OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, August 03, 1910, Image 10

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-08-03/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

L r
I tl u1 CT T 1 1
rFrr I f l I I I I J
m EW GRESSER CHARGES MADE MADETII MADETlllltll MADETIttItIJ
TII Tlllltll urn MI I If i Mt fl HII UI rn u nr nri II sitis
i is ritir If t tit titI itnn itnnUnrniixli tri tril1nriIt
Unrniixli l r M IttnI n nllil ppvar t4fnrf f fICh
I llil Ssihe ICh hr In Ii n nur rr Klr lIrt lIrtIPIrrI 1 l l f1o f1oi h r r4 r4Illrrrtl
i Illrrrtl 1rr I a l UIawn IIeIIIwnI > rlr > An n ta
I IF tIsehasa trpnt trpntItFT nh nhI nhH
I
11 ItFT PANT 4ig lIZ m o Hugh Hughr tn4 tn4U n nft
ft r > i rl ili II 4flawr n wrr nf nfh Lairnti ro ror r r rPrrih
Prrih h I Itifrnt fr i ir > iit 4 f yiir n lo Ih Ihrl Ihdi thhAtRP
rl di > ArcM I Ih > < ill llum ifi rimrtiittfA mlttN on onwhith tbwhth IIIhid
whith hid hw h runnel from UlI1 oU m U t Amiehl Amiehlrxl Ihl
and rxl 11 < 1 SAW 1 av i ILIlff1 Ur > nr K EtttI l nU ir I IaltI1 r r rjiitrrti rnt
jiitrrti t i mil nt ii trwUr 111 lo I t1 prr prrit > int i irf 11 11n ip ipi >
i I rf Tfl n 3t4tIT tttUviU IIYlI 14 14lb
111 1 II dr Ii iornnr < rrnnr no IMII 1 th ht t h ha mllol wnultIflI on 11 n ntioiinr
tioiinr IflI utr 1A1 > r lu h ilwMion 1fr11 a as I 10 wh hr hlh hlhh > lhr lhrh > r rh
h on ntfrrr4 i r > rr < J it n w arr that twtlmfnT twtlmfnTakrn IUmnorIoon
1 akrn r nfl > n < lwitn iii vIttCfl HiUpru If it itto to toM I IIn
< < M I m tikn 11 tmtimonr 1101011 lh h Governor Governoril > r
4011 il > that ho h KouUl appoint a aSH coounu coounui COUIIII
SH i < < JJIT n r I 11 rr felon > n > rl ln tIle finding findingIrrKlfn lnIOItIII flnIiniIiicfrnt
IrrKlfn iJrrwr III S rriir ppr iir rrl 1 til 1 por rn on ontrirn
trirn t c r th dor ioon lirnor > rnor tUinmpaniPil hjr hjrI
I i lI > I riMl hu h m 4t1 > n lAwrmv T itrtr itrtrml
ml t I ii > mi s nUr 1 1 J Fj If lloolh not h hariowiT
11 j ariowiT 11 III 1 1111 III In lh ih hlla rg i > l lAtl h IIIIIliy >
Atl IIIliy 11111 > rJI Iihurts nnls U i cireumitanlial cireumitanlialirpi
irpi 1 li I > III liii nriotK rIol matter mtt charged rhargrdHcninot chargedaIlIIt hR
Hcninot the Ih IliiroiiKh Irinidrnt involving involvingilfiinl
1 4ltl Ill ilfiinl IIII I of I any 111 vrutigilimitc vrutigilimitcJlir
11 Jlir 1 L anuwcr III trr uuMrtK It that iriwwr r4r lm h not notk
I
k > fri n 1111110 mll ut < > f anv IIII muHiindurt or r tinulrxt tinulrxto lIjtl ti gIst gIsto I
o 01 il1U nt11 il ilutv hI V nnil asks tlir tli > io onior mior lo lociii h hd Iid
ciii d istt > tiu I1 M il 110 I I i harjt harjtI PII rg rgI
I nt h Hi h i sr > piion inn of thr h > an anr anrI wr > r ri
i I VMnif I 1 rti Y Mwuili h I ili drt I i itr r rp mrty mrtyit ItV
it p 1 i I aii1 Itli j u iMr itsg > Kulnm 11111 ifpri I l uriMIlt MMitinK MMitinKi Izlg IzlgS
i IV I Kiitf I I 1ilt iii of r t r Far r Ilixkuwuy win winun w wi wiI
un 1 iiMil t lI i firt MI Humility HumilityII 1IIIIh 1IIIIhII II tieh tiehI
II I E t < fN > krtin in ft f llif 111 10411 > attt uikr s > il < 1 f rn tiir tiira r
14 1 > riHM liHirinc Ia III I Ill Iii II > matter 11 11u I Iui I I ILi I
ui u in II v i liHr Iu fs wlm wlith lIlth h II UK 111 I wrr W1tWIt I Ito 1h I
to h I < tiltsl ticuiiiRt 0111111I Itrniiiint IrriiidintI drrff Ii IiJ i
1 IK I i i clitHtiili i lIZI I I Ii cnclinlwl an III t I i liarlnt haINaliMn liii rt4 A AUn AIlriifrk
Un Ilriifrk IJCK liMn I ItiilchlxTgrr UHIi Wllhm llIIIfllp ni nir I
r I i Hit fiih fI i ii liiitMilliK illtWIIII liwrph h I Ihit II Ilt
hit lt IMIII I iiii I > I Mnrki IAI Juliito Jllh Iriif OIlMr OIlMrV hvrI
V I IKI h Vulciitltie UIIII VX hlilllli Dud Jr JriNcIh JriNcIh1riI > Mpli Mplihrnl
hrnl hrnllink 1riII 1 1II
link II I f > ill fl llf i i ir cn H ROMrnom if ofItl i iIII III
III II I URUVI itt J s I lll > If r th < ItC 11 IiPkaIlyN IiPkaIlyNiiliit < ka kaIIIt M > H Hunit
unit a tn I tl In > a ylrli > rr of r yiiPH iHirxiKh trniJgtlltI iHirxiKhMlii
Mlii tiiituikl fI 11111 ut cnat gr 01 UMRlli 1lIllh1I11t v arlola arlolaUitt nou nouirhii
1I11t irhii II 1 1 i 1111 in ur 1 > i darl lurgiMl FgIMI l1 ncnitml ti1 lliwt tho Ih I llnr llnrKii II III r rI
Kii I 141 h t IliMiliiit I l tli 11011 in II tin1 II I pc < nt inontlin inontlinIt iTbOflt 11 11I
It I t i Iftniiul hit il I II In 1i ti I iiixrrnur er nor find Ihr I In h
011 n 1111 IIi I II III IIKiHIIIxMtMII III ill IIII I Ml4li Ml4litjil nftftVt nftftVtHHI 1I
HHI 11 tjil anil olulI iolulion ot ln IJW in lh I h hi < > iiiliinii iiiliiniiiMiii UIIlUIII
iMiii I It i 1 I ot t < In h ofTHi n mintainnl sililt 101 H irllI I II I Mint Mintoil I PiitI
I i4jt 1 rrIU 441 II Mi I4lIiJlgl 1 li
oil oilIMM 44 11 11Ii t
ti
IMM Ii i t MilUlio I I I il ie m to iotlKiiiiT tin II I hi lortn I 011111dAI if U iii iiiI f fi
i 0 i linrKf ii p f II a aa Hicir i IlItIIIlflV IlItIIIlflVlilid > iiMiiii > ncv ncvuurt
uurt it ik likely IkcI that a I cpv rIIY V of r tinin 110 will willI willti 11 11I
I ti fpr ln1 er id l iirnin 0 iri riar > wr anil an tune 110 afTorilmt afTorilmthim nlTnr nlTnrhlln t tkim
him kim to I ii in mnk nut unv further mmwcr 11 h hP hPIttlilt > r ritr a a1t1
itr Ittlilt 1t1 ln > Ixlorr l > elo clfflfiion la I glVCtl lcn tiy the theiiiortinr tll tllno lliivirnor
iiiortinr no on n ho h Hn iinewcr wor put I in II l II liy > y M AtIirnu Mli 1 1I
I li hno < rnu rilwnuiii bhn I < h < ntili ti I < la tu tlo tloJ II cllnr clurgrir clurgrirIivvuJ
J IivvuJ II IOI V fll hl1 tIIP < 1 1llt
11 < l Irn rttM t < i I i r tmtittt tmtitttI tInt h I i 1 1rII ItIIPII
rII 3 < I I l Wttw 4I 1 t1 llfl h nf nfft I II
I llt t III itsl I I In I ft > i inni iii 11I11 ii nf r far fari I a < r ri IHk IHkIII
n i i In Ini Ii Iit It ha i rn r rme I I III In InI
i II igt I I ill r I nitii < I or nfIX
me IX iU HUM I I i fuiuls iititt mniinc ii If II th I h < titiioi titiioiit rnlln in inlit
lit < it 1 H nnsli 1111 Hill I It t Iliariiinl < that ihHIn thitI
I n g Ihr Inrtii nIt v sIprIuIifl sIprIuIiflIII
III it i f s wrn w 114 roll < nII rtit < 1iwI < l f rI fiitiI mtl nmnnc nmnncu AUIIflS
S ti i t it I h I I 11 I
I I j II Intft r 1It1ll 1It1llII
II S 1 t i i i fIIIr1 fIIIr1I
a e I iIiI 1 fllI1 1 1 It ItI
I < I ti < s < r l pri priHi
Hi 1 I iI 1 nI t4 1 h1 h < t 01111 I II
Ill I I 11 i L A 4l4 I IjrfinI IjrfinITiL
om TiL TiLfit J 11 Rt4n
u < fit < I Iw II H 1 n nf II IIii I liloll titiflg Ih Ihf 1t 1ti
w i I ° f ii i i iI iijn iijnI 11 11to
I to I ll 1 11 r > 4 I ilIi I M Htlt HtltI tLst I II
I I 1 I t 1 i J l V il jt i 11 11 f t tp Ij ii iiIo
Io ir s j HI irai p f r i 1 f iMtn iiii nMj f if ifHi t tUi
Hi II i in 1 Ti i Ij i > it t a a4 wiirhniii in II > th thn I t tn P0
n 4 M iI ii > n S 1 irit nU anil ri Itlt1 oithatioii III < < allllll it Ii II IIrvit IIrI I
rvit rI 1
