OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, December 04, 1910, Image 7

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-12-04/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

4 J n nTHE
J R f U ttra WlB f 1 1TUB
I
THE SUV SUNDAY Y DECEMBER DECEI E R 4 1910 7 I
HAMMERSTE1N HASNT SOLD SOLDniiinii SOLDI SOLDulWui I
niiinii 11 II I tn IIf1UII i burn rut n fin mi miton f fIolt
ton tont 111 III TlIIUl rllt4 rIle rIlela
I 1
i I
1 la t k > InUI Mi ul nlurl lt < Mirt Tliat Mr II Mill 111 III 1Ime rto Clnnul r r4liit
4liit III liurr Intrrell < r l In nil Country If Iflie HII IfIIr
lie II trall S alI 11 In I 1lId It1rlnil ml ii Mr II Say sa > + llain llainiiifitfln 1111111
iiifitfln ri lrl u 11 1 hiiu lI Mill Hi II I In IIUuiP IIUuiPmrront III III IIIh
I
hnv h htm mrront riifntly riifntlyr rrlIl h hr
I < r H niTUrMHii 11I11 IIII prn pr rwtiv rwtivf
r 1 iiw u w ik Ira era r viiiliiu UII intell in ini
tell i g IIK to t Mll 11 mil nil nil his hi in inittirv IIW Inw
W 1rk rk I ifrs rr Ntanulg Inlll rot11 rot11savory
ittirv savory fur flu In liiKlili E IIh ii rlpital rlpitallst pillll > tliil tliilx I Irho I
x lst tT rho liv for in uiti IIIhrI > rMiw n t mi mii II IImN
i n1 i + mot with h a i gtlI < 1IIIk iurk k Hill II I Irif IPI
rif vl vli
i luck in a > JMIV wivrl chair < in inn illh inIl
n tin h Knllfry gall ry Ilimr of I Ih In VH VHl
l ll 1 If 1111 hlllllil rutilvltlll hlllllilM mil I Inlel
> M nlel > < I my 111 thrl I lif hr ihwitr1 in inik IIIIh inI
I ik u Ih > Vturin iotoria th Minhitlin J1InhlltaiiIirpuhliry MinhitlinUinit llIlIhI1I I Iaul I
Uinit Iirpuhliry > ln > I nut limy y In J JII
II Iliin tarts < I I hall It ItiK itq I
iK 11 > > ii how inuili nlnt 11 I tub fn1 nfcnvFvrry Tiri fn1Er l lKviry
Kviry Er day 110 > veple i > pU rair iiin It in inmil illtlill inInd
mil want to Iniy ilii Ihis < > r that thatlhiv IhatTh
Th lhiv 1 h mik 111 k iiftvr t hut tliHr t th r rfl
11 it t high 1I h fnnllRll fnnllRlli nI h
i Ptrttrnlurly 1 irii rtlllIlrl < Milarly want tii < ll The TheIN Th Thha
IN I ha + Ifn 1 ii git Ital it tllrVN uo 1 f + aw a II ahim IIhI IIn
him ir ralr < Ml > r von 11 than the thei Ih IhI
i I han hi put my 111 win Villi lli < in inI 11 11I
I > b l n 111 i latr iir to sill 11 Ihn Ih Ih11I < h hin >
in n antler him l lit h > is i making makingUf inaUintii I1aklnI
I ii Of ftititx I nm II + on n sell 11 tin things thinllI thingsaalnpl MB MBIv
Iv I w 11111 aalnpl intKi m mwth < > > iy cnough < noiiKi fnrtliHiii fnrtliHiiii
i W wth til II HIV 11I OlhT 111110 r llOII hotie > Ttl ThI Fly y yI
I 1 h from a i 1 he > 1111 IMIII + tua point r fI f fwin
1 win h CKIIIO rn IIITP Iw dunk I II III
I t > in h rnn riiiiM l inn going x inKiiv inKiivilil < > awuv awuva
a il han all itt all if I WIT ro lint lintk 1
k + nit a 1 I run KH J gi ami keep thiiii thiiiiir th m mlusty
ir 11 ilv lusty hll foiiiploiMl rnnI1I1 I the 11f foiili foiilir
r 1 I Lonilou It 1 hens Mr limn limni
i I mil ii I hy < y May Ia tin nof will willi i iw
i w building I Hi II t WIIH wn nik naked nakedI k1 k1hI1 < l
1 ii ipw hmi hmift hlIlw hlIlwh
ft Mini II I l of f III the ll kind tlllt thna hi hihII
a 1 hotiu1 hII fur rfl art artI Tin1 Tin1I Th Thhou
I in Inlal linu i w > nil lei I thinkv think I illk illkI
v I > > ii built llholll a thousand ttiollfiUliiI
I bun liiiilillnt limn Ilk th thh thn thnh h hh >
h I nntintvl III plan Iall n will willIT wtllIIluILi n
IT > IIluILi lii t > ImiiM h I limit I > in 11 riuli riuliUIB hi I III
> UIB I II i > M vI < that Mr Ir Iliiinimr IliiinimrI
A oj I > IIM 1 1 Kl I 1eTIPt llltl 0 tl > l1ll With h I WO 11N < IHTMin Ira Iran rN rNIn
in n I niton ill I h d tvrnt > rnt 11I iinliii liarIIIIIld and andi i irlg i
i i
UK 1 to t n ciinip 0111111 ti with noloily noloilyI I1ln I Id
d I I lvxihi11 M I ant hi h MP r p paiil paiili nI nInrrlr
i n nrrlr i lur ha t Ivn iiMti I liirdn nrtl rolon > ii iii II 11n IIr > <
i 1 am XIMIII OVT al r ih Ihlllld n mill try trvt r rh
Irlntigthtt t him tliiit mh I h It r ha Iutv 1 p pI prmitl prmitlVi rmwt
Vi I am uiirn g ltIn i try to iloi ilo elfIIIW Ilc
i c tiW n w not III i cfl < nnp t itit with any anyinl 01110 atiylull
lull inl Iin II and tin h uninfuno uninfunor nnprariu nnprariursv
rsv r rwald aril in In hair il 1 I fail it i iiiilt ira11U
iiilt 11111 lint tny 11 rli wti Ir I i nut tin tiniiult Ih111I11 titfault
fault ii i Is our not II tin h little Kulcfault > fault it itI 11II
I irtit II fault il I i 11 < i4 ar llain llainiii JIll JIllI
iii U I hiv h no I t cuarinii 111111 from fromH Irn IrnII
H I > uil for a dollar nr I r for a cinul cinulr 1
1 r N it 1 I to I hr old I iim 11 doing flin w what whatintTlv whllIII but butInac
Inac intTlv nr n lv on inv III own 11 ri + 1N xiiii xiiiin 1111in
in n hut 10 what < onfldTU1 Itld11 I hav ha u > in inIf IIIIf inIf
If Mr Ir Hatniniriiiti 11111111111 rIris jll ronniiuwl nnn tiun m mi InI1
i i I1 1 i ixflv It 1 i Miiudirfiil wml rf1l Hut if ifi ith
i tiiv h it Iii notiiolmdvl willlun willluiviit it for fornt
S nt n tHNipl vPI ihl tlitiin I am a 1 fool foolr Ii I Ir
r i It i nk i I him III a MTV rr iltviT h vrr man mani
tI i 1 i t ktiW nlioiit hII Ith 11 h r I am ami ionwlull
i 1 > i i wlmt I Ilk t h bt I Ilk ojwra ojwraI I
I i I 11 kn > hw i pri iii Irat IratI ra raI
I KI i I i IMUT 1 111I b 1 11 1 till tilltill i inii
till nii 11I a 1 1 I ii 1 u f Ir r grand grandrsni cramli rall1 rall1ra
i rsni ra aiil II I inn ii c > nt 0 a II I juilmi t tn 1 Inn to C n i aril arrvn
n my 1 lm 111111I in t hr I hit I i Iall all t hr i iit Is Isa <
it IhalI I hall Iav oa iv f rr r I loi ndnn l n in lIIbtuuar iHiiunrv iHiiunrvrriiMtlnn y ynnr
rriiMtlnn nnr 11111 Th I I hiv 11rw ii > v w hen wl I1 > PNn Hti n n I Ii xt xti xthow
i i how long I it will iav I npii I f I do 01 01Ihi I not notliiiM antA
A liiiM with a liilKh liilKhMr I III
Mr II lliimnirKin ita wt w ij n akvl k < l hplhr whrthrIntraltwould wli hplhrnrI thr thrnntrutp
nntrutp Intraltwould would 1 Tin r i him tIngag to > III1 III1hi iu iuif >
