OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, December 02, 1910, Image 10

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-12-02/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

II r
I to 10 THE SUN FRIDAY DECEMBER 2 1310
=
l CURRENT SPORTING GOSSIP GOSSIPVOJMV GOSSIPf GOSSIP11ORtN
f VOJMV AfCrrTasnmKt tfJIT sIuE JIHltI m1r m1rTtJ Kit KitTO
TO IUiiir IUiiirf 1 IGIZ r nOlGUT nOlGUTBut
But Nelson Isonii Conqaerir Itacurt Ktp tpfcol rl rlRealty a aftd aHeady
Realty neranr llOn ami It tiolnc oln on Ihe Ihetitajr IhfIIlattU Ih IhpsiUtcU
titajr IIlattU Utell M anh nt to Sle UfoCl Ilrllon IlrllonUrhor Dritolsietoci
Urhor 10 of Pal Moore I elifal UcorII UcorIfn > elifalOwn
I
Own Icfl Moran lite Ih KnglUlnuan 1lIjfll 0111I1 II who whoknocked hn hnkltICk1 I Ikvckrt
knocked out llaltllnc Nelson ami 1 ha I chal challenged dIIf t4ItkniitI ¬
lenged 1111 tI Wolgat the lightweight than thanplon ibriluIon hII11lon
f Ion has I accepted C an offer olr fum triim nnti Jame JameXV JUI JUIi J tni tnitnffrtII
i XV fnlTrotli lolrolh In tI tight IKhl Volgut hIU1 twentylite twentyliterounds UorfltYttrninits
rounds rnlnl tn II San sn KnmoiMn rII fora for pnpeuf piipiu II3 II3Iho 1101 1101I IIM IIMh < >
Iho I h date Iu lu I tx I > led I in I tin 111 Milwaukee II boer boertolgu ssrttiiut
f tolgu Wollt ttiiut t Iia h ia already ttI atinniimed 110111 that thatlie 111 111i tIUtbi
i lie I will 11101 dl not take tI < m n Mnriin Inrl Iwforv Iro net May MayUK 1 1I l4YI
UK I ti Utter Iit tt may I tfl3 decide di cht in I a meet t1 tiii t une 1 other otherliilUntfcr nlhrIIlhr ot hir hirIii1kiiurs
< liilUntfcr IIlhr notnbl nOII K O llr Ir1 IIrifl n utiil al1 tIII Alf AlfAllell itWtifrII 1
Allell 1 before ro lii 101 < al club tti oltfal II I mean meanwhile 11n 11nhl IIeMfltill ¬
while hl till has JU practical aet tteUt agreed 111 ti I hi > bin bo ten tenround InrnI tenroitiIs
round rnI titli lh llriivn Irm in Milwaukee 1 Ute 11 ste In InJanuary In711nuary I IIanlry
January Ianlry or early url In II February II llrown llrownmanager Iro Iroluuwr IIrownI
I manager luuwr Danny PnIY Morgan Inrmll having Just Justretencd juitreieiii1
retencd a letter ltr to tInt Ihl effect effectrriting eflectrrtti II IIi j
i rriting rrll here hr er from trU the I tIi Coast 011 it on Sunday SundayMoriti IIII IIIIor1 IIIiIA IIIiIAlorin
> Moriti or1 i iH 1 11 Ingin h1 4 ten weeks i ret 1 iudeville iudevilleengagement IIII i ICYIII ICYIIIenIHItII
engagement enIHItII nmI tbt at 1 n i alarv In It I I 14 aid id of ll llfl I iii iiia
fl a tiek i e k Ill 11 ltii 1 1 mean I n no more Iln lighting nlhhna c tr trIh tirthi or orit
it thn Ih little hii Irnn until 111 some 1 time hOt In I ehrii ehriinr hr hrn bruairy
nr airy n > although tt hiI h K 1 I 1 I > Itrown Ur1 I trui n l unxiiu 111 iu tiI i to tomeet t tomeet
j meet him at I the Ih Fairmont llnolt A l I in three threeweek Ihr threewiek
week Mon iMit 11 in I tli the hnbit IIbl of Ir declin declining iteeLintn dil ¬
ing 111 tn thalletiKe dalnl and a as noon 1 as 4 lu h theatrical theatricalunit Ihtl tbeatr1c4tIItt
i unit nl ends noa lie I mil lll be b ready to meet l t nil niljinern al 11 11jnteri
1 jinern r Attcll uel hi old enemy enetit nI want anis to toWaht 10IIM tuttht
Waht IIM him again onl if they tlt come Oit tOletfr tOletfrl together togetherthe
the I fur ur 1 ti uri Uff to t fly 11 Attell ItI harine harne itt ittpOMeI < tla tlaposed U
l posed 81 of Pal PA Moor 100 think he hf can win n the thellatitttelght Ih thelIgbtetht >
1 llatitttelght IhIMtIKhl title tll from Wolgast Wollt and ano I anx anxtlt anitou X
tlt 1 too to Ii beat bal Moran Ioral flrt tr lt so 1 i that h he fan fant canthaL1te an anf
t J challenge halnl Wnlgat directly lrctl wih with 1th a I fair fairchance rAr rArt fairchance
t f chance chal of being 111 recognized recognledK IIIII
t K I < > llroxtn IrI Mho I Ii now 10 a I formidable formidablelightweight toridble toridbleI 1ormIdtilcIfglteight
I lightweight Illhlllb think he h run u whip hl Attrll Attrllf5u tItrIIk 11
t k I iq f5u X tVoLgut IOUMI anil 111 Moore > h i oon 4Hfll 1 a ah 0
1 l h hf he bt b re rIrt reiiverc1 m rtt1 1h the u of an In injured Iljlml haml hamlhe lialnihi
he h v ill II IHI natty rh for any 11 lt of r thewe t men 1n and andhe al attilhe
o he lie h niuld olll t lii > e particularly srllar wrll wrllplea i it I
1 t plea pleai I f he h < ould 110 eel It u crack rk at II Mtell Mtellllrtiuu AtleltIlrnin 1
t t llrtiuu Ir1 u Altill ItIIllhh itcIt jmlluli off ul Moore 10 Sedne Wetiieilay Sedneilay h htl
f ilay tl null mil after the Ih battle he h rf re4ttlesteil iiriited I Ihi Ihis
hi his iii 10ilr ItiitnIrr niei > r to try II ry for rr u niitih fIh nltli h the Ih Ihc t he hecIcti i icle
cle c cIcti r feu > i ruelht tt t iliniiuxon dl thiiti I 11 Vltell 11 I tel I IIn I Iin Ij
j in rtiiierii It inntlituMi 0111 and a wrap cr nI i with Ih I I h llruwn llruwnwho Ir Irwho IIrn n
4 who h in iiior r nltkril Ihnn Ihll Moore Icr would wouldprove i 0111 0111j
j 1 prove Iro rnc iiitrr 1rIIII IItetIriZ tinii it I i lwlu > ed edAttoll
I 4 Attoll u1 ttell prii pratcil 1 Muori lur to I the Ih kie kl ve Teder Tederita ter terday
I
4 t day Ia He I I 1i an iil 1 In I hail tiLl I neter n cr r fen 1 n pluckier pluckierboy phlkrr pluck icr icrboy
r boy 0 lfy JI > ailtiuttml 4i11fl 111111111 I I tii I tliiit I Moore 1 hail hl1 a i dnnxiT dnnxiTOIIH dallr dallrOUIIh
OIIH OUIIh ou pttt iiitu h nifh wh I up ii Ii to I i tin t Ii IHM 1110 uoiicand 11111 iuiit llhll that thatwim I liU t tWlUi I If
f wim w wh h hi he I iliil not 11 i tihC ko too I many Iln ttiafl i ItILIIICM ItILIIICMt hum humwith h hi
t i with llhm Ith him
f Miilit 11 hover Iolr hn it would hite h Ihi 1 unit uU with wlh w It ti such suchan < h han
t an C a 1 Moore had hll lid d Vttell I1 Kter Ktertlnio Iierunto r r1m
unto 1m I hit lit Hi h nollen itleii 1 optn 111 I knew ln that thatMoore I thatIoorc hat11r
+
Moore suffered 11r iutcn 111 pain pail iIII but blt he h never neverahowed ntlr ntlrahwI nershowed
showed t lu h light 10111 jiihiiit indication IUon that he hef h hII hiwnIed
f wanted II to I top ll I beit 1 him b t anticipating anticipatinghU 1111 < 11llr 11llrhi
t hU hi blown llu bto s ami 1 bv 1 puillng 112711 him nith lh It li I 1 fast fastattuct ra fMattac 1 1Ilac
attuct Ilac Moore Ior all iicrtou lIrll at II the th outset outsetand outicintl ltM1 ltM1d
and ntl d that wit i tt4 in 1 advantage iiI llltaa Vitfltai ICC In my 1 favor favorfor rlur rlurror favorfor
for it us oon oti n a li I lie found tIII1 hit t I trtr faster fasterand rl fiteraiit Ir
and 111 could 111 i outpoint 11 bun hll h certied md to be berattled I Irauld 1irati
rattled rati ted HIII II I to I he I Ii i 1 grcTit natural llllral rut Iarj I lighter lightergame Illhlr ii glitergame
game 111 to I the Ih mre r and 1 i ciii 111 1 impro a lot lotHe ItI toti
i He I 1 1 wann 1 Ltiti 11 t < cln IIh h l h liv > v il ii in It iiiein 11 and 1111 put up upa UIa U Unitilerfil
a wonderful olllrrul I light nlhl under the Ih t hi ciruintance ciruintanceIrof sirell InlmII utita liree lireeIrut
Irof I i lorel I rt who w hl ho developed < Moore Moorehud Moorehuil 1 0 r
hud no 11 e ie to II offer 1r eterdty Ir Ile Iletuld I II IIut
1 tuld ut the th I h yiiu oung 1 LI yuiker 1 Vii ker r didnt 1111 Iuhii t how h hi a hi I hiOi het hetiliialltle 11 11r hetr
r iliialltle iIiIi 1111 lit Ic betuns I t uu he h wa a a j iu UI t a trifle Inl t n tie uii uiiuerxeil liiinerd 1
nerd it I III I 1 siirt irl Hi Il dinuge1 Imlld Imlldal iI cy WH WHUM i iaiLi
UM al aiLi > a seterc ce r iiinitliip tiStitti 1 il i t a inn 1 pretntcd lrII1 unS nteh him himfrom hi 1 iii iiitrilrui
j from Irnl m 11 i ot ito In h iiuil Il iiI 1 iggre 1 ireI ireIlcr r itenes itenesMoon I
I Moon 1 nd 1 hit 1 ttil 11 tt iI peu 11 i d urprled urprledhlni I Itutu I
him M I I > o IICK i that I I dlln dtI 1111 n t llnil llnilout 110 flIIhut
out hon h t > i tight tlh fti tit bun hln Iii ut mini 11 tOt it near 1r tie F tlie I tie end nl of ofth oflh r rIh
th ini 1 he h explained 111 I neter met metitch mlldl tonipuch
itch ldl i underfill nrrll tflr > > T rIIIIllkta but I dl 1 like to tackle tacIlehim I Ihim
r him him again alll one time I 1 ltcr Ir the II fourth fourthPtOIJ I Iround Ie
e round 10 I enII iii hi lianllt harll < e I dropped drprI him hll hhnito I IIn jI 1
I In II the I teiiii veli I ti roiinil rull bin hl he h knew II too I much mUchahold i iabout Iah
about ah deten lefenite Ir e vrk r rI for me I iii to I get 01 et him huna hiltitaitli i iagain j
again a ar 00 II I dil nn iii 1 IK t and ulcl a ltd lhit thI ill i l II I van laliThere vanThere al
There u 1 he I pinny 111 of if f htrrt hittlnc hil I no nodoubt nndoull nodoubt
doubt doull hen he trunk rlk Manteli 111 the Ih hu hlk hiiky hiikyllhoJ ky kyKhoJe I I
KhoJe JUIJ Nlniid 1lnlo tnnlillwejittil lIIlrll hook up II with withballir lh It h h1ahlr
1 ballir alr HurK Ilr liii r in I II i ten I 01 round lcl tiout hol t at the theNational Ih Iha t hi hiaItnhl I
National a aItnhl Iorims rln t lull Ilh tnnUht 1lllhl Mnntell Mnntellin 111
i in i rleer anil 11 ha hI had loi II p of 1 epn i rnn nce a arraoii aI aI
I rraoii ra a li liv he h i tin I1 t o fiiMirit flrl fii orlt Hurke ito lr lral rk uho uhoran h hcan
ran al In II like Ilk 4 1 i ri rlllnr rIniIIttIr > naiiim r will a H III I ent nt 1 out outby iOltby 1 1h
by h Tom TII D Kourke nr t make k a mtniiit rlhllr l aitle InlhiI hinitlebitt > aitlebut
but hiI the 1 t Kiiior 11r ii cU > n I t the I h to hraveit hr hitia Ye 1 mini ma in < iring h hrlni hril
ring ril and Id it I Mitnell 1111 HII 1 ti hold tu h ien nn n uith uithhim th oh1dm thhim
him 1dm he I nmv 11 top uf lr hi t ovn 0 oi H incurd II CCJ 10 iii iiithi when whenthe h1
the th tire t 1 hoitei hoiteiUo hUh 1 110n
Uo 10n hoton i n ha h ciit 11 n 1 t flrt rla II llahtwelaht llahtwelahtIn Ihlhlllhl
In 11 OIJIIB 011 Imnohue 1010hl oier er r liere lr hut 11 he I tieS rni rnito I
S to lie t unable nnll n vu 1 > ciir lr n match He I II I Irlpndlr a asplendid t tcplcnittrl
splendid txixer I pr n I hir ha1 toir1 l pum iinihcr her ant a i tlr Ilrt tlrteiist t trla I
rla eiist 1 rlpndlr i rlnu rtnr general ral II I I I N I uilliniz i 111 thing to II t ii int intlacK It ItreK tnetf
f lacK Iac iiomltnati t dm 1011 lomm lotti in s Murnhj t ii rphy rI11 Toitn Toitnhainrnt oiniit oiniitI
hainrnt rnu Shut IIIIh h K Ki I I i i Hr IIri ii I 1Mw
I Leie i ro r and metlr other who I liii MI ci far tlr ar Jiae 1 bttnit bttnitz not notrerfnrded lt lti
z rerfnrded i iii ni challeiikex 11 uith ii nit la finr < l I 1 he heKalrmom lieatytttont
c Kalrmom Ia Irl I I i vlllnif 4 lill tIlt U i In I fiat ihi < h 1 him 1m itli itliaiirbiHtf I ii h hI Itaistott
aiirbiHtf mI who iii m nu t afraid to to conclusion cuncliiMonwith Loncu If
I i with lh 1blI in I
f Iiw r 1netI well the IheIItnrnu i nllforrm iiirnf flh1IhI flh1IhII iintwetzht eUht eUhtI
0 I Ia Iliairhed 104 tiiI Tn 0 IxiV I ten 1 round 10 with lt ttti r11 < UIM UIMOtto Ili4Otto
Otto nlo n i he h Htinnal lnl11 jmrtiinr I ln 111 tilt > next nextTueMla f1 f1Tu
TueMla Tu < v nik1 llh V rind BnI1 a n I if I I hei h he t ini fiil ii I e will willmeet i 1 I Imeet
meet m lark liodm 4 ooil 011 itt in at the I 1alrTiiolit Irmuut 1 1a II I Ia
a wrck ck later laterAt laterAt
I ar arAI
At the Ih drand lrol1 lnlr1 < entril Ialaie IBIB Iala IalarhcreII lonlhl lonlhlrhr11 ionlclit ionlclitrher
rher rhr11 rhcreII M he 1 n f wrestling IIIIO carnival In which whichmany whichnlafl hiil hiilnan
many nan noteit 1 irii IrIIIr itra > > will w 1 ill appear at ftir on the themat t h hDal I Iflat
mat Dal riinre nlI I ho t t liiii hl Ii It will it I I I I r rI > > e whi i hhh hhhman hiii < li limean Iiftxafl
mean > hat hOI ha t taking 1III ti Li ti will wil I not it t h > innlltil innlltilI i riot 1110 t 1ti 1tiIhi
I rh Ihi he i lain Pole 1 ytvk < i will I MI I tempt ml1 ml1IhII to tothrow litthrow
throw IhII I omfenkinland tnletil t n it nil two t Wi other ill her men 11 ii ten ln Ihl Ihlt I lce lcei
i ii < t one iiII I hour tWlr r lo 11 7 llor UI lii > n F and 111 teorife teorifeliothner 4 ii irgi irgihot
liothner Iklhlr hot hoer will w II I It alo Il tt I meet 11 uitable ulhl ii tittI ipoii < > pMinent pMinentIn 1111 I IIn
In time tIn limn 111 hiiitl hiiitlJohn
I John T iiniih pre pldnl preIdcnt ldent of the th New iw York Ynrl
National nlBI IjdjJie Inl rlut dil > left 11 her ye In yeitrlln yeitrllnfor terdny Ir i
for SIII ntotiio II Te 1 1 t where ho he h will ill remain remainuntil Imn ImnInll rctlotlnuntil
until Inll next I Kprinir Inn Mr I1 1 r lintel Iruh hni ha been beenuliiiliik hiitttiIiii j
uliiiliik Imll lu h > plntert for or next I OTWM oa tn 1 with withthe tIlt tIltIt h I I
the Ih renu rI esuIt t that h wntren i tett I men 11 an nr iII im 1 lta under underontrait lifliti liflitiInI hr I
ontrait InI rail I lit < hern te l4 Mithe Iit h a Mm tit ranilill I Ii
Wiltce Viit m M I ir iird I llemlrii II kr thniit and andeirean 1 i
eirean n aiilni Mejer 1 and Ullo Ullonh V IIuii IIuiiII 1 1nlo
110
II nlo flIdr I r lit S 11 I vito II t1tr t1trh
rhr rhrh
nh h fer t r and andand 1 I at I > 01 uufttder IIle I
and Ic nr M r l > ha nc eptii I 1 term termand r I Iititil
and rII lirr lioi II le I wI th Ii > l j here iii iv le 1 will l l
I lii III 1 I Iti I I Imp In1eJ I I
II III it t n o > iliit tjs 1 li Si dIi i irnei
rnei Iir 1 I r KI 1 is > n idgrii > llra > ind 1 Murint MurintIn IIrl
In ii be I IKml fm ini Mr r Hi 1 ititiut i U i ill ni niattend it ituttlenil
attend 0111 the Ih it Nntionil III niring it t rI IttiC I u i isaid IuahiI
