OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, October 12, 1910, Image 12

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-10-12/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

I Ir IrII
II
1 THE cI r WKDNKSDn YJIJ r UAY OCTOBER OCTOBERI2191fl 12 I 1010
no = =
= 0 Hn Hnr
i > >
1 L 1 r Gucn Tri1c11 Trading Stamps WItt All Cash or orKid Ckarge hgt Purckaits Purckaitsj PurckaitsKid b Mln MmI > 4 t fu 1 1I t
j I
Ii 1Ii 1
t I Goods Dry G re 011 h U l 0 Wearing Apparel I II
I Kid Gloves for Men and Women WomenThe WomenI
a f The Largest and Most Important Glove Selling Event of the t Autumn Season Seasont I
t I A DIRECT UNDERPRICING of all the most wanted fashionable Gloves of the theseason theseason thep
p season assembled in immense quantities especially purchased in the largest largestEuropean largestI
I European Europ 1n and American Glove producing centers coming first irst hand from the theoriginal theiriginal
J original makers to Greenhuts Greenhutsl I
It ItII l s Womens 150 I 50 French Kid Gloves 95c 95cA4
A4 Sr 2 clasp ovrnratn sewn new PoUts feint citt cmbrcidery cmbrcideryRusMted embrcicryi
i A 1 s RusMted in all 11 fingers Black white hite tan gray and andchampagne andi tndchunpdgnc
i champagne As you know the usual dollar glove is isof IsI Isof Isof
I of Lambskin without embroidery tmbrJl ery so you will recog recognize recoaolc recognIc ¬
nize this bargain at once oncrS
S 135 I 35 French Pique Glace Gloves 85c 85cBlack 8Scl
l 4 Black tan and white 2 clasp new Imperial Paris Points PointsNo
I No glove made m1 c is so practical for any purpose as the thePique thet
4 t 4 1 Pique They fit and wear perfectly perfectlyWomen pcrIectlyWomns I
> I r1t Women P X M Cape ape Gloves Gt0v 89c 89cThe 89cl
l I I i The universal favorite street shopping Ihoppinr and business businessglove buslneul
f 0 1 j glove in handsome han lome bright shades of 0 Havana and andii tndI
0 Manila tnll
I ii I It
t I 3600 Pairs Lambskin Gloves Pair 69c 69cHull Men 1 Duplex Chamois Gloves 75c 75cFull 75cl
1 Full assortments of sires and colors such such1S as asbrc Full pique sewn I clasp English cut natural naturalchamois n1turo1lI I
I I brc crcwn n tan mode green gray navy and andchampagne ltd chamois and nd white Regular dollar quality qualityMens qualityI qualitychamagnc
1 i champagne also so black and white Mens M C I
en s CapesVin apcs I n Goves G oves 85c 85cP c
I
1 A J I 250 16B While Kid Gloves 169 169Fine P X M i sewn in Havana Manila and oak oakshades oakFine oakI
I Fine French Mousquetairc Gloves of fine finedelicate shades strong yet supple soft skin and easy easydelicatc I
1 delicate skin and manufacture guaranteed guaranteedto fitting Equal to the St SI15 15 quality sold in inspecialty Ini
r i I to J fit and nd d wear CJr satisfactorily satisfactorilyA specialty shops shopsH I
11 A I 1I I H t N H
I
I 1 GreenW and d Company Sixth Avenue A 18th I to 0 19th I Street 5 New Y York ok City CityWIiDOUGIAS FrttrIOcript g gLDOUGLAS t
i TT
WIiDOUGIAS WIiDOUGIASSERVED
400 SERVED SERVEDPROCESS D SHOES SHOESh
350 PROCESS PROCESSand PR
h
I f LARGEST LARCESTFACTORYINTHE LARCESTFACTORYINTHEJ FACTORY IN THE THEWORLD THEWORLD
J 4 WORLD UNDER ONE ROOF ROOFMAKING ROOFMAKINO RooFf jJ jJc
c MAKING MiKINc32 S3M s40q 4i 4 SHOES SHOESW
ye W L Douglas Dou las 350 and 400 4OOshoos 400S005 s sslrnosaronosltluelythokestmade
shoos slrnosaronosltluelythokestmade aronosltfvoly aro positlv y the beat st made mademost madeI I II
II I I v S and andLARGEST most popular shoes for the thsprfae theo 7 I
I IL o t t price prkelnAmrloaandarthemost In America Am ria a and are the mostconomlaal most mosteconomical I II Ieconomical
0 economical shoes for you to buy buyDo
I I
111 i l Do viii 111 trail1 iaIi tint niv 11 1I slioo hl t IIIVP lI3 totNI > n nstaiiilitil thl l I II
I I 0 11 i staiiilitil iI fur lOr OUT IIIr7U si r < i > iatsi all ihiit I nukt unl unli sll sllifv II IIIQ
IQ ifv mono i s iiinl 4 IIIU no i slim h limn nnv nll otliir hr hrI in intiuit mllt1
I 1 a tiuit tit i in 1I 11 ill II it r > aiul that liolIXK FO FOH IHUJXR IHUJXRdt
f t q I dt t XK XVIKK 1 TEE MV U 1 Y > IIOF to Ti Imld IInl thitr Ih iI Mini I look lookniul lukI t orrrt OT rt Ia latb tie t pi pimeat d dnUtl
I S niul tit Utiti itt t t am nnl Mir ti IOIIRIT ilim I nnv 111 otlior lisr f I < > i > r rinuir meat nit lut I aprrali I r rU 11 to me m mI mej
I fd rd U I Iq
j q 4 nu o > 1111 11111 ij Itll Jlllllu IIIIIII all anil I I II it It 11 u tct tctIt
I 4 It inuir iii I inv II 11 slimes > ol < xx wIit hat thcv tIn mi THE 1 Il1 lK lKOF IIPlm I 1 1I Il Ilt r u uF
t I I OF I F i TIIK T TI J 11 I F WOULD WOULDr t ID LI 1 g 1 d jtjl1V 11 11thfm It onujt onujtI
thfm I m rjjal t 1 1 not 10 rotl tup tupnc re reCo
l T nc Co cl iv t high ff r ftl hcj shG3F11 hcjC b br
l r FAIf AND N1 n WINTKI WI TIt WKAH 1H my m ini iniu mtG C Ct D De
t S u ItII l use ti > oI stiHk tH k uii illthlll luilt thc JUi K IIf tilt lalist 11th anil anill An Tt I AW AWrc LWr W WUttntf
r te e t tb Uttntf Vmttcol Vmttcolt Col ColBOYS
rc 3
b t e l si r I in ixfTv vr r rv si II mil Itll I uidtli 11 11 t isjni iilly i it II Y in inii Ine iticat
e cat
I 1 l L t > o Yol l ii 1 MKN 1 E l > I > lls I > mil niv iu ttlrl > i ao iUo s sI sat iI iIlit 1 iv ivat
< at ill Il iMius t iii tu I nio iiitt t roiiijiliii1 I iissiittniitii 1I > o > tliItIIt nf tlir nin ninil 11I0IPh in n nt