if 1 hi + old Matiliaitan Iolallha attiti ar art + r + for IIIH IIIHIon hi hiIn hisIn
In vf vrntur > ntiir > I do not rut want 111 rhiin rhiinirwT r rnswrr
irwT 1 igiiieklv 1IIick I am not IIn rnadv rnadvv
v I tin h lu natniH narn am s of any all of r tin tires HH on oni oars oarsI II III
i an II ai iiiniilaMiic u i tli I h10 > m niiuillv niiuillvI
q I tiik k Mr hadal < who wl1 i is apinanu apinanuilan 1I1NlIriIlY 1I1NlIriIlYh
Ant th t h Klilt > Ilftvr Hi II IM I 1 great greathit KfatMm IrIIn
Mm n I am a not It r rad idv to e ti till > ll shout ahontinr a 100 11 11Irti
inr r + I got artiiti Irti + Iror l f < iri whon whonI
I h hmithi hI ugh h tli hpro r wit a anv 111 and I Ic i itiIan un
c 1 Ian 1 n
1 i hi his hvilfiitiriwr hin rllartr i i ronrrin ronrriniiM rnnrrllal rnnrrllalf
f iiM l rnl > err tiiii t 1 tl ml ihit tPi it th I Pt h v firm tnoI firm1Id +
+ I 1Id Id 1 I Is in London Hut In h wouldtit would nllllllId
1 n lId < l forth rOII at IIMM 1 ar > lon lonn g a hi hiI t tJ hrhn
I I in tae iiii n nr < r n tM + htri Till matter matteriti
iti r 11 Mr lr Iliinin iLuntnrt r > li > in said aid win winwhv wn5I 11 11Iw
I u why Iw h had hll Ki JIS1i ii up II It4gh prodiirun prodiirunmh
mh IIIITII pa > like Ilk Mans and andJi tin tinrrr 11
Ji rrr v 1kapIta llrl lt ltI
sf I 011 m to imxluro rii npras P rit like Ilk thon thonto
r sr to I My a in II fliH 1t1 11 loiinfry HIIr ta to toi I In
i a n tn nr itntmn t tilh n In h Mil sal I and andI
I i MIL tlllt nn n in 1 aiil 11I < 1 ink ak r can Iro of If r Hi Hiu 111n h hhj
u iv lndoii < Jiou Tlltrt TlltrtI iIi r rl rt rtI
I t grt > up III light ip ri hri hriiirnfti h n nt
< t t1 iirnfti 1 ru tt t m whirl wlill Imma Jrnma
1 I Irdh a th tI N Nw1rkfheItn Nw1rkfheItnL i w York rk Thalr ThalrIt I hiit n ntiioti
L tiioti It > > l fi IIllIkrtu > < ikir IMI > Huns Hunsi I lu lu11I
i iill I 11I utud alii whi whll f Psmstd t finlfir finlfiri r rii +
i i > i ii < t and whit n I h htls u had hadi hlldIn
i I In itiii uu i Ixnh hr and a tutu in inr Ihil Ih i ii
i n > r r L > a iiimiH nn v malor malori ma 4r I Ir i iI
i of r tin rl I irodiiri riuIu rotIfIII rotIfIII111111 s41 s41r iii iiii
r i l Lndnn < iii < loii plan 1Ir r llatTirtHT llatTirtHTi fr mnur mnurnd
i I ilrailv nd y hued 1 hir hlr11I > sla ii hl hlr K Ki ga
T r > i < ontnii a tri 111 fun J anti HI painlinu painlinuf Iallll Iallllh
f > 4I I i o Linn in i hi h land1 on th thI ItiI h hj
I I L will III cur < Tin aiifiiliT ILII ILIIiKinj IkuINiug
iKinj II of r < otiim r rum and ld will ill illi 11 t tr
r i i tt 1 work rk KMIIUIK tiit It prn prndllin prndllintI > liirM < iM iMHi +
Hi tI i UOIIIK In priutn pr r pan la pna pro proMrn 10 10h
a Mrn rim elf lf wit Aitlifini Iliu h m d1tnlirn II oti otir
r o1 ihir I 1 r outxidcrs n1td IIIa < l r h aid li liwhat hwh I Iw
w what wh I want an m of r th 1 1af t1tafT
1 tafT af which wh + l < 1 Mr fr Ham Hamin
in II tli h grand Itr nd > iitrn dnv dll h t a th thtj r
n tj will 11 no It with him to t Ijmii n nil
il triiinntfiii wi i ik ki k < l if f hrtlinit h hiadifiK I I1111I11
iadifiK 1111I11 th h < I in ntnl 111I ititii nr a w tll tlln > 11 l li
i > n li C Usl > l know kl ti r rJ > li d di dw
i w what I ch hllll ill rill In l i n next I t I nail nailrnnl ill illroni
roni m s out 11 n thrtl th ti mayln wII wIII i iI i iIInruin
I IInruin do 1 not know kn what I luill di diiiHnii r rrt
iiHnii rt nr in my1f inv lf noiirri noiirrivliiiiK nIenirrllng 111 111hlllll
vliiiiK hlllll I wan i lit i do 1 Ii and 1 liit liitttit h t ting
ing ttit I iSinnttprorhurnprrn iSinnttprorhurnprrnI iannni lIlIIn produn lrdll HJTI HJTIi ra rarr
i 5 fr itii t 11 yiiir tir luinnlitii to toJ I II till
J ill ii it 1 I am Koifitc lo t London LondonI
I MIIOMT rr w now nowi II III leesPt
i Pt I t I i lUI1I1 of H run runl 11111Hak 1111
Hak 1111 + Di l Ural > spwnllttrltlpl HTat > Ulriupt tn tnm toar n
m 1 llrr II 1lr 111r Ilfr Ilfrs
r s d 1 fVr r 3 Mr Ir Mlrhaol Mlrhaoli Mirllalaurally
i ti J WHH Wi + fatally burnid burnidi hlrn1hpr
i ie t I at It her iorn < 31 Will WillIf ill illH ii iiIf
If l 1IIiZla ttiin i aijlit tin tinf iItip
f ip 1 f pir pol 1 r mars TntmHi nrn nrnrd
i r rd rn i ir l wl wlI i wan porcine piisinRanP porcineofT 11inat 11inatIIrr
anP 1n ofT and llirpw hr a ai ar
r i r r li her r lint it had in inifn II III tin tin11t1
ifn 11t1d ifniin
iin d Milid ri hd t to the 1 rtFru rtFrurm rprrar rr ettn ettnrnhl
rm hot I I IIn h ItnnMH Ilam + W wr wrId < TH MI MIi M Mnt
i Mid Id n nt tt vnturi 1 nllr iiinr iiinrrri nmrI nnrrr
rri > v rInR 11111 dauxhiT dauxhiTi r rII
I i II in l and trw rhr w her am amII arnrI rm rmI
< I II In ofiliikTH kr rw rtili rtiliI
I w wi 0 sly I v itiiirillnii itiiirillniiIniiind tnlsrtlhtigPrngrdherot
Iniiind Prngrdherot ra dor h ruuh k friltl tbt tbtth Hit HitMir II IIr
Mir th r i iirfonin r i > rriiict Irrrgt l < d dI l li
i if t hr i alii it her ft i > rr rrr T Tft rIt
ft r t i It tit h fir lil dal < li arliniit arliniitil
il 1 tntrrii rIr < itm I tn 1l hrrl the fhrfan theI h hI
I n fan I > 1 I Iumr t tn
n 01 I lltr I A A6au i Ij a la laI j t ii iii n nli
i li lit t tlf I I > fiicrt fiicrtt ir irL
t L njd lIj Pr Prh I If Irh
< f rh h WM I x M f ir iri r I IA Ir
A i fiir i ii iilaifht 1 1f
f rpn r t nrv fIr
s a 1N l1 hrrdarghter tit daJlhl4r laifht r llr It
l
J
I
IIIMHTIO in urtrrf ntt u III IIh h hICemparlons
ICemparlons Com Comraon > arl < an With lth the Ih Itrxirt Mailr Iad In InI 1 li liI nder
I drr the III xptrmlKr eplrtisI r fall1Viuls1tos fall fallV all allWI41ISfltns
WI41ISfltns V IMHIMIION IW I 3 ItfpnrtM of r ihn sh shCondition h h1I0ulilion
1I0ulilion Condition of national UinkH Ik at Hi clISr Um Ie
of luisineut 1011 1 1 i w W mi a Li Xn N I u i made IIall it in 1 r ftfl ftflIn < nM 1 1to 5 > n nto 5r > >
to ihn th Init tall 11 fir if th ihn Comptroller r of the thetlrrrnry thtIurrencv h hllIrr1I
Iurrencv how lint im 11 interesting uom ettlIl uommriMoiiH
Il 1 lri mriMoiiH with tin I rejiort 1t15 rt mulo under the theTtMliti th th1111 thI
