OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, October 25, 1910, Image 14

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-10-25/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

II I I 1
I 14 THE SUN TUESDAY OCTOBER 25 5 1910
SCuFF APPEARS RELUCTANT 1 1u
u
1111 1 1 1 s Hi i iivs III i IIilt 1 sit n int intTllll 11
Tllll 1 I M I I Illti 1lI it1tLV l ILV I LV HIM 11111tII U UOh
Mil Oh tII tkrtl 1 Illiti OMIT II ftsi r In I ln I IlIuiTr nrr III Itle Itlefur llfr IU IUn
fur n Ihr lliuiMI of n tin MiiiitHiiirr MiiiitHiiirrllinii ItIirIsIrrU
llinii II s llrr IIr laHjrr It tsi i rr Unrniil U Mini lu IIIII tuII
lit II 4 MI rinl tSI Mriilliiiilns I ilIIiIt liiiMir C CJ 1 uisr uisrJ a aJi
Ji J h t > It S = In 101 < M Hi I II titiir titiirI 41Ir
1 ill ti MIH h IIM IIH lifriKhl Iit Iohl igha tnfK tnfKitMimi I Ij
itMimi j I i > in ar I lu 10 ti i fniv IIlv i < > liit Ii i Mi 11 11I
I 1 VltitKtiv t II tIhv iiI > v 1 friii rtvi iiill 11 tkir tkirr ittr C rflr r
r f Miut rt 1 fn iri lltitm II t tI ili tur turl u uI
l > i if I > I tlutifi 111 tu hII lii h Hiitfiii IuutIt
t tl It i Sh P hn h who h lii i 1 Ir4kbnt iri < niiil nf itI t tI
I > i ir I if J tMiiM i > tht h > nini 1 tliirlin tliirlinV 11 t IIrti IIrtik
V 1 l it > I in ai Ir IIHIIIIII r liuti I is ist
t k 1 > IIM Icl I IMIIlV tIIII y IIMll SsI SsII ll r
Mr 1 r hT h I lull t In h lln1 h hrll ir < l lI ni niI r rI
I i I < I Mls 1111 V ° llllllht hll < > Itlll iigI iigIi til tilHum
> 1 Hum U i b n i liH h kIsif i ui IIII > lniliiHi lniliiHini lII1 lII1Ii
ni tiiufiiiiii Ii Isif IIftU iiii Mainlll tnii 1 iMillii iMilliiHUM
HUM I t 1 1 IM > IIIM lur h r Mi II Iip MhllT MhllTr
> I I Ir r Minil Isni1I mil iI ulilHiiigti illhc h ho hoAI IIIct hniIi
ct iIi AI 0 I my iev iu I > ilt 11 In Mi Mgs Mgsi illi It ItI Uv Uvmiil
miil i 4 i iliul I I hrs I thirtlM Im I Ii mi u mtiMli mtiMliFMhifr Ii s st
> 1 FMhifr iiNiiiiii > 4 Sky II Skyt IKI IKIti
ti t l i Nritim Mt 1 riu Suininuiii SIII 8l1ts II Iinxl I I 4 I unit unitniiiniHl 1
niiiniHl 11111 uI MIII h i i iiiiiiiulti ipnjji mnltl t In P Imih ti k Illtn Illtnti tgil tgilI
ti I i iin i l Ps i mill 111 limy II h I fiiuniti flfl1tMI il Mr MrMiiiIll Ir l r rI
MiiiIll I Mr 1 s > hill Pii wioii wI olt nI to n Mi I IIIIIk II > Vn
Imiliv I itiik v i a his ti fl I UP II I 1 hart hiitril tlwl t 11oItI
Jt In I iimfc t sik k ffii > it I ihn i h liltur ItII s nil sl sltjk 1 had hadI
I tjk < k I a tl I bi v > na iliout 1100 MIIIII 1 him liimil him himI
II I t il m 1 ii li > ir < l h huil 11 4m 111 1 I Hint Ih t i if r rIUs rrttin rrttiniltiiv rI rIlth
> iltiiv lth liwii in1 11111 mil tnii in I p > it itti j jI
1 ti I ttitntii 411 tI 1411 m n ill I b ilttrio i t rui riiair ema < 1111 I fir r r inUtnt inUtnttli III IIIJI ii tng tngI
tli JI I I < > lu I t mt ii > hr u ati ti hui tim m id < U tliiv Ih m I Hliiull Hliiulli pmti il I Irt
i rt r Miiir h mttitmii in lnr h r lnhiilf lnhiilfI hnlr
1 nut 00 i mi act mil Mint ul Mr I hr > liiT If uiili uiiliXi mjmit mjmithmhmmfli III
Xi hmhmmfli iili ni I Ii v h < > Iml h t ii 1 1I iiiii ultml ultmlhv 1 1I
hv I Mm luo olnmKv 1 V lilil hl nu ti wt w nit tI emtivr n nI r rt
I ivr IM t 1iiinl i iaI 1 tin 11 irnhtmIv > n > liililv lini 1 hi ii nr r UK m I Ith IIii Itp
th tp iiicln tI I MW tim h if h uit II iliirm I i I l lough h hn lmruagh
ough n h t I i riiinw rsgmuiI I WIIM II iui t i I hv h hIII bytim iiinti iiintiID
ID wlinii h > II tit I iMitf III innllciniici nfldl hal li lintiti I Ihllltv is isiliiijs
ntiti hllltv kv ¼ v wa w Mnl iUi iiml ruI 01 nilHi imimsiIIt imimsiIItjip a ill 11 11n > ir irrii
rii n outlfl ti il Ib i I in t wn af null h 1 hi hiii iriiiiiii iriiiiiiiM 1 1otn
M > if mIiillt lain otn i I t tuihi > Nik nnv IIV itss ll > l in 11 Din Ih Iti ma matwr lItat iit iittI
twr t tillS I in iir ir hiin I now OW MII ii h nm nmall rIiiI1 It Itwh
iI1 all > if a w > i wh ii witH w iIi Illi iilwnii iilwniih1 ill illI Ii ftiI ftiIh
h1 h I iilv Iv in 1 i ImiiiKn I sz t mi nilillHili stmis U I IMr IIr It
t b
Mr Ir m i 1 i itI M 111 I Mill m 1 whiri wh hi It > W i in inl4r IIII
I l4r 141h > ki 10 U I i IIIIIIIIT IIU Mi 1ss MM ii iv i i IH I IIt
n Inwr 111 wii hi 11 hirt Imiti npripiil Jiprimiit19IIb4 t lv lvMH
MH II Ib4 < XMinskv t mmnv nCv w trhIII rut i > him tfSil 11n1WII m1hWRS 1 mi miwn
wn in tI Mr 111 > r in n1 I thit lb t Ii li 1im > loim t isd IIH Ii wiill wiillSfanl wimIiIr
Sfanl r rnl Int hn h Mi m ilonini m n tnlt > rvn > w wI WI
I wr w i iiui I si i dm if r Ihiri Ih vi n s sI nil nilI 1 1I
I I S IMK ut 1 I Wiio w wi with hitr IK imil I Mr MrSh MrPmifl I IIII1
Sh III1 t1 Vfi i > n I iinn iMik III I iw w wI Ml MlI It
I Ivi ii ii ulil I I I1 < UK C Ii Itiitiiiilil m tm i ii II IItltT I
11 < tltT h llllV I wrIt III I ll llmk I IIk tIh
mk lik lilt I Pi I ll i Miivii III v Ii Jixllni it vir 1MT 1MTi w wII rs rsI
I i > pil in II < Mful ltl > > Ilvitii nui m I > I K > ri riful If Ifat
ful at I tuli ii ImI I hr h I dnli diii i I iir r my i Imy mu III im IIIIIj IIIIIjth1I om mi milhlt ill I Iim1t
lhlt I vtii t in II tP i IP 1 1Iul MII < nf r 1i 1 md haul hinituirtnil hl1hnnnS haulutirint
tuirtnil nn 11 nn > > I < il 1 hut < i ln ht > r lli hl iiHii iiHiirn hIIInon ii iii iiim
m rn iiiiMi II I i p > tt Mi h VIIIII h HV ill 11 lliil lliilti I Ita I II
ti i I l 10 Ii > i hi h I In n t r tiHi mii 1 Mi II hlk hlkr Iw i ky kyI
I l r Of inllv la afl 11 i il I tvsif tvsifThr CW CWTI IWTu
Thr TI r rvtP fifi f > > lotJ Mis I li a nliiik y ihdl Ih sIts oluir sItst h ht
r t t MilJ i1 urii n Mr I rii 4uPifl tI hrt > II iti unaj l i > ln h huus huusj > H MH MHhim
j him hi n if f I u I t at 4 intliiJ 11111 I fl tI iins nr > 11 I huvi ha1 vs 1I111th1 J liln lilni
i ihin i I ssI stfli nII in ii iriitniili r tn i f i > l > > n niiit iiv
iiit 1 f v tfr r I n il 1 11141 I I < 1 ih MintiHnr MintiHnriiivoliealii littutlsriitttp
iiivoliealii < < i inin iitttp IIItI IttHp tn iiu iliiul dw dwu htr htri
i aI u t riiKrH t I t I h j tl > i lurxil uusrgsIt Mr MrshtT tr
t shtT ht T ripli r > il 1 bum I hi hir c1 riir n tuninl h htvtt ru 1 if ifi r fA I In
A i ih tin > n oil I i < > l II > intliiPiiiH 111111 YIIII vithaJ nli Hi Hili
J I 1 I Siflifll
S I li h1 h iil Mi Mis It Viilink iw w hiii hiiii W Wt a
1 i 5 < < t I in Miil Nus 1 I 0 Hi 1111 S hi ill illl t1 t1fO fliI
I l t I fO h I rffitnl 1 IIpau ill 1111 I I I tt i iIll I Ihi
I Ill Hi ii r riI < l I n lin II I hvisflt nf1t f tin fI fII hKn hKnM
M l 1 I i v IV h > 1 Mi S oWIfT oWIfTI hiT hiTI
I ml I lila In > ii iit 1 mkil 101 k I Inn I us i iitnl 1 in inm 11 11tn iuirnuus
m rnuus nti > I i 1 i t > liti titit > l whi wh vvnill vuI 1101 t I iiv I II III Iuur
I T 1 r < tii ut mt 10 sfltiriut rul ii n li I lh hiiino Hits Hhtml Hhrol Hitsmimi
ml rol Mi r SflifT uhat1 IH h hii i ihiit Ih I Ihi niivpi niivpiIIIIP
iI IIIIP ui f < il I iifi inninv n nss wi Ixnilh Is njth 111 Ihdor titus titusat 111diifiiiiv
diifiiiiv dor at f tim II ri iio us Mr I Jvhlfr hutfl t pllI tplms1I plii pllIn < l llh t
lh I n ht t I i 5 VIl sPiqtttu Hli > M illlRht tMV tH tilhltl tilhltllnii IIIIo IIIIoIa 1J 1Jil
il lnii Ia > llt ll illiltll 111 lfln iilmr r rI it l lli 5 5i
li I i i ilintu 10 r u I t mil 5 1 I tun I < A < iiii ssn5ri ri nI in inI 1mmr
I f ti 1 r iwnin n sr lin wiiiii Mi Mikv Mhs MhsSal Ii IiIe
Sal kv Ie livn h I ii aI 1 iliiv I Mi MIII li lii hiI
5 iI i in I rh h IMIPVIIH 1tI1 ihv It ii MI f < Mr MrMiHl Mrt It
MiHl > 1 I will 111 tt < A uitiii > > i it I Ih n > tiirni4 tiirni4tl h hI
tl I I >
i ioiti IIU 1 11 1 I iii if It n N n i 1J11I1 1J11I11ft 1If it i I i iArril
Arril 1111 nl iif ttriiiitlnt t t ssu ut I uu l 1ft cm ilnrl I I sirt I loitrj loitrjI I uuur uuurI
