OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, September 16, 1910, Image 4

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-09-16/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

If I I f
4 THE SUN FRIDAY SEIlE SEPTEMBER IBER IB iniO
=
RUSSIA KIND TO PRISONERS PRISONERSi
I I i I > s I T 1 i II t mi 111 i u UIII tiI N Ntin
tin I III i Ii in UIII it 1 i ISi1 iiinnnitn iiinnnitnPuma I UI 11 IID IIDI II III
Puma I lilrj lilt n r Mrliiiiiiiil sU sUI IHrlII IHrlIIiI 1 1I
I Ml II Hinix I II MinlMicd lterl I Iirt Hen1 Hen1lir II IIr I Irr IrrI
lir I r HIP II I mien r 4 nilll t iIIt In I a ai Vnierlrn Vnierlrnliii r rI
liii I i ul 4 I llnlr Ir Itifnrin II f fllI r i In I luriipp luriippi I sir ii iiI
i t iti 11 mi IItIt IItItV ui uif
f i I a Bill Iu I Vtt n > lk rI BH BHI R flIfl
I lll 11 > Td 11 I I fr III tkl l IIHIP1 IIHIP1i 1 1i
i i i H I > n I i 1 Iiilriaiiinuil It ntrIgt 41441 I Iriwiii Iriwiiii 1 1I
i vli > i in I I i h hI4I UI in ItSS 11 Vtwli Vtwlir 1 1I
r I t u i tit t ijt iiit rip nlnili nlnilii Ii1iI 11 11I
i M JH s a P in Ihp I th i iign nun u ut I II
> t I if i w t kliitvn hii WII I l lidlttK oIIIIi1Cdo lidlttKrt
rt IHMI I M ind 1 HP maiortiy 1114 of r HM 1111I > III al alr tI tIt 1 1r
r > iv I it f T lliM 11 1 Is rm r fl llrn Ii Urn UrnMII II IIke fliitMu
MII Mu tu t w t ilov ke V ON I N Stimlnv tin tinr Iu Iut
r t r 1 i > iit > H r 1 tVI Mtpil 1 Vtli Vtlitrui IIh 1 Ii IitPw
trui tPw 1 f rii ri I it iiimrttMi iSiP will > 111 I iakiii iakiiiKi
Ki l 1 I ni Ilsal < 1 1 ill I g i HII ami amit us usp
t f iniiiri l ttptii Si w k kI nml nmli m1II
i II I i
4 iron llriittin I h IIH i 4 i iM dl tai taiNl
Nl M fr ltll li II ItlKCM Rm ttlw U UI a I i kit 4 4t f fr
> r ii iiI TIHII IMHII it I and 11 iit t tp Hi t i hair hairiDtn 1 1o
iDtn p n o ti pn ti s i 1 f SiLilnml SiLilnmlin i llil llilIII I
in III d IrlMinl Ir IMtut Hi h HII I II n S alipr liportr liportrhtiiti lirtL ri rii4I
htiiti tL i4I anil Ind niI J h lilMHiiH lilI II I In h art If ar arOMnpAiupd arIInImJa l lr >
OMnpAiupd IInImJa 4I l > v Mijt U jr II I I I > ItnKpri 11 chi chitirvpv hr hrr t ttrvs
tirvpv trvs T r f IMIIH r ri pi tr I r lnilnd ln la1 am amH itnI itnIL 1111
1 H i apt I Vrilnir tl ul > tS Si M latin ohl PPI rr nlarv nlarvif tarV tarVI
if I f Ih I1 1 l rial rai 1 ltfrm I f mi 1 Id I i I i ami 11 a it i Th Th1ln lliitni lliitnillnlmi F In Inp
llnlmi 1ln p Ii Iini > sorntlary rnIarv na tif r HIP Ih Howard HMI HMIrbitiiii
rbitiiii rlI eti4tg Cranit 1 will dl I I rpprp i pr niiil iit 1 lv lvA I ISi r rN
A Scitinipck N Si mmk ti ifli k tlirtiir ttr t r of r I tl I I Krnili KrnilipriHin Flh FlhIr Fr tiiti tiitiI
priHin Ir I Y h IVIPIII t tfl M 1 i iiiuiiini l itatit n I i ii tfHril tfHrilln i i iIn rl
ln 111 j ir r or if admitiiHtrailxp mlltII rictit nh s of ofIn r rr rii
In ii I Inr1 irtiiiiit Ifl flt of 4 r Hi h t InttTior 11 I Iit rIr M I Pan PanjiV I 11 b4t b4tj
jiV Jn j y criitt 11 hi t nf f tin llnriMH fl ir t 1 of r lri 1 Itii nti ti i iHHIillritioii
HHIillritioii 111111 11111 It 1 I II anil ll 441 iii l II > Zp r > spirh and 111 ati I Ki Kiii 1 1nrut IiirtII1tIP
nrut ii iirtII1tIP > rtnttiv IH I rpprpHiiied 11 d liv I v Hr II I It Krn 11 l lH
H Hinfplil n fi I Hrn r fuirv I ta r f tin 11 t h Intprnutional IntprnutionalI 111laIII1 111laIII1In I nt rnt n ta taI
I In nnmialitxli MIH M Iat I n Hull 1la 1laI IIlbIItII ind IH IHtiiprnnpt 1 1I
tiiprnnpt I I rP4t ml I I liv h i I in lint I 1 f dil4nti dil4ntinni dI at atbria
h bria nni l I i Irnf Ir r r Sitnoii SII sun u nn 1 d I > r a I o r rr ul ulrmn n nlflflj
r rmn > lflflj miiH i iipr 1 fl t 1 f tin Its ImviTHiiv nf Orl iron ironincir rn rnjfl
incir jfl h r 11 I I I i Iii I r lliMV irivlir v vral < itii itiiirnl
irnl rl ral 4 f tho ti I i iiiiril al imiiiiHiratiti IIIIIrt i itiltv Mm Mml IH IHI
l tiltv lrv I 4 f JuRli 1I i i ami I Ilr I K F O I riulii riuliipr III n ni
pr 1 idM f l hi h I nhiiiinl r iIi 1111 ita I XulpliPii ZIh 7 ii II IIdl4itiP I I II
1IIr I dl4itiP uI i i fl ITP r Inl 1 IdcUl IICkl
il c 11ly i ii yp i liuf lti t f rth Ih 11 lr1 rin vlitn 1 1Ih o oHIP
HIP Ih istunirjr tlf tJtF ami 11 Ir I 11 I uIk tH Vninherv VninhervpTf Vaiuib mh rv rvI
j pTf I rf r in Ihp lii h rnixfnv ni rI v if r limiiippHt 1 ItIIiip ItIIiipF I I la
1 1 mm rm ll 1ias ilv a aT a r f ItiriM I rti4 11 rvnl r v1 ii itnmi itnmi1in0r ll tntiiipIintr
1in0r Jnl wrtitir IRUKII Ilprpiitmi Ilprpiitmillio 1arc11t nI nItiti f fI
llio I ItnvTHilv f lliiip I and nil nilNnrwn 1 HiprNnrwnv Hipr hPhn11
Nnrwnv n11 U l i npr rIII > pitp < l I > Irtilirn IrtilirnO Ir dri 1 1O
O ni n Spiniiarvtiipr4l cr l4rv ti r4I of 4 r il ilrpiriiniit 11 tblpin >
nlIlMI11 lpin rpiriiniit nnt of r JHII JI and tfl 11 1 dlPr Itt of f mat mattPtr ml mlI iiatI
tPtr I t I P rplatiti I14t Iv lo piiolii I t who t h IH l v iiirr iiirrof i ti I 10 r rof
of r tin t t ii ntnjrtHxH I flt 1 Spam SHil H diliiwtiin hhla Ii t atiti atititflpMII i iiiniiHi >
iiniiHi 011110 tflpMII nl of u tr Don 101 I ofl I uriPiuo uig1 > iUli d h hl Ia y yIUrvd V1rnii
IUrvd l j forniei rrl ppputv V and I II I lr It2IflILt holt holtIlrtmi 11 111nll1I
Ilrtmi 1nll1I In i 11001 iilal hI t i iienpral jrl ril of ofi4iH r fII
1 i4iH II In SwiprUnd rI n1 irrmu riiti I arp ar hr hriniiir I r ritkiin
11 itkiin I iniiir int r of 4 f IIP I IIU llutivii of ofn f fSl
Sl IU iIi n I ni 11 I I HMTPinrv tPtt llr if r Mm h t iMiiivriH iMiiivriHnn ltflihn Ion Ioni
i nn n I Inif Pt 1 hr I r 1 11 Id UJiie I fli M > IP 1 4 I lietinvu lietinvutOr I It
tOr rh t t31 r rfliis I Inlh
Huaia ha h h4i utii r4 l for f iiio in j irt l nni iu t to tothis tnLhIM n n1h
this 1h jiitili t V hpr t r i ln h f nf 1 Hi t h XdniiiHlra XdniiiHlratl ttIlII 1 1IM rn rntim
<
tl IM tim n J f Prwttm Ir nf o 4 in h Ktnpii Em I Hm HmI ttintip dt dtKhrinilplV t thhrn
I KhrinilplV hhlp hhrn itpt MIIHIIIINIIIIP i 110 I6II < I I niuiv UI IV R > l 1t 1tt p pal
t ftk1 Yk mI 4I n rt t4III ti i ig
5 11811 g ja I1 i flhI 1 t T r r 1J I tU tUu
al u J lt l > I I mm nt ii i hum hll u I iltati h 81 i ii i of offour 4 4fntsr r rnlr
four nlr I i I H 1 o jI iH and 4I t j i t r liinliHi liinliHily ht1 ht1I tidit it itt
ly I v H 1 1Ii i < lilth 11 tI fI i IIIPI Iii 1 if t HI t t 11 D llifNiii llifNiiii ros rosI
i in M r It r L Li IH I to I am ri at 1 tti anv anvno
ti I i I dl Ii ti t 1 I Pr 0 it itdt 1 1c
c dt iiii I I i ie i I 1 I c 4 4Irai f fI
I Irai no i ana 11 atuiI ii i Iv IvIfliii < r 11 lirtti V I IInf I IIit
Iit Inf iK > toi uf u I Vin 11 iis PHI mi i t ami Il ui A II IIAyfHWinli I 4 4yt
AyfHWinli vlwnh yt wri ii i Auadian 4IS4 hnl IL1II MIIUIPI II I it 1 Iotie IotieIritii si 1 1I i iI
Iritii I r 1 ni < U lrpp rni < art 1 t lixnii I tflhsit < 11 pi kmilorniPi kmi kufr a aI
fr I lorniPi nn i Mniir h nf 4 r tlirimn I n11 ritgft Vtfairo ll uml I 441111I
I > Koxiifkni Icas 1 rI I l > i > piitv i sit 1 V friiin r i Ili aplinlloiua aplinlloiuaMIXIIII 1Ihlli 1Ihllil
MIXIIII li i i PinU si l I 111 I1IlI4 imli i litm la i pn iitIsslist iitIsslistMliii > idpii idpiiuml
uml I 1Iku nuii NIMI K itIt MIV > ii 1 ihp ihp1riHHi lii lii11
1riHHi 1 II 111 M I 1 f MPXII M 1 it i I llrkv iirfepv irkvI IH IHIpprpKi
IpprpKi > iii > l iv t l v NmIt vitdpldi t i l1t > > I liii liiin inv invtn 1
tn InI n ipi t > r riia
iia 4 r4 lian h Itt i AI mil I IIIIP d8lI m thi thii tifiI
lll
i I > H ii I I Ir l m ti Jt It IIt i r In I 4 1 if jss jssI iii
Nlnna 11 J n aiid 11 I I hi I t iiit iiitI 4I 4Itk 1
tk > I sll4 > 1 H 10 ill l tie I 4 tin tinIII I II IU
III U I I4K I 4Va I I Pin 1 4 hi I ItI I 4 i tlllitlllf tlllitlllfMHiiit ri 1 1It i i4tfl
MHiiit 4tfl It ar 4 Hit I h 41 Vipniiiii 4II1 411 KI 111 It illi 4 Ii i tUe tUei t Il i
i i > tnliio 11 i IIIM t 1 I iilnn1 iiiaietiuili iiiaietiuilillayn I i ila il4P141411aIIV
llayn la IIV IttMi 1lri lura lrizi I n II4US rui 1 NI > 4 SUn SUnI o
I Hill i Oil 41 I l1ll411fl ll trill 1 Mi li I l olher I Ir i 1111 1111u 1 iIi iIiI
u I ii l vpt lipant In I rit from fromI fr frIi Iiiii1ii
I Ii 1ii He pk I Isd iMt tiied 1 vaitTilar iribv r HIP HIPI I iii
1 I i Irti tt r i ioiiri 4r4 r an 111 441i > ll p ioinlM 1 I Ii BV BVv a aIIv
IIv v 11 IIIH ii i Mil till Ti I Klin KskWI4 KskWI4I kw ell ellHani
i I
11 I t I I1 I iittiiV I I 4 4t1 1 1I
Hani I t1 inr w II I la I t miitiiKt 11 l tr trI I Itl
fr tl Itiini i I iiIt il ill ilie I iIt pfnrtoatirv fr r4ltflf > gml gmlIIM 44 44I44 1 1t
IIM lipiri t 1 i n K HI i i I < u i lrp P > > tillp tillpllit I
I llit I lp i > Itt t uiirn lI 4rn i MI I rt 4 In I y yWll VWo yII
Wll Wo II I t I a 11 1 III 1 > II 1 WHi WHiIl hItu hItuI
Il I II 111 IIIIf 4l i I P II I I P i I 1I en ent
1 t S Il t tj I v I I IP j f 1 I rte rtehltfpeli ff I ILV ILVbi
hltfpeli h bi Htifi Ill i l 1 Nitfia sjc I all iIIfl 11 nir nirftmp a
ftmp n i i i t < i I4 < ti 4 i 11 l I 1 ld I II nt ntl I Iy
l In ° an A fit I v il H PI 1 1IA th thliay i ifl1
liay IA fl1 I r fat t IH 1 an iiliI I I > Mil D Il I It 4v iv ivJl
v Jl t an 41 n 0 1l r tr I 1 i 4I Iriin IriinM I If
M Ii i t I lip lipt h
t < > t le I 1 4 41 tnl IIl IP I V > Will U I > tii t I It II
I t 1 I I 1 > I I tflti 14 i oj ojI 1 1f
f
I t l A II 4 I pT pTIt II I h hi
11 l ltl I
i 4 tl 1 f II I If I t tMn 4i i iIr
Mn f Ir 11 ii a p IttnaiMS I aI int intlo imti n nMI
MI i t s II r rIo
lo OH u in U i i I H i VBI 1 1S I f fhu rt
hu t ltl ii i il I I 4 flI I t i iI II
I nun it i Hi 4 I II t n 1 PHI i4j4I if ififii
I ifii I I Iti
I ti tf ititi 4 t in > itii PIl i utig III 1 1itl1lC ItIs
1 1I
itl1lC tIs I4 i friipnti I ru tp i et i II t ti
i ii I I inn h 1 i 11 I l4 l4t4ISul i irtloii I ItI
rtloii > lnt rli d t < i 114 iMirm I1I I1II I t trth
tI f 1
j I II I rI 1 gt I Ia 4 4Pi
rth h f dtpn f n ni t 1 4 I I Ip
i p opl t jtt inn 1 i in s4 III I th g giit
n iit iloiiil 1 11Ii i ih M IP 4 H i i r tt tttolliitf
tolliitf 1Ii 4 tleig I dpHtitt i I it i iu i u mmile Ifl4tl Ifl4tlu I IUf
Uf u 4 > mi in Hi I ifMII 0 i ji i HP HPa I I
I a tall 111 nun A it t > 1 i II MPI Jti I rHHiti r i ipI
4 I pI i IHI 1 INIIH I lI IIHII 1 tltd I III frilll frilllHP
HP I l1 unftH t t i i lit nu 1 five fiveHI h I Ia414
a414 11 I i 1 ti 0 0I i tlPtiM4I
HI 4 t tl t Hi I I I 1 t 1 P 1 1I 1 1It
It I 4 IJIP II I4t I ll Io il 0 ami I 1 ltn IInrha I ltnt Ii Ii IiI
t I rtH rlIri t al 1 49 I II I iirl tIn I m mA I IPI
rha A I IIll
II
Ill PI It 1 i 4 III I4 h hUn I It T < t us usttb MMI MMIthan
than I S i 1 l 41 > lrr r IIP h ht t > f fi
j i t v ia a I II1 i idi d iirtp if m moil ui uiR
oil I1 R i il I iirfpi wi s > l > i n I itm itmin ltlRl ltlRlIti
in II Iti 1 IP lti h HP I fiat I i I itpi 1 miidi 1 1t IH IHto t tt
to t t o n T 11 l 1I I lI i it ifi ifiHI
I > HI lltll I > H III 1 I 4 llltlM i IIIt I 4P iI iII l I Irt
I rt 1 I vrriM 1 HII IH I 1 r if ifJl o I 4441 4441II
Jl 1 II l ttt tl Jl j IHOlH i 111 1 I I r llOPII l4 I l lrnilol ls t ttfl14iI 1 1ln
