OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, August 11, 1910, Image 12

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-08-11/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

4
1111 1 12 THK m SUN THURSDAY AUGUST 11 1310 11 =
I
j I ATTACKS AIT ACKS OK O STRIKEBREAKERS STRIKEBREAKERSlIH S TRIKE BREAKERS BREAKERSII
II lIH UII lit gf < 11 I SI M 1 lit Mf f i I It l HIIII 11111I I HIIIIi 1141 IS ISS
S I glIl glIlI III 1111 11111It
1It I i iIIr < ltrr > tt ltli li I 1 I Hilillr I u I L Mstif t s III IIItlirliinrt ItlHI1t1t1l III
tlirliinrt I sirt tIr Xllmiill I It ftItI I HlllllS 111m I I Oil I n Hr Hrr U Ur
r r MIHIJM H 1 iij stat 1 Jlift iIb IH itIIIrFe itIIIrFerI ii llrr llrrSri I Irl
Sri rl I 11 IMIII iiilil 1ttI s rr iJlirit OriI lit 111i litit
i i i < i i it li t I i Sit I i iJ II IIis I Ih
J h is t4 I > < 1 1 l IItIIi > lllll i I lljtli II IIj IIjill I I 1 1iMi
ill 1 rt r 4 11 I l IIIlChl mill w IuiI m 111rt in inU iiln
U rt n ni Pi liiii h t Ir in trk rl rkOf < l lf >
Of f i H iliwr I r w > n ii ilv Iv 1 r w wa wil
> il > > 4 I I I oo lHl lItItI IIIi ltlg llll 1 I ti il ilr II tkII fclll I
1 KV ii r i I ihimll Mtfl4 I > ilii t h ill I lt ltw liirlNimi < i iw
w m h ii ii i4M < unn r ii ttir Mnny MnnytlerH lIIIyIT
f fnil > IT tTHt tlerH r WIIT iiii 11 ti Hi rht tr triiIl ir
nil a n
nr
r t MIIII ilt kink ft rFitN ir it i MI MIin 11 111IIu I Ijnrirl
1IIu jnrirl 1 t tt Itt in inof III li tiiil tiiilf 111 111I
I of f 111 II I it inin ifiitiirxrV I fi uir rt sti w > Mflon Itbit wr wrHUH r raIIM >
I HUH all I k1 > N l r > a i iii all ll i t ii 1 it Itronilwiv Itronilwivuiii 1In 1 1 1alld
uiii < Iwiwv I tiflt llrrit ntn I fl l Hi 1 li four 1 V VS r rMm rIr
S Mm Ir Mir 1 tIr nrl H t llirlMI Jim t11141 I liT h lilt lilti tIirs
i 1 51 1 MI l1lIr l fly y Mrtrr ittiil III I hzoh hzohIt
4 Mr II INI it 01 l > a irt ikl 10 ami lur lurl t hrd4VIlttr
1 d4VIlttr l u < htfr rin n frrn l < I > z1 z1II 3 I Viiim erM erMI
1 II I Mrikii ttrd I wr > r l lit il Ir dv Mini tiii l vxii wI wIIII > i i1W
1W ViHm e4r lil nf r j > > I I i lli ntr tr t iiiil iiiilJj 11111Ja
Jj Jjiii Mnir l M 1 Mim t ir d > l f til iii I I ii iiKIXinti itIlt
KIXinti Ilt it Ui r V Ility rh Nlifiiilnl HIII I I i Itifir ItifirflliMiu III I ti i i iiii
flliMiu 11 11 > HIM i ill nl 1 jittl 1 nit liitulli I Ikiliw
ulli kiliw tnnin i rih 10 hiiiint lttio t workman workmanP rkII rkIIIInr I II
P i rnin llurxry IInr I Ia rt ay Maiitluli St > ttii I nf r I lli Ir > ts
li In s r Ktalioii pItdII 11 li wlii wit h i 4 fit tl IIl IIlI4trIl 1 i iflk
Mirikn flk ijutv 1 arilUil tin h lvwnt l girl uirluul girlutct
uul Minir ml i iil 1 iinrlid IIIr off r t ti th nlitit sItiIilitia 1 1I1I1o > n nIK
IK litia I1I1o iio wii wI i in iiitfl II Tii Harry 1111 C irmlmin Irn IrnIh urn urntli n nIf
< If > tli I Pi iiir 1 IIWM I 1 4 dll1 < lm il I f ri nl nr I r nin rn ii who whoAire whitlt
i Aire n M 4ItIi rli in III rn rIIW anil wild Ih Ih1111I an anHilnii a aj aH4tUI
j
Hilnii f xnril r I I Ii rii ii iniinut ftIitflliigt to totftt
tftt It tI I In l ti ill 1 I 11 Ih III IIHM Il1I i n Mjml a I Ml i i tin I ti IIIW IIIWW II 11t1I I IWt
Wt W I t Iwmiirili I itt I I Ii IMIIO w hO KlnlH hit 1111 I ii Pull I iiii Ihr Ihrft I ti y yTI yr
TI ft r I rink KI lI4ItiItu iiiMmi n tflilnr f lit litNirf IIISnI I II IIfIrf
Nirf SnI fIrf lk ll i ii iu i WI1i1l1ll Vi illiiiin I us in < > g 14 < 4tiin tt iIi of i if 350 350Kuit 4 I Ii i
i Kuit l 41 it t II t iii it niriHt 41 I t Alrnhntn lakul1 lakul1Zl kII kIII
Zl i > firn 11 I a 1 mil nl > r > f Hi I l1 tdirry Ih I It rry HIIMI HIIMIand sti 1 1alii lanit
and alii I Jnili 111 MIKH I r 3i 3 viirx y I Irt nhl leI nf 15 I IillfTnlk 141 141t < i iMiff
t Miff illfTnlk ufT Ik itrii Ir t IH si ix l iri r wir tr trli r rItkt
li Ilel M 11 > n I < i I irc 1 t IIK ststiiIt ststiiItA IIII IIIIl
A l IwiM V MPtll V 111 t ii Mn I It I rtt 1 Illl 111 I NMfild NMfildMr vi t Ii Iif
f ftt 0 ntIl Mr II lnlphin I Ihlll nlii I i I lil Wr eI eI1trtV4 i iil ttr
1trtV4 > < f il 1 xinii tr n utriki nk lirrnktr lirrnktrati Irltk Irltkw
f w lt ati all > l dv to two I tn lliliui wtnili wtniliMs 1111 1111I iiiiiit
Ms I v > iit f rrll rn l vi P41 nr lil nf r rstrt li inllHT inllHTKtr
Ktr 4t t llr 1I < lvti h Hint iit Mnry Ia lar Mawinu 111111I11tI1
4 41 vtMir s tI1 M I f 1 Wi l I itlyHith itlyHithHlr
Hlr 1 > l I lllMI Illall t i IrJlUl Ii JiIIt foliml f tifli t tillIll tillIllMrikiri Ih IhIkln I li ti tiI
I Mrikiri Vo Itillirn Ihll I wtfli I umhrrlu umhrrlull
I ll 1 lty y a i I miri r tikMi Ik t t kfl ti t > th t hit ri I tiw tiwLwct Wtwt Wtwtl 1 1lwlnu
l lwlnu Lwct OI > lll t rrivl r t Kln Iu l t ftlllll ftlllllI I I i fl flI I
rh I In IMV w tI > i 1 i 11 i itt Htaliiin HtaliiinUOI1 IIIU11hI1 tdlIIItlU11
I
UOI1 U11 I I 10 i 1 llrtl n Will W h l 1t1 ll I l n ll t h > ITt IV > ll llt itti
t ti I n t ihf h i > i > iiul t ih t h < wntinti w tti 11 11Th frf frfThu rc rcrh
Thu Th inir t iit > > i on n tin I h nti 1 M of f U I Ii imln imlnt IWIIIIsttt
t sttt liii 1 i it ii it I ii hi transmit ritit lln 11 I h iT i il in 11 tliw tliwMr I t Ii IiPt
Mr ii i in In h rfiiMnl tf tnii Iti nn nnth fluth
th hf fii 11 i k Hl I liun up > n ih II hir ehiriif < hnI j jnf
nf ii llik < > rilrv l > i > niluct ltl III II I I ti ahl III ii I b i < wi wiKrai waI
I
I Krai > k II 11 1 1 tailor 1111 V 3 > yotm r ojl 0 Iit and andthAt nlllJ
J I thAt ii I i IMI < l it 1 Tli l1 Kiftd Mrt strtt strttt t twin
t win A uI in niriUir Inl itwut li i I al I Twenty Twentyfourth Twqtynun
fourth nun Pt fiii r t 0i jind 1 v M nlh I h nvpniio ii vpnuu 11 nn IIi1 IIi1I tntllTlril l ltriol
triol tjt It 11 ir nlriUiTi III tr n alttrk IItrkIhII HIOM HIOMtliil l lI
tliil I I in ur 1 tniit tfl IVIIIIl l vitiK v itt ii ii > ini IIIIn jfl n w wk wkarr WI rKr rKrShi
I Shi w Ano irr tf < l nnd likiil iii III > in th lu i > M Mi 101Wt
Wt i t 1 w Titiith ii t t h hiri ii tr ri < wi iliti h Iii > l iii it s in inIn fl flIn
In Hint 11 ni 4 hut a 11111 11 111 It yni ynhliitthir ynhliitthirtttiwl > i > thi r rtrailmi
trailmi alone II ilin l 1tlln1 hinil th 1 ltnIIfl iiinian and andhi nn1hi unithi
hi hi lrI riii i1 lln II flnld flI l altHit I uith lth IIIM IIIMiiml hiMIImltI InNumlirrIli
iiml IImltI umlirrIli > rlli ind tri triuNt l ti I iir triu < > n < th I tlthru h < T < iwd iwdhiii
Wh11 hiii aii ii i nin i itii < l in i n tin 11 I lii million NI 1 I in inti hM hMIn hIh
In h Raw 11 Hi w n tiiuut mi 11 an mlrii tuI rt t r 1u 1uSrur > ii iiyrnr >
yrnr ld 1 a lvilur u f 11 Kift Tenth TenthIhilii Tnlhrf TvitthlhuIu
rf
Ihilii i i itueuri han atii n u 1ilii 1111 i uthn hn Uilh UilhIn IthI
I In l t at it 10 < i llrwklvii itt 1 di i1eril < xrilini Ing ihTn ihTnMI th thI thnI
MI I u H n4 ixiloro vnr w nrnonn II1110n Hi h ar arri IIrr uirttu
I ri r iM I Ihv ttu hiv v A r tin Ilniul < l il l i utsh ih n I Ii I II If IffO Tii TiiKII
fO I KII < 1 Xl Mar la tarnt < t > in linv 1 uiv IrnifK annthr annthrtan anni hr hrj hriuI
IUI i ui j hild l It iii II 1 ui i fir r Hi Hinil nmlllIIII nmlllIIIII i ilull
j nil I li > ImrKi I lairviat I elf Im a aIhlrn itWrtIin
WrtIin i11 > Iuuigui III 4 r I uui 1 1Ihrt iitirt
Ihlrn j liird 111 ulrrit 1 rv t and 111 lixaiiitirirMkir lixaiiitirirMkirof I rrkr rrkrr
of r IKU tI HatliKal iMnui 111 wiri w r rtund amMid amMiduni
uni und linnl I K s iai ah u Ii for aoMitili It I and n1 llnliln llnlilnHMII 11tIlnHItIr It lilTI lilTIlnul
HMII HItIr lnul T r nf HI t 11 i i Ka l Miinth l I ritti it tr w wnrrt wnrrIfi wAi wAiitrritd
nrrt nrrIfi > n and fill h IuIl H in Jl 1 itut < n nn t tli rlinri rlinriiif utllrI hrrloll
iif I C floiu loll ti ii 14 < a iiilt iiiltrtiri I Ifh
rtiri rh r v a n i nK ilir ni 11I1111 i line f tin tinlor thI
I lor suit S Iiit ami 1 sVirt irt I MmiufaiimriTH MmiufaiimriTHA lariiuIiri Inr ri riI
A I I4M K l INt ii n lilt It I it I i lit h iJeriltlvi uiflav 111 i itlrnllt IItIruIItt4if itlrnlltnf
nf if r tin I flit a wm to 1111 I I I I r Ii I h1tI M I an informal IlIr1I111illt in r urituiui rnt rntiii vuI t tiz
illt iz iii III ili t h llntTiiian I I bffuI iuri lloiiv II I I Ill Ii I t ua r riort rlfIrt1 runrtriI < >
iort lfIrt1 i r < y niiMt f th > innnufacinrvr innnufacinrvrthai 1IIIIIIIrRlIIIbI inntiufni tusrri tusrriI
thai I they WIT w r tiinunt IIIIIIII out lit innr work workllli wurkwtlh k kl1h
wtlh llli thi h nw n w inin fl n wlii wh i stIrtul > tirt < l h fac facloni ra ratlr ritttrts
loni ttrts tlr > nn tu Mindiy i ty tlmn > Ii < > Hi two twoI
I I r i u I uu i iMXIII
