OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, September 29, 1910, Image 16

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-09-29/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 16

+ r j r = a rr n nI
SEPTEMBER 20 O 1910
1 THE SUN THURSDAY
I i
I
POSED AS A BIG JERSEYITE JERSEYITEi JERSEYITEI I
I II
i Hllun tn H nn nii in I MiisiUiint bIiI lin o IS nil niln T111I
n I 1 1 M I I I n l ntit 1 iI1 II 111m 111mI lip lippaIil Kit KitMill
I
Mill I Mr II a Matt 11 llornr IlnrnIf1ra mrral smi smip nil niltlwneil
tlwneil p iri a Hnr > rw rrk rk llwlilmr He HeI II IIn LI LII
I I > n n In lull unit u III II M MIIBII iaii Mini MiniIII unt untIH 11 11It
III urie ltI n laae lranrr raner ranerr I Ia III Name NameV aiitc aiitct
V I ni in fl 1 vsar4htp irt r ht hll whirl h IwiMn NII NII11I
111 4 fl 4 iMi 4I n I n ur r iNnnil I iinI for f r J1I Fsgl KiiRlnrvl In1 ni niI l li IJ
I I J i w lieiui I 111 u liowrtl rol iti II the Ih s iw Jersey Jff r Iniirl Iniirlf I IiFt rl rlW
W 4 f i linti ITV HI 11 tin It form f s illxotre iuiit iuiitk un ungun II
1 k I gun n lv I Mr IN eyniour V Vn nwI l if ifNottinnlviin 1 1J
J I Nottinnlviin nl IInlhIII KnelJiiil EII lIIct uciimai hr h IIn1 ki kiI < i ianl
I anl n1 vh h i ii tiw in nn K x iiuinv iiuinvNow flhIIt 1111 1111S
I 11 Now S hu i > v IIDMIII rt11 nwiiitini a 11111I1 n rind lurv lurvaction Juirvt In Inall
t action all 1 mi fl it rpintlMl rIIIIIa I fhiri Iisr rl rig ThII rigtft4ltIt e efrmUut
frmUut II < lall vvh IM haot tnvolveil tIlVlV 1I hi alli ge < l lcriinuwl
c criinuwl o > riiiii with ith liiotiniiriinniKil liiotiniiriinniKilnflairK III
nflairK 1 Mii 11 > n 11 s vvinour Y VIia o < l laliai tAhR
aliai Iia N Sovisr viiiir lining I riIIIgr aim 1 Itilph ItilphII ItiIhII
I
II M 1Ir rlv HM lit MM rr1 until 11I i iu < l I ti I IIMIC III IirIIIr
IMIC II < Ic titunnor aiil allIII iat lie i 101 i naive tt it f KIIK KIIKlui1 111 n nstIi
lui1 lui1With
With 1111 tlnrot 110 tt ierra rro1 of r WmT 1 fur nliinn nliinnU hi hiIII
U III > X V > fniiii Stlliiin tIsup M SItigv IHMV ri i t tI t ow owIIrnll t tlmiiK
lmiiK IIrnll I ra uj hilel h t I r r under I II II Ir the t t preti ron ronIha r rtha > iin iinlhit
lhit tha In si HIHI MHlirn iilliuin w dll II of u r mer merC 111 111I
C I It wi roveiltl iiu I tIt VfMnl iwI wi living livingWlltl h snjj snjjwI
Wlltl wI II ti Hllllther 4 flait Iir WMUM Si lIIiOlI Ii1s ri < I tll two I I chllllretl chllllretlTill llIhl11TIII eb liii r tI tITIii
TIII WOlll fllltI 11I11 III i4t ll I l l lll II H4 Wood W h Wlfl WlflWhrn wrrhrll W11Vuri
Whrn linn Miiiitin ititi II i WIIH pteiiented to tothe I Illip toth
the th Mr It o 0 wI < r in IUK tIIIInIlI I ml who h hn hnInin I tisii
Inin ii vuriti f art rallrm < l troni ooil I formt rr frtiti veitra veitrai II
I
i titi > he h iniiniili I fli IIftM I hi < ilelv teI V eiet I1 I it a I tirouiiil r iiit furl furlher fuirht I Ihlr
her ht r prfwnt iicti HCtIII HCtIIIIn n I IIn IIII
In her r ifliilivit flt4 It tircnrnpinyiiiK IIIlnlII her
petition 1111 p tItIli Mre Iro > xl 1 who wh h wan wjsHfi 1 JIUs JIUsIWattlf 1 111fIII
IWattlf Hfi Rk Kthol It h Morlev Irl wt foith IIh that thataho Ih1Ii thataht
aho Ii met Wood fIMI 01 on II IMMII Jthe Irh tP litnuilt litnuiltwhrn Illrllllihrn Ittrnni1rn
whrn hrn 1rn roturiiiui from fr Vow Yrk rk to I Liver Liverpool Isvrpt4t ¬
pool pno it the th mil 1 1 r 1 iioml 1111 r IB > 3 She SheCh Sh Shcrgi h hch
Ch crgi < rci r > tltit h > tvpr ente < l kin elf elfto Ir Irto
to her a < the Ih t Utortiey5ener mntltr1 l if f the Ih Ihoitu ttI
I Sfl > oitu titP of NVT = Irriev Ir Piro She h aisn IIs i aver averthat n r rIhal rthat
that bo h P SIM her t wttmit Intt TIj rant downtimehltll downtime tP9criIilIghrnif < rillilll rillilllhlnlr
hltll hlnlr eif 11 Scyilliir VIIt WI ix MMe MMeMtrniVliPwra III IIIrnOllltra titflarat
MtrniVliPwra flarat i1 11 llroidwav flroiIwavJ Newark NewarkN
N 0 1 liititinirtiR 4 tt lutt ti her I ir aftllaxlt i fl Hli hi vtt ivi iviIn i ift >
In 1 ft ln II arrival in I neUnd a Hie tli h Uiiniiiinr UiiniiiinrOf 1 1Qr itittiti itittitir
Of r Jun JIIIIO n l 1101 S he II iniediriN tIll n 11t i to tohum 1 1Juom
hum ami 1 ilirnit he h period t riwI nf f ln h I > i 1iolIHllhalll n 1 m mNuliiiiuliaili I U U4t
Nuliiiiuliaili 4t t II liatli nlHiiil III fl n 1 funtuch fain tsii h he infinii I U firi l lIHO IlIIt
IHO thai he I hid lixil Ir ITI iMill 111 ill 11 tu h hIII > life lifeIII Iuf IufIii
III eHHrk t44rI r stsl 11 M III h1I II lie h irr ep < leil Ihrre ht > ei eilil
lil tflIfl4 tnnl II t II i > ili 101 MII iis he h linl hiIf u largo largotiinmliril
f tiinmliril I ii r I il 11 < ll < e nf III I ti IMII II ill ii Mi II iitirei id idilrt 111IIr
ilrt IIr tirei > iti it i In i 01 I Ill < nnl rd fl utien tirtI ft ho h mid 1 I IKhaukl Ihoukl IktukI
Khaukl tm h m permaneir ie l n e on i n our ourf It
f l tUti nn 11 10 It Mi h Mair Mi II old me ti MM 10 10rllrh i tin tinInrntllxi thitsrflsh4d
Inrntllxi < f IIUIKI h IlIi a In1 I nit l ikl ifter ifterUr lftMrby
Ur tiw I ta is MIT h i 110 lt inkl t HIP tn tiP < hal hore hu 3 mil mili nII 11 11n
i arriiti n t I 1 gt34 there t II 1 I nl > mid I 11 It I me tn MIII Ii I t h hhua hhIk
hdl of hl > faimlv htrd m II Neuari t u ami amiIhm ttttl1h41 lid
Ihm h father w sui iin tis II HI M > < I Mi 10 I iiml iimlMUtre I I ISial
MUtre Sial 5t atcp t rniv tnt v Mthuiikh It Isoti he h mirriid itt Itlit I me ttt in n nIlle nS
Ihe S name ol ood 1 I lin < > > inie tftI II 4 MI 4 l > iiiiiiiil iiiiiiiilUml tt I I ns it iti
i Uml I tti t hi h ril r I tuiiie rti lItt i irrtiirt S tEt Ii 11 Mini istil I fioin It rn in iniinni IIIl1Ir litiri
iinni l1Ir I hntn h hi I i > iu i 1 io i U I nn lIOIh ill I 1111 j iii in infurm IIIrurlfl1 ittUrtlipti
furm rurlfl1 > > d ii li 11 I Ulieie I ti hl tt > I > eoite LI litnl I vft in inNewark I I01rl IllisIthii
Newark 01rl iilllioiiirh isIthii hi h tmlirr i itrul 1 nl nlu n1pr
u pr ir r liil ili ii > i iniiiei linn I t fl HIIII 4 1110 II tt the 110 t tit I nitil nitilhtate iii I ItIt
htate Mint MintMlirtllE tll tIt tItIttrfl i
MlirtllE UiHHln Hidi S i < Ill No s 1141111 l1t1h he her ti tifIt
r > i < d tl fIt inrmen 11 a to I hiSlitinn hdt iiz m mNewark n nI flpdrL
Newark pdrL u I > n Ifl Inutlier I t ttttrsfi inlm ft I liiuiilil n nPaluof tiIati
Paluof Iati i t NiittiiiilMin s I lit 011 ltl4tll hareieil h4r I SMI a 111 iniaiii iniaiiiand 11111 II IItt1
and tt1 in m u IIIUIIKI lIIutt ilsol lit Mi 1 I t > Murlei Murleio Iurh Iurhur Iurltil
o ur mfl tI Mmirtrii nu1 r I nttinihini IIoha tt Kmclimi KmclimiOn
On t tII the Ih t mRioii RtOtI ull ut in > leturn ro t o Amrrii AmrriidnritiK hfI hfIIrllll l lItariti
dnritiK Itariti tie h i mnti < > f JaimaM anJal mid 1111 IT Irr or to tuIn u uIIU j jH
H IIU I d iV 1Xf tI on li lt It I tiin t in on Mni I ii Ii II I I ll I i lie lietuok Ii IiIU
tuok too lm > lo I Newjrk W JI and iiinnl sun tI 1 n 1 me mea rn rnIt Ifil I
a l I OIIMI wli It ti hi h t niei 1 hul h t I IN en n i 11 f i > i it t tIt
t It > mil our 10 luiira lilt trt r ie leu e eMr i
i
Mr I > WirfxJ W tiij nd III < d o t ited thar hil iirtl iirtlIefoiK 111 111IIrOIl
IefoiK th I h dooiion I t ri II he h I livitne ij tn < li I ii n nInclciied i iItlttCtlftt
Inclciied II 1 i NNiMrfl III 41 i stI iindinc lull U in I II thin thinliiunirv 1111 1111mn tit
liiunirv 111011 mn r a ertitiR In Pit I evorrwriere vtyw rTr llPr wo worlop I ItopttI
rlop topttI < > tl Nowirk k liroy t lilY 11 itv New S w lrk ork IfIrkIktott orkllnflnn I
llnflnn lirilk hrlIhrsptrt > ii > r > crew Itn rw rumorou drou fnr fnratid fnrI
I > l atid in Iliwinn ItnI the Ih I II owner I I flpr of it r th I lit hotel hotelwi el ellt
wi > inppHl 01 1 it altadied ill our ourt ur hltggtgr hltggtgrI
liy II I pawning pl Illilt m ills lowolrv IIi trY I wu > ihle 11 10 get getto gtI i
to I U Itrooklvn Itrnok Rn where w tir I ousht refiiKo rIii Ii with WIT It til i ia Irolhrhlnr
a l lirother Itrot rolhrhlnr her hvine in that lho I iuy tIt iI iII
I 4 Mr I Ir WI iwKl ait Ilial III h de tIprtittrs tIprtittrstnllowMI ertioti ertiotifollow
I follow tnllollh H the Iti II 4iin 4t II hoi l incident Miortlv Miortlvaltrrwnnl SIlnrtIfierwinI iholl ihollh
altrrwnnl ho h hrniiKht PII uit tll for tho I ttt h nnnul nnnulment fltiflIlIltllt i ilIIm
