OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, November 17, 1910, Image 11

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-11-17/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

r ih > t4 L LTHE J C HT iQ iQTHE +
THE SUN STE f TtRSI TItRSIAV nrn liY > AY NOVEMBER l HUR 17 lfUO 4 tl a
H 4 1 I litE HE fOOTBALL WOULD WOULDu
I I I II i Ill lII 1 U I nut i u un tsi tsiII I III
II IUIII IllI IflJIs
n iiinnl III I 111 II I rauv C8U RIle > iiir siirirl lIrlr IrIirIl t at atN a I II
N t I i as lint lithirviil riiiilliall riiiilliallun
> un h t nl 1 Ilii I lrrnl I LIII ml 9 lN IlwctrsI IlwctrsIo IMI > rrtril rrtrilI
41 i I nrU II 1 i ci Murk IrarlUr IrarlUri lrQChorlIun
i S i Nit in Mun jiiiliin jiiiliinh IUI IUInI
h lritiin t nI in i mini nl I iitu t II I Ifl ifir ifirnlll r rh
nlll fl 1 ttllittn s h lit I > lull I ha lulu I Id 1I
d 1 ul 1 winilil siiIst II I out 111 nl IIi > icriMl icriMlilill griilIiiII U
ilill M ihtI < II ivir sr r tirixlin Hlllnl HlllnlIII ill illi
h > i inli i III Iriini t 4I UI > ifinlt I j nIi nIisqid ucniiist ucniiisti 1ICin1rrh
i i riulii iinl 001 tiiU 1111 t iiii tzi tziIi ItroiiUs ItroiiUsi
i In Ii tMtiii II l 1rI rt wml itI I iiinliiiti iiinliiitii IttIIuL
I L i linn h u ii 4 lit I Ii ffvlrt I Ih Iha lij > i nllt iII V VIicSit
IicSit t a luau 1 IoiIits IoiIitsd
d 1 IIIMI iu iI iIIr 4iniri n > iiiitilmn iiiitilmnir I
ir IIMI 1 > ail itriiint IViiiiiliiu lat I Iitt t ti
i niiiiifil Il 001 unit 1 t null II1 1III mil ul iili iilia 1IuI tiy tiyIsi
a > llm I Mini HI lifi 1 Il tin I MIMIII 4flhI 1 wa wain
0 in 1 in I iiii II I ti inilriuurt Itrlln mnl I1 un t hf hr hrhrnI h r rtt rt
> tt Ml t rtnril hi h Iii1r v iiif 1 ata ataIn Aar AarI
I 1r In I li HIM 1 I ii i I tlilf Ih flll r1 II II I niit niitt t tI
1 t Illl II I IlKllllll I siIi 11 Illlt Illl y flllltlllll flllltlllllII ffl IU IUI
II I I I tun e ijkfil al k i I In hilp 111 h III i oih h ihi ihillllllKlV I h hi
i llllllKlV lllll Ml i lllll lll h lM111 t ti Illl Illltalul niliii
talul iii II I nifii 1 nl n I til 11 I h tUlil I tliU tliUi I hl hlsIIII IiiI
i sIIII itiiriluv I iiriI lit I Ii war a as osimliifil 01110 ltflI h > a I IIi
1 n 1 NMt s mrk ° i nml I ai a Ill I roult roultt r
t i 1 l3 111 U i llirvuril llirvurilxi
xi j t i lii h l bt > n in niiiinitft 4 rllmu I 1I4 1I4I tlmn tlmnf hln
f i iiii I 1 j i fill ral tI I lint 111 tin I h nimlifi tin mil milu
u I i < In 1 work 1 sIrk k fur r fixrif i Ir lrII in inn
n 1 r I rltr r anil 1 two h > iirni iar r I tali taliK ialI al alt
K I 1 lt t li i ii I II I i 11 1 aha1 1 IIIII ll > li I uf I r inill m hull I lt r tli tliifimfr I 1 t tli
ifimfr li t t I tin I t tl Ifiilii I Kirly Isr I in ii tin t i fiixiu fiixiua U1
a l ll > t l IM I inn I I it I I alt I ml 11 III Ihiit th tht tll t Ihiy IhiyI t IP IPt
t I Pi > iiuiliiii 10111 ttoiill 111 IH I in I ii hIP lint linti In InI
i > I n i hi l 11 IlU nun ra alohI iiiichin prra prral Ir IrIIIII
l criitilt irinirtliiti IIIII tin tl t I 111V111 111V111I I II
Hi I I I i ti ot Ir ttitli 1 1 Ii iln Il I h > fnrujril r r 1rlI 10 Ji LIH S ami amii au 1 1t II
i K I itrt t uill ill 1 iiiaU IIk tAo I u crtiit r Cfllb Cfllbr nil nilr nII
r > i I tiMtn tiMtnIlit h11 h11II t ILII ILIII
Ilit I kiiiru L II nel nl a Hit I h ttarl rl I sIt r Ilit t Il iiiiiit 1I tII trill w i U lu luii I II b bU
ii I AIIII a > lt tirleil r I i1 utauil igi lal1 ii 4 Pritiirtmi 1r ItIltail Kil Kilt 111 111r I I II
t 1 11 I lft r finl 1 si Sllh StlU iiih If 11 Ligt ft iui > l > li Fir IIr FirS r ri
i 1 S nr nrl i Mrn lr UMI ttf In t Mrl I IiIrvsi fiii riitht riithtarl rllhl rllhlad rigIitirt
arl riiflit Inrklf 01 llrxii I riithl r ah mil milI tiI 1
I mtrTliii k Hflil lifl
r 1 nl liillliark liillliarkruln hlh
1 1 ruln rh r h V hlbI half tbitk bat k Klllir liII I i st I r fnllliai Ilhal I k kk I II
k r Hril I lfll > linl a 1 IniitfiOriiniiiuiri 1Iilrll witli Ilif Ilifhtiin III IIIPt2Iil I
htiin ilul 1 iriili4 Ih ut th h > flflil rI 11 toiluv tuIjvma Ia IaI
I mn mAd ii I SI i 1 I liiii hI n alnU hll > llu h > rrnli lrIlII ru
ii I iiin e i 11 nirt m 11 nil I Itir ttrlI ilii iliiti I
I lI ti it I ik iniioiiiufil nnll1 that > < riiii riiiilet rll
5 let > tta jlS iir r fur r Ihf ih I i > jr anil ll that thattu 1
tu If tI nirtnu n tlifri h tir mmlil Ilhl iiIit In I Illt nit lh 1 ikni ikniI llal llalI
I S ini lia h tiis itixrn ni II ih I 11 11O1 pIjii pIjiiS M Mi
S O1 i II1 ilk i Mrnlii J lu ilif I lti luuiitrk I lIlIril IIr i hili hiliTl 1
l iIure II I ttii 0 l4hlII a at 1
Tl n t I a V > II llltKljIltllll I Iflltl hI IllIlil 11 lUlllll UII Illlt I h I n urfil urfilI HIh11
I S r hail theIr tinulid 11nll1 to tinlit tinlitifi llh iii4t1tp
ifi p i haifl 1 Irifl 1 Iraiiiini 11 innrierx 1At unit unitlull 11
1 SI 1 litiiitI Ir tIIIIr I ljrt In InI IIIS
S lull I Murk rI k li Ilif IIi lliitjnl 111 fltitMi i iI iiii iiiiI il ili i
i S tv t i T iiturrow 1 iliTiiiiiii ili 1111 rIiuii al1 iml iifttr iifttrin
in 11 li al r thi h Tiiit alt 1 illnlii lllno lull hal u ill 111 ISI nut au 11 i II f fijt 1
I ijt a 1 t Ifli I 1I1 fur r I r an al a ii liinir h iiiii I r nf r rfl r 100 rniiif ri 1 1S
S lit h miuul 11 i unI ail iii 1 Mtati n0 a i p Itif I I hs lllil 11 I In li I ii tun is 1IIC 1 In Inn I nr n ntie
h tie < r1 > ultlf MI t 41111 in IIII 1 work ifk rk anil 4llit J uill ill I c < i liurk liurkid 1411I
id I t I IImmJ Iii aiiiiinitli I ITt 1 Ii4t 41 fin r 94 In 1 ltd Inliiif 111 tin ti calm calmttini 111 111SO 44i lIi lIi3inI
ttini in I r p Not in I UI ftiT r hi I inIt hurt urn urnt
It t In t ITVI 1ii mil nnlSfil IIIh1 tliit shiI tilth I Ii h I 1ir t lirir i ir rixilliill rixilliillmi ti II III
hal
I mi lug UI ii tnt nUhtllif nlll ztiI 11 II > all Mi kcilmrnw kcilmrnwirff
irff r rr thf th hitlne h nf I r IrililtlH IrII If SllJqil liititll liititlltifi I
tifi 1 1 l1 1 mnl 1 tin I I Ii iirulriii 1 iiiiiii iiiiiiiifi
ifi I 1 l Mr I t i l 11 u v U i aiiifoimil 11 iii i iii I Ilil wrtftfil wrtftfilfill
fill lil 1 I jr ft r I > t 1 IMtllf 11 1 In t ti It I 1ffCti 1ffCtiul I lt ltui
ul ihfrf h r o itnii 011 h fi S ii i tiiil itn I mil milUon I tiIirs
1 irs 1
I
Uon t Ill n i inn lil IIIIIK in I 1 ii aifi A t lir II I ir IIIMH IIIMHikll 111 I nw iI iIS
r rI
S I > 1 VIHIIIK ikll I1iiIa4Illt klII1 1111 II 115 UIHIIt 1141111li i if I II
f i I li I iiun u llrlflltfil 4il Ve ls It the tl t tl IIIMtillilll IUlalln Iii tII t IIII
I i r A 1 III ini nifii 11 titie
XX I I irlft ol ri iiI 1 1 Mnliiilin IIIII 1 LI I itui liniMliI I iiii III > i > I ilit ilitI I h hII Iii IiiS
S S I IS nil nnil II HII llrii1 llrii1i Ir 1Iri 1IriI
i I ml til liii 1 ll lliiriiril I nl i in Ii i f pssI pssIS fni fnif
f S 1 I Ii J It I Itlllll iiIl 11 lit h I 1 I It t t 1 1i IS ISS
S i I I 111 lllll 01 hf I II kllli I HI tI tII
1 I j d UUllI ul III I lit I I if fill a 415 1 1 1oi
oi 0 V s 4 I rfanii ra an 511115 lirntl l Iil > itii i i iId
l i iifil tfll I tI iipLiin II 11 rninnitil 1111
lill I 1 l uirii 1 11 IMIII 11 liriin huil iiMiiliinii IIII I ht h i iII I
54 II 1 S441 II Il rrl11144 1141 In V v vliiijtil > i III
liiijtil II 1141t11 11 ml II that iii thf I tIi pi I linil 1 inn innil n nI
il i u I i M i nriiithfr 0 anil 1 ttun 1110 intmt 41 41o 1 1O
O I l Iai i I fiiii h in llricc ItIOI iiil 1 IIH I In 4 in itl itli I
5 5 i > iri r in I 14S > mil I Hit in i n I i iI n mr mri
>
i I i hit I I 1111 ii fr r uI 1 w i H 1 ifiin ifiinihjiiiit i411I41IidIIlI 11
> ihjiiiit ah ilfri i r in i itt h > mi l I U ini iliii
ii MI a tanl 1 r1 Il4s 1III II 0 iiui ni nif I
Sli f 1 I All AllIini art II 1 r nntliill I 1 0 I tliu tll hi hiI li PpiSli
Iini i K HrI I 1 ul u ii ili I f 1 i irM
rM r > i Uiitii al i inii 11 lit I Is i ia tui tuiliniiiil 1 1
a liniiiil 11 uiiit i i llaitfliiiii Iht 1 1hll
lillii hll l ia irvniii iiiii mnl 11001 t ulf Lil I nitii n nr nrnll IIYI 1 <
nll I 1iiiiiniitil 1 1 in llrtbfi 111 Iii Iiijlri i I II II11 a ar airii
ijtiril ijtirillltJII 4iIi r irii In nl 11 iI r I IrIiil > iminril iminrilif al alrI
rI rIiil rIiilIkaii
lltJII lltJIIlll tJII rCJ 0 ilKi1 p if i r Illi I lfi I it > Ir IrT r r rI
I lll llliM T I 0 IV III I tn 1I ir Llll ill 11 Iif I II i S SS IH IHiM
iM S t i ihi iritri 1 fin Ii viiii iiii Ih tkat M Un Ii J mil 1
hi h wt 4l VIMI t ilo I at t Ni v lli 11 ii ntv I ti HI ur uri t irI
i liIIt ilil 11 I liri HI > j > ii 0 i 1 1 in 11 11i pi lii li nii niin i iI
n i > In I n l lsi < I nl I uiir H iir litni 1 lull I II I 4iI n 15 ij ijil Ill IllI 1
il I 1 unit 11 Mn n nf f II I lItr4sIIt lItr4sIIt44r tr iuit iuitur
oI ur in I ntiiiriiiLr r hil Ih I I dAnniil dAnniili I
S i S iiir I iifre 1 t ln h lntii I in iriiiM r iliI iliIS
S 1 111 1111111 uiit Ul llii I I I4I iilii III I ll I IMIII 11 tin i llu I h hulIII1 tIss it iti ISu14s4411
i ulllllllil u14s4411 I lI jIfOIiilt iriiilll > tli I 11 1 ill n Ii I Ilifli n I tit i uln ulnor t i iirs
or irs alt 1 itiinv 11 iiti un ii 1111 4I tiiil II Itik Itikjil 10 I
jil if f u t MIS 1 ii > hui h 4lrr irrixil url II 1 1I in
l 1 > o I 11 I nml 1 in I Ii I 11 1 > 1 1ft11 I nit l4 a ii 5 tit I iiiiin I III
I IIUIMI iui i I lllll 1 Nllt II 1 II 11 I tI tIini
aril I writ Hr > linilhrfl iiinl 11 nn 111 itini ni niil IIIS
S il 1 S fiir r Ir IJ 241y > It I ML41iij ILJIII 1 ilirrf ilirrfirii 0
j IrsaMfi t Il I I tu 5 II I I I 1
irii Ir 1 ri r i ni i t H i IIM I H i5 i fifiiin 511111 1 0 niifi niifit
1
t ir r I int rinliiiit Itl ru jniriii J jl iii from inii iniin
n I 11I Hl I ni II I In I 1 11I f inii uf r T T1 il ilrn
rn 1I Ill t i4i11 alii hfi 1 luilili4i 1111 hiiIiP I nn iif S 1 t 1 tn 11
h t I > II i mitt ilnt ii ti I in I iiiirriiw iiiirriiwfn iItDlIts t
fn 1 In I rnntl lnl Mlla I II iIIj i ii iun 11 uill i ill 1 oni oniIf IIII
If I t iiiiilnti i ulli 4lilIItI iI I < M hunt lnnl iln i ll tt ttrt
rt 4 tCiii1 0 ul s Ni t Ituttij If IIMI IIMIt Il t V VI
I t > r li 1 I iirfr r 1 n i il I I 1 ti tiII I I rt rtiin
iin II ii i oiiutiir liIII III1 III1t U I I I Kiitnin lrIIIIst1Iu Mini i 111111 nm 4 t i ilifii
lifii t II I In I IHI I i r Mif I in I itf 1 r ilif Il IlI u uL I
L I I 1lt Ul V U I I ntirf nt nt ir iuul iait i iIHI
I I 11 iI 11 1141 10 i 11 11JI ui j jl
l JI S I III 44t 1 41111t1It 111 I h
il 1 I I Ii 1 ii t tl tllIH a Sul I Ii iii iiifl
fl I I t r iiiii I i I r ill 1 I igri I IS
S 1 I iiivi llh r 41111 I I IIlr
5 IHI 415111 Ilr PiPir 1111 rilnil t ti I it ol iii II < I n ni tlir
i itr > nif i1I riiriiiuiniii tin 11 ti v ill illI 11 I II IIS
I lf I IS III il Ii I f 1 ill IT ot 41IiI 41IiIr Illl Illlill
ill r 1 kllt st I t IIMII Mif S SI
< I < 1111 lii I I Lit < I II i iI IS
S I I 111 i II ll 1 1 I II I I I II hII I Ill it MlUlllllM MlUlllllMhlulllllllllll IiII IiIIl
j 1 l 4 11 te l hlulllllllllll fitIi Ulll I Inl Ii l lrin Iliii
nl rin Iroin rrt 1 lnii 11 1 U UI i t
I 5 1 M 1 I L lll 11 tl I ll 1 IIH 111 1 1I
I tlllMI tl T1l iI l ll < l < t ll Illlill 1 II IIin Il IlI
I in I lt 1 > i > Inn 111 till hi Hiuiii HII IIii it lull lulllit
lit I Ilt IIII S I 1 i lii 1
5 5 i ii I Ur Ir iri lr ro iiiin 1 I mil I Hi HiI I IItI Ii IiI
I S llllllltl ItI 1141 It llH > lllll 11 II III lll I Ii g IV s li lit litM 1 1S
S > M 1 riilil ll ti I II II Hi i il i i > ur urI
l I I V VI
I It I I i i in 1 nn atnl 1111 II I 4 I 11 li ari n lr lrS
< i ill 1 S Ii I fllliil r1 r it hk rfA > < i lit fh Iv fin Ii ihf ihfi Iii IiiS I
