OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, January 03, 1910, Image 11

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-01-03/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

II IIJ
THE SUN SUN1tIONDA1 MONDAY JANUARY 3 319ie 191e It 1
J J 1
I slsfoir slsfoirFIFTH 1w
i1iX ntp axq
fp FIFTH AVE i 38T 3ThST 3T NEW YORK YORKCapital YO YOCapital <
Capital 1250000 Surplus and Profits 750000 750000interest 750000I 750000nter
I interest nter st Paid on Daily Balance BalanceDIRECTORS BaIknceeDIflECTOp
DIRECTORS DIRECTORSBEV1AJIIN DIflECTOpa
a BEV1AJIIN n Mi ALTMAX or FJfKJAR I MARST8N MARST8NBlair IIAIUITeNJOI11
B Altman A Co CoJOHN Blair A Co Bankers BankersGATES BUllenCitO
JOHN JACOB ASTOR ASTORGFO GA GATES w MPOAKBAH MPOAKBAHPrral
GFO F BAKER BAKERChAlrman Prral Uachaaki Nafl Bank BankCHARUa Iftk
ChAlrman h lrmlUl First National Bank CHARUa lecial lecialSTFPpEl A PKABODY PKABODYPrvstUutnat
STEPHEN BAKER PrvstUutnat rr PrS Muttiil t 14 fUCG f fUCGa In Co CoCEO
Prtst I SD Bankot sank sot of the th bo Manhattan Co CEO W PERKINS PERKINSJ PER INS INSblt
CEO a B TASC TASCu rAt J 1 P Korean Uorl Co C Banksr BanksrWILLIAM alln
u bite blt e Cav C a Attonjers WILLIAM LIAJI li H PORTER PORTERPrest PGR ienfui
JOHN CtAFLIN CtAFLINPreMdrnt C FLII Prest Cbemlcal N Na1 flBa flBaII Isiki a1IlI a1IlIrldeD
PreMdrnt United UDlt Dry Goods Comcanles Corn i n s sMre IIED PROSSEa VIcePrest VIcePrestDANIEl to
TIIOHAS COCUKAN JB B DANIEl O REII E3D
Mre I IcePrrIden President Presidenti Pre lden Hock Island avstem avstemDOUGLAS
i c CON COlttWJlf KiiSE DOUGLAS HOB HOBUral OHIVSOor
Prell PresctenI < k l Ural Kttatr KttatrARfllinAMt raleI
I II P I DVVISON DVVISONJ ARfllinAMt D RV8SKIC RV8SKICALEXANDER
J P ilorcao A Co Bankers BankersJOHN ALEXANDER H STBVKMS STBVKMSVlrePresldeat TEV
JOHN I DOWNEY OoWNKrDulldlnr VlrePresldeat VlrePresldeatJOHN
Dulldlnr TttIudInlc Conttructloo ConttructlooCI JOHN F THOMPSON THOMPSONVlcePrest
EtHER CI I1FKT U GARY < iARYOhHlrrnan VlcePrest Bankers Trust Tru Co CoCHAHLES
OhHlrrnan V M mesl Corporation CorporationIHH1KIIT CHAHLES cnii IIIES I TIFFANY TIFFANTVIcePrat
IHH1KIIT WALTON flO flO1HOWAS OOELET VIcePrat VlreP TtlTany A Co CoALBERT
1HOWAS W LAJJONT LAJJONTlc LAJlO ALBERT II WHIG WIUOINceFtst IOON IN INVlcePrest
lc I ceFtst < < itcsl tea First 11 National Bank VlcePrest Cbax Nafl N s Bank BankOFFICERS DDkOFFICERS BskOFFICERS
OFFICERS OFFICERSn
o
r c CONVERSE Preald Prnldent PrnldentALEL nt ntAloE
AloE ALEL n KTEVEVH VlcePrest HEO OEO1f W PACOAST Cater CaterSEWARD
SEWARD m PROSSER VlmPrest Vt < OPrnt HOWARD BOOOOCKAsSrtSM BOOOOCKAsSrtSM1IIOVAS BOOCJOCK H0000CKIIIOMAS Au See See1110tl
1IIOVAS 1110tl S COCHRAN JB VlcePre t dAS R TROWBRIDCE Trnrt Tn Offlcer OfflcerExecutor OtlleerExecutor OcetExecutor
Executor Truateo TruateoChartered TrusteoChartered TruatcoChartered
Chartered 1822 1822The 1822The
1 The Farmers loan and nd Trust Company CompanyNos
Nos 1618 16 18 20 22 William Street StreetBranch StreetBranoh StreetBranch
Branch Office 475 Fifth Avenue AvenuoNew AvenueNew AvonuoNew
New York YorkIOHDOF YorkLONDON YorkLONDON
LONDON 18 Blibopegata St Within PAKIB 41 Beolarud BeolarudTravelera Liaua Liauat LiauaTravelers
10 t 0
Travelers Letters of Credit Foreign Exchange EictangeAdministrator ExchangeAdministratlr
Administrator Guardian Guardiann GuardianFan
Q e eir
ir MM Franltn Fan n Trufl Company Companyt
166 MOXTACTTB STXIET rUET BROOCLTTI Nrw YoacActi
t 140 BIOADWAY OADWAY You YouAcum w wActs
Acts Acum ia every fiduciary capacity Allows interest on Demand DcmudaadTuneDrJOt DernnddTheDcpotsn DernnddTheDcpotsThe aadTimeDeposlts u uThe J JLawyers
n
The N New w Y York ork Trust Co CoI
I
J Jj
26 BROAD STREET STREETI
OTTO T BANNAIID NNAD Pruident Pruident110RTUfR PreadenJAMflODO
j I
110RTUfR 1tCKIoER JAM JAMflODO JAMflODOYPEnrnTcKJ nonD nonDypm
ypm YPEnrnTcKJ nrCK J nons l1 ce Prntd en ARThUR ARThURHRBB1 6 GlOB Au 5eentartee 5eentarteeHERDrR1 SCCTtIII1eWALTER
fjGIOD5 J
HERDrR1 w1Ionsc V MO8L tleCfe ecutarV 1 It W v 81LW 81LWWALTER
WALTER E Z DRUJUOSIJ TJuallfU TJuallfUJfi TrruurtrTRUSTEES
Jfi TRUSTEES TRUSmeSOTTO
OTTO T RA RANYARr > SARn F N 1IOlIIITOT JOtti PI 1111115 1111115So
So RJADIU RTRON ARTHUR CURTISS JAMES P PARUPLET PRENTIC PRENTICJUIFoI PRZtT1CJAMEM
JUIFoI A1 A UL HLAIR m FRYIJPIIC fl JENNINGS EDMUND D I IANDOLPII IANDOLPIIJUI1 RANflOLPZIJAMES
JAMES JUI1 S CO COUATh ATP WALTEJJFNNINGS WALTIR JENNINC NORANBHr NORMAN B RM RMROBERT N NROBERT
ROBERT W d de rORESI CJlAUNCEY KEEP fl VMAR AND3 AND3JOhN S SJOIIO
JOhN B DCNNIS WOODBURY LANGDOi J01tpPJr J rzRLiTIl KLOCLTU KLOCLTUL1RT
JoPH 5 L1RT fftf l P If fJl GRACI ARY ARYJoPH g JOHN J MITCHELL JOHN JAMM U S SSUUA W T1LLI1AN T1LLI1ANCHtJtLrS SUUA SUUACHIILrS TEItLRNQ TEItLRNQJAMM
CHIILrS w HAItK ffARKNEZ3 EM JAUES PARUELgE Fn Ettfl 8T THALMANN THALMANNJUIIS ThALJIANNJA1Es
JUIIS > IIILL GeORGE W V PERKllliS PEREIN5StateMent lYLE TIERIEY TIERIEYStateeat
StateMent If C Hitiet at the Clue of lIsiles5cc ksjess hc 31st I IRESOURces IP IPRUSOURCES
RESOURces LlNBILITIES LlNBILITIESCash LI4hILITIES LI4hILITIESCash
Cash in Bank arid Capital Stock 300000000 300000000Office 300000000Office
Office 1061840056 Surplus and Undi UndiLoans
4 Loans on Collateral 3639924860 vided Profits 1100921678 1100921678BillsPurchased 1100921678BilisPurchased
BillsPurchased 249023192 Deposits 5148644050 5148644050Stocks 514044O50Stocks
Stocks and Bonds 1483494762 Certified Cheques 120095720 I 120095720J
I J Bonds Market Mortgages nlue vsueBonds 21Z343833 R ReseTVed eserve d r for or T Taxes axes axesInterest 72 7200000 7200000Interest 000 00
Interest Receivable 44332874 Interest Payable 14098129
6690959577 6690959577 6690959577LawyersTitle 6690959577l