ment f If f hr iniiriaKo In1I rl rliig The Th unit ttlt I WtI WtII 1
trt In1 I 11 I hefon lii I t iio ti 1iikov I 1 i v III llrooklrn llrooklrnand II oL I v it itittid
and t io i I I r l in a I denial ttiii I of i t her Ii r petition petitionho P I I itti ittit
t ho h iharsol t Ittirs I that I ho h defemlmi ltffttj 1rII tnt < li lio 1 1tiitrtI
1
tiitrtI o < l her h r en 1j lv with wit It Ii lnru of If llrtitiUH flrlll nil nillth nttit nttitI I Innd
I fltttt lth nnd n1 luiil mireproentiil 1II hi h an 11111 11111In itili i iTtOI
i I TtOI In
TtOIm m n l n New ewrk irk III Jiiniarv aII itoTi itoTifnr II IItn IIIIfor
for tn olilainmu tI tIll Ut it Ii in n I IIV v under Itt Ir fd ti I > proieiiM proieiiMeinour I iI ri tt ttIttlIIlt i
> einour dranur I iriillg r will a onioti ttRtitt i i to t a aVISIT ar 1 1vtr
VISIT r in pri ran rl nn n After flr tr erMiiii II ittl hi I time timelie tittiltJ 11
tJ lie I l dmappiMrod 1 i rw I 1hr Three niouih nt tit h nt 1I1lI1mn ii i iI < i iirancor
I I1mn < irancor fliflgl wa fl irn li l in WI U t iiranite iiraniteN t oIIIt
1 N = 1 for a t trnilar 0111 oflon Tn e an itni n1 I when h11 ho howii h itt I
t wii 0 lirnucht hrol hl to 0 the Ihollrt t it court ttltl liu v m Now It irk irkto 1 rktn I
to nnid lie I ii wn rococnioil r t tr > v l 11 11Tull > etoitio etoitioTnlio t t I IIiil
Tnlio Iiil I who w h lit liud ii ttt ariit rt itI lMl um tt Itt jiro r inu i it lv lvn t ta
A inuitfor nlii Ii Wood wt W hen nit 1iiito 1iiitoarre nit4 i iOnIIIl
arre < io < l OnIIIl 4 ininiror in ID Iti > I > > ho I ii found roo 1111 I loten lotenIn It ItIII
In hi h porkeiM 0111 howine thnt he h had I I Ixen twtimitrriiI 11 i imarrii j jI
marrii mitrriiI < l t the fit Mm I WIKX in KniHtnd KniHtndI
1 I inn i t I I I know kIt k itw of r tho I h m 1IrlllIl 1111 mini nut I iliflliiilni iliflliiilniirnl ii I flleiili I Itricl
irnl notil 11111111 < < Mi II Man Phlllirnnk who w wit I Ihad Ihllt IhttI
had loon 1 > 11 rotaiiieil l hv > v Mrn Jr wI ivxlV ivxlVfamily I IrHmll IftitilI
family in Ilicland t i lo < k < ut it for her in intero tlttr
tero tr t < here h Ml I PinlliriMik aiiiim aiiiimixttiliil C IIII
ixttiliil IHIUI t l h > y Mr I Ir W V M d hrh Iir Ii from fromllrooklyn runt runtflrnfull
I llrooklyn flrnfull I ti then 1 I went w pitt 11 t the Ih I I f unity 11111 It ru jail jailwtlOe jlt a1 a1h I Iw I
wtlOe w h itc the fh t It pniioer I in uikllow It t it W 1 II I KOI I to I Ml MlPhllhruok h I IPIIIIk IPitIIlirk
Phllhruok ili thit i In I wa was t I iraimentid nt rtig lilt R1111 IViwil IViwilI oor oorIlut nd
I Ilut ilotiliil In Mir roo W HM NtI n liiitliT ttur 1 t hut IhlI hutho I
I ho I It via the t th h man mm who sh h had nmrrul In Inl I
l 11 tr Th Ihe 1 h man win wt arn > ie < l tin i Its la ii iituft t ttime i iY
i time uliiler 111I1 the Ih I h tnie II iii i of f Mirlev MirlevOn trIt trItht 1
t I On ht the I lit h diiv Iii if r the II lit iit of r Mi ii j Phil Philhrimk IhIhntwk 1111 1111I
I hrimk with tt ii II Air Ir Wo WI y s l h11 > r thor IurI lor lorlov I Iit I
it lov I i < rillegi rII 1 in t n Imvi made nuitI 1 an i U offor to toa t t34I4n i iM
M a 34I4n i t Mr I ivwl 00 < 1 m obtaining htnitiigt a divuno divunoupon I Ipvr IpvrIt I
upon 111 It 111 H tho I b obliteration 1 ion that Ih I Pin < ll t he h KI II ivi iviMini nll j jIi
Ii hi Mini tutu tint n < I III Inucace hlll III oin i71 < l at llotou 11 < 1 IH I I IrptirtI
r11I rptirtI rt I
One i Ey In of the I th h letter I ent nt I llV UlfcH W W1111I to toChart t thir
Chart hir J 1 Inin A t Derliv 1Ir I h rtw l lirove liro I irn l IIIIII tiii tiiiSniil
Sniil Nottmuhntn Kiitflitnl Ell I hrother hrotherinla irtt rulh rulhInIII hr hrtnItw
inla of Mm W ixxl > I urn nn1 I ititroilureil ititroilureilinto illln illlnInll
into tnt thn Ih ITI i followa followaNrw 111 llItWil llItWilpw
Nrw r pw rnll tn on M tartt rli i tPr IWH IWHfirin If IfI1r
firin I1r in sin n In I it rffcren r rI to I ii h 1 niitrrtniri niitrrtnirietliinen mllr ftIulrrtNrntIinn <
etliinen 11110 if if r ii i in tl fivor tIir of r Mr Ir Uoml Uomliiiilil W I IitII
i iiiilil 1101 nv hut I i for r ni nimake IIImAklluclI I Iintik
make mAklluclI Hie flu > < i ii n rrevnt I II 1 I hnre tA ne l n nT
T vry ry unfortunate tlflflit f tflt io If I nenrU h the t tie whole w wn of oftn t tmv
tn mv n proper v l h > v II fe rr nl he 10 iniirati lII4utrsflernfwtfl 4I1r 4I1rPR > e erotnpfln
rotnpfln PR tn whli Id d mv It tti pruperv Ir Irnl1 i rv rvttitI H in inUffl
Uffl tiein1 nahle ttt hl to t Inn ttl 11 troxl 1 h hfn lo lofnr I Itnt
tnt fn omeiune fliflA t lUll Xve hnl h tin retiirn t trn 0 0lllltlnn1 i ilntflanl tIngIAnI <
lntflanl un I fH Rh > h IIIHT tlts r inut full 11 nun nunre II IIr tlre
re r a RIO i inil tf ii < on 0 heir h fioin tr tue It t tVeTr mrim mrimVcrv 1111311Ir
Vcrv r irnlv t r rstt no n r
HUMi 11 Ttl I I V W WOrIII S < Ii t I l t tfir Iiriigers
fir OrIII iriigers n ern tint for r lIr niKMeriiiie II r II I flu h i iiIevt 11 I Illivit
llivit ha I cipiri IItjrwj l ppllcitlon vll U UHUltle I InlI h hniatl
HUltle liefore r the Ih liHlicelr I huiiieII r liy I y Ml MlPlillhro 1iIiIhflltrnk It It1IIIIIIrk
Plillhro ik l In Hr r an H onlir nrtI r of r referenie referenieOnre
Onre iir while ttti h they Ihf were wt in NewirK Mr Mro 1 Ir IrwI
o wI 1 4tI iil hal I her II himUinil iintitl IlittIMIIn iintitlout
out 11 tine flit re tftKIuI t on lower I tr llr w s I IwhJ40h tr t f fwhich
which l ic us lll id 1 wut In I nn at 7VI llrKii llrKiiWBV IirNtlWtI
WBV WtI Th I here M I no Iii llr ilwiv i I AI V in I I Newurk wus rk
Mr I Ir r Icniiw 111 II I t ntliiter Itt w h ti t t rnikh rnikhtn r itt ttt tttirtzer I
nrallltr tm tints II Tlw fIttir In Ir IrIrl IrIrte
Irl t pullt It I rp Itt IIIn Iit i u 1 1n IIn
tn n hnve M hitt nrornltllll BrwftlItlittl Hri tiiininii < 1 inuiRer rnlllr wh wittt in In Initiew I Ikn i ikiw
itiew kn nnlv Mrh Mirley rl from rr Sttt s iti I Iwul Itetrtt t tNewark
Newark wul I i NIK tiuI llint nn 1 U left 01 her hn hnItrvl IIInI iittI
Itrvl I nI fr roo f r finriLT Orall rinltr 1 Ihe 111 i il tItriI l hi hii h
i n ij > i who wh tc the Ih IntnT liflhj if r Mr tr4 r lloii lloiiier
ier a IIr fhilil hi i h KI 1 to I hive hr illil illilItlDlll IhIPiflI 1 I
PiflI PiflIisiii 111
ItlDlll 1111 Illlt l t tIll II IV i v Or ii If IfIhe v g giIU
Ihe Ill One II thai ri llnrl Ne er r Mini le 1 1U lenla lenlax >
x n a i e the Ih > ee tItIIt < ini In a Irar IrarI i cur curI r rro
ro I V hm 01 r4t
I fifteen feel tI friftl run itltIt4 itltIt4p lll llli 1 1tit
p i u lZI I wtc W4tIUfliI hmxn UK Ii lie hl Wt n wiilkim wiilkimi
i iiivn tit trwl 1ft fiirly inIy IV vi ItriL > ti > riUv riUvi v vIz
i Iz X t iI in of 4 rI t Irwk r irk him II > in II i iii p pS II >
S it ii > tixt 1 htm cl Imn II IIIort IIII e eri
ri i tb h Iort IttiS irl irltininn
< S tininn 1 ft I 11 the I lip rioliro lh Iitotl IitotlII > il ilii
ii < I lime t wilhiii Ihll H v t r rl
l lit 1 I ltr H H hllll hllllI h hI
I O I i i ler II III IIQllIt e eut
ut I I ho fr f fftie
ftie rr rru
u l it dwpiUI
j I
< < Guen Trading S Stamps amps With All F rh7 Purchases PureKastsDouble PurchuaDouble PurchasesDouWe
Double Stamp B Before or Noon Single St Stam Stamp mp After Noon NoonSpecial NoonL NoondSGreenhutAJ
L G dGr dSGreenhutAJ dSGreenhutAJSpcclal 0nhu ta = J JSpecial
Special Today
9 x 12 I 2 Axminster Rugs RugsAbsolutely RugsAbsolutely RugsAhso1ueIy
Absolutely perfect in weave weaveThe weaveThe weaveThe
The quality usually sold at a 2450 2450I
I 1750 1750I
I Very thick pile rugs of high grade A selection of ofbeautiful ofbuutiful ofbcttitUul
beautiful Oriental designs and floral effects effectsThiril
Thiril riimr 11 tin < > n Ml 0 l < To Tot TnIaI TotGreenkut U UGrccnhut >
I
I
Grccnhut Co Sixth Avenue 18th to 19th St
ii IhIE nt NI tun ui nn nnI I II IIs IIsEt
I I ill Et II llrrain tIrrsinlwIt lriiini MTtsaWlliir u ihttcil 1111I at atOllrrln atlihIrcin I IItUrrlnrI1
Ollrrln ItUrrlnrI1 Trial t t o IlIltllll > Hlil III > H Nilll lIlIIhr lIlIIhrt1 titihcrIttrutrtt < > r rKilwant
Kilwant t1 reI I It + ch cIie tHr cr invwIiKitor tnt IIItIIIr from fromi hllltlit
i i lit > t otntiiiiwiontT r if r ocounli > oflic oflictuplaiiiml itftitI nil nillalll1
tuplaiiiml I lila lalll1 t it I yi4i > nliy at et I llu I h trial t rut I of r former formerI 1ru r ri r rI
