OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, July 09, 1910, Image 7

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-07-09/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

0 0
1
THE HF SUN JN SATURDAY JULY JUL9 9 1010
FROHMAHS fRIH lArfS HEY PLAY GRIST GRlSrIll
all III Ill 1 hlll II IIi 1 I 1
1 i If X i nj i f > UlltOMt UlltOMtlin l11tI l11tIh
lin h > iirrlKti lk II < r Thai mil 11 Me Don Donllrr nOliIIrr
llrr lUiat 1 III t n rr r to Appri AppriIn plHr
In ru IMa 11 > h Tnamat llrriutrl llrriutrlii mIln mIln1llIr
ii riiirru 1llIr sirJiiln Ir hln Ilirr II r Cumlni CumlniMV lIllIc
MV n ien 1 mnntht atiroa <
4 I rniiaii 111 cot liarlc here h y trrdn trrdnMt Ittlco
co Mt 1lrllInl ireunm Mr Ir Irohniai Iroh II 111 m mlenmin IIII
I t < lenmin lIdll on thin I I mde lid to I muki mukir 11Ift 11IftIrOIIIIlon
r > i production until next lanunry 111lnrrh
7 h return to Iondon for hi net netj lu1I
j noire Theatre ThIn nennon ao which he II N NI V Va o
a 1 to l > e mure lor itnH illpHllnl > rtnnt than Ih11 th tht
t i t rttiiahprl rttiiahprlIn IIhM
1 In I Dr lw w will Wil open Opl Ihe Ih fmpir fmpirT Empr
T fre r neanoti 3111 with XV Snmervt Sllrit Miugh Miugha 1ulh 1ulha
a four rn act play pi Smith SIIII aid Ml MlI Ir IrI
I fmati 1 At t the Iht Lyceum I n Theatre it itA in
A cit 1 will wil Iw prodllce pru < l the Ih mitinufu mitinufuf uovfll uovfllI
f i The Th Droan nr Uottle 101 I At t the t Clarricl Clarriclilxure Oarlck Oarlckt
ilxure t I will wi lie I play lAY e I the Ih new fani fanid fu
d 1 Ixive 10 Amonc lonl lh lionn 1101 nnd 111 < at I th thK IhkrlIkr
K kerliocker krlIkr Theatre the th tivtaical pin pinw 11
w ti In 11 heen I running nllnll for ro the h InI n l twi twiMirK
MirK 1 At t th 141t lately TlitMtre nlI Uiudon Uiudontiled 1llon
tiled Cur ll Mln 1 iill The Th i rilerioi rilerioil
l atre I will w1 open opn with 11 Mr Ir KorrieV KorrieVp Fort Fortr
p tt The rh Commuter and 311 at I ixion a aI aI
I in 1 ot 1 another haiine hOI I shall hll prixtm prixtmn Jr < l lI
n I play pia by h Henry lnr Arthur Art hur jum jumXMiide ln
XMiide 11 Xdanm danl will wil plav pl tlmnteiler tlmnteilerIt
It J Vew York in the Iht winter Wlllr nnd later n ninhr I IIthr
inhr la lar rice cities tl Kthel UnrrviiHir UnrrviiHirI larrmor larrmorI
I have hiI lu hr r choice chnl < of three Ihn new W play playf pin pinhr
f her reipMjranco PIr3n in I Sew S York in I thi thiv thnlfr
v ntrr nlfr and RII Hlr Arthur rhlr 1iwro 11r h hI t e epierd
pierd I hio hi intention Itnholl to t write a I new I pla plafir play playfr
fir her dinxfly dinr Ihl h < flninhe nllh lu Mid Midchannel hIhnnI
channel Fur Hillie 011 llurke Ilrk t 1111 have I n ne nepuv n nII
puv II hy h the th author Illho of 1 KIV > atche atcheXXilliam th thWiham
XXilliam Wiham OIIlhl Jllletto ia I to t appoar IPlr m a 1 rv rvpertoire r rIrtOr
pertoire IrtOr of hln hl former muxe 1 < Htid Ild iilm iilmIn II IIII
In II a new W pby pl Knr Ih tin Skinner klnr I hav havIomAdiv ha
1 IomAdiv Kranciine FraNI play 1 called 11 Sire Sirewritten Sin SinnUt
written nUt liy h llonrl 1nr Iavefian th II > > author i iIhe 1 1Th
Ihe Th l 1uI > uel Annie 11 Ilmwll will wi apivn apivnunder a 1 > 1 1Indr
under Indr my m tnanaRement taamnt thin Ihl IHMSOII m br brnnlnc h
nnlnc nnlnl in I Novtmber ombr in I a 1 new comed comedwhich < 11 11wllh
which wllh in I u vet I uiin Ilnlnlll ni < 1 Init hl i reidy rly fn fnprodiiction r r1IICUOI
prodiiction prodiictionFor 1IICUOI
For Ior Marie Iar I tarn > Ho tin1 Ih it a new I romml rommlwritten rIlh rIlhrlltll
written rlltll tiy II WilUatn WtUm lilu iillotto win h h wi wihave wll wlll1v
have l1v it I tirnl IiI production in I Septemln plbr plbrJ > i iJl
Jl J in i iiillcd Ikd Klovtnoity tdrCI Kvr l 111I HMI HMIwill
will 11 tfgia tlin hln hi Koaauti Iot in OrtoLer cItr u1 I Hen HenlytAillcn Itlrl
lytAillcn lour 10lr art 111 play 111 Ill Sxiiii S 11111 11111Franca il ilKrancia
Krancia Franca XXINon Wltol nil I cuntlnue l mlnu throtiKtioti throtiKtiotiXtnerlca I hr < lcll1 I IIrla
Xtnerlca Irla in 1 Th lUchelorn Ilihy Ilh am ambier Id IdLIr
bier on tour tOlr in 1 thin thU fare uliroad Ilr r XX Wil ill illum
um n Cr trln n U I to hate hit u I n nw w play 11 call IId IIdrmp i iirumpv
irumpv rmp by ly th U author Ilh of Stindiy StindiyMurin Sunel Sunellllrn
Murin In Arnrioi Arnrioiriu
lllrn TompentK 1omt inon 11 rll
riu rlo in I Octolxr m II it I dratiLiti pUy ph oillm oillmThi 11
Thi Thif f in th thN Ni lln ht htP
I P Humiiiy Ihl atul atl Ilatue lall XXilliimi XXilliimiviil ihmo ihmoIII
viil III t 1I Kin n a wMKOti 11 m 1 Sept STImhr nilMr in i ii a ah
i iiiiedv h thit ri kept alt 11lr ririo lijichm lijichmfi II jIII
fi 1IIO1 iiiontii It will m lie I en I IITh Ivl rhiiti < re rerre I
rre 1 t tI
I hAve 1 H now I pUy 11 liy h AunUHtun UIUtl Thom Thinuji ThomU
i iUd U Th TI 1 T which < > hlh will I prul prulml tI1
ml 1 Xi I FhoiiiKH hQI diiitin U t11 t11IIr 11 tt ttVivimNir
VivimNir IIr ith l h II npl i 1 ant I ol I t l lt u ut
t itai t n ieli > ttiin Ph r r l t t new newnnimlv I
nnimlv ly 1 XX IIhl tirh ll Nrnilh 11 h Hlrl 1 < fit Ir IrI i ir
r pliv I n hy ly X IIIUtn illt Ciill hl tie I lii y lv lvTiitcMlo I
1 TiitcMlo I 7rt II lof I nf tl tl timtd 1 XX 11 rt I XlniHi XlniHiiirftim I Il
< iirftim r 1 Philtip Phlr ai 11 i XXltoi WI I l lla kitt kittw k kw
w i < uindx nd hy b Sir Arth rlh i II XX 1inen 1ineniv Iillm
iv t a n I comedy II hy 1 hue hu Henri HenriII lrv lrvIII
of Th M llunr Mul
II IM Htltn III 11 111 ntu ntuilni
ilni ln 1 n SinitK SinlJ Mvi Tu l Iondoi IondoiI 1thl
I hitiii of tlia It I n pUv will wil U I tu tll id idiii
iii 1 vipttmlytr Tft ar t l n ninftvNly nf >
inftvNly 1 rm hjr h J M I I id < a I nw n I i l j jn
n t AlfM1 11 d Sitrj S uro atit Wll n o Ti 1 XXilU XXilUol 11
ol leirUo Iu ilji 111 ill four aiN 11 i fill 11 id idTli 11fh
Tli fh rV r Sfr N > ti 1 A n w tUr vb lv hV HKTI HKTIIf
If Ii i ivii Alll ill IM prod1 prt oil 1 i V > Yo YoI
I v tr lrI M 1 Jnnuit JIU It I i > i II I I Afli Aflitlthv h hJ
tlthv J pLivit pl Xlr r Fioit his hislien h <
lien 1 i H IhtuU tiill > Th 11 ViMuiii
in liupuntor lultor I < I Mtiicl Mtiiclml 1
ml Mil ldnI i ill Norton O p I 1lkIO1 1lkIO1II Inkiiowi Inkiiowiluiiior
luiiior II r A Holt Uni Ironi th > Illut 111 Th ThletitU Thi
letitU i 111 Mrri 11f CI un A rtmrui 1 1H
H 1 > Mr lOtln nylen n I The p Spefklii SpefkliiKind
Kind 1111 J M I K a TV T Tw TI ln Ioiint IoiintIOMIK Inunt
Lon In udilitioi uthlon In I vn rullil rll1 Mont Monttiuirtr nt ntIlurtr
tiuirtr Ilurtr rnc I unoti I > in Th Tln > Mar llrII mr mrof
of I Minii I flu nulrnh Ir inn ml ntlll tl noti r rIupilloi 11 <
Iupilloi IIilrll Xtiw pUy 1 hy Soinir SoinirMdii4Htii r1 r1UIm
Mdii4Htii UIm nd 1 ll Ihdd iddii 1 tli h itnlnr Imlr ar arl t
l Iil in j rif t M i ij III
j in II dit S tx > fore Io I wue I < i I Xli XliHroluiian i
Hroluiian rliao I Iot ot a new n four r ur act 1 comely comelyho SV SVv
v Ihl ho late lt < apt lichen 101Hr Man I > hallnnd h11 nlul Mr MrU Ir IrI
> < U I 1nI niin > call 11 < l Tin Srll Srllan Second Kim Kiman
an wluri hl 1 will 11 ihortly ehOri I U produ ptrI < d ir irltulon n nlol
ltulon lol I han u an new plnv pln hy > y Ii Iifld
oldcalKi fld I X Ian Iai Im in I liaxealw liaxealwrniedy haII haIImd
rniedy md ailed ul1 The h f fllak > ie nmaker thai thaiMining tll
Mining in a Uudapc ldIP nrH ul will YI he h pro proHi pr
Hi 1 1 XiMina Inl mid lul Iforui lr1 m n Octolier Octolierir
ir r John Han la will wH opi pJr > Hr at the Ih rerw rpr rpry > r rtheatre
y theatre thfltrt in 1omun next wmtvr wmlerA11t1
A11t1 11 then will wil vill i 1 Americu rrl Mane Anp lohr lohrv
v uns 1 actnwn etn who ho lu I o me wiiii I > n nr
r Mi u < cr m Londoti oldon will 11 play in inXntroA I
XntroA too toonei Io
nei Oir r XIu Iu Ihblr bl > V Mr Prohnuiii Prohnuiiia
a 1 nw n w musiyil lu1 play fallml 11 The toll tollk Uol
I I 111 he book k m I hy h the thlulhor author of The Thet TI TII
t xjif So > w ami nd tho ilo tnu nul ic i by th thtiM thr
> tiM r of The Th Hollar olar Innr w H Hi I
i nl < i I > n Knlln HI tnumriit fullrll play pia which whichil
il 1 t Houl > oriuc < l III il Viennn j Itl OVetnler OVetnlertilt
tilt 1 1 M 11 e Ij iM > ite u and u un new muni munini IUI
ni iiUy 1 lot torie r lr > lward art < will il mxm mxmi 1
i nue I m n London LondonI 10101
I 1 coo r < l joke joko in Ia arm hat they 11 11I nil nili
i ho > v to reil I > l
own f I Il r oper op I < y yi
i KT 1 Ah even I if it 1 11 Itllln Italian o ld ldI
olrd olrdI
I ohmAti I hoi 01 Oon to make makeT
T 1 i n ipri pr e wiif 1 an n XtiKrnnn XtiKrnnnr Iri IriI
r nv I Hnpy HnpyI
lltll I 1 I IfS IfStic 11 11I
tic I Ml I DM n Unl I > t fan I thins IIII Inn Ilr IlrI I
I l > Tii in Imprintlit 1111 I riinrrnlrallmi riinrrnlrallmiHle IIlral IIlralt
t Hle nilliiizhiui IJIllhal who whf returt or ori
i Mdr tnnn yi ptrd torday nvew > tnei leu leuf
f IMIIM III < he pIliiiM pi for III nhiire h ol olt
t I e i hfutrlral 1rial neatoll 1 He f will 1 offer offerXmerifa utr utrm
Xmerifa m The Thl Uirl Clrl In the th Trni TrrII > n nilli 1
< illi Finher Fhr will wl pliy pi the leu 1111 I in i iHnrrt
< Hnrrt lrr 1 l Smith Smih in writliiR rllll tht thtetlian IhfI
etlian fI MTinii r I o I ihe I I play I which 1fI in i m mI 11I
I nw til the X l vihe Theatre hau Thf Thfu TI TII
t
u I ite h Train Trll rotrti flr to I the li Olbl OlblI < loh lohnle
nle me I iiipe 11 in flul ictolier A Allh AllhI other otherIPUHIT
IPUHIT I HII romely mo will I lx I lh flr n t tt 1n
t r tin n at the Iht Hole 1i which will wi reojwn reojwnmt rNInIt
