OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, October 23, 1910, Image 2

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-10-23/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

11 2 THE SUN SUNDAY StNDATOCTOBER tXDA y OCTOBER 53 2 Intn
lrmilt1trJ fr hI ht < r4hi r4hittv 11 11I
ttTtl ttv I ufl I 11 ii Ill 11 1 i 41 l III llll 11Ilth 11IlthI llSll llSlln iht
n I iii I I I a I I La i I h I mil II Jiiiiuiiii Jiiiiuiiiii 11I011111 11I011111t
t i iii U i i i t It a ar i moH n ni < livilriir livilriirsrnulMi
i r srnulMi I trlin d I < ln I 11 j M iMUuibi iMUuibii I ati atiall fH
i ill 11 I > ii a 1 i ii Jiiin 11 It 111 111i 111
i 1 ii > m 11I1111 liiiiaii ksaaa n iliii i < iiinl 11 11J 11 11I a aI
J I i ill Ii IT f l al l stpd4114 clf UI I 11 1 1 IIUI IIUII III IIIJ lI lII
> I iid J III I paiIt V jSlfjJ jSi ti wdfl > II II IIkIMI flU flUIIaI 1111 1111I
I kIMI t IIaI l l Oil II till 111 Ill tt ti < llll < 4tll 1 1I
1 I lktI l init I p > f tM taIa taIai ih ihitt
> itt U 1 HIMHIHH I i t iti > l vsm vsmHfi
I i
I Iit
it tiq Hfi H i lit I ri rii I II
i 1 i iVI r 1Ii Ii IITlh IITlhhl Ia Iaa
VI II a lll to a Kit It Il I lilllltOtll Iirk Iirki ak akI
i I dnsi at jNirad f I lIa IaI WI WIj
j 1 t 11 iif I ur taTe ftiorriimtiU i initl < d dr
r I i yr I iri I thu jlwi i 1 11110 alt iii ii atli atlii H liit 1
11 1 il aLa 1 ui Iwl t Mink th h vorld aiiI aiiII I niiv niivI l Y YII
I II hi > > i > ft 1 Cctilinoil 1 lhll IVind nn 1 which whichk whl hItha h h1tJ
k a 1tJ t j ll uIa ill 111 III II > MIV uV thliicll thliicllMinV stat stathkv 11IIIhh
MinV > h 1j I yI > hv h b uini In s irre or to toVerdi 0 0h orIa
Verdi rIa h tiinM 11 211 in tt all iiI Its It ilorv hn 114 114I u uiivtliiiz uiivtliiizi
I i II I > tii a f 1 KI a at fo ta 1 Mi Miin ajatr h
atr in 11 i I I If 1 a 1 tiidi 111 > 1 th h difleint difleintatiuli 11111 11111U
atiuli U IU taiIt It r i ind iita iiginiititn II 1IIt h ol t jiiiiintiiiici jiiiiintiiiicii UIIII 111I 111IIIIe
i > idkc Is1f It1 tiuf IILt iil 1 it t vill s4I t Ii11fa14W i iininlcj If IfIlolw
ininlcj ti t rlii fl lvnm1iii ta flr1I tatt M I > fur r 111 111i 111h a aI
i hi h i I e ni < s Mti H Hirtiel rll1 un not band bandIhev latiuII 11111
i Ihev I Ia iat 01 < U Ulr I Ijjr
01IIr
< lr jjra I 110 110Imp lll lllImmriflv
a
Imp M I uuiiii > I It > agn I k kin
1 in i i i th h 14inii aI I i ui aat aatIiait ii ol 11 11I hin hinifioit
ifioit I ttuMudCf 1bJ C tl UUlil nat out Dlt Ui u U Uild tlJr It ItjrJ <
ild Jr jrJ iiSJnit It I tt nil I u kj I k 6i rmt tsiat > hiti l3idly lanl hud hudi hl1 hl1J
i la v vvf J Jolijv I I tUO iuok 10 > hiftiul in < n ii tin tinl lil III1
l u I lln 11 r i Pi el Hid Hidin 1
11 in ju 1 fjMU hilv hn lutd 1 IUKI to sij II tU tUa ui uild
1 a ld I 1 f theliangari tlglr tlglrII fls Ingar a i A Au Aui H Ht Hnp
t 1 ft1 i IHI I t1a aaIra I 0 A PIUI UI I In
II 1 t np n > r 1 h I gi t II i t Vr Vrt Vrfl I II
1er 1 Ii fl 1r ttar 1 1 t iilel IaI 1 fliitn fliitnc hl hlr IaIaa IaIaafr
I er ert r jii r Mil 11 riu riul lU lu c aI sd ih I < in inl I II
4 t rt dra l did didI 11 1 l Ailli Aillii 1
I at I t1t I 1 irnuji ruo lui luil aI 1 u 1 f i tin t1 1 irutnil irutnili rII1g1
Iw t4 g1 I 4 tr r a trLa kfAl s i flu i in 1 tti I I ti 11411 ur urtr lr lru
1 Mt u l eut n tt Vui u h In vi vif I 1 tr I > I iia 114 noiilitl noiilitliif tatJtatII
I f re r fat f I ris risiiyi i 2 iif ai 1 h tit f IIt wictn wictnt fltfl4 fltfl4a 111 > <
a x iiyi I tr r I t lld III IIIiiK it itI
I I O I tl I iiitt IIli IIliI at4iiti iiK cml wn wnin wiI
I t I UId ru t4I ti 1ti tp I i I a II IIf t i ia
a fl 1 f f 1 I I I II P Pn
in I a n f > 0 i uirin uirinn1 IaVtUAIt th thi
i n1 II M 81 l jirv I t Itt I ifi > u tfi TI Fa > nl I ri r r1r reur H Hourv
1r eur ourv ind n1 iriani lwn tli I > otli IlhJ iaj I ssavtzag sMiriu sMiriume nrfl
me IUI g Ito t I L ei nt I ut v tit h finintneii finintneiiu irflflttiI nIRI
u I I at > trv ti fc diritlm lrat1 md mdtil i ai O 1 1IIarII
j IIarII rlh til I a I I 1 I1 llnUllt 1 Iaa M eaD MIHlt MIHltif III
if 1 rarfia Iat t e il 1 Im ll I tta > in I ta > rk tl flu flur I If Ia
a r la 11 a h > tin I 1 flittb 1 i Mtl ittiI ittiIta d l f ftttft
f tttft ta Ii 1 at I initN a nerti r tz > thr ho h IjiirtiCHti IjiirtiCHtiI rhU rhUI
I I M I u i i 1 d 1 1 1 lt 1 11 lij lijd aiIJ
d J t 1 i > Hir H i M i rHiipe 1 fI < iti2 1 rr rrJii r r
I Jii KT i 40 l t i i I j Hi h i it j i l I tai taitiq a auj
tiq uj l ilr tl 111 llt I III I fIIrt w iiuuit It t tUit in 1 thi 111 UH UHi dLtaaI4ae44 1
i > in iiiitM4U I i VUaiJit lt u LI LIIIr t4at > 4 < L tlu tluiclnr Itbit <
iclnr IIr IP I it im In n ii I ii t liitdnd 11 II f fd f ftll
d e tll i lOUl UI I I UI I It lit Il t Wlfll Wlflll ft1 ft1Ir
l i aI in i ir i w i o I I IAinr
> Ainr is 1 its L UrJiry ra lljttiK IIt Irtl tI ii iiIalttIt
111 1110 IalttIt r > il I f I it if I I
o fh h irr0ii wOjiI 0 > i rarty TtY r I tjtI > iiit iJUlm t It IVMJ IVMJT I II IU IUI
I ii i T l I tlll tlllId
I S Id 1 I I i hi h i mijld i ntld fli 1 Itt iliuniUf iliuniUflllii lUIU lUIUI
lllii I I Mi I v In I II ill illuiv 11
0
c uiv > l fi > hvrrd bv I riiorino tru i > Mi MiHi h Isa Isat
i Hi Ir d i t g t iii hid II Sal 1 I ii j M I lt lti I
i K 1 I i Mwi 1 n 11 a iii 11 I ffi I Ia mod modI j jf
f a i f I I llh11 tlalI 1 lilt 1 t tt JVPt JVPtI
I t Iut u I j I r1 iit a as M Mli
I thlf hr 1 ifI lIrI t 11s li 1 1t < ii1 isfla n nf
a if i i s ivi ivinrwl I s 1 f ti n ttire < 5 5I
t I nrwl n i IJaII 1 < fI IaIZ f fIl ii yv4Iai Mi ord1 ord1Int drdsts i iI
I Il a l Iltors nrr nrrLl nr airUtva4i r rf
f ltOi Utva4i Ll i 1 I mit it of da tt tI in n in inr 1 D Db
r b > 1 ii a iii at I t t I 1 Miifiii Miifiiihe tliIa5i
he I r i HI i nul at54 1 > i < uieriiii Ir1 vii vaaaaS vaaaaSas 1 1I > i iII
II I Itrl iitV atV c lui I U I tawia li rlarnrsl 1 t lv aura thrnli Ir Irt
i I i iilir JI < ii 0 L 5 iid a4 i in1 p rmiinj rmiinjdon J Jon
don on I ifi vhii h irilmni I fs53fl5P h M hli hI w s s143Sill i iieif
I 143Sill SI nuJ tad IU iaI a hI hII fli I Ia
I a 11 Ilim m ieif Um UI I wj ear 4r1g IK f T hi h ti tiIM 1 tars
rs IM I If l t lllgl 1III I ttl 11Ild 1 1otdi
otdi Ild plI h Piathine hl alan < I m mrt nr i h avp1a i I n ntd
vp1a Ir a i 11 h ur asre tiI aI 55
td 1 f I I muef ans Iu Iliit It I i I n i iI inht inhti IIt
i cheer r fttn eln in tlir II lotiK 11 jIatMI rfilMl 11 nlitid nlitidr tstsIrrh 1 1I
I r rrh rh Hrtiv tr fmtifllifl out It lu luW h hf tatatjja
f W atjja 1 tipi 1111 iir iud 1 Miti Ia > hti h IV t III 1 i Ir > r > i ii
a i 1 iliirerl a tl Pi td r m 1 inioti Inlll he h frwiV nI rws the theJl h hi
Jl 1 1 Ui i II UK itii iii 11 l 7 he h innoiiiiciir innoiiiiciirii 11111r 11111rI ata1ssaflssrttlppa
ttlppa fll Pal II i i MI ws i I II III
I ii I riilis r rati Otllf tl 111 1 hi t Ii ll i 1 hmlrlv hmlrlvnubi ullv ullvIJo
r
IJo ItvjaF t luv I ia I h11 h111bl Isi ta taipjbt
nubi 1bl a t tii tiil tllLn > 4ni rjij r5ah h I he heI hiu
I 141 ke a iif t ijil aail 7i is > lh h i 450555 efli i ItII iil iilf 1 1h
1 > f fh h ie1 Ij itlfc4 tlifititre llI 1 ii Iwlor 10 h fiIffll hud hsud
sud ud IAII IUf Iffll < al 11 ejiafjrv au aflra h 1 h tr > reii11 reii11it U UItnc 5aifriI
Itnc s1r4t it I li I nt t flinirnimi flinirnimirif ItnirgI t tti
rif n f t i ur in It I S r rt T UM r rH1 I IL
H1 t a I liue Ul I > r a i l 11 II IIv IIvra rf < > I IMe
Me ra iM4r aaI 1 ifi i S itti 1 attta I taun taunI ane il ilif 1 1I
if I r Iifc Ini I 1 MI I frifi n fh h > crilil tnfil tnfilhill t nfteItar1
hill h r II IJII io I Ii I l his i tulm taI I tl I 5L 1 1hI ie ielvirit
lvirit hI L trg liiui ho laaI t r trtf f1 thrs n > eri 1 four olr nf at atU f ti I rii riiII
II 1 Oirtfeti < IC iiiief of t be b i i iii 1 nl H Hh ui uinth tS tSa
a nth h with lh i s sr irijiINi rI 1ijifi i t terint
erint r n nt 1 thl Ih a I 7taaIt fHII IVle IVleon I In tc1aera
on n 1 ritr I > inn m n1 I IP 1 u f dat 10 t rret wh whC ijaII h hin
in II V i fcf t l 5 l with 1 the I h hi nil 11n ItIsifl4 rtnx el elin I IIf
If 5 in 1 i iHiie 4a I < tinl nl ilul 1 i t i fjrtir fjrtirwiri ur urkl rt rtIii >
kl Iii satbat hn tUSS IHln raafl4 Ih IJ IJI I1D
I D r ISa I 1 I j 5 ll ads 11 tPust I II IItII4
l ItII4 < tl wiri eifnmriK onn1 f f fj < 1 under 1no na r h n nu n11n tiItt
I Itt 11n riw u > f yaaIIa yxllii 1 tiiin 5 a nui lit t from 11 t rrflts tt ttrj 11n t tS >
S n nz rj g J fc > irm 111 artiasI l jt 1 I am at dnwn dnwnIt on onI i iIa
It 4r it 11 I 1 t > IhoiRi 1 JQ hoj h htllU I I Itti1trd
tllU tti1trd r ri v s I Ia iniKlin i uil a st tIe nd ndi I
I i I lh h D I Iii I PI hi Ii Ls Lla ifiical rag4 fm 1 1lOllrt sflta
