OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, December 19, 1910, Image 19

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1910-12-19/ed-1/seq-19/

What is OCR?


Thumbnail for 19

5 f w k 4 flj 4 fr4 fr4THE
1fS
THE SUN MONDAY DECEMBER If 1910 + 19 19II 1 II
1 Trustee for Personal > cr onal Trust TrustFIFTH
Al Jktor irf l usi i QT QTFIFTH
I FIFTH AVENUE C C 36TH STREET NEW YORK YORKDIRECTORS YORKDIRECTORS YORKDIRECTORS
DIRECTORS DIRECTORSIlrnjamln DIRECTORSnnJ1mln DIRECTORSflenjamin
Ilrnjamln Altman AltmanU Gates W MeOarrsh MeOarrshMechanic
I U 1 AUiran A I Co o ot ltea > Mechanic te hnlc Mclill Nat Hank HankCharles lInkI
I I t hn Ja Jaoob ob Astor AstorGfr Charles A Peabody PeabodyITcvldcot PeabndvCer
Gfr G F Baker Bakerhalrnijn Bak r ITcvldcot 1t1Id al Mutual Llta Lit loa Co CoCeo CoFtrl Cot41f02fl
halrnijn Flr Ftrl t tSifphen SII atnai nak fl Ceo W Petkins PetkinsJ PetdnsSterhen
Sifphen I rhen Baker BakerIrrit J I p Morgan A Co Daakirt DaakirtIX DAk fleriPrrit
h Irrit lUni lUniOro nllb nf th 11ohllao Lo LoF IX E Pometor PometorVIcptYeiMtnt
Oro G B B Case CaseWhfo
sm o VIcptYeiMtnt nanact Tru Tru1 t Co CoVili
Whfo A Ca Caic c Altnrnc All t tJohn Vili Viiiam m H Porter Porterfrett
John Claflin Claflinr frett ChernlcalNaUooa ChrmkaaUIIGI1Ja 15aa 15aaSeward <
I r t Unlteit Dry 0 GoO 1 l < ua ulllpaal > p nl t Seward Proaser ProaserVlcerrc
Thomai Th1u Cochtcn Jr JrVIcePtejjr
Vlcerrc IcPrld l < l nt ntDaniel
tcPrul 1rol <
I F C Convene Convenerr Daniel Q Reid ReidKcKk
rr Prednt IresdentH < Jent JentH KcKk It liUn hi RIm SyilcmDouglas Sit
H P Davison DavlaonJ Douglas Do uKlas Robinson RobinsonRtat
J 3 P n ilorun I oren A Co c B tinkti nk tt Rtat Estate KitateArchibald EstateJohn
John I Down Downe7 7 Archibald A e hlb a Id D Russell RuxacllAlexander R Russelll1ttittcg usae usae1I II
nuMlne 1I dloc Coattruciinn Alexander H Stevens StevensBenjamin
Elb Eiben rt H Q Gary ry Vee4trik1t lcIrI2 t
Chclrman Ch < lrnlln C L 5 Stt trr I I orporatlen orporatlenRobert
Benjamin Strong Jr JrVlcePrtildfnt
Robert Ro
Walton Ooelct OoelctThomas
VlcePrtildfnt lclreld ol Hanker Ua brl Tru Tnat t Co CoCharUs
Thomas W Lament LamentVIcePiriMent Charles L Tiffany
VIcePiriMent Ic Itseol Pint Nllor ftoral l llanlt VlcrPr lcJt1ldnl ld nt Tiffany A 4 I lo u uAlbert
Edgar L L Manton Mantonllialr Albert H WigRin WigRinVlceirU
llialr ll1alft A Co U Uaokeu nk
rt VlceirU I < nt Chat Natlop iiIopa i Hank HankOFFICERS l1aokOFFICERS IianOFFICERS
OFFICERS OFFICERSF
F C Converse rrtiMrnt Gee W Pancoait Caihlrr
Alex H Steven vi YIIr VkePrest e Jrcat 1 Howard Boocock A Jut JutSewetil t 5 r rSew
Sew Seward rd Prosser VlcrPrir rr t Jas R Trowbrldge Trui Offlcr
Thomas Cochran Jr Vlccrrcit Barkley Wrckoff A Allt t Cashier CashierINTEREST CuhwlINTEREST CuhLerINTEREST
INTEREST PAID ON DAILY BALANCES BALANCESLawyers
II ILLawyersTitle IILawyers
LawyersTitle Lawyers Title Insurance InsuranceTrustCompany InsuranceTrustCompanyCAPITAL Trust T rust Company CompanyCAPITAL CompanyAPITAL
CAPITAL AND SURPLUS S9500OQO
5000000 added to surplus in last 18 years yearatOE
100 Broadway New York 188 18 Montague 8t Brooklyn BrooklynKKCEIVEM IJrookl IJrooklIt BrooklynUECEIVIfg
KKCEIVEM It C I tH DEPOSITS Ufo PUN ITS subject to check or oron on certificate certificateallowing cC9rtlftcateallowln cortlflcatelIowIg
allowing Interest thorron Depository for moneys paid paidInto paidInto psidInto
Into Court anil nd for money of bankrupt taten lItateLSnS statoeLINI tatenLENDS
LENDS LINI ON AIMMIOVED STOCKS nnd nd Corporation Bonds Bondsn
n nit Collateral CollateralACTS ColIatritlAer ollatf ollatfACTS
ACTS AS TKLSTKK Guardian Executor E ectuor Administrator AdministratorAAslgnfM Adminltratorllnlc
AAslgnfM llnlc or Kccolver TranMfer Agent or Keglntrar IItra of ofStock orStock otStock
Stock of Corporation Take Charge of Personal PersonalSecurities PereonalSecurlthlI PersonalSecurltlis
Securities
OFVICKR OFVICKREDWIN OICPRSEDWIN OF cries criesCOWIN
EDWIN W COOOBSHAIU Fr Preldent ldnt n4 1 O4n oeral r l Mnna ManarUCI Manstr Manstrtotis r rt
t UCI > cj T BRioirr lOItT l iwrr IPn4IL i4 t U8llIn Kfi irrH R JICKSO c CproIl > imir imirI1TI9
TItIlUWALO StAhl ruJItor I1T I1TI9 II Loses Ant Ural Uralu 1 1aaCHlllaLD au auaICHIhALD
A aaCHlllaLD CHI HALO roUBta Tra TraWALI1M T u coMirr VAHICK YiIcLWAltIM
WALI1M J ltK N VAIL awtttaiy awtttaiyCENTRAL 1 UODCUT I IMTTII IlTT1Iaulu ItYT1kuKIi I IULUKliK I A let nuv
ULUKliK aulu A UKCIIT UKCIITau ELICaTIAIU
1Ia IAIU 111 au tntblW UiU 1J CnaaH C I RFDKIIICK rR U MEIOI MEIOIrxEcmvr IUIIO IUIIOIJECrTnr I
rxEcmvr COMMITTKB COMMITTKBEDWIN
EDWIN w COGUESIIALU Cktlroua Cktlrouar calr calrlroROr CsIratocr
lroROr r r BUTTcnwonrii IIKNKX UIt II UIUJIHAN IIRMIT uoaourrnAD uoaourrnADuutiAM
uutiAM 111 LI11 PDTOS P OI DIX S nmiPtomAh I IIIifl LIlflA1 i JAUXIIII JUX 3 WALLaCJI WALLaCJITli WALLLCrttt L LA