I ln I < tor John 1 titt 1 t 1 HritMi It neil f I IIallli In I 4 utici uticiI n v vUlniul
Ulniul I Ia tiI iHtiirt 1i I kt llIrl I tet whv w h a 1 wrlam rlam rta t it pianoplayr pianoplayrin i It tIs I Li ycr ycrIn
in Hi I ii rhiiKlii rhllltl I tt lltil II I I t I on tt llinleiion llinleiionWilU I I t cr4il cr4ilIi
WilU Ii I k hnil II 1111 ot ji < i Kriucir g rllwh r uI i nut 1 iIC I HiKti ro tl4t I Itrlhlllll < t tKxervthlliK
KxervthlliK i tI H III I Ittti ItttiIuul 1111 IIr < r rIbiil
Ibiil tolit li < rh Ti > r Hit 11 > > iiiiu 11th I1I IIOttF IIOttFIf ioiifr ioiifrof lolrIIr
of If AiiNiuniH II II tIlt 4 u r rlohrWIt ri < il I > lMrtiit trt ii it irmml r ti titt inwl ol iit I Ih Ihnllll1II I li liHinimin 10 10triniti
Hinimin nllll1II tip I il I n < ff t nil 1 itt i 1 f ciry ciryt iry iryihins r rIhlll
ihins Ihlll t SoliPtimR S I tctt I It g I 10 wiii1 w 11 tntt o in t of r Ito tlmHtiRi Ih t Itoti
HtiRi 111 ti t iwrfornwnn I ctf rtrt ii tot lfll 1 btirl hr ohiiiKltii ohiiiKltiiri Iii I gi tti ttit
wft t ri r to I i I tiMitpraiilv 11I1 II ret t t I HI t t IHI < 101 to I tin tinu II IIwallr t Ito ItoaItcr
u liter hniiKilit hniiKilitIWotiinr itutti titt tittI
I IWotiinr prixlmvd c JrIj4 ril lurh he h uiil uiilhi iitlItact i1 i1hll
hi Itact l Iw I teen n ittvfii to I t him liy h tl Ih t it > projirn projirntri ItInIr r j ix If IfI
tri I r4 < of r II tlt iKunlfrlv 4 rtcrI hoii itli lh it Ii thi thii Ihj t hi hiI
i I rMiii r t thit I tti I hf h hiiul ht itil thin I to I Ii hi h frii Irlml IrlmlWhll ripn > nil nilhlU I IIttIc
Whll hlU he h wn MlUinx 14111 to tin pniprietrn pniprietrnon
on Itt of r ihi h tumuli 111 4 < > f th h < > pluif I Inl1 Iuic pif pifinfntwl IIt IItI
i infntwl nl1 n t tiinl rI which the th propn trt trtpunrhiil
punrhiil punrhiilI pllh1I I II
I I hIohrr l < i horor niiil i1 ttit II I whl tt hl h > ami amimother all1IlIolhr uttotirtotlucr
IlIolhr mother inve intlIr Ittvctictit iicit ir r wr oro r HIIIIII ittItltC IIII in I iw iwof n nr itP itPr
of r ih rr rort ortA ith Hi 110 UIIIIIHI 11 tttll ulio tt h ho rin rinI rII
I ii t I 11111 ti iiM wvinil v ru 1 other it ttcr women mll it ur U lrrl lrrlrnII Ut > ifnrm 1 rtitl rtitlii i iiMilireTrin
iMilireTrin rnII too IOI l neir ii it Iii l trwl tunrwuiv orwny where wherehe tt hr hrI
he it OMilil i ill Itl 1 con into 11 in I the Ih I hi n rlt > otn otnlo unflII
I 11 lo i C gwt I frioml rrI1 of r ytr our HII HIIllocherer utti uttihIttror II IIh
llocherer h i roniKinini C til hut lit U t V he h womin ttt ln t fl who whorin wh whI w it itrin
rin th hVi hlr e eml
I 1 r I ml 1 lie h a 1 KIW I flieml ft sotiut of f olir olirra lr4 lr4Ih itr itrwit
wit ra tho Ih I It reply replyThe rop ropTh riqtlth
The Th itiii 1I lttvoit llKHti liui IIr I > ri r > tri In1 I l In t p o the theivohretiuili Ih Ih1111lln t it itI
ivohretiuili I oh itttti it A numUT lIIIr tttl iiti r Itwhetor mill 1 IHI IHIiit 111 I itt I Iitt
iit 1111lln itt I lull lJh Itt I i nroilsl I tIeci < IIt hi shield mil 11 1 la lahelmet hiIwlll lila lilahItnct <
helmet Iwlll wn 1 lltil 11111Ck Iwrk ThItlll ThItlllIlelll The Ih iiivtuil ir irijiiln r rttttit
ijiiln ttttit t in ittitt t t on ni etng IIIK Iho Ih riumlHr riumlHrlji II1Ir Ii IiI
1
Ilelll
I 14 ll lji IJy v hut InII1 not l hwn > een m tntrttctct trurtt > < l I I gt gttiIn
tiIn iII alaiol t1 gtttttt Ih 1hrer lwttrcr lwttrcrt
tontlml t i I
I ni ho ii lriil Inll I ri will WI 11 II In I u ro r iiinl tot 111 I t n mr mrI irrow irrowMII rr w wIII
MII III I III itst I n inr ru 1 1r MV MVMhrrrat I Iherrut
Mhrrrat r Miliirla IIrl hold 101 CIr tIrIWfitcI tIrIWfitcIlila f > iHntr Mnt < t tIII 1II
III II lila MilHi IHt nirft nCr nnil IlId IitI surrendered SurretlileriMiIiorIa surrenderedrl
Ihrl IiorIa rl C U I Maver IT I ypnr Y old oll former formerrlerk rort rortIIHzh tnrnierttigttt
IIHzh clerk drl at tho II I he Hotel 111 I lot l Victoria Vict Con urt onions onionsIKiliio nt crot crotI
IKiliio I oIl Ii hailnimneni era In II 1itulmri I it I sI ut r lat IaetweI i iweek
week 1 and lull f tht > ld the th chief ho I Ii had h Molen tIeristt 11 11SI 1 I IJV
JV SI stt i from rrm tho Ih lioiel In1 and alI wantivl n I 11 I 1 h hII hiI hiIlIt I Iiieiit
iieiit II lIt lurk In Ve S c rrk rh to Ii Mnnd trial trialIho lral I I
Iho 1 1 h MTitfiil hief wired v roil Mi I l1ra I Ittiiil irtoria irtoriaand I I1011111
and foutid 1011111 that I hil the I h he utorv Ir wa ft true t rl ru ruantI Mavor Mavorand I
and VO I i iuttl d 1 dHUpioHred on I It iiKii4t iiKii4tld 1111 1111lol ligliatLull
ld lol Lull t I
1 n I the I h Ito JV s l put 11 into ill tilt HII 1411hy I onelo oneloliv i
liv 1 nin iCttot 1I t itaiit S Mayer in I Jeffon Jcfrioti JcfriotiMarkct oii j jMarket Ilark1
Market nuirt tulrt IM vef tcstrltiy terdiiv nl I hart no n reaoii reaoiiffirnt rILotlfur II IItl j
ffirnt fur at u tliimth Iitt 4 tl I I moti m tl < and all1 1ttl I uf f I lul Iui I watueil watueilto w a Ut Ill IllI I
to I I ilenr r out til with W It it a lot I of r iiiuli cI there t hr wa waplenty WaaPIttV a a1llv
plenty in IlIlh tl tho th clerk crk cl rk t dxk I iniicht rl hl hae haetaken ha haIk has hastakii
taken Ik takiiI
1 dont rotnoinlior murh tlah what whlt I did didafter tI tIulr dtIutftr i i
after that t hn I u 1 ta in I imtiioitiiwii liIUWI and 11 tttitlI i illiini I I
ulr lliini 1 I I utto ami Itt I tlnillv Ilnlh lando1 lalll1 IatiI I m II IlttHliuri IlttHliuriI litII Itt tstt rt rtI
I ilrnnh drnlk a kSi > d 1 enl a 4 king Ilhl I I never v did didliofore li11 IiItwtr
liofore anil 1 I KUe 11 vts I mtot tl inu tme 11 11I ttns l stu stuoil i iout
out if r mv 111 lead one lIt dav cl1 Iu I went it 111 qlt to I 1 1moving i111
moving 1 I piiturw 111 1r It ihiw uiil II ut i I us hint Hlniil Ilnl hintttIunt I
il ttIunt tiii n Imnk 1111 i lerk Wil h not I a uwiv av r with Wlh a aI iiI
I ic t roll rIII1 and an I how h htt l ha1 ha > ad I hw h t mother 1lllr tn 1 Ior felt r1 itnit t Iu 1 av I lIt III IIt
It Thn Ilinfn I tttt me I I fll ltl t In I Ill 1 iiticIt elf lr I lfr Iator IatorI Jtor JtorI I II
I ilimiKlit I hl httii It hI h w l Illd in ti I my I inoitier 1Ir rtut II r wiiuld Wi th I fool foollint fooliiitt
lint Illll I wrote w r rut mv tlt lirotlier 1011 I rut lir Ilo I I lo ent 1 word wordthr wrll wrllI wonttlg
thr I inotiorN 111r Inr ourt irt WIH la lirokeii 11 I hen I Illei Id ICI
llei d iilei luI I Kle gi I ItlVwIf I up uphe 11 11 11lit I
lit he 1iiiliiirtc 1111lrl it I I t rg I MI uI i o ihiof Ii j t treated I rztt ° i I me ti ii iiflrt 1 1title
title In flrt 1 hoy h unii tt i KH 1 tt t yoii 1 1 more tlun tlunIn Ihal I lid ti tiI I II
In I w veit ft > he I Itt aul 11 iii and 11 i fit I when wh1 wh1Ir w hn vmi Y II I Ret out outif U t ttt
if vui si I dud i luil Illl It Mil I iiime lit to Iml ii mo ltt and ttiI I II IIttel II I Igrt
ttel I Vol i > 1II l lMl r
Ml II 1 I want 111 IHIKO 111 i a I i 111 n lrIIII lrIIIIt irtI I and andu
u t i 011 hrtlUe to I pav Isi I u I ti IllolleV IllolleVThe 111 Ill tlt tltltt I
The ltt i IliflI4ltltltIt imilaiii rlallollt nt aicuitmt Mavor Iav IavI wa waAIIKU wiAligut
AIIKU I 11 II lnl11 ionloii of r IN t hotel lie II MIII MIIIMavor 111 1111111
Mavor IIHI 1111 worked rl1 for r lntel tuIa in i ii I iei er erand r rarsI
and 11 for one 11 it ut tlaiiti 111111 itv Mill ttI ll had hlII hlIII < iim iimto ittI ittII
to I the I h Xiiiin tctfl3 1n with it I h ejivllent IIcuit referem rrrI rctrogtI l lManKtrato i i1II
ManKtrato 1II I irnttan rfl lI lnll rllh tin1 lii I Iuy m mlail 111 II t tIjI
lail 1 fir trial t 11 I
I IIIP1tI M 1l I1101 K f s 1011 vfs I I 11 11Ilaiisrninil t 1 I 11th 1 1lIlr1nl
Ilaiisrninil lIlr1nl 11 riiniI anil llilrlli Ilh Hrld Ihl In II lie lieI I
I 1ld aid Out ni In n lm Iaat l Iilier lilt rr r Itiik 11 Illf IllfWork 1 1Wrk Ih IhVork
Work will 1 lieKiu IKi next 1101 Motiltv V on n nn nnprovetneMl il ilrr irtiur5tflitN
provetneMl for or lohn lav IIY Park Ik l Isil IsilI > e ide idethe
the I h K IRI Fitut l IlVer Iir 1 I r l ot IWeell SeVetll sflyilh Sv tit y yai l Ith Ithanil t I it itIi
anil Ii Itt 1 s veiitvoiihlli rti t I tttt It utreoln t a and a n 1 opfiolte opfiolteHlarkwell rI
Hlarkwell filrkwII i > Ulanil l hn1 hinr SUI IHW 11U It the Ih park parkha ark arkh
ha h lieeti a pluVKroiind 1 lrIUI It I l u little littleI 11
I latean htt zt t of riHk riHkMNXII r rIhr sk skIuit
