OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, September 08, 1910, Image 8

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-09-08/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

atst I I
I I H THE iiv U11I KIT TR THrR5DAV SETTEMHER II L 1010
c =
1 AMONG oti otiI THE MTOMOB1L1STS MTOMOB1L1STSHI ft
I H t ti If r ui s HI u 11 11Htnn s g gIuIfu
IuIfu IuIfuC tI tImn
C mn itp I nf f Mannfartttrpr hn 1 1lallnn Coo wnp wnpsIThInn <
lallnn l Ii oo I nti wihIt lirr npr nprllnpf nmft nmftII nimpiwta nimpiwtaIIir
llnpf II IIir sir rl lnnc e In till 111 I nrftulallt nrftulalltf a alOm
it f itiprlratt tiIinutII illnm lOm t > Mi irlallmi irlallmiant IIn IInrlc
I I P p wt wtr
ant t rlc tf iv r Mitti N ihi Pi f H hI4I rii nil nilntyo roIP IIrw
w < ntyo f UK I Miiri t4of4 frti tiirir 10 10Ii I on tIeI tIeIS4tI l r t tfir
S4tI s Ii k4t iL fir If t n nOut nhqr nhqrh t > nrrn MI MIwill
h I Out PtIh will Im F KIM 11 lit t lh lhIttnt h hh htwqpd <
twqpd h IEfl441k + 4 I 1 1hA1 II
Ittnt irtili Mai I liti IIIKT I tt ii 7 I 1 > irt irtMnrtl r rA4 h
Mnrtl A4 trr rt t hairumn llnnonl 11 P I nfln nflnIII nm nmI nrnpiIIp
III I I > I t I i h o mn mil ill 1 t i it I II
I A1rI t fl w < r < 1r i > r i i t M I IlIi
1
1 lIi h < lull PIL44 > i h n rntin In InA tsnnhA iioinotHe iioinotHeMI
A < MI inti t n i 1 tn li P r i nni n nH i ittMlfl
ttMlfl H 4 1 IK t N Pt4 < > Man l iinrcr t o > t t to
o q witoi > ti f < r ri 4k4 f I tie I I 1lh i i1 i
i l ri r nrl rI si t tml 1 h ii n thnile 1
ml I intiti I f 4 i e hit 10 h h 0 > ii I AI AIMaortt 1 41kcrs
Maortt I rnlUnn 14II 1 aI lil h1 < i K tJ4 V < > > I ri I > Iiti4 itioH itioHtorMftnitiJ n nnIHetIIit
torMftnitiJ IfUI H s h 1 itfctn li hii hh ti inrilinr inrilinrIn ln lnIu
In tti P n IitltIlkl iitili iii at I l s Mvf I nf th h hH a atili i i14t
H tili l i tiiti f t ti will I I i t H ti trn I k jiHiprnl jiir I I1l i ii
1l i 1 > > ulullilllr l4I lI 1 il ye < > fnr rn n IsIf4 i li 1 mlil I I npiro flIIIif I I Iof i Ir
of lh r iiniiirdmot < I II4 1 n lit MitIn I In litIll
In n all I 11 iiiNr n fli h hi MnnufariMrft IIC i on iiitPl I Ilr Io
lr tPl tiH iHt > ttioti It o tin h fiirv r olii mt ill iJ I M imJuH K Klull
lull knon tile I > f m I fl initHirtnnl ln mailer 1 I Ilo IIf I I
lo n h I I tkfn up t tIn 1 j
In nrifiill > dr 1r4 iw hoII up ih I r tet romnii unninitq unninitqtante nnnI nnnIlnn > nd t tlion I
lion lnn Ihr I I innc i r r i i rulf fI o ti inmtnlliei n fltI IU I t le wn i Kinil 1111 l I Ib Ib Ib I I
b iifffixlinn < uhlflir IhtC1 < l h 1 > in ltlffllhi4 ltlffllhi4nn < > nih > M j jnonni II
nonni nn tilMr nd I r rfili ttPrrl rw dritert ii r i tf on onlort nnNn onNnii
Nn Nnii lort t l ti hi ili aoi 1 I1Ol4lluti iaiioi it ovini oviniiiii IIt n nPIII IP1PtttI i
PIII P1PtttI iiii r nvil 11 tho lIini n r of prntnin prnlnihttt nt ratine rqln I IofTiHiK II IIftI 1
ofTiHiK IftI I I ti inluiliiii I lI IIIIItII IIo i liitirinnii 111 s ii Ituiler Ituilerof 1111
of Ilie 1 nii n nort4ll > rnan uloinotili 0 0nl siI4t < niatioii niatioiimniri til tilI
mniri I flhI nl C I l h ib4 win Iii I nnd It I iI I mii l t tr r < of fl r In II Ilti it l > i hnnnl hnnnloi liti nl Ii I Iilittil I
ilittil oi 1 n r rlt rP rPtit
tit lt 1 iiiiHitHt lt 11 lfl I 0 thi I h Maniifii I t ii i t tP ti nir i u < r I on onlr iqilest I
lr lest P t o nllnn 11 tt4P v lHi l > n limitit torfttolir In ttt ttf ttfth j jIh I
Ih h niiHtuirf nllo I 11 dp ii G iriraI iirral r tiil Ir > ointnitin ointnitinOft lilpItntjtPof It
Oft 01 ell > ftv A li I Ilivl t UP tl ll ll fI liiIIii liiIIiiJo llo llllll llllllloM <
Jo loM 0 ti Xiiitniin 11 iii ti titi l A 41 Otlnt illinium I I I oinpntn oinpntnlirork IIIt Ill It Itlenrr
lirork nfnr II I Nirom i rot 0 iHMrini IM4r iIi lln 11 ili ilimohlk 1 1robl itiriiobfl >
mohlk robl i ni oltlitt > iMii > Ii < I ruehli I h IU I 1411 > n ntuto I IIlto i
tuto Ilto 0 Imptiri lOl I iii t ir I ompaut itfl nl tliv I of II I Vm 01 rliH it M 1 n Ion IonIrh ttun ttunI im imI
I nrunh fl tli him k I Molir i t i
Irh ri 1 if IIIIIIIK I gfl 114t1 litoriri iir o Il
Iniiliaiii IIlhl I Puttihq tu t hnlm h hit I lttr > r Mmor l itt r i oni oniiin i n > i iModdard Ihl I IpttiliriI
Moddard hl < I Ii taton Ion Motor 1 l or I ompmt ompmtl nlt tIIplniIAmeIi
l IAmeIi Amf mr ll Ueqli o 01 lii I MI 11 i > iiiiiii 11 > I L IIMI 1inI 1inIIIoIIaniIr 1 I IHollander
Hollander 101 I Its i i iiomolilp Iolnhl l OIIIIMIIX s i iAxri IArt
Art I 11 II II I I lranlillii I rjnti Miiiiifai nirinei I OMI OMIluinv tn tnLn
luinv n Mi 110 II ii > ird I i nffln im mi u < li IllrnlL liti iriuin t Tm itt IlinUon IlinUonJlolur 111 I I tII1ILIF4r
Jlolur In F4r ar i Xiipam 111 Herl 1hr IprIrt < ert rnrr In Knits KnoAnlutnoliIi Kn KnIoloh KnitsAlitottit1
AnlutnoliIi Ioloh i nnUn nOi > t I I Hikirr H HEI l In InfllItI > nii niiKniiil
Kniiil fllItI i nmpain mla ol d nnri 1 < 4 II Uinr Uinriirt lA
14 iirt 1 iq t Minor I lnr i ontpaix nllU i W N Ith lh > on
M IitIo tli mi ti iiiuiniii 141 Jll ItfllII ili I oiuiaiii I M Mllradlo t tHr
llradlo 11 Hr dte i Mnxuellilri Ii tIri in 1 Minor tiit itt i uniinm irtt i ii
W V t I Iit nrfrr pr lii I r Miinn I1li n r l ir 11 r t inn innpan 11111It1
pan 11 i Vornon nn lioinr o Mil I Itt hll 11 l i iOtt
Motor > Ott i nmpan nOi > i ir l In llOtI k > on onnl1 N4 N4ilonal 4 4I
ilonal I 10t11 nl1 I Motor 1ln > hi hlr I > l o < < niiiii III In In llnujrd In Inun I I t rd rdi
Mmnion i un a I fliit Nnrilike S rd h and 1 Mirinon llrn a titiitt i nmpani nmpaniI IIn IInIm tn ii fl
I Hmer E1n Im r Irn 11 t 11 rrow Motnr t i ar arI irlOfltJ4It
I onipan iiMirii I dr t ridih dI Irenuer
jh rnlr
Molni NIi Iu > nl lnr Uiinf4i ttlitttrtiii Iiniix i otnpant onon l4il I uI I I Ii Iir i ii
i r loll I tI h Krnuult 1nI I n iti fl I rr > S Illnir In Itt ti 1nh I Iran ri n h I H HMeani I HZ4
Meani Z4 fn l II I Mirn rn i ornpaiiv fl rttIItI ril 1 filstt ui I Ilhonm I II
lhonm I om r t I 1C I I hniM Motor Iot 01 or i ttiiMn ni tit n niItr < mid nd ndh
Waller iItr t Utiil h tiit I in It v IHI i urni mi miI ffltfli ffltfliI in inI >
I he 11 lntiir n < onir v o 1 muon Iii tIfl li d druled 1 1rlld Ietiitj
ruled > iiideflnltel Illlf tlnll f1flIIV I xiine tri iHiikill iHiikillrellab I lit 111 IsII IsIIreIaI
rellab rl t I oiitei n nruj I till I i dlnh limit u hi hd > Ii
had hr IK II h hIlh1 Hiili > d or vpwiiw Ir > r pi I Haul Hault II A
J U I t I hi h eiint n iiI a > tH > ne ie nu nuniMn
niMn un f i he h New c > 1 ort d IsIrr > nler who ho li 11 111 IiiiI IiiiIntnd d dentered
entered r 1 lm h hiss e tailed 0 to k d iIit tl > n > ir irnt r rfit >
nt 0 Hie th nn I I inodeU nn < I vuiih 1 i lii h ihei tIt intpud itttiiilIt4p d du >
u I t4p e In I tin 1 tour I nid I lull i hint lU t n oni IiI I i iof 1 s sor
of I the h Motor 01 < oiue i ii i > Ktiiiii jqtii n nn armIIItI niv nivmakinz n
makinz mltl pUn to run t > HII n ii mi o 4t 4tnt i inext I I
next 11111 11111f IrIIti TIIIC TIIICft
ft rii f < M tiir t f l Iiini ii me x oitiiiin ruitt n wi iIt iItIt he hett h
tt 1 IO 0 lw I > illOIIKlU 10n I I uzti h I < lll i lii ler rtMkI > loot llin I Ii i t it hut hutnothing hi hianhn I Inot
nothing anhn not hln wtmte 114 > rr r to ii do Ii ih ii h th iitomnimn iitomnimnor ttuflnl noln nolnor 1 10 10or
or mniufin mIcmm iu 0 f tie 1 ti IUKIT 11 I Iiot lu I > AIIO AIIOtnolttlt 110 110mlnl aiinmIitI
tnolttlt rare ra 1 11 i the I lln ItI IIrhZIlin lion I U i n Irark trc trct
1
XMlh t H 1 Ii the h remrn rt tfl n I lni hiin in n o t trd mint loial loialirade Iii I Itr4d4iIn
irade tr4d4iIn rd inen tm h hme Puti 0 I on n on it vutiun vutiunlrlp siiiuntrtr n ntll
lrlp tll or int rmh m < t ir I the theIt ltI h Iitv h h1Ihn
1Ihn Iuttthcn It ttI ll I S lllhn tt ht I l nf f f2oto Itie 1
Motor 2oto llaritiK t ocirtoti oci ti ire H tain taincotnlnr tn 1 1oln tClitnhti
cotnlnr oln r re olo lUi t I i nfonn rifo iii il 1 1Ih n t oJ1 irmu n u i nf nftli r rIIi
IIi Imul I
It I I innler tiH > that 11 w tral ern 1 it 1 for In formnirn a amodern nmorfn
modern morfn motordrome mnoorm haxe h hi lMen orTered 1 1n
for n lh 11 I h < n appru > pro > nl or the I tti Minor llntiiir llntiiiroijtiop i iSoil
111 111nmt
Soil oijtiop tn ltlT1ie > of the I h hi lMUHli I i nlll nlllnot w I III IIInot
not no rlo In e the iMitoti if r tliee h i ne it ithtr n nIhflr nIhl
Ihflr pi ritini in recardlnr rlll iliem until 111 oinethin mh mhoal
defiBlle oal tin h heen t e < ide I f s r rIIiig luo lluu th thfontlruciiiin 1 Iu IuifltriIIn <
fontlruciiiin nlrn of i onr n oJ e liinuir 1 tn n i Ih Iht It Inl Inlat
at t lltookland nllnd luzlint 1III tt Iittt
Plan for In the 1 ti dltrititnn olthIo if t i n t I tu viir viirmot r rmote
mote 00 iar hae h hii nt ii p unit ntI lfte < I at atIndiiii4 atIflIIis4iiII
I Indiiii4 Inr IflIIis4iiII li itinni 1 the ih nin iiitII iiitIIn I 41111111 41111111rnneiit 1 1I
I rnneiit n < f the I I lealer f He I p Ireniler ItfltIrIttitfii
l I Motor In Man Ittitfii ifn IAllno irln ITIflaC < I > nrMiit the h t t tr Itrir i iIfirt
Ifirt c atit in r < Iron rnl all i > sr r 1 o if f tli II h i ipflij unintrt unintrtnd
I I
pflij nd nr fur 1 rearl nh > 1 t r k ik 1 in q M iii n nectte nI ntIf >
I tIf ectte u ir tI I Kenerd InA itirIrjjirdIv rt r rartl t < i ioiii
rjjirdIv artl tli 1111 rnnliT
oiii nl II th h oiinti ot nhIflt I Uioiit Hilt foil 1 men at attended 19tttSaI
tended 101 and i i e tent eII Hi ll tIu9 t the hi in n nnfr flI flItrtr i itneM
tneM nfr r i a e en 0 p re r i 41 < iI > hati 1 th n
rtr n flrl i thlle hl hili Dm er i t 9motor MiarKetirr MiarKetirrmotor Irr
motor 00 f ar tei p9t et ed I on iflIIhI il > e itppifri itppifrithere lIP lIPthf 11
there Ih wen > < > ifotiii lf t to I tell I f the iIi II f lil a anf i t tof
of the lillditen lrn tour nil nr Oheielt Oheieltontroeiik ni fllI1IItttontro
< ontroeiik ontro < nt Pt tn Ii n 1iiifiiine 1111 IK 1 n s sartI motel moteland nOI nOInl
and nl t la l e part U rt In nimerii nm r n > i l iinriniK
Mr H ll 111 ii I I Smith nI Pt I t t lii II ° it t 9 ii UI i 9 mer merconirn nl nln r rcolt
conirn colt n rn prr UI 1 il a i the h neptiiu i 1 ii MI anil 11 11m ine ineme 9 Ii Iift
