OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, December 17, 1910, Image 11

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-12-17/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

1 III i JiT iIl j J t N ioit fV w ijI L r
1 I
= THE SUN SATURDAY DECEMBER 17 1910 11 1
Iii MRS EDDYS nnion LITERARY t Tlr 1 r ir SID SIDs SIDE
s nl 1111 H nr till I U IttHMTTin IttHMTTinn
faa n M l IU II 4 I n I U Ur 11ItL 111ILFII 111ILFIII Ill I II
I r HiMd 11 Ill t n file la > SIr Ir r nurcln nurclnI U an In InI Ii Iia
I 11114 ii II I tic HnnK lulu Inl flaw MiaMI 111 111I flawiIiv >
I an iIiv III HIP arloit tUtltlon tUtltlonnir IUtIuIlir lIlIoh lIlIohIr
nir if Mr Ir I 1111 ilil I nnlltril Miirl MiirlrMii lIr lIrrIII iirk iirkr
rMii r t ifl facto rcUtin to t 0 t tMr h hf h1r
f Mr Ir KddvS t4it htcrarv lIranIr a at ic icti
t li Ir r Jealiin > vvith III her b r ii 11II t tS
S 1 tlt II llev It Mr I Ii IKKIII IKKIIIrein Ir IrrllII arriIfl
rein Miliiiine llIIm Tin 1 h li liHa 10 101I1r Iii
Ha 1I1r her I i Kddy i Iv und i IK I Hixto Hixtoill I I jt or
111 SI Sonl Sonllr I flt fltI IC1 IC1Mr
Mr I r Kililv reo roPII1 > encd ili t I Mii MiiMet
Met lit 1 aritn aical i a 11 CoUnt 111 iII after sff r h hileiili hr hrdh IiS
S ileiili in lss I > he h IM I bgtn UI I Ii I II II
i n t monthly 11I111 tflflhIthI hl iihlicntiuti luIIII wh whi III4 III4I h11 h11I <
i devoleti In I tho I o mien lflt I Mi MiM p pI r rn
11
M I I eiio III Mr Ir Ktidv wrote rut rt rto a ay
o v JTI H null n 1 I rctaidini rttI Iitui h hiul Io Ioifl
iul 11 illt 10 4 lllti It I wlf I I Vllhl Vllhlj 1 tt hr hrI hii hiiS
j I 1 S liiiMiti Ii I hip 1 10 I 0 lake t ak ill1 I Iirtii h hari IIHII IIHIIi
i v ari arum ii iiw U Ir aI r iittii t r i ai aiin
1 in plt I > them 1 hl Kilnr EIr lin lintere h hr
tere r rY often Ihjuol1 rejudii ed liv 1 h Mr Mrnvolved iTrII Ir Irf
> nvolved II I 9 I I V vl I uiul 110 at I truvtKiii truvtKiiimil t rW rv rvIl IIL
mil 11 Il their t iinwitliiitliic 11IIIW to I o > ni niher rUI
f hr contribution nlnhllI rihiit ion F i41ggitIt > uiK 1taI1 < < td I IM I I10 tM
M iwlI mill 10 Mr Ir Ildv 1I the Ih I hi cii ciie 1 2I 2Iu
u e of hitvtn lwll a I > i > rniilii tl of Ir o the thec thepnlll 111r 111ri I Ipr
c
pnlll i pr J I I I IHftnthifnurimti 1 MQ3t h nut If thnttia thnttiat h IUUI
t > r 1 null lil right thl IMge II t riiontlil riiontlilmil mnhl mnhlm tflflt hly hlym
mil m t ip > eirnnee beariii rla llu 1 h > nan nano tianII
o Mir 1 H Cilivcr Kddv iIuI an I a i > ilitor lor Iit or Th Tlr Thallm ThT
r tiiia taIIttl allm < Miie opened with ith a aZU I 1 pro > ectu ectup
p ZU iXIl 1 4 l follow fIIllwh
1 h iiiiient < rk looked lonnin 10nlinaI 10nlinaIn InngingIf l lfn
fn f n 1 i t > I v v mpiad I Tin ThIhIII I Ik rhtldcan hIli4 I II wiilih wiilihf alh1 alh1f
f irpMi nii > of iI f a stir ti I > linn hll hllh 11 11h i it
h t T diiiiy I IlI tttviied upon 11 the Ih tI tioiii dll dlllt tioiiii
i lt Ri than t lII I lull for rlrhclwd rhldowcd I by h til tilH Ihn t Ii Iin
H n t h to toh heiveii heiveiir hI I Ihor
h hor r Mr 1 IN Kddy Jll 4II meant 111 to iniplthi inipl implh jitiphjLt
thi h jLt ih h I > modern IIrl world watted jtMt fr fri ror roral
i S an al I r Scieiu 8ei I iiut i h reader radr lr mu 11I11 t cot n nrr
4 i fur h doe I not 101 ay 1 10 nor dor dorn co cor
n r i aiivrhuii a UT TIII lung nliout th ptirjxme ptirjxmet Ur < Ir IrI 01 01t
t i f he h jnuniil Jllrnil The 11 only onl i ntenr ntenrr In nt nr nrr
r i 1 ftii t I ii vh I ih 1 h could eult l 14 > ocontrue ocontruei ntrut flttU flttUn
a i n I anvtliiiiK U nvt thil Iiiig to I i do 1 with Wtt lh Ii liT tnacn tnacnz mO mOIn I
z In n i IS hn h follouuit foi foiltiw I iii 1 i which w Idl woulil woull won lit c iqr iqrir 4t 4tt
t nut 1 ll hr ir T lllt > > tldf < l < tl ury lit o tsljtol tsljtolfc djtorhi Utur
> fc t In t i not 111 viry ry rliir rliirVMu eIarh Iar IarII i I
VMu II h I t w v niTtiin nrlll ilwiiiiMl 1I cl vi j jw > wo a at 1L 1Lt L I II
t ft t tiDithcxl mlhod for Ut i > l Iltl vatniQ atitu tin I itt rar rarpr ra rarr
pr tliv II nuirilly lraU and 11 0t IrIIII f4iit rntiiallv ikIIV nn nnfh Int Ztnd ZtndIii < I Ihl
fh hl i pr 1 > > f lli i vi iw Wt a I f tIt > ity d dpia 0 iiw
pia 1 t w li Iul i ifi ll i 111111 11 ii nn i p PII i > il cift ciftfr ift iftfrn If
fr frn m ir r iiiMn a 1 in UTICIII n lilI 1 < I i ny ii 1r iip > r rra rra I Ir
ra r ril J 10wr WIT r Ai Aitli t c cp1 I Itl
tli tl l 1inint < xinmntf tnii In th t inxciiii tttt jn Ivii Iviin h hnI11 1jl 1jlS
S n i hindfil nI11 nf o ut 11 < riiir rir and alt tli tlif li Vu Vuf
> f priniltiK pIHIt iin tug tt I WI tint 111 Oh t tnon lr that thatv
v 1 i jri I nn Lfti > 1hl I hi iiini utn 11 wu w rn riid riidr i ir
r IHitiry I Milf > cripti Ifl n tUMrly 1arlr nil 1IIh 1IIhI II thi thii
p I o > < i < itit t iI > nmlrhutn < oitril I ri ti > ntitiK U t 10 tiiotwj tiiotwjrx ICH ICHIr lntrlySIr
rx Mr Ir KtMy KtMylu t I Ih
> lu h > iith h hr ut lhrIJu Iirr > < ripttoi I it L II li I I It ItPr t Ir vi1 vi1r
Pr r i NIrv In Ir Kddy ktnW wlrit h1 IK iln 0 I wit with wlh wlht with withh
h t inumnl I i 11 i i e1 > i found rml1 I tlt t lt tr WJr vt vtI i y yi
i t > tt t Mliyc tIi 1 in il Mi iiinitri iJur ijri and 10 r rkt rpi rS
kt S ti t IOIIIMV In pi pi lI < i ii I i N hrkn pi ka am ami 011 011o I II
i nt I o t h n t i jwopli liid iniKh nu h tnu tnuI 11 11f t tnn tnnI
I rrt r < ti IiI > li littn1 11 hit j f sit t ir It > rit it and 110 i iffii I Ir I Ir
ffii r r t nwl 1 to I li vi > in I rririi rririii yir yirV I > i ij
i V i arl arlv yt V I ii r l Ih In 111 111I 1 n fl1 l ihrx ihrxn f fii
n I > ri d nrr nl i 111 iiIUit ilnn l i i i Lh LhI h Mrs MrsFl1 h hIt
Fl1 It I I i wa thi M 1 IIH Iii Mofi MofiI Ifi IfiI
I i 1 11 tdUK IEII t I Mi It rty I fl flt f1 1 I II
t iivnc TI iii 1 > r wtti It I ill I i iI 7t 7twhich 71Ilh
I which Ilh rff I hid 111 nt l IIHIH i ti tii i iit >
i ti I it l of f h Ir Iir r i hrh 111 i4iI tid i iItP ll Inl ii iit
4 t 1 > imoh Ih of f tli I Jnurmt hrlf hrlfn 1 I
n 0 J v tI t1 > t < hn hI Pid 01 l I rni no ir rllinll rgi1itin inati > h hd ht lii <
d i t tiit 11 ij t lnr InrI Inrg v r wtT > ti 1 kiMpins kplrp 1 1frp t
frp 1 rp vo v on n i1 o xrtiilM 4 rl md 11 Iiriil IiriilfT r ll1 ll1t i iw
w tj fT t liv I II Ii 1 N tIT 4 Ild iI r 1I 1In
n vcr irv > thorouch thorouchV I hrulhy hrulhyV >
V p1 > > W2J V O JV fV Ij llllf 111 ll T iniit iniitt OIIt OI til tilwhioh h hI
t I whioh hih d d11 ilt wild Ih li tcrIf r tlf nod lul sh shtInicsL U Ulmo hlmOt
< tInicsL lmo lmOt t yuallv II tiaI1 inxmiii IU L1 110 1 tint th it th thi
i 04 > < rhouM hol < deii 0 with littl ltl I 01 < l > Th ThI Thfl I h hp
p I fl o of I fcrnfiin hj hriti in n St Scifr < c ipo wi W 1 u thn thnrcy thl thlN thtia
a r rcy N y m mnr r tli linn n iho monthly Kitt KittMr gitttr llI
Mr Jr Kddy tId doing IIin IIina
1 0 f a 4 month mon t h fli h audlt a lltd iitftd d hr arromiM arromiMr arIO arIOh
r 1 fi h ourmt wv rw 1 h hr iI L11 t4IrIfli < irinc h hI hIoilmn > ij iji
i oliimn oilmn I irt found rO > ll itt 1 Urn tip YI ar4 a ar 1f
r r4 < r hvik for a twontyoi 1 nl poundt pound I Irk
t rk rv which omo om n on < < had M > nt n for Mr Mrti I I1lt lr lrti
1lt > ti N > w Yr > lrfc dinnr < linni r in il anothr alolhr alolhrIt i itr iU
tr nwmg WI wtn nknowJiiii nt of Ihrt Ihrtr I hnst hnstr
4e r Clfl ClflV Ift
Jilnrd IiriIfnrd tr heruiin I h i it
1 I t1 hPVT01t I ot r I hi
1 V t 11 llo 11 Hf r nf I Ii r1 iili i inI IIC IICIn1
i itKl nI nn aiI 1t < r ri lt iii t tn
i i n r o ocr I4itiitn t h to toI
1llmo I
> > cr of tli h f fl i iilrnIr iilrn
I
> I Ir Mintiih t I lwrininl mint minto Inl < s siffri
iffri n I t oW l h 1 H s WP P llltj n l li Ir
r I i < > tw r t p pl1n itm jnk i ci k < r hm hiiikr hiiikrI Ik r rlr
lr I Mmi ullmn 111r I s 1 Iir Iirri nrs nrsirMi
irMi ri h if r IUT It r h I Ipi iuiiftil I it I fil lot hfifn h ttii in iniii iiis
s 111 iii 11 tI I f 1lla iixi it irn r hrrill hrrillmi
mi Hi I cronn rtO in I fr rrn n IIT IITi hrhlr
i rhiir hi hlnI v I i iI
Iu
M un u I li i Kl E t t1knoltlln trv M Miriii I If
1 iriii tl nknovclodnininl 1knoltlln flt of I r Mrn Ir Irr
f 1 iiririDt4 11 Tna gift tilt in tli a linirnnl linirnnlri 1111 1111r
i ri I r fiinnidafil fliI 1 I a th joir ar 4 4i writ writh nl
1 > h hr r puhlihT pulh iitjhr Vtlhani Vil VtIIIiiI < t ti
i 1 il t i Tniiiid Mr r Kddy Elo II I to toiil I It
t iil 111 v htt 11 of r h hr r < hrt hruna hrunai hrttini hrttiniz tinii tiniii
i z in d i h wrot rol him himi i iI
i Mrd I yrn vri i through Mr Ir Fry Frv t tnv In tr
nv r v imtir n ti of my Chri hritti ttiuir grin Kifixiori If IfI
iori 1 I h hrjl tir rin iti mini miniir 11 11r
r ir r conitintly < ontIII trni 1lll m mf mt rnf
t f ril it ih I 10 < tnt 1nlAI tIIIItaI ntal unprrion ilif ilifix 11 11I I lii liit
ix t in I no n pr prii i > nt and ald hn hnirnc hunIn IinU
U irnc In irn it I w 4P r < > trrnsthMicd lrlllhII1 trrrgtli no4 and andhir ann annrl n1 n1r
rl hir I r thK th r raorl < a > n I I 11 i i Inn di dinrnl nIiIT h hr
r IT nrnl rnalprnctir ° and n1 to n nh nJ nv
J v h hj l hL > al L it I want afl that thathd thaTh
hd hdi h d dc
<
i M MI c ij > of jf th < Journal Ii ail von Ol n13 f Tn TnKddy m rnIIfI I Ibid
Kddy bid with h uncilir ftJllr diftn diftnangry dirtrpnigry Irn Irnolr
angry olr you ou rnr lr fairly ir h hur ar th thi
i I rhi h f im nd whn hn ih ihr4 h hyon I >
r4 < yon y 1 iiii I 11 ill 4 > tho Ih stiil m fit fitid JitI
id 1 of th opy Ih h > con conuiiilly Cal Cal1lllly cartor
or uiiilly I 1lllly iIi Uy ritt rll nt i in i n pr prI prir1 prntiil >
I and ir1 richd ti li d tnpirinl > i parinK parinKMI
MI 1 II l Iat t Hjrih < > uioniir uioniirlh irirtitiIjgjIIA m mII
lh II IjgjIIA lllo hl full rnl of inariurirKi inariurirKii lalrar
i 1 I Mopt 11 nt for an tnS orra ional ionali ln1 ln1r
S i < r ill I punctuation punctuationrid IfltIIii nfl nflor
rid r or ni niaptint i tant flitfir flitfirijll durlid IitrjtI
lid nt 11 iiliriiig llnl it I a fi ro r rt fi fii rt rtfr
i nor It fr nr4 mid turn I thy TI point a tnl n i id III
1 d I > t < M > much 1h In th thInurnal Ihu rhnlrnviI
u Inurnal lmHII you 011 1 11 t Mrir Mn Mnr Ir Irrrom
r ffurii ir nut h hr T hand an a i if ifn iid r
n f ucr lcPfi l inc1 jll fhn Ih r rfI rfItwm iopt ioptnIH < ip iprhtil