lOllrt 0 flta 1 I Vk ll 41 I aiI a al I Iff Ifflef I Ii
lef i iU a tS t UUUdl Ull 54 aiutflI < l 1 tl f 11 14 JHi jaiIIlnA JHir
Inj IlnA r > II 1 1 Si tint 5at tl hi I Ii Wan I Iaui Ir Ia
r 111 a aui in > l U 1 3 < k ti i aiIlra i i ii
iIlra ifll i t ST f t wiMi jPl ijii 1 I 1 1 f fi
i i fi f i I rvin 01 I Hi I ill ts tsItts 1 In in inIK <
I IK 11 Itts n i > i iib it t hjli nil iii jiniinn a iaaaaj i in inPit I It1arL
i t1arL hra OI J1n n It tth qd rl ii I 1 I klI klIOI h 0 J a aflu
t
Pit rt i i il 1 v 1 a t tVrniH rp s sra
VrniH ra 1 1 > 1 iii 1 Up I MI ii In InIII I II I5ta
Ip
III f I I > n V in n1 I ll Vfil 11 ti > Mil I Snn HUH HUHtILMI1 tta ttarV
j tILMI1 rV II trTfrtflf rth IP I wn 11 rnVHed rnVHedte
I te t I t f t a I I q tin tl i < n I a ai
1 i roiriW IIi i n I h u II Ij n tpufvf ItUIr lii I lif 1
IIIII hi i I ti i lu 1 Hi I jd J dgas dgasa
a dl t1LbI 1 1 1aaaaafl r 1 1iliv 111
j aaaaafl n al > 1 I I i jIi it il t ti I iflv
iliv t tA I II i i ii ia
A i ri jt l t tlirillalji i o
i lirillalji lirillaljiOf I irh a 1 I In Inifn t tarM
Of arM rt tu < ijr f i5 I t ifn t 11 a1 ii uriHl tw1 imb imbl Jmlll It Its
° 11 s Iinri4 < l O i M t a a1Ur j joltlr
oltlr sUr Cofilini C cars I tof I dl IIata ut t > zit 11 a1 a1tie i j irl
it rl U Ultai 1 rkl 54 t a 1 i I at rti rtiMIM 1
MIM 1 Ai i i r ilo Idg II r5fl ind 1 itil o if I il
I I M I wtKiilnr w i II tli tt i o I r for r hi h I U i1 i1in atan t I In
a in n > I a4 ii Ii I i1 in t i ii h in i > ii iiittet I
i ittet c leiitii 111 CIa T iv ftnil altI 1 I < v vM
f M 1 I > nil 11 4 j < > aa in Hilii t It ItI jit jiti
a < I i Ir t > h1i tte > len Tnnnl orr n f f ftfwdon i
1 tfwdon I d uini 1 l i n mi I n niiiil t tlitiL
1 iiiil Ii in n h I W 5 nrl n t niachtii nldU r yirc iri5 lor I
j t Mu i l HIT I 1 M riil t I i ilril 1 iir iire <
e 1 e1 rl ill II th UlHlul IHr1 nil vhiKh W lid lidHrrie I IfIIU
> Hrrie 1flPI fIIU < l 13 l an J I I o 11 n I rfnf alaz t i Mint
i t ft t rjnpf Il fnAI Kill ta t ti tlt ti > a afl Iry1 Iry1rfi 1
i rfi fl 1111 til t aLaJjatas iiilliyl iiilliyli h hI
I i 11 LaJjatas < Jll ll f > 5 1 i iI t III IIII I IT
I I lien g 1H A a U if 11 J 5 > ik 5 HI 11I uaI I 1 III aa lllina hnh 11 11hf cihai
hf h ifd diiKi tl tlia i ii h I 5 nl I lam lamno 1 staa staafj
no fj ohnoO IQintfo ituii I hni hl Titibl l i ir
r r4kPaI lkeil 1 II I I 1 id I i fnidi IliI i I fl i ihr s slr I
hr I lr turn H at f fit t ionr lr ttr I ii h hI iiti adl adle ascii asciiI 1 1h1
I h1 h I 1III uhk tsIv sjsart 1f1 it It ItIs i
I Is e nf n a IMid I Iati I JMl at rirllfed itilf lo t o itrh nh aft It jlll jlllHtPr JU I iss issaIr I I
HtPr aIr r Lpr Hiy t iMHri o from Irl lh jtidKf JIC Mind Mindlhltii 1 1 I
lhltii 1 rr t 1 tle I aiHplnlii Ilfl d 0 fir c c11s i 1 1he
he h Urcrit rp55 lincir 11 hurril IIHn bu itf at 1 i I
i 54 5 tj > i ii i iglat hi aid 11 I twi w 5 th 11 untult 1111 1111I in intnSitii r rAU
AU I a h 1 a rr 7 a arita
tnSitii rita 1 u 11 stI < l n hut 10 I iii t tnna < > lii liinine
nine n to a liid liidIMM 11 11I haI5aI5
IMM I fin Ii 1 IIH s I 1 III IIIiry I J El 1 1I °
5 I a I In 111 Za ZaS
S iry tr n fr ilifide a II uI h tsjt I Iai lion 1111 t do oo ooir aj n nIffeHi a aa
a ir I 1 f rl fw ItcIgiiii 1111 1
IffeHi rf Mi HH rtr i i 11111 1 tmi 11 fflltite 111 Jil Jild jitala
d r ala heif ml fliHjIiJ nUi sal html la ii I Mvfi MvfiH aat aata 1
a H 11 i M i4i ni MIMI 01 li nl 51 he 1 rnil rnilrin nraturtJatts4 IlrlI I
lrlI urtJatts4 rin in fr r m 1 9i he h i 111 > iii uiI < l r a ik k I IIIK I
11 I ft an allllh afiI l thorn rf > ltI inn sra iv I V Itinlniiii tu tuIrfh I IIih Is Isa
Irfh Iih a i there f a live 1 s 11111a l g Wfi I1 aels the ta taIaJI I II I Iloiit
loiit iMif I uiJiUiii 111 iiii 11 i i 1 riiti n a j jor
faa I In 1 a e tIAraa r w4 1I1a 1I1aI 1 1c
1 <
I c CZ Ii Isa i ata 1 SoS4I SoS4Ior lt
or s uuni11 m Hie Hiec Ih I La Ii ii lly llirio llirioI
Io I 1n 1nnor 1
c nor z l I Ir Ie 71 71T
4
e tr trI
T I i ri i f fnur > f 0 0hr h htf
hr nur tf II I I I o i iI it 1
iiiiil iiiiilIMMI I r rLI 41
IMMI t tv > < ct J JI LI si 1 1I 1H Il
l 0 I 4
I H 1
I
jiiml an1 iMti u I whiti h hta ln h > lnni hmd < l in ruiilflelil ruiilflelilI mldldr1 in d tiaId tiaIdriaa
I run r1 In I Iiis nitrhini h n a ails Hi would oull piwli pllh a aUiliv 1 athIav
Uiliv I I iarriiii Ifl i mill Ihl liter aI IS r fo f ii tlm 111 Its Iron ol oltill 11li catI
till li I 1lllZ p I IZ II Ii IIIIll t itai 1 IVclllllUIMl Iall1 cIaits awI KII1K 0 1 lIStS WOlll WOllltin W 01 l1 l1I 5 I Iwit
wit I tin tl II imU then Ih iiHk saav1 1 lh air nil I tI M Mliiil
J tr LIIy liiil ta 11 IIH 1 4 s > > ittsI iiiii mil 111 imU h in I iu iuVlll II tairIaLa
lnl rIaLa rIaLati
Vlll ti 1 I I i rll l irVTIT I II Ml MlI t I
I I 111 In ii iIi li li I i i ini 1 nf f Mi II ilitfrnniii ilitfrnniiiI II II tetttt tetttttaaiaaii
I lousiii ir thf 1 onlv h iiiiii 51 tItI 1 fortliui fortliuiSniiittv rlr fut Ihu Ihuml i icslltatt
Sniiittv cslltatt ml v tlirfhl II h i > r i inty I tatv inile I to I Iii Iinvilleiinl I IiiV
villeiinl V t II I It i tat 1 Uirk I MS 1 Ii Id I I ineriiuli IIUI II pei lI 1 1i I1a
i ili flu h Kirk nf h Illerio IIrl rrt 11 tcairtI > eil M Miii I P PtI
tI > I iii i ut I s I I ii a iMoclwli 11do I 54 scIoa1S nnil 5 n1 111011 ni < hi > lainiiiii lainiiiiiHi I it tl gci a a a aI
Hi I la ixniiMlx Ih t 5 I trim W I ui a mli I wj 01 < Dining Diningn tfltit I tag tagV
I n I V I 4 i Nixviii x 01 I KiMiitiU Ii at5tafl 11 mil aiIt 11 cnitiii cnitiiito inil jfltt
to t wh wIara ri S 1 inii I asia 5 < iilto l < Aei a I him Illn ii a in ni niI 11 I > aI
I in a III 1 a linl Iio I i I irin a > iM I i hi Ii ririiillll r ra ra 415 111 111rhn 5 4 leine leineTlnn I PII
I Tlnn f o irvlHMlv 11 will t5a liiwn I lil I < iw for forhot fnraI1 or
hot 11 cull aI1 n ilnilun 5 55v I IIII 1155 iUe 1 Ia jitcorhlltr jitcorhlltrt ltclII a Ctr Ii ii i
t a a i 1 11 In i < i iiur 11 liiiln 111 i lin I m coin coinfndtix 1 tsataaala
fndtix ala 11 a nniMiii nll ii ii sisal when c h hsts Hi t I a s niiimissr a 11 is tDer Hil HilMil HI 1 1h II
I h
1
Mil 1 ItI IllllVlltl IIIahIlh Illllpll lllfllMi I lIV at I V VIn No NoUH n
UH 11 In > < whettir Its I IInl l itn ilic M MMoi >
Moi U1145fl Inl unt VMS iiitnini ttlctig > ni n i4ttlg < nMi4 Inn ll nfter nfternhout aaftriahuut r rhout
111
nhout aa I nitiiiu ta s UI tsflt 1iid I iail I elitpei I cirivHHlv cirivHHlvi 1 1vII IVeIIklJ
i veiled vII 1 lher h f In h liii niiiior1 tsatar r IMrv IMrvIxidv I IKMI r rI
Ixidv I KMI kS IV c rn rAI 11111 a in II I to I a iHiti t 11 es I 4a the I h Mini I lIflt 10 nnd nndIn 11 5 tact
In I SS 4 they ly I did a 111 o a I Mail I LI In I II ii IK iTtmted iTtmtedl r1 fail P11 P11tia
l ilf 1 I riXII m the Ih ilritiplllt llUO IlLS I tree I ta a to toli I II tEaII
li I iiotth rh nl f Itt 1 ti ttk rl 1 < asnd nd ni iitn 1 tts antn antnihe arciga 1t
0 a Itacs ta h Ii t iit I tah Iaaiis ii atoirI atoirII
ihe I h tia Imi 1 fli to ininnfi lnilll aij tat a i i > nf ni al I ifter ifteri S ft r rI rII
i he I II hud hii nt irtid irtidHe 1 rtIIii I I II
He I r > iid illtrwnnl Irn ihnf Ih IMIJM I the Ih Ihrnl litratta
1 mm rnl nnd 11 dm II It low Ir a liniinc n 11 nnt taIa he h lud ludi I
i iilden 11 inir1 ta I nl I Ihi Ihl 1IAn tttflflL latne ll ilxiut hn < 4r 411 411t i i iIfMitinti
r t IfMitinti In mil I 1 liil liii ala iiiiir ialtIrI4lay 1 1I e eIiy
lay I Hi li iiiinki 11 ill 1 i lie I sIS Mniantf Mniantftlrnifin l1Ial4tt5t In InI
tlrnifin I Mitit Iat w Wil ipM I I i lme I 1151 deen deeni
i Ialluoii I UOI iiiithiiri 111111 3i li 1ait 1 in II it the I HIT HITtrOfll 551t n ntrQ
trOfll trQ t ron a 1 I Hi ta llllldl Inlodl at I Hie I I Is llillli I 1 t t tellll Illlll Illlllnenr 1111 IIaantii
nenr 1 ihnr lhI > Imi 1llh the t ha Hvuitur tar r iMid ssisIc 111 ux > n nh
c h hI t4 fetinn tin I n Itrnl Ii I ll I did Ht a lelliM 11 I aIi a Hie Hieltll t Its Its1411
ltll 11 ii 1 linl I I n > I akiI akiIII i iId II
Id I II i tuildni Ion liiul I it I ii 1 my aci iii 1 ano siiql < nd lo loI
I a piri Ira Hint I 1 hi h > hiiii 1I i I < niM tis 1 thiti f1 the thedi Ih Ih111 Ila
di riiii a riiir r 111 l in I slia In1 h il eni1 of s r thai thiKllde thaigitaI
Kllde 11 In I Ii IIII I iIH g ld atulUt IUt icllt Ill Hill I Ivinrt Ia Ianct M MnrnoI
vinrt nrnoI nct li 514tIaa rden i lietnn iniiuiii 11r51a1as4I It 1 1I >
I In h IMdge II auig liit Is klliiwilli lheiHHe lheiHHeli
a li Ih ihif I r or n ini 111 ii t ihe s 1 ha floitinu fliwa I a ta g 1iiov In I aaov hid hidnilh Iaadr
nilh r 1 I I l > een iii I tI > lnllei Ill I 1 I al illtwed i I 11 Miilant MiilantUdii LIista ta S Snalit i
