OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, September 29, 1910, Image 13

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-09-29/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

THF = rv TTirRSDAY Y SEPTEMBER SEPTE I En 20 1010 13
THE HE REAL ESTATE EST A IE MARKET MARKETn t
I 11 n tw tws J J pI
111 s i i il nu
l M 11 I nil 11 1111 i ue site II MinrirM I n IUnil IUnilniit II IInIlIr
niit nIlIr IIT HlB III Moollni olllh HUHI U Mn 111 111I M MI
I It I IK I I Klirln irmit nlll ItntMii 1 I Id I If Iur
IAIH I lltMtaurant lltMtaurantIM rl uranl uranlI
f ur r a Nr > tuition llIhl t
IM I I > i mt U wts A Mint hll 111 11 nnr nnrt
t r emtriel tt t Intar nliv TntilinR TntilinRa Tn hll J
a i > inlrirl vs K liinitsl to 0 a ft ftir r raro >
ir aro < ii H h liiluHHnf tttm 1111 > tnil i > ly lyK Iymm
K riv mm tic IM a ii I in inI n nj
I iin vhoi h wi w lioilRlit for mi mix 11IIIIIIrl1I1
x tiirMtt VI IIIIIrl1I1 itl > Mirl lilt lilti
i i k IM of m > i > nil nili ralIIII
i i fill IIII U fill liiiNlinl I Ikjililmi in inI InilIII1
I th uvtmi > iolMli cntrr nlN nlNI >
I r 11 mini iu II > tniM nIrh > rtv Aii > iil iilm
m IM h Ihr Hilt 1 s HclitHltile1 for fori
i LI t Iti iiljiinriitsi No pKin 11 for forIK rrun
IK tlOtl un T r > lilt 1 IltlltT r III M hll hllIII t ti
i i iti TIll limits limitsPrltate 1111111Irl
Prltate Irl Main Mainill
ill I VIM III 111111 I Ir HIM < rtuan rtuantit un unIt
tit It it 1 Ni 0 sni w ri Kiriirtli ttrtHf1 n A Ai t11I1
> i nut lM hIno iirui lirituii 10 iMit4 iMit4iMllinii 11 11I
iMllinii I Inlt mi lot III II IIt HP HPXr1
Xr1 Nt KMI t 1 I Ih hr > llrrtkl iiMrv iiMrvH I1f I1fII
H i Ii IIKIIMIII I li iMtuirlil frntu frn Will Willl
l t hiii h mule I unit 1 time r I II K Kin II
in uml IM Uii W Hul 1 ivfini 1111 11111lIlnll IMII IMIIr
r < iluflllne u plot 11 in I II i i iI
I IIIIMII 1 riH m IIII > 11 iiulml III 1r1 iiiliiMii iiiliiMiii
i ii > i r 1 ll I h Miutlie 11 xirnvr nf nff r rI
f i fniirili Hirm HirmM
M I > M I KfUHtll STItJKT K1IUrthllr rlhur Ci CiM II
M KIT mill 1 Sntlmn h V ll hll in > olil olili 11 11Irlil
i M Irlil irk i > I iMTlmrtli rhI No S 1i Kn t Mniiv Mniivr1 In
r1 1 iriei It a n > r aln n > rt iloulilt lull hi n nlli nlliI i on onn
n I >
i till II SIKH n1 f lxv 1 t SIr hn > ll llS
S l IHIIl 1 U h lriHt M Ih IM Inn ntllMf
f rlH mi lnt I TH 11111 i it tu a Mr Mrs Ir
s r 1 r rI 1 1I
I 111 srilrJT SrhnllIIrt rhnioill < r 1 Ilirlmrli IlirlmrliIVIH Ihhr 1 1n
IVIH n ul MIK h il II u n iin nirnt al alh t Vii Viiii
ii n i tnth h IftOl ir vi mi n tut iv 10 iti itih IIIMI
h MI ii I I II U UHI o oVMhs
VMhs HI IMJ It If 1 y 1 Starr S rr li liU hau hauI
U I M h So I III i in I 14 Kit Wk t < > k nrnn nrnniniih n nf < >
f > iniih lirifk li hI < m nn pint pintMi 1101l11IlIIoni
Mi i rmwn iUrcnioni Iark ntid 1111 1 tltil tltilAI
AI ei eirii
II rii > r rn s no II l > WiIIlm illlnm II WI WIhll i lM icrr icrrh <
h hll toiiich Ihn proiwrtt Irol knnon n No NoD o oU
D > > ni HiMioti 011 road runnlnx ilir Ihrrh < iii < h hi
i i IIIIIKII ntinili pint imxTUi t tt V Vr
> r > wilt II l < rsKNl on II lhi ulle u from fromi rr rrIln
i Iln Lin > < Not illf II A Hrttfin HrttfinlOjf rlt rltlo
lOjf lo r sirT I ar John K Moiir Io tnil n1 liim liimT n
T U H h hA o niM 11 the Ih Hvi n > utory Ior n I f lh lhf h
f r Vi > ixi W V i inM Klrmi 1 for forT InrHOI
T < inio HOI l in 0 llinry X Hothack lIh for forsrrtKKr rrnTil
nTil srrtKKr Mnnh Innhlrnr lmr Urn IIr hurt hurto h hnd
o nd it o TIT I WI Vr l Irjilh lrf t fi lor lort n
1 mnl t iiui IIII for tho th r i Ial i of Muru MuruMr Irl Irlfor
for I
lIlrnI lIlrnIr
Mr I r M Inrk t tli t hurr of No n nII tin tinw
w t s tpnttnfth ttr M l olfl rrc ntly
I < hrl 1 < > K t sprnau throinih th Mr Mrk I II
I < k kIai r iiAlllanl llfnltr 1I1t t onipunr 10nllnIollh onipunrrtolph I
rtolph A lUB nmii fnrniMv frm of th thV Ihnf
V of H II H iixKUlo A Son l now nl n < i iutr
< utr < l nh I h J HomAtno Hri UroI Uroono > n nKir
I
ono Kir A I n Imvo l > 1 1 th h rntlrr rntlrrfth nil nilIIt
fth thlrtf hlllIIh nth mid fourteenth Door Doorn I In
n h twenty n nioir n1 linllllnv knoon IIn a arotirth
< rotirth > nii n Oiiihwent corner cornero nnrItnltl1
o Imentr Itnltl1 fifth < ri t ownivl 0 oy U lo oIh epn
I Mllnank II PuU1k I he h IMIMII 1111 r the Ih llorka llorkaOim lIkacm
Oim < Klttlon II lInn v ivol IIn n m nufnrtureni nufnrturenic n11 n11c1
c c1 merrh tnrhn nt I 1 ma llamii II A ll lIn lInaollAII nr nrre
re aollAII < M > clale > l iir er m makina alun or the It
nolnin A o < > d in h e lt > nef the theM
M > v > ln ln2 prlxate lfllln No 71 t1h e t t1h
1h tr trI et for M HlnineruhAl HI l im
Urcim No i li < e t in i lrr rr > for I Ij i in
n > 1 II M I Hut ItfulM i omtwnv nln to lint 1 11t1o i <
Moerck No 0 III II W e i iixh Heel fur rn s1 s1n II IInl
> n nl to I llertlm SIIIKIII 1111 No 0 n lena lenai 1 no non
i ntie n for MHrv f Dixlue nrllt to Ilirhe hrl
M tIn loni loniMllnin
Mllnin 1111 II hinna IInt A Co 0 hnve h letiml for
he h llet 111111 Uiul lilr the I einre Io unit I 1no1 ri menl
No 0 l n riilloi Ih irei for n term rm o reir reirin Ir
in I 1111 in ill fnr ntvrtv A Nenell inn inniiire or orn
> iiire n I ee n ihe hiilMintf nt I No mil milrl 1
rl 1 fr 1 Me It r W r I MII 10 10t 1 1I
I for < i > i < lilii III t III hI h ie ieN
N i in I NIN O M Mr v fur u erin 1 101 f i ir iri
i hnrlr If I IrfinUri 111 mil niHie 111 > ti Hi HiMine I IIlO
Mine nt I No U 10 n 1 11 t t i liihn liihni IIIhnIIro >
i ry ryVlnnhe
Vlnnhe nier llrt > I e lin It l IItr Ni M Mi >
i dirtfnur1 Itr r > 1 for n i rn r rh < o oo
o the h iiv Irr r lore nl No 0 11 11fi w
fi irli 11 11IIIUranl Mree Mreeen
en lleilnurant IIIUranl fur lllrliarl Itruiiian Itruiiianinl UIII UIIII
inl M I in lrn et for the II rvrr rvrrtiinl r
tiinl ijie liiit l > n iie I mi mimi 1 1I
mi itoii in Nu IT nnil I ft Muitit Muititi laiIo
i erni of 1 > ir f in Mlrimel lInIIII Meiluin Meiluiniirupreinr
iirupreinr I rfnr nt f ilw I Harlem aI i Ii iu iuI
i I 110 111I1 II III
I fin rn 1 n ftr ftrr tiiiiran tiiiirantitr
titr r r lli 1IhllII liletii In I He n li I csln cslnrt
rt > t r > e rr ftt > l < le > i it <
t f i avenue 11 i in iu II iimler nr the Ih IhIt natn natnin
< in 11 Ihe iI M hirh it liiin I
1 M > U > it > in inon n II 11 ii iiri Iir
ri uf r r if ei r enf h ht >
> t in II fnrei lHkirt prM e llnir llnirIlin
Ilin I I L lierv 1 InI VJM Ilol > I II IIOIIiI HI HIerii
erii < itiiuutiv OIIiI mil 1 tier tierj 1
j inorftftre 0 p uf t tVrfiiii I ma I ori orin 11
n 1 p Itan I with mfrcv II ini iniu
