OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, November 02, 1910, Image 9

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-11-02/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

r THK rH f VEJHCKSnY VEflXESt NOVKMRKK 2 1010 It I
tHE iE E WI E4 E ESTATE MARKET MARKETi MARKETI I
i tun UII lflhI MIS if ifM I s sqi Oi I III
i
II p1
qi M u uY 11 I It li I IfI IIEIl IIEIlre
iiiiKrmil rrnirili eU IU I line 1 Mfua Mfuat UruarflrF
Y fI re I
t > I iirnrr rr mi II W RthIlItDfl hlnl aIDn n llrlshli llrlshliI Iahl IahlI
I run au 3IMI IUI r emr r Hordalr HordalrI Ial IalI
I i niiulil 11 l h > nnhlIn lnnh llan ln InrqIr InrqIrI r > l n ns
s H I 1 I have h v leuwl in inne HII
I
< I ne II N 131 33 Koil tnh ill avenue avenueiirniT av vnii vniiS
S < iirniT orIIs 11 r of If Tenlrflflh Tenlrflflhrt
I > < > h rt rtr ° r tii ih I h Hinimnn Hinimnnj Hi nllllon nllllonr
r i j 1 ic i nii IIIIIIY m v of KenoMlia KenoMliaf
f 11 i irerw of r lira h hriiiu lMsl hllfc twLite4LM te4 < t tH
H itrtl 1 a M a I Nl1Iplt amp I1Ph nxim nximtmi ImI
> tmi ni e jl ii I k < liien tlcieil < for r a iIae iIaeg > r rv
v 1 l lumg I with lhe Ih > T r Katun Katunt E4IIIIIIId
III I 1 Cutuiila IIId ilrr mxxt mxxtr ICIO < I
l al
ar r vx 1 i ml 01 A Ijtli P Inr III if r V uh uhoJ li liK
I
oJ <
K 1 hat negotiation fl4III ur urBr a aIh <
t t tin I h lenmiiK lrsjII lr < itiurlini itiurlinii 1111 1111I
Br
i tli I hr r lurK oiMfrim 4OIItIUIS Iur Iurh
I
S 1 h oil in iiit of r low II h hIh lItIfl lItIflIrhgtr HMI I IIrlxale
Irlxale Ih II alr alrK 11 Irt I IIltllr
> i1 S M u i A t Hum IIti luie h prur prurD prururum
K iii D v urum II h M 111 i tun Im I Hir Hiririiierlx III IIIr iiitrtwrI
iriiierlx I uf r tin h llnlyrixxl llnlyrixxlMI lIulf
MI 55 itini 111 h i inriiertf I rfl 11 r t r llronl llronlrrit I IruIS
S rrit r 1 1 lh1 I 1Sh I lls I II 1 1i
i IIM g It renirte I < l w er rs l lft 1f
< ft f i ihriKifll t r 1 ts lleM S eilllliv eillllivi 01 1111 I tIc tIcS
S i I for r the II 1Ilr 1Ilrh Iliilvriiixl Iliilvriiixli
i he h nirtiei tsvat l mrner rfle II r of ofn r rI
n ii urnie 1 11 mil nlllUlh 1111 7UII > troel troelM t I IiS
iS 5 M i iuinlIr tiiii tir A t Siliell Silielli S hII tIH41tI
i I t f iHunitliiil IIt1t11 A Son Sonin
1 5 1111 in u JII2 HI 5 I i KUhtli KUhtlinii I
S nii 11 Miih Ith h inre 10 on onn n
n I lie t h mitlii i II t > Ht mrner mrneri IIr IIrI
S I
i l I r entyllllli > run runi I UII UIII
i iiiirse rS I Kelt Jire IIrpI IIrpIS l li
5 S i N l In h M I IiI t suth suthri iII
5 ri s iifinrnt u 11I11 ti flt on pLot pLotS 101
I S l Mitk MitkM fk fkII I Ih
s iiM I Niinuel 4IttIIPIII Vinetil VinetilllelLtnt
M iLdIIt J1I
llelLtnt II IIiIIt No mi J1IUf 3I mil 7U1 7U1uiei L I ISI
uiei a i tory Uf tone tonei tn I II
5 i > i iI I II
I i i Nl I xx s linker 111 h1 rennld rennldr 111 111r
I r 110 > > e niirthite trIP I rorner r of ofiinl ofI r rj
I iinl I j I I treet 1 i plot plotr 1111tS
S r riiild h o 1 I OMlrilrtlnn nil t rilet IOT1 Ciilll CiilllM tn tnphnu
I phnu J hi ICI I III IIIn lflS
M rII ii with II II111 ilorc ilorctliw tr trIIvIItI
S
IIvIItI 111 rr4 rr4S r rII
< > IllS II liiitpr till 5r ill Iii h lour louri tI tII
i No Ib H I MI Tw 1 TeItieth uilrlh uilrlhi I
I
1 5 i i wrnily n hy the hf Hon HIMMft H HII HonI
ft I iillin I II A Strylirr Ihf Ihfii I ht htt
ii 11 t 5 < li i is
S s > intr nrx r thi h luiy hlr n of ofi orII
5 5 n i IS > i > it ih II the northw t tN I
5 N 5 oii I Atrnur IeOI fnl and ld I71d 1 fli1t
1 1 t1 I x l IfIA nlay hy lr the H I 1Ir 1IrII4 r rt4 I
t4 ro i I IMltrrllanrou t j j1Ilanfo
Mltrrllanrou Mltrrllanroui 1Ilanfo II4 IIaflpotI I
I < i > ti wrr Hr tho Ih broker hrolr in n thp thpV th thS
S S V 11 bal I rMi IJ I mreei Ilre aIr eI for fori fornV
I 1 nV f1 i i HI > ri r T in I nlUm 11m Hnin Rnmrtl SnmrvIII SnmrvIIIS rrr rrrri
0 S ri dSr < r A ilrrrman rmal Io 0 hi h baa opnN opene4 opene4h
I hr h 4 HrogIw4atI IItIrIeI IItIrIeII t trr t tnin
If I ea5 ea5r
r 1 IUtIw n h I rflIed n d lb the the4
1 4 Iitt YIItItII CITI CITIwn
4 > t4 fil Itel ItelIwn1
0 Iwn1 nin n rt ir wmtiT wllr Iroiu rrm Mm lr t Cor Corn fore rortn
i i H i 1 II tin U Ir nl th I tt liwflllnz liwflllnzflr dln dWf1IItII
I < flr 11 ttrt t ir I trrt > t from frm Ur lfrld lfrldI itaI ld ldit
it 4 i iinun
inun 4II i M 1 h ha la Iad d hm h residence residencet Iden Idenn
n t 10 l tI M Mttir t tttr
S
< ttir i 1 rii f I i hi h lewd I lh the h dwolllnc dwolllnct dlnt
t r G < II S f > i nr I1rI i olrwet II I to It W V U Ur Uori I II I Irae
ori rae I t ham h h li IcAWd for rn thf Ih Backer Backerui ckr ckrI
ui i omi I 4II > > it rIIent < ll 1tnl nt mi II more IOf al t tv I
v 5 I UnHilttn IJIStII I i formerly rnnr uccii ocellI ICCIIStPd > r < l hy hyT tr trt byls
t > ls lsr > I Ion
T r Mi tvnn < mn hai ha h l lId Iad a d for rlr th thirrr thr
irrr r < I ilU nn 10 I i nHt 11 Inmpnny CIIl 4 n 10 Kink KinkK uIktbInh Iak
K tbInh bm ii I 1 1 tfirlonr I t4 < 10 flOOr < iu a Nu o 78 0 Kich n nj < < I
j t I It irtr
5 4 t n IItLI 1 n hn h H I lenMd I id for the thenitiin Ih IhtI
5 nitiin tI ih h torr u and andt
5 r i N 5 r t IDt Jil 1 I i > ntynr t iitn tret ft ftof
of 0 5 i i 5 lliiMMi 111r tI IIi11T r Urok Urokf Iro
I a f in a hai h IfaixHj I the Ih follow ulo uI1owg 1 1i I
i W I r i rl V > 11701 1 in I No o f Iit Iits t th 1I
s < I t15 h first IIr lojt 11 in t the theH ho I
11 J V 111 ItII H > h C UII oiilutu > anil ull thh th t
I h H I mil I S cloak MIX itnil ni Suit Suitl HIII i
S 0 l l < i I i till 111 t SIn 1OO > nn the 1 third thirdrr IbiI I IS
S 4 ii 111 I I W SI Sntefll Vifltiflth
< 4 rr t 5 Mirlov0 IMI I r lIP MHixilartarinx iIIt del III flit toni toniA I 0111 011145 r
A r r > ip I Niiiiili IIIh IIItII tti I tiiinl lull lol tit I Hi Hit I I1nu
t > I t < itvinui 1nu tti n I > rT HriM In fur furgr
gr I < A 1 rt thi h xoioml ul1 lull Ir In 110 > o III IIIt II I II
I i > to t the Ih S N Kornian tonlon I IlnI IlnIr om omr
5 r lUnncll Iknll A nllvrr lr Ihr Ih woml WOflhjII
01 1 V i UVt Vi 11 it Twentywfcouil tri trsit trsitt i ir
t r 4 1 t Co Collriiuklin 4 4ItrIiIl
llriiuklin 11 ItrIiIl Ii V 11IInl rtiiirnt llaii 10 III Trailr Trailrha Trac
< ha h Mild Id for Marry llan lnl IlmIIifl IlmIIifltI > w < n ni
i tI 111 iI invrninr 1lor the Ih > f rttIUnIrr rttIUnIrrI tiiun IUnIfr ter teri
i > ior 1 > atiartnifiu 1rllHt iJrInIflt home hou on onI n nr
I T > lhvi II vSrIy > rly r roml 1 and d r t tr tmmt jit iV iVr v vt
t r inn 5 r i llroiiUlyii 1111 1 I n r llr 1r took IukI
1 i 1 i I vmin mf Yn o tiif lffI IIDrt ir P rty At AtII It t > < 4IIIIO 3 7 7ilr
IIIIO IIIIOi111 II IIII
i111 ilr II of n ami 11 Iiit ul un the Mrrrlrk frrlls llomil llomili Ioac floiltjIIirP
I i i i siniarc SIU jIIirP Holding tompaay tompaayi omlaD omlaDl
< > i IT S and flt ATfl41SIfl rn rna t in Levyi haJ ham ha haui
5 ui J 2 IT 5 iiiin 1 llchtrn lkhlnIln IkhtpnStPIfl en a I tract of ofiol urt
s iol t vifii un n tt > Merrlck Irlck rod road roadJ rw nar narft ar arl
l J i i 11 in ft proi Irultrlr > rty I opixMltf opixMltfJi OPIIIt
Ji P 1 im I nrvrlojxd In h tn n ne nellnllillns new newI newI
I
llnllillns 11111 I liii IiItii Nrw Nrwi r a aI
I i 11111I t 1 vingjfon I < OP architntii Icht for forn ro
> n i uirdon lutdtn hnvf h tiled le plan for fort or orW
i W nrf 1 ors or nreproof nelror loft UiiUdUig UiiUdUiga blldtt
a I > < Fifth rn nvontie Anl JI 1 4 fe fail failS l lKf tr
S r Kf h I ith tII h treet el al t a I cot cot of ofl r rp
l p < > < l > iilllnic will have a froataffe froataffei
1Iln 1 roolle roolleh
i p i h ha a itiIauIi fiiixt runnltut uonlu Irreirulnrly Irreirulnrlyip IreCultaV
> ip tI4I l r tI t ifM Itt si iitti th itr 4rPCt t where It will willfiu willM wtflrt4
1
fiu M of IS 1 feet r 1 1 I the he tBMde tfcde will willK I
K tx 14KJJ uU U ifr tf4nItm rnl < nl ind metal metilII reil reilI
II I imehil hl nrrhlterf hll ban ha flied flledjc nledt
jc J t c iiMini 111 II rive 1 tory U > O fireproof fireproofS nrtlror nrtlrorm
S m II < tr rjf for Cturle CIrle illller illllerf 11r
f > ih 1 11 oII tul II II of Slxtyeicbth ulreet ulreett streteat te t tI
t i Mt I Knd nd nvenue enue The Theit
l m11 h ha it rruntifa rrmlJl of M U feet eat and andid mdI nd ndn1
I 1 ii fm n1 I oUmald id to COM COMniut costiIflS14T 01 01mu
niut I h trin hr m ua la fll tltPd Id Kl plan for erect erl erectF
F < 4 nui rfitcalkoiwe > on the roof ror of the theiKf th thvt thervit
iKf rvati vt renideuo of r bohuyler bohuylerni t hlI hlID
ni n ti rC n nrh thrth > irth iidu Id of Twentynr Tweotrdr11 t tM
M Iff f i i uf if r I Inlnclon inzton Mvenue Mvenueo nu
o I > i > ir I n r I the h t utr 1 from h top topth foptt
th 1 r I i < dt t 4 1 < I 111 i of liouil liouilH lUU WI WIII
H M I irn 1n n I hltvt Iltt for rn Onr w r Ham HamOH 18m
= > OH i il i 1In > Una for erecting r tn an ani 0 0f
i < i 1 f ih I h n < j of Ir r It Manhattan ManhattanI
I i No H 1n i loan 41 31 WVil Ihlrty Ihlrtyr1 1 hlfr hlfrI flIrt r rI
I r1 I r i 1 n oil o 01 01I L5 MXJ MXJr iy iyI
I fr r i train tm m 1 in nr Irhnt rIIstct hll Ht linn h filed filedr fld fldt
t r liliiK 1 tliri 1 sIt tidi ldO extension nlol lo th thi 11f IbIS IbISiry
i i iry T > hnnwi ho at a th Ihf the northe nnrtt northeibat northeibatS t tn tI
I n iUi S and fifteenth otreet otreeti 1 1 14ll
S SI < i u indr > ind 4ll toter Iorerom toreruoms om at ati I f fdtr
i frr uilt dtr Ir r Walrot owner ownirtcriti ownerS
S
tcriti a a uitloii aIem aIemI 1 1V
llfn
1 11 ey x Strrfl Strrflir S I II
ir Iwrrii r t PIT PITI > T Tl I
I > l a most 4n1Iurh IV r i inorm
I norm Iurh or Mmif I I foiith foiithin I
in It I story 1 frffnt frffntn n nI p
I I n mlin ml el 11 Li < IT1I IT1IIaII inn inni
i IaII I4 T N iICh iiy k it t ml l iju on onrJ liiiS
tu tuoJ
S I rJ J a112jPC1 inrct oJ to 0 tile tiitvi