I mm tut u lu I Iass rr rrI r rI
a I inn I rsi f 5 Uil tliik I iik WIM wit a 1 is f II IIII nn i iHi
Hi II MI i 1 sal if r iIi iniinl 1 r nf nfUrtir f fk qi
Urtir i r HiiHikii k in 1 l7 H AIM w t iut i ii Irish uoill in itsS inSiHifijjs
S sI 1 SiHifijjs i uMsfls < HI11 vivinrtlny t4tI tftJ ilwrcwl utI with withiiinxl wiShI h hII
II I 5 l iiinxl iiirtinn Ihi n J jirv wn wnI W WWilh > ua
a ir t Wilh inn n Wlrtllll t 111 1
I I irrl II Itrokn i twrli twrliI t W lqrthsrs lqrthsrsI
I wvn w p p it u li I > ininftJiiniiit flifl hiuiflhzg wtHi wtHinllor Wttiri I II
ri nllor 1Ih Milt I im n In Inlimit t ttasrsg to toi
i limit m KVIHOU 1 llll ia 1 J a 11 t4 lf lff f I II 5I
f i I i if i > n iK gl < i > i I tgls tglsI ci ciit It >
it I S S PIII 1 not n fur 1 u Milllii Millliiiiv 1Itltit
iiv 5 t in in it wii ns ilcMinnt iRnin 1 ti tiMI tamSc I Init
MI Sc nit m It h I ni I Ui fwirtivfr
in I ti i > u f i Hf Hfa i iitirj
< sfS > itirj 0 < 1 han fiTiwI st rifi n iu < ix > it t > i ill > n j jI jI in illI illht 1 1t 1i
I > >
I i Ill Iif ht I n > iv I v th It il j > Inn I llnl llnlI II II pi
I i v rr r 1 If nk Hik w In hIt < AI 1 Will witS i ii
i a 1 rill swu > r > > ii 1 Hnri HI I nt S5 dln dlnUii hIliI
Uii I 1 < i i 01 1 Hrn
il 1 I ira n U 4 5I l irrn I in 11 sSI i < n l I Irts lf > 11 11p i > r rfi
fi Mirk rts i ttft sIl p whivi wi lih ii hnl BIIIIO BIIIIOl jjss us usIosrn
l Iosrn ani Ii tw > w thi IMH aua luitn iIn llronka iirii < < l lp
p 1 ii i
niuti ii till itn 1111 IIIIJI iiiiiumtI n nHiussM
HiussM uuil alii umtI I flnlil > 101 > anilliliili lallthlII t ii iiIll >
Ill II I I Illiliri I Itutti t HIII 11 I I uiris icalni icalnifV I ii iipp
fV Trll > il llitihatil It liiKRiKt It > 101 11 a I tItuuar tnit onr onrIMI > r rilim
ilim IMI iMliip n 1 i i IIIIi it fur r Hi Hirnlv II t tru
rnlv ru 10 t on II I IIP ht I I t mi 1 inill niul ii nil I tist sit I
IM lIft i liiiAi I t tiiUi ui i nf r < I1 in ant
111 I h t Si Mit l I h i finirt M v vst it riiy r I s ii iiM iiH
M hlfK Inr nf r hiiti tsiivag ili 11 iMaiii IU Allhit Allhitpn s
pn r > r < M i ipliiiii I st 1 I it in S llitti I hit u us llr It I hr < i vti it atS ti It riH riHf
S a at f 71H ps 1 i sl 1 M tvllr v first l tii 1 1I > l lI
I liliit Iih Im hiut stII < ll hir h r sassn iimi llich lh Mut Mutr I Ii IiI
r I s ii > i HrflMi 1 1 i v I IIt I iiiiiiiinTit s M imt Ttt iii itlset itlseti Krtur Krturthn
i > Ii s thn t h hi strum < lrtiiui ismi < i full m > i > l Sin h4 IIIMM IIIMMfor 1 4u I Inc I
for sasilis iini nc liui I ui a liir hi t wiinilniiK wiinilniiKllrliinl
1
llrliinl II rsbsm TI mfiiiitiiini mn i ttti I nai > l tin III ii u itirinr I SiFts > n 5 II irfliri IIH Iiam
fliri am H a litiT t iml n1 < l SI t icinlty 1Ih M I Ir Itrsr i itirMiii
tirMiii r priifni1 1 ti I luiv Piae II S I piirihiil piirihiill 1 1I
l > v < lir 1 1 ut Shim 11 iiiriniii iiKithii iiKithiiwi 11 s thm thmsyl h hw
wi I fiiiulii ltuI f Hi tb linn inn inni if t tI 1 1ii
1 i r t 1 > > ii M MM I i it itMIS ti Ii Krsut Krsutatal I
atal 11 I S ru s M I t Bda II r ahiai r I it rtt hiI
SI 3 155p 01
11 iiii MIS ii 1 II1i I s ntnMt ntnMtllr r 1111 1111U flhliatsr
llr U irilunloii UUnlnllcII1I III hautulusti llniiKiilr limit In 11 MitrKiir MitrKiira 11 11a
a Thnl ri i r lin Hi II IIh Itnru Itnruhii Is sir sirii
hii h t i rriirnrM Ihvi Ph i in irllanlnti irllanlntini 111111111I1C II hhainiuii
ni ii ni V ii I id S la MirKii I a rmm vitiiriit 1 ro la l i v unmiiitf unmiiitfIn Iirt mu mut
In I iirl < irui in 11 1 iiov mi tin n liixly nf nfMi t tI
I Mi h iimn vih A s h MII h > if lniit tiitg > iti 11 > iniirkixl 11I1111411I
I 1 IXIIMIV 011 whi wh i in mu Niniliv IItla pviiunc V giusmg giusmgIsIl
111 linl 1 > > < Fifth nmi n mill tuinii tuiniitifin s ssifig
I tifin utr trii r h hi r ro ii 101 gupawl < Mi irt ilin lit lnly lnlyMult IsI ii iin
Mult tn nf r an n i lei l tt Iwiiiinti s I 551 I itit u Auioli 11111 tf fti I IfntliiiT II IIp
t Ip t > > fntliiiT I < n isiutiitiI i niil I rpiimirir rpaurusra n nI nf nfi
a 1 i t itn it f SitMi nriliiii IpiiUin IpiiUini
5 i i ni 1 hunrtin nrl Mnu i MsttPsrflr h rnnr m snI yiiin yiiiniil y
iil I it 1 1 In t ti tit la i fiiinl Irsh 1 train trainril IMIISI IMIISIV III IIII
V nil Hi I St i S llanlin 1111111 won nll ii HIM HIMf Iii IiiS
I S > f ftirk It rh linxin uues 1 < If ufm nf 1 i ttues I It I
ti s i it ii f airi airia ir Ir1O in Itnhum Itnhumi nkllt
t i I tll < ui Mil Pi IHIV IllllMl 10011 tials II li liI iItm iItmS 11 11I i
S I hi l 1 ia t tISH
i 1 IIIIrlll ISH t1 I tt vMtriniii ttt rhu ti I in I ii nil I ui mi is iin hr hrI s sI
I a ii iir r its n I I us It i I I 1Pivlsrh rtwlifi hk h i iI i II
I a a I IIM h f tfw I tiiiinlir I if sfala f i iMi 1
Mi ala I i a I ilrt 1 Ij iMrtnii ust liv livi It hsI
I It
i S in 5 tN KI nl in ma shim h i ii ui uiI
< i VISa itii i ii II > ii I 1 1t
1 H t i i ia i iI
a I 5a iv
lot a I
1
f
item itemarc Brothers BwotIherrsare
I
arc now offering in n their theirSpecial theirI theirSpecia
i
I Special Order Department DepartmentOn
On the Third Floor FloorThe FloorThe 1 1I
I I 1I
The Remainder of This Seasons SeasonsImported Seasonskriported s
I I i Imported Model Gowns GownsFor
I
I i For Street Dinner and Evening Wear WearAt
i i I At AtDecided AtDecided AtDecided
Decided Reductions from Former Prices PricesWomens PricesI PricesWomens
I
Womens Shoes and Slippers SlippersAutumn
Autumn unhlihII Style in the Ill newest hape iac and m all fishinahU fishinahUleather fIlwnabkkathcr fihii nhLie nhLiek
leather k at ticr and nd fabric fabricIncluding f faLrkI 1hn I IInclu
I I i Including Inclu ln th the Seasons Most Popular Novelty NoveltyLustre NoveltyLustre NoveltyLustre
Lustre Kid Walking Boots BootsSlii
Slii Si Id > by byWest u uWest uWe1t
West Twentythird Street
in II it in lI i II lll n m i it rn 11 i i II nllilli IIhhr iitii
tii hhr r StIstrits I ti tutu hllt s SIiarruI SIiarruIhlilirs
llilli Itll > of IftO Iliint 1 111 It Now NowInif UWl UWlIt ussI
I Inif It Miniflrnii lla III rut Mi MtmIsm il i HIH iiiil 1 1I yiitir yiitiriliiv stmr stmrIas
iliiv I Ias in niiiiiii at tiI tui ut ri Mnlln ilin nrUiii irkutus irkutusr tjllIr p pif <
if r i hi h Iillin 1111I In Inh InI
I h hO l 111 llaii hIgs ma la S IliliT IS 10 itii iii 0115 > iiti suiat iiallv I v ur uriiMurii r rlbs
iiMurii lbs hr a n riline rail is MIH S 1 ti iiiniiiiiii I 11 f fll 111 II > IwIf
wIf ll niMl at issl iitlir st hflr > r innitiHii nas itu 5 I S P lH s 5 Hif h nuliiin nuliiinif 411 Intl
if 1 ii s rr s5 iit 8ltue 1 > C to > oHliiimlilli1 a It iiituttt unilir uniliri UlltI r II III
i 50 i inn I ft ill 11 I Mil II S It otillllll 1 mum ii ss ui f lll ill i1 s ll Iii U Urca isriaisi
rca riaisi < 1 < l 10 fl folln a iu sl i I i II 001 001S i iN
N liill I ul IM > lii l S Villlrli 11 huuvti I ll llfulliinini t
fulliinini 141 ss 5 5 rat f w l Miriiiitfli S tirstl hilt ct < ti tinull ut uttrt4 1 1It
It trt4 1011 tls I ts t t9IpaI S h1 h1ulhl I Ihi
hi ulhl it It I null fli itt I an II Pair I li I > m I M a l Iea triitili triitilit S r I It5
t > in t5 < a NI > > Hi Rilt 5 I 5 r iliul ti t Im Iml as 05 05t1t
t1t l r I 10 tii I iitfir ntiil as tist ollir sit har i li liUli taI
Uli I t ilriwn 1 II In 10 I hnr hn hnrss or iiliir hr mmiMl mmiMlMil 111 111I > >
I Mil I i ilui in i riniii rt mi i tI f II < li liiil tss > it S 51is1 1111 1111I
sit I > niiiro 55Ir i hi h iiililiii > iir 10 ii t IMI I Iinn Ir 111 111re
r re RM S S A 1 1 II itt t 11111 555 ho as us hllll hllllI f fitSaS
inn I > t ts miin1 miin1In nsI Ill u uI
In I us otlinr ot tuir ss > i r < l ihi t u > i rtllun li I Ih s a riilnri riilnriilii s o 1 t tStits