I TtMliti tv hitti > rt i all n u eptf I 1t ntl inlH > r I t llId llIdIh luli lulithe hid 1 1t
the Ih t h UM itil aU T20I 7 III I niliiiiil lunik I Ink held hI alnhil u utotd
totd rtTM of r JI3llrtll3Irt TI 31 1811ahl an UVTII avrtigof 1ra I Ior1
or1 of < > f 21 I is I Ir percent i r cent IIt and ST3U0233rt 31M133f in fxcvrw fxcvrwf xcrwf r
f th h iiiiiniint a n nnull required liy I law UiwIIn llawTh lawih
IIn rrntrll < < niril rfNorvt r run cuts Hi liowwer liowwerIad In wvr wvrbad
bad 1 inillr Ircnl l n rct > rcriit ntsg K > of f 1lal I < K i > re rstre rstreands w > rH rHunder
under Ih thf Xoeinl < r call 111 than they th didIudr did didind d1ndr
ind ndr r tht SeptfinlHr r call Ollr th r rivwr rivwri rnsrv1I
i IIIIH 1I It s showed 1111 II alight increi > ve in th I h por porlentme prrIIIttlg r rna
lentme na of re r + frf r rv hld h hlt in No Nnnil ionmlrr lN T Ti r rr
i r that I in th the tieptuds s > teml 1111 > er r call cnllh callIll all allTh
Th h enuntry fount nlr ry hunks nk throughout thr ntghut the Ih Ihlnil1 thini
1 titled stntM 1 howed a nlmlit 11 hl reduction reductionin
in thi Irenlaj > rcf mas of rewrvf held in IIII1IIr N NvInls No NoMiiilM =
MiiilM I1IIr > r asvunlurvl vi oinpnrtsl III tr1 with th SfptHinlnr thlrptnlbrrail SfptHinlnriill
rail Th > country untty bunks ankH in th Fast 1ILIrn 1ILIrnltlnl < t rn rnS rnS
S ltlnl nith m mid mhltll < ll > > Wostoni Inl and ltriarStatsshowed tinlir tinlirMiti IIrlleSial
Statsshowed Miti nhovscd slight Ii hl incri illrI lnctPIuam < uMM In tin II T TiitaRi
rrtttug iitaRi nCH of r roT r t > rvH s hold Th Ths Xw > w Knc In
lmd > Mal > IUh < and our 011 iilnnd porvwtion t5wwswnshawdsuch porvwtionho
< ho hWIdIIChll > id uoli a ndrrrisinIhwnrntagrd ndrrrisinIhwnrntagrdtsn d orfu in t h poritntiKfxl poritntiKfxlr
tsn r si > rv is fui IL to rfdiii1 th < Rimonil Jiviraj
for th the > whole hol UnttMi Unit rl Mate from rrll ft 21 21l I IIr S7 S7r
l Ir > r c lnl nt under IIlId tin Sp11 Scplitnlior nlhr iall nll lo I II tI
21 I is I under 11111 th Noviint > or call
Th Iho N = < < w KiiKland < l Slit > > as is n f wholf wholfKhow whIh whulnshow
show h a KUII UII in l loan to < xinH anti divountM mcr mcrJ IlrSrphrntlsr r rI
J Srphrntlsr < pti iiili r I 1910 of J3n21iV IJI i rash rash1Itias li li2i hS
S 1Itias 2i > TrlaHo individual lII < 1ii < l1l1l1 419141N11 lfx ni JiVt Sl Slw statsvti statsvtiNrw 47 47Nw
Nw > w Yerk i irk iily 1 I sItu > h IOMH ii a I in IOUIH IOUIHand Ialrlsand1iscvl1tlts III III11I1
and and1iscvl1tlts 11I1 cliMOunU 1i0 < 41I111 of r 4tiU t3tltf > fln3 nr a In Ins OM > in ca Ih rashhit Ihr h hof
of r fl lltPllial H3Trtl and n KIIIII III II of lr t222TIHil t222TIHilin I27 Z In1 In1in
in Individual < drllosits l > oMtr Thf Th 1hthr othr nlh n nMrvf r rrv rrv
Mrvf rv ritis iti > in th the < > hLtntMrn Stair + how t > III again a aKin aIolln
Kin in IOIIIH and 1111 < 1 diMxnintK of 1 SII3 SII3In ll2l > 3rti 3rtia
a IO Ines > M in rash < a Ih > h of r S2OI1TBI mid a gain K Kindividtiil 11J1I III IIIilllt utindivlduul
individtiil illlt 11111 d dlwslts poit 11 of i1lAnVtfi SI Th Thiouiitry ThIIIIr Tliianatr
iouiitry ianatr IIIIr balks iti i th Faanl Ka trn 11 Sta tath how sliwa h hII
II 1 sili 1I111 in loan III > > and a < 1 dlMoutit IIH 1tlt > > of SHTI SHTITI SII7Il3
l3 TI in ro < MIII h of r HHVMT 11 and 1111I1111 in inilividiial inilividiialdpoit tivlnalf
dpoit of r SzI si sl1 tl The Th KJIIITII KJIIITIIStit EurllSIal Fnt rn rntitat
Stit > h > in th the a aggrgatr iKKr rlal Kit hoA h a t lot I IIa in inl Inltus
ltus l Ia in < and iliMounti of r W SlI1 < iMO > > a aall lo loin I 1 1tt
in tt iah h of r SUiI 1i4b7177 Jll > 71 TOT 11 and n cam ilJl1 in in inrllVKliuil 111hhillal Indtvtdaal
rllVKliuil dlswits d MKlt of r 1I JITrtTM JITrtTMTh 7a711t 7a711tFit
Th batiks in th the Southrii Stitin 1at 11 s rh rha h ha haw hawa >
a KUII in II loan > 1 and titc < li n nltits > imt of r Jrt aslat aslatnu l lnV 11
nV 1 > in < i Ih li of WrtTi Ian and in > l > it itThi
r rtlnltsst rtlnltsstTlu t1tllItt 1 1Th
Thi iniddl 11I111 < 11 W trti lpr Statist Sa + > hnw i iKUII Igate
gate 1 in IOIIIP Ina and diiuounti of t u itnt itntII 0i Tu
1 II 1 In > III rash of lr fl Ilsl I 2 > l I II I and a gun 11 in utIII inrftMiHit IIIil
rftMiHit il of JHS73 IK 7aII 7aII1h n nTh
Th ttern t ti > rn Stat 101 tat how ho a cam in IlIlna IlIlnaaul loans loansand loumnnd
and diMountK of t3i7i Ias797 > M7 m rah a aE f fl r1
E < tal l > lll 1 ID and in d > 1ulas o > > it of Jlnlnm JlnlnmThf Si nI 11 lit lit1h i
Thf Th I Iiiitli t tlh Stathw stat > H h hw < iw a 1 taut in loan kinsand loannnd IanI1nol
and dirota < I I > IIIIM of r t11111 11171 OH2 in IM rash < h I nt ntJ3 I Iand
J3 ol 22 1I 23 3 and in dipo drh5ens > it i nr ofrh i > f Jit T Vl VlTin
Tin irland sssiWls M > wH > > i < in > > sho how II 1 gji gain j jInII n in inloan mIvls I
loan and 1 dinrount of lr t STDUM a In Ins < > in ini IIIh titcash
i cash irh h of SlItl ii > i i nail of lr inilividiial inilividiiall d dpo <
po l > la t + of f SIC 1 001Tin 001 vII1Th oti otiThr
Tin total 1tutd tnit 111 < l State shnws how ho a lo loin I Iill Iain +
in lonn and diMoiintH nr 515 ISria > in a nlo alo 1
lo 1 in inli of r Jii 5311111 ni t i7rt ant 1I11t1 u l 1 a 1 KIIII gai n in inindividual IIIr tuindivtdaat
individual diM it > > of r JIiO I1I1 I1I1uSIIr ITd ills illsiioxii I
iioxii r II t i u rnlI nm ffs t 111 111Ir 11 11Ir
1Ir Ir llnlilt < hM > a a lnnilirnn tn nttlrrr urn of ofnturila nrltllr orNatnnlay
Natnnlay nturila ltllr < l and xurala noUllnn noUllnnth nlltlnC
C nrg rJ Maccullsll tltllrr J1If prid nt of ofn t tth
th n liu IIsptal > pitul Satiiniay aIr < III and Sund 11111 11111II v A 1w 1wrtNim > o oiialion
iialion sites iiit II itj uI iiitptnii nt pnn thirty Irq yearn yearnurn yurII yarsac
ac II urn hll has ia > just Ji t r n > ifni Ignd d luid i ti iiia lllId nailhonrarv lllIdhlItlrllr < i ilionorarv >
lionorarv president lloUrt 01 llyphnat llyphnatthe IllIIal IllIIalIh