said hi that Ih I liii I Minairer Sla LIr uta er Miira Si t rl r a will t II t I reiiriiii r rigi I i ilii j
rlr11 rlr11t
t th tutu dlh tugeiiier with rh MI rirt rii riy > jini uiti I II
Trllrr I Ireautrr reiMirr 5 n lmln lmlnIt 101 101I Ii ut utI
I It I I t I 14 reported rprlr I Im V M Iulpr Itttii inager ci r i 1 hi h of f the theHighlander t 1i 1 I
Highlander Illhlnor Iniid I tr In in I I Ii Iiat lhn Ihl m mat
at I hort field 11 next 111 0 I I ir s r niv mg i tt li 1 1 k I hniifhi hniifhiover I K 1 iu C I i iver
over to I se ond lhl I
0 I u i I Iir IiretiarI r rchiefl
chiefl from rr Hi Portliiul i
Irla me lit l ltear 1 > ii iitiar
f tear ar ito < 10 but hii when he I re rII irt 1 Kr n 1 iti I I
I sfirlng Irlnl he h WI wa a nr ut lie I h Jer v rv I 1 11 it itho
I ho it a triil nil II I lIe the l itirn rn I Ial igii igiiin 1
I in i It lentil 111 runs 11 I > iiin ZIci III 1 111 ii mil 1II1 lie I iiI well welltliit a I 1 1Ih II
tliit Ih I hii I I It hiir lit c i inliid 11111 uuhul < l > ni 11 I I MI icn 1 i i in I Ii Iihthlit I Iliiinlii i
I liiinlii hll hthlit t Iii 41 1 i biuii lUl i rh Hlllniri 111O1 I nreij i ia I III
a I rice titt i i r Itflt nd 1 hi Iitii Islieti 11 Jnhnon Jnhnonwill i
will 1 till 11 In II I liiKirli I ti k i to I II j jind I
ind I Kliir IIr i 14 nut Oh it iill 1 to II Ii pin I y teiilOy teiiiiI teiiiiII
I lit h ll I IH Ihl 1 leiliu l nil 11 IH I greltjx greltjxstrenr IrI tzrtl tzrtlI 1
strenr I r I ri h I i > i l t > i tuikim ia una k 11 I Iui I i > < < ind 11 t l l > isniin enui tt
r K Ii j i I In ttte iis to t I 1 for rrI rone ion itt i ii I I Ii
i ° lusii 1 I i iii tir Mllrhl II1 will tIl 11 Uent 1 II tit lo loth utIt i
J th I n I i iii her i ntir rt r cull tll tllreei Ii IiI
reei I t Iii i i hl I ii itloflril litt l 111411
Hweei 1 o 1 I 11 A U 11 t I provide pri I iii the I I li lleitsir lleitsirsirerifi tt 1c 11 r rstrcrtw >
sirerifi tn t 1 M t Ii but I II i iIt I IIt
It I Iiri IiriIgneil r Hii I I I tforp fore iii 111 i > I on ona
Igneil hlc 111 i iKlether I a ivre i r iii eii I with a II It rrimioifr rrimioifri 111 >
Klether PIet Itr I t r rreceipt r i 1 I 1 i ii I r rt Ir trio I I Irr1 iii iiirpceiItii
receipt rr1 rpceiItii 11 uf Iii h hMoll 1 > t i i i li elinfill I I Ill I 1 tlli tlliIliit 11 ll llr
Moll 11 lo 1 ii In h i ine ii i r i IN INl 1 1ia a t iti I Iii
ii ne I ICV < ijlilr ijlilrFord tiIra fi t l i n it i ir r filling 111 IItt IIttI
I dpv I Ford lr1 I It i ipd ° i i lei her s
Ulonnr 1IIIr > < > ner rr ii i 4 i iin I I to Iln lit litiii
t in 1 Febiiiart hrr r I In I ii Hull II jp lohIr r nlni nlnitut
tut her tt r in ilo I iiit I iei 11 ihi I II ii > i Ii h
iltMTilM In i > Iritxld I II riefi riefilll ti tihIIi
lll I hIIi ir ine talnd ni a 1 P PHlr II r r4 I Iiurp
llirin Hlr wi < H old 11 ill ii I I it t 5 > In eil d
for n imltii Ild polt SI Hi He I II I > 1 jIrhliItI I
lirllllanl IrIUL i 1 in Hie r I It ni1 ni1In liP1lkoknu 1 i
Itookmiker lkoknu k r w s III I not pith I In Ii alloneil iiIIiii iI in inI I II otier ii iiI
I nioiilo ie i l eril erilI IIt I i In Ii I Inturi I k kItookmiker t I Ii
i I iiii j < i ilii ii HM 1 l lo II adopt Hi I tI IMIII 1 I rtiie rtiiei i ip
i n i > fiiini rr ni I uu iie of r n I n > nfi Id t tI
I KeritofUy I Tt he oihei 11 irnil irnili Ir tre trei
i are erioul 1 i 1 > TIIH thi thihe iptiI
he I method t lIiiI of pii 1 iiin 111 lion nd ndI n nI
I I lo It liir r the Ih prue miterx miterxli r
I Iit
I
li liWe I I v i er r uith lh ri i niin II run runeinnlt nl rant
einnlt t > ird rl iU uJ Klnerrt n ill illu
I 1 11
We t
I u I i 17 i i I iiiiv W urirld rhl tiiird tiiirdfr I
11I 1 fr r lnvlortd Inll1 In It finiipunv finiipunviiit
II liii I I I nrlV I
iiit Joe Nltler 0 flttAr lame lameM
1
it I I M II h
I iu lioru liorui
1 Ilr 1 1I
I i
ie I irl ii I > ir irlefe
I i iI lefe I
itt I Ifn
I
I ii ii iignne
fn gnne I r r1114Ipl ll i
I Ii
I ItCc14ri
1114Ipl tCc14ri tCc14riit
it uuiericti u Ii i
II i I i I 1
I
I
A j
I tiOlt tiOltnratrra Iml jug jugWeatern
I IU Imlirate ImlirateI IldlNlf Nets Netsrliev
Nomination
nratrra fh1tm olllnUo 1
I rnllry rnllryI rIf rIfI
itt ittItti f fIhuofo
I I Thai 1 1 hat 1 the th selection 1 f > 4I ll I SIrnn
I utel Iate Iateotf I IeIOUul
f fOolf I SIl
Ihuofo I hlau Itti aju a rde I
I > 11101 1 1nd Si A t 1 1t1t l > x xUnder
Oolf otf Awclation ocIatsott eIOUul m ti I
Under nd t1t r of the tine m i 1 r 6t t trt vivpri vivpriI 1Ir
I
f r n Itiill > anl a public publicetpr ptIliIiif
I irnl ii In I Mr ir r Iuhl Iuhlr
etpr oil of I He I 1 Ii 1 1 lIl lIlIi
by Ii Western SVt r rtu golfer Irr r M I I the Il I Ite annual ii hll1 0 itiiiil meeting meetingI 11llle tuteeti ligi ligiIi
lr I 11 he ii election doe doenot d dn tiianot
I Ii heiiMUIl ii iitnlttg 11 Ill I etidriie P i I lruii1 Iolon
U I Vet t the Ihesign theM1t04 h hn
plf I un ititit I latinary UU 4
not n take 11 tLiIi I I
indiciition ltd ititloui i ii that thatthe IhalI I Itatthe
I
sign n lire tir in I the I h air III r niir li I Its hulol
I of f Ih I hi Western Westernliolf SVet
the nomiiiiiiii nuit 11 ut I I ii i 1 I ertt ertttolt
tl
I liolf sM H i Iii i aniing nl1 the Ih litket 111 for forttlll rrlUl forIt
lulr ttlll lUl It I I has Ila Ita depirtd Ie tt I fr I roel > l Hie t I pltll 11 luau of selecting selectingofficer iIectI 1oIII 1oIIIonlr n g gI
I officer of r it hit h golf iIf 1 a ttstwiaiini Hiallon wiU Thl ThlI 1hl 1hlI 1 I II
I the Ih ticket Ik I which w It ichi will i II ill be I v voted 111 > t < d on 1 Janu January ian 11 111r ti tior ¬
ary 1r or 1 IIrrUlrnt 1CI 1VreLtcnt
IrrUlrnt I It tnium llrjliurn tJ u 1ouUvlllrCnuntry 1ouUvlllrCnuntryClllli Ioitt tIle COUfltt3 COUfltt3Clot
Clllli CI ttte iirr lrnt lit John t t > Cay I lUlck N1f1 ULvn1 ULvn1Mrtial liLwdStitit r i in1
Mrtial n1 ioir lolt i lull llh trrnxurrr ItAulr Olltrr Ilh tit tr C fuller fullerMIlH FatterSltliatikrr ul
Sltliatikrr MIlH ukrr t tlitiIY iiiiur 111 Cluli Itt wnII KTflnry Elmer hrul l lruU IIuLai
ruU t Alum t oimtrv omll ointr1 Cluh Iul iilrrctor Krank KrankI rkI
I ul Uoulwanl lltntrr V t II I Holt lol Detroit llrnl I M I 1ite Iit
ite it Xtolf 11 mwrnitla tn II I K Uournr UUrt ClrtcUnU ClrtcUnUI 1cLd 1cLdIlvb
I Ilvb 0 llubrii f lluntrr lulltr MUlothUa MUlothUaUnl 3iLIloUtLnIltilt 111LlhLal
Unl I lady ln tnd > und an Woodward olani are l rennnii rennniii renaultniettni nOII
i i nun I rafts W V Iliggln 11111 who h is I II re retanlril reizaritcil
tanlril n I uli the Ih mouthpiece 101IhI of the Ih UVslern UVslernniKiirgitus WIrl SVeiitertiI
niKiirgitus lor I It ut retltF ha hO pubhsoe IIIIIb1 till t hi loninient loninientIn tointit 1111 1111III t tIn
In the th an 4iivr orrf JiOii JiOiihlle Jlquihll
55 hlle hll the Ih meuilsr 11 of the I nominating nominatingroiiilnittee nOlllall1 nnilnzttttlI
roiiilnittee 4 01111 have hle put I In h a great Heal of r tune tuneand I littletutu
and tutu I thought Iholhl In II Ihe Ih ciIiit election ton of r a I II 1kI 1kIhh I like ket ketwhich t tw
which w they uincerwly I heliete 11 heIIe an eception eceptionallv eatelitionally 5110 5110Al
ally Al good 100d one on and 11 It 1111 may prnte Irn to II Ix b t u 1I uii < h hgolfers Ittoufere
golfers llr1 will m ask k the Ih iiietion IIUO Vlin 1 an anailinlnltratlon I IlltiihtiuIiiIetrstion
ailinlnltratlon 1111lrlol ha h itat made al it reoitd tor torefficiency Inrnllnl Iireffleteflc
efficiency nllnl in I the I conduct dll of r arTalo aai and ba bamaile hnma Ittintaie
maile ma the greatest growth Irolh In II memberhip memberhipduring lOIr nrnthrttlIltirtng III I IIurinl
during Iurinl any al ait year i41t r of Ir the I association eiist eiistence cliiienre 51 51n
ence n w why hy not Inl continue ln a na 1 mtn II > or if them hl in inofflc I IIIomee
offlc a ttlll llU con lonnL eiil li I ene n
1 cannot anol consistently cIInl approve Iro of the theticket Ih IhtckfL thinticket
ticket in II Its entirety which in II fact prac practically Ir tiriteUcafly ¬
tckfL I
tically Ical amount nlrl to a repudiation rlu1laton of a I policy policythat pol polthi polteFthat
that thi ha h baa been 1 u prime rim factor ra < tor in the Ihf growth growthof jro11 rowth rowthof
of the W S I I 1 and nil which ha h ltaa made It what whatIt hal halII
I
It U I today 10 lhelarse Ihllu lit tarlel t llhrOllhlIr thoroughly represen representative reIlreielttally
tally golf oU asociuion Ulnl in i the Ih world url I hate hateno hl tuneno I
no 11 criticism lm to ii make Ilk i oncenilng the Ih per personnel IwreotiitI ¬
eril < Intll
sonnel 1111 of the Ih candidale 11111 particularly 1rlllrl a aime nI lii liiMont
Mont ime of them Ihl are nr entirely cUt rely unknown Inko to me meThe ntertte
The Th I eriticim rltm l ti entirely lrl confined to 01 the theitdvlalulity Ih Ihhlhil theiiiIyltlidlt
itdvlalulity hlhil of r departing 11rlllt from trim a cardinal cardinalprint rantittalPrtllti 1111 1111lrilI
print Ill it of t the Ih I sot lution 11101 It I I t Is I Ii uliuot uliuotlike ihtitotI ll 1 I IIk
like lrilI I Ik I k hixing h11 ii lie I I lleniihllcan UItlIIIIul It i itt hunt it party iiit Ft y iKitiiintte iKitiiinttefree 111111 iiottt tit1ite tit1itetr
free 10 trader tra iutead InI11 of r thoo I who Io ho b bI LsIiete > llete 1 in inprotection Inlroh111 Ii Iirutcit
protection lroh111 rutcit loll lollSVtttier i iAiilter I IWnlr1
Aiilter J 1 Tr 1ravis of lianlen On1 City < I and Will Willlam Wi SVtIItaft
Wnlr1
lam 11m I mueron mrln of r the Ih llrtniklynloret 11lklIn ltriakIItF Oreit 1 Iurk Iurkliolf Irl i iI
liolf I If Ililli lllb I Itt Ii the Ih I iiinnilttee t ion mlll uittt ice uppoinie1 b bMaor I I IMii
111
Maor Mii > r lutynor I tifltF nr lo Ii lnsiect and Icl reinirt to him himUpon hll hintII
Upon 11n II the Ih condition eiutlt 11101 tOil nf t the Ih I public 1lhle giu bite gol oult links linksat 111 I titk titkat
at 1 Foret 1 Park Iurk In 11 llrooklyn I10kl1 with lil ittt a tiew 1 to toputting II liipittittC
putting them In II ucli h condition n11111 a I iii would wouldput ii iipill It1 It1pii
put 111111 pii an end 111 to the I thi lontlniial nUllal stream Irnl of I loin loinplaints voltpltttit 01
plaints Ihll I ii which w hid have I itlL t been pourtxl lolr1 out itu I by bl the theund Ih Ihali theittt
und ali ittt which ulininaled uhlllh In Dr Ir liutc liutcunk Ira4eIiitik N Nulk >
Iiitik unk ulk s i letter lo the Ih Mayor lu taut t month monthwent lonlh lonlhII titonthtetit
went etit II over o r Ihe Ih link hlk leiteritar leiteritarIiit e lerd y ylut
lut 111 what h1 Mr Ir Trnl Travis will ni recommend recommendhe reommno
he hI alone Ion knows kio The veteran OIrn walke over overI i itlie I IIh
tlie Ih I iiiilriM I DO n rc from I ititit the I first hole to II the thelat th I it itIitt
I Ir1
lat with h that name 1 Inscrutable smile mil milh on onhi ituhtt
hi h face rc hat 1 In h wear n when h1 hen he hl I making mnkll utoikintihut i ihole I
hole In II par tr r for flr Ihe Ih I meditl 1101 core or it I a chani chaniKI huI
i i n Ii KI hit < tkt vpt > hr h u iiIt till 1
dim li am crlol noddetl flOiIN to i rlhll him hll occaionali 1 1a rii to take takea nk
a view of HUH tt tee I or that green 1 but what whatfor w Riot hntror I Ifor
1 for he h did dil not say Ho stood 1 In II the Ih hollow hollowby hoU hoUh I Iii
by h the Ih pond 1011 hole bl and smiled mi and an ho h stood stoodon toIOtt
on 01 the th tup t 01 Hunker lulkr Hill lUl and Ind smiled mll but butwhether hit hitI tiitwhether
whether hi mile ml meant that he h thought thoughthe Ihllbl Ihllblh
I he h cnuldlothe mull 011 10 th the hole holln In four rnlr or that the thII green greenwere I IierP
were r the I h worst he h ever r laid 11 eve eycI on nobody nobodywith lobod loboddlh nobodyI
I with him could 011 tell 11 and ld he h did hi not say sayI lr lrrh
I rh the he brief lrlf > 11Unn iiektion he h a caked ked showed showedHull ho ttowedihitti
Hull he h unuipetl the th possibilities 1lbill of every everyhole everyhot r rhol
hole 1111 Immediately InmItI or and saw the th logical logicaliioilnon 10lll togtcalIOiIttitfli
iioilnon of the Ih haiinl hlwnl and alI Ihe Ih green Iln IlnI grecttlit I Ilull
10 lull I the I lit mil onh expression 111 of opinion olllon that r tilt I j jreporters I Iriqeirtere I
reporters rIrr ould 111 get 01 out 011 of him was wasHMiiuful waIillrll wasI3M
HMiiuful I3M Iillrll iittiIUi roure tour ulr with wonderful ondrrll po poi poihil poesihiIItIi I
bllltie bllltieSomehow hil hiIItIiStttiettow I
Somehow SIhow one on felt that he h had those tho won wonderful wonIrrul wonIerfttt ¬
derful p 1lblll pOiiilbtlltti sibllllie all 1 clearly earh mapped out outin 0111 nutttl I I
in II hi hia lieml and 1 that h hi would 0110 present plnt them themlo Ihl
lo II the I Iti Mayor In II due dl coure 1lr and ld that next ns j jsummer I IaOlflttter I I
summer IIIr the Ih llrvoklyn player would 011 have havet I
4 t golf uH course courseitoAii vuuriIO4II our l
itoAii 1fH1 > MnoALi 1nftLI > rrvs rrvsCall J WISSElose j jIof I I I I
Elose Iof Call for Fa Eaorttr orlte In n Kearnrr rtrf Rare Hncrat Rat > I
at larknomlllr larknomlllrlrR ItkantithllelAttsnNvllt I
laktonI laktonI1
lrR lAttsnNvllt ONviut Flit 1 Dec I i LSprln LSprlnhd tSprtntrii tSprtntriihad Sprinter
had th thl tha call e1 in the Ih rare ran at I Monrrlef Park ParktnIay I
today 10 an three Iln of the Ih event In were at eiz eizfiring lx lxfurlong li
furlong rnlunl and ano one nn other at I five nf Anti n n half halffurlong hiI I Ifiurtonge
furlong rlrln Well WI matched field went nl to tothe I It Ithi
the pout nt In II each h event nl and nl cood flid racing rlcn racingreiiItiI
t Io I IIn
resulted Irnnald 10nal McDonald won On the Ih fee feature feetilt ¬
tilt In event n which wax for all Al age te I at 1 1mlf one onemile totetutu