ilii Stits h mrmhfl inlniBii B t0 i in hfi h h f under filiI n ilni RII nU nUmif foIaitin 1
mif 111 In tl 5iP < 51 I Uii J iuHrsa tlr tlrIt II I II lam lamIt
It I n tiriiiirh 10 011 tMfnri Iffr mi a hir h t0Y0 > I lu lultf h tusIIv
IIv ltf oilosl l < l 111 I ii B iifl > 51 f Mlt It I Pi > Olirl nuT t I I 10 s s 0 IllIll IllIlli hI hIh ta I I II
i hi h lf I o iHlnii in l < r Mil II u ti onluianir isis Silas l HIII HIIII at III I II
I 11t1I lHtu t Milt m It hiss I h I itiii as in S I of 0 II tho III S hP majority majorityof IflatJrI V Vof
of 0 i h hs iniie no nmgraItt iriiti lln 11 I iii onlinii onliniiia 011 011I s ss
I ia iml s i rt a S iii am hiMi h iiiotnnhil 1oml1htC tsrs tsrsCiw ir irfi
fi C Ciw > itnd n 10 1st 1 is iilrniv 11 nwl Hl 05OI ii S 1 lIam
l Ht Iam HI II 1 n i h htl tasssui n liv ii SiI rlmi rlmii ltn ltnI
I i 1 ii t 1 in 11IM IOS i Mi t II ha rpriirfiiiiii i at 50t111tIt f fir SI SIITP4Ii
I ir ITP4Ii < > M > iii dais < la IB n i v iiiitii spflhIuuI spflhIuuIII I III ii iir
II r in mnsaasrI i rii II a S U I innkr innkri 1t1I
I 1 Iat i mlnilc hut It Itistho her Sit h lilpiiil lilpiiilnin
nil I i until II It r n nn uuiltt Ifnl t 0 Ktilipt truI fI in > Io t o Mi MiII It ItI
II I 15PIfl > t > > > nli < t In n n is It if IHnWine rti 1 K Kli flI54n 0 0I
li I r > ri IIIIn nin > I Im i il inn 111 alIwtiu iiiiii f 1sr r Mu MuMilirmi ttihpy It It1
Milirmi hpy nPSa iml 5 1 it I t 5i M SIam I Mr r hiMi h10tll h htr r sr int intIn am amt
In t iiflll tll III1 lIl hulUI 11 l M I 1h I Hlir Hlirilu flalrtPti
ilu h Ktilnmii h ii niaii i iiiii haln a n1 i ith S Sh
th hO h mtpin pU t tis ait f n on n iliiHiir n for n n svrrIo iliiiit iliiiitlin hiuitibtnorasa
lin Hir ilrtncinm < tai It th thpO l1IIhlt iiitili < ittiil aSus ihin ihini II IIn
i no ir > i iinhi iii n nh h fkvi1 gtl1 is istTpn > fi utiil
nfpvi It tTpn t ami 1 Mi c nnl h iinir imJlrsttti viiiniii IsI mull mullJin nuulII
Jin I to n thp I h hi iirni a Iflt nl n ala a il r I fl flitS su pr prtvS n nnui
tvS IKIHI 1 a huh hi h nf f inr srw is ill 1 r i > tir or Im Imitniri Iii IiitwIn I Iha
twIn ha itniri uiits C inmMii tflfii tst onu niirl trt u illtn illtntMl 11 Ittt a aiatpI
iatpI tMl 1 fi faf r 5 r H < lHi 1 fli in ma f iAat r rI iir r N NN 0 0S
S nr ¼
N 5 niM sI Ii I Isu am > t tm Ililinit irin Illu Illuif
if r ihH It I nun srs f KIW toil i ift l f i on iml alflIstamuI 111 111I riiirt riiirtu
u > ntiititi stamuI S > < l Mi h HiMrti I tHsu fli S imrin IIn > > I Ihmsg fill fillllitifr I
llitifr 0 witli uI 10 ttii b ti i iininii n tin fnr I Ih a aIn asI
In I a iifti ihP h I ama M h hII Ill IN I II ni nii 5 5h i
> h i ml I Si i m n fr r i 1 I am olillcmt olillcmtlin S > 1tuulr i
< lin tuulr > r am ash II i II lifin I II ti i illun Iall la I st sthsotb I Ih 1II
h hsotb < nr IT I urea ml Ih i MII I it uv 5 to nil < iilir iilirl II t t5a
5a l 111 1 a t Mill f MHI MHIi
iiiiti 11 > S i inn iitiiIaII i ill
ll IaII llj tollrrllns Ironil c III rtialhimi rtialhimiliiarr ttuatIumshumrr lIalh11
liiarr lt Itertas < in 1 llr n hIr4rrr < rrtr llu lluA 1111Itll hhuialug < >
A IIIK riHin ru hi It linf h a fill 11 into In n s art inrdviiimn inrdviiimnin I Pi ul ulII ii t I Si SiSm
in Sm II l hlthiin ha S 11am SU Siiiiin SI Sa uII r Ijt I Ii t nijtht Till lIt i itriw 1
1 opnwil 1 wi l UtfRi Inr iruit u ih h ri r s rvi 1 r V frmn frmntil ruz ruzI rn rnIi
til Ii I h Klitil EIIIlh tt ln tri l > t ttinti vfn I IM IMiritlii
iritlii 5 ws > ui Jt i iiitii auth u lir It ituni III liiil I III i iij
ij 2 > unit iiiiK htI it wiv w1 thriigh I hr augh tin I ii i r tm tmt < l 1r ltr
tr t r Hi If hiir It ur tfi I Pa Inin1 h r wtm WII nut t mil Ut f 1 ifi ifia 4 4t r rt
a t nl a t tile 11111i
i < ivitmii 11 h h1 < < li I > n iliiL lot liv I n ntra n1rIr r rtrsuiar
tra 1rIr tir wim was wr Inviiii ilw It high Io h har tt ttsir iri irinr
nr ar tutin III f tir ir th ts iity iSv in lIlfl < l w i 5 1 i N Nl
l < Tin hi 15aeo i llllirll itt II irlu I l 10 ts i a l irll Iista I Ill Iur ¬
ll uii i hol i untie i I ta firm 1 of t ll < Hifir HifirA 11I 11Ir
A 5 ti inii < l f S < Kiilliwti a sill I I j hs 1 1It it itu itat
u P ii > f I i 1 > r 11 i sJ > i il 2ii l 1 thiMiim thiMiimS t 1u V hits iii iiiSqssr
S Sqssr < niHr IrA ntnl lll nit III IIII a a i th hii hiiIf I a aI
If I I I Iii Ii I ii u I l s4s lii va > i I hiiixIT hI1 lii mu I t Ii wiiiiM wiiiiMKIII w t 11 11Ill I I
5 5 KIII t hi hatS i > I PIIIIWI iill 111 l 55 Hi Inn I In hi nnk l lJim
Jim 01 I r 4i i a l nil u mis 1 f f11 ll at fi n thn t h Iii t hi I I11 It g t tin sI
in I a sum hiiiil I Kinili a I 11 I ntiilir a I 11 I nf at MI S h > I Inu I sij P ni niIhti > <
Ihti hht zi Ii kikil I II a inn tnnri ill ar iiiil at iuI 1 iiiiiilil t su ith 1 l lf Iutiul
tlltt f Iirlll rth am l > n I l III I Illfill hmnI1 I tlII 111 111ilori
ilori 1 if 1 ihS tIm It l P I C I V 1 1 1 i tsIs k Mini Minifir aijual511 101
HI fir r MiV S Io Pin KI t tutu 1151 mil ttt Uiiy II tiHik tiHikhtm t Hk HkI k
htm I dUjiy 111 I ihir 10 I 1 HI thai h hrnlKli hIo ho hoiiuhttit
rnlKli Io tin ttaV I 1 aflir sa n inmh inifw inifwtniti suto sutoI
tniti tnitiinieitiiit III I is ft
ftu
inieitiiit u JlIlIIII if I I r ii iiMurr 11111 iili I > IUi IUiIurr
Murr III > TlHiuslil Iliiil II M a whaiw lii I In run1 run1Ins 1111 1111I 11 11hui
Ins I hui a T TaIralu TaIralulihts lcali lcaliJohn
John Ih Murriy lIrra nf if r rn n u Miiilivin arli ntnil ntnilMinlrittaii trs t thai
Minlrittaii Iii tilt i S Tat Ii waiM Inokiil Ii uks I up t t I in ii ih t Ifcilforil Ifcilforiliivini I tItnrilis
iivini is Vtiu I MIIC l it ° Ntatinii mstn Iaia t Ii fl in I II V Illminnlnirt IllminnlnirtIIH I I I its rsaml itt rg rgam
IIH am 5 iviIHIIK 1111I1 Ii I Ii i fur ti th hiqast > nlnit I 1t Iivnl I Sai vuil It Ith I s I Itiiili
null h min flaitttt Kr of r u rifi 1 at H Smllit < iiith rinirtli rinirtliiml rI rIn
n iml no Hnviniyr If I foa srrssar III KIPI sf Ir r l K 1t1 < il I i ili Vi 1 yiiri yiiriill y ai rs rsII
ill II 11 iitiil cJ livi 11 am nl SiV 3 ltnliiv 1tI < tr t WIt WIti ill illIlirvlniri
Ilirvlniri i Kir sr r in 1tlll1Y my viirx y r rs li wax Ail a aw i iW
W 111 11 11 HinWII u 11 IlllfirlPl IlllfirlPlMirriv fiuliath III rI rIaI t tII
Mirriv II trra V qt ss I ih t lv > IIIHHI am I has ii it u 1 I nllnrk nllnrkil 10 10I
il I I < t il ak1 ki H il lo I a Hill itm 11 I I il s I tag ill am I II IIIIlh I I fcl fcllllWIHl Ii I Ihit
lllWIHl hit wi I < IIlh tl I a III t Pu I l tl0lll iHMllll hsat I hllll hllllII hll lit Is IsIswl
II Iswl is MIIH 1114 uiviru id t h iirilr fll r fnr rn th I h tni tniMiirruy la tatIurraty I IlIIroay
Miirruy H iaaI ril him m I ho > n Illtli tnnr tnnrIv III IIIto tiirI
to I Iv 1 ItssI h Unl tlt it h s i mam > lining 1111 1111h
Ii I IIMM i t lliil ni Ins finiu II In h his ihur ihurMm h I III ur urhsu
Mm hsu iv II li I ilrW Ir n a riVi rv IMT IMTiml hsruisst
iml lin 1 It ii at n tli tI rili rt h fiKH Ott 1 II rnn rnnnrl muI nIl nIlwn
nrl I t I wn S rinclt Iim t 10 I S mi ill S h M illiiinMiirt il Iii ins I sum r rIt
I 110 Illll alt Ic IT I 1au I LI I III I hI WI4 i4 Illllllllll 111111 IV Hllj HlljIM II
ti IM i 11 l ikon 10 to th Kuktrn austrpi hinlriit hinlriiti I jst mlii mliiat
II i il ili atSb I II
Sb I i iv hl Inp thirshy t ol > r tint It Iii h hII urn urni a aas
as i iir I in II Ss tl I 1iipliiv mrll nf If I fIt I Ii rlly c ami amik airuilamksI
amksI k l tlmi II win wrol of t In IIr asri ri l I ntil rum 1 to toInlltl t tItdi
Inlltl 1 I fo lllllll llllllli h hII ifl iflI
i I it i I iin I III f 111 1 1 M n iivt 1 vr in inrtlniiirilliiiiri I II i iramisrhhuNrs
rtlniiirilliiiiri I lfnrl l hi It Itrriilllni rfi 1111mm rriini rriiniliiilnc lruuuhi