t IIi iil il si t lt > s siirh < IPh a luxv ha niiiili IV V I IIIH PIIIIII PIIIIIIte I niigl i iI
te te1 e hllc IIH a liniiMliulil IiiiII IiI1 xortl ixin s rvvIis rvvIisIi xxliiii xxliiiiin
I Of 0 I
I 10
II I I in Ii fi fut t w V i L ioni 1 > l i < ii IIIIE h E > MJKTIIK MJKTIIKl IIE 1 I K lEI lEIS
I
S I TIIK OlMlrKoi 01111 Fill I TilE 11HK IIIiEunI unl uli ulilllsfll ti r
> I lin1 IIf 1 a tn 4ti I I 11 11 dl it III IIII
h t I iiii lllsfll ill t V I Illlll I IIII Ils II sll > Iiui stllll I Isid I IA 1 1I
A I 11o sid cl h lip xtiu 1111 liiiv 111 mv iii lii h isuis > Ut I riu iu f ti tiirmii II i II IIallli
4 j allli fIAaliltlt irmii it mil uliiMi 11t1I1I ii iiitms IiitII 1111 i lillll 1111 fin I v i 01 01lil 1 1i 1 1jhIit
i iiniitliii jhIit > iir Mm ii 1 will xillln ill l iinH tli n i i iList 1 Ia
a 1 isr t I List tiiitH tiit II txiiiii Iil I so II l iIlainl iIlainlii 111 allol aiiIr1 1
r1 g 11 ii tniii li i iiinfiiit I L Pidtf II t It a 0 f dl i c cBOYS CL CLc
c
BOYS BOVSSHOLSS2OOS25O SHOES 5200 S250 S250The OAUTION None Nonefl Nonegenulnewlffiou NonegenulnewlffiouI genuine nulB without withoutW
t The Best Be School and Ore flreii Shoe In InAmerica W L Dougax namo ana tiI price pricestamped priceI oe oetamB
I stamped tamB on the bottom bottomTAKE
I s America for the price TAKE NO SUBSTITUTE SUBSTITUTEIf
If four I iaiT It rr rannnl nnnt tuppr lfII rOIl W I IV Tni Ii II Iiw i or u Mi h > ilrlrrl II alalog alalogr all allT
r V S I Il Tro fl I ak r i lln TIwktnn < kfnn 4it 4itw I h hL H HIV
I
IV L DOUCLAS STORES IN CREATER NEW YORK YORKA3
I I 03 nassau St 1437 Broadwf Broadw 2779 Third A AYe I 250 W WI l 125th St I 11007 1007 Broadway Broadw JERSEY CITY CITYIi I IBROOKLYN
Ii 755 Broadway BroadwayB53 984 Third Ave 356 Sixth SxthAv A BROOKLYN N NY Y 1367 Broadway Brodw 18 Newark AT A AyI
I 853 Uroidway Btd 1452 Third Avt A 345 Eighth Ave 421 Fulton Slre SIHI l 47fl 47 Fifth Are A Ar NEWARK NEWARKf
f 1349 Broadway 2202 Third Are 663 Eighth Are 708710 Broadway Broadw 1779 Filkin Are 785 Broad St
Always buy buyRed buyor
tlJio tlJioor
or orRedMan orI
I Red RedMan RedManCollars RedManCollars Man ManCollars
Collars CollarsEARL
J EARL A t WILSON VHISONJ WILSONb3ywd tIIS0Nbyw
byw b3ywd d J r rfiSOY
1f
fiSOY fiSOYv iron ironaSSATRAL I
v
Ig l Li aSSATRAL aSSATRALj J j
r t 51 Wrcr fl flJtf
Jrn j 1 o 4 m mCAToKILL 4 c cImrr eg
g nt Imrr lmrri4 10 10CATiKILL SeVIe SeVIes SeVIeCATJKILL
s
CAToKILL EVENING LINE LINEo
4 r o 4 J stupbt stupbtI
I I uto I 1 I I 1L
e
L
I I HUDSON HUDSONBY HU RIVE VE Ii f fI
I BY DAYLIGHT DAYLIGHTM LI
M I > > o 11 II llO II I tq I r STI TI VMt UIIit II IIii4
ii4 it q eir ii < mila nI l I4 4 e llrookhu 1I h ii iin rlillnn rlillnnnet 1110 1110n
net n I l tlti St 0 4 110 40 0 W V 421 41ph t s sI St StJ
J I ph i h > iiyi II i > M I IAIIIr lj nillr g al IIs nnker nnkerw k kn
w s Ioint n Nf l hHh irtfh I ucrtLerptie > Klnrvioi KlnrvioiI
I olnt < Vrilti 111 II 111000 1 lo on ami 1 lbari Ka > run runr iu iunrh 01 01nh
r < Norh nh Ka Y i and Ur I l UI ll ihm Ih rat ratrkn ratIkpt
rkn r tlwe lwern N t aid iI Alilt I arreiite1 arreiite1i arrp1p4 arrp1p4tM
11 7t I t
tM i i tjIIht lellftitful 1 tiI on n i da oitin i tfl 1 tn t We P n nh t Ioln IolnNeHh I iin iinir
NeHh h ih r Pouthkrep i rr rnlnr 01 e 4 4nlltllt lo o oiat
iat a Meal f at ertiM htr ai a all a li tou < iur TII M i < V l lUN >
UN 1 I nlltllt 01 I Hill H lilt I iKrtonrr 10 l f tlr tlrtr b bC
tr C va a nm r llMiilrir H JfI H Iy IW win II r rPWt < 1D t tI111
I111 ewt rib D lou ubk n < ee l < > and n4 < 1 hn 1 1Iltn Mon Monpoint
point at a it 1 reurn rri n leavlnff Ie4hro est 0 S u W Itwl SO SOI Urti Urti4M
4M wl < i < E > We i iwh l1Ihl si t KIM fl flIndrIrk t M Msir I
sir 0 llendrlrk o1tlo lladion lied fonlhill perlal perlaltn
tn i l Inl < nt 4le I tm i tin ru tth h and < 1 llari II aril arilrwth t tIIh I I11th
rwth I e Iie iptrn iptrnnhl liro e4 si in > jo u 411 I I IIJ Ht Hto
o nhl 41 V = Hir s t tl tlNEW t tka4aJIt1
IJ ka4aJIt1 NEW I ENGLAND rrIM W111 1 NAVIGATION j 1 1fI1Zi1 1fI1Zi1I1Pt1ThT CO COAND
BOSTON I1Pt1ThT AND POINTS IN INNEW ENNEW N NA
A NEW ENGLAND ENGLANDLONG ENGlANDLONG ENGLANDLONG
LONG ISLAND SOUND ROUTES ROUTESFALL KOmEsIL our ourF4tLL
FALL IL RIVER LING Nnrimrl I and < 1In 1InI I 1a11 1a11I all allIt
I I I I1 l > It loot I W arrn si 4 4I a ani rr rri
i no n no > i J 1 ii I St 1 MK Oil sitt i 1lIstlllI tiMVIoN tiMVIoNIt
It I il S I I I 11 I llftilnm n 11 fl net nrliNOHWICII netNoIflVIII rl rlNOU11I
NOHWICII LINK r I Jtalna i I II ii iir 1 1iraum
iraum r fl i I r nP j iHm I ij > i I I II IIMS 11I UjI
MS I til jIi jINE 1 i 1 l lNEW I
i 111 111NEW
NEW NE IIAVKN IIA 14 LINK i 10 Hn I n II IImh Itr ItrI 4n 4ni
i k II I I 1 North h Wu rrH K qI unl unli nh
i ii I o I u UI I foot P4i = M = si sii 0 0I
< > i M I sit tin 11 I il 111111 tllll IIu Il 1 1r i K Kmeu krn
meu r M4iPin o im ft ant n1 information mlIon if ifk t f n nr lit litrkri
rkri r k ofTr fnP 17 Itroailin tf t n 4r I orilinli lflTLIfliItyhnie 1 11 si siin
in tyhnie hn i It i i oriUmli U ltoaiN 1 4 Trantirr TrantirrHARTFORD Tro Troro
n i iHARTFORD ro I to toHARTFORD
HARTFORD LINE LINEr
f ro irn r r IMrr Im J t Pa rt l Rl i > r fwn r of o r P pjal c lln
141 nrfM I tjnda at a I I i T for Tonnrr 1 trW
luxrr h I 411 Ian Uflt S tII file for t llnuaied fader
111111 HUDSON iit RIVER III NIGHT EiiIUIJ EiiIUIJP LINES LINESn
PEOPLES P ul it r tin tinlini 1 1I I IUN
Ntt I
I n > s lull lullnTpri 1 lini iq iqL >
nTpri Cntl II in n a aI
UN L IN E i