MNXII ihre Ihr fet of r rock rllk will i I it re remoed r rrrol rItIs
moed ItIs 1 from rrol the Ih oiffai 1fa ami Rlllhi thl nxk will willi
1 I i > npf l in iiuildiiiK 111 u 1 till 111 and itoraK itoraKheil toragUt rll
heil ill iVniral I etit raIIHI rut Park near Xm lIiatyuVttttt lIiatyuVtttttrtnuI ty e > iith iithtr
tr f1 t rxmd rIUI ilie t h four rOlr eue il of r John Johnlav JuhllV Jtttnthliv
lav V Park IAk nhniliterv hrltrv will wil I planteil nl1 In Inh I IiiIt
h lentre citt 1 r a riinnlliK ri I Itti II g Iraik I uk athletic itt ttlct to Held Heldand t flhtIat
and Ild at lit I rhiMieno I111 rh i lii tnt i playnroutuN Ilayrld tlaytcrt tInt will WI I I Iw I laid laidii lldTh lit ttl ttlI
I ii Ill improvement tin rcstitlIt I will I 1 I I rm tit > t SU S mil miland nlUI I Ifittil
and UI w 11 11 1 eimpleied liy i sxt > it Mirmner Mirmnerhi Ifttnritfllt lrr lrrn
n hi wa itfllt on 111 Iwind Itn1 ioiioert rl < wer w wh > Kiveri Kiveriin
in the lit h park I 1 Ihe 1 h many 11I11 Ilohetnian Iohml Itult tntlu in inthe 1 Inttic
the virmity ifiilit llty y tiMik sk kindle klllrh to t the li t to innovation innovationIn
In II iho t h hlork 11 Iil uk jiit I wem tI aI of if t th park Inrk on onSveiitvelihtli fn fnI n ni4viit
Sveiitvelihtli i4viit IIIhll s Itthtti Mreet 1 rpi 1 I ih h Varulorlillt Varulorlilltmod AIrl1 anulrlIItIll
mod In I1 antiiulierniliiiH A Vt I t I I I rtiu < JIOI to ta tftiemenlM an A r to tol I II InII
I l II > rre rotl t i M stwti stwtit > oii oiiI 11 11I
I Nn t Trace Tnt of n rmrnlair < KlilnaiHsl Ilo IloPeter I It Itihi
i Peter Ir I llr in ion the h ifyearold MIII wisI 1 of ofMario r rI
I Mario tIll r I It < irintion orlllI I rt Itt I Ill nn 11 ti ti riiuman rl114n rlnnt inn r rll rt rtt < iu iudenier
denier t in II II I llrirken < ik I Plnnknuid PlnnknuidI k rlnr
I niitilliM tttt hlII ho Iu toauirrtl t iirrifilflTliy 11 t twninen twninenm 1w tnpn tnpnill
m n I liakot I iuk t Wilson II 11 gtt drawn Ir I rwi hv 1 I v two I ti llnl j miiie miiieoil on I IIii
oil 0 Moiidat tt tt I li aforiMin ii m I M rtill I 1 I I miMiitlK miMiitlKand tlIII IItlIl It3 It3itttl
and 11 lii he poliio 1 Iit oav n Ihet th have h t > n 1 unaliii unaliiii 11 uitAiigot
i got HII > IIOK 1 C4M s In II Iho Ih iilenitifMi 111 of r rho rhokilnap thok hI
kilnap k t I 1 ilnj trs > erH I iriiinon 11111 r i iteinri lii h I aa rereitod s u I no nolottern it itun
lottern un trt tleinaiiiliNK I Itritotu Itlll I I Ii g nrniov for ft r the t I to return returnof rt IHI rn rnIf
of If r In h noli nolilllirclir 01111lIiirlar
lllirclir Ilrelr Timrti Tnll wakrnrit Her HerI ItprNi
I Nl IIt llfT N 1 S SI J tit t Ifl 2 1 VwlUell wik ilIj ilIjHlv tt I Iirtv II
irtv I rI V Mm hi m I iftitic rt t liv Iv th h > hind ii to I f n nIniricUr IIork t tI
IniricUr I tight r ork IrikuiR I rtk ii g her h ° hen hol1 Ii t I while w hl It i I nhi ti neit neitItfM
ItfM I It i artwtnno i r rtwnnu of 4 r Stntcr i4o Ir Mtr t r ro f KIVO Iv gi v n nKV iigrwI
KV grwI K rI rttti re ini HIT I piront 1 rI ran 1 1r ln t Ir her herr
r mi n iti I mi t I i < o nm altl h < linr Unr d I > wn wnn n n10H
n laiir 10H ind 1 l iiMvir 11 I the th h w wIuitIt U UUirk 1 1I
Uirk I kr 4 f heh t U 1I Ii 11111 in I irlH nno tin flrr fIr > I M > veril verilh
h i I i rtenitf II vu c Mi l t ee ea hut diln l hit hitr h httuutI
r uutI vlw 1 l ln
1I
n I f rr ta fla h I irur I 1P f rj 1 r to n IM rulut fM fntjrf fntjrflt n nI fliurer
< < Ml 1 r < lt > > AflO 4fIotAL > Al SlMCTl AlHE tOMTAM tOIA
v
y 1
STEAMSHIPSCIWOUT STEAMSHIPS GUT OUT NAPLES NAPLEStn
tn o it MMIIM 1ltl i 11111 IIHitli u I 1 in 1 it r rn 1 I IIi
n IrII Tciiiti inoitin inoitinlorr I nlt nltlor riitirt riitirtIor
> lorr Than rln a llnrn nllrll lint 1 OM literate > ralr Ilo IloIwrrn I llrI
I Iwrrn ren I That TaI Ililnl ami Till TI ant n1 ill illT11rlr ll llTtirlr 1
Ttirlr Tlr float Inal Mill III lit I mlrr it lcr Olitrrva Olitrrvallon IIlirrlion r rlnn
lion lnn ll nlulr trr for lalK 11 X Inrt III aril arilNaples urilawill rl
Naples 1 will 1 noon oti n lie I nhui hl ot g I from rtOI mlvi inn nl tintittItttlItuIttitt innniiiniiatioti
niiiniiatioti 11111111 its II the Ih hnorx I with iti h nil I citio citiooxer tIll tIll05cr 1 1v
oxer v the Ih t It rivihml world rIl ll nooriliiirf 11 orollt In I tu the theiiKoit II Iii Iiiis
iiKoit is 11 a of r all al a I I at tf ttt > am tituiti hi 111 ib > iim > itt > atii tlI4 < m th thLII I it itcit n ncitv
citv cit who h 14 tiurh I at lUlliHl jwit jwitFh D < itJ itJDie II IITh
Th Die tprmid u Irt I of t cholera hol in II t ti Na Nnplo Rh t ami 1111 1111lllllrhI ut it I Ittcu > t tneichliorhiKMl
neichliorhiKMl ttcu lllllrhI KlIrilu l I whirh w ii utit the th Italian 111111 I U I U U I iovern iovernment crit critfluent
fluent 111 the I I II doApalrhen pal Irlici from rt Kumpo 1lr 1lrIr11 F r fw IMIV IMIVi t V VI
i trrine Ir11 to I inmimiro 11I1 him h hioi umpirid I1 the theleiiiii lit litlit h
lit leiiiii 111111 cut itt liip itt timpinie i tti pj > IA ttt a to tt Mteor clear r of n the theinfect Ih Ihinrlt1 I hi hiinfcetcI
infect inrlt1 infcetcI rhutrtct rhutrtctThere ditrtitalhr < II
There HIT ii to more Ilr than I a doen I I linen hh Ii nis oM > r ralmK rItl
almK Itl lii ltItui > Ixtwoen thin II turt nirt uml 111 Niple Nipleitichidinc NatuIsI 1 1WIIII
itichidinc I itci WIIII ii 4 tn g the Ih I It llnmhurinertian IInmhlr I I a itt hit rg 1rlllI tirtuuitl and andthe itttltIt 11 11II
the II tIt Vorth lrh Im iertnan rmsn lloyd II I Kiml 111 I lion liongeneral n nrl lttpittct
general tct rl manicer lallr and 1111 lovdent 111 ilirertor ilirertorof 1lrlor 1lrlorr
of It r tho I I ii llnnihuie II I I II t I lii h hti i g moruin mpr n lane I t it nml nmlve 111 111trl Iii IiiVatrIiv
ve VatrIiv terdiv trl that the I h report rr lint an imrni imrniitrant 11 intruir
itrant ir r11 1 nt u iirttni l rlllll rt t it K I u tlIl itnl Ut iould I II Iltl t lit I hidden hiddenwan hIt hItWR I ittlulinwttu
wan alunl IIIlnl If I hm h nmilenc tviI iiu > werw r Naples Naplesand SII SIIIn1 NitliIt
and It ntl IIP h tnliirkeit til i rho I at u t I < ienoi he h would tt 11111 11111l lit Mint Mintit flit I Iti
it l practioilly unio 11II ilile to I tt i tqtl inceil 1 where wherehe wlrh
he h rant I from rr rutn Mr I ltoi 111 KIH 1 then Ih wai wain W WA WaIt
n nRtd nRlt Ii glut examination 11IIRI aa inttltS I tint of r everv ct r rv immitfrunt immitfruntVlOWini I ttt Itt llr I gruitIt
VlOWini 5 tOW 11 I It g the t h iuo 11 111at otl 11 fplll r r flu Ih t It t Mite f fI of ofthe r rI
the I I it flier Si liefore Irnr hm h rml rri h t > irkit i rl1 ri it on ni atH atHtill 1f1 1f1Illl a aI
till Illl I I IllllOtlC IImnl titnori g the I I it ilire i r nf lle t I tion I lll tiul l lie liemuM t Iu IuIntlat
muM ml1 answer 11 tltta or wa auia one U ffKanliii h lip l lelt leltIit < i iremdenrw
remdenrw remdenrwThe tn tnTh laI11
Th The nit at I iat 1 in I on i U iMriou rn rlntt from Ir f nitItI the t h h1 con conmercial flitttlrlts
mercial ttlrlts I viewpoint vt i 1 unt 4 f n I > 0 rmii 5 nI hni hniIt 1 liiiIt
It m I ntsuita > Mi the h li hlll iutttng ttinK < it t if r nrolialiU nrolialiUI5ii Irhl IrhlI rIitIyIt
I5ii I i Itilian 1111 It iiinti iininiKiHii1 III from S iple iplem 1 1I
m I a month tnUt Ih h and It 11 nil < li I ii i t > ti t I the t h tiala iI IIoH IIoHRIl let a aKrnpo uugin
Krnpo RIl gin nduntV tllI ttltit V lmena ill i I i frii friiwlmh rr rrh i iwhit
wlmh whit h Mie II I Ii trnie ml are ll tin MII ttu lieitit tI m oi tt t lie lierholera t I Icholra
rholera dmtrlrt ttl trfrt and 11 thux iuamntine uIiinrirtttrucul1ttii < lunmllllI < l
TIm I lie I acre Alr till irroivod I il > patihe patiheyentenlay Ih IhInlly
yentenlay Inlly vannc arl Iat ItI1 the itt h holern dolrl < vre vrerrriclinK svgaprcalinc
rrriclinK rllil and that the Ih line lil Itti in I M i W WIto nf nfthe nlIh
the Ih guaiatituift 4IAAllln acainvt R 111 I Nnpe Sa had I II do doto d dciilcl
ciilcl to I i ut II 11 out 11 thai i tty t a I uta n por irt of ofanti f 111 111and 111ant
and ant until 1111 the Ih mipnreiwion of the Ih ill illto hI
to > ort atil iil i iirwtlv Jrt ftotn rI Slarwdloi to fhm fhmort Ihl thiaIh
ortThi Thi T Ih > North nr h Ornian Or rnlani llovd I lts it IIIUT Ivixnii Ii iOfl n l lt