liiilnc In I hi Ins HIIIK huu huuIrts i il
l Irts i is > in s iiiviii nlii wim n nssrs
ii ssrs in ui i I ISaI ii < vi k in at Ii ilic II I ha l Ilini atfutV IV r I mirt mirttrVilyn ssIjrfIuatuuuug
trVilyn > liluiiK illiini 11 liinii4 Ht Htl
l aflss niiy y IsImst MIIH I i i OIIIIIIIIIT ituusi I r IMIHIM h hiriwstt I IriMIitil i I
riMIitil riwstt tt 1 iiultini i t elm g n rsrtu nirk orkM rut niiili liii 01 Is t s lim I a i iwit
nil wa i Mfitii I v s rlu hv 1 lii Ismalgo IsmalgoI > ln lnKiiwit tl >
Kiiwit lawI in I flvi Iv IV yir m ifi smi lt HHIK SI iinil 11 11I 1 ilift
fill I f II IIIn I It ItI fWus fWusI <
In I ii nn tint > NIiIJ itiK MIIIIIHI tst 111 Jnl 1ltl 1 iii I g riiMit 1 I i w n nKmki t S Sht
Kmki ht ska k > 1 tin 5 I Ii iirmriliniry i S ri srI nit ry nit ltnrl 11 rt s miili miiliIll 11 11I ltiuf I i
Ill UIIIM 5 I swi WI IllKKltlll III Ii I > s MM Ml thiii 1 1I Ill Illtp i i15V
tp I 15V v i i i 1 IMI IHT t Hiiri l lM
M u i i 4 IT 1 5 n Isa H sI I a nn < l H HI tim Ihiii timaa t tI
aa I ii 5 it a s inf 1 usa Mi Mir it 1
r a irr o 5 mr i I It I in 1I p 1 11 s jiv au s Mint MintI1 tuc tuco t iii t t50w I
50w a I1 5 o f ii a gui f I
11 I
I
I
POLICE COURT CLERK ACCUSED ACCUSEDIMS
ACCUSEDl
< II IMS tlil I hf S u H I usr I I I r iff I is i II 111111 I U niit niiti UI Il Ilr
i sr r 1 r nil ni si siici in 1 it J ni i itllrinlHiii
tllrinlHiii 5 I In orktlllr sark 11 u lUte Ciinrl I 111 ours S < thi thiMlirrTrlril t thurhthrr
un MlirrTrlril hthrr TII In I ii Uhp I m lUrcnln In I I lInrl Itort
tort MUMP I I imnau mm 1 lrl Ihln PrIsinrr > iinrr < 4llrnri 4llrnriI 1n 1nm >
I hr ruin m 4liTk n nhull al lIt n Trlril MnniU MnniUl tsniI tsniII nla nlaI >
l IrirKUM I I iMri1 r r lirnnnht Ilht viMt v stoiiIrs I iil iilliillli4 01 I iutCujtskt iutCujtsktIri K I hi
liillli4 1 Mrtili Iri aih rniirl rI ilirk d1 I rI nf tits tl York Yorkvill rlI Irk IrkihIs
vill ihIs 1 Milin 1I iiinrt 11 mill 1111 lh II olil 11 t in l Ih Ihrviio I Ir
rviio 11 r is II wi uS > 4 mi n Iecl li from I ilutyiiiiiii ulutyIi iluty
> iiiiiii 11 I Ii i triil 11 IIM fi ° t Mniiiiv IstumIi 1 It I IIh 1 1har malt
har < l iliii Ih mu li i Riultv 11 nf a intnlnit un unHIIUIIIIII I itthMsI
t hMsI HIIUIIIIII fliii > 1 rlrW 11 nnil 1111 > njuilicill In I Is l lit litmrssIr > i iiru >
iru mrssIr > r ili 1 Iusitplaius iipliii IIIII ntnl 11 niilmt < 1 nf at r id idIlty Ihuy thaI
Ilty I uy Mu 1111lal hauuCilt < isiriti rsts miirlM tl in I Dint Ilrl I lii li nt nti gutin I
i iMplil 111 tn unliic mi n nf r th I tt iiiuri a it itIniliiiiln 1 1tututiutats
Iniliiiiln 1111 to Si in mI iK a t > irMiii I11 with h nun nunin IIII nutsS
in S I I itort u S rt iimniv IY its n y from rrnl iris in ill t h priuuir IrlI < Tli TliKirii TIIIr naru
Kirii Ir ru WIP w sr lirTMi ii Ir rt w > ii t I hv tv I v I hi hstr f I I IIhll r ri9tiIus
Iliilip Ihll Illiiih 11 mi stS ili 1 ii alI att tiinni ri iit f Uilluin UilluinMHirtliv WIII itIijit itIijitItt
MHirtliv Itt u ri I iv ill t 1 i iinrt trt rt iiniiiliut 11II11 am t t sin II it t whom whomit w hl its itsit
it i las illKil M I4 < H 0 al ahs I tni < to I orruit orruitMcCarthy orruihithu 1111
McCarthy lkCallr hu aurt hy Ah ahs V H fnrmiilv r urflsrt hr mi lh lhjwiliiii I Ia Iafaara >
jwiliiii 1 forr nml u t il IIH m 1I iiitr fnr fnrliininiiK r rIIIIIr 1sf 1sfI
liininiiK I IIIIIr situ sum ioliir isnms r McAvi uI I a t V 5 > y r was known u no 0 wn in I Ihlr
jl I hif Iit t Mi Mgitrast 1liIi i lrni McAlno who wh h i w wm ii Kir Fi1 i jrt jrtI l li
I i u t a i > imiiu IIn iiniiiir > nml 111 I Iti Ir r MiAvny I A n nII v vII
II ritn < un In to n ill h nfTif n b s of r ih h i htf f Maiti Maitifinii stt 111
finii Mini 1 Suits 11 11111 aIs I nml All1 iul ihit h I hant
thiiiiuht uh ni of th 1
Hurt il 11 sIrkis ri > H Hcrunkil wat wata
a crunkil rasks Ih I h initi Iftitiot i HUH itn 11 tfl Mtigaitail Mtigaitailaiisi t ijjit i imill 1
mill 111 Mctinhv wi < AIM Ii I1 t Uturn I HM HMI ii
I hif h hii f Mi 11 lrni anil tutu 110 I hif r I 1rk rk k IIIM t h
ti I a iiiil 1111 k > 5 l 15 > i Miiiiim MiiiiimII t I t 111 ttss ru ruit 1
II llll 11 tI Mill it i i Hi sssiui Illl I Illll 1m IM I w tl Sp = 1
itnl II > r i ini 111 itisl t h i slut I h 1 11
n l r iniiili Irl i with wili h was iniiri suir c it itlTiiin utI
lTiiin I fts Ii 1 it I it 1 t ii t J I lfTTMin 1fT 2 tTr s Mnrki urk rk t jan HIU HIUiimri h htl i
iimri 11 i ft ilfh I Ick rk MHnlx 1 hu 4 I Iml
tl < u s hll tIu I npn at s srs > n m iil
him hi n tin ittiI Hiinl ssau isl Urn Ih I hu t h st
hll itil iMifanhyi i is r u ity ss ar su in innlil t tS
S nlil nlu I I viicinaii h mInau Pt nml SI tisi 1 houlil titi lit iiiulTMaml ttd rut a ill 1 I
li ill rtilii Wl nt im uk1 urk I I h n Mi II hi
I I m u ila In igj5iHil 1111 M < < i r pi n < Illl
I vrhH w it is tli II I Ii Ion I iriM fisnn > mri t Wf hniiiKh 1IIh 1IIhIh Is mnutEt inin ininill I ISI ISIuh
ill 1001 ti in I it fit h iiiirnini 1rll iln II Mitirthv Mitirthvivh II l I asmilus asmilusa h
a ivh liHl rhirc h nf t th h
I 1 u 111 imi i iill utI utItt
ill in if i > th ill ul iml sti iMrttn rttut hw h ninth ninthinmiy ttuiathfttt llh 11
inmiy fttt i h nf r thm th ni Iml Ii iii ih t h iia iourt iourtattiiiliiii
ctl
a attiiiliiii tall u 1111 kiIuI mlil or I Ti L K s 0 0ali liwvr liwvranil
a anil Ih f M woulil w i
ali 1 hII1 tisutl sI 1 Ist M wi n ftiIrtzih
MttnlH I t iiml Alitn 1 ht I h r
S l itr 15 h I miv n Mit IK mho t nn n rail rnlhln is isattIs > c
in attIs niii < i k i him hln Whr 1 ii ih II lill 11 i tin tininiiii1 Ihmlt thffl4ttr
iniiii1 mlt Mixti 11 i iny 51 f Mi li pm pmlirouuh
lirouuh 111 in I Ih I Ii r r KIII any 111 aiut mnniv m tt 1 1ni
To T ni ih ah h uha4
iiiiMion i MHarthy air ttv HIJII sal
h Jni utss iil I 1 hv Iatl I Is
r n di if r liimu 101 t suJff5 m mthr inS
thr S h r Iliy Ih luvini h i srt t rhith i tl It s iiomli fissJ Ih ghi I
tit SI iovi 0 r thir I luik k
Vflir ft m Mitiinhv Ii lr sirtlis h had itfii igttl Ocl lu I MHI MHItiitil tit titfttoft al
tiitil 11 ilitf Ih t it u lrk 11 Hlixh 11h wint w fit 1 to I th li I ii Turk Turkvill T sr I IviIl
vill 111 ii < nrt lr t whuli whit 11 h > Mfiii Iuiil I hisit tl tl10 nl l n
lritinfriiil t rtfl i r I < irM 10 r 5 I ih t h lurj h r g nn i it him himanil hl hi ff5 ff5Ii
anil 1111 Ii iii I nntiliiil fia 111 I 111 1 li in r tint Ih I ii i S ti t MI m U sits > ni > > < n < > < l
frntn I iluiy itut l IU I h rlk cI 1 M1 isI 1 mitliiMk
II I will 1 l hi > in r1 < l ti itst t Miiniy 111111 IIltttjS Ufni Ihlt
i hf Is t Miei I > lritH rast Mi ilon at ami ih u Kirit Kiritof
UII of f 1ity I i it Mnqi
ITtli 5 > MI I ait th
11 li nr 1 Ir rk i us uswshI
1 wshI ll 1 II iimn in I h I 1 islin III ll I hm U I n
dpk in I th ilu iiinrin 1Itrt Ir nf r NW w Vork
for ili t h tiri rtvvti 5 s v mu yar v Ir asr Inr I n s I inn tin
1m
h wii i hif Il lrli Li of I id S h Jffruiii 1 II fT rsrt Murkit Murkitniirt 1t nk1 nk1Ir rk t ta
a niirt Ir ami I IVIIH ht 1 Ittf r i in uttf f d 1 I ta > t tI
W Vt t Si s 1 nmrt murt r h n 1 Mi II m It tutu t ma masirt r riiiiirt
iiiiirt sirt In his n w int iut ino 1 fiti i i h tlr Hmst t nf s sIt
Ill h I wi 4ftt 1 it in nk It k inthlif I tu th I P4
firMin r Mnrkt 10 iimrt C S h n 1 M4Jtstrai Mii tfi
Vnhl oll W nrxiilni if f I IMaii It 11rl 11rl1Lral ist istslam
Maii slam 1Lral irat ra t < h I r ii I i lii liidnlv I ii a sf IHI rv
dnlv I 1111 two IW WI 1f < 4M H ago ni tug In I hiss w if r > ItMI 1154
hmi h siti r i al it jVi S Kast Sixtvfnurih Si V y Ih IhC It st tnt tntilliitn r 1 t
5 C Iu isrI I I has smhaur ar art ts tsulla
illiitn t ulla is Mi slst 1 < irMiv or tli I s Suuif in I iinMiilini iinMiilinimi au autI 1
