OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, August 02, 1910, Image 7

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-08-02/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

r
THE SUN TUESDAY AUGUST 2 1910 7
BjG MATE WINS MELROSE MELROSEU
Ig 1 S I IS I U 1 i I I SU n i I l lr II IIj
I t j r r rli 1111 1111IIIIC
li larllin larllinithiv IIIIC Ior Iorh e et
I
ithiv t h hIr t iirin lla II er l II e on onnil n nII
nil I 1 II Heril II IMatiler IMatilermil
mil III I 10 1 t 1 ij I 4111 tii > Mnrr r al a I Hm Iinr Iinrw111fl4 r rt <
rIIIIti
w111fl4 w111fl4NIh IIIIti
t Hili 11 i iii > i I 111 Hipire IllI r i lit litU It
11 sKaIIfiIl4II IIM Hu ir < ilnii of r whit whituaMteiit I list listiitrtit
uaMteiit 11 rat riin lux C tarl tarlI 1
I 1 te I 1 lo I I whip h hud t tfl tfli en enM n
M on i prevltiu 1 lu 4 tnii tniii 11I 11I1111I
ii > i 4 time ii mui h o oe i
e running 11 HI III 01 anil 111 won tiI In Inhisid II
4 hisid in I i s4 I he heMiflltl h hI IiSiI
SiI Miflltl fUtI4r I I r > ie lo h I
4 caltnit 114 ilkii Ihe h lit I lime limer I
r I WPtll ift In N mill 1 it 1 1f 1h
0 i h r r fiit h hh huN huNI
f i r ir the Ih h pit emaker emakertl HakFitiitiii
tl iitibin rtt > iit 1 1 frnm frnmr t
r I I p nf r mill 1h 1hI tiitits tiititsI h eere eereII
II I I Hell I > htMl 1 i hnii h liuII e emiallv
I S iiiN 1 I i Pill h t Ifl ni i iit
miallv ilh lii knitf lo m II ittI pd pdI
I itwiriulelt > 1 lal I hen henu hl
u rw r bo h tit ufler In InI ih rail railn
n w n up I Iriini V riiii hiindreil hiindreilit tiisvii I rrt rrttp
it e itraml Irn1 Maud Maudi 1 1I
i f t ml I t mi i U nn Dm DmKe S I II
I Ke I ul 1 Walker I llrr Tinnier Tinniert 1lull 1lullI
ui IN I P flint tuie IHriI n i it
t 11 1 1It
I tiiaiilii It I ip i ruIit ruIittIi
t i in I in Inill 11 In I und 01 i titl won woni iiii iiiiI I
i i I Madden III Ixalfl Ixalfli hII1
i Hut I lillel III lii IiI tiKik Mahli Mahlit lhl lhlr s a tiI tiIID
t nr k for r iht I hi > place I tiirt Ihe Ihellui 1 h l lS
S llui 11 k I i to ii J faiorile faiorilet r rn
t m n I uml twi t > ni > yS snrd snrdit tl tlI
S > it I In lr mail ia II i ki kiVofl < ol I rs rstrniit
trniit Vofl tuiiner 111 I UI nr r wu ti luld luldml lilitLi4
> ml M 101 l4i di Ie t to I I ind indutitli iititI 1
I utitli ttIi 1 Ihiltt I I hi i I IIli nM 1 tn tnhoiiUI I Ii ii iiI
i I I h hoiiUI mil halo h IMSII IMSIIv
v i ut 1 r pat ai ho Ii brnkt nwa nwar ii wit witr 1 1r
r r r i the head 11 k jil of r tin I Mtelth MtelthiMiitu IhhUI t titihikp
iMiitu UI b lii > Ihrtv I h Itlljih kti 11 h IiTI In Inu InI
u I mutk 11 41 I ii nut I under ulr a af af
f f i S 10 tl4i Ui Ii n I leniMti l tIitIi from fromi fln flnI rclfli rclflip
p i u t al iL I tito I In ihrv Ih Stir lon lunh lflitthi th thI
i 0 0 I I i nuer wer fnund rul1 11 I b bt tie tietiik
t ti 1 tiik u k to II tin h alf alft al4I al ali
t i ft t I lieet ti H IK I III mil iI 1 under 11 Ihe Ih I h hI lnp lnpt Ill
I t ii 11 t > ilh ih fivtirt I rg < i ItII4 ilium iliumr
r i i i lnied l InnK no enoiiiih ouh ouh1la to tof
f i lor t r plalert 1la mx sl 1 lurlniii lulol luloln
4 no n e ln 111 > l On UI > v M 1 In II IiiS 1 1v I
S v i l i i ir leiutih t txrfnrt I II llu JI1 > al alte I IS
te S i who 1 li liad 111 H I riuiith rlioh jnurnet jnurneti
i L i 1 u Horn 1ul lloriun on TII ii In I t I who hl ho a aid aI 4
id I 4 if r tnuiv I tIit V loi I liit > t main lal ttIg tt IrtiKtli IrtiKtlim 1lrh tii t ii iitit i ia i
m r itrr I trr h i Ir in inIMt4 inI
> IMt4 t a t4 u lo I linnet 1 Ihe iii h way froMJ froMJn 01
S n r i tli b tldh till h rate r for r two tworr i ier U
rr oUI 10 e a 1 id 1 a I rulf hI t tlf fnrloii fiirIotim wmuiiK wmuiiKthree 111 111I iiitjiithr
> three I thr lonicth noh In II I 11 m i t IIS J Jit
it I c b bth > iu ft l to 1 ftuddenly 11 itimin i lln llnr i iif ir
if r th he hII1 iIa U inn t ii letiitih iMlore iMloret
t < 1 IMJI tw t i I I V llon I Ir IrI 1 1I i i4
I l n AH I 4 I ri heli heliwlr hi iiI
wlr 1 tnailt all lt ihe tli h runtiina mlo III IIIi
i i mile 111 utitt 1 u ileenth ileenthre Onh OnhI
re t > t Ill h tlir IrliKlh orr orrg 0
g 1 Iliutiurt 1 In I II l a aK ur
K r I ij i rt i run ul in It i II It i it
t i t h I kr > I hi U cleMard cleMardF t iril irilof I II
F 1 I I > llMlt11111 1 llf f lit ii t r I II Il
I > llat 11 liii fur furi lu >
r i ipiinietl i tIfl t Hliil tiillllluetl tiillllluetlI 1
I ul l l S 41i will 11111 Hot ride rh rtt aKJli aKJliw
w vv i ii t ir h IK 14 aiMiintetl aiMiintetlI IsInittit IsInittitt
11
I r e r orft meelinc iii tltii I Hi Hii I h hI
i I MI I d tItiiq iu 4 4I tta ttaI M MI
I
I u ntl I fruiiiSjrjioa1 fruiiiSjrjioa1et11 ru ftuiii Jrii 0 uPiI
et11 1 h PiI ai I ii9 s iiertirt iiertirti
i ih i 0 i l IUIIit 1i11 will II 11 nil tillI I
1 i 1 n I I at I III h I It ti ii i mi miI i iI
I > i III t if i ram r rI fI
I i t r i I
0 IiiT I P
01 iiW ti4ti 4 4I
400 400I
I >
I
M I iev t rAVU r1 a I II It II it ietili
I L HA T t I 1 1e t
> e etili UK e ft I i 4S iH t tIo
S i ii Io t I I II 4 4g
g H ws iWrlt I 19 I air airi I I f fi fir
r 4 f Ti A 9 9irr
I II
i irr rwn y a > i l lII > 7S
< S II I t4 ft Jl i I I II A AI A4
I I lirrt 4 > I > I Iu I i iIMI
IMI u ei t CO I Ir 10 I Ir I II
5 r li II > I i I 11 11r I Ii
i r I 1 0 I 9 I I Ir
r I iUaM 6 i I O I I It ItKrM I II 11IlrW
KrM I Ol I a aI i n III
41 t I I Iin
S in fioaitei I k 1 tit titiirti I Ii Iiu
iirti u a tl tiale > l bt h hir H Hi
j jI
i > Bti I a arf
rf er r i uI ii auil MijiriJ MijiriJni
ao aoI
I ni anli
anliIteH
< 4 tIN IteHtine is isia
tine ia A i a ar s si
r r i Uri tfrIaUe akv > e i i ie jvUt
e vUt QV I Itte lt 4 t u a al aU l lS
S 4 l VicUir U kih I a i II i it II
I l t I tet I I I s sn >
n it itHim 11t 1
t + SI Ihr ii b br I Ir
St I r f P1 I ISt 111 111HI
Him HI i ti a au
u i i ar i u eiI ini iniI 4 4I
0 0n 0r
I e < n uezj I
ar r I KNtl KNtln 1 0 H I II I
p n i ir iI iI
T ia I e in rn
I ii I 4 4r a
r I tail iI I
J S I 4 4S i il
S d r ni i ia
riir I Ir
a l = i i1
r < ii tflt Iftorra 1 I IId
Tf lit I lI I T Tir
ir 1 I l te t i leid Id tit > i in i I Iri II
ri I r t tmmr I In Ith
th n mmr In 1 lS I It a b I 4 li liK I II Iikfi >
> ikfi K lf wniH q h aim 11 iralnnl 11 1 li IIi >
vt I o I IIH
i IH M lit i I Ii 1
0 I I tjp ft 0i4
Ii tift eI n IIiOib I il
i rn7i nln oti i slIr aiI I a aj
j S I 1 H HI Hill Hillq F Fa >
q a Cr I a I II Ii IiI
I Ilof 1 I I sIpp t B p 1 I SI I IS 1 1I
S P I W t I hr i i I i iH i
S lo H Htwpis itMPII ti t 0 I V t 4 4H 4qc1
qc1 H Ttoma 2 I I I IVI
I iI VI 4 Iatt Atr b f av 4I J I a am
I i i4 m lIt II i i r rn I t tfimr trm
fimr ViipJ V Von
I
J t on n lirlvitis Ilh I tn Hlar II tlatr 1 h c CIUI
4 r l air ii n IUI iICIr net i MI 1 tralnril IPI t tr b bn trrI
r rrn n mi I Itlip Itlipe r rt
t liii e aittletl rt IH rail nr a tiI ha hr hrIt f ff
It I I lqI fil ts I II IA
A f onlJl I m t l t i iri I
u ri 11 I t I I IT
0 T v blhaid hl T I ItI I I IV
V ll 1 IBa a 11 i I SI i I II i in
n I l 4 > ahr Ii in 1 t I Ir i ire
re r St t 1 1artier I t
41 artier tirt at t a I Iho II IIHi i I IIii
> < Hi I I 1I t tI
I Sin in ho l I SI 0 0r I a ar I
r His Hisv m ms
I
v s o ra i tIe I axon u i H t tit titiirI h ht 1 >
t ilrnrle Irnr tiirI nnitrtlv 1 in T Ne V ton tonMIH 10 nilltH
t 1
MIH H i n i it
t ea III a ai I ii1rI 11 VP
I i 1 a UMr I lft it itI
I PIiIItiE I fl
7 A 1 I I Ia
I iai a i 0 m I II 5 5n
n I rirr r s t ti S a a4rId
i 4rId rl1 SI t tt 10t i I IKit
t i ir iI
t Kit iei I Ir s tr tSr
r r 4 4A
I Sr I 1 I C III IIIIn grl grlt
A In t llti 11 k Hteett unnrtf unnrtfiltrl otiiw t h hIi
iltrl Ii I p pIi tA II I ile ileHiiiit >
i
1 Ii ll Hiiiit t I 111 Illt Mln i Iu il I Hamlottti tiuili I IA I I Iif II
I if r ih A it fir Ti si I IJ I
J l II I T I Uliftn Whlu 1 lilt liltMine Ilh clhflu
Mine 11 flu liirl 111 nn 0 ite I I i llohdni llohdniike 111 lIoliIaiki I IH
ike ki HI H Mllt tn n 1 I II
I f iMelte 1I I li liiii > kii i itunIllt I II
tunIllt 11 I ti r I i II nwtiiil nwtiiilinmlandlt ti
inmlandlt rnfiIl In1 unit I U U llnrrovt llnrrovtI I r
1 I n tie ti I VH i m uij j i iazrt air t Mr Mri I II
i n 14 to I i u 1 i i i anlnt anlnte
5 e ami n1 i In Ii I HiH I l th lbI I l
1 1I 1I
I rank 4oiilif I nor norI IInre e Hint 11 I Iiir IJ
I iir i tt H f 14 i l IiI IIR 1 i iFrink j
trunk tat 1 Is I > nuld ill nrtsl nrtsliit 1 1M
I
p > iit M mefinir Ii ri 11 attiC at II ii I riiiilitt riiiilittti r iiI 1 kt ktI
ti I t Lor i llenienditdo 1111 l won ti ti Hie HieM I h tiS tiiiiiIif
S M iramonl iiiiIif lj 11 lftiir dlir wn wnI i iii
I ii 1 l 11 I Urn ii jiti I Hull n1 Mil i I
4 i rf r r rh tn imi 11 til the I tt uxket INk w kp ttere tterei ti tiI 1 1I
I > i I letilliuv IttIIIillI I II
I Man In II Irt 1 tI fur n llernril lro at llraih UIII UIIIar IIi ili the Illriir thell
iir ll i N rtar tft ar > t r M I Stalker StalkerIteMil MttlkrliPiItII III
IteMil 1 liPiItII ill Park 111 track tvtlt 11h all alln
n t ft 1 tie t i > rotrtmm fnr r ir the I rid I tlr tlrn 11 11no I tr trtU
n no tU < i iiKii Iigllt It t Vi and n1 tl and andnrfr n1 flitI
nrfr i anI 11 t 1 I ha e aUo 1 annoilltei annoillteiH lnII1 flflhlltt p1
k i HiillnK 1ln will wi brine blno hi hhti area o tPl tPlIIn
Man 10n here h r Pi KO 1 jr airaln ln4 the h world worldNn iihita iihitaII 1 1I
i
Nn II lxlra I I OIUIP 1ia tiarxe fer r H Hrtiaemenla I ItrmenIti
rtiaemenla mtnl fot TI riir HUN His s anti T TJ THK
1 t o l Sty Sr may llY tnii le I left I at any ny men menc 1 mrieg i
c rc eg B Duyict 11 Mt I1eeK5e t Mfl er tr office ut e iu i U to tbo > o city
I
I I If
f Iliil ni al 1 la PehIuit > nellnn 1 frater r Jeln JelnI 1
I 111 PIHT jpq r liittlrljlr liittlrljlrV
I
V i IH I the h Tiitiel in inIIilin
liitil I 1 IIilin I rtivr I l If Ifil 4
11 411ifI 1 I iIttmii I I il iNt nf l ttte h home t rltlti rltltiI rhll
ti lii i iii4l 4hI 11 I fur I l > ei at irrn t 44 i tire tiret y ytIIIF
tIIIF iII Ih iii t Ivi 4 t rfrn i ire wanf wa i4qIi
o
Ii I hi I lm nf IK t ale I rfnlf I team teamleriitne tisnII
I II rgiue 4 p rfI rIIy1114 3 a In Inm
l4 m r oh h In I h ha 11n ltialin ltialinI
I t tat 1 fli h 1114 II I 11 tiI lot lint nll nll11Ih nhlfll nhlfllIs
11Ih Is iiuutsri I f riTti f U I miil n1 n1h
1 I 1IiIiliIfl 1 1 h hi l iifak dklll Ill risiP hh nr nr1oI
1 1oI 11110111 I r sir 11 S 10 h 4 tn 1 IpfI fI11 tltTauy tltTauyIslillid
Islillid 111 liii h h It 14411 t fl flI
I leriitne 1 I Ji l I rater ra I r 4 IJ h I tteen n eletleil 1 In Inii I Iii
ii lite tI metnU tiIfutItihIl r hi h m the I I I in i I > r Monti Ionl lair lairnlf I Ic1 IasrI
c1 < uhf I lull lullI liiiI
I at alI ar Dial li I II i the I I t i aii It i u ifMrtmi ifMrtmithe tzarllllt h hI
the I lt h Imrrliitf l hiIttt nI IC nf r wr r ne I iieil nr r am ori rt nf nfIUltei
IUltei 1111 I > 01 nut In h4 li lxii 11 m I Mie I ii prehtiiilijrt 1 1II I IIIj IIIjii
14 II Ollv ii Ihe II 1 lie ktmtl hn < lMleil mil milill u uill
ill Ihe Ih ti t in I timliM ntiit I nv tt uliar I in the therule l li
rule i ih 4 nnimltle nlII flittiItl if f st ndre 11 < t I II III Iii u nil nilinn alirlnr
inn rlnr a iiueti < in it lie re r ir try of the theiininiii sh shlIlitilllp