rnilol ln 84 1 ll I Hil1 s 4l1 M ill I hhr hhrI hlrI
1 lto I t ftiim tnii nh h IIP Irt twin 1 infrtrmi infrtrminti lIffI 4fl1 4fl1t
t o ifl V II PI I P I 4t1 1 fl4 ifl 4 4tw f fI
tw I w I I l rm rs kn kflffl kflfflfl
11 nl > nti Iv m I llufln t 1115 twit M flow W vr P Pp t > tmll tmllli 11
> 4 > > li I li I BP 1 al Il l tlii h m in a praiKiil I YjjItf III va vaUP Wav
UP W v Bit hI II ill t l I iilip 11 u i t liim I muph muphLiBf m1 fl44 1I 1II
I i i LiBf I r g I In ri yIWlfl nif art 4y it io w wln v vand
and ln n HI 44 1 roliirtt r 11p I Ii 1 I fIs t iII4Ia4r i iHMtlf
Is II4Ia4r HMtlf 1514 l u 0 4 In I rl r1IIt tll arrtlllg arrtlllgof IrsIll IrsIllflt I
I flt htI4 6 V l lSt wI wIti I uI14I IInl l l1I
of 1I IIPW Ia lrii tr ii IIIP r atil Zulu rt irani ptiiinl ptiiinlMI
MI ih I h i W I Vie i 11 inn 414 1 I IW Il improve improveft Itfl 1 il ilIshIll
ft p pnimni IshIll n I rt Hint h ha u rmin rminal1 U Uj
al1 a In In liii i4I WP w luit I Iii ii oiii lt 1 Ie Hi i1 i1th I 1I IH IHwili
I th t iiw MM MMdish
dish Ii I HP fintM flii how h Hie Hielllp t tl
I
lllp < rlnlMt tlilllf l 1 4ll work Htl i hlrp hlrpand hrtf hir4
and tf 4 f < tuw t > ff 1 > not nn ia M V1 t fi r iiiiiiini iiiiiiinito 4 OI4I4lI r
to i I iti il tliil 1 I II 1111 1 prtm < i iI
I 4 M > wa l Irtiii fr1 I rW tn I > lutptt 11 ti t l Ifr i fij g t mig migt
t enl n I a tiiofilli 4 Itrp fr r IH 4 jirfHtf f fr nf nfrint 4 4r
rint r it Illll l pit t W Ike lk h til f Vi lilPttu I I I4q4i m mIHMI I It
IHMI 1114 t ltd l rtoiiirv niHllr niHllriiiint 11
iiiint 111 1 I b i 5 It4 I Itk i i P Hid 11 vim vimi v l li lip lir
p i Irirj Irirjv
v ir r pi j itit iii I P I 111 1Ih mb hUpd II IP 4 4t f fi
t ll II ft4 V uIfl nt PII P1IIFIIU iuI iuIt I
i deiint t I n 1 with wt 44 IHP PH I tirilil fr 4Ilj m ol f iifriei iifrieir Hr r r 4 4il
r il III 1 I In I dnlitiK I with H I i i1
r 4 I 1M I V A an nminc al nmhii lI Iho Ih1 Ih11 ie iein
t in I 11 if f de rNtl 1 1I
l I i w ITIVH v itHtiiiifil itHtiiiifilU a 1 1IIhI II
I t TlllII IIhI IIhIIo hrfl fll fllI
U I t rind iii4T Io i il r rIn
l l r > rW T I Ml 41 i In Inr o oii i iU
U ii t on r Tprt rvinc rvincuv rnj rnjq
q uv U rbiaMJ It njl h > I a
u
I
nlmlmhuii AhoiIUII riimrtatloii rIlln dl lKbrtaI Intl an a part 1 > rt f 1 HIP HIPpiitpnit I4 I4II h hln
piitpnit II tljI ln of It r inforcp1 ittirei r I lil l I Is > r rfur rf
s fur f thp Ih disith 11 pptially tL4t al in 1 ltu ItIaMI4 ItIaMI4I > > ui uiHint
Hint 111 I t 4 I K KIVII oh gI Ii for fI ir on I III I v a 4 fpw r i runtv ni ri III Mich ld I a aitlaikili at4s4IkIIl
itlaikili Hi 1 IHTHOII li of r Hie Itt 1 rniMroi rniMroiind EI r t tI
ind IIIMIII 1 I or r 11 tlI HT r i nun 1 In I diiti diitiiHnalty 01
iHnalty 1 lI ly It P war I II > iiUililie1 11h LI I I i1i I hy ly I y HIP I I Ii lmprf 11 r rI H HHiAiUili
I HiAiUili 1111 I I m I ii i HIP Ih I Ii tiKhtPpnth i glil 414 Ii tpiiiurv tpiiiurvfi iii 11 II IIf
fi f r i IIP 1 h liUriiinti hi of lf r Hie lIi h rfn rf r in l n nwhnli I
whnli AtIi 11 Ii reHnltnl r iii I a 1 i riiH f inI alI 1 1rIh II iin k kHI
I HI l iniiiiUTH Sll IlII r 1 f HIP Ii rVul r I fimtlv rIh KUHHII KUHHIIWIH I ia iaw
WIH w iiliriiini 11 m a l H I iii 4 S HH i 0 g I HI Ii IH IHI I II
I iiKland I t had I I < > n 1111 Ir I imi a t t I II tun tunI t
I Hie II h iiiunlpt Inl f IIirk 11 and aiiIil IS I atndl atndlIllll 1
Illll il I lilt llPlllll tI 1141 HIH 1 Ir I Irr
fir r r a tun tunI 111
I I lill ata > ii Mfk wt W linl Ii t fai f f1r ii iitI ii iitlir
tlir 1r tI r Ktatp Iat I UK 1 g im ssil 11 thai I whv h h1lh Iv iim iimtiillv i lii liiII
tiillv II wi iott l hi > lite l4t IIM IiItlI Hi Mliillv ti tillllMia t tI
llllMia nlo Illll 111 I Iij HUH II I will I I I v lllUlllt I4t II 11 I l I I IlllitiHl III
11 II lllitiHl f 1111 I id I I I iv I hll u t t Hi t numUr ii ill IIII r 4 r riMiiiutiH rlliII
iMiiiutiH 5 f II k tI H I iliniiniluiit lliII and 4 III I an u a I I It
0
for t F p ariiin II I I rliiimln III Ill V IH I n I olfpii It I i44 1I IP > HI HItlml II I II
hat I I HlP I h IIUIIllKT ii IIIII 11 r I pprniitin I rr is Ml t Mllil MlliliniiMiiii it 1 II
iniiMiiii I 1 Ill M4414 I nii I li t iniir I than Ih I two I WI llfiliH Ifh If I h of ofHIIPP 4 f
HIIPP 11 4 II4 I 141 I ii iiil t diMlh diMlhIn Ih Ii
I In II t ii ItijHHi II Ita4 tin h 1riiinnil ru II1 i I liLa I IH t niiHiilrttl niiHiilrttlIllll IIIIa r I
Illll I IllPrpIV IIr v a H 11 1 lllIHV 11 1 s I I u IIV I 1 IIII I II it Is H Ha
a I out s4t 1 nun 111 44 Il II ler lr I rr ni I iiiidinnil II 11 IItlI II1 I I lo < > n nfii i if I II
fii f I 4 I r ha I II ih Ii fjhl rigIt ri < ni tu h hint HIPIIpartit 1 hinth4r
partit h4r tt nn i l a 1 ni111 1h IIi hithi aiiI n 1 fienr ftti I r m l Hu Hudi Ih1I IIIi
di 1I i t 11 r tin t i cliif hfr tit f f i i i si licati licatilo I It sti
lo 4 al i id l hit 11 Hu I I ii itniiatpHiii i4Ihiiit lll1 I fljii 1 iHI an pi IIt IHHIIH IHHIIHn 1 1t
n t I itulv II Iv di t 4 iijt j t iullir il lltr r hardhip ha ru Ii I iui I i their theirIIHH II t Iiii t tlhi I
lf lhi t IIHH l I lilhlllK IIII I Illll 11 HO II i ilts Illlkl Illlklitiir 11
itiir lts r IIHIIIOII I H inr an I in I Hnnt II > a11 a11IKiiiiiied a aI il ili
IKiiiiiied i li i i I NtrHlhan F 11111 IIIIIII iiiil fi r i iI H HI HInr
nr I iti rdituirv r tiur cltv 11 tv wirknnn kIII lit I I11f ii mi ill illliUrtv tl tlv
liUrtv 11f v Iin of ih 111 I Ii mmv IT 1r I r 1 from fromHIP f fI iruI
I HIP Murk rl dnp 1 lv I I lirI priiiir tI r > i p I n IIt atidp atidpt I II
I III
t > I KIVII I tu I tfiPin If iiniii iliBii I tI IPMH IPMHIn t t il ilIti
In II nlmrt htl HIP Ih hunlr of t IIIIMI I tI i iI that thatin
I 1 in of I 4 r Hi I I I foriKii 1 r Ihi ii I > r diHinlip I ir I and andth 1111 a II I
I th I h nvil tlViIit niiii Ii IM Ii it 4 1 HIP Shi h iii 1 IHP i if ifpriHiiieii r
priHiiieii 1 tl tI t UP t llini 111 > iitn f iini III jni it > n nTliPitpiiili 1 tiitiiIty
TliPitpiiili TII11 PPII 11 itiiIty illy 1 Y PXIIH uII it m HW 4 lull ind indlilv tiiilill
ill lilv 1 R ill ii a fpw r iMiiloiiH i liii II iii ml 1 Ii 1 I rl F 1 I itPtit i ilb
1 Hortl lb 11 ir Th IIir tierp IIIXP h i I HPH i i i onlv 411 h V it Ih Ihlt p pllilli n M MIlIUM
llilli lt lllip 111 I HI I tin 1 b Itit t ti IIH liiilill liiilillMKoal tiiitiIhiI 11
MKoal iI 1 l a I liirvrii 11 Pulihc 111 piitiiiielit on I t tillije I II III4 >
illije < l is dl 11 IlvhIIMl ldil 1 w ek 1 k ir HO i infr I r r I Ileft IlrllII 1liCt
left lrllII hoi Iiiiiii IIP a nilll WIH a tu t tut II ve IMPII I III ti e H It Itij Itijit Id Idat
at II it rrilnii IriI r I ii it l t h I IaI i iimiiiilll 11 tin tinI I tliI
I 111 Kiiitire iinniitil IIII th I i HiiiiiMup lihlie to t ID IDpiiHomtiiiii IllIi 1
piiHomtiiiii Ii itIItIiti4 fur f r life lifefi lf lfrr iif iifI
I fi rr I rpriHin r n li rtlorni r I rni 1 HIIIP of r thi Ihhl tI liltlt liltlti Iith Iithiilil
i ninioii iilil ii Hhiinir 1111 I i r iniHiu itii iti 1 nr I Id 111 tiint I IIIM IIIMdoti In v vliin o oo
doti o Illll with ihli HiPir 11 IMII t i I Ili yliliM yliliMwhuh 1
whuh wh li ihi arp ir t not n t HU i g I H n t s micht l hl i iImi Iiil
Imi iil 11 ItiPiH Ih i liIi liI 4jeti ILiM 111 I mid 1 Xuricli Xuriclil Zl usruhihi
I l IIIM h i folliwit rI t iIIin t i l > lv I il j me iii In nil I Illii
1 adoptiil i m VintTii IiirI Mnr I i r VIIMI I hIti if r ri pin pinI ill illi
i I Kit Hill IH i Mt fl t WllollV 1 ItfllilIHl iiit n 1 for r rI ir a al I Ivet
vet l itiv I g 1 tv HIP t Ii priUiltoiipr r I ih I i t r nt I in real r i 1 protii Inl rit 4 4titi i itiin
> tiin 1 W arp Jut J uiliiluiini liIt III cliildriii Ihld Ihld1r n nruIrt H Hrnirl
rnirl 1r fiillowniK fI11 f 1l tng HIP lit h tiiTtiiin 1 alti unpl unpland Ih ln lnhIts I S
and 1 thin 11 IH I Uind I iiiil t KIVP ii 1 ininrt 111111 itliii rtitlt int rti rtiHI riIll
Ill IllI
111W
I W HI Ial iIII hav Iia alr1 nrn work w rk 1 m prjvinin prjvininHIP I r iaritl4 iaritl4hit
HIP hit p 1Ih iihc lor I r th I tiI idea if 1 r th h uiititprini uiititpriniUltP 11
UltP i I i nlPIIIP 1 rit Iii It I 4 IH i till t I 1 I I Illltl ilitll 11 HP I III I 4 44
I I Illlll1 11 ttD hlil til I h ha 1 1 HlP 111 I Ii HintC lit II ti nholld hI l iii I l lniiiiriil ti tili
niiiiriil li a Irni 11 I ly I y tin I Ii tfiHtity g I i lt 1 f HIP Ih t ti irnni irnniIn 111 nrunI
In 11 I ii t I i wi w i > iil i 11 1 to t hit h ha jui J prL Ir iin iinand initi4l
and 1 IP it i g at I that IMI au I P I Kilirki Kilirkil
I 11 l hi h IIPPII I a < ieiil H aI 1 t IH i lhit h1 rut rutlirtfk r ru t
lirtfk Ik 4 s rn k IIIVP iia I g npn I motun 1 4141 111 fi f 4 prinoti I ri rhi itt rp rpform r rrI tf
form rI f 11111 IIH U in i I iounlrv ithiht ltv rv i not n t i uealthv s 11 LI liv m mMilhiitiH I Ii IiI
MilhiitiH I i 11 I i ti liit hll tii liioti I t i iiilritiutiil nI rita IlnI I IV I y yI p I InI i itniln
tniln I nI r t ii niPti 1 and 110 i n I w now in IUI Iui MI MVPtil l 4 1 u uliidalp ijp ijpIII I
liidalp I III taI 1 PMII hiiI 1 inlituliliH 1111 IIIIP 11r ili of t HiPin I I Ifir Ir
fir r r wimeti i ititt and 1 ld 111 thin 111 1 lii ttiPl I t ji uptii i i ha hlpil hlpiltiry I tI1 I Io
tiry o t ry luufh 1lt Ill 4 i t1 It I I IH t a itntrai 1 lit roi i I Jn rioti r i ti wh h hI rt rtnil ria
nil a I I I in IIIPII 1 Ii I who wl W Ii net i 1 HpiiLini1 111 tih ti I ov Vi4 r HH HHniiiili 1 It Itlti
niiiili 1h lti titti i iti 1 It I i i in H i ti HIP Viliirn Viliirnylein iti itti ittiYluii
ylein HIP I I Ii priHutipr tin r ti Hkiralp Iiril r at I liCll liClland 1
and Li flI 1 IIIIIP i tii lotiiiltipr 4 i1 t ir Ilrmi Iol I i rhti HIP I h dav 1 1I i I In n nInurt Iitli
Inurt I tli I IH I a I I > e < c ial 1 iHPiup 1 priwiii 1 ft ftt r 1hI4titlItiflItIlI
t illi 1 hI4titlItiflItIlI h nit 1 niiri I It I in I IS Ir II
S third I r tiinliTli 1In iii uji rli uHiiiuti 1 n i in i i Ie i illP
llP e I 11 III lit IIH t I tPi IP I kllff r 1 f I VP v I illti Illl lt fill t Iii PPi W t ll llfur hIii
i II Iii t III I i p4stI 4I < 411i14 411i14tr
fur tnit I iip tH Ho n is WM W I IIMI IIMIMliiMi li 1 i itPii
MliiMi tPii ti thi h lwi hi > ollir 1 Ii r > I IMIIIJ i m h Id t iv itVI ivlln 1
lln I iii HIP I h i Ill muni i 11 I IP arp a ri H 4n mpBf n J g M 2 ti > h l PH PHinnli I ti tiI
I I 1 ti innli 111 it 1 i HIP ts h I Iligshi injii li prlii r 1 lirii liriiI Il Ill
I Hi p iilalil I icul I WP l IIP plaliliii plaliliiili PI I 1li4i1i 1 1hi
1
li 1 w iptitral lr1 I i ii 1 f t I iiii pnlli pnllii iiht iihti II III >
i i i I IMI I t iui lI l whiili Wi lI niiV III v i mull iI 1 It n liii f IMP IMPIHlllll
IHlllll ii I
Mill 11 Il4 h i 0 I elilllV ity I u uK 1 1I
1 K ge4I llllotlllP tsi I i I Ie r IH U i mot Il PintIll PintIlli 1 1f
f i iii unil hI 1 I still t 1 hI t > it i 111 I I in I r ri I IhiPISII
i HI Hi hiPISII Hiinl 1 i tit tist lnuHii 11 ilIt I f ti tiI nt t tlidelnuml
I lidelnuml lI II lIIii iI 1 I IPii a P tiI P l 1I W1 W1iu t tl