01111 n nIt
u M tiei It ile1 fur nr llrtnt Urltr > er < i at II the II
111 I I
10 MII ihe II rni nl < tr nil e Mill Milllire 11 11I
lire In I n n n dr ItrIt ItrItIn tf i si siorate
In I IIrI
orate urirniMaliiii IIt nnl nl tililll tililllfor HIII HIIIor
for or tli II iti1 r it i tn eti tn tnnrtlieNi I IIIr
nrtlieNi IIr I to i 1 I ifll 111 111 1111
re n llr llrker 1
1
OIalM llIrl I lot r rI
I ker ro on onlt Iau 11
i 1 ItrhI II III
I Ik 11 11r
lt r T for or 5l 1 100 rtioTiaeon rtioTiaeonMj II
Mj 1 Nuh for rorIO V M i iIB
IB IO 1 < Itiil 1 f II > r fr o t iiiniii iiiniiiMl
Ml I l 1 M I i iliff rt rtllallwiu
llallwiu ml mlIliilldlnc 1 1lIullIl1
Iliilldlnc > rn rnII ItIIIn
II H IIIn 1iirn nr nI1 hlle In the theV h hnuoar
V n nuoar iniik r IUiil1 Ihltlnor ne it 1 rise to toor < > nhoit nhoitof
of llroadwxt IIroti n1 D Ninth i ireet ireetir
ir 1 < plan for h nlidiiK > ier 1 11ff1 md mdi
i Tlr 1ff1 l trlecnph rI o or rr on II II11arlmn he hehe
he d 11arlmn > r > rtmen lore The Th tower towertie
tie l 11 feel hl hlh h ml A re e llmate lmI1V < l
13 V on The A T Htewart Iteally Iteallyf
f of r which Knhflrt r t Oaderi Id U UU i
U I the owner of the I h hiilUlinc hiilUlinci hlillfll hlillfllIIIrltI
i articular wmt will r > found rOlolln In another anotherBarrier nOIrrr
Barrier rr aa arrhtert hlNI haa h nleil nleilTiaktnc
Tiaktnc orer lli 1 one nn utorv 11 lirU k khe ItII
he II neat aid Ida of Vorthrm oe oeei 1 1nnffh
ei north of l l i tr IrI et Into nl an annrnce IInralr
nrnce ralr nt n co fffIl i of ti for
len owner nr of rfonl rfonlle
le 1 > terrlaa rot nt nlrlon > Clen Kale KaleI fIIfIlrH1
< I 4 X wy lr lrH1 lrH1T l I IFT
FT T arrit n r n ny r
1 n r rMJ an1 n 1 tt M > llh llhrnrr II IIrn
rnrr rn 1111 lrrrl 1 lOtinn 1111 1111n tit titni
ni n i ml 1 lorr Jultiv Jultivi J
01 fi
1 i i 10 ue n ludrment ludrmentri
t ri mnri ate atevl
vl 1 if nert in inMrrt 011 00 I
hr H I T
11 J 1 I
Ill > 1 V t
0
llk
rIf I
R 1 aI 1 nn
Mrrt 1 1 In Ulrv A t V Vnor I
n
> nor rrnricafe IT of off t > < I
1 01 i > 1 II
1 r rIm
Im 111 I
1
r
11 f Xtt to tft n tie
III II IInrrI I
1 onrtd t Htlh 1111I1I1n > Hiri i f fI
I1I1n 1 1
I iieral 1 of n 47S fA Pound rOil Man Ia U n > In ll llX trIII
IIIIt1 2n 2nx
I > > X V J ft 1 T roI1 roI1I 1 1 1I
I li in nk k nf Krnnk milk K II III M MI
I I on Krilny triJIIII1 mid w WH < luinw i 111 111II IIV IIVt
t ifi II wnn n kii iMti n MIH I h lirqin lirqinsj Ir IrSJ
> sj ouriiy and n in eni iI iIha of ofhat
hat hi lu I t lllniH 11I hnil hll waM > f him himit hll
I it d 1olr > > rt n IIM 110 itjlie loch J 4 s 1IIlI 1IIlIItor M > iin iint < >
t Itor t < r ni hall h Unwell l lI hI1
I H It 1 j l fkimde I 1111 lie II wln wlnnn w wfI
fI nn 11111 rin n K h11 n ni III IIII
i > niitnhcr rnhr f v lr < r Hn Hni la
i he h l It irk r H m d itninit itninitII
II tH While hI ller h H 1 lrl them themi t
i In II froil of tint III fi tI
I IJ
J
J
I
lun s Il 1 IX IXID 1 m lft
ID 1 entitle 11I < oiti onllIall > aii Htnirt nf Inn tlnnillaullUlrif434HMMIItaiil
llaullUlrif434HMMIItaiil allli et t larrr larrrA an antitOl > I
A twill titOl mn in Uxrkmitcy im l > rn rngain lilff lilff13ill
gain iiit 1 Ihomaa Ihomaamkalir 1hn tIIII1 1Jt71 1Jt71I
< mkalir m I a t KH 3 to res 3 I K JAItt M I lul1yillh < irtr lilh lilhbv I I
1 bv llliimcnaiitl V HlninenMKl Cur Currpviiinrn lorMtlhr
rpviiinrn Arnenran 11I1111 Mnlliim IRI Ioin IoinIMIII 011I
IMIII 11 JJiMi s llmrlcn II Mfljiiliclilin 1cIall hlln tSul tSulanil
anil 11 luf < < IIt ih I Mctannaa Ictalln the th tai I IV I tr r rinip
1111111 inip iViniittiy sal SIOSIf J JI
f The TII lm lIIe invf > ii4 1 Miartml r I1rt in l IM tt lij lijI h hhIIa
I In hIIa HIM Coiuille 11 III anil wa a iiiiorixratrtl iiiiorixratrtlitii
itii II fpril 7 I stx with lIh a raiil ru fli I l Mook nf nft orU
t U > XVi nil > i Tht n > < imiinnv tnonn ihil h a fair fairwith hlh
with 1 h iin iriitivii IIII of nlMHit Witt Witti harl harli
i i renrlv rl Sf > iTnl rxm 11 of hoinHK I hoinHKwort IolliI
wort > > lir > c ti in tin h < tnnuiiiy IIIIAII One Unr UnrIm nf
11 liftn initi lIInlII1I1 rlttl u ilaiiKlit hltr r of t lie hlall1 latil hmnar hmnarHyriiea I
Hyriiea It 11 wi wlwlt twaa > ii tIrtlll1I1 > rintpiiil iit nf inilitv inilitvI Ii IiI
I I mil II atiithrr t hr marruil ml the I h Him Himfamily IhflIr311111
family r311111 Ill i rtililnn attoriHivn tstiil tstiilVert it I Ii
i Vert IInlav ITI lav that I Ihimmn I uiivilln hail hailtstiniviiiv ha hah
h IIid r m IIIIIt all1 I h I h h11I11I11
tstiniviiiv 11I11I11 hail nut I milTIHrlit a uoh > h < 1I1il 11 11n
lo n ki > iihi h > ti ha iitinoi KOIIIK It w ax iinalili iinaliliID i
ID 11 HII mi tin money IIhlll iiwtinr 1I nr ur ill illlicflux1 I h hiiI
iiI licflux1 of the I h Katikttii it ninlroli 1111 rol > nmmilit nmmilitMlIK 1111I1III
MlIK III tU lltMMIt HiHI 1 Til UVII 1011 l ll llI 11h
I inatil the h liHttihlir I iIhi Ii II At Ki srlu U lOr f hlrh hlrhI
I I rl32 > i IH niiinil I 11 iv itifrtiraRtf 1IIrtII ttll lh lhtr IhInff > I
Inff tr tertv Th llit uHeottt a nit n Iiinialiil mall1 at alI
t frotn MI 1141 I im to I ii inii nriiirllnlly nrillllaUi on onih
ih I h lirwtry iiroiwrtr TIII uml plant plantw I I II
i
I w ii in I 1 IMI U IN niiti Ill rr rrXa I r rI
I
Xa a > llr II Onra n Moro nr TJiii Tla H2IITO4MI 111 anil anillln
lln 11 ttoiil 1011 MIIMH MIIMHI 1IH 1IHI
I Melville It I Iliittttnnn h 1 mm of r K It Itt 1
t liiiuiiii H HII U IT r liroUrr of M Hroctti IutIr IutIrllhall ritv ritvMnnliatlin
Mnnliatlin llhall has hl tiled Ir n voliinlarv llnll petition petitioni p tiol
i in IrinkruptfV lk nlh in the I h Ilittetl rllISIU Mtiten DIB DIBI Ii IitriM
111
I tnrt triM ourt Olr in I llriMiUlvn IIII > viiii hia hi lia lialulltiii hI
lulltiii hillt a 7117t > 7 l nml nl1 IIIH hi nwt I an anr II III
I r 1I lit7 1 Jinl i Ihltfloltl Mnt 11 the Ih raw rawto 1
to Iharlen hrl A Tiiilins Thli n rft > r > in I haul haulriptry hall i
riptry in II UIIIK l lulaiiil Ial C tty ttytml ty tySevernl
Severnl tml lawtera 1 of Ne x Yorl or Hiwloti 1 i il i iI
l n nil Ihilailflplni InnlI1 innnnie < l in il the Ih ihisl ihislnltt I III
nltt II of linlnliliiM lillIII Thn Ti prinnpal lrl1 rrnlitor rrnlitorU fltr I
U 10 > tlie fxtenl of HIT Ten iI IH i K Ki It Ihipnian IhipnianA
A l o 1 I Hun Iln xy ami 11 wlf < of 1hila 1hilailol hia
ilol 11111111 > liin ootno I m oiiil 11 with n note I fur rfr rfrIh J1 J1ml
ml Ihttt Ih urn n MMtinxl lfl itaiina dlll fir Sl1 Sl1anil n n11
anil iiiiivintvl rliuniit < 11 for 51X1 II IU7 t tlr
lr 1 Id hII itiinn n t > n Bllr if I the thevinit II
