OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, July 29, 1910, Image 6

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-07-29/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

I I T 1
r THE SUN FRIDAY JULY 20 1910
ft
i
1Jjie Un Unc
c
Hi rn JULY Jt Tj TjI n lain lain0ri 11 11I
I 4 41 0ri a s 44funI 44funIUH eoal eoalli ua1IH
> li WH UH0t Mailer Mailers hl1
s 0t l I Hpiun lip tSpII lir I ti 1111 l 1lphI 1lphII lt > jW jWi J JSitft
i d t UMitn 1 Sit n an anin IIIu 51rar
in ear earM u rarI ItU ItUI
M I V IV I v s ff 3 IIU IIUv 11i u uuSIItI
i v N vNtml uSIItI I 4I NUY I l IeI > r War rAT 1100 1100I on onVNiiMMIVY U Ul
l I VNiiMMIVY 1111 II Ier I Month uIth 7u 7ui IJ IJI
i < < r M I fiirrtftt I rtl rnunltlfs tnalllu nlrl dded ddednirkv 111U
nirkv U mime lu onter unl ac r I u We Io nude m 1 pay payaf p pH payap
af o HI H SI SII
I t bv I ihe Sun Irnnrc vnd nI Iulillhine Iulillhinet
t ii nun IIU n m 1 1101 i Na aii M PtPI > e i In I flIP III HorojrU HorojrUu
u nuiit II in NXOoK 1 It Went ol 1111 the h hoo hooria ortalt o orlaiH
rlaiH ria II IM 1111 alil I U leheii ieu i atMti 1 lrert lrertTrra 1 1y
Trra y of Ihe iltMi > i i n H l I I 1In a Ran fflaa IJi IJivat
0 vat aa ireel rr 1 s iieuir IIllIr Is tte wnuil ltlkIfl 11 in I II IIQ W V VWi
Wi 1 Q nn li 1 i > t in iteel sItell1 iteeliniiniiTie r rp
iniiniiTie p l1 1iCntiAit t < n tlose vrnellteet vrnellteetStitnl l4I
Stitnl n inert 1 II ILI H > anl an h Mtta nla 11 MS S 1 jeon un sale I In InmI IiiorlI
1 orlI < m mI ion AI ihr IV r ttl eriii in1 t l iinll I leninfe leninfei rhl
i omcm sfl 1r1 H I KetII cf 1U1 nrl Ks I Mrm Imol Imolc bp bplerv
lerv c ireefl S rrffl h I inni ni tru HoJl HoJlrrlnfVf 11 11TdIo t ttLi
rrlnfVf JJtlur tLi totlelirinl The TdIo TdIotUhl T1idtIy d lly and andfjnui an41fl
fjnui tUhl 1fl 21 cdUlonarriil rIttkn 1kn ar r vtlr tIr Ir M 11 l UIOMJUC i nr hU r ib ibOrann lb1 be beOnn <
Orann Hotel Ktoni 1 tuq tuqto1 < T 1 Ik urvurl le v picre picrecoiner
coiner to1 llJicedrrcipi ItAced r vd 4 Klue I H t tUes Iteulevard Iteulevardart IUI IUIon
art luilea I rwner n uI ner r Hue li I ilif Ir lttn Ira Irar riut riutPYlC t tc
c letvne I Ine the ru for tu Ihe Ilr OInmr utriner you T01 ma mataxr m mt mar
taxr t IHI TI srv I rnt nl to I vtxi t b > > n Mai l A at ibe rer star ilrrrpilon starUrptIufl I IdIr
rrpilon riles e ad4irr itdrr dIr > rs hrluf Ia rnsnfsl rnsnfsldtlied 1 nc1 a aa
a dtlied unlr r may na te icni iI 1 Ihti lf It iU iUv Cl
v Ir l111r irr or r lo 1 ih p1 i 1HItc1lIn > ut IIIn > icjti n ofre ofreu rr rrU
st ir U 3 U orl pI r rI fI
I ° I j tl1 tl1Iva
Iva 1 l 0 atpI r Sit zr zrI
I u I llfvl I II IrII ed 1 Aiootloil Ir lati Ollll Ollllu I t Ii
u 1 double 101IhJ victory uttr lqlrv over tlio I III I1RI I1RII < il ilMrit l lrl >
I Mrit rl rt of o f iniuVrumv 11Irl that Ihn thutai Mr Mri Ir A
i l ku > rvA vrm w hv h imttinc 11 Itt tn n I hrohh tin tinun t tt ttl I IIh
un l that Ih nihr tho th wunhni wrhl of rh rhth I h < flh flhrNlarRI Iitii IitiireLa
rNlarRI reLa ra n IIt t th I h iMVf < j1 1 I I Ih IhfNlt t h h4IflgQ
fNlt 4IflgQ it f fRoman II t a ttIPCItf rlm rtintt Pr PrcFartl t teFtart
cFartl eFtart I no I 14 > f tnarkii rnirkshl > lo thin tli tlin tht thtehmmll U Uelimtnt
ehmmll elimtnt itt n nf h i liineuu lutu1 o iftetiii > n nII nriv to tonhli t tnoman tuI
I Roman Cn nhli hli 11 ti Th r nimitT of 1 1 1Kftifal al 1of
l Kftifal gr ti Ieit of f Knelfh Enr1h hiMmm < f fin IIh w1ltn IIhm1
n m1 mn in 111 Tufl n of ioninin ml fl n > hnvi hnvifor ha tIVt tIVtfnr h1
1111 fnr n 1 rvntiirv 1 Ir lrV pa pa1 p1stwi1d t hi p n nwir
wir wi1d l avuv a t > iitluil Hh 1 uifiilt Iflil ti th thhonor thp thpI t h ht <
I honor f tlio I h 1 ImliSir f thoi I th h I ° rowti rwI foroil foroilupon frEIIurbnfl
J upon upn ib Ihp < nut niol IOTI b trin mfnonu 1 IflII 1nt rtt i iw Iwlhlr iwit
w wlhlr wit Mra t II uiil 1111 Mr tr A QflTii QIITI < ilnvirn ilnvirnnient t tflt
nient flt lit n r rc i loTtniinvit 1rru1 plnv pi in I U I thiitt IK IKrcluioti h hrloIN
rcluioti rloIN hi IWI hiitt > tin f drrnt rant Hritiuu Irill by bynoIt ro rom rf
i m IIe noIt < > me n IT 111 oilV ollkll i trncc IrRI of n itpltt jtrcai jtrcaipolititil ir1
I polititil polt pltt Il 1 nrnl n1 rfiiiii rlzt t4 Mmirtfl1 1nI1zkPrtearit nl It Tlii TliiPfto ThPrt
Pfto Prtearit int 11 > PT m of iholrnwn lil I h lro Urowtt n w il isWtt iuurr lr lrIh l lith
Wtt ith v 1 wwrMni l rh on fl other othlr btln 1hf4Ipiitl Iif IifI f fi
i 4Ipiitl ijv p 1jtI ti ti t tlhl the I ti hill hi wa WI to huvr haI11 haeI b t > n nexjuittM
j exjuittM 61 toI < hiMy ft Iy from rnl tin Irot Irotunt Prottant Prottantwh Htunt Htuntwh
I wh h fl < nit n nlliiT to O th I h > form or 1nit 1nitof 111 111r flt t4 t4If
of If r th h > h I is r h of f lti 11luld 1tiIiiit1 Ut l ninons BIOn fltit ° flt fltIt whom whomMo
Mo 1 It I I ihi I h hI iliUf UPiTtcn ufl Irn rt N of o tIlt I h Liberal LiberalMini 1iJrnl 1iJrnli IitwralI
Mini i I Ktiinnl ail 11 iti pa Thiy Th hav ha tltVI Iwtn Iwtnrvnncl ht1
I rvnncl riiritbwI > l tn ar a > rii ati JU fation to tl tlIt th thhiniti hI <
hiniti 11 It n 1I fatholu I al li 11 1 bv I v th I h 4ujiir ti IIprlon > pr ion onPitia of ofI < > f ftt
tt I h > hri hr Pitia ilu liiiti hI I Ii afTtit af 1 thorn I hI hsn th thhut t hI tie <
11 111 I hut hi Mi V t b l Ihlrh liurrh IiiretiI of Ktiilanil Ktiilanili t1 lan1 lan1hhh11
i tibliih hhh11 < il I h law The Th I anifiul anifiultn an1nt an1ntmt
tn mt > T vlmh IIh > t niiiliil yt thtM thM woni woniailt wOlt wOltatlt
F ailt a1 t I 4 apjarpm itrit I r rithoiit I t hll li i t mud till h il ilrui I I i ir
rui rIIn r i t < > n i I tuaki tllk II nk thi > bill hi tniirh tniirhHI Illh Illhm mu mut
t HI nr ir > lar tr fuilnitn IudIIO thin tlll tln 11 propuMix propuMixIIiii IfOP IfOPIt Irlpr4rI
IIiii I t tkI l It cittaililv r tlll tti I tI V MIRC I tIg at4 I tilt tilttd til t ttt ttttil
td ht t t f ti ht 1 t ti Tt whuli WII1 hti h is I in ii th thliilir thJnl t h hIt >
Jnl It fl 1 I nIIII i g i 4ttitfl I t 11 It i n Ih IhI t tI
I hlr tiIr ii 4 f htmlan rII111I 1 itself for thi I h tttit > ili > ira 4iniif iraIH
liilir liilirha tit IH v > if r pfMriiin pIilI FPtrI ii churrh IIh util Stat SmttvHTi Stathi Iul Iulh
ha h t tvHTi < < iifu I of tr late I Itt owmi iWIflttnI il t ti
1111 ttnI i t Aitli 111 It tI the III t l ilivorre I V ra e liw hi and allth alltht at id witli witliI UI UIt
t LI I I ° in III I i tin t I II tortiim I lttI rtain tfl previnui prvIntsL > ly f rr rrllld1 ir irbiildii r rbiItIii
biildii biItIiiflttr llld1 marriage marriageIlivrc IIirrl IIirrlTII
TII Ilivrc wiut w a I brae hra hati IUII hlttl hlttlI < l 0 < > PJKV PJKVI <
I tie ht tI bill hIlI f ffr fi ir > r reliiriniif fll rt gtti III m intlernnr IIhrno ITII t1 die dieban I I I IbK1t
ban hRlt Kwti Ju in I the t I I twentieth I flt I h reunify reunifywhen lt 1t 1th IY IYlln
when lln h n the Ih t 1tI lisht flhl i between h t W t i Ihrilial Ihrilialalt hri ttanit ttanitatul t tiriItauhl
atul alt utibohof IlhII itth4 tinre t I i r are ar 1 i loyal It al M > nl l 11 I > in inIjiiunl I iiiW1t
EI Ijiiunl hl 1 I who W1t dlll him in I tI tlnir haire hlln1 l of ofilie orIh 41I
ilie Ih I Ift ciirlpl lrIN woman 01111 lln It If I if f the Ihl t h t picny iily i > ti tivthom I Ihm 4 4hni
vthom the Ih PIIM 1 < IF I till 11 1ll AlltiehnM ltIln1 illo illowould WtIlt11t h hII
would II tni Inll t tinphiitlv 111II io I lr Tm TmI TITtIT
IT I I TIH 1F atul 111 i iilil follow n I i now u 111 111tII > nl nliMllHit
I iMllHit tII IAIHS ii iotilOV It I tf Ihev rh Wf s fe t probably probablynot I h hnot
not IIM many It8I 1 r the h tIf imhiyfniir llyrlll v1 iir iirotwj hat hatvote hit hitOlt
vote Olt l iiuiiiiit the Ih I ItI bill fr tho e iniift iniifthuve 111 littistPIiI1
huve 11 im II ludc hll1 < l nn itI I thi I h e a honext h1t III 4f451 Unions Unionswho BrlI BrlIwhn Hrit HritlhaIiZ4
who oi > o ilinnuf dlRII If anv al kind kle In 11 11Ih it itthev ItI
thev Ih I er nf 1 them IhI Mr lr r Aqriili frnl QII1lI i ts to toTP tnIW totw
IW tw TP i Mncrntulnlol n rnIII1 for ptt Hittinv I ifl throimh t hriiuhiI a ameiunre I Imllr
iI meiunre mllr that is i it iirreptod II it by all I nvatil nvatillo folll folllI riitrtI1i4
lo I I1i4 t nf f rmrtv plr It I u ts > an al indiratum iillttot that thatKiner I halnr hatinr
Kiner nr iourxlt will 111 prevnil 111 in il IIII handling handlingthe hll1II hll1III
the I h P M 54f14l rioii riol Is iiinMilutional I tit hli It I I iotll 4 till prubloini I ri 4 II that thatConfront 1111 1111lnInl t hutF
F Confront lnInl I irrai rIl rIt rItIl4rrt I Itntam ItntamKprrt Ir1al
Kprrt 111 ° rr 1rI tlntoiii tlntoiiii I uiiiit uiiiitI
i n the Ih I ii tibj IJ > i t of the Ihl t ur lntr 111 I iti tinnm tinnmfpw nlnnl nlnnlf titttniIIII
fpw f men 11 nre r nuiilil1 1Iall1 t n i ak k wiili wiilimoto I Itn
moto 11 tn uitlinriiy it thiin Ihli th HM 11 raxmor raxmori 1flir 1flirII I IIt
i II 11 T un hp wuikr iikprf 1 tin 111 I j cM PPtIh > mblv lhl in inrl I Ih II IIIi
Ii t h > rl he h wnn n fnun frol l Ji 1 i7 to r u1 leW fl illrllr at nirmber nirmberit
it 4 tiip 1 14 FmllIII inan > t oinnittiH I7tIIl ti > If > f the Ih I hI Senate SenateHfid SIIIC SanateltIflI
Hfid 1 fnini frll lt JII > i to o Ioj tP chninnan dlllnln of thi thirornmiti til tilrlll I Iii Iiilit
rornmiti rlll lit it I e The TIl following roowll fi III I fl iinniiieni iinniiienint I I It II 111 tit flt flti fltnT
nt JleprrMnative 1rnlll M i1 4 t nv I upill lip 1111 the ti pro promt 1 1nl jr jrmt ¬
i mt nl iittIi onditioti 1 I t jo i iii fr f the th1 I h Slate t i a t litmne Illa t 18 n fli M 5 5ftflfl o tae taefrAin 11 11rnm
frAin rnm the th Tnhuni 1hlnf of r Vedti I lny lnyrfl
rfl D Vlkfill hI > > f S R4tnf an MlRtuS MI hI it I lt l lnl 1al tar2
al nl > rl ibf Pe s nuir w l In ft iN > > ii in too tookni
kni i J P in n I A vf l fM 4 rl 4 ifcf h ni i I fdm Irm Ii1il
dm rm i A4r n 10 l 1 + tr M lf h P In II TtWUrr i4eI 1 1I tit t t tr t i ion
r a O SI I nt nr r I I It Ita I
a on 11 I I 11441 rm ff aiM 1 ptrtjrr Irr rfl4 sini S4p I IO rrntif rrntifpn
pn p O u > hortfit r nrt nr the t rrfnrm hort tIn tInI n ni T4s
I > i it ir Mf r 1 444 lll Mcrrr Mer nri rpl > ll now n an I Ir InolMn
p
4 r r par eari n nulAtn nt f 4 III d dIn I t44Ifl44I fit fitPI
PI inod tn Ii the Ih Senate Sllt 4fltIt Iinanri Iinanrirnrnmiicv In ffflfrO ffflfrOfltflflbit 1
rnrnmiicv fnlnmil fltflflbit in II tkiT I i 1 + we W hae hll aid II Mr MrM 11 i it
M I tnv in n V 4 mfliofiiv IlfII Itufi Iofll44 Wil 4U ii > filt f1 ir IMisil > iiKidonibly iiKidoniblyin 111111 LPrI hI
0 in the th 1 iniiknii llkll of 41 the Ihllll1 budget uIe of In f mid midn 1 1n
n ill 11 nt I del I 1 lilldKet I it II t I4 I for ffr ton 111 t ti Vertr lr irs irstIi fi fiIwrj fIw
Iwrj w thai lIa tIi lit t alnll Ilrinn th iidrnim uitritiiitra uitritiiitrat Itllra ItllrafOI tra tration
tion fOI t tTt f f inveriior flvrpI rlr r HU BIAl K P PI Ofnlr OfnlrJI iovenior ioveniorF
F JI isivKT 4 I VKI T iivernor I v rnr HiiKU f IyII and 111 ittitr j jr i ir
< r Him I I I I u INS I The Th I h following rlfwli Ii rtg lahlI t able ablei at ath
i I h the Ih 111 rcr i nf r the Ih t h VIM ° e 1 of r h hii SII TI TII
ii I > er jiTit 1t t diinm llrll thin I into intoaw I I IS till tillIw
S Iw lfrl rta 1 = J a
ri 1 i a 1 44 44N 1 1
N 4ye cI i I 4 IT 447 A AU f fIi
aw U 4 1 1M s Ii 4 4 4I
o
I i t i C t 1 1r
M 4 r In > 111 i i etin PlO T 4 of orvi < e uiMiti 11 I thP thPI hI o oI
I niiiv vii 1 I Iliiifiitte I ii uvt t II of the li I Ii > enate lat tuat Mr MrM b I I r rI
M I < itn i 1 iw the li I tt i 1 of fI Mate 1 tat mltuilti mltuiltit ullll
t n 1 f xiiind from rrnl rotIt rt I 4tr7 v7i i I in i II ti tiI i ir
> i > r m I n l in fl or r Jlrtsr h In fl tin tint 111 liiitt
t In ih t nrc < i In nrt of r ih II I li > iici 1
Ml plM i f to t l II > h Iuk MMC Wt U Ulll Ullltnnl 111 ZliIirtII
tnnl itc l 1 ti i 1 44 I IH 4 tis 45j t 1lh 1lhI f fI id idH
H I I i r f I Ih nnd I II 1 Ipf In I p pnfiiiil 1 1III
nfiiiil pf vut III ohiri h har in tt M ha > M JiUitis uakn Kln fr vfIII > if Mil MilTo III
1111 III J l S
To a o JuItf nr suitiu I1 Hi II I t T r mear n n I
4
I of Heprr HfI Ipr41ttItITf entiitivr tlllY > > 1 1sT K Klo 4 4to rlIW rlIWth
lo the th Trthunr rrthwlr it 1 H I 11111 tertuip tertuipto n nIssiIrV nIssiIrVta lrv lrvt
to t ta rnll 1 attention 11111 > uuin al t tn II > th thro tI4r4fllI4lI tI4r4fllI4lIC1lt
ro C1lt > t of r State II iovernmerit rIft in II H th thai four fouryour 1iiiirItII r rln
your ItII ln SIP inie In he h let ll Ihsny > iny that in in int il ilII UtItI4
t II ItI4 ho udininitrnt IhIU trln urn of Governor rn r HfdllM HfdllMThe III H IIIII IIIIIIlia
The Th fnllowinct folwl table tnllo shlIwu KNOWS h tl tt1 oftlcial oftlcialfor lIflictaltiirri nl 1 1lilrM
lilrM tiirri for tl tlQ tItu io fltr tIUT our bu hulI hulIt LtIdgIts LtIdgIts1n < ltotH ltotHJ
1n t t fl4M3M J M 4 law 1 IJ I4 1 11Kb 4 I 15 15I
I 1Kb 1 144 9ea > ilII I at t IWlt TaIl l > M I III 1 1II VI VIIII =
III II I it four fllr our yearn vear an iovernl by I the Ih t Iis ndinin ndininltratliin 1lnln 1lnlnIlrlt filliltinttratliIi
ltratliin Ilrlt of the Ih prr ircnt ont iovenior ii sIr the then t thlI
I n 15 > t of r State Inl orerilinent nrlllnt lut 15 i n by byI h hI >