iininiii I f ha i MIII iil tif i umiiMin n emeiii emeiiiHum IietIhjui 7
Hum 1 Miitlaiiil S 1111 Ihjui itwi 11 the h inhliiiou 111 In I I th
11 11 li HIM in I the Ih I ruli ru 11 I it in I t he h form r rii 1 an a 11 Out I mukri mukriof k
of I if koll I I i lub l ii 14 I In I ii Still II jeilMcn I I cii putill llllhj iil lii > he < i
In I ii other Ih 1 h r ttinl ii r 1 th I h < oiiimtlremeti i It tii I r tiiqs are aretill a r rt
till t ill 1 i mntulllik iii It Ml 11 iii on n t the 1 I ti hiitie lil 1114 and uiit 1 it eem eemiroltible 1 iit iit1iIhil
iroltible 1iIhil tint 10 Hi I Ii I rnlf1 til from tint Ih I ti jotfen jotfenof I
of f Ui 11 I 111 inin it 1 it ti wnrll I it 11 I I hn h4 fm u I e fm tnrI rd 1 them thl I ti iii
In I ititlulia it I hit ji frnm r fri a flri n rl unvrtmn iiti ri ii u lh lint lintI I tso
I flit 111 I st 4tire lr re Iit I mu i Ueu I ii itliine i I In I alllni itil 111 lug
I Ih lie hi it I Metl S Cit rulllu ru hl IuIg lllv 111 i an 11 I ri nU nUO ri rup rn rna
iir O a Ir > ih 11 list ae fiMtii rI1 fitIt tt out llt I umnnj umnnjihiiii aluliltiI
allo
ihiiii I h ltt a tn I wh hii it I i Ih net h are i r reall ra alh II > uoitu uoituto 2 2t
to I do II 1 I lr lamiiii 11111 wlnl 101 hit not orllmll orllmllpulilihtil pill szill szillp
pulilihtil p iii hI41 hI ts I Ua IMHMI I iu under 1111 iii 10 I F FIii dlou 11 iim iimun
un t > the Lh i1 piiliu 1II oi hI ii II itlMii 11 h In I u I in 1 Mm I Ii I 1 b bHit 1 tittt >
i Hit I itUlliniUet itUlliniUeti itUlliniUetMltM IitIitllItiorIi 1111
MltM 1 Kur iorIi r h nun the Ih > uli rlptlnn lot lotqil week weeklid 1
lid 1 liindi auhI ip nt t I liii o 111 Ihihl i > N I InIf I ilf i tub tubVI hil lutitlitE
VI I itlitE III t I > 7 z zI > HI HII Ii IiI
I I MtiMrwHii I I N II I uu s i s t i Dunlin 1 II
I in ltd wiui iui the I Ii O weipMikf w 1 h touriiV I ilil rlIo 11 Ol il 1 1 thn Ih IhI I
MapIttwiKid t I lu tudi 0 do w th h M I u 1 J tj G
1 Ihe Iii M orv r
11 111 FIlcill I 2 4i I 11 IUIIr IUIIratan II >
11111 jaIrt 1J I f H luth lIuh Uh Vti1LH
I fl 1 I Tuttn bUn tuol Pti 114 I M 1 1 I It I II
I ttibmli uI 11h 1 I t I lflkI
1 lfv e Nc rh 1 I ti i I I LrL LrLland 1
I 111 land I II ID I 7 I I I Is 11 Ira Miletiu ti 1 IC A AI tiI
I I fAI Ilalq flulIalr I I A I II II 11th r r
I WnaAn t N I t V I P 11101 prlnt IurtLtinl lll lllI
I I lo ii liIIt 1 1ai4etinl VI
II
I ITh
I II I 1 P br 11 11 1 i
Th TM Ft utittaud r lll1 l I Ii lJ J J 1 S lbI 0 uul uultiIn
atan li IA Yl II aT Al l I I Siitllyao I l UplrVood I II 11C 11CAl
Al 1 11 il f il ork t
fi T i w i i vi n w l t i ni l
I li I r t Mrrkri I i e Valr aIr wn Ii 11 w t I lira IlFisiut Maplr Maplrtto
tto iut x 1 11 lIi II H 1 Iani l 1 shtrwln bolh lUplrnmM ui
to I II 4 H I I li I Iii ktr i V ianollrook Itiflo h lirook k M 1 t Vlu I
Ina In Knifb CI laplew011 liw iii 21 I M II I I rrrto rrrtoIlrxrnl fevo fevoI 0 0I 0IS
Ilrxrnl t I I tn ii u I s U n lhirr IC tlapt tlaptwont 111 111Il Utipiwood
wont wood is 23 UVb UVbi I n nI
i Clltr Il I II r llHIv lux II i N N i iti l h 1D e ith aitliltlt ithi
i oiui IItllln ltlt tllnm It un fur the I h Itulie Iuc 1 isil Mi ii ii i all I l I tup 11 ui l lvan In hi hiiCfl I >
van n here h tin I Ii I afternoon ti trniun no suteen Ml tpialllltl tpialllltli
i lI in thr I lb f > low II ht M PiflPti ore 0 the Ih tI t MI t hpung Ninir u I I ti 1 t
MICIT Eo r Murrnv pretnt 11 holder hlt of Ir the Ih tup ciu
did 11 an 4 and 111 tuil Moher h t an anf anIs <
in Is f rrn H um II ii it u I tsMihiletlIr iMSV iMSVSililrrhlrr 111 111IIIIIr
Sililrrhlrr IIIIIr NllKltl ilhhlbIterruie lhl > Inrreate llra III Lead Ip In InllamburR II InhIsnutur
llamburR Tuurne Tuurnenr Tuuna
54f nr jl a i uu < Diipjltfi p I1 la I Tnr Tn M s sI slII Mlltuu >
lltuu I II Ui i uu ri Il Iti 1 IiI i The 1h Tb twelfth i efi Ull hi round ruI1 uf ufhe oflie r rh
he h iiiternjiioujl 11nIII ch h 011 tntr uia t r Inurnatneui InurnatneuiWA t IlftiatiIrUtw4i InlUI InlUIW
WA W platetl I lu II thl vtt Ity 1 lo tulv IIv day Ktt iaurdlgtj ordliiit odu oduIh tn tnthe i ilIt
the Ih fulluwint rulonl f heilule hlll u ate at 1 m aIorta lohu lohulorca hu hutoca
lorca v leichmatin 11111 lattalower Iattkonrltniotitti 1 r rNietnontilMh
NietnontilMh 10 Ih Marehall IIh1 y Dura 11 Halie Haliev 11 4IW 4IWV
v spielniaiin 11111 s Hi i hlechter hlh v l tmhanli InhanltMirlJer tmhanliMTlter
MTlter htlilileiu 1hI1 lara I a Ii I Ihin t Met Methine I Itun
hine I FtuuI hotiiair ljir Ki t b hShlh hIIu e eH
Shlh H Hi tile in i t l h leail aI li 1 < ii tn tnil h h1rII IiiI
il 1rII lltl I tic < I ennliard riI 11 Ii lint I a Nieiiitoitllai IiIil IIiI Ilailu Ilailuini h holltv 1 1h
olltv ini h ilrtt I wih i iih hL I r a < > Ihe I h hiails llitri llitrinn 1
< nn U Mr hlhl I srhall hall drew 1 a unt < 1 Dura II unl unlSpielmaiiu tfl44pIeI n
Spielmaiiu 4pIeI 11llalm fliaflt motetl Iulu il up II ii ii li i > HinuliiK i lull iflUluii frnm frnmHalwt frinuitiIc UI
Halwt tiIc I lohti hl M tired 1 atftn oam t alew iI Ki 111 Kilin KilinItu > ehn ehnlein
lein 111 uuiatnt uatn 111 l > q iitr i ami 11 larrn I arl1 h nvalut nvalutVlekhine aC4lnthltuIut 1hlI 1hlIkhl
Vlekhine khl drtxii hri it name n j ate rontii rontiit 1
t te > etweu w rta I ro one ol c a ami all 11 I TIIIIII I Inn Ii 131 illli illliI liiiIIi
I IIi tie h le ii fit rl in ila ilaIt IaI lt ltt
It t irr II I I i Jkr u I J Jstulrrlnri IwtlrItir
stulrrlnri 1110 W rrl 1ttc li s sXllrlliimll i iIlrttiiiilis
Xllrlliimll k I I I rarlaktmi rlamtIVIA 1 1ura
I tIVIA > ura I ruifAi A a aMtr VlrMIl
Mtr lrMIl ttn r1 1 4 > alwr 1 i t V ViIIItiipii
SfifrtMuiin V1 i kurfciilrln 1 Iln IlnI I IIholeir IIhot
Iholeir Ihot U I a I s Jnfrn St StTr i a aTr4fhoaElB 11
Tr4fhoaElB T Tr thii2a ft l HIrr JJ JJlktilnr 2 I Iktl > tik1lr
lktilnr ktl > 4 tale v al i 1 1fijMi IS Ilh Io IoIiolienv
Iiolienv S
lh 1 t 1lu IlIu Ing fIl I I tt i il 11 rf r h hk Vili ViliICIII
ICIII k ii haIt uiu U fniui ti I Ir Tara 1etrrti 1etrrtiI
1111 I 111111 Mlii 4 1 I < T Tt TtCa
Ca e I I h liibai I II Ia V Vii
I ii ii m I I 11 UV I 1P 1PI
I I i I tl I I vn jti 1 I V VS
S ji t II s I III I V Va I JI JIaic
a aic K ihu I41 It
I I VK IU I
4 14 II III I P 1 44 II III I I V 11 hIll hIllat
at 1 I h I III I u N lCt 11 f j t K KI
I k I s l Ii KI PIl vIe t tIH I IlHi
IH I laII 11 HI r I II I
I Ii f h ii H I K a VH l M MI IiIi
I Ii 11 T I v JI I 111 l tl tlIii 1 1I
I Iii K ijh 1 V no 1 K O ij ijI
lr I I e IallQH u < H I Q In VL VLvI V h ht
t iVil vI 11 1 I I II 1 Qi t 5 5I
I I hi I I I HPrli hik hikii I
I ii I H 4 l I i tIiI II 10 c cI
I II 1 l vV vVI
I fijMi I I i i IIIU irutr im I I r I i s 1111 i iIrh itit itittrltnlll
trltnlll 1111 Irh hhh Make I a for r r fwiit ui ear4llil 011 the thellrartlun IhleIraittu 1
llrartlun llrartlunI Iraittuluiiior ra lul lulI
I luiiior iiiinre i iv nie ILs i f it i fr r ila ilaI 11 11I I II
I the iti h rritnlltt I 111 for ro I < n tear old 11 ftve fl and iiti 111 111hlr l
14 1 lulf f irliiw v i id ih > MI 1 th iii u inr inrHUH litillllaspr 1
HUH llllaspr U iir r und 111 Aiiultl 1ln in I it tutor ljt a r over Dniurr DniurrMark ItituicrIr
Mark Ir 11 and al1 uuI < r iials 1 > > In tin I llit 11 rai Floe 1 e for two twoir I Iy
y > ir ild I l Iliii Ilu1 I ltuuI I It 11lllo Itiuuiuills u ii n I iu Salh NuiuhM l ltt ltttsiit iil iiland 1 1Ini1
and Mnnl iii I the II lu l list t In the II h hr emml emmlru ei tiruth tiruthrn
ru r 44t t a ami tn V lllln lh iliilltw a 111 hliIn IVII 111 ami amiKlIiTlal ituIhItt 111
KlIiTlal hItt Itit lll ili4 KO well wellIn ti tiIii I
In I a luiidli h IijIiIaiip IIII lip gjs < f frlttg rliuie l ollnuuy ollnuuyi 11 11111
i heputre and 111 Hitti tl mm 11 le I the I Il tailor tailorMllle 10 I IFtht
Mllle 11 nful 11 til matea I will I Ill mil nll in I the I fti fifth nll raj rajAt o
At 4 n iiiil 1 unit n1 ttteutt II atl rI 1 with ii lh Ills lllll 111 top topeiinti r I IW IOllulI
W eiinti ami thu 111 I lrlMlliu I ttl 1111 ll hating h hit tl ttti KIMM at ul rtutiu vtiitiiIts 11 e eIn
In the Ih Int I rate rai a M 4 tulle I and 11 d half rl The rt
jeer I r HrraKiia 1I I Hint II Ilnlli JIilIIcre 1 are lna I n in up upIhe II IIIh i iI
tip Ih I liullt he h entries 1111 IUI f ll tnllon tnllonI Iln IlnI tni tnili4r
I MI I li4r vilinr 11 lIInr I nr inu u > rar PI iult 1 nr I II mi mia slid slida nd ndhI
a rial i Iiik Iiika 1
X a irh v t 11 it I I0 n Ilirlhl Ikl to toMriljlr fl tnT tnTth
Mriljlr th ilair 110 I 10 llrafltr Ilalr O7 O7ilarwlr 1 11
I ilarwlr II iiI IIMIIK II ii ll C tniu 1 32ail in inIMIIanlitrl 117 117Ik 1
IMIIanlitrl Ik 1 Itan lll 1111 in 01 Mnlir n 1 4 irntlr rod n u uVar I Iiar
Var ar twl hltitt nr I In Inecon i I IlihollC
econ uuil l acr rr line J toll tnllrfiMlnc tolltiblIfl
fiMlnc lihollC Itrlle Ill It 1 Ii I liIlFi ar rjthori rjthoritar 111 111I hOII 4 4tar
tar Vrtur ir M UaihMr alib h U u uI 1
I 11 ttirnal 11 I im I Mtit 11 II iis sittrr II rn rnI Pr M MIt 3 3IEhu
It I IEhu IEhuEn hop w wI I
I 111 En h nl t rfire t ItaiidKap 11 < > t hrI titiN titiNt irtB7 irtB7i
i h pultlii III t p In 11 Ioxran Ioxraniranie Pl l I II III
iranie I 1 I II lOT I Harlryihort HarlryihortMnc 111 till tillli1ithtrf 1
Mnc l li1ithtrf i M lul 111 I ttrnal 1 ttrnalr lal lalr
IlhIlIII r Mtr l Ill II tl Unite UniteoiiiMtut lill r I II IIlollotO
oiiiMtut I I4M I4MIlHII 10 laC M11iN I 1 1S1ii
S1ii Ifli Iflit
11
I iiri i I lL4 I rvlIi 1 Sle4 I I lit I an If IfIi
Ii I 11 tl iif A iltil I furl II rs rsflatgrt
I flatgrt tIL d n I trrmfl trrmflt n 1 I
t fil I I 112 112lt
lt ltat l I IViili IViiliIhuh
Ihuh 1 II Ita r IC lblflC for OI I ilitrri O n4l ml mile ant and 1l 1llIft 1 1fili
fili i i1 ir
lIft 1ftli 11 teH H m tinI
I ttiiloi air 1 IVlno14 IVlno14rI
r rI lr I Ili I 1 IiItfl f li lifiAtit
fiAtit 1 Ift n Ua tIVilt tIViltliiiI I
I liiiI tinF I tfl I Irtint
rtint r I iit 1 I aIr I to II I II 4 k khti
hti I 1 ir I Ii 1 rlta rltafl a
fl 1 III I lta i lnl lll C iiF 1 rll 1 niI I i hf hfr I
r Itiil h I lliiI 11 f I n In Inre tnt tnti
i liVg15 re Iit r Ifr4rF I 11 tnt tntI
I III tllr Ir tar I lrlIf 1 I ITu lilt liltThe I
Tu The 1 Ft I lii I I llrfl I 10 brA IVI IVIlitf I
IlHII IlHIIIlrt 11 litfI I I
Ilrt I lj t Itoiiiul 111 H on ud for Itlmdr Ihnll l 11 liid 11 III i 111 up at atInliil aIInlli a I IPihli
Inliil Inlli Jiullili JtaIultIti 11 i iNum
Num Iti I I pint I I Ii l I iie < i The Thetll Th
tll 11 r rn FiiIt id ii for ttii I I FuI I I 11 loIiiuiJ ind i iii ls lstI 11 I I I1l
pla 1l > < tl 1 It the I I lii Ioilit 111 liiiluli 1111 Ii l ouiitn 111111 IIn r t 11 lub lubpnlu Isutitoili
pnlu loiiinit 1111 hIll tIl I I i ilit 1 li at 1 it U tdrtrld Ilnrl1 I rm rmItl arm armfore Pti Ptittita
fore a lirri Itl Ii rr md l li ii TMIHIL I ll llI I it he It intirmi intirmiriient i i rio rioilieltt
riient I 4 ii rtM ° iil 1 71111i iin 1 0 n IIH II IM h on the I h nlil nlilMild 11 11I Ilii
Mild ii Il lnl lb r i > m l1 tle I I Ie lirtn I r ii Miwr 11 a ii F four t 1 ii r and Toli ToliIinIti lnIIllh ItiiiIlIaIeltI
IinIti llh 1iiint liuliih 11 Ii id ii fauliitl tit ii 0 llrtn llrtnMIT lnt hlrntI
