OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, July 21, 1910, Image 2

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-07-21/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

I S
> fl1 P nr yrrtT rrtr 2t I TITrI t
i r IW IWaNIy
aNIy t l y 1 1T
T t W 4 i iSS
oo oooo S
> mitt 4 itt MI SS > rr > i iHIM S w wn
n oo HIM Sllbl > u l t ii4 4 4p M 11IIIit
p 11 MAftJ Iit Iitf dot > r rr w
5 f r Of H Mr M V P > f 4tf 4tfHi > > tf tfs f f fI
s Hi N4 Mil Milx H h hti > SS 1 1 ooh h
x > h > kv h ft m mI n nm
I > m nrtVlV r f > > tSl i ilUt St
t 1 idIS idISI
I HkS 9bC 1 I IIt i4 M MI
I tti It t e4 t sis M Mcd
4 I I w Pw I 11 cd cdto s 1 1I
> lUt a to l u i Nmi t if ift f wwar 1 1AMd
4 t nurtl a AMd AMdI t rmil t th thi Pw if sssrwh
5 i I t4b6IHft 41 tfc tef if ifiixtnvni f f tIfftHtfi tIfftHtfiIs r ft fth
< iixtnvni Is h t S I K caul M wi v vo > < Psci4sM ctjirt x t tI 541 541I
I o 1t Pl tnfcrt ftr mw ni I 81 H H HS 4 S4 S4tp c
S ilnl lltivl lltivlMr
Mr 1 tp I I nrf nrfl sri ti I WllfIto WllfItofl wdp5I5I
l Ik fl 15 in C 110 If ril rilt lHoo lHooIf I II
t I i m s 5 it itt If < l > Ihv41 h4S1 h4S1i
> t 1 i t I I labxn a hWl hi h wi i uftt IV th thv thSe
I v ti 1 rt iini I wtli frit In InIII n nC
III lt l C l 4lUi c Se a l h hI PI PIt > < l 4 4i
i I lt i imi V II55I5P5L n > ntria 11 8 i 5l Mr 1 II Htwn H Hltlt ami amiI IIII IIIII
I i ii i t I4mir > itt4itr in i wrfetot otttttt ltlt ltltft i harlxti harlxtiHis karl karlRij
His ft kin shut bo Mro 5Fs In 5 tuin I5 11 nttd nttdI 111141 111141I IsII4s I II
I IIM ispIr > K as it bsIIl ih MI I iht h iwx 11111 11111c ishi ishii i
i c > l lurv itv 5 V 4t4ttMit > nf 1 1IVf tin tin4i sbS
4i S i 14 I M lirilftm IVf I Mwmlal tI1 MiHli MiHlif
I < f > tet tt l in I Hix lit MX ind ihx ihxM th h
5 ft flWIS1 1 wr foC SsII SsIII
I
M 1 > l fl i I i V H r I > 41 iit 1 if ifn r rg fitg
n itg g a i > UiH r M in It ilfiS ItllSS 1tJo > t l kirt + Htit u a aIt i iI
S I Ml It I IIUV > l tl < I Mr Mri Ir Irir IrirS w wtIrtSiIIt
i r I t > i MI II ti tIrtSiIIt n fiMi > n nf Mr Mriih I Ir Vnisis VnisisIjsi OIlH OIlHIta
> iih Ijsi I e < i 10 i v 14 I Ur i > i HW 5njsrv 5njsrvII v IIu IIh ti tiII
II uU uUl
l h > i IUin II us lfl g > l Ii > in ii in II th4LWlr lt < min mint
5 11 t i 5 l 11 l II I r + iv I hiH hiHinl h hkI1I 1114kt5tI
inl kI1I i it tl ikt IiSSe555It lkt otsttit clll iry r wK 11 I5iII4 < i < M of 1 hi hiiv I Iy kss kssS
S iv y mil < SLI I wh hi s HIV II n v vi ir i nkl nkli k kt I i iII
II i n l I i ill h s rjllr jilrml IIII 4 > H W II us i tr tI11 tI11I tInt tIntI l li
I i i It t 4 ih h milr n I i v > rs MI h hi it s i ii lI
i i I i MI 1 5IIt ir lli II r > tUrmiKti Ih Iht
t ii I n iMitlMM 5tIui nf fI trim If I 1511 iii i ui 51341 51341I l li
i 1 11111 IT in 11 1 HI 3 in 11 iiuiil 1 IK I 30 i II tsI > irii iriiI i iIn I 1
I 4M 434t > i 35 > t < in fl31 ti 11 11lr uoit fl flIr IMI IMIMr
Mr Ir It i iwsi t WI vsls iiHt 3lisl lM I it f It I 110 ih Hiit ti I u hOf hOfI kWII HI I It
I t 3I i h I MI 11 3 i In kV I i > i ltI3 r il ltiilr ILlllr1 > iiiil It 111I 111II < iu iui
i v t i < g s h tiii u in h vr r < ilni I lni hlllhlI t > Ii IilHrllllMljMl 134 134I
I I 4 41 lhlI I w I lHrllllMljMl IlsrlsI I wt41 I Illlt iiI iiII IKVf i IKV IpripiIrit
ipiIrit I Iril I CIItII f r 1134 I Ir
f r k > jnl u Ulii I3I whixix hs Ii I i 1IIhIl3i in i UK I fur furl r rI
l II > j n nIII 11I
III I ISJil I h p13 > 1 MMIII 111 I 11111 t 1Il1 Ull llllllll 11 ll l X CI 3r34I I IK
K anhlUssR itrtlllii lu > < r HIM I Iii ILilnniiiix 111t1l1l IIH 31311 Suit Oliinv IIh IIhIjhfI SuitUt
v ilitlini Ut I 5 344t > 4ti < 55 all 1 II I h us < sn Illlt i its I Mlttl w lIh it Si Irlll Irllli I I
i iiriuv II4lI IIIY mini llIill r I i inl nI 1 I f fur1 IS ul II > ilitu ilituvji
I vji 4 l iiin IIiIIVr54t iMit I > IniMiiirk iinil sst sstI u uMiul Iid I
Miul I d tin t luS IfII > lil i i sii ni IrllllIoI i riiilfii rUi I ii IHUI 1341 I r llt lltILilliliiiiix IIIIn t tILIuiin >
ILilliliiiiix ILIuiin In iii its h Ihi lh hi > liiii 1 in II I 344 Hi tIiIIi iII in II anil IIIt iill
nil ll II UTttn is fIllII41 illll 11I111 < lM I I i nll uI t34i < ol Ml MlMm 11 11h10 IiI
Mm I he t ill l h10 lti H I IK a 11111I s i l mi ti I iiiril r1 I in 11I11I 11I11I11I iiii in itigr mill milli
i 1 I t i > > Ili IIH < Vtiirll ii IIn1 nil III l ItIL i li I iin iinCfMcral > I
CfMcral 1 iihiliur lIbtIls r nf lluil nxiil nxiilNil iniIIi I 1
Nil II Itiwn Iii II u M < il < s t I iit Ii34lriIt niiii 4 fill fillMll r lit litJ
Mll J tisi II ISlMllH S > I lliT 4 r ItlM ItlMI II I
1
I I ti 111 M K inMil 1 imiiiocl iiinl IsI IsII uv uvl
I
l 1 > i > nliiii 1 I I I u r th I h > l 1011 iuii nw t i 331 > l liu It I Ix 1 ttrii ttriiIiii u upint 11h
pint Iiii ml I in ljrist h I r ol lln I Ii pn 111 I ri > I Mrl r I IIIt > iul iulnu
> nu I ih I tI > > lviiiiii 1011 ¼ I 511 3 if I i > u 1 i i 1141t ix > r ii I Mr MrlUMI 1 r rIL34tI
lUMI lUMIliMii 1
TIII hl Sir 1 r I isIit r34tII l 111111 111111I
liMii 11I W W I iiik ill iri > iiilci iiilcirn 111 or f Slit isttt istttrli
rn H ltltil ItMII34y iK wtudi imiiM 11 tiall > r ihi ihiMiiiii Ih IhI h hId
I Miiiii I ts II Much Id In I ihf h Itlivl tlitt tin hr IxMirvl IxMirvlr
< < r > u > h Mintirs lItr r m 1 ar a 4 i in III I Ii I uilol lllll1SInh uilolMi is it t
Mi MI 4 I 11 I I Ii > l I 1 niiiini tIIM l 5 I lonuirrow lonuirrowin I i lnrrs3w lnrrs3wIll
in N V crK rk uiil win w Ir linn III I r rrstlt rrstltIi s iilt iiltII 1111II
II to < n I tliniiclii tliti Ih in itiV tulioii 11I11 v II IIli
li 534 tlkli 5Ik 11 i t 11 I il I i 01 luft lir Mr I r KivM I in inliiilMirHr ii iitIjubrisr I
liiilMirHr mllr da < liur i of r ill h nxul nxulONI r rnIot
I
ONI iiust 11I1 < > rtn 11 iiiii u n i iItrtinkl I IIrnokIn
I II
Itrtinkl iiITrHKr If uinrn ulIII1Iu Im lisp III lisplit HI IIII IIIIii 11I 11I1lllnI
I ii lit f Vi tIiu 1lllnI > rii iiS > nl nil srimlor rllO Hlllwrll HlllwrllAt il II Is tII tIIt 11 11h
At t 1 h g3ti ix n liixl I tniclil hl III Ih > iMiirt Irt
I of ili II Ii hi t lIon S i 34ori orit lluifl II I li 1 Ihx II iiiinl I34tlIt34r I34tlIt34ri1 > r rt > >
I i1 t 111 fiiti t 11 K IUiC i1r 1d isr uirt > of o id 11334 Kir hISS hISSpin i it 41 41noiinc
t h pin lnlly I I ltI3 Iln II S i f 11011111 111 434bI I ii It WI s s1111 111 111KI
noiinc KI M 1111 in tli II whulx lInl nf u r i r rw rr
> w iirV r 1 tlitrr S tt r fonlil t3I Ii I lix 10 I rniiiil r Ifl u Inn I ii nil niliincorrui II IIIImorPI flIsIsorrtuIt34i
iincorrui IsIsorrtuIt34i < i rfiitl 4 titI in 11I0 on cbt l ni 111101 j it 5 i M > iHilitirun iHilitiruniwm hr hrIIdnOI 1 iii iiitsinIy
iwm IIdnOI tsinIy ly i nI1r itor i hlhn I1l34fl > hi n I stilwll SIIIIln StiIw II oi oitlit 3 3hit
hit Tllt I ntvMiii I1 d < li4irict li4irictIn Iisi II IIIII
In It ih I h our HI of th n s > unE ut nit n HUM sii in inifiiwrUMl n nt
3
I ifiiwrUMl t ntivnilv Ilr54flt In I Hi II t l rhuiriiiMti rhuiriiiMtinl rhIIIII chii chiit
nl I tlix tlo tt I r > c < iiiiiniii 171 1111 1 I > i tI1 his i ihr t iniil iniilin 111 111io I IID
I in l > a t joud 1Iot < IIIHIV 5I5 fly i lfrK 111111 ll rg > in on i ili I > pro proniiy IroI 0 010111I
10111I
10111IIIIotY > niiy s > > p11 i ty I lrotii 10 for forI or ori
I i ijr l rIII Vin li 41131 u < l Ih chinriiuiii I 1H 1it in inw
w ir 1 F lint 10 Ir 10 l nhl4 > ii4 fni 0 01 > < ilituiiiiii sluta hlllI iitis I want wantii
I > ii I in t unltr4t iinItrsinl UK ihai 1 h nt 1 mi 111 > s utt utti 1 istIln1iIi
ln1iIi 111 h11 IIII yt34I tA I v tti I IItriiI IItriiIsilr
silr > i < lr < > a rt ili on VMI nli > i < l thai thaino h1
I no 11 1 4ingl 53 Inl fl 5 134 il1li 551 < iiolil I > > r nr n I t < ift > ioi < l lI II1Itusn
I hill I1Itusn Mil hitt IK I niMtiil 1 In S this Ih lil lilMilh I Ivlh Iith
Milh ith It i x utiiin Hi r t llIJr Ir Ntilutil NtilutilW
W 5 in nsI ul mi 1 i i ftIflfl ilion 101 in hi hIM > i lift txrjiu txrjiuI I34 IttI IttIIi
I 11 Ii I Htiiiti in I rtiri r34trI to 5 Ih I inlllg lull lullir 111 111how1 killIin341
how1 ir > H < l thli ha hi I PI llrtil I ski ni ititanst r > t t nf fr thi thii Ih thI
I < i 11 pI > HI ii I h vI unit ii nil llu Hint I ti I 111 I It wn w s not joi oiiid oiiidIn 011 Ii g gI <
In I I il i i l n Iv in I ti rlrii4mtn > > f inonv inonvMil 11I0 11I01Ihl 111033Vi
i I 1i I i r rit S it itnstir
1Ihl
mtr Mil I IIAII 11 oll nuiilr I ii is H di in it hili hilih
I h IIH S 15113341 hcit tnll tI < ipii 5331 3 ihx Ih I It g IIUHK I ill 111 II nnil I iipiiii iipiiiitl ti i II IIS
I 1
tl tl S 1 > < frHtii frIta rtivlsi tu of r Hi h N > salk rk t intril intril1Hllriiil ttt rail railstlrtI
i 1Hllriiil M I 1411 1 > iul I n 1 I KliKiiiK 1w11 Iwit inliulc inliulct Ihl
t < i in > > lluchio tllh nnil R pkinl itI 1 lliil I ili t t litlfr litlfrAxiiiiliiiii 1IIr l1t134rT
Axiiiiliiiii 111 T lilt II t II > tli I ta Stiprtnx SIIrIII St1 r34tfl I 1llh mil itt Ii r rIllOVell r1t35
IllOVell 1t35 I S I IIIMt Illtflral I tia I lllllllllLtlx nllllLu IIIII ii u L t of I III IIIpiiiinin I h h1lhh IIlfpitiIs
1lhh lfpitiIs piiiinin in IMTIV 3 rt v for tli Ii IV lr34 iiJnrv siInvnI iiJnrvMl
Ml MI nI > i I lStr ri 1 lt I ltw4Vlt l l h M 5 Mill Ih Ii I Ihx t WhllK Vhi5 Vhi5I h hInl
1 Inl 1 lou in llx I I 134 t4 iiri It < i S h 1134 vrnni wo n J uf non firKiKKn nonhn BrfKkn