MXIII u Icr li r Hlix III s I i luiirinan liii i rum mnll U nf Hi Hitl I II IIUIII 1 1I
tl UIII I Irtunt rnini < ininittwof mllllll tn liii I t r Id t h t rit ru ir < riior r luri l lthai If
I f thai I tiuu 711 it I ininiifailiiivr ItIJII tIII It fr ru li hai 1t1 v mlil p t l lsvith Ivth
svith ti n iininii 11I IIuLI ft arc oIr JJrIrIItb iri 111111 > ariiik to form i iupariiMiinniifnitiirirHiioMii 11rau
l 1rau upariiMiinniifnitiirirHiioMii r hum ii tail ii r r4 lt a lit I IUII t ion S SI vitn vitnf m mr
I < f lluvw It n inufnrtiinrii nurrtll r In h utlil id l an alIwm alIwmI tnin tninlnr mom momlsr
I lnr > if r < rntiMtlvi aiMrflllioli a tttIooIm who whohm wluohi AhnI
hm I hi t i rnkiti hrI > Hwnv mu and waul IIIt to I ii havo hllIt hllIth tin vs thfir thfirIII I hii r rNilooloM
I NilooloM h III > M riitiuifi I un IvI g iKain IIti with 1I1t it Pm a normal font fontof rll rll11 fnrioil
of llili lliliV
V ltlir ai 11 rni rr < l dy I I hnirtnnn lhnarll1l111IIItHh hnirtnnnlllxh huirituinIIooh
lllxh fr m n iii Ii I Mianrnint k oot ri UDtIt nf r lInl I llnltli I n It Ii in inrfir IIIr hirf
rfir r rf ro < r > I o nplaintt nIIIII lv I linn h IIM IIMinanufa iutmnumniirue a amaoar
inanufa maoar < ir i r r ro hud Iuuii I proMld ore I I I Irlnr IrlnrlIuli i i > iK iKiiur u uhummrrs
hummrrs iiur r fr tlnir itnUi rIe lirakiTk tr ° aInr kr hv hvIlitini II II11I1lh InitltIHg
Ilitini u III i 11 1 4 f 10 i th I h in III il I o ir fartnri fartnripAt ftirtoprlatri Ill IllI >
pAt IMK tri > h II II i iinilruii will 111 It > invi ot otsat ti tiK
K sat t d 11 I I v hd Ii I I i < iriniii iriniiii irmIi 11I 11Itlllt I Ik
I
k tlllt IIS It i IS i nit Il tji ititii IIWII IIIISIVomit ititiirontriitliin
rontriitliin Vomit rntIoni I IiIo ln l h rr Irrlilrnl I ° lr Irto l lIrnllilrd Ia IaI
I I Irnllilrd lit h onini iItp 0 llrlrcalr llrlrcalrIN
IN I m S > o II Is 1 ine 11 III iili iti to toti I II tooljuo
ti ljuo I > 1 i nxititi iIV 111 Hi f Itn II t liiit l iit ot otMit 1 1Mir
Mir lit r rkr rb < ir or f tinrn r rpoi 1 wh w linli Pi I h 1 1h TI TIt ri a ahmo
h hmo t iiirr morrw rr al iv ihit ha tin ml iinviti iui III IIIIII I IIKIK Ihioo
IKIK III r I < rIa find limy tnii r 11 11s tIuS in invin
s vin n f tin t h t i 1 Ioiuo I s i > thit I h I Pni PniiT1 I ° r i ia
iT1 t I L H i Ia a fnilnr and riI 1 nucht ti V ri riiier r rf ra >
iier a I f ni it P r ink t i I k lh t h ho poi POIIIu ll I soon ti thiil till tillIIr I hi I IIift ivirv ivirvarf
arf IIr f i t fa hn mt h Iton n fur r th ° n jowwI < n nf th thinn IhIh thIio
inn Iio IT r ind m m I thit m I t tin t h fixlitiK ow 111I11 Ii ii u ncain ii gi that i him himm Ii i us usis
m is ti t ti > iil r itivy 11 rilhir alh r thnri Ih if r n 1 ii iit 1 1I i ifit >
I fit i > ifiint voo it th h rKiinali < n in IIIII it uta light IRIw lightto
w h n 1 t rat ri rill raIt ¬
ll M l ri 1 hiliilii ill if III ti roofl1tjot nil nfII1 nfII1wlI > nitii in inwill
0 i will Li I o to dilirinin 011to rrooIiio 11I whiihir hh r l nrU or orM II IIh
M h lIa piiiiiiiiii ppI hall ivintri onntroI 1 I mid it my IIV IIVra In InM ho hohiv
M hiv ra ° < lav Iii a l > i fri re th I h JII JIIInanllll j iI t I n f ItnIflItu min mintnininc
tnininc Ii ictinn oti OH in tin tI lllmniH 11110 tnk atrikacttIn tnkiiii trkttln
acttIn ttln iiii io m ItrniiKht t tn a n nnninr ot ot1111h11 t
nninr t n III1UI1I MUI n n IITIf ITU TIIIII TIIIIIMr TIIIIII
Mr tra < stulll II > ia aa Slir Mt > 1atl IIIn iI < l nn nn11I ti ti11o1111 r riiiunt >
iiiunt 11I I for mr Mine Minec It tnu tnuI
I a 1 t ifaril i ruit t i i N I l tin I ° I oliri ° of ofn
n h 131 t 11 Mra Mr II 4isijhiti litclil JJ 2 var varf Ytl Ytlhi uira uiralot
f Id < i k i Inlr u < r rIrpiar rnMr wa arrit srro afwI < l vil VtiroIuiy VtiroIuiyit rdjiy rdjiyit
it < ii i iii mt 71 O nt 1 Vnrtvtlfth utriit utriitiv I IV
iv I V il 1 i In if ii I Mi hIooti iivi a i fiiry and andM uttuilMi 1111 1111I
M Mi I > i inll Itl I ATalit i liart iuurSwI IC > d I lnr I with withth ltd ltdth lfllII
th 1 f n aipotiil 1 ring xiliiiil HIo tIir tI at t II fI fIr I If iIr
f Ir r n Itwil Ia I MK a 1 Wn nihinittnti j w r IIr IIrI Hr HrM
M I i is 14t i at iiiii Hiriifd ivir vr tli tlirun thiruin
run 11 i It 5 IM i o autri ann ig 1 HI ahm h had hadirlniMil 1111ar
irlniMil ar 1 it in 3ahtflhttio 1 J lnnct i aUnit II thr thrin I IK
wm < K ita < in I I tIIV > vi it in Hi IIV I nn ss nr r mil 111 Ar Arrnri hfllr1Z r rrziru
rnri ne fl t ih II t a i frund Irl iuiI to nv v Hi II I ho Uilafu I Ihiuua I Ib
> L t ro 1 in V S W Vrk rk k iirHlwii 1II < nurrliMl nurrliMli imietrrhiuihr
hr i ri 11 ii i M wnk No uk k au auh t tii <
h < 1 n t a t hat Iti t I t1 fnind I o wo 01 I h hr hirito r rtit I I1ft
tit n o II I tin 1 1 t ML I i iiHlinii I os lot Iii and liJ IOOIN a 5 a uriHtlv uriHtlvKMT hv I IsIr
sIr r rx riai i win n lh I dit iivii rallid nn nnlrr ouu ouubor
lrr to 0 lav PiI a < Ih ti wn tna A Mrraiuinil 4 In Inrn I Ifi
rn r Miifi I i icu rub llrin in tin iI Ti at t Sub SidnKII SubI Oil OilJr
I KII in Jr ihnrK i I with it II ii iini I irig 4 4frtn roigiti UItII UItIIrm ts tsIrtr 1 I
frtn rm mi miI i
I 10 ioi i t Ial i lh h nnis at h hr attj attjI IU IUI I
I r far fe I uiilid o i leol inv its v fnfi I < tli II I bu niiiiit niiiiitt r o u f fr I Ir
r om l I Sid eol i Hid 1 IINII t I 111m am will nullt j jit
it I W i i iv i tin I I11i rMiminrlir rMiminrlirMiir ruhuutItim r rt
Miir 11i t t t ii llriin h id I t < i or n j uI m hail hailmoo n nfn
fn I n t jinir 4t ilIV this till MII whiii hU hUI t tI i iI >
I iid t I I t mprntv if r hir irt l h hi ho hoI
I i im rr iii 1 in I niiifciiii th warrant warrantIliiroriiinn arIIIIII
I I I i I irt 1 1j
j
Iliiroriiinn I horeut a ii ltiililiii It if to MlniiiniiiU i ii it iii olsola and andm a aI aI 1
m 21 IMt IMtI I It
t I I i ti m i 4 i nl tlf uu I too o rUtr rUtri
I i r 1 n r 1 1 kinI u mi I un t n nI
5 Iv i ° i I vooo
U i I O g i ° u Hr 01 01t NI
01 t t I Ihi aq t tdt
dt hl hi I 1JI M JllckJ < l
4
I
A most comfortablo comfortabloand
and stylish stylishARROW stylishARRow stylishARROW
ARROW ARROWCOLLAR
COLLAR COLLARFOR
FOR SUMMER SUMMERIV Sl IER IERI
IV I ¼ r rah ch h tat Jk c Arrow Cull CNIIuwtt > > co C Ci
< i wtt Pr Pnbotty PrbodyCo body t Ie Co Titnr fvuySY fvuySYJEROME N su V VJEROME
u n
JEROME ARGUES FOR SKENE SKENEI
1 Ih 1 fII 0 Ut 511 1111 1111If
11 I If Itt M II 1111 II NNIS it I ° l I ti tiI 1 11 I Itsorrsiii
I
I urriiiH anti in I Ttilrtrv vflr ra unit 1111 Si It o Illi III IIIllir IIIIh 1114 1114I
llir I ° Isrmaia r < ttniil I lit HI 10 Iftin It Ito itt 11111011 11111011cI i llllfil llllfilXcnliMl btIeiIt
XcnliMl t cI aIuiat Ml hR rtlrnl Ilir Ih hsi ° I HIair I = ml I I IIolllr iInrrr n nulnrtr <
ulnrtr Iolllr nml SII > iir > r > ir NIIM sot Imllclril ImllclrilXIIIXNT lltlhlrtlu IpoIItrultttttN
XIIIXNT u T An Ill It > WIIIIII illini r Jrromf Jrromfof Jrtmnr
of r x ir V i rU r 1 iipi irii I r ro limHo limHoIniitati hIIat i ii
Iniitati i uiutti I to 1 lI iv t in ultolvot iv fur n limiiMil limiiMilr < I Ir
r t II iniliitiiKiit olutI t t ° ttt ii tiximt ii I It s II ust I riilTn ri br so soSko k kSkTu
SkTu Sk ° tt furnuT iornsr Slut Ill Kinsiinr IIIin anil Mir s sVII SirVVor Mirvivur
VII 4 mil Iii I fur r or nn us 11 is ui lisa att fliii uott nf t tin I h draiul draiulInry I i iTI 11 III II I IhI
Inry hI 1 tI iiniiiiti iris UII host a mi tli I hot xarioiii v m rIotI 11 omnii omniiM t 0111 III 5 51w
> M t l Ii rillll ItVIHUll t 1w w Mil Milnm nItnaa4 I III
nm II naa4 4 hfp I tos thi tJriml I Jury ni < nui nuiIlritirx 11 11I IIa
a Ilritirx I o t I r nKiiiiit 11111111 n iCI Itlat ill I 15 funiiT r siit siitn fi Pti g u unor
n nor r itnl 1 ilmrutirtitl ° oI tlitiu th ° tit o oiNi uoa 0rrtaItt 0rrtaIttNot rrllp
Not hi roI isis ta rr s ° a ° oI Ih I is 111111 111111I it nil
iNi 1 I Ia frtMi < U win hii 0 noli 4 hI SkII nut nutMr otto I Ii I Illr
Mr i lmin 11 ° uiakiI i Vril 1 f fr r 1 ili oliattitth It ini ii 1 1Ih f fcr fI
Ih I ht I II oh 111111111 n t n ° uit a ii gus IIill itbt SkII kJ II Ihn IhnIh1 I ha har
cr r iiiiN s II ii tliit I hs I an us It Utitiithirii utIi it h r t oui > < l I IWIN iTKrii iTKriiWIH
WIN H i w vttt iii in tin tiritiil lurv 111 rmin rminlnntiR F H HIIIIII NOiI NOiIoltirung
lnntiR IIIIII It In il 1hlflII I lili hiIorutuna rfititi if r tliit Ih i KVrii KV dyrhu h hTh
rii a IHTIIII t r roi Mr II lir un MH 1 1wh wi i iit ot otatlnbImrttuQT
atlnbImrttuQT it > r who > hal IMII tiini 10 t ° tsT rinlv rinlvhy ru ulv ulvobioi I