t Iwrt rf whiih 11h Kaileil 1 yeoterday vcatrlla rla from fromfor Ir ttinnIunoui II
On Iunoui for thi I i ltV 1 will I riot n t call nII 1 at IIi N 11 11h utpIi4 utpIi4rIM po i ir
r rIM N h > ie ummllv t latja 11 I I v ilo 1us mil ii it ii 11 I I iontitxie iontitxieihroiitfli flit nlll I II
ihroiitfli I hrolllh Ii mug it the II t Mediterranean tINt itrrtlialt to I Ohrlr Ohrlrlal iilirnlnr I i I ttt I fl t t11cr
her llnai It lal ItO I I irt if 1 < a llermun I I rfltit IUI tt Wir Wirr1111 V iiior ix or orr
repre r r1111 rctit niin itt g the I h Noth No = orlh t Ii iertnnii orttul rl U lloyd Jln I 1
I 11 ii xxid stt 111 I ttm I ho h had haollIII ahoiuto aiuiut it < onulni onulnij ilI >
in the II efTiiMeniV nicIc of Iho lii h Illllod I state tuit tuitITitts 1
Mirine r 11 opita wrvi rvt Mirei r mii n who whohad wIt wItitttl 11
had fli rhr fiularge rce of r ariou UKieiteil Modi Moditrrrrtiean 11 11rlI
trrrrtiean I p rlI irt r and ani 1 that i Mie h Itt lino h Iiiu would Wli ultl I I
follour rlo whaevir r niiii > 4tioti tlia the th nerviio nerviiohad i rVu rVuhail
had to I tt tnVi 1 tttauTb III I
The 1 Tb Ital 11111 Italati an liner Tunrinma duo tlt I to II j I II j
liiliv I llr tar from rI fri rti Napleii N us 1 ttI will w 11 ii I > tav Iar tj y oiit il pI ide Id I hi hilirt isiIfirt j jIrl
lirt in Il oiiaruntiiie IrllI with h her > artgr artgrfor MHITN MHITNfor
for rlr five Ih ili IIaVu a or r mil tituti ILI I the thi h prolmdilitv IWI of ofthe Ir IrI ofttit
the I dixae 1 up 11rlJ > rniK ainiiiK tin Ih1 hitti in ml mlniiiall 01 01rnl tj I Iitttttll
niiiall rnl Uforo I r priMHH r Itnifor r tr Satidv S Hook Hookl I
l II the I t htiot II ittu will II lI Uiipm in 1ahoHtid Onl nh AIII AIIII wir wireM iro iroI
I eM > toorh Inr with h their ahilt hiM hi > that 111t have haveleft II hut huttft
left Nfiploi NnI n within 111 the lii h lam t rev Vrtil era r1 wo w w4p w4pant U Uand
and 111 will 1 i nforiiil if there t h Iur ha II loen loenanv Ictratfl
anv U Imlera lelr alioant Ihe Th mipre I I or orI ioii ioiif
If f lle II t ntealihlp nllifi ni t hero h lion i that the thep II IIr Iii Iiif
p ml lo or i if r the lit h vmertcai 11 Ton TonMilatf I Iileit
Milatf ileit 1 a 11 Nut id tho Ih clr Irgps iini gf i II triii
llo I I i pital 1 itt i I Mrvire rvtr Ir m t t tie h Mo II lilerrnneati lilerrnneatililid Irm IrmI I i trniflstttitIur
lilid I iither t liro 4ii tlirtu irt l 1 l n nI M Mten1
I ten1 1 ° o p keep I k Imlera I Icret mfei t ii 1 tod t p a eirtgrs eirtgrsrunt < nor norrom
Irl rom einliarl 1111 ii iin 0
n 1 MIT ii i rl mm iinii i il 1 1Ia it itJattip i ilol
l Ia Jattip mr II I liiilie llellrrd llellrrdUlllcil 1lr1 1iaincr 1iaincrllliil
Ulllcil lol 11 I I Ilinr 1lr xtorv lor Tali 11
lame II Iiul Illl mi voir old 11 l of I Jjno JjnoHut n nIlltI ru rutL
Hut IlltI tL t In It gil it Htenuo s s n tOt I 1 Ii llrmi Ir I I r n t n rotiriKl rotiriKlfiil rt rol roltl
fiil tl V ii 1 ticiiioer 11 11 Ut r who w 11 ito had Ilhl It it loon I 11 in the t t I Now s Ntijit
Moik tl jit Vouroluciiil 1 lnMitit ntI t i 111 m mfiilly
I fiilly St I I Hevonh pl tiil h tr t rit l slut II < tenilier I itt I cr I I IJ IJ I
1 jumped J 111 11111 I4 I from miii the II t i lourth I io I 11 Ii Morv at rs window windowof wlI w t iutw
of r 1 the I I hospital h a I I I I l I yoMterdav y I ctiti t I i morning ittor iii tig lie lietruck II IIt
truck t on hiH hl Ii ii heail and 11 ti itu I w 1 111 killed 1011 I it I I
Mr Ir fudge wa w a I widower II o i air airliv n nvlreil
I lr
vlreil liv iv a daughter 11 hr Hhol h1 30 21 iMir flr t old oldI 11 11I
I who wh went to I Atlantic IRI I it when 1 1I lii M went wentto
to I the Ih inlllutlon Ho I II had IIHI le n treated I II
I 1 in I I II everul rl neiiroloKinl n ° i rilngira 1 in 1111111 uiat titutiorix I t t Itni I ittins or r
ininv 11 voani VR he h wa I 111 encmeer IIIr for rrI Vow Vowj tv tvI
I Yotk li iitv iitvJ 111 111Irnt 1
J Iritf rnr Prcknantta rk t alit 1 a lloml Oi rrom r Ml ClIln ClIlnI qufinIthior < iilnn iilnnI I
I Kalher FIIIr Quinn lireurli of r promi Irllll rr nht < Miit MiitHKni t1 t1ilto iiitIlK
HKni ilto IlK IIt Irof Ir Harry nr 1111 Ihurloti Perk Irl WH WHup wnq wnqI I
1 up I II i I in II the Ih I hi Supremo Sf Sttj ttni Court I 1 I rt aitilu llall tt ye rIrly lritiv lritivon y
on nnoiher itol Iur motion mli 1111 hv I the t h ho i 1rllall fendant fendanttliiM ii t I
I tliiM Ih tinit 11 for thc Ihl Mlnix 11111 of r irVi > ociiritv ltrlt In t tor
for or ci tntu > nta 1 on Oi the 1 It ground I rl I I tint 1111 IIH Ih pl pllli < nsiT nsiTi IT ITI I
i N a tiitin tItun > r > neni I Ion I 11 I oun it i aol e for 1 r Prof Pr if r
Peck I k Mtiil 1 tint tl Mi I yuinn III i now 110 living I I II
I 1111 In Ilimliriiliri I llhrlll and I employed hy a firm nmor
I of lUwton It lirok Iror brnkrn rn nml lnt tint I h1 > I hti i hn n t tlived tltvetl
I lived 11 in il Yew S W lrk > ork for el 1 lgtit ht 1 rnonth 1011h 1011hI niolittiaMi
MIIM Mi I Umnnrt YI ytittt 111 lawyer < aid ltl that alt lio h IM IMonlv I tuniv
onlv Iv in I flout MI tl teniMirardr and II that 111t her heri h hI io r
I i Inm IR with h hr mother 11111 and 1111 lirother lirothernt I Inl Int
nt 711 ill utl l lb4wn w on trMt m I The Tt llrotix hlrtixI j
Inn I UI in rs A xiniid nn11 rerved diimimi diimimiTnicl dtisitttTruat
I I
Tnicl fan a Collrrl til n > 5 wa a ItAtNlib > I IMirh
I tAtNlib Mirh frh Sepl pl Ihe Th alloKa alloKaIt 11
It I i > n Hi Ihl I ittt I the Ih I Ii International I II Itrlt I r 11 < 111 I tuna 1 Hai 111rr I lii I ve iir iirloiiiMiiy irI
loiiiMiiy I ttii 4 liy i Ia a trut t in t U violation 5 Inlnl 1111 I I tI of f the theStale Ih I Ii IiMIitt
Stale 11 imtitnit 111tr lawn Ia wa in I no way affect affectth It
th I h rich nvhl ri ght f Ito li t corporation e Irpi rrl nni I t t to I collect collectin r Ilit IlitIll
in it contract I nlt lraI ia it N in 1 I II thin 111 I Iii Stale Sil SIts 1 t Thi hi i ilirlef I it itI
lirlef I 14 the Ih t Ii ii I > ci IU ol III 11 of I If r the II I I t Nupielne MJI Mu I r tt I ourt ourtlidiy o t rl rlhv r rttliv
lidiy hv in a 0 < T e wherein rl luii hitIte li < l lenient lenientStilltl tnIIintMutt 1
SlIIlti Mutt Stilltl t Ii held thai 1111 I I I a I farmer ftnr ft r ttttr of r thil t hi t county e lly t sit I Ine Itt
I ne tt fI 1 not my v an 111 noc ml 11 lo I Ii the Ih llirviMtT i iimliino
I imliino tIll 1111 I in on t its the I h HI no r i ihm I ttut 1 the I t Ii corporation corporationhad trt i ra I t it ittin
had tin ii no I Ii 111 10g HH I at tniiilifiK Itlhll U I I ng in II i n Michigan MichiganI tl 1C11I jelit n nI
i Vlrt I la liiina I ler Ianir tat or r Iaroelt ParteiaIiit IaroeltI r
Iiit IiitI
I I
I J t 9 il I ttin if > i i Va Soiii Th The rl SI aliotifs aliotifsi t tOll tOllt
i iilion 1 if r h r < of 1 a e Jlr Iirst t
I i IfKllV oe tiHl i wI 1 I i linolt linoltha In In11 ynit114I
ha 114I tin II i Him 11 lit pre niJ K l fl f sur Mizar MizarI suw r rlam
i I lam IInln Iittnln nln NI 1 I vii pnxidei anti 1 h I J JI f fOwen r
Owen I iti MilwTik tiIwiII 111 fre rr
1 1 e neic n tttteniott invenl In > n it t IMII 11 illlx iIi 11 1w > her herrar hI1 lohlIn
In 0 fmt fmtI mahi mahiAdltffPa
i AdltffPa oire oI > i r faring > < inng h rar rori l po pit pitWrrnd t
rll
i I w Wrrnd rern iletir Iyl J I Plcharflannof Ikh larkv 11 11Ikh n I
Itlch flb awl al D K Thcmaa Tcm of Omaha Uah J J
1 < I
i
It
lv f I J L 1 1t 1r 1I
I 4 V4O1t or n
4 tauC C fof foftP or orS
I t I S ho c tP
I DoU Cc
r n s sr01 d ron 150
n A c
r01 r Chcr r
to 0 o 00 our ssocs o and andnd
I fOf c fin tt nd xisla10 i tOf ctoq ctoqf o oIcciW 0ecY
f l is S ti4 IcciW CCtj CCtj4t 7C t sup11 su r orcc ever everSy08
0 C F or a 1 ha han
4t Sy08 hlln5 hlln5r1
i a vofn n orn I Q DOS OOSorn DOSvofn
W s si sQ C
Uan Uann
Q rr rrcoIzz n
coIzz coIzzElephant
Elephant He fld fldWoonsOCkSt d dWo
x Wo WoonsOCkSt nsock t Rubbers RubbersSOLO
r1 SOLO EXCLUSIVITY EXCLUSIVITYWLDOUGLAS b Ib I i ip
WLDOUGLAS WLDOUGLASW p I I i I s I jd
F
I 1j I I I C
V Vi VWI
i
W L Douglas S3SO 5D and S4OO S4OOshams 400shoes DO DOshos
shams shos are ar r Doa itosHtvmty tits h hUt fst mads madssnti i1Vadand ad adanl
and most mos fslfy popular shoss ho for 10 or the thsmrlcs therce tIi tIipric
anl mrlcs rce In America and d mrs ar the most mosteconomical mosteonomicI mosteconomical
economical eonomicI shoss sho for Dr you yo to buy huyDo by byDo