S S i V I In 1 liirriii I r ri I hi s > lftn iiiitiHi I lilt Is Hslf HslfV il ilI
I Im I II I i I HiIt I l I hut 11 i l > lltltr il lr llHK llHKn IH h a al
n l i I 5411 mi nrl h hi II tin aagi aagiS ii < 1 > ii iiML
S ML fS in i iinuirrnl J InM r r1 ri I iif r tlif t I Ii liillliirk liillliirkrt full 11 1411k5
80 > rt 1 i I lIC it Ii I P I in 11 111111 in un tin 1 I I Iuil s1 ijt fir intfr intfri I nrJrIIIT II 1r 1rI
ih I Pslttiti ntiiti JrIIIT > tiul IIIJ nml I M I I riiililnir riiililnirl 111
S l iintf riilUiink linn 11 nlui nluiI AI AIr SIJ SIJS
S I ui iin r rI in ihoir fciiri h 1ri l1t llmli I Ii linvt linvtI 111 tiz s sI
I 11 n fl tl lIMM l41I 1 III I pta ptaI
11 11i
IM i I if III J if ifi II
> i i > lf nLiT 41 I ir r frfrls arl
> In I > lt I M 111 tII i I a t I II Hi I I Il ifl ifli r rI
i i i uilMiiil Miii I lIIIi in limn fit t jinn in iuIlls int
t ut f 4 I r h it ij lfl > 1 i lliiil 1ul I null 1 h
Ii 110 I I i vtill M ill I lit l iij I it i liirifi haro i inl ll VMI VMItt s il ilt iii iiiS4I
tt it S i ifti h i ii r rr rrI > ir < l Illnuilfii 11ldl i if
i I
f I lf t llllHlllfll II j jIf S SI
If I V I 1 H I Nllt S I S I lt 1 Ml Ii II Ila e t l liniin h hI I I1114111
I iniin nhn 11 PII 11 iti i1 it f iiMrVr Jr Jrt
1 nt 1 ilit t PI Mr Ir frsI < t PHI riit H il 1 1 Hit r IPI finiin finiinr
S r I llfllllMllI Ih Wlllk t p I 1 III Illrlllltk Illrlllltkl P PI r
l I 111 Ii I lontt a if I 1 11 Pta ii f mil mili I II
i I 5 I > r I liiii MI h If i iiiifiiii il nMiii1 1 Ihf Ihfili tti ttiS
S ili 4 I I II IHI nl I P IJiiii li MI Ii 1 flIt tnri
i in V it 1 dnltttn AI l 10 i pti n md mdn t tr
I n Ih ir r isis it foiiHlm i Ih IPi I PU I
ii t iupit IUPI I tlt I it till rl tillI
I i I I ti niirl fli i lJIIP HIII I iit I U i tin tini IIIS
r
S S i 1 i J 1 i nviinuiii f iinii in I liffuri liffuriin
If S in I i 4j 1 Niil t iiMl ir1 ir iri i iI
i I ll 1 Illi I ltr tt liii litlo wn aspI 1
I P In 1 ttivft 1 unij 1 uiili uiilii h
I i t i ili I MIH i ifil ir > niil cJilir cJilirlilt
5 lilt I IIH Ii Mrt rl tpI lit I ttf it I Ill 111111 111111S IMI IMII
i
S I t4 1 fiii in I II 1 1Io Sf141 mil nf till tillirriiniii 1t41lIflIr
Io lIflIr irriiniii iiiiinir h nfl nflu IIt r I IS
u S > tliilillfil tliilillfilf 1
f r 1 rliirl I qI 1 fri 1 fn P ifilif flim flimi fii fiiI
i i iml IIM ij f II il 1 I furl ippi 1 iJiiiii iJiiiiii IJ
S i 51 I I i f i kit 11 ht tlfif l In t illiifi illiifit lh lhI
1 t n I 1 liH I i hnlf hI iiil Aill 01 IlKiii 11 tliiiII
1 I i ills i i fur r Ihf I p 14l > I it itM
1 1Ih
1 > I M P Mi p In mi Imnr a
4 n 5 5 lIp i 15 i in pI tin II I Ii frit < hrtifH inrl I Mrili Mrilifn t tI
o
fn 1 it I PS i MI p rll 1 vn 4l4iI il I > wnril fwn fwnl
l a n I I fi P 1 fini Pil h r > U p f Irfiluiifii f r15lllIsIi ti V l > ilM ilMI 11 11I >
I n P ll t itlflifH h il ii IIId 1 liii h
T 1 iliyii 1 Ihf n I h I ii 4k IIH Ill lt k1 k1I > rl rli 1 1I
i S i I Ill I t i tnlf fit 1 Pie t M otsiIas r rll rllt u li liin
in 1 t nil l uriii MrSii r lint iiiiS for fori rrI
i i S i < in I II I 11 m f flr flrr fpj114i fpj114iI nrni i i ir
r I I i nn p i r i i tin I I l lS it itMI
S I MI 1 i Ji i Ill ii iit
5 t I i I I I I ii l li t n nkl
kl 6 i h tii I I I if ifp t fll I Ir <
p r ypa > i ll f I s inn i III 15111 nil I I h IIq < > urn o 11 11i I IA
A i tJ t no > In o < if 1 Ir r rViilli rr I Pill f III II IIP S I I in i 1 1I t tf
I f TO r P fir If i as t nr ii i 1111 all l s 5j < l
I
1 1 I ti i work ts r k iliinf Miuilo d lln llni I I III illillill 1I s
i I > < nil 1 minima I lilt Ilh 111114111 I tt11 fM iit I I > tur S II r ril Ht S lint lintTflxriU I suP suP7511pIta
TflxriU 11 tin I Iriiin 111 Allli II lI fMfllnt VSI IlklIt 11 uilrrtfr uilrrtfrtmt 11rl
tmt ulIS l In n li hI 111115s lr in h I ii Ilif Ih P Ii sariiii irill > llu fnrKiril fnrKirili fIt fItI
i i 1S1 i l en < nl P HIT I l ui h slIll mil 41 uul 1 MCUI I 1 i ti tiIi V Viiiiiiilifr
iiiiiiilifr Ii II Slit ar uf r Irtliiiiii rII f rasli Illsll mill S Iil liii Miiihuinor hII 10 > li liiriiiil hl 1111 1111IF
iriiiil IF r 11111 IrlI1 lrlItIIIiC rii timi < fur ur Iii aiiniill 1111 fr rlnal tIWtlflIIII hluan hluani
I i > jiin lof tlIfluIl > irf l1IlIili iuit ii 1 nwxl fll 1 iifilo I nmiirlill >
lifllil irnitlf lmI fIrm tt in iht h do d iml I IIhrlI Int I iIi iIitlf Hit h
f < Uii i i 11 iiUii of r Ilif I lip iUy isIj unit sisI 1 llniN 11 net I a 1 a aifOiln I 41IliilillI
ifOiln lll loiiu 1 ittuMiiint 11lo IIIOP III l II UPI ii tanit ail Y N loilfnrl loilfnrli II tIsirir tIsirirS Ilrl IlrlI >
S i n I I S iltftit ii r siitt Mi ol I wii s 1 41l nl II ii iiiartr s 1Iar 1Iar11 111 tlIr pea peaI e eIf
If I nlK > nlf II Il fniliil 11 a lll In I u iml I lilt in II an apivrar apivrariinf 44 Iqlea llar llarII I IISIIIC
iinf II liui ll was a > < < thf tts nii lll I > jliKfiitrt ahII uf r hue I hueI
I lm h < iniiil I I hi it 1 ftivpl C tI i ul hfft Ir r wliu w h 1n IIK h wrll cli cli4eeteui
1
1 ilr1rtiil In r tell ii 1 llftlihri lklchr ku 114CC < Iruulilcil Iruulilcili
i I linn I tfifrilt 5 1 lint liu h t efeuh I ii > tu I II I be M nm I
1 lnila PP >
S Milini iiiisr 11 Mnli 11 Nm S 14 tO Ioh P oi M MIA i iilfMitfil
ilfMitfil I uts I iifnrlt IA S Hi I I lie enS fiitirf Ite r iiruitli IIFMI t ls liimulti 1Ilht I111 I g Ii I
In II ulrriiUJlifiuiii Ih I IIIlilIjfMlI li hi un liiliu liiliuii4 tiaIIuIISI
tl 1h1
SI < lla1 I ii4 1141 in I I II ilffiif 1rI Hit I h us friHliiiirii h II hail ihf I h
Lull Iall I all ul ii I niiUtlflil uulI1 nml Inol I tniirrt II I 11ff r S Hit li lin I 14th 14thIuCl
n Ir IuCl > r Hi I h V1t uil I tip I V uual oulllh lliu 1 Iv > niftinx 1n I nf HIP HIPiijilifr Ih I I
4hr I iijilifr i hr rllIalll fssrsiial iirnialliitiH itlil a Hit l vur rs4 il I > iriiimrt irtinarvilireiiic iriiimrtililfiuf
ililfiuf 1 ua t a t tnrlliii tt rldlol At lop Hiifitl IniuiviT liotiv r
1 timl 00 U I lilinn 1 VPl ni 10n 14e4cal4rv arv for 111 111wi the theP11l
1
wi P11l nniliitt n 5 ilfin Ir f niiii tVfii 1 CII in I u I iirkl 11 tin tinriiiuifr P h hrUIr 111 111flintier
riiiuifr rUIr l i ilirUnf liji 111 rkit a < noiiifd 111 lie I h hI larill < rlin rlin1iittK
1iittK 1141 I rirl i r 1 I iiiilihi u Illif IIhl h t I iiirh I11 1 Is niit ias hflil tip iuI a aHliort aIlinr
Hliort 1t P I i tuil il irurtii I utUlt II C in ihf I 1 lit 111111 inim 1141lt > lnni lnniitfiir hIll hIllisrlir I
itfiir ilinnir 11
MliliiCJti Mldil l lhu I iss Mi si I IlPrp > tirler era ur Ir ioirintr I I r I5l run runHuliriililv 11111l444ll541 t
Huliriililv l444ll541 III v nrr r Uir I 1u iru it uI it uf s ffini li Mlh l liii
unn 1t41 ll II luitllf IIll Iui I I h Miiiiifiiiii i i II lIIll II II PS tlllinut II I I hisisi I thf Ih I ii 11 act frif frifof n I i iSIC >
of Ir Hi P h VViilviTllm sut hri t1rIsis filllhirk rllll l uiil i lIl 1 In inntir I Icr
Irof llt 111 I uii is if > nf I It tin I MlniifiJitn 1 I I hi liculliI ntlilitn nlhl11 a P iiiti iMinnl 1
hn I tins writ pi rl rI I in In I I I tin I I 115 i tii hmriinn iI1 I tIfl4t II llnlhruiik 1IrlI I I iii lpriii1
l tere Tf iii lutitliiitf IOII I lilt Hint I h ha P IMIIIIII uilII h a s lliiinuii lliiinuiiI Thum ThumI aubi aubiI
I u f1ial I nullill 1 In I li i iS inlnciiil lh hi hinr iiKtr iiKtriiinfirHln
iiinfirHln 1111 nr Irreipie riilfi r I Itof I rnl Iliilhrixi lulhr I I Ill Irth n If hue I h
Mlililitun i Ixiaril iss 14411 rl Inniitht I 1151 nloht i1 lit a alIflIll > 11111 lnnilr P ei < l I tupat m
IIKIIIIMIII 11111 I i Is u ixinl jl tiiilii Inl I Inn aid that p
IIP h I ft rarrviiit unif llfiff I 1 n Imnr nf r rcttuUr 11 work worknnil wisr1II
nnil Id II IIII ilmi I h MI 1 fur fit r an a In h run a is niiik 111 thu 1 nut ihi P h 1 e eS
S fiilllm rul riilhtuak k H I fUtihli 1111 it t 11111 iniilir II 11r M I Khl ii h I can ia ii an isIst I ihi ihii I I Pu PuS
S i iIIlfItCIii tinff rt rein rillfi rillfiir rl rlI rilleaI
I I ir 11 ii i iji I Ii I 11Uf 11Ufi 4a1i t tStart
i Start art ant I hw ji < > ihool MritNuu eiiuu n Cunllii ur uri ufJIrlihIatil r
i i llrllllant UrUI1 lrlnr > her liullan IrJ14 3 lu u uI UUlllt
I tMliIilliiil Ulllt Pal Mut I Nut iit 14 II Th flue inlltH 1
1 tl i 1 mn Ill r foriuiT rrr inllfiti ul ulle itrnlinin uIrol MUM ar t Lu Lui I Ii IiI
i fiiui 1 I 4 < llu I lit llHrviiril I larva Fit lniv I ji tt Sliniil l4 IlIlihi ifim 1
IHCHII 011 ami 111 i aulitIi > iil Ibl > ly fmlml < 111 heir 1r I reiruUr reiruUri IIIr IIIrI
i fixilhill risit lu hi ruion ao liPs I hi a iftirniKin It ernousi nliiii pp h lust ih ihcniiil IIU I tie tieS >
S cniiil grii sIest < Ml null U Is anil ilffrnlnl icfca I cii I hi jrlilf larllI11t1I1I1I i jrlilfluiliajii a rI iIc iIcI
luiliajii I 1 Th hi lair III M hniil lost 1 Isil4ahhIc a 111 111tn iraii f femiif
emiif tn ii IIl > Ihf flu Hurt IIHanl ant variliv ar nrlnr hr In ih ihfull the theIll h hrlI
full Ill II lint III I lIlt HIHI II I lurlly lId ril lIr y coiinii eou otllll ih 5 In iliir I liet r rvroril rvrorili rurollIIoJ rerurihiiIs1
i iinJ on ihf I h tie atr > lrii tuI lli 1 h nf r luiluv ltsI i pt rforinanrp rforinanrplhiv runn runnh
hey I h ar are rf ih I tue rhainiiiiuii iniiiit ihriiiiiil lfl Ihf Ihfain I h hn he hescalilil
scalilil ain n ttiihiiiu I It III iii II ilffrnl Ir nnil ii Put Alihiin t ti 111 IHIMK bhi p psusprrt
Ixoml susprrt 111 mi hfir I r iwaouii issflalai > niUl t > nf r rtrarn In Ini hiIIlaa
i ilivi tjlni win hlh h thv the noil a Oil l th in ts n nljriili III
I ljriili I jin Kili h Iliilliln lti I I tIsi IffifTr ami a lilt ihr I h tueII
i 1111 II her luilliut lwrri hllrnslr tvr4 uiitiilavnl t tI II 1
I I Itllllll ml Ian lit Ita loimnlvralilv uunaidera lii > iMn if r ilirt tI I ilul 1111I ninke ninkemilt lila a aIlls
milt Ills I s 3 1 IMHIII Ii I a iiiiluliiiit spsi iv kiluilt itrfnrtiifr itrfnrtiifrUif 1rrIIIh I erfur Islet a aS
Uif S h t V uiililiil Put lie I r rei l iiiin hid thn tI 1 Iii tifvtr lIe Cr r Bui Buitin Il gIInil
tin iiniliiiililt rliut 1 in in flue III 1 m tiiil 4u1M1 n l
Th Ilif I lie Inn 111 hniil h un II ihf h nihxr 11 liMiul I i111C411 i111C411cli I
iiif 1111 cli < l I irlilf Kuil ICIII I set fifml era HIIII I tniif I i lpc4 ami ii list ttniilil SI 11
lutf 1141 t C hail ii p liiiilnliinn II in ihf I I lie la I 1415 ifrinil 1
loll fur u lta1 ail I sl friiin thf I I h > iiil IH
Philluu Itul IIiii ilrui ii till I kit 1101 I liil H ifoiil jSi4l I la lie I II IIUUIr I Ilri Ilriiinartfr rs rsIluiuIrlr
iinartfr Hf II fist mt th hull oifr r friini rw Ilif Ilifyuril Itievafph
yuril vafph 1 lint II I 11 IK Unk Still I uirllv lilokfl hi
I I
lull ii Kail 111 I Islet MII U Ihf I h lie uiiif JlII Ihlllin Ihlllini
i tia Si u I irill ret I S > II 54pll llfiirlt rI h t ihf 11 I I tthil tt lusuls 1 ttnrk4 t IrL a fin f II If iht II I ti
I1U 101 ll h1 > lll III II Ills till Illf k 15 k La Ikllliffxl 101
Hit I II tie InilUiM In II 54111 Mi Minx klll in 11 tie I hit 1111101 1111101a I IlIlui IlIluisa Iif II IIa
sa a luiril Jlnl siu1 I STir urf anil hf Ii ilul 1 iiiint n nriinnlii ItrooIoI usriIsisiIlhg
riinnlii M iii II I oj I > lIMit II limn II I niitU AIIIIt > t else I
I n1o ili p ili iihofil luIi pcit 41 1 Lfunil 4ihui 1 iiinif 1 ilI tIle Jlil 41 hill 1 fnlliittfil r tul I is I ihf II I tu
lull 1o 1I sal1 II unit I Trni i a gas Itflflfr II IIr ur urmil
11 mil I WIII illniiKliii If Ii ItuI III tthiiufil lIllIpi 1u I lint I h lii i ift I till t I It haf liii P 5
Int I nf il I liiitliiil 115411 lIl I left rl III 1 1 t41i1 III