Kn tlixi t his I 1 II 1 s iil I ll 131 < l tint 53 I Iinil Inl fln si dim Ii nntnu nntnunltit An Iflt4I If IfnIt
I > nltit nllilo nIt It to S liii k i intiiiVi tnt rst s wli wIii n tliiy h vrt vrtlirnuitht W 0 0I
lirnuitht 111 I tl in h iillinlliin 5 0 of r tii l pI g lt ltii
11 I ii s > in ii PUIT I p I r fnt r in iin IIII 1 liarxiil 1111 tILtrt I up i t liv h hIr11 a ai i insl
i ll Ir11 nsl ral < l t341r ir ti I 5 Ihi h pirl li of oratirma KIIIWII wsIIflfflhfIrvnII ni niHltirrniiti
Hltirrniiti 3 act Inn InnHIT Uflhn1 n nhI
atirma
hI 11 I I flUI4 Iril pritln r s v vrt ma
HIT 11 rt il I 1 oll < 1 ix and ullt tixHil of If III I hrlnlliin hrlnlliini hIUI
i 11 hutli I ir < I n 1 ltiMn Sf34fl i 11 no > f tin S h i i iml 111 tfl I MIU MIUIIBIOIIM 11 Mtld Mtldf
IIBIOIIM 11 Ilr iroKr > if 1 lu t > r III llntr in 353i4 Ih Ihieiitur h hlI
i4 ieiitur lI MX I inl 1 ih I h 1 rx r vm w lli ii iiI pro proi 1
i 344 < r 1 < i IPlwiH11 lapiiii 11 nnil lli lliUintfl Ihl11 liiLItISOSI
Uintfl l11 I r rI Ivn xi xinnni
I nnni vn J it is t A4 I > 1 nir rl r rSit i t t3D
I Sit lill 1 Tat raki llif I II > Hflrt id In HIP I Iti I ll lsr r nf nfInly SitI
I lnl Il iII katI1l tlol 111 111I 111ISlYf III IIIrIItflT4
rIItflT4 ISlYf I Inly J f fnrpi A rovnlutiortiT rovnlutiortiTr rIII
nrpi tt 1 111 a ittst trsit > r i l til PntiU I 11 ib of oflixgun r rhulIIO fLtniIsrs
hulIIO LtniIsrs h Iiis I 34V lixgun j1 it t Irilki IrilkilxMit 11
lxMit HfV I tiV tnii < It HiiRngiMl Pt1If nlIJ nlIJIC I in ill thM ui lilt liltll ri rime
me IC ll I ierdtn TditiK dll l iHvir < r rf T01V4 T uii loiUv loiUvM
M I ho h SlUx SI tst34 wMrttront rl < ml Vor nr Mirti Mirtii1tiiR m mt0i
t0i i1tiiR 1111 5q1q h I hssvo > b hn n rxicnini r ccnnl icntn th tlIi < D Divirtn 0rlnn 1o 1oirtn
ivirtn irtn rlnn n to I tho Ih IfHt that 1hI H I i r rvlintn rvlintnAC1lI1t olutlon olutlonRC It hn hn11n
AC1lI1t RC 11n H > > Prrolilxnt PltI IrP4IlI flt PIXA 11 wn wis 1 > undir Ildr WHV WHVI WK WKI
I ii i I > Ioiirvil 1 that Ihll th movimtit momt11 It ti In II l lif h h1Ir lst >
1Ir if I > l 11111 Itni nu l lUmllLi 1nIL fcirm fmr formr > r Ir Irsilttont IrsilttontI lil Ilt IltI it itI
I Utidurti4 I who nh h w drurn s1rt < on n out It thri thrit hr
t fliH 34 igq i li IMvllii UI itHd nI01 l h IiI < > fTHKT fTHKTf
I f f < ui iii 1 Uyn 1 of r Ntcnrntftin NtcnrntftinM SIeI IciIrssesinI
M I v W V iiiM I I 534 Inly 1lhI 1il I lrim u tI tII I Ivix
vix I friin fr 1 suiiKalnn ii h tgsIpi lr llnntiiia tndl it itI y yI rIh
I n > I tin Ii lll I SI s il outhrtNiM nil S I rs I of f III II S Itn ri rIVfllIIt < Mliition Mliitionc 11101 ton tonS
c S Mr S f I > i ha I < t ii plot lnl1 t 1 liv Iy Mnliuol MnliuolHn 111 111fw
Hn ilrt 5 fl f nn rlU i rn I t ilrnl i 011 Ion I of r ill I ho rrpnlilir rrpnlilirin rhlr IIt
in 15 t 1 Si 1 wln 1 > n a nmll IIII Juxly twsI of mini minii tl
i i in i RIV I ihi n ivortnnt > rniii rll < nl forr tnrrM tnrrMI 11 11I < M
1 1 > i 1 i 0 f tin h rupiililio hh whiTi h up upii jt jtI
ii I K WITH a r plntinixl I iimirxl Iirwl jorfswt i rf rtr rtrI > II lir lirinvitmnl I II
I l invitmnl I I i i iflflt mI triH I S3f41 > M lirtxt 11 Ii lwen ix > rn n H sons sonsI iit iitlf I
lf I ii IC ICI tM tMh
I lc h nvii s mi with iilt h tin h nfTmrn nIllr of 0 th thI Ih1 fbiI
> I t Ii l Mi ill Silo 1 fpilnri nf tin Ih nv nvi t tIii
i tut 1 Iii i v > i i K In I Si riii 1 li t nt 11rIOI tiIrOiIs Ht noiiH mid midlisiU instt 1
lisiU 1111 I 131 i 1 Itllimu nI whirli h1 hthI AII AIIiiinicb
I iiinicb i IlIf i I > i i n Itiiilln 1 runlo hi nrx nrxrhrnun SI SIshnVi
rhrnun ml II I SIt u n MM I Si 4 Hun h ii > 1 Sf croil croilI r rI rIP lai laiK
K P < i iMl
I Ml 0 I Ii It U till I 1 11 Ml I ill h I rstiP5 Mil MilItlfl
Itlfl t n i t > t I I niljlifi ni 55 lIlK Ili hx h hf Wl Wlfnir witq
fnir q rs i in f 5 I rxit S I i q ilttii I > MIII 1 tti iiiinlh iiiinlhxriftn 11111 i sin I 1 10r54
xriftn ii I I il 5545 I f Ihi4 1 IKIKHIII 1 on IMH IMHI
IA I < I 1 i m I Ir is uni ii i 1 1511I ly Hio Hiol
l 511I ri r pht > > < Hi1 giiiiimf Ztiiii Ztiiiit iMtolin oIUI oIUIj i > i i ii
j t I i i < i l sI n s ill 1 Ill unrtlli s its itsi
Hi 1 twn I ti tfivrr 11 5I I tin tinl I It iIlS
S l x 1 I lp 1 < Mli ill f 1 1ii
I ii p i i i sj ini r 55 1 ls ir > i tl i > ni I 1s 1sI m li liic I Ij
I ic jS i ot 11 I vi M A 1 iriHir 1 i sip > 4 th thT h tiT3 >
j T T3 < B 1 I lit 1 1I ii V ir IrYIZ ing J
1 n I II I
I 11
I
L
GRAFT GRAF PRONE PR08F WITNESS WITNESSm WTMESS BAKS BAKSr IIAISKS IIAISKSnrf
nrf r sgt ii I i tis I 1Ip f fr
m r p rrr rrrI rrrgsi rrrgsi53454tr
I 53454tr S 1 Ils5 455415 u ua 0555 N NIIt5I
IIt5I a hH 4so U Uftw ali s sI
I I Pshrt > w4 > r t ti > l54k45S u f k kI
ftw
i I t 10 I IH I hr 41SP tl fH l4f u uM > i l llOMlM
M bh 4 4 f Il i sS P
54 PIso4 1 4 S fi I s nr nrt5 4
lOMlM 1 t5 41I t sol l Io V1415s41 S
4 o Nxih sN I Htrt M K MM ft ftII 15 15I4w 1 1I
I4w 4m S5 iq 4 4I
wW S 5SiSI 4
I
1 wW4 411 S II S iKx tP5 tn > 4 4b Ns NsjaIls
I jaIls b > 4 > hlll ss H ss5s > illitU II I lItWS lItWS5I0W5 Mt Mti
5I0W5 i > < II H 4fl454 < I If 5344 4541i4
I 5 + 145 5 4 s 1 I Isri r is
1114 s4isl i j
IM 01 01I
434 I 5 5N H HI Isq 55sS 45 44
4 f lt iI4 5451 frNI w WI5S41 t ss H Hk Hht
k ht 4E4Ih C 1 f i wsshi 1 1o ih ihiqh
o NwtH NwtHMr iqh N
Mr 1 Ir Mc mlor 1 > s4 < h > ttiiiittil ttiiiitti 1 S SI
I fcl1 tght us bg 1 l iKx i4 4wsI > nl f Tnw r rklh t 4 4I 4NSSetUtiIhtV 4H 4Hm
I NSSetUtiIhtV klh m 1f is Ikx II h Malx fI K hbW44 fctHS < shut Sits Ihx4IHX Ih
454 + Iitli 1 sI i4s5 o oi 4 5i4 4SI I il iltliWiSlt
tliWiSlt titsi 1h4 MOS45 ShIS4S ShIS4SI
i I 1 t 1 4IHX S5S t 1 t tttam 4S fh tII41ti 4 514411 514411Is 1 1I
I Is 055411 ttam + 1 i j15V u t tI OfhINi h itis hIh hIhI1s
1 I1s I Ufrai Ufrait k 1s ra t sse414 h t it Inln in i
4131 t < tiUtltlxfXtl I Ij IW54 If f 1 los ssIimr ssIimrSLII 1 1IIk
SLII wSiv j 4iiri S3tI1tI4MI > rit > ti ihx Sit IIk 1f1L34t n > ltxr > IH 5145 < 1 > rxilt rxiltit roiilrsl roiilrslit 1 1r
it hit nf r iMiHiixnt n ni 5 Ihl kirnt fiirf a sflI 1 1II tuxr tuxrI I r rh
I ark h frM4l rsss IH tltx II I lti 515Khilt H hll h hsI U4 1 1Ir Itl ItlMr hs4I5 hs4I5Ir
II Mr Ir MiMahui Is 10 l4hoii ht IwsI l lfU 1 dirxvlMill dirxvlM <
i Ii < ill i IsliIl3i5145V iinxiil4rv xt slosi I II XIKX XIKXi I IIs
i 1tMrUK Is p ji on hx I it tviiiiixtlHtii with W II k i NX I Is fle flet Mtr Mtrihtitx 1 1h
ihtitx t h i Hi4 Sl 4 > iHKx IlI 14If5514i11 tiiii l 1 liv > y l4tn I liitlv liitlvIII 1 1I
III I I II IH4XV IS Sv I ll 11 V < jtsktIlIo 14 < tlllx Wltnttll 4 hu 1 la l l1S IIH IIHUttlUHl
UttlUHl 1S i5hS 11 f 4tit 4 t Xl otsI thC lll I Otis fl4 1111 < l > hX k Illlll IlllllMill 11
Mill ItiMiIxt 111 inl troui Ilinrv II IY siry unit 111 for ii tt ttIhx 5siiuu 5siiuuIho 1
Ihx 1 k liv h l 111 1iIv > ilv of I xi tiltMl I I ol ii r Ihx II kit kitIi 1 1I sis sisII
111 Ii I II I Ih ho North Hxricxti I Itotir of 1 rlutiiHHt rlutiiHHtfor I StlIssIKlHtu I I II
for I tin I S III 4i l > i mid liii 1 ihx I ti tulitt iIss < uxni I iriinfxr iriinfxrIKI I rnhssr rnhssrtl r
I 1 tl IKI I hslt h in MMalioo h of r Ihx 5k k xi 1 f ihx 1 1II I lbs lbsft
> r t > fl m II xtflmu x fr ru a dxiiMiMl HIX 341534It
HiamHIM U I 1ti5seIi if r 4 hi kh < h UH 1 lVtt 111 ICOICIIOr ltr i Mhlu isdkii
rxallv i t I ItY rxnitnilit > r iMIv idtiullt 11111 l HIM SI lx lxul I
ul HuiiiiHt I I 4iUI i ll Is I MIIIIX 11I if r thx I h I 14b134 < > i II xi xiI elitill
I itill ill I luxuilMrn uf 1 HIM Its r Isil nl nnir1 I Itist lot VH VHHiI
HiI 1 > rxiiinxil 1111 IM tiwsi I ISIS h IMIIH 111 U lss t 4 aMiUI aMiUIMHIW 11 11t
MHIW t iiiirix i ltl of l r il I ilo x It tissi4 1 i4ii I III t Ii Ii9 Ii9I iim
I 44 1 11 I it III I II4 hi Ii is 11 lo1 tX4 11 I Ii iri S ll5 lll Ill I Ii is friXIM friXIMiMit S i 1 1I 345 5 5ILI
iMit I il iH i rt 140 < > tx ihx Ii ixiiiiniiti 11 11r1 > > t itti hs Mr MrMm tr trIni
Mm r r1 ri it s HiUI Ill a4k it him 411110 I IIUX 1 1I IIHH IIHHlull lit
lull I tMt Ilh mini 11 In I in ssit Mi + tI d 1 tX4l y yh I tMt tMtlir l4 l4S
S lir h i IIIH 111 naitix oo 145 i4 it ISIII ISIIIti 1141 1141M 11
M 1 M I34ltbiI hoii IIM 11 liMit < X n I txrv rY 111 u n li lithat 1 55
0 3 1 sI that I hi I hx h Itadu Ih i53 lii i lirtiimlil I nut si ts if r rI ui iis iishISIIS
I hISIIS In 11 txtiinU I V hiii Ii ttki It wilt t IHI i + iit 1
lit aiil 1 iliil II I li liniii > s iiiIit I I11I1 lti 5 511 t tli3SI
niii 11I1
ts e ilxi uttd t Iil U IttI l vtr irt l > Hit Illii hI I 14 14of I I
of 11 r Hi 11M 1111 I Will 01 of r I 11 Isli iti < atitili CC l i1 itil nut l > < n nIHllltl
IHllltl 5 lit h klll II is1 l Wtulll w ikl Ilk hl I I sI sIIt k kif
if r Illx Ih I t k > < lf slis IIV 1 lMMnt4 hfI of it r tlltltli 41
ill il ihx Is SI siitt I Ihttx h I i s lit4ii I g iknililtil1 c cI t i1 i1Ills
on 45 n I I mil I lit iltri rt i i i i < 1 i iim I 18 I II in ISIS ISISI i
in I iiii4ti I Si 4 I1 lliiin t rt 11 > II ii4 1 vniiiir tli5I 1 I r li Il1 > ii iiKrxliimliiv ltii
< Krxliimliiv rllllh ii gli V xii t hiiIMII 11 Iii I IS 1111 of 11 I Hi I Ii i iin iinIlllttf lIitill
Illlttf IlllttfMtMtli till U
MtMtli 1 HI illil iII341it 1011 < l in I ilix It IHI I t ih ihiiitiiiii 1kl I
iiitiiiii l llI lilil5 1 > iit h it 1 luxn I dr 1 Uihi ieII I hi lio 1sis in inIllil lll 11
Illil lh 1 Ii4 h III Illln I Iii lii < illH4lilii of t 1111 Isilustf illl ilf lt > n nIii4 1 1II
