OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, August 08, 1910, Image 9

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-08-08/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

4 I L V VTHE I
iur iuri
i
THE SUN MONDAY AUGUST 8 1910 n 9
IJawyerslitle La wyersTitle InsuranceTrust InsuranceTrustCompany InsuranceTrustCompanyCAPITAL Company CompanyCAPITAL CompanyCAPITAL
CAPITAL AND SURPLUS 9500000 59500000I 98000005OOOOOO
I 5000000 added to surplus in 111 last 18 years yearsirtO yeanIno yeamiflfl
irtO nroriiTay Now Sn York ork 1HH III Montaicnn St Brooklyn BrooklynUKCKIVKS UrooklnI ItronklynIicIE
I UKCKIVKS Ie IicIE I r ti 1 urOSITi > K1 >
OSITM subject bjtct to check or oron on r rrrtlOeatf ccrtifleatnilowing rtia tc tcnllnvrlng >
I nllnvrlng tutorcM lutnr t thrroon I Upollltor1 > ru > ltory for or moneys paid palilInto paidI paulInto
I Into Court anti for money of bankrupt rrtitoi rrtitoiI lItt lIttII itatI
I II K 1 SUi40S NIKS IS ON AIMKOVKO AltU El STOCKS lAnd Corporation IlomU IlomUan flonda
I an a Collateral CollateralUTS CeillateralI
I UTS TS AS TRUSTEE Guardian Uxociitor l ArtralnlUntor ArtralnlUntorAmlraee ActmIDItratorulcaef Admintitratorslgne
Amlraee slgne or Hccclvcr Transfer AKAIII Knllt or KcicUtrar or ofStock orituckll orSIOCkJI
Stock of Corporation Taken Chitricf Cisir IIr f Irr 1rllunRI 1rllunRII JcrunslSecurltleu unnl unnlSecurities
I Securities
orricnttftt orricnttfttrTDWIN orlcrnI orrIcEnPDWIN
I rTDWIN W COQGESHALL T raldant ldnt ano na cnr M Mancar MancarRIOHT n r rVVll
I VVll 4 1 1 RIOHT IfilTlKNrinT 1ILItacnT 1 If I I < 1 IIFJlnraT WI T It JACKSON C CpltII ptrUr ptrUrttn1
tIwii II Ulltlt AI t aul IIr
I IHIUUI JUIIIIU T Ttaurr u CUSlIlT VIIICK I
I ttn1 Ltlol tli > AlL IL Swttr IIUBKIIT IIU ItUT I SUTTII SUTTIIIIKUKUK MT1 1I 1II Sst 1 TIoaII n nIIKuKUK
I IIKUKUK A ILKtHT LItUKTfill i ill
I fill ll > U UUlllwN Gnaitl HlkDrHICS l > Brinf to AMI AMIKSKITTIVK sit SetrIsftu SetrIsftuEIEITTIE
KSKITTIVK tI ECTI r rurIMITTrli rurIMITTrliEDWIN COUUTTaElIIIS eOUMlVrrIV eOUMlVrrIrflwIN
EDWIN W roOUEJIIALL Onlrnjl Onlrnjlr IIDIOI IIDIOIn
1 r > n l r LTTrBwoKrn flWfl1fl IIKNHV IIOIHMAN iirxrtr umaEY umaEYI 1WnDItOCTnAD
I ttl 1 I r IIIIIIN I14 110 Illllll I I MIMA IEIIUAN IEIIUANi4 JUI M N WAI AII I ii iiNI
NI I 11 rairiClllU JOHN t LUCKIU iiuinTii UUIIT niuui niuuiMetropolitan wijufrMetropo1itan IUUIS IUUISMetropolit
¼ i4
Metropolitan MetropolitanTrust n nTrust
Trust Company Companyqf4thc I
ot qf4thc e City ofJVew 0 New YorA I
49 9 WALL STREET STREETCapital STREETCapita STREETCapital
Capital Surplu and Profit 10000000 10000000DIRECTORS 10000000BRAYTON 10000000ir
BRAYTON ir lYES Prwidot FORCF N HARTMANN 5usarj
ITON A A RAVr RAV vPre JAMt t McNAMARA T06c Trv Oq
FVERLY VERI CHf CHFW J Vp RUPfJtT W ANDERSON AT
BUU1WI cnu clWGtR T Trv FHEDfRJQ E FRIED Aid 5ocnIarr 5ocnIarrDIRECTORS 5sUutr7DIRcron3
DIRECTORS DIRECTORSfrutt 1 1YVeMI I IaarI
frutt aarI M Btraa II ItrttM II I ii tr Atr A R Ih niWIIflsm > a aWHlHra
WHlHra 1111 I Bull l l Ci i fiftr J 1srl XorniiB 01 n Kl KlWllhIB R taWIIh
WllhIB WIIh lh Cirr CJ Cr4r < l r Hurtkr I4rsdIr Ir VlirtlD 1 lirerfr 1 R I 8Cw 51ktva 51ktvaKftrtlr W
Kftrtlr 11 CW C Cw > r rdrr 4r < k T Mtrtla J Mrd Y4rdTbss r ltmj la laT i i7b I
7b T Tbss Bti tv I P Witt Wil Wi r Cai Ti > r wltr 1 K WiDi1 Jbt I w 11 PImIO PImIOlIry inir inirllurr p >
llurr I W n flFrs nl i Igi rjr Hill 11 J ekJ I 7 7HsIy flarum flarumHilrr I 1
Hilrr HI mi n J I 1 Jfkti 10 T T TJ Trr TrrJ rr
J Ham I IIe II IIrdtsi Ml i II I rbiM Moril oI r li I llerj II III Wtt rr rrFntii
J r I
Fntii I I lltwltt It 1 r Vrr VrrCENTRAL I Irit II WhIl 11
1
1 1CENTRAL
CENTRAL TRUST COMPANY COMPANYOF
OF NEW EW YOFK mt
54 Wall Street StreetCapital StreetCapital SircetCapital
Capital and Surplus 18010000 18000000of
of o which 7000000 1 has ten en earned earnedAuthorized erned ernedAUlhorzed earnedAuthorized
Authorized AUlhorzed to act aell at Executor Truitee AdminUntor Admiilflo or Guardian GuardianReceives Guadian GuadianReceive GuardianReceive
Receive Deposits Deill subject lubj < 1 to rheck and allows alowl Interest on Daily Balance BalanceActs nalneeAcl EalanceActa
Acts Acl at A Transfer Agent Registrar Regslra and nd Truiiee under Mortgages MortgagesUnion MnrIageicJtnTrEn torlglge torlglgerJnTcnEf
rJnTcnEf cJtnTrEn tS1 tS1Union
Union Trust Company of New NewYork NewYorkMIIN York YorkMOM ork orkI
MOM I OFFICE AO O BROADWAY BROADWAYLrtavn BRO4DWYIrtewn R040Wn
Lrtavn lrll OlfU 011 i 413 Filth Fith A An AIniae nu corner ceneriStt otOlh J lh Strr StrrWith S Slh Srrt Srrttb
With lh tb Mndrrn n Sate S Ofpotlt flp Vaullt VaulltCapital VulSsCaptial 10 10Capial
Capital Capial 1000000 100000 Surplus St Jlus earned earecl 7737000 57737000ALIOWS 87737000ALLOWS 7737000ALLOWS
ALLOWS INTEREST ON DEPOSITS DEPOSITSAct
Act aj Raccuter n ardlin Trustee Tlt AJmlnldratnr and nd In all 1 riducl Flduclry rr Capaclllt Capacllltn Crel
n bthalt bh1 ol tndltIJuili Idh 1 Inttltutlont Inalllon or 0 Corporation CorIO
MANHATTAN MANHATTANTRVST MANHTTAN MANHTTANTVST MANHATTANIRVST
TRVST TRVSTCOMPANY TVST IRVSTCOMPANY I ICOMPANY
COMPANY COMPANYTemporary COMPANYTemporry
Temporary Office Ofce
113 BROADWAY BROADWAYWALL
WALL STREET STREETCORNER STREETCORNER STREETCORNER
CORNER NASSAV NASSAVATI
I I1HrlI
ATI AIIAI I At jl 0 I I2IIoIII I2IIoIIIIHrLV 3111 nnnn mill millMHPltH f
MHPltH 1HrlI At A Illiirir r 7onnn 7onnnTI 7nnnnktor nnnn
110 ktor rjtst J c cTI
TI AVf vP t MTU M wll rI fl1 r MV 1 IW iHIIK iHIIKJo 11 11I I4K I4Kii
Jo ii I Illl lil I in IIOMHIIIIIIIIIH 111111111 IIK I t I 111 Mi MiMl hA A 4 4I
Ml 1 I IAII < III OIIAIMI fA I 14 < IIII I II4IIW41 II4IIW41IIMIIANI t411 R II IIIlu 4
IIMIIANI 11 Ilu PA AMI A 1 It 10 II lilt 111 I in IIIIMIIIIIIil IIIIMIIIIIIiliit tlIIIII
iit 11 > OK lilt 11 iiissuiiu ISiuI 1IIC I i IU > i irit iritSutler I 1114uilIii
uilIii I 4 11 4IUI H HdIqp
Sutler 1 dIqp 1 I llrrrhi 1h Iltrn n th I ht d t thr Ih tmitrr mllr ndrIcie4 ndrIcie4G ln > nt ntOw
Ow G 4ity Trtit imp4n > if f Sru NnrU t h 1M Ir IrIII I Iit IIjrI
l IjrI r it Tr E I tr t in rr nnil In frnm mm ihr ihrrrolr1 In IntI
rrolr1 III t Ihr I tI I Ir l IJ HKtllie < 1 Mirl Mur MurI ri f f4r
4r 3 < Kflr r > I lli I rnnilf 410 I t Trtr T Kin I4n wit ntIIII 1 i iuT
< uT itii 1 IV inr 11 talv > > iirr ua in An n t Ihr Ih untrr untrrI It
I Ml to Mrirr w lII4t Ihr I Ii I rt ifrfullnr Iti V MlWtt llr I Iirir Ilr
irir 4 lr HI 1 ivr I i rni tiI ioui I Id tI tItf luml I nf i Ibr IbrA I b bMs
Ms A uiil iormlo O ort IAtnr l4ltv a > i i m mIny mInyh4 nv nvrmtlrr
rmtlrr tf ht lri illlrrrtt i t rrir fl flI VtMinrl 1 1i i it
i 1r llAll i > i miin m > A > rv ir 11 11Aii4 t II < 1 I IaI
Aii4 4 aI 4 unit nd I uiiiiiM U A Ijrinr I Ii Ifli lvAliv 1 k < m rnIn mi mIII
i In IT iruiii IMO r of o 1 thr IPI iiruvliklyn 1 of rr artlilr artlilrI i
I 1 PI nf Mil II I trl ltrrijniini I1 YlurUirr I an nI nIIIriIInI I I IrfiUtn
rfiUtn 1 I ii Ukr 14b r reCt HI ct IMI tfr 11 tt 7th Jh ila i > of 0 Otp i itir I
p tir tt l IW IWVr 1111 lu luior
ior 0 tIt > Kih Ih Ihvr no novr
< > vr Vr i ttsTi it MI ilOI XN II < i F NTU rw f ° VOHK VOHKH OIK OIKIh
H Ih I J 1 HI 111111 JfFIItIII Until I 1rrllrnl 1rrllrnlMlllll ITrIInIIrII
Mlllll 1111 VIII 11 Ifi Mr rrUry rrUryillr y yII
> > illr II IIt la I HMT II4 II4I I I IM tI
I M I iniKMt I I I IH IH I t > onriinrsi lIII I 1 f fIIfl I II r It UI Itt ii IIAILMAV IIAILMAVrlrl IAI IAIt 114 II 1 1I
rlrl t I It 11 Urtgige wrt 1 CM MonH MonHMHnharf lno IInnIMtInPiafI
> MHnharf 1nn Tu frulrf inrt ot r th h morCr morCriftiM m I1nrtf4P I1nrtf4PI
< iftiM I 11 1 of 1 i ihr It I rtllfornit 11 Turn i N > rtfiw rIflwsIrfl rIflwsIrflflpAfl > i rrn Innmrn > rrnt
nmrn Iafrd 1 a 7th I 4 In InI IntIn
t + w tIn I thr In l germ rm An1 r rI l imv rt l Ilnn on nf nfl nthll iifII
II l Jr IrI i fif lr i l h hert rt > trifr tf ie pro proh rn rnp
hll f fI
h p r in him X I pi C MI fjilii fjiliiitrr 1IIIr
itrr I r in n1 l Mflr riiir str u tn InI n nI hf hfp
p r I rinri 4nn rt if < if tMiinl r < l I > lit liti 1
i A rtr 41 1 not nlolno rtcmlnf r n fl4 < ft n nitn nm nlT
< itn lT ilim > im m 1 lu > rh Ih m tnrIV n with ln Ifl I the theS torNni
S Nni J not n rfr 1 JV S STl iMtt iMttNT
1
NT Tl T STIIMIAIIT TITIr Trtjff Trtjffnit r rIIID4
nit 111 IlllM 4 M I > IVTKIIKNT IVTKIIKNTWIPE Tn T TNIPE I INIPE
NIPE BAY AV COMPANY COMPANYn COMANYIIIIII
IIIIII un < n i mini I SUM IIC tI K it flu it II 11 IM > > 1 i iii II I
ii I < nmrxny h I rtrrl dei4rPI rril nit I of off r rN 0
f itr 1 mln i nmtinj r rnr l il I rtn Ihr Ihrr th thr
r i lltMrnil 1 I N I1nI 1 nf I J ill I Ihr I II IIm Ir irr irrIbr
0 > Ibr lb I n flI r l Af p > nlir nlirJ
J Itr mrr m m if t Ihr th Trr i TrraurPi iirrr r 11 11H I II
H I in t4 1 > fl t hil h Id IPY rrl ol of4 t rr rrf
f rr iri I 4 thr rlo of 0 tiu 1lnr buInr buInrI lnr lnri I
i n 1 i I A III 11111 IIIIMlIi Trr TnNIPE TrrIrr TrrIrrNIPE iitrr iitrrNIPE
NIPE BAY COMPANY COMPANYIMI
IMI lI SUM IH K lilt 111 llli > l > Ml 1 U I Ipn II
1 pn r h pa > i 1 rf A ilUWrnit ilUWrnitlnrkH 2IIdfflII
I r lnrkH lock I r tilrmtrr Iml I Ir Ir
h r r > r > r t ir i strm strmH re reek
H ek iholir 111 r > > inl rS 1 A I l llr llrilrmt IIeI IIeUAuj
ilrmt m r I Illl IlllA lAUUL
UUL UAuj A 1 UUUBArtll UUIDA t Ttcuurtr Tnnlt 1
110 SOTKHM SOTKHMi OTII
i > v llr h I Ull 11 IIT lI Mr H IK I II NT T Tt lS lSII >
1 II 1 N t M L HMs t I T III 11 I IT ITif ITI ITs ITsIs
if si > ll Is l in f I i II ltl XHI It s II III
I 1 A MI i ii 5 IN iKriiir Ih st 1 MMnNi MMnNiTrMl IsI IsIIr 1 1T
TrMl T < lr 1 1 in h Nri s s nr n n i i suit suitTn iirilTn >
Tn Ihr IPi h ntHXr OIN ml mr < l ll 1IIn 1IInr 5 Intent IntentVOM istrltVA
VOM rr hrfrti Ps s irr mnrij i intwrr n ttir lii h rnn rnnN entIIrt n nou
N IIrt lnt I 7 lo till Irii 4rlloli IFI jI to rn r r H i Ol O nf 5 pur purcuorrun nuron
ou r cuorrun fn on ifcr II Ci 0 int sflr rr nfin It f trni trniSI rnt rntil
il 1 firr 1 the n on rr r tr I f n I minnn Ufloflit nnn rtri 1 > Hr Hrnf
nf the h 1 of u ri vlrr nn I In r re ir if u tr f toI fIfl jjrr jjrrlo
lo 0 apprAr or u AOft 1 r J i4 il Icnstt nirat nfl s iM II hr I iihrri iihrrii74ini Sht4tnI
i74ini ni t > ilrfn uf r in1 Ih b rrif tnn4t tnn4tIn in4r > ilt iltin
7 in thr II mmimnt mmimntHatril csnisIIflttIatsI
Hatril I N > YOlk V V Jio J th thMrTH h a atrIt
MrTH t H HOHIMO 7fl s n IMict 1 1IDI Atornry AtornryTo Y
To IDI Pot lBlr AtHrr oo and nrl n I II > N 1 I I IStreet rrt rrtStrrrt I II >
Strrrt Vrw tw Vork N V VTa Untr I m mTr
Tr rllAMLrs UrlrniUot UrlrniUotThf drlnlll drlnlllTh I HLr HLrot ot II IAVlio CA I ito At t tdeenIant ireri ireriUrlrniUot f
The Th lorrtoio 10011 lummont upmon u I t CrP4 rr n 1 ipon n > ng tr trnubliritlon I II typubIrtIon
nubliritlon ptirxiint to I an n utdtr ude of llneiriti llneiritiirMnr 1nII 1nIIInl IInrghlrtn >
lrtn irMnr Inl IrbmAi Justice JI of 0 tfer t t Nutirri IP o 01 01n rt rtof
of n lIe I Slaip > Ulr I nl If 1 Nr > sni nri ni iltlnl at ILr L ii 1 s > if ifAMfu 1 1I fAIjC4t
AMfu t ivirt Illi ansi 1 dlrl ulib Itb h Itir I romtii eomlsi eomlsiIn uml umlIn it hrrnn hrrnnIn
In tlir Ii < > mrr m of t ihr n < Ink nt 0 l IB 10 < ont nf n nS NV NViorrf
iorrf S 0 Of Al t ttie tb ountv uun Court lioni r in tr Ilu Horn iti itif h hnhnl fif
f v ManIat4n nf nhnl iun < m 1 Countf lunu sflt inj oo sutr 4tI I Ir sf i N rw rws < W Work
s ork 0r r on In th thc llh Ih il day > ot ucut ucu I IMrrii tills tillsrrt f
Mrrii rrt 1 ii I HOHINSOV HOHINSOVAltnirrt J4ll4ISMsttotrrr II IIlnl
Altnirrt lnl for In IUlniir IUlniirln1 lIlnUr IsInIlrt
ln1 I Ore Oie Addrr dd iiil nl oiDr m SM o I I lib libn ibr t tstirr Ii Iisit
stirr sit Vrn f iork n V V V Uuhnttr stushittsrioh UuhnttrIMIIHliSUH I IlIIU
IMIIHliSUH IMIIHliSUHIK lIIU lIIUnl ioh t tili tiliI
IK I MI I i utiliSsuiNKIIs nl I tlilrlri rlI of ofl I in ini r rI
l i v iftinf fl15fI in Jj Jsl Til l 1W i > rilr pd < 1 prnniAl prnniAlM h
M 5 t rr 1 t tj 1 thi urnrr intM nl ir or s nr r f fi ts
s i i i u 5 i fur I urnliiiir 1 nil linrrovinr In n vi 1 1n sPt
Pt 1 n n in nl H cniri in n tbr Ib IHrirt 11tl 11tlI o oii ut utU
ii I I Io orrti frr ol Ir priitK > l ivrlnrAtloni ivrlnrAtlonir 111 111r pq
r i < n 1 inlormiiliin mat na hr PS olUinrt 11 Sf505 mm mmfur n nh
fur h 5 P f Pt 1nillirrr lOI tlriartinrnl llim IINm I2i I2iII 17I 7 7flo
II I P lljililn In Unuhlnrniti s hfnv in Ii i I VI II IIl III
rL AI
l < t iml I Ill rolls IIII flo s IJ JiillSxins i UILIIAM UILIIAMfc st 1 1on
fc S fix t lj onir on tlotirr fi I I r rill Cti
ill 1 rrr r1 rrrt l In II lrr r > r for ir MohlnKtnn MohlnKtnnmins nhlnln1S
mins 1S N 1 AIR 1 jg John ho II I Ki ihr Jp4isrwtis ihrh h r rwin
win h it I is i KAifl 111 i iu lInt in adr < lr r indictniriit inficlnt nt ntVn ntlhllll atstiingtsii
Vn lhllll hitiRtti > fn in n harrft hl nf ikwine 11 Ivul Ivultiirlot huldk hu1etiikpi
tiirlot itril nl al alsin 11 > o for allg nlI1 nttugcI < l rrtminil rnmUa lit hl1 litft l lwnn
wnn n rijitiinNl llr1 thin tl ninrtiinu nnllll at VMwnn VIIstwnnsl3k0 ifol ifolIk l llik
lik 3k0 hv I InilT Iml ShirtfT ShrtI1 Mlxrt I lyon lyonKifliT 10 LynnFiitir
KifliT I wiM 1 > > lnpiinK 1011 wilt Ih lux I lii family rnnl nt ntllii II IIIh at atila
llii iiiiii h > sf f Mr Ir l I > I HIM ip ihtn II Wo1 Vsc Vscii onl onltliiti
tliiti li va w wits waintat Annl 111 l wa WI r > < ivt tWI ytttHr ytttHrIilt yI yotrv
< 111 11 v > Iilt I Srt Srgetnt Inl nt Kv tIOA FvItnA n nturt nr1 it f rr rrWiII furaiIiirigtiiTi ir irV
WiII V aiIiirigtiiTi liitmt I ti with wlh liltn nn 11 ti th I oVItirk oVItirktrain ielssCktrain hrS
train Ial t Iday lay Tli uItul I I f th I I nlic nlictitinit ItlIg4tinfl4 II
titinit 10 aKMltiil UIII1 tAhr Fisiltor r i li r aru I ar nut known kluWI h hTi huts hutsT11u r rTlir