mt It a 1 month monthI
I I ilmil Mr Dilljnijliuir IIIUIlhal iirrnticil rrl S SI
1 I e pIn ho Stiiart StJaf lo write the II IIIMIC II for
1 11111 iim tev I liirht Illt optre The TheIT Th ThIr
IT Ir I M m il which hoh Fliie Jat i will willj 11
j 1 11 1 in 1 Ilrt ilotit alr itnr the Ih run P of The Thehe T Th
he h Irani I rai I he II lnKlili iomioer iomioertrnvi II r rr
trnvi r t ihietti IUIt t me ar ifillalxiratitiK ifillalxiratitiKHrightor larltillr
Hrightor II I nnd 11 Mr Ir Stuart Slulrt will 11 come come1intry fl
r 1intry lry riOi Ih Mr Ir Illo IIUol om for ffr the thes Ih IhI
s I f rfciniiiiiitw rfrl1 it the th iev l work workiiiiwln rk
iiiiwln 11 Septemlier Imlr Mr Ir Dilllnchnm Pil hnm hnmIll
11 Ill rd i fit i rie rl IarOtln li I t Minn II IIJ
1 IMK mati matitt 1
tt eermired I1 I IIi lilt > eur H Mr Mri1 r
i1 I uiKin < II t i ctiticeitrate
OIn M IIHIU my myfew ty tyI
few I rather rllhtr tiretertloiw inumcul inumculIv IU II III
Iv I rodiirtirtnii rtSlrnn that I hope IHI will wi lie liew h hn
n w V trk < irk nuii J efen Irstea h Iwl I of hav hlv
1 1 en nr more tlr companies 1I1nl toiirlnic toiirlnicht 10lrlnl
ht h xoiinly 11 I will make prixliK prixliKv
v In II ocfijiiy the Ih time I Mt lt the Ih filohe
1 Sew w Yotk YOI k atid RII at my y rinca tCal o oi
i tie liilelmiter 1Ibllr with wih n few nf nfar Ir IrII
ar i ite II to I 11 nlliA Tor iratae irataell lall
ll i Ite 1 Tram Trdl m I ruin fl me meti III
Ii < ti < 1 1 i prixluc Th 1 wllni wllnin In In1h1
n ItniH i Ihtti later r tle t IW IWh i in
t
n ttxchif h 7r 1 atactloiK ulartl Thin Thini nI nII
i I k ttmt 1 tu li > iompaiii nnd In1 the thewill th thwl
will e ael a the II weitr f rCIh t teruiive
eruiive CIh trifttlliiK t 11 nn 1 I Im w 1 n nflt
flt I titiiii h ial nt n irn I I will wil not he h anv anvi a ar aI
i i trv r
1 ft anrj m la 0 > wiil 1 up I In Inwork I Iworl
work worl r Il th n In rreaiaio rreaiaior IrlaI
r pief ii an ri iiitl 1 tyirre r iy iyi
i i h in I to I rrot re ent i ei eit f
t n re IM IIr arm ti m flII lf lfi
i I Aimri Aimrii Ir I ho
i H T 1 e erlnet ra rav
rlnet V n ot 1 e er
111 111t
r h and IU Lo 1 lt MvCoy
I II
r i llffS I MI tllIM tllIMi m 1
I I It I llmntprlrr 11nJ Iotilrr 0 f fiirua fiiruaI 0
I OranKP rn Juice Jlh Iliilirt lilrrll 1 mill 111 Ire IreM 1 I
M 1 Uatird It ud mnltre Ilr dhiXfei lhtllf of the 11 Ilnia Ilniaa Pllra
a man 111 of I tunny IU iMttntim 11101 in In h vray of ofi r
i fikitti nnd tnI ht h < t friiiim r t ha I < Ju JIt t come rOn up upnmlitiK u uIIII
IIII nmlitiK with itl what hAI he h caIN 11 a rhanlecler rhanlecleri hlIr I
i ciHiler ciHilerl 1
I II
l I Ti Ilirre are It lui feather on n the llw chnnte chnnteelr lnh lnhdr
elr cooier nlthoiiffh allhulh thu white of o HII 11 IBI ltC ltCI
14 I n I eMM > ntml 11111 It I RIH I down clol without IIh11 IIh11IIlh H Hirttch
irttch tlvJUh IIlh it doer I tickle t wkl the th xtlatt xtlattmiKhtily >
miKhtily Ihll mi I tne th w y It U l hrtiwn und undt Itl Itl1
t ftuniv itil 1 y 111hIt imhilu ii through a trat tratM r rI
M I latard 11la1 tiil 11 he h concocted nfII It i only the theday th
1011 day iMfon ve < terdar and 1 that it I had al already RIruty ¬
ready caught aulht on 01
1 Ml I it I a llxlii tKoa 1 frappe frapp raid M Mtjittard 1 111III
11III tjittard hy h wny w f rxplnnation Thoco Thocolate ChOo ChOolat
> late lat i t not n lint n ther drink rin anil ali aliIMlhitl iu iutHMoihllitliM
tHMoihllitliM IMlhitl a a I l vir e havn hil iilxnit iilxnitUHI IHI
UHI xhainttrtl sUIIt1 1 wan 0 iryinc Inm to think thinkup Ihlk
up 11 HOinethiiiR nll11 I INuild nlTer when wl wllln ctMtm ctMtmcame
came lln into II niv n mind 111 Von 11 lirl make the theiocin Ih Ihlh
iocin with lh water walr no milk mik Then you youadd 11 11I
I add al I onellfih llh nl itn il bulk hllk of f freoh iirunK iirunKjulc rl
I julc JII uml 11 jiut Jlt n little lu honey h > y to twn > trn trnNext 1
Next S you OU adil 1 lh h > while hl of r an 11 epc t and andthen Inl InlIhn
then alnnit nllt onethinl tllrel of u I 11n winy of kinxh kinxhShake
Shake hl veil 1 will wil ice nnd 1111 leave 11 the 11 Utter UtterHi 11r 11rII
Hi II the th noHet 0 in I hrli hilh you VOI nerve r it with withntrlwn 11 11rI
ntrlwn ntrlwnIt rI
It i odd 11 riti inueil X I Ijitturil 1111 how howold h hnhl
old drinkn crlk liai lu > InKiin Illl to tl cum I luuk into intofavor InloIor
favor Ior again Ioal The Th mint ilt julip Julp whichmtmeil whichmtmeilfor hioh 1 11
for a 1 loiikc IUlle 111 tun li h1 t tu Now York ork orkt11111 in ir irdemand
demand t11111 of lilt 111 and Ild then are I frequent frequentcalt
calt 1 for loin nnd ni jerrmy Jr The Th clover dlr leaf leaftMktail 1lf I
tMktail ktlul which h1 John Jhl XX Uate iimntcl ilIII
1 i oiiiiMrulively IrltlI now drink Irl hu hl already alreadyKuned alr alrIUI
Kuned IUI a i wule 1 popularity pularl
I IerhapM 1rlllll pc iple 11 would wnill I > interettctl Itlr1 t tliwvrn cIrl >
liwvrn Irl of 1 new I ralad 11 lore i the Ih pfiM pfiMI1
I1 call cll it lllln I rriilmn naiad nll You take n ni nillnl
i lullintie illnl of cvlery Ir apple ciwiki1 1k1 ctirrot ctirrotjcucumlier rrlt rrltwIII
jcucumlier wIII from Irl which 1111 the th ieed have havebeen In Inh1
been h1 cut UI with llh a light 1 11 and RIII writ 1 flavored flavoredBailee lavor1 lavor1Inri
Bailee tartare Inri and 11 with i tinelv 111 clmpixil clmpixiltnraKon ohoplHItnrnll
tnraKon tnrnll Served Sr1 with wih any IIY tort Iort of f nuld nuldi 11 11IIh
IIh i m mt ll h it it will wl lx I > fmind Ilel u I dellKhtful < Ihtfll compte comptem lpl I II
I nits MH JI orrit orritllutton UIfII UIfIIIra I
llutton Optra Ira UI Hi > u r Iu I Hate II Hertlcen I iif iifHotrnx I IIIlrlkn
IIlrlkn IIlrlknBorns
Hotrnx Ma 1 Julr Jul s < Tno < lore H HRuler I 1 1i
i Ruler the th nirernl Inrl pi n representative representativeof nrtltath i ior
of the th Io 1111 t > a O OIr1 > ri Iomixinr lIII > n arrivtil arrivtilon 11
on 1 the t XXhite Whi Star tr hticr 111r i vmru 1 I r yujter yujternUv p Ir 1
nUv da S Splkl sikiiu of r th i pl piln n of the t tii 1 r rowi
owi hou hOI e Jor or tte It i mino ruin < mM on li liMild I
1 Mild NI1
Iluliiihtu Itlblu ll I the th Krriittxt niMUinitlon niMUinitloniimoiiK 1Ilton 1IltonImnll
iimoiiK Imnll the h new IW Miiri Ifr in I I Inl eon Slhiuikotl Slhiuikotlthe Si llon llonth
the th principal t > n t th IniKrial Ilill Oiirr OiirrHOIIM <
HOIIM 10 in I St IVttirnuiiri 1hr J Pirtctor HUH HUHneil I II
I neil 1 dineovrrinl ims 1M Milder 1r alnnil n yeir yeiril Ir IrI
I il Ho i ut lt the th ItlifnWiii 11 11 uiitlioritien lluritl
1 to t toiititrj allow low tr trTh youtiK UIlo SibiriakotT to I ICIIM 11 the U Utr
Thin Th ytur Ii I ctur HtiMtill 1 iinmedi iinmedialelv IIdi
alelv 111 nft 1f lu II iuial ldL in II Par in tonk tip tipiicuin II
iicuin 1 l u iisitliUi 11 n 1 f r SlhtrlnkiiTn SlhtrlnkiiTnlei lhlrlnk lhlrlnkI
lei I o frnni the h Hiiwmn IIU lni hl Dpert DpertHou 11
Hou 1 e In i hull hll i P1 e iiwv n IIOUHM IIOUHMPlre nl nllr
Plre lr t Ruyull met 11 the Ih liunnlan luMI1 tn tntuimmdir 1
tuimmdir t i Frnn and S through Inn h in inHueiiie I t
Hueiiie tlII he I fii 1111 > i nmoiit linvrt n liliirukiIT liliirukiITv k kIIi1
v minjtiii IIi1 t i inline t the t lk 11In t < M Dr II im imliuiiM
liuiiM I imt I he h mi I l return rturl to St rnl rnlon Inlhlrg
hlrg on 1 the tl lintt I of r huniary huniaryNew llar llarro
New ro nf ri I > and 111 IM > rr rrTh r I ITh
Th uneinil rill11 ii I i f Ieltn HI XXuiv > in K new newIluy
Iluy 1 wtn TVlM 111 f tli It Svrt Srt Sivi SiviIt SI i
i It WH WIF d ti Nni t i miki1 luk tii u il < in r and andI Ilt
I call 11 it I Ifctwven Twi FirvM Ii Attenl Au in inxvan r rWd
xvan < iilltl I d t the Ih fnrt flI tmt tl then th wi n nlilMV I
11 lilMV V ith 1 Ulin 11 till tt uleS Itld tl 1 It I Will tw twknow I >
know 111 ii an I The Th D rtr rtrfirix M MOrl
firix Orl Merrai IIrrj lit I 1 iitnf n1 I i contrirt contrirtwill ntrt ntrtwili
will wili th Khiln hIIr > rtt nd 1 v ill np ir utiUr utiUrin
in ini II < iitti I1I > tii fie I cimltit > u tit titMlM mJi
MlM Ji MerntS rrlt ntirn tunI l fur r three Ih nn > niri in inXX
XX 1 hen Kiiehtioxl 1u htll1 XXnn 1 in FIr and andliM t
liM III t wean iI n ii nri < under the tt mntmee mntmeein
in 1111 of XXillitm A Hrtdr Hrtdr1ie
11 1ie lirl iti l Tai Ttl I whiih whiihat
at 11 > Titi T tit 1 siftt 1 l ntn at in It 111 111IIr t n nt
t iinirrA IIr iiiff ol l vvil i tne 111 I i the 11 At 1 r rt rII
t I II t > r the tl run 11 if r riJH Sevi SeviDiv
Div Divi
i i i 11 1111 i ii i n intt i MII OIIJ MI MIliprllnle I III
I ICIII
liprllnle trirl II MulMir MulMirl
CIII l lti tin > ln ItPlrn MiIt MiItHi IhlIn
Hi Apilati IBa Ii fiivi U 1 iiin ve If t de denie
nie 111 I n 1111 in < iori el LI > tllillh 1 1 1n on tlir tlirn tI
n 1 > I Mr Ir ilr t xdfird lIn1 IHI 11 ilaurh ilaurhti hu h ht
ti t r of In 1 iiti 1 > Itctirv In XllUrd in ttvnr of ofAf I
Af 1 iti II < H llilmex It funnerlv les I l a1 a1IMT 1111Ir
IMT nf 1Ir Mr Xlllard XlllardM IIrI IIrII
M UI I i ttii > f of JIIII un XX IVI IVIand I IAhl
and li ha h l in l IrSII r < ln lirm > mnn mnnIOIIIA nv nvmet
met I ti wint 1 there on n n vl 1 1toJ n nwlere
wlere nli toJ met and murriul Mr Ir lt lit litnll l lPlii
Plii i l to an 1 f < trvi > niit lietwitn 1 11 Mrn MrnUtll
Utll atil the Ih ret of htr I fsinily fsinilyHolme IlUlU IlUlUII
Holme II IJII inl 1 in in finiipluiit IOIIl < lIt thn I in inID IIIIQt
ID IQt 1 1 tie h rntnil Mr I Hel thai under hlr thi thierrn thrrn
errn rrn nf 1 1 tm t He 011 t1 ee ltiwl hy II hr hrtuthi r rall
