OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, September 13, 1910, Image 2

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-09-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

r
+ 4 + THE THFSTJN SUN TUESDAY SEPTEMBER 13 3 1010
ij1 t 1 I II
I t w n frnt frinI U r v th I h < Main n i turn turnu <
1 t u L > llui th I aft I on I at ti tflIjt tflIjttr > nithi nithiMr
Mr tr r luft i miinn rn fls ht h prMir l for forli r rJ tlFt
J li t Ii r tli o t hv h thi h riMirU rvp huh In h I hul h i 1 f fMl rii i
ii 1 < f Ml I finni ltiilihcan < in Mum MumullhiHUli IqllllIhIICh
ullhiHUli within tin last iluv H or r twimoin1 twimoin1i I twi twiI III IIIto
I 4 i f th > iHitjHl minimixniM wtt hi h l lin itxi
4 SI to in fl Imt H4t StMtP hnl hi I I him lo I tal i ihflfiii i 1IIr 1IIrI
I j hflfiii vn vntt V IW IWt
I t tpIO > tt > > i s JIv r ili I rimtl rI II wr n nlr fnr fnrt rR rRI
I lr Irut I rur > rtlj tNI11 TH Mi II t Iafi 111 Imi hIII ii4 no omnniil omnniilto IIIIIIII IIIIIII
I I to I ttutko IIIU Iflnil II tlI III result resultsunn
1 I sunn UIl in 4 i nil nill nr S < nrir nrironii t ISP 1V 1Vr
I I l
r onii ol 0 Ilir III llilns 1111111131 Ihal fiiiilrlhntnl rItItMt I IIhi In InIh II IIf
I f Ihi l IuilfluIp IuilfluIpl iiil llili llilii
i fit 1 I M I Sii I I I1 I III Iiil hi r roej h hMiyi <
j l Miyi 1r nyw r Ila t tiI il l l f t oi nil Cl H Mi h f ftlmt fs t tI Ith
I tlmt II th Uiiv U I rrnall rdl wlrn h ti < nnlilni II 11 I IJI f rr rrI11I1II1h firWIflUH4IIfl > r rHit
Hit iminiimtinn in I I IHI 19 t > i EtSI > I tin II I is h1 h1arprnprmiio h halprt1f1rII hI
I arprnprmiio i S Mnivt 1lnarRn aiit 4hlt 11 I ill illlr I1
111 1 rrilplrtIflI 1 Phstt ° I I Itv
t lr 10 attiKtl n II IURt ti flltu iire Unit it I I ot 1 n 1 million milliondollar IIlIlhnII uIInnt1nIL
dollar t1nIL II mom m to I rin Hi Sin 11 lu I4t I l vnr vnrthan vaurthan n nlhan
than it I did nfnn Cn iiil ItI tlult thir thirar IhrWI
WI I p 111 II InuiII nll h n r fII t t Pt Ptt
t ar IlflP AvIppr > Jtriw IW > itiorw I Ih ltil 111 lohI1 lohI1lnI1 > l an run runen tt ttI
I lnI1 en < 1xl iht Ih ih h itir riiitn nH wen tt r rr fov fovBOC r rI
r BOC I pi i4s M Ilk I d Ihe iti h s > JM iHil HSI HSIand > hnpltlll hnpltllland
and ro rmd ils d and th 111 i Ieti Mtir It iiiinl > rs rsof r rof
of 0 thi l < mliliini m n many tIIIfl y intiim intiimvolsxl IIJ tfttiISoUd I IOII1tl
volsxl fnr n th PPwt > sami nl approino approinoDie
Die 11 1 t t MC 4t e f th ti lrri I 9 Vlilr t1i1r4Ii 11 i tariff tariffEugi tirifYt nff nffhP
hP t 10 10 rd 11 f P Pint 1 1ElIgi r rIt1gI
Eugi Hate II t pr r L hf > th tlm tlmname ti 1 1 1nal fl flflqir
name nal f thHikr h Hkr la ii t I in the h tD lt
can At pnlniiti f ill HII i id the h liiur liiurnutstlin h hII p r rqtl
II nutstlin qtl Mtjtn nil It 4P t plnvixl t piiniiiinl ir 11I111 pntts 1011Ih u uthe ititi
the Ih l 1 ttn mi vi irv irvAlthiuRh
4 I AlthiuRh Pt tt iigh aptwrelJil t t t tin t h hii h I t sit < r iitu iitutHn LIt LIthi 1
hi tHn 11 u > not I plh 4t1 t i th luiielmhi luiielmhiter hm Idll IdllI
r I ter r nun I iii h lv I 1 tl t h s lUiluM Ilti siiI r 4 I illier illierparlt it Ih Ihparh Iir Iirliar
parlt liar 1 1 n t i I 1111 it ml I ihut I hit U I hitS 1111 1111In inon inontn1o tiiitiI
tn1o In I 1 ilh I I h Mnl t i ei tililli itti tMlllMTIttli I iiiiiret I Ii I ilint ilintthan iSa iSathiu
than Ihll < ant al < nh h r i n Th rim I h I IAgikulst > > ilniui III a af itI
I f fw w ir > i > l I h 11 alliil al1 Sturm Sturmiiv Iur IurI ttIii ttIiii
iiv i w I HI II ii i ih Pt 4 iot i > rtiir ih h rmhi lh to toMnl I In ttII
Mnl n 1 II ii in Ii i mi I t i IHintv I PII i I lii and vtfiiri vtfiiriI ifnri ifnrith h hlIl
th lIl I ti I I ior I i ii I i wlier V h Iiiii n I > a 1 lull I I that thatth t hitSus
th shnt1 Stii 1 rIfl had Pii it li S ii i tlld lthit i HI hiHiluit hiHiluitThin hi Ii t iii 111 I Iri
Thin Th ri Lit L Wa4 < A n i il m 1 1 It > > and 111111 it itsup Iti ItiI I InlI >
I sup > iid that Ii I tvisihl li r I iild hI l IV < y the thel tIt tItI h hIlllllt
l Illlllt nlI Ki lntiiri of f IS 1 Iii 1 I In h rr rssitI rssitII iil i ivol
I vol 1t d lit I the h t I titatiiii ititiii 11 II lui I tai taiIned ii t th
Ined hy h fiov rI o Colili ColiliAfter iIiIiftr 1
After ftr Ir llu t Mti I if twn t venronit11 venronit11win sitr a an it itwS
1
win n f > up U 5i1 > < l thit Ih I I I h I Is 1 I omliiluri omliiluriwould 11 11olld I I 5 r rntI
would olld ntI 11 Miy ilji 11I Iv I I t 111 t lh I Ii la I iiiil ii 1 I I huinlri huinlriii 111111 111111Iul hit ii I r I Iunit
ii unit Hi Iul I Hundred iittr I f II iulilnmi iiti toliil lhil lhiltick IIIttickt
tick tickt will itP llii iiliitirtiiiiilini iitiit Uu r rstiii Iitii Ih 1 Ii r rll >
la
1 > ll 1 Wits w I i i I lif I i III I Si llXIllllll 1I I tt liII I I 5 I lull lullJot 11 I Pill Pilln
0 Jot n IVriifllit 1lall I rtia lit f < I i I hi II Ii i tei 1 I Iatitt hitter hitterand r
and 11 the ttl litv L 11iniiniit ui i th > Inlul sliitilttb liik liikAntin
Antin 1 tb t il itI r iilmx ha f ill P h prlnluiorv I rlll Iiilii n r liiiuir liiiuirlaw hII hIIh I ii p I IIL
law h IL was n tin I I h f rUlh llnr > of r tin I I pl i l thn thnI tirPP tirPPI In1ilIII
I 1ilIII < gIiit ii t I l n > mlhltllt q 111 t itit It 111 i h It lil > t III IIIl s 1 i iI
l opi 11 I in II I I ISM I I P lin h1 liii l at i iii Ii S i lilimi lilimivi 1111 1111Ih I SuIt Iii Iiit
vi t i i lhi Ih Ittiiililicali 1IIia II iiIsPIclIi tmtniii 111 fir r ir tht thtInMdrniV II IIInill tSieI
InMdrniV Inill I np ihti y tin S I s irihllillr r Ilhu I ii I ii rY hiuor h III r law II tit ttu ttumud WftInilit
mud 111 a pan 11 f ih Imtv Ii iiniti i iti Ii I IIititrrii r riliiirfd
iliiirfd u I i nvihiiil 1 hi SijttI ot 1 f ih I h Sii lKilu lKilutiir IA
tiir III and 1111 a niajnrilr la V toti t of if C the I tii I npl nplto
to take tfll nl tho Ih I It law a itt H if r th II 1 Si Iiiiniiiiioii IiiiniiiiioiiTin S Iit 1 SI IIOI III IitI IitIIlti
Tin n I < iirv twhinl 1W hint tntn situ t i ilarking iI
larking 11kll I rk S ii i ThII I hiiiiiid It iest S 1 I of C voiiK nIO b StiltS IIHIIMhi 11 StiltSi
Mhi i ho niV l Iti r llid hII I a cluiu d rIis ii to I I vl V 1 1Ih i ill illth illS
th S Ii aiiii4 111 I i ii rit l ei 1 I liiinorriii itni it ri I i Imllot Imllottoday 1111 1111IIla Iti liii liiilitshiv
today oil n that IIu1 I I m a nIit Ion I Th ThrJri I 1htnajiirity h hmajnrity
IIla majnrity rJri nf ir C tlim IIti 1 rII wild iliI I Stilt thev h P v did ll not notn 11 11irl tti i iutivir
n > < irlly irl favor f In I n lu h that thy thywnniid Ih Ih111 tItinntit
wnniid a Iluuic 111 tn I t v n u i I > < ttiin ttiinI
Th I h y further rll titri tr nniiiiieil e fl I iii I tI thai I ha I the Ih S h iimtier iimtierhid 11 ituit t r rhut I Ih1
hid Hot 11 tt t Uet I 43 nfrrd nrr nI rt l I tli It j < > opli for fortwent t r rflt
twent flt > i yenrs r lT aril 1 that tsi 1 they Ih y h iiiild 111 l lRiven II tgsti
Riven I th rmht i t ti it 1 < > n it i The 1 IHIIH IHIIHTdtie tI I zii ziirrtIsi
Tdtie I t jiIiIf l IOCnn f rin in wa It triiu 5 i tit rr tn or ti I < r rt ri riSi
t Si > il 1 1 l f t IM I tiirui IIII IBW I Ia and 01 tit f r relit nulAtwither relitrntiIn
mIn rntiInllitPwr
Atwither 1 frtior tInr wan WI ws lh li fintrol iflt 1111 ml nf f Slat SlataDaln Ii tLtt tLttaflalt I I Ianal
anal liy ill Miiallml iiitiI IIII Itiu I HIT r run tll nf ii itt 111llemilln ittI h hHIhh
llemilln I t sitiIii mi at I nirty 11 hi rI Iti I I ii ii f tp > i I llert 1t I M 1 5nil K1 K1naul r rnll
naul nll nil Id of Inliiinl Inll1 InIi ii I innnutiifil ttitiiii ilUP I In I his indidiif indidiiffor titi Illd1 Illd1rt I ittai ittai1i
for 1i r invitnor OUI nvi rtlor wuh wit h the S I Ii lnkiim Ikll inz ol t Klwarl Klwarlllilir I II
I I llilir 1 Ste ii r is I of r tl I i wii n i f itielVilard itielVilardSrrint t hIIIl t I itH VfI
Srrint tr 1 rtni 1 MIUI I PIi i IIIU itnii lluni I l I i oll nll nllI tt ot otHiXK it itHih
HiXK I l i0 I I tl cllrlla lII lii 1 f Ihe I h llnl llnlold lt ltulonlnl I IItin
Itin tt Ik i ulonlnl ui Iflitlitili r p I Iold
old rnii mt fl1Iti I in i f ti I i iirt t tId i > l lejected 5t > n nIIectf
ejected Id in a IM I411 11 and 11 i irt < l in 1 51 IW IWIn 110 ISi ISiI
1 In tinIlnnitor 11llnlo tt Iliinirir conventi ntett 11 n of n I IIi i Kernild Kernildwiui 1Illd 1IlldWI
I wiui WI nominitwl IImla1 for fitivrrnor Oft ivcrnor ly Iy actluiiia actluiiiatlon ict4utttitlon louII
tlon lon in a n liittir lio r flcht tlthl in 11 It rtuch hlh his I op pomnl Ip5Nnlentwa pomnlWlham in ni niwas
was William T r lluinn 111 of Vatervill VatervillJiut vaterstIeI
I Jiut Jlt t efore Iro > thn Ih rol rotA wins to ii IH I taken lk lkJ in inthat tiij
J that convention Hnme tI s nnni nn wnt SI4 with withdrutn 1lh 1lhn ith ithdr
drutn dr n lilt I it 1 innt t 11 tl 11 IiitIt hi left t tt 1 mi 1 littr littrII 1111 I tu r rI
I I cir cirt I
t II wiis WI cliitn < iltflI 1 In1 Hut tin h followvr CI t ttiiw r ol olKeniild 5
Keniild IlnlI1 u < l it tflti > tiv 1 y ami rltn nih 11 ftwlv fh fr tr n nrarrymc 1 i iearrtili
1 t rarrymc cat I iiiniss i1II fir f r turn 111 Hid tti I Ih Ihproinumu IttriiInItiti h hpnllI
proinumu pnllI riiInItiti r ltlrkT lld was 1 w i o ilhliifu ilhliifua flll I Ia titrt <
a jrriMt ttmny lh in I th hiin 1 r rw rwll VIMTS VIMTSAgo v it itagii
Ago ll OI tii n fVrnald rrniid run nl 1 II i i rotiH IHIIIIH 1111 1111hi ttiitiiIhis IHIIIIHhlH
his hi Ilipt t I 1 fuel rl fttt t ttvtt Itv UIH AI I irislltHtt II1 tu I till tillpritmtiPiH IttfirtnhtIttte tl tlpmlt
pritmtiPiH of Hi Hiekr kr k It I I vran WI cintidi tittiI l lthat Ithat
that llickir Iwl was n thi h tuui 11 Ulnnd ti tiirul tli tlithmni t Si Sithrnn
thmni thmniDi Ihnl thrnnI4Lt
Di In1 I4Lt t wprinc a former tOi r Juilt 1 > Kr ° lriiK lriiKA I Ifll ri riA
A Ifwrx r IIml II fll iusl n announcH 1 Jn Jnan hiandlI IIItandtIu