MIT tI 1 A r w UIU lit lu 0 the lii ilti it in ti i nf if r rur n memlier memlierof
of r In i lie I ill II liniii l 11 utIl Ihi mail tijk Id h vta thin thinptntel hI taittltii
ptntel tltii P I iutil in I won oil li I > Mrt I li Manr Ia I tir I I In hi in esor esorIilHhIfIlC nre nrel nr nrI
IMPlirf l in I In II I1 I I M t nferhur Ir Irvi 1 1I
vi lo I mrliil n f1 Fl l1 from rI tu til NeafMirt f ItMik 1 the I I fI plnte plnteof It Itr gui 0 0If
of If r I i li hio cr i nvil n I ti the I I hi Point 1 tudlth tudlthI 1 111 II hi hiI
I 1f111 1
I he t Innill 111
llkr I iMP nMiHvn I iMPII I Ih
Hvn II > h Vaer Ut Itinla nli h1 Ilinnr I II I W WItarxia UII
Itarxia A i II I I tlrauhrlUr SIII nai h htik k i K I JhUh JhUhn 740hth 740hthP0th Mi lh lhToini
Toini n littllh olh I t 1 V llaarl I J 1 M S Satr SatrIi alrr alrrii 1 1I
ii I v Ji I i M II I Ill lluhn birk Jmbtia i aitin aitinll lanr lanrH I
H n Ms M I f rarnrl II CM i hit H I our on full fullrmi I Ito
rmi in I I < Ini ni n Jllh 21111 J ml Ith rarnrtl 1 3 coal CIII to tot 101I l I Iill i ion
on I t 0 nalilr nI loal I o otal I a I Ireilly
riovii ntur nturilmiila reillyII I
ilmiila 11 ol ila vrrtnt rI I v i nr ir I llarrlivn llarrlivnTwre1 I hIarvluni
Twre1 Tn i i Hamilton 11 llwtilrn t n r bark b I I fl Ii IiVmon I I Imnrt
Vmon mn mnrt l ToUl Thl lianlrap nII I II I P PIll
I lit 1 trout TOI If I r w un rr re O e I II Col Collln Co CoIn Colun
lln In I a U l i lti itoVflYCCO rnariin 4 liark b 4 hartr IhaftWti hartrMbrrlrr bIWhI
Mbrrlrr Wti frr I fo r t handicap 11 Ill 111ll II IllIl
ll 1 > Tronn T rarunt P II I c toil ol > rnrltrd hr I roal I by byh b byha
h 11 ha > pr eIlrap > p lni I OIK ill to nth ii Ill h li wifely Total To It Itl I I I IUiiI4
UiiI4 > l > upU u rarnr1 nrl tucoal tucoalTMIMH 10 jI jITHil otit otitTHINIP
TMIMH THil THINIPUeadnS otMl otMlUratlow IV
Uratlow 100 MrouU I I rrrliMiler I I Unr Unc Mntn n Del tllmoot f1 f1mOhl Delmoot
moot 2 C Ka K f > rton rionl 1 llelmiint Imnt t 1 o J 1 Haw HawItni n nI ItaiqIt
Itni I It I bark 1 Vs i I Ii > I lieV ftti 2 Total bandlcap n < lr II III ItIott
I olnl Juilltb Irrrwi PtfUlliel 1 iri i ortian Prtce I II S SI 2I
I II I Irtnir rI I H I Prince lonn Jr I back backllalttnt brk W WtlatIIM
llalttnt i Tout I handcap to toMrailow I InMel
1 Mrailow Mel i liruok rarneil I gosh oal I Pnlal 11 Judith Judithl JUUa JUUaIII Jtid1ItoIi
III toIi l Kftiktd futhtll 11 I b > > banUlcap tlcp Tout Tol
IFAST I FAST TEHJIIS TENNISIN IN DOUBLES DOUBLESt DUBS DUBSI
I t 11 iir I 1 HI HIj H 1 ISIIJII ISIIJIII W II III
I I In 4fITr 4fITrI 4fITrIIrLiaakhtn TI TII
I
I j Mrl IIrLiaakhtn Iill i > liltn sad lr Manar naru T TI Tah fc W WI I I IIzed
I I larB4tt I said > n1 ti 1 I trrnn uns Inle4ampb Inle4ampbaro Inl 4smp Imp I h hI >
I < > aro ypi r I I n I 3 ft f S Hall Hul end endml ane andI
I 4ardner ad r aeh 1 WqmtVtnah ml > rtaal rtaalI al InMIai InMIaiI In InI
I I lntret li rhe Ih New S ork 0 or Bull B 8athamplon 8athamplonshIp hampion hampionhip
hip loiirnoT at 1 lt l Crewant re tent I l le y yrat yratdi tr trday
day e di rentretl n e I In the 1 double part pa nr f the Ih pro proI
I rramme thai itar mat nstih h tIng blnc where h Will Willlam WI Willlam
lam i larnet D1 and n llaiir leor I Wrenn ro ml mli tuottaltsia l lMaur
i Maur taltsia cr > E Mi laiiiiihlln and trIton It Itlardner n1ln Itliarulner
lardner 1ln the I I aUfurniau allorDi As Ihe Ih gallery rallerreiperied CU galleryLeetpqI
eiperied I It w wu 4 play 11 of a hl hloh hlh h rtae I the theTtrtnrr IhoTlCtflIr h hI
I Ttrtnrr n going ooln to Mclaughlin Mduhln and ardour laea IardaerI ardourwith
I with 1 h a eiore 0 of 1 r rn A 4 4rim 4I
I rim lii flrt n tiil < wa a 4 i14her U I her h a both chile ulilriiI chilewere 11 11I
I were r IMII t It in a lead early 1 In lh the 1 fray ra ra1la raY raYLirnel
1
l4rnetl plated 1la a urea train 1 but It ita ap apwtrm
wtrm a if r rvnn rwln illil 1 not oh iie him I ho I thelichil horiclil
riclil ort u of I eupport t at t initial 111 moment momenthenever momIt momentsWhenever
i Whenever Whn the 1 opportunity lorlul offered turned turnedi
i > i aJjfl nine lo lh the net 11 led fur rn hr hU hi roller le and nI thl hl wa wahi w wI waI
I hi hl4 mot effet elIaitl0 11 litre > olni In uual ual Mc Mcliiiuliliu M MIilIjihllli I II
liiiuliliu I ohh iniujn Ia enuio 11 w tnhrCtul > ml rfiil return returnwhile an antl
while 11 tl Idle liirilner 1 wa a tower iii f tr treigth iith on ont onI
J tle I t lon IIIC o altule h bul l from the I lhi rtoek k nf the h rnuri rnuriI 1 1I
I wa h hr > > the h keenent kn ori nf r murk airk 1 Ilia Ilialarnr tt4 tt4n1 11141lrnet
larnr n1 < l ant Wln Wrenn rrnn trained lal1 the I hi sd et tt ttIhoei ttllip
Ihoei nluieit liii I ariund riiJ itit IhmiKli Ihllh I toni hI II I I I Wc all allo tit 1 I
I o r r With the h t ViforuUnt hUt hii the Ih I heY heYwrIlluaf n nel urd urdwrnnir
wrnnir fhe n nn r of tin fa r fast t work wlk they theynot II theygIll
not llt Um Iho Miller 11 Ihe h Mtjined 11 l Ii < work wkI a a aI a aI
I I 11 tiiit MUI ami Mlllhr they I o liv i > red < he h our oil I r in I II > pendld pendldttle 1Inll tilenilklla
la vie 1 M 1 imiKhlln lllhll anSI I iiardner luI a iralnnt In1 an anearly anraft
I early 11 leud In II tint th uMniul 01 eil i unit mukluic mukluicery 11 II al
I ery y few errnr nn the hr rauthe rAIl al Ih the et ml Ill II iiit llilikl lliliklI < kl kli I >
i at A I hii In M itnij UIM II e t ott asvlipleI upleil III1 hut lt 111 III 111 tlu tlutinit lb lbI
tinit I flit ihiiii t hlh hi illh h l rti rtieil < l anil a Wun reun r un IMII 1 up II II IIII a al AtIllire
l II more eliiltioru Ihol fldit Id1 IM br a the thetties h > would wouldi 11 11I
i th t tties < onlil hl tint trrn 1 evil I Ih tn h n Inlllo in inillll 0111 < NtriMk I rpt 0 mil
I Mi 1 li l nitlilin ° 11 ami iiinlnT i mt uier won lIlt 111 i ill t 4 4I GT a
T I tn he Miimtr 111 In iir h nnh ni flat h ruuuil UII1 m I cnijk cnijktr Itl Itl111I IulIfIearo
aro tr I MirliHi hail M Hull 111I li ami 111 i urlfimi 111 II I Ittralner
1 uinlnir IMII cutib II I ihl ht > i oniplcli 111 Ihr thirI h mi IIIIII rnul rnulruuuil
ruuuil rI 11111 1 I In I sa I t II t in I I urn linn 1 < nt if r tIle h ilrnw 1 raw ar arMull I us re reIliuhb
Mull 111 anil le 1111 liiimm IUliI Mlill hll > In the h l Iml ImlilII lower wr urn urnlnnlni area
lnnlni a a ribner < r elIcit ilII M Ihal ibta lian ti Hull 1111 I IPIMIIII < > UI Iuilent M MMTilo
MTilo I lent i a Itliriinl Ildhl It I 101 tit II I I I IalpuT 11 I unit il1 eili l n I u ulit 4 4Iue
lit h i liMi IMI t < ilt > ri of tr it wurl iirl I a > mi hO Li > kJih gjuthrl gjuthrlftta t l lfioin
hum HIM I U > Aiiti whl Ih 1111 < h a a4 < 4 i t I in I Hit Hitiif I t ho hoI
iif I t c lIll > ut 11 tIe liM ar < > rx foot r1 a ii In I ii im l I tip > n nHull > >
Hull 1 list I 41 i I IMII In t ironil 41 itnili ilrl lily lilyI
I lulniir 111 iiiillml 11 u iii > lc I hri rl < l a v 1 nil 11 I 1I lien it IItit4
tit4 4 < l all I 6 all I mill 1 nil 1 lt viililnt viililntI a 1111 h I II
I HIT I in I HIM I linl 111 El iinl 11 Hti h Pueti n dx I li n i a 4 MM MMianid 1 Ii IiI
I ianid 1 nil ii ii 111 hlti hi 11 a 1 1 ruko III C nf if f th I I lii > rl I lull I ltl I Hull HullI 111 I II
I I hrurd lniniMlf hI1 hi am a ait niuilv 111 the i < ore 6 all allJ I II IIIlitll
J Hull 111 won nu 1 lli I lee II last i w i > Kmiiix ol g uie nf r ihi I h hi ff < nn nntxliie ti tiliellIc
txliie a 1 ilrn < affair Illa I Ih Ihe hi n 11 Itilal > ial ioliiin IwiltIttiI fur furtin c coI
tin I hi Krtinn oI wen Oil Mill I I M 1 tjlmvr 1lm Pa lmer n i Hull 111 I lullclltiot
1 awiiiiiMl tin II aifrfiixxltn 11 atfim a In lh ll the > i > m aen aent i > ml mlr
r nit cliii 1 lr lel t Hi 1 4 I Ixfor br rainier Imr trot I KiiuiC KiiuiCMiin 11 jliiitifliet
WI Miin liet the I h I lbIiIiwoud Illilfi ld C WCKX < 111 i1aer ila > er founl rOln1 hw hwi h
i > lik t I 0 Im Ill In II nun e iine r < > m isl > lick 11 hIt Ii anil n oon 1 eOOllhail oonhilt
hilt la1 Ih lice KOIM 0 i i all l Die ft li cu leelt H I a ii tfatim tfatimmole 11 attieiittade
mole MIPIII teeth 1 e all 1 after a whUh hih Ialnur Ialnurluin 1ln I1alniriilljtileb
iilljtileb luin 11111 > ei ami 1 Hull 11 tfjiuej 1 iiltti I ut d ino oa Cainec amen ami tt ttil Ibe b bIa
10 il Ia 1 at atI i a
I
I lie lieec ouniuiari ouniuiariNr UIII UIIIon
Nr ec I ai on M4lr I i leaiiiiioftiblp < iampiun unb > bip Uru U 4 u ti xnrir xnrirHim MlifleI DCI DCIIIII
Him IIII I itltt rmiDd uDd nilf il 3 Hill lul 4 i urrrawl Hlfta Hlftaatil
atil ll 11 II I Iaimrr 1lm I I V I irUlua IID II 1 lirJntr lirJntrilrfralrj iirUntrdrfeatrd oaf
ilrfralrj Irl 11 74lptie triih n I Minell ln1 e T S 4 4Urn tb IMet
Urn b > i h hsmp4oub mp4ou > hlii IMublc ttl nu i luiuj luiujH uadI
H I II I illlc 11 ami 1 S S MIe lli I lIt NrfcaUil 141 > tlisbal t tUitiiu
Uitiiu 1 anil 1 I H I llulkl 1 litIIIiy k < > > I V S I 7 1 I Dr 111m 111mJ lllllam lllllamJ
J HuMnt IONDI ltoafllaUlvi > aum au id > l U i Ireniieriatl 1 ilfratn h U UaiuIer l labiler
abiler Xmrift 1 and 10 t uirtnrr t bi default Ocfaullwionu ooAUI defaultI1C4
I 0 wionu Do lluuDil Ubo t P III 11110n tIlalden turn KOI Do t I ir irllham I Ilhm 1IIham
llham lhm Irfrieit luiro lur I and BJ no t lhPIo hep hrptfd > arU b 1 bI > ilrUXli ilrUXliHaroM 01 01II
HaroM II II I lUrkeil 111 alad uU r tI irdrrkk II Itdfrald And Akiandrrilrfratii Ando
ilrfratii Job a L ronitn runillosuli 011011 o un u ad sad > d K t > I tni ft I V X 1 1a
I a 4 Mlllam lllam o V lurceit and nt tjrorfe OC I UrAade UrAadefratrtl A d dlulN de defeated
fratrtl l ibtittui t bI k > lln sid > lul lllrlaiMt lle l lr ii > y ilrfallt 11 Dltu DltuIllnrk nt Ilii IliiitIrur
Illnrk 111 ino nd J 1 I llatl I Uff d dfeated l J llr I llllaui tVilllaniI llllauiI 11
I Mn ltiInuialun Dliaiin sail a U IlrnOrrc 1rDo o ail l > default ilefaultMl dIIII
Ml I 1 i tla lu llati < and nt i 1 VaItIfn Ktirn lth Jf defected of I I Ii IIh4 It
i nfti iltIfe n and O O I rrnih rlr I V 2 4 I ruuarj Iat and and4tafk andaiat h
4tafk rtfraietl 1 i air al and > nu ht Ooutilrdar Iollr br lt ltf1 U Ufiiilt tie tiefit <
fiiilt f1 t hail 11 I J h his H anU n llarrr lan I llrtlu llal dr drfratnl 0 Urfrsirl
fratnl srmp lit cad > nd n I I l IfCsoO rr P n hy h dtfauli dtfauliThlril tefaltilItetrd bIH bIH1h0
Thlril 1h0 IU 1111 ttuiii4 > 1 UK Uiiiitet 1 M i lfP I I MrljTKbllti Ibll and n far fart a sr sru
t uii U H I iiaruner iltfeairil Ullltam UIm V latneilaml latneilamli linesl Aao snt sntt
i i t jt I4 < i I Uirnn pm nn 7 C 4 irurc IN II IIIhir 11lt Mthir1l
Ihir thir1l n slid lt I d 01 211111 vi Hi I Hrrrl drt olfl 4e1ated 4e1atedtitMi > Uil tllmau tllmauttul 114
ttul shintirK ttl hb t o ft t 5 5Hi
Hi 1 Ii Mllhln IeIietl 1 I till II ii It i 11111 1 1 l Ia IiluirI > ll < etl a iiMVVtll1 lelitl lelitlniitti I III
niitti II li amlli MVVtll1 11 trif I 1 fit Marine Iarlte lfl uiul 1 Hilil llhlII I VIII i Im Imun
un Mlurila 14 I er II I it Mini it li4 Stiniljit eleda tiuil lul 01 C un n lie 0 he if os > rI Iv Ivni v vtour