I M v ijmri bat1 s anil lI P PTo 11 11T
T To Alb1n A alnrilaf alndm nl ntstit hl sir un run r rHr
lo rh rhd r
Albiny Hr njlh th g A 1 II rjB rjBtiindav rJI rJIundav
tiindav d niornlnx rnlnll for I Itm Itmland Ituland
land rialKhara > lnnirml lnnirmls UU UUCITIZENS
p s Sir 11 1 I f ir r DINS DINSsri tt
CITIZENS C sri till n tr t li liUN P i iI I IL
I ii o t auinla rtat r 1 1To ri p prtr1
UNC L INE E rplol I I siimlir t h tiramtr mpr In Ina in ina
a < Aidant n Undine I JI JII 41 U iwih vth
To lo Tro Troy I ray NI i kjii I > I it sjnli > onl onlII ni nits
II T r > lrr I le lilrrrt III rail ronner rOnnPfIn < li i It att1 t 1 bnt bntanil
anil t1 I 1 for r point twMi Nor r h KalamtUr y ta anI V Ifr fn ean e pand
Iy
11 Z ZBY
l
an and I auKimol lle larrlnl I ai rrafi paatIp tiii ra raBY tmBY
BY SEA TO MAINE MAINEr
r St n lIarI lIarInr hr iInj iInjI
I nr PA Irlp p on th thW IIjnSIr fn fn11I
aIIIni 11I fru r t pw I tint 211 211kr r4I itr p prk
rk kr r I Tha Ttvtt a1t s S SI
I W f nr f 111 il itt Infi rmv1 rmv1rtthllt < n 11I lIsIrrd lIsIrrdIp I II
Ip rtthllt ft fli I IMM I thirl Pet a aA pt h hIAlM I IfI
IAlM A IE H 4 H < fI < 311 2 1 itnatm 1
MANHATTAN LINE LINETc UIETc LIRETc
Tc Albany AlbanyTdpPt
1 4 Trip Tot TdpPt at kO o IU 1 T f > rl rlHi
Hi 11 aM4 4 l tmAh Mdl u al r n tal talr 1 1n
r n > t L4 a L > 4ofn I < tW W HI lI MM at S ii iiP WI WIr CP
P VfnxtT 4 ity ITftkKl ISsh IPM a r M MTO < 4 4TkIma 10
TkIma P7 Ca4 Ca4TOt
1
TO Tntn rf rfl4 fl flInflen
I
l4 Inflen ninee t tralilr tralilrlr P I
n
lr r I r eh 4 r rp r 114111 4I I IInrlidlnr 11 > U CLARKS CLARKSORIENT CLA R K Kh s
Inrlidlnr 111 lit hoi e iiitlj 1 II I l leneknins U UflpflIfl
eneknins flpflIfl U 4 stnj oier oierr t U US
ORIENT ORIENTCRUKE ORIENTiIund
S r rttp lleje I hlrl IiP I atri atrillnnnil S I U
llnnnil Wnrlrf rid Toit TWI Sr ri e enI 01
nI h I tlC tlCT EItI I ITn I CRUKE CRLJIE1ETTHIRfl
Tire T IIV1 Ne i t in n nI nI
I rrTTTKnrnn rrTTHin tRn LIHAT LtHASlInTorUndrlgnrt It WAHIIIXOTON n nTO nTO1TToItQnr
aittrTourvnderEtrnrt 1TToItQnr rOtl Oet j 4llrinen mllPapeti31 > vail i
UAflirTEIlt TOCHS II W t Ana ttb at N 0 Y CIlJ CII CIII City I
I
Th OrtcLftvil OrtcLftvilCOLUMBUS fr1allhtJl frtzlaitIjwtrtmet
Ijwtrtmet tjf tjfI
I Jl JlCOLUMBUS
I S 4 SI SICib
Cib P Sttl SttlCOLUMBUS
COLUMBUS COLUMBUSDINNER COLUMBUSDINNER COLUMBUSDINNER
DINNER 59c 59cBLUEPOINT3 59cBLUEPOINTS 59cBLUEPOINTS
BLUEPOINTS or orLITTLE orLITTLE r rLITTLE
LITTLE NECK CAM CAMCELERY CAMCELERY CAMCELERY
CELERY OLIVE RADISHES RADISHESCREAM RADISIIESCREAM KADISIIF3CREAM
CREAM SOUP Santa M Mari ri or orCHICKEN etCHICKEN > r rCHICKEN
CHICKEN BROTH in Cups CupsFRIED CursfRIED CupsERIED
FRIED SCALLOPS Ep tapanole nol or orPOACHED orPOACtiED nrPOACHED
POACHED EGGS Gtnoii GtnoiiBEEF Genol8EEF GnoiREEF
BEEF TENDERLOIN Fernando F nando nr nrCHICKEN IIrCHICKEN 1 1CHICKEN
CHICKEN CROQUETTES liablla liabllaPOTATOES lebUPOTATOr5 Ib1IaPOTATOFS
POTATOES PINTA PINTAFRENCH PINTAFRENCH PHITAFRENCH
FRENCH PEAS PEASSALAD PEASSALAD PEASSALAD
SALAD PORTO DI PALLOS PALLOSFRESH PAuoSfRF5H PALLOSFRFSH
FRESH PEACH SHORT CAKE or orICE orICE orICE
ICE CREAM Chrialophvr Columbus ColumbuiCOFFEE ColumbuCOfFEE ColumbusCOFFEE
COFFEE or TEA or MILK or CIDER CIDERSirv CIDERS
S Sirv r f 111 I 1 On 1 n Itntntiriint ItntntiriintUlilh Ur q7 nrrlllt nrrlllt1 nrrlllt7Ir ra ii t titltt1
< Ulilh I tNt tmrThe
The 7 if litrifrtt 2rqr1 tit ill Stll ew Ynfk YnfkOn 1rlUti VtrkOn
On IIVfiirMiit II Oct 12 I 2 HMO HI 1 9 1 U UII UI
11 I I M I Uo3 1 tn a aEIERYTH1NG 1 M MEVERYTHING f fE1ERYTHNG
EVERYTHING FOR FORSCHOOL FORSCHOOL FORSCHOOL
SCHOOL BOYS BOYSSuits
Suits Hats Shoes Shirts ShirtsUndent ShirtsVndervear ShirtsUnderwear
Undent Underwear ear SI WlOD1 DI n YIPriccs ttuot ttuotPrices > r rPrices
Prices the regular n ulnr Mac Macy > one onethat onerhat onesthat
that is on the average one onethird onerhird onethird
third less than others charge chargeA char chargeHINT e eA
A HINT Doublebreasted Suit Suitallwool Suitallwool
allwool tweed ced long coat coatTWO coatTXO coatTWO
TWO PAIR FULLY LINED LINEDKNICKERBOCKER LINEDKNICKERBOCKER LINEDIN1CKER
KNICKERBOCKER KNICKERBOCKERTROUSERS IN1CKER ROCKER ROCKERTROUSERS
I
TROUSERS 8 to 17 years yearsMacys yearsl yearscys
l Macys acys price priceI priceMen 474 474Men
u
I
I
Men with Low insteps need needour neeIour wedour
our 1woshoe voshoe shoes shoesTwo shoesTwo shoesfwo
Two shoes combined in inone inone inone
one shoe shoeThe i iThe I IThe
The upper of a s ie > smaller smallerthan smallerthan smallerthan
than the lower part partFits partFits partFits
Fits the instep snugly and andkeeps andkeeps andkCC1S
keeps the loot from crowding crowdingforward crow crowdingforward in inorward
forward and hurling the toes toesAn toesAn toesAfl
An every day shoe without withoutany withoutan withoutany
any an external sign of its it inter internal internal internal ¬
nal comfort comfortSome comfortome
Some ome of our own owntati impor importations import1tions ¬
tations tationsloves t1tionsaOcs tati o n s sGloves
loves from England and andPrance andFrance andFrance
France socks from rom Germany Germanyknitted Germanyknitted Gcrinan Gcrinanknitted
knitted waistcoats train Aus Austria AI1tria Austria ¬
tria golf olf locking tockin Irom IromScotland Iromctlall Iromcotlarid
Scotland Scotlandprn ctlall ctlallrfn cotlaridrn
prn as a usual II I al today todayuntil toda todauntil totlavuntil
until li liKOCKKS IiOiJoRS I IIuERS