1h Its l h i i ring in lOjt Harr Harry I Irsns ins i in > n thn 11 tlinit fi AV AVtoll v vroll
roll ut tin fI I i it I i jltlin allh111I jit icti h i twfrlirlnPd rfnriiifd rm no noMiri IoiI
Miri I r < anil s u fiiciit iI1 I ii < l m iMnilliie I < ndt Ii Iir t r III inHi IIII
Hi I h li I tirir ilm 1001 > il ul < it one Oil It Iviidii 11 Ml i1no I I J JHi 11
Hi Hii on no noI it itI I
i > ir n il itp 1ln > i larpA that ir ror > r nji njipititittl i iI I IUIo
pititittl I ill UIo I i I In I I oflirtt IfT m I nn 114nU1 lIoOlIInl nni > r > tr t > ni fl I t 11 ti If nI I iur iurnil e or I II
nil I I t fiUuitiiii Ii I I < iit II I i unU Ufl Hint I li I t tt rrt r iinr iinrIV 1 I flllI flllIIll > <
IV i in fl ft aur at 4 I thi F all allIt11 IIto iml I vIr < orrui orruiit rI rIII ri i iI
it I I i nn ii Ii 1 nntni 1144 III 1111 I iiiit y IHVIIIIO I ii c < 110 known knownunit knu kflh4tI1fl
unit 1fl < 1 fit t t iti liirRi h I rg iiit 1 > M 11 hi < M te of 0 Iniirt ollnr r rimin11 rtIOII
imin11 tIOII 4 it 1 tin trtt t iijnilnilritijn iijnilnilritijnliii
W liii Is 1 a n 1 W iiii IlIl1it r null I IIHIII IIHIIIi i
i lia ti ct I ftl 01 t < uiMiit inn I j ttrnrnt nent nf nfii orI attc
I tc > 4 ii t ji 1 fl i I n I ii II nt it I t 4OTM t > r < wit cIin li ti i ino
no M i n i d ctn fon > n < Mini Pith u iutti It IIii It II u uniltt iip
niltt p iiltit l i i t ifnli < i < ItlIn I < ttnttin of r Holtr 111 r l 1h k kvh t tI
vh h v ii < r 1 1111 ttli arreII a t III iI 0 0j
I II n j iri > vm r o of ptf fIrItIi i nit Hint < < hit 1 1I tt ttIi I II
Ii I iti4 i x I t f IV I wlnii > 111 it t i itlltKt IIR IIRI > < t i ii
4 i > I i i him UII I y firtiHr frm tornirr4riCi HHI lMiUkTi lMiUkTii
11 i narijt r rt r fit rr > to I t li t t 101111 101111mi fa faIII
mi III if f il tIi iilvtirto hJ Ivri in 11 O IJI t I i DII II whii whiiliinii 0111 0111I
liinii I ir P I ndr no r shtrid Sh ricl Jouti 1 tI XI iI I Ilnllii Ilnlliiant I I It i iIi
ant Ii I I t Irllr iri tiI i r hli I ni > irintfliil rInt i 111111 lll I nf r lllliwa lllliwaIHtr I I lichIIIalr i ItI WI WIr I
IHtr r t Unhv I o witt w iHilli h IIKlirttl K t I Irrii I
rrii 4 r1I I it ftr fn t IC faml It nfl hntnv I tiitI V n inilif iniliftin IIIdi ii
tin 11111 u ii ihaKiiK da i Pi i it 111 IC iinoxr Ii I of r liixinK IH yin IC Unuw Unuwliitlv kill 1W 1WItitv I Iillov
liitlv tiitf ee jt I i in 111 l ti Ir i > npaint npainta r pnlnta palrsWa
Wa a M iliiiurisl i v Julipt djrrit djrriti Jrr t tI
H < i IIt
i luiri It IiIT 4 li Iti I i i iiix 11 111 < ii rn rlIlIIo nit Uif II Iti ixutt K I Iafit
afit ai 1 I IIIIt lllll tillil 0 1 HS III ll llflll h tt ti 1 t I Ii 1
11 1 < mUll iih r re lr fOUi < ni S I 11 i I 11i 11iI
1 rfiivo iys y i nit iii li till i IJI iiI I tTi 4 i > nti r < 10 r I Ir tor r iff iffnntit It It111 1IIll
Ill nntit 4 of if a t f a itiultlil iii t41qt 111 I lir I or rtpiir rtpiirin 1I I r rIii
I in I tN t to PiliFt 0 in I < IM I i > Ilmr tt II l ii iithrfl IIt < In InIhit
t thrfl litt h i nivl Hil s l friiiiliil r IIt1I1I < iit dtilTH nol r
1 KI I tit I II nut < It I n ut l > i mi 0 trio II IIIMIIIIK IIIMIIIIKplant
plant I IJI that I h v m i irtMallti Itt IJI Lo I in Mi ti nun w i IHWH I < 9 i iI
1 I 1 1 1I l1I
11 IN I IV i > il 1 j rt so p I Ij pr prIuI r rI
IuI < t I i h j 11 i MTI 1 4 uni < nI 1 uiK uiKIn i4I l lIt
J In profn i Ii i ut I s Ht i iiA 11 mid midIurV Itldr < tid tidi1ir
IurV i1ir r nsiv I Ivi Hiat hil > itiniiiiii J1I lit tttsttiIiiiII r 111 > n nrtrmtioii
I rtrmtioii I lr1al rnati at work n iv tint Ih tI tIn invs invsvrji IIY IIYn
n 11111 fill < 1f1 IUIIIIF nlH 4 4Ii r
vrji 0 Ii i t n rfcuj IIII 1 wn W tuli I v p ih t h II I I Il tli IIn IIntrl nrs nrstiif
l ° yi trl ri ii0Tlt I tir II i hn hnoI II iii tI tII P1g P1gIII
tiif I III in n r iri r In 1 i i lori if f fIt Jn Jni
i ui 4 lit It I 11 I I nain R rt hr t tr r ° o i nllttgivl nllI fri r ft I Iill t till 1 1ul
ill nl 1 i r r10 i ir roo r n niI I i hat I > nml nmln nll1III
I n III Iwirt iI t t If I f nti i I riy ti y tm tmi V Vt n nI
I > i t run 11I t snr or nf n 1 l 11 l I 10 10II M > if iftilt t ti
tilt i jl 1 tn Ii tiiii II i itifn ici eiflt tint liv 10 levying levyingif eIVItI eIVItItriril
I triril t IiIi II n wriitI n nr i 4I < Ii Iilit
lit if r 11 rtn rrfl4 nn RIII I in tt piutunK 111111 111111Irwl 11 11t I Hi Hitrin
trin rita t m i Ini l 1 rnr II tha 1a rtv rh 1 pi I n nrsy p piriv 1 1V
iriv rsy V VMM It IIM i itntrti to n th I h f pnv ttt t ii > mi mifl l I Ir1 Itt
fl tlnplo 1111 Illli < Itllri I ttHlf4 tlllt tlllth 11
h t fiii fIIMt l Uiwp I ii < p tn uttnoiti 01 nnil irilnf i KIM KIMtiintu u uI
I tiintu nf ih t P I r h in I ji > p rttptir IspiITIh
I K ml 1iitrM p r i i ti i nnotrittr otgani otganirnt l I Inli I7Htt i
rnt 7Htt nli ti sti yif tU44flii n fornrtljtinK 1 < riiIlIttfl Ito < < rharnr rharnrHiil
Hiil it i w k rt if tn irIPit > itr might l 10 hitpt PI
f liiijtv ftn i 1 fin 10 lim fng aniw an anir4 r < if o otl raY ovfliflM I I
1Ioth fliflM I trIve a fJOnd and andItini nlt nltI
I tl Itini in wt s t of n r < irj 1111 l tr for < jr thr lh > flrnt are areI arehut r
I In rit1 rit1nn I
1 nn IIIIR it inti IlUrnJ sieiiisie ii iin rntni I A II IIIliliri v vIIiprttir I IIi
Ii
I Ililiri IIiprttir 11 Inr Hll4ir > lrH > mir nl nf atIII DID omrtlhn DIDII
tlhn II III MrrrlnTlinl It rrr r III ThAt llrlnltlnK Itnuni ItnuniI
I Ill II if nitTc IIl1r a > f f ur rKiliowmin pilie rnrn who wo w wr wrf rn rnfoim r rruIII
foim f < < tiit in II ihi < Htrnhiiinnr 1111I fl Ia 111 A t Schartr Schartrl
l III > itt IW l trv ir ill t ir t nlnrn ni opnI > ni und 128th 128thI1 110hIrI
I1 I nft in iiiiform rflm ui 1 > 2 dnnkinn < nrn un It to toI
I it i l tLd > 11 I Mat Iiy 0 i aflfr in 11 < r today It m i Raid Raidl id idIIi 1
l IIi 1 iMtor itin llnoxt ill i rnmnilanil nf < it HIM HIMHirli Ih Ih1 thuI
Hirli I Irliii in il I 1 srn ru t IM Ii I a ilnrrn < Ii n or oiiipti fourtron fourtroniirfn rOllrlf4ntoft I
iirfn < m nuri ti ir t ffint toft liiti I Iii i tn th < i F PA AI 1 i IZ8h IZ8hall th thtinitf
< tinitf lTi i i rfmoil uII all Jipli U I i nijiit and nt found foitnilI foir foirIt I IIt
It i fuil lIt wliri wh w Pi Kttic i01i m tlir III I hinwpry Put iiw ry 1
I in o tf f tin four liT viilunlrHiri l ih thu in
f ritiitK tji n itiAin 11 thtmt ti lnt V14 T 1h lit m mtin i
1 ttr i 4u1 01 ii hIp it S Icorn F1iiflfII F1iiflfIII
tin I titi ther II I hiu > r < iiiy iil V foiir r fOTlioerncn polie ltClmn ren in inthe 11 11UI iiiIII
the UI 141d P uIII 41tIIg lit 1 iI in if f the Ih rnid in inMI inf InptI
MI > < 1 f f > i Ii i en 14 i priiouly 1 Pri t lou11 unil 1IIrJr 1IIrJrh r rho
11 h 41 41I I I1t
1t I Me I w wu s t ° 1i tfl ri ho c > ailtnttod i < Jiiittn < I Umu UmuihV
u tl tld A 1 V W411I I ihV Ih I were t not on onI < in I
d dI ii > n xr aii i iVr iii iiiF
Vr r Ijinr I MritlrN ur In llrno llrnoi