vinit nit n Ilia ht fatier rll Ir lie I livi I at Man Mantun 1 1huI
tun huI Mia mute adjoin IIIOIlhtr th it of William WilliamK Wlhol
K I ltllrhll Minlerhilt Ir IrI r rmu
I nrt m t it I rtnt nl HOSK IW t n n nllanKrnptO I Inhrlllr
llanKrnptO nhrlllr Prnrpmllnc Tat T p In Hie Hier I Innu
r nnu > cnio llutrl utrl flan flani al alI
I i A Ilfllon M > tltinn in I tvinkniptrr ncii 1111 i l nitr
1 II I HoMnfild 1lrtld prr idrnt of r M I Hninnan HninnanUewtnirnnl 1lnrlrHI
Uewtnirnnl Itllmlll I tIII mnpinr mid 11 iipii ii r of ofih r rIh
Ih ih Arrni Hotpl 1111 wimi 1 h iirri d on onthe 1
t the h rufp lloulovanl at oonit III IIMIIUJ I 11 anri anriIrmti al alI
I Irmti tn InI l wi Mtd 1 vtitrliv 11 aa a n nof
11 of r thf v > lutikniptcv 1llIlnlplr prn pr f < < 1in 1inthe jnl jnlRIt
RIt the th iotnpinv 1 lml 1101 iy Kui 11 ei eithe I
the I h rtHeicr f1 fr of fr th I h l > ni 1 > tn ia nl nlaptomt 1 I IalIln >
aptomt il 1 nv < ntr 1 f Mi I It x nfeld nfeldindividuil
individuil 1111111 i tit In Th I h liiitnldleK 111 111mal1 nreixti nreixtiinnted
innted nt jvimi fh rrne nrl Motel in I Iclote II
clote < i at I pfII > r > tint 1 hi I > i il i lriy rl ha l < II n i ilIHte
< lIHte < li I > > wnrtli wurh Hid t IK I IrlCB I Itnort
tnort rlCB ni > d 1 for li1 I Mr I I li hnr hnrhl nfild nfildhn
hn hl tH I ti in in the n tTirant lni ine e inn innI I
I S < tie was rie f Hie II inoirp > ratnr ratnrof <
I Ifrllnr Ifrllnror
of the It merinii sencvforthe Crlh vwirlate < l lWine I
Wine rw rower r < ml 1 t tprier n f Hungary Hungaryand I r ry rynd
and nd he h hin hA IKHII I tr iurrr rrr ami1 then
V I IAIN I 1 II I I I 1m IHt M r lilt 11 l lIliillillnc I Inlnc >
Iliillillnc nlnc IOHB nlr Une of llntlttKh trnnr trnnrKlni n nItlr
Klni lon Xdterll ril fur Sale SaleTli al alTh
Tli < tniildinRH 11111 in 1 I 11 ilton Mr1 n Hrook HrookIvn lmk
Ivn l > oi t < n the I h rlatliu 1 lah > h n nt inu < ei eilen
len > iiii niil t Sf > hlund hlano plait a which IIh are aretu a
tu tom > m down 1 I to make r fOm > im for the theFourth I h hnh
Fourth nh avcmie avn eiilivray In wort w dttrtia hrnidrr d dfor
for iwilp t yewtenlajr by b the ih Public Phlic fyrviw fyrviwimriiimlon ni nilmljon
imriiimlon lmljon tsaled Id liiila hlo will II l > ncriv nlyfl nlyflII < xl xlup
up II it nuon nt1I li I li 1 olter ollr in II Alrmxt the thenlr I
nlr 11 litiilditit 1lh < in iiie I Mri rll xlu Id h are I m nn nnI i iT
T I tti h li I ai I t < MHJI II 1 < i Irphtiitn 1111111 and andrt
rt jvnt 1 tiertr tiertri h hI
I i i pruulcd tlm hR irclinwr rrlr in inoai I
oai adl li mi will 11 furtti all 1 in h iMjriliiw iMjriliiwniomy IHldl IHldlnn
niomy nn nnd nltmty nill if r h K < HIH or orl r r1rII
l 1rII < rt i > iin II itit > tl I > nit 11 > y hi h timid timidIIIK hit
IIIK 1 itiililll 11 ni Ml h ImildliiK Illlh niuil 11 I nllln m rit ritwttliii
wttliii 11111 thirty dnyn In ufior Irr it r rnlrut ititraitr un unwnnl
< wnnl Ad < Ml ilit 1 ul hR > nv will pane under underIn 1Ir 1Irh
In h i fn I iliiitr menmiii 1j I but II tliy tliyitl Ih
itl 11 I alm ufnVi ritlv h fipporttl lon1 fur tltfir tltfirMiffl IhirrI
Miffl rI TI 1 lit triilldiiiK1 lf Krtii 1 an dltded dltdedinto
into II tn n Kroi 1 > for purHie url of eat eatnti I Ifinl
finl nti till ni 4 u Muck I II Int IntIll
Ill Muck k KM EJhII tiaiiRi ulmitttd llil1 o it itImt I >
Imt Hitnlnv Irla 7i i i i rapllal rUallr lock locknf
nf It Ih Ionia I I lIIIY oniKinv lolm oln V datii datiioil 101 101I1
oil Kuri rn rludi I1 i 1IhilK fltihtitiK llf II Niinilird NiinilirdMil 111011
Mil 11 Cim mrIIY > itir Hi I tli h Soiitli 111 M II IIhlin hi hiImtinu
Imtinu oti Olal t l tf r Tuin I i > liirm n SI il
1 mil II of lr t lil iinli I > ri < l m i i nf nfS1 01I
> S1 KFIK I Ill It IIIMtl 11 W I I Int
ntfd nt und InI th li I jw of tl Stit SI of lr lrI a ain
in I Iwii IW with Ih H I tapitnl el Ij xK < if r Moini Moinilie 1
lie 11 ihartcr protulia foi H diiiHiiun rf rfllfty J JIflr
llfty Iflr VMr r Ih I ioinpitiy CllIJII IMJ r ortn orl th thowiir I Ir <
owiir > lup of r iilp nI iv oil tll and I IM pru prurt
rt > morn than HUl a th > IMII d tunU 11111 < ui uiiii 11 11I >
iii l a 1 lit I i of r n > iiil 1 twiii I MI ri ritnK rvIt
tnK iln hi Th h nti > tla piul b hI > i I in ini
i It < irxir3iiti hi a t rt frIII tii it itlit I I I Int
lorr11101 11
lit III mllOI IPul to 0 17 I fttr i lit 1 Ultd 1 Ttllt Ttllttxtra r 111 111df
txtra df in 1 IOU 1 1 Otllr Itlr n nf ill h oiniMiiy oiniMiiyiiti rl I
iiti 11 J S 1IIIul Culltuiii iirianlt nt I I lufkin Irkl
vlt pr mililit and 11 1 l Auir n nrv > MI r rtnrv
tnrv rv Ihl olin intra I in of r tii ih > < Uo lirt lirti
i or
l > rarhulP 1111r > iiniMr Url Uroc 111 111I
c iftrT I IPT Jlieh S s > Home HomeHazard Ur
Hazard IAUrd of Ijinvnc l tnJ a Imlluonlat 1110 < llal wa wadrowned 1 1rowt <
drowned rowt laat hl 1 in IIllht lit in Iortnc Ifrt l k kH kf >
H f > aacended IIndf hhortly hnrtl after r 8 o odle clock nnd nndIlKht Inllliht
IlKht liht wind lnl carried Irled th bitllnnn 1101 ofr th thlake I h hII <
lake II k He U mm mI It a twtMchuti Imrrhlh drop 1101111 Into th thtake I
take typing hin < unable Inlh to pea ra th1 h wat 1 cr crloTrln 3rt 3rtiMvordlng
iMvordlng loTrln < to t farmer rrrm who lo aaw him himTh himTh
Th < Imlloon tUllnn wma o found rnlnd In th lake laketoday lak laktdl I
today
ITI IT RKtl RKtlDont tOIT n I Iont
Dont ont wait waltti I Itill
till ti you OU sell sel your our real es j jtate Itate
tate Insure your title titlewith
with us now nowLawyers nowLwer I
Lawyers Lwer Title TitleInsurance Tite TiteIuan
Insurance Iuan and Trust TrustCompany Tru
Company CompanyCAPITAL Compny CompnyCAPITAl
CAPITAL CAPITAl 84000000 84000000SURPLUS 800
SURPLUS eBOOCOO eBOOCOOIOO J
IOO 1 Broadwrar BroadwrarIM r nr
IM Xoatufma Street HroolUys HroolUysSIJ Irk
1 SIJ 81 301 Kvltora hi Hirer 11 I Jnnuilc JnnuilcGeo 1 1Geo
Geo R Read COREAL Co CoREAL
REAL ESTATE ESTATErail
rail timer Irf an llhrrlr M nr n r lf 1r 1rI T Tllranrfi
llranrfi I A Kal VI 3llb 11 l lN lIrlTatr
I N Iln Ilnlu
dr drI
lu
IrlTatr rlrt lr 1 l uP uPnUl > pl plillllllll
illllllll nUl tI IM Or HltlMlUirfV I IUU I r K 4AII 4AIIYOU t tYOU
YOU DONT NEED A SERVANT SERVANTin
in 1 n > II I rrt > In nf Ifnmr JI ItuiUnil IIrII1 II < M I
hrturn 1 llmfirj 1f anil 1 II 11 trrr a lltnohlin lltnohlini lnh n nJ
i j > u 1 n > n and 1 rui 1 a mooih mOb lfou U e open opend
d mi Trifhirni Itrar I Ir IrI
1 nt rniir n rnIOI i ro roi
i i I wiit srt u for rifwulri rifwulriREALTY
REALTY REALTY ASSOCIATES s i 7E8 I
I ICrn tnu r fI