me m bam I il i ilk Ik wnre tr mule I h hitII t < ieorrr ieorrrwere nl
itII lr t I In a 11 I IAli ait aitaf4i
Ali af4i were I I tI i e 1 I i I II I I III 14 09 09tlitr
tlitr l t31 II lit of h ii n tii n n nf1I in ii iith
th prr f1I nntl iii of I I re r in ijI > h hmler hr r II IImIer 1 1ml
mler ml iItiMr I In in 1 reinnnn t zn zntt n ol n > he heiiiloi 1 ii mer merth In Inf a
iiiloi f 111 er I 1 n i ir I r inl i lI rif II f f1t i iIhe r a
1t Ihe MMrt 9tr U ne ci Kar HA r I 1 NJIII NJIIIai 4itIU aI 11
ai divlate H inn IIlIt n l if f to u it ittMir I thu I I JII 1 1III
tMir I III h relete harl ian 11 I Inhtiilroe IIIIttt
nhtiilroe t ti 01 1 UI Pteiiner J9 pile 1 r N in 9 lie liet 11110 l oil oilI
t i IIH 10 I trl To T iI Uiluiiriii 1 Mb it h i i ilrmo 1 Ir nI 1
lreinl r in I II n < e i nr Ir 1 nf i IYA M Until Mr
Mi I S iiiir 4111 < iii 1 Mr Ir U lUiMii InI lit h hI Ih 0 0In > dtuen
in I I 49 < e iiiu I for In tv I t ti fremier I ru ir ontpiu ontpiurflil olli IIiI IIiIttt
rflil ttt I < t < rn n > ji iI jt M I Mxiibe h V i tin liHMiil
Itnn fU head AI rin rn < ta t a 0 > ti ii < lr llllllnr llllllnrIhe IhllI
Ihe Ih prlir I f 410 e f 9 fn n 1 1 ilie tII > dn er l Mr MrriniHn MrtTlIlh I
riniHn tlh nt I st te I I Im IMJI n lilAl i i mxen I as i in I ih I I Ii iltier iltierJrtl 11 11n1 IiIrtintl
Jrtl n1 lieillier > t i Te fm fi lori Innh lfT lfTi n
< i 111 1 tn n it h 1 ii 1 of I I I Lit I4 < Hnr I4 ° r4n r4nd inj
leoentl l l0im e < d t lli if f i Ifnfnr
RmrH R ip4 rexeited II I 1 t cioh linbr 1 nf if Jllm Till ia vt I he hA I Ilitre
litre 1 IiI t > 99 i jy ltI H e hflillt nedei So h h1ha le lelha I II
f lha I ten e n ir H r vere otnl lled tn n ni n thi thin h hI p pa
a n I tn I IHxld Iil lake I eh oHhiti 111 an l Ioir Ioirrral > nr wild wildrr I In
rr rral l ar ere I en Ii m n ln tIn in lir 1M k I liter i
r bamc hI ha ifl lt Ifl nn n nie 1 tts r litaii 1 0 in tie I 1illit roric rorictllfton
tllfton illit t n Mr Ir It 1 nl
01 1111 tii > i l > if 1 fhI i t ruite ruitexhkh 0
xhkh hth hI h K 0 ei ihtrnirh I h KenMl II t A ii 1f > rit erR erRiIi > rl rlpnteil 1
pnteil 1 ttninohil ohI i 1 ili Ij niaki he h tg
a with fiar I of 21 n ri t er r 1 ii wrnni rnt U rnul f f i iirifl I
7
irifl o 1 iffii i ii dfe 1 Ir une in I hr t i m ii Hij 111
I la le i II < 1 ro 1 > i 1 Ii t tli Pr Prabo s
abo hn hntp e I e ie > J t vre ft ne h mail lo toritht n Ire Irerlrfhl H Hrc
rlrfhl loh e iI 1 ir n I a Id in B o Ihe 11 he i lo > iintiinliiit iintiinliiitnUlil i onii9p I ii iiI
rc I nUlil It I Ii iMrie t io V p t in the ih h ruhl nnii nniiiold ini iniAvKt
AvKt iold 1 the th h l t > 01 jitic Ifl I H Ijike I IlIfr Hn I Ilnliit IlnliitOli < il ilone
one 01 Oli IJtlll IJI a ii 1 ei it ittie l ti Hlll f fIII
III tie illert 1 art trie P c 1 Mr Ir Phorn P < i theie theieipJ hr h hitj i
ipJ h Iv l cope IW inn 1 n diijre 1 1 i > he h liii ItIld4 < jd
Mil I trd I In h I ill iI ert K t < r rs Idr rMr rMra h4d
I t4ii I a atil i 1 H I d Ilnirr tiirer o nsn 0 t mil I t t I e pUieii pUieiiere I t4if lr I
aIjoitt Lo ii r I It inip 1 410 410thinki 10 10think
think d 01 ilIttRir t er np or r icht gi 1 il 1 1I t tnenr Iir ere t i iKen
nenr I ir tpe t P atl1 411I hrdffe hr1 h l > erue erueami Ken I Ithink
ami Huh Miulirs I aHdif I riere Pt sir A I Mine nO li 1 rni rnirenil ri r
renil tiij 1 ro4irj4 rneI 1 v te lP I rMit iiI 1 1 t 111 111I t1l al
le J > e I ir iiS adtuntfe h l lI
s M I Itiiiei I tairtnann tairtnannOl ar9an of tp ntil n < i irtI 1
Ol ru tr 0 Ii r 4n I n itnm itnmn Imhl o 11 t119r I
hh P11 n 0 eed inal nm inn in e i from n1 tli f vtioMia4 nriin nriinoViai
oViai oI il n rn r nun iiI 1 all itti the U 1 r
e l tr > r Nlll Ill lin i t n i lime Iil 7 rhi All < fiin
loctel In 0 1 1 I hin hi le I < Jn J < er r < if 1 he 1 h llmma
ar t te flrt 0 ft I r m I Is rit II i II for fn fr f e 1 fnr fnrJH
JH I Bawiene a 4 4I a I ilia I 1ZaiP fl the th h I Itint
Inn tint n l lis > II I iraM hiiu n < i in th h
I Irn 1Pm honi i tnhef n taI ipH < ff f lint i ti the tI
VI ii > I 1911 Ii Hin Iiiit tl < ar 4 HII O t 1 I I fili irl 1 eMil iis I fipei fipeiwtnle 1
wtnle i itHHi 4 11t tr r prwtl 1 hi hig
11 rHI nr 1 in n t to tie II
lM hgs > l The Th de r in ffle i three lr l oit oitt nIl I
n
t f lhr t tin ii i ie r tr n nhI r in nt l i
Mr ir Hmre Hmreslirivxril I4nv
slirivxril hI Mini hi Iii i nl l ttitneier Su ij 1 o r rt I IW Iu
W t P v 9 I I i M MRep jj u
Rep R RIoI1lI fp ti if t N S rk k < t feated f tatII a neli nelil r
l teri Ii 1 1II litfliil i i ifit
fit II the tPi f < t iiit ii 14 1 el I i 1 lii 1 liitit 1 I II ICna
nt t I te It e < tnrlmiit I a T > 111 111I i iI
I Cna I r rtlcI nalR I In I UH it t in I I mrd 1al
JM l lfet I IVi li t n 4 Ii i I llrMkl ar ne nena < iI >
na I l i I > > iiml i iiamtii I a ir 4 1 1c ii 11 11t Mt Mtc <
t I a c c 4 ltUI < III s h rt 0 < 1 tir t tie t i iWI I
Wilh WI Ii itM f b > itnti N > inti i innot II t reiir IHHII
I
tI t III 9I n SIr f i Inih t o Ii if t V i I e UI la Up 1 Hltenpunl 1
ViadimlM 1111 WI 44111 nnne1 19t S I nti fl l lull I IMIIIII I
He I II r eil 1 he dnr I Iw > n fit te ant n nl in II > he t lexl lexli 1
p i 1 f t raw H Mf I ni II vi 4 i rirti p I I 1
fir h IH 1 tri I P14 < i rurti t Ill > i iitr 9 0 of Ilie 11 It I mer III I I t tI
t I I IenxIAtlto hAUI It tefeale < n I ih ihi iii1I h
n 1I i ild 1 Hv ltn loaM ltnm1m rt f I l I itt > n a nlniel
timtie fII III 01 i hrPtrP44I NprTirn tfd l oltb ltP an q A il 4lql I If < eii ar a l 9in4
tiand i n f l nil tV r rI > ii i tife u uif i itt
if ii
I tt UI 1 in t Iirlnc In at 1 Itllllini ItlllliniMa U UI n nl
I l Ma >
pen ep n ni no
f
9 i e He Il ioI le
rirnr o ii tie tieu 1 h
I rx i iomm u i Pe 1 eron o lckn n h
o I fl inc incei nemmJ
omm mmJ ei 9 1 n 1 nn 0 dn r < and nd w tII tIIflfllIflp II
nall flfllIflp j > ii di i i ri the of nlnr 01 r of > r
010 oltt Hevi I f > ewon n 01 a of ofYet eir eirI
Yn r Pnri t
f f
irrinniirnnrr irrinniirnnrrThaipr 1rn rnr rri rriT rrri rrriThir
Thaipr T Mnpei 1 f rrnrM rNI rpnnIsnts > l < anta rllml yu yui tIImIiaSel rllmlnaleil
naleil 1 In n ftra PfI RmitMl RmitMlIn R wt wtI
i
In I Ii < I l P > PHI r H l Hept at I UISHKI hI Ihe Ihet ill illI
t m n er4tv itv nf Iflfl4IVmiht Vpn4ylvi 1 ii4 ne 1 il lily nn nnIWHHI fl fl0t
IWHHI 0t i in I M 444n ne llw I ali ahIila ahIilac lnle r rof
of c ihe l 144r ai II I l Hhter ht ir II ewblemalir I Inf Ir
nf 4 r trie lP 1 inter fllt4tel xlleflillo I ti lennl 1 champtftKhlp hlmHtimI9ireraIt I ImiraMr I
miraMr Ih rerlalM ruI that IA the II frfnl tll I not notI n I Ie
I e eirnei 1 thi I Iii rear Tn r da 1 > the h rtr ftri t il ili 114v 1 a aIi
i li > ii k 1 10 il L > e H I I tne h thirteeHih annual I IIlMtmn Iii I I
ii IlMtmn nt f the I lntercnlriiie I la I < an n ntenHl nI
tenHl I mIM 9 ti the h IIMIII ilf II lhe lhei 9h 9hn h hI
> i in n l rl rth < kei i IHI I > llaverford and 1 Ihe lh I IMMmher i ihm It
I Iii
MMmher hm t riiI r thirteen a > I a lertatnlt h an iinlmio iinlmioue nh 11 11o i
ue ii r o sr r Ihe lh h lleil 11 ami 1i1 1 Illue I rrrr rpptnnt cnfnti II e eH Pa PaH
H iiit Ii nf I oni entries tstriP f onlr M IIIV nne on n man maniei A i ii
> iei P4 Ih tne Ili Hr 1 t rtmnd ii n in in the I iniela inielait m nr nrnl < le leihtnue 1
it ihtnue It sn nl w 1 I nude In I the h flarm 0 rile rileliii 11 i
ibi 1 leir I ii 9 lia hallo 114IlIa inrf lnen I i ilerir tI l lo n m tniI tniImit ik ike 1 1lr
e er mati h the It l l three lhr lr in 1 fj fIve e et in InipsiI n
tent 1 if r the h le I t tt lii i In I live I1l na a In prevtoll prevtollear v
ear earIhe ar arI
I
Ihe 11 I ha nrpri tr ri e ol n ii the 11 th dar 1 14 E undoilMedlr I Ith
the HI elimination tln of Me SI Ihtrer 1 hIP 1 hiipe 1 hii i of ofiIi > f fthe rh
the iIi h I iu < rest v n 11 IennIrani Inn Iiifli r h a pra praallv I im imlttknIa >
allv 1 nnkniiwii k n placer In n1 I i Ile ite nf f I ale aleSi I
Si Mule 11 artfumenl rn had arisen n in n the t morn mornintr 101 morntnt
tnt a n I > O a hrtlier 11 Th er ia eljtiM eljtiMrepresent 111 111hi IIINre <
represent re rPlt hi it nni urtiyerI > er ltr r ihU ih vear n aa tl mild mildlie siililI 1
lie I in I Ii I > fnurlh h api mtIpIrin arun e in the th > Iniirnanient IniirnanientII
II I i i i < nallr nl ilei Ideil that hA a plater 11 tIai Pr < mld 111
reine rI eni II 1 In unlerllr n foiir In ear ar > nnd nndrimer R Rn ii I Irpia
rimer n rpia pr a a allooei 11 alti I tn play I < ne t > < ll llI 1 Ilj1s
I j1s > I > PI t1 MI niIi n h naier atiilltv tIA y ihitn I he I It bad t tooltI
iMen tI gI iten eli n i reilll 1 fur and situ 1 a lhater 1 thai M w9IaI i inniiei
nniiei 9IaI a mi Ill oft nt form the Yafr > ale mm n l Iii IiitIira >
three h et t In ii nne nnethe un unUI
the 11 UI iimmarte iimmarteinirimilrciite iImiartin mlat mlatn
inirimilrciite in IkItt lh mrlxnnif Mniie IliP rteiim 11P1491ioar
fhlt r re
oar n tmnil 5 1 llatelrh r I t rtnrrtim r rtnI t w9 itettate > t
V I i Iuoar i e r utllUn UI Itttan A 0 I 7A T 7tartbL t lalrr nIrlmlbU lalrriamit
iamit lmlbU > til llartant 1 drfeale II I H I t Mrlr h t2I4r t2I4rtntnrI InI i
Cntnrl nI I t 7 A I I Iate Ic iefr IteaIvt IteaIvtII let letII
II I i laml lamIon 1 m tnlterU 1 nf t trnnt n UaAla hIJI1 e A AA
A a i Kurrt r lt JI1 flai r irit nl il Ieeat ieM 1 1IU It i ibb ibbU
U t titian IU A 4 4tint
IUInl tint Inl Mmmil n1 j It I ITi tk ITkln M n ale lc ilefraleit ilefraleitI
I Th TPtm rr r l nltrrtllv nh of o leaiibanU 41 A l la Ia
a a t i i Trmnit T Prtnceiim 1U ili fraie1 ttie4It fraie1It 1 1I
It I Nlcrwn Hart I aril At I I 6 t S A 4 4II 4If
II 1 a i nli ni M > of rrnn rrnnyIsL1i n r K nU I OeValeii OeValeiiI r I
rt
I II 1 ii Molni tI iho < nlM iI al U 0 J I A II I Is Iort
s ort Tl 1 < r Haxrl 14 lrfr IeteeI eil I I iiat > ale 1 1I ip ipa
a i K I II i ti Milho tthet 11 Irlo a n Io i > n IteatI IteatIJ e te < l
J i IlivxUnd I i nifll 1 I I
ale I trfrate lrI A Tha 11 > rr r I nUrrtlt nI vtt if Pn n i inl I1lIe
1lIe nl 1 I to l f i f I J II N I II Prlncrtoi Prlncrtoiilr rI rIne
ilr aicn i > < nine ne lIar la o rl I s t 4 1 3I 1II 9 9Ii
II i I It ft F Fiis
n iis 11 n i u t mirit rnnrrrii