rin Fl linllan IlIdIIII hul j i ilnnlilf IHS nlii l Ih < li llitv llitviinil liiVuirI 10
iinil I fur Miiiif 1111 vuxl orI il aln I ii I in Ihf i hap > fiinilifi 111111 ulesi
fif ft I u HIHI 11 I If s Mini is usi 1 s cress i Hiivihiiii HIII liii V I III lilt Ikf Ik 14 a 11 11i
i If I leVer Vf r null tt lib s P ii lie II I fnrtviinl Iurts un I imii I isa a a a lie I h tc tvlni hI I la
11 I In I thnlf hutlltII llri MI i MIII ui P5455 nn III turn I uius 1111 1111h Int i iilrin
ilrin us < in lt > i ihf P h Iuetui in itlit 11 mil 1 it iht 5 It tue hall liailill halllIii
ill lIii < i h iiiiui nil i mil ill Ihf ih It nlllml t i ip I hfr 1 1II leSea leSeaIp fftf fftfhf
II hf Ip Iliili < 11 Iu i Ihf lit I fin iail n itIuiiilur 1 1II
I Iuiiilur unit r in II INivvill 11 Inittftf I us II III I Ic f fni Mttit Mttitnlli ii a a
nlli till alit IMMI I h In Irii in L I mil In 10 thus nnn nnnll lIPS II hiuuit
uuit ll 1 lnif lnifI I Isp
110 I hf litif itpeiru 1 > ifi ami ilium 1I1Ior 1I1IorI ir irI r rI
I i iHn In u uLaan
Laan Hn n irf 1 sp i JIIIOAI JIIIOAIlunifiiLfr Ju JuUII1I JiuuaiI
< lunifiiLfr I UII1I UuIuI rLu r ljfi I r f I inrLi I aI 1 ii I unup u
M Ia lir l rfl II if ail Mrrlinllli I Irnlit Ia
a rnlit < 10 lititiiiu illo illoIII
Lur r lll lll ftittii I Hum
I ih 10 HltTlit 1111 t tslIu klf 1 CmI I rll i iI 1
I rUt lri c Illr III hi tnil hriinrtli hiti iii l
i
Ihlllilu PPil lulup Uiiirirrldi Vll VlllId VPul rlrSIri p r a I
I lId frlftr lrft ldlIh1 ri tualfiuiI > lfhtik llrtiklln II ltIsu loll klliup
up tlilir Itt Ii Will liilflJiU Il Mrrio I
MNitr I IMIIlKrk I U t a 51nj 51njS itl 1 1r j js
s S rf r l IMPS ttt It Shtuit I 3 lulliin n l > i4l fniti 11
licit nt Iulllill llffrlif lljnU Itjui4ru ii DjrliriMh
I mulc un IJIr p1 rr Intail litiiun I 1011 j sudg m r MiituL t sit Ilk
N 1 llf I Un4111 In truili Ur t1laLl lAll I lirt lliitnrj n nrt > shl shlI hli hliIjASbi h
I IjASbi I jS Sb s inn 11 fr r u I ufaii ussi 1 Hi Hillu IlLIuu L Lf
llu Iuu n ui us i l in tiitri r Iaik I Ias 4 fur Uillri Ikr
f II ri riIa
fi r i lloii t nslI iais la 1 > fir isirsljfp IVht IVhtliili
liili Ia fur > hilt h i i r 4 pi t IHI n n hr r rH
r 1 H i 5 n 5 I IIUO ii iintnt
ntnt M t iiuni 1 II i Irl IIlsri v vIliirl
Iliirl rl IIUli rinii 1 Tim I a l fur hr > liit III IIITalll trinl trinlIf P 5 lIil lIillea
Talll TalllI If lea am amii III IIIII
ii I S hnil nti s n I nit 10 t sr f 11 11Hi
> 5 Hi h f S II utj ll 1 iCI lil 1 M 1 II Nlll NlllI It ItI
I II I t > 1 jiil ll l PS i i iiolll II lull 1 kili I In
n ii fuiii u4li S lui 1 rtttiril aou I II II w wlit cP
P lit P llrii I I I uu I liflth hh1II pu Pu > in ii ili I P liiuf p liii IHI IHIII 11 11II liiiI
II I I II nt 51 5 5 t i l h nilii u 1 1I 55 tu tuI Ii IiI
I nun tdtttlf Ic 11 1 I I I u u kl i I ihf Ii i ut p t fiii fiiirniliijtf sil 111 111N Is
N 1 rniliijtf I Iu Iif tit a nil h1 I i a HH IOHII pupsthe t tin tintin
tin II nut n tsI ii iml un ill II MI lu s i > 11111 a ahr ass assllr tt ttHIP
HIP mull I in si in lpuIi fii vinih a II h i is a i ftm t tIff pleIt
Iff 1 leIt i III tin 10 iruiii or nf r iMMiiiil I pp IIII iiij hiiIc mi minil 1111 1111ssI
nil l lull In IVluu 11 lllMMl 114 1 iI 1 a 1 ililuiK Itll ItllII I liii liiiII lu luII ¬
II ihf I It I Iu IH rt lii Ii i I Hflil hlIIf nnil riirh rulrhU orlt M lit U Ii him
wi SI 4s lliiiitirt 4 Ilif 110 I hie tuiiL 1 turn ill > n nutim nutimirtiinil lullP lullPa 1111 1111tI
a irtiinil tI ill I 11 tank > iitl I ilnitbiiiic Ihruith Ihruithiiii I IltliII
iiii iII itii 11 tiltif St t lp l thf Its h Si i fini 11 tuIi tuIiuuIsiIi
tiihln 11 i iff 1 ilifi u he h mil 01 in rlifin h hI M Mmill l lVufuls
mill I ii iiif l iU 1 u Ir < ii 51 > Iif II luif hill 11 irjif 110 aS lull lullIllla lulfi515ip
Illla I Isu in 5 tlf III 1 Wniifl W 11 5 lljt 1 utici Htlf Htlfn a aIsi
n itufil 1 in in k l IK ihf tip h miner fiirtn r lIt f nl 11nl IllUuiiIs nlMm1
Mm1 nl I P II > Iill I i II un miff us 1 ii slu n htuii htuiiIhf 1 1I 155 ii iiI
Ihf I lie ut 11 1 Ufti UI tu Ph Minn pjs u Its II kn kuA kuAn
n 1 Hit I h I 1 ifrtuil l1tPLul I anil a sui nulii r olIt iC 141 5 ttn iS 44 I t ifLm ifLmin 0 0I Ii IiIll
in I > if I Iiup i oi 511I11 nn i 0 nil rut It I ii if n i in inu
5 u > falii ihlI 11 s jni hue h Antit i i innihlf innihlfil 1
5 il li su4ipp > < ti 1 iniiiiifiii it fulfil fulfili
i Lii ii p Its imiitfil iin usi uiUi S II It iht ihtAmil u It ItI he heSt
St Amil itsul I hut I ixiui Mnn un Hi 10 lijtlitr lijtlitrl 10 10t
l i t 1 iutiP tttlhin IS hlll llf II tinl p 1 II 1411 n 11 11inn Illr illlut
inn i fiuttiil r 111 Ih Is en 0 lllii 11 Ilif 110 II umi umitllltl lfu5ill
tllltl ill huh Illlt Illl su I Illlllf 5 lllV P 1 t fHIlt Sis H iii tll tllinil s ps ps5
inil 1 V I 11111 1111 ul u I ilif J HIIUI i Viuii Viuiihuil uigl uiglPiuipl I ItI
huil tI I ie f liill 1111 n uh hf h us I lI Hflil 111 null nullII usual usualii
II 111 in > lf rnilif I Ih li tu t II kf Lt I in ihf ihflrt Iii IiiIrl
lrt 1 > it p ifi ihf II nfriiiiiuti II nnil I iiiiilt iiiiiltH 1 1ldl
sup H Hi ii ldl tl S u uII luti
II 1111 upiu lllll I aets C ll 1 < lilf iii I Isl Ii1I > lM lIMIllli lIMIlllitli ipsluullstII 01 01I
tli II I fiiil issl tu I hi I ml I I ni ulirri 10 I f euJhl euJhlt1 itiu itiutliilftl II
tliilftl t1 hi lit liu5Jlhll ifiini 1111 iififin I f mil 111rrllil ffttfil ffttfilif e5eslu
if u if uriiiit mill In I wa Ifllfil IIf it itit ItII I Ii
i it r II mn Iritn ih Is Inn II lliintlf lliintlfIlirfil 1111HIf1 lissiullelriuusils
Ilirfil liruiiKh i klf kt h in II i ihf h iifjii WA WAt a full riinniiif full111s5I
niiif jml t till ui ul fi tI Iif Is lin SthIPl5pslli sini Kjni Kjninit
nit 111 u < hilnt 111 n iiii in P hi iiiirtrr itr itrI iI iIits 1 1r
r its I ifIlll silI 11 tif r rf iilllhlt Iltl lt flllllV > fnllliKlllK fnllliKlllKf rI1 fthlsa suit suituiuii 11 11I
f f mill I M UofT nM na I flirt fsusesl il In Ii u iiiiiit iiiiiitllniitlfv IuiusItIuiutlcu
llniitlfv 111 vifiil a dpi I dflir 1 the Ih hull II hilt iniilTfil 11I1111 11I1111I it itun IIIlls
un I Is anl in luif lilt i s hln iIOlnl > tfinl inin ininilrilifiJ III IIIIr 111411it
ilrilifiJ it Ir rs sltued un It Mini 44 isl In h 111 I lie i unfiiloll IIIm Mhiri Mhiriui SI hlo hlola II tiPu tiPuU
ui U Pl > iiinfil 1 Sfritf rin I ariiiinil right rml 11 11Ih in inthf IIIt
thf Ih t Ii IIt lie P I Jstpl > liy 1 y Jiil a iul matte thf Ih I hs lonchiliivin lonchiliivinKflKii I olodnFIrII n nFetsilis
KflKii niaili Inn I all tnnri rt liiinliiln tlhlltiIIsVJfla loIon loIonh ni MI MIihf II III
ihf I h tliinl t i ir1 pfrlixl uiif uf r thfin t lids b hiy > > a run rll uf ufixlvllvf uf ufiflls f
ixlvllvf 11 > iflls ril 1 > > foiwant rd I luavus friini friiniIliinihr fr frlIulIll ff11111I
Iliinihr lIulIll I I tusi I hsr in I If llarilu 1141 nhs III hisS I h lu I hiss i nmrlrr l ill rr rrrnr ft Cr ill illI n ni
i tilllttfl frir sr III I I Pu Hlinl I lilllllllow hI tl II I hf hfIliifil h hI
Iliifil Iliifiltfirr 1111
1111or
tfirr or I F t J Puso if i sruvrcti sruvrctiIn fuye fuyelit jOY jOYIt
In It ilii sl IJf Ie f Ml l Nl Xlrn Xlrnlcfl < n nlil
lil 1 1rflttiJlr lcfl ISIG1Ir ISIG1IrS lrIo srrr srrrlir r rI
lir I S ar l left fl 1t1 fiiar IIrcbt IIrcbtinu IIf tIeshllfIruJ iCh iChIt
It lfIruJ < inu irntr r I 11 11I rl rlIll4ht til
siinii siiniiVim l Il1u Ill4ht m TI nril I IIn iilfrrlirrk iilfrrlirrkllhrlll lfsttesktissuti
Vim tissuti I hrlr r I i llhrlll I i Ijr isrl lr Toan Tts IisriuP IisriuPI n nIllclii
In I usn Illclii i isiinii cuisi ul 11111 llh uufl uuflhtunPi n np
htunPi fjiiirirrliirk I rinrit rinritI
t II
I p rltfii I rf lnl lnlfhnrk IjlfPssrkS 1 1 1h li nmiira nmiiraliiinhjr
S liiinhjr l iluhiS h hit 111111 fI III iMlftMrU Ifl Iflhllllll > Iarrni IarrniIlilllln arrsl arrslIhItll
Ililllln nI PiihliarK t lils tIpsIer 1111 1111trrtl I Intr i irir
ntr Mnrrl siti iini fli rn roIoIu roIoIuIIltl rnuiripcluustlurri > iirlJ < jmni jmnitiirrli
tiirrli I riti 1 1 lluiitlr II It I llariln Mltip MltipS Stu Stutfgvni
tfgvni S I sriff rsn P iml us Is frntn liii IsirIis1sst n rI lo n lnviin un un1IIt n nKifrrr 1 1listfm
Kifrrr sjiicr lller I mplr nI Iiraifr I Illil 1I 1c Itiil I II uulpir uulpirMUll r riinlti
MUll iinlti I itu T ritir iif f lurlfsl Mrl < xl i mini miniNririlar m s slIIO1
1111111 I WI utis I iiitjiq iiitjiqSrsrehar 11 11Srlar
I
Nririlar > Iarrrll Ilrrlrrl 1 for Ten r Irari lIr ara araat I Ii I
at i lmrraril Irr alar alarIII alarIt > >
I III Ii 51 flil i S l it III flrIT4lil UI lit I Ihf Ihfilinfii I 11 11ItI PtS
S ilinfii 5 I 15111 f V 4 iHinii u5 I 54 Ill of It lliniir Si I Suit I 1Ylfu 1Ylfuj f cii aitiif aitiifii a hell hellsiua
ii siua j i n in I rfiil l Iollill > uiiif t Inill I t 1 Ihf IhfnuiT 1 h hnl 1 1rTa
nuiT nl st flfifil tei ii ncri Ii er n lln I h Jiliif 11I11 mm nlti nltili Itll ItllI hItsps
li tsps if P l fii ts IP I uftli nl i for rll iiinii 1111 ttinf 111I t Stile Irf I iirlf lit litM
M I II I I s ifCon I sf15 HUI I Ii hiss > lifpn 11 in ufllif nl for fortun rrU
tun I I U ytur SI Ill i rrltil il anil 1 S HoorH HoorHI Her14lrIhuti rlir rlirInhri
Inhri I II 1iirrfll nlm t It lin It usia 111 H M in fliariri rlf of ofiiiil urHI ofI
iiiil I u lll itir r 55 in III 1 ihf I Ii orunnlillon orituin la I tOn nlim nlimfir nl nllr liii liiiIr
fir lr Ir aifii 111 tiai 1111 45 Ha iml 1 lui isii1 k lulu III iiflli siflse nit for II IIr or u ui isir
i ir TIII III of uf r Pelt I tfirs V5ll H r s > n 5 I nn ii ts sil iilviiiiifil vii ti4rtl mlnr mlnrili usa harp IorrIi
ili Ii rfriiniifriiiiiin IIIIIi 15111 for r Un inH ilet PI I In fn viar viarMill Vlr7r vspirasill
Mill If 1 HI tin ii 5115 if of itr l per r uiiiniin in intlill IIIspeisil
I
tlill 7r of a 11 5 Ihf P I olll I I Dllf ra IC Of t II S il ilHit eal
11 Hit 1 Is rf 1 111 Ii 1 sa i ii < linn I of r tlit f P Il lea fiiif tis Iff tsrI iri irit
t intfuifil I I Ii 11 Iii PCI I a U iiirin It till II 1IIIIIIn I M HNMlofi Ii IOiniiru IOiniirulinf Iffu Ir IrIoft unit unitlul
linf lul I rfofiiilin Ioft I 1111 v 5 j 455 flnilli fIji II fiifriit isSvt > eu rl tu tin tinfflfii V h hn lie lieI
fflfii n Hi I h 1 1 I hf P5s Imiril I usi fIt in ii iirrvltiu onf till P il ilff IIH IIHa I Ia Iaf
ff f u I lpssufl I a illlill II f S lf t tilill Ill stpisl 111 jllllH U Ihf IhfI ilu
1 I hrff I Iviiifiif 11111 iuiiis in I riiniii 1 III ii i 01 law MPu II < l hf hfNallnnii I haI
Nallnnii I 11111 iiiiiMiMioi it Ill 45 iillidy illit I hit on oni liiisa
i sa i n i inlf 111 If iinx II II 4 tin PI I Is 1 I life IIr I Ih p pi a aIll > niif niifof
of ihf I h iiriiMiiil III Il liii 1 iiifiiiliT III 1111I1 ius Iur oi I > li 111 > NiiiMl NiiiMlIM ss S utif utifS a
S as > IM n tun i mi v furt r rflllirr it itflllirr 115
5 5fhihirr
flllirr Koiilliall 1111111 4aiiii CII aisra > Tni Tnirit 1ralerif 1ralerifp IrJI IrJIw
p w tel rit Pains rnn 11 rr r ershea > I fA tiriilrni tiriilrniImr In > II asi asitulflt 1
Imr fIII i Vcond nd II
I
THE REAL ESTATE MARKET MARKETI
I 14tHtMN IIHJfJlHJ U UITUIT r not IUJIIII st stUK i iin
UK U i o rut iitfiT sine sineTIip slUEI lDD lDDflie
I TIip Ttl NrAl I > CtnUlirtl HorkfUl at 1 Broad Hraarti
i I II > and iui 1 1 1 Ilh Ih ntrr lrM1 t ratirt 111 Into Inl the theIlmntU IhtlIantb theHantis >
IlmntU SIt < il a NiMllralr wtlor o oKoiiir at t 10HI 10HInI InteaIori InteaIori4lt1le
Koiiir nI Cod u sh l fltsrliiiltl > rHlini UtIiC Sold oUII oUIHi Alias AliasS IW IWTh
I