mi tI wh 55 h I a ti tttistit th I Ii ihirc1 s h ire hivi hiviI h i vs vsu
I iu lirouih Iuh wai rilir from mum rlh Ih mm a
fnr t r 1 < iti I it hix own ii 1111 > nn 1st I i iir iirKoi aurrsuthst
Koi 1 i irt rsuthst 1 II Iu IM 1 I in 111 1 1
Irfin uviini uviiniir7s 11 11i it
t i It5 < ir7s tl l IS M 11 isi 4 4Ilan tIan t tI
Ian I a its Mullnc t a 1111 I Iii fur r IarUhiK IirII 11111 ik ninup Iti 0 h r < In Tin TinliKlrml TinI rimuItiuujtl I
liKlrml of I tsrI Ililrliimril IlilrliimrilIlriHin
IlriHin I iii s Ii I nil I < ii < Ji 2 i That Ti ru < ittirHi ittirHiur Il gas rt t m maim
ur MMIII to u I ha > ni ulml I m U tm I IMIIIW It m ma1 ma1r i > iil iilnf
nf St r th I satr > iic r or I INIIInl Hi > lilMKinl Imxir m mwhnh l
whnh 5 I ii 1 hi tliy t havi hI hut 5 IHIH I ustu 11111 iaiu iati iI < ll to < l fnr rl a it vivim viviml VJi r rIs
l Is an 11 iiiiiinirn iftuI5tIttfu iiiiit ftt niiiili llul m M I Mi Mitrmlii < 1 1t
trmlii S t raids m S liii Ii I lnirK tniliy Ia IaI
I In I ii imri an au Im 111 I mui imiipiinv I IIn nl is th SitSI I
SI iirmn a S isii ir tin I it A inrricin w lIr liihirio liihirioi 1 uits3es uits3esm
i iinixinv I tin tta inn mnd 1 1 iiiiuiry I nf r iu Vt I Arniri Arniriian Ir IrInl
ian Inl M h l nml 1 I liii in ll I PI lIito liti i nniMiiv n lnn lnnfnr h r rsir
fnr sir iriniiiii in l ill ul h innkinK Inkll of light liKhlI IICh
I 11 Int fnr tin h irfiinii II trail I Il IlI 11 11n <
I irtiiiu ftlf I at i n r now uw w IMIIIK I si lu g i ni ui rnil rn I ii Ml i 1 Mil Milu mil milha u
hats ha u < p iriM rs H ss ii > t5 w I far rlr lau r < ft sit IIKI lh gli t I jiilify j it uv ihi ihifnicii1 t h ha hum humI
fnicii1 I a4 a S t Hint 11 t hiau I iiKanlliK algal II rS I I of thn I I It niir iu r fiitiiri fiitiiriMill tu t I sj ri rissihi
Mill II ll I I IxillKllI 1ldll llV 1 hu till II limit I7IIII C I Iril t
1
I mlirlrr rnl ril In InI 11 1
I in II I I I Miilir 11h I at a 5 isr 3a i yi Y IIr strs r > ols < iil 11 I who whoi witssut t tIII
sut III I s t tal I i u < t i finni hl ft nut u ih I ii Mor t1 1 mri Iron Ironir I IIt ron ronores
ores ir A wlil It I no n flamautusi h < okkriN > r rnml
nml II tliil 11 1 n niwiy sSlsaIV WI nlMiul II two I yiiirn vtsr aio aioAnil 11 tiguItfi
Anil 111 Itfi ml vrhn W 1 hi wits AII riiinllv rs Ilh n I I s nrr ii rrst t ot Hl I ihir t Ir mul mulliroiiKht 111 1111I itusilirnmighit
liroiiKht 1I 1iiik to I llriMiklvn Uk vrni auam vi > t rilny rilnynlliriil Iu IuII 1
0lu nlliriil I tii is II I liV I s lilil Jlcll 1 g lnvtiil Pn T1 I in i ii tli t It mini t y p
I our 1 to iml tu tout ll linn I iluht 11 yinr iatrs > and andnut 111 usiuilmu
nut mu I 1 M i dlm lusts four fsm if y vau r in II ttltiK t lla tug Sin fli II IIrV li lirviil <
rviil rV 1 IK 1 II V i tirin 5 s rtn m for r lnn IlrcIY iii flOft > ny In il SI Norway S i irwa irwaI II IIhd r
liifnit hd I st conuiiK CII iui II t g in I t tin I It t ioiiniry Ult r al 11 a i taut > n am u uviiir i I II
I viiir ltM HK HKial augIai II I I
I ial llrmiEr 1011 I Pta l nM1 i l llmlli 1I Hair Hairj 111
j IAsr sr IIIKMII S 1 Oci lst 21 I Arroril Arrorilmi rusrilI
mi t1 I ti g to I s ihi t ta lint s rfs nuntil npott rld sr t hnxii hps I II nn nnIh
Ih t I iis li Isis t > in sf5s5 ii > anil 1 Iti 1 Hi I t hi ililti 1t h riHoriN rs irs rl 14 nf 5 it itIts I III
II llmli Its 51 lnii I OfniK I I rau ft I g IIIIH tl ih u h loniiil I wn t riorlahty ii nrta itt ittlit > j I
nf r sOy nlY tuuttiuuiipiilhty Illilllli llnlllv v III ii Ilii II iiiiuilrv sitttttr r Ill Illrali II IIrit
rali rI tir sr iloiiuil I i > fii I ti Ih ll niVl iii s t 1iwiwt 1iwiwtH I II 1
H I llllt I < if f krnli I mu 1 Illno 111 I Jiupa II IIlr I ItuarIrI 7 7I I I
uarIrI lr Prs rr I Itrt wfinsIs wfinsIssIss 1
MustilAlii sIss I ii IAII ttIIt S J 1 I in Su i 21 i Id S niih niihmiK titihIt h hUII
miK It UII 0 g w xhiol its ml will wl w it I I il lor I smt iliin Ih S h ris i of ofHi litS 1 1h
Hi S h wiik In II I u i i fmnilv It tnt I in I ih ihIIIHN I hi mm lhl lhlI g hI sir sirii I
IIIHN ii 4 1 1 tin 5 I is MhKil uhs si SI iiri I I hu r nm I mss itivin 1 1r ii faiMi faiMiif
if r Mtrlii fmiir Mm rlliur rt hlt tour tuisf n 111 lin linii in inas
ii iiiRr 5 woinmi mi ami 11 h hir r iii hstiat 1 Ihillrnn Ihillrnnill 111 111h
at ro j ill wiiti wmi Ii ihi I h lus > iliu lhIeuamo 1 > i > u > Two r nf fr lint lintrhililrin i h I I
I rhililrin chIoI iu ii I rit iiii as t t iiilil I HIM I h Wc VaiihnnR as t lhul tog MIIIWI w b1 husl
1
n
1 1The
I
The FALL SHOWING of ofin ofSHIRTS oftett
tett SHIRTS SHIRTSin
in the windows wndows of the te leading retailers retaiers in this city cityTHIS cty ctyTHIS cityTHIS
J THIS WEEK WEEKreveals WEK WEKJ
l reveals the best product pouc of the leading makes maes of fine fne shirts shirtsYou shis shirtsYou
You will wl be b unable to find fnd again this season s sn such a large lae assort assortment Asot Asotment assctment ¬
ment of patterns colorings colorngs and fabrc fabrics as you yolcn yotccan can RICH F NOW NOWdunng NOWdurng NOWduring
during durng CLUETT aUEl SHIRT WEEK WEEKQuell VEEKEssay
EUf Essay Quell Cul Shut Shl be b bwi r a CLUETT CL UU1 UU1j I laml1c
0
c I IrF Fi 1 1i
j U I g > fa faP
iiifc P i ii r FLIS brsFNrniR FLINTS FLINTSFINK
jp r1 > V FINK FINKFURNITURE FI
FURNITURE FURNITUREEARLY ftTN FNrniREARLY
EARLY ERLY FALL EXHIBIT EHIIT OF FURNITURE FURNITUREfor
for the theLIBRARY
or they
te teLBRARY
5 LIBRARY LBRARY and and LIVING LVING ROOM ROOMOur ROOMOur ROOMOur
Our Autumn showing of Library Lbrar and LivingRoom LivingRoomFurniture Ln LivinRoornFurniture Room RoomFuriture
Furniture Furiture this season i is is more comprehensive than tan ever before beforeCompete beforeompete beforeCompete
Compete ompete suites and odd od pieces in mahogany positing positinga pSS sDg
a 1 certain richness and dignity are shown show in many new styles stylesand styleand stylesand
and patterns paters Tapestry T apetr coverings coverngs may be selected seleced from our ourDecorative ourDecorative ourDecorative
Decorative Department when fpecial designs or colorings colorngs arc arcdesired arcdeied arcdefired
desired
S SThe
The extremely moderate prices prces at which thee thee exclusive exclusivedesigns excusive excusivedesiRns exclusivedesigns
designs are marked maked make them attractive atracive to all allOur al allOur
Our Trademark and seventy years reputation eputaton is your yourguarantee yourguarntee yourguarantee
guarantee for forFLINT forFLNT lotFLINT
FLINT FLNT HIGH QUALITY QUALTY and FLINT FLNT LOV PRICES PRICESGEO PRICESGEO PRICESGEO
GEO C FLINT FLIT Co Co47WEST Co4347VZST
47WEST 447 VrT 20ST 23T 2aoWcsT24dlS 242 242UWt5T WrT 24dST 24S1 < i
1 ir I A I nn t s or 1 n I ir irIrlrnil I IIrirtimi n
Irlrnil 1111 51 f tininllr Viiht nl hi i I nil 1 Mlnrr fn hIir l > llrrr llrrrLimiting I herrIitiikht
Limiting lcIII fur llrlji llrljiIi 1111 1111II Itch ItchIt
Ii i th irnui 0 hoflit nf r John h M ltoin ltoinKtniul 11 Itkmngotiof
Ktniul gotiof Si I mntiawr Inn fISt tin g r nf tin II t I t ClmchtUlil 11Idll101 I Ii httlIit Inul Inult I aim t tI II
I oriiirnt ur srtit n ii > n W ho h livi hi 1 v 4 in I ft th S ht ii town townof I uiw uiwr
of r > iiii 11 > Vn 11 lastS I who wi h IK u now it w at th thlniMriil fluI h
lniMriil 1 mit i I1 fii I thn I iui t h know kll filW tIll inon sts null I Mi 1 nmiir nmiirI 11 11a ttui u r rhiV
I hiV iv naiii a than onvlMxIy I il 1 m ih tlnlol tlnlolStat
Stat itt 5 tt tsst i f ihiiii S know 10 i u w him hl It t in H s sI laik laiklilUIII nkI
lilUIII lilUIIIriiir I I tat ii iintr
riiir 1 i a < hiirtit 1II 5 nf 51 r lilmr m 1 st th thirmmi fitsirgtlaui h
irmmi 1111 mul 111 i S iriiiiia 11 nuil sail sailiismrhufug Ililil Ilililinto rII rIIIII