mile mlf hut It I wax a ai not Ilt In the Ih way eipecteil eipecteilof X1I1 X1I1nr
of chance He II made the th I IIlul
a I to 3 i n ladf running runninguntil runnlnl runningirntti
until Ilul Ih Mrtch where h re Mauler lloliert llolierti I II
17 I i to I I pa ed 1 him hll and Ihoe Iho wjio accrpl acerpled acerpledthe lIII lIIIIh l lthe
the Ih > hnrt iHldo wll il had gUen II n up II hope hOI of r rah rahing eiiihlog h
log 11 but hu In I the I U laM t ii hit i anl lr nI Mn Marter > ter loh loherl B BIrl Itohirt
erl tlre Irl ttrcI < l which eniiittetl nlll llonald lnal1 McDon McDonald 1llonI ¬
ald I upon whom w hor Itotti Iroxler rrllr I hail ho1 been 1 working iorktttgItit orkll I Ilike
like Ik Itit a beaver Ar to I Ii take I the Ih leiut again and ttt 1 1t he hedrew tieifew
drew length lengthI 1IIIh t out lllli arid 1td won 01 In I > hanl hrl dnte ri b 1 half a I alenitli i ilength
1 he h rtimmarle rtimmarleK1r
urmlr
K1r 1r1 11rit t lIar Ia FIve anil alr it half furlnnc tails Ir I Irite If Itte
rite tte l lit < n ninkliuln 1 to 1 won Mu htuky I IIrr ky Ijiii Ijiiiliw tadliii
f liw io i > e u to to trnnil hpllntrr rr tin Trot TrotIrr T Tr TrleT
Irr I to I I Ihlnl hrd lime 1m HT I i7 r 3 1 Mornlnt MornlntMine Irnlnl tirnlngshah
Mine nnc I Ial IarI art > ciif Afnv CnJ nI Murtlrr tAltr lUkc I Ami AmiAxtAtnr An1Ior AflilAttator
AxtAtnr Ior also al nn nnrcmd rnnd rannn4
> rcmd nd Itrr Ilt Hit Ix furlnof thraslnn Iralon I In tiC tiCibert irv
n ibert rl 7 to I 5 won O I rm Krl 11 iiMlr 0 I to ti 1 1Shnwnrr Irnl tecnnI
ecnnI rnl San lio 11 tttJ11 lutwrlli nI II to II bi 1 1 ihlnl ihlnlTlmr IPtiritTime Ir1 Ir1Tm
Time Tm t 13 I 2 i XVMm Whi hIn Klmiu Imr lUmlltou nlllo I in n1 inillIcrt n1a I IMr
Mr lIcrt rt unit Mala a slstrr ilwi I r ran ranTOtol n nTtilrrt
Ttilrrt ILkCr six furlotif t VtAiiiiue I 112itAtu I tt In itir t I
Mul n 1 wnn nnnl nn nna I Utl t ithtu liiuilirll lf 111 3 30 lo 2 Mronil MronilIdA n nh
I IdA h ii i t lo 10 ttfl tlokln t I > 7 to I 2 thlnl Illrl Tlmr I lumnirr I II III
< umnirr Mgnt Iobl umlUnr IuUn May mrlU and nd Jnr Jnrawlft Jns11 Jim Jimsitt
awlft s11 nlo nh 1 ran raaloirih rn rnr1 ranintrihi
loirih r1 JUce hlmeiOnc On mllr titlelontd DOHA Id MrlKiDAll MrlKiDAllIII I0DI
III I II froileri al I in won Vl ttter ur IloNrl tin tinllutwrll 101Itu I
llutwrll I Itu u I ti ru n t tit Ii 1 vront sect nt IV tutu > I > It II r rot > i Go < r < KIU
3 In I tllnl Time 1311 I 31 1 5 liarnrAU rr imli lu I > run runHfth rnI ranFifth
Fifth ll I thin re Miurinn Sti l fartortr aonr > s Salvntimttt ttni hnI ile 1IJ 1IJtelii I t t 01 6 01 01tIiI
I telii 11 1 to 1 S 3 wnn n 1111 Nt Moll t trot ml ItO > Utl 0It lrU < l > lo loI II I IennI <
I urnmil nnl F tlwln < wln I 110 t to if oai < i ir > 0 lo Ii j thlrl Ihlrt Tim TimI
I I II I 31 J Hrnn H n Irowcuitilln raIln MnnirlAlr onrll Mar MarIxmril starbwirt rr rrrl
Ixmril rl Star str her Ih anil nd K4uln I AVI 1 ran ranMtth 111 limittitth
I Mtth llh lIme I lnt tIfle < mr mil rl Ami 1 a litrentb IMnlb ii iiitit t tJ 110
J h KM 10 ilJeli IJI ll i ii lo II won we n > rln llnI rtntle < lle im im2
H e 2 to I I eron 001 n1 l llAnburv 1lbn I 11 trim i li I liaren liarentlt in inl n
I l rt r til I I ihlnl In Tlmr 1tm l 11 I I lin linihnrt 1t 1tIIn
ihnrt IIn i lolonI lcontl Itt Iure nnI nL lni ldy > l hlr hlral Ialo turr turralxi
alxi al ran rantsr rant
I
I tsr Ilt t F fHit n It IIKII 111 iv ititntn ititntnIlln 11111 11111j n s lislE lislERio
RID l ranilr fradl > nellliis eIIIi lna HHKC tVf4 Oul > a 4iallo 4iallofor Gallop Gallopfor IOlt IOltI >
for Irark rat nil nilIt IIb IIbI
It I 1 irc rtt Mexico M 1 lit itn I Per i Helen 11n it ll Ihrh Jill rh rtie rtieIto e ethe
the o old ld on 01 fmorit r fur on nrtte cori ermi n1 l a x er If ei r iv ivlitor v vtlctory
tlctory litor in n the I ji I i i Illo Ii Iii drinde OrII irtuiI etmg etmgtake 1 tIil tIiltitkea
take 11 for r two to > iarolil fit II irrua rriiI4l 1 Irk iMrklotii Irkn hirktoti
lotii I n he flll fl > wa r a aim never hetter Itr than thanI Itl
i to I In be bttuig Idl a I m < her lr coml 1 perform performlltle Irtrt lierirtnitt
lltle itt li were r en r I a 1 i Unowll 111 II here 11 I he li field n11 < < he hemet h hieI
met 11 lodit I In v w a MIIt I ordinari fir rrIUn It hit t I but the Ih t it e ciii v vniuiiiierin vnIr VlItitIVter
niuiiiierin nIr 1 II a hi it t I > li hi I won rr oh tnnii iii I he hr a iittIi good goodlilh 1 1hll
lilh hll ttIi Helen 111 Hrh hroke r tell i ill 1 in I ti motion motionHI 01
HI 1 tin II I ite tart und 1 litli 111 lit lI on ian o4i 0 ru hd her in ina I inJr
a lug I lead I exrl a rl then 1 t hi iti lil 11 t M I hei gallop 111 VII I itlt along ii 10111 10111llht nine to towin It Italit
win In eight llht length 111 in the Ih lut 11m time tln ot f otI
I i 17 > 1 1inlpv 2 2I
inlpv I iliit belonging hlnllnl to VV I Vinke ank k ennhle jiahIelhi lhl1 lhl1I < l
htowiirr I hi ii ii is Ir 10 I It rnnke IBk InSt ii e iinntlir II lint nlhr Itr iieii 1111 1 wh n h hniilv 1it
niilv 1 n t thi ii third rn < e at I llv n t1v and n lialf lialffurlongn h1 htitift
furlongn t ii rln tiilfit lill I I his w a a net II CV er r In I n trouble trnlhl I ron ile after aftertti itt Ir IrI r rI
tti I li 1irrler I lii rlr rrtr went a iltt I ufi II 1 j I he wrnt egttJpr hr iir todav todavw 111
w a I de 1 i iedl 11 i hlllv Ih ntnl nll ionheuentlv the Ii IiII
<
uifcn II I rn i in ti e wa nmtrrinllv lIalv iii a 1rim I I v reitm < d I lour I our ourtrOll r rrl
faorle rl rlI won wonlh trOllI
lh I h imiiiiitrl imiiiiitrli IIIcl IIIclII
I II Iri lune Iv lu Mte n Pit ami n1 n half h1 furlong urloe Pit 11 n nn ititr
itr n UIMIU UII ito 11 1 t won onI H Ittil < I 14r j vi ii I ljimfj ljimfju < n < <
3 u to I I erotiil ei niI i Ail Al I liHiil 112 IZ IM I Smllhi mll il I lo It I IIhlnl I 1I
Ihlnl I lii fit line 1 1m i iw ic Ml 1 ii llAUnir 1n jr 1iAiutlonrr 1iAiutlonrrItlnr ITarlt hun r rI
Itlnr I iitr ur titti II I o > i ooifAll ifjul mitt iillKlon I Ittts loft uiii itt I ran ranwiml limItioni 1
wiml 1 ic ILo ttire rf sit it I firlorjfv Tom Mttraih lo lofmti II tol
fmti 14 > I 10 ti I wirtt ti I little 111 tnlrhtnunt nrhonl 1IC Ir l lr it < rii riioUt I It Ittill
oUt I I 1 17 to I efHiil II M deti rn rf tiC t 0 St tnrh iri 1 h > > I Iln to 1 1IMni tthud
thud 1 Dine 111 I I 13 I 3 i Snoitlnc 4pir plnc hug I 11 tic He lrilulnkle lrilulnkleTrlUrrl lrrI ttl I II
TrlUrrl I citric t AII aisit tji I A it nilAtr 111 lullr I It < I tie Al im 1 1Ihll Iii < i rut rutIhlnl raglitiIii
Ihlnl Ihll lIar J live n nml a t h h1 half lf furlont illt illtI
HH Illrei tile F lo 5 won on Illo Peru ro 1 hat in itnt itntII jn1 jn1I
II I I lo I 7 rrnmt 1 Mark Krnnriiy I nh IIH 14 i llIrrh llIrrhI liirj > liy
m ti I Ihlril tPt rt Ime lm m 111 I 17 I lnnln I IIlnlr tt In lr And m Jcnnnr JrnnIA Jcnnnr1Arr
1Arr IA i Ari Alo I ran ranIliMitti ranI InI
IliMitti I t rill llvtf e Illo 11I firanilr 4Or I stakr Ik tlte n e and nn it itIttlf iii
Ittlf i If fnll fitltiiicr < ioic llrlen IIrl tlarl I Itariee rr r lilt Ionian 00 I IIIrlE lo t 2 2IHI 2A
A IHI M IIrlE I > UiK t tI oil 110 IlIh I irh > i S to I II 4rron rertalil 1
XiiMIr I Ill i l lntlli inIi IJ m I third IlIlr Iliac 11t I Ir IrJ 07 7 J ft ftJiMlrnnil aJ
JiMlrnnil J 1ei immi AriitmirHT ru nl I Ifill o ran ranI railFIfth
I FIfth fill luce 114 tar sit h furlMiic trl flannU IO7 to ltr lrII it iti14 > n noM
101ft oM 7 a to I I IMI n Uitirmi lIn Ion < aiona to 10 iAnii 1
3 1 lo ii I I ii ri < tfll cIt tic l > < lUlll A 10 irlfil
rtlll n I II I I I Jor J Ihtl I hrkh ll S Mlear KHirr 0 IllnmUv IllnmUvmuf II mUlL t timuii
muf I I iltler < m alo aim ran ranM I II IMItti
M I Itti ih lUtir I It one I Ill mil anil I n Uirrnth 111 Ii fretth Jnlii Jot
I Ln nil 11u I Ill itinnti 4On I iifl F 7 to I u woi g Irffiii I Ie I v lie III II Urn UrnMhiilen II III ii iiIl
Mhiilen I I lo Il n I I i iil 11 I llmlr 1111 hI I 117 iKllll II I In I 1Itiltil Ittl1
Itiltil lime 11 1 tnt I aIt 1 Ihttp it vl rlh1 I uili < l al air I o rm rmlnlrrrla it ittiuIrrcIas 1 111I1frtI
lnlrrrla > lla IIlnkrla1l krlltall at a ttHllain ttHllainII
St II iIIAtrlwS ll M tIW N tIii I I io li lileri I 11 iii iiitr h hrI
leri rI 1 bwkcthall > ii itti n oi ned at WIII WIIIIn ill illnun tIitIIIt
nun toln In > I 11 he work t nr rk l ll I andidaie andidaiein 111111I 111111Ih
in it h 11 1 game t largelt iliieifinne ItI lit t tinnI
innI ilti 101 l of r Die iii I tir rII itk t I Mluitr r 1
feaiiil rIt He I frehni Yi 1 lo ii n and I Hie lii 1 ciinor ciinorllefeileil t h
llefeileil till II Miphoiil tlInr > re > 11 1 lo I I ii Oakley Oakleyand I lItkIOSsriI j
and MilMill 1 ll 1 both Ih vnrUv rII nubnlilute III I
I liiif > ear ii F j iiliteil I teil 1 a ohlrlttlnl it It t r ri a I tui I gnie t Il Kree Kreeman 1feeill
man n ill It II and it liii 1 If r I a lit of I the It Mphon I re I ie
like III It tt irllt rat I limlHT I t itt is r Hrnlge II I I nil I ar u i frehtmin I Ia I Ifilite1
filite1 I a vert n reps 11 game gameRarlns 111 111Ra4III uiiniftatliig I
Rarlns Hi Ii frmitvo frmitvoil ralle
I i
1 I it il CaM C lliinU 11 loTltt I Ip J TIlt si siI x xI
I I > i 11 i rnlf ra Cot
nr t I j jI Ir J aI
I > q I fe 1 1 i Henl q d II fj fje 1
I I e inl rI >
i II
r rINI 11 t tI
Ii I INI lilli t li ocr r l IIl iii j jev7i i
hird II I
lIr ere l haiinai
bouth and an Inylor 10 lor a ev7i cn 11 horae tlor rah rans i
s fA
I I1IT1IT
PEACE IN THE A A A RANKS RANKSMOTORIST RA RA1IUTUflITt
MOTORIST fllO1l lIlI iiLII TilE It 11111 11111i PL3TGET KST KSTHKT
GET Ii 17 COM lllltnntual K3SIOX8 K3SIOX8Annual TssWIJI
i
I
Annual llpelliu 11Un Ma Ia > en C rI He Held Out Outlite Oulhi OutaItle
lite hi of Thl CH ime am < lnMircetit InurSfuIIlI IntirttltiItatetl lnMircetitPlaced
Placed lI d on IArtulhr I ulh IonimHler IonimHlerllc onllnlllrfIhollltton oflttillttCfItetoltition
llc Ihollltton olutlon Acaln I l lraw tw Infraction InfractionI lot raitlotla
1 I loiiiiniml Ie uIIII1 mttt ital meetliiicorihe nte lInlr t Iii ir of II I lie r inertrun Vulo Vuloi UI UI1lIhll rtte rtteI
i mohllK > o ilti < lallio iall t 1111 al the I h Hotel 1I1111lllIonl I I tel Uclniont wax waxbrought n nhrollllhl a alirII
brought lirII tilt t In I I I an tI II end 01 ie l ierdav IrI V with It llh I I Ii the lb I elec election eImeI I Ilio ¬
tion lio I lot of ii r orllcr nih rr nml OMK other itt her matter mattermong nU nUUlll 0111 therm thermtttioltit
tttioltit mong Ulll tim > Intter Int r nt it t the Ih vole 01 by h l th thihrei IhIh litthprettr
ihrei thprettr turi of the Ih I organnllon that the IhIllr IhIllrIr char charler charher
her I M < ihanuil tim ti toI r I that I ha t the II I Iii annual 1111I ii nfl meeting meetingmay 1II1itiliA tueet Itig Itigt1
may iliA t1 II lie ht held In I nut it tt t ittnut l 1 ItIlt Sen 0 i CIt 1 orkaloni orkaloniI itrk rk itioe 1011
1 I hi w a m done tlt 1 iie MIV cut v theoltlclal lhIIIIIIIIIIII1 t I a thhtia I tateinent I of ofthe IIrIhlIIIIIIIr i I Illt
the IhlIIIIIIIr llt MKelliikln lItiitiIi older lIlt hr to I Indicate I tti I tea te to theWet theWetHint Ih1WIUt t I1eSV I II
Hint I liii I the Ih t it n aeitttit o < inti toll n i Iii lountrywldtf S 111111 ulllf t ry hi ite In U Udeolred IIcllrlllr i tim timtIcaIreil
deolred urowth time Ih thl hi > mutter of the an anniul allulI1 sitiuitial
niul metlini lit i ti I i thing llIulllh the Whrll e temcr hate hatebeen hn havelmt I It11
been hittlini lmt I I tu i f fur r thet tI I It a felt lal I lit I night itit ii I that thatthe I ha I IIhii I IIh
the Ih had gained H tug hi Iont xjinl i iIn I
In IIIhlIIlIkIIIr I n ihe I It niakeiiiof hit keti f the Ih I executive m tt plltivrnlll plltivrnlllIh llti VP mnunlttee mnunltteethe inull mit tee teelIt >
the Ih WI ea re imil I npretciitallon of a ery erydecided r y yileekie 1
decided hl1 I > oitiii ri I ii ii I the t li i took ii further furthertep fitrt iter itertl
tep In Kit KIlllIt nig Ill It lour ttit r of the Ih t It eight ofllcinhlp ofllcinhlpto iIi iiti i ito
to tint I bet I > eclion ttt 1 tail If I I the th 1 Iti plan of r other oh her tear1 tear1l rert r ri rim rimI
i followed the itt Vt t t will r Ill hate the president1 president1in pr idII idIIIII
in HH Iin and Hill I Hubert P I llooiierof llooiierofPennsylvania or or1IIIIIanl ofI
Pennsylvania I iili I vii n Pu who wi r liii wa ivam tlrt vicrireldi 111 111litI > nt ntla
la litI t year wu II tta electeil ItIIIithllt pie tiititrttl ident rrtcrday rrtcrdayIhe rl4raTllf
thin other oITIcer rho hll hon en were ro Frank M MJoyce tl tlJoyce 1 1Iu
Joyce Iu MinneHota M llrt t lc Ierptcatletii pre ident K KDonald t FIhtntthil I IIlnnII
Donald I Illlnol fccnnd 11 vicepresident C C I IItonifleld IIlonlllhl 1ituntlielil
Itonifleld Ohio third vivpreident K t I IWh I IWebb IVeil
Webb New ew r Yorl ork fourth lrepreident lrepreidentr I
r I 1 11 lIkr iker t alifornla fifthvlcnpreeldent fifthvlcnpreeldentJohn IlItlt vleepreeideulJohn IprIeIII
John II llrook Connecticut necretary Irelar and andII 001 001II I
II A llonnell New Se ler r ieraey ey treasurer treasurerThl Ir treulalirerrhls llrr llrrfbl
Thl year r two more lcepreident were wereadded weretithtled
added For or lain Joyce 10 wa wtia n second olld 10 10110nlil
presilent and Donald third teepresident teepresidentOf I
Of the twentysix member of the executive executivecommittee CtattVeiotunittte
committee 011I111 two are ar from Ohio two from fromWl frlllnWIollII trainWtrvottiIii
Wl WIollII conln two t 1 1 fromIllinois front Jlllnol I and 11I1 one on each eachfrom eachfritii ch chrr
from rr Michigan I irtitit it I tub t Mi 1i l lttIl1Tt ouri mid Cali California I all allrllmt all1grnhit ¬
fornia V C Ilitchrlder I again chair chairman hlr11I ¬
