OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, September 29, 1910, Image 11

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-09-29/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

Th Thr ThV
I
r
V J t THE SUN THURSDAY SEPTEMBER 29 1910 11
COYALESK1B GOY COVALESKIEEASY ALESKIB EASY Y FOR GIANTS GIANTScn 1 1ti
I 1I
cn ti I i II l r II 11 ux IIIIIS IIIIISAt niii1I
At n is i n 1IrnIII1Mlll 1IrnIII1MlllnI1I rixn strrinfrnhIlU rixnCrtnilatl
Crtnilatl Illankt the Ih iiq lleil n I urn tim timtIr Mnth Mnthxx otlnlhlorn
xx lien lie II iar > i I I i llronkhn Shut Ntmttint Shutflul
tint Ilrate IIra and Mln In n Four our Mralclit Mralclitlull InlhlII
II lull I uhf and fld 1 flub 110 > llreak II llxeti llxetie I n I
e ulei Rl 1 I CHIII i III Hu I h luati I I ss Miiiotherisl tfld hrit
11 lied ti > u > rdnt flfl 1 nml tUI tUIr 1 further furthert
t heir r gi 111 ip 1 on MH uid 1 pkict 1 in ini I II
i I I igui or T tI ii n th ItriHiklt n nnh
IrHkhlo IrHkhloh
4 I nh h uiit i ix bill 11 iIt from f Hi HiXiiraw 1kr h h1
Xiiraw r ° s men 1 uri Ir lf mm I eigh eighi IorhI
i i he id if r tin I it lirttt 1 > n who iIi h Metm MetmIi 1 il ilh
Ii 1 their th ir h1 toll I II In t St Il 1 Uml Umli
i iriiiuiKsl 1 Hie Iti h IJiMkir 11 < 1 ill 11 iitI I Mill Milliir 11 IU IUh
iir < M > ilt n I lit h four IHUIII 111 in the thef I Ifo
f a 4 tT Hill Ih 1111 Hiltlitl lhi Ii > I 1111 1111n tllnt won woni Il1 Il1tet
n i HIMOII 1 liiii htite only IIl 1 three threeto Ihr IhrI threI
I to win I in order Ir to I clinch Illh th thhip the thehU
hip 1 Th Iho renul renulPw r iIl iIle
> Pw e lurk r lit Cincinnati Inrlal InrlalIrII 4 4limeklin 4I3r
limeklin IrII I3r nhI1 2 IMlttlturg 1lhhure o oH uI
H I I 111 mill 3 rtillailel ItllIft4t4Ihta llml llmlUII > tilm 4 4llAtlnn 4Ileelin
llAtlnn 3 t Chicago Ihlr 2 Rrt F1rt411IraI r1 game gameCMraco enlI
CMraco I 1Ir II t llntlon nllln I U ircond rll came cameitMivi a aI Iltr Iltrl
itMivi l ICI I or r TIIK Tn ii > iin iinit l
it I I i IH I If Ifx I II I IT ITIK7 r
x 47 7 M4 A4 CmrlnnAII nrlnn1 71 3 74 4 4V IK7 IK7ltl4 unr
r I 3 4 I Loel ea ea11v I IM
11v M llrookhn IrLltn AO AOSO N A 411 411MW 41 411aa
ltl4 It t i 0 1luo SO I l lS J
MW S C W full 11 l X I i I 18 n fIC < M INN I Ml HI eVII I Ilw
lw I tear I14 r a Aell or to when hn llm Ih tIe liiattla 1111 were werernm er ercnnt1 r rrm
rnm cnnt1 n down LI tlh the h homestretch hOI1 neck I and andHf 111 111c itittt
Hf c with A th h the Ih rhicattn culta 111 thev ttl h ran up upm II IIn I IgIt
gIt m n Illher tot Iwalkl lc klo of f Ilnladelphin Ilnladelphintieit
t > tieit 1 them three hrlm time lrn In I one on week anil anilI 111 111I
I r all I killed 1llhlr their ihanre hr for Ihn S pell pellcan eu eutan
can S XalenWl v4te 1104 I 1ltrlKil 1Ih1 for Uiuivtlle Uiuivtllein
in t trie 1 xmeriraii nrlr1 Awioolallon Ilon with wlh o much muchtKe mldl mldlIhl fllllIte
tKe e P Ihl hi year r that tlin tifltlUItI hlllla innali iMHiired iMHiiredm
I L m r ant < nd Ilmlh I nmth pllte 1111 < t him itKatn nlII1 t lht lhti Ih Ihn 1kILIfl
i ILIfl iin n at a t the h Iolo Uround Urolnt xeienlay xeienlayHI lsntay lsntayII 1 1I
HI I II il 1 wannt 1 the Ih Ninie m I oralekie 0 I kI of f III IIIIn Ia14 Ia14tfl PO POIn
In rr rI 4fl > of e rtTMttyn04 1lyn < TeUl ene for he h haiulisl out outriMen eceati II
riMen i 0 Ia4 Ia on n ball hal fl bit two I iMilmnen iMilmnenn
n IIli l a w wiki ild 1 < pih Ih and 111 wa was a hnimnernl hmlr1 for forir frrD
f > ir rD r rn f hit h and Inl aixtevn run m In Inlr II III1sr
lr fr hi work rl wa a burlemiue 1111lle bill I a Ihn Ihnhed I h hYf 110ith
hed Yf ith > could not 110110 IH Crandalla lrII ilellrery ilellrerycnl lyI
cnl 1 he h purpoAelx Ih let up I In thee Ih ninth 111h in inn II IiiI
I n nnl oc linftlth Irm diil not take I the Ih fortnor fortnorterror funlr funlrrro furturrror
terror rro rror out 011 rite fh name Ilm ait I n reAiilt rII wa 11 Wa14 lung lungclr 111 Il1 Il1driun
clr dn u out 01 the Ih only Oi ottI real 1 feature be hll Iinj Iinjtmorelnt in if ifrmmeruntbr
rmmeruntbr Iomrm h1 i rundall rlnI Ml I hrllnnd hCtlflflfliukr hCtlflflfliukrIt IWUcrt IWUcrti
It i o lie I hittintf hllnl hit I Iflf of f l loteort ibert a 11114 lul 11 Murray llra 1 ei f u uvl I 1 1vt
vl hnm nm made t four flr sf ife r drive driveJ drIve4teeihlI lf
J 1Ir itiert doiihletl to I rill rlli with Ih out I oil oilin CIII
I in I I the h f1rl 11 mnllitf mnlll but I waa w wi left 1 lhe rh the theiant I tti ttiIr
Ir r iant I O tnada 11le two 1W run rI partly ar IMHIIU tIO III0 III0OCAt114 1 of ofio r
io 0 OCAt114 > l ie wlldne wldl Th Ihe h left If hnndisl hnndisllol hnlI1
lol oIe bauded bII bane h nn n biilla h I to Detore or und undl 11 l l1oy
l 11 1oy > ovle snoUra noll hit 1 to I McMillan III who wholirrrd s shret
lirrrd l Ilotlo Iole > o > l al return poecenel n1 but h tee the II I liatman liatmantfe 11
I > pifo tfe f at tint 11 a < or eroreIso < ornn 0 throw Ihr for fora mrit r
it t a double < 0 play 1la III pule 1111 I ittloet < llotiliirel lhlllI I I site Ill 701 off I ilio I h to h41 t4g t4go IK IKMurra
11 o Murra lutI > nhot tu II to Mi MLMItlsu Millnu hl forviil ro1 Hnod Hnodrra 11 11M nnd nndte
M te Ir rra rrer 4 and ant iMxor 1 Mured rl llridwrtll llridwrtll4irh 11 IliNhioltI1I4 < 1
4irh lrh1 l a I hit hi nnd nIII maile a 1 ili eloh h lor MS edict nndlUrke 1 1I
0 lUrke I throw 11m wa hicli hllh mid 11 Murra Murrarixiiiertrinc I tirra1Il0ittflC >
I rixiiiertrinc th I he other Ut he r end Oil 1 oi CI I tin tl C II t double doublet sleni 1111 I to toI
I t 1041 l ounletl lnll l 10 > extin I tIII x W4I 4 fIllet I llfl C on eiflr I a art
T rt o Mitchell Mitchellrndall hlh1 IItehoIIrinetiLl
rndall 40lal rundxl halI1 pn 1 too e4 to n I r n1 tili
1 i trke r in I the h eeinnd eo IItI 1 tint I 1onoriii Ior or rii I tiil 4Itt tiilotaieki 1 1C
C < otaieki 0 aIrl 10 lnn UI t 1111 K I out 1 and 111 McMillan l M 111 ii 11 II r > ir r > s si I IC
C i er Irnlr undr < > lo n Doyle 11 Xterkle Irkl o IC0IIMt > eim 1 tlm tlmam I II IIS
S am 11 hall h1 with h a hot IIIHH hI till I but h I Id ho wi winailed v
0 nailed Meallnc Si S hlil walked 111 tkrt on hull I and andd 1
d 0 d 11 l t randill r IIJI II I hen h Pu I etur MIOI ln ih I h hI he
I e 011 led u on the I 1 hO mound or I I 011 01111 lo t C Ixtbert I nIor t whn II n touched touchedti IICI h1 hodI I
ti I n II ret and i ld net iloutiie clod 10111 tel < tip I i randall r4ICeI 111 1 1 I ut H I MM 041Iftt 041IfttOIl ond ondou ul1
ou a < iuiik 11 throw I IIr in i rconin rconintXltll I Ir
r 1 tXltll tl Itil otl 1110 out UI m I Ih < he h Mr rl r I jjiliert I otrt i ricked rickedoa r itkoICq
oa oter Cq r tifliI mil for I a im Ifl mul did 11 llohlncl llohlncli luhl ItutIll 1 1I I
i i i III 1 > a Imil 1 for I iieilin he 111 Mitchell Imin Iminiu I
4 G iu IureiI red 1 n ha hso hit hl Cd i null rlorl nud 1 IIt t It r dalied daliedui
ui the way te a r Muni II men t hI f1 I i a 4I l iii ii iiui
I ui U the Ih third 11 oui t liy ht l Murrit Iurri lrrI > v 011 > ii 1 thruw thruwu lin linU
Y u Detlin Uln Murray Irt ha I in C ci I It Ioe H ni in inkttoitledKliien eect
t kttoitledKliien UI 1III lotgsnrt a i lie i alne n in h I lliu I I rio r toll en h hI 1 IilI
lI I lie tlatil 1 1 IkIiI role 111041 < up itiree t Ifif run in I their theiriMll Ih Ir Iritt
1 iMll 11 itt Of f till Ililllllif 11t IICIII II l IIICL0 n > e walled 11 11II ui4e ui4emy
1 II my anil MirHixra lIHIIr rHr pin 11 him 111 on n third 111 with witha 11
T a double 1lhl to 1 Co riifrit flt llolh I Slot I h itired r1 on Xlurrio Xlurriomule lllrti lllrtid I
d mule nll iiKintr 10 ontr r the Ih latter 1IIr hotlintf 111 toMconii toMconiiu It e4flI e4flIlet m1 m1I
let < > u Ihe I thruw lr I in II ine Ih pUle 11 ° X wild 111 pitch 11 ud udau4e4l itC I It
au4e4l Murray II I ci rre 1 lo I I Kuril 1 h I C I and Ii net lie SI rim homo he CHIC on onxlerkle CIIItrkIe
C t I rl ln
xlerkle WIllfl l linir iHiuinler I IIhr lo i dl dle uekie uekietio
e ° tio threw Ihr o nri rI a I b i ill iI t in d 41 II t lit litinner tI tImoor
inner 1r at I the h rititer h C Iov I ie tin tind tInt 1t 1tdI
d fanned 1ln1 uii Ixn I II f i t i HlkHt HlkHtAM lk1j
AM 4 et j w CetIcli hen 11 si b hi III1 t rfrn ii > lii > ir < of tn tnI
I lb tie lied U had Ih Ihr hne lI n 1111 n > m I0 < o S SCIII i iout
r > out CIII I in Il tlie fniriti rJI tun Hi 11 > teii mall x
4 otIC lop 1 of Ir If lievher hard < tnlop 11 CCIII CCIIIa > m I IXl
I Xl 1 xliiiatl 111 wax a forced 1r1 i third Inl lor I r be bet
4 t 0 lletiire Ir Ctt aot I arniiil 11 in I l I ItC lie ltr 13 1 half halfor 11 11 ilf ilfr
or r x h t IA on ni hall 11 i o i leal 1 and anditiie I I the > < > < l
1 > itiie lo IC Ir efi MMulKr 1llr I al oIs I i hit hllIJfn MilflX MilflXMirra eoiie l lI
Mirra IJfn I irr f raln1 fanI un an ellil 1 I llndwll IrI1 tIred oIl oIlI i ipi n ni
i M I MMUn MMUnwi IiII in
r wi itere s rlown 1110 0 in a the h Iniuit I UII fifth XAhrn XAhrne t h h1Ik tiil tiilI
I 1 > > e walked 1Ik il1io t and 111 lraI I randalix I rollnl 11 one oneM ul ols I
t M 1 M llIn Man whoe i h throw hr to Ii l or orau reI1 for a aI 1
1 I ir r wa o a inline 111 sinxle 111 by lt II iietote I P CIlO CIlOo anl anlinen 111 111h
> o inen I h fl < iircl h1 iKjlh leeji 1 Ii runner r alter alteri 11t1I
1 i snr IICW1IIfaO lijra lr wa third Iht1 out 1 on I a ared 1
f 4 C Cf I Ih
C red had i I v > o men 11 on 1130 IA n with withel itti I ClI ClII <
I el 41 ih h when 11 I nxalekli AI Iotti tluck II 1 III Hill Hillf II C CI
I f eiond n 1 t lime 11 and 111 gel a creal Iniiirti IniiirtiMIraw IlllltI nUl
MIraw I I r Ihe I h I tiltir 11 IIl were r hlanked hlankedtl hUk1
tl a i ii I Hi C110 Mvcntli 11 HlttiMUirh lhlh I ohert an I 1111 1111C I
C 1 u hnicle4l k flCC 9t 1 4iit lillitfle lillitflei IIIIIkrkoro
i N Xorker r rkoro r naUcI o Ik I u 1 in I II the 1k idiiie idiiiea
C a half I of r IIi 11 in Il I1lIClII in I and 111 1 1a flte fld Minn Minnfathered
0 fathered a A r il nl f Merkle MrkIoIi
4 l Ii > Iil 1 i a 011110 lnk 1111 e b t st Shl i i ratldlll 11111
0 4 e rti I 1 11 tb nature tero KititrU 11111 o pa IIt to tosnnilira
t snnilira InICcrfto4o nII thtee hntftter Ir Mutro Mutronnrl IIIITflenri
nnrl n1 > wn iCto11 1 elh > followil Veil t I lit h lltld lltldafe III fix Ill
afe 0 tlrite ci Irn for nue 111e ack ackill C h
A
ill 1 knocketl Ilok1 lila li tiall 11 to Die 11 i oriiel oriieln eerie eerieC
C > n f ihe C h eiirhih 0 PI I Ii innitiK InlUor 4id Ii 1 1 four fourndlhir r I IniIltiii I
ndlhir Illor schlel hll who A h he had 11 nalkml nalkmlad I 111 111I
ad I of u r him hll Oexore I KM C t hit I by 1 a aall eII
all 1 II lole 101 iiifid 1 nnd 11 iiird 1 Ii I II I Itir j jh
I > tir j mi Metcher 1 tOI shor h Infield 11111 11111r I I flolel out outI
an L 4C1 r I eaed 1 up II 1 in II the I ninth 1111 and III IIIIIICOCI lolil l lt
l ° 1 t o C he h Roil liAtfctnen le 11 ltouilt uli four fourlu44 rlr rlrI fecurIW
lu44 I IW her und in 11 I ijilrt IA A Iort iNkll 101 atil atilMiiti iiitICI 1
Miiti ICI ll 1 lxHi toooIoI ei a IIv I inii II IIt tit tie h ritfht ritfhtnil rIitiIi hi hio
i nil Ct 1 Und fur theiln Ih cli 1 M 1 and I ITUT ITUTi 1
o
i wtd C 1 Ii another four rnlr Imititcr toiZttefl 111 111n IM II IIenre
enre efl n ro Held 11 fenie r TI Then i randall randalli
n r i i rtn ream nm ncnin 1111111 und I Intkc I Iii II iru tl 1 feleR feleRlIlIIlj < K Kii
ii lIlIIlj lini II1 ClIP I aKom 1111 Ihe II I 110 cor oerI coris rn r >
is I ls > ti srw tom TIeIC n i il ian
I
IC r V CII II r e eI
I I II CI 1Por I I II I P1 P11e11
1e11 I h U I 1 Ii I I 0 e 21C h 1 I 1 1llIll I Iilt
llIll lt C cC tIrIor tl I C Cl CI CIoplIIcf
oplIIcf ilt I IC violtvI S 3 S e I I IoorIrf
oorIrf rr I I I II II OrV u r r I
er I I 11r Vt I Iab I C Craab
raab ab I C C I 111 HijdWrII I IIIn 1 1Il
IIn Il I 1 I I Inl I1nl I Ikl I I I II
kl I I I I CC C I Ce IrtIIh 111 I I 1 I II
1 I A I I II I C 010 cIiIpt r rIlon A AWIn
WIn Ilon n C I If 0
4 f I II i I it 1 rr44lI IA I I I CI C CTtjii
1otli 11 XI 1 II I fl 7 Ji 3 1f 3In 3I
I f > r CovlMklr In Ir ihe h ninth nlnI Innlnit Innlniti nnlno I
0 i > o u n o ii C o I o I 4 o IIr i i ir
r j ii x i i x 3IlfInflhll
1 rirlrtnAtl nlnnl HeMh r lot I4bCi > rri 11h 11hr lliihrii lliihriiNew IlIrhIo I
New o Xjurk r rii iMtorr ln 1 Ho 11 I snHt snHtM nO fl4IPf
M IPf rray 1 xlrrkle rkl srhll 111 1 rxmltli CruwIPIIII r rnil4
nil4 ni III snodcrau nor lxb I IbrI rt Three Ti h hn hi 4e 4eA4 I
A4 4 Home run randall < n Xtlu tlIihoIl tlIihoIltrlh 1 hMl hMlttrtnre h hIt