Cliarlr nlrf It I Mln n After Afr sl h l llrit 11 al 1 Irnn Irnngan on onat n nan
gan an Hill HillInrce 11 11n hulaI
Inrce I n xv rip n he 1 Ii l 11 Iii t ifflVtifl rntt olm me ili hu hrh whrhi hrhitt
i P nei 1 itt Inerlxiro ltVorhiroiih ich lair A a l IhIn IhInI loitgnII > i < n an anHilU
HilU II iTI 1 MoiMi l 1Inl land e tenta > nla afternoon afternoonet
I 1 sunon
net et > o well 1 mairhnl mhhflh lha if th I nd i9i1a lo e hail hailnni hc
eliminated teul nonheat iinIi after afterthe oflerthuiI
nni I ItttItn4 the h I ir winner ln
the 1 thinl hat 1 th iht h > might hare hf heen 1 h ti rai rl raIn raInvt Inr Inrrl
vt rl l il WK I Ih Iha rari D fiirnutied ftirtiIahIIOPII an nlf < u umen
men dlrmit Irnl the th h e nine niI afternoon Ion ami amiwhn In1h
whn t n er lIP I h arnipliin 4C rip 1at1 tville l I the atfl irnrh irnrhi 111 l lallod
i ille1 11 out n ih tha h hor ho hotapi c for 0 another noh h hil n of ofilv t ofI
ilv I I h l u trot I roriin I o un al ma 1y t haile liii I II won wonthi on onIh onill
ill > fifth and n1 nih lh h hat al nil nllhough hough I iHU 1fl 1flrl 119114FIh iHUHU
HU rl riM i o him ln i i ha hail < I nari r In earh ai rh t fh fhtiMik 1 Ii IiIe
tiMik the Ie polr ami n1 le I ltI < l hy two 0 length in inevh a inP411
evh 1 hii h until n1 th 1 tt lhreej Ih13IP lhrPAjuaItPr arter p p0 l ra Warr rarrv
rrv rr heil h1 whrn hn I harler hIf II pa aeiI < l her 11 11h1 hfr earh earhnine aehtulip rh rhI
nine I ami 1 won 01 a he 1 h hail hl1 1 another in n hl hlreilu hta htar
reilu r 11 lii won nn a ome m nme 1m I Ima m 1 ho oarlt arl 1 > p fr tir rt nf nfHi II IInl IfU
Hi afternoon nl ihla hl t u htm lit I t tNtItiin M > ninn ninnm
m n t he h iliAtritiiitinn liat rIbil ion of f Ihn I 1 monn monnthe Ifn tflOfliII > I II I
the I II j ji pne 3P hail onl n thrv hr t4rter r and andnhen andthti r I Ih
nhen h Marion O I I itielaneil Th the Hazel ha Hel in inte Int inIt1
te It1 t nrt n I 11 eit he 1 ha had < l lulle difrtiilM hmul in I hold holdUK hnlt l IIh
UK IV 11 Piinit mill llo I > in xyoiul nniI lare In n eat aiIi h 1 heat htati
i I Ih hi 0 M iI pare 1 Mthlrh hlh haa h ha heen bu f fl hanclnc hanlno flr flrine I 1IrItt
ine Itt r rIP4a1 > e < la a flniahni nlh wth h an anltori ea ea9tor
ltori 0 for to toh Ieerle Pete Petethe
the h rn rt r i me ni programme lnilll I oxlir 011 prnmlaoa prnmlaoato proml 1001 1001h e eto
to t the h t > e i nf if the h week k and anr Include Inlu the theHot thaIII 1
Hot III with Ih twelve entrit n nripm > 4 the h freo Cr for 101 all alland allunIt 1
and nrl the h j in I A p p10 ii 1 e pith wun 4th a iloren 1011 prt prtie IF >
Ii ie i He I lirtir lirtirI Ir
I he h timmarlr timmarlrI lmI lmII
I 3k J rla ci tIis i i arlar pure ru ruIo ur urStarIoi 4 < i iUrion
Urion Io I I b hi > llrtuwni John J14 fojlkf 11 I Ii I I It It
t 9I t lloj L4O rh h f oorhre oorh nree flrea III IIITfe 2 2ne 2TI
O
lh lhrt
Tfe TI Marel i P Pet t rh rt m n h > I > n Hl I I U Ur t t4nra
4nra ne 1 1rmo 1
r rm me 5M 1 J l I II 4 I SI SIl 9 9I
I l troltlnr I put plilac plilacI e mi mil
l hailej IiaI B 1 h p i hy y Fri r rI PimIIt llc l X Xt i iI
t Jehe I I I 3 1 1I 1Iii
I 11 Iii in e t Il L k t hl u I m h > I 1 liii n Hl Hlr H
r Ii 1 llniieireri a 1 i isa 1t tt
sa alra Ho h t t v J 1 Iturlre nI nIh I iUlu r rtl
Ulu tl h lln tt h 1 I v h t peier I pir tn tni i iI n >
i 1 neat 1a lute I tI4 I Ie e arn n > Monroe 1 IOnTI t J T I 1 3 SMli 3I 3I
Mli I V I I hie 1 k rr hi I V Ilkle Ilkletlin 11 it1t it1tH
tlin 1 H fl 4 v Hn HII 4IW4e < te t J JPUr 3PIlpt rn rnf
f MUrr PUr h r I nurlee lurl 3 a a ATn rx rxTne r rT
Tne T Tn siiin iIiin In ilk 1 t r > The Ti Inrtn InrtnIhle 111 IuivthIhI
Ihle th i Hrutler I 3 to totIe
T tIe 1 I 11 1 i t tltl1U 1 1t
t ltl1U I Itl n r
Ii I anilrrlilir 1111 1paip e aiiie 1 nint Prlt Prltllrllfle IIlttrhlaIp
llrllfle 11 al tianllll tianllllPI Clnll ClnllI >
I p 1 I M rt I 1 r9 p Mr Mrp
PI I pl h 1 Allderllllt AldI AldII ittidrlittant < e eame
ant I ridden 1 I I I Nenl III I on 0 the I IInl i < t < ttor e efor
for the 9 h Pri llnllate Inl at t irnnllk 4 11 husl IR u 10 day dayllilkMild
llilkMild I 11 It F leu > er e de r 1 Cm 10 llh h fl 10111 ftosmen ftosmeniii imetl imetliii
iii iii 1 wi 4 I tenniil 11 and nr rrauik I Ik Petn lltir 111 Iteiron
nn 9 tni hh h Me Miirn M rn had It the h mount n flnl he hettiirtl t
ttiirtl 0 1 1eti en hor Io hr r rin rinanrII ran ranl n nM
M l anderldt anrII a Mrutie 11 u ith h tiXel tiXelp I I I
p 1 i nil hird r II I the in t ta A e for r e Pru 1 Pri > t l h h1 ir irDarln irflrIit
Darln I t oiinai ft 1111 S 191 1 lUrfholnrn lUrfholnrnn Ilnm Ilnmt
n the 1P4 t idde 11 n Hh 1 jrfhni ielimnteflfl hn 1 1nnv p i >
lenn nnv nr rl ip Ii 1 Inrcl I 1 nelxe lnr Ioaa ran ranMr rnMr
Mr 1 4iiderhil > e trti i I and nr er ch chh
h 4 > e Seen h withdrawn hr hlran from n trmninr 1 in ant antI t tI
I II I I t n W > l tl I H i Si t III IIIIemitltniila 1 1h tlPtl9
Iemitltniila lPtl9 Ii atila oialr i il fair r I Ii Harp HarpHi
Hi II h HI r Hi i M 9 P P4 1 > ept I9 r I In Inf4 n am in f tPia he TO TOfa inr
fa r e MKe iaie 4 a II 4 t ii 01 iv I rai e of if I II the theIVii thal
IVii I a p fl74flIa < Iania n Mate t Katr r H I M I tamforrl had hadn hr
n 1 fri > e II I tsi H > trare t lahl h l I 10 Int 0 0I a tew tewH
H i rrt t 11 I tf eiori ol rxT n the i h ha i II l II IIi ne neI i iI
o o
I te it iiiti > nar narlo
Ii lo Ia a i ntti T y sinr rt si S4C kf p pire u 1 1101 1101lv
lv prli > > m n lij Ii i Iirlinr fh f rari ar IIW I I I
IMriurl I lIar I lt I h > t Hirle 11 IttnileiPIDi i iHllttric
Hllttric 11 iPIDi hl 1 IHI Ioi I I i I
t irt 1 tMllo 11 t m i I r4tor > i 3 3 i iny
T rpt 221 221el > 1 1r
el telig r rf rirP 4111 4111nay
ny tiur r hr t lr tffl iNnnt11 iNnnt11Ior < r > ntn
Ktr < er t tI
I Ior irl I lior I nine litti I h e ti tl lnrt Itan 11 rti ci4rlie
flr fr 4rlie r e t Iif j
if t ht 1 e o UI h 1 9 i i iiett
D < iett p lleil 1 r > b I il lIn ninnitr lt i i ijt IT I1c
T 1c 14 I fll flletaa 1 1 1t
jt > etaa l pirlnc p tt pir t ir irI II nil nili
t I Ih
I ro I > Ifrttiq qi qifin
firl h fin J 1 1riien IrIii
riien r Tvnn T flrjwn f h m hj 1 iiifni I tlrnok tlrnokTvnn I tlrnoluT11i I 1 J
ted 11 d Prt i i m t hi He TieI 1 1f Mn I tnt r riiefie rtrtflh
trtflh f 1 II
iiefie h 1 I m iCurn i I i i i 11 I I
TII T 1 ii 11 i tin il in I j to lOIs a 1 15 I 2 2hIi t 1 1tN
llnrte tN IBiow 1 hn al Hnrklanrl k Fair FarI FairP4IR
T P4IR IK I 1 Saps < ep The rl rh hor nr e hn 1 hou r of he heHokind 1 haitn
Hokind Uo qnd r ounli Fair Fnt al Oranaebiinr Oranaebiinrthe nan brt Ia IaIh
the Ih 1 nrmi nyin4nml Ipal 1 inrarllon I there lb ro no ndab dat The Thenierii 1 h hn ha hanr
nierii n nf I rr iirai ami nt erond rnnr rnflr t rr rte were wereIKM
4 ln
IKM 101 lloaltter ftrr Pierre Pr tiv Lnrtllinl LI Jr J Lily td < lo lost lostAtul te
ert M 4 1 trfionill Huron tlnn Or Ort ernnd ernndlli arnoiHirnu 9
lli t l lirn Hirnu lint Inu Hlrfiard Hrlafrid Hrlafrid1t II >
l 1t i 1 flr r > N lleiter Nnvrlty nly erond nd
ttrednf i i i rie 0 flql t tAlIUiri AI an hrre1
11 11n
lo t n i in fl t ll I itt > at r f I Iatt rl Mir klt riMi rsi It s I Irntd Kdeimrter Kdeimrterllmt Io
rntd I nii nii99ot
1 1r
llmt ll tsc re n t t hM hu l Jn nh ni I lit an holE hotlM hnt holEt
t tnj o11 r pitP pitPr
M 1 f r nt ii > l klIig > ific til < > < er e i I < hand h drlten ltlt hn n In Inl
M l Tie 11Pa iOdfre < > Prrere r 1 tat ila Pe n flII Ills nrttV n IllsMs
V Ms ton II I Oppenheln Olrnb W ttrhfiil lirhfji4tlc rh ernncj n nU
Ijt1r U tncle Harne tIn tn e rmll seeity seeityM 11
M 11 l ne p firn Jo Jnph epri I H 1110 > n Vlhliny Ir eorrt eorrtM eotuiI4Ic 0
M Idle 1 lonl Ponica ri r oifri < ifr freer hettle cllt lirum lirumt 1m
t Jo Jnpti ph I Hi iIuin t < in n J 1 I ma m < erond erondi rnnlhIIln
i hiMr hIIln n lnnl Oon rwiry lfrey Prrrre r andbot andbotrt
rt r l Mli a tlsnn l or n i m mr n r U t e ci t u WllmlOar Vhltmajppon VhltmajpponI hitman Mb erond erondi
i jnabn hI il lint IIh1 Itlrtur I Ii fllflI4 UftfM Trarnpaf Trarnpaf1t Trmru Ttam a at
1t t N Hetter I Itcil NoielH n kerofid kerofidI
I I dl Itde q Ir Hore I ho > nfrM nl 1 Preece f fI iee in inlrr inI
lrr I r rInner s
Inner llrr e Mar Ma Follow o oIt le nr Ilpat i
Itni I Mil tim i Prtnre r H r t11 nt enod secoolItnr
Hnr It r N iltihle Mr 4 station n irnrk Itk Ivif Jivienb t I
liii t h au 1 Ieenll nr P11 l l 11lba > il Warn f fronthall lrItnn n Vord VordInothIit <
ronthall fhl at t nnapxill nnapxillI 1
< t X t PII rI Md I h pt 1 7 1 1qiilI football footballvVMd
vVMd nf fi 11 i i i li nf f v member mh nf Ilie I h Ito fniirtb fniirtbUxatlieNi h hli
UxatlieNi 1 li f a I ttP 49 i Vi adetnr A vra > in n the h reld reldfhi tiItI 11
fhi I itI iftertimn iniir 1 lleml I l narh h Iterrien Iterrienmil
mil 1 eliin t n lliwatil thmiitb hn itth he h nrk nrkwa rrkWI 1
wa 0 i it ott nI 4 11 count ni of the 1 warm weather weatherMm lPalhrIil h
Mm 1 Iil i adettn lm Iu l en r rirl r l IuiIsil il rl for fnrmime forI
mime I 1 n tfetinc 1 t lfo Iflz i i rjen Pi ° i iindldale nIh fnr fnrHie frI frrI
lIP I I a dill M Iii Unril IIIl 1 nI pn uItiina ltlin ilII l nf the I 1 h new newIt n naush
It If h a nire n material for n tbe tit 1 e rmnltinna rmnltinnawa poaltsnWA n nh
wa biiU h neeileil llririi I Iat Iatl4rl > e ra ranirl 1
nirl HI is Mer er hiirn 1 ha > a an annr n excellent excellentiance In InA
iance A nr nf rnaklnv I In Ihe team im m a hle ll Howe Howeannlher In howaiinihr
annlher 1 new n man wtm pUi pharail ed on lilrh 1 I o t arhool arhoolp11l4 hool hoolleirn I1
leirn in Mi I lujnn nn U I A fl 410 O makIng klne a rood roodbnirlnir nodPiiirtv
bnirlnir n Mtown On elrh 7t7 7 pound und and an w
Howe Inw inn I l anil n that h ar > the th h liearle i rnen rnenon mnrn mtlIII
on III Hie lli adetnt rn ftiuvl thin thiskoti t thf1 ear earkrn
I
krn hf1 koti n l tad ad In 1 Pool Pn Pna itatrti ittrtiruin i irnme
> ruin hengti a n nn tli t la eind 1 block 11 In Intlie InI InI
tlie I I I iMwil 1 hamtinn nslip liip niati 0 I h defeating flnl hi hifrrient hiron h ht4
frrient ron t4 flfl II I iriip i n br Iv a aunra ore 0 of 7Vi 1 ln in I It Itla I tIIa I