iu I l ii I i rtai 1 i run nihi 1 I d la Ljs Ljstzr Munjti Munjtiur In
ur u iHiwIlv Ih ini i I iv Y niiii 1 1I 4ii4 l f j il ilmint i ii
mint i r litp I ami 11 il r 1inmiltel I 11111 utnI tiil Jl Ii Hi Hilllilllll I thutttiiia
lllilllll 11 4 I tilllPIIelt 1 it I hi h I IIUHlltPr 1IIr Ii I iiI r ol olWIIIPI 4 4w f fI
WIIIPI w I tlisi rmiiiHl 11 Ill > n fr 4 ilrpp Irs i > not hi it I II imi imiilhiu III 10 10PkII
ilhiu I i I HI I4 t ipiii I tii f HIP I t iiiinier tilltsi 111 41 if f malt maltnmiiijlH 11 iii ho horltliliJi
nmiiijlH nmiiijlHIn rltliliJiIt 1 1h
In ll 1 IIisgar < iu ir iry wnd 1 Irif Iir rr f It ItI OIIIPHI OIIIPHIVaiiitxry ttoti ttotiii
Vaiiitxry ii I 4rs w ar i I doiiiir 111 1 KIPIII gi nut 1 iltiil Iul It Itihi I II Iti ItiIii
4 tin n nIh I lii tir tirIarlialiintii a i > 1 1PJ4IIIIPSUIIt
ihi Iii way I tIy n 4 I priH > u IP I 1111 t is
Iarlialiintii Ih ol I l VPIIH IB Hill t lb dli l ro tkgsr curi curijiivptolf I Ii
jiivptolf i ti 1 ltinl l I luiii ol i 1 lull 1I m I liii liiit l lmv
> mv 11 t It t rli r n Ir 11 t m iinri ii OK I i ouili 4iii Imi Imil I Ih
l pxin tr IP i III h itli tttil I iI if l V hH hHl 144 144iI
1 I l iI IIP l 0 WlH 1h iIi HlPlll f WliPllift 11 I Ithoi i VI I IHiPiiniii 1
HiPiiniii 1 thoi i 4i in lI I i hiii I Il i i i rlornidtrt rlornidtrtt rIr rIrI
t I llPII ISI III I II XMIK 4S0 pllKllH J II i 11 tiO P llMtf 1i4 l lilt I 40 M Mid UIIII
id 1 pr r htI it Hn I HXHI i I l Iiis1 fp 1 ip I Iatil u ui I II
i HIHI atil 11 i IP i a > HIP I rl lnilit Sikit Sikith nytilptii nytilptiiHI
HI UiiPMit h II I I ir l Ihpre I i Hi I INIII 1 1I hi4 n s t 11 1 1tinliipfii
tinliipfii tii I ii ti f i I Itilnl 111 tiIt I 4 I HIP tti t Pliipmt PliipmtHi1 hi hih 0
Hi1 4 h 1il I HIP 4 h i iliiinin 411 11 I Iii il I b work rk g I 1 Il i Hiliiaiv ii t v vtti iiii iiiitin
tin Hiit at llilfhl lhl a is HIP I ncil I ft 1 tit HIPII HIPIIiii I to
iii I 4 t iniii mpttwlp 1 I tifi t wlipre hr soro ilii I lliil IH IHn
n l re r Irxtliin fr i Mini isii l I HII I iI > in ini 1 1f 411il
i imiiniiai ti4i il I iii 1 H > rt 4 I i ki kiI if ifItit f
Itit 11 HV 1 1I PI PIlliptpMlii
lliptpMlii I t Ii I toMtls i 1 ni v S > II liaP I 1i i iI 4I
I I it th 4 t4 if I I i i 1li P ii MII MIIlia
lia > llPtll ll iV V 4w W P t I OH Ii l f lll llll
l il < l a 1 ii iIiniI i nn IU1 t m l I II I KII IT ITI I
I Il IlP t IHt V I 0 I H I 01 1 I I < IH IHIIP I
IIP I ti HP I n i t i in i ihoI ihoIhi lied iivil iivilIII i
III IH i HI 1 1I I H IH IHI
I 11 t < itl f 11 i 1 III H I ll Ii IiM
M 1Ij I4IIa illlnd I I tie UP I I I iiimimpl l if I sII II 11 4 4til lll lllMIIII
MIIII til I Hntii iltuI n i i pi 1 t o i IM I mlii tu I n nHI tll
HI l l I 4 > i i n 1 all II IIM r ii iiAt
M At 1 t it i i it had h 1 di diIII 4 4jh 1
jh III I 0 HI i I7I Jlt 1 HI 1 I II 1 tHl d dp4 1 1i
p4 i I lelel I > eat MT pi I IHK II lull i i Veil Veilliatl i iP
liatl P 1 n t ii IIP I 11 an 11 Si m 0 I Iu 1II
u i vt it l If fir it 4s1 > n i fi ol nlv nlvtie hlvr I It
tie t I mn PYe In ltltf lh 4l f r illrt illrti n
i riiiuii i ft nliiii 1 p iiiMp li I iiof i P HII 1 1r in inf
f that h ii I HIP 4 i ii fllii > 1i 1 1 HI li n diwnare diwnareI Ie IeI
I 8 il a upruini r in it1 1 IH s pif i 1 lhi lhiytf Iho Ihivil
ytf vil I i IITIHIIII o 141 alil 11 IH f M 41 itmt itmtin tif tifIll
in liIUml 11 IIZ ID t Hi ltB It 1 h itp i t It 1 i i iIIIMI
IIIMI 1 f Hi II i idlliliallt l 11 414 Ih 4 dl l irCel irCelh
h I fine 1 l it 1 i I Iis ii ah Ii 1 IR II 4 i Ip pT it itIH
IH p ulii i i1 lo 4 iir 4 hir p Iro ir i4i 1 Vi ti tirfj ltrt
rfj ftj rt I mi Iijtji 11 PII JoJ niilt h an lonctrtai iiI nn rt4 p pind 1 1i54fl19l
ind 1 ilil 1lnl i54fl19l tnii l S r F J > h tiff I rinisun rinisuniniV rssvlhi
iniV hi iliiit i t 4 Iht 1 lo 4 ml od 1 hf h t tI ii iij IP IPMroi
Mroi j d Ihv th I w don Inl I get C Ch Ch t iMt tih ul i iwRmn iwRmnaviU Si tl tlIsi
aviU aviUIM Isi h IvI
IM I itrwav r t < at 4 tnu < l > ntprwjilit t tS n nid
S id 4 tIC VinnfHiin 1 rtfortnatun 01 Htsium HtsiumHII Vln vI 1n 1ns
HII s i 1 Krp rd < r k ll I I V Uoiiti tt i ik4 Ut Utu WI
u < k4 ipi l n 4 I II I pn 1 tn from r rita tm mt Ir Irf r rfjVl i > n nflflv
flflv f fjVl v tnf UK i4 Thi h datli ltwllv U wax waxifl wojw
jw > > I ifl I III i llf I h4 It I I f l r h hv I Ii
i 41111 n 141 iii Vw i lt n r4 v Hini li S i iTh1 ITh Irh
Th Th1 it 1 4it PI emiia lal ° mtiitit htty httyini h 11 I > q qll
ini ll < rfiiiid iIi iI 1 n J1t nii i into l S lit I t it I 4 IIIH h nut nutvti tiitv 1 1fnr1
vti v 4 doinoni fnr1 riiitl ii I Ir IrIr 4 irnititnl r iI tain tainIrf aI o oIr4
Irf Ir Vif i MlifiiiHi tItii 111 iiit Hnd s I Hint h HIP HIPiili ttt ttt1 h
iili 1 irn H 1 HI 5 > ii 1 hud I MI ii osIi idiind ti in inHa n nr rip
Ha p 1il riniM r 41k and Ihl 1 Ihii h P t Swilin w 4 ti ttin ttinriii ttipIi
riii pIi I It I 1 hc t 11 i d I fr u llni Ih I wll 1 n nnd
nd I > 1 p 4 Irf Pr 4 r Mniiimi m r Hi n I I rii in inl o oI
I > iwi in itti iitprn r M fll pniH now li W n I liile 11 lilt ntird r tsrIoI tsrIoIIii l lin
in lni i > a W dUi Iirit t Ilk Ii hut hl firm firmnr riw riwSn
I
0 nr l N t i i Ih l > iihr ti r O i tnnrli tnt nlh Irit WI lnl Ii i I HIPV 11 11IIr t it v lit litiiiMthtir IivI
iiiMthtir IIr I tt F i think hlk tliv v nn n nW n vr vriHilipr I Ii
iHilipr i ttpr VVtt W t I h I I Idkili SI i ti HIP t Ia mroli il rot rolnr HVIIII HVIIIIfrom
from nr MnriM tnrsn nt MIH iitiil H > fnr rl ti r it IIIH ha workpfi workpfiWP k1
WP ui 1 llul 1 I > dont I Iivi 1 i ji t ii fnpdotii r fr m uiiih uiiihii iiil iiilii
ii ill 1l III 111 lt4I > H ti HIP 4 Iii iirioinr is rli hul inn inntr
tr 4 rallv Ih rpfirniid rr rs t yvi I f 1 l hi lint Ii tijtiifl tijtiiflt 11 < in inHlHl
HlHl t t IfrfiW pllin pIs 1 ill Swetl 1 M vnii vat III I llnul llnulnli 1154n I
nli 1 n Hir I I r N > ITHOIIH I w I dionpltatpi dionpltatpiIII I ii lttI 1 I
III 1 Ii ipinArv It lOl ti r V piiniHim l it liiIljlIfl hl rii I for f r mnrdT ins iral r rI IH IHiinnrift
iinnrift I Ir 1141 TiitittI > iiinni ° ttt f I hfp hr Ii to If I I r riyiI > i irifomr irifomrIiml m mI
Iiml I llh n1 iii Mlilt n P hill 1 llni I 44 IIH h hu IH IHtM i iIii
tM u I tiled tiledIn 1 1I
In Suii s IH iI 1 lr si I i I i j AI air ri riHinrtilii
I I
Hinrtilii 0411 llrlo rt I Ii i l i form r r from rr I in top t down downward Ii 1 ti tiaI ¬
ward aI r1 ru I iearp 1 r iraluciHK 1 ra hi girig 11 to I n Htiit 4 u 4 4I 1 kflnHil kflnHilfor 11 11rr
for I Ih1 I h hi i dunlioti 1 Iu i 4 it of 1 r liriMin ri ti otli mI i Mil ii I Ti Flit Ilnnin Flitill
in l my I In opinion 4 Ir iVIlIli 4 ulil hlI 1 I IIP I I 4 lni I M MI t 1 > pI
I 1 huh I lt i an f LI F linldini I a Ii I i fig at fi ii t Sinlndr S i lit 11 Iir n m litnillinl lit 4gI
nillinl I I I fIii ti I priMin I r iill IOH i i tiK I r i i iim i ii Til1 Til1iiit 1h 1hMI
iiit 41 1 MI ioi of I it r oir i r iildr I Ir prootiH ir is ti hitt h i l i > n nliPUltlt titloil
liPUltlt tloil 1 114 I IlitWPsr I 4 i i ril il ki i gii giiI n nhit 1
I hit h it Pr Ir i nUI HIP ill i i i KTlral KTlralof 1In gnflr 1 1r Iiii
of r priHit I n IP p liii hi i IKPII I i itniHiiir i Ii I i iiuiK i I i Ii g hirtt hirttHUH Iinr1f41s
HUH 1f41s I Iv 1 I I tit i IP m no Ii doiilit that 11 tpi IIIH IIIHriki t trI Ii Iirlk
riki rI thii t 11 II ii li > KIIH g 4 IHIIK iot I w Wil II 1 iiltricl iiltricliilliilniii 1111 1111I zittrh1t
iilliilniii 1t I t I 1i114 in ti I lh I I Ii IIPIH li oI 1 if 4 r i ir 4 r i iiil lil 1 1Pi iiiiti iiiitill i i 1
44 ll OIIH OIIHH tI tIririi
Pi ririi I IlltUsrrns I JUI us I II n nhi
H I hi l IIrgtfi rlr atp = 1 ilinlrpH 1 Our I lillilrnr lillilrnrIciurl hiIIiIriirViirt 11 11I
Iciurl ll lr I IPIifl iii in II Talo r Ilitnie II III I II
1 I if f trip thi forPien foV IPP 1 IPH to n Ih Tutor Intprtu r rn1
n1 tu l i 111 > ntl Prion 1 i ongp ollr who hn had ha irmp ur urIf lrrtal lrrtalir l lIP
IP If i nijtnifnll 11rll and Intlh HIP tht fivff nv if 1 r tn fllfS 1 < who whohi wIrnhil
hi 11 hil I U tih 11 hi thorn m wt wpo > r tIe h uu Il IlIgh Ziiq Ziiqulgtit ln I Idinurr
ulgtit Igh al 3 a dinurr dmUfr given lm at ttie h Clr lTllub Lluli IT I
Duffys DuffysSparkling DuffysSparkling DaffysSparkling
Sparkling SparklingApple SparklingApple SparklingApple
Apple Juice JuiceNatiTes
NatiTes atlrcs IHMth 1lL aItI drink drinkstraight drnk drnkstri drinkstrigh
straight stri c ht t Irom the orchard orchardI
I Tot 0 lI r Ot l h hf iifP ritr for fn irtifm irtifmAmrlun roi roiAmtin 1 1Am
Amrlun Am n I mi u i xkrtC f 0 Hixhtttr Hohn N NHIP Y Yh VhIl
HIP hIl h S mi ri f r I h PtpMntinii 1 v litili of 4 Criliv Criliviiniiitti trlnIit 111
iiniiitti iiniiittiIn t I IiI I i iIii
In I addii11 IIIII l4 I Iprp wen r prptnl I Ir IrIhailtn IlrII IrI
I
Ihailtn II I hail I In I I lleiiprioii II of 4 11111110 I Itiiiz r i iilflit
ilflit S 1 I HIP V ti iillttl Iil l I i i iii ilnml I iO > i aiT li r rI tif tifI r rI
I iriti rptMlI lion p Iitrnk nd X MiilliPV h JiiHtiti JiiHtitiVilkuiH JIlhi 1 1WI 1 1l
WI VilkuiH l 1k 4li I 4 f tin 4 h IiI I liildif 11 loi H i mtrl irt 1 Ir iii < if llriMik llriMikItll 11 lIrto ik ik4
Itll I diirU I 4 r I lioliltlHiill HIII11 I 1 itii plflitplll 111 I of r HIP HIPilathol I t hoI
I ilathol it 11 IruiiNtorv ri 4 4 4 Mur I gr laplp I i I IIi iximnel iximnelllniniiiiriiPi ili ii iii iiiI
llniniiiiriiPi Inllr I I a in prH I irOIiIstaI > iiliiii of r the Ih I in New O W i Irk orklpfoniiiitrv I IrkI 1
lpfoniiiitrv I Ini r iti rv nmlciif 111 thu I i 1 i f h 1 i o IUHHPH III1 III1f ami amiIlHiiii ii ii I II
IlHiiii I i p i uT f i th I S MM ur of f ii iil iilSlpruie 111I
I ilili ililiI
I I 1rI Slpruie I hIlt n lii I Iuil li li > v llenrv I ln 111 4 nlder nlderpi liIrI
I pi I p priMtei 1 and I Hit iniMt il ilIPIII
IPIII ot I i l1S Mm hi ami 11 HIP i ilfi Ir of 4 4l r HIP HIPvarmUH h hI
I varmUH l ru i iuiuni 44 I It n iiiimmiml I ni ir i Ii I l I flr It or tell tellllli I 1 II IIIt
IIP h had liii I known knownwho k kI kii 14 II IIw
llli ill It 4 ftorii Oh 11 lliI alMHil 40 IMI III I niiiilinl nllml la1
who w I had liii I refuntil r f is I to t ri r lorm fl flu IIIHIHI 1 iih lili fiiMer fiiMerHVP uII uIIi 4 iiii r rI
I la1
i I HVP 1 IM l < lll 4iiI 1 tpvprul v ra 1 PHHO iih I if r I H who h Iii had hadIKIII hal 111111hHO4
IKIII rpfirnp t4 r uo < l at Mmri 11 1 it I oiipof II i i I hoin hll hi iit IIP IIPaid I
aid i nlxiiiif l 4 I IIrr t a I aj a real realJt r I IJ
Jt J tiial tiialI 111 111i
Uitlli tIIi HiiMiriniPiidPin If u utit if ifS
I lina h ii I1 I al1 i 111
tit XiMieiv ii I 111 fur f ih h In of 1 r i niltv niltvto nII
S to 1 1 < hlldti ItiIiI n Mined I Hi wrk I of r hat hatHHIPI h hH ttatIgr
HHIPI H 1111 Mur laiplte I afii f > > 1kl 1klh I fakim fakimf iikIti4I
I f tin h niprtHt if rcliln tlhlh s > hop h KarlfV 111 F1 r I s m I I 44 ihp ihpiimim 4 h hIII ho hoitlIIltg
iimim loiinr n r mid 4 hai h inhe I lit h I ailiotic ailioticInin iii hl hln hiiIIl hiiIIla