l Lawyers LawyersTitle Title InsuranceTrust InsursnceTrustCompaoy InsursnceTrustCompaoyCAPJT Company CompanyCAPITAL CompanyCAPITALAND
CAPITAL CAPJT CAPITALAND AL AND SURPLUS f9500000 ISJ500000I
I I 5000000 added to surplus in lost 17 yean yean1GO eara
1GO Broadway New Terk YerkIn
183 Hontngn Hot Krect BrasUtr BrasUtrKECEIVES BroIIIRECEIVES RkIisRECEIVES
RECEIVES DEPOSITS cabject 1IjeeC te t cbeck or OB c rttOcste certtftcatel111owlnJ eerttflcateiUowIn rttOcsteallowlnc
allowlnc iUowIn Interest tbereoa tbereoaLENDS tboreoaLENDS thareonLENDS
LENDS ON APPROVED STOCKS Bad a d Cdrperattoa Cerp raj1o Bead Beadas B Baa
as a Collators CollateralACTS CollatorsACTS CollatorsACTS
ACTS AS TRUSTEE Gaardlaa Executor EJrec1 tor AdmlBlBtrater AdmlBlBtraterAgal AdmUaldratepAgnee AdmiSlitratorAulgneo
Agal Agnee nee or BeceUer Traarfer Afeat or UegUtraref UegUtrarefEtocks et etBtoeks oftocki
Etocks of Corporation Takes Cbarffs CJaar e ef Parsoaal Parsoaalbccurltles Pereaalbccurlt1e PeriosatLecuritlea
bccurltles LecuritleaEDWIN
OPPICBRIl OPPICBRIlEDWIN OFVICERIEDWIN
EDWIN W COOOESHALL Pr Prednt ld nt and O Onral n rl Man ManLOtIS MAntr MAntrIs r rLOriS
LOriS V BBIOBT flIOHT7R0ftW4L0 > I TlMFr ylftlnsI si < jM t ts > a i SRRBBKT B L IACXIOX OmytrsUar OmytrsUarTnOftWALD cmtraHatI
I < rr
TnOftWALD t 6TAUXXKCBT I LSW18 R tASKK ANt QnL G L MsiS MSHgr MSHgri Iff IffARCIIIB4LD t tDAVID
I i ARCIIIB4LD JOKBItS Traualu U CONDI yuuCIt vAKIcrWALIER Jreo JreoW4LIEa
W4LIEa Z 1L attlF7 tsry CJROILOkLSLIflfr ICJROILOkLSLIflfr ROBD gxa gxaD4ID I
DAVID B BOGDLl OOOKt Counsel fHKDfcBlck FIt FgOHZCE ICIt p BKBO ft jAt24fttkt1SL jAt24fttkt1SLEXCCVTIVE AWt mtarita mtaritaEXECCTIVB tarf tarfEXECCTIV
EXECCTIVB COMMTTTKBl COMMTTTKBlCEOBOE
CEOBOE otta r BCTWlWpHTB tTtzWOBTB WIUJAM PiP r DIXOlfl > f BIt r ruUVKI4LAO ruUVKI4LAOeon yoaCIEriAII yoaCIEriAIIEOWIS UO1GrNrAVEDWIN
eon EDWIN is w COOUEaHALL JCIJAK D FAlRCHIto JAMM K t WattACit WattACitWIUIA1I wttcwuialL ALLAC1IILLIilI
WIUIA1I ILLIilI ADAT DAT JOHN T IJ3CKMAN tOCItM ALBKBTH WIOOl WIOOlTiRUST WOGIfctERBOCIf WZOQflC0ER
ctERBOCIf ctERBOCIfTRUST 0ER BO cg4
TRUST TRUSTCO TRUSTCO4b CO COkb
4b < kb JIIIII If III A AUBue > nue Corner 341 34tb h MtrMl MtrMlon IIIIHno
on if nroadnay J J2Itb8t 3221h thSt Ot t lno L4RnAn Avr A J4 24Ih thSt thSIThlrdAvt thSIThlrdAvtNEW St 4t Third Av AvNEW AveNEW
NEW YORK YOftIp 3V NOFFICERS V VOFFICERS Y YOFIICERS
OFFICERS OFFICERSCHARLES OFFICERSHARUtS OFIICERSUARLE
CHARLES H KEEP Prtaldrot Prtaldrotnrvr Pnsld Pnsldnrr PresIdctnEf
nrvr J V AMEX VKt Vk f President I I HARRIJi A VVfty DV DUNN 5 i < ercrrv < Ury t Treasurer TMMUMrII Tr TreasurerIlSfpj urer urer11Ir11I
11Ir11I II T IlltOWN UIIO VIc IN President I I JAMKS If E MTLXEK Auiktin l fI teretary teretaryftIIItAI crfltAry crfltArylilAII ere erel1I1IUI
l1I1IUI lilAII TllKNIICriA TERSUVLL 1 1c cf President Pr ldt I 1 HPKBRY ltRRY KANK AMUULfl AMUULflINCIS A uat Trcaurer TrcaurerIOIM TrsasurertAwIs
1 INCIS 1 IS IIKXDCIiHONa Vice Ice rresldfnt A PAUL AI1 H HUDSON AuditOr AuallorusI Aud AuditOrIrat Dr DrlJsl
Irat usI ofllccr
DIRECTORS DIRECTORSI
I I IOIM BOISSKVAIN BOISSKVAINhr nOI EAIN WILLIAM B IOTCR IOTCRIrrnldanj JOTCrK JOTTCortltndt
hr K n Van An Cortlnndl A Co Bankcrt Balk I Irrnldanj National Nlloullurel Nureljr Co CoClfARLBNH CoFlltrtEIUCJK ColJOURtG
FlIMIRItlCK fl < i IIOLRMS IIOLRMStw ClfARLBNH CIR KKKP KKKPIrcaldenl UElCrtW
tw York ork City I Ircaldenl of Tee Company CompanyfllNSDIU
fRANhtIN IIA SKIIN 0 BnOTTN BnOTTNHilmond I fllNSDIU PARSONS PARSONSOcnrrai PAKONSitlmond UOIII UOIIIJIlmond
Hilmond A Co flankers I Ocnrrai OtIJm CounMI A V P 7ra CRe7I < nl Elec Icc Co CoSAHUKI CoFIIWnU CoFIWflJ
FIMVR > II CLARK CIJiRKnfrrr I SAHUKI VEl T rEfERS rBTCRSWilliam rETCRhnAI rEfERStngrr
hnAI tngrr nfrrr < r Hrartt lI ara KUite tale I William S Pcl PterrCQaI Psers ri COil U MftItUI UItthJfltflIUOT rrbaata rrbaataHERBKKT
II flIUOT HOST 01 IIUKKG IIUKKGrHA HERBERT L flATTERIJCJSor flATTERIJCJS AJTTERLEII TEIlLEI TEIlLEIf
Ittt1pnt rool < 1nl tmerlran mrl al uhure Nail Nal11Jallk Bml1 Bml1Annijro I w4rde Ward HydeO SUattteCOUBMIOratLaW ecOwulonILa ecOwulonILanUUF
rHA f rIfAftrES nUUF i s < 4 rrSSrWXJr1 F HOFFMAN I WJILLtI A TOO IVCKER IVCKERw AI4frl RR RRw
w Y Yort < lrk Clt I IL1A1I 1utk A AntttDft tllOft eo DUk Uankera era eranOIlArE
1 nOIlArE RORACEIrARDtNG Annijro AnnijroD IpArN p 11 rIrJ 11ITN IIEI Y
Cll4rl Cbyks D Barner A Co Bank nkeri era eraISSUES I er erIc erkCjt7 erkCjt7ISSUES I IISSUES
ISSUES TRAVELERS l ELEJtSt ZflL EItO or IJl IJlf L Lv
v r f
I
it bG4JiIiIIjijo < <
TMK FIXiXCIAL FlN4NfJ1IIJSITUrlON FlN4NfJ1IIJSITUrlONContinued SITUATION SITUATIONw SITU4TIONContinued
w v vContinutd
Continued from Tenth Page Pageof PageoJee
oJee cl of clothing and many other com commodities commoditloa cornmoditlea ¬
modities they the certainly do not affect affectfoodatuffs afteotf affectfodstuffa
foodatuffs f and It te a foodatutfs into which whichthe wblcbthe whichthe
the coat of living mostly enters en tera It ia nb notorious nbtorlous nbtocloui ¬
torious that the farm lands of tho country countryare
are not tilled as they should be In accord accordance accordance accordance ¬
ance with modern scUntiflo methods and andthat andtbat andthat
that the production of grain per acre In the theUnited theUnited theUnited
United States makes a miserable mlA rable showing showingaa
aa a compared comparedwlth with that of other civilized civilizedlands civilizedl civilizedlinde
lands l nds But the difficulty of applying applyingremedy a aI areinedy >
I remedy here and the length of time neces necessary neeMOIlry nec necary ¬
sary to effect a cure are manifest Another Anotherexplanation AnotherI Anotherexplanation
explanation of the current state of affairs affairsia
I ia I that prevailing methods of th the dis distribution dlatributlon diatributlon ¬