Tli rttt I AlnCIIIIn JoHN T 1liiU a1nrIIT 5r THW H wrnat wrnatCENTRAL lnl1l lnl1lCENTRAL
CENTRAL TRUST COMPANY COMPANYOF
OF NEW YORK
54 Wall Street StreetCapital StreetCapital StreetCapital
Capital and andSurplus Surplus 1800000 1800000of 180 OOOO OOOOof
of which 17000000 1 has len earned earnedAuihorzed carnedlAUlhorz earnedAuthorzed
Auihorzed d lo act ae ai Executor Truitec Admtnisralor or Guardian GuardianRteeivei GuardianRtcelvn GuardianRec1
Rteeivei Rec1 Deposit subject su c lo check and allow Interest on Daily Ealincei EalinceiActt PalancesAct tance tancee
Act e as Transfer Ajent Regiilrar and Trustee under Mortgages Mortgagesf Mortgagesr1InTElaD MortgagesIIAItTFIUX1
f HAIVTKKKD HAIVTKKKDUnion t tUnion LS4 LS4Union
Union Trust Company of JewYork JewYorkM4IN New York YorkMAIM
MAIM IN OFFICE SO BRfUDWU BRfUDWUUptown 8ROD 8RODUptn 8RO4DW4Yuptown
Uptown Office OUl 423 Fifth Av Aeu AucornrJth u corner cn JAtk Jilt Simi StrMtWrltri 5reItIU SimiWhit
Whit IU Modern n Sal 5 Otpoltt aulti scullsCapital aulllCaplL1l aultiCapital
Capital 1000000 Surplus earned 7737000 7737000ALLOWS 1737000ALLOWS 7737000ALLOWS
ALLOWS INTEREST ON DEPOSITS DEPOSITSAct
Act u I Executor Onardlan Trustee Administrator and nd In l alt Fiduciary Cap Ca Cepeclil Cepeclilen cltla cltlap cltI cltIlIa
en p behalf lIa ol o Individual latllutlont or CorporatUna
MANHATTAN MANHATTANTRVST MANHATTANTR MANHATTANTRVST
TRVST TRVSTCOMPANY TR TRVSTCOMPANY VST VSTCOMPANY
COMPANY COMPANYTemporary
Temporary T cmllorary Office
113 BROADWAY BROADWAYWALL
WALL STREET STREETCORNER STREETCORNER STREETCORNER
CORNER NASSAV NASSAVTHr V VTlr
n
THr TI Mil hl of r n nrrrr nrerrretofrilo frrw frrwr
r following 10111 U I a H lIst l of rrfrrrr r appolninl appolninli plOlnI 1 1I
I i r In n the h suprrmr Irr m Court Crll1 Crll1II I last M wrrk wrrkll twf twfJuslirt
ll > Ju JuUe llrr l Is IsH IsI lPal lPalp > aili ailiK
p K HgyVI HgyVII > l lI >
I I firnincrr t rinre Arfes I J Maihryr Ih MRltAsofl MRltAsoflpirs on ont
> t prr pirs Ifaurlrr lcul liooolm liooolmI jooiiman jooiimanI
I I rr I rmntn rmntnAII p5
AII llrnry lInr f illo1I IMrr l1rrfrP l1rrfrPt lrrtr lrrtrri Jr JrI
I t ri if r nrirr Ili John I V Mrlntrre MrlntrreII lnlTr lnlTrII
II fly JtKlIrr Ju flzrlh flzrlhI lrj rlrn
I q 1 1 rhh hl hh Mirrnmi I mn s Norton Nortonll otlnflfly 1 1I
ll I fly > Ji Jllr > llr mrni1 mrni1n meii1nwtmn
n vtman < m lr 11 trlg ln s f rl 1k 1kIlIrmn orf orfflirrman
r flirrman I Irmn John 01 T Ooollnz OoollnzUrtlri lkwIIntpttt
Urtlri pttt lei 1 Mullal Mullalanrtrrrr MIILlin1rrr
j V tt ttrin
anrtrrrr c ortr t lrtn tirn tirnfmrlni
fmrlni rin In r 0 < > UllUm WIIm tll1crnflnehArn I I l lllaurlrr f fnnlnhn
nnlnhn Rnno no I4 llfln llflnl4eP
I l4eP llaurlrr 1 V Pompan Pompanrilrirr Vnmpcnf
rilrirr f h Illrluint IMnl M i f Mirtli MirtliM Oml srtl 1 I IH1Int
M iiiinc l In InI o of 0U
f I hr 1ln ThJirlr MI I HnTmnn HnTmnnll HnYmitiillel11 o n
ll 1 < r llllrhrll illel11Rrr 1 h1 I rllr rllrr 1
r rhnrfrr n Rrr r Mlhir Utll M I 1 1l IIt
l i It rft John K I F IH Ilnn IsonoPily IsonoPilyt4S > nnrlly nnrllyfranil I
t4S H < franil Ir l rn I S llml llmlMr I 1101U
Mr H UlllUm WIIIm T Krlhrr Krlhrri K II
i Irrnra or < liarlr rln V Olrnra fl fltrrwiISPr fltrrwiISPrUei rr rrli
li I Uei i K 1 Vt t n un n nr
c r ta 0 Jarnr K I fnmrn fnmrnr rm rmI CmnVItr
r llrn I n rr on n Waltrr WIr H I Cauchlan Cauchlanflirunn Ccbno
flirunn V o Jnlhi lh J 1 r rank ranki r rI
I i J rU el I Kdwaril YIu1 U CrllUmlrn CrllUmlrnII CrllnI CrllnIII
II Jii JU ilrr MraMiry MraMiryN tuf
N y < fotum fotumfan oln
> fan P0flj r J 1 llamplnn rIT Pnucnrrly Pnucnrrlyfiilltirri flnigPTtylltrl ry ryf11
> fiilltirri 11 lltrl U lynn IV t Thompson Thompsonri TPompsonSlrysll
ri MiTryiAl f11 Ifrliln 1n n n 1 Palllvr 1Ir 1Iro IelIlrS
11 o S triv I M y j Jlruin i In n n Palll Valllpr ValllprJ rr rrn
J n S iiovtnr n Franrl ran l P 11 1 Parr Parrr
r ni nn nr Ilanrlt In P 1 Parr 13r PierI
1 hiinn tt i < mno > J 1 Hampton mp llon Epnigflyly Epnigflylyrt hrny CUYr hrnyiirM
iirM rt lirMirn Sfall nl r Cn John Jlln HrWIll Wil Wamrr Wamrrt
n < I n Jam K 1 Kelly Kly
f fli llr 1 Tr TriI 4 0 0a v vs
Ir a ti > 1 llampinn Imp Douhrrly DouhrrlyIiv loCr
Iiv Ju Jull iutlrr tlrr Of Orn Orn11 1ormn 1ormncql5 irman irmaniant
cql5 iant Nall 11
Hn I r4 S rstnisg < titx triIr iru r < ir M I Thlrry ThlrryMy Thl Thlly Thleyfly
My ly Jinllrr JII f o1 o1tl14 ff ffiav
iav t < riip II tl14 y Itnhrrt 11rl f forrrtU forrrtUr orIL orILI
r S ii I > trrn iilnn 110n of r rii riiriram r rIsr rYsisn I IIn g gfr4in
riram In 11 I I > n p fninlat n rrrs an I th II thn slo lo l I ciii ciiib nl nlt
t b > 11 1lnrnrtrHii 1 n n I tn rlo et0 I of 0 ii h marK t Th Thm T Tier
r m i < lunation 1 lnrMInr thr II t hM lo ciii < ii 11 1 A HnJ slirIr HnJr I Ir