obioi 1 itt > lIltt1 mt o I hy Io I i4triit 5a1 rioI iiiriux 11 I I o orna v Sinfrd Sinfrdnf sr S ii 1 rot rotoil 1 1lI
nf UMIIX lI al1 III xiiiUitiiti nf of r tin Mlatiiti ihi ihiiHiiial uhitliui h hIlk
iHiiial Ilk I atuir tiiiisriiliwr hNr lirlnc iIti 1111 g at > till I I I in t it itii llro llronml 1
nml 1111 ii iiot on ti a 1 vniMtnui sa n I I II Mr II t r > I T r in us iiil ii 1 ott ottLi tin tinlaw h hIw
law Li w iliirly cl i r by a I n1 tint I tli t hi iifllruil iifllruilrt flu ou II IIp I III
rt p lli II Io rilihrr rlllh iohr lllil I li t o P I i il > pv lll lllMr
Mr 1 r 1 IrtuIN null iiiiilml I II tat tI 1 tluit I ku I I iy r lliirli lliirliliul II I I II o ghi < h hh1 >
liul o r ili l tli h litKtrnt I Itatrlo < 1 Mtirniy Mtirniyinx 11 t trru ° of ofIi
11 > inx i ml v county ifl 11I1 o in I Ii iviiivitiinc 0 OIl O ti itt t an I fl iirior iiriorilinarv I IImnurv r rhI1Af
ilinarv I iruul Jury Jllr uni 1 that it nIoo i tin tinii Ih11 thsI
I ii lai trnt rio I Vitiniiy I I I IuiY > 11 ° Uc L in I 1 r i oout ooutI > iii
111 11 I Ii ini its v at tititiM 153 I so ii if I I nu ti ii invi ut VOtt liKutloIi I 5U1 I OIl wrr wrrii wrI
a ii iiialv t I IIKH II u i I Iil I I lui hi tat ti Iio 1 nitti < miiii Is r riiiiinl ys ysI
iiiiinl I U Itti I I Mr II t r l rnn r 11 tn I liit n i v HucliHM HucliHMliul I I I I Iho h h1
liul ho ml int no ot HIM 1 1 t r t ili IoI < l tli I h litntrift I i LaS Ir1 r lot MI o 1Irll I I rio riihut riobuilt >
hut 111 hint nunpliMl tin flII ilv with Ih thr Ito h hh ri1ot ri1otif
if f ih h At trlll ruivl vlell uorztl ral for lila 1 i triT triTiliniirv I Ihr trotrliusoir
iliniirv irantl lurv h anil all Hint Ilnl Its h whoolt whooltoro4hifl hnl hnlifi hnln
ifi oro4hifl n lin wrri w Mriilitctvfl wiihuut wiihuutillKiinirxv wlht wit hiotit hiotithIaoa I
illKiinirxv Ilr hIaoa our a V ti I iliw I h ° iir t or uc1It < itiiiif Its St 0 fttivr n f fthi fIh fthtia
thi < Iltiu IltiuliiKiii I Inlll
liiKiii 1teioit iitimit nlll will 1 tnli 11 in t morrow morrowmomiiK tnnrtWmirnmni norrwmmlu
momiiK mmlu mi l tt tlm Ih tnotiiiii ii t ilij h > iiiM id iduntil ItiuoIt h hIIIIII1
until ttninlM 5 tn tit aKanmt IIIIII1 ii gai hiat Sl I in inl ti tiI
l 1111 > piilr 1 it v Mtnitioy ti I oh tO ° Y lHnirnl I nfI Ilf IPt It Potti ti4 u ar arraicnil ii r rruihott9t
raicnil fUI1 1 hn 1 K 1 < llv lIv1 nl uI lt 1I I r wh whwa w wtwula
wa wula an inirinr 1i 111 lZuIOo r f lr r > i wi ii > ni n h hII IsI I II ITII ITIIl
l r < ir r Iii II 7 it ti I iViinati I nhtiuI to on td I tuli 111 111I IIIHII IIIHIIin I Iio It ItIn
in I i iiijtiiiitimi ni Ju o 1 I fl tilth tV 11 t hi S vkin k nml nlll till I trunk trunkI FralK FralKI h run s sI
I I li liIII I i < liiiaii t fur f or HiiluiK us 111 I ito it aiil ui 1 u I al > tuiK I iii s it I i I ivm UK UKimvii
imvii vm > ° ti t nf n f fat U i liiin to I thi h liatiir liatiiriMIrai I ttit 17 7 7b
I b iMIrai t ntriutttIg trlllll tin i Iotitoaiv ntnNii fpI v r II itEiu °
f Eiu n Itiomu 1111 lr t Id
frr r Kcllv II anil ini ntrwI > r > < a 11 ia but of r nut 1 Kinliy Kinliyllnil 111 utuiihI11itt
llnil Iml ura WI < firniIol finii li l in III I 11 aos xiim I nf t 1 5 5Jnhiti t 0 i iInhn
Inhn Inhl I Ilimv 1111 I nf o r UH1 Nlin I1 I anil anilThnrnn IInlThnmMI
ThnmMI Thnrnn 1 Jnliarilt IIr nf o Niw iW VirU i rk rh in inIlititl I
Ilititl with llh Miiii tk anil 1 txiiK II 1 Mnrr MnrrMIII UrI hlsrr0iou
MIII I mi I a s ilianri haICr nf 11 itianhnilatine 11111111 titan i io tat in g hisli hisliwav hll h ho howay
way a iiintraiti ioIit nl mill tutu 11 ilrainln o Ir In II I ii iiul4 Slat Slatul
ul ul4 I > r ailiiulliil IIII tn t Iul I I Hi I II fi > riiiii riiiiinil
nil 010 I MKII iii anil 1 tin t th iitir ttr r in Wi t 3io l n 11 11li U UMr
Mr li lirinni l nur 111 ti 1 ur I for 1IKI I lam v mil milJii itiulJ
Jii tianlt tianltHiHim hatl J 1 h I P t M M0rhoV l1olh > rihv i if r UKIIIV 1 fir r 0 i itoartit i rv rvtianlt I
HiHim 111 1 K I lHKnii FUCRI h utgart nf Trnv ap in > I Ifur Iur Ifoor
fur ur I lA001ta Hitn II 1 llirrioii l Hr whi wh HUM nasoils a r > i > i < l lnn
1 1a
nn ImiuU 11 with A Ilh skiMii Sl ta It tuat t MH1 1 k mil uti I itinl itinla
a mot 0 in I ut II or r tl I Ii > > liiniMal I utu nl iln II i Io llarn llarnvrii lrn lrnrnllll I I ui rru rrua
vrii a oil imlii 004 tiiHiilK t i OTt > n trniinil rnllll > iinilir iinilirtlii t oi 0 Ia lu r I Ili t1k <
tlii li ttinili uin b li 1 lu Iirnini 11 l rootii Kratik FralK I I o ominus i iiiiin
iiiin 1111 1ilin hl II ICii HI a ll I ami iuuo 11 I I lain Iii iia K 1 Inl Inlinir Inl InlI I at atmit
inir mit I th h IXtriinliinirv U rrlan lirnrul lirnrulInrv Om1Ir I
Inrv Ir 1 ii s iln sI 1 intlirtil uttih t I with wi w it to Hi I 1 to fir I r aF r Mat MatHiisiwr s St lit0 lit0ton
Hiisiwr 111 inx tI ton not Inl yit I l n T arriiitnl arriiitnlII OrroII1 OrroII1I arrign I IIt
II I IH i i t I thit lli h tirni tr I r th I tr t r nU nUnf iIor I Ir
nf r tin II I > IMM 1 will ill I I i llti 11 th i Iv I II y lni lnioinan
I I oinan IIUI tiiinorriw tiiinorriwM 1IIrrW t ioorr w wt1III
M 1 t1III niiniiri 1111 Pt II I i IIIUItl > ID > If n i iIIlli > < tillS tillStnhh
IIlli 1111 Man I aril 1 linlfr I III II a I rniMilrtl rniMilrtlIUr riottlirilllroalrl
IUr llroalrl lnl fur furIn ar arIn
In II tin Ito I rush Ih luuir mi ott I tin Stiind I If1 i il o ov
l v it f1 to l yitirdiy t r ha iiiiniuiK vturTo nll mm mc c o IM > 1 liiii liiiiIIMII hii h it m I II
I IIMII 1 ilic li1 l In wnv wu 1 MI oujo I I i whr wh i mnn mnnnnd nImul
nnd 01 Iii I a 1 r s uiii III N mian flOSS 1 ii wir w 1 r > Mtiint Mtiintur illi tt I iii i iIIr
ur mliiin qlimnaI tlu h litil hl lit win wintin mutimot1004
tin 111 t1004 i a thi > Hid oI 1 tim i ° I VH riiusit riiusitvim tIt
vim 11 twi 1 In ii < thir Mi II driw I lr ° a 1 d I i < p pkllr ioIorouf i iUiufi
Uiufi kllr i ro m li huia JM K > iUt I lit mill 1111 foil 11 IIIMIII 111 tti ttii 1 t tI
i thiT t I man IU Vnimti flI4 1 t 4 irtiniii F011 1110 l 1Iu fir firuni tr t t tI
I ° Iu l it > uni i to I iiiiu tflo thriw tu I Ii r w I h MM V < > n id idIruKcUtliC I ho hoetroguIttig
IruKcUtliC etroguIttigo 1 a I IIC IICh mir mirth
o th h trim Iil pulil 11111 inti hit th I I utntfl utntflatrt III nih nihlili
atrt I t lili tntif n til f lb Mil I hoist 11 fr t Uiii UiiiIf 1
air If 1 itll 1 inidi aI oio Ii 1 vlriu 1 swui VIM 1 1WM ni tj tjwo i iwitnin
witnin wo titan Mi put 111 ti t lnr h r arm I lifin io t r hr hrfnui hu r rIn
fnui In 1 ii < nd Iii I rifi roa s to > d I it im uat tv I V i V f > n I th t It fn fnarm f r rarti I IRf
arm Rf artiI I 1
armKnifi Knifi lllr I tui1 m hind hal1 Iout i otid nl1 ruttitur IIil al alh it t il ilwh
wh who h tn I Ii I t tip t I o him h hem thi h in II ° nun nunlilrkl otuItta n nn I I
lilrkl to n th II rr frnt pliffnn t 1r1 ind 1 jiiiii jiiiiimt JII jouqhtui
mt n oo r thi ttnii ran r 0 1 M n I th aft afthtt iriHf iriHfIltifiiV I
IltifiiV 1 HH HIhr1 Iif nl if r lh h i < niiil niiilftnii1 ntaIitko
ftnii1 itko m linmrhi Iwh hi I Idiikjnrk hkJnl irnpu lh lhknin litknouil h 1 1kl
knin knouil ki r th hnnd hll1 hit tliiri t tirlahit fhI fhIIh hi > l lth II
th I to kmfiaiid kI it ii if us 11 no I nmntiil a rrpat I thi t 1 man manTh iuomiTha
Th Tha nounilnl man 1 i 110 Zoltn iltin Nuwnhn nh nhr1 r rnf rf
nf f 7i r1 nl KnM I Kiuhtydrnt rihlI ulri lr1 i II ha wsos wsosp11 an anMiiMnil 1
MiiMnil p11 11 101 a I in il I mu lh I ho NI idi 0 I l Ik > nk ui l and utti I IIIH I to o k lln llnwftnin TI 1 o
wftnin 0 111 i Mr l ra Kniini Vno fr in Virhniiiti stII dnI dnII rut mull will willf W I I
1 f lh h lull I html hii man IIU Mi h i ma Inlin lohinI hn hnH in h hInn
I I Inn ruiotnri n H n f 1 7 hir Eirt r l iv i o O > ook k in in inUptown irtoi5otwmo n nI
I Uptown I u I o < t l Iti I Ioa n a Markt l1rk I p I li > P Pcnurl c cnhltt
cnurl nll ho h wn n < liirud 1m41 uith n llh filiniii filiniiiaviMiilt r i 11 11In1 n nnaioilt
aviMiilt and w woo aft lnld in I II l ias < < Imil Imilrttn hltlII
I
II I rttn f 111011 n > MS mini 1101 ivu t I i iIlii 11 Ill IllII
Ilii 11 II Timililp Tllhlr Imiii 11 Ilrf i IaralP < rapp mill 1 Urt Urtnnin rt I
< nnin niialoon 1 liin nf llrBln llrBlnJohn I biraInIoun In InflII
John flII Milnhui eo 1 > viarn v ira old 1 nr > f i ti I h > Kin KinFifty 1 EiatFtftynoiohi I IFUII
Fifty FUII Ftftynoiohi ninth a w foil i1 r ll nPf orr r lln h frn tin rn rnnil 1 1th
nil 11 th thin fourth lrl M < or r nf 01 r tin I tb t loiiiiit 1111 ill illUI a aI sitI I
UI I I Ki1 t I ifivinnth tihIit Is at > r vmtcrdav vmtcrdavaftiriixiii v rlav rlavus Iy IyIUflII