rhtil out II of lh It < iloor or nf nfi IrIt it itI
i HJ I4 I4S I
S 1 11 I 4 1 fiiriftion I rIg in nfl nh ahn h m i nir nirI no r rIit >
It
I r iiiiiiitinnH Iit r 1IIn ihitinis tu II IIT IITII
0 I all II I Ilir h Mop of r h < T Ti r rPi
h rs IY h fvViinitsl fvViinitslI 1111111
i 1 I itil 11 thtiriilr Ihuoln thjrunI r > to T tn tni I i U Utr
i i I tr tMr r icjiBioiiM Oi hhiK hhiKttil hIII hs I IriI I
ttil 1 > I i I IV I turns Irl f fI Js p pin
I
8 in h i iig K orTrri 11 l mid 11 Mr Mri Ir Irklntg i iwklII
i ifhlum wklII HIM Iot iiaI i iIIr < jMilv jMilvM p plr
M lr IIr r r > tiil 1 r ra i ml mlI 1 1rIIIII II
I liriMiiuiwIul t rIIIII rrr uil Id t ti tiI
1 i iliiir I Ir lirnilv 1 i Iv Kit Kitli giftI f I
n li 1 frid I I nil 1 d t iHk iHkilii k kr kJ kr
r ilii Ii i < i ° v v r ri rJ
J i ii t iinniU r f rli rlir I Ihtrig
J
r r iihin htrig 1 > httitit llrml rial und tutu 1 III I II j
I
4dtflItofl dtnn i > to tf thi b hf coodttcud cldln uidr wdr hi him 1 hiwTI 1 1nW
nW iwTI nlm riims m n I i 11tlnDo qUrIlfl4 > > u rlonii and ut n awr awr4xumin wr er erooljrriu
olJmn ooljrriu In whlcn b m riit l and nd iI actt1quvrI vcttU vcttUu u uquul
quul < u rlB Ilk I the Ih following followingi rnlowile rnlowileI
i I 114 111 MM 3I Ir Kdd r Ih < t4 h br r potter p1r lo tiIIi n haP h l lI
I IIi 11 ti un 1 orrftten to thine bll tad ttr u1 I tl tlUivcH tblola thLL4I
UivcH lola to tetolve Inl round oII If It Who t tIt a aIt iIt
It ilircov f r1 rI dITtO11tTt4 dmol lmottr tle t d nnd an teach teachi
i hruttan hI1 s < ifn ifnIn n nIn t tIn
In i IiSjti > 5jlii th > Rev R Jm Henry H nry Wigg igi I
lecame > trt > tdrly Idry a literary hl rlry adviM adviMOne IIPPI IIPPIft1
One 0 ft1 day e in 1 Atuiut 11 tziut t inlvtn alm try called clknIigt1 a
M 1 lKfil I igt1 I tI I Htlice t1ii Il 111 1 theuld h ulilllcn Ilo I3rpn tollM hlic hliclalatllrtu1 Iti lit litHall
Hall lalatllrtu1 and uiiroducd iritr > ducrI hirruelf himl 1 a i the hl cecr cecrt eNrtir crv crvt14y
t tir t14y try of it I lady Jad who h had written riln a hook tl tluMiiicript I ili ilii44 I
i44 uMiiicript IILcrp ri Icr of Ir which hlcl t hn > wuhed h1 Mr sIrFill r i iin
Fill in 11 to I revie rP r vi adding Adcll that Illt ohe sh h al aIo aIoliii < i w MII MIIlinn uht
linn hln liii in I pr ItnIdi ai e n an a imlti Int ini1t for hr work workA workrw
A few liiyH 11 later Mr Ir Iri Filly 1 dly lierelf IIr canti can lamI earnto
ti I n p > e Mr Ir WifCKin WIIjI Igin tiriiiRlnK hrillln with her a I IIllk
bulky Illk pnckaye wkur of manuritti mnnlrllc i whir whnproved whirPr hlch I II
proved Pr 4 I to t I a I fre frih rh h ier vrIjllrl iiui ill of r that linn linnvriMMi mudl mudlr innitelII
vriMMi r II II turok k Kcietir HiI arid 1 Health Healthn 11 h Itw I IIldl
n hich Ildl ehe II had hlll jtut JIII rewritten rllpl from Iro tl tlt thp thpurlhlh tti
1 urlhlh Urn Ii titiuri I tM I Sh gav r Vizgi VizgiI tlil
t iindTrt InIroll inl r a in u < that t wrhil li thp tl t Isn tn IAIriIJt IAIriIJtI tntanitriIi tntanitriIit nii cri criwp
wp I prartunlly IrlrllI Irat teItII nnly r r8lI for tho lil tlt printer printerne it itII
ne II dfd th t h t ouch of r 4 n litfrury llrlry Ii rrrinry H man 111 UI fl SI SIto 4Ii 4Iitn I
to tn lu h t tirtiM hrT ant ali witlnlff witlnlffMr wllllr i
Mr Ir V ittcin huU who 1 Inn wtv j jUI t aUiut Iblt In oMa oMaa Iarl tar tara
a ny mi u hm hi niniinor 111r varatmn AuZIt 111 Inpfl put tl tlpackati th thpalkl thjaikag
packati palkl into II0h ln 1114 li 11 tia K und un took it illp up t > tl tlnioiintain Ih Ihmlnllll Iiilinsinintini
nioiintain mlnllll ran with w nh it h him Ii Int When V 111 him hf h < > nmin nminHi In InIi <
Hi I h tmniijTipt l Iatr trh I h found flt that chlt n n nvirgin rt rtI rtnI r rvnpII
virgin nI vnpII of n I a a4 fl no hnlidnv hllh t tik tAk k Tl Tlfaulty Thrllll
I faulty rllll f1I Hpllmy 11 n arid pim Plll pinriet tii tloiicouli la I 11 11 ha hai II IIFV IIFVHMti
i HMti r ii forrefttnl rindilv rI enoiixh ulh n well il1 i ith ii iit1ii
th t1ii < iniirri IIrrt et < t hftoriful IItcrkal r rrrI r1runres f r > nox und Ildlh IldlhmiI tl tlinim lIt lItlflti
inim miI M f words Ird rI 1 Inu > u tIn > whol work wi wio WI wit witp
p o involved I ft nI forinl Is < > M und In1 iontradirtoi iontradirtoithat eont onlrutlrtr onlrutlrtrI ran CI or orthnr
I that thl Mr Ir WJRRIII Wlllil put Ilt th manuncript manl cript awn awnmid a aI awanun
I nun mid AI thotiftht tllllht no n moro mo about Ihout it until unlili ii he retornnI r rturned re rettnlcln
turned ttnlcln to Uo IIlun L3utnn L3utnnI ton tonUien
I Uien 111 I hi h > raw 1 Mrs Ir VMiy tlh and ant tolil t11 h hr r I Icould hf h
could 10111 do 11 iiutluiiK hot 011111 Iiilt by I merely IlrI correcttr correcttrher ii urnctnr rront tfli tfliher
her ininiiKript mI rinatniIpnrI r lit that I hll to Improve ilpro I it I Iwould I In InW
would W nlil blIII havo hl lareHy ll 10 n ririt it To T hh hhurrr hItlrprie ti tiurprip
urprip sun h 1 willinaly ilnll oon ennnttI on ent ntII d to tin tinitiirinc Ihilllrli tinIiriri
itiirinc lllrli tin lb 1 autumn lllml of n r 1H 11 i 5 Mr Ir Wise Wiseoceiipi Wi1 Wi1Ori1 iigi iigihiinnI1
oceiipi Ori1 ° 1 htiiuelf hlmtr with this thi ta tak k whii whiiMr whlh whlhi whinhidy
i Mr Ir Kddy Ecdy cnrefully lr flly Mii > rrvi ed to M pP > th thli Ih1 Ih1I
li I did ni id tint I in t th I ii < l Lat a t modify roodi wlr ty her view vienanil viewand w wInl
and Inl i tint hiI her favorite ra url ptirii phrl phraM > were r allows allowito
to I frrtiH 111 Take Tlk thf th > fullowini rolwlll parucraiUkk4itltlnni parucrai larulraph larulraphI paragrntptttt
Ukk4itltlnni Ukk4itltlnniV I I llinni llinniWhl1
Whl1 V liit tttt i is in 11 i1in in1 Hrmni Irlll hr h I isri > irt tilnod 1101 or li liTiiir I 1 h hns
Tiiir ns irs hiiiniii 11 tnn trlllr Irsistliri turo If I I I hf li i on or orof orof 1 1or
of thfoniiioint lb sninr nt PIIK ar of o the th limb hoi hoiimp h1 Ol OlYI o otrni <
trni imp i ti i it t iimii I ir t Miii lmvr h > iHkiti tak kn nn ni i iy iytx 1 1 1lirI
tx lirI riioii non of r nmii 11 0 nil Ii ami I Ui tlio Ih I Ii c iircon urln s r snn dftro dftronmnlnot ii r roy royrnitninot
nmnlnot nllOo unit n1 worm orl arf ar s th I unmhtMtoi unmhtMtoiof mhl lor lornt
nt man IIn Hut 1 losing 10lni H linih Ilh lust t nr injiirln injiirlntritur inJlrll1 inJlrll1naur tO II ri iii iiitritsir
tritur i oniitimr Ihlr the h inn dnr K inr i iinniiini i ito I InloII
inniiini nloII to n 1 titini < 4 tint nl the t 1 hs unfnrlMniitp InronII sittiort i fist e inpil inpilpro sri rll rllrII it tln tlnpreent
pro preent rII > iitii v ore Irn r mihlliv lhlh II ttl r unit II1uI I t Linn I it m moutline i iln
Inlthn outline ln tin n hi hrh Ii > r < rli > we Ilinl 1111 It rot i in mal titan in a 1 mi mifor IUU IUUlor inn I Irot
for t th thnt thntsIr 1 t tMr
Mr Ir WIJnl Wignnt VII K nn r rrviintt vi lon of the th wssaj 1ojl 1ojlad IAAagiri wssajremit
remit remitlint ri ad anls anlsv
Whl v lint t i in mOi ti TM Ii Drain Iraln It ra In heart hIr liPa ft hlovl 11 li linmtHfi hIr1 I
111 nmtHfi Ir1 ii il tr Irl I rn < n turo I Ir r If I I h u I Inn hii I u I nmtoru nmtoruN III IIIh trial ersj ersjP55r1
P55r1 N > ry h r h hl hn n you s I rtinpiilalo Ilplla ii Ill Pt lat a I limb I VOM 0 nun nuni 1111141 1111141tak
Ik < i HWHV n imrtlon torlol of f I tt lie mnn m th h pir pirr l lireiin Ir
1 r ireiin tn i nn 11 i Is il I ldtro i > tro > iiiiiiliHi 1lh 1111111 Ii I I I and al1 ann I tlie I t ins w orrn orrninnihlitr o rl rlIlnlhII rOt rOtrniinihlsr
IlnlhII innihlitr It Km tins h 10 li > 4 ol II u I units o oinnrv iI iIinIirv r rIno
innrv to I a ltsItp ti nr 1 i < tomeimi4 ppmq omm lInt4 Hi 110 hp hprr < inu inuHer IlitLrtr
Her rr nf r riuinhnr rtt Ii ln It ne n niiil 1t ttin I I tii iinhirMiimt iinhirMiimtntiiil Illnr Otto r I ll mi mira I IrIt
ntiiil rIt ra mi lit a V pr ti rsri ent I mure liii 5 r f it i i V han I tni Ii Ih Ihratue 11 I he
> ratue 11 11 1 sn > iiie ji irhlee il h I 5 tr tlU lOng u I ly I v hi hik hin ii 5 5r4
k n il r r4 atiin tlMl 10 mail m31 a inai inaiir m11 111111ir
rr ir a 1 ttia ttiaIn rrtaI a aIn
In I it the Ih I h ih bn M cxamp 1IUP anion Mr nl Ir r Wi tVigi smi smihaiiRet I n nhrigs
haiiRet hal are Ir omv inlni with ith ih rXard r lui tt t o mi nip4Hi nip4HiI pool poolion
I ion ri 1t1 li I i 1 tty thMn Iht rMiier racr michl michlii lrrhl lrrhlil
ii pet in il tit II ti uiirK t ork rl of an ni untrainK untrainKtudtit lint 1IrOII1 riitir1 riitir1tiil
tudtit tiil nt Hit It in I many titn inMnnces inllll ht h > waj wajihlf wniihip
ihlf 11 to I 1 is of r even 1 Jtr grPtitsr lnI ter ilrljtano IIn IInt
t 0 Mr lr r Eddy tdlr hv h liMpinc her to il KPV 0rIi4 om omrt 1 1rt >
1 > rt l of rlcarne Ienrl and fonKitnry n ntl nl nu t hei heiheolojjy hrh hrII
heolojjy h
lii II I ii hr hi f dtplr h inapt > ipt r OM llh th I tii > tononi t tit l l > 4 4dr IIr 4tr
tr dr Kddy tII ny nyTh ay4 ay41n
Th 111 jlormiii Ir Isrisiti npiririiil plrl iitt 1 hniniOi It nimn I Ilie r rh rI
I lie h life lr lltl 1 I nt 1 icllll n 11 r inir Ir MH Ilsl > te 1 f rr rrh < n nH
h ii H > ne n er r dlel 11 wn 1 litInir Inn down all al ni I eirr eirrm ir nh nh1r h hlii
> m 1r iri t hi I eneine h thi wn V Vin > rfMtiti rfMtitihiun 11 11I
hiun in I the tti h IIIIK nlilim II 111 n I > in ininn in11i14 n
inn il 1 n h Itw I K ll lIessn < > ien In i II liain Ial1 Ial1I il ila
I a l Ilnn Islo o I of si f li 1 u I u a hot Si s a i mill 1h h ferp ferpill t I II IS
S ill I II rh V P e r r I 1 tiefure Ifr tIf r I I rlo sI Ilut Ilutr lnif i nit cnn cnnif ennIt
if r hi nrtli rI h iii < in 1 I h pnri piritiml llrlIAI v 1 rnrio rnrioni m mln mlno nn nnru
arnfle rMn Ant n1 Its tlifflia Its11t I Im
o ni ru IIIHI rl i I s ufferlnr utrll
fflia m d > > llM 1I life Ir lii ifTTinv rll a atsn creltel creltelhtn
1n htn < hi t > of sr I tIt liloot 1101 1111 piHoil Iint IIIKIII II I th tht t h hr hro >
t ro < > I < 0 a ih h < i sn i > Ti HrHtinn > < ot f hi hiI
I 1 I tot ol in n iip ti 1 II ie itliar iIisrnf > f I o 1 ileiih ileiihr 14thflrri
I r < f flrri Tiiic r1 i pint ri ii luhet lih h > ii iii I II
i Iritnun iiT iT TMI ion 111 111 5 I hzher hihr pinml pinmln
> > n i 101 > nti 1 ir r Innmi I nI nflti IntiT I ahr nn PiI I Ihe ItIh
tIh he 1 li t t 4 til h I I II In InIr n nIr