tributlon of merchandise and especially especiallyof
of the necessities of life are faulty and andthe andthe andthe
the eetlmnto ot Secretary Wilson of ofthe oftbe ofthe
the Department of Agriculture made madeas
as a aresult result of r an investigation In fifty fiftycities fiftyc f14ycities
cities c tlee In different parts of the country countrythat countrythat countrythat
that the profit of retail meat dealers dealersaverages dealersverages dealersaverages
averages in these towns 58 per oent above abovethe abovethe abovethe
the prices paid by the retailers to the thewholesalers thewholesajers thewholeeaers
wholesalers has attracted wide attention attentionA
A great Congressional Concrenlonallnveatlgatlon Investigation as to tothe tothe tothe
the ways in which such extraordinary extraordinaryprofits oxtraordlnaryprofits extraordinaryprofits
profits are obtained in these and other otheroccupations otheroccupations otheroccupations
occupations is urged but It would seem seemaa
aa if such an investigation cannot come cometo cometo cometo
to anything unless the people of the thecountry thecountry theoountry
country are willing to assume the posi position position position ¬
tion that there must be all along through throughthe
the land a species of suppression of the themiddleman themiddleman themiddleman
middleman that Is to say of the man manor manor manor
or many of them themwho who acts between betweenthe
the producer and the ultimate consumer consumerBut consumerBut consumerBut
But the experience of the Standard Oil OilCompany 011Company OilCompany
Company the one concern In the Unlt United UnltMBtlte UnitedStite d dStates
States that has solved the problem of the thedistribution thedlatribuUon thedistribution
distribution of merchandise in an im important 1mportant irnportant ¬
portant branch of Industry his h1 not been beensuch beensuch beensuch
such as to suggest that the business of ofsuppressing orlIuppre ofsuppresaing
suppressing lIuppre lng middlemen is i held throughout throughoutthe
the land in high esteem No doubt all allthese alltht8 allthese
these matters will be corrected in time to tocome tocome tocome
come but the th lle lesson llOn of the past in L that thatsuch thatsuch thatsuch
such correction is L only accomplished by bya byalliow
a slow process of evolution and that in tbe tbeworking tbeworking theworking
working out there is likely to be sorrow sorrowas
as a well as Joy JoyFIXAXC1A JoyFl4 joyFIX4XC14L
FIXAXC1A Fl4 OUL L An AnAMD CO1I1f1nCIU CO1I1f1nCIUauLlWAD
auLlWAD AND ttD ornlR OTU PONDS BONDRCtrrtct aONDICorreilio PONDSCrraea
Ctrrtct Correilio t te Ifit 1 doll do on Ditmt D fli e nbr nbrJtlIoisCIis > r M MHlt MIIIIAw
Hlt IIIIAw JtlIoisCIis Lu Cl I i N Xt tt 1 1Stilt IW IWSaJ tDo3Said
Stilt SaJ is n > Of I CAp CApS CAcflk7ow CAcflk7owa 111111I1 111111I1Adam
S Adams AdasEI4S Ex to v t P2 < K S + W 01 asto K
10 AR IoRlASuatXJi > aSai H 10CTi I00i IOO 00 100i 100 + t H W OT OTiS 111ca 57I
I iS AMvCasffta If C1t M M I M 44 < i K 5 M M4 < S St aJ 5a
t AniAjrlcuJCb AniAjrlcuJCbcrta 10m AmAgrtcuICbsvkio AcJ1cWC
crta svkio 10 Ie 10 4 + Ii i 103 M MIS
25 8 A IomCOO ACotO4s CotOH III 5 l III B US B9 M Mis NI 55Is
is I A nLaia IOIH um I 11 I < IM i nu nuST tU4T
ST = T AnTAT IomTTIO Tttl05i 1 tOtU IO4 < MJ 10M J 1Oj + H P 107 Ki I 4 4I
1 TTeUtt A M U 3 III + 1 v vAmTobCL1O7 ItH ItHas IN INAB
as AB Tobeal07H 1044 1OS 10TU I io7 + MV i 1 < llSla 1I IM 103IU teaIH
122 Am IomTobe Tob TS I 7i 171 IS + t H > 1 II l 74 74t
t AnnArlalU 7 II 711 7 111 eJX U 7J ISI 7 7I
I AJttntCorU AJttntCorUJPUACoctr 4jgtpGovPMCo amGOY amGOYoJ
JPUACoctr oJ PM6Co eU 95f b4 II eaii M 9 811 M MSS 5
SS 5 Arnaor rur cs ef M MN 5Ii B IIIT H > < Mi ors
27 AT ATSPnlelU SP va IZ2K I 14 M l 14 H + HU 11 13 < I 1O5
107 ATST AT65Pul TUt < 121i 121iI II l 14 = i + 13 3t Io 2OI
I ATASVcvte ATASVcvtercumpdiMK AT81nurctIlalpdltJ TBVcvdarcta1sIpd1fl
rcumpdiMK m mSB I214 1m + n 1 I It4 I 1111 1IS4 1IS4ATU41OJ
SB ATari ATIU4aIOJ icu MX II so IIU IE mu muIB 111 iGflg 11II 11IIIII 5 5iv
IB ATASPSlL Ie < 8iH er 9 81 MM 54 as Nii 11 11n H HIt
It ATA3rad4a ATAIP a4 e MM 81 5 11 9I t Wl < SJ 81i B
24 1 A ATad ATaduIS T 8 r JSaud ad adilttd
ilttd 1Ii t4 < 5I li 34 < If 515H 2 2AUCLIn <
15 AUCLIn AUCUneu 0 5 < BJ 9 81 8T 81U 04 04ISS 81III 54lea
ISS AtlCoaalLIn AtlCoaalLIncolUM A AtICoutUnicoUrli CUlDcol
colUM col 16 535 < si SMt sM + NlOlti s 1011 bits M MII Hii
II MO aogoI4es Klld il WU IO MS 118 i + M UIM 101 101II toiii MM MMii
ii BaorLB BaorLBIVVato OFLESwv4I
IVVato 19 SJ 11 OZ7 2Vi I In < < Vi 1 tlH
71 BAOSm BAO IS a BIS BISIBOSWJ IZ azs I 54I < < 115 U UI 5 5a
I IBOSWJ BO SW I llM UO < so OK B0 sos < + i IIJ < M
61 7 BcUiStMlSa 18 t U > i ie iH q BOvi IO 71 71t TJIt
t It BRTeri B RTo 87 8 M 4 111 Nr 7 + M N SF4 SF4I i SIM IlIiaim
1 8nUnia aim snuriiat1c4 U EJ UJOi lor < icsji 1cJ C2I IC < L i Id 101 toat iwx 100 100Bk
20 BknUO Bk Oka UOuJItI01 iJH10T < I07U IOT 107S I 7 IM 10 0i4 10
10 0 ButTUkP4HtllOiIIO H > i I10i IIO 4 + f U 110 HVi 100 101Bul
2 Baft A Suiq SuiqIroDdebSa SUIqron Susqlroodeb5s
IroDdebSa ron deb a SI I B4 54 4 2 Wi 118 081 04 ItT
7 CaaSaaxtnilM Ca loilf 10 ICOi ICC 107 104 101eaG
4 CcatGacstaUB eaG e UI Kli Ir KB + i 5 I11H 11 I07 10T1 l075 l075I
1 CenOaUtlnoM M M 15 < 0IM 7 11 11z
24 z 4 OGtMloe OO lDc Mi M 814 8S Mlaf4 U 515 + 4 H 5 M 8 03 03SS 5 5as
SS CLeatkera Wt IU 5 MT 55s < M 0 lot B 116i 116iI 56 4
101 I CcatPa eaPMIa lat 111 7 0 116 555 H 87 + t U 01H IIS 9sa 0 116 116I 4
5 CanPaeSL4l 82 0 < i W 9 11 4 4 U I H I 5I BOl BOlI
I CRBCoGaSal04 I04 10lU lOt K 109 104 lOtcaOun
4 caost caOun inn wi liS iu i + M L i 111 It 112 11 11e 112eCO5105103
24 e eCO5105103 CA04H1 10IH 10 10JH 103 1 + i 10 106a I0S5105 4 2H 2HiS