ttrtnre trlh n fly ran rII4II njl All stoirn j titve IioI
1 irrav It CtT I Hrldwfll I rlhu I lutchrr h lotrrt lotrrttli I IIir Io rn
tli 1111 l ha hoe c nn rrror rnrtnn CIflCIflIClllItrot ll llI lk I Irn
Iir r
I lrt h eon r on hill i > ir PIT Iovtlrkl IovtlrklStruct CC ilrk I 1 1MIrLIrIl
Struct rn oilt It ll lt > loVAle4kle Alrkfr
4 HII 11 by b pltrber II lt i olr lokI kl kli I II II
i Ht I t tfI fl fln nn ha h toes e Cnrlnnxti nln nlnI flrIn0IlI
4 INinhle I play IA Ijihert I jn nl irIi nlMrn l lri
i hnt > ri i orcnrin Mrn and n1 Hotilltfel 10111 W Ikl Iklir IIICr
ir mplre mlr In rhlf Cblf lohni IhnIro IhnIroI hnn hnnTm < m mAiri
I Airi Time Tm Z boiri beI and andI n1 n1IUI III IIII I
I p I Ill lITIMICI lint tIll 11 tIllI n ninwmtlxe 1
I r inwmtlxe time II il the thelie h I In ICC
n I 1 lie C Iliirrf Iro il I IIII WHh xu h hi i
P 1 i u t i > me 11 Hie I white whitei tub tubp
p C i Hell 1111 wi Il in Kriat Kriatt Ial Ialo
o I l 1 t f IlIfo
0 IIt Il 0 t i n jut d SIIpIjIO SIIpIjIOII ppor pporu 1111
it 1 II 11101 o u i t i Mri Ir run I in inIll I Illlj
Ill 1 Illll fIJ Hi Hieird isg > It I tome 11 llld llldK h1o1 114111irit
eird o1 irit on CII K I llll llllt 1 > K 1 d < I ii J e I ouloll oulolltfier iIlolll 1
t o e a ratilniK ratilniKnnd II1 tfier I g r Mi MiMirili sI sIfliftIloCi 1 1nil
fliftIloCi nnd nil dIO dIOiii > > Mirili Miriligle 1 1ol
iii gle ol irniinn lrlII i i in > i stark starkrubied 1
n 1 nnil nI H i in CnI rubied rubiedHiked rI
n nI I a Miller Ilfr oI1I iliglil II1 I 01 i i ir Hiked lItkpIIOt0 Hikedt
r were r rinerei l linner I g 1 1411 1411lilsoro
11r inner mi n > hoi hoieigtilh h hU > l I IthIIe
I
eigtilh U thIIe I I IlAllcr rL rLv 1 t toel I
v < nml oel I Mini I nun l lI 1h t i ilt
I n I right h 1 the I he Mm MmIirate 1 iii itj itjtrsI j
Iirate 11 thri lr I nel t tlie CC <
C lie 1 Merenlll 1 I w ifri l li lt 1 t In t tiI I If
i 4fel iI f I Wllll Ih onf ofl C 1 1i Cl
i I one 111 Into I 111 I illMin 1 1f
k out Tli f garne 1 w wtumn 4 I ITh I IlIfl
tumn lIfl Tho Th I t More ore ore0I r
0I I 0 pdICWl s sC0 I
C0 II r rt p IN II p pI
t I I C 3 1 CI I I 1 1410 d dA fI Ii IiI
I 1 II A IV1rIlI bl I II
I I I I V I tiost 1 1I I 3 I II I
I 3 II IliUtreleI n CC C C
1 3
I 1 4 CI I I II eouI4Iljt 11 I II I I I
I 1 I I U I III 0 J 3I n I II
I II II n tr I Ie 1
e tICII 11 t tI I II
I ft UI UIa I
4 a 1 7I l 1
4 nln 0000 CCfl n nn I Ia
a i n 0 0co 0 C 3 3I j
co I S 1 I n 0 b brtt bO bOr8t
rtt r8t bue I 1i OA o4 11
ha 4 > Hautxrt lint I baae oa rror ntuburg PltIaburI
t I1r Itt 1 t ha b > oa 0 0I balUOft IVtU ilfi I off 1 avert 0IIIIUh r1 r1In 1 1Mrurk
Mrurk In out 0 My I Itrlu I I I br b Mterlc ttc I I l Iiil fl on
b4 ba lltuburc 111tbure 4 llrouVlm IOll a t Implr A I lrhlrf Irblr Ithief
thief Hlffer 1r n n1 M urnplr UlpirUun UipIrUenmy Uurray llpr Time TimeI 11 me meI
I hour bu and a 114 iS mloutva mloutvaat mlauk
at uiuia ix II l ui I t 1 InUIIUHo rniutiiiLri < c ui 11 111lnUIUNU I I1iintntLrMU IIIClIIatrHlA
1iintntLrMU 1lnUIUNU Nrpt pL y m I liul won o In Inecund 1 1n1 ttaeunt
ecund n1 roa4rrutlve Olly game e from rro the Ittltlr 1ln to I Jay ar
by another one ne run tu martin PlareloL T VS core Icureai corei
ai i LOIU L miittrirni rOIUFn rOIUFnnlnI PHlIIrPflhIH t tllalleil
H P A r AI II P A I
r
nlnI 0 3 IIITI 1Tltusrf r 3 3 U AI I 0
1111 11111 I U U oguatezt Ko 3 n 3 I U Ulln UIOUIr3b
lln IOUIr3b t 3b 3 I I 3 I WIIr aIhrt 0 U U 3 I I1
hinrlehrItt 1 I I I I 0 Iarit I 3 3 U 0 0r 03
r I 3 II I I 1In II Tiint3b I I 0 0 I II CI CII i
I h I I 4 I I 1nIlb It hArdIb 2 3 Ie 3 U UI 0Iahost
Iahost I 3 3 0 I II 9tsle 11 I U U 0 U
la 3 3 I I IIMI o 3 0 3 II 0 0I USlrrIe
I MlrI SlrrIe I I U 3 U Iln Ioolnr I 0 3 3 0 0trallp 0GlrardD
trallp GlrardD n I U 0 0TI 0TsIsls
TI II Ifl n IA I I Thom hm I U II I I 0 0 0f1Inanp0
I rnnnp f1Inanp0 0 0 I I U U I II ITII IJ
J TII TIIiII 31 I o z 2 III 2 I Iflitl
llalleil flitl 11 t for HrantrlrU 1nn lln In II the Ih nlnlb bring Innlol bring1attrd I i
IliltiM 111 tiirnnl 1N In the h > etrnth nlh Innlnc Innlnct
MI t iil4 OII I 0 n I 0 x 0 0 0 J 51I1114trlIChIa
IltllalrlphlA II I O U I I U l > t II U UHuno 4 4Hun
I Hun HII si l 14ola ou 1 Kill rI Kunrlrhr nlrb IvAnv lire liren4haii I tirenIaU
n4haii rl iiaitr ltill IbItoIrIihIa I ilrlihla h xlajtre 3 tlranl tlranlhlt ItnanIIranflrlt
II
Iranflrlt nIr I 1 hIt Tim lWkri r I twrrp
MrAnru n 11 rtirrv I haw hit lta I < r rt Kunrtfbt K Knul
I lIme rm till sarrltkrc hit i hAste Mrurk Mrurkoul I rwIt rwItout
out ll I Sirrir I 10 x h > iilrard 1II I by Mrrnutn Inon I
Double 1 l1 4 llreaahat ami 1 llucflnt HNIIAI HNIIAIami IIMI IIMInd lIulaIr
ami Ir nd t HrAntlrtd 1 lint 1 bxeon hw no ball 41 lt i IrrJ I Ioff Inr
off nr rT si Slorie re t rmplir lm In thief Klcm HrlJ rf um umplrr quopine
pine kane Kanrito
1
ito rox 1 Tfl ix I H i 3 3cIII41o tu K4 no vi N I rtitar nul our ntiirmmrov ourIrn IIIIIPIotos
mmrov s p 11 pt 2A = The Th I ub h wrte C rvr able bl to win oI oIhl In
but one of r he h two game Arur m Ihl afternoon fuoO Tbt TI Tb
Iocal4 Ioc HIM the wore In I tile l IIh ih Innlnc of Ih Ihntt the
Ir ntt game on Ihrre h bit and A pa I Inrolt In the ninth ninthXtrhri ninthIrhr I Irh
Xtrhri Irhr rh drui Ir IropIwd > ed Kxrri t throw 11 and lime I was WAII wasate a aI
I > ate f Mr I Hole I wixid and Ad o1 > rair < l the Ib wlnnlnf Innln Innlnun tnnlnrun
run on Oi ne llarldrn 1111 hit bl to 0 left r that Minkanl wai waiunable wsunatelo u uunh
unable to hold hol after r a lunc IC run llrown IOD hul
i lloton 1 out In II I the li Krvol 1 game 1 wbtlr bl Ihr b fnl fnlIdtote 11 11a1dIol > >
Idtote dIol two 11 Ihnion I o twlrlrr lll from the Ile boa bl and androlled andlulled n nul
rolled ul up rlrteu CI IU talllr II Ibrtrorr Ibrtrorri 111 lbs wore woretIlteAH <
i i CIHrAO4i 100 100I aoaroM aoaroMA
A a H r A t All U r A I
1 ftrr 1Ih 1 rr31 > 2h a I I 3 o Srllrrvlf IrU 2 u I AU o oSherkard C u uI UiIhevsrtLf
Sherkard ShLlr If 3 I 2 u I u o I I Xllllrrlt 11rr 3 I IOU IOUlofmnr 0 o ti tillofmanif C CItofmant
I llofmanif lofmnr 4 3 2 o 4 o I Shran2b SIn a I I 3 2 u uXrrhrrMi I iiirrhrrII
XrrhrrMi blh i I I u I I llriklb 4 o I k I uMrlnfrlllJh4 u UI 0tetDtekI3
MrlnfrlllJh4 CIDf 3h I I u I n 1 Cuodrrf f 4 I I u I U Usrhulterf 01 UMcttutlnf
I srhulterf 4 u 1 o I 1 o I a t ctna I n I 2 3 u UTn 0Tlnkrr
1 TlnkrrtA Tn 4 O I 3 4 o tliabam 11b I o I o I Ii I il ilI CIKitni
I Kllntfi Klnl 3 2 A 3 u S MSCfIICSI rmr v I I I I I1ICh n nllrulliarhii I IIteullchp
llrulliarhii 1ICh 4 0 o I C I n llurcll lu3 > 4 I IAIn 2 2 3Hartdnc
I Harldrnr AIn l I A 3 I II
Total 32 s M t 12 I I Krrcunp3 3 0 U 3 I ITnI IToIaI
I Total Si u < 2 17 1 I 2 2Two 3rwn
Two 0 nut whrn h hrn wlnnttiff Innll tun Iln wa 1 fcrurnl fcrurnlMlAltrd 4OI0IHatted 1 1Illh
MlAltrd Illh far Ior lm Ii In I the I tilth llb Innlm Innlmtblraco Innlolblu Inntn Inntnhlcaio
tblraco blu I 0 0 u I u u o 1 n it I > 2 2I
I IluIU IIO4t4MI I 0 0 II U U 2 U O I I J JHun JI
I Hun lun nirAro Ktrr t 2 llo 11 loIon lon SHIrr 1 XIII XIIIIrr III IIIicr
Irr I Mure luc Mrt 1 1 Inst bate b ha on 0 rrror 0 lloton 110 I Ibl IblI 11 11n bi biI
I raco n I lrfi nn bite lloton 1lo I i hlracu racu IX IXMr tOlirs 0 0I
Mr n1 t bi4e h 4Mt u ball bl Off ll Ferguson t l nIT UI Keu Keubarb I llrChachb
I barb hachb rh Mrurk Mrlr out uu Hy I Ferguson teul t It I ItrtiltiArn ItrtiltiArnI 1lhoh 1lhohUI
I r roo o ha < hit 1I Kline I iacrlOrr hit shrrktrd shrrktrdsiolrn b
siolrn UI base rtrr Iers shrrkard J HofmAn 10 An Arrhrr Arrhrrllurc rrhrr rrhrritqr
llurc itqr liuuble Ytb b play It Iiridrn A r Mrn And 1 bean lilt I h hnltrhrr hr hr1 hipitcher >
t
pitcher 1 Yt Hy It frrcuxm iSlrlnfrMti sarrllhe ln Hi HillufniAn II IItlofniin
llufniAn I mplre mrl In chief HlUy r Ilrkt II I iriirr iriirrllrrnnan r 1 1I Ire Irelirennan
I llrrnnan 1nnn lime 1 m I bour Iol and Id 42 3 inlnutr inlnutri nln ntntrlltIc1O
i 110 iitctoo II I m 51510W no ro < < o orllli I 0rItilloel
I rllli rItilloel rItilloelAl I n too 0 0A irf irfAa
Aa A H r t I AH M r I r rr r13 VI
r I rr 2h x 2 I 13 3 i 1olln1 I Iollln if I t I 2 o i o osh I Ih
sh h k ilir 11 11 3 I 2 II I 0 Xllllrr 111rl tIIIrrrf rf 4 I I I I Illnlmanrf IInlmnrf IIiotmanrf
llnlmanrf Inlmnrf 3 t o I 0 o I Srxn2t S un1 > I l I I 0 0Xrrhrr 0I 0rrhrr
Xrrhrr Ib 5 2 12 I o I u 1 Heck IleoLIb Ib 4 10 I o I I Isi ICt
si Ct nf nIJh nftt31 dt an a o I 3 2 0 I iooOrrl r i i a I 0 nI 0rhutlerf
I I srhulirrf Irf A 1 2 o I 1 n I 1 tirt44 01 et i I II 2 a n n4 C CTInrt
TInrt 4 O I 1 I n II ItniI re X 0 0 1 0 0kllnfc 0kInii
r 1 1 1lhmrO
I kllnfc a 1 I il C I Hrfd HrIIn f n 1 n A a I INrrdhAmro IerdhrTIr0
NrrdhAmro lhmrO o n I I o 41 I I Klllott 1110 < o I n C I o 0 ollrownp 03 0I1r00fl4
llrownp 3 I 0 4 u XlAllrrn llIn C CC on U 0 o ottirtU I IICintls
ttirtU n x i n I 2 u 0TOII 4 4Totals
I Total M i It I 27 lo I tlurkr lu ttqre1 1 i > 1 o I 4 o I 1 u 4 u uToui4 0I 4 4Total
I
Total Tn l x e 62I6 27 u 3 3C
1 i I UlrACO I O I 4 II I II e II I 2 I I I II II IIi
I
I i II Ik1ii tori o I 0 4 u I o il u I > o I 4 i U > o Ulun 0lIon
1 Hun lun Ihlwo Ihl h Ktrr 1 t Cr x snrr hesrI < arit llofman llofmansrhiiltr 10lnln 10lnlnI ilofroinohllIe
I srhiiltr hll 2 llnrr nn Mine 1loc llrown nn Ilti I tse 4e on onrrror onerror
rrror 0 Itiliaco 10 a I I rfi nn n bases h ttmton 7 7i 7ac 1hla
i Miacii hla ac 6 1 I Irt I IIAT is on In r to > > 4 urT or C If UAttrrn 11n I IoT Ioy
oT 01 i irtl It 3 nT OI O Iturkr lrk nit OI Hronn Ho n I Mrurk Mrurkout d4rl d4rllOP 10
out 0 lit I It llnrrn 11In I bt lt i ills rl b Hirkr I I IICroon hy hyllroitn h hlon
llroitn lon t Two t tas > A4r MI I 11 Xllllrr II ShrrkArd hlr Hut Hutm lul lulmAn hotman
m mAn n srhuiir hI iiOiktr 01 sirllirrMIt lrlhcc r ll hits jtrnrrkArd jtrnrrkArdTinkrr Ink InkTnL Iehrhsr1Tinker
Tinker TnL llntman Imn smirn SIol l ar a as Shran Schullr Schullrirt 4shilItrCirt
irt I linman Inrmn rl to > > > ie rlay 111 fell Shran hn in I < lul and amilink andII4 nl nlI
link I II4 h s rririre Inr rjt C L Mine n t mplrr mll In blrf blrfllrrnnan II IIIrnnn bittIlrrnnsn
llrrnnan Irnnn I trM hi umpire 1m o 111 II I > Tint Ta I boir boiranil bOrno1 ul
anil lonilniitr lonilniitrr se 0 tnntr tnntrsr 1Inl 1Inlr
> sr r iwr iwrOtilliler tnrii fU1 i i 1111 1111UUIIIr unist unistIhitaliler
Otilliler UUIIIr Heal 11 Conil onl ornt Held 111 In Xlna lPU Trot Trotat Tr
at 1 Cliltimuu nlumbuI lIIiiihtIs
1 1 MIII I I 4 Sept I ICt lwn n and n1 t flI fleurke fleurker > udi udir <
r hiLile iL I lil one harp rla rlh h in I heir < h rate racoto r rateier
to dny 1 oter ier r the h IoliiiiilUA lllhl Ira Ia k but hii lh lhreal the thereal ho horllhaa
real rllhaa thine turned up when hn the Ih 2 IFI CI trotter trottermine Uolr trotter11T110
mine 11 out 011 the II race r rat pIling Illll to II MA iIarII rile that thatwa Ihallohr thatwaa
wa waa nowhere lohr In the h hettlnc but tlile Ihle to tonvike InI toIvIe
nvike I the Ih first mile mie In II iul1 o3 ur a full ul evond U0s0II1fuotr evondfa Oi
fa fMr fuotr ter tlian In loan nn went f when ahe lift h be boil > t the therihdale Ih Ihr ther
rihdale r r 1lal mare Ht HIMI rtl won nn the h wsond wsondluMt seonelIn
luMt I melow a In eIw I lime 1m Thor here wa waa better 1Ir a14PII a14PIII MS MSm nt < 1 1I I
m I I ite I lt third I hin and n1 Urn Ir is limIt 1111 ei4 t eJ Ir IrUI If Ifl in inlliiiti
lliiiti UI l m the Ih Inn I thirv h rard rardI y yI
I CCI 1 Vr tutile hi althouirji lhulh lw4 I ti LAI LAIe I
4 e ht 1 JIMII J wa 0 IS made 11 tiironle Ilyr Ill irIIe fi fr > r the theHi h hIi 10H
Hi Ii H s e make The 1h mnre went e 04111 d h > the theI Ih IhHul
l I I ir Mild I hen pfl Inked the I IMLtC ialn > e nf ihe ihett CheI h hn
tt I the tCe final n half tieum tniltist t1 m l 11 oi oiatnl
atnl 1 t he h Ut I iinrter iti II It 4 o ee e ind 1 Ictaii Ictaiiw IOtI0IC MI
w 0IC n lx t eiioutfli Inlh lo eke 1 ati any 1 doubt away awayshe Ia awaypp
she 1 pp onk oh Hie I h he Hex I f I i o n hent h st icIer C Ir the Iii h final finalfiarier find144ftPr 1 1II
fiarier id enh txinc PoiIu II in I 11 M PeeflnIs PeeflnIsI cond condI
I III
I he ummarie ummarielv II
lv II t ria4 eta I truttlnc tulnr nrt n Or ilulMon 45 llon o trw 1 Is ivn ivni 141 141I
i rrlchion lcl ti c I ti lt t0 > ie Hond Ilnmn Ionilman IonilmanIoeII mAn mAnji
IoeII ji n I 3 A AAdmlrAl I I ItniCral
AdmlrAl ttrd I h 1 P ht Ii lied I It Mlr Mlrm I tte ttet1Ic5
m t1kl t1Ic5 k ilrllrnr lrln 2 1 I IIi 3 4 4tall
Ii tall JM > VXIIIO 1 10 iIloa lir l I m f lirrr 3 S 2 2IroI0
iA IroI0 > rrorr 0 c I MiDonAkl Im1 I 1 3 4 4stags J JIht