Iii4 II hi lirnili iiii 1 Irirs liHil IKI plitifil 11 kll 1 HI HItlrx I h hI Iift
tlrx I ft no illI I II > l5l 55 IU 3 t oil Ii hx 1 iiilli It I h ll 111 Iklijili iKit S Into Intollllll h IistIlls
llllll 1111 Iditi < llllt is > M I MlUlit Issli I l U S c 4 III II 5 I I t 4 I 14111 14111III
nl li Ilix I It 1111 i II liiolit1 s IlII VS u I hx h hI I tin tinMI4IU liiI
I MI4IU 1 to S Jl Ilut il I IIIV iiI linilllfl ill i1iI 11 11Ih I ISIr
SIr 111 tlix Ih niilv 111 tsI Ihx I iiiKiii tll4II411 0 iu x linn 1 in I I II IIh Ift5Il hi hitown
town Ii WMI 1 I iiriiuiit la in II < 4ntii 4ntiirrtltimiuy 0Ii ill illFrItitathiiysifl >
rrtltimiuy fn fix t t i4k ssktt k1 l IHII uiilt 111 ii I I In Infnr I II 5sr
fnr I sr to I pUix Iis ili II I iiniiniii um x I iiu if f lown lownDix 11411its
its Dix r s11 Sit Sxnitir t r Sun iiiilx Ii < l I > I ilidn 11 11n 1 litI I i M wi willu S5 S5li
llu n thxrn 5334 h urti iTh n oihxr ilh t r nixi m nrih nrihrUUCftl h hI 5 5Hr
Hr rUUCftl oi Vt h 5 4 I lllll 11151 IMIMIIIX l lll stisslis > lt 1 < kll > l lI
4 I I l hlMil tilxM 11 > llliKl o Iilt4l 1 IlKlKX IlKlKXUilli4in 1
Uilli4in 1111411 h II I Murrivt Muir ur I lixlviilxin 111 ud stntS udIhxn 11 11Ih
Ihxn Ih S vim roiill ol 111 I 11 I il 1 lst i > ihx Ih I Ilix li SI I 34 inmirtt1 III tIlsi I rst rstill t tn
< ill > n Hi I lii M sh liiolo siI tMihmii Vi It hi hi ISIS ixndxrinii Ilc IC tnir tnirxlf S ur urtrl r r34lt
xlf trl iuililt I multr ulllr lilt Iho U Lw
MMnhMi 114h AHI met llA hx I Ill wk4 w isnintMi isnintMiihit 4 IlflSl 1
I ihit h Ih fbi lottiiBlnp 111 illIn 1111 t IUAV I I11 mi xv > rit rittllll
tllll p PIICX 1 > 1 fur lu till h 4ti llXj sit 4lt I 1 > 4 III I I II 1 tllllll tllllllIi I Ii t I Si SiI
Ii I linl 1 tiictlrxil in I ihx h l1ITIII4 iiin haw lrnliti InI I lrnli iisli8ItI4I
ti linn all ItI4I 1 lix 1 iflxtnl I 1 lo liuv I fiur r I fh fh5isk rr N Nll 1 1I
ll I 5isk k 1 Ilix I plllt IILl S twul III tll tV ll II Sli > IIM > 111 111I
Xix I you Ailhiit 1III 5 01 skiit Uwytr Slur Slurrut itiart4 Ir
I rut t4 I Ullll 11 luilk 1411 I I In I Ihx 11 Its ItMil of f film filmlinn I I tsi i iIU
linn 1111 IU Ii Ihx 111 irotll4 I tthuh 11 von 1 niAilx 101 ni ihx ihxUrill ils ilsItrill h hI
I Urill Unl tiiiifitctinn tiiiifitctinnj I
j I Mi 1h1 l4 Mihnii Mtid 11 ssi iii lixiluln Ss i I ti ss t nuitix lIIi ltit 4 itiitluiii itiitluiiiI 10hi III l Ii III I II If IfI
I I l > I look l thx I it lit III x f It
I ol P fSat l < lunl InI il 34 v ut h i nnti iniir1 iniir1TAX itiFi r ro
o TAX A i if f Ih I ii 111 HI 511 i l riNtt I trtllll In 15434 15434tiStI ltt lttjlmttl 1
jlmttl tiStI for u Mix if I < IIIHI 11 sili ni s pitiit s 5 in h till 1 I IV II IIr
V > Ir Iri r rI
I I < J llOW 10 nilh I tlltt I 5 > Sill m I IIS t I Ito hrltx hrltxIon ht
Ion to 0 i 15 t Inl I Itis 4 MO MOi 111134 111134I
i I i mi I I > lio I hor < in Sf0 tniihi 1 II hI 5511 > r ihm hA hAIad ou ouI I Is
I Iad aul s t5 uix I4 ni1 34Ii fur rt it 3 No Noij l
ij 1 IiI 1 ixtir I itI r pn 1 oin lii i in ll IIS IISI i iI >
I tot it 5 ini Il I to I 1M 1MIJ IAJ tiiS tiiSI <
i
IJ I J IIIS < l iillll4i 11 In I HI IUi I > hxr I f e t toil I
oil 11 Mm i I < o ilil 1 u 1 i linn h tier h if 4 I MMIILMI MMIILMIh 1 1h
I h n I 4ii 1 t nut S5IllII oii4 tffi I hitu hituI hll
I 4 I Hil Ili l > n i x I534 < f pat 5 1 Ihxnoix Ihxnoixlii SSI h hI ii11 ii11tJ
I tJ I lii 1 Iii 44 I Ilix I I lii aiiiniitil DI a of r Ilio 11 11Ih I 5 noli noliMiMiilinn I IIl
MiMiilinn Il tins Ih I opniiiK lim 5 I Is uriiriri l II r I on onIn ISISI
In I ii ttininiittxx 11111 III 11115 lit I ilclHniiR I 11 1Rnll Ii lsrsn s Unit t ties 1 lix h tx txt 0 ito itoI
t iiiixj tn I iinuwxr ltSi I Wi tint 111 niorx m iiii I > tiiii 1 IiI1 > > lit litnivir t I Iiit
nivir iit 10 it iif f It i iiuiitxl 1 ludRx 1 uII U tI gi Morrow l orrow WIllIS nntx 11 341 < l ltour
tour 11 4111 ° upt 453414fie ifip ll rxitiMin fm IiI In rtifiltuil fl I I III ix ixI II IIili
I 1111 plini ili lit linn linnMv Ihml I lItIss lItIssII
Mv II h v iouti ipitisiI 11 ixlu I ol I Is nix i tliitt I iliitttMinniiiit iliitttMinniiiithim I I I3s I lit tSII 11 I o otIn
him hn no I p i < r rxplixd rph isI MvMiihon MvMiihonxrr 1 ehth in inVrr
w Vrr xrr ton 0111I11 0l1 nitrxtl tlltiIrlilI l with 1 n Mr h nd ndin n nIIrII niism niismits >
in txintrirtu t IIrII mi 111 dI > ho < ili pxruHixd Mur Murruv IIrsosi r rIchnll
ruv ruvMrMiitnMi MrMiitnMi Ichnll AOII Idl kin < II t rxplt v ph p1 mill 1111 is is i I thx I Si ioun iounnxl IiitiS 1
nxl S I to I II ill II h i iinrrultix mi rxul r ul thx Ih liw I pro protidnit 1 Ir IrV
tidnit V nuts Iill g thut S I All inditidnal lh11111 I ns1i titisa I who whI w h rxfuxxt r t tIIIII tlItll4II I II
IIIII lItll4II I > 1T llllll 11nl IIH M k 11 > ll of > r Illlll 11 III I III III IIItfMtiKitlntl itsst
rillilurlcd drlrd eiod liv I y a IOIM IOIMniitttvr 0111lii
tfMtiKitlntl st I 43 tiltS 1 I joint rOl
111 10
niitttvr 1111 lii It S o r iiixtinlitiinniitttHtiif swtII u I i itsi lnll ni It I o r ihx is 1 xRivU xRivUtur ii 141 141itIr
tur ithnll hnl l Is > guiltv Il iitlt I of n I tnmdxinfiiiinr tnmdxinfiiiinrI >
I > r > vou 11 ll I fll ftss x to i ni itssr > xr nnw In mkid mkidI iIistMIIr4v 11 11t
I Miiriiv MIIr4vIItihnts MiiriivMi 1Ii
Mi IItihnts > Ithmi Ilhnl nodd nrwlsled nrwlsled1b li tl tlI
I I fhl I roiuniilliv rlnll rinnnt II IO will w1 w I I I rxtiirn rot llrl sir t lii h hsIIf tin tinxnnlor I si sinttir
You will I IulitMtimiil IsiiIiwiiitI
sIIf xnnlor Fiollnnhufurn F IIlh1 01 il hI
ulitMtimiil ii 111 unit ml if r von 11 iuI rxii4r r rofitso in HIH In InIlh 4 4lIt IT ITih
Ilh ih U w will s IIIRI ill tnkx UH I ioiirv ioiirvllirrx III III11ir
llirrx 1r 14 I no doutit nI hisS S hR th h I ji oIsliil lniurx lniurxhn sr srhas
hn 11 has Ill I i Iws Mi xr r lo n in IliflIlIro < I iirx into Iln th tha h ostiiIi ostiiIiI > A Ai > xii xiiI
tirt ni i PHHI oil nionrt mnn ioiuinutd Itiliost ItiliostS 11 hx hxI h hh
I
I > hinrriMP h TI I lb hi t > fini4 IIII ir srr > for the h < l i iI Ih
I rnli 141 S I n A of ihx I h sb < hllrlrtn lllr I ldiis mid II nil 11 lhtt I hi Mioiild slioll III lix lixpniivixd 1 I Iit
pniivixd it ttI W i hnx h lvx 5on n etttuiR gtt < sts 1 frunU frunUi IKk
i nnd Ii nd > 0 1 ltt41 ixfiunoii lln ltflnti xtxrvwhxrx xtxrvwhxrxi srv shot shotI 1
i y I t v s rt r r i < it xliili h t ISIS f rioil hOJ iiuU lil Hid HidI 11 4 ti I II
I i 1 i t I t iu 1 t its fr rnlh trilnhl > nwit vrhAt h hn Jtx I i ini IMt
ni n Mt MtI t < knew knewI r rI I
I I ii sI t Mi1 I Is i It I v n flSkrIl toil for f r pmi i Inn m
C 8 d di
i p P I 51 ° r
t
S 54 l 541 45 41
4 4 95 9 4 a
4 S 41IS 4 I
4 u 4S41 I
4 I 34 ll 5 S SWI
WI 4 S 1 4 4 5
I p w wI I II
5 t 1
I I I V 4
414 s sII i i55054S
55054S 44 5 10 0 41s4
4 sN4 m 10 SsI I N NI
I 34 41 I 5 5SI
SI s41
SN SNp
p I s sbp
bp o I 0 V
4 0 sq sqI
I I IlINI
o
lINI kI S 54 N NN
N e9s kI 5I 54
4 1 h I a 1 1I IN I5l
4 I Pt I4usl I I54 555 I IVtlstI
VtlstI I If IM S4WISI Is fI 4s 4sIfr
f
Ifr stswsv l4fls4fl4 l34 P PssisI
M ssisI lI ISlsfl1 hl 4Wsff5 4Wsff5soi141
soi141 4 itsil s14WIqi 5 p51 5 5II
II Iss ssh uI 1 1w 1I 1u sss tiNS
5 Iii 543415 ptsass w Mt Whisti > U4t n wMttMn sk s P
111 f34 5s5 INii 14 I 5154J4 tMt kMH Mil Milttlttl ft41NS ft41NSps
ps mm4su4s ttlttl u si1 I ittwt4M < ttl xftt wfillxft wfillxfttvi o
454 1 uwl 1 s 5N tvi t p4INSiitPIl rt4nlt I I htttk I ks 41 lKtH lKtHtat
W 5 01 M k41rit I tat t C Citr Citrof oh k I IPh lIvsti lIvstiNitli
Nitli 55SIN Ph 5341SftIIIOIS r rI rH34 44 44N
N 1144 of I iir iirt r ssahsitlv ssahsitlvPr4nithiiya
I
t Pr4nithiiya rHnuh rtii kilxr oitttitiHtM Il hn w wKti t s sIsiiI
Kti t1 salsso1tI t4lniHH il 1 Ihtt mixtiimn 4 > h 1is i HI HIIHMIM H 4 4s4411
IHMIM S null h ittHIIHIM il t ilx iste4s iste4sIlsis ll lli
roh rohIt
i Ilsis i ii uSsr It ihtti Ih tttilbtitfiifHxH 4ts 1 ussoofl if Ihit Kx 4xHAtt4 5HAtSuiil 4xHAtt4WH
WH uiil 1 wss < tv tMMirx1 iKttl 1 U 1 5414 < < 4 lx 05541 l IMMV IMMVMX IsslyIii
r
MX I IxtxltkyHtMl h 1 154 K iHllalkxi lit I ltaMH tSklIN1k3434f41 y ylltiixr
lltiixr A IIusss NS i UitM I m uPs h ilv 4ii Mill < l 1t II IIW4ii > lr lrl4Mtl r
W4ii l4Mtl t 4 14 i 4tlll d flliMIHtMMl pPbStl + SIiI I 5i I 41 IlHl IlHlIM I Ir
IM tAAftv r r4y uttMMlll uttMMlllllt 054 1 + 44434 44434lI4
llt lI4 t > 4t + N 1 Kt 5 xitrlv I u iitt d i p iIN i > 4 4Mutl
IN + tiII < 1 Mutl h IKx lit mi NI jHtt1 1 ilxjhll tos4hI5 h1 IH IHmillxx
millxx 13411 11 ihfii I t5tr uitxoliuitiiHi in I HIHI I nut nutftir l lt ii iiP4115
ftir m MmUttii IMIUIV 11 4I5 H4 tttd txiiiiliy txiiiiliyIII
III rl l34I34lI5S llXllt X lHI t 34NISI55 lt X Hf lS 4I qfgl X VI llH llHh4ll
h4ll > 1 lllltHllllfll I I Ullll iit Ihtt H > XIKlMI XIKlMIIlilllxlllv i lI lt ltSSllIlhllIV 1 1I
Ililllxlllv wvlil I lip 11 III Ihtt 515 AH AHl 445l4a5
l l4a5 vxr MH Aidxv y 54441 MH 1 1451 U l I Il < i trt h hI > hal iPhil1114IIS4WII halin
in 1114IIS4WII itmwli I 14 5 inly I ihfrx I HMHiilHf I HsItlS5i4sosl Htt Httf
sosl f Httnl prttHMIH illlHllllxx U < > U4i4llllt U4i4lllltof
tk it
of ihrxtt Ih S SfiiMiKit uid a1 ihrxt thu ixr r0145 ° ui li i ititiM 5tl4
titiM 1 uf I iht liix 1 lktiJ t t al rlu tII ii 154 > n nIHX
IHX 1 ff544345it rx wi iti irtMlxrilttv 1 4 l 1SN4p4IIf Mrill l Ixt Ixtnf t tr 540a4it