I fLt i h > plainim plainimi U tSIpII tSIpIIS
pllo ll
J S i ill pp I oh o on ll side W I XI ii f rr tP tPt l lh I
r h t atnir 0 2 UWII UWIIiury w lt
4 4 I iury ty iraecxnt anil anill n1 01I
I oefrt 1 l IS tru P1011CC P1011CC1e ole oleI l lon < >
I 1e on 0 Jlrmfl 3II4mfnf tlJ mrnt mrntM
I I O > M 55 P A ir r tl7i tl7iilr IJI 11 11JI iiol iiolit
ilr < it JM JI fret r north atrh of ofr ofIiIrJi
r r IiIrJi nim 10 lu ltCI Emscheer EmscheerS lchtpr lchtprM
S M II I Milrtnrr ShlrI ShlrIt rl ml mlflt l lm I
m VU1U7 ulJrrl to toitumirrll Ii IiS
S I t itumirrll S iItI t I i rltoo rltooi I Io I li
5 li i vrrijji roiirtxr roiirtxrNo
o
No I I 11 IIIS C4 r rail l oI oIt ll llif Ie Iet
if t Until h sheet r > 7lliMt 7lliMtiiry 11 1ISIsir i iy
iiry sir y rhihnOjM rhihnOjMDrrfrner rIiInojS Ihn
S Drrfrner 1 < IC it C II I I4f I4f5S r ra
5S a 4 pclir > ilor nioriKii r of ofi I
i III < > 11 i iJrthfl iJrthflNo 11 Sl
5 S No U IRS 11 rn < l 1 1Ihf Plc PlcI i ii
i < f i > SIll IIMI SilI SilInn ini inin
n nn n Ihf flor Myrn t 1Cfa l li Ia
a i lie ir un u julifinrul julifinruli
i o S t4 PAle > P frt I lrti lrtiirIaCr bit bitIH
I IH Imi
irIaCr at 1 145 Ill
ii 1141 1141ISN
IH M ISN H Hiurlh >
1
iurlh Mr J irinir JJ JJ jliSle
mi
liSle 37 J 1 SillS llil llili I IS IStil
til S SS
J f
S S I tno sn snI Ml a
1 I 1 515ct 515ctS 0
S S i > 10 if 1 I iniif 101 txi txinil J Jf J i iI
I nil III I ilriular > Till f lJaII llml llmlticl4l al alr
r ticl4l II ldI4 lMk > lilii u Ull lfj t > rjlU rjlUC 4 4o
C
55 n I S Il I Iarl Ia I r I I V I IIHI IIHIII U UI
o I p II 1 J Part r II I ti i 01 01I srfe srfeJ rir rirrjnrrr
rjnrrr J Ii I r I o tifofAi tifofAii I it Ii I IS
S i n it lira Halt i IIS i ii
IS i M 111110 II t Cnuni Cnunii
i lllrharJ Ificli lhf VP i Ho Hoi I II II15
i i HI n S M 1 1I
I 4 Iriin i ourl iiirfi I it
I r
Om OmI OmI
I
iiisr I Kt T TI4TH 4p P R tirsir oIlIrr ttr U nT nTu ltrItt4 ltrItt4sar5ii
u I4TH sar5ii IT ITTHE t IIII ui 1 I I ni T TTHE I ITHE
THE MADISON SQUARE
37 Madison Avenue Avenuehas
has ha 10 ofliT a ft rw w thoitv li AiiartiiHiiN iarI arl ItlntI ItlntI11e41rwplls 11 11I
2 I 11e41rwplls l klrO < lruoiiii I Iurlor Iarlr nn unc and < l Hutli BUI h I tifiirntOuNl rurlhtl NI2OO M M12t I nn iiiul lulliU KIIAIMI 111 S411 UU
3 Bedrooms H lom Parlor ami all 2 Hat lulh ItatLs I is IlifiiritUluHl t lrlrLII1 IH4M IHHlt I S4ft unl 2IOO 2IOOHuoniM Z IOU I 1
6 HuoniM Uom t BAth nml MiiuU llur Doom 11 I nfurnislioil 4J 4tl 4tlA on onn O OAny
Any A n nv of thrwj AMrtnivntH Apalmeut tan tIll U Lj len 11 IC1DIMI > < l riirnNliiil ir l Iired ire l for rtr foreight HU HUHOUSEKEEPING il ili
eight i hl SIr a wht WI1V1 mUllh IflIIII1I4
HOUSEKEEPING HOUSEKEEPINGn
n 1 Knoiiit Uoo and 8 nt Ha In IttIIi III h H1 I U1 nn < > < > t Ill u r48IHH nuu
7 or tf 8 I HOOIIIH Hlom and all 2 Iliillii 111 Ilsii h tOMt UIH fl4 in 4JOO 4JOOTin sooI1I1 uu uuTlu
Tin MucliKon IIIII1 Iation itto II S Silar lIRfl tiari rI > in i I it lioni ho nr > f tin lil i I Ii lii hih1 I i ig lnsl ist iUifs pia 1 < > aleriiiK ulrin 0 1 tri ug to I o imli imliviiliialit IHI p Ph I I IS
viiliialit S ilua un ul1 ttiiil < l familir rali r PIll lIts who liti appriN IJr t It r11 mi 111 II I > ih I h hi tpiut 11 IHet atiiUKiih 01111 a I I IIoIj IIIr < > n > of tf a luutu htl I iih iihth I p I II h htie
th tie I he iUIt111V11C14 ouv ollnitIt Iliiviicit and unt luxury of the 111 > hoI hoITlpplna lint mii > l lTIppUiK 1TIPPIIIIZ
TIppUiK Tlpplna I li absolutely rorlilihlrn rorlilihlrnDiniiiK rnrhldcn rnrhldcnlilil rflriklI4aIiit
DiniiiK lilil Iiit tIp room wrvici I4erV fi II IMUII h0111 IXIL II n In II ciirtv ur II ri i inl tulilc I a I iI tlhoif t 1111 I Ii I ii I 11 i 4 xciiiiotiiil xciiiiotiiilu xplllli xplllliU I IIII I Ia
u hMM tpeiilIlt Iiuly > mlty IMMIIK bdnl bsjp iiuul luuh > of MMintilii Ptitfll iUll PhI hoiii hOI riMikin IMkillIio4k uki uki10kltt r rItooUlvt
ItooUlvt 10kltt Iio4k l t mill 111 fnrlluT furl Iptr inforiicitioii ilftrllllul illtortIlIt 1111 on 01 ntii n ri1lfIl4t ri1lfIl4tBURTON I IBURTON < < t tBURTON
BURTON f WHITE Resident Manager ManagerlITl Manaler ManalerIT
lITl IT MKI R t lTTI > TT t IT II iiii I KSTTK KSTTKThe ISTTIThe Tt TtTht
The US Us Census of 1910 show the th population IIIIt00 of New New York City Cit CityPt
10 Pt b
4766883 4766883th
ihf th jccond Urgeit la es city Cl in the I he world anti ant at thr th pre presen preent nt rate of ofgrowth ofrowl ofgrowth
growth rowl h the I largest JarieI irectcity city ciy m n the the tv v rldin rl rid d in about twentyhve I We nl he year yearThe ren yearsThe
The The GUARANTEED MORTGES of the Law Lawyer Lawren Lawvet
vet > Mortcige MorJa e Company based based on New Ne York Citv CI Clf real e elat elate elateare tate tateare
are at he safest sfet investment in the world worldLAWYERS word wordLWYERS tordLAWYERS
LAWYERS LWYERS MORTGAGE COMPANY COMPANYRICHARD COMPANYRICHARD COMPANYRICHARD
RICHARD M HURD President PresidentCAPITAL PrealdentCAPITAL PredentCAPITAL
CAPITAL A SURPLUS 6000000
59 Liberty S St Manhattan Manhman 184 IR Mnnucue Monl ue M Brooklyn Bro < khl
Geo R Read Co CoREAL COREAL CoREAL
REAL ESTATE ESTATETHK
5 I I rn i I IIIrl III n nIr flwaw flwawPveh
Ir Pveh Pa nh nhTI fI5 fI5TIfE
THK TI fltll fIt I VIfKfTS VIfKfTSTlhrat IUlhlT IUlhlTh IIIIffiITswheat
wheat h Yell Halllrtl RIM and nd nwllorrl nwllorrll nfIUM aln tlnCible alnbl
Cible bl IMuraan iHseuraIn aUbl tIlabtSOei aUbllo
l lo SOei h I Large lJir e earn Cer rt Iha daanced nc il t and andRecfdd nc ncNet ld ldReHr
Net ReHr Recfdd Nhvrti Catrrnt e rM K Earle Earlehet rl rlniieit rlIt >
niieit It het ended lower after afl many mn erritli erritlichance errt errmtlcchange
chance IhD At ih outiwi UI the Ihl downwirc downwirctrend doold dooldIrnd doinwidtrend
trend Irnd wa wee laraely laly awrihed h to n dlnrntirani dlnrntiranicable dlwottraeingcable
cable advl advice < Knro Etiroiwan lolan > an marUrl mafI b btnz btnzdeprammed lni lnideprM Inl
deprM d partlr hT h the tt unexcwoteill unexcwoteillheavy iinipecteiiIhmay
heavy h In tncremetn lncrea rea ln the Ih visible Ibl aiipplr IPplT th there thereg4tx re
2 M 90 g4tx 0ft > bn bub h whmrema h htr r aa a year aca 0 then thenw thatwe
w we a a I dcrreaao deer of lmmooi 3fW hu huh h There Therefore TI Threfore
fore ro It I aa a nuppoeet IIPPO that Ih the Ih world worll a aiti ovall ovallahle HIII HIIIhl
ahle iti hl mipply llpl would olid chow IIho an lnrre lnernw e n nabout lr lrhol f fiPulIt
about hol i a4S1IJISW X 1n > f i hush Imf ll the Ih > utemeni utemenia Imnlnnl
Wa a not iw flOsitCit tr < l on n the exchange hanol yr yeatr1m yeatr1mrile lerda lerdaThe >
The h early emrI nl thou in I rnrn 1 > e Sum Cult I n partitraceable partly Iall Ialllrhlf partlytreceabla
traceable lrhlf to report rllh o of iMnefktal tnndal r riin ln n nAimtralla I Itt ItttjattmlIa
Aimtralla I1lraIA and Mid t riiititinn ralln tdiewa dvut d > Iron fronllerpo IronIhrp1 frontetiZJemfcd
llerpo Ihrp1 < > l KiiezeHtpd 111I that Ih Die f break hral herWa her hrnwaa
waa Wa al partlr 11 iaii atsett 1 Ml < b hfh Pith > ihe houtv h torl > liire liirel 1r 1rIh ttt r rPus
l Ih Pus tie total Voxvmber Cmhr I Ixln bln > ltCraI II r i lunli lunliauainat 11 11rt ttattmijalnet
auainat rt lrjucKni I un n iicinlxr p t i tatIttera ahlr ahlrilvlren nhlhI
ilvlren hI aliio 11 Iat alludeil 1IIn in roiillniie uIIIII < t tri r > rTer 4Ifirlit rTerIIIB r rni
IIIB lit ni of rhap Ih1 wheat 1al from rrol ltu IfilaclIl m IMirlnc IMirlncmidday I PsirInuitiltta rlnl
midday Illd there I u us mure mlr lradtnei In Hi Hilitrnl I Im I11s I11sttlIll
litrnl market m nml neirlv II nil II the Ih h earl rl lo lowi I Ia loa
wi a a rTii rit 11 Tin r Wa a largely MI 1 yrn aytnpet yrnpnllii f fpal
pal pet pnllii Itt illi I It Ii mnirT n pdtiiv phI from rol Nirtli Nirtliue S Nn t tiatert I
ue iatert terti 11 inarKel mri tnrli were pnrllv 111 in inflii tnflltist4SI n nI
flltist4SI flii iiri1 liv I i fln rl S tIP > rintniiuil nnll1 lInt i ii sil liuht 11 I p i lit prlniirv prlniirvrr Irma IrmaI irt not r rriel
rr riel Pt a Hie I I lutnl p tat ur I LI tin I rlilcf 1r It t f MntH 1 0 t llikl lliklonly ti 0 s sonly
only nh TMMIII 01 I tti I IHI Ill I iirain i a 1 Iflt t iun 11 I 1ti M ll I bnii bniia Iu h hat
a year uW at II T I In Ie tiiial at I tilulttt > iluth In liii liiit it II IIlhllal uir uirtunlurlv
tunlurlv lhllal t i4II Purl v nnill iu nil tttP II I i INP i lnili bit 1 IMIII I II1 I r rs rshtml it itliiiuli I Ihh
html > liiiuli u year tii ni o latrr Lal in I thi h > iiin iiinnfTerlnvii n nnllo
nfTerlnvii nllo xitddenly lldnl UoniiH lifiivv h vi r and laiI I I will willImvmir Ii 1 It h hhnlol IiliitvIn
Imvmir hnlol or itrlrm < lr warve iirii Ir trttia omi u fell r1 I IIHh Ii < n nbimh t tttiish
bimh IHh ThiM was a larxely 1lbo iPMrlb irIbd > d t I to luiui luiuidatlon 1I 1IoaUon Itittlidatloit
datlon oaUon by II tlre IrMI < l holder hII nml n1 to n I l 13r Ilar ar pr I IrOII nr nrprompteu
prompteu proril pied rhlfHy itt Ifl by h Hit I lt tn I lo Pa lit p > il IIh I III 5 in u II Miclii Micliihere si ch chr Ii I Itiara
here rOII r and lao nbruuu nbruuuTMF mbruUTU brot
TMF TP TU IIIIIV iitS IS HtTI 1f 1fn ftS riON riONturn roI
turn I urn n tu 1 the U local market HI I mamU mamUIieirlecteU lital II IInaiitevfd h hIn
IieirlecteU In eHterii market 1kl 1klrruI t i MU MUiirprioliiirly w t tattrprtmtliitly
iirprioliiirly rruI tpin Irme althniiiih Alhnulh re raiillnc < v < lin linlittle ln < I it itlittle
little aillMiiiiiently Iunl The 11 Tb initial utrenvtli utrenvtlia tr ngti ngtia
lll a mainly attributed alrh to It iiivurlnit lrlnl by Iy oller ollerfair > Ir Irhf r rfor
for the hf iliHlini fII who hu were influenced Intuntd br t Hie Hieoniparative I I li liionIpartllel