UAIACA stags i m Xlurph Iht S 1 ro rosrtiAior vplUICOtCIP
srtiAior Air 11 br iHrll 11 X 7 4 ro rotrtl norttIa 0 0rl
trtl rl rttIa t Ii 1 I m llinnell 4 w I ro roMl C CI n ntAII
Ml I I Ttt Trrd br t XXemM v a u ul II III IIII
l amallon mAlo h I s Niirkol 0 7 a dl dlTime dlTIm
Time Tm 211 2 24Is 212 2 I Iv 2 ui I Its 2 u uId 1 13IP
Id II il 14s irotTtnc IOOI mit e I 4eron ronIh ronIh1t tonI < t illttuor illttuorlin 1110 1110IIi
IIi 1t > ii I 0 1 h m hy I h I lcclnioti Iccll Iggtns 101 on I I ITi IThe i iThe
The Ti t lIflrfl Inn < i nrn h I 4 xfrMhan lln 322 322llordrr 3 2 2 2IIrtrr
llordrr 11 iiiArd I b t lireM I Gee 2 A a aIMIK eRII
IMIK RII IAtrhrn rhn hIM bil c I 11 < > ra > II 3 4 4kAlrrrlnr 4katPirtflr
kAlrrrlnr II I h I I m tat n 4X3 4X3iirKnA A 1 3 3liens
liens n b I m r I 1 Ilent I lttfton on 7 4 I1ln 4I A Ai
i dutn o tn ti I b 1 1 s l Atier4on 1 > x a abeI a anele
nele It h m KalrrrtAn A 7 7 7Mornlnc 7Ionlnl 74ornlIiC
Mornlnc Ionlnl llchl Ilrh br l 1 c ion Jo > 4 ill illTime 1 it itrim
Time Im 2l3ij2 1 I3 2 II1 I tI 2l 2 2MtIIV 12 i iII
II 10 > e Ntakr L 211 III 1 IA ii 1 > Irnlllnc ntn txnii txniijon Mn MnJoan 11
jon blk lI m h hi > IMrmum lrllm Si i r iXlrlxt iXlrlxtlit CtfrI CtfrIitt 01 01II
lit II I 1 I IIHI IIIxIIp
IliHllr IHI XrrhdAle rIIAI Mk hi m ilireri Ii Iilrn rr 222 222lUron 3 3 2 2lrn
lUron lrn Irnn br l iMrllrnry Irlnl rlirnry 333 333I J 3 3leutrr
I 11 IrriHr tinld 11 hr iliAhacan 4 I IM 4 4In
XltilA In M Ia hr n r > Prixtor Iu X X 3Umarll a aHrmortcfiil 3Hrrnorwfti
Hrmortcfiil blk hi c iMrMhAni ICllh dl dlTlmr dli dlillnir I
Tlmr 11 2 < 4C l 2O7 2 n fl7 2 9 9r
2 13 rU r rarIng pur purse ur I Im sIn sInire l2 l2triif < > >
triif ire i b P m tisphtni hI tub Mphtns lln Meillim iRray I I I lI Irrl
I rr rrl 1 I rt c llo lloyIl > li 223 223MAI 2 2 3
MAI 1111 fiflwrr ro fe n c illopklni lolkln lolkln1Jn a 72 72IIAJO 7 7ha
IIAJO ha blk hi h I rrmrri m min 3 A Afirn a aTien
firn liordnn In h 1 1 4 i < < j4bflrnr br > A 3 3IJII A AIJttl 31Jul10
IJttl IJII tiirk b 1 t c I Cuanlncbami nnlntm nnlntmInhl 4 4 A AItovAblir altosatelIr
ItovAblir Inhl hr h m 11 ptatl A x A Anrrkr e eO Sflrhe
nrrkr O > II I Ii I m MrMAhan llhln 7 X 7 7Time 7Tm 7TIme
Time Tm 2jr72iri4 2fl r i17C 2CC 2CC3I 0 0i
2 3I < i rlA 4 trnttlnc pur4e p11r lpt 111 11211HLsrIo lptvi
vi HLsrIo rtp b P r h IMItlAm 11j m Ullkp4 tVIIk itiAhAfAm t I 4 4HrAr IlAr aIlnar
HrAr iirdi 01 ti I m b II > frecAnile Mr MrXlabtn Uctat 0
Xlabtn tat ItI X 1 I IUrn In ISIlo
Urn n IVrlllit I ir r c I lllrkrr llr llriIrnn r mi 322 322unit J JWi 2 2 2uItt
unit Wi b I I Prnnork nn nnI 2 4 4iiirti a airnrrAl
irnrrAl II I b I I thai Iul H 1 7 7Ton j jturret 3tImed
turret Tone b 1 e I illtAhi Itn 4 a atsi 1 x xIjll
Ijll I sialrlt It b 1 m iMrllonakl itrluk 7 7r X 3lemarrt 7 7prmArr4t
prmArr4t b c firrri I dl dlTime CIIlimo I
Time 1m IHl 31L1 ll 20AI 3 i15 2 2TltttTIIMi 31s 31sTIUTIISb 7 7TlTl
TltttTIIMi TlTl IT T TIIKm TIIKmM TIIrO rntrvvansi I Int
M II ansi nt Knrt nr nrf orange lad IaOIII Mpllt Ihe Ih ylI ylIfla 22Ila
fla flaIrrvitiN IlaN 1 1Tr
Tr IrrvitiN N 1 Hept 11 el 35 rrl laraa l rc field fieldfaceil foldf44i 11 11r
faceil r 1 the h niarrr rr m n the harne o race at athe athe 1
he Inteiiale fur loday Co eI Iy tlm II 21 I la lairotinir I IUI Isna IsnaCfuIIIit
irotinir with UI Mventeen VI tarer n wa was de dedd 1 IeC
C dd In n two I w WI ae1 e < lien lnlo the Th Auniiuarie 1
2 17 1 i I la parlnc rorlol etnp pur Vifi Vifilittle 1i 1ilIIIiosC
little 111 ti I r tirrrillnc hrllor imknuwn imknuwnXJurtln flktiIflIprtln I
XJurtln 1 I I Ilirlm 2 a aIlirrrlum P II IItrrrtom
ln
Ilirrrlum lirlm iHlmar a b I g DoMn Ithl I i 3 I 3 3 3 3Krrtuehy
Krtui Korkt Krrtuehy rky llrllr 11 lIi lIr h m 1Arkrri Ia 2 a J 1 I IJrrn JJm IJprT
Jrrn Jr J l > l IArtcl ye r l U I II II I X I IIdliAunl II I II
IdliAunl h I I m mo Ilrni4rn > I 3 4 4 2 2 2IMrokl 3liarokl
IMrokl Xllk It 11 4 n I I t lion 11 I InIals
XDII nIals A Jr J b I itiarittnn i 7 4 7 7 7MM n nHurt I
Hurt It I ii I m llefii 1 l 7 a u e elily 7 7llli 7IU
llli I4ms b I c dxnrollni 011 u I II Hi li A A AI qI
I 1 ijJr I b hn I m tn John Jbnvi xii a t a ur urlittle drIlIIlr
little 1 Xud tIy h > b I t itXrlcnt m li II I u dl dlI I 21I
I IIHn IIHan W t X rh I ni n lrrforyi ul 12 12 I dl4 dl4llllbMno t ti tiIiattrIn
llllbMno b t c t XXArn w arr II I C 13 I UI UIrrlni dltrio I i iTI
trio lat r o er i blk ltl I lui1 < c II a 4ll otTime 1 i iTlmr
Time TI 2114 I t1 2 Ias 2 = I ff 2 I Id1 S 2 I7 I7l 7
2 31 l cla4 I trnllf rl gor iire IXVt I 11 flrt rriion stelItnt 1 I IM
M t U v rh b I > Mnej kn ijonr Jon 2 I I I IIIs i iXIN
XIN I l 11e14 > rU r hIM 111 m 11 1 IliAd IY I 2 4 I 1 1a
iXliinf Iln A 3 3pI0iAl I IMAniJK
lX a t hf hrI il b I c n 2 zA
MAniJK A > u I c I Imliki I A j 4 4l 4la
l la lililrm 11 b 1 ni I XMoxAf 1 uIma uImaljOelUI I a u I A Ai
AtehulA i 1 hr in n irnntii Hur1 A 4 7 7IIttIr A AIJIIIr
IJIIIr MIA tl P ha A blk h m Illnllenherki Ilnl 7 a S 3 3Klnc 3 Ahint
hint Ji Kdwant b 1 A C ilhllllp I IW X u t e v vSadie aMIIq
Sadie r Il4 IIiiwrI > wr br I m iJ J ll Ilin ani I a 7 A 7 7lime
lime 1m 2II 1 21 1 2li 1 Z 223 1
2 21 1 iIc IA4 11 troittnf t plte lir e IXXO sV I4rronl n1 4ectluni eCIluniorI n I 1 1I
iorI I or ur I urancr 1n Ijtd b c I l Iy > > Uurrrby QIOFiIY14411hlIn fh fh1tIn I Iiluihliiin
iluihliiin I I I I Itla
1tIn
XI tla 1 iSe 1 I l h m Xrii sCICrO In ni I Innn 2 a 2 2lynnn 2lnnafl
lynnn nnn br Kromrr Iam > 2 a j zI a aitAkA 3htak
itAkA rn c llof a 4 A a aI aIsrhrrn
Aihrrn I I r f I 0 Vchlllri 3 A 4 4i I II
i n I Mtr b m MiArkti k A a x 4 4M 4Ls
M Ls ti I m fC Imlloni I 7 7 ill illlr ills illshr I i iIr
lr Han ln blk Ik t Sirom MI rn Todd ttl ttlTlmr dlrime I Im
rime m 1 2 221 21 4 22l 2123 223 223I
I 1 145 iartnc lorn pur e ivn n lunitnUhrili lunitnUhriliK lunnnlbnr I
I K nrru nr n isi rt b 1 I mhrriai m h ty tat t ill 1 Mmllhi Smlh I IIvr II II
I Ivr Itm Is rh r llrrrrei llrrrreiX lirrarS
X S o i i rn O4tpii rI J Jtai aI I Ih
tai I i t rt lir h I m llbiwhi u 4 4lUt
lUt r riwnpt 1 lt S MoffmAnl lolmn 3 3iruiri SI
C iruiri WUr V I Ie hr I r in Newtorn raIon raIon1a 10 a aWA Ao
WA 1a n r m 0 limn > 7 7II III
II lit Ie o c U Villlllcni IuIlIin IuIlIinI IWU IWUIn A AI
I r In nr n ° Mr l lor C P dO o f I < XlrlAlChlln rhln 9 9Time 8Tm aTime
Time Tm 227 227naehall Z 3fltflauhall n
naehall 1 Wakliict Park rr To T4ay < ta tatlronklin St0 St0flrnn4in o olIbU
tlronklin C Itttaburr lIbU tdmHntno tincInalneflasabalI rml f W Wnaball I Ir
naball P PaSflrn4sTdavt3OP PaSflrn4sTdavt3OPGlIL lt rru nn 4i Ta T ar It3 P PSlaa H HEUcu
Slaa EUcu xa R ClacxanttL Clcau MM A We DA DAI 00044 AM
I
I
ANNUAL AGE LIMIT GOLF GOLFW GOL GOLn
f n I IIIRF1 iii nnpi 1 4N11 TllnT TllnTJfN THIRTY THIRTYrot
JfN rot R ILIYEIZ4 UIIUW oLSt W 1o 3 VI VIArmitrnnt 1r4l 1r4lrCf 4I 4IE4rkf
E4rkf rCf Armitrnnt Arlrnt and II I I Tharnnll TharnnllI 1hrniIII4alitfle em1
I Id I4alitfle In Net S > t fardtforflnt rt or llh l Us m K Krlrtglit I Iirliit
rlrtglit Chi and an rk1 K I I Amerr m hate a HIM HIMiron 141 141rol Ueatrou
iron rol Ap A Apatsamli tintU mll Club t1ub Kntertatn KntertatnTinre EntarfatnaTlinre ltlalne
Tinre Th were W1 WI 114 AiancM in It lh tilt opening openingeighteen nl111 0lPIIitigillfl
eighteen hole of f medal play lay at 1 the Ih Ap Apwanu pa paoamt
wanu < lob Ilb yetlerilar of lh rltlli annual annualtournament annuialIOhlfflrlIttit nn110lnm11
tournament 10lnm11 fur sIr player 11 of U 3 year r or oror If f Al age agesIr
or I oter e or r an n elanc Ic rondltlon 010111 I < IIn In thai 1111 t liruuehl liruuehlmil Ilu1 Ii ruiglillit
mil nll lit two vrrglnit vlrllnc on 1IalI 10 t > Meiander MIllie Milnewho II
who h ho nun s CCII n n medal 11 at 1 lnutruM < Sn ccfl > lltu 145111III < l lin
in fir I t4 Coil an I tfn < i len > n V p I lloanlmati IIrII of lio lioinn 10 10I
> inn nn Hi former rler I 7 75 anil th I the tieneral C a aolder aer
tr er older Iho lit li Saw lurker wiirlni nl imIer imIeran Inlr Inlrnl C211110rant
I an ant nl > t th Ills h llolonlan nlan a Abade 11 over K II IIi lid lid1t > 0 0I
i I 1t i n Joyful Juyrll thought lhl tall a player playerof I Inr
I of iu lId I CI on lloanitnan 11lmn nml In1 ion ieherl ieherlMn lelhrtIll <
Mn 1 Ill r ie their Ilr hut hole in II ncUno atktosloslg atktosloslgIflIt l U Uiniin
iniin 1 > the Ih I Ii applause for their t fiat 1 ilnr ilnrthai hl Ca I IIha IIkit
thai I liavo Iv nt A least twenty year PAN liar liarililen tIlr1u Ira 1 1Ia1
ililen ahead Ia1 of If in iniiir into intoI I
iiir I I r lAst 111 iralhehng VOl IIila liering perlmp remarked fII1 fII1r
1 5 y 1 South 7CIIt hr tIltiArICI > rland II who nolf Ilr exrry r liar liarII I II
111 I II i II iltt In xenr r ami 11 follow fnl tlm I lli h mm 1 U II to > Ilir Ilira II III Ill IllII4
I a II4 oin ur CIIfld of im I until 1111 xt s < leo I up I on 01 tlm tlmivliiil I Iii Iiil I
I ivliiil l itt link linkei lnk linkfesI
ei to II IC IM I lI In Ihi Kami cal on n urh lh n minnr minnrlit tillItflVCta IIn
Cta 1 lit MM I4 th the lInt 1IIr of the Ih ifiilherliiK lallrlll Ihete Ihetewere IIICICocr
were Ir men nln of Urn Irl affair fAlr In all I Haiku k nf nflife sflife r rIr
life Ir inn I he link I InIrl
on tt 1 lnk Millionaire IIIAI naturally naturallywere n4rI
were M > numerou nIrl nearly nr a raddle i tioya tioyaI liespayet
I yet no II matter IUIr IIOM 1 jcrint Ir grs wt or r niall rli they theyitinmed I P y y411011OCI
itinmed to I tx I In II worldly milier all al Hi HiIplator li tile tileI
Iplator I were ore r united 111 a ad uolfer Iulr i liuln liulnnatn IIII ItttIItlid
natn n1 lid 44 In the Ih I heos day SIC < iloe h not retire rll to II hi hifnrin hirlr 114
1 fnrin rlr bateau h 1 lie otita tur I in 1 harne 101 ant Pt I the thelafT I In InI to totfti
lafT I of r oftlre are I i 4tlIgtMI h in tied to diner drl unit unittin osiII I IIfl
tin I word Ifl or r upear r twtted to tolel into Inl Iron Ironi lun
i luh luhlle
I
lle 11 I to Apawimbi jiaw 4IItItd IIU lub el entertained CIII orta 11 I no1 alt a I d h hI 1 hp hpILsCN
I pliver 1 A MA iKiial I I anil IIIIr there I tier w we meutrv Ii fee feeI r fe I i
I Ill I ie C I Ithal > e4 lal iommitiee oni 1 Ittit I 00 included the I oriitina oriitinaton IIllI r liii ltd ltdr
ton r > nf iI the 1k h tournament nlnlm horace lrr I lluiih lluiihi h hI
I a i ami 111 I K I I Convene onv nnarria Hi h other hr inprnlMr inprnlMrinn rlr
111 I inn Itt g Slrnmin SI 111 111010 Konl II ulio ta h i ealn 11 gtti tt pltitiitnv pltitiitnvln a IIhI I li C ltt it a alb
ln 1 rar ar r a alil nor pn r > urh h junior JIII of f tin tiniuli to I Ih
< iuli h a f a4 < K I S Uli Whr Vr ioonto I 1 II I llirini llirinis
s 4 W Houli 1ouIINIay ptlay 1 IiriipV li I in a > lim i ami amioii 001Ii nl nlni
oii ni Ii lid r l II IAtfle mr I > K iit < > < it u nUo ft I CI A intnilt intniltipenian fl4 111 IttlI IttlIC
ipenian C P0 11 flId I ami a III 1 II I tie i < > nrniili es HII nil I II inuti I llx I I I 31r M < in inponton ri rioI <
ponton 111 oI II 0 iiolt 4 sot 01 Motiallon ss tat 111 1411 liaiiilii al IS I > i d ami amiail 811ai 11
ail 1 lir rntrati eflI nl rAt 4 pro < > r ranl ra 01 frotn Irl ihi I hk In InTh rulir mark markHi h hIt
Hi rrmlin rnnl r I > I riox 1 Lsc llnih llnihId Inlh InlhTh lIfli II IIii
Id lM 1 > 4t net IIt 1 t neon ffC r 0 a i l e > rnnrnml rnnrnmlliv Iln1 Iln1I I
liv I iorg irt > r i V E Ummrontf mroII u roi I1 a llni 111 > til Itrar > ran ranwho I Ih
who 0 h t ila > laft t In It i Ih ho nanonnl flal 111111 I 11 a inwiliiir 1141 0 II < ham hamiloii h
nIul
I 1101 111445 iloii > 111 iil 11 > at AS st A nilr nI ce < o S in II IVM I 0 ami a liii I I he > ml mliv
II iv n Irokr l fO II I I I I I Ihortirtl I 1111 I nf Hi I h ho tnnlfh tnnlfhIlty I n fiioi fiioiI
Ilty 11 I 1 II toll lnl a Mini a itul Ilim ln It ii nonn on i ountry 111111 1t r y lul 111 Itiiw who whohad o h hlu1 hi I II
I had M a ii I To I I hr laiT la IMI Id1 1 > on 01 H Hthtril 4tI
thtril I fourth IIlrh ii fifth nfh fl ft h ami tisI 1 I d i with tOtil nlh h holix holixwhlir hol holh liflirowhite 1
white rm ironic ha h heI > a I on Ii Hir 1k h oiitli ii tIls alirr alirrtp ltrtrlng r rI1
tp trlng lni I1 for fu a 111 IwtIAtI x iali > f rn 11 I fib < > roLi rul ami a1I a aon 14t
I 3 on t ho home 1 llinr 1 tIe r aril all o nil nilrmIronc I I
rmIronc mlonr
flt fltIn z I ITrn
In C 7 C I 7 3 4 3 a aThirnetl
Trn 1 I
01 411 1 3 3 s t a 7 3 3 A AIn < 4In
In s 4 4 4 7 a 3a i il ilI i iIIH IWrI
I WrI iVrtglit nr 1Irol e alt I o4 I in n > IIH IIHI hi hiI 114to