tandtIu < an andlI < 1lll v > fur or 111 I l tuit itd I Slnli s t4tI4 < Snill Snilllo lut lutIn liitt liittto
lo mw HHl 1 Snaoi SMI fllI i ° Iu5in L t llah lt Ili t who wholvl witiSiiI h hI
lvl I hill th jKxitioii iw llm itS4ri fur r r r thirty thirtyy tl I Ia
y a iri rs Indiji III Iowiri I rM had hlt th t h he ixtckinc ixtckincf iei I itit ititC
f t h lltohor r CUIn fuel ittS HIM Ii H and although ii it ti ii ttCtI Sna Snator S S tioi tioit
tor t ir Hal IAI I I a 1 ° list livt a I 1 nit iI14 ln i nf f hi h i i hilt ipuariv hilttritv
HIlh ariv Hi lt tinSljitiiirini th ttte 4titi 11110 tImIrsie tin1 I t Pti I ui fiw C irs irsyil I ir irvi
yil vi I h ID Imil 1 1 mult 1111 up I a i pi iw rful j > iiliii 1 Iitia IitiatnirItirt < i itnarhitu
tnarhitu ndll aid tt luid a i < r > Mt tI mmiv I tiii i wtrin H HtO11 rtpi rtpiPolloti t tonal
onal tO11 fritl fritlIt frit j jIt
It I wi w kifwii Icv Icti wi tliit Ih tI 1 Snat SIr r Iuli 101 who whoIK wh whI wltiIs
IK I 78 il yuan f atji IU wa A 4i in 1 pour Ii r ln llh ami amitlmt 1 itxttluit
tlmt 111 iKiwili t iti h HUB n Hi 01 i5ViIl < iv ii I r hi rfuil rrt 1 1I 1 1I II
I I o a 1 i utidulnti hI fir r1 r n r licii htt4toi 1 IK Iu l lMnli
Mnli HII < SMII SI l lh h 1 1 lililiillint lililiillintf i 1111 1111SI
4 f t SI inil > I Mali 11 I pin I v 1 i it 1 lit l 1 hr v tht Itl ttitsIk i iiill
iill sIk < l III Ihi ILiie ii luiiti t rtt t mad mal minv tI f lh lhI IhIh lithiilI
hiilI I tuns titl Kltli fl Ih Ph l h HI I Ilia IliaiVm m s sI
iVm I 11 it 1 luktririn hIrl Siitw rio in I > Hay i i > il tit tiii tiiiMtKomli i it
MtKomli t Ilhllh ii I I lit ritilh llh inri 1 ihii Ihl nuinv nuinvf 1
I f ihiui MI 1 tin l > iii riiii in 111 ttikt ttiktIt k l rf rfu 1
u i alii tliit a I inil it it inativ 111 t lntn lntndill hI liiiifills
dill ll iiit II wik 1 Mrv r rv lind t t l iut 1St 1StIzi In InIl1hlriii h hIIIIh
Il1hlriii IIIIh l lMaili 1u
Maili Izi u iti t iii I iiiinKTatii Pitfln mI ritl I ii tin I 1 Si I IIM I tiiniii tiiniiiksn S i il I II in inI
I ksn I turtv II I ilrt V vt et rs tVf n I S or at i 1 l 11 > iii > t Hums HumsI Inn InnI I Iii rr i iI
I IlaiMiil IIRII I I t I Ali n I liutiil 1 I invii i itV IIMI liv 1 a afusinti t ttiiInhI
fusinti rlOI nf in ii Illmix I ro in iiul 1 0 0hkt irn irnliikiTK r si sihikira
liikiTK iiii I ii lluuris 1 fl1lr I l II Ii iint > riTll 1 3 11 Tor Torriii r riirlIiiSp
riii 111 lIiiSp td and 1 TSMl I for fn Imli1 IittisI inn > l r 5 5I liavn liavntinilii 11
11111 I tinilii tj iitilii in inlov i n UC
10 C toy Iinistiwl 444 < onRinitlly Inllll a I ittican ltipuh ltipuhhcan Hplhh81
hcan h81 and r1 ha hail < l wrvi 5 a tortn i in il in i onurisi onurisifiom iflit n r 4
fiom hln 5551 th Pt Fourth forh dlmru 1 rI t n a f I tnirnlHr 1f rnyiiiiorStInt nf nfthat
that partv rwr Mr n iN > ill iPii t father of tin Ihw Mavnr MavnrIliiiKKil hsvrItitiitiI
IliiiKKil wio w i wm t ti Mict it 1 tiI l lnvirnor rtir I
diiv 1
diivMayor Mayor IR o Plnid Pkii I iirnid ri1 rri iI hH hi home hnl nty ntyof ity itynf
of Aukjiia 11 in r diy l > v n I t muiorily otI V nf it 35 35titiI 111 TI TIJid
Jid 111 fnrrie enrrtI ntl la ward 1 HiirHllv I Itj rh rhan i iii iiitin
an ni IV P i mm mlil mliI I iiir lrlh lrlha ttr5ti ttr5tii iii iiiv
v i tvr a r > 1re Ir priK W Ptniitii 11 f IIti4ifl IIti4iflIS n nIh
il Ih < overor lct t AII 4 i lrn 11 S ni ui II IL r rI rjislv
S Jnlv n IM I t H I wit ii ii itt t in inmiiii iiiI
I i miiii nuts SuNlit a of if f llane I ti I < > r anil 111 at tt st I tp
1 ti inry Vttdefnv tIn MIHI 7 Iit 1 whr whrw wh > >
alv
w i rpi 111 < iotl in I 1 tb i II iiBin 5g tti in inwon iit4 i iIW
won 4 a l > i tWp t iter ititii i > > t iiiit i5 11 r rol rf
ol f t Ih V at I i U 11 ipip NJ NJV 1 1t
V t Ir fl he h Miatr t 6 r ii nf r ftC 4 i i Vvlt 1 11lr Vl Vlrista i ilfttU
rista 1lr lfttU jinc ahd tId UTtuni 1clt ciItfll lmn I mantir mantirh nu i l I IIhf 5hf
Ihf h hf < V VfU o tpi 11 S whtih hh htPi ha t u I 11 v r rI r rS
I ejl 11 on tfl4 n of tllO t tti turtm Ialay Ii w l r 1 r i tli tliStat iiiI h hIt
Stat Statteresl It
I I lirl yhls rl Iuitrr h 1 I iJ4h1 h hIrfI ti tiYII
teresl IrfI YII f hit hI f ihrs rAt partner iriflr Th ThAgi ThV rt rtt
Agi t V Vt was WAi Wi e 1IhHh1 t hlii > hed in i r elti h1 nr lr1 lr1I VIrt VIrtL t tliy
liy I L Khpii hl V I IllMiiiry ImhlY and 11 iar Ii r iv t tT l > nil nilT
T 1 Ilkt I Ik who whO hail hl1 IMOHI e edit < 1 i ii I ui uiiMltlntird
iMltlntird rbhh1 m 11 Irll 1 ll of fr win t i i MM I ilu iluKtlHer 01 thiFIIIIOr
KtlHer fII former flpr Ilinl 1111 I I i ii r rrrIJld Si Sipretni Mr
pretni rrIJld r rln Jndi il i I ti I I of ii tl I I i > i m s lpl lpl3m m mis
is a rdimr llor n t IHVI 1 lA In Jl tiS 11 I i Mn MnI 0 0t flIiiiittI
I IiiiittI TIMH h1 I iri i nt the Ih tP liiil 111 mil r I Iitiitr I IU MI MIv
v n Bm U e tI1 < J 1 N litor Ii in Ill 1 1IV r p i r rI
iv I hi h hot < oti > n ledinc F dtr niiatn il al wlm 1 r ta tai I IImu1 ii iititiflUd
i < liinufl Hit 11 + newsiwi i t ti I I i iSirn > r < iit iittime
time timeMavor I
Mavor 11o ItAisied PlluI1 is i oil 01 of r he t t i t kniinTi kniinTitnii kl Itiit ii iifit
tnii rn ii Muni IAI He I II wns Wil 11 tin I I ti nniiii lml ti 1ilits of ofliirtinn OrI r rI
I I 1 I i nwmti jrt ot v riI r or Ugi II itt it
4 iI41 41 liirtinn 1101 in It IIT inI 1 wi ii 1111 121118 121118P nin ninh
P h nimiiHi n nini m I is II S limif S irii dfeit i iih iihHn I Iup
IU
IUU Hn U w I ei 1ft1 tf rtMl l MHT I T 1 f AlKiii 11 i n nIfHKI 1 P Pl11m
IfHKI ll in 11 II i il rferl 1 in II 1107 I itnd 111 I n nVli it1i
Vli 1 1i 5 rtM Itrin I1 fttrrvitltl rnn rnnt a a4r124 > I Iarrt
arrt t < n lip e 11 i the II lii firt t tnjl tr IIeip r rh ii i M MW9 5 5itti
W9 itti H ll Iitgi njl le loll to i IM S > 1 1I i iti ir irVi4t
Vi4t ti i i lir I r forty rl iwr I i ii iiC 1 1idiiiiistriiion
idiiiiistriiion < I if r Mnr I PI 11 i i i K Kt 1 i it1
t l of a t1 iMnnxnitit InJnI Hirk rl fk wn 1 r M iSn I IIojirele 1f
f Iojirele n rpl fnl iI t iiiiiiMii 1 w Wii WiiS 0 0v
v S P iii 1 l Wl 1 l 11 If IfI i t 1 it
I LII n i iii I I II w I > ii f M I IH 5ittS t ti
i H itd > 1 I in lli llill itii5i II >
ll I I 1 w i i I 4I > i fI f ft
I t q iw 4 sIm sImI Seiiuiii SeiiuiiiWS tit tit1
< WS I t r liMfi I Ii ti 1 I i sli ierr rifT rifTi I
i r H i tic n I it itCai d i M MOC 0
1 Cai 71 m I II i rstvl rN r 04 IP teirs teirsilia
OC 1 IL > dl ilia dlr Ira t ncbooi Ihool lx IKrd > ird ami ald I
r wa Wi vhairnun chlnIlltn ilurmi the Ih last Isl three Ih IhI thrcii vtxir
1 ll I wit iI delegate dIII at lt large IAI tn the Ih Im ImI em emI < >
I iTit IW n Se national hAt Ii in1 ionveniions Lttl Y II Ut Ii ins nf i ii C INU II I PUlS am amIWi Inll tintS tintSIlIl
I IWi 11 at 1 thiiMgo I 1 and nld Kamuu n tlty I iIv I H1 H1i I III
i wan iis for t r four fii ir r ytiirn yit I r a IIIIC 4 ineiiili itn iit i < > r of t th I h IVinn IVinnirnit 1 1Irl IhitiiI
Irl irnit I rttt i I niicri to null 11th loiiiiniiii nllil iiiI Sit It S i and 1111 iitittIiatri wn wnIliatrniin a ahal
Iliatrniin hal ii of i if r tin I h l > i > mnfTiitH iti eritt 11 l Stall St II itt a 11111 11111i II I II ill illVi
i viniion Vi 1111 ItIItItI ui it 1 1IhuI1 n nMr tI5 tI5I
Mr I r Ilailed IhuI1 IIit iI I i Jir > r iniiioni 1111 in in I Kr Krmasonry I III1KI >
masonry II1KI I tiry I I I i IMU t u L l in ti ntive LI 1 t I V 5 xirt ii Ht rt in I tli tlierilioii t tI Ii Ii11i
I erilioii 11i 5 ji t I if r the i h Sia iiitunta I II Miiwliti 11 ll Pi Tempi Tempiin 111 111I 1 tii i I IEu
I 11
in I Eu IN I h lfl4 < iratiil lia llmh IIh IruM II I nf C I1 I1iriicl II1 ttfri
fri iriicl iiI llnviM tvt < 1 Ihaitir S iiatr nf Ir r Mut Ia titte titteI i iIm 1
Im I ii and i5niti I i nmttmiiir fltisiIl1 r 1 f tin II Criii CriiiInmiiaMclry
InmiiaMclry I iipti iilrv I C Main all in i l I t Il I I I l i iii I iS
ii I n t I i r f U I ilil I tt hiin 11 Lmigi I Ho u 2 I u ih ihlit5tI hi hii
i npiei 11 Mil 5lf I ill 1 II i I Irmif IrmifI I rll nIh nIhI I II
I Iliinuiiii in liii 1 ii II I I I I 1 iti I 11 Ik 5 II nnd 111 Ilil I Ill IlllvHii II I IIil
lvHii Iil iI i R > ilr I r nf f HH I IIMH li 141 Indtf IndtfII
II I I 5 i triirneil iii rii I Kl niirv rit t r HI II I I I IWn 1 1rrI 511 17 Ii IiMi Iii
Mi i < rrin I i i M liiilhvir I iIIr I 5 I i r ilaiiehter lit iigttt r nf lh lhIre I h hI
Ire I 14 i 111 iii Ilinrv 1 ciI illier of Milliruliitin Milliruli liiIlirtiItItlf 1 I 11 I ItO
itin i in II iIIiuf IIH it 1 I M U n4iiii UsntIisuIiai
4iiii sntIisuIiai lllulli 1111 > ii Min liiienIIii rnllei 11 Mill I IIi n i lnnil lnnilIn 1110 InsiiIi
u i In II II I Itrferrmli I Ihe l 1i > ui uil
i I II > S l n > epl i t I I Ill I 111 i iinis iinistIlIIg rl rli rh
i exetiuit 11 tIlIIg I it I i ipiiient tt thai I hl Situ th h Ilimo Ilimoitrat I Ir niii niiiIt
itrat r It hn Puut UI iitru trrtiI Xrionn The Th iftiMi iftiMiiiitlonil ftltiI 1 1IIUllal
iiitlonil IIUllal I i 5 liIhi I < inviiliii I ii will A III 1 intiinin 1t1111 li I 51 < nlll1 nlll1I ii ilmti ilmtii
i lliirlvllxi I hal Iii rI s Ih ft t liiniHriiis I iii Mrn r I twtlvi I wi 1 i Itepubli Itepublii 1lh 1lhII It Ii
i 11 in II Il and ii II ll I livi h Ijilmrit 1 IIMr The Th Mile iI I i II IIIh eni eniwas
was th I liii inltiilive Illall II tt I itS I 5 i ffitriuinni rfIhl and Ilil ii isiS rHtill rHtillly T 9i1 II II IIi
I
i 1 thl 2k ly I OIN i I Pi 5 by h Ilipiililn 1Itlh I t i liii in I il iSP ii I > ittn ittntiil til tilI
11110 I hi n t tiil Pt t I wniild 1 otili 11 S iniir I I to iej1tinn Jtn j tinti of tt f ih ihwhili I Si SiS
S iiltI I I i it uo Intl whili h1 101 II I reiih Ih I h Ir Iri I
i 1
Hi S S i imp tll iiii I PI ia l > n i I it I IHI i n nII iiI
II I HIIV HI leilllllC h Ii 11 hi ii I j lit IIM IHII ll III 1 Imlh I 4 Ii I ir MMl MMliii4 s sIhi4
iii4 1 1iei i I l i 5atr < iv r v ticket tti4i 1 1rihilutiiiii 1rihilutiiiiiit