T
Iun 1 1 HI I = T m nt I
Ii II III IIHomeLoving
HomeLoving Hearts Are Happiest HappiestOldfashioned HappiestOldfashioned 99
Oldfashioned comforts and newfashioned conven conveniences conveninces ¬
iences inces amid ideal surroundings in the new Ackerson AckersonCottages AckersonCottages
Cottages just completed in the charming suburban home homecommunity homecommuniy
community communiy of ofI
I Igfdm IgfdmBA
BAYSHORE BA YSIORE L L L LTiice Lrl
Tiice rl le cosy cottages CoUgC are located on plots 100x150 JOxS feet fee equaJ equ to 71 7 city citylots cityI
I lots within wihn nsy y walking distance of station lakes IAk yacht harbor abc caalno cno bath bathIng bathI
Ing IJI pavilion p 1on and nd the other orr attractive trcic feature e of Brightwatenu Brightwoten Each E h cottage cottagelus cottlc I
I lus roomy romy porch large rlc living room rom broad open fireplace freplcc dining dJonl room ro kitchen kitchenequipped ktchen I Iequipped
equipped with laundry Jumdry tubs tut running water range with from three to six ax sleep sleeping slee ¬ I IbR
ing rooms Some have cellar under entire rntre house houl All are oe wired and d equipped equippedwith tqulp d dwih i I I
with wih electric eectric fixtures screens srens and nd shades Decorations Drcoutol quaint and od restful rrtut They Theyare Theyae I I
are ae jrtisttv rist comfortable durable homes built bult on substantial aubtnll lines linesPrices tnt tntPriet
Prices Priet begin br in at ot S2SSO then S3060 53210 S324 5360 3600 and nd by easy stages atgt up upto upto
to 56390 Also Iso limited Umird number numlr at t from 57900 S79O to SI0400 1040 Any cottage cotole selecUd selecUdmay adecd adecdI
I may be D purchased on terms trrs to your yo r liking likingOneHall lking lkingII I
II OneHall OneHal Acre Cottage Colage Plots 8480 480SO
SO 50 Down and 910 Monthly MonthlyHradrra Monthlynudrr
Hradrra nudrr nf Ir Tnt Ml N are 1 r rrilall > Intltrd Inlf tn tUII 11 nrlthtwatwf a our ourBurst oarcurt
Burst Inaprrl Inp Ihe II new n ekrrcun rkluul railage qu anil nd iff r the th man attrarlttr UrthIlrf1 r rliirr i
liirr Ilrf1 Inaugurated In llil 111 inntl aiicrritful u1 drtplnpmrnt drtplnpmrntPI
PI Plr at writ wrie our NVw N York V ok offic ofie or o T Telephono Uphon Murray Hill Hi 3204 for rvierratloam rvierratloamII rntloaa rntloaaI
II I Lair LairBakklri T B ACKERSON CO COOe COLi Srtaaala SrtaaalaCkacayva
Bakklri Bakklriaaj aaj Li r tr r r rKaMr Oe Olopr lop ra ef Choic Choce Proptsrtier Prperi and nd Buldcr el 0 Houraa of 0 M Me rit ritNew Ckacayva Ckacayvamm n
1 KaMr t llairrt llairrtVpttn > nf nfllairrt New Ne York Olllces Oiices 1 West 34t 34th Street StreetOppatlle Steet mm = all
j Vpttn lleriarti E EI
nalriarfAitcirla
Oppatlle nppl oldrltlr
I
I
I I II
SKIKCT tT l RTMKTH iiMT 1 P rRT rRTTn tBTMKVTM tBTMKVTMIIOK
IIOK I4TII Tn T MIVST OIT HI IUP K noK nl I4TII NT K v VST S HIIIK HIIIKTHE MIR MIRI
I THE THEHotel THEi
i Hotel Ansonia AnsoniaBroadway
Broadway rn w J 73d74th 71cl74tl Streets Streetsuorsrhiirix Strccts Strccts1
uorsrhiirix 1 i vsn oiiorKKKEiMxr p JOl EIlmpl APARTMEXTS APARTMEXTSFt 1Hnl T TTH
Ft TH KXISIIIII IIEH XI fXFtUXISHKM fXFtUXISHKMKOI l ITH IIEI
I KOI FJ IJAhK IOI THh Til COMIM I I KW E I fOMMKNTISti O I nXI OCTOIIKIt mrolI I Ifit Inun
nun IIn I I 01 TIO
fit s Ktrii it jisiintsKKrTPivr s
11PIHrrtsc
I ro r < ud rd t h fjtni rnnm > ml 1 ludh l i I Ire
re < Hn Ml 1 i I i tf 1 J ai ft room m nit I ti < h lsjl Jii JiiIt
It I roam 1 ttrt < ilirrr li hAih a 41 o Tn ro IOm ini t l ihrrr it tti h z iiti 1
I ta 1 room um iril nI tbr I t > ni m < i roum mill twu I timhi t tIHEIHF n nIIFlKIKonr
i IIFlKIKonr IHEIHF IN I l Enmy KIIY KSK J E W THE VOIl OIJ P PBROADWAY
BROADWAY A Y AT SEVENTYTHIRD ST STM STSIBW
M si SIBW m KXPHF S SUTIOS SUTIOSII STII
II 11 I I 1llliM 1 Wfl i nl Mill MillaNY 111 111alY <
aNY alY COMPARISON YOU MIRHI IIGHT MAKE BETWEEN BEWUI THE aNSONU ISOII NO D alt JOY OTHER M03ENN M03ENNAPARTMENT IDEII
APARTMENT PTIEIT HOUSE HOUSI MILL PROVE POH INTERESTING IIIUUTIG
0 0Ir1
nr Ir1 > i iIt 1 11 U UIUI
IUI It I Ml IH I II
I il
in II r ir rif nlI1O TS
I1O t tI
I 111 I I Kill S Sif
if tf r rriom 1 i aii < a l iiianltii of ofrlie n nr
rlie i r im a I i l r f tiinrt in niiihrr h apati apatim p pnn
m nn ni In II M 0 t v I H i f T rr i r i it
t iiiai I ho I It p it r rI
t11 IU IUI
I a 1 1DORCHESTER >
I rn 1 1DORCHESTER
DORCHESTER
131 Riverside Drive DriveI Drve DrveI
I I or Ulk t S StparTrr I
tparTrr i if a 1 r i IH < n in < t h vii viillrnl 1
llrnl f > Ml nun In ilill ilillai
ai 0 > l rl ir c cI I if e ef
r <
f II I MHIIII t I Hi 11 xar fr dllll I lujh JIl JIlu St Stiiri
iiri u JTot IIH u WA WAot 1t I
t nrrrit nrrritMI n n nn ot r fr
MI i i4sr r tut 11 ion UI H4i r rSouth
South Yonkers Caryl Crl Ave AveVAN AveU
U 11
VAN CORTLANDT COITLANDT PARK PARKf PAlK PAlKI
I n I 1
1 f hi h I nt n n hr h i with I frrtlrrn 11 Im Iml
n l r lot u tri < r rfr ur a i r rppirr
ppirr v prl < if oU1 oU1UIrr
fr i f fm
UIrr J K t < > t > sun sunHOMES
m 0 I 111 I n I
u It ona onaHOMES
HOMES IN WESTCHESTER WESTCHESTERst
st > 11 r v ir l r i oi m ttn in1 ti v ivi Po rO1 t tl
l < > < u 1 lllr II ll l < ir ID Unil 11 m mi 1 kariK kariKfrnr 1 1rnr
frnr IK 1M winil ld ll > taiei for In ntiulrt ntiulrtbtrr n nb
btrr b > i ail rr f M for tn map AIK 0 lpfnrmaM Iom > ii iiin
in 1 unit ll irMitii 11 u nrtiTi fFUT1 i o oma
ma 11 iirtnii Ind > t I > irvi IJ 11 i < 1111 Iil N SC v vll
ll C KK > H HlM I I VlSTTf TT I OH Hf HfTiir u uT
Tiir T Pina Tunncla Tunnclaand Tunnlnd
and nd THIS FREE BOOK BOOKT BOOKI
T it 1 ior DI > t r i tf ttn i ulna ulnap I
I p rt tfc t I iif hi hirlM Ie tni tnir
rlM r Ktti I > T Tit Tn aitiH Tar Tarff
it 11 ml tan tannr II n ff H ik fr frO rt rtUP
ort nr > r I f > r O 01 HAT HATMcKflfht T TII
McKflfht P Rly alty Coneat Coneat34T
II f 34T Fifth VUII r Srr Yartt YarttHKIK4T I InIJ
HKIK4T nIJ U iHTIIKVTN HTU HIIIIIKIV HIIIIIKIVST RnUnK RnUnKST >
ST JAMES COURT COURTafr
afr 1 < i r HI I lame Ilir Ilirlira a aI
lira I ilfull IHI I a rl ki nnr n rrlil 1 in ei J
4 nior anil AI Itali Italia s < i itrr I > rar rarAVI ar
a r im 10 a I alii aliir > AVI tra tra17MI HIII
I r < 1 i n < t li > h ht 17MI 0 l Ir > i fritt fritti
t > i > Mru r f f fI I I r i ki I nl nlI o or
I < 1 llm lp > i si llr fr r I j n 1 l ln lnMIII lnI
MIII I T MM in UIT UITAPAKTME MT MTAPARTMENT
APARTMENT H HOUSE DWELLERS DWELLERSa OWEl IS
a In a f i > i I J1 S rni r i rrrl fnr fnrrrrt
> rrrt < Hillll 111 nl mil 1 I unt cholrr 01 hnjll II ix In InIrrr