man 11I nf tlie I h he ejeiutlvt In omiillttre omml of which whichthe whhhIt whichthte
the It member tnIIII are areIe IIr areiea
Ie I iea i ii It Spciire Mncaehutiartta MaHachu etl A II HKnoll iiKitII I
Knoll 11 New ll ork J 1 K I oghlin Ma Mtim44 Mtim44lhlutretiri a achiiett
chiiett hn Frank I Wrhli rbb New S ork orkI1I1 D Dtonterve Ititverei
tonterve I1I1 r MnMaihu Mtte4attiiieetls etis I II I I Vail 11 Ohio I Il II
l M 1 lloliliienii t 1nI1I1 iiunet tlctit II O I Moore Mooreioniii tInor
Woll 55 euohl ioniii 11I K I 1 Walkr SSti I I sr Califortiii t ollrll at lfurttlm John Johnllancroft Johll1I1I11Irllll J nititliii
llancroft liii tiirtft Vermont rllI1I1 Dnxld 1 Pit rtI llreirolt Ii rmrol I 11111 I iii iiitint
not Slednum S I mlnntn llent IVnntlvania 1ttnv Ivititim C l II IIClllrtte IIHili IIllitte
Clllrtte Hili onnectlcut < > 1 H Mwards Newr S S11fI ew I Ilerey
lerey 11fI 1 iaey Paul 1lIlIll C I oIH Ienii Ietttiii I1I Ivanla Va onh ittut 111111 111111Crrll 14 Ldwln to totiearg I IS
S Crrll forite Michigan II M 1 Howe Ito Mar Marland Marylariti Ian i
land lame l I r Droucht Nl Svtacottmtu coniu II u C I IJ1I11l1 IQiligic V Vguigle
guigle > I lah S l II I apen 1 Mlaourt MlaourtMuttl Ml 1I inrl inrlSam lIr lIrllIn
Sam llIn 1 Mkimon Virginia II I Cordon CordonOhio torolll lordotiohio
Ohio t lhtrIo1 harlct M I > oe Khode Island K K KiKdnnnK tIlIrll EEtIwartla
iKdnnnK EtIwartla IlIrll initial K i Ierrhe Maa Maachilett Maaelihittetla
chilett < S A Miles II N A V M and alulUrn alulUrnII Alfred AlfredKeete lfrel11eves
Keete II I M MPre MIrelInt I IlrIoIol
Pre lrIoIol ldent Hooper announced only onl one onechange onllhallilo onecIimitate
change in the III national board chairman chairmanship ehlrml1nhi chairmanahipa ¬
ship hi llownrd Lonastreth of the Ih titoi titoimobile 11111 1111111I11 iltIittidiIe
mobile 11I11 11 Clllh I lull of Philadelphia succeeds nol Powell PowellKvann lomm cli cliIana
Kvann 10 or < > the Ih same iluti a 1 chalnnati of the thetournlng Ihf10llrlllnll thetomirtttng
tournlng Infonntlon l oard > rd Tbe Tb other otherwho nlhrho githermwho
who ho remain are IIr tool < ood road lieorge lieorgeDlehl tlorllWhl I Ilihl
Dlehl lcgi 1qlalhe latlto Charles Ihaddeu hI1JI Verry Verryand rrr rrrnd 1 err erranti
and nd contest S 11 I Itutler lioliert llnice llnicewho tlnrho Itniceho
who ho ona ai a secretnry otar will 11 remain in charge chargeof hllr hllrIh
of the Ih natlora1 beailijiiarters touring mint Information InlorInAUOn minttnatlon ¬
mation bureau r tthlh will 1111 l Ii > e greAtly ampli amplified 11111111I aniplifle1 ¬
I fied llejiort Irt from variou htate were rer rerI
111111 I made by 10 I directors representing rlr IIUnll tho thoSlf thot thottntea e ehtate
htate tnteahr i iDr
Slf Dr Howe to of Mtrylanil offered a reolutlon reolutlonthat
that was unanlmoiily ndoplml nlophlalllllllllOn nlophlalllllllllOnIh citllltig upon uponthe
the Ih o nlTtr > n < er of r States itI isuing IIII regl rPlIllralion rPlIllralion11n reglatrattonllcenaea tratlon
license 11n to notify the Ih executive 1111 ofltcer of orIh I Iiii
the Ih 5 1 A of offences 01T1I against llllln1 the th State 81AIIII State1mw
Ian III by b t lolling motortsM In order Ir that the Ih IhI theaisoejatlori
I association may III titA take 114 action through Its I ISIle ltaState
Mute iMxIlr iMxIlrI
A statement IIInl of the asiAcliition IUon gives Ill thl I i iWhile
While the lto profe 101lonal loial element figure I
moMtly In spettacuhrar pectacul lacIlr ar high apeett t ee d < com competition coinpetition ¬
petition lIlIun there th hn h hair been t n mark < Indication indIcationrateiittr i irecently
recently nh that Ib private rtI owner iwn II ra may m lie I Induced Inducedto I
to participate > In amateur nllll etent III under 1II1I1 r the theproposed theproptiatti
proposed new definition barring from thl thlcla Ihla thimchina
cla china a the th driver elM whose ho trade affiliation affiliationgive amilatiottitgi
give gi an advantage > ot or er the Ih man who wit h com competes cornlatee ¬
1111 petes for or the Ih port > Itself A resolution rI reitiitliinttered OhIU OhIUulTtI i ioffered
offered by Chairman Hutler of the h contest contestfommtte Itntiatmflflhtitttte nl nlnunill
fommtte nunill wa a Hint i the Ih ConIcal onl t board boardcall hollrelrallllf hoardrail
call rallllf uppn On > t club nh h to 0 encourage ama amateur maIr ¬ I Iget
teur get Ir i r iiui a It i > moble to competition nn pet I titi by lnter In tereal tln tlntheir Inc IIQthlr Inci
their i 1111 F ineintierK teruile mlI ri in vsrioti vim rj form in rta of r i nte titeat titeatOtt I t ton tn
on n road ro I or track or it r on n iour etir4 e proj prlrIT prlrIT1pllfPri prirIiirparii > erly erlyfirepared
firepared for Mich ontesis ontesistl < onl onlII
II was w Wa also S re renIvd olve hd < j that Ih the Ih aoelatlon aoelatlonempliatlcnllr auneIat1onempiatmenity
I
empliatlcnllr mll I Indorse 111110 the Ih principle rrIDIrI of ofFederal orror1 ofFederal
Federal aid In the construction of t highways highwaysand hlK hlK11I0 I I4ifld
and that ll further Indorse 11Ilo and nd urge upon uponeach llpondl ltponciii
each dl of the Ih M veral > rlll Slate Ihs lb h permanent permanentapi 1rmn111lnllnplll tartnAlteltttIalntrttiIt
api 11lnllnplll ilntm nt of lf f n c immlloner ommllt8lu < r or r com Cantntealottera m i itmslonerii I1nIno
tmslonerii and nn the Ih adoption of desirable < IeeJrnblehIghway i ihighway I
highway hll h a law I and proixr provision IllIn for fornmking rorlIIk fortiukittr
nmking lIIk the Ih rame m effectlte effectltestanding itTertiiatjncjtgtg ITII ITIInellllr
standing nellllr tnn of r thanks wns w given to toI toTawt
I Tawt > wi I l H h > tatir > iiie the Ih retiring president presidentcommllee preimidetitS
S commllee mmt waeecter1 to I firesent a me meinentnof In InIIpl1llhllrrm 1flttietttn
inentnof IIpl1llhllrrm ttietttn 11 lil tertiijif office President P lclfnl Hoo IToIr IToIrw r rw I Iwit
w wit aiihirieil to Hptmint Mnl a committee to toarrange t tarrnnl toarrang
arrange < fora Ir 11 tiTill bsrniee bsrnieeTinr AIIrl
I
Till ron 1 rnoTntt I 1 TRAM TRAMMurrr 71UIOIurrul TE4 1 1tluereaitul
I
Murrr OIurrul ful > aal tal cadem > Kleten tI ffI In Intlletl In1I1t1 Inltril
tlletl to Ner York YorkNN ork otk4rOttim i isxrnl
NN sxrnl tpnit De II > I rhe fh h members mblna of the Ib hitasai j
Nital 1111 cademv no football team Ia the Ih victor IMo
of la art t Snitirdny ORlurel < in I the Ih game ngalnst a ln 1 the Iherm Ih Ihrm theSrtn
Srtn rm r lad ii ill 11 be ii the II Biie gtzpla 11 i of the Ih riitll riitllnle rllllII
nle at I 101111 haotlittion o laton on In New IW ork for part of ofsnturdar oft4attrinr r rSill
snturdar Sill II rei II and no Sundny Till I hi Is I n privilege privilegeiirh prtIIIlIrh
iirh a no mlilhlpninn III bhl > IIIII II or et t of ndiNldpmen ndiNldpmenhat
hat Iii e ift r tixnl I I in it the h inemor of the I ti oldet oldetoflli 01d1nnhr olIetnthher
oflli nnhr er I Ihe 1 h trip IP ic n pe 1 IH ttt I token k of ap apfire tiplr p plrIllull
fire lrIllull lr latloti of the II work olk of r the Ih train on Sat Saturd SIII Satirihi
urd II irihi irihiI r it itol
Inl I ol ttohert M 1 fIlllnln MK nipon i > the prime primemoter frhnI
I moter n t11 er r from rro f tntl Ihe I iii Neiv y w rrk ork rk end nl while hil the theprtt Ih IhlrI i lieriIett
prtt riIett ilege 11 nf r a t < cefiitng IIIn the 1IIIIlIallu 1IIIIlIallulIr in lfl4itOtlofl itatmn wa 1 im imP imPirpti e ei
i urril lIr 1 largely IUI through tin ifTort of 40 40lIlanlrr < om ommiindcr omgwtniler
miindcr II K ivont 4 ominandant of ofinidhipiiien ofI Ir Ir1IIIhllI
I inidhipiiien inidhipiiieni tntilt toni on onlie
i i 1 I he h thirteen I Irn player ili > era who ti ISO were rr In the thIlAm thIlAmr th game gameof gameill
of r I4 laM t uturdav tilth II III eeten 11 of the Ih princlpil princlpiln girtnrIpiIitiiitttttti > 1 1IIIoIIt
IIIoIIt n ill iiiukr kl up i the rh h partv of mid midlii iritilni
ni lii 1 I I > mcn In Ill and IIn Ii nil Ittti offlcrr who iv ho nave ha vi been beenptomtllnt hn1nIIInl hem hemjUtotltnt
ptomtllnt in nllilel 111101 tat it ill ti I IIMI III fe of He HeliillnlMT n tieIltti
liillnlMT 111 Iltti Ihe rh tmii 111I1111111I11 ni it lil titt > meii it ur rhi 0 I > will w IIIIIIk I II take tat k the thetrip th thIrp t Pie Pietrtt
trip ure er r SVrlVht nvht t Im 1 I oftln Douglu DougluMirnng jolgltl 111 111rrllll
Mirnng l rrllll rn lt llumllioii I I it ni lit ott Klmer 11 inr Weem llrown llrownlililmt IIrowlIlIhril I I ro a ti titI
lililmt tI brit Soacil s Diiltnn und UII101 nit Iodr 111 Ihe Iheet 1 hip hipalit
alit et en 11 lll 1otlllI tlllltr 1H ire tet p1 1 to it he seleetnl seleetnlTin I
Tin 11 officers 1T1r who t 10 Ito wil tvi 11 I he in n ihe thu h party are areI IIr IIr1UI aretrunk
I 1UI lent Trunk II llcrrleit lei I I roach of the th th1t11II i itiiim I II
tiiim I iiutt IieiiienHntlonimaiider I ion I mOnt 1 tIlt 1111 ttiier llarrl I nrri Ijin Ijinnlng Ia n nnlllil nitliig
nlng ofllcir 13 rharire harl or athletic 11 Prof ProfPaul lrofI
Paul I iti 111 J 1 Dahiell I Par 1111 ii cli I ieiitennnl1 I ittil It t I ommander Ct
lJtrl l orl li 1111 sllp llellt Knil ro1 II Poleet Lieut Lieutlinni
linni 1 it to P I Ijinnnn 1n ttion nnd Itgti I KiiAign nolllll11 it J 1 II I I Ingrain IngrainCame hueraIII1tI I ttgrn go golIlItI4IiI
lIlItI4IiI III1tI IIilII4II IIilII4III
Came I nith lth lcnn rnnhanla > > lianla lIkely for Nest e ft t tj I Ii IScaaon
j Heaxin HeaxinrMlitnnnf ScaaonI am am4II0f
rMlitnnnf I ttllitflit Ma 1 I II lip e < I The Th fact tli that 1111lInnr1 thatiIuitVtirl t tHarvard
Harvard i La lo pla oilt lr one on b taihinti > eball game gamewith CantoIt
with 111 It It hi Prim 111011 I ri Ii etoti next fl C I firing hr gi i that t game 1111 in ini IIIIlInn I II
i Prim IlInn I rtlu ton on May I 7n O will 1 III ll drpflte tml Ilpnl Ilpnlhr taIcntaitc ni niMTC
MTC of one nil hilt 111 same an nlll nt e lin I t I in all it I I prolnbllitle prolnbllitlevhe r prolitlI ln > 10 II Itt III lea leaii
vhe 1 ii iibflli e of till billtle will III he inadv Up Upor upnr I Inr
nr lit I one nn here nith wit 111 Pu Pennsylvania PennsylvaniaHart Iinne > itxiula A AI
Hart II I I i r r iirdCennt ii r 1 I rnn I Ivnma I Itlut haiehnll I I gntnv nit to e 1 ha on i ithe i iIII iI
the III I ho aril it ru a for next n I trtw nng < and a 111 If arranged arrangedH a rriti g I II
H I now n ft I C erm mot like I I kel v s will a III ii I b > > the II i Pt flrr n r rrr diiimotid diiimotidtn lit rnoti I Ihot
tn 11110 le biiwcen h1 it ioti 11 the It i riii ClIII1I > m and 1111 the th fl flind JII 1lIIt
ind It liii llhie ill ince If atiNtii a t ii 10111 4 a relation r Iimt boa were werebroken a r rk e etirokti
broken k ei errraI rral r1 t 1art ir r iiko I here hI hn h t tot totI en enMIHII 11 11nlrdllns
MIHII intrnhnnge I Of erttlIflg of ideix III z I tam among alumni alumniot a hun r I Iat
ot th > two I 0 inlitiitions 111 III on It the II subjeit ItI and unitIt t
11 nn n be I nld > 1 f toiltteemi itnrtt lh that Harvard l lwilling IwIi Ii IittIIlIt
willing willingIII wIi wIiIt
III I ii ipirtlon of u idHili h for the Ita t It Hnrvardl tin rvarl I
biiftilll hi eitI I < liid 1 I Ii still ii II I in II ti itbetnlice ii 11111 tiet lrp lle llebu Ii I Inittiniliec
bu > iliill inminitlee 01111 tlnl Im h ihnt mnlter ml In unI I
I lutrtf er ha t It wntt 1 IIIIn i to I hulf 1 a I doen 7 nr r an anIttetI o omen nrn
men rn whom 1 nllt it l thought I haiti gut would a 111 111 ii I make tutu k p good tnoIV i
101 V I 11C nklnu klllll them Ihrlr term and andwhether andIt 01
whether It 1101 the II t i 11111 on 11 I < nine fun n e and I flf 1 alvo AI a It whether iteti r
thry t I loiihl i 11 1 ien in to in rt h for fiom three I hr hre hreII 10 10fit 0 0fI
fit fI trnr V iti ltr ri > Mill I ii II t louder I iii Iit Iliy nil 1110111
Illlit r Kriler i Ir Ilirrt I I t rn < Kent lInI Ifla Dive Iln I avi Full 117
Tred Imiiey 1 rtroy nnd lou 111 crrr < rzer hnte hll hurt ill II IIi luenfifiproin IIiIf iiinIi
fifiproin Ii If i t hml P 1 on the I ii i Hiibjii iit t and a to I one 11 of horn thitni I
i likely ukeit k In I tie t ii tlie it I n n1I1I n1I1IIN niilra nil nilHr
Hr lra him It Ins itln at f Polo PoloIll PRIllIll PeteIii
Ill Iii I MHI UI < IPil I Mr 11ra Ir Ilertha rlhll May 11 I
I King t1111111 iI ISMI I I < hIIIIIII iiiiM > lon itt simply mh I pil
r > d 1 Ste tnrthi it bit < lMrmiier I F Ait I o t in I II ihl h hta iiliTIKKin ii I ° riiloilm I Iinit IlIIaI I11141tt
init 11141tt < h r iiiOI ioil guru 0 f Mi i poin 1 Ih chum chumfilon i hI hIII IiniShut
filon II won ID 1 Ii ci oil f 1 of r i i f to 10 nitininc rlllll1l1
mi I iiersinng PlOt r at Mil II in I luau si alt 1 whoe IOhnl will frnme
In I Hi I ii evening e t I 111 tot ill ti < rwter r made madei madelwllr n
tIIr Iel ter lwllr tt wfii Iiii It it hatnfloii lieati lieatiliilcrnallnnai hitat
her r II > i I II I I
i
liilcrnallnnai lie 41irTlM lie4pvia
TlM < 1 jl 1 ifilr < le Htipulrh 1 in TUg TUghirnits Ml 41S I
llrnilv lI nIII lie h I ft I Junntkl 110kl nf n r Iarl Iarlofirnml q qOtiel
ofirnml Otiel V I the i ninth Ii I or ii game gm in t of the I h i 1 tie mit niatiti h hItikni
lor ill I III i loJI ut I liii Ii Orlll Ill I Ih
Itikni h kUI Iu m i ii itu i I afternoon
r 101 I tb 1 T II itit iultiijflhlfflg 1 djourned t I IIn
HI III i ff i r fiH41 f i f I t > f ftfff nr inaker 1lfrr k r I
1 i r I u 1 luiiirri luiiirriKonlball rrI I Itltlliliall IIiuIIaII
Konlball at Prufxcf Iark ParkbunIet
Mint uOIfI J U IL Irquol U 1
rTnmIIU TROC rntnui nit HITII YAIK YAIK4sjnrrvn uI 1l0Jrl RrnrIXa RrnrIXaaineron I