aftiriixiii IUflII us Hi I h o I v a a < plnvini 1111 ln t iii g with withM wit it itI
i M I v ITI r al I nthir nl h r ihildiin ohs s Is I ori wtdi w 11 hoti hi hithrniiKli I 11 f I I II I
thrniiKli I ho rcoig ii tin II I hi niwliillK fuItoI 1IIIIa I 5 fr hf f th I t hi III hi I r ° xapo xapoMrurk nl nlIrk n ntrllok
Mrurk Irk tin railing rlll < i t lh platfnrm lln llntlxr li thflSi
tlxr Si r Ixlnw IHr I o o n and 1 fll I to I thi I Pt vnrd vnrdlh vn flnll r I Ihis
lh l Uivn I 0YN fall Al wit lnndin ly I wHndi wHndirloth a tiul
I rloth roI elcut hsa1 > > ii om which St 11h Uipt 14 lt him Itil in iii from UHIIC UHIICImdlv I II i ii iiII 1
Imdlv 10 miniI 11 M WUH tnkii Ink to II 11 11I iii iiiFkior
I FUm FI Fkior r ll I I pital i sit I aoiori riiin to I g from fromIIMIIII rol i to
IIMIIII nf r lh II tiram tiramIalhrr I
lather ltrnolit lIrjnolstaa I hIti r Inlillrr InlillrrIt 11111 111111M
It 1M Hi i2 llvsK IIK hit K AiK i5 1 in Hn n twenty tlfili tlfilinnniMrKirv lllh mifi i imm
r nnniMrKirv All mm is 100 fl t ri rs ot f tin I h I nrdinaiion riI Blntn it in i joui in t I o ih ihin li t hio hioI
I in roat lliH I u o0 I f II 1Iv t ho Iliv Ii ov his 11 tuo t liynnldi liynnldirinr I y it hola holarir
i rinr r of if r Si 111 linn I 1111 fl inti Cntlii nthiImo nthiImoI hh hhI In Ini
i Itiirh IIT I ii t will tV il I I I IMI I ftlrliritisl oo II Irat ° t nn u o 5ia > u 1 t i ii iII I II
i MHMI II Iui aA will A II I I I h I si viid lob in 11 llu 1 I ho mnrniiiK III moons ttu and andtill 111 111II ii toil toiltI
till II tI IIV 11 lS < 0 llllMlllltlH Will 11 tMkil pill ill il III ii iiifurnNmo I I Iiifiininii
I iifiininii and I iviiutii o VIII VIIInl v uiItug uiItugEhicil i iIllril
Illril nl ninnlns It hlln iiiIn a niiUttr I hl llrt llrtlll 10 10II ItsIhltaitur
lll II hltaitur m r tr r 7 AIC ii M Virt Vtptnr r r Andor AflInra nI I In i in
a n n tninii In W t r hat nqM boy dm 111 I IHiC I Ifl
HiC fl 1 I Tinri ionr Ir ° f whohv hi i mill llh n ioitit ioitith v vi
h t i f in 1 i i 111 f i 1 p < in inilrt
ilrt II 1h0 I lli Ii h thai Hl Ho I ft couUI cOlld drink drinktUo I111 rhru
ltlu tUo ubickvy w11 wbott y m KOJ 10 Ivo than h teu tfU ulutl ulutlw
w M
h
I tL M Mai IC4 C ° Attr Al Aitrutk tl ArTluk A n Lww Lww34th L LuwIs rn
g gAugst
34th Is to ii 3SA St StAugust StAugust
August AugustFurniture Augst AugstFurniture AugustFurniture
Furniture Sale SalePrices SalePrices SalePrices
Prices Do The Talking Talkinguurtti 1 1lh
I
> uurtti i urfli lh Iloor Iloorninintr Ior IorDining loorDining I
Dining ninintr TaKl T Table iaoie U Gulden Ucn wcathcrcJ or r Early Ear English Engih 1fl oak oakuvcr oakovr
ovcr a 1 hundred hundre designs > six eight eigt or len icnfeet lenfcel tenlctt
feet long longRegularly longReJularh IongRegularly
Regularly ReJularh 1080 to 50025 625 special specal 8874 R 74 to 84874 84874N 4874Newest H7 H7Newest
N Over one hundred new designs to tonewest rochuose tochiiosc
newest Newest w t Buffets ourreis BuffetsOc
ourreischoojc oak oakand oakI oakand
choojc horn highly poihcd golden
I and liurly 1arI lrly English Englsh finish Many different dierent sizes SiZC Iolbhcd A remarkable remarkabledisplay remarkabledi remarkibledispIa
display displayr di dispIaRcgularlv pll
r cRularlv < 1657 to 7875 special specal 81331 to Sft8m Sft8mSideboards 8580 85830Sideboards
eJullly
Sideboards Scores Soore of n entirely new effects in highly polished polishedor polshed polsheddul
or fl dull dul finished finisll1 golden oak Any n size you may mayuant maywanr maywant
want uantRegularly wantRegularly I IRecularr
Regularly Recularr 1524 to 7350 special specal 827 821U ID 9 to 8 8H7 83M75China > 875 875China i I
China Closets 9vrr OVCt r u 1 hundred different diferenl design in all allsizes al aHsizes I Iszes
sizes sizesRegularly sizesRcguiarl I
Regularly ReJullr 1240 to t 55125 5125 special specll 81034 8101 to 84040 84040Servina 840Serving 84049Serving
Serving Tables iauu3 Golden weathered finish rnish or Early Eng Englsh English
erviiig Uh lsh jak lak Many many styles to select selectfrom seleelfrom selectIIIIIIi
from They The Th arc ar arranged arran cd according to price for your yourcasysccing yourcasysccingRcgularly easy eay seeing seeingRegularly seeng seengRegularly
Regularly 1049 to tl 1724 special spccal 8824 8 to 81349 81349Dressers tH3UDressers 1349Dre5sers
Dressers More orc tlinn Ilan live vc hundred Dressers Dres er including incuding the thelatter IheI thelatest
I latter larl r patterns palerns In quartered oak mahogany toona toonacurly loonacurly toonacurI
curly birch and birdsc birdsey > e maple mapleOak mapleOak mapleOak
Oak Dressers Dreaer Regularly 1024 to S4614 special 8789 8789to
to 83411 83411Mahogany 8a 3419Mahogany
Mahogany Dressers Dreaer Regularly 1749 to 4824 special specal specalI special8142I
81424 812 to 8374 8374Birdseye 837Birdaeye 3 3Birdseye
I Birdseye Maple Regularly Re ullrly 1749 to 3524 special special81IJ4 spccal spccalS
81IJ4 S to toCurly 82e 82eCurly 824 824Curly
Curly Birch Dressers Dresera Regularly 2489 to 4824 special specialS special81I1
81819 S 1 S f to 83174 83174Chiffoniers 83i1Chiffoniers 83i7SChiffoniers
Chiffoniers Ocr ver live hundred Chiffoniers Chifonier including includingthirty IncludingI includingthirty
I thirty distinct styles stylesgolden ylc golden oak mahogany mahoganytoona
mona birdscvc tirdsee maple or Ir curly birch birchOak birchI birchOak
I Oak Chiffoniers Chifonier Rcgulnrlx Rerularly 924 to 4524 special specal 8724 8724to 724to I II
to 83389 83389Mahogany 833 833Mahogany
I Mahogany Chiffoniers Chiffonier Regularly 1649 to 2567 special spcal 1
81334 811 to 82089 82089Birdseye 820 289Birdseyo f
Birdseye Maple Regularly Rerulary 1649 to 3124 312 special spcial
81334 8 t4 to 82324 82324Toilet 823 2321Toilet H HToilet
Toilet Tables Twentyfive Twent fic patterns paters in golden oak birds birdseye birdseye I
eye maple and curly birch birchRegularly birchi birchRegularly
Regularly Rcpllarly 1689 t 11 > 3024 special specal 81324 to 82124 82124Library 8 524 524Library 2
i Library Suites Twopiece Library lhrary Suites Suies Many are areJ aresolid I
r J solid sold mahogany splendidly carved others othersmahogany othersmaho othersmahogany
mahogany maho any finished rnihtd covered with panne velvet vevet tapestry lapelr or velour velourin
in your choice choie of colois coloisRegularly cololSRe colnsRcgularh
Regularly Re ular 11300 SI to 1 30100 10100 special specal 8842 > to 822400 822400Parlor 82200Parlor 22400Parlor
Parlor Suites > anV ln ny designs desilns in carved cared solid mahogany mahoJany and andmahoganyfinished andframcs andmahogany
mahoganyfinished mahogany finishcd frames covered covcre to order orderin
in our choice chnie of tapestry r eslrv satin damask 1 mask silk plush or velour velourThrecPiece velourThreePiece
ThreePiece Suites Regularly 2024 to 21100 21100 special spcial spcial8Ji1 special815S I
8 8Ji1 815S lt 18 to 1 814100 814100FivePiece SII00 SII00FivePiece 511100FivePiece
FivePiece Suites Regularly 3324 to 26300 263 OO special specal specialiVi2l I
82124 to 820900 820900Parlor S 820900Parlor Ofon I
Parlor Tables A Krciu assortment including incuding gold Iold onyx onyxtops onyxrops onyxtops
tops Vernis Veris Martin Marin and Rookwood finish finishMore finishr4nrc I IMore
More styles sryls than we e ever cr before displayed displayedRegularly displa displayedHcCIIlarlv cd I IHeCllar
Regularly HeCllar S4 SU9 49 to 7425 i4 5 special 8371 sa 37 I to 80189 80189Parlor HUSP 01M9Parror
Parlor P Rockers Golden G IJcn or weathered oak and a large largeassortment largenortmcnt
assortment n ormcnr of imitation imilOion mahogany mahoganyGolden mahoganyGolden mahoganyGolden I
Golden Oak regularly reJularl S3i7 3 17 7 to 1324 special specal 8989 to to103I
81034 81034Mahogany 810 810Mahogany 103IMahogany
Mahogany and Mahoganyfinished regularly 367 to toSlti24 to1t124
Slti24 1114 special 82MO to I 81219 81219Parlor 812WParlor 81219Parlor
Parlor Cabinets f Gold 0 Vernis Martin and Rookwood Rookwooddelicate Rookwooddeiare Rookwooddelicate
Cabinet delicate deiare workmanship artistic ariHic designs designsand
and a I substantial al u mc < e tide < id to t every one In of them themRegularly IhemHcular themHegularl
Regularly Hcular 382 S t to to 19400 special l 83189 sa fHn to 816200 810200Enameled 816200Enameled 816200Enameled
Enameled Beds lain > ullitc whi or trimmed with ih brass brassfifty brassfify brassfifty