f i Xl 11 i B Mr Ir Iti rriiirfi < Vhiitu Vhiitui lnl lnlMrml
Mrml i i gir ltl g r i v lliun Ihll I S 4 4I Wri rII li liif i ir
if I r Nt t in IK 1 g u > > d niKhter iIiigPitCih of r Mi Mirn Ir Irrq
rn rq K I i v f f the IhI Ute 1ti I ilnurrl rrt
Kent 1 k LT I I t f 1 Ii rc ru 101 tndiy I It
f trv i i I h I MundI MundII lond U Ua I III
a I 0 > ir I t lo Ih I he h ripM ripMwer pl ipIwr plWit
Wit > fra i v h > i iaii 111I nnj nnjtri
4 tri r 3 < I I s Y I
I I I
FLINTS FLINTSFUNF fL T3 T3I
FURMRIRE FURMRIREFURNITURE FUNF FUNFFURMRIRE EE EEFURNITURE
I FURNITURE FURNITUREPrcc
Prcc Reductions Most Attractive AttractiveMore AttractiveI AttractiveMore AttractiveMore
I
i
More room being imperative for the dJs display dJsi dIeplay ¬
i play of our new Fall styles now arriving arrJvln we wehave weI
I have made PRICE REDUCTIONS In Library Libraryand
I and Drawing Room Furniture of such a amagnitude amagnitude
magnitude that all intending buyers will willbe wlJJbe willbe
be interested
GEO C FUNT Co Co47WsT2oSt
4047 47WsT2oSt WEST 231ST 23 ST 2420WEST 2420 242OYZ3T24oSt VI5T ai 24tbs Sz
H n nI nI nBroadway
Broadway and andFifth andFifth andFifth
Fifth Avenue AvenueI
I fill fit1 MirtfUf Oil Hid aridht Hidthe llIdIll
the Ill Auto Allt BIM > Iln III in tneo tneot t ite itet
t tX 11 thuniughfijres T hurt ughiall mike mikeit Ill l lI
it I t pc pI iblefor 1 hll fur yoti ou tolune tolunen to t I1m hae haedi >
n 1 reprti repren > ontatie > ntati I a t i ye < f t ye oiir oiirblMIlt IIII IIIIbuIIH tI tII
blMIlt I H IUTN ir hlnvk hlnvkthe bit d dthe 1 1thl <
the entire length I < IIf IIfrc i if ifBr f fBr
Br rc ad uiny I v tnun fr r n the I I Bnt Bntter 1t 1ttt11 t tter
ter > t tll tq > the Hirleni and andthe andthl andt
the t length h cof < if > f littli IIft h Ae Aetuie Anmil AeflLIe
mil in ire111 rim m here it itto blgl11 blgl11to
to t the I end ll1t i if f fairt 111 III ii I IIn i n n1Irt
airt 11 rt r rr rt 1 1I
I h l t t thi h 11 rqirIh rqirIht II h hr
r I J J t t ht htI rlM P Pt
t T r ptMne > and t tliiwh It ItiIh
liiwh furnished itie I lit I1 f ftt f ft frcasirI
tt t > rea naJI ti ui o i m mf
I if f the t ht ll arje aqlt t and be beKnown ltImowl1 heknoii
Known pr < duvt and bui buine bUIIlll
ne Illl e tnday Ti are rr au auertiei adri ll llert1
ertiei ert1 ri in the t I1l Bn Brllad Brlladwa i1id i1idway id iday
wa way ay Oir > and Fifth Fl th Ae Aenie A Aenile t
nile 111 Auto Autoha Bue BueUe u ut
Ue t ha e l the t eclur eclurontr
ontr HI I and ale J IIi > r ill illllhlrn ill illiderfiitiK iIIid
iderfiitiK llhlrn id rtIIng lI1g pace in t tNew tNcw u uNew
New York City Cit Surface Cars CarsAnd Carsnd CarsAnd
And nd 5th Ih Acnuc lcnue Auto Ruses RusestHii BusesuIJ u es esilld
tHii I Ilt if itri itrit 1 tI i1 i1II
II I t Half lIa te a i vrt lrIldil lrIldilAk a i itar Jn > i iAk
Ak 4 L Ir Ii ir Mtv1 t d Ml I Ill r rmIQI1 ¬
ll mIQI1 mIQI1Nev niri l l p pNew IL ILNew
New York City Car CarAdvertising CarAdvertising CarAdvertising
Advertising Company
22 2 > 1 F FIth fth is isI I
1 I elejilume rJihOfl UK0 W Madison
1 ii I nn UIU ii in ri 111 1 I i in It iiin 111n I 11 11Inr I I Ihue
hue n IniltiliiiPiil at t a I In anil A till Nit liar liarcalnln lIa lIaclnn liara
calnln a trili l Mrlit Itllr Utuiir P tiIIr I Oltlir OltlirI Ilfn tIvr a aItrlll ai aiI
I Itrlll rwin M Wii IjT 11 < r Ih I h i 1111 ritt who oe i ri1i 1 iitil iitilMi iI iIti
Mi 11 i n oIIr tir 1N iO I fJ > OIi li J cf 1 a0 o K c q nsd nsdI IE ItI ItIiinl 01 01nl
I nni4 < from nl tim no n 1 < tin hii vt iank iankmil iatikI uk
mil I rwitirJ rutilr I i it i itj j 10JT In o tidY ti 0 in inIIH A Ad1 anigivl
IIH igivl i ti tcirit ittit d1 I lii upu ii ii i iih i t < Sitff Sitffnf t tnr Pot
nf Hiltimnr 11111 tt1 on vylrru mil nd i III II > l > rvu It orth lu S I t tUK OJ OJt i iAi
Ai UK t Hiln 1 I i ti n nluv 1 i i iI 1 VUI VUIiI n nIIuv
luv iI P Tit I I tlnrt III I Ior i o i t tI 1 1It in ir ru ruI iv ivI
It I I to tii < 1 Dm n thf Ih ii ihill ihillwill 1h311i4
I i4 M n l 1 k in iiiIig nut lI 1 liui I trio 10 o ont gain 1flInBt
nt I r ri I Y v plonlniK RUlIlr II WM WMrltnirwl w w11 W14riinor
rltnirwl riinor < I > irliv 11 v thm h Pts loilil 1101 pl Ml Mlnot i int
not nt Riilv sh Sh1I1 li i ill iI < l I h l IrIn jiluir jiluirhui tr <
rIn hnnir hui ng > IHI III ii < pl iI4 > M nntiiinr Ii llIng tii ii V Ii in Ii i on p li l tu tuA 11 11A iiA
A rrpr > riTti of iho 01 i hnn > nn MIVT 441WMopi Mr MrMO Ir IrI
MO Mopi I H vr vInl > tf nl < lir ly ml n fitnl fiiilIid IIIII lifdiuforniat nromol or ortlv orh orthi
tlv thi h ni fl3t IH I r of if r wh whch i h iho It artlne Dutnn illn
A Arrn irnr dr drlned linrl lodiiilit lu 1 IIlIr < Only lnI7Ih lnI7Ihnn thrrflrrrn thrr htipfIrfl >
flrrrn nn with ih whr > h Wid WIdMr idrr p plActri iiIacdnon CfH nrJcnrtlM C1IrIIl C1IrIIlI
ur < Unn knnn non n thi h total trnoint traced tra d h b81nc h1n h1nWidr lnc i ii iin I
ItfI
Widr will Ixt I arraigned I1 hCor for ro Judge JudgeSlllivan JIltI JIltII JudgeOMithvan
Slllivan In Par > I of otGan dencral < raI Se Slon I
I
u
I
I
I
I
I
I
I
No o wonder the self elf respect respecting ¬
ing novelist keeps kl els his Summer Summerhero Siriutnerhero Summerhero
hero dad in well cut flan flannels 11annels Siannrls ¬
nels theyre Ihey the rc equal to n t any anymerjjiHcy an ann1Cr anymergIicv
merjjiHcy merjjiHcyAll n1Cr tncr
All 11 llannel suits now no at re reisecl rcsed rejscd
isecl prices pricesSi pricesII
Si 111 20 25 II and anI anIot IflINot I i iNot
Not ot to II speak of similar re reductions rcuction reductins ¬
ductions uction on all other outings outingsand oulin ourintsan s sand
and an I thousands of 1 rr r regular tilar mi mitur mix mixtur nixture
tur ture suitsKnEKs suits llitsRF tIitSR
KnEKs R ItE Prrr r iS S CMrv CMrvt ellI1 ellI1oJ C MIcV
oJ 4 4 IlIlio t45ttrcI t45ttrcII uJlQ 4 4IT
IT ITXirrtn I I t Iox aauen
ox Xirrtn IUtn bt IJth St StIIIIIMIUI J4th St StIT I IUlllltI
1 1IIIIIltIb
IIIIIMIUI UlllltI > t N P I 11 ri riSmoky Iitrlrlvr IitrlrlvrSmoky IIT IITSmoky
Smoky SmokyFireplaces SmokyFireplaces SmokyFireplaces
Fireplaces FireplacesMADE
MADE TO DRAW DR OR M J CJIAKGK CJIAKGKJohn CIIHGtI
I
John J n XVtilllry XVtilllryI htll
I I nc l ntl i ttnirlor flhtlInip It ItI
I I II
I i I tit
11 t tFflFN I I < 1 1II ItI
II ulr ulrEDEN
EDEN F IIfII rlil I In a llctrirlillctAi Itat Itat4inusaIaph
casE1 1
4inusaIaph lnriiiAit r ph hi I Farpi rtt llinr
UI ll Mn er r H 1 ic r i i I I f P r i iI t I
11 I lliil ltr > III IIIT It l I ti tiI
T t OIMI I I s HIS 11 I II m mTHE Li LiTHE
I liJ THE TH GREAT Q AT DIVIDE DIVIDEhllh IV D DII
hllh II A Irnrlnl Irnrlnl5TH n IP r oZ oZ5TH i i
TIl I 1VF VE V n r I ig t
5TH 5 Ji E I lh hl h 1 Itr ii f fVH tp 1 1t It 1 1Ilt
VH t 4 tl 1 J JHonnc i iH
1o
o r I 1 1F i iF
Honnc H ROOF F h M r 4 t tvts t 10 t 4 ir Y au n