it rti C t ti mllv nI iP lit iimriil U 5 ri I ih t Ii Iemocritu Iemocrituitiikt 11111 11111I I uii rit hi hitik
I itiikt II tik w hili hil lh MMiun Inl vit 1 u is isI < t I II II
I il Ill > nn ihi eTinni 1 o il I > h > inttoi i iii ol I ihi ihiliil li
liil 11 l si i lniiin In S hpr in LI > liitii IIIIhlll titt Ii hltii nn I edi edii S 1 ii
i i Mnliil 1111 jiullll j hll hllIal llni llniIh tIl tIlIii
Ih luiltonte Ial I All ri I 1 oli 1i tneinh t tf r rIr
1 f Ir r in th h mupMt 111 initiiv ltitV 1 liili Iht1 TIIO I l iii pii pii8tisi I Innd
nnd 1 1itim IIA iiunly I iII V t iit 1 Itipulilniin Itlhl11 Itlhl11Ih
1 Ill 1 ti t run md 111 in I a2ri > iilt > iri iiir < i iwiti
witi w i wipl 5 1 liv t t lh I h n I i A i pr r 111 1tt full fulli ii iiI
i I i ThiiinHliliiiiii Th 11 lu1 l ciivinti n 11 i1ltti n i a H hduli hdulito Is diitI diitIti
i to I ti meei I Oiit t 1 t i ii inint i iU
nint 0 1m 11 tvlIfD inniu I 1 I ntin I JZfl tmII tmIIrlnll It > rsn rsninilti
1 Niirmnii inilti rlnll i i Mark ti n k is > Itelrcalr 1111 Iitrn I 1 e ll I hlt Itiir netlt netltiinleil I 5 5Ii
iinleil larI Ii s rh Mill III I lie I lienitI Hinliil HinliilNnrinii
Nnrinii nitI 1 I I r Mark Iiii 1 I I w i moir mrai Niltinm Niltinmi t miii miiiI nll
i iiiiiiiimiii 111 f lm N i ort r < Ma tt ttUt 1 a1 a1t 11 1 1nt
nt t I lltman I II ttii ti lion 11 I nil it tnKhi 1Ih fn fnlo n nli ntttii
li tttii t S i 1111 titn I h j fl t j 1 pit pitm
m ii 11h til t Ii IiI
lo 1 I hm51i1 > inoiril 1111 115 m i ii ih S h Mute 111 tit hivn hivnrl 1 Il
l i S rl t tle II Work k nf r II 1 rirlliKi I ttnti Ili ga Illlll IllllliiiiiMntjiin Illl lushiii
iiiiiMntjiin iii Ilu1 S I Ilt HI I pur I f m hiv h 5hi ittHv 1i lhS V dli I I I iiit iitK iitKand im im1t1
and 1t1 fl S u I t i > i ui it ir < ir > li t i Oil III t I Ii
V T i iiiikiiitid uiiIitt IId i I I hit hI talk Illko liii k I ih t St iniiiiy iniiiiyliiiiKriili ti istiy istiywttliiii
liiiiKriili > within wl h > In fw f < 111111 lis iv > iindl iindliiii I IIs
iiii Is 1 5 rtiilv rt 1 I s il t 1 > in iinp NI 141 ii in I t It fnt Sit I I lllv Ih II
llv h I I am 1 witrruneil arrsn nll iI in I ili 1 Uirinic III Iiivi ic Hun Hunnil I IaU SiIU
nil Mihtiillv tIIII let l iii Illcall t ti t > th thM II 551IIH11 >
111 IIH11 M > tr r State n ii ni rtv v nilill tin 1 an 111 I nil I i hiChl hiChlliii tl > i ifulx >
fulx r liii I I iiid ii I Muti Ia t iiifiimrtivnien miii liii 11 t ti 11t1 will A i 1 S S SI gl glllnir I I II
llnir I h1 Ii tr pln plnI hi hiI > < <
I know k il I i > trii 1 li it iiniiml ii ml > nf f Mat Matiililintlt ittttI I
iililintlt I 111111 5 iii hi SI I ti tiiti ti who Pi i WIT r ifn E 11 ti their t Si 1 1IIIIII r ai4 ai4til 5 5t
til t IIIIII I iitiigi iirTt sI II IIilh ill mv 11 tSt riuhtt illvi aIls tl tliihitiitIfl
IHIIII iihitiitIfl Iteein 11 u nr tt Kyiiig II that Ilu n sim matir matirwhat Il tflhttl r rSIit
what Ial lh r iilt 1 u I the ilitni hli suits inuton la I II
on 111 I iirimnrv Ifl 1lt4 l < v th I > v w ill 1 l Maiid a tst il win iii 1 or orI
I i 111 S it ih II S Si I 11 tii rnet r ir i ial Ist I > ri > if f lh lhla I t Ii Iitti
la vAith I wtiin I ha tilkd talk il I nil nilM I II
M II I in i thi I h i w iv t al ili t I I liy il S iy t Idl ll I I tit tuit tuitIHV I 1iUttiet at atI
IHV I wutt ij5It 11 t win V ITi and tlit tl I worx ro r 4 f lh lhi I
i iniii aI I I lull S 5 I iiiviiirini i i v i i t immi 11 iii l niul 111 111llhi inilitiit ii iiand
and llhi thi th h f rlIItlI hut > ii iirniii niit tiirty ittt lrtr of f th 454I 454I11111S < t tJI i imu
mu 111 11111S i > r r5r < priiiAtl titSti 11 i In v vrv rviHrtliiilnr rviHrtliiilnrI r I tIr tIrIn
I In P v fre I r I do 1 t l tiii ii t Ii Putt rinhl rinhlfnlly ri rghtI h hhlr
fnlly hlr I I ill V i 50 ertd eu 1 IIV I Ila I s > and I riKhlfnllv riKhlfnllvt nihtll ni tSi I fIII I Il
> t < 1 ti 1 intnttf I iii hiiti < n 1 A ill II i iii iiirllt hOitt
rllt itt 1 I i 11 ItiIlI Hoe Hoeullliiiii
oulhAI > ullliiiii iIlI i < nciiiu IUI llriiiiirai Ir Hifine n lo i In InHurt Inlul IitrhirS
Hurt lul llilrt II le I Inr rl 111 111fItI < a i > nor nurMOMIillU norI
MOMIillU fItI I II I ISA pt I li S I lie lieiern t hrI
I iern irii > > f iuii n < ouniv nit n nj in t on onVinllUl
VinllUl 5 111 nti Ii Mere lr till lftrnrvin tft fnon rnnnn md electetl electetldeiitrt litedSi
deiitrt Ill Si rn n Slut ttt ionvenlloii i onnl < l th thSiii IhSI thtIIt
Siii SI tIIt lie icnvenlinn onnlnl OflVtflt hfli lh I S ti ronKre Ionl I nngres con convention ¬
vention 5 i Inl lI I 105 und II th I Si j inlnMry iI h init r eflht < onvnlon onvnlonr Illnl fll Intl Intlr
r > Sutton wi w 14 inrHliisi to in I int > trmt trmtd ntt1IPIg
d lpl1 IPIg iK tt 1 to 0 the Ih stat S tnt oiivention o1nlol for forMayor tnrUsrnnr
Mayor 11 IMynor Ino whiili hid WBM ns vote voted down downThe d dh Ion15o
The h oIln dilejrat In th h State tle 1 inn onvnt nnIII fltl n nwere 0wir
were iliited 1 a i follow ni Kx F I mlje IJfr IJfrI S ieor r rI e eI
I I I Smith Srlh Sin i t St SlnnlT Shil Sit ri II Klunr l1 I lion iniier I ft ncr and andlim ii 111 111I itilIim
lim i Iittrall Iittralls
vti I s I TM Til n I rin 111 nrin 1111 iiii ii i i illlnl IIIot p puIInlI
lllnl IIot uIInlI l Tell TIl a > tnr In > of llnhlier Mlllrli MlllrlilnuchU 5hirlIntttikpl hlh hlhI
lnuchU Intttikpl p lc Ilillre I i IINrrnlll IINrrnlllr 1It 1ItPIi IPti rriiIt rriiItlif
r PIi lif n iiHKHMsu ilIII IFi n l I st pI > t ir I Th Thrk rhr1 rsinrkir NW NWYirkrs
Yirkrs rk rkir uifortmil lfrn I hi iyn 1 11 hi I h l n I Ol it 1 5 Ithi HhIk I I h i iI i ii
Ik I i > < k lii I lit I > It tiiuht 1lh iii ijSit that t S i nv h i had 111 I IKHMI IKHMII IH IHhl INtthhi
hhi I Ill in I whil 111 Pitlm aiiioiiiiliiluii liii iuiiI iliiii miir IiitrI Itfin Itfinli 111
t li < k MlKiiC 1110 I 111 r liv 1 S iv I hi Pu iII < h > > nriiiii J1 V Itt tI who whorolili whih h hrlh
rlh h rolili iI t them 11U tt in of r < h i ri ih two Ai I gold goldwiiiili 111 111t 2 mlfI mlfIt
wiiiili t xali I I at n t 1 md 11 I bimdli 111 f fliniiir fi
liniiir i i iIi I 511 u 1 > 41 l Iliv 1 ttav vI 1II 50 Ihiir 5 h SIeI r fiiini fiiinii III IIIn liii Ihi Ihiii <
n i lini 01 t I i rv r pnnr nr lalr Iolr Vi i lin linllarrv 11 11Ilr Im ImI
llarrv Ilr I 11r I I 55 I r iniiranr iii ui nil nre nreI > Vl VlIm
1 I Im iri tt UI S f t util ii d Iliarl lltll I 5ifi W V Town TII IY v vif
if cr I Vit Kirhirlli ivhv In ylSrt > i itr trl > l 5 5w rr rrwnd
wnd w il tin It air I in n wM hi1 < 5 i IHr I wr tldimt tldimtTheir Itil t1irncISiir 1
Their h Klnry itir I i > thnt lnl 1 liii tlnv I wnrenti w r mi thir thirway Ihia S h ir ira
way a to I UlMiiv 1 mi ii n I lii in 1 trip tni I hul hulih haII ItttSit
ih II rnlilnTi rnl hill h1 hl t Ihiti Ihr tlt ti iii it wuli itli h rilvr rilvrIt r jlvr9 jlvr9ill
ill It a IMIIIII H al 114011 1 > iii a 1 inil 11 oulh iiiI h of r Khini Khinil IU IU11
l ik Mlldi iIhi 11 md 11 Miil t St aI iiflr nr thV I tlt h y hnl hnlM tsit J jS
S M II Kin t r 5 t 5 jiil ii ii I r 1 5 < l HI of r t IIi It men menhot Ii 1 n nIitl
hot lt at Mr Ir HilUlir HilUlirTh lolh lolhTh I loIlstrlIi
Th p HI < iliii lif tr in t i itt nt iiiihiud 11 to toiridll I Iir
ir iridll dit ll lh i h Klnry imlor In Thev Th iy I ltiV S Pi y toi 1 go a aI 1 1ilplinii tI
I ilplinii i l h liini iin IIiimii > w > ai I IC from f1 ti nit Nwtiiirih N IIr wP ij rgti m miriiiiiii I iiifiintilihh
frllo fiintilihh iriiiiiii thiii Ihl tSi tii Iha on of if f iln h > IIIIII 1IIr 1IIrlt > T Tpf <
pf tli lt I Ii 5int < artv 1 1 iiid Ii i 1 JI ui inn i is t liiil I it I ihixk to toUilir S 0 i iiih
Uilir iih 1 r Wl WHIo n il r Mi 111 Pi u iv I itnd i1 that thatKrank hlt1r11 tititFrtiiik
Krank 1r11 linn ILII 1Ir f IH tl Iilatiiii IilatiiiiHot 1IifltltiI
IJ I Hot I of r Siv s > Ill I t i hid Ii s I diliiid tlitI itt i I lo I ai ih ihI h hk SiII
II I illwk k for or r UIITII 11U tli rti rtiI I Ilh I IIhI
lh I he polif nIi at ilo iv thai t51 1i tli I S ii New s V irker irkrI < irkerinlil
lolIIclli I inlil t ini inltiiting fiji t itI lnri S on Mnr Ihal hiil I IVrtot IVrtotnf I ni t tlii
II
nf r NVwhuiKh ha I > a 1 warrant rlnl for f lti I I St ur urrei tsrf t tI
rei I of f one nn uf r iK I I ti aiitorunhiliin 11101011 II IIwont I IIwiti
WOII witi wont t sny ifl a whiih hih one
i iininnsi IIUflI i itiii liv it nn 1 1 in f nnnsn nnnsnM r riivii I su I IIo
Io 54 M CnrnEiir iOiIi CII Ilt nl Thriiiili Th 1 a I IrnMileil IrnMileili rnt 11iI 11iIIiiiI
i I MhiMil IiiiI 1 IIII clr the 11 lrsml lrll Hank HankWhat 111 111WIII Stank5int
What WIII 5int mav 11 ha Ixen th I h hi I icil t chxil chxilof nSI h1r I
of r irNi > M > 0 e r icliiil Iv h a I liner was wasdiMiiteriil RM astI
diMiiteriil tI IT I It I In Si Hank 1111 if f Newfound Newfoundland S CII CII11ly fitiii fitiiilimit
land on n Hatirdiy MAt 11ly artlsy Iv 1 v it i I Pi French rn I st > ieniii ll aiitilp aiitilpI > hip hipIi hll
Ii I s fiitwuni m 1 y < mii tirday nrtiI from rI llavr llavrThe I IliIriii
The Th citaiiiitiM Iu I1 viriiied 1 ilin iltritlv Ith tlv in th thiour t h hIJ iitrJ
iour trJ IJ of r th h linr 11r Sin r md stretched I0 out UI of oflo r tI
I 1 lii lo I nil 11 I ni n I I I the tt 1 li h h7 rlon 1 Th Tht TPiPIIlli h hhip
hip t pluthd lL 5251PI irunh h the I Si swirlme rhnl and alo antiI
I P i titniIs 1 kii5iii II III iiitt
I
HOLDS CHURCH OVER GARAGE GARAGEnt
nt 111l T r 1 rut iiiizt nri MIL lt tiiis i iii iiirwns 1 uii uiiU 11
rwns 11 U I 0 IN t II ffiis Iilo tu IS u uNo 5 5Sti I ITh1
No That Jarh One Cn Un 31 > f > Krel 11 Free 1 rn In InII peak speakill peakIII
III II Mliul t Iailitr mrrrril nI Ul nlhOI nlhOI11r lUsting lUstingIltirr4 tioi tioiMure
Mure 11r Iltirr4 ia a > He I I h Mill tl IlI Iliclor IliclorMarilrn 11110 11110rrl ilrnrlSariir
Marilrn Trlli rrl rruI nf < if f rtiiirrlix rhl Trouhlrt TrouhlrtHi TrlhlM TrlhlMTh
Hi war ss n an whiih wllli lm h Uen disrupting disruptingi hlpllll
