilldp
N1111119Urfh11 I1I1hIl ftultm7IiwdRU
lMiilldp 4litil Jftrn llouiiiliMiALMninmi It1
wrnlrL iimiini iiimiiuHiii iiui > IIntIMpulll
t1 wirti nlih Hull Iii tifnrltl liiiHMn7miivll V lIl i
110 IIIMI Noniltii lwt Mil IUIMI iiiiifciti
11 imftulli imiiii inltuih 14 lwivit1 lit WAitiKnitu I
wrnlal rwninl >
wninl KruiMI 3110 trnlln IMmuli fond
filn nlllJ i I I ij rfnili n CTM1lrll II
1 M1 i 1 JaluhNt < w + rnlUll I i W 1C ilninnltniK
nltniK Jy UlmiKI 17IIItlnw 1 + Lr14llnn r < 1
N4iiinintiii tniri ItribkN14 aIAI b
Hi c c < VMlrU ilII1 n < tmii l mini MIIIiintr >
1 t n r ttrw 11111 IU IL Iritnnn
ILIK crM1IIJI I q I IMMIItr + U IlanHtri
11111 110 ItlrMl1 Inn mis IIIU t L Iik t
4 IVAlIgJ + oCllltlt 1Hrn1rh AII Ifbtn 1111
iR nZaMI +
I menu no4uur ill wrMt4l JhllMI IunIM
icThttAny n l ILt 3tnm roMGnl IT urn
IJru k mlnuv t nrat Jtoleh Inlnllll
4Matdll 146t1U Aoritrn IItd n 0 WAUW
nlydh didrIiMP ubanurret4 rdtllA Rift noImnu +
wnIuPmM rebindMDtmm1aJTh toTlrtdh i
1fhlteRltIfMTattlbnt1141flaedU JiIU
l1 4an I1M6 411tt
i unuIIn OAAf4IwL tI1rtrdlteIr
unuIInun
T un wi < lmtntvGI2LAMATAN >
fkTELG i
GI2LAMATANTOir
IlIIum 3sIIIL mnmrrnn ctxyNIIPnr y
IIPnr inlJCtI1S111891t
TOir miner ilnlcimnii HwilUi will RMmwrn man
imr Inv < irK frw mill mmHwrtriinmnlw h
mnr r IMWI n eT1Jph lHiui iiutTOr 5r r IfltI
genet ti1L iYittltl 11I1 all rl hlll1ll mltO ntl
5d11 II IIUII Ih rut JfI rnltlUtrIo rnm Inns
Miirnl > li + linnm
iitntni r v If > IMhrtilt
itutr < m fir mw 1II1IU11iO1 nip It i
i Iltlflm darns nimmtltinim I
im mii > HuTiiMi nm MiitMi iibntMr < tfliunc
8i11il liffffF ILiOtiE
JI tur t uL 10 ttll WJN1m iit snrr1XL
IID 1XL 11fdi UILIMfI
IMfI ill IIIIUumeM
1Mnerr flfnM rollll free t11MMtantnSC
liunc IKtouilCAR
CAR DEW CITYHttiTOL
HttiTOLv
v nkcrumntt Uttti iMt inwm r i Hwrt Imihftirtlnif
tirtlnifMM n KmcIHMHii rrItn9Lg11ttI tirtut
nIr JC iIK We IU uiim r tin wer treat1sM
1sM ialn tnnnduwrwu rnUcrIt n
cum AI88 IJIB 1WIIUI
yrewttrlnadr 1hIc r rrr ffwft1I n
JJj WINIW fl J
atleETeW151feNL1
1II
II 0 t
nOTFIA AND BESTAURAYTBWHERE NWHERE
r
WHERE TOT DINETraTelcr
harden Ou tl7t ttroadwlIF Tel 474S Mid sqAle
Ale a U CarieTdli Table UnaitCAFE
CAFE MARTIN
nt ST AND STH AVTHK
TIlE LEADING J rJR RKSTACRANTTO
DINNER 150TO
6TO6l xTelcphen
Telcphen lrso lUdlnon SoureINCST
FINEST OKCUESTKALUC
L CHOWSuoW
iva t 114 Kaat 14th Si rrelISOCramercjdyMOCS
FAMOUS EKMAX RESTA tRA jmA