HWUr livId u UIIO iiitia noM stt o AMirOnu A slInllhi < V < flt nn iiiiifPIItt < nnQlll
Qlll fPIItt t IIHlA ll lturiqe > rtr > tir Mt IUI IV 1o < In VV r rV
V II a 4 ii Ift c I e 1
= o
I
Are You Going Away for the Summer SummerTHE
THE SlN and THE EVENING RVEtI G SUN Sll will he hetent beI helent
I lent to 0 yOU > ou by h mail domestic postage prepaid at the thefollowing theI thefollowing
following rates ratesTHE rafest
t THE StN Daily 50 cents per month monthTHE monthTIlE I ITilE
TilE SUN Daily and Sunday 70 71 cents per month monthTHE monthTHE i iTHE
THE EVENING SUN 20 cents per month monthAODRKSS monthAfWRttS monthArfnwss
AODRKSS CHANGED AS OFTEN AS DRSIRET DRSIRETWnt DrHIRErI
I
I Wnt In th thot ill iiuie MUM MUMor ll1iNli wh whether th r Daily Dndv nnI Sun Hunlw HunlwI liv livSrs
or FTrninK FTrninKo I II
I
I Rend o > nrt m Tni Tnifor Tn Srs SrsBand h hI hlot I II
I I Ih
for h rnnntn Inon from nm AIiZUt IIJI t ltlll ltlllI tI tIm <
I
I Slim m In1 krtiIr4 krtiIr4sand jI jII jII
I
I Band Ihl form Ui your nowAvieaJer or send < nd d ft I to t THE SUN R RI R
I I
I ttn rt nruu I iirii iiriiii In n nt
rttf
t ii tf IflNK II I EW EWI tIMIK tIMIKTlw t flit flitThe
I 1 The Tie Nw Newon NwO
II O Ote = te = sa saga sagar = ga gaon
on onOtsego onI
I If IfI
I r e Otsego Lake LakeTHt Lake5ClN1C Lakehilt
hilt THt SCENIC TOlJlC C Cprstwn p r t wn N New w York Yorknder
t nder the pcMnnal miniRcmtnt of J 1 I n PRITF nf AnJennn tt Price PriceA PriceIOntRX PriceMOIEHN
A MODKKN KIKFTKOOK IIOMKIIKK 11 < < 1111 It IIOTKI IIOTKIR
2S11 2 Rno R m inn atN n ituam < Mm 1ft lrlll I 111 MIMIU MIMIUP1CTURESK RIIIfiU Ru1l
fiU i1 I1ul I T aI 4 f utte upeuut IaIItr fl Eta EtaitaSIi
1111 itaSIi 111111 VIbin blt bltPICTURESIJE Ha II IIPICTUESVE
P1CTURESK AHTOMf AIITGMIHE IRE ROUTES UTE5 TO OR FROM COOKRSTOWN COOKRSTOWNI
I Friiiis nun 11I V nrh 0 tlit II Iii fnhllIl < nt UIII I Ill Miitintilu MiitintiluI
I I Ih hr Idrnl I ItMir i tinnrrt utf tnu tii II li llniiiT I lii fur rlt I iHitrr limri limriIlir h hTh aIlir
Th Ilir s 4ErII pud T liiur II r 0 IM I ItrliWMrr Hrl Mulrr ti LI1IF til nip W Ilkr IlkrnMtklii IlIrIitirr IlIrIitirri
nMtklii i 111 1 Ii hii tlrn CI I l4i Mini llltmliiiiiiiin llltmliiiiiiiinIrrpriMif ItlnuhallllltUrar ItIti ItItiIIrrpriif
IrrpriMif liMfMirr asrsgr tvvqiitiiwItl i < iniiiioilal IIIR no E Ei Car Cartnr luI
I i I tnr a tlkIi IbU II IIt ard 01 as4 all allAsh lnr rm tliin
Ash HIT 11 4 < tnp nprtun p pI riiMn
I
SAFARI I a > rliat rliatSaratoga
I
Saratoga SaratogaHbcGranb Saratogabc atatoa atatoatbc
HbcGranb tbc bc 3tanbULnion 3tanbULnionI lrnli Union UnionUIMII
I
I It Ih IhI
I
I UIMII SHIIll 1111 I l A t ICItlllNs 11111 iIptIsIE1 Iruprllwi Iruprllwial p
al IE1 ft HI < 110 110II pf N Ntil s > 1 1I
II I til iI 1 rill rilKII rii riiII
1111111 II I ua II I I P PI IIIT1
II II l 4 > n Ii t t lth iIl h i Vttk lit litAM I 117 117A 1 1I
AM A i I TIII rut i IIIIIQI i I UK Huffi Huffid lIuIlIIdl4 ItiiffiiAdiadaei
Adiadaei Adiadaeilb dl4 d tk k McmtaUt McmtaUtl
l Ihr lb sammrr Ilitittr lIoupnt nf HrAiM IlpItardSARANAC lr pl plSARANAG
SARANAG hMlliI hMlliII INN INNAND
AND COTTAQCS COTTAQCSUPPER COTTAQUPPEN
I UPPER SAcli 8ARANAC LAKE LAKEIIIIIOMII
I IIIIIOMII 4 ks k Mm II llIt IIK IIKi nl nln >
i t o > f irnn n S nra Vu < rnnilaru w < lirtlun lirtlunM
M S l O I itj pi ptr r s Marinr < ritn < r NI N Ni
r I
i nrr I i i C ui tl EM < M I LoI t VMIS MI < ro ririf l lAlexandria iK iKihua4nd j
ihua4nd IImIid IImIidAlexandria Inot InotI
I Alexandria Bay NY NYTHOUSAND N NYTHOUSAND Y YTliOLSA
THOUSAND D ISLAND HOUSE HOUSEu
u l I < llls sit 1 llxnrr IPu nir and nd 01 llnprl I iIoptiilst iIoptiilstI l r rVlW
VlW I 1 1II OICN OICNlvlrrn I Ivtf
lvlrrn vtf pn pTuninenR nlrrrnlt tl wlmmlnf pnol avtf avtfP1011 nlf nlfirnnit
irnnit P1011 toiunr II t oitn n flhtng htnr and all t outjour arauit arauittirnit mr
tirnit 1 iIt 1 Ior 01 rntigrmtnlot mf cmnl of roum me < Apply Ir lu th thI thHiltan IhII iiiMIIan
I i
Hiltan llrrh llrrhff II II IIII
ff i ltnt II nlI ntrc f ItOTft IIOTIIn nn Onrl 01010 < 1 l ikr Trol Trolirtrriif r rUrnh CNIIIiti
irtrriif Urnh Iiti tmotIt omoMJr mnl > lI 4rrnmmn mmlrtnn < ltlnn M WI WId Wrtip WrtipI rlir rlirEDQEWOOD
I flilfl4iIOfl d 11nc I Ir h in interii
r terii r I
UtCflctrl UtCflctrlEDfiEWOOD uiEL ricVi ricViED6EW0011
EDQEWOOD INN INNdrrrnulih
drrrnulih irrrmo irert1 Iill on tin I hI iiiinl iItidI UIIII0111 HUM HUMntwn
ntwn I iufl 0111 f I Oi I ti > ol nIirr r E < < OII1lnlon OII1lnlonf otnni flIflfli4IfltJ < inionB inionBtinf
f J 1Iwfu 1 lG Ii Ii11I1
hull tinf 11I1 < harm < 1 ii iik IlId trout pw pwI w wk
k I t > MIIIIIII < < r of < If IfVt < trtbIp trtbIpSi
Vt Si w it I ifi V 04I1I liii I nnrnii irn fncrir iicrIeII in plan planx Ian Ianot
> x I l Ik k ilmntr 1 l rt i riM room > ni nml nmluf nlldf
uf f < i ii > guilt iPfmiH iPfmiHlIlliHI lioIltig lioIltiginhii
lIlliHI < Iiv IivuniI I IV IVnil 1 1Son1
Son1 nil f fr ir lliMil i > ntil Road Mip MipIrlrphtitii Itt IttItilvl
Irlrphtitii Itilvl iii iii 101 I I I drrtiiwirli drrtiiwirliP i rruI 11 11II iuhi iuhiI
P I I sIMIsoV tIISIl Mannitcr ManngrIIrIiup l lllnjCtr lllnjCtrI
I h hII
II IIrIiup 1 < Alrr AlrrIlll ip ipun impI
Illl I III HIM N I 4 IN l IMIIilHHK IMIIilHHKr I It Uli Ulit
r HI L i r < a 3 nr ir4tl iiga PV plor plorWRTER on onoe > nl nlVi4TER
oe 1 1VATER
VATER Vi4TER GfIP HOUSE HOUSEI
ii1aili 0 oem 11 craber craberI rub rubI
I r n nl i 0 ii 1 Vlai I ti ill M I HUT COPE lOlPtil COPEtil U Uu UMONTANESCA
til ItMunn ItMunnMONTANE8CA t 4lnu 4lnuMONTANESCA u
MONTANESCA MONTANESCAII ni I 7 7I r rlif
lif I f Ir 1 tfh r 1 aps i4inivnati > ulnlm ulnlmr > latmrau latmraur
r r a i 0 < I N > m fli i anil 1 1I rrf fur m ii iiI I II
I r i c F > an n Mil i ir < P Pti rt rtI r rI
I II l urtin n i ItnDu ItnDuII < na naI ruhi ruhitIu
II tIu 1st I t LI IMtlt IMtltT
T 0 m rt Y nook raltUtlla raltUtllaMr 1111 el elII etc etcIi <
Mr II i r A iIOfl on 0 i rnd iidtpOit d < potUfr Ia lo 1411 1411ti 0 0H
H < I l 1 r I llr I ii liii < 14 tft tftll 4 N N1U
1U 11 SPUT SPUTKNICKERBOCKER ouKKICKERBOCKER iIIIN iIIINNICKRBOCKR
KNICKERBOCKER V I i
4 THE ARCADIANS ARCADIANSI ARCADIANSIAJUUCK
4 < I
I vr w < n ns I IQ
s I M I < a Ma Ii iIi iIiEl < t tM
IAJUUCK Q El JVI M j tilM1 I ILOVE in inLOVE
rc 4I1k n I ILOVE
LOVE AMONG THE LIONS LIONSs
s < II I l > VII < I II I I > II l 10 It I P 1IOKIIIIH 111111 till ItO4
PARIS PARIStttuiE SI9I I ril rilI
JARDIH
I 0 III TI II IIV u
0 V i h i hlro II III
< I 0 0II Mr MrI
I I II siii I S Ii Ir I ar5 II IIFOLLIES IIFOLU
tttuiE FOLLIES FOLU ES OF ° iM iMpf 1910 1910ura I IHEW
ura AMSTE IU Tt3flIU DAI1 pf 1 arntl arntlnut 1 1Ilt
HEW nut iiii iii i 10 i IE A nurtabi nurtabiv 1M
Ii I 41 M j jIFViiP1
Ilt IFViiP1
Tliml > GIRLIES 601 601In 6OTEt 6OTEtl1
l1 1 1Im j
v Im la InGAIETY I i irunc iruncGAIETY Tut TutGAIETY