I Ir WIII WitRin rovUion Ion of o tin hueinr paiagf paiagfad Iaatp Iaatpr11
r11 r11r ad
adUlr t tI
Ulr r inr > lllJtIlrll 1 III I l i4 1 hlnotl hi uifl of n I 1 eii WIIl i i ii iit1alo Illiirf Illiirftl UIr
tl I t1alo aei a > to n ot l n e hoist in 1 wt In n it ittif t i4C i4Chel > 1
tif h hel iin n I ri I hi h niir t t r J Te r rs t IhII tu hOt n hn hna h hI
a ti I 1 li iiu 1 n 1 UK ln a II 1 110 CIII lil 11 tlallv 011 tatI tatIlii I Iu1
1 1 IIIK II lii Kathir talr F her li I i4ine in tin I it pin1i pin1ih 1LId ttItilal ttItilalh
> h mil situ l tnI > li > il < T r Hi I life nip 1 Th I In h plntuallein nIrntii4iitSI plntual i if
lein UU I5 if 1 f hi o I I iriti on tl t A 1 Hie I h Is rfttrury rfttruryt mu i iI
t i i pir ineriii nll is isr t mllnit InllI < l lre > i iIho
re r er than Iho I 411 n 1 I ii e tiift tir iie < l in t nor ouiiiral nor04
iiral n 04 > if f himin hI1 III Hi I tninon tninona 11
a 4 > 1 11111 ritIII iltllliil I It I i n nd > d and lt man manIt > 1 1II 153 153It >
It Hl jfTerlna lo Is > P death deathai 1 1nlh Ietth4rlII
nreer Il rll
II ai 4rlII ritlo nlh lt for or ill IPII > > t r prln > < fini th thuin4li IhpAIIt nti
uin4li i 5t4 II dnli P1 fl It na a i < jiriHi iI ri iisI > v Hpainl s s pAIIt pannisi il au a ahfrl1 axI axIii < l ltinrlelt
tinrlelt ii r P I ill 1 S I h hp 4 t t III IIIgnuitinng I InII
lir nII iil eniiitinu tntnJ teihJwU hjI to I parti partiiplet part parttIpti
iplet pl rtnt flte4lsnt e < ent to II I pronoun rllnl laIr mtroin 11t laIrtint
tint in mi inn g the Ih I uhjuntiMMMOid iliji in n ts s IntO 1 in cnndltionii cnndltioniiititrary eantlit Ions
11111 ititrary 01 ml rv I 5 i fact f and tid 1 KIMIIK gi ing n convmtency convmtencyth nnIn nnInI
> 11 th rlr I ten of ttie II I n virl r > i Mr Ir Wiggm Wiggmirgely VigrargIv IItiil IItiilIHth
irgely reirranBe < l tho th tmttter lur in II i e 111 rh tlnha rhhnpter
IHth
hnpter ha and rtd ua1 the Iho I bix > k 1 It I flint 1t Ii rst f 11111 11111parasrapluti tI tIprlnbl 0111rhnihl
prlnbl rhnihl 1 parasrapluti usr4izripi iri Out fl nit of i iitt hif hifid II
id I reaiimc rdll he h inrro inlrOlll1 intrnIaisd < liue < l many Ial illij illijrati II
III Ito mid l liinv 1man
all iii It quotation into oo I text ie
man more Inr no a I hapter dlltPr < lionrliiiir lionrliiiirIff hIW iiaIiinipon
Iff I ii < ailed II1 i ipon > on Mr 1 fddy InII to I omit omitlit omila iflIt iflItI
a I Ii lit 1 II lliu a chiipter Iiii Inn tr on n minierii > ti and unitr andre an ana
re r 1U anil a islit I there I lulllr h pr r thron IhrnIlo I Pitt5 igisnun hoiir th I h look looknere Iook Iookp ioaktsftints
p n I tsftints om nlIIX flInI4UfiX nhr11 iil4irttitli iil4irttitliVhor i I IWhn
Whn nere Mr Iddy 11ly represent Ffuxley Ffuxleyvndsll tIy IfitIyrrnill
t
vndsll an HI < l AnH7 nl7 IH i rioliath Cuhith and andomiti alll alllmal uirnstt
111 t omiti mal a us David RoliiR otrig llj forth to I do to battle battlenth hattisUli ll llth
nth th them Mr Ir r Uicem V permit Woman Womanr nflhtifl
I r > KO 0 on in with her lfln ing Ig hut 11 tsii wippreNet wippreNethe Ilr Ilrhn InIIri4h
he h 10 worthy rthy profr irnfnor Mi4 Ir lenlnj lnllj ntIri hr t tnrounter 1f 1fnOIIr to tonnoinIntr >
nrounter nOIIr Ooliath nUntl tiiith in 11 the IIp h hal > ha of 1 ma maIt 1 1nal murialjenii I
rialjenii rialjeniiIt m mII
nal It tiiiit he hI remernh rmmtrp1 r re < l that Iha Mr Ir r > m min igin
I mad iItrset lir I Irrol Iroir
in e < lition VVHR not mlil ty tyroir
11 1101
roir the Th I4V4 I edition IIoni hlt t it from Irl a main maiinrnpt ma1 ma1n mainCflISl
rrol rnpt n revi rp rAviiItt ioti of it II tnnde tld hy Mn Ir Eddy Eddyerelf Edlyflnwvsr I Iwh
erelf However when wh one 01 on rernlln r I that thattie Ihil Ihilh nh nhho
h ho tie IMSI i lition wa WI thi result r uiln of oft at t leant leantfourth
fourth rewritmi it 1 reemi p sm m improbalile improbalilelai IlprnlJhlI
I hunt lai n fUnth I Mr 1 tr rwrIUr Kddy 111 Ekt > ul iIiI 11 < I h I h4v0 ve mail InI < > mjeh mjeheadwtiy sijhoirlwisy llh llhapra
eadwtiy 10 to II Knehoh Enihlh In her Itfth ffh re reritiiiR r rwr1 rserinInig
apra ritiiiR thr th mauscrtjt from rrol which whih Mr MrIIKBIII nIrI Ir IrWlg
wr1 Wlg IIKBIII I gill worWd worWdThi Whfk it itl
orl1 orl1Thi
Thi l hi 1 rollil omion rI with Mr Ir iarflti I a i I hait haitmetitn hl hlrhn hsnmtim
metitn l e n I referral to a 10 iti4 dmcrwllt dmcrwllthle 11clt 11cltIhl
rhn cluslly from the thO th fact factnuhileM lucl11hll fuelIiiiht
Ihl hI hle to Mr Ir r Kddy ttl rl frm
11hll nuhileM e that I even 1 In hr biwinemi hl letter letterher
1 > her ptitiliKhT r fhe h ha ttuli pri prtiInsteitlIy prtiInsteitlIyIfs tenty tentyferr
> ferr l to I jcinr CtsflC1 nr and Ind Heilth Heilthli 1plth 1plthid as astiii
tiii li id 4 i hook houl Th Thrf Thr r ioiild olt have hll h hin hinI n ni nni
I i > winh i h on Mr 1 Etldyn Ftt part to a Inlt utntd utntdlor old olditior
ni 1IIr itior for fhe hn h worked at the Ih I hi hook almixt almixtintitiioii4 Ilmwt Ilmwt1IIIIOI aImntflt
intitiioii4 flt III i514l for half his If a I lifetime lifetimeKxcludiru IHetm IHetmtulltl1 ifttmExrInlnru
1IIIIOI Kxcludiru thi chiipter d1lltr ftilled cll caikdJj11n Uayidn Uayidnlint 1 > 11 11Iill
lint tulltl1 hih I h wrotf vr Mr Ir Winalp Winalpuuld WII WIItll1 iggln igglnoijII
Iill uuld tll1 hav h t lnsii > eetl rhi he hluc Lift 111111 mJn III il hue tll world worldciiiin worldI
10 I > ciiiin elunini any il 1 pun In 11 the f real authorshipf authorship unhnrhllI
if f rll S < ienc and Health litsal I Th 1h hook han hannen tI tIhPPI tintsrnxr1tsri
Slfll aut
nen rewritten rwri gaIn ati and < i again n il nincc Inl Mr MriliSHin Ir IrWI lrViggini
hPPI WI iliSHin II work nrk upon 110 In It Mopped and nnt the thelit thl thllil ttistill
lit ion which txar h ui r hi revioionn have haveen tl tlrnv
lil en iinprnved rnv < upon I upeeMlly in th thrrin Ihof thrrnrngmilnii
rrnrngmilnii rrin enient of 41 the Ih mttjoct matter matterIlUt ralpr ralprIhl rlatlerliii
IlUt th Itin tsijriIIVS lPt urlI IV i1iltu 0 llll ll lieVHr lie liga ligaC 11 all alli
nil ti HP fIri I one 0 in inrttl 101s441
10 C i improve Ilir jniiirn at a 11 over O r I II
rttl It may he h lldtlilt ld itti tlt they fh Ir grv ret wvsrts wvsrtsitthr ore oreither r rrnlhr
U better until Mr I Wiusm took tookId tv tvI
ither tin Ih I intri n r Willun t thII
Id I f the I h Ixxtk I nnd a 111 tI many mnn flits Il ptoiui I f fthe
hII I the I h work orl tidiy I d mIas remain rIln prirtnally prlllllly 1rirt iiniIIy in inIh inhi
Ih hi 10 form I rtni into ill in ii vihiih A 1 ti ih he h put 111 e ii I them themFor IhnU I timnPir
For four war r ur Mr Ir UIBKUI Vt igglr il61 wa em emlov m niIi
Ii lov p l III sits he 1 iapnriiy iuiel3 url of literary IIrr aid li1 li1I to toIrx ii iilrs
Irx I t FII ddv iiolriK Iotnl vltoriil 1ori 1 work upon lsnni lsnniIOU the theurnnand II II1
IOU urnnand mvii nitl 1 n ui4jistjflg ii ilnl > iinfC her tr Iri I the tin niposl niposlr
I in r > n and 0 itsI proofreading I ii a o of r three I hr Mii siieiesjt siieiesjtijil Hi iv ivliiHn
iOI ijil liiHn 0 of o sciencM in and lfeil InIh < h iiI Mr Mrrldv Ir Irhim
clI rldv I R t ml ii him him well 1 and in II addition Ili to II hi hiill iiiis
is ill 1 v vlie 1 Hft v a M leal I of enlert n nl irn iIiirr lllltlletlt 11 Ii I IIs IIsr out outtiii 111 111f
f tiii hl ti 14 inneriion II ti il 11 Ins with wlh w I Ii Ihri t hri Ii r i inn t n Science ScienceMe eisrn eisrnI III
Me I I men t in wrote w r rot n a iuimphlt us ru ph I n i under jj sr the theIIIH h hIU Iiii
ii IIIH 1 m r 1 Ihar II 11 r Peilii P PJ 1 gin I defenditiK i1srniiJ it the theie h hI IiS
IU Siri Mr Mrwax Ir IrI
ie P > r upon I Ilitilical lihl I tround jrnln <
I i g n nn wax wa u a man fill II of I 51 r enorinoim IrlHI hulk hit 1k and anduil 1 1r a Iiil Iiilitt <
itt I r I I I f it uil irnmeiirie il I mis npmis goiiiulily gts llllly mini I nI nlmht nlmhtin siI hhth ght ghti
h i iiis in IS < in 1 In I Kail Wil reoiilllnK rultl lOg from rrnr mini ii44trI near nearlni Hr
I gli I Its uuetiiii 1 iif i iii ai 1 a I > Hl 1 hi 1 frtendx frtendxhim rric rrissiIp
p 1 I uk k 1 him lr tni I i Mr I ir lihn J hu n Kxiremeltr Kxiremeltriid E T rrlV rrlVv
5 3 rI Itr v is < iid n in 0 I plhehd i iiili Ih iiii I in I 1 Ii maniiei liluill ii r Mr Mri SirjtgiIi r rWilum
Wilum jtgiIi wults i no I Illy Iy I 5 nholar hra 111 isii il a aan 1 1r 1ii
ii an II of r laoii I tilts I nnd 111 a tint of critiial en rlI1 I iui I ii iiMliv iiMlivHe hlh hi ii iiil
He il win s 11 inunlal grIll < ri nil 111 f in inifallRiible Insl
l ifallRiible fi migi lit concert ncrt goof S 1r un II iitittul llllit I tl l II
I
love Iny nv nf theology and theological tbol iicl dl tiII itiii itiiiI4tIon4 p pUtlcn I
ant
Utlcn Ilor with i paWon for the In th tlu tluUut ttiPttr ttiPttrBitt > ui uiBui
Bui A it I oaver nver fUlon occurred JCUret to Mr Ir l Wigg Wiggthat WigLthAt lai
that lht them wan anything Inyth unu unUU uauawU UAl la I pun punslang iu iumitrifc I Ialinl
slang the Ih tudy of r the Iho t1n drami rfl aiul I chunhUtory chun churh churhhlCol churthistory
alinl tut
history hlCol at th II Iht Mtmn 1 time Urp MI u i irvlda irvldaverpl iddotperpleis4 Itom Itomrpl
perpleis4 verpl rpl xel Il hu h fri Irlnd < < nd > or hi hl fellow l1o clerc clercmen elrgymen rIU I Imen
men Mr fr Wigijiii W wait wa an vstraardIrinina ottraordinA ottraordinAmin I1trnrdlnr
min ma to be > concerned conCm1 llll In the I h nhaplnt nhaplntScietic hpin 41 41t4CttlA r rcin
Scietic cin < and 11 Health He 1 luiulf hll nev nevgot nngtit r rIli
got over the Ih humor of tl if II IIOn I itOn
On 01 the Ih whole 101 Mr Kddy td1 Idt ts1TitA eem 1 to I ha hagot WIl WIlol hngiI
got ol ulong amicably with t Itin II Mr Ir s4 U5Kt U5KtShe i iggitHh 11
She Sh 01011 lIked Ik1 him hil him greatly Jr II reipectod lc1 I IftchoLirrihip hi hihLlnhlp hisehiLnirahtn
ftchoLirrihip and wa pleaned tn tllk make u ut sits sitsIf i iof
hLlnhlp al I
of t If lila hi verxttlle 11 < la tIII lent He I on 01 the Ih nth nthhand nlhr nlhrh1I ntinhuit
hand h1I aelated al her with ih poixl t1 nntiiludvited tllllr tllllrad nntiil nittliriiitlhtti
udvited ad i I her hor < and defended her h r with withitort wllhort withsort
sort ort of playful ful Inr gallantry 11111 Ihat > venl nl wi wihi wilh wilhI wit witiii