i ve st try I t and ane iocierecniioii > I II IiII II 1St t Si Andrews Andrewsln 111 111hllh ttiIrswaI
ln I ru it > trtnMt tnhI I Ipis I 111 in hi 8 l rhiirvh I hllh Si ii n h Fiftieth Fiftiethi Fihh FihhI l jftli S Si Sist
i st r > > t tituS 111 Imirth uvitiue 11 liny Ia Hid HidiMitmiid Hirf Ridge
I 4 iMitmiid o 01 11 10 I iiUKanKiiinnrilv IUIII IiUsiI1 111 gil itits ni 1 v vit vesteriiiy vesteriiiyI
I Iliiits it Ntiirvil s ni iI 1 yi vesiniiay nrdiy 11 were ss r Hev I Vill Villluin Vi 11 Ii Iitall
tall U N rklv rk kl I v iiul lt team ti a I 1 ii Z wurdim tl nnd nndvestrymen Ild IldmI niolI
vestrymen I t nv mI nii I i I llit I ih I h wiirdeii wnrI smi U l um a niul tutu le Ml MlMVIII I h SiI
MVIII I Vi 1 II vestrymen Irl ry mdi wli h unit on 111 i S e I iti II limit limitih I ri I
ih S h > minister 111 hun iat r sI till I i I I liiv h liti vi > > mM w si > aioii II of if ifI Ih Ihhirrh h hhth
I hirrh hth anil UI Hi Itet 1 Mr 1 Arkley 1 niul niulih tutu tutuI I IIh
ih I Si i mu iiirTiitiiii it resritl < 11 ii to that I inkx 1 iu It p > < him 55 51 hud hudi 1111 1111hll
i in h hll l I a iiietuii 1111 uuhi t itig last I nijjht hi i th t Pul over 5 r u Illrnl miritKe gitriselhi
1 Th In nio 11 tittit t importml ilI I In I irt in I point jmiit 1 I I siitvd JIll neil c ilur ilurnit IIr IIrll 1 ii iiiluC
nit ll ih I h iliv t sii u I id ihe h tjitement tjt 11111 tili tit of Ir if 1h 1h111 5iSi ii iilntI
rr lntI dnrk nirk Hurt 111 s4 f lh ili dIii 1 x > that thatan ull
an ii inline 111 I sit lit In h fhnrvlt dlI law 1 Mr drIi I ckey ckeyIH IIY IIYI
IH I Ii Mill I rwtor rwtorTin rvutrShi
Tin rh Itev 1 Mr I tr Acklf k is still Il gistnr gistnrif i > a tor torif 0
if si 1 nilnwit IIJ1 S hurvli whrv PIi h U 55 ehasli ° luau 5eti n nfur
fur rl 1 in foiirtieii fiut rtIt y a sra rs Nil P85 > nld I in i h Kithop Kithopl lih lihInl
l Inl ks t mcht Ii loh i lStt rii f ri manner 11 r in I which s h h ht the theviHtry h hI
viHtry I t rv IIIIH hl emlenvoreil tii I n ri I tu I ils < lp 1 5h him himIIHH 111 hi tn tnSits
IIHH Ill Sits ii Ixarmi i 10 iiri Ii 4 iiioi n itt tt inline t nil I I in I s tu I ti tln I It tliureh tliurehunmix I 1t 1tsunlit
sunlit s 1 ° lh h i hirK hil f whiih Ini Ii h hI it itriiinr i4rimr
riiinr or r nut I hits hll mi Si t IXHMI hrnichi 1llhl in intny I I1111 IS
S tny 1111 it ittititioii I I n S limit iiiinicnlly I 4111 11 111 Ii fl I l Imt I o I wlnn w hn Ii n it iti I II
i 4 I shall h1 if 1 r fiiuv iiii 1 eitiitl 1 r lln h > iui 11 tiiii tiiiiI n nIrutmi
I Imm 1 rv iindKint 111 111j
j Th 1 In1 incetini 1III iu tiiitt r tin nitiili 1t r f th thoiiisreisatoii I Ii
oiiisreisatoii 11 101 IZ n2t t SI who sti h an In is ii with 55 I S h tin I lii inuintr inuintrI 1111 1111hd iii in 145 r rt
I t wa u its InIll Si kl in I ii t hnl Sin hnll I I nvtr v r m uunmi 0110 ii nit it it i i Kifiy Kifiytiril FIII t tIIrt
tiril 11 Htri stret niul al I rnurth Fnlth nvtiiM U i i < i lilk lilknwuv 11k 11 k kitAii
nwuv Irom 111 S ii mtii Ihi I Si 01 us < rkrliiil rk iii i 1 1Ih huich 1i i i i nit I Ih he heiUr I II
I iUr 10 hti s a t pirkd 5 tvli 0 S till 1 I hi iilrtlo rll s i s 5ti < lmi lmiMi 110 1 iii i iii
ii < > Mi i In h l IW > ttiuh 1Ilh Ir if t Kini ail Hi Hiint iitIll 1 1lt
int lt Ill flu II tr t iis t U ln Siisprs > rs ii v il 1 tu tutin tl tlh tu tuI
tin I h iitKii o siul thi 5 h Sti mw tie s if u f wliir wS hi i 5m h hi hino ip ipittiini u uI
I ittiini I t iii no within withinTh 5 lhl It Sun Sunrh
ThI Th lli I Ii v Mr I r eNlev n4 rirlf 15 I r S 1 S u ineetini ineetiniwith tiu t nt ntI
I with lh ii 1 pruver II I I li thti Ih I intiiin uh111 I I > d I ihnt Ih Ihh t Pitt Pitthi
1 h hi would i ini 111 Ill lent the I h hnll hnl liii it > thai S h Situ ihn I I Si nil nilIml h hh1 St51h1
Iml iinvilntiit 11hll n ntiKht h KI m it xiii Ih Ihr ii iifi
fi r ir r I liirtitic hIIII Sii r I i ti linn hll SI i in In 1 Su lt p r iil 1 It Itw I IWM Itwa
w WM hrh its < i r riiwii wtl 1 IMIIIII 1 itn I tt vn vnKfxti Ia t tttir
Kfxti thnn Ih ttir IH h TM niul 111 li tSims h wi r Ki 11 11lh > n nwith tlssith
with lh Mill s 11 ttii Ni > tt t In lh KHriiKH ii i all i ieii ieiiaIr > ll llair
air ll tiui iii us ing m pirtut 111111 i shmi h w thai Ihl int ititnlwiIat ititnlwiIatsttt tI < riilat I III > i iHlnpirn
Hlnpirn sttt II h 111 hetw tvi ti t ihi V h tilni tilnilliaaaay tiltiS 11 1111Iai
lliaaaay 11Iai S L a ii ii ity th 11 S Sit nm g II t I 1 Hnri Iti Mt Mtthiriv i 1 ii iit
thiriv Ih t Su ni rniniv t1 nis 45 itI hey I iall uit al I S tin I h i cnlv cnlvli IIUI grl ritv ritvls
li ls ar 1 raHaav a niul 1111 it I ip IB all 11 iluTH rniK rniKth riituuS I II
th I h nliemr nliemrVheti li ir irVh
hh
Vh Vheti h n Mr I r tI klv 1 I hnl lit I taft rl ill 5 St hill in iniMiiur t I ti tii
iMiiur i sII 11 i ir anlin II I 1 n AIIKII 1 ugh I SifinlMihUr SifinlMihUrwa St ettit 111111 uiSilr uiSilr1it
wa apNiinti II I I 1 51 I l Ihiiriniiti dIII Siri I rnti Ii atil 111 it U I a I man manhi ia iah hEll ii iiatii
atii hi h i IIIIIIH 111 it I is I allcgifl 11 IH KVITKII Er tt r rMit I 5 5I I II
Mit I h t Soiiihii Sh S uitltt I < > i until 11 flits I M > crtar I 5 in 0 tli tlillillll I h hImo Iti
llillll Imo i tItul Th11 I llMI Up I ri tit I It I I ii lhII lhIII 111 SuititS I lick II IIiil iigill
I gill iil iMrnwl I1 innii 10 witSi ih ith nirlv lh hur hI ami 11 a aIciiir ititi
Iciiir 1 MMI iti Id I wiitttst inl 11 < l tu I iiflor 1 rMiini rMiinir uotnr 1
r > liiiiciii hlI hitS iiIt4 > hi h Mini it ii 1 HI 1 S Sc iluln it 11111 uilti t want wantjUivtlntiA 1 lit litiillYt
jUivtlntiA iillYt 111111 luittZ ihl 1 nr r iloiii II tliit tllII wouM wnil inilnr inilnrruinlliiu 1011 1011wjI initmitwrutiglliti
ruinlliiu wjI or r furthr Clth ilmo liatMIni < irii tint hi if n nIhllh ftct ifthi
thi Ihllh > ti ht li I t what 5 h1 hi h cnilxMliixl in II lu h Sims Simsrii i irIllnl
rIllnl rii hii I hlifl4 Ph ll Iii rivr Ih I li gnmsin 1 I Itlstiriiittilu I
tlstiriiittilu 1 hl
II lie intrixlii intniwIjrit < < l lh I h rt xilutinn > ohll < i onmtwwml onmtwwmlif cm 1 1f
if f M > n wiirUM wtun hrI ts ntn unIt nl four COl r rnh1 rnls < orv i < l lTh i il
Th l S whinvu hl 5i r ai < et t forth orh th the fact r uts nf 0 th1 th1iiitnr Ih Itttettir
iiitnr 1 iSiuiti < ln > niiuiil tl from Ih church hlh In Inihi 1 IsIt
ihi li It winln tuiruI rlI ti ttnl 1 Mvn n v el tiTiin In ritin ti utnl utnlif IUI IUIlt
lt if f hi l II Iouti ing Sorted rp1 frtmi f th Itii ihnr hh hhU < h htli
tli U I ii r ri nl M 1 Ii < a Ik1 aakimst k H that Ih th I he nimititu nimitituI niii 111 111I 04 04I >
I rnft rn rn0t t ii ii4utIl 01 iin > t thin aotiAii ni ifTerpiI IplloIII Ti > ri > l loyalty loyaltynn SnviltviitI
nn 111 iitI I i rt r tn n Mr 1 Ir kkv 1 niil I > u lij4itifi lij4itifiP o < ti > t i ihi it ith
P hi h V ipi I d th I h riiluMon r i ltt liii I rnt n In Inlif 10I S C CIif
lif Hi I ti I f i ariii itnittii 1 th I I iwtrytnxii iwtrytnxiiHlil 1 rvtn rvtniitih
Hlil 1 in II I t i 4i 5Siriig > riiii < liirrh rh rhri fh r r rIt i ililt
lilt It it inn wn arr1 trn trnieS l iinaniinonnly iinaniinonnlyVh itimittu llnO i inoit r r5en
Vh h 5en n unatiri i win n ri niuuilestd < ii tid Ihr IhrR therpn h ri riun
un R ii 1 riih rt mi I ii Hi I 5iitrt uirt of th this xo tli thI thIUI tlinVPiit i iitiit
itiit UI n iteinly trly 11 HWII lw 1 IiI lh II 5 tii > miiifhHrK 11hI1 itt vtiargi < < un n thnr thnrfi thiorfit hI
fi r fit t Thr ihree hunilnil riatni IIn < w wn r Kath KathTIC oIlh
TIC r tt 1 in twenty 111 5 i flI 1111 t miiiuti At 1 firm 1t it I hail haillHn hlll hlllh0h budtt
lHn tt ri thought thit I hl a largi 1I proportion 111 of offhfMw nrh ofhp4
fhfMw h hp4 II t ihr n iinplv 111 th Iror riiri IltifujIy nII u v nll nllwlm 11 iiIIs < >
wlm s 1 Ii p hiil hul ilrift flrr1 1 I ri ft il i I in i ti iti lh t Ii hi hp > > nf n C MWIIIK MWIIIKililtnitliil li 1 R Rt
ililtnitliil t 11111 St gri I tItl hurfli hlrt tilt rrti niin n ti er r ll tight ht amone amonethitiinlM jmninti mn mnTh g gS
thitiinlM S Pitt k III l 1i riii iiti 1 lakiiit I it It 10 I Ii 4 th 1 h ishgri9 ishgri91u1i iim iimtir I II IIIa
tir Ia > < n1 roglii 11 tS t tetsnlv drly ll nil ni ih > KlKti atgmtr atgmtra > r riv >
iv a tnitnl tn ml tnler r nf si t nilrnw nilrnwMr tiiIrewiimIr IIw
Mr 1 rlil ulay 1 v ilhl 1 not txtiirn Iu for 0 r rtitta rtittaiti iiltn iiltnnil 1
nil I thi I hIill Stim in liiikt t I Ii 4 lirokr tnk 5 n nr s i 1 1Ilr p pI >
Ilr I Sr r iwNirit nrg 1 Ihnff1 I lnt tiittl nrn 11 ti if C th I h wnrri n ardtmna ardtmnaI ni ninpx nI
npx to I Mr 1 Ir i dd lilv k I MJIII tinS II loot 111 tnitht Ilh Ilhhi at athi a ahi
hi Imm Sin SJ 3 Z Kortv Fnl v ovctith Ih Mr 5 > t tlt
lt i tni ii aiOint a nttit fif Mr Ir ikl ikIy ki > yi yiat1
at1 10 llia 11 < K want luin tl liii in 1 I ni niihliiKdiill II III hIs hIsS
ihliiKdiill I hil fling Stoilit lui Puui l iiil 1 m ttii ttiill t 1 ti vsir 1 roico roicoit ilg ilgI 1
ll I I I 0 wu iniiinitint I itti fli 5 I tl S in inittiaenit inittiaenitnMiiirH II1111 I it I 4 tli tliII I h hIIr Ptuifsiir
nMiiirH ilon In IIr if C ih I liunh 1 Siitt h lli Siutt I t whv h it wn wnilon witsItIti I
W hail hld a I tnortKiu < n > Ih h hur hlr hlrr h hfur S Sfr
fur r I ni i fur tin 11 lat I Uli 1 Iis fl ynrB plr plrhl V ira II IIhuni Sihsti
huni hl don I 1 ilnns i hi iiwanl i w etrl lutvmtt lutvmttft III
ft whit 111 thr ttj r i linn ht In Sm in II ill h niiKhlior niiKhliorll llhh llhhhHHI r rIt
ll hHHI MM I tin U I timr I ti ir pr r 5 > rmi I tliiin I JII inir inirWiulil ii I r rI
Wiulil 111 l i IIIIIT 1Ir al all < r rottr < tr t ir i r 1iini 1iiniiiiit iiinilug ln ln11o
iiiit up 5n r n irtiHiS > ll 4t H Ha
t01 I 11 I
a I 11o VIHT I tituS RII that lt1 i all h t i ind IIIII IIMIIIIIUiaii IIMIIII tilsiitI5
IUiaii 111 I5 iiut > f In laliin 111 la liir > tu ran n > niiiV niiiVK 1
K < linl in t KI g t n 1 1 ink lk iwiii WI > i viiir viiirniul u itr r