r rs min 1i n aMIIIonal nrw rfntrr erie ar ire e ron ronA eon4f
A 4f 11 aiv 1 > 14 l 4 tj al aat niflt nt eJJUoo eloQ of Tn TDC Crxxiyo Crxxiyosew CYUUt
sew 5vsIu t m V
1 1
into 11 I i U sr T iT iTPmnijlranla T sriri III IIIPm Jn4 i S SPruriliffla
Pmnijlranla Pm nnla llu Must t llrtmllil Irlld Trrmlnal nr nrtut ort I
tut t lt itt Out CI Through Trolch Train Tain rln Hrrrr HrrrrrillUAI Hnl HnllIIWIKIPII Nerstel11lIblPIlIA
rillUAI lIIWIKIPII l11lIblPIlIA > hlrillA IVf 0 lP 17 I VTir hth > thnr th1 r thr thrPennsylvania tie tierflnylvani >
Pennsylvania Railroad Jllrra1 ha1l hllIJnd t ip xpsnI nd from fromIO rrm rrmSIOfO11 frsmIOIftII
SIOfO11 IO IOIftII mnio to JlSdioirn 15 WIW in rHconKtnictlriK rHconKtnictlriKand rlnttnctlnn1 rcnntriictiriint
and n1 pnlnrKiiiR lmrKinj lirovl I0t MriH > t KlAtion 410n or nrihrll orlll orhrll
ihrll lll fltnlnl dieconltnijse litxx > ntinii th operation 1lalon of all allthrnuRh al allthrougte
thrnuRh IlrouKh IrAn to I 4 and frnm fro I that Ihat t lrrinAI lrrinAII rrnirml rrnirmlIK
IK I A a i fiir iirton tinn now riTnivinn rfhinK r r rionn riol tt tttonttutt I 1Inliol Itention
tention Inliol from til tho rncnnRemint rncnnRemintt mlnlrnt Inlh IkelPi IkelPipropitinfl i iiA
propitinfl iA hav i areiest t and andTh al I lrnK ttflfl ttflflIepbrtN
IepbrtN IepbrtNThr 1111 i iTi
Th Ti Thr < > outcry Oi acamfi Afin against th thpnd 11JIIrriv 11JIIrrivrnd lrrPgil4ritY lrrPgil4ritYinI
pnd inidM 11IndahiilY iiidirndt1lity > nHal > ility of r thr Ih > tram iu iurvtcs iurvtcsnow > rv rvR rvlc1 >
R 1 now irfnrrn > rformd rrnrmN nt lln 1111 Itrisad > ad Mrt Matlon Matlonhas tatloIehas alon alonhl
has hl r rf raer4 H th ICHII i It I IH I t cnlndt cnlndth ntr > ndrxi ndrxihv
hv h t otwritmK olwr ofllr > fli nk r thrt ovi 0vn v > n with a awidi itwidrr
widi r hridpnovnr hrido nj over th I Srhiivlkill Hrluylkl Hivwrand Hivwranda H ftvrr vln1 IUIII IUIIIa II
a 1 loorimotiM omol turnfabln tlrnIA And In1 nll ia 111in I Ion vail vailnn
nn th Ihp Ipvatwl Ivatf tnictur lmCllr it t will ill i not br brK b > I I10 Ijsni
jsni K > A ibl iblo > i to handle hndl promptly Jrmlty th tllncrain this incrracinf incrracinftmtTIc tncrassingtrmc
tmtTIc trmcTine
tmtTIcDm trmc I
Dm n quwtion uUon pr prrie nt nlrd l ar af irpxlpnIIilirr h Ia1 Ia1for ur urX
pxlpnIIilirr X ndltiir for a now n terminal or thn thnill th thIII I
ill I nf lrnftd Brlt trt 111 station IIAUon for mihiirhan mihiirhantrm sIllI2rhantrins uhurhanr I
trm trins r in and 111 wich Ilch othon hn a Mart from frotnIhilaHolphia frr fromlhIls4ohlhla
IhilaHolphia IhiIMIhi or hav Philadelphia Ihllllllhla Ihllllllhlahlr Ihlladelphiathrir a athir
thir ultlnirt ullmrl timrt d nination iktInatlonuulrt 1lnalon 1lnalonCIrt
CIrt uulrt C Cairnilar alt Thlri Tl Thl na naIrm Isjr IsjrSirrn
Sirrn Irm fUI ri pprllai Ipl JUI 1110 Helson lon lonsuprrmr lilh lilhIm eces ecesMirPmP
suprrmr Im Conn 01 Sprclal pI1 Trim T rm Part u I II IItlr I I1n liln
tlr rlrnMr InI rallM rl at I K l > U Part II I Pi Pittirtr 1 Pinlalers
ttirtr I 1n matrr mI Pan Iar III II < a inftnUhr > l Jin MoII Jintl Io I
tl Ihn UI > n tlrmvirrrr Imln NIM S o4 7A 1 It 117 If In lo I M 1 l Irr IrrI Ir Iro Jrirrd
I irrd rrr0 rAil ni rIeS r No 0 2liy IC i IIAJ 111 JO7A n4 frnrral r1 ral ralrnrtar r ci cirfl45 I
rnrtar o Nn 0 0S Ill 111 t17 UK 110 vll 11 tiA 111 Pan Ir IV 1 4as 4asinflnlhOI < a r rinnnl
V Cav iinPnUhmt Part 1 I Ira llj
innnl inflnlhOI I nnl Iarl I aw oI1 r rnnnl
ra r nflnUhril I Part ls Vii I Orar fr Part VIII VIIIi
i a mflnl unflnlPie1 hr l Ca I r s rnl nl from Part I Sri III II m mPan ii iiIsps
Pan I V t 1 I VH II cost n1 VIII 11 Trial TrIl Term TrrmPart TrmI TermInrt I
Part I II I lav 4 aw unflnUhrl Innnl short ol rai csie r No NoTHI n nI3
THI rvc 0 ywi M 1731 I SIA I s s ms > w igni I I nn 311 i 101 i iniw
> niw nn1 iiw ii I IAI SC y Part 1 III r r s on No Notin in inlie
tin M tin 1 No ilii I ralrndar I nd Part IV 1 IVOnisliel O r un unnnMir 10 10nnlh
nnMir 10 I Part 1 X 45S < r mnnUhr < 1 Purl u VI VI1Isr l lflrar 1rl
flrar Part rl VII ll I fav a aM unnnlihrii nnlb Part VIII VIIIAM VIIIs 11
< AM s inflnlhr1 h1 lnmi inriusl l No n 711 I Ha I lsi ralrndir ralrndirNo rn
No 0 nl All A l fia nl IIM V7 IJ I CT M rPA rjil rjilAIM O OSri I IIU
AIM l 1 101 IU Mil w 17AA 1 tIM Vn 17 1 i 177 7 5 A ra ratAA t4 t4v t
v > tAA I t xml Vlll 11 I 111 1 2 I 1X1 M21 Hi 11 A77 I 1 lEt 7 7t lEtx M MXI
XI ill I O iu t tot 11r Part l ls raw finrlnl inflnlIe1 inflnlIe1Iu hrii hriip 1 1f
p Iu r < Irar I Part > Vtjo titJoiroI I > irnr 7nnI < i for ihr ihrirrn It Itcern
t cern < a > r wnl nr from Pan I VIII 11 KI h Jars r > l lV Ii IV IVV I
V VI 1 l 111 V II IX I suit I X Part Ml i I ra C ee r ln ln11 n nnnl nIsr
nnl l 1 l 11 Isr ri sill Clrir I Iarl MV 1 IV rirar rirarlint CI CII frcrta
lint r rslnlmr I rn n ar Nn 0 4Vk 1177 171 1C 1 tii u Al II ivi iviV 1 El Elr I