hi hlajenlrul eneroiiH Ilj make Ilk of r mind und IAnt Ixxty IxxtyHo hlyI
I I Ho le wan often ulfn auluirt at II her herand alkwhlll alkwhlllalt intkstshirt intkstshirtatid
and aiiiied 111 by tier InIIll uNnlstInt Mnlr > lentv with vthlhe withhs li
alt he h deliKhtotl In 11 her ingenuity ingIlity and andml In ad admlr adruInsi
ml mlr ruInsi ml her sirstutnrs hremlm hrIIIt r In II the th clnnu clnnuwird 1ill eIilttiIwtirla
wird t of I a letter Itr Is ttsr to is an 11 old lit colle enilegs 11 e fricn fricndated rrinll rrinllat1 frienstIIIPML
dated l IIMttittCr > eceml > er li I I 1111 u Mr Ir WI VinK VinKendeI Viggirictri il ilrd1
endeI rd1 rictri priiUibly the th Insist 11 tniitliant IrI < lnl ui uiUtfK 111 111III LiltNhJggstiVn
NhJggstiVn UtfK > Mtiv keich of f Mm 10 Kddy 11 that w wever wi wi wivr
III
ever r b I written wriln wrtIl In You M nso > Mr I Kddy KddyIllllKlV Ily Ilyi i iii5uiI
IllllKlV ii5uiI t15 L ftol ftolIII fiuIIii
i III the ih lvnn 1 Mt Maii 1 Trtnerpt N NvruUr Ne Nevntttr
vruUr Iulr I IMI 11 t il aip at4I4oittMt < Mre < l the III foltowtt foltowttverse 11tl ftIht tn tn4rat
I verse 4rat illtlcd nllll1 lane 11 oil Heceivlttj 1Iill S SI Sonii Soniiriniie n nirape
Oml irape riniie by h Mary llr Hiker Clover whu whuhiivv hih hihh inie inieiiii
iiii hiivv h iws the Ih I its manner Iihi nnir in il which It it li her pen i iln 1 w wu t ii iilI4
I u 11 lI4 uI l otherwise 41 Ihrwl than Ihal in il contr nonIIrv ver4y ver4yKeautiful r4v r4vIttnm
Keautiful 1lr1 Ittnm i Cs I ijrape rI vtould isti 11 11 < I t ere n n111 the thet I I i it
t Iuilerlii4 lust ri U iiund I 50 111 tint a 1 parent nm anl rs iit Mem tstiiiIis
1 Iis h bt4ini if f lilY l mil sI I to I ti he heIll h hII I IIii
Ill II vvurdlind ILII boner Isou er or r Kten Ktenhre IIn IInt ittinPttp
> hre t friend r 1 or fo f had hao never niitlt insiutlititi niitltIhe oliht olihtTh
Th Ihe antfeN 11 Itorn of ofn up upAni sr srtn
Ani n breathed hralh lra t hii I the i hs dlippiilnled iii t ppnl lnl1 nt cit thought thoughtlleliuld Ihliht IhlihtIIholl I tush gI t tIlhutii
lleliuld IIholl Iln rtnt3 1 v re ft < mr crai4 crai4Anil Ir31 Ir31nl hrap 4 4nit
Anil nl nit aiich 1h inothmV tunk e sn en n Nature Sallr hiw hiwIh h hI hii i iItn
Ih h fat f fills f Heality 1all Y Ytnlninrstt pnvver pnvverilnured
I ilnured Snlo In I parlor urulto rlo nrove4 itm4s4hut nrove4Hut r
Hut Ihl faded aI oh 4 it hiUv h a Pont MmrWorth r rWorh rtirt
Worth Worh tirt ii iinike 11k beaut tai v fid falpl falplhl < le pi p re relil n ntiltspi
lil tiltspi > iii I it nnd 1 niot 10 bl 11 I i iHeynnd
Heynnd 1 on1 the n h its hadnvt hlI till nil I endure endurend nclur
nd 1111 ictve iii the r h Its liuie hrirt I iei rn ret retQI rst1I T TIJf
QI Kitirs IJI s foit Hi nu f iinmniv iinmnivTiling 11111 11111Tlnl IIflRiliItSItiIngl
Tlnl Tiling boul niilcti In Header ad enil nl to III IIIfur liiifor m mfor
for Information InformationAn Ilrorlatll Ilrorlatllit liii urnattiIniA
A An evidence it of h hw w th I h hi librarian IIhrril 14 I u uto a ato 111 111to
to Ive I oonmdered eonsistsr n Ir cit 1 by h the I h hs public 11111 al ii t lari lariaj lar lara
aj a a fount rOlnt of f umver4il 11 ito I v111 vorui I information Irllon innisi in itit iii s tl tlPrinceton I h hIrllClon inIriitcntnn
Princeton IrllClon Uumni urnl Ikl irklj print printMinpl Irln iirinntariiple i ilpl
Minpl lpl lit 11 of 110 slistIonit iietion and ritpii ritpiire r11I r11Id rspinistritrrsi
re ritrrsi d m 111 it one sill week wt k by h t Prof w V H I lI lIon i1stn i1stnens leti letion
ens on the th refereno r librarian IIbnlnl from pujI pujIoiitiiiit pop popoutride
outride 0111 the th university universityf 11it 11itrm
f ntuim rm nt 111 nf nn 11 nruinHl pnns tnr > ni 1 1th 1 1th Ii IiItt
th nithor nithorSirii iItisrSimii
Sirii s irii r i l on n Quern QI n ictnrti iO nrlut sn snthr ts Iul on onI
thr I I etiriininn tst 1 tsiiInIi nf Kn t11f1 FIlillinil lirid dunni olrilr her r ril rIeni rIenitiers ici icihre
tiers t an al I 1111 Hint the I ho atHlXiie 111 of il ilvrs ilvrsbnOk Hv IhrU roll rollbnok
bnok hOlk > tvluch 4 11h 11111 a en r nld situ 11 tthen i h1 lien he h lef Km KmUnd 11 ix ixIsitil
Und 111 in 1 11 itG itGulery > li liJuerr I ItJlnr
tJlnr Juerr ulery lor the I nh name of St the I author hor nf nfrecin or1 ntreceli
recin boolk 1 nn n no I the Ih I in e Pred lu1 I I r iit > < oitaiif it I lrrlt lrrltII i U Ultsuiri ir irle
le < IKHIII IKHIIIlleiUP II
lleiUP HiIP frnm frl bun ltnpl 1IlliU Ilm > in I nlv nIsr nIsrSns i iMtt r rhI
Mtt bt h b Itrr > rirr fnr or it T < t nf I tlie 11 ti iitnlnKu1 iitnlnKu1if 1 1r
if r ninii 1111 i till m our Ilr ubrirv ubrirvHave iihrnrlIap
Have 1 non 1 n lib I h niiW 1 nf r in iipnt iipntI rti rtill
ll 1 I Its 4 the Ih I h llrilib frll1 Stiisiiitii Mun I urii > iibbhed iibbhedatiiloriie i 1
atiiloriie 3 its tiJli 5 of 0 Mubiin t I ii Is 5 II mil milliiiuet si 11 in inieii
liiiuet ieii I for bniiM I siiL on 40 h delilti ii 11 ptii I rli 1 5i > e1 e1Rritnlr1 P1RtsbI
Rritnlr1 lt Thai I h I I tilte1 Srtst int 1 huul hnltihid huullot
11 lot eliimi 1ln the lh h tnnrne Inr tin Prl Ititritis trine 18 a 1A pill 111 nr nrnllnll ol oli 1 1interniitional
i interniitional I Internal nllnll ioni point iimlcr lujr pn i n nollillinll
ollillinll ollillinllho
ho n tin I tiiiir < Ir if f I he h < nurt olr our nf n I Iw IwI ov one oneI e elilimrr
lilimrr I inii I I 3 for flr M n1i > me nrtu Ar1 ri its on lluinb lluinbnd II0ml I I ii no tier tierI
10 I nd I I u Ilnr i tor I or Kninmiiu KninmiiuKei4Ut Eni IIII rum inst Cl Cllton
Kei4Ut 11 lton I for a I biblii Ihhrolh I iIl n raihv ra iln v on n in irnvein irnveinnent 10 in n Pr n nmr ItUiriit
mr nent ntt n nr nrtiip rhp hip nf I rnlwit rnlwitlieiecan rI ruIn i iI
lieiecan I nneaii I Iind lle II wrtit isrtss r < nhih lrnvi lrnviltliint trnnehen
ltliint I hen i tin ne nil ttmte n I on P itn vtnuiin nS nuis U ii ufjris ufjrisIteiill sil lra lraH rune runeir
Iteiill H fnr ir book I nil th h debile iib1rl iib1rlff iIl iIlF ht htH
ff F sh > tr i hnt 114 1 a depart it nn rn inenl iq u I nf luui luuihoiild IU sii siihttsli
hoiild < he b tablr < l m II tEI I fie rl stnivritit stnivrititIi univer mirI mirInf itn itnif
nf if tin ountrv ountrvVhit onlnWh1 nilnlrvVtiunt
Vhit i ii the th proportion Irpnrln of female fmll tomal tomalriniln I tinialnrtntnk mal malrlmlnal
riniln rinilnVlrn rlmlnal rlmlnalWhn rtntnktVlin
Vlrn T nn > I Kink 111 Ilrr Ionrr anr < l Print IrI 11 11Ir lin lint m mtr
tr trlniiirv t Cr
lniiirv Im 111 < rirni r rids in in sit 1 > itnev In tflnhutl 4 r railiH
ailiH 1
hni hlI ui ln 1 the Ih ttiirl Li r1 po ni 115 ittr 11 11H tflii > iii > r I enu enufnr CeIIt
H 5ut Ih fnr Id I I t 1 1 ii mini sifli 1 ol 01 learn Ivarthnri learnhsrg a adIu
hnri us 4sIflI in n1 < sifi nnU nnUI o
I 10 > n hiith Iioh ihiMtl i itilnicuc IIII iirdirmrili iirdirmriliIV IIrl IIrlII
II litn IV the I II ualnc ual nf o Inlent Inlentbnt iiiIjilt
t bnt 1 in ts he I < nmlnPdsli nnn onl tnii of th t oman omanrettst nimre namlh
re rettst > d < il Hh lh MtxiluilMli Mm IIllon IIllonH II lit It I IK IIt
K < ii for lr im IHWtk > k nn n th t Its rlebil eplII ihfi I aht hI I IKtKl LI IRca
KtKl I Rca I S Ihll lhit the Itt h re r iil KnrT 131 I iT bll btl v 10 10it iiiaI4 n nla
la aI4 it the I I tie mnimtn mr hl iironii Iron < ol the V h he ItepuU ItepuUnun 11 11hn ItsIiithism
hn nun pirtv pirtvhfit 111 ls1r13Its I II
hfit I Its I i rh h tr hssrnt iirte r ul < et fnr f ri rinnd nie nieennnI I InnI
ennnI nnd e av in 1lnl inninr inir < r Knelih I lruitsr lruitsrI rr iir iirItiliiry
Itiliiry hI I ti pUr pinT > for nne on iflu s i liriMiiiMi Iii is ini 4 iirnl i aol aolfrn 5 rot n nrn Srirnh
frn rn rnh rnhVIetse < h hTies
Ties I VIetse hnv ho th the h library Ihrr to tht hi Indv Indvth luttn I II
n th I ntit t h ttill ni I ill 01 1nn int tn have h Jim o her nn 1111 1111r iiip
10 0 r > PrinfeUui PrinfeUuiI Irnrtnn IrnrtnnI Pr i ni Ptini PtiniI
I I gOt t II > t ml i l twik inli a about hOI John Ih hno In in nin notnun not notv InL InLIon
nun v > Ion lnnQtLr nnf nnfytierv
ytierv 11 for n b I LiaL < Mik nn li rh h diiutd tIo punr punrl IMnI
I It l the th llf lt nf M tll IU IUI ri riIl
Il I < 111 ie > t for 10 an a n nomit Its iSlbi in i of s r th I h i un irn r no no10lnIllnl l lounilntlon
10lnIllnl ounilntlon 01 nil I toni tvnrk a ni r u itintertittiE n i ii g enonI nruUry nruUryhool 11 11hnl is I I1s1i11
hool hoolOukib hnl
Oukib 01 I put in 4 I much th n I > > > fnr i ninth ninthilmon
ilmon 111 1 OIl nf ih h Km I 11 vi Ini IIl lM llriMnnu Inul n nInipnrv 1 1InIIP inI
Inipnrv InIIP I ninir Y fni r n vlliitiii n 11 IIi Insis nn inlernwtmn slit Irunll IrunllulllrI erri4 I unm l lrbitrmtinn I Ir
ulllrI ulllrIhr rbitrmtinn rbitrmtinnlnr r titt rut ion iont
t here lid 1 ludTe J op 1ield tI11 lite I lit when n hn hf hfa h hn
S a 5 in I n Iriin lrl lrl1It ii iiinr in infnr
1It fnr irtii tnl 1 on n Vetiii < titli h riury entlrtitsthiiI riurytlnU nnhIII
hIII itsthiiI itsthiiIttiiii tlnU tlnUVhnh
Vhnh hh I III h bt h filxv 1 tn n read rO I Irl llrt r t nt ntoplio nlNhoI of4ifiiin I
NhoI oplio 1 I tehn ehvln hI to and 11 Kuripld Kuripldh trlII trlIIW EI ri tl le
W h 111 > > inn iii th el ii4i ts rm nn nn n lUnnmin lUnnminlU4h I Jtnitsnhintieh mn mnnlh
lU4h duet 110 tv tts H printed trln lest m PhiLidelphi PhiLidelphii lhllorlphl lhllorlphlI
Ii i IIT IITeiUr I
I I1Piiuit eiUr 11 fnr I or l ink is n 1 the Ih dbn 11 11 n 4iii 4iiii t tIlt t tel
el i litnitl Ilt C f Thor I hm lreidenr tn I at i I II Id Idnl ii I i imile
I mile nl t invtnrd lisn u1 tli I tine rcnl r I tariff UI l hill hillunit
I unit lllllttKble lllllttKbleMirei lttsil lttsilIir
WIr Mirei Iir I M Pnn Inn de ii 1 tnmlrInjuirv tnmlr 11 11InIn iinnIereiniiir
Injuirv nor In A bnnk hnlln nn l i nhm nIii llI b Itsiii ItsiiiI iriii iriiiI
I tvant nt A lvtin 1111 ipintatinn 101 Im 11 r Id ar arhut Arha
d hut hutteii ha hidlfsiinet
haI I lfsiinet teii > i far Ilr nnn 0 0Th thins I hn hs nn n di Ih nt I r rjier rtJ rIptI
jier tJ S fir AH A nrtiil on n tieIC er 4 nlv nl nlI ci ciI r rthere >
there tier litirarv < nn nnhi <
I t n hlraf 1 1Ih
shi hi Ih h would a 11 141 b I 4 brother < if f i 5Sr frjn frjnf f1
i of Sr f mine 11 ho lo is v tn Is n intei It i nte t the Ih ti p uava 11 rim il ii inn inninrt > > k ir irn n nI