Irrr teil In IrArnlic < f ir faru alMitii 1 a brjiuilir brjiuilirHJslllrN 11 hI hInIII
HJslllrN nIII TlAI IHK In No ea ril irk lilt 11 mh mhtrrn
trrn n rnlniim mnl frnn Inl llrrald I Hiurr and An1n IWPMI IWPMIne
ne n nilnutM mlDI frnm Ihr Miiery lu An n1 > t runuinlnc runuinlncnrwrra
nrwrra anil n rvm f tiihrr f nl ll > ltnr > rorrrrnt itr itrfiili
fiili Infurmallun n n I II ititil nirralure ddrrt ddrrttaies
1 I
14 ESJt < taies taiesTlmnlhT
TlmnlhT Tim I Woutlrt I < lirnt lirntt > ttiA An AnP rni rniKI
P t uri L t
I III
KI II R HMHI KI n IUU Mni4 TO iirr iirrIMIinr t ttIOr
IMIinr tIOr khd aDr iman n room tr Ihm m Meat I rirtllrnt rirtllrntUblr
Ublr Iblf Uo In rU Irrpbntv pbt II r t > t 11 17 Ih Ullai it
I Inl mi 101 MI Kiir H I IT > TTir f iii < 0 < < ii >
iX I
TIITT If MILANO MILNO inrrnii inrrniiIII 1111
III in 1 We l S lIh lIht lh 4trerl
7 room and nd lath II te II 1 O OAI I
AI 1 nlrhl rlrtatort 1 xanilaM fu1 < riti ritil 1 1T
l laitllvrat A nfhl nrttir ta irrmlnaU rlnl in libvli libvlihtjt I II
htjt i > r i luri rniii I aik ut < i iiltf iiltfA I II >
A I Mrfrr I AMIDON AMIDONI1rfai IIC oI
I1rfai 0 i v M 1 Mld d MiPft MiPftrr 1 1rm
rr rm nm art hti t1 II > W li n nKlrirt nrlr
Klrirt rlr light ai I < nirttiri mr n h t r rOV Ip
1 sh
OV i nfI1 r t Tl1 T TTHE
11 1 r 1 I mn Inhr InhrI
I i c 1 rr rrTHE
THE CORNWALL CORNWALLN
N W Cor Broadway and ane 90th St Str
r f llrnt II nn to i vrl vrlr
r 1 i enl enlCECRGtAn 1 1CECRC
1
CECRGtAn CECRC Ar COURT COURT4TMIIU
4TMIIU 1 II I IMIK I WrSf WrSfI t tI
I OMNrlt UK 1 finlll farn MT MTIII PT PTI
> III I I ir d o in 1 lluom I and o
7 M U > 1 IT1TIIS IT1TIISrtr Tn Tnl
rtr l > r MSIHI 10 niwnn niwnn8LAWSON Ann AnnSLAWSON
8LAWSON HOBBS HOBBSIttJ
IttJ trl ail tl I arjr llrnaitoat llrnaitoatBROOKFIELD I IBROOKFIELD
BROOKFIELD BROOKFIELDto
to 10 tutpiiiinr tr Pllr num 11 > u llrn rn r rin TB
in B irr > i rprc pI f In iMln ldl arrani r > irt ui uiItaLirt 0 0I
ItaLirt I jtil t J ISilBt ISilBtl hI
11 l Ao on i and 1 1Rusfon up upHuston
Huston A Spraker Co Coi i l
i I > t r > < Jutin JutinLUDINCTOm JuhLUDINCTON
LUDINCTOm I ItO I I
11 tO lusi si siVr 1 1m
Vr m r Hreadwa 1 HCd i a Utlmi I pj i i101th I II
101th 1 u rlrnirl I < latlxi latlxiUlrh
Ulrh la a lcrlrri 11 Kir Pl aim I i ari n if lf I i r i in1
f and n1 T rittim and n Lain I 1in ni 11 111 OMI OMItnlj
tnlj 1 lo s irrrlnlrniir 1 OT tivnl tivnlrii 1 1S
rii S > rr i ntfr lt u i n nllrt I
llrt H I nliulh A riirnrr l lTHE
THE TiE FORT VIEW VIEWMagnlflrrnt VIEWi
Magnlflrrnt frlratnr i r Vwrlmrnl
3 f and Huom < fe ii I jirv jirvS I
S 1 K I ior 1Cr INI St Il JC o lintni 11 r rVI 1
VI 1 III In III i flMIIATXI1 flMIIATXI1llraiilful 11 t r rI
llraiilful I n im nlir 1 Unr Mchl 11 r Im omt i rn rntrj
trj 1 IaM ri i ItHfttloi n i ni Mlf f rn l rlr rlrtatr1
tatr1 a utiwnk uhw immrillalr MM e tti inna iit 10 10an
1 i > ai i an Mrnrr r iur at arit rravtiailr ruial ruialtar
tar < rirrtl r a 51 I w I I fthrr rl lnftirtailiin lnftirtailiins
s VIM 11 t i IUl iit a aI4TH
Ul I4TH TU T IT ITtun taT IUV IUVrlf4
tun triui rlf4 > 4 4l
l ikr I rr la I MadlMta dla AT A 4lh h Nt Ntrrrtaa N NrI
rrrtaa r muln Twrnl I II macntQrrnt r anaM anaMmnt
mnt rnrh rI rII nil ab > lulrli I 1 driarnnj I rrUdrnrr rrUdrnrrtram
tram I i nriehl IChI > at atIf <
If nrTrr lu fanlllra nll of rrPnrmrnt PnI all 1 Ihr ad adani
I <
I
> ani nc > tra unit 0 rnntrntrnrr lht II o to make mkenmllrl a aittmirte
ittmirte brti I r rTlr
Tlr n man r ri rl t r Innnrailmit InnoI n Ihr rt n1 n1d l ldrnrr
drnrr d nt TIIK it rnOV PIO attnrd lnn Inrilciilble llble a >
10 0 Ilif Ih rt tut l ot n hnu krtpUg krtpUgrnratft
Aparimrnii rnratft rnnllnlnr rnurtrrii rord liuoi liuoii lum lumI a ad adao
i T rr Malfca 1IIIb I ao tn I tfvn tfvnAparimrnii tf vn vnUanrr Y
I T Uanrr nr uu I II I
11 I n R UTTt tnK
I n INltMIHKXI INltMIHKXIII IHI t t TV FKU I
II ACHKS IY mn lt 1 tmmiland jln hlth 111 round finr finrsound nn nnio
sound lew Kin 811 frrt hlchot h Ironlacr Ji mllr mllrfrom
from io i llrn prtrr al f jrrwnl r Wt till trr s artr artrI
I rt 111IS > tlN nntlr Itlfl Notihpitfi I I Itl II
I
tl HTMKVT HT T InTI InTII IIOTKI IIOTKIHOTEL
HOTEL SEVILLE SEVILLEMadlxtn I
I Madlxtn dl ir nd Ittlk si siillr I IIRI
illr fnrnUhf1 IRI and infumlnrJ mlnJ u 1 > lra e hr hrIhr
Ihr h t aMti r tear 1 I
I 1
ri nMiiii R muni IUUI TII TIIAHSOlt > i I I II II
I AHSOlt SOl Tll trlrrl NI prtMtr r famlllra 11 drtirlnr drtirlnritnr IIn <
itnr n tr lr tto riiomrrt m < an n rrurr u urnr wtthoit Ibo Ibot I Ipuhllrltt I
puhllrltt IxMrdlnf ninl rtiomlnc houva iKi
t f I
lints nu u purr nmni Hlihitul h I ln i > rclU I > n arpli arplii r I
i inn n rrnirlDc rrflnr1 drtlrablr oll rrominoda rrominodalinn m mIn
linn In fitn nI ili lit Trlriihil TIh l10ln JI > n Hqmrc HqmrcST ur urT
ST T JII JAllrH IICAIT IIIT III IIU II lllo 01 lw lwllllHlirRN 1 1In
llllHlirRN In RH n NTKII NTKIIIN TtUI
IN I t ITI VTIIll Il > inin n ltu > liru Hitrraii au aurrlm or orcrpilrmau
crpilrmau rrlm ran 01 hate h a rthl btt ir vlh vlhrUalr I Ilr1
lr1 rUalr failili la I rulro Ir tif ILlltrl LUlo tl ritilrnint ritilrnintMrtrft n n1Il
Mrtrft ti Hrat h artl < flaittuttt b at llirr I rr rrilrtlrablr
ilrtlrablr for to au > tKlr vvhit n dor 1 ntit I itrr Ih Ihn IhI ttr ttrin
in n a iMiardtnr huuw fur luirilnilar iUlr iUlrI
I it I > MII I ai i l i llallnih III rl ur nlitr nlitri
i I I l tan llb llbI v vNI
NI I III II HIIAM IIIMRII IIIMRIIrtMNKlKIil UK I
rtMNKlKIil 11 S nII N J Tilri T I firnlhrd frhh1 riHni riHnitnl r rTumlI
tnl fiimUrird hut I ant rokl rk nmnlnf nlnC watrr Ip rlrc rlrcirlr r
irlr Hht h ir lrttilr liirallun 11 pilvale IIh fqmll fqmlliKiard t mi > I
iKiard tf r lrlrnt r e mliuir from tttlm 4i 4imlniilr 1
mlniilr i frum Srt ut > mlz Addrrx Il tlNKiKI11 tlNKiKI11lliH i II
lliH > l > mi 1 Il nr IliitUtrc 1ln N 111 111IKI I I
111 > IKI tU MAM MAMINTI 1 11 I ITIU
INTI TIU i i ml uIT NT HOY ll about Ul rtrnirrn nn ujntrd ujntrdfor nlrd nlrdI
for I urCrr I iM > tlun Mill lb prumtnrnl Nn nl iunrrrn inu muIuln i itr
tr iiuli Iuln k rmtl nl trrurair I al 1 ncurr rII and nitittluu nitittluuAltrr nUt
Altrr I Ht Il < ll WK IP twt ISI un oHrr oHrrN r rnIIIi I
N nIIIi rl I iHirvr ulh 11 ti rr l i nlti nl IK I IIn ri jr jrIn
In If r ti l 10 hftti I talr aitfr rti 1 tti ait t trrfrrnrr
rrfrrnrr rr I I bin 1 im II 4i i utUr utUrITI urp urpTITn
> ITI TITn T1II > N NEMPLOYMENT TU TUEMPLOYMINT
EMPLOYMENT EMPLOYMINT A8ENCICS A8ENCICSlluinrtllr A8ENCIElulr
lluinrtllr lluinrtllrSill lulr
Sill 111 Ill Ulll 11 I 1111 dllll IIT IT Xli Nl II I s sMI