niul 11 t > tlm lIt t tnnniv ttist s i pn 11 hun hI W WS V VMir
Mir S l ttint 2 i1I4 n him hl ln I joI t ivmU rlr rlrh r rImt
Imt h I it h Iii 110 Irk It k hi h his l 11 ig tf ami I w iimhln iimhlnmry i itlilit 1111 P Ptry
try vhl 1 ih It I Slti ii Tlnn 1 m I ilu I h sprint sprintu 110 w w111 witIi
u itIi > k < i iI Inni 111 ritni r l sIitIi II I I l wnjiliit wnjiliitMi lldl
Mi n ti iir uichi llh liari hiirgs 1lrl ik iMi 1 him himin hln hlnIh
in th rvtiulur 111 wav aul 1 t ii I tluni ili h rtl to toti t tSiSi
1 ti SiSi hp h I m lliir Ilra ISitr4em > iss Iii 11 III h II nhiriil nhiriillliin
lliin liirk I ttk ii < m I ils fiiul uiI 1 tlnV 11 wt ar > n in I ii iitrilitt t tilniwn
ilniwn ip i in 5 iini T WHV t IIV W tn triiit triiitI il ilt
I fnri r111 luin out III I tlirnich I oh iln I st Iat i l > iimrtx iimrtxI mirt mirttiit rl rlI
I tiit ii rninil fI w t > tililnt tililntI hl hlTh t tlheii
Th I lheii hli wr uniilid ssetiit 1111 iI in t imi ti in II n I Iiiii Tnto Tntoni r rI
ni I vT 1 1li i a yrir lull us liih wmilil 11 IM IMMr 1
Mr Ir rklV rkl kl v H 111P for nn urk w rk k at II ii all 111 Hi Hiivnildii I Stelsmiflg
ivnildii I h t MM I lnpitiKanvpJirt lsmiflg al anY 1 lirt M if r hm h uSury uUryami ala alan1 uSuryitnil
ami n1 rtfi r it itTrwii itIhti
Trwii Th1 us t tmliaihItil iitniilt 11 il atlon utlorIy lnn > y > and andv n1 n1Inll
v > iT told ilmt then Ih twu t tw wnyH Wfl R M to I ii nm nmml a1 a1ril nt ntF
ml ril F iii of r him hi in wi w ruil i ii I hi nmniUtnii nlIII Ill IIIn IIInIJI lmi lmiIliirt Pio ti tiIIilrgeas
Iliirt IJI IIilrgeas snit n1 innki hut hll arfp a ropy ropyof tmpyf
of r thi Si rhnrR hll is4aiIit tiin lal1 t Mr 1 Arl ArkI kll < lV 111 v In Inronrt II InC
ronrt C I rI 1 or ronld ii ii I ti cli d l up II 05 i ill II t Si cliirrli cliirrlifr CII t rilu rilus
W s fr vtsoi UMl lip lipI II 151I
1 I Inn h 0i rhurfh iKint ii 1 itn I tHUitiK tu I lli 111 ISIhO ISIhOI h p pllurc
llurc 111 I lii rg nor an v in1 t11 faction f fart ion it I I I IN a thlnh thlnhnll churcn churcnrximti It irtSi irtSiirnriu
irnriu rximti iiI ii anil nll ih rnritiM 0 mil 1 1hI s iitrv iitrvinn ry rytimti
inn hnv hI l Iwsit ii put 5 ii I it ui II iliaru 1513 harl I41 V nri nriiliini a H ru rulIIrltC
iliini this > for r wlmi hl Siusl sm th Swliv M < I > VH m I nm th thiniJnKi h hInlI
iniJnKi InlI ifltr sii nf C th iiioinlixrN lp of r th rtiKri rtiKriKII nan nanInl rlgre rlgre4at
KII n nnrll iidirtl
Inl I ICul
nrll Cul In Kl I l > m 1 lrr 11 Cluti 4 1 Iuiii imnr imnrlnn C atnr atnrilenti 1 1lln
lln lnn H I I urtiiw 1 I hn hl t > l 11 < Kmplii ruu Ih1 > < l from fromlk fromh1 frniyilIatin
lk lIatin tm that hn h ami I hio I lluilxin 1I n nAmII Hr Iivan IivanitrtiiItlie r rrniUn
AmII itrtiiItlie rniUn will t I 1 II l at th the < lr Iriu llul I iii I aihl II iii Pilaf hlliI < llr llrtnmt in inIfleet
tnmt I at t hi h StTirlAgi mriAti lyinii 11 Iirk n < X > t tS tjit
S I jit t irijiv inlay 11
I ALFRED AFRD BENJAMIN BEJN fcCosTailorinadecloihesI fcCosTailorinadecloihesIVISITORS Cos Tailormade do1he do1heVISITORS
VISITORS TO NEW EV YORK YORKarc K Kre
arc re cordially cfrdmly united 1 1 d to call al aII and nd leave Ia measurements measurementsfir m urmcn ts tsr
fir r future IJur ue ueJin 11 11l 1lCv
v Jin l Ii i IP isiI i ipnlity < 1111t tnndard f fr ft r ecry evcr rry iti ittm m if ifnpp Ifarlt ifii1
npp arlt ii1 urt i I v I utn t iftt ftlr > r the thdXt t bet at m mdc < tloratc rt prices tn 5
1 I
The Aeolian Companys Fall 1910 1910I
I
I I
i Sale of Exchanged Pianos PianosThe
The Most Imporant Important Ever Held HeldImportant HeldImportant
Important in opportunites opportunities to buy at attractive oricesimporant nricesimportant in the theI thegreat
I great number of highly desirable instrments instruments includedimporant includedimportant in ever every feat feature feattire
tire that makes a piano sale geat great Never in the histor history of The Aeolan Aeolian Cos CosI
I business has a sale of such magnitude been held heldI
I And this greatest reatest of sales is making musical history Al All New Read Kea These TheseYork
I York seems t to f feel el its unequalcd unequalled appeal appeal Such matchless pianos HistorMaking HistoryMaking Prices
frm from stch such fatuous makcrsat such striking rcductonshavc rcductonshavcactualh reductionshave reductionshaveactually
GRANDS GRANDSOrIgtaal
actually never before been known
hcorc 1 urdI OrIgtaal tvi 05 I P PI Pefra PefraThis
Pianos h by those fine Stenw Steinway 100 1100 1100Steinway
I This cars demand for Pianola thoc owning fne Stlnw Steinway 80 M5 575 575pIanos 575pianoS
pIanos 1 has las hecn unprecedented d So It IS is t that 1 1at a greater variety arery 0 of f Webe Webr 10 113 45 450 450Wbsr
L distinguishcd titakestaken in cxchanLW by Thc Acolan Acolian Company Wbsr tck r aso 30 g ghas 570 700
I has never before been assem assembled hied for one sale A And nd it is certain Mon tionHamt1n Hamln 00 000 55 550 550Knabs
heore
Knabs
800 455 455that
Knb 80
that thc prices quoted have never before represented such rare Blhtln BchstIn SO 800 48 310 310I 310pianopurchasing
I pianopurchasing opportunities Chlckrne Chlckrlng UO 1Oo 575 575URIGHTS 575I
UPRIGHTS UPRIGHTSd
I URIGHTS URIGHTSWhy
d UrltI Pr4 p2 tVlS
Why an Aeolan Aeolian Co Sale is Different Stainway Steinway f U 531 6O0 p345 p345Vbr if 310 310I
Wbr Vbr 60 500 28 280 280Steinway
I 1 hule 1 C t this I 115 IS i a sa sle 1 e 0 of f usc used d piano pianos I it 1 has 1as t the 1 Ie distinctn Istmcnn 0 of f Wbr Wbr 00 00 301 ° 340 340Wbr 260 o obeing
being the most ilportant iniportant sale ever Iwl held at Acolian Hal Hall This wtr lr lrI 430 260
I remo tCIUOVCS S it from thc ordinary and gives it a signifcance significance that wi vill Rt Stack Knabo 300 430 g ghe 235 235I 290 290Knabo
I he apparent to all ho know The Aeolan Acolian Company olpan K Knab 330 o 33 33Chlckrne 335 335Chickrlng
al
Chlckrne Chickrlng 330 o 21 25 25IkiIetu
Be IkiIetu idc lach C1CII ff 11 thll tItCiC iltrmclts itsitirIzItSeIstis IS co eet1 liv Tht The Acolan teolian Company Chlckrne Chichering 530 o 19 190 190fullest
hllet fullest uaranll unrasitec Thn iinie l who pUrhae from rout this Company must he thorou thoroughly hlr Dekr Dckr Bre Rio 300 o 1 1and 185 185atlI
and pertnIndntIv lilj mtitIsficiI fell Th 1In I iii the ironbound rule Thu no maler matter ho how Krnlch hnlch Bach 450 215 215r 215Sohmr
prmancnll Sohmr 450 230 230I
r great reut the rcduliun retlttrflsiii tine Jl til flSiV feel tumire tr of n dllirnhlr drsira1e purchase Wh wh1 u f 90 90I
I If on ha e hlu hecn prevented from buying the piano piatiosil of your choie choice because au Stuynt Stuyvaant 300 215 215of
I of itl itt hlh 1lill5 t 01 nt thi 4811 al hould make pOsihll vnur our purchase You wi will fnd find Haln510S Hardman Bra 3fl 100 230 230I 15 15i 135 135Hardman
i hert Iiett the rrlliann rfrs ii11flfl 51 1 Iulh stict a moderate f figure ure an and in such fne fine condition VSn VosSon 400 0 150 150that
I that heilntinn i ms no n lon longer tr nCCCRr Et Fty so 3 21 215 215I
I I f a ShIll of the acOnlan accompanying in tst lust do does not reveal the intrment in5trument you WSF Starling ir l00 573 205 205aItt 15 15I 155 155Starling
I want aItt 10 nol I 11 this prevent vnur lur vimuiting iitil Aenlsan c01an lal flail Only n few ew of the M Mathuahek h hk so soIreat 13O 180 180great
Ireat great 1nnbtr number n hac ale cuumcratcdjut enou enough b to show thc tend of Cbl Gabtr 430 0 215 215li1 215tuake
tuake ald atisi pricl iri Undemn 400 00 19 19Has 190 190HaIItDavh
li1 HnetA HaIItDavh Dyl 400 0 230
Has month panents 20 20Tht
Tht The of MiuicaI lrltt Liurgeat IUlcllnllvurcns Instiriirnciuts Instiriirnciutsin Imubclucr THE c ii u A i E 0 L i I A N r r U n o lf V J p 1 rJ A A N r V 1 362 nlr Fifth 341h Str Strcet Avenue Avenueof < I IIn
In the ht Wol orIJ NEW NE YORKCH1CAGOLONDONPARISDEILIN ORKCHICACOLOSDOSARISBEILIS New York
FINE HORSES PERISH PERISH IN FIRE FIREfini FIE FIEIT
11 fini 1f IT vrivr T ir r roivj 1011 riiitin r Ill nn nnro Ii IiI11 it itiItuhl
iItuhl I11 TO ronr I tktT tktTEanrap ITI ITIIn
Eanrap < > In nr r > lunton lahli > nn Old lintmini lintminiIitatr 1 IlarnilnIltat
Iitatr llnnird nun to Ii Urnunil nln H 1 llor 10 10lld lIorsikuIt ni niUlllrl
Ulllrl kuIt lld l 14 4 aurmt il niprhllt nI111 Pnln PnlnIonlr PnlnPUl Painr
Ionlr PUl r iuI I jot nt UI ui In Tim rm li I > Cirnamt CirnamtA CoOn CoOna roouu roouuA
A a tin fn in th h utablfi Iahll of Ctvntfsp C1 Miin Miinti lln llnt
t son ti on ni th tlw old 11 54 Johua JOhla n Rmlm rnnm flat flatmil atI5thret ta taI
I 5thret th mil mtiseaat ai al > t of llmKi ItmIld limJii4iad Ad l IAI luat t night nightvaluable II ntghttIgSiP hl hl11h
tIgSiP 11h valuable labl hori ho horseit wrr 1 liiirn hum1 vl tn tnttml II toid
id 0 ivh h ttml n1 oiirHon COlr oih othars h n wine rr WIV suwd suwdMr M MMr t
Mr 1 Muiicrtn who h l > as i M ln alum > II nf th thom lat latlohn lata lataJohn 1f
John hn Miin 1tttittiahtIiPeArnJl iiiuiiliil tri in > of ln Cnl ot Mrwbjr Mrwbjrn tly tlyi
i ml f Ilunl giiiirnhlu Cm I Ia n ih I tha h prrint nl owii oiwtIar r of oftat oCh ofthu
thu h InllI Ifuinflhttui ntaIa tat otmpri eon15inlung inK w iwIuernS iwIuernSSuiitidrvd > vrnl vrnll RI RII
l hunrlnd hIIdnt acn i > and n1 h he kf k kiwps rw is wrt M M1lni of ofIxwinllnK If Iflmtnitlng
IxwinllnK 1lni cinlil f Cn for r ih hor ho hnraa oC f iilthy iilthyI lhhy lhhyIS
I IS Now w Virkiirx Ynk Wtli h hn i nrt te otjt II nf town I1n iliiniit iliiniitfiintiHr dlrll CIhIflhi4I
I Si > fiintiHr 111 iluuthI r S S uittultmies tii < tliii i > li 5a tin h IIR u iniuir iniuirn tl1iUiLI UI UIhn
n liii i i hor ii mi tt ilv I I Pit fanii faniiY rnl tsrittYitititity
Y rIrll < ifiiiny a ih I the h family wort pr H i lunrh lunrhi Ilnh IlnhI
I ti i Ijuindn 1lnt mm tutu nuuilng nllllnr in ahrmkin4 ahrmkin4I hri hkl kinc kincthai