oniparative < fmprlhI < > small hU available nppl npplIn ij 111 111Jo piily piilyIn
In ulhrr word rd nii rwiwlfs > lii 11 at llrDar pnmarr pmnt pmnthave 11
have h not incrfa iticristl eil 94 a materially hIIrlUr a ii mjiiv mjiivhad mal tfllfthid
had anticipated 11cIIIII t ppitvntly 11 many lrl loin turin rurmha turinera arm armep
ep > have ha l Im > 4ii unwIlling mllml to n anvpt riirr lrI tlrrn tlrrnhad nt ntbid
bid althouab the h local arrival rl sit t all 1UI l pHIltIt pHIltItYismterday iiiil iiiilveittrnlay I IINA
veittrnlay INA wan w Ul4im ICI tiuih aicalnt laln 4iUrnt 4iUrnta 441 w i ibu
bu bh h a year 1 n iIgit o Thn 1h lh reArtlon lon toward the thero II ItSdome
ro dome WBM w traceable tnII lo I r nrwd lllnit aPtlnttppompteil lllnitprnmplfd lnl
ro prnmplfd prmp IU II pert by Ii the favurnblri weather weatherWent waitliarWaISt 1
Went t and partly ptU I by b the I h e tininied I iA 10 record recordyield rweortlrleld Nrd Nrdrleld
rleld In IlllnoU Ilnol the Ih total betnu plnv I Bt Bt40ononcm atsOfl000OW 1
40ononcm 0011 < i bath blih a aln1 alni > t tln I wI7tiII I IISIII IISIIIlast h hlat
lat ln t year r and anl situ nHn 11 5ISoitu1 tDno tw I WI enri aCID neuWith aCIDWith 1
With lh continued nntlnu fln finS weather tr It I IB eirtedthat eirted iptertaitthat
that farmer d dellrla llveri n to I roiinirv 1 talloim afaIltUawill talloimwill Iu Iuwi
will ahow hfw enlargement nlcraementTh namfnlTh
wi Th Th The Oklahoma Ollhom Htale report lor mule lc l he h vield vieldnf IeIIIof ll llnr
nf corn I Itt I bunh IT rre Ir and anl th Ifle IfletmMoo000 h lniil lniilM 1
tmMoo000 M > MWOOO l btISl < ii fi I again sain 1 B4i tI4 OIIIm ii J > ii arrorilimr arrorilimrto lnl
1 O
to the Ih Government report 1Ot ilrtolier 101 t The Thetotal Th Thtol1 thetotal
total hi I I torlrnl about Gut TOounum o t hush > n h blKKer hhf than thanla I thmitlast h hI
I last la t year
THP Tif OATH T rKArlRK rKArlRKOata riArRKCOatm IA nV
Oata Oall were ere r stronger tonr early h In II the 1 M aeIiitt aeIiittymierdr 1 1yt OH OHyeaterdar
yeaterdar yt rdar but clot neaker 1 1 the I h Iiin rtM rtMin u uIn
in in the th morning mornlnl 1 TvnuaiMrllMi was 1 arItct I h I to 0 ihort hor co eot eotlog 0 0I j jln
I log ln partly rth In nvmpathy IrllIht with Ih iorii n nnd DI iardv iardvottinx rIty rItynl rlly rllyowing
ottinx owing to t molrale moderate iirlninrv Ir iriitutrt 11 re receltia tI < elp and 100 to tofairly tofaIrly n nralrh
fairly nl l 11 lrgm rifi hlpmentit into 11 nn onllllv onllllvhAnnlI onstiInptIv onstiInptIvihinflel iiin > tive tiverhnnnfla
rhnnnfla hAnnlI Afterword llwonl t ih I h Ueriuind lllc sill sillaided nb nbided h hded
aided and nd with lh ofTerliiil olerll Minien 4flISSIIN Ihl Imt hen h hm1 > per iermo permost
m1 mo of th 11 tie Improvement rna rnaTHr n lo I ITHP t tTHK
THK THP SPOT M AnT IRkITISI1PI AnTWhfI RK TH THWheat
Wheat WhfI I1PI weaker CI lx IMill l market lr dull 111 lint lintfair Il titjlfair
fair trade Irid In Manitoba IInlfoh and Inl durum 111 liiilt liiiltv IttiIivIa
v vi vIa oiitporn tlonlnu 1011 prlie Irl prl f f i h hflrl > fur fureniiorl foriioft
eniiorl flrl mlpr were r No S I Northern SnrhII II I 13 12rd i ireil > n nJ
J red Mli n Nn 3 hard tltilpr 1 > ti r1 orU orUInaiiertlon rI rIIniii
Inaiiertlon 10 Iniii 4tlOIt I Of Offorn 01 01on 01orn
forn I 1tOI on held hlc hIgher Mlhr hei hklo hrkmit kuu m IItflSl IItflSlo ine ineSo 1
So Sf o 7 to 1f arrive rt In elevator ionie Ionl louteti tii biii biiiVo I ISo >
4 < Vo i f n h for rf i awrl 1 1Ilronl > ori 7 nu nutronu IIttstrong
strong but 1 dull 111 No S vhi h hwhi t1 tb > i i iwhile Iwhite
Ilronl while 3 e < white a hl hits on trarW I rmei al 17 1 n III IIIllyri I i I IJIVe
whi 1
JIVe Quoted No Wrn V iern > I i Iliiiffah f flluffalo rIlf81
lluffalo nominal c < i f New S I ork 1 nml nmlc Itnilac oc
ac Ilf81 c nominal f o l h > New S nrU rurkHarl I nrUHarlev k khaney
Harlev Harl Maltlnir IIU 74Sm 4 < I < i f Murrain MurrainFeeding IttifinileedIng t In Intn
Feeding nominal I f NVw S w Vork VorkWheat VorkWheat nk nkWht
Wheat Wht tn future futtr were a follow followtttg rol nllmOpen
Open n flIIs g itt o la latea
tttg g tit 49 r rt VII lutf r tltn tltnl fall falleambet
l rrmbrr rrmbrrMay tl 77 1 ° list < PSI PSISlat <
May 1 1 mb l lInly lol Imj < V U5 It o 11 lIfl In Inlnl liftIttl <
Inly InlyI lnl 101 I IP
I un II Ii itiii P Noi S IS I llrl Ir I fisS weriii a r it follow followf rI fm I a a1pr
IIIUI f lp Jprn 1pr lltglt 11 Ive r t Cm CmIA tat Jtfr JtfrII
II IA liif wtf V f 010 0 0Itrmb 1 Is Isfirmber i iHirrmbrr
Hirrmbrr D i r W Io < Imt 105 LfI4 I1 lalI lalIMay > i il
win tptI M > > u > > wii wiinut
May l < r 1 1 > 1 i 1
nut lita IH BIS II I i Il tel ai p > 1p5t
lrrrml > rr p5t l SPa Mj l iIS i MS MSVint 1 Ifi IfiMat
Mat 111 IUS 1 O i l liii > 411 10 Iii U UJI iat iatJjIy < i iJuly
111
JI July vm m Hft 3 ° 1 1l o 5 mi < t n1 n1fiiif 111 111I 111Iitrttbtr
fiiif fiiiflirrnrtirr l I
lirrnrtirr 3M JI Ill 11 111 JI 31 3I > JI ZIlPia ill illMa
Ma ia Jl J i 3 J Jpb > Sl III I l 3I 3IJill
Jill SI is1 ala J 3p1 11 Il 4I 3II 3IIIIH 31n 3lptHla
Il
IIH tHla N UHRni UHRniilprh lnRrtSmtpe n
ilprh llltf A I nte fe felhu fM fe Itrt Itrtttlrjf ltrCtllJt
ttlrjf lhu l4 i If rl o tno I Iln lnr lnrtllnnenpolli ltntilnfleaVIt
tllnnenpolli IT inn ml I uuj PM Ui c > Il Illa i u uMai
ln JI Mai la HM Hl1 I IItIm IOI IOIt Jllli 11 111 llfilj llfiljIllllillh II II1iiIii r rnhl
Illllillh 1iiIii nhl Ph Her li I i 10 0 HOT l lWlnnl 1 I ill IS tot I IICI IICIVUl tiCtmtiat
VUl hIS li 41 l HAl llrtl tnl IIl1IthirI tnlitluri
itluri t tIer > re M W Ml 11151 V VUlnnlfK JII JIIflInnilwt >
UlnnlfK Wlnnl I Iei 514 S SU DI 5 M Mu ti tiUls
U Uls VII ii I IU u ur I4i < 7 UW UWTnlnlii
Tnlnlii r Hrr I 1 tIi S iI inj 1j 1jU flI ui vi viMay Ii4Ilm
U Ilm WS WS11cr
n CIW 11cr A 5754 iI iItliiy
May I Mi ml i tl nt it lev 10 Il > 1131 I un unst Il lLltIt
st It l 14imIa ul IT 11 aik II ins Iail I i N VI i > id I livtla i iM
M I tla > V Vi1 7 M i I 11 11u 11I < f1 I m mK tI1 tI1I >
I u Ulm UlmPna
K Pna nMritv Ill tier I f 4S Ji II I I ill 4 li lisi I ppI ppII
si I luil iJSI Her I il 4b > I > 0tlI1 r 4 IV in inrlolll I i iI
rlolll tlI1 I Waaker kr ini I mIHtmvr n e sinn I II tStIIS < nl satcuts > nlrut
cuts rut I m I nuoii 11 MTi 1 S 1S4I S 5 ileur I IKn lsmrSI 1i HI HIti
ti in KannaK Kn IruUhl Irll It 11 i < iVi fi i itve itvetlitur I Itieliiir
1 tlitur KM 4t 14 t 4 > 5 l
Ht 1114 > i < K nr rl p i ill > M MI IIP
1 I lie fiU rUwloc ln table till allow h lhr I I k of ofin sfjour r
in ild flour in 1 New IIS fork t rk a ui impmtesI > ilr in inillini I SoHIni
1 lur
illini 11 II I I ration Irl
nr n I Ur i fIr I r l lmm Itall
mm II IIro Palm twm twmsunr
sunr 41 ro rnI i poeh4PS > rk k < r JI m s > i 11 11 i lit i iiixni IIIDIjOICr iiixniWintrr
Win Wintrr kiarkaf rka1 s Z iF 1 n n 1 1Tnal V SIP i ai 15IIII 15IIIItotal i iTotal
Total parhnr n CatiP n l ISJP 4 v II M MX
TWO HOME BUILDINGS BUILDINGSUl BUI LOI NOS
Ul 1 unit II ja 1 X 1 r e1 l I ih I h Hi prtmrnl armn unliiurli unliiurlipUnnrtl unltucltplAnned hhlurhpnn
plAnned pnn appr appeatine pplnc lln < to illMrlmln lfsrImlrtmttng lnc proplr now nowraplill n npll nowrapill
raplill pll upproarhlnx proMhlnl iiimploilnn iiimploilnnROE nml nimpkilnnROI < nn nnROE
ROE < GOULD Agents AgentsK
K 1 5 i 1111 urn itt ittTeIphone xr xrTrlephonr h hTephn
Trlephonr Mjullntn MI Square 11e TUX TUXlinnnrUHOPIinMIKIY n nnOROtUI ISSlROI
linnnrUHOPIinMIKIY nOROtUI lROI OF nHUK 11 FORM R S UK UEYou U UYOU UKYOU
YOU DONT NEED A SERVANT SERVAN1la
la h an In 9Cae Ka llanckevplmc 1Ipl Home lom Fenlman Fenlmantrr Vnsmramtrq5 llm llmIIH
IIH mtrq5 trr t b btvma l < iM > llrdfnrd lrd mad ad Koir 10 AIM AIMlldlfn A Amt As AsIdtn
lldlfn 7 eouvueih > a Baitraihan4 andSIO lo a mum mumUna mbI
I Una 10 op 0 open a day da sad e esmtag ent 1 Uriah Uriahllearh 1c lliIzbta lliIzbtaIlpach
llearh 11 I Pr Prpect p < rrt lark I dallm Mend for foiSilEILTY forbukIet
bukIet bukIetREALTY 11 11IEILTY
SilEILTY ncHki IEILTY REALTY i SSCTU UCIATES1W 1 HHUOKIVV HHUOKIVVMK IA r r ST STHHUOKIVV
MK I II K nrTK YT WAVTEW WAVTEWColored tATFIColored A F1 F1Colored
Colored Tenements Tenement Wanted Wante Wanted1tj
j 1 Sk Kor Yo Fall t1 Manairmrnt ManairmrntItrnlt ImnaimntItesuif mn
1 1tj Itrnlt ItrnltItond 11 Ciamrared CiamraredIPo4 I 1
Itond lono lilirn lilirnrun Cih CihrnnII Irn Irnrip
run rnnII rip ii if rvT i iN in it r ri nII nIIPlnn III 1i 1iIV
i ir ork sri Ilonrrr Plnn Nrfro ert e Hr I lIeu i f ttUt ute UI frnr frnrIlrnlirr r rn rnI rnISrnkri
fl Ilrnlirr k DAD PAP rs D Vppralvr Vppralvrui
n e t > ui IlIh > h SI ff U < r U ret TI 917 17 015 U Harlrm HarlrmMIMi itarIemLlrs Im ImLn
MIMi Ln l l si VMMIK nlt uni u l KST ITTE Ti Mill tOI HK R IIKtT IIKtTTIf > T
TIf IJN mtA ii iiII
111 II ST U Ill 111and II SG4I4 SG4I4and i4C i4CA
and Arrr A if r Shailril d Land no A IIAKIiAIM IIAKIiAIMllrait IAntAI IAntAIIIAI
llrait IIAI < tivr In I nuw h nm rtual III w abrf trrfriwtl trrfriwtlrtn rn rni rim I Innrrl
nnrrl rtn Iet i II i frrtrlratliHi r A Cnrukl Irrr rim rimvrnlrnt eonpnIprtt
vrnlrnt i t iU I > rUrlft I f Hcht li II rtmnlntf rtmnlntfwslrr rnnnlnitwatSr i ih
wslrr Oath h 1 lirdrmiin I lllnt 1Ii lItn ruirn m illnlnc illnlncn lnlno
n nj ll 1bu < iru ale 11 rrn ranla AnI < U II I II If Ui tt ttI j
i 1 XII tt ITil 1 II wm Til T llliiirl llliiirlHOTEL 1 tri tritlITllT 1 1I 1I
I
tlITllT tlITllTHOTEL T T
I HOTEL HO LE MARQUIS MARQUISI r IS ISI
17 I 0 < III I it 1 1 I p p I HriM HriMi Irerf IrerfI >
I i I a nl I lr tis i u ishc h 7U I TO O tra frS 3 b btftr bn bf btoe
toe n > 4 A4ir > iff I rir rirRHsKt Cl ClEI
f r EI JIKi n RHsKt R iiKtiKvr IU iiti TIKOIINIII TIKOIINIIIIl TI 1 1 1I