the Ih newly elrrted prsidnt > reKd > nt with the theotlr Ih Ihhllirmn thnln
otlr nln r rs and chairmen of f th nuxihary nuxiharycommit allxilill allxilillmllllll a1xillaratmlthws
commit atmlthws mllllll I who wh h hi < rharj rhargf of r thf th col colctinn rYlI I Ial1I
I < ctinn ahm atxnit t to t U I taken liLl Wr wjre enter entertained nr nt r rtiunnd ¬
tained 11101 at lunchM > n vertterdny V IrIIIy tiy SeorK twlrgIfnldt SeorKC
C C Holdt at II the th h WnliiorfAHloria Wnlod > Amoniiho Amoni lmnngthis IIlnn IIlnnI
this I h prewnt Ir tit were w Mrx Ir Edmund cI mun1 1llaylis I IItayhei IlIali
Itayhei lIali pr pridllt < sidnut Hid > tit and nd Mrs 11 Jun JIIII1SpyrlrlIIIur James JamesS i iS
S SpyrlrlIIIur yer treasurer ofth of th < Vonwiii UllI uxil uxiluirv I Ir Iiary
uirv iary r uhich III i trying to rni sSn SZ > oiii OI n > from fromfie rrnlllIII
fie t ti wnien III of r X Nnw i York r rk this Ih r anri 11 11Ir ti tiIr
1 Ir tr I > mird njir l Whir VeM hlr r Iatne IIIII < Sjnver Sjnvertiirl HI SisynrI vr vrhllrlI
< tiirl hllrlI + lniier ulIr It II Runhard rdt Frd Frederick FrederickI rirk rirkF
F I i > k Frederick I II > I irene ir r wn the th nvi nvic n I IfIIr w wtu
c tu ii rnl Mcretarv v fIIr r tnr H II 1 hurtton la liun liunfin IIfnlhll nb nbrtL
rtL tm 1 fin I h FA1nr tne 11 < I harlm urlo IFdlm I IFollniT 1Fllmr
FollniT r anil Frank I Polk Palkiii PolkI PlkTh
Th I he Ihlr thirvtv vtwo > o uiKftM 111 w < A rf r ndilrei sssl ssslhr > < Ml Mll
l 10 hr > v Ir r wuillll illiam II Mien 10 of if f t th llur Bllru > auit auitlfiitiiPn1 ii of offimuipiil r r1IaTlh
fimuipiil Henearch who h kiiil 1111 that the thexMaiion haseIatton h ha
aseIatton xMaiion a II should h lilt 1 lint think of r ruiMiik ruiMiikI nil rasingthan lIhC lIhCI
I K than h half a niilhji m dollar i II > yarwhuh year yearwinch ar arw
winch w MIIIII i rai ratsd d annually nllulIl lv 1 fie fieHpitjJ I ISUIIITlI thehlnspitad
HpitjJ Saturday SUIIITlI and Sunilijr SIh ui uitinn iI iIn irr irrnn
tinn n r London Frank Tucker of f the theIrovKlnt II IIilll th th1iivtdnt
IrovKlnt l Iau1 ian AHMMtalion 1s5 5Ialtnn illl M intd > out nittht outthe
tht the h gnnt iren economy 11101 ui 11 having hll 1116 thi work wrkdtnet workdirected lIrk lIrkIt
directed dtnet d hy It a mijli 1I1 1I r pr prmtattvr prmtattvrgatiiGU Hentatie or oriMiiiion orIIr
gatiiGU iMiiiion Un Dr Wehlier hher r naul II lit that if ifociety itwasted r roi
ociety oi would take Ilk onetenth u Inlh n much mashintsrst muchinterest 1Ilhan
interest in the Ih hospital his I it do I Iuw < > in the thellor rh rhIilr h hlIr
llor Show Sh there t ould 11 < 1 I no II dinicultv dinicultvin 1ifkIIII
in II raiitiK rrLl II1 Ih the h fund IN urKHinlv needed neededfur nvisitfr a arr
fur the I nick Ik INSrr n > or of tit the I II city Y St Sty > 1 1r I Te Tetaken r rak11 h hrtk
taken rtk n for an immediate m I and nrrg n nr rcc rccPloal tr tr11pls
11pls Ploal til for tuna t to > N I MHI hit to i larle larlel s srnir
l Ianhr mier treasurer 5l l 11 t dar street t I I
CADET AND MIDDY AT DINNER DINNERtin
tin n 1 u iinmi 0111 > u Hilt 11 11IIJIU nr nrrtntni IIIrruifr
rtntni IIJIU u I tt ml1I > ornii IIi UII1 it itll I 1 u
111 ll thr th Jlujpr UN liur u l al list Mrlro 1lrlroINllltan MrlroiMilllin IrlrnIHtllall
iMilllin I Ihll Inn l1u1usrtlsrr Tucilhrr null fl lilt till 11111 IllllKilwmnl 11111d 11111h
Kilwmnl Fd d lull and uinr II llniir > Ksiins KsiinsSIKHI huar huarS11 h
SIKHI ut at i at at1t IiaI L aH 1 Knur ur 1 > Io 1 ilmlral ilmlralt l
1t t thf th h Mitriiiiiii M tr1 util < 1IIh lull lol d l It M MrhotiiHin 1 1dr T1htulen
rhotiiHin cprnd pr rtd Iun dr > If lal Pa I nitlit for 1 1dlnnr IIhlllr 1dhn
dlnnr dhn r I th n iiMiH IMiUill 11I tfuin 11111 nf nfAnnatMti I In fis
AnnatMti is lai Ill and al > n itid nil 1 ihoimht h hl I th thrniv Ihrm tha thatanstaut >
tanstaut rniv rm tfjini i i Wf 11 r I Pult Hit S Ihompr I I hmoll hmollH < oii oiid ntib
d b > i I iii it hi in IIlIh unluir ih iir Per 1 i 1nn On n a iovriior iovriiormatT a aauld 1 I IlllUrf
matT ih > i I tifl Mlimnl IJt la I nuhti nilthtst i ia ia + 1
a Rrailiuit1 grail tlat III I Ih r N1 aval 1a1 1tadtti Xiadiiny and andrliibl andrliabl an I InIi I 1I 1
rliibl nIi hi i proai r rll 4lP > av 1 that I ha I for yiirs Ir lu h > has h hasbr
1 liwn br 11 III It Vail al Ktidfinv III 1 Mhllio lhlII Wo Wool ssr ssrcrnn ¬
ol crnn 111 itnm 1111 l 1 ht IM I tin itcully IInII all Iii Thtif Thl
l dn I if r pn lr si tl 1 IIM I ast Will admit Imillhat Imillhath that thati
I i h vir r In h put + ip II tin IhI trophy which whichtht
tht Army rn and Navy > 1 flttht f fl aht ht for on Franklin KrinklitiKlild FranklinFS nIllIlJi nIllIlJiFI101
Klild FS It rhilidlphu fhilad lphui mi th ltllrdIlIfhr SaturtlayaftrIhankgtxm Sitiirdvy S ltllrdIlIfhrJhallklClnnz after afterIt
JhallklClnnz 1Ilr 1IlrII
It wa whin Coil Thoni Thlllll11 > iion who in the th nrly asrlysummer nrlyuitninT rly rlylImllr
summer of r 111 Ipi7 I the Ih veir vi ir r thttAnnipolH thttAnnipolHromi lust nnspohii nnspohiiomstv1
romi omstv1 < HIII a if Ih he rowing rac ra vs at Poughktrl1 1oiiRh 1oiiRhtowi
ktrl1 bad h is ltusht Frtrgladra Frtrgladratawtlf
towi tawtlf > l up the Ih river from New i York YorklhHI MI sothat MIthat I
that tlie Ih middle might lino II the Ih l hOlt > nut asa as asH a aR
H headquarter li while whit prepiitn for lh thace lhrace IIIrn
race rn nt Iniighkt Pouishkoepsie 1011 hk1 p II Cornell not to tomention isnl
mention nl ntuin Clunihii t IHM Iii it th the tl llcileltni llcileltniadmiral 11hinaIIiml thdglintadmirals
admiral that vcir vi r but Home II of r their theirsorrow Ihlrsnrraw I Irr
sorrow rr wa a a asii wu I isd vl by l 100 > y th > > antocritic antocriticlife ri rtic i
life hr li the niudif flu udirs Ji l bsf < l while hlt alxvird a 10 r1 Col ColThomiwonK 101Ihnmis I IThIIIn
ThomiwonK Ihnmis ns hou eloat And it I wax n Col Colrhonipfon I Ilholllln l lIltnmis
rhonipfon Iltnmis tl who h two ttit ylr car aeo u o chart hartofi ehartrndthe hartofiIh nd ndthe