GAIETY OPENS NEXT MON MONt
t t s I 0 I X i I I I II nII nIITHE IITHE 1141 1141THE
THE FORTUNE HUNTER HUNTERimiN
imiN 1 14iI II4IIH1 II UIII 111111 imni4sNO
4sNO n I I mhst i k vim 1 sa sai Mi MiuIlIcIuDht2n
uIlIcIuDht2n r UPAHD B linMQDflLntuAVEwH OWN 8ROADWAJia u uroy
roy UUflIaUflUPiUliIil UUflIaUflUPiUliIilL
i > si o II li I 1 i Itvt I i is isU a 1LOUIS t tinillCUIUW
yPtIC Y I C
11I L U inillCUIUW LOUIS MANN IJIIIV In iri1fl iri1fla 1HK 1HKIllnailnx I
a M 11 1IUPi mn1 rnr r em emIn R Ra
Illnailnx a 1n rtiA I w r I atin < tu I 1 1i
i 11 tin rn nu I IIl t si I MIIMI ItI ItII IHTNK IHTNKi r t tt111U
i trttis uii wiii tI > o rns rnsK FII rll rllII p pI
K al IM it 1 0 91 i II hit Ml Mrl 1 1n 1 1ii
ASTOI n 4 sjt ii in I j5 A 1i VV ni liS si siSEVEN
I I 151 It ItI 0 < II IIIt SEVEN DAYS DAYSAHEIIIO DAYSI
AHEIIIO II ROOF HOOFIt 1 1II It ItI
I o fld 41 41I t
It I I II l II M I a > I Illliri UtlTIFH 114M 114Mg >
g p > i i l > V ttpal1 Jr j A al1 V ftlhf I IBRIGHTON IPifs IPifsBRIGHTON rn rnBRIGHTON
BRIGHTON BEACH MUSIC HALL HALLROLFONIANSODIVA HALLROlFONIANSODIV HALLROLFONIANSODIVA
ROLFONIANSODIVA ROLFONIANSODIVAliliu A
lulls 1 > t tlnIIfl innrn n Ann f nmrdr 4 nlh atlipI atlipIDREAMLAND to toDREAMLAND r rDREAMLAND <
DREAMLAND DREAMLANDoriri
oriri II I IEl Irllrlr fII tithn thnin < tin Uni lnilnz In Ilitiirr IlitiirrInk 11 It lure lureI
Ink I lion sirjinhiAH sirjinhiAHMANHATTAN tuAiIihmIMANHATTAN 11 11MANHATTAN
MANHATTAN BEACH BEACHPains lEACHPains EACHPains
Pains Fireworks FireworksIT
IT In > r fDAZIE I If1tzlM
DAZIE Ittrlnil l rr rrij
f1tzlM ij tmflflttai tmflflttaiL rl r rII n nitr
L itr II i SArfunl I Il nThhN iittie l8i A Airo Aii
ii iro ie ThAlrhPt < itlhr itlhrI iii I If
1 11ff1k1it1 11ff1k1it1Igt17
Igt17 f u uLUNA mslr mslrL
I IBU1 DADIf TE SUPREME aUPRE SUPREMEU < r rWOHLe
LUNA L NA PARK PARKTIE
LUnA U rUnII WORLD or FUN FUNI
I
1
I M Nll it It ipui ipuiI list listASBURY
I bu Sjr SjrASBURY
ASBURY PARKS PARKSAVIATION PARISAVIATION PARKSAVIATION
AVIATION MEET MEETr
r < t M Mi I
i III Itt M nun Sill 111 II so uIl i ii iitil IIPill I IIII
Pill III Ihr Itl si ir > lit Ihr Ih IhI k ki kV ki kiI
I I P PII i
10 V < 1 1II UN UNl II IIFl
l II Fl I t II IIrt S Sp
> rt p rroir4iiiitiit 1111 I trr in flrrntMtn flrrntMtnInlrrUkrn II IIluL lIrrnnIuIrrlmr
InlrrUkrn I Irll I tinc l luL luLn1 1ar rk I > 1 1rnil 1rnl
rnil n1 4 rrn rt I r i ttr 1 i lulL Wk Wk1fIl11I1I > t tintriv anu anuI ni niIFI
IFI l ra rapviuI
1fIl11I1I pviuI I 4lr iI llrjth llrjthTHE II IIe4kTHE h hTHE
THE NEW MONMOUTH MONMOUTHSPRING
SPRING LAKE BEACH N J Jra JA JA
A ii101 0 iU r ii h e Ir ui 4 ru ruI ruaiIikflf
aiIikflf iI ra 3 I IAr < 21 Is e > tu tuas Uof Uof21S <
as 2 MIMMIH < Jin ii nu 11 i III MH MHIIIINk 11
IIIINk 111 1 11 I I Ht tllTHE ri M lmnager lmnagerTHE njiKrr njiKrrTHE
THE SHOREHAM SHOREHAMSIIIIM
SIIIIM 1011 l tlrli I VKi IIKK IILlII II t trr 1p
rr p aT1 ra tlrllr ir ut 11 11 a irl hari h hmIm mii miimnierT < h hmnxlrm
mnxlrm in iirptrnrii > rrmali nItrc trc tiirn n lh ii <
0 t ihr I tie rnltrr en nll Iii tmr u S I ndri 1 thr tP iiAnacrnirii itaili gem I r rI rI
I II tSP I III TI TIHOTEL
AtlAnllr f lit DyHOTEL litHOTEL
HOTEL SAVOY SAVOYTn
Tn r t tr 1 r tCa C ijau n hrvf 11 m IIhrrltl irlei cnr 0 cnrrrn t j n nrrnuwnril nII
rrnuwnril rrn not UK II I I ir PI t hrUr h tr lt tlnit I tni i liotr ilifr ii Io lr > ui uifiir 0 0II uiII
fiir II i rrn < runt run Mill III t In in n Ami a n rout iit 11I r untrr r huh hftbnil huhmu b
mu nil 1 r innlnc M iae tt < II mt rtMim m rniHlriAl rnJ I Ien rtr rtrri rqeYie4ifl
ri Yie4ifl 4to tnfrn in en Vrnnd nrt < c wu rH i < r ii t > miltrr k 515 SI SIklt
1 w rrkl pi his p i Nrw ew n iv tum lLubrmi rmrrti m i ii llrorLwsi llrorLwsiWarlborougbfilenbcim Ilro lIruihwiar1boroub I Imarlborougb >
Warlborougbfilenbcim Warlborougbfilenbcimifl marlborougb ar1boroub J31cn knbtm knbtmttltull tm tmI
ifl ttltull M I IGALEN i I IM l lSUP PI
I I i I ii hi SUP ilpi i IPlpmfl IPlpmflGALEN ft pj pjGALEN
GALEN HALL HALLt
IIIII 0 10 i ii 00 t 11 L I lO
01 O in inTHE rriq rriqIlmiuar >
11 I I A
111 Ilmiuar Ir n lip liprJP GapTHE p
rJP t inL r rTHE
THE KITTATINNY KITTATINNYt
e C i u ur i 4
r fle It t < < ti to p c tin A i i Itifl Itifltutninc t on onu
tutninc I > a a < u tr p ru luinr J nr aim aimPpIa ir 4i 4iUmi I Ilam
PpIa lam lao I 0 M t ii I IIAIP1u 1
IAIP1u IAIP1uincn 1 1n 14 14NEW
incn n 11 11NEW temsntalii temsntaliiNEW
NEW SPRUCE CABIN INN INNUrn
Urn rn 0 ir 1 A MI uIh h l 111 ri baih hiv ha haiKIOl n nr e < r ni niK n
iKIOl K > t > l IMJII lob In nt IU II I LI t H I V J 1 A M II IHII llEIlil II I ICONEY rII
CONEY ISLAND ISLANDMl
Ml il IKHKIH I II l hi YoI IM I II III VIIIIISHIIIN III 111111 IullI III IIIIIIII IIIIulAIl 11
IIIII IulAIl Oil I M SIeae MrrAtr II IIr
rrAtr eae r < < trrnM t I Irfi ier r re e In trr It W WI Vur or I Ifn II
I fn r I r INI 1 1I ji 1 4 Si i H 4 ii iiU 1 1II
II I 31 3 II I S 1 II I ll 1 > PAII l 4 1 1i 3up
AII i j > ui 1 r 11 11IratrlMr hiIra I II
IratrlMr I Ira 1 ll K 14I II Inlol n l I Vt 1 0 U l Ii f I IJ h hii
1 ii in t i iI II I O i i314l JJ 4 l 311 ihiIiEIu m 610 lu i tI J < c cI cIJlI J Ji 35u
5u > > i I il ilI I Iie
I ie ra rlroillrr e IJlI I rui 11 iuIqr i nfr i I n1 t lo l < It I I 41 4It VI VII 1 1I
I i j iii u i v i M 0 < o a aI it 7 i t j jj mi miI
j n n r mil1 ih 41 I II 11ri IIt IIIet
t Iet ri riUi rIt 1 fo twn n > > nr I unit trip 1 mrki1 mrki1IM m 1 1j
IM iii nJ r ru in ii oJ i lIth ih > 4I i r S it itIM ItI
j IM I ml n f r 7 l it i T mill III T Jil o oI rn rnI fli fliI
I rkr < u u I I N II An I Il fit fitSI 1
SI l I i HI 111 II I M III I III s mjkr nak < lrlp < I an Iili IiliI Ill Illlia
lia 11 I < t lit Ii n riMIIM FI 111 PI i HANKS SIP k l la A r fMin Ih SI SIH MiII <
H 7 M j I P 31 > l Ir I lrw N H 4 II 0 I Iia XI XIt I Iu
t ia A ril li I r u or > r i jSTEAMER i r r rn ffla V VAJI
a AJI > u uSTEAMER I r rSTEAMER >
STEAMER GRAND REPUBLIC REPUBLICROCKAWAY REPUBLICROCKAWAY REPUBLICROCKAWAY
ROCKAWAY BEACH BEACHtm
tm If ues rt O 1 1i 0 t Ii ti
i i fmii I l tn t I t I Ili t
1 Il < nm Nu u v n l I M I i I M i
I tltKkAoa 1ICka 0 HrA II XII J i M I til I II I I II M MI
I rip < I p niAHru lian II Sr nI fri 10 ti t t TA nl IO I r rl rlnl > p h hAt ha
At nlII a Ilrr IIefnun x xItntfntl
nun II t trip ul lirlrl I In nr l hlllrn hllI Vr 7ui 11
i 1 r I 4 4 IL ii i
All the theWayby Way by = Water Waterllr
llr u o fi n l I n t twr r we i fr evBOSTON or ni niBOSTON n t tBOSTON
BOSTON BOSTONAn
An < nl fltri1 trn Nirhia Ch llr It i rimitty turn m 4 Ill tnt n I n orrr orrrIhr o oh overIII
Ihr III h m Inflhl n < v i fanlnallni 1 Sal II Uairr 1 Itnitr 11 n < in fl lb 111r lbo lbWorst
r Worst or o l Irr II llarUi II Soun I int It 0 r eun euni < n nI
I mir iiuru 1111 u n a III I II airy rr 1 I rli rln Itn t Sei SeiYALE s ri siram 1mM 1mMYALE Sr SrYALE