r a4it I l34l54I 1r iI 1 i Ilf k kr
nf lf r K I 11104 I l lllxt IIlI IIlItto 1
llxt 1 ivtHiinillxtt 44 + I611l11544 n 5141 IUx1 345 ii I I ni I x II IIl I I I Isi
l kxH H hitt4 hitt4It h flt f t 1 + Ik Ikt 1 4550 54 54It
It t Ill ll Hit UI Mltl to 1 If I If lift liftrtirt It
rtirt f I U ItI M I IS aliinlirllt Ih Mllhuul h It IIHi IIHifur IIi IIih 51 Ial Ialflee
fur the h S ttoiiiilitluii aI 4 Hrit U IIrIsrs > r4 r4U
U I txIMN sIlt 11 ll IIN SUN > Illlt Il4 u J > Ml 111 Ilix SI IttllltM IttllltMH 1 1Ii I i
H iffltiiil U < Ui4 ili 1 tiMiii 1 ftnlurv nrl V 55I HI 1 I Iiiw I is isiiSiiil I
iiw iiSiiil diilt 1 IH lIsl h rm14 I ixrai I 114 ill Ike IkeIiteiI hti h xlxrii xlxriiI 1 1I
I rviiik I Hi > iimmii x IXIMI tIl Ii it n lIi lIiiiit Iiu Iiutxiiii I
1 II
txiiii iiit I il 11 1 ixiniiit t l 1111 111 44I45 iixi ist 1 ol It 1 i rmitlo Pu Slfl I I IV ISO ISOso M MtultlttlUrilY >
tultlttlUrilY V so < tHltlt4IX sl ssst < HlX I xflltlltM 34II4 I t lldlx lldlxnf 1il is isSI
nf lt SI Ihttir 1 uitixi4x istisslsl < 1 In I fllIfhI mlii IHK4 c inn I
Nmxittltxi I 1 I s o H 1 i41 ii Hut pail 5041 1 1I IM IMll i4I
ll I I Iii < ll llUllli fill 11 ftIejss III 4 Ihx I 1 ho U 4j14343411S404olll 4j14343411S404olllI IIIHI M tHIIflll tHIIflllt
I t Iht SI h iMixr Iiisrtst lul i oiiimfvx II IIIir 4 t tiiiiiiiitxtitiii tiiiiiiiitxtitiiithai 4SSIIIIISNIOIII 11 11Ih
thai Ih I ii I I linl ilx I nit I II tti I s i l4ll I all 4 S iiiitni iiiitniiw I 311 I III
14151 1 Iii iw 1 > Mtx xtiiiiii 11 at I IHk mvf Ills 341 I iinm iinmthx jt5sIlil
il Hk tliir h 4a44l is5I
thx 1 tiiHinliirt VH 11 iinii mi ll Ilx I 54 iaii 5 ll I lix lixrlllllM14 1 54rItlskSIIS
rlllllM14 Ici Ml ll 11 P1 > It I xtt4 0 IS Ilix H I Si 3IIlllll34SI4i 3IIlllll34SI4iII > llto lltoI
nf II I HHikiHK lull ihx II OISI11l341il iit4i i4inii4 01 iiitttMtj iiitttMtjI 1 1I
I h I M S44Il5l34l 111 > 441 > f Hi I xuiX4 Jso wxt I II I IM 111 1k tl I II <
1 151 fiilifti 11540 < titttin I s t I I SiiKtl I ii I 1 I II 111 I utl 1110 ii I inn innlli I I55I
11 I 1 lli hliMxSXI I Ilix Ii Its nJIll4 Sli54tiilSNSI5l IH HHl Mti Mtihati siitI siitIhost <
hati I tlx 111 host < urinal 1 < iili 1 > Unliiiti II thfiu Ih up upfill UIr
fill r MlU st L > Iht l k 111111111444411 111111 Xt4 34 INS14 4 III IIIl I II ii iilI
l < rtllx lI 1 In I Si ifir I ii 1 i Slits 1 iiiwtiliin nf if I U Uiaxil I IiI
I iaxil sI 1 fni hh li i 14 a IKK I5 t lilol S 1111151 11 r I IIh 11145 11145llio
ihx Ih rmiiuHU u 1 ih h 1 1 tulinim 5slitI nntn 115344SI n i iU4ixn4iuii
SI U4ixn4iuii I 5 iltSIUl I uitt 1 5 I Sjt ihxt I h to niiiini 11114 11111 III lslSlII > ion a 1 inniilli 514111 1 I IS ISf 4 4llXtt
llXtt 1 f S It 1 nl I Illlll Nlltxiillixl I Its II Ml h SlI 1 1Iho
llf III 15141 ltMIIII4IKIII IIU liol I tIs45 l > t UK 0 ItM ssohMI III tl tlllS4OII 4 4IlilStsIIS
llS4OII 1111 I > tllll lUtX 11 II 3 Hi s eI I Ill U I till 1lI1l M lt4ltX lt4ltXtlX 14040I
tlX I h 548 HHtl III I 4ll4 51 515111 ll I lIi III IlllXtt I 111 ill illIllnnlh 5 5I
Illnnlh I 144 11 5 Si h 11 kni > lli lliIllx hI hII
Illx I h hO nil t 5 U I 5411 > l Id Ii tlilxltfl 1 ililii I lilt liltili ii iiIIN53431l
ili IIN53431l > xi > iii rt i f4 it ltt0i nixi 11 i v mi In It Itill f I IsII
ill 1 Ihx lii > nn 1 > iiMil il I x x > 4t 1 it r ihx II I Mi4 Mi440IUI II IIiIIlI
40IUI 111 HIM I Iti sttis ltli 11 Ihx x tivplioli uf sCIIINI r rh it xw xwthm
thm h ui a milr Iy indirxttlv IIIII nOrvlxl 11 rtis I ill I Ito tht4ninli It ItIrt
4ninli 151 I II 4 t orts l Irt > trl iif I Illx I h it iMilhllt I sSIts III I I Iht Ihtuxixfinxin I I Ii Iisgi
uxixfinxin sgi 1111 In toIy lur 1 iiiilHatxA Ulh1 ilt sIoY > trlv trlvxiioiinh Iv Ivth
xiioiinh 3411111 th It ihit I h tl ihx tl I 110 rmlrMtU rl t8 tIr I mx ix i 114 lt 1 I unit unitvtillitiK HI titiIIIflg HIlhll
vtillitiK lhll to h totixriitx S i ill ih h Miiinu IIU
41411 1 All liI I IIIMI hl lIllV h llMX I Pill I this I till 1111151 m mI Ml Hill Hillhiliiux llilhis
hiliiux I HIM Ih ihxv h will t III ix I iili I sliw sliwI tn tnt 1
t hut I ItO i 11 iitixtttxw 1 II Il iirx 4 Ii IXIVMIII S SIsitlu 11hl 11hllt IX IXf
f Isitlu lit lit lt no u I < SI irsi irsiUHIH I Iu
I UHIH u uilll t II > mil 11341111 II illil lsiI 1 I Illlll hl nf ll 11515 h l III IIIllriiHiiril 11 IIIItriss
llriiHiiril ln Itriss IIrII III I III 1114 h IkUnurt usIa SIC Hltrr HltrrI r
I PI i I ltr 11 I I t i X N lilt i i > I tloiilx tloiilxlloMliniK
lloMliniK Iist hll 111114 ISis Hi l ol t lilt I tM 54004114 54004114Ill nll ix < irii iriiill 11 11I
ill I Ihx Sti I IVhiwurx IU 11 illxt siintt nllMil liodiiih liodiiihixuiuii khSltItI4 khSltItI4olIoIs I
ixuiuii 11 l01 I3ll 11 uftxriiiMiu I Ur in thx I I 55 I I40ht I40htSai > xi xiMnif In InI
Mnif Sai Ititio I nir Milfnid llr1 Pi l I 1 lie tu tutun s s sstIll I
stIll 11 r t Mit4 I 111 ill mi lirUnn 1 J M t txarn txarnf or orr r rr
r ii IlIfi x iti 11lh 5liffIIsr inlni < dviiritx I i Isi1ssltI 41 ktMin of ofi t tIIi41
i IIi41 x4i I lllI uli h irtxi Vv O4 I irk irktilt rl rlIt 1
tilt It 1 utiil I 1I lsIoIo i ttNtrii < f itfx 0 ihlil 1 of ofMl r fIi
Ml Ii Hid 1 Ml I lp Ii 1 I u or lirrfx follow I of r Il I I c itiitt itiittl
53 l > x s toik I I nil II iinitntr 11 iux gIlO1t4 ti MI MIHi MII I II
Hi I I Si Kiiri h ir I ln I ri l hors fnrnihoi4 I is nit tssii on I ml 4 lIt 1 1hlr u uhilf 0tit
hilf tit If mil hlh u II sl from rrul S riitts Mllliiil MllliiilMi IIt UII UIII II ill I III
II Mi I IVlUiw 1II mill 11 dni Ilh hifi Mr ilss I 4 lirk lirk40UIIII 11
40UIIII 1111 111 isiI Itiiih 111 II IturtJ I r 1 vrur rl4rOt r of 00 x iliuih iliuihtxr Itl
txr I ol IlinntiMii I ht tirit iou Kiri hll I 555 WrISt riiwini tin tint UI
t h if 4 iittr r III i Mil lHtoin 1 I1 < l IOH h Mi MiIHK40II lIis 11
IHK40II 1 11 4 5453 pitnil I tII I V Ill 4 tin I t lii Mir 141 34 I lift h ho 4or xrxrnn xrxrnnnit II 545 545I
nit I II o If on Ihx I I ti lirnk I f huii lu 15115340 i rddy 34 Isty Iy und si n nI sup > iipMit s sI > xi xiUiit
Uiit I h 1111 8 irt i r KO s lit U Iplr I PSI Instil 1144 Iii lti I nst linl n1 1li I iso ihxi i h isoI
i ill 1 lixfoi Iof si thxt lti h Nir oi iiwurx n of r ihx Ih dun duncm 1
cm 1 hml In1 xiitxixi 1 ihx Its h 4ItI ifl II IHK h1 nfl I tlo tloMinx isIissIs I
Minx Is l t441p45I1 i < ion Knulxtl hl1 tln h IHMI 4ifxv sstoIvI 4ifxvllnoMKh IY
llnoMKh I Ii If 55 nnd 111 II II I s I nn r ii k i hnppv tI ° hPY walrr wa I rr NI S I III IIIltd Ii I Ito ItottI I
> ltd stilt iii4id ihx h ltoil lo lu wuif 11 mist mistSl4O ut uttti4 1 1w
w tti4 M Ii 44 Ui l kmn nlMvl up II NtiII n 11 < l Ihx Ihxirift Ih Ihh
irift h ovxrlirnd UII1 54 thro hrnJn Ajnn < ill I four r into intottix 11 15551Sn
ttix Sn h irxnii irxniir4
1 r4 t tVlloMtifii 1t Is m I i irirdlKittoin ten rl I nl I ilfl mil 4 ItO UIK UIKng II II4n
4n ng nl wmni dxxp m his h w 4tr ixr dung hllO in Ihx IhxIMMI Sb Sb3nI1 h hI
IMMI I mil rjnKii HI thx 11 Hurls lltl child 1111 und undiiluxil MSSIIhot t
iiluxil hot on Oi < Ixvii I ant ml nhnulfil 0011 for forIIIP 10 forSt
IIIP St 11 Hnr I I I r o m n I rlv 5s Id h nnd m nI Miw liirStwin liirStwinhadii llr llrI 111 Ci 34455 34455tis
hadii I tis 1 I i ifiirxd 1 I I 4 III I sontt II sivii hm 1 l i i t mtr tir nM I Il rliy rliyliinrd r t isv isvfitirl
liinrd llh tin rrv r nnd nl1 < nmx nnd nn rtncutd 111 thf thftwo thiINl
two n full 1 lMxt I of 1 Mm h 11 ti kmsin < mn wt wtfmind N4S N4St >
fmind t i 11 ittil hori h I rt t nftt Ir IS I Ors > r tiird II iii rn 1 t in n viI 1 wxir wxirI I
I It In r i 44l5 i mmraioit > xnrrh h d nil 1 ni nlICht oh < hl mid 11 tsI lo lodit inII 0 0n
dit II I V foi n OI i fxlloww I 10 I Inwm child ch < h ihi but without withoutI wit h hI hIntS hIntS111l
111l I 044 I lit I > ngntnrrd wrxni rn 1 iirx op 4 4ni mliii mliiiIII
I
ni ihx Ill l n t 1 1II hoinx hoinxM 11
M luk tii kton on iiinttMl II S from ihx Sb h my IY tt I tljm tljmIII i iin >
in irn rl i i > d 1 hml h if li Ivodv of n hiHiUmthlrr hiHiUmthlrri h his thlr thlrk
i ikxn iko k 4 l > hoinx f 1l luirul 1 in I I rtxrgrt rTOSIs rTOSIsI I > xtiit xtiitXIIIMtX
1 XIIIMtX I ll4U HCIIIV I I IflWIC 1 Of OfMilfoni orIro 01l
Milfoni l Iro Sm 5 IIMiJ4 x it l in i is nnu 11 t v WI r 1 > S not In It Itfl 1 1n
n i Ir
i j ji
BEKtAMIK BENiAIIIICtcsTailormadeclothesl BENiAIIIICtcsTailormadeclotheslGood CosTailoHnade clothes clothesGood
i Good light lightexcellent lightexcelent lightexcellent
excellent excelent ventilation and courteous attention atention to every everydetail e everydetailleatures r
I detail detailr detailleatures features eatures of this new store which bring new newcustomers newcustomer newcustomers
customers customer hourly hourlywe weve vc maintained full ful assortments assortmentsof sortments sortmentsor
of both clothes cothes and haberdashery for the th late comers comersKhaki comersKhaki cornersKhaki I
Khaki trousers trouers best quality qual it 350 rcady to wear wearBathing wearI wearBathing
t I Ialhinl
I
Bathing Suits 3 lo 7 50 Brach B ach Robes 350 3 50 to 10 10i
alhinl I I
i i v i C I
1
rurnroAmD sic IMffCONTINENTAL sicCONT1F1NTAL
mCOPAnD mCOPAnDCONTINENTAL
CONTINENTAL FIRK INSUftANCt INIUANCK COMPANY COMPANYOFPICK COMlANY COMlANYfrf
+ frf fcflTh OFPICK rIe 10fll MTJ MTJST tt DPUAnTVI DPUAnTVICON1NNTL fPAT t
CONTIas CON1NNTL UIC 4CUN ep ST STASSCTS HeW Y1 S LA sa SLL NI CHII CHtc I Itt r rIsfl