V r fA7 Ir l II4 > l l it I III M USA 11 CIsi 1117 1 Iliit n o l nm nmAII 11 11II lIsIAl
AII Al I Itt 17 IM I U i tt I a8 P II I c a1 3 M 4 4s IKI IKIVM 111 111I
II
VM s inuo I 14 rM rl ea V7 1 vll t1 lU IAVI 1 7ni a 1 IJ L3 ij iv ivir I II2s
ir I2s i 101 t ivrt iv lvm uiJ MKI rl ii4i ixii ran ranXV rcrss o
1
XV ami Will t ltl slIinnel rtUiirn l for ihr tent Parti PartiXVI Icrt IcrtsI I Ir
XVI t sI r l r inflnlohril nnn 1 t Pan XVII I ll < cs r ciii ciiiflnJiet n i innlirt
nnlirt 0101 r Cies r sen rni from Part J XIV lV to Pan PanXII Irh IrhI PartIl I
XII Il XIII u NVI Vi 1 and XVII XVIIiirrn VIl VIlMernCst 1
I MernCst iirrn o I al tr4 Ioirt I o nr fhamhrrn for prnhair n I IXVIII I It IIl1s
XVIII Il1s nf John I rlimtrr 1 lohn Mrllrr Mnrltr slorjrIpt I i iKrlf
Krlf t l In Jesr tirr K iflllrr 11t IMiM Jsi II 1 ltornhrlm n rK KrKilnl KrfetnJohnrt I IJnhnrrf I Inhn
Jnhnrrf nhn rl Jnlm Jlhn f inm 1t I airlM t IoMrllo tIII tIIIlii III IIIlain 1
lain lii II Cnlilnc rIIe Illlam llln Hnr nn Mm lmo Imon on Matirr Matirrllnrarr fI fII IIairJlrrarf I
llnrarr I If llr lr tlrorttsil rlMA < K yoal tsIatr l lr Marrl lul Krmpvin KmpoIA HeuflpqnnarIlrr I Iianllnrr
I ianllnrr I 1 anthnrnl 1n l arbrrry HIvhoiT I Cahlll rahIllat I i it
at t IA tnni M TrlAlTrrm TrIel IT Trim Vo o n 9 J7A 7ve frt s sEatarr I IKatatr I IYI
Katatr nf Jams It I 1 I IAP rar sri sriClii g gCli
YI Cli > ron CnIiI r I Kprrlal IT Trm Court nri opens P AI lii liis o i I InnlhM
1 M AP Mntloni r p7 TeLI rUl Term Pan I r I a nn nnftnNhH Influshed
flushed Part Ir fl I Onr 11 Parllll I Ir IICI III Clear liar liarrlrnrtir JsvralflulSr 7 I
rlrnrtir nd Nn S 0 IMn 11 7X3 7in 13 75iv InaiS I u iao iaoi 1f
iv 110 lEO 1 I IMA i 101 IQI ot mi iva I 1 ui7 ui7awi II 1411 1 I IA IAt17
11 t17 1Oi Oi lr IJ l Pi awi I 7 1U 74 tl 11 ttl A xioa xioaA77 xioau 1 ia v vaiv is
A77 11 77 l nm A 1 aiv aivtin 5 111 l l 375ij W v fUl t Aaft Qi Xlf oil oilIKWJU eliII 1
tin II r1 lAom I II7TA IKWJU iee im IItUl 7 lAtjo I I7in no I iron ironm I 1707p
I7TA 7p nor 101 n 1710 m IBI iru I I iris 11 Ill ITU ma 11 1710 IID iiy iiyA4 13
1751 I7K I7 K0iily rar No n 7A1 75 Pan IV < r rA rOi
ietcirt 1 raIb o to J Jn u A u 2117 1 t I IC
A4 M 7445 C MAI 11 ai 31 VI iKO 0 0l JA4I JAVI = tM tMM1 MM 3AA7
JMI M1 3l i y 2MO t4tO vn 1 3W PAT V Cue Cuenlnlo r raseijnJunIshP4 M Munfinl I
unfinl ijnJunIshP4 = hM l Part VI s l I Or Clear I r Pan runlI vIJ 1l 1liinflnl am aminltntahd
iinflnl inltntahd nlnlo nlI h l P ru ri VIII VIItiar IIl f f ra from fromIsrI rntn rntnsiart 1
siart IsrI r 111 II to Pm Par I II I V VI 1 Vii 1 al ad ad VIII 11 11I I1I I1II
I
1
VAUlo 4VD AX P COMMKUVIAL COMMKUVIALContinued tOU OJUrmIL OJUrmILCOlud JtUL14L JtUL14LCOriSOflICd
Continued COlud from frm Etgttml EigAIml1 Pa P Pege PegeIlli ft ftnun
nun if I rhuMi N ti tint
3 341 nt f r DC i t7 l < rf Ce Ceil
100 10 il Am TV Iteet e flu ur pf n D 93 M Mtoo a I
too I Am Brake Moo bu HI 11 II Vt > l II IIM80UJ 1 1 11n
M80UJ Am n Copper Loppr All A 14 i t4 A3t tt ttIO Uttm t titon
iton IO sm m Ac C Cm Dem OS OSI34OmCaa t 4 17 4 4310tmtaie
I34OmCaa 1 m a 5 > t I as I eI eII S Sices t
ices II I Am m fan Ia ln pf T7 7115 7S 7 t5 T TJt 7t 1S ii l llino
lino Jt 24 Am m Car 1 V am 5 3fli 3fliIM 11 4 4Inil I
Inil I Am Co Colton olo I too OH 111 Su 8 34Ii 31 3M4 ill ill4Vi II II4l1
4Vi V Am m M I I rf r K 1 U 2 I 1m Ifl INs
fl Ns tm m Ire Ir irr ee IH 114 7i ll 1 IT 1 < l lWO
WO 10 Am Unwr1 ll I II3 11 1 II Ill IllISU S Sn I
1m < n Am m Unwnl tn 11 if I V 3 12 5 5l C Cm i iIrti
l lm m r Loen 3114 ML 1 LI LIIOi I
Irti I sm m IOTO n 1 inn I IW I in If 101 I 1Am It Iii
ii t Am ti m Mall Sial Irp pf 341 3 34j 3 33I M 1 34s M MAm
531 Am m Jirnriimr rlnl 71S I C 73S 1 13 Of I H 4In LIIan
1 In > tm m Smrlt mllr pf tons 1m imi 1n IIi wa 1Ot f0 H Hinil 11 IiJiii
11 iii m imelt m ee 1 Mt 1 Mi i 1 1If
inil If Am s m snuff 7 1 r3 ITS ITSTr 73 73m J Jm
Tr m > Am m sirrl I Kill h II 4 i1 1 U Ui Ui UiillI
i illI 0 l Miav m Sit t 111 II III1 11j II4E 114 13 It Itsn I Im t t2TT
2TT sn Am m Sugar 1ul pf I 113 ISi ll Ic ita i 113 11 lt lteilI IS ISr I Im
r eilI > ii ImTrliTrl sm m TI T TC I lii I I4 III I Ills I 1 S Sa
a 30 Am Totarco Total pf rrm l U3S 103 MS 5I 5IoI S STni
Tni oI tm m Woolrn Wnln U 3LI > 1 3Ii 31 M1CIII K KAlii
Alii 110 Am 1 m Woolen oln pf t Mk 9 9nrI 9I M M7i 7 7tsi
7i tsi > Anaronila nrI 54 i 38S > S 0 IS ISiwirtl I II IL1IEl
iwirtl I Mcri I lch Top To s Kr l 1111 11114 i < DO loll 11nl < S Ssal 4 4ii
sal ii nl Awh Afn T s r P ff r inji I lItIi > IOU n 1 tii > 5 > 1 0 14 14171v 4
1701 11 UlantlrrUnr tIcntIC 1 I u IIIiC ll 19 tIO I IliIL i i MI1 I > l Ii Iiaia i imi
aia mi IVilll 111 Ohio 1041 I loti lirtt I4 T r rmi I 4IM
mi IM llaio Iiiki1lI < lla Uln tlI i 2S 2IIi I S Sul
ul Ii llrthlrhrm 1II bm Mrrl I Ij si mi et l r rMl a aNI