I I lo io oi i armui cr of If I MI honl a nuilrion nlin hot hnIhe on onthe iisithe I
the Ml I van arCI r1 flftnnih Ih hole hn for fm 2 I 1 I II I1lnl
1lnl I I A Mnorv iorv of ir th t ho tounrv 1lnI C nUflI rV rlnh 111h I I ii I llro Iltiolk < ikiin ikiinhn 1n1 in inhn
hn w wa a smIflnittlst mlt1n M i in I the h Inaiitiiral InaiitiiralI Inalllr InalllrI
I oIled 111 Slate < imlf I H sorlt oilniinn 0101 Con In l Ii3 Jl o ho hoi 0 I II II
I i hail the h neit I l hat eni ar rn o 3 dent out U UTh in inS III3a
S 3a Th The caril carilWrlflit tauIanlght arlrl
Wrlflit Wrlfliti nlght nlghtisu rl
i IU isu iu iuIn > 1 I
In C 4 C A 7 7nty 2 4 C a o dl dlCnsr
Vnuiry Vnuirylul Cnsr Cnsrlot nty ntyI
I 0 lot lulIn S 3 C 3 1 I 3 4 3 M MIn 3dIn
In C e e eT 4 4 4 4 C 3 3To
Two T To of the Ih iLa U < T ro Hue 11t1 from fl the Ih Itilfti ItilftiinHkt Paifltfl
inHkt fl sl 1 ami a 11 lit 111 4it > t iotitetii lohii toii ulthounh ulthounhfrom 1hoh 11llo li1ti li1tifrortI
from rrOI the I W si Vnritiiiiik tteiIIk k nf Ir droit droitU t Ilrlo Ilrlofrm IIarrlulirln IIarrlulirlnIa
U from K r rt Wolh i unfit l r > IWMOU 1 IhiU IhiUilelphli 111 111I S SI
I I ilelphli dIb Whmlllh Vaohinntin W ilmmutnn 111111 Se Sellateit ea eaIlaioii
llateit and I Ilion other I r ritie sitU alJ lo loiI loiIhail n nh1 m mhail >
IAI ln
hail h1 re flrIIlon f0IffltlIlot > re ntillon lw nlt > Hie tI inetroimlitin inetroimlitinliilx
liilx hll the n MM wimPs > rei r > v ill 1 < eIItr mt IIMU > ire with it ill h lho Ihour those thoseof e eof
of the I aar3g fTin < o 010 n hatxtliap tl with h no ni nt ntlimit itt ittlimit
limit lmi IVUvIrk 1 in Iharlen Iuknos Ikn n ken time timera 1m 1ma
ra a NI meplel a flO a rlillrnlounly hlulnllt nlil 11 Ill aldifto aldiftoI Ir xirt xirtmnn
I mnn n at 1 S hut golf If then had onlr s Snl Seotloti Seotlotiiotitleo < oitii > li livotirlei
votirlei nIHI > Manly of the I It pbijer 115 I r ra hail droll drollClot reit reitnote
note 101 Clot in II i slwrIo > Ir w > rle in 1 heir you iotinqer riser il 1 tao ye tl ill illrieraleere lI lIdtrIeove
rieraleere a its International rill rule 11 shot holl ItUh ItUhard 1thard
ard rd t l lana n a a lUrvanl utroke lok ieor ieorWright torg torgWright lra lraWfllhl
tuvelnll tnil hut h all allIV 11 11li
Wright Wfllhl In taII so n on ther Ih I
li rerreitlono rerreitlonoIhe IV rlo rloTh the Ih joy jo of II If golfing Iolnnl IK I e fI1 eiIiI < iiil to 0 their rarller rarllerrerreitlono 11r 11rrlo etrlIrroerptlortm
Ihe Th haul urnuml lml1 heltml the tie h roll r1 an In I tal al ale > i ianted Iltl1o1t
anted 1111 hy lt I lie 1 Ii lo Ini of pf the th h lull hi It f oter oterIn r rII
In II ilri lrllnl tfilfli m for the Ih IT 1 yinl irI < iith h h I t i ipull IItitI
pull 111 son ent n off ol a s eoreinier 4f0i 111Cr if eel > tnti I 114 < te C o1 < l I o him himl I lii liiIeli
l Ieli > eeii at tet Iest t 1 3l Minl rI lie I luil I I Ihr < se > e n nhr Iihroaii
hr hroaii v in cryIng tloe o > o hoC < t h > iik An n r mtu mtuard i ti tiend
ard end 1 wonlil wI1 have hl Iwn 11 1 a 0 mtiii in inthi I illhi
thi hi n nKlr 1 as asFIrs
FIrs I i hole i l t It 1 hnufTmnn ntlan Ma Wan rnni rnniton
ton 1 > e eint onl nl 4 l lt hi leinl nIr r ShIn tn enl anliithin 11 enlI
iithin I fr hiril I a I i hy hI Thornell The r n f and 1111I < Mar MarIonaUl
i IonaUl I i1 and It l 1 II i h pArIpntt r eru if nl f lt ton 11 fuirh i iI it itt
1 t hy h Ihornill 1 1 hrn1 fifth nrll flft Pt i Ihl1 I hotnell 11 tifiti nd oilier oilierl ni OIIfahth
ahth l I Ih > th I hy h srral ev ril rll se > e < enh 1 I hi h hr Kutrelie Kutrelietrtyr 1 1a
trtyr a Kn EngIeo nI e iMxl Ii and 11 II K I IliKMFl 1 of ofIhMton r
IhMton eiirfiih llhlh i iiv t II l Iflie nir n nhmnn M Iahampton Mhampton
hampton nlnh nln h hy lanii III I F FTnh FTonth i iTenth
Tenth and n eleMnth elo nI h toil 11 I in I lit h l I I flu Hilworth fluworth
worth of r ruilurr fllu and n1 imrlv lol h 1 > 11 11twclflh
twelfth 1 hy lt P K I s Sa dh h pawami > thir thirteenth lflirboOth 11 11nl ¬
boOth nl 1 by f i the h HIM I I M I 11 Iloetsoit triUlev triUlevSimeon tuls1itSimonit 1 1lmn
Simeon lmn Konl rnli I r IV PCCihICICl M < I > Ir I ami II I k kllu I IIIIISiI
llu 111 IIIISiI ell futirteenth h i l t hi y II I I I I Olxon OlxonIhlladeltihla l DI uttt utttlPtiIo1ittta
Ihlladeltihla nfleenlh TI ftevtt I I I I UrtKhi UrtKhiliteenth Wrlt t j cttt ctttoClloiflth
liteenth 2 hr I I lillwirth I 1110 1 rii ltit Ihuro lttthurtt lttthurttsernteetit hurn hurniM
iM pnteenrh > 4 hv hi Mteril rll eighteenth eighteenthhy eI Ifnll lilnIt i ih
hy h rm rmsriIlc ri > nit LOll n 4mlire itlp 111 dilard 1 r1 of r rIAu IPW IPWIIau ew ewllateu
llateu llateuThe IAu IIauItt
Th The ummar ummari Immnf >
f i F r Arm rmuon rmtr4ni tr > > n ta Int n Mm Il > i Od u M I I IThororn r ITitoinrIl
Thororn TbnO1 llumton nlmn < i M I 1 II 1 1p u K l I > NOUK NOUKlUriira O Olio OUle OUleCiariirn
lUriira lio Ill CUt tl m > 31 1 I 7 77 llolwrt 0 fouler ollr l > un unwoodlf
woodlf ul M 12 I 71 K I Inter I l < illlllKm it 1111 11111 1st 91 aCI X Xr
r I I Vonrkl nl Wre lljrn lro Os t > i 7s llubrrl nr l Iaun IaunUtiInd iun iunVIMl
VIMl UtiInd 1In n < 1 I St 1 l Id 73 s I K linen mor mol > llrookllne llrookllneU lolln lollna r rda
U T 71 1itw lIwand ant a Worth Sprin IU IlasenW rn f 31 i T TT 75 75I >
lnl IN
T C Inrtrr lultu ItIluml rnl 1 > 7 10 77 Cani I snt II i Al AlJohn 1 1JOlnn MJohntin
John JOlnn Johntin Une U t5iitt0ICIi anlrnirk nrL to I II I 7 i l Laorrnr Laorrnrltlworth urrnre urrnreIrtlwortti nr nrIIIotb
Irtlwortti IIIotb lUkmuni 10 0 d 7 r I I ohm AUmMwanot ohmMddnol Iom IomSh4nor
Mwanot Sh4nor B S 1 > 7 75 II I t 1 I Stumr I llrixiklliir lunkl M AsI
10 I 7 7A A In n Aitrlhrrt I tmr mr m Mo iIoIa 1 n > l HI i II 12 7 7X 7I
I X Wth Vrl r > t lullgrol 1IUo M o 2 7 v r I Carruli CarruliAtw anrIltawAnhl 0
Atw tawAnhl nil 1 in 9 n > 7 A I H 4 rnr laon tarons > n > liikrr liikrrtriuo I II kr her her1sIow
lrlo 1sIow triuo 8 l IS 7u 7 J II I Nioi1i SIIII NrwIUtrn NrwIUtrnto Sw I It en n nIA
8 to 73 7 J I lr Iuh Iet9IV l b IpoimtL pi imUW 1 l 9 74 74Juan 74Jnn
Jnn t Xlorrlll 111 Uoluton VI 1 ai > If I I IMot I Itlotclhl
Mot luIkl tlotclhl > hkt i 1ln lMwaInI waml > tel 111 n s X 0 If II I arfrni arfrniN n n1n
N a lUien 1n W1 t U dl irnrre rl M t FIlM Uollttlnn UollttlnnM CIlinnAs
M A w PS S K t I lljltlrrr 11 lijrr lt Mr 110 Mrad fi so w wA A l lSubLnl ee eeI
A I Vulhrruml SubLnl toei sI 1 C tnnl nlt m K II > si s o oUxk 0I C CtoiIooI
Uxk toiIooI 1 ilrrrnwlrh w > I > i t s U WMnc WMncnIII WaPdntefl hlnf hlnfton
ton rnrr nIII nrrt > tlllll M 4i U I di i M I II I iltiloiy ianlrn iarInIll r rIlt i iflit
flit Ilt Ill M I IA 11 C If I I furrlnrtm rn p aesml ml mh mhI l ll U Ul
l O n i s Mrtonli1 lrln I llr I lIrs r Hum 1n lit I In h M I Iln M lIeS lIeSlithe rk rkVllln
Vllln ln var 4rar4t l le I KT l I l II It At t Cot 11 J 2 r I smlih mlh MI MImlncton tIIrrlngIoi 1
mlncton M 4 a St l I i oi i M Ui V > rihlnrn Itl > n < h b1 he heCho ii iih
1 Cho h r m ii I HI I I llrnrr Ir < Ctflotrh > rrrn lrh l di > < U dl l ls
s 1 iMiiblrday M tasnl iiml 1 < VI II 1 o l 1 f t tI I Illrller
llrller 11 I rIi rore t 111 I Illll vu I i Id M I lintrcr I VI Up8 iunn Wnnlaa iunnNro
Nro p8 lUtm laa un I n I < i I II I Ilatt IAI CnmniMa CnmniMaino 1IOmhl 1IOmhlm
ino m IB II K Al I I It K 1 iatTman iiTm mn n h hesV < < > thdI h hA w IM ia II f fM P7 P7II
M S Jrnnln n n Klnrlnn Ill i t v a J II utllrt utllrtvu JttTrl5s4j
5s4j vu BO 0 s > 7 Inrln II K I r trench llrnokliSf I II KM
7 2 Ii I i h lln hanIIen n llr IUiit < ri l M I it I v a H aeri aeri14ndIrt ri > tnI r rMnxlrt
Mnxlrt nI pa 1 Iswam mU I I IA 53 t 1 I lll II i I 1 honest otr t tIllll
Illll I w U 7 i f i W Mniloln r set ei Cntnt mini miniIn n
I r
In 117 to d1 2 drorrr Uofihlnctin nitionr n i il < III
II 1 0 < l < N MrrU 1 tari CnclwiKNl in 1 U Ui 0 a aJ
J Irpixr NrwXuf W M Cf8 l I M S V i I I I II JI 110 1 MI I IM I Inll
M I lestIl ml I Ad u A 1 M 3 John U t drltr lill Nnnh NnnhJ nrh nrhJ nrh nrhJer
J Jer rt WI A M Ms
s 4 u t llrnon 10 tw gswsml > w ml 1 IM 1 ai 3 i i1 C i Hpnf MgIiffond Hpnfloril pl i
fond 0 paoamK m M a O M I I r ll lIiseiI < rll 1 Mrook Mrookline I IIrctItin
line In tin IM la I M l I l I oiil IIcoamli pAMnm 1 it itU O I IIt
U M Ttnterhiri line I liurn 1n w II I t t M lohn 1 I Ir I I IImer
Imer < r r Mw sln no UA l t M t Ci < I Ttocrman TtocrmanVauan TagiemanasaI
Vauan asaI 1 o2 > A At t W V s Smlih mlh ttaaemt i > n ml IM IMII latC
II at I T T lluthinnre 1hnor UrJrn dn rt i > IM u I M MThnnu a aThorns I IThm
Thorns Thm Wall Vanl IUrkrnMr lrlnrO > so u al l lir I I il II IIinlet 11j UIAIOL
inlet hrty ftui 1 > e 11 1i u 1 M < > Norton ortm Ier Ierden l r rUrn
Urn ril j II ll 14 i i M Itt > I V l Jo Madvm Madvmril HslooinilsJr
ril 1 nilsJr Jr > Ill Id M i r C i It Krrr M MIwano noi no noI U UH ItII
H M h iS If ti I Tbumnwn h tl lIleihsn llr lun i M MV
I 1 V II nrowii Or M lAamI ml tu 1 n I M I Hrnri lnn I IIHirti III IIChIeo
IHirti II tprlnc prin lnl llatrn 1n II < aA < 4 It I I MiUII < rc > tt I lInen liiunrt I lInendigs
rt digs c ua U IA J Thou Inn 11 t n M MItlrham 71 71Ilkhard
Itlrham Ilbr IWo tD f f Esw vt ronniy 40101 ont l VI l I o M 1 S u uK 1 111J ItJnrdsn
Jnrdsn Innntttlne Ill IA 43 lh herb llaIbaoa llaIbaoap
K p v > Iountr IM Is 11J IA u J 2 II I Mantunl < l lh lU lUln1 has hasland
land 101 P7 7 I M 1 frank lYnlirey 1 Uritrn 111 111M 11I 4iit
M t to I VI r J i Ialmer alme 1 llark hIarkniac nurlr Mil Il Ii 1 1lmn M Mllrnr 4 4Iltflr >
llrnr lmn > t James MaMnonr 97 II I M 4 4air H mnH mnHfarr m
farr 1 air Hrt IrMn iirnokttn ikln u aI 7 Ml M I I K I arroll Irl I 101 ho oi Mill MillItv 111 111I hill1O
Itv I in MI r r 4 lirMr ln Vk I 1apilr r > lr ll I U II I S j 17 17Kuff 47Iu1PEP I I1Ir
Kuff frairr pra l hniIomt icl l wra l P tu a P 7 James JameIUrt Jamesttarlr
IUrt ttarlr 1Ir > er Knrle Inl EngtonoI nod I Itl 0 la T H I J Murrr u uI r rllmrn eIlairn
llmrn I w t t2 A7 U I 1 II I I rll lflt i Nr e nil n llnif llnifin 1t 1tn13
in 1117 IS 7 lkjfl I llrnri tlsfri lil > le > WJ 1 1J < 7 7J
J n13 It V lltttol I II e ra lUtrn Ili r n 1ls I 117 17 3 > it d dMchsIs 1 11CII S SMchoU
MchoU 1CII Tall 11 lItter IIrr HC II 11 I a 7 r s S ah ti Xt 1 II I Iwaml I
waml mh im 111 14 I 7 I I I r IliiliUant 11Irl HrmiUlnr Irlln w u i iI
I 12 a7 7 U t s iiinmrre n luilisrol 11101 107 r 3 > 57 57It 7 7I
It I I I HndfrvKi 11 Columlni umbl IM I t l M r I K Klloliert t 1Ilotelt
lloliert 111 kpa ttasAinI aml ml > IM 1 I tA vi I I n nIi ialr Pass Passdens > i iilrna
dens ui 2 M I ien Ii K I Un 1 UrliIh ook Ml 1 nlrr n nI i iIIM IlIlt
lIlt I > Is M A Mrnri 1t an tr HII lal lUlocrol He Hen I IA
70 n mi 11 JiMlre JisI Hlr e llrnrj 1 lilkl hlkIrslote > > r > lr te okUml V7 V7it v7I
it I M l IH H t M Wmter Cliet Ie > I h be e u I3 4 4I ad adI
I IVuhoity I hrookllne k HC II A t J Jat5r ttr i iII IICosa
I II ICosa M Hock uu II M llrt h Ili rt r II I II lnhnMi lnhnMitlrun > et etItruniatri
tlrun Itruniatri > lrk IIH I la II Ad M IMnlrl llal ll TainurK TainurKtin
tin 12 f amuel I then VlUnlli I n aIt < ll > IM IMin 0 0ID
1 in M 7 II M ilam s Nsi a a < i l Ill l J O A I IlhIAIIII II n er4WI I IMKI
MKI lhlUdrlihla lhIAIIII a I IH IS U I K I t l > h hIln hs hs1aeam v vI
I 1aeam m Hunt Iln l7 10 II Id I O u 0Imeoct uImeon
Imeon m loot paw paml ml > m C Mi Ir W WWl I Ii IiIt
It Wl 1 te > llnrdrn I1t 111 IttF w t < un I 1 kndetI < MII llronk llronkUwn ItrkIcon I
Icon I n 111 m tl I III ImrriMm m f hamtKrUIn MorrIs MnrrUInunty MorrIsnqntv nrl nrlz
Inunty Ill M I Iti o 1 II itiHm Hn tlnklawn tlnklawnII kla n nin
L
II in z to til J CDrlr f t S qwr > ear Ilimwinrlle rn ji tm tmI lIlaIA
IA I Hi I llalph 1Ih ivter Imnlrn Ill lt lut 11 IC i U in int CII 1
t I it su 4tsrns > rn Until hunt u tin 1 1 WI WIIhhl l < i tt tttlqhhIl v vlluthll I
lluthll Ihhl fireenvlcri IIi I I 18 tl II l t It M sruditrr sruditrrWnrrl MIidrrlrnCs IIIr IIIrWnl
Wnrrl < oiinlv intv nl I 241 iu u It l 1 X II I XII 1 Ir Ijirrh Ijirrhtrinl Ialrrhtmcil Arrhr
trinl nil I II I HI II M J 1 Unarilmitn rhuj Cl h ih base baseIns v vlot
fli r rInl
lot r l K X C I v > f r lj k < l m Ii1 il n1 n1Mnhrrt 13linhoni
Mnhrrt Inl 11 itles ile tttuafyl mi 10 T til I inhn h h1M t Wood Woodnlwmt od odIntwumU
IntwumU tm II II Il l J U II I Slrrrlll nll ChetT ChetTrht 1hCVChase h y yrl
rl Chase rht > e tin n ia 8 r r f r lleilrll I jrrhtnnl Ha Hayt I
yt 1 3 I 38 fl H I Xminj 0ing n Olrln nlI rIn an c Ii til II ia iaIV IAr IAIt