I jrfiTJO U7 that in i from fr J SII SIII 5Hj7sti2tI 5Hj7sti2tIUI iT iCMJ iCMJin
in I the I ht lu la1 t yeiir r lr of f CfInlr iovernor kv rtiir lllii llliito 111 111tn hutIII
III NIl to s1I Wftil I i in I the Ih I tti la In1 t vear vearof vnra nr nrfr
of fr a If 11 IIIIJ I I foil tt i I KM I 4 tiirii lIrII I uril IIIt > uly V enoiiili lI 1111 I 1t41 h i tlin tlingrowth Itl Itlark t ttr1wt
growth tr1wt h mark ark with wit Ii reiuMinable rL11ll iiiurm tI1IIEUlIii IIU IIUli v vt
t li Iii he ox 1 t SItSll tIItettI met um of theHiirpii I h hI pIlrIhlI lrI in II the 11 I Ii state statetrfUHiiry nh nhInLlrr atI
trfUHiiry I whifh hih HII I has lU dwlnwsl ia I i t t si ftoin ftoinitii flll flll1 It ni niS11iaat1
S11iaat1 itii > i i in 1 iw I ti I pru lri1 II II tifallv I 11 nuth nuthI Ih
I llirf 11 ItI Iteyond a doubtful IIIlhlll Wrkll > rkiiti kiti hal Kilallie hil hilill halTIl
allie ill TIl 111 I IIIIt ItlH ItlHll 1111
ll I l is not 1111 lit dlltleillt 111 111 l 1 HII e 4 Id I It II IIIII ll llIthe uIiii >
Ithe III iii nmtniM i IIImI belwecii 1I41 tst thu h > SIlt Hi 11 of If m mj 1 1ru Ii Iit
j i reu ru r L4t4 ein il ill thert tl tli It tet < t of le State 1111 tt 4I < > eminent rlllt ill illthe I IIII
jlh I the ten 11 Viir of 1 r III I M Ih K ItlHsKVI II IIOPKII 11I
I OPKII Iliiiuis I II IUIS IiutiIt and nll the Ih jrir 111 > m mcroao 1 IIII I Ira
I croao ra 454 in il tt tho tl lour Ilur vean In of f MrcllK MrcllKwhich IIHIH IIHIHI EM EMhiitIt
I which whih led Mr fr M 1 i M itt in I inilo 11 IIH IIHilliiiiiinafint hi ltiliii i i1llnaln
illiiiiiinafint 1llnaln liii s 1111 nat i ni iMUiitiient 1111 iiItt upon I I 11 II II I the Ih I 11 miiMrt miiMrti I 11 11f II I IIii
i of f thf I hI lI u 1 ont poverty onrt of f tho I h 114 114trlLIr State StateA I S StiII
tiII trlLIr
A > uvol I rfrlmfII rfrlmfIII iprrlmrnl iprrlmrnlto
txorlui rlll to the l iii news 11 from City I It Y llill llillthe Ihl hIshlthe
I the Park Plrk Cmnuillr oinniuwmnor for Mnuhiittiu Mnuhiittiuntul I 11111 al alald
ntul ald The Th lironx Jrllx ht hL > t iallisl mi tt Manr ManriOMUt 1ui r rI I Ili
I li iOMUt jA SII IIt and 111 ubtitiinvl tll1 his 11 hti Honurn 1or 1ornt om omiMnt tittM >
iMnt M nt to I u I noviM Il tit l q oxiHTiment I qrtlIIIIt in illalk patk I k inan inaniKemont 111 111lIlllt tIUlliI
lIlllt I iKemont tIIttlt It ha iome 1I to Inlh I I the I h attention attentionof iIIII iIIIIIf It I lIt t1 t1itt
of If tho t h tominiwioner Omlllnr that Ih in 1 othor nlhri III hitr iom iomthe lflTIflhluit
i Illil Iflhluit tt the th Hppllcation Ippli11 ifn Iflit of fr water wSr vitrItTIIItUJtl hv II IIlrUlllll
lrUlllll ItTIIItUJtl 11104111 1111 in I I t era ra rii plot 111 in II I dry dryweather orr orrW11
4 4Wkflt weather W11 Wkflt hr Im h rtfiiltod nllwt m il piewrvim Jrnl the theiirf I h hC I
iirf C I rI md llwlllI proloncnir it life lft I 1t It I I t ba Iwvn Iwvnlaiwerti 1MItI
I laiwerti l llh tlmt I better Mt tr rofilltH nll are n obtjiine hlll1 hlll1whn I Ii Iwhtn
i when the Ih t It water wt nr i sprinkled on ni the t I Ii aa aait H l lat
at 11 it mcht O hl and 111 it I ii i is the I h hI roiiiiiiiM I nlllII nlllII1IfH OtIltIll51l1l > niiieirt niiieirtpurpose 4 4r
purpose 1IfH r to I i tent I 4 I tin I Ii i trPntntetit t rttt lmI nftT I bore hf and andat al1TlI ati I Ilit
at I I IrhuII
Theie TlI rhuII 4 w ill 11 II I s uniloilliUillv Imllo1 iiiIi i 141 4dhv I MIIIO i 1 i II opm opmi 1 I I It
> I > i > n I to I TI any il nulxvil fll111 ruot iuiI doparturo duja partl rt ii rI from t I lit the thet I h I
1 t Mem 11 hun t lini hl hitherto IHSH fnlUiweil fnlUiweilfor
for f1 the II h fonMrvit ion of 1 park lawn lawnunder lawl lawlImtr hutwistsndr
under Imtr which whlh1 on i the th I hI tlieorv I I ie rs that Ihil I nature naturehiivinK istt alI alI11ll I Irl IrlI
I hiivinK 11ll freaed the thl t li gras rl would wllld ive 1 1I sv it itfrom sirout
I from fruI rout < l Ilst tniition 1 nlol Till t lilt thev 111 IU wore 1 loft to t 4 pro protret Ir IrIICIlhII uri uriI
IICIlhII I tret I thoniF I t111 IIPJI > eho VI > Tliiit Til ll ti opioitiiMi I 1 I I I4It 11 1411 mil milloeeive wil wilnn I I IaTit
loeeive fint lil publn 11111 I I II 4 iipKirt l IIrl I 1 If srt in I our ouropinion niI II I r rI
IPIOI I opinion I hHn On Ionorvative I lfl4rVtt n VI a ulS the Ih I h Minula Minulation ii II I IuI IuII
I tin I I It i u I I will 11 I II not I Ill II > ii 101 I tam III n i 1 niovetnent niovetnentto 1ln1 I III IVIITIIITI
i Ii I Ieigtis 1 to t a I prevent rlI I Mlentilif Mlentilifinto Itl III it ti n 1IIIIi 1IIIIiI i ItI irV irVilIt
I into 110 ilIt 0 any an fl voll 1 n nIIII1 rs ominendi utltttt l > < l plan Ial hit The Theadmini 11 11anillInl II I Iniltit
admini anillInl niltit ITI 14t nit ion inl l III will wil ilI not ti I Iw I hold I i Ill I to have haveoMo 111
4 oMo > l 11 l it ut4 aiitboniv althnll IiITtIIt or r ioltitol its itsl il ilIdlir itI
Idlir I l < luiy tIlt V ItecnilM u few h w liMlniiii hlnlI are areonnnda tltrwl tltrwln ir IlIrTII IlIrTIIII
onnnda n II m1 n little hii litt I water Ir input us I on 11 I theu theuTraveller I I itI rn rnI
I TmIIf Traveller in Kn Fnlun1 < land I art ar that Ihll I the thebeautiful Ih Ihh1Ulfll tltL1Ut
beautiful h1Ulfll L1Ut ifisi lawns I fir f Ir r whieh wlh v hi I that t ha t mntry mntryi lllr lllrrunI i i lit r
i famoiiA runI owe w miirh 11 nf If f their I h1 attraftiv attraftivtll au l rli rliI rzIti rzIti4s > >
tll I 4s H to t 4 thednmpni I h da Ia II XIII I II if r theehinate I h hi II I lal lUll 4 and andit ill illIt Ii I I IIt
it ha friHjuentlv 1 biin a I4rtI4I erte r1 < l that thll thllthi t n nthi iiI
thi I his lontiiieiii lilt 11111 I tiIlt cia ra > i u > more I I Ill I I l plentr plentrfill llIIlt I Iitt
fill itt nn 111 I of f a richer rJIr iolor Ir alufic alI water wateri 1 1II
i oitr Itt II ra and al1 I II I in I u I I Mimmor 511 llllr Iii I iir notable 1llhl fl I at ul fur furtheir 1 it itI
their I 1 r rainfall ralfl ra I tilitti than Ihlll I in It dry ii r plat I hal IM and a ttII I n nTIII nr
TIII r 411 1 Nit N it t a few r cinionor > t rInr4 openly I 1II T ltt I advo advouite a 1 1at II
uite I at 1 tho I h lit ue of watentit walnl at rI tIi lm h e in II I II 1 arIl rtmU rtmUof a I 1 1r
of 41 r drought Imldim hlolu that while 111 nothing nothingwill Ilthinl IItiIIIIIIviII I I Ialiu I
will 11 take akI the Ih place Ila pla of rain rm artificial artliallrn irn irnKilion irrtItlltl
Kilion aliu Itlltl mil fl ill I at It I eiit 1 do tn no Tb Ilarl barn There Thereianahundanceof Tl fIurII
ianahundanceof I 11 a ii ahlllll II it I It Iant it f reipeotableprifeilent reipeotableprifeilentfor r istt at hl Ill pr I ireI I Ifr lIiIt lIiItfur
for the II I htI aition 14 In 144 whi < h i contetnplateil contetnplateilby ollllplalt ollllplalthr
by it v the th t h authntio authntiotine Illhnli utti I It rfl I II
tine I In thim more rr i t tii be I h 1111 utitd in il it itfavor I Irlr Itfavur
favor It I I t itinnot 1111 do III the lIl iru t rui anY In ub ubctantial lh lhIaltl thitI
ctantial itI Ialtl It I I harm ha rut Vlmmt 111 I Iltlt all al U II the Ih t It injurythat injury iIJlrI i nj tir tirI >
that I hit i Is po I 14 > iho hax ha already I rso I biti h1 done doneI iInnliii 1 1Th
I Th ho li I i lim of MM I Ideal IdealThe IlIralil 11
The il 1 ime 1 IIII hH > torinv torl V and alli ttl I fenorallv fenorallvinbariiionioii tlTtrI IIra IL ILuIthItriiti
inbariiionioii 1 uIthItriiti harl 11 I Ia I 44 iin 11 4 of f the t h III PunSlav PunSlavOIIKI 1111 1111I
OIIKI I that luiw ha i IIst t ctid 1 at S Sa > < iti itiin tiiIll
in 1111 I ltit h Ita prl1 I irnvs It IVIS I I i disipMintmerit disipMintmeritlo II i 11 1111 1111I III ITIIIr ITIIIrto
lo I thy Ih t II jMhtI H > hti > iil 11 ealtst III I who iti h would wouldbuild fllI tIIil tIIilhiu
build 11111 hiu hi I nation Illi hilt I II atd 11 X1 I form t ril Eli I um 11 III I n IIHn UI i I n nNtrictlv I I
Ntrictlv Irt 1 tIl t Iv ethnographical It 1 hnlrl I lIt4 rLq hwll h ut Inn hl I IIIIs Ilii Iliireat 1 Ii Iigreat
great < reat rt1 Slav Sll Slut v family Ia in uly rrutu 1101 r III n wa 1 II a I matter matterof 1111r 1111rtr I I r rIf
of tr If 4 1 ioftil i itl 11 intorei itt t ltIt tlu t hi vonr V eat 1 r I i Ian lavnthein IanIhI ta ti tianli
thein IhI > t and to I the th croup I rOi I at 11 Ira IrlII IrlIIwh Irttii Irttiiwho U Uwho
who wh have hia IH tsstt MI carrvim lrr11 on 11 the Ih I III Pm PmInv Ial
Inv In propivaiinda 111110111 B I 4 thev 111 I behoved 1 that thatin Ihatil
in il the I h ha iuro 10IOn utrislon Mon of if the t 11 hI ierinan rll in inAiislriaHuturarv II IIIItar it it111111
AiislriaHuturarv IItar and 111 the tIi JMTMNIJIHIH JMTMNIJIHIHof tsitt lull lullI
I of Ir he h Poll PolIIIn I Ilr in U lll I i a the I I ia people III of 41 th Ihr t tnt < u ur
r nt iv would 111 < tind tl1 a lsrtl nl that Iha would itilh draw drawthem dra drat < raw rawlhl
them lhl t into 1101 ifit I 4 n fUinor dtr I II icr union 111 I I Ii I Ti than I hll Itzt ha hi a I before beforeoiite Iron Ironhl I i1irlI
oiite l Whit hl I 11 I wa reimv rls4 11 I I V ai l rv 14I mph it l hi > < l lMoin IIffla
Moin Iffla m lo 0 have ha ttvI Ivrne little Ill relation r1111 rIlic IIT to tothi 10II tI tItit
tit II ideal and 111 wa WI f nirelv I Ir 1 prartniir prartniirviiluo prrljll prrljllhlp ruetiiI 4 4IIIl
viiluo IIIl hlp that Ih rnieht be i > iimm ltItlIt2t IIt i up II in 1 the thedemaid Ihllltd
demaid 4 lltd I I lor I ir u 1 better ht I ut Ir t Pr mean 1al t of f di llI llIinall I I om ominitlliK
initlliK inall Iflt Ifl Slav 1 MOW W I and 10 Ill I an al effort l nor to I I chei dk ttII k kthe kI
the 111 I rproad I rPII of i II tul I to rcioi ri 7 I I i from r rOI mull whii lldl lldlIh h hthe Ittit
the Ih mi r ru e I i > n 1 ureat rIt at uflerer uflererWhile 1fr 1frI ttfl rr rrt
I While VIII I KIIIK hll k rig I i iiiiv4Mi U II t ii out m TI hi I his bf Itl I tt > t tw
I w wi ill lii Ii to I u the Ih I h oiiire olr lTuu r ° neither I I 1111 I tr he II nor noryuoin Ifr IfrFIttstlu urirtJI
yuoin tJI liI II I FIttstlu I ti N HK Ii I wax w u present to t ii wel weleiiino S l lI
eiiino I lt 1 I thedele Ih I I i i I IIt4lt44 ate It I t W ct tjlketl tlkln tfk rt ll MI MItndiiation 11 11ljatol 1 TI TIt1t
tndiiation ljatol t1t i a t T ay a y one of Ir I 1 the Ih 1 hi Slav > ll tut v 111 111I ISIIIN ISIIINlint e dep depthat
that I ul the th objei t of the t tl cnt cntnimev tatItiiiii tatItiiiiiTttTII a I Irl
nimev 111 TttTII V tir I I > i t tlieCMrnianie tlieCMrnianiement I I 40 I irlIl ItIIIlt III InrnaphI InrnaphIIIIflt Iroa Iroalnt
ment lnt UJNIII I I 11 I TI purely IJI I ru1 lavonn 1111 lIVl lilt territory territorydm Irntor I rritnrvI
dm I 1 i not 11 ItI it meet 1t TI with I t I i I he hlflrnal approval of their theirMtljitie thrlaj1 tIiiri
Mtljitie laj1 I i who h are 1f Irl I II innll IrtnIII Till Hi by deiont deiontatii III I Il vt vta
atii a t a yiupntliv V IIfl tIt itt h las Thi 111 nnniiiiicemont 111111111 111111111Ind a Ii n tt It III14TIt III14TIthuh of oflai
lai huh k I iymiiithv n tl part of I I the therlllim Ih Ihrllll thOni
rlllim rllll ni I I Ii t hollo h lulIl t ol II I me ii of f the Ih i Ii ii 1llllr t II t ait a tgr tgrIv re reive
ive 1 Iv if f the th I Ii Slav II ItV Mate tl tittl and lift I the II one 11 lilt m mwhich II It IthI
which hI i the II t I II I iotmre onsr was tTI 1 hiM I u Ii I inlllr o I IIIlhl uII in insoiiietlun
soiiietlun II IIlhl I I t I ii ii of a t ntirpn llrl I r rI c but hiI I ii it it i t i hardlv hardlvi harI liar liv livli
I li i unejkp I tuI j tod I I tliui hal Ita It the I I t implication implicationthat IIlhlt1 IIlhlt1th1 I I Ii It lilt liltI
that I hut I the Ih I li ra ra < e no n lunger Ii IIiIr look loi 4k to I I ho I ii Czar Czarof I IIII zlr zlrr
of r Iliivia 111 i i > the I III head h4 II nf the Ih Slavic ihsvi pco pcopie o oh1I
pie pi h1I but hit lotlMdor him hll Us ope 11i1 of f it Its oj ojpri 117p 1 1a >
pri p r on r XV Veare a aro not lt III t < hi I I ti IWI tlsI uu II Ih Iht Kill HIItiH Killtli >
tiH t tli wild still 111 I the Ih t h i hairman halJII ha i ruin ii The ii only onlypoiiti lnlyhI I
poiiti hI lt itt I S that t I a t interest mlI i itt rot tin I i 4 the Ih t Ill iimtlra iimtlration IIIII IIIIIr tI lillirtittI
tion ttI t of 41 r all al ll the I h Slav 1J Mine natonv 11t1 And Andlet 1
let 11 u 1 ts romiMiibor r that I no ni n one n TI i Is a Slav Slavwho Ia V Vrlun
who 1 oppre 11rh e a I Slav 11 luiv An 1 Ii oxainpo ill illI of ofUio if ifUI
Uio I priicticiil IrlII rItit II nI workim wlrklls wnrk I tiu of nuial nl Hi itt I nndor nndortiin 1111r 1111rlmII ii tnlrI
tiin lmII I ttt iini I tit wu u LL fu 111h1 > mdiiil t ii Ii I hv 1 II V a I I mcmonul mcmonulof 111n1 111n1r IIIlIiII fl I IIll
of r prolet 1rl1t t preellte rl IItIlI < l bv 1 IY the I h I Mlico I < toniltl toniltlicrtio I I 1 i I
icrtio e i t I4 cijllinc nlhll ithlt tt attention 11lt1 ttt I tIt TI III to I the th I hi hialt r rMini
Mini 11 alt proxisitnlii Iroff I Iriwtzt TI Iti that thil t 1I1 I i I Il lrrl1 arriil rrI I on oi n in inMaeeiloini I Ialllia usilut
Maeeiloini ilut alllia is I lililit Til Dili ri Its prolet iri in 1 I II part art MI id idTh t tT
Th T ir tf r 0 iMir 1 rttrtmon tor frI > BK BKtlifo