Tlir Ti lilol nt I Hrfrrrr HrfrrrrThr lrrr lrrrr tIferrPine
Thr fi llolnj > I I l a Hit I of rrfrrrri ii sipnt4 > ilntr n tn tnriw inII n nly
riw r In 1 II the iiprrtit I sours IAI wpIII trrf trrfll
ll ly > kitli utI 1 r l Inm Inmo ithmtSInr1 hm Htrttt HtrtttMnrrto n nHtrttt
o
Mnrrto a llurUIr s llrAlty llrAltyA 11 i4r i4rb
A i ontnrrtlon luIr ro 0 Ijtwanl II I I II NrfrrAn NrfrrAn4lt
4lt I 11 trAl t l IttP Utr 10 10lloMiithAl I 0 S SIt
lloMiithAl It i trsii iKnUll tnIi di U I fohal rnhAIn in inIIa n nIl
Il IIa 1 c S I hllllr h Janr In > hr hrrn hrrnut mr mrNrliU m mIc >
NrliU ut Ic t Or II I Mrrt Mrrtilallon II IIoln tI tI11mb < >
ilallon Mrnrv In1 J noMtmllh noMtmllhh Golhmlh Golhmlhk
oln h Jiillr JI lilxbof lilxbofll 1lur 1HuhofIiaiIton
ll IiaiIton rllion < r r5ItIt < iiit > i n nlAllnn j jV109
11In lAllnn IMIitliic 1IfIC HII HIIln in < ° o Ciilln 1ln U Mrl Idn Idn11Jnn Irlt000n Irlt000nI nnon nnonI
I rxitr wi ln is lujrniin 11Jnn iharlr < I I ohn 1II IntinIihIa ohnK
K IihIa tilri M ft S V hiilr Il i IIr llti I I I > li 1 1nc Iry IryYng rf rfVi >
Vi Yng nt + tfrk > 1 I l IMiIs il 1 t Irll 11111 11111tZitr rtlt rtltU
U tZitr a ltrr of Wimiirftiiti s uItrftl < Imrir tr tsn Mr Stlrjn Stlrjn55 < in inttnll n nhlut
ttnll hlut r of 55 lrir Mrfirn I n I V ah ahsri h htrr hr
sri r iir 1 if Viculami coln 1ittiafil i Iti a li I WhittJikrr WhittJikrrt I
t lrlir PrltrO nv S S VmiUutnrr > lmn llrnrrin llrnrrini
S ManuijoIMrrurn ManuijoIMrrurnllnri Mrrsuen Mrrsuentic n nI
5 < i > S vlrCAti Ilr a r
llnri tic llmitj IIsI S i > i u S S Im Imlh Io 1sflii
I > lh 11 John Johl I Ii Jixlrr JixlrrItAttrr JI JI111 JiIithis
ItAttrr this 5 f IllInri l 111 inII rll II I lla 111 iItfniek iItfniekUs tiroirll tiroirllUAtlrrnf
UAtlrrnf Us I Sr I I Is > H I In oil II I llatil Itastutae ItastutaeUat 111 url urlVlalirt
r
Vlalirt Uat let of 1 fV JJihSirrt 771 Pa M rt siaii iUin ttriri ttririHi W s IteiII
Hi 1 II T > tl 1 r trrrntMuni trrrntMuniAnpirll lunturnI Iu Iurr
< Anpirll rr 1 S nmiliril i rtnfr mr s Nrwman Nrwmanllj tPW0afltI an anI
llj I tI J 5 llrt Inr InrJUIIrr PrMiller
Miller nf Mr tlral l < I lanes A sII I na naM
1 M > Ji J Jassi l ilrtrrlrh ilrtrrlrhII IItflIrhtiutsuuIa Irrlh Irrlhil
II tiutsuuIa i bun S tiiro il Iift > Mtiruur ICLlu S MlouTS Nuron Nuron1niirl In InC
louTS C nl1 l Clrllara lrlHlar TIlK TIlKSpltnr 14 n Ia IaS >
Spltnr S rot I iiirt 8lr S tiKilllr Si 11k 111 I3 L Itt S 5k l4fl ion lln I I l lSiiiriir
Siiiriir 5 1 pPu 1 I i o un rl SW al l ler IrrTi 1 I I to tooi Ii Iio
t
l t M Pairs II I IlArl Ip >
oi o I airmiai alHO aIk 110 1 at t I I
lArl p n 5 Tiiiltrt Tiiiltrtiornr it1tt50i
iornr 50i n S i 0 i 5 n w lor or rofwi rofwiA rflt rflt1l5l n nI
> A i ifj I J 1l5l ir i I 11 0 s sI f s M I I Ar ArI T r rr rri P PS
i > Jniin J sn n iih lb 1 Juiu Jul 14 i i ixhur htst JI J M > Is Isrlu I IMiotiiti
Miotiiti rlu tiJPf r sv 5 S 5 n I f I I 1 Ps I in 1 ti > llnuir llnuirMorn I Ila igu p pjirri
Morn M 1 llarr la i 411 < rl 1 I tr 1 < I > i M Mii UIl 1 1I
ii I > i uur ur rviti pr Trrn Iourt oun ucn U > at in inA I IA lu luA
A U Mulluo UD
GOLD FROM CANDLE CREEK CREE1I CREE1rMir CREEKTIt
f rMir TIt 4 4I n Vt n fTjMvrj fTjMvrjTHIS tIF tIFI tJlVI1ISSIBIL
I 1ISSIBIL 11 THIS TI i I Ut ifKhlMiirnl UtI ut4hljmipna
I
HhINnl KhlMiirnl Irom an Alaika la a Sratllr 1 H7I 4 444afl2
i 443123 S Tram Ir llrltltli IrUb olumbli olumbliMlim
Mlim 311 11 III ltMM IIH Vrllow rla Jarkrf Yet YrlIon Yetlow 11
Ion 10 liar liarSrATitr UI IIIIIII ml Stitwekir IIhr tsr tsrSririty
SrATitr frAnlr A tti tie 11 I thirlnc Ihlrlnl thn U hid t nrr nrrKrutllr wk
Krutllr 141 4t11 11 lijv h ia riMrivnt finoOiil IdII iI 1 front Ih IhNorth IhSrh Usnrtti
North Srh nrtti IVXiun m n Ihr I JrtTrr JefTerson n front Irun Daw Dawon Ua Uaa6n
a6n on ruirhaiik ntul 111 the Ib lurriiin i lUwiin lUwiinon tlt tltIn
on 11 Hi I 110 tirtun 111 from Nnuia Snl A atit in I fj iuoi iuoinit 10 IIUsill
nit I Hi I Mm IA kinaw loW from Ion Kntrnliui 1IIhl Hnuiul HnuiulMm 111101 111101nl 140U1i11Iti
Mm nl Ainmului it uiItii IIII Is 15s MtukinitKa II 1kl MA It 11114W N luilllon 11101 Issill bit bitfiutii amtuu am amfrom
from tuu austin t t rik r k I in Hm I I Ii Koti Ko zLssi liu Knum Knumfuiintrv SuIIWIlulilit 1ull
fuiintrv lulilit 011 Ft HIM I I lot 111 guli 111 vtai it a as lft If uvir I llt r Irin Irinla rlll Irotalast
la I last l 4r I r Nil l ini tnt rti Is MII n mail toilet tI
tl 1 tliii SiSoii < un ul a uS MiT ho h IMHMI no 1 Iii thnv thnvllnT II III tliiiwltser
llnT I In I is iumlilion 01111 in vrrr rv hail n nI I iii iiiI
I 111 lull pul Ir ti rt Ir i uf llrrini 110 lIr I ii 57 SHII s 5 5I II I In Ii Miirkiniv MiirkinivluB sI 1klaw 1klawI sik tii w wIoU
IoU I Soni Ialii mi lul IIh Jh > niul 111 vvai a hi ilay ilayiftliliK 113Y4get 1
iftliliK get 1111 I Its u in I i Km711111 holII hut fiuli Smiinl SI Sisi liii l Iliirtv lir I taut V him himrun r rstilt
run rl MUM I liii h i lt In > jr vvilr r Ti I lIssi Im hlp hil liriiiK liriiiKInfnrinuiinii hll lfliiiiIiifurisiut
Infnrinuiinii Ilrrllllllul Iiifurisiut ijii I hat I m I > vv uml UIIUlllrl11 iini I iiitbliFI > oruiil 4111 itrlkr itrlkrImx St UI ft fthat
hat I i IMHH b tui stti mini 111 oil 11 Silllrrl Itiwk I r1 sth lien lienI usuirI
I mull isis uiul 1 Hint 11 nwry n nrltliruinl 11111 mi I th thI the theisIa
I SUIIIM isIa II till MM wuui ilrMriril us I In II n HIIIIIIM iiIll to I ii th thI I I tin tinhew
I il I hew IlKKllllO IIIUI4 < lllt al 1 Mill II cllll iI 11 Hint II IIuldliiun I iii iii4lIItiuli
uldliiun liul lu I II I Ilnl in r at i roiimrkittilv r IIUI rl i < h tlrli tlrlilha n nIh tl14Its
lha Ih nilu 111 hither < r niitrAluik aln uu oL Siinlrrrl rr I retk l lr
r I 0 nf iiiiiiiuu uiiiIii 1111 ii Hint 111 tin li iliiriritin I I Irl1 mil milwirkil iu n ntrkMI
wirkil rl1 tiiriiiiitlioiit Hi wiiiirr Ir niniilh niniilhI 1II
I mini 111 SIUM Si 7tiSt 4 r 1lulIIr I uuiitiilIstier iiiiiil > iiiirr M I Mural Muraluf
uf If t flH t I 15i hulmk lullll iiiiintrv 1111 llr lIt r Mint h nrnrml ii 1 In I it Noun Nounrum N 11 ntis ntisffuuit
ffuuit rum 1 Hm Ih I Ii Siiitrrl u it rrI llivir 1r It i r II u I IS IIHI w I iurly ltl si rt u utin 1 iii iiiI
I tin Mintiih 111 tililtil h icuxii 01 Isi rn ii < inirnkiitiK 151 ra IS llo 111sf riiiirl rIo 1 rt a i nt < l llii
lii prup I r ui I a m 1 i ii id 11 i be IIKW I ihiftllk ii holll I SiiIg lull hiI tak taktirii a4 a4tit I
tit 1 AI I is iiitltiitiir 1I11 tasit Ii Itii li I I 0 I t iviitr I 11 It I atiuiit atiuiitIII ah1
III I II mil llh Hi ii mint I ItuI ltiiiurlnllt 111rlnlll PIV iiruk 1 lizui lizuifiusutiut H Hftuiul
ftuiul rlII un 1 i iek k allitl s 11 I ISMI Klrv KlrvIII 1 k 1 rv rvits
III man 11 iii ii lm niimil 111 Iii iiiest HIH I h In rrvic r known knowniuiiiili kl1 knowna
a iuiiiili 1111h lai 1 as k m toe 111 ut u tu t us 11 I HII I I 1i1 inn inni
i > lisa III uf r Hi It h fjinoimlx rllh rHli KiriMtii 1 m tin tinrtuMiniiki I I IIsrIuntik
rtuMiniiki tlrlII 1 fliarv I Imt I it ii > a I Hill HillIK 111 111115I
il IK 5I m II In II plllni II s it I wrltt rut II mi I tIe ilirriuiiU tIeIp
rriuiiU Ip 111 uuuui Klity 111 > that Ih opilltii wil will w I II lilul lilulMornu titiiM
Mornu M is tl ran r i sri it 1 tinre Ih t hi rn w I t iiliuin 11 uS Iuuii I pc r i nlv nlvrt llr llrn nt
rt 5 > I niii I tii li m II HII I Ii illtri ii is n1 ri l wliii II h11 lir ti Irft I ft niul niullint as asIiil 1
lint 1 tuitiv 1 < inc ri > INIIII Iulo IlnpliDiil 111 11 I I Ir si iiraii iiraiiu
u fiw r mmr III t Inc up > tir < l up upXfiT sipV I II
XfiT V I t t Iniiiilr I 55 11 110 nf r month rllh h4 St p nt n up II Ii p in I it ten tlmLull I 1 tenI
Lull 1111 I it t Iu lirlti 111 I Itts fuiintrv usuti nl 0 rv Iaul IAII I asi I PoNim 11 I r > lwril lwrilItiimrov Iwstrstluunror ar1 ar1IIm
Itiimrov IIm uml ul1 Warren 111 KIIHPII I 111 hay Il r runiiM ral1 rI
I uniiM al1 to n rurtiitik t 1114 u rhiti ts Sin II f ihinit iho si 1 S A AIII ipri iprim I Inlh
m nlh thv luvo h iHxn t n iiiknu IIIo 1 It i hifl on u irrrk irrrkIvini rrKiVIfl k k1ln
Ivini > lirtwrru 111 t twetI th I l Mluk sI1 Itivrr 1Ir unit u1 HIM HIMInliiill I lii liilittisitti
Inliiill ru Iliv ltvnr r ss Vlini hI t ts tlirv I I h1 ru li hd < l u iritti irittinf ii iiis
nf is t 14 I H 4 S fnI rrt th I Ii < li uitliiiii > 11 5 Ixiililr I utiuin inn I 15 liravy liravyfnr haQt IIav V Vfuir
fnr t hnn 11 antI Inl hey Ih I hnl ti I t islet 1111 Murk S I Ir 1 until untilni IIII 111 111I It It5u
ni 5u 11 wriitiir I1 t lrat II I ul Itm 1 Mill Millrrtiirn eII eIIIliIffl I
I rrtiirn UI m 1 it Hi fall fallMr fiIIsir 1
Mr rilnn 111 r feMrt4 1 > ori4 ihit ni 0 ps Prr Ir rr 1 Crl Crla rl rll
a l k I 1H 1 lust iml li nn 1 ha h > takel lk1 lr l iwiltl iwiltlnn tt lit t tI I Iu
nn u jit I i5 i iiiuui 101 i Linn 1 mill UI lui I testn iink 1 t tUinilMr tii
UinilMr hnll ii nil if 5 tinr I II li hi h 5 0 luiiml I iii list ntiil ntiilli t I thul thultii
li tii all 1 a whit ll hilili hII In I ixit st 1 for fn IMIIII 11 1 1mil t ttissis
mil tissis 1 in II huts si lh In h siii > ni nf lr ih I t Ih IhIh mink minknil
nil l l Ihl i Ps I 5 > Pta IaM tnlinl I Hlinul n In out fnur fuss er frl ill illtllt sf sfOi
II tllt Oi I liltllllllLt I 0 11 lii 0 a I Iu t if rntx flt 1 ti I Hi I h tin lrttl Inl Thl I its itsha lu lull ¬
ll ha IV l tets > rn fnnllil usili 1 i ti 1 i 1 ilrpth nf lr flftvrlkTht lerl lerliiml
iiml I i r r in I IM I a t prirla l et etIIi l IIMIU IIMIUIh
Ih 1 mM 111 i hottv hol HIM ti t irrnl Httlr 11 it itiitp AI it itI >
I iitp i Ito ni nl I rwinu Inl wiirti mih mihX 11
X lHil 111 in ss tilnill Inl I rr rk 1 Hi I is IM I Is fillowrH tnloO liv livlari s sliru
lari > ii u lniiii it i ri sri k Irnm 11 I ru in rnr rnrI I lr ir irtenka
I 111 tenka link Ihr rh 011 Uitn ilil 111 < ir > Ni s 14 > I Ami AmiUllllllt oflsII n1 n1Wln
Ullllllt Wln I n us t I nk ru I 1111 u1 HIM Ih I h I rft ft Ilinll 111 I I situ ln Iw nr nrplnnltr ISPPtnit
° plnnltr P Hn I lii > linr I is t rnt nI < i r s i I aiiil aiiilIiirtutnk iln ilnI 11 11tIImIA
I Atrliankt tIImIA I rrH 1 I In pir I < h4 r > nr nrint 450 450I
I soinel int ami 111 XXnnhr W nhrlpr fh irr AIH Al tii lnttirr 1 lr lrilh 1 ll lls
s ill th imr I lirt 1 I wont rnt nl it t l II lii tiiir rHiv rr rrtnminit
tnminit in nllll iIttfl II ptint I Hii I h i lrmc 11 < i 1 Hi 1 I Is Hi li I ts oin oinnr 11
I nr SI unm I5F4 ni nlh ti Hi I iPso iwi I se Inrntrr uStOP n ni 1410 nnw nnwprt I I 1 1Pr
prt I > iniiiir Ill 11 IIiL I tirlr > s tiliurti unit such I 11 ImtiM ImtiMrvrrniu tisiithPIiiiI
rvrrniu wi 55 f in I unr i iIt 0 1 nil I cmill tiI nf nfInir s
i Inir j r liini Isl I I 1 til 1 I h I i r PS trt j I i in uiio 71 uf f tin tint I Is Ist
t l liii I > lllll 11 iiii I Inr In I or itt Illli 11 i s Itso 141 t4 I I Iu
h u S t ii u I ini ii Iti ii f r tiur I isis v ir atnl atnlIIIVM stis 1 1I Iu
I IIIVM u 5 nrkl I in IIIA IIAI iuilI Aiv i t tilpu iiiflnin iiiflnini4ttntlnn 111 111I
ilpu I i4ttntlnn 1111 hivr ir In I ts Si 51s XXaltlMt XXaltlMtII AII1
5 II 1 l l n 0 ro us k I li hi I iti ti I Iis > l > lr h hIp eh eh5s
tti 5s a 4 r lit Itni Ip it1 1 A 4 lot r Innii 1 lr lrI r rI
I Ir i so r II l > i > l Ml Si h I 1111 111 Ihnt 0 I iv ivi
i IS e Mm 4 fl 510 11 I I irlt I litiit 11 Ii n it iii r tiir I I Is o > Unit Unitti I II 141 vu vuis
ti I fn I SlSPfl rn 1 f fr f A 1 s tp 1 S 1 p 7 i I 1 l lonir Inllt tot us hut huttti 1 liiilt0
tti olsir iitn mil I ncii C limit nf r ih h ho IF irnrriv irnrrivf ° PTt PTt9t0
9t0 f HiiY I I > rj d po > o ttt ntrti I 11 it 11 I inonlvintliil inonlvintliill I n onIt jfli tint tinth
l 1 h > v n lll 1 ft I tO U I iHtl itl 1 Ivr I Kiritlrl hnI1 tIn fl lPtU Of Ofliniro Url ultsjtos
liniro l i > i 4tui tKllt tll tllI t t4ii IV t III rf rflit
lit I II I IMI I I HI iI I I SSI X XSiin 1 1I
I Siin 11 SI Ii 71 i nf t Mr I ih i oluribi rnlumhtII < i imilirml <
milirml mi II 11011 I output t l4It tnr r ion H I I 5 ilillti I it hlo Ifs lo II I et Hi1 Hi1I I h hIH ID
I IH r I 11 1 ti Mi 1 itrr I > ji I Mirlf h jut 01 pit pitl 11 I
lt1 1 P l u s 141 0 I in n Htllillinl 0I < limr P01t5I P01t5II < l lri
ri I i i iml 1 i in tin 11 1Inl iitnry nl I thi thii h hN hI
i N rv it itI 5 5I
I ill u 1 nut 11 > ni frr t iill I It rrAr Ir lo n lUte lUteii 1 1I
SI ii I I mitntii n lr I ii A titi I It > i l Ir Mil MilMM
MM r ti t t 1 ro Inm Iv 1 tIt 11 fitir I lvi nM I IIIW
iii IIW ll t i iS n l mxi us I inm I lilt 4 SIHT Sti t Cf r ami U lit I li lwel il 1 iiu iiuto Iu IuI t ii iiI
to I rii SI u ilil 1 nut nutin lit li St StI
in I ti HI Irillin Is iIIvi Iln I tun n tAttil tAI1 nn ttir th thI tP455u
411 fi 5 t I i it I tIn I iiritir 1 iititi I In I tI tnf tnfi IN <
5 i l 1 sf f i ul ti I l t I I lh I II irrwni irrwnili 1
li I n r P ut 1 us I vi i > I Ois luiiml l jI < l kirKi kirKiMM tirvtt
MM I tt i 5 ii I n I r ix I iitnn iu ir In 11I InI
I 1 twin 1 a us i ir Tii i s I hr h > > tirtiin tirtiinI IIIO
I 11 l ui liilf P 10 It I r t i It S I ln rr r t I n I thr thririiii Ih IhI I h hI
iriiii I n11 sIh fM li I i p tti rn ti ill ii ilIS frii friitlir r rw
S w I tlir I P p irfn if r t tnili 1011 S i In 0 ru iiiltii iiiltiill 11 III I lu luIi
ll inlnri e lilri It I 1 r u I tti Iu
u 1 < ti 1 55 ill elti 1 f ll < iiril rrrrnt nl In Inf h t tnI
f III 1 Irillm 110 111 fh t iiithrn jtlur tn n pvrt f tri triKlli H HI tiIs
Klli Is ii Hill I I I il s I I > llll 1 stels l > trt t r > lisle I
ItiMilrill I t 11 1rtI In h I a ill tS I tP i l > frt I of 5 I n 1 1I lMIIi
Mrn I rr F pfi 11 n I tl I I rill 01 it S tti h lK I II WI WII lv lvll
I ll I llt I Mt Pt I I lllrr I I I Xllll 1 Is IsI t ttt 1
I I tt r SI tr ri t is till 11 i t out tittiiitti tittiiittiI trmtmti t tKtiit
I tS > > Ktiit hi n 10 3ses i n 1 Iz vhs ih h uiiritml f I until iilalittrnii untilIii 1