KOCKKS OiJoRS PFKT GJMPXNT CIII
1 hiee UrmJwiy Stores Stnreiif
I
at at tt ttYirren atanrnt itrfen
Yirren anrnt rfen t ltih l J4lh tt ttCalifornia IICalifornia stCalifornial
California CaliforniaTHE Californial CalifornialTHE
THE RESORT FOR FORALL FORALL FORALL
ALL SEASONS SEASONSDelightful SEASONSDelightful I IDelightful
Delightful Trip via viaWater viaWater viaWater
Water and Rail RailTO RailSummerland
I
TO TOSummerland TOSummerland
Summerland SummerlandIN SummerlandWinter
IN INWinter INWinter
Winter Time TimeCliitslj
Cliitslj 1111 WttatH IaIN ItlMM ItlMMTaUii I iaHtpi iaHtpiTriis
I
TaUii il Siptrttr s i nsf EMta ii iiSOUTHERN 1 1SOUTHERN
SOUTHERN PACIFIC CO COIftU COI Co1Itu
IftU I lltonr 1 SNs I llro4wa llro4waInrk 114 114rlo iIrD4aI
> I Inrk Oil rlo i iIIImnI4t Hi HiHH
I IRiHlH
HH IIImnI4t RiHlH MIKI < 1 u N ttrftTDFsIrtb II IISmoky RRTiNFU RRTiNFUSlDoky 1 I ISmoky
Smoky SmokyFireplaces I IFireplaces IFireplaces
Fireplaces FireplacesMADE
MADE TO DRAW OR 0 Nft CHARGE CHARGEI CHARGEflifprrnrm
I fl nIt flifprrnrm f r nr II n I > k hi ln tIn c i i i nol nuu i 5jp >
1 law liJ Iltl < 1 and 0 nmni hl oltirr 011 tiioinlnrul ID pruui p
I Jelm I IVfeltlcy VllIII VllIIIrr
Trln rr rrnrr n rr ana rnlrari c tetrSnli r
Til 11 i i 1103 Ito ii rtroo flVoOdtyi ooraf lra N 1 Y Y11
Irlrpltnna l 113 ll Mat Uilaft MatThu 11 11Thl
Thl lNPF rndms n < 1lu 111 W01o1 W01o1r
ft r f3p tall iii 11 1irr IHI l ml fdllllln lion nt TnH Tn CrtK ra q J si sionalnt stJf stJfnI s y ynntn
onalnt nI alt 11 thr 1 1n lftult A5flt5 nil l nrwa n np an and 4 < l lr tuxk k and
horn r niit qtnattn lln in U n ih 9p flr nirsp I r of thf h markrt ra tr
imlnc Inc jtinititont 11111 lnrhi InrlloIlC > tlnt t hId anr and 01 t krl r
prlrw rt wltn 11 ailitltlnnal 1 < 1l1lnn n nwa r mattrr are con eonamId
amId silo l 10 o In U III nl DlIt hl mitlon of 0 TBI h talof m >
HJ bL < 5 I
run If HAMBURG HAMBURGAMERICAN MAHtM MAHtMHtTfll UAIll rA rAHfTtLi HtTfll HtTfllJAflTY I
385 385VES5E13 JAflTY JAflTYLONDON umVESSElS
I IYUZELS
VESSElS AMERICAN LINE CIMfHT CIMfHTlONDON COM
LONDON PARIS HAMBURG HAMBURGfU ril n GIBRAlTAR NAPLES m CEIIU CEIIUl
fU I ttIrrrr I rrirr rrirrIT S U l t lt ICto IS INNtll I I o > S 3h 3lrr < M Ms
to l n
h I s s > > IKtri S4 ESS tNII I lire I A an ans SntriiLa n na
1 n I M I
lrr roo
triiLa a 1 l s H I INI INNtll U Jan J I IqI ft ftH 1 11111 1 1t
H s lltltlll III II 11 Irb IrbNew Iblilmm t t tsrsi
t SreII1 1111 tt Ptm ii ga 4 E
srsi lilmm m n 4ft I tijI New pN tut fu i HI I tevaii a llrrlrlr llrrlrlrHaiti IlnrIh 1 1a
a IT Palm arIt 1 Haiti ii I n 1 a l mi miI C CLPLEASURE
I I LPLEASURE THrO P L E A S U R E CRUISES lcl I IIRANI I
I TH ORIENjULEOUTHANENICAAPOUNDTHEWGRL ORIENjULEOUTHANENICAAPOUNDTHEWGRLBRAMP OHIINT W WK T INBIg B OUTHAMtHICA UA AHOUNB A U THt H WOKLP L I I8RANB
8RANB CRUISE T8 THE THEORIENT llr II ftSl t SlInhll iinhii t IK s1vtLI IIUAM for forXlnilflni lorO forInIcIra
Xlnilflni Su iiiIst II ltt llnl lirrrt rr r I Itir tir tirKft ur1I
ORIENT ORIENTllr O R I E N T i Kft Kctpt 1I It lltilt Is Minil iiI rtr rt > lluni llunitimi Iltlmhn I1iiit
timi t I soilii II iliit I Itil fmtn KIUI 1 tip III in inJ iiip ll
J p J T j f 10 > i imliim lIhnl l lntii tiitiii < > OIK ItI I finUirkm ot It
JANUARY 28 2 1911 1911HNMII n
HNMII I 4U 1 c Nil 11 I I sun I II Ifl l II ry r r t I Trp Tr t tI er her heri tnttt
i I r tt to r iir iIpaIit 4ile < l i me le t < > r til 11 11HAMBURGAMERICAN ItHAMURGAMERlCAN i M MHAMBURGAMERICAN
HAMBURGAMERICAN LINE 4145 Broadway N Y YINTERNATIONAL YINTERNATIONAL YINTERNATIONAL
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE L LNEAft8V LINEStiI LINES LINESNEARBY
til 1 O Or r Sie4itter m llatr llatranil SIreIs TeIegrap
NEARBY N LA ft I V SAILINGS SAILINGSMajtstlo 8 I LI N CS anil i Huliiiiarln I signal Signatisirr signalHllirK =
300 PM PMMrMBlMk II M HllirK In SltU LINK LINKl I Ino ti
Majtstlo M Oct 12 iIvnuIt l no uoilh I herlMnri to Hnilkamplnn HnilkamplnnOat 4nthamptnnNk1iteNka
n ii 11tOlir Mo r rGet I SI SIIndn t t11Ift
MrMBlMk MrMBlMkSt 11Ift Oat 15 5 3iOO P M I ondnn Illrm IllrmnrKics IIrtIi1u4S 11 11St
St S I Paul Get 15 lOiOO A a M MOct I i ucoh h nrKics I lhrbNrL tflf h lIub rhM ri MM MMh H SIhmmptu SIhmmptuKrasMIand I 1 I I
a 111 11111 i srvif STAt u tEE IIMniiiri 1ItoI tEEtat
A M MCerfrlo
KrIRII1 Oct 0 15 1100
I U tat al pr r iait iaitIlI1E 4 I
Cerfrlo OoT 0 Oe 15 II III 5 200 P M niiiri SlAt n slrpnut LINK I
I Iu itC itCPfymuthChrbauri
American Line LinePtym
Ptym PfymuthChrbauri uM u Ch ChlIour rbour ulhamplvn SuthtM ulhamplvnM
M t Paul CM 0 tel < 1 IX I 3 10 M t St I IolI onU lie < M ail ail1hlUUrlphlaiM 211Ibllllltll 3Dlhitidniphta
1hlUUrlphlaiM Ibllllltll > bla 11 kI < 1 93K 22 l New S r urk S u S SAtlantic sAtlantic 5Atlantic
Atlantic Transport Line LineN
N Nw w Y Ydi rt Lonrfcn Ln Lnd Direct 1 fr 1 N R RMliunonlia ItIII
Mliunonlia Mtiiet III oti iirl I O Ie IS I a Ill 11 MtnnensI lllnnr mi I I a aUpv 211 211lie 3DJealaa
Upv lie Jealaa > ta ixi aa co M 1 Mlnnrnniii Nut 0 0Red s sRed SRed
Red Star Line LineH I i iNa
Na Nw H w Yv4 Y rh Bavar e Dv Antwarp ntwsr Pins Parlahiutxilanii Pinshiuontiid Ia IaIi
hiutxilanii Ii IM ki 11 I 5 H I All A ti r lrrUn > < l IKt I I ail ailllnlaiul lIt1101 IIiIinianI
llnlaiul IM ki 1311 22 It M Ijiplanil IAn i Utl W nt I N 0 < II
PASSENGER Iuau OFFICES 1 0 SWAY W Y TEL tlOO RECTOR AND PIER IS N R WEST 210 ST I N Y I
i iLIN
ngw AGWI AGWILINES 11
LIN LINES LINESAtlantic E S i o oAtlantic 4 4A