I tlifo it 1 I IrPrrt Tf HP n < tlf it I l < > rur u h hi i > nf u i Hid Hiditiiin ti I In Iili
itiiin n ili Ii i tnnre f tali ri In II n N 4 < iniir 1 1I > vtlrrr vtlrrrmil1 Iciiilia
ia mil1 I I I IXTTH f 1rI will I I o ttrlt 1 f r Ml a tin tinilrl I I II Ii Iill
I ilrl ll t > i trr r Sr Sn 4 I 4iIft HI HIC IU I It nlfi RI 4It 4ItI > Intll Intllt In Inh I
t h i t f i r I i eatjA IUf i r ii iKiii la 4 im 1 1lnlnnll ai e eMarodonm CItnIt
I
Marodonm lnlnnll ItnIt ihu 1111 t I tis loxlay I Iti I II in 1 pile I PI I of r nil nilracial SI I I I Ini
racial ni 1111 cia I IiiI onforenefn Ir ltPt t 4 ulatul 11111 st 1 it i s n I lilo hi U Um I I Iin
m n Mir hI wnv W Wfl of f s iith lh s I iv 1 union 11 in 1111 1111krl I Iikol i ilk
ikol lk krl h roiTiaif pIal i i > c t II i IS it itI I ri < n H Hi
I i rt i for I II r 1 I na r re arid InII InIII t iiiit > m
I
I
imr Iflr4 < it i xjtvsti it siofi If if r HiiliMrm 1Iurll HIM 111 11141 or orv r rn
v ui 44 I n i M J4iIII int 1 Miniiniiunt 1lrIIlnl IIsrtt unt 111 ol olntitioniiliMii If Iflull f fIU1Uunul1
ntitioniiliMii IU1Uunul1 lull i III rsiMini > l > > tt th Io 1 hm < M Mlnxine
1 1 fllII HIIaiI 0 lunIlym n hlIfllWtttI ni niInl
lnxine Inl IfllWtttI e war w W14 it I 119 dontb knell kn in inlint Inh1 litI
I lint h1 ntlln llIItflt < iuntry I 4 Krent aal I ui 11 fix rI f I wa W witsTiltI > I r rtiatMiiiihinu
tiatMiiiihinu TiltI iinulIiIIlj cffcit II of f that wilt that thatrepr Ihl IhlfprIIII hut hutrIlrtutlIt
repr fprIIII rIlrtutlIt enfuWe IVe4 of r II t he Pnnpin lnl HUvir HUvirIOH Nlavll Nlavllwho IaviclkallI
lkallI IOH who wont to llu IIin ia fow frwJl yrar yrari yn ynau
au i o to I t1 oheil i aui i t found r I I thrm I hf1 hettw1Ye4 hettw1Ye4liwikl flvi flvilooked h hIpOI <
looked upon IpOI a I drennirm Iu und fll heir thrirPanSlnvim I hlIr hlIra heirIItl4I4VlMItI
PanSlnvim a IS menlv rnI a viUw IIIUStI IIIUStII jlr jlrprj ry ryjiroje
jiroje < t Th Ihe I i lopM iltion iln ion of If tho t h Pole Pole4tn Iol
5411114 4tn 1 to II remove nI 1IItIlI 1 ill doubt IIlht at a to II Our OurNlciiot 7Ir tar tartS
Nlciiot 1111 tS s lai > of f nvmpatliv mth wilh tIlt thomovement th th1Ini tIltIII
movement 1Ini 1IniI III IVItIIIfltI
I The 111 Ft failure flluf in ii iIii I itreale purpows IUrl ol olthe nrI
the I h PanSlav Ilnlu ionire n call Inl huM nil 11 uittItt flit nlon ion t tn tnh tOill i ithe
the h ill fact fU1 that Ihll I other ul Ior attempt IItl at Ulllill unilicu unilicutiuii tuttttiit
tiuii 11 t lilt iixin 111 thobiifiiiiof tl ilut hi 1ZLsb of roligionruiv rl rrligicn ion ru lan lanliuace I Iaior
liuace liI or Ir ie cra rulhUul > liiiil IxiundariiM hOludirit han lutvinoi lutiitl <
noi 11 farellH tart l 1Mttlr tter Tin ThurlloCrtttlo ThurlloCrtttloI efforts of Crrt relt tci toJIlill
I 1 join JI inic 11 and al I tho I h plan 1111 > of o tho I 11tlutr hlllUI Punlo
1 Holla II llas llasIIIIIII IWVM IWVMfoiinil h hf111
lenir 111 lM1lIt1iutIl ilitiriiin for a ilrIr greater raItr 11
foiinil f111 i httle ll vmputhy tbii they ly II have haveIMVII la 11Z1t0iitktt
IMVII 1 dkt1 hivked bvTurkovandthe he Tlr Isrk ulllhIIwf ulllhIIwfi tutu I hi Power Powerlaiiscaiidinnviatit PlwIrII4ttIttIItlflVILTttIfl
i laiiscaiidinnviatit lal llllnIII > iii nt n eivid hlu n itLihiw in > veri veriblow tn tnI <
I blow II m II the 111 I h withdrawal wihtmwil wit Iiilrawul of If Norwuy oru to toIMIIMIIO toI
I IMIIMIIO a I mil 1111 inn by l horMlf from frul tho thounion Iho1li I ItIIIitl
1li union with Sweden St If I I Panlclamimn Panlclamimnn Panblamll PanblamllIIh
n much IIh diru4d ptiwor I sItr r in I the davit II of ofit If IfI ofttt
it ttt I irreat gt nul at di lIIOiI < iple AUDI 1111 1 I htMl IHI I i lu an anutive In Iniln liii84tll
iln utive fonv tre n to tiiiIui < lay there 111n I har ap aptart4 aptart4hilt 111 > oiirH little littleoutward liult liultII
outward hilt II waril yarl evidence 11111 The Th uretn ir 1 bmuiir bmuiirof blUUIr blUUIrI
of 41 the I h Prophet Iroh1 feem 1 folditland flllI foIdtI Knd minor minorof
of I f a I holy war W m i whlh all 11 MoHlomwm MoHlomwmi fOllltn fOllltnj
i 4 to I 14 be h pitted aiaint 1111n1 a I foe fo no 11 ItOfill longer longerfill 101r 101rIri
Iri fill the I h hi world urll with wi h apprehension Hie Hieitreitet IltiI I
itreitet troubloi I rbl tlmt I Illt tho lil t Ia now IIW flovern flovernmont Cwm Cwmi ntttrfl ntttrflIItltIt
i mont 11 of r t h Ottnman Olomal rmpire I pi the thIiitiii h rec recomuoil n nf
omuoil iitiii ii bend of f Mohiintnedaniitn fh1 loIatntiichtiniIIitIlItII nlt1 11 ha haIHVII hI
IHVII tot > Tsl I to I nirtt II1It and 1 I I thocthnt I those hcc 111 I 111th have havebrought lut IlaViIIrIliIZitt
I brought hrnlhl on wurn l have hl been ht1 caused not notby 101 101I ttitIlV
by I t ° hntian Iirtit latie I but hii by h > M ttisIgio 1hI OIIII Tho ThoiiMroii4 nuIlroIO fit fitrolI
> > iiMroii4 IlroIO rolI ctierrilla 1rll warfare it in il Albania Albaniaand UhattaIt Ihiml
II and It nt III I the t h ho revere ii VerI r campuiirn ILItl IIIUI I in 1 0 Ambia Ambiawere A rlhi3 rlhi3r rithiatr
were tr r urriod Irrl1 rrI I > n 1 t i b I t Moslem I aItii 1 agutnM agutnMMiwlem 1linl I iatfltI
Miwlem MiwlemThe I I ishi is isllt
The ThII1111 llt unification ii n ifi UT I iti of it I I l Ii of 1 tho ti 1 III sami samirace saTIrtt 31 31r111
race r111 rtt and till religion rI > In and 11 tutu favorably fa rably Mtnated Mtnatedi lllto llltoa
a i 1j4 to I iH ruiihicnl IJ1illl hounduno hldan w i I Iht K Irhf > rhnri rhnrib
b ht t > t hovn in il the 111 tit proeM Italy Ily hal and andthedennun 1111 1111sl aruilt
thedennun sl t to I IstflIZttI 1rlI Impire I lpir III pirl Thoi Th II i i onditmntliat onditmntliatwa 111 tltiilt hI 101 II ifl that thata
wa a I proont irIflt in I It both h of sI r thi I h o union IlUI wa wamore W WIlal Watnlr
more than Ilal I I ian a I KrnupinR rOlllnl rniii it fl upon 11 II 4I racial racialhn nidalInIII riiaIIi
hn InIII Ii ni ui ii tic t I relicinu nh III iti SI I or I r otcraplucal otcraplucalhn oira raphlul I utuai utuaiI
hn 11 I i ii < it combmotl I Hlhl1 It Ill I in l i ii mraiiro IliU t all al of ofili nfIh ofI
ili I h e and all al II tin t hi i nine 1 tune til hi made iad for fornational forII111nai forI
national II111nai I IIII and ald a III I commercial nllr111 it riuinr I lIt itrenith itrenithTlmt I renithIltiit
Tlmt 1111 the I 1 Il forei4 fr of is r what hal tiis ii beon railed railedMntiinental lal1 lal1IWllil iahItItIIlItiiItittI
Mntiinental IWllil umticHtioti IlrI in I Kun lullp Iurlpk IurlpkIt > pe pexhaute
It xhaute hllI1 liaiit l tliemolves t1II in II It tin I h him two twonation tolalII twonat
nation lalII nat fli i iII imv It believe 1 I IVIM I bv I mnny III itus U With Withthi Vit th thtil ii iit
thi til t Ii is belief 1 t1 too I 4 i 111 I air III pa pi1 o < l the thl I lit old ideal idealof il1 il1r I II
of I r groupiiu rniIiin Ipl UMUI Ill 111 51 Htrutly tidly 1 racial or orroliKi urnIJI orr
roliKi nIJI r > u < ba i tolerance lolrln in I relujmn relujmncominunicntion rllaion rllaionllllnnlol rIutsonitIIlIflIttIitt
cominunicntion llllnnlol tot botwivn people 1111 of dif different iliffrnt lf ¬
ferent 1 r I I ra rn < e s and a 11 titi Iatuuuo4 111 I t a 1 ago and no the therequirement th thnlrIlt thisrsliltrItIttrIts
requirement nlrIlt of 4 bume huIIt and eoinmorre eoinmorrehave Imllrr Imllrrh iIIuIfltrehay
have h all al proved factors falnn ntrong trun onoiiBh onoiiBhto nollh nollhIU
to II S itablih tuhl tahl jali enttrelv itti tlfI rol V new flI boiwl hll I 1111 I of ofunion 1 1IIfl
union 1111 IIfl tIll I
McUliorlir hrlre M Isrl IsrlI rcli rcliI
11
I 1111 moil is c < iurit I II t North N nh I1 Is Iaruhtia t irulla a rotitia the thebirhplaci lil lilI4 t lit litbr
birhplaci br tiha of if tuirv 1 uhM I4 > s hit I a anew IIIW uttI
new tI v ilor In We d 1 iti > n i refer fr rs fr to I Squirt1 Squirt1MI Stuin
MI 1 Wuoiirni W V iit IrI Ii of In ks k > n atain a + 11 n 0shut < undi undidate nh111Ir
date shut 111Ir for t r memlxr 1IIIrf ni 4 f the III Iii femblv mh or fr to tothe I II IIIh
I the I h Sijuire Sllr tutrt MiAYhorter I Whlrr Cumpaurn t UIP8I utnpauttuwiuth Club Clubwlmli I ul
wlmli hiil ha U1 lirtll irKuni7o fnlli711 < < l for 1trprut tho II IIlrlII e eprim
prim lrlII iple i1et of t if 1 pure I f and ll I umlotileil uIIm1 Oomoo Oomooru 010 010rld
ru rld v that t were tr lut 111 enunciated und undjrati I ittutrat I I IhySfH
jrati rat st l by hySfH StWMv NbRI W 1 trKsox IIOS anil illl are arenow ar arii
now ii I I 1111 inist Ii I iSt vivdly I V 4 I Iy and all un I nobly 1hl Its ropre r retnI nliil nliilbv i I IIv
bv 1 llrvnv UI II iiiV Mi 1IHTI h WnmiTrn III iIITIH well w and al1 truly trulyalieil Inllra t nIIY
alieil a I I the Ih S h create i hvini hI rop rrsstory Mitory lttr of oflai nfInkmlm ofI
lai Inkmlm I konian prim Inl1pl iple und 1111 tho Ih t Ii ureatoHt ureatoHtbrim jrt 4zrtntl14tlIttiIIIttt
brim 1 authonty althnl ot thiornnvothora 111orlnulhrll 111orlnulhrllIII t hts ornnv other uiue uiuelilt e eon
on the III tit life lf ard 1 tmiof lillf of Old Hekory Hekoryt
t thi Il I Isis time 111 I IIItC of If year nr and amid iunlllh iunlllhJ tho t h hittt o oiiulterotion
iiulterotion ittt J of If f the th thormomotor IhlrlnIII r even eveno vtnI rn
0 o l men 111 ure Ir ar i Ilpnhl npable of f not lnt mniiR rl a aiiam ahal I Ilull
lull hal > about Ihnll 1 K lN N or Ir It hi II principles principlesand pnllI pnllIal
and al I It I of r even tt 1 helievniK I Iiv i TIg that I till MrWitniiTVii MrWitniiTViiand kWnOHT11 kWnOHT11nl1 I tV It 0 ItTEIt
and nl1 hi his aiiijaun 11 club dlb are Hf part par of the then Ih Ihnd ihnI
n nd < h tiivthnil tt IV Ihll liii t I and 111 it itd Mocktcnhurgiun 1khII11111 I k I sin ruuu Ii do dotiiiuii 141TIMlIlI
tiiiuii 1111 of If Tarhe Trhln FurhoIta < lia Hut 11 when wh1 n now nowplnnet n nwslint
plnnet 111111 hwim into lit our ken ctirnity ur1 y V VII4uit nnd nndwonder 1111 < 1 1wlIdr
wonder iniit be 1 powerfully snw1rfslll stirroil ti Tit Thollillot Thlalll TitI
llillot I ha 11 1 Hymn tI I I vitso 1I1I nf the t h 1 fI > M itur nre McWhortor McWhortorCaniiuiiii l1WhflrtlrlIIPUII1I htiinrt tr trariIIuuiIt
Caniiuiiii riub 1111 I luls i worthy rthy of o tho I lws lwsihusy > OM OMday
day of f North Carolina I wine Iln nt For four fourvope fOllr11I111 fourIg
vope Ig 51t we mut find room roomour f rwnhtIr < IIL IILn1t
our Ir rr hnvr h t tn n ibr mirlnr of it 1 trt tv ol olthf orI of11l
thf I xiulrf S01trtlip xiulrfMr
Mr cln oln < up r In Ii lUlflch lIalj b In a rhtrtnt of Str Strnd Ir Iroj frtn4
tn4 nd oj all 11 if It uthrr Ib i anltJa5e nHJ IJI tf are u llcklnc In Ihr Ihrmlrt Ib Ibmire brmlr
mire mlrtWhiif mlrhll mireWhiif
Whiif hll JtrXVNOiii rratfhlnc rblne on ont onw onfle
I Iannl
w fle t vc l rn n Mm f fall l In tr ii 1 cln ln nn m many ny nyt a atatnt
t annl llnt flrkl flrklAn n 11e14nt I In1
An n1 < l erml rr ru > l > bl < hlrkori IIlrk vltbr b 104 n not < t tbaul tbaulr b tul tulIU <
v r rltliT IU vtllf vtllfTfcnirn 11 I IThoich IToufh
Tfcnirn rhrtrr r r ftff hl his hurklrr bU klor as and n4 rOb hit hitonl bl blnl hini
onl ni nl > hflt hfltII blrlII
II HI nll It krpl eit rchllnc r IIII on onto n nfn onn
to n col fiM J rkvin Uiwnphlp nr P5 horn tom tomfTI mf mfi m mn mrotlr
fTI n aCI aCII
i if TlH r 1l An1 n > l orrnl Ifn h he h Pa vr or r h hP0 fn n th the tar ii
11
1 To 14 o jvutKu IMt 1010 tn n n4 l bt bb rbnUt IIII h1 h ghra itn mftav mftaviow men a aI ap
iow iowtir p UC UCTue
tir I sent efl n natrMor f lIln or ortnd R RAmJ
AmJ 1 no n Oir OI IF tru Iot lr4t1 t r rr rea4 t > to if It4 p wtr It ter b he b bM hn hllh bat
M 0 > n nAt 0u
At llh 1C t 4ltal < to I toe nf nest tl AIICIIM 1 tr t t will come Into Intohl 110hi
hi u urt urttten n nTti I ITtn
Tti Ttn n Vrnnc In win n on n the Ih w eoit Tol ol t to and n < t llljht llljhtimn Itlebirfl
imn 0 the Ihronr Ihronriuf 1110 Iltroneie
iuf 1 ie sj 11t nt toe o manWnc on onTin onIiit n nTill
Tin marching Iudll som 11 MI pI full of uu uuMtiiou liiiwt
Mtiiou wt IIl ii 1 and tI I roonant r tin at foot i is the th t III work workof WI rk irkIf rkfir
of If our Kiftiil yoims rI1 iti friend lri ° tti MAMIIM p plluxf I II i
lluxf I o lit I I theharlotteh h liarIittOhrrr rrirrtholmnd rrirrtholmndniitci th lILnl hanilIt
niitci 11 of It r theTar Ih t III Tur Hifls 1IIh1 < > hiMil ofpo tlf fWt wwti wwtiIi tt ttII
1 1I
II I II IIt n Virron I irynn rn MrniTK M 1 r rliiilhhiii I W4M W4MIlIIiIIiiIt M MIhhlll
liiilhhiii Vr v 1 nt it Kirol Fnetlair iir Sprm s Mo Moie 10 10I
ie I h tt 1Ir r diy 11 Ixt 1111 u tab t e u refr thlntC rfrtiilngtraft thlntCdratl > hn hndraft
draft f 1 thit I icloriun wiMioin wiMioinIti s 111 111n
Iti 1 n riiplr ro nf Kanvti h kS Arr rr Iff I fry anl an n1 I tihrn hen you youMU yrnitL nl nlI
MU I tL I mtlimtrl > Mlth 10 the Ih Arracp re man In ih I Ioi
oi will 111 ftfkl rrfrrtnl alMiut 1 him torn omar omargrrlt m tirr h a arrr ac
c grrlt rrr i c1i4 en I < imiirrn JnrrndI < Mllun of < hanut han afl44t fur to tirlnr tirlnrtrrr bflncr
trrr fr r
Siili v 11 nut ur lIrlI > rie t a IwUfr torm tormlimn ttrmI rm rmIhll
limn Ihll I ho It Kreil t 1 Itl lul Li I eoirmiTHlatlon rolrnnIi t IIfl for 1 it r tho thoi Ih Ihrt t hi hia
a i re rt ri I tMoni tsrIl lliinht ilMiiit Knnsni Knnsnillofl It t <