4sjnrrvn aineron H I ttalennan tnllan 01 AMflbule AMflbuleI
I It to Lack f Malifrlal MalifrlalNw liatedalw
Nw 1Ii IUvx U D Deco L c I lh The h recent nl rlrM fif dfuawhIth B Bhl I
I hlrh hl h the Ih Yule cr crew w hare uffernl at th thUnnds the thentl thiItimnh
Unnds Itimnh ntl of lUrtnrd ilu > rrnrd lm l led < d to I much die diecitaimiltu
1 cuion In am to the Ih prolutble cause au Cameron Cameronll amflron amflronII
II Waterman SVa i eruutan Nil Ill in mleinlc and it tot 14 law lawschool 13wdlo1 lawschmitt
school who r ho rowed on three Ihr winning crew crewand epWIt r
and It util who r h to it n captain iii lIIIlnt lila Itt of the Ih l IfII tfq1 1 crew ex exjir cxI t thi
I jir sed In iti view a follow roll in today todayI lod lodI it itI
I I lilt II 1 X Xnr Vl ITJ ITJTor riFr
Tor nr some vrnr Pil 11I N I have hll watched h with withalarm llIhalarlll a ithi ithialarnt
alarm the Ih trend of r Vale alo rowing ondltion ondltionand 011111101an oiithltioflitattit
and an Hie Ih iimlerl IInlrllnll Ing tuiise UII early IIrl IIrlI a ain ait aitII
in I II > I the Ih re r1I1I ull 0ul1 < uld he I hi and 11 w cam a foreseen foreseenby
by h man Harvard II II rl rol men with a lIh whom It I Ihave Itoll Ihave
have toll c ctttverserl m er ed on the Ih subject very r erron erronfiusly crrotieiiuiiti rrollh
fiusly eiiuiiti h y attilbuted ii I I I I hut I the Ih t hi decline ii eilhti 1111I to our no r coach coachIIIB coachliii
IIIB sy i tcni a tie thl wa ri aim hue Ih entire lIr trouble troubleIn I roittuipIii
In their on 0 n mme not many 11I1111 Ilium yrar U ago agoAt aim aimI I
At 1 one 011 lime I I lit there tut o tmt much trouble troublewith Irouhlilh I a aI
I with I ilh tt II our iimihuiir iuaitIt hilllC tm nysleni iyimt 111I III and a liii by h I > loiklng loiklngoxer bolt tog togtiter
titer r a table IIIh of f lalellarvartl race r one onecan on oni
i can 111 n easily CiteIl 11 lo InIII ate it liii date IAt but utah lime lit litpjit i iPIlI IaI
I pjit anil tutu I hellexe II our preenl I rl1 I coaching coachingttm ciatetil hill hillI nig nigt
I lU > ttm t flu to ii be I the Ih bet h 1001110 K lble lo meet meetAmerican 11I1ollllIln niectntertenn
American londltlon and 1 our touch Iohn JohnKrnncd IohnKIIII iohnEnttedy
Krnncd to be II without a n t peer peerMv r rI
Mv 1 > own rutber unusual experience experiencewith ierirflcea
I
i with a lIh II ii r > xle it l Ic rowing r iv ilti platrd me III In 11111 a poxltion poxltionti
III nidge j tashat It I t better I er I IhI ha n any all onettho utte it ho has hasruned ha harn hasruneri I
runed rn Iul at al ileln 111 recent year yearI r rI
I rnternl lollge i 01111 uIl ite In the Ih full of l 197 07 lu lutime lu11m Iiilime
time to t see cc the th last of the Ih Cook I k regime regimeviewing rKlmvllno rghiniviewing
viewing it from the Itl lnide tnd I remained remainedon r mliln1on
on tin ground until June IulI iuo < In 197 197lloli 1897110t lath lathhot
hot Cook was in his 1 rotting dotage so iota iotaapeak to topeak to1Ak
peak Ills III Ideas were r not fixed ait they theybad th thblld theybad
bad formerly > been and he lot his hi self selfconfidence ilfcnriZhIeiicr If Ifonr1l1Inf
confidence The ib graduate who ho returned returnedfor t tror
for the spring coaching for or a day da or two twont tllOnl twoat
nt n time 111I1f101I10I could not be b In a position Ilion to he of ofvaluable oryalubl ofvaluable
valuable assistance in active al lh coaching coachingThey COIIblnllTII coachingTitey
They TII had not been on hand to watch hits Hiedevelopment th thdelolnl hitstisveloptitent
development In the II rowing ro ritir tug of the Ih men as asindividual a aInlllllulo alnuliyIiitiml
individual or ns a crew crewOr crewlr rf rfIr
Or iitllamlrt who h followed Ilob Cook Cooka Cookah oakaim
a aim coach ah put hi him whole holt heart and soul soulInti imotatIttttt 0111lilt
Inti lilt the Ih work hut although the Ih finished finishedoarmati nnlh10011111I11 flnlahetloarttiati
oarmati hiinlf he h hail ha not the th coaching coachingexieriiiue lOOahllllrIhat coachingPtleriltv
exieriiiue that I Ii essential nU1 to accomplish accomplishresults ncetitiiitlkhrstlts < 11I1111
results 1111 His III theories wen we ro not l hated > a ed on onsufficient 011lImrln nitimtlftlritflt
sufficient practice The Th amount of If r rowing rowingexperience r1II1lriI14f rowIngelerienep
experience lriI14f of an American iillege 11 ilege graduate graduateI
I lit not siiltlclent 111 < to It iiuallfy him for a working workingcun wrKinicoath rkln rklnlIh
cun coath lIh < h In Kngland n IlI1 where at graduation graduationa
a mull ht h had IUlIlohl eight or r more fear arm r of row rowing r rIsIII rowlitim ¬
ing and 11I1 where w lie I ii continue to It row for forerernl rorr1 furoterutl
erernl r1 year CLL1 r more lIIl > r alter graduation the thecae III IIII titiate
ate i different differentI
I h hy ve een 11 graduate coach 14 < h men for forw forweeke
w weeke kx 1 at I u time III a vitilt am endeavor nolA or to tomnke I Inuak Ii Iimake
make them row r like III the th ret of if f tin Ih boat boatntttl boatatti
ntttl then apical to John Kennedy who whowould wh wholliel wholillIti
would corret rrt the Ih trouble lIhl overnight by bysimply h hllIIfI bytiittiY
simply llIIfI rhingiiiK the Ih rijgmg of r the Ih boat boatlly boalII boatIty
lly II rallng or lowering the Ih mans slide II or oroutrigger orHutrtllllr ortutrjggmr
outrigger the Ih correction would 0111 lie 1 made madeand nitulenut
and the Ih next II I da II > that man would raw r like likethe Ilk IlkIh Ilkthe
the Ih rest of the Ih crew IIr without ever r knowing knowingthat IlIolnotIht kitowinutthitt
that things were r different tilTrrlnl1It except that he hemight h hmhhl himtimiit
might Ice more natural or comfortabln and nndbe lid I I 1
be b able hle to n get more twiwer r Into 1111 his hI stroke strokeThe strokeThe Irok IrokTh
Th The rigging I lit something mlh nil that dc dclol snot enter enterInt nlrIlItH
Int IlItH the Ih matter In football r > clutching hlnll and It Ittitaluci I Imake I i i
make crew < r coaching ChlllllJlITrnl a different propoitloii propoitloiiM
M hen h I wa In taw I chool in ll IH2 it I aw John JohnKennedy iohnhefineuly hn hnnlll
Kennedy nlll come m Into actual control S Mth Mthhim Ilh Ilhhllll hthhint
him In supreme control of the th uctltetoach uClhohlIno active coach i iIng IIttim
Ing aletunicd Yale tiuntI nut winnlnucrews wtruninim mllill rwa the Ih coach coaching coachIltut b bh ¬
ing h problem was w M 01 > h II IIUII I niid while w hll lute he h holds holdsthe hI hIthl hdtlathe
the same am poltlon we mutt 1II11lluol look eNewhere
for the Ih i cuuse of the It t hue decline rioctinein I IIn
In 10U ihe II new n I rouble IrhlIIIn began to I appear appearthis plrIh I Ithe I
the Ih lack I of r material Men I who 110 won n their theirVm Ihlrn I
Vm Y tin n IhefiHilball Ih rIIIall field or who h felt reaoniblv reaoniblvure
lIlt ure ultimately of th r winning It did not come comeOul m me meit
Oul 11 for the II crew The Th discomforts dl nfnrl and In Inconvenience IntIIIIIt incuiypltpue4 ¬
convenience of r the th old ldllh Ixiatliouc welt L > the themain Ih Ih1IIln tittitain
main na m ratiis ons for thin With llh the Ih coming comingQ
Q or the th new n Ixiathouse Ilhnll the Ih illcomfort hate h I Idisappeared tdiRPIalPeI Idisappeared
disappeared and rowing at Vale al tan all t ta the thenie tI tInJhl liiiSante
Sante nie enjoyable s IMrl irt that It 1 tim elsewhere elsewhereOne elewherlOn
One Hn of ii r the Ih dluidt olhHlllnllOO milage that Vale aii has hasI h hI hatha
I ha the II lack of if r a t four mile course IIf which I Ismoolh Imnolh Innoth
smoolh iMinugh t in row r os Ivr r nl I least once onrk a aweek utWeek
week k during the Ih rowing caon wasonaI caonr 1IonI
aI I r has ha prove proved < l that winning crew re ran cxnlie ranit an anI
lie I it turned out t without It hl I such h a four mile milec tithetilur
c tilur < iure an o It i not an essential nll1 but neither neitherVale nlthrYale
Vale 1 nor any nv other college 11 has hA proted lrn that thatwinning thlInlllnil thata
a winning crew tun Hn lie I turned IIlfII out ul without withoutinaterlil wtthritmaterial ilh1mrlal
material and that Ih I onnler the Ih entire entiretrouble ettiiteirnible nllNtrollbl
trouble at 1 the 110 present time timeWith thinSVhih It ItWllh
With the h old III ho 111 trn4ittltle < iihoiie it was lmpo ImpoI l lhie I Ihi Ihi
hie hi to tim handle Ii tug I j it imil IIII but with wIt lth ii the Ih I new newb n tie w wha
b tatfnie ha > Ill ure < tin 1 Ii I t I itbvliiied itbvliiiedYale irhivia ucit ucitYalea
Yale 1 m 111 d I lit fr material nl ria I I 11 t every everymxn veryman r rmn
man fee that for all he Pt knows kiln he h may mil I IJue ie iejust w wJut >
Jut that malarial I If I I not l1ollhl Ihl t liii year ar r the Ih next nextlf rit ritLl1 ne I ILet
Let lf r mh > h go nit ut and lfi try Ir for Hie It crew rI and andkeep atutikeep 01 01k
keep k on 11 trvmg Ir > tf that I hi done and IIIIIIIC If the thefonthnll Ih Ihroolh11 thefootball
football men dont gel the Ih Idea hi that they Ih Ihhll the thehavi
h hll havi v done Olt cii II ther Ih hould for Vat for the therest therestor h hInf
rest restor Inf of the h year r a soon n as It the III football Ih11 Ih11n sent sentpil10 en l lwin
win n end eI t ale at I will III neter lack I her share 01 of ofvictories ofI ofvictories
victories I oll on the th Thames rhuinteitIlVT i I iI irtvr I ITllil
rtvr r Tllil ifis n HKSTIIXIS noon noonrnlunilila 110011olumhl IIOOI1a
a
ew rnlunilila II ileaarelghlt llea > welclit llh Camtldate CamtldateWin anIldaiethina ntlhllfUno
Win In quick Time TimeThe TlnlTI note1he
The TI annual h II 111 > iuii IIItIIIIn titiiii fur the II lillr lillrRl1ct KIIrnitnhl K 1 1 roe roennd
nnd Hohn Itoh iflrti on med 11111 l in t 11 nretllng it I I it im was held heldIn hhlIII PurIlin
In Hi I he i oliiiiibin I tOt lIIhu iii hut gvmnaiiini R11t1141 I It lii > e terday > terdayafternoon rrJlt y yaitertitii
afternoon 11114111 hilt Ilttli men In took part I art In the thebout thpII thinhuii
bout II 0 and 1111 < 1 the III t meer I lu Iati te < I until 1 IttI I well cli II along alongIn a on im imin
In the It h evening 111111 J 1 1 tnt a ecnid n1 year Rr RrIn man manIn ritartiti
In trie th I h mMji 1IIllIal luu uiat al ohHil tarried urne off IT the II t Ito honors hon
i of the 110 t li III i 01 l throw Ihrnml th row l Inst nc I t Spaldorff 4 in I n the theunlimited Ih IhI I he heII
unlimited I nil iuul 111 heat tv t w lelit class 1 in I It i minute IIIltlllt2t
31 MM ieitiit > tnl 1 Vunt wa wet an 11 nilSouthern nilSouthernI 11 lhrn lhrnI
I tarkle 1I1I 1c1 two year A at it but neter II IIr tried wre wretllnit wreattins r
1111111 tllnit until this fall He IT K t wonderfully wonderfullyiggre wcinIrtluilyIifgrnt lIndrrllllrl1trIl
l1trIl iggre it 0 and Situ 1 hud nn dittlcnltv I I uliii it I V In I tu pinning pinningMlnMorfl llnllllIlllltrn h ttnhri ttnhriSPAhItorft
MlnMorfl to I ti rle tI rnat lit The I bout 11 wa IcIIs the thefhortet th thIorrpl liiiahottnt
fhortet of the fh tt div divIn 01 iarItt
i < In I nil the itt lightweight iliac < lis 4111 < apt Hobm lIohn lIohnJI n nI
I Wail JI foried to I field 11 < t tt i r K de I uger II after afterietling IIrtr11I1I1l afterwrtiurttt
ietling 11I1I1l tlir I hr minute when I hn he h trained trainedhlldeightlt tralll1hi
hlldeightlt hi his Io lllhl lnhlnnri went nl throughaii throughaiinirati aU aU1ral1I1I allIi
Ii nirati ertit iiiit ii lor t or apenliiti 11111 tileu I ii u t I in i II th t tt sul uni unituer III IIIlIIr liitill
tuer till r nnd an n1 I did 1101111 not care Cit re lo t i r < m I Ii nni s i liance hn uf ufIh urI
I Ih IIIHI h iirlng II ti lIlt lum hII hit giteti > eli I M 1 uir mitlir nu I Irs a opho ophoIllore rhurr iho ihoinure
inure rr delenled lie hi tltimir llgero 11 11 the tI final finalIhe IIn IInIh
Ihe Ih 1 he lurhlhenty hhl lInnry weight I1It bout wa hard hardfnucht har1fnl harifoitimhit
fnucht fnl I S ICerlrtnd IIPt 1 deleating J 1 I ala atocurlnouo a a1171111I alaiarhliii
curlnouo 1171111I niter ti br u I t riiuiuts ifl t liutl of I wretllng wretllngIh a rllInaTh rtlhui im imth
Th iifiiinerie HIIIIIr follow followl rIIIIIaamlcht it itIlaniamtrltht
IIaamlcht l nmi > rlrtii i Ilti ll 1I11ollnI1I > Iminilt u c I Norton NortonII orion on
11 ilcfrntnl t i llrill IIhmkl inUA IX utittu Ith A hammer hammerlorU hAmmrInrle hammerlock
lock anl n1 i Ir ir tiokl Itrrr A tnUiutr 21 I fcunl fcunlJ ronlI onol onolI
I J 1 ii I I llrnnr lI ilennerty nn t dcfratrii r l ItlttrrtTAn 13 13with 13lit t3sitt
with lit a t ttr ir unit nol teal Irol > holil lime 3 mlmitr 12 12rrudil t toel 12pracilr
rrudil oel rin lthiml l bolt It C I Norton iton 11 Urrratr1 Urrratr1I dt I1 I1I
I J 1 ll 1JIInn Ifrnnr > 15 1 tllha lib ii ctr cl Mr hold Time Timetntnui
7 pltnntr lnlllt1 21 rrnml reroitilyqtrwIght rrnmlKrAitirrwrlthl on
on11
KrAitirrwrlthl Cla 11 123 I Imimi A 1 1Ili McCan McCanII lcC lcCi
II Ili n 1 I won xl I ii ilrtMon n oier ir er A K I llraily r 13 13lime t3itme
lime i t Ii Il > inlnnir i u If V I s t nlii IIUhm lii < tn 13 iirfraint iirfraintJ i > 1 1J
J 1 I Iirrm 13 tub tI a half Vl iori nn fwhl toil 101 Time TimalrI limea l
3 mlriitr Tm rwl I Inal boil I A t MrCanll StranItreii n > I III I
alrI tfth I Ibi
II detected jrilc I S i Illchman 13 with tth a r tier Anti Anilbolt i
bolt hM Tlmr 4 S rnlnutrs I i 12 reruflul cuml cumlLightright I
bi Lightright l I ci lv 1 Iounit II IIrt rt J jjn jjnIUI t M Mruthrri Strutheria IUI I
13 ilrfmtni I s S1Ilnz > iflnzrr IJ on work 01 < clone donT1m I ITlmr l I II