1011 Iii s trnii In ho > S r I ir 5 hi t tois tail tailiiinitiiioioh spuOpsI spuOpsII 1 1I
iiinitiiioioh I ununepl l Ir > r tin 1 t > t Ion I > tir tr trt5 rr rrlnll Ir IrI
t5 lnll I stIl > IIP s nrr 5 nrp n ri P1 l rll t tI
I H I turni I tuI 5i < irs oirrsiiiic ni Ilno rit Iis at ti Is mrltr sfljpIfFit > mrltrwtli
wtli it h I stn SC IC lt n it 11 iii Inn 1 of or n nt A Arrk a aP
P rrk I5 l > tlii tIs lilti VIi5s t t 1lnnii I Htilatxiilt Htilatxiiltl
I l tri I < ttseIt r U from TII UJhl i > ulii inmp inmpiiittk 11
iiittk I iw I Ie i j A pri rr T 5 if f flIT 011 th ho tim issinrn timPdnvinnt 1
Pdnvinnt rn n n1 ii in IiiIls i me 11 11 t irntni I fistttt lull tuilIitsisit tuilIitsisitIto opmit opmitIll
Ill 1 itiiiii4vii ii sl5a 5tt > nt i > fnilnxiiik rnl foltn In 10 s Hi I I Is rtntnplx rtntnplxnl p t s155 Pl PlI 1 1I
nl I Ijrirr Xinnrn in 1 prixlm rodi rr rrtit rs rsI >
I Iiptv tit work it 4 nt II fir I so Itstitdp i u < < lr mini1 mini1of tom tomr I
I of r tti I t t Nvt 1oinliiriti Inlln I mite 11501 I > IIr I 111n iilllnn iilllnnv uttlN 0 0Pb >
v In 111 Pb I Ii i u 0 rIt 11 I I I lu leruI Isli li tolunilili 1lumhl 1lumhlnlr I ni ii us liii liiiulntils
1 itntlrili nlr ii I i rikrr rssrPiIi 111 in tHiratil I Cahh > ht
H 545 I sel xtllpliKti hlflI I Ifo tl 1 ssmlter 11It IT Mill 1111 lint IM IMkli I IsI
kli sI 1 fr f 55 1 1 1 i II mitii mitiiIt 1
I It I P it i rii a > In 11 titus ne hiit s n I < irmljv imlr hill hilltm lullliii 11 11w
tm tiri w r 5IIm < iiiuMi 1 itlut Mi Po > liirtiMKrinrtll liirtiMKrinrtlli 1IrI lii 11
I i iii I jr > itiinf i ilrxiinprurni ulu I IsrlsPflI 55 urk uri m mir I
5 > ir 5 it iirit IMI ii I if f iniiAii ot I Si SiSt xir xirWill
Will St i Iu I 111 Ii i1 I IIll ml 1 fit sun H rl rlI III I
I I Hi I iIill It I iMlin S 54 I S nt ttir i r r fnrinrr fnrinrru I In InI s mu muSI
u I h llnlli I lit I it I lI I iilllililH 11 I 11 I > lnin lninKIM 11 > s
KIM 1 i > r i < iKim t ul Iu iti St fill iiI 1111 Iii iml 1 Mn is > innr innrti mIt r rI
ti I < trMn I < ii I i 0 i loIs ul lull I 1 h hin IsI
0 1 il tiiiil tiiitinc
in I iimfitfi iIst SI i nIII
0
IMIII I i it f i1 5SSil tti n I IW S > T iliirn 1 lv itilarittiii itilarittiiiu 101
S u 5 0 rf 1 r hf 1 liirni I 111 m rIm nit nt I w luis I h timl I MII MIItHKii w
tHKii l 4 ii 111 rilim h for Hn 11 11I Is mvi II Anrk AnrkI
I lir if iiptitilif liil Iw I irilrrr trnm r 1 1ikiln 1t ii
i ikiln m iti firm vim t < it I nr 010 iml 11 lalmr frmili frmiliir
IS ir v tiii I I I tells t llllitnj 111 II I I itisi ih I I Isu uTitT u 1 lr iiml as nil tlr tlrninprtfiv I InIflpiIl
ninprtfiv onl rrt rPSsit nit u 1 I ml 1 tiirnii fII1 wiu I > n si siliaII i iIIIIHII
IIIIHII 1 in o Pi ii > i4t I II Hi initr initrI
I is MLnn liriitiK lwIIIO i II M AIM A AI iv ivlli I II
lli I a llritti I un sti i iluntil 111 stushti l pprr i iiiiruinv iiiiruinvriiri In vssio nv nviI
riiri < l ii 1 > > it It AatmrIIISZ 1iriiia1iti 11 11 Ii I II I 0 vr vrtfnlil r
t tfnlil 111 Vrtiil 4C55s Ill th Ii nlllfxinv II IIi iir uu lul
i H 45 > n rril ni li I tiiiniit 11 frnm frrj rsr ill I iii I II k kpnt
j pnt I nnii 1 in II 111 imp iivu iivuI f nniini nniiniI I
I IKI s II I Illill I IlKH IlKHllnfint 10 leVHIrs
I llnfint 111 Irs II 1 Mull I I Uk ii T Til otplnrH otplnrHHon IiIns IiInsfInn
Hon 16n hv th I Xtliii I 1 1inn I i Item Ir n in inthr I IIh ItsI
thr Ih I hu Inri I ru npni i 1 lit Miiunt stu 11 sul iii u I < li 1 I > triit I n ihl I Ius 11 j jH 1r
H IMH PWl nf r rH 1 sel l 1 if V lllrr 011 I Ipprr III IIIHi It ItII
Hi I II s inriiixiinii nIH 1 i is itniiiiil stisiSeiI m 11 ii tin litrl h hWh I mi t tWltll II
I tits III I > ipflll 1 nl f il 5 I i > t III ht k Klit nllli nlllinf 1 1I
nf i niir I IIM 1 1 Ste fi ttir I h Xltfniiiull Xltfniiiullprnirty
prnirty Pr 01 it I Hi t II rmfil 0151 I i tmiml Ins nut iiMtm iiMtmX in I I Ip
X p i > vil < ipitiilii i i ntiiirriii > l trnpnr trnpnrInn lIIU5rtail ul ulInl
Inn to Ii tli < lik I iluI XU s sI il > in ni nii
Inl I
i th I IS r > ii1 li ili St h I Inin its r nt t < ipir nrr in i I Is Hi HiHiinl I t I <
Hiinl 111 ami 111 151 filth 111 irvil 1 1I ussitte iti rtft m tm nl nlIjiki lviiI
Ijiki I ku mm Hutu lh I isI m Mtuik tmr tIli i HM i a it I ill 1 I I ihr Ii xtnt xtntut In t5s t5sI
ut I thi S Iii ir r > IHIIV Iuusu h I Ilri 11 It S 5 iii I in th I h tUniiuili tUniiuilitritihro 1 1hA ir P Prtihpa
tritihro hA Hi 1 Ii Mtfiiinuh mriipniiy urit ially 1 i 4 lisPs DUAriootrrnrhlnc lisPsris 4 4rIII
riootrrnrhlnc ris I rIII rIII hi Ii ih I Isu lrntnrv Isrr slot v l tv t w > rrn i iiliriilor > N NIIfI
55 IIfI iliriilor > halt Ial Mini 1 tin h l 11 etle Ui l > < Minlnrv MinlnrvIn
In I iu ililrriMlli 11 rpnli tin t I Iso for nut inn in I wlni w ll Is Iu I ITM 5I5tnI ITMlinn
linn I I wir 4 555 tMuiin Iil IjiKir I us Ii s ro rnt Pt n P ill ii 1 I loun louniwiiiiiiirlv I Ilil lisiti r i iP
iwiiiiiiirlv P lil CII sit I imlK iii littp itr > that lu1 I th Ii I Iss t luoinih Igoti Pu IIT IITl A AI slut II III
I Kitikliiir lkllo III I Ih It h lnkn 1I turn IrusuttnI iitUm 111 rhiiuwli rhiiuwlioli hurl hurlulI
i oli ulI nrriilil I lot itt sir n hii h Pia I fn iiiiiinfrrnl tirrrI nt ntvarmint oftItrisulli
varmint tminlK 1111 on In the Ph tltfmnnli proirrt proirrttin >
tin mori ilrirahln Ahl liallvi I h optwr > 111 spr lii 111 nut nutyit lt ltt lintt
t
yit t I flirt 1 v tI llh llhlh lh lhTh 1111ih
lh > irntmt I rtI Mlnlnir 1lnl otnpniir ln n 5 5aOlt rilutnrt rilutnrtunit
unit 11fla 11 I I o 15 ollitlilliry 51 hIIII lsiy I S > lupilnir 1 II 111 it qs I s i im nl nlI i huif < ni nin
n 1 i tiinM I ut f rir mu k I 1 iliilly 111 t < fti I I ntrnniAl ntrnniAlXlnii
Xlnii t n I st ii tm p I null 1 Sliipi i nf n HTM in n ts4sI ts4sIP MI MItrni I It
trni P nh t i r re > K k 1 < titfli I Ii out 111 in U ilixlmn ii il I fin ii It Itinlrr I I1 v vuiIer
inlrr lKM 5 l i 4 t Hi I h he ro r rk k i is v irlilln 1111 IIiu iilMiu iilMiuI II IHSl I II
I prr r i nit Pprr stImII PprrI If
I il II lir 1111111111 I Ii I I Iitis i opprr Ir l ompinv ° IIII Iom 0 S i 4 5 t < rirm rirmIII rnmI
III I I lv kTiillll rrIII at Is I Hi I Ps It 1 of Ir ii i 1 < S Inll I r II 1 I Ii i iulmli 1 IIIIP
ulmli IIIP 1 virlilr1 It I u s rl rli 1 Ii ilr 1 II I or U UMINE I 11 11I p 11 11I
I MINE PUMPS PUMPSTilt
Tilt TI l Ol Hl in 0 IF Till Til ttir str Irl in inllirrAMIHnNlnllrlhrorWovrr u uC
C 1IATII IIAIIA Ttt 1tII IISIII fltStitT 111f 7 iii fl fl1trcAIfrIfflN
llirrAMIHnNlnllrlhrorWovrr 1trcAIfrIfflN lruos In SPIPIP Ih ourI4 I or Alirlrnn Alirlrnnrrilnl auusf rn rnp1151 n
rrilnl 11 la 0 tr Ihr Ih molt trrtlrraMr iKiratilr And Andfcrtlr ano ansiI
I fcrtlr 11 Station SIUo an1 an nI MintIng 4nliio nII liirnm Iuin > iti O the Ih mar markiloUr mO marI
I kiloUr hI SoIiy 0 Ohm UIn ItnitAlnt IhII orvrrrqutllnt a aftef equalled ual Wrlu Wrlud WI WnilSI
SI d I ilr IL t lilril ratalut itaI 10 l l ABI aDI 1 kivirl prir lh lhI tu I lb lbA lbi
A l XVII Hi lt ttti < > < TIXtl UI M I ill il 4 4IIEaUiII mtKV mtKVI 1
I IIEaUiII I wl 1 l it l M v rwtutualsI rwtutualsIJOHN ui U ill I I II IJOHN X XKMilMKII
KMilMKII KMilMKIIJOHN I >
JOHN C WORTH WORTHMINING WOflTHMININC
MINING M I II tUGINEER tUGINEERcrk E ER
1 as Ura4 fIrett I t > crk
H lit t u I iroluilili > lh that t a ihatt hlU tIl l l l tie > otrt otrtro tarttx tarttxx
I tuafomo > x < ro or > wltitrr wltitrrTh wltitrThn Inr InrI
Th Thn M Msrflswr rnii r fnmao romp nmrsflr nr I lul ni lkln lklnt nhiktflX kln i irrii A AI
I I rrii t tTlsssulIstI p r < turn 1 uI < > r itn it property lrI1 y urtt no c eipt t o outh 01 01Whln 01thy
thy nlvrrlm nml Mouth olih uth K Kicr KiKrviru ruin ruinI luloT fUIDIl fUIDIlTw
I I Twit T Tw is iliamonil ii tlrlll it 111 mlii outfitnrr usmI Inu ft a uSe m I it rrrvlir rrrvlirTh P4F n nI S lie lieThu
Th Ki 11 Kwtiaw vn v iVippfr I 4pIsIr Compatix In I atfalr atfalruriiiir 1ln 1lnIlli aIn aIntan
I tan uriiiir Illi mrilm M lalrlv unoil ihowlnit sleisi thu of t inppn inppnroitnl roispemrromtsI Ipr Iprot1
icr icrin roitnl ot1 in mi it Hi rhalt Khlrh l ih Ir 1rlllK 1lla aunt 1 iiik iiikUi
in inI II tti tl hVarisrut 111 Iml Iml1h hAII 1015 1015its
1h HnmiNk i niiillilitl Mmitikfoni Mmitikfonij lnll IIflIIIII rnm rnmI Ohlt Ohltpail
j I I pail IHJI > hu h Psisa 11 riiiinirtl Ul xlnkiiik 1111 in I th No Noor S isi isiDr I I1111
or main 1111 v > orkm 155 1 lohl 51111 r rialt In II wiitrli t li isis work w nk nkJIIt1 it k wai waiiwmlr1 w a a aiicnilesI
JIIt1 iwmlr1 ilnrinc tlll UIH Ih rn eflMtsti tlnn IIn of if r the Ih uter uterh usteet usteetstsuift
stsuift h If f t IIUIIM 101 1 11 lit hew I 1 hashes M > IT r plant Mini loll lolllureinair om omprriuMir
prriuMir hoiii h a irs n riily for Mrvli n riIie uml umlthr IIt aluilthe
1 the h liuiititur Iulll ilniit 1111 nwnitK Alh only ullI I tbr til IL5huh ln talU talUtiun
huh UI uf tt I limit 1 Ihi I h lie nnilrreioiinil I nlI Irulll Olsen uprrain UI ¬
in 11 111111 m uf r thn th luimuiiy ulunr ur r lontri efltIsMI lu n Khali KhaliInkltik shaltsIflklli lal
Inkltik Inllio llow 1 lu ti I 115 24 4liI < > ii fiMit 1 mark lak lit I time IluNo IheS timeNi
No S desiSt and n In II triltim tulhl at thr eh thirteenth thlrtrrnthfourteenth thltlhroutnth thirteenthfoumternt I
fourteenth 011 ii lllt 11nth tlItmtti iitli nml In1 rlM sIttetit rntli Ii I lesela leselali rt li lii I Ii
i i In il li th I win 1 > trlliifury to I tin So SI n I lntllnhaft lntlln tttIliieshift nln nlnhal
haft hal Mi 1 nr n lipier rr nprnliikH siu 1lli titliM 4 r driven In In Inflr I Inflrt
flr flrt > t rlint iii Ia ioppir ull ernnnil ernll1 III Nu U 3 310 lour lourHill lodeiit I
Hill II iit TU TI PAKOTV PAKOTVti lAkIT lAkITII
ti nmiwip 01 AUK II tmI 4 It i ls rxprvtcil 1 thai thaiplan thatilstits 1 1pi
plan pi II lot Hi I I Is ilrvliiniiiit 11111 nftlie 1Ih ptoprrt ptoprrtol IIoPrtTul
ol r th I X irtorin llnl Kitrinlun trlol MlniliK III I I omvaUJ omvaUJon Olln Ollnn
on n 4 iiuun i si l In reek teen r leer hr will w I 1 I I IM I a > out outlItmus m miithin 1
I lItmus Ihn ii wik It v wua M propu turoio0t > l tt ttIt In InI Iiili
I ili I I ci ul hII1 lSilIIiiisI II 11 sill t us t 11 I he 1111 Ilatz IlatzII sn snII
It lurmtitliill 11111 but I I I Hlli 111 lId plan 1111 Ima h Iseen IseentituistlutsrI M < I IHtiuiulunr
II Htiuiulunr tuIul < l is inori I rolly than Ihll ulimkltit lliklii Ullhlr i iMllli A iiliii
Mllli 11 liii Hi Ih I fuii fl fiai of st r Hi I tlllllirl 111 I Hi a depth Urptluf depthsit
uf r llll 11 > trrt Ill 11 Stun w I I ls Itpiottnl lu ta tau 11 11t taiit
u t IMM INI ui u 11 liikh hloh krail IPSO I lyinc hI un 01 the thriiimrtil U theitlsrtlil
iiimrtil 11 lrlni 111 un IllitiKioii Inlln of Ir n hoot rhnoiiiniiitirril
iiniiitirril 11151 5 sr 1 on n tin I I Is uiljuininic 11111 51 pniq prnprrtv rI i Iron Ironwin UI
win 4 lld Ii I Ii mm h or u 5 hu I > dii suit hipp hippItiiilri
Itiiilri 11 It Intiru ol Hi 1 Iill 11 I ill lHrr < l MHI IuIst hI plant al alIlillirr itFiitior
Ilillirr uri rllik n lini tsatsIsisml > tti < l In I havi h PiCI PiCII fry frytliinv r rhlio
tliinv I hlio hiss 11 e in 1 lm IMI Is ii p lor I u ur r Klnrlitii stitrl CII > Ih I h null 111 liy h S SI 7fCmIleluelser P Pt <
t leluelser > tiil < r i It IN I I IH propu il I lo mill I from Iti Itito 1 1P 0 0I
to P 4i i11 I I fls ilnilv Iu ii h Ih I olil I Kliikt 1 I 11 In I us tunnrl tunnrliilniiit IIDnI I tmnnIiI I Ilol1
iilniiit lol1 TII iI fii r m 1 IriiKth Illilh IM lMinK I ilranexj ilranexjout IIDI leiilPil leiilPilisis
out isis lor r in ensie nI > i > i tlnn 110 nt I it iii or nupplr 1111 ll llIlintiiin I I
Ilintiiin 15151 1111 II III 4 pvrifn 1 srI I i or nml tssl if u r lotinil 1ln1 loll 01 riinnbli riinnbliIt ullhl ullhlI
It I I I I s pruliiilil I miulues let Hint lnl I H Mlill iiiil 1 I Mneltrr siuiIt er will w I lIt litll lit 11 IeI
I ll 1 Hi au I III ml Iw IIIOIlHl IIIOIlHlHi nuiitliI 11h 11hI
Hi I h in U i slugitetsi5 ninThon 1 I livtrii C ompntiv ompntivi ImpnlY ImpnlYollll
i > tftHliiill ollll 1 ni 1tI utinlutif > n inik HI 1 unipiit nl of mliit mliitIn mi
In 11 Hi > inithrn II I I lull Ii mar 111r ii 1141cr tir nml th thinilii the theuuuutisi h hi
inilii tu IM t w th I ho lsrlnilialtut
irv r IM irrnMinir izrw CIIS principal principalIlllllllic
Illlllllic tut i tIll tlt nil 5110 ill II I ii Hntl I lieu rortinii WI tush It i XVr srt rI tlllK tlllKhuiii in intiji I
huiii hOl tiji inipniiv II 15th V 111111011 I ilit 101 rots four rI ful It mliii ml Ih IhSt the h hI
St X 5 urk I ii urn of n Hie I t Pee lirt 11 Iirutet t mind I OriVMMt OriVMMtinn
inn I I a 5 muiM 1151 1 l4 in il I II Hi I I II I 111 iii mtitl I tl Slit Slll l riuploy riuploymir P1111110sills 11 01
mir II 11 i5t4 5511 I St 111 > llv Ph nml Xftity 1 tHen ninnml 10 10l tHensititi
nml l niiiu Vitl 1 It I n I 55ti fn inll 11 lsilli west > t tif 1r
if r l uifr 111 1 X lAtinii IIlln hi h liiis JIKI J IT slit slitI in inmi 11 11I
mi I II th I te ui iMI I up 1 ii I > I niul 1 miii I u iinft Cl IIC I S ft run rl 41 4111 40 40i 1 1I
I i 11 XXHIi ss ills Html itistissr Ir hr Tn u li r rr hey heyr rt rtIU
r 11 this sirIIIutIe 11 55 I d 1 ss I tsI I to mavI a Ih timsIsit
IU 11 Isit q 5 wtniti 55 11 ii R Ii 4 1 I I t niiinnrt si I St h wt mom rru ili I I I our ourrni slamfit J I
I fit r Mn I t ul th I P ts mtiu 11 M novi lMtiif 11 akrn akrnIrom ak cii ciiI 11
Irom rtl I resIn flu ts im fnni I nlirn w h lie thrrr h IK I Ir ass 411r assr j
r i f ilrilti 11 f i t I Hi I h I rnvvn rus V I ii inlti Inil tO III ri Fpteflt ntlf ntlfpun Ih I V VhttI
pun hail hv 11 Ihl hi ronipnn 1 > i ma < lirlnc put putin 11 15111Its j jI
1 in I ilat 0 > for minim nllj I h Uhltr hl Mpar Mparmill 81sArIll lar larI
mill I Ill I ii Iwo I V 0 nut II ii iiuitiwpt ii155 11 is Wsi nf u r t 11Ir u 111 trr CF Iiu4 list a