llofl 1 t M 1 HtlV ti rlto ral HOTIIO vi llf t II I hi > KHtlsM KHtlsMIN Ii Iifh
IN fh iii hiii t Il i01 ui 11 are IIr ii CI I tririiiurily ri ru i is u ri Iy fne tr arid aridei ititiltriet 11 11qll1j
ei iiMall from tr any an rertmnt nll1l of ofI r fun funItirir 11 11Ihlr
heIr I I1lit I II IInto I IT IT 1wa 1waT
T tin Ttl > it < i ir y nr r s j Th nor TllC HI HInc 1 1I
nc if tir I w name < i 0 to n it tnni 4n n Vfrnin nnn N II itm IIn IIn
m n In I h hit C rii iI on th h nrMr ir e if t of r frlnl frlnltia frInIv1
II tia v1 ri i INI 144 I 1 I < 010 ion I FI i wontrr tnnt nI i I viit 1 in I Ihii Ihi Ih IhI netog
i ln tog < ihll I II l Ibf 110 fir r nns > rn lMn < nlxnn too tootill ih ihit lie lieI <
I 1515 it till ir i5p > r I to n n nu H l nrr 4Cre on nf I thi thii thilblliC h hIII
III lblliC i inr If afiA livi hA 14 > n I llcnt tIm I Vrrnnn rrllnn nn n lh lhaif1 II IInI he henap
nI list 1 Uonni U VIThOn rrnon In I th the h IUI nf ti loan loani4 n nnrl nnrl
i4 I I nrl n Ie S 1 n i 14 a > 1 IS fiw WW nivirh n for IB IBMr mU inIi
Mr Ii l Tf U sVrmrn of ih the h io maO n h hmlo1 hmlo1t h14lit nM nMi
I lit i > ii l 4 4 < n 4 I l lok ns nail mr m for IM IMl I
V 4 1 < l T I irf r irfown irfowni I 0 0w
t
w > ss > i t j i r rI I n l
I
I
t HKIltHT li VIHT fKOM M f t1H is ifl u uSiaIfINnyt ITfTJI ITfTJIW UtFJlfllcrJT
W SiaIfINnyt tulllxoTtX lfllcrJT lulr uIY4 l Ehqittchestrnni EhqittchestrnniArgrntna > w mlrli f rrOni rrOnircnl roni roniArcrntin1
Arcrntin1 rcnl rrmrt he lh priK Jrululnc llnic nI f H Hlaa Ih Ihntlw Itslannrtun
laa lannrtun Anirreun rimfrrrm now in InIn Mswlur MswlurIn Ion IonIn
In Iurno vr rr 1 > but little ha lsaa tmn ti tiiiUin id 1
1 iiUin tho Ih mtcrnatioiMl otixwitlon isitIlnq win llIdl llIdlf 1 1N
N f q i uir 14it of it r VglfltIUIi < intlvis t I rolohrftlon Ihrpllnlfa Ill IllII I Iit
it lfa hundmtih hirlhiUv r eostnw 11II11 11II11I > mMt tsus tsusIhurvsr ii iioh
oh Ihurvsr I r rr r ht h IMWH I kind onou nouch h to I sotid lfl ti tijTiit I Irlll tII
jTiit I rlll r II ns lirlof summary aIism9 marY of tn ills II nixri nixrirnn I II Is Is1tW
rnn > And hi hia r hrvallon > < u > rvatlonA in nitims 111111 111111lIh stIfl stIflw tn > i iwith
I with w sIlt Iti ctiimnrrriil IIIrrIII04 pfmtf pha of th IliefxiMni IliefxiMnilion li t I ai ailion
lion Iii IIle < rtiinireiit is I illuinlnitilK Jliil Jliiltivo II III JiilI
I I 4iiggeiItItP lIlClCII tivo und lmr t i a rvorr rr r rICI1I tismi ti tiIt III IIII IIrucaril
I rucaril It us 1 a count and trustworthy trustworthyllo
I Its U write a fonw Unw < i from r11 Iticnos Ihpn vro vroJim vr vrJim vrJib
Jim Jib I ITb ii iiThe TIThe
The A I IIIC b4I4Ii t > ul Ml iif iu I tr Io daUlivl IIDhlt aa II r out outn u
44 n olilr 1 t Ia > Ih 1M tipmltlunjaRlrlaK 111 amlal fur I Ih Amrrl Amrrlran mrrtblbll mrrlrali
ran hlbll la j iIi > 111 > P at t lhl ibIs fart Ui the Atrf tnrvIrO tnrvIrOflee l1nc l1ncIbr ikan ikanwrr <
flee Ihr ant la h bat v their ctfclblu nlllb lniUllr1 InIIIITb
1 Tb milt onl ruunirlf mhr 111 11 thAH IS I nidi M o olilal latra latrathai w wlhal
thai b ba bvc luxlr 4 an > < iul ublaDUal UDUl tanair > iw C ir wtlli wtlliI tIbtrIr III IIII
I I Urlr UlipUv pia air i Iman rm nr and Chllr bile ln 1el Ii1IanI Ii1IanII < l nj 1 1I
I I far trhlnil In Hi irurk urh rll anl n1 w o arr a at Ilanr 111 IU IUJ 11 11I Ilant
J I ant nl othrr ruiinirtn hI Tb rr uwn un for t tie It ilf tIIs l lla
I la lunttnc u urr rr It irrrlran rtblUtlun btilUllni btilUllniwa I buiitiriwa u ulb
wa Ihr lb nrrr nil ii > fur f Iu I ii rnUrcrmrnl alrm xlirn hrn tSP Ihcnirtkan Ih IhI tSPfletkan
I nirtkan Iontrru IUher niolt an n apt atfottIaUuii rarolrI > roiiljUuii U iibfrt iibfrtnalIe3 tlri tlrirnaliMM brIDaltlrol
rnaliMM Ihr Ib lio l IiosqraIrIlI < raii Du > riii to I l Lt r oil u olIai l i > iri ll llpetItrI r > i iwnlnl >
wnlnl 111 the rb ati CijIIls i i rlallun > aI a > but I inoio until untilUru4i 1111 1111I ulitliiat
iat I Lrbrujst > Uru4i V II v liate list a a bu huge r ripolilon n ai ai4C l l4r IlIb
4r atib lIb AUJMU W I iu UIC i heel of f Boor II > pa 1 piir < r niul niulrvrri aiRteSrr I Ihd
rvrri loth of 0 II III Is I mini miniMotl IIlInllOti litkdlG4I
Motl Antrrvran fiHHrrn PUIk rTt ai a alp reiirrrnt U Iu IuArcrntlna tuArgiIns
Arcrntlna by Uumpfan ku 11 tur > u agent r awl W WO I IIrarn Ilearn
learn frum O l a moat m tru iruabeuriby tMurihv b u urrr > that III I lhr ncr Ihcrbo ncrboo r rhou
boo bo r ha base r an n acirmifot 1 mDI iir r un unoJnlhc unoJnlhcblrh < irr > l > ndlnr Iv Ivwhlrh t3shirts
shirts blrh thrutrnf III IlIt Amrrtrin mrl1 tnrrrhindl li llmltil llmltilMratirtulun IImll1lr itnittiiItt
Mratirtulun lr tt a atieliun oairallrtl rIIIIt hi la a artlnilarrar 1IIMIIr > thnlnf thnlnfi thai I II
i I an n mrrlran ronrern IOn formrrl rrprr rrn1 rnlil brie he heI brietv
j I hy h a MrltUh nrm I Dd ode ibat 1 urancnnrnt ulr ulravrra ptieaspraird r raUfro >
avrra aUfro rtl about SMoni atOiI on a year > f r JlIII1ttl < n mj will willM H
M 0 > mall a buvlnnu In a > nI fteil I4 In which bl the Ih Arnrr Arnrrlno mrr mrrbflInffl mrrIran
1110 Iran brllrvrd hey abouM do a larrr Ir anl prnlil prnlilable r1I1I1bl prolilable
able bl trade they h rtUblltbrdan Imlf intlepentlent prnilrnt rrndnlfftrr rrndnlfftrrlIh atmry atmrywith earneyaith
with lIh on n of belt own proplr rlr In it rbarrr of n nThrlr
I Their TII uln ate In alrrajy amount to I nrarl > 11 511 > i Ir III o or a aI
r r rI
I I Im am loW bat b when hn the Ih OlUon tpo I > Uan sta a t IIDC IIDCnnI > lnc lncpunnr
punnr nnI > l a tllllr user 0 a > ar r BIO fU a outntirr 1 ot r the thrtnomlaml theptonlnrot h hhu
tnomlaml folrUn IIOUUM hu hrrr artni UIMJH a arnrral Aen aeflersi
en rnrral bo b1 bocott all < of the Ib ripo uPu lUon allf Uelnc < lnc hat ibttttf hatther
ttf 11 ther > ruMiJ out D aflonl to lair 1 IM than In II Ttir IruUi IruUiu IUI
u I that Ihri w aCnte ntrj Ui I tIle pan p for 10 Ihr 110 riiHWlinit riiHWlinitlo nlI 14utiI4lIt
lo It fall lirraiiM tier III err afralil of I an n tna lnasIoi > lm of ofI ofhi f fIt I
I thl hi > m market rk l In b Amrrlran mr nianufa nianufaIufrra lurrr If Ifthrr ItI Ifthere
I there It I any an D way or to I frt last I ahipa hlp brivrn 1r 1I ihl ihlport II iPporl >
I port rollUI and Nr ew < r ur u1 < wf ran n fet I a lot of 011101 lbl hI Ird IrdV tra4rtrw
i V fw t dart da aco alf o nor nn of r mi m frtndt Hfoi tu < roil rraltU roilLii
Il tU < torr here b r an nl a aked > Vrd fu I ilirirrni arUl arUlUhftl aUIs aUIshen U Ubn <
Uhftl bn tf b wa st loUl ioi fury I dM dl not hir its i thrm n hr > tll tllCan tt 11 11ali I Ies
Can es ali joi Oil rnd 01 to the III I nltrd si Stain t f fr r them If IfI
I rlvr you yo ou an a order In rrr srr n > ra ar > r the thestas rr rll rllII > il ilby >
stas II > by b hal h woiM lakr at too 1 10 lone l lei leid t txnii is isi
xnii i nd d lo Tumpr far t ihnn m II i f could I fl a adeal ftritl ftritlUral
Ural 1 of iul hi order i Iuolnlt u ln t If the lb r stas a fi t rriu rriulai ye yeat tlt tlt1mlllp
lai at Ufamitilp cci trxUr Li lirtltnarilt mi order sent sentfrom rnlfrom 1111rram
from hrrr br by IJ mall to the lb I tOiled Malt Ial wmiM II nut nutploOi I Iplod fbiprodI
plod r thr b hI f coo tl01 iMxl la njirB m lr I tet < than nlnrt DI > iUy iUyt 1 1aq tyoI
t aq i ran an Pod n onlrr od > u u fuiopr b t > slesmshla slesmshlaC > iran mbl mblUT hip hiprtrrr
rtrrr C few tr da dn dat > and DII some ime of th h pseit rl I makf makfIhr mat matthe
the 11 run rim un In Of DUa tern ii iiI 1110 1110I duo duoneland
I I rndand vould 11 Itxr I Io oul hrrr sew rapUil II IfI
I 5 wrrr not II fur lu her large u RnanrUl IIIIAD < Intr Intrstmit Intrstmittneltt lmniN lmniNKnellh
Knellh railroad r Hro J have II In nan east r their III i Ii lrhait ir iri
i i rhatlnc offlrrt In Vnlao < t lirrmany I ItnT fu Ihlne Ihlnefr hinr hinrvrry
tnT haul Iu InH Ih markrt Thrrr K I a irnnin 1IIIIntVmmrrl1 irnninrommr ertnsrsrummitaI
rommr tVmmrrl1 tlil rrprrvnUllvr rr UU tattooed nr > l her at a lit hiIa liisisr r rAlar
Alar Ia a aa uUrlrt lArl to o lie U laiirtxnitrnt Ind Onrt1II of u I LUh LUhthe > h hIhr hIh
the Ih trillion and the Ih rin flit tr Mr II I at a work Of OfIb ml mlih
4 ih tIme ant nolll ilnrs do not mrrrly iIPfl4 tnl a few I ar arto k kti 10I <
ti I the III pun pi wtltlnc lIhl tufrrftrtu 11 rrrH rooh > rt < a as to < lh lhl ItStI h hIhl >
l Ihl rUI tI arn egrnis eDI rnt nl oul by b Ihr 110 Hrpartmriii I rlm I of ofoTimrriT II IIom iionlrprie
oTimrriT om rt and t labor Uor In Vtawilncton VtawilnctonThmu WIIIoThnth alnctonriuarth
Thmu Thnth > rotho plain wonlnof An n Air mtrirllll mtrirllllIIIIeln nerielsnhii4flpIa tries n nliusmnu
liusmnu IIIIeln man who h h4I m I in rcintini hxAim hxAiminto
into In hu 1 hIuasnea4 1111111 mrs4 ronditionr ndillon in that th enuniry enuniryKrom roltnrvrlIl umrn umrni
i Krom rolll an nflUuil ArRontinv rjtl1 rglstintwhich ill publication publicationwhich pllblI1Iwhich
which mronivinio his hi lottir ur In I taken an the thefollow Ih IhI1ine tIttIlo
follow I1ine inn atnlrmrut of if the Ih t h sotirros of r tho thoir tI tIS1 t hi hi3UAiIlO
S1 3UAiIlO ir ioiiOioo worth trtt h of morrhandme im imIKirto1 Irllort1 IAiortI
IKirto1 hy rcciititin r rllllla ID 19W 19WI 190OIled
I 10111 OIled Klnr Klnrlum < tum lwiiiiixi lwiiiiixiIrrmaai I InnD
0 Irrmaai rma os 41 4 5 j dl i no notnllrrt i OI OIInllm IItolled
tolled Slum IU WHDHII WHDHIIllrifluni 1011 1011Ira 0 4I III IIII
Ira I ran ranItaly 10 10Ial
Italy I I1IIun 151 151lie
llrifluni lie glu ni Liniiiiii LiniiiiiiNpaJn I Ia 0 tus tusMpIn u ualpt
NpaJn MpInItrit alpt 011111 011111niafll U UI
I niafll Itrittit rAlIl SMIIII SMIIIIAll 111 111OUl
All otbrr OUl othetIt < muni muniAll Ii IiI
I All It nmtlysiM allit lyas uf o Ainrriruii 5 mflrtIIlI lupinontn to toArtrntlni 1ftritnlin torgrnt
Artrntlni rgrnt liii nhow h a llmt I ill nrirly nil ii I of II tho thotradr Ih Ihrail t ii iiI
I tradr rail is in fWCial pr < ul nn tina the tI romilt ull of the theentorpri tillntrfI I IIrllri
entorpri ntrfI and onorny of II 11 a itI ioiniaritivfy ioiniaritivfyhmitod
I hmitod ntimtvor of r ooniorns The ri im import 1mt IIIfrtst ¬
port t of Argntina riontina a ire n urlv nr < thri thrsas tuni tunilirRo ti tiJI
JI lirRo br a III they Ih y wore w ton voir 1 irs it 4o o The Theopixirtunitv TI TIrtumt Tiuoptirtuflit
opixirtunitv rtumt for Ur IIt nrroiiu nrr > m inAnierican the thenuricon liltmfI
Anierican nuricon mfI O share hnr in tho Ih nipidh fli r I nrowini nrowinitnxiir If r s nil ingtrait nilImh
trait nf that country is i indicutei m our ourrorrr OIflrrorrI oureorTlIpAndIflt
rorrr rorrI eorTlIpAndIflt ondonl > > 0 ootnntont on th II fetr fetront rlrntrtalll1
ont ntrtalll1 rtain l tiy to onrc 0111 fmsllIor < > nx titor that Amor Amoriran tulrIcan mr mrIn
iran morehunt will om dav 1111 II ce > H > ttn ttnopiMirtiinltio tholrlllnll thitsurtIiflhi < >
opiMirtiinltio tsurtIiflhi Ila and I1I11It ue lh 11111 11111I ttfliIIsviaii > m mIMvrr
I IMvrr IIsviaii l n of a aI Tranilitor TranilitorniK
1 I niK I si VniTop ITr or f TIll rti sr id idi I I1If
i 1If IIP iiwrrv gull tnr m irsueet iri rrl itrsptto ltttiii 1111tIIbOIl Ilit Ilitboii ltttiiiboti
bOIl toni on rail mariii or II 5 hivl that thath
h IIM It Ioa S not Un hu hi full fit namo > Who ro ronirmbrrs hmmbfoe totuetitber
nirmbrrs that < harming ditty illttyT dittyTu lItI lItIT
T Tu o lotii In I tiivk bl bla k etc riri etcIPh t tb >
i IPh > b wtiat Ital a nurprltr nurprltrnnlr orprtulnr r I Init
nnlr nit for ro Illlnc 1 llInc a man hr II at i xrou xrouTwo aroiTa Ol OlTo
Two Ta lovrl I > blark hi r eyes eyestIer > rs rsllrrr
I
llrrr it la I in Krrnh nh and n cermn cermnI rmnn erman11ut rmnnlut
I lut I nraut au 1 yrtjt ftI natn natnOh nol nolOh n4rp4tS
Oh 1 trl i l horrrur horrrursri1nml ho hoII hottejre
sri1nml e II 1 pour itlr I e t vilt1nn 1101 01 < ti H i a bit tunl I II bitleit
I l ItorI > rU braul au yrut yrutrhen U nutM nutMfhrn I IThfln
fhrn iion lnnlrOIlI iOnIcrniIIyj lrroii l lXwrl >
Xwrl j Vifrn lIrn o srhwarli srhwarliArb srbwritrb b bII
Arb II lit 1 rt < Eta riG lir SPAM SPAMlir 4tasOeaaft
I
lir Ulfl cl hell hblb Irb fur daorr d das a Cr t In tneht ntrhl crriatit crriatitI r echatitIIin h hI
I ncrn u rn Of 4 o eharlt eharltrho hwivrl hwivrlThvM 11 11I
I ThvM fhe ou nlllChi < ht In ha h won nn the Ih Irlr > rte > at atI
1 T II a pl plnl frn5r < nli 1iiLTUMlT 1iiLTUMlTN
N > hW ir Yom l iJlI July Julylrl ltlyIrlcIn a alrltIn
lrl lrltIn < cl n a llltlr H iratitset iratitsetTo < r trlinl trlinlTo
To TIIK KniTfin I > Tol or 0 THK 1 1 H MV si Oo < I > r n nrliymr I Iirhyrnea Ii IiII
rliymr in > r eslerdya trrilar ye rv N r mllr n1 n1hal < l MIII MIIIwhat iIIIIwht
II what hal lmprrfe Imlrlh > tly Ihoolil Ih hi tliI 11 version rlon of Slnirn SlnirnKone tlnr In II IInc SInn
Kone nn nc nf I Kllprn School an atsi < l irlrl irlrlthirty irIhirt lfl
i thirty hlrl y it r forty tllrt yrivrs re a Leo o hml it iti II
i no rarnrn rD l ttiwne ttiwnelrhu prnir prnirIvrhu
I Ivrhu 10 iilnr I n nII r fr frMiiiioi > r rMnltos
Mnltos II III avi air airIrrtoeOii lr lrrrrroriiit
rrrroriiit < 1 In A pie plri pl plbl
I i bl pie u ireftus ireftusrum f rtuft rtuftTurn rturum
rum caDet avum um c cVonnr Cn res res1tnr
Vonnr 1tnr n 5i1 nar i rltiu rltiuI 111 111I