iS 8 CtttAO Cbeaeotds1oa Id U103 10 IDS 10ft 1014 IDS 100 I J J4CAUSa tI
4CAUSa I 0 CMI Alu 74 1 7S16 7 U a 5 + lt t SO 3 74H
10 CAAUSHa 74U 16 7 74 74 U 77 73 13e 7314 7314a > 4 4CBAQtmtt
e CBAQtmtt M i BBij 811 tH + 3 < < 101 WH WH1M 505i5CBQJft4aS7
1M 1 i5CBQJft4aS7 CBAQJalU CBAO III 07 MU M MH 5515 U VB IIII WL WLI > WH
I CBQJntttr CBAO III u r 0n II 935 < 07 575 > < 07M 111 + f S 5 U 8 55 551CBQl1I43l > <
1 CBkQlU4al03 CIIO III taIOO 100 100 > ilOV 100 l05 < 100 100s 1005CEQ1U3345504
25 5CEQ1U3345504 s CB CIIO Q 111 a a Ut I sti II sai 91 + ja H liS s 50 50S I II a I
5 CBQIa4a QI4a tH vv II H WH IIO IU1U lUll v IIII IIIII U UI
I CAB CEIUSa HIM M 84 0 84 + 4 4 1 0 81 81ChIAEraIIU 8 8I
4 ChIAErlUt113U im < MW liS Il U 5 1174 Ul US USa I1 I1a
a C14 CILouJa > Lou8 l 4 IMH UII US4 1 H > < IS9 I 127 127ISO 111I0IInp mISO
ISO 1I0IInp 1I0IInpolInu U A 31 i P POAUU PO14R1t0L
OAUU olInu l < fll Wi 1104 110 + Ii > s IMi 113 IWl IWlI IIO IIOCP1U108J il0I
I C It A St i P PCAPWs08U 1 1c4PWklo53
CAPWs08U 1M 1005 1oa 106L > f + K HOH 108 108c IO IOID 108IOCMOSII
ID IOCMOSII IOCMOSIIdb c 11 a P Pdab Pdeb
dab la MS 5 MS IIJ MM II 5 Ie 411 W 113CU4StP P34 P34CUftStP33e
1 CUAStP CUftStP33e M III 4 III reps < 8 855 > i + U KU IIJ 57 U asa 83S
5 CANW caN Wen WCaLI14 OBII4 114 114 41 + 1 llti IISII IISIIZ5 HI
= 23 CANWWi CItNW NU eo 501 e0 > < t Ul iH U 0 V4 U 5H
180 53 C H 1 A P l J 1Kold BR BRoId8s K KfOldfta
fOldfta Kold oId8s tKH 10ft 10 102H 10 102H 10 8T 8T40UCHIAPKR4S 81CJlIPJR 815 815SO43CIII < <
40UCHIAPKR4S SO43CIII CJlIPJR PBB4S U 824 8 sa 5315 81 8 7l 1i 1iI < i ia
a I cniAPRreiu uiH IIIH IIIHS IS < 11 III IIII
I CIUAPRv4a CJUItJI > > 0H < 08 0514 MJ II 0815 J I ISOO 35 JOIj JOIjIDO 55 55LO
SOO CBIAPrf rt 4a BlVi tI 0 at 01 1 U g 04 11I 11IJ 801
2 CI OlStLAOIaIOIU 3tLC4alW < 103U 1MT < Mi 5 104 II > > 1 I03Je I03JeI < U7 U7iaaIadAVr4aes
iaaIadAVr4aes I alcl6W III 88 88 + 1 M S 87
7 tCCASII r 4a MH H M4 M4 N + MX t tJ Oi OiX o5 <
X C COO O 0 A SI 5 L LOS La LCia
OS a WAIL MulCH a 4 S4H 04U 04H It + H M Si SiCalacIU8 t teel 54CsIJscu5sU
CalacIU8 eel Ja cel ar II S3 af a M 1 8S 71 71I 11Cel 71a
I C4Uld4 Cel lid c SOVi 4 W 1IOi < 80U 11f 7 714 < 8 8s 8CIIIo 8I
s CtlSota S8U 0e > < 0 067 5 14 < 4 IN 55It DoI DoIII
II CIBeu Cc15z05s IS 0 N M + 1 lOO 0014 11II 11IIZI
24 ComTuttUtlia 20 > 0 15 20 J 44 + 21 4 15 15I U1CrsProtlh11
1 1CrsProtlh11 CraPro4Ss U4 Ut MI w4 V 5511100 1 100 01 01IS ISI 0
IS I Cuba Cebask103 10S 102M IOZ 103 + N 5 lOlK 10 101 1011a M MIS HI
IS I Cuban 4ti It > 07 < 91 II SIN PT + H 07 > 0 0IS N NII
IS D DaUz Haq4Mil02 H lit Ss102 I02 101U 01 10IK lon 103M 103 101U
110 10 DatAllor4alOS IOIH 101 103 4 4 H 101 H 100 100S3 100IS
S3 DeAHr D1ANSS4L2O0 nttoeHOO f al06H loo loo HIM U 103 loo 10100e310uJ4s104
10 100e310uJ4s104 DROf Mil04 IOI V 10334104 N IM II 104 06 101 101S
S Dar W M II 05 i M L 084 084SO 1161 14 14I0 II
SO DAROnf D ROrufla U 04M 04 HH I 54 S4i < 4 + H M4 2M tZHd1JIIeGCorlle1 12 124sDtseeCor8LT414 2M4STJtSSe
4STJtSSe d1JIIeGCorlle1 Coras74M 744 7m 1 U 78I ta 74 11a 74S
1 DuUblRlMH111 III 111 118 111 111I
1 rXVAOconSi 111 112 112 H i 114J1 1104 IIOiEd 11014t
1 Ed E4EI1IIC0oS E4EI1IIC0oSNYlat100 El EIlU IU Co 01 01NTII00 f fNY
NY NTII00 at 100 100 100 JOO1 ino < 100 100I JOOElrJIII1I1
I ElJolABlaUllS 11 111 IU 1IJ II 112 II III 112I
I enaprltaia Enprl 47 1 87 87 7 41 + 1 01 J 82Si 82SiM UJ UJIt
M 5 Eri EranelllA cr aarA 83 S1H 81 U z t4 ell ellt U UI0 83t
I0 t CrtSCVMWB 1 nC B IV 73t5 i W I1 IXi 7 7e5 = 80 O m mIII 47 > i iK
K IrtoB JzWn lIn n4 n4L16 7 Hi 74 11M ti + X 5 80 80I tm tmS u ut6J
S PUPtHM107 t6J HI01 107 01 107 104197 IOSH 101 101I
1 FAPrUr tAP UreoDlra conKft IM loo 14 1004 0111 ioi ioisaaaElMCTS 101ODJHec l0I5 l0I5I <
saaaElMCTS I ODJHec cvOi3471 147 W 147 147 1M4 US las1G8AW 13 13ISGIAW
4 ISGIAW QBAW db B 11U II 14 1 18 M 21 1 U4 1l1iaIlSI
2 OASUIHtt aIlSI tII M 04 M + M V7 0135 < M 110a 55I
1 HerkVai I5orkV4t4u1t WlI Ualt2U JtZ 101U 102 10 0 U 1084 102i 10ZIiI
1 JIRAWTeiUI JIRAWTeiUICUSrSDWcdlOil HRIIWTeJIUeurAlltecd101J flAWTez1lgulraiecd103
CUSrSDWcdlOil 101 sO 101 10 + M 101 10 1084 1Ga 1GaJ 1084t
t UaVr ur011I0 lCUtllO 110 110 ilOilO 11W 11WS 11015 JOI JOIBudCo 100I
S BudCoOMHlOlM BudCo au II 1001 10JJ10W1M 103 503fl M 1i u 105 I 103 103I 15I
1 > l10rt48lW5 In 0 rt c 111M t toi 4 SS P IIi H441014 H441014S + s 1oij Ol tali talilltrboro 56 56I
S IslnberoRT IslnberoRTeves lltrboro T Tey
eves ey I 1MM H 1MH 103 03 103M IOO + H lOCJ 04M 1024 1024in 10ZHn
in InttrboroRTS InttrboroRTSe laterboroRTkrleaAllIOZloa tettrboreflThEedciAlVS103f
e EedciAlVS103f rleiAl rleaAllIOZloa MlMU 103 K3 t < 4 4 U J 103M 10S 101H 101H4SS 1011cil
4SS lrttrtoroM JmterboroMIlol l lCOIU4K
COIU4K 01 U 110 8I7 37 < 8 U > UMH aaJ sail U I 78 78tat 16I isIlal
Ilal tat I II GIN 0 GtNd GtNdrttXflcates107 N M MrtfUBcatcs NnttUlcatu
rtfUBcatcs JOT 107 107 104 00 8H MHIi 83
11 1st s latPapcTSa104 Paper FII alC4 < I 1834 1C4 + U toe 1AS4 I
2 l lalP 1stPprcVk tP D revU r tO 0315 < C 04 BOl + 4 01 M MlaSt
24 4 laSIPirplitlanH laSt 18tPnp 1 II lit I 5 5 i 10 U MH 96 0 uII 964 H 5544 K <
0 l IswaCsalii1C514 waC m tU8i I18 II 1tS4 < < KS4 II 11 4 I J5 < 1114 104 104u 104a 01 011aCacI
a u 1aCacI aC n4t h4 a 5 i t14 4 + 44 Ii aa 78 78a 7tI 15a
a IrDrAtrlijl Ir D AKr AKre
8 America CS4 es t4 H4 U f 04 II 02 t
20 ir ra riaes14s B < M M S4H tn 54 M4 IC MH4 iii 905 + IS > H 314 < i 004 IIOih 0i47p4itdo
8 J 7p4itdo p < h i W 53 II3oi 4 93 4 9775 i444 I + 14 0 IIC 9415 4 8K 8 8I 894a
9 In Jnaeea > riPro < i Il S I7 I71 i 88 6 + U 5 M M4 S04 11 111Kcrl > >
14 1Kcrl KCmAt tiC Ftt > 4 11 82 8J4 S2 M H nKCFIS 83KCflS84f4Ir
1 Kcnsuo KCFIS r 5211 i V4 a 824 84 8 824 824ic IIZilotKAlloorrJca 514iOSkaeOltOrtL1t3
ic Kaaoaorraics I 1GIt 102 H ioi < 4 + 4 IDS 102I 1004 1004t