tuthi all ind moiiir 1110 in l l twefity nhate nhatei 1111 1111r
i of r KtiM k ti I th Kvfiiiuj 1111I Ini I conpviy conpviywti nII II III
wti I iiiit in t liandt f f U 11 111111 am llnyl llnylarr I
I Cllt arr on 11 1 tni nf which lICIt Mt I > IMl IMlwan 1111w
wan w to I lii the II ii uT mii > nul h WIM WIMer waI
er old I IIIS < nil i a t e to I Ki 1 Hi twelitv twelitvithnreN 1111Iul
ithnreN Iul outright HolttitM ltll lit the th notart notartvho nol nolho
vho ho witrntoett WIUl tlt t dSNi 1 H in allc dlJr1 rl that thatjXIln I hlI
I jXIln II Ilill knew H Molhllifc of r the Ih tr > l in inI
I her favor until ulIllllonl thai tune till and that fo r fie fiei I I IIltIrOnllllinn
i information Hulrnen 1I0JrI n jtw tve her r nhe t ncri ncrito rf rfto >
to Rive him fit p r tettt nI of 1 ill nhe re recot I IO
cot O eitl eitlMm I
I Mm Ir IIU 11 at 11 nri broiiicht nun III aciinst aciinstl tail I IIlh
l Ilh the triii ti n h r mother Ihr nnd hritlcri hritlcril hrI1
l > wid itnl Har II id in which the II d dttiaiil 1 1IIwnd1
ttiaiil IIwnd1 tl twenty nlutrex of I Mock hnv hnvini h hin
ini in I tnarxe 1 vnlue flhl nf tAiri I wicli and he heItcriied h hrd
Itcriied rd income Hin i IHHJ 1 IJefon lIr It Itcaitiii
caitiii 111 tu I trial he w defetiiUntn III llt Joinimmi Joinimmiby lIIlrlIIivl
by 10 KivitiK iII III Mi h IWI ii f i in NIh i h ind allelurlll ue ueeiintltx
eiintltx urlll w Wf > tlh I JlOTii 111 They Th 111 i ve her herIniMlinnd I IhIIlInel
IniMlinnd J in f11 IT w irth nf r HM irilii liI I ind allliI inddiH
diH < isrti I worth of r iMiliiiin Ijlit m mtnutt IIIIfllA
tnutt lor Ier wit 111 I the II Ktii IIIITIIc < e > iik iikTruiit
Truiit l mnpfitiy mnpfitiyit
it I Yo ti f i n l l ir i tH 1 nf thin Ih iJKresile iJKresilecninutT
cninutT Ihn II iliii1 nilitl II I Hit II alii aliithn nlltIth
thn th I IHMUIIW I Mrn Hell Ii I I and 11 her h liu Uln ltHIIIroo j jr
r roo ilietin It Ilil I Ii ve pntcilly III no iirop iiroperty r rrl
erty rl hn n jmlKmeni wiuld b wurlhli wurlhlikhil 11 l I III
II khil Ic tl t hi i l > u IM I MUhhnhiil tl tlthe 1Itl
the Itl IM i mi dv Mrt I nll Tin TI in WMII WMIIi 111 111I
i if e 1 1 Xfp 1111 > ll ii IJi nti 111 on II the Ih mo motton IInt1II
tton f MI ti I > r i Mm I llll and 11 lnt lntv I
It 1101 v riuhlc 1 1fl I
fl Tli Xi NIIII IIle ii > < ti diniil cIII ihe ihemotiiti h
I motiiti h i Hi Ilinilid thn ltn Hnltii Jr did didI 101rIIII
I not retidii tne TV r K cl uti uttirtiey uttirtieyland
land hi 111 IP > iiiinut n emalili < li n h 1011 fi a i in OilatlrlY inattorney
attorney mt Die h court < in 1 < i nan MIIII MIIIIthlll
1 thiit Ui II ald of I the Ih contract v < rl4 rl4Juiitful 1 1tlolIlful
Juiitful VN it I otnriK law III nnil that thatiirrtirriiiifly IhaIilry
iirrtirriiiifly Iilry II i olnUnnt dr not notup 11 1 1lip
up a 1 ITIU I if f Htnti Htntillniinr 1111II
llniinr II Ollt DriiiniTji lltlp Ulllprnn 1 It I lloniii lloniiiHob nnnllllIoh
Hob I I iv in ISimiwr I r tii lender if Ilirl 1111 I in initiinif 1 1Hr1
itiinif W < IM jarred Hr1 yti Irollt rdnv wei In InJaVi h h11A
11A JaVi line Drttii 11 < mtic nit il 1 111 d tin tinctudldiiy II IIidlay
ctudldiiy rr fr > r f t nir f Xlitn I H IIWIIIIIr Hi HiXXiit
XXiit WIIIIIr ftiti nf fctwiv 11 Ittv u with w tti iMvm iMvmm II IIn
m n ih h ntn I Th Ilivi t tie I Iwll i iwli
wli lOintn l1lrol I the ch lt ltlll 1111 nliir nr I >
ipKii 11 < i t l > ivi 1 it tt dlrl > nci hut I 1 i Im Imir 111If
ir Iliyjitie IliyjitiePennsylvania f fPennsylvania
Pennsylvania Railroad Railroad25O
25O 25OAtlantic
1 1I
I Atlantic City Cityand i iI ii
I
i and Return ReturnSUNDAY I II
I SUNDAY JULY 10 1910 1910SiPKi
SiPKi 1 IM TRXIN TRXINlrf Tn Tni
i lrf I 1 VrB 3rdS 3rol eer 1 1 4i A M Mnlj IftI
ftI < nlj 4r anl anlloi nl nllOJ
loi turrit Is II < 111 tn r i 1 ISA IS M MHUH I II
I IIw HUH < T > tertnini III 1 It A Jl Jlv 31I
I ItoolIrnlnc
1 tIIII v 7VP M 1
ABLOWTOTHEPAnHANDLERS ABLOWTOTHEPAnHANDLERSi A BLOW TO THE PANHANDLERS PANHANDLERSI PANHANDLERSIII I
III n i muT JII otrni otrnini lifT I IIII
ni ILIUM IJ o nit I n nMnr Ith1
I
Mnr hal llrnkrlt tot l > rnwl Flnrlim FlnrlimInaiini Iorla Iorlaalllll
Inaiini alllll Into Ihr Strrrl Krnm Krttrral Krttrraloanrluir tMlr tMlranhlr
oanrluir and lIet MalUnt 11111I PolicemanTaUr Policeman i ir
TaUr r In Itrctar Mini h llrllnl IIIt Him HimX m I IlIon
X ou lIon if r municipal or federal federaljurLollction ldrllJllr
jurLollction Jllr < II1101I ner ponhanillent wa ettle lIf1nlI < l ly
y Mterdiy nlI liy I u kick oVIivrreti lo the th neat neati 11 11f
i > f the trouMnt of I Klonain Itlnum head headof h d dr
of r the III Iark rk How Ho Iaiihandlerx halldl AiwiKiu AiwiKiuttiiii I Ilillll
ttiiii l h > y IniiiHl State XUn 1Ihal < hal Ilenkrl In Inilia I III
ilia II 1101 V > ofTlcn Om hiillihni The Th trouner trounerin I Iill
in question qllt were r upon the Ih 1011 wivon of Mr Mr1llnifii Ir i
1llnifii who Vh IIM t Iwlarril th thlt t h will willuiHul HI t tn1I1
uiHul t 10 a hiicher trllumal trllumalriie
11 riie Park row piuiiamllpr < fanieil fanieilthroiiKhoiu i
throiiKhoiu the th world for their lenierily lenierilymul 111I11 111I11III
mul III ilariiiit unit a certain rt11 iouraiceou4 iouraiceou4hanhluMKl OuralttOllhllnllhd
hanhluMKl nut found to I the Ih t > atne degree degreein dltr dltrIII
in the tlo onlinary onlillir run of vtmiRhtawnv vtmiRhtawnvKiilionii IrilthtnwllI1I1101llt
Kiilionii have 10111 111 M > PH ilownra t ever everiitin r I
iitin I their ntrike for lilclier lieneflcvncM lieneflcvncMt hnf1t < tltft tltftrmllln1
t rmiimt rmllln1 il in their who hI1I Huli uppnhiii uppnhiiii
i ni I 10 iv tin II imiiii 11I11I11111 > al 111 K > lni > Tluy have havel
l 14 i IHkinn e er r HIIIC III > for a ihaiui 1 11 l lo loKII I IIt
KII It I Uick il the t h mid lillHp ilice and when 1 Mr MrItliiiuii Ir
Itliiiuii thiiiiRlit lie uiw a clmnie dun venter venterday IIr IIrI
day I one 11 of the th luinhtuidlerrf In hi jtle jtlethrew It ItII
threw II hi hat in the Ih nir at the th name nlll tilim tilimreiuliTiit 1111IrI1rilll
reiuliTiit tlin1 hr ch hr er nnil irretriovahly irretriovahlyK
K MIH III tin II Mtnjil coinn 11I collcctixl in a whoh whohlay
lay 1 w ork orklr rk rkMr
Mr Illaiiin 11111 eiitaiiii < t IIK I idea 111 winch winchMII
MII thi The inunitiiuj 1 > > olmi Imvo no nojuridution II IIJllnllh11
juridution iihin tint tlltllHt jMiit tifllo for that thatM IhatItr11
M KtKieril Itr11 territory Therefore Thrr one Oil tiiinht tiiinhtIMilihainlle mllthtlInhmllll
IMilihainlle lInhmllll necurely urly within the Ih 1141 MMt offlo offloHut um umIhH
Hut in onKr Irll eJTictively 1tioI and exultantly xlillantl to toaxenxe
axenxe men n Mlf If on the tl pilici Ih it would wouldIK lIld lIld1IIh
IK 1IIh ad Miltle to t get u 1I1IIrnali > olicemaii lo t attempt attemptto
to I anen ar t one ull and then tlremtc within withinthe wilhlllth
the th iMt iillice m to I uluiul idlv 111 tliutntiini tliutntiinione
111 one H ni II > e at the II pollivtnan pollivtnanIlmi
Ilmi did Ilr Ir Itlarn llx II iiw 1ntrol 1ntrolman I
man 11 llyftwyddcwin iiuiidin on Mnll Mnlli 1111Ir
i > irevt Ir ntul naullltlllit titii the 110 latlum < tranic in inCity IIIi
i City U Hall IirU fu funlllill < mtuiti Ihn i the theMilutiiiaii
1 Milutiiiaii lit 1J1l1 who h reiviitly caplureil a repr repritr r II III
I > itr iniirdvr o comiiXely lIlIII duKUixed wiu wiuhe Wltlh
he h hy 10 lu nitre II Mr rilautn otxiliy H walke lIkdl lIkdlfr < l lmr
mr to t tin > purk Ixinlii nnil panhandled panhandlednoiie
noiie nf I tin II preoccupaiitA and iimnhiui iimnhiuiilli
illi 1otI d oitnr 1atriluiiin llytlw II yddi dllIII in inmerely
merely 1 l II > lew Iu 11 wluitie hlI 10 I wiop 1 tu n > i and andi nd
< i ioiind U I > y from withinK fur n few fewiiiiiiiilH h hIUIlIlIIt
iiiiiiiilH and waited tovtnrd I rl tir Ir Itlaiun ItlaiunMr
Mr r IlUum fiii 11 upon 11111 mi mail plttlorm plttlormind htrorm htrormi 1
i ind uirefully tv iii 11I1 < one II lr 11a ovtr r th thother th1Ir
other Ullll he h ljlle h 111 < t u 1Imt iunnt a MlltlU MlltlUtii ntILa1 ntILa1tlllI
tii tlllI n fiinnel 1 prutriidiiit hln tongue tonguem
m u Mnier wliuh HII hw1 > WM clenrly rl ttvat ttvatii
ii ilul i n lIt t IHOHUHII 1 IU if f the th li 111 t hut hutin
in an 11 insult 11 t 1ct liuui llytfwyil UTIii UTIiip
fl > p I i > Muin v > ui k KJHS t 4 vrul I t to tod 10
d 1 He II knew kll lie Ii liul u < > junodlctluil junodlctluilon
on Ih mull plilfortn I II rill v vch noli i < n part partif rt
if r the h M > it t ofhi IT1 ntil n r < liTnl Krounil KrounilV I
V rI t he did Hi i h tu I > te the th n ntl < ln of ofjustice IIIJ
justice J ti ilefi t Utul tit I ntixxt t 0 I with withiu lth lthu
iu u linger Ihucrti1 ttiXixl m lin vitiul lailt < i Kilut Kilutnrf
nrf nil 11 ii 1 t 1ulIII > nliiiiilen < II > > II l Iark rk row rowwiktcii
wiktcii 1 Alth itli lli cll1ltu1 < lllKill < 1 joy y One 111It 111Ith of ofiliein
iliein win h i I tinI witti Ill p untmu IIIUII tinker tinkerMnv I
tI IhJChlllv 1IIIII
11 t Ir n Y
Mnv f the I h pintiiinllTT drew Ir out ut their theiritHKl Ill I III
itHKl II iik k > i ml midi m uS Alburn 110 with ith ln lnipiriinic It >
ipiriinic 111111 element aitiniig IIC ttuir II cuntomern cuntomernto ItIIIrtu
to wni 11 Wiuld uld evetiluHy hlliI lie vieiorioun vieioriounMr
Mr Ir PtUim ir the I pliivnwii pliivnwiiX
X length lnlC h tin 0 I > li mmi retnvted retnvtedthe I
the Iii Cltv ltI Hall ttin tul eI Mr Pflaurn Pflaurnlining IltallmlIlIlIliC
lining n tKnehultncehe he h did lIclliot tint fed fedetiiil r1rI
rI etiiil J wuiiln the Ih M t nillie m und I pur purci i