the Ih Micolnu learner unr Mineola lln vlla ntltt n > IlIl < < H Hher f I
her in yiichtlnc style Iy mvitfil iveryl rvrrytssly rvrrytsslywhy > ody j jwho
who wh i is uiiylNidy IIn it lwly to Mep alxiard and i iHut I IUI III
Hut II ii fvervlxily vrvl rlwh + ly lot M ick not ill II sick sickIhnt ick ickthat lkIha
that P > rhapH < I + Col I 1 lhnmp + 111 n would wouldJIIHI 111101a IIr IIrut >
JIIHI ut a as thankful if the Ih incident wen n for foiHie rnrIItII forgut
gut PIt PIt1ha
Hie 1 dmnr diun r at a it the Ih Io1lrohl Mclro htin flab Clulti I hlt
ti 1151 t night hl cot Ion iimler r wlr wtt av oricmillv 111 Jlr JlrIh as asthe asth
the Ih iinmuil lIllnl dinner rnnn r of th h > Xivil Ir cidtny cidtnyalumni td my myatinult
alumni U 11111 III Ih idei of r hiviiiu tin rears yeirMctorioiin rearsvi ar
Mctorioiin vi fixitlmll I II tMtii 11I tir en at an a extra extraiu r1 rlBursts
afterttioicht 11ta rtluaclit and th thitiMtitton I Iin liii
iu Bursts < > t ua a > > an
itiMtitton in Ilal ltUmu It ti I I the 1 Ili Ia V 1h Pant pltvrs pltvrswhoa r ra
whoa ho a wek k aui 11 gu > venteidiy vati Inl rdy were l 15 ten tento j jto II
to I the h t tarn of r i nutlun i by > v li liir > Nivv Nat a Y w wUII wti wtiau sa saiin
iin ati If tr r uftfrthouitlii ItirrtIio lahi r 71 Hi i uq ip4 + > iii iiilit ni niHie
Hie Ill lin 1 V folk II I 1 It late 111 prlfig prlfigalit
alit into IIM 1 l loll > nt wh11 wvl hli thv Ih > Mlillv hn 111 aril arilth irrml irrmlthev
thY th r u iti tbfir lark hbt and the th t Point PointkiddiiM Iaintkaldl4 nil nilk
kiddiiM k 1 < < in their IlKhi ynty rav w were n herded herdedit hn nhd nhdtau
it an Itntiiftiw tiMe ai Iii m 11 ttn iintr 1111 tu r of r t troom Irn trlm >
room whlih thev Ih hud ill II to t n tliem IhrnIThr th nisrls nisrlsIrhtr eh ehIhere
IThr Ihere were 1 tw twent ni la III the Ih Nivnl Nivnli tlnl
I ademr i l IIrts > ir trY y hit H rill tall n and a Sinn ivteeni ivteenifiitire nl nlGill
fiitire 11 full ienraU i n rda from ram 11 MI 1 Point PointCotiiniitndr IaintIunrtnandr I Imlllltllll
Cotiiniitndr mlllltllll It I Noont l eur who 11 IH the thecoiiiiiandint Ih Ihanall t ii iicouuian1atit
coiiiiiandint anall of IIIltl nndhii + hl nen 11 at Anni Annill lnnalI lnnalIit IIna IInaIt >
It tieadeil t tlif Kill 1 water t lit Ir delnation delnationHie dr Clt int intihn i iTh
Th Hie r t f tI the h nnipoh Kin1 gust whirLuntrnnntIntnrnundrr were wereIKutenantCommander Wr Wr1lhIII1I1I
IKutenantCommander 1lhIII1I1I 11 11lIlIId r IIirn + < IIIHUIH IIIHUIHli Itm uitti uittiIuut
li Iuut > Ut Knmk l I It > lerrin f rrt n Lieutenanti LieutenantiIonimmder LletltnantCmmtati 1III1IU 1III1IUI
Ionimmder I Cmmtati br K l I lerrup Irrll Lieut 1 nt I 1 I Iluuuon I II
I luuuon annoii I Limit lent Vr Fnddv lil lon I ire t wit Iml Imlluei InulItashe
11aIII luei now a profo r of r r aIliuiiln aIliuiilnai ath nalnc nalncil
ai a il ILitiallm ntiH Mh li 1 > > ui vh u ii e u 111111 mi will go goclown It urndown
clown in hi hint try v I cni ui e he I t > lays l iv < l toot tootUill Isltldl
Uill on th the IhIh Lhii li tMtn 01111 with Iuarb uirlev i v md 11111 mdItichird trlItihanl
Itichird l Itirk rjo ick Hurdinc 1 Ialt > drother4 drother4it
it th h la < Pays Pstti tMtw > n IIi h rld 11 and Stint S mu nit 11Ia nitwar S SIwi
war a
warIIu IIu Iwi 1 than wr footliall pla r + pre > ni ninimil ntnarn
nimil narn vl Clav 11 1fllII l iftm Nnglr rmli r lh ilrrruc ilrrruc1nd TRIIB TRIIBnienu
1nd nienu r ua1 > il CiiM hh > liourfli Iialton iwho iwhokick Iwhnskick h hklCk >
kick won n the h cam 11I for r ttin nntohi lIIIt l 11I Klnier EItiprhltunItan KlnierHamilton Elm Elm11I1II11n
Hamilton W 11mshaw ini > hiw h1 w Hrownn Cron I < hniii hniiiPa hrUIfla it itnlvl
Pa nlvl tUxi Iiil C liilcin brt t and Mclleavv Mclleavvtiot
Lint to n mention to ntinnh h well 11 known ktinwtirntiits lonv II IIInitriim III IIIn
Initriim In rnmI who wPt I in u his enrlv url voiith viii llIh ii wastl wastlu1nthlr wan WII on onnl 1 I I1I1nh
nl 1I1nh nihl < I ri 1Ihall 4haII > tl > all plaver loll now W i i an anUK1 IIn6Itlkr I Ihg
UK1 hg 6Itlkr ltatr ottii T of lr the 111 h wn n U1 i in n III h late ILI tweli tweliiHf tWII tWIrlw tw II III
iHf I i
iHf3her 3her rlw h r wr w n l Istir > er folk pr Prnant nt a lo 10r Inhit i iof
of r VclTiiml d roll and G I itinil Iml mil 1111 I < on oniir nnldlacol 11 11Ir
ldlacol < iir Ir ial 11 Nilchinn Vdtinral Id 111 111n91 d dmiril tIullral
miril n91 r11 Mackti lac I k ti r Wilhiui 1111 tll ll n llutlr llutlrdiniral 1I1I11rIral I hit r rlduuraI
diniral i 1 I I 1 Kllev Kllevrrink fi Ilnv IlnvFnull I
rrink < Siraioif lmI t h el InrttraI < ical engineer engineerII II ngor IIIr IIIrII r rv
v II StAVtin and 1 tlltii tlli UllIT III r DuilMIl DuilMIlAnd lulIan11I Uuti an an1nd
And 11I holding nldill down in 1 end II of r h Ii KU 11 h htahb I Itatilf
tatilf whn wh ill h iilmiral ind 11I1n IT ITn
< its n ant n wao w7I Hit II Hill KdAinU aUn al a awell uwill
well 11 known kiln fHtliill r aball I 1 II uiiin who wll gar K 111 t in int IIInm wbwvilil
t bwvilil f aiiM hint he h wi w a a oich at u nnatoh ltnusIlliIt nnatohMajorden >
Majorden H Curr rr try N > ke about th thnnnv thhinny h hIInl1Y
nnnv omiiiaiider i K Hoon utr teplifl n Iid plir I with witha wt Ii Iia
a + 5sMhl juit j Ir iu loo > HIM 0 id al cihit < i H It the ni niVml rtlll rtllln I
Vml 11 a the Ih wliiie wh m ih II New w Yorl YorlCentral Vorlrntral r rIral
Central Iral prirdumantr vnrd ann < ninied d thit thntth th new newininj n nIrin w wj +
j ininj n5 r Irin r jn f wnr pr ti V lfln mnp mad < 1 ip r 1 Col 1nlIhataprn ColThoii I nl nlThp
Thoii Thp Ihataprn > p oti d < e ad idd d that I t would u well wellt
t to > heir h + 0 r < h hr from r rolll the tit h miVi r 1 L of ofVnnHtoli hitlnfill r rr
VnnHtoli lnfill r + II Ud 1 1r eti I Inint > 11I tli tlrnttv tlrnttvrh tn lv lvTh
Th navy an cidt t at U the hour md that1s that thatVe I
Ve + t Ielllt 1 Pi tlit I the It i gnsl1 > reilel rI lllttltltlon of ofl r fIrarruIng r1fnuII