> I lr lilsautu aituil h Its
iismrhufug III I tam la1 is Ikla Iswikimg Iswikimgt
into Iln t mit I Ih I It Iii lalior Iai h suir nmrkii fulls 1 rkt in II i mu NIH S w t iirk a rk 10 I lnr IItrur lnrin
in 1 111 ilint of Ir 111111 hit h itI i iu i nut w lni I It wmilil wmililIn
In I wilting wIIII In I 140 11 i ilown 1 thor h tn Sm gt Anrk wirklut AnrkIml tl
Iml niixt t r Ilitn I woiili 11 not I ilo t KH aial aialIm I IMr
Mr II Im Itnait I vinlirilav Vi hllv I h Wsaf r i IIMI IIMIIninl I tstssruI
Ininl IIr HIIII 111 u I lot of r Ih In inti I wh hn surs surspills ri rinil 1
nil 111 in t Niw 5 w lurk sri I woiilil 11 not 11 hki h hii ti work wlsrKiusri I
iiiinl IUII iusri Mativ > nf i tinin Ih1 woiilil h hIh not l is HOIK HOIKlioutth smug smuguuoutghu
lioutth lioutthIwilior uuoutghuI Ih Ihlhr
Iwilior I lhr iI la ur ha h l > vfu n so rv r hort > in I Hi I h ioai ioaifiilili n n1II u uflttI
fiilili 1II iloMii whin h I iorni 1 from rttu sr srIts r IIH IIHIn 1
In h iiiinn 11 Iml in Iall Ilaitito ami thin fhutiug hll nr nI XHIIH XHIIHl II
l sf tir t or Ih Il town S a I i IN is mil 1 ovr r four r1 to t r VHIB VHIBolil ysu 1 is
olil 11 hut I I uS I Ih h ltttf u mo 1Ir tnslsrua < lrii milling millingitni itutuilfugiifft
iifft < itni t I in I t 0 Ito Ih 1 tml I iii t < l Stall u oa Th I h 1111 hniixi hniixiurn h hIln its uts utsamrn >
urn Iln inat l nml 1 uri plHutirnl 11 r I anil 111 iniiny iniinyof nsftyast Iy IyIh1
of tinin Ih1 t iiininln a out is I ft liiilhrixmi IUllhnI I IS I hirtastutn ihur I 1 hr H I ri rianil mo moI
I t ruu t > anil Iul a po ssl < < I waiir wo n t r mijplv lillPIY ii pptY am amIh a tim I It
Ih t It iwnltary stat fitta laI l onililloni Illll lnI I it lout uri I ii t iiiillini iiiilliniV i In InW ItuV
W V > is an ri KIIIIIK 1h1 gi S flg iii I flOfi from I tifti 1 othr t pt Ih lirt ininliiK ininliiKilitrnt lilnl fit titus g gsI
ilitrnt sI st rmt 5 of n uf Ihi I it is ronnlrv nun t rv anil ii ni I frrin mm th thimmnK t Its Itsftu
immnK ftu ifli fl g r nuioti gtoiu of C iirinany srtulas 13 IoUiul I anil anillln ii rimi rimiflitsit 1
111111 lln 1111 flitsit i i X I > 5 tiny In viry r fiw Italian Italiani Ilan IlanW
W i an n turiiitiK Ilnl out ut i 1 iuSu m ton of r roal roaliloy c I I at atu
iloy u 1 Its > Th I hiri l no I u I lstj iniiii m m u ft an anolhr nlY nlYIh JttIoh
olhr oh Ih hir of th t Ii oft r nml I Ii I ii i irit i fi II I Pa of r rnUllry thn thnioiinlry I lu is isstltftt >
ioiinlry stltftt nUllry ry that lul t l IOII sgt iti ns to I t iipml as 1111 pa in I whn hn hun hunIMMII hatsulntt Ii
IMMII 11 linn in that Ih I Isaurt art of r s irKinni irKinniMr Illil IrgititfuMr
Mr lloin Ilan hn ug n KKuiiti Iraim rrn IIHS IIHSon atuil nn < l i iKtrntiK is isstmosug >
KtrntiK on It i ts on ni nionl rrllht that ininy n t titn titnIn fifflus 1 1h
In h ha I hats IMHMI ih hhso llrt II hr I in tl KII I ilown mm mitt In u umill I islit
mill lin lit t 115 ihtft nfiir ii I I m r an 11 iilo I I ioii tn ii n p pIllss nMiii O
iiiin U who hn hail IMIII inlotnlM < l hut 1 Ihu Ihllih I 11 11tu
ii wnulil 11 not 111 iliMufi ch1 vitinlny Inla Mr Mril I II IItss
il 1 tss not IHik Ii ttk n ilnv I inoi I than Ihll t I ii s anil anilwhin IIHI IIHIIn tutu tutuw
whin w In In h Mild hi h lii w AH ali > Al f ami 1111 Li tit I that 1111 t Iii t hi ol orcl1 orcl1n < li liM
M s4511 > n wa I iI Zs h his wi w sass n nsks fciil iI hi ills rH 11 for forki rnr1 tsr tsrkshltuig
ki kshltuig > liiK VfiuiiK VfiuiiKsnmii yrtuutigotii
snmii otii 1 fotkn Ik wjy p it t i > hair My d > h hriptiiil I Itrj4iw
riptiiil II1 I Ihit 1 I I gut u > llvitiK 1111 Ii I St g in tri 1 S Ii OIMII I I s tu tustir
mr 6 anil 1111 wiirkitiK Wklll hunt hiivi u a I iriil ri uh ilnnl ilnnli I
to In 1 with il I luiv hsssti MIII a I rninir mi for forforty Cllrc forfaurty
forty lour c yiam Hi for rn I stnrtwI > tnri l in I n IIi siam > a aI i iImy uh
Imy I s > of M ilolliK ilot IIIa i i g wlniliViT n hI Ii at I s s r I cniilil cOli OIthi I I Mini MiniI it 111 tu I II
I fmv h lwon MIII HI il IVIT Mln Inri list Tliin 1 I IImnlly Ii Iliii
Imnlly hnly liii ri I ly I < i ininiiiK tim Irna I tifl ilitnci il h S st I rist In 11 I ii th t it Iouniry IouniryI cllry tt ifut ry ryI
I linvnri h orkiMl nrk111 I In I us nl II ii t wtns iii tmn t j ns or nthr it itii Ih
ii 1111 ml hit t i how h I ha h s KOI 1 lo I know kl It so sw MI MImany s sItflty
11111 many iiiuir mil flu iiDr iiDrtpt
tpt I Iltl uni I ii 14 I IerI
Nr erI rl 1 > a IH III as Xnii Nusirrlur rlor flies n Hn > IH IHlro Il Ilrcnr Ittrosen
lro rosen rr 4lnr Cu > from mn nm > iirlli ctll nf r lUlntniiliin dIlln
Orrwi JWA 1 r r s 1 551 < H I niioun 11 < i > niiit of ofth sitS r
th S h Its > ih it is iovry of I st anot nl1 flu 51 liir h Ktiit 11 Ink Ilk In It in l t is tin tinCutmilian f h hSunhc ittSua
Cutmilian tSua I tat it Xortliwiiit rt Ii wtst i Ii us iotiinltnil l tel r m I In II I ii iiIt a alittir I
littir 111 It t lsr riiiiviil r5lsi V5I 1 hy I i > I1 f W V Druliin UIII I Irstlta ru nf I II Will WillIl Vinil VinilMir I liii
Mir 5 Sf Out Il I list from irs itn hir nn VVillinm SI llnl ilartu K linilaril linilarilnow I tri Ia rut
now I 115 51 m Ivlinnnioil IvlinnnioilItiliaiii I IaItntuttlutslussits ln lnhI
Itiliaiii hI arrniiiK IrII in I fUlmontmi II11 from raiti ii iifur c 10 10rl isa isatsr
fur rl n I rlh 1 liritiK ol1 in I h I ny Y lh t h its siisry siisryS i iry iryilm1 ryI
ilm1 S Iat u a Inv Hirtv V nf at r f hurtiitlntlt > ov rnniini mirvoyorn mirvoyornIM sIirvn Iyn Iynhv > nrs nrsitivs
IM hv vi mail Ild ih h tin illMxivirv 1 r Thr Th Il tnw W Uki Ukiihy Ilk IAkt I Ihr
ihy t hy wiv t I Is mippn1 5 > In ti ttnrly rly H HA IIn IInc Iarg IargLam
A Lam hr fjiki c Hii iJwrIlr > rior
International InternationalAviation InternationalAviation InternationalAviation
Aviation Tournamini Tournamlnf8alment
8 8alment lmont Park L LDeiy I I IDally IDaily
Dally Deiy at t Ii3O J 30 P M MMh MuritI
uritI n at r 5 n I Irp iease
11
rp r I Irn Vnr > I1 545 l t tl n I 5YPr
Jlb 34151 Mt < l aaiI n l oi I 5ht l si sih I n rus r Mh 1h 1hI uus s S 5 Iaau P am1 am1ias51
I ias51 h V llrimi1 11 r ru It tta 5tmlt sf tbr tbrr lb br1 a ats
ts u jt In tasrrst Errant tirtwrr li 1 I I < J A VI 1 1I s f i
315 I M 1 t tM
M 11 qrtil trat Ali slit tll 1 n vssam t hm irn ininili nll > aft After r tbi tbimrMInc I tbimretitu
mrMInc mrMInci m mretitu mretituI IIn
I IInl
i Inl nt > > rfUi rir tIn iraitM < irtitn ItcnrU Ikrh will i tn Ur I hoiaare
5 1 trIn trIns rtn
1 11 t i 4I lr r t 1 I I II U k5 u ufms
fms l MM t rn ra n v f HUr 1 lr xt xtVii I s a ah
h Vii r < iAti irtd u m n nA 1 11h us i irinThj1Yw
rinThj1Yw rinThj1YwctfsC
ctfsC
81 81IILADCLPfltA
IILADCLPfltA IILADCLPfltAtrittis
A trnln trittisCfs cvrty hour houron
on the hor tr n V VM
M i 0 I II > m I Iiv
Cfs iv < lri i Tnmiii Tnmiiilirlor
i ir H
r lirlor I iii iiiaa < rn rnnn
nn nil Irilnn trim r tt ttr > ln lntut
tut r r is niiirn niiirnJv flhlfflnnfl
Jv Ine noon noonulvrht a
ulvrht ulvrhtwi
pii I
wi r 1h minis 1111f iitii iitiiItn tniii tniiiHi1 i I In
Hi1 n Itn Pole 11 mil nt Sill SI filer I llrnp In Ilr hIut im imllrriki an anhtri c cn
llrriki n htri akq Ills I ii rl rlNfwiii flit flittwItttTttts 1 1ITOR
Nfwiii twItttTttts iirroiir ITOR r Maw II On Ic I i i i arnul arnulthirt ln1 ln1hI turnsu turnsuthirt
thirt > f toot l into III liSt lIar Cl air Ilr S y a I i nui 11 in ou Inr u uIiml I has hashunul
Iiml hoe ricit r tigguwi lcOIIII auftut ml tlfti I er < lnii IrtpqosI til 1 tn Hi t It pirtli r5asrt hi
MiiroM 1ld I I a r I I tl I I I f C lovi h s sO IIKIM I ii gsu III I 11 I I Hitatti uitulMf II1cl I fD 4 < l lirokit lirokitwn Itk h rusk 1 t tw