1 ihuft ilnfii ui mu I mil thu I U tsr irHmlhft u Inlhl I Ii I Ii tti ttiilv titf titfI t tIh
ilv I I t iiu I I s iHink INI of miu iii i it via w eta rmrntlt r rs ufll llh I t found foundwieluiK 1011 1011IIIo toiits1Wi5lsutif
wieluiK IIIo H II > i nin utmnIs Itnm I um the Ih Nn so 41 41mm I ImUI IS
S mm th I mi 11 n I i hiptiiJ hlr tu I 5 Lincoln IlnI IlnII Lincolnhrr
5 hrr v els i iflrl 111 an1 ir mplovi l In II A fntnry fntnryii fatnrS
I
S ii t trp i am stInt protirv InL IJC it I tor hlpntent hllI11 to toIliiiiurc 101111I I IS
S Iliiiiurc IliiiiurcMi 1111I I II lIslmr lIslmrI
Mi I I 1 Kl ElesIrI < trl MM romprtir lOtlII who whoss hn r prop proprrtv InII imofiIll
rrtv Ill t 11 5 it IS mil II > nnrth 1I Ii is nf I l us anil int fl1 ortirf ortirfv n nictm4 I
> v th 11 < M P llnl 11 lire I f Miillrn HII Nrti Nrtin ShIh ctu
n rtitlv 01 Ih I v 111 lml iS I tli u h mi 11 I 1 IM 1 hr h > ami al atist5t
11 5t irkitiht r 11 L in a nn IL mall I iiIl 1 lint I usit I in rnilnt roests 10 4 > rah rahI fIt Pl PlI
11 I li P irmtii l nf S ih miti 11 ii I 111 1 ti lii Hi Itto > i fin finrul lienreil
rul rlotrii 1 11 I mis InmiMim I still oti t nf f N i urk Im k which whichlm iii Ilch Ii IiS
S lm ar < l to is ttI inri ha I all I Ihi i ninpnrtv ninpnrtvi 1fn 1fnI
i sill n I l riMpi I NI I 55 ruthrr sil 1 tsr than I lm h > in 0 Illll IIf I li1 Is A Alift s sitt
lift If itt I Ii I IsC 11 lattvl lattvlI tah
11 I ii 5 1 tir S r h t l iilninliii 51 111 si lvi I i mill In iP r 0 t H Kh Isti > r rntili I
ntili whiili tniirlv ti TI h tll 11 ll thrriTli 1111 wlrti t ti tli tlii lhe lheu
i i I > > i iMI l su rivn 1 ii t S Io pAftln pAftlnrxpirNl ftIl09I I
rxpirNl I ismisl v nhiiit s1 II INIIIIk tiiUiti tip M a on n iwain iwainat
at th I I Pi soIls 1 flkcnr 11 fl s ir it i 0 i iiulirliin unit unitnf sit sitI nt
I e s I I sI h I S I S t4 S 5 I ho sli lutin I miii is ra ow tiers tiersI
nf I I r Hi I s pr t meir pti 1 I > ii II 1 I I i mi hI tiii 5 tlmml tlmmlui 11 I IsP sit sitls 1
I ls r rI ItS 4 4II I
I II nrn n t ui u e e eslsl > M Isir > > ar armini r itghinr itghinrI llhlnr
I mini 1 e < nml I Horth 11 I IIMI 154 JIKI JII t Irll IrlljIII1 lsulm lsulmltsultej ni nitlleltist
tlleltist at 1 In I is ill 1 a ssa ty olTlre 1 Ufllt Ifu taken takenfrom 111 Ikptirust
jIII1 from tr rust the I h hs re S 0 1 i ii < rioii lu tif r eltfht 01 Ih ii is I S nine ii his piiiilid piiiilidif 11 11r
if r ore r from Pi I new n > irtke in the Ih Vellnw Vellnwla 1
S la J < kcl I mine ol the 11 p etlnild liiII tlnlllrf lnllllII illl illllw tu t11 t110
I lw ri 0 11 ri > the h leTer I > oii roiiii 1 line I Ilti from fromllelelii fmonis
1 i
llelelii s I tie ts il 4Fs > 51 f lln Il > ore mP wn < lulls IhlMt Ill
t i t utid 1 nine I 0 of it I mil ii 0 t a pound poundnoltier Illn1
5 noltier liittrh ol I ore us i ss In I II l t > e run n through throiichirie
irie It 1 r f1r054r < irn ie it i uhfl h hji ttie 11 Its owner uis I tiPS N W WI 5 i iI I II
I a itlw l w re 5 11 ti 5 of r New s I ork irS all I eiiind eiiindtH stiut stiutSet 11
tH ll I I n 11 < i st > i of r > rtnijo rt 111 mti tvotti 11 I l5i rli S 1 Is tier tierlulerMl I
lulerMl ussi rIit 1 Ilil 1 5 Hot vms ttixi 0 M I In worth worthlr li
lr ll i f It Site r = s > 0 l loll I e tot 15141 l Ill Illp5sif55 ll llUMIIMII
> UMIIMII p5sif55 OII I M 1 of H I mis IM I md 11 KnloH KnloHav fI I II
av 4 > I tin I on Ii SIP 110 dltup 111 al I t M 111 Itrt > lriv I ton tonrutitiiik tutur
rutitiiik r 1 tritii t r5 < ii t < IMI I i 5fl in 1 the 1 h iiu iiutri sit sitI 11
tri I r us i iii I Iu IHik I Is tu I M < U u I known ln Ii flown a cold 5 slit licirum licirumI hrui lsirt Ia is isI
I I MI lull Ill of 1 u sist i r a f thit h toiiiil 11 within withinflie wlh
flie 5 1 U I st l few ci In 1 It > ha I > eter 5 5 r I cui i II 1 I Is nvere nveref sverct svercti
i f he h > I ellftw 1 II s tl 1 ie ket irroti rI u on the h e out t ttMe ttMeif ak1 ak1f t
if f Truklx Im Ih kt Pear < reek m the lb h h e nf r hit hithorn tI tIhn1 tlho
horn hn1 ho mu 1 Miiintam sI ii 11 Ill 4 In tlteen II u I 10511 tnilen 111 III SIP pniiih p1011 nll Iu I I1 f fleel
leel leelThirt
11 11lhl Thirt lhl 1 hut v fl S e fee r of n the Ih fnniofi fmnsi t I It t rein reinha teltilist 1 1I
ha I l ti 1110lsilt ti > nr < t h I 155 the fP h llnton In and 111 Alfa Alfaotn tIt tItftsfiti Its ItsI
< otn ftsfiti I iiM h hu ni I H hs tit a j enr atff i > to k kii I Ii
i ii 5 rr l t the I th iriprt 1 uith su 1 lhi 4 t pr 111 pisliu l IP I < > reori reorit r 11 i
5 t 4 The 1 Pu workitu hift 111 IK t n niW In Intl tns tnsI
tl < I iW i > s t whete4 I I 4S leet V > > Ii IiI t Ilo e ei
i iti i under the lii I nii 11 isl i > HIM I Ii ient weti wetitrie St PtI PtIvp0
lo
i trie H Ifoprlk nl1 w 1 operftivl tor I it t 1
S S llie il 1 t r i us It HHI fun t fs < fie I Ii liti litiS < ad adIrni 1
S Irni he ne I el I sIs ld tin I MI u tI s i IS e efiw CI
I fiw l li I tIes > > it t S Ill Hid t 1 iled Kitmut 54 0 nxi r fl9Pj fl9PjI li litic I
II I tic It Die I lilnilik I I < ill 1 tin ll I It tlix I Its i it 1 wall walltmir willtoss I
toss tee I I lid 1 r JP PsI I lie 10 IM Il pr I rent rentiti 111 111I r Iit IitIn
iti ngiiier 11 1 w Its IH s d 1 cold sIl 0 niul > iler il II sr alie aliewfi I 5CC 5CC1s
ti r I
wfi I niitit I Pie I titiaMdrr f the lead i iHrryiiii u5Nitlli
1 Hrryiiii lreHk I tr ol oltlUll sfI
tlUll 111 I I ti cr11 1 1Pr I 1 II 1 Will 4 I II 1 e 1 pof I f ° ihl ihlore 5
ore 5 I or r nli n rllratloll 1 1St mis I un I I tetter It tr ore r 14 I i llMike1 llMike1In I Iiwisi II IIII I I IV
In V in l ttif II liiiikiiic l iliiI vtall al r I ruii tli IIII lu luml ro roit
it e t nd 1 e t tiere l5 nre 45 OIBI S u f < et of ofIICll 5 5S
S IICll r llll 1 HA fe I m I ilepii let In n the li t III IIIlie illI I
1
lie I It I Id 1 sstali < > rih 0 > I lie I II ttmie n nI nr nrm siri
i m 41 of I thr I Ii fM r r I e i ro44 ut utI
I 11 he i itt 1 XH is NI Sluh ill < 11 t 1ie I tI n Ih II of II IIlf III IiIsosI
lf I IsosI > ve l liilliel I M 1 old 11 11 ssrIsI k II lo mirilik mirilikit noo nooI 1
I it 5 lilm fhN l55 ri llll 1 sI < i sa feel f Irott Irottllti It
5 llti ll I to I 1 > i lieieer tl r Unitn ijrs 1 are areriiit i r rIssti
riiit 1 Mter tr the I IP iiliill Oln will I i us fmiinl drit dritifl d dr drilts driltsS
S ifl rt t > e i i ll I f tI tnts > fli eii t and 1 wer w V the Ih I h jitter 1 tiItrS jittertutu 1
r
S tutu iStiti lltie I mil Hilli 5115 1 the Ih del e4 1 tnrkltltf4 tnrkltltf4t ll
t > mean II t 0 s in I ipr u 1 ie I rIo nI will w ill I nit 1 n I milt milttflte nl nli n I Ier
tflte i tTiiii er 1 ntilttloll 111 ti IIII ui Iljt 11 ehalle tt I II
I to I < < minillk flll nre 0 or it nn Of < e I II Is Is0tIs i iKTI
KTI 1 and n1 tit tita io I a ne I n fls I > Hortoti HortotiNew Iluptotiel4 tu
New el4 s orr 0 UF jUd I llelelu 1111 ll liCOPi liCOPiifl 14 14Koliiwin
Koliiwin ifl > e re < ir Miiiilili 11 Ir IrIC if the theictor tl tlICtis
ictor IC 1 1 pir 1 Mm Mmtstsu 1110 nc I inpHnv 1 I n oier oierarm ol I em emof
arm of 51 in the lh t Isu I itiliyiliMrit 1 Isy 1 i t mlt Lin LI silts nut nuttnen st stheels I
heels I me i t trlt rn put OI n wjrk Jlk rpuitina ttio ttiofliltneit vii viifluittici 1
fliltneit m Iowrr I Psw sr drilli tmutl a nre is l 11 n IttXallxl IttXallxlIhetumet llitliiInJI lj
Ihetumet Ih I Pss I m1 Muiti SI itS m I IS md 111 thu Maim M tI i I i i i i I > ni 11 11h I > anv anvlvii ti V V1VI
lvii h > Ixti 1 ill ipiratiM I 1 411h i iti > ipltal u1 st stl I Ir > N Nnf
nf r l ils II li r drkelip oi 55151er 11 r limos 1lu di divrnl h4 h4l Ii Iiis
11
> vrnl b l > 11 Mi h do h JI nuttli Iuth of s Int Intri 11
ri i
1 iI I iorxlnmll I IIUI lu t tnide 1 the II inlllnl Inlll1 ithip ithipnieni ustaiplt0l I
nieni n trniii I nsn hi I s I S uo u ci iir s 1 F propertx PUI iU 5 in n i th thU I h hI Ises
U es n n I is i n I i Hlil 111 lIes reviilt f sslt 11 jr 1111 strulf Ill in inl1ll mis misI
l1ll I iii > 1 I of I XVlrke t lhn htve I taken I I l usiir usiirI lr lrt l lf
t NotiiiM s 4 555s f iritnmu r iprtt 5 Iti I tin I h lss Vtnitt WI ir I illntrlit illntrlitiruer sIItfhtI IUI
iruer I ls i n I5 i iiil I I 1 t lslssl ind I II he > ir rrtuoinc rrtuoincMeir TPttifi I I Ti TiPusr
Meir > iuin 111 null 11 imm Ui suiM i S I > ASinnton ASinntonveril siflSlsl4ur In InI
veril 4ur ul i iu vr4s rik r nre rNirte > in inlinri1 n h h1I ta taIs >
linri1 1I Is ri iniiiir i tlni I 111 Allnrt I MilumiiU MilumiiUHiin slut ifl Iu
Hiin 44 Ii made iuil 1 i t e ton Inpnivnt sIjtIfliuOlslI Inpnivnttiii
tiii 1 > I A llll 11 lI II in lsi 11 I illli 11 A WI s sS Ului UluiM
M S Iniler I i I vis liur im te I I Is UroMiluater It flrsl ii us v ar rntinlv rntinlvunit mum Olnl t tiIl
unit iIl 11 t HliK II Pit s us lihM I Ili hil 11 n ilowii 1 1I 4it 4itIt J i itret
tret I rti h i or 5u n 111 s lcel u iperinr 11 rifsr In Inariv
ariv 545 iitiotr II ui It I i ulplild 1111 Put i < mtalti mtaltitree lfltusltsI nI
t tree I F M 1 I 1 its I1 II Ilk k I rlliv rI hnn n shtfwI shtfwIlMs lllpt lllptii hll1 hll1I
I lMs ii 5S IP II 1 i sV f t tttlxi h inonthii tIlA nvrniK nvrniKiti siteSsagSlut rll
iti 10 Slut f > i t t I It r t n nMrike tiI
Mrike I mit 1 > w Art rt 1 lnr hA tonded their mlnlnif mlnlnifnear mlnllt mininisI
I f near Ilim I I is ts to I ii the t llluii I 11 rytatK e 11 t at of ofMmlion IIrI us usl
I Mmlion l A ash n iintitv 55011 11I 5 lor I fI V I l nl nltI i iA 1S
A S nrper tI tfike t report ruurtoI e l In the h f rrperty rrpertyi
< i 51 tie II 0 rtlf tIIII st ton uvi i IIT I r MIIIIIIK I hull it r I utfltlstflyltmt < itnpany itnpanytlirt illAn I I
tlirt Itl nile4 I we l of I lleleul 11 new n vein veinfrom sInIt 111 111111I
from It SI 1 41 4 lUt Ih fI s < to I ixventy 1 fret wii wile 11 > lust Iii4tieti I II lustti
tieti I ti nil SI It iiirei 5 mul 1 unl11 it hih I is hi nhiiwo h value Viii 111 ImPa ritnx ritnxIIIK r4114lI r4fl
IIIK irotn nasIms to I i r em III with Ito tin 11I n ton tonin IunIt
in It It trotd 101 and 1 iler ilernew 1 t ir r rI
55 new I ut ll rup of rush me n h ha l teen > ern foind foindnear trn1n
near n r tte II I to S p ol the II I nussImle mouiiiiin I as In nil I Itt n the I Is Iron IronMi IulI11I I mutt muttsl
Mi I tit mi 5 I Ii 5 IHIIII ls ito li 1tI I iss nili utsi county isilt n nI i It I t I Iliri mS
S liri tim leer r su wide sub I and ai II lisA > 4 I oho Ah ushuiwa 70 f I rt rtil r
1 11 55 il 1 mid in 41 nuiicen 5Dm 111 tliOs of I r iHir it h s r to I tle 11 I 1 ton tonirt InNtOI I tIm tImISO
ISO pittpie NtOI lttsI i eintf > mit tahen a HI It ihe lh aSIa Il rr runts runtsI to toI > otfi otfitl
I tl I Ihoilklt I Mil It IlfW I ti w elll II iall tI IM riMllle riMllleIK h1 h1I
IK I iieiiiliiur 1 Hi h tunnel st t ihe 11 itv I Ililil i foot footlevel hlllli
i level 1 of St r Hie I I Is Iron Ir I ri Ii Mountain stisnl ill In 0 r 1 feet 1 lhl I hi h I In Intin I IIII II
I tin ptoterM e his II this II Stale I Iteiaile Iteiaileof I II lsussttiI
III I of I piHir PN ts isr UNI 55 1 t eiiiliiion 515 ul 11111 ii Istil IIM lli NIIIllif e itut intf i fl ttie ttiedm 1 1I I Is IsS
S dm il I fis nut Its IS nf es tunnel I titmIce IIUI I nion III than I 4 t mile tutu tutuluni is isluiTi
luni 111 iiir t I here 11 i II a 111111 Mi iluiif y yhut
I hut 1 the i to Hum II Phi n KiiitflnJd Ii III I 0 it I mist It Mmintf sl mill 5 tittiaf ninpniiy 1IIInlli ninpniiywtifh
wtifh w Is iP wit is B io 1 Iussl ed down lui w ta n I horl time II I 51551w nun nunwill 1 1lIlw
i will w ill lIlw IM I rentMtied by h t t tiocrs iu rf It It mild 101 that thatUK 111I1III hiss hissI
UK I Is oft sns I rr F aro 41 r ot netful lIitIIIIIII latin Is limeS with s st h n vlrw 4 1 w to toleiKHK h IiS
III leiKHK lle II S I protert protertI I Ih S SI i
I here l vs ha h lieeii sri5 it 5 temporary tu 1Iplnn il 1IplnnIII p rwlr n nit I
I it wrk in the Ih I ID lnt 111 > ert Kmniei mine a aiiiniirtt ciP
iiiniirtt P I at s ml S like Irk I i ks the t to Iron I r Ii Mointalti IIIII 54511 tunnel tunnelInrtflt IlIlInItlth I uitmflelIsu
Inrtflt Isu retI s i 15111 < intnille riIlul < l lit I W s v t 1 llanli 111 I on n HI HImini t
mini 0 015 Ill of r POIIIO slus tmulilx I irsim IIi Isle with w II I Is Ih I lie piimer I t foin foinIhe 1 111i1 I
11i1 11i1rto
Ihe rto llutix flit 1 5 nnd ii nil llalaklatn I his k Ii ti rnnllniiea riIih lInll I flues dully dullyliipnienie its IIy IIyS
S 111 liipnienie Im tluttitu ill S 5 r lush uru sirusalo < ore I h here herei
i > 11111 il ntt 5 of uf r me t lilN 11 ke1 kss 1 out lint I slit detrlnp detrlnpinent II ItOs cliii cliiiIn
inent In 11 tml worn w 1518 I pro Ir s eedmic eedmicrunlulnun at 111111 Ill IC IClsnl
runlulnun lsnl nh smi 5 a niiiiutr us mgi hut aa umial Treatment TreatmentIII
III II ket I of us r Ihr II < olniaiiy n atn Ue 5P have havetint It lsaoIi I
I tint Ii onlt tih 10 not 1 ea eii 1 muillic In IllS 1155 lint I lilt we C o urn urntiiMinitf It sf sfS
S tiiMinitf t I t t5 fl C PMI I 5 totbe I u day IlIS t his t tli I I narnnrla narnnrlaMueller flicf5lUl4ss
Mueller AIIIII V ss ha h Iml I elllee P115191 l Into III CItY anvagreement
agreement 45 rsIsp5ml with S lIh I I Ii tle 11 I I North s Ill Ih Pm Hiill II III I p ximputiv ximputivit I stnpmiu tnl is isSir
Sir it HIS li other lI I Ill cnn rn an it to II ntir 1 mr fiittile rIII rIIIhll ss ssuses e ehate 1
hate hll uses nnititnf 5555 151155 1I11t to I Ii letr Whl s liile hust vhs II ftapern ftapernin Ift Iftnil apr aprS
S in mi fl s linn I with i II h the Ih I Isa appli a l i atmii sit I III susli It fur an anuiMliiliiil iiiIlllilHli
uiMliiliiil 111 lit I the 11 STtli fthi h llllle 11 < oniinlthate oniinlt sstiiuiuhltisis I
hate isis 0 t wn rvel nIIIIIr risC nmhiliL fir tier ha hadne ui > I lees I IIIt