III 10
a Inin liii rili li n j nioiineni IIII iii il tl4tll l on 11 I 111 r IvAkiiiK IvAkiiiKi hKII tllk I 144 144V
V i an 1 in I ptiKiHioii ti 1 f h hi cau iii H t ih ihi h ha
i nmit nliv a V Hia I h Itit hid b i 0 I led 11 I I he h impiioii impiioiimiii1 11 S Stilnti I
11 miii1 r m inv if t i iiliolir hl hhii faith faithIll f1 fiiitlpPiI I
Ill II Itlikld 1kl 1 Illrnof IiiII if lliin hIsnzarv IILl iI iIw 1 1tk
iw w > ork tk and 1 tin h i 1 v I hill 111 and 110 h 11 111 111I n nProf
Prof Ir I Ip 4 IrfiRiiiH UM 11 Ii of lt f S a st npIs > rlilHl rh1 141 I who whohan v h hha I Iha
han ha an 1 ptiilliiit I 1 11 I 10114 iiuuiintid I ll1i iiiiiiil 11 < it f lnlih lnlihNMlkt 1IIh Ii 4I
NMlkt NMlktlilHtiit 11
lilHtiit Jijt I I ins Il IHP 1 l prvli Ott II dv i t V Uut UutIIIZ 11 h ii t
IIIZ i HllPII w b1 I ° 4 UP t h i tlfp 1 t < l Illll t ha Ii 4 MMttll MMttlliut o l to 1 1Ih Iui
iut ui II t l i ill h iiid f tht h lluH I m Il tele telellOtl I I It
llOtl I I II III h Iii IlI1 I lullllllt 4 s ihn I WflllV 1 4 rlh rlhr IIH4I l IIIH IIIHf I
> f hi II li liiiKIIM hl Iurt it 1i Imitl hnllII itiii itiiiI iti 11 11I
1 I III h HlV Iv ltiH IIsLlti 11 Utl W r rI 1 I kliW I ki w wV H Hika
V ika ll saul iid tint Ih 11 and 1 I 1 l lthti 1Ih
thti Ih ti him hl hut nn I ut diiniiihpd hUitl IriPtid
S did 111 f not I Know 111 lit I 244 wn i ti ImiBunc 1 vpli vplii Y 1 II IIn
n uIi h i i iil al Iorti < irl 1 I tut I II t irii i r i in u 11
1 11111 1 n I S
nfl fl fIor l r onl 1 itfimjr i iiiflj ill h Hiiiirn I I t ll 1r 114 f nnn nnnf n nn
f rv l t IIIHO 11 Ii 11 ti r rofir firr f u t i impcr impcrIillililn I Illhh r rtitiIlts
Iillililn llhh l ii I II 1 > lluii th V hir I 1111 I t lit In 1 on oniliit i ii 1 1Ih Itht
iliit Ih Mill P Ii IMJH itil 1 Hi I in 1 > > i l tV tVinv I IfruI1 v vIII
inv III V frmiiil fruI1 liiHtii 1 iat 1 il 0 l 1iol ii l ri > lji Ij t i ulv ulviu II IIINI it Iv Ivp
iu p i INI Kii < > rs HIII > < IM Ih thi hi h hI iiilrv iiilrvthat irttrhit
that I sro r i f i i 14 > mt inv I i lirittifin lirittifinr
a r low I x iIt li I rmiiilv fIIlv lii til I Iv mil Ih it ti mt ii II I HII roi rMI I in inailt ittS I
S ailt hI IIMM t MI jI ut t f iu triiiiiti Ui I 1401 1401S 1401it > i ii
S it I I ua i II I IIIllI
0 0r
i r IIllI mi 11 I 1 i I 1 1111 n 11 1 > 14S < > i N NlnnlMi II IIhiPs 1 1111
lnnlMi hiPs I I l 111 > hot rtiill aI I i Hit I I i a lMli i 1Ih sit ii k lull t III oil oilUiililirri 11 ii iiIhsIlrr
Uiililirri nl I hIio In I iinnlr ill Vnlrllil VnlrllilIMTK tipirilliitiii II 111 111r
IMTK > h r I T i 1 t4irIti i 11111 11111I Ilia in inlianltiti
lianltiti r > > a Hr rrfi t lu i iWllll
I 1
Wllll I Ih III I II Hi tf t if f fI 5A 5 Ill I t ill illId ltllI >
Id I I lv f I 1 i iiti > r Milriii uiti t
1 1 ir nr i 4 > I ii r iiH uf 1 ill t work worki 1
i 10 l f f IVikrt r n t iitit 11 titIiR li > Mini MiniMf h hI
Mf T > pill I 1 II i III a I ill UN I III I i lull lullil I In ii iihoi
hoi n t3e i
IL I tP i ro I I W rti a 1iro 1irotiolt
I tiolt il t Hi I M ii i > olr li Itrj tra I1 1 fH t i I IIM r rh
IM 4 111 h i 5 1 ll I I it l IM hi hii I IIII
III I i I < huIifst 1 III lll iilll4i4ilI iilll4i4ilIii llk 111 111I > llll llllt
ii t i i t > i IMI ii > IIU I wli w in In InIIM h isolhlii
lhlii IIM I l 410 i v 014 111111 1 iuipuihit llllIV llllIVll h 101 101f Iv
ll f t Kit I I IUl 1 1t 1 V VIlicf vI
Ilicf I ho I o ii IHMI niil 1 1 ilir ilirlint 1 1I
lint I t IH 1 loiit iIi Ii d liv I l a bir 11 H iiiaiilllv iiiaiilllvif 1uli 1ulif
if f I i mi fltlii > iiiii 11 II i psorV vlrv I n I in 11 HI 444I 1 iti I ir irn
1 t n i fll 1 a lli 1 Itot > i Irv liiiti liiitiI Iii hi hiI
I 0111 aIhohfoii I 4 I iho Jr 4 Ir IrrI ltor ltorr
rI r 1 i t i 11 I hs iv 1 II urii 0 is ri a lil Ii 1 I i > 9 Ii Iiliw I II Ii Iihi
liw hi tS I i I in I II l ml a 4 llwir I n 1 ii S 1 It ItIII 1 4 I IIleI
III IleI a in k khi ll ill 11 it 4 III I hio t I VIIIK Illfll IllfllIMI 11011Iil
IMI 1 HMV I aiSlilil lunl I1 loV > v nn imftit I itit 1 irrnil irrnillliit orI orIr ert14iiIIi
r Ii ii ishIflt 1 ilai 1 I Io I aiil aiilihist 1 1h1
lliit v hint h tiir i ll ij a bo > rtin rtI h ho ll
4 II Oii 4 I I1 I ii i lii ts > I II IIf
I rht
o
> f itintf HII > lb n tli thio truiii ItI KID KIDI oiI oiIIi
I Ii > l f Hi i i i i ls hli ui IM ii < I i l m mI e eI
I in ii i iiif f iilrin trii left > 1 Suri S li fv v vfn
fn 1 Vali iii 1 i M t hiI > 54 iiiit I
< I lilt r O k tf r Ii i 1 MI II i ti > l j Jwlrv Jwlrvh nlrV W011Y11 nlrVmi
mi hf h > i i it IK Ii I II W IIHV IIHVt o
t i i f n it Iji i > i I tl Itti Ittii I ltt ltta
i iihliot 1 1
I I IitI I I I I II In IIlD I I IItttT
Ollt 111 > HDi 1St I Out 1 of u til IIV t Irlril I rl I In I llniKi llniKiMIC IIII iuI
MIC 11 I I1 IIU I lii HIM I I iillirlliili 1111 Ihnt liii I Hrrinl 1rl it ni r I llriln llrilnill lt ltIf I hrI n nlit
ill If 1 1 a 1 1 n tii i IK 1 eli 1 1S rknt rkntV 1
S 1 1 V i1l It 1 tali taliMil 1414I
Mil 4I S 44 t I 1 i I t tI
I i 1 1 1 MI IB a 111 iI I i 1i i iI
I 1 1 i l l I II l I ill hlt hlttsr I l litl 1 1i
itl > t iX lll J l tsr > ir r I Mill 4 I iiI I IKtaliiM I Il hO hOI
KtaliiM I l 1111 i ha i II > l lC I l gg f g ami Iili C i i p pIII go 5 5SI
III l SI 111 I lI li ll ill I l lit 11 hill litnX II hillISP p
X ISP > < in i l li 1 o 11 i It t I N M I lrg trgf trgflll
5444 lll f tI I I V I 1 iI I II 1 IM i iiti
4 iii 1 i inglo ii 1 ill r tonhil tonhilI iit ar arI
I h o0 r rt 41 I fi i l lll iI I i iiii iil V igitit ttll ttllnil h hI
nil 4 r rim i v oil ill Hi I tni 1 mi alI I h I hI hII > 1 t if I II < I Ih
I h I I I 45 t W 1 lou r h hI I liii liiiI
I
I c il 5 5 i tlnrlM lli t ilitltl 11 11I II i iMil
Mil I 4 1 u I il I ti ill It if t 4 iII I llillftJ 111 il IIsIil IIsIilIn 1 1I l 1 1in
in qt I I is Mill h i I > ll IIo < < tor ti f Hi HiI I h hh i i1tr
I 1tr i < HM 1 Mg tli l h liti t I 40 l lf e eIniJiTig 0hii4itg
IniJiTig f4tl V ts i I I all I ll cl oIotti tA liv o otrMu > Hfil HfillriiHit 1 1Irl
lriiHit Irl trMu > it I i sslC iK I ill I I h rlsli lh < iIit iIitin i iti itiin
in i i 1 > in t fi Ia Hiii lilollitig iiullini nl nlI 4 4I
I I tggi I inl 1 iI i as iinitiiii t4ltIili11PlI t4ltIili11PlI111II 1 111 111nun
nun 11 t tt ttI tIil tIill in inir
l ir I I Hi I I lt5 lt5l f J Jtf
l tf t P r tra 1 ti l 1 1 > a in < r ril Pf PfI
I il I I i i illihifl ll 4 ln lIlilI ll > ii li Ir Hi kI kIIioI i ilint
lint 1 i i Mill ht I In I niKl I4 i I tI tIl i ii f
i < > 1 Vf i inn 4flhIltI lao iti I nii m mt I If I 41 > O t tI
I > t O4i ll nr p V t tititfi i liirn P flI < fi finil til5lit
l5lit nil 0 inn 41 ittwl svw ti f a fm r rI fiior r I Hnru I vi vii j jit
i n I nttir i tI 4iI aiil tiI 1 I f r r Nfi 1 f il ili I >
t i I iiiiiin 0 t tP ir ro lnifmi r 0 I HHMII HHMIIi 1 1n >
i i in rnll n In llrlln lUn Vtin Mllrhnli Ia 1 1amlLiitflilKi 1I
I amlLiitflilKi at ol 4t liair I 141es Mir 111 IarhiaiI IarhiaiII hiii hiiiI
I I th h > I n > ltil IIPiSl > il l I gi flli Ii > II h 4 M I fitlivT lor t llil llilin I I I In Ih
in n 4I o WI I loan t tili ill > ta illiunii 1 i 1 laI < ntil II i ii I In
444 4 iT0K2PhlI f 0 PtIl 1 ii anl I 01 I Ie
e Ii 1 4 n iald i inn 4 iairiiinn and tiI 1 1nt l ltro H Hnrotntnuni
nrotntnuni tro ItIOIII nt m 11 iirmm 1 ePol s iam I jI I i loIlI Nh > liii I > > ipri ipriin frri I
In I IIIH IIIHliiiiipi 4i 4it
in i IP II IIIH Mlie i iniian I < lllliPi
liiiiipi t M 111 imll 1 wrop r III lit 1 it f IMII 1 1n II IIi I IMil
i Mil I m n Mar 1 1I ii i I i14 n nriMinht I Irl
riMinht rl ilI Itit I tI HIP IIII i ini4ir il4fl went 0111 iif iiftie I li 1 1n
tie art 4yI4 > it H ItifinpHH lfls in It n I tl 4 IMI IMIlHiilia4 l iOl I ItNllhlfltii
> lHiilia4 1 > i Mm Miol tPiinin1 1 in n lr I r thlI thlIS J JIIIH I
S 4t4 I 4 I I4 I hi 4l1 O itoiShtil I If f tIe tIeill t
IIIH ill 4i i 1 mean 1 ti i thnli f i ifitthpi 1
fitthpi rl FalP II I wan 5 i ferment ot lf HIP I r I if v vlSlII HI HINut
Nut lSlII i4 4 Hunk I if f tl < i klin k I li foi eteral eteralvparn 0 0I
vparn I 0 r 4tvl nI I 4 4 iptp 1 Ii i in I I main n tinatiittii 1 in inll o S Sl
ll ill l HP I II 1 triwlii irt iiiMi lr ut I HIP HIPSort I tii > 5 5S
Sort S ur4 IIMrd hlaai ru I I I UP a I inr niprn I II I niemher niemherof IH liIho I r rif
of if f f thp 44 NP PI I tirk rI t i liamtipi ltl t < fh if f i utiimer e ethe othi
the h Mrr Inh iP i an 4VsP5 I lalMin of 1 Neti t ori oriHip ri rithu
Hip thu h Ijivti I Ia n I Inl I I rttlrrwrtip wI riirtjt i li hiI hiIlii li litlipi
tlipi lii oiiiiit i iliiP I i I ilof a ii if f SPWI oo I mi 1 tan afiil sItu 1 HipNett HipNettI eli I ot otI
I ntfltlll 1 I HI 1 IP pt 1 III I II Itl tub IIP Sl WIIH t tliI IH IHttiirt
ttiirt I xmml liI iI 1 ir f Untiling IAI IVIve I I1f I IhloI lii liillp1
llp1 in I if IHI I iIt i n i MOI 4 afpr 1f 1fI HIPII ii iiti IH IHIIIIP
IIIIP ti t 0 IIIH II I It t lllllll 1 WitH I 11 t t tI t tr Hllllr 111 111e
r I oi e I Ie I liinernl 11 Hr or l no tH il i < lie i Ield Ieldal 11 11I
I al I a i Hi11111 O ihilIl III I ilterilinn lt IN 1 ill i tin h hol hiIPrtlIol 11 11IPrtnetit
IPrtnetit till 5 ol 11 ll Ii > ll Itpildllllf 1 ItlliTe HI I mill millml iis iisI I Ir IHI
I 1110 I I lorsvi r hI oaI IliI as asiiI
ml HI l i I iii lit f I IP Ian I Iliitiet Hitn Hitninn I lil lilI
I inn i iliml 11 ii I pilmHnt oI u I S nt I 3 HI MHI MHIImpldl I t tiii
Impldl III 11 IIHHklt II HI U IIIH h Ml llf If Ifh 11ft41 11ft41hI Hi teir teirIP
111 hI IP w las IH Htin tikoti kpii it flilti ith h ttpari fnliire f fiI n 14ii I II ir irllrojil
I i tub t 0 10 11111 ii I 11 11ItraI
llrojil it I > Itpiirp nit > tiiiiii Hi t I II I l thI i iIniennll
10
Iniennll I hI Ill I I ii lll I HIM 0 nee 1 tlI i I 40 Iiml liein lieinr
I r MINII oil m HIP Ip rptn r0t3tOil r0t3tOilSc iinn 1 ii IIIIHH IIIIHHn
Sc n lie 4 of r W t 1 MHIU MHIUHP IsvIill
HP I s niPinlipt nll it I HIP Ip Co1 I 1 si Pi r > iiinti iiintiiiil iil iilIIi
iiil IIi 11 Hie Vnlmini llili4I I IIPin lie I li I IiiiI e M titdiiw titdiiwmid 1
mid iiiI da 1 itrtipr ih r I IIP I t I 4itiosail eii o S ii I ii iiIIP iii 1
IIP I lout t ii s i lame 1 5ll H no il i 1 in i l lI
I If lrOl el 111 V IlltlW ilitl I IIIMIIIIW 1 Ml I I tll tllI
I i oi I
I re I I lie s IllS I iiii f I I hi ip ii I Iiil r rp
p iil f I I 1aI 1aIill
ill 1 IIIH I If I I P I I 1 i lhi tut illakfe I lie o APri risd risd0 prj prjIlirnltfl P
Ilirnltfl ntI < I 5 ll I till Inter r of r tile tilepriotipr ti tiS
S 4 5 1 Io t I lb l4o4l l4o4l0
priotipr rr t lie 0 I jnl l 1 tO f the I 4i U 1 ihlermHH hln hi orn MM r1 r1t rIW4 I IWA
WA iii inl t ill I 1 n lfI < prtin rsn ii illp II I 10 iii l F 1511 nti fnr fnrA r rI
4 r I VIO WAS I I II aaa
t
A 4 S liarer mpmhei mr 4 f l > I W tirffin Po r rH t tt
4 t Ii H nl f hi i 4 IIP ij ijI wjf runt 1 otnniiinl otnniiinlr
I r Hi h i il > i P4 A 1 iIl I tvl P i 5 > r1 r1l ri 1
l < t ftp II siol IH 1 Hler r Ul l4iItor ljlerH
01