tour ni oIls 11 > f i fyielit e C etIt lt rites rl 0 n n r thrre thrrea Ih t hi t ts
a uwl 1114 141 10 mul 11 tire I il 1LII I ml u 11 l I he t h IleUI n11 lu luilten I it itIren >
ilten 1 tin I l hi lliMi > li > u > l M hiil rl l Sulile ilbe hi 1 tIfratlsle tIfratlsleI II 1 flrat IIIO ill c cIf
If 1 I > en nil h tf I I H i i llellelt II I tIP 11 110Cr tf vliiilel > ntr l w wl a ali
l lHren li 1 I iii in lli Ii Hie I I le touiitf null Ulo ai i dIII1 hariipliin hariipliinn liliIlt tihtlll tihtllllit
n lit the I ai hi lull aliil 111 teI I l rank 1Ik I I lulls > un UI ti ipt iptralu > e eTan
Tan 1 ol O I lie h fledl I 111 lit ti < I In I Ii salunlix salunlixI Stil itril itrilI
Ilu I on iiMik I toi tti > lie t nrf n ft > i antI 111 4 I on Hie Hief I lii liici
f ci xi nllil ft 1 lut 0 l > ltlelli HUH tile t lIt Hlllnl aileI aileIt 1 1I
1 n I ill i t o I oi u I ac a I tnalil 111 to I uii uiii ili
i 111 n in ntiil tlll 1 otlerel n 1 t ilfl Ii fiiiit ml I lint 0 tle t It laili laililull I A 1 1Oil
lull 111 Ctf l l II I t l ia fvelir ni lie l teiln > nl nlnil
nil I 0 uiilii 11 e Mini 1 fli 1 t unr n HM a 4 a CslIt lepit l lHit
Hit I nmlnv II I n I arfam iik > uk lie flr flret
et aliil 11 I I 111 l > H ntiil I I1 iMiiitlll I II OM OMer
er atfuui I tuU 11 < l mi ii the II tee M i ulil iol I a aliteritlly w wllterlell
literitlly 1111 that il 1 lIl I In mil T In t fiet I r ami amiI 1 1I
I illl Pll liern 1 mi li ller iitnl I II IIIh In I t MI ahI ahIIili III IIIlull
lull Ih lt I > Vtill ul tui lie I Mlirilvlll 1111 le HUll uI fff Iwii IwiiiluuMe I IIhl a
iluuMe 111 hit et iii 1 It I IUrir r 4111 tii winiitiit winiitiitfruiii V 11111 Ill Il I II e7 e7ff1111
fruiii fI Ittllti 11h I ie r > il I a I l liilin 111 I IJtttullll al
Jtttullll l S 111 ttiil Il I I i rl4lii r Ii I I I run 111 IliMlker I 114011 1 Ii tllll Ii I Hlllllle HlllllleA 111
A 1 il I li I r r i all tusl 11 I I I ulili tI atlil r Ial l e U r ln lnI
I 11I He liiiui uiul I ll IAI < f in I 0 Ihe It I h Helil Helill nI
l 11 ill > nii ti HIM 11 It I eten t i t liMM ami t stiiiiimn stiiiiimnI II lltilMtl lltilMtlI
I teoilliu iunf lo 1iir I ml n I l ii 11 ij l 1 11lnl li i icnnl 1lvianh
cnnl 1lnl > Ill I blithe rl > luulllaln luulllalni Iuullalll IuullalllI louiiIaIluii4Yhli >
I i i ii4Yhli ttfi > l H 1 N li I II I N II I 8 I I it itriiIlI lie lieenill
I enill Inlirllallivll In lil lllliilllll ljll ljlli
i i hi i Vlu lii MiiutiMiii derail o Hi ihe h hI l raw rawf raifit
f fit n I lliiii I e iiiurlM r lo n ilai I Ia ami 111 V2 full 111 uf ufrnxl o ostills
rnxl 1 stills 1 ChIt II lu nt i e Sun iiiuniii iiiuniiiln llttilltlat 1011 1011I
at ln I li 1 ti i a on C ournanient IIlln < tnn ili II M Minaii litlilat
inaii 101 li I Ir nn M t W liullafliT 4 uf ofaluil Hrxtiin Hrxtiinan 11
an aluil < l iiI 111 > l 111 u i make I ii 1 iulrr II lliIeflilul7 < mii fur furlinei roh frI
I linei h 0 11 > i le I Ii liIu Ilie 1 lie mlirr I nf Ihe Iheinjle I I lii liifilial
injle 11 film tni l mefi I II t raitm on of orllt r s Sen Senink
ink llt I for 10 or I lie 1 i up I tln t flea i ear A I he hi ununary tilflttIaryIrhitilnar ununaryIrllmlnar nIt
Irllmlnar I Kuunil U i I rr 1r4011 iu s 4an > n hlnoia hlnoiailrfratnl bioratnjfratrd D DJ
ilrfratnl U al il II l Ili > IknUm u 6 V r V r I II VI VIi
i Idler Jamalra J mAlr PlaIn illrainl I I II I Krntluf Krntlufum nlc
um 0 lnrb Inrbn r rI1r 6 II IItlrl <
I1r ltl tlrl t lloiiul Ho K i t Illnmlire IIrll sbtrua SbIOI dr drfralnl d dtlr1 aleralrI
fralnl V tarwlnlo larWIll 1 hi drfaull dlll W I I eri r 1 Miarua Sharuolefrall Miaruailrfralni 10
ilrfralni J 1 < IO IOftliGl < oBB r Uaiilrnmid hVlr hVlrI 4 4I I 3 3I
I II lltrrt Ihrl Dartmouth UImollb ittfratnl ro1 l F Irall IrallluntOHl lratllAJfltIond 1
luntOHl I b by > itfaull AUt I II I fnir n defeated dtI II IIUaUc 1 IIt
UaUc lnlD WIIb t 0 S I II I J lltndall IIt41 fblladrlpbla fblladrlpblailrfMliU IhltadlpblaleteiIIJ
ilrfMliU J Falrbank PobI M lnbn tobnhuti obnIu huri e 1 a aU a aU I IIrk
U IHrkft Irk > 4w W < York ork o 4ttrsir4 1 f fl W t llarren llarrenr nro I IifO
IF r Cravfnni 3 4 II 4 S 2 Tuirlfr drfratwt drfratwti
i r ion on ifO I a j 1 i C 4 < emp p Hi ih San Anlonlo Anlonloilrfraleil k I Irr Itrfratl
ilrfraleil rr W W lalbr lallaihrr ItoUnn I I e n oII nI na
II a II Urhlnnry IWitlna 1101 ilffratnl d U 1 IUrU h13ft1lt h13ft1lttrtor4 UUI lt ltrrattforj
I
rrattforj A 11 I I P 7 W v A Tart srI 1 Jamalra Plain i iilrfralrd I In II Ilfiaird
ilrfralrd 100 II lirnnxin I W alrrtinr > a S 1 I II IIttlllur hIWtttr
ttlllur Ijinfvonil n ad drfratnt t I II JrfTrln J Jpf7 Jn Ibtla PbbtaJtIhtV I i iilrlpbla
d ilrlpbla hbl a t t to0 J Jrnuil 3troiid
r troiid rnuil o0 hiiunil llirn lri drfralert d I iftl t I Ir Iliar Iliar
liar lar llarliar laler Trnnlllm TnnlI Trnnl TeflnhiII
llm I II n HtHhnu 1Inl hi iIIKlll Me ib uc ll I I In Die firm firmrniirnl f 1CMinuriul F
rniirnl fif f the 1 annual tennli nnl toiirnaineni Inlnamlt in intnixeil IIIts1 illniLei
tnixeil ts1 doiilile < 011 for 10 Ihe Ih I ha PIlate rhinnuunhlp rh1Inhll i ii I Ilateit i
i < piate lateit < l inUv l ulai 1 on the Hwlinmiinr luti lutiiiurla I IliitTl I 1 I
iiurla V II i it Ii i rattier 1 nne nn 11 e < l Mnrr r The ThenlltMIIIJtrle ihetlri
nlltMIIIJtrle nlltMIIIJtrlellrtl mi I I 111
llrtl IU lunl Kiiini > umt Iran n II 1 Krrrb b anil 11 p pflijr pflijrIrr rlnr rlnrIrrw rn rnnI
Irrw 1 a t hi r lll tIp Mailrllnr I Iurrr and Ta > lori lorilnrie br brlt
lnrie lt nI ne tol i Hir 1 tli unit n nJ 14 partnr P4Cm ft 4 P Mr I ar arMr 411 411Mr
Mr J 1 T l lr trtt if i atll 1 lii lire li areen neamir h sOul hII t r I Urrrnr Urrrnrft
ft I I 4 tils ll I si IIPPIIC Mr I F ll I ttit laand and Io J U 1 IM IMIMX > 1 1l
IMX l e Ml 11 IKtmj arit rsl Hlilnri I U t Mil ttttt a Irj Irjr
r r > i SiI llv I > r rlIrie Itnr r iil 1 so ml n N I tt ttt <
t > eal 1 Hl lll ttIteh > lxh InrlT I mil ni1 d V t Mnnrmlrk MnnrmlrkIllalr ieotmlrLlilcIr nmk
Illalr A I 1 a 4 VIU Ul 1 nrlrte re Sanrnrit S h I anil anilllrnrt h hlhl 01 01hirnis
llrnrt 11 Mrlinn Urloh twit 1 Ml 1 hIi qulth < nlth lh md nH no 4 Uhllmiti Uhllmitir Wblm hllmirV
r lhl I J 1 Mr I t rank tk II I Kei K Keret > rn b ami n1 Jolin JhhI a1 a1tet erer ererlien <
lien I lh Il Vlnli 101 T Tuic nenil 0eni h1 ant n1 I I J D fknl nnU i iA Ia
A a II I ft V 144 I ll llo thisti l iiiI h 1 J 1 T 1 Iburnnetl Iloan heii Ml i iI Iirnrl
I 1 irnrl r nrei Wear n1 n I J I Ialmrr Im ft 1 ii ft r n nlla 0ils
lla 11 > for fo CI < la niirl Cnl1 Trnnl < Title Til Titlelit I IDIMIM i inUI
DIMIM lit itt 4 Ned rhi h 1111 ll iiit l The rh he flrl f annual annualtnuriilliienl AtlillialtliFtlttiiIl I
tnuriilliienl 1111 nf if r Hi 1 the Nalmnal Slon1 I 11 ltii liv I 4iiirt 4iiirtI mirt mirtleunii
leunii I Iiril haiiiil haiti Iii < nilill ii II if I he hi I nilei nil1 flit Sltlea Sltleaneii 11 h ttiec ttiectir
neii < s 1 lieretn tir tn1a < ltt with wlh ra 1 k lentil lnlII flhui tiia ila > era ra raff010 I Ifrnin Inln
frnin nln viMll VPlitPt1 11 Tl Mate I In allemlan alllln at e line lineuf I IfleIf n nI
uf If I lie I 1 fir1 II r I linti 11 In h s IllM I tiI I i in 1 I fl Ihe I I to 111 111n urn prrlinii prrliniin i iuii iuiinir
n nir r riiiiinl w a l t iseen e n Merrill rl Hull 11 nf nfNe iiieI
aiil til 1 I I lirukiiiorlnn lirukiiiorlnnI kiiriii kiiriiiIheitn
Ne eI > r > IfF nrk 11 it ltli f r r
I Iheitn hlla Kan m atl hi 1 h 1 Hall 111 woii id idroiltil 1 1 A AI
11 I WIia i I h f hlrt 1 roiltil 1 Mal ilefeaiml II I M 1 Iliili IliiliHI h
HI 4 mri 1 In A I 0 I HI 1 It I I Mininun MininunUrn PIitllitilt4rti n4 n4rl
1 l lat I I llilhe lim haniln nln
Urn Ii i I N II > eHl I i itl iI
tl 1 rl i A i I ii I I i 4nilern nI rin New a i urk n irl in inHi I iiI
I ilefealnl I I II I a Miboli Miboliiiinulia ht
Hi I Ii preliminary irehl I I IllS rli 1 1 i iaitiitiii
iiinulia r 1 I i ami 1 in I the I lh nr n flri > i rniinil rniinilieeiil riunlaletenlii n1 n1I
ieeiil aletenlii 111 I > N I I H Mi Kenle It Omaha 11 n I n I I ITrnnl4 ITnl ITrnni4
Trnnl4 lU ihaarS > rr at l Citrine 1lnl lake r hakrtrriis I IsriisoltK
sriisoltK trriis 1 I iK s I llir I I mii nater r tIn iinieulr Inl tInII
II < eulr a eutler r mnilliliri a 11 ami al tiI mi ni the I he fj r fat t ourtu ourtuhe OI ohlFlNtia
he lentil I eli lIla Inuriiitinenl IIUI tIJrtll 111 lIlCilt for r iIF lliet a I a h hiti niiiiin l 1111111 > hli hliil IS Igi
il 11 1 I the I hi 1 North inrI Ih Ii ler I e > iiaat 1 in men 1 a aI alniclr alniclriliiublrn 11 111lll
iliiublrn I 1lll haui blr ami ii till ml tO I li ei ii iloulilr ii 1111 iii Iilr lieican lln tune h lo IllIlll loilut n
ilut 11 I he h rev rI reuhi reuhiIiiir il l > i iMm Ic
Mm Iiiir c llrrt 1Inb Ilreien nlmifh titer hi lea I UIMi IIh ltt lit lr rlrfaull rlrfaullla rI defautiIai
la Iai > oun l IV > fat 11 I toteM I V 4 I V 7 Miirubam lh I Ihral II
hral I 1 H I niihntiie 1 I 4 4 I 4 a 2 II I llahau beat tieatII I II
II iktard Itird o I 4 I I A < t 4 A 2 I I Ii I llolea nol Iu al M a I Illunn IInl L Ltiunn
llunn I a f 0 I a z J Yont onnr heal 1 tinin flT r 6 t a o o4Vihn r rII t tI
4Vihn I nhfl Inl beil Ilinion A A 4 a Illlr liral li V art anlft
ft na 0 V a II l han an heal H lisn i > an h h by ilrfaull r I lark I Item Itemlr heal1r41ae i
44 lr 1r41ae 1 I la r I A 1 o 1 3 Hr I hieeti M hejl llrrgialn lcln 4 t I pflntIiCila
nnmrna 111 TfnnK at > rnmrl rnmrlN e1lporhtylPIr li I If
N tylPIr r Rr f II I Miff 11 llg i PlAY rl In Ihe Ihewomen Ihl Ihloln ahewonhilna
women oln double s lennU tournament 0Inlnl at t I lb lbtlnt lie lietaalnn
taalnn wa wc 1 rnnllnueil onlnl tonla loilay 011 The Th aurirl tilIrfititie tilIrfititiewad o owa
wad wa Ihe lb b defeat 1 of Mr 1 burger UI Wallaih WIch t anal amiher analher
her h partner Ian Mra 1 Itcclnala nnld fle lnald llrixikii Ok In Innlnn1 the theaemlfinal at atcenIllni no
aemlfinal h by ty Mra ir trthur rhitr hlr Heotl HI llunlrn llunlrnami Iliurdenuinul 1S n nInl
ami Mfc Mr William WIII f5 fxx lo Till match matchrmulml Iath Iathllr1 matchraauulrwl
Inl rmulml llr1 three h Mta cot 11 tha 1 arnrea 0 l 1ln beIng tn a I 3 3i 3i t tS
i i S T I In th the other oth enn enuifbnal 11nn final malt mh mhaIId h hlire
it lire t irltlard aIId > 8n 8n Spencer nrr Jr J and nJ Ml 1 iI Anna AnnaHamla Annatn AnniKinuta
Hamla tn tlefealel Mra 1 Ira Kmeal m laehlu eu UI aud fd fdrto j Mr MrEu Mr2iCUI8
Eu 2iCUI8 U 8 Itayz1l4S4
rto nt7q
5
an AEYAI rU1 M t timi rAN1IE1 R IrCT APLECJ PIWrPIEYT PIWrPIEYTi14PtK r rH4H
H4H i14PtK imi IU o WI < T ir r ibE Ut KaK tK 14TH ISTUbe i if
f be e 1Ilenble IEttvibu1e
88 West Wet End Avenue AvenueNortheail Aveue AveueNOlheAt AvenueNaxtheast
Northeail NOlheAt Corner CDer 99th 99t Sheet SheetThe Se StreetThe
The Building Buidiz With the t e Tower Tewara4 Tew TewUUIUT TowerPisis4HI
UUIUT Pisis4HI kLY IKrOOF iurriior iurriiorha
la 0 Ibe lb b tap of 0 the hlnril 11 point ln on 01 lb I the wtl I aide a sld i ilauttirrlT wlU wht whtsiiltbefly
lauttirrlT obrl lpuir and ho iirnrind4 o by IKtia IKtiaItoorai h 4VIe 4VIeMe