11011 dne IIt 1 stiu and Ca 11I lal in I ii Mnie I I Its ha I less lieii et 1 tor I usr Ih I Iss heir heirin liess
in 101 of tlit I i a s e 1 I here Ii ft a rumor mu tiisr that t I lie iheapplii It
applii anon cal 5111 for r nil iiiluiiilon 111u111l hiui will III not 11 IM IMlroilklit I II0hl IsuiP
lroilklit P I0hl pal istit I oo a S l lsiC Ne lull 10 Hull I III I Ihe I It North urt h Illllle Illlllewll 111111II utah Is IsC
wll C II kxili wsti l lisi tflli itl es 1 Hit for r rexitery of r Ihn Ihnable I sti stiI h hnllt
I > able nf 1 nrt i nle nllt e 1 III luitH I lslI s lieell exlranlill exlranlillfrom 41 iantt ianttS
I from tr Ihe II KriMind HI dispute disputeIhe uIislsilsI
Ihe 11 I ls i urtiillment SI iiue 111 tmn 14 I SI nil ill It upper upperrun 1111 1111tI1 ii
I run tI1 I I Uhlle ss It lea Ic a 4 nunil OIl 151 I co > r of 51 men 11I Pus h e Neu Neulaid Iw I ti tiI
laid > in I IS Mime of I the II I Ii nune4 till Ill ifl5 it 1 iiK4 h not notre e
S re scott ill 11 Uii I tI in I II the I Ii nitnre 11111 iit us r of I 1 nrladmiiit nrladmiiitlint si S 1111111to Isisi anent anentI
lint to I v due 1 11 111 l l Hie SI 1 malill > of us tius lie usfllICrs turner mI1 In InHandle I IU hugIiliIt5
Handle U the th h me l l einit > hollM hollMIIHII
I IIHII IIHIIIli4r II IIII 111411a
a Ili4r II st slisi ilir If 1 11 tIIP he II 11111 ill limo mine mineat m
I at 1 fieailaiMMl I lsiuI a am aFmtitIg rnII UK lead 1 silver Ih intl ml n u 1111 1111hA gislulI > ld ldha
I ha t vn ut nitii lit 1 I I liy lu a liintiel I II lilicI at I a 1101 < xMl ilrpth ilrpthfor 1lh 1lhr Ii IiI
1 I for r a dlljuw e of sl forty fs rty fret and the hanging bunclncwall bnll hangingI ne neaU
I wall aU bM not I1U ye b bffl1 ca rcacbvd At the j
5 >
sufarn urf r the Ih rlrhr1 6 ore wail 11 ji nn the Ih h hanllln hanlllnWAil hanzlnWall nlni nlniwall
wall The Th or ini In the Ih tunnel la of uoo uoonillllni ot ot11I11111111 gatosnillIltig
nillllni tfrade and n1 it mine of r aral re t Import Importam Imnlan
an B i eeni4 > m etsusic u neil It I I I under IInI Ixitul to I Inr1Ialll U i iorflpunv it itaro1fl15411
orflpunv of r Horlda i apltall14 who h 15l an anuolnir 5115doIng U Utfollf
doIng the Ih iletrloiuiuiil work workThe SI ut utTh otis1is
The Th I iilmure 11111111111 mine mllln lull so In I n the II I soul uiithea4l heist i ornei usrncrof orneiof rn
of l emhl I i mint I Ii nhliptlii sls 111111 is 1e n Ii i nrlnad iiitiniisof nrlnadof <
of rl rlh h rllverlead ore 0 or a week w ek 1 I h tin mil Inliuha milhaa tulticha
ha haa III MH > II a idilppvr 111 lur lu yrar yrarThe I cstrS cstrSrt 1
The T rt i ntcrnuhrrr 1I1tIII 1r r bmilier hull I smut tiers har Ia pur purrhaurd I till F FimaisMt I Ila
rhaurd la n rh Ii he S I rlaniit p1 41115 mill for ru their I mine 11I 11II ni nill sti stiliar
ll I liar ay y Fork t of r MiMire I I reek and etti 1 will 51 Ill 11 soon soonio n nolih r rhare
hare h io Ce It I I up it p lust rll two I us i or three II I tire mouth Iii the thehare I II Isohave
hare hy been riiiiuliiK an II ara ssmuistra lra 1 whlfh hkh1IIeI ha haprtive lutptsiveil
prtive 1IIeI J this rli rlhlmuos hhll hnei4 of r the II ore 0 wIlsIe rhl < h i ms fr frrfold hIluh frisld > <
I rfold rfoldlUlpi Iluhltalpi isld isldItIp
lUlpi InndllfTn h ha 4 reiimil 11111 work u1o o opome n1 n111I nlsome
some 11I n 1IIII p Ulnif KoM 1111 ImI e lie s mirth hut Ih I II ol llanuei llanueilu IlititiIii
lu IkiUo k lounty lountyA I iuilttt iuiltttA 1111 1111trooa
A rtrnnc i oniiiiiy 1111 tins iun 1Ihrd lm e < a limn limnher 11I111Ibfor tiutither
I her oft or itaint I a lni4 111I sit l the Ih oumiiilt ulIlIlIll Intwren Ilaier Ilaiervllle lla llaIIIIIt llaerllJ
vllle IIIIIt llJ and tlurdeu Valley rII iIit whlih w hl lilais are rl 111 h InKulil In IIIIto ItsWlsilI7fliV
Kulil KulilHKATTtr Ito 1
W WlsilI7fliV WlsilI7fliVHkAITIP III otS otSI
I HKATTtr Alms IIB I A s sInks 11 wa YAa mao li liHie III IIIIh Intime
time Ih HwaiiK wmiimI mill milullit 1 1 o di h lmalril < tn < l la I last l KTHlay KTHlaycrotdltiK tYkisceotditsg n la <
I crotdltiK odl to Martin Mart iii Meauhert John Itoli Itoliitiaon IthIIon HatutisCon
itiaon purrhnnlnir fll an u old ilaiin thu lie found mi It II lia III IIat
a IK lea iiuirtfii t Mr > lr Itohlniou Itohlll on Imylnii Imylniithe lulnIh iuiniIIIis
I the Ih Irrt iroi < ert > went nl tu I work ark r at the Ih norll norllrnd 111I1 111I1n hsotlimend
end n whii whlh h tii4 II tinx lilt orked 111 There 11 he is fininil fininilthe frlllnIII I II
the II I iso liUKKel and IlirldeiilalU 1IIIIItIllr a nool P4 P4nlieak 11II letulIfeik >
nlieak II k A inniiih sigh a elmilar hili nuvtfei 1111111ulIrllI nm nmunearthed witUn
unearthed Un arttoil The rt two t alllmuith sill hsuumish Iwrnly 5 w Pill feet leelpart feeta
a part Pet Ft 1 lit together IUIIII I asgst leer u ihoiiKh I they Ih I tie had IT ITpart 111Iarl lwcuIlast
part of r I II lie is name alii 11 11Th JSIOE5 JSIOE5I une uneThe
Th The I hu llepulillc ItiIui illt Millie liii 11 is i 511 nritumtlon tIorit bIt tens A AIU re rereived Ft FteuiYuMI
reived return IU from thirlveiitlii I hlrl Ciglil 1 of tii tiifortylli IIIrOrlh his hisfor
fortylli for tyils rai 11 au 5 ill nre u r sms ni 1 nut u5I ul 1 ilurinir it sirs 11111 11111lIIonth II is Of Ofmonth P ii iittiofitia
month uf In Iull ne Hie I un have h mtleil Imet iusI Ui Uiftimiuiny IImln hitttliiIany I IrmallIIlI I
ftimiuiny mln l u1 l4i a I It I 11 I tiinuiil t that h the theremnluinit Ih liesfufltlltiuitC
remnluinit eten 11 ar u itlll St Ill lrllirf the I total totalup 1011III
up tI II tu luuimi lu u a for iln II I is muiilh 11I11111 Ii 1 I he Is mine minebadly itO 55 5 a a1tly iis iisbadly
badly hamiNrfd liy It mr UI horlaite II mild mildhave ullklh tosItIIsi
have h Isi KhipM > < l ilfteen IICI mire till 50 ran II l lliern ts tsIsusemi >
liern nallu 111 ho MIX 1 iar i sir inntead of r the I I letcular letcularore f gusla IIIMI IIIMIur r rusfs
ore ur rar r aus I > Ihe 11 I ha ore u > huol on II the Ih I Surprixe SurprixeI SIII SIIII S15f ffius
I 5 mill C 1111 I Ill from 4 I S I u i iMuhl jlOlh ESC It fut wide St 115 I all II uf ufhigh urhlllh ofhigh
high urtde hlppnit 151 111 III ipialltv ii 111I uiuil it r 1 I hi I 101 101Iill onelln one 01CCIIui
lln roil inlaId I J nuts lIu 1 liii a usat HI a da ilais > If r II IIa Iiarl > e efan
fan a NVri w atallahle atallahleIII Si S ii IIIIt IIIItrh Ilet lilt liltI
III I lie Klioh Hill mine 14 I likelv 10 lo 11 prove In n nriral nIal t1rica
riral rica I ol the Ih I ii Loin I I sisi 1ine Ill I sts nhooi h has Iwen Iwenopened IstetialilotiCti
opened thrie t is t re leei I us in width 4 I lIh I t ii liooilii hssas IIIIt u value valueol tit AIt AItIII I ice
ol Irom I I ilui ni 4 II i lu I 0 ui IiI it a ton I Isis s liinnel 111111lUh I i il Iheti
l tiUtt heti > driven ii Ih rI iIi loiui I as LlI Ih I is einul CI III II 111 > oiii a hundred hundredf isUtisi ntl nyu nyulunsr 1 1Itt
f Itt e lonir lu Ihatl I the I present fst tIl ttllle Si II Ihe Ihetwo 110 I lie lieI
two I ISo ittral lousl eai4 of r tin II t is iamp setium allll p are itt Ihotielil I imull ishi It Itmeet III Iiiitseet
meet on Ihe It Mini 11111 itriiund itriiundllttniNHd4urvev
llttniNHd4urvev 111 N 11I1un list i u riuVs fur rl future I isi u uuf ilcteioiunrnt ilcteioiunrnttin t is mIstiCfIil mIstiCfIilun llulI1I1 llulI1I1nil
tin th I tie tcuanunte Ii I I m3 liSt 1 III 55 j Jml profrt 4 liMati I s I in I II Hie Hiefhnnvlali II IIIh I Is IsI
fhnnvlali Ih I buss llh eli Ii du 1101 1 ii < lrlit I Iwinien I Isot n uoti 11 ddv IcI V and II II lst hiss 11I1h Hue Huetreek
reek I lm h 5 leen r tea < Heiti em II I made In It1 I u I I IMaifney IIIII 1sla
Maifney sla IIII i mses 5 iiilninK ulmi ti md eiitcliner 11011 uiCr of Simkane SimkaneIllter SIksnlIIIr I ka flu fluPu
Illter Pu 1 CF rftild In I It th I h KtiMl uss I t S Dl of I r the I II his s al stImns stImnsItt In InHhr > inin ininIthr
Ithr Itt sr lieit iiir I Tlinill I m eastern ussl 111 em Ii Uiirhine Uiirhineon ss muhiiti hlllll hlllllUII is islot
lot on ha 10 < tieen wet 11 found in ult it 11 nlil 111 iiualititie iiualititieIII ulmntsh sIlo sIloI
III I Ii lll I II it tlft If the I is nllllK Si It his of lull s 4 IKXIeiMlllnr IKXIeiMlllnrnearly tICisteissi I mlii mliitiu
nearly tiu e t 1 three I ii r mile III it aloni It I ih I 1 IIs utCa hannel title I the thelnritur Iii Iiiloettor 1 11Ilu
lnritur IHHII 11I > old 1 resident Inl H ol I lllcn 1111110111 1111110111allI Ill ielmrt ielmrtctmI imrt imrtand >
and of Seitile su tl I fl flrr r Kinkine eteral 1 leet leeta 1
a paykatreak pay 10 ustrsk MTN sas tiiunil t leldllut ltlll an n niinre suits suitsiloisi u uItolol uf ufItold
Itold a dav I lu the III in HIII 511551 1 5 i > > teritiit 1 aflei afleinuin IIrI
nuin ttto I nul < lint htIr iller4 eitplnted li I U I Il II II
I wUof tt 1 of f Klliii IIIIhuo IIIIhuonnd hiir mis tiMik nit T x 55 > in I ii two twonnd I 511s 511sunit
nnd a half hour Vllh WI1 hi Lew i 415 u > luiere l l lIllllltOll
IllllltOll 1 udo smut ice II 4 II I I relkner I t is nor of u I ritelKlilirit 1 is 1 pliiheer pliiheerrealdeiit IIIrh
realdeiit of the h hlitltao 111111 X allet II unit ul I Ip apt aptI
I 1 s llollonc of r Ihi I itima h i sIts it l > wi > llit I pir pirchived I Ihs lm lmihaicit I It Iaggrogstl
chived hs the 110 I ho Kround lIulII oil IIlIltr the I Is iMIlkxil h 114 III tsls 5 the I II liter literA S I S r
aggrogstl A ffretat 11 last t iit u Irre4 iind then lie unit 111 thn thntitereitetl I hiss hisshit
t hit titereitetl I ereCt I i mill 5 IWI II Ii Mm s I I tii rll rileil ilt I their I IUIIIIIIK Instil II I 55 55I IIKM IIKMlloiu I IlIun
lloiu I III III I II river r ri u l tied tiedI 1
I MM MMH 1 1H
H > tT T i I t KI us I i5l lc i Th Ihe He I hCh ss amorin amorinIhe lIrrlll Ifl Ifllust n nII
lust II Slur di4tri nl t IU ltuitr > icr < minlt sslit Inl tui h 15s5s rurk rurk1ipter
1ipter 1 ore us it s I tleplli tel I hi Heretolore I I 01 S1P III I I tllltie tllltiehn si ntl ntlhh Is Ishtu
hn hh t Imtwl > rt > iii ed le 1 l04t < d and 1 liter Ih ivirl si HIII mile mileIhr s sI
Ihr 11 I is i on n ilidtiieil 101101 slm Iar er < ur it tnm iOlletsiatY > itiv hll hlli19 It ItitisI 144 144Jutt
Jutt i us ilt 11 1 i ne Ii lime i lejttiup of 55 r S4sal MIII wnrtfi wnrtfiof rIt
of 0 Bold bullion Po II ins to 5 i the lit I Is loxl I is 1 ai stusos iv s nflie nflieI 1 s 5 5I
I tie I I riOT hITn in Ilic III I ottotiwniMl NI territnry territnryh IeStItIrha IIIIn IIIInhA
h hA ahiptd eh i s I V > inn t 55 ni ore I sti ifnmir itntl II 5 f < > In Inthe I IIh Itts
the Ih ton 11 IU 1111 I ar the Ih ore u r wart 51uI II brnkll 100 diiitll diiitlll 1
l It > MI 10 s ranton lii I North Ib llnti 1 h Pin Imind Imindriili tsuttslrfu
riili rl in and a 111 1 lead me I C on the lit 1 iu I iel I Monte Montelion I IlInnlh 5 5itlnfl
itlnfl lion lInnlh Ihe I is leud h Isa 4 Inril followed rU taint lorlvIhter 11Ih t tIhtCo
Ihter Ih feel feelIhe r rIh
Ihe Ih ludun I Queen J smon I liis ii Io4 i00I dnwn 10 nfler nfleran nU nUIIn
an II Ti eMniture 0 5 Ir11 It Is FO of r thnu 1ttIonl ii iuiN iit lh Ihe I ii tunnel I n1 n1I
I 4 in luau t1 sI t the I lie IMH iJ 1 fHil I IKIIHI 1 I drill drillwm I I1 irsltwp
wm s followed fottss sit Ji 4 1 icei 1 < Mthout 5 I I hisiit 111 U 11I1Ir l ist lm it Inly Inlyrenulti Is 1 1fuitsults
renultiThe renulti fuitsultsTii 11 11T
The T Tii Hie tnttnnrwMl I lnIIIII1 nniw llilated l ldrlvuik IIlvlII ls lsurIsIlls
drlvuik a l Ins nj < ei I nmrel 1 to eilnre 11 trrrt trrrttnrv I
tom > w > ueih lour I or r fU n s lerl I tI slit sit 4ilter 4ilteroiltrrnpplti er erlilt
I
lilt oiltrrnpplti I rIIII rIIIIrh SCs SCslhsor 4 41ha
1ha rh lhsor > er I irteton n IU ltnsoli I > tnti n men m lute luteliiikllit IIH IIHIot iii t 5 5lirIlsItsI
liiikllit Iot 4 h l t itilrrel i i III lie 1 Iuir I mn a5 Inll unsi unsibCtlsIls on onIhe
01 bCtlsIls St nl hisFt h of I I siasrgis I 5 lI lIti I
11 III t tk tsl I 111 Ih1 1511 1tll 1tllI iiitirSl
rSl I sti 11 iis h Puns IwI sIst 1 I Ih II IIsflsCrl
sflsCrl 101 in 11 si rli ltl I ius I ulqstll 1 1rJ is isrho
rJ rho i I 111 Itfetuur h t iCstlIeC 111 if I Ipm lrns lrnsnr
nr lcryul sIt susmni5iI pm 1 I 055s II h hfh hrite hriteThe
fh The s I su visits uss Ih er I II S i lriImln lriImlnI
In I 5 ahiss hh I Fu i Sill 115 P I sem a p551 s It 1 I IlIn 4i 4iislIflCi
islIflCi lIn nl s I m 11 I I 1111 I sly I ItS l I I InI 1151 1151stisi
nI Ih I lit ph 11I1f s vti 11cC n ITO is I n I I kPI I I I 510 it itII
II 1 1
1I Ihe I Ii MrKlnte Inl mine ha I IsiS heen lo issipsi issipsiIts e eThe 1 1Th
Th The property 10 pmnpr I 4 ow n rte1 btrcelv t It wnrkllic wnrkllicturn w55mfrtIlThen lrl lrlInrll
turn who n found it diniult < I ral I e mnnei mnneito 1116n I II II
to I < outlnie n V in u detelotiment detelotimentI its I iIsIlsPnl iIsIlsPnlu
I r 4 llfni nn he h li I tsi l fnnl t letcl nf f lie lieTlntl 111 111Tlnll at atTins
Tins II rnholdt Ihnn lrnperf wlih wIs h 4 0ItIn in a adulane isijsIiflu
dulane ItIn nl co 51 twelt tle Irel retAl 1 Millie MillieMrir i iI
Mrir 5 Is I ral lii AI is > and lilt a rr n 4 M 1Iro > ire 5 ru li 1 w a H1mI1 > i e etnrinMilon
tnrinMilon h > t i4tt siI iron iniiiialier > iutd iutdlead 515151amtsiao n1 I I7
lead I Its he artinti4e artinti4eI 1 I1o5so 1 nli 7 ne 55 f tii nntiel iol of Ih It lllllloll I oall all alllinn I Ilinn
linn I nlntitit it r O Mix ts ksls in I feet feetnml I IIh Isitesi
nml ihe Ih iItiS4ICsDll niin 1111 tilinc 111 II III funner funnerIhe I it ilsor ilsorI
Ihe I h ho nni mltAlI > AIt i tetiniberiiK 1111 Iho II his old 11 in inline Ii IislIiis I
line 11 from Ir I roll tt I Ie > e a t i to I tie I I Is mm 11I tuntil I nl let el elI