I orarr r slit nl rri rriIf rzIf n
I
If I hail a dictionary I might hlhl l ti > moroior moroiorrect IIIOff mi mired tf tfrt
red 1 It 1t1 M MPIPE StSWINlpI
I SWINlpI SIPI PIPE Inly IulyIi J JIhr 1 I
1
Ihr Ii lard lint lintT IIn IInT
I T IM THu N iiiroitor rloOPYIIt TM st lJO > I > i i hn hoitnir hoitnirUi it tIe 1 1It
Ui It 41 tear u from > uur nmr nrrpirIent ror ldrnl < rni ll lImn lImnIfI humanatatfl itnn itnnatnln
atnln IfI a at > lo hi purposr pllrl p In inline I Uln for In ih public publiclifnfll pub publicinflt I Irnnl
lifnfll Ih h InrMrnt of TK T l h I Id orrt t Ikti lit II ikr ikrhr hw hwhf >
I hf h prrrnt nl the 11 ra r of I Itir II > ounr herman ae a an anrianplc IIII anratipe
I rianplc anr nf nllII ii plrly vie 11 on rrwanl I uhlrh st hlh l is rail1 rail1lainl rli rlitIei 1
lainl to 0 win tn rrrrultn null for Ihr It llncdom of hrnvrn hrnvrntr
tr 41 do 1 hr hIDlcnd Intend II a > an IIU illustratIon tr Ilon of f the Ih r i ibabti nlrat nlratbahlt ro rolIbll
bahlt of lot in roltlnc stUb III lid lmt tmhiht hl > whIch whlrhtrrm whIch44pn hI hInIO
trrm nIO s tobe tO tsr r a lr Iradlne dln < rnotlvr mU I < o oarr rr Iu prrxnl rf < cnlI cnlII > d drrltclnn1 tat tatrellion
I rrltclnn1 rrltclnn1l
l Is II not Ixan I n Mwln III who ho I II rmlltiM 1111 with lIh the inrhortr thehorteI
hortr l rhartty rrnon n on rrrord 0 The T let I s slie a aII
lie 11 th that t hath pit ron the > oor nn Irndrth nrtlh > nM tt 10t tIe tIetor4 r rIMT
IMT t t < Provrrh lU IT Tbl sta a tti the wrtrori wrtrorif rrno rrnoIf 010
IIOIJ If f > ouUr o5I nIII IIr tbewcurtlj the aecUili r1I ilo dOIIII11 110011 n alIt the tu lil lilIw > i I IN I
N Sr Iw w Vi tOil > ft Jut y I IUI n u > > Tt Tt1tr I
1
1tr 111 II fled 1 lanlrm lanlrmTI 1
I
TI 1n > TM THA rniTonorTHii tTOtf or THA Hr I s i Vhir hll > irmi irmiInc trlltlInc IrnIIInc
Inc down Rronlwa Ia Ihrolhrr Ih ol nltni ent I van ss t > lritm 1 rssrn I Iphali I Ih11 Iasphalt
asphalt > phali h11 rollrr mil tnmi IImllne Tlnc alonr a ont ii t t nil rwr rwrIn rorIn Slrr SlrrIn
In front of II a Uhorrr rr w was walkln c rnrr rnluJr > lnc lncrr 4 4rrt
rr rrt < t Unlrrn i 144 < warn orn t 1Iur Iwtclrifli citr lrUn ant ifaTIr ol 0 ll llmmlnc 1mln itromtni
mmlnc mmlncIf mln mlnII
If Mimr Om of lhn I thope r bit rarlnc u in < aiin thai Irar Iraralone Irarnc I Iainn
alone ainn nc ill t mme m lhi I ihurnlhlarr II > m < ichfarr If rtrrrlally rI tlh atmir atmirHflr asrltfty I II
IllS ninth trrrl 1 hal snmrhnitv waiiinr I ln In Infmnt I Inhini
I fmnt nf Ihrm I with lIh ml 1 luitrrnt totem It wimM 11 re recrrai h hIf heirral
crrai If dral titer frr to rrix em llrnlwav 111 than II 1III i al alIhr i ithe
the III jrrvol lime Ito taS n 1 lisrii lisriiNew 11 11Sr Itsrpw
New Sr w Voast oa July Jul 5 5rublir
r rbll bllr tlnier MlarTo tlnierTo InrT
To T in H Ktiltnn tlllf IT r tin r ill si M f rxerf rxerfrt r
rt 111 hixill h e male to > a an n eta PSaiInsflon Inn ItII linn linna < n I In Ias
a as tn n ht h sMIlt a > a ilnrer and n1 II < nrr prlrn iTwlrfiIoii4 < prlrnhn < n
hn 11101 < tld ret If ce a diploma 1111 tf tie h P niil 1 tin hn II boa K t trllpln Kitlnloma
itlnloma he h h tiflid in > tint I allOHnt i appear pr in inPlhllr n npihlIr 1 1r
Plhllr r r II i i iVrw tew
Vrw ew Von ia 11 July Juls U 5 I
I
rut rutll UTIf iurI
ll I LSItIIII4 v niilr < list Their s stina > ln Inc TJmr TlIrI ir irt iav iavtIMMirr
t HiHHlrr Ifr at 1 Tlwlr flrI Kitnr Kitnrr
r i ise t fsrfVI lNiII HJfine HJfinei H r rHft01
I
i nflniiK flfl lt lif our Ir miontMiii at I is t 4111 tu lli I Iie latiHitl latiHitliiilr ILl I 5I15 5I15I
I iiilr 1101 I i > it I is i oftrn n 111 I if u iiit I I t i iII unctrr IIndIn1 tanil tanilii
ii it ha itSelf riiiii IIIUI tiii ri re410I < t < l liflOfIIfO liflOfIIfOI i aOrle aOrleI om
1 s sia I v n fir tu r lli 1111111111 iiiattii < t n r iTl ili9t l > 5 hi h hIl 5a 5aiii Ier Ieriii
iii iii It hi t0t kuiiwn loll lit Ili IhI m all II fit ftc tu tunnr I IIe tslut
slut iiixleni uiis Ie li i tel4 n In I II I 1 KirfaHtK oIall Ifrsml IfrsmlHi
Hi I I i l rniit n n 4 nf d iiur I list II Ml I hi hi1Ihh h Is on onlui ln lnt4
t4 lui I tnrM t 4st > jliiTutih t s rulilt > niist 11 itlinixl itlinixli ii iiI 111I1OlItI
i ntrolv of lnmlKriiiit tIll I > it Wttliml Wttlimlirotstirrsihm t 1 1lhU
irotstirrsihm I rena rrs lhU I h III 5 itli It Ii viiloiii s I lti I ililuht ii I lit llruoo llruooa lr lrhll
a I > iiM 5 h hat t inimliidtlvii iraiHiT titselisisIel wn wnI <
I sIel knl In srlwrns 101 ieIw ii JTrn r n < o If tlio Ih Miv I v m mion mI
ion I a hml hi I any 1111 niiisli 1 Th I lioy lmv 10 nnr tyro tyrolio h hI I iS
I lio I h ritllitl rtI lint > el l a vn S Ii a hl is I ior l Ii I II his hi ii I nrUh nrUhi ttriil it itri
i Imr I rii i liavo loa s on Ills lo I le4 HI h1 IO l telL fl Ihmi Ihmii
i < iii iunlr At rt t hen It it I Mftiinl rfli 11I1 I I iis ililo tin tliaI tin1iiit
I ljuil Ililfv 1 Ii dinl 1 hs h hrnthrr Iorlh r two I iso isobeloti rwklrs rwklrsbrlidlhrit rIIIelilt
brlidlhrit beloti lilt I hi r a I a onull S 1411 t1 I I il < r < l In ii 1111 1111tIlr > Mttllii Mttlliiihlr I lilt liltI
ihlr I fattier lal a ill 11 svi Ivia I vn rrntarkiil IItllh that In Inin InIliIl
IliIl in li t > 44 < i ho h New r 55 lostainoiil I i ii 10011 I weiilil Si itil liomiirr liomiirrtuvoralil Is trill rC rCtOIriitO
tuvoralil to II the tI Jo J Jpa than tho Ih < iilt > < I 01 < > r
1 31 a v iltv 1 lioinc it g III tirtiiiiiiilr rr rru nil 1 > I ntnl t iatrel tred I h ha htI bt bti >
a i fti niil 4 1 uf I riniiit r Ill 1101 i lilinitiv ti liii IIIS A isps lSl 1 4 he h ut utleiitfili AtI
leiitfili I ui I Ii 5 iu 1 ruiili 1 n 4 ln I W lxi I In is anil tIll olirv tIllI b
rv l 1 I liute llil iflin hiitil I stI uf I ihs II inaji 11I1 11I1I niailYuI ty tyul
ul I Iho Ih t ti i lo i I iriuiii ro ra i Iii iinr 40 i hUliio hlolIUi Ii w wiro
i iro r III i uiiri r inirniiii lrlllII II Its was 0 atnlous atnlousin 1loueflro
in MM j 1 iii > ulir fin Ir o I alloil Illiili III II1tiiI llfo llfolUtnw
lUtnw 111 iI siir 101 loiiik > veurv Uft a na lit h Haul AItI 1 of ofiii if ifvoin t
1 voin in > l li v lift nliovo ulr In < 115 > n inroiliirf inroiliirfth
th the > Iojutifil 1IrIIlo1 l Lady ijy Coventry I VIitr nt in n a t < tro It trs cov covon 4l 4lerol
I on erol l wild 111 Urico Inr mlvor > 11101 ianilos ho h Mid 1 to toher totier 0 0t
her t Miy I I Ii MHI s il uro Itt i dl hnlun hnii for a Kuln IlilIntIt IlilIntItI jn jnI rt rti
I i T In r us II all ii I tin it I II 4 s > onis m fla hiimnr IlIfII hi I flIT of ullh I f tho I h mont mu t rum rumiu 11I 11II
I iu raonlI iton > niiliu tarn knul 1 I iit hut I hit t U I I mtfli CI nlo1 fIll oil In I C lnvo Invel I n veal t him himitli hllllIh ii tnt
5 itli It ii niilin lul1 1 Ii 1 ii n fotnalililo tit iiiIIi hi rrputatlun re ut i ton l nd ndIliillnnil i I 1 1IllIniI
111IIn1 Iliillnnil In his h List illno ill IIiom liinrm > r thnl thnlSolwyn 51101l hnlI
Solwyn I is y n hal ta i cilloit 1tt tipon him lit iii aiil 110 to hlssor hlssorvnut tile ii Ia r rtitiut
vnut Itt 11 nol ii t i tliiir I ii > Mr I r Solw I S v II n aUt huw lIiiIlWtiliti huwiilin I I1111I
iilin ii 1 I If I nni n sit allvo nil I shull I > iliIUht 1lIothl1 1lIothl111111I < l lin
in I a tutu Ii tn anil nullt If I f I utii III ilejil ho h ill I II t ulil ulilt itl iI iII
I o Pf C 110 110lixliiictnl I I1111I1 ti tiI
lixliiictnl I lIIItiIl i ia nn uuloVflv flitiro n f1 Iru Ho II Vita rasiv e eA
iv tro i iieriMi tsrua armS iii 1 II ett ll tlo II worst worstlllIt 0011It wrtftitt
lllIt > uf r 11 I I is lltlV llh I I ii V 111 itrvenil Ir lI I Illll Fuit1iiIia IIIr of ofiiUar
I
iiUar Ia r ili 11111 Iis uii ili > h < hvo 111 I it ° d a aj Uaiiiiiiorinllh Uaiiiiiiorinllhmill I zI iii 1111I1011110nil iii rstitit Ii
mill nil rvMiury I Ih IIiltY in a i > l Iq of t matniflcent matniflcenthail Iiallfl 1IfniftIII ellt elltha
hail ha I tit I lli II I I I > Ul ts I win IIh ii I h tun 1 iof canopy canopyof lnoIYnt
of i0vo 1 k foittiers r foil lute t IMX I on n 1 aIII mriit mriitliliiuii 4nt1InIllO
liliiuii III ill ef Titii V it it itoM 10 11 ali al1 > l ilvor il 11 5SF otiihroMerr otiihroMerrlull iiti 1110101 1110101I isdert isderthut
I lull whi w II ioh i h t < lo lour or eiamlnntion e t 11115 tnt 1110 shovo1 shst I In Inhe Inlie
he 10 mitilo hut 1 up 1 ol li 10 I I > olil ii II I uurt tIII III r I ilrr II 1 rea o Hut Huthi huthi 1 1hi I
hi it I wa S ii > nut ulwiiv Ai5 I li onimo lt unit IOn I hokrpt hokrptu h kept keptIt t tI
u InHik I is s of 0 I itiko I I Il ini Ii I uf r whi W IIIh hit h hi h ii topI > oil 1 to ii r rfro is istrh < I II
I fro trh h ln I > inoiiinty when S 1o tPlt 1I Ion i > oipoi otpssttI Iwl to tomeet totfle
meet 11 tfle lxer 10 unipanv IiOI 1IIillI iittt liKilnctun 1111 I hut Ri > 101 ot w wita In Iniiloiit 10III toIi S
iiloiit Ii III iIh llv the It I itniti 11I prihably p y ut Iuniber Iuniberlnit Itlm ItlmlaI 1 uuns her herhutut
lnit a I 0 I ii of 1 f ii i l > a ui int II ill y Hut I orrnll orrnllk rris rAil I I
I II S
k giui uli 10 > huburt IWirl iiIu I II 1 nn 1 of If tho Ih it famous famoustnistr ranniuati
tnistr ti uf I Iriniir 1 rllll r II Il fiiinhriiliro 4 tIll Iii 11 se itgus < tn 1 willy willyrrnitk slit 11 11nk t trlstt
rrnitk rlstt nk it uf uf I h In I In ht IKNMI I Il tiripireI irororvii liv I t tll Val Vallortaln 1
110 ll > < > k lortaln rS allllll1 l lii ulit Ill I luly 1110 I uty > 5 tchn hll ilovoat ilovoataiiil iteVo 0111 0111nll1 Ut Utiiiit
aiiil iiii ro I niuiloil 11111 ii lit ho I IHS I am ais l i > si i e l of ofa
a Hunk II fill of I IMTS nt 41 tho II ihi fjnioiiff IIInll Uinl Uinlh
It h ior Ilio II I 1 vuliio ihIto Joit anl a mtorost 1I11r of the tholo th thI theI I
lo I lor I > ilI nni liowevor I r ontwoUh ItII the thotfcit Ih IhIh thetioty
tfcit Ih > s < ifopiu 1 i li nt ii t Ihiir I aufhnrs nr < IH IHl 1 tI
I l 1111 > riviiy ris I V u in Iho I intoro unttrlls t nf f morality lIIoal phi nhrile phitut 10 10h >
ile tut Uovo f I Itc1 < l iho I h viiolo hlo i t IlIon it I trt t n lId < l for forthis r rIhl or orI
this I hIt o > liinml I Iontiox I it t I It s lor 1 r Mm 1 i now nowliiirnitiir 110 110IIIrllIl 110WtitufIIlrilt
liiirnitiir in hoivon hoivonNoith I tiii 11 i iStl i iII
Noith Stl Ill in hi litT otrs l > r aine iii iiihinul uuito uuitolilmil III I II
lilmil II nil roiroil r 7 rOt to r luilirllk I 7riiIIW t oll II It Ittoio
5 ii toio te Ida I I i uniliorlaiiil mot III him nrfotn nrfotnunit I
unit 111 1 rrinark re iiii arK I ii l li nerntoil rtt i L I Has In I It my myfoohnir III IIIth Ti Tifcliuiars
foohnir th I oulit iiit 101 n1 I hotp jiviuif If within withinnivsolf lIhlllIIeIf1
nivsolf 01 IIeIf1 44l f the I It he Muil St lId i III 1I1f1 TuittI H I has h urontfe1 urontfe1rue t tutu
1111 I rue liit I ito II inin uttio II It stia i < n TII TIIIono1 luiu luiuiitijiu un unlirijji
lirijji Iono1 oii 1 U iiu T it11 11 Siirth on iiintrroil iiintrroilan
an n oM oIIt lI plit I al i 1111 ui > miiit iho 10 hi lirutil jliirro jliirroulin 111ft 111ftwh i Iurrs
ulin wh s hi hkl il 1 i b ls teitii IIIl 1 I oil > n < th h liliinlnii liliinlniil hI 1IIn 1IInTI iiI n nI >
I l TI I oliiiirl it tnI ml o I l 101 < ril i I Nuti s I n It i 5 It tlitntut tlitntuttj istTittI
I tj n all thai niii liato loa lbS i A l lurinorlv flII in m1itrliaiiioiit inIrlil inIo
1itrliaiiioiit Irlil Io r I iUlilIIl I us I on n 1 s oto y on iliRoront iliRorontsio ufterntlI
sio lI 1 > I Im nni I por > IT Ia intil I I iivl t iliore t I iro r nm t two twoI I W 4 4I
I I tiioti t lI iti t51 tio it kinrftlurn 10 1011 ntid 55 It 5 wutjiil JIII nu uoa tio tiomore j
more liiit > V I ii u MI i h Hier Hierllui II III 1 lu luI
I llui atiion 0 iho II I h ci iitoMii tSIluIfl < n who it 10 0 fiMnnl fi1luIltin A AplA AfI
tin fI o in the ItS I mono I lit I tie II wit LorI Ixinlh LorItt4
h > > torrlol < l i tt4 > 4 i lnli h Ih > an a oi 4t > pro proliiinoU Ir IliClii
lii liiinoU llll No man lial II I a iniro tfl lie u hoIMiniH hoIMiniHMl
I Ml 11 tr I r lat I vorv r illv II 11 I s prilo I r iI < f fainllr fainllrnilI V VniiI I
nilI I Mnloriti S Hhili 55 hit li I Sc nll 11 aIIstIuuI I IIU Miorii Mioriiitlltli1
itlltli1 IU ti t Hint 1 ohl a hlrh h V h ti I thin rdIIoI t I ilnl tI 4 a s v u ufrTn > o Iu Iuf1II arn arnfrmn
frmn tlpolo lo 1414 ilit ttiwnin III 111 > > it Ins III futilItY fannlvlrlriit rIIII futilItYI
lrlriit I ru rUt two I e 11 I nail UINOI lu i IloI I ID I t turn turnViluni IliinIn tu tuttufl
Viluni In lie 1 Sallhi tIItIiI hI > o anil Ive 1 I e ill 01 hv Slillhii itluIiiti itluIiititIhi Ih > o oN
< N rlh Ih I7 1 u I ni ll l iuau > 11 U o 1 lniioiiu 1n 1I
niioiiu I ti It tro n t > t iiiei ti 11 h uliiiilantlt uIllttatlIiflt IIlallo ojllh IIMI IIMIfol
fol 1 1 l r Itu It iti < in Vi II in II i e l4 < aUili aUilitil uuiilta II III
a til SI ii I HfKo II r s a i > 1 Iti oti II li 111 10 < Mill I I Ill in It Iho IhoHIIIO I I Isrtt
HIIIO II Sirth at Si Htl hi h e a s 1111111 toeh no < III im imuiluirontlt otuuttI
uiluirontlt uttI urliI t I ilrop t 1 roMi rI a liiirko I llf k in I II tin tinuro t I 14 14I
> uro I if I iu It los < > > Ut itlf Inll l ° > ii miriHlu lilt 111111 i 5 I li IH oh ind inii iniiiniiiiniiii lii I I Ilit
iniiiiniiii lit ilttifl > I tho tI S ti l ltI gt tm Iii winl w nl n I MIUIII 111 111I I