Me 1 Tea at 11 Elie I tar Itoorai o aad c Ifctre lbs o Do od < i fear f batba blb Ferfei FerfeiAnaMmmt PV1c1d He Z
a4 d rtaUk rtaUkWEST FI AnaMmmt At will wil lll BOW Do be b raated I fnxii rN run Hrtuor ttr I Kee1 a tr reaa 821 821T 32O mf mfThe upfl
The T fl mly I W il l hub Avenue Ar wltbont wIU 114I sted2Iuvbg lep iHatirrbta THOItBT THOItBTBtTeraUJe TrOLLa TrOUflTlA1t74
AILS < AII cirrpl np IMer Ilu llhlir4 4Ja HrtT Ill sod BtTeraUJe RlnrtUiU Rn Irt Drive e ha I bis all clihNlkt u Ue te
WEST END ENDAVENUE U 1111 hNlkt U1 In Wlattr Wllr lAter ad all 1 the lb lOAT I AT hi I Summer SummerIhe lmm lmmAVEUE
1
WET Ihe Ill 1 1Mb 1 Urau Q o Of f the W WI r t Md uadar wud rare of Park T Tlartirml V Vlaflttiilt >
AVENUE lartirml I no Irul 1 Irobet T ran no MrS wind g tn 5 Da o buatanrt b bolt buMti trafile ao aouul 0
AVEUE dust olt no 0 aurroundlar tenement Im a quid I rrflatl rr tnldmtlal olal olalk1 treat sttvIan treatan
an Meal k1 pUio 1 < lor o a hum humCaai 10m 10mc builtp
p Caai c Ca H s Dally DU cad 4 Aaadar AaadarI uuda uudaI 4
i
I or 0 Pookltl II er 0 Further rle rartlfiUrt 1III Arph to t Areat CO eaI oa I PremU or orA 0 0A orA
A U L MUKDeril uoIDE tI A4J4 OV 0 It 1 234 llraadwai
1 I 1I a I IRn1 IMfM U Tilt lOtHUH lOtHUHBut ieivsia T TRI
But RI Alilllliis hUln htilln I IV < ot olsdlrd onabdarrab lilrrr < l the Ih lint 11 Hare HareUUIrr f HarPlittler
littler on the hf SIW rw iork k Tr Tlk Trrka TrrkaI ck ckI
I 1111 Htle 11 I IC Im I ii tiarner 4 alil Ci 111 il liaila th hi U 14 nf nfnuininic offltllllhtig r rlllno
nuininic lllno jiKke Jle jit kty > nil n the Ihl Nu SO Ntiw t Yuri urk track tracki
i with 11 ox a MI iorie U < 73 3 qenI ii > mt and ao M a I thinl thinlImi atutrilhiiI 1 1lb
Imi lb h v not n re returtled ar arde < leU a the lb h l lot > t rai rala r rtiltr rtiltrhy rhihirby I Ihr
hy a long louo uliitt I arrnll blillllliu thlluf who ho l la Ic Iccsiud
a sniiil 1 < < nt wllh h HI l tlrnla nr 3 34 atruDiU 01 and nt 31 31Ihirii 21thirds 1 1Id
thirds Id inrluiliiiic IrlII SaturJara lra11 tan U Umaklne I I1klno Imikilig
maklne 1klno npnl 11 ainJiM lre for ro nr n firM t honors Iolor ami amiI 1 1II
I II im a jorke Jo > hi h i < m a ilaia 1 by t hlm himoIf olf Shlll Shlllline thl lehlb lehlbI
line Iln I tn did noi I ren > lTv 1 a liren ln until 1111 the lb Imal Imaleaon 1011 1011n lnciI
I eaon e4 ofl n wfi well I under 11 way ami mu n1 sine inr In then thenI h hI
I lie h hat h liefn aua tiuatonded Inde < end d on niimerou almerOI ahimeroltIaflc iwra iwrainn 1
Iaflc inn 0 for ru or tlianlifilieni Io at the poat t and nii rough roughrldlnit r0111 r0111Idlno rotlghrt1bn
rldlnit Idlno In pile 11 111 o 1 f theaa h handicap Ildk he hebaa h hb Iibaa
baa b manage I niiinaCaol r I In I gain MraJlly ret on 0 darner darnerwho arfler arflereho n nhn
who hn ha hIa tics taken I n a I lump hlltl ulnra In the h iravweml iravwemlme ftratcenlmcliiuif
me I mcliiuif unit o hillin lllhnl I a letter I horneman hornemanthan bomnIbAn horematitllan
than darner lan fur rl th I the rea rOacon i > n that Ih1 ha h poa poaa 1 1JIIC
a < w V e superior judcinenl JIIC I and n1 ran rln liandl liandlall
I all 1 kimla kl nf r linrr hr M II l Ic < umler 111 ronlrait ronlraitlu Ia 0 0h
lu S t l Iliulreth Ii nho Iho ili ho In I A nn I II more 0 0hn rare rarehan rairtttt
han an ni > other olb nuiier e and In at 1 1I Hut ibieI
I SaraiM Sa nie 1n utiauinif init hhilinc I cxperlMl p lil lo lonrrrha ii iiulertia
nrrrha ba11 il the I 1 pretfii reli 1 Icniltr Ilnlr In I tie 11 I inur anuulect anuulector t tfor
for ro or avllle 1 lionnr lionnrMc4ie 11 tiiiiofMcI > llr llrI
McI Mc4ie I ice under 1 nlnl nnlraer u I > I I M i 0101 Mom Momha hbuutithe
ha h had aleadi It curL ever lni ID Ihe lb h > ea eason easonitejti un unonenetl n nhlr
onenetl on pril rlI I and aland third I hlr in I ih ihll I he belb
ll 11 i with wlh 4 4V winner nn 4H 41lenndp einnd ne and 11 rl lliird lliirdHut Iht ihulrtcHIlt
Hut 11 tie ho H I not I In II the 11 Itt i law 1 with wlh Shllllnic Shllnc Shllnclin nr nrarner orarnr
lin arner who w h ho I under 1 ionlraii nu in Ihe I h New Newtaittle s s1t Newietbe
taittle 1t Sinhle In 1 fail r Mtdee 0 at time 1m 1mrI 14 14erratic icerrallt
erratic rI and n1 unrelnhle Inhhl and 111 III ha rum m I for forpletilv rorltll forilent
pletilv ltll I of r aluitu p Ir lear p ritli rh i mil 11 in I r Idicall ol who whorutl wb n ho horiot
riot 1 mute than In itch 1 winner Ian I last tear ear ha hanot h hnul luac
not liegun to I 0 ride I up ii P to I I hi h I old ull form r tarnu lln llnu I II III
u t I > under ld 11101 siiitiiuifl u > peaion al 1 present 1t nl and 11 did 1 nut nutlieaMli nllI nothatilI
lieaMli In I U ride nh il eadlly 11 y here h mini 1111 II ill I I he I lam lampalcn I ti n nol 0 0Iigfl
palcn ol wa w cell ell I under Ind tiiIer wat a a reault reaultPutfan fpaiitlogan ul
logan 1 ha h has bundled hlol1 only onl 3H tr l rii i e eroiid eroiidand Iiilltanti ld
and 11 3 third 111 Imtaii rII ha h leac been n rldin rhullnt IbC for forAuiii ru ruAI forA
Auiii AI A llelinont 1IIInl and Illldrelh Illldrelhllulwell JIJlh JIJlhluI h hilutasli
llulwell luI lame K t hetna 11 inker ck cknrlb i iflflli I11th
flflli 1 iUi I 1 a winner Inn c > acutuile ecoinl 11 and andIhlttl 11 11Ihld 1111 1111ihiritc >
Ihlttl Ihld He I had to It lar I off I for ru aeteril 1 1r weeka weekaafter aeekmai
after ai r er a ncriou rOI aicldeut 11 al ira rat eeml lu luwhlth 11
whlth 11 huh K I t P I uriiian proinlnlnc IOIIllc ruler rulerI ChiefIiiuigsu I
I 111 Iiiuigsu aiuau Ma fatally ltilrv utuuiliI ami 1 can im n e In Inreturn lurIu hitCit
return rIu Cit 1111 u the I I te catiti aildla 11 Ic he I ha Ii a not n c nnn II hoc II IIror lit litlie lan lan10I
lie 10I t form ror dlan I i il hit h hc Illldell rl1 4 wmliex 11 IlhiC IlhiCa
1 aetoml ull nl at ttiird 111 t lL > > ut he h I noi I ruling rulinga r iii I Ilif Ilifa
a 4 well k Im tt 0 did 11 n tear no aa A rihllmlil rihllmliluX f h11 taiiiiIup
uX UII > n ctuatea hii h n rertlte n Mr I llelminl 11111nl li lietutid ha hatic
tic etutid utii 11 all al al I IIH 1 lica ahowu h r it rlead ci sI 1 > imnrute imnrutemen atn I II tri tritlefll
men I and n1 I ireaiec retetle 1 lila 111 wih a ii Ie I 1 lund tmernu In Inal1
11 nu ami al1 i Ie third thirdTimer tburiciIio b bho
Timer i iIio horode ho rl roln I I3 vtitmeta 11111 1 4 i 1 latl e eand
and 1 ted I al 11 the Ih it i ke I Irs in I Ihl I hi tulc uuiilM uuiilMrihiUtd outlitIchulif UII
rihiUtd 1 UMiiar 1llo Ie uml n1 uith 4 Ih lia I flr flreI l i iunalile IInll siinI
unalile Inll iinI le in I I ti ride rl 11 Ic nu i ut > t n ntv Ir 11 I IC au 110 f e uf 0 Mine Minelie 111 111I II I 1lh 1lhII
lie II I one n nf I Ilitt I lit I el s hnwnter ho lios V lt III II kplle of ofI if ifthe 1
the 11 I I fit a I that I I oil I heliH tc io allrni I I ret k I hi lute h mldeli mldelimilt C iliIeuilfl I II
milt lfl I S ninner it n lupin Il I ci li 0 whn t 4 h hii anepietl anepietlmount i dll uMI uMIliiitfll
mount nh here I earl i In II I I lIe e ier cr l heor fore Kulnir Kulnirin olI ifiIJIlii
I in lle i aattatiati an 1111 dlali ir < ml li fU > lli i Tower I In with withn ii ill illii
n t < T > rd of r I ttri ii I e ejillI oml 14 jul I 4 Milnl Milnliree I hlIIh tllrlI
I iree > In the Ih einplot 111 of r II I I f i MIi n 1 Jr Jri J
i it tfettlnf 0111 Inn hia tia t lu u rid rl a tiflt iiflti tt 1 N Nformer Mc Mcfor
former for iiCr t mid Ps 11 oi h tic < t hauded Ie i I cd l Iii > m if i ntnicr ntnicrI i t till 1 iC iClIe >
I lIe he 1 uiipei I > < ret I rl 1 f 1 hI > M Mh ko i hit hitllM tietoa
llM h e ridiletl 1 tiir I e Itli II lii a the Ih t tic ti II illt t I e eic eicfi e einn
inn 1 fi uuviliiit It ni iiIOlIeil iie < not n Ill m I ui in 1 e eerila
erila I tnie t i al onker onkerl nl
j p c J S 34 34a
a r r F F7biItttiC
7biItttiC fl M t 1 1It
1111
It > l tre Ie 4J 41 41It 7 7t
t It fli an anII V > I a 1 1lltetl
II lltetl nl Si SiIH 7cohItcPi
ohItcPi 1 IH tr I 1 IS ISv liI I
I HI HII 2 a aa aaI
v I IMorn K I 1 l 1 1t 3 3arec
t arec ree t tl 11 ta taI
l IAII nln la I lu I Ia I II IIaiIai
I IaiIai iu n II J M 1 IV IVfbaa ii iiI 1
I fbaa rb a > it I IIrll S3 3 3hell s sHrll
hell Irll Ii 2 i ilha 5 o oB 0f
lha liii Sn B M t HI mII a altsnt
f HIK
II ltsnt in D K t to > II III I
I itrn itrni ite Id i Ii Iit
i t i Humi 4 3 3hitic
I s Iwvi I 9 J i iUtlatrl IItt IV IVWilatci
Utlatrl Itt 9 l lii i B Botlr iiotte
otlr 01 V J 4 4u 4lhile
u wq wqWI 11Mr 7 a aWI 7 7i
i WI Watch U T Tllrrbrri U UI C Cilrterl
llrrbrri I J JKruh I < Il
Kruh KruhI l ugh h I a I IKrner
I horrnrr n 1 V I l llMnlhle f fntllle AJ
lMnlhle ntllle I I 4 3It
11 Man tlaria n S i ilan 2h4an f
lan J I 1 1hIttiiI
hIttiiI i iMoore I IMoore
111 111Mo
Moore Mo J Jlirrcrn A u ucn IIh4rgrn
lirrcrn cn cnI l lIvlnc 2 2bUnt
I bUnt Inl i 3 3I 4 4I
I Ituilltp a I IiiT
llll llllI
I iiT ro 2 t tI 7 7t
I ral 3 7 7laye
la laye e I u I I II
tlalktluitou ° 0 0McTalM I I1It 4 Ft FttlPtI
1 1110100
I 1It tlPtI A I I Ir1 IlrCato
McTalM r1 I a I III I1IImO iitimil
1IImO itimil I I I IJua II
I II Jonr t II I I IiClrrent II
iClrrent I 1 1n I o 0lrna 4 I Ilinnnri IiIrlinet
linnnri lrna I C
lllndrr llnd I IIlulu n u uIHcftnt iithlIttt
IHcftnt o oKnapp V VInpi
Ilulu IluluIhPI
Knapp n 4 4 4i > INiil
IhPI IhPIIS
i IS Meat u 1 i iNltilii Ihnlal
Nltilii n I 2 ii I
Uurrate y e n I I Ilot 3 3I
lot I 0 oi il I I I Io II IVocpr
Vocpr o prt u a I n nIatn IiYam I
Yam In il ilHowrran I 1 0 0itownaa
Howrran 11 u l n nHoffman nlot 0tlo1na
Hoffman II I II n ittioI
lot
I 1101 lo > d o I I Ibetefich I n nHetrrtrh 0n
Hetrrtrh n n nKenneiif 7
11 Hlbrt 0 0Knn 7
Kenneiif Knn I II I 0 0SfIinern
Mlorn I n I n 7 7teltsrks
Iohanli lo nk n n 1 0rnvetind t
rnrrrmnt rnhn n nllli ii I II IFlrtrer
I Flrtrer lrtiri er 0 n 1 I ITime Iflint
llli flint IT ITTm irTime
Time > ate Ottawa 11 Tram Vrnm rnnt nm Defeat Defeatli lra lraI
li I I > Nrw ew fork Veteran Veterantncttier rtrrannoiher Irnnh
noiher nh drawn fftme < fell r1 In ihe Ih111 a lot nf n the theI th thI I
I anidMii rli rIaLclcrt keter te cierIa lerda > In Ir their theirinali ItceIrttiiIh I I I11h
inali 11h ttiiIh h iuifahilit i < ain l the New 0W lk ork Veteran Veteranit
it Vrt e t Nevr S Ne v llrnthlnn ilhll T IK El e wa a as called calledeurly raiiidirty 10
dirty Iv in 0 aUovt U the I vi Y1PalTI nrs in 0 i all 1 lI h a train trainind triniuil I
ind 11 ihe lhi h arrinireitienl ro11 ae eI < 1 them 11 from an anilmni 11
ilmni I ure u defniit nn 1 thev Ih a were pp tint II run runliot 1 I Iati
ati liot I if I nf 0 llm I t I mini t ha II I until b Ihe Ih Ihhl1 tee Nitt a tnrker tnrkerHlil i ir Iirc IircC
Hlil C Iii I tiad Imi Ii II II four r wirkela 1h kl k ci e in I ra hand lon1r I Hut Hutfor hisutrr
for r Hitanil thue tzinil made li I > I I t I Tereirn 11 and andU uanai111 n1 n1Ih
U lnliri Ih ot ttho Ii 10 tlilved tiei teil well 11 at ii I a ritual ritualj Fit ii ii iiC
j Mod 1 I Ul II iw I a i wiiuld a 11 Ii iirwlouhlrdl rtiiijtii rib I y liate liatelnt 14 liii t tIii