I KlBI ElagiCOSs Co4a 844 a 844 Iii 844 51 874 al f 844 844M IIC IICU
M Lam JCS3tIelS M eJM d 1004 IQOtIOO 109 100 1004 M oaJ
1 trfedrGai3iioH Ls ivu iv UK it I 4 J + 4 1410 loj 10 1004 1004lfUAUi too4iLi8Thfl
lfUAUi uI j > 4l tV I W4 < 44 07 Kff 1 4 H 07 014 II i in
n LSAMS Lt54aD31 t 131 1t C64 13 15 3 65 + t 74 i BflX u 96 96I 4 03K 1
1 LIUS LJU84s n 1 = IS 2 14 4 0 06 H si 83sifloc
1 Lcll t 1G3 sifloc 100 + K 101 10 l0t9S l0t9SCOSMO4II M Me litl
l CMfMtlN e rArHrtA rArHrtAi
i 1 11 JrlJiifjftki A
I CARNEGIE CARNECIETRLIST TRUST COMPANY COMPANYSTATEMENT COMPiIYSTATEMENT COMIANYT COMIANYTTATEMENT i I
I IDECEM1t
STATEMENT CLOSE CL91EDF OF BUSINESS BUSINESSDECEMBER LJIINE LJIINEDECEMSER
DECEMBER 31 3 IOO9 IOO9ASSETS 909AIRTe
1 ASSETS ASSETSCash AIRTeCash
Cash on Hand 199407990 199407990Cash
Cash in Bank 167155491 167155491State 366583481 386563481State
State and City Bonds BondsStocks 187442580 187442580Stocks 187442580Stocks
Stocks and Bonds BondsLoans 196433960 196433960Loans i 96433960Loans
Loans Demand and Time TimeBills 233357481 23335748151413803s 2333574tUBills
Bills Purchased PurchasedReal 51413803s 514135n38Real 514138038RealEstate
Real RealEstate Estate EstateMortgages 12021192 12021192Mortgages 12021192Mortgages
Mortgages MortgagesEquipment 48800000 48800000Equipment 48800000quipment
Equipment EquipmentAccrued yo 14200000 14200000Accrued 14200000Accrued
Accrued Interest Receivable 33705938
1606660680 1606660680LIABILITIES 1606660680LIAILITIES 1606860680LIANILITIES
LIABILITIES LIAILITIESCapital LIANILITIESCapital v
Capital 150000000 150000000Surplus 150000000Surplus 150000000Surplus
Surplus I 75000000 75000000Undivided 75000000Undivided 75000000Undivided
Undivided Profits 26038345 26038345Acceptances 26038345Acceptances 26038345Acceptances
Acceptances 27427174 27427174Deposits 27427114Depo 27427174Deposits
Deposits Depo its 1265874184 1265874184Foreign 1265874184foreign 1265874184Foreign
Foreign Exchange 59171623 59171623Reserve 59171623Reserve 59171623Reserve
Reserve for Taxes 800000 800000Accrued 800000Accrued 8000Q0Accrued
Accrued Interest Payable 2349354 2349354OFFICERS
1606660680 51606660680OFFICE 1606660680IOSKPH 1606660680OFFICERS
OFFICERS OFFICERSIOSEPII ItS ItSJO
IOSKPH JO PII II RKICHMANN President PresidentIAMKS PreldeDtAII PresidentJAMES
JAMES AII UOSS CLRflAN cvnRANVlccPreldent cvnRANVlccPreldentROOIRT VtcePrcildent VtcePrcildentROI1KRT
ROI1KRT I L SMITH 5IIITIIVicePresident 5IIITIIVicePresidenti4TANTDX VIcePresldent VIcePresldentSTANTOX VlcePreldent4TANTOS
STANTOX C DICKINSON nl KINsON Treasurer TreasurerKOUKRT TrulurfrnOD TreasurerROUKRT
KOUKRT nOD RT D MOOUI1KAI > Secretary SecretaryDIRECTORS Secretar7DIRECTORS SecretaryDIftECTOR
DIRECTORS DIRECTORSBA
DA Yin HOMER rtVTES n TE Nrw YorkT York ork 74 Y Yl SAMVEt B KRESS New York N Y YPresident TIre YVI
VI l Ire e Pmldrnl Pr lo1rn Camewrll Fire Alarm Co CoASON President a If Kress A Company CompanyMSTON ComPDA
ASON A SOl n UtmtllAIlD New Nt York ork N Y YIfUfrnl 1
MSTON I LEWIS New N w York N 4 Y YKeener I
IfUfrnl I Electric Co CoWILLIAM 0 Keener Kren A
r Lewis LewisFREDERICK LwIstockVards
WILLIAM te clrW 1 CUMMINS NII N Nubollte hviiir Tenn TennStocU
StocU 11 tockVards < < 1 < Yards ard and nd Packlor Pckla Houwi HouwiA Itou FREDERICK IEWISOnX New York KY NYA T TA
A n CHANDLER New York ork N Y YChairman Lewlsonn Brothers Bankers BankersCHARLES 8aDkenChairman BankersChntrman
Chairman Board of Directors Dlrrc rs Postal Tele TeleXSiffx T le CHARLES ARTHUR MOORE JR New NewVlcePretldcnt N NItrlph Newraph
Itrlph raph Co York N Y YTIN V03ATIN
XSiffx 03ATIN = TIN jfcOMJOV d 3 COOfO N > W York ork N Y YPrenldrnt t VlcePretldcnt llaontnr Maxwell ft Uoora UooraHERNARI Uoorer loor loorIrldrnL
UKUROE Prenldrnt M 1folItTIGalvraIODTeaas mrrlrnn OlRTH Snuff tialvrtton Company CompanyUKUROE Texas TexasPmldrnl HERNARI F ONEIL ONE Wallace a II ace Idaho IdahoBanker Id IdaboI b o oIdPl11
Banker BankerJ08Cni BallktrGFORflE
Pmldrnl I IdPl11 ClArk ft 4 Courts CourtsCKOKUE ourtsGEORSIE
CKOKUE D CKAnnS Cincinnati Ohio OhioPmldrnt J08Cni JOIIEPUDRItJCRIIANNNewYorkNY JOIIEPUDRItJCRIIANNNewYorkNYIrrldrnl D REICHMAXX New York NY NYPrtnldent
Pmldrnt Phillip Philil Carey Manufacturlnc Co CoOII PresIdent of the Company CompanyJOIIN 1
OII JOIIN > ClMMlV CUUIV ChIcago III IIIMock JACon RU P PPERT JKM IR New York N Y YPresident 7itock I J
Mock iiI < < Yards and no Packlnr House HouseIAN President Presldentflrewprp Brewers rewen Roard of Trade TradeCHARUM TradeJAN 11 11IAH
IAN ROMS Ito CUKRAV Cl1RR New Nt York Yorkll N Y YIF CHARUM M SrllWAII New York N Y YPrriJdent VVftePretdrnt I
VftePretdrnt IF lreJre PrrMdcnt ldrnt of the Company CompanyrilAS PrriJdent Bethlehem Steel Corporation CorporationGKORCR CorportloDCIIAH CorporaUon11AM
rilAS r 1 DIPKIMSOV Ntw York N Y YnilJIM GKORCR C SMITH Pltnturt Pa PaV PerLL PaflILLIAM
nilJIM rLL A KEENER New York N NIjitc Y W WeUnhouse V tln lInKboue bouse InteresU InteresUJOHN InterratsLair
late Justice ulI e Supreme Court State ot New Nework JOHN D STANCIIFIELD New York NY NYAI NYYork NYAItcrnt7
I York ork AI AllOrD AllOrDUNITED AItcrnt7 AItcrnt7UNITED lorn IT ITUNITED
UNITED STATES STATESMORTGAGE STATESMORTGAGE STATESMORTGAGE
MORTGAGE AND TRUST COMPANY COMPANYBroadway
Broadway reaa A 73d St t SB S Cadar St 8th Ave a 12BUi St StStatement stStatement ItStatement
Statement of Condition Dec 31 1909 1909Assets 1909Assets 1909Assets
Assets AssetsN Liabilities LiabilitiesCapital LIUlllesN
N YCitv Y City Mortgages MortgagesNYCity i 00000000 00 Capital r 200000000 200000000Surplus oooooo 00 00NYICityStl ocNY4CityStte
Boftds BoftdsOther Bo ds s8 8
NYCity NYICityStl Stale 1658544
Surplus S utI I us 4000000 oocooooo oo ooUndivided 00LoansDemand