Il liMlflri N I i n nouv I nil 1 Im Im17rUl m mI
I 51 ICI ti I a Ic 0 Il omt srI 1 ir nl rter rterpete
17rUl pete I St II fi > Im tl VJ i IIiJ IIiJI l i rti haufr haufr1117 I C CI
I S I I II 1117 13 Si 53ist l < t > u It l Urn I I1thI i i1AHI
I 1AHI IIIS s ir r rs i arms srrc m ilriiin Iln < ou itai ite far u asIc asIcI ie iei 1 1I
i J i Aim llIPI 111 i miuvriiv N j jiiNffi Jiiiiii
I
iiNffi 11 iitr roi or t w I tf HI iirhIi 1 1cn v vfolTre
folTre cn 4 IfyI I llclillt 111 Lower Pos er r un Ilirther 1Ilh lliiil lliiililalliin lhll lhllaU Ilipuidatlosi
ilalliin aU Irinllin a llltle 1111 Ilchr Ilchrlh hIgherittiti hIgher IllsherXXIth
XXIth lh fimi fimiHil unI unImpiIs n
I Ih
mpiIs Hil n innll 1 I MIIII < ia a trnti iii tnl I uii uiii I II
h i uffe mtf I v IIIHI i > tMriii I mil lit h ticS nttoiiti ticSDIII i iI
oiiti I DIII nnif silt Mii t uf If r iti SI I h I t it ii Ii It i h1 rlimlitem
item inn Iurini ltll tli It I eiirlv lh trnliii iirn iirnliail Ir Itt IttItml
liail falliti fi faII n tn I ln mill T r t I > iir ti iirtiil iirtiilriMoverv IIirPmIIlrovcr
I riMoverv folioS iI llie 11 I Ito irli irI s lireuk I nri nriilue wrimitt
ilue mitt I inninli lmb to I fiirthtr rth li hlah iiiiitiiin liv loinl loinllonit hlnl ImtnIIOttiI
lonit 1011 iniiiiileil in jinr I nr < I In ti nnVrH nnVrHIn dr tresa tresaIn
In lluininr lum t < ami 1 the Ih Im ttj k 1 of r Hi 1 IIM ti trade tradeiletnnnil traililStIIanl
iletnnnil iletnnnilHnil 1lnn1 1lnn1I
i41s Hnil it IlifTii i Stm liiiilv 1 Km ti tIm NII Hi I I War XVarelioune Warho r rItotiac
I lioune ho ileheru h FI ill II I Si SIS urk I r i h mi Miinilnf MiinilnfI ilttuta t tIi
I p11 Ii > il7 l IIMIT 1 ti Hiram I tiaSimI mill 1 liii on H 1irla satiinlav anti antiI nd
11 I I 71 1 a n venr 0 nan 10 CO Jill I firm 11 Oo 4l r reP > l tiinlier tiinliereirtiMfiire 111 ItirtieretmtttiCc
eirtiMfiire h i IIt It n Invr I IImS r i Il II t lifil Smito Smitoiiuiet SsuitoI
I quiet 11 nnrliJin ItfltiIIItfiI 1 B 111 fil Havre I Ir Imlnlitv 101 llati llatilnrv I ilatitirm >
lnrv i im Imnneil hoo I pfir Irl pt tower InurrIuri 10 toweri
Iuri 1 i mar I reieiiil I ltCi pit Vinoo I iaa Imir isti In I IrsI v nr ti r holilnv holilnvSTO hlla V Vpsi
STO psi 1nnlo rieipt 1 < i 5115111 i i linit hnl list vnr vnrtinllillll vsarI r rI
I tinllillll tlt Itlllillllliv Iwlh receipt 1 1la X iSfIi i l li Ipada IpadaI n nlai
lai la I p frnr ss r I nl ilix II s lutiire I ti I ii rca here i lneil lneiltenilv toiItS3It 0 0ah <
> tenilv ah nil IMI lintiKeil point I Pmlmts lower lowerSnle 10 10It na er eri4iI
Snle It I i ll I HI tIit IT Iflce Ir PtI were lts t fiillotait fiillotaitJlCirif tmIItIltmc lhH lhHC
JlCirif ltmc C f ttc nr r i I l SSIlIQ iii itf Vtt 1 rfoir rfoirllrrrmbrr rf rf1nl to tottrrnlbr
llrrrmbrr 1nl I i 4 rtwll 0SI C alw Ht VI VIMrrll i itflJPV
tflJPV 4 I sI ti 1 5 ot SSv 54 54Yett
Mrrll Yett M < sIf l A aaS < H as I ItI W n Ul UlMm 1
Mm 0 ix s 11 nn j I 1 ixu 11 oi oiSIH sitf
SIH 01 f p ii S i i n t l IS ItSI oi 0 u n 11 u ie ieIVI IS ISi
IVI I I J Oi o I II I IIX II ill 1 I III IIIIfiH IllIs
IfiH Is iti I I nl 0 IOHII i irilll etern eternnllliiil n nt
l i > nllliiil t Ollienl mstI I 7V 7 Smith SmithXtlieriilll MttfttnersttIt 1
Xtlieriilll II I a irl 510 tend iii 1 11r nieM iiisaItc ill illjr
1
1r Itc jr > if f li I irl itis 1 filnilv rI Mri f tm vi > I u Itiitter Itiitterliill 11 IfitterI
I r uitcr t ri 11 I I h i mtiols mtiolstimlh hol hol1lk
liill 1lk < 11 uliinil 1 lirifi I r ir r in ill I I s sNs i Im 14111 14111Ni r
Ni Ns > t Ilitii 111 mil situ I fnini r r iw In I il 1 1 nrt nrtwith
0
S with Ih III 11 IT 1 IKII ati n m Hit 10 of ofNoMmtxr ofSimi r rt
NoMmtxr Simi inl r nml t 1 m nri lnl I ri 1 In I Sm lirur lirurX
X ts > iiiti II I iii her if i ne i f > ir niitiirti Irl irt l tr trI in inVIIIHI >
I VIIIHI irli in Hi I h Sic i tilin Pie Il improve improvemerit 111 tfttlmritetIcfl
merit 1 tIcfl lirnutfhr hrulhr c ti lliitr 1 iinlr miii trmii t iiiuler mppsuiIaIImI iiiulerPii I
Pii MI KIT ho r ntiil fl full si altfl in riilmif r 0 cIl cIlIIIIIS
Mill lh II s Ml it 0 I mlerMenffer mlerMenfferIfic tmtsr I t ir I r rIrtt
Ific III the 1 1 itiurlii 111 i tleil 11 lint I inil 11 r IIHHI IIHHIIrnle 1 1lu
S itj tf I I II I V seer f
Irnle 10 wm lu I 1 lbS xil IS itt I ru f ilei 0110 Is liniiii Illlm IlllmI IUKI IUKInu U Uli
li I nu t l mutiil I III tO 0 I fi rI f ru I S inorrfin r a Iri I r ryrc e ei
yrc tnIItts 01 a
11 II I ml < H I Ijv
jv < 1 o > i i i lat latViitrmtirr la laI
I Viitrmtirr nitsr I II I V It I 1 il t I II I I > II 1 i 17 17lninri I II IP IPI
I lninri in I 5 I I II 1 Z7 l 3i it I I 2 tow towxia 12 III 2 2I
I xia II > i o t i B 1 n t u I 7 7i 72 u Itfl 7ii 7iiJunuim
fl
Junuim I I t II v u J i3l 7t 7txi r rI t so soI
i I xi pj v < w I < SIS i x xunilin
I unilin ttttir IS 1 in I M a 17 I in H I M in i t U
I Ma I I 11 I v I I It I IIt7 16 I m V Vit I II
I it 1 Itmn IIItO i I I sPsr115r r IS I I
i O w iniiiiividii 1 9 i l 1 t Ii t iinili 1 1It1 i
If 1 1 lI llellinil It1 Itsft in Hurli ilenniiid ilenniiidifrilliullleil mIen 1 itI itIS
ifrilliullleil 1111 I INuil r Eli EliN
Nuil N it sI 1 MrmiK r imi S IfrII I > rt > o I i n ni 1 I
i eullii mtttm I i llii 1 in S ciiiniiiii I I LI MM MMfrniniil 1 1li ItriimstI
frniniil li JK sr St 711 711lilt uI uIseiII
lilt 1 snllll = IItiI 1 Ilirf 1r Iarltir Im 111 Oir OirIliKVHiN HIIfKIiN r r111IIUS
111IIUS IliKVHiN IfKIiN N Nv < v I I 11 In four r rIKII our ml mlIrf liltItegiifi
Irf IKII Itegiifi uii lay y Iruwiiilir i I p r llurviMi 111 111colny I i rvi nl r HIII I I u Ia MI MIcounty ph phflflIy
county flflIy In I riVnki r Ito h rluirifp dlrl of f tli tliNationiil lust lustiltoIUIi I ISalulul
Nationiil Salulul Iirkiiik 1lkll iiitiiiny Arniniir rur rlmtiir rlmtiirI A Al t tirr
l < i Swift irr tr v 4n 4 MlI ll Mnrn A In i WITI WITIpill w wrstit
pill 1 stit off II S fur ru i hi t IITII I or rl ti I al it 1 I tin li t It < ii I tmit ii g of ofllie lr lrli tarI
llie I I t4si Snir p srtiti liii Iuirt S irl t rt i iliv s 11 I lI In t iition iitionwere 1 I t tmlIia tmlIiaaerS
li were l 11114S > I l il 1 llK ii I III > ll tin I h Hfllll ias I uf r I li he iotn iotnHllli 1
Hllli 11 > > H III II p ir irta < Mlllll 11 I mitr I si ur c iMMlk I tIt a Ixriiril Iror I till tilllliiiliHiti I Is IsIIsiIaott
lliiiliHiti 1111 < Hillv y 0111 ititiil lurv Jlir ilnrini 1111 llif llifIirtnitliI I Its ItsIrttIpIit I
IirtnitliI linul ir < Mi < iliti l a ifiM > l ply Iy tin tiniiii li ttiiri
iri 54 fl or rgm iiii m hg iliiluif Ib I Iii i r 1ukll istiek mikiiiK lug 111 111wlh IUlSl IUlSlts < > ii iiiini >
ts iini IIm > with w It h iiiii 1111 imi SI reumy < y lo I a raii 11 rt Is i tin I I Iii jnii jniiof srima r
of r tliflr t 1IISI r iin 11111 pro liniH a Ttii Its iiieKilon IUllll of Ir t if tin tinrmhl Itl I Iti Itiright
right Ihl to I iiirnHl 11 tItm I > iirmliKtioii lrHhwli1 of Ir tho thoJKMiki tb tbIHnk thtI
JKMiki IHnk I i sa now I Pt IW Illl f iiiliin g in ii un it ii iiii 1 Pt ii I Infuro Infuroih IlSfi sr srI
ih I ti Ioiirt I tpI rt of r 11 rt unil is I II 1 until 11 liii I I Ilii I Ii pa IMHIH IMHIHin Iil SiII SiIIIII
in ili4Kliil I tlii I I It fsri irii 041J iiiiir P or IK il not nnxoii nnxoiilo IISII IISIIIn gIn x
lo 0 try lh IPtt ri 4itsa a 1 i for rl forfejiiirw rlrrilln of Ir tli Ihculr Ii Iichirtinsi
culr chirtinsi
U ITl I T TI t > M U > XXVTKH TtK lUXIlT Rtumy I 11 M 1 4 Ml Mlllanllr SP IITEM IUfR R SIT SITL1
11 L1 iEltiE Ita I iEIl r lEUY1 lEUY1P 11 11U
llanllr U Ml I I AlUallr 11 Cllf CllfThere C CTherr 4IIThere
There Is No Lack of Enlerlalanaent at atAtlantic alAtlantic atAtlantic
Atlantic City CityViMtor
ViMtor isttor Im will ill I Im linJ I pknt irnl to II tin JI plenl 11l1 In II > rr Il in I Ihlnl I thinn thai I xlxr jIU gi r real I Iinoui
inoui 01 rnlrrt rnlrf j niuciil Ihr li hrj hrIn innijll < JII Jir Ja from fom the Ih tea cJ arid 11 continual continualwjrm Clnlinu continua continuawJrfl 1 1r
wjrm r sunshine un unhl hm < Jtr I nuiM ml < 1 cunjiivixr nJuIl lo II I hrallli hlJlh during JUfl1 thr Ihl these < r drli Jfh detiglilful hlful So Soxrmbrr o otrinber
xrmbrr 11 bf tljtx J dj
THE LKADINQ ltAOINO HOUSE MOUSE5Moikl HOUSEu
Moikl Ii u fomri fur r heir Ih l liiniy 1 ii S I in tIl I iunituM IM3III tO P muni t > ir lilrjl ivnoliiun iuud 11 I Uams urir a 4ry ry lo thor thoroiulil 1 1UII thuroiIlt
oiulil UII > vnl stIl h > in I 111SF i lilt S Il X V rltr 1 ur u phonr 11 any n of hr follow following ln fur r Information ltonUg r talCs I Ilon lv rlr rlrIIO1KI sSelull
IIO1KI lon lull El STIAM TI I > I n fllK IIOIIIIII 111IIUUr 111IIUUrIaJ IIsuhllar IIsuhllarIf Ktr KtrII
II l I ilita IaJ Iiai anil n1 fiaik II I Oft U Xl tl4rs Ic r I Itur I lljrnrll tI4rnrhISI lljrnrllxiuiiiiani
xiuiiiiani SI tlhlsItIIIlIsIIlIII IMIII MIII IU1 II > I I t IUII IUIIIb 11411Itth Vrl VrlHulti
tnllllcIUIt t 11 I
I stlfl I1 Jr r rlh
Hulti Ib llnrilfAft Ins nI Scat 4111 JIII I d 1 IliritlM riin I Ill M i 1ltn 1ltnlilir 11h s Inc e
lh h Wil lilir A sri s I IICllnr mimiS 11 Is tilE HIIKIItflINK HIIKIItflINKpran uitiuisiIiIII ltIII t tInrt
I rirmpeait pran Ilin J 1 Hrllrl WI I U un tiir tiirIIii r rTllr
IiIII I
Inrt IIii n ICllnr II UI rift IKNMII lt lElIUt lElIUtPHI IIr IIrnlI UHF UHFVlUni
VlUni IUn II I KII KIIi
PHI nlI Itl hl 11 s ii IJ
i inxrl 1 tf rxlrnlxr Ih Itiiprtilriuriii Itiiprtilriuriiixiunllr IiiprmS sIllstI I I I tII ItI nCt nCth IlulISiItriru
Itriru Isli h 11 01 I V 1 lttiI h t I I IInl P ai Ms OI OISitniii
xiunllr Inl city Il LIt I is rrartinl In 3 hoir h fruin r iii Nrvr mm iirk 511 k I Ply 1 Ita u I mini lnlal II I II I of S J 1 or orhrlinnn 0 0h orhs
hrlinnn h hs 1ln I tuna lilt I I I I It Kour t Psi r Iliriiilfh throi brui th xrlttimril I triliiMlilli trsin 4 a 1 Ii