lnt 10 Ihe Iii 10 gittIi tmi whlih wlolr h wi l the II ln I had l m their theirfour 1Ilrr helrI
four fourI I ii I II
I r Umler 11111 lied 1 with hlhi d W V HM 1Imn > man for fnrrnp rll rlln forIn
rnp In n 1 ore t for Ihe I h he Xittenui 1 eiti iu li lallytni lallytniiu lIyln lIylnh
iu ti v lib it h Ituller 1111 tI Icr nol out I II I h Denh II I heat by plnted plntedelllllld hitli icit
elllllld 1111 111 I ri kit for I 1 S lleilli I iei ti tt Im a In lorill Iroll1IIIIIInn I lrui lruisir
sir 2 1IIIIIInn 11 teihIl 1I1t 1I1tI t r
311 I anil 1 trIal I juno I wa nol mi fnr r 71 71I 1 1I
I I IMInv 1100 Ior bid the I pemld bottlliurl bottlliurltlKiite tw hoc hil1 I Ir IItiIIflI
tlKiite nf r a liter h wukili 10 fnr IT run IIn while whileI 101 101II
I II I I Ilri 1Ie K ailnrr1 ai ii 1 ii rual 1 inn I ii ti lair I It i 1I ir
I r t t r I Terelra h ret rll a ci M III a lout time I fur fnritmwii furI
1111 I itmwii It i a ci ami n1 loniribulef 11111 ru iii il I but I I Inn In a on ore n orea j jwn
wn a made 1 bt h i V lntinlniit Ioiiiil nllllnra nit w ho M Mirl nreil i imil
mil il l o tninliil toi N 101 lid etieetllntfly 110 y well II for r sir fn I fsir fsirikat ir 1 1wl I
wl ikat < ket k III H n ted l nf r i run rim rimrh no nofh I IThe
The fh ci i nre n rc I INrW INCW
NrW rw TOII O TirrniN TirrniNli 11 i
II U t layman I 10 johnm u IIloM1dDCh XJt ullndilln
t llndilln IloM1dDCh liin I ti w b t llrlttnwe 1110 tll i is uI
s I ItraiM 141 i lirai b I Johnson JohnsonJ Jllo JlloJ
J II lulfi run ut ii 1 1II 11 11II IIIi
II lienbi r Hankn In h JohnMB JnhnnflI ai ait i
t i liciiRff t ii > Jirfmnm J JI Jt nein n nI III
I I Iliitler II not no out nlIlillhn m mV upilliCit
V illiCit not bO oil 11 11It I IHie thlye
Hie It 21 1 I Irt II
1110 I rt I bc e it itTotal 11 11T thjlislal
Total T njrclarril for 10 a wlrkeiti wlcok u 111 I Ii
i 1 l llrrir II hire I i K Iie eandi1 avid Nt I tI tlarnrt 1In 11am mil not nutla I Ibat
bat 10411r
I Ir
iitrawi iitrawiT
r I 4 C Prrrlra r Ir r Hanr 11 b I tlellor V Vt I Iirail II
t irail I lrV us IkMldlncinn i il II
< l WaIIare aliarer 11 r Inraae b llrlrc II IIr IiC i iI
r r I llawkln r and hd h 1 Hrlct IlrtgyJoitnitoti u uU 13l
U Jonnibin John b nriuif flIIII flehtagII j jII 3J 3JII
II Arkland IlIoJ h P IVrllnf Iltn Iltnklnnnul 4 4I
I llankln klnnnul klnnnulI not nut 2 2M
M II llrlalow rt dM dloli not bat batlktnaoo PicaA
A lktnaoo not nit I III A AII pII
i II C JI amptwll t did Rat t h batII > al alII
II Hrrrlof HlncoJdnob1 HerrtngdnobamIly Od not bat batHy
Hy II IItclal 7 7icii I
total M I wkkcut 1c eUl MW in i r
I
Ttir fjrtHti I for ronvtulear 1 and 01 comfort tt ttTHE II IITHE atTHE
THE AN8ONIA AN8ONIAllreidwat
I llreidwat jnj t 34 Tllh Uh HI > fiew w Turk Turktie aik aikSte k kU
tie U no not 0 to IH I foiml in I an cut 1 oilier olb apartment mnl boi boior halce halceof
or 0 hotel hotelIIOI 11011hhII2IKrrIr
IIOI 1IU1IIKrIII KrriINI iti APARTUKNTH APARTUKNTHl t
l ii lIlt tl > holrl 11 fartlllle fartlllleNON trlliIlVIo IIrillllO
NON O not srht rhI1liSl njiNti st MhflT4 MhflT4TpknIoe rrf rrflrlrnl r rTHE
lrlrnl TpknIoe ote Ci t t lu rhi rhiTHE rlws rlwsTHE
THE REAL ESTATE MARKET MARKETm
lunIT P111 m tn SIIII c ii 1115 tn tnI II III
ri I intr irvr UTIOi UTIOin1 vs vsA
A n1 ml fjiil Axnun nn Plat Hr HfIrI trlrlrl lu lulrl hoIrliatc
I
lrl Irliatc te Oneltlni I Ititil mil 11113 s liar liartn Co Con Sorcto
tn n llulldrr 31 I iH B lel In nnrvltrat CenntttJralrt nnrvltratArr
Arr rt Trailed for ro a llr IIrkltn okln llou 1100OII tioliar tioliarMondiiv e eMoiubiv
Moiubiv OII in tin h real tnlile Iitl market ma et etUUIIY I Iuailiilljr Ic Icuauutlly
uailiilljr a i lIlY nf r ileniillnry 1t0r trnilini tmIi 1 1torda e etenij is istartIy
tenij Iwliin it typical iI1 uftint Mondir Mondirwa 1011I1 1011I1wa
wa ni exnptlnii tiiI tn the I ml III lulne lulneanil hliulnesititi In <
anil 1 iiurtn htrt w wri rr i > UK tliaacleriMic Iarac ic if ifintWd r rind rIndeed
Indeed ind n niitUumm r real ftalo lall1 inarkrl inarkrlmay marltmli L Lmay
may mli IMI I Ii all to I hay hR ilmrucleriitlio Tti TtiImdKet ThhUdl1 rtihiUdgt
ImdKet of italtt 1 < at a prirute riTOh contract 101IacIhn wai waitlitn wacauto
auto and with the h eireploa 1t8loQr of one Iran tmnaaction IranactIon aM aMactlou
action iinlntvrcMtitiK Thli was a deal dealInvolving dealinvoivltig III IIIIlIvohlulit
Involving one lIot of the Ih few vacant plot plotof pluor
of any an rtre nn the II upper Wet W Hide that thatare thatarc ha haar
are ar avuilablo for Improvement flee Thnluver fll fleeLillvcr
luver 11 r U I aid id tn n l Ii > e a fIrm ft of liiilldeia IIllIlhat IIllIlhath that thatha iluatha
ha h erected 1 1 many pnrale n liniiKen hOIl in the thetunitorv Ih Ihn thetrt
tunitorv trt n iorv wet of Ontial Cent tat Iirl I An n old oldgrroment 0111IOnl oldsEretunent
grroment IOnl re triclitiK the h etta I in Impiorn Impiorntnent 111I10mnl tftipmovemen
men with private dwelling unit ntl remain remaintiiK remainbig emalllIIiK
big in force h until 11113 rtlId render Inn In land landuuitaiUbt landaliatraLgIji
uuitaiUbt 1111101 > for apartinint liotihe hb r t n nt nIucU ntructiiilt
t ruction IucU fur ru tit ninr lime I hut to ruin ruinOnly cllmOllly CtIlfllOzay
Only one 1ft ofTertng at pulilio aurtlon wa wama wawade witnaile
wade ma lu the Veavy uttvet aalearnnm and andno autlII coilflap
no II plaua of amy nr roimxU olltuncoo nc were W tIled Illetlwith 11I1willo tIledwit
with wit hi the I 10 Ill IIt uiMiintenileul nlntl1I1 of r Hti HtiITI UlltISiIlt hhllllingII1rIatc
ITI 1rIatc ate Male MaleM HlWl alc alcv
M v I I rSi I I INI SI i > hen t 11 I I IIelme 11 11hf
Ielme hat nld ltl ihe I it 1lu iln 13111 131 C I i at i the theiiuthea thertr b br
iiuthea > t rtr rii r nf NVI ed hud 11 a rnue rnueanil enhleaUsI n
anil 111 Nine e < und UII treel 1 Th I he tiri 111 tirtwrttI > > erM erMi
i lerrfteil 1 In I Ihe It ere erctlain < Him u of r private privateilnellliiif gr lvts lvtsInhillic
ilnellliiif I 111114 until IIIUIIJIJ IbIS Fhe fh Ituvern h hii > cC ar are ald cmltllu It Itlu
lu Im I a proinliuu Ilmll firm tlr ol W ScP r Sule Suleuinldere I
uinldere blllhl blllhllIIt1 tiisIiIrsVUtia uinldereMill
VUtia Mill lIIt1 K sTln siniir VI ll r r I II Miller 111I anil other othernt 0 0I
nt I ill7alMth N hate h miltl 11 114lrlo No t HI HIXarlrk
Xarlrk ctrtet a ihiee III iorr Iu hulldlnc on
lo I UM 1 adouiinir 41i tgjlfly the hi Kinhwet eilh 1 Isact ortir ortirtil isrltrS r rI
til S I Him 111 me ittreei 1 I 11cc Im It huyir h an ani anacttr n I
> i acttr lor 1 a lieut 1 of I N t I uln ulnI ilsillaII I
I Ilill 11111111111 I riiI IMII ii IHKII l lolui 1 I t ll III a ar arI
I I Peei lllet and 111 Mi Mise I > ore I v kofl n t3i t Hulil Hulilfor iulihfur u1I
for I Mr lr I tnrem ATXCI I S I il Ve VeI e eI >
I 110 Ulhtleh Ire iei i file It r rUi ilti li I II II I III 11 11tmi
II I tmi tmiI III IIININ
NIN I III I hi si 4 II I II J I Tea t Uiman I h hate hatelI e eMild
Mild 11 for I or I hsiius HUH II M i amil cnltiih 111 No ai ailjiIte eit eitN
N Iilli 0 lri Hi II e i l 1Cc rv v ilMellllltf1 1110 nn
11 1001 1 vi t l ii I itiluii It Ii li ol lohu 1It II Inlini InliniI I II PI
I II Iti t Il I II HlKIIl 4I ItI ttlI Iii I Hietii e ntumiit ntumiittii 111I
tii I 1 mild 101 for I II liiilualin I II Ii f fsur iir In Inor r rteienenl
teienenl Ii H Sn s i > I if r ifd 010I ti > ltee lteel
l tl loi I ha i ll IIW till tillhilt i iX
W X hilt 11111 I TI 1 UNN I Tl 1 M ttl II W I IItrottii 1 I
Itrottii II III ltt iM < lr tln II < e cIile > iiie nf 1 r > reiltrn
1 I ie 10 Ietier le lt Itie iiortliwi rlh < > t oriu u r of ofllli PCIit I II
I llli > Ilam road 1 011I1 111 I Nrteh 11 atetl atetltl 11 11II e eIt
tl llot II IHJ tl 110111 110111IiiIt ll I IUMIII
UMIII 11111 Tl UNs l 1 HUM 1111 I Ii M 1 lui IV I re reMild retfi
Mild 11 tfi 11 lul VM nil u tle I I et I ne lle 1 of ofli sftiIIu r rhl
li hl tiIIu IK TUtiii 11I rijl a1 IM I II fee I I Ill IllI 17thltrCi 11 11to
ltrCi up ii to 1
I ra e etiH
tiH I 1 101 II i urin ha h l u Su 11 u Vlieil VlieilIVIlP I Ithip 1 1lIp
IVIlP lIp Hi I I < m lul fliitir III Nil t IM 1 III I itt It Iii IiiI >
I rue 1 Li 5 lull i Ne ch > 4 t I > men luljit luljitHim tttltittt
Him tt h lm hal 0 I ba li ileit 111 tier i a I teiier teiierKI I II 1511 I Iit >
KI it ih I xiuiliAe 111 i nrner nf I illli 111 111I n ftui flti aliil
1 I IhltiN hll M i i < ltth tlt 1 reer reerI C
tltI
I lederii k I rUl 01 1 In 1 hke to leiwJ fur ru or orF
F Ttit I hl llrnemler I a tn I o Ihe I h iI I i uiit Iilh 1 t ooleii ooleiil iila ii iiI
l iiltiHl lstIl 0 I t Irom I titit the Ih I 1114 tIc ilan tic itu I to etIt til lie 11 I i Mtenli pc tefll h IItlauit
I j Moot It in the II tieM I II V Hhluiiil lluildinx liilhllligif turner turnernf rn
nf if r I onriti ii I C I hi nt It tin 11 liC and I iti uentt n flt fsiu fourth r I Ii mnei mneialii n nal t et etiil
alii al tor I or the 110 I tie lelltier I tMitell 1 t Iunl Iunlr olnM4lu olnM4lualuiui
aluiui lhli 1 > clear r feel r e nf r hIaiP iai e al Nil S ll 21 21a n nii 1r
ii a r t e l v vtellth YCieetII h ci feet lo 0 Nlt II it Inld Inldlnn IahII n nI
> lnn I 111 A I ii an 1111 ii lii for lu Mii IsIcr ter II Mahle t Ihlt IhltII I a lii 1 t ttie st stI
tie II I ini tu 1 1111 ifi I m V I ihi 11 I I niuthM 111 h head i unier onl Of OfI < < f fI rI
I lurMt Ii erlty II > iUie t Iu e nml 1111 Iwelflh I elfi llIh hi rr reet rt lo loumirl InSeilmiiic 11 11III
umirl < III IJri II ITt I omiaii omiaiiI UIIIIIIlit uluItalIthue
I lit hue lie l IIOTII t laifllulio I Inll iinlpanr oniiau > ha II
le leapu ed tot Henry T h n uicorif iinre 1 ihe Ih t hp irrmlw IlIeflhIYaI irrmlwat pml pmlI
I at So in 21 i und 11 i lle 1111 < llori > ireet t for ru a term termof 1
of r thfee Ihr ear tI at llm Ih a aggregate tental nlal of
I till II 111101
ileeIianeoic ileeIianeoicI IInoll IInollI
I haruni lit h hic mid su ltl to a rlieiii No 5 i li liI l lI
I heater mien ci Ccci llriMiklyn a twn t i eIiift tor > lrli 10 k I
hoil bloUse V lh h 4 lnre nn n lot illw iI Ih lliehiier lliehiierfi lIie hllr hllrra touterC4YO
ra C4YO e m i PaCt > art jiayment Mi l hit I at 0 Ulndor Ulndorotk tVlndsor1oeke
fi 111 otk rnnii rnniiI lutiflTue
I I The Th hlnc Iln Idward Hotel a rn n Ion tnrtalrmture IonIIIllIr F
alrmture nr It Nn 0 0 i > Vet r t rorlyetenlli Iort rlilla rlillarrft
lreef wa tranvfrrretl rrft lot week k lo the theulor Ih thetilor
ulor 10 lintel Ulrnlnr Company ntnpany whirl hl It wa recently Iffnll I
1 In ICiOrJiOtatelI < tri oJaf > rated with h a rapilal uf lwitno lwitnoI 1AetioIharl
I harm A llnlllnjrwnnh owner own of r the theMlainlc thetIuIilIe h
Mlainlc lintel lIol In Dridiceimrt Ionn and nd I IIi
ha Ii hay llecer I c nwner nr of if the Ih lintel Nnrmandle
Inthlirltr In tub hlt stt lty ntnirl nInIrtae e therorpnratlon th the rolIon They Theyplan Th ThfllIn Theyplan
plan fllIn tn n i reate tin e tenle nh rbttln nf r hotel holrllln
In n the I iiltetl Mnte loin hatlnc It mo mOlt t Im Iml hnItalll 110nrtalit