VoiMiml V i I iutoriosl out I I Norili anil t roiune1 11I1
hi sIiittltir luml > or llli him a with a oh h tuunt III of oftho tIttill
till 1 oinpltlir1 mon of I this II da > hi tu wit witidivM wtill i I I1Iul
idivM ill ti1 lciiill I oIIt itt h > rntitil illil Ii tho Ih I ii iHi liet i 1 a WIn WInI tn tnt
hi I 5 541 utt II lolil I IiI him hI Ill thit I h I to i unlit no lontfor lontfornpinl hnicrI i
npinl 1 to I kooji a 1 favorite mare III Nutth oh ro roll ii51ali ¬ I
ll II I
I 51ali M am mrmato rrliu n ardni ardnirar IIrJ itfJshalt I
rar rarItatl
halt a t IH 1 nuv Wa lluro II a A < irrlup tPrtaahi
hniiioi hII hi it Ii ull i ill II m It In h I il I ° rlitluii lIht IOU of r Wilkos Wilkosurn wn wn11111 V ifluu ifluuMr
urn Mr rit t aliiiK 41511 If in tI triumph 1 I lililitIt by b tho II t ii rioious rioiousniul 1101 1101flIO os osnioli
niul flIO >
SnmrM l011P4UP < jijr 1 frrMr frrMrjfr r ferlirWi
10 jfr vt 111 111I iti itisr LiiI
I sr r Iiul It i Moiuon 10 at lii I I unlit 11115lilt > oii oiiInr 1
Inr 111 lilt > Inn It valor I > i L lion mil wild 5 hI i ftt fttaii ats atssiit
aii 1111 < l i 1111 a uiI futol ril ii ll unilor IU I i I hotorrlelii I tr flehit lot H UI u ua u r rI
< a ii I ntonipfist ii 0 hitIst 4 I lurnsv 1 lti S rovoiico i S II I flor HIorphrli flort tt r rPt
I t phrli Pt > liyin 7 III > y p iillir Ii II lord > l a HiMi st I 1 Ii > hotortloll III n i uf ufte > i ifeiln
feiln te Ii s i > ho I h IM I luroil It riI IIit I I aI li timl hIII1I1 Si t I Lvonaskoil Lvonaskoilwho I Ist 11 11I
who st till it I ioiiM I suttt hI I with t It Ih u ulmin 54 h > o hul l tPjI on > U UIII t tin
III HhOm s III l llout W SR s Ill hor kor llmll tutu I I Ih Ihh MHV MHVuti
uti 0111 > whoo 0 h titi no v 55 4 s lucr 10 Sill 11 ti I liail liaili t t
i losrrrloM uh s hi i 1 Io nl l 1 Ps v llorvoi llorvoiu Un UnU is
u u tliilott i III lest uint Is TI 1 nMI 5 I n C ro 5 oiniil oiniila ttIt IIr1 IIr1II 70 I Ift
a fi f 4 MUtin rlllll I l if f fi1 hi t in tho II S hi t t ritiiiim r 1111111It pt PiII rit ritr t t tla
r la 1 irtlv tts 1 repllM IIt nli I ltd h r I1 I iul ii 1 S ou 0 0tAn urn urnfAiii
fAiii isfir a tlr on iiintrriiii 011111 > t uir r rin itM itMm m mtn
m > III at i iho III roflv f nui I i it I I tMf tMffe if ifI r rt
t fe 111 I l all itietutu lo la uiivr r Iin I iii Ill sxor 1 tr
lfly 111 I t y inMrulo I ft tuiI llthani I I t hn vhii s I linl I ut i turned jjie I II
I Mihitii 1lbt and 11 I i I iluntiiicilon onroivnl ntuitYptitt
110 itt h liKi r I eiiiiin t It hfi 11 into tI I en Ii f th thVeievnn the theynn I
Veievnn ynn 11 otathhiiiont 11 in It ilo I in priis priisif If1 If1flO Prilb
if flO tho t Si tiomtir tWIL t f tho Ih ii iiitim 11 iiierv iiiervI 1 1100
I Lrtprflelil houpviT tins vs ii r ilivmtnc situtn 11111 thoir II IIIlt n nlOtltlOIl I ItItflLiti I
lOtltlOIl Ilt I OLjItcIL IoI h Mi s lull In 0 451 < l 1111 1111I II
I ilont Ini t ovf s riont H tiin lCt il < ir 111 i ii > i ifivltn i i55Sf
fivltn t tll h ha removo IIn1 > uii iL I mini I Milt iTt n nIh 41 41I siukitber
I Ih ukitber hit lift with ti Ih nil II ii ts v Iart rt Nnt It I lniir I 1 1fore Itn tu tufore
fore tn hi h loih I I ortioholr havinc I an IflL 0 n e < 1 him himIHIIII III Sit SitI
I IHIIII iho II henlti n i frionil Ixini Ivrm Ivrmloi 1 t i5 i5I
loi I S lioroiilHsl h hus TI T t < II vuiijho J I truth JI h Ivrmt Ivrmtle T TI
le I nlitl 11 1 f tiao h tua loNii 11 > teul ei 1 rhos h IHO t so soSuuji n nh venr
hiii h so ilon f rh t 1 < > tn I hivo II u KIIMII KIIMIIKvrn ktus 11 11Iio ii iiI
Kvrn lienrco II I t t I it Ilik 1 tlkoil ii ki him I iii viohto1 viohto1ntii iId I IOIL
OIL o I itt rvm 1j rit a ti S I o rentmr fur f hi ii I i iI I I II
I Losi rflot hav 11 nir ii tenilero nI 1 1I t ii i iiiui im imtil lIIlI
I til I t > ftllisl III iti 10 I > o I llli III ii ii iT rin rinS m mwhom
whom S hot tho t 10 Ivitii h I ft r iloi II I 1 intie i nfnxsl nfnxsliisrily refit i I Iurol Ialirihy
iisrily o 05 1iliiiiiL > I Muiilil 11 mHior rut h5 h5tIll r rII in inIho
tIll II levII 1 I Will tii P ill t 1 niv lioart 111 hiertI replie replieI
I Ir iinl i iifi > i 11 I ruilv ii I s is H It s to II pin pinfour I II IIIt
four ° It MIIOIV St 0 5 III Iniml 111 tlmt 01 0 o otniiil 11 11Ir iiin iiinl
l 4 lilio Ir tihu 1 iiir Ii rliiht inilv ml wr well II I Ie IeItut M Mlivo1 <
livo1 in T TIt ri > wni too niih h for ru iF the III IIIhlf I IIviiir j
Iviiir hlf Is ITi > S t4 > lniclisl h IIIIII and it nd Ol iii Mv M h s l iril ilu it i
S U 1 110 110I
I ihorl h rIwi t onttrUoil in I Cimil I It > orlvni orlvnitha
tha t hI 1 01 jfa ntiiMti 1 1111 Ill line II IIit flu ho holl hoikIat < il 1 1I < 1 have havea
a hnrlo Sian lowiioit Ins n I I I in II I II u I r r a i nhow eta I a n nuranJ 1II01l1nr u urrtid
uranJ II01l1nr niitiA oio I I il i I I I tn s > m twtrt ot trt it h ht I Ii i isi
si i I if f hi Il u Imirov I wos k Ia I In Iii Mii iliirti iliirtitn
tn i n 1 Ia i fur I r thi It I Si in t iirt nioro I TI ImTiMnov ImTiMnovtlo I Iili n nmll nos nosS
tlo S I 0 muni toil I hi II I miiiormlntt hlr 1111 ItS IA S mo I A I i at nor noriiiho ici
iiiho f ron I H wh when hen tilkliik at it tho Ili lop lopof oh ohni
of hor VOHO s n ii IM I Iho n t to eif l tot wly h > MifTilU MifTilUhnutlnc < 10 10nil tv tvhiiit
hnutlnc hiiit nil III 0 in It thonnio I lie a n tuiioif I 05 I 1 M III I C < > Ijrwe Ijrwelovvin 1 1hIi IJ IJis
lovvin is iii > p lo1 tI Mnro lir lliti roellv fssI 1 s stie fill tlilIi1
ho riliiilsl lorI liito I slow 1 i 1111 1111m > onnti onntinialuior u uniauulor
nialuior m f po l h tc I t I fu t o lit h rei iis 11101 11101Itl Mtin Mtinin t iii iiiill
in a 5 liid l I s ln h hiier cor Minnie 111I11 u I there lorol It
l Hot ID II I I L > ll 110110 nlxi ul I It humor 11I nf thi thikiibl h hJ1 5 5kijit
kiibl J1 hit to I 1 > him III ni l I i o I ie o hul tI1Jhlll omo omoItjtub iii
Itjtub hlKhor hi Diitht 111 W ii 1 niiion iu n to toj I II IIn
j I In roie r iloh III 5I l i 4 f i ii Iulites I mrt mrtirrio w wini
irrio r 7 liv fD t ho 1 uliorvoit t I it it itHIOK tSo tSof t tk
HIOK k f Itnliti t ivt At 1 lvti Ci < t 11 11r o I ti i ti r V VI k knf
nf I r Nitttrt1 uli0 IIt I n l rn II ih h l III i 1 11rIJ te Nt irnm irnmaino
aino 41 C I Mi 1rIJ iiil 1 etilo 5111 1 hIS II i rrhminirie > rrhminirieIll
Ill II I II > I Itit i < I titttiiItetii II I III t f fMIK f11 f11L isII isIIMIt
MIK I w rn y ui aii s t < i ran < o I KII III him li I 0 Ilio I Ii uh II I knamo knamoof ii nani naniof
of the liUo L > r f Uill IUrelxno I > itt tl ilarl ilarlI t
I 1 < iii a t hoitl ti tiI renui II s t 111 t Ii ti tdo I 1 Iii Kren rn ti livt livtent 111n titttit
ent n tit xor r tho lii jin inniano f all AMI 1111I11 1111I11II > I a
dor II IM I i mi II hiile 1111 I iiI In1II I tro I P iro1ininrios r Ilnlr ni 111 of u u o oIm
Im 1 Pir II VHuner ot in 11 1 riMin 0 iMiaoiou a I1IUII hull hullto hullI
lto 11111 I uoII n tier ilv it UI aiti 1110 I woi III tho It S hi HIIIKO 1111 I I oR of nm nmiiiiii nm nmtO n nn
iiiiii tO ii n lv I s Itarr I iiu r fiiw r ainl It I n I wa < hiv I hii 101 101tl 1
I 11 II o ivnieorv un of t Iliirr H teimn 1111111 iitioiL iitioiLitiul in IL ILuuitt
itiul 1 MfitK itu lIot I another iiiuil tee nteiiilior 11 semi er nffor f hull 111111 h lilt n I Illt h hI a aIII
< llt III I > t 11111101 1 Ill II > U i vlul oiii4 11 I 1 hlI hlIn lm lmon
on n ri rat tlo tIh tIhIII h hsinio
sinio 11 of I W Vuitt uliolos 1I1rI iloa joxl > vi > imtire Iii IT prettv prettvienorall u unrllll 5 5eniislit
ienorall kn 10 > < in n ii ih h a hi 10 1 riiin riiinnf rII rIII
nf u1 I ito tlmr f Iuiioliidi 1 IIh HI I in ing 0 i iIt II if f r1IIIInn
hoaton 1IIIInn I tlti prtn I on os r hi I i K mint 1111 f the Ih I Ii huh huhnatinon 1IhP Ii ig I
natinon 5 1 P UuIl near a I sirawKerrv l iii 5s I rf Hill I I iii H ho I hml hmlkriiHii h1r Si sat satb
kriiHii b r ill S I < i lame 5 110 that I hl they II S ovrii i onto Into IntoIho hll hllII thu in inI
Iho II Ii liimsos I huiii a I I in1h ii of hi Ii
I I I I Hit ss It I Is u hH p pataiiul H HlUinli >
lUinli t in lonr I triiiuitlnr unit n1 to I IM IMnuproiiiieit I Ilii
nuproiiiieit lii r lu ted proi I r i orl it > mu tIIIt l ho I 0 nail t5 I In I Ii its itsti IT
5 ti ontoii 1 In nm wai or nnoltior ttulti r ho hohu ta
hu h n ci l I linl I a 1 i al u I II iui lit t Ii IiI Honftior
Iho I h ln Ihh lug > I ih i l lima I ho I thin I a i II elujifu elujifuhit I II fit I Ihi
hit 10 it I ontt iutt I l tl i Iraliil f unit ulaod III lthIei In friITT InI Intij
tij i ITT I 7 ho h rie ri ti 1414 h n I 14f < > r rHIII I Isill
HIII 1101 nl ntiiiiior I in uliiiit v hor I Ithe Ithewifo IIh I ihe5Sf
wifo r t the tI I ron tI i tniii I lojn lojno
4 o thill It Ii i It 40 iMKOtl 1011 I > I Illlllor liii sieer Ho Holiit II
liit t tuil > oon Inn t mint hu h an hit turl turlview iur4IS
view S s Ill n IJil < > suf oifh Ilk in n ij i k Mn jiflul n h Pie 1P wrn wrnihorofin nt ntihir II IItI
ihorofin tI ihir ii ii 5 > hi 10 oli 11 frioml i ito SIr r ljilv ljilvsiiflntk IittLi
siiflntk n10 I Li Iit I ill 1 tiilttcil hor I icr Irtrn In I our ournrilillrttlMll oura ur
nrilillrttlMll a VOI 1 It 1 I olllv 1 III ilemin ileminnril IIeu la
i nril tint will 5 III vorv Nifi roi IS on t nnr r las lasllllpltlon I li liI
llllpltlon I Ill 1 I 51 of I hvllll 10 115 tsd I lo t S II 1 1 1II Itr Itrnil l liti
nil II i ol 1 liii I for ft no ti lm I < nc rrforrol tu I
I I 1 il i Ms hi P I on on fl I II > anl 1111111 Ml W WI t tt 1 1I
I le 1 n > rt 1s5 < it thnt II lio I iHt 1 It the II his In inI iors iorsf fO fOf
f 101 u tI I aiiilior i hi 1 i i In 5SOik v irk ut t iv ivmk itin
mk in n iifirs I iin 1 MnTir hn a m I Imlo
I 1 i in mlo > l > r due i rri rl l r I > Ko a if f 00 ev evi
I 4 i i g IUlo uiui us in 11 < llr o she ihouui sheUt h hIUD
IUD uui Ut rr Cii n in I 1 ha aar r lluok bar I
f been here the Ih ten < Uy Uyuf I ay dltlllla dltllllat
llvln1 Ih I rretur Iur an1 n nnUmiuundin rnrICl rnrIClnIn msarlfluinuii
I uf t eseFf ter
uinuii nUmiuundin nIn inIuilisiOUl rr IIn sH I Ih apefra oil oilnl 1 It that s sI o oaiuh
aiuh nl Mi I lmk hIIIa oU 1111 1010 So prrIrle r SU SUtIatIuIlh a
illstlnnuish 1111 WntiiK rI tu M Mann B n In > I Vi jr1 jr1his h hillstlnnuish M Mh
horn ho It ut uttsIel 1 1leslel lfI < >
4 his h an miiainf 11I hit at t I li Its e
leslel lainl I III II s i It rrivrU r all II oyer oyerrsut oYrI
1 rsut IIr all anli nl I li AIIIIIII m liU It II tlfar tlfarUl LeltWattiofli
hr II IIhllIl1nh nn nnu iiall
I have
rionl
tiofli Ul Y h sys a i r s
hllIl1nh gijili u it 1 iS H T Toa w WIlS us usIt
II iha II I Iiis 1 1h isI
It oa I i talk at Ik k nlMiiil llui H MI in in into
to I winch St II lIhI ho h oh Itn r > r ra It I I i o iciierilK r1J11 5 ii iiI III I 1C 1CI
I lone nf I pooflo who a h ha nave loa hat liil jot t 1 not I 1111 liltUi 1111IIIHI 1111I °
oinii 011I IMII IMIIiui lCnp n 101 101I
Ui IIIHI I l 11n nv
mm mmon S < II Iii h > i i nut nutk
I ylIII iui If
1111
p I 0 410 1 5 H
on II k kee eei it oeu 5iiI shIer tI r it hasieaseO hasieaseOUII1IVS tll 11s 1 I Ih to Ie
UII1IVS 1511 ilii h a I olio In h hi Illtv III S euhlfl 11 ve Siit Siithi r rhe
he hi HriiispUyfully ar r iI 4 11tIlIlY t to Ud a I ury rv isiwlIsi l ii J it itiuth
nUh nUhI
iMill is hwri wit ho It had llonilel 111 lai
I a a Lia ill i a iMlli 111 is the Ih l Liii il isI 1 hili 11111IhiIui in inl
l 111 > iiri Hutider is no1t I wa al a twit 1 11 I bavo h III H HI ICT ill illliiivorml
liiivorml I T us eret 1 thit I am It yelir ear r yimiiker IIIIr lhan h I Ilihiiiurht IIIIIlfhl II
lihiiiurht I yet rri 1 I shall not uso 11 this lIst roar r vet veibut vethut I II
I but ul iiiiiio u mil with is tIll It I n dnroii ye yein yearu r hnr IsnrttiAllul
tiAllul 111 I Its strit Ill 51011 I in I l7 VJ VJiilodiont Siltir Siltirled
iilodiont led heist iirii auuiiiuui lrllIII llt IS priHoed Ilo II I I 11I101101 Ii UK1 UK1Plrl IilIl I Ittrii1
Plrl a headache but I a that Ih Is I peiurulht peiurulhtthsodh m mwhen
leaded when st h heji fist n fell II r real lon I on aluuli mu IIMII I III Ijat lmt lmtas 1111I
I ilUra Iora1 il by h I belnc Ina tutno1 inl lutto j an rrj rrje ru IIJIIMIa
IIIi IIIia I
Mired iiiinlor 11I111 Iii iii hiss r I I r
e poully IIMIa 11 bv b so I a
as a t now 1 writer wrltorleaded writerSUJKIt3IOP rllrtlJHIrJI
SUJKIt3IOP f tlJHIrJI Hni OK rut ivMmtt 111tIlt IMU iit lllT lllTIItIIlIunll i vr vrttir r rhilleat
ttir IItIIlIunll hilleat llonliutof loithuilt vt Ihololli IIIf U TtnllnlM TtnllnlMll 11iI Iute 1 pU pUn p tIle tIleJars
ll Jars r n ml 1 IM l IIauuI IIauuII l Ind IndI iul iulTiniiwKuiTouiir
I TiniiwKuiTouiir Tn 111lIfT I I S IOITIII1 lIP THIS HUN tI VTi o i It 11 11I nrr nrrwa IhirrestOa >
wa all n otlldo II In the uowpapor 1 lant Sal Salnntay at atluratay
I nntay 111 to lh thai cffe 1f1 t that t U 1111 > i i numieraul numieraulwho
last IA t cit citI lx lxmonths I Ii
who h tIa iam UII to ii thl hi iounlrr uDI in tIe III
HII 1I UlanJ gate italoami If IfI gateuitisi
i I months were halto l at the I
ami turnoU haek ha 11 Iho uotico not ks also l 10 o aaIal itd 111 that thatthw thisthujis AI AIIloilO
I thw wa ii rooord r 01 br tlraker kr k a eat Iho prorloiis prorloiisroionl PTCVIOIIarairti
roionl pisa a 70t 1011 i for a wholo biIhi year yeari f fW