I inrt n rd 11 n itIIritPt hnttlehip hnttlehiplei hlllhll
lei IIritPt > t for or tKmk I on sri ih I he d l1i liat iili 1 t ci ciRi1 r rfiftnlul
fiftnlul r Ri1 nf Itm H nnrnutinnal nnill 1011001 IIOI I sir erulrini erulrinihoulil 0 0holl11
houlil holl11 Ur t ainpl 4ilopltst < t cnn C1no ins onsreex or n u 1 t t tovter Pn
110 n ovter u Cr in > reiulte rIII nurrnc Anal HII 4111 > 1 ill d sr < r rIllocraph rI P PlIIoEraIlt9
I Illocraph Ilocralh of lln iIoa o a Ilonlieiir Ilonlieiirthe Ultrur Ultrurnn lloniiietlrfl
nn fl fr inf the I h nvt n w bioKraphieit hlojriphl IH I the n h Iifljnfltts Kem KemniK pm pmnion
nion fljnfltts niK nci of lr RO Boils H Rfinheiir nonhlr m ii wh < h how hRo itFIOtsA
Ro FIOtsA ow Uonhiir Uonhlr het elf lf doe II un i nu n h hIkinK hIlklnl iialktng
Ilklnl IkinK that it I its mo 10 like i an I uroli uroliftraphv 11 11olrlJh
olrlJh ftraphv It I con nnII Inrcely IHrlI it f RCII RIIr flicsttn r rtier
tier ttn r tn I her family rUlry and I friend nII hn hnten h hhnli hocpsrts
psrts ten being hnli ssi elt I led which luring hrl out outer nl nutner
hr er life ur lir I 1r r perfiitialiiy 4ri I V nnd 11 IS nit I her ti n a re reTie e e1be
11 Tie reader ncrpnre Ilr a I much IIH1 more vvid vvidnd t viii viiind Id IdanIhnning
anIhnning nd iliariniriK idn I of I ihe h famoii ramol f Frh Frhllinlr Fr r n ns Ii Iitinier Iisaint
llinlr saint tinier er than I lie would lld from a 1 formal formali Irriiuljsgrn rnrlal rnrlalhitrlll
hitrlll hitrlllr i jsgrn > rany ranyMr IIY IIYMr
Mr r neodore rnr stantnn Sinlon Stunt on the I hn uiiji itirhni itirhnifriend Ihn 101 P PI
1 I friend In11 frin iniI of fr th Honhiir nllt fauulv falll nnl I In m mreri s
reri n lnnlrnstl nt r vi tefi witli ti In 1 man 111 iimria iimrial iii Il iiii iiiiIsiIrlimht5
1111 IsiIrlimht5 l rilefltr H e lble Il l i tin I Ins i l h hraphr mg mgIplnT ig igtphir
IplnT Hi huts i illtliraion lint 11 rw in i in I 0 Isivl Isivlrndtii hide 1It r rr r rprodil
prodil rndtii r viiiiinn f jOflP nn > of riiHiiv nll dl 18 tiV of f JI U c i r i IUIIMm 11 III i m5 11 5 ii iinlsibiint u uiludiiiK
1hdill iludiiiK Th ihie llorve Inr lion lnr lnrT 1lr 1lrT
T I > love < l bv uiiinuiN t1J rn fl > J p ponus h hri 1
un > ri rniiFit 11 love hr hern intii I fmd fnr i > m mr > > n nmil liI
I mil r f rr ir religion rpIJi religi to r n rhir V h iindiU iindiUHVe 0 0IHV
have rKI 1 Olll nli The ltrnr I > Mk fri I Ih liihirf M I Ilerofnre
IHV hirf lerofnre r xhe h ha mor > oni mil 1 r rhiu in I i ni TH rI u 1 u iihis uiope
1011 iope A ho hl do rl iii not nll lov lovIarln I II isv isvVan
Iarln Van In In Hm lu llalar 10111 llniite llniiteIentn lnn lnnI Ifnuiiel
I Ientn I r sin the h httltF httltFM I 1 p pI
M 1 1 lr e Nelve Pri Irf fi s I t nit f the I thu ievs ui uien n nI a aiI
I en iI ni 1 that n tMI ni iii 1 H > n S45ii ii Nt r fT Ia IaI ITl j jler
I ler t i 1 nil I it < frnrtii ml n1I tvrtjt tvrtjtir > t3ns t3nsuir
uir ir r h M lslfln r no n d Ip tI llisIus < n i I 5 e R Rnn f ftil
I til I liiidut 1 I i i I I P i es I Iu t p psiOi
siOi u h uhf tiC11 iiflPt 1IiI 1IiIfn n s 541i 541irfnnts
rfnnts nn rein r lr nl M I ite it 1 HveM h ts nut XI 1 I it itnf J nnrhiIenh
fn rhiIenh nf I d 1 Ijri SI t rii 1 nI i i Sifl > in intaking n nI I Ir
r taking iklf unitiii ni ei S p pilinlf I I j oil oilhalf
I Ibnl half of ni th I city t of tails I rnru 1
r nh Til nr ROOKS ROOKStote I
it dtnntnrt tote I whirh pnlII ntrut ill illof IhhUltr liiPiItin1
hUltr PiItin1 of it 114 1 > booU4 tOI 4titlanerr and anIIIhr anIIIhrcOI l iicsthi iicsthigoetit th thzoodn <
zoodn cOI to one on iran f 1 flndt Do that 1 t the dentin dmtnfnr dentinfor < 1
for book 100 rredfkinmitt rIII thIs Ihl veir veirI enrI I
I I Ii I m 4 book 1 1lr i r i4id < d the Ib hu blur blurhA > r W Whave Vi ViI
I have hA tound Inlnd thjr It our took bu blall bsulrieee lne n hj has IncteipiI In Irrreiimi 1 1rrulm
rreiimi m tli the I > > lain 111 three Ihr eek I > md n < thai ou ouriilhr our ourIhr oulrutht
riilhr Ihr ioxl ule I for onl itt < ttlt hav tune itnrea sIcsr4es1 sIcsr4es1In < ei eiIt 1 1AIIU
It wax a AIIU juSt th II the kinie UI I IU 15l M v ear fr I 1514 i urloii iirjosito urloiito urll urllIn
to tse e whether rhi dhii h wa Hue r nnlv 011 in 1 III IIIown I IOlyn 11i3 11i3own
own ritv sIn i lb on Oiiiintf 01111 to 0 Net N = sn York r I wen wento 1tnl 1tnlI COt COtto
to I three hr of th lirset I OorH lorr there hr I founouditnn bun fOlln1nuIIn bunaUlittifli
ouditnn nuIIn the h im ni < the 11 hv 1 tMnnt > I > departdr depart 1porlnl iepArtnnnte
nnnte nl erirtniei dr It n i irrMluly > a aear boo booThe hookI
ear earihe ar arTh
I
The Th Iranian lrIII riaht rllhl to Tama ram ItsittinIi ih ihlapllii Ihlfl1
lfl1 lapllii Ii tnrv n b lit Onoto nI WallnD1 atnnni pull pulll pl pub11411ssi
hhi l imi onlv nll n 1 r rss ni eeks k uwii I have h huuntC0 bfe bfepoured b1 b1lr1
poured C0 lr1 nirssI bv I v Iivld 1I11 hun Iii llelto nnd 111 It U 14nouirnued an annoiinred 11 11nol
noiinred nol Hi titiet 1 it he vt n ill I mikr 111 the t tim piny 1 in inn innnevtioli sunut tn tn1lon
nevtioli 1lon ut t loin with n4 Si Ih ii the I tt 1 Hiithnr a lit Ibnr 1 I ntili ii lIts tell Irl t eli th thlorj Iiiml
I ml lorj sur of it 1 a i voutiic MIITK lrlnn in ens an n It in I ii liMi 111 1 t 1I it > and 1 hi hieii hh hhIhrir
44 eii etiiearl Ihrir heart i sieI the h tin unman ttti tttit hn hnI
t in I renlilv rlhl iln I h > ilaiiirhter 11rhl of f a lipKtiea lipKtieapn4 liitihietpri 11 11Ir
pn4 Ir litnm I ninuia i ihe I h fmirth r rl 1 Ii of s f Omt Omtaliitllla Onnll I
Wllllj aliitllla 4 I is null 4 iui 111 l ii s book I and ii 11 iii I the I h o eron isesUtino erontn < 1 1I
tn betlrimntiil I IauI1 iratiiitui I I hI ipiiiue SIhlllll SIhlllllI Niuhliiiiile Niuhliiiiiletta
tta in nil produced I I tIll tri Ih I h Mttiisea 1 iS I li 5 few Ii year sii Ir r ncn ncnrdtnnnd n go goI n nI
I rdtnnnd I hol1 I tinnni I liind4 I uiisl lMclen I i 1it puhltiilie puhltiiliein lu Iiit ul issin hC P Pnun
in 1 llu i iii snouns iiiintri 11 ri bt h I n the I I ii s I Harper Ilq I a rt r hi I been I Iiliinand II ii iilIsnlShIllhl
iliinand 111 he h 11 1 let t ti eel ske k bei I ni4e II n narrih or orrh 0iu4
iu4 arrih rh risti lleriiharill 1rlhI I I rihs rf I iierforinanee j rrrmll of sf f the I h plit plitIn isitiI
In I It one 01 iitv 5 I 1 I olnr ii r lie h made n i but hii a tsifl incl inclpptaraii 111 111IarI hi hiulslluiriliiiS
ulslluiriliiiS pptaraii IarI < i ti 1 < hi hn insist > e I IlgInnn tclou cl mid Ii1 situ lift lifti
i npi 5 5 I i5t of 5 1 the 1 in su tuwkk I 4iIL k were ns r old 11 to I 0 si thie Ih t hu huhuh h hfnlloue1
fnlloue1 huh s a 1 the th t lis iieiforminie nusr toriuisnis unh a lh i i Ii the Ih t us hel heli 111 111r i iSir
i of r I Kucll teii I In II S New Ynrk or the h II IIbrtnr I iitrurusi
brtnr Ir hay Pill 111 out II all ni iheir I copi 01 > n nI or orI I II
° I Melon cln sins 1 the I h he llrruhuidt lru1 II srutti i ii t fiisaicr fiisaicrnient ins nII a aflhi
nient n11 flhi iit bMti bMtiIn 1 1In uu
In 1 n C innia Krier tr novel In I rot lep stetnI lepthe
the I h hi revival ri n S sal nf i f the Ih I I it 11 rtrrhiterliiril urrinitsnt rl llrll II rat ten tenhaw Irl IrlI trnhit
I haw hl hit i ruined run I so I muti m ii h Inter I ml e rei in 1 i Ii the lt I h derlvatlo derlvatloof ilssri 1rhI nat iso isonsf
of > 1 th I f In wont rl It t tt ttell 1 ti kimrxn unoa n that I almui almuieverv tlruionr 1101
everv nr 1 hnu hI > ill I I ii ntd 11 New nn AinnterdAin wa waero nn nnrsnt a ar
ero r rsnt i1e1514e51 teil > el Ihi4 I 11 Ii n 4 lame m about Ilholl II mom I thronethe i throne hrhI hi rsuuigt rsuuigtI
the I I list fact fa thai II I tutu the I hi Ilit 111 I I iii h built hlll heir IIlr t hoiiv hoiivif hI
if r hnrk Ir ant nil C Mon CO 1 lure i tnne I vti4 vti4fnr ni tip I ui uifor > I II
I for Hie Ih ii hodv of r the h iHtllb 11 the Ih faie fl of th thliable Ihcul Ilgin
liable cul gin I it tta nt us alnii sirti In il lntariabl lii > of brick brickthe Irlk IrlkI irtikI
the I t hus brrk hrI I rt eks were p p r re the Ih I pride of r the 11 t its tin tinlander I I I s sI
I lander I 1 ltiw Imv net of variou ariI i olor am amnere I It
nere 1 t nften 0111 of tsln plai od I i unts 1 to I 0 prodilie IrII irist Ii P onia oniamental isnhllIttotil n n1II1
mental 1II1 Ittotil iii effeet t in n th I Ii facade r li 1 Ins > prvii prviiiittini lr n iill iillilthuig
iittini 1111I nl I ill h drirk Ir tttule 111 fnlUitt tsiitsWlIiiZ uu th thlpitii uhili h h1I
lpitii 1I li i n roof ris sf tuie 11 liii ih 11 I me were nt 55is iieppe1 sI istiI 11 iiu iiun 1 1Hie 1 1I
Hie n I I erTet ris t ihu I 11 liii trained I1t evidently ini Inl iuTly plei pleiboth
both tin 1 h th 11 t ti artitn us rI iti 4UI 11 u t eeonomic isnsnrut nmt is ens n l < of th thanieiir I I Ii IialiuihnT <
anieiir 1 iiilinbliatit I it II ha l I till nf r Maiihulun Slinuihia lalhII igni for sir thi thitve t hs hsSt
St tve n 1 remauusl nPI utiil I nIt I I ihe II i ti introduction 111 Intl titsititi 11 intn I n of r ii iiKti I IEI hi hiIu <
Kti EI lih t Sn h fashion rh IS tt untt nl I rnil rnillln rs it ititti
lln li the h ro row a a part lOr of the 11 deitfiiami deitfiiamidid lr
did ni ud t it t arie it UI ri P trnn f roni the f fut I r rhH t h ul Ih I us lep lepfornied uepI pl
fornied I n rnsed a favorie fl I avnsrni rnotitur rIII i rig plAe I I fnr inia rntt rnttA r rma
A i nianv ma hat h i inlerre1 ill Ic rri it I I i is derived Ii ri fron frontli tro troI
tli I 1 Ii pertiliHr sc Ir nil tar manner tints in os r of thi S h us i row inteiniin inteiniinthe I It n7 n7I
the Ih I lifting HIII n nl 1 no in Inn i atn and 11 let 11 at rialu rialuanole rth rthlnOII ruiziuningis
anole lnOII to is III h 1 1 tier r iiCelstin > e nf i the Ih nutltll nutltllit III
it t tt 1 eirlv nrli H I flu iif Ii h hiSIr rfatle rfatleMr 11 11Ir
Mr Ir llenrt t llaker Jl r vellnw 1 dnj Ino In4iim In4iimhi ohl
in hi t reate in niirlh rib rh and al1 dranui lllll in 1 Trederi TrederiI
I I II add lit t N tt tnslltil I nnvel no ui 1 Ihe rh Ijilv Ijilvu I aol aolp5f
f I Io
u p5f Miempir hI Iisini si riiN Pi 1 i been t dri2Ci 1 rm got < t luin I IIn i ii tii liter liternrv I ii e r rurn