fifty fify designs de lns to select from all al sizes sizesRegularlv sizesRegular sizesRegularly
Regular S4 4 HI 9 to SIOA 10 1049 4 special specal 83 8e5 sin 07 to 88 8HU1 8HU1Brass 8867Brass < 7 7Brass
Brass Beds Thl The lc sue of ° stuck < includes incudc over five hundred hundrediicds hundredBcd
Bcd and seventyfive new designs de igns standard standardcnn ndard ndardcon 1 1construction
cnn construction < truction ructjol and lacquer lacquerReguarl lacqucrRe lasqicrReguarly
Reguarl Re uarl > SI44 14 1449 49 to rl 0875 i5 special specal 81207 81 67 to 81710 81710Sample 8ni10Sample 837USample
Sample Couches Pholstcred in velour tapestry real realr realand realand
r and imitation leather Box Couches Couchescovered Couchesccrcd Couchescovered
covered with tapestry velour or denim denimRegularly dcnimRegularly denimRegularly
Regularly 13 Ilbi b7 to II 24 Z424 24 special 81 1 134 Ia to 82O24 82O24Enameled 8202Enamled 82021Enameled
Enameled Cribs Plain ain white whie some trimmed timmed with brass brassdrop brasdrop brassdrop
drop or sliding sides woven wire wirespring wiresprinr wirespring
spring sprinr Rctuilarlv Hc ullrh 5 M to r SI 11 114 124 24 special 8131 to 8931 8931Brass m1 91 91Brass
Brass Cribs Ttn ln different difuenr designs standard construction constructionand conslructionInd
and Ind lacquer lacquerRegularly laCl1uerRC lacquerRegularly
Regularly RC llar SPQ9 l 49 to to 49 4Pli 4ti7 7 special 81731 81311 to 84134 84 134
1 nn srti i M ti i i 11 nn flUE r rrncl I
rncl Mini 111 Imni rrisrii llrllrttir In Pollfc Pollfcnnr 1 ImoII 11 Ills IllsntraInt
< nnr ntraInt 4nli nf r li tamuilt tamuiltA lllt llltA
A IIIHII 11 wnlUnl llk1 up io 1 I to tb Hit h iliok mh 1 k of f the thef 1 thomt
f E t iti t DiirtvflfOi i strmi > trp t i 1 ni w 1 i oitit < t iii II i > n y yt yeo yeotorolar
t rdaT 1 nfti > rm tytwti > ii ami 111 l 111 > li 11 lniit I Mlllrr MlllrrHint III tiIImrIluat
Hint hA Iii tI waniil wotyit it I situ 11 gI liuni hiuitahi lrIr ir < l 1i 1 > llo llo4iil H HI
4iil I li waN Ibriiiini 11111 MrMnhon l1lIhol r I it v ynra ynralol nn nnil
il 11 < l a ruri vu r l fto IiliT t r McMilion I I hlll tuilil oi 11 I I lluit t boom 1 1II1 t n nVIIBII isiEI
VIIBII iEI II1 t I In h a IIII LflN5i5 tiiilli hl hsia lititlmlv Isro ° ioioIy MpIM Mp ilrsRs 1 1lr
Rs > > IM a I ivlor lr f n s lhlrl Ihinl 1 h orol ivinuo 111 sv niom Hi Hii H lisa
i ti < ntir 1 < him l 14to iii trHilInii rI111 him oiliif atloat III IIII
1 I 1 ti lii I a ml i sot 1 nul i too I wliiii A lion In I A ai uta ilnxhiirj ilnxhiirjfrom 1I I oatsor I II
I from I r 1 ni Hi I t 111 nl H I Ii < I III Ii 1 1 ° wnnl A 11 ion I of r Hlvni HlvniId 111 I to toI
Id I u il 1 vi Irlay i tilit In I wnlltiil wnlk 1 nvir tn ti to tin tiniiin iiiatIt h hI
iiin I atIt t II iii 1010 1010Mr in ini
I i Mr I ivlnr li t Ia Mtirnl r rurni firnslil firnslilruoIsmPo lniI1 lniI1rIII lipl liplnrfiiim
nrfiiim 011 n I Hi I tliiri tlr1 MiMr I lr t Vni iu I llnrd llnrdiiMMiii 1IIr1 1 hosttIOitmllfl
11 iiMMiii J s Shi lii wuia A n intklnx tklll up iln hi I I hatia 1 1I M in inOil n nI
I Oil I uiftyi iflllTIHMlll oioti 111 f VllRU ougiat 1 II I Wlllll a I hii oi 1 111 1 Ill IllMilkiil onI
i Milkiil n all1 iIkiui nit II tin t riMiii r1 tun 1111 tijiol M kirhst Ir mi I IIIT IIITilli It Itt r ritt
itt t n litunti 11111 IT r II I MUM IH 5N ajftI iini 1 tiltS 111 Ufiir fll
1 1 riRiiitml rog 11 fl I t iM olONo100 111111 > < ii > iiiiii 5NIIN RII tills anil I wliin wl s ltn ihom I n nilil >
ilil 111 I thi In niiirunliT I W woto a jiin Mrs llr Tniilnr Tniilnrlinl TI raltrII
linl II i I ufn I io i 0 MI H Uiillr I ii I I v Ir ncllKtiHl i ghi 111 imo I to t ririfl rr 11 1 iNtl iNtlt < rt rtli
li t I timr ni ni tItIr3mo 1 irir la < i > Mi SI ui 11 ol tluit lit
Int 111 hoiil U I ii ini 10 101lIh n nMrMili mulhjIi II
MrMili f 1 I vf tiplHV ro Hint At h linl linlMuliii lUliiultot
Muliii iinv 111 niiii 1 < t II i > dull 111 i ii iiIn t n h1 h1III Iirho
In ho II III ooaauii > IHIIIM ltMI I MIH li tht a aAIlrt Tilr Tilrllnl 11 11lr1
AIlrt llnl lr1 Mil I li lii llilr 11 In n a I Hi Ihl IIiIloii IIiIloiiNioiiimm II > in inNiililil
Niililil s I II ti inilli 11111 N II I Ant II iog in I IWlhr im 1 1VnllT Ioiltt
VnllT KUiKR IK nf f VVurrpMir Wr V rrttr shut 11 Inv II IIKuritnii 1 hiIi
Kuritnii 111 Ii lot foil nf Of Wliu li boat tir r lin Is tioII l < l in tln t h now niwlmlli n nIU nowbulbott
lmlli bulbott > n lloMon 010 li hIlr rr ri lit lt l 1 < i thi t hi Is irvrnini irvrniniI tntrn nlll Ing Ingihov
Th ihov I hiV Inft Inl IIKIH 11 I a I I I MUM 1 Illl 111 I If tinli ll till Ia liwuy liwuyliffr IU IUI s vu y yI
liffr I rN inulnlKlii 111lth iii ihto I gi 01 Hi 1 h I us i I 11 loon ouumi r rtnnl iniilni nll ii iiii < l lIM
IH ii IM I oi > N In h duiiiN e I oil 1 f r Ihriii 11 t hur hir Is oj N l < Ilio ihi 1
luili hi h i Pilt > iltit 11 ririrh il v1a vii iodli > rji f f
I t IN tuTiiinnlM u rII WIH nl 1 iiirriiil Ir nrr lr srroas n fuikn fuiknM 11 11rl Iuul Iuulimstii
rl imstii I II
M I mill It I nil ni Catili Cl u1u1i 1x11 IIrr llrnhrr Mirnl MirnlIttnTmnn tIirrIhitrrminrt rra
IttnTmnn J ITln fntin tot Ann AI Isz in n Fclwnrd FclwnrdMiilif FlwnrdI FtiwnrdoTutur
I Miilif 11 r Ui I inrlit 111 t wntdiinnn ut ih th hun Ifnnf
f rilfiinty ru 0 euflty I jail frmn r lurh llrh two t wo liurcUm liurcUmimirviil hllI hlojrgtaNI0O0
imirviil I0O0 jWfl 1 n l miLiv < nJv tnahi Imn h l lt > > ti tirhnre ol olh olholsrgaol <
rhnre olsrgaol 1111 l t hv > v sh hJ riT I W V D l w wy y fl
Mnrifr SIr tflmL4 Uv L r > riiriil If II n rrwnril IId of f SI 1 m i
I f r in 0 I 10 iitr n i > ii 1 Timothy A
hod > who o Ilaniitd lbot1d the 11 urvuk lfuk
jlsxgrlll nn 111 I ° IE I i I41 I41oml
14 14nn
Xon nn of thr h llri n lUlnirit F4t 1 ant 1 1 Prlre PI > liul liulHlniiil Ill bultIatiiI
Hlniiil IIUII Trill for ru frmnil n1 lrrni lrrnilnn Irrnh >
lnn 110 h n Wiill Wilm siissm m Irir 1 l II yi 44 r ra old t wits WAMarrniciwd witsarruigtwI n n4rlln1
arrniciwd 4rlln1 Vf trfl Inly y Iffor Ior MneiotrniNimlt Mneiotrni ttagtatrnioutahi 111 If
Nimlt in I tin II Klntlitixh IInlhh FInt Iniahi court In HrookUn HrookUnon 011 011I
on a I clmrKi IAa nf wand Cc lauinjr for ittthing ittthingft tf lUn ln lnn
n dinmond IAmono nn roe ring valuml all1 Ht il SI3 ° 5 Iwilonsuiit Iwilonsuiitti 1Inlill
ti I > illlntn Ilnr Ilium 1 KnnRht Jllreh vhilo rifviirinK IIIilll tin tinrirti thomIrtrts h
Irtrts rirti 1 littlit wir wi wirsa I at t Inn bI homr hor Vi St MInhn StIhll StPnhona
Inhn place 114C hl tsloi nn nmIiI C0 d fnlhrr rnlh th l I flr flrIjIwariI v vrjUiird
rjUiird 1 Trio lr loaNhior mlrnf of th h too Klrnl 111 M f Y Yi I II
i h iri orhi ii at n < now N ws a on h hlno hanoi hanoit nd ndin
in I iIiitul iuil for or him hln lie I Ii tuiid Id hi itla afl on hadUfC hadUfCIniini hld 1f
I Iniini h iit ° lull 1 n f fmw > v wtk nmka A kH ago KO mid d got < ni niiiliiyrnont nlwlh ntIioymntgot
iiliiyrnont with wlh ih t I K tdlfn liison < ll < on 11180Y I niniiany m mIlnioUIrn t onItronklyus
IlnioUIrn lh I h ton IMo H naa n nloin jo In a I tug tugdv bigiott
iott < dv 1 and had hlll fnllii U In with 1 luid 11 com comI 0 0III
I 110 ° It a
I Inn III i 14 hi llr 11 hirat t uTincr n Mt Mtiiaiii I II alh athur athurI
iiaiii I t in I Ink linn hum and andtnnU andak itnituimak
tnnU ak it man al nf Of r him himMnRiflrati hllllIIIIat lii mu i itutitatatm
MnRiflrati IIIIat Xn Snh li mlormoiisd > vprtiiai > f d avmjigttsy avmjigttsyfir > Tmvatli Tmvatlilur mlllh mlllhIh
lur fir III ii tgI Jt1 i l oIorgynuuus < lnr Kyll rniaii hut all ahiI i < h ht ha wits wiuiinii witsI
t iinii llttiIfIINfI II1 ll d to to Mnd 0 lIst caM I > I to r > th lao1 Irand Irandlury Iranuliilr
lury 11 iilr flu I liild th h ncru acuott tIII d In 111 Jlrt tutil tutilI I Ih
I li > ptofrfs tn n riiit rlll wits found 011 nn i mi ruling 11 1rm 1rmui Jfi rli i iUt
ui tli 1 thom mimi rm of r Inn II tss a arrrst arrrsttHshera r rrn I Ittlilrr
ttlilrr Idl Hrnlrnrr 10111 ln 1ltlll InpusriI InpusriIErwili l > iiri iiriKrwhi
Krwhi 111 J WIIr Wldi r formerly cnnlilir ehl of 0 tIm llfI L L111hll
111hll I I ltni < > < liini i Hunk 111 who IH charK chaOd > d with withth aithitb lh lhh
th h UKM Ih of f l ltIai 10 > 0 flhui i worth of 0 ih Ink Imnkniwiirilii
0 iwiirilii 111 wa not 10t Mntiticf4l yfstcrd 111 ay aywliiii slywhloiu
wliiii nrrai nrruiignmtt nid lxfor hfnI liidgn IIIt OHiilllvnu OHiilllvnuin fHlh fHlhInrt
in Inrt Inrt I of nn isnrnI in rnl I H wosjona > i ionii At A flit fliti II lot lotI