ROOSEVELT SPEAKS SPEAS AT FAIR FAIRrws FAIRI
rws I 11 NII I I II I riniin riniinin fI risi IIdl t I It Itlu
in sf i nn 111 14Iit h i 1ltII IItII1t IItII1tIi itut it itlrrulir
Ii sill 11 lrrulir 1 liitrriiinriital 4 t rrlllial rriisiriiiI lmrlrni lmrlrniHfllmip I ln nI nII Iels IelsSIoiaiir
I SIoiaiir Hfllmip II list l IirrIrr in lrr UII hhlailios hhlailiosS 11 11lnI IIP IIPiillilfni
S iillilfni lnI Irua t lUlhrr IIMI hsor oiilil sliT h 4rmil 4rmilI 4 ron II III 1 1IIlr
I IIlr liliiio tu I III II I II II nril > lliMilfnlli lliMilfnlliiil UIIII hlosiloil huh huhI
I > < iil 11 4 li 11 tl I I I S s jl U l 11 I In Ii > H Hloll I II
loll I sig 1 UUlllfl > ll l SunillL II II ihll llUKl llUKlIn I II
In 4l cMlitir 0 nr I nl if f l I In iiiW I II fl i ulniliiili Ut SI l41l al1 I Islhl tii tiiftinl S 10 10f
ftinl 11 f tiil In irwil at ih I iiuiiiy iIltY 1 > fair ri air HI HIMT HIMTlifinl I htiorI
lifinl lnilnv 11 iil I 1 iiM flt lit In I Ii Hiil Hiilnl 111 111I
nl 1 a i ImiK ii I Kf ii oehp rli in winch hd IK ti ilwrlt ii wrIt < n III IIInlviiiilaK II tillUi
Ui < nlviiiilaK vaIl 1 t iK ag > > tif a r 1 II 1 I h l fit niMr lift I ito ntlirlHil ntlirlHillitt Ilal ill I ilk0l I III
II > litt Inst < t rsirNirniiliH t r rnt iii 1 anil al1 14144 I KWIIIIK will IIt i t inli ii II III
1 ilfiiiiniiuinili ilost I Ililill I I ihi uf ii r UK I Iii IIC Ii oWs H > UI 4 1 < > that thatItturk 111 t hIltalt
01 alt Itturk 4 Ii ik I Ii 111 Illilllnt hI I ii I Milllll1ll 1 iii 4 11it 1 ItUlltT hllil hlliltin hll 11411liii
tin 11 In I t > ll lulitf I I iitlg Iflatiil in I nKMnl r itiitil In t I I In Innliii h hI IiIo
nliii Io thai 4 I ilit lir I ft r > i MI i w liitlit Iohl It g it at IMiHatuini IMiHatuiniI 1111 I wilt lliiii lliiiiS lliiiihuto i
S I IKIXH I Muiitil a KX I 44lii4i I il iIjl > al uT f iiiliiniflll iiiliinifllln iiiliiuhiI
11 > n inv I I t4i lif 1 nlHiiit i I uait tin II I iI in I IllIw iiulionul iiulionulIMII 11 11141 101 lotlU a I Ilh4l
IMII 0 All A 1 I I tat Ihl i I I lit IIIW II ui w IMtKIILlllHIII iii 1111 t eaa ittit lllfUIIM lllfUIIMli iiIl 445 445III
li j flic II I uiilirnliiiii Ip4iitii 1141 f oilinn i rlaIli il nlil I linif liniftinirulitii 44140IhiIitih I IluIII
tinirulitii IhiIitih luIII III 101 in I tP i IIUIIK 1411 l I iiiinlitnilin Ihl tpiltt ii iti f Hit I to I Iilav 1 1do IiIv
ilav do j
I i ih ili li In ti > pi o prcatpr gr ar at or Knvinunntal KnvinunntalIfTIl OV0flIhi10tttaImiieut
IfTIl mlII miieut Ullcy laiUUX i i liLM WO 11 Iiavo UP In I illill Wllll wit h Itgro4irr i ilawn I
gro4irr Ipuiiiios 11 oflicioliv ofliciolivSII4IIIo nlI
Silpl lawn la wn all I tliut I wi W Wifl n nn nnin I Iy 111es 111est +
t y in Hiimll 111 < iiiiiiniiiilit 1111111 40 wtnrt h lliftH lliftHwiw I h hI ro rowill
will ni I it > I hit i ig IIIIMIIHHH 111 I mnl 111h in ii purli limn I r wiIIIM irl < l Ifur lfor
for lillluiflf hlllr lint 11 wlirrv 1f lrr Vim 1 K Jt gt > t nrrlt KI KIIU griallI I Inf
IU I lUi4ii nf I If wialih lil Ilh It ii KKtlicrnil I gilt ht I IIII t ig t lior anil anili at iti itigroat
jr1 groat i is < nrN it MItHI > raiii rlI 1111 > iiH il IIO0IlIhIlll loping tlin tlinnXKlilnni 111 111tllI I I tori toriit
nXKlilnni tllI it I I III S JH III I oinf mi haugiil hIIllh hiat g I tliat t thtt thttuni I I
uni I II lIst t I an incrra h lietItIo < I in I unvt gi l0flI ninniilal ninniilaluitivily uiiothh II I II
I S uitivily a1 11iIV I Vi I y In 1 i I tolt1 ttlt tintrnl Ii ii wiallli it 111 It Ii for liiiin I ii iUhtllS iUhtllSS I < n nITinfiirv
S SI
ITinfiirv mc iNI iinc y
1 wmlilll 1111 t ilo 1 aw aI r with jtIi Ine ii i r < irt lrpnra > or nri nritioiix
tioiix liI 4 it ll0 tht I Ito Colon I IIn1 it iflot AiMiirnt ii tol th 11 t Ito > > rrnwd tlIWdhiitt d i ibut
but 1 I inuit 1011 intriiil 1111 In I Hlv t r Iv milv Ill lilt lilttirNirntniiiH tl tltS tltlIrIirnt
S < tirNirntniiiH lIrIirnt trntl i114411 K 111 gnl l imtiu Intl I llt I fur nxMiiruticthat nxMiirutic iiutrinust 111
that t it will WI llnl II ncil harm harl IK IKM I Iiii
I M 1 wnnt Ril to po > nintrol 1111 of 1 urpni K p taIti taItiI lth lththat llhIhll
that I i Kathtrii 1II11 g144 horil rlr f or r I ii > II 11 IMIM II0S llq llqlO I iiirx iiirxlliat ii r vi > <
lliat 1114 lO will II favor tIn h > lion iinot > t man mi who ho ii i ithai i iIh
thai Ih 4 Iti 4 wtrtltli wII WOih It It KniniLlv Knllh g nhp trtol rl fr or I Ih IIP h MTMIW MTMIWof rstr rstrr 1 1r
I IIUI
of r HIP Ih t ho 1Ihl iiililn and II nutUf t ttu II iln hhnn1 > linnv > t ttnaii
tnaii IUI 14114 II tool that Ihl I 1114 IIH h will Wil WI I I liavo ha to II I ip ilo Iii what whatt w hl hlI hit 4
t ri rJh rtght lit anil H if r li ilnu Inl tnit t f tool > l it why hy WP woll II IIMV 1
I
MV that Ilnl IIP I 40 ilo I 1ss it itrthl I I IThai
Thl Thai i inv 1 liI whol hl 1mb i rnpil 0 cud 110 lh lhi I
i iilniip ami anIII that hllats nil I iliT Ir i in I it itI j
1r I Iliri I ir IH s IIH 11 rpviilulinn 4 li lhOI ph ii 1014 no 11 Ii I I Pt A al to I tt ninh ninhrulp 1111 I II oh ohrIp
rulp rIp I tin 11 4 In th t h itinirary lfi I ra ry I rpooKint OIUI I inoli 111 1111 pI pItiIotito j jmlM
mlM tiIotito II < a i UMIIR 1111 I III jml 4 I ii 1 nuirli mlrh tilt irk an I pimv pimvnf II IIIr lIilttii
nf Ir ii ptllilK pII IiII Ij KIMM tool ii I 14 aniui w In wpallli ot Ih I I Ii I am 11 i III
nlnil1 ngaini Hi lho h itoor inin 111 wit < > i Kutlty 1111 tiiItv Ir Irrll ut utI < > f friniPM
I riniPM rll of If laxslp t lolpii iiIneo 111 ami 0 whon hpn hlI it itl
l in I tnv I tii I Minpr r I ill 1 try I r to I ninili 111h linn linnfur 111 111144fur
fur lu h nii ilp l JIHI JI i I5 i WhOflior hpfi vpr I Ilui II II
lui t < i r I will ill I join J witli h Ihotw I who whoto 11 iup iup0l
0l to it that 11 th 110 iornii1 orI ortust t man 11 nf soatltli soatltliltil ilih ilihl
I l > tlN J ltil iil Uiul Io ai 1 h i IU lk t liit I IIMIly IIMIlyI IIly IIlyI
I tl ii h IIIN ll hai til I i I ii KIHH KIHHId I gi wo wo1I
Id 1h 1I i < In fiK > l wi i ltUnit 111 t tt 1 iroKil iroKilMiit rn rnIha
Miit t f rI < illiwil II I IHIII 111 I iii i 1h liwlv Ii is Iv lit I I at j V no It tun tunH IIIN IIINI I lIlt lIltii
H I Hi h iour iilrI > lIt f tli h I > ° rh Viiii t 1110 titi i il anv anvirtn aititI
111 I 4 irtn ri iilir e Ii t fiitliiiaiii III1 tt Ii ilatti It I i liir tt rr > > r I Hi Hitruth h hI
truth I Ih irhnl u < > I In n thai h 110 Wj4 1 u tallviiiK tallviiiKIn 1111
In I four I nuiU r oil II Hi ill titlliiilit plan planMiii I hIiirtSi I
Si Miii II I HIP I h fair f iiftlitiiU ltill flIta I hint hlil o iprttsl t i I a I nlii nliifirm 11 11f t Itt Ittv
firm f i tti at < liii iipinl 0441 IHI I of r Hi h 40 rn it trifk ra I h itr it rlfl < iin iinill I II
10
ill I i I I HIP I Pi > i iI < l nf r ulnill iii h I 111 h ip flMlllnt rIII f I ffiir wr wrI iT iTMr
I ill ktI Mr I r KiM I titwi II uoiiii I tj 1 I I ilnmiiir ilnmiiirinn I ni niirin
111 011 011Irh
inn Irh ltMiux i rorporatiini eorrai ii itt from on lttI I nl nlf l 1 1r 10 10I
I it f iti I I liii itiiul ol 1 nI iiml nlli a nil tliPti 11 h i hi PHI ri I Iri 0 < > or r and 1 1Ihu r rit ro roIL4t
it Ihu hut IL4t IP I hil nnl lt it to > th t 1 ho Ihil mlilit mlilitrnoi totit totitmo 1
mo ia aI iI ii l it uf ii i at him Iln Ii tin from ft ito th t iii nlhir nlhiriit it h hL Iar Iar1o
iit 1o > t i tI IIM L i wi ittii r < 1 hal a1 IKHII in innili t tI
nili niliI I Ii IiI
i
I Ih IIP II IC hLov v lhii 1 ti 41 l r rhi < f i t h i alhl alhli it Ii I Ih II
i li hit n I 111 I I i mil MItDi < n I IIii In InIIMtllllP h hI
IIMtllllP ii tatu t tI I IUt hi I fP thO 111 h I liitlPl liitlPln 1 1h 4 4It
n th h Ii iiiiiniif ltlili r I u tilt I > n unit unitUi h
Ui t Hi prliil unl tin I h i pril iil aiifi aiifiAtl iiov iiovA
11 10 i
Atl A II 11 1 II Illll t I II Ii ii fPtlllli t V h 1 I I Ii j lIlT lIlTIII I h hIl Io r rIii
III Il iitil nh h In ir ii s in I i Ito h trip 1 i inid inidit I ISI
it 4 SI Jaiiip lul lipr h ih h < l uliiiit I I Ma Mahirl lOtiirhI
hirl tiirhI l up h > > > i plU l III pat ha Inn I re reI I I1
I PI t in < iM i 1 I In Ii Matir I linl linltr h hII
tr t IIP it In II iiiiiriniii II walking I trip I lnw lnwpypr h hIhr
pypr v r Hid tliprp A O i lilt lh Mr lr llumr laIr laIrh I HI HIhinl sth
hinl h ttl In I i wtliiiin 0 I 1 i p ill th I l KU IC Inst I S st h 1I0 ulnl ulnlMr 41 hO 1 1I II
Mr I I tti ip hIlihli 1 i it Hipr h r in iht ihtlilir tiiiiilrarl I Ilran
lilir iiilrarl lran rt rr it I Itw t niiiii ti tiiht nl HM llIHIi I H tin tinMIIVH IhIn tlilatr
MIIVH In o tlilItiiiil I iiml IIPII HIP t Ilt <
i i lS n rtfuin al inniiiniriiiK 1tll Inn h iPKfptn iogi 1 i lt ltI i ifinlili i ifl
I 4 finlili fl Hi h Mutir 11 Iiti it it hinp hinpIII h hI I Iia IiaI
III I h hi in ii to i 1 Ii In i hi t i I itin t 1 1t Hi I I I t ° ijucl ijuclii
I i4 ii I5 v illi 44 hI Ii Mr l t H I ti s 11 in i II Hi t hi IM I Ilkll a I 1eikiti iii iiiliking
eikiti liking lkll iinlultml I li ralli IatIt irt irtIlniiih n I I111 Iu4
Ilniiih u4 H i PiiilrtKiip ilI r o l I ai InMt lII mlif 111
toiil 1 I V i J I I Si SiI1
Hi I I1 priipnl 1 1 IIPP Ntrp ro all I m 1IIr 1IIrr lnlti r rviiili
viiili I I t fair r toi i r tin 11 4 > luiKKiP I 11 1 gio 11 Ii lil rnt t ilol ilolI > > ftu ftuI r rf
I VI I o 4 III ti I li t 1 l III7 ttlI II I III t ho Kl 1 I I 4 III h it itV tii tiiI >
V i I 0 d 4 I i oiiliirtniiiit iitt ir I hilt ih lii I IsY V with II 11 Ii HIP HIPtn Ih IhA t hotI
tn tI A k of r iilliiwin 111 > 411 i II Piioriiiiiii UI lui 1ut u ufr > i iHi
Hi H Ihi front fr IHUII n if r HIP I II lo I n liotnI liotnII nti ntiMiiiil >
Miiiil I tin I t Pa fanuliir fII III I 11 F ivt 1 ii i4 in inp Ii W
p 04 pr anil 1 n n is > if Ih 1 > tu 4 aY < > v that Ih i UIIIHIK UIIIHIKCpliprtiiioii itilllignltrra I
Cpliprtiiioii nltrra I i iti nf if sti 11 11111 Klliiop EIII FI Ililip will wl I II hpiir hpiirhow h ht tiotsP
how t it P Io t oir ii foritipnr fII toitfirltIsI toitfirltIsII rfiriiip tf < l i firp firpId frI
Id I I I Hn 1 r I t < i > vtli vtliI I II
I lit t iiip Iitiol II hail 1iti 1 Ii it HP I rix rrv tr trI n
11 I M liilin i ill ItiIlI 1 Hi i hirt h 111 n l lI whii whiiKttip h
Kttip 1 I tOr Itilpv 111 is iMKior mil HIPII I wpnt ortI ortIii nl nlh
1 N Hi h fan f1 Kroitil 1 t maitp t e k In Inllf hi hisIsti
sIsti llf 1 I II P W l5 > Mlltt 11 In I lll > II IIniitfil 0 iiliiIg
niitfil liiIg I liiii ° lv i V ii 1 tiiiit I itio r fi it priphpt r 1 h1 t Him Himi 1 h hiI
i M mil 111 Kirt lh 1 sl IIP h 4 4 ill 1 i iini IKII dt n n nnitU III IIIIIOIY
nitU 1 mil uil I ami I nfi nftir r > r that hI n 11 t ii iiInthr I Ih
I nihpr h > r ti k iniiKlnid ihi 11 inni itt iim iimniiCiih4 uh uhI 1
niiCiih4 111 I iit nptfhloi IllI Ihl 411 I t thin I t aliv i ii mitniliity mitniliityIW SI 1 Ill illi I Y Ylu Yhis
IW lu III It I till Hot woIii woIiiI III IIII
I 1 I IIP l lnl1 JIIIII 1IJ M 1 figl I i t inlK hi I tli tliMlijp tiii tiiiI I II