A LA CARTE ADO TABLE UHOTKMotto
Motto by THE VIENNA ARTIST ORCHESTRAr tCAFE
r cc iirivrrrr Tdl1 nlerr naeCIsiae
TdafltrnlaIU4
CAFE LAFATtllt I
CIsiae FranralMOld I01d
Old RtlMartl > 1 Alto trrrtce a laIn17 cryCllersltyRI
rmlTcnltrri tab SI lUude to Amua Ola4BURNS
BURNS
AbU Arr 441 N 4Kth mtCAFE
mrr BOULEVARD MAT ATmth wt Ran
CAFE ctlUn Uuc 4 sj > rt ltlurlivx
HEALTH Beaallra t J an tll lUiMdoajaiiJ
pi Artt11 st wile I
IElLLYS Rm SI It Col Arc near Broa twr
HULL I 9 xrwM h elw Ren A Chop ltsuiMaI
MaI blVAMASMS Ala fart3s
SC2W W ad Rnuurant jUR Rnqc t ROOTTitTTtr 7
itTTtr unucinv 2I 7 EastI stTcs
LITTLE HUNKAHT
Li I J xrine HuncrUa Cyp rBABd raid
BABd Royal Neapolitan Uandotnltt A ° giEtea
EVERETT HOUSEonos al
tTCIOV SQUARE AND 1TTJJ STRUCTNew
New Flemish RestaurantTm
Tm ATTRACTIOit Or THE SE4SONA
A ftntaU r so vean srpaw I I
tdet the New X aaate rat e
Hunter at Lencieantnaerand Ilprr
Theatre Puttee r3 ctalr ranted laPTiT
lrtT le Dtnlac Rootns for Woidlnr Pei trMEIALH
ydtb st fn ere orr
UAIE HOTEL
HCULB 2lv J3Tu
JfUABE
r nroa7 A to tarCa
Call L IiNet Rren B ws 3IlWeI 1YiR
YiR lEJpn New a Ia Cane u 1
lWeI bitItt Tpe txsl oo Use crest SUr ritAoltlcbu
I UMklll AcotBDtnuATr inmaet r r > rxrIMTFI
IMTFI ST CFOBCr ntrt An A E Kixi
J
iitt ai cunbt
Tt a < r MeX n114E
ALLYtte THE IEW ilAND 6raawtrALLYtte A fin d1I
rl S wsrkrliSt I tR
R Cwrsun tCs
I
REISENWHERSSr stprdal a
prdal IKSOT SaJHiiy > t11 T b tfHNAVARRJ e I t bAVARAE
NAVARRJ GRILL ROOXJ < ia M I 1 aCAFE t 1 a
r 43 < o 1ROCII iR
ROCII a 1 tCIFE tw iwwCAFE
CAFE to AMIASSADEURS r
1 tb51tBradmv IIL ua t1 o
Cs ° s at a 1 F mra x 1 w a
RilrL t1I 01t1
NfHOIl 14 13 11 FlU flJK Ctaua
nlMOTOR
taua or arae6tCIr857Put
G 0 tr1lMOTOR
MOTOR CAR RUNS
Rooo sI Ac a rIOt rs tri f iIrn O1
rn I pMtlresQA U r ttateLCS h
CIa us B xadsr N f
CIK tt on TM rd Mil ScUTCHtSTE a
1
r aezmtaarx
IIIII11t11i11i1 fI CII fr a L4 x l UTCHtSTE f
C lac a ra sera f IIKC9 A 1IiOtSR
to
RICO ASLHI CAS8HStt
1 Stt St amt 7ckSli Ave 11A
A b 0 TlIz + LT 7w nA11 Sli SttflL KMTDtt fttt1
tt1 HT rn Sneti scare LBr itBAT
HUVUa BUVa Hxjc < nkVr BuiMisrWasmrAT
> Of2 JT JZ
LL itIorC rtNm11wL
raw wm a m101rrs ia rL W 0RlS3N1
BAT NO aR rram101rrs ILdq QiiIIIOIIUSSftllOt1I
IUSSftllOt1I iI mra a awra resin set Gtt a l IRaPL b1
9eAl1 ieit Aaeea r n x r R 52 mGaai3wisarJn a
Gaai3wisarJn Tetat r I
ItiUIXS HIItEi Ina n malMtkA 5tr aanyr rrfIoUICfISn so
mFBu
0 rr InS to