Atlantic A antlc Gulf West Indies Indl S S Lines LinesI Lln Llnc
c I II IlK IIM II Iot I IInln i INK I S I niHTii lHTI Tn iiuo nlf U UO i INK 1 l w tun Ui II i INI INIv I a aT lT
v Per > Unl anil n Sal it for f all Havana Havanaroat fl v rr rrThrta Th ThI > ir l < ami amirri nil StrI StrIxas I IIIn
T IOXIS xas olnl4 1 sojthwei and I Iii t4tI ID tt I rri p I i > r iIhnr ih r fiiltin IiIf IiIfK corit
I
roat n Vttfi Vera Prur CrUl rratrur r n n Irofrv uzcu Me MeUfa lea leaKI c cy
KI K Ufa Wt I > XVe s l A Stl S rnnnrrt tnno fBia UlHi 1 rtrrr y Ttiui ThWlI ThWlIIn JW la lainr
y inr In tr I for Xll 111 ItnJ nl A Iai I atn n Itea 11r t b hTI tiT
f fTantia
Tantia TI T lwr ser > Stl s r rnMti15 nrrulf tOt r III 11 TaHllIBB I er n nI rt1v rt1vF
ama I
I Brnpal F pa palli i lorwt rlol wri miM JMI i r I e nlirtniie litnin In FrlJ rlJr 1 f i iMeb n
Meb ftll N etI lli II I r > sscJ Nassau 10 < Ia It 1 111Irl m mitrr u utrom
I 11Irl n nt
r trom rom ller I 4t 1 N II I t4t e t tr Im tn
0 DIinIflhI1nflt U r > rintnrnl m mI rri i iaoU prtC prtCS
14 4 H llrjrni s n larlnln Itl llrmer llrmerl IIn iimbti V irnin aoU nol nil ti nrn nrnrM fni fnitMItt 1 rU rU1oIltl
l 1oIltl inceftt U lIIr ilrkeM r < Hein nt uV lp lltit I ItI u trinier trinierfrom nIflr m itrr r Sjlllnr lIne finln w 111 rM trt l lirr lirrr I In Iprtrnn
from n Nr Nnn 0 Xnrk n nr to Tetan u nho h t ihimr hIlC > 411 11 11AInntUJ l nsr nsrtiAiionrHri ii iitIAIltiZ
tIAIltiZ tiAiionrHri M1IIIISI MMiir 1 c otif bt t Ni N II W MIHK 1111 A I fTIt < i HA Ill ti but H It H < u uCentral IIt Urntral
Central t rnalllm omen ller M No h Hl e N irnr nrr 41 m Hit ItT r r r It i iU I I I M N t tM I IIIt
M rie ri for 10 XHXt I NKW tot i a tn iIIIflC f eUln lnr tin lr N li tflf nr f X < nr n < n Mnl ran rnr rnrIrTIlII n nI t tttr
I ttr C If IrTIlII uiKri rlC 1 OFKHK tIeI SI Ii > i i INIS t1 7 71111 7W u IIlIn lIit4ttlI t 1
I
llNIMt IllllS IllllSi
11 III
North NorthGerman i I I TUESDAYS IIITUESDAYS TUESDAYSI
I I III It I If Ion 1 1I
I S If IfIff
Iff IffH f
H nn I n m mI i ri riTHURSDAYS
I German GermanLloyd 1
THURSDAYS THURSDAYSTHns i1S A S StI
ii tI tITn I Itn
THns Tn tPN A fa fatdi r rL f fsIInt
tdi Nxiunr NxiunrInnr sIIntY I < ntr
L I d Innr I u niiht 11 11i
Lloyd
Y i MrMi d hini hllln hlllnd o i i mix net netirrl 51 51MrMi i i4rnn
irrl I t tMrrn
Mrrn 4rnn en n li 1 1trllr JI i iMil
I Mil trllr kl t T I Vll t11M KS IIM IIMSATURDAYS 1 1SATURDAYS >
SATURDAYS SATURDAYSh t it I IIi s sK
h Irr a u i J h I I il ilI 0 0f
I lirnr II IIrI In i S Sri ss
s ri anil 1 Nulir rn t e ut I I11 I Iat ii iintH
ntH K Ir it a Vromd Ir M H 11trarn I IT i iTra
Tra T trarn r < 1 ttnk ii a ml 1 so II in II ti titiit r ni nini n nUIItIlUIIIfi
< ni UIItIlUIIIfi UIItIlUIIIfiA tiit mi ti Us II A t so o m g i a iii ti > N NAU8TROAMERIGAN I IAU8T0AMEft10N
u
AU8TROAMERIGAN A u I M I Q LINC LINE N E Ec
n ITtll lltlll h I TIIIV TIIIVI TtI 1t I Ii
I IIIM i I Hi M c n > < lih I iv l lI
I 11 hri f ib h H ukl I hr i I IMarihi f r e > t tSS i it irin
SS Madha Wuh Wsshinitn Wsshinitnrita nltn nltnr
r t orh
rita T > f ii 1 p a 2h ih 111 SI I 1 1tn uan ra
tn 11 1 a i af h ie P t il 1 a Ilr E EIarrIi ir a aIniirjirlt 1
Iniirjirlt hrnrr f 1 prr la 11 l11p fir r anil a I IItllll S Siuiis A AIllll
Illll IS t IIKIIS Jt III i u lrnrr npraI i 4nnI nrnl nrnlT 1 1T
T IH ltVe r IUc IUcANCHOR I IANCHOR tI tIANCHOR
ANCHOR LINET LINETGLASGOW LINE LINElASIlOW LINEILASUOW
GLASGOW via Ia LONDONDERRY LONDONDERRYi lOliDO DJRRY
i ii ima m 01 00 > Ill 11 i mrnrrla uroIl IK I I IPI jic jicir J <
ir PI i nl II i i h VI I rnr tnL it I u I Iisitr l lHINT Ir
HINT > r < IIIIN ttI sat an s < UI4 ii C3 2 an ansi 11IIC o oaI4oI
si aI4oI IC i OM > I UII ui > 55 as s 4111 ot i i a asIII 11I 11IIIUII n nlimn
limn sIII 1 1 < s Sill i 4ni 511 n 11 111I1 as asll t tI
ll I IIIIISIIS 1I1 IIl n Illllir1 lila ii KIIV Yt I coI coIOLD V HroilMii HroilMiiOLD
OLD DOMINION LINE LINEliall
liall us it i aiit tItII tItIIr m l Hi HiIar < I Ilor
lor r iiM a lid Iiliil Iaia om fur NorfiMk orlo rf4 lir I r n oHh oHh1lnln 0 0lln otnt
1lnln lln tnt ItiHI II anO Nrw pNr Mir I r PN PNIn 4 intirri intirriln nr nrIn
In g fut Irli tnalf fliurf tau rn llrhmoii U 4ll ia v l II IIh II > i ikt
kt I < l ill h Ian rnm r Un o tnantlWr tnantlWrI II a 1 W WI p pa
I rrltfli If ami Iit I l a M irrr Scanrr arr v l frm t fl IMr IMrN 1 1nh
N II I t o I Il onh nh l Uarn > rr r 1 rrr ror rs rsia IWU IWUUt Ie IeI
ia Ut I 1 I 1 1I it
11 I Vtllltilirt t a a ii i t M l lI U I r rERMUDA rIERMUDA
ERMUDA I I CUIA rngrt r1 r1Kiul eiir eiiriat r 1l 1lI 1 1a >
Kiul iat a lliH I strain Ikl t 10 t < o Miir aI ii si siHMlMti 0 StIS
HMlMti 111 1 IS hourt b fror ti N r < r nr n lalail lalailvrtmrr 1011101m
vrtmrr m i HI I WTt I T IIMHMIl 111th III I A r in I I Iv a aN frn frniv
iv v llrnl 1 Ilrua 5
Style Show oCTis10 oCTis10llnnf gTisl0HDTEL TO TOH
HDTEL H ASTOR AST tIrdfrC w d t hoot arlrn I IABUISIIIN Crtectndr arlrninnet
innet Ihr p Anilrr Anilrrnl 4 Swap
ABUISIIIN imulciall Sltc na nl I lh ladlr lalisttumiCIun tallt talltUllnn
tumiCIun iii wb Ullnn nIII nf ai I Ainrflr AinrflrPITY LusiptirC
PITY CITY ITT IHr 119iiit VTIIF I I I41hn 141 l pa l < al s 1ia Ma
C W sl
Ull I tlr J r 7V 73 t foUv Mat statARSENE la laARSENE TV TVARSENE
ARSENE LUPIN LUPINwnh
Wish miiivvi WIII i nit ni tttl mi mirl liltWII I IipiaI
ipiaI rl < WII npk MONTIiUMI l1I Tit 1111 lt 5 A I ST STrivlTtltfin TC TCMFlltlll T I IIIE1