Ml j nnttllr tlhl Steel f SK Ul Ullion JJ 11 4 I IHf
lion Hf H I HT n T il 41i 73 SS SS7nu H Is Iso
7nu 0 o nkUn 81hn Itn I ia 1as i Ii ICI IK IKym 1 13 I5 I57i 1 I IlulI
ym 7i Iiutterlck lulI 10 IoI r i u uCanadian 7k I ICanitlan
> Canadian Pa I 1UJ 1V lul lulIIV 111 lVll IIi IIi4I
IIV 4I I Out LIIalhn l leather 31 3II 9 3 31j > S SVV 5t 5tlI3 >
VV lI3 Itnl 01 Lrathrr nr pf no 11 lia 11 nxi I I I17IH I11t I11U
17IH 11t Chrt tieS A llhla blo m 7U u kI kIi5 S ll llIU
IU Chi A XIton lon 91 i 91 V sllicii 1 1IIUMI
Ch
IIUMI 1 Chl lh S Norihvn Xorhn It I tit II lil lilim tl >
im 1b i IbI M A S W i pf I 03 i a t svi 1 1Ib 03 03vail 3 3an
an IM M li 1 XV I nrw n 7 7fl 52 TJ TJChl
Ib
fl 1 < Chl LIlli lit ii W V new n pf 11 1 l iiv Hi o 1 t tIEIiiI i
14 11 IEIiiI > CM iel ii 1 e M I I IMI 1 11 I tri I IUI
1 UI 7D Chi b U 1 A SI P pf I I Is A till 1 11 114 14 14 S Smilr I II 4III
milr It III I i I it II i t MI 1 i iIol II5
I 11 I5 Iol o1 Kurl 1 A Iron Iro V 3 1 31 Jl1 J 3uI i inl
nl uI i 1u1 ul vjitbrni llhm M 17 A 3 V I ICoJ > 1 1jr It >
t jr roi 101 so ui hllr pf 7J 7 3 r 7i 1 3 3luTi
luTi Tan o < i ls iA IXIS 11 IUS 1 1X1 11tIom t ti s7ui
7ui i I Iom nrn Pro1 rol llrf I II I 111 13 lit 1 I I II IIva I P PIom ls s si
i va Torn 0m Pro1 lrol llrf 11 pf t 7 1 70 77 7 77 I 1IH Iln Ilv
ln I lisli I tiuci 1A41 Id 4 11 11I I IIs
IH I Is lrn l unset nr rr A I I ir Ii r at I al n ii iilil S SIMl
IMl 11 lln A I tl I Cr 1 pf S K > 33i 1 1Ml
Ml DrlnII 1 lhII I In n HV n J 4 i 7 M t S 11 11Im 1 IlIstIIlrrSer
Im 1 liltttlirr 1111 lIstIIlrrSer srr jji 11 U M Mii MFile I
1 ii File r 7i 7 > it it7ni o i
7ni 01 Prlr I ii pf I I ES5 H iii iiito > ii iiloii
loii 11 Kan Vvnttte V lllr I A T M I rii M An AnHO fl mu muI 1 1In
HO I led rii 1 Mln iln A sm m pf f u Lt1 I El tx 1 a I aEli
Eli 11 On n Klrrtrlr r1 rr 117 U I I i 1VM 1 IMICiii 1 1IS 1I >
IS 1 Ciii Ul Ii Norihrrn pf p 1 II 3 ir I 11 1 Iflvt S Sfl
I 1 vt fl m NoOrr o oOrctIs o rtf U T il 3 3l > M 34IlotlfleIi I IIWii IIP
IWii IP I li lotlfleIi UIfrUl Ir 1 Mln Mm ln ci S Siii i l lZ1si 1 1H
Z1si iii H IUrr tIsrrIer < lrr r Ii I I12i 111 II III1 III1Oi 111 111r IIIj IIIjl
Oi l tlartrstrr pf p r I771 i 17 11 t l S SIH
IH IlllnattOnlral Ilnol IllInois Central nl1 Ui I ILj l IJ > i IS ISvw 131 Iiti IitiE I II
vw E > Inl Paprr IV 1 li2 13 I 11 11inn 1 liii it itloll
I inn 11 tnt Pa lalwr > rr pf M i J1 M11m M MJinn a I I3II I
Jinn 3II u tnt In Puntu I mi SO II II I K l
Il iii Inlm lot llMp rr > 1 t13xn I I1V
13xn 1V Inl In tire I I1a I IJ = i1 i1Ohi5 I II
I Ohi5 I Inl Inter r lei Ir p M1 2i5 r M 4 I I11llorual IlP11
11llorual lP11 loalnnural I lLs 1 1 I IisI
isI I IsenI ntl If 3 3i 3I 3IIn I IA
A In hcn U Icy n 31 3 11 31 31n 4
0 ICsn n ily 1 S Mu 11 p1 p1IId AI
1 IId lro lArIede I ii 1 ltt I 1iL115 I IIII lute t tI9wt
III I9wt 1IIb lhIh Valley 1 I 1 I I I1ii I IIhll I1 I1Til
Til lnn Ihll tInl M1 Ai r4i r4iIre 4
Ire 111 louis Ft aste h 1 II3 H I l IU IUflm Il3egli
flm ttekat ky 0 pr u 7 I i
1 0 tlntstfl anl I 125 IIV 9i I 14 14liii
11 liii tfsrlne In I 1f I I IA 1 1In IA IAIDl
In Minis lnn lo 1 lou li Z7l < ii iiIll i C CISSI
ISSI ti 1 SI 1 P s S ti 1 Ia I I 1 1I s
I 101 M I i I P S S 4 ti pill II H Iii Iiinil 11 11I
nil I MSJtsstl SI4s1 I I IN i kI kIo I
11 10 o I Kae is To 3 3I 31 sIl
0 I t f J I I 1 pt A ci a an
n MIvnir U rarhne 4 41 IA i
3 3115 Nd 1 mul lCiwult 111 IlSi I III II IIU liii liiiIsle
U Isle at ta4 73 7 13 I III Ii IiIiOilPM
IiOilPM II S 1 IA 11 lC U US 7 7o
o S 11 I10fsIPIP le Ip 1 i X J J
3 344 NraIC 1051 o II 10 I 1St I II J5 J5vv
I vv S c torh or CI Cn11 I II I II III I I Iill
ill V I eI I U Cs I A 3 3S IV
S V ll II I I I p4 11 III 1 1I 1 1Ill
I Ill InC niA t I II I II 1 1 1Ill
Ill 1 nfilh ou A itst tnl Q 11 I Ios
os 0 tcTPr IS 51 i I II Itn
I m S o I S Tr Trar I I It 41 3 31 11 11I
I I So n 1on llflr 111 CCC 1 lilt 11 11I 111 111WV
WV JarIr 1 Cs CsI I
I <
I 133 I Iartflr I TI T Tel 1 IS 13 I I II I II
I I Ill Parlrli arlnr T 1 A T t I f M 1 UA 1 M Mlotis I II
lotis I 201 Prnna J nn H I II I 1 > I IJ 1 1Oil 17J 17Je J
1 e J 1uIes QIla 1a1 I lOll n 11 11I I
I Oil 0 Phlla 11 l o I 5h 1C 1Cnm v I II ti tiI
I nm I 1111 1 r I A si t i ur wti isi w wIlli AII
I I Illi 1 Pliuroalof Jilts 0I of N J I IS 1 t I1 I1Iim 1 1I IlI
I Iim 10 li Prrrd I sjrrl I 1St r 3li 3I W r rII W s si
311 i pr I > irri II I i IC A r pf f at I in 1 Hi HiMI II IIr asui
MI ui Oiilr llirr r 1 3 1 1tt JII 3I
tt I n II sterl spitnr Inl 12 t 11 11II ilt iltrfl 1
rfl 3 3 II I Hy > sirrl I I spr if r M I t P PI J Jl
I l II il HrpilMIc I rhl strl IPI II ati SO Y 1 > S S3nn C Cw
I 3nn 3 w llrpunllr Irl strr 1 tel 1 pf fr f aii I ni niI3ii Pit > I I Iu C43J7iI
I3ii u < > Kradlnz Jnc IIOl I I 11 hAt IS Uti Utill I II C CI
I > ll I H I Ilnek < vW Ultnd ti r 2 0 > i =
yn i nor lol loan1 pf IS 1 I O II IS ISnil 5 C5 C I I I I I0I