YALE AND HARVARD HARVARDna
5tatoiIrS na win Ih r ii r aLftotih > tout f ttb tin 111 lam IEmL7 IEmL7om f frooma Foml
rooma om wlm 4 lirtio VA Man n lirrk I Din IMOLnE nr 1oom 100 d dUrrk 4lay
Urrk 1 1 tF r and a < t sunlA M3nIa3i Iratrtirr 1 Iet Iettool N u utool
tool lirclor laP 3U i I 31 > l liir tJ llutioa IIut t V U nail uttlawe DOliC nailCay
C Cay aM awe artirdu h du rftjrnlnj rftjrnlnjTltkriA retnnInEflaktm nlnc nlncTtk
TltkriA Ttk a mit art rr rraflcni r Atlcnt l wr1 w > i rf l 5Toinit ITonltsilt 5ToinitAfttl
silt N 0 1 frAB raoufe trf i u iinrtt IIm to hrout Hllollrto tout OIT OITN Cli
N 0 10 O 010 Ho IDb < CD JI S tl 1 1 I dill b fell ort r ii e < I aROCKAWAY lpr > RU RUROCKAWAY a aROCHA
ROCKAWAY ROCHA A V BEACH BEACHs
s 4 I 0 4 l 4 < i Ii v SP i A I 1t iI j I IIIS
IIS I i K lr4 r lll IIia t IL < > i II 1 A i AI > 4 4s
s 4 I > 0 ll I 1 r > d V b ba j jl 0 0J
l > m a a M J A > i I1 u I KA I > th tht h hI hI
t I M I IA IU1 11 V u > 11 II t S n1 a hL i nii niiI a air
ir I r 111 1 Ii IM I liir I I hlllffi h II lImit If t tlA Par ParEAitE1u rr rrlra
EAitE1u lA UC HIm N154m1f5 lra I Iae r H Ptqr f 41 41I J JIIU
t IIU I I IIS I itfl IfG a V It tt f I i hitauiparr PthIidlphPfIIIIIIOVIi mpo 81 81HM4N
IIIIIIOVIi HM4N lonN MMI d dan KI ill i p 1 U MI Ult UEL
< I EL A I lt W k I ILL Vet rat 1 IVIh Ml 1 T C II I Ir u uIJliV ILSaturday
IJliV r Saturday Special I PM PMSUM PMltIOIIT PMliIlrrflt
SUM ltIOIIT tifnnr pirr 11 41 au aui u1 i j JLui4lF 1 i u n noXslCKir Wf
f oXslCKir 11 Gni h fll frrit r rHi LItp LItpI
Hi s rim l r aprrta or 7 om IOC clvt f IVI r rAntlXMI rLmnli II
Lmnli AntlXMI Oil t Al a tMl1l > C < I I La ll I 451 451znalt I
tnar znalt rt 1 Ihonr hoa Qi tprlnr tprlnrLIME OPrtnrMnNHAnAIL
MnNHAnAIL LIME LIMEto lilEto LrnEtoAlbany
I to Albany AlbanyItnrtri
0111111114 nitruip I It A
Itnrtri 110 an ant I A itomobilc AIMMII a I 1
ate h lAIra < 11 Lr4 Leave r fool W Ha Ilot la
Mist 11 < 1 Mt l1 SMP J r M folUT fOo1 101J It i 111In l
3J J I U itAl tIv i lelryhuna I elba jn jnPATTEN 111PATTEN J2tpATTEN
PATTEN LINE LINErr
I Fur rr lllthiAnd sr tfnbl hr shi Ixinj 1 to = Pranfl Ob Obt1 burr burrin
t1 ra an n1 a 11 J Jrae reluf4 oo ooI
kI
ii I t tM tMI
I lr L1hp lh I i 13 in It 1 u t C t VI 3 3Ivflmrr I l lr
I Ivflmrr r n rr > II > Iuft < II i i i I IHARTFORD M MHARTFORD E EHAflTFORD
HARTFORD LINE LINErrnm LIN E Erm
rrnm Nrw Pier 11 IP l mit > i Hlirr w r fns > vt nl r Irk I rk 5lln 5llntlallr III
tlallr 111 rtcrni n s mdi nrt n AI ii It I t for r gn ronnrrilnjt I
Ilktrr ll tar llni u < ir I in in aIM tvMrr I I Ir
4 r
SUMMER VACATIONS VACATIONSCOOL
11 COOL lEA TRIPS AFFORDINg PLEASURE AND REST RESTOLD
OLD POINT COMFORT NORFOLK NORFOLKRICHMOND NORFOLKI
I RICHMOND WASHINGTON V D C OK BALTIMORE BALTIMOREVia HAL UALTIMONEVia TI 101tE 101tEVia
Via OLD DOMINION LINE LINEn
1 tk fIat lllf III ilirast rl I I I OM fll r rJ iliH f a IT1 I Jj rI lJi lJirnml Ph Whl WhluiAf4
uiAf4 50 all 11 quPpp P iI I Ia 4 Iul n nII
II 5 rill f014 s imte hath sa h tuur ittut vu4 vu4rn A
rnml r rn it tip rtrktu n Ir Ir u tin ltat ir ne ita a A aid Ml 11rum riwim hr 1 Pi > > rn r ii 1i1 1i1rI < d j inuaL > ma 11 11IIM 1 ca caliii
IIM Tulnl rI infBfl r or v AiffAjlW Ealh I lllr m i il M WaInu kln 1 ftn I i
914 14 4 r41rvIIEHu ir MrM i u n rrxnr wri vrbii ro n I DAY T I r rJ i r M MTlfAru uTish Sill SillTtH I
TlfAru Tish 4ml Uirrnom > om rr t rvtti yII 19ei 1 Il I EL l Sort II Ino t tr i iI >
r I FIII iIIt II 4 Ml I it t EIP It r P 4M ti fill l llC r I Ive
J J r iD > M 1
G
eue rf
ve tTl 1 i woonnow T Tulc nc UiiiAi 1
II OLD DOMINION LIN LINE LINEUY IE IEtnr
I UY ltV rn 11 11Ho lIE lIEYoc
tnr oil Ho > M fiHnl r 141 I la onfmi I Nnrfu nyu w roriari 10 10tIn i iPin 1rlrr
Pin rlrr lolnl in iii not > 1 Nr emi4cI kirl I Nt o a o oIII ti ruimr ruimri rUiC5DI
III DI l I ii f Itkbev14 IVaNlgi 30M 30M11I
11I 411 IIe C 0 twI1 itI 4flii 1 1fl Sm4i Sm4iFrtai
fl Frtai afll 1 If teamr 1 ii r rI I IS <
S i > i < l t North 0 urti Moore lao lao1f > e Sa
a 11 I I 4
1f i r ViP > n r rT v vT VT
U A VI IJ uI1 JI i
4
T I IERMUIA ij ifVfciVar ifVfciVarA I f tI 74111 7411174i
A 74i s 0 N i A SOX S J2 1M Itl SI N NI L LIA
I 14 IA 114 II I I III tuE t In 1 hi 4 N NM 4 4I
I M j f r I A1 ll ii 1k < Ml H A AI 1 1I
I i Ma II IIt i I IL
L t Irllo lri 4 11 Ii 41 4 4lIjy
1111 lIjy 1 ihu 1111 It r 11 Ii J JI e aI aImu
mu I I tV r L 15 i rr 5 tom t ire ii 11 11I qu u 3 3I
I r l 1 it i I it itX > llr 11 I It
74 X 31 0 U IM 1 U r v s 4 i iII t I I M I I 1 1ni
ni II 1 oln olnU in inA n ns
A Kl V MM I I IH I llr I lit r rKill S A iei ieiI
Kill I iii Him 1 04 > tii Me U est t II IM I s suin > it itt iI
1 uin ii n to 1 > t rail railk 1 t ral v i aip l I I IIICI t iI il ilI iln
k l IU r Vuiikr I ii
4 uv < l lI IICI IIIthiI I I All Allr al 4 4I
I 41 I III o tl 4 r ei t 1nlnl 1nlnlt HIII 3 4J I ii iit
1 1 M Mt t tnrnv itinvnl itinvnlNrnhunh 1 11 11 a 1 1 1r 1 1I
r t it I s 3 v i ii Nrnhunh NrnhunhMil hurb ill iIi iIir I
i r ir p Itun c cII u
I 3 Mil 3lIlI II Im ImKlntxoi I II
I I J 3 I I41hpI I ii L ii S Siii
II iii hlll hDgui I IIlncoo IItntlo
I n Klntxoi KlntxoiI Ilncoo Ilncooli <
37 I < 1 1I
li = 1 1I
11 11i I II illOI illOIXllull ii
4 i i Xllull XllullI I II 1 1j
I t I I P U oi I II 1 I 3 3i
I j i itDnrrflnc bIBC a I4U oti I Ijb ul ih h 11 A 4 l lSrtltl 1SierIiI
Srtltl trains 1 Ill h I 4 419111 l HI 1 II t riw r > r t 0 11 11mull u ri ritaf
taf i am 0 r 54 t OnCe < Cr CrW ltift it I A i I 4u1 ji A Aort Suri
I ort Atnl Mr W i t iiuZ > Z i r intara inI n1 rUl
1 i rt i iti At 1 ullcr ul ti irinIr I ran lrr N < t u ririt It ifu
I IA < a ii r e4 irlnron N Anil nll IAD ut a au r < l lllu
llu 1 u tri fftiT rl ih 1 iNir 01 ouL rs AMU ar i ttrr n JAI o tt I H 11 l u uI ijI
I MrM I Ittlnl I 1 NrHhvrch 1 tif ii lanhlrri IuajhLjII tr r rI e eI
I tiliir If ui i ant ifl tintt h hu1 i I Im A boat UI Itrj Ir cl cliw ciaL I II
aL a I tiu iw iwSTR r rSIR > ohl ohlSiR
SiR MARY POWELL 10J 10JI I II
I V 1 e oI Trrrooi ru l l irc rff I I Ivas t e r t ro o oU
I 4 t U j ru r nr n itt hC c a ri Id Iu MI MIsrRJLBANY 1 ii iiS
e i u P I Ii 1 1NEW II
srRJLBANY STR S fR ALBANY I
I n I 5 vre vreI7VAY1Dk1iJ
11 NEW ENGLAND r fJIlIU I7VAY1Dk1iJ I7VAY1Dk1iJB NAVIGATION CO COAND
Bll
BOSfON B AND POINTS LN LNNEW L LNEW INkJL
kJL NEW ENGLAND ENGLANDLONG ENGINU ENGINULONG ENGLANDLONG
LONG ISLAND SOUND ROUTES ROUTESFALL ROUES ROUESJAIL ROUTESFAIL
FALL RIVER LINE LIN
JAIL IUJn 4 1 Nf roni rol1 1 Ia IaI
i I 4 Dc1 i la N Ii < ooh oi u mr rcnM 4 4Ua wrk wrku H HII
u Ua all n i Sirl4i iii I I P 3 M Mr tijtMns 153i
Ui II i t ril II Ami n iIP IHIM I l J t tnoIUtSCt S irrhr rrhqar T < cm < in inIuoVIInNcE rjrh rjrhIMIOVIDKNCE
IMIOVIDKNCE LINK M rnt ndn Ornr t IHI tv tvIrr v vIirr
Iirr < Vnri orI i HUr III him HI Mutr Iurl 1 nrrkiU nrrkiUnnn a ek k knn ili iliem