la mir n n lonji lnln imrie academr 4 damt m Iarlr Iarlri fA fAa
i he h game a aii IKI > i men np plated II aood an znn1qIaT pool poollliiet rl
lliiet 1 n 4 plaj r thereafter Id tKarn m unnfradr unnfradrtnlcraich Ia I Ia Iintrrateh
tnlcraich after a noraleh followed I Kroch K Kghwant KrochTame < h hun
Tame un W a romparalUeljr < < ateadr tf Tho Theerond ThoaronrI
erond ronr nlthf play learen f Knogh KI tn n th
Chi
lead r b 1 ha the h aeore of Ot to 0 371 J Th final n J
hl 1 K U 1 9 be h Pl pta IH I t0 Icht Ith fna
I tw U r ris > MI MIrinal si siYInahstfllitakfrIb4
rinal YInahstfllitakfrIb4 n nf m < er Me I ITIamN XMib4 lew Ri flwftit flwftitTsrrmPflf rn < > ll
Totirnantpnt Totirnantpntthe TIamN TIamNn
the n Unal ii I lOl in n 11 l ible > 11 > t ih I < liner linerfife n Ilis er er14e
fife ienn > Inurnameiit f t t t4iaI > U e < l 1r te telerdar I Iip
lerdar ip r nn 1 n the I h Lit 11 nnrl n ml 1 Wei t Pnl Pnl100h1 nil nilaten 1 1n
aten n > t aol 1 Ninety IolTIlIPi nlfi afreet I lh be up upIume > >
lm 1I t lair ir l 1In > en h < the I He If r rcp Utr I Itherand tow towII J Jh
therand II h a an i M t tuierntnrf II a 3IIfl mt n I IlO l l tav tavfs r rf
f lO fs nnd I II Mirlih p 4irth I thu tPt fnrmer I 111tH i nt 41 J imMa I
I ni hhlaraIl er ll > crack uran I It I wa A a i b ht t IInm aair aairfrorti air airfrom
from the Ihi I moment mn the Ifs 1 flr 1t llrt t ball Ial a ifMk ifMkand Iti k kanul
and n nnlr nIv after t the I 11 liii ill fl lIve i ala l had ten tenwall hewnatksl
wall atksl 1 l nut i ii del I ni 14tary ry re i alh with Hrer Hrerfl I II
fl I ami r hrteh 111 with slPi 1 the I aew ctre of it a I 4 4a ia
a 7 1 1 a aIn An aIn
In n Ihe I itponln nl et t l lr r lowther tvlarel I In a aIne
Ine n tfann IA mnt ami 1 with Uh the h help h he h dliI itl t rotn 1010lit
hU 11 lit partner n i lived 1 M all 1 around isroiin t their 1I 1Int oppo opponent np4unnet > ¬
net nt hither 11 al a the h net nr ilarna 11 iIyl from fromthe I II fromIt
the I It li taik ck k nf if I the lii h inurt trevllla ire ln an anI n I fhrl hI hrIsh hrIshC1C < h hwere
were C1C nn n itialib 11 fir f t f leir > pir rlinN 1 and Or r firt4s
luiwther t4s I I her and tl 1 o I ltpnil teniliirf rf atrtujnt aurtjnlI for In thp thpel th thI I
I el I al I 4 n 9 I ire > ri and 1 flirih h Ijrtiedl Ijrtiedlthemwelip ira 1 1II lttItDI
themwelip II ttItDI I P m f Hie I Itu p iii otil 1 a t and nl hugh IhniKhIlier I h hughlllT
Ilier 1 er nil n t Abt I > < li I keep I4 > e alIh Illi ll the thenher h hI halhr
nher I ialr 1 Ihir th h f did I ateai 111 111I deal loiter loiterir iwl icr icrII
I II ir leather anl n tendnrf > nln son < in n nn the lh sml smllit i iI
lit I a 4 bin it xn 11 i Silent n Ihpi pre fr rr rruiinst f f fln
ln hn inr nipiim I Iinff I
inff ln this iheir rirala ral eere cc f neaneninr neaneninrHreifii 01PfllflI nln nlnI
Hreifii I Irr fi mid aIi 1 rhrnli I hUt ent t In for rn auto me m hard IarIIi I Ihiillnc Ihlf I
hiillnc hlf Ii t ln inil nd thai I 1 the I h t 1IAn pta Ian n a a a a nl I one oneI nti ntiI I
I e Hlencril n Iii 1 the I n fltr ure < fnr In ther h uqoii uqoiiI Oil Oiltin 0 0r
tin r I wi t at t n j Hie tt 1 tIP fmirth 1Ih xl o w a a lab labnit IhI IahIi
nit I Ii I mi ti Ir I 19 l 1411 iwttipr 4 tior inI 11 its I n OnI flai trniinrf en h r V irrin irrinhitil I I V Ill f fhsi
hitil 11 hsi rI tn ii last 1 ihp I 1 hr iiintib and 11 Ihe Ih h niher h pair pairIrainnit laira 1 1ail
a Irainnit VIfl9 ail eier cr5 > IIIHM 11 I tn n alall 1 Ihepl I hf hen oT oTI 0 aifTIIrel
IIrel I ire 1 vii Il4 and 11 Ihrlili lhlh I rn nnll foully lt > gained the h aPt aPta et etat
at a and 01 n l III > r l mther h anil In1 bU h part partner partncr
ncr uere s er iired I I jr i Ircrfui nnd ii I rhruti Ihrd I hrlth wnn a on onlb n nhrlI I Ithe
the lb nfth et ca risajl llr at i t jrIl i iTlie
hrlI tl lr I IRII
Tlie rIl ummiri ummiriRlirrlte ltnnisrRIrrIl
Rlirrlte RII fhampiin1p hm Mm I tWi Tiail Sle final finalin 41ottioiI 1
in tioiI oil a I J J HrrtfM I hrri fu anh nl II I II I rbrlrh rurb ilrfcate1 ilrfcate1thr I
thr 1 H > IMrar lew t in h r ant 1 M iHtentnrf iHtentnrfl Ik IkI
l > I 41 41 i iIii
rtir r Iii wern u I tiumlwr fnr of I hyde I malchea malcheam 1rh 1rhn
m n Ihn h New w IIi li he 11 hahn iourn lluIrflqflUflt mpnt Ifn Te ieril ierilii >
ii Inl nt CIHII prii l i e ii a < maile 11 In the h ml 11111PI rl < > e erul
I in4 rul I niivnl iii ltPI dniible l uhl uhta In I nne on a aI e enn
I nn l9 nf 0 1 the I 1 hi double I 111 ihulp Ih I hA tint n tin Ii inund i 091 111 nil w wi wiI > a j ja
I a In1 tiiI 1 ihi I h lii pt I it I I I renh h the I hn h bracket Ik beinff beinffI Ino
I r I lrpntrii I icflI 1 r I t a i IHI l lUnjamln tIeflJ uml ml II M Phillip Ihlh Ph hIlt I Ilhn
111 lhn 1 to > met n i la n P llnbart 1ll and gnu n t alhnim alhnimi 1010 1010ll
i rntt FrI n in ll th I hi wtm 1IHlt ilI I rmil but 11 Phillip Ih 111 ill itia nnd 1111 1111Hr ii nil Ii hl hlI I IIJrn
I IJrn Jrtiir r act r ton IM I toT the 1 leieran and andllHi anlI n1 n1Ii
llHi Ii I giind 111 irunei tie It t initrh 1 ciilv f1lr at H I I a 1 1ir 1I II
I ir I r iS illiHiu 1111 > IliMenliaiim Iul and 11 Morn Ior M MI
< I irk t ri Ind I ii i iff n ii I ljaI0 J l < > in the I 1 he fnurth round roundnf rn1 rn1I rnuin l lf
nf I nI of whtih h hi I lark
n ni uiit a 1 I 111 ante I i ior Ir
or r tin uIa w 1511 H h u M F nn re if 1 n 1 ft I t
The Ih ummirt ummirtuakrr ulmfllallttiaks Iml
uakrr > Ildir i 1hrfliionahlp tiimplon IIonIr hlp ilrn u uruUth Sin tire tireiuUlih
I ruUth iuUlih uurth murul un I tcicn rf 111 i P l lot r drfrate1 d V
Itidlri I 1r1 latUirrr I lhr f V I A a Vloirl nnl t Dark I ite itefcaie1 d dtuaiuI
fcaie1 1 Ur I MIH 4I14IIIi iH in Ho Hnenhaurn > rnhaum hun 616 616I I 1 1Mrn J Jirn
Mrn I IXiuMr In rirt 1 rn rnimt I 1 II I lloptr lrr and nd
T IHaru ln Urfrali d lieur 0 Ierr p s llrneiherk I and aniltdwm
tdwm 110 4 dam P I 1 r Ii 1 her I 4 I 7 J s Howard I Ito std mbell mbellaid t1 0
aid 1 Ur I Ii U 4 liltan IIn lmrni IIointjattm num > ftum rtrfcard I s H HP I hiand
r
P rnI nitrr it and nd portnrr h hI > drfaup drfaupsei daIi
i sei c nnij llnnn t T I l irntrili 0101 I and llfnlamln
U 1 PhllHi PhItIipadetesirti i ilrfraiert J III hant 1 f 1 lururaat Wr Ultntm UltntmI
I 1 O Olin Hrl tn n 1 I I 4 4Third 4TbII
Third nl1 HII Hinl m 1 r I I rnentrltt and llenjamln llenjamlnl
l fhilll 111 I11IiIia ilrfratrd i lbaLa h h He I Pnrlrr I aint I r 5 U Umllti Mmhlh
> mllti mll e l a 4 i t1Pi arm n l Hobart lbn and n n1 t tllnun tllnuni Iln IlnL
i L racm ra cm ilrfraint X i 1inc I ii 1 IP hrlitiiu 1111 Ilti I 9111 and 4 ifrrll Ifr t tml
I atln rr A i A Asemi IqmI 0
semi ml flOat nn Hmmit HII I J I rnrniritt ai a ii 1 1mln tlen liena lienatom a amlo
mlo tom V l Phillip hllh ilfaet Ctrtrit rI In 1 lliltr IIa > and anUilhoun andIlhOllfl
0
ilhoun lloun i raIn iln la ft l lMUM a aMImI i itl
MUM tl imjhir Ii Jh jhle tlrti 1 omit 1 Ml Ii TMr 111 PIi PIiad ptiaId 1 1d
ad d lIt I MPIIan i It1 1 H iIenhaum i rnhautn ur drfraleil VI ol Jullri JullriI Jun Ji111e1lvrh
I lvrh rrh ant n < 1 l IA IiarII iwrll lanb I iit 1 I l 1 9 Mix Ml I Xnna nna
Uattln Uln An1 n nl Ahrahan Itn Il 101 Itaotd von1 Jr J Irfilrl 1 Mr hIT154nlamln I Irnm
lirnlamln rnm U Phillip btl and ao IKnJimln IlnJrln M Plllilpt Plllilptfl 11
A 4 n 1 Mr I s l W rrrr r and 101 ialhown I I ra a
fin fI ilrfratrd Mi I V blti 11 as nu I fr s i Prndrrtax
1 iI 1 ilrfault ilrfaultia lefaut5i494 a nl nlQ
5i494 ia Q < l Hound und Mr s1 4 P hcaser Trairrtaitlalhoun Trairrtaitlalhounrifln tr n 01 lalln lallno talhotin talhotinI
I FUll o nrfrairil f hita 1 A I nl lir tHeta HI and t I Dr > r IIU IlI1m UD < m
Howitwiutii 1n 8 a s Mr tr II l TUman and n
le I Ieits l H I rrertman rm ilrfraied I hi lr Ttmo l6 IbaiIPI lalf n F rI
Iortrr an nd < t ttlrhart I F icur ur urI 4 I 1 1I
I r F IiKher IIhr and II M I i cl tie llueri Itit rt won ih ihmund I I ha haI
mund I inbm hin double lawn Iaa n e tennl nnl inurnimeni inurnimenitm nunmnn
tm n tlie I I h court I nf i f the th t WodI ocnlmere i I i untr untrt n
t tub 11 VtooIniar cw Im lrner I I teteriii nb In 1lh I ri the thertnil I h
rtnil f1 th tha h i defeated f I M h nunerman m an n1 l S
Hani lnl w who ho h were the lh h r 11111 niner Iinrulp up 1 a 4 t I a 4 i i
rh r inning nml pair were ra undefeHinl 1 and 114 di dipUe diIaahin
pUe < dnfthln Ihlnl nr in all < 1 hair h malt iialah l he i i
I II re pHOuniI p M nre nreMound fP fPHoulo
Mound Houlo lioinn HOlln to iti Doihi 10 oahI it xmrnrrman mm mmn and i iHard Ia
a Hard n drfMte 4ef < rr ieul n Pearl and S Phlpp I 4 4i
4 6 i it Arnmernan unit s Dol Hard i rlrfraKd f O J Jrj 1 1om
Wo om rj > m and T L I Ihltip A i ft 4 h H llraman H IleamansnIl
snIl 3d J t ihuanrb wis o nrb irfraint O ti orm m and r I I
IMpp I hiip Irr 0 l t I i ir tei n and nl fl I vl IMpp h dc it itqtmI
f 1lei 1 > Unrm nrm ore arsi r it I I lhIpa hlpi flp a 1 6 4 01fond I 1
ItlMier 1fond nd H T T de 1 Hi > rrdrfr rc dctesici f ir 1 1 1n M xmtier xmtierni hnintOiafl
ni Oiafl n 11 t MM A 1 i A i iHII
4 vflfl 1 HII IU StIIf Ill 1 Ml i I IN s I M I Ilint XfMf XfMftint iI iIIn
tint In III t lefl fI rc tf t t HIP If one tn I iiriI iiriIIII cil cilnil
nil I hIP lie Mall 11
l 1Ir Ii rtPtt Tri spi r 11 I rrua rti fl lla I < m mn1 > nd Iobb Iobbthe l tn1hthe
the brilliant ball lIner Idler of the I llrroit a team teamfear teamfaar 0
fear he I l i > lnff the iI 1 l toh thI hi of Ml nelii rlll eve eveI
I ru hi h but hl one ri 0 nod eie ci I hi fact factdeieli
deieli 111 lued Ir > 10 nil ilii 1 a when a PII I lit lr fiilm illrnan lmn n t e > e el eluau
l elal i niad1 luau 1e n ihoru hornuiih 1 uh etammitlon etammitlonHill harlnltlnnI mIUlnn mIUlnnI
Hill I I Hl ei e i cox I 1 in 11 drfcMIM tete t n Iii I Lx esl esliI l lii 1I
ii I i ni fl 1 loot 1 n nh > rbii P > rnd nrl the d dor tIf I In
f VII P n or onnlh n11 nnimil n I t ier ierIn ierisaIP
In isaIP all 1 lieur tfhlcd I nSb h hP1 e IMII I nn nm i eie eieIn a aIn
In id Il us ti I the tI h ball 11 when 1n hn n 1 11 ind mu n1 IM i
hi h l IP tt ii iit Ii IiI
t ibb a > trued 1 > the il din I Iu inr i ch ki k < a