Udii ll lot Hitming JII1 the Ih > tit m whinli hilh hilhI IIPi tie liis
1 iAli s I Hi h < uili 1 niitistini niitistiniI nlI n I II
I I lnr t Ir r th JinlK IIII IMI i out I red nitli nitliIn I Ian II
In I iiielXe > pr nnd an the Ilp 1k iivlon rv1c q l II br > erer ereri r rtla
i th I ijiii < IJ Ul tl ii lollowmi InlHII I > ih h iifln n1 M Mfi
fi I i f ili 1 Ira 0 0I dt dI Ii IiP5
P5 t flP S St
I ir I tis Uiirl lr 1iyii 1 ii M t i 11 11I iii iiiW
W IL I a ii Lip 1f tinp fI nut 11 II e ll I S i l i iMl
Ml u wieliJ I P114 o IL 11 Mn ln n nil i l I Is lil t tI st l 1 1a
41 I ii I I tt lioin if r I as lll lata nl I > lull lullIt 1 1In
It lllltlltl In ti II a itiI ull sPiral 1 1r PH PHIK raI
IK I i r > tune I ics i i mini miniout Iln IlnI a I IS
out S 4
ii I itr I I t t 151 151a v i iCii <
Cii i iitl a Mllfe I Inc O topi l tl In Situ H t tin 5 e eI
5 I in itlrt < Oil J alsr U e 1 ni i ilit Ilit
lit 1 mrriMteil Ipt 10 taI n I I I lMnue 1M 1MI I aIl i I Ia I It It
t ii l in Ia ar Il I et V enliI enliIt > olll olllIMK s sI
I IMK a iiuniv a itJlsi S Uii tI li I Miiiini ivuii ivuiiHill awtatI 1 1I
Hill I I Illl attia lilllll 1 I aa I s I aS Illl Illli 1 1Iut
S i miti aiIttuP aiIttuPlaud li f fHint >
Hint Iut lrtiliitionl I nIllI liriifini intiami intiamiW ajl1maliuta tam tamIU
W MI I hunt i tune tuneI I Ia
liuui IU i 0 1tl IaI54tIt JIII m ln IT
I I tKHKl a waaJ 111 It I Illllll t trail II a S I If aItaajs
f > P < b 1 lii 1 Itaajs > w mlhiie ntn > ioiil ioiilrli II IIf 4 4r
rli f P tliirli IL UI tnliii II Wmi aca f In I lliM I I I i iI er erI
I t ttrii iinl 11 lilflie Vl LaLli s 11 101 0 la f fi I Ilit
lit 5 i Mieirlv I lfilmc 111 < 1 iin n t I lii v I I Ito In Ini c ca >
a i b > > i > hat 1 IlL ituu I 15 i I n nI 1 a aIraI
I IraI inl a l tlretel M I feel r i i f t I i iI aI aI
I tiif I I
1 I 1 1 i it t itie inifi Ifl n t b li t le lei 1 1h lala
h la i ill 1 1I i t i > i r in inln t tI
ln I t I VK tii n a Mi MiIfil I
I
4 alit 1 I til ta II I > I II IV IVI
1 I I IM IMll I Ia
ll ll a Ill a l aS e i iIll
Ill I S P a a I Ii HOI 0 04 Ij liilfl t I iii I a I Ml MlI
I Ulllk siai I Htltl I i III itaII
II f 1 1 la tfintiHp laiaVIfl ineiit tal ulm h nr I i Mni Mnitlit 1
tlit aa4 n JiV 1 M l Silid I V a flu tI tI14V0 dlti dltiIir I1 I1oa
Iir 14V0 oa 1 t tin ID n flt t it I 1 laItat > itit ii niitid 1lli catIinhIsasII < i itil
I II I til f ta t a 11 liKiilil hlld I r a itI itIIpa II
Int ie i IK 0 in a IM tidiiv i tli llrii I fjraIi < t ttin
tin Ii tf alttaI > itn > < for f its 11 Kretid 11 i M wt 1 11 I ti7i ti7iVliili I a a5lit 1
Vliili 5lit 11 1 n ItS I i r wiv 1 tlii h I HI 1 lhj
hj i i il tia i > id 11 tUitiis 1111 Miifiti fita < ili H i trn trnulutnil ra I 1 IuI
ulutnil 011 uI Unit I ii I njni It fh at h lh r ed edniid
niid l ilitudi 1iiiit a 11 taI 11 1 tiiftiliil 1 a at I Icm II
t cm I i i IM a4 k tilt h iitt alt n Hati HatiI 1 1I mn mnPlcllf
<
I Lv Plcllf 111 IZa Till 1 ifUli 111 l lfl 1 the thetiotirly I tIi tIitaatirly h h11rl
tiotirly I tiiin 1 itia 11 tsat ill lrfni I I V 1 > I IIv aatact Jit Jiti
i l Iv f ind 1 On I h hvirlv ivetii iii I ta l lTiiMnf Ifo Ia Ial >
TiiMnf lrit iiii Il l nml fo ntitJracvi l I > I II el elJritu
Jritu I Tt tu 5 3 > md 1 trmi 1 I t 1 fi fiito a aa
ito a 11 tck t the h hiirlv illllin 1111 < < I viill a1l I I 1If II
If ii I 11 I I ti hi < mi U MM II 1 i hTi l Pa < itetril itetriliiti t
I iiti li lt gisaaI 1 > < l i ilul I I uratid ilflml ilflmll
1 t l F > I I tl iVi s lith tat 1 I H I teiifiieiil ia ci aIa a lllfi lllfiill 11 11I Il t val valall <
ill I gay 1 aSs lH al iftlM 11 I aa I dlV n
1 1S
1 1111 laa 1
S II I II lt ItHIII > IIt It K Uttiia HIM HIMriMii
riMii It lliii I I onmllrr alr faraaI ire ii 1 I ncloe C ur uri 1 1a afsa
a i sa l Hnr IrI IrII I lnrrlaa r liii rr rrIM arI
IM I ui a etieml ai r raa iurii unt i < rtlnolijf rtlnolijffllii aIccll aIcclltaa tlll
fllii Ijiti tl I MI a till rie fiap r W right lh ree l m mhin mi
i hin 1 th hi tn l hat 11 S Ml h Iafl IfnMh I 1 aivt 5 i Ih > fe feliHe 5 e elas
liHe h las a riijt l fmtli fmtlit
It t IHk 11 lffltlUrin 10 III S h VI41III VI41IIIIlk IA tIl tIl11k
Ilk lk i liV h nux a7 iI I el a rt i t t t ti III
i II h Vniht 1 itioihitie itioihitieW modUi sna Isatta Isattav
W v ii 1 trnrneriiluii tr1UI pitrh f > I ti > I Ir ji jiIIisa nn nnf
f IIisa iiern 1 caii < l Mr 1r r Olion r1on < iirti atas u upon uponti Jf JfI
ti I lif ft i l Iw w if f il 1 fioA io n irtirlnrtii iiiIc 11 v fr
1 a
V l Unh p iin1 nnd 11 falt tenirieil Hut Hutin 01 01d
in 5 I I if I l511 Mir isid d mi tlif 111 iV old oldKtil 01 flatiiqI
Ktil 1 Wrglii r h Ijier I I he finiiio n if f Hie HieiiMfl I Iui4 I
iiMfl ui4 1 < i in 1 5 nitunl illniiii 1 nixl nixlim ata1ala I Ih
im ala > liri h r tiol I 10 the I I ha lrlI ini at llr 1 nr as < ire ra tnilih tnilihtf 1h 1he rtsc 515
tf e 1 I more n iifiv iavplv plv inirlieil 111 wtsaraaa wtsaraaaI I TIMS TIMSiiui
iiui I mi itial 1 Iliiriii I ire ar 1tnctlv Hlb tin tinh I Itss
s h a i < on 11 ilii h tiiniliii 1 Wriicht WriichttTK Wrr1 Wrr1t ragIat ragIata
tTK tTKIt t a
It i in id > r iMVirii hI pliii 11 > with withnorxnil Ih as as1nuI
norxnil 1nuI 1 I aa 11 Mir f n I in I Hi nthii nthiiVripht atlaata Ih IhI
I a Vripht nlh rsht iniliine 101 II it llilnumt Imn I Parlc rli the theIie tia tiaI 1
I Iie a 0 < tliT lir hie h nv n V 171 I 1 > ia < It iiire > it itThe
a The h two wo in I lri n pliitie 111 ISIIS hie I La1 a n I lenKlh Inr h n nfrrJ1 I ITTIT
frrJ1 TTIT < 1t tn tttT tei at J f the I tls 3M 31 in t I iii u t t < if f l ij lid
id iniihini1 asaaItlgt 11 md U Mie I ire I iy milv lh M 1 i i j jl
l infill t WlrW wi I h ire K a > i lir I > ieth > T Tit
1
it cull I t rilor rill hi h his iut iI reiir r art I tlel Ifll Iit
it fll I aLa S lel I 1 ill Uietn UietnA I
A III II new w tnihin ijiMii t 1 I ntn ntnit si sits sitstls 11
I it I Id I I NriKii ni rigis iifin 011 of af f I in 1 hore hr hrn liarsnIa
j jwer mdi n iWl CI the I III di I gnet I < pnil pnillir
lir I list in I n r ra i i if f > eil at 1 r ip ipt ptt pttti I
t ti 1 mailer 1 a us 55 firffin lr irfat 1 flu tl 1 ne nejiietil ts tsiacat PI
jiietil iacat li t > iiniii if f re itii i i nre r rn ire iren ar arfl
n firwinl rr 1 iliii4 I 11 tsafl i ml Il lie liet ta 1 1hi II
I t rulll otllVM hi fen r III lh lhi atach tl Klfi KlfiI
I iii I t ii 4aaIrn iiineni 111 tt f Iv ii mil raatasar raatasaruita1 nitis jjir jjirIllllfliT
IllllfliT 111 tlistetllil IW 1 Iii If tent titllfltit titllfltitI i1ti U UI
I TIl fill rI il a I eir tr f l M elgef eat a t afaaI afaaIplai1 ni niI
I plaOtiK plr plai1 Tag > f ih I h > lidtitnr t silts Ia at 11 ulil s lt t I til I ha kjlol gs gst f ftuiix
tuiix t atl ilirertlv 11 Kuk atk f fheflriver vt h dnv lrsvar ejt jj 1 m mf1eltl Ini i i1
f1eltl i 11 I I Ia 111 I elMlir ll lr I ipta hf ire I it he thattit herniiil 1
I ttit rniiil I iwiiise hI Hi t ne n 1 I in in1ll sgraIll A
Ill 10 tnli l lillie I well 1 I IV a li agsIta agsItaair Klt KltMr >
Mr r Vriuhl Wn h wi wIaa J > 1 Wtoilt 111 IK I 1 1tMhII iaaI iaaIsalt 1 e > l lMi
tMhII Mi < > llilllf salt i > nil f tal 1 theu 1u 5 he h > nileil ml1 nisla I a II I 51 i ithe I Ih
the 51 h > ini nlr > r I Iii 4 inoutli noll u he t L5 collmvIl Ionlt collmv cattflsttaial
Il r llll 1 lllV 1 tiii li I inel In Illl Htl ll h ill 11 a I I flreV flreVii tlr rlv rlvI I Ia
ii I a liilit 111t a ass 11 II r i lit > as all allSIi sail4U 1
SIi 4U I M Saari ire Ir oitiK I1 to I ntr r i for frttlIPfla h 1
ini ttlIPfla Inl niHtioti < 1 l aa > e < l cll l 1 Hrent Hrfn srpn VHM Y vi i il
I Ihi 11 l is lIght Illh rorfdter 1I evniie 1 Mf I
Vrii ViIstat lit 1 I a eil 1 I I Iaa iv Mr Ir Itrooiln ItrooilnIilll Iron irosssInJititlatIkI
Iilll JititlatIkI lii v in 55 Hie I h lII rfltlllirl tlilaadflas lut event It I
< incl 1 1 iiiiHie flas I I iii i a lirni 111 I tiat r than thani tlt h 1 a aI
I i olldlll aII Its Hie It h older IIIr tVpe HM ia > lillie lillieWldiJinrl I IssiaP
P WldiJinrl S 1 lU Ilfllr Isart t re d sir Wnpht righ Hdtnie tml tmlIIf drna drnaII < j
1 1 II < i llilry IIf tIs1i nl I enterinc nnG ha ill h new I nm nmihllH n natailu
ihllH dll IB It 1 the h I Itg li 11 ipenT pp1 mcnt nl PllU PllUvoince ni flaIvnsnga
voince Vrialit neruplane rlln woiil oulc < l have haveiie tlj 5V 5VI
iie nl5 n 1 leiily I a ss 1 i fly ly yeterdiv ly only nl Ih I h h4 ther therwa Ih i ia
wa a detav 11 in I u einhllnK > It I owing inl to H a Uid li1 li1In j I
lielnK In litokin o while h it I wa l It Iwsng > eifiK r rnr < r r sI sIsIvn i intr