MI u rsi 1 1 writ IT > T to 107 WKST wYr i 11 u ST STTrl T TT
Trl T fl II i oliinl h > t Trl Kit MornlnirvUr MornlnirvUrHlsf Mnl MnlWT
Hlsf IMlMnVTll I 1 1 T Iflf y 11 l IIMSHKH SIS 1 llr l mi mir r I I
r tIT < > iTiitiiiiit 111111 IIMM iv I S tvriivirr tTII > nJI nJIlo > I IMill
Mill < rutiltK Wol s < trr ul l nrm n rttlurnl 11 flrl Irl ri r I Iprilrnrtd
prilrnrtd lo llh ool 1 rrfnrorr uant nl pUrrt pl In Intin
tin 111 H fatnllir mil nlhrr h ood u Sfiuthrrn h firip I fi r rIIS I InIMlnl I
nIMlnl IIS III II N INtllSTIIIU lfWSTII KM YI ItANliK ItANliKAll SIY >
All I r i Ayih 1 ti Ihunr lift t IhIb olurobu I IOdlDM ItiLO
OdlDM tiLO l AliKNCV tSl furnltnr trln irUibU Ubi dom domrllr domI1brf
llr hrln rrtcrrnirt Hiorouhl n rh > lnirtliair lnirtliairS4r In rl 11
S4r lJilh I1brf ti Murray r Mill UO UOroilK k I IIK
roilK IK lir r rt rfiainbermald rfiainbermaldMTM >
nu hu ob IUnnT IUnnTlrI
MTM lrI V 4Mol imbu ai Trl 741 Ml7rr IUnrod IUnrodT < ldr ldrw
w IT T Mill 11 AlirNi uI 7PM 7f RlvrrrJdr rtrr1 rtrr1rl
rl 1 frmale m d dmU mrilr hrlp urnlthrd ralo ll I Colim ColimivsiAvT
1 II oh ohIS
ivsiAvT IS T iiniirr 1tIt AnrNrv 01 1 w t r rIhnnp th thfhonr
fhonr IDll 100IOmb rolltnbut Klicrtrnrrd YI r D malr frtralr frtralrhrlp
hrlp h tiirnlthrd lnh all 1 kind kindrJITl klDdIT
rJITl IT tT0 TI > i nAVTIl U
hh u
IDOK ml li ndrro rwjl rounc robtrnl robtrnlwnniAn
I j r W 1
wnniAn w ttUtir fiosltlon KfitttlKST I rarr r or orIlltilttS
IlltilttS 11 r vr 1 t IM IMvrrNIWIIIAIllrN d dSSOflI
vrrNIWIIIAIllrN SSOflI 1 Vourn our Ud > rtprrtrnrrd rtprrtrnrrdIn
In InIn
In office om raiild rpl liplti IB 1 he million Un rirrllrni rirrllrniirlrrrnrr 1Inl 1InlI
irlrrrnrr I s 1 tut I III lt s l n onirr onirrITI om omI
ITI I TM M W ynu
A rrot 0 XTAVT ST wxiKKmrit onoKKrrpr1 AU AUlnr AUn
lnr n book oprnrd rlotrd r I nilltrn I up ivtlrm 1 I
tlrnl audlti 1I olnf VmonlhU mnbl upward AlVOfNTAAT llOlSAT llOlSATIcm
llom Icm all Al < 3d i llioa li a > t7S > UorlB UorlBIll 011
Ill 11 SMJ4 < I Mt MtI M r > t tAl
Al I TIM TI I UANAIirTll UASr1 wintrd nl In I nurrhaw rr lalrr lalrrrat 111 111rW
rat In praftlablr matfatlnr rtrrptionsl 0nal oprftinr oprftinrIVVKsTitlATK
Imn
rW IVVKsTitlATK II l but II Sim offlrr offlrrAiTiMnniir J ODr ODrTUlnB
AiTiMnniir TUlnB ixrii U MJK MJKAt v vTIIIII
At TilUfHIIIr TIIIII rtmabnjl nJ Norlhrin nrDn make < > l lninnlnr 1nlllnc
ninnlnr nlllnc omrr oM llt I Hi 1 1 tr i l Ur It t Ha HaIIIIHMKM 10 10t 10IUKV
t
IIIIHMKM IUKV AND fAMHIARKM fAMHIARKMt CRKUnFM
t 10 4hntr 11 Irr f rvtl rlprrM r pnldlrr pnldlrrrriwrr 11
rriwrr r rarrmlrr plumltrr Uunilr lune > IM IMri I 11
ri 1 UiuoUlMi UiuoUlMitt U h I
tt HliPI 1 1r1 bu > > hnrartol 11 dr d crlptnm n nr tillr tillrur
ur r Irlrphoor 1Ipb 1 IKOKU IUr1 St 4 I ro cl a Rtont RtontKI 01 01nln
nln KI HMMIIIMN HMMIIIMNHill KIHIMM I
Hill 11 HAlr 11 lirTlrr om fiirnlllirr flI roll 1 lop nr All tm tmrio
rio < tlikrrrrr > i Br irtirltrr clr I illAVfN illAVfNIIMlTr I > r
11 IIMlTr l
TOIRM TOIRMROUND TOI TOIROUND
ROUND THE WORLD WORLDunit I I
unit lirvriu 11 llfiTLI PIABV I trrpilnnal trrpilnnallirr 1
lirr I In urn WITH TT I I II ULAKrV CLARK lei I e IHt IHtparlr I
parlr rr frn r nr nrSat p pd >
Sat IB a tnard d nllli I la 1 a J JIan
Ian 3k KailHaril U 7H 218I o oi
i M I Tr lwarJ 33no 2 I II
r u
I fKANK HAS C ClAltK CLIK Tloirt l f Illdf Ild4 NKVV 1 OIIK OIK
INTERNATIONAL INTERNATIONALNEARBY lIE AiiIE IV1 > 1E 1Eill E LI LINEAfV
ill Oar Irjnirr title titleand rrl rrlSt 1 1Mt1w1k
NEARBY NEAfV SAILINGS SAILINGSMrMiwiska SAILINCSI and subnttrlite jI
MrMiwiska Oct I 930 A M n 111 vNsivtir IIMI IIMIlondutt II I
m 1 A londutt I ISt Hurt HurtAM
St Luis LuisVairlan LilIs 1 Oct I 1000 A I M MGot clh AM 1111 tII hrrlxiiic > ilit ilitclh 11T il I amiM amiMItKII
Vairlan Vairlanlilllo V I 4 M MOet u ItKII U M I Ml I 11 IM IMllnvvr
I I r ant Got A I t I 1130 n llnvvr I I tnlMerlt Ir 1 Iaf IafMl I
Ml I III HI Ml Mllti I IQ >
lilllo lillloOemls 111 Oet Olt I 1000 100 A M Mn lti =
n c sfifl B II mini si I in i IM
Q Oemls OemlsAmerican I 6 3 00 M
II I I IB
Uf I Of I JiUU r Iliitiiinlh I lirr 114 rj Simlhamnrtt SimlhamnrttWhite II IIAmerican
American Line Linei I White Star tar Irine ine t tut V VPlymout
Plymout PI mu Ch rbourc SauttiBOial s sI 11 11n
i ftym utri ut Cttnrbvurx Chrlur 5uthampli 5uthampliM Sotumpl frbOUt 11 11U I
M I Loil HI I > i i iI 1 U ta 6 I tn I > r rNew > an anIt 21
nr llrt I 11 il ImUll hlI it I O OAtlantic New Ne York Yor Qunlown Qua o t wn wnf UOFOO UOFOOAtlntlr
I Atlantic Transport Line LineNew f f t tl HHt trti fM Opt i 3J 3JNaw
I Naw N YorU A n nten tl n to toRIVIERAITALYEGYPT
I New Ne Yorfc Yo Landan Lnden Direct Dire I It ItRed RIVIERAITALYEGYPT RIVIERAITALYEGYPTIhr RIVIERA ITALY EGYPT
lllunrwi i I y ur rl M M i I I I1oIIU
1 1oIIU MlonripolK Uri < i Htl 3 U 1 IvilJ IvilJOct I Ihr Ik tt In I tr < t lljdrlrt lilltrlio 1111 tlert tlertIttrft el el11h
Ittrft inrttr n 4 > ti i N trite nl Melindrlt Melindrltu
I Red Star Line LineN u I 11h n I i I N in llrr r I a rrtt
4 1 tt 2 Itlit > 1 1MiltII n nI
I N w Yard Vor D Davar Anlwarp Atep F Pai rl MiltII I iliiia i l nt l 18 n MKtt I t tt 1 1I
1rnJ I 0 I t tII iitt auHiit 1141 ninv I J J as 2 Mir h o
I l lllt irn II IIPUSCNQEM < 1 In 1 o
I I PUSCNQEM USIQU OFf OCU ICtV 9 BW r ICL TL 2103 RECTOR ECTO NO PIER CZ I N I R I WEST WET 11D ST N I T THAMBURG
II HAMBURG HAMBURGAMERICAN HAMBURCAMERICAN
I AMERICAN AMERICANWEST AMERICANWEST
WEST INDIES llll PX
I
Th rhf ilelinlilfii rlh hr1 rniM4 fJ lel 11 < MK I I Kaliarin I Iahrn Auc Vlo 10 10s Ocl I I A M MNVw
NVw s VorU lrk LiniMr 1IIIIr U4 r lirn rl iCSi111 1 IDlon1 IDlon1ary l Ji A u uarv
arv 21 ami AlirrhJS rfh 11111liv urirtiiei Lrl1 Itiu I Sl trlton t < art Ittt Ittti501l I
1 i501l 1rHnn SH UmT MOITKI loll In j 1 H nlV ln nr nrSpalh Vu
Siutiifih Main lai l W > i Imlie 110e IMni 11 riBaii GIIHAL nLl T TAR AMMriM n NAPLES y a cc InIENDA J QPUQA QPUQAmi itHUA itHUALTnii
mi m Cotvil 4n11 Sn aieaiiaiullloriiiiili IIlh Ilrl11 Ilrl11Tn
LTnii s H I i it n v U Ut
Tn rniiwM nf is ilinx diirnt on 1
fII 01 1 t tv < iwiii ISAr i > No 0 1 10 101 A XI XIMiaoaiil
Miaoaiil IIn 81111 up Ir Jrot nii nl11 I n H IIATA I r VI4 1 Nor 0 11 i t Nooi NooiSH1
SH1 I ane ml up I Also IIS II IS TO rt TO 4 SSi rdJKi1 rdJKi1KtiVmi Yr I ITIIltlt KtiVmi KtiVmiuillFVr
TIIltlt uillFVr I r SOITH srl ll MKItlt Uath 111 r tnia i j r e eAIlOl
AIlOl ua VI TIIK OI1U I tItI It r 1 < o
I Tit 111 1011 UP Ir frh rr
I II IU ru for 10 llfutfrird IId Oo > tfl f ijuldr 110 nrt Trarrl Tllt Tll llooU on Sale SaleIIIAMIItlli 1 1I