TO iirr 11 MIII 11 iirji 11 III1IM > K f si 1 IUI ltI4S4EM
80 and 82 4th Ave Avel
l > fttrrn sIss I Ccii iMh lh ansi n1 > tih II I Its M t
4 LOFTS 50x90 50x90lojrthrr
lojrthrr nr iwirmrl Ih rtrrprnof lrlOr hiillrtln hiillrtlnlirni huldl huldlh PiilklIiiVhisat
lirni h 1 mil I rl risvatuf ln ator lu ll IIhln ititht < ht n ihr three stir stirnull lilrw II
w lii 1 RUM no or I cli I full tininl oinintlflt oinintlfltIii 11111 lo loin
in broker brokerWM bukcWM bwmrsWM
WM H WHITING G CO coI
41 I IXUU I Itis I HUM 11 m TI1 ai l > ClMIT ClMITSTUDIOS I tIlT tIlTSTUDIO lT lTSTUDIOS
STUDIOS I OFFICES TO LET LETllriudnar LETID LETIIrudia
llriudnar ID d hindln dl llulldlnB llulldlnBHriMilMa luldlaE liulIdlacttrolaa
HriMilMa 1 and nd N Pth > lh h M MMinm 1 1m tStsIflt
Minm m heat hrl must 11 eIesaor l al I r rnrliT iervlccVery rnrliTrr 1 1b
Very rr > itr tsirable lrabl b < ntlchbiirhniMl ntlchbiirhniMlsubway cthtnrhnmlstabwar lehbh1tb
subway tb Million 1tnn w mrne mr m blmk blmkppli blk blkPI bimtpIi
ppli PI on n prtml Itwim m 3 JiM = II nwa nwat RwmItTflht >
t ItTflht ITO liullillnz 21 1n tfl nn I ft r Wr Wrt t Slili Sliliab SIII tiI tiII
I ab ab abuSe < ir lOI anal n1 bIUnr > t lmprormrnt Inpr m n n K I l IL it 110 l soS < t tMunofllrr 111 111unm 94 944On
Munofllrr MunofllrrIIKU 4On unm O1Es O1EshELl1
I
IIKU IIKUKjicrioncpl lt tIAYID E13IAk E13IAkNjericnleli IU IUExpcriCnCt
Kjicrioncpl Ixmlwin anil unl I hocn 1100 ihflflhIlt hocnito I IlaiC
laiC hIlt ito flippers lppr as t > Krlf Jir n ait wrappers wrappersnml wrppct wrppctnU
nml nU jiarkors mskertt Apply App ppy iiny 11 nn nine at atnrYitirs at ttI
I nrYitirs nrYitirsISth I lYI EI
ISth ISt I SI Ii I Jst t and Irving I n Place PlaceHITTATIOM IlaeesmTtEtu II IIMm
I
HITTATIOM Mm TO 1 fl VTKI D FKMALB FKMALBI I tI IE A AI
I STKNOliH rrroRVittlt IHKH Younc nne ladl Ir t4 ilr Islrea lrr I Io P poal poalIkal < M Mlino
RUlun
lino rOl romsxirnt n thoruuxhlv Ihoouhl reliable nb punctual punctualv Iunual IunualI
o rm rrnlrnllaN rrnlrnllaNU liii liiiIi
rreiien
riprrl eapertenCe ic hlchr
I v ern m year u r tolal tolali
U hoi 1 10 y > Sun 4t oRJcr u uNITt UfflErNITI
i t
1 eHsnBM 0 aB BBlB a9HBBHBBH a9HBBHBBHMITI
MITI ATte H HAVTKP n tsrED3IALE tsrED3IALEtOJVEytt tDA tDAtl MAUi MAUilOVVKVlNlKII
lOVVKVlNlKII II till flits arh rrhrr mtI1 nii 1 rkiwr 1 r rrrrtrnrni si sierienresi
tl
rrrtrnrni rInrt pi pnIttln > lit IIn m with 11 rr real l rtnir Oem I ISI IIuhnc Iu
SI u Pluhlnc Iuhnc a I I C I IIf
If r I it aa > hou hmt4 work at t mornlnc nnlnerH nnlnerHI or r rr rrInlntf airntn
I Inlntf ntn t 1 for nr fund al Inrlutrliiu r Jipanr hl n JMVN JMVNI J J iIt iItI I Im
I t oitnl I UMMiklin UMMiklinT10V ItoIitnT1O
m T10V TO T1O W WEMPLOYMENT 1 tTlI tTlIEMPLOYMENT Ttn TtnEMPLOYMENT
EMPLOYMENT AOENCIES AOENCIESItamrllr GENClE8lbumrsi
Itamrllr ItamrllrN om om111Sn It ItI
I I It I SI I N S 4 Mill t iS I t n ctnri l n l IKII > tall Irlrmr tallreItatI
reItatI 111Sn tinrtk mr nl Ur InIll I ht reference n ln Iflsrst4ats1 Iflsrst4ats1p nur r u iiil iiillli <
Ih t tth n Ietepbllir pl lli I l IimmI nni nniJMMMsl >
1 1 JMMMsl J 1 h Vrng iunr Urn thens I AiiclJiIliin octaItn 1 Pmphv PmphvI tmp tmpmn
I I mrnl irni rfl furulihr rUI < rrlMblr rlbi hil 1 1 TM i le I isau isautn Uf UfIin hCn
Iin n a as iaI > Ilai IlaiIOI 111 IL ILI
1
IOI HVlllih 011 I 11th tsSVmI Sr ral nrm flS I < uli uirrl > rril 1 i SIrS < lri rl rll 11Ith
l liui 1 l Hlh Ith h klMHl refrrrnrrv wan n ptarr in inn n nI 0naiI
Umllli ultirr go IN > I nuthrrn hilp f fntlril fflI
n naiI nil roll II In 111 11111111
ntlril flI Itsti I IMOIX IMH 11111 STIII M I I J 1 tl tlS
S I t sit tmIh 1 it Pbsrtr n II IIJ 57S lIrtss
J 1 l 1 I MIMII l Pitfl II Ml I NT NTrllatili T t i4 i4stihetit 6 6Im
stihetit Im rllatili 11 ilomr iuiliUC Ur Urllrmnt U h hsi p t ttrtrpltfIs th1 th1rph
rph trtrpltfIs 51W llrmnt llrmntll I II Itn aft aftI
I ll I t t pir Xr r SIDK ll XtilNt j Ilrl 1 i lffc 1 1I l > liti llr llrtiilp
tiilp I furnUlirtJ rfrriii Is tereis a < r iJIA I i > t n s t ta > a atIs
tIs a 111 ItIstsIle ItIstsIleS yriii1 yriii1illlllMAI
illlllMAI S I I 11 I 1 ii 1 I I KrM pNi f irnili rrllntilr h tlnnir tlnnirnr 1 1i 1
nr 0 in 1 prufrliiul f 1lrtI llrl > rrfrrrn M i i iIn iU iUI u
I i In I vvo ii M t irrui lllll lllllit 1111ii
it IIM 11111 Il4I1FI IUII mm nunl M TII rc U iirr iirrrlt II IInr litTvrhf
vrhf rlt HT I Ml I TsT mII ll llh Ito rnmfutt > t lum lumin
in I II liraitlfulfnini twa t lt1 f fr t silts illi I ajnlnll aI III IC liatli la u uo I Pt > Ia < > i iatul
I atul o itt nun n r iMikln lln < HKl atInr atInr1ISr lllt lllt1HST
1HST 1ISr HT F 0 M W1 WIST IHT MurnlBrrni nIBn minolta Jllh il laIt laItinif li liInn I I11
Inn nr 11 1111 l furnlhot riMirn n all i irulm rISrumsscstrisate irulmll u urh
trisate rh hh ph
ll ST > T im I Psi n I S KST rSr HatiUoinrU furiKh furiKhpnrliir turiflptslr b bIMI
pnrliir IMI 1 ullr lte nr n1 rt l rti I t1spr > r All U niMilrnr In rrfu rrfurnrr rr rrh refrltr
rnrr MNP MNPT h hit vr vrr
I T r MI ii IfIIVH 111 1101 t4 1 n V w lAS < l Ic lmre r r lirMl lirMlnl u uI >
I nl nh1 h J riMim n nil I iiinilllrnrr Isa S il Irn Irfle liirnr 1n inuiftit SI r I II i ilinarl I II
I linarl ipilunal ipilunalIMTII pIImoAIIeTIt 1 1TH
IMTII TH T KAT Pr llandwimrl fucnlhil rrlh < i ilur II im imI
lur I ultr ul all I uinrnlrnrr fi rfltflUr I nr lunnlnK unnlneIIh1 hater n sIet sIetiirIghimmrhNI ft ftrunm
iirIghimmrhNI iirIghimmrhNIiurIt IIh1 IIh1ITI
iurIt IT wr Iuu 1 Ital h ttrniiflet ttrniifletflSOVft
ITI I II Iii attt atttnpIgftbrtfoIl
runm runmnrlhni rtm atiClflrfIt1irP 1 In ear
I nrlhni npIgftbrtfoIl npIgftbrtfoIltrrtt > rhi > < > i itrTTtf
uU uUlrl
trTTtf lrl HT II I IS MKHT t Ier NtisIt Mrr 1 H > fiirnlihrtl 1 111511 111511Itll i Hi Hirrn Ihn
rrn n ipo Ol POUIC urc runnlnic nnl watrr t rpin 1 e hnl hnlrrfrrrnrrs eli eliretrrrflteS 1
rrfrrrnrrs rrfrrrnrrsiTH retrrrflteSltrrhcMr 1 1I
iTH I ltrrhcMr HT r v M VIT K > T Ijr laiie r front 111 partr iarl r fnf fnfliiriiir r rh iIetpr
liiriiir h iirr CS tr > cuiivrnl IOitt 01 misIce 01lr iirr rurinlnc Iln C 1 > tar m m1 m1ra miaiI < Nl NlrreU
I rreU rrtt11liT
ra
11liT 1 > T T r II I i I wir UHT t lS1 llartim 14tm I lar tm I i rl r nil nilfur si I II I IInc
I fur r itiMiur or ilrnili left iIt 1 ill 1 mnrnlfnir Itfl nellh tcttlan ms niher niherriMirii Ilhc Ilhc11 011ccI
I riMirii riMiriiIITII rio1114T11
IITII HT 11 I Z W I V IM llii 1 Itnomi > m litli I ll ur sn a iltr iltrilntfii ilteqtik I
ilntfii qtik Icl 11 bnl irfniiimrn umn near 0 iitmai h phone tihinII7TII I10n I10nTIT phoneiTIf
II7TII > T > WPHT tr nIT tr Iwircr fort rr ant n ni l liAi liAi1JJII fa5t
i TIT r 5t 111150 h tisfrii I l l1t rI IIC rmlh famiST
1JJII 131 ST 1 I t I TST T lj larte r < r nr omiIy il h > i ml1 frnhhelrrn > rnl hrt hrtn
n rrn m 0 ill I Inprmrmrn Imprmn trnprn rmrn1s mmlrralr mmlrralrIIOMIUIHM mkleratrIII
I II I IIOMIUIHM 11 III IU lIlll1S I w t NTiiJ NTiiJ1iS TII TIII TllII
1iS I I S T I s 4 r I lVi I t ST I root m parlor arIr i iIniinl in n a 1 II
Iniinl f f ° iiioir ol role Iti pr prt ac e tun I rrn rrtn n ntrnm Inn n ti tilImo a an
lImo n hiii Ia h I ilrr I lath IH I II liIP1I4l liIP1I4llit MIIN MIINII I III
II Ml ti I s t I NT ST T IMM I til I III tIis lc wli wlifurmlilr N Ill 010 010I
I furmlilr i II tile 1 furnloliril firnl Itrl fi gaon m k m nllrnirn nllr 1 heftsil n pie pirl Ifr re reraftslire
II raftslire raftslireIPIiT 11 11I
l IST 11 < 41 T I UIHT tI iT illogic ntl ilnillili rimirt n near nrlrulmai nearS
I S ulmai tsIitI 1 a rlrialril sIc 1 a lt lest iprrlnr i rtr Mhlr Ir trlrphorr tr trphS N i illtMrlilr Iitt I III
lltMrlilr lltMrlilrurii II itt rI1e rI1et 1 I
urii t z 1 1 sT 1 IMWKVT 1M I tl II 1T T string lt ltII irteti I rtnr s liri i no r I l m mIlltf 114 114iIisC
Illtf II rl lioni n mmfiirt rum frI rriat rHll S nml nmlbimril AI aTillntil
bimril bimrilICII 1tI
p I
ICII HI I 1 Plrnlnl rl riiil lim 1 liiivl liiivlUrlir I r
Urlir prl 1 sr tuiiril I it I plioni1 11 n 1 il 1 u V uj 1 1IT ilmii ilmiiMINT it t I IIIMT
I
MINT roi t I4tl M U > MI II IIKM 1 1 tltl tltli n nIIH U UI
I IIH i m tsi n rfirliir rms etsls I niniainllir em latlilil IrMrlr I 1CM air Miinr Miinrf IfI IfIhr rr rrI
f I i r I iifMiin hr o ii V M 550 nil 01 ni II OSIII n liriwrin h hn iir tmIIt uf ufIt I Ia IS
It r mil n I t ts r llfllllMifl 111 A s anitMlh ad tIsi hi ii i iiwrr iiwrriSi sm IS
S iSi ruth ji a nml II lilt AI r In lln SI I u uulilr II I I1Ie I II
ulilr 1Ie rroirl if rriiiruril J II i M 51 t I 9115 9115I Ill IllI
I I
I oyi tmlil iH nrll n sapphire r nml I Uinnmini Uinnminirllln o oI I II
rllln I i thOu IlllInU uS ails S h W > riunril nIt meS i > r ir r rpm irllIII I I II
I III ilro I Hull II I 1mii 1miim 4iitiI > I II
I m I 111 111 IIIIN n 110 inir < inirIl AU
Il 1 I 1 111 I III l > 1 To I Irl I i fiirii < lril riiiini riiiinii
Is > i fi rin > l > rii lu ttii i anil 11 111 nilil hi tiiiilnc me itntrr flr flrlilr sI sII I II
lilr I It I Itfhl 10 ilLlrnMi sI tviihls oration U prltitr pill lie fniiill fniiillImnru futmllIS hll
Imnru IS P4 l if u frlti > irr If1 < l Ilir II mlnulro nil triim I opiti a4 nlliili miss h 1 1Ilillliiir U UI I Ittiit
Ilillliiir ttiit I Ii S Irnm I Sr 5C5 511 lk 1 Alilrrt 1 ItI in IMKIM II 1 I IIIIII I II I I II IIUi IIItsiaiim
Ui Itsiaiim in 11 n Trillin r llullillnr IIIIU N 0I It il ill t tp
I II
I III MlE tN No lIlSlI lIlSlIP 11
I l MSIMlll t i I 1 I I1 niiiliUraph imiit 11I11 impfplIi l it i iwi i rliiru rI 5 isma intrr intrrIU I isi Ii Iiia I II
ia IU II I ll I lull > > 1 H I iii sip < 35 > 4JI mullet Ii 111I Pm ill ilr ilrlUvint 1 1II 5iii
lUvint II iii sIsil I niilri ilIrritni lnc hint fl In I Mimplri nI ubmliti 100111 t > ti tirlfiMilii l lflfm I IIrl