thai I Siii ih I h ihl s5m5em hl v wnfl r stIr 1 Mr 1 Sr MIIIWKIII MIIIWKIIIrnn
rnn r ra ii ut I tI mi 1 fiiimil 1 ttnd th t h ai 1 WIHK ttug iii f th thinll t h hi hii
i at inll 11 l 1ldlll Ik lrhin litIi mil nu niiiki Th T I tlnbU tlnbUi 11 l atiles atilessri >
i urn II Mult IHIII in I i twi > > ictiiMii 1 no I tl ui iI5b > n 1 tin tinhill Ihhil IPtePitS
hill hil I anil 11 tho Ih I Si ullinr II 5 Sir at lh I he f HI > t of II > lh t Pitp hill hilliin 111 SillSiItl
iin ilmtitiiii 111 from Ihi I h limm h I II I wau waut a athii
thii t hi > litHT MaiiU IiI t tin hl wns I liiirnmu liiirnmuMr nlnl
Mr 1 1n Mnnxni 111 run rll inii i11 > tin I Sue ImmmK itnl atalIe atalIeSitili 111 111Inl > l lwlnrli
I wlnrli Inl Sitili i luiilt I in I til I h ihai aba < nf r a irmnulo irmnuloi I nil niln
i with iI I u riirt I iI 1 in I I I I tin I h Its innlill 1111 in iuliII Th fIr I hail hailiMurtid AI AII S SI
iMurtid I titr ti I in I th t h liuyiiiow which 11 < 1 wits tlllnl tlllnlIn 111 111h
In ih h > MIIV MIIVi 1 1I itea iteaTSi
i I Th tlrTt two tw MiilU I itlI a 1 as hi h enterPil enterPiliiirriilor nt > r il 1 h hiiirriilnr hno
I 1 n 1
iiirriilnr no wr inipty ml fllit In II It iln t h lii thinl wan wani Wi
i 1 U IMifriil IlrI a mart ll l 5sinngttg lnniln IOllhll > Stint li1 S Sr SCIr SI
r CIr I Ur Sir It Mutiixin 111 Imil 111 I nest lo I I n 11 < pt hir h nut nutbin et etliiil 1
bin 1 lh I h rninlii lok that t wa WI w i05Itig IhN iliK ilown ilownfrnii ilowiltr
frnii tr ii iln I h IIIVIIHW hvl St uytiii w iilmti lon I git lion with withi it h IttingI
i t tingI > tiKl 11 > if f llinn 111 MI a ssrsl > iiir a ol ill h iniir iniirihit 1 tuilitI
ihit I I Sit Hh h ti I t lnr Si r ijul I ul1 It I UIVVIMII I t u sti IKTU I r I lt is K unil al1 al1Inl util I ItefiiI
1 ltfi tefiiI i In lillilK lillilKIn Inl liitigiIii
In II lh II itt 1 Mall 11 win T t ifiar f l Isli tijig tijigS
to tii l 11 steP h unit 111 IIH hi I knhcil I a Mr Mriin 51rithi t
iin 111 ii u > h I lnil la1 tu t linl 11 l r iiit I VI VSuu 11 11a ii iii
i i liiinin ging I ilUnn Ilhl I It I HIIII HIIIIliiil
liiil iilui II itis nfii ifuisol il lo I I It Iot il ml Mr MrMiiniii mlrIittiitti Ir IrI
Miiniii I I ran al to I h 1 nrH1 etrIS ITI if iiiiititit i iiiIit 111 111I itiI H Hvaliiilil st
valiiilil t 11 11 tillini 11 lulniiiriiii i l him hll Iv IvMI I IVI
I MI I 1 I inn I n lh I t Si whil Si l Iilini u 11 Ihlllo iiii wn s It > in inItui II it Ital tPaIiues tPaIiuesI
Itui t ii hir t r wi wiiv v rapidS 1111 t iln II Sow M tt n nlii I i iI
I lii I I u iiiinii I liii iiit I IIMI hl I ill Hrndv 11 lIrsi I v no imiil imiilIn 1i iw iwS 1
In S riiniiitiiiit rt ii 111111 ill StillS niul 1 lh S li nUllluli Inl ha h Mini MiniJ w i in inr II IIr
r J 7i 7iii l m II IlIriws iiirw rii cusMhiitatit > illitillt It alIr illSi Itllrt
llrt Ir Si nit ifii td > l ii t I uilit iiil it Ihi II I Sin HinokiiiMloii HinokiiiMloiiIiii situiiki lok 1111 ti cia I Iiii
Iiii 11 iii it Pt hi I hcml ti1 i 1 and 11 trrlfrln Iriyl I rrV Iti li hit hitI tltn tltniiiiiiiR
I iiiiiiiR niiiiK II Mr lr Minium cut t down 1wl on mfl lil lilrumiin hihnrl Shlhntls
rumiin hnrl atul kni kl < Atdiriwlltikt atlil 1 i rit 11N Shrug nut nlld < nlldto
to I th I I Si tVtlrm t1r In t ii fr tdl I I llnw him hll Si iris Aiviiiintalil Aiviiiintalild Atm ii iti Iltt I II
d I I < Kki it k hl Ii I hAl h otl l < inili inI It MIH I h Sic riniik riniikw n nth fli Ii Iirat
w riith rat th Si mid a1 iitii S fnllnwcd fi I Ii weii Mr rt Miin 35 1111 titisi un 51 nit i lh lhdour t Ii Iiijoor
dour i of > f ih I h ln 5 tall 11 In Mifitv MifitvVi iuifit Iy Iyi y yt5
Vi t5 i MIIPII 11 Mnn iilnPWi toi iniii nit 01 to I tr trY I ta II Iiii
a ii I m I th work k ot if wnine 1111 th I h hi hor horImt 1 1h Piirse PiirseS
Imt h S i lI l 1 iy i tii I t 14 < um 1m 1 115 ° ih 1 lt flr I hid us it Iwinni S siotti IIKI IIKIhut t tht a WI WIhi
hut hi t mid 1 spi > h t fiiiild r i 111 not 11 ti tI infr 11 fiIa r th I Si staSiS otahlI
1 I In h ur 1m r x wtns in < hud hlil nlrrndy tnf riu vd ii thtrtii thtrtiilnriur Ihir S htrteilnrsi
lnriur from Iaiipr Anmne thm
In I thr Ar wer1u Ari
1u 61 i Ilrl 5vflhia situginit 1llln i I i iK Mr all allI illiani illianiE
I I K J indThiit orhl Jr J fur or huh abe h patit patitlit > itd itdI itdIn I It II
I In II twenty nl miriul oilul ih the 1 HHI had hI l linn linnPiirnI > n nlijrn
lijrn tInr PiirnI < d to ii lh the ground Illfl If I If Iwntvotif Iwntvotifliorwn twfltvoriSicirs
liorwn hn in lhi Ih 1p5i > t vnat 5gi tit ih llino 5 Stnsttht tKhtnr w wI werii weriikiltd < n nkllld
I kllld kl1 John hl it I IWal had four hn hnrnt
I Stir U of wlirh 1ul tome In fnti IiJISIlr IIlt idr and jundfray t
ISrav I 0 fray Kri Sriir ir a fiinmn itn iti junior Ji vr ware r killed killedOr kmdn
Or n KHlntt 1llnl lusott th the fourth wa 1 waaIn fui < > ri riIn 0
In Hi h mantinw mnln > f tltnry r nor I hemp llfmpl lmp
l atsad l ai had l learned nf th the fir I and RI a rlvmi rlvminl rhm rhmI ihemlCal
Cal nl I aiitomohil 0101 ii5in 1Jin from rr th the CSIftI CSIftIif tnt tntf t1IC
IC > f i hnrlH hnr si eei > l < ram hrikine Illknr to th thMnrii thllh the theIitns
Mnrii llh ui fan nl hut 1 Silo lute 111 to II SI uv ihn ihnTh Ih IhTh t he heIatl
Iatl Th The d dusrna unli min i sninated liinai < d at athy alU atSI
U i rLrl utriiv < usenet I hy h i iMriil 11 1111111I tntraili tntrailii pr
11111I i gs lIWIJL lIWIJLIrl iii tgii tgiiiienl
Mriil Irl ntiltlork llllo ntm o Man aa HrnHnrtl Mllh Mllhsrtrn lIItirurti I
srtrn rurti a Il > lrn rn Mat U From nl llr ittnakin ittnakinAstII onkl kln klnj n nAII
j AII AstII > Hlnxrov tou nO Sept I f I Hi Iliinan Iliinannf HIII
nf 0 lniilar 1111 fl4Jm r of ih < mar Nnr lvp 1rIInl 1rIInlhl Iepasnttilent IepasnttilentStat rtmint rtminth
h hl Stat t tivd h ivd a rahl di ispuiurh > ifllrh 01h fnni fr1 fr iii Ih IhMivrnii I Si SiI
Mivrnii I vi rfl < nral J I Hi S Su Philitipin Philitipinj ltlhlll
j I I IluiilM 1li I I iti illini t i hllf liii g nf iho It t ht ilrimimj 5 ruin ii ii > f William Williamli mV I lhlll II tam
li Mntfk II I k > 4i iind itI 1 liiiitiitatit I hi tP unUI in I U I i ti tilliilipiin I SII
lliilipiin I Si t1 i > i > roiihtiilniUry t iii I it I ittjir nil ill Mnlirdav Mnlirdavla Mtu t Irdl i rtia v vhit
la I > in I tin h nnn 11 Huir 11 ltis r I IItsaie INA I Irnvini Irnvinif
f raiiia > imiii < I Inland 1la I of if f lnoii I i iou S < v var varititI b bititlMd
ititlMd ititI I niiii I win i0 H tI I > KM KMLIMI I II ust ustlsott
LIMI I m hliliMk AH Ixirn m in 1 llriHjklyn llriHjklynN
N > I < > n 1 limo 1 II 1 < isJ J and al I livid 11111 them Ihem1 Ihem1II thatnail thatnaillii all allIn
In II l Ih II if hnvinif 11111 l Iseti i at ii I thi time Ur nf bU bUnp bl hIsills
np sills > intini IIIJII ttittiilul in u I iiiinl ttietntir tl r nf C lh t National Nationaliiiard SaUonl SaUonlnlll utIonaiGutisril
iiiard nlll of r lh Mini SI of f ew w York ok lie wan wanD warnQueirtentiamtn
1 D I Queirtentiamtn jiMrtrinai II Irll > l > r S ir8 rgtnt 1 ant nt In II th thTwenty thr the thers
Twenty r rs ett II third Ihl1 IUttlinnt IUttlinntI 11111nt 11111ntIII
I III iui I nI hilliMk hlllk vot appntntxii uI1P ° Inl tfltt if ti th thIhth IhIhlhI the the1PitIhl
Ihth IhlhI 1PitIhl piri 5ii95 I nnntjUiulary In 11 SW wr tint ardruchd tintI r
1 I 7Ua ruchd h1 th IhO ttiu tiloudn tlldl on Aujjiul UIUI t of that thI thIfua thatt
t fua I
tin U 1111 111 nut JI vr I UMff Ill WI WIllnrlol i iMatlilnctan ISt
Matlilnctan St atiIiit llnrlol mil I lii Setiola > > end 1 a 4 4StooS iimmlnloi iimmlnloilluml mmllonlunl
lluml lunl l 1411 ilr to tdJuit rljil UII l l ielita ielitaAMltO1iIt > ritt rittspt Ihu IhuAM
AM AMltO1iIt IlS 11 Stat 17 I An n VmnnrAn VmnnrAnin maniranronimuaisn
ronimuaisn in will 1 prnhahly ohahl l be < nfu pant > nt 11 to SIC Nicnr SICli Nicurttgli
r rttgli ii li HUH in I a aStor time al Il lh the r re1ii > fiiM > t of th thd the theitetunto
d itetunto 1 facto Kov gnvsrflment > rnm ni ioa n iiitvtti > lvii h < with WII Pr Ptsat Ptsatil i i iilfnt
ilfnt il ttt Juan JU J 1 f > lrada 1 and h1 oih other Ih r nfflcMr nfflcMrt nm nmor a aIi
t Ii < > lh ths rehabilitation nf the Ih rpiihhoii rpiihhoiiOnanrt Ihll is isftianne
Onanrt Ilnn tn aiu tiSAtal > ii I > t m 1 rifiinilmu rlnln it 11 11an1 its d itit ititanti ht htami
anti tn fix 11 th tt r4x responsibIlity niihility > and tititireparation t mi mireparation ml mlraton <
reparation raton for Co th the killlnc kllni of 0 Crtnnon tuition nln anil Id IdI muutI
I irr r t r th the two lw Americans Inericna who w were r rviit Il 4 4eniitett
eniitett viit d liy order n t t former Com Predidenl PredidenlXelnyn 1llenl 1llenlZlny IreutdentZilaya
Xelnyn A formal re re1uuet u < > > t ban hI been mad madof madf madaof >
of f th State Department throiiRh Ihrfh Dr IrSalvador Draiador
Salvador I utnllo trlo for Co ih She apKimtinent apKimtinentf pollnl pollnlC
of < > f mioh a mmmliMlon mmmliMlonTh nlllIon nlllIonT
Th rommiMinn will Iw I oreitaned l to 10rrm
T Immljln wil ore < r < re refrnm yefnitin
frnm rrm from rm mterforenre IIrfI m I the politic rlll ol olthnmuntrjr oCIh ofthi
thnmuntrjr Ih nashIry 111 It will wil not 01 seek i to Mipervf MipervfIh aupervith 1r
Ih MiMnmi < Iom a in I ih the h caw of Santo m mmiliKo I Irn 5kutiltigo >
miliKo rn I nitd State 1 rin I Inqiil il MiTat hfa nf nflllniIlll nC11IIL ofItliif1lIe
lllniIlll 11IIL ha aln alh Klv lw 1 iwpi n onWml hy h tln tlnMAte IhSII thuI4te <
MAte Ppartm > nt to I It pro rrseeit nIl ed tn Managua ManaguaII lln llnI
II I Iii will 1111 IWIVH imtus th the way for the Ihlmmlan IhlmmlanIII romml awinn awinnill salon salonill
ill a < iw I tn I 54 cjiritp for the U IbengIttloiiii NlrnntitiM NlrnntitiMinillti Nklno
inillti < ni inili ngIttloiiii IIIUn tloiii will s 11 III I is of rnd onedwith rndilh ne1 ne1with