nnn nn 0 I i I M stramrr ur I 110 IIt IM1 111 IJ M f mo4 < ni niIM Dd
IM 1 I1 Mm tt I 111 j I II O 1 I rhttlr I on 011NORWICJ sari nrnNORWICH sariNORS
NORWICH NORWICJ NORS 1111 LLNE X 1 < l london ndun I Lo Plr I Iu
4 U a ou u irr dAtft d dm ia Sill I1 I M MI I II
I n m o i I II fi f 1 si < i 1 < t 1 1 I I sin I II rr rrilr T TI
ilr I I IS KUMll 10111 134 III i ml n 1 IIKSTPII TI U t iMAIIN iMAIINNEW 4 IIAI IIAINf 1174 lI4 lI4NEW
NEW Nf liEDFURI IEUrURU LINE I 10 or o r eiy < r n noto1 fl4orl fl4orlVuiI < lforl lforli
VuiI i > tMi t Hiir II fnriiii b r r re < aol N 4nrkct n rkn 11 311aiiiel > t i iAl j
Al aiiiel 1 iltrtl ttArlxn hn ant Hl i i > r i IK > I I oUilt I Inlh IPir tr trl
l Pir irin 4 nrihllltrr nlh flIh l ltier lo fnI n M < lurk iarknfl win Mrffl I r ei eiiis u un
n 1 iis mi n AI 1 A < I > I II M MrAirrr > MtIM 11 I unit unitII n1 n1I
I 44 II I tUIlltMI tUIlltMINEW HU11 tU1lh0lNE
NEW lEW NE HAVEN lA tN LINE LNE torrMrn ao toy pw 1n llen llenii IHr I
ii 1 t lucnritl cn ami Nur urh h L Li > I Ier > r 2 21 P l II IIu I ItII
u > r < Ii las i I M s ird nlr ndr r Ulft 1 Vl Knot KnotI nl
I 45 I M II 1 i rrt 1 rtnt 1M l 311 l I M 1 i initui tlit l 10 110 110U 1 1LM i i iTk
LM U IWJJWJ 1LJ 1LJI
t IU I f
il I Pi Lirouvn araL n nPttP mI it itF f
Tk 1 F v I e L HtnaU 1 t Dr DU I Art rU mjiH si sirm Mi0r9flt I
4 ii t N 1 1r 1 1mifli fff fffr
1 rm no 2 t or 0r9flt urnl 1 4 n
mifli r r j T fr t < r iiffire mr nd o olt I Il f flilt
lilt lt l lIE I 111 Illl III II III I Il IHfll li
COLONIAL LINE LINEBOSTON LINEBOSTON LINEBOSTON
BOSTON BOSTONS265
VA S265 jc jcProvidence
x v vt vtProvidence
Providence Direct DirectF Dirc 175 175Fall
F Fall ll 1 River RiverWorcetter RinrWocI 200 200Worcster
Worcetter 265
1 11 lltl lI Ii si n 111i n nviriK sit llIus llIusrp us
viriK rp llx nts s i i s iis p4 r riut i t 11 11Y M MPIIII
iut IiKi v vnitrii it x xI Ill IllI
I IM Io > U r ai llu II U lon lonTIP i < f fTill
TIP OM i3 I IMIII 411 I vtn I NT i i I lirrwrr lirrwrrIIIIP
> U IIIIK I f 4 KNitl Pai AMI A4LPI
1 nt i 4 slii iiit > tnj i4 i4IIioiir rrurr rrurrIhunr
Ihunr U4UI < lid U4U1 sprlnc sprlncJOY SrInIIaoN
JOY Y LINE LINEHnMnll
HnMnll tlA 41 llnal fal X 1 Trolley Trnly 143 22a 22a31alrrn 7S 7SMmlrrn 2SIIn
Mmlrrn IIn 41p1 < rrl 1 ferrr 4ie 4eurs 4eursrt rAi i iIOII x xriiLHIi
riiLHIi rt IOII 1L1111 74 V And nd JTNM rl rr4 41 I IPdent si siPret P PPedeuc
Pret Pdent dcnci DICt II I 60 Wortratrr 240 U 40
i r Mirk 1 U 1 I M 3 I irr 1 < l I Im 1e0 > r rVrw
Vrw e0 Munnirmrn I < nemen m h I n i r v3 I sr srr t tI
I ei 1 rnc I i I ISANOY liriiJu a 4 4I
SANOY HOOK
ROUTE ROUTErOR
rOR NORTH ERSEY ERSEYCOAST e
COAST RESORTS RESORTSL
L R w wI
I I I II I a 1 I
U 4 Ut r s J 4 H i it i rit II r rI tntEul k
I It I JO M J t M I I l
o ii I I j A 11 I ii tt 4 I 44 mi 41
Limp I 81 I 4 IIOMA JOIOMAa 10 VIA V I II W 4W il u Ii
t atsgeaiIr Ua ral iri r 3 I
I WIltsou lllol Oo iJ iJte4in A JI F 4 4HUDSON dh S
HUDSON RIVER NIGHT LINES LINESMtxlrm
Mtxlrm 1 srr 1 llrllllr llrllllrPEOPLES 1h IlllaiIPEOPLES
PEOPLES LINE LNE TO ALBANY ALBANYinitsi
11 El Ii I I I initsi 11 f ra raR a sa e 74 r sr r r rIU
74 IU I114IA < R t a t < ft 4 ir irCITIZENS > I > > i ii I < I l lSi
Si hti I r rCITIZENS I ICITIZENS
CITIZENS LINETOALBANY LNE LINETO TO ALBANY TROY TROYnr
4O tf I r 1 i nr n i11 I srt r I it IIr 11r 44 t tc
Nil i f ti l c c Oin flt si 1 4 I xt xtIk I I J
111 m Imp at Alhv h in sillier tlrerIlan
lInt SPtIICS f t rai r rnneclln I Al t tno ibi ibiand
and no Ttv nr f ot I 4 < rti 0 Iu rash AI ann W Wt I ItaL ItaLIC
IC v C l j Ie bft1 rn rnU
f
U i 5 7G 1 thu aOu I rnt t ta e eLe
Le I 4 Ir a r it i 5rn 1 tr In Inr fainp
r fur Saianet n 1 lInri n I1is anit 1 1 p I II h hilI
tritd I ilI n hLlrI iiI 1 lIyinut Illullnl iuIttnI Ila Ila1 lit littritd
Ik Mnt 9nibatnIi4 MntCliAiinliiK I
CliAiinliiK slmrl Sr Srrrlp Spa Spatrip
trip an I InttiULaffr lh I ilUnllr 1 I ISTl alit alitNORTH 1 1fnUl
STl fnUl 4lf < Ii IS ISNORTH I INOnTH
NORTH LAND LANONORTH B I NORTH STAR STARPORTLAND STARI STARPORTLAND
PORTLAND MAINE MAINEs
s MItflgSL lluit 111 Muni II > to 1 f < A U nj TmUi TmUiTh T TTh Ties TiesT1
Th r r4147 < tAy Anil 01 SM Mutrdy Iltt rdur 3 I U frcT frc I 11 11r IIrut I Ii
i r rut l HI I e N 3 frr r cr f rt t infumitlai infumitlair
AH ant 1 ttttnklrl hnn4IrtIIAbI r i iIIAINI 114F
IIAINI 14F 14FIUICK s in I uI qn IIiia > r rBLOCK 1 1BLOCK
BLOCK ISLAND ISLND ORIENT IRIENT GREENPORT GREENPORTSHELTER CREENIORT CREENIORTSHUTR CEENPORTSHELTER
SHELTER SHUTR ISLAND SAB SA HARBOR HARBORSir
Sir II Mtlunrrnrn blnr ut I Mnnltuu 11nl u Mr Sl Slu MirIoml IKMI i Itas i iUn <
Un u tas IrAvr N Nrw I ew llrr f It I lut r aal aalTkun au auTuura J I I ITan
Tan JJ r 1 u M4 au i iou i r i u I i
American Lint Linth LintAtilidie 7 7IM 1
4 1 IM rinthi ii til I hrihoNK h lim >
l tA
1 If IfAflinficTransRorfLini F
i 4 4 I 1Atlariticlransport
AflinficTransRorfLini AflinficTransRorfLiniNrn Atilidie Tranlrt lint
Nrn 4 tilth 1 r 1 I timtiin Illlrrl II I It
t r 4 1 1 < > o M 1 1Rd r 51l it it4t +
4t 4 r rRod
Rid Star Lint LintN n nU
N i lurk 1 U ri llmrr Ilu n nturp irrp irrpt 1
t 4 4 ii 1w i tit iiIa
r 31 31ANTWERP
a a a a tnt tntA r rr
ANTWERP ANTWERPDOVER A 111 liE MEiI t II tlIii tlIiiDOVEft U UDO
DOVER DO Ef LAPLAND LAPLANDi
i LONDON nunnu < IL 1 II III I t < II i
Luvl riil I llmaru4 v IlII43 IlII43P I IIS I
P PlRlN IS MUlKljh I I ij < d ijat h I afe tr Iniinir ru
rnni n luI < f > air llrchr lithlri lrj Simp Sl hp p Hlrrl I f
White Star Lin LiniHi Linu <
S 3 tpUtiiIli u n ISilthesd I I8i
Hi 1 I MI r 5eli f frt 0
rt 1 I j v f I i iN
N 3 Ill I I 1111 hiisUIh u I ti I hrrbiric flrburr bH t Mthtnpi t tTt
Tt r i 0 t i I l MA im ims f fPil
s t i I i iia
Pil ia irI I ME01TERHANEAH ME01TERHANEAHlt
1 Iini ui I h H he heI MEDITERRNEAN
01 I lt irurr srp llliriltii rli rliI CII11ui
I 11ui o iir f f fI 5 5Iii
I Iii AUO u uU S u I Li I A i I Itl1 Ie
tl1 U r K I 1 run l h > J ir I i I I rt in O VI VIX I 4
X 111 1 S S SCUNARD > 0ci
CUNARD ci ARD 4LiruE LINE LINEt LiruELUSITANIA
t a 4 ro f f n > o oLUSITANIA
f C I ILUSITANIA
1
LUSITANIA MAURETANIA MAURETANIANew
IH S iripi 1 Ie I INew IiI t MieIIIer > 4 4New
New York to London Direct Directi Drect
i i i 11 IMII i 0 in inPARIS U UI thisI
I n 1 J JPARIS I p pPARIS
PARIS BERLIN VIENNA VIENNAI
I f ir s N u urk t rI I MMlpfi1 1 1MDNDA 1 Ii fi tl tlMOKOiT IIMONOAI
MOKOiT MDNDA ll I LONDON TUESDAY TUESDA IN PARIS PARISIi
11 Irrh 1 lrlrarj iPrgripi > h suhII4rln utim rlnf 1 > Htn 1f1nl SijnmiI l lM
I M 1 1 4 fc jivtr < v1 inU 1 < C 2 2ia i IA ° J I
4 ia 1 r ir i e ii l 4trin Mn I a OC OCa ir irI
I i siiii < nrt a I t I YJturrUnli iic iicX IICI i ii
X t in 0 a Q p r qa ttn < > i nml ril t 11hi i htf ir arIII t tIII
III I Mt 4lASIi4ItCII t ICIN 1 Mil 111 1 i 44 > SKIM EI I rIIC 14 4 4I I It
t < M 01 II > i4 ftjltri J ia < A AI taflie npf > T Tite TiteI r V VI