Mlijp I I I ii3I i nf r fnrimni rlrll tti rtiii i I t aiul a utl 1 I itI I I IS Ililuin 1 1 P Pihii
ihii 11 htp HIP I lti icrowth of I1 SuiliU 11111 iiiuntv nII 1ihlt lts a > m mMni 114Ilrt
Mni n S if f th tr nnwili that tli tt IH I umin 11 t iuig I Ito
In I ini n I Hi I < ipl 1 hai 11 hii l I in I II r iilip r11lioI > iilipthat 11 11hI
that I hI b1i4 I farminc fit r tri I It lind lill Il II II m I i > t i 11 > p < l oIt1 Ifipd Ifipdinl i I IutiI
inl utiI thai th HIP hh funnel f iii H lid niit 1 lin lintlli hioi hioiTi
Ti i4h ot tlli 111 f I IHIII v Mini I mnr I liii lt1 fill r1 II I I I ItttfltiI nf nfiltrntitliH lr lrI
iltrntitliH I HP Mtiti II ii 1 a I tirn I in 4 Hi HiHnliiiiw I liiS h h1 >
S Hnliiiiw hI i itio ti 1 th I hi Iip IioitiuIlt iiunlit it f lar ir I ln lnlurv h hIn Iits Iitshr
lurv hr win Pil n HIP h majority na ptth tI 1 f folk rll lixtil it itif
if r limn I ll i nilviil iiivi I HIP iMiriil m I Hi HiMiMil I uli ulitaul
MiMil In t I idHill 111 HiPir h In ir Ihlllriti dl in a i i iHplKt Ir ii iiI
HplKt r it 1 thiIl lltiii 1 lllHir lllHirIh I I t
Ih I 1 to mothirH 1h whi 0 h il ihir to ilutv 11 RI 1 n nU att
r tt U I nl 1 wiril 1 ail 1 HIP 441 t l Mi i nil 1 li liili I hiI
ili I I i hill 01 lr h PlO avrnc 11 14 r Aniri j 1 ii i r Hi o fithr hI ti I i t t ta
1 jirtitv J r UIMH I rI t t > hl < in 1 HIP ho I Ih iri tiy run runI
I hiti h ih Iho h til 1 iiiilliiuir 1 > s iI r hU M Mh M Mh
I h Iti Hpinl uiil 1 ih ihtr ir h IVP in HIM I h tIitoiI l 1 1hr f fiTi
1 iTi f hr r i iwn ji a iikn M ail d d I i iiolhiti iiolhitil hi hif
f l h Mr r nt if r ii I al 1 K a s ilkinj tiIkirijr ilkinjfrxm 111
frxm r1 r to in Hi I h Iii i I li I wh Ii liin ll It i i anv itti IIH < > fr ir irhIiui r rttlPIII
I ttlPIII hl II I lIi tllPtl tli h tt HMlU 1 1 Hi h lllW HlfMini HlfMiniI 1
S I think I Hint pxrv rv rifpti f a din dinrnrv 1
11 I
rnrv ra Y HIH so ui 1 IIP ittli lh 4 i ilintrtikt I iit rIlot 14 ii I Ial ion ionall > o oill
ill al dthTH h tli piiiiln inni n whiH 4 h lio d i 4 i iIll II
Ill I q iirit 1 wiili lIt h H w 11 1 Thl I hi I IHI IHIid Is Is4
id d On 4 Hi ih tI h i in Hi I h iii Miitiri I in v h hmilk I I II
I milk iiilkns Ik pr I trtti > miMi Hint h h < i n t Uitn 1 i i
11 1 lh 1 rihpr h ht iiPWHmtpr tluit I MV V WItH wh WItHtliv I II i ithtv
thtv I kiln i is inil trip In I MarU K fwam fwamImliliilip f fIldII1 1 Hat HatIsti
Imliliilip IldII1 W In Isti m it HV Hi tiir h an anMi
I Mi 1 4 ilifTirptit hfI kiniUof kigiI 4 hH h hut i ihniv II rd rdrroI II IIII M MOIIIIH
II I oIv rroI trhiiitiiii p h triiig tnl i
OIIIIH 5 1 I I tl nKaiiiMt l g 011 I Ii it mi tl M niihliir ti XIiI h r T Tr Ilio IiMi IiMian i iII
an II tO mi ItII or I it r two I 5 grout Ir inilropohtaii ii r he 44411 a 4 dnlnK dnlnKHint 11 I ia
Hint 111 wmilil 1 di iI WP shi 1 In 4 print rl that 11 at 1 tin tinh IhhII Ititiiiail
hII tiiiail h nl of 1 r ihir h nil l IIIIIIH 1 Htnl H irv I t tv iv up upIn tf tfIi r
In Ii it a I win 1 t Kitp IIP ill ir namH hilt 11 i Itt Itti h hv n nitiiiMini
i itiiiMini it i liii i iS pa I > lv v niiplt niipltTliprt II II1 II1n 4111011 4111011flior
Tliprt n arp ro two I WI primp ltl trill dinViillip rmII m mirptlim II Illitoh
irptlim 111 itoh I I ttt Komi I I S I KIITIIIIIIIII K oflil iiti I on ti nn nnfrofii ii t ri ritrtit
frofii r1 ilflioniHl hh i HIIIII III htii i in II and iih puliln pulilni ptIi ptIiM I
i M rviiiilH n nil nn1 I tin It niliPi tti I fimii ii t mm win winipiliprTilpt slilIihorI4y h hhhlmI
ipiliprTilpt nltpr ift 1 r filho < MH iiliiii Hi Hihnni hiIi
hnni Ii t > l puiiln P111 Ihh il i MTViinl nOI rvi j ii SoihitiK III 1 1 tog PII PIInini ottlrhig
< > nini lrhig rl p > i ilithnip iinr than ll llnCorrupt this I thisI
Corrupt I rtl 11 Militniaii 1 I I miii ti > > nr it r rr i ts i ir t iiiiin iiiiinof i iut
of r HIP I Iii ipfipp Hun HIP Ih in 11 liiali in who sti h In I Ii alxint alxintnpriKhl
npriKhl IIllhl piihlM 1 Hiranl njlll < DIP Th t iLnniiKP iLnniiKPllP l1 ilttilg ilttilgho I
llP ill Iiis IH I III I Ml ti llllfl rIt llllt till plllllll 1II Iv Iv11lkll Itit llV llValtarkniK
altarkniK 11lkll it 4 tiiik in it IIIPII who w h I nrp 41 to IIOIIPKI Ii nsl lust II IIhll i lh lhpulilx i I i iI >
pulilx I iii hll it K I iI III p4 l H lo 1 i riiKH F 8I igtlt1 II anil 11 II ll I war Wa r iKain i 111 111ml gi itt > t tincii
incii ml who W 1 II I lit It to iliHhoiitl d 11 Sm S ii h I inin I i H Hg ti tint r rI ¬
nt I gr g > il V niltatilat lhUII ii ii ii titi I HIP I h thipf Ihi I ii 41
1 11 IIP hi < iirrn I > t I > olili II il < uin ill ti > IMIIMIIV IttI ittstel V IH IHtin lsItt
tin pi r Hiii Niy N what I IK I not imp I nlioiit nlioiitIIIPII HI HII
IIIPII I in I pulihr shiIe ll lifo hr lliiii U lIiisily ir inilh Inlh I ami amiiviiimu I Imt
iviiimu li mt nn go 11 rp IIPPI tlSMIS < I in I imlilii huh III I Iit as IH miiili 11 a am I 115 115S > >
S m II priviip rlva lid lidIhpr r rTh I IFhr
Th Ihpr i is > mi n I nurli SI urbt I tlutiK 111 I Ii itig a i i imlalprnll imlalprnllhomilv in i irtItii I I ItotioiIV
homilv hOI If I I t von 1 IIIVP h 4 0 n puliln prvuni prvuniwho orviittwbi
who b trip tri n to Ii ruts oriujraiiotiH 1 of I ihpir ihpirright Ihillh lito r rrIght I
right llh mak llk up UI yoiirinlnd 0lrln1 flhit uithuiI that tUllf If il I wort wotttt wottttwItI 01 III IIIwhil
whil hp h wl Ur I wtirk k for r n a ior llrIOr4tiotl llrIOr4tiotlWI > 011 oratlnii oratlniiP I Imn
WI P n no4 l mpn who irriipuloiml rtmI > will illlr illlrIlh tII ffiiitil ffiiitilh gistIho
Ilh Iho h right fahl nf t corporation In avoid 011 HIP HIPirii IptoI
I irii 1 < on th h part Pr of th thvnrporthon hroIIOI corporation thai thait i
I t mu mi must i rornipt lglIhion pti al Ilit l tion for r lh rnk pa of ofit orI ofI
I it I lummpMi Ir rll ilinil Iln you nui 1 I do rl not no rffiMdl rffiMdlthai rogwliIa d I
thai iIa FICUM UC a aa valid ald In our olr sffara ff lr jra bfercj hrfI
M thai ha HIP Ih people 011 all their Ir rlftht and anrii nd ndIal
i that tli 1 < v wrotiK no otto < > IIP pU 01 r < And ld nd Hi Hil I ho hosill
l < ipp will I KP tCoI I ihpir I I riKhlN Uhl if I lit insisting iiuulmnUIMHI uhli insistingI
UIMHI I I I I li jiidliip ii li t I from r1 i iirHiratioiiH prl srlltlOil ltlo they Iy I doth dothi tlri 0 I h ho hoI
i iiriHiuiininx 11 IIIIIM jii111 m I turn turnlli II hiltS hilttitlliiil
lli I 1 ititiiinil l M ii > that IIP I ii hwItorul MIPP < in inwaning illS
S waning S 4 ni ri i Ii g niprrilptwlv ltI hi ioti l Iolv on ppcial I privilpjp privilpjpi sri ti V VI
i i in 1 iI In h I h 04 that Ih I I i i WP fan 4 l Ii IN I s lru lruin Ir IrI I ru ruI
in I iir 1 it IIIMH Ih I niilv lIy 1 if r IKHIT iIior with Ih HIP Ih Ihr1 rt rtwird totI >
wird tI Ii r1 r I fur I ir ti ii iIliil I un fill nl Iiitrv n iirv in 11 5 Ii HIP I PI PIiiil I tiitolhi
iiil inui wp d 1 i our pr r host In I KP tt got fair fairliiMiiiittit rI ttirtit
liiMiiiittit tit Mini riinilirnilinii rIIm for HIP lit litit avpr avprit vt vtI
it > niii niiiI
I In h1 hii n i IIP I Ii t 11111 I Iai I I itl < In h is IIPW n 110 5 lulioliiliHin lulioliiliHinHid ha 11111 tilifla II tti ttisisil
Hid Inii h 1 halnU h ihriiiKli 1II HIP Ih crowil er wI lo Iht IhtnliiiK iiiill
ill nliiiK iiitoiiinliip 1111 itiii lilo 11 till In In h us war ay IIIIIIIP IIIIIIIPHIP liiiiiisI 1
HIP I I li i lull I I tiil st top Il ss > p < l al si I Hi I Ii llrooklyn llrMk lyil UOIIIP UOIIIPln UII I I lltiiO lltiiOI
ln I i a l > tliiPtit I ami 111 ii ii I i iiplil ni I Clilldrpii I 11111 Inots mil milul i Ill II IIhr I II
I stil ul hr if 1 l 1 1 lITr ii ii i ami ii itil told ii sith alMMit i 11 I so It two twoliiidiil IW IWhI I w p pit
liiidiil hI of it r In II hi hill Il iiiliinrprN lhI how I i lail lll Ito IIPwn h h11y ItoS
wn S tl > ii I o lliin I l tii Ihpy gV gas av to > III II i Ito 1 < IOIIP IOIIPa
a I I I ii i i 1 uf r i id iii 11 I fiiMiiulip ftiols iottol flowtrn nuw winch winchpltiH w Itithiii
pltiH 1 il him 1111 a I lot lotli 111 1111Ir hits
li 1Ir > iiiorrow will s tII 11 In another uloll Inuy I y dAY dAYII al alHi atI
I Hi I hi DifiHj I I i 01 nftlip I 5fl11 n In II I ts HIP Ih I PVPIIIIIS lr HIP HIPluml I I 110It
l luml P It I I IH in I ii Kak 1 ut U HIP Ih Irpwt 1 I5rt si Iluli Iluliind lllh hits hitsSstsitlsy
ind 11 Sitnidiv Slnlv will 1111 npp o Inn in S STu vnl vnlTu yrJello yrJelloT
Tu T Illnr UI Huurtrll HuurtrllCol f1 TIKhi
Col 1 KOOMVPI Will wil IM I Ii lilt 11 RUPKl 11 of r I IIP Ih IhOl tlsolioi IIPIPM
lioi IPM < Chili Iiil lo loitiglit nichl at Ol a diniMT dlr xivrn J1fl in inIIIH 1
IIIH 111 155 honor hllt After HIP 11 ilinupr hlwr tlirrp will wii IM IMn h hIi
n 0 KPipral 101 g ii tah rpcvpiion 1 rrul lrtstht ruin u l Its > II 1 1 oclock oclockund uciockU
und U 1111 a wilil 4 I Ii I animal 1111 ti iiiti I pu t 11 I irp nhow nhowntM 01115TOI1 hl hlHI
ntM HI i 4 it iirxsit I iis ii AIIOTT AIIOTTItalian 4 flfJTTIilisti
Italian 1111 4sltiIpusor iiniM Itr > i > rr Mtnti tn to Mar Jr In n Con Conrrrl CoiliftiS 0 0r
rrrl r Mllh 11 hili Mln Slnior InK rr In Anirrlra AnirrlraT An Anr
T p i 1 > W r hiuIet < tpifri r It S THa rH rHII iI IN INMil o oMat
Mil II AN A Spt I JI IS I Siirnor SiJor igltor Toall Tol lh lhiiuncoxir Ilso Ilsoruhlipisn h
iiuncoxir 11 rtf rttiitiy iitly lly Imtrnml IUr I lo H Heaso HeasolMItt < Mti MtiAUilt
AUilt lMItt 1 ffhiaroiiiK rhi ansiitg nill with i h MaNrafrni fD the theIIIIIMI th thr theiutioil
IIIIIMI of r VnoU1 stwh m il which he h U I I to tonpppir 101al toalTwat
npppir 1al in Nw S i W York 1 T rlt < xti wa woJft1 woJft1I wLsopIeaoeI wLsopIeaoeIsills o ilt JJ < l lwith
with I MIM II MM 1 listt in H voitv VII that ho h cum cumK cm cmI
I K P < and diMlicadil lo I her h it tww IW oonR oonRpntitp ng ngntitloil
pntitp ntitloil 11 < l Carilpnia a d uftpr fr h hr r favonlp favonlptlowpr rvorl tavontotIswor 1Jj
tlowpr tlowprlo tIsworFrt
lo Frt > t 1 i pro p < l that I MAM M 1 1s A bolt I t RO ROwiili 10 gowit I
wiili wit 11 It him hll mi a lour silt r of fr r America Amn A tilonca < a at thi thiHiil Ihl Ihlh I ho hotiil I IIvtld
Hiil tiil of hot h twaiirtii 1 m 1 Vnoln 11 ii hwh H I Ito in infptiiU
fptiiU Int to I compfoM I II twrlvp now n nonfc In for fnrher fortior 0 0h
her h to l ho KIIIIK K duniiK 11 ri I thin lour ll llwill I IIwill
will 1 aiTriinpaiiv IIV her h on I tht piano 10 l Iil IilplaYl1 tsitheu iilf i iplayitiK I IhilaYIthiC
playitiK plaYl1 Mprnl oe rstI 1 imliM imliMIf I II
If I MIIM h AUitt 1 nrivptf thin h propnaifuon propnaifuonif priuo priuowl
if will wl IIP I 11 I IIH flmt nn npixarancp a 1 ra a aluanift l am a aIlll aIhittilot
luanift Illl It I < ill I nl Al itbu o IM I thp Ih flrat nUm limp that thatIIP thatIi I
IIP I Ii ho hW MII Vlllo1 < I A Ain Ansortea AnsorteaI mnci mnciI
I I in I i II Ill I tin I s slapanr t11iPISOS t11iPISOSIaiatirr 11 P 10