Time it inlnutr f I K t de 1 11 Mi u feru rro rv II won by byrtrrlUiMi II III Piytjrcirlti I
rtrrlUiMi i > ser r I II Xnlln ilntlnon < on II I Time 3 mln i itilrslKrciinil
tilrslKrciinil tie vi eenlr I 1Il luau i haul J 1 M s 1i trultirr Ii II I liincil I Iwon 1 1on I
won on tit I ilrrMnn rllnn otrr Ut Pr I I f tie oJ e Aurrro uetlo11 Ucero II Time TimeUrlirrxrliht Tit Tito I i
o WtW iotrutt iotruttettera Urlirrxrliht ettera llIII < tx 143 U Inimtt r I J 1 Car r rriullirra I Imlher IA Ih I
mlher 1J t ilrfratc1 A t S 71 liritnt 1t 131 I with a ahamrrirrlnli ahantrtierinIc I
hamrrirrlnli anil tixly boll h Time 4 in mtnut mtnutI mnutaI
I s snrliigrr lrlI IS 1 ilrfrnlnl rol J M I sirulhrr 3 3mi 3I 3Itti
mi I won ilorir h Tim Tm1 a i muiiilr Him In I bout IMIMIK 1 1I
K I i in I lIr rihrr 1 theY rtffrateil I M Iprlngrr wlih wlihrtor II IIel a aache
ache el alit n1 11 o > ly trill 01 1 Time 2 mlnutrt mlnlllnl K Kwcnnl aarinn
wcnnl wcnnlMUlill rinn nl i i5t14IIrielChuitaa
11 5t14IIrielChuitaa MUlill 1lIr wrjhltl t ta roiinl nn J S Mrlnrtler
12 1 tfrntf 1r Si l i I 11 Mi ir 1 with a Nut I roh > hoM hn
Time t mlnuir 1 J I slrf sl t 13 itrfrimi I II A M 1
55 au ll ll I I with a tIlt a 11 MS > tiiill Tim ft minute minuteittttii lnul 22 22ti
ti ttttii > ml 1 > I II liii haul J I Slrf Sl sun 11I1 ltr Ihltdlon Ihltdlonu trrl lnn lnnovrr
ovrr u J s Mrlmltrr rlnlI r Time 1t u mlnillr mlnillrllftl mln mlnIIclol mtuiutliC141
llftl llrn 1I > rljM I ht I li Is IU Iounrtt od A t S SMI 1
CallnI MI iliion j fought A itr ulraw t < suit 1 s
llrrtraMl ll lime 1 9 mliulr llrrtraml ifr up 1 I I
frntril II i aituituitron Uio liun IIoon un Il4 lhflt > > olnli ln TlTirJnlnutr TlTirJnlnutrIl
Il IIIrlot iw < l < ll Cla 11 lime i 1 Sum 11111 I anl 01 s dr dr1r1 d dIIt
featl 1r1 I SpaHorr t2 j with h hammerlock IOlk and nd
= IIt 1SITI SITI mll
hlNiN huUI 1 lime I minute i < eronil eronilllailnc > i iI iIIana I I II Iitalng
I i I
llailnc Plant for 1tontfrr Hunt hhntpjpMfNrrulyy ere ereMusrHFY I I1oHllfY
MusrHFY Mexico 1 Io Pee II I Rafael RafaeliMiilu ftifatlliarthi
iMiilu 1111 brotherinlaw of Ien l lUrnardo lUrnardoK liernanlohtnyr i
K HT y it omniiilsd by to Kernundo rlllllllill Anclra j I
h hitit left here for New S York for the Ih purpoe purpoeof 1
of r Iliiiinriiur II IIrU the It h e eatiittltbtment tibll 1 hllh hmeiit III II I In Mon
ter I crey of it mo rnIm l rn hor itiire r e racing im plant t which wit liii
a III I ii iit < 1 iiboiit 111 I fs i iis IIiIII I > In I ii addition umuhrli I hit to Ii the therneriiiri Ih Ihllran thirJhletor
rneriiiri grinl llran I fund lul anil 11 > ubhoti ubhotimodnrii nhl nhl1II iiitituuiitiourinri >
modnrii 1II Irll < it Indie i tol liii iiiable of uf r accniniiiolaling ireott inieluti Inc
1not I fMa hor I will w I II I it iLnir I itt It I unrulier ii iitii IIIIr ier of ofwplttv t tweallbf rwtlllh
weallbf men of tf Monterey Inlllr ire ar ulmi tutu uitrreitl
III II firole I lllctrolt Ilr11 Iiietrit
llctrolt lr11 Him Un II I I innlnn faml GaniefilOil amr amrAffiial
Affiial InMr nf > ritpaie In Tim f Mtx MtxHxvil lctIlevati 111 111UAV
I
Hxvil UAV I It i
I Ion Inning were werepluye Wfr1 werepIyi
pluye loday 1 In It th I IlrtrnltAlmenrtare IlrtrnltAlmenrtaretn
fain tn n > which h resulted In a scorn of If l to 0 I 11 I
in favor at < f Ih I hi American ilu rirtta Hi hattele
Peifnii lItr lnl rilt SummermillstariAcv IIIIIIIIr IutIulItiriflgli IIInll1 Mmendarei S I Inrlean
11 p r the IIUt I iitj IIlIlnl IIlIlnlfIall Jiilr JiilrtIPieiit
I
nrlean lnolball nlbUI1rd Hecnrd IeirI1hu I IIlirnugh
I
Ilirnugh 1hu r t it lu n it I r piikni pliinl ii n I error rrn r the Ih t ii op opponou njponeat 1 1ponllllt
ponou > of eI 1 itt ii fiiii rIII1I i uar ere rr vigil creilterl orIItrj vigilten
ten In Tnt T S ii nii I nl point lntead or
II l 11 I br > orm orr t il our lii ii for i he 10 eion > 11 were it er rl1
Hrairyfin Iy n II i AI fr m i it rir < An W l rnnnrctlcut rnn rnnrtj rlktrl i Igllrittlitrai
tfrlrutiiiral r tI1 i nllege o 1 Weirrtli ttCli > iii II AmhrriTj mIterat rol 3 t
hSialtlafl r l Iylln ran 17 Nr torairh rrh lrh ii ltI Vrlran > mn n n lnlon o n1 I
Wrtkyan leylln n i Irlnli Inlt > a Urlrvi II < JlIIm am o o2JLn aXew
tIYlin 2JLn 2JLnj 2JLnNew g New nrk nhtlaItYI y1 W leyano
IIowdc l j t J
AMONG iIONG m AOIOIOBILISTS AOIOIOBILISTSA
A AX IXTEttSTATK CAtt A K KFOR EXTXItKD EXTXItKDFOR F TIlrFD TIlrFDIflR
FOR srKKOWAV IIOIIA 1 RACE RACEI RtCT1ncllanpol Iltf IltflntltanapoIi
1ncllanpol I Is Vorrhandrtl In ArransInK ArransInKfor an8IDC an8IDCI
I for HIP H lUg > rontrnurywk Will WillIM t1IIiearrlhc 111 111I
I IM lfsIcorUM rrllM the he Uf Uftftsrd i etl Nhow NhowMUffIt NhowMUffIti tltiow1iIefltInlght Mllent MllentKnlctit
Knlctit Hrre NaonUthrr Matter MattrnThe MatterThe aUrnh
i
The h IndianapolU Speedwnr management manaernfntha
ha h huma received < t the th entry of an n InterState Iblr tl car carj r rI
j I for the Ih big race rll that I Ii to be held to out there thereI IhrI thereIy
I on Mav I 7 of nett itch 1 year ar That Th lt > may III seen 111 to tobe 10Ill tobeit
be beit along war ar off but thc thespeedway peedway manage management ma mamnl ¬
Ill ment iitnt lolng any chance hn to have ha the theentry Ih IhIr theentry
entry Ir lit thu flll flu well 11 In fact the Ih promoter promoterrenerve Iromolrllrn
I renerve the Ih rlhl lo declare the Ih race r off offunlrm 01TI offutilpii
unlrm ulll there are r thirty entrie nlrt The Tt nomi nomination nomlnallon nontination ¬
I nation of the Ih InterState Jnlr I11 make three actual actualentrlr actualentries dll1nlrl
entries nlrl thou far the 110 Can I ace lf > having been fluid flmtand fluidanti ll llund >
and the Ih Simple second It U I ii undrr understood undloodtoo tood toodtoo
too that a StoddardDajrton will 11I be in the therace Ihfll Ihfllrlthollll1llhe therate
race rlthollll1llhe although the formalentry rorlllll nlr hanot hllot nOI yet yethrrn yetbeeti t I
hrrn made madeCharlra II1l1dChrl ntiulcCharles
Charles K 1 Puryra nlln of Itradlng Ia one oneof on onIhflillonr oneof
of the Ihflillonr pioneer of the motor car r Indimlry In InHiU InIhl Inittla
HiU country oUlllr and all author of neveral r1 text textbook tellhooks
book on th thu automobile and kindred klndr ollbha ub iilbJetit ubJrxts
Jrxts ban agreed lo write for the Ih how ho com committee toniinlttee omm ¬
mittee m of the A I A M 1 technical article articleon rtlI rtlIon
on thn cars ell to be b seen n at the Ih forthcoming forlhcomlnarutorbobU forthcomingautorlub4le forthcomingautomobile
automobile how In Madison Square Sarden nrdDChari UrdenCharles SardenCharle
Charles Y t Knight who ho deijrned ism1 the theSilent Ih Ih8Unt theSilent
Silent KnIght motor which waa U improved improvedupon
upon abroad and In I u uteri rd In neveral ral foreign foreigncars
cars will 11 com to thin country ollnlr soon He II IIJIIII U Uipecittxl I Isipentad
ipecittxl here about December 72 Z nty ntyWarren MTAWrrn aayaWarren
Warren Demarent tie will be at t the Im Import JmporlllI Importera ¬
port porlllI ern Automobile Ha Salon Ion where the engine enslneis Dsln
is 110 lo be b ahown ahownThe ahuownThe ho n nThe
The man who ho lit i partIcularly keen on ondriving ondrlYln8 ondrIving
driving a car ar and ha only a limited time timeeach timeeh tImeeach
each eh day dR at t hi his dpo ihiapotal OllInd > al find it particularly particularlyannoying ImrllrlliarhaIlIlO11i1 lIarI Irularly Irularlytutoring
annoying when wh he h cnnt DI get at 111 hilt machine machineto
to line II Often time 11m Junt when hl1 he h want wantto wantsto aill
to take out the Ih car lIr three IIr or omething el rhgota 1 1Ito e egot
got gota wrong That starts llIrt off the 11 whol ttholda wholIII wholthat
da that III > wrong There lnt anvthinz thai thaimake Ihlllk thatliiitkia
make k a man N o want i ant nl to I omintt ninnler ninnlere lIuIr1In niiiuiierCtItellali
e peclHily when 1In h l Is ju JIIIInllIlllo tjat t leanilng to handle handlehi hIIhi
hi car ar and want II to lake advantage of the thegood Ih IhIlOOlI thegood
good da day that till are ro left It Unt good goodpractice Itoodlrlti goodltrCtht
practice for the I thu h notice lIoi to I handle hi hum car carwhen carWitcH ar arh11
when h11 the II treetM are rr overcd ro1 withnowan lIh 1I0 all1 all1rllrlhrIllOr aniltirtiteritiorm < l lfurthrrniore
furthrrniore he h watitit lIlIt to get In all II the Ill driv driving IJrhIlilt irhvinc ¬
inc he h can n wlille yet vet 1 the Ih weather Ihr permit permitSo
So 4 > JIII Ju t when h11 lie I la all ready I to mart off offon offan
on hi hum jaunt and gem wort nl that the Ih car carNnt iariumit or
Nnt iumit t available for hrn an houror two I wti the tI chance chanceare chancesare han hanap
are that he h will come 11I nearer being ready read 0 > lo loMr I III ii iiitt
Mr II hi man than for almnt any < ithe4 ithe4thlng Ih IhIhlnw theathing
thing the Ih chaufTeiir may III do 01 Th The ullt de Iesiru ln I t Irll ii iidrive < i idrhe
drive rll U I oinethlnit that taken Ik keen k hold of ofth ofth1 ofthe
th the motorist and although he h may 11I11 > keep keepa 14 14hIIITur
a chauffeur to look after th the car lIr he h want wantto wantsto nn
to handla It himself when hn he h hes out outThe 011 011Th outThe
The Th historical performance of carrying carryingcoal carryingcoati arrinK10
coal to Newcastle wa was 1 about duplicated a afew I
few r day d ao > In Detroit Two men coming comingout llIIlnllOil
out Oil of f the th pot office om Mopped to look at an anautomobile allloIIIOhll anatltomottlie
automobile loIIIOhll landing at I the Ih curb and the Ih IhI1r thainaner
owner I1r of It joined Join them a few minute minutelater mlnulhlnklnlt mInuteslater
later laterThinking Thinking of buying a car tr centlemen centlemenhe
he anked That car r one nn of the Ih bent 1 In Inthe Inth Inthe
the th market I think If It Its a WarrenDetroit WArnIlnilII
10 II 1 Nothing N Ihlllil ever r put together can all touch II Iihues I IHim Inllfl
Him practically without ga 1rIn oene il iitnt iitntgive < w n n1l1 nl nlglte
give 1l1 any trouble and n II 11 Iis omelhlng extra I
line fin tinelIe
lineHe He II paued for a monient4knd then went winton nt nton
on I know whit h1 Im talking nlvoiit too tooliec tieieeumitsi
liec 11111 ue I hippn In I l iii the Ih maker of t the thecur Ih Ihr thuear
cur r Warren Homer Warren I my III > name nameand lIamlid liutruiPand
and lid I would 101 he ple P1CimI e < i to give Ifl you 011 a demon demonstration Inmonimtrtttinn IIIn IIInInalloll ¬
stration if you 11 like likeWhy Ilk IlkWh likeWhy
Why Wh Homer II n III r what hal have you don on with withyoiirwhnkeraked withilir lIh lIhollr
yoiirwhnkeraked ollr whtikers ik asked one of the t twittluera twittlueraI wo others othersI
I gue 1l1I taking them off ha h hut made yiii yiiitarget ou ouforvet 1 1tor1
target son ome 111I of the Ih folk you nu ought to I ii know knowIm kilo111I knowI
Im I un It K t Didof I lid or Ijinlng and tutu 1 ihl I III his I It II II IIScott IISt1t iiScott
Scott of the Ih Heo II coniutny mln with me m mJIII Weve WeveJu SivrJllitt
Ju JIII t been bulng tiu > Inii a factory down dll here h So Sonere Soro o oC
nere C ro i hardly hllrdl In the Ih market lor any n can canthl earstitle 11 11Ihl
thl title winter We W 5 can n ell 11 you simm ome If you youhappen YIIIIhOII yuuulunppin
happen to need any anyAn ali aliAn It
An 11 Intereotlng compulation I Is furnished furnlhedIn
In th Avtnnnhilr of the proper peed at atwhich itwhOh
which a car hould lx > driven in order that tlmtan thattm
an tm economical relatIon between fuel and andlull sotiituhl
lull an hour may be maintained nmlntimhtutlflieri i iThere
There i It an eionomical peeil fur evert evertautomobile vcrvntitatni
automobile ntitatni III ta > a the t iiibllcati Inn < in and andtill ztiiihula
till hula spelI l eil de deIentla > nil iiimll the weight of iii iiicar he hecar
car le lealgner lgnep are coni fltleikii < eled to irivti r tvlde j
motor thai are capable of dritlnc irtt br auto automoblle iitoitiotuhlet
moblle on ii the lerel hard rtiad lit nfieed I Ithat Ithat
that an higher than economy dlct tllctat tllctatnull l lThl
null exetu ajted ieed c comes ime from the thu necelty i iof Iof
of providing p powsr < > wer enough to tt propel the theautnmohlleK tht thtmutiinithiis
autnmohlleK up teep hill and throiiEh Inng Inngtretcheof tnttuiiltetihPi
tretcheof of Mift going goingThe imiingTh
The Th cmnoinlculiipeed ionutnleuml spieti for weight inlHiilt inlHiilta It ahuoitRe
a Re follow
UXcif in inUttt inuI1
Uttt uI1 Pautitf Pautitfrrr pnv ult
rrr 1 tinS i lajlmtim i i1HM
25 itt ittn
31 n rmi 1ill 1illi
17 i ann annt
t 13 4 401 n ni
i 125 s iin laItrhir iinlhee
lhee titemla peei are all too low to unit lit litit he heaverage
average it verng aiiloinohlll it II hut dUrrgarding dUrrgardingthm ii hartga rI hiut hiutihtii
thm lat I lit theextra ti etti iot of nftlressmtI tire and the Ihicituen Ihicituenit man manwhoelei
whoelei it hit let t to go f fitter ter ha hut no tui rightful ground groundforomplalnlngaliout I Ifor
foromplalnlngaliout for nflhiliutttIing ithoilt the life lit of the tires tirrn tirestti
tti n ordinance tots been Introducnl in the j jSI I IMilwaukee
Milwaukee SI liii aiukim I omnion Ioiincll iiicreii hlirreutiuuic inif
the pentlty for exceeding the thu pced limit limitIt
It i us a SoilaliotDemocrntlc Idea Kor I or the thetlrot I Iii Iiitirti
tlrot offence n fine of not lest e thin f luau IIKI I Iprotided is isirusiId
protided I ihue he present minimum l tin tinand 1
I and n tuii maximum lii > I liii hill i tS > A e snI < ond oflenie oft en 1 Is to totlriw litit