S Hi lirokprtK hrokPr K liranch o l t tlu I hs > market inarUotnn
wn W4Il nn a mile It tea inacti < > yt Jotrdar t nl y than thanit
I it utl txMn bf n III < HI lh I h hs ir urrresIini ro < lint ilnyt Iny of 0 I him Ihilltk ittiswsek himwrelc
wrelc tk Tin lr invat alt < cptsa uv II + WIT r umr nu nutn nilr11 ItliI
I tn IltetUlIli > riMiH umi llitri I h tier wu > > lh I h he iu woual ual K tn1 tn1ht gxItilIlget < MM MMI
I lni ht tilIlget < lR 11 < t It f inerittiililo thsereant ile Itvuw I Thf Th lar lnrgei4 lnrgei4P it itI e eIrallactioll
I Irallactioll railnet ion Max WIl u apile Ml I l It iy > > whuli w hidl th HooU HooUfnll ltuckS
S fnll n IIHW n tlnminoo II V1lOI iiurtnifnt htniH ut utllr alIliruatlwR MlS
IliruatlwR S llr IIrsa4tast < Mt < lw ny ami mil 1 I It It ittrwl t wt itMj inu inutin in inI IlthlS
S tin I h hi lianilii halll nf inv 1I1nf ior 1 t cOlhidrahl cOlhidrahlrrtioll enuisiderabteI < iUHid ralil ralilI >
I IsrlshUlrtion ir inirtion < nf f I ili lit h liri h11g > raKf > nilwi II wer werroncint WcrsS r rroll
S roncint roll uIaunMl n1 l with Owt dIIII1It > IUiiRt < onit > of < Pf which whichI hihtn11I
I tn11I IT In KIMX gIMsIl 1 n nOI nelgtuixurlitwsla nelgtuixurlitwslarit < ii thorhn4I thorhn4IPrh > i > < irli < MMlK MMlKJrltmlr
Prh Jrltmlr rit al III tulsa halriIlltii al allIlou
Illtii lIlou 1111 I I MI 5 I I V i Itilui ll 11cr < rr i hj s uliI uliIUIH ikIItliukisti IIJ IIJ1IkflI
UIH 1IkflI kfrill < lsil 1 slurp It niiariiiiiii ii l isl rIIn lIilIu li 1 1III u f fill
ill iln < Hurt 1111111 In i HIT ir us llruiUwdX 1101 MUll unilnull IItHl1h MUllI
null I t I U si irfi ar on tI i 11 i Is n i fur tii II r rrlll I I1li > <
S rlll Iial I nil II nil 1 uiI > nuts hit h ll 1 < t tK oks
K 10 ill I Iutp ii i is 1 ti5astetit rf iilint I h ie > UOIIM 111 was H HI r rt tP
t I full lfll n I iiiiiiilfliil iup IilrIiut anil 1101 hits II liffti II liouzlit tunu itlt Ii Iia hnh lil
a l rxiuliijii nh J i s yl ini in 11 ettulta inr t J rll i II 1 iuOni 11 1111t tiA5M1I i iI
11t I he uriiuml on II nlntli it l e < building timl tlllolrotllllb
1 na 5 4 foriulh tIlt suet lv iiMiKtl si p tsti s Vi V p a ii 11I i lii ult ulttlur
A mr r all 41 titi Will Au I ii n tuiel i < l ffuia rr f tuli him if b In Ini 1 1I II
I I 115 i Hall 14 r ii Hnlt ieps ii P 1111111 < imiii 11I1 ii 11 i Iif h liill irui rtllt > r rt
ill > t i ni 1 in h 1 iiiniiiu 1111 11I1 III 5 rf s f I MoI sI < l j liiiiilitinr liiiiilitinrtf 155 iui lU it itis
is i tf f II tuMilausI II KI in n tl thse a I 0 MY 1 V ffiiii rrIIII rrIIII1rrIIII Us Ussl ii iilclr
sl lclr 1rrIIII ci ri > ltt U 1 in II llV 11 I Ire lu I ttar ir intt u I oltli4ll oltli4llIl Is IsI
Il 1 in inr I ur P It Lie s i i 1l ltlr t ur Jivir J l CI I iirpaKiJ iirpaKiJi lnI hirelli I eJ eJh pJf
i lit h lt Iir < ir mil 1 I In iil p1 III IIhll in lUll nl I tin tisCp > i iiitiif
iitiif p 1111 f in I r i IHIT Mi 11 I us MtiinHiil I lt4li cii 1 1 > 5sf 5sfllst r rI
I 1111 lit hnllin mil luii S < II 4 f 1 15 15tt >
1 M tt I IH I II IIO AM T IN M I I I Ailt Uiioll itul Kvrnn 1 1Hiiiiiiaiiu 1hPlsuiIiulsIl
Hiiiiiiaiiu 11111111 ba tIIP > if M h fur rIO or Hilliaru 11 1 1Ih i iin
in I Ii Iii jurfn Ju Mali l a I i sillu iinjJHU 11I MI4 nf r uliliu uliliuMpiumliT whit I uit1cisruder
MpiumliT 11 All IIIIMII ll i II it hutelfd5U < nluT ih ihimrliwi Ihu th151st
imrliwi u 151st lutI al 1 u5 oniM n ut 0 uJvilMiii ud i lip Ii anue CIl lU uni unii u uro
i M li sI trif ro a pint 11 4t nii 1 IMI Mr Ir l r M uIu Id IdII f fit > fl flMl Il IlS
S Ml II iinnit lIIuIIII < luif uniinivi llllr s I la h l IuiIa fi rn rntuli r V I IIh
tuli 5 II Ih ii mi irrini < IOIIrn > li hills hillssIVFvlhl > iii < i iSi
Si sIVFvlhl I VI S Ill s KV J I I 101 IOlll i iHMXlMll iHMXlMllhaf I illIIIh ilkitS Iii Iiittjt
haf h ttjt i MIII 1 lur Taut Kmiuu nUl i Ilue I 1 tHeal S SIf4ll i
Heal 11 I olilliair III S Nu IJIU 1 n Sitf 5veiulh lllll JlIIIon nvfinit lfClllistis I Ilive
is live 11 I lnf of rim ttith I JIlt > ur Utl i on I IssI ill illli UIJ nil nilI
li I hipi III I 1 IIKII SI > h i i I lli tIe s uuionil 1141 u oriuls < ItcalM ItcalManil htc ii iiiiisl
anil i nutti suUt u1rII1I fuilhsiIi tun tlltuihiilsV < uiiijii IIIJ > lia IlPIS > uul hl N Nin cli cliisl
in t f C liiulh ilittI 111 II irrfl t 1 II II Ih f sisIrt lr h h111I Mnvi Mnvil IItLi IItLiIlll
l Illl llll Ii iMflllfliT 111I I i sinenr 51 Jutllllll Is eli II hssi > 111 Illl I lltHJ1 I i siu J I Ili iun
li un IMf a ccii ii llria l1tsusiMssp < lu > atil Itiverxile 11 r III IIISIT I in inSln Iris < Il
SIT l l MVIII lltlKI 1111 Minvlinu 11111I 1111555 1111555huii uliii uliiihii
hii nil hl Su su sPIt n Vft SII iiinli sip sipii itf itfa 1
a foT flip r si Inn I irt ilnfllini 1 tt ill u hIlt mi lut I iiilini II 11 1111 > IM IMivtfin I sq sqI
ivtfin I a euli 11 fiiliil < Iark 1u41 nuS P V < > > i 1111 lu nh 1 i liinail liinailI hlllll
I Hllllf Hllllfi
0111 sI > i i IVI s n i F1111 1l11 1 HI i ii M 1111 hII CM i iiiiiiin I uji > d dI > < C S Siiiuii
iiiiiin nuil I I if Ka hrhl fnau i sl > il 1 1I Ni Nirrt il iliss
rrt I at f > fliv n 5 lunrli 111 reel I a i i t sbS i t ttin > >
S tin 5 uipsellpp 1 < t < ni n 5 I < I ps U ili Ih IhI 7 7i
i niin Ii I l r i 11111111 u ill 11 i ill u MIH I i i iiii i ni lid I IHI 1 1ilHli 1eiesls
ilHli HI hu 10 nhl ht lii is V M I illfr 111 111n1 n nami 5usflul
ami n1 it 1 i tu1 1 I hut IoIIhllIo ritfliiliri sIut1tl rca four fIItn an anIttt
Ittt n tirt to Inilliliii4i I A asui 11 I II r ri t mill millflllll sulllS 1 11
S > flllll lusH I Ufllll 1 5 V 11115S Illl 1 I Iii I lilllrl I lueft 5 Illlf h tips tipsI a
I itf I ret i In I tIlls in p tKf Ii5 ul ii I j5 feel r mill is tisi 1 is iliiih 111 Fi mi miHit 151I II
Hit I 1111 falf rlv sIpi i 1 If ul I i n II IIIt lee I M 1 Hf I if Cal CalIIsiu i iiliftf
iliftf It I a 5 lartfi III stIlts 01 I q IH i III on II WfIul AIHI AIHIilitrf h 1 1Iro hiI
ilitrf I tier iiif Ill C I uii l Iro n < U 1 I ilil ililMNI ibules ibulesS 1
MNI S lll 111111 I II I I M > THIII l IIII I I F K l Wun WunI uiil ui A I Iliatf n >
liatf I 15 I I 15l I I riinif III I llriilin II Nil 5l 111 111vt
vt 4 fi I Ntiififi luela5 sIrsel trI it thr lhpee h alisl lull S an 4111 4111Iuaelula5li II i iia
ia Iuaelula5li < flliflll IWflllitf nil II Int I Illliil I It S I his IiflMltr hisIsliuuu
lMltr t V I i ss iti ufs 1 i Ihf Itu to IMIIIM IMIIIMIK I Itlillill liuiieI
IK tlillill I 1511 Hill I II t VIM t t h I h I M II Mffr ami amiiiltifri 1151I 1
iiltifri I 111 I l Ishsluiiis > ililiii hitf hO s silui ilil hut 10 Xif iII1 iII1II muni muniII
II Mimi I in is nllt Ih P i to hsii if n No rvurlKhili rvurlKhiliatfiiiif aslI Uhh iithltiis
atfiiiif is t 5 Il us riiiiliffi I5l 11 hpuPl 5 nriifr 51 n t ill P nf 55 I mill 11hh I 1 St II reel trfflafttfiort 1 reeli
afttfiort i h flsu ShilL Mat 111114 llti liif 1 Ill n 1111 1111I list thus thusI li liI >
I ill II nu I I r iilf 1 155S Nliiin < > lil Inr InrIif Irh Isirhue
hue h II ii s t Isle i If I i tiIl n n 5l5 i I minimi ttf ttflui It I II
lui I JIIMIHI 15 i u on Ilit I his luiriii I ill r I 1u Ilf 1 15 iif r lul 1101ril1 > irf l r i iti Iil
ti il ift I ti eat ril1 Cd I 15 I tiii t luis I ila p I u 5 atiMitif a 4 s 115h1e I 11 11I li lilintfl
lintfl i IHMI I Ppai5 II I I Ii I IIII au IMI I It W usts ustsit li lilt ¬
lt t ilwfili la Plu4 ai Ni I > l Ufl II us airsst airsstI lr ro ro10111111I1 > f fa <
a I lilllilll1 I usssuiii i Ii I PI PIh11 Phi If fl flKMM t S ShlII
KMM I M ollt I It U I I lull I i I laKlifr mnl HI I Ittflll IiI I451e111
ttflll iI tlMVf M l lulul > lll 1 till l Illf tI 1111 If t Mill I 111 111trII Illl Illlir ullsI
sI ir trII rlI i Itrtn i miuin 11I1 > II I I i xiitiiiu If I1 h iifi I Isa1slelit iifiilfin
ilfin 11 tin tI nil ip s Nut t iif ltiw I II li m f at utluie Ni NiHIM
HIM I Itfl lpeus taI nil I tuI 4p5jl55 4p5jl55I 1 1I
I Nl sIls III > 1 > tlMI I I I I 1111 Ipulssi iili i I lriillisr r ut 11 lit r nil auI 1Ij i P I IKl 5h
Kl h 1 I II MUM It tts S II ii fIst I I liiinu > lnifilfi lnifilfilUf isusie isusiei1 1 1tl
lUf tl i1 umi I r It I ii itf I iti II lol 1 Hiiiii 1 1I ai iiiII
ll I i iinllhuil 011 ituMCsf Ilutlilt > rin r ul I I iiioli ailiUf 5 i iilliC 11 I IIt SiUul
1111 Mil It ItIroll tiff tiffItrill
Itrill CIall < iimi ll > I liansr llniiil llniiilln IlasithsIe
ln I ulIl < > l hue si5p ill It nl 1fnll H I i ip to ishu1Ii
p hu1Ii HI 11 i iirioiuliiii rp ltptIliisCll > riMiti IIAI iil iniiir 11 nit nitlatt I hue hueI
latt I i > t tin S 1 l55 av t > 0 Ncvt tU t < K hu ti ju nl 1 1t In InI Ii IiIe
I Ie IM t 5 tlllf III I rf r t55 Ttf n lirixnilirtn sstpl fl I 15 tn n t h I fillllfll fillllfllaiiMil r rII tui isus5l isus5llilullIll
aiiMil II fiiri CIPt It It 11 A i lpl5 uiif II sstpu lifi I ihfif h hII i iu
u 455 trifii ts 5 i P r I i VI isIulisJtsui lIe II tflit tflitIlll Ill itlsliui
Illl I Il lus 1 > I lltHI 1 Utll M51 I I tllllll 10111II Pu l la
a 4 it 14 ill SIte 1 s mi u 1 1 l ll > 1 liif stttaps2 liifaMl Ii
aMl ps2 1 rl f r hit I rfiifiifl P iifA II a I Ilu
lu 10 P I f > n I tall mil 1 P5 I I WMII p 110 1101111 iii iiil f fn
n > M l Mir sIuI iilh Ii s r ti nliii nliiiI 1011 1011I
I I i i ii 5ll4Ii nan I irfiilfn aiiif I If s sSI
SI f i II ai us iiil rfi CIlslI CIlslII 1 1Ih tfi tfiIhf
Ihf Ih I Is iii ii piliv I I Is I i i I tI tII lf I i a si ii iiI
I I Isul > i T i 155 i lull > u ii f 555 555 ilf 1 i Mmiiil Mmiiillilillf
lilillf 11 51145 I 1 I I Ifil i > Ill ii Ki1 II IIII > l ail anil anillilt push pushu1u5
lilt II III lsIiu1 k flllll fr Iif h I r < 1t 4l l I HWI ll llnull
null t I h oinjam 1 1I mi 5 u P i ii II
I 1 it P511 If Va II ilsu ur urlisilptisrssi
i lisilptisrssi lisilptisrssitl > crinr II r ii iiIMXII
1 tl IMXII S il A l Hil t Ii iiftri1 II iustli il 5 ii a f I Illl 1ot II
I ot ui lll uf I 1 1lh s ll I V ti u ill II I l sp > Ill Illi
i i lh III reu Mr It flina 1 N M Mf I
Ills t f 10 i i1n
1n 1 nil M tIp 1 I I Mf Inl rril lia iffii 11 ni 1 1 1r I iif 1 1a4n
a4n fn r ti Iif 111I 111Id a 1 iiiiiffii iir iirMill lursiilthIIlulh >
Mill d iiuiriiiifii It liinlilini 111 ii I Xn ll n n ii iil liilsl
1 l lsl I I i Mv f lllltl 11 llffl I I
IVa < A P Mlunait MlunaitUinalt 1111 Isi 5 t p I Illu p
Uinalt 111 154111 nil II T III IIIiik h hI I 15511 I ssi
iik 1 I I u II <
4I
lrar lrarllm Cra CraIt I ra es eshIps
hIps It f N Itlioniifr lUssu tuiar Ma 11 11II I uif I P PS
S ai p Nn ll II Is Wfl I 110 ill 1 rI Jllil 1 1II lw < inn inniiii
iiii II till II 111 iiuli Itiir I 4 < ii t lor I Ilit FIs
lit Is li 1 Matin 111 luiiiiiiif L ulililll 11 I militant militantJlll 111101i
Jlll i IIf fu ll IMIIIII llllf 451 ll Nil u I WI WII f fI
I Hi tree r In I Is II A t I 1 Lup i > < mnl Nn SI SIsiref i if
1 f i Irfff 1 In II If Itu iif iirftiaii 11 Nittfllt Nittfllti
i iinituini 1 I l > i ill iI I ti sluP tuif to C anil hatuifui of oftl5 if ifNi r r1JIh
Ni 11 us lutiii aifiiu fi Ill it lf I nitfil I itfar itfarMnn Iitjrlssr
Mnn 1 lssr i miiiMiit 5111 11011 II S i I Martin 1 al pals > 1 Iht IhtIHt II llulus
IHt 01 i us Nn cl in nxili I tlhtt trffi It lit I ill illIlilt tIphhsli I It
Ililt t 111111 lIull ssi t I nii 1111111 > ii < il I alsf nrf al Nn Nniu 0 ss sssus
iu 11 II t i I 5I irff 11 for r ur ilif Ilu Itvi 111101111 hsli I Ii i I 5l5Mfup 5l5MfupI ifaTH ifaTHi
i iiiiaht 1 I II Itif K rff I I ur it i uln aio 11 ilnii I I Ilull I I11I