Isfl tt ft1fl a O PfV1TTP TrTt 1t ArAI MINUA1S JATPT tTAT1W4t J flttY ht I ISKTS 1911 1911AsTs
ASSCTS ASSCTSJTI SKTSSHt t UiHtHittits LIiIU1Stuks
JTI SHt Stuks nlS a < HHf d I k s 1411 wnfw 11 IN7LN4IS f A > AM wv M w < v ife WfWO N W 4 tsmtoms ftf 1 1 Bfl B Vfv l IH1J PffWW j u fW h 1 t twnfw IwTW IwTWMvOT sts S7l28iQ4 SfIUOuIt M sqtN4
tN4 It its4 t2NNI1W Z MvOT L Luu V te W fl pi W > W e V VI I a4 4UItIIIIt 4UItIIIItLw t 1110U0 1170740 11707403W30l3l
L Lw 1 104 04 ti tl 21 NH P iI IfillUS 3W30l3l 3W30l3l2MaOOQO 2I433t3tPrsmIats 991
PrsmIats 1 I 0 I IIK I I uIIN usstIil I PfVC lift HIn Nt TIAMI I fVilt V i ftissn WWl W A 4tt fer I T IssN4 IssN4InkrI WWflW Ai PWWWw PWWWwMM4M 1 1PfVC 2MaOOQO 2MaOOQOS142 2M10001 2M100011f
1f InkrI ONds a d kisti iii MM4M MM4Ml22tfaT upJU FWsMf vII SI27t8S94 SI27t8S94IH S142SZ1eg4fliJniut S142 71 5 94 94I
IH fliJniut I ii M N MId un l22tfaT 122n kpt1 1 111llw 111llwI UNSIWJI UNSIWJIca
1 u 14711tH 14711tHI M MI
11L4
ca dipisit aii 10 ttt 1
I I IM IMT 3424710tH 3424710tHT4
T T4 I wvvv wvvvC9MTININTAL A M4 22t2 iI1e24o1a LH I S14S36 S14S36sbVVItI SC36 SC36C SC36ceNTIMaNTA
sbVVItI C 5 5t
t C9MTININTAL C9MTININTALrnHp IHW I4LIt IIKNKY IIKNKYtNH tmY rVH EVM5 tNH Prwitlwnt Prwitlwntijii Irltn TN ThE SSNTIN TTA u uHf
1nlwt Hf H 16 lUNi5 l P9s544551 N THJ T 4 wr r HKCl ulKt HK MHt MHtlHtLIH VIKPtiHm 1M >
rnHp tiHm I O MOHK UO uix uixOK 11 i1I r rnoi t
sm4 ML MvItil r osrtsiwj II IIut i i
I ijii 1 IMPIl I i r Mr t
OK IHK HANY rOMIMKH rOMIMKHHITII nl J lti
lt Is 4 r I t NNtY K t tIHMtCIUM 1SO 4EV r MtHIII1 lHtLIH llHIJlMNi llHIJlMNiKXCMMIVKLV 1 t NHI NHIfl
HITII 9 irat fl IMUrfl IUI KtXHHfKH KtXHHfKHHUH noKtt IHMtCIUM IHMtCIUMH 11tVU uIMIYtUIIltll KXCMMIVKLV KXCMMIVKLVAMKIBH tXft1IL IKU1unl IKU1unltltl
HUH tltl IIltll ii iH IKOI11 IItoIPRl iKKr > OHN utt ftiSEIt HH HHM ss I t j I H JIPI H I IKM I4N5LIS UULt t l rHAteM r1A I MHOHH MHOHHM OHI AMKIBH tlt AN IMHll V VIH IIlflIEIi IIlflIEIiIaMINUS Ut Ut1tUt
M lilIIY HV VAN1 IMHUM t MOUMB MOUMBU OOHI
11
uttlMUK I P IMKIK IMKIK1VUTKHI 11 I
1tUt 1 Itv IH I uiKfiKH riiA > rnr fH 1 r
ni niSll444P t t11j
ItfThH tlt ILE5tisll tMlill t OH Olsit It Itr LMUM fL
I N Nnu U IHIIMUKIIMfR IHIII
M 1 > MUHItlAtiKKH 1UUUtY 1VUTKHI n I IHIM 111 fHIIIIUor 111 IIHH 1111 U4
11j Sll444P 41 I W Ill II tUKUr ItKeI r lM B KUN IIS HIILIM I LAN 5 MMH MMHt MIS 11 511 nrM t n OU OU1u1 I IU
nu I > Ki K I4iI i utirr U t tEE t1 I 5544 Hi ll r 4s 1 11 isgiss Vs t 11 W ill S i s 541 M s tl 1115 11 > n 4 5lIqL VI IL tlJ I IS MHIII MHIIIkKMH Hlin HlinwiS 5414155iulIS
wiS iulIS kKMH 1 HH 54I45t H MM I II vHl 11 45 II I Ill M UOMKMIX UOMKMIXuttlMUK U11r t WALL LAn
j
A COTTON SPEC BULL BLL FIGHT FIGHTi
I U I 4 K I II 11 I I t 5 l II I I II 9 Ul Ulfl ustI I II
fl I t HIM tl I DIiIII M J < I t tI tII rt rtII t
II I 4341155 tii4 Itiai 4411550 < imit 4rllt lrullriiKii II III 114411 ur Ollivr Ollivrll
ll I 4 tlvvit u ttriullu u SItu Itt rrltnraitli rrltnraitlitlalruifiilt frtairml5SNI rI
NI tlalruifiilt I 1 lettiolsi S I Ih sIlo lit rraill 11 S ul Mhlvli 55 5111 oh U UliiiliiiauriltillhlkfUulu I iillII5lltlVil
liiiliiiauriltillhlkfUulu llII5lltlVil 1 5 Ih ISIS S5 lis 1 Its Vifrvt Prltvi PrltviI 1 1I
I I lix 5 i xw 34 uliI UK 5If I h h1 id it n I S i It I 11 11 I I ni niIxll IIII
Ixll 11 I I I ill 1 11 lux I liii M t I Iit I ItS I t > l 1 1n lh5il tllt < wll I IllS lifHUv IllSP534111451
Uv n i fixiiiotiii H v l 1 II I itxr lli lliIHHli ikl I II
IHHli l I 1 113411 t II I il In till OS I IIh 15 air SlVlI tjt tjtIlltt
Illtt I 554 Kll 34 I 4 IIII I III ISIS KM il4xll 1 soIl tHlllilt tHllliltIlllll 44511 1 II
44545 Illlll 1 tlHtlXllUt s 1 I I4M t f YS1546111 4lM 11 dl dlf1 41 ltllM ltllMttlirlXtl SIOI SIOII SIOIiViIfIisSl
I ttlirlXtl f1 11 I lX4lUt IU 1 lllX mtUIX mtUIXII 1 1k
II I si tt s < t Ihx S k IIHMI Ill S4SS likil 1 > Mkfli 1 5435 1 4 I ill I and andi 111 111I
i xnr SI4 In I til n in uti III u i In h ullixi ullixihlttiik 11 t I I II
hlttiik 11 I IN III Huymi lltsy YI sits tis w x in 1 Il lliiar lliiarI I II I nr nrI
I I IXHUIIK I1ls + 4S5If 85 t4 4 Hii I 1 it I MI a MISS l I l54 I MI illit 11 wt wtllttlllvil SO
llttlllvil 11115 IlI4 II IkiltiklUt I 4 I tulllMIIll 1111 III IIIIllt I II
Illt I 1 iti IIt45 u Ul 1 > Ifxii I rli KiHllrf 11 nil 1 Ilir r 4iliix 4iliixilux miIiII
ilux I i5I0 Mlid 4 I 11 I Monday 1 V mink IlflII SIMS I tlM Hi I 541 Mull Ill h liwtk liwtkf SIlO IL ILII 1 1r
II 11 f iiix 1 liiill i 4 iiiuuiiti CIIII1 II 1111414 In II Ii ii 1 4tHiiid 4tHiiidlioii VISIIIIIf 111 111h
lioii h if r I i4 iotl > UV4 V 4 irailuiK 1tll I I II 44 Huii 11140 11111 > xHuiiic xHuiiicItill I ilsIliC ilsIliCIII
Itill III uittl i P oilin 11 5 t ixiV I > t luuililx I iI ilIis all allIlix s 1 1I II III
Ilix I h Ito SOY MV dittn 11 4114 IS ihx lii > and lu I 5 4 l Ios HtiH N ruMlx ruMlxINX rwisloslI
I INX I h hIS IIMil I lISt I S i i tllll4M4lltl 5uI Iii IIOI iU lit litNKIII 1 ll llS41111
NKIII allti I ihx sb I raid 1 ttiixii 11 11I 55 i 41110 nix nixtlix M MI
tlix I I IHMII 111 limn I Mi ll Iliiynx IYI witkx witkxI s cl1 iILst I It >
I i t tlMli 1 vtitli ill4 1 i 11 51104is n > v of 41 r I 51115 > a4ir in hm hmiMIld hI
iMIld Mr l lr I 1111 IwluiUii Mt4 aliiollit ISis I IIH I II u ulix iiSI
lix I SI iitr I II < Mt4tnt M hol Ilix rh l sit i II 1 l Ios id ih I r itsit itsittllll1 o st sti 1
tllll1 i 11 551 I It c l I ilt S5 Ol I t ItlvtllUlll I Ill IoC ILl 5 III Mhltll N I hi h lit litlltllllX I Ii sl I
lltllllX tl t tl4 I OIlOIftttl 111111 ll I > tll 55434 I iII5 h I Iv
vaV4 v kllittn 11 > HIV In I ilivli mIs hi h nuiI I Iill kxMii kxMiiItl LsoIlits I
ill loilih I Ilh with s II Ii thiHKH S Ii I 1 IS If4 itiMi Ii I I 445 1 Hflxfli 5415 iIs 1 null nulliitxH 11111
iitxH 1 uflxr r it wa 04 50545 lit I out 11 fr rI rII frtlI in xw W I or orIt tt ttIt > I
It wi4 mud 1 HMI Ihx h liulU hlli hid tilil 14111t 11 mil milill
111 t I ill thxir Ih lult 111111155 lu114 i ml 11 Hutt I SII this thiss h dMl dMli4 I
I In h httd itilix Nil < ll ott nr < r Hit Hitmi I h ho hoI
s i4 15 trr el I I
I I mi 115 1 rt r r Mi I ll II 111 Ilis it n Iso itniitlxd i i lllS lllSliIY i it4v i iI
I liIY t4v h win S h ini IIIhl iIill5111 < lii 111 hfixiiiiu hfixiiiiuI
I Th I Iilimn 11 15515 ln h tixni 11 HUH Ih 14 > t lur lurMi Is it itl
Mi l I Innlit In tfd SiSSY lioin I ihx ihxyrou II IIP h htfI 1
yrou P till I > without N lh II 555111 fointitul i 11111 uistsi tII Mii I Ih I 5 I Mix I Ii iutr iutrkxi II 44 I ILi
kxi tfI tli4x < l hx h 4iinllxl ut 11 IIiI otxr > i Ivliiulii Ivliiuliion 11111 11111r
on 4 H fur r ir liinlifii I sits lioti Ilx I I I had l4xn I oti Mutxt mOt ost ostVi I It
v N > h hI hots in Mr Mrlliviu lr lrVIISIi
Vi t n 5 lulilt 1 ihxrt h for r nix I 111 tilt mix
lliviu t mix in It I ha < > iixd Hill Hit its itst 1
II lII
I I Ill Mr sI rlxinuiK IiItslIs had ivxitx liisl oI l ltinl f fnl
thx t is tnx uliiiix Ulll U I I 111 11
tinl nl fruin tul a i tniliil tsliiIwi 11I1 of r trr < > iHiiiitt IIIIIj > uta j jni
Mt h llavnx loiS hOOtS IttnIwinnt I
ni 1 H < x sniih Ih ill4 II 11
Iwinnt 111 lu II tis dxiiuiKiitiui 1llllI loistflcll t IIIl of r ihx t I Is iikttriiii iikttriiiiSi hral hralI t it g r4i iii iiiS
Si S tin I h l lo5t Nr 1 l0Iits IIr r drxw Ir otix of r thx thxdiiiunciAliiiH tIi tIiiItiiiit5ii1ttI1 11 I
diiiunciAliiiH 1111 tiiiu 1 In 1 5111 itHktt 544 544I 111
i tx S to wlixit VI 1 lioi Mr Il r llutnx 11 I lo In lud mil cl tins 11 is isa
and a III 1 a4kxl RI1 i him hil 1st i if r hx h woo itn IS I S author 11 A III Itssr Th Thll Ihx 15l0liiII I IItill
Itill ll lxuxr I rxld h1 h hit > 4 t > UnM4 1 ui II > tu I HIM HIMlmdtx Ih Ihhrltl I ItoIridgo
lmdtx hrltl of fr f din I lit nwx I and 1 ilamvd 11 a ihx ihxlutxi I I hoIhH
Mtulxnl Hut t h Mr 1
lutxi 1 IhH isI It I m tlnlla
Aa has ruohiiu 1111 ml I 1 I Ihx h ho rniK ri ill is s in I thx Ih t is r rol rot lx if ifi I
i iMtidxrillxro Ailh ii h hit h ixIxurMin lr1 for r I si sirMl 1 1ril
ril 1 MK t tiiiud II1 of I iMudnllxn hI Uukxd Uukxdhim ttiLsIIi
him 111 Ii I Ill up II a Ii ind nc nt l si r Fm drjtwd it r IA toil iltt IhIII t > iiimltt iiimlttali sos sosA
ali A t 115555 u s I luiMilor IItJ1 II its nuitdor 1111 1511 t ssitris and ii t 1St 1 ionri I N Nlr > 4 4Mr
Mr lr llivm 110 Hjid 111 thai S hx h SIS AIII thx Ih author authoritul Illh
Mr iI 1 I Ixiiiuiit ulnftid ulnftidfront pilsi ft I Ifroiii
111 45 itul SI it iiiimfdiiitty I Ii lnIII inosltsit iI r III 4
front 01 liniidi iandursllori > rilltr to I Si tortxidu 11 Ilx Ilxulriirk I II III
ulriirk I I rsit k ri uini IflIOW lixrt > In I tin II t is nxightiorhood nxightiorhoodof tioightssr li t tof
of Ihx Ih luill oiwritor r n vvr dut 111 III ijlax gIO4414 gIO4414sotis H HArx
Arx tKit lirokxn lk Th Ilix ii IfoIt4od idxd ui Mr h Miivn Miivni IIlln4 IIlln4S II 0 0m
111
to I lift Ilix IlixvtMrili Ih IhI itstwrtmh
liick with h HII itt4iiii
i unix m 1e1 I 11
vtMrili nisi frnin rnmll Hit I ho floor I hx h lorisulor lorisulorhit
hit out Hi I 1 thx h no I 5504 11 < > f ihx h lull hll Th Thirjlflli ChiMi ChiMiilturxtfttilnii rhisslsmiogaril
ilturxtfttilnii hi 01 its f thx S h I IriulitloiM Its it h I IslISm of r ihx Ih I is hull hullritiR 111 I Iritig
irjlflli
ritiR tlixv Ih ritiiilid g1ipilfIS ritiiilidlni