wn w ilsf > t v lriliy an Iy Ls nml II ti nut niiiM ra s snil ithr it htrr 1 1iiirini 1 sit sititrns
iiirini wlijrli I < iiinv I inivi ni sortni sortniVusutug > riniii riniiiYIMIIIK nl
YIMIIIK < IIM iss who hntati IIi huts ails liivintivi 11111 linn linnor
or fr nilllil nllci nu ml llm Ia lxill I sipfl ilmply Ililirilril IIIc i mu S rst r I II Itt Ittlt n niiiriifiiutliH
iiiriifiiutliH lrllli lt rt uitiutt It at iind t nil hi IU1 s ixHrliiiPtiiii wrI t tints i 91 nonm nonmlo 0 0n
lo n ilotiniiitii 11 tin li il nil nf tt Kiirfui n iiirci iiircifor li1
for ro or llflliiK wfinlit with ih h
1IIa IIh lh wind wlll MI I Ihu I
lifting hfl w > tt ttI i illi
lli fl I I is liiii lam t > ml t Hrriinerinitii IrrnlWI i rrai ngruntt u wn w am DIP Ih ht otn otnnf t it g
nf r it i ist1 MI 31 fiit is t long 1011 I in I flu I uriniMil llnl I n
lllH h Illjl I sit r till 11 11 isl Hill ° hi h fllXtlllllt tmst II > IllIll hl N Ninnlimall sunit
innlimall mlii unit I Susat II mil tcl utEl I wlnn st hn hi tu tin I h wiml ssu 111 tush hw I I Isiriitiy m mirr I
irr riitiy lily 1 In I It Kf Ifl1 grasssI Ih I Ii main 111 tii itti h i inn 111 1111 tituil tituilam
nn am S tin I t Ii IMIIMIK s s Ii 1 ViSa wrtM iirriiil c ti111 t rri I In I is t lniilrliv I hts II I r I flu flur9i
briii r9i > In I su rnl ftt willi 1 It I Iml tiiir iiis r iniirr il ifilsr
Illlltl I fll II fW w fllt flltYii r rh wt wtit
Yii > tilit it h iy i tin 5 HI ss t In it 11 I lliw 11 u with us I It idiinul idiinulirulili s itstI itstIrti 1
irulili 111 rti ii for rn tt < < nml it 11 iii I llu li t it Imv I 5 i ill I nli nliwmilil ii 19 I t hat ha I I Inlll it itwusiihul
wmilil nlll in II t iinii spit innri I I Il Iii li i < I lninn lninnwiiiinil 1 1hi
wiiiinil I rilxiiit ii III liniidi hut uris
w usitUs
111 in I i it HIIIII si t 1 mum luau uiitr
that t In iiillil hi nut n iiiMlanil 13 njiai I 1 111 > i Int III uii
hold I nml nun I wlnii w hsufu at 1 uiinl gu tat of t wind w u fuu 11 I si iniiKi ruts g
iliin 1111 any Y Hint lintl hi clcl n wipi < l
I III llu I it 11 I5Irs > r < + Hr < > f laiflats in ii > Hkvwiinl ssk vm tint lie h wan WhI n s srtst mr mrriiHt r rwlh
riiHt with wlh n I nriirlv IIlv in I flu ii ni t I of ih this i iwI i
I Tli Ti Imy oy Uidly Iu IsuII 0 I > frtKhlitiiil whin w h htsi nt 0 11 fit
1 hltthi hlghsst l ixiltit ninci l Mi fl
hllh 1 in I ii riliamni r hi
linlrl hlr on hi pt ro rnjw np mid 1 r riIt ll f IIu mrurk st runk I n
hi linmU hlll ami 1 ulioiildir hnlll tlwl
I
Q
1 Youths clothing cothing is not the theonly theani theonly
only ani trump on c the table when whenit
it comes to winning winnin favor favorvith favorwih favoritli
vith slim men menI
wih slm young a
I Youths hats hatsI
I a Youths Y shoes shoesYouths shoesI shoesYouths
I Iout
I Youths out I 15 shirts shirtsYouths S shirtsouths I 1rts 1rtsYouth
Youths scarfs scarfsEverything I II
1 Everything that youths youthswear y 0 I ii t 1 It s swear swear5
wear in a quality qualt and variety varietynot varety varetynot
not often found in these sics sicsSame sicsSame sitesSamc
Same thing thin true of boys boyslong boysI lOySlong
long I trouser suits SUts weve weveeverything we weveeverything e eecryt1in
everything ecryt1in ong else boys of that thatsize thatsize thata thatever
size ever wear wearI wearRorERS
a
1 i ROOFRS Rorm PERT PtrT PEPTThree COMIAVV COMIAVVi COMI COMII COMITbree
I Three Rroidvay Storet 5orC 5orCI StorciIf
I it a at atWarren t u uVirrtn a aWarren
Warren St IJrb St J4tbSr J4tbSri J41h St StSome
i I II ISome
I
1 1I I
Some Reasons Reaons Why WhyTheyre Wy WyThevre WhyI
I Theyre better bcter made for forone forone forone
one thing thingAnd thingAnd thinga
a And the cut is i distinctive distinctiveTwo distinctiveTwo distinctiveTwo
Two reasons why you youshould youshould youshould
should come here for foryour foryour foryour
your Fall Fal Suits SuitsAnother Suit SuitsAnother
Another point Uthc is the wider widerrange widerrange widerrange
range of confined confned pat patterns patterns patterns ¬
terns that ve offer to tochoose tochooe toI
ote
I choose chooe from fromAnd fom fomAnd fromAnd I Ithat
And finally fnaly the quality qualitythat qualt qualitythat
that has given us repu reputation reputaton reputation ¬
tation taton and nd leadership leadersh i p is isat ISat isat
at your service at mod moderate moderte modcrate ¬
crate erte cost costSuits costSuits costSuits
Suits 15 t 5 to 4 4S 4BrQwninQKi
BrQwninQKi BrQwninQKiCmpariv
S Company CompanyBroadwaj
rr Broadwaj rt 32od Street StreetCooptr StritV
V Cooptr Squire at 5th Strwi StrwiFgfeoa St StFikos
Fgfeoa Street Bioolrn Brook1
pnj I1 I IA
tdt7 tdt7A
A Mens l1cns Department eparlment Store StoreLittl StoreUnl StoreUtile
Utile Shop That Pay Pa Bit Hi Rent Rent Cant
Poiibljr Compete With Wih UOur UOur U UOur
Our Alent len Hats Hatsat tnt
at 1 QJ 9 and ant 52QO 52QOare S2Q S2Qare 5290are
are the tb peatest peatestvalues gutet gutetulle griatestvalues
values ulle ever eYr known knownTh kROWI knowtTha
Th Tha Finest Fn of Fell FellTrimming rhTrmmine FeltTrimming
Trimming Trmmine and andWorUmanihip andWnrkmanhip ld ldWokmanhip
WorUmanihip WokmanhipFe1lernight WnrkmanhipFeatherweight WorUmanihipFeatfaerwdgbt
Featherweight Fe1lernight Derbies 20 G New NeT Styles StylesAlpines StylesIplnc StylesA
Alpines A Telescopes Tcle cupe5 Trooper TrooperI T mope r rI
I > r t 4 < iidir I Jn ll l rH sit 11 11Vhy I IF IFWhy PrWhy
Why Not Save ac a Dollar DollarSYMPHONY Dolar DolarI DolarSYMPHONY Dollart
t I wltI1 wltI1SYMPHONY
SYMPHONY SYMPHONYHmlrlt
Hmlrlt 5451 I in t rn r pi lurk lurkWALTER S SWALTER I
WALTER DAMROSCH DAMROSCHFriday DAMROSCHnlSu
nlSu 1 c cFriday IFrIday
Friday Aft I Sunday Aft Afton Aft
on Ir I 4 at i 1 in tin Em 3 111 IC MI au 1 1Illl i iiihI
Illl 111 Mlti ti5 Illl 1 5 Illl IlllPROF I I iii iiiPROF
Y t p pPROF
PROF FELIX BERBER BERBERf
I lp f no nor
n tlr c 411 1 Sm 2 I it5 555 1 < r A AInternational 1 ii ni c cInternational 5 5International
International Aviation AviationTournament AviationTournamont AviationTournamont
Tournamont TournamentBELHONT TournamontBELMONT TournamontBELMONT
BELMONT PARK TODAY TODAYnn
S 11 tu oh 4 5 5 m 5ai Ir o of a aafts
nn afts < Ilv 5 5 rtiu f M I < < u uGENERAL a aGENEIAL
GENERAL GENEfAL ADMISSION 1 1I 1I 1tcri
I tcri 5a511 I ilSis hrlnt I55 1 ilr r t I II IP
I hfrr I hi I N r 4am t Nlfthl hjhi ah I II fnruii nrrrl nrrrlFLO
I 555 Ihr 94 I
I FLO F FLONZALEY L N Z A L Li E Y Y11
OIIT It < i i t u iir r r ri riIlputlhqnhn r rllrllilrlonhn
llrllilrlonhn hull 11 irno ri fl IV ru r rP 5 J < 1 i iilitl St Stt >
ilitl t t P I nl In < in iau < arl i S in < Jirnrflr unrlir 5 rtiIs Hull HullDH 11 11p t lastStt
1 tt ts4qtttl i4l I f fHILHARMONIG
DH p HILHARMONIG HILHARMONIO5Ii i L H A R H 0 NIG NIGMKM
5Ii PIi I II
I n in n tr tir r Jr fr am i ri t nec r Cr ir ltd I at atrsa
f a rix rsa Mnt I a fr ramarr rtn I rtt 1 w tf tfP S Sala r
ala 1 laatiSfl Mi t I IM
MKM M ishsii 11141 I I III 4uI i a I p pIlll
II 1 Illl l I a aJANET
JANET S P PEN EN C E R Ri RviIhwsiut
1 1V
V viIhwsiut 11 Pt hI i it S i i iI 5 a 5 5S
S a I 5 I M i Ir r l uU i iSir
Sir U 1 < v < Ill t pt H i I CHI CHIMikrl l i
Mikrl I hi I k i HI II Illl A XI I 111 II il 1 IUII IUIIMa 11 hPihilam
Ma lam liCTr Ilr ti I In iiEs T i SI l t aa 1 Sfe SfeBUSINESS fri Ir IrBUSINESS
ti < i i n nI
BUSINESS SHOW SHOWI
I M t IMIl 11 5Ir r rnl it itru < t tTM
TM rt aSsssrh O VI I sl Il t i l ii i n l > < I 4 1 I IGANDEN i i l I r rarvw
0 GANDEN rvs h 5 taa ast a 07 A AI 1
AfDEN I a Ri I ii I Si 5 555rat
1 55rat t ui ur 1 1n 1GRUI S Sa
THE ROSARY
arvw U USRAHBv
a I UI n IIUUFIII ass i ri riTh3