rlfiMilii Irl flfm < V 41 < ll Mlirllllirljr J tlorilhi 14e Mil III ml I I 1 1 1 VII t I 5 I III IIIi s It i t I II IJ11
i at > 5 mill i I
rilll H1IK H1IKpnrtltlim 14 wsIEflrMK4 t tlKOf
flrMK4 lKOf pnrtltlim W flrpnunr I phm i tkllIS > o > ili 11 labia lAblrtrbalra labiarliaIrL Abl Ablbln
rbalra warilrulira ull mirror nI will aJ JI nilurei butlatt butlattlunllur btisIueIhtnnIlir ae aelunU
lunllur all II klriil kl UNN ll 1 IIIIUTIIKKt U Ublu au auI mubtmaedmar
blu btmaedmar > J i Ilanklin I I Ilit IL ILP1 l lnll
nll nllll lit 11 > 11 I I TIUI 7f4 7f4Il
ll IMfll I f an n r riiiilm 11 I llrralrlii llrralrliiIlinrrr 1toIItlIn mm mmtInaar
Ilinrrr lIn MH II uvrmlMr m lum II i m M at l rlr Pint 1 1i I IUailutlam
5 Uailutlam lot I f nprnilrr I IIr itrk Ir IrII Ac Acl
II I lrllniIt l Mar tiarshel > hl
i
J
I
GALEN HALL HALLAND
AND COTTAGES COTTAGESHOTeL
HOTeL AND SANATOaiUM SANATOaiUMATLANTIC aANATOIIIUATLANTIC ANTOSIIUMATLANTIC
ATLANTIC CITY N J JAlwmyoop J1WUo JAiwaysopin
Alwmyoop n n Alwaya Aha reedy r Alwaritmsy AlwaritmsyF AIa boP7 boP7t
F t L YOUNG YOU G CanIManacM CanIManacMN CenI CenINew
N New w York Yo Offlc 113 11 Broaiiwav BroaiiwavST BdayST flrctlwST
ST CHARLES CHARLESXlni
Xlni rrrt oration frnnllne Spit ta Ocean O n Thor Thornurhh Thoh Thorouhi
nurhh h 1 miMlrrn t oirtruii ° asri rnlrr n lr I limO la ih h rooms runm1th roomsalth
alth 1th hot and eon frr frrh h hR hRmn sad ca maser W 4tiarh 4tiarhmrnl aliartmsnt
mrnl himrr 11 etC Urchrilr Ub ma macn magnileent magnileentwrrlirs nlflren nlflrenporrftr cenl cenlIfrh
porrftr unit tin n parlor 10 oxrrloolilac o rlookl the Ib loan lIoa1Ik ilamnimalt loanM
M malt Ik k anal Orran 0 iolf nll 1Itn prhllrtr ra Alwaxiopen Alwaxiopeniv U lwai Open OpenIiiastrafat n n1IIItr
niii 1IIItr Iiiastrafat ir rt 1111 MVIIN 1 iv 1 ntttiiAt MA 1IoIfI 1IoIfIOOarlborougb II INKS INKSWarlborougbfilenbeiiR htScarIboroub
WarlborougbfilenbeiiR WarlborougbfilenbeiiRATIANTK OOarlborougb len lenbetm 1J1 1J111o1I1
ATIANTK S 4 SlW 1 IVll I ti SKASOV SKASOVK StlOSJILiIlf 3AsPtJLItlf
JILiIlf WHITE IIITt K sovs sovsATIwiTIC S14 nuS nuSATIA aUPtIlATIASrl
ATIwiTIC ATIA TW CIT ITT J JAiwati JAI JMWya
AI Aiwati Popular and d AUractlr AUractlrThr AUrUThe
The beat w Pall llfvirt 1I rI for to an outing outingMJW outingtw
MJW MJWTappan 10 tw TO TOTappan yoITappan
Tappan Zee Inn InnOIK
OIK PI Ei > A ILI 11 WIMTKII WIMTKIIHeard IEtTE1llezd U TII TII1Id
Heard TI tt in o 10 per r n tru trun weak weak14tIl k kHMI
HMI I r HOOW HOOWXrrancmrnu II4SOMrran1emefllI t lrr
Xrrancmrnu n mast m for parti and Inter rntcrulnmitnl Interlalnrneni nI4l nI4lI
I ulnmitnl Two block from r ie Nrark Taek fliatlon fliatlononr
one hour from oJ Jrrtr > Cll City rh > raramuiatloft rD Iron IronHOTFIJt f toni tonix
X V laM laMtlDTE1
HOTFIJt ANn ANUWHERE RrarrTRAJn1I RrarrTRAJn1IWHERE 1L1AT 1L1ATWHERETO
WHERETO WHERE TO DINE DINETrl
TrI nII o tV ISIfl UIIl1 tI Tel 112 Murray un nUl nUlTA ff2111AKAII
TA 1AKAII II IAII TATI Wwty tOOth III lItTn
Trl no > iriIS KltcnMr kI New Se cc Tail A Auto Co CoLUCHOWS CoLUCKOWS CoLUC
LUCHOWS LUCHOWSlodio LUC HOWS HOWSI
lodio lOCI I DII to IIZKai I I 21 F Eass l4ihNIIT 1111 lIt rrl l tUOStuyfrwaii tUOStuyfrwaiirAMOfl 143O4turvrsirAova
rAMOfl 401 UBHMAN WAd TAVmArr RmALRATA E nT4 nT4A TAVmArrA
A LA CARTE AND AN TAHLR DHOT DHOTUtule DlIaIIrlIale DlOTLMtIe
Utule by THIS VieNVA AMTIJrT OrtC OrtCviiiiiunoin OltCllllmIU OltCllllmIUPIIZmROCn OiIC14WtultZhIUROLft
viiiiiunoin nornnAtt nornnAttHlnmr iiornuAtPIIsINSr
Hlnmr 11 lAMssMMha lAMssMMhalillXNO IHISHIJftllrllrel IHISHIJftllrllrelt
lillXNO t IKIX lIlI llruwU KapotlUon 1010 1010niUIUinUK IDIOGAY 1010It
niUIUinUK IUWTAfnAJfT IlYo1fTI It RAT nt r OBIM nnltlANQtt t1RIIlOA4QLIT
lilllNlnH UnVHIlMUl GAY OAY1NAGAS IN IGH n U S Mhrltftio uAvQiirr a a2P2f10 Spvclaltr noou
jm200 W 33rt 11 Voal oeil A In InitninVlJIuJr InitninVlJIuJrlllll tnstrum nr nrIUIINS llule lluleI
URNS I lllll si 11th ih 10 Xv Ulti U Ml 1Tt KraMmahli KraMmahliI alJl alJlLttl
I har h4rtr r tie See Telegram TelegramL Trlrcrararn
rn 1 y iT II iinawn < iuioa Tdv TdvXXtne Tdktt 11
Lttl L I ittleHungiry e H XXtne tt 10 Hiiaf HIIDrtI artaa Un UnMntr IAnl > 1 14I1r aai aai4Iata
ungary Mntr 4I1r Rvrrr rn Tv tvmIsg tvmIsgODONNELLS a aODONNKLLS
ODONNKLLS ODONNKLLSS
S > M llelB n ialaaranl rani lfM II > A < IIDU l OIb lb Si SiS IIilia tiptmhIn
tmhIn ilia SIighst CI I S s < r K yrfl rn Telegram TrlriraiuSil
Sil is A 101 I lolli ii Hi HiI
CAFE BOLEVARQ O LEVARD r
I I nIT I IHEHALD Mini manarmiDt manarmiDtHEHALOSQUARE managmeafHERALD I
HEHALOSQUARE HERALD SQUARE HDTEl HOTEL14t11 JOSI Wi 0 03rlftitwav
3rlftitwav I ICOLAIZZI A Is carta cartaC
COLAIZZI C J7AWW iaiw I 15 tlh < ft I UCartr UCartrsrr It ItPort hitaltem
srr em Stn vet Telegram TIll Tilnir TIllI
ir hir I hl 1150 K 14aIaurais fl urnaC Ale Tlft T4
Port P Oft J rthiJT f
MlflUJ AuUalt A LI Molt HI f Mrr Mc r rIm o Tal Titagram Titagramtel fr > ni nist
Op5 st tel 114 u uST hi
html a a MORETTI r r rCOM 4lk
ST AUGHtS COM n I I IM ltillI h < XMI Open It ItAND all tear tearI
I li j II r Air lc Uullr UullrNEW I
11 NEW aiieiiiiVX1Miira1zsI aiieiiiiVX1Miira1zsIAND ENGLAND NAVIGATION CO COAND
AND POINTS POINT8I1NNEW IN INNEW
B OSTON NEW ENGlANDLONG ENGlANDLONG ENGLAND ENGLANDLONG
LONG ISLAND SOUND SOI1 D ROUTES ROUTESFALL ROtlTESoAJL ROUTESFALL
FALL RIVER LINK sI i sew wtorsanl rt 111 111I i n 1al1 1al1iiIsc > u uin
in iiIsc rr I I in II i N II toast MII XXarren Wtlf M S 4tSlat cr4 cr4il c cI
il Slat I am nd ii tiia < U 1 in ii I I M 3 Mn < 1 trs IltUXI IltUXIM lIlt 1 P PI
M I ridMHIX lttl41 11 t urrhiirv II IINORWICU im aj risk riliNORWICH riskNORWICh
NORWICH LINE LJ E vur ti l lnidl > nuii M I liar Ilrri 11 11II
i II Ii irviti I IIl Si arri rrii iUv 1 H 01 I1 l I IS U Ui
i n i e fi i til 1 OJul II u 11 I > ir UAINf UAINfM
S I M II MIMilil MIMililNEW 111 I INEW thAVEN
NEW HAVEN LINE t 1 v c um U n Hart Hartfont Urrrd
font srln irltsgflsIt nit and 01 North rlh Wr Ysk k day da only onlyi QaI
i I 15 Pin 1 rs 5 i ii f t i P M ri rh > t rt v iM iMmil 1 II III M MI <
mil I I V sir III 11111111111 11111111111lk II XIII t Pt > CK CKItrkrlm P Plicksia
Itrkrlm lk Utrrixxn anil n1 Infurniallon II al City flIr1k CityTIkt Itv ItvTlfkii
Tlfkii 1k umrr lIin I 171 HniAilwA 111 > nr near r firtlaadl rlllllu st stIrknhimr I Il 4tlekttiinr
l Irknhimr ltn MI 1 IurtUnOi IIIh alui 41s 10 at S lr lron lronn1 lranTer lranTeramtl nfrr nfrrml
amtl ml Tmirll lmi 5t umrr a m mrei Jl j4 > l al a I Ilrr IlrrHUDSON lieraP
HUDSON RIVER NIGHT HUES HUESInlla
Inlla and nol 1 CrTsIe r lc Io IoDCnDI I IPEOPLES Iiciled
DCnDI PEOPLES P EOPLE PQ r rIIr r llr l i r > II < Ac AcrtUrLCO Acrm AcrmntdglIO
rtUrLCO rummuaatlaa rummuaatlaaLINE rm rmntdglIOI nb 110 110LINE
LINE I Sir MI I w t y Moie or or1111 r Uln Ulnlark 11 11I
lark dally I Sunday m ndf etrrptnl Ilnl
I To Albany iirr 1 N i n I r I pSIr u uNrui IISI
Nrui Sir SI TIIIUAV TIIIIJ or IIYM IIYMOI to
C CITIZENS SKIXII OI 111 t I1 Itit r i Ii N n 4
i l I laV4ll > u ilnlly 11 < K lIOIIf lIOIIfLINE ttsurday tiirdar rt rtrrptrit ciL
rrptrit rol siiniUl IlnJ 1 Steamer m i IapIS < ui uiXlbitn 1 1n
LINE L 5 Xlbitn In n either 11 illrrrllo illrrrllol 1111T llrcrtloTo
To T Tfoy Trn I tee rri r tilt ll ronnrrtlnn rnnrln11tn it itxibun ilSham
xibun Sham anil It I 1 1r 1n rii for rlt lint KUnir n nI
1 5 stIll I I r sil i ITifr tr ItDTi r anU n atltiimoMlr atltiimoMlrTo
I I ft rn mmuaiIr It ItI ItaY rat
I
Joy aY yZiEi1bosTi yZiEi1bosTiVIAeOATRAJLJ I BosToll I C
LINE ILINEI VlAeOAT VIAeOATRAJLJ RAIL I I1nIY14Dce
I I 1nIY14Dce Direct 110 10 I Were WereII Wrcutar 4J
I rr meek dI alay AiI tI1 P11 from tier I Jo Fgt 1415cr
II I 0 s Ilaagsiin mpnns rI rII I II
I I 4 il Tkn Umep P4p ItrutI lltudISay lltudISayI f 0 0I
il > i xnidH xnidHs UII
I
I s Iii 1 xii I 1111 in i in II n in KW xniiK xniiKI
I
I I I III M III 11111111 X M I X tiSft M II IIfuiniirt
I fuiniirt 1 IthntIttagtlstts t mitivs 1UI01I ill
agtlstts co Srita 11I r rIUI fair
I 111 Ii IUI I i i illll l I I HI I f a aI II III
I I fjjtsltt rdUII rdUIII p
I
11 TIll It4lS l lltt lit Yo ElPtT ElPtTtli 1
tli 11 ill 1111 ft I Itmi i ii tIM4slli tit aamrr Iha h hIn
51111 lI in P In tlI 1 lilIimUi nhl ISP laps I lisp II pf
I s If ill lt OIl n IllS 1I Iliti I Its a I lIom a 111im 111imI 11
I V rim t i 1 it ss let It I I r rc Irs t I hi JIInlt JIInltI an flum I II
I I ci I is I lit 110 I mc 11 1 51 r iCes 5 C h1 11 I fl I Ca or I u ur on
I r Is Ilet lll 5 A Clii I IssliimeIil Irlf mill 111 1 1k La LaI
I k kell I 1 mm r yo I Ir it r tr Ii It fIr tie tievnaiIiol I
I vnaiIiol I r 1 Its I II
I llll I ii Isif l Nrvi sa XnrU alit Orlulirr I 1 lolr l twin twinHIIVI tvltmisa
HIIVI I isa i i > ii it v riliixis r tI I I l Iliiinlii j Pt Iii t ii a tllornrr tllornrrIll i I Iaarnpi4 0 0I
I Ill lllln 4 lIre n Xililrr It ti rei arit ii It1 1 1 Ptltr Ilrr Nil i II hfrl st I Isi
1 NrM si 1 ink S IIJ IIJIII l5 S Slip
III Is 1 II I Li I Sit t I III Sl M I f 1 SKU SKUI 111 111I 11 11nn
I In It rirrroiiu Minriion nn I rnni 1 iiiMin lull utt 0 in inIINm t
HlliMlliMi IINm 1 piirinnl II ri0t I I mil a jI tm slur 1 of t lion I lull tH l lt It is a 10 S Il Ilp
t M S t ih t II 1 liimr 1 1511 it i tir II siiprrini t tr lrrisse Ionrl tui oor II o ul the theMjilr theii h
1 Mjilr ii IC nf pf rv X S in mi k I lU I e rl 1 liar If t ilI U tla < ut 0 llrfolxr irIote
ml 11111 10 mill a lot lllnl I Hllli I illl ii Its I 1 iuftlplalnl I In n II pbs r uTir um umII ul ulIII i iI
III I Pt Irrk ill Its II Iniinti I iIllII 0 nl I Vr ea u uru a s lnr lnrl u h iiI
I l iiii Ii S sll it Iliiiir II In I winl fniinn In n all < lair il4ts1s11 < lairim
im If I Nilirnitiri ilt noIses hrt I lulu list I j jIII at1
III l I 11 t li A MUMS IUntllf Xllurnrt Xllurnrtii IIUIll