rli lni S ssi > < > r two I s ti rhiirx rha h sri usn niii into 111 list < nrnxpt rll rtsr m mIt n nlal flI
It I stisIflo > IIIKX lal 1 Ixg lj rU fLlr fl141SSIIr > 4Wirx tiiiklfd nll1 to n Ill IllMoor II IInot t5pfloor
Moor not nnd 111 mlt hr r ralilxl rOll 11 Io ainiU4i it UII itiitin itiitinflu hll hllTh
flu 1515 who h w ssoril rt r > Ihxrtv II issr stth llh lh tiiii 1 wnlrlnvt wnlrlnvtd wistcisnloCuSts 11h 11hCIAlh
d loCuSts CIAlh thut thfiiunluttiinlxlutwiixtt Ih tho illtiSltiIIfltIl Inllnl iiIlISiio1I to I thx thxfloor thofloor h hIn
floor And n1 lioiinfxil mix n flo unolhxr otxr 0 r lit litinnrlilx Ih IhlIhl I Is Istnirtila
In innrlilx lIhl for r thirty hlrt MtiSl < ml 1 I 1111 1111n ontrnry ontrnryto
to n ruittoin thx Ih rhoriix hnl of fr r vrlitot 1 In Intxrtrnxd II Ittrvonoil
txrtrnxd d ut thin Ihl 1lnl 1lnlr < olnt olntMr
Mr Ir r llnvno inuld llIIOI not Ivo I uuluixtl 111 111d timx1 timx1diy VStOtIiy
diy d to 0 111 iTunnixnt UI IIK ° > II th h fr I IrstY y nnd nndhrn 515511wtin 1 1lin
wtin hrn Mr lr Klfiiiinc 111 WItS W < nokril nlntitt il it ln lnKliillrd h hI isotitlrsl >
Kliillrd I n lltllit HI nnd thou rxnuirkxd rxnuirkxdVhxii TOIIUIIkollIVisois
I i Vhxii h Iwo nfli n who wh ur I etro sttpnsosl iil Ipllo > po4tMl In l h h1IIo isgIntIIInofl > t tRxntlxinxn
Rxntlxinxn lint lu an I1134fl10 llr > ririn of 0 thi thinort II IIr 1114otf
nort 1IIo r th host 1 IhlllK Ihll to n do t d in to I Mtt 455 H4 A liltli liltliftlxiilt hii hiiIn ltt I IiltililIt
ftlxiilt it I A tnw wl1i10 wl1i10Rit llix llixHoth
In Hoth Rit nlh luill tot I I I mulIUMI ii nst I issi ioinx I fltIi 1 from ro th IhSlh I iss t < iuth ii II is
IfllI1lUt4 nf nfAttllNnios I assl pseh psehIA0tItP1IflN
AttllNnios W4IInlns July JI J i Thx Thxund ThltllhlJ Tb tusttlqshim tusttlqshimlo
I lo Indlnl Lndisn und 1 M Missisehuiolt4 hiixitii hlII h hl hlAI hiiss hiissrrtvoi tx txnrrlt
nrrlt rrtvoi l A AI nibrnllni fJ his II > rint tl > r South SoutlilUVotit Sulh SulhJkol Southlkot
lUVotit Jkol St l S 45 frnnrmco rAr ihx h l haIINhl haIINhlIh hattlht5i hattlht5iSouth > ttxt > hii hiiHoilth
South Ih r Ioln rop rnitn At I Southxrn Slhr dull sit I IIITOlnI IIITOlnII ill sround sroundtm grotinltho
iihrrin nt Manilo Mnttnwnc MnttnwncIS oo ooi
tm I rnil Irll crssImT xf Whrt Inlon InlonWil
Wil i IS tlir is h TACht chi Mav1ittr Mav1ittrboat Iyn 1 i144tJntt i144tJnttio
I io itsi h Itig ll iolnsiir Inn iI 1 Ih iso tnrpsto tnrpstolct r lo lot1
boat t1 FUlly 111 Batii at 1 NorfolU orlk und 11 thr I > tori tnrtq1s tnrtq1shnt rlo rlolll r to toboat
boat lll MacdoioiiRh uiil 1 Stri Ihh IhhIvnn > Rli g5sni ni at atlvnn 5 5Ivnn
Ivnn Hutxu I lint lintThr htstlb I
Thr h rri4t rI1 Titcomu hai hR poi NIBInIt I from fromIlluxtlxUa IronsIlisiothokim
IlluxtlxUa fot l I l410 < t > r > Ornll rnria4 it Piott 11 thx thxiolli th thsSlIIipr h hIr
iolli sSlIIipr BInIt r luitpiilm rlI from rnl CrmrlrMon Ihlrhh for forl I I111
l iinilrlo Ir mlHTl Point Hix II in Horkft from fromUii4hiimton humrr frostssshiIttIftflfl
Uii4hiimton 111 for Inidiin 1111 fl51u lltil I and AclII Nor Norfolk Norfolk ¬
folk Iho I hu et iiii4rr li4O rr Snt S fl5 ofkfromloliiinho ofkfromloliiinhofor nk k from I fllh fllhrnUI sIitniwi sIitniwifor
for II PrnatiR t nnd sl 1 thf nunl Riiisunis > ouin Wlirollng Wlirollngrnd IVilqohlI1rs 111
rnd rs I rnUI Pel I T rot 1 f from l oin nkiihiiniii foi IIlkI1 HonakoriR HonakoriRI I ks g gFliI
rint r FliI anil Nat 1 Orilrr Orilrrt nrll nrllIro ItrIlOr5ttIt
vrtmivnto Iro 5ttIt il I4 > l I 1 1o tisr trfi rrf rrfif or orS
S if o P i iIild iird I lit I IA IAixil t 55 55S >
ixil S S 1 ii TllUnl IAfI1 115m iii Ii I I Sfiiil P 34 lst 1 TIIM VtfM 5 + h1 1 Arm A rh Iro IroI S n nb t tI
b I llitrrt llitrrtI
i Vriv I J lii I S Vnllnl HI ni l fori sr 1 > in s ii i iI
I I lll itielI itielIft 4ll 4lll
l ft > ti 111 11 I I riliir rht I ttrfnilt Tw T Imers pit ilni ilniIt sSsssI ln lnh
It I ir t r u I 3et t inliiff lou 1 C f I4 PrwrittiV PrwrittiVkriii n nr
< kriii nii i 1I r lS J wn Drrooc nc 11 f miluiri miluirinT ml PsIlitipls
nT ls r inl tn I A I 11134 1 < ii i 4pi l lulih Ilh II I l I4no larrs larrsI rrii rriilrrnt
lrrnt I r PSt > 1 > f 1 nf tifttsn nm irllctrl rltH Iei4 f I whu till ti Mln MlnTf in inPItS
11 PItS C tl tl1t r1ei r1eitp
Tf r C 5 nttf Ii nr5ps ni 1 < r I < 11 f fI 4 5lldPI I IMldthit
Mldthit lldPI 11 I11fl n Itinlr tjIi I i fr trn r rt in in4lf S I I1t
4lf t 1t tnntpil to h I I r 5 r i A rni iqilttt5IITNl i ittlUllpnan
I ttlUllpnan 111 II I I 14 imj liiii 1 111 ftoii I N NU l lIt4sst
It4sst 1 U 1s e Conurlltu
stIs4rS I I i g IIM gi giIitI I I INOI INOIIU U I II
IitI I IU U sUvil UrU U lUr IUr u rruiu H4lt MI MIld 53IiilslIss > ii iiml
slIss ml ld l lluiMl eun H 1rh rW In I Ntiilurkt Ntiilurktiixttr snluekiI U
I 1414051 < 11 iixttr h II1 141 iliiii 14 lull Iu I Is frail tMilxil o liv u uwlnlx C Ct 1II
t II AAII I shillii 11 gittlillOtI U4ltIlYOItl1tIltiSSl U4ltIlYOItl1tIltiSSlS UQlkl
wlnlx S 11 Issis iht I h iri VIIPIIIIeil > > lit hlII > iiitii wurtt ruiUH II Ifl IflI IT ITltriliiuoiil f
ltriliiuoiil I vxixriUv IrI It I Iliiiltiultnl 4IIIII 11 5111441 in int 1 1uk1
t iiMrkt uk1 May y Milh h HIM I > ilm ttlillM 111 liullml liullmlyiliU IssilIsilyOlilIN
yiliU hl with 5 II h llixr Il I III dtiiiiv 1 Y MhiloMlU kl Lists Sd 1 51 l llx
lx 1 films i vtiHHlMtiin mul al1 s + iiI Iira4 I ihil KUii 11 gistlsnost iiwi I1
11 1 Ihx I 1k liriKhl nlli inn innIhM 11
IhM 1 trvtft f t SoS t 14111 i4lll0 tiiitinl 11111 rMl rMlml P445541St d dIH
ml IH ih I kI rsl Ik Iblh IUHMIIIK I NtIItliis diiigv I tiul 1 muSs riihltilifl rull1 rull1n ii iin
ifl n III I it SIMS > HI Il I iMil 1 14 I ftll 1 llllWlMHt IIwl III IIIill IC ICIt 554ISIS
ill iultiiiil I thilnr 534113 if I Ihx I < IH iMl itllil I HIM HIMi Ih IhII IIlir50tisrlI
i iktrivtwrtoiK 54 In II Iiils uli pro I uiiil 111 lru lruIt rl
It I s 4 r s IsIIIMI M < 11 II hy 1 dirty lr milfilmOlt milfilmOltslush iirii rl11 rl1111h > uil uilhi
slush hi 11h h IKiktnl ilix I suns urM u fur wtstr 1 lltwr lltwrnit IIr IIrh tIsirsiIi
nit siIi h 4id iIti 1 > i luiiitt h IloC htxlMkinU 11 I i thiI hull h vturt vturtHitrittKtiM 44f4l4IIrl45f4I4
HitrittKtiM oil 45 thx t h iUio U 10 5I58 i und 4lUkuig out outotwi tIllSwi II IIIh
otwi wi lli I 1st ttvru I vttiH Not In S 411 KIIIK IUI imr r I IxUlxrlv 1 II IIoII0r14
xUlxrlv nwiii Mi 4 iih tiny cy httir h itnd 11 icriv icriviiiii drsVsisslmtsiIsi N NI
iiiii sisslmtsiIsi Uili I ud 1 wtMrni ll t lux Ile 4luw f4W IiI httlMtt IiImitt 1 1I
mitt I III 1 thti Ih I Is ttlxiii s1s 1 l It Imldllitf hll HIM I I to ulivttl and anduowr 4 41514W 111 111I
uowr I it ssiist I id I lh 1111 lIssit li with s ISis h it tllill klhll I sit i4l 1 of oftlddU r is isissilsik
tlddU 111 > ht h kviil 11 Ihx Ih liiktl 44iiiin 111 IIIMI SI44I IIIMII 1 1hIh
I i 1 Ilillit hIh hIhI Mind MindI
I Im h 11111144 44 rt 1 IiiiI1i5 Im ilnl tin 1111511 wn Mi 5 liii h dull dulllUtfx tlI5IU5l h1
lUtfx 10 IHK hi liillullx 1111 MH 4155 m I Ihx Ih IHI I ISIS itllil itllilanulliMi 111
anulliMi 11111 4 11411 titi liiiiidlt 11 ititMrtnt wlllt ss lh II is liutUp liutUpliM 1rL I ISIS 41
liM II > Ikit I 1 54 lluill 11 II I I I lmikxt1 a 4 if it liutht liii 011 IIit Iw Iwit I ISI
it 4iiutl 55844 I I iiiului till I UI SIIIKI SI fnli4ji 45 ilts4M luivi I 5445 40 Miitip MiitipHlfM 1111 1111II 15141 114 114thom >
thom II tt4y > UV y Ull 11 4 III H I I Mltlt l Il Ihx Ih Ihh I 55 > MIII HH4 It ItI IIhoslltIlilI
I h ii ii44i hwidllKliI hwidllKliIHt Ihlhl IhlhlI
Ht I N tfHIIIXr 13413411 1 Or Hl N I Is > ltM4 Ntl sitlIlI54 Illll 11 thx thxI I 550r
I oIs > I4 1111 c oll n 4 IS I llll S him II Iii HX tMllor Ir II 5 K l Ihl i iit
it 5 IHimv hl t5i5 kiil Is 1 ihxn I I uiMiMvitir I III 4 US4 tI P iii > iix iniii iniiilli itsIl itsIlliii
lli ailor Ir > 11 III il hm Ii 1 iHktl 1 tti Sie > IMIIIII 1 m miix IllI 1
I iix I 4l and 1111 hi4 lutinx ll 5l 14 N 4 W I l 1t IsliI ild ildMlit
Mlit t 5 hI n kukir 1 in 1 lii h s4iSiit ii4kiHlihxiv 1 ths h iosl nr 1 1I tsrIiLsSr
I hiokitr hi nolhliiri 1515 lhlll httig s 4 4 Ih hx is oml lrl rwply rwplytiiiil rIIII
tiiiil I DIM II IIMII 5 fur 1 hivtxtl III h SiSal dWHiMl ttigiiilt >
41 Ih 550 iitiKxtilioii Ulai hi I iiUtv 1 i ihui ihuiIn Ih IhI th44lits
In I Ilixrx1 Ihr I Iss rs 1lhl 13451st Hiiniintc III Lttnnl I S 45 ft I the I III luin luinhx 1 lliiIohe
hx h iIjol iIjolI kx kxi4i k1 k1I
I I 5141 i4i I hxrx h an Von vuuIHIOIII v VonI
IHIOIII 1 ilisi ilisiS
S 4sI 011 sIthtI sIthtIjtttsihnl
jtttsihnl Lir II lr IV how h 111 11114 > Mill s ill I it itlkx 5 5tL
lkx I vii V ii t s dl it 1 thxrv thxrvlmk tlio tlioI h hTI
TI lmk I nix l > fhi I SIMS 1 11 Hiilum hII mul mulnuiiy I mm mmSlIMIlY
SlIMIlY fly aV tlxliY slrL sm to I is K t hxrx h r loiit rt > ni lUwtoii lUwtoiilull 111 111I
lull I will s ill 11 l Isiktl Ik kx luiKxr II ltIl5fIC In t II gxt 140 I to Nmitillkvl Nmitillkvlin SilllI 4 nlssckii nlssckiiill
in this hi tvtmihxr IIr riixn rh I 111I in tfoiii rir tiNt tiNtSi t tIn
In I Si Illixk II UUnd ILI1 Isla IllS Mid 1 thou h around rtl1 10 1 hss hssILs lu luuriU >
uriU ILiv 11 ILs V lifurt > ttotnu 11 out 511 to 1 Vantiiok Vantiiokthx SIII1 SIII1II Natst tiekot tiekotml
ml < this tovinx II tt ill I I loiixr lII out outlllll I Is IslotS
lllll 111 llo II toi Is II do I 1 g I 4nhort 5 m h Mid it list 1 ttllll ss 1 III II