Other Bonds < < Stocks StockLoaniDemandTime 084183362 084183362l 984183 6 6LoansDemand
LoaniDemandTime LoaniDemandTimeBill LoansDemand Ie TimeII7P7S3 Time l 75S73 Oo Undivided Profits 36036868 36036868Reserve 3O368 68 68Bil1sPurchased 68Reserve
Bill Bil1sPurchased Purchased PurchasedCash 53613563
Reserve ReltfveorTausetc for Taxes etc 1070717 1070717Deposits i i iCalh
Cash on Hand 440945606 440945606Cash
Cash in Bank o7J 9 972836 28656 836 56 56Foreign 6 Deposits 437 437S961 0621 58 58Mortgage 58For 59e
Foreign For iltnEJlchange Exchange e 884473 4473 30 30MortRaRes
Trust Bonds 831
Mortgage > 831590000 831590000Accrued 5900 00 00Accrued
Il IlAccru
MortRaRes > 043792012 043792012Accrued
Accrued Accru d Interest Receivable 456300 66 66i Accrued Interest Payable 14701341 471249S87Ioo5f 47 ° Q49
58710054 33 33C 32fllECTOkI 5871005431 5871005431Jhn S87tOO 432 432DIIlECTORS
DIIlECTORS DIIlECTORSr
C A Coffin CoffinThoma ff5flr7 ry R Ick ckblmfr Iblmrr IblmrrWilliam Jhn IT ITnilllsm PItClu PItCluThom VIatUtThomajIeWIIS
ThomajIeWIIS Thom Oe n WIM IU Cnjler William A Jamison JamisonrisU 1 JI MseTajlr TIr 1 1I Pie Pieharles
harles I rI DIekr risU t gtav E KlsMl KlsMlt Martlmrr I r = debit debitKt ErbltWilliam tlt tltAllrn
nilllsm P IMS IMSAllen liIR Kt > si B Thonus Thonuslam Thom ThomAllen
t ils UI 1 C lenb Vr lh rT rTlarear
lam Tlan TlanRebert
lamsTurnpaa lamsTurnpaaRobort sTlmi
Allen It Fort FortRobert > > sa saArUsr
Robert A Ur < ir yaonhI DHl s sCharlrs larear 1e R Maekay MaekayRobtrl Haclk Arthur Tsjrnbvll TsjrnbvllCornrllis TarabUnrl TrbuIlarlei
Charlrs arlei H Slays n Robert Rob Olrpbant Cell VaadcrblU VaadcrblUStatement YaaderbllsTITLEtFARANThE rbll rbllTITLE
TITLE TITLEtFARANThE GtJARANThEaTRUsr GtJARANThEaTRUsrStatement sTRUST sTRUSTStatement
Statement At Qose Co of Buiiness B inei December 31 1909 1909RESOURCES 1909RESOURCES 1909RESOURCES
RESOURCES RESOURCESCitv LIABILITIES LIABILITIESCapital LIABILITIESCity
City of New York Bonds BondsMarket Capital 437500000 437500000Surplus 437500000Markel 4375ooMarket
Market Value 461000 461000OtheT 440IOO00 010000 Surplus 963500000 963500000Undivided q6JS000ooOlher5tocks 9625oooooOihe1StockS
OtheT Olher5tocks 5tocks and Bonds BondsMarket Bon6ts Undivided Profits 31833654 31833654Amount J
Market Value 5056 5056no °
05 1 s Amount Due Depositors 3635538066Certified 2635528066Bonds 3635538066
no 11111 n nBonds 7185IS4 51 4
Bonds and andMortgages Mortgages MortgagesBills q8J882184 Certified Certt Ii Ied Checks C he k s 66773063 66773063Treasurers 6b7062Bills
Bills Purchased PurchasedBanking 39I4444I5 29144 5 Treasurers Treasur rs Checks 81739004 81739004Reserved 8179004BankinE 8l73qooBanking
Banking Houses Manhat Manhattan t ¬ Reserved for Taxes r 8503870 8503870Accrued 80870Un
tan Brooklyn Jamaica Jamaicaand Accrued Interest 4695375 46 46Othei
and anI Bronx BronxOther U Ilr r nJl 1 97324 tQ732412Q 1 30
Accrued Expenses Exp nses < 1814987 181 18l4987Accounts 98
4 7 7Accounls
Other Real Estate EstateAccounts Es ate 20130153 JOI3Q S3
Accounts Receivable ReceivableOverdrafts 23ob544 23ob544Overdrafts 2308h 2308hOverdrafls
Overdrafts OverdraftsAccrued 337 3 3bD7 3bD7Accrued 6j 6jAccru
Accrued Accru d Interest InterestTime 33387640 33387640Time 3330764oTime
Time Loans on Collateral CollateralDemand 5 5oU7 5oll7340 5oll7340Demand 01 376340 40 40Demand
Demand Loans LoansonCollaleral on Collateral CollateralCash 855308704 85S2 8552o87o4Cash 8704 8704Cash
Cash on hand and in Banks BanksSuspense 799648388 799648288Suspense 7q64B2B8Suspense
Suspense 100000
14230376018 94330376018
176 BROADWAY MANHATTAN M NHATIAN
196 Montague Stand 175 Remien St Brooklyn Brooklyn3SO
350 Fulton SU St Jamaica 67 Jaclcaon AT A Ave Long Lo hlanti bt City CityDowntown Claylnb Cityi
lnb i nb r tuf u51 SOIUV SOIUVUptown 1ttJttn1 1ttJttn1Uptown
Uptown OfTIo OfTIoFIFTHAVKA47thST j g Downtown Orfla omFIFTHAVIt47thST OmoFIFTHAVE47thST
NEW YOR
FIFTHAVKA47thST FIFTHAVKA47thSTStaleraeat V K NASSAU ItAAuaoaDr ItAAuaoaDr51lemesl NAIAIJOZD3TLStatemeat A OtDAM T TPecemker
Staleraeat at the clove el elASSETS bastaeaa als Pecemker Dee Slat It ItLIABILITIES INt INtASSETS IHASSETS
ASSETS ASSETSNew LIABILITIES LIABILITIESCapital LlA81LITIESNew
New York State and nd ndCity Capital 11000000 Iloo OO Ooo oo ooSurplut 00City ooCity
City Bonds 160931444 160931444Other 6oq4 44 Surplus 53687131 53687131Deposits 65gi 65giOther 3
Other Stocks Siocksand and Bonds 79146500 79146500Mortgages 791465 00 Deposits Dep llU < 900870966 900870966Reserved 99 990876966Mortgages 87 66 66Morlgages
Mortgages on N Y YReal Reserved for or Taxes 13184 38400 38400Rul oo ooUptown ooReal
Real Estate 39450000 39450000Windsor 394500 00 00Vindsor
Windsor Trust Co CoBuilding CoBuilding CoBuilding
Building 308390 00 ooDemand 00Demand 00Demand
Demand Loans 310087787 3Joo877 87
Time Loans 173890888 173890888Accrued 1728q 8 88 88Accru SdAccrued 1 I IDue
Accrued Accru d Interest Int rest etc 360763 73
Due from rom Banks 433319 4231961 4231961Cash 61 61Cssh 61Cash
Cash on Uand 467637 08 08Cash 08Cash o8Cashin
Cash Cashin in Bank 387365636 36 36Il458833 6
11458833 97 97Dividend ii458Oja 48832 97 97Dlvlde 97Divijend
I
Dividend d of 3 amounting to t SJO060 has becfl eee paid et out outof Htof ostof
of profits December Decet btt 29 1989 1909Strongest 1989Strongest 1989Strongest
Strongest in Working Capital CapitalCENTRAL CapitalCENTRAL
4 4CENTRAL
CENTRAL TRUST COMPANY COMPANYof
of NEW YORK
54 Wall Street StreetCapital StreetCapital Streetcapital
Capital and Surplus18000000 Surplus18000000of SurpJUJ 18000000 18000000of 18000000oIwhkh17000000hubeeaearned
of oIwhkh17000000hubeeaearned oIwhkh17000000hubeeaearnedAuthoriud which 17000000 has beea eea earned earnedAuthorited earnedAuthorited