IV r r MulUrit Ir Iarrhmnl M 1 U r 8 r rTarnham tralhm II IIraroham
Tarnham ralhm Forest l Itrin I 1 11 11WIthdrawal in too tooMlh It
WIthdrawal Mlh < lr w l W T i llrhm htnaham < ir h m Iicrenwlrh IicrenwlrhIMoml lrr n lrh L Ll
IMoml l v > m ml Arawaml latin bn liinlop fDI ifnwlrh ifnwlrhnlllan renwiehWIIItam
nlllan WIIm noiKr nOl 1 Oiler Rltertna Ith RI ellen ln K I w U larken k AM AMml Agwmt Ap Apml
wmt ml Alfred AI Trarrn n St An n n1rrwi rr r 11 11leu B BJorlia RZotdaS
Jorlia leu Meadow HarXtnMrk Half Dr V W W weltS ll I Dykrr DykrrMeadow IThr IThreo DyktrMe4ov
eo
if
4VEII1IIs ENI IKniK IKniKIUghlan4 I ItttElughlsn4ra 11 m F FIIlhlan
IUghlan4 IIlhlan r mnThrooMlralctu In From rom lh lhThe Iht the therho
rlrallhl I
The 1 Illghlamters lhII for tbe lb IL fiat time 1m thla thlaycwr ttilaycor 1 1YNr
ycwr won Oi their Ihlnl Ihlrl inniteiMillte gmun eI at atDetroit itIlettolt I I1Uol
Detroit 1Uol yesterday Ina ami 111 IIU left for rlr tItle city with witha wlh I
a pretty 1 fair hold on iwoml nld I iL iUre They Theyare lhy TheyarC I IDr I
are Dr now IW cloven lyIn iHtlntn ahrtid of f the I lb TUetand TUet fol1 rlgeiusmet
and alt Iwrntyfniir a lieid 1 nf Ihe Ih Ilimlon I Itoit ItoitSos te teSol <
Sol Ma who ho were er a ltitln en In hiimhletl hlmlI1 by y the Ih llevo llevolamla ln I IIsioli I
lamla 11 Tlie 11 Va ViehlngIonus 1IIglnl hltiitton trimmed Irlll1 the theChicago Ih theaiiItagii I
Chicago White Whl Hoi MK and liroke rok the Ih ll I thea for foranth fnraulh forstalk
stalk iMMltlon 1 lon while with hl the Ih ht lxiiil llrowna llrownatook IrnI tirnalts101k
took a lull from rrol tin ItO AthletirH 11 Thv 11 reaulu reauluNew f rOoIlIt4iew
New N York ork O lletroll Utlr a aNt aHI LMt
Nt louIs l ul 2 ItilladrlpJila 1ladlphl I Inaahlnclon Ihlnelon IIiaatilnon
naahlnclon hlnelon k tilraco lac I IletrlaiHt Ild IICiSlhl
letrlaiHt ld 4 Hot HoIn BostOn ton 3 3Mantua 3UTANDIHU o oUIOIO
Mantua UIOIO or r THE IH cjiM cjiMir CJM
ir It l If 1C tr 1 n I IlhiItelibIs IT ITrhlliilrlpbla r rhllIIbl
rhlliilrlpbla hllIIbl l tid A M Ml IIInlnd Clexrland M 7 74 1 IM IMN 44IUiE 1
N > IUiE urk u U a 3 dl l 173 71 1 athlnctonM WnbloCll A IO I 441 441IMiroll 414Iteirott
IMiroll I ol u s M 16 W 1 ChIcago Cllrn 6 52 J M 14ilustou oi oiItotoii C
Itotoii 7 711 1 U 1 1VJ Ml 11 1 Ixjul Ioul II lot 101sr AM AMIIIH 4 4pw I I
sr pw IIIH 1 it C 1 I i it I niiinir niiinirHtrruiT 111 r rIHIn rIhi
HtrruiT IHIn Ihi niiit Sett S1 It 74 Hul 11 i hi Itases e Illnli Illnlilamler IIh IIhInol llillilanlpr
lamler Inol lelitirated their I final 1 ap 1tIlaarJni0 1tIlaarJni0Cf > earjnre earjnreof I If
of f me t I te Mi e4450n on 1 at I lleniien I I bit lie Inrk I n r it Hut tl I after afternoon sflorflhlOlt rr rrnII ¬
hv tikint the Ih rlnil of I lln >
noon nII I 1 gin 11 I < ries ereawIth rieswith
with h the Ih ho nl riser rt 4 to 1 ihiio I 11 mnkinir 1 a clean cleanweep I Iawed
awed weep 1 of r the I aeri aeriIito erle erlethe rl rlTh
Th the i outlet CCIII t wine neirlv t o t > poor an nllhlhl nllhlhltnn eihlhl eihlhltlon 0 I lii iti itilion
lion tnn a aa that of Hit h day 111 previous hulk 1lh hulkI lloHiexiu
1 exiu < tleldml nII1 weirillt w ci Irlh nh t itoo1 g 411 nml 11 hid play playIHIIIL ys
IHIIIL 111 Mill IlitACIt I f rho Ill ttitne I wn4 la it4 iluelly 111 111011 ro romarkahln r rII ridrIteIrlCtle
markahln II for or t ii dl 11111ev 11 pl v of I wirier I Irl le leIroit u uInl lIeI I
Iroit I fill I hroiiichl hrlhl Ii roil in Ii I out I thrt Ih I Pt F tand art 1 lh I h New a ew Y YIk ork orka orlea orleaII
Inl I
a like Ik niimlier niimlierNew ntiitorNew 11 I r rS
New S 1 jrk falleil rIIllo ftI it to hit 1111 tin 11 Ihtroil > ettoit Illmierx Illmierxin 1111 I
in I onlv eeiil I v one I round rlfl is out I I of r lIthe 11 ork r rIe wiw wiwchiuted I ICliIItCCl
chiuted 1 htrdipiriliir hIIrlll1 Iiiril ilIrtlh Ihetwiiinmiuo 110 I w n IlliIltti 10 in wldrli wldrlihe 5 liiltho
he twirliM I w e nleMt 1111 and It liii lu II CI 1 > Ui II I tliIs k < St if f mlilrol C Illt 101 1 lotfeiner lotfeinerwiM Io CItit IOf IOfw
wiM w t II un error r liilpetl h Itwil the 1 Ili IIhlI llIcitlaIIIlsr lilandir 10 10foui it I II
foui r run rI1 m Hi t h Ie rr first t i wo IIIIIIIIK IIIIIIIIKStoud 111111 htIlllIiIItleltroiI
Stoud ip tleltroiI 4rnl In the Ih hint I hlro iind 111 111lnah fliI WAV WAVniuiiii w is
niuiiii lnah to Ii n tiop the Ih unkiN Illk nnk piraUe 101 ° One Onerun lne lneI lInerim
I run rln rim wk w io addvd In II I it tin I Ii Ia period I II mil lul Ilnlr IlnlrII it mother motherIn Clot tier tierlit
In II the mli Miillln 11111 look up II Hi the Imrdeu Imrdeul 11111
111 l In I n Ihi I ho iielith 11 I iI ii nml 11 ii 1 Ihe I 1i s itllvill itI tlIt iea Ott SOIl SOIlJtititi e < l lginlill I
ginlill 11 heein Ioa tor Sew io ot erA nml I hud mat matromineniwl 1
romineniwl 11 10 so wiom in till I irurd Ilr1 tthen tthenl S I Ihl haIt haItI
I l ntx > UlHtud I turn hl hi III iind Li till II uiUMtred II 1kM ro I I iiu CI I o 1 hn hnIhe it It ItIke
Ihe IhIIr latter Ia I icr pitrh I I tIttl > d well I I I miill 11 I the i < it iHitthen iHitthenrri C ii s ltelt I II
li I IIeVnl > rri > i li ilIihmt m htt hit and iititred t 1w wo ruti rutiI I
I MO I mote I followed m 1 flu I I Ii net reoion reoionlaldttell n nI I II
laldttell I lel s iil tiltilml 11 I tieal the I h he temaiiiuiK ICtti Ills I lIlt two I S CI inrilliilo inrilliiloan 1111 111111 It it I II4
an I4 nt < l I 1111 lIiItIml > IIIIM lite I I lIe m hiitte > me o Ui Uix 1 IIItlihle
x iloiihle 1 pli t and 1 oine n ieoke ha h hrllo Itte Itteritilil e erunniiiic I
runniiiic rllo ritilil C It it kill 1111 it tIleMI l oiT IT everal rli opiortunitleM opiortunitleMfor oldliorl 1111 ii lilt led ledfor
for Hie I I I o liter 1 I r Hint I I New s ow w nrk i 0 tl Is ml 111 plat platDialled ls lsCIII
Dialled up II I hit Kirke KI K trio the I I ie NtMt ork orkHtale I IH
Htale H 0 leauui I 01 noii r rrl roriltl rilli went s 1 itt III 1 at l oeiond sot n1 and andplated aliitItea 1
plated Itea o I n i redn rit 11 I I ii 5 11 l uk > l kMim 1 lUte i ohh dli it had a per perlett irletI r
lett 1 Imttiiiic littil lId at 1 rnKe tor r Hie eli dntwalUltK dntwalUltKonre ilot n sa aISIl aISIlIn0 nol noln
o rno
onre n mil 111 itxttinic oI Hins I iltr inHeid 111 luu I lui on ll I of offour I II I Ifiur
four I Inc a up upI IIII II IIIh
I Ih he oor oordIW r
I II
saw tux MiTioir MiTioirH T
IN H II > t k as H H I r rI 5 I Ii IlunlrIsrt
I
lunlrIsrt i nln rt i i o 1 u u I 4 045s > nr if I inn innllrmphlll i 1 CI CIIirmhllttt
llrmphlll lmlIII it X i a i I ii ii i loIn I > 5 l n I u I o oi CittaeIb I
i rurlti i 2 pi I i o n trtnltir llrln l In n I u o nlnlhl o oKnlchtu IIKrlihtss
Knlchtu 1 2 1 i i i rihh 111 r 1 x 3 I Ilanb o I o olinrtlnrrib 5
lnlhl
linrtlnrrib lanb X t J I trawfitrf f1 r vi f 1 o I M I o oCrerrf I
inert rr a o I I o o xli MCneil 11 > rliri > 3k hx h I Cl I I IUnJb IAtIlnlh
AuilnJh UnJb 4 I 4 I ullrkrt I U istihe Ir h > 5 I A I I IHUlrr I111r Illlalre
HUlrr 111r i I a I or it T Jonr JnI1 JnnrsIt iht 1111 ii u u I IOulnn IiuInnI i
Oulnn iuInnI p I o I u I o i n > 501 e > < x n a i u uV CIaIIIInp
1 b
V aIIIInp i nlln1 h n p 1 o ii I 2 I Srhrrdll IIIC r I n o I I u uIalilorll Uaid
Ialilorll aid a ill ii i n o I il I C u n Uork rk i > o I o o u I I IMroil IittiiItIi
Mroil ittiiItIi i 2 u o I 1 o oTotal I I IIcelel I
Total T 11 I I 3 n 13 3 Xlulllri lulltniI ultlI p 2 I u 1 n n nloini I IAI iiTiaI
loini AI v l a 7 ii I i ilulled CIIaiteuI 1
lulled for I IX 01 trjtry In the tI t ninth nloll toning InnlnirNVw Innlno toningd
NVw d 2 2 i n 5 o ii C i n n nI a ai aiItrlt
i iItrlt > < i ma u C i ii I I1n u ii 1 3 ii o s sllin Aliin
llin lxui I CeliuChI > l Ii I li Ine > nr n rnlih tth h Mnrlntit 101 I IVlillln 71ttIln I
Vlillln 1n 010 r rs xru InI Imnlrlo lnll llemiihlll lmlhll 4hsse 4hssehItlht < h blll e eKnljhi
Knljhi Ilktir ii Mil 11 imuulnn 1r ill 11101 IJInn In l toosnd > and andIIlrIlnnln r > J l lIhlnl to tothIrd
lll
thIrd IIlrIlnnln lnrln Inntns < orr 0l r Vmchxn Iohn it Ir I r in 11 11 I a ihlnl ihlnlInnlnc ihtnllntnts 111 111Inln
Innlnc ti ill Wk orkt 7 In iwn so n Innliiif Innl uFT ul striM striMt 0 I IS
t In n ne Inning < Oct nr Piiun 11ln I In iwn Is InnIngs Ilnln IlnlnNrI InnIngsSarnib liinlneNarrinir
NrI Narrinir titu 1 knight nJthl i iFIflPf r < lnir In iii CI In art arttrrinre 2 2erntflce
trrinre rn nir r1 < Cbase < > b 1 e rrawfoul MinIm Irn t tOanlrK b bnI base baseIlanIrl > > I
OanlrK nI i noli 1 XlotUrty 01 7 T jon 4etr I 1 It lr t ba b bn base baseun e eon
on n hat 1 nr I r i nklwrll MI 1 > I 1 < t yulnn 1lnn Mil 11 t tnlirhrr b b1llh brItehrr > >
nlirhrr 1llh lit 11 II UorH It trIi r nanlrl I 1 und n C PtO f I1r hlrt hlrthss 1 t th
h 1 hss on rir rrrrs > r Nrw es X < rk 14 Itrtntll lt I I Id Idn IrI
> n I lae > New Iw x > rl a LIrtiIt i iri > ii A Mnirk sm1 o it itHv
Hv I wulnn In t I > v raMiteii I 7 hy 1 Work nr l by byMri b bydlrniI
Mri dlrniI il 1 2 iNt I Iutbt > ibi i 118 01 > i t Kiuicht fl 1 iianlnrr In unit uniti n nh
i htr h llrmiihlll lmlII HnUhl tnlo irs rxl 111 Xiniln > rilrr rilrrlilpeen nI IlilrtIIilwfn I Ip
lilpeen p TIme Tio I hour and 03 A 2 mlnutr mlnutrar OtIflulIT I I
ar u 51115 > i i t i 7 riiii rllfrl PulitAitPlrII > t > rtrnit t l lNT INT
NT S lil 11 Iilti l Soft I 2 5 Si Ioai J H stan n the Ih final rirultame n nf finalgame
tame o iii ihr ttr series a < day Irum nth IMUilrlphla IMUilrlphlaTbe lhlln
The f rhamik rb ehancvkrna > n niHki do rr rrnth 1 nothIng wIth lied IIHNrlMtn lied7Iorn 1 1n
The Tb NrlMtn wore worePHILSIslrHts roreruiiti n Mr I krpt th the evtn > n blt bl hIts writ I MatlrrrJ MatlrrrJTbe aattrnedThe IN J
ruiiti ruuN > PirHi > UT I t t0it t0itAU n rt rtH >
AU H r 4 r 51 H r t 5ItartieIlf r rlUrlxllf I
lUrlxllf 111 3 r r I Cl CI o i Tr4lilr rrislel1 71 o A 1 1l 2 2lord
l 100 lord nl rf 01 I o I J o o I C I I rrllon tllono XM I 7 o I o orolllnvin I I ICOIIIrt2tu
1 n 4 n o oHtkrrJIi C CIaher1t i iI
rolllnvin nlh 1 n I 10 I Ii sonr on If I I
HtkrrJIi i o ii n I Northrn orhnrl1 ontPinrt rt X I I o IiI K Kl
l 11 > < Itf Ht i x w n o Mom4n lorn nfl 1 u I r o o oMirpht III1rOPs
Mirpht r I o i 4 t o M 11 nl trr X I I 4 u ulurr
lurr 11 I s I 1 I I ° rl r I1C 111 11 tt 1 I IJ I ii n niJili I I Itaii
iJili I I I t I Mrpfn t 2 it i g gI 7 n nxuln 1 1tIi
xuln rl r I I l I ii C 5 o C VeiMm rIfl P 3 ii 5 o j 2riit o orowi
I
rowi u 7i i it I i Tales Tnl n i r IJ IJv 2
v 13 Innlnc fn run I t 55 4 o1 rorr rnl l with 11 none nnlhlIIh out tI tIlhtIsIrIihta I IPhii4lFI
Phii4lFI lhlIIh lhtIsIrIihta < r > u ii I C o o o I n C n I C n f o oMl I
Ml 1 Ut I IAti H4 u C o o I o u I 5 I Ii I CS I II 2 2lIns
lluni I IhlllilrlphUl I iJiT SU Ijwl4 UrIC forrlilon UrICito
lhli rr rrShn
ilon ito 2 Ibrre t last > r e hit lnrr > S < rltlr Ml MlMtrpbm Ml7Cleihrfl
Mtrpbm lioaliie 101 il uld > 4 ttiure l iliac llr TrItesIe Trixt l < n1 ini4iIIgs n n111 I Irltr4
4iIIgs < rltr4 xlurrht 11 5111 mltuti4 n I luaa Moicn n h 1 he e ithit ithitIfli olttn olttnCoir
Coir Ifli I won n MM I II I I I h plulrr r lilt I en lit II xtkln I lb In < i orrlitom orrlitomXVIM unntuliinIll
XVIM WII Ill Oi t i Ilrdes > lrti > SIn < n I Aivfn liln I 2 Klrti tlr YIn t t ti e on onIi4ll unhl onhaIl
haIl hl nTSrlMin I 7 arlorn 3 oT nl Xikln Lln 3 Siriirk Ir out ll lliktn4 I 11IlkIns >
iktn4 7 li I > Srlwiii 2 I ri on 11 IIAM ha si lOll lOllI > n nI
I ImuitrlphU il bl 7 I mplrr 11 In 1 chIef rrI rrIIf fttn If flrhl flrhlumpire Itrtdumpire
umpire ImI i ocnollt Time t hour Ior mu nil Jo CC minI rplnilcW4 minIH mtflttwsuttrd
W4 wsuttrd HNOrfIS H A IM4II tlin t t t I II Ihon IliIiAfl
I Mirttjo snt Z lishinlon 4hin hon < ion ei4liy lr dfaie dfaiethe UtaoIIto < 1
the XVhlii 11 MI > n u u > dat ta ii itlilMfl > riiiM hn > n tnaite a new newtrlke n nrL newstOic
stOic rL mn 1 rrronl trtune lnl ten mrn m rum to 01 ila lai ant amimaklnr antmahtna nt
maklnr mn hl t > rrrnril r1 4 far fa M7 r j Trie r rH wotr wotrW4 C4 C4wsHtstqa
W4 wsHtstqa MIMlTON H n I HU tlK tlKHum >
51 I nI Ii r s r 55 I Ii r S r r1Ionr VltInrf
1Ionr ltInrf I I Cl I II Inn1th nnllh 3 I C I I I 5 5rib
rl rib n1 Alsil t 2 I C I 4 Io1 51 1
5 unhm tinhmlS A 0 I 7 I I llrln1 1 1 I is I I Iimnl
imnl It tF I I II I it p II thrI U If I CC 1 7 7rl I I IiwhFn
iwhFn W I I II CS hi CuiflIsrilcf 4 1 I I 0 0lItIPrile
lItIPrile rl J s I I it 7 2 11 III LI lt rn 4 4 I CI 7 IS A 0lilabn
11011 lilabn it I t 0 Ii I 4 111 ttiilti 11 It C I I II I CI CItInrnIlh