i i reI wiring rtn o tbll 1 the lIt t milio nlll Mnuld Id I h M > ellim ellimnated ehiIiiinaied In Innfr
nated nfr in n a fe r PC il IIMI 1 if he mild n lake Ink 1 the thepro theproh h hI
pro I > er r ntediine and nd teire e ire u he h proper properMre I trir
Mre fl T rn r ilimted iLlia 1 Oil a I IIh itniuHirlnil I
In h o t ca m K i letelniiil lei el I tiI but the I 1 dnctnr ilurt In or ruleil ruleillotilw ru I In no
n nIp lotilw l ind hip plaler IIA 54 > nrdeled 11 In Ina1 inl n nI
l a1 l a h lie Il C I i ml 1 imi 1 hi r II T > max tint tintIM ilii
IM i rr e p the I r fleli ld 1 inin 1 itIii ii I e ay r and andi an anP n1 n1i
i ern P ani r i i I I r e itfht Ih n in lItCII vni vnieii 1
eii 1114 lirfi o INI t
> iinitii iluIlfli4iIprn 4 > prn Ieaine IeaineVI
h n
np
h p u uI
I 0 iii S fl t tnnlnl O Ol
VI l nnlnl nnlnlAUTOMOBILE llt itiiflhitltsi itiiflhitltsiAUTOMUOJIE lflllll fH fHAUTOMOBILE
AUTOMOBILE BARGAINS BARGAINSii
ii xnr HP itr tiii i i 111 iiifvi ili ri iii urIRS u I pfl5 n > i ilOHIPP rhir
lOHIPP iNi Ii l N nl U AMI 1 ui 1HHMI II454 J Ii H 1 XNf J > i Til IMt IMto 11
o 1 aiirt h i a ae 4 nnkinc kn fn n naeiehaeIai w we
aeiehaeIai e IP ha 1 e l ne m flu e 0 mnt in loa n ia iavnrt I I
Nno 1 > vnrt nhi fn j rrAiD I II Hr illrlln
TIMES SQ AUTO CO hV hVIh ZP P PlPiIp
> Ih lPiIp e ri i q i 5fl > n Mi
AUTOMOBILES WANTED WANTEDiiorr WANT D Dnnrt
I iiorr nnrt l flfi rtelrlri dtr4 t 0 0r ill f it iti hu
i fc tlMill rnn r vis 1 In IipcTl Prioi f i or lj 11 l Inter > i fT
teienrinr T Til I I if r M t j TM1 TM1iMf TI THIhi
hi iMf I h1T n TIP r 1p i f i o o4I
4I cI lite gI l T Tel kv uni a r r r rMOTORCAR n
MOTORCAR MOTORCARDIRECTORY MOTOR CAR CARDIRECTORY
DIRECTORY DIRECTORYAtn DIRECTORYALCO
ALCO A Atn AmrIan rlr 1 n Loeoniitl LoeoniitlIM
7 7A
IM ftroa4wai T Y1 i iA
A TLASH TLAS lull IM Art t Vtlw Vtlwtr Nh Nhrc 1
1 rc tr e c 2114 BM 5 r H 4 4Kl Af I IHEN Mr MrB
HEN B E Kl N Z 7 Auto u Import f n of ofiM Am ra
l l iM we tn l nf rf rfUICK ilrniieay Hr < vr r rJJW N ur urUICK
Mn nf 0 ttwi i
UICK JJW between 1 1Il Mill 5
tain Il fl 1 let Penn r 4114fl n t olninf olninfCADILLAC1 ollimnis ollimnisC
CADILLAC wtauibbNU C a hart llepslr > < r lr Car > a aTel
niimb m irru r T Tel + MIUCO MIUCOCarharl r rCrharl 01 01Carhaill
Carharl Cars PfY11L r 1 PLAZA PLAZA41h Z ZRB
R RBRSAIrVAY6Jl
Crharl Crs 41h hi A 5IP A
1Uf 1888 BRSAIrVAY6Jl I SL SLIrmne SLIPlinne ll ll1f
RB Irmne hn Mini f lamhw hmhuih <
i 1f ih he i imnre Untor n I ar I In n of N b bi Y YM VW
M i Uet W t Mlh 11 Hi I 41 lhon 1ln nut u fa rn rnH rl rlHUON
H HUON u N Thf T CARS CARSThf h I loll nt naanef nU Co CoK7Mwai C0II
II K7Mwai 1 I lIwa Phnie PPnn3fl3rnl PPnn3fl3rnlISOTTA jmi 3n1 3n1ISOTTA rol rolJ
ISOTTA J 5 M QUINSY a CO CONEWAKK CONEWARK CoNEWANMNJ
NEWARK NEWANMNJ NEWANMNJK M I IfyAtf IKNOX
fyAtf Kn KC4 < tnifMlc ln Tl lit litfew ompanr p
KNOX K I M slew lirnadwat el Phone 425 J J > 1 rn rnlh r ri CrAIh
AIh lh HTUCRT AMI I IIHOADWAV IIHOADWAVTelphon IJ o oc
IrU r
I
p ziia c i Telphon Trlf aw olunliil olunliiltWKIIimiM ounl ounlMAXWELL oitjlniialA
alA tWKIIimiM EIInr iK ilaet ilaetm ft I In
MAXWELL M m tlintvt n line Ilne alp I IMOOI l lUINIO lM >
UINIO Motnr Car < o nl ii M Mnm >
MOOI 0 0 N
M i ii
nm Brn htroidwap ilwar Tel 403 Col Coln CniN I INATIIHll
1rI IR sloTnnrAHrn OnRn 1m 1mf 1123n
NATIIHll N TIAL f n w a i alIIMt ltl HI I Inoor h hSI aiM aiMMad IM J JMane
SI S iMPLEx rx Mane In New s nrk n nI IIIy < Ity
f 110 o t iM3 a 1 trw n > Tel T A lS 4 Cni CniJPUIBOBF I ISPLTOI VI4 VI4ItIinui
JPUIBOBF MAGNETO ACH Tflrn ItIinui hi 1 15th tti i iSTEVENSIUIYEA
SPLTOI MAGNEO pranei I 1471 flrna4y flrna4ySTEVEMS4UNYEA
35 STEVENSBURYEA STEVENSBURYEAA
A O PALDlSO rLD O A HHO IH aW W 41 41 M TI 4t 01 nryant nryantTM flryaatE Oat OatT
TM T rl H a7 0 J M M ITI M A A 9 5 nvaratevit E R Thonsai I Motor aaencoi aaencoiWltFTE aarncow ot Co CoWIE Co 0 0I
w NIlE WltFTE Wr cO nroatway and 1d M St StHtt
WIE Plio Htt Cnl e
i THE REAL ESTATE MARKET MARKETi MARkET
MII s 1 l I u I I i itrr 1 I P r > i iMinrntt Iigggrviir
Minrntt mt m ij < > I Ii i irr irrI i ri riThc
I I i Thc liar I tMMUflnn whIlen IIn 11h d N In I IU I II hllt1a hllt1aI M iit1ti iit1tiIn f I I In
In n We I r IilIhirdlveet rlolr t h twifeel Th T ThNtiwb ThNtiwbtushr f4ln 1 t ttiawrr >
tiawrr llmlhrr I In C talil lit I llati lhaiII
1 I Ifl runt IK I II tone Ai rr v < Millar wpiiacI I > llr llritfltHlml l
1 trtiIIti fII itfltHlml in r r yti ytitranitInn rtl rtltranaii rI
I I
tranaii tranitInn lnlton tlntm Iti I hl hCh high h rli r riiaa roiltr It In the theI UI UIi lItvhishdiatnct
i I rlulitliMnrt rl1 In lh the h Inr I AUII aWIntlnI vwfi ii wfcfffieil wo1 wo1lt
I 0111 tit lt tin II plot 11 hy f mrvhaeiriK Ifhtl from rr Mr Riiw RiiwHt RII RuihI RuihIMa
Ht Hc Ma < Pier h r aittil 111 m f IT 1 Af Vt + t Knrtr Vnrtythtrul Vnrtythtrulalrewt nrYlhlrl nrYlhlrlrHt thinl thinllre
alrewt lre rHt t Th T Thus iicaniiitlon iiMn > ii tl n own n lh h j two twopier tcnr wn
pier r 1 tD lhe Ih > mtl nml Int nn In abutting blten < 11 I fre ewe ewefenntsj > t tI
I f Imnl fenntsj f > ntun on KortT nr1Inrh fourth atrewl trr t 1h 1hl 1 I Iawttioti h hI
I l aiMKNtatlnn IAtOI wilt llnlln Imprmt th this h plot on I th thpsIlimlion ho hof h hI
I f plralion > lmUnn if I lh the l ie > m I msuls l re runtl ntlr on inthe onI I I
I the h irnprrtr nrtY in Forty Voflylnurth nrY fourth rnlrh rnlrhn tret tretn
n lnl nterewtln r wltna report p wja wal to n th h < Tt dTtlhut TtIh 1 1h
Ih lhut h it she h > SltHermlier S r rompjnr rmln ha h1 < l I IciisI IciisIliii > 1 1llatiinUlinKnt
llatiinUlinKnt liii 1Una IilliktIng Rt tlrrMMlwar ltflI < tn I1 < l Forty 0rIYiahlh 0rIYiahlhI eighth eighthlatreot
latreot I ctr t fn for or twontyono t Ti Tp1r > ir and that
thus Ih > rompunr hml priiticilly ieuiitwI Rnr w iire l a alilt 1 1I I
lilt it I f pluiwhsro pluiwhsroin > le wh rf > i ihi
Un hi Fnrtjr Firtycivcnih ejvnnlh Mrr It ctrewt > el tutlx Iu Cohen CohenI 4hnhiiewd < hn hnI
I hiiewd IUY to I Isw M 1 Fiekl 11 and nnr Riiward RiiwardMar FA I ad adIuch I Istisrgihi
Mar Iuch olie4 threw h nl UI ilTHUngn itwi 1lna hIlng for 101 A Ion Iont lone loneri longtrtn
t trtn rtit ri of r jr yn irw for 0 HIM 1 for tiime Illln hIlt purPrltftr hIltpPa I
pPa 1
I
Prltftr rh > Half Halfmitnriunp 4IIprlItrirhllnh 1
I
mitnriunp rl n fU sntriT rUIT Mm niu 8aalI 8aalIe4t n nSA
SA e4t e haa ha void 1110 to the tar II I50 o Ion t n nin I In I Inlhlr
n Weit lortthird nlhlr I street sIre n three h dorY elnrvUhlr dorYlhlp n nhlp
Uhlr hlp on n lot jimp 1l S The aMH aaaIi aaaIilion If Iftion Ia Ian
lion n In addition ddllo lo n the 91 h inldln hlrln U I i alll alllIll t u upiew
piew 1 Ill OTII tte t1 lrtatP < rl ate sanItarium I property propertylo r I IhFI
lo the h we weat i nl Noit iOa 19 t and 41 Ve Vet Jorti Jortithlril sr
thlril hFI aIriet lr ei nnd the h rlihhon Ihh e of the h phi phil It PhIIclia
11 Iclia l > ella lanima I anima mm ne I tub b At A So S o HaniMae ii fltl 1 1royIh i4 h hI t tfory
fory royIh I nrv fniirth > lreet 1 the h iiinhmmi ll1 prop propertie trtiPrlie
ertie < ha h hnvttiz n u frimtace IlnA of l T A feel I nn nntornthird nnnIY onI
tornthird I treei and nIY 11 Y feet t on o rorn rornfourth ForITfillrt orv orvIh
fourth Ih It a tre I r reI > i rh I hi us i lot l ° ilironah I Ii roll ti the C h he pur purhl lI r rhe
hl ht he rof tI hf U he esi So Si < i > tn nhl > > le hl been tlilinitd tlilinitdout Illnt
out 011 to 11 riirre > inil with r the h ri I nr > r rt > fnurlh fnurlhreet rrlhh
reet tp t lri rnlilatfe titae Htth ii II h a prnhatile I I1lnK lew ew nf ofItltPtIn
1lnK ItltPtIn the h uitingn nan i tuf r atnittnt nln Ihe Ihehiunu h hn
hiunu n 01 11 the ian Thl hf huweir
win I not ta < KI ur I for 10 sonic om n linn 11 a iHiih tnr tnrluh I I he helishi
luh h and nd anihjiriiini nlt nlaI1 rluni i trnlrties > rn rtl4 rtl4t WPTP WPTPieacd f <
t nlh nl l ieacd nl for u lone IonInII li lerIna lerIna4MbTIItIM > nn nnMSTM
4MbTIItIM MSTM InII < I > M hVlI UMI L 1 411 tharl < h r M 1 Ho Honlhil nnnlh1 Rbnthal
nlhil h han nt1 nl < l to 0 ih h < > lunicolil I noolIII llrallt llralltomptn lIeaII1ompany
omptn omln > thc h libel lin front im ih the is p pat patitp l lil
il itp 1 of inloritm 4vrn aapnia n > i lirixe I IwlisieIi IwlisieIi9111h n nimh I
imh Ih and nd I I7lhi h irrcic 1 H pint pintThe I ls xl xlIh Is IsIii
The Ih 11 hiiiypra m > pr will II rint 1 i iso n aI p Irm Irmn arInlpnI arInlpnIto r rlnt
lnt in n tout I 1st O ii h Mip 1 tip Unit InI InoWISWII nbont V P PI Iis
I I is isI Ml Mlilt
ilt I oWISWII t NUiril Mill IHI1 hi 19 hi 1 I lamm IA II I Il < ruik ruikhank riluliflflk
ohan hank ha tioucht hOloM fr Iom < im iioorir utl M 1 IliidV IliidVSo Ihnn hliadlen
So n 78T 4 irrfnwlcli t rn 10 nirr sIrewl t 14 threw h slur sluriwellin lnrj In InIwpiln
Iwrihnj Iwpiln un < m lot I MAI I A A4 Mr I rnik rlkhk rlkhkI rtitkahan rtitkahanii < h > nk nknil
nil ii I ill r tmidel mnd1 II for In htiBittrttA hI Iiria p irf irfihn rpoes rpoesIihn 10
Ihn ihn II I IHrtlo 1 11c 1 t wirf ih 1 hip lir hnk hnkII hruikpr ikr ikrI
I < i II I II si STIEtT Silt III IEr r F I In lnuzia on llrndi I hit has nld < So SoIS4 SoU NoII4
IS4 U WI i ioth Z street A I ihr three h < tory and andlm andItaetnetit n nhm <
lm hm Itaetnetit tniMt hrllinif 1lmo m n ilut ilutlh II II 10 a11 Ii Iiticiween
ticiween n I irtn and d leienIh 1 enile enileI nI nIh
lh I h ha liuv Iavr r i < n I Mr M r I cilrl iiIdlettt iiln who hoi will willo
o lil iip iipt I
t 4 iiivni I 0 NT N r pt 11 i r r i uihT 1lhr i Iha ni 11 ii iih
h ha nld nh No So a 3 r Ialrmiuti lrm utii pla 11 plae A two twotor1 wo woior 0 0O
ior O frame fm dwlllne I on lo I Ihili > Ixnw 1 IIi Thl Thli ThilaI <
i on OflC of a row iif rrnt four nr hoi M r nnil reenhlbhill nnilhill >
hill hili i In the hI llf hIrmrn mrn nl ll lteit t i s nn In1 0111 l Con 101 nnatrusc ni ninoil < <
noil i onipnn onipnnIHIIM >
IHIIM 1 Sllifrl Sll1 4I itFIT Nthan Slh1 Randall lno1 and Ind Indm nit Si Simini Simtius
mini m in tiitnnlill hi tuali 1 II has h e < cold 010 No o I3 I2i < > lrrr lrrrir PrriireI >