Do you realize roolze that my shoos have boon b on the standard standardfor
for ovor 30 yoars that I make and soil sol moro S35O and andS40O
S40O 00 shoos than any othor manufacturer manufact rer In tho US and andthat andthat andthat
that DOLLAR FOR DOLLAR I GUARANTEE MY SHOES SHOESto
to hold tholr shape look and fit better beter and wear longer longerthan 10nKorthan longerthan
than any other 83BO or S4OO 50 shoos you can buy buyQuality buyQuolty buyQuality
Quality Quolty counts and quality qualty has mado my shoos what whatthoy whatthoy whatthoy
thoy aroTHE LEADERS OF THE WORLD WORLDFor
For FALL AND WINTER WEAR my Immense stock In Includes Includes inciudos ¬
cludes the pick plcl of tho latest and best styles in evory size and andwidth andwidth andwidth
width especially ospeclaly in YOUNG MENS M ENS LASTS and my stores also alsocnrry alsocorry alsocarry
carry at all al times the most complete assortment of tho moro morosubstantial morosubstantiol moresubstantai
substantial stylos such as have mado W L Douglas shoes a ahousehold ahousehold ahousohold
household word everywhere everywhereIn
In fact W L I DOUCLAS SHOES SHOEAE ARE THE BEST EST IN THE WORLD WORLDFOR WOfLD WOfLDFO WOftLDFO
FOR FO THE TH E PRICE ICE and whatever style or kind of a S35O 9350 or 34OO 34OOshoe 500 500shoe 5400shoe
shoe you want it can be purchased in a W L Douglas Douflns shoe store storeYou storeYou storeYou
You will wil be pleased when you buy my shoos because of the fit and andappearance andappearance andappearance
appearance and when It comes time for you to purchase another pair pairyou pairyou pairyou
you will wil be more than pleased because tho last ones wore so well wolt and gavo gaveyou gavoyou gavoyou
you so much comfort comfortu comfortHOYS comfortBOYS
u BOY BOYS vc b SHOES citnrc 5200 co 2 nn 00 AND n 525U < 250 en CAUTION OAUDN1 I None genuIne fnlll without wltlol W I L LDouglas
Douglas name and an prlca sIce oe stamped on the h
The Tt Best 8e11 School Shol A Ores Dre Shoes in America for Ihe price bottom Doull Ioim nae anl TAKE NO SUBSTITUTE SUBSTITUTEI
I H your YOlr lnl 1Itr Iealer r cannot nupplr TOIwitli Yo witit lh W V I IonIa fnJa Shw h writ rlt for or M Mutt ll I Drier Paulo raul W V It I I 1tOL IoraLAa oc u IJmokUm nrkltn flro kttitt Ma MaW 1 Ia Iaw
W L DOUGLAS DOUGLS EXCLUSIVE STORES STORE IN GREATER GRETER NEW NE YORK
93 Nassau Street Stretl 984 98 Third Tird Ave near ncr 59th 345 Eifhth Elhh Avenue I 708710 Broadway Bowa
755 Broad Broadway cor 8th St St8S3 1452 Third Tir Ave near 82d 663 FJ Fchlh hth A An e near ner 42d 42 I 1007 J 07 Broadway Broadway13G7
853 Broadway cor 14th 2202 Third Tird Are Aicor cor 120th J20t 250 25 W Wt t 125th Street Steet 13G7 167 Broadway
1349 I Broadway cor 36th 2779 Third Tir Avenue BROOKLYN YN N Y i 478 Fifth Ffh Ave coy cMlthSt llth I I lit St
1437 Broadway near 41il 356 Sixth Avenue Annul cor 22d 421 Fulton Fulon St cor co Pearl I 1779 J Pitkin Avenue Aynul
Enthusiasm EnthusiasmWhen
When hel hcti our Salesmen arc arcenthusiastic arccnthujsti arccnthtiiistic
enthusiastic cnthujsti about ahou a new newstock newstuck newstock
stock we c know kn pretty prettywell prctywct prettytvcll
well wct that it i ii is right rightThey rght rghtThey rightI
They I hcy barometrically harometricaty re reflect rcrect reflect ¬
flect rect the view of their theircustomers ther therlU5t0ICrs theircutolncrs
customers customersThe lU5t0ICrs lU5t0ICrsThe
The 1 h barometer i is very crv high highthis h highthi ig h hthi
thi Fall FallWe Fall Fallc 1iIIe
We c never had a handsomer handsomerline handsomerlnc
line lnc of Suits and Over Overcoats Overcoats hercoat ¬
coats to orter oter uur friends friendsthe friendstht tricudsthc
the weldrc5sed IclIdrcsscL vclldrc < sed men menNew mencw meniC
New > iC cw models mldel in in exclusive exclusivepatterns ciitisivcpatterns c cpaters
= cxlus
patterns for Men len Young YoungMen Y Youngand oun ounI
Men I cn and Bop BopI
5 I to tofi tOThQwningi <
ThQwningi ng ngCnipan
fi Company CompanyBio
Biodwy Bio dw y at 32nd Stiwt StiwtCooprr StirtV
V Coop t Squire si > l 5th Slrrti SlrrtiFuboa StrisiFuko
Fuboa SlraaL Biexilr
a
ISIIHI t It I s in I intii UfqI tt fw fwlla irIt
lla I It an au Inlrrvlrw litIrri in tilth It I Itit the I tti Illilrlrl Ihlrlr Xllnr Xllnrnr I nr hrii
nr ii > anil 1 a 0IIcrlpr 0IIcrlprfr Urniieraplirr UrniieraplirrCieoril ietraiIucrrg
Cieoril fr rg < oll 111 iililie I it illlil 1111 ii it I Jim 1 pli h Itegin Iteginwh UI ii iiW I Ih
wh W h are u ii mtere t lit rotu t l in the th t It lntfwra niporntinn nrl I itpn that thatnuiH 111 11111I I IltflM
nuiH 11I the I I tnioii tII ttti ti I i tin i r < in I I ii Hie Ih I hi Tentlerloiii Tentlerloiiiwere Tntrll it itwr
were vmitora 1 at lt the I h oftin rn n > of I IhMrlrt IJlrll IJlrll11r ltat rIrt At Attorney t tturti ¬
torney turti Whitman Whlmull ittI mit ii vi v tfrdi t rll ti > TIl I hey railed railedit 111 111I a lIcI lIcIalt
alt it I li sb he invitation IVIi of r Mr Ir Whitman hlm and andupent iltillit 1 1111
upent lit ultt Mime tilt 111 lime I t til with W ilh I I it him I t in a itenugrapher itenugraphertner atittogra 1lllrnphr 1lllrnphrI 1111cr
I eitte i
Xititr > I tner of r the Ih viitm vil went li lfor for the theIrand th thaiI
I Irand Ira ni liii I Jury I it ry lint h Ii it I i ia undemtooil itntlrsts oil that t hit t they theyMr Ihy1r t heyI
1r I tuir wiilliignam 1111I ut I If 10 10r tost
Mr st r WhiUnin lol t11 ItIl It iinte It hl1 < i j pArtlciiltirly uui rtttul ny to tokno I Ikll tk
kno kll k 110W if t r I either tt hrr iur if t hi ia cidlern 111 ets could clo rota itt fiirnmh fiirnmhinformation frlh fi nnIt nnItintnrtititttn
information rutlllll of r the tt h hermlMinta of r four fourmen 10lr fourinttl
men for rll wtne hiAeirri 1 arr1 < t wnrrnnlMwert a arrnitta rn II were nmueil nmueillai1 uistlIait 1 1L I
lai1 L wiek T Ihe ri
o iiiii were lieHeved l Ihl < i ihnve Ihay
hay hl l heti > een fri friueatIy < tIII iieiilly in the Ih vinnity vlcilIlt Idll of
llrtuidwny IoelI It nuull I t ii y and 111 usnai I Kortleth Ih it treet 1 r while hi hitle hitlewer mi miwere
were in pro pr lirgr > riH r luit 11 when 1 itoti tiewa leaked Itk1 Itk1nt cuktdion I Iout
out nt tluit Ih I itui I itiillrttiniil IllrIlt iliti ttt fttti ta iiiciiti I ii I i hal 1 them I had hadt hll liii it
1 roulh 0 intl I Iii I I u4t 1 rot I IVhatesr IVhatesrInfirinittlt t ir irInfiiriiuition
Infiiriiuition 1Irlal Mr Ir WhlllI liuinin Knnnl 11111 h he kept keptIn
In I liiinwlf liiinwlflit 1111 1111H It titwlf1f I
lit 1 tr r tLEI nII III l1 int intwit 1 1r
> i wit < lrr ire r i triiifMTal rl nil I Otrliratf OtrliratfColiiiiitMi eletrateiIihiia
ColiiiiitMi lla I Ttirrr TtirrrIM TIr IItrrI
IM I t 1 wnt Wt W I I V 1 1l 1 frr frrIRI rnsr rnsrI
< l IRI lseavttia > Inrnl x lnrtliiA > H in tin titta I town towntlii 1 will willI I
I tlii t h ohjiiliVM IJI lO IWMII I wItt Iti if ifif r I It IIIrllllo lIlgriniutg lIlgriniutgfit
fit < if r th I > > 11 I icnnMitM Of if I N Icrmiv Ir IrhlfI on onliiiiiin I 1 1litt
liiiiiin hlfI litt ia I It 1t H iictiiiMir I t I l Ir > r ii iMKlrnw iMKlrnwVilwin twulrnwv Irw I IW
W Vilwin v t i Itt liirnMrai Ihrru I owrut ti Itiliilnn t tiI ii 13 I I for Cov Covi In Inn I fis fisrltor
i > nior n Hut il l iililn tilIru 11 w id I Pt KHtli Julhl got riiiK ftiirn ftiirnIlir rtn rtnr fnrtI
Ilir I ii I ur irc li of f lli 11 I Ii > nlil i II I I hnitii > toni I on its Illixitn Illixitnflnld 1111I it lwtttnet
flnld 011 net I ii tfl TIIIH 111 lie Ih 1 h U I itt > llr lt I Jr NilMiii I II IIi I
i I I T wiMinr nf fr UK li I lit I nli nll1 stII < M > II ln < > liv I
1 ri UO n i liuri It i r liwhfi I h Itt I IM t i tin tl t Il pr t > tril HIIHUIIII HIIHUIIIIolilwi tlpuil tlpuilr lJlitI lJlitIf
olilwi r 110 I Ii I I sI K itl iiirKiplm I rt i pa lii < fiIilll iM ili 1tI 1tII t tto
to I 1 > IM u fm r I ih I It > > r rt > < ption ptionHui t lfl lflfl
Hui fl 1 il 1111 I gri nmcn rile i It i miller 11Ir tin I h n 11 111Irat > i ii i > n
1Irat I PiniiKTaiii trteratt I nioii nf r N i ir rr
f ilin 11111 li 1 l Ir r V oOruw or ViMIi tlitti i i mniiwr
1 I li I nf I l <
MimiMi niii itldwull aldul will 11 Mrk > t a U Uii t tIii
tl Iii ItIO I ilot Pr W 11 lIti ut ill 1 II t tI