l > ortant link In a In the I I greater 2 fltl ahtIq t1I nf If r the h mid midilanti
ilanti and n1 the II I middle vwtern n state staterheMotkloi II
rheMotkloi rh 14tItLlni Il IteHltj I y fonipativ a onl1 tranpferretl tranpferretllrrilt trnlsfrredIhOlrrlllty
IhOlrrlllty > lrrilt 11 > In I ih I IC VnierliNii Heal Mtnle Mtnlei 1lalnIII
i omiuiii the II I hi irnMrl > nt Nn S 5 lo II I I lj IjiaI il ilI
I I hint flr 1 flrC t Atreel 1 and Nim S II In I I 12 at > > t
Ihirtt 1111 iIlIrtlIWltii1 erni < 1 utreet Ir The Th nroerty 1 ha h hrIoIl a arltiliiifs
frnnlaire of r i7 r 4 feet r on cacti trret and n I Imnriintfed I1IIllIa1 Ii
mnriintfed 111111 CatTIIt for r M flstqtio flstqtio1riaFdi i if w w1ettrrtt 10IIlInn
1ettrrtt 1riaFdi > a iirtlon sale salei SalIr
i It I S Xr e > xirrrl xirrrlUT air airto Ir IrI
UT n I tcreo > rii r H tnT tnT19t T Tih
ih > irrt norlll i > Ufe 1 HC III fret I I Inll wr nect i isecond > 1 1Serollh
second nll arnur a etHer A11AI vu II n ftc r ito itotpftIrrflt > tnrt tnrtirnrrrrnl n nhrmn
irnrrrrnl hrmn anil lorr o II II II Jarkxm JllrknW t tMil c cII
Mil II W lrolii f ri Ilnll al dle I on Julgrrrni Julgrrrniu Iuorrnluhllhn IU 1e1T1r111
11101 u i to ihepUlnilrT tothCliliitthtlVhuhilIrIpan Itnnin Itnninutitirtian n
utitirtian Sale SI11 SaleS sleOeno1
S > Oeno1 Tell 11 A Io Inhae hme ha ootd 11I In n Inhn I Iioit I
ioit 741 01 llriiwnlnc II lImo IIln ulnc of as r New S tnrk Ii for ro or Verren arren n
l I l iflidorf > TnMieit Tniiil hi rnuntrt rnuntrtHHi collntrvcut Ullln
HHi I ul Hand Tninl I I II Inline Inlinenf 100 ti line lineof
nf r hn 1 Ii mint 1 txtiitifiil lsatit itsul pi e nf r water W IIr front frontpniM trunI ClInt ClIntirs
pniM I irs arl > rt > nn llm Ih I Ii S Nor h I fhnr l Iilrs and aCts n1 I adlnln adlnlnthe aid dllnI itilne itilneIhe
the I h entitle In rei elll 1 > UlrrhitMi h ht Krank nk N NllofTi
llofTi < ii of r the lit Pri IrcwiI > d Hteel SI Cr ar Ionipanv IonipanvthrniiKh Ionipanthmri omIIn omIInh
thrniiKh thmri suiili the h aame broker onk ihie I n lie tirtIrIy tirtIrIyralmialet > r > i > erly erlylonaini
lonaini nf ahni 1 ileven arn a exlrndlnc exlrndlncoiii
oiii Into II hut s Hi t It Iii Hound 14111 HoundMr miii miiiMr
I Mr tlrnwnins will all errrt 1 on n the Ih propert properta fIOIfn
a uunm reldeni reldeniM rcIaiptieInIugr 1 1wnw
M mint nnr 1141 mm if qlnot qti qtiUser u uHarr I
User H In Start HI urI farli I lla at t V I M In InIlimtlnctan InIInnllllllllon inIlnnhiriton
Ilimtlnctan llartior llartiorllm IharhorI
llm I h hi onunilleo mmlll of Ihe Iti h Mntnr I lout rlut rlutnf lhItor liii liiiof I
nf 1tnriti inerit rn i In r rtatgo liar KM e nf r the Ih trial 1ri11hhh ra rate ratewtili < en enwhlih
whlih ti are tl I I lie held fnr ro or Ih ho purpose nf r I IelMtimt Ithu
elMtimt 1 IIlor thu Hire reireientatl e in rae raeagaIntt > I IKMnt
KMnt altln the h 111t1h Hrll lull uhnllen utisIiingera er for the theIntetiialional Ih thulllllflIai I
Intetiialional lllllflIai lonal trophy I > bY hn h U ISIIIIIIIIJIIon laueI ue < Instruction InstructionalHiut Ittitniet lone lonealiasilt
alHiut II thn Ih trial The Theac trIal will bo held heldIn III IIIIn
In Kunllnirton II II ntlnlfl on harlMiron hHlr on IICIIt ii ut is 3 II aol nd ndIT nolnlll I
IT and the h conimlltert 1Imlll will netert 1 the Ih three threewilili threeitmlah h hI
wilili I lu Ii their Ih opinion are the he fa rul1 acted let and andMI andIced ad adI
I Iced MI IHMI for r the I > purp Ill IllIt PIICPOitt < i iIn
In Ih the he Internallonil rain ra the h helmomen helmomenand
and 111 nwntr II mu nllIL t IM I b niemtxr mml of Ihe Motor Motorlloal Motorlanai 1010
lanai t 1lIh tub of r Attire mer1i a and nd facllltle for Ihe Iheprnnipt Ih IhIIIlInlI itieilrotiiIbl
prnnipt admi IIIlInlI lon nf r lhon Iho who wh are not notmemtieia nolIII 1301maontmss
memtieia III will III tie O made de Phe rh boala bo muat muatreport muatIorl
report Iorl t lIP the I he itmmllle cmmlll1 at lltinllneton nllnCon at atll atIt t
ll A M 1 on AIIt Aiufunt i la for ro measurement and
Inalriit ltrlllIolIII tlona Th the coiir 011 will It be m ten nauti ftautlcci nautical ull ¬
cal 1 mile In length and Dd will be rived over overIhre 0 0h overthre
Ihre h Itnie The Th tart will bu marl at atnnrk
2 orlnrk each h afternoon ln < Them Th will be IMa
a five n minute Inlll preparatory aicnil end Dd then
Ihe Ih Mart MartKntri umortInariee In Inlnll
Kntri Inariee for the I mhcee It racea C utuat Jet be b nude to
Co CUtlel rle 1 Tower cbajunaj of lh thp sc
J 1lttM t 1 1rT IUJ R HE4HT RT TtI i M 1nUM M1 IliEN IliENI H Hr IUJIiQ IUJIiQI
I iEwIuK r t u I oo ooh iliI
> h lieeUee rtr a > i tiltin lIln Iteark ItearkHOTEL r rHDTEL ttiPHOTEL
1 I
HOTEL ST CHARLES CHARLES9H
IN INEIIA LAKE 7 MILES WilE 21 21MILES 21MILE 21MILES
MILES LIPS LOCATION IELISHTFUL AND ANDCIIL ANICIIL ANDa
a
CIIL FIHEIATHINI FiNE IATHINI BATHINSIEACHa BEACH IISTILLEO WATER WATERSERVE WATERI
I SERVE IEIVEIIN IN IININSRQOM ANI tRILL ILL AUTOMOIILE AUTOMOIILEACCOMMOIATIQNS AUTOMOIILEI AUTOMOILEACCOMMOIATION
I ACCOMMOIATIQNS ACe a M M D I AT ION I SIX II X AND ONEHALF ONEHALFHOURS ONE HAL HALFIowu F FHall
HOURS FROM NEW YORK FOR FO INFORMATION INFORMATIONAND IN FOR MAT ION IONANI
AND AN RATES ADDRESS ADDEMANASERYVAN MANAtER SYLVAN BEACH N Y
M MrroInA
rroInA rrunYA7I4iPIawur I
IC
iPIawur Waler C ap apWRTERGEIP p pWBTER
1 WflTER WRTERGEIP GflP HOUSE HOUSEthe
the 1h Miuataln IaiadKr IaiadKrllrUwarr latisISlPlaiare auol auoler
llrUwarr Vlalr Sr er lap iP ai la laRmatnt I InmI IS ISIUmstni
Rmatnt oicn Ol h tn 1 Orremhcr I niiueUonably niiueUonablythe
the II leadIng and Dn fined i tiilft II II In I Ihl rrtlon rrjI for fortlioae fn fni furtituta
tlioae wbo arrk the Ib tel la apotnIrFPni p lnlr eni rultlnr rultlnreMlre culIrir I Ih
eMlre i ir br ramlort I and d Il loritliin fhlti I tcr r Indoor Indoorrntrrlalnmrnl r bndiwurI
I rntrrlalnmrnl h nmrn and no ouid ub > rr r t 111 > ailne vprnal vprnalrarly lterlalearly 1
early 1 raiuo un rate A Mnti Ilnu1 ei nf h ratnr ctnu mo atlewkand atlewkandAuto I iea and andAuto D I IAu
Auto Au Male 11 trailed toktth tug rt rtsin rtsin0tN un unIlHIiV
0tN IlHIiV I roir roiruri rOIrn COI C Cfly
n fly uri IU t KJTII KJTIIA LSTltA r 11 11A
A flaw flawin
in your Title no matter matterhow matt matthow matterhow
how small is an clement ot ofdanger otdanger otdanger
danger We may be able to tocure tocure tocure
cure it Better consult us usLawyers 15Lawyers usLwyers
Lawyers Title TitleInsurance TitleInsurance TitleInsurance
Insurance and Trust TrustCompany TrustCompany TrustCompany
Company CompanyCAPITAL Companyj
j CAPITAL a 84000000 84000000SURPLUS 114000000aUftPLU8 4000000UflPLUS
SURPLUS 5000000 8 OOOOOlCO
1 lCO O B Bdwa7 adn y > 1 rvw lorl lorlIBS ork orkU8 ork2e
IBS Mostaca X at tn = Blr reet > t Brooklr BrooklrTH BrooklLat
at 471 TH rnlloB 110 I10u Utrrel II J Jemeira JemeiraGeo a male maleGeoRReadGo aaalrCeo
Ceo GeoRReadGo GeoRReadGoREAL R Read Co CoREAL CoREAL
REAL ESTATE ESTATEllrad
lead II OfBrr OlD no I 1lto lIberty lli rty M 4 near a llwar llwarUriMtbt nw nwu itayhItutbu
UriMtbt u I S fal 1 3 alb > lh 41 41Horace Uorace I Ibrace
Horace orace S Ely Co CoKKAJ Con CoJLPAL
KKAJ n t L KSTATK IST TI TI1I1btrty
91 Liberty 1 St 27 W V 30th St Stirr Stlarea
111111 larea tSi I RKIIHTTFIUR ltE4I irr ESTtTE TT laiR laiRKay H iii iiiBuy 11Iriatm
Iriatm IriatmBay
Buy Shore L L I IWe IW Iw
We W are now calling in our ou new
300 acre addition additionTh additionThe additionTh
Th The Oaks OoksAND
AND ANDPine ANDPine ANDPIne
Pine Terraces TerracesHill
Hill ii t It lr I lllB IllhriteI 0 > ralr Ilxiklct 1011 N ft ftT iaT 1 1T
T B Ackerson CoM CoMM Co CoS
> M litik t u I tinur II I Mr M < l Ft tltli tltlit Ills 1 1IJU II
t it lii ir V IJU IJUh l a nil ini 4 a ai
111 c h I i tuu w cIf cIfU irr irrr r ru
u 011 r U Ill r ei lil 1 c < tl tlitri i iariA
ariA 111 S Ill 11 0 0t
t s i h hI I II
I a 111 111III I IhlIi
itri III t r I ihrtTr > rvTr TI nut sir II M MI JT t1Ta JTIUTnt
I IIIHTMl CUI CUII a III Nl Nli c 1 1I
I Ft I lii II Iii i 1 w t f ts tstci a ai L LI Lu
tci i nr nrHU I
I I Ct u Oflf or F HU oj S Mf tll t tirtjlr II 0 0I
irtjlr I 0 i c I IC allij toIi > t IwIt ai ti ri t It I Fe flu 0 0d OhFSlIjiit t tltl
FSlIjiit ltl d ullil u I jatt l tt i t st i lIlurl 10 < orl > 1 nn 5051iitttiiti nnliitnule nnnu
liitnule nu oNrtt 0 rO I urk u UF l lsFrrt nt rot mint t 11 11iraM I II
iraM I tauaiahir > liatir mr is M i 1oJ turti utleICta a I Iirti II
irti I oJ no IM r j it tutouiin titlhii Ir n nu M i II i ittf Ibat
bat u t r t ipli L Lv tftr iptirtti ii I I11l i ilily
lily v m II 11 II I F I t II III IiEI u uiut
I EI 111 hIllhsitI iut III I i lT 4r TTIIO TIIHUi TlT Ithps Ithps1VrtlitS Svii SviiHill 11
1
Hill 11111 li INbS r Ukrt I it tra I for 10 Hit Hitf
f J IAIIIII Allll I t IiouOIuU oon on N J JIII 2ill
III Utlirlt n VNTIlf VNTIlfJl TIII
Jl 11111 II iT T r nrar u > > II IfiKim 1Ih1I rri VflIliiC VflIliiCSr i e eor
or 0 tlifir IICI iiattr bl tt triI3 t n IA a tr e tr lriChiWC lriChiWCI lriChiWCOTlIrlIti r4 hint hintnniiiilti h honllI
I nniiiilti i II 1111 in Itroiidwnr not r later than thanTtuiriula lhiatiTtiuraday 1011Tllur
Ttuiriula tu theCll u > tl t t the I h nmmltte 11I11I111 in incharge If Ifhtr t trharga
charge htr nf the Ih tnil I 1 rate i ic I K llurnham llurnhami
i I chairman II II sutphtn Jame JD Illmr IllmrIr
Ir J 1 II lloadle > thati 110 I114In4 T I lower A i iHecVrher
I f HecVrher lh and 1 Stuart Illai 1IIkn klon rh Phrace rhi rhrace I
race committee omllllll I Ic 4 bul4 bar T I III lower M MWhihaLer M
I hllaer Whll N and n1 K K liurnhnm liurnhnmii lurnhanltl4r1nr I
i I II
ii tl4r1nr 4r TInw riT n ir tit t it iimre u T TTh s sTttree
I
Tttree Th RtrnK DI irransrcl for ft Motor anil anilNailing uniP4ahtin
Nailing P4ahtin lIln Craft trailrti U UI
1 Th The WalW Waterway aierway Ieaeue of r Greater ratr 1 1ork New Newlork w F FYork
York ork and long one Inland ha arranged for fnrthree ro rohllnr forthree
three yachting < hllnr event n whlih will m IM iir iirrlded ii iialuled 1 1Idld
rlded Ihl aeaaon unn On n the thePOlunlI round fIOlOlllIntlr under the theaiuipirea h I
I au aiuipirea plce nf r the h New s ew HIM JthlI helle i artit Club Clubthere luh luhthere llIhIh
there Ih will III be a ra a e for or < hatnplnn halnphnnalittt hlp cup cupfor dupefor 1If 1Ifr
for r jachl owned 1 b hst member mellll of the IhI4CII IhI4CIITh lA IPAIlI IPAIlITb ue ueThe
The Th e yacht ach will III ill In one nn i la 1 on n their theiratilxl thIrIlJl hI
atilxl IlJl 1 ratine Th The rniiro will IM I II IInautical I I Inaiuifral I IMIIII1
nautical mile nml IIIIIlh the atari will III IM mw mjtie At Atn
7 n nd1i rok Knrtie for fn Ihl rt raP e will 11I IMI Ii ri riiel re reI I F
iel I cjvel r 1 liv It Ii P I Mrintierv I rnlo n itt th the New ew w Ito Itnhello ItohlI I II <
I hello aht A hi I tub I > lione hllu The fI cnmmlltee cnmmllteel lap unroll lIImllI ICC ICCIC
l IC II W llnnik I I r II 1 lu m kir and 11I1 4 H > P Plintnbert I IThl Ia