tInrnIlh nIh r I I II I ti n or i a I C I IJoln I IJohnsnnll
Joln Johnsnnll I 7 I I I IVIatlei Wil I 3 I ITII 7 3 3Totals
TII Totals 38 I It 7 U 3 Tt TotsI 71 I 3 I 11 I IWahtgn I
Wahtgn n Ii n A II n I I 0 I Ihro 1 3 3hIago
11
hro I n CI I I Ci Ii ni II II II n C I IIIn IIlun
Hum XXoblnrinn hnrn Xliun 1n 2 Klhcrfrlt IIrr1 i ininfham In Innlnrlm > n nnilliham
ninfham Jnhn Jlhnn inhnorn in Hlmm 1111 < VMir 11 T Is o h4e h4ehlt h hhl hotill
nlnrlm I Inese
till IunnlnthJtm srhaeirr Iohn4nn Three ThreeM rl
hl M I nese e hit 11 XN lIce hl Surrlnre slfc Mt4 tI XtlUn llon Ixirl IxirlVlrlnan IorIUrltaan
Vlrlnan Ion suiirn AIn Iffl IlatS barlrr Ixirf I tkot xiiifh xiiifhrrty h hPIth
PIth sirnit SI olt Ii lit II IC lohnuin pi I hv VVhltr Wil l lnm Itlrl
nm b4 I hsse eon on ti4ll4 hl Ilohn > i lohn lohnon m 3 l 11 lft tt on onVa4hlnffton I IWhlnn haseS > I Itashtngttfl
Ilr
Va4hlnffton C nlra nlrn flIrago < n A l mplre 1 In II thief rblefII rhl rhlI thiefIoUIhIln
II I Iouhlln bl n rirll 111 umpire 1mIl ShrrMan Srllan Time I thour Ibo Iboor
hour bo aOl n1 3 > mlnu mlnuHrl mInuteC > > 4 4rirTritxrn
rirTritxrn C Hrl HrlIu 4 KOITOX > 4 i ICiITPIdO X XIlUfKLoin
IlUfKLoin Iu n rOt J4 2 rirt CIrtpIianl eland look to nk Anh Anhc CFlhergiro ni > rh r rHair
Hair c from li < > 4ton 1 to IA It 1 I to X l It > A rAliy rhe lt oi oillrllai ii1lrltat 1
llrllai 111 In the h rltblh I The Th ThI rorr scroI4qIIC rorrH
I4qIIC I tICTPtAItI tICTPtAItIillarCi L I
illarCi illarCiI H r > n M r r rTotAl4 rIn
I rIti In rh P 31 1 I 7 rrn rIfler 3h 3hln 31 1 3 o 4 4Ifnpr
Ifnpr cf 1 I us ii Irn Cirinti I r i i s a aI
ln r
I 1 h n nor rf 3 II 1 I5 CC iaibionrf t 7 i 0 n nhlll 0MIehI
MIehI hlll lb I Cl C t u Ilnlrst Inhr lb I I Cu I II 2 I If Ib 0 0linstlIe
linstlIe lb b i 2 I 3 II II I asirrIrf f I g 2 I 1 II IIlest
lest If f C I 7 I I Ian 1 C 2 0 1 1rnh 0 0EngI3i
rnh EngI3i J ci 3 II KnII Knaipps 7 I ii I it itlurltlI I
lurltlI 1 I I I 2 n dlueallt 2 I IIln is CI CI CIKteInos
Iln KteInos r 3 Ci lit 1 I CI IIoII7t 11h 1 C 3 I ii ii11sgner
Worn I II CC Ci CI Smlh mllh I I ii IS ii iilrhliIp
lrhliIp 1 Ci It I ii 1NIles Ii n te it II IIlklnf
111 1
lklnf klnl b1 b1Tnl Ii I C I ITotal I
Total di 3 75 11 3 KsWrp i iIf 2 CI 45 I I Itlahn
tlahn t n I ii 5 ii Cl ClI
I 0 I 7 ii iiItt
If I ITu
TotAl4 Tu XX in InIII 77 7 t tlUlteil t9lAtIot
lUlteil III fir f KiHnow 1ln In I the Ih drill mnJnc mnJncHailed Inonc Inonclr1 tnnincittlrI
Hailed lr1 for HA I hall In 11 ih h hr tenth Ih Inntnc InntncIlun InnlnIIen
Ilun for smith In the Itt h rtrnth nlh Innlne Innhtll7 InntntliAlIrI I IllAllr
tll7 llAllr for f haler 1i1 In th tho h w < nib Ib Innlnc Innlnclk InnlnInn lnnlhgIheton
Inn lk tnn o 1 u 5 n n o i n 5 ii I a I Iiletrl IlAn IilearLifll
ilearLifll iletrl lAn nl o I n M I u CI > ii C x I IHI
HI 11 210 n liMton II Knoper II suhl hI I rn rnIAn FrgI rtle fiete fieteanil
IAn anil 041 Jnkor J Kohnhurl ra4trrlt Ijtnil IjtnilThree ln1Thr IAOlThree
Thr Three Its h I i Irlow rk n smtAH nrrinre rlln hit hitllniwr III III1 hItlIuunr
llniwr vtAhinet 1 n stolen 101 hi 1 hses stxhl hi Knrle KnrleIurlrll 1nglPeirlell n
Iurlrll llr II I In hi I on ti 1t1I ll ui 1 XlrllAle 0111 3 ot otKalrr ot otKaler If IfI
Kalrr X Un lii rn h > pitrrirr II I K ksIer lrr slab tah llr Itrt Itrtbase t ta
tih tihn
base a = e on error err toti liilon I f > n 2 i ktil I elent > ini1 l I lore efi on onh inbase
base h llfKiin n x i letrlxnl tea tiand nl 4 sirurk out 1 ll llllrllxle ItIlellale >
llrllxle to ti hi > K hIrr 01 ier x Ihmlile 101 nla oteys > Klilnnw Klilnnwnl KItnowpol 1ln
pol > nl 1 title rle 1 lest I Itirleii nl llrAillet 111 ttkl d ttkll lid lidliIh
11 liIh l Ii XtrllAle 1011 I miilre ml > lr Ir I rhlrf fAn Do > Tl liII liIIml 1101 1101m l lumpire
umpire m ml lnln 1 Time i himr HIM nl M 1 mInute mlnulr4IJanie mlnll mInuteanuea
IJanie anuea 11 Xelinlnlnt 11111 for r Tonta Tontav
v STIrS ti Si > i t IC an fr fri
i Inrlnnatl I in Neu PiI loCh ork u IMii IlitsIrg lnir In llronkitn llronkitnhliacntn In InrI I IhIsgo
1 11 1 i
hliacntn I In ll 11toni imi si t I loCus oil > In rhllA lhilIrltIta lhilIrltItawyptl
4 tirni rI 41 irioiK irioiKllolon Iru Iru11onn 15411iloalon
llolon In OM In rl elan In mi ililitcolnst ililitcolnstTO 1 In s it lotl lotlT
T TO uu itmtii t V i nimtifi nimtifiNational Ul1 1111 1111lInal isits isitstinitaI
National lInal ifniiitnl nnlllll11I1I < l ii Xleeli I Xlonda Xlonda1la h hrtlnn IoniIaIts
Its > Manrtlnn rtlnn Ixjeal Ualll 4antea mntn Too TnoX Tn I I11
X 0 I > HJ 1jt ineellllir 11 II It of Hie h Nlltlollll n1 llae llaeliill II Its Itshilt
hilt i ornmi ° ion wnl uI il In hen In II net fOCI l Monday Mondayniornlntf ICnel 1 1rnrullt Ilitrltirttt
niornlntf in IliHiiinati C to arrange rrlln < dite 1 lii and n1 I I InHier
nHier 11 tier iletinl ileP tit I for flu He I I woride a ini r I C hatiiploni liii Ill flflflk > hli hlierm I I Iprri
prri erm tel C e Poll < fi li 1 > IllllnililphlX lIiIaslrI luttI AHllellnt AHllellntnd A I hlI1 hlI1nllli hid I w wntlt
nllli nd the I h o i hifaco I II lin ge C ul ult 1 I 4 < C CIi
I Ii t wax soul HII on exillen1 pa ellen 11 niihorltv 1IhnlIl yeaier elPrilet i iilnt
ilet ilnt I s that C h the I h he l ominwion dilt 1118 ililI would H atao 8815 > an CIIlCsii < j jlion I
lion n t l ea on 11 sII erle rl tier I tfseeti een the Ih l Clients Clientsiinl > lani j jml t th1
iinl ml IllffhlnnnVv I IlIhlnllr1 und would arrant rranc a aheiliile alor atlCiIIte
heiliile of eeven name nameJohn II1t10Jell0
I IInhn
John T Ilru linah h 4nmlnic Home Homerun lilImeaC m mnil
run C II II AttO in Hept 1 2 John T llru IIruh h hilent girrol girrolCleft r rtn
Cleft of If r Hie h New S boW York nrl NdiionAl 011 hn hh11 hacehAlltPm ehx ehxlexm
lexm ileparteil from fnm rhlrajio this hi afl after afterfln4fl flernntln1 r rnoon
noon nntln1 at I 40 0 o Vlrnk k for hkt home rlt iIty v II IIha IIh lie liebaa
ha h baa been In Chlraco all 11 aummer for hla hlahalth h hhIlth htahtth
halth The TI owner of the Mania l lnl at 1 onre onrewill on onrewill
will 111 fee tel the h puhllr pule 111 It I attn ald Id In n regard regardto rd
to a r poet > oat 1 aerlra r1 between n hta tIUh < uh and nd the theNow thelCw heS
Now S lCw York uk Illfhlander III h Ind He 1111I will hold hnldNlnrlr a aeonffr aonnferot
eonffr re with 11 h Prealrlent Farrell and noS the theenea Ih Ihn thelenta
enea n nvir n y be a ranted r rran prorlding > h her htreroJOd re l lto Ifoand
roJOd to be a d dem demand majui d for the lie came mn
CURRENT SPORTlNfi GOSSIP GOSSIPWfMf4V GOSSIPIINIIO GOSSIPWF11114ID
WfMf4V > PIAYKU 1 THICK THICKO
O IHlK lir lirlilt InII InIIRfllaallo iirIiii iirIiiiIlls
lilt RpfnMl to 3Ukft Iait the h WeUUt Iehl ler1 tgreealP00 Bre ler1loon l lI
I t loon on < aught the Ih fallfornlan Urorllla I tt ttaware III riawaree <
I aware artt Iarky ra Park o Ixiiurr a Real KraiHoger HIIJlhlllbl RealI1ihttciht
IJlhlllbl Roger RI Connor T Tal Talks TalksI lk lkTacky
Tacky 1 atk McKarlind weleheii Irhd 11 1 pounda poundawhen pocintliswhen
when he got ul Into mb I Ih Il In rn rIng lo Ii box l llyliinl llyliinltkj 1111111a11oJ
a11oJ < tkj llmtntr IIIY Kelly ECu the lie veteran trainer trainerwho ulnerwho trainerwild
who I llylaoda manager ymtrrday yrstertla1boy ftIInla Mv Mvbo I v
bo boy loiild have ha made IS In at the Ih rlnirakle rlniraklefor rIIItIf
for f hv WM under that limit when WfOD lie h not noton Itolon gitoIl
on the rcalr a I 1 I ueilar Ia afternoon M it 3 ocli orlock ortiokIt > ck cklo
lo do ITj We u agreed to bo lioi u < McKarUnd McKarUndMl 1 llIlItl llIlItlI
Ml I that weight Imt he refn rooh1 e l tovcale I to 1 and anda 111 111I
I a as lie 11 had h no o weight forfeit rurC up we 41 bad 1 to toaiihmlt 10hlllll toa
aiihmlt a Ii hlllll or 0 Imck k out 11 1 of I fe match matchMiFarland 1I1II1hI Iltat iii iiiiluirbn1
MiFarland IaIlr1 I not a lightweight exen exenMielchlng UVCfiiI0liiiIg n
I
Mielchlng hlno the Ih term rm lie II U a wrlterwelulit wrlterwelulitnnd w
nnd I houtd routine 111111 hU Itl erTorla In ti that U ltilie c 0II cHe
He II wn hlggei hloll and Wronger thill HvUnd HvUndyel II 111 111I
yel 1 11 I I liellnxu In a llnlnl 11111 Unlit llvlanl I would wouldwear 51111weAr 111 111r
wear r him down xen fOlI at 1 ratih Ih weight weightMirnrlund tIttitaSliFtitIgnii Itrhl Itrhl1h
Mirnrlund 1h IIlan1 cannot hit hard I lies lip ni 1121 1121I 1 1n t tone
I one n of If thoM lit looklnit Iu < kllllt ttlan III boxer I while whilelit whIlelihlaIi1 hll hllI
lit lihlaIi1 land I ii a fighter In every sense n e of tbn tbnncml lit lie lieflInt
flInt 1 If I f MiKarland had hIJI1 lived up lo I the thecondition Ih IhI thetofu
condition tofu it litii of our flI r matrli with w Ilh ii h him t ItO I 1111 1111IIllIhl uewlar uewlarnluhl I Inltht
I nluhl I beliete Ih lit II I I r Und n1 would have It made madeA mII
I A fir better 1011 howmx Hut Iackv re recorteul orteil orteilto
to I U one 0 of hi Is I old trick trickMcKarUtid I riekailrViiltiel hk hklrIII1
McKarUtid when hn he h meet lack f Good Goodislet < ioodman
man of If thl Iii illy lty n In nbout three Itlt week at the theKulrmom Ih Ih11111I1 lie
Kulrmom 11111I1 I il I will have m I n make 111113 ITI I3 pound poundM
M 1 orlix k or therell t lie no IU n It lIght u til M I I leant leantthat I IIltal
that I ha the Ih Atatfinriit of Sammy itititiflyiioMjlfltlli Kelly Kellyiiomlman IiI IiIIiMllllan
iiomlman manager moc who hn think hi lila man manunder Iluiflttvtlor n nnlr
under nucli o lrIi h condition nnl It Iuns can Id lIn oullolnt 011 I CCCII I lie Ihefhlcauo Ih IhIhlo I lieh
fhlcauo h lit 50 boxer In Icr loodman HHI C ilIel I 101 oiitpoliuil 1111 I l1olitll llv llvland 1 1lan1 I t tlricl
land at I OCourke cluli 1 recently nll but I IIM IIMdid I II IitiI
did I I not have h so o wl wlI 101 < l a margin u 85 Mi M I rnr rnrland ii iihelill JU JUlallll
land landIf
lallllIf
If I I McfarUnd li Irla01 I muld silli 101 hit II I t like Ilk I I ki llvltnd I I v 1101 for forlnUnce rrInI forjfltistire
lnUnce InI ha h would w be Almot Al iflil int 1IIllIdhl 1IIllIdhlII ifl a Intlhl IntlhlHe itit IlIIe IlIIelIe
He II United punch after pun 11I1IIh Ii Hrl with withthe w lIh lIhIh CI hi hiIlt
the Ih left I und then with llh the Ih right on n lit II laud laudlaw 4
Ja law but ii no tlm II In did lit 1113101 land taitifer sleifulerIlIs taitiferMil Inllor InllorIltl
Mil lark L of f hitting power I > owr ha h alwat 1 Ii4 I Ik holt holtIusekvo > eti etiIackx
Iackx weak k iK 1Ulni > lnt I liiwe who wh Nw hi hiAtdrndMl hiIIII 1114 1114itulerilal
AtdrndMl IIII I exhibition hlIII of cloterne I uedny uednynUhl dl0Iltnlulhi
nUhl i ilrkly realIzed II11 whv h MpKirl0tid MpKirl0tidKate Irnrln IrnrlnItll
Kate Itll Krntdle rI < II Welli eIsh n sCIentIfiC Illl1n trimming trimmingIn
In I 111I010 ond on netera eaerI 1 month ago C AA A i cl cislu cisluii Ih IhI h hI
I ii a tapper not n a rduiriter 111 If w wtis al alan o ea esIs y yto rIII
to Is ee whf h the h llrlllli IIrlll hamplon and 1 M M1atlitid MIanlalltl I Ia131
1atlitid might hate hll kept 1 on boxinc 1I0 1IIt for an anunlimited IllIll II II1lIIIiIll1
unlimited Ill Ii nil It I number n of r n ftl > title 111 H I I was ao nUo nUoplum 11181aahr 0
plum 11 whr h Ad 1 xol lolftiet oll < at t would not meet meetMcKarlaud IIIIh 11101MiIviltiitl
McKarlaud h unle4 Ihn Ih latter cxled 111 111pound I 133POttlili
pound three h hour before fn rim time for forIf rllrlie forif
lie If Mcpirland liiwl l hn > een allowed to I CI weign woliflilas oll
11 las at 1 t oVIKU u I4 he h trlerl If I I to lnt InI1 t upon uponhe llroh uponhe
he h would probithlt hate h outpointed Inlnl1 Wol WolIll ol olifat uliil
Ill ifat wlthea4 with lIh es il inuten 1111 ill 11 tfl n rountl bout e4teilallr e4teilallrIn
In t lew w of the I h he fat that the h 44 eirt > n ineror of ofHattllnx orSfOlOII ofItaltIitif
Hattllnx Nelon I Id no II hardrr hitter lhau lhauMcKurland Ih1Iurln1 thuilivgrlnI
McKurland urln1 or orTue Uetli UetliTlie 111 111rlll11l11arl
Tlie prellintnnrle rlll11l11arl at 1 the II Fairmont Imnnl A f fi I IllIlrmlll1 tI
I i llIlrmlll1 ni rod in e < tl I a xery pmmKInK Ilirhtweieht Ilirhtweiehtin
I in Joe 10 AUudol 31 MI FHrUnd pupil 1IInr of whom whommmli lh wlilltnluiIUhi
mmli in eipecleil i d l CMI Maiulot i ii both hot Ii rleter rleterand eIeiertil
11111110 and til a hard hitter He If knocked Pat 1 1111111I 1a101 1a101IIiiglt y ylliitfhe
lliitfhe 111111I a liHai 111 boy y out In I the Ih first round roundwith rnllll1I rotinilwith