I here h are in twenty 111 I el is ut t lia I Isstp > 04 on n Mo t0l kion kionpr 151015f5rtw Oil OilII
pr f5rtw prtv St 4 and II lsI un niptueit4 5 Iststml aii Cit I I 1111 Hi > C mide miderrrfukirt 1111I 1111tI
rrrfukirt I C is I I
N > VtIM VtIMKlr S list listEit I
Klr tI sims IIB 1 I Thi f o11 e eti Iroitaiie 1 ollall i onh InitiI onhtmn 011Ion
Ion I moli Mine illl sflee i fiiupkn tutslls S u I addln ittil 11111 lvi to I i 110 II tnti tntinac I u II IIt1st4l
nac t tsslls ith h depth depthIlklr alsptlhigh
high rII lhil I > atlil 111 tn on of f ore r 14 I Ioutluml > h ie dallv dallvnitnl 111 111I
nitnl nf II I lealll hotel tm lt of I the lb Set oirIsi oirIsiI if rf rfollnllI1 I a ai
i nii4ohlatl 111 I hl4 if I fn I le I in n rea1 1 uith uiththe ill illlb 1
the Ih atrttil 511 tI of us r two I 1W new I In 10 I itnmttte 1111111 flte flteteam tlstto4tis h
team rhoteU PPIS 10 01 I are im at it 4 > rk md ur drill nre nreIU4 atroI
IU4 t is isI
tfI Ihe fI I Is report rto of the Kv r Wii h hnW4 sflijiflV sflijiflVshow mn mnoho
oho show nW4 that h the I sti h IUI tuan In > 4nv nun 0 nw n IPso II Vltbh VltbhIAIIII II
IAIIII > W inh S Vu hi Lore I ss ltih 110 I I h Vraiiion I ma I itll Wit WIIl ss 5 I h hlior PtI
lior l I lt sm Ira mn and n1 IXIIIIK 1 Kti Iun lion Ihe Iheprnpertt thoptnport
prnpertt n1 i itialive itialiveiirader ttuitIVPmjrsolcr 11 11tI
iirader and tI Arjwntrr UIn are A sit nor nr on onthe n nIh onftio
the Ih Willow Will l Ih fi h lieir Hlnrkhnrne IIIckh whre whrethe whcmOs
the Ih ititUtnite < l Nrai 1 otnpunv 01 < hat hathtuti Ita ItaUI hatrun
htuti UI th ere ryu lion ol n laree tamp ttm mill millThe millI
The 1 hs tiUnt I nil II Iw IIMS 1t prtnrlpallv II to I treat treatnre Iulnl Imeitfirs
firs Irom tfte I tfi San 1elrn mine mineThe nib nibnet
The nl Mrjtoe Ir rio melter m at I Mniill sill lilt will 111 111A rreet rreeta
a lead 11 rl uti 1 k to I treat If Hie It sire or of the II Neto CisCyil CisCyilI < la laIntted
Intted I omtAliv h II a lu < rrll II ax st nrea from I ln I II II < k kI I II
I r rik ik k lluinliiin I I stItilil iso Lin I tis i liy I I and slIms I nther ntheram 1st It Itrnl ii iiamis
am amis rnl pi in White s tuml Ilne PinmfllY mntv tnl
1 he h pInks Ink tnaile iy I K I A Strehkle a aCalumet 11nil i iluitsct
luitsct on the 110 I hi Klv II Calumet U I detrloplnc detrloplncmell
mell II A drift li IA N lwole n driven It alone tte ttelend 1
lend MliHh 54 It ii Is l from twn I w In It I s four fu mm feet Wllle Wlllefor st i ii iibit 1 1t
for t it s dilii it 11 i IS < if fortv for I is feet Simpl1 ttl tie sIie sIies h hper hu
s per 1 ell I upper Illakllltf I II t III I is m he h1 hslor t tore
ore 0 or In I n the I Ii Ilt 11 I 1 s ditrl I 1 I I 411st fpt iliat 5 h from fromthe r1IIh frssniItiC
the h lTfi 11 I f I lnt n Utel I I of I tl I Is > Alpha 111 haft of ofthe r ItIso
the illrout aUmutsisri > inpiuj I
IITt Tli ri ttm t ureka I eliafl i ll nf Ilv El iVntrnl h hreahe ha haritiosI
I reahe I a ibih 101 h I nf 1 vtn 11 Jeel f alil ha en eniountered OntliJ n
iountered tliJ nI muI t firinition fII I m ITs tI 150 l e eit s teeinhlim teeinhlimtint V 5 ititl 111101 111101II 15hZ 15hZI
tint II I list atljoiiiliw 11111 usits is > t he or r 5fl > n Hie h imrh II tir Pu lde ldeof 1ui 1uiof 1 1or
of the th I pi er ri1t 1 MIII 11 plnl 10 Ill of f the theSevHla 110 110n ItisVsutia
SevHla I onoli tss Ulid islustpIrim UlidThe
The n ref 1 iri lo I Ia ttie lIe Mnie n 5sf tf r the Ih MaMtow iaiulnwerIi r rlliillfroK
lliillfroK 1IllIr Ii ill I Iris is i onull1atel ustmullls I o I it t i arnn iiti 11 flit I II V tinwii tinwiian lIn lInII isosit
an II eollptnent Cli Ii liltetit worth St ii rIll is fill I Tiii u i flu n rexirt rexirtdoe rsi imt imtsissew 1
doe 1 not nl how 10 any stn n luillloii 111111I tk I tit or r ant work workdone w irk irkilont k kInn
done Inn In II the fh lxt rl ols i month Th The rtiOs i ompan ompanown 1II1nu >
own u Os iti rle 111 rn putlte < l laimt laim 111IUI hiitntatrt <
t UI nuns lllS lllSIII ii i illinrr tItiupe
llinrr III Ai nz 7 water Ir upplr 11 In I heinc heinciletetnpe1 lelnralps Inl
alps iletetnpe1 1 leio bv Ink Inkllic 11I < ttelle s II ili for the I h hp IllM III MIeiia MIeiiatICmflsr tala talaminee II IIm
minee m in the lit I Isp Kimmin h i Is 5 I5i Ii irtri I lut ml < I Ihe 1 1 h iss t later laterneeded tt Irr F FI
I needed IsIs III the 11 I10iuu irnp > Mt d flirt S itatnp itatnpmill slitilitti IAIIIImill
mill millI milltlln tti III IIItlonISO
I ilenive tlln Imcrntrrnrnle have hA tieen made madeIn mrtI
In I us the Ih I h Mnl lnl1 > el mine in the III I lira IIAoI1I I I rstt uli Motiutiln Motiutilnit eIuili 11111111trl1 Igi1l Ii
it 111 11 1trl1 r skI Irt 111 the rhaft 14 4i 4511 < i Icet It ot aleC and 1Illh 1Illh11t th tht the theI
t ititiel 4T 4 feet loiik l iis Drift are U lienii lieniirun iwsiiI 0 011I
I run 11I It In It two I us at dire II 11 tf Hutix II I from the II I Is 55 I foot footlet footii
let ii iu el 1 and drill 1 mmii u d 1 In II riplnratlnn riplnratlnnn u s 1111110111Imu p1 rs I loll lollsli
sli n en 1Imu rmoiM ln hisslu lv ni o ustIser 11 r ore usm hart lii Seen Seeniinvered Iecamnt n
iinvered mnt eoI in 11 tti I lo Mlddlemtrih I iltj I nitmu Is mine nt Is In Inthe IttI
110 I the Is Drucixm I 515 iW5l Mountain si 011111111 01111 it Ii I ril Mmrdink MmrdinkIn It is isI
In I i reiwirt4 r tC WIrt S reeltii mm el 5 10 1 tiere 10 t I II h lass 4illihtte 4illihttei 1111011 1111011r s liii lii liiS
S i arry 4 F r II IT I ser lent on I oppT IN 5P S P1 in Kold > 11 1 and andMime a tiul 1 i
55 Mime 1 5110 iillver t tMinI alie alieMany hi hin >
Many n i laim la hate 10 rrently l lwen > e n Mnlied MnliedIn Ik I IIn
In the lit I juijntoi I lIJ I I ii aold pin 111 er > r dNthit dNthitThe ailit 1111 js I IIll
The 11 ore sir mdv 1 that I wa w a le rursti < ently 1111 tilKnterrd tilKnterrdIn itlistt yoI yoIlii 1 1IlIlh
In IlIlh the I its I lilted erdeellenrlnn onto I pitcltptnfl Ilon In tlielernmn tlielernmn11irirt tI Irn Irnll ierusisasliIritt
11irirt IhoiiKht ll I prot inn II lar liner ir thin w wa A orUmilly orUmillyIhoiiKht nmietinslIiIlsisughst 10011 i
1 Th 1 h us ArUona Ilnn Ioner tnmpany will 11 iran irannilt 1f0mil mittis mittisnilt
nilt rle 110 > trli current nl ti I the Ih lerome erde erdemln
mil In the Ih lerome dli 1IIIt1 > trirl The Th imvater Ilnwlcr11mg 1
hilt 112 ill II III hull h will w III nriii > l It iso > e rtnt flnAhfOt tintshssihut he heTtie <
hut 11 ion 1ItrAlln rntrallni plant nl I the II Miami Miamirui Miamiotitser
rui 011 otitser > er a ntupany 11I10 in the lb h Miami IIAIII dttrut dttrutMill 1IlnolIII
w Mill III IR I ready Ir tot In operation liy h 111 ttitsgr Hilary I Itie Iflost
flost tie l
flostTh The lThe 1h fopiwr 0 npiemQlen Queen fnmpanv nmtJIn l Ii nznllat nznllatln
Ino ln > for r ihe III I is pun nh It ha tiaw < of 5f the 11 I tIC mine of f rum rumlultig 4 lIm um In InIii
111111111 Iii lultig Itigi A 1 NVolott ss iiit n I in the 110 I ho fniirllalid I luirt lai i I illlri 11d1lit Ilb fl t tA Is
A leditn of no szukl olel Id ore i ete h feet r w Mir sl I all allmineral AllII illtismuieneti
mineral II rill honrtiiit Inll na S rrnilv 11 truk trukIt
It I I I now I1n w hlli4 15cm ts xampleil ci 11I11 tsiuisal lit It thn I h his I o 1I1Ir ser serI r rjiieii
I jiieii loCh I omjiany iilnj siti alll I It I I n I a > raid 101 that I a ample ampleif ssin unl unlr jilt jiltif
if r till tI nt ussu > from r fiulsi A depth of 111 i > l feet aeiaye1 aeiaye1II 1
II 111 I IK I A tun tunin Inn Ili II
5 in n on iMMly In the Ih I lllvk Prlrwe mine mineIn ml mlIn mmin
In the Ih HraiUhaw ralh Mountalim UIIIII gus II ample ampleMih etnsjiisSI 1 1hIII
SI Mih hIII am MuseaiiuI > ate > l a ii huh a its li 100 I auuu i oiinres illmr illmrt I IIn
it t ton tonIt tonit
It i Ii estimated mAI that there Ih are a am JOO ton tonif Ionor tonof
if ore rp aerailiiie llIot n J Kold I a ton in It tlcht tlchtin llhtIII
in flu > nela IA mine near n Mrlahe 1 Mohate Mohateiiiinty Mh MhuIIIY stiulmitisoI
I iiiinty Ihe 1 II he ul uOIti 111 111 14 I nnne n OS lsg5I 1 I ic r ln I IIII liluII lnlll
lll II sa < hard he r i r I Sloan of s riona ml sttist It and nllI1 I II Tnin TninIllixin 111 iistsiI i i1I1n
Illixin I of ii r Kl 1 la I eias o It I I ttii4a is et ri > is i prixluiei prixluieiiolx lIIlu lIIluIAIIU usa ssi I II 01 01I
I 11111 IAIIU IAIIUIU 411u 411uI
iolx I iiliPItuss > rt IU no SrrlSK Hrr slug uir t t trewle I 1 i iin Inil Inih
in Ihn I h ete st s of a AIII1 < x ond if fell 1 en utatctmmasflt utatctmmasfltiIyuonl neinnnl neinnnllte
lte II iIyuonl < ent dnreoineni lnvl lsInelmhs them II I warrant w nl thn thnlaleiiiiii Ih IhInl Ilsulftt
laleiiiiii laleiiiiiillld Inl Oils Il
llld 111 haielwiiake lists o I aukpl fornVifoei r ftur 11 s r nf r lateral lateralnrk 1011I
I oils n at 111 1 the I 1 ui i liMil I lit I el of r I hi h lloimie soIl Nejjinlnn soIlIn 11 11Inlillt
inlnn In IIis on llatiri IIltn Its iti III 1111 I I m I I ripple 5 a 11 tit I rnek Ihn Ihnpru 11 I tin tinlsrsJlwrt
lsrsJlwrt pru > ert iimprt 11I1 f I he 1 15 a sum re ixtruie1 ixtruie1dnlnlliE Isaboliloaliii
iii dnlnlliE IqlhIti g Ihe I Ii Klkion iL 15 I Ill nrniMliy ii In ttus I V mlatn mlatnThe oil Ial IalTh itt 0 0This
The Th i 111111111 04tnop at lIluiMi < ilitaii II 51tm IMISIIK I i s rig I 11II1IlAn 11II1IlAnI oiiiiany oiiiianytienl unit mana manaI
I I n 11s tienl I Iniirtmratexl to I o asfrhn < eraln Ihe I h Homier Homiermini 1IIrI hiawinlornltsa
mini III I 10 inkiiiir the Ih I Is nhaf l eyond > 11111 the Ih I Iii wm wmfrxii
I frxii point Inl when hots lateral IA will it III lx I > run The TheirnM Tt Ttoo TIIsrilisorl
Isrilisorl iir iirtl irnM > rt > i oo reiliie1 rii host with it ii h 14W1aaui voni nn i prwlu prwluon IrI1In Ill IllI
I In tl on ll I I on Tenderfrnil Hill HillTu ifillTbe 11111I
I Tu Tbe led shot hot BUM on Uvacon UlllCrlpiir UlllCrlp Hill Cglp Cglpa
a n S
pla ili Trook h ha Ista been n leaded In r W WI Ssoilwatil < KW KWward I
ward t and An an air pipe 111 ij line I ls l 11111 iiiir iun I 11I 11Ir to u ufrom UfF010
from r nln the Ih rompreornr on n his II H Ia I nn nnanyit nsiIOVil I
anyit In > pUni Th 1 i Ii IIiI id Mint i i iIIIIhA iVti iVtilunnthii
lunnthii HBO CO tta a hlpl r fIr > f null krad m mll sIII
ll III I ls nun ts ts tliMNle1 1Iw hut scull ill III UIIHIIII Ii ituilssl 1 5 < I lItiMinetrll Iitioos I
ItiMinetrll itioos I I funnel funnelThe I unn l lIil
The 11 fairftx tur toid I i1 Mliuic I I is till tillCrimilsi tIt ilrripple
ripple i reek re 5 < enil I isihl 11 a di shiS 1 i l 101 101Iu ml mlni l lsi
Iu si ni f frIui mm n laloof iii 11 I hildiriir isu tt S ri5 In h I it I n s 1 lrotli lrotliand I IItt rl lu s sstitI
and slits uni > 4 ilnim II nn ill lleiiin 1100 ulS Hiii Hiiille II I
lle 11111 < iiii devilnpituuit 11 n ir r lie II II11111I 5 I I OIMI OIMIIdim us
Idim on lioiiui ilptt nit Mil I rippl 1 < r I51 < k t I Ito 1I II
to I I not 111 Itiiai loii in I 1 slu i khlder 11 I Iitaualll1 1 1Kanialliui
Kanialliui 55411il luli nf us r the Ih Join 1111 Ian 1 lnl1 I Mil 1 iuu nt ntI ietI
I ollliall > inluttl s0 III liitit flilirle r unt lil > lal lalanee
anee on II I on 0111511 nn 11111 nnd II Iliul l n 1 1Tit lniiiin i iThe
The Tit li Isk k I wldelv w Ih rall 11 lrrl re < l ni I mi Isa rtie p1 s k khoMirV Lhhltroo I Itislis
hoMirV tislis t mi tnIt > lnir lia t lioon held ill illKetirn 11Inil s it itIlel
Ilel Ketirn 5mm nn aikil I ore r frnm I IInll Ius s slunti uif uifiinn
iinn llaitlM Olt mine 11111 of sf r Hm tI I I SII P > r nll tiiu I LHI LHIpnnw 1 1n la laP
pnnw P n 5i i i l a loll I 11 Millie is Si I us 1 1trIIIhIIIIIoI I lu Ii n I flIO noi noifrom 9 9trOill
from trIIIhIIIIIoI t he evmid let el or UK II t I lln h ul I1o I1ollIltn I IMlllinu I Ii
Mlllinu i II ii Ii is or time tvurtli Iv nt Ih is m 11 a 5 ion I II i ul 1 I w n nhlp 5 5uhlsio
hilI1 hlp > i I from 011I she I > eti ivii Is 11 s ne neinn It ItIn 5 5I 1
inn I liti hlpment or ir m < iilni tsl is u pom I 01 ihn I ts tour touri In Ini r rS
S i level i Isis lt > 4 return fpIlimssst Ill 11411 1 451 a 4 ton 1 10
Itli 111h h ore 0 or IN I oinlnir triuu II e list 11 < eii eiillrjt uulltrt i
llrjt 111101111 ltrt fuiind on 111 the Little rlnri h mih 1 on nii niiI I I1111I 1 1Hill
Hill I and 111 1 etendint 111 mio III Hi I III 11 l Ise i niiU niiUt r mqi mqiI
I rr rotk > ek V t mall 11 iril U S S t i itun Iton I
Ion Tli lluiiiplire I > Tlioiiip n lca I a nk nkI II II1nlII isI
I onuialu oiieratlni I ii it thrntiLli I units iI il I I I II s sS
S I mw In iiinirof iiinirofA iitrist iitristfritutlusuuil r rIttIul
A frai IttIul tlimil laim i omnium nl II 1111 h tlniti tlnitian ltitall
an 11 arnv 1 ha Ismis nif III liei > ii IIH lussiesl t l at II I Ii 5 h hI l lI >
I reek rec 11 and 1 cilled tI 111 loll Millionaire sI IIIIII Ill Ilitsi I m Irnimn I rn 101 tt ttin IIIA Itls
in lietwren the II Hum It ol uj I the Ih s n ii i IIn om omluinv u is isii
luinv ii uml IInllh the t Is Kinpire Islsitm 11I1 1 rC Stil tst I of Hie tI S in I ss > il I list II listsiitmis
Mine IIII t ompallv I nil Hull Mill 1 hi hilinn Isis n
linn I Isiti l ls luliimi lor t iii rl li I i or a uru ulid the I ii ii I I < i irn s sor I
rn or v of if tin I isi e uirrlnoked U S urlus us us pi 9 o iiI Around stlusi lii I 11 11iuriou 5 5bm
iuriou iuriouThe bm rsil rsilri
The ri Tratlnie 11110 rrlppln tIph frev frevIn tskin <
In ore usr arrylnu tuo fur Mmuiiiii > iid stsIPS fii fiitu
tu PS S2i 1 lair nire ls riM rIlis rIlis4ttlltsf k kktroni
ktroni vein ha retentlv jot ntis Ucn rn rnOIllltiTld Ptoh
OIllltiTld oh ItIDri ii In Hie I ii heldlll Iist I i Ii 5 of III I I Itonexilt Itonexiltde I is uit uitliii
de liii < p ilmuiice tunnel now In tli P Ie Inn ol olIhe itI