lapanr p Mill 11 llatr I llaiiKrrnui UallUOUI Majorlt MajorltVnniiiK laJeFlIfliflg JoI
VnniiiK nnl fliflg Ilantallnn lIIIlnn Wnr nkfr nkfrI nrker nrkerI m mI
I I I I l tpiM > n i TMK THI Tn VIX VIXlliisuli 1i0I
I I lliisuli ii Sppi pl I j MlhoiiRh lhoIRh tht thtlilnir thoIiihr >
lilnir 111 htaliHlicH UI of r Hawaii Ilwnl nhow hr that thatliipaiiptt thzttJajati I
liipaiiptt Jajati 11 InlMirtTK N tiumlipr 111 nearly 200UO 200UOmt 2L4XPout 10
mt I of if r M 101 on Kiitcar plnntnlionn tlnlalon fljcurpii nll I
11
ju Jillit l KIXPII 11 gi ti out tit nhow hlw that 111 llipr ar now nowit no
it 1s 1 ppr ttit ttl 1 m 1 Iflilto rt lalnirprn 111r who h nrw B no noMalux nomlu not notlatlts
Malux mlu in II ITIIP 1 tlpliN 11 tlinn IIII llJrw II I IrHIt w < rc rca r rI
a I Yiilt viirigoinMiiKto lr ll alIIIWltlg 1 I 4 I Hipfpcpnt h ho tocotit CI Itiiwiauanil ItiiwiauanilIortuKiiPM Itttosati IU ittitI ittitIPurtiigtioo 111 111lrII
IortuKiiPM lrII immiKration immiKrationlilxir IftllII lITtInIgrtltlstlLnIsir
lilxir Inl tliturpM tlguat 1 how howrvir howlr howIIIIly howettiilotoIy how howroinplptply
roinplptply tin t t tin nuRar 11 imliiKtry 1llllr l Ill HI I Ih1 Ih1mpn IhIIr thottiorit
mpn IIr v of r DIP Ih tb lapaiiptp aII Thp ntimlMru ntimlMrulv nlml
lv 1 I rai r to H on March 1ul 31 wro erp Anipricano Anipricanonii micII htiorletnIII
nii tl III 4 IortuKUPHp ugtoo 3TSI 31 a Sianinh h 578 11 Him HimMII Jl Ittt ItttOIIIIIS
MII OIIIIIS n 1 1H1 ItawaitanH 111 I IIt 1TO n Porto 100 Hirun HirunI 1111
I 111 tilt IllipinoH Itf ni dvn > vi viI lapanpM a < l3 l3I 3
I IIIIIPH 11 ItI i t nreiii I Tt j all I th thnilipro thh the thethorIl
nilipro h 141 141I 3 45 4515h
I 1 15h IIP planlpr 11 p Hrt to I hi nil llhirow TPIIM IP IPnuml 11 t Ii IitaHitI
taHitI 1111 r I Filipino Ih li hand handnint haIfi
I nint fi 1 n > nnnin IHhl nn If itr itrunl Ir IrI izrtuiii
tuiii unl I llpiMim 11 1h That = 1 llar I t 1111 iiliin Ironi IroniIillllr trouusiui nl
Iillllr 11111 iui I I I i I iol pel h I rarllaitirnt rarllaitirntitjf l ni is 111011 t tis
is s itjf r 1 l I IHV Hr tr trltI Hi HiSillI I i isIip
SillI ltI Ml I I IIt t I It lit IhI u iito IP of ofI ii iiI
I i 111 s 4 11 s thp 4 1 5 iriulei iiniiiti 1 iiii iiiiitrpt0 511or
itrpt0 or r whiih S Ih IH i iti IWIHHIOII s i n ln I Ii r > in dat datiuluitiHl
iuluitiHl to 1 I a t nHItiiHui rs hl 111 i itt iomitmniiK 11 IiliIt IIII it II iig tin tintulxirii I his hisI
tulxirii I isto in i jinUni II J I i I tiiiit in I i is whiili w lii 1 Ii 4 HIP Court I ii rt 1 of ofl 4 4I f fI
I p I I < il il I < loitl pilipl I that I Irinlp lrll I nub lilnnliH ti ni 11 su tatint tatintnionpt IstttliI III IIIrr
I I lit ti h ss I nionpt hit itto fur ti it political 1llt1 1llt1I 151111 iial piirpotm piirpotmHit ii rpossi
1 Hit I h ito rpHilution r hll Iiiliipts ilpolurp that t1 Ihu 11 ite iteIIH I II io ioI
IIH I i5 oh iii rlnlerd ttiiI oril m I tlim II I Ii is ia i a iso m will WI w i I I prevent preventeiTe rrvoii t tIII
eiTe III i I N IarhaniPiitarv I 1 i r h I lii illiis tat tt ipprrtMntatloii ipprrtMntatloiif 4 11 kIlt kIltr
r orcan iou < 1 lalir lul It I iir Irgo 1 en all al aRlllatPil aRlllatPilr amIltlit01115F114Ill5
it01115F114Ill5 rIIII r > niiiiiiH lo lnn I litltig nl 11 MIHHIIP pre prein pr prI ItO ItOI
I in a ipir on stt HIP I lirll1 I iiMTiiiiient t rtiltilst with h HIP HIPMI I llioIt
It r oitr MI n11 in a t 1 of 11 r HIP I I eflti ot7otI n i ii
I i IP I id 1011 nwnt liv I a ut 1 of r IarliiiniPiit IarliiiniPiitinI lul 11
inI 1 4 mat itthi a it a tti I i ioI il il il all Illi Iu Iuuiiiipiitar i i iII
II uiiiipiitar 1 ii iei oo tar t pi I tioii tioiis t ill illI
I s IM j I ls IfI l fU I IUI IUIIrlhll lll IIIV I IMrnlmnl Ilrrhisit
Mrnlmnl Irlhll In I S lll 11 3i 2 4 II 11 Ir Ii > lm suit anilMoinrli suit4l511r11 1 11h
Moinrli 4l511r11 Trailirr Trailirri
1h
i tMf ii Itti I tih v I 1 1iIO ar st StO StOi Stt Sttisli N NIt
isli It i tNiii 1 ii II l ppt hit I 15 I thirty Ihstrtyoigtit pijshl Amii titttii 10
1 an ii 1 II t MHiiitMM a S iii HIPII til li ftprpHpntatiIM I h lno t ts fa I l04 if ifIt f fniioii rn
niioii n I Ii I llS cihitnlitTH I hIII liji ii ihot of I r Coniniprcx 1IIr 4 lflflfl0tll iii thp thpIii II I hit hitI
Iii 1111 I ii ilh i II i si i t n < otiiianiiH ititj 1 51 I ils I liy I iv thir I t wivi wivitiMl w i iI I4th
I tiMl fl1 4th I ollh < liiiiihlr Ia ii shtt ir arrivi Irl1 II rn tIt < I IIPTP h to In Ii < lav Ia V Ihv Ihvwill Ihsoysiti
will 1 In t Hi ituu shuT 11 in I thin i tity Ii 4 4II f fih
ih II > 1 hiii pi o I hiimi liatuiit r of r i ihulihlor ihulihlorI nnti r > p plln
1
lln I I ixititrH r w II 1 v iHjt twpntvitp wI i I Itl hi hiti tittI
ti r i UIIH 1 i II I iritic lg thtir ntjiv 1 it in I HIP Iii limn limnr JI lull lullS
S r n > tt lp o > p will nnliil SalikuiK IIIt Ipfcin 111
1 lhl innlin iItl sI I and t4 10 I i antoii antoiism ttt lit litII
0
sm II o 1 tI i VtniTiiin Ii r1 r4tI iMiliprK 11 mpn ln and andWOIIIPII tnulw 1 1I
WOIIIPII w itioil iili ii I nr at arntd r i 1 IIPTP todav 11 I Itt V I IIPV IIPVwill t hiovt
will t ill I pr r 051 > t t IV 1 I m I whprp wlr thpy ty will williin s 511 511I 1
iin I irih > to irio prlin h tu Jl t I II inarv I Itn Ii Ii tt trnmtit 4 ri aI I Itt ii t an I Irll Ii Ihne Ihnefiiiriilli i It 100 100ltrtiIlll
fiiiriilli rll iiipinnit 11 ntudpiiti ntudpiitiii 1 1I
ii I II Ill n initnini 1111 1 i inn Il ttu i I i ililfl 1ar lIh
lilfl 4 ar I u In I is thr 4 It rni 1 > li I > Ilipulir Iainil S r Sulirrlillon Sulirrlilloniirpr P4lphiser 11rlI ist bit bitiiiiesfuil
iirpr IIfll iiiiesfuil rnl Trial rl1 Trli Trlif Trl TrlI
f i I tp r ll t I 1 1I ii > Nl NlIOIIM siI
IOIIM I ii it I o swpi S1 11 I IliPiMiinririildiriuilil IliPiMiinririildiriuililIMHIII 1 Fl1 IrllhrII i ri it it I iri ii 1 1biahlat
IMHIII 1 limit 11 liv Iv lpixndv I h lipitlipri at atljin II III atI
ljin I Jrh < hHiir n for n prt IrIII pntntiin to I hi lh lhllriiinli h h111 ho S SI
llriiinli I In I i4s army 1 rtti mid tna I a ur i irost < t fnl ii fl flh lr rt rtti t tliprp
ti hit liprp h v t nliv rIt 1 rin rnll r itti iniiK t nuts cj in 1 HIP HIPa I hi hiIi
a 1 r for r half hAl an I tuiir tuiirI 1I hsntnllio
I 11 llio IIP IIOIIPV aI for ro ih iiinitrii i itsttli r < ion of r HIP HIPlillMiTi h hihiiIl
lillMiTi 111 hiiIl tu wan WI nui iiilu dv I v Hi I lIlnl I iiidiin iiidiinlo
lo I nri Ii l g IO n HiiUKh I pulihc hi niili frip fripi
i ion iti I II In I jittir I r Ipwadivl HIP Ih lack I of ofdinciMH r tfn
dinciMH 1111 for f ti n i0 of If r Hi II armv lt ami amihnvinu I atidliitvttiti
hnvinu hlI iind HIP I ho approal 1 of f M crpiarr crpiarrof >
of ii I llaldaii 1111 opcnpi jwnoh Rll Rlllnli lliSitihutirtit lliSitihutirtitV
lnli II
ii V inn Ittlill ii i nri r M rit isnPrruilier ritIrrnilrr
i
Irrnilrr it III I Hir I Tran 1rpntssI > aal 1 IO lose M In Mouth MouthUrfian Honlhrl Nolihiptirhoat
Urfian rl Iarllampnlar Ilrrtlnn lon I Iftr I II
ftr 4 I N OP > l > lifrl I n Tun Ti TN NP NPIIINMIN Mft Mftl4INlOI
IIINMIN Is Sot JI 11 I Veotpnlnv polling pollingfor
for r niPinl tuiiittsns 1 n of r HIM 11 1arhinipnt Inrlia ttoni of th thI this thisI
I iMoti ti of it r I s > iitli ulh 1 hi frl r ftirii a wan I a nolililp 1111 nlll II hub for lh lhilefiii Ihl t ho hoI <
ilefiii Ir I of I if r HiIVpinur I 1 hi I lruit lot Ion flI I Ibithn IJlh lkt hit in il I It KJIHI KJIHIIrtoria IisstlIr 1 1rI1
Irtoria Irtorial
rI1
l I lIr r hiiii lisiiioin n rnierlv Primp Iim Minmtpr Minmtprof I Ih
of 1 tin h CIM la 1 UIH sat a Iwiptl to I hpts rpp rppriHiiit 1 1I
riHiiit ts ti I aM a o Town TownI l is fl
1 In h iPturtiH nh Ir1 uris HIIIN Ih I hut far r r rmxivpil roi o4 1 how the thepi II IIr t ti
pi < tioii i il of Pt r tlurtyHirpp t hi i rI y I hi ro VjtKn IInah IInahn t init li Itsis Itsist l lt
t went otit v VNi M I nuinihl n H i t lmlex 1IIInlnl I lllIoiuititItit lllIoiuititItitii > ndnnt ndnntanil
anil 1111 ii liii otit 410 l ilMirili ilMiriliu I ri I II
u I lt ti l ItIIIE ifs 1 ins II flIShIP t IT t us UII UIIll Illshaui usMian
Mian ll Iroiu I r es Inrk n anil ml O arawak Ma IsalbI MaItaill
Itaill lbI naiilril In Singapore MlnicaporrMM
p a I rn TN 4t 4tsly
MM ioiii Spi ° bt ir t pevr lo r lordim lordimliiliiifH
liiliiifH I ritti iif Now York rk whn wit M s wanted liy liytin l y yIII
tin police hen for alleged rml ettIh077io ettIh077ioiuuoltl F77p I Iiiienl
iiienl iirrivetl in SuiKuMirt from Siirawak Siirawakand
and Ii III I HHII I h ii myt tit st < tirioiii ts tipiiy lr dipuippeiml dipuippeimlI tI spits hP ° al rot I Ilii
I lii he Iwli Miir > i an ii iimkin itinking an activp ntsirch irch irchrur i ifor
for him
Mr rillmrn l lIe > lc In ran Parlr
r t i thif u riirt1 P Tur Turpt O OIIKIis14pt
IIKIis14pt pt IS Mr Hrlpntl Sherman ShermanC hermnt4ltfl
C t4ltfl llnirn widow of Onrgn C Colhurn Colhurnof
of Xew ew York died today i
Wm Vogel Son Suits SuitsAre SuitsAre
Are Seen Where the theBest theBest
Best Dressed Men Gather GatherThe
The best dressed men wear Wm Vogel Son suits suitsand suitsand
and men who wear them are always dressed the b best bestTo t tTo
To understand why it is only necessary to sec our nev nevfall n nall
fall suits 17 I 7 to 40 40I 40WM
I WM VOGEL SON SONTwo SONr
Two Broadway Stores r tores f fII At At 44th Hou5t0 Street StreetIr1T Strcet
II Ir1T = 1 H
Autumn Shoes SKoesare
are ready at atALEXANDERS atALEXANDERS
ALEXANDERS ALEXANDERSNew
New styles for young men and women womenas
as well as a full supply of the old favorites favoritesComplete favoritesComplete
Complete outfits for school can be bequickly bequickly
quickly selected from the largest and andmost andmost
most comprehensive stock in New York YorkANDRUW YorkANDREW
ANDREW ALEXANDER ALEXANDERSIXTH
SIXTH AVENfKAT Vf KiTH STKKKT NIW I YORK
I
41 iuiiisi i rrs rrsKranrp Ei7 IfItf IfItf1ranro
Kranrp Ham HIP Its Kc lcsihsn > illan Nallnnal tbsiisi ton tongross < on onsrt
srt gross < lrom Imirh Trrrltor TrrrltorHfifrt
Hfifrt It I I Mr 1Il Mp fl TMr i4 i4PAIIIM > P PI
I PAMIM sppt It I > I Ilso IIP < ioprninptii o PrTlIotIt IMH IMHlxtptl tii tiiIroti
Iroti I lxtptl I II t ot Ito t Keyptian Ie3pt III 1 Vatmnal Xii t rut I 4 ii iifpiin tit
t r ° ° fpiin holding houul t tig It II projtvliil Pt 5 I mpptiliR mpptiliRin ttloot I II g gIn
in Part or r on Knnch territory territoryThii horrttntvTh
Thii Th i an iinu utnuiuial ual inei lti0alro ure It I h IH IHnttriliitpil asnttrtlsiitoil
nttriliitpil to 4 Krilic Fraihlesis < f vivid unprpH nn nnliy
iiawtI liy I I Uootpvplt H npp I ° > ° > ch ha tii thp thpK IhtoIgyisttasti
Igyisttasti 11511 11511t
IE K iv II1 rnuM rim r rI
t
1 1rinh llrlricatlun hbeig5t iitil for IVnllrnll Isr r Inn Innlu I uus uusI
I are lu Nail for > P irk urhI riita riitapri
pri liP i i I lii S SI
I ItHIn > epl 15 1 KrPlirll d dImidpd ti tihiniiloih
Imidpd liv M > vhpa IIIPI k will s II lnai PSI I Imorrnw tI