ci 1111 i ed with II nome 01 dht > errti > n a two twofM t
fM 11 lamp ta He II hd lurtlv INn oomphted oomphtedlilt
lilt htHlnen when I Mrnuil lielike lielikeemerged I
emerged Irom the ch elnvntor und nll Mnrted Mnrtedprrl IlnMtCiI
I prrl him but think tn I better ol it itnd 1III
nd wi hm4 t inl ih II IHlnvmiti iiitide iiitideM IIt IItII
II < M CHinim J the II length lengthf 1 1f
f tjj h < H m a I i tt th > trttt trtttPI
PI r p I tuteii ti Hyftt 1110111 vdiiriii t n II1 < t trre
rre i i il Itwde 1 if 1 i inliBtidler inliBtidleri I
i if t irwe 1 tle II p Iiiemmi h rn liad merely merelyr
r 11 111 < I up Mir hal Henkel nnd iiMed iiMedhiii HI HIhll
hiii hll 11 H i u I nniiiil mn 1 i ill 11 In jinch ir irliel r
liel 1 11 ltltl 1111 Mi 1 PHium Mid I 1 lf t1 t1lit t tti
< ti ht > wndt i itimlv iiii > il ilwyt
11 11tI
tI hrIh I or wyt r IJiilld er erXt r I II
I j I I II 111ItI r t I II
I r 11 1 1I
Xt h Ic r if r Mr Ptlriiiiin Illr 11I11 lwvern lwvernr I v vr
r rh i Tllh i I th i ti h ip Id > ul vnilil l tMken tMkenniher IHk1Ih
niher h f1 Put Itlt li > SorviCo oIr l mtnit i j junder I IIttlr
under vh rutht loll Ii itv nml 1111 nt pervi i ti tithe
the I nriiliandler h8IIr Jv they Ih a in or r to I th thtliterelMte Ihnll
tliterelMte Ciintiierc nll I niiiini Olllm11 nniii nn r > IIOrIII iv ivgroitid
groitid IOrIII thit 1 X S mhil hl llftikil lIk nd Pole Poletmin IreInn
Inn llvSwvd c m 11 tud I o ti pire fII fIIIrnl < l IM IMe
e trint if trd t 10111 ih Mite Hepirt Hepirtirttit n
irttit 1 1 Xtunhinctri 1 In ii the tll ground th 11I t tXr
Xr I Pfliiii fl nh 01 ill 1I1J hive I lonti I furtnllv furtnllviti 1
iti 1 f ill rn H xirdiVl xirdiVlIOH IrIi IrIiII
II IOH Il < tIII NII 11 inn innIXIII 11 11III
IXIII III lie n riil 11 lirnad In liiok I fur nI nI1111I111 liitr liitrlunllli4 > >
lunllli4 < for iiirrlinn > liuiifaptiirrr liuiifaptiirrrXX hlllllIIIrltrSIIS
XX tiitMitns li Ioih Iv s Xlnjur lohii 2 2nrwii I Inr
nrwii nr fitrtnerly leun Itaf < if theiirfntof h rrllr nevm nevmH 01 I IIII
H er i i rre niriliinfn in XX s II hingtun n > d dr dIh
r the Ih Lit I four ur < ir Iht Ih tfiir ihief of thn thniiiim II IIInllllllrIIlIr1
iiiim of Inaiiufartiiri ol the I IVpirt IVpirtine
ine of Commerce HMI IwtlMir hm IIMH IIMHKle 111
Kle It t n ail uill ill It t iit 11 aninl nnI to in ini 11Ie
i get Ie ji it ral rnli It conditions ItII1 and andiiiKirt
iiiKirt > ii iiui it lor Aiini nltrHI1 tciiu mafiufar mafiufarirr
1 irr Ihe I h l IItIfI1 > epartiiiet h sow abroad abroadl h011I11II1Ir
tiuiiuiiT l nl IIC af charge 1 with the IhSII ilmy ilmyif
if inaKing iMinrin nlini niniltlc lite liteMiiior h hlIIJr
Miiior i ir in 11 Mill > 11 ntidv lie rutiiation rutiiationi II Illloll Illlollil
il i i tthil tthilXli hl
Xli 11 ertiw l1It H Itallwit 1I1I1Iir of Comeciint Comeciintuef tIII tIII110
uef ilfk 110 if I tin I l > iK Irltn rtiHt 1 of Inn Innire 1
ire 1 llll Ill Will III KII < < ee MojuT MojuTL
IH L rm I lie h pOtHm 1 < JHIV J4M I year yearrt r rIt
It rt M Pitniull r of I Maryland Marylandliief 1r la1 la1dll1
liief fork m II the Ih iillice 1Ii of r the Ih Fourth FourthHtai
Htai 101 I Ponlrillwterie iet tl Will II III BIIC1 BIIC1I
I Mr r Huldwln I IMiinr Ihor
Miinr hor Carnon 1H 1It hn It ln 111 n etieaKel m miev
I iev puper wotk k in XXanhiigtuti hICI for many manyiiur 1n1I 1n1Iur
iiur ur He II wnt the tl tltit lit I ri iiiil ote oteif I IIh I
if the Ih 1IIItr fnun ler < of th fitunron i lilt run Chili nnil nnilWK RI1 RI1Rtalll
WK Hr Rtalll in HM II prei re lent 1 m lt > He II i iiltti iII
II iltti it neTit pht > r of I the Ih Army fll mi I Navy av I IIib I
Iib Iii nnd if r th Xtlhrtit Ih < > rler of I the thefil 110 110I
I YII Ilti
fil I ire tt w Mnr Cnroti 41ro11 nan naniirinter n nlfllltr I
iirinter < devil eomn UlItr itir and lid reporter nlmrtrII t tHe
II He iwrriHl rv1 with tht T 111I elil vnevelith vnevelithtjiiiint
rlull 1 tjiiiint JIIII11 t from i 1111 i to toAfter 1 1I
I After ih war r he h resumed rulIIS new n it itwork I Irk
work rk nnd 1 cnrit li I XXiinhingtoti hillll1otl 1111 ill illl
l J i He 1 wnn i lerk of r ihe h XXoyn 0 and andMI oUt
MI 1 I I itlillllttie lIIiu iif r the HollMX When WhenIXillKm Wll Wllillhlft
IXillKm I II > Kelly 111 vat tin i chairman and m mtint IIIIhcl
tint punitlin I n ii < tt < l 11 this Ih frmrion frmrionif fnmr o or
if r it 1 Irllf riiT hilL < nf r IMXl ind lf 1Jott > i iaim
aim tt i 1111 m mnlrtitnv 1 I 1I
1 h 111 I 1111
> 01 nlrtitnv r the II Jln1 tt > Xlmliittan Xlmliittaniitier tUan tUan1I1r
iitier in Mtir III r inh I l trrt 1 mort m than thanit
it tr SI I e tta 1 rn I > r of I the II llh plt i ir iI
r iinlt thth I ir un II TMII I tirornitiint I i ii
i in Nt t X > lr ini itatborni itatborniin II IIItc
in u Sor Itc < i > live 11 iari mro Her lIrq
111 q r Xdiini IIn IV split I a tni n r Kant KantMi t1I1t
t Mi 11 fitlivr i ih Xnn Mirrinou 1rrlollI uf ufIn
I 1111 rII In t l MU II Morrunn Morrunni
1 I to iii I IIhlll I
111 1 tp fl1I1 01 Ih
1 to III HI 1nltl1 Iu Iuf
f 11I tn 11 Irlt IrltI
I 1111 It 11111 II hilt IA W Wr
r 1 rr nlh rI rIrd
rd IIn1 Ir 11111 hr Oll
I llkr Th Thli
li 11 11011 lIu Iit IitJI
JI til WIII1II1 11lllt 11llltI
I allli 1 I 1 n tlm
10 II hH 1Ir hn till Ih iUIl iUIlIIILIIIH
IIILIIIH
10 IIIIr r 1IIIon onJII I I
11 Ir i lr II I I mnh i hll hllrllllllolI e eri
ri rllllllolI im < in Knripe Iln nirrnl nervlfen nervlfenmil
mil 111 ii it li 1f linten of I Hi 111 In thin city I Itl
tl i in < 1 < niirtunL l 1trt1 > irUI will 11I1 Im at 1 i iI
I hI ie k li HiiiNiM I IXX I
1 1In 1 cl oJn Joh Johw
w toa 11I1 II cn11 ClL rlrlI rlrlI1111
1111 t hom 371 11 11Il
Il h h IU rlflh rlflhII
II 11 I Shlillli
0 II R IIrllp 0 1
1 10 1nrIJlr I
II Iov II III
I I i IIn I oil 1
XX XXn 1 I WI WII
n > i I t i t 1 1IU
11 MliWu IU ikCt v JfttrUH I > I
r 11 Iii 1 ilium 11I n IHI IHIan
Ma ram an u for or lirlllim 1111 Xlurti Ih I Ir ruin tin tinPark I IIr IIrPork
Park llarrrl llarrrlllnuroL lIrr1IIntlOr
llnuroL T rnn nn July S XXivlVir 11 Irontni IrontniHrownlotT I I Illrownl
HrownlotT diod thm th evrmn tInt uf HriKhti HriKhtirIlM ri hl hldl
rIlM dl > a t at John Johnon ii on flrr 7rnn 7rnnValt ilftnWIt
WIt Valt Itr r rrenlon lirownlow w It n on n o oth1 or orth
th1 od Kunrd unrct whn h d 1 u nputation ai aiH 1It
H inintor KliticUn and who cold farti fartiiind
iind flxurea how hid ecurcd more fov fovernmcnl 0 0rllmont
ernmcnl appropriatlonn for hm dintrlc dintrlcin
in hi I Hoveii llI terms of i < rvui < thui hid h ulall al alof
of lua lu predtHtwaur prtdto < lU put toKfthr t thr Amoni Amonihid m1 m1hi
hid hi folloaRuen In the th Hoiine 11011 lu > wan 11 knowt knowtaa
aa a tho on 0 l 11t t Rottor tt r hut iv n 1 thow thowwho th
who 1 lelimo J ho mad n point of urahhini urahhinimor
mor > thiu hm hI nhxro of Iork rk hiijor hiijorImrrol
Imrrol rul waa openivl Iten and norniuim > y wlii wliiono whnono
ono wxunt unldini ld I fi rflt ld to mipporl mipporlhim I Ior t thim
him with ith thnir vote ot vrhon iho tmu > canm canmlid 0140 0140II
lid II wan all n wpll II known an a a linool all allny all111tmbr
ny 111tmbr < inl > i > r of tho Ib Houan and inoro poptilai poptilaithan pOluluIhan
than mnnt 1110 Ho hld lh record of having havingmndi Invlnnd
mndi nd only ono np r sioh h In fnurtcori rourt year yearhcrvlix YUMrInI
hcrvlix Un thit occntion h hit n tlIokl1 > ol < o tin tinmlnuks hi himlnutca
mlnutca In reply to a mt IIml ml > r whi 1 hi hiatucktnl h 1 1altlk1
atucktnl an appropriation fur r tin th I Kirn KirnTenne t tT1n
Tenne er > dlntrict XXhn hn h > pit t throuijl throuijltli thrOlIlhtllIIlppropriatlon
tli appropriation wanxuu Mliiiiiniinoiinly MliiiiiniinoiinlyThit < L 1IIlIIl11nlllyTh
Thit Th It h 111 Mid uftorward la 1 thn tft ad advuiiUigp alIUlt
vuiiUigp IUlt r of not gabbling nil I II thn time timeIt tilltIt
It wunnt whit I xtid Id hut tho Ih fact tlitt tlittapoka 1I 1t I Iapoke
apoka at all thit killed nil opposition u umy to tonlY
my proposition Alwayn 11 tAke tlio cnoiii cnoiiihy 1111by <
hy Hurprian HurprianThere urpri urpriThere
There are Itr iinnniimerable storitM Iori alI ahouiMr alIIr
Mr Ir Hrownlnw hi hill inannero and method methodHit
Hit III colleaKUtyt never tiro ttr repeating hi hireply IIIrlpl
reply to I tho representative of an uplift upliftmaKaine IIplirtlI1all7III
maKaine who wan in XXanhinnton hioaloll hioalollalu yi > an anago
ago intrrritwinK memlxir on the th prin principlen prillcipl
ciplen cipl that actuato aduntl1 l them in tlm th Ir Irrorm MT MTformance
formance rorm Ct of o Ibo public dull dullIr t tMr
Mr Ir llrownlow Mid this upllfier upllfieryou
you y < u hav h been n lit Congr a Kirad tunny tunnyyi IUlinyYOf1N
yi YOf1N < ar < and are ar known u an organization organizationor
or tiittchineHepuhlican 111111111 JIllIblk n Hut have roil n nflth nn nnfaith
faith no principle no creed I thiit guide guideyour uII uIIour
your our conduct tluct ouuido uf party pure linen linenVouiiR lill lillOUIII
VouiiR OUIII man rrplieu Mr Ir llrownlow llrownlowin
in hU rutnblitiK voice 011 I have h tho proud proudrtnxird 1lIdrOJJOrd
rtnxird uf never having voted aRiln t any anyproixMition an anpropcltSoll
proixMition to take money IIIlInll out ut of the th Fed Federal Joldr1 ¬
eral r1 Treasury
The upliftvr na lIalt < pvd and Mr Ir flrownlow flrownlowambled tlronlwnll
ambled wnll I on n hi way Ilia frleniU nay hla hlaittatcmint hiliIallmnt
ittatcmint wan almcxt llternl at that thatItiKratitude that1Cratttud
ItiKratitude Mr Ir Hrownlow coniidervd coniidervdtho
tho one on inexcuiuihh crime He II never r waa waaguilty wuguilty