11 lilKlH lilKlHNolhiiii 51114111XsIhiusIf lhl
Nolhiiii lhlhl hl f ihx tis h kind 11 m 4 Ihtt Ih rvplv roplyst I II
1 I st < 1 111111 1111 l Ito h nun InoUrd 1 lll4 i1ls545tMt i1ls545tMtI I u 11 lxil lxilI I
I 5103411 Ixt 1 in I tint I h I lost KM i unit 1 rook 1 und I I rot A niv nivinU v
inU in nit orifi orifiIhx irtftl r rTh
11
Th Ihx l Itt xntiirxi4 lli tst I I ro Is lt I 15 f fiot > l IOUK Iu lull If and ttil I U uicli uicliwldx Id ttit lii liistlo
wldx 11 Ihxrx h sisosisost HMI l lii i Im I jimt J fiioiIKh fiioiIKhriMiin rituitghrwnsi llh llhuII
riMiin uII in I MM 5041 lidd hl ill ft and allllh Ihx fiSt 1 of r thx thxcrifi Sb Sbcralt h hrr
crifi rr sjss ii4 tlllfl 11 with s lh Ills hm I lint 111 loti n > mid midittiirvit AII AIIII itS itSitt
ittiirvit ittiirvitIlx itt S StOm StOmIII
Ilx II wnichxtl WllIIII lux Its rutr4 1 for A hi hl hittl ilx I wlul wluland w hll
and 111 ihxii di dl14111140FMI 1 iti4Mrx < l to I thx Ih I Mt4tAri j 1 safli
Il strsti IlA It MMU 11 11Uru HIM HIMllruc nitItrsl
llruc Uru Stork Inlitlr 111IPI iuiitr Cuuchril and anda 1135 1135a 1 1I
I a ItlniMl Ilnli r rmoI rl C Hunt HuntItxrnxrochxid nlrl nlrlNlh1 lIIrtJ
J 4 litl Itxrnxrochxid Nlh1 and I H I frixnil f1 xn xnu Oilbrett I
I brett u I rxHUiurunt at II II S > T Third Thltl atviiux atviiuxanil MPtIiItlyostsrslmy U Uhnly
yostsrslmy hnly anil 1 ordrrrd aoup 1 for h luncheon luncheonhllx Ind Indhl
hllx hl hi Ii ftpriiiMinc m1rt tit 111 Is ts E p ppxr into 11111 I 551 Ii lu Ii Is IsIIsrtiotsltit oui ouiI uuf
I Hxrnrrufhxid wan K iiiriti 1 will 11 n tit uf ufrounding u ui oftntthsng
i rounding IChIK Pii 1moist > rnilv 1 h In I Ii toll I to Iso I h tliMir tliMirand I1 tltrmniI
and 411 diinl diinlDr 311191Ir 11 11Ir
Dr Ir UutlcilKx HI Itsit losIo of llxllxtiix I I u Hn 1I > ital itala
Ilonl tlsoiijtt a lilotxi hlout txttax V94401 1 had Il burnt 11 hsrsitI whn whnI h hm
I IIsttsI1M150111 I inhalttl tHitnx m 55iI5t > xpi > r and andof situ situIsonsarriusgo
hnn Isonsarriusgo of Ih < > dram Ior1 hari hRr itniulieti itniulietixiil rstsllloitBortsrirh 1111
nrllrhj1 xiil iul wan M I yx osrm r old Id Hi Hiat I II >
111 115191 at I HOth Illh ntrrxl n1 and AttnOI t Inson ninn atxiiux atxiiuxTlix asonuoS 11 11IT
IT S Tlix rs Hrotu Irnn For or lwxntv tsiiStVisfs itxn vrara lix lixhtil h hI IiSttsl
htil I boon I on n oflliv m i l lork rk 1 for Klnixr Imr Imrtnt InsrIstrstI t tttuiid
ttuiid tnt driiRCiitla iIIIll ut KiRhtxrnth ntrxxt ntrxxtMini
I Mini 1 Thlt Ihirrt uvpnux rnu Hi H WAH inirrfd
I
BRIS BORIS FOR FO HUDSON HUDSONim HUD YI IIE IIEiirs E I In
n iirs sow im H ntiu I I u tu4 i irii1 Irut
rut r MII t uutw I I M Mul IU IUh sitsi sitsiNIl
NIl ul Ilia Ilt h lru IIUrIUf uur lur l Irjjiss Mpiul I IMMI IMMIHnull Ih IhKI II IIItosulls
Hnull KI lar Isrirt rh lit T IM 1 Pli f I Iltuutilt usIa usIaIVIlMI IM
ltuutilt 1 > rall rIU 4i nun I Ihii IhiiTo I th tillUllSl 4l 4llssItsip4
i 111 lssItsip4 Turl To Tsssftl waul I1WIU 111 I Olrvrl Phil lUnt 111 111I PhillIsii
I 111 lIsii sm wrs < t > r lt IIssIt K 11 in vtMlmtUy Itl HI II li lil tIn tInIosf I 1 1U
l Iosf l of u tu 11 Ills Nuilli Klvxr 1r liv I III II IhiinU IhiinUuiKirutiiittu Ih ItllS 11 lit littUllSIftltJilisU
uiKirutiiittu Iuiiiiwiiy tu U d IIIIIIIPIIISPISI 1Irll itiruiiiit < th thlit li tismIs >
mIs lit jf Ihx ii h iiruitwvd ro uvsl liildut twlwvtil SUM SUMYork I MW MWiutis
York 01 ami 11 N 4 4 Jtr J JIINY v Juni JI nlutrx h tho tholirliltfH lIt lItI h hI
I lirliltfH tr < I U I lu n IM I Isis h lo IM I lUcidml 1ml1 Sissy IhtyIwittin IIY Sissyrstl
Iwittin rstl 11 Hit II I us IlltI t40rsIis5s Hiring iiiwttM 11 S IOmI ril 1 ITvih ITvihliuMi 11Ih 11IhUI
liuMi and 111 4114 MlKjiil uli OHM UI until 1111 iiurlli Iltl uf ufKm U UThl ofiSlII
Km I I 540 xx Thl I hl la I un tIlls I of t Ihx Ih two I Itmt ItmtdviMtNl Sti StiS
dviMtNl S 111 UKMI III 14511 I I Ily iy Hm I I to Ioniiiiliniiiiixrti lIIIIIII 51151 I 1l1545U1511f S lor lorUiriiiK ur 4 r I IIssrts
UiriiiK Issrts liittutllitiilluii 1111 Ih iilhxr Ih Utiiirf illl ul I utblasts
1 blasts 1 Will h shiest 11 IKtlu Ic hltu hc ull 111 ssltwsuly uly 134445 134445iIt4IlSiIItsI MMI MMIiiblnintol c
iiblnintol al MflyMttttiiili IS UI lrx i und 1111 Its IhxlIlUlfM h hdul Itsttttstis
lIlUlfM dul lION I IIIIIUIIK Illulll Iso Ih IhlXrt tu Ht4 Ht4I mStos mStosSlits i > >
1 I Slits Im factor Hml 111 ttill w 11 ill tfiitur r ml 11 > si 1 lx > lxiiluii 1
iiluii 111 ai > Hit h wkltlt uf Ir HIM h ritxi I I in t Hi Hivuiituu IhVII lIso lIso5III
vuiituu VII 5III 15141 11 iUitM Hut III I rii 141 l uf r u Mitlwmiiutioii MitlwmiiutioiiirvHittiiui4 isslsuisusist 1111 suit suitWII4tIItmirsissf
irvHittiiui4 ll fiittinxtiriiiii IIIrll fuoilllixt rIIIU rIIIUfl of ofuiirnuihi4 sit44l1II440ihtl
uiirnuihi4 trufllo fl fiiLillllxi rlcllf IYIIII i yoiid lh lhuiiruitlit thu thuoiIritIto t
uiiruitlit IIrd > 4 and 111111 lbs lh ituidillui hlul of u Hit li us nvxr nvxrIMS riIsrIi4
IMS Ii4 l Ituiiiilt 1lh xttliiniix4 11111 uf Hm Ih ttMt 1 U Hit Hittariuiii IhI ibisS
tariuiii S iitiHiiu all mitts I MXt ilSlstImt 111 lillHVjit of OfI up upfor II IIcd
I IrUlh cd tIlusiIilltil I 11154 110 1111Iuu 1111Iuurlr S IuISI III II IIIsir
for thu h tiviU 1llh lwl l Mrxit I nil 11110 I I 1 liu Itti5lStl IUU n m fur rlt or Hu HuiiwHi thisLlsslts I
iiwHi 1Ih Irfl tVistst411l1 U und 1111 I 1I I mi 15515451 un 5 u I lindu linduni hnI hnIUI lifISlIfSlItt
ni KldyMttiMiili kiriHd kiriHdItwr it toot tootS I I1
S Itwr It wr in 1 lh II I is founlit4i Viluttt IIIIr 534 of Ilx I II tj 1 Iit ll i Pak4uo It I IHid Isisil
Hid 1 HmltKUi 111 Ihxy Ih I ho y lintx t hiut 1 l ltln LvdiIlS Hillt lu uxl uxlwurkxv 14351wtrkst 1
wurkxv 11 up 11 ottr liui hi nuiy IY hiiivn hII to 1 rv rvt rssl 1 1I
343514413 < t I iil valiitM IIH HIM tiridKx hrlI v 553554 l uudxr tt wssy ny
If 111h I I luvili i iitMt > 11 ia I fhotMMi hu c uli II f ihrtHt Ihr I vouiiiiit 111 e i iwill III Iwsll
will II Im I itMtlitvl anil 111 tsst will wi itliaiM aI allkx k In II
IwnxllU I If I r Ihx li Ill UtMlntixxt I 5254 Ti I II stlosi ti sIll ntxi44idoi is SiiOiltSSt l
HttrcMa and 1 Iautilo will wil ditidx hII nuwt 111 of oflhMt tsftholsrtoflI r rIh
lhMt Ih tholsrtoflI rf nxMl4 0 whilx 1 I I if Kifty Mttt sssouith > nlli mttsot mttsotIs UI UII lixx lixxl
l Is chowii italdtnt I lhIIr uf lf tlion I h iwu I so ttiiintixti ttiiintixtiviy Itlullit 105 105Iy
viy Iy th I Issy y Hill s i III IM I fiu7Mti ft IlNfl out I llMrtfxn llMrtfxnnkx tI III
444 nkx sony Iyl laM ApMl 111 II and itachiMtm itm ehusois ftxx ftxxlioldfTMiOlrd so soluilulorm
lioldfTMiOlrd luilulorm url IHKii 11 itsu tuward IC dtif tlVfrIIysIl5f Irryi raying thx thxMINIUM th thS h
S MINIUM S 1 III SON of 35 r Ilix S h isililllllrutllill 111 III il liuiklim 11IIK uistk lssg
this li n lllm0s > 4 > aiurv S Li U tV liriliK I I Ihxn 1 ludnr Ihll Ihllrril IItsu1mitisrriI > u uiirrMsl
iirrMsl rril artiund ill1 und I I ihtoutfli 1ljh 1ljhI IHUIIM of
hot I wxll I known cIllnMiifc cl cIt I IpsIss KOI u u ihx li Its uiiiiii 11I
Ion I l iiiivt4ttlalMHit 5 hIVIIAI ttsvt Igi his Ih luvtli 131515 It ml ilr roi xl ill illAt 11 11Ih tt ttAt
At HIM Ih irtMtont liiux 11 I HI II S Is lnlfrnlit lnlfrnlitt > I
t oiiiiniMion U InolititHl II ll1 lo fa fmvor tor tht > I7mh I7mhIrx4 Ilh tss is ismtvos I
Irx4 > l mitt usi l I jf in i iHunttsI 111 mil 1 Hull Ihl HIM lii h
land 111 oIl < 11lh liothnldfaof tssths stilts I sf thorivrrut iii rivr Illhll sit Hint 11t IIIOIis IIIOIisltfisMIIiM il ix ixpr I IIuu
pr ltfisMIIiM A xiiu it 1 nhari Iuu drop 1111 ul lido ttatxr IN thai i ithin Ihl
thin hl la I th h narrow fltIswiwt i l iiatl I of f HIM h ritxr tr trII rtvrIn luH i
In II th 110 > > n ihlKthoHl of Now York 1 oitv oitvnnd liv livisssit
nnd IU thai Ihl Ihx Ih land ilamuif 1 wniild wI U I > tunill tunillon stisallI55 1 I
on flllur I hr Hiilx 1 Ilix t I Ito niirttucliti I wnM hl I II
IVM I stsisi li hJ ut u In ihx Ih S Nw > w York ork mislo u > l > Ihxt Ih flsovwutihu1 l lwould I
would 11 rxaih a + s txrmliiUM IIU otur U Kort IVzuI n4li Ii i
nitoii Iliioll rll Pnrk rk In Vxw ow Jorncy J i ih thx txt txtinmuM ti1
inmuM 111 would wII hx I is in 1 ihtf t h Ito 11 pru5kmcut iiMti wtd IlinlU IlinlUof hll S iiistt5or
or
PaliHxdx Iurk IurkIlu 5srIttlli rl
Ilu rHU 0 ut rort WRhIAlu Va VasmlsIssgton hiiiRton 1 ss i ut II tin ihxHiirfwrw Ih Ihlrr tintirfssvs
Hiirfwrw lrr stint ld allot R Ir it i had ln4u I Ixtrllx 11 tin tinolhxr 11 1141fotintLitton
olhxr 11r founiLiHun oloLlo work tl would olhl I It H > iu tsem9I44I slx slxIlixtx
hors Ih I llix 111 norlhtni 1lb limit Imi tif r uncliora 1fliIOrls4O 1fliIOrls4Ogrttsnsl x xil
rrI1 grttsnsl il fur r lnric tiimoU i l 1low IIhocl > low Kdih KdihKO h
ut Toot KO 5 that I iii il I Ihf Ih I is onitilon 11 of r ihx Ih t hostilling 11 ivn n nllhne
stilling nril flgilsoors lloll 111r Itolior l r A i llo lhxlt llodg l x th thilmnnxl tho thochaitfiol
ilmnnxl < 1111 KIMII 1 would wCUlllol not nt nso4 fd a to lix 1 niorx mo itsorottsits niorxthan
than Ihl I inn 1 fr r foot l to I citx ulunulAiil nxun
al IhI11
for lhi h riv rhr ir raftlo raftloIt 1
n
It I I Ss 4 nrguMl Mll that 111 It I would wOli lix SI stAy Y lo lomakM I
makM k connxcllotiH tnnChI eonnovt Itss ttitli w Ih its trittikitorttition hl1t son