1fnuII l iminc in the II word WhrI Ith Vhreii nnqm > n W WInlll 1 1lntnt r > t tInmt
Inmt cirit4 rarf i + m a n in h > M l w ntii1 nmv nmvimiform n nnHf
imiform nHf m I phis > rr laun that ha there It wtis wa < mn ntalre mnone 1 1nn
one nn re I > llie iL worh rlI lUlklllt w boll 1 the th Ii sat sat1t line linewhliti l lwhld
whliti IK Vnnipoii Vnnipoiit 1110
1t t a till 111111 Liter lt r h iir thi h Vet Inmt men mentulunieil 01 01IIn
tulunieil tnlIIni IIn d to n their th t tr lirav r 1 ptone Ion dortnitone
r Stern te Brothers BrothersAnnounce t tAnnounce I
Announce the Opening Openinjof O nlng I Iof
of the theFirst thcFirst theFirst
First and Third Floors Floorsof
of their theiriNew theirNey theirNew
New Building BuildingIn BI1111d Ing Ingj
j In West TwentySecond Street Streetadjoining Streetadjoining I Iadjoining
adjoining their present premises premiseson i iI ion I
on onMonday onMonday onMonday
Monday December 5th 1910 1910I
I i iOn
1
On the First Floor will be found foundPERFUMERY foundPERFUMER j jPEJ
PERFUMERY PEJ FUMERY LEATHER GOODS GOODSDESK GOODSDESK GOODSDESK
DESK FITTINGS STATIONERY STATIONERYART
ART EMBROIDERY AND ANDNOTION ANDI I INOTION
I NOTION DEPARTMENTS DEPARTMENTSOn I II
I
On the Third Floor FloorI FrloorWOMENS
I
WOMENS AND CHILDRENS CiIILORL S SHOES SHOESBLANKETS 5 NOESBLANKETS
I
BLANKETS AND COJHPORTABLES COJHPORTABLESWest COlvIPO TABLES
I II
I West 23d and 22d Streets II IIL
L ti
< = = = 6 w i
=
up th ItiiMlnn 11111 Ih I hi Sux avtl t Aiiutmy Aiiutmycaditc 1rtt < 11I111 11I111ult tnnv tnnvriul
caditc riul ult ts warn w > kut kadil ul1 I into 1111 tal 11Iah < ab and KHIIX KHIIXin ntitto Ii IiIII
in OK h Ali AtiMinU 11 tl wlift wh h t ilvty II tls > > P Kint It thnight thf thfni Ib Ibnlht
night ni lil Hi 1 nildill will r rtunl turn tll to I Anna Annauuat 111
15115 uuat ILl noon > I tod bdav Itiir mi 11IHn ahni tint with withIhf withih itll
Ihf Ih VtM Point folks fI + at II t < o ol 1 Ttu Tltttil uti ani isansarty > anipiny I
arty lx lat t iiittht wi waMI 1 > hippy that It u I wait wtsru waitto w
ru x t to deciileil I w I olii JIIcltl hiI iiuy i I to I II miiku t oak Ie + 111 111ilimii thIIIIIIIr l 1t r rduulrr
ilimii r an annnil iffmr atfairlalur iffmrllalnr fllrahar
llalnr ahar llarrnii llarrniiIM lIarr lIarrla
IM n il > I tr iti i Ml 11 I l oroh > > a l H rnn rnndnuulitprof r rIIIahpr n nr
dnuulitprof till u htrro nf Mr te Ir r a an u I Mr Ir lforiri I rnr r II llr IIlIrr IIlIrrnn1 I Iarniii Iarniiisal rron rronan
an sal I Iliillii II UIKPIS r + Malorv on n of r Mr lr an I IMrs 1lr Iter
Mrs lr i harlis Maiirx w kin ro t > IIInh1 ttmrii < tine thiulrnoon It ItIn tineat
ulrnoon at ruun m n In h Iy J litnr rtin him Ihllnh lhurvh h hby
by h I y th lr I l iiuilns > + Putnam IIIrn Ikrms t1sar a Ir
slI iifl 1 ly It lh this l It ilsr v I Mvoa CUri CUrilaiiir lariIatr
laiiir hit f thf th First rtr I IMshyterianburrh ITMhrtorlan rhurrh of ofllroo ot otIIrnoI ofItnst
llroo lyn I hr h lirld I > rtl wan arhpn i rn In marrlaell marrlaellI m rrla n nIaire
II I I hr r Ihf 11 11stirs II 1 as tlanor l14rrn a
stirs 1 d r It the I Urill > rlI was maid of r honor honorp ant antI
I this It t aunls 10 Nish t r t ha hlrago o SIks 11 Or OrroaI arrI
I roaI I hHIIr Pill iiirtr of urH Nt I Ialll II lInn 111s 111s1nv 31 31n
1nv n Itt tuhtsn or WhlIn tt It ItIt 1 1e
tt It 1 haurr 11 I tIm la m ur 1 r t th utti e l III Ills fIII III 311 311t 11 fs fsIlya
t I 1st 1 I 111 1 Ihts 110 I rshr r II Ilya abl ablFu ani1l
1l Fu Punt tliilnty Iur or f IIrlton wrt wrtIr r ralur
Ir I ntat t liriot 1 tlalury alur of r 1Io1 hrntlhlvn hrntlhlvnw < hn hnI
w I sa man ani flu h ll + hrn h wsr r Elllhl tlli tlliK
K hl a w lh I 1I hlIW 1 n 1i1I1l I nt Y a lilt 1111loll
0 1 1 1I 1 loll to 11 I la 1n + ntr 1I aln In trlnk trlnkI Ii n k
Iaire I awl t uil Knlinninl 1 llronn of r llroiikiyn llroiikiynIlM Irnndnn Iirn ak akIi lyn lynI1ihr
IlM n I1ihr liii N i Luther of llcxion M MJotr 1 IA + s TILl TILlr
and Maltfr l 114j 114jr > nvi nviil
F Jotr i r i > f Srralitun Ia I
il I r n IIluu I itliiuiinr n thi h it ireiuony a air a1 arrr111ou
ir rrr111ou > > tion wa 1 li hId lil lit Villa illa 11 Mirori lIrn1
Stem Brothers Brothersdesire BIr tTIerrS tTIerrSdesire
desire to direct special attention to their theirUnusually theirUnusuay theirUnusually
Unusually Large Assortments Assortmentsof
of ofArticles ofArticles
Articles Suitable Su tabe for Holiday Gifts Giftsin
in the below mentioned departments departmentsselected
selected for or the opening of the new twelve story addition to their theirbuilding theirbuilding theirbuilding
building which they offer at atExceptionally atExceptlonall atExceptionally
Exceptionally Attractive Prices PricesART PrIcesART PricesART
ART OBJECTS AND CUT GLASS GLASSBronze GLASSBronze GLASSBronze
Bronze and Marble arhle Statuary Imported Art Furniture Clocks Clocksand Clocksand Clocksand
and Clock Sets Paintings on Porcelain Miniatures Jewel Boxes BoxesDutch BoxesDutch BoxesDutch
Dutch Silver Sevres Dresden and Vienna Decorated Vases Vaseslilcctric VasesElectric VasesElectric
Electric Table and Standing Standin Lamps English and Limoges LimogesChina LimogesChina LimogesChina
China Plates Cups and Saucers Engraved Crystal White and andGold andGllld andGnld
Gold and Rich Cut Glass GlassJEWELRY GlasJEWELRY GlassJEWELRY
JEWELRY FANS AND OPERA GLASSES GLASSESEnamelled GLASSESEnamclled GLASSESEnamelled
Enamelled Lavalieres Lockets Vanity Boxes Sterling Silver SilverBags SilverBags SilverBags
Bags and Purses Chatelaine Sets SetsDiamond SetsDiamond SetsDiamond
Diamond Ring and Brooches Pearl Collars Lavalieres Signet SignetRings SiKOetRin SignetRings
Rings Rin s and Lapel Chains ChainsVcrnis ChainsVernis ChainsVernis
Vernis Martin and Feather Fans Opera Glasses and Opera Bags Bagsin
in the latest Parisian stylus stylusGLOVES stle stleGLOVES stylesGLOVES
GLOVES FOR MEN WOMEN CHILDREN CHILDRENSuede
Suede Glace and Kid Cape Mocha Veldccr Reindeer Doe Doeskin Doeskin Doeskin ¬