guilty of it himitctf One day a mAD who whohad ho hohad
had done a fitvor 11r for Mr tr Drowtiluw uilcvd uilcvdhim wokdhim
him to vote ut m comtnitttw tunlllltt for on increvfl increvflIn
In lalary lIaIr to an ofllrlul in one 0 of tho JOY JOYrDtnllIt or oreminent >
eminent department d rtll1cl XXhy h Mr Ir llrown llrownlow 11 11low ¬
low hr iwid let me tn tell you 011 nofnelhing nofnelhingThin ollllhlnlC11111I1
Thin In the Ih inont meritorious cao I Ifr Irr
> fr llrownlow interrupted l with ith n nnnnrt nort
nnnrt ort Do o you want ant inn III tu vote ull for an anincretino 111Inrl
incretino Inrl to tln man he h a ked kedIndeed
Indeed 1 do iitl Ii the th friend friendThen rrtl1Th
Then Th wild i1 Mr Ir llrownlow lliit lliitenough 1 h I IhfUlCh
enough Sr ver mind uNnit I1 ot tlutt ipentorioun ipen Itritrlnl
torioun bunineM bunineMXlthough 111 111lthollah >
Xlthough he h wnn 11I Uini in X ireirni Mr Mrllrownlow IrlIwnll1w
llrownlow hud hvtd prictimlly IrItlClllr nil hw hwlife hiJIIIf
life IIf ill TelinentKe TIIII Hin Ifl fnthtr dletl II 1 when whenhe 11 11hO
he wan 10 y ni old and the tll hoy u hail liurd liurdnlmltling hr hrIUnlC
nlmltling IUnlC fur u while hl1 Fir flt t ho h wu n ntinner ntinnr
tinner thtn a locomotive iHRiiuer in inthe IIIth
the th diyii of the tll uld wmni luirnem lIm tin th thSouth thit thitSollthm
South Sollthm rnllAllway I Lolli y ami nt from rolll engine in dn elriln elrilnh vine vinehe
he h gntdiuitetl into III th > ncvttviporhuiiiticfM ncvttviporhuiiiticfMHe hlllll hlllllII
He II nerved rv IL I < a reporter on the Ih Knoxillle KnoxillleWht KnuniIIWhit
Whit < t and l A r n i < cI t which WUH w then tllJlhS tllJlhSh ttiit i ihy
hy h bin hi uncle the t h lite III S nitor Uillum WillhmUr i illruwnlow
llruwnlow Ur < Liter Ihr he h liouKht the th HtralJ HtralJanJ Hold Holdoro
anJ 7Viiun a Kepulilican piiper 1 Jr ptih ptihtlahtti IulllIh
tlahtti lIh nt KineMlnirii which he II ILM I owned ownedever 1141 1141r
ever r aince ainceThe lOin
The IUt of IIM h p ilihc hiiiorn n I long longHe InKII
He II won M live IIv time ll delegate hI to > nitinnll nitinnllconvention IIUr111cnntlc
convention of f the th Kepuhllmn party partywaa IrtyWf1A
waa fur yearn YIl u memlier of the Ih Iteputilican Iteputilicanaitioiuil nplI > lIcan lIcanflUlOllll1
aitioiuil outmnittf mmlt anil with the extvii extviitlun
lion of a brief lriOl ieriod when h11 In h wan un tin tinoutt t It Itlit
outt lit with Prcldent llo < vtt whom whomli
li neither nith liked tr r adtmnsl wii 1 thi thidintrihltir thJIJrilnlt
dintrihltir nf pttriiliaMi rIIJ h > fir r nit III Slute SluteHack SIIIIIlAck
Hack 11 1 141 I I h W4 1 M tu4i ii > r at Jiie Jiieluri 111 111IIul
luri lint rfigned ICIII tu I > II1M ii d ork < ep r rf
f the tll H i f Itepriwiitativt 1tIII in the theKirtyteventh II IInyIIIh
Kirtyteventh I 1ICro > nirt < tx > He If wa n twice twicethe tilth
the th ItipulihrAn HIlIltli neminee for r Tinted Stiitet StiitetMr Sit I IInaor
Inaor InaorIr
Mr Ir llrownlow ni 1 fond of r n linn nl nltcntiiii RItnU1I
tcntiiii to It the III fact tht for M en 11 run runwcutite n nIU
wcutite IU Inn he h hail repretMntetl m mthe IIIth
the th Holme JII a < u protfctlm t Kepulilicnn Kepulilicnnthe
the t h district reprenontwi frmii iHIJto I n tu IVUhy IVUhyPresident I h hI1n
President Xmlrcw I1n lihtinun 1hI1M at a free freelr rr rrI
lr I > ide l Ilftll1na Ilftll1naIn emi > ora oraIn
In the th Houiw Mr Ir llrownlow IIrII WHM n mem memIcr 11I11Ior
Icr of the XpprnprtHtloti ttnmittee ttnmitteeind 1 1nnI
ind onc of Ihairtiuin Tawtieyn l1n principil principilaili
aili and 11II 1 advitortt HIH III memliernhlp tl tlthin 1thl
thin thl committee nmltl Rivc It him exceptlnnnl exceptlnnnlopportunities IIIIl1al IIIIl1alrlunlti
opportunities rlunlti for r Imiking out fnr rIrof Ie Ielnti
lnti > r tH of thc4li tlltIillIrlct trict nnd h I unproved unprovedthem
them Ih all Thin wan no much the th ciine ciineII 1 1lInt
II lInt nt noveral year Ia ngo CO hm Itl coletitiue coletitiueli IIRCu
li the Ih committee iKtitlisl lutii h not tu J a I < > U Ufor krr
for anything IIIIhlll more 11I0 for hit dintrict Ho Hohld II IIhlld
hld gone the th limit they tll Mild NII I and Iind In Inlet I IIt
let tip for 1 while He HRrerd CS ami cl nevenil nevenililiv 1 1lilY
lilY later atipeired lief fnr ore l the Ih cximtnitKe cximtnitKet
t > make lIIa rf formal ntntement t 111 I Thl < wnn wnnunici wnllnlcIIIIUy
unici nlcIIIIUy iitly utiiiniial to mntire n full at atirndanc atnriIllH
irndanc Mr Urownlow tnld the Ih com committee 11 11mitt ¬
mitt mittee how ho much he h a pprrcmted their theirklndni 11irkludnl
klndni t to tun hi dilrlct that hln hi ptopl ptoplppreciate IHII1IIINcId
1IIINcId ppreciate < i it t nno nllO and that tv > a retttilt retttiltIind r11thll
hll Iind decided to present totheOovernment totheOovernmentFren to Ih luvrllmnt luvrllmntrr
rr Fren of nil encunitirunnit a valuable valuabletnt aluI
tnt cr of land in Tfiin ei in which the theixxly th thtdy
11 ixxly tdy of f Andrew nrw Johnnon Jnllu wao n liurle hurlcIArtr < I IAfter
After he h got through talking tinnl I nnin nnintier mmb
b tier of r the II commit mlllltt t < < t > were rt in learn Ifn and andill
ill nf them thanked him nnd hm hI dintrirt dintrirtirnfiiKely 1ItrINprofllI
irnfiiKely
Hut they tli changed Ihrir tune the th thIon nit nitnion
Ion when Mr Ir Hrownlnw xtrnm < am ap apfcred 11 11ptJort
ptJort fcred liefore the th committee and hliindly hliindlytnkrd hllltHI hllltHIkd
tnkrd kd for an annual nppropriation of oflometbing IIrmtblnlC
lometbing like Ilk tsumo 1 tu take tnre n of f the theinptery th thmltr
inptery mltr the ieope of hin hi dUtrict hnd hndworked haIworkt
worked off on the th Fetleral Onvernmiiit OnvernmiiitHe
II He got It too but wa a tnld ttmt in the thefiltiirn Ih Ihrlllll
rlllll filtiirn IrfeUn liearing gift would 11 11lookllt le lenoked
noked uKin vrith minpicion minpicionnsnii tlllIpiionTln
I
nsnii Tln M Mfs 111 n I rnu rnurrtlrr I In
rrtlrr n llrlil In 4tilraru and ml limit u In InIrrrrd nl nlIrrl1
Irrrrd In < < rcrlaiul rcrlaiuli
i illi AOO oo July H Kuneral ervne II fir firhief I II
I hief Juatlce Melville XXt toti Killler Killlernere IIIIrr
nere r held m HI Jatnen Jam a lpiM lpi ipnl HI hllrch IhllrfhI1t hllrchit
it 3 dock thin afternoon the Ih It It11111I lev levlame
lame r Krevnmti olTlciitiiiu olTlciitiiiuThe
The Tit church wan a crowded with friend friendif ud udor
if the Ih Fuller family taml DintltiHUinhetl iUIIKIIIIHIlIllm iUIIKIIIIHIlIllmbr imm immrn
br > > rn of the Ih bendi and All the II bur ltr including including1v InhullnIh
1v Jllnticen < nf thf Supreme C utirt < iov OnyIIlIlth iovHilgheitof
IIlIlth Hilgheitof ur Vtw S York and an eminent juriMn juriMnjf JlftIor
jf fhlcagr ha1 > and other oth citien citl litt > ne < l rever reverently r r1I11y ¬
ently to the th high trihuttr paid by II the theinctor tilttor
inctor tor to the 1IlirlUlIlworkV life nnd work < the th I lnittMl lnittMlMeanwhile I IIflIwhih
Meanwhile the th law at thrt Ih heAditiarler heAditiarlerif h IllIarlr IllIarlrr
if r the Deriarlmentof I It parl tIIllIt f Ijikenof lolIlI f me tn Lnit Lnll1 Lnll1Ht < > l lState
Ht State Army hung at half mnt and andt
t 1110 > nte > n tninulo 111 III II t < unn 11 fired hy h order orderif
if Majorden Iaor In Frederick ok tiftit Jrant lira1hoorn1 Jrantlioomed
lioomed a nation n tributn I i th IhIOcl IhIOclTIU dead deadThe
The lnt III rtnent wnn I at Orm IIrocI1I1IS eland Vine Vinelery Pili PiliI
I lery where hr mernbera of Jithtice Iullern Iullernfamily 11I11rrltnh
family are Ar buried buriedIalhrr hllri1Iatllr
Ialhrr fillniartln Temporarll > In Iatlirr Iatlirrronle llIrr llIrrcrn
crn ronle Place PlaceArr llarrohhlAAnp
Arr hhUhop > rarler tnn n niAIIPclIlIII < iigne < l a Mib Mibitltutn ul1tillll
itltutn for the Rev nt Conieliua F Crowtey Crowteyeclor rmt rmtrclllr
eclor of the th Itoman Iathoho Church of ofMary orIt
It Mary rar Star of I th tin Sen SP at t City Inland Inlandluring Itlanttlllrn
tlllrn luring thn th litter HlnetM IIIne the Ih Ie v T TOllinlrl1 K Kilinnrtti
ilinnrtti IItnt a i tHnt pator of the th Church Churchf mrrh mrrhr
f the th Horned Kdcrntncn it SovontyIlittt SovontyIlitttitreet
itreet und Hroadwny this city hatlier hatlierrowl tatlrCrowy
Crowy rowl y and Father < illmirUn wtm w alar alarNiyn IIIMIHYII
IHYII Niyn at Mt Patrick Cathedral 1lIthtclrnlnriaUnn
4 oclallnn of I ril CIrrk In Cnmrnflnn CnmrnflnnITHXCJ tn rollnn rollnnITHMA
ITHXCJ July 8 Th city clorkn tif tifleiirly r rntlflY
ntlflY leiirly all of thr th > upState itat cite r rr rr1IUnll prr prrwilting
wilting thn th Auiociatinn cin tlon of r City t U Clrtrkii Clrtrkiiiv t flrkll flrklla
a iv tn convention In thin city ty for thren threnLiy thr thrlIY1I
lIY1I < Liy DiccUMloim of municipal III unlol 14 I qunntli IUtI in intnok n ntOtlk
tnok place pt tn tnL1 < Lty and the th vlnltorn vl 1 and andIhelr IIlIcIIhlr
Ihelr wivrvi wl w rn rntirtaln d at dinners dinnersuid dllln dlllnand
and aight IIllthtIn 4 lng by the Mayor and C t m mtnon 1 1mlln
tnon Counoil Offlcnm om will Ixt I elmtod elmtodtomorrow
tomorrow H J 1 Ktllmtt lh1t t MujTil i iBOW IDOW
BOW prmildent
CROWDS STILL GOING ABROAD ABROADIHHJ
IHHJ T 1nni fin h hI 11111 11 11I
I mm II 111 iMMi 1 s sItrmilt 1m rli rlirrll1I
I Ifllf
Itrmilt rrll1I Ituurtrlt nuI II the Ih Murli Tratrllrd TratrllrdOff
Off Xisnln 14n TW Tliur In Parl arl Ui UiJIM 1
JIM Our Itll of Many Ulin 1l kc fcrrnml fcrrnmlMrrk rnllli rnlllih