lull aliil ilp 1 IIIt Hi H l > 5u5 u l T fi l I 1011 1011Ih mil milifinlll usu usustied
ifinlll Ih stied lffl tit Itif I Ili 1orI ifrllli Vall u ih I oils oliiliallt oilshullS II IIII
hullS Ill iut II hIl lOlmnlfl It IlIllulel i till Jlii al lulf t al alNI H IIII
NI 17 1 I InrI a > fii 11 I U S I IS Nail S4l5sS In Inilif fl5hi
ilif hi MmlMli 11 Milling 111011 I > iiiaii 1111 il I Ihf IhflTfit hheturr Is Ist
lTfit t turr II Ni n s W i I iKfi 1 I HI isttsuihllp HIII
llro II llp i In n lie I 1 iiiriii lust 1 i militant militantI 1111 1111n
n I lff Is lfii It nKjnHHti III1IH1II ssicinii stl < l it ssu i l uin uinII sssu sssuI >
II I I Mi ls VH is kHiliMillalil 151 ipsllipilsh lfili i mn mnUll 15511IMil 11
IMil Ull 10 > liax h is lfl easel fl Inr Pie 5 h I Illlfil Ih MifllrH MifllrHI I he u
1 I n slpst Lii Kkflii IIO < > lips II ITf il Nn X u M llniail llniailk
k MP In Itu > Hau I ills 1 VttnKf s H us Ipe I a s stlI loin loinifl 101 101I
ifl I in of f t > s ar arI a t tI
110 I Iif I luirlf If f I Niiif ll 5a l cm IIIanr Id nt hat hatlfuf lips lipsun 0
lfuf < l in hIss 10 > 11 u I Iff I n lure 1 lniiriin InIf rail f llmlil llmliliiif II IIor
iiif or IIIIK lflliir III fff rrlal < If I nl Inlin Ih mil Ililih IlilihUHl 1 1Ir IlIuIlIls5ulC
UHl Ir s5ulC if lit II U t II 5 uItii 1 mi anil anilmil 1 hash hashhulls 1 1IIr
mil fiiitrt IIr iiMr sill r I fliau ti i tn I KH1 A lullfr lullfrA I 11 11J
A Ii t lull i lrPSIlslllY > rrt fIII toiil lin > fil fll5lP fI 1111 n thf h urmiiiil urmiiiilllom 54f5IllitiH
llom H u IIIKIIIK i liSSufl ig tin I ll fiiiiii sl51 I I I rlnT this ur I ifiianl iuus si t a vilili vililinhiiln I t Ii Iiis I Ii I l
nhiiln is i liHf I f l tip ti lift Isacis > n iliHf1 al alihf atitus I I
ihf I drfii I Kuntirn ta ru < aiuull IIh j i uniunnr mil Hf HfLmiitin II TteI
Lmiitin I iiiarnnlff I sulpu ru si ie anil It I si < iiilrut 11 roiniiniy P ollllIIII silts gJ1 y i
1 I Ilillianl I I ii ha rut John t Krkrrt drtt A 1 I o Kfllt 1lhIIIIr
4 1 I u Her anil Stark Ir usalhusr < i atlir 1 Mhiiil MhiiilNotnlthltiiiillni ShIIolIhllllloIlnlt tseplep tseplep5sf
Notnlthltiiiillni 5sf ilhiiiiiStiflsf lh I hlis furl thnt lIps th Ihe iltfl iltflt 1 1
t a > oik us 1 m I ii uul II yil tI I iii II b tii fIIh ih I the Sc Miili lif Pi hoist rlOOlIIlIn1 ihf ihfliiilldlnr I hi hitstlht
liiilldlnr tstlht IIlIn1 In I jll IHT IH Mr iini I Ill n r raflis ntiil ntiilI 11 11I I Ia
I llullillnc iiullitlnUssiu NPM NPMi
i limit 111 i lnilil 5 h imii I nn 11111 It l lulf Ii II Cl i liati ls s Ilifil1 Ilifil1i Ii IiS
i IHII ttiiis da for liillillii1 a 1 fmir r sPlit liir 1 > offki IY and nnili anditsfe n1 n1III11II1t
i itir itsfe liuihluii ai II IS rli It iplil nilh 11 Ii psssI e l I uriur f of oftiiilli sfP0Ill r rU
P0Ill > > tiiilli U I Ii iMinif i Is lIe mil 41 lu 1 Ililrllflli iluIrl tsf fu 5 Iff rst < t for flu fluojfman II III I us usI
I ojfman I iinirin Isuus iioi I l niiiiii 1 1 Ihr Ihrlillilinir 1 h h1IIllIIiI lie lietitiIuiuip
lillilinir M ill 11101 In tiis i irnnijuf t reollt of I ii 1 1h iifi on onihf Ipliiii
ihf iii h MXfiiiif I 10 I I 111 Hi lip 10 i rifi r tHli h hIt a afill i iP11
fill iili II It l r I ri i I II 1 ii t I In1 h l 111 > ii fill fillIlllllfll ssiiruipifeil
Illlllfll 1 Ut II IIWld IIIIH IIIIHnlclrHiiiii P55sill P55sillaIctrissi
Wld nlclrHiiiii A lifiifi 1 ari It lnif h hd lsl i u Intt InttIllfil IlaveIIhul
Illfil d 11 11111 il in fu it 1111 iililuiic p 1 nn tort lirti Isrts1 hk k kiImi
iImi 11515 liillmu a t lf f not fusPIIijsl 111 I nriif r of ofllrniilv orsuiP r
llrniilv < i anil 1 Niiiin suiP q p tiiilh n lrft If n IS < I Ir 44l 1
l of r tusu miiiii OlSh I Iinn lllfllS i I i rinintin rinintinIII 11I1 11I1h S SIii
III h lla Iur r > i nmil It 11 stsl anil 1 I In h liillilnn IIIIoC lia lual lualLusI11 i ilfiii
lfiii 11 I lsssd i Mai I iillii I M l Iliixtranl 1111 1111trH lIavMplruilra I IU
U Irmii trH Iis Howr lit Ilsust r l is in r lili hi Is ISis hm h IS Illfil 11111 11111r it IssI iilm iilmfm uI n nluit
fm r Mmkini Io illiriHti 111 lter 111015 to Mif Ifu I nf II IIn lit iiorv iiorvoOi slssryI
oOi I lfl n p s luiililmu hiuus Ill III i I 5 i NO S a i 111111 mnl a is l i Ij Iurk I lrk ii rk nln 11 11r 1114151I n niirnf
iirnf I s r rl I T 1 ilM 1IIn1 III Id iiil f5l I oilifr I rs ur II r re < HIP I It iittnirx 5PM lIsts lIstslIf r rI
I lIf f rr rrsrsl mil 1 Ik I ll his liulliliitf I lfn 1 I h Mf Is r k I
I t i i 1 riiiio rtse plsi of Ilif II I us illoril ion us In h this Iwfii Iwfiiiil I lwpiiS
S iil P PS fnT fnTI 7
S I hi ILII l l Ilsl fur liv us limliliiii 1111111 m 11 Ii Iillormiuli It1Ilth tis
llormiuli 111 rsiiths nf r 11 Iif I II llront Jlr imiiiri sgs 11I lurl Si > < ihr I 1 hu re < < four fourtiir 151 r rI
tiir I 11 shr IIIH li ii U liiii tCI5sihPll itifiil on Ilit II I 1st fi i aisle 1 1II of oflllft ss I II
lllft II I I t llttllllf II IPIl tll Pu I 0 ssh > I ffll Illlftll iu is p P Is su < lf r I ltlIOtl ltlIOtliivfinif II Iloi 1111 1111ststIIiC
iivfinif for r M 1 11 1111 Il m i II < i list > l of 51 tilIsussss > liii < ii II IIItrk III I I
thrfflor I Ii rs hir S ITU Itrk lur s Ia U ifiifiiifiii I lisilulu I S lti I 10 hut < norlliraitl lust I lisausi lisausirtuer i iiinifr
iinifr rtuer of r Ttili 111 h Uffl 5 rs t nnil us lIst Itn trllhor it islipi liinlin rslssitu a at at atniif St StIlls I
niif t Ills fur ihi I It ts Suvuj VII liniri lillIrot > t flnrnt t l oinimnx I Iat I
at a I u I < ta > I tf r II I I sI4iI I four I 5 Ii r 11 ft Mtf t al 1IIr Inry Sir lirik lirikirinif 1 Isris IsrisI Ik Ik11I11
thus II fi titii HI nf II r Ilt llnnl I I I II
irinif I tuiluil4i 11I11 lii 5 on s iiiliion iiiliionitfliii Isi P1511 P1511P
P itfliii Illi I I I us fiil r norlh slurp II nf f Ihi I I tsi nun IIIlIn linn Iiii of Ii r rJ I Ijitusi
11 i l > f I mill lI Ill p niHoii n 55SiliIjlus fiiui nnil Ihf I Is i ii
54 i aIsle J of ri ll hl5iliIhCi ulif 1 atf U P eiuul mi II ll i a fifl t nmli 15111 I Ii IiII I Iil I
il 1 ilif iii I mn sillI lion 1 SI r Ifuis II < ii < ilifl 1 lId Ilvmiilmi YIII 1 I Iiitffnif Ir ItuVeisuls
iitffnif foi r 11 1 Ilimiii 1 hI1 hater II at o s nil 1 of ofrrfiiMiii r rr S St545lWiI
rrfiiMiii r ph 1 fmir f alsIr lor 1 S l rn > rill i iiiiiniifil I 1 m us I So Sou ss ssii5
> u ii5 > iHfi4iitniit i Ifss u ltflsili I HVftiuf a S CII 11 is fir Kinll 15 t I f jrrlfr 1 ii ius lifrB r rn
n 1 5 a i ol of if r I slaus n tulIp r r tr Stir > r > lirlik In uk Irnr IrnriniMit I Iciseill5III
iniMit 11 on I h tie weal I alit lilf 11 of is f Ixirlni I I IJIII iln < f lji ljifffi 111I I a afeet
fffi asphul milli I It of r triirillimn Ih ill runil for inilrfw lilt Irw IPW IPWF I Iriimiilion I
riimiilion n F 115151 105511 III is l M 5111 1 of I It1 U 3 siI s five II IIri Hfort HfortIrul s shr
Irul hr ri s1 tfiif ltiuClhlllI iiif 11 ul I il 1 I hf h < iiittii sujt tu ait > 1 lormr lIar 15Cr of oftiiui ofsgs r rEll
tiiui Ell sgs iiifililf ust 1111 nrnl I 1iHlh Irrrl Ir for llnllnhln llnllnhlnA
A h Mn 1 1 hua rii ill II I n isa I of r T III 0 i H I llii fh tor aftatIrls1 torlirlik >
lirlik 1 Ifiifiiifiii un tli hll fit ripsI I iIf ssj 01 of lh r Purl PurlMIIIII rrkII Vit VitsIt
MIIIII sIt dill II < ifim fi fc5 > < > noilli isif ItI of ip r I7tir I sited r for fori f fi
c < i imll i I Mh tI IsaisrIer t > irlir iS 1 < 1 of r IIIMIO IIIMIOn 54154Ml 54154MlII 11
n i t furl p lirii lsrsk 1011 h riiiiiifiii 1 mi ihf I 0 fii cuss > i a nr nrnf IsIsof I Iot
nf lro Iroshsul 1 < l Htfmif a ChIll 17 Ir il fret rr imrtli rllI nf mlil mliltriil Isailtrei < 1 1t
triil t fur air Hi I he Krl Frlsal liiinn Ir lIsa II l nntlriiifloti nissl r tiisP Ififi I 111I otn otnl 111 111fIfl
rrrr fIfl sit l 4 Stiaf i 11 nf r Ii taNs i no four tiorj tiorjntiipntn tor torr
larIsk r ntiipntn ui 1 ili II lIsa onilioiit < nrrir nrrirnf nrllernr ornrsit J
nf A sinCe nml n1 lupplne Ifllnlf avenue H lIue for
MK cvu I IJ TTK IJITT WAXTKM A TtU NKtl 1 tJTVTK KTT t flATE flATECOLORED A > T TCOLORED n nCOLORED >
I
COLORED TENEMENT TENEMENTIf TENEMENTPROPERTY TENEMENTP
PROPERTY P ROPETY ALWAYS PAYS PAYSIf
If properly managed managedla If yours is s not notGuarantatd ping pingSomething peyingSomething
Something la wrong wron Rzulti ult Guarantatd Guar GuarcjntdBord nrdBord Bord Given GivenPHILIP Giu GiuPHILIP GivosaPHILiP
PHILIP A PAYTON Jr COMPANY COMPANYNew
New YorKs Pioneer Ne Negro ro Real Estate Agents AgentsBROKERS
07 Wai tV I34ih I h St N Y BROKERS TL 917918 Harlim
APPRAISERS
CIT ITT RK R BKII vi INT I ITTE ITTET T VTK VTKTO Tt TtTo
feel thoroughly thoroughlysecure
TO T secure with a policy policyof
of title insurance insuranceyou
you should shou td know that the thecapital thecapital thecapital
capital and surplus of the thecompany thecompany thecompany
company issuing it it i not notsubject notsubject notsubject
subject to the risks of ofbanking ofbankin ofbanking
banking bankin Among the large largetitle largetitle rge rgetitle
title companies of New NewYork NewYork Ne NeYork
York thereisonlyonesuch thereisonlyonesuchTHE there isonly onesllch onesllchTHE onesuchTHE
THE TITLE INSURANCE CO GOOr COOr
Or 0 NEW YORK
135 Oroadway Now York York2O3 Yorkl03
2O3 Montague St St1 Drotklyn tt V YExperience VExperience VExperience
Experience Experiencehas
has taught the holders of ofTitle ofTitle ofritle
Title Insurance I mrlhance issued iss ued by bythis bvthis bythis
this Company that no bet better better better ¬
ter protection for their theirReal theirRe11 theirReal
Real Kstati Titles exists existsLawyers existsLawyers existsLawyers
Lawyers Title TitleInsurance TitleInsurance TileInsurance
Insurance and Trust TrustCompany TruICCompany TruiCompany
Company CompanyCAPITAL CompanyCAPITAL CompanyCAPITAL
CAPITAL a B4fOOOtOOO B4fOOOtOOOSURPLUft IMOOOOOOaUfitPLUA 4000000URPLU
SURPLUft 8000000 80000001M 500000iao
1M Hri4 ra4wy tirt r t i Tork TorkUT5 Ykw Yrk3M
3M 1tSI w Ire1p Ire1pia
UT5 1 rilloa y irrrl 1 1Ceo Jmmf JmmfGeo JatGe
Ceo Ge R Read Co CoREAL CoREAL CoREAL 1
REAL ESTATE ESTATEMxlil
Mxlil II omit um UK llbtrlt HI n nm jr 11Mnt 11Mntllr I Ih hieallnsh
llr llnsh n < h 1 ll 45 tIt tItI1 41 41Illl I I1l14AMl
I1 I t Q 1l14AMl 1l14AMllii AI SI SIGH
11 11I
GH
I hUll
Illl tit it 1 Sjlr alnt Ir IrTU llril llrilTO lispiTIP
TO iirr 11 r KOH III ltllao IM > ii iimTiiii t i IItiltrN IItiltrNSIDEST IU IUIIEST
IIEST mTiiii IEITII lAiiAiii MAIN III 1 jTsfii jTsfiiAVE 6TH 6THAVE 5THAVE
AVE SECTION SECTIONI SECTJ I IIP
h p 141 < p pS p5I
IP S Of r rto
5I ii to toI bi
I I Itnur HMI I NT I1IITIIH I1IITIIHHOTEL IIUTI IIUTIHOTEL IIII7IItuHOTEL
HOTEL LE MARQUIS MARQUISI
I I h Ill 1111 Pol II 11IU 111 I Hlfrtl Hlfrtlvi Ils Ils11
11 11llrli
IU llrli C lliir It I In I i TTJII UE
vi > 1 5 n l lrr rtrei i imi h fumpal nr wmKlUntl Kluntl 10 10vi nDr Ptci PtciS
S vi I If f iiiiii iI l tni I lH t 55 Niunil un Plot tiurin Plot1i Ult Ulta
n 1i M mum o n > ai a i hi r In I Ii wi O i i I 111 111P II IIUN UI
UN P I S Illl I Ill I Ill ft til 5 I Iiiiiini I4IiSsu
iiiiini P IUrit > a us i i uf 5r r tni SsaI i II a5u 1 1in
in 5u Sit 5 li 111 psi 1 k iiiif IH I il 111t100I tt flliri nn h iif iiff Ii
f 5551 Illl 111 It I r flilfr ci h us icr uttMtlf u P CII ls M fftl I liflltl liflltlnf Irt Irth 11111 1 Ii Ii5i
nf 5i t ill h iifft 1 hit Martin hrl Wallr altfr at a 1 u itii
tl 1 MII a I MI s II unit tt half HUM lut S rratiif rIIIIII sjts itt ittiit
n iit < iou in iiif llu fii jt ill 01 js ni I dranil 1111 1111f utfiiut KI KIffti llifI