sIvn ntr nr > In 1 fler ftr from f the th h freight frllh ftshsrrlai TH I In
tteeiliin n IroaiiII < ro r111 < inllti Comlnc I mnlncllowl ntnlni ntnlniJnrlali i ili
li 11 lil llowl nnt Mii 1 < lnllh Jnrlali mine mineIdinti a aliaati
Idinti hln liaati together I OJ ngt h Lar wi 1 h > Ioriilin Inr om anusIII5Y omnny 01 01IY
nny IY iiid SIEMaIaI il hv i hmlitfe h 114u I Iauti iranvtlle n 1 I will willtiMk williI I
tiMk iI k 5 a Ii I reipTieviti Ii tl PV 1 a ta v in I he h Init Initrd InitrdHtlte 1 1flr ed edtlta <
Htlte tlta nfter n i it 1 ast f eer veral rAI l yi yaqr4 yaqr45t r rA
1nf nf A V aIiingtn hlni hlni1 < ton k I twKlnning Ialnnln Oo Oofiil f 4q31
fiil I r 31 under 1 he n MIIpm1 inicement of f the thei II
l t lii i lti stiI 1 lanka Ili I I < rflinr r 111 haIr haIrIll i r rn
Ill n l lv v a i aI I I i i irtoii H ir4 art arts fnne fnneM f fI
M s I l ll Is a 1 51510 ll uhlrh uhlrhH i I a4r4 a4r4tl
tl 1 H 1 r 1 f i m rir nt T Tvanln inilon nI 1 I IIliti
> Iliti 1 e a MI PreiHv Jv nil nilI n nt
I > i if aril t M l l Itfatflatks ro > mifji nlJ wi wt I Iirt 1r
5 irt r 0 Niv w V ri I HI I sa ofin ofl f the 1 1 Slil SliliV
iV I 1 O M 1 Oll iaI 1 V V kernler 111 J I
FOLKS WHO SAW THE FLYING FLYINGII FLYNG FLYNGtU
II S l I ANMII tU lfN t1f lWllil Ifl I IIIIl IIIIlU M Mir >
ir I ISI1IUT rw 1UT r rIlir aflh
Ilir 1 h Sac lnrui Kf tuulil llhS ParIs a < claIre Irr ul In Inlere 1 1I SatI
lere I prrt l Mr r llrlinniil 111lt inlrrtiln I llr1I llr1I1Iholn 111 ri alas ll llMllhollaml I l llIlhnlIunaI < >
Mllhollaml 1Iholn llrat U > flrp U UI H uSda ld l Ialll latiaI latiaIlliirilen > lnl lnlliimni > I IInrn
liimni Mr Iliinlrn Inrn In I cattier hrr Issat IssatI < i l lI 1III
I III He > IIlItOt tttoi f an n lie h i a5aIaaaag > HmiiK IUI lay IIA < J 4 4tIa f i iI t ttli
tli I rtviiiR 1jl IIIIHI 1 1 tiitii 411 s tna aItIa hierlr hiI II from frl ttje ttjeI I tIa tIaI
I I MR ni llniiil 1III iiloiin 11 and 11 in thi jily jilyIMI saiI saiII I II
IMI I I ot lie 11 ifit n MIII if l Ia MKIII 111 gsttI in a liMiL IHI a 1 1I > if ifth ifIh
th I ha ilem ti I of IKII 11 woul II I h I ha tniKily ceiaaIyI HIIII HIIIIIll 11 11II
Ill II I us > IU iir a > of Ir r Iheilonnpour Ih Iha upnr ili I Laraa rr r rI v AITII f 5 l la
IM a a U I I a i iinef I a from rml I rants Minliitan It lhnn ti Ita I In ti in ti tic nf nfwhom r ri
i whom c hOII lulirhid h1 in I aI the S I rliilllioil rliilllioilsiowiir rIaaliIanuaI hhO
1 I i siowiir 1 I I Wtnl VixMlfini WI 1 a 1 SS r a afjlili
S fjlili 0111 Miih Ih Mr r mil illl Mr lr4 liiiham llihl I sasartt Mil4 Mil4liicimi ll llIm Iitaalrima
liicimi Im a i tritwl i1 whin lln h lao 11 avI tat lilt liltwhirring rl I Ii Iiwhirring
whirring horil of lr tin II enmm nIJ Uic I h tap IP r ran n asia lit ok olli okh oka
a li ilinm laflatjg nln room rlom ind Ol rarrn earrial l lii > napkin napkiniiloili uaIipl4ltaasIiais
iiloili 111 litcr Iatr the li pwrfv I arIv jiiin JI < d fieorRfj aorjc aorjcI
I lloldi 111 Sr in hi IMIT IH Mr I lr nnd 111 Mr MtiJtsui Ir I Ilolm
lolm Inln llirr Ilrr 1 Ivol Itvan 1 vi n entHrtiiiirxJ Irlll Mr Ir and andlr aanIr
lr I r I dwaid hI Itobinnon Ublon nnd Inr nun Mr Ir nnd d Mr MrAllin SitiAIIis IN INlil < i
Allin lil A A Ryan R at 1 lind eirnl rnl Kue w iiaat t uf uflull 5 5a
a lull 1101 lit n liioii inrludiniC lhlllf ttarlala n a K S lUtirahill lUtirahillIf tInh11 t4 t a rh4111 rh4111I
If I wi wia well 1 on In the Ih afiimoon almon Ixfri IxfriIHIII 1criII >
t II IHIII M l 111 lagiis K4ii to I Mil 11 nnd 1 by I 3 orlm ncliaaiI I k ktlrii
tlrii tflrth I Ii r fourth ha of the Ih I ha m enl > al Wa et I a ofcuplvit ofcuplvitiin vvupiaIIasaIIg i I
iin 11 IasaIIg > M > lh I tha hIs am If aI < < l wie wt 1uiil lal Muroli Murolinnd vrlnll I Itaal
nnd hi iltuglter rllhr M I llopkin InpliM Smith Smithi Smlh1
5 i who ho looit 1f at4 1 in n 1 IOWIT b Los bo u Mrs MrsSnith SIreHjaitti le leSllh
Snith Sllh wore rt a If gra r > oo In ioit 1 and ur 1 liUrX liUrXitr 11
1 itr > t hat hi nnJ nl J wa ptotinted from rum the h
1 1 old 11 n eant nd damp iMthr wlh l by < y furs IU Mr Mrand r rI
and I Mr It W O I C I UIWH niid Ir Mr Ir nnd n1 Mm MmI I
I > < e Kountze IZ ouii on follovnil nnd nndioW onIH1 ncritiak
ioW H1 in 1 tpper hoi M Mr Ir mid I Mr Ir s i iI n nlhI IaI
I lhI Ihitsv I Pp l 1bZaI rei < l iil aalan 1 o ippf n l rtiv rtivlh al alIP 1 h hI
I lh ni IP > r 1e joinixi hy 13 Mr Drel9iunthr Drel9iunthrMr Dr Draal Is luntbr luntbrI unthrlt
Mr I lt Ilfr leor Jforg rh ililil liI MIis Ml t iMan I lal iota douln liolll oaaLrililsap I IIhp
lull Ihp i Noven SOVII anvii ud lr tlirrv lohr Mrs MrsI SlrI ls
I rot I iicitf sdlt < l imirh 1llh irikirHtl lnsjrttn n in Ini
Itsiv i a r i lick 1 iv 1 v5 t sisal 11 a li 10 lsr rie rt lilmu lilmuI hi hiII IaIau IaIausat
I II pi iii hif h has Vith her hat drooptnc lr < V low lowI In
I HI 55 no n sjie 11 11 Hid hr table hl taIe fur fur cueriii cueriiihir cu erttag
hir I r Mil 1 aia it asI a lmot lnnt impo Ilfihlf ataspoasthle corut ible to torIa o orniKiti nr
0
rniKiti r rIa gna lirr sar 1 ihe hr h iliml dlnl LItIltII l the II thea itep p
i I i Mr Siti iould win Wil wa jll in hUcK hUcKNltM hIeitit CK CKI >
NltM I it tumid liIIS wii > a tailored tllor uU with wih wI u ulUik I I Ii
lUik 114 Mlnt i I injur lIUt Ia 4Ue ttlmmrxl tlmlfl in il bright brightMil bri hl hli
Mil i 11 Hi Pmiel 1lll box attractiil Hlr nuny nunyHiiir liU tuinyit
Hiiir plnn it t > Mr I iu 11 uI < l Situ I Drerel rI 1 b bIhr base baseI e et
t ik ica i thiir l Isi i fof tin t IH ek U 1 bli will1 will1ti Wflus 1
ti < ii ha I i rfftir fh fo omro morrow Thi TI H Ifar Ifartaa T Tiio
iio H n tliv ttj 1 will ill h haia ai K gatita < > nl 1 Mi 11 ant n Mn MnXliitiidiT MrI 1 1I <
XliitiidiT 1 I > II I Pratt Pra and alo t tnn > n rrn rrnriiiini rr rrr s sctaata
riiiini Mr r ind 1 Sir lr llnrrv I rn l Ihl Lht LhtIra hi hiMr
Mr 1 Ira ii 4 5 II I I Riliiiint had hllhl Ihi adjoining 1IOnlll i iIH
IMI IH I aai Ulnl II Ir II I a rriVfd r I iea I iifollipaiiietl IIal11 aatietl bv 1 ldtitV ldtitVllinr idvh ttItaiVilait
llinr ra shi h a Utir i 111 iiiil bv 15 Mr Mrillinn 1 1I tr tra
illinn a I I 11 ir a mid sat 1 I Ml Si 1 tam III I usa MitholUnd MitholUndMi Si tilual I4ittI I4ittISi
Mi Si I t > llflmunf I u UI in 1 U bUok nnd 1111 aa tia I Mi 51 h sa 4 Mil Mil111lljitMJ SI II I I II
111lljitMJ worn wo or 1 nav n tiata v lili 11 < with llh a a ahi I Ihbl
I hbl hhlIJ hi IsI 1 laJ < J rnat Io and a Tail t u o 5 fWnmii r Iar15a4 HI 55 tiulMii uh i rL B with wI W It Ii as asrf > i irf
< rf f fto 0 ing in from frm tli h left If ule uleMi ssleSI 1 I II
Mi SI I V Inl K t VanderbiU flfh Ir was nnrtm nnrtmh anNIh
I h l m r > and 1111 tUrni lr I I rt d 1 attpniion attpniionwid alnI as I en iota iotaa
wid a a 1 ji hi i niiruii IIII is I atIl t rolond t w ilot sin iaat > at 11 and andhlk Ivll IIIast i ii
hlk i ast i > l lilii 11 IM hI ln ltatztaI leail of I a o Inur iiiufT 01 01arr5cI < h hjVirrnil t
jVirrnil IJ arr5cI IIIT I ta hltr hll > clg lo I Sin h j t n 1 a li Iwat IwatII t tTtli tI
Ttli II I I MI I llotirt I lni I iaaIt li > t nho h ht Lia nr nri aare aarehrn
i hrow t n I tiil iixit and lilmk w4var > < r liaf I fn1 fn1n aanal aanalcn nd ndTn
Tn n n S 0 ol a it I ili La women Wa Iasaia 1 v h t Iso i ivinplmi ivinplmiis ta pt t a aIa
Ia 1 is I tv t > > ii 11 ti th h clHni t I I air airMi oarSI o
Mi SI I ifil s Ti I Mr NI 1 t Philip I Ia a Is p livrmire 11pn I s vr nra la 1 1I Ia
it I th ttatt h ir Kuiit Mr I K t 1 I H Thutna Thl i a aSiaa fi fiuirrH rIh
uirrH h MI Siaa I lin IsuaI Ic < l i I I > alt I r Thomit Thomitnrii Thonaqr
nrii qr i lliik 11 k gown nw toipe bv I a Urge Urgevvii Irl lsrgeI
11 I ik vvii iI I hm h Mr Ir IHrtnore 11 la rttiore orl w m mM n aa
a M a red iitli 1 n while wh MI al IIMI stI 1h 1hIII1 1 Ih1 Ih1win t ta
win a at III1 inone I5ita tin t 1 a v rv t a I I arrvn orl a rr as f rn C n nnnd nataI
nnd 1 Mr 1 lloyd Mrr Irr < nnd 1 Mi siia 1 < rnli rnlillry a aIlrea
llry I Ilrea < H > lnripiii 1 I MI fr r 1 hil > lutt luttooti UI
ooti 4 eft I I i if farii iti 1 fiont tia ni of Its erind erindl rsfat rsfatSia5
l txl Mitiy I ltd I at r prfrn < l t tMi a atla
Mi 1 llyinc fViin fr lhi > 11 rw > iii iiiss i MulH 11 I1tIarIII > ri ril
l itluini I Ih he i ivnt avsaa ir r as i vkiti f Mr r Mm Mmn S SI t ta
a n I 5 j Vhil 1 li ii u I r 0 > ot It 1 Mil I h Pta j off si t or r ri
4 1 i i h M > the th h i irl ll Mi I a Pith Pithci nfhoiii nfhoiiii
i n t 5I In II u I vl vlMri as asSir
Sir r Sini jh tallaia > IHIIM 11 I Ilfl Itiits ii > r m > I 1141 1141tati < MM MMfllilf >