fIoUICfISn CeM M rn CtAi
i iiNITERS miMa iheaaa raW T oXT
XT = ff tqvt
We qvt Oiowr Nt
I t ilfa Bifit 1 t Bo IILJ 11
UHCHK iwlt jrSVTEt hlUVIII Gran SaS R
lre zc tfIOIICET8 nIZ itemrlilf tlISCET1sle
6CIr1InI WBIiTR
ISCET1sle TCriIIII
CriIIII hrihl urJL
SVTEtRMEST N1l SIt wwe n l Ir 1C1UaTU t1 ern t
tlsFINEST
tlsI
FINEST FRENCH BREADHold
I ax II 11JUit I tttACS
JUit CX a IfII OIX1I T7 tL
IX1I L tT 4 CI fle
118 W ttrL 11 r ct
I Hold Bartiioloi I as23d u
23d Street L roadW8Ytt 6DQa
Ct su a > mn lie tmrnauur < 11115INtm
3 n ILJII Tnrtmsr Oinmm maili j sJIIstJI
i stJI new itav wnf inJRRAY
CJIIt ctr rEe r1IlC amrJJfr FI
r nwstnluT Wlanmre cblot
lotMU1AY
IltlIlRAY HILL HOTELMAI
JIlt MSWE aria TV Wt STVV Oresatll
3l1li ocsUj
animltila n air 2Ud ip III lit 117r TnLiILEr6LwCC
+
utirat
LiILEr6LwCC 11mmt > J3I t arat rat
attl w at 31 hat mnuitlnjt ntntia am aiUIU
WeylyGnuLii TllLIYrIB tt JULtUUIUinm orD9CI teeto
tore
reat
at C D9CIDfI esxw
sxw mJ aerr
errttIiai
ttIiai u < 1t t Me
31rJ
rJtee
tee11J
11Jur
urtla7lEt
tla7lEt Q ryi Tnp
p 4ctstirturectLV r Io
lInT r rNlllrlIilturzl i1GiM
GiM SJuIW AStm1 + IsZ ley Ilnlltnrr3nt of 811tWltUtmu
tUUIUinm lUIun IftHK WIBHIII setvu
Olio mimltmt mitvun IHIIIH < iiu er nut ei 11retires
retires V vumn i 6L TH8TEL rnIgrvnen
grvnen cad 2mmI ur Tb1th
1thll
HOTEL llrt
1UYIORE rt
AIJOIlIt1 4f1ln IQTTStoul
Qrstlnllllnr ilin < = LIIOItI il UPCHALFONTE firJ 811iWit
Wit lI1I1 sII1Ietn 1111
m13 Q e 31 mI1IIT1J J I PIIIuutllf
Jew ag r I rpt ICHALFONTE
CHALFONTEfOtt
fOtt tilt Biinuii Ufi ijrMiJnoiti
rjlvnJ jhnnu
mm rJIEDtj ClJiUNSft1tf
fifiji 11 Ins 1e IrAlrntnu
lrntnu rJ all
noiti Hlummui rlausTkn mtn HalUvauimta iiirnIUn I
auimta > imuii > kln Uluif Hi 1 f JIUTHE =
THE aWTMilWTItSTrinsn
rinsn mil INlinrflA11uir9 rrrrir imiinltic rttRnmintt
miinltic mior ll in Jt min > Illtrur JOOtIf
OOtIf nqIS nmf 211The
T
wh L
h
The LZl1lrMOW HoMOW Ter
MOW OPENMOW
JP VsIG I + 1A
A a111lpISMaCrt
1N1t1CNL
L ri E Itl tile PJsHOW
MOW OFmVAIfriutb iWH4lr
1ln ilfffIOtNI +
41JIKMRI1olnJhndFJiJU1nnnl
iMbhltlWtM artnutni ftt atwMu +
Mu H4 InrhIUuttl nai nmu Cu11
mVAIfriutb unl un umirtn
aalULffnE dIMlhAlnmetal11t14urP1Mlwsvllt
11t14urP1Mlwsvllt Itt
rwrIfsMsnua
IfsMsnuanImzng1
YAII CC tIWJkI1I
nImzng1 rI
C1WinwrllM1
1M mtl1 rnma ieawnn 1tO I errorsat
nwrllM1 1 0 cLtr It 1181CIIIUIIbNl1OIk
INOtK65t tMt1IMn a raila 1tat OS
it t 1tAr r Ltihlt 1 NeelY
l
lY

xml | txt