ir ireI < i a nvt n flettirs tor n lonrmrnt nmfn onlotJVUB onlotJVUBloinfii on lot3S J IU IUIetnewn sl
loinfii I i rrrnvrt rcpwii ti 1 and < U haahtngtnn haahtngtnnsirePt hin l < in inir
sirePt ir lirinkhn prup propelS n isa a tak taken kn kna n nn
n i fIt ar a pi I > ni uiieni uiienihtP m n nnn
Hrrrnt htP t nt llorr llorrW lu luIan i1ncrisiIam
W Iliam Ian hiinin Whn Ir 1 I the lb 1 hur Il huper r of r rI
Nn 0 M KaM I Vi Iightleth Ihh hn th siree ir tI vi wild Ir recently recentlyh nl nlh
h > llrrnard 1nr I luil 1o1 lu4ni i through lh h POIK fnI
U I liii ll lhln hihlnson hln nn i tharleis harl s 4 rironn rnrnpanr ompanT
Mottle W hplnptpin ln lln < tie h burt tl > mfnr r nf I lh lhRanrlolph 1 tlRisnulotph
Ranrlolph Aiwirtmrnt lloix IOI fit i Nn n na i r and andIs
14 I U Steer t Mchf Flghiewnth I nth airpet 1 ri > M L i II I liidloK liidloKand 1ldlo 1ldlond 111110Wand no
and nd Ullon A Bu lIiiPt 110 h r pr nt d th I the h salIcra salIcraand ll 111 111nrl r rand
and nrl ifi lIe 1 iharl h rl 1 t I No nl nvp r i ompanr ih the theIi
Ii i
r I iicletaue d lIooh I 0fl1I4fl1 nn e re reI
I rtej 1 I h hi e 1 1 In Inand 11r I ITlii
Tlii 4 I SllIlr1 fr r A n of 1 SPI 1 1In
In 0 one 1 no hr cr lint I u rerwl rerwl11P
r h hnrl
11P trl r I l I r PS PSand
and nrl onlr t1r a f fio u ssr nr il i t i 9 oo lw I rnUr etiharet rd rdIn rf rfh
In h 1 fh the h irldliou rIIU if I up if ii S I II II < n nIM a aiIn
IM iIn I > Mid d lha h lh the h < 0 ulrhaktr Ihk nlllr1h1 nnipanv nnipanvhml
hml pimliidlU Pt I I J II li 1 > t jreolmi tot n a i IOn n lor lortfTiirinff brruiring nO nOror
tfTiirinff A n flPis Mil iti for I a nn 05 n HIMI HIMII ll5Ih
I 111 h Stuiqhphuker > tiidrrMil IJIh > ir It 1IIIool inline < xriipi rI rII a aploi apin
pin t n i s II1 I I i mi lti i lie niiih t t h aide f nr Fort forlfKhtl v veighth I <
eighth I i tfot l hIwn > l n lln > ad d dans anI nd Se Sefnl iapflt
fnl h > IMMIII u S PliiP 1 < mid a n1 I 1 5 xriHtMl 1 DNII a 1 111 tulle rilni III IIIh IIIt IIIo tullePIIT
i PIIT Mr Rll tfo r fr ir ih si idft lIike t > ak ompatifc ompatifcnt
nt th the h ni > r P11 MI > i iusner ntr of f the h Mnit o irnf Th Thi IliPllIiIlIt
PllIiIlIt > i liliiiii a xn oe n o ot ih h p n Mr nf hAl ihmi hAlh
< i on ih Ihe h mm mmn ni ni Hiih 10 hI h r Pgao Pgaoiwiult > < in inr
> r iwiult ott 1 ihji ho inn It ind ha in h < I n rImrI rstiprmilIl iiff rrn d drf
Il rf ticn iiMni loOn i r 1 Si imrp imrprh iarprh A Arh
rh < Viih Io II MnHilM i niniwin1 ntnl H HIrn hi I IIn Itii
Irn l fur In e ln 1 11 < l JC < William h il 11 l to N < olicn 1ln I h hI nr tIs tIsII
II I r o ihrro hr HM rs ml li laelttrn > infn il iIisPIllll44 11111 11111i lltiii4 lltiii4i
i i N n 11InI i and UI > > for senh > nMi nMitr nhtrA
tr trA 9 ii I I filt II for r 1 Ion nor XTIII of ofl if ifft f fftll
l ft r a nn atfrfrifxio orot i 191141 f HMl I IIh of f 4ioi5l i iFh
Fh e uri At I I iaa M fl nI ld urn IIn1 rl IIorIo F IariI IariIhis rd rdfnr
his fnr rj orIo h 1 I > 1 II 1 1IrniPTl rn > rir 1 i Is l hPI i is e ee nnfl nnflrtiid 11 Sit SitHrI 5119itil
rtiid s < i ih iitcn 4eflte aT and nI > ill II I > IITP IITPt
I
liiIl 00 h I h ho I III IolnI
olnI t n i i II Nl hhsrt IAIt riti ill hi to 1 l id for f nr r I ev ITCO ITCOI e I II
I I 00 n i h itirtmi I 10 itit 10 iffir adjoin adjoinmt
mt in n i f t01i IM I < nrn flPtir r f Hrnid 4v s arul arulMv iinilIt 11 11I
Mv It I lI ti I 1li > IK l otoot f fr llfHlll 1 I Ill Illn I In lu01I
n 01I i i i n > I I ln4 IMI h loft in ih iPa n Iia Iiatallli I IId If
f tallli P 111 II II ft lit u = Sl SItt SIttI
I t 1 ti rem remI
Id I 100 tI trunk F I I I Fiiier i h r nin ltutlliflS In n > h hqs l it itfor I
for rii3 F una > n < I IhilS n it I tip Ilir thrw ior > lInt lIntlneiIIIi inlln
r
ln M n l lneiIIIi 1hiik II H No 5 117 t Ct CtfIf < i fuh fuhflfh ir h hIt
flfh fIf It l 4lr t pee ti mr > r i i i rlii In of e i r rI rIon
I 1 Ion in Miniivr 1111 ha iei4 iMst in J I f fi 1I
i hiM hll for n i 10910 nn m < > f se > r iho i h siulfa tnr nnl nnlhiM nl1hm anIh I
hiM hm h iflieti < m < ii in N i w i rMrd a IIh S SA ni1 ni1inri
A h him s Ilfn Inaj ifor h ha len lenllIr n
inri KolihrikT 111 tf IIti l < ninin 1 ill ha ihr h hII 4tor 4torit tiirsit
it isail II IK a n N n t i U i Fir s ninh Itl1 nh nhA Ii dl ir rep repI < i it
t I i v IS Plhiflnflt h mnni l for r A term 1 of ir 1 1rI1 tiMr er erhisrriianemis
hisrriianemis rI1
I h he T e < diiiranf f irsnIe 1 and no1 I nIp i onpini onpininnrth on ornpanrhaa IJa n nIM
haa IM to fl III hIlitr I IiiIt P1105 N nr nrno1 fe thi thifOIT
fOIT 5 ° Tt no1 tInll t ct lha lhanortheas h hnnrth4
nnrth northeas < i rornrr r uf f la IIIttn ti nn I 051TPI ni n an1 nol tiiI
sn > r ti It ItI > r f Pt < lor ts < cit ir n > p pr prC r
1
C
1 I hilt I nf n Town TownTMe T IJfo IJfoT tkala
TMe T 1 tip i iford I oprer rr t oinpim 4 atIn ir ld It ItI
tart I if the h lntrrntiiilil NH ihseP l k1 > el rmnruinv rmnruinvha r itnpant itnpantha
ha > houihi h ti le 1 K F S S < e property on n Ilie IlieOaten 10 10s I ISiltell
Oaten s Ilind n1 o ind nt l irieret Ill erpI N s I Ii Iii I InnTII ItonIric
i on nnTII prii e nlNiit nl Ill I A arre and I la Mid 1 tn tnha 0 0ha
ha 10 sc e old for 10 ffenfo aiI A riiinlxr roIIII of n fa faforte I In faitflfla
forte n will tJI I ere fi 1 on n the h ha prnperlt 101 r pl IJn IJnf n nfnr I Ifor
for f w hIt will hlt he h deoidMl ii Ipnn n nl trie to toot ties neiiieetin tiesPCttlg
ieetin PCttlg < of 0 lh tha h Imard of n ItlMtnr Ihe IheiSntaue I II I II
iSntaue I I riopertv I la the 10 a 41 t tint plot In On n Ihei IheiI iii iiiI h hrJ
I rJ Jer jcres e pd lde f the 1 aourd 01 atatlahle as IIhl for forh rn rnIn forfrtnr
frtnr In If Th deqitnt 01 ttjp nitnll nitnllhi In1 In1h
h hi the h iioernment ionm to I a ileph ph nf feet ha haaitMted has hasI
I aitMted lrr Irauied a nilfnl nitiilwr > er of f iir 1ft ji r rg e < ndulrle lo lohl i illa
lla aalori In I tI I Ia I 110 lear inlnr nn
t 5 hl hIh h ate a te the I h sun btntsrt n1a1 ril nil It lii I t ltl > In Iiii atIs the theI I It PiI I
I lilted Mil O a Metal art nrl Iteflriinir < IOn IOnI oni onillri i
I llri I Zi till hi h I firotne 0 hIpi > leel I orb n a Pie 1 Hlnd HlndShnte Misnlf4hi nl i
Shnte I hemiriil t oitipn1 A S it 1 th t t IC ire I lPa4III eei eeil 11 I II
l herni 1 al i otnpaio oroPA Ii I II I Ii II i
i I I hi 10 Itet 1 I II if WII1 Nillinni I I Maiminr hIdI IIIn iIflj re l tor tnrI n
I of lrmlf I Jr I 114110 Mrt h ht Ni I rfhr otl from the thelook h hII he heI
I look I ok5 ei le r fel t I l p4n1 in I I ilMinit nK lle sjpI U i iwith
II I with 10 sh hore 10 ie front ifl > n trie I fo Ol a I lilT drue 0111 0111fi0041 at atS atSi I
S fi0041 n I Hartior I Mount I pe I ri ll hsinl < nd Me I MeI i iPr
I Pr n Mnnmn < pl II 5 to n liutld l iII a aI l nd 1 1tolllr ome I If I
I rpllIelr tolllr to n t Pie teal s for l111411t U Un IIPtI IIPtII
I CCCOiI n T The 1 litarll IJn h iew
I lIpi of f Mr Ir Ir hlarlI far n MBiina 1 ofNvaTh nC Wh Vahlogin t tI t
login
>
i I Itllllillnc nulltlncz Nc Ncl
l I v hI a nrt7 z 4 iro ro4 n rin hiia < ni libelh d wuli itf1 Rudolph Rudolphl Ritd lph lphI
j I P MilVr 1I1 8iiixrinl liprlntetltIpnl ndfni of 0 the 10 liiir Itiltp4u1 4ii of 01I
i I I HulldiMir 110111 I tiana > lan for i iso lulll h nnrt n loft I I IllulIhtlig I
1 liiilldlno 11 to n o 0fiIJi f inn J ih I 1w wo eslerl i rl It hlo hi hiI hloea n from fromnf < I
nf I fiiri lrri I l ltisceti t n Walker WIt and andI 1 hlii htrI I Iirroi 1
I trI I hi 1 Pie hiiildtnii ir 1 In ii n t t < of I Ire flrelrflOf i iproof I
proof oop4 rnn4IIIIro rnrtlon anti d an A lo n tt I he i rr iwj ed edri5el P l lor y I I
l
l rn ri5el l 1111 I ippnmi a x > 0t nt vh1t nf in inis for nrrh nrrhPfIII th the theprnllpr i ipinnllr
pinnllr i iildinx In and nel l 44 o for t th the toItr toItrIt > Mritrr MritrrI > I
I It his ireiecird rdi I enrd rrJ tn n ihi h > I ie of ih Ihe h hal haritwan haiis
wan is a ri TItle loIn p rllt I I 1 l with w iut 4 n 191 umi lm11 fltirttltIll lent lentniiiilT
niiiilT tIll 1 Iwt if i i I ipnior ole s n mr < i l r lh i h hhII tie piiri i u rea xu xuarr III IIII >
I arr arrIvlg toff hiti i tivtrl n Mi I tie lIe of n oftIIttdhtt iti ititiiiildlno H1lo1ln
tiiiildlno 5555 ii 1 nfini f ol lIli < l In ih I h tie illy 111 1111Iltll at atan atattni 1
an 1Iltll IIin mil th h tviiltn elitt 11 rixt auiilislt IIH hI u will willuiidr aillem 11 11r
em a uiidr 1 i iNirflon t9TI r tail of liMin liMinlolin Ie Iehn
lolin hn llai I I a r nrrhiitHi IIrh u u e t ii S ni flied d ulnni ulnnifor lilanafor
for r liiiililln h two to KI I a diAry lor n hrli tok k tclionirlil tclionirlilon
on In lh I P < > > iili Ii I nl I II IM I I i Mrrvt at rPt Ilsl ii Iffi Iffiwft f fispa I l
wft nl I tn I enia n < n ar a tente niii n for or lh I h he < Dull I liIiheis hriMl t on l lci I Itrillion 1n
ci trillion flIrt Ituti n I IIIMIWIIV 1171 114 Il t of If riiih Ii oh h toiu botih > ph 111010 111010h M < MN i iIn l
In Ih Ihe inrudini t ii n o Tt t of lf It I 111 1 IsO If I rh Ihe Iheh h I Iuilldlri l
> uilldlri iIIIlhirIa > Ml rtrh i 10 ha has H fionlHicr OnK of W Wl 011 011n 0fel
l fel rt and n 4 1 il ileIiiIi pili of M II I I feet t and nd will ill t Piae PiaeaCrntiiflindilitntia < f farroiiimndaiinn 1
arroiiimndaiinn rol1n for n or thirty hlynn ono fNinille in inMI I Iat D
MI at Ii lli iiie > tad < l > n HI I h of llm lImestone lImestoneat nn nnal i iI
al lh h he flit n airs iir > and 1 tim hirik k nith ith terra n lila lilatrtniinlnhr ltatrltiiinlnir Uatrlnl
I trltiiinlnir alilP alilPThe < IHH IHHTli I < I I
Tit The d haihtrilnent i > iriinrn of r ImiMlntf and n around aroundnf arotinriaof Ollnr
nf I olniniila IlllIti hll 11 I < ill IIot < te < IMH h ha nld fI pUin ran ttiu > for I rnaU in k kln I IIin
I Iin In ov 0 over r tin MotnKi ttii hon in ih Ihe h rar rt rttti nlH ofthe
tti the I nllu II of f Iluii Pt Illalla aim n and nd Siiraronat Siiraronatinto hllrgpnflainto
into a lahorHtor for I i tIe 1 rhrIIan ih > M > nn n ow owand 11 11nel iiansi
and nel 4r1lln lIn on line n < aIlt ton lo th h ettenslon t niilon Th ThllIdn I Ililihiding