farllttixii r < lli on Ivolh nlditx slut ll of I Ih lit river rlv Soth Sothmg Sol nths nthsIng
mg Inl wIll l list > ilroidtd Idd until lllrr aflor HIM us boring tssrjflgtiSIts
tila
SIts 1 mad mid Th rism Now W Ixrnxy rotnmlMion rotnmlMionwould tlmi tlmiwOlld iOtnn5mtsstiWotlid
would wOlld Ukx I III to II hntx It 1us4 Ihxliridcxitiniitrurtsl IhxliridcxitiniitrurtslA Sb
A 4 far At down Ihx Ih rivxr its MMiililx MMiililxa sttsis sttsisIm
Im a to 0 Ihn h form of fr Ihx lb h bridgx hriR it I it I at tt I I lest > d
I that In II lbs h xvrnt nl of thx Ih IMI nlrxxl sits it
h hin hoing < > ms choftrit hll it i will II Iw I III of r u I CMittllct eiststtlosor 4IIIr i or
ty ti > t4 whll hl if i KlftyaxyxnHi atrtwt I II n nirh
11 I irh irhwit rhsots th thor h n will hit h A iuiap 0tS34l9Il5lt1 < > iiioii l ir1 ir1wilts > n < lir
wit wih wilts ith A rrntrx Inlf ntp pan < f of r ulioiit 3n 311 3 si i fxrt Iuli
I
I II
I Che <
t 13 1 1 3 reduction d I sale saleof I e
1 of the 1000000 jewelry stock t tChester of ofChester ofChester
Chester Billings Son Soncontinues Soncontinues Soncontinuc
continues as a before beforeThe bef beforeThe re reThe
I
I
The articles remaining are of the I
I same splen splendid sr1endid splendid ¬
did quality as those that have gone gonethe goneI gonethe gonethe
I
the same selection as in any other 5th 5thAvenue 5thA 5thAvenue
Avenue A venue shop sho except for the price pricewhich pricewhich rriceI rricewhich
I
which is less than cost costHere costHere costHere
Here is a diamond La ValUer No 1000 1000The 1000The 1000The
The price was 68500 68500The 68500The
I
The present price is 457bo 45700 45700This 457bOThis I IThis
This is but one of many beautiful pieces in inthis inthis I Ithis
this enormous stock stock5th stock5th stock5th
5th Avenue 34th Street I
LA LAI
I
in rHt riKtJUL Hun HunI HI Mitt s iHi iHiI
I lniMir mr HU SU1i n ls r t Than Tb nsii lUi lUiNa 1t1ilia
Na ilia Hrallli 111 IMparltum I Il III Ile5m Ile5mtsr
l II tsr r Jullfny nu I If wIts h lnvM 10 t tof S4sf ott ottlit
of iWtttha 314 4511 + III li ISis lit lltsillli lltsillliaii 111
514511 aii 101 yMi ywirsbsy riUy lhil hc lilthuuc lilthuucwonlhvr thoI h hIIIIr 4 Eu Euwsiislhsv
wonlhvr IIIIr w woo partly rti fNS5l4ISII iitui I i iiinitoiMlly 5tulsilmiLshly 0
iinitoiMlly Urni infuni iiior i i > n 14
Lul 1 Iwu 5 NIl tuvtt w WssS a liii I 1114441 t lit < if I M It HI Ir i t n
dux 1111 to I I IIIIIU in > u rM milk milklur 11I1110Uur 11111kutr
lur utr Infunt 111 inoilttllty y s > > i IIII < tSI rwi
In SI nothing hlnac Im t dtnlurxd 1 if I ail 1 < hHhtit h tj tjsosdsl v vixtiilil
ixtiilil 16111 Ii IHI hrtHiJtl hr ftxl ftxlIII rlIn 1441lit
III KrrtlllM r It U S It s VUiUlkll I 11 11I s sIs la 4 4lo
lo I Is fHd i hlldrxu 111111 iiiulxr OIIM 0 isis yxar yrSYlIhl s > h K
food Stivtirlh oyi5solj < il our dtsiii 1115 r rimrrN c cu rs t <
imrrN u f turulily tmltl with lhit f Iuu I Ilit t tM
111115 < M I ho lit iltHtlli uh rut in I Ill 1111 ri It It r h hld hldr hluirNS hluirNSulsulor Mr Mruiulxr
uiulxr oust tir r waa w litl I r i C nrv or ry l 111 111ItlrIt ni niblrtli ilSiIIi
blrtli riKirlr rl1 Th ThM rtlx rot 1 in II sitfor > it
for llutt 1 yxttr vm l Now siw t irk k krill Sus4 Sus4r5tu > < tMi tMiruin
ruin rill uiiuiiiit Infiinl rllllh I niuli k liPs > 4 ihui ihuiinoal 11I 11IIII
inoal III uf lh Utrixr rer Kvlroi lIrIlc ui < iMx s l os osts40Isy 0110 0110n1 rvi rviinuiiy
inuiiy n1 IIr if HIM 11 515 Hinallr 11101 cltim lIII pirii 1fI41 ItrilJjI lu luIhxto
Ihxto I h in llfiinunt Un I It Ili0l5I tsC f tiiRli Ilh vitiui vitiuiOlttlllllillXtMl 445445V <
OlttlllllillXtMl V IIIIUII IIIIUIItli lo is lInom lInomIf
tli VIlSIrMO Ir in roinnurtiiil In Ihx Ih ttnrst iUt iUtlain t tcl
lain rst cl of infaiiu 11IlIn in olio n uily 1111 with w IIh thai thaialollixr Ib IblIulhr tbt55th
alollixr 55th Isor II 1 Illllal I K < ItorilH I sirIso III inllld thi tlt
thvrw II vital Ia furlort U Hint InirttiMi 11l lh 55 r rirri4j rr rrIIr rsrStfSImsstlV
StfSImsstlV irri4j Hiiv of kaiulury inlxrtfiiiu 11I1n 11I1nltC tnlorsSlltsssouIfrgIs5sIsnI i iiH
ltC souIfrgIs5sIsnI iH > Urui > hif h ni l ind 1 fllnmtlo 1111I1 allrrulIha urn srrntltitttstts iiului
On tts hlrullUttI iroKUllon of Illittitlniitttj l Iii < i If Ir4iilnO tjllinuti llIn
lurtlta hUI LIf thx Ih ilxiialty of niulAtlou tir lit i inliwx1 ss ssmsiwosl
nliwx1 IIHIII III Hit II lii inltnl HIM Ih 11111I 51r5151f55SsIII iru irtu irtuof
of f Imlld I Id Il 4I In hr 10 tsri ut hot IlllaliU W cIDoIrllI WrutUil ss4r44iUsl
rutUil rhuriti ihsituiotts4 ihsituiotts4UF rllI rllISw ltrutuit ltrutuitNuw
Nuw urk u UF la I u tx L4St55ilitsil4455 inoHilli4li 1111 ulty liT ut
limitl 1 a hut h iHHulinr 1IHII Iltiullo conmwiu conmwiuII thll
II luw I ua 44 sIi ll I nil that I luivn ju Just > t nto
HolMtl 1 ua liutinu u itrvut Inl1u 1111 itlfluwiie iir ot 414t41 ii
Iii II Infaiil dxttth 10 rout ht
If iittirylKxIy ouM < oliuln IU mr miU
Ihllltta Ihlll wullUI III not IIU OH is IHI httd II NallUa stbs stbsIritsla
Mrnua Sir In IsIs mlitlillBhliixnt hlihn of r Ih ftt psitossrlgoul
iMurlirtl milk dxHita haa his donx 1011 much IIIII i
h hII ili thx 111 KHirxr vxoplx and tisl 1 hi I tsssm Iv4xi Iv4xigristl IHIICI Iwndrosit
gristl dutor ur In iiirtullliitl tht I h < infuilil infuililiiiorlttlllt IIIIIIIHIo11I111111 lttfsistsllIlortolIlY
iiiorlttlllt III HIM h oily vii v lli II > iuuiul t tiriiitwtl 5IIS
iriiitwtl 1 i lixi liiithl for ftIrl5 lila Uuniiuix w rli f >
l IIr > r iinlfot l 11i ls > + xUVM thut ths h + t SIts h adtM adtMof d du
of u fiMtltr vkt tot iHicr Isor will wlllII w iii out lh I h 50 Julv 1 itly h iltMt iltMtrutf 1 1ra
rutf ra rot to u I llKiirx ctiin rUIIIIIIrllIl > uruliU with wllhh1 w ilk hAt
Julv J iuiy IUOO IUt i ttht w 1011 > ii this Ih divith4 stosit Its UHU1IU5 1It1II ch chsiroit >
drxn Ir undxr Iwo I visors old hi wo xix 1 Sti II III 1 1I t r rI
I 35 i of KiMlliillon n IliW low lu tr 1Ird 1Irdto vrd vrdK
K I lint lie llsiIq Ir I lrailrr In I Ijintr s IMtirlrl IMtirlrlI III Iuitirkiist4ri
I ist4ri dw aril K t Ho IIII l hna h his brtn n clutn ch Ito Itoniiny 1itttssisy
niiny 111111 li laIIIIr l d > r of the Sixtrvnth ltInlh1tltll sas sasIsntrset t tiliitrici >
iliitrici tu III till Sits Ih tuounov IUll cuund > t tilxulh I I1lh S SiIotti >
ilxulh of r John J Harrington I II < t tI AI
I linlrt I UI r Ihx II I Is fortiur lxulr ol d < ni1 ni1inr tsr It ItInC > SStIrt
InC who wh sass 1111 difiMUtl ht1 u fxtt 0 0I f ss tr trliy rs o oIiy
liy I llurniiKton I Is rIsIs gt < itt 1I uinuiincti 5 UIMI III I lis I < II i 34 = J
inakx n otinlxnt IIIIIIIHI IC 11I1 IU IlLI tt t tsopttinUi I 4 4I
sopttinUi ° tttIiS I i priniaritii priniaritiiit Im prtnisfe
I
9 tJlect fe t 1 qaiiei qaiieilet 1k11 1k11t
t let it Ik n Irltlml rlllll mt IHUIAt IHUIAtHORLICKS huuuiiiHO HUM HUMHQRLICKS
HQRLICKS HQRLICKSMALTED HO RLIOKS RLIOKSMALTED
MALTED MILK MILKTlit
ThIs FMtl FMtlQ llk fr All Ages AgesFodnfat3
For Fodnfat3 Infantslnaidsand IrnjsandGou5 GrOW1nS duldrtt cluJruI
iw v i un uig uujui nfc nfcPwc
I Q Pwc Nutrition N K f utr tKxt up bidding buiJdinglhe iheu the whdebcsy hole bdy 1xJynvipalnahe
jnvigorain nvipalnahe the niintn nunina nuinin g mother and andthearsL the IhegrAin ixL ixLJ
Bth J > n milk mailed gram grAin E in po powdet tdef for forA fot fotA ora oraA
A q quick aick ick kid prepArcd ia a Mia MiaI
Take Y Takao BO ikjtitute Aikfer HORLICKS HORLICKSIm
Im i No O0mAJt O mhI or 0 Trust TrustHeaders TruIHeaaders TrustRcadcrs
I Headers Leaving the CII its itsfor n nur >
for ur the Summer inr mH > IIHC IIHCThe h1 e eI CThe
I The Sun Sunand Sunand Sunbind
and andThe bindThe
II The Evening Sun Suntent
tent 8111 In them h i > mill tt 1 Hi I the lolino lolinom tot4s tot4sbig 1111 1111iDe
m big rtttt incluiivr of poititt poitittTHf rOIITIlt roItsLTiis
TIlt M lilo N uu I > rnoolB f
0 5511 H anil ii 5rfl45v n < t v t pf r moaih 5 5ritE
oIOf ritE i UVVMMl vt 1 tMj 1 Vt fttN N is isI ii t tI i = M Mt
I t rUts rUtslisse > ni nil u
I l lisse t nrrlrr r with 1 itvwotrtir 5twsiilrPSIS Mi MiI it itD1K1 >
PSIS n CMrll 1 eta450 eta450ofets I
1111 si 1ot1
I
DiE D1K1On Dl1nnRISOTO DiEflAflfllTO4Oit
nnRISOTO flAflfllTO4Oit On < July J O t 5055 l lK I II III I
K J 7 T IIIU Stlr l r I Unrtlieci Unrtliecil I1AI lsrrtglliirneat C
l 1111 liirneat l > rn rnt in n ittMrcoo D DOHs C CCW ClOI
lOI CW Or t Jin it tEe 111 John J U LQ t ttyts n1 n1lya
lya Q 11 M fonnr V > tunylnr UII UII0f11 mnplnyoI4Uo4t J JV4ilon
V4ilon 0f11 l nwtk tu It n 10 tOm sOt sOttmWrmsi < m UA UAIIIM t ti
i tmWrmsi it > rnitMM IIIM In riiij a aUPO VAJ VAJlln 4A 4Ai
i i5oMM UPO lln 11 JI HIT l It 141 tb J Jtsil Jtsilt j
enol or 54J1 1011 t n rrtisus uuna oaa oaaolD S1 S1bnnth K Kwon
won bnnth olD 16 1 bto tsl tah1for JI 10 10nltu 5534fntes
nltu A 5 t i Sst U a1J a1J111II1 Uei r lr O OIItrI55Pi
111II1 IItrI55Pi IiJ i5s5i lOuT lOuTIt T a r
5 It s ncJ Intn IntnMcCir InC InCtM PM PMtiw
tM Itt r r1IcCU yItccEr
McCir JIll > IB 1 51l IU It 3ltlr4 r I 5fc fc fctltl e I 4151 c
tltl 55 Tut T5L tCMKtt 11 IS WIUI WIUItt 11 W 4tJl
tt 5 n rmtt > tM r i ttir tStrSstI tii i i4 i4CAMmKLI >
n
1 Is1Rvk1t Is1Rvk1tA 11 11E
A + KteAMrRELI E CAMmKLI VA r EU 341 341t4p 34I3 34I3I U Upl
> t4p 5SII pl l > Am6ultar 1 ann > ric Itl 5
I
5

xml | txt