ffti f fI nnii uf f i Ill 1 irfft for I 11 limn II III IIIIrll IIhIplirhi
I hiirn ill II a 1 5 ul 1 iif if I no a p S x tut I 5 liri liriiirf p pslIlte
iirf tint 1 if u iif niriil at ilif III h iorili > if ci i i ul t nf user r rif rII
if Wfl 5 i ntfiiiif II US ChIC pulpit imili sties 1 fin finIf1 fII
If1 I I tp S l rill If t at II IIid 4l 5 ui uf ii IYtiNMi i 51 t i niif niifiin sal salslIul
slIul iin t lrn 5111 id tort r iiil ilrtfIlini ni lit tlitnut lith
nut I ihul h Ip l II tsar r of r 5 PILl I is pot 1 li I > t lrrt1 lrrt1lui 1 r rIII fCIsill
sill III Ii If lfik 5rI 14 v Ilalit l oniini 11 at a iitt iittnt iiiIIsp
nt Iai iiii i tUf Its 1 55111 lur II t ilt 1 1h trlitnulit al alhf M MIsi
hf h iiihttft tl iiirn sorluer mr r uf iuli tryst unl unlrriif ashtS 1 1I
S rriif I l aMinlf h tot lo The h Pusu1ill inritt II lliillunf lliillunfi 1IIt
iI i iiniiniii it 1 ui uf 5iI i ihrff lire titr titrinrv p r rI pl555t
l555t inrv I lri ro i if iif if til un t Ilif Ih I lii vuiitli susul 10 isis 1 if trI
i alti tti 1 trfit I i i ffft fit 1 uf ii Mapf IIII aitniif aitniiffur ahOIr aSsIulsfur
fur r ihf Ill h So S lint s Mililini luintiaii I ui I a aoil ar aC
oil C I uf ul r S I shiNs n ii titinrt n ti ltisf n lir h > k Ifiiitiifiii Ifiiitiifiiion I 1111 1111h
on ihf III h fail nli 1 uf r Whll s a ltiiiitTlon ifnnf n nr
ii in fffi iiirtli r i 11 l 110 tli Ire tr fi r ilif ilifiii It ItpIshi
pIshi iii C l innHIM I lupiifuPsiIt i > iiiiilit 1111 nl a l ul ulof 1 1r
of 55 r Ifi 0 4ssu il a 1 funr r turv 1 01 or v lirnl IlIdII hr is 1 Iminnifnl I atieniesu I n ntin usI
tin II I lie v lli nlf sI of I ruluim rl II 11111 ui 5 I f lIl nut lie 7t L feet I snarl rl rlr li liif hiIt
if r Ijh Irfft fui r liiinali tlVuria a al alul alr is
ul 55 I nf is r f55s < 1 ill > M tiuiriirv rlr lIlt f Urn I iris k tiiifiii feiuslisIII feiuslisIIIsIll II IIh iit iitun
un thf I h ht a f I aids I Il f I rulKiin I avtiuif is t1 IIis 11 1911 IlQ1I IlQ1Ir I 9911reel II IIfffi
fffi r eslt Ill h of r I 111 Mil ir 1 rssI I fur l liar ha hanI If Ifi < >
i oulft 0 opP ai I a 5 iiit uf r tii 11115 i i MI four rollII lislE slurs slursluts iliirtliu
liu I U I ifiifiifiito to un ihf h riuiih h alit lilf 1 of i 15151 15151sitiil i i itrffl
trffl 1 h f fst rri Wfi uf r llfiiiuni II ustpIllii fiinr fi r r11hll fur furI > r ri
i 11hll IIIM limn l iimiiii hlrrulu 5 5 at II > i I nil uf r fliMm JWN anil anili I Ih
i no i5 I Hi It i f nturv Ilf S hrii h IpsL U triipiiint III I us < i n l Ilif I h iuiil lu III li litfl Piless
less 1 iirnrr of tJmli > > lriil 1 nnil 1111 1111ror nolona at isII r rn
n iif for ffl r ihfrihlni 5 tuiis Iii til litrrnni I H r riuisi 11 5 I i 1555 I i if ifrshrIlapIus f ftin rI rIrla
tin I i i
trilrrilaf Irla iuillon T4 tualea tualeaI l 114 114It < i iIll
Ill I II r srp r r > Slrrrl SlrrrlI lrrrin >
n f Halt I L 1I Kx I1t I1tn
rhiu n I hril Irrrl 1 No 0 = south ooUI utsfr utsfrlt Ul ltlII
Nu lt ai II aII1II > U < l ii atrnnr lIIlIa > Irrra IrrraUr I Iar Irmalam
Ur ar Polo iar lort Uorlllnc Irmtcf 1lrI ulr szI szIksistL4
knivinl I do doafl on n lo I II llrn rll S MI > l lSrtrnt Inl 4il 4ilfpent4 >
Srtrnt nl > fourth lrrrt No t l 00111 south asde asdeIll i Id < lt ltIA
IA frri wesP rt of Uaill4n airnu a rnu 144IA INIr 1IMI4fuir
futir r linn 1 ilwrtllnr irutr IfII IriliC1a > ai mali I ri riUlr astie
tie of W V H II MOOII koockttl II ooLrt1 ilown ilownn 010 010II
n > II d Inttrrioll hrnollr 4Ji 4JiJorrrk 43riab 43riabUteirk
r Jorrrk O 1I ittrrrt No M a lo Hi west r r1 l aisle oIr lii liifrri I ls1fret I Irrl
fret north of nrUnrr tl Slreat tre f inimtin inimtinfnnr IIIalllnJI t5lustIEPosIT
PosIT JI ttorr Ior tulllrllnc lolintnrr olI y susie I to toWilliam I IIIIIn 551S
William IIIIn Uimxarirn lslaIZarlenest IIIVA IIIVAlifit u n nWI
S lifit est mrrrt 1 Not o oa 4U anil Hi 41 1 x oiilhnai oiilhnaiS ilb > l lromrr
S mown on of Prrry P Irrrl IUMKIAa ratl lla Irrrcn Irrrcnl Irreapulust r rlor
l lust r I 3 l > lnlrrr fnl l mo I four nlori on Millil MillilInxi l
Inxi 1 r4illiir air 1 r lalr r of 0 rISen II IIuhn I IKuhnc 5huhne
Kuhnc uhn In Is 0 lrm hrman ma n Kuliur uhll ami Dd Mrlmaii MrlmaiiItumr wm wmnm eImalihhiime
Itumr p parilss rilc I In Itilnrl 1111 1 1at a i5 i5aT < l lT
at T joacru I IXT IXTricvrnth Ut Utrtenlh tI tIf1rnh
ricvrnth ptr irir No s l n Hiulh b Jilr 01 a I1 I Ifrri Ir IS
S frri r rail lI 1 of sutlt avruur a 21 Iaal i i In Inihrrf I Ih
ihrrf 5 h lorii IO n 5 ilurrllliitT ii 111111 Ihailrn hI ltcni IIrnoI hlcllusspli hlcllusspliS ii iiI
I S I tl II Ijrr I let sr il 5 al 1 line on Jlidtf Jlidtfmrnt JudnL Jsidmuss
muss nL lln 1In l ni mibln b t lo laan IlnI lu kttsna lull ¬
I ll tsna 11711 sa in 0 Alan In II mil UlllUm llawlrt lo lotlIio > > iiin iiinIXulnrrrlNo ulalS
S IXulnrrrlNo iu norm U 011 delIhtnlicrst delIhtnlicrstII 131 lilt fmurit fmuritn WI WIMI
n f Mtrttti MI axrnuc Mlllr n11111 1IM II lhrir th lori slOtSulae11151f loriiHrllln onIrllllll
iHrllln > r I T V Wlllrtinal WIhiels rI al a a1IIn is lru ff5141 ff5141ss iir
t ss Pauline llorlor rt al I ilur It on Jurlj Jurljmrnt Jlldrnl Judapuirni
mrnt rnl lim1 fs4t SIlilhtrS uhlri uhl uhli t la lain Air AirUMiia 4tLifstlWI
UMiia to IOIIIhfaIfC tlir I t > r r J Doctor hoelorcasnpsnl Companv inMn inMnNlnn 111 IilPEInrlp i ir I
Nlnn i Inrlp > thinS llh lrrrl Xo X 0 arti k1 norlli f Mr Mrinn Lsjvhas J I
inn Irri r rail of r MrronU atrnlf 3tlll asltlsfsiir j jlour Ir
lour lorr r iinrrarnl llo I hiois n laih hIkeS l 11 11lorri paPlIsirri
lorri rr Npiril > n al a ilnr 01 on JIIIII inl > inrii P P5ae I IJ4 1tII I
5ae J4 tII 31 11 utilril to 0 lairi I br r I3W SooIII Y Mi I Intijrrl Ihi aSPhllJriI i
ntijrrl hi to 0 nrt1 nr morrraffr nf r M J4tP If ttiv in inih Is Islhs
ih lhs to nlalniliT ralnlllTIHlh S Stllh ousi ousiI I
tllh I ilrrrl o oS 3a ami Il 3 mirth hull h slsj slsjI4 lilc lilci Id
i 11 > t fret runt of II Ilrussaiit MM lit avrnin Hn 41s 41slit U UI H HIvi
lit I in 511 lt SlumS irnrmrnt n find slomes iarr 0 0I
I V t Hell S s tjonMr lout Pr llralit romnan romnanrl mn
rl al 1 due nn 0 liiUjnirnl 0111 111111 111111JIlJ1 > l < 81 81iljlTl 9 9ibjtl
iljlTl In Is 0 iaiii A 5 IIIt II 111111 IitUtesIlourneh Ml Mlnllonrnril IIon
nllonrnril Ion 10 > o uirmbrr uirmbrrnr Ir 2l 2lis 1 1UUI
nr is UUI J < r i MIM MIMlimn UIJS1111I11
limn lInt north sIde III nt r frri r rail or orOWnlh ofMstnlli f fHrtrnlli
Hrtrnlli atrnur nlr lVut7liil varaal varaalKqiiliahlr VusealsIVflsiltai55
Kqiiliahlr 11101 Illr 1iurinrr aoc MwIeI orlrlj 1 1I v vII asII
II I lonlll i rl al 1 action 2 tjilt d dl oil oiliinlcmrnl 0 0WtJI OiluussjflunlIl
iinlcmrnl UW WtJI V31 nibrrt Illt In n isle isles U U UII r rAi
Ai s I II II41IM < V nithilrawa nithilrawaT Wllhr
8 T nrnrmaT A llflllM llflllMIuhIt nilr u i I IKiirhlli tIhlh
Kiirhlli Simon at nllr Nu 5 yot oi rail r iluls lift It K1 I feel frrinorth Ir Irhoh feelnorlb
north of 0 111 I ilrrrl 1 p1hlllfIi IUIUI au l a at story storylneJfl1 u > r rnnaMil >
nnaMil aril Stops Kmplrr Clu IIP VsoOsi VsoOsiWotklflg 001 001orkln
Wotklflg t orkln f II romi Ssmpany > anv ts Mfem U fr > rr Colirnrl otian ci I l lilur 5dull I Ir
dull r nn 0 linlimrni UIJMtt ulijm ollbJrootO lo lottir Iiilairs
lairs ti tout fJtl HI illirrl Jr In a rnlJr pllor pilormsllgae i iwuKtuff
wuKtuff nf O 14455111 o I l to She iilalnlltt I IWdi IWdiNT 11111
NT IUKIKI 1 namuit na flRI1lW5IIi flRI1lW5IIiItsl iii i iITCil
ITCil tl > ilrr Ir lraI l Nil ull K I onlh 111 old = 4 feat 11or featWeal I Iwni I
Weal of sH Set Sricalhaiiniir rlh h nnr MlttWII 56 sOalh thlror thy thyaior ihrtr ihrtrlor
lor or > iturlllnr W t II llurw 1I1t n 4 il 1 a arliriitor it 5 5nIrrisIOrs
rliriitor 0 PS < I < > ft llrurron ri riiur a at al al4uue
iur t nn 0 liilcmrnl 11O7IO z1n7toaa 110 > mhlrri la laair 0 I Iau Iato
air Ai It ii7vi 11 to n tin JI plalntlrr plalntlrrM UIJ lm lmSI I II
M I Nlrtiolai II airnur No lO 0 K P > writ 1 tlifr tlifrI slut slutsa ltl ltlM
I M frrl north no I h of llftlh II h aUral 1 jntxMai jntxMaiIrrrcular 2I1 L1zm9Irrishsr UII
Irrrcular rIIr heir r Story IOr dnrlllnt hrrtfTi atwrlCasal 11rral hrrtfTiair
sal air al of 0 all rltthl liSle r 1 whIrls hlh toil ItrilnU 11U I
U Uetrcr JoI r bad on Krhruary t rllr II or lnrr ajareAdjoiraid lnrrAdJ a aAdJourtlftl
AdJ AdJourtlftl ura d to 0 No VavuaMV tta M
I i I E MTOIIIKI 5ltl4 Vantr4 In I Vow York Xctt J Jar JarI > r rurt
I urt 01 s ttnil 1 v uaarr uacrtlrsI AII tlrn lilv lull ixrllrular ixrllrularuooniii psarilnutarS 111 111WUOIIICI
S uooniii rr t nriotY I 1 MIIANI UIIA t tlAah w M tP r rAlto el
Alto 311 If i Nfr r ur urMn u un oriw
Mn iw JKHSK n HKIKSTVTK RE l ESTATE FOR EO EOI 0 0UKI < AIK AIKI
I UKI VKIS hCh Smiths ar farn arpna dtreiltift tllr tIs r ful n 41 41E > a af at
f J AllllL ksfj lI i t J UUONTUN Im N J JFCHMNIIKU a a11BNINIUI
FCHMNIIKU t UiIa HIMIM T TI lrT lrTil4DIS 111JIII 111TPlJhls
il4DIS > A t01 11 Altraetl parlor paro Dtxir DtxirIllKli uos uostuitat r
IllKli 1110 fur u diMlur par firl 1 Coor 0 all con cuatcufur conspuPeurs ua uaclI
tcufur clI ue > uiojtrrtlr uiojtrrtlrTiilTl DaNeulfh niuularakrhIiIl
TiilTl II hIiIl T h 0 0VArT I arg ri orwlrnrnute1 orwlrnrnute1iun 01 cseWilsn ra N Nn
iun n > rlrtaoi Uvalur 0 > itilai tal l 10011 0 opp 01 oppisll oppisllrepspUi4bn > < > f4t f4trfitinabr <
rfitinabr 01101 OAVt OAVtW UA UAaIt I Il1
W or r J IVfiT 1T lar Large r altractU room roomnratl roonillalh
nratl 11 Mrnlxcteil In I all tnipcutmnu Inpucm select fet lora loralinn IuraIfrlll
linn ntuiirtar ntuiirtarI 1I lu1uP5PFh1cturo < a atl
I MMfON tl I AV A toi x 1 ft P Lari and tnJina andsisal
ina 11 lira sisal f rrntfiuI r rn iiil noon > ai a t ininlrnc InVnlsnclunar ininlrncnrar n nrt
lunar fan fanI usrsa rt rtj
I UUIti si ii I Wt tVpuZ rM f farppe are sinny inn front Ir lOI lOInrU < uxon enoniS uxonnru
S nru > furnl tumbI > ii > l rmnlnc nnr staler ater wife loraltVu loraltVuUTII 1000allGJli lueattoarrht
i UTII ST li ai Ili vvivr ST TMu T u Large inucctiur runurctluiu3011 inucctiuriujm nllUIIom
iujm > all 11 lmt 1m itT2fllt < riMCQirnii ew claclil rutlrmcn gns4IlnnenIefrrnumr gns4IlnnenIefrrnumrr11 irfrrrurr irfrrrurririTlf rnllrr rnllrrn
iriTlf n r11 M s1 SJ S I 1T 11 fnrnlhcl uor ou for forII far1lkorn forinulkUen
1lkorn sU I 11 nOrlMlse nOrlMlselionhhI 0 0IICnIU
II IICnIU HIIIN > w wi ttTEI ttTEIITII TIrt
0 0ITII
i ITII hT T 19 M WI ESI Urll s 11 i ftrDt hrDlabPdlarle furnisbed brllarr large and acilmall a andsmall d dm1I
mall rooms 11I parlor 9oor oot auliabltt for iloctor iloctorrunning sloctotS
S running 10 sIster trr lrati4 014 IrLvpttoac ar tut > t caa Ius > labia labial ab abI
I f > ji XT il il ttl > t v wheel irci huufe hailwtBry 120 120runhtj
I furnl runhtj lru uuttli ruoniti hlS ijjrrtor > > rr toaru t iSr iSrPlonr pI pIipalun c crr
Plonr rffcrmr rr ibwa ibwaUNIITTA sbaapM5aifrr4N
UNIITTA 11 1 11 S > 10 S Vrally 1I1 fjriil I tprulteu tprulteuluntl hl hlIIllII f u
IIllII uatiy uoablf i ioovns > om < Aiurrtraa meall ram sinty all II IIo ti tinrovrtcraii iihrotnnnals
nrovrtcraii o raa board UO uptiona uptionaJTIISi ullluna3YT1t ulitloliata51II
3YT1t JTIISi Mi u s KSr s r HrtlHf I rrnl t rsplalsJ nl l J i illita illitasinaI If Ifmal r < f fmal
mal iiiomi 0 rlrct Ie feu rl r I Irnt I tabr tab f iso isolelstn3 u uttrmra unn
ttrmra nn rrferfnre rrferfnreHIM Ion
j jI