i 1111 i ° l iifnl u < if Aiitaiit A blalll Dimrlct I that I rid leI Altonuy Altonuyl A lun I II
l iilinnly > Y In h A ninniuinl for rn anothir anothirAIHU anlh anlhwk anothorwk
wk m I or 11 l < r thut 1 thom Iu > Dintrld Attorn AUomIY AUomIYI Attornmyoaootrp yi yinlfif
nlfif I inielii II h olitnln hi In morn mo fvid vldoc vIdn nca r rogarul rogarulsits nrd nrdiiiK rd rdh
iiiK tin h tirnkiTH kr with wih whom whnl Wider Id < did didluimiii dudIioioti
luimiii 11 as It I i Ia ixM < tr < l tlmt h other in indi I Itodot
di dot > linintM IIIH will 111 IM I found 111 against a < alu Wider WiderInl WideIno VimIr10t
Inl Ofllrn Imi m Hohlirr Hohl Fly EI 1 In Nlalrn into intoCtMiinitxiK IntotiIPitooV a aI
I CtMiinitxiK tltIJ tiIPitooV Ohio Am Allf At 10 II Thiw Th roll rollri roilbmrs ni
tN bmrs ri M Il Iotw w thu ln safot af a In lh tl po p povt t oflr nt ntly ntIYIU atI
I IYIU lyetilI ly vili flvi 1 fl t mil fI irniPt m 1111 aotuthpaat > uth < aiit fr of < if hnr hnrM ht htI h r rI
I M ottin > tvp < > n II I and I nrlook orOk to today < Uy rwcurcd rwcurcdVi
l Vi o A In raoh Ah nnd le 111 ioii ra in stumps IIKmr a1 n < nil nili Al
i Ilhn I inn h rvsuterfd rt Ierr mail and a sI t th ttwn n flid nf towanl towanlihi towarmlihut oanl
ihut ihi 11 tiAr 11 4ua In Marshall llooprnju Jop uto utoluubilJ U ut
I luubilJ wui o wbtcli whch they tb 1 ttolti
J
1 I IA
A Neckwear Sale SaleWe Sal Sale SaleWe
We e place on ale today at atour atuur atour
our Broadway n r 0 a d w a Store Siorconly Scre Screonly StoreOOIY
only 1400 Mens 1len Scarfs Scarfsmade Scarf Scarfmade Scarlimide
made from highgrade highgradesilks highgradesik
silks sik and nd in a complete completeline
line of colors for Cr the theearlv I II Iearly
I early ealy Fall Fal and Winter WinterThey WinterThey VinrerThey
They are re of exceptional exceptionalvalue cxcepconl cxcepconlvalue
value and are re offered at atless atless t tI tIcss
I
less than onehalf of ofrhc ofrhcI the thei theregular theregular
I i
r regular price priceNow prce prceI priceNow
I Now ow 65 6 cents centsYou centYou centsIOU
I You IOU should have half hal a adozen adozen
dozen or more of them themIncluded themIncluded I IIncuded
Included Incuded in this sale arc areall arcall i ial
all al broken lines lnes and odd oddpatterns oddpatterns I Ipatern
from our recent recentsale recentle rcccntsale
patterns
sale le of mens negligee negligeeand negl ee eeI I
I and plaited shirts at 95 95cents 95cents I II
I cents each eachAbout eachAbout I II
I About 35 5 dozen mens fine finefancy fne fneIncy fineiancy
fancy border hem hemstitched hemstitched ¬ I II
I stitched and initial and andwhite andwhite I Iw
white w h i Ie Handkerchiefs Handkerchiefspure landkerchief 1landkerchiefsptirelinen
pure ptirelinen linen lncn formerly formery sell selling sel selling ¬
ing at 50 o cents specialat special pecaJat
at 25 = 5 cents each eachBrgwmnsKine cachoBTQninQJinQ eachBrwninKi
BrgwmnsKine BTQninQJinQ BTQninQJinQCompany ng ngWtCQmpanv
WtCQmpanv WtCQmpanvr 76 Company CompanyDnxdwy
I r Dnxdwy Ba7 at 1 32ad JZ Street StreetCooper S StreetCopet
I Cooper C Sq S SqusM < w at t 3uS li Street StreetSewl Sf StreetFishcsa I Ifu
fu Fishcsa Sewl s S Brooklyn BrooklynWant B BoooklyuVant j I jI jI jI jL
I
I
I
L I Il
l I I II Iant
I
Want ant to buy a suit to carry carryover carryover I
over to next season seasonSensible seasonSensible seasonSensible
Sensible idea ideaSerges ideaSerges I
Serges Scrses arc best for that thatno
no pattern of which to tire no nofabric nofabrc nofabric
fabric fabrc so surely surd in favor favorOxford favorOxford I
Oxford black or blue serge sergei
I
tr i IITII 13TI MT T AMI A wtiinrs wnrs iT iTTDIIE T TMTOIIEH TTuIU
MTOIIEH TuIU IIMT IIMTA ElTA 11 11A
A shoe cleanup cleanupf canup canuppairshigh
f 5IT > 7 pairs pairshigh high shoes and andlow andlow I IIlow
low
Patent leather calf vici ici ic kid kidAll kil kidAll
I widths All Al sizes but blt mostly most narrow narrowwidths narrowI
I
7 at rr 1 fl fl l iiit1r iiit1 attostja h hI
I r 10 a ire r II HI I 0 AU AUIM aluI tu
I IM I HTf a Mm Ul1 tl tln lu luri
1 n ar IFP ri Mm alti utUe utUeRoGERs I <
I
10 10ROGERS I II
I ROGERS PFKT PFKTThree PF Cnm CnmI CotvNv CotvNvThree
Three Hrodw Broadway y Store Storeit StorI
I
it at t It ItTerre t tVtrrta
I Terre I CI it I Utb I ii HI 4ik it itIts I itlt I Id
p
d
1
Its II clearance timenil tmeai the mill cmiiiiota milllot mll
lot of our liner lne shoes reduced reducedRusset r reducedRusset due d dI
I Russet Low Shoes ShoesReduced ShoesReduced ShoesReduced
Reduced to
285 285Were 285ee 0 0tere
Were WereJ9a ee eeJ98
J9a n
198 198Low 9 9Low
Low Shoes at SI 198 198r 98 98It
It r 111 the Kftont onl cleanup c nup of o our ourfJOO IJurJOndJOShn ourS
fJOO S JOndJOShn 00 and andsISOShoea SJSO Shoe til alileathera alileathera3Eyelet I lea Ih then then3Eyclct n
3Eyelet Tics 229 were 398 398A
A treat opportunity opprunl Its the themartc Ihemarlul theimartest
imartest martc t of o the Summer ummer styles 11lr tIea Rus Russet RUIlet Ruset ¬
set and gun metal calf calfAMTII cl clunln calllhtIi
a
unln lhtIi M4 IhltI IhltIV I f 0 0A
V < AMTII A Oxlnc cIln < In 0 inr Ihl r aI l adtofwmeTltof adtofwmeTltoflout uv nrmrnt nmrnni of ofiiur
lout ni rill ril ant n4 no In n krrt > pair pao wtiti ii lb Ifti ii 1 < rniulremrntt rniulremrnttr Irmrnh
ce r h hat r ilrrUlnl 1 In 01l 01 lr our oou l InID > n tni > Into Iu Iutr I Irt It Ittrtt
tr rml rt Of pirmcnn toil 0 l tikr > kr Ini n > mir I o firm A aIr nod
lur I purtnrr who 10 h III t t r t Mini in intent In 1 In Inthr I II iiitioP
thr I i 11n IioIflra > u lnr > I I I In II tHMlilon 11 In I nrrrpi 1 and trrl trrlrniir tl
I rniir ynoursrlt n rl Ui imrit ln von 01 ouo Hill a 1 Ill Ii nn itnos nil II Iii tour o olr I t > an anI nI n nl
I l tiI r In mnlrr nr with N Ott h a Xlllr 1 III 10 Hilprrl 111 i urllrailt ur ly
israeli 11 a Infitrmillon mmlon H I < rr r III la lrinrr n U loutoiFt jtwrt I
llrlllih 1hh i olimtu 1mI tirnun Ir 1Ht loo loorillKIMItxir 1 1I 530ritttittefli
I mw1jk rillKIMItxir ritttittefli okl r eatat Uhll 111 hlPtl nil ti toya Mac < racr lnlnr lnlnrl In Inal
al cli l rilr1 II 1 ptrrtil tCaemut wlrrt t trnlr Ill over nyl ttiiu 1 h 1 IM IMitrrnjnii >
I ml mlilil itrrnjnii un fo goal t vriirli ro In a1irrr liir nr rr uil hI v viliin ii
ilil ililIIPO Ittiiifl iliin Part ri tai li ttlrlri ln tntauiatlnn r il tlnn Intllnl 1
lil IIPO 11111 IYflIOE OPCR < r f I IINMV 110 It u ou < 0 I 9 l llrj Irsoidumr IrsoidumrS rII a r rml yI
I q
S fOR fORIOHSAllT iO UR AIl AIloi I
I IOHSAllT oi IAI sth Xlmui I sr M ton en ot tow 0 ow Ixlrt 11 alMinl alMinlinipntmitirorn tnutlao
inipntmitirorn lO lao gnoonoli n ath tb ThliUj flit Ia nlrrlolof litre tool n of nimk 1 sooI anton jnlnnrmunl antonrs010flt 01 nn
rmunl 1 nf inr I Ipt > r errt rrt rral > n 01 t low t W l a irri art ilnlrithlr ilnlrithlrUoukl 1lul lrtrahieto
1 Uoukl to 011 iI4 Ilk Uke ordm r rdr for 10 Mtniilr amp5 mil lpmcnl l tpmeah > > PrOc Irlrrupon Irl Irlpa PrOcopals
upon pa ppllrklloti Ilon AiMrr o l lII cIl4 II AS t x liriKMI liriKMIA IrlKrl IrlKrlI
A At l tntatardm m lrrJ mIn1 m V VIIIXP VllElP >
I IIIXP In1 nAvrii nAvriiWANTED A TU > tlI tlIWATfl 1 1A
WANTED A I Hr n a tart dr nlnin nl b bn baus n in aneltc < inoTlc
oTlc n h 167 or r II I irnir nf t AII mu mi muoI t h hay rr txM 1 if ifirfrrrnrr Ifti 1 1I
irfrrrnrr ti I tefrnii Aaitrrx Adir 0 I u I I tx 1 > M 1 ia = N Y Ill IllCTi litto 1 1I
I to Flr Ecira CTi O barge r r for or II IIAd I IiAdverlI
Ad AdverlI dYIImrn pTtlrm mntmt nt for 1 Tin Tit 8cs Sc = anti ml 1 TIIK TIIKErntixo Tif TuKYTEIDo
I Erntixo EtuJJO Hux SII may b h be Ifft at any ny AmrrU AmrrUcan AmrlQ
can an Q District I fic l Motwnger Dr offlc orc in i the o city c
Irr IrrPW
irw PW IPk I tPAmItfs I rAIM rAIMIAnnllK lMpkr4I1I
i r n 5 1 ii r rw S Sw
IAnnllK I1I 7
w ii it ii n Ui i i irrurr II
rrurr I yNpyIlt n MIITMI MIITMIl4 I it I IU IS
U S IIIP Ir 4 I g II It 111I nLI4 nLI4itta
1111 itta I I Ir titi 0 0oll
oll l4 in I n nLOVEmOWTHE I It >
r IIs a PcI c n nLOVE 0LOVE
LOVEmOWTHE LOVE AMDIS THE LIONS LIOHSnrifi LOS LOSy
nrifi Mv y 11 Pta A innrrfTMr tTfr rutrn r rpt r l i n nHUTICMJCttB nU ItvitiarriaitII
HUTICMJCttB ii > i iamia
KrwVsiHTlblrtR amia U pae CII si t at 71 71I < aS aSTWE i r rTHE
I > rf THE ARCAOlANt ARCAOlANtLYKttM alcaD I
futttiial ttoal r rlI u 4 4a
a u t l lllii
lI llii > It u v f 1 N N t So 111 111LK 1111 1111LYICVM
LYKttM LK iitt c TIIHtHT TIIHtHTTHr TII TiNlilliI
I I tInmnl I 0i I bt Y P 1YO 1YOI