with ilh tnruitn mr lfl rltan l Ink hankn vnkr fur r MnatliiK Ilntni an ani 11
i il f tnds indi ti I I Mltirt niirmI tll1 ly lyIf i I pld pldof <
of If th t i mHomi Inm rerlpt 1 lhomr 1 tinman t Ouw Ouwn nlw nlwwh
on n who wh has h l lpti ti rtnef Illir ol i5 I th the Uitm UitmUiiirHii luI liitiiutt1i
UiiirHii tt1i itti lujriui mav l < nil ltbe I of n th 10111 10111tniMt uutiifltiInturi 1
tniMt tTIIIIr fltiInturi < iiiri It I ii I is proluihl j that IhItu n rpr rprititlv rehmnif >
ititlv tu if C nn Amrici m nirtvi ti Imikini Iklii Imiiiw Imiiiwwill 1 liuipswill
will wil rtl il ale n tn 0 i Nlinraqiia NlinraqiiaMnut klI trmngusSit
Sit of ti tie I iihllKaiinim llitoll if C Mcaracirt Mcaracirtnrn S IrlJI
nrn lIt c hd tu Id liy I i IIn It ins > l th tho npiiMic 11111 and andliy aticiSly ld ldI
Sly I crcditnrn Io in lh II < ImtHil nl1 stateti hl1 11 11un HITM HITMan
i an Ut few If I any an Iur 11 I iir pun 11 irditiri irditirii rII1
1 AT IT T mill Imllt Kits MMilMA MMilMAlrr 11 11t 1 1Itlilrnt
lrr Itlilrnt lilrnl si5 rl t B I s llnnorar 10no Pallliearrr Pallliearrrlo rlhfr
lo lair > > ulli uiliiIuir4rtieral uiliiIuir4rtierall5ioinu < lliir > 4riieral 4riieralIliivinv
Iliivinv 110 s SI pt 12 Iremtulnut > ridr > nt Taft Tlfl ami amin 11 11I
n I li I is innii I tIjii istis hl I iompunr nII n i iii liv of C piihhr 1101 puuli I ii mn mnnitml In InII tfliflnttmtuiII
nitml nttmtuiII 1 ih II i Ii > fniiirnl fit iinuul nf r lnd 1 I V flowers llnwerMSoliiiinr flowersu4 11
Soliiiinr u4 iii I r liniriil I eni rui I nf IC if th I I lie I lIII1 nitiil tuit i I htnlM htnlMwhiih SI Stisi m mwliihi
whiih 11 ti44 Io plui a < > al 11 II I IIM le4u tidiy iy y1 at th thMill thiI h h1t
Mill 1t I S i u l 1 totiriilie totiriilielh loii r ri tile I
lh 5 ii IMIIV I nii i > I in I i n ih i h pirlorH pa nlors n nn lh lhini I IPlC >
PlC < ini 111 I II 1 f i h Iti hoiil Suit l Kiirroundixl au tollI1 rroutniI I liy liyninnv hrrr I u umulti
ninnv rr multi isv inutiiitii lIIIIInl II1iliiit tiusnt nt flnnil flu rig I Irihiitx I rilll ill ii iI wnt 1 liv livindiMduulN h hI I i iI
I indiMduulN 11 I Ui I i u I I in 1 Is HH ill 1 l I an I hv national 1111111 11115 itttiu I dipart dipartnienu I II rt rtnietits
nienu I and In1 irgaiiijat rcaiiizaiitm al 1 u I it to II which w hh the thellT I h hI lietIev
llT > UH aiw5 t I helonc heloncTli 11111 11111l lieloigiuIrh
Tli l Ir 11011 irtiit nrctimpanied r Il 0 I hv h Cnn CnngrmwiiKiii 1 1rlll IhrPatt11Iii
grmwiiKiii rlll Ihmran I itrnittu 1dl E McKmUy 1tIILn of r CaSt Inhlornia Clh Clhrnma CaStI
lornia Iap 11 I ii5i Arrhihnld hhll1 Mult 11 und 111 twn twnneiT t tI 1W 1Wssni
I neiT r1 ric 1 men 1 riMchxd h1 th hntl hntliiillv hmoiIulli
< iiillv lh li at II I I I oVIurk Ik Soon S aflir r ih ihln IhI iSttutu
ln id nl and tutu I hi II tiuiu party ntre nraI 1 the Ih I pur purlorh rarlots
lots In lh ISte mernlxTH rl nw of mf f the II fannlv Clllh if C In InIn tin tindiiiwd IhI tinttseuisI
diiiwd I I am < > down Th widow 11 wu wuaciiiiiianie waiiiIl5i4fliet
aciiiiiianie 1111111 iiiIl5i4fliet < hv hr h on n 1 human hIR llower llowera Slo cta ctaii
a ilniiclitr MIH h ftes l I Ilwrs < own and n1 Mr 1 ir HIII HIIIMm situSIrs I
Mm 1 t I I lewi of i hun h Pisigo i > lh last lailnuiiid lasttujtruieui
nuiiid u I iniium of C Mr tnwr IlnwrsTb tnwrTim
Tim PrcHident 1111 took a ceai near the thei lb lbifli h hk1
i kit and 11 Iwiiil I him 111 fat I lunln Siisl 1 ire Oliver OliverVenill I t 11erVetituJl
Venill 11 olme lh if r th h Inileil 111 Staten StatenSupreni IatPM IatPMSuipnitIt al alpn
Supreni pn Iourt Cnlrl tint Ilt liohmd him Iln Iapt t a1
Hun A flultt1iii
HunThe AT The T Itev II A h I Dunnms I llnin l I > I of Boa Boaon floeIntl
Intl on ni an old 1 < friend Ctllo nf r Mr 1 flowers 11 anti 11 a afellow I Iflow Ifellow
fellow flow memter mrlr nf 0 the IIf Hkull Skll anti Stones HonenYale lin StonesVale
Yale 1 flT 1 odlcmlfnl odlcmlfnlThe orclI orclIT
The T 1remdent wa the Ih first IrI In I leave 11 the thelurlon th ISisiarlrs
lurlon 1 and n1 the Ih entire 11 company m aro aroan a aI arose aroseas
an I he h paAMd A mil milPrenent nittIresent I
Prenent IrI at II the Ih sr emre Iea l leiiides > e ide M > Ihooe Ihooealready Ihtl
already mentioned lnlol1 were Secritarv Stn nf nfthe oCIh ofthe
the Ih Navy S avv CreorRe Onl von nn I Meyer I John John155w
llayn lv 155w Hammond Hmmonl James Jm Ilyrneand Uyrl stud Robert fnh1
Oriei of r Monro Ion of New S York ok K I Hurt I
I
lull h lti OUI H I XValdo and a11 Thomaa Thnl H I M Hur mtar mtartoll 1 r rIon
Ion 1 all I of Chicago ChicagoThro Chteanlit
Thro Thl lit with wlh Preeidenl Irln laff and Jimtlce JimtlceIfoltnex liIatjieSloltneus U
Ifoltnex 1011 acted an ii hnnorarv palllieareni pallliearenillenrj 1
llenrj f I Knck r HII 11 old Ild friend Cno of if r Mr I How HowTH IS
TH Timothy imlh K llvrnen and I > tnl I 11 llvmen llvmena U Uprllnnt
a prllnnt > rnmlnenl lawyer I liiw > ur of r IhlcaKo I hlrl1o flatten flattenI lron flatton1ortitii
I 1ortitii or ii in private Hecretary to Air 1 Mower 1 flowersrniti
lnuil III 1 Stnte Dmtnit liIit AHnrmy lon 1 es a P I Ir
Krenili r and W V H 1 llnrr latr iipn tu prentIn ntinK the theDepartment Ih Ih1rll1 theIejiartmnetit
Department 1rll1 of if limtun luI at I Vmhin VaiSitnitton VaiSitnittonI hlnltn hlnltnh lon lonI
I lie h floral al triliule lilul sent < nl hv 11 the Ih Prenident Prenidentw
w was < an ni enormrxiii llrmn wreath Ii of o dark pink pinkr uhtik uhtikrnes
r rnes > Illie hh Ii IIIS of if f the Ih I Sn nllev iii I 5ev and In1 ii nit 111 i miul Ilr lilien lilienonrrt 11 11IJITI I S I he Iink Iinkhh i ihurl
hurl onrrtUilliam IJITI IJITIII In Inulli
Uilliam ulli II in s Swrnnv S eenv n iirini11ni lrnI nf r IVi llbl 1ibiuPuwl
Silixil I S in li u Irrfey 1 rfl Ci I ii din uIdII h 1 Mrilny Mrilnylit IA IAI
lit II I MarilioiM alhI N I at the Itt h age e of f M I Mr II w wffrmliinieil wa waurailutaieI
ffrmliinieil lAhA from 101 l lafsyeI tfayelle r t I ollexe I I in su I Ifid IAr is islund
Ar lund fid fur r nexrral 11 mesur er wan a itiiriiclnr of uufrhettilsiru r rrmi i
rhettilsiru rheml IM there lr II I wax aa Islet 1 mipenn
Irndeiit IlnI of r Puhoola < hnol hnl of llelviilpre V 1 and nl
Iwame I nrinrlpul Irnd tnint Itmal 1 nf School Shol SholfI K S I in heresy IrrvrvIlly heresyits 110
Illy its in IMU fI He 1 wa aa appninleil lllnl1 iriniiwl I Inf Sof
nf Ihe I iii l Parser r ev fur It ity Illtfh 111 Hrtinn in ii IK 11 sat re remtlnmir reinilninir I
mtlnmir there for even yean r euirs II WH ass
later Iu iran rsnfpnreti ferr l lo School hol it I Four Oi I year yearago a
ago 0 h he w was r plated In rh h har re of 0 s ettool lio <
n l Mr Hweenr wpen l ia xurvlreil vlnd by b tiU bi wife lC1 tr t
a daughter dubn and nd a on n I
WOMEN AT A TTHE THE POLLS TODAY TODAKii Y Yim
im I ii nTIUUo wriiins ATI inus iizt iizt4b m I ir UI nrn nrni IJ IJiur
4b i iNsr II i7 i i IO 1 v ini iniml 1Ior 1Iorll OTS OTSnd <
ml ll stratBErmi Illm In Draw Their Thll Ittrntlon IttrntlonFrom titintIonFran Inlon
From 0 Ihe Trlckt Trk of the Ih nirkist Irln In Ihe Ihel I It ItiIairlci
l iIairlci l trlcl 111 Ithlrh rh I nuchlln Moulil MoulilI U I letI letII I IruTII
I r rfill fit ruTII I Tl uI l rli h I > a aTwenty tasi er erTwenty
I Twenty Tnl women 10mn carefully CI culled cll by byMm hyI byMrs
Mm I Harriot lriol Stanton IIol RUleh from the therank th thnk theninka
rank nk iif the th relftAiipportem assembled nwmbledlaot I Ilitat
JfIllpI
IWI laot night nlrhl In II the Ih hack hck parlor nf the Ih brown hrownton hownIn brownattn
ton In hou hOI Siouse at II 43 3 Kant 1 Twentynecond Twentynecondstreet TIICIt TIICItI
street to I learn from COl Kdward l111 leiander leianderhow IIRlt IIRlthnw lexander50w
how to prevent lirilwry hiy fraud frll fr iii anti nl other otherimproper ottierImproper Ih IhImpop
improper conduct ldlct at the Ih mil HI The Thetwenty T TInly Thetwenty
twenty ha h have vevnlunte volunteerti rHliiiictHH Irl n witS u tihr tihrI th thI hri hriI >
I toilay 10ty for C Francis t ncl P I Cniiehhn C nl hhn who h hR IH IHa isa
a candidate iil hdA Si for flt lh S lie > liemiKratip I ctii mH ra 011 I ii lider liderhlp 1I Ietdrehii
hlp hiI of th h Thirteenth Thllllh Aewmhly lll di uitstniet uitstnietlPte tri < t tTh 1Th
Th lPte Thirteenth Thllnlh inclnd Inlhll Helln 11 Kitchii KitchiiMr h
Mr 1 Alexander etpiimeil lal1 tint th II city citywan PItywas
wan 1 dlvide < l into I Arwemlily lhl districts itinlrictHwhich tltCI tltCIllch districtswhirls
which llch wiri er nillillflie < intii Iln election electiondlHtrictn istionitistricla lon lontrcl
dlHtrictn trcl in I each iit ch ki nf r which hIh wen w ievernl ievernllhe ml mlI I Ieullung
eullung I planes planesFhe
Th lhe result 11 of r this hI eliction lni inn < ieierniinxt ieierniinxtthe
the Iht I inderhlp of C 111 liiminiiny Itt in i tiii n > Hnll 111 I I is I I he heMill h hestut
Mill 1 Now SI nm 01 ntny of Mr I Imich ImichlinH t otighSins h hIn
Sins In HUH 1 ha Mnl nl out 011 u I print1 ili1 lint 11 if t l > > vn vnronrvnw
ronrvnw rui 1 edit why w h hiy hi I Hhoulilnt a Si iii lii ti i I leader lutu 1 ir irI of ofIhe f
I tie Ih 5 Thirtixiith ThllIIh TPttrtus it Ii diMrut 1 t Ii ni I and 111 it tii I what i Sit 1 do di 1 i you youMiitipox 01
Miitipox 11 I iji tiiiml lii thu > er livin lit ti tiOiii w wXnntie I ISO I
Xnntie SO Oiii Vinlirid If1 i gttM > iiio m II 1 tSi spcnkr spcnkrit Hw Ink > nklr nklriinnoutKfil
iinnoutKfil it 111 thii lll S ttu I ih S Si inmivinoi 11101 t unit viii ml us enemv enemviiiht 11 tieni
05 < > iiiht llhl gh I tn prevttil Ins ti i Mi J i t 1llhhll i rinutillM iii gtili II s election electioncm mlis Iton t toil toiltin I
cm 0 the Ih Krotiiiil IllllhRt that Mr 1 iouililin Ihll iaIiII ani 11t > < l llo I Ito
lo hay hl women 11 wailhern wailhernNow allr allrS rs rsXuw
Now S don 111 t l let t H I gel I > iitoil 1 said imidMr saidt 11