Authorited to act as Executor Trustee T fUller Adminutrator A r J bator or orReceives Guardiaa GuardiaaReceives Guard a aRece
Receives Rece vesDepoeita Depo Deposits iu subject to check and andallows allows Interest taest oa Daily BftWcot Ba2ascasActs BftWcotActs Bel BelActas
Acts Actas at Trawler Tr Jer A AIeeResitttu Ae eat Register aad Trustee TnMeeued uader tf Mortgage Mottsesr 40111t 40111toW
oW
L
L r
r
= r = I
Bonds B nds for Investment InvestmentW f fWe
W We WeownatU own at taU aUtlnioa t1mC8 t1mosanextonsivoUsto an nextenslveU5to extensive list of conserva conservadve conaentive
m mtive
tive bonds yielding an high a return rtnm as ia t < x oz ozslatetit > n ndistant > J1 J1Rletellt
distant with safety Mfetyot of principal Wo Woizwffo fnvtfe lnvi ecor ecorreap cor sSorrp k kreepoodenoe
reepoodenoe reap odenoe and nne an4sball shall sb ll be clad to furnish furnfshdetailed furnfshdetailedon furnWdotalcdInformatlonlaregardtothefollowinorovcrtwo detailed detailedInforiHttkm
InforiHttkm Informatlonlaregardtothefollowinorovcrtwo Informatlonlaregardtothefollowinorovcrtwoundrd on atIoRtatettard la regard to the following rolllwin or over two twoundred twoundr
undred undr other otb issues ti uea of bonds bon for Invcstmenti InvcstmentiMunicipal invC5tmeDMunlclpal invcetznenUMUnicipal
Municipal Bonds Bon s
Yielding Abotu AbO AbOS18QOOO AboSleQ000
91 S18QOOO eOOO New York State BtteHJpwa Hldnray4a 4a Tax Exempt In NT N Y 34 3 5 5O Ti Ti10OOO9
10OOO9 O 08 WeatobMtar Cwtoty Co1 ty Sanitary BanItar Sewer District t i S Tax Ex Exwnpttni bcmptlajew Excanptln
wnpttni 14w w York York7IOO SJ 8 8S008 lTs lTs7SOOe
7SOOe J Jeej ra07 Citjr CI jf7 N Nl J Boapital 4a fax Exempt in N NJ J 3 3lOeOOe 8S5
lOeOOe New York aty 3a and and3Xa 3 < 8 Tax Exempt in N > f Y 408 4OE 08 08M08
85909 VUkwbftrre Pa School DUtrict 4ys J 400 4OO2a9eOO 4002S888Q
2a9eOO 2 Ban Francisco Cal 5s 425 23
78900 Franklin FraaklinCountyVaBefundlngs County Va Refunding M M2OOeer 43j 43jiOO90OEl1ia 3II t tOStJ
2OOeer iOO90OEl1ia OStJ > Rllla County CouzityTexaafload Tezaa Road District Dl > > trlct ta taRailroad 4I70 4I70Railroad 470flallroad
Railroad Bonds
280009 Chicago WcagoloUlwaukee Milwaukee A tBt St Paul General C encr Mortgage to toS9OOO s ID6 iO8zeooo
S9OOO 000 Chicago Burlington A Quincy Nebmxfta Extension 4s 3 400 400650OO 4006D000 00 006DOOO
650OO Chicago ft Northwestern Peoria d t N W 3J 3XJ n 40Of 40Of1OOOOO 4O0 a OO OOP
100000 P PIttBburg A Lake Erie First Fir Mortgage On B u 400 4002OOOOO
2OOOOO JLouisviUo LouI YiI1o Nashville Paducah t Memphis s 4 419OOOO 4i 41 411eO000
19OOOO Southern SoulhemPadftc1 PudfloFirst Pudfla First Refunding Mortgage 4s 4s89OOO 9 45 4 45oOO 1 1H
89OOO H oo Atchison Topeka A cI Santa F4 F Short Line 4s 4 429 4290OOOO 42Bo0oo
0OOOO Chicago Rock Island t Paciflo Equipment 4 4s a 4QZ 4QZCorporation 40 40i 40Corporation
i > Corporation Bonds Bonds5090O f fDO800 T Taoeoo f
5090O taclede acledGasl4ghtStLcuhFlretMortgago Gas IJhtSt Light St Louis Flret Mortpigo Mort go Sa SaBO90O a I s saO800
BO90O bow W York Tetepbcno First and General Mortgage 4i 4 t tI 400 400I 4 5O 5OI
I UOOPO > OOJ > O Laded Gas 0 Light St Louis Ief rt A t Ext Mortgage 5a 5aO5OOO 5 4S 4
O5OOO Kings County Lighting < < New York Y rk First Refunding RefundingMortgage IWfuld ItcfttdicgMtgageGeTaxExemptInY a aJdortgajtG
Mortgage MtgageGeTaxExemptInY 6a Tax Exempt in 2 Y Y4000O 4uO
40000 TJJIcaOaaAEIecrrlo UllcaOsat VtIc Ons t Eleclrlo EcfMtce Bet Mtge ft1 53Ta3EaomptinNY 53Ta3EaomptinNY150OOO 5n J Tax Exompt In N Y 4W 4Wl1so0o r r1DOOOO
150OOO Union Eteclrlo Light A t Power St Louts Ref Mtgo 63 6325OOOO 6 Oryt O7
260000 Seattle Lighting RefundIng Eofu dlng Mortgage 6s 6sISO S15Y S15Y160OOO 51 5115O0OO
ISO 160OOO OOO Southern BouthemCalltomJaEdlsonOenernl California Edison General MorrensoEa MorrensoEa1OOOOO 58 B BioO000 5 5IO
1OOOOO IO OOO Dominion Power P 1rer it = Transmission Co Ltd Ea fij fijN l l5 l5N 3 3N
N W Harris fc Company CompanyBANKERS CQmpa y yBANKERS
BANKERS co cJ co5rflrm Wm NEW YORK YONKTax ir irTax 1 1T
Tax T axEx Exempt mpl Investments InvestmentsYielding mci mciYielding
Yielding from 4 to 5j 5jTax 51jI 5 5In
I In the past investment in taxexcmpu taxexcmpugations bb1i b1 b1gallons r rgat
gallons gat ions in this State has been confined confinedlarely largely largelyto
Tax TaxData T ax to municipal bonds and guaranteed stocks stocksoleld stocksolelding stocksyielding yield yielding ¬
ing a comparatively low lowincoc income return rctu nt Since Sincethe Jnc tf tfthe
the enactment of the recording mortgagetaS mortgagetaSlaw mortgage ta t tD I IOat
law however a number of railroad public ser service service ¬
Data DataJan D a i vice corporation and industrial bonds have also alsobecome alsobecome alsobecome
become available for taxexempt investment investmentWe
We offer several issues of thischaracter this haracter pro protected pr ¬
Jan JanlOu J In tected by yamplc ample surplus earnings earningsTo E ETo
To from 4 to 550 550Manhattan
yield 5SOj 5SOjI < iA It It10th
lOu I Manhattan n Tax Rate 1678 per p rIO rIOBrooklyn ioooj 131
Brooklyn Tax Rate 51737 1737 per iooo ioooFull rOOOFull tL
Full particulars articulars on oua application applicationWILLIAM applicationWILLIAM lication 1 1ILLItM
1l l
WILLIAM ILLItM SALOMON S LOMON Co CoHANKERS Cot F Ff r rB
f t ANKERS H HtIS
tIS B Broad street streetMEW lot 10 I La Salle Street StreetCHICAGO StreetNEW StreetNEW
NEW YORK CHICAGO CHICAGOa CHICACOIlDporltant CHICAGOImportant
Important IlDporltantOn a nt ntOn
On Onand and Alter Alterjauwsry3rd1910 January JaD 3rd 3rd1910 1910 Our Commission CommissionCharges CommlsslollCharges 1 1Charges
Charges for Bnyiag or Selling All Stocks StocksTraded StocksTraded StocksTradedineitike
Traded Tradedineitike TradedineitikeNEW In ea the tileNEW z zNEW