SRAHBv GRUI I Spendthrift ThsSpendiliriftCiiliinittlii Th Th3 Spendlhril SpendthriftC
Ciiliinittlii C tssutpim llullr 11 ltlletiae iUi l i VM 1 I ss 11 11It C tIs >
It a W sw I i > as s5s l l as stI i l ii n nUUMRAT nI <
I UUMRAT MUIIAY M UNAT HILL Mm ls r 1 M i mount mln n S I i iuiiqwe I II
I 111 llmlr I I uiiqwe I T A irftrlnhmnon rnrlr lnhn iin Kl Yiht hl Ill PitS I j II
t hiWEIITw T
5 tIlt 1 i ii in inEMP1E
EMHRE EMPRE I IJOHN vr vrJOHN
JOHN JOHNDREW DREW Smith SmithLYCEUM SmjthL
I
LYCEUM L fA fAHUHTLEY ri rild ualn laY Ii IiI
LCEUM I if ld a I a h hI 1 1HUNTLEY
I I HUNTLEY I Iisrs ri 1 a WILLIAMS WILLAMS
ii I mnut lIlIitlhhfe 11 11 IM 11 C S E MI SI S M MSIM I a at
SIM t 1 till tl4s tl4sMARIE Mill s sMARIE
MARIE R 1R E DORO DOROARlCX sc scSARRICK 111
I I II
I SARRICK i r rrl r rSINS
t < SINS tTIIISAI rl IN Us I hi I 11 III I
sun
KYRLE BELLEW BELLEWI
il ul in IS tr I Uii f TUi It ItKNICKERBOCKER ItKICKEBOCKER I s sKNICKROCKER
KNICKERBOCKER KICKEBOCKER KICKEBOCKERJ KNICKROCKERJill ir irNEILSON
< Jill I NEILSON N TERRY TEHRYKi
Ki 1 n Th The Scarlet Pimpernil Pimpernilitr P mptrnll mptrnllor
itr or IP o t a OfKft oln na naHUDSON n nHUDSON naIIl
IIl irieni W WHELEN r isuSi isuSitiat
HUDSON Wu vIhs 7 7HELEN
u tiat ia II a s sHELEN >
HELEN WARE Dn DnCRITERION A ACRITERIOH
CRITERION pity mu VuVrnV VuVrnVLOUD Itwa
V II El fai fs M 5 5LOUD
LOUD LON8 LUSTY LAUGHS LAUGHSI
COMMUTERS COMMUTERSf1lAflles
I J iz iztafitttl
f1lAflles diI tafitttl lllliiMIIAM 1 At > i J JCLOBEV t tC
M MTHE ts tsuSut
CLOBEV e LOBE LOBETHE uSut uSutTHE
THE GIRL IN THE TRAIN TRAINininii TRAINIJOU TRAINIOtI
ininii IOtI hiV > 5 5lam
IJOU IJUU lam am ath St I tl I MCUI VflDVIuhr
MEW YORK
Kv t > 1 Mil ntTT I1 ra I Unl Unlm Uflil
1 S at 1 I t tHEWA ha a 4 5 i iimruu
imruu IUCYCDflIU au t t4t r a aflu
AHSTEROAM STER S1
m HEWA flu jpnjinjnivt m m aa 1 rIP Sm 13 i i3iuiam >
11114 Abjlluurll ul at h t Itllph Ilph IlphMADAME lint lintMADAME n nMADAME
MADAME SHERRY SHERRYHEW
HEW w YORK vn isTr uiasr a ra raU vw vwolllil 1
U mjuurs T Ts II S 4 A AiuhttiI
olllil 1 > t II > l t st r Mnd ad 1111111 11111 I I ION IONlrrt 111 111t pitsirrat
lrrt t ssi ssiThQ nt Ml 1 Vuil I >
I The Dollar Dolar Princess PrincessCIICTY
CIICTY SAIETY n say > S iCSa iCSaP
QIIIEI P I II al Tn T triii 4 A AIMl
I IMl 11 t1 t IIII 4IIfw > N Illl11I itUli SI lilt liltGET simrQET
GET Q RICH il H1 QUICK Q i W WALLINBFORB WALLINBFORBLIBERTY WALLIHGFORLWEttTY UiNQFORI
LIBERTY L8EfT Sr1 Sr1A i1 Uat 4 0 k 1 S SA
A LEAD LEAD PIPE HIT HITTHE HITTHE HITTHE
THE COUNTRY laY IOYJBEHEBERS laYJBWEIES bYtir
tir rcurre kirTs rliI tIPilttflt tIPilttfltJtj
JBEHEBERS JBWEIES Jtj II SI ttL ttLII 5eW 5eWSZit A ALMA MAV v vnllh f fI
SZit t r4 I aast nllh lho JUIIN flit c I ti > Kit KitTHE kt ktTHE
THE NEW THEATRE THEATNEI XX XXi r rCI
i ru CI CI ik A2J M i irt Ill u SNIIIII ii F t 11 I u M > tjjj tjjjM d diagahiTHE 1 1kTHE
M iagahiTHE THe BLUE BIRD BIRDrr
ts ir rr M Uattner llnr un > Tomorrow To morow morrow A 5 Tf T WI t ii l j jiKtifH Ssrirt
iKtifH P r rnn Ol 4iirfiKiir ntc TiirtKrt TI is I tfill i iniixiiioi
niixiiioi rn I IiItOh 0 I r I roiisAiinM Still I OA Ah111h I t me tiltflu I Imix
nIl
1 mix II flu ami orititw U KH MII ti 1U 1 M KIISSOII kittlDII it I ItHIPPODBQMEi I
f II stu tl opt untc nun nunI htii htiiu
tHIPPODBQMEi tHIPPODBQMEiu
u I 4 attt > ln n tar h 4 kat l lieu Oll v I Iall II IaaI5
all I Mi 11 am D a5 J I ITh > rt cast 5 t tTh ITi
Th Inlrrin Iftf Billet 1lf el 0 Tht Tis h U 1 Ns NsIIonai i itlonal u u10f
tlonal 10f Cup lp Niagara flQ Earlhooikf rhQuk r1hgakp Clrcuttctt Clrcuttctti CIelel CIelelm Clrciit Acts Actsrsmr4i5
rsmr4i5 i miHl m i > r t suu I T l ts i afas T rjn rjnKEEPIKi 1 ia1a J
I a KEEPING IP UP APPEARANCES APPEARANCESlA P P S ST
lA r t VN li V IXTSI1 t5r r re 1s i iTtK4i arT
rT T TtK4i TII tIEstT t > r I for T r rSrnl I
a Srnl SrnlJTHECUB 5D 0 0DOUGLS 5 5 5DOUGLAS
DOUGLAS DOUOLASFAIHBANK DOUGLS FAIHBANK FAIHBANKtlxlnr FAIR8ANISTHE JTHECUB JTHECUBDOUOLAS I IFAIR8ANISTHE I THE CUB CUBn
Shame n fllloll fh Sotb isst h h t l < A AT S55 S55tsts < > 0 0Mu
tsts T V 51 1 HiiineELUOn Mu iiiflyy ttw ttwIIIIN Us Usom
om w la 1IIti5LLiUii e ElOn fntrtas fntrtasmtit n nr
IIIIN mtit X is r I as Ps PsTHE i iTHE
r > THE iH GAMBLERS GAMBLERSI MBLEfS
1 1I l ia r S I I Mill M MI
I t Illl 111 e 5 l > a 5141 t r II IIt i A ATi
1 Ti t r Mme MIe rrofliaiow Tr Treebdovrn l d r rHII 7 7dour
n 55s5 HII strt s s Ifm m Joh Johd Jrh Jrhdossi
dour d I is a bm b tiring Un Illlli Ifl molf mlrl mlrlp mIrgI l lprl sir siren
prl p and Til Ilkr Ik Iii In n hr hr r It Itfillill I IIn ata atattmnsdans >
In ttmnsdans fi ImRrnr R II 5 I aJm a aMARIE
MARIE fillill CAHILL I Its < n hi is i St > l v A Au om
u UMnlLI I nt > n f in l tiilililT tiilililTl f I IC
I < C > it < l A 01 Olh OlhSAM h I m S 1 U l Ml t i iSAM 1CALl >
CALl DCDUADFS am hfeUasi its itsJin
SAM Jin BERNARD uifuIlernlJ VfiW VfiWin It H n 7 7j I kEr kErIs
j Is ia in a llrrill Ihr1 Ihr1n > il m > A A5I u > l lTIIIUI
5I as Mast Marie N t TIIIUI Till
1 n 1 Vfla II t Drlller I I I ichtmr
OAL D1TS YS 1 HKi Ul I T Tn f twrowf twrowfzr Am s
SVth h BABV BAaI MINE MINEu MINktthI1i
tthI1i u h ITI i 5f a V r r rMOTHER rrnisr rrnisrS
S i VS VSsraI
zr MOTHER MOTHERr
TI sraI Sass Sassa
a r T rV I TWIN 1 st Th T Thlrr iirr iirrL iirrrOUlsl > Sa t tTHE
tC THE LTLE LITTLE DAMOZE DAMOZElfl1 DAMOZEL DAMOZELIrrlH
IrrlH > iaIiI iaIiILOUIS h hLOU > < >
< lfl1
L LOU LOUIS rOUlsl rOUlslmAN IS mAN MANNIt5 N riittt riitttW ilr ilrJrH JrH JrHI
W It5 > l FIHIIX ta > I < i ash ashtUP I IVHrUP Ir
VHrUP r UP I DOWN BROADWAY1 6RDADWA 6RDADWAASTOR BROAD WAT WATASTOft r rAQTfIR
t3tt s STHE
A ASTOR AQTfIR > Uri UriTHE h hTHE r
THE GIRL TAXI TAXIWALLACKS TAXIWALLICKS TAXIWALLICKS
r A M1 I l lH 1t I Ilst
WALLICKS iy I
lst H B WARNER WARNERAlias WARNERAUI WARNER4his
Alias t JIMMY VALENTINE VALENTINECHOICE VALEHTIHCHOICE VALENTINECHOICE
CHOICE SEATS SEATSAl
0 0ALl
Al I THEATRES THEATRESTHEATRt
H ALl LL LLTI4EATRE THEATRt THEA TRt TICKET lCK T LIBRARY LIBRARYMl LBRARY LBRARYIl
S 5t a I ISt
Ml St MII hiI I SIIIIN Iiil Il IlI Ii i I II
5 I II I > r I M m 1 s I I IMAHHATTAH InI PVIOl
I i hi hiHt
VIOl IHIIAI Ht nI ITAI I II ONDRICEK ONDRICEKMANHATTAN ONDRICEKMANHATTAN
MANHATTAN MANHATTANt
iA t I T II IIH FEPLIYH F U PLAYER PLAYER1ITV L f fC
H I HA A N S SCITY J
1ITV s 1tft TI a aU 0 0WI
CITY C I T Y
U r I > atl v vWM t tI
WM W M MIAMERICAN H I CRANE CRANEAM l5 I K f fI
AM JsuliasIu Iiisnatr IiisnatrI lln llnn
IAMERICAN ERIC EflCAN AN
I II a ll IV a 1VI 1VIIMIlt n S Sttashi
SI I IMIlt 11 Ml 7 u i TH THIHIh as a akriih
IHIh 11 A I ITIIII II V S m 5 Mill Mill5TH ii45l1iH I H H5TH til tilTH
H t A 5 5as
TH AVE
5TH in NiCt AH AHMm
as Mm 11 Ist A it > lit Ii l 1 r > M MHv 10 10Itl s stuiti
min iii llllll llllllI Itl tuiti a an >
Hv n I xr o i 1 I l S II1 I t5 M MI
I I las A a I ICLONIAL IOLONIAL i iOLONIAL
I
CLONIAL OLONIAL OLONIALM 01 I 1 I Id
U d M t a aLLHAMBRA 1L I IALHAMRA ha s sALA1
ALHAMRA ALHAMRAr LLHAMBRA LLHAMBRAJi I
r I IBRONX
lb h hI I a aSt
B BRONX RONX
St I Ji in le leI t CBELASCO
BELASCO BELASCOUTHE a aa a
a a THE CONCERT CONCERTREIECCACOF CONCERTREfUILC CONCERTREPURLIC
I
REfUILC REfUILCfEIECCA REPURLIC REIECCACOF fEIECCA REIECCA OF SUHNYIROOK a I IREIECCA FARM FARMIRViNQ FARMIRVINg FARMS
IRVINg IRViNQi I V I I utl I II5i5 ita itali
11 Si i i Him HimIHI ils 4 155 155I
IHI 111 I ill 5 Mil II h ith I l II r HIII HIIIICE IC ICICE 5a 5aICE
NIXI NIXIsi t < 1 1I a ai
ICE SKATING
Ss HIM iinlti h 5 5A A Aj
si I > 4 HIM II II
ACADEMY a A EMY CHARLEY CI1ARLEYL CI1ARLEYLaa I Is Isa S AUNT AUNTi
1 1II
i < i i41Ji >
I
aa np I i I n nh
41Ji h 14

xml | txt