with WII a tuht hand swing c on the Ih jaw jawAtnonit III IIII jewI
I
I Atnonit I m1C the Ih I ii Apeclaior rI at the I hlolo he Iolo iround tirollnlrI iroundteterdav rotinulVCierilV
I teterdav rI wax 1 huger I oatior for r many manytrur 11I411 11I411II litanyrear
rear flrot II haemati of Ihe Ih I he slantS InA I Cnturtor CnturtorIs ounor ounorI
I Is liter tuxlreit now nl but mill i is a l 1flll 1flllrllo lw5CrfIlIfollow i erful erfulfellow
fellow ph lhtItII > l4ally He II i < a propny t owner ownerup onrIII
up In WAIrhuu aterlmr > olin intl nd r m mrw here herenow hierI
1 now IJ and III then lo Ii n ee IIIA I old 01 learn pIer plavminor 11 111lIInnr pIerI
minor < and nil I the veternn rn l Ia than > an llroutiierw llroutiierwnni IIrn IIrnI
I lion inea Ihn National leacue btBiteet hilt II I hitler hitlerhad itillerhal
had h a fannIng fannlnllJfl br > ett yewterdav e irrday that ritivcd ritivcdold rI rIhi
old hi memorle memorleI
I laut AII 4Ht shier the Ih same hoa Im Improve tInroaoii ¬
prove roaoii lian r > A 8141 Id 1 Ionnor In f fart I Idont Iton Iiont
dont ton beliexe 111 Ih there nnyb AnboHI lr In II l aetutll 1hAlIInoIa tieshlllntjsv > aetutlltodax
todax not 4 cvplnif > lInlllaJnl I Iajoie ole t 0 obl > WII a agner agneraniI ner nerand
and 111 other id tI Itrs who o lIn ran n hit he hall any 11 harder harderthan oarolrIul hiafilerIltali
than we did didIhni ulltlI IulI
hat I A been mr argument 1101 all 11 alone alonereplied alontireplleul IIIrrII1
replied Jlmullien Anti furthermore the thepilher Iliachiitttor
pilher 1110 and fielder 10111I nmTl rpnl a bit hotter Iwlteri hottertnul
i tnul on dont 1011 Ce ee arts a Krentir IIonn larw thnn Ewlrikefe rwinic rwinicKeefe IIIC IIICIr
Keefe I Irk Inrkruui WIIIII iirilv non llanlle llanlleKlchardon lIalltHlthIn IlonlieH
Klchardon H lladlMiurne Kelly II and William Williameon
eon 4o tIn XOll XOllion 4151
ion 41 cin 4111 l t tour if ite on n that cilil cililI iid iidi II III
i onnor inn wih n I h a 1 arun rrnlle lnll I IJO ounor tlr tlrtxHanm II IIrllll1 Ii Iihdfltl
txHanm famoti rllll1 u t > fir ba hitsetnan eman n of he heIrov h hiIniia I
Irov He II lietfati I pUvliiK with S II ilk h hue I h lnatitM lnatitMIn I IIII ltlitM ltlitMIn
In lM I and 1 trmalmsl III with h them until the theex44 Ih thoesen I In
ex44 esen > n of If Ill I t4 when S Itch n Inhn lnhll1 M xv rd then thenmatiaaer I I IInitiator
Initiator r replace him al 1 ihe I h lull la ack 5411whi ackwth 1
wth whi 1 h lack liovle 1 It alga > us hard blon hlo in inliower 10II 0 0Iuifer I
liower U lio II nhoril fIr that I II decliled lo loBolno InItn ii I IifO I
Bolno Itn Ino retl r fetlPeflleitl enieiit Hut lie hes followed the thefortune ikefontinta It I
fortune of the I hi New Nork n ever i air > lnre I and andI tilt tiltI
I Is n thirtythird hlrl hlr deirre tiIt fan fanllu ra fartiIltlfli I
llu iIltlfli ini Mana Man4uter < rr Frank Haneroft of the thetiniinnall tInI h hI
tiniinnall I in 1111I11 foils who hu ha Ileen > een Idenllfled Idenllfledwith Itenhlfleeiwith Inlln1lIh
with lIh bin lenitue 1It rulK I for f nenrlv thlry thlryyear hlr hlrh1 y yyears
year sara av that l II > Klefrher hr the h tln tlnrlntintl llnrlnllllll tlnrlnrluall
rlntintl promoter rnlllnr who wh ml insists l thai he h will willrake d 11 11k illIek
rake Iek k some n tar r player on n a lour r a ace the Ih hi end endof cud cudof 1 1r
of r the eaon 11 will III ttnd that he h I up II aialnt aialntit I III Iit I
it Kiel her will ii 111 it I hav h to I n build new 11 ball ballpark ha I Ifiik
park r ail II oter r the h country to 0 ithow hn hi hiteam him him I Iredm
team m aid 11 llannv ye esitertIa tenlAy The Th Na National S ¬ I IIInllA Ilionel
lionel fotnml Inmtlon lon > edict ooe c1ne I eVery r or oraantte I IItnl1 IaanioiI
aantte < bajieliall 111 park k in n the I Ii country rnllnl f n as far fara
a 5 he h I Is rotirerne ollrm1 < l lit threat h to Ic nreanlre nreanlreM ornl
M 1111 new rt ° leaeue aCII and crab off nil ihttarplayers ihttarplayersIn hel r player playerIn
In the Ih National lInn1 anil 1 Arnerlcan elrrnlta Irrllll la lajum I IJII IsJose
Jose JII SrI o inurh hot air Ir Vhen it ihe 1k h Miowdown Miowdowniome sItnssosnlflm0 holn n nm
iome m Hetcher hr will III back up 11 II I rota roa roamn a amm amuni
mm nf r mnnev mnn ° v to Alan a new n lentrue agti and andnobody fOndnnhnd pindiiohoit
nobody who hn know knn anything about baaehnll baaehnllwill h11will
will take tuik k a chance rhn in a wnr r stIll lIh the h major majorleasue IrtajorIeagitr nllJor1Il
leasue leasueTliet 1Il Ieagitrlhi
Tliet lhi hInrlnoAII I mclnnatl outfield OtIs hold te rher P Iok Ioknet jakprt jakprtend kert kertand
and net Mitchell U one nn of r thn Ih host In n bArhxll bArhxllT hssehihIlhoe
T Th lhoe ho e men iotr r irround throw brilliantly brilliantlyand hrUIInllIInll
and are tsr r noml hitters hll and lid runner lnn Ill Illlied rio riotoil
lied do n not ne III Ml a great deal of hothn hothnto
to I I make them III iln ilaitulorOis lIoIro roi factor In neat netiear n nnlln neatyears
years > ear pennant > enn nlln nt race rl tlirk Irifflth will willremain willr willrritlitfl
remain r III III banister manntrerlh1e banisterChae Olltrlr Olltrlrh
lh1e h by II the lb h wav W ha bane carrier nut one oneImportant on on1I1Irn OflOiltPflrttiflI
Important idea t lie II hax I placed 1 Karl lArd lArdner Ireirter rl rlr
ner r tt In econd un1 b 1150 4e lntead o r Ijiporte Ijiportefor fAIn fAInfr
for the II reaon nf n that he h believe 11 nrlnfnr iardner iardneri
i a far bettor fielder IIr and nd 1 mor effective effectivefactor efTettiifzsrtr ITI ITIrnrr
factor in tetin pla plaIlia lulalhitti
Ilia hlef Meyer I ha h materially improved imnrnreilin I IIn
In hi throwlmr to n hae h M one sen n time 1m he hewn h hw I
wn w 555 no erratic rr I It In thIs hi reverr r that he looked lookedlike loolcoillike
like Ilk A failure rlh Mill he h hes leAilieil down tI and andI
I now ratrhlnc better ball than at a an n time dIn j jnlnce
nlnce I he h wa was fIrst eneaved eneavedllrooklyn rntsgeelIlrnoklin nc ncIIrnnklrn r
llrooklyn recent virtorie yl over r ill illrittliuru ensPlIrstilings I IIIIIllIlr
rittliuru would eem 11I to I indicate in iitCte hat hatnet litlIhell
net hell 1 yetr Oahlen men will 1II1rlo prote forum forumable rrlllllihi
able hi 110 Harden haa h laid the h Kroundwork Kroundworkfora
fora for a winner llrooklyn fan fnIII believe iII and n only onlyneed onltI
need I Hie Ih proier Irp nr ° r amount of rnroiiratre rnroiiratrenienl rllrullr rllrullrIII enrolirageIlieui
III nienl nienlInek
Irk Inhron through hi h Ihetrrira Ihetrriramanaaer Itr ItrmIIIIIIr rtit rtitnlacnagr
manaaer l 14511011 ue < l n ihallence xioterilnmeet xioteriln ewlerei3Inneei rlnt rlntrn
meet rn llarney lie rIlPy OMHeld I 111 field in an n nutomnbiln Il ullflob nnlll pile rn r to e e ewithin e ewitlilti
within 111111 litv 11 dit III Hie 10 laler I to I name 11 tIlt III1h the therorxliiiotw 110ennelti
ennelti rorxliiiotw rorxliiiotwTH 0 n II II leIll leIllTI I ITII
I III
TH n 1 in II i n 1 II in i 1Ti rs r i v n 111 v n i II tII r rII
I IIIr
II I tttillne > a harrow a Factor artr In I 4 Un ftne ftneIf ne neof
of Ttiem dl l > r5ifltaFkt r5ifltaFktrc e niarl lIIarI lIIarIdr el elffftil
ffftil rc Cl Ijw I dr ftttfiith f IpCII in lur 11 tI srx srxMIIV st stled II I II
I MIIV I led hepi III There 11 were a or r rwi u ilenil boselluottl j
I II
lir h luottl ilurillK lIInno I ll > 5 rate fCi 04 ill Newiliarllel S Neas rtirkot rtirkotUrIC k J Jone
one lieiween I ipli Mr Ir W Iniiot ii torrow ruMn ruMntit
tit 10 Man in it uol in I Suntar > Ilf in n Hie I h 10 rme tn for ihe ihelloiful I h IlC IlCI I
lloiful I I b ii sinki MIII k he nml St lull i lie I uc other ol hr lietwren lietwrenMM I IMo
MM M or r Mi McltiuiChiili I I Jiuchlill Sei4ee etiIP4 4 nml 1 Mr j I In
tairie I ClIfiC n S 1tily vl > VIIH in II the C h Iii iria I 1C11 Kmieni KmienillamlliMii I4i5iefliIltitiuiielil n
llamlliMii 1111 Iltitiuiielillit i iI i iTit
Tit I lie llofiefiil lIul Slake S 141 uikeea k SiaM for rn i 111 s sovereigns overeimnml I Iistitl
nml hail lit it oiarter Mr Jr I in I i Iorphi Ior IrI
phi tu I rii I II r rlII nI ll Ihlnl I itt ru lo I 0 the C h ileml henlcr Iteol er I 11 11II IIbsliitit be beeiiini
eiiini I II wa S to is 4 In on Hillpinr to IlIn to ii 1 IIKHIII IIKHIIIMr II iSstaltol iSstaltolIr It II IIhili
Mr Ir Uhltnet Ii hili a horce h noel 31 to l l attallKi attallKiInrpht IIlIalr I Irlhrlo II <
Inrpht I urjIts rlhrlo rlhrloThIIII tie tielb i iIhelireat
Ihelireat lb CiPit raiern llaliilli 1111111 itp w d n Aweep I IKlnki I Istickes
Klnki k of r en utereljn rloIII niih with S lIh ii h t 441 ox oxerrlirn II IIrltrn It Iteieitir
errlirn niile < l Mr Ir lilliev X 111 ilihwork Wild Witihisorlrat ilihworkran or ormIJ
ran thlrrl to is SeriAelev anil and l J4ey iilr lat win In n nfleil atIfil
fleil of nine The Thi lietilnif wn 4 to I nzaln 5Zailitenei0s > t tHenee
Henee I In o I acilii r Iflily Vi lti li anil T Tlo 7Co
lo 7 niratnM WltrhworL WltrhworLThe IIChs irk irk1ICe
The Irientilal Inuliipe Htake nf in 0 Sf11 Sf11ereltitu ox oxerelrn
erelrn eai mi II with UM oterelirn Hilrle NlIdoila < l lwa
wa a won hy Ii M 15101s Mot Vlnklc iflItiielt < it > Mr MrKalrien SIrYalrls
Kalrien Kirnr Ilig MliU null Maher tn the theaililte thesaddle
saddle ww refonil nml W 1 llapluer lout loutaigny I vu vux
x aigny igny flnlAheil > hint There were Apron ApronstarleT etenlarlern
starleT 1 The lie boIlIng wtss T S to l aralnt aralntUlnkl l lSinliipnp
Ulnkl Sinliipnp < op 7 In aralnl hlnc Mllt anti anilM
M uS to IC I arain louxliny louxlinynale IMUVCXflIPnato
nato for rnrrn Ten Mile Run ami iiii rm rwhrmitr7 rwhrmitr7hampionshlpa < KatrT KatrTTtamplonnhlp
TtamplonnhlpThe Ttamplonnhlp
The Tb A A I ehampiorwhlp rommltlee haa haaannounced h hflflOIUhod
announced that the hi national tlnl fen mile rham rhamplonnhlp rhamplonuihip
plonnhlp will be held on Saturrlay Sot oretn oretnbet em ember ¬
bet t al Celtic Park II la 1 propo prnpaeh to hold holdthe holdlb
the lb national junior ernie rounUy ehamnlon ehamnlonahlp ohamp4nship
ship on Noremher IB and the senior eh ehem ehemplonshlp Am Ampionohlp
pionohlp a week later on Nor aovember mbr 34 Th Thcouraen The TheCOIafdq
couraen for or the three flxtur bar b not yet hen henI beenaeirfacd
aeirfacd I etrxi but there I a report that a real realplc reelr1h
plc r1hbUisad or bill bUisad and d due Je volnc will U1 b be picked pickedout
out r1h thU Uou <
COACH CO4C1IIXG I ti t iiri IA B fItTING OLTIXGTo
To no 3 1 o Hoatnamptoit at Ilio 4aMt > of ofHenrj offlear
Henrj i 1 Co CoAll CoAll
All plan have Ixon iomplelnj for aa aaautumn anautifliU
autumn d drire rive of elm Coat hum Club to South Soulbeamplon Southampton ¬
ampton I I on Krul Frtuty > anti SilurrliT SilurrliTDioh t4atlhrIiVI
Dioh I toher r T mil n II will txt the toxi oaihij oaihijlths tiii tiiilliil
lliil lths > niily iiI outltiK tin MUMIH for the lb prime primeIIIIMI IrngIflM
IIIIMI IflM t loiin COil lie S an n illtTeritit 1 fTIrflt function finet ton anil afle I bin Mioflrt I
flrt on Inii l IdtittI luil fr f r tiunt year ea id when whenlh 5 1jOn
I
lh ho bunetu t were at t illfTervnr titn thutle thutleurroll itiinleatulTeII
urroll ansI Auciut llolmont Thin Unit UnitIhn tlluialie
lie ho host l will lie Henry K ie > There will willlie wIllIN
lie eight loailinien for elnxon lr teems m > but buttliert hutthorn
thorn will INI other j 111 iitieslei iitiesleilb 1 1Ilia
Ilia lb iiirtv will lixo i lb ho Mittropnliun MittropnliunClub
Club lull fn fl the I he < lull r oirh 1loneer nt 1 oi lo < k kon kOtt
on the nltcrniMin of o itCltpr < lnl > er 7 In the t he nh nhaeni h
aeni 101154 of IrtMlilent lav Ja Ihe lie x ire prtsklent I4PIlfMkIefllItsttInalI prtsklentlltvlnnll
lltvlnnll W Iliac will ilrivn the lb town towntaice townslCge
taice Ai i Klmhiimt S Ss < H rotary lieorue lieoruelliven u ulliaort
lliven Ir will Mlirenl Mr liite ilnt iriinr iriinrI Intf Intfto
to I I tjuiten IJ uelis wheiiit 5 lioiiliv 4 iiiiui hy I4MW I eow will willIho w III h hI
Iho I e eiriIi < M < hmiin nioli lo I e I the I 110 Memlow 51011 ii V HriMk I lub lublleniptn I ib ibI
lleniptn I I cot ad il whetti w il 11411 Al lit vtill V II I tea H > until lor lorthe I CCI CCIthe
the nlirhi nlirhiI
I In < h htl MKiriuli lit2 of f thn i lt eichtli etu hI Ii Mr St r IMW IMWwill I uw uwwIll
I will a tIiiii i tin Like the lit rein ninl tiii ilrlvn to M Sttist SttistI i ii