i Aoro W all lit l5oui in1 ICo nnfortunmto ttnml ttnmlirrnut ImmlIfol immiginutis
irrnut imde4r inuii41rtuhti5 rb ho Is I it 1111 M SIO that thatafior Ih thatafler I I11
afior all 11 Iho I ttu pulilloliy s roKartlinit regisruhlultutli iinilenlr iinilenlrnhlo
nhlo immlirrani there lh nhoulil utill t ie in mi mimuntlis citnuohitha 11 11i
nhoulil nhoulilI ithioultithink hollltIlhlnl
i muntlis tOOOJ iiudoiiraliloii who
I Ilhlnl think theniovo ptirewd ouoiizlt 11111111 to I 155 al aiIis aiIisIn hll hllj > l i iitn
l land Bat In Inipito InI
itn 10 nueo 1 ilttet4 through this lh Kill 11I
j of the theI IhelIal theireflt
I ipito 1111 of I lbs Ih realoii wafhfiilno
I present KBt gitts keeper1 Hpr That there Ih i nhould nhouldI
I is wuhili a lIh Si li I moutlm touon totswtio undesirable undesirablewhn
whn ho nhoiilil no lo I ha the II oitxno tln1 n l trouble troubleif Irolhlt
with withllho withha lth lthI
if t tllilillK 11I u lourney Irn tu I this rniilitrr
llho I ha 1ItJIlIt K > MlljllltV l II nut 1111 rertalntv Ilnl uf r lnln lnlnI
I harritl rr out Is I lunuuoivahlo ius 11 t 1I It citbhlle 1alol ll I I I nioro nioroi n nI t1ITthan
i than iirutabli thai the Ih law I rouurdlnit un unItlrslrahlo unI Ultdesirablea
Itlrslrahlo I dlra was I In many ca oisses o either mlo mloeuu m mI ml mloUtriPiI
euu 011111 truoil bv h irrjuiliiril aiilhoritie In InrharKn Incharge n nrharllot
charge or It wa not applied at all allIf 111If ititIt
I If the I remind of tho h Kills Inland gate gateare gateare ale aler
are r out for a ro reutd ord let them put up a notice noticeI nnllcSu
I No more II fonrlmiors wantetl nl1 With lth piih piiha Ih I
a notlcH 11011 III foicii 01 we w may ruil In a hort t time till Bet Betrul 111II gstS
rul II nf many 11I11 iinonvoiilenoo attribute by byinanv byliIiiulY
inanv m to the tI foroucnor > There nonhl Illhn IllhnLor l then theni I
i bo b no more uooU b etI for tho I imliro IHh and uo1 the theiiiritiion t thet h
Kiftli Kiftliavenuo nrtanu Iifhhiavenue
iiiritiion t nnJ i huriiy institutions IIIIIIn
avenue wuiihl a not be orowiloI rbis II d1 with w It U ft uartnont uartnontmakers garinetitinukera I Imalt
makers malt strike ltlli wuiiUl nit Ix I Ii hoard of mil milbusine IIn11 aitihiUllies
busine 11 would hl not n IHI I interfered IIlIh lth lthlru lthIrita
lru TIt t Houlil not l ie > no n es aisrt ar > businos businoswuiiUl IuiIatiisIisuil I
wuiiUl isuil I I tiru 5 srI rll he Ii k I lo I il tl I I mori in 1 fohi tlio I tlioit tuatrret
it > trrotf rret tvotihl 55 orlI iuttI nut l ii > o torn Ir up uu t a t they theyare hi hiit I IIInlllllOII
are it now 1 lit foreigner lh lhIluntlul Hliuontlon Hliuontlontinimisiun n
Iluntlul tinimisiun IaIou cool 55 ailiI Ivoiomo IsI lilt unnisr iflluIuutr 11I11 ar > w wfhould wa waptu I I1It
fhould ptu uihd not 10 neo 111 l t worrv about iruneporta iruneportation I nu > rIA
tion la illtlos 1utteru oilier 11 ss ill not ro fuTill J Jtlm
Till i itt II S troot with WI Ii ihoir inut I art altil altilKraft itiuilgrit
Kraft grit voulil ciiwIy l wly lull siirolv ilie iii away awayNuti utwItViihs
Nuti u foi i oral a ncciiiit ure < l th hhii ituariliau nt ntKllH ratEli
KllH Eli I Islaiul I it aiitt niihl lean I caus huik in ttiilr S titi r oa oahair Pas V Vhairs
hair and pa lIsa s th i liul sutiuuuuer t ior day I I Il lIt lIttleislfll
l tleislfll > loai > 3ni rovorir ln itusisiui i i < l ui 4 clris irivmi ins fora foraroront for it itreoajrut
roront III itirh lil vtonihor a ha iherhavo tiV to toilo I Iito
ito m is 155 > I Ill 1 lie Maiul I hi liii noul 5 OiL I lids I boennia boenniaplan I uunnue uunnueI
plan I In o of pleasure ISiLtI or uioiil iii UI I of misery K ii It ItHUH j jii
HUH ii S i < and a Till 15itiI xKioanil iittit korv t Hr v woulii 5 111 11 roikn rIO g gt i iHut
Hut tin t itirr utah prim Ii 114 iplo I l of r fair f ur plav plavnav im imp0
nav p0 civ 5I o vorvliolv a hinf < o nit so lir lirijioro Iirt
ijioro t hi a ri i i much fit ii hi room in I ii ih I hi I niml hI I IMI Maos Maoslliit 1 II 454 454I
lliit I Ii j foiv fo s mure < iiull lull I I iai u I > take t kIS a I hum hull III I Iin IIti
in ll I I s uu I II i iioro are aiil is II I Iboro t i nu reunii f lor I air the t III IIIgil i iKale
Kale gil I 0 ko I SIOi iors or auylmlv ii n > hi s I s oio t Ii our usr bo tiemg I Iinif
inif ru rosalpi ilil out In titi ut f ss bat Is i ctt cttI > nl > t tiholtiiuiitrrant
iholtiiuiitrrant I he I in iii urulu I t not cu o liul I tat nfior ii rI r all a II What V luat luatI I II
I not loir to t il mo Ihoiiirli I ti Oil CII i him it t Is i that thatiho t hAtI
iho I ha al > toainlii aa lii Ii I cnmpanlo Oil p4111 are 1 iS IHI 1105 5 sI i hlil hlilof hi u I InIth
of nIth tho < iialitv uitItts of If their pusoiuror Is I thorn thorno
o in 11 h frntlt rithl In I I tho I tonnihiii 5 4 Ins it ii I ranor ranorlaiion rifl ilF ilFI
laiion I is I 14111 leiino fl s that I thoyoin I heY ItO ii iff Ilnial or I ti S I iikn I i imil II
mil I 110 4 ponplo i l Pit up 0 II anil b tstk < k for I sir ii 1 one II1 vav vavfaro as asfare
faro 5 uulil u not b ui uat t anl fair > tie ihounfurl I tieIulufiurl
unfurl u nito list ls ihjt i h t thontoiiMsiuii I he a Iil I e 8 oinpHiiios oinpHiiiosIM uIfl itlI ll
IM fnailt to I rofunil riin i ti Iii iininirfrahi hi hiPHI hiI
PHI I KKO > money Inlifle 111 I ii i ao ailnu ion t iii t hi hilouutr II 1 I II
louutr I Oiubt r U rofuso rf is I lutn ii i iii Iho 1 II < IIMIMIIIO IIMIMIIIOwmiM iii t I Ii ll llthen
wmiM then l > o more in re iHrofni ab uI ii i iln ut > i ia iaa i iuy
uy a V of f their inutsoniior nn itiut > l s luiiil l I4Iuiit > o oitio
4Iuiit fie a ItiKrao In cit I > t tiarrlin MI I IHMMI IHMMItH Li4 411 411would
would tH ii IIierl literItlI lt4 Ol It IX 4 5 Ml i lit 11 I IKK INLst
NLst KK luv I II 5 I i ir unh
r nh nitn uontti uonttiiininiunplarr IIHhIhItlIIIIIIlolipIccr >
iininiunplarr Iail or It thIS lirral llrieti llrietillavin itratihIasrs
llavin tlater tlater14l M > lrr lrrTo >
To Tin IlniTin > 1 Till Si S l i If all alltho allhe
tho tnvsfrrios of the lerwy leiii nhuro site as asoinpr usuriirrlueflmthile
oinpr uriirrlueflmthile < hrn lblo an a tho lb mlver pails e out nf llou hia < I IHaven hi hiI
Haven I I it VeT l he pen p it of a f ronmnie i 111101 Hiiuhl 5 Iii Ill 41011 In n nrtityn nI
I rtityn riit n tlo I 1 l unit > lt I > in 1 our Mud l lir > iriotl est wroi t ieu k I 1 1luring I I1iirink
luring a itenr fog on iho hi mormtii of ofI Mn MnU
I U twn h Uio tt brik llowuni Captain Doming Dominglionouiril iuitinstiohi
lionouiril tiohi wiirlh txiunii t Is < Sew est lork 1 Irk from Inn Innhal thuI
I hal Mailrir1 wltha 5 lIlt ii < arii > lit < if vino 4 trio anl ihrrx ihrrxpa thy thyalnlterc
pa alnlterc onir was lout on tho iii < nnt of If lonc loncHeath IottiI
I Heath hi N 1 near ihonlil I hi i 5111 inlrl liii I ot litllo I ut t e lcu lcullartMir Iigihitihu
llartMir r shortly after striking the v seowh seowh111gti l ltillitotl
tillitotl ami iil tin cook O4i w a i cc rpt uvrriKiiiril i ian Sisiuat
an isiuat < t ilruwnoil uhroa iiisI this paMwiikor taking teti iti refUge i im IIn
m the mam riKimik Iho lb loiik l Isiut > oit was waslrar analiir4
lrar liir4 sl sv av ant in ihariro of f tIn mate mateMlsii litateIIOI
Mlsii witb LI Ittu olio Iuciilter ii > > nser tho tti IMc rig r iipor IulhliTsid iiporniiii
niiii niiiney < host nurttHl for tho ill loi Ie I iir iirmi Porlii
mi cottitik in the iilrrto apiisl iho ihomale I Ii IiiusttC
male iiiat ml peNe l ha i S5ili iif t Mr ti I 1esic 1esicliii HII HIItho
tho pAMmitrr was S aa Kovotl aLIt eat hv Hannah I rin rinmer rtt111cr
mer wife 5 ita of n roaltuaii t ilitain Iioituni I i ithree Ittiree
three of hi crow dud nd two m acfliet onkor nuo nuoHomaii Oti < tWaIilisIL
Homaii wero 5 r taken tu kegs from iho iii ve a s ric ricUlliir y ig igItLw
Ulliir ItLw tIC a row of v nluuieori Ii oph llui lluiwanl liiiSt
wanl St rt Morris St I rt I S Soamon ami a rut lo laice > oph h itiklll itiklllii ii kill killuiaiflii
ii uiaiflii lnir the lie yi l of 1 vr eaet el torml tnrtnluiutuul > oiiiiil in inthe TI TIttie
the IMV 114 114I I II
I hi his IXIT nf speoio te ° ia f ontammc as lid nil nilmtrifimo altflaiIltiuC
mtrifimo money < hrrtsof tuceta ill that ilay Spanish SpanishMixer Spsnlcilser
Mixer was st a never fouml Hint ttf otns otnswrro IllsawI
wrro wI tC not founrt fouinrllnr ior ittv voars is I dm to tho tholad th thfall
lad that the heavy NIT sink in the sm1 sm1and nt ntiitii
and lay Ia y imilintiirhril aInt ict lii he I until tint I I ut it out ou I by il the thekeel V to tokiuI
keel of anothrr wrek irskehunit i irhma
rhma of f a i Isltrit > altern known to h IlisY vo hen In Inlh Itithe
lh the rkof tfl of hue Prrovorivnre ln lrst t at Hirait Hiraitriiv
riiv a Ii 5 N t 1 tn IMS I sl Is ci pill iii I round cm that thatl bittteui
l teui > eu h iliinno heav y tnrm tide n um are areftniu liv I Ifrom
from the Minerva lost al Iranliury Iranliurynlt i
nlt In 157 Cinni ii tat l Es s MA < fi 111 i T IliwtrTit t tII
II liwtrTit WORTH N 1 hut
Sflmr smp If Emtalne mlnlnr Opinion of Tharkrrar TharkrrarJfjA TharIeralJis
JfjA flflt IfCai l In tht Pl III ll 5 ii WnnfqSjfrrata Wnnfq tiqSogUaia
Sjfrrata moral mnralllcusa illcu i rtld llsr llsrj llsrirl Itaririftel Marilnrau Marilnrauinilif
frrl a she hr prravnl Ihf rrt rant > ninili niniliIalr inilif r of n Vanity Vanityom anitl anitlhaIr
haIr that chIc rte lIon OD tanUhr1 u fro froSflmr hoOt om her shelve shelveant tirlvrant
ant nrr tel u Ui hope dilute I thr tie ImmorUI tmmIrlahlrrttUon
I dr4rtsitlon at AmrtLv fiMlii tlir ml ui ah ahthe h t fotr fotrIhr
the li istUe tur of alrrlou snr hr tern rcbutr1 rcbutr1Ttiarrrn rcburII
I Ttiarrrn for hi trlilrrrd I fr and ti otirdlfnre otirdlfnretu
tu the r rthI ll at tie ttra irai lie nrirr rould base havrnmn baseninn
nmn hr 1 nrtlnia gool oo < l or enlhle Hoinan HoinanMl
Ml Ps Vltford toiiil him all orlrtm with an anl n nI
l a arertisIIn rriAtion of fashlunatilr rtprrlrnrr 1 have haveno
no aTlnlllr mvr rnsJeltcaU tlraU > df ieliei < ItrrJ tathrrlnr tathrrlnrrd tbrrInrdgatrL
rd dgatrL ilrk sub lth thU lii M agseit arlly no rrral admri admrittun mdmynlion
lion for tbl tbiulelrttlSe drtCtlvr drtrrllnr polon potttirs
1 Mr irs nmrwin undrrtooU M > pr pea > for her hole whotrrt si holeI
I rt rvrr womanrr aomanteenl rnt sal1 Ii chic hr Ihkrinrt IhkrinrtInanltv the ifltt ifltttnanltt
Inanltv of Amrlta Anl torn I ladt ilv IaUMood IaUMoodiih
I iih Mr rtMiurray lht lit win nrvrr dj it lvrnlhc lvrnlhccrrxi lsrn lh lherrsi
crrxi hurUJttr with her frrfrtom nm itrauinx itrauinxriMii tyasuingVisit
Visit Mdicnirau fell a rrivnnrr aralntt 1 Iat IattasllewnasI 1 1rAtlrwmtot
rAtlrwmtot and Indlrnanll rr ecIstI nte1 the itS ritodr ritodrolthrr
olthrr 5 tie rboir > bolr V u Olin u t said tpur hr hr I unjurt unjurtu
u I > women null unjul unJu i She wt < i had rivllrd rivllrdbin ralirjhim
bin an eagle a raptaln of rtfortrrr and tr trrrnerator Iigenerator
generator < il MMlct Iet > who tad llkrnrd bl t say saylnt ar arrnro
rnro 11 I iiirrk are and hi hit druunrtvllon to a alesin the
I Irvln Itanrh found thai In him a writ uhlili
I I tlrrr h htf both to MirroH rTow and ui I anger hu hurniMtae hi hiituwatog
rniMtae ituwatogSI toncur toncurJ
J Mi SI tun tie Iii In oneo tb 1r her hlo iiogTaphtcsl < raphlrl mini Inirortirtlor miniI
I dictions to her father aorta urk ajrcnitu > tr ri > r > a attic llitlrlour atticlou
lour itronh Hrvonhlrr un n which stir br acrom
1 jvinlr1 Mm tn IV PM Si i r trtrr ihry rallnl upon uponi
i onr Madam Ktlhhy a iirllfhtM okl rrraturr rrraturrHhu Creatureabe
abe rntiriAlnnl the warmri ivrtina rrrarii for forrnarkrraj forrIssIkera
rnarkrraj tvii watr1 no t u l ch5 hl uivon hi prr prrI pr prenWtia
I lrn enWtia loti 4 A novrllM vi II try rnthii ertlhIum > lam was wasairradv wasaitesdy
airradv tMtnudra She rrproaftird him wHit wHitbaslni not notI
I havln forrnnl rl l tIe > ir uKin on a Ulflrrrnl ltr t lAssIe nitxlrtJt lAssIestain
Jt stain > n thai of lEe crralrti wnirr in the Kncih Kncihlanruacr Ynclubianciace
lanruacr In boil ur ipon n III h harulson rrt on u t hrrr hrrru
u 5 hrrr ran > uu < how mr lii IMNK dmindrd ladm ladmIrlhli adauitinihia
Irlhli that compare wlib sir than iirnnil iirnnilon airn airnn airnhe
on onI n
I
I Mr l IaIzs1 rift riftm whin whinn
m n li 1tinfH Jusii JusiiI
I Ar Arrariti Arnrlln to rrrord Mrh were thoroughly thoroughlyitied titisin0Cheathed
rariti eathed itied tiy tu the nival alru aIeuf uf lar U 31lAl5 < lf mun munoM COO
hoiti oM > urit utrtn n now allFisIe irf irl in Use turhor ihmontrr ih lietTtOflhiei
montrr shtn htrs abS hlh h us a rai caab < bl l lit > > the crew of ofthai ofthaI
thai vr rwi > Ml while ro route to 1Vn l irHUrf irHUrfI I Ifs tare tareP
P I lilt tasrvrr brrn hi ieoel krd in scd rrruntnl rho rhohvr nwntr
hvr i rasirr1 iri irr retry irr in fl fluSh an4 n > 1 ludrtir ludrtirroiiiti uartec0i
roiiiti 0i Si rruw iim lit 40 hl t l1 > vlj hudiixnt Cmii Ilrst man roli roliaM
aM 54 > h ifidrrtsojTir ac n iadl i ri > viltnlrt cry cryCi rx rxtie
Ci 0 tie world the > rri f i n 1 m e on i ie
e ut1 IT l rlrir irrtrr irrtrrov nijg sod stat CJ CJradfi cao
ov o h l oh i iIilnvnIS sesrrs seqr ao tn The rhi31e1
radfi are ers pro if 9 tinta tintab timt I loot lootb