Mrrk h Inlitl tn 1111 I iuiMiall > lint inTrmtrl inTrmtrlA III Tr i iIltl
A little IP I than fMiw > nK ir will willnil wllIII
nil III loUy in I iii n lineri < bound 1 for port portucro fOrlJlIIl
ucro IIl < i It h < KIM in imiiftii < IIIIlltr il oiitxiiir for tin tinI IhIIt
I ilntK IIt Hirrtofiiro Itol tin eeoond 1 week in ini
i 11111 Inly ia Utn rcgtrded n nl1 I > K it period Ilrlo < l tluit tluitI Ihlllmnrll
I mark the Ih bcginninc 1111111111 of f tho Ih letup in runt runtH
houn1 H > UIK pnnnonKer traftlc Today Tootl ex exodu
odu Is I only nl i fill IrI litut t thin omo of th thbl thI 1
I bl hlcICt tget iliUM days II in June Ieidtn Ieidtntin < I IIh
tin Ih lint of r tlio tI dig hhiM hll in I th i Hamburg HamburgAmerican JIlmhurpAmtrillI
American liner Aui IIIrikll rikn for Plymouth PlymouthCherlxturi IlynllthlltrlIOIIr
Cherlxturi and Hamburg with everv evervntuletiHirn r rtlhllm
ntuletiHirn In Inllrllt lirrt und nvmnd tI1m cabin tikrn tikrnAIMOIII
AIMOIII 11 1111 < tier v yiKpn < > un unKinnlt lireI >
I Kinnlt lo 1 < > tJt lt who hI i hound for f Parl ParlIuilli
Iuilli 11111 t ravnth JolmS Jo S Ittier Mr I ami Mr r
1 II rrrnlit Xlr r ami Ml It J l 1 Holme Holmenlul 110111141IUIII
nlul Mri It XXIIILiii III i I HiMJpeiilvlrier HiMJpeiilvlrierMr
Mr JIH 1111 I Mrn Ir < llmnMed tlir Ih > Conn Connn 111IIIlIll
n IIlIll nil Cnunten 11I1 Mnltke 10111 iiHtle 111 lc llr llrMi lirIrul
Mi Irul crrrrt Mr Ir nml Mr 1 Mrron 0 T llrrrn lInlkl lInlklueh k kluilno
luilno ueh unit Mr Ir < u lu uIIe il ky Mr 1 H HArmour I Ijrrllullr
jrrllullr Armour nml n1 Ml 11 Armour nlr I mm m S llaker llakerieorue JIalcerr
ieorue r Iolltxk Iolh Mr I Marcufe II XXIrkham XXIrkhamMr
I Mr Ir Muin lolI uro III KoliliiMin 110 Mr Ir II AIin1I1I AIin1I1Ihl A > inutill inutillImlil
Imlil hl Mr Ir nml Mr r X I UnnlrN V K KKlrkpilni NIlrkIr
Klrkpilni l > nulov Iir Miirrli liallrlt Mr MrInhn lrfluhll
Inhn II nru Pr < l In < > n Mr Ir nml 1111 Mr C r I tllavr tllavrKdward ClIrtcJtll
Kdward C I HammerIt lnnilon Innr InnrSrorice on onIIIrlr
Srorice M Iirk i Itnt Itl Srxprnlnf Srr p Mm Mmi Ir I
i It II Townend Mr I ami 1 Mr Ir I r I Van VanNmnundMr l1n l1nillllol
NmnundMr Sr and Mrn I I H StMlwrll StMlwrllSailine SI IIKII IIKIISnlilll
Sailine by tlm th XXhite hilt Stir linor Baltic Balticfur I1alllcIr
fur IllIrl Jiifiixtown ttollI > Holyheid and Liverpool LiverpoolI
I Mr Ir anil Mrs John S Appteunte Mr and andMr nnIIr
Mr Ir llrnry 1I lIr A lirrr Mr unit 11 < 1 Mr Iro Kdanr llltlr llltlrIIl1rllh f fi
i lliiriiliiin IIl1rllh Mr r luitienii Campbell of ltu ltuMr 110Ir
Mr Ir nlul Mr Ir V llnrke Cookran rn Mitchell lItIIItrIOU111 I Irlrlatiirr
rlrlatiirr Mr Irl II Unit K I llntihkln llntihklnMr
Mr 1 an on1 < t Mr Ir U Hutu XXaldii MyiK Mr Mrnml llrI
I nml 111 Mr Ir ThOl lliumi l > Ke Ii I n Hrnry Savum Savumlimlor oiI oiIhr
limlor hr Mr ntil Mr < t hector tlr II Mrlaiitfh Mrlaiitfhlin
lin Mr I I I I Morgan Mr Ir and Mm Heed HeedA 111llIrlrt
A Mfirrtli llIrlrt V V llockhill American Am Amban 11I
ban 001 < n < lnr l4 I > lluiln the Ih llarl ami n1 CoiinieM CoiinieMof OU OUnl
of Suffolk 1 II Kutherlonl John I XXater XXaterbur WallrIlIlIr
IlIlIr bur Mr Ir nml II It I Mr Ir XVIIIuni 11111111 A XXhltehead XXhlteheadami hlhdan1
ami W clIurtn ourtnev XXnghi XXnghiPaiwengcr IIh IIh1anJCr
Paiwengcr liy tlu I h Aniorionn lm Ijnr < r St Stfur t tLolli
Lolli fur Plymouth C CUoiitliAinpton nn nntk111t1unptoll
UoiitliAinpton UoiitliAinptonlluali I IlIuIIII
lluali lli 111111111 tiriii Mr r Simon K Khelm 1I1In I Ihilll
helm Mr an > Mr r I I N flim OmIIIII niilii Mr MrWill Ir IrWill
Will It iiNlvr Xli 10 tur In K I ItmiiuiAii II It ItIminlMrljiin
IminlMrljiin I la > ii V Ciuitor Aloi IIndr IIndr1IlIrh nd r rjlruuvh
jlruuvh Mr K t M I M kt > Mr Ir nn Hllil < l Mr Mrl Ir Ir1ItrfI I
1ItrfI l r iiri K Vtn 11 dtnlt llrrli lIrhrt rt A Stiirinun Stiirinununit
unit un Hotter Sluriuun SIrmulllatlltr SluriuunImuwiiKTH
ImuwiiKTH liy tin CuninlT arouin arouinfor
for Iiv < rrxxil rrxxilMr
Mr I nii < l Mr nnl 1111I1 llllo pl Ol1nr Ol1nrIr i rillnrr rillnrrMr
I Mr Ir nml 111 Mr Ir llinr 11 > Mlninn SIIIII1r Mr nmt nt Mr MrKruik ro roI
I Kruik II l 11111 Uiul i 01 I V ionlnn Mr C < i lx lxII IHI >
II Mnllnrv Mr Ir nml Mr Ir laiiif 111 hlvi EhII EhIIlr > M > n nMr
I Mr lr Kranrtt i ilu Iunt Mr Ir mul 1 Mr Ir It 1 1I Iitllll
I iltnu l > iile I > nml Mr 1 < llnultunl llnultunlFrtnii lrllllorlwi
Frtnii wi N llnnir ami tin Hw Kranklln Kranklln11illiiu
11illiiu 11illiiuMiilitii 11111011S111fI1
Miilitii hy tlu AtUntic TrannM TranIIrt > rt liner linerMminwuHkii IInCrI
MminwuHkii hllllI1 for loiulon loiulonM
I M > nr utnl 1111 Mr SliJi llnkor r Mr < ilvln ilvlnIinnkin
Iinnkin lr i nml Mr Ir rlnniii Inllll y XV XVV1I WI
I V1I II lr nml Mr tol < K 1111111 I Inn Ill tMtntr1 tMtntr1Mr
i Mr Ir nnil I Mr Ininc 11 U 11 il > uriii > Mr Ir allll allllIr ml mlMr
Mr Ir Mlllrr III fiulmll Mr Ir nlul Mr Ir 1 S Striiiklm SFrnllI
triiiklm Mr Ml 111 Mr Ir Wmlll Vinilirup Tuwilln Tuwillnlr
lr i in > V llriuhi nml lit Mr 1 nml Mr Mrilorir lr lrIrll
I ilorir II lilr < il r rIuwMiiferK
IuwMiiferK by h tlii H 1t1 sl SUIT lin Jinr T Vn VnilirLnul a acrLIIII
I ilirLnul for Dover and Antwerp AntwerpMr ntrlI I
Mr I nlul ftl Mr llrun Mnrtnnii Or ami amiMr orulI
I Mr iitriitii > riiunullkr Krnnk I II Fuller FullerMr
Mr r mul 1It1 Mr h I I AI KTIIMII 1In Mr Ir ami Mr MrII tr trII
II I Krcix rIlolllllr Iminr t apt ami 01 Mr Ir K t I IHunt Ii
i Hunt IM I Itrv II lnni K t llurr iiml n1 Mr MrII
II Curtrr CurtrrHy I rtr rtrI
I Hy tin North Ccriimn nrl1l Iloyd lln 1It1r 1It1riItnllelI r rKo4nitcin
Ko4nitcin IUIM 1 > for the Ih MwllterriiniMn MwllterriiniMnlit IlItrrIIIhi
lit nml hi Mr 1 llll > Mr I unil Mr r I
1 i IUII Mr Ir mil I Ml Ir r tl > l inV w WII att attMr
Mr 1 l > It Koiitiui 1111 Mr I HII no1 < I Mr Ir U UM < i
M 1 irr Ir mi 1 Mr 1 N II Ttimin TtiminHy Tho ThoII
Hy II > thi > Alicluir hr limr rilifoniin for forill rrl
l ill I < ow owVinlhtip I I110
Vinlhtip N SiuOi 110 Mr Ir nml 111 Mr 1 MKCII tI1IIwhto MKCIIi
i MVhli rruf 1 I ° 1ntlirll Wftlll ikmni l lmlrH > I IIr
mlrH Ir ili II lf I > l Itr r lltnry nr Mr I niil niilMr 1111
i Mr Ir ll lItr rr > K t rli nil < k ami RI Mr nlM Mr MrW lrI
W I i i l 11111 > inliiiUi inliiiUiAlKNinl I II
AlKNinl I NI Hi Itiliili liliir I Ihj un ilAiwti ilAiwtifor 11 11rr
for tli > Mnlitirr 11111111 11111111Ir nnan nnanir
Ir ir K s U ifffiii 11 Uillioih llnrillnM llnrillnMXiuiTi
XiuiTi an atrcnt 1 < Ih i liMlun lino lin ami amiMr un
Mr 1 IUMI1M Mr II II IHVIH fmrlc fmrlcKnapl tr
1 Knapl 111 > lr Sftnn Inll It llarni tlm II llrv llrvnmt II I
nmt 11 Mr MIIIIII 1111 > liunhniii nml the III llo lir lirlulu I IIuh
lulu It MHI 111 111SaIIoC kn v vSailing
Sailing liy th Iloyul Mnil liner Clrde Clrdefir lh lhrr
fir < i > itriiiiiitnii liy v > ay 1 of r tlm H XXVxt XXVxtIniln t I I111I11
Iniln Inilnllnrtj
111I11IIH
llnrtj IIH I llivl lit nml Mr Ir II P Mil Millvua III1lIiI
lvua Ml U II < Iliwllf II III lit 1In run i rr uml umlMr 111 I
Mr Ir nmt Mr Ir N i Ifiri 11 lilii h 11111 11111I < T Tllv
I llv the th H 1ISIro < H Cro lin lltr T Ifcirnu for f Si Sp SpfIIII1I1I1 > w wluivij
fIIII1I1I1 fIIII1I1I1I
luivij I d 1 1 r hi I i WhUiiiv Whll Mr Ir inU inUNr n01Ir
Nr Ir s in 1 1 MiiJ lad1r Mi mi I Mr i liurl hIItr II IIHi
Hi Itr v r M I ii i lr 1 o i llil < > Mr Mrurn lrHIIII
urn HIIII Mr Ir I J linlu 1fII ami 11 lr Ir nml 1111 < 1 Mr Mrtii Ir IrCIrJ
tii CIrJ irc W I 1lndv 1lndvh lml4 lml4MNll
MNll h I If It ill HMIHt HrlfHrllal HMIHtIlalr
Ilalr Merp I Put nn > orlli l Itkla fi > la T TI Trni TrniMirmrll
I Mirmrll fur nr Trial Trip Triptjl TrIllI
I tjl Jns IN r Viaxtt n Inly M I tI li Knr KnrHirer
IlIinr Hirer hipyard ip > ar too to iy in < ifniml madx madxtil In I III
til II folio rlllll1IIICC UIK tilin tInllt > lit rilativo Iall t the theilrfrdlV th I Ifcth
ilrfrdlV fcth Armor plate pia > ni II the lit luittle buttlhI hip hipNorth I ISrth
North 1nkotn 1nkotnThe kol 1 1Th
The Th Ktor tory > i 10 1 y sir Ir old hl and i not new newat n nlit
at itlt II l IIolIIlInr t MiininT dll1 lifllrulty tlIl1y WlJt < i HI HIl s sI1d
l rieiivd I1d HI tin II xhipytr > l > ecniii > e of oftin
tin t h noiinr 1Itlrril1 rival of r oim of the II armor armorplntei I
plntei 1 > from the t h Milt 1110 ale Stwl Conipiuiy IIIIIY of ofIVniiiylviiTia ofIIIIIa
IVniiiylviiTia IIIIIa Two T of the plate Int that thattliil Ihlltlld
tliil come 11I were re foiiiul to fniilty fllIlt m that thatthey I Ith
they th ert U niniUetl 111 Now w 1111 nlii were wereorcfiril wrrfr
orcfiril rfr lull the I delay wu U MI II prolonKfd prolonKfdtiiat
tiiat th < North rth IluUofa Illlk wi w hold up on her hertruil i it
truil t tri triKninlly Ifl >
Kninlly 1111111 the I hi ilelnv 011 be MIIIP iI noii noiiund nnllIIIIHI
IIIIHI und a tli ihlp wa aoo nil rr rrd ily for rn her hertrip I IIri
trip Iri i th he Mulvnle St < > Compin > the Ih Kore KoreUtter r rI
Utter company an 11111 < l the Ih doveniinent doveniinentrenihwl CnllflllItrMd1
I renihwl nn nitnoniont wherntij Irll the th two I Ifmilty I IIHIIII
fmilty IHIIII plile Jlil wrre lai < l on the III riip h1ror riipfnr
fnr her h trial tnp Illy with the th under undertaniliiiK und undllIwll
taniliiiK llIwll that ht h11 > n the th new plnt iir iirrivin nrI
I rivin the II et > i < ii < i of tenrtnc uR the Ih old nllil nllilm11I1 I Ione
one m11I1 nml Mitwiitiititic the th new 11 onm 011 woulil woulillie 1 1I
lie I home I 10 iv tbe th Mlvuie Steel Iotnpany Iotnpanyra
ij I II
IIr mnltl
I > ra t tu I I 11110 In lo > llumr Ilfr ami nct It Itlld lr lrclili4