nil 1 vrjtM Hrtrtiurk IM 1 II IM IMtun 11In I I IIm
tun Im 1 MSrtTrM m I IU l ln I ISII
710 n St SII I A S I pf JB J 310 17 171 171mi I I III
mi l II I sniiihwn n nI AS t tIII 1 S SIIM
IIM I III MI t > fiiiM iih II pf p AI 6 i AI AI3KVX1 II s s3riC i
3KVX1 3 southern I m Partlr II I III ill II Illi Illit 11 tIS4 tIS4ILUIC
t ILUIC l Soutlrrn Uhm Mr I 7V t SIS IV IVlinn a aMm
Mm soMihrrn unm Mr I pf I I IAin J Jrail 111
rail Ain n Trnnr Tnnrr rr Top 31 3 3 II J JT 3V 3Vm C a aTui I
m > Tria T Parttlr 1 llr M1 i 71S V V4nTria 2 24i1
4nTria 4i1 1 Tna C Cu < > 117 1 IIP 1 13Ii ITA ITA1rn 11AIcm
1rn 1 Third T11 lr II I K I IOI II fS t I IlC4 i inil S
nil 5 Tol llallwmtt nI 7 1 7i 1 I 71 7 7To I i ii I ICAl
i CAl iTuiMi To I I A xx V 1S s s is C CCIII Si I IU
1 CIII U Tol st t IA A l S X f 0 ia 3 W K IS I 1 I Iui I II
11 I ui 1 nlrm nnlleI nm llat i P i 7 7 I Iin ICil
in I nlun luc I A P 11 113n I pf P 111 i t 7 5 5vi res S I Irvuoi
rvuoi 3n I Colon Inlo Purinr fni I HT HTini IA 1 Ik L1 L1SOC I II
SOC I l nlnn Inln Partnr pf KS I a M t I 14 14vv I Ivn I
vn I Inlr nltrd lr Iry > rt rl ini 111 mi i lOl lOlI toI < u ui
i I r t TIlt fr dJ il > pf mi In 1 Ilt IX IC ICm t ° r
m i Inl nlir1 Mr I In n u ris ristfi I sl ia iasin 1 1nlll
sin l Initmt nltnllly nlll fly ln Ins vf u i MU r 4 14 0
310 31 I S < Ca SC l Iron 0 P I lit I ISLI US USUl 1 III n nI ISS
Ul 7 1 I s C Cast l 11 I P I pf M 31 r M Miru 2i I Ilr Iu
iru lr u I O s Itralty n ly A I I u i fa CaI1 fa fa7m I
7m I1 P I M hither fI 31 1 Ml Ia 34 34sit I I I
sit 4 l F s O HuMirr 1h I pf 11 I In II I 151 < HO HOim Iu IupI 140Ill
im I N Itilitirr 7 pf 71 7 3 71 3 71 71iiunni I q qAAW4
iiunni IAI i O s Steel I 7i st 7i 7iVUn 1 1 1U 7I4 > a a4tVl
VUn U I SStrrlpf I pr 111 11 114 II IK IKnm 1111 hA1 hA1e4T I It
ICC 41 5 o oI 41 41Jl i I I3l1
nm t t Ilf CLaP tah Copprr lop I
Jl 3l1 I V i > ar r hem 2 ji > 11 II 42 42yn I It1
yn 1 t1 v fair < arnm r Cbm pf 11 13 1 ii 13 13an 1 i3JIJ 0 0o
an o XVatath WI1 14 11 IAt la I 11 I II t tJAIO
1 JAIO > W > u Wba WatsiC atm h pf f 3114 3 33 33inn 31 3iCu 141 I I II
inn I Cu l 1 + Karro Co Kt t l t 117 117in 11 I IT I I tA < 11 11M 11TIIK UI I IW 11 11I
I W VIunhoi lalQ f U M I IIIClo 11 11I
I tfIfltOI IIClo Irl I pI I to 1 2 2i I IW
in i XXr W i Maryland M n I 41 41es 11 11XX j I Iwm
es XX wm r lrrn I n Tel T I 71 i 71 7 I 31 31IV 3 3llne
IV XVhrrllng llne A lt I I 1 1 i1 i1eta V 1 1fill
fill m U A I K r I pf r I1 1 I3a I 171 IT ITIKI I II II
IKI I W A I r r pf pIWIol 0 s 4 AS AS7i S I III
7i II l XX WIol tVtrnnlri lron ln Irnf I I n 17 11 7 7 M A ATnal Al I I ITo1 1c5 1c5Tol
Tnal Mlnof sales 1 of tork 10k 1 71ini 1lnl > Hnrr HnrrKi Ilirriy1 i ir
Ki r tltMrnil Ihl nd I E > lUhu itihCTill ItlhTil
Till Til ri 1flhi nn nl M itssrsir itssrsirTrnasellona lntIT lntITIn nnrT nnrTTran
Tran Trnasellona irtlon In ilelill 111 In th market mar mark 1 Ul UlrrU C Ck
rrU I k werej sic r n is follow followI1 rou
u lip I Ug I4e 1 fLiis fLiisufr M
a ufr ic Cr 0 f 5 13 13I 1 1
I1 I1IVkl 1 1m m Toharro ToharroUU Toh 1 lyl i fit fitV fitII ill illTS 13 13ll III1I
ll UU Cananra CananraRay Ii 1 JS JSi1 J V Vs 1 1v I Iias TS TSII
IVkl IVklnil ias Ray v Stale I HA HAmiiUhcoi I I IlPt I II I I 11 11S 11l 11P II II I III 14 14IM 14a
a 511 nIIb miiUhcoi CoI 1101 cop copniitlrCoallllon o 11 A3 A S I I Ilt7S
nil 1 niitlrCoallllon niitlrCoallllonDradrn fleite I CoaItttn 0 I ln I II tal I IM IMI IMIl I tea4a I
7 mi miinin t 4a Dradrn Inpprr InpprrTon i1 l i iI lb l I Ihess
hess ininI71SO 10 Ton orlmna Irlnna IrlnnaCMno I II I4 I CM M Mirerne P I I Il IlIS I tI C C17iA
I71SO I71SO1X1 11 CMno CthnoCoppr llno Topprr TopprrP olr I Ill 1 21
1X1 1X1I7n 1 P I PeIs tl Italy lal Fit FitDolorr r1 IS ISa ISIS I is 1 iai I 11 i I 1 1 IA I Io
o Polices 1110 Ltd Ltdri 11 a 1 s s si In
I7n I7nbin 0 ri fU n nayo > o orlr 3 i i P ti II 3 31 31l 3 3rl1 3in
bin in rlr rl1 FIrst t VIK alI IIIo Cop op IS I I I 11 a IA t i D IA IAI II IcAs
AS 73 73IV rlom 11 > I 11 lit IS I IS ISAl li IS ISsvt
svt irerne a rre00 rananr rananrdlroit n I 71 A C7 C7oa
0 oa dlroit 1 Copper CopperCiuanaJiiaM opr Al I fl I 11 II II 14411 1111 U 14 II I Iivs
IV IVam 1 > CiuanaJiiaM laJ IanaJII If IfMonlon f 1 3 I 111 14 3 1 I 14 14I ICi1
am amJIMO 3 i1 houston 1 0111 III pf pfInter I 4A U Ml a 171 111 111Inlr i 17 17III It It73M
JIMO Inter Huhtter HuhtterIntplratlnn JIhr flit III 3114 Ij i MS ts 31 1 33S 33Sat 21 I I7j
7 7j 7421 rf rfinm > Intplratlnn InplII Cop CopKrrr at 11 9 U 1 1514 14 d I 1314 III IlIC4I I Io
inm inmA4VI o Krrr Hf lk lkHUml 41 Cl6 AT I 4 I H14 I II A I 13 IlIC IlICCi 14 14IS
A4VI A4VImi Ci I la R Rn IS sI T I1 lj I1 I1M I Ii1ml 43ya
3ya Miami i1ml Copper fopperMrK flr M 3 HI 2t J ID 181 IDS IDSin I If te
mi mitrfi ticK ir II s If f Co CoUnvnn 0 in is I IS tm l IM IMm IMi l lI 170ass
mio
ass I o Mason u Valley ValleyMan 1 I 104 t P34 P34S I