HIM I i SI Ml a U wn n arte 101 and nol nolrn irali afai afaitimtnitl St1tScii
Scii > timtnitl rn rion muunps 00 Cfura cell aratlitn 41 5tiu51 huma hujatotutIni i iilll
otutIni otutInirii tn tnrlt
illl rlt M T i vv t > N i Lrrf rrr P upturns m se51 ll flt i iittrtra Ialt
alt ittrtra rr tu L055 r IO41 MIU lAbe sb tab lbn r LUAII rrfri r ralnishcsi
shcsi t i
S
11 M > > tt 1 P i ear t iniiii lurnortabI lurnortab umortbitssu I
I tssu Brit inrM nr ar P l ufptsIea < priiuc foou4 uoC tabo labeI aD
4 L iT erS 3 i attl s tna a runii 9 t with withtuU Uj Ujliu b
> liu bss Ina u c i ir > 1 Poasl lo l ti lsflS n rntrnrr rntrnrrii eflIefltIsIt
ii 11 > > I ts rM sre an anu raah > 111 ai > beer ncrrrunil r ru
1 runil tain u traril icuiai tviiS I alr alrill bt btIII bIP
ill P II M Ir n 1 MIHI W PM I Url 1 kept at II ruum al Un1 asiuntiklefse
xinrtlrrir nri iiaa iU 1 lioau Iu lr Imtesk L fttcll fttclllvril 1011arrlt fsirllJvrhI
lvril IK la W r ror > T ha H i iafPlif < arlor alatl < ft ftUofiur TodliulD
Uofiur 010 arir a nall n UMIIIS ou lMaruianO Iat SII of Ji p pKI 11ITRHIUU i iI
KI nMMiiit I niMMi4 n TIU VTIIItlHlK TIUr Tiu51PlI
tlHlK N f I f i ftnic hC anutnniiMiailuiit jIIII jIIIInn n t ir r rin
in 5 I tfi nirnt auit rlrlultc tl Itu > r nifaU iii iiiliana asp aspsloipa I IIlona
liana ran I ass n ate u > ti nf f ttlarr 1la tin1 b tif is ti aleslratiie laraairr laraairrIrklratiir a1 a1Ihahl
Irklratiir puaitlSnu M > ltlri nu lartr iirlratilc lrIo tjran tjranrl t ra rad
rl 15 cllrllrit m f ll vlan1 An Illlrt llun I all ttrrltv ttrrltvur laru laruI n nb
ur I Ir riUce b 11 alailisiap Uill II > Hi Ngiirr S M S 1 J4IS J4ISMKAInii J Irs IrslitI I1IP1htIPll1
MKAInii litI n I l iU I Hrialvii HrialviiIOtt Ho14IUI Hrjalwasloll
loll Htilr HtilrIlt P 1 1III IE IElll4hM
Ilt III lll4hM MKH rtarlllliMit rll lihiif > ar bwtlh latk latkrbalr tt1cbahrs alo alorb
rbalr rb ftarilroltr Io mirror mlrr Aall 11 nitnir b bIstOas bIstOastlpruIlure < ia D Drlrolll rft rftfnraliirr
fnraliirr all kind I 10 t1 IN fHorifKlri lurHHSu M MUrcailnas 1t1fjrpau1ut
Urcailnas u ilu ran ras1lIii kiln kilnlull 1I1I t
lull 4 I all s Itt Stare II nitnlainr alh t ainiluo li > l CII CIIa tujsa u uHall >
a a Hall I I all I a rm rr inllnl 1111 5 Psi sd frum film an Finn Finniwan 1 hti ni nisash
sash 11 iiillrrlliu 111 IUlirM 10101 SI I UMll U hIll MIlU 11 M IIm IIIII biaS lujNIU biaSIsuj
Isuj NIU itnet itnetIM sslltrslit m
IM nii I I t tIf tGlMl tGlMlllISahS a itn itnUIII
If UIII tl II lilt II ttr s Ir r air trfbnlrai rb I aJ aJtrrijlntf SiI J Jn
trrijlntf I rlln n an aisi I rrUai 1 pips u iitcatrJ sisi5att sisi5attSr ali 1Ir 1IrN fAi fAir
N r i will In I lnrpl Ii reI I I i uin st J i li > rtlr rtlrI I I 11 11r Its Itsa
I all t > aoL III M 4Nrs r rp < tllllO 1 Itt < ll > I I u 1tI I I INI triti tritiru
ru NI I tn Miillniim MiillniimHIT IIusiPlsiishaITI 11 11ITC
HIT ITC TM S SEMPLOYMENT tt tS 111 111EMPLOY iuEMPLOYMENT
EMPLOYMENT EMPLOY MENT ACENCIC ACENCICni ACENCIUlbussiai
II III lbussiai ha haS
S ni S II I it I U 11 f IM 5 i fi I rnllr r rrlltliir 1Ib l mr mrit eu euI
it I P and 5 nt IlnufeShOil rifr loal 1411 lv IPSI I i a frirnr f4 n 515 < S II l Vi 5 5v 1MU 1MUJli Io
v Jli 1 ci l Mill MillIlul 11111StIll fillIt
StIll It II i t AlllchM tin i sjul ai lu UC UCNn halPi > namlifr namlifrail
ail air r rfVrnit Nn I IPtrl114 irl h Ifrnr Ifrnrvi t5CCMlii cr crIorn
vi Mlii All Ilinnf u P t MIII MIIIMl lIliI
Ml 11 I IN I t > l i MIIU 1 IIII Ml I tP V 1 I 111 < i al > mh mha 41 41wh susI
a ir lrsiui wh Ut fiiM ititrir iiIflCPIL JCn iiv Li I isI f iiMfir iiMfirI IllPZIelPs1lsOu
101 I iriilioii n4 ti ant
lilT lITll TIII 1 TU 111 111n 1111Hri ii iiS iiSal
S
l n I Sal II N I NT T VI l III1DK III1DKIlll 1111tHSlHIE
1Hri AttIITOt
SlHIE PlJTttl n1 I SAI Att 1
Illl 1111 it IJIMIf 5 1 lit XIIIIKH 1ltIIIHTt I T HIHIHtI4 HIHIHtI4boll
141 p js Naan lll P11 t Itiont boll Hertkiunii 11 10 flwit flwitlilll
lilll 55 I 4 II TVI IVI I I oprr ilnri to slid aillutili aillutililNok AUI11r asIJsllaOS
laOS alUfai 11r t ir Murk I rrfrrruir floral i lirn lirnVI 1511Ulfil >
VI Ulfil MM 0 MVN1 T 1 1 bill hiSs Sun Jfl utflir utflirI urll
I HIM I Il 1 1 i I I tS p SM < rbanrlrur rhII ihuruiifb mrrnanl mrrnanlt
t PIll n rar art rtprrlinrr rl rirrllrnt 11 rrfrrrnrri frncs J Jua 1 S Sas
ua 16 Uri W Ulb m 1
HIT VnOM T1U I VTKI a VVMAlK VVMAlKMIII 1IUI 1IUIIJIIIIt
p MIII IJIIIIt INI UA ilrtldin ctrral yearn ripcil ripcilruir
ruir wick lib 1 ntllt lltth Ifiy a p triilr not wITI III uurk rlo bums or 0 al alnur 1 1our 5sOUT
sOUT > our rrUriirn jrslujsiusv 101 MII 1I lhilhElI IIKII 171 5tet Vr l TSIh 7gt al allllllMM ithaftlS2K
lllllMM IIIW I VKKM li4 thuiuucblt romjlirul m ijr ijrIrr it itires r rlIr
Irr rntfacrmrnt narm b > ita 1 M 1 rrfrrnr > t Sits llirIIU SitsIs
IIU 1 11 M sl VVVM W I IMIb > l liril 1Ttiimi Irrsitili
Ttiimi rrsitili tIltrhi mili iril s rarii riprrlrnct rum rumlir rumpiis51if un unfr
lir piis51if ir n i roml sal rUu r4151s5u11151 < all < in rrtrrrnr moderate uiiKlrralrUp
salar Up fr IVTTi rra t StlN 1 5 M s Uil r laili J al alIIKII SIlIIh
IIKII H tT1I > TKI M MAlE MAlEI II UK UKHA
111 I HA I IKKI FFEnCs Kh tvifitepI iilfil 111 forTantaU forTantaUMlflllv for Tus laTihllL554 laTihllL554sltpial u uMIaI
Mlflllv llllllVtllCtll II lIT I7 j VI 11 ICr I T r week VNflkonlv
onlv 5151 iap 3 lwrislsId ruiit l niiii WI with II iiroffiiris iiroffiirisn ltfrI1
n hi1IMI I > M i niiiv TI CAH AR IUCiE GE < K ivt Ka 1 laMt i M lrI HI HIIK3 HIt1 sIS
IK3 t1 iiBN i YI r H S > Trl > V 1 yonnc ae man tt ttnrrlrnrnl asnrrlrnmnl
nrrlrnrnl In al Ir manacrmrnl nhllrm and noJ arqualnlril arqualnlrilllh InJ InJlIh
11th llh i 415 ninpunlr 11nl ant sillIer brr niiiionier Inmr for tmnc gas gasant a aanf
ant nc r ami d appllam In Ibr b New ew KntUnd 1lalrciMtd 1lalr an an1llIu >
5 ciMtd gias iMmltlun tiiitttfrrtl rf 1 picfrrrnir ilirn h n to I one nnriyi on oni oneIs
iyi I Is n iusn > it artUrt sells el rtifacril In nifb iltillrr lillr lui luiilrrni
ilrrni 51 i II iiMiBdrnlljlI j all > 1Wil thIllSEM iJIll VNCKS itox I il tin J1n J1nn J1nIU 4tin 4tinllfllT 4jrliEu
llfllT n
IU W WNTED TYD VVMMK VVMMKMBilKs FEiIALEthftfthILS r rnaltyII1
thftfthILSbrhIas MBilKs Clt > ab
fr frbrrlla nIl nIlbrII
brrlla trail 1 > ititrk trio VIIIMIN A 0s4k I IICI ils < > N NIIKII I Illroaj
s4k llroaj llrua4aap
I III
IIKII II l ti ITEI TKI TKIi VU VUlira
i lira > n nK 1 itj 11 h51Mltifl IlTill > i ri v i s 11 s urn urnrMPI 11rll1LIIIf ltl1r S
rMPI rll1LIIIf r u i ItiKK s nlI srilVli 11 t Mi S I 1 iMllrnadia 5 5I hirisad oIal ca caItItulI > I IInI
1 II
111 InI ItItulI HIM 1 1Nl II oCH tMEMrIrhlli oCHTIIt1I
Nl TIIt1I Till II VSUlNIII t aSh ltL hl Mill 1 V lOlli 111 IIIHCk J I IiVflfJili I
iVflfJili C Rr5 Ir 01 III 0 V 1111 ill sa ttuniril tun It man m or orIII a aAble annin anninablf
Able III in Ii i tin Ill 1 rlrrlial work 10 from fU a i r V M to las lasI 4 Ji JiII I ISI
I II l ianinli a IZtI i < l I II l reasonable r mahlI tIm for forlunrli rorb sir
lunrli innnr b undrr oJ own runlrol sr ii proflc la Q i iaUr I
i rP I
slat anil 1151 hones n Urn ti li I inonih aishirj alar Mrpfcli Mrpfclil I
l urliitll 11 ful filL > nrni not no ajuili 11 No ssa Information Informationrlirii InformaslossI
gts rlirii en iinlf lilt Pitiless atitillran II nrntr rns es ai 1 nrai Inlrnteiv InrIbllt Intertlawthat i I
that muni n I iiliiall 1t lh at ihrlr dIsposal < irr oIa sidres > >
IMIN 114 II4 V I Illl lint toil t Sun n lime m mlITlli
111 ITKiHAIll lITlli i 101 > i > rwrlitcii Irltrrt ala tl IIJ 5 t tIfat > S
Linn II VJ 5 lumi Uin A Ii 0 rallKl 111 for rll sr itrlU 1lhrroJ 1lhrroJr rrrl eyedsldrasig
ilrlrr sldrasig r Jii nillnx In vaninlr mI mibrnliml lIbnl trlr trlrpnonr psiflbosse r rbull
pnonr bull SIMS llornlnrliJr 1 IIIIUI u ejiMI I Irll Sal SalVeat =
Ural Veat rll I Ulb IIf si l
TtPKWHITFHM TPEflNITEINI I II II
I H 1It f Ihrrr Ihr b > i rwrltrri > Iwu I Hrmlniluni i innr I
nnr 551 1lilriiol I triiiM 101 like Ilk lo sell mo urn arr
l ilhle lhlf all hiSs nrtr Uanm ala let IarU srt row rowTOIMN cost71flahui
TOIMN TOIMNCURKS 71flahuiIflAhl
1
CLARKS ORIENT IflAhl CRUISE CRUISEtf4
YEll tf4 4 401 141i frr 71 III S 4horr mItts it
INCil IIKIl hlI It lluuinl World Tour J Ja SJ al Trani 1r i
Mbrrlan idbrlolnssr Tour liar ll Illvlrra Italy htslyJan Jan k rrti rrtiK Pd
10 Tours io IIuruue K Mpslf IW frorrim Urilr UpsIreaI
YH4ih I flAHh limit Ilsa IIM w YL YLAll ru ruJ I
J AIM A M ABC A C A All Jl l1 l IMW I
w vitra pa rra n Ziil i tam I
r roinnlrf eulti pIfsss ifrtali
ifAIIMTKIIH TOfHM 41 st ash PaP Vls fViV fViVOLD CIty
OLD DQMira8Qf DOMINIOIILINL LIME I IlAflV
IIAIIr 54KHVHK I
For Old Iolnl I Iomfun Norfolk PuiumouUL
Plnnrrt lolntand Point ansi > r evpurl p rl New > Va roiinecv
IncInr lag for r hslrrablirg > tmbiir HUhmond U tVasblngtoa lilactoal 11 > C
and lh anile ilj H > utb anil Weil Weilrrelrhi SSf I
rrelrhi and Pasnngrr rr Httimtn Mil from PIer I
a N i n tool ot o Votib Moor it vrry wwk wwkW I
dsyatJPM I
W L I WOODBOW Tra
lL1 I 111 t1 t1LONDONaPARISuHAMBUBG
LONDONaPARISuHAMBUBG Ti GibaIta Atgie5 aps Cna CnaIhIllEl11P11
IhIllEl11P11 I t 1 I u ill S 1 eaujI eaujIIIZEH
o 11 I
R psith as in jf 1 sp a atl3tT4I
IIZEH I 55 21 l siisls
tl3tT4I IsI a usa P J Itt it 4 5 5 5S
S ha istElt l A ili U use 0 a nuii st I It 5 I I 4 I lu 1 51 51II
I I 1 I S I I I eb ebI
II nalrtlkt lilt I Aittlill 5 Is I a tIns
I t1uralil tiunslsns ltel Ihshh r I I I I S I II
I isir Iln 4ar1ss niaud abla you F 1 i i II I IS
S tllaiiplir uttletI us I
I II
I Economy TRAVELComfort and andIN Comfort ComfortWILL
IN PLEASURE TRAVEL WILL BE E FOUND IN
SELECTING ONE 0M OF OUR CHUIScS TO THE THEWEST THES
S WEST INDIES INDIESSPANISH
SPANISH MAIN PANAMA CANAL lid BERMUDA BERMUDATHE
ly THE TWINSCREW TWINSCREWI MOLTKE
STLAII TUiSbI TUiSbII
I A 1 MII this I uil rlflt 11 I sslpaI iitnil fi I PS r 5k 5 i H Inter InlfrLtafiif InterIsaWIg
Ltafiif Haw Yerk January 24 Mmn 25 ind 1n Mirth Mar 28 28TWO 2LTWO
TWO CRUISES 29 2 days duration each S15OVV S15OVVSPUING 150 150SPRING
SPRING CRUISE 1C 1 days duration S5 S5OTMKN 5 VP VPOTZM
OTMKN cmil ILIba E TO TUX TH ORIENT MltTII AMERICA AMERICAAROINI
S AROINI TilE WORLU CP TMK MLR ILP KTC KTClr TC TCd J
d lr I rntbrt lmrtlnil railinlaHAMBURCAMERICAN r rHAMBURGAMERICAN
HAMBURGAMERICAN LINE
4145 BroaJwey roawsy N fhw v York YorkINTERNATIONAL YorkS YorkuJTsuILtun1xfuuJ1lu
S uJTsuILtun1xfuuJ1lu uJTsuILtun1xfuuJ1luI
I INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE LINESNEARSY LINES LINESNEARBY
Un lIAmri WItch ielgaph
NEARBY SAILINGS SAILINGSam 51 9ubsnarlst Mlgats MlgatsMki
am 1130 ll lfl il 0ji A7tAYfrM flANi 1I1Ilfltf IOKT IINK l
Mki teiska ll NOVa 19 IIS Is l Iasedoa 4o UlrMt UlrMtJ hitreetPhfladslphlaNov
1000 IM IMArable AuIltlAs IIsP IIsPI
PhfladslphlaNov 19 J I I liooih harbausag 5usbapt 5usbaptSPIIIIE
12 Na Nun SPIIIIE 5tAIp hIE
Arable NOV 19 n nFlnlanri JIieeolsiill llvarooel llvarooellilD
Flnlanri 231000 1000 AM lilD itAll IISI
Nov 23 4ataerp 1ar5 1ar5Tutrnl
T l kl > 1 300 < nA PM y ttlllTt i 4TAK LINE ll lla
Tutrnl
miIlHI8 NOV 23 Z J Jimi rl rlCHUI8E8 a I I lsiiuosIh < ill ii i 11 iiIbllItr hrl boarir boarirT outhataatu outhataatuSand
CHUI8E8 C flUISE iV asiIsb > E1gilha SPUN 45ANlj S S NEW YORK JMy 1911 Ri1SK Ri1SKAmerican Sand Pitittlitirsi for
tPettt White Star StarPlymouth tr ao
American Line 1 1PlynouthChisburg