I IIIAMIItlli UAtltII1rlu MrillfttN I INK F 414 I Uroad Tr N
I ANCHOR LIN LINOlASOW LINE LINEGLASGOW
I GLASGOW OlASOW la 1 LONDONDERRY LONDONDERRYr LODO DRR
r CUurnh Utornt IKt U 011 IM in I mu m Hi l > 1 Ill
r Iur ume U ivt n in il 1 i alrtliwla 1 t nt II U
III1T II1 IUIIN rill I 211 I ami 1 f > 11u u ut
SK t ONII UI I illlN 41 t jiid ld 17 in II
Tllltlll TUnl1 IU 1 SH KXII 11 Jllit 1 11 lJi S SI
in I tWIS MU IIM > iiiiuni n 11 i iuiMi I t tHUDSON
HUDSON HUDSONBY HU VE 1
BY DAYLIGHT DAYLIGHTIIA A I r
IIA LINK STI IMIICI t IIKMIttll 111 K III II IIsov I
sov itonritr KtiniN > MI IIIA IIIAHaiti I Ibt
Lf
Haiti rirrpl MunciM t arr llruokltn I klt FiiHm FiiHmMl
Ml b bt > Annul l > r hr > 4i 1 til I 4M st stw I IW
w W 1Ib I3 m st l K 1 I A M lnillTC Inlnr I i itnkrr itnkrrU k kWI
U WI > Inlnl Innl Nfwhiirfh S h 1 rnnrilirf ii ItlnkMxi ItlnkMxiIHnl ln 1 1I 1a
IHnl ralJIII a lluilsiti t and Albank i a n > n nnrAtlmt
m
nrAtlmt I Snrlh I at anil Writ XII 1 ihnl Wt rail railtltkft I IIk
tltkft Ik heiwem N V and 1 Vlhant n nr rIN rINMo1 i > t d dvtott
vtott ilrllchltul 11lclUul imrilai n lutnt < iuiln lo I 1 Ari 1inl 1inlNrMburtfi I I If
NrMburtfi or r llniiffhkr i > Mt > rrturnlnf uri iun iunhnat
hnat MtaU f Mrril J I al alt h < ur uU Mu i iSTEAMER
rrrh rrrhuU
STEAMER STME MARY POWELL POWELLI POWELLntn11I
I ratine > r hriv ri SI at I I 41 I II Um IM IMsi
si ntn11I I It Ue r n ll lh9i ol1 t l italyrtiein italyrtieinSumlay I Inlr
Sumlay nlr for 0 tllchlaml ItChl1 rallv tI Url 1 INiInt rrttirn rrttirnInx IIn IIni
Inx hy N at 1 or ralli Ciinwall Nrwhurcn Nrw NrwlUmhunth
lUmhunth i Mltttn M I I loujhlr r4 < 4r i Itiiiluut r I IKlnc anil anilKln
Kln Klnc lin Orchestra OrchestraBoston IIr IIrBoston
Boston Autumnal Tour Tourvia
via va Albany Alban Oct 3rd 3rdOO
500 OO Round Trip Tripoin
oin na naHUDSON
In InHUDSON
HUDSON RIVER DAY LINE LINEON LNE LNEos
ON MONDAY OCTOBHR OOBER 3RD 3RDAlbany
Albany Alb to t Bo Bon lon via Botloa Bon and a Albany Alb AlbR
R R or O Boilon Bon tt l Maine R R R R Oct 0 Jdof d o 4th 4thRiver 1
River R Mountain Mon Crim C Sound Sund 32 HS milrt milrtby fil filby
by dramrr IU 20 20tmlr il by raL raLALL rLAL
ALL AL FOR 500 500Enl 500Elr
Enl Elr jr ncurtioa cu lor or leii I than 111 I tegular a rate rateHkdton
Hkdton Hldol Nallr VI the Ih Rrgtl B nkih Inhi r m l tha thaAutumnal Ihi
Autumnal Auum l lorvn lo or O lamoui IOU Hnotae Tunorl Tunorlroutr T UIIII UIIIIrou
routr rou lo Dotfod Boo and a back bc br I Kail Fal Rivn I Liar LiarSrnd LI
Srnd S to Hudion Hul Rirer Day D Linr Dttkiontt DttkionttSi Dnlml
Si pct p0 lor lotdn lotdnNEW old I
11 NEW ENGLAND NAVIGATIl NAVIGATIlHOINTS l I
BOSTON AD HOINTS POITS i iNEW IN INNEW
NEW ENGLAND ENGLANDLONG ENGLND ENGLNDLONG
LONG ISLAND SOUND ROUTES ROUTESFALL ROIES ROIESFALL
FALL RIVER LINE LI E
x s sHi 111 an1 1
Hi H rr r l IV I n Uairrn 1 n ndo ier iertla
tla > A ii > it > M r I M Mr tl
U M 1 lit I anil Ill II II I llrrtlf hf hfNORWICI > l > r i iNORWICH
NORWICH NORWICI LINE LINEill LI r Ii IiI
ill < fl I U M O vjr l il Mil I1 I II VI VIIirr
Iirr I III i 1 f 1 i > 8J I 11 t i 1 1
11 O U I aiil 1 llfcri IIT I tt lflN lflNNEW I 1 1NEW
NEW HAVEN IAE LINE t na I > irr irrr IhS
> r < l > i Plutfnr 1 AIU N > t n Urck tin a MI MII
I Itcr I is l K 1 I SI I f i Tl 1
3111 3 I I si Mu 111 1 111 IM I ITk r rTlrk
Tlrk Tk t Atrnnmt otut mf n r natlnt nln i i iTlrkrl ITrk1 >
Tlrkrl OH m t nv4ft J i ti ilt 1 1Tpl
1 Tpl Trk1 lritt Kif MJ II < nrilj II l t i4tt N jrt fi I In1 i inrTir
n1 nrTir II nj i i li I r rKBMPV
1 1lOuloD
KBMPV IHVK t t w BH BBBBEBWI BH BHnotion
notion tla I llaal A Irollrr hall 3 3UiNlrrn 1io 1ioUI
UiNlrrn UI m Him i1 1 fWrrn Nlramthlp NlramthlpirtMIISI NumIUrIIIIUL
irtMIISI V and nJ TITNNfHMIlr TITNNfHMIlrPrtKtrea TISSIIInlee
PrtKtrea Direct It I 50 Wet It40 It40Kirr
Kirr > r u da d > w r t t I Irr IH p r t 1111 IIIs ei eiNrw
Nrw 11 ManarrmrnL linpronl lII > 4 < rvlrr rvlrrTiir LN
1 TIo1 11m 2t1U IIroIU
Tiir sroiu i t niiir nut fllIr fllIrI if ifHUDSON
HUDSON I I IPEOPLES RIVERHIGHTINES RIVERHIGHTINESPEOPLES
PEOPLES LINE TO ALBANY ALBANYSTII
STII > I t 1IOIIM lit ilnlrt 1 lr Srpt 1 SI o II IIIHI10lltlK IIlunSIIIIi
IHI10lltlK Hall r w Itrr K II III III
I M U l Vh Ih SI 4J I1 I VI OKI Ift HrCITIZENS Tfl TflCITIZENS
CITIZENS LINE TO ALBANY TROY TROYVrw
Vrw sir I Tll TUU u t nr n ItrNM IIrSoIl1I I M K llrr i iIt 1 1S
S It fi r l luih h4 si a I U il Itb M MII MP al alAlban I II
Alban I II In rltarr directl n nhr
hr i vrIrr IMrrn nU itmnrrtlivi 11 at tltianf tltianfailTrm I
ailTrm 1 Tr for rtitt 1 Nnrifi 0 fa t ami 1 Ae l lull lulltlrkru 1t11II
tlrkru II afrrpteil ftr na cr tirlwrrn horrn Srw orK orKAlbany > n nIbr
Albany unit an Trof To Hor anit n allomuiLlr lIomI rar r I Irle1 jr
rle1 at rriii i hl I rM l > r 1 < t for r iMMtklri 10111 i ifp
fp r Ihr llydnii jnil lleTuml
BY SEA TO MAINE
I Irr I ilni It < liarinlnc liarinlncItinrf
Itinrf nrt ra hip nn n Ilir I Atlantic n1t 101 101j < t tSalllnft
Salllnft frnm Srw llr tn rUi IIKer New NewI
r i iiI
snr12
I Tork r t Turftdar Tiurtla > and Nbturda I I al ft ftP
P M for full 11 Information and lllutlraKtl lllutlraKtldrtrrtpilta IIlutr14tJdalr
drtrrtpilta I bouklrt aitplr PI PIII m mrlAlNi
dalr
rlAlNi 4 S fll tHU II llmadwaT nrnIarI V V VNKVV
NKVV YORK TO BOSTON BOSTONXK
I IJ r rr
XK r YALE cI HARVARD HARVARDvvrr IIARV ARD ARDI
vvrr I < IU > unit 1 suada rt l > r llrr 1111 l N u fl flof IIof
of llrrtor M N Ii Nrw nr 0 I 11 l liur I llo 1101 1101rt Kxi a aA
A U nrtlila Namr fntiilr I I iriiirnlnjr
M tllTi rt nr lr ami llartanl nl
I III nil te I oUhdraoit frum f r f > lrr for Ihr I > r 4 4fulln > n nfulln
fulln loilnc trip firttn Nrw S iirk Ilt Mai MaiUI 01 01h
UI h frum IbHtim In t mcav liri 2nd IKID 111
MARHAHAN LIRE LIREto IJIEto
1 to Albany AlbanyHARTFORD
= I r rP
P u rIIIb I I SI SITMna
TMna 1 1HARTFORD
HARTFORD LINE LINEn
Ironi n Sr s llrr IB f lil 11I1 > rr fiHii of Irrk I Slln Sllnilall IU IUI
ilall h rtrrpl olnI > n lat al I I U J In turn turnItltrr ron II III
I Itltrr I Unlliu 11 rtir r11 fur fll lln r in inICAT5KIIL I II
CATSKILL I EVENING LINE Ufc1EI
1 llrtmrr mp Irate VVrrk I ll > M MS il iif ti ui i r rMtert
Mtert Ilf 4 N H I ITnl
Till TnlCLARKS H HCLARKS
CLARKS ORIENT Rcl NT CRUISE CRUISEI C R U IS E EI
rill I t t lon n i Jit fur i P M l Kip N iv
irirnirirmi Itou n id > itTrir or JJMu J it itVateitrt
Vateitrt o an I I A Jan JanM
M < A > K I fuAMk LAN Tim TI HMc Nw lerU lerUriiri rk rkIA
IA t riiri riiriof t 141 141I