MFlltlll rivlTtltfin IIE1 iIaIDiIfSS > lliri > IIIiII ii IIM Itt lit HIM lillinnn uIiiI uIiiIatufui IK IKrtl
> rtl H4innl > i fl ftrnwn ftrnwnPAVLOWA rn nnn nnnAVLOWA on onPAVLOWA
PAVLOWA tic MORDKIN MORDKINImprrUI
ImprrUI mtI iluxlan I iintlri 11 A lltihp Hhriia Hhriiaw itj itjsr4l
sr4l 000 t 4lr te Nn 0 na i Irlrr it 1 tti 5 5kIai to Vv Vvi
kIai 111 i Jl 1 Prnrlnr4 nrtn I MM1M 1 fIJI f1Jflh A Nil Ia Iar HUM HUMI Ullf UllfTH
r TH I AVE a4 11 TOM vu S V 11 4 0 0I Harry HarryII
> II a hiPpo Haru A I Ualkrr Ualkrrn 3Ik akrt akrtIIa
V I II n Hal 1 A S 1 r iW lj Atwaar3 cl 4rl Vai a a a i Tlerne Tlernem T1 TIrnrI t tIVIM
IVIM I UIM 0 fl r Eaa 1 Ir t t u
U n iu u Ii t JI UlM It m ri iii t tIIA 1I no noA
IIA I A i III It I It i t STI T i I I II I M Itt i KK KKIHhAint y yjliEnI C C1Ut
1Ut jliEnI IHhAint nl fiir r iliao 1w trip tr IVildlcr IVildlcrBELASCO 1 P141rLI < 1 < 1I 1IIBELASCO
BELASCO LI ACffl r
> in b Ii IiTHE
ISJfirW IBELASCO I ll1 r r THE CONCERT CoNCERTC
C Ismbta t1rIpwii Tn lAds < 1a J U Tne t U
ww II ITIII 4 Ioll ao H oJaf
White Star Line LineT LineTP rViV rViVPlymouth t
P Plymouth ynout Charb Chrllurtr ur outharaptan IouthmtsnUint outharaptanUale
Uale 11 Uint t tie kt 13 121t a Itll r Id IM a 39 2 35atrtt 39ilrlatli
ilrlatli 1 rIA II iM hi IM vat cotO IM M ikvinlr Shl Not 0 t tNew 2N 1Mw
New N Yarfc Y Quaonatawn U Uvp rp l lI IFpIrla
I eilrlr IM t I I ii IU i 1 IU Ir I i sac kl 3V 31britIr I Ixnhk I Ihl
xnhk hl Ki Ie I aa iii nrs n ld1r Ule Nov NovN av avN
N w Vo York h A Btn atcn ta taRIVIERA S SRIVIERA I IRIVIERA I
RIVIERA ITALY EGYPT EGYPTTh
Th t Isur urr tlailrlra llbrallar Aliler Alilert 1 1UIIrrah I
t Illefranrhr lrnua nhua Naples mpI pl AletandrU AletandrUIaiinplr A Ainsandriatauaple 4la
Iaiinplr 011 l 11 rt < ail 2 Ii XM i anoplr Drr I J Jllomanlr JlIm 7itamsnle
llomanlr lIm nl Nor 0 12 A 1 > Iilillumanli IM Ipnanir lire IK IKI I
I reil 10 No 0 > Hi 15 I i 1naDJltOniflIC iux > 11 illo lIon3nle ninlc leh It 4 4I 4IIIIClC 4aESIt
I aESIt Kllllll II 31111 3 Inn Jar II t S leh I rh 73 73I 22r 32iii
I iii II III r it 3UHII4 I liiu tim IhJ Ja J > Jt t Mar s sI
I Smrna 4r e l r Sle4i Stpaarr er lo I Iti4 Sb > IIp4tfrtaflmfl < I
11 HII 11HII HIIon
CUNARD CUNARDh I on onI onI
I t it C I In I np I I Irlt a aI
rlt I fri C h s In Li ia 11 Nrn NrnMOST m mMOST rnMOST
MOST EXPEDITIOUS ROUTE ROUTELONDON ROUTELONDON ROUTELONDON
LONDON PARIS BERLIN VIENNA VIENNADIRECT VIENNADIRECT VIENNADIRECT
DIRECT Via VI FISHGUARO FISHGUAROv
I v q qs
XM I s p n tf l tifA tifAi I I i P 1 1Zr
i m it > v rrn rPflaION no non in inI j5I j5Ia
I u i n in a l itiMr itiMrjm 8PY n hI u rtaa9 rtaa9n 1 1m I
jm n pra ria m M I v QUtPfltiI tiFrn t > < c c fil irtMADEIRA ft ftMADEIRA r j jMADEIRA
MADEIRA GIBRALTAR GENOA GENOANAPLES GENOANAPLES GENOANAPLES
NAPLES TRIESTE MUME MUMEH4iinla r IUMEn IUMEInlllll
H4iinla I sun 1a = nn n n nI > ru i iI
I Inlllll nl I > ill II > II 1 rmti CII t < > P PSPECIAL brlnw brlnwSPECIAL bloSPECIAL
SPECIAL CRUISES CRUISESRIVIERA CRUISESRIVIERA CRUISESRIVIERA
RIVIERA ITALY EGYPT EGYPTM
M IoJ iilr 1 t a I i IP r ir f il 1 n 1 rno rnoNi thUIlelniv4 0 0I
Ni if I MriAmlr 114 A M nc ttD ttDaIV < ITP ITPti
ti i ru 0 aIV ot s m 1 aO ot rfn H i C h hH
H IM I 0 5 < o J Jn Jnt n 1 1i 1I
i n t n 5 > ott a nr n t stttn tf Attir Nrci I t tBERMUDA tBERMUDA iBERMUDA
BERMUDA BERMUDAa
Si I I I < > t trnmar I It
t rnmar 111IUI III af afc afI
h r 1 1rll I
rll Ih
c 11 II <
I In
I Lwfl n flaI4el
4750 4750THOS I Ir
> r 11 11h
h 1 rr rrn
a r u 1111 n rn 11I1 11I1mlotr I ot otTHOS
mlotr
THOS COOK SON SONUNITED SONaa
I
0 aa > t nt 4 I h hI ha
I I or o
UNITED UNITEDFRUIT U N ITED ITEDFRUIT
11 U UFRUIT
FRUIT FRUITCOMPANY FRUITCOMPANY I ICOMPANY
COMPANY COMPANYNe
Ne P III Ft I himuml Ion I lj Sasenar enrer n noJI anil
oJI t rrlihi steamer A sail a5 I lurildi I h I
I mmn non Iler I in l K S = i rI i nr i j F lion St t
JAMAICA PANAMA COLOMItA COLOMItAi
i UN lu I T 1 l tilll I i I II I a I IIIt1Tot 11 HTM t IISTII IISTIIrll I NTHU ETitiII NTHUtNII
tNII sti ril AM 1 Hit iu t
IT t 1 llalleri II IUre l lelephnn IIIJS I 2 llerlnr llerlnrilnnio
IlrtlIus ilnnio trl a > N reki kl > Miiln4 Mn riom e Hoiinti Phil
Iriihi4 llaltlniure I anil n1 New P4Ulp51 iirle 111 it4
c
SM It tIIiTlf tIlt It MEII5a4 MEII5a4wir
I
W1 I sf 111 a ST T Nh tH H IlKOU IlKOUll 1 y
REPUBLIC R E P U B L I I C ll III Is Ml 1111 I M > oo < ast Mnir MnirIMSIJ I
IMSIJ st 1 1N I MT > HI tiV1 l A SVT SVTA MtTA U UA
A PLAY THAT COULD HAPPENIN FACT FACTTHAT FACTTHAT FACTTHAT
THAT HAPPENS HAPPENIIOMEWHERE SOMEWHERE EVERY DAY DAYKl
Kl hi It 1 4 FIII4MKIfH fut Ellis lEitM aII Illllllt IUllUTrIU I THIN THINIHrrrllon
Inn 0 Mill ii III mil a I nnd d In I llrbrrra Ut > rt of n nIItrrtle
IHrrrllon Inrph llrook llrookREBECCA tiinnthriuil b farm > iirallrd n bl blrmr blr big I
rna r l tii n llnallin and 4 alhrr alhrrilramailr nih h
ilramailr h > lrrl < rhrrr 15 lang liniantthlni to langanhlhtni 1
REBECCA R OF OFSUNNYBROOK antthlni nHhl of ih She h hlnit II Hniilit 101 101a hf hfa haa >
a iriai rpa a pllt pll If I ihrr nf r r raxloit raxloitnil 1 1SUNNYBROOK
nil 01 paIn p has h na us part In laS hi < lm lmSEAT >
SUNNYBROOK SUNNYBROOKFARM S IJN N BROOK 11 p 111 I iIa hrh r
h mInd 0 frIas anul gas hark k rr rrR Iara
a alitup ho I th uiihtn lIln and 4 h hpi hp
FARM FARMH FA R M pi pin ni r nih hn d algy ihqs h vry r
gIrl 11 rn rNianird I in h ha a rnl
Chml t p14 1 < 1 up p i 5ip r alinir hon nd