I morrnw tlitr SW fur I r HIP I It Imtd F iii I Ml Mat St I s In I iitind iitindIhp H t
Ihp I Iiitprnatloiiil I ttt ott si t lot 11 I IptiilPiitiary I Ohs Itoui I ii rv I otiijrpH otiijrpHThp its r so
5 Thp ilologitoi < pi > Kate aly iv ll tIoV > pv ha lust < much to tolearn Ii Iiloisrtt
learn from America thl0rlCJ and thai t Ihpy arp arpiprlain ro rorrt4att
iprlain to ii reap r rousit iill thai will s ill IH Uti UtiI
I tlcul th sah in rram Vraiao >
I < nirit It SON SONllul 11 11huh
huh larl Idle Irr no buibisI lit hi llpalh nf nfII iI iItilPIllin
II tilPIllin Oman Mini In it Hotel Hoteli
i il I ilt It l Dau > r li is n I Mr hiItHls H HItMlH >
ItMlH Sept S piI 15 I HII ui 4 f Hi famnii famniilluwmii ItiiiiiiIt
lluwmii It tsata iMinkpr I ttik or M l t PWIIII i 51 t IH i Mi I ii hr hrf I tr trIt
It f a 1 inynierv in a liil l IIPM IIPMHIM Ii IiI
HIM I lii niiHireHH 11111 t05 wan 1 45 fiind fi ittI dead in tint n u uiii i im >
m HIP holtl with s 44 Ii a Inillpl wiind s l j > nj njaVH
oily aVH it IN u aH nf f nunid nunidI
S I Ilio IIP t 1sti < art ilnliliii
Is MtlH VMXt VNH II lift lifti ltlliikp >
i liikp Mai nn lii Iul9il MTlnr lint tire > lr I liai liaiman iiiiiiSilli
man Silli III its HiimrtliliiB In I lilalu lilaluMr
Mr lr I Irvin Chapniiiti I wlii si sii
In i lipiiitup an tiltpH i tt ° and whn s Iii hi I II pin pinIPportlnl
IPportlnl I iV In tll H Ii I tl I IIttu t tIbiron
Ibiron Ittu II IS liiniPH Iii tiIOS I it < liild I I UP i t 1ariHiin 1ariHiinUinktr I s ri sa ii iibhslti
Uinktr bhslti r iIIIIP ilstt m viHtprdiv it rli ut ii IIP I IStan liip liipStir
Stir litiT hiti r driitn ilri hi dilniu nlv iI fu fuworth ie iestrthp
worth if f dutialili situ IlT tilitis htn I iipiu iipiuSurpor
Surpor Si i r t r iliotmor I P l Ituil t at ifI t I HIP Ii hif ti it I DIP DIPthird shoI
third I I I Fl I iliviHioii I i v ui in Dppuiv I uI i v Survevii su rtv i lli I tai y t tWI i iw
w WI c mad 1 iMteful nt4tiiinatin of 1 tar hnrtrunk tarI
trunk I rIlht k ami a pil dpcide I ° that t hii t nh hi had hiti I t > ii i > l > alily alilyII I ISI
II nil in dntwh KIIWII Tin I i linnk linnki II uittk uittkwt
i wt wt > rt pit ttt to I HIP III pprai pr H Sori mnl mnli tsl tslI
i Mn l rpi > Chapman I i in tttt n wan tnil t I i licit 4 HIP 11 I wmld wmldhavp S S iil iillieivo
havp to nuliiiiit It i styli I Ior in n nl
> l < trpH trpHlpr
lpr or mnth iii t r wht ut Iii wan wii S with 5 I t Ii hpr lo t PI PIl hue i
l ktd tPiirfnllt ton rti I I I v ncAinil a ga iust tln t Itt > proitdmi proitdmilull I itlSi tttlt tttltS
S lull Mr 1rs Chapman hpri IotpoIf If took it CIKM CIKMnaturidlv gwif gwiftill
naturidlv till S ltlhh I IK rpHiilt of if Hi I It s roti I Iuotrt
Marcli wan sas HIP lIt dinrotprv 4 f a ntfklii ntfkliithat ii
that IHikpil to Ii ttao Hi Mnriliirn sutrrhi t an a if Hi thio MHI MHIinK shii shiiing
inK pp rli i in it wp worth 5 ftyt 5 at lm T0l It f fUP I5 issi issilti
lti UP young wniniti Kim sa takpii iHifmp iHifmpS 141IPIIliItv
S > cial ptputy surpiir 4itr lit I irK r I ISmvth Jiithhi
Smvth > it Hit I ti Cuiloin I ltilhi llnini 11111 and umilmulv umilmulviHinfp titihitighi1ltf054I0ll
iHinfp i1ltf054I0ll d that I hun 4 ihn 4 Ii ripcklao ok Iaiu wan s ji y a t ttIn nipri nipriimiiilioii
imiiilioii tIn ttlt illit of 51 Hi 5 Ii > r m i I iir utI f Hitfp 54 worn wornhv 5 rtl rtlliv
hv n woman in nociPtv wli ttto naitip Mrn MrnI I
I Kapmnn IaIImlhtl siuil iid ihp ionld not KI t si silolil Sitolil
lolil Mr I r Sin Smyth Yl Ii that t Ita I HIP t Ii l i iI kljn kljnher Ii i < t thot
her JUKI IIVi and that n wm sti mid m mAinpncrt ittAlnrlra
Ainpncrt It wan rpntorpil to hir hirMr to r rslrs
Mr slrs Chnpinan I WH < eiil tit lo Hi I Iii V VprHiwr t tt
prHiwr t rHir Storp tistes with Mr I u i ittisistt
amml him in tlippinmination I hi in In 5 1111 I iuii of sf hr COM t s ti tianil Vuand
and w wtiis pi ijwet > pctiil l husk at Hit CUMOJH CUMOJHHotiM I Ilnta
HotiM lnta at t 5 oVIork in tin tfi ifiriiiin ifiriiiinhp
ishe hp dul not ttppoar tier lammai mn w SIStat IH IHwrrni
IStat wrrni i > ° oned n ° until tint ii thia I mortiinK Mr Ir Siti smii smiimid t t It Itaisiti
mid hp h undprMnod thai Hi iinuii iinuiip stuth t tposinlo
p posinlo arln wi wore r lo ii I ii nt tipoil il liy Mr I ion hipiiaii hipiiaiionlliPftaR
onlliPftaR on S Iii tagl Mr i Chnpinan t laii ittta IS Si uiid II I that t Ii I Iwas nht nhtwan
wan not pnxajcpfl to nmrrv Hi ILrti run Itili Itiliwhild ltt I Isihi
sihi whild Id and ii n 1 liiai t Iti I oh lp didnt did ui t want sa tit t murM murManylMMly iii r raflytKRIT
anylMMly an a nhp wan wpdiUd l so < hpr ari
I
t III III II lsrM I HHHI HHHInirr I Iflir
nirr flir C lint fll In ln HIP hot p lr rhlelroabi rklo rkloIrrarli
Irrarli Indnnr Till simita simitaThat
That 1 Pint imri i tV f lln s ii pfii rI114rgt rtKitmn 1tt 1 f S SliiIrV t ttttdn
tttdn w H Pr tiHiant Kpi < nl i i Ii at atS r 1 1which
which S Hink t k HPV 110
t HIP t It illiani shlititnitt n nin
in IIIH Iti otrtstl t llp to prpvtnt rv ltI ttin I1I pirv pirvfrom oirtrsttt
from dint litiitrgiuig narnniK him will aII ln I < t m mIIVIT q qsr
IIVIT sr r thfir iiiii mxt tii t siiniv > t tinorninc iltuprTl
inorninc ltuprTl itt t and a ii i tVptiini vts I n rvi t v I I i iwon Isoba
won t IIP I HIP I It pHif t I of f i gar igi IH IHIn 5 S SInst
In Inst I Miimlav itila v niKht tI I gttt r tin I ho r i t t t n niinivirn t tiiItl
iinivirn iiItl r an Ii it I I wan eLM livi S simdit simditJiiHtic III III IIIJ
JiiHtic J 111 sIll I iirriMHi iarr t w a m I n I V s i iI irtfi irtfiCiiiirt
Ciiiirt I itt t in llrooklyn has hn I H i oI I > nn nnrfolniinilii nqrt
rfolniinilii rt ritltautsi HIP I hi try t rv frn fr a i tig tigIIPW ta tahIlls
hIlls liHK l k which IhiV had 1 n ni
i liinli diHr in all u IT Tri tl t kSi kSiikh li liikhV
ikhV ikh llrtil Tin irdr H rp >
nil Molulav Iiiii ha v and ats I ill i ii Ht t I mpititine itu ut u ueIili Teri Terilallv
lallv eIili rpfilraiii HIP VI xtntrt It fr ri n uprf r rUIK
UIK tilt ilh him Hi tint tPa fiilliliiuiit sIIlItsi it f n u itM IuioIi itMan
an Ii 4 tit lit I Hi lilt ilnirli JI bloc M 5I4 5I4tMit LH LHfiMit <
fiMit amuiK tin niinl n r in t Iii v otr otrI in into
to I fill HIP pulpit with Vi ills iitl Hi of if Hirpp list nun nunitti ntlttil
itti il r > Imi I at lh I tt y y will I I hivp hi t t fortKo ihi ihiat 4 ttii ttiilit
at until iflr II 5 u i r > thor er I to 54105 54105I > ho ho11tl >
11tl i IH I irnn rgsnt l 1 hv li t wpn s ti loOi1 loOi1rthay rt l lN
N tiTiliv rthay with HIP Iii IIHIH ami iittItutu i r rthat
that Mr Ir LklV tk1 v han IH il all IIH hi own sii jr jrfur arfspr
fur Mind StiiiIatv iv HP I I ha annoiiniHl r rtnlItipit n nttntioii
ttntioii to I hold HT o ri ICPH IH a as i itt ittilttt UI UIilav
ilav
Ilii VpHtrvmn V tr tits proftnn tsris t i iWith IWIhi
With till llfiJHll tu l III itill it I e I Ill slbs ¬
ll lbs a i Inllir IIHNM thioo1 I lit I i n Hat Hattlml
tlml 4 IIP I H itiad gii I h Hi Iii I r r n r rIIKPII tu tutik
IIKPII I tik ikn u a i > t lirinn lirinnurl I IsIlrt
sIlrt url w liif it will H ii IIP I HI u > eit eitif i iII
if iiipril iiiprilpr ltsoruhI
pr I Pt litHirK 4 I rg I liiTpp lst 4Y mi I ten tenIA
IA IIPII inktl if HIP ti HII s I i mi lttti k kIIP
IIP ti m tp itlir It hp iMfiirp h r r Ilinlnip I Jlbi lb II I I II i illriiie
llriiie I HIP t hi initlir hIatt i t lif I 1 i iIt r MI MINII
NII md tl If wiiuI l
HPHH Hi II ViilM < llol isi t I c cp
p IIIVP hsv hud pllotich of r luiin luiinhim i u uhUit
him lt1 lt1illloullliflv I t hO I I III LI i iIhtui
Ihtui ihiirgs sos 1 1ut
illloullliflv illloullliflvInn ut i S Sthat
Inn Hint it would IIP Ii Iibt tHHi tHHill
ll bt I I > l ° alaih 01 I I l lHtrvofsi i i iotry
Htrvofsi otry hr St Vmlrtvt in i n k kif
if HIP iiiiiilin ii la I id i iwill h I Iwjj
will M ih n ii H i mi ZI > i iMimtnirilv Isitttirlt >
Mimtnirilv loin i nH i iItiHhup II
ItiHhup I lushii ltiirirpi ii Iuil in V ISt HI i itil I is isI
til I IMttpV till ft 11 S S I IiMthout
iMthout 4 Mr Ir i IIPV > i IIIHIMI i 1i It Itthat hithsit
that MHiifj rtim nit ii ut I Iirp I Ialfl
alfl irp < IIIH hi r rich Klit t i ant 0111 in inhim I Ibust
him bust fiii i of i i Wti w I 1 1nflppliHl 1iir
nflppliHl iir Inn Iii iun tltltI > n > i P I I HI 4 i iplortHl 5 5thu
plortHl Hi tiiini ti ind it I I i H HI I II <
I d hul th m r Hi p I ili ii i ik1 ik1thl Li LiIt
thl It fill foto fotoII t
II if I m > mi i Itt 1 1 Ill
1 trIulsi rni lrnii llrril Inlin > lil mil anil anilllliTlot lIiII
llliTlot I I hi ril t rr I iimlnc iimlnca ottl I It ItI
I a Hnd h a l II l i i u uililprtiatiolitl iittrtIat
ililprtiatiolitl ttrtIat tu a 1 a I i i ntoi ntoiITdiiv liii liiiiirilasv
ITdiiv Ilia a i I I I I II n nt
t iiribtmli 1 ild II Hi ihihi i i HIIPII HIIPIIpri
pri It i lili of 4 iiiHin ll I I S idMmriR lt ittt i ii PS
i S > lh arrangement V I HIP I ti nfiv nfivof ii iiIf
of If Ii 1 riHHironc Pntil anl atti l Jolin M Mll t tItI
ll < Hi Hi t IiI hld at al ll hhhti lm u iato uIhtnlipi
Ihtnlipi ii 3 3lloth i5 i5Ihithi
lloth P I Miint art n nri I Iat
ri V nir lilt t > wiit S l I IUIM 1101 I I mud 115141 I rppuiaii1 rppuiaii1thpn roi I lii I Ihlitt
thpn lliKli in Ii lir n during iv ivrW I i ir
rW r w mniilliH to Ii I t ThPV r 5t will i i fiitpr or ih ihliaiimi t ttt
liaiimi tt I t I HIIP 4 1 11 Is for th t lIP tpitiiti I t i vu I f flo rill
lo difpml Hi t ho intprnatiolial iitortiat up upiiliiniin a aA
A iiliiniin Pitt lIIll Ilnilil ulitl I wi s s alMim II h tni1 tni1I ip n nllian
llian I hint I r iilit if 1 tin IMIXMK h it is luid i iIHPI I10II
IHPI Id and that hits HUM wiHhinit wiHhinit1iatH h hI
I as 11 > I 1iatH jit for tht I Ii ollt nfir I to tn ViiSI f fiil
SI list da > inUHt Hind il m Hiiir Hiiirii thi r ruli >
ii uli IIH tu al 11 nl 01 r tikp h51s HIP hine iIifl If e ennilitm I IhI
nnilitm hI It h ti t l itpr t I t than I liii hi iidmt Ii I Irtit Hion t tInfnrmation I ii iiittlottuitil
Infnrmation lull wan n rl10IPli ppd ila I l I Ilrnil hblio
lrnil HIP I lr nlich ttihi atlalor S i I Ialdv i iiibIt
aldv otiip lti itvir r for lh mit and andIIP uih uihIto
Ito wild Inil i tniipp fur np nplimk 1 1aft
limk aflii aft HIP th l ubis5i lot H if hi bus t it ii i
3350 3350TYPEWRITERS 33 5 5TYPEWRITERS4
TYPEWRITERS TYPEWRITERSFACTORY TYPEWRITERS4 TYPEWRITERS4FACTORY
FACTORY REBUILT REBUILTAM k k1lh1
1lh1 IIsfPJ AM in nffir off r In ti ti l < fl Iu < nl nm r > il I Iir > n nHriu
Hriu ir Hitun inn 4 issI Yii V 2 slniii s ili romtrn r rt m a 3360 mi miiimrlifr sirs sirst41JC1s >
iimrlifr t41JC1s nitiil li Ie < m u st irf lrfsr < iry i I Innr > Irari
rari nnr Trtult lnt I uml I iiimnintrnl iiimnintrnlan si rsflss 1 1S 1Issr
Issr sfl nFl an anti > i difrct di ICI m 5 5 a P ii iiTAIKMHITiUs ssF ssFTvlhw
S
TAIKMHITiUs Tvlhw IITIIIs KKNTKII KKNTKIITralt itivrliAmerican
American Writing Machine Co CoTrad
345347 Broadway New York
Tralt > Mark
5

xml | txt