Ihe I ti ilrialm a Ir ti i hum 151 of ihe I Ii 111 Iaxi I is u i nioiuiit nioiuiitThe u I 555 555Ii
The Ii 1 1 Iusulasti 1 d on mill tdihii sprlsms prm i IMIH IMIHnverhuillit l t ta
nverhuillit a vorissisu luil and ilil u smls r rd Ih 1 In irlf i rl s I s I IItstIaiittiliIs
innovation i us ihe lie ini lIlitIIltltis5s illaiuui ol Si 155 155tumm n njlete
jlete imlililik tumm iiisis plnlit Ihe I I Irs k l tvs tvst n nthe
the t Ii 4eiitrul a tit rn tiiiuul I ii tstsI run ru si dlriHltt I I sea I I is iiitu s III I I I Imill IbuIlt
mill lImo tunnel Iumlfl i I eie tii < teal III I in t Ilsi Ilsiitoiuuts In Inllelluall
llelluall lll noil Ihe 1 Ii lleliuan Ihe Iheet I Psi PsiCst
et iMintlliinlioii 5 511 uf Hie Ii I ei oii i nnd I ISI io > 4 4Nei
Nei SI nuiie4 1151 tssus nther I II hsr iiiini miii ti u oer lel I s I IhroiiLh IhroiiLhI I I tss s pis pisI
I In Is tunnel I SI in SI < shatter Is I 5 er liefike I iil m a l Ie I lkir lkirKainiiHk etm etmllsutslutlt
KainiiHk Lake l Iulsti > iui Liml lirit i in inIre I Ihr
Ire hr Hiid ust ldiili Iaiitlis ldiililiir
s liir lii tis mid nider oh tu F riaklrv ti 15 I s Kan k su II rain raintalbi CII II IItuIIusI
talbi ar evainininif u the Miniii si lists lletl iiiltu iiiltunear iltm I I1151SF
near sunlull in llnuldir dltrn t 5 tli tlia
a t IM tn I i niiti 1t15 r hu huThe PsiIPse
The Ielii nn untie 11111 mi bs shernini Mouniin Mouniint ini inis
t enrietUH II r s III a l lite lii tli II I flHit lMHt of ofolid 11Ili
olid Ili oi t iirrtmi arf iiut IMI I4 oiimr ilssss 5 I s a aion
ion itS iit oeft 1S Wai mail in iiikini iiikiniwine sliI li7
wine 51 iii from the Its ninin level sip nf thi thiIenlue lliI
Ienlue I ni mo linft liii I I Tin h ss I ls the I is ilrt Ii I Iun I ums Hike HikeIn 5 I k kin
In i hl hIs > mine m ten teat S ss s HIM I l oee oeeIss ee eee
Iss e entlv istls nlirteil TIHIM ruuilutlSC lift m but reiti reitithe ls Ii IiIls
the Ils liAtiirinir wall ili4 ii loinc a ttf in h hliotly IiPsuwi
liotly Psuwi of sf fnlld tti on is en niul Sinkuik w S i iheKlin Ii Iiiwgusn
heKlin ntld at > eventy feel the hs vein U lite 11 lo loKit l lis
Kit is feel feelI IOIIb
I Ib he liemil II Pautli re Vault si iii I mire In i i Idaho i Olin Sir S t ills ti tiS
14 S S hipiuiik i Ijt I lm1 S e < ond liii I ii ire r re urmni urmnia 5 5 115 uiiSC i
a 5 lulls hnir ur nr of If ihtrd leas tifirlt tifirltreadv giusifiSfoist
foist will brine 315 m in i iPi It i mn Ihe tirt tirtI
I ln4 me mint titlsIlS iritite isold niai irat > l 551 U i inne aiullo
nne sleilmil t iup null in stist I a 5 llf > inn 11 t nt sf iilliuir iilliuirro ujlssisml
ro ml k I i is belli iiiaiil at tI ih II litell null li liamaliraiiitlon I Iutltmeslstsstut
amaliraiiitlon mull Iln > iMri iiihiTland sub In InliH4 Ic Ichs
liH4 hs hli IsItslwMI > > ed uiii in nre 5t5 utid bullion i stIi us il ildiNH
diNH I not eipltr us Iii until 510 ii n I Is tolni i iiin uIbm
Ibm stud iitii im entrale htppe1
Idaho sprinif dur sisIrIOC nc the his Ilrt sI It m > > iiih iiihill IiPI
ill tllil I hiiw I Is9 ie ient sit Illre I over bke bkeMrii iLeI
I semi > l of 1 l ll III I ti feae l seu < tlllllMite I u5115s 5 Hie III re renf I I1sf
nf I hia iss eir 0 nuiei ssIyul lit r > Miiuit t teveral lI
I everal nst Illllie4 uu I Ii ntld 55 luu I dmreio1 I ni I fretflu f so s I llul llulme I 11l
me l treat I nierii i harire m li low and 11111111111 11111111111uriiile
uriiile ill l > npMr nun nre nreMi liisi
Mi si I a huet M4 liein teiorti tsteitrtusi l fiiind l I IhiiatilIllw fto ftopianttfH
pianttfH nn a 4 le1 iig a niiarier nf sf i aI mile mileIn
In I nj nn ih I ii i ount Itil III lMiwMn t l ss ld 4111 4111Mortfan i I Isi
Mortfan si us tiselts usis uintl lit I eit of el irielet t S tiai tiailakunn I II
lakunn I it is ist lake lstk i I he Ii land tIll hi Is 1 s Un lllod I < > ii iiNI I Iss4
NI ss4 htlults htlultsSlit int intSltTtP
SltTtP Slit IlIT fly suus 7 i The El working nt ntthe is1tlsi
the I till Illl Ixlilll mine in the Mnjolloii llIrlrt ll lhI
Flit I ntvneil ussr tsp I lit P th 1 P SH p nrr urmo i NITie el s i itupatu itupatulire ulsI tits titsor
lire or MI I ii ri h I nre st tti t Is main ii haft hi I i a Vtt fet fetiei
iei and Irniu thi I Pal ltel is i a rn u 5 dl l lrun IFIlls
run Ihe 1iI hull will si lii le is < nnt lined to h MI MII uu4
I ret retS
S prnpe I mot t whtth wi ss Ii jriw irnU I I e1 t a J Tnunl Tnunltuple 7ohi suP suPstIll
stIll tuple iiI nf a 1 nr v umlilmi lulling I t in il per elt o e eand
and sIt I i aui nun 1 liter II i t WH ii ii rietiilj I I a ttt tttIi t tIn
In Ii Hie tP I luw iMik l Ietk dltrl < I liv li iiei Illl hen henH
H telernn 5 Irflul Itlltlilikf niatl It I 4 Aid I 1 ttie ttiettr4t Il I Irb
ttr4t rb npNr lutul di I liter n r eer us Itijyle iti II tt is isis i itlltrlrl
tlltrlrl tlltrlrlr
r is ttri tlnn of ore or troll the ho reerve 151 151of r1 e enf <
nf I mine I t > he li Ilia k I flnnke ll Pi tint tintWnrk tlnistrt
Wnrk is t II I I Iw 1 tarte 1 I in I I abmii I three I itr tninthk tninthkwhen tuiti Iss Issw
when w Ii th II new redlllliill platlt ls ntilf tllishyui tllishyuills he heIhe
Ihe lls ° iimpani re emit nule a 5 new trike trikenf I
nf iitidi nmrlml > e ore srI In the II llulllon mini in the theHlAk IIstHtiI
HlAk llnnee dutrl < t lle il leilne I Is feel feelwide feelwsal
wide Atll I nre usm tvernire I7 l III CoM iti isisI I I4iter
4iter 0115 or In te li inn Ill net u s i l 0 1 He Heimpttii 51 51usnhtati
usnhtati impttii till I lit iU ml ffn I utini wru wruThe 5 5S
S The rti i hino tins i iip slstsr > er I iitiMn 5 M nti ntiintall 0ssInbill
intall w teiiu l eUtunent ijiuis a 1 it nine nineHear flsfli5ie4r
Hear sailst < Al t Hll 151 It 14 st Mia Puit ISO iie iieip 5P 5
ip 5 Ii icht I F Is5 trfcrecrtfe t rge4ti iitore tHati I tn I 0 i4 ii i m mtin4 5 5tss
tin4 I t > iid si Hiit iimr than SO < > t s in innl lu S Sot
nl ihe ii linnerillei lii 11551 Is o I irea til lie I r i I ml r rIhe II
I Ihe is loam hovel I id liielhiMl II h Ii I Ihe I ss new mlt mltwill vs Itt I Islti
will tune ttti a t iapa111 of sf ii tti 0 vri vriwn
wn > Iniir hniir Ih ninpaiiv lillsJsIm h 1 t 4 laid laidout 101stisis
out a i new tiivtn u n it mar Il iir ihe I Is null lvi i I I it I I
1 U V lllie ha Is lirfetel Hie hIs ItiercPT ol olminim I Iml
ml minim n I Ii m I latin his sit in u It the I tl llurrn Itsi n mis Moniiiani si 51 111411 11 11tn i itrl
trl tn > fiterinif 5 orung alMlllt tlnl II a re4 r I lie i tern terntorv s stulm
torv tulm 5 tvitl Sis ii I tie Ps 4 plnrnl I liv I Is diamond I It ninil drill drillMtttf IrillMI
MI t tsii
Mtttf sii s ts s CltT CII T suim nu I this cnld Pro Prodm PYOitiIlun
dm itiIlun Hull of Mexico tin Ihe h his rurrent ta s > will willhow w ill illhss
how a I tree itifrri II 5 I n over nn pret i iSs iSsisuwm m mtear
tear Iidirilic uslislti Iron report rr > emt 5fl I > ere ereIrmn
Irmn ilirtrrenl fimnk itn I ts Iliere Its Itssnot 14 14more
more Htlvlf1 ns I I 5 II s 111 i II the I I det I Iniiiel1t ash if cod codliropertle isokltnrsort
liropertle lus Imw thill I lu at su I allt 5 ii s I um 5 It S 11 Hn HnIlltort II IIImlusIors
Illtort I Neil siu i I i iHue
Hue 1511 kilil lut mine ultfl which htit hi tuf been tIi iiefl iieflIII 441 441snitiunii
III nnditinlt l loT > r a tut iti re ms f titrnt titrntthe
the th lie ii I hIt ro hurt rtte ft niile iti itiwel st stw
wel w 1 of I rillle r i s I lllhUa tis > lUlt rtlll isI i > te temote u utstiI
mote part t f the I Sietrn IT0 Mailre Mmtniu MmtniuIf
If 14 iwrll 5 uii 111 I II I YlMklllt if Ne 0 > or ortame4 r rliIlPi
tame4 i miipiell and John sruilen f II i il
l etsilt iuir lee I iinpaiit is pill i liar jut ii tt niipl sIs pt e I Itits 4 4larce
larce tits water w piw I it r inlalUl inn tut I Si ° O Ot > era eratlnn
tlnn t Ist nf a I fhe I I new li I 5 i ton I Ii tuill Is ii I Tlu I ti imert imertlr m
lr I in I Si ohape shusi to t prodllre lulls I usco blillioli lu 55 li I u unlrjtl4n Iietsist
etsist nlrjtl4n In the its value of tuor Iuli hull > ILI ILIcoii
coii a t iIt ir The preeiit umoouu sl w iir loir loirlinied 15551isiwi
linied if a few yearoniro yosims fish It mil a r rnusr4 rnusr4itlil > niirK niirKkhlerexird
khlerexird itlil rusrI of r rn h ore prul I smu I i tioti I 5 ti but butUkln P III SICs SICsisrkifli
Ukln In iiiipin nf It t reptrteil r Put litrMvortt Putpisnrit
Mvortt tuilllnii dnllir itorti o u l nr m 14 14bin i ihlolosI
bin hlolosI I I mil milIhe isilI
Ihe I ii rn rs itit mess of the iiinea nnd nndother ntstlttiir
other linldlliffKOf uS the Ii hillmsa tira Mill s itld sill sillI lillrnpipaiit
rnpipaiit I atttqttt s tl I ii llno 1141 i Mine U ui Im i is I niti 5 Ii > mid midthe 5 iI iIIh
the Ih llolote Mill sitrii 4 r n i in nitotii 5110 5 II Mm MmInmpati til0 til0I
I Inmpati S if I s tii liitilst rii a UH V s nn fib it the I is I trifrt trifrtIraiiMi arisessI
I IraiiMi tlnn in Me 4 n In orn t ion i Sb 0 I I It e eMilieu
Milieu t its I onipaliv ullsm5n 5 nt 51 Vmeriia t Issor ii It in 55 i 5 on S S 15 tin tinI I Ins
I k nt the t11 I relmil olntiidn Mitillk siutusluLlitis I Ipativ
pativ It I pifnt thnt tlie nt u S tnne1 tnne1will ItintIruIlsrl
IruIlsrl will us ill klt a net reiitll f l 5 ill M I itit ititihall
1 bits 4i ilslulI < iiii 1 teal Il s ite iteol DisI
ol sI the 111 lUm I foluipats niniiint ul iinti a llnrlun llnrluni Ussrt r rtiitsutsshult
i hihuahua pmlnie abiiif 7o i m mhillUnn it itlull
hillUnn lull I loss nti1 niuentrat ulmnt rstlis Ui s Mr t m tin tinlinlnri v Iu IuI
linlnri I lsil r s niiiieit I IiiS I I i5Il 5 He I P i r u > > 1oi 1oiroloradn 1 51 51Iiiismsis
roloradn t suubi > i > ir i nnd the Its IH I sa lluri n tri trilarite s ts tsIi
larite Ii rICO iitti 5 lii The latter isit I or loiiipint inIuIi iu s tii I u a s rii F st id idof ul ulI
of I uf pariliir is out in I Ii dlt ii ilrnd ilrndIhe s > u 5 II P 5 5fi
Ihe fi i ompiinla istuipis tu im bust Mlnrra si lime tu de deenrnulltered il I Ii Snn Sll Is st nnilr nnilrSan 1 50 It Itetiroubilorell
enrnulltered lar isitiso re Mirllei of i ri h lire t m I Itu 5son
San 1 rranlin ma mini oh I Iss In the 5 ii Nan s ii is a d I itit ititrhihuahiia 1 I 5lt 1 1a
rhihuahiia a ii I Pt um sissies The r i oiuimtiy t ii ii II V i ls Iniiiiis Iniiiiisatmut Ii its 5 I g gstisuusit
atmut x uwl tlon of or a dav sis to th I Iso uinil r rHI 5itt
HI Ililhtiahua Torrron and rnu I ul v vs i i4ti
s 4ti It aerial nit Irani I slit N Ijein intlilod mtsI ii psl ti 5 > ii iithe s s slii >
the lii or 5t0 frnm the tubralinr mire t lii Mi Is town townof 11511a
of a I Nfiln Zi jn The rls fahl is iii la a mil to ii lon I su is and anddrop ots I Iimp
drop the I is ore os fi fut t truss II < is of ofVIIIIA
VIIIIA s Ilrai Mnuniiiln MnuniiilnH Il itIllustlt itIllustltt
H ituits55l ri M < iit i ii Iwinit run from toni the II > menr menrlevrl isus sm smlosl
levrl In the I he Nueva s5s Lux I ii x mine oh ISiu in the I ti iniaiia iniaiiaftlnlii is till tilltmat
ftlnlii tmat dltril I m Fist Ihe 1 Ii K lril I int t erin r5 em emrerentlv tml tmlrrentls
rerentlv tiil Ii iIl a fund unl ssuit1 tilitdy nf sf i > is isinpt i irnverilitr
rnverilitr inpt Islet vi lueteri tusl ms 151 if Ihiii I deep ihatt Is I u w I i ii iiI i iIi
I Ii l istttt > ellllt s55 llllk It In I is lTlte m rus o the I Is rxtenl u Si s til alll 55 ii I m i ll llnf Isof
nf this nre ron In the I Is dlirl t tAt Ist
At 1 re ml IP s ul Illeelinz 115uel slug of Ihe I hi lt I U Uliohler 15hfltujeFt
liohler nf bus I seuurnnA sim tunla Mmlnc si tflllsL i on II nn nnheld s is isIsolti
held HI Hi lb nnt u i ill ban I ill 0 I Ilttnr I 1 is it 5 wi wiarrnnce1 w a aarrsingeI
arrnnce1 to ti lirreie n its s npitai iii I k frm
1 > aI ii I in I si 7IIIIMI ssu i is Metlian Sb i lutti urreni u tFoIs and andIn us iN I II
In I us double atoma 115 ilie I Ii laparlty I ll is of f it 5 null lii si I Ihe Iheompany t he heI
I ompany nperal4 sfwrest I Iheseeuran7 Utile > m It Itaesisltsisti the theartialtian
artialtian dltri 1 1st mis > I Male i at nf t MIXI Ni t I o oThe u u uTho
The Iotntlna mine huh In the lii IM ishis hh1 t ill illtrlit allI
trlit I rid now 15 lw IIWIMN I sw heM1 l > lenkui4 Iik t ii s Uriii I Ira nf S Il IlOni I I II
Oni I It wht w till h ha has lie > ii nhilt dnwn tass tu fur fu um rwentt rwenttvearn I 51 Ofli OfliCSFa
vearn hii tnen retipene1 1 > level n a I rih rihliHle nIlitil
liHle wlil w ihh < h i ii lielleved in run l Iii thtiuili tin tinlirnpertv I I Iiim0l5tI
lirnpertv lirnpertvIi V Viet
Ii Item sliver mine in Hi 1151 f n4ihui n4ihuirlarhl I Iris
rlarhl ris III dintrlii sl I us rlt of Chihuahua I h I h issihuis nwned i it tsol b br Isin >
r in nrlniiH i I reel i aiMiui j i pn4 into 115 ie iehand toIiia
hand Iiia 554s of Ihe t liu Iui I It I Mlnlmr 1 Itu I list Itunpaiit ItunpaiitTho I ssispt us s sttio
Tho MmlroOrien lui I lfloft Minin si in in is r s s mlnii mlniinrhli i is illo illow
w nrhli lii h waa 14 re Vu eittl 5t1 I form I in i vi London I siih tm li litaken ie ielikols
taken opilon4 I 111 is ni on sI eteral S cliii mine Isi u n in 5 II the I Ii wet wetrrti ss psI
rrti part of I hihtiahua la ownul is Isuui b > t 1 1Stllwill 1i451tscII
Stllwill and a tw vn tale taleMrrllnc lett lettteetlnis
Mrrllnc of r Trta llu flurrs > rr llrrr llrrrtn
A tn mting tinjc of nfTazaa Texna Imyer nf sf crvNt ha haleen hoenlII
leen rnllvl fur Innight at tli Ii lintel lintelTh IlnttIlsirgrns
Ilsirgrns Th olij ntjutt < t ta I t ft i fmni lair ni TilUtuil Ti rIDrosin
rosin lUtuil Dry iontU nml I iIhiuts iIhiutssusswisttIiin
AoMickiiliiin Tni I 4 pan nf th S Ii mot u uinnt i itsiuflt
innt In S ii get TOXIUI Ti ails litiycra I hiyrs who W I is s p js iii I n nCrtat isgrit
grit ciHl nf money In I n riitii In Ii tin I I ii ny nyIn I I II