< ii liHk and r ilmrn will wl to a 1 ilmncr Inll fr frlh I If
lh f Ij O fhrlnrht iliTnittorlll iiilulu nII R ihi h Ito ItotIiIit 10 10t o oMit
Mit t niw ok i < Itiii at lt 7 n ii 1 4 Vnoni In InM I li liwhi
M > Al rii wh h r ro azrt xrf sr tiH j in inar attend attendnra nt nll nllar
ar nra imirrnor mr trf l rt flnMfl flnfl of Ilatne
KKlianl HIharo lnv tin of Ma Iitihiaitt AChllUa ohii tt hbok 1
timitb twib of Oforftia and ad nd Ctutrle H Haroliil Uaw lok I II
I
I
1
i iI
I t
i lj
Going to the Cup Race RaceIf RaceIfthis
I If Ithi Ifthis this list suggests sug sts anything anythingyou anythinou
you IotI ou need remember rememberOur rCIflber rCIflberOur
Our Motor Wear ear is i sold on onthe onthc onthe
the same basis as a our ourSPOrtY lens lenssporty I Isport
sporty clothing cothinga clothinga a till ful tlollars tlollarsworth rIlrs rIlrsworth It1I8rSvorth
worth and a little litle more for forevery forccry brevery
every dollar dollarHecause dolar dolarBecause dollarlkcatise
Because a motor is a anot luxury luxurynot
not everything evcrything coniiectcd onliclcd with withthe withsport iti itithe
the sport need be extravagant extraaRantthough extravagantthough
though though it must be good goo to tostand tostand totaicl
stand the hard use useXlutiir ucc uccI tice52t
I Xlutiir 52t r errAtrn 1 iuUa 01 I f i taet rrl 1 < AI I illOiltnl uuritJ uuritJItfMan h hcthn1 >
ItfMan cthn1 cp p of itoltPi Sctii t rhrtlotft rhrtlotftt rh chrt 11 11brl lol loltiulilt
t mlirrlu brl rtnlt 1 inm m I loili llo tlh tlhtt a Lilt llhruLtrr Liltittbtr
ruLtrr tt urut nIt I nni n tiikr tiikrllUl tte tteiltri 1
I iltri I tticitntitIt tticitntitItJIu IArnl
11 11luln JIu llUl ill illitotti
luln itotti iiut 1 rur ruru rr rrI
u itiiMu I I tlnulilr brrixnl lnl Imlih l nlhhlulnc ito uiuinrlnr itolrlflr
inrlnr lulnc tnc tII tIIII1h mutel mutellIreaIitt lrl lrlMrAk
MrAk II1h lIreaIitt t iitlilr bl eiIljLite 111 > ni n1 fat fatl in inlb IC ICI
l lb h nuirlllr ntIII not nIt in Bllrl IIJ luorh DI I li liTh
Th Tblhn Tbenmo fmo botilo Ialir tnt nt n r rttnL > trn n lr r tnrirt tnrirtof >
of 0 IhHr cn r rUH caIJirry + f fIJ I
1
IJ UH IJirry ry nit nf wml ml mllh H t4te n for rh rhajtyi rhajtyiSoIl iiVur iiVurSoft
Soft f r rtflUL i anll mi > lt vnliri1 Itttat nn anI n rhumiri rjurn4lerjaetrt un unilfrj In InlrJa1
ilfrj lrJa1 lrJa1Inll1 lerjaetrt lerjaetrtMntllrl rkrt rkrtKnlllril
Knlllril Inll1 w wuIirnaI lilrn hmI i nnl In1 Unlllnl
Lnllr loI loIum rp rpflum crt crtttuin
flum um H Muttn4 < iiiUn In1 > l nrxt nt t u tjtr tjtr501ea1 > trU lls llsI
501ea1 I r ro
I
Sn o eIt I o1 cigtn
I clll tols tolsft I
tnr liitk liitkVln ItIeitnI d
Vln In1 < J hrr Itu hnntr Ur r Hchl Icll I Ieittpr r rp lrlnj Inln fnr fnrtnr Inrr nr nrurr I
urr p r r ln Inlo tntd IJf nor D nxprrrtil nxprrrtilvulrh onr onrh ntnriotOotch
vulrh h knlllnl klll f mufflrrt mufflrrtt hum humr multI multIlir
t r lir Jr utilMr utlll ani nl fur I lirnl ro 01 rntiIfltil 01o i iI I
I ir r iIfltil i < ntlrl nll < n n1 mhr h wr
o nrrni nrrniwn m tt Uti Utir Utiimproird h
I
1 11m r
1m improird cul mini tertet In htii
r I ollf ollfllwwrr
ii wn II tiu Itn luutrr > rr In l inilon lMntiIUttbn inilonMiihbrr
Miihbrr llb ittIrte > lilrl 11 and nrt rubhrr hh hh1Lln rnt rs rsLtttLh
1Lln LtttLh m mr 1m lvrporte1 1 Ou titit tititioIten n nn
llwwrr n hoH ioIten 11 r rlocl
tlrf hr
rl1 I irmk n < n nI 01 01ttupr l lnlhfr
nlhfr I urt oArlr r plciir lp 1 AbOA1 brn i hT hTii hytI h rr rrlstrr
tI lstrr ii > rr ml 1 nil n to O hr I h4cl riwohrrr rl rIwatrirW h m mNrw Q QROmRS
Nrw irW i rk wIROGERS > rkRnrFRs
ROGERS PPBT PrIT COMPNV COMPNVThree CO COThrc CIt CItThree
Three HroaJiay UrJ ar Store Storeat Srnrat
I i
at l 1
al t tUarren
8 at atWarren
I
Warren arre st IJth I fh s st t tinnri 341h 34thvs
vs 11 1 I 1111 I I innri ITir ITirIll rr r rTtH
TtH Ill lJ lat l frntalo 1 if Ih Ihr Part trrlran rrl rlra
llrril lr1 IM Il < > < a aTit 1IIIe Ulh Ulhhn ikatirho
Tit rho hn onl f iii fM Irioit j
rii i iii iiiIts n
III t I 1111111 ItirU 11 IIIIIIIK IIIIIIIKl 1
11 1 Viatei ViateiI 1 1III
III I l v nfifniimn nfrlln stftrit w 0 I hr h Ito t r o Kllllln gi liiI I
Imlf 111 Ito I f ii i iloiii ill 1 iill HiiiiM 111 u itt l u m I ii ih I t n I i iIn ill Ilh II
1
In 1 mi tl Mny havi hn uniiinlif < l
III II 1 110 110tilt H Hmill I
Hil tilt mill ii only ily A nlitni IIA litit t inn flst I 1 i If Ifh iftI f fl
I l h Itti ti th h lai la fm lila U I f ii I h
IA htl IIfil pj tupu1 tupu1I Kk k kAI
ii I heal AI Kiv K
i
> f MI
1I hlh I Ii titI
n nlt < nt and dtttnrrtl 11
IInr rlor I it n I n1 I I
lnr1rs ralif 1111 tu ii
In I flrItI
tit
toII tl
lit li valiialil 1 lattit > I P 0111 11 not flu IH I 4 4vTn t
Ih vTn lhirv T1111 wIll 11 1 an nUIy Cy at < < llh thi Mtii hl iifn of ofof f
of SIlrAI atiiral d death ath 11101 hItstnry l to d determjn lrmll Ih thi cal 11
CUFTON cUrON 2 ZII 21 ia ki ll Ij BEOFOKO2ilaUsh BEOFOKO2ilaUshA IEFORD IEDFORD 2i 2 I Is Wa WaM kIgThe7e
ARROW ARROWKetch M A The7e eeto w wMtch
Ketch Mtch COLLARS COLLARSSit
Sit anugly to the neck ntk the top meet meetIn mrt mrtIn meetin
In front and there U I ample m pac apacfor < pacfor c cfor
for the th cravat cravati5cJlor CrU CrU1Io cravat13c2toe2c
i5cJlor 1Io cClurttrcbodrCoMk c ClururubOr ClurttIeiboJy Co CoMar CoMarOrthopedic r rOrthopedic >
i J
Orthopedic OrthopedicShoes Orthopedi OrthopedicShoes3QS
d dor
I
Shoes Shoes3QS 398 398For
I For or flat fal Feet PeetDunlon FeetBunions rt rtDunlons
Bunions and andweak Ind IndI andweak
I weak Anklct AnklctElsewhere AnI AnII AnkiciI
I
I Elsewhere el c
6 601 00 00Vlci 00Ir t tIcl
Vlci Ir Icl Kid and ld Ulach Il Calf CalfRusset Cl CalHigh
Hi High h Russet Shoes 398 398Equal J8Iqual 3983qual
Equal Iqual custom hoe costing riOO riOONewest ots OO
Newest s cwcst Fall Fal MoJcl MoJcltamp tfodclShort olcI olcIShort
Short I tamp ifiralnht la last ft Va Vamnd lrrM lrrMni arrnw arrnwand
and ni Ml wide lde toe toerniNiiii 101
lt ltt 1
111 111UIU
rniNiiii t pui HAI 1 ll4iI 1 i i si sin I tl tlhi i VT i s sN
hi I n HI 11121 at to at I IN I a aN
N F E EWMAN W U M A A N N C s ILLUSTRATED ILUSfATU ILUSfATUTRAVEL
n c if m rt n O TRAVEL TALKS
XlvriiXN St M1Il 1 ItUKl 111 I in IIXIUXN t tlt rt 1 1 i hi h v A
I Mil Ii I X lira llf ul ii I li I till WI WII A > plrl nr r M II 0
r n i Ill II l Ills XI rtt u
I t V I 3 s 3 1 i F4 s 1 1 Tlr TlrLast Tire
I dl a C il M f 1ki 1kiI I IIELASCO T
IELASCO I I t ei 1 j t r t u uT LbIlq
Ilq T ta j
Last Lsl 5 Times 4 THE TiE LILY LILYt
M I It f IS i n k kTHE r f 1 tin I
i I jlITHE WTHE THE CONCERT CONCERTIS CONCERTPEPUIUO CONCERTEPIIILIfl
EPIIILIfl Ii r rip Lul s ti II 0 0j r rt
PEPUIUO t tta ttaI
j I IS MATRIMOHY MURIM y A FAILURE fAIURE 1
> KM Y E f MOMtv UI S i in p nvx t I I
REIECCA af f SUNRYIROOK SUIIYIIOOK FARM FARMll FARMrlut
ll rlut ilotes < Hf rat I lUrklnc lArlo IrUn Sirr < lnfnrrMloa innrriqttoiitnlr
Vlenir n < up 11 llldlng 1ldl fluId lag lagiIli I tonxn nl nlII >
IIIM t HI II HUM r tlii t m I r Urvint UrvintTHE ttritiitTHE nl nlTHE
THE HE NEW W 0 Q THEATRE THEATREr
I 1 I lar4 f t o o r I Lll Llltittiti
11 r i HIII HIIITHE tittiti lf Miiiir MiiiirACADEMY IUlf
THE TiE BLUE BIRD ILWt ILWtACADEMY 11 11Miiiir b bACADEMY
ACADEMY V V 1 THE GREAT GREA RUBY RUBYN RUB
N I S tr i Ill I IM 1 M MH lt ltaiitiiiitii I I1
aiitiiiitii vnuitHti si 1 u i i ir I i c in int in t I Ii
1
H t M dl > i Ii V Ml I li i M 1 1 I lI X W t I IIMII
I IMII > SItu M 1 1 The lUmin lln 4 tier MrrCnLflNIAL tierC rn rnI
uiunm AL n II t > rl r1 H ut ut0IP j
COLONIAL C 0IP 0 F St nmri Ii anil A Avi
1 vi Sir nrin 1 i itifi 1 Hit 11 i nlh nlhVI OlhALHAMdlA ntttI <
I Ii 1 lILtjOli
I ALHAMdlA A IIUPiTu n a I r n I lit 111011 J let tiln tilnii
ii VI 1 aa A I i J Jpi nri 1 ieith thl thlB < i 1 1BRONX
RONX I tI liii tti h A I II
BRONX B I t ii n l tn4 rn Un Unh
19 h Si 3i 2 Xtn h > < mirt I u I nbAHfl oibt oibtTwiu nIb nIbCR
bAHfl e Twiu T I TUN
CR iIflM iii il i i w w i U nind I S niuiii niuiiiJ Itt
J o > r pt > Me t ar t r II I IOr mnr mnrCnlamhla rnqVtnlmhia
Cnlamhla Or Vtnlmhia Ithl llarl tturlrque iie Pott Ioiutlat Vl h t Tn dA J IV 1 23 1
witi l I y flEvCIaLJUIIOU 4I1tEYgsaIuZstDntoI u cCvf St 5Io okog r
r V A AIIg5lIv AIIg5lIvrii I R U Ur
r rii 1IU t iIIKM iIIHM 1 TI tti ttili riirviiii riirviiiiEMPIRE III
I
EMPIRE II i iut
rln ijMVr ijMVrJOHN ut c 1 S
I ir n s I t