ii a i HI m fiii a m u I 5 Ar fI > 1 5I 1 irr I rr iiirtir Ih Ict If a 4p ir rtIh ti r rHIM asf
HIM tIh < li uf Mvilm in n MH I toil toilVIIPI 01I
IllOIMIM IUIII UN UNII X Xill
I ill i II i ul H i Iti If i IIXMIIHSIUM its itsnt IIIrrlt IticrktSIP
nt r S iiliiinlila nlm Ihiuhrr I 11 llrt u mill III Hralml a Ismi p pMill Prulals PrulalsI
I Mill III II i > r rrrrllril rr sli il m A I Mil 10 ill iirtlir until n on Ill 2 nVIurf nVIurfirnilrr rl P XI XIIllOIMIM U5li I
5li irnilrr i lum I f liii r fur I tt HMMIUMi SIN I MIS i ti i N M II IIIrlll1IIiC
Irlll1IIiC IIUITIMi III 0 X I mllIKTK il5II Itrt KIKlri Y1 rtCJ l
iiiifriM IliIf ll I 1ixsi I l I MIII I II rurc rtf rijKniiv rijKniivllfllHIMS rJ rIilPtst sIty
llfllHIMS 1111111 lit I 11 II l 4 Ul I II THK Ill I XXlllllvUlll tIm lb e SailS ft l iVotArKII iVotArKIIXT IA AfII
XT r mrinjris aselaj ItoII t 1 i MIII x I iiifvr > xii xiiIIMX 1111 1111Iii tIftto
IIMX Iii to I I t SMrlnmiliiiail MarIfl Hln II mit t fiirm nt iiropo PftiP3I nix nixIM n I
I IM t otiUlnril 41 a Ihr Ih iiltlrr fI ot < if the Ih Chirr h Clerk it Kril Krilnrrr rgI
I nrrr fI liepartnifnl 1II1n I laart Olaf I HIHII 110 lT I lltlrlci Inlr Mnllilliii SItlbI ii
I TM < i a IT liriMIIIll JliKN X JolfVsTiis IUlf JOlftiM1s 1tTJ
I WILLIAM X I JI JIII JIlIlo nsos IomnI fommlm r
I iLOIIKNIISMHIK iLOIIKNIISMHIKIKalf1n LOIIII AilS uuuun BIHILUPtlPLEJCEIOi BIHILUPtlPLEJCEIOiH iiuii TAP IPL ES ElI IElalIKalwttn ElItICal54ttf
IKalf1n AU VW I uv 2 U M MIVoo H H < IM I ISN4TI I I N 01 oi > X in inH IIIronhllia iI iIuv
IVoo Ironhllia > lnnU uv U IIIIIIIIIIIIAL 13 I I U UllliiKfer H riKt IttI KIIMI 01J > II Its Ii J JH Jan 2 2IIIIIrdu 1t 1lIlsiecber
llliiKfer Nov SU 1 Ia II U UAm c a H 4 IlN II C INNAII I lt ltlUIni J ii 3 t 1sh I Imntlla 4 4tAmerike
t mntlla Am rtk Nor 0 a 21 I I SOH NOMI NOMIttn P ssw s7tiI In lt t Yietatlr I Yt Ytnlaen YleeIrIt
innalnm ate rtrt atetaurant t
hall
ttn nlaen < cll > l ItlU lilt Carltoa a U C CarW arle rl Kr Krtauraot R Mrs E b > >
t tauraot III l > inuatlum Kterlrlc lUtb Ita 110 Mr Mrtalur 1 t I M KILKW SKIIVH K ON Till NIIK NIIKTuiicl IIK IIKu llKSitor
I talur u helm iar lian > l n MfroniJ o 1t rabln abl nl n > Tuiicl t l > il for f Tilt K tn rr > mherv mhervPLEASURE hrr hrrPLEASURE h hPLEASURE
PLEASURE CRUISES CRUISESORIENT
HS CUTeland iltian n tool tooldcl W
lanaarr 1lIa an 11 hr the
ORIENT ORIENTfr 0 1 1ENT 01 v s tail 111 a anti ntl up il > Hnrt trip rtr It plannnl tlrtIIncola Httlrlly HttlrllyMk tt5etI tt5etIfl0
ncola ncolaJiI fl0 cLa cLait
Iftly JiI fr > ut utIftly I IMir ioI it Mk 11 IIe trip h fit the Ih lljnilnirt ant an I Vniflo n mrilrn m lran Nile Nilelanaar SI SIII hle hleli
Cu u s sulr alealirr alealirrI I IIUJ IIUJSOUTH
Mir MirSOUTH II
SOUTH AMERICA AMERICAthr lanaar I at bj SS M Illnrrhfr 1Irb 1IrbI i 2tll i Inn = 71 day dayaftu ia iarrU
I I rrU the Ih Audr Audrof atl a aftu 11 4ml ills n rr HP t I oui > i alI1Ifl11lmlI > iM > rtuuli > to 11 pea I South IIlIh Amrrlra Amrrlrarlcht mna mcrcaoLahIuL
oLahIuL 11 of ll6nll latf rlliu rlliuWEST might rlchtlanaainr l1hI mightWESTINDIES
I WEST WESTt WESTINDIES INDIES INDIESPanama S l The lanaainr uy It 2 and ntl rrbraary rrbraaryIIMIII 211 21 hi ss M Unlike II IKHO IKHOl izmCal
Cal CalPauam tarltihean Ibnor l r 14 slat I 000 000a2 lln llnHT 10 10lam
IIMIII Ur tarrt < r l ihlp > hli hl mini lo the tliriil h > r n
Panama lam II lanal lanalAROUND nl a2 iil 1 up Mxi 1 Urrli 2 a > Spilnianil Spilni riih I IIr 11 aims a OMO OMOrfleiueim a an
rfleiueim n anal an
up IspAROUND >
I I II AROUND The TheSf rT rTTHE HT 11 Ihr Sb b S 4 Clrtrljnil Inl 17 laEllt Im Imiv fnmi r New York Vorkornit ok okI
Sf ornit mvatiIber > rr I lOll II anil fniin Nati rranrlK i Irhruan 17 17lai
I
I THE WORLD WORLDCUBA I lai it lluttajv 10 s lift 9 0S1t5 X s i and up ii Inrludlnc I tr all nrrtwar n r > n n1nrlnUhlly el elCUBA ClI ClllflM
I I llflM llflMC
CUBA C JAMAICA JAMAICAHAYTI 1nrlnUhlly Iirlni tili after r ornilier 11I1 ti ly > M > s HumbarB lImb Mlrun Mlruntun lIrmHAYTI IiIIUtH
tutu I > Mnp III nrt t anil 01 larcr l hip in I is Cotta Wrrkly by bywrll byII byasti
HAYTI H wrll II Inn 1rlnt lrI and an otC 0111 MramrM Ian of f She Ih Altai AltaiHrr ttlaaaisutnblj lIaa lIaa4unl
aisutnblj 4unl > ta Cola Illra Illral III Hrr ersks erskslanami W hIanama r rNunrrli
1 Nunrrli 1rp trips Ip jil 1 niiHlrriir mI fair rI 21 anil mu h1 21 ilay rrulne rrulnelt ruhI eruiwsrst
l Ianama
W > rst Dam Cciii at lnI lt Ia MIll 11 01 lln itS Ivi 1 utiM Inrliillnc hntrl h I IIIInO r eipettei eipetteifl4l prn < ri rifur
I IIInO fl4l OW 1401 fur r lllntralril IUI pamphlet and d rat ratHAMBURGAMERICAN ralHAMBURGAMERIOAN ratCa ratCaE
414S 41 414i Braadway BraadwayN W WI WIINTERNATIONAL
i HAMBURGAMERICAN LINE LIN LININTERNATIONAL E N w Y rk rkINTERNATIONAL
I
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE MARINENEARBY L LHlEa LINES LINESNEANIY
All AIIIIr oar Mvamrr nrr llatr II Wlrrlr rIE rIEn IIgrapJ IIgrapJand Lira Liraand
NEARBY HlEa n v SAILINGS SAILINGSNov and nd Mabmarlno Ml Mignal MignalOsa Iah IahOH n l lnillTK
nillTK TAU HTAItlh LI LIN I I Iaw
OH aw Nov N OV 2 30QMII 30QMIIAll 300 PM a I lh Clirrbaara ClirrbaaraATLA
ATLA ATLASTIII > TII T TIAAORX T IIXK IIXKC II IIlead B BIt
N MIIII Nov 5 11130 AMI AN lead 1A Iltreet IltreetAIERAN i1
It Nw Irk I N Nov ov 5 1000 1 AM III I INov IMimaath PImOIh4lftc PImOIh4lftcClt AMFHHTAN Xhrrb ar IINK IINKIMimaath fIJrI ltNPirlymonth4hrberalIsthaispu Aoatna AoatnaSTAB
HkYtrk Ni f illfF Ifl STAB IIMB IIMBRKII I ll B BI
Clt C Hk I Nov N OVA 51200 5 1200 men menNov n ne QnnttioaiLlvrpsIi QnnttioaiLlvrpsIiLaplaiid
L Laplaiid III I aW Nov N OV 9 910 10 00 AM M I UnrAawf1IPaI UnrAawf1IPaICIIUIIEI taiterAaIwetpPaTliwt Trr RKII AMtwrrp STAR LINK LINKTrr ItfltaiterAaIwetpPaTli INK INKIII Iarli IarliCRUISES
Wrt W INIW1 MANAMA MANAMASpaalabMAIN AA S S NEW YORK it itAmerican 19111 rrtr °
CRUISES C RUI8E SpaalabMAIN 111 IIN f PA pAAWA CANAl CA AI PUIICULtn CULm CULmAmerican
American Line I Pier N Nil U UNewYorU I 6 IWhfte White Star StarN Line Linesa LinesaPm4tThChsrbuvgouthamot PI1 l lModIC 4
ptymouM Chcrbsurir Joulfiamo outhasiiotoaoceanic III IIISew c cDrrnlr
Pm4tThChsrbuvgouthamot ModIC Seumlln oceanic I rout Nm s ss t 1 IM i JI Allrlllr I IIII Sov SovIc ov 0 0tw
NewYorU Sew tw York Nor D t in AM Philadelphia UIIVhlld I IPhl Voi VoiMl to n IA P ujeile oJfI Ic No 0 03 llXt Pt 1 Teuinntr Xov S23 S23SI 33 33jw 23St
Ml Paul Vox oi II a2IQAit lOAUlSl MI MIStS Vox S ov 2 211 M jw V Vrtt rk QuntawnUClrDCI1 QuntawnUClrDCI1Atl QuntownUvrpsCeitle < Ju n townU na Bl BlCritic
Xrahlr 1 Nov NovIolrlr SO SOan S
Critic No a < A HIM
nAtlantic Atlantic Atl A an tl c Transport T ranspo rt Line LineMr LI no Iolrlr Vox s aii 13 i 2 IM llaltlr Nan ov ovV I 2 2M 20 20Nw
M > w Yeah a Boalon on on1IIODfOI ta taRIVIERA tol4Ianepotla
N Nw n y Mr Ort t I Vjr j rs V > il t EGYPTUlnaeb8bXo EGYPTtlnoebbaNov
RIVIERA RIVI ERA ITALY EGYPT
1IIODfOI Mlonr poll IISov Nov ov LII llJOAMMlnn 1IJOI11I1nlon 3OAM piinnetonkaov tonka a Nov NovUlnnet so 10 I n
Ulnnet Ulnaeb8bXo > ahNov 131 12110 12Iatpll JOHUlllnnrwaika lIoftwa Irr Irra II 3 Ii 110 The nrev lladflro Clhrallar AUUra AUUraVliurrnnrhe AlclraR 11ev 11evPier
R e ed d Star at > ar a Line Li J ne PI Pier pit r rIt k It sa Vliurrnnrhe TRORIC crDRICS9Co3stoni lIrall O1O1 10 inna nna ton 0 Manl Jan Alasaadrla AlasaadrlaTRORIC I IIFab IIFabrrITIC b tt2 tt2V
T llj rrITIC Cr ITIC iao p30904 04 lnni Jan J JLap ailUar ailUarlar 21 Mit U UM
M Yar V Yitv v Aatw AlitwerP AatwPids > rar aria ariaUplao4r f lar el f Steamer in the M 11411tn015 11411tn015LapIandlWedNov1OAMKroonhfld 4ltarra 4ltarraaol
Uplao4r Lap LapIandlWedNov1OAMKroonhfld 11ItdlSoIOU dNe < raioAUKrooaland alaod Nor NorFinland Sn ov aol snIUnmhl linminlr Nn 3Uinmm 311 on ImmenSe Mar 11 11tlnland I IIDiCannpIr IN INfound
Finland Nov SONIO ta10 IIIOAM AMlLaplaadinrwiI I LapIaDdllleIO > rr rrCaU IDiCannpIr Cnpl Ie > rc J 70 San IM MCrellc Cr llc Mar Marlloirunto liarCaUS Iuu
CaU u at 1 Cirfbourf Cirfbourfemeu lloirunto Feb t b 4Canoplc Ilaoop Apr AprpIMIa N NMlonr IIIHI
pIMIa IHI emeu I WAY < W T niL 1100 too lucioni AND PIER ei N n WCST < no ST M T TVISIT TVISIT YVISIT
VISIT THE AMERICAN MEDITERRANEANThat MEDITERRANEAN MEDITERRANEAN1II
That picturesque winter resort region along the thecoasts theGWI theWI
coasts of the Atlantic Gulf of Mexico and Carib Caribbean Caribbean Caribbean ¬
GWI WI
II bean Sea and the outlying islands of the West WestIndies WeltIndies WestUNE5
UNES Indies Porto Rico Bahama Cuba and Florida FloridaFUHa FloridaATIItTl
I Iuo IIortn
ATIANTIT ATI TU itIF 1 nKHT T IMII I nll rCAMMIIIH UIMW UIMWClrd LI rs
Clrd llne M lti > rr IInr Inrtii r Illco IlleuLIna I llne nWd Waid Elm llnTune LI ElmTool I Irkt
Tune Wed s4 Frt and Sal ill illrrrt 11 I < L falHno taI1IngfortImanaeaehTbura taI1IngfortImanaeaehTburaFl I for r Havana rarnTur l
rrrt lo JarkM Jariaioniil rkt > nlll rvnlr rvnlritaillcbl llUDfl Cuba all n Sa fI ifinnrrtlnn tuflflsrlIofla I lnbaJI far Aan Aanla an anatiIgbt
FUHa FUHaCirfH Fl itaillcbl and 01 warrhllrhl rhllltt hIp Irlpitruuf I la 1 iamo < > anti other I uban points pointsallln OlD OlDhrOUrll pointsIkrotib >
itruuf hrOUrll h St tI Job John Hlirr IU HlirrTiie > allln alllnr each Thurvi Thursday > for tnriTocrrxi r rC fornme
Tiie Tt Wed N Crl and nil Ml 14 to tofharlrtlun Mill Mules iTocrrxi or anil 01 Vrra era Crux Cm Frl Frlit rl rlIrlIIUll
CirfH C IrlIIUll 11 a fharlrtlun halInforallInlNIitb lor all 111 polnti < > MII Ih IhwrM it sA a > fur Tamplro ionumloo ionumloonr
wrM wrMMan st 1 nr Intrrlnr twlnu twlnulllurii loolnuIn pulntialtiiag
Man him and nd That Thl > to lltiinwlck lltiinwlckHa Ivalllc > lllurii alternate 1Irn FrM Frklmya r far farSii r rIII