Plymouth PlynouthChisburg Ch rli urt TivuthimpSa uthamZ i l Pltmoetti l moulJi Chxrdourc Sou ouUimti ouUimtiSfIt ham > t i iM
SfIt a Z I SI 11l bntls 1Ia 7
i1tiaujhpbla ii It P3 p5M w smi Sts 3 41 1 Purt I I
SI 5 4 m 51P sl M a 5 o le i Ill
Now Yonit Qunown QunownAtlantic LIvvaal
5 I P1 iiaI p pu I5a 1 15i
Atlantic Transport Line LineN 5i 1l its iiee II
York ato
N Maw w Y YsrkLdsaii rtiL fllm Olre I1 I i > 5 DUrDa DUrDainarloak
Kl RIVIERA Vl R RVlnnrvta ITALY EGYPT
inarloak Nw I Alt HI a1 XV P t llniiraollir I III IIIPunawassa
Vlnnrvta Punawassa Dr 310 1 to i IM Mlnnrial S tin i a lh Acvrri Mudrlra Itlbriltar AlaUrx hgtr hgtra
a lIhIransie tPsnlia tasIte Alsasadnlsa AlsasadnlsaR
IPit 211113 I 111515 IHI IHItjnmM iu51 I I t sti
R ed Star Line 4 uS S hl I It tjnmM luaoi luaoiNw Jail that thatNit
Nw Lugi Strsnien III the Wdltrrisa ail ailIIsp
Vwfc Chrfcur Ovr COY Alr AlrI
IIsp tri s llI fllWlul Ilismaflhu I IliMijail
I luljnl Nut os 23 > 3 in i > l liputil nr > in S ii < < nii > II 55 IM a relIc ttr l r rliitoaUml 21 21IplIOt4ilIlll
liitoaUml Nut OS 3U I II XU s tiaIrhituil ltrl lll UCL 21 o i iin I rt b > I rvnitl Apr M MMSSENOEH NPASSENGER
PASSENGER OFFICES I rWAY ITEL 2103 RECTOR AMO MO PIEK 61 6 N R WESf 130 Sr M V VIIMII Vrlp51
IIMII II SI 111A IlIflESIShHE5pa tsr iMiiRsx s IIMS IIMSI iui iuiI
I lute lisa llallnrT I line Inr Porto hIlt line Tlard TlardTEXAS
TEXAS PORTO PORTOlritii RICO RICOas
> > lritii t San Ji a II i Mwru 1ft dn r I il + i jrnl iroitntl I Itt IttIsu he heliitft
liitft Isu g rtrr n I Cr 5 rtlnt lSiflaOlPl nml s ot i fi > l untl Still St ill uirluitlnff p all ri i s iInea nNT luirbtnc luirbtnciah
iah I is io Ii > > anil at K poln is S4imhtr Sui i hI f > tii sst l I h p i nrlnrlnJi 1110th 5145 n nu p nmt all afTortUnc 1 lTssrilin p an Mppor Mpporvim iupporhait
hait vim 5 vm ivtnfii I ngb 5 f u vait P 515u nn i 4 trip f ihlt pp > sf r seula < Hni c lpr ln Ulana umtrr iliIr r thr mo most mostaaltlsur t
aaltlsur UJtitp ti u r hf VrV riiuuf lnc NX tlAm Uvitrahl utrr > Mrnnrr U I tour hold holdssii l lnntl
nntl Iam tiar Ji ri cc r X St r sihnrsta nrtlii > and nl fun fsr nllr i i Ii i n ltlritl4 non an Smart VrnrnAtunl
05 Atunl I Ia Ill a and fir faniiM mul M iufui hllf I e vrt p p rn C Psl I M 41sluu ii u ltr Ilsusrhel rh il In i Ii ivrfrrt curnturt curnturtinU tirnIsiftSalimpia
Salimpia inU un 5 Ittu > rtmrr f mi a Pl urL n 1 i u uJul i > from tr un ea M iurk rk N n4l fnrliimUUt fnrliimUUtu
u I Spin rin xtithiKi 5 5 Ifluil hanitf han es SA a > i ts t f i n u Pls ir i Urmtklvn Itysauk I ii ttr IlrSt r Itimil Itimilfull I
5 I i pi s u rSr5 ahustlimdsll
as hllIb I l I ltIl I l S siI IS S pp 115k 1
IHlIf4 hI lill S 0 0b
b full u Ilrr M unh < llttrf Ills re V w 1 I cm At llrtli 3 llrnaiiujtl lirsialIspa N NikMlcfur
ikMlcfur 5 5 I sir UVV NM is 5 5 1 a iiiii Iuuisaasp axii lr P > llilntt 4tIs In tsr irrni visit tlrlllrrrinil tlrlllrrriniliii >
< iii I 1 nt 1 It uii in IIFI r MI I i < w i i IM J lslss n iutoi hUb IhflS w v v a > t tAlgiers p pNorth
North Algiers the Levant Egypt EgyptIndia Egyptindia
India and the Far East are areIdeal
German Ideal Winter Resorts ResortsLow
I recaaIIy Low Kite 10 Australia Tamana Ta m nu and mdZealand Nv NvZealand
I loyd Zealand via Europe and the SUM Canal CanalWrite CanaLlInt
Write lor to Hookltt
LONDON PARIS BKEMfN BKEMfNTUESDAYS 4BRAITAR A1GILKS NAPLES CENOA CENOASATUHJAYS
SATUHJAYS n S SI 1 1HI
THURSDAYS THURSDAYSlu
TUESDAYS HI III I l Ll IICC 1O 1Ott
lu I 4 t ll llI III I II A 1 II > l lIn tt t lbtii lb s iii is i lie nn nt Inn 1 ass I Illmll 7F
In ID S < iM Mini I af afjll si llmll Mlf gte Millit fjtpralpjr fjtpralpjrF < ll > nltar nltari
I lii lu F S lallliu lallliuI auth S Stall > jll Slpinjs Vilin VilinIrliw < i uniirr mn ntir n ili i IS 5 lnliirrrinran HUck HUcka
Irliw I Uui Nut NutKixin ii sia a and I it I tSIlrul aMrrti lflrs nrl Vi Irrl Irrls anil Nub Nublltirllll Subt
I PS aIlington4it liln lnNnk 2 2I Kixin < i > I II lltirllll Minil Iris rlrr 1 I hrttt lss C4Hnl All AllII 51115prlnit
F I 15prlnit itin ui NII us ru ruKttlwrU t list S II s 1 < r lr Vt s uil uilIMlriH iubiII
KttlwrU II Ii Ur II r Un I ar M MK I neal h il I It I i IMlriH nsispsIuullIu nili in P 5 rininu r iiid lir toi lulltl II rli rlilii r lpi
K htiile I llrr 35 > I lIes 7 lItslfIfliIilrr
nIulsnsAso < lii itirils A 4 tt lrn tv cf gIa SlfMar 2 hIaa Y a
TRIPS TO TRIPSTO TROPICS TROPICSThe TROPY2 TROPY2The THE THETROPICS
The moil attractive short cruiie CrUIe out of ofany oFany
any Ametican port it our Iwentylwo Iwentylwoday
day cruise from New York lo Jamaica Jamaicawith JamaicaI
I with indefinite inde nite stopover privilege to toSanta
I Santa Maria and he Panama Canal CanalOne CanaLOne
One Hundred and Twrntyfive Dol Dollari DclIan
Ian include all expenses except what whatyou whatyou
you may choose to spend ashore sight eighteeini j jseeing
seeing seeingOur eeiniOur
Our new illustrated b oaklet Cruiiing Cruisingthe
I the Spanish Main u i the best guide to tothe tothe
the tropics ever iuued Il is free while whilethe whilethe
the edition lasts Addreru Addres3United
United Fruit Company CompanySTI
TT MSII IP hI MIIA ire IC ICI
17 I 7 HaHtTt 11 Irl Hi Hrlor M IIV tfir IIIIu IIIIuCOOKS K KCOOKS
COOKS NILE STEAMERS STEAMERSI
Cairo lo ftiior and Ib rir lhrst > l Calarart Calarartr CIITatfFayrl
r Fayrl ypl tIre DIICIipl 53 llrr II U Ui 3 3KaruebEl
Ham KaruebEl r Drr lie l1 harness Jan 1 aJtalaeeeatiiaS 1ltarnr
ltarnr JtalaeeeatiiaS Ihrdl l flee l > rr 31 5 IUnirr I5smaaestbet Uirt 4n IU IUard Idsad
sad wrrfclj Ihrrcalbr ronnrrtln < nllh > frili frilifor mhae mhaefor
for han srrnml Iatararl Kbarioum l lgnd < anila i iIn e
In 5 aUdllUin l sasitus ili tiprr > Mramrr all ivrrv
llnoilar ansi Irldar liisurlou > dahalirab anil anilarrrlal snilpedah
arrrlal iiranirri fur charter lu famlllr slut trI yrlat trIS
S at lIe iiarllr iiarllrnUFMTAI huaffltlmrNTAl
nUFMTAI TflURC inriiiinerirypi fnchadtng rgypt iinu i Isa4 ni
If II Mlil 5 ML I iniHt I Il TnrUrj irrtrr < nIl Vm sst 31 a
Jan J II 21 l r frli 4 l 55 rr Urn II llUtirt llUtirtClan
Clan Artanfrmrnf ArtanfrmrnfTorus SflangrmsstlsflIJtS
Torus Sh iiTKKiTsrMivwiiriif iiTKKiTsrMivwiiriifTHOS Th lhTM rs FSIYSVII rIlE rIlEltaoklI
ltaoklI Fgee FgeeTHOS
THOS COOK SON SONIJroIdwsr
i IJroauwar ala H and KW M Iif huh ih At MJ Mallmn MallmnNrw
5 Nrw ew York VorlItxka Yorkihki
Itxka Trarrllrri fUrntiri aq s Aft Ar Sd 4 All Allrr Alluser
user < rr Ita lbs Jlorld nld nldII0Il
IIOIMl rHII 30AM I I l IIKIKMIIKII IIKIKMIIKIITOURS
0 Pid00 Pid004ev
4ev TOURS uacj 7 up
Iaeftdlng llo 1111 < rl horr aeurtnn < riir < lon CI CIFast lr lrFa
Fa Fast l T In In Mrrrw Ji 7 S llrrmuillaa Mill ha In V U UNov SIs3Ithhten
Nov stitiltrc lfttliri I5ttilIliJii Hi Jan nn Mm lAth rl lb I IMitt
Mitt lrrl rlrriilr fan tvlrrlraa Irlrr rar > h hfat >
fat Ui Uluiastaieil > iraril tyyUMrtfylUtlun pllsIptsll iS U lii P1111 Intrmmlnn Intrmmlnnapply lnturmiilloriapply
apply Uf A E 1 IKICIIHIIUJK l k asp < iien iienAgti f41tj >
Agti fitnultrr M H Va is lirt 3u nnuilnir nnuilnirw
> SW w froriis llu t11SESlSPk J < Mifc 4 4lI s 94 < a nn nnway flluifl flluiflWay
way 040 4iadisrea 1nlUMi lap SAl and nrf in 7114 I fifth fiftht
1 t nr sun I Irfcrl tarnl r < JIEIIEe JIEIIEeVt III1K < n ft ftall
Vt < > lid Gubee GubeeJ
J cg t isust I5ld 45444 p5g p5gan
an v sanrr afaansgni afaansgniTJat
TJat flaIl all lam fbl ii to i auto aPi i v 7
CUNARD C Ii N A R 0 Illlir Strcn iln Haticr HaticrI ItS Mlrrrl ritii llppolte llppolteHaticr ssppuasl1iI i Slain SlainStrcn N t PS PSssppuasl1i 5 rl rlllh M MIlllir ituli9pa
I arrrt I al itf ii Mif it Slips sAual sAualtt st1imiithItis
tt ithItis trrlrTrrrailiiulimiirlif TeIsgmIhs atUbnuanlpue Mr SIgIPPII SIgIPPIIMOST rut rutMOST
MOST EXPEDiTIOUS ROUTE ROUTELONDON ROUTELONDON
LONDON PARIS BERLIN VIENNA VIENNADIRECT VIENNADIRECT
DIRECT Via FISHGUARD FISHGUARDIlbcuaril ISHGUARDElshguarl
Ilbcuaril and lltrrnanl lltrrnanlMaurrtanli tIssrpoplPllaurcInLs
Maurrtanli Nm s jn v 5 M liiftanla tar tarSPECiAL 3V 3VSPECIAL
SPECIAL CHRISTMAS SAHINI SAHINIs
s I S flAlCE1A5lA MAI IKTAMA lIES 17 tl I P M MJarrn l l5JunsflILofl
5JunsflILofl < Jarrn < lo n Flthmard llirrpovl llirrpovlanipinla llsrrpslsnpanls
anipinla list irr 1 151 n 5 l iiaronla I live II IIGIBRALTAR ItGISRALTAR
GIBRALTAR GENOA NAPLES NAPLESTRIESTE NAPLESTRIESTE
TRIESTE FlUME FIUMEi
i arpathli 4 i nNi I IIH u liar 11 11IAnnintt 1 1Pappnunlj
IAnnintt i i su a ninfi n P450455 sair iiA Mar fl flSPECIAL 41SPECIAL
SPECIAL CRUISES CRUISESRIVIERA CRUISURIVIERAITALY
RIVIERA RIVIERAITALY ITALY EGYPT EGYPTllailrlra
llailrlra ilt > rni r Mirltri Vtllrfranrhr Crnua CrnuaNailr nut nutsile
Nailr sile Mriiinirli tl rhuxsie nir omit a She lrianiirla lrianiirlai
i armanla mm a Ill tm Nni flV d Jan 7 l feb > b l laronla II III
I aronla tini tnni Jan It ItKrantnnla l lVfantnfll
Krantnnla i 141151 niriii new tratnrr Starch II IIi IlI
I i HIKiiAtiiruicAN 4I IItIA 1IIItIA IIM IIM1l iiwalItlTEhplpAMr4p5
1l alItlTEhplpAMr4p5 illTKItlANF i iIlirlpj AIIIJATIC AIIIJATICW1I1Mtt1
W1I1Mtt1 SI1I1S SI1I1Slhphp
Ilirlpj liens A < n 17 I 7 llallrrr Plan PlarrNEW PlanB
NEW ENGLAND NAVIGATti NAVIGATtiPOINTS
B AND POINTS IM IMNEW i1I
I NEW ENGLAND ENGLANDLONG ENGLANSLONG
LONG ISLAND SOUND ROUTES ROUTESFALL MOUTEFALL
FALL KIVEIC LINK Nwir ewlart M inst < l lKltrr rail railptIssr
Kltrr It I s I fri ill N ii fuui IVarrtn Si tarmi tarmili rCM rCMitt
li an itt I Suiili a > i ut i p il stri IlVW IhS54lii
01 n mil iul I5 u 5 MiNri II I S nhrira nn eait eaitNORWICH CasINOItWICII
NORWICH LINE via Nrtvl srw14sasIurn niMo lvllr lvllrvi
vi 5 N II Is > ii I iarM > n II UII rrk ila ihapa lijn I P M MItrrTn 11lTruI
ItrrTn I tl < i I f 5 M Si 5 Hill I P II Sir JIMVK JIMVKan tIJpan
an VI V u II SluIf lMfllJ lMfllJNEW lt ltNEW
NEW HAVEN LINE Kor N nr n Slam SlamPunt n nnril
Punt > rliin r luutfrlut < ll mil Norlh U rf ia > vnll vnlllt oil oills
lt Pie i 1 I II Til a r M Mr ItlC llkhl II SItU SItU1ikl lll lllPITh
PITh PIThTl
Tl 1ikl < l < rt lulrnim and Inormntui 43 Ill IllTlrbcl Isp IspTPhrt
Tlrbcl lOse 171 llfna 111015 < l Jl 1 lira l urllrnil 11 asfPerhtins 11frlrplwinr
frlrplwinr ati 12 < iiilUmli Sltul l i al 1 Tantrr Tantrranil
anil Tolrl Tosr l Ullrrn 5 nit ni al I Iies IiesIE1JJJfI111 Irr IrrHUnSON
HUnSON RIVER HPniMES HPniMESPEOPLES ii i iulsina
PEOPLES PEOPLESLINE p E 0 p I E rrllnt ulsina Vrr isad > sen llrl II In ftrrataj ftrratajSir rrn rrnI Lp
lilsljtloii lilsljtloiiLI
LINE LINETo I PIE
LI Sir jT S Vor w Uln lrpn n ntnrlt
To Albany tnrlt riscLItI lalll Sunlit Mls1lrrpapeals Mls1lrrpapealsCN rlrrtlr ji jiI
I Icr V N n I ICITIZENS
Nrvi CN 1 fllOl iN I nr ItuC ifNS
11 Ill I ril lIes 41 4 N M f I II
CITIZENS C I I V rUUt 1lttiri111tpin 1lttiri111tpininli atupr4p trpsd trpsdSllil3
inli trinirr slop al U UI
L INE Iant Ii I rlttirr IIfirTo illrrrilin illrrrilinTo
To Troy lllrrt rail innnmbiott IIIfIISfIIklflaltuasip a atllianv
tllianv aviS Priy rnr ff1 i iaii iaiiiomtP ilui iluiNor <
Nor iomtP I Iasl ait ami M i u51 MnrMo ami aulonubla aulonublararrlrtl aultrob3acarmleal
rarrlrtl at rrafinaMr rat ratDirect ratI
I LINt LINtS LINtAJPJL AJPJL AJPJLJreviUu
JreviUu Direct Directday S Voraattr 40 40I
I iscry weak day 4JO ai Hal from IKr la Catl Illi IlliMaaas If I II
I zs Maaas IaaamaI > tnm lnar Jisiprv vt Juarric JuarricClly anyscI
I Clly llcfcai UOum 3l 2a0 a 1rriMttaair ft Y

xml | txt