urn In i ssIts > iitri I r > vert n t S Sow S n a t iurtou reader readerwrite r ra
write a rl ruts toth I Miirii r V allin < inpio tli tlipublisher ii iiPiiitul1srs
i publisher s f th bonk a tsiiiig Kinc I if loohua 1 IIUI i in 1a Sin
n lout al tog In nr r nit 5 II a doit 1t slum inrv p llnuever llnuevertin Ilsuti i ithis
tin h mat m b I Hi lIne 111 i a nu nni I s ethtcn1 ethtcn1prublem tinientlas hlll hlllIh
prublem H as ti v t hethr Iis nlnsir i sr > r nut Is ih tins pirir pirirherouin litruil litruilinriisso <
herouin va > MLnrlx MI ni imtinc 11 a 1 v toleiir toleiirl 101
l ri n1 < Ki to I h rureer r of r rhi h hi ill II fainted isir isirI < ur urthe Irh
I the h prnrxrtt i r t r n in if I 1 mil in o Ihr hT si implv mI Ill I I v l Ise r u the theiinfterbr I h h111 hi hiI
I iinfterbr Ibisn rs I inn nuuil 111 nil l 111 utnl IP h i or luef Ii of pleiiure pleiiurein pietim re rei
I i in Ii hara harIII Pit rsinl > 4inc the II I Iii ulv ui h ° eat eatI It ItI
TI I te 1 OIl nine wi it > V 1 l that hut Martfirei l 1IInol 1IInolI > lan < l ltew
I I t tew t bnk Ist ik hip Til Vav U a i to t S I Iei Pts t ti a t fiSt pub publl Pt Pttir
i Ih1 ll hel tier veil Liiwn Lns sinln volume llIm Old 11 < I he htsr htsrru ter terrid
rid I tta 1 5 puliti1 a I hllh ill 1115 I in i ut trniati I mimI II > > mule uidirl
1 itn l ie title 1111 il t I tieMer 1hlOhn ehn Illen Hie Hieiran Ih Ihtm 5IiI
I iran rS ntIts > lMtion I iJfl l tm ii > nit int1 by h > louie 11111 I iuii SO nlilr nlilrIn I II Ir IrIns
In Tti rite Way W u3 ti Pea 1 iiiott if r nh intnsp intnspufls h hn e erene
rene n are ar laid III the II I us Muiker hll r ssti nininiinit 1111111Ir nnnn v vMr iSI
SI Mr Ir rs l 1IIIIt > laiid ha trtlloIn1 departed 5 tups rtPi I fr rrlIIl1lol r m I Id < heter hststanti heterind
anti u people peoplein 1 1I
I in r tlninr lea I Is bxk nn n tit JA is i4ibl i4iblfapan lhIe lhIele4rsgist
I fapan le4rsgist invfl iflnsIefl 1411 mn 11 f MIITHI 11 II I P ilnr ilnrf InrI
4 f l Igui rtiriii isli e 5 t s apical iniva1il U a ai ti i in inh Ii Iitin
tin h lr11I 1r r tll ln Ini tth Pl He sI 1 i iinn in II I Ir raili railirin II I Ifrusu
r frusu rin rhe II tiss bik P 1 I er r ii d 1 I ti week lv I tIne rhenl tIneI tr
1111 I nl In i riili shi 1 cv r tlNr It P lllaihrtTd III thfr P 1 rti in I II a ri ril r ror me meiii
or l hr r nf ts iiil II a tsrtnnl rtin th tiiIa I < erer l la
i 11 a i ripti slt > n cit f dhS be h militir hn tint nd un unnibtarv innuInvarv n nmhr
nibtarv niiou a 111 pie ev It to l s iirnianv iirnianvuui s rmln rmlni rosintsuid
i uui I llrram IIr i n I < arrnn rr itnn m intatr Ill Illiai 11tIr
tatr iai tIr > r 5f f l lmrrII rn iri nie il 5 hl it th the h irinihi 1IlInl f fiatil frh rn
n rh iatil i s 1 tie I ta a m I T lie I ii in I It reiei rsut eni in i n it pripor pripornuiate pus ror rorn iuir iuiruiugill
nuiate n ri t f to < i in ii in inliris rie if f ttie 11t han tiHtvh t tut 1
ut > PIs h te I intend tet t H a 4 n ariiin 4 tn I ii mrica mricaal lutems lutemsiiso
al iiso 1 o neit ht I riic fl 1 In Hulii I writer writerTlie rl1rT11 mhisrflis
Tlie T11 fortrv of lcelira lcelira11 I In
I n s i 11 1Iifop I f fpop
pop 10 in hi h his lerrer tU r tn a nnbl lord misttiP pr prip r rhl
hl tiP ip on Il is f tli fin 1 e4iiifif i iuple 111 nf f eorn eorni irfl irflIt rn
111 i our uniai p itierve 11 our l rdhip rdhipth lrIII lrIIIh > >
P th h Hrt IIr mnn 11 rrtiii 1 Nb 10 eer i irried n1 hi h I Inns loteI In Int
if I t nil tIfll in n l a t eije P J la iL wir Wti < ln I tinriar ll4fithrni fI v vn
n 01 e wii hrn a i lit tni sinn M II fir I nltjur nltjuria 1IlIrI jtnrenit
ia Ielns I 1 Ih a wrrt It li flt innirt innirtur nn nnIt
It Psi ur n linnc an innnt mn inflosns amn il wa 115 rbm tlns2ht 2h ht htMteaiie
Mteaiie 31 issri I t ii g ns > > non thit 10 hi n Itiinan l iuiiri hi hinrv hisimi
simi nil be too ITUM orh in yinni 11 > ter t s t u uave u
10 ave MI Hi h i1a I in 11 pr trio r ti tIn < and ntl with withnllie ii It It11I tn
55111 nllie 11I iliie 1 it in stir r old 11 f rrII neri I III II e atlil atliliilhert aniIsnth 1 1ilh
ilh iilhert rl fmtlih IIII lliiorf tut t nnw II I 0 thi thitn r rI ihiOS
tn b I > inpriKd iii im I iipnn iipnnPnter iitiorsPssnsr 1011r
Pnter are an r en rh m th the h I Lt it TII n UM lJIItr r r nf nfn 01rUI ofaru
rUI aru n < alv aIr1III ertiui c pnf ikt 5 al r rri fr t n Itis ItisiiCfli h hri
iiCfli ri ni t He ui loll 1 i is riiub dh i ii > m meroi 111hrIIIIIII ltiPn ltiPnI
hrIIIIIII eroi omiiii Ihe I h nithn hi n learn learnrattnnal Iro01 Isarnnistil
rattnnal ntil 01 i sn < < snoT n i n aiiiimc aiiiimciiri 11ItIIIrnrlll llliiinisris
rnrlll iiri sris 1 1 be Ii I m > ne u S li re r furrhei I ii Irh r hs iiirnrrne1 iiirnrrne1mli4enibe I Ii fOttuiP I Its
i mli4enibe ti 10 all II lanitilat Ir r Ih lhichr IhI
hlh ichr prlinnl hOlI ir r IV IVMrlllrn hrllCln I s n ni
I
Mrlllrn i nn Trmli TrmliT
F i 5r T I t nir or orI
I 4 1 rr v r i vlg ru 11 II ir rains iti Mr 1e 1ep I IIJ
IJ p 1555 n i 01 i M > I I t I 11 e itit rite hi to fir n lintel linteln tint et etis
01 is n the ti I riiniiiii 4 1It l eveniiic PniuiiL 111 r roI rat el > > Hn Hni isnt isntrot nd >
i rot mi 1 A ii r ii e 1 1 t ttsti li n III l v 011 a a r rli 1d Iti
d ti ii 1 li tie en li li rr mall mallr uitn uitnr
r I r H 5 i hi her r N tr trfsy r rrr
1 fsy rr 51 i i fs e i 1 10 1 I tin 0 0t riI ri
5 > I I 5 I t t i I iI t n i ile ilei 11 11r 5 5it
i it h I i f u Irs rf r II I nderirr dr 11 nd
I I ITFe
The Best Book Th The B Best t Book BookIs j j1h
BOOKS BOO S
1h Is the < B4t Gift T1 NEW 11 fW MACMILLAN = Is lh the < Bcst tGlit Gilt 1 4 4T1 I
DEsCRIPTIVE DESCRIPTIVE ILLUSTRATED ILLUSTR IrI BOOKS BOOKSMr 80015 I IMr
Mr Walt Walur McCllntocka
r nI nIThe fllbsThe A AThe
The Old North Trail TrailI ll llnnIII its itsrotor
I onuln an e oepllonallv lInnlIv inter flirsiii rlI iiii nint n nrct rotor rotorS on onof lI lIof f fof
of h his > 4 verv s r thiirniiali Inllmll and uruiiMi unriAninnithistiets i h iI
tn 1111 thistiets he of Indian life 11f and nit folklor follI tttule is lnt III llviac tin sog T Tm I Iiii
m 1II1I1Id the loditr loIi of the 111 Hkukfevt HkukfevtDr UI1lkfllDr IliackfertDr
Dr Edwin E Slosaons SlosaonsGreat SlossonJsGreat SlossonsGreat
Great American Universities UniversitiesI 1lHO 1lHOI H HI
W 1 S Simpre 11 11mprln sd sdumprestsEnflts
I iidernrulh Dr Sloxuu e ovtrfiitlv trI reniliili II
mprln impre 4lon of r hon the h gris5 erf tr t unlver lntniSsrtsitua iii H tt i btL > > it P551 P551mtisoit mm mmilioiit 1 1allOll
ilioiit the Ih work or ol r ntiitntlu vniilh I a hrvtil 3 3iiiulnrn J Joolom >
iiiulnrn 4 nion tthlrh us lust maki 5 > the Ih I book I Lisa iiiniMiimnnK iiiniMiimnnKt 1It1 Jllllllntl JllllllntlI
I t a iluiblr Isin inie to o any III < in inllnnlm el innili i imrent imrentI 105 rtiht rtihtI
I I A Wrights Cubs CvibaPlvarintlv C ba
I1lss I1lssIrh1rsnti3
Plvarintlv 11 rIIII few r people 11 will ill reulie rII how Ion fnr r fsurug5 i iei
i ei lllll tn a 1 land a I tivid n i u ii in < oloiinii stInt itii at Spam < pailn pailnus 1 1If I
If lie Ii within nu ii jIII h Iii e eii v riai riasis h In a hort vni ntsinit 11110 ntion intl intlifli l luntil
until ifli I I thiv 11 I read r retin I Mi SI I u fl rtuhl ri stint fiiinitnu fiiinitnut ft sIhis t I InC InCn
t oiinie oiinieHelen nsituiiisHelen 1111 1111I
I Helen S Wrights WrightsThe
I The Great White North NorthKMdini III IIIIn
In Inclm 8 o nt ntItiilttltg
KMdini clm II i ake 1l1i liearinx susriliug one 011 writ ritif r lIt iu 111IIII11rr f fiut
adviiittiriT iut V lit Ii rsr a Irltr ft IT nnoiher ni niii in r tell 5 11 t I tnu iii I nf su I hn I ii is > IT i r rnal itt ittnnil s s sintl
nnil nal lmre hr III Ihe It itreilt Ifr Uut Qli 111 m whirh t 0111 0111niinder nnt 0thisilnder
t niinder I1Ir IViry IH at lnit i u stusCtIPi stusCtIPiMr etlel etlelMr I1 I1I
I Mr Israel Zangwills ItalianFantasies 11A 11AIto fA fAI A AIftj
ff fiuts > ltr ltri bii pun > < r rs4I535
Ito V fiiii 1i is wrote it nut It lo I ii the Ih I list uuthor tilit liir of r lhce I ir
1 It ItIIIr 1 >
SC5 SC55infe
i s4I535 4Mti > oiir new II book nk l 11 < mure I1U fervent ferventinnre I Iioo 1
I innre true I ml P more eliuiuenl 1istti iit than Ih I iinytliinc ii ii 3t titlist tliil tliiln t 100 I b It ItI I IEv
ioo 1 I n n fiini us nine to t 5 ItilkltlNLV Itilkltl lthiu Lut
I
I NLV E Ev NOVELS NOVELSi OVEL OVELI
i I James Line Allens new novel novelThe novelThe novelThe
The Doctors Christmas Eve
I toM Mfithrlmtn I toMlirtptunise A AI
I thrlmtn hrlI tn the Ih blueera ts regIon I th hip tier uen uenIsct so g gI
I Isct t lutckimmiid fur Mr Ir Mien IIeste beautiful 1tllI 1tllI11II111UIIL nd inntonuflsninit ndiKnilkaiil
iKnilkaiil new II novel II lisu cI I bv I thr 110 nuthur of ofKeiiiinU IIrIintlk ofK
KeiiiinU K Pint sok > Ciinlmil CiinlmilI I us rd I iii I IMrs
I I Mrs Wrights Princess Flower HatIlic Hat HatThe Hat1IIk
1IIk The itok MM > ha h titts th the charm arm eeuliart llIart ls Unrbiira lIarhMror ii iinut IetA IetAnon >
nut el of the 10 IIMMI 1IIIH niiinlry nl r 4 Karden tui4 taisL taisLgroninud L Lground
ground and a 1 WHIMinly WHIMinlyRichard malll happlDl happlDlRichard liuiplintcusRichard
Richard Washburn Childs ChildsJim
Jim Hands
IIIIIA IIIIIAIh 0A feIAieI 0Aiet
iet the Ih I its hook anti read reau it vnur rlIrooll > elf Hat iiis 18 one on tl 1 M tnru Mrtiif u urIll >
rIll ru is inr r there the never vsftP n MiKitrier Mini her llUc I Ie it1 it1nr IIIr It ItsIr
nr r une ull half at cuod cuodJack Ioo IooJack itosniJack
Jack Londons Burning Daylight Daylightluir lllu
d droratsd droratsdnti0ll ouId ouIdn
4 luir 10 in I1lIorflll terful Murv the III rnallon of the thee II
e nti0ll on on n a 1 Mule IIIt th thist h thrill mil nll turs tir on ona tsfle D DI noer noerl I IMr I II
a i l In isle4 no other book of r the h year yearMr ar
I
I Mr E V Lucass Mr Ingleside InglesideIt InglesideI
I toM toMii
1 II ml I I I bring o a man hv I Is hi library tire IIr H ti inin i i ittlinlf
i ttlinlf in tinie Of < j i of frieuij of r ibfTiTiiiii 1I rlll mterr nOtemete nOtemeteis t tIurh > fIImllll fIImllllIIh
Iurh is IIh Iiu in tfooil t talk us 11 1i whlnii whllll1 w in inn pitusi < nl humor liii nisi r and a par parIsriPiung nr nrCharles tI > 4 4lrolIIr
lrolIIr rtrIII rtrIIICharles remtfuninutsiCharles