clili4 lld tu lli 11 It I II tmrrlia tmrrliafujit
I fujit lir I t H retil 1110 Moi > i formerly com comintmlr 011ImIIHL <
intmlr tlf < tiiianir utionU rottinied rottiniedfrom ntuntflI
I from Kiiiiiiil rcHinliy ue H K > < > mr nCCr > r hy hythe hyth
the th M IIIN iretim to ro roill nln Irnnnn < ermtn ntly ntlym tl tlill
m Aiiunrn InIM Xlnjui 1 you ml n half uffo uffoh lto ltohI
h hI < nwrriid Mln H Mixnoii Iln 1ierco Iir nf Ik IJootn fon foniK
iK miner lIdI of r IhoirwiM Plenw 11r who 0 huilt huiltth
th tlrxt tilroul in Tet < > < Mn wan nbl nblm IIblIn
m M liio it wife 11 mil nr u month and 11111II M Mnh
nh II mild 1111111 not tnttel 111 1 vitti I h Inn nn hit hi hhip hhiph 1111It
h ilidd 1jI 1 to I re rpln i > n r tn th h nrvi fI fIII i ilie
lie II will 11110 KO into lilt liii ine H m lkHt IlolltlI > ti whom whomIn hor horII
II In wil live II AH in oiriror o ljr of thu th llritliih llritliihNurnl
Nurnl Itowirve 1 ho h will r rrt > ort n KtiiUrid KtiiUridfor DL1rdI
for ilitv otiio n i II > roar M until lint II h he l 10 t Si 1 mini miniyirtrn nll111yrll
I yirtrn JI > IK 11 unlHK unf in tli tl menntiinn 1 ho hovhould I Ihoul1
vhould ilocidf 1 Cul > > to L < iioint an 11 Amerlcnn Amerlcnnfltlun rlcIR rlcIRI
I fltlun fltlunritiro clttuII
I ritiro isirs nn i irarrlcr
I ICrrllr
rarrlcr Illnl Kiln 11 Into n Hiiom and a aUrtrrthr aI
Urtrrthr I l < i allnl allnlThere UNIThPlt
I
There w n oiii 1 rominitiou llInlttjll in the th offln offlnof om omor
of tlm u tla7n 11 yeMerdiy > u iien 111 a hiiUK hrnt hrntIln > > tnuid tnuidon
on IlieieVrnlh Imir telephoned 11hollutloIIMHlr lion unfair unfairIn
In treat cxHtement und 11I1 < 1 aUoil 1 f1 that the thetioii Ch Chhllll
tioii det IItCIY fllv he pient lIt up 11 Iriintviijtly Iriintviijtlyto ImmClllalIto
to the th mom m of 1 XX Knrno of Clilfuo ClilfuoXXhen IIIcU IIIcUI
I XXhen W hln tlm th defective Rit 1 up talr he hefound h hI
I found Mr har Iatl o KtriiKRhni with ilh ilhilltruclr itu ituintruiler
intruiler whl hl < h h tiii 1I eHlr 1od < l in IIIlCrahllllll itrahlutii itrahlutiiThe
The Th iiitru Irr r wo 11It 1 rafior carr pigeon whlh whlhhud hlh hlhhaI
hud tlown II n in nn open window 111 from the thedlP I hn hnlrlolI
dlP lrlolI JU > n of pntral PArk TIm plceon plceonIiAil 11111It
IiAil It ui < Aluminum band nn itu It < ullur ulluron
I on ar which na n enuraveil Al I MOMl MOMlMr 1100Ir
Mr Ir I hi a > 111 e itnil 1 he h < leteitive t the thepiK th thI
piK I > ii t i > erly in the th Itnpp 111 thai il notild lIld I Iillitct
illitct I dtlLUuUtJD I
Ivor r ur nut m riitK r n nKmttMKr nKmttMKrIonimlMlnnrr TTI1rITI
I
IonimlMlnnrr IIICKln Arru Ctu rd ol HatJ HatJIMltti lIadteh
IMltti teh li AptKllalr llhltloa llhltloaIn Uh II IIIII
In a decinlon lfOCIi by the th App IIIIt IUtx DlvUlor DlvUlorof
of r Die tI Huprenie Coirt 1 mrt yIlday y t nt y Iul Iulrotiiinl lrk lrk10llllIlonr
rotiiinl 10llllIlonr loner llUgln of 0 Th Bronx wnt wntnou W1IfII
nou e < i of I Uid faith m Ins pUnn ti tn tnar
tear ar down th ravlllon mui the th akuU akuUfiou
fiou in Crotona Iark which un lenM l lfor
I for the next five t veiitn 111 by lyIIJrodlnlt lyIIJrodlnlt1IIt icnliCirvdlnKi icnliCirvdlnKiHid
Hid III H wife wU Fannie The rb court irnntetl irnntetlan
an onler ri tfllrnlllinac < irninlni I tullmllcJnr omnil l rnr lli lliKin Iht Iht1C11111 >
Kin from tiM to > iiii 11 down the II buililliiKn buililliiKnH IlIIilIIIIIninac
ninac H lower court courtuil nlrtInllnCr
InllnCr IlIili uil In an uffl IImIir < l < iit that ir irI9i4 11lIolI
I9i4 when he 11 wait 1 livmc In the th rear of hU hUcigur
1 cigur llIr turn It t 1113 III Thiid Thlnll1lIIte uvmio a hwi hwixmbroldrry i iI
I xmbroldrry wurkii ocrti O clIli1 < ie < l a bnlldlrt bnlldlrtwpuruletl ImlllllrlllfrulII
wpuruletl from hi living livlll roonm by r rnoodrn n
I noodrn IIn IlIrtitiOIi v rtition The Th emliiuxlery mll 01r1 work workran rk rkrllllat
ran rllllat at night when hi wtfo wi nl and hei heiphysician hrI
I physician hIc1AtI iwiid 1 that tho n > i wuitld nili niliher ruillhr
her heultli If it 10M a4 cuntmued Iho I ho pro propnitor
pnitor vouldtit Uwtcn to Unxllnreri Unxllnreriseatt unCIlIlrrnluI
nluI seatt MI he h mport rcporlod tl tlm Ih cuw cu to th thIIe thonrd
onrd or IIe UNllth Ithaudtho 1I1I111h tioiKuvrn tlOIlOO II topped toppedCoinmlwioiUr InpptdI
I CoinmlwioiUr lliRRiu ownisl a houiw houiwKcud Inu InuI
I c1culi1 < Kcud < l by < h v embroidery man 10111 intel intelantr irodin
> in antr cr iliclarnl and cvme lIn to lii houmt houv houvand
and oflernl him a few liiinilriil 1 dollar il ili IrI
I II > i would coiiHviit to the Ih machinery run runnlug rut1rnlujI
nlug Unitlncer Kild teS he h unked k1 Coin CoinmlMiunor 011 011mlI1Ilr
mlMiunor Hltteit UIIC i1I4 if he h wnuld ntiepi ntiepimoney
money if the roudition olulit lonll were r verne l land
and montf lIlKginn I 1111II aid Id he h wouldnt whlUfII whereujxn whereujxnUnxiltiRrr
UnxiltiRrr Mild 11ft Iii h Mini Iht to him himHow himUow
I How tho hell do you dare offer nx nxmnlivy mnmlllt
mnlivy mlllt 1 not my 111 family u aM dejir to nn nnan II II10u
an youiV 10u Dont you 011 dart roino to t m mhoiim my myhOl >
hoiim hOl aKaiu with HUCI offer Hen ia the thedoorgo Ih Ihloor
doorgo doorgoUredmeer loor IJo IJoUtfdlllltlr
Uredmeer leaf 1l1UIt1 < l the hnUIIIC K > atliiK prlvilp lrhiI1tflI1d r riind
iind tho two biiildinip > in Crntona Iark Iarkfrom Ialkfro
from fro III former unmUioner < Ifcrry Urr lat latDecember
December u mhfor and WOK IUI notitied by Comniis Comniisitloncr COllltllUIolltr
itloncr HiKxiiu > in April Iril that ho would wouldhave uhl uhlhavo
have to vacate beraufui 1 IIUf t the buililliiK were wereunaiKhtly
unaiKhtly and they would U < toni down downto
to make room fur park iniprnveinent iniprnveinentIn
In anklng for tho injunction nrediiiRvr nrediiiRvrmild
mild that Conimuwloner HlfiKinn wan waniictuntiMl
iictuntiMl by III fiwllng toward him himIn
In the declninn KrnntUiK thu injunction injunctionJutlice
Jutlice LuilKhlin Haiti HaitiIt
It In not ahown tliat any plan for the theitnirovement
itnirovement of tho iiurk whld > ro < iuirf i itho
tho buildinra to lin ileinoliiihed him b < n nnuulo
nuulo or that the Commissioner had haddetermined
determined upon a plan of Improvement Improvementiind
iind then i ovldouiv to oliow that the theiontemplate
iontemplate < l act of tho Pnrk Commi Comminloner
nloner in not In KHxl faith with a vlow to toimprovitiK
improvitiK the park but on the contrary contrarylie
lie in actuated by liad faith and 111 feeling feelingtoward
toward otin of the plaintiff plaintiffnoosKYKiT
noosKYKiT os Tin srrwrr srrwrrPolltlclan
Polltlclan Il llre He mil Swlns Aroiiiul Aroiiiulthe
the Clrrnll niirn lie Jrl Joins JoinsXXAHIIINOTOK
XXAHIIINOTOK July s 1olltlclni hnro hnrolielMive
lielMive that Thtvxlom Iloomnill will l > un unartivu
artivu tl un > on tlm atiimp in tin tomiiiK tomiiiKConin
Conin < iM camivilcn He hat ulrvadv ulrvadvma
ma do two enitUK rn nti oil to xpeak in inMaiuuichtixett
Maiuuichtixett in t half of Senator Uxlo Uxloand
and tho othr to apnak In Indiana in the theinterentn
interentn of So r tor Uevundcn A third thirdpublic
public uppenranco in In proHiect If th thOhio < >
Ohio Itnpiilillcaii nominate either Sonla Sonlalaw
law IxitiKworth or JHIIH H Dirtlold an antheir
their fluberruitorial candldtte Mr Iloone Iloonevelt
velt probably will bu lornuudeil to makua makuaspeech
speech or two in that State StateUp
Up in th NorthwvHt there i a dtmand dtmandttiit
ttiit Col HooHOvelt npnak in liehnlf of a anuml
numl ir of candidate and ioUticians ioUticiansrvmuinltic
rvmuinltic on XXathitiRton nay ho will not notbu
bu able to refuwi now hfl hax accaulod accaulodInvltitlona
Invltitlona from tajuti rhut ttn and In Indiana
diana Once Mr Itoonevelt rtM KOin KOinil <
il ia l lie i tint hs will takn a nwlnu nwlnunround
nround the circuit touching StnfH and anddintrictn
dintrictn in which h IIUH friend who ar arcandidttex
candidttex for election to itinxf itinxfMr
Mr ItooMivelt u Mheduleii to deliver an anttddrenn
ttddrenn l for > i the St Pnul ruttiwrviitlon ruttiwrviitloncon
con rei < on September X1iifci U in hi hipiiriHiM
piiriHiM to lontliii hi romarkn on tint tintoccnaion
occnaion to th ciiei < tii > i under con connirtration
nirtration i n effort will undouhtedry undouhtedrynuil
nuil to hive him touch on jx > 1itir 1itirIt
It l iam known here to < y tint ltrnea ltrneaR
R Curtleld flill hM hopo of landinit tho tholulxrnitoriil
lulxrnitoriil nomination m Duo lie liehi
hi in tun M > KM Mlim a letter written to tohim
him hy Pre id nt Titft awiirinir him of ofnupport
nupport If he in tlv choii of the Ohio con convenlion
venlion lllHtieedk > Mtoniylhit lhlfc ttor ttorwan
wan written a IUIIB lime twfor Mr r rfield
field wa projected into th Tnft in Iwd Iwdclub
club hy reHMin of thu oiwn nupport of th thPinohot
Pinohot l l of tli Iiillin erPmcUot oon oontro
tro rny Thri < i pro r > it that thi thiFnft
Fnft letter to Mr OitrfMd nuv > > < mtd mtdpublic
public at thu proper time timeIHOMI
< IHOMI MI m u uork
ork anil Hr U No Moril to h hK
K mil It la llilnc liroad liroadOrsTKR
OrsTKR HAY 4 I July s eithe eithepolitlcaJ
politlcaJ nor social vtnitor found their theirwny
wny toSagamore Hill tndiy Iol lUMne lUMneelt
elt ntnt down won that he illHired to be beleft
left alone m order that he miKht work ov r rhi
hi ci > rrntx > ndeniv and r t after the theLIUV
LIUV day he had pawed KxcvptltiK KxcvptltiKthe
the Fourth of July and Sunday toduy toduywat
wat thu only quiet day ho ha had snue snuehe