I of jqn tnin 11 miHed ml oo irqirat irqiratYutiw Irq1I I
I IofAILTrIIt Yutiw iU tI M MCIMMI II au U Y
ltrr tr foot VVr l lIlih
Ilih Strert V M Momc 1om
CUNARD omc i iv I II
I up > oII oII1n1
I arrr i I i t Hnrtt ship < t nAnat v Anal Analo
Hi rl Trlrrr ph Sultnarlncjinal
Trarllrr o I i li nur r rixxl r rMOST rr hir = > t tMOST
MOST EXPEDITIOUS ROUTE ROUTELONDON ROUTELONDON
LONDON PARIS BERLIN VIENNA VIENNADIRECT VIENNADIRECT
DIRECT Via FISHQUARD FISHQUARDii
ii V M I Torn ol all u uUo1na
iMnnit Uo1na i in girrniioon 11 KUhunrit IJvftpoal oel
ampar 0 > in y > rn ini > n I lhfiMrt Uierpoil
M rn n air u ri n r I and Urrp Lhr Lhrumn l
Carmanl umn S m g rerttuwa Ittticuanl lhlt uIJr uIJrMADEIRA Mi > rp < Mi MiMADEIRA
MADEIRA GIBRALTAR GENOA GENOANAPLES ENO ENONAPLES
NAPLES TRIESTE FIUME FIUMEr FIUMIEClIrrOlh
r ClIrrOlh rpthia rt rtar r A noon Iannnnla Iannnnlanoon ITI > SI SINov 7
ar nia 01 < irt = n noon tlionlt Nov 0 10 10SPECIAL 10SPECIAL
SPECIAL CRUISES CRUISESRIVIERA CRUISESftlVIERA
RIVIERA ITALY EGYPT EGYPTMilri I III
Milri itlbmiMr II Alctm leI Mllffrnnrh ifno < ifnoiplr
iplr 1 Mriiinilrlt Flume FlumeCMrminla
CMrminla onl 2iiniitn Nux < l Jan T Prb rbrnnlt M
t trnnU Miinim 01 Ion Jaa 21
lrarn > nli If I nu J lnn n w ttramrr Marrhll MarrhllLONDON ItI1h ItI1hLONOON
LONDON LONDONPARIS PARIS PARISBULMCN North N 0 r Ih TUESDAYS
BULMCN 10 AM AMEicroM A AEn
EicroM En dilllrw dilllrwGerman II IIK
K Kv WlII Mlh tn II ivi 1 T 4 n rrlllr Oot I l i iK I
K Urn it tr 01 II Krgnprint KOlIrtn jVm IVt lrlL t tLONDON
LONDON LONDONBREMEN L NB N
paltl BREMEN German GermanKv G rman mlSIAYS mlSIAYSIIBrMm 10 A AT
Twin T i Irt t PaiUnrt PaiUnrtTiTrd llIop llIoprrI
rrI TiTrd h d r SCMI to Prfn V 1 a < OcTTT OcTTTl i
l Kurf rr l iv t i UasrTn n irwwi fxt SI SISATUIBAYS 0 011
11 N
NAPLES NAPLESGENOA = Lloyd SATUIBAYS SATUIBAYSMAM
GENOA GENOAK MAM MAMNAPLES II A M MTf
Tf K UuT i r HI i sr uT uTXiTrr uTXiTrrAPrln Altxtl AltxtlBrrln =
Brrln orw lrl < < > ct l Irair Nev NevMIHMle
MIHMle 1 nttd n attltatitrtMe IVIaatala IVIaatalalIe 1 1c
lIe c > riiriii 1 ll itjiheM > ria Tettra TettranFTLMICDS 1 1T
T JHo r A II f o IIQU IIQUnF1RICUS
nFTLMICDS A CO Cral D let S > raatttin r nIII nIIIVVARD ri Y YD
VVARD D LINE LINEW N B Bi
> W < i > it 1 ivu Io > Mrc 1 rirr rtram Mi Miir >
r ir IB it rr nirni mall mllllnl erire r rMllli ffIul1 ffIul1II
Mllli II uirir > ml I SI wfrli av < Unir Unirfro > IIIIr
fro 11 < uri I M MHavana 0 0HaVlnl
Havana HavanaVara r Thur T l tlt i anit UlurUy UlurUyrkl I
rkl > fur titbrr tutian I IVra purv purvn
Vara rUI roor n I I Iorlo > ccntu Iteiko IteikoTarnplcu 1t < u uIt
It Ia IaTampco
Tarnplcu co coNassau I i Jrl JrlIro i in
Nassau n a It Iro rnalr t 11 rtlai tnrrr v vtrrkl
trrkl I rr > i f In wlnir wavn wavni i
I i O 11 tf a u frilahi roJh i iul rirm rirmin
L l > t in rr cure KLil It 1In > nl In WI r i lnl v viiriiiu
iiriiiu II anI n Italia i a rllr tor M illrraliirr
NK niiii 11 A i i fl in 11ii iriiiMiipro IIttaIMIIP1r
1 t iif 1r r r i Hakt 1 IM rr N Nn Iih
n i h tiiiir 1 ti llnvtauat 1101 N STEXAS NI NL
iSUOJ iSUOJSS
TEXAS CI SS SM JIC1 mro < ITO ITOCtlUR I Iun
CtlUR CtlURfi un unn
fi n > t N ii rnnnrniiK n < for In all 0111 0111uh i n nfrit
uh Iarc
Ir FI IIN
frit r e I I u t i irfV I I IKEY
rfV UfCfT I ainrr i II trrk ITV
KEY WEST < ln lt I XIU 111 11 and 1 Ial IalTAMPA IahltI
ltI I IUMPA
TAMPA TAMPAMOBILE iir > tiir rJi for an I lull 1 71t lit wr wrMa I
Ma i liiu liiuH 10 10MOlllE
MOBILE n tn I Ito
H o > It I l loMna 0 1 I Krv I r pl t nr n nT
T I i n mint 1 i irMMtllle tn artt t l Me Melr
lr ii rw nr n lur at II IIMALLORY ih rlruii rlruiiMALLORY
MALLORY STEAMSHIP COMPANY COMPANYIrr I II
Irr I 1 N n lil
r J rhut II It Itlbc
Ihe Kojal Hail Ueam tca l PacLet riJc et Co Conrnuiint Co8ER
nrnuiint 1 n 1
8ER nrnml UDA In Oo THIT THITs Tit T II Ton TorTiur
ULIIItlUUrl s lni Iel > < II d
1 Tiur T nf unit 11 Ida t I > loir 111 acmm acmmmnd llemmnd
mnd nd ln lIn n rriMon rojn rir Ir nil 51 and 1 up upmini p pCUBA
mini tolll I n > < luril Io1l1l rora IOfIImn
IS CUBA HA nnr n nil tri I Oet in Antllla nllll
UUUH riroiirlt Urkrit 1 ta 0 SJinUro SIIn o and andimat andmr
imat r < U Mavtna ItnJAMAICA l lJAMAICA >
JAMAICA COLON COLONOtllltA
< OtllltA < > IIIINIIIfilt 11 IIA untu nil A1104 A1104Arnrr o or
Arnrr r Hnnlliampttiri HnnlliampttiriAtralo abm abmArro
Atralo l 0 > ri I nriiba 0 Orl tf tflarit I IT
larit T tlrt 0 If I Mir hIn film Sn nv 13 13Irttiti I In
Irttiti n Ilrr S3 Nttrth Hirer
SaNOCKtON i SON OIlG G f t 4 7tSU 22SlrSt ilHy H HI
I II
I UNITED UNITEDFRUIT I XT RAM Mil II 1 1 > I IsriKicK I IFRU
sriKicK > rflncrCOMPANY I
FRUIT FRUITCOMPANY FRU IT
COMPANY COMPANYMm
Mm rlie Ihiiaxnt n1 tun ra rP1Inr > mtrr and andfreight
freight Mr mrrM rrq Hall all I lh r rod rodp lat lati
i r n l i r III A l Kltrr fl t r i inn M MJAMAICA itJAMAICA
JAMAICA PANAMA COLOMNA COLOMNANsin
Nsin > i niui it ii piiiiri f NrM NrMNtl rIII
ll itlilfIg
> Ntl I S < l TH UlrHK t tIT
IT llallrrr II Ilare 1 lrlrp I e Ilia 117 fIIr 1 nr nrXMIIIunal
XMIIIunal ri > rkt 11 > alllnci lIInr rtiri r Ifcwitn 1 rilU rilUititpliU h hldphO
ititpliU lialMmnr 111 and nd Xr iitlr iitlrllrltjin u uI <
I urmu
llrltjin fit t Uri K1H I and up a aI
4 I I TOURS TOURSInrltitllit TOU RS n P
Inrltitllit 1111 HitlrK horr rxrttrlent etr etrs r rtrln
s s Irlniait trln I alt 10 iit M I rpi 1 ah 10 O 1Im r tin tinl
l s irforn iilun It it li i tin 1 Ih Ihtitle 1 1IIlIe
title ar > < iritrirfii It 11 tlrtr l 11 < Ircrantir Ircrantirf < 11 11c
f c i i 1 atpriii1 lr r pi full rI1I u f rmation rmationIIITKItllltllltir
I I IIITKItllltllltir A flI O Ihrn t I IV IIII
V tlKrWrt s N l III 1lrt id 311 I llrialrta llrialrtar II IIt
r ttfl t I IU Illl I fMlk Uti A U < > tin IIStl IIStlU llreatt llreattat
at < Ull U I JI I in tte tnl and tJ 3 JlOr 4 Ilflh IlflhIte
Ite lOr r jt lit n Uri tueni 1 tr r tfl PI Illrf I H Hl
l II I 1101 lit litrtier litrtierOLD 1 1OLD
OLD DOMINION LINE
11111 11 n HI HItor U sct sctI
tor I old fttini I lpl tiiairu 11 NurfuU JNirtfmoHii JNirtfmoHiiItnnrr
Itnnrr llnn Ittlnt an n I NrHiMit rw a rimnrrl rimnrrlInrft
Inrft Inr I lrir iiir hIUC ltUtriinil 111 < a Hlrnt i II IIX Ia1
a1 r itul IIn1 IIn1b
b X 0 I ffi C r I mr rtriSFS 11 rrrrr Fir FirI
I II n V r rill 11 orUTJ
1 VY 1 I 11 11I neTr neTrA
I > Cf Cft
A I t 110 1I1IAUIIIIAo A ill ItirA OJ LIM LIMnriMTiitR LI LItlrUfTIIIIU
nriMTiitR ri rA IAPRA > AnniAf 110 110I in inWKIINrOAV
WKIINrOAV Kr py AAJLINUS AAJLINUSrtirlp 4LI Ul Ulb
rtirlp b > c a 1 Ulinv

xml | txt