H > KalrDoucl hA kmSplkagiatIgt lounll > Ulf > anil An hrlollf Thomi Ttanmn w > n nI a mm r btrr hpr nif 1 ISa IsppII Parr ParrI
I mmlril dt1 on Ihr h larruj amJ llrh lIhu rri lloo ala alaSEATS 1 1SEATS
SEATS SELLING SIX WEEKS IN ADVANCE
j
THE HEWS NEW NEWTHEATRE NEWTHEATREpnaTalIarttn THEATREI THEATREITrntrairarUUr
TrntrairarUUr I M t I nsitrft < r TP TPTHE Saa Cot <
THE BLUE BIRD IlIDIii ftD toJWnS rt rn 1 1t
the t Iii luau IU lllrl tnt llapplnf llapplnfst II
lr
t I C ga p iu UaiI ie r A st rla I > J I It
t Eat hatS 11 lomnrroM lomnrroMn1 Imnr m t 1 t tA It
i
ASTOR A STO I n1 II M a I SI Vej
b 4a r t I s a i f
2 2MTKS 2WEEKS 2WEEKSA tft LAST LAST2WEEKS s SEVEN BAYS BAYSn 1JAYSALACKS
ALACKS A n l A tiih Ih M I i
o a Ma Ti T ta u sti stilniyUr V a aYnam5ar
lniyUr llaflnw II IxiUl Mir SI Ii aa aaH HI 1 H Hr
> r I n H 0 WARNER WARNERAllns WARNER4Ins iRARNERJIMMY
Allns JIMMY VALENTINE VALENTINEAMERICAN VALENTINEAMERICAN VALENTINEAMECAN
AMERICAN AMERICANlitll 1 l iE iEI mit
I M n or TIlE I III hEt 1511
litll II i jj It I Il II > l t I air 2 Zt nr Li r p pap papA r rACADEMY
ACADEMY A IF III 11 i11 > inau 0itsiis inr inrTHE I Ii1
i1 1 auf n THE CRISIS CRISISi C CRISISitliIItt R I S IS ISI
itliIItt reis I Plane II r rYI
14 i tt s 1MtIw v > a t tL4llt Muiii 1 KI a a l a aSIDii4t 4
SIDii4t L4llt M4II 1t K ZW V o nit nIH ll ill sa to inn e 0 1 nihei niheiCnilAT nPiIn j jI
MRItA CnilAT T HIM IInll Mat Inda In 01 dma Smok s r Tt r i a ia iaflirisqur it itNKW 1 1D
I D flirisqur < NKW 101 MKNIZ Z SANfLCT TLrT CO 0
p ttUIITt LlII T TuEI
I
uEI r 1 i pasu 4iM tin UIHr HI hERr nr ntrttiirs IItlUltrTIU IItEI5Irw1IIS 7 7M
TIU flhulr M I r r rUM M SI i f 1 OM tt t 5 5nh riir riirii
nh ii UpylE rnr 1 MIM 1 p i iJ IIUA IIUAA IIsaI
A 4 t 1t J JI 4 i N NI >
I 4 Mall UaIpi 111fht e i IV s i I n nthe I IIta
the Ita Inform ntI Biltl l Th It I I Itl N Ni Nll >
tl i ail at Cn ClIO NisSan Iartka Iatlah i > Clrcui C ct ctru etiultSIitai
iultSIitai 1111 tIo loll t ft t IJ K Kd t tl 1 I ITHE
4 ru snrh4 10 TilE FAWILY FAWLYI Y V Viin < I II
v of f ii a aMME > txu I r
iin I 1111 ii ii IM L i tMME i iA
MME TUnAl TUnAlA TRIUDOU ° p pA
A N Naw w Thing Under Und the tb Whit Lihu Lihullriiluri Lhhshh Lh LhtihI
shh tihI tt i c inI inIItraIjn n1 n11I1Iln
llriiluri 1I1Iln ItraIjnIll M L Lt u uMMt
MMt Ill I U i > i uir t N nun Ii I lit tiiNNisi tiiNNisis 1 IE SISI SISIaIIili
s aIIili INI ANII A SN Sr Sri t P PSIN
SIN 4 i r I I Si I aIi irsltllkl i SI1 kiil INI stlNl mi mit tilltI jjEl
tI El t INI C I Ii i aK NK UK tNtiiotti tNtiiottiJametl I SI I IIIU IIIUJln ii 51
SatI1I SatI1IJan
Jametl Jan I CarrUwi Iirrl ruIaai IlllSs I tirs Ills I I till n it
iIi Ii II 1 t NIH iaI 10 tNII 1 S R RC RUl l 1 lint IMIIXXII lintSiiiit 111 111W
XXII Siiiit III VN 114111 1f1I Ml ItS5t Ml tNII SIitlsI I II t
IIKtl W Il 514 III IIIKXrVINISTI
I tI y KXrVINISTI OIITIrItIl1 I KCIIXXI MI SItS M lfll lflliLtiHii IIl1t I Its ItsILSUItU
iLtiHii II UII ir i is t iAX bA A 1 iiini 11 tilE i Ift tin tini IiI IiIiEIi
i iEIi ONI ft i 1111 in to HMI HMItIM itiitrt 11 11t 11t
t rt tIM Utll u NM It AN A INNOVATION tSOSrtoaIi OA JIll I Illtlll 1rX
cc
lltlll Ii t ti Al I IIMKIM ttIuSI1rr IIMKIMKi
rr rX x SI I IU ittst Ir IrIIr lrr lrriitr
iitr iitrr IIr IIrli
Ki r IM POST S T 7 OM < sttiIiltInnIluP IIKIIS IIKIISH N HI 1 1i
ltInnIluP li H OK OKllrixctn 511111 1515Sf 1515Sfitr
I IM
llrixctn i itr adi < si Th II StN5 wa ror II K ra > a li liR1HII I 3 II IIMARIE tla aI
MARIE M R1HII CAHILL I lnihn In l uheurw Mu Iulnl IulnlUI lr i 01J 01JIll
UI UAHILL I H rM 555 IM KIIII KIIIISAM IlttlIt IlttlItI OI OIMat I
I Ill InUCh la 5 ftMh i Ii All u Mat I Saa H HIl 1 1I ia iaI
BERNARD In Inlw lit f FIIIUC
SAM
I g IIU 11 11lI
lw Il tlnlcI lds ll UrIil rM H Mq < II ft 4 3 31 si ot r tai taiit > J Ji 1II
it > i H l vui Ufrit Url 1 Dritclir IiIrsslr Vi p I p I In > IIHI IIHIT 111111t <
T 1t U I1 I Milll lit I U UlBSSIBr II lii J I u I Mghlmr MghlmrJ hlOI hlOIo
I
o J A I L Vigil Y S Mmtlnrr Ti TI ll 2 Ml 1c iu 1 1II iItwanh2ABY K Ki
II Itwanh2ABY b iii A B Y i MINE MINEi M MINEirnaIuaaEilIntt I N E I ItIII
irnaIuaaEilIntt tIII Th 35 II ba nl fli SAa SAalisa 1
lisa 11 T TaIt n tOItRrROntIITO tOItRrROntIITOlr
i i rh lr r rmng lns auf r lh Third riiHir r Yl liarS liarSNt
Nt I laN MIIIN Plltalf Dllett ln InTIIC me fu
I lat In Tom ronaw AS til lIIII rail ivrrnmui ivrrnmuiIIAfKKTT I IrKiiIct4rISAKETT SI 111 II n nI
I IIAfKKTT M tt < 0 irrri W WI i t of > f fm nrnat nrnatt flrn4wst
m t ta KJ = Mat MatTi 11 MDTHE fl LI H Juitl r Frt Frtla
Ti la > morrnit II VJ n fI era oolla I I31th
I
31th 5 IL St i n Tbea 3aah > > Ih nt ittiJ II IIt
iJ ill Ill n t L ii y 1ITIIIIoI 1ITIIIIoIlTitiIl ToJm ai i iiTrsm
iTrsm rr liI W SAXAliK I lllrn fn nil TMfLITTLE nilLITTLE T111LITTLE
LITTLE LITTLEDAMOZEL LITTLEi LITTLEDAMOZEL
i DAMOZEL DAMOZELIIKI
5Ii 1tIC afki4I StlrirS Till Ii rnur
I toMitfl UHPoU IIA 11AM > UFot linEn IIERK IIERKI lItREItKt
IIKI lVK 51 E 1 IAHIIEII Rcam TIll lIirtrjti lIirtrjtiIII4ulWITH nit I IttfIIU
I ttfIIU ttfIIUIRANKI
IRANKI III4ulWITH WITH lEST lESTttraIpIi sm smflrrlr In Inh
ttraIpIi flrrlr ll > Hh h K i ill Tn Th IUtV1115l IUtV1115li JJvtll JJvtllIkr I1ii
11 Ikr i lrrnl til Ih I Ir lltatn ° MADaME mt A AMH X XI V
I ISI r II h s Si a a h hI r r1v
1v I fRIJZUCNEfF TIE IH IUlAn IUlAnUCII
MH KIHH I llIU IK4IIIX YoU TI TICSISIIP Tilt TISIIIIi TISIIIIiE lit 1 1EMPIRE
CSISIIP E EMPIRE II ItwS > S Xh It HI tvr Iil 0 ga gamn 1 u I IJOHN >