b aj n < aa < el theorem the Chin < ha > on emird rror d dtn
I i vtvMrr iv ivMonie r iunit ts tsnhle
Monie nhle 4it ll ifilWrrn n a llllte SIM su suI f ft
t rtmn > rrrturo rrrturoT
T t rii liii I mum 0 1011 orTit or Tita Mt 4t s sIC 4 4i
i IC > en mv pla 4eaalIV nio and misfnf misfnfboe miafottieon
boe tieon > n t resident in thutlty thia city f for rnotr rnotrTtura ne nevaes
Ttura t mlrr lint coiytniM I k knouil hi1 hi1gini
nouil deal o b proud nf under underifovl iuni iuniel i
ifovl el deal l II > > ie humllUte > l liork sr srnik
iork Is a not alioluloly a mnrvir titnns p pOf D Dof
of iiKllnos thsT htsraareontapuIais htsraareontapuIaisA aresomvspus in ina
a A any bust can h Is foun l elowhrr lamwheI 9 9i
i I and tI then you UII lUIlIC om aero aI44 i t tmen 11IIsCtt
men may sit it and ijuertje Iheir t thi
he hi interest nf It humanity or aeni r rlulll5it f fmoney
money Hithotil a Iruiibllnit ihemse ihettiahaint r rbomj
bomj irnubloil by tie publu I IIn IIII
In one 111 of liiwso sxits sometImes sometImesIii f flend
lend in lio Ii tt y ork while the t j r v u urolk tarule
rule bv bvHr Inlit
Hr till HIKJI is I a 5 little are of n nwhO fr n nwhlih
whlih whO h I na faa eailn the other d dmdiilKltu ti a aIflhllIgiflg
mdiilKltu In a day dream ami 00 u ua Ira
a tounrr trip whon hn I wan arotuei arotueisound arous b la laijiinal >
sound < f fhlMren voices ori orihilf orihih
hilf u doin vouinrlnm a agiwl < ni fr t trh i iThfV
ThfV rh acre rre dirty iincared for forhalf i ihalf
half fed anil tvoMitlvoly lens than tii al algirt i ii
girt hua Iteigleit le l the procenmlon crit
i < > rnthsl rnthslhAt i n t ti
i hat and eLsal ha l and very Illlle ClaP etnean ClaPan
an urchin of tender until year carn tolled in te rsr rsrwIth
l with bare head anil fe test f EPic u hernis herniststttwaeu r riMitwoejii
iMitwoejii the iii van and roar auard HI 41 41i atho
i up b < ntumos eonSMllng of raifs n nTu i ito
Tu bear children talk U eitremrh eitremrhI
I Iitg n if but at tlma xqulaltely palnfu palnfuromoinb u uremeinlisir
romoinb r that you youhaveloetcnmcIttfl youhaveloetcnmcIttflOia hate lout aomoih ni nt ntrun
run Oia nover b 1P reralnml Old IU fajihlone fahhrietdrin tl
dron wIth I heir monkey IrU Irkk ka and firroi firroilike Iroil Iroillike
like twrformanroei are an aliomlnat n o omo oIn
mo In but tbiwe unfortuualn Illtls ltttIita ltttIitapuSSaeeoOaI
p4OMiod nellhor the lb culleIoAjinoA rt c closs f fdoxo
loss nor the wl whadom dom of Ito ertnt tht thtwero this1were
were ignorant but their poverty and hine htn htnltad
had nbart uaharinel > no > l them and made thm tin tinnaturally usattflh
naturally artful in aome war A t IIK IIKman 14itPman
man was their natural enemy and an I hat hata hatahuh
little doubt that they know ih ha ezr ezrOtcaitlIri jar jarmeasure
measure of a pint of bo lwmr r In a rrniri grilcr r
liul elovornoM In one on walk of life lit Is on tOP tOPbe r > 0
bo obtained al the eiperue of kno knowejg iejn ia iaomo i icome
come other otherHuddeoly aittitruiduletii
Huddeoly uiduletii they Mopped arparentlr ir irn n
flxo < l with wonder The loader > tnnr tspi tspipulled > i1 i1pulled
pulled up half a dozen bUdei bLd n terns from fromIhe iyplb
Ihe lb krrriiouian green ousci8aiid < l held them up In triumph
There now itaid ld he If It aln amaSoup krai krainame >
name as I aw tn the country U t yeir ab abWI ti tiwo
wo went wet on the ncurslon The other otheriratherrd ns nsgittherrd
iratherrd around her and aarod a as ihouit ihouittho Ihabgrtin >
tin little patcb w aisa a a tiaradlne and flies theiNO fliesIW
NO IW many unprovided Pen The barefooted
boy slrelohed himself on the dimlntH dimlntHMit
pm Mit at one Thin aint the countrr countrrIt a aIt
It ho Inquired Tho quenllon quenllonjot was P4urt P4urtt
jot t I couldnt for th the life of ofThere rue laugh
There wa ntnelbine no Indra iflIeaithgbis ritxhi itt itttiuiouut ii iiabout
about a child not rrivliin tho ineanio ineaniool Inea IneaII
ol II a word that ho had hard KO often re relioatod reIitt1
lioatod Thl tho country nlttttr ojrlttmH ettstmelliufistor tk tkmontor
montor Aw nu Tlio Tb country a pthi hu frn frntill
till l 11dde < i > ldea there aint no hay here U UMI Wa Walaul
MI laul in thIS hay and had riilllc and takes anj anjfaitt aa aaitoluga
faitt and but ho could cet io DO fur furthor furthr
thor and all the little hungry moutha rn mail mailis il ila
a tuoch ttitiaattiiii iilcal movoment which meini mil miland miiital
and ital cake cakeThi ciskea1hui
Thi nan too miirh I turned to a fnrelta fnreltacontlomali fointeilIIeiuahI
contlomali and bade him dlvpeniw what whitshlel te teailed
ailed Ire rican to the crowil and 5QiSi hei heiuub
uub Si ithi a picture of wistful cad pinched aa as4 as4wan < i iwan
wan little facea In my mind I went inr tay r
hula i Ia not a liomllr but a choir a r pastoral pastoralIf tor i iIf
If ton > uu Hill with the itt adxanlaif over otlieri otlieriof itherif
of it kind that it la actually and nnirc nnircMautlally catImstuiitlallI
Mautlally true NEW XrwN > cavp cavpp >
N p w IOFI tIltS July Julynit a anh
nit nh ruti itoii itoiiVnullirr luilttiullirr
Vnullirr > rclortnl Park In the lloroojh lloroojhof
of Manhattan ManhattanTIIK
1 tIlE Knnmi IIlTtlii UK lime H s S WhSe WhSeon Wh Whill
on the I mibjeit nf the V dilapidated iIIliitidatedof ondltlcn ondltlcnof
of Iho hi xanou pirks nf this borough perm permIlio perotUI
Ilio UI In I CI add in little I I I I Is crltlcUm arit ictain of thr t he < m nd ndtitan < i ilion >
lion of a i porion pri uon of St NIchols Irk ITi ITiKirk flisPurl
Kirk a ton know Is one oneof of the mo most t re reset resetiaaIdi1loti < er eraddition
addition Iu our Oh Iitt itv park and should lie Ii it itfartv ri rifairlv
fairlv siod condition aa only a ehnri MIS MISaen imjg
aen jg u t H i entirely Ciii liit > taiyrrssl < nvrro < with fr frah h ne neM rieSI
< M SI aid from tune to time tree ad tiubr tiubrhave
have 1135 5 been plnntiNl Ptitit ° I hero and Ihero IheroMv IhereSli
Mv run im i uc f the oondltlon of Thing ihlntiin
in ho Ii neiiihhorhHxl of iho tiotlmtroet lOttu chest ntrr ntrrH
H 515 > H ho h I hivoiKM hi vi a OsLO louse 0 us dally The Theother TheoIlier
other luuullltuis Hirion nf the hark > ark I know nottimc nottimcilioit noshangI
ilioit I nd therefore S ii rifra leave them I out of jor jortniti ot otdi
di tniti rtt nm Si mo in iitn atfo ItO a number nilnttrihi nf nftiho
tiho ihi a vi e ei > roplint > s tothonoiiihnf I U I he 0111 ha of she helair helairliii atur aturIIit >
liii 5 hero lies i ire al tho present time tlEoeIMHIoil timelitled
IMHIoil is I ptelty 1tCt hard to to determine owlnf owlnflo
lo I ii iho I is is > lOng I hnxo t aar been lwrinhite4 t > rmilted rmiltedlake o otusks
lake their o 1155 n rouroo The nonK hai haibvn bstbett
bvn permuiisl s rnhlu unt In kruw up to a vreai vreaihottfhl greatichl
hottfhl the III grits lo I the tiet of m mloliof mleif
leif liii tins novor lioon ieht nil ill and at t ttiliiu > e eiioeiit
iioeiit iiino is over a fixit hltrh an1 ft ftlaik felAile
laik of It ptopor wmor 55 tr I IS Morrho aoorthetIiII < i > i ii
i nP dead hiihre are tn he eon here srI srIt rd rdI
I hire n s dend Ire i is on lb lie tight hand sl slI tile tileifiutiir
I ifiutiir iutt up tho t he stairs and 11th another urtot her at attirb it itliii > >
tirb lo I the I Is Miulb and the bilshea need needand a red redI
I and itras grit have l Ieen > eon wholly nerlerted nerlertedM
M rouulir intrrval the era gracs plots arout arousil arousilthip > 4 4tho
tho tree which t lino liii Iho curb are watered wateredind watrsl15111t
ind without any BTe reit t effort the hose could rmiUl
l p turned on the eras Iu the M ulh > of < > f st stattIrs tf tfUir
attIrs Uir iv I 5 Hhero lien u u a oxispllonally bad but butwhether butWtiethieu
whether it Is that tho Mr la s ar < o or h t r ri il ilI
i s < mio r t ilo le forblddtne It the firt remilr remilrthat
that I it i is sully alath neictcte < i and the pirk a atls4rIt v vdi
di tls4rIt tra > and a very l Poorlexhihlittarn > oori < xhlhltlon f r rifreit rgrat
ifreit ammnl nf taxpayers motir re recontlv cctlt
contlv tlt Iv ei iwnuli4 > ende < l on It ItN ItNEW
N NEW w VMKinly I HK uily s Itonrnr Ko
oil Kiel and the Merchant Marine Mariner han hanno
r no M r Fl < larlntr a null lif frnflnrrr reftvThe r < 9 9The
The rrrenl boom In oil prrxjiirtnc prrxjiirtncanu
and ih the dlcovrry of new M urrr > of ofl ofin
l in rra resisonatile onahle to at tuppotr will etenluai ir i ibrine 44 44tirlog
brine down the price nf thl ibIs commoli sni snithat nj njthat
that shouI4 houl < l prove Id t ie r eiartfy ezact what H stthe f rrfo rrfoIhr
the our rrrat dte uihouuIt culty that at stands tn thi s sIhr s sthe
the morr tfnrraladoption of liquid furl 111 f fY ir se se1urIs f furim
1urIs urim rs will have Siren removed TTr The i tf iai iaithr IhIIhr
thr Drillh Admiralty dnlnall bat ha Orrldril ir irf pc c cif
if f rude prlrolfum a the wile fu fuel i n h > ti tirrvlrr I Icr5
rrvlrr cr5 ice ocran lf iestrc tro > er and aUo at in a aIii IT ITto
to coat o tt In ihr Utrl atllrblps and i c M Mrtonr Lialanc
rtonr a Cfral real Or deal it lo dltm dtnralleino attention m r rhlrilnc I Ihlptulni
hlrilnc clrrlr I 1 Ihr trartlr luraelteatill blir > f i 4 4fjri 4fiel
fjri for lassngrT tA rnrrr and < arto ntranr n i iettiifltnIfs Of Ofrcoroirlr
rcoroirlr lulnird for lhli > 1tim > yttrrn nf jrrf grneint grneintvnuulise i l liroiiil
vnuulise iroiiil lr 5lapr si rr Mhal ti bat ha hs ITTT a fi fistrrsdv Ic IcaliCaIL
strrsdv Hniid rrm lo enrnurace hir birnat r
iaar a venture wllh i1h nil fuel tel parlln paftlers paftlersrl r rrl
rl en enagrt nl In ertaln < Irate abe o oi < > I IS
i S hither Mllltif value thin In tbl hi ro n n ni 0I
i I other word any H sttre hf re liquid fuel ran rr n na oa
a rtlre approtlmatlnc to the saIl alue nf roa roaWultr coaQuite
Quite rrrentlya a i 5Cash es rl built al Jai Jaii is a P Pof
i of itr Mesars M J lurch A o of if l lorlnfl irdnn a aHlth tah tahnutS
nutS lifrnukles llQult firl ptlei trm ib ibadopted 5 5 5alopIrul
adopted by the IlrtlUh dntralty hanrf hanrfi Iis cc ccS
i plrieil ind nI Ihe report of her trial re rej a athe
j the pt month rtr 1renfties rrtrir them a h t tfaoinry 5aenr
faoinry aenr In nrn wa a a and furlhrr furlhrrevery 0 a ar
every r er tr test lma ntatc tr an ample aupply of lrati lratij a aistOmi
j ulnrd II I abc worthy of note In thIs thitlon thIstaut
tlon taut that Mr Strain rs Urrmolf have ID ham hamI hsn4rrCtt
I prent rrCtt time the preparation of pans paorqrpmcni pansriiImlnl
rqrpmcni nf a large fatenfer ctic fsn fsnl I II
l which pnnuioni hrlnr Isrinimade made for bumlnr bumlnrullhout i istitiloul
ullhout altrrannn In Ihr furnarr a i sfir M Mfur
fur fish lhu 1 lit it ma may > hr valrt tii a t tsgir > rsir rsirl a alaen
l laen en nal alt tti Ihe lb i ie e of oil fuel In th thI 51 51I
I tile martnr aat there nrr OrAl only th thof s sof
of a rrruUr rplv of a ItaiSilafif tandir < 4 < 5 ia iat
t Insure tht khtpuwnrrs will tth Ayk v vIfaviir a > C CI
Ifaviir I astir iton oil Rrlnr ban hey have n f ftbr I Ithe
the prfMnt Ivrn with ili oil si It prr prrprice Cf Cfrice
price rice tlKrompuird It by b onraiilhorli onraiilhorliot aloe atitfanitly tP I Iof
ot the tipr of the Maurtanla roild roildround 5 5iour
round iour Irt M > tiemern Nrw w iork and r rno
no 0 lr Ics us sun tItan IIij hy j lcc n nIDtrait II IIlrilrult
IDtrait of coil coilnil ensitIlt
nil luring ha other Important Ind IndThcrr irdThcrr
Thcrr I is hardly an oper opiiilol lon akIn HbffHllrnl a aiuIrnt <
Hllrnl In a shIpbuildIng irrt alit b barcnmpllthril baesompllIheat
arcnmpllthril tiy Ilijuld furl and andrconomy 5 c f I C CCcoltamy
rconomy anal rlrinllne Its SI titeuti titeli4idtrTtion > 1 1dtrrctlon
dtrrctlon l > one if the paisihhltiSs < lhlitir of it itIannT h hlanne
IannT Illrken Illrkenlnhahly ticknFmI
FmI 5 CL CLltSIIahi
lnhahly none present at Ihe lb rerereof rerereofInr reoto reototn
Inr tn the fo < ndalhin stone of the new newera i > II IIens
era ol Mulr irierda rrrallrit t k knrrtlon Lttrctlnn
nrrtlon Hlth the old hutldln In Tofe TofeThe TSI1I
I The norll r l iter ter VmS wa orr orrMiHlrnU orrsliI4rflts
MiHlrnU entereil at the II M MII a c cII
II door al Tetitrntrti caret trcelln In IO 1 1Hit Iitrr
Hit the lb ludenu lived at the ar acetem acetemInc den denInr >
Inc heIr for ire week end r Vsers VserslIis4arfli er erIMciien >
IMciien told Iortrr I ais a at Or ri irsIlu ril
l w o rIOts tn the mornIng u to > rich ten aerjinl tenMtl
jinl isi e salknl hart there tortb r rnd a a5t14
5t14 nd tEe Sunday 4unia ll tileif lf tIe 10 pent pentj pett petthaIu
j h haIu Irtvin where their lasher ar arthen sihen
a aI
then rrMlrd Hlnr to Mr IHekrn IHekrnH i >
H I propttUtf hi lis creditor i < He Hewa 5ICII
wa II till In prlon fanny won a a pr pracadrmi pncaI >
acadrmi caI ins an1 n4 the Iii future tvnvellt ir iri tnI
i I In fl palln pislgthCts label on IUrklni pull at atI ala
I w t prr 5ncsent nt lo id er her h rerclxe u uT Hi
i T Tinlatuus ntalu tre treI crew rhllocopbte rhllocopbteI
II IIwith
I U t lean Im nol as badlY badlvwllh r 5 a e
with a rhaare he cried criedHerewith riledherewIth
Herewith be Dote hU trouble WtCa1L1

xml | txt