Charles Majors The Little King Kingn r 1
n alu uiKiliiir ihliiit love It hsin s tnrv of the h y r1II1l 5iiiZii un > Kuulnh mInIM rhikcut rl mInIMgIrl
cut 111 who wh is I wan iP llorn < gonemeets nverne and plavnute arm3 nf r th h > ti tI jiHe ji i
11110 11 He t ktutr 1011I of r Frame t ra Unlit l XlV XlVii X XE V VNE
NE ii BOOKS ON O PUBLIC AFFAIRS AFFAIRSMr FFlRSMr i iMr
Mr James Bryces rcision of ofThe ofThe I
The American Commonwealth rn rnMm TinIsnc
sotunn sotunnr a a1Ir
Mm Isnc intreiiik 1Ir and 111 S aluuble Mmn h over rr l be > e inir i iire I Ir
ire r inn II ni tin h nrtt nlitlon hn h 4 what 1nlhIIO chainen rnrrtaa rnrrtaat CIOIIVU cnirrs cnirrsI
t I egsd nM var luve h jrrnuehl in the It iiininn ujuunltntsi UI ir irif
if i 1 < hi hits limit m inmpetent in1i55 lsteflt nf us r all is It ubervr oltr sV sVnnsu f fVllnTlran Iroa
VllnTlran nnsu roa rneaii II Inhtu InhtuCharles Ih 1uiutuCharles I ICharles
Charles Richard Van Hise on onThe onThe onThe
The Conservation of Natural NaturalResources 111 111Resources i iResources >
Resources in the United States Si VJm VJmI bp iitui iituirius Pnt Pntbp fl flIh
I Ih rius lie ptenernl Pr1 v erdlcl fin sfl ihuts hi 10 A nrk rk i s unanlnioint 17 I IIh 1 1It SI
It I I M th tine mnt m lomprehentive and n1 by li far the thelient Ib IbI lbtIesi
lient I nt I many mn 184 fl Imok on II ct coIiertltl ucrvaiinii oUrIOIIII > ucrvaiiniiWm Ii 511 511Win
I Wm Stearns Daviss The Influence Influenceof Inn uence uenceof
of Wealth in Imperial Rome Romeitiauhii RomeI 1Iua 1Iuaill < <
I itiauhii ill h picture of Hi h mot 1n0 active rnin 0 and mu me meHifuT sii hi l lrll 5Vlsi
5 HifuT rll lYimmenlal life hI th tht world ev r knew k II III 3 I II U UI
I 1 efiste for III line preeent innlurv IIIUrtAnd ami ot r the Ih reann reannh ro Inn
I it h P3 > it Ullvd ti lIt > maintain ltelf ltelfB ttrB llsitB
B L Putnam We Weales WealesThe WealesThe ales alesThe
The Conflict of Colour ColourS lnlk lnlkhreienel wAhIIh
S hreienel ilietsn ipheaval ii rtirnuchni hIIh ill due a ii 1 s ij njI tI nr nrt I Ilr
t Mr WI Ne aie ie fnreca t f the h hi dark IIIH r yjies miin In hit VIOl nnimiti VIOlanhi IIt IItn
miti their pr n pnure mid lid th the h whitee hl1 I it itremain IIIalll ISroliluiihi
remain Ialll upine and n1 Mr tr WoI enl 4 prophei Irohh nmorPisiiets nmorPisiietsPu ie iehate
hate h Pu n s a 101 at nf r tieiimitnc tipisiflil ng furtH furtHHerbert fpetsHerbert
Herbert Crolys I lots lntltThe lotsS 11 11The
S The Promise of American Life LifeI V1 V1I ro roI mist mistieAr
I n tt1i1f41 iiei onalil > a i vital 1 IIMI 10 nn nm impetus IInl IInlI Infltef ii n 5 i 11 11lar It
I > lar tAr think Ihu1r me 1llt iu < i I ti nev natioiuillni
I SPECIAL HOLIDAY EDITIONS EDITIONSThe EDITIONSThe I J Jf
f The Book of Christmas The Book of Friendship FriendshipTho t 1
hin hV i7i Tho Th p nro nr pntitotl with 1111 decorated < i hor hnnhr pr < on IlIr irfi pa par > er ar iris thus h hlI r irM I 1 8t
1 14 I I trated with full pan J1a gio o drawinK and nrf nr > nttraf nltrnItly nvily hiutul IIiUti and hllllKJl hllllKJlPubl boicd boicdTHE S SPubbshrd
I
Publ Pubbshrd lbd THE MACMILLAN MACM ILAN COMPANY COM P ANY ° b Jr8 J
NH jii 11 I lllH IIl1flIiLrr IIMIXS IIMIXSHarper I Ihlarpsr
Harper 1 llrother IIrII inn 11I snniisnnis < iiue ih 5e h r rprmtimc r r1nlC pPPTinitIflhI
prmtimc In 1 Iiti t eU I of I four sf f 5 heir r msi < cfll cflltoik nt nttonk n
tonk 1 Mv SI Mark Iwan I it sIt bv h William WilliamHiall tillnimI IIm IImn
Hiall I S j5 n llnvtell I I nn II laanatth 4 a a 1Ilth lii CII Korer tr S Itanser Itanserbt r rh
bt to Matnlili 1I lnlln iarliinil u 11111 Ma Stein bv h Knherinrcil Knherin KuilhprniisI hrll
rcil I isf 1 Thurtin Thlr n Ih line Miter Horde rI tit titItr I III tinlI
Itr II > ttearh ttearhIn IadIn
In I a A fo no1 > il < ivullr 11 Ih Ie llnnuini n of ofInri nsfitsinr r r11I1r
11I1r Inri lilaiiiie Ial ialii nun Mr Si Ir r siiwart siiwartFr StiwusrI H HIrkln
Fr Irkln I iin leliie 1 l rh tirv nn nf r Ih h fib of r till tillillhmrf nPintIititflC Iu Iu1IlnO
illhmrf cavalier IIr In lips h Fiulili nil 1 tvir tvirt r rI
t h its vo n ii urn I nsie tvhih nuin isli d l pi I n lihed hi hnt bv 10 I n Me I irts r rli rI rns
li I 1pi > linn Hid < inpan > i illutrite I Ifrom Imlii
from mlii romrtrI Ktrtraii ri S I < arii 5 ru rII ature u i u res anil it liii 11 11II ii 15 < inneii inneiite is isI
II I te lisI15ifl5 ipl inn n nnniini 11I rha h the tli IIn IInMr II IIlr Ifinsir
Mr Sevlll I n t oliine en 11 T Ttll1 ln lnI Isy IsyI >
I in rP iind Ih Ihelr I Mii t unsetsior r uhlh in hid H IIlInnt nil nill
l anned rn n us publih piiinii Pn t14 II I 5 I aiitunin It 5 5 in lOin hi h hunt I IprflO Iis mu mui
pnijnn i unil priiiii for f ths he h riAon n rtia rtiahe I Id t1u t1lie
d he preparttinn nl I ih h ili4rari 1 roLl ritirn > in II uhlih uhlihi ii hlthI
I i
a ll rn L H
1 U a a 1i IIJScst
fg bites bitest6cst Best alcw cw C Books for Gbilbxen CbitbxcnVhy i
I 2 Why Rcfhclions for Children Childrenfe rs rsene
fe 4 Verse ene and In Picture by JOHN RAE RAEiri
5 iri l iCtt f ri mu n no1 > l abnv hll all nrrlru l tli ii book pvasea pcm p J a rrk Jlrkr ntkr S Siur
r f iur ur nut hi h till sil II njr miv m Siw 1111 boot fn fr r > rn1 m n ni u uIrn ff fflrn ir irT irn
lrn n fitly tDiMfrrjiiin 1j I IA A uiMii Irtilil f in ir isi < cnlnrt ZI 2 2JThe OKt OKtStory
JThe T Story of Our Navy for i r Young y Americans A AmericansBv ic s sRy
Bv WILLIS J ABBOTif ABBOT A eOT tj tjII
i II t hrnr nM n > 111 n CIp LI t iphi narr naruI lt Jyl vl Ihir b t rearlJ rearlJlh 123 123I
lh I i fi rH nirinv ninin 11n ri mrv iild IJ ta no 00 sith lth al ii H the l > e aurbnr bry v of Mr Mrlene Mrtnii Ioooi IoooiIII
III lene tnii Dl OlnMl It flu5 tort DoJr 005 ttolfe nf th the h sitteil sitteil111th > Ih hie i itl 1111II 1111IInfh
tl nfh Ifi to < llltitrlllini 11lrII 4 t > I 2 i iVail W WT
tt ttthe
T V VI V Vail olf the Storm Leader B > FR FRANK CALDWEU CLOWELIbtn S Sb
4j I b btn rv r nf tl he ni vins r fjriio tnz tn t feAm ani Ill p th b vcrlt rl anI aDtf a1I i iJjiT
JjiT f > I 4 i i i arlt urt > of f I ir i lani sil Il I r Pr n Will It i II 4 sr I rCiui ii I lrf 1 Ir iitorj inor3P or I l1 l1TI
TI ii P mm h r h tic au a n I t ii IHer llt true and nt hi h III 3 h he lr Iralr Iralra l ljjfc iI
jjfc 5 f r i 11 rK rr mann ni n sinn in a I hq nit It hill I a 4 oi 10 jfi jfiJi7 Y YIIIulrfld
Ji7 4j P Illunlrtilfii Ma III tl 114 M n siI siIbi I Ig IBill >
g bi Bill Bruce Of Harvard By GILBERT filL8ERT PATTEN PATTEI PtTT jfe jfejrk t tn
jrk t1 I f it I nImh Itti 1 Iliefc IIrI v t r rw t45h Picehail h11 ll n 11 jut 115 I rripfri rr fripCrli4Tb 1pfr VS VSM
M n < Z < Th triinciLPn rltll I n m It n nriK mh h ph IhIIMnnoll nnmenl pit h itIS J l K
7 > l IS 5 uurk rl r < hi h WMV av v thrmtrjli Iho 1 nllcg anil kep It hnnilf hlln U utli urlInl1 urlInl1to lntil nl nlh
h p 4enalitm n rnnki in ts 4l 11rtnc rhinK sill turtle rl nirratlv nirratlvKj or nirratluellliuatriIf A
p Kj lltv llliuatriIf > trnlrt f limn It tl t tfc tJ tJI IiPattys
fc Pattys I > a tt v Success S BY CAROLYN WELLS WELLS9jjp WFST I JE JEV
9jjp In 4 vrrr T hnth inl svytpanhrVtr rnip TmptI 1 t tory r nf i l llithtfiil Irlrl sin irl writ trritf V
f < n in 0 ui ini nfltPls nl l nih other r ulrl SIn Thst th l Itny riv hnnkSj hnnk heninetsflneV
Sj f tsflneV n niv y rh 1 r iirpnr II n Imlb In1Ialt alert hr b th the to fan la tin III thin Ih U I fhe fhetnh h hflft 10h
flft tnh i h i il 1 riilum In n lb b ceties rt llltilttl ru I limn I 112 112vfy II 2 2P
J
vfy P
bii I 11 11i odd > ad Company New cw York I Ip11000i
p11000i p11000iUtf
Utf ulISV1i L 1 1t
t I S t 5 WI I I1 I
i
a Ii
EXCEPTIO EXCEPTIONAL L BIOGRAPHIES BIOGRAPHIESMiss I IMiss
Miss Jane Addamss AddamssTwenty AddamssTwenty AddamssTwenty l
Twenty Years at HullHouse HullHouseWe WA WA1M
1M OsIl 1 1f
We V f know DOW of no n Morv on of human experience 10 o 11 matt mattUmulatlne mail5 mail5nimsnlninur i I IaUmulUDit
Umulatlne n n iteniilnely ilirrvt and 011 sincere < u 70 70wi i iP0 t
wi uplced 11 ninth humor rn tnerlr patient with withincomptecne WllhiDOllllIor withinompIecnep
incomptecne sos o trulfmt lIsol in luimult of truth truthReminiscences truthRemlnlcences I IReminbcences
Reminiscences By Goldwin Smith Smithfdlleit WiL w wpitPt j jtIII1
fdlleit by MtNOII S > II l II 1 VN VNbrilliant t cfrllI cfrllIbrllllanl pntgjta5brilliant
brilliant reviem r of f a loni life Hr ol clots 10 ac acIIlIIllItanCtO JJf JJfiniiiinunce elm elmsiliiiirituiflCi
iniiiinunce wiSh ith men of hluh rtal < rule ADd ADdInnllcntJallIIII1 nd ndinfluential tst1 tst1lniinignujnj
influential InnllcntJallIIII1 iioliticitl poHitloon in two irrrat rrut coiin In b H1 H1The mutt mutttnts tl tlIn
I3o I3oThe 3
In InThe tnts
The Life of Benjamin Disraeli DisraeliBy
By W F Moneypenny MoneypennyI nii niilimrueh nesi nesiIhistritnis 101 I Inesi
limrueh I m11 live h in mn even I nors iiie chanclnz before u rip 1 Jim 1 nil nilfrinn si sifronni f frr
frinn rr nu unkniivtii ii yolsi jouth 0 h of 1 uupoptilar race rl1 unm into D f > i mail maila ltil
a 1 pa 1iS iniMr 1IIIrI of ihe Tt futixuiiur art of r inarutKliiji S3 110 110aU1I n nmen 0nuutn
men ti s alien uitis ii niiiul niiiulGladstones 11I11I01I niulolGladstones
Gladstones Religious Correspond Correspondence ¬ 1 1ence
I ence enceele IN 1 1I tsDo 4 4retunics
I > ele 11110 te n I bt I > t IH 1hhlr him r f toy n nr v Mud Iyr v of Mr Ir retunics JiMiJiiV IMI urn emf emfI i
I < I 111 iiltiiti s rn f < liariicler luil rnCttr inut 1II11 1 be h Incomplete 11IrnI Ilitishil rsIii willi Wi I Is r criolllc < trri rrinoc rrinoci < ine ineit
i it 5 1 ihee II 5 tuticiM mlOi iiiiiixeiii 1IIIti I powerful lilwurb nil intimate inn I no te utrn
iiter 151 ru Ills tunx Is In i all d ii I the h iii creal I and u1 iilu IIIurbm is I > orbmit orbmitreliciiu orbinugI
reliciiu I ets tilii < iuettiini inissi him of n uf r In t 11111 11111Memories inn innMemories iinner
r Memories and Impressions of ofHelena ofI ofHelens
I Helena Modjeska An Autobiography With T A m menu menupnrlrdjIa n nQuit If IfQIIII
Quit iiiiile lI hh from rlII the II Ui Ior t that Ihe II writer was a StnoJJiJ r pnrlrdjIa pnrlrdjIaiiitilu act
funnu finn sus Interpreter of r dramatic rllnU urt un Ihn book bumaif b IfIlli