tlriw it ra it a pemilit I of three t it ti nioiiih liunuut hit In the theHOIII t hue1101i
HOIII of < orretli > n and the third offence offenceone fleniinile
one tear in the i house of Correction I he hepv hueelietti
elietti pv l limit I lo remain at twelve Is ilVe mile an ciiI
I hour hourIt
It I believed that the ordinance If paned panednould patteilsnuilti
nould be declared unconstitutional a aim there i thereI
I lit no alternatIve of u line in the rae of ofecond ofaconi
econd or third offence and the alternative alternativeH
a n H t reiiulremrnt of the State law lawmhllcan 1 1I
I Itenull Itenullorillna itetiuhlhiit mhllcan Udcrman ha Introdureil an anrthiiiance
orillna orillnathe Inance providing a fienaltv of from
11 lo fi1 or nitty slit day imprisonment for forfullnre
I faIlure to top after running down or injur injuritjg injurlull
lull person pirionM
M an Informal luncheon yeterday In Innhlh init
nhlh it several representative lee commercial commercialtehicle commercialvehicles
vehicles were reprent reprintd d a temporary temfxiraryoraanlatlon temporaryI
I oraanlatlon wa made to form a commercial commercialtehiile eontmrIalrhui
tehiile rhui ie trade aoclullon J J A Hrmtreel Hrmtreeln
I n i elected chairman and K I A Let lvy y of the
lieu Auto Import Comixinr wa eleete1 eleete1i
i Kecreinry A committee on bylaw and andrule tancinil
rule wa wima appointed con conithsting < l tlng of C 1 K Kstone
stone of the Inlted States Motor Com Company muttllinl ¬
pany K I II Iortrr of the l hase II r I
jctitt of the Knox enl C > Hartman of the
UnitKraft UnitKraftI
One of the objects of the association will
he the thu control of ommercial < vehicle con
tet and finn K I Frgu lsrgtuaon on wa nominated nominatedl
halrman of the content committee A N
lervl of the It Alto and J T ONell were wereappointed weresttipoiittpl
appointed to a imaiat lt him The members memberstheti
then present adjourne < l until December DecemnluerTO 7 7I
TOY TO DOGS O VIEir VIEirKlchtti iElrEighth
Eighth Annual Show to Open ml naldorf naldorfAtlorla ai4rfAtorla
Atlorla AtlorlaThere AtorlaThere
There will be nearly 10 O at the Waldorf WaldorfAtorla WaldorfJttoria
Atorla tonight who will not sleep in beds bedsAnything bedAnythIng
Anything oft in a cage or a padded box boxl
l > good enough for them They The are the theentries theentria
entries for the eighth annual toy dog show showglten atuwgiven
given by the To rot SpanUI rlub of America AmericatvbjcU Anitrirav2ijth
tvbjcU by duplication number 319 and andrepresent
represent 231 dog Only 001 dog under undernvontaen underaeventuen
nvontaen pound may b be shown and they theywill theywill
will he of nearly all lt the old and nti new typmt tyjuiiteligible
eligible Including the latent In Griffon lruffoisltruzellolai
llruielloU and Piplllon There are lutod lutodhlJty Itat ItatsIlty
hlJty t tty iy npanlel fortyieven IVmeran IVmeranIan
Ian thirty Ieklneo fourteen Yokulilre Yokulilreeighteen Yokeiiireseighteen
eighteen Maltex eight irlffon setventeen
Iloton terrier twelve Japnene npanlel npanleliand spantelarlIl
iand arlIl MI on 00uanuaie
lame Mortimer will do tb all the judging
There urn 710 regular and three time fruit
nany fltcfl special clae It I him a ribbon show showa
a as to prle exiept noiim mitt of Jj 3 n or II
for Hie lit exhibitor only how for or th the fun of o
It There ire two claM for dog of any lti
bree owned on net by children under r rr 12 12lr
lr r of age I iltre here are pecm prize prizeydded prhiesitIiittl
ydded itIiittl of n cup aolil medal and gold ring
for the its Hr tIrt t uiiitiui in ond and third be tiest t dog or oriTT
hi t iii I I tiest iTT tisasea gi taut tfr It Vlni tI is < i iiirge > rg I
II Pel Ml Mite Mary Miur Heiideron and Mr Mrit
A I llejiioM I he how open today
and nd nnllnuiM tomorrow tomorrowIt
11 rT will hi In the A tatir < ° T allery H > rr and those
lo If exhibit hate been aske1 to bring in their theiriiium
dog thin thu morning through the itt enlrnne enlrnneon
on nurtyfourtli ritirt fotlrthi street nearest t taP Klfth Klfthavenue FiftiluIvimII
avenue TlmoHiier lii naterp alde1 by their friend friiuditor
or rvBU carry their dog In small < rale
tenHated vnlle or basket and there therewill therea
will a Ill Im a prnceMlon l nf them through that
doorway Iisra try at u otlock till hue morning It U Useldom i ipejitrurtu
seldom that exhibllor at Ihl tilt show end
their entries by eipre ZJria4 lh Thte dog are
hilt taken from miii their boxen is ait except In id the theat I
at howiiiK it I II tC room ati m nervnu folk wl w II not
be Ii worried u they pn iea > lo It the thu brealifatl brealifatlK hifeutkla t I
ricuilt ricuiltI
K I M lldhni < Hie thu siiperlnlendenl look
poeshffu no e < m of the stor dallery at to oclock
last night and by h > midnlhgt It had beef
transformed for the lb show All dog w wtk wIll
ie In nV eagae as benfh are not allowed How f bjr
tk t bote
The Diary of a VfellDfesgeci Man ManThe
The line between oldraanniah clothes and andyoungmannuh andyoungmanniih
youngmannuh clothes has been removed All Allmen AUmen
men ale young men today And the popularity popularityof
of Win Vogel Son Overcoats bright and andcheery andcheery
cheery in fabric and color aalufies this tendency tendencyof
of men to be everlastingly young youngMedium youngMedium
Medium length or long model in n gray brown and mix mixIuteil8 mixturei18
Iuteil8 to 50 50IfiY
IfiY WM VOGEL SON SONTwo SONTwo
Two j At Houston Street StreetBroadway StreetBroadway
Broadway Stores At 44th Street
HOPPE LEADS AT BILLIARDS BILLIARDSMONKS
MONKS Sim oo TO SLOSSOXS ZII7 ZII7ix w wFII8T
ix MUST xifairs S IIIE IIIEVeteran v vVeteran
Veteran and Yoolhmi thfut Plmicr H Flghiifl Flghiiflfor htln htlnfor
for the 1H1 Balk Line Oiamplorutilp Oiamplorutilplluppe tlialnpIonhlthllIpie
lluppe Make Itroni Atrraie eraE or orMore orMore
More Than S3 33Nioleon Mlomon In Had Health HealthWilliam UeatthWilliam
William Iloppe started in well to defend defendhi
hi his title lo the in I balk line billiard cliafln cliaflnplomtlup climiiltloflimhilP
plomtlup la last t night aguint ieorge K Slot Sloon Sloteon
on He wa was In line tofu and playe1 al almot iiintoct
mot a usa well a he ha hac In practice exejit exejitthat eliJttthat
that hi him run were not so o large The mit muttetu muttetuwhuih > h htihich
tihich began in the Concert Hull at f the theMadion theMaslison
Madion Suiiare I iarden I is at I Itil poitil poitilvni
vni 51 being pltyed each night and at the end endofthetlrKlnighl cliiiottitetirat
ofthetlrKlnighl ottitetirat tulgitl play a thecore tt was Iloppe IloppeSixi
Sixi Sloon J ii 7 Iloppe made a high run runof rltttof
of n itS and he flni llitiahmi hed hi his flrt lnng of oflit Sm Smin
in fifteen inning the fifteenth unnnlhe l lo
5 o that hi lila average wa wta 33 ill i Till e elAbliheH Cs Cstallltheuit
lAbliheH a new reeonl and a II I is made In Ina
a championship mutch under proper con condition canstitlolus ¬
dition it will S ill he accepted The former formeraverage fortterftVCfliimi
average at the thu l IS I game aim a 31 made by bythe b bthe >
the late Frank lyre everal year ago agoIt aim aimIt
It was a game in which youth and enthu enthulatn enthiuahnetti
latn emlxidled in young llopiie I met a aplayer ItIi41ir
player of long experience and an old general generalIn
In the game one who ha has won many loan him thalilitJitnshlps < himIiion
Iiion itJitnshlps hlp and iiMered a nil many defeats defealKJeorge defeatseorimai
Jeorge F I Slo Sloatulu on M lIipti PIM > wa a as a liIuular liIuularfavorIte i pular pularfavorite
favorite liecaue he i young and alit hi ehown ehownwonderful iiiownwotitlertlit
wonderful klll and delicacy tIeIitit al the game gamebut gatlieItit
but Sloon had many upporter among amongthoe amulgthtts
thoe present liecue for twenlyllte year yearlie Pars Parshe
lie ha hat lieen u prominent factor at all sorts sortsof ort ortof
of billiard and although old enough to tobe toii
be the father of if wine of the younir iung player playerhe
he at ill Ill doe tot ittis to to Htitnillate Inlereil In in the thegame t he heittitC
game ittitC if f billiard and I it nlvui ready lo loirringe It Itarnnime
irringe a match with any plajcr IllllUrd IllllUrdlotr Itliliartii9f5
lotr think I Slom by l hi a action nt hilt ha hits done donemuch tit Ie Ieiututthu
much for the game and If iiini in > of the theyounger I heiii
younger iii lumP r player itl e15 would i follou fiI In iv hi example exampleIt i z npl nplIt
It would be still more iiopulir r than It I Illefore is isItetore
llefore the gain tarted many of if lluppe lluppeilpportept ltiIliiPsilitorters
ilpportept hud placed otne iIlil wafer on the therefill ilitrsui
refill rsui It They rh bet 2 to I that I It t Hupp I iii p1 would wouldwin s liii Id Idwitt
win even en money that he uoiild defeat defeatMo I ISlutut
Mo Slutut on liv I more than I 3 11 i fnilnl 1 i fi t < m tl the i hi t 1 o onight i itthttii
night I pUy tila > and to that t liii I he h would w utah atenig atenigiMjiier ii r rI i iiuutuer
iMjiier than IS Al pnnl II liMik ii if ifthe IfI
the I hu uould a oilt win in all lie ii I but I itt iiini > Ihing Ihingcan I ii litimo litimo1t
can 1t ii happen tic In a match Iiiui cii of If tin I itt kind I i tuil and ii oti It ItI i iI
I p < > ible that I Hop II i ti > e may illi be I IC oil itt In hl hlplit
plit V loiiighl loiiighlMOAOII
MOAOII who w Ito ha hut l becil > eeu doing M tom > m tery terylead vet vetteluI
lead and situ coni eoneid > ltent nt coring In practlci practlcihad IractIthusit
had man > at upporter but iinfortiinatelv iinfortiinatelvhe Ii ii fort ii flat cit citPi
he Pi tinl caught a Miere < ld > Ile It looked lookedIII
III and tittered and ctuighed nhlle a tulle he u uiiAr itItear
iiAr Ihe lll tible Illlllatd I ii game in inxlilili ilusItlil
xlilili teniieriiineiil enter larg iarghy l > into intothe
the reult A MMII no matter how good gooda
a iuliier iayer he may I cannot do iii well a cii H he h I Imil ii
mil feeling well it eli and Mloim t condition tndi t lull lullaflteil i iaftected
aftected hi play tery tr much la1 night lilttiitlie i ilie
lie IIUK lieen pracUing ttlth lleinnret llettnrtii i iand
and ii nil I liemnn t after 31 the nnih aid a iti Slion Siitiiliit I Iwa
wa it II not ullhin it many litait point tcti lute of the t gaul he hi hihum I Iha
ha eluiun fl In praciKi iritl iii unit he I 101 old a aplnver aiiivtr
plnver to In I troubled with ii lot Muge fright frightor
or nertou irrtilitiett irrtilitiettI tie tieI
I hat Mlo Ittott > on war it Ce off doe not at all de tieI i itrait
trait I from llopie ii tIlss p is rformin < e only nit It hud hudSlo hushSlttiittt
Slo Slttiittt il been uell ii ml I the t It gllne would S bate I v he isti istiii < n nn
n iniivii cloer one llop I I tuqi lulaCll ila > ed wonder wonderfill it tiirr tiirrfuuI
fill billiard He had lerfect Tfect nintrol of ofthe ittIt
the It ball Hi Ilk ntroke too wa > erfecl nun nunhe Liltifit
he it made Mime remarkable reituu rkc isle cii tiot ste often oftentoo tft tftIi
too Ii when ii Itlt expert ea tPrts thought t he would it till iii Itii Itiille ii I II
lle I did ii lul not II < lo much of the I clo cliis e iitirlng iitirlngucli liu rIit rIitiilit
ucli a tilt Mutton tt titti and frequently f re Itient Il > loi Iiturtti IiturttiIt > iiii iiiin
n it In I tt a match of ltd I hI kind i btii He I i played tuit ii nil nili
< i 515 > en 11 game large largely and eten nlien a lie had hadthe itutslt
the t lie ball In good poition sli ttt on the t ho bulk Ittu 1k line linehe I Inchue
he kept them I a few Inhe apart a 4tii lid iin iintmually tii tiitiliunll
tmually drote to the thu rail and brought Hit
ball baik in pirfecl poitUm poitUmIII
III judge of sliced d on Iliee t ii hot wan re remarkable tomarkutll ¬
markable and It did nu matter If the lrie tirivewr < lriewen
wen a long one or sr ul 1 hurt otic llr with ippir ittiureli ippirenily
enily eli I I Y the I ii tt am lii effort otis m I the I hti ball I would be ent entHIP 0111I
I HIP 111am a few niche or it I might trit travel > cl all alltriimd alla
a triimd r 1 tud the t table tableThe tmiIattetttaiwi
The attendance wn waim large A MI II the the151I5 ex expert ¬
pert wen present Mnong tho those e who whowitched wttiwlthei
witched the iontet were exJudge llirae lliraellu hltraeltuuell
llu ltuuell ell I I M Iynchon th y tuiihtstniiui tuiihtstniiuiltibirt cht man manHotmrt
Hotmrt K i Kftinnierer of j the New nrk nrkthletl nrkA
A thletl t rlub Dr I Pr Jennlng Lpn Ill gIg sit if Ihe I hi I rvcent rvcentthel I IA
A thel he > riub lilt KdwmlW Edwu iii S lianlner I a nintr the I tu iima iimaleur itta ittaI
I leur champion Kenllnand Ioggeubiirg rim of ofthe ittthe
the llcderkrm lltlerk ttfli Jopb Maer Sin icr the th Ihlla IhllailelfihU IhllaIriplila
ilelfihU amaleur who i hi lit jiit played a amatch aniatiehi
match with llopj Henry Kline irorire irorireWhwlock 1eirgeSVhelock
Whwlock Alfred Ie Oni Or champion it ulthaul itpool
pool and tnne tlino cuhlon billiard John INtylo INtylolhttt > oye oyeIliu
Iliu Klynn Tom Hueion I I Ilitt on Jerome Ketgh i iexfMiol I Icx
exfMiol cx 1551 champion itt if Kochelcr arid alln 4ulvitileniareat < allnDeiM
DeiM leniareat ret ITiere I her alo ut tten ri many man Japan IiiiiuiItn e eIn I IIn
In the t iii crowd itt im 1 They lile un ii g much Ill teti intereted t itt rettii rettiilit
lit billiard billiardAlbert hhlliardatlttrrt
Albert Jlitier had been elected to referee refereethe rerereethe
the match and after the It iiuitl preliniinarie preliniinarieof
of weighing the tht twill marking the table tableIntroducing tableIntrottuetnut
Introducing the player and the referee the theplayer theplayers