he cot Lack from Africa AfricaTin
Tin Colonel will probably need what whatever
ever renpite from politic he m ab to gt gttheoe
theoe day A number of ioiiferencc ioiiferenccwith
with prominent politicians are scheduled scheduledfor
for the neir future it U unilenitiiod Hev Heveral
eral KUeat ftotne of whom will talk poli politic ¬
tic with the Colonel are expected to tomorrow ¬
morrow but their riamet hai > not lieen lieenclven
clven out outIn
In nilnfcer In querie rejtanllllj llie lliedeparture
departure o Hermit lti > o ev > lt for Pan Pantomorrow
tomorrow Sagamore Hill hnd nothing nothingto
to pay Innight Neither hnd folk t th thIKrim
IKrim of XX Kmlen Kooevelt who laughed laughedwhen
when they on ered the telephone Kven KvenIhe
Ihe po iw of the town dont know whv whvthe
the trip i to In made madenniinnr
nniinnr nniinnrllrtrnal
llrtrnal of IHcl < lon Ttial lanir lolm lolmon
on > > ro irntltlrtl to It ItTim
Tim Apiwllat DlviKjon of the Supreme SupremelYiurt
lYiurt ruver ed ye tordiy the flnditu flndituof
of HurroKatM Thonian that lame Kdward Kdwardli
li ImiKn a negro IK entitled to the llj i XJ XJi
i < tate of Unduet Torphy an frih cook cookwho
who died at the nun of 7 nnd by tho thoilIe
ilIe < iHl will left everything In Johnaon Johnaonmho
mho had cared for her herThi
Thi Humiliate rnfue < 1 prol > at In nn nnilleeed
illeeed will leiving th obtain to Mvr an > t tMrOownn
MrOownn Hentiett a nur but th Ap
> llAt Divlxlun decided that the mention mentionwhether
whether h K iin tt will which lx > ar aridntu
idntu Liter than tho oil in favor of John Johnton
ton 7rn acually ex > > rutnd nhould IK IKiinmltted
iinmltted to a Jury Juryllrtn
llrtn Ttirta l Cnmrntlun CnmrntlunSABAIOOA
SABAIOOA July t Tho heventy llr t tnniial
nniial conentioti of the Hen Thrta Pi Piroliuie
roliuie fraternity opened hete thu Miorn MiornVf
Vf with an irundjjire of M > veirl htindrcil htindrcililelefratcx
ilelefratcx from arventythrue chnpirrn chnpirrnscattered
scattered through the United BtatM mid midCanada
Canada At thj mornuiKnuMiiou Knuik KnuikII
II Slj > on of New York wai cho en chair chairman ¬
man and Jomcw T llrown of Vew York Yorkwi
> wi 1tnry A mptiiherahip of 17 < nO WIM WIMrexirted
rexirted rexirtedNot
Not much lU lnr lut jilonty of enter enterlalnment
lalnment In on the prnernmuie No con conklltutioiuil
klltutioiuil choni ue to l i made and andtip
tip no f hnptefH atlmlttcd atlmlttcdIIMUIAI
IIMUIAI MOTHKS MOTHKSLADIESG
LADIESG N WEAR SHOES SHOESin
in if millrr H r mlnf li n foo > I av tt ttiniKrptli
iniKrptli puiftrr lo tr thkcntnto rr hoM t i irinitet
rinitet timi or n w thora trt ri y itvm Inttant Inttantnrl
nrl u > < xrr tnJ burun > TfcU is n r y Int Intsprtnki
sprtnki lttt Fool < t > r in onr tioeanil not in inihc
ihc oiin amlooTiT thrdllTrrrnrr 11 lli trtt trtttronfori
tronfori i < nrit of thraci soM r > r hrrr hrrrv
v iiin r ifpi tnit tuititilutf t or HlV t lrl l lt
t kjiC JUIVM AUcn S UlnnlcJ LoKovN V i
Ourcr llrrarr Urllir and Pnicor of ofi
i l lll t 4 l V3V V3VjHnl
jHnl I t lrt I H M1 M1I
I Pari Jut l < ri ti Itrwr lH lHf
f < UU UH crlH itwl eMayHk oil tlrt pr prol
ol ftllietlf HlHl III t U llli Nil He Hel
l of lt > tl > liSll
1 fie r iHt llereer WHH lw > in nn Oit lnr lnrV
V Ml He wnn eilUMtiMl t1 IVvrfK IVvrfKi
i Chnrlemastie ard l > olrx a wotiUhy VIIK VIIKynnl
ynnl pfoiritir wan ablo > > > voU htil htiliKlf
iKlf tu art He levntel all hin litniire litniiret
t i the fludy < il tmeieiil atid HK < < lert < art artohjovl
ohjovl mid writ ext unlvelv in arl arlpi
pi > l < for till Ji liinil ilr t > < fait He
1 1vent vent the author ul i of an iinputint iinputintI
I work Tlie Krencli Schil of PalntinK PalntinKKroin
Kroin Itx Driein liowti ti the lleign of ofI
I I ill in XIV Thin Mftn iiblilnil in ini
i
J AniotlK lux rMrvIn l > nit WIIM hu huintluriiiv
intluriiiv in cau iii < the Krenrh Iwrlia IwrliatiHiit
tiHiit ti ioniiile the Pavilion d Marwnn MarwnnIn
In tho Univn in the S < < N ty of the Centnil CentnilI
I Unini of IVcoratlve AUK which under underhi
hi direction founded tlirvlu dellnillvnly dellnillvnlya
a niUKoiim of deoiritive artn In col colj
j lahortition with l < Play he hnd chirc chircI
I of the diiitnlive art iwctioti of the
1 UniMrKil Kshibltlnn of IMIT and he wan wanillrvet
illrvet > r of the loni n alt xilion of ofthat
that if IM7H lie WHM ilirtHttrRiMiernl
1 of pnimotiriii m the cxliibition of fH1 fH1and
and c immiHKnryRcneml for the lnU > r rnutlntiHl
nutlntiHl Kxhibition of Klectricity of IM1 IM1He
He nlo held the Kitou of profewtnr profewtnrjof
jof ivothetloi and of the HUUiry f Art ArtIn
In thw National Pine Artx School of Fraliiv FraliivHe
He wan a cnuul ofllctir of the U ion of ofHonor
Honor and an olllor of Publin liinlnio liinlniotlon
tlon a member of the Chamlxr of IVpu IVputien
tien for the IVpartni lit > tin Snuo SnuouienitM
uienitM > r of tlu > InHtitnUi of France of ofthe
the Hlithor Council of thu 1ino Artn and andof
of thn Council of National MuwMimn MuwMimnJut
Jut Say SayHORLICKS
HORLICKS HORLICKSII
II Means MeansOriginal
Original and Quiulna QuiulnaMALTED
MALTED MILK MILKThi
Thi Feadrfrink for All Ag s sMore
More healthful than Tea or Coffee CoffeeAgrees
Agrees with the weakest digestion digestionDeliciout
Deliciout invigorating and nutritious nutritiousRich
Rich milk mailed era in powder form formA
A quick bach prepared in a suaate suaateTake
Take no raWtitate Ask for HORLICKS HORLICKSOthers
Others are imitation imitationIKMtKS
IKMtKS All out ut i nrl UMk uipllrl an annuller
nuller oa win I Mjblrcl Mrtir mr M Ua t > ookt ooktwhen
when In KitclAUl all and tn iKct my ntt at atJaa
Jaa nrr iKMki liAKfHS IIKT HOOK HOOKMIDI
MIDI John llrlchl lllrnhrn n i n f lmt lmtr
r or I rlrbrlllr llautht ami SoU SoUvn1
vn1 for > rllr rllrITKIIIJ
ITKIIIJ Hi NJ VIIN VIINi
i nith r > r > r rPisl
Pisl TUB fill I T > HI 5l r rKOHVN
KOHVN Talmud IVp > iiar iiarrtitil >
rtitil > ouk < booU In trih IllATT IllATTAII
AII AIIFifth >
Fifth Av n 9 Auollen Rooms IKO IKO33S1I
33S1I I lo rlh Itrnar H I in 1 r < t tllrnrr
llrnrr A Hjrlnun turllonrrr turllonrrrCumaluUtxil
CumaluUtxil N > t > T < > y Un in inThe
The Provident Loan Society Societyof
of New York Yorkof
of thr < otl triill fi > an CA > l m u J < tr prMlOM prMlOMla
la niid Inrluillnr Mar S 11 t U r fa nrrtnf nrrtnfUITlrrik
UITlrrik
mi lotiirn Avrvir Avrvirilivmrrk
ilivmrrk rr ItturlA xni r rluMot
luMot Uj NII AM Uln Kr KrIovn
Iovn lo No mj < l rl l
710 < rirMii rirMiilo
lo No Tl 4 I luMvr luMvrIII
III KHI ISitl
10 u riis in vnr vnrton
ton U4M > n nIn
In Nn Till li > tll le lel
l ua ti NI twri i l v vTO
TO W tlrut f l1r T AC J It jrvlnr July Julyi
i nil tl ivii r i > M MKillbltlon
Killbltlon fui is l T r idi t i rn i iIIOTFIV
IIOTFIV MI iirvr i it NTJ NTJWHERE
WHERE TO DINE DINElutrlim
lutrlim tt Hi r ura > Mill MillI4IHHI
I4IHHI rrrl < 4WSi iytr tall talllA
lA lAA
A LA CARTK ANO TXIII DltflTB DltflTBbvJTIf
bvJTIf VMNSA AIITsf ini iniCAFE
CAFE BOULEVARD BOULEVARDAt
At A Irnlh Slrref SlrrefOprn
Oprn Air Hull Junr tu Srpt njrr njrrIIM
IIM IIMII
CWINAGHS Hii HiiLittle >
II NUIKI IIIIOM
Little Hunpsrva7 l lLllllb
Lllllb HUllgUI J t rr Itriv Htrnlnt HtrnlntKERIIO
KERIIO SQUARE HOTEL VXV ir Vi ViArthur
Arthur vvvJ rr Au AuM
M OR E TT I II
I U U U Utli M If III A Atl vt vtTtr
Ttr Nf iititliin iititliinForr
Forr irlt i nc i nr w Opn OpnEST
EST DINNER IN TOWN Sh65c Sh65cSuniiirr
Suniiirr luriini > nn Oiin Mt > l < NIINn NIINnXIOItlK
XIOItlK l l l N Nt
t t iii r T i t j r < i iTHE
THE GRAND HOTEL HOTELlklll
< lklll Vlunnt ln > Illaliiiuiuiii > V VOn
On M tc 1 10 M uc rrnt M urtnc In Inric
ric r sum sumVltlluilr
Vltlluilr o n Jiio n nn I uirr A Ixl 11 11leacv
leacv luu > < uutin v > A i ifi M
nour i inn m ic i > rh4r no noINM
INM < > > rn t
Inn n nni is > iim iimNr
Nr > Orn Hrirrt hnl hnll
l yMrlrnnlililllniT < irtll > Strrl StrrlVale
Vale A ll r a 1 t nlI it lolriA tk tkHOTEL
HOTEL LORRAINE Itt lI1ns181S lI1ns181SFAR
FAR ROCKAWAt AilMS nr n nLON5
LON5 iEACH CASINO CASINORa
Ra nhal r CORJK Island IslandCTlltUle
CTlltUle I OMll IX I AMI pc DCAI
aiAUllll ci t HMI Ale Uuua UuuaI
I MMIIIOU Kits NIJ NIJCKSTIIAI >
CKSTIIAI Afl THIN O M ihnhui ihnhuiXiirthinr
Xiirthinr r iVT ADM riH tl II M MJul
Jul II ll > Vlr lrrnan lwl MroAdwuy un unrnlerm
rnlerm l pl i1e iiiiivltlintf of tlaironl prnrL prnrLrub
rub tphtrr ill rricr rl r tiruurhf p n nilrrr
ilrrr ln > Unrrlri nnl nrrnurn uUJ w wIry
Iry rumt rtln < f nt inl nl i > lfi rhaln rhalnlitcneu
litcneu m lrt Aint rlc rrttr tinr hutton huttonrtiArra
rtiArra tfoht anJ ittrr wntrhr tlltrr Cntwnre Cntwnreb
b < ml < nl Ul hrv runnlnc Inim ilrkr No I Jin Jinuirv
uirv 1WU in UrKrl Nu lliii Mi K i u rvl rvlII
II 00 > 1 > of Ittr ilnruitlon I l > t r frnm nir 3 3tlau
tlau > > tltn crrnUir i inuminr I ilUmon Jv Jvnlnlrel
nlnlrel l > ftftulttr l IV tlrkrt Nu 3t > nttna nttnatool
tool it Howrv in A t tJuly
July II DUtiionil < tl < ir > rv i v tllver tllverw
w r oJt mil < iJ Ar < ll fixxt f cjjnl nfOf nfOfJrly
Jrly I HIV Nu imo to NI UMi aim ail odrr odrrJuly
July II Jvrrly II Tori h o 4 1 Crovn Crovnl
l Jrrer Cll Mrt noltr IiWvtln at atJrr
Jrr y Cliy CliyJuly
July t mnnitt < i rir Ar il ilTOOM
TOOM llisnl prior J i fft Hllbrrttrln Uroj UrojHM
HM th v t Mil < trin tn > Vth ay ayinl
inl S < llliu Aun t < IKinn r < ii M MJllV
JllV tl < lourtu oi LorM n rt < v vJuly
July i Jrwrlrt ulutlllro nZJ e ntirn t tIIKII
IIKII n iru M MI MIi
i OUKIJI I II Ht Kit in HIM HIMburtf
burtf Ltc 1uir l m ard tuir ptfrrirn ptfrrirnS
S K to UU tlc utic

xml | txt