NEW YORK CURB CURBWULBE CURBc1 5 5WDLB
A A50C
WULBE WILL EE c > S FOLLOWS FOLLOWS50c FOLLOWS50c >
50C PER 100 SHARES SHARESON oft oftON t tON
ON ALL STOCKS SELLING UNDER 109 I t0 ot
100 PER 100 SHARES SHARESON
ON o ALL STOCKS SELLING AT 109 AND UNDER 129L 2W H t
200 PER 100 SHARES SHARESON
ON ALL STOCKS SELLING AT t2ee AND UPWARDS IJPWARDLUnequalled of ofUnequalled f fUnequalled
Unequalled facilities s for executing o orders Commission C mmIsiorfqr mltt gB qlrsular qlrsularsent l ular ularsent ularsent
sent free on request ei eiFREDERICK eiFREDERICK I IFREDERiCK
FREDERICK MORRIS CO COt3 V r
43 EXCHANGE PLACED NEW YORK YORKTelcpkeae 1r 1rTelcltlaeae YORETeiepkoe
Telcpkeae e870 1871871 871 Hanover
d
I
STOCK SUSUANwuted from JI January OIJDU1Tto of Januaryto
to personally follow up matIIDqUlrtrerrdID matIIDqUlrtrerrdIDt mall inquIries retardlot retardlota
a reiulr dtv1deadDaflugjndustrial ak of ofIIthes
11
t IIthes possible elan ilD The securIty t la well ncllknown W wellknown I Irft
known and or cast sale Only iboM 11w able I to tofurnlth tofurfllab
=
furnlth = b beat at referenon rft a az to acltlnc ability t tlUK and andwilling andwilling
willing lUK to accept a oommlaalon basis ttxould apply ppl pplWrllo
Write for appointment A M M box 112 Sun Sunorflce Suaonlee SunotBee
orflce
MANElrTA MANElrTAR TITAN TITANCOMPsTh
J Jy +
R y lS U UC
COMPAIslY COMPAIslYLegal C O JIIl fC A l T 7 7JIIl fwd fwdLecal
Legal depotkary for money paid paidJato paidte padinto
into te Court authorized to act ct ctExecutor as asExecutor asExecutot
Executor Adramietrator Trustee TlusteeGuardiu TrusteeGuardian TrurteeGuardian
Guardian Receiver and in all allether allether allrnother
ether fiduciary capackie capackieActs capa capacideActs tiet tietActs
Acts as Ttuttee for or Individuals Individualsand
and Corporations and as Trans Transfer TranJer Translet ¬
let Agent and Registrar of Stocks Stocksaad Stocksd Stocksand
and d Bond BondReceives BondReceivet BondaReceives
Receives deposits upon Certificates Certificatesof
of deposit or subject to check and andallows andallows rid ridaUow
allows interest on daily balances balancesDepositary balanceDepoaituy balancesDepositary
Depositary for Legal Reserve Reservesof ReservesofState of ofSutc ofSulc
State Banks n1ca and also for moneys moneysof
of the State aadCiiyofNcw sad C Cityof lrof N Nw rw York YorkWALL Y YorkWALL orlc orlcWALL
WALL r STREET STREETCORNER STREETCORNER STREETCORNER
CORNER NASSAV NASSAVFulton NASSAVYJ
YJ YJa
Fulton F 0110 n Trust Tr OS 1 Co CoOP
OP NaY yea VeHKM yeaI YORKFullon
a p I
1 M NASSAU ST STtolarcat 8TlaCarul ST1srI
tolarcat 1srI OR Be Beii Deposits
ii tltJtiH
Chicago Burlington Quincy
Railroad Company
Dearer ExUruioa Four P Pr t C Cut Cutn CELRSII CELRSIIDue nt ntSEALED
n Due ebraalT 1 GHI t
SEALED PROPOHALaaddrMMil PROPOSALS Addt tll Sbs b i ialcnedallisomi U8d1Tt U8d1Ttsitned 1IiI 1IiIalrned < <
alcnedallisomi alrned at its om ome ia Devonshire HtreoU Boston f 1
Xlasx and 1111 endorsed 100 on outside at eoveJepal eoveJepall eOY1etlaPrupooalato eavelseaLPmposalto
l Prupooalato > rupo al to Mil Gi C D < A OHi QIIno Q Rfl Tt > CetD < CotDeewer4 CotDeewer4ztsnMon JotDest JotDestP1tAlOD n > r t
Kxtmnloa f C Honda WILL BK RECEIVED
UNTIL NOON ON 0 HUD tIIIDAVj EIIIDAY AY JANUARY JASUARYlklll8 JANUARYlt155efor It 1KB 1KBfor f
for the sale I of al aloova < ove nAmed bonda fond to t the iS ru u u1O tf tfTO I
TO AOSORR TUB TII SUM 4I7MOitFitU231t OiVOKHUjfcREn OiVOKHUjfcREnAND n1 n1tifl
AND tifl TWENTY lilrt FIVE 0firCINFJ TftOUSAjJfiiFAD TftOUSAjJfiiFADTWELVE ItttUSANi QU j AN ANrwRfxr
TWELVE DOLLARS A Al1I 311 U KICWtTTWO KICWtTTWOCENTS nIGWCYTWCENTS Ij IjCENTS
CENTS IJIIolIZtOR i m azi > or ANY PART TUCREOP TUCREOPIn t
In accordanc wltb witI tbo itcreemeat rreomea datvtl Decem December Deceltlber Decembt ¬
ber I IMI IMIPropooal 1831Proposals < < M
Proposals will be openedand 0 ene4 and aureeuftiltil aureeuftiltildeclared BU BUdedAred sodclarMJanuar14
declared dclarMJanuar14 January K rOIa 1910 AND INTRRCSTifl 1N1 1 1ACCEJlED
ACCK11EI FOVD3 WILL C1USB 8 JwWX J J
iwo 1PIOThe 41 3
TheHewEnglandTrostGflRipaiY The Mew EnglandT 0 rustGelpllY
TRUSTE TRUSTEBy TRUSTKlV TRUSTKlVBy
By p 1 R WHITNRY WHITt WRIThnYIicIiden > PY IVrfldent
Boston Ua UAn January I l late o oCOLUMBIA
ft
fi fiI
COLUMBIA COLUMBIATRUST
TRUST TRUSTCDHPAHY
CDHPAHY CDHPAHYlaSBroadwayNewYorkCft I
laSBroadwayNewYorkCft laSBroadwayNewYorkCftCipital 135 1 35 Broadway NeWYOrkcr NeWYOrkcrn NeWYOrkcrCapital NeWYockfttfflt14
n flt14 flt14Capital
Capital CipitalSarplasfi Sf SfSlrJlIsi 1lN 1lNSrp1s
Sarplasfi Prof Profits its itsThe J J5N J5NThe If IfThe
The Company acts as Executor ExecutorTrustee Exc E4ttorTrustee f fTrustee
Trustee or Guardiancither Guardiancitherunder G Guardiap 1 dian h h r
under a will or by b s s0icTaHaf s0icTaHafpointment cra cVapointment 1 1pointment1t t
pointment pointment1t It invests inve ststr trust trustfunds trustfunds t tfunds 1
funds to produce the greatest greatestincome greatestincome greatestincome
income with safety nQt burden burdelII burdex111ng ¬
111ng ing the tleincpme i income come with W ith unnecessary unnecessaryor unnec ss ary aryorexc
II Ii or orexc excessive < < sslV charges chargesXJanufactortnr chargesumNF 7 7I <
I = r 0 01LNE
1LNE 1LNEUsnU1JCtUrtn umNF O II IM1JPQ i it itJ
I J
lt1IOUODItE lt1IOUODItEJJuulactarlnl
XJanufactortnr Company icatabllthed 1 wtahe wtaheactlv wtseIachy 1
achy p partner rlB r With catllL catllLyr Cf cs ItaL A A1Ir064IN Dw4 Dw4jsroatqsvNX >
1Ir064IN jsroatqsvNX yr I r 1 1 suin suiniostYteaed 1 1OIIaye4Ialefttett
iostYteaed > > OIIaye4Ialefttett OIIaye4Ialefttettuaa to lavesteas 08 a3ese 1ee414g
1t44cbiiLC4P808J1 uaa IlI acvots jl
11 11d
d j t JJj

xml | txt