i 10 M 1121 IU when 5 tttt thi I Ii itt iau 811 ° of llirrM I I rn IAlnuii la I lies5 is k koiniiieiiii ItelittiICliCoe
oiniiieiiii lie I I w II II ilrixe 1 rule lo I SI luhylon luhylonwhern hIs hsy Ion IonS
whern S her i lfreil I A Siitl iui1 rluli l lesiicuee ome ihe ihelllrlter I heunset
lllrlter unset for the I Ii I iwil M II ntuite of llfte lIlturtu i mile mileI
I in I CI Siyvllle MI V lIl Illixer I II Ca t I ITilnlu 1 en Ii Itt l i lnii to Ii IiIN
1 IMI C 4Mihtnin I for iw I w tI < > St tiii 1 1 > ilonir tin I Pt eCIi oiih oiihI I hi hiI
I IIH sbo road irsilit In un siyville ii III IhrouKh i IM ieatilioizsio ieatilioizsiotiitl hosue hosuemill
mill llilliMir In I liirri I Ill YC Morli lIrliIIe he where whereVilwin S SlI
Vilwin lI Wa r I Mrnwnuii Ito IW 1111 11 esI I IlilLnlHliihio I liii 101111 iS like liketh I i It 0 0t
th t bte lioni lititor > r In I CI 01 ririiiiin luo 01 I 1 II I Dienre for lorHi forI
Hi I Ii oiirhleen en rhI 0011 mile iii los tiin iinilii t Ill I lug Mr U r I IMI I ut ajt ajthiMt 114btuit
hiMt will ta ill ilnxi lrs i III ij st IXH H leini to Ihe IheMeMiluw Ikeileuolpw
MeMiluw llil C 1 t Ii ni I Si > iithainpton iithainptonMr I I tin in Pt nit nitMr
Mr In is will w ill eniertiiin the Pit inarhlna I Ilub Ilubtiartx 11k 11kIderta
tiartx over SiiniUv 11 I I lolcr v ut the theMi I Ito Ito7itCtilId
Mi 7itCtilId > ii < nw t lul 1 lixro will t ho > nn return returnilrlxo returnI
ilrlxo I rI Tlm 1 iiiiiiil tiuitii twrs > r hml nt f1r Ii nv f ronlein ronleinplatnl 011 Clii Cliiplati
platnl retirtimK n I I leelvninl e < fnnl Illilr A Aleiin slItCOlfl
leiin xnrlil h hI IXiin I intt hut Ihe I It rrounillnK rrotinl inti of ofthnl ifthat
that i raft on Vlvxer Iifeter ll Il4il nl In Hell tintn tintniut 4315lilt
lilt It out dIm of 1 4ininnion int ttt is 11 ILl Ilix reiuMi rn u 7 H will willtherefiire V ill illI
therefiire I lot lit trit I roll rollIflSGIIUflhI u uMI44
IflSGIIUflhI ivis ivisMl
MI44 Ml Itammnnil Ural x hisa < Sill Xlotp CS In Third ThirdItoiinil TIIFiIIIOUIICI
Itoiinil nfMliiKlei nfMliiKleiHlHHM lit MInlra MInlralIttlihi
HlHHM 141 r Ma Slita Sept 24 < Ml I 101110 101110I illle illleHamtiiiind
Hamtiiiind I I i 10111 5121 nt New I ork iie t te Met ropnluati ropnluatia rCIioli ant anta
a well a ss IbiUdelpbi i and lttern 4liam 4liampion iltamlilutli
pion deteVL1 lel31 I Ml SI is lx I > i Mj 11nvia > ve of loroiiio loroiiiofor i iTot
for tin lie lu Itt t foir yi YC3N ir > 4 the i aiiiliiu 4linm 4linmpiun hlatt hlattItijti
piun in n liird tliti sot et mutch in the thewomen liewluli
women S tenm I I 51 a tournament I iii ntiS lri ° n I at a lamirwood lamirwoodI In iwoiltI iwoiltII
I rii rii4u1 Ifet i lub I 5th ii I I dav I l a Mi I is JUle lntln hu I to of ofNew Ofae5
New ae5 S iirk tIh a iter nf tt ILixHiond La HOilill llltU I > won wonher Wofihtcr
her llrnt matt tttiliii Ii to li13y dny l lit it xvri easily d dfeai Its ItsI
I feai feisteul d bt Mi 51154 lxelMi SJXM 111 tilt third thirdround thirdmind
round plat plat1nlrsl 1114liiirtl
1nlrsl m Ii the double Sliss i 4e Hnmmond Hnmmondond
end Little e ou hinddt 10111 mill Mr llurge llurgennd liurgeunit
unit Ml Ilene While Mi Sita Mit Moe playlne playlnei plalnwilhi
i xtllh Ml Kditli llol ltiuI41 > M look it match from fromMl fromMiss
Ml Miss Krislirika Ialiie of Newport and Mla MlaHarriet MischliitrIet
Harriet i iitrtls urti of if tin cut It Ml MIs Moye Moyemul MiIyesutul
mul utul Illi Itluhlli hard Iil IfUlop I pro lt ° tod I I a Mnmu st IInIt pair pairIn Pal r riii
In the mixed double nnd won both their theirliiatcliee
liiatcliee 1111 the in that ha I tourney tourneyXX I out ill illFhte
Fhte uituiiitr S SWomen
XX Women om n siocir A semnil round MI MIsS A nlr nlrllitlr FIsleItt
llitlr Itt ilrfrxlnl MU Jnr Storkton a a ft a aMI aAll
MI Marion I rnnoitrfraltsl Ml lMbllr Irndlf Irndlfton Pendtetun11
ton tun11 A a 36 a aThird 3ThIrl
Third ItounJ Ml Ills t ljiit lAOtho llxmmond rlrfeAlet rlrfeAletMlt4 defealedMI
Mlt4 MI U4 tlor lo > r It V x A n 9 V I MUt lrlyu lrlyus lrIyuSens
s Sens xr > itrfrtll Ml t lIsle lllllr ft l n t tUorn Itonlens
Uorn tonlens n4 ttmihle srronil lloumt Mr Whll Whllnry thltOr
nry Or Anil and Xll hiss IfmtAn ilrfraint MUw Ut llarrlnc llarrlncIon
Ion abet IfAilnwri a 2 a o u Ills llr U ttPnlrll ndrl and andMcrturnrk antiilstnurnr
Mcrturnrk itrfr tlrfrtl tnt Vlr fa IsI And Mlt4 Ihrli IhrliA I Ia
A l a < Xllr Hammond nnd little Ir IrfAled IcfeCiol
fAled Mr llurcr4 and Silt UI llrrre lien n 42 < l a I IMU IIll
MU Ill MarIon tlyinr and Xt4 eanorA srar4 d dfraiet 1 1tested
tested Ails Mlw4 xlur tor anI < nl IVnhMim 1 n dl < w wfhlnl 2 2Ibtrd
fhlnl Hound XII Ills Vntrtnnd MnV etl Ml 4 rdllh llolrh llolrhitrfrAtnl ltnlrhelrfatrI
itrfrAtnl Alt freilrrlka PaIne And Miss Harriot HarriotIuril llarritLtrll
Iuril a 7 ix l llltled IIliad
Iliad liiiuble Ktrt mint Ml Miss l lists > tA Mn Mnand Itni Itniaol
and Hlrbxrd Itlibop drfralnl MIs xtl l F4Ib < ilih llotch llotcharl Ibitcbrt
arl rt i I rotlilnchAtn l A A 2 A a Ills Mr Mrrr Marrarl
rr rarl > i Iuril aid S II llrnnk rtrfralnt Ills XIUAllie IllsdIk
Allie dIk rtnlnllWr and I Ideals A 4 A 2 ill illrrid IIItrgitrtrka
rrid trgitrtrka rlrka l Pilne lne an1 Imnlnrr lleAl rtefMieil rtefMieilMr
Mr sol Mr ida Urlchtnn 7 a A a asrrorul 3Oc0n4
srrorul Hount Ills Motr and Xr llltbop llltbopitrfratnl
itrfratnl Mli Ill r h lilibrri And A M r Colman Colmana < > lm n nft
ft ii A t III ll44i PaIne And hr VI r heal defeAleil defeAleilVI IotestoiiMI
VI MI I 11 WrtUnlock and II Taylor 4 I A CIInglnn 2 2II
IInglnn Raeei Raeei1y11tVTnV
II 1y11tVTnV XIVTOV Kv Kept Iu1 i < < inolhler nntherlarse nntherlarserrowd lore loreetilai
rrowd wa 555 In mtendanc nt the Kentucky KentuckyauwxlAtion MenluekysewtAtiofl
auwxlAtion lodny the weather wa was fair fairand fairanil
and the track fat Ihe handicap at one onemlln onetulle
tulle unit twenty t S eflI I yard na aaa > won a flu bv lletmel lletmelwith I lelmtIs
with Is It h l ua ameine Inch voiil and a fl I n rOll > ni Iliubee Iliubeethird I I t tIe tIet
third t Tho si Itinuine ItinuineIlrt en I I Ci tICS
Ilrt Hare sit finonc hrliUFU iXtoore iXtoorewon
won l lPsIIlesne > uiiirne u 115 x T Theima llmA wrtind lila xdaVlrAilr lilaUtagir
VlrAilr im AlArtin third flirr rin I 131 II 4 X Xllalntt I
llalntt blame llflfrsfl > lntr n Irepotr Ue Unlllon llamllhinCamel UnlllonCAmrl
Camel And Mire III drorffr erstp A 511 > ren rensrrund 151Seaund
srrund tare Kite and A 5 t telf alf furlnnc Irln Irlnre4 lrlntoss
toss IAOWA > im rbitrrA won l latehI uihl to toilioow 1117 1117Ioo
ilioow Ioo MKit MI lI5 lnMn un xfixirr thIrd IhlnlTlmr thIrdTIm
TIm tie H i thanici harlr > SITAU and brnlucky low lowAIMI loseabs
AIMI abs ran ranthird
third 1 bIrd lUce Its HandlcAp ono Otto ant twrntr twrntrArd
Ard HrlTirt Hi II ItrlP wnn Immenre I raunonre fxi fxiiitov Ira IrahioUiC
iitov wriKi secCiI Tom Illchre 111th UX llufnllr IMrd IMrdTlmr
Tlmr Ill I II l Hotxl llrnori aI l i ran ranPoirih C Cruurlh
Poirih lUre lite lit and a half f flona tlonc Tippy Tippyli
li till XUrtln won 1tiltrlt tl 17 iThitn Thmsi rond rondHuirl I IltatrtaII
Huirl ltatrtaII ll IOu Hrll third lid UI Mmr I iv cIa 1 x xMrrnrrtr IlrsrnenI
Mrrnrrtr Krrnrh King llli n t Mar Itlti ItltiSue 111is 111isSql
Sue lAtlofi TAhoe titin of Hat lia lloterta T ThIIfllltII
4 hrrnulto NaarnAn aamar MaklrrmAn And 4rrtr iertrtp tr trIllll
Illll Alv ru ruKlflh isuFIfth
FIfth hue i one > nr Idle nd A nrrnih MlAml MlAmlinn I Ihal
inn iThoma4i wnn sonJohn John I Xtllllrn Ill liniw liniwec4
MO04I ec4 d Xlcn l Vi l i Kroner third Time t i 7 I x xlirntrr 1lens
lirntrr lens or ilrl < Htirkri llrlciulr XUId Mlllunt and andimlrron I Iomicron
omicron aln lf > ran ranM raaSltIh
M SltIh th lUre lie one mile ami a 4iitrenih lot rolXhmradr lotthrneaj
Xhmradr W sirlnhrrdti wnr SlIce nlrrf i to > w wivioinuln I ICMninIn
ivioinuln WCIKII cmi1 liad New ews Ire lOll third thlnulltlkI
Tlmr I 14 3x dill ltlkI > Ml Rot Uil xii4r and Sirs I IItyalwnan
HAT Ityalwnan ItyalwnanIunyadt alnrn alnrnHunyadi
Hunyadi HunyadiJanos I IJ
Janos JanosNatural J noi noiNatural
Natural Laxative LaxativeWater LaxativeI
I Water WaterQuickly WaterQuickly
Quickly RelievesSfckHedache Relieves RelievesBiliousness
Biliousness BiliousnessSick
Sick SfckHedache SfckHedacheStomach Headache HeadacheStomach
Stomach Disorders DisordersCONSTIPATION Disordersllcit
llcit rcrnc4y for forCONSTIPATION
CONSTIPATION CONSTIPATIONVanderbilt 1 1Vanderbilt
Vanderbilt Cup Race RaceLONO
LONO ISLAND MOTOR PARKWAY PARKWAYSaturday PARKWAYSalurday
Saturday October 1st I Sf 1910 1910inn I 9 I 0 0tta
inn ui tltT AT 1111111 III 111111 111111dperIsI in in4iperl
4iperl > l train for Ihr lii unfit Manet ant will willIrate wIlllea
Irate lea Net em lork Ivnet Mfallnn esCrsnrs esCrsnrsun atr nrr nrren
en 14111 HI ml io ITrit si near Till 11 si e and andltriMtktrn CudIttn1Irn
ltriMtktrn riAth rlstbish 4h ite 1 Jhe Jheew tb iriroln of f lha lhaI lh lhdw
> dw ew lark Hiibnat al frrnyrnl I IIMren tnrvct I b bltriMtktrn be becr00
IMren cr00 allll A M and 4 4315 311 4 If IfItriarnlnc itItehsnlni
Itriarnlnc special traIns tltl leap Ihe IheIJrjnd 1 1CrueI
IJrjnd stand owli Ihe th la I train Irailng one nnrhour onehour
hour aflvr She Onl flnih flnihleeutr h hl
l leeutr > 4ril rr > Mill rhancr ranc al Umalia In earls rarhdim earlsdirt
dim Man ManSerUI biosstseclal
SerUI trjln will B US > I run from or r rliUod a alieU
lieU liUod < Itt lirThe Ittrb
The rb imlilk are rr inkier1 in pirrhle Uriel ltel eli IT iiutt
dl sore loltolil 0 ai4iI leU IPL > At I fe Urkrl ufn 4 i iha iharnomnc hetnrnnc
rnomnc of INI si sihlkrt i illrkrl
llrkrl on All Al At iril lfri > 4rlW4V I ftp e eUutliling
tlullllnc 3il st And ni < t ftP > > r > tr trsull
tICatlist sull i rw w nrk and 11411 11411te I Mo S p s 1
5 te aol lj liI l tw w xnr sutl sutlBitters dWllat <
at titer thetU thetUa thetUThe
I
Bitters BittersThe a
The one Oilier unl unlverulljr unitemIly
verulljr popular popularThe
The one Bitten Bittenwhich Ilittetsl
l which tempt the theppetite theappetite
appetite Look lot fntname lota
name UHDERBCPd UHDERBCPdfill
a
fill I tr iiC H f fLtlTTIBII
C LtlTTIBII BROTH 1OTHZEI 1OTHZEIgeIa KHt KHtA4
A4 geIa e We Ifew V York rli
Ft FtcROSZ
cROSZ ii
89 Regent St StGotxb StGooda
Gotxb Charged In London to Home HomeAccount HomeAcountPrke
Account AcountPrke Pric Lees U S DutU DutUAdmiral DutlijAdmiral
Admiral Nelson ascribed ascribedhis
his success to the fact that thathe thathe
he was always ready fifteen fifteenminutes fifteenminutes
minutes before the time set setby setby
by the authorities CROSS CROSSemploys 8 8employs
employs the same intelli intelligent inteffigent ¬
4 4Cross
gent anticipation anticipationCross
Cross Motor Bags Bags9jx7a Bags91x72
9jx7a Inches InchegGreen InchegGreenBlack Green GreenBlack
Black Purple Blue Morocco MoroccoSilk MorcaSilk
Silk Lined LnedContalnlng Containing Heav Heavily Heavfly ¬
fly GoldPlated Hair Brush BrushQothea BrushCothes
Qothea Bruah Powder Box BoxSalve BoxSalve
Salve Jar Tooth Powder Bottle BottleScent BottleScent
Scent Bottle Leather Covered CoveredStanding CoveredStanding
Standing Mirror Comb File FileButtonhole FfleButtonhole
Buttonhole Lock Lockand Lockand
and Key KeyPigskin phI phIPgekln
Pigskin 2850 2850K
K it were not for the van vanities vanities ¬
ities of life half the World Worldwould Worldwould
would be out of employ employment employmentROSS ¬
ment mentROSS CROSS has 3000 3000workmen 3000workmen
workmen workmenCross workmenCross
Cross SeWing Baskets BasketsInches BasketslO4x34x8s
lO4x34x8s Inches InchesEng InchesEngllsh Eng English ¬
lish Willow with Red Green GretnPurple GreenPurple
Purple Morocco Rims RimsSatin RimsSatinLined Satin SatinLined
Lined Containing ContainingNecessary ContainingNcccu4rY
Necessary Sewing SewingAccessories A AAccessories
Accessories AccessoriesPijjskin AccessoriesPigskin
Pigskin 500 500AM
yflt Y0ftTBE8I Y0ftTBE8Il4nIrlr
l4nIrlr AM > MrrrAi nrrr nrrrHall nrrrtall
Hall hInter and 4peeisI tpe UI firulers ri1rr Hire flltmPrompt HireIrump
Prompt AltiMMUn AltiMMUnMARK AttailnMARK
MARK CROSS CROSSWORLDS
WORLDS CRIATEJT LEATHER STORE STOREA ITORL3AVnt
A AVnt tn < Thrnuahout Ihe World WorldIp WorldUp
C
Ip 210 Fifth FifihAvenue FifihAvenuetown Avenue Avenuetown
town Ncarl6th Nc r26ih Street StreetDowntown StreetDownboWII2S3
Downtown DownboWII2S3 253 Broudwey BroudweyOpposite flrrdwsyOpposite
Opposite City Hall HallBoston HaUBotonl4S
Boston Botonl4S 145 Tremoat Street
tjI

xml | txt