hulldinc llIdn to ii I hanvml 5 I < feet rr < M > ulh ii h nf nfNliilelh n orHlitleth
Nliilelh air lri t and IIn tin f few el of If mit 01 mdter r I Idam I
dam a arenu rnu nu and I lh that rhanirn hnf u raiimatMl r rrntt It ItCAl u uma
rntt ma fiim 1I1 om lh lhnt 1 ha tniM t rijatef of If l clumhliCollege clumhliCollegeI ohlimIila tolIpgp tolIpgpIa
I III ib b be owo o owner oor r of rnrnnl rnrnnlTh rarnnlTh nl
Th plana pln fld m d for new hulldlnci hlIldln In the lb
Boroucli Borou 101 11 of n Tb Tha nroos eomprlM com two wo two twotorr tDalOrT twoUT0TY I
torr fr tram m < dwvlllno lIin nn n lh tha r east t a1 cf r
I ItFl7 itTTtfP itTTtfPuu irnTwrt irnTwrtI
A
I uu Pith r nrwr r mnr I
Slawson Hobbs
112 WEST 72d ST Near Broadway Broadwayml
r tlt ml t of Wr West t SKI VtinTtment rtn HI nIf4 > II C In Nhirh iwrlmentj rc f Offcrisl for or Kent from I mi ft t tIn r r rln
10 SlmfrmI4 ln Inllln Jnn ltcaaIon t M ion ry f H U llnl 1111 Pri rrtnr jji r t tll i ThU Th D flr flrTHE hf hfmE to toWE
THE r LW1TN 5N I INDIANA INDIANAf
IMP f lewital r PI Weal f I 8 7ft Ill W al lath IItll is II PlaSnew fnlmp fnlmpI nl nlf
ad lltsVdpt
f aIffi If q
816 11 htetrie lIhI Included tdtoJ I farg I 114411 I rniieta riitpinli riitpinlieeetrirltut a aI
I ffIftur4t1 ffIftur4t1n ffIftur4t1toIn lrepreef htldoi toIn fla fIn I a aattttneat It
attttneat attttneatS n
S 1 aun cad 2 hIt LA A R8CHFUE R8CHFUEOOf
losAky I OOf 1 17 West 1 13111 rI It
SAav Itneln I modern rp rreprnf It ItI
SI1O 100 3S W al fli 14 14ar I 1 rlenIe 1ft 1ftt sail Halt HaltI3OO
ar hIlerId
I3OO t 111 Ifaaiulr litri t A 12 WEST
tPrY tPrYa 0 I 8 IOO4 tM STREET STREETI
II aad 0 r4am aulil baits It I I
I r u trjI rr rrJ Park Wai
I J WUI WESTI1T NTH 5TaEEI 51104 tn Of I TIII It IIA hei 4 rn temeetle4 1 on onRtold tnI
ia Rtold fI 411 a 1am ot 1010 1010I
8 Ir54e 30ft ri dlrabl hatlmiItI mnlo with tarC rool
i
I ronrfat to p t 0si of sat II or slitiway y I II
itaiiiut 11 I raam 1ft aa4 h hails i
I 3120 In I 112 15 ai Sldtb I 11 If e e72O
THE TRESARANAC SARANAC to 0 I af It Irltu Irltun 4 4lea
720 ca lea Iii list 4t 5141100 I 10011 ntlbbo ntlbboItnd
Sal n Wst f 74tH I I
sand t SMIt CI itlrIe flUI libt 11 iatnr rilr 1 1JlHtO Ac
r rrr AlDsI d da1 A A44t
I
III1 I
JlHtO 44t I 1111 5CriIt t CI4 71f I ihaay u taitn I lnwmand titt It Itf
f r run a4I Halt I
I YaOOA AN ANH YUCATAN YUCATANI
PUTNAM PVTNAMCUMT ceuaT SMOl S5 AO arise r nsIlam h C CIa
IffO 600 I Ia aft w west au I t mad I1tH 1 1t t tIar
Iar Atnaterdain At tI rirat 1 f1 elaaa aptlmnts m IlVfYisI4Ci 11 II n
t to 7020 I Hllo1 iiardsoe bltoIID bItkltg nnlatlr iliatPl r1 to n MO 4 ISI 4W Iirk k and na on Ille a 1Ih htihest poInt tnl of Stmn4l he hefIIO
fIIO 720 J I u artJ utjwar sial 110 oil lao lId larre room m ronyalnlJ ronY4oIenllih arra arrat arrang
t II auwI If ream 1ft ausd b batH isd 7 ram Ift and ot harll harllWE liii
I IWE
WE HAVE MEM8VEB BUR UN OFFICE TI 112 WEST 729 72 ST NUll IMMWAY TEL 7240 C8LUMMJS
THE NETHERLANDS NETHERLANDSNumber
Number 34234 Wast 6th th Street SftraatU StreetIJOISf
4 U IJOISf 01MNO C KIUUSIDK DHI K KNEW 1 1NEW INEW
NEW 12 STORY FIREPROOF BUILDINO BUILDINGlincul
lincul Weill location in N Sr > w ork The opartnifnts aJiartm nU are af deillrabl deillrablOrand ilesirablyIannPd < le ir bly blyplaniwi
planiwi IannPd with Ih unusuallv unulluallx large lt rooms roomsrand roomsorulaln roomrand
rand vi 1 w of th Hudon i orcialll Ice Boxen nltering nlttrln ng plant plantIttnt plantt
Ittnt t a block from the I h mibway IIubwa am and vacuum cltanjr cltanjrami lIfl1n lIfl1nallli
f ami 0 t mom 3 bath R Rents ntS S2001T tO 2300 2300THE 2300THE 2300THE
THE STRATHALLAN STRATHALLANNumber
Number 350 West 88th th Street StreetVpIOIVINO StreetjJIISISn StreetIIIVEW41D1
VpIOIVINO HIVKHSID1 1 ItIF ItIFNEW DItIENEW
NEW FIREPROOF 8 STORY BUILDING BUILDINGIlrnrly
Ilrnrly for occupatnv O ua1I Ixaew from October Oto r I tIarlore IParlora IParlors
Parlors lUlU TWO ARTS TO A FIOOH FIOOHIjbranc FIOOltLibraries IOOHfihraritfl
Libraries 13 13x l35zI4 5x14 14 5 SIne In and T TIll noon HoomRts noonJ floomlintng
aodt and 3 Bath lahsC BathhamLwrs
J lintng lOln Room 1tIIP
C hamhfrtl Itx 14x1i 15 Rents RtsCHESTERFIELD 2200 to 3000 3000CHESTERFIELD 3000CHESTERFIELD
CHESTERFIELD CHESTERFIELDNorth
North Corner CornerRiverside ComerIIlverslde CornerRiverside
Riverside Drive and 98th 8th th St StNEW stNEW StNEW
NEW FIREPROOF 10 STORY BUILDING BUILDINGOpn
Opn for tn pwtnn Rent ent II on n prcmiow Jlrtm irenics l I
Foyer 01 Oxl Ox xI I n 1 R nnd n4 n Room RoomParlors noo nooParlonr RoonParlors
Parlors I l5iif Sxl x If < t 7 and 3 Bath Hathsl flahItnlnJ BathUImngRoomlli5zII
l ItnlnJ UImngRoomlli5zII > imnK fhambem Room MtU 15x13 Dn Rents R e C1 > laOU 1 5nn tn TO t a > 9 2700 Z700F 2700F 2700F Trtrt
F R WOOD CO Broadway r w y and n net 0th St StTHE StU StTilE
U
H HTHE
THE THEHotel THEHotel TilEHotel
Hotel Ansonia AnsoniaBroadway
Broadway 73d74th Streets StreetsHOI
HOI > KKKKIN Eh EEII < i ANI M P > NOVHOt NONIlOISEKEEPIXU n JlOlEIEPIX SIIKKEPINV APARTMENT APARTMENTKl APRT AIARTMEXTSELR1IiEI IEXT IEXTnn
Kl RlSHUi nn JlfEIJ AND IJ TNIM RMSHEH RMSHEHH
H FI lfl H U LiASE SK E Fort TIn mMINfi lo t MI 1I SC N YKAH YEA II 1 MMMKMISU nlt lMENel lf SC OfTODER CH onER onERIln J JIVIII IMU
IVIII MU H MIflIK HKR R HK OPTIONAL OPTIONALnot
not 0 irKHPiMi MIN u not notf IIntMrprrrf IIntMrprrrfees rRrrrs rRrrrsM
f M ees > i ni mh M m > J fo rnona s n > 4 aol ni at aXi 10 jam i an anrnon n nan i iPep
rnon Pep a n 1 I inn ratn It P Jrn TO J JfW1I nr > I l room anti ncl d taih 10 i iI loll rm rmI
I rcom Itid n t three Ih h baths ih 10 J Is9 Jon 3 eli n wn lms m onc1I0 nrt three rwth Ahm j jM 0i
M 1 imim m und nr1 three It b bUtt iM m I r room v > m ansi nU 01 too n h Puath PuathFIREPROoF th j j n nFin > i iFIHEPHOOF
FIREPROoF Fin EPHonr IN J FHin SI siNsE E > K I OF THi won Wflfl1BROADWAY VOFMBROADWAY Ii IiBROADWAY
BROADWAY AT SEVENTYTHIRD ST STI
H I r St SI sUl3Y IU JW Y KXFRFNS SF STTlOS STTlOSTrlrIHOSr srT1orrtriHnsr TlOV TlOVrri
rri TrlrIHOSr rfMoNr un o AUI u v tu it i win winINT III IIIcnilPIIISo M MaNY <
aNY cnnriitrsoN vnu MirHT MIKE BETWEEN THE ANSONIA ONU 0 AND ND MOOEMN IPWMIHI HOUSES HOUSESWILL HOUSESWILL HOUSESWILt
WILL PROVE INIEKESTINO >
I I F EJEflIl JFRa RKUK REtENTCyEEnft4iK REtENTCyEEnft4iKI REtENTCyEEnft4iKEAST I I FT T TK TKEAST T FOR IYo IYoEAST I
I EAST ORANGE ORANGEkniMt OR NG NGono
i
kniMt ono Mk3ftO 20 ItBtOO IIlOeis 10 A NftTftn NftTftnNew Gn GnlIh
New eis eich rimn n ijisIhInga < l 1lItn elln beam relllriB relllriBlate relIlfigsstat 111
stat late roof ile ilprnried or d lanmlo and nr etra etratoilet I htraS
S toilet toll III char 1111I fl1 n I 0 minute anlnI from rflIfl Irk laikananna Irknl Iakaisanfla
nanna nl tifimi III In e et < ienn n list II ill H I < i
I Hn hflfl > WN Huileilreav at Ka last iOtanee 2 2TwrLLSO N I Itr I IIlLLfNflt
> TwrLLSO t orma nr l lCAMIII like h tr Irarti u lola K IL J 1AUIIt 3c
CAMIII c AHht I Boon itkeinn tInn ton V J Jell 3Ilrelt I i
Ilrelt ell nenne n tmtith 10 of I Itntton nlnn po poat t road roadfor roadfr
for the 10 latn latnu I flat l ta I ompanj oma toro t SIP IOi IOia If taSi taSiI 0 0nn >
a I one nn tor on > brick hI < wellln < nn n the he ea eaat t aId aIdof ld ldof idnl
of KOM lin ftnawnnt ooj on a a1eflile eniie UII north of 1 Martholitt Martholittlit IIr1hn IIr1hnInr
lit reel fur Michael 0101 I entile nlll In roM PI II 1100 1100II 3Oi 3Oin >
II rt ftc > e atnry orr n btlrk tenement at the h north northt nnnhnmr
tea t miner of Pro Vrnaet > ert aenii < ente and I 171th 171thMreet 1111hI IVthirpat
Mreet fIr the Iii 10 Hammer amm U Iilly > allr l ompanr Iomnrrn ompanrlrne nmpaflrFrnat
I lrne rn t llnmnifr president at a ro mat matl n t of
iuiiii l uii mo two wo torr 0 andainr anti n1 ar frame d rfor rforIn ditch ditchI el
I lln hina In al the 91 10 willtheaat < > uhea lIh t corner mn nl f i ialsl i 1IIn1 t street streetasnI ir et etMnil
Mnil llarrl harrIson n avenue nll for Ion llradler tIadlroC at ata
a itmt ii of HSfio SI ifU a on n tor n > frame viailon viailonon allollnn
on the h eal aide of th 100 rt tight < ht b of wa l III 114 feel feelnorth feeitirth
north i f 34 2ith 4Ih < ih direct 1If for lh the 10 New eW ork en eniral entrai n nlar
lar iral and Mniii III hllldon Ioon < on lItter III Iallrnad t ompanr ompanrI
I at 1 rout roo of H > n e fle n fit story or brick nr nrmn lene lenenient lenentnl
nient al 1 the Ih northeast nnth corner n of I Marion Marionaentleanul Mon
laeniieand I fG And laid street ar forthelohn rn h Iohn lloyland lloylandK IYI01IIIInr linylandntttany
K ompanr at a ro ro4 c OIt l ol 0 Slr lUm I and nd for to mo moln 0101In moIng
ln Ing n tan 0 tory on and n1 all a tti I frumn d daeilin daeilinI ellln lIln lIlnht
I nt the ht outhea t corner of Hnrrtmn POa avenue avenueand ateninun nll nllIar
and nun taut U aIred tre t for 00 JOhn Dtxiller fJlIdl to tout toutIJox to toII optj
IJox II j l
tr plcFdla lrrtta a Aupllon CntinmI llInn llInnn Malm Malml
I l U I 5 rw n > Slrrl lrrrt r I Iv
tr v io rssPPI prti p nn nnClar Iii Iiinar
Clar atrnur No S lr 1 lthl rl side i4 I 7 73 > tw frelnnttb 1 1nnb
north nl f ItWIh 11 SIred 1 x 3Stltti itm 0 two 1w an4 aii 1 l lttifrt
tnrr 110 tnT t r tIHn < lItn I < Brrnbaidt BrrnbaidtI 01111 01111I
t is U f I Kuil tille rt al l r rotllff rotllffJ r > ttlon tt toJinca
Jvr J tUrreti tUrretiIIM faryell11d 1Tf1t am amJ Jm1J
IIM 1J IiTrI tr l No n lIn J 251 1 north aWe W l It 13 feel fwtP41
ril nf rtthth I arenie iw aiott 1 n n iii iiitoy e el
l toy n tenement and liio tr Jnnat JOt1 Weili Weilin
n al 1 a is > Anna r < nldletn el al a r ilur iii on onIMlrmml ond1rnenS I Irm
IMlrmml rm ITIVIII II 1 ii It > uMeri u tn II i faIp n nM ie ieAc I
Ac 4 > M nbect 1 tt Ill a nr Oral l morfrtfe nrae of ofii fIfcnf Iil1ioi
ii cnf r t tn I Of tn n piolnliC J 11 Tin TinI is ist n
IM t i lrr tret l o U 923 wei a9 tide > yn n ff fet fetnntlti t tnorth I
north nt < ile leOli v > n arnue Jlilut I list twnlory listiniV
or lory > owellltif i n tawlatlnn v > clalion far Ie Iellellrf t tItItef I
llellrf 1111 nf 01 ItrtiwIaMe reil indigent ndnlto 1e 1etiiieis > e