JOHN DREW Hf n I I smith smithLYCEUM SmithLYCEUM SmithL 1I
LYCEUM L tftlB tftlBMKlIf U 45th ltI I IwnmIP t on II IIltI ifiI >
MKlIf tIlini f t IHAN IHANrun ttt It A V
I i II
p run itt wnmIP i 11 I iit > H Irt I
f El I HUNTLEY HUNTLE I nllt t1tWILLIAMS WILLIAMS WilLAMS
In 11t Y Tii lrtr rli
I r F n I riflihlr h n I pun rur r 0 t r il ilAINCK
I 1 1IRICK
IRICK 3th hS hSht or ii Wi 1 s M MHENRIETTA
ht pt 1 I ti
U IliLIIIit 11Iur r in
111111 lint I I f Ii nl iti
HENRIETTA HENRIEA CROSMANII CROSMAN
in II M 11 Itit IIIMIliM IIIMIliMKWCKERBBCKER
KWCKERBBCKER KPHCKERBOCKEROUR MVxrr MVxrrn MVxrrOUR
I KHigC OUR MISS RI j GIBBS GIBBSuii GWSI BS BSIh
n Ih I I t Tn TiH 4 a aHU
uii nc nit o T I w h
H
nuuoun HU UDSONuuhmhM DSON vtV t 1 1I It Ititrtt
itrtt t ti MUm it Slut
I I 11 s I v le tl
OUR OUI ou GREATEST
I EMOTIONAL ACTRESS ACTRE
I HELENtWARE HELENtWARETHE HELEN WARE WAREIN
I IN THE lEST MILITARy
PLAY PLAYINCEARIZONAII PLAYINCEARIZONAIITHE IINCE ARIZONA MILTARY
THE DESERTERS DESERTERSC H HCRITERION 1 1 Orh OrhOITE8101
CRITERION OITE8101 C n U TENON n I 1u ha 5e Ilh 44th 1 1 ial ialSTILL 4 4TLL y ySTILL
STILL THE FUN FUNNIET FUNNIETFLY FUNNIEST FUNNIESTFLAY WEST WESTFLAY
FLAY FLY IN NEW YORK YORKCOMMUTERS YORKCOMMUTERS YORKI YORKCOMMUTERS
I I COMMUTERS COMMUTERSI nR nRIH r
I IH Itxltl ii S Itt I r M Iii ill tttNlt IIAIItUfS tM Kvr Y i M t V tttt 1 t
a I ila l at 21 21lh 2 tt
CLOT CLOTESSIE C L 0 B E 1
w ll I tuItlt lh It I lat Wk
ESSIE MCCOYT II
1 IU tIII Hn titiolt I 11 l ii > Tllr Tllrmini YIl fR fRI rni
SITs I XTSlivi 0 OI U UBIOU
I
mini UlJVU I I I i ttwn > It 3II J u > st f tt o jST p3
BIOU Mu Wed A Sat 41 41j ix ixI tSItti
j I THE TM TIlEDRAMATIC t Til Illl DIAM DMMATIIi TlfllVIISOv ri TimMHMY TimMH YILM YILMMY TRWMPNMY n r
MY MANT MAN MANt al allal
lal lalI
51 I I it nrtc4Inr r41 Tn TI OtR
tlr 1 n iiliIItr iiliIItrI UII
T I eln r In Irtit rtr en of r MV tv 1H t It I mrrwhrloi mrrwhrloier
In hiv T TeIrnp TeIrnptilt < er nl nll nll
tilt 1 l tV rnnlaUit lt plenty 1 of ofXIX r ttttPi rII rIII
XIX XI t X i I La Nvuiil 1f In 0 h tu hii treat t popUr popUrI g ° puIu
r rrr I it r r14 r14HEW 1 1Nl IluLr
Nl HEW AMSJRUM AMSTRflAMAlr l f A I II I III
I II ln < AhItanIi h rhjn ll Mlih ttt luiph liii I llrrr lee In I
I MADAME M MIE 15IH SHERRY SHERRYIMh SHNRYQAET
li ligAIETY
gAIETY t v IMh < SI llr i < 01 t It
unici J i Il11 u i i ilii r
lii 11 II I 111 I IIIIVNS sIll IIIIIIST 1ltT HIT llT
SET RICH QUICK WALUNIFORI WALUNIFORILIBERTY WALUNIOfl WALUNIOflLERTY WALUMIFORIL
LIBERTY L 1 Wrt 1 r i4 Ml S r r u uA r rA
LERTY U Slat flet 1 It < tat ti tiA
A PLAY OF CITY LIFE
ITS THE IIQ 111 HIT HI lFE 1
THE COUNTRY IOY IOYHEW IOYN I IIW IW IWNEW
HEW N EW YORK I n II rVi rViV7r II aa I lpl AInh di hM t 1 1THE tI Y ttg us
I V7r I III4 THE ARCADIANS ARCADIANSw ACADIAS
w l Mihl iIit h > ti i Hmd rdu
rT T Ml 1 IIIIIIM 111 i IItI klllrt u h Lie
Mf e > i t > 10 l4usi li x ThelleainnA fh thi ii sin thflj thpI4dv thpI4dvInc hI T TII1C yJIE
JIE Inc UfCOCDC kit ii I i i IIMIIM > > M
juc JJ ncDcno TLuLn I ALMAwlrl A viitrm IIHt l IMI IMIx 11 >
I I S aT 1 x n P tr tIr J r rimPPOPRQMEt
St 1 IS fl 111 111iJP titii nit nit4wQQMi
imPPOPRQMEt imPPOPRQMEtF iJP lQ
F 1 0 r I lMk flth fh th li t P IVI 1 iith Ilh M 1 > I IHit II ti
Hit VUt nro I nec v i l Iiest r t seat sr a u II I ui uiThtlnurni 1 1lh
Thtlnurni lh Imttr Billtlol SIlo BtIIt oh fht rh 12 Nl Nllionil N NIIOII NtIoii
lionil IIOII Cup e 1 Nlt Ntgift 1 Carthquakt lhQ k Clrcuitctl ClrcuitctlMm
0 A tatti Ih I 0 I Mm MmMIIWAI it 1 ia ia0u
SAM 0u BERNARD flCbUAnfl un t iii cAm AII uini Ut UtIIA
JtiTi Uflh1UiU MIIWAI MIIWAIh IIA IiiitAIIKEI IiiitAIIKEItrIe I KY
> h hIr trIe > rlr llmnlnn IArnon Mr U 111 flerkt nrld VI II 10 lIWA WAI I
kKKMVt kEitTAI4 1 TAI > fV1 KKIi KY l HONOR HONORnf IOOR IOORI
I nf rur nF rIIElatrsT4IEisuEitiK i 4Tr T Tri TUI > HK mu
UHr lf
IHI t iii i AIIM tt t t rniuiici rtllC ritii iti HI HIIt > I IU IuMlIi
I It IIiE IK IKKI Itrf iuEirtiti PIKHI AMI A J rt t ilIEai > MFir MFirOK IF f
au iutl 1 nMIii 1 OK rtu ru M1AtI M1AtIi1I t F FI u o oPi
I r i1I I 1ht lIridMlI I 11 It 35 Mt Pi PiMI 1 t tSlat 13 13Mal
MI vni Uirii 1 hr fl tlr I In tulle tulleOI I
ami OI v Willl Mal I I UlBJJIjr UlBJJIjrIIS Dresler ill I I I I1lhAI Iiiilttirp IiiilttirpII
IIS 1lhAI II Ih liittll IAH VMi ttlthb I MA l5 IuatttIiI IuatttIiII jul Mai
1 lti CiiaimtrWiiiiwarc C w11 iKrSF iKrSFfin lttriEIlliIts
fin IlliIts rf > OlrflWBl SlmeWWIrs Uti1l HNBWfllS riiA f1r ruikira ruikirailegL > wi fI fIIkc <
Ikc ilegL t 1 TUES TilV I OCT I IM 4 4UaRIP ufl aIe aIet I IMAflE
UaRIP M E CAHILL A MulniI Coned
RIMfllC RIMfllCllivlnirHUIIi MAflE lil ii ni p MI yuit iM rrf I IllInp
llivlnirHUIIi 111 llInp tIIo Ihrj h he3ittit SMIIIH 3lhI ir 1 ili iliI > v
1 I S jo Suit I > s St a
M 01 1 I ftii tlStt tlSttM iA DIPLOMACY DIPLOMACYMef y
M Ill h Oct C1 > 3 O IIMUII J fierCer vn vrnlr I M IC ICfDrbesR Igh h hf
Mef f UCI J SMI on c Sale S le T To i1 i1IAtvllfT dat datr a >
fDrbesR r I ti1h i I Ihr IAtvllfT of Tftf TftfI n nDAL
rorueuriaa r
ertsl 1itrI 1 I T IUr IUrl ita
DAL 0 A LY YS S1 l K > Xtls iV Ie f I ft l M 1 1lIaoIttt r rn N NIn
n lIaoIttt In n AHII h BABY MINE MINEti M I N E EI
ti I vi h kEn n r iii 1 i I iinui iinuiT ImI ImII
LI lit JLet JLetI
T I I 3i 0 MOTHERiV MOTHEf fl tn tnI t i iI a aIIIII
I IIIII till I I i ut i A nnn 1 Irlir h v > SI i irfiir b brg
II rfiir rg ZiLtt > Vin It S 1 the tL itt Choeolile Checal N I I Sodtf Sodie SodieI C o IA u If Ifii 7 7IIHI ft
ii I I I SIl I rc ltW nf r Ih it I rt rtiIl
IIHI iIl 1 I > I ii > M i > IIIK lt i HIV 1111 1111ll 111
S n ll I T I 1 tTh Xl h hII 1 1Tht
II Tht Th Triumphant Trio Trion Tr iO iOco
I n l COMEDY co MEDY rm 1IIrLITTLE 1IIrLITTLEI LITTLE LITTLEl LITLi I
l v I iflln f 1n iIn iInI nAUOTTI nAUOTTIr
I r a i bu i In A < It ItI I UAmutcl UAmutclff
I n t t I 1 l o i rI tt 11 t I ttte 1 i iliiiif
liiiif ff f I tt < i i t h t Un Un1EST A AlEST It ItlEST
lEST ACTED PLAY PLY IHHY IN N NY Y YLRIO TJ TJJT I
JT 1 LYRIC LYRICvl LRIO V VJuror
vl iv I MAR MADAME MADAMEI AMP X XNrv
Juror I v H yt w VTIMfiJMmi VTIMfiJMmiI
4 I IT I S Ssr Xi Vli till Itl IV IIIUIIX
1 Nrv sr 39t sr pnyj CIOnNCO ol nr n IIII pn pn1 II
IIn I r 111 oI n 1 1 1MANHATTAN ulin c3r LiU LiUMANHATTAN1 CO
MANHATTAN MANHATTAN1I II IIIt
I It IH ir r > J I Mil tItr r Hi Ii IiI < l > V VM I
M It hi I t n 0 55 SI n nHANS
I XVVTHE THE FCnTE FLUTE FLUTEPLA
HANS H AN PLAven PLAvenASTOR PLA PLAYEftIi YEn I IASTOR
f Ii 0 4 slat I ire
ASTOR A is AS A i ed MluYaSrjtt MluYaSrjttSEVEN Mat Ial k fl I IIi
IIM wri vtoni Ii t twri I Ivtoni SEVEN SEV N DAYS DAYSWALLACKS DAYSWALUCKS DAYSlllL
lllL A ath lhr ut 1t 0 0rl
iWfh lff lffVK
WALLACKS w ALLAC
iri rl It t tu cU cUH
VK u H B WARNER WARNERwys WAlNER WAlNERins
wys ins JIMMY VALENTINE VALENTINEIIM
r f I HlllM Ifh 1411 itt Kv tv A Sal VI VIDENMAN
CIT C I T Y I
i Vrd it a I 3r 3rDENMAN
W1I W1IDENMAN
DENMAN DENMANJ1 J1 II THfbio THfbioTHOMPSON THE OLD OLDTHOMPSON OLDTHOMPDN
THOMPSON H HOMESTEAD HOMESTEADAMEHICAM HOMEITEADAMEIUCAI HOMETEADLlrubgU
AMEHICAM LlrubgU rMMNKMicMM rMMNKMicMMmill I
Mnlwi mill wiMxr t nn 111l i in I II
n l It I Itway war IIIIIOX 1110 it WIIrNI nrta1 ttruII I IMil
I I It 1 Mil 1 2aP 3 71 r rIRVIXQ cIun I c cIRVINa I Iluyn I
IRVIXQ luyn Tfinliht TnllbJ Oprnlpiir ODnlg 1 th the <
invinv KXKrtv 8kr KVK Ec al Al is isIl
Il Up it < K A 1 s al t Mat lal 2 2Ia la 1 Mlnurt tInter n I > P d dKlll
IUICm Iuui I ItI 1 IIICqhIfliilr IIrrhsn lTbefltitIt lTbefltitItIiItt I Ihll
Klll hll I A Pr rrrt ctf > r > IIO nnr Hoar r riTOMII riTOMII5TM rTOCI rTOCI5TH
TH AVE > ltl Sl 1 T1 lhol he MtoI iv ItIWA
5TM 5 in NVC AVE r IWA wj Hrnwniilfm ttt < It ItliI I
MA 11 > Mil 1 rlv o at krttilpsitrr IrnIISr terattip gter 4 4Ml 0 0M 1 1Mt
Ml M 11141 li HIM ul Mai 1 TiTiUt T To d4 d4luunIAr Mnn Oth OthI r
lltllltt luunIAr I IMHflMV Illl 11 it lb tflllH tflllHDAILY ne nefhe
I
fhe 5t I IDAILY
DAILY nAL Y SfWDAV > LVOi tnt > F FAdttnlltmtnU FVP FVP1t flVffl7 flVffl744nttT11ereeli
AdttnlltmtnU 1t rlrmp fur I 1 IHE rll fl flnd SLand t tat
at and nd JsIirrjvsqsLwna le > Et I rAfM5tN rr t ait aitlti t b bI
lti I it 4 may an Amtrttn Am rl niirfi niirfifttr 1 p11141We
f We fttr zr jir ttrt 10 I tUt flr lb i 1fl 1flto t tAO >
AO O LTRA ITRA CttAKaB cnANle C1S4NOFOR C1S4NOFORE FOR FOI
E
I
I

xml | txt