fllilf tati 1 iolt ait 1 Hid lillk al4 lilt l at A Ill 1111 I r lll llllnintilv
lnintilv ataal 11 fn taaattsiI tf l o f It ft f id salwLt 1 1h w wwitJi
witJi wLt h Mr fr > Ir canj1 p1i stnkii 5t akt v I h I HUM HUMh n
wil h 5 ttO 1 I aia pi 1 llowilt HI Mr Ic 11 11w
Mori 1ar wi w a 1 II irip < riil hap I h viii viiim a tt I Li r rII
m II t irlui iiaa l I ii sa i ojt 3 worn orn n a r 1 hked hkedtoilo h t tal
toilo nit al 1 llr H cr ii I T lint 1 1IYi wi wiI a atwi
twi IYi I ii t i at I Ii I > torni 0 variou rl rim rimOn iri iriI r
On I of r Mio tiioi tis 11 tirflln lnl n rln rlnI nai > i utn tItrtaM tItrtaMWi < wi wiWIITI
WIITI Wi liv I Mi Si a Jam ln Hrown Irowl who whl np npi
i n i 11 I in i itiini Iln IiaIt ioloiM aaunt 1 I font to fai f > t > n Hi II 1 at atU II at1t j
U Ilttllll S 111 itatta WIta Ih IILlll 1 Illlll 111 lilftlf lilftlfII 11
II I IIt 11 fojno In will h forjp 1 5 tmtlj tmtlji 1 rnll
i inf I iKi kt wan iritntr tlnr j sib 1 njrtf atgrtila II s sMi
Mi la thir Ih S Sent < ot o Mirdn IJIn wor 1 1 liMther liMtherroaf Icasaara tr trh
roaf a 0 < i t liir h rr1 jrav ra blu KOWII Hr J II h hll ht hta t twi
wi a llllU l I si
r
M ll 0 I iiMa Ilitch 1Ih1 ri u ind 1 lr lrSlrtnlnnl 1 1b Tre TreV5ta
Slrtnlnnl Whll b Af III I Ml I h hI ha atll r PSAt PSAtl > ot otMi
Mi l I and It1 aal Mrn trta uii f lllnionf Inn n flI mit mitI It ItI I
I 1 i id 1 had 110 H aa tlioir cue Mr and andMr ataittr
Mr tr a h t Potiei 1t lot Iit 1 tI r mid Mr a Mortiimf Mortiimfhitl Iri Irih1 1rt iraaar iraaarsthill
sthill hitl h1 li Iitil nl 1 with 11 thui Mr 1 alaI 1 Mi I ltiri nlrt ltirirthinn
1 rthinn rt t it and in iafl al Mr 1 r MuntinKion II ItTtt a n K I Norfiii NorfiiiViMi Slr SlrWil N in ta tavaI
Wil ViMi Mr 1411 sauaI tin Mr lr r Timothy TIh Wwjrtfl Wwjrtflwrf V > drifl driflwire n
wire Mf saul 1 Mr I Iia William 11111 f Shelimi ShelimiMi ShhI 4ha1aacaSlaa
Mi Slaa Kwi I < TV th four in hand hln hor horwmilali harailiaIa
wmilali 11 a aatls n itli her lioher Ih llminlliti llminllitiW
W 11 IIat I jry jryN ar arItI
ItI N r I iI iitrii f I SI II iiur iiurNrn 1lI 1lIaa
Nrn aa I iirll url I iwriI M nl Mnilel tI1 IaaiIa I shii Iaaaa n at tin llrlinn Irl tinaaaII
inn aaaII ill 1 Iarl Iarlli r rI
li I > h I > i in it I a > Za if i > I II cin cinVhnliv
Vhnliv 47 I nI a V it 5 iw a tv t a ii fir I ti I mi i 1 1n 5nod
n nod rr iv I V 1 f iirti I ar I s rtiina rstta iiiiiinitH n 1 is ti wliHh wliHhi wil hlh hlhI asia asiaIs
I Is I 5 11 I I i nisi 11 rIj I urlii art rl > r c iiliti 1 la Ti a in 11 tail tailataa I IHill
Hill l a I II 1 t latli 1 Ists I > Ilk I fllOllo fllOllopi nn
pi I IHH ais In I fsi uhe h imdi iisalia 1 filjtii i ljtaa ljtaaI i iin
I in 11 rlv i mall al tlxiliitrv I onlv a Ice r La LataI IIIR IIIRlid
lid 0 I I Wa < I r ilrlt 1 III 11 o oi 01 ita a
i disa h I i r tit ltsI 1 t 1 f r i i i i it r in ia 1 aI i t ir irt irlnpLir 1
I
t lnpLir lnpLirA ILI
A IKIIIII t Isa i Vi > iaa iii I i i 4 I pUii pUii1irUfiiin 44l 44larta A AII
1irUfiiin II arta iaU I ttti I I uiti 111 luplaiiH 11111 1 nig1 nig1iirllf S
iirllf < 1 hi taia fllv I I 1 11 usa t till I IIIIr
ill IIIr ataar lllT llll aitaw4tstst 1 < ittiitl rhHnge hHn > li S I IK IKl I a
> 1 In 1 a iiri 1 jt < men vienrty Hi HiiiTiliir tI tIaiUor
iiTiliir IIr it i ridder deinni rIIr > rl iii aj ajp 1 i iplililpli >
plililpli I e ait r IlIderN t o ni ta lh t To Toniti F l is isIata
niti 11 ind 1 t right rlh muchiiie Owchil Ph lhe r r aaa i n ni
i I nill 11 vrll II Itilp I Ia v vry ry inucJi uc wa f pip
In 111 aa iMifi 5 a 1i g as iiiil taj Iwermt I i ctan the Ih t ha mirinti mirintilu 11I111 ins rsa PZp a ss ssI
lu I sa 111 tagi tic i pl plr r > If f he heI h IO 51 Ih lltst lltst505a
I 505a M n f t ol ry te in al 1 In lnK niti Mt Mtiil 1 e ea I
a a > iil s > > la Siv Hi h1 it th iha fninni ti 55fl tm tmiiit IH ias4 ias4Va5
iiit 1 Vi l ii tl 1 iWts ii ind tlt1 that t f erefiri rf r V t tIUtlMli ll tIt tItf
< IUtlMli 1 f 1 > 1 i will t I tl rtv w < i fv fvI I v
11 I 11 a I I I K I I1 tr a as I 1
fi s t r r r rtleiiulrr tj tjd
tleiiulrr d Ilulr liinlirri la ull taaIaerl in inVrfful haS4f5I
Vrfful 1 Iim r Irnt usah M 1 1 i i i iIll
Ill 1 la1atrsat iril hi I Is aa Ieet j s Vi a a i llM I h hI I Iwe
we Hi I l In h n ldll 1 a TrfJ le UtH ltoli t tll
ll 1 555 t i l er irYalIa If I Waa < > r pals I I 1I y
laV 14 till tta I a h I a 0 ftsals ill d T a aTe 11 t tve
ptoved ptovedIt ve 1
I Ine
I
I i
It ne Interflatiinil Inteutinal AntiLiquor AntiLiquori htHiu r LUU Leagve 1 1Ilrr
i 4 i iiarere Ilrr 1 md a I 14w > fh TIc4oS h1 h1SIn J JStati
Stati SIn of r N > ew w Vo y tt K i nid 111 t a ii d < JH JHIenden jputTeu I I1lr
Ienden 1lr euffpter II utTeu er iJd > I ti t g Mie 1 iire iirennd itipand I IInc
nnd iibi ahi of Alrohol I t
Inc and IhI 0 to indfftnke indfftnkethe ldrlak afaaIprakI
the 11 I PlOP TIM tiitittnl tniem IInl and In to I iIirni iIirninut HmiInn iirnIstt
nut Inn stt ° ill 11 iiirinit 111 I h lur ur Alohnl Ihol flirou tsrtitii tsrtitiialiiiilsrv ro rohmr h holiiiitnrv
oliiiitnrv AAfiftaiifo 181 or ottierwi tit tithelti t toIIJPr taahalIa
helti oniier oIIJPr c1 he I TUMI CTI I OF mtlNK mtlNKII IC li I II
II I I you yur ai or ar Il anv ata tniiMl mhpr > er nl II voir I1 titn titnilv iavyiula i iIh
ilv or rind I in I n 111 > iil r rf > f treiittnent treiittnentwi tpti u1 nt ntwtEh
wi wtEh li to II help hl in It 1 the I work ork rk if f li taatrjr5a taatrjr5aliii tonnz tonnzill 1 o ri I IIh
ill ll ivie waI f i irtitn Itin of C Miohol 1h1 n i ill illhenllliv a I Iln Ihen
henllliv ln hen I It II isv norinal lrm riotInst I rondltion enimdit lndJlln Ii will 1 writ Wil a 1 Ithe l ltho II
the I Ixtijilf QI In ill I ftinrrnty Inn nnd 1111 rllk rllkn retak I Ifl44
ne n fl44 wi will 11 iitirertakr smndrs 1 < r > to I help h111nr von vonor ac acft
or our 01 1 lroi voH one on loin in il thi hi inov inoviinii uttavettmafal IV
iinii ttmafal 111 nnd 111 inroll nol 1 I jt ai n rneitilnr rIIr inettal w r fo I t alI 05 ml ci j jn
n 1 tli ti Ip < runr rIII rlaadi m ImM In inled Isa ifij To ToUlliilHtilinl T TfIf 5ilieu i
fIf lieu aI 1 a nf flini UlliilHtilinl lit I C al Hlli fhl TliMM TliMMr nII
e I a4fIad HI < r > l r < I l I I IIlt < g >
01 aI4l Inqe InqeI i
Ilt I It
I
ii1 its itssI
JIIWS JIIWSNt
> sI le ur a hlllrn hilI ftalhr 111 mil n Olhrr OlhrrTiilngi Ulhrnllnl IIIhrnItn
Tiilngi nllnl nItn ih l H Hnl BInsnt Im ot Perk PerkThe Parkl
The 1 l h he none 10 ut I n very vr i ry small emal kitten It in m o onf mf
f il lisa American hincam hanlarl wa w cloar out outif It ItJi
if f joint Ji venteriUy on account ltml ol I Oi Oiliillihntv I
liillihntv 1111h tIaI tit whll whlrli rnin Oi recently to sattast iiii li < r rMm
I Mm 111 l l iii mu m IIIMaOI coi ill li S is HUH 11 a ala ilmt I a tried I f raai I 11 a a lino linoin 111 111r I Ia h htta
in overhead r 1 I luaasga UKUK > KnroM 1t < I I he hediiiptxmtted IsiI
I diiiptxmtted > ainttI i11 kitten kiln win Wa i Inrinlondon Inrinlondonderive aat aatiIarlvaq > >
derive Irh hr mum IUt from having hln aai U1atsiiat urn urnj I II
j name il 1 II I Mntmint m 11 th I Ii IIUilii I t aa d1a11 1 injadlaitti rude rudeJiim 10 10him
him tnmon 10 5t4 V Ihew 5 up SI 1 hr IWWH saw ill illiliotiMV ciaalaatnsv
iliotiMV 1 at B th 1 Hi I ii Iln I amy I1 in us > I IJ nl it hr hrMlf hrI ltrr
Mlf r I II VTA w a siI the Ih firci fr of In Umd s > take Ik to totil IJch Pa
til iiiithi IS In I rs tl h a MiiiKctil 11 KM wln in Aid A Ia I Jilt JI fo fotint fJ1Inl fotint
tint Mi I Aoiililnt lelnl RO it n th rrn rrrounln rrrounlnI Hfoimtrr HfoimtrrImp
Imp I Ill I rita yi erdiiv rI with ih h ar T 101 ntioti nt a Having HavingiTod 11 un Ittg Ittgraawwl
iTod Hi I rimiiil IhuI1 onr 011 l hI hr > r rfir Ir anil nt one onel nn nnI onElay
l lay > v aaa 11 ii > li I id ata 1 n nf r 1 jiwit J mer r l m mIMund tl tig tiglaIstiI
IMund 1111 < lidu IIJ i niind DI good nn I ta h lr r rmtltniied S SintltnoaaI I IIntlnl1
mtltniied Intlnl1 t 155 h v lr > W i iihtiif WAlil1 tcaliiia I Iar E n nIhll t tthug
thug
Ihll Ihllhll
hll fniit 1 pUn Iu tv > e in I Of tIS h in n non II IIOl 151 1510t1 <
on Ol time 11 y yitetatay teri tI y n woman 011 wit t oalmlv oalmlvon almlVnfl Ih Ihnn
on th tl rlul rIaiIasaua IIou tioum pirir i iind nnt kept n rlIh rlIhIon iV iVnn
Ion nn knitiuii klli knat iii Mi II jrlan glantt1 < vd up I fr rrl rrianm < mi lime limeto 1m 1m1m
to I a urn 1m I I rn A li laatit ne er a niitliin nl1 I tit hill 1a1 top I ptioruil ptioruilemed fai I niiiaI niiiaII
I arn emed o I Ia > going n lu thr tl II ar w wan > n nfn I Itins