lintnbert a Till rlo will ii III tut I hw milled ueitIe1lie4lIMt III fin finIIKIIt
IIKIIt IIKIItI 1 2 2Iimeri
Th I hern will a Ill IK I nnoilier nnll rne I for ro nillni nillnija 1llruunI
ja III IeIs under unI lh he h 1111 iiupI < plie 0 of r the Ih Itch 111111ho
Harbor taiht h I Ilult tub on II septemtHT t i Th ThIIIII1n 1 lhis lhisiittii he heondltlon
ondltlon iittii It him Are A rc as inulir 11I111 tli ilir lo thn Ih I i tf ternln nnIIlOII ternlnthe
the II I i rn riee e mi tht h < mnd l lniuii1 1IrIlIII I Itot IastpI ITK ITKMwlti
Mwlti I l w In l w Vi nniliindlt I 1111 I II 1 i ml i 1 Liii ihi lorni I it iii Oie Oielommittie 11 ItI
lommittie I iiilitTIit 1110 I Ie mil 1111 the I h hr 1 in in will a I I I lii It tuvb 1111 at I II
3 TII I n i IIM 1 It I In h i niiri i is 11 I I mile mileTin tnllhlti 11 i iTh
Tin luimplnnlilp mi II for I sir mm T li 1 lotcI > n i iwill I
will tI II I IM I ii ni rd it 1 fnr r rs Ir under SI I th I h UUIM ILI cii I t i 5 nf ii in I It IihiituI4t > i ilatiial
latiial a 5 lti II > iitii II h iti t luti on I SptemtMt 4 I
Ihe Ih 1 tic i iiuri iuhh III bi I three 11 titii hiltss 11 iroiunl 1 II III i itrlnnul i
trlnnul I ii iiiileit 11111 In I Ii liKth liii ifth rtnl cii 1 the t h IitcIlI > iart iartwill InlII
will II IMI Is mul 11 at 01 To Ii o i i d In k e III I h un unmitlee 11I11I111
mitlee 11I111 lee in I n i linrC i c Inhn lih hn n T I l vln th 11 lame lameI 1411IlIInll tt tti c cI
I M l Ieiinntt I or hint I uml titus 1 Waller WII r llenolnn 1IlIuIf I llenol lemeole3IISTIE
If 3IISTIE r T nn Ill nis 1f ir r untis untismrrtran IIl I Imnl ic icmerlran
mrrtran mnl larIat rhl Ilntlir Inl In front nt Mr MrTttoniH lhrIhiomtiaa r rThrun1
TttoniH tliilnir Sliammck Sliammcksprrul ShiauimrskpriX lIIrk lIIrkpnf
priX pnf JI CoWl nM > Dripatf lJI I ti V litr h ll M Mowl s a aC j jI
I owl o llir I The 11 t4Xitw nlt week k tuienetl tuienetltoil asencianal n1 n1IIIIY
toil IIIIY and n ute wn n nq preill led I the Ih 0 < honner honnerracht hesionrYacht
Yacht rht eetwnrd n 01101 ned 1 In h lemder s sI i4ihran
I lINhn IM hran nf if r New sO ew nrk f warel tiretl n nv M miory mioryover inr inrover >
over v tle II lneli EDltllh > li and nil iternian I i n1I1I tniM hue huehamriwit tit titShamroi
Shamroi k IIK latiel tied by ir Ihntnn I Ipton lIptojiwile Iptonwa
wa MH pconil pconilThe ond ondThe
The time for Hi Ileo Vcetwari Mw rd wa ae J hour hourS
S minute tu won iwoflsl for th leo Shjtmrok ShjtmrokI thusmrwkhour
I hour II tnlniiti1 1 1 ennd Die ri tlniei tlnieifor 111110or
for or the yaettt > act < t dermanti w wits t t hour hourminute 7 7nilnulea
minute to eectind und for Hi Mrlnnr Mrlnnrowned iIrlsarowilpIl
owned by the humor 2 I hour t1 am minute I
40 em VeCTIiIe VeCTIiIeThai ond ondTh
Th Thai Meteor and th the Orminli nllowed nllowedthe
the Netward n minute if1 V xt ciunIc und the theHhamriMk theKtimrtak
HhamriMk 0 minute 33 tetond the riiely
14 minute 44 ocsonl et ond and the I Ii sumniit sumniitII
II lilinule 4 Mond Ihe > aiht Milte MilteUrather lIt lItHeather
Heather which bad a lime ullovtaiuu of F Fp
9 minute 32 econd did not Hart alertlAunch I IKrem
lAunch Krem Atlantlo lo Crrtrrnl CrrtrrnlChartea reseentCha2iee
Chartea U Ludwig chairman of the houe houerommttUxi hoi hoicommittee
committee of the Atlantic Yacht Club ha haaent lounI
aent nI a notion to member to notify then that thatwhite thtwhile
white the tennl tournament I In procre procreat progrecat
at the Cwtceat Athletic I 1101 lull the white whitelaum whitelaiunuh
laum laiunuh h will leave Hea late at P and e eI ti
T I M t and return from th the Trecent I AttiItiaIluh Athletic AthleticI
I Iluh luh at d4 4i rwl 1 I1 I M Member of the thetlantIn
Atlantic iambi Hub have the privilege of ofthe asfthe
the Crrwent rlub while the th tournament i ic
la croim
I lnti nB lltitt lltittMAMUTTAN I lai laiJJJJ
JJJJ JJJJMANHATTAN
MANHATTAN BEACh HOTEL HOTELIMI
IMI mh HIM hulk Ttllkr hulk1iunpen
r 1iunpen uriipeun Ilan 4lnl 4lnlklfletl hinhiP11tr4
klfletl S 4 knirc if f X cbsrl turf liH UrrI Urr
F I tIll III IIII illlIIIs I Nt I MiiC I El14t iIIOVl I IUti II I M MJlorreale iiIlorreate >
Jlorreale Irand 4ipera y hJuartel hJuartelI arlr4le arlr4lei
i y J rn t titVutiiiKs titVutiiiKsHunt t11dtt 111KM 111KMUany
Hunt Un rineii rvc r > eu Trrcola litrif litrifORIENTAL arage arageORIENTAL
ORIENTAL HOTEL HOTELI hOTELIurlJtl
I IurlJtl uruprjn Ilan jIm t IirIauhrI IirIauhrIleih rln l rl rlln >
ln leih rih I ICTCEI ICTCEIof < re f fnf
nf Horlit M I I iw 141 l > irm laaactr laaactrw
w iiicn VI liP ifr Trnnl lourt lourtf
f IMnj < liaracr liaracrMerraiiante ICarayCtIerradanlrs
Merraiiante llriliilra ilitrn X CrrB CrrBSluUir EvegMiitoF
SluUir ronti Pt till ijliriij ttll 3 in billet rntrnare rntrnareAdlrtinilark entrnee4dIrandalL
Adlrtinilark Stuualalnt StuualalntORLEYS iuiltilahlitMORLEYS
MORLEYS ORLEYS ORLEYSUuiri
Uuiri an VIII I cr n tho hr 11 ri o Ibr Adlntv tdljnrcicl
4 icl rki orrti ttrrinoFil > ti c 40 o of tbe niml beautiful beautifulr
r rc in t k ii i 0 r rhIne hlnr ha bais a fl flihini flihiniuaIItIC blnt blntjoatlue
joatlue tiatMnc inwin IMM Itiull > K Irons muMr muMrh tnutlhaice
h haice i i e i tb b > iilfl lil > n 1 Santtar ntur > CIlutsltiflC > luliitlnr pure print spiitlti printatrr
ti atrr Nupilmnntri i pilmticu luallit hit abit rtltllrratalotue rtistIeca1ioguttthltl1
1141111 I Tt a tkr r I Il le an > Hamilton Co V VIlilarcllO V V1IiIarclI
IlilarcllO Maaar MaaarUriawltff aer aerriarti
Uriawltff UriawltffIIIIIAIII riarti 311IgL1
IIIIIAIII 11111 ItV f II I ar r tIANOIf thA ahtt NfW c P7W 1U IiSici IiSiciCaltr K Knt
Caltr nt nwsincit ii DAVID i I rum rumMiHti flJfllhIthIlI
MiHti < U t it I tT irr f ceiIant > lluiAcer lluiAcerOfTUr iJangrV
V OfTUr VlnUur t in1u Ur treall i1r Irl 3J7A 37AMurysy Alurrar lulL
4 ooprMltiM n nTHENEWOTESAG nTHE
THE THENEWOTESAG THENEWOTESAGOn NEW 0TESAGA 0TESAGAHI
On HI Oi IIceyi rr t IJil LtIe > onprtnwn < N Y Yll VIlcttayrnicuit
ll Ilcttayrnicuit n crrnriit of uCJ J It ITU of < Anderson A Prtrt Prtrtllrn IrtrriltlA
ltlA ltlAIrn
llrn Irn Sannnll Spring SpringGlen SprlngcIen
Glen Ien Summit Springs Hotel HotelGLEN HotelGLEN
GLEN SUMMIT SPRINGS PA PAModern PAlItMbern
Modern Motel if 2il in lloom 3 Ib < JO fet fetKJVP feetPIKIVO
PIKIVO KJVP IM liel ctrnl niRhtit average tem temIKrntttre tenthsrittIro
IKrntttre tl diicr jo un nuler of magnifi magnificent tnognIftilit ¬
cent ronda for riding driving anti auto aulopurest autotnutIllIn7
tnutIllIn7 purest upritiK wetter In the thaILitlnnK thest
st or I IlLithiing
ILitlnnK lUKitinc lentil lentilijet I onttii howling Cm
4 ijet ItldmK Hrlvini Inrnne unit fully fullyIHIIIIMH ftllyltlIleld
IHIIIIMH ltlIleld liery Ill cry
3 hnirn from New York ifI via Black BlackPinimmd ltlelcIlalIihtIli
Pinimmd 1 r HMjklein ntiii Italic ItalicHKOWNH Ii4lthnpily
npily I I1tROWtil
HKOWNH ANO AN W RllLRTON 1 1Tr IIllstarr
Tr priet prietllr °
llr Illstarr flwlrr 4jih 4jihIt
It II l 1 I iK TIOS TIOSTHE Tltt7THE
THE KITTATINNY KITTATINNYIw
eetIIrf f i a iwltua e I U tter ater ai Pa Pal
Iw Iwin hi F l totir 0 l on it O1lIIi1itItfl > pl tAttnn ron rono rontiIFItil7
in tiIFItil7 tnc C o n t 1 Illillni leadenly uadrrayi
a I I I Ia us i II NK 5 h l OPf OPfInrnnn I 1117I 1117irohts
I
Inrnnn Mnanlaln MnanlalnNEW fluilfliSlMiNEW
NEW SPRUCE CABIN INN
4 1 t i re r t ih II bttl 11 Iii tmvlur trnnU trnnUhint tenilliuul
iuul IHIi Is 1 flhln hint II vv JAM J A 32 II I IKICB IKICBM llItItitti
M tti H 11 lllIhFt lllIhFttirsIIev ItSll ItSllIHIi
llridlrv llraih llraihBRADLEYBEACH ltichBRADLEY3
BRADLEYBEACH BRADLEYBEACHNew BRADLEY3 BEACH BEACHNew
New Jersey JertejrKifr Jerseyfits
Kifr fits tlis p1141111 < > il of f y > ow > i ork ten nilu niluitt 01111t4t
itt t4t i null fritu Vfliurv IarU IarUHOTEL lamkHOTEL
HOTEL LA REINE REINERicht
Richt on the Ocean OceanIIKH Oceanttr
IIKH > m ttr tr til li itil 51 on the Jeraejr Jeraejri JeraeyIoita
i Ioita oajt Itiinnini wndT wllt r if IP < tnt llghta llghta4lfXHtor lightaIusstor
4lfXHtor teliphoni tsI gihono in Hery rnoin rnoinJOHN mttnJOHN
JOHN McCLYNN Proprietor ProprietorHprlnc
Hprlnc I laL ke heath llearhTHE heathTHE
THE NEW MONMOUTH MONMOUTHSPRIKQ
SPRIKQ LAKE BEACH N J JA iA
A totiotilllnr idiot driving tennIs folf folfranorlnf ot otattOehIf
ranorlnf r et tiathtnc Mtllne slIhn nhlnr nhlnra
a tiocniH uno l lr ItAII3 ItAII3YI174I
YI174I r i MMTK MMTKTHE Inuger Inuger1HE
THE SHOREHAM SHOREHAMsritiM
sritiM i < KI niuc lthAhl 11 s i j jA JA
A new and drUhtiUlly locateI hotel with all allmotlern allmoslem
moslem Improtrnienta remainIng open through throufQnut
nut ihe rtillre led mile Ibm manacrmeat of ofHUNK
HUNK r SIP II TITIlE
tlrnhur l lTHE
THE CURLEW and COTTAGES COTTAGEStIIISII
41 tIIISII I INIlt I liwl law I N 1 > iow nw Oprn Oprntieileniful hlpntiellCPllfIeiI
tieileniful v iiuatcit nn ocean front modem modemtn tn deyii deyiiIll
tn rrr r r5 > ilruil i tier ler sail > tn 0 a dltrrtmlgallBC dltrrtmlgallBCIrntr dtwrtmlillthtenti
Irntr nlrr lew rnanacrmrnt RIAKU RIAKUII
II iiiS I II VI f I
llntlc Clti CltiWarlborougb Cmliarloroub
Warlborougb iBlenkitn iBlenkitnVII
VII tlthil VM II < It III > 1 1Inhl
Inhl 5 II I I u t sn I us n ng
g 00 00It o oI
I GIld GIldaltti
altti It I a aHalal
Halal UI1I Al 3 3hIIrV
harr harrftiH PrL PrLait4
ftiH ait4 T p lte e twv twvMo l i h trittlnr and itrnrlblnj itrnrlblnjr uleurribingtlrli
tlrli 1111 fll reIl r it m 0 M nltlpal Informa Informatr
Mo I i i llureii h l ir 1ar < tr N t J Jllllt 1 1llll
llllt tl M Ill M tlK tlKnn lEnh
nn ni rri rrI11Ii uii K it itt IIINI to o net netisiri et etitrntlile
itrntlile isiri lute Mnnftn nIt nt t t IHI n fa 4 Mon 11 Inn artl irtlls irtllseiIioI t tkillnl
killnl in kri4 IlPiSflt hinr ami inuhlnr I lure par partliularli pArtlculartt
tliularli li Iiralc ls t IsO ii l and frrt Iu ul pply rtlher rtlherIn
In It i Irit r on or 1 ti It > Inter lo Mr Ir IdIll itIItFiI I I Illh floor floorllutleilrk lInerlhuttemhrk
llutleilrk llnlHHC < irlii < ami Mardoufal it itNrw iirw
Nrw rw tiirk
III sIMXH sIMXHPATENTS hiAiC hiAiCJiIIliHFt
JiIIliHFt rrlIIr eslabilibed i year yearioIIIt
ioIIIt l Cf PIIM S rail giawi rlaaa rude faIr faIrpuce
puce 151 mr r isoti rtv Viirk city rzpenec rzpenecnotht
notht prire SI h i t cireplhsmal opportualll opportualllPtrtlruhr
Ptrtlruhr ttlltltih I KI4XI CO mi hiwu hiwuPA1T1T >
PA1T1T PA1T1TP
in tear ciprrteurr ciprrteurrOtr IPVIIEOCta
PATENTS P Otr a fen E un Boole Booleand flooitanti
and advIce Ire IreKD4UU freeFDtlAhI
KD4UU Trr A ro rt 43 IIIIOADWAY x T TH YcoNf4rHvT
coNf4rHvT HElL IXTVTK IXTVTKHKVT FOR FORCVTrU FeftNttt
H Nttt ir OK HKVT
< CVTrU S S nUle U acre fine Cnesnlh aoll n nacre Ft FtarrPi
acre ftltl cuhtltclI tel rr runt t p flAcIure ture wonrl and limner limneri timtuJr i ihOuIe
i hon hOuIe la rn um > m One condition carttenrr iMttiae iMttiaeI boo booruryLaff 1
I carrtare bonr and ttto t tamnl > arn > 3 ntnotr drtie drtiefrotnrlepet dlii dliifrnttepet
frotnrlepet nlcrticio bi telleelate Adlmi AdlmiPfOUXTf dtrvsirruuTr
PfOUXTf 01 t I it tir r Iorllanil Coaa

xml | txt