I THr TH THE iI MAIS ii Yl BOTTLE l rE rEI
rtoli rtIY14 V m mKlMrr
I < 4 Inr n l IttrlMnt Ifniirt u mlN
KlMrr Y14 lr MrnFi I Unit 1 ttaaN n Xlf t T TWI TNIa TNIaWit i m mXUtr
XUtr WI 1 Um rniwlra 31 31HUII rc Ia f14 f14H VI r runfiAsiy
unfiAsiy ii i 0 > r rrSffW rr r a apt
HUII H rSffW r pt Vur n v vTHE 1
rot J I tit 4 P tuiF s ti tiTHE dr drTHE
THE SPENDTHRIFT SPEIOTHRIFTCJITEIIIM SPENDTHRIFTC L LftsjlTCsjiay
ftsjlTCsjiay ii I ifi1 r r rbnlTcHIlR a aI
CJITEIIIM C bnlTcHIlR I 1 M MTHE 11 Mt m V < I Ir il i0r i0rr
r r r ItuIl In I a I O Mt To ToTHE V u uTHE
THE COMMUTERSxxii COMMUTERS
I xxii fl i i dU1 dU1I i u tuu tuui i iIT
IT I i Xltl U > t u I 5 i I IMilMXI il H r tHnln tHnlnC Etrnlnta EtrnlntaS rnlnr rnlnrlnrr
S 1 Ii Na NaAL hl hlIHhH lnrr lnrrwrit
C AL L 0 PD B El IHhH IHhHIUU ti tiUE4lEa
IUU UE4lEa I ET T writ r s S n T TBESSIE 1 > ia iaI <
I BESSIE E McCOY ri n > r v < i ihi nn nnII
II Ttrir T r Mil 11 5 Ill I III 1 U MIHMI I XN I I0tiFt M I ill illimBIM 00Si
I imBIM > PillS i Mi UUMI tlSrianI tlSrianII r ni 1 1T
JAnillrl JDIJlt I rAni I tt VTMI T I iixntirs iixntirsA 1 rlrS rlrSI
A tin S X Thritrr Th r to t j TlMr Tttibahi lti l II IIMmik Um iism
Mmik sm m < Hrf 1lm mOrfttmo r timrnl n ° llr nt < bim In i Apirrlr Apirrlrl PNViCIEttrrItIII u utHrUI
I tHrUI EttrrItIII o In i iomi n 11 usps uspsI
t lliItti l llfll > Ir 5 M NN llrta llrtaFOLLIES In InI HuFOLLIES
I FOLLIES IF ° 1910S 1910SHtHf 1910 1910TheaOr tt1 21r 21rII
HtHf ur AMSTERIAM lUCtrDRIII Thrmrr Thul j iaafltaiI iaafltaiIflu rntrr rntrrit
II I flu it HlnJlLn3llB I I i t < iI nforuhlr nforuhlr1trolX 11
1trolX I t 0 03 Ullnrr Un XXrl A SA 1 1I I I Irrnlrrk P Prrlro
I rrnlrrk Olnl A I n t irP I X Mi ihtt rr nf nfTlMimiixm n n1 ofTtmuan
TlMimiixm tlrk III GIBLIES HI L I lrV H 1 Xlrhxly Xlrhxlyprr It
UI ULI1U
prr Nn rnt ant n nl > n HrMlt HrMlti
tI i ni ui J li > ih h nulhcirn aa In iPioOfl A Xlmiitr II 1 ita itaIi > mirut mirutOAltTY
OAltTY bAIfTY W WFORTUNE 1 w wI v
I FORTUNE FORTUNEII 9RJ1JE Q lER
Ii HERAD srta I tIcat A 3tth hi
ilhi 1 h HEAD SO V itrupit itrupitUIhC Toiihl ToiihlMAilE
UIhC flICCCI C in ltlllt IitittM IitittMifnI
MAilE ifnI DRESSLE wiolPIiirl itoiiUtIiE itoiiUtIiEIO I II
IO II a 3 3111 h I I A l P Mill MillP hlr t trtiiturua
rtiiturua l DOWN flfliMU flfliMUci BROAIWAY BROAIWAYIIIK
1P P iirf
r ci cm UUFII1 IOAWU111 IOAWU111LYRIC UnUaWnaIIIILI UnUaWnaIIIILIiY
iY LYRIC Ic al 11 si tv t it aI it aP aPI U UI
LOUIS I tIll N Wit ii If 1t11 1t11Ut
Ut I sat Is I n ll11TEit ll11TEitr n na
r a SI t 1 lia tt ttir 1 I II
I ir IIIK ll Hr sIuttFtt < HIFn itiru 11r lmiir lmiirItfl nu > r rMMIIM
MMIIM III Itfl nlllOMKUH is 1 I rtl rnhlIS rnhlISHCKETT riItakii riItakiiH > KIIV KIIVunifPTT
HCKETT H unifPTT Tiirvnir tU I UII UIIMON IM w t m tlwy tlwyIt
IIAuKCI I SKIH It im tiuiMt I ILIPMAH iilt iiltFsiCLARA
MON FsiCLARA C l A R A LIPMAH LIPMAHis II LIP P MAN
A1U5u THE MARRIACE MARRIACEOF
is l S THEMARjCE THEMARjCEI OF A sAR sARIAST
ASOR iti4aIb5t r t ibfli l rv r r ha is ut uttit ll lsiU L LIU
U e tt tit 11 t i MI MISEVEN 1 1f 5 5nid
IAST I nid tilt tiltha SEVEN DAYS DAYSCITY
f ha 70 Vrr PslrL PslrLTv
PITV TUTATBT f P iih1 ttSt I iv ei eiUI w wul 1 1n
ul CITY UI Tv I I THETE Intrtlnt U n I I n 0l 11 tit 1 VI 111 111VI laI i rt it t tI
I VI 114 y ElA K A AS > Il IIIafl a W I VIS VISStT S SST
S ST TI IIMAV 11 1011 IM 11 1111 tllNTIIMH II I flt rioit Mitt MittNUIIT 01 itt ittttIIT
NUIIT 11 alOb lib 11 1 IAM A 11 5 < Olllir11 1111 1 SKI I I L0 L0lh IVO IVOKilth 1 1hith
Kilth lh I rrorlor Thr Th HnlfnnUn loUnln MAT MAT5f 1
TU U AYE AtfC llw liwar r h hOItotflttIfltrF r tnnijmir n < m > T TiOltil TiOltilI mtitr
5f 6TH 5 111 MICf I h St i jMftri qJArI Jrurl J > Un Manhalt In
halt 11 Mm h 3 4 > fk lkln 1 ln ant ni 1 olhir olhirAIAIIFMV nlh nlhI athrI
AIAIIFMV AAIF fir cF Ml Mil nI Sll < Ihinr lt ftt 701 101AI Mu > r rM
M Tirr oit ont 1 > i IAIIONX ia A In I I < lii > in inTHE ii iirviuiv n nr
I r rviuiv I jI jIn i an4 n iIv iIvI 30 THE CHRISTIAN CHRISTIANV C H f 1ST I A N NH
I V iOeaOit lk ll ut I < ll A F Wn WnBrinP Vt VtR
o
H FnTt Itli r > M I nnllwr I lir A Itii ItiinUUr 1 1eII111 it itV
R ROOF
nUUr V Uttlnrc Malil y ol VIt I > lrr lrrCOIfltlll irfiiltItilit >
COIfltlll fiiltItilit llirlr 11 lirleqs r tl nl la0i ly M VIa IA i te TIoNr TIoNrHw Io IoI
Hw I 4 47lh 71 Km I auijl 0 Mnuklni mol Irrro lqrtuttej uru
ti1lu rr rrJAMERIiAN MrTv MrTvIAMtlCN
IAMtlCN Rtl RtlIRIIHTI 1IF 1IFU
JAMERIiAN I i lii t N NI iri ri Rtlt i nnr HI Ii n I
9 ltft ui ci M I IRISHTIN t ff ffIKIIHTIN
IKIIHTIN IEACH MUSIC HAll
lUllr 11 1 a 1 i4 < 4 < K 0 0Ig qH qHlaCI 5 j i iIICK
IICK Ig FULTON Jit J Kami KamiNORTH MaAWel MaeIIa
I a i I iii I l a aNORTH to toNORTH =
NORTH BEACH
FREE FIXEWIRKS flREWIIKS 70NIQHT
B Last SEW tfi A 134th StrYtti StrYttiMANHATTAN St Sttet I
tet T Tiiv ii I cI ewb Utidi UtidiMANNATrAN 1 1MANNAT
MANHATTAN MANNAT AN BEACH BEACHPAINS BEAUI MEciiPAINS
PAINS Turr TurrDREAMLAND FIREWORKS FIREWORKSDREAMLAND rIREWOII rIREWOIITurr F1REWOlkRDREAMLAND
DREAMLAND DREAMLANDi
l ol t i rit rit4 rit4IKO lr i n nKI 1 r
I IKI KI U1 > t < tr r VPlt VPltit l lBRIGHTON 1 1I
I it a affwJV co
ffwJV tiT1 t tI tIa itatNi
BRIGHTON BRIGHTONWtM
RILJU 4 arT r A At t z zVI
WtM t triis M i v vLUNA t ta
a p
Shalt a H HLUNA fiv I IH
LUNA H PARK THE SUFKIMI SUFKIMIWIRLBIFrUN SUPUMn
I U n WIRLBIFrUN WIRLBIFrUNIK4 WILIIF fUN fUNI fUNIU
UtlI IK4 II IU Ill V Ml ti ITIf ITIfFifth Tint TintFifth ln lnI
I Fifth Fih Avinui vtt AuellM Raami I I Int 11 It
1 3 111 iiii4I 141 1 K Erihi urlh ta mmr i 0II 0 0n i illvnr
llvnr II n I Il4rlm n liiirilii rrr rrrI
I l iiuilUIilnl Ikl itS l Nil t0 n nI > J 0 a aJhe nThe
The I Provident Loan Society Societyl SoietyI
l of New York Yorknf
0 nf n Ihr ttt hr mtUlrrKl for r i npill tp 1 litini on i r1il 0 r rno O t tIn
In n no y 4 < 1 Inriiilinf Intln prll 1 111 MV I 41 a in inN h > T I Ii1trri mint minto I IDe IDeuTh
o uTh i1trri lcr
3 HA 1 rorMTH UIHTI ItEir ItEiriirnsiIy KM r rturniriiv r rl
turniriiv tin 1 ii luurih Atcnufi Atcnufilxi tueulnana GU GUI
lxi l lnana n I So lira l Inrlutltr Inrlutltrii
p ii I KIIIHIH yUHIUUr K Ki safliErt safliErtliujo URrC
liujo i > D In t Su SuKnrmrrir S o I inrtive inrtives
1 s MIiE 41 rl fit itFSE itFSE100mPh Fn Fnll
Knrmrrir 100mPh Its ll Xr t ati t IM 1 si siIxwint tifetI tifetItoqht 1I 1II
Ixwint I In No n 7111 7 Inrlultr InrlultrIlll In Inciuittisa
Illl 111 I Ial SI I 13111 13111x 1 I nur rILEEr rILEErlow
low x n 10 > S So wA InII Inritisit InritisitIOU
IOU 01 OU fitII > lU t jjy MIlIEPtI MIlIEPtIloan J rlrr frKT frKTl >
l loan i nt trt n s 11 Inetot Inetoti nI
i IirtIi4H II un nnOUT nnOUTN
006 N I I too S IM 1 titta > M Mnl Inilol OnclIilt P PTo
Tn t hI 1tPH lnhI anl n Thu Thurtay V IC l
I 1 57 nl I t IKIil Ilil nt 0 10 If t U UI ttI > l
1 I I 1 ibllltlon nnhl limi > Mill ol 111 Inr ioela il4 > Ant 1 o I II unit unitiri < iS iSi
iri I i IWIONS IWIONSEXGURS II iisiosLX4I
t
EXGURS 1 IONS IONSLake F FLake f fLke
Lake Hopatcong SI08 100 100KXKII1 100IEIII
Lke 10081eono
KXKII1 11 ll tCo IltIiS lll unit nl FX EVEIIT > HV sfMHi sfMHil r rI
I l A 1 > i si 11 rriii rritai 31 xiMiniiiii xiMiniiiiiviX U hlooI ts4a ts4aa
a viX o V M It I lltrry UIrr a I l tIkJl rUn rll > > f 3 31 31Itnh V XI XIn 1 1Ifl0ta
Ifl0ta n < JI iuI V Vt VtAtlantic
Itnh
lXtjanalc Atanlc Atlantic City Ciy 250 250It 250 250I
l indm flga I liii liiiI I II
It I a Xt 1 Z1i Si 7 vi ° Ubrrli 1 M tt 1 1VIA 4i a > i X M MVIA
VIA NEW JERSEY CENTRAL CENTRALHARD
HARD CwAu Us 1 M m I i
3 Hours Evening Sail Sailon Sai
on the Dcautllul Hudson HudsonTo ludn ludnTo HudsonTo
To Yonkers and Return ReturnSrw
Srw iPnPra tr < Tnrr m < Trn Tnl TrnJn n nn ont nl I llrn M r rClllfn
Clllfn ll llnr lb rirr M N H M f I P M rti dI at atVonkeN l lVnnkrr
Vnnkrr onr T 1 l P > I SI rruinncvutuyllDr tfiJtnflC rJn nE IA 0 I Ilsy Iln 0 0I 7 7I V Vl
I I M l il lOi ll I iumtdisi < illul < n rtrrplrili rr I In iie nr tiramp tirampViaIs t mfr mfrlf m mI
ViaIs lf I l K l > rirlr I KAlin I 411 I1 III I llr KOI IUC IIIl Ml TKIT TKITGLEN Tllr TllrGLEN Till 1 1GLEN
GLEN ISLAND ISLANDDATQ
DATQ n a ro IIOIMITIIII IUU Tltl fitIl II iw t L Lu Lie enAT nAT nATI flATuu
DUA I uu 0 ArB I D TU TitlY TI UV IAMllV 1 Sf tj i UY n unit II IIu I p0 p0V nl nlI
V u m M I i anot mt T r M r 1 jut i I IIr M Mutrr 31Oatr
utrr Ir Sl iiri I lS I f l Hlto IUOKI lopotMogi < iKl float I Souib llli llliI 11
1 at l B IV I V M imi onImhlt 1 i XI ViOmtoihr XIUmti
Umti Omtoihr mhlt ike s b ittti I Ir rri ii i nnrrrl nnr < lnll lnllVTIATH hl IaIOitTITh >