tualr to 1 t It nrn flrnwn n rt ii > l doe l1u on on1Klfmrnl ottI I IIt
1Klfmrnl I < IIAUOI 1414 01 iifce IbIPTI < t bt late late4c laicaAr
4c It KVol n lo trie pUlntll pUlntlll r I mI j jIII
m nxiii < lftUTtWaIJ lftUTtWaIJThIrty n nllr rMrur 11 >
ThIrty Tlttr lr hrat l aired < f No n XVI t1 imiib IIb tide tideJ4 r1 j
J4 fret I we 101 l nf fI If Mr iltt I atenue nuf 9UM 9UMfnur J11 J11nor I Ifour
four nor story tenement n and I Ilot4 lnre In Iml Imltrant rtiIIfant 1 1ranI
trant ranI Irdi indistnaI trial n alnf > nr find sa Vn Vnion hnInn n nnn
ion nn I rrtlver el al 1 due r1u nn Indcmrnl IndcmrnlJIlTIW Indinurnas fd fn
JIlTIW as n 11II > uaert I to I tatrf 4r IIrn IIOTrt 1109 is isIn
lo n rdward Mrittlrrwi IfI and mu n rimer rim J JKinlo 1 1rinla
Kinlo 1 P101 P101hTy 1M 1Mh
I hrn h > street I Nn in n l 11 3 > soutH lib > id idi 71 UI Un 3 3fcl l lfr
fr fcl t WMI list of n if JarkMn isrtis I ttrrrl lllP 113121 i
n I IlIn
21 1 tntM I 5 ftc lory tenement r C j jttwnrtky 3 3iPwtrIi
ttwnrtky lIn v ta Jaonh h Jablont et I tl due duenn du dun dueno
nn n Pidttnent dem II 1 171 4 tinlert to1It I tn tiara tmcAi tiaraAr
Ai It MM H 44L4 II ntjeel 111 ntj I t lii It a VIral I mortf nrt nrtf fliOrlae fliOrlaeof ace acepf
pf f llnnn m n ttw Iii plalnlin plalnlinKT UII MUll rI MI MIII I Iam Ia
KT II HK IIVd a t IT t tKatun arauia arauiaVaiton U 1 1JlOr
Katun JlOr trnur writ side ldrnf ltS 431 feel ao atti attiof
tto ft
nf IVmlh hoydhtm m road Jt all A txtnt lzlbtz17lla UlT til r
101 loll II Mitten l U irn n drlUac d pIUa > llamltioa 9t 9t4irttlc e eagrille
4irttlc r1U Company at l al 1 m n M Stallon alien
nUIdI ItuIktIilf lf relaOy < mJC t a LI L1 su Oft J 1114 Jod195p01 I
195p01 jj 3HI44 41 oQ < l AotJool jr1 to Sote SsptentWi it r U
CFPtT v 1 1rt
rt TII NT M 111M i
1 IL LUDINGTON L U DIN D I N C T ON
3oi ne WTT tr iotr lit cr crm Ifrar r rNear
Near m tlroadwar IO1 lit Subwir statlm aad
4 st iJ
IO4ib 5t Totaled Mutton 14110 141101fIfh4ISl
JIlfbTlaM JII bo Uotlrrn m rietatnr Aparia Apartmeol > nt Ttava Ttavarmmi
a rmmi tn aol t bathe > atb flh
1 rnomi m and an baint barn barnApply alII Soo > SUU ill illullo tm IB > Ifian IU9U IU9UApplr 10 g 0
Apply to tuperlnlendent ullo 1 nn premise r premiseFrank pml e eFrank
Frank L Fisher Co Co44O
440 tntctnbni mb 4e le rat list hf I IBRO l lBROOKF1ELD t tBROOHFIELD
BROOKF1ELD BROOKF1ELDi BRO KFlELD
41o 10 nn RflrPtIllr KRwitir fRC tumi Utl i unrniiTi I 1 lATfl ai i iin
10 ior nr > frrrrcof 1 btilldlnc ulldn arranie 11II < t la I tuliet UII nf nfi n nRnom ofd
i d Room and et a flath flathIHIMI nIIal flfllsIOnsi
IHIMI al ftlHl in n tia 02100 02100Huston inn innHuston D DHuslon
Huston 4ft Spraker Co CoM CoheltI
M = I 1101 Ibf heltI ri > fit II Tel roT John JohnflTV 1e 1eIT JaMSITI
flTV IT HK IPU I PJtTATK PJtTATKThe PTATPThe T ATYh ATYhThe
The way wayto
to have Real Estate Titles Titlesabsolutely Tidesabsolutely Titlesabsolutely
absolutely protected from fromloss fromloss
loss of every description descriptionis
is to secure Title Insur Insurance 1 Insurance nsur nsurance
ance issued by byLawyers byLawyers byLwyr3
Lawyers Title TitleInsurance TitleInsurance TitleInsurance
Insurance and nd Trust TrustCompany TrustCompany TrustCompiny
Company CompanyCAPITAL CompanyCAPITAL CompinyCAPITAL i
CAPITAL 84000000 84000000SURPLUS I IaUPLU8 IURPLUS
SURPLUS 0000000 0000000IIM ooooo
I
IIM Itraadwair > ew York York1S i iBttect j j1M
1M 1S 0 o1n Street BttecttT5 BroekJW1Ia BroekJW1IaIT rok1v
tT5 IT K YUn llna Rlrrrl I JamaJra JamaJraGeo JaaaleCeo 1
I IGeo
Geo R H11 Read Go COREAL OOIREAL GoRKAL
REAL ESTATE ESTATEHead
Head Hot OfBrp 0fII 450 O llbertr l rtr rtrIt At 0 near nearllraacht IVisa IVisaihrarlst
llraacht It a Emit r Silk I nt ntKriTATK OhlEAI
p v
11 KriTATK Eg rATh FOR 0 KAIB AIF Oft HFXT HFXTTO IIFT T
TO LRAKR OR FOR HALE HALESOUTH OALESOUTH LE LESOUTH
SOUTH YONKERS YONKERSVAN
TAC ivi iviVAN 1 1VAN
VAN CORTLANOT PARK PARK1rtc I Id
tjirff II room mntorlahle all year r rar ml
drrre d with i all mivtero Improirmrnti m to I as M I j
fO for oTli M A 41 eara ir rrnultoappli rental 110 to appli ph on purrhta urlo prtr I
itfoM If inli toI Adtre d J K hot too tin i kin ItJ offtp offtpButMtar oflireVArtooty m miiM
iiM VArtooty RIU I IaUtldtflfl4O1hCfaflf00IN
ButMtar aUtldtflfl4O1hCfaflf00IN tMxS lCraalont Cruifont M J 1anuarlI1 JJaICTSLtfStk Jacrt trark trarkf I
1151 > f mn iI45TI s < ini Miftfl Af and bol oIler8 T tau or nat natTHn rotaaV
aaV THn 11ID OWfBK OW IR toot Ctwanvt C IIIt at t room rIOt ao KM 4 I I
PBlU4 Mt164lpIIl tBttia
n
Itffrn Pflry PflryAIPSI T TAftYo
AIH AftYo K 14TH or T MKr ij Mir II
I I Own Your YourApartment YourApartment YourApartment
Apartment ApartmentTHE
THE POSSESSION OK mrRnIEo ortPThTMET AV AVPARTMENT
PARTMENT IS 1
44 West 77th St Stinsure StwiUlnsure SLwill
wiUlnsure will insure a most desirable an an1 < i
luxurioim hone honeFACINO homtI
I
FACINO MANHATTAV MA U HOVABI M WTJ1 TH
NO rrcr rnoNTor rnoNTorALL rnO rnoThorAL or orALL
ALL AL LIVING KOOMS RE Ut1 ARELIBRARY ISiK I8IZ1rIDnoRY
LIBRARY OR ORSTlDIO nitsnDIO ORSTDIO
STlDIO ROOMS 32ir 32irAPARTMENTS Zx ZxArARnlF i27 i27APARTMEXTS
APARTMENTS ArARnlF TS CONTAIN CONTAINB CO TU TUII
B AND to ROOMS AND A D 3 BATHS BATHSD D m mnUll
D > acttflc nUll rronptlr some mf Choice Arartstau Arartstauny rnl rnlJe
tiay ny Je yet ret be beKen lieRented tieRented
Ken Rented ted or Purchased Purchasedat
at Attractive Attrllct c Prices
44 West 77th Street Co CoAPPLY Coowtn I Io
o owtn owtnI Ens
I I
APPLY MGR 1C R ON o TIn PREMISES PREMISESPEASE rnDIfRrPfMH PREMISESPEASE
PEASE KLLIM I V Kem KemVelasquez gntI gntThe n
II IIThe
I The Velasquez Velasquezno
110 Writ innth h IIt IIttIlwn st stllrlwrrn l llIctwren
llrlwrrn Ilronclwaj nrnAd mnl mnlKhrralitr Hlltlthrr atlilItitrrltie
Khrralitr thrr lrl I IJrhf lirlesibtip > rlr rlrtlnp
tlnp lunch from fromNow Iuln IulnNow SIitiaiVow
Now Ready for Inspection InspectionPirectlr
Pirectlr oppoaltx the Iveautifill Ih build buildIngn buildng binidInga
Ingn ng and ground round of the b Spauiib Spauiiblh fOra SfiaCtib5luetini
5luetini 5luetinihartnIn
lh hartnIn rrrln k lew nt llud iudann nn nd nd45A7 Vahtsd VahtsdS167
45A7 A Room I 2 2tleomt Bath BathThomt
tleomt re nu ntassitt i it lirge nimerix nimerixclo Dtmerncloset
clo closet et tllfd Crrplare laruurn clrinlnc claIIlI claIIlIDim
Dim > At AtAll ui uiAll
All Nlf IghI hi Telephone and Rleratnr Vrxlte VrxlteTM
uIlnrbtArr bIrNTlS bIrNTlSJAUr
JAUr flhIUlt nisnev on premises or 44 44PTJI
TM XVrNIT NfAII X MTI TM TMHARPERLEY ST STHARPERLEY T Tpremlt
HARPERLEY HALL HALLCMIM
CMIM cmmi rAft stsr w ut JKI II1 T rocin n nHAYKioi SThAlE
HAYKioi hAlE Ot iFr nil > rn sNA rnArAitT
ArAitT A iti uNr r in IIUIM IIUIMtnuaual tilisttnuaiial
tnuaual arringetnent rnnKeirn nt of if all light lightand POOmI POOmIand
and ejiecial n flt w wFROM feature featureFROM
FROM 2 TO 11 ROOMS ROOMSKilcheni ROOMSKitchen
Kitchen or Kllchenpltci Kllchenpltciiii
iii blotrt rri srit isrRIrr trr it tirwinrn tirwinrnREADY nrolnrriI
I READY SEPTEMBER IS ISAppl 15Appli
Appl nn preml < e or r to rnnr own btnV btnVREED titekeREED
REED HOUSE HOUSE121st
1 121st 2 1 it St E Broadway BroadwayOn
On One5 5 ROOM APT M0ne7 VM VMOne
One 0ne7 3I 1020 ozn oznOne7
One7 7 M sizoa sizoaTKI 1200 1200ret
ret property I feM ans nt r nsesg < ncl h 1 it itIndliMnal IIIliditIdilal
IndliMnal owner a a a perrntren In tnsint tnsintAPPIT eitrs1 eitrs1APIIT
APIIT ON i rMPttt FIIPIIISIS > w
THE mm mmentr
entr rrk rarI We Wei
i CTa rjrr tb lt ltS
4 H 4Ir ITT f fII
a II tn 0 4l1 4l1ti vi viin >
in ti fls rtnr 4 4n 4VllT 1 1a
a < n 4110 4110I
I lI rtt lcqa lcqaI lcqaTIlE
I VllT IN INa
a re reTHE >
THE KENSINGTON
226 West 113th St StZle StElet
Zle sine apsrtrenls p rlr al i f fIfltTtione aFteIrberr
IfltTtione hull eritr nt < S iI i < I Iand 1 1nd
and nd tlrsI Vtir l P larl rW i i CS < ir iri OI
I i I apartment In < t v o i iI n nlr
I lr lsrp e tight riinni 44 5 C 0 ti > 4hint f fI
I Intrndrnl
hint ST T ttIl ttIlCornr i t tI
I Corner tIC h I > < Pi > 41 41Iirn
I 5 Iirn fn room nt P i J JJf 3 3rIr
rifhi room I 1101 s 4 il fle rtsstor rtsstorih tor torn
n ih ihI v > i iW
I 0 W rotnrr ivtn N 4 t Mchotu I Is
a mil to rtKm 5111 tl 4 hih cias a aflnt
nrnt 4I < Il Ii l lA I Irorrrrn
rorrrrn A l 0 > I 4l ii e Pa l tJllS ib ibltAZltthl It ItHI
ltAZltthl HI Ht Itli I t V < nr A l tasi l t tl l lFAT > <
Fort Wtillnson Av New ss Men rla tlf
I Aoartrnenl s t9I vVt wrt P5I of n aa a aMaiton > hs s
Maiton nt loiet4itOuith tertiorw fli enuiown csr csrrilArlc STs STshk
rilArlc ffr at t II a irfare raTs 1 4 4room 4ruerns
room Let i fitli ver > room openl ntni0ltr i iouter
outer ai tfl nitnc itfll trim llrht mt rnlj rnljtn e01 a aAll
All tn nlrht eie I alor ball arid telephone < aPent r rllent
Pent eii 01 > In M I mo iraarr this liP n r tpeife
pette se er Kf ieeRiverview
Rlvervlew Court
380711 Broadway Broadways
s W car ti ilah h it A H hiss m mn7xu
n7xu llmiini tlK tn II tun tunFORREST tljtlphMnilir
phMnilir It hi 7s 7seOltroIaqi
eOltroIaqi ri 11 A I 0 0FOftREST
FORREST CHAMBERS CHAMBERSnariiwr
nariiwr I I arM r ACI > IIIIIIIIIM 111th C lilt o oApt C CApla
Apt Apla of a to 1 lonrr it J t aiti Situ Situh I i O OMm
Mm h lirMM run orn P e M t tI i iI
I vae frim ilriiitier I IROCKFALr INOCKFALL
ROCKFALr NOCKFALL APARTMENTS APARTMENTSr
r v foil 11 I I mi II It at C H iinoMi1 iinoMi1Sltlcll IsplIsCI I IItIciI
Sltlcll Brcpr Ilreprof if < ItiCt lie a 5 api pit pitJ S SS
J and J bath Henl fl on u f 1 nil nilHIMk 401itaskfaii
HIMk itaskfaii fall IteallT 4 i lwpr ntits and nJ P PAiehi il ilAterk
Aterk Kahn thnlrrs Prr J Js If flalton K KMTII 4ie 4ieAI3O1
AI3O1 MTII HT K F514T T r 1411W 1411WOramercy H r rQramcrcy
Qramcrcy Park Club Club3d
3d iRAwrtirr PVRI PVRIietrral l 5nk 5nkesraI
ietrral itrtrahle ipart ipartroti >
roti nr nrl nrlI > f fa
a nnoaia flew 1 l Oath 1220012 ainn > aon aonPeace
9 IIass 1 halt 14floSWi 1 1Pease
Peace Elllmnn Agents Agentsl
Jib l MaillMn t hi Tel T 1f 101 m if ifPATFXTM t tPATKM
PATKM PATKMEDOAR PATFXTMPATENTS >
esc escEDGAR
PATENTS
EDGAR TATE CO 44J IflhOnt AS

xml | txt