mn ta i TvU T A < 4i i < J 14 14JOHH t tJ
JOHN J 0 H N DREW D Pt lt J Smith SmithVh SmlthLYCEUM
Vh h HI rrll sr II tin a > r ruilnrr t tI t tU
LYCEUM L
U SI U uilnrr I < amrda amrdaHUMTLEY allldr u uHUNTLEY 17I
I I HUNTLEY Ifxrri If ITI > WILLIAMS WILLIAMSn
< In n 1111 tllIIIII iii nidi Itt I IM I rat Ci II ctt 4tEUI M MI 1011 1011IftICK I irGARRK > P Pr
Ilh uSa 1 tot totn IIn IInii
IftICK ii n uu r f lonila > nt seat TamnrruvvIE fomorrow fomorrowKYBLE 1010 1010KYU
IELLEW mliii mliiift I Io IKHICKEftBOCKER
KYBLE irV < it itKNICKERBOCKER
ft U fiL I stIs5 stIs5VUuPVflh1VD I
KNICKERBOCKER VUuPVflh1VD o xuVCfS 1 5 iV a s ss 1I 3nrltwI
nrltwI rwuuriLn na i i iI iIOUR
I s IOUR OUR MISS GIBBS GIBBSl
l 1r < r t i 0 if I IHUDSON ti i > i I iR1 iR1H al alUtinCEfiM
UtinCEfiM nt Ia > > s > < < ti S Stta >
HUDSON H
riuisuri tta > i ID I IHELEN it x a A M MIII ai i iHELEN
III 11 Il INE INEn
HELEN n WARE WAREfit I D 0158711 0158711a I S Sn
fit n tf A If n a III o oM a V CO COCfUTERION ra raNTEON
M u lI Hih S 1 1Where 1Where lap a aLa
CfUTERION La I UI l A a aWhere
Where the It Laughs C Cern mt From FromGOMMUrERS Fr FrOMMU FromOOMMUIERS
GOMMUrERS OOMMUIERSI OMMU I II vj vji I
i M s 0 mi tIlt i MII aIf MS 75 S t inti iiir 4jjn 4jjnaT < 1 1C
aT I rf1 C3 17 IV flwi flwia4ihMt > Mathee MatheeV4
V4 C L LO L 0 CS B E C i a4ihMt lihs < VA 4a alh alhTHE at atTHE t i iTHE
THE GIRL IN THE TRAIN TRAINNEW TftAINeTrDfllUI
eTrDfllUI 4aI Ms a a a aI
NEW I IT AMSTERDAMMx AMSTERDAMMxI IMSTERBAM1 sI Ji rflJ15717I 1 rOtt I 5 si a al
I Ini n tliarlitnell N san n Italnti 1111 It Slat Her HerMADAME II IIMADAME IIMADAME
MADAME SHERRY SHERRYHARRY SHERRYNEW
NEW Ucia YOlK vrtw ii nal 4ah St P PnTl
r rHARRY
nTl I VIi I V s sHARRY
HARRY KELLY a c cTHE 1 i iTHE ITHE
THE DEACON A 1 THE LADY LADYioiiir LADYr
> i r ii ioiiir laI ttl t i at a < imtt imttTHE t01 t01I i iTHE
I THE DOLLAR PRINCESS PRINCESSBilFTY PRINCESSIAIETY PNINCESSAIETV
IAIETY BilFTY It hi > A 4Ah X Mt > Klr < ii iiI
HAICI I U I a M I T Tada 1a t tt A Sal J II IIIMl ISijIS
IMl U l I OlliNs tlU S IIIICJIMr HIT HITBET 111I lilyET
BET ET I RICH C QUICK 9 WALUNIFORD WALUNIFORDKicnm A nl fr9
Kicnm I MTKHMMIN s ai is I IFrut IFrutIl i rciuI
Il I HIDIIM l ii 1111 7 M a I TIIK IKVUM IKVUMLIBERTY PEAt1ILRERTY Yo r rUEftTY
LIBERTY ftilTSiiij1 ftilTSiiij1A thi j I IA ra raU
U Uau T 5 a IS ISA
A PLAY OF CITY LIFE LIFEREAL LIFEREAL LIFENEAL
REAL SUCCEISIITHE SUCCESS UCCE3ITHE I ITHE
THE COUNTRY JOY POT4U POT4Uirir UJfT UJfTinc r rJOE
inc wrBFB WEiERSiiITf KIrri m mIt laltlUS t
JOE
JUC Ju nCDCn 1Lwil 0 0ii 1 ALMA IVJfli tM tMIi 7
ii I A s mI Ir r rMat v it IRV
Mat 11 I OIlU 1111 wtt HllMIIVS HllMIIVSMANHATTAN m ct VU t 5 1111110 1111110MANHATTAN llHililMANHATTAN
MANHATTAN MANHATTANU fi fi31th =
U iith Si 7 I Phixif hll 1711 M 7lrrt rrat mil milI Jnllnn 11711taenln
I taenln > rnlnr nn > ni ii a a Mat 1041 > 4t t M t J IV IVHANS 13 13HANS isHANS <
HANS HANSIS
IS NOT GRAND OPERA OPERAIT OPERAIT OPERAIn
IT IO COMIC COMICOPERA COMICI
IT Ii I I IS IS I OPERA OPERAIH
II I U IV9 IHEN8LISH IHEN8LISHPOPULAR IH INENeLISHPOPULAR EHIIUSHPOPULAR
POPULAR PRICES 25o 251In 25 to 200 200International 2OO11 2OO11International
International In t B r n a tI 0 n a I Aviation AviationTournament A AviationTo y i at ion ionTournamsnt
Tournament TournamentBelmont To urn a iii B At AtBelmont
Belmont Park Oct 22 to 30 30Itrklnr 30kltr 30l
Itrklnr l kltr par I Hm II and n1 llevnel 1In p I se 74ai > 04 t CII CIIIe ta tabe tItb
be b had h al alTill atTall
Till IINAXII 1I1IIST NT T IIPXDyX 111 tIlJlITIft tIlJlITIftm tQ7 tllTIH tllTIHiirnim 8T1Riinnm
iirnim m inf I tii Ilrrii i I tiil T xxi a 1 HI HIHI 111111 111111IH tI tIIaIiiiiIy < > <
HI IaIiiiiIy titliX IIW XV and nt JV1 fr M f or orAl orA rrAt
Al A t an Ani > of 0 the th h l ie4In adlnr < 1ln TlrLel TL Ofrei OfreiIPHILHARMONC II IIpHIL UmePaHILHARMON
IPHILHARMONC pHIL pHILN HILHARMON N C Ci
OKI uiuIiirit c Ills l t SI G Gf
f Sthrrlntlno Mihnrlrtinn r renewal turn i aa prnrre trrrPfif r lnr lnrNKW
sis i ii I i iiiii c HI siirrto iisi t c inrrioN cjM iirKN urissiu 1 101
1 siu NK XI tlONIIil tlONIIilrelied 11115111Adasner
Adasner 01 n MItarrIiailfi < 11m ufllPraflW OW < eOI eOIrltI nr nrrIa
relied rIa < 1 t h la > In laaluiti rton t haillon lh4l1l Urn f ar a er erHall n
1111 H He 1 fur u t > rot < e ii ria it line lineformation iC iCCHOICE i if f ffaarmtlan
formation formationCHOICE faarmtlanOHOICE
CHOICE SEATS SEATSAM SEATSAl fOI C CALL
ALL AM Al I THEATRES M
MLlav UIi THEATRE TICKET C E LIBRARY LIBRARYn BRARYI BRARYtftI
IJ i M I I t tl1Ei
n tftI n run fH 111 I ti slum slumiMI 5119fltpii 11 11lIn
iMI tltiioiN I S nr riir 1fI I i iNrt I s rt IM IMI 171llquPra
llquPra c tneai nil iatra s1 I t irantP irantPSiiull
Siiull I nll on n sn a4 litrden 101 < 1 on u 111311 1111I 1111LHtM8ftA P 1525C9aa A ACOLONIAL
COLONIAL COLONIALV C9aa I
V iB as I r lr v vALHAMBRA a aA
ALHAMBRA Au A LHtM8ftA ftrVrelmM ftrVrelmMn
n a Ma 3ftr III a lit 11 llowar 110 110BRONX how i t tBnrkbjv 1B
RONX ipit III 4 Ht H HI UZlr < r M MriwriA a
BRONX B riwriA t x Is r 4 > um aaoI
4 Ma 1l I a JI I i < i inirld 4 4EDE 0
nirld r < I Inlla I Slul llMrteli 11 iim ai 11 11I tbrin tbrinI d dC
EDEN I I Inrinaloirapk rrll EarS ll IIIt limit limitit f fiera
It ttt Pc e r 5IuI I 0 0GRAHD or orflhtLfIaprsiinu7lMa
flhtLfIaprsiinu7lMa iera H u Mist t 4 5a1 5a1URRITLJ IH h I Iis 1 1III
GRAHD URRITLJ is 1 MAiiiiMONt t HILint islEt Pli t

xml | txt