trfi trfiSim S dl Man Munhallan ln Da i lan Iran Tranr T m II I It I ll II II3yY
Sim Sim170J r s4 it t fish fari i I II 114 14 14ItW ItW ItWNlrllur
3
170J 170Jjino 1n > Nlrllur Irlle MCnf13l Ms Coil nl I UIC II tl I J14 M loll 11 IC I II t tX II 14 11 Ill Illurn <
I urn jinor Jo X va4a a II 2 1 JII 314 < I1 t lt JJ 513 1 31A JII J JNorttlSceatatf 21 21I
r J NorttlSceatatf orel alo 104 10 1 109 II 10 1 1 108 II IfZL
I
L
10000000 10000000Southern 1 0000000Southern 00 00000 00000Southern
Southern Bell Telephone Telegraph Co CoThirlyYtar CoThirlyYar I IThirtYYlar
ThirlyYtar First iirtsag rlill Sinking 8111111 Fund 5 Gild 011 Bonds BondsD4lft BDn s sOi
Dates Oi J JUUf ry t l 111 1511 IIM Jiantrr JUUf I loll 1041Ortlintl 10HOrl1 lollI
Ortlintl Orl1 I tlensl at 1 tta as lOil 1 111 Dt rnt en o Jiimt J I lain 11 nr r say y lni IDIrI r > t J 01 dam t il lPitsltt 1otr > mfi r latent priM pII J Junr n ifT I ml iii j July Jal I Ila Io I
la o S 1 i14w w T Trk r D 011 VsaIuIlo < waii taa IO I Jon 3 and < oj IIINW 11 c LI Cpn up n r n 1tr1 fi I IxicHt Baaknt la ieae4 Tn TNI t C Cr Comn np4n if < I 4 w Inrt f Triuir Triuirill Tru TrusliAp1IcaIn I II I
Alaf Ap1IcaIn ill h Ida to bin these Ibee boils llti Illd < 01 tla t Mi Nw York Yok StKk SItk Eickiaga EickiagaThe Elch ga I ITe
The Te Southern Suther Bell Bel Telephone Telegraph Telegr ph Company Cmpany incorporated incorpraled under the laws ol the theState IheSlale theState
State of New York owns own and an controls the entire Bell Bel telephone Ieephone business bu n3 in in the Southeast Sulhes Coast Cast sec section sc sclion secton ¬
lion of o the United Unile States Sates comprising the State Sae of Alabama Florida Georgia North Norh Carolina CarolinaSouth Cuolina CaiolinaScuth I ISulh
South Sulh Carolina Virginia and a portion prion of o West Virginia Virs nia This Tis entire area is is rapidly increasing in inpopulation inpopulation I Ippulalion
population ppulalion and wealth wealthOf weahb I IOf
Of the Company tat4OOOOO 2400 outstanding capital capial stock upon which 6 C < fc dividend dividendsare I Iar
are ar being baln paid 2I3043OO 213Q43o thereof theref Is owned by the thoAmorican American Telephone A Telegraph TelegraphCompany Tele ToIcgTaphCompany raph i iCompany
Company CompanyThe CompanyTe CompanyThe
The Te earning of th h Southern Souh r Bell Bel Telephone Teephone Telegraph Te graph Company have h ve shown an uninter uninterrupted uninlerruped unnterrupted ¬
rupted ruped annual increase increase for many yean en Earnings for the year ending December 31 1910 Novembr Novembrand
and ad December estimated are officially ofcaly reported as follows followsCrass loflowsCr31s olow1 I ICros I
Crass Revenue Renue teOOOOOO teOOOOOOOperating feoOoo feoOooOperatln 1OOOOOOOperating
Operating expenses Ipns and Taxes 4SOOOOO 4SOOOOONet
Net Earn Earnln Inn SI7OOOOO SI7OOOOOInterest 1700000Inters
Interest Inters on present prsentueofru Issue ecu of First MOrKga Mortgage Bonds OOOOOO OOOOOOSurplus eooo eoooSurplu OOOOOI OOOOOIcdudun1
Surplus 8120000 1 2OOOOO 2OOOOOIncluding i
I Including ladulI820 51620000 mtintrttance manlan1 ckargn ckargnThe charrThe lz I
The Net laming Eanlnp are over Three Times First Flrt Mortgage Morgage Bond Interest Interesteven i ieven
even prior to lh I h issuance Junre of these Ihe bonds and Ind before heorl hr hI investment of a i JUG put of the Ih prcceed prcceedsthereof prcceedthereof prcceedthereof
thereof in further additions a betterments and itnproierntntt itnproierntnttThe unroemlnh unroemlnhThe
The present replacement replacmont value of the physical property propery alene by which wh loh In the opinion opinionof
of counsel the th First Mortgage MOrK bond will wi be secured without wihout considering conidorlngooci pood iood will wil or orfranchises orfranchises orfranchise
franchises has his been appraised a at ovor S23OOOOOO 230000 or over twrco twPo tho outstanding bonds bondsThe bondsThl bondThe
The Thl foregoing foreRo nR statements are re takn from the letter Iltler of 0 Mr W T Gentry Genlr the Ihl Prrsidel PrlSde1 cf elll the theCompany theComptnv 1
Company Compnv copir copi copira cf c which may be obtained oblamld at any of the offices cfc of the undersigned undersignedPending un umdersinedPending lni8nld I IPending
Pending thr Ih issue isue of the definitive defniive bonds temporary Ilmprr certificates cerifcatel will wi be issued issuedApplications Isued IsuedAppliulion issuedApplications
Applications for these Ihlle bonds may my be made madl at t the Ihl offices ofcIs of o the Harris H rril Trust Trl Saving Bank BankChicago UnkChIcgo ILinkChicago
Chicago and Messrs Mess N N W Harris Company I 18 78 Devonshire Street Irce Boston BostonWe Boon BostonWe i iWe
We offer ofer the bonds at 96 and accrued interest interestat i iat