1 VTIATH VTIATHP5 TI TIPATE
P5 PA PATE ATTCTMTPO I Cll NTS I O S SI M j jr Our ml yeara 1 ran frr t h hTt 1 M Mml ipertene rr I
I I EIMOttI TATE r Tr a co 10 si I P 110 ItlOOVtflVVt 1 v v
NnlI mninIIii fllI4OttT fRn 1 sitiiit mR nFf flIOftTt4 flIOftTt4NItaILk
MM NItaILk 1 in ne UK stw a IwtlLk IwtlLkSylvan IOUK IOUKflTl OIK OIKh
flTl Sylvan h n llftrb tb NTlTBit Inn Mrarh MrarhHOTEL IlqrhU IlqrhHOTEL Uh UhHOTEL
U
HOTEL ST CHARLES CHARLESON
ON ONEIDA LAKE 7 MILES WIDE 21 21MILES 21MILES 21MILE
MILES LONQ LOCATION DELIGHTFUL DELGHTFUL AND ANDCOOL AHOCOOL ANDCOOL1
COOL FINE lATHING PATHINOUACH lEACH DISTILLED DISTilED WATER WATERSERVED WATERSERVED WATERSERVED
SERVED IN DININGROOM AND QRILL QrL AUTOMOIILE AUTOMOIILEACCOMMODATIONS AUTOMOIILEA AUTOMOSILEACCOMMODATIONS
ACCOMMODATIONS A C COM MOD A T ION I SIX S I X AND ONEHALF ONEHALFHOURS 0 ONEHALFHOURS N E HAL F FHOURS
HOURS FROM NEW YORK FOR INFORMATION INFORMATIONAND I H FOR MAT ION IONAND
AND RATES ADDRESS MANAGER SYLVAN lEACH N Y
Lon Lonjf Lon l hd hdlr1 islandwept lnd lndMANHATTAN
lr1 wept 11 tr fln 1 I Ii flrpa flrpaFMANHATTAN
MANHATTAN BEACH BEACHNrw
i
I Nrw tw xmk k a IopuUr llrrrrillon rntre r end indOutdoor endtuWoor
r Outdoor uWo Htnlnr = r Pareottit PareottitORIENTAL Adl AdlI r IUr IUrORIENTAL
I ORIENTAL HOTEL HOTELI
I JOSKPII Jo rIn I lillPXXPS 11 iIttIt I 1S Munirrr Munirrrml ME
I ml rtorM r1 lj I lat trn I POtt t Stm StmPomottan s > trm trmVrw tmOI
Pomottan OI Plan t V triooIsu triooIsutl0r44nt r 1 1trt
trt tl0r44nt a lfrtotIA lfrtotIArtn
Vrw w Oprn rtn Air lfr al Trnllt 111 i n II r rmer r4urf 0
I I I 4urf ttathin ttathinMANHATTAN c > mer merMANHATTAN f fMNHATTAN
MANHATTAN lEACH HOTEL HOTELAMI
AMI HIM 1 IMIK PIlkVjrjtean IMIKfjrjpr t t1ln
fjrjpr n IlJin 1ln linn linnAlfreil On OnAUr1 limitAtfret
Alfreil t Xmrr mr nl Hlof 0 a 11 XlnrU III Mfr Mfrnchlln 3lrI I Ihln
I 4nUIttln < nchlln hln > Inlrrn IIPul foAl lUml lUmlllorrrxlr lno lImnIIlortrI
llorrrxlr drxnit une llprrj r qnultr qnultrIAI jnnrlrtlr jnnrlrtlrl InrmtlaIn
l IAI IAIlnr laIn ln iqnjllr tlrrHnrU tlrrHnrUll IIrarLMany
ll Many lnr nr Imprmrmrnt ImrOtm Nrw r IVrt lpr1013 nu Cunjp CunjpAutoirnMIr flatatI
I AutoirnMIr ulomnhl void 0 dlrrrlly olr Ui I ti holil rntranrf rntranrfTHE rlant rlantkll entlnreftklIi
tklIi kll flntI flntII flntITilE nlI nlITiE
I
THE TiE ULSTER lLSER DELAWARE DEU AE R R Rofl RntTpra
I ofl ntTpra 1r > rn t omit > > ira ra n pr r I oo t 0 th thCatskill II IICa ttoo ttooCatskill
Catskill Ca tskil Mountains Mountainsnotnl
notnl 1011 note i fiir rlr iu I ii lurII tofPalIio irr finr nn II not < l rnrrtintlr rnrrtintlrnrry e eI
I nrry I lh lh > silos 1 io fun air tr thi Pt mntfn1 niasonnt niasonntOOq nl nlurn
OOq In1 slnl rorornl ititnitoitoistt its itsAr li
urn Ar n urrnt Ir ultrirtlon In thi mnitntmln mnitntmlnrion mottll mottllIUI
0 rion IUI a lii trh Iofrh h in n t luraMI 1 hot lultrTI lultrTIami hllI hllII toolttnI
I I ami In if I Miiltirl atosS IInl11 atb nn s Iii fur ti 1 or irr t a era 11 11I > holt holtKrnil lii I II
I Krnil n 0 ant nl I ioott o tan II o rnr cir llhi IilooatruttI IilooatruttII < lrntr lrntrSlltimor
I I Slltimor Im I I htwot Im nlli n I Its ninp 111 of r tlirl Ih m iitoUlllt iitoUllltnml 11II ustaiOItI
I nml IIIIIr llm II 01 tf C I liotm hI ami 4 ii I luiprilini Poai mu llo in h hI htt httI nin ninN <
I N X SIM SIMitfinral Sl SlI SiVIo4I
I itfinral I rl ln I rn n ir Xgrnt XgrntKlmriion cntI gntRhnugaion
Klmriion 1 non N NAdlrnndurk SAdlrond 0 0Adirondack
I
Adirondack Adlrond Mo to toMORLEYS luUNtAii luUNtAiiMORLEYS nl ln lnmORLEYS
mORLEYS mORLEYSllnlrt
S Hates aol ni coil air gr + lit n br It h hro tr nf fhr IH At r rim tn tni
I I i dtrki d dir C nirr oerNiLnC xiUnc t l two u nf hr it h < moat l ie > n tOj tOjSUP i u uUHr
SUP kr in tn I rrfflon T flit n fUln < 4M I < r tatito1 tatito1toatIio < t tn n ntKiAttuc
j tKiAttuc llc ItAthriK Ihall ti t wntf I n 1 io h trnn rr JII tOe uicho tOeItoi
ho Itoi 1Jran Ittlitotln by lrtan > r nltrir nl > r lumtti < 1 i rr princ princHAter ln I Iatr
HAter atr < > p nmnur ln InvalM InIIII t t tiOi tir r 1 1tUIIt tAOoiP tAOoiPaioIil1i Alor jpt jptM4M1IK1
M4M1IK1 tUIIt I aoui kf r iraai0t > u i Mit IIn 11 hin1OJn r jn e eI fl > S V VrKNNHll V VI
I rKNNHll rt u uI IS ISI > i iWflTER
I Irl helms itairr llr c ap apWElTER r ri
i WElTER GflP HOUSE HOUSEIhr H015 H015th
Ihr th Ph Maintain Ioln U tiflfl Prndlr PrndlrI rdhlmla rardlhienstina
I llrintlii lmla open u In 0 liririnrirr liii PJrtPf PJrtPfthe lnitir ll n hlv hlvthe
the hl ImUIni oln und n1 Dnr nn i linlrl la n IM hi < rrrl rrgtoon EIn EInth n frt frtI
I ihixr th a hn nrrn P0i hIP 1 l tmai > r i In to ippolninrni rrlMrn r rityop rityoprrttce l 101 101I tnr tnrrrlrr
rrlrr rnmfnri nnd n titration Illihr 41 a1itotr iinir iinirI
I I rnnlnl cnnhi at sItuation rip > lr Inlwit rrlrruiimrnt rrlrruiimrnt4nd lrl
I 4nd mjMmir te pHAil II ir fitrritl 1 l Istp lr Summrr Hum And AndAutumn nl nlI I IAUlumn
I Autumn r4trt It til IVvoxtfl 1 nf r ramp mrr U tlew lr ant nii niiAuto o
I Auto MIII malted tozrth iPon iPonI
1 mlt i
I oS JOii j JVHDv hDr COl
HfUrcIln M Hn Hniriarrlif isaaCkiarrti net netUnarritff
Unarritff Unarritff11111iii iriarrlif kiarrti 1 uig uigitltlAitlIll1 bge bgelaUUIIII
11111iii laUUIIII itltlAitlIll1 i irr MAMIK 1 MW MWUUtr 1 on iulk iulkUiltr UI
UUtr VUt nt ni miugtBMt laUIHI gf 1 OHIO OAYD L LlIDId PIU1111 PIU1111yr Vili VilitI
lIDId tI U VI ln lnS ° i ni n Unit UiniffOfFlrr UnitV
S V OfFlrr It ifit IVtuil Iullnr II 000tilr nr Arrntr r11 iri 5 X AAlur AAlurL AUtrrar AUtrrarMW I lIdri iiu iiuLi
MW L Li JKIIHK1 JKIIHK1Aitiurj JEIOSESAbry JU JUASBURY
Aitiurj P Iurk Iurke IurkASBURY rU rUASBURY 1
e
ASBURY PARKS PARKSAVIATION PARKSAVIATION PARKSAVIATION
AVIATION MEET MEETA
A r rrrs rr N Arm n anti nr Mntnr n Cb CbIar tb tbA t tA >
A 1 1 Iar loI fM I inrii I 0rll1 10 15 IOTII IOTIIAll nTI 0hItAll
All Ihr 1 Star l r nf f HIP I MI7 MI7ntomNiKlc Uj Uji Ujtorrxs lr lrIII
ntomNiKlc III i 1 Is r1 rlIVIlL rlIVIlLliitO 1It
If liitO I JII 3itITOt Tr ° il ilOIlV
torrxs OIlV AMI AMIrw SI V tlll lTihIIVt lTihIIVtpq
> rw lruiraininr rfrri I Atrrn AtrrnInlrrUkrn A AftrnoreIntpIaLrn Un1
InlrrUkrn I 1111 lrl 1 ttmrr n lark larkten ul N J Jsrnil
srnil Snd ten 4 ctnU tnl lor Tr 1 parr book I ol holrn btll hotalairuort nl nljrwrt oJn
jrwrt n fr traitor traitortipihmig iurr iurrTHENEWMONMOUTH Irph
tipihmig ph It I ITHE lterh lterhTHE
THENEWMONMOUTH THENEWMONMOUTHSPniHQ THE NEW MONMOUTH MONMOUTHSPRING MON MOUTH MOUTHPftINQ
SPRING LAKE LKE BEACH BECH N J JXlnTO Jollnr Jtootttn
XlnTO tootttn ollnr lllnr r ruoIIm Mine IIc Il < S Ct t Irrsit IPI r it I IrAiooeuuc I IrAiiorEnr IrlOlnr
rAiiorEnr rlOlnr MA t Athinr atnr < A t t37S
37S 3 IIIHMtH In 2IIII It 0 Mil MilMIVNK I I Iti J JIll
MIVNK Ill 11 tt f I till I If n nTHE fi fiTHE
THE SHOREHAM SHOREHAMSIKIM
SIKIM IHI l RIIu i Ik ur 1111111 11 i iX 1n PV
X new n ant 1 it l iihlfjll lhr I XAII Ka11 tur t tnI tenaIrrn J Jnmlrrn
nmlrrn nI m Impro r r i tr r ulntnc llJ npr f1 f1I ItII
I the II rfi ifoOl Hi 1 > r 1 ei Jir r ibr b nt ntIIXM IA qe
0 IIXM I Mil r <
1 l
XlUnllr < III IIIflOarlborougbfilcnbcim II IIIarIbotoub
lr
flOarlborougbfilcnbcim flOarlborougbfilcnbcimll Oarlborougb IarIbotoub IarIbotoubVII JI nbcm nbcmI
VII ll I 1M SlIl I II I I II iii t I Ilni
lni 1 U t Ii A a ir S Sli4sNGoIFaG itilMn
li4sNGoIFaG I 1I 0016 TO ATlaNTIC Tl ITie CIT CIY r rI Pii
ii 4000 1 Stsp I P rr r ffrr 1 Yt ol Cti tt IM IN tItialIiu IMII
alIiu II 1 r n rIO l iMr 1i 1 hr p CI i 5 5Hotel ao
Ui ns Atitrlif C l K KXllriihurl 5 S < J JTiE 3t
Hotel 11 Uur UI Uurao j U i 8 1 AI
Xllriihurl XllriihurlTHE t tlihuriTIIK
THE TiE CURLEW UI W and COTTACtKS COTTACtKSilr COACES COACESIll
ilr iIIimtI > ni HSI > 1 n ir irtletltnutoi r1 r1trll °
trll Ill tletltnutoi nii i i > Kllualnl aiitimi4 111 1 nu ura < nir nirL t tti IIi
ti L r aU nv irtnli AII rtirr inh I i 10 > n 1 CIM CIMrlimlrlr iOcc00ntcle
r rII P PII
rlimlrlr rlr I mtrr nr I new mnatrmrnl marmPI 1
II I i M ISI VVIM > I Illrliwurr
I IE II IA IA IAtirlawaip
llrliwurr 11 Wntrr I mp mpTI p pTtU
TtU TI I If 1 t ITIf ITIfTHE 11 f fTHE tTHE
THE KITTATINNY KITTATINNYThr
Thr Th rnJir f1C rnJirPriutllji hfri ml Iiwa WM WMn A Attautito
Priutllji n til OottZjttiI tUntrJ iHmiilri 11 im imtjtlnlnc Of n p pIlnc 0 S
tjtlnlnc Ilnc tIN I atn tn n in mAl ti rir P1 Vi Il otHi I ir irI rI VI
I I SprrUI Jjrplcnibrr Srtmbr and nd Of o Octoh tnltrf M maL r rV
L ihtVK l V li t A °

xml | txt