skin and Russian Ru s lln Leather in the most desirable lengths and andrvles andstvles andsryles
rvles sryles for all occasions Fur Furlined Wool and Silk Lined LinedVCoolen Linedoole Lincd1Coolen
VCoolen oole Gloves and Gauntlets GauntletsWOMENS GaunrlctsOMENS Gauntlets1VOMENS
OMENS NECKWEAR NECKWEARReal
Real Irish Lace and Linen Collars Gibson Stocks Jabots Rabats Rabatsand Rnbatsand Rabatsand
and Circular Collars An exclusive line of Real Applique AppliqueSpanish AppliqueSpanish AppliqueSpanish
Spanish Lace Porcelain Beaded and Chiffon Scarfs Novelties Noveltiesin
in Imitation Vcnise and Irish Lace Sailor and ani Shawl Collars Coat CoatSets CoatScts CoatSets
Sets Jahots and Yokes YokesHANDKERCHIEFS YokcstlANDKERCtIiEFS YokesiIANDKERC1
iIANDKERC1 HANDKERCHIEFS HANDKERCHIEFSFor I IEFS IEFSFor
For Men Plain and Fancy Fanc Tape Border Handkerchiefs in color colorcombinations colorcombinations colorcombinations
combinations to match Hosiery and Neckwear also Imported ImportedSatin ImportedSatin
Satin Stripe Damasse Handkerchiefs in white and colors colorsFor colorsFor colorsFor
For Viomcn ontenFrcnch French and Appcnzcll Hand Embroidered Hem Hemstitched Hemstitched Hemstitched ¬
stitched and Scalloped Edge Rose Point and Madeira Hand Handkerchiefs Handkcrchiefs Handkerchiefs ¬
kerchiefs Linen Handkerchiefs in the newest colorings eolorin s Initial InitialHandkerchiefs InirialHand InitialHandkerchiefs
Handkerchiefs Hand kerchiefs in all qualities qua Ii tics and Glove Handkerchiefs in white whiteand whireand whiteand
and colors colorsA
A variety variet of styles in Mourning Handkerchiefs including Hand Handspun Handspun Handspun
spun Linen with black borders tape edge ed ge and French embroidery embroiderySILVERWARE embroiderSILVERVARE embroiderySILVERWARE
SILVERWARE SILVERWAREToilet
Toilet and Table Silver hand engraved engine turned and andpierced andpierced andpierced
pierced designs also Silver Deposited on Glass including includingFlower includingPlo includingFlower
Flower Plo er Vases Decanters Cordial Sets Relish Dishes Ice Tubs TubsPlateaux TubsPlateaux TubsIlateaux
Plateaux Claret and Water Pitchers Sandwich Sand ich Trays Cheese Cheeseand Cheeseand Cheeseand
and Cracker Dishes Fruit Bowls Sugar and Cream SetsLIEATt1ER Sets SetsLEATHER SctsLEATtl
LEATtl LEATHER ER GOODS GOODSAutomobile GOODSAuromobile GOODSAutomobile
Automobile and Hand Bag Jewel Bags and Boxes Traveling TravelingHags TravelingI Travelinghags
Hags I a and Suit uit Cases with and without fittings Cigarette and andCigar andLiJar andCigar
Cigar Cases Ca arcs es plain and mounted Curd and Letter Cases Sewing Sewingcrd
crd rd Stationery Srat nnerv PasVefs Writing Tablets and Portfolios Glove GloveHandkerchief GloveHandkerchief GloveHandkerchief
Handkerchief and Tie Cases French Tooled Leather Novelties NoveltiesTOILET NoveltiesTOILET NoveltiesTOILET
TOILET ARTICLES ARTICLESForeign ARTICLESPorei ARTICLESForeign
Foreign Porei n and Domestic Extracts in Fancy Boxes Triplicate TriplicateMirrors Triplicateirrors TriplicateMirrors
Mirrors Atomizers Parisian Ivory Toilet and Manicure Sets also alsoCelluloid alsoCelluloid alsoCelluloid
Celluloid Combs and Brushes Silk Traveling Rolls Nickel NickelShaving NickelShuinL NickelShuving
Shaving Stands Celluloid Clocks and Thermos Bottles BottlesDESK BottlesDESK BottlesDESK
DESK FITTINGS Fl Frf f1NG > AND STATIONERY STATIONERYDesk
Desk Sets of wood brass and other metals also separate pieces piecesincluding piecesincluding piecesincluding
including Ink Stands Pen Trays Blotters Stamp Boxes Pencil PencilStands PencilStands PencilStands
Stands Fountain Pens Brass and Silver Pen Holders and andPencils andPencils andPencils
Pencils VC nting Paper P per and Envelopes in Fancy Boxes BoxesDRESS BoxesDRESS BoxesDRESS
DRESS PATTERNS PATTERNSof
of Colored and Black Ores Goods consisting of Serges SergesCheviots Ser SergesUleviots es esCheviots
Cheviots Fancy Weaves Mixtures and Silk and Vool 001 Materials Materialsof
of Cotton I fabrics including Percales Fine Printed Batistes in intloral intloral intloral
tloral designs de5i ns and Scotch Ginghams Gin hams also Plain Black and andNovelty andNovelty andNovelty
Novelty Silks SilksART SilksART SilksART
ART EflBROiDERIES EflBROiDERIESImported
Imported Sewing Stands Tables and Baskets with complete completeoutfits completeoutfits completeoutfits
outfits of sewing kwn accessories Fancy Scrap Baskets Lounging LoungingCushions Loun LoungingCushions in2 in2Cushions
Cushions French Gilt Baskets Candlesticks Fern Dishes and andFlower andFlower andFlower
Flower Holders HoldersPhotograph HoldersPhotograph HoldersPhotograph
Photograph Frames Glove and Handkerchief Boxes Bags Ba Hat HatPin HatPin HatPin
Pin Holders Fancy Imported Pin Cushions and Scarfs Hat HatStands I IStands IStands
Stands and the latest models in Parisian Doll Cushions CushionsHENS CushionsMENS CushionsliENS
HENS FURNISHINGS FURNISHINGSNeckwear
Neckwear in Plain and Fancy Weaves in all styles and shapes shapesMotor shapesltoror shapesMotor
Motor Wraps of Knitted Silk adapted for either Motor or Dress DressWear DressWear i iWear
Wear also of Angora and Llama Wool WoolSuspenders WoolSuspenders 001 001Susrenders
Suspenders attractively boxed in Silk Lisle and Web with withbuckets withhuckels withhuckels
huckels of gold old plate sterling silver and enamel enamelWaistcoats enamelXaistconts enamelWaistcoats
Waistcoats for Day and Evening Wear ear Angora Jackets and andVests andVests andVcsls I
Vests Worsted Sweaters and Sweater Vests Shirts Pajamas Pajamasand
and Night Shirts ShirtsHENS ShirtsnENS Shirtsr1ENS
HENS HOUSE COATS DRESSING GOWNS GOWNSDressing GOWNSressing GOWNSDressing
Dressing Gowns Go ns of mutclassc and doublefaced materials House HouseCoats HouseCoats I
Coats of doublefaced plaid and stripe back materials also of ofvelvet ofvelvet
I I
velvet and mata matase matasenEN5 apse apsef1ENS sc scHENS
HENS WALK iVALKING INQ STICKS STICKSIn i I
In choice woods with the most desirable mountings mountingsUMBRELLAS mountingsUMBRELLAS mountingsUMBRELLAS