I I charming 1 ii th lit of I n 1 ttninun lnall > of couraao 14 4 o n
who ho on and held a I rnn m m44t t uncommon circle of ofirifted ofIUt ofgifteni
irifted friend friendFOR rrleu1I I
It
1 1FOR
I FOR BOYS AND GIRLSMr GIRLS GIRLSMr
Mr E V Lucass The Slowcoach lowcoschIt 11 w wItv >
Itv II all 1111I110 1114111 inns I vi ir favorite farnllr of cMI II 1 10 10InlI M Mdren o sIc sIcSt I IMr
dren St rI n th n he c urullIollh uini iiip tue ninn iuinrishi hii us of r there Ih i dcltehlful itch ii I I sil Ir Sli n ntU1IUIlno null nulluarauanneiu
tU1IUIlno It I i I il ikiut lIhI > iiii issiisi5 > iily funnj II IIMr II IIMr
Mr Jacob A Biiss BiissHero RilssHero 11 11Hero
Hero Tales of the Far North NorthMr ltl ina inai33 1
i33 33 nv t
Mr I in nnr 01l1Ir > ldr but h III pnlnt of lnpirntinn Inpr iflpiruniunmiauliinlCIsnti h mttif mttifi mail 1 1I
I WII hlnilnli i instills I and nel the nhes h hnrne h1r nf 1 hi mis misOwn r j4 j4own 4
I own wn hnnieliind Wllllllt BO in 11 very em r well 11 toeether login 01 tier r tni tnintiO nl nluny II 1 1I
I uny II iiicriian IIIrll boy I isi will ill II agree nu ih I him himJoseph hllllI hiuiuiJoseph
I
Joseph A Altshelers AltshelersThe i iThe
The Horseman of the Plains j jMoi II IIni = II IIU <
Moi ein U ni Inc a as u slusru orv of r hlmuis hins inc anti iilven h on II nlnr nlnrnuil njPrutuil Ir IrlIulr
nuil lIulr of Indian I Intl nuin flirhunc n lfhllll ht toe nhould iiissui iii > ls > and hili I I Ii i 3 51 I M Mn 0Irll tOhi
n true Irll picture of f its time timeE mIniE 1m 1mE
E H Figyelmessys FigyelmessysTwo
Two Boys in the Tropics TropicsU fidli St 111 > ill illSt jLisa n f
U 1 Iiiis nn one slnui but m call u Ihe ver nury r > bom I I loll mail mailbook P01isoohi ai aihl1o
book > ou nfr mu e tiroiiifh home 11 adS lf I I its llttf llttfnuihm 118 118anic U i ia
nuihm a anic < 1011110 hin is entertnitrnc IIr a lnont and uovel uovelAlice 11It1i nunehAlice
i
I Alice W Foxs Hearts and Coronets Coronetsaiuinl lnIA lnIAH
< aiuinl sOt orv H for B s in u OIr I ir i teen D to AI ut I ueti uetia jO jOII non nona
a d 11 it 1 momeu in i iGames II iGames
I
Games for the Playground PlaygroundHome PlayrroundHome
Home School and Gymnasium Gymnasiumb Pi11 u ubv
bv b IKMF II < If I IUM IISIII It Itnri it tl 110 M o net netiame nLlillm netahnPs
iame ahnPs itdnpteil to inn II plaiv JI iiiii my I Muann OD and Dol t bJ > j mail mailBUT milAll nloiAn
BUT All nun all are cletrl > de dpernbei > rrih 111 sl and claivlfled laIO I II 7il 7uI 7ilKtvr 11 11I
Ktvr I I u tt r > faniil > siitii houlil si ion hIESPElIALL 11 11ESPIiCIALLY 5tESPECIAIIX
ESPIiCIALLY Y SUITABLE FOR GIFTS GIFTSThe GIFTSThe GIFTSThe
The Green Willow and OtherJapanese Other OtherJapanese OtherJapaneso
Japanese Fairy Tales l1il WitS Vi ViIriti4iail 411 411I 44 44I d dlualn
I Iriti4iail m runeia 1 I lv < lt ItAI I I 1 1lt MK 5I F > rhilt pIale pIale9iainthv
Oualntlr 9iainthv lualn fan < h with III all undmirrent It lrnnl nh nf tn iannsr m n nr r
nsr < I r Hiieeeiinn inggel Cl lOl1 on lOr < if > f nine snu imbuing nullc nu ninennr eterv w hlrti iuhbPitni hlrtiliulll lII u1 u1illutritlon ui
liulll tni clII1 lf I > the MI pip 11 hi In leuai of f Mr Ir dnblos I liIsIsV liIsIsVuntnin
illutritlon illutritlonThe 111 rIIUI rIIUIThe rtlniliThe
The Friendly Library Libraryi
T Tullt TA TAntis
i mnt ntis 4111lN ihilvinii hlll 1IIC gif r fnr r in n ne tn n Whom roil 011 rnluntrm rnluntrmwould lOliOnreu
would u ullt clvt h permnnen rIlUUIn pleiure Th Thn lltoy > are u uI1IIo11nlnlh1 Ja Jaoniimnlonnhle e a
5501 oniimnlonnhle 14 a Irma ltiu bouKt h lnss sit t 4 in I 5 i urn Ii ro li I ofieli ofn nn
loiiorrrt loiiorrrtTIlP t tTlnn I
TIlP troll trt rt Kilned hv 10 K t V Iuraii hirirfmD hirirfmDIxlt hd1J1elolr thlnllAiJIeltrtl
1elolr Ixlt r by h entertalnmk hrllun hand Of Qfn QfnrlrlM en ennnrf enits
I nnrf its rlrlM rlrlMThr o > M MThe sI4The
The rronil nn Ill 1 iusit 1 Kdiid hv h K I V S Lucan dIlIj dIlIjfll > lfi > ralrd ralrdfurther
1 further fll n hr leclIon Im ss I letler I te i r rThf its tnirit tniritThe I i Cs CsTine
The rrlenll > Irurt Irurtinenean frsrltruIPrisan 1 i ihi I Imrln
inenean Letter rts ld bv I I l 11 > llsmciuu humnil humnilThr hi nnul nnulTIit I IJtf
Thr Ijillen larll Facfaol II X XKilllml X111I1 3 3EsIinmJ >
Killlml hv 10 K t v I e Iltftfr IltftfrIt fI
It T nit nitnine f tSuilite I ISom
Som nine Krlenil of Mine Minehdled thorLiite4 I
hdled bv K I 1 V lua 111 une u rillv rtll of t men menThe
I It K cefe cefeThe < a > ITh
The Th llnok nn or Ilirlttmat thrbt mal leilh leilhIm lnMlot MhInr
Im rofluirinn rnduit 1110 bt h II I W V Mabi 11 lirino 1111 1111TI 1 feu art artTlie I IThe
lritPius lritPiusVItPn
nook of Krlendthlp rlrnlhhlilWIh i4Vr7
The TI 51 314 5 PIt PItf0tt0e
Wlh an 11 inrrodu in trod nu to i no e eeat v nn n Krlnd Frffldhuii blp b l f0tt0e f0tt0eTile r roJT rtiije rtiijeThe > oloe oloeThr
The fl a f rarfr rer In Net tori nrk nrrJ nrrJlurtlu rfriiIniruiu m mIntrinlu
Intrinlu Mon bt I Mirrln
I
ee r roo terv em r numrou and elalinrate lahnrR hu II tilts r rs rsinuresi
1 Ilired niucti ni id more time Im i n nt rhan is a i e eFrank > i toil toilapt
11 apt Frank r n nlo II o iti she hI wrr rir m > iea ieacuurn p pn t tion
ion n and n I Prfl rn > i ltobm Holotnon nn are It the It ntI II IIr i ithnr
thnr I r nf t I lh I in > u 4 nnd Inni It I In > iv m n ntv ntvpuhll npIhllhd It ii I S SfIhiiInpti
puhll hllhd h > d bv ts t 111 a 1 teil ll end s n1 flu 4 isi ii > arit o Ti i tvbub tvbubntltiiM 4 ii s in insIiliilits
ntltiiM 0111 a I erie r ris uf picture r of r a Ir I is 01 iul iulth utnilIbis 1 1II
th Ibis nry r st f the 110 ea p iii it ntTe IT t humin hIIIIHIn
1 nature n r 1t Ihe Innk I bnu Ml f nrliivo 11 nnd nndont aslIflSatfl4 1 1onln
ont onln lni m U halfmn tlltitratlun 1111110 ilttit run nlifli Inn anil n1 n1filII is isfull I Ibull
full cnlnr Inr ieiriidnetlnn nf I painiini4 bt btinartnn 10 10nlHln I Iiflrtris
inartnn urn isrlnis rl1 S 4 I ft t I ider auti > r if ifrh sfri I ITI
rh Vrt P iu I i iilpts > e av e pulili psttshislie hei I lv i I Iinni 11 11n1
and n1 iiinpHnt S sisunu evilnn in Il book tie tieIIKH tinlfiett
IIKH 1 t ih < ilerertitnd steiern annul 5 iiineev t re rein ueiInI
in lntiabitini nitiutsu tt fli a i th t ii tttmtn in hi sIn ti tis tnana titut flu rit ritIreiHMI i iI
IreiHMI I toiuii IIIIllllte IIIIllllteI i ft n nIna lP
I
Ur lull lulls lstinusii on iiectluiieerln iiectluiieerlnHVimir ileetiiueringI
> p nh A HVimir W nn iVr tfnyrttr tfnyrttri ieUrdr3insnisrk
Inttnrk s t tlohiiiri i niii n o > ihe rHtn of DrIotuuii Dr Drinnrin
lohiiiri lohiiiritta ele islones innrin rsnst enirie ThU Thuis
tta is in l lI si n lili 111 lornrnn ts friend RAlph Halpblulllite RAlphI
I irile irilei u s lulllite Vr T Ihe ili dlvUlou dlvUlou11ml iiusuttonhr
hr i i ibun io > 11ml I aldre to ii tho thoeterll thuSI
SI lr eterll niiKion went wenttia ncCfltsITI
sITI tia ulflC mL in ininpany vviili tst Ii Mr l rhrnla rhrnlaIM
I IM stis m inicii hr i linpnell rnrd r ° orui 411 melted meltedrui e1e1t444tniuruo
tniuruo rui eid the V ho itmrnr hut nnd slapping slappinghhlni LipplnaUr
bun mi ini the birk e s eaimecl sit h Maatr Maatrlilinui Slaiterhtiuiii
lilinui thi nhu4 i ii nine in bi h > ihtnklDf ihtnklDfalinit titinkin titinkinii
alinit ii P i l NII 5 rin n s ir u r returned reS sIrflNi lolm lolmn
n ha4 i4u ir n o nt 1 ri nit > > i IS e rintt rinttepi nr toil toilhe py pyS
S e epi i S M r < p in init i he ii air Olid hllZZlt hllZZlti
it i i n nnt oi tt i i nt re h C In in nirn hunt atrala atralati
i I I ti t ihinr hould Im h done
A CHRISTMAS MYSTERY MYSTERYmi
mi NTOKI in Tiinni WISE ISE MEN MENMv MENu3
Mv u3 n 1 MKKK MKKKr
r in if f ft l Isi tttlfin Itltistriitfit bj Bln4tm Bln4tmnf
175 nf l l II r 5r r it i ii lrf uri < 602 < in < i Gold Goldntit Goldts
ntit ts t ri IF i r > ri 1r C nt i ii T Ttt rtir iff tiCiI iffr
I r Q 11 r I Iftitift I nn i prttMC in tfntt CUt tfntttnl
t tnl of f mnri tlinti u Ifetial iial attractiv attractivncn
ncn An tSuSs u hievment evrn for Mr Locke Lockenr
5 nr v vir r Time TimrtThe Timerhe
The tnor lownrfnl rhritmnp utorjyft utorjyftwritten etor yet yete
e written I > > ervir 11 plar itoujtIui rv jii < in th thi the theis
is i lirirtttinc i aral hv Pickon Pickonf
a t i > f Hf n inn 4 i17mitut4IflI niiiiii > ni r nl 0 Kdurtltion KdurtltionUMDER vfsjuvifutmrS
S UMDER FIVE REIGNS REIGNSKnrtlicr NEIONSFurther
Further Ilciiilnl flcnnlnnletcniicin cncc Ely tIt > i HnorlIV V MV1LL MV1LLrrnfttifty NiYILfrrofr
rrnfttifty 10 Iintst ttt s rn e o 3t i > ft f 5 tj g r m mlntjnnttfi riff riffIntirnntHliriip
IntirnntHliriip lntjnnttfi I n Iiitips > of tln I lii > i ml IifVof I its isf ihn I inn SIilnrnIfl Htnruirianl anid Krlwirclian Eras ErasMEMOIRS ErasMEMOIRS
MEMOIRS OF HEINRIGH HEINE HEINElroin
lroin III Ii I ti Murk itrk I I IT nrti ami < omcr alit prtsat > itlon itlonnl bnni
1 cal nl ntf hit flu Cf 4 VI flPS I P > tl up I > it If 1 < tf p Yl ttnU ttnUNo cenfji
No i n more iiititnntlv tu tn iesnrul onl nf nnv man nf t letter i un tr ue ueI found foundin
in I II tli I Iii riiifie ial ii of 4 r iMxlcin nnia I I liifiiitiiri liifiiitiiriHERBS I i i r I Ii r rHERB8ANOAPPLES
HERBS HERB8ANOAPPLES AND APPLES APPLESlly 4 4ii
lly ii IIIIIKN II lt WIIITNKY II lTI > i it Sn i ct < r rio n nnew I IIi
new Ii S IwMik I u ii sk Itv I ts one nnt of the 1 I t ntoit nun sst f trs > r Inn tniii i ientt < > nt and a nil pnpnla pnpnlawriter ttj I hi hiwrifer
writer of iHietri Pit5il5 in Xincrnit tntn rlil loliiv with illiitritinri illiitritinrirr
invpr < < rr d < iin nnd 45 miii etui n thl I IIIMTS i I sqt liy I i lii I ii > iilii i sl ttl iti 1 II I lorn lornTHE I tsr mu muTHE
THE NEW INFERNO nv u MTKPIIKX IMIIIMIS IMIIIMISi
i 5 jrf 1 V > f Iit li liWILD 151 O Ow
WILD w ILO FRUIT iiisis < n s iy y II uii K KTHE IuvvIIuurrM
5 satn I5 54P 54PTHE
THE HILL 0 DREAM9 DREAM9I DHEAM DHEAMIL
IL iivii I ct C u 3 3liea
liea Isuuyini I o sui u I 5 I Slut iil 4 id i itiid iun mi 15 u ind tMtulnc us 4 that n nif tnn tnnti151 >
tiid in tho I Ill I ioii ° 5 if ii ii I li s v nu if 1 ilii i ln ° l oil i rns i s ti I Imull
mull thE tNICUNATtON2LSIIJO tNICUNATtON2LSIIJOJ 0 NEW
JOHN J U Ii ll LANE COMPANY JU r ii i Srnit In HoMrlat Lilt LInis LIniw VORK
s
t
w

xml | txt