I Mr 1 rs 1lntih lIIIda I Sn Ii I i Ih line u tutu fniill rl II it It I have ha to totlllll II t i
Isiti tlllll Ic siti witli w lh It It turn tni n in I Ilti I > nliti Lit IPS in u I their I r lendelli lendelliIII S PttI 11 ltiu y yI
III lorntiUhn I I enifitlliliall etiiol 111111 I > lli i I winh 1 ishi tllll t I us S w i 11lllr 11lllrla Situ hint I our ourown ii r rmwn
own lawyer la wyi r MIHM 1 l is herthu her I ii ItnuiKiimli ItnuiKiimlihete IhI It ii ilul i ii 41i 41iI
hete I I ict tn I II hold hi iii I Mr l r Alixnudir I u titint down downThe Iwti15i
The Th iwintv 111 I winI v Killed gugpt I and all i iii I Mr Ir i i Miniimlcr Miniimlcrlaunched it ii IIr iii I r risuuanrtiet
launched 1111 ImMily hII Siast I IItt1 l intii 11 nit a i dilaihil i l i a tl t I I su < rtp rtptlonof ri ritioti
tlonof t1 tioti 0 of n primiirv Iilll Uilloi Uilloifiint 11 StuilatI
fiint 1 iui 1 they I h I e wraichiNl sruii alhI Pt I akkd sk I MI i us uslSi I IAlUita
AlUita 1I lSi t Iii lliUn 111Ilh 111IlhI I I i11s miilher miilherNo tulilt Sier Siertlieytireiustuuilv
No I they I tlieytireiustuuilv h are Himply III folilil f 11 atiul tld I driitiM driitiMinto 1 r 1 1In
into In the lIt h Uillnt 1111 1M isi MIX not ni tniirkil Iak1 II it nil nilteplutl iihIt I
teplutl t 5 Ii the S Si imlrilrtor i lust riitu r lini hl i you yu in w nit nitti u II IItO
ti look Ii ok nut u II S S for Co IK tn S o < s tint t no I one 11 dropv dropvin d dIn ro us usin
in four COl or 0 five lvillcii hnlI irnmd 1111 toyillnr toyillnrIhJH 111 tiigt h r
IhJH 1 hi mm < oinhinatinn mhinlln litnit S Inn m II known kin ki tow ti n a th t h > pa < annini anniniIwtllnt Ittlu I iii iiihstuilot
Iwtllnt 1101 and III IH komrtiit Ifm > > n lmnIs IPXM ml ui I Sly an aninip ni tinhnaeutor
inip hnaeutor hnaeutorI vtiir vtiirII
II I yMi 1 have ha any reinon 1n lo mNp silspnt > ct that tlmiu Ihn1I
fpI
u I 1I liAlIf allot t i is more In nnr trnn it i pnnnil to 5 In Inyiii I II 5plIhi
yiii plIhi I mav I Y d mnnd 1rn1 hat I hl I il i l lii e shaken hl n out 11 i icontinui I Ionlll1 It
continui t onlll1 oiit t iiiisi < l the Ih S Si m 1lnt trial tnictnr tnictnrHill rutim rutimlluit
Hill 11 ilo 011 lusrit nnt that interfere inlr with wih Ih Ihi II IIy Utieret
i ieret cre < y of the tl liall 110 lsilli4 hj id Mr I
lllilrh lllilrhIrinmrv I fiLitnli1riruiiurr
Irinmrv Irmn Iwillotn 111 nr nor o rrt > 1 1I UM UMthe ItsItt
the I Itt other Ih kind i afd > I I Mr I Alexander Alexanderell
ell 1 I his hii youre you no niire iilmiit HII that thatretorted IhRII I tinttIrs
retorted Mrt I > Illitch laich IXMII I viiuilv viiuilvfound to lal
found rIII that whenever men I told me n unv unvihlliK iitlyI
Sting Ihll I nhout Iho MifC1 tC it I ttirne lln1 < l out lit to I 11 IM f fWOI Iswrnng i iwrong
wrong
WOI Well eIl 1 then Ill I ll have h to I I admit Admi Im 11 no noHire n1 n1t flu flulilt
Hire t Hid Id the Ih lawyer lawyerNow IAwy lawyerow
Now ow let me r warn you he h went nl on ri riflot I Inot 1nol
not to In I taken Ilkn In hy h my IlY 115 of the Ih routine routinetrick rnliutitricks nlll
trick played ply on watchern wlhh Kor 10 mMniiee mMniieeIf IhII IhIII
If I you YOI are I ummoned mmol1 to 0 another pin nr nrIh f i ithe
the Ih city ciy hy telegram 11 11 dont RO If I then thertman Ih IhII thenisan
man II al eiplomon in front of 0 I Ihl thepolling hi Io polling 1 I pltce pltceleep Ill plsrrkeep
I
keep 11 YOI your ey eye Y on the th ballot halnl 1 1Wh ts tsWhn K > X Xwhen
when Wh I wan w watching wtclnr lest IAII election electionday electIonday Ifon Ifondl
day put m n Mr 11 BIaSeS Bllch nil 1 the Ih men menwatchers menwatcbera I Ih1
watchers rimhed h1 out 01t to follow Colnw a rlre I en enKin engin n nIa
Kin Ia I w WAi was a the Ih only one tlf who stayed I r1 in innmen a inomn
nmen announced Mr 1 Alexander Alexandersolemnly ieuiniIersolemnly alI alIImnv
solemnly Imnv should lhtrd loIC make the th very n de tiest tiestwiIeheru t twmchern I
wmchern wrh hecuiiM n of their th greater I devo devotion dcvlion ¬
lion to duty and their larger pitienc pitiencJu fitiCfliJut 0
Ju Jut i Say SayHORLICKS SayHORLICKS > I
HORLICKS HORLICKSIt
It I Mtans MtansOriginal MealisOrlgkal t tOrll11
Original il aii md iMvhta iMvhtaMALTED hUlf kisksoMALTED I IMALTED
MALTED MILK MILKThe MILKI
The Tt Fatwfrftk FltlJ fir All Al Agas AgasMore AI AIMoe AguMore
More Moe healthful hetu than t Tea T a or Cofee CofeeAgreea Coe CofeeAeiei
Agreea A with w h the weakest wuke digestion digntionDcaout dige digestionDcciou
Dcaout Dus invigorating ivratg and ad nutritious nutti nistritiow3th nutritiousRich
Rich R 3th milk mk malted grim ai powder pwdrr form formA fo formA I
A c qkk t ck hack J prtf pt prepirJ red in il i a inmate inmateTake mmlte m rnsteTake
Take TaIe M nktXe A4 As for OHOIUCIS1 HORLICKS HORLICKSOthers HOKI XS XSOthers
Others Oten are ar imitations iitaton
MatcUtratP 1KltI Illcclnlxithanr IIclnbthnl Utrr IUI Vflu VfluHim ftaI
Him HimAn IUnAn I I Im ImAn
An order n directing Ittn Mairl Magistrate 1 trite f ftun tt11 I Iturn
turn HlKKintHithim Iht IIIIIhm to show cni r rIltmpt hr hrcxintempt mv mvrontempI
cxintempt Iltmpt proceedinns podlnl brought hrulhl as A Ahim sturn = ui uihim <
him last lt November SOImb by hi hi4 Uter 111rHi3 li sliRita liHita
Rita Hi3 S S Halllgnn 111111 should not nt be b reopnM reopnMwas rp
was a KlKni shgned 111t < l yesterday ytray hv h Riirm Sro Srollcham Sirrnt4t Sirrnt4tKeIchiflu < 4t 4tKetcham
Ketcham llcham In rirooklyn It I il I is reluroihl reluroihlon unlhle unlhlelD
on lD Septemli plml r 3H 3HMn 2 2Mti
Mn 1 > llalhean JRI ln charges cwi m a her h petitinn petitinnthat petittobthat liMn liMnIht
that HlRKintmthnm 111 mlIllm as 18 a executor of hii hiimothern h himothers
mothers molh v estate uti I I wan w onlered ontt ord red in S Slemlr S Sac Sactemleir
lemlr Iml lonfi 10 to pav pa her h U13W t1 2IZl lhl lhlI that h hi 5 5I
i failed fAi to It do to so ami 1 urn in November omh of th thI he heIlml
Ilml I I same year y wa W brought houlht into court cur on oncontempt 0 oncontempt
contempt Intmrt proceedings Irtn Sh She > say y that tiutDaniel thatInnlel bl bli
i Daniel Unlll J J Carroll Cnrl the th Magistrate IIItt botvin botvinman boMman
man 1In culled It at her h home suhqurtiilr suhqurtiilrwith su uml umllh n
with lh Sum SI liw in cuth cuh and a promIse prml to pT pTih pa palii
ih > remainder mlinI in il a 1 month ronlh If sh h wouM wouMian weiiidsign r
ian a release 1 She Sh nionwl the th retaiM retaiMhut relesahut Wto 1 1hut
hut says that tlt this h defendant dCndall bu bI Dot noiL noiLlived I Ilived l lI
lived I up II to his hil prnmiso prnmisoA Irml IrmlMorgan nrnmiseatween
atween atweenWYOK
WYOK WYOK1PHILADZLPHIA
1PHILADZLPHIA 1PHILADZLPHIAA
A A train rvrrr evrr hour hcmron
on the hour haurfmin from 7 A AloflPM AMorgan
loflPM frfm frfmcrtirStrcrl u
crtirStrcrl crtirStrcrllr
lr Attar Irrr II IIftl
ftl Iarlnrcar Iarlnrcarnn
nn ll tram Din DinInir
Inir i ir morn mornILK
ILK noon txl txlnlcbt
nlcbt nlcbtMorgan
Morgan Brother BrotherI
I s III 1 lhr I t t 11 11Storage I IStorage
Storage Warehouses WarehousesVlll
Vlll l tU 22 itt ua A ttn ai W ash 11 si > r N 1 1ir Iir
< ir n tmts ilwAv I a rtM 11 11r nr v MMAEI MMAEIrit Ittu sri
rit r ri lr I e u ini I > 4riiMriH u ii 1111 f In Int u Iur urt4 g < 4 4t 4S
t nmrr r tUn i In ilflI < tjtlntlatri 1lnU ainitag ainitagilsir etc etcIlur 1 1lur
Ilur lur n rphnn nfr a 1 1i lried r rt1 In lh the ll 1lil 1liltlurlrl tfl tflllMflrl
llMflrl ttf I lirrilrr rrlr Nr s r l fk I mttlftC m1 II IIrr 1 IIa
rr r nntrnlrnl < ntnlr1 fur I lUrS ar 1 a A rrMilt repnltti repnlttiIi 1 ry ryni
Ii ni arplU hrfKK4Rp hrfKK4Rpln h hI
ln I tti ui 13 2 Irr Month nh unit nI Ipward IpwardiHrnlinrr tpssrdI p pnlr
iHrnlinrr I sad nd Uitk 1 of r irt tMitrri 1 nt ntSIM ti 1 1r
nlr r
r 1 11 < a1 0 at I Y f hi itll itlltuits I
SIM I > nut nutCARPETL 11 Isllwrp IsllwrpCARPET n nCARPET
U
CARPETL CARPET CARPETCLEANSING CARPETCLEANSING
rCLEANSINQ rCLEANSINQS CLEANSING CLEANSINGn
S n V > IOTT l lI tare4 tare4ant ur I
1 ant I n I Prtw r BuUie elieu elieuF1REPOOf IJM IJMFIRP f fFIREPftOOF
FIREPftOOF FIRP STORAGE STORAGETar S
Tar r ru Mouchold lonhod CoJ GOD4T ooch oochTMSTEART < ll f
XTMSTEWART TMSTEART TMSTEARTG4W T MSTE WART WART43S442Wt3T5II
lt 447Wt3T5C G4W 51U S 5 5tirestty STf STfformerty
formerty Mr Founded Founded32t f
fot rnn
36 3lC u IMP r I ff inifwo lii 111453 111453Il5s7ctJ4i 1 j jmtuw7c
mtuw7c Il5s7ctJ4i Il5s7ctJ4iif 1557 CI CIJ > iVH9at iVH9atMARRIED
MARRIED MARRIEDrn if J A ll R 2 11 lEt lEtt D DH
< t rn H sM t HAVOI tlVfL on n Mintl tnnt1i1mn 0 tv tvtain r rIIIn
tain IIIn at M ivirr rlr t i hunt fh < icunt icuntKHulirih uliifluEi4tcip u I Ih
KHulirih Morn h < uulnT llur of Mr Mrof SirI 1 i
I I I of I Ctltmcii I t to Ii 0 Joe J > hni hnilTk I hI hIitt
itt I iw Stik lTk lTkIIT 1
I lHl I El Ellts7lN
10 lts7lN IIT IX XI lirr jrpenwlrhnn n lrh Inoa xpiiem xpi w5tespin
spin ll MIIM 11 11ln Wow 01 f John Jol n I UCPi > t tfth ° >
fth CPi ir r rar rarlinirili r
11 11I mIl
I linirili nnrr nrll l rrlf n I ah l tier tI l I ltp lr triirn triirnlilni Jn rn
lilni l luit llx1 I Unlnrwlai 1 5 eitueta r Mrpi Ptmr m r r3itm o
5301 31 3itm I IKI M MKtrri l lti
KI Ktrri ti III II M i fn in n Vrpirmlirr Spmlr II 11 iw iwIMI I tsiIilp rt rtI e >
IMI Iilp > I I Ijiivliin Ion kflrhum rrhlm vnr vnrlliiiil wwtIul 4
lliiiil Knrhum Knrhumr Krlhum Krlhumt Keirhumrinri
r rinri in > r l rrtir r I Ii > will I ti hr hfH hfHtif Ir IrI SCSII
tif I I Mt tl iltufhlrr Ui IUI Iiiatfl IiiatfliiIon Iln m miUil I >
iUil 11 iiIon on sv Nrw rw Xork orl ork on I III IInti >
Inti 11 r II t at in II n orl orlUR1htn dork cSoi k A AI M MI
I HKHTKKtlS HKHTKKtlSZhtfvtli UR1htnPRA lER1kFttlr
PRA r rrl c 4pltti 114 2UU 2UUChl1 341211Ch4tidl
Zhtfvtli Chl1 r Aratiulutn Albuln Sen knI SCftc Ictj Tel Tr IJ 1 I

xml | txt