UMBRELLAS UMBRELLASMens
Mens and Womens Fine Silk Umbrellas with handles of ofmassive ofmassive ofmassive
massive smoked ivory solid gold old jewelled crystal jet gun gunmetal gunmetal gunmetal
metal buckhorn and sterling silver silverWest silvcrWest silverWest
West 23d and 22d Streets
I I II
7
SteIrO BIrot1h1ews BIrot1h1ewsI
Will Offer Tomorrow the th Remainder of their theirImported t tI
I = wt STS STSlligCost
tJJg lligCost lligCostImported it C st stJmported
I Imported Model 1t V 1 0 del Gowns GownsAt Cio 1 vras vrasAt
At AtOneThird AtOneThIrd f fOneThird
OneThird Their Former Prices PriceDRESSMAKING PricesDRESSAKI PricesDRESSMAKING 1 J
DRESSMAKING C DEPARTMENT T THIRD THIRD FLOOR FLOORWomens FLOORI
I
Womens Cloaks and Wraps WrapsSeasonable VVrspsSeasonable WrapsSeasonable
Seasonable Garments for Holiday Gifts OlftsLong GiftsLong GiftsLong
Long Coats of Velour Velourlined Velourlined
lined and interlined atValue at atFur 3500 3500Value
Value 4950 4950Long 4950Long 4950Long
Long Coats Coa ts of Broadcloth Broadclothtrimmed Rroaddothtrimmcd Broadclothtrimmed
trimmed with velvet satin lined 1650 lD 5D 2 2150 t 50 2750 2750FUT 2750Fur
Fur Garments arments is and Furs Fursat FursPony earsPony
Pony Coats Full Length LengthFrench at 4500 6500 8750 8750French 8750French
French Seal Coats Coatswith Coatsith Coatswith
with ith collar of contrasting fur furCaracul 8950 8950I
I Caracul Coats Plain 55800 55800I 8500 12500 12500I
I I With collar and cuffs of contrasting furs fursSeal 9250 14500 14500at 14500Seal 14500Seal
Seal Bisam Coats CoatsWith at 16500 16500With 16500With
With collar and cuffs of skunk skunkSable 19800 19800Sable 19800Sable
Sable Dyed Squirrel Coats 12500 12500NECKPIECES 12500I
I mUFFS NECKPIECES NECKPIECESBlack
1500 1 0 2950 0 Black Fox FoxPointed 0 1450 28 2850 5
I
2450 3250 Pointed Fox FoxNatural 2450 3250 3250I
12450 2450 3850 Natural Skunk SkunkWhite 2450 3250
I 3950 White Fox FoxNatural 3950 3950II
i 1975 Natural Raccoon RaccoonPointed R hoon 1650
II
1650 Pointed Wolf WolfBlack oli 1450
1250 Black and Blue Wolf WolfPersian 1250 1250at 1250Persian 1250Persian
Persian Paw Sets SetsMisses at 950 x950Misses 5950Misses 950Sets
Misses and Childrens Fur FurAt Sets SetsMonday SetsAt SetsAt
At Attractive Prices Pricesj PricesMonday
j Monday lYlon a an Unusual s al Offering Offeri g ofPure of ofPure ofPure
Pure Thread Silk 5H < Hosiery HosieryWomens tJos hiosieryWomens ery eryvYomens
Womens Hose HosePure HosePure HosePure
Pure Thread Silk in black and colors colorswith
69C 69C98C 69Cwith 9c 9cwith
with double lisle tops and soles at atValue atValue atValue
Value SlO 110 Pair PairPure PairI PairPure
I Pure Thread Silk in black with double garter garterwelts Qc Qcwelts
98C 98Cwelts 9
welts double soles and hi high h spliced heels at atValue atI U UValue
Value 150 50 Pair PairFrench PairI PairFrench
I
I French Pure Thread Silk Silkin i 65 5
i in black white and colors atf at atValue atalue
f Value alue 5250 Pair PairFrench PairI PairFrench
I
i French Pure Silk handsome hand Cmelv embroidered in the thenewest thenewest
260 26075C 2 60 0 0Value
I newest designs desi ns in black white and evening eenin shades shadesValue shadesI
I Value 395 PairMens Pair PairMens PairI PairlYlens
I
Mens Half Hose HosePure Hosei HosePure
i Pure Thread Silk in black and colors colorswith
75C 75Ci
i with ith double lisle tops and soles at atValue atalue atValue
Value 5115 115 Pair PairPure PairPure PairPure
Pure Thread Silk in black and colors colorswith
115 1 15
with double lisle soles at atValue atalue atValue
Value alue SI50 150 Pair PairFrench PairFrench PairFrench
French Pure Thread Silk with self clocks clocksin 1
150 1 1Value 50
in black and colors also fancy fanc effects at atValue JJ JJValue
Value 225 Pair PairFrench PairFrench PairFrench
French Pure Thread Silk black with colored clocks plain plaincolors plaincolors
238 238Silk 2 38
colors self clocks also black with colored embroidery embroideryValue
Value 5350 150 Pair PairSilk
Silk 51 < Departments DepartmentsAnother 1 1Another
Another Purchase of ofDouble ofDouble ofDouble
Double Width i < lth i Marquisette 4 JJ J 2 inches > wide widein
in all the newest Evening and Street Streetshades Streetshades
shades also white and black biacValue < at atValue 1 05 05Value
Value 5150 150 Yard YardSoft YardSoft YardSoft
Soft Finish Dre Dress > Satin S uino 3t to C1 inches wide widein
in Evening Evcnin and bright bri ht Street colors also black blackValue at 98C 98CExclu 98CVallie 95aluc
Value aluc 5125 115 Yard yardExdusivc YardExclusive
Exclu Exclusive > ive Novelties in in their theirLace theirLace theirLace
Lace Departments DepartmentsVery ts tsVery
Very Much Below Their Actual Values ValuesGold
Gold Silver Black and Colored Combinations CombinationsBeaded 0 0Beaded
P5C 750 750to 7 50
Beaded Nets and Marquisettes 18 to 42 ins wide wideFormer YardP5C toFormer to
Former Prices 5175 li5 to 1125 Yard YardFancy YardFancy
I
Fancy Metal and Persian Colored ColoredNovelty c
45c 75 4 95
Novelty Bandings 3 to 12 inches wide ide at atFormer to toFancy toFonner toFormer
Former Prices 75c to 750 50 Yard 1 1Venise
Venise Maline Lierre and Radium RadiumEdges 50C 500Edges 395 3 95 v
Edges Insertions and Allovers at atFormer 10 10Furmer toFormer 0 0Vcnise
Former Prices 85c to 5525 525 Yard YardAKo YardAJn YardAluy
AKo AKoSpecial AJnSpecia1
Special Reductions in Prices of ofFrench ofI
I French Veilings Chiffon hi1 on Yells YellsFancy YensFancy YellsFancy
Fancy Mesh Veilings Veilin KQc TRC fRc fRcin Q 11
5 8c 75c 95c 15
in black and colors at OO I JO CI y yFormer t < Ii IiFormer a e eFormer +
Former Prices 95c to 225 25 Yard YardChiffon Y1fdChiffon YardChiffon
Chiffon Veils Satin Striped Borders
138 I 38
24 inches wide 2 > t yds long lon all desirable shades at atActual t O OActual J JActual
Actual Value S 5195 115 Each EachWest EachWest EachWest
West 23d and an d 22d Streets StreetsI
1
i I 6nA
1 66tGX 1
r

xml | txt