tins fn nriii ° r a mom Il1 srosumaeil 1J I KM I wondT Null 1 her herI h hhll
I lilt h at nfI a th wny Wa Ry it 1 nfJTt AfI a lot of inople inopleAlti arasl araslitr 11 11Iie
Alti itr r the Iie Sit fir frM firsat t few r nilnutv mil hy h tnM1 tnM1a n 1 Sail SailI
a I nwMT IIr of COUTH votj UT and K < right rilh rats > n talkmc talkmcwith tlkll tasIkancwa5
with ih their Ih Uick to II tL h 1 feld 1II 1 14 anr inH only onlyrimiil Ily IlyM as asisijiI > <
rimiil M cliiu 11 or am r tttuiMorii 11lr rnq rnqiii > n nn
111 in H I while hil In I as nwki nu MIJ u Mut t nun lit afl n of a at f the theUt II IIIllrl tbtialrlntri
Illrl ialrlntri Ut I 1 a fullm fI1 in I nr ars r 1 I Ii IiI 1 1I
I I Kueim it u bev Lotscia 11 uM th I thiit b ir riTki k get gettired I gettititI
11
tired from rranms rninl rai ilng aIa n it I irUnntlnn irUnntlnnon Iinllirl
on one man uKireted uKiretedI UIJt UIJtI
I Ii O Inrnielee mlI th ne 1 tiest eM Bright Brightflierlinir r right righthprIin hl hlflfrlinR
flierlinir flfrlinR hprIin who h iilalIhIil 1AII1 llll il for hi 514 lic I Iienae < nie n y re reterifiy a aletday
terifiy Irll Wa a n allf ail4 ked l I 1w y nom m n on ti lor 10 In Infull hif1 sa sahill
full f1 name namenever nlm nlmI natnaI
I a never n told tlr An nv one n mv m flrit fr rmtti rmttiid fl flt taISt1titt4
itt4 id h hIn hI hiii
t
In I > li t > strength Irn th of if which hib h waj Irn Irntnefliatelv 1m1II ItutnacliatIs
tnefliatelv 1II 1linMenecJ < Pjloti 11 I t Pnrn lamll lamllUI Iarnmla IarnmlaUI > le leU
U UI tDiirm a our oii nio mnt nanat t pm pI peaaaI > I kii hat 11 that thatpronniincnl h hIon i iproImoainefI >
pronniincnl pr paalon lon Ih Ihfre Ihere rc in 1 M Mnami5 1 of ofMm ofnama <
nami5 Mm about aO1 thin ITI 11 tIaat I totiy tntrythtttwsbI tntrythtttwsbII n tn thp Ihl Ibl bl blIn
In I 0 KH g1 the Ih right rRhl twixt i In liaiicur isii1r 4K i to tomuch I IrUh 14YnWh
much rUh for rtr inanv al and luCy Ih aioIaI 11111 lirle l it I bv bvor b brlnR b4lng
rlnR heo herl or r zarugw rI raaga or 0 quart qaiartraI 1Isrtr r or orttiiliu orIIII 01aattiilao
ttiiliu IIII Hut luI you YO frl 1ascI lark < U tdai < K I 1 you do nc any anynf a anf ny nyf
nf f thrto I ltsc hin hiiiK gust I inanv Ilan ihounlit ihounlitthat thot1tttaat hnlJhl hnlJhlIhal
that hunciir hlnJlr w a u 1 inrh Ih inipjtni t tfconi taanma
fconi mo Ir of if th aviator nmti taatna Am KII mh mhrm4r h n nAud asAudantr
Aud Audantr rm4r < nuro D D 13e IxMep er utriii hI > and andMoUunt all andMnlaaast
MoUunt 1011 Hut th u meicaphnii mIIIII tnmi 111 111Ihp hit HIIthftn hitPIPTI
thftn Ihp without wihoul hattinc hlHIi hlHIiMil in V VSotiin m e eP
Sotiin Mil P a tas of sf f the Ih m rnua ii aSh Ih i II ho Ii Hid t tn i ine iei ieinaip
n naip ne aro a ar right rght thfri Ih wh whats h u it I mni mniIt or anm anmIrn
Ir Irn IJ Iat It ha liwn I nii I it 1 ii l tint I th thKO ItiaFi h hII
Fi II iuas h a KO I as ii 11 p in tin It t ii ur ai I iti I ta I iniifl 1111 t ii tidir tidirtin ld ldh i ad ad1hilN
1hilN h ho tin h Stn 11 uaalaaaaa iiHM n ra > f > v t 1 in inInr il iu iuIn
Inr In Iatlirr trappiniti IrPIIJf t niid 111 Mnt 1 ono a awl ntilulmtT awlIl tsaI tsaIgIIavs
ulmtT Il It liTrf Iro MM oM vii Hatrr ar HIH aflII 1 11 SU SUthing uiv uivthitiK
thing hll t Ia KH g itli it a i it mir air I iiuntryin UlrII UlrIIIa ti tiIlra I IliIaa
Ilra o asP f M ixrfctly Iy uii aiitli llhl lil n ropluri nrsrisusraIains roplurituniH Ia Ia1lll
1lll raIains tuniH Alwny AI rptii2 rrli Hox Hoxwho 10 10I Io Ioy
> who I h hI hi fi 1 taa ii put 1 ut in ii 11 it atP ion I > idriil > lv lvto
to P I ii tind lu1 n s wmt 11 I flI T ip iil tI ltiit I all fur ci r hip hi It a Aluta Alutan a llt lltnnnll lit t tllnsl
n nnnll llnsl nnil nnd ull > iuwt f otwiir HH asnil n1 > ilk ilkInrf Ikllrl 1kIairta
Inrf llrl Hi ii l fIt t thut thli h > oil oaiIsI l liHvk ok liinii lilH1 laintiaIf laintiaIftia lf lfiti
iti 1 th h r ya r ratriIy t riJHy Ir whrs hi h > ri hi h hud hur idjiWixl idjiWixltjif
tjif IJ tis niilr 1 iMtHiit I jwir llr of liohtil sH cnlltnlt ftiKk ftiKkdown 1lakanga
tnlt aaa Iu A i iailI 111 Ia 1111 1111 1111nn IlaIIetIawn
down nn > ik IT r irn lx hoot it tojik I Sal it I a vtii aa aaagraI sf sfairi 1111 1111IIIr
airi agraI < i luMP the Ih > were tr in I 11111 eIilla IHIIK with withriHt withttis f fh
riHt h lisa II Iltlitic laIja < Mad I Uarn itarrI 1 l t a n I IrlI1 afrnuam t tfrotn
frotn rlI1 him himAnother Psatasft
Another ft at tier noiahlo fla Isle itin it aas r ilothmc 1o1 hi n a H Htin 1 1h a adlii
tin h fl 1110 ld v velerrhciv t rtlav ftl TH > lunoihv I I W Wniff V awl awlraff wi wirIf
niff > ur cwala ill 11 IM iiiaas HI uli I > tir fho fhoi al alaS4ta >
i iMt on It n rnariiilini IIIIItn nnd I fiiiiimni fattatitflp1 rhmil rhmilT 1t1r
p1 T r wra fri ro > inK III li I Ira II IMdrn 1n < Hro liroAIIII Iirous n iir iirami tIaatvsal
ami rlaata hit III nn ann niid 11 jtr grist ra < onri 0 and Ih thiHint a aI
Hint I la Kirf er r p 111011 lpntih lilankiti k in a 1 ianca pn IMm1 r rH
H i anca t no m1 ni l t n In i Ih hi l taet t thing thingin
in ihi a h he > world 11 in I ii trp nI Mi the Ih fiit fll f I Il Iliaksal
l 101 kiil Ilk li a < n r > < nl 4 4 lilt footlkilt footlkiltkM fntssiIiganaa lt
kM ganaa 111 n i ilu I tliH fl Hlliirilii > fur II rminiiit rminiiittin riaaiatent llIn llInnl
ent entI nl
tin I in ih tha h Tlnc n l51 f Moi tniIatit rftn II I 1 niii niiiHI tasIaaplaifl tasIaaplaiflala uplan uplanIII
HI P a I lot I of at r rtnanInra lInt r f nl at > l hilan hi IAn London Londonrtlsht Londoll1I11s Londotinight
night Tit Ihiy MM ifirr a rrad l sib th she wra d dIn l lIns Ilog
Ins In or th this h M > WKI wha h Kt I il noilfth to tohim inhIm n nhim
him with h a pencil ncil in n th town Mt I hich whIchlit hichhi
hi tnpiMd iin I le Knullch Srl lrI wrote wroteHowd wrotelInwaI rOf
Howd 110 you yo lilt > to arcwr1 rr with ttli h m mtid nIlit nac nactl1
tid lit II trnh rr nrh nmdTnoi 1IIImlJI tfilul n nlhonpti nlhontli nrhnnctfr
lhonpti < iinit 1I1I1tlnn tinn biiiitli if I win h hread hart hreadi
read art like lik tin lIiia I tmi I pa n > i ilkion > 1 1im
aailma aailmarha im imrb
Phs rb l nhildT saPs h i f no1 ma fti 1 h hw hIt hweA5ar <
w weA5ar a hi It hail I iiim a I inirf tn Inn Innill Iaanthu I Ihlr
ill hlr ir hir < of b holII btig > iui I h Kr 011111 h vl < l sotiv sotivirr SnfT
irr hr luoknl Ion It I friuLlv rII It ml h I IInlllS no noand tspsistI
and InlllS mil d Hu tmir i i stIa ili 11 < hf hfor h hmr
or as four ranirj mr livolNO th t hl rii fom fnrnltalnn 1 1dl sstaiatanr
dl ltalnn t nr II of if ten n f t thit tli h h a ah Ni
hit h at 1 th chav h > v wen r c cukHti jiIIIIIt tttttK alant 10 I I It a1i II IIlan aaaaatI
lan oil jn JIICI r an n in 101111 letr 1 th thIt h hI
1 It 1 K ha im 01 mt ltt II niwavnnp i I 111 I PI iT tiI d 1 ih h if wirn wirnill 1arrI m m11t1I1t
ill 11t1I1t I UK drnamlmK a midi nIlillol > rjili > Hnumrit HnumritI
I nKitm nItort d inf IIIr1t inet ri t rlmil rtt a hi llIIh h mnd mndlitn m mIt tnrilli
litn It 11 K tiruUl > mil iiclaini ddm lt ItuS ItuSI Ttil Ttill
l it of iffion flon in Mi ta 11 i < iir 1 t jt iiid lttl11111 e aar aarIwwlv > r riMnlr
iMnlr fVaM I IHull
Hull a th h FlIlhh llKll lT n wh 11 i sa n nur nur a aaar
ur fan ri 1 fin hi ai 11111117 utah 1111 hi Ia I nuid < santi 101 t tand
and 11 a I lat of tlrnd I aanila nl Ierhif Prh Iur p it a < iiji iijiI taa taaI I II
I AV t ia tiling tISItS h a a tj tIn followinit rlInlnWillr
Vilntir laar tt rich rj h Va hy h rot ru It my In iVi ya IHI IHIihit I Ih lta ltaI
ihit I h a I < hip liiiiiiittti IIn tiMir iliiii th 1 n r rI rat rati t tii
ii I itn Iatta m a ktiw k kls w I m in n I ii > nv j h hi hj hjI
i U a 1 h r i laaIIiflhIaIS laaIIiflhIaISa 1nml i iiii
a a I iii ling II nlioii b irv m It I 5 hi hii II IIi sa saaetI
i aetI ii tiini III a < ii j r mildly mIt mUtll ritirmH fIlrl rat ieael On Oni I hi hija n ni
i i ja thtnff ta r on a ih h eranii Irllllanl mnnd wlirli rnik rniki nakas nakasma
ma i 101 tt a near Ir th Iwk si i iil IjiIa < timlrxir timlrxiriiiil 111 111nh
iiiil Ia nh n lh t I plutie III ari r riaht nhrt nhrtnot nvrha4ilflsf v rh H HnoK
not flsf r n I Iti h prc rCt h ha t nn thtt in th thi
i tmtr aahIiO Iriln n down in in I II Id s I tug I ng run runInpulnr rllelnlJlnr riglespilssr
Inpulnr priri pi h oi 1 pmn iii0I Jln1 < l nr nrnn f1rJlopIr
nn Fnpulir wii Ih h inii a li 5 n nc ias
I s sa 11t 1llaa I Iiia l
iia f cli prafra4 rII1 h In t d j jC hn
c 1 vef djv 11 lidn By r On I H HI 1 wj wjI
I I V t 5 nIs > noi n if 1 n I i tie jrt t tliorn
liorn 1 111I < i IAn h 1 hid It 1 sat 1 Biy Biyuinmr Ih fa failnrn s saInnr