I In it linjr iiinlend of e i snsi ndine iii is in I Il Si IXIUM IXIUMIn I ss I u a aIusrkais
Iusrkais china In Ii Improtr the llliHiiiillrld llliHiiiillrldni4HiMririii iiiusqsiIIIIuliilien
lien loll loll8IAiotrllll5
ni4HiMririii X I Aits n iir iirment tmrmunt
ment I Between thii town anil th tI < 11111 11111wanna lSCliiIlwannil
wanna rnilnvid hnvinz IwDIt H > II Hien Hienwork sigiuiI sigiuiII <
I work la Ii l iso > e nt rninructHJ in it few duyn duynto
I to aliolUh the gr trade ash crswsmizsga < ro a lid erect erectnewHtntionxIntho ortI
I newHtntionxIntho IiuWPtttIOfluI itith VatiesssIng Vat x in nml Illn llIesium llIesiumI nn nnHeld
I Held Motion Trw Fht cotniuny u to tothe ipviid ipviidIetIx
IetIx ou the work vrorki
i a
t
innr uI it rni 1 1 r I it V nrrr i i I sni snitult t I 1 iit iitSi >
Si tult ha I sts u nf Hit h Iuu f it l liMiVtHMi I ttrilnetinn ttrilnetinnIn
In HIP Its Hi hilIlill hilIlills llrli llrliC4Nl
s C4Nl 4hlIh1il > rits tIl5Z I1B 7 lr Prsssshpr > tiri er Cietl Cietlrl an anfI
rl Ihilu Imaw > Hk I Int Its I ind I lltemetit slnteniotittIiItlIiSC lltemetitiniiviiii
iniiviiii ill iilin tiin iss i ii l I ikiiirti Ill 111tin Illslus
tin 1 4 I 1 ii 1 llirn lit 1 51 1 111 tint fl Kivr Kivrll iivpi iivpi115th
115th u S i rP i Iii 5tilh 5tilhur
ll ur l l III Ii t 155 < > Hl fill fIll III 5l5i I lfll1 lfll1I iipstTIV iipstTIVSI
SI tiu t s I > lnli Minn r re4tuItc4l ulle < l from fromT
T S I MII hkx luMliitut nf Ih < Hv Hvioh itsukiIs
ioh ry r > or r 55 > I irnif KIVIPK ifiKle ifiKleialttis iggt4IItlll
ialttis i i 5 luti < i i uiI > ii > T F mail in Ih Ihn
n M Hi I tntiki i1111ut nl i II ill I I io xt 14 offlo nfljtisaIm 4
11 llftllut Pa5 lsimjt Hi I Psi s os I 5 > I Hi u Is tlliilley II II uii nrilT nrilTaiil a si a Ir Irsatil
aiil tC1 I g M VKliii t I5s rd tin SI hTiidlin tuiillnf
1 HIM vttlilll ss AIKIHJ i tsusus f fsI it iltier tlktll tlktlli
i 1 5 1 lll lllIxiiC iSS 51
IxiiC IM it iii in iii ll > > S 1al aIltvrr aIltvrrII
II i IK i 5 ib Ii > iit d ut ml IH iNil rioi rioiit
it il If f l t ti tiuilipI > i ii uf r the thenrni p5igi p5igiIlahls
nrni Ilahls in Hi I Ii iIuIIsil mi 1511 Ilii I 11 wii ai aiIliKliid oaisaifl oaisaifltIiiti
IliKliid I tMiHuit si si IK e S ui S S Ihii liiiliiin i I sssmil ifrvbe ifrvbeTin r rvh rvh1lms
Tin iimliiiiiil ui isiss I itinifx i s I I 55 lu 55 05 I I > l in I ii tin I Ci ix l lnf tssf
nf Iwtnlllii Ises t multi Hm I I us innili 5 u55 I I III II I i tiI > t nftlna I ufttsu c nnd nndtn
tn ill lifam I Is < f ih > > rtn rs msw olhr tlutu tlutuniilwit thistuiflu
niilwit flu I I ss 1 5 iraiMMiriitinii 5 so II S l in ltI I I u mad Inst 5 I all allK lijtIt lijtItgi
K gi I rllllliil ii is uli III I ii till I his lUll l Ii II nl Ii M I Iutn > IlI U UIIIf
utn it tItiitI itit i in Ill Illtaslrrli n nItiiIHn
taslrrli ilrilI a ItiiIHn Orr fir Ml a lo loItH
ItH 1 15 Iron ruIl tirv er Imi ImiIll Us UsiiTss
Ill iiTss Is Xiu n I 1 055 in furtlA furtlAHIP ISurisa4 ISurisa4sIll
HIP riiwliir testi Is iitiii 551 i l I lor t r inrlirr m mtir IIIthe
the > viiir ni I llf tli iilt a ion i Iola lnv Hi HiItiv ulso ulsoI
Itiv I l1 ifiiiik rii fin I lo fi l i lnti > r t liu liuUKI iuiths
UKI hs u mi at mil I h niii I tiit Id n iS i i in inor lflsir
or to tin I fl i il I ni nit taa taaI
t is > inf I tIn II liMii sf > f tdii rurntrA rurntrAalul ilFihUeCitssI
alul Its illail rilii Iiiii I ssi in 5 iriiiiitiiri iriiiiitiirin
n i lilutuirv I Itttis n liai liiiii illicit i mi tu Hi HiInoir iiilswr
Inoir l leii5 i > ill k until ilii iIss mi ia iiiflllv iiiflllviiIII stiti stitillhil
iiIII It a irmli i 111 irltxr in Hi viir viirHull VDirthou
Hull ii iml Inn 51 irtl n vnii I Il 1w 1wslsiIsifl
slsiIsifl l il > ivl Irmn tin stt ii > tr liti Im tI V voasr voasrI r rOurinn
Ourinn I ti 111g 1051 I Isis sti ijtseIit S Si is IC I 5sSi t ii alHiut alHiutIVii 1 etsi etsiIsle
IVii t Isle ti l I 15555 nitfii it I HIM HIMlilfut lImitc
lilfut f MII I l > l Ilu ii Mawtll Mawtlltli s ° iiuli iiuliI
tli I ii l lus u i in 11 pin 11111 II tl liii I i u irtI i rt I vim vimi S SIs
i Is ulii Ii > t urn I is IfnkirniMm Ifnkirni rshrwssliIlsi
Mm runiiintr hi aulml i ml Iu I for in Will tui suf r bail1 bail1ai hlsib
ai f II I mists larittIZ Hi ti t two twomonth ls lsIsintlsr
month Isintlsr nr M u i in onlr i ni Ijo l ij r rI
I hi P l tui MI i iss ii u < l IMI < > ii ni mm at atlltlitli sit1iis
lltlitli 1iis litI hiirlii titsh I Ill I H II t 11 I hi lirlirf thai thaiiti I hal halS
iti S hiss iMiitin ls5 lsuiu 14 IMHII u ii hil mm hiss hanilinn 5 5Pin
linn Pin l Iwsi i i iirt shl nil st > I Issi n IIS VHll slIoiii slIoiiiit > a aami
ami it sui ill tlu iln sssial ll alr ji < > i ea < mtil Iuss I at Sit I I I I IIII Ii IiI
III I Is liji l i is i Miii itinit fur Hurt for foriirlttili fortelutuI
iirlttili Intiiu 11 i 5 iuirir nt 55 ll llirtlirrn 1111 1111rl
irtlirrn rl InsISt Ilrtut > nrr I tui tu nmkn nmknlllMtln nikotiu
tiu lllMtln si l siis S II till I Ii I tllMimu tllMimuIll 11 taos taosri5
Ill f pn nl iM r anil anilUi
Ui n iiitiii 15 ti5i C j I 111 Il hn i ilor in tin I lie lieI
11 I its mull s Ill s t iH trrnil > 0 > i i L rnn Tlii Ito Itol1
l1 i i 4 MI 5 inn l su a irHkr rseCu lisP iMMniir iMMniirli
li lZ ir iCsii Inrnik IsIs < si in s > u5 alry alryiKHii1
5 iKHii1 fc P v iliiniu tir hjAf hjAfIt hisiS
It S P III 1 I 1 s rilT 5 i i5 M I u lllrvt i s si sisisesi Ji JiIk
Ik sisesi 3i I r I II In Il I H m tllin of ofiri sf
5555 iri i us > i i li s MI I terni t titni titnitsshiulsi tnl tnli
i tiiMllr till 51 l I i 4t ltl Ih sII sIIsI MI MIH >
H nl sI iiii t tnrilipt r i mn lirlnk lirlnkIm iIrIniCs
s sui S I isI Iosl Iosllit
Im ir ui ill ir 1 HTI i l iiiiinthn iiiiinthnUliunl fllls flllsIlsll
Uliunl Ilsll i in stIsDau It tin rik ruts or the theXiiiilan Itt Ittsustlai
Xiiiilan i I X > riitiioli ss un i Mllil Ilest off liy liytli IsaI
tli I I r rriMl in 5 5 is nl1 to it ii s > s t sv t of th thn I is isII
n > liii li n 4 III ll iiirinit 11 l iirlltic I of ofttr ofI
ttr I P tlnrM I Is IF S rir Pto null S u I II si it xiirtui 1 i 515 IVrrjr IVrrjrlirllr S Sa
a Iu I lirllr iUni i c vi Itciicr hIs I 1 nn 1 I I I thrmaiir thrmaiirknlml I Io Iiis it itI
knlml I ii aski rk i s Kim 51 I IIMV II S 5 i ii ii i of if im iml anuSISIISC
l I nm lutiti SISIISC it i set > t I st month4 month4v ntsnlhausIiI
v usIiI > ill rpi sri rn ii wiri rI il i tin i 51 < < A hirh ham hamI
I IN in wrI irk u sIet i w MIH oitsI pi riln 11 n ill In rnll rnllin tsi1llVIii
in rnnl t r i ii iiI ill illI
I h Iu iinr > i i linv Isi li < Iwir ih 1 liii markri markrijn ssusrkelilsi
ilsi jn I it ISO i id si s i Mri 1 ri iril oiitrMri 011 nets pl iLaisI iLaisII i l lr
r l > i n ill ll I irili i 5 ill Ml Ii h li0li lir Witl WitlHMI ss454lIfeu
HMI 1 I Uivili II t In I II Iis 4 POIID POIIDIM tsoanl tsoanlls
IM ls urg rf iti 5 Is Ii t sfl > li i loll l bIOW bIOWIsseal > oi oiiMMii
iMMii > > t H > till lir Dli > ni i iln 1011 n Hi Hii
i in 1 l ti ii ik s In i ii 1 iS th thl ttlsu ttlsuI
l I t s n I intrit isitr v im I Iilk I tm t I1t50 tno ale iloif aleL
L yr lwhut uil uilit
if iitM 1 minrcK minrcKlllMtr
lllMtr > it u 41 > nvi 5 ISIS S r 55w 55wnut IT ITn
nut n r s i n r M sto x > n 110 110W
W sitil4lPiS sitil4lPiSCh iTia Mti tt ttAO
AO Ch l II 1 I lm liP I s Ii tO Is 1 l ri isp I IIltitost IV IVMT
Iltitost MT MTM Sf SfS
S iihsI4ish M twerp I J Jla lh
5 lPluI t PPtini i
5 la i Hl Mslain n4 > H r ti 1il 1ilI yi yiV
I P V 0 HMIMM 1 140S IjlT I silt 1 1I hi is
5 I tt ha i 1 rir tirS i iti
> ti tsmal rj asw v 4l1 i l li
> i f i K v t XlJ XlJI ut 4 455eta
> I > 55eta r Ay H J i t5i > H t I I IMjitti
5 Mjitti Vrfol ifdi V p H Htt
5 tt t Hoi i lrtr otr 5Pg 5PgSgett51i r rs
s Hhi nl I ijrlii1 s 5 Xf Xfri a
5 CISC l t slplhslila 5 i inslYissi
nslYissi a V Vrppstrss
rppstrss I ri ots ml u Rrrtio r from Nrw Nrwa w wa
a S
51 a aI4lits a Cl slosills lnxill from non N > ow Vnrk VnrkM
M Ka4rnn iiz 11 S tir Hi i iTIiourf scriusufftrio iTIiourfriei
trio riei sew r sufS sufS4lhiI irk irki
i 4lhiI iut > nmu IIIBHOS routt routttHllniiit roc roclii
lii tHllniiit hi N ps w s or 051 f flut t im Qsin1tnw Qsin1tnwS < Jiren tnwa tnwatir
S rsulsil for Vev w satr > ok fmra l Ilosor Ilosoru5t > ttrr ttrri
u5t C i > mr w tork Iratn tn virciKtonn virciKtonnfir QsePSiStOCDIehsata
Iehsata fir so r sevt > ork frni frnini > Ui4J1tCne 5 5Is
ni Is tHiivu Mrivipir Mrivipiri
i r t4i ii
wMi 4f 0 Veie Veieus VM VMram4rr4 <
us p540 p540aam4
tttm ram4rr4 < ri < 4 faraiwrthn far faritan 5 i X tl rt p PIan it
itan Ian rSirviA rSirviAko Phs i I n M b 7n t VI VITl Usurws
surws s nrIt < Tl 0 P l tl tltttm 41P
P 1S V Vti
ti uuI 4Cr lfns5 el it 1 t it l tflm IAwis J M Mtt UiiPsa
iiPsa ko J Trur44ll4Ht Trur44l tt s V t I nip 5l I t tOf SI SIW
l4Ht > t Salr Salrreanir W Of lI l x M UfluFsfSft Mtr
fluFsfSft 4tlPVOCl tr ii III i XI XItrn 5 5lis4ISW
reanir jtir jtirliy trn m A s ti tiii UI
I liy It utt l M i Tti TtiIM iS ii o ii u5 p I t ti tnaI
naI Pu ruist i P M I ItiJIPlttn
tiJIPlttn IM i Noifll Noiflli fR 1 r l I M Mf 4S
S i l M 1 f fIturrtatiA fs ale aletsiIPPIiutl
IturrtatiA Ui 5tstsi0l no l lr I1 S M BIT P 5S X M Min 4I
r I I O bhsnssg Utr Utrirrisni in o XI s Him ISIS x xt xtIt ste4hi
irrisni 4i S IllalTptoi IllalTptoift It i n I XI to p 5 it itA IiS
S ft ppu5 r Xieriina Xieriinakit A 1 Ii i ti 5 nn sI 55 x xi xiIIM 41tu
kit vn 5 rlkt vbal vball tI IIM S wi x v Im tt ttH itI
I l rr 1 lrnllljrft lrnllljrftH H < n i x U l tr I ii p I xi xi1U 41j4niit
j4niit H Ai ill frii r H tls < i jKfim I 154 i M Molir i 1U P XI XIt 41splW
olir splW t m i P l xi 4I xinil
I nla f i t 05 v Hi nil p XI XIi t ti
i I a is i m p M Mi MJtf
Jtf o ststh i ii IM IMI I 54 54tisfo45tCs
tisfo45tCs iT511lihlee iT511lihleeI
liir I In 14 14sbrgs > ll llllHH
sbrgs I iItststi ilis 5 5I
I ABSri ABSriICInr atSslibsDg S ii iiU eli < atttn
tttn ICInr Kl PIirul rH rHH llHH llHHiUilt I U 1 1July 5 54lsus
4lsus IiYttllt July ti tiJly Vitirsin
tirsin Ijti0 Jly JI TII TIIJuly a aVinasl
Vinasl allistnl Jij 9i 9iFIiusdr
H FIiusdr > ntlar ntlarurancr iUilt fotSeslsns < > un unTllOIlAll July ni niMic II5rnu
urancr Irlii IrliiPnnri t ri TllOIlAll TllOIlAllsm Mic I IXu IIsire
Pnnri Pnnrii sm Jiiin JiiinSAD Xu 3 5 5mbI
i 4fcri 4fcriXltrzuny SAD Joni Juitii Xuit 4Ui it I IJtili 14lIPZPitn
Xltrzuny XltrzunyVnllHr Cilsgna Jtili wi wi4IIIIP i iXiic
VnllHr VnllHrInlirJ i 154 rirlrin rirlrinutwrri Xiic 4u t tAC tI
I tI ii sCusC tgiser Y 5tiiiu5 sue sueis
is sis tsit enun AC ACJuir i3 i3IkeP
IkeP 7 onPe onPehnItid
InlirJ tlntrMarltiM tlntr rclslusn4 July t i4tsstn tJuly
MarltiM MarltiMiirttiiinr sIiiStrn5 utwrri utwrrifllr JUt4 5 5iiiTiP
iirttiiinr iirttiiinrPHn iiiTiP Inisurttsn July JulyA1C > tir1
ir1 PHn JrnrSIm JrnrSImrrirlir tiuisissuon A1C ic 4 4tic arotoor
rrirlir rrirlirtltiiJA Pitlst si tic ticxut suittfIttz
tltiiJA tltiiJAIrriiill Ilitssus xut sti a aAlC AlseIsrn
lseIsrn tog J JJuly 1 1I
I Irriiill fllr tvtes ir irf July M MJmr C Cris
f ris nrun il ii 1 lij I siu il I Iirorzr l lI
I irorzr Soom 44 atilntftin lltrnirn lltrnirnkoltnrrio sig sigeslIrnO
koltnrrio Hotlrnl HaitlerlIfl < m mXllan itchy r rJiitr
41 Mat45r 4i15sIur Jiitr J sly a aXlt a a49isUs
Xllan i fit CttlbOtil totMl Xlt l5C 4 4ll 4is
ll > tlnriiiiil Ulrrlr Ulrrlrtnr 4 Irciosas
s kttitnysIisi4 tnr rr n torU 4 usris 51 ii Tx wl mite mllrIII mitePast
Past A t n niif se4a III Its > t A a t M rirr riIrdit < jAl jAlili
4 IbDuAiI ili 0 s > orV was Aa TM s PIII eifl rail railll
Is iif iifif imdlc ll i > vi s r il iluyrii
5 uyrii I t i intk TV 4 mile rait raitnf Ciiisit
nf Siapli nit > Hi I > 7 0 X tl tlA
5 5 iI stth 514l mIt et etI
I if srl sods llin A 0 i I XI XIS 5 5Ms
S Ms 5u0rte r > f r tt p iliiil iiflflsn n fft > Ps t 5 mk 05 wai sa 170 170IV 37 37siI
siI IV rt nf taiw Iai U 54 nl I M Mtlmtlirr sisiralliar
tlmtlirr lorrr issrri4 t fnr ollnn I StBfi StBfilot StitciI
lot I tr Snriii IAtoln Siiith ro snns nt mel rror rrorrU aif aifrh
rh rU 15 Milrri u5fs lo > iss A Anil ti I r rsn5n orros tIght t trinlrrifr to totyuststto
rinlrrifr Hlnl S ishi in l iss051Ftufh iss051Ftufhtuw rtir trrl trrlI >
I tuw i r iMtmniji lorm liovirr TO 4 < 1iv And tn muss morOH musssnfl
OH Hfbt In miIrr msirralo 1r rUlilr nlrM IwI IwII vb vbtor
tor I uir I il i I55 in ri I to 1A u 145moTiow 145moTiowfur rnorrojr rnorrojrl
fur l lr ti norll ITII ri hiw inr r In nihrrn portion portionllrht
llrht SC roWr sk4 cias ciasIisr ltl ltlfor
for lnn4ni ttrmrAll Ulr lr In r trj lora loratHi iceisshinier
shinier > tHi rr m stl < ri lorlm 11 i Iety y irnl to mom morn momtels
tels n > Hehl < iilnriv 51 hui huiuS n niir
iir uS rilrni Tel Tr irnrrall film toil to 4a and andin
in tnorni ll 11111 < tii tn olrur utttbratt to aautb aautbM isiathwIllis
wIllis wIllisissr M 111 111I
I issr nr sIPVO irmtrrnTrt TrSi faIr 10 lay nil to mofm mofmrtrri mesmowus0r5u
rtrri SLOF Lii > rrlo 0 nliblor sIghs us ui 5 norro InrlUima InrlUimariOTltrrn In ettismewIirti
riOTltrrn Jt 41511 l rirrn iMiniii iMiniiifur jw ss ssIir
fur Xrlnni lnnl Im ns tniwri toilAX In slit fair to tornotnio toTh4llfs
rnotnio rnotnioI
I or irfHwr cr hn tnsr5s rr totia ls di > partly rloudx rloudxIn
In rforru rforruI >
I or hrRlurk vttivrr to tnti Mi ilr tomorrow tomorrowAll
All thus Wll sir lllrp4 < r r rTlr cw cwTise
Tlr Unll irrrt rriltlnn ol lur I lie iTCxnM ISrNui0S ISrNui0tontilns 5TT 5TTionllln
S ionllln all ito financial nr nuw ansi Ihr lb st5ck lek and anduntallont andivci4
ivci4 untallont to tljr doss of hiP market TtM TtMnc Tb TbClosIng
ClosIng nc n tuilitln0s > > indiuttnc tli > hr Md and a ked kedpitcn e4 e4pf
pitcn pf s sslttt 1U aililltlimil newS matt r ar anI MM MMUlnr1
I Ulnr1 ak slush > m UK uijl1 cUIUvo ot TU TUfi Viiiet Viiietw31uA4
w31uA4
p ps
s 12s 4 fi ftv
S
1

xml | txt