player bunked Iloppe wnn a on he elected electedthe elrttehthe
the while im hilte ball and began In play but fulled fulledon
on In fln1 effort I hen Slo t4losttl oii gathered1 gathered1In I Iiii
In iii H rather pretty tub mid mied in an aneffort iiefigirt
effort lo draw off tile cuhlon llnppe non 50111flulrtl nonfound
found hi truke when a liut h nlarle In the Hieecond theimonl
econd time He drove to the font uf the thetable thetimtuii
table oon gathered wli ll ind illcke1 off offbilliard ottbuhlltarilim
billiard very fa fast t After lenhot tin stints the hail haililnoI i illne1
llne1 iii and he it made n pretty inae Hi Hiet iiiarenteenihi
eiiteenth et hot got the hull In doe In com company coolpony ¬
pony In the iii centre pice ind he it eemed seeflulMiitt eemedet
et for a mil but after making 11 the ball ballfroze hIatIsfroze
froze and he tt mledfa bank hot ahiotioaoii hotSo
So ioaoii on made oneof which witaclever witacleverforce
force follow and then ml tulisotI ed a draw hot MintThe hotIhe
The hall were left well s 11 for Iloppe but the tbechampion thectuaniihon
champion could get inIf tnl four and mi niIrrl ed a aIngle alogIc
Ingle cushion hot by a hair thru Sin Sloon SinIntl
on > bowed Mimealmt SOfliPtl iitt nf hi lilt ahllll After Aftersom
som open table hot he hi gitliered in the thecentre tht thttelit
centre telit ri pare on a deliiiite ii elhit ingle i istint cushion cushionhot
hot hut he could not hold the t ball and 1111 thet thetwent I Ient
went ent wide whiteout on hi bit twentieth shot 111 Ills twen twentyeighth ttremuty ¬
tyeighth ty lghith wa a beautiful kl > hot tldch whiIhealletI tldchcale
cale < forth 11 round of npptaue iw alter altermaking uttlermaklna
making 17 he failed on a clriw off itt the thu tuh tuhlon t iiMiThI
lon Thi run however gave him u lead ru of oflain i iten
ten I IIloppe
lainIloppi Iloppe oon wiped thl hum leu teal I nut with n itroad I Icoo
coo road > l run of in during which he h h hal to make fitiakitwo I Itwo
two dlDlcult mass fltNjs > Soon faile to totoiunt I Icount
count and Iloppe went on an If he hul not
been Interrupted lie noon fathered HIM HIMballK lii
balls In the but centre space nBt ttuut > ut two Inhi Inhifrom
from the left balk line und cored driving
firM to one aide < le and then the thi other He Hemade II IIfiflhul
made a run of M < and 01 nfl twice t w lee in that I run rundid runiiiti
did he drlte the thu length of the table and cud cudtime oathtllmti
time with a ltiu most accurate ludgtiient He HefullM lIefahleI
fullM nn a mile CIINIOII shot shotSlnnn idiotSlosmon
Slnnn then got going again lint Drtwith lintwith
with tome pretty open table aItida hol he cored
fust and then he viicceuiled In vetting the theball fhi fhihulls
ball In position for Hie Ii Inlkllne nun nurwbut
but he lacked jnM that delicacy ticlI acy of it touch touchIn
In hold them In mllton HI forty frivflflIi frivflflIithat fifth
hot wi ii < i lieaiitlful ilnitt off tt Ihe iii lile ideciaitinn lileciililon
ciililon and is ii then I he hi mled a two t a ii cullon ut Ilioll Iliollmhuitt
mhuitt liol In an effort to gather gal hi r Mil mail HIM HIMcore I Ii IiI
I core it t the I hi enil of Hie I fifth Il ft Ii Inning itt iii rig I I Ilaa
U laa Slo ltiltml on mi miIn tillI
In I a hi lila neit 0 a t inning Hnniie made hi him high highrun 11 sf1 sf1nut
run of the thiceveltluig evening M It wa a tir aInrer aInrera et er eretblblilon
etblblilon a lul 11 t hin hill luck tva tyam with wit tu him iii nt and twite I a 0 0he j
he counted by the mallei of mnrgin mnrginwhen iiitrgltiwhIm
when a ml mis seemed probable Mo fillwr I Ithl
thl thus with a run of 7 inl triiilng lnc b I tinline tinlinea
a big hole back of Hi thin red ball Mloom Mloommmlo I Imad
mad 4 Mild he too found the liu ho hoIn liiiIn <
In hi hIs eighth llnppe ran 31 which lie ii fol ¬
lowed with 31 and then 4 Slo Mioitton on In hi hitenth hi111th
tenth Inning lost through an unfortunate
kl kias Thn total then were llnppr Jil 31
hlo hlIititon on lout 100In loutIn
In the > eleventh Inning Iloppe made a arun atim
run tim of il falling on a single cushion hot tuatp1lfltnn
ninnn ran 75 2 cud nd again he iteegnei eein > < to n liave liavegathered htivegatlueraisi
gathered for hi him favorite nurse but the hall hallrolled ballritlhssl
rolled off iii and an he had in ii drlte Iris t three by ii
Iloppe ended with an easy eii allot missed ul ulmot a amost
mot Ilirnugh farele irlesriesa ne H seemed and
loiion adiltHl H more t to hi lila string In Ii
the thirteenth llonpn ran US s to ftloon rut
kla klaa again cauaiotf the Htudent to retIre
Then H liiilst M ran 37 3 to Slo Slittitis on I an anllopiw si sililt
llopiw llnlhed lilt clued hi tile llrst niithlo score of ofwith > Iwit
with wit u a Mill of 23 23The 21l
The l Ite 41 iiniiiiarK iItiIul ties tiesWilliam > t
William tloppeO 31 1 4 61 65 27 28 31 I
61 t et 37 i Total limi eragC 3Jl 3Jlillti
illti nuns as 3 61 61beorge
beorge t StiU0u34 7 7 32 n 4J i t I o 4
23 3 M 2 1 Total 2W Average IIII it It n nllljth l lhigh
llljth run u 32 n nI 211efreetlbert
I flefcre efreetlbert Albert Cutler Cutleri cUtlerTIIOftOlrGIIJIIWD
i THOROlGHltRED SALE SALEISO
ISO Yearling Nell for an fl tirrage > trace of of2T
3 2T If at Auction AuctionIMljrTov AuctionIttlta1lN
IMljrTov Ky Dec 1 1rhe The three dn dnam daaluttlon
am aluttlon lion of lliorouBlibred horace f 13 13IaaugFlltton > r rFasigriplon
Fasigriplon company ended today wi withe w I Ilii
the lii sale of tf 111 head of yearling whii whiibrought hi hibrought
brought nn average price of about fj fjI 2 2lhe
I lhe he b bent t wile wilellUrk ujilitttlarit
llUrk foil by ti > Sorkhire ork hlrr Lad ladhnltieflt Iniiulent Iniiulenth
h 14 Hanover J C t Vlllam Irimgton ty tyIU 20i 20imill >
IU colt b ItinMll ltuseilLmuiur Itlour Ill lu Hunltnc HunltncTower Ituntlngliwer
Tower liwer C I C Vantnrter LouUvlllr Itii iville ivillethrtntit SS4 SS4Cbrtnut
Cbrtnut roll h hi lluvell H li I I IImp ii iiimi > >
Imp Woenrr WagnerC C C tt4uuthemWahitigitti tt4uuthemWahitigittiliI oulhrrn hlu lKi lKiII
II liI liIlbti C 1 1HA
HA lbti fill > l Duke 4iI Sluitro c Vrllle Nellielily VrllleIII
III lily ID Ii Mtralfnril C C > nilhrrn tomuthrrtiIteitutlit 3Ti 3Tifhrmiit
fhrmiit gelding ckllo h Imp orliuiito orliuiitolining trtuItdiItnuirue
lining lied hy i y Hiaoxrr tnwi mo TurnChemilt Turn ratioIan
Ian Ianlieuntil
Chemilt till > b iy Klne ihnsttm lonllr ikmure ikmureip uri uriII
II ip > lien llruh K II llraillr Sn SnChrmut 3flherIntit
Chrmut nil b hi Imp Voter Incarna Incarnaulne lacarnadine
dine by Hon ltortrcope > cofie i l ii Hradle htra4tliOhat i iIU
IU tltli till > Ii IVtrr Inn l it Siinilown hy hySlrlntllH byiruncdell
SlrlntllH llamati Stud NtW N ow Jfr e > i 11 11ltt1 n nIla
Ila ltt1 > nil ti till Voter tmhra by t > lien lini ilriub ilriubt h hK
K t II llriullr Ilritilirltrwn 4 4Drown <
Drown mil ti > Voter M Mtige liter hy Trrntoo TrrntooV
V C fjinlthori SunitturoruhptmuUt f l lChrinut
Chrinut nil > b > l leihiSoreery > rlhl Sorcer by byHoroMorx it ithloroacipO >
HoroMorx Mat MrNniiiara teNinaraillatli VO VOIllark
Illark toll by ti I lkudiItle > l ulinne Jr 2isle lc Ualnl Ualnlliy tIalrdii
liy ii JJ Iaetn eio V I 1irwrr mi tenILa miIlay
Ilay ILa crlitlng b 1 T IMrt 1orSemlrarUlt 1orSemlrarUlthi Semlrarnl Semlrarnlb
b > St IIUIv John Wottln tSath Os Iim IimIlay mmIla
Ilay Ila > colt to ti Cimtriorordrrlrttc by bytirtlrr bylitter
litter r C i SmltliMin pro tfOHA prolla
HA or r brown tltfl olt b > ConteMor Contetorttiick Contetorttiicksttrh IlUck IlUckwlirh
wlirh ti lit Waincr Oulncy aloe > it itatIei Mr New NewMai ew ewisirk
isirk Vt Vtltai
Mai till > b inntelor tunteIorFimnnli Kannle W 5 Fono Fonoli
li Eons i 1 C lllnm Jn JnIU yipIta
IU > flll l iii Stalwart Concord by ii > Con Contrlor Conlertur
trlor 3 I llllarri tittriuimkiin 3 3Cnnklln
Cnnklln < 1io hiocti en to Captain Mlehlxan MlehlxanA
A nBnlt Much Hoc I Fred Ionklin Ionklinof
of Sthoilcrtft Mich Mhe iu ha has been chosen cap cnplalti caphull
hull of the Hill Michigan fool footttait bull team teamOplocd teamIi
Oplocd Ii in I nnklin nit lii i II for tIl F the I ite honor hui iibtan iibtannlil Stati Statiflelsi
nlil ill a the I Ill star end who it hit like II Ito Conklln Conkllnlia
hue played on the team for two > ear > and andwill antitrIll
will louiplele III term of f eligibility next neitseason nexts4uli
season s4uli i oriklm Is n junior medic and a ainenilNr atiinii
inenilNr tiinii ° t nf Ihi lleta It medical fraternity fraternityCrack fruiteituitratk >
Crack Iutrlr for Harlem nrrtlliiR Boat BoatI l3ontaliI
I liI he Harlem 1 M l V will hold It Itannual Ifanniiuml
annual wrllins toiiniament tomorrow tomorrownight tomorrownIimht
night in the building on West iith street streetMl Streetil
Ml il the tun ianltrsi lard la lats will he contests contestsand conteatsiansI
and It loo it a if Hi iui irfalr will he tiptop tiptopmii
mii urrippler a 1itersoii l Fleicher Fleicherlluuuerlo FleiseherlluguJrhii
lluuuerlo r an I IUi liaer r with a long longllt lonjI
llt I m of I tther it ood c tl III tIer I taie en phi red redIlllllard redHIllIertI
Illlllard IOIP IOIPM
M I 54130 defMted teul I Tobia In U lust lustfliimhtts t tnight
night B game une of the Harlem I Us A ama amateur amaleil ¬
teur I t toiirniinent nt the Mornlngaide Mornlngaidecademy lorningaldetitu1etiy
cademy liv H score of if 2 1iI < i lo 141 liwiacu liwiacumade IPiIaCIIunaile
made i lit Inch run of 14 and averaged averagedIobla a aFititleim
Iobla averaged Itt t 21 i i < > and hi hula high run runwa11 runwas
wa11 was I I Heed will play Hoffman tonight tonightITOMimilKS toiuiizhtA
A ITOMimilKS ITOMimilKSUSBARKEEPERS ITflMtIIILINtrerl
USBARKEEPERS FRIEND FRIENDMETALPOLISH
METALPOLISH METALPOLISHt
t trerl eil ana 111 enlone4 li > me irailliit ilralert SoUt SoUtII SiLsit
sit II otrr the wnrll Gee H Hulf Iloitman man > lafr la ladlanapnll Iadlamtutlli
dlanapnll Inil N V 1 flfflre M 1 Chumbn 3u 3uHKAl ft ftiitt
iitt HKAl TU I iItslrtucit I pair bear rone roher i lCrteCIiiiihIiltioa lCrteCIiiiihIiltioaair rleci inantllon inantllontui
air tui eleeaat fur emit anl fur liner eiul no call callntTrr cimatitmr
ntTrr tmr rrlu rrfuwI il u r lar f 7il il near 3th th a ai aiMOTOR
MOTOR CAR CARDIRECTORY CARDIRECTORY
DIRECTORY DIRECTORYAll
A All LL MAK MAkEtht CH Soul alii itciianged itciiangedfltacSc
MUI > IfHI t Tlni fltacSc < S < Aulo Cn tn313lthV tn313lthVATLASFiiI 731 Hlhar
ATLASFiiI ATI A Cr t tatrn rril ul Alia Mttt NIlCa
turV4Caf Ca C 2thtO IO 6ay > r H Aiam Ad tlr tlrR MfBE >
R BE IT N l i w Auto Import Vi ii nt America
ft fc 4 4165 it Went et sith lth St 4t N Nl t ttars
IUSH tars < l t7S < n llrnaxlwa llrnaxlwaIhine a >
Ihine wu Mu MuI Columbu ColumbuUolnr
I UICKMIuI0F Uolnr Co I aria > hrnteea UUl 5 > 11 11Mmli A AMth
Mth M IHone nn toltimhu toltimhuCjlGSLLAC toluutuhusCAGLLACU4r1rt
CjlGSLLAC CAGLLACU4r1rt lar art llrMlr g inrac tiatimimstoltuhflbur
Tfcfcu toltuhflbur > oliiinbnj Ircle lrrluTel Trl Mlj tail tailCarharti tot totCarharlt
Carharlt Cars iItThLlLZ iItThLlLZDthu
Dthu 3thAv 3thAv1sII
1sII lftOAPWAYS3 SL SLIltnne Sthat >
Iltnne hat SHIM Inluillbllt InluillblltHUDSON luluiiibgiHLJ4ONCAS
HUDSON HLJ4ONCAS HLJ4ONCAStie CAMS
1 hr X Klllntt Ilannrr nner iii iiiltia n nItet
Itet Uwi lhfinVM itt ittK > l lKnni
K NOX Knni Auioitioblle f tioaslet niupanv
ioaslet m ttM i nroa flritalwa > Phone 1ti < vt Col ColOKItTVCU CONA
NA IJONAL OKItTVCU MOTUK CAll I CO O IK3 IK3j is isltta
j ltta a > > I1411u 4ltl si Cnonr M rIM 7Col 7ColATHI Cal CalMAXWELL
MAXWELL ATHI CI I 1IA MFIIlllllICIIt lot lott
PUN A It bbl 3 t tvcM iIt tt > iI t IIiune onp 4l0Cot 4l0CotSIMM alit al alla1
SIMM 3 IMPLEX FI M1 I in Nr rw > irk l I n >
limrkCA la lM llwa Trl w Cal ColSPUIIMF CalilJRF
SPUIIMF ilJRF MAGNETO MA6NETOSTEVENSDURYEA Illumuch alton ItII St IIrilwut IIrilwutSTEVEISouftYEA ltsth lii liiIllumuch
STEVENSDURYEA STEVENSDURYEAiiiJ
Ar 5tLNt A iiiJ > Pi M Tel tr itt Bryant BryantHfUJTF BryantWHitE
WHitE wit HITI iri ID i P lima lifualt Inn ii tint < Ud Su Stihire
HHIIK Ihorr itt2 piv ol olTt uI uItTl
tTl Tt MN iMP U isriit ilISOhITt ilISOhITtiEn
iEn lhiwla lhiwlaAtlantIc
AtlantIc < lt ltGALEN lIP lIPGALEN
GALEN HALL HALLAND
AND COTTAGES COTTAGESHOTEL
HOTEL AND BAMATORIUM BAMATORIUMATLANTIC BANATOIIUMATLANTIC
ATLANTIC CITY N J JAlwar JAiway
Alwar vtxn Alwayn ready Always btl hoF r rK
K F U I YOUNG Cant Uaoaco UaoacoKew 3faggeNew
New York Otc HZ HZTHE flrvmd way wayTHE
THE ST CHARLES CHARLESMoM
MoM Mle < t li TAllin IMI it thi iHTfUl feint ffifntwater mr mrwatet
water in All ln tall tf Ofhrntra t IttM Iitiitrimtr2 trHtnl trHtnlIrl line linelet
let Ot ri nil lt tear irarMUIN tearI
MUIN I Vi il ii VINKM VINKMODarlljorougbfilenbeiiii l4tii tS tSIkirthoroub
ODarlljorougbfilenbeiiii ODarlljorougbfilenbeiiiiVTIAMII Ikirthoroub IenbIm IenbImSTISriil
VTIAMII S M iw I MI SI 4I tSV tSVj isi isiJ3i
j J3i i uf WHITI St tIiri 4 M urcs S oM oMAlt tV tV1taarll
1taarll I I 1 1AIwajim
Alt AIwajim InpiUr end tllr Ilri illr illrThr II IITue
Thr ticl Fall lalIileart llr < ift fur al inline inlineCCIHIfilA iiIii iiIiiGEIPIIIIA
CCIHIfilA CCIHIfilAHotel GEIPIIIIAHotel
Hotel Bon Air AirAUGUSTA AirAUGUSTA
AUGUSTA GA GAllf GAItfefli
llf Itfefli n nrremrirr llh Uh Ii lit not nrj T Tholklat i ihiilklitt
holklat s Ihrrr Two One 1 it hot CO COliraijtlfil u uiiiitt
liraijtlfil iiiitt hut ritn nmje iio eirrllent tel ri i 41 riuirlmuj i itorlrif
torlrif tiofiftng an and < l all 11 in iito In r vwi vwiAddrM o oAdd
AddrM Add C G TRUSSELL Manager Managertn
alin tn Mtnatrr fruntenic llniel llnielTSouMnd lSmclThousand
Thousand ItJandt V t Y

xml | txt