I I I > o v i I root c IinnorU I IinnorUa M Mii <
nor
ii a wi a t c nw t n t 1 i > il4 s i irrui
1 5 ia rrui I t ifr ji i1antl anil XI 1 D ri4a I or orr
1 1 r fUHk rU h4 LLi i I11e1 mi wl 1 real 11 err eterywhr > > hr h f fII vI
II 1 I 141 l 1 a I I 11 I < HI IIiI5Fi 1HFS in lan liEu u t tvo IS
vo S n S Mr o r t P i > s Mar I ILO h hNnrfth hLOdJON
LO LOdJON ION Nnrfth IL TUESDAYS TUESDAYSBBCMEN YS
rAllS PARIS PARISBIFMEJ4 N or Ih
BBCMEN aFr 11111111 U 10 10AM 10AMYzir A M MKali MrUN
rUN Yzir lall lallKal IaIllee IaIlleeRi
Kali Ri Wtp tj 1 Or C r Auc i Crrlllr C II jg 1 1I iI
I < l Ua 4ahCn Ahan h c n nrw > Mit it 14 hrnnprlnt Inprn tm ur 1 ia v vLONDON 4LONDON
LONDON LONDONBHCMCN LONDONAiS N
AiS German GermanIl Germ rmnTRUSAS rmnTRUSAS8RtU4 n TBAlS TBAlSBMtalr
BHCMCN BMtalr U iuumuu I 1 A A M MT P4TI
Il T frtrm frtrmm cvew Iaibngi Iaibngir un unr
r r w m mrw inu n w74u > Ktu Ktuuc C 4fltenien nmr oa g
lahun IIafitn < tUg uc ucUpyd II G 1 Ku KuLloyd Kirfuerat KirfueratC1LILTL
C1LILTL I I SATURDAYS SATURDAYSGENOA
NAPlES Lloyd mvii mviiGVOA SATIDAYS SATIDAYSGDOA
GENOA fcallUm IUJU It 11AU 11AUI A A ftt fttI al
I Irrnr ID Aur AU li IWrltn II ID fn fflpwi < orw > o < r 1 1r
r 1 lultr Lul AUC UI u 20 Q K Albert Alb AlbertPIadtbWer14 T TOF o oI >
I PIadtbWer14 1 1r Tsar
r 7 vIvuu n Cubu Goad Cf 4310 < 4 Iij IijnEiRlC1i
OF nrUUCI nEiRlC1i HirilS CO Cr C e1 > l An Ih I lra Iiadt ai T
LONDON i rvl I S S ROTTERDAM ROTTERDAHrj fWTTRDA fWTTRDAI
I rj inn nnm < > 1PIiinuth c ch
PIiinuth h lh I ° I Lratinf Ht H York ok in A 1 1i ILuxurious
i Luxurious Comfort to Ocean OceanTravelers Oc OceanTravelers an anTrnelers
Travelers Aowiere Nonher Exceeded Exceededfniirtar
SE YORK Holand Holland SaiIin SaiIinLONDON ain ainLONDO
LONDON
S her herPAIS herPARIS
PAIS PARIS Americ America Tuteda TutedaJlrml Tuesday Tuesdayill
ill > Jlrml Ptrmoit LIne I Ifl
t
UlrD UO3Ogflr Z 4 I IIWTERD4M a aROTTERD4M
IWTERD4M ROTTERD4M 39 Brala eroadia 10 A A1IIII L LtJtolter4i
1IIII tJtolter4i Aii f 8 a1N Amsterdam mlodr I ts
HrDdr Hyfldam Au I6J 4 Sonr < 1ja P f fPn 4Pnt01
fniirtar Pn Pnt01 a r i loiirrti m s n I I IXlA
XlA 171 1 Koikitn I cn Iltnouib Ih A A A ACRUISES > tlo I ICRUISES i > ti tiCRUISES
CRUISES IN INCOOL INCOOL INCOOL
COOL LATITUDES LATITUDESIrllflilful LTITUDES LTITUDESIhU
Irllflilful 151 IhU Eu I 11111 ln lsfl inllr III 1 lie rnil tl lit she > O Duel > rhrc
fih
Slrinhltt 111 < it Attiiilp s s I II IN lilt tlP4II II
friini 11111 Nrn Se t urk 1 In Ini I IQUEBEC IQUEBEC
i QUEBEC BY SEA SEAII
A II I t nr < r it iisan3 > rr md n nI 4 r i in
<
III I core 11 J I c C < I Iin 0 0I
in I I Il I < < I I 41 41I
I Ito flJ < en n I ii iitIe ti tiM 1
M tIe 1 f t iip < rr I i Un UnSIIH u rIeI 1 1r
SIIH KI ii 1si sr srTHOS r 1 1THOS
THOS COOK SON SONi
I i i 0 Y Vl A AMJ M li lh lhII fih 4 41l
II MJ 1l l 0 tl un 0 0UNITED t t SPI 3 lu luuNITED
UNITED uNITED FRUIT COMPANV COMPANVSteamship COMPAHY COMPAHU
U Steamship Service ServiceP
P i < eif < il t t i nitritr ftan a > r < oil r rifi1in rifi1ini sr1iis sr1iisi
i AKa oc For Ii if I rail r XI It 141r itr at rulttn Hu It I i iki4IliIl4 T TMNISIIIN Tli
MNISIIIN li i iIt4i tn i in tl tlI fIII ON > > > ti tisMl t tI
sMl < I 4 I 1 IAItl < I 4 I CIIII III intlllV intlllVr I IPCtteCot
r lalltro PCtteCot ririfoi i pitn ph l rntrtKi efIrI n > so Snl M0I t ATITI ATITIs A1M1C4aIrOI lo loAO
s alrrooi AO rr I rrer4 rrv ii li > A n fornatII ornAlli 0
17 I lUtlrrr 111 IUir 1 telephone t 112 lift fr frt theist theistOr Itr rt ir irOr
Or t AI sir S MIsM r 1 > erl erlHflMBURGAMERICAN C CL
4 L ho A t PC M2iI nI r rI
4 II aIl I Iiiii
iiii HflMBURGAMERICAN HflMBURGAMERICANLONDON 1Il1TI 1flI1I 1flI1II
0 I l I lt fn 511 11 Ii cc lb I tel A ALONDON Ar ArLONDON
LONDON PARIS HAMIURI HAMIURInln
i ncnflt ron c n i oV lt t H tul tr reue a arrU AlC AU I Irp
rrU rp 1 V < li l Inrti In inrtaAIi < i4ll i4llrtrrllcJ 1 Ajr AjrA Ajri Actrikl > InII
rtrrllcJ nII lit il IL Anton ron 1 a 1 i 151 rf rfJl Tiegtjfp TiegtjfpIurrhrr A >
Jl Uh Iurrhrr nhirc > r illrm 1 Vrtr Vrtrin S Snn ew
18 nn I in Ut II NiiirH 4 iIiM 4uI MI MIs 11 Ir4Q
UF1O UF1Ot
s s IIAMItl I till t Aacual u II I I I II III > l ls
s H I Mill I I M UMn l in t I II IIi
i ii 4 I 1 iuiiits t 1 1 1 I us vIiiS in krs IMHI iIIulrI iIIulrIS rn rnf r11 r11o
f o i for 0 Tr Trip rttriiit pa ttrrywhrrr ttrrywhrrrItiinlturc r
Itiinlturc 1lyC it inrrr IiIrCIfl in n I Inr In 15 I F llrn I IA Piriiq tln a aAUSTROAME1ICAfl i N 1 1DSTROAHEIICAU
A Al DSTROAHEIICAU T LINE LINEJLl Liii LiiiII JLl E EI
II l I 1 t lk4AtV lk4AtVtlllllM ah ill >
1111 tlllllM 11111 01 U rjl A i MdlKMS III = we weMl e et
Ml M t It 1 I 4SlsMiN IP i t 1 1I ttrnrfta ttrnrftaI Wln WlnI
I M T1riOOklH T1t Tr POOMDE oW lr I V S I ILIIII lO lO1 II IIto M4 M4to >
to AUrlAtlc IIII I t rolnt rmn llnMta 1 1M nr nrurirat 4 4liflefli
urirat M 514 n4 4 rat ra t e1 I cnol ndl4 I ihina run hl tA9tn tA9tnIllllls It taDri
Illllls IIUI i I iiitiis 1111 A 10 rnrrf rrnta IrnII rrntaI
I 11 7 ItJIIrrT I I Iljr iii b e > f in inANCHOR Il IlANCHOR tIp tIpANCHOR
ANCHOR LINE LINEGLASUOVia LINEGLASGOW LINEiLAScIOV
GLASGOW iLAScIOV via fa LONDONDURRN LONDONDURRNIm lO DODERIn1M
1M < iI Im Imt 1 owr t S C Cii I Leh or
I t 4A M jii i ot t It Tr Trit 1 1 1IIf C CI <
IIf I lI34T I HUN HUNDA 11 4I it 1 to ii ami gntSiIIll 473 12SI Sit Sitvfi
vfi SiIIll iixn I I < jii AlI4 < i > 4i 74 and d a rn rnIlllllli n nfl11 DIlhilh
Illlllli fl11 I IAIll 4IIIN 11 J 21 s T1 unit IK IKrtfMl 11 11flriItMiI n nI
rtfMl flriItMiI I llSiiN S IIHI IH TliriW TIrU I ii T 1 J HrmJ HrmJI M MlrUlltAIu HenatrIUILUA44huUrt141L1
trIUILUA44huUrt141L1 DA tour fruu r Ntw ori 0 raht raht1aO1e 1 1Ium n nA
Ium lrUlltAIu A K 1 OtirKblllbCC JarMUluGr A CO C A Aiiro Arn Arnnf AgUPruidwa
nf Pruidwa iiro iwar W
TOE TOIIratr J flu fluUaatfcul
Uaatfcul M Avatls CLARKS CLARKSORIENT CLARKStae4
Iratr I Tt VEb u > 4 rAIM r 4U0 08 up uplirlivtlnr lP upIelu4In CLRKS CLRKSI
lirlivtlnr 1 IIIr iburs bo ritjnloai c IOI 31 31rathanrar 71hIt1
rathanrar nhI hIt1 i c < ar aflptIiIts Mop pou ottr ottrprlvli I ORIENT ORIENTCRUISE n nhlr
prlvli hlr w I Jil Mf pliti fla nasa I DIUA DIUAwd m mId mu1swd
1swd wd W Irld tld Id roar 01 IXL U AH iii U I Inv CRUISE CRUISErlnn
Nuv nv ItuirAm J rr utr triyPftAI utrn 1r 1rn
PftAI I n An 4nu n iim I I Nis HIIK hla hlaf N NI I 4 4milfurnim
t xllfnirnlA I an ant aiil I IlIniIune rlnn lAnr lark 11 11I I bC tt ttl
> t r t tStl 44I4CS l v r int nvI tit titr e e4v <
Stl 4v I I i r < t < or 0 hook hookl o u uT < i it
T l o F lr15 l lyUk
yUk If liii iiiisiio II tltll 4 I 0 nunion 11 nrt nrti n nj iIfil iIfili
j IL I i i i i rnrr Inrr rnrr4i5I
rrflklrt 4i5I ot 20Q l lour IU re mal 10114 llrl on n rmnnt rmnntUA reqtriiTGIhL eI eIr
UA rt UWJ > UfT Ba TOLH3 l15 Ji a l Wul ttl MM u ea U 1 N d T

xml | txt