uinmr ilnrn II w s a ti I hind h nI it h ilidn liInlIon f flion t1oo
lion I a U Uonpm njimii mcs riilm wh whI hi Ia I II i ii
I I i h orilv r 1 rir U1 a id h irmr irmrn
n n4 wi 1 1 1kiAil < ol < mr Unlit hta XIM t t toa toaa i S Sri SO SOfnhll >
a ri loliti ala r I OHoirn fec1rM tli I fi anflarh anflarha > nfrHton nfrHtoniiHIi
iiHIi a 11 ta wl W < > fi It s a di tilZlIJ ieiiVi j 1 flir I of f Ui own ownitiitlii5 ownEalflIa i
> EalflIa < itiitlii5 Iat wrong no wit 11 th l ln m n nM I
M 114 vard in n nt t st a a thn < hi it it I t flf Pd d and andfur UII UIIfllr unIfar
fur I h 11 r iiirln ilr tr J Ia ins nn nnItrtpM IIrr a aIt
ItrtpM It nrat r IP h 1 i 5a ttoniK 50iil tn t anl nd I iI iIro ii iin 5 5a
a n b baa a Ir r ud uttnen ai unan miil mHIlh miilrh i iit
lh 1 S ranaciniln IM h ktI ktIInLl a aaietrtatV
aietrtatV > it InLl r tiv on h 1 pif of r h ha fine IIno 1Inrt 1InrtP lliniPasilraNaI
P PasilraNaI rdln 4 It Iai ° a 5Cd 114 nlrn flaUlflStlt flaUlflStltancltclnrc Pt Ptorulttcof
< inclietor hid hl to > gas W 1 i p nrv r t tn hllth hrsctghiat i i1111I1
n at colleriiiiK tirkt mt In1 I th 11n tent pi paaevl paaevla rr rrii 1 1n
ii a nf n sf i illi Ig1t cJi Tvery string rmlt of a rare ar WM WHi11 W54a iai iai11450 n njlinii
jlinii i11 truin m tn and 1 htn th b hs < > window windownn
nn fli 11 mirkward cida id wer wi r All tilled tllIdI it itIn I Itilt
I tilt 1 mllv Iaon Wsli It thm thmalvna h m mh
alvna h In n th h ar r 10 And nd iOO 10 aOaiI d Itrough flnaghr IC ICnln i ii
r a nln flalisoi flalisoiIIi
I
IIi i i MIHI 41 11 l1 Ifl n U I > inn till iiiit iiiitFtTPrt v vt
FtTPrt t nn Mr > lr llutrhln Mlirn Ian n Tlie T > Plnrhril PlnrhrilHim rthfdIIln PlaehatuSfs
Him Inr or ll flnalaIn t lthlnl tiln the lilt MihtI liltoi 1 1I
oi I I t ii a Hfain 1flr nn lior I 4 rara Im n nth 11lit
th 5 liritl Or a entril pint t olirn utioii rIIhIff 5Il ta tamrrtaal I Ivr
vr < arrII1 irre iwl ertrlv aar i ye yatr4av t d v mfnmg mr mnll JIT h i inn i Ilua
lua ort I ftla inntetr 1 cani i ad rt Jsarylat JsarylatSn It I Ih
nn Sn herharfli h oh hAra rg ol 1 jtlnr5 bur h innl sas 111 a I i in i irmsIts t thluiwere
hluiwere 111 rmsIts were found hull lass II i doan rtnelin itta liner ril apIailk j jilk I
ilk hmdkerliief n Mn asnt > ket 1 unif a nsf nsfasala i Il i l I Ifrh
11111 frh foil s1 h 1 gold rng with i 1 1Oh ISnen in en i iIOIIM Ilifts
lifts Oh and cevin p p4nttei nti ket MI 1 II ritwn i iurtuli I1ft Iirtaia
urtuli 1ft npp pfa ire a real < l i IS i t Ia > liriinl ne 11 In InIn I Il
In 110 l room rn at f fl I VV4t W c tlth i irr r1 t they tlieyfound theyri I
found ri mire than I 1 l undr Is > raaI l pier pl plnllil asq > < nf nfmall af afnail
mall tnaiiv all of If r t lif > with wit h lh h onicma onicmaftriicli rtruCiHrlllI rariganlai
ftriicli rlllI i iais Mlt 111 In heir I i In the Ih oil oIIat 11 m I Itwor i ilUere aIsera
lUere w wara rf calk II handkerchief fnuniHin fnuniHinrxnii fII1I fII1Ifn isa isapen
pen raror n krlve hr h e sold t1tIth a ahit Uilie Uilief
th f a rarih b fn f I a Afih J II h goll alsI II pe tPafflaa tPafflaaali fIan fIan1lI > an anrtH
rtH 1lI ali I inn i < nl it T grid drt Id IIt > I IH lI I Iri
ri I < IT wn H > wei Ct i > > a ir r I ijlWa M i iili 0 0tI
ili tI r t jlWa Wi I 1 TI TIlluf lat5iu
lluf 1 a I p Ja ji Hi II IIn
1 ptuaa Vl 1 o na i i innii a anil
nnii n nil 1 1 ih a I he vofimn 11 ul at P whom he It 111 il ileefi
1 eefi livinr rfkinc akin 1 her r lo Pray 1 for him hu
S
I
4 II a The Pianila it the 11r only instrument that aUni af alr alrt i iIh t tperformer
t Ih < performer flormC to cxf evpwr > rfst the tI feeling jc g tllI < init the iia emotion emotiontuit vflhlIi lf li 1l I IIhtllthe IIt
tuit Ihtllthe the liork < wl wi ih I interprets inspire inspireClUIL U spIrcI Ir Irr
I ClUIL r LI 11 ClUMINADI ClUMINADIMine C 110 I I I IMme
I I I
Mme Chaminades ChaminadesExtraordinary ChaminadesExtraordinary S i
I
Extraordinary Tribute Tributeto I Ito
to The Pianola PianolaFewit I II I II
a Fewit Fe ess it anyof any of the Pianola notable triumphs have h1 t been more signitiiant signitiiantthan si Siisiht Siisihtthan nit ant antthan I
than the one Ofl retentl > hronjrht about in us Paris by Mine line Chaminade ChaminadeSaint hatninadeSaint
Saint Saens aln exprcs expresceti e cd I the concurrent estimate of Chaminade when he hecalled hecalled heI
I called her The Greatest nt Vornan oman Composers That she is j also in inthe 111the inthe
the very front rank ot concert pianists pim ts is attested by the ucce of her herAmerican htrmerican herAitierican
American recitals rll tals last Winter intcr
I At t a recent muficile ill Paris accord accordinp RccorrI acor1ing
II
I inp in to an account in ie It 1 lijMro Mine MmrChammadc Minep ltufi
i Chammadc save a to the Pianola a place on onthe onthe n nI
I the programme pro rtmmc a < tnf NIflimlIs > ieuous as Ii r rLe clIlI clIlII < ilUIe
I Le Iigaro Fi aro ronludp II ludf its cnthu cnthuFiatir cnthuFiatirI cnthilfiattCoinnictit ia tf tfcomnient
I comnient in it tlip Ih thec e word wordIhf worlI
Tit Ihf 1 tsr U iit t numlxrr nUI1lI r on the thewhici Ih pfOJTammt pfOJTammthir progTammewIika
I whici hir rottiprucil rotllpn 1 Cillirhoe and Valte Valtev alt altI
v I irna arnastieiqne rn3lle IcKjue lIe played oa two pino pl no thf thffn II III
I I fn J tI < bting ttl t erec1edv vtruttii 1I4Itol4 < v Ifif JI Pianola and andthf OlnIIhf sndtlir
thf rond r put rt by X Mm lmt Climmiaade her herelf herelfat clf clfat f1fll
at the piano completed the tas tl CCM CC5 of the tlicconrrrt II IIcrrl theCstlCert
conrrrt whiilt ian l sin n really reall I toe cun cajnidered cajnideredan lJul tdereJ tdereJan erftl I II
an hittorir c tn < nt and rriiich hlch brought to the theclutnnni Ihfc1UfllJtn thediittiitng
I clutnnni iHiporr tlir t 2 e v ti t in n tf I r rVithnut e eI
I 1 nf1 ci ciithnul
I Vithnut tin I iKliUt appmranre Ippf ra1I f ff fI ff4ltrIing
f4ltrIing f llcnnj and in 111J i nuniitr altosetherperfeft altosetherperfefttlir
I liar FnnU rrholl I1011t a jiMtltird JIIWirlhr tllf Cit CitStill I h 4ar 4arI
I f4 1 1 a 11 It7II It7III 5nudlz 5nudlzttI1
I
Still 111 motp recenlK Jt Fijraro Fi arl de deanntliT dtnho deI deermIe
nho anntliT St imteworthv 1iatmla succe succethis ulceth
I
this th at one nl nf the I h well ktinwn 1 I 11 ittfortnal iii rmal coti nil
rinol tfl < I to n 540 41 Punnli p Piino Pi S 4 inal nli up I fdrclr Mooh Ptrmentt PI if De ojffl Deil1I ired iredTHE
I Itil fj v a I 1 riJ ap fsi It 1 111 1 II1SiP lfatl i 52 itate l4 d ja1hP n a aTHEAEOLIAN I II
I
THE THEAEOLIAN AEOLIAN COMPANY COMPANYNFW
NFW YORK CHICAGO LONDON PARIS BERLIN BERLINThr DERLINThluJr
AEOLIAN HALL HALLiriMruments HALLIn HALLinstruments
The ThluJr Larger Manufacturer of 0 MiMtral
instruments In lntmenll in the World mill 362 62 Fifth Ave near 34th St New York Yorkr Yorkr YorkIri
r Iri F9T F9TAnnouncement 11
1911 1911Announcement 1911Announcement
Announcement AnnouncementAn
An Automobile Achievement AchievementThe
The simultaneous appearance in Turin Italy and andNew andNew andNew
New York City of the 1911 Fiat 35 H P model modelA
A mastercar of simplicity simplicityCI
a
CI < 1 Though entire new ne In n design de lJn this model for more than two years car has been beensubjected beenIticoed beenibjctcd
subjected to the < ccrcsr tests at the FIAT Turin factory CI C < L Lnder the bonnet bonnetno
no moving mllvin part is io visible vet et cadI mechanical mechan tal detail i is easily accessible C The Theratio Therario Theratio
ratio of bore and stroke trok the design and position uf the valves and other innova innovations inno8rionl innovafinns ¬
finns in this monnbloc motor are such that this engine develops a higher hi her horse horsepoucr horsernwtr horsecfficienv
poucr efficient than any 3n other motor of the same bore and yet is 411111 < i > nf in oper operation oeration operanon ¬
ation and free from I iIlOl tsOiIt lI lIn
11 H I rtr liUi nil IlAI Fl II s I tiuxlil ItI l i omit pniirolv in tm I m < NAT 11 t r work many Inm of the snore vuai vuaiin 118 118t
S in t 1nnniilrth aHrtIaSlh 1 i I Iso iiiiu0 o iivtal ll iPo MII cstanla > 1 < l aotts > ntiiK I ftirni urnlhd heil by the Turin < < hoi hoiI hoii hoiiI
I I e a ixhlii ilf h lit I ki a > noli II i a 1 t i MMipln 111 1H a i SUItS < nnl hm1 > ini < l wifji WI I Ih t h ha greatest t Lomfnrl are Ir i on onMI 0 0i ncII
MI II ilit El i I 1 tiiit 11 ian a alla ala i lists al a loiiiilikie iinlHcof In1 al a of Riiaruntwd j ituilv lill nnH IIn a nil l work workUI workman M MI p pI13UETIIVrUN