S irla III Ha aennnsctln 0 ronnrctlnc tor toralllallitmlfl all pointIn pointInlirorfla 11 In lahamas I I h aliiS Sii sau > > aii u lncrra InrrraaI ocr r l lo 0 trrrklr trrrklraillno weeklyOsorila klf klfolla
lirorfla olla FlorliU VincI a and Alabama Alabamal Ib aillno In XXmtrr XXmtrrrw vlnleriailr ne
l 111 > ll erslre rrl 1 < rirrpl n Iull Sundax l Iron torn Pier 1 M MNorth 4 rw m w mIn tHln In Mrru itraTniAlpa itraTniAlparicrllrnt steamthlpiNaittli Ipa IpaS
North S < hive III Ihr Ih only uol hammer ln from > m New Nrwlurk ricrllrnt rnlvlnr In Ur ta large r iiirofortablc Omorr b ruom ruomrakMin ruomk ruoniL ruoniLork
lurk ork k oIlrrl 11 rrrt to abutr bu 00111I i ln ln1VDR rakMin Iun unit lumtrlnr ikf ikfin J ites itesIID
IID 1VDR 01 HTRAMHI1II 4III < IUI IUInrralOiare UII 4a > in I IIIIIK Ilk M I > C t Il ii ht MAIL IIAIIIIt H 1 i ilitnrvai ro roIVrile 10n 4 4itrl
nrralOiare n itrl 1 om OPtIcs IlrrM 11 North h hurt IU litnrvai tII1 I iTlir Itrr j ll I m r Al HIrer iU Nrv Nrvlahamas ea m ak akWI1 or ortimite
IVrile WI1 for rll AllWI 1111 IIWI Nr ro wi II m o4In tnaatInr arlnr ilrwrllii > c ue Xmrrli 1n1 vi Unlirrrnran UnlirrrnranITV
I t ITV IT rirKnr nrritr tIllS I IIM II t > atm tIlI it tilII4IflIAT no nii n AY > 51 ti 1 i iNorth 1I 1I 1North INorth
I
North NorthGerman NorthI I Algiers the Levant Egypt EgyptIndia EgyptIndia EgyptIndia
India and the Far East EastGerman are areIdeal areGerman
German GermanLloyd Ideal Winter Resorts ResortsFspecially ResortsLI ResortsFspecialIy
Fspecially Fsr cilly Low 10 Ksttt to Australia Tasmania Ta mnia and New NewZealnnJ NntOy NewL
Lloyd LI L Oy d ZealnnJ ia Furore and the Suez Canal CanalUrrr CanaII Canalttrltr
Urrr II or itaokltL itaokltLLONDON If BooltetLONDON olt r rI
I LONDON PARIS P4klIthIMEN BREMEN BREMENTUESDAYS ClIHMALrAH X tLGI1KS LCI U ltRS CHS SAHLFS GENOA GENOASATURDAYS GEofOAUti GENOASATUIIIAYS
SATURDAYS II 4 II MP IITtJESOAVS IiTSESDkYS
TUESDAYS THUBSDAYS THUBSDAYSHI I Uti 50 s P PI Irrnr Nov aji llerlln mcwi iiewpXatv eIX eIXI ov II IIl
III A ATwin i l Ii luiwr Iu NIIV i K i Alwru IrLIJo IrLIJon IMC te c cTwin j jt
U UKr
I HI I i Twin I n IC Merma r tad 0 J rat ratMail F 1 Omlt < IctcrI IctcrIii 1 1I
1Se l alllr iiIiij fi4b fi4bIIIO Mail IIIO Sllln slli1nt i iFMSd I t nnnrrtlnn mail I fur or all u MrUlfrranran Riant Riantiva 8lac1lu R1Cktdb
ii FMSd d Ur u Nor or 1 1i iva aail 131 l Iar ° ar raiirrn nn Iorl iVirelas X Irfli and a Sub Submarine Su Suu
I Kr W J lir u Nov Novi O ov S i Kurfuertl Iu ruf Nov iu lu luf marine fifla Mtnal nais Tiaxeleri Check Chec Iiou4 UtOJ All Alltnrr AUrill AllI Alltmill
I ii tmill rill = ov 1 f r t XV S mews ew Nov Ii 17 17Itnon 7 tnrr he h XXjrlt XXjrltIndrtirnjriit I JII JIID
i 11 U alb kn n i Niiv n v 2Z 2ZK Itnon Not i iHrrmru I Indrtirnjriit J roinil the lit xXurM rl1 Trl Trllinllll TrtlIrrluu Thins ThinshirIii
K lIrrluu ltln iu Vut ul1 u Hrrmru Um Oltrrl II 111 a lU I VT
I linllll i ± iIiiI Ill 1 lien Act A on ailKar T
IIiiiii v iJia iJiaS
SS S S CINCINNATI CINCINNATISAILS CINCINNAT11I CINCINNAT11ISAILS
I SAILS HW311111 HW311111MATCS lilY 3 1111 RATES MATCSi
i OK run ra KIKHI rAiu rAiuCALIIXII AIlIIoiterriioan >
lollitoITailO8 S95 1950 1950etLllNH = D DlLIIXU
CALIIXII W r SK40MM rIINUGibraltar 14 AIHA AIHAGibraltar AIEI
I Gibraltar t SIO 56500 5eo 5eoEvery eo AND ANDII D DI
I II Alllirs Al irs Every very convenience convenienceeomoru convenlCflcoI
I aiid 4 comforts oi ofPalrmo otI
I Palrmo moder > 1 rB ocean oceana oeanI oeanG I
I > tr travel > vel offered on onUO otiii
ii UO bllOljthU G Ilia a I Ihls new 17000 17000omitting 17tiOOII I
I II omitting > twln twlncrew erew iteim iteimNaptts sic m mII
I II Naples hip shlrIIUIEIIC hipApply I II
I Apply HAMiUMAMEIIIMII LINE UNEI UNEII
4143 IIRIItllv t N i iMAICA 1 1JAMAICA
I I
1
1 1I
I JAMAICA JAMAICAPanama JAMAICAanama MAICA MAICAPanama
Panama anama Canal Canalipcelnllt CanalI
22d erai 1 or w tirk 10 10IIn4fIlI tOliiluiilfti tOliiluiilftilIndefllie
I IIn4fIlI Ip tiipfPTIVIIetrtimnti tiipfPTIVIIetrtimntiSlatta phlln phllnarl
Slatta arl d It the rll Iiimaliiia Caa spaS lII2 lII2PmfliaKa 12 12I
PmfliaKa 1 oal 1 sinai oot h hick iIS03ts iIS03tsS 1 1S
I S S htuall ipcelnllt relalh tmlil far I Iron IrooThurtrii 10 10eal Ironcal
cal sViIce nle4t ICISIS till 1 Thurtrii Th tter 12 2 noon noonIn ionsArtltlCIllIt oO oOI
Atlflclh cooled air In all ttittfooot ttittfoootni11 1111 itaiioornsUNTEDFlUlTCOMPa < 00 00UMlnO
I UMlnO UNTEDFlUlTCOMPa FRUIT COMPi NY NYI
1111 11
1 CIIII CIIIIIIEIMUDA
IIEIMUDA I CU Is f faIl flail ni11riurr 11 ailsi I I II II III
riurr lramrr lramrrIliiral t3111r5lfval r
I Iliiral Mall 11 tlrum n fM t tIIIIIUIII < r = late si MsIIKIIU V Vhour
IIIIIUIII IIKIIU I I 4 4 hour ti timaIi n 1IS X I ur i alatlai alatlaiirarnrr 1311 1311m iatiitammer
irarnrr m A i K t l OUTKIinilUMil A On xxruia xxruiaTO gemiI4ii e eZIt
ZIt ii 111 sIlM4wav w v
TO THM IOlRMFLORIDA H 1 1FLOIIIDA
FLOIIIDA ill lhe ictvt 1 it itsrml
uti utiI
srml l fur nimpleti r 11111 11111XI
XI a Ml S IIo < mil T Tot < ll US II 11 U ailn lh41 SI N X Ul UlThe ii iirhe
00 00r
The r XX Vsi i Mrrt M Mra rilllliin sf t Tug r l Isislmtma u fMKii sc scronlilni SCS SCSCOIltIflS r rIn
ronlilni In all U the h rinanrlal u new w > anJ the 11 Phi sa > < ami amiiMiml 11 11I
I iMiml iii 1tnfa I tall II 5ii5 ii < IS I Ii rli1 rke k sf t th the markrb n t Ilit Iliti 11 11I Illraalnt
I i raalnt > jln In iii iiltl1411 Mtlm 41 IfI InrMilln the 11 Mil tl im anti 1 o olrI askaIl askaIlprice rU rUrlre
lrI price rlre itith lib lulillllnnal 111 nrw II > iialtrr II are rr rraoft run runinrO eitii
i inrO netl l i In II ItmC nUht nllUun ut r Tua r ru iv I II ivalmo ivalmoHIP lci lciHI
HI I X III HIP
1 I
Itrr 11 foot not 1 1III Wail WVnlithsimt WaillItbStrretN
lithsimt III I i H Humrr R11m IttOre
CUNARD CUNARDlar tOre 11m 21 Mtal MtalStrrrt I MIII
Strrrt 0 1IlIt OPllOKl OPllOKl1IlIt ° °
lar I trgssl rf 1 1 latmit M < I nnr llnal t Ship III > a1ot a1otlrrlf afitmitItri
lrrlf ii T lrlrhtrii r tlh > h > itlm 11I1mn rtnr ftrn SIoI SIoIMOST IgnlMOST l lMOST
MOST EXPCOI70UJ oS ROUTE ROUTELONDON ROUTELONDON ROUTELONDON
LONDON PARIS BERLIN VIENNA VIENNADIRECT VIENNADIRECT VIENNADIRECT
DIRECT Via FISHQUARft FISHQUARftWvrn FISHGUANUVPflIlaStl
Wvrn UVPflIlaStl n iuMti IUlieii 1 IIahigillrml h rJ tI1 tI1tlh LUirpual LUirpualnriwiU IIi rpnl rpnlarsatia
< nriwiU Noi s lu M I fiinuinl lre7 lre7Fl 1kaT1lhaard
Fl tlh 1lhaard hsiuril anti n Liverpool LiverpoolXUurrtanla 11 < a alallf
XUurrtanla lallf II6la m J 1 n X XI 1 XlaurruinU NIIV S OV OVttttiL 3D 3DI 0Iln
I iifllinl Iln Ni I t a X XI VAiirrlATli Ire 1 11 IIGIBRALTAX 11QIRALTAI 11QIERALTAI
GIBRALTAX GENOA NAPLES NAPLESTRIESTE NAPLESTRIESTE NAPLESTRIESTE
TRIESTE flUME HUMESPECIAL flUMEII
t I 0 ui II Nl Iarrt I Veh Vehtsrlalltmst b bnalllf
tsrlalltmst nalllf sc 1 rosa If Itrl aS JII titirSPECIAL J JSPECIAL
SPECIAL CRUISES CRUISESRIVIERA CRUISESRIVIERA CRUISESRIVIERA
RIVIERA ITALY EGYPT EGYPTBERMUDA EGYPTu
Mashers u Hllrtilt4m hr tl el I lIIrI lIIrIIIlrt Geisni Geisnimtie
mtie IIlrt lrtaftmIrt hum Oml 1 lriudrta dr1a dr1a0
5 sIrrnqnis 0 11111 1191 oI II JII 7 Feb b1 fl flCaroln
Caroln 1 St alt tIftS n Jan Ja 21 21lrnnIA II11
lrnnIA IJI tIE tI lidS teatfl II IITI1II IITI1III h II IIBERMUDA
I BERMUDA BERMUDAThe
The Ideal Autumn Tour TourDepertute Tourl
I I Depertute l plrtutS exrv e ry Saturday Saturdaylnrll
I lnrll MallS n I < o O < lrHrri lshesStiO > fo foTRENT o itS itSI II IITRENT >
I TRENT BERMUDIAN BERMUDIANSuv
I Suv 1 III U lrf I I Sot ft 3H 154I
I 9 II I I Oa Toim Toimircludinc
nr if Day I
I including TicerHoteli Ticer SOO SOOI 50 5O0 5O0II
I II Hotels Drive etc I vv tp tpTHOS IpI Lgil
I l THOS COOK St SON SONi
I i Hrnotwar Ml p ont n ria VJ rf fits 0 II It A AUi AT ATI U UCI >
I I Ui CI Uillvon Ave Ar New fl ew torlc torlcAUSTIGAMEiiGAN aotcAU8TfbM0 o1c o1cAU
AUSTIGAMEiiGAN AU s 9 1 LSMC LSMCn Llfi LlfiI LINE
n n tl MI uuii rx t4 itli 1Ulta b biVi
iVi a tmi I I llol i u A < > MMir MMirTh t 4 41i
Th i ch l > hMttr Ji i hr I t msaI d 1 rar r f rail railStert a aSS l lMnri
Mnri i pc SS Mirth Martha W3SbiltB W3SbiltBMl rn rnh °
Ml h llCll 05 I III I f Ii Iinit V Tn < III J JTIlt J Jniiif
altnawll Aliiidtiatlltt
TIlt niiif r > a > S aui 1111 lS I i altnawlltiiirinlnr
tlltt 111 it I tie I I I 411 mi 4h anI anIP
tiiirinlnr P rttl 1 hmre n 1 rn in I Pr ir i < 411 iui 11 iiraviwa iiraviwati lira liralfI
i lfI iiiIi t 111411m 4 11 4 41 1 Acr AcrI Airat AiratI
ti I lj 5aitiri tt r IUre 10 S It ItMd III ItUailflrnI
I Md lallnln11 fiinrrnl S s kralilriBpj rmhIr 1 AntQ AntQInrlmMiu I
u I 1 1InluII CLARKS S Slm
InrlmMiu 1 hiirr It rt ir > lin lini 0 0r
lm It r i i ms C CI
i I > t t iiiiKiiii i riii Iit T T t tSaIs nnicT nnicTInn ORIENT
Inn rx t Tnin tscmnlI u Xl lS < 5 5III Ullllnl UllllnlItll
Itll IrlA A 111 Jilt Jo A I rtl IJ Ai AirfSiHuSsJ a 4 4ls
1 ls sirs t 05 05It
It ruth IIU 111 rfSiHuSsJ 5 5 I II Si I II CRUISED CRUISEDOLD CRUISE
I I I II 5 I1I1 t lii 11110 I S u uOLD 5 5OLD
OLD DOMINION LINE LINEllll
llll I I HIM lIt IIKIIM iiip
p a IIM a 101 Inlil s I Inio ti 0 I i tt sP l rcir I IrsflIOSl < moiilh moiilhiiini mnhI Sb SbPhil
iiini I S fiiini I miSts a imi i 1 1tI > rH a 4 nc t r rin 5 fsIflirtl fsIflirtlie
IS iillln mtstnVPsi n nr H C Cjml I
in ie tI Hir IelriMire I r persIst e in u l liiiinil
jml 4 551 trr rnllrr fl I Ire Smih ls S it iilul iilulf a ap
ia t tf r rI
r irnir irnirN ott 4
f rrlrlii anil 111 l Ia nir on
N I 1C f l SIP I lf 1 1i
111 m 1 I U US 1
i S i niHiiiinr i H Ii tl flt ii Iir IirJM t ill n nrIIII tSItilt tSItilt44lrIisu
11 11WI
44lrIisu rIIII
JM 4 ur to llViurl II tiM ir I llnil llpmaIa 1 c ea u urM

xml | txt