I UI I13UETIIVrUN > KIOV IUInrIU THAT1OX IIY 11 IIUI IMMIIVTMKVr IMMIIVTMKVrTOURING IIflINI3IEVrTOURING I T TTOURING
TOURING CAR 7 Iasscncer las enJcr complete equipped with ith Top with uithform wihtorm withI
I form curtains Storm Front and Envelope Foot Rest Robe Rail RailIruiiV RailI I
I IruiiV Rack Demountable Rims 2 extra Rims Horn with tube tubecMra tubeI
4500 4500FIAT 500
I I cMra ra Tire Bracket combination Kerosene and Electric side and andI i itail 4 I Ial
I tail al lamps 6olt olt Storage Stora c Batter 2 Headlight Prcst0Lirc Prcst0LirclanK
lanK I an complete Ki j of tool rump and lack lackLIMOUSINE la iakLIMOUSINE k kLIMOUSINE
LIMOUSINE OR LANDAULET 5350 5350FIA 5350FIAT
FIAT FIA 1 AUTOMOBILE COMPANY COrvI ANY ANYli86
1786 BROADWAY BROADWAYPhon Phone 6443 Coumbjs Coumbs57th 57th and ad 58th Streets NEW YORK JJ I
> n Sit 4t vi vin tnJ Un
n nJ NJi u r l lfltfa nln nlnr r rr 5015 5015o
o r t b iu or J aI a a1a > n nI
I 1a r r im ff i fi a c cof S Sof
of 0 nct n an n T TI n q 00 opi opi1W
I 1W rtl I ii tr 1 TJ rr I WOCT WOCTor
or 0 Tii 1 j i frs Vi Viiifi a al alii
iifi ii nn MK l i > f I tntiiiinto tntiiiintor 01111 01111fnrllill VIit1 IIUIHD IIUIHDEIifnraiI
r fnrllill llfr > riilf in n id l Irnnoimif III 1100 Ifiilp Ifiilptriich latsttUshh
triich 1 IIIh Opinion I n ttailIfaaattra ttailIfaaattraI allfii ollf ollfiI < iitr iitrIll >
Ill I II V ii a i il Ae f i nout noutof hllllionf nnItraf
nf tII a I I a 5 am mlI in 5ei ta I I i nt ntIah fla flaIt
of It Iah < ° alt lifrirn Its 1I1t f mid Itll > iVndi rul f ta nl t5 I yi 11 11rI tit titHav
Hav rI Muit h h letv f pr un IJ I fr flt I 11ll1if 11ll1iflIot Iiiraiatm Iiiraiatmlily iirn in innlt
lIot lily > qIo 1 tcartel t14 hA h 11IoIt111f1 11IoIt111f1n1 ntrtch ntrtcha
a ° aa nlt Wlltti fV t Sli > I e iri tI t thtIltilrfrar IIII IIIIII IIff IIffvrih
II htIltilrfrar Ilrrr 1 ss ssmc
vrih mc 11 the Ih tnrdir < i it Mie h lan r livteri n ni
i hirrh n he Ia tniifl otiue a if f tnir1 tnir1a 11I11Ir 4 4aw
a aw niferpftiol 1Ir a a 1 li I her 1 hfnliit hKI iiiirl iiiirlIhif a I I I IIt II
Ihif It I lit io n a a rv 1 I1 hi p rt r if f he hete It I In t tt
te t n ile 1 l a ll 5 llltiflffill I < Ir I is r IIV IIVit I It ai aa aalatiaf
latiaf it t aa t I IIM I a < n i Ia itnil It 1111 old oldet II I flshI
111 I et sithIIit in > nt liiTHinre hrlll in thnS I la ious It ti I Irn Irilnisaaa IrilnisaaaI rrfii < i iv ivhedncii >
1 hedncii Ia IIC I gaa a l etninirv att I tia r v u a 1oAII Si mi ii Anilmo AnilmoHie A tialniaI II1I II1II
I Hie II I5a Imard r aS t diteifor In it I Hut inHin inHinIII
1 al I III 1 IJr tsrra e uta I fID fIDII faasncltami f fI
III I 55 invet II > it l > n I tin I I rthoofi ri hoti Imodasa of ofI n nI oflIr
I lIr > r lIar fiirl 1
I > II a a flefrndiTM mil 11I1 aid th let t t If r III IIIIMV lasea
IMV 1 ea ir heriinrfll WIII r flliir 111 hit 11aS hitHie h
11 S 3 Hie 11 III 1 li I Mtnnt and 1 1uL I fa i ie si siU11
e ll fUlt uL s ifi 1 l l Ia > III II v
i h I r i if nnf nn ni I iiit a f jI Mid ritii wr iiv iivx I anIne I
1 1 Ine Iei t a 1 a I II Ia
x fV i I ie e In Ia I
etts rt tied Five F c O I clock Rien 1 n in the thrFigaro theFigaro
Figaro Buildin bv b members of the tb Metro Metropolitan letropolitan Clro Clrojlolitm I
politan Opera Company of New e York YorkThi YurkThl url urlThi
Thi tnMrumcat w sass S Le Figaro Figaroperratt rlaroprmit Iigaropertnit
perratt one to govern the touch rhxtliia rhxtliiaitirl rlltlUlrt thvttgmitid
itirl rt pxprejuon uf J the music one pl play playell y a atll pa paaell
aell ell At producing one ones jcnttmtnt aci aciT acnlellng ati atiinalermng
T rnilerinff the mtrrpretation of the com compoiition comfO cornposition
position fO lIicn mth tl1 alt 11 the hading 1I1dln and coloring coloringnrcr co1orin co1orinnece3ry
nrcr nece3ry fC tu ry it rremr alraott impomble that thattht tbalIhi thatmlii
tht i It brought about b by > other thin human humanThe hununThe hurninpvtng
pvtng pvtngThe
The Most Important Fact Facts
IB s that it is i the Pianola PiattolaIla and no nofaiifr olhrr 1 pi pit pia piawblCb
t faiifr < iirr which month after month and andvear andcar andear
car after Year achieves the tbee e notable notableiMtimphf notablelillmpho notablesitimph
iMtimphf No o other It tt er instrtimctu of thi thii1 tblpe this thisis >
i1 j pe > e if i accepted bv b musical authorities as asgenuinely asin asltai
ltai in ft g genuinely 1 and a d arti rzlifitr1I1 < tirall uwthv uwthvfltitt p pfal1ZIl l lu
u fltitt fal1ZIllii fltittIn I1i I1iIn
In Manhattan the Ptanoli Pi n11 is i sold onlv onlveolian onl onlt j
I eolian Hall j
MAItltlKU MAItltlKUrip JI UUl1 f V Vrt iirhIS
rip rt TiH I ii n mars iria 11 > iieo CO > r K la laJi I IM Illi
Ji i Ihti ti M n a k n tt lllfhKrl hl i star stara 10 10h r rM
M h tap > lt Mi 14 rofi turY > y llrl llrlt h iej iejt S St
t > S f a t 9iinn 1 IJ tl I Imivt J < iu iuvn II
1 mivt vn r a ill aS t ml cai o > 54 > a 5 I Mitt Mittnt H Hfll I Ias
nt as H tlan lr ir a I IMllllils ilIlfl
Mllllils 1111 JT at If III n in If 4n 4j n nIO fat3cf fat3cfIto < lftj f S Sno
no IO < l roc fiin Cru Cr or rtr rtrtt dtaa I Ie
> tt e Uf Iliuh It nfiifi n n ft1 s < 1 MIKIr J oJlwb oJlwbu ifb ifbf
f u t Urt I t Ieo tilt K o H Hu HikaI i win i o f ral ralI ralDIKl s sIJf j4IIb1
I
DIKl DIKliKtil IIb1I J
1 I iKtil S t i 5i il a a > nr r ih h l i > IIB t trenlt iaa1515fa IIBnmtiffKi
nmtiffKi fa I f iHron l renlt f J iirnTbonit pfl n Tam Tbtjta T rre r tcert tcertaasa > i > rl rlniii
niii re i t a i t IMrt i t a inflMl htr MtAI Mt MtHIl t
5 HIl AI z4 i 10M lh in a a nk n fj inm inmiri o1 o1oIrr itsipartater
oIrr iri t > eri 1 i I 1 n rfn en pm flflS4 f fiur ap41L11
p41L11 iur r nnt a a tta ir t IM itar ii i t II ieti nn < or tin tint tat tatI
I 1IItI t 11 ZAIIi tu i uMwisiirnt Pa t P k1 k1nH i rn rnfoinrti Vflfa >
nH fa a sIw a a 11011 e itt ittftana
foinrti of ifte ltr dr drn iti nf r i nfniMtii omn w t EStPiaM4 rnir rnirrh 10 10rn
rh rn > fM i I r ro rart rrf I nrrui nr tlrr ad f Im il h hnrM I
nrM 1 MaivUt tkha Ortnh r i It I u rinrt rinrtI
I TalHrfc 01 a i Jlhnttii Ih V1lf 11 ltp f iinl aIi Ml Mli I IGmI Pi si siI <
i Heiinnuif 4V r rri riattaaI 1 > 1r1 ii Ilrni 01 01I n nt 55a
a aer < t r rf a I itr to 1 1 i om oatmaflat oatmaflatoyi nlT nlTNri n nnrJ
< Nri nrJ Mi lilli lillilIafr shYa krui kruii I4eawal I4eawalScara
lIafr TIHt TtfatA JsIfl5ayi lfkrt 1 tIHI tIHIIe tlumiar tlumiaritrIia
i Ie itrIia l r NfnikiT Ulf n a nsw TH l tatyi itr n > li mi miMtUiltt I t5TIthu
MtUiltt thu 11 ri If I i a 515 ri okf 0 aki I f hi 10 otiT otiTiwv 0 0I r rin
in I aai iwv s 3 1 Oitobet Or I 0 t ti tin i in >
n i > i ttrrk 11 I unrxlrn unrxlrnr
r < Vo I 0 < fOdalas ourU OI O Oaaer iuer ti e A 1 II IIr P1aaha l lomr
omr aaha l i I jfr ia r r a 55 1 II III IIr ifAl ifAlMSb
5 MSb I
Wa nr r i rium 11 tLbe ri tati ii IItII i ilUTtn Ilvlr
lUTtn II M aIa i Mir si
1 IIEJ IIEJCtHK f J JClttR
ClttR I IldSpit
na t U Ui
i IVMIIII rnrrm r < 1r 1 1IniMi II III
IniMi r inirji UU n nfrUbtct astateaea
I
frUbtct 1 mitcr mitcrI In1 In1I analtclIi
I fr H I lomin lnlll1n i il
l n Oa irrit r lUtt 11 11lhtlnlmnlIII V VThr MEr
Thr lhtlnlmnlIII Er mirrmrnt siltS III M > at i L iimt iSO I Iflfn
I I lr 11n nji N l itt II t MIIU iriaB iriaBrrli aetoDitIS la laIt1
itIS rrli It1 it lo n ir 5 i rkv vI t trn i iII I IIlbotrts
II Ilbotrts t ho > o < m ot i 19M 19MNt t ii I
I
Nt 5 d 0 I M I rl P 11 n Orfntr OrfntrA S eii eii5aaalipoa
A 1111101 lnioj lniojir U Uh Uotr iaaa
aa ir SC f h f5p < > i iVtN IV
VtN V > otr tIrN On 0 IN aash inn innn 0 0nel 0 0p
< n Anclrn nel al lrlml Irl trioa 1 slfe iff If nl I IAnll ft ftAn P Pfl
An Anll fl l i > 1111 5laraa uHf i r fa cr c rIS i t < r rHru ff ffIIJU
Hru IIJU ke IS < n 1 jf jrits > li S1 S1A iff iffJ tf
J 5 10 3tt0r01 3tt0r01U > o OI rix rixHtfiJrr
I 1 Iia II HtfiJrr MIIPa 11 Wt Wtis W II III
a is I > mi Mi H HCW rw i JI 41 41rKivi 41I s syr
rKivi yr r I nirfir I t Hit Hitkv3 HI HIrfJ 1415lflcarafli
kv3 rfJ tfiirrfntnt iifrc i if Pi PiI curt curtI
I I i IIfI sEWnils > t < jrnl < f ian noinfiomr ianSi >
Si Ions Pat < 1 1hiri I Ih
hiri h rr II In I < Hr 5c 5cfaaItUai f fn
n Ml r faaItUai > ulllvh 1 i in a ainnaj
< n Mnnrtm innaj iniN 1 aI v vt vOstANl
t 1EltTti1Il 1EltTti1IlyMllk
yMllk I I aaavaa I 6 4 4 4tipaia
tipaia amp a r rniTt
I
OstANl niTt tc ail ailTliiS S a aDR
TliiS DR f ntMiHililii ntMiHililiit 1
t t 4ri 41 11 i rv h1 i is 51 51rcS
s rr rcS u ur lute o oiaLiia
iaLiia saa erpr n a aritv
ritv ff5541 c15a5 a I Ia
r a r i AI tivtii 4I t5afq

xml | txt