at which price thoy will wil not the th Investor Invcstor 527rf 5271 and rocommond thorn as a a aconservative aconsorvativo I Iconsorvatvo
conservative consorvatvo Investment InvestmentN InvestmentN I IN
N W Harris Co KidJer Peabody Co CoFine
Fine Street Corner William WiIam i 15 1 D Devonshlra D oihip 8lr Slnet < BO 6 Wall Wal Street StreetNEW StreetNEW StreetNEWYORK
NEW NEWYORK YORK BOSTON NEW NEWYORK YORK i iI
I I iI
II I
I MNi AV OMo ItoCnppir I Copper opr 1 11 I P I I 11 I S 14 II I 1 4 14 14Jill 11 11I
Jill Prrr Mril teaIsCorp Corp I IS I I i IS ISin I II IICI
CI I I ilcy Ions on Ill 1 U Cte1 I Ii t5l t5l7I
I 73 7I in I list ia > I rntral n I II I in II i 14 II I 1 7
I 4 47 stanitanl Inla SIll tl Ml 111 IM iSCi I 411 II CI CIA CIAl I4 II
71 1 l Tonrd rnnopii M I of Nr 5 1 S 1 M MMil 1 1I ASut
Mil 1 liikon liolo < oM I I 14 II l 3 Ii I 14 3 11 13I s t tI s4eC
I 4eC > I s lent M A Hrat 11 J r I 1 C r rI I Ii
1 > I s I A I Hrat 11 rae pf p as II S S iS iSI S S SLVnl
I I s sA i iLliI
LVnl At A I Gulf II A M V I 1 i M M MI f M Mrun MIuSO
run I m n Writ Wrll Pap is 1 MI I ta taEl5 MI > u utVvn
tVvn I Im m snrlt 1 sr ri 4 I Hill mis 10 S I IIU > H COIL InILI COILIlls > 1li 1linil
nil I Ilrartrnop4 1r lIajpn n 0 I A top Ol Ml s 101 IOII COlt iniMil COltIC >
Mil fir 11 II 1 rt 1 > M 1 M 3 CS 5 w M M3l M3III
11
3l 3III n IIul I 0 A Man I > 74 A2 7U ii iiMall n I I INU 79 79MII
Mall na Uaon Ilcy > tooP < on > A l i IUI is1CIt lin 114 111 111 13 111 IUI IC ICIll
1 I Ill < 1 Tlilrtairi Tlo 4 I 10I 101 > I0 11 InCh III inn InlI lOllys1I
31101 Xlrttrm rtem I m P I Pse r J t 111 > l i t 1 ft7C < ik Bl BlXX II 1 o oICJ >
I ICJ XX WI r l Klrr r1 1 ur wi I I 11 10CC mi J 111 I Kl 1 i inn innIwe I Iny 111s 111sJerg
Iwe ny > > Ontral ntral station Ialon hum llnrnMJition Ilrn IlrnRASTOS humSeRANTn7
SeRANTn7 RASTOS P ri n Doe I II Thfnjr Thfnjrtll Th paengor paengorrMiiflt
MJition tll of tho Ih Crlr1 < mtral Iluilronrl 11111 ot orI r N w wleriM
11 I leriM Iroy in Clii hi eiiv I MOM 1 d uIctrnvf j trr lrny1 > v l tir firs llrt Ir IrI
I t I o Ilrxk thi morning 10nll TICS Tt > hli7 hl7 < wos wosuIicnvrrsi nn nndioonr 1
dioonr d liy ty 11 I watchman Imf hl iti it I hnd hndKninnl 111 111IRin1 lititigninssI
Kninnl IRin1 urh llh twtdwny h n thor fha it 1 could lolII not notrhiHhc nottsChskrri 1
1 tsChskrri rhiHhc 1n I Iwo o 11I1r ianM > nKi > r rr fOdl irhr won1 won1nimitn sr sreflVlAlItnt r
eflVlAlItnt < < nimitn l and n1 two Iw othfr oil r ser r dnniie iiarnagslTIi llma1 llma1Th il ilTh
Th In torus o i fiowo 101 partly Iatl con cov rtsl l l ll h tI >
l n CII lira Ia IS lire lireM I
1
M tnii IIIA 1 K I xri T Kl 11 IHKI WI i f fISIU it itMtttSTIS K KUINMTI
UINMTI ISIU nr SI iu USSC N r TutU txr txri 10 itS itSSin
Sin rtv A n i ri i > ill I 31 nnrlw n rl 1 1n 12
i IIIO 101 W 7Pf tl Tills 10 IS ISanuly
Sn anuly 11 Itet Jli 31 4 n llanl an l nri 0 tlrlliatr Ial 11 I i4 i4I i4rie 4 4llallr
I I II r0 rie i i 4tY remher mh CS CSS
S llallr 111 lUrrpool I np1 her I HI HII II I IS
S Tn I IIeeii0lr nrim l K Ir lalrrT > lee 71 71S l lllaMna
S tiItan n II iIan n IICC I IIn II IIlaflje
llaMna In Prncrr Iro i tier I n nMiami I IInl II
< Miami lran1 PaN < Irr I j Il jrown
l Inl it lt5flfluIfll ieee I ci ciS
I S rown 1 f lirrnaila li no iirrnaila i no lirr lirrllnrnn I IJ S SIlelion
llnrnn Jarkxmtlllr J n Dee II IIllmlillin 1 I Icn
I cn n ttrro n fh ritot lon I I II ill illIimIlon
llmlillin NurfnlV rfoII lirr I ie ieIbItalrIghI 17 17Pawnrr 1 1S
Pawnrr ni PnlUilrlphl i I tier I IInilnnlMII IS
S InilnnlMII Fozuon In 111 hail XXllmlncton 1lmlnlon NI s I l lire > rr I IVlanrr 10 101arI Cs
s Vlanrr 1arI tIarretrr trr lnrntir In I Nr S rgnri pnriNr e Pr 17 1 i
IMHIVrli I PIN I IT Ct OIT OITs Ii Iiis
s is I r irir A Ilirri i ° i from rw 1 ork orki r rI
S i t taItanI iilin I at iHnrr I from Nrw w 1 Y Yerli Yerlil4Irtn orU orUKai
Kai l4Irtn I rrtn lucuie rr Vlrt ir i at i Chrtttffrm hrrbourv hrrbourvfrom b
from rm Nr M i lorU lorUN niC niCIItiIjinl r rihl
N othland < ihl At 1 Xniwrrp n nIwer f from nm Nr sew r York YorkS nrk nrks lr lrI
s S I rlr rIIrfrh 1 < irlrh I1 ilrr iro 4r r r al I Hrrnirn Ir n from New Newcrk S SYw rw rwYorl
Yw Yorli crk
i S si Paul 1 at Southampton ampn from m Nrw X orU orUlirl o orCCMuLCt 1 1UL
MuLCt UL > lirl moH 01 rnRPinx FI rnnra rnnras ro ro1Inl
s 5 1Inl itslisnI i unlA lot r r Nrw S PM 1 nik 0 from ijurrn ijctventnwn ijctventnwnS trn n ns
s S hriMinland for f X r nr nrCVrcm frfiri lioter lioters
s H its > nilam 01 for or x rw c 1 nrk o Ohl from llnulocnr llnulocnrirltir nIOI ikiInnS
> S irltir 1 for lo N r lork nr from yurrn VIn Qitrrnstowgi QitrrnstowgiII ionn ionnSill I Irnor
II rnor trflll sr n skallIrs skallIrsiIt 1
Sill iIt 1 T Tll LJfr
cI
cII I lfl7 S 1 s t I Ifos
fos SuIt SuIt0linirTte 1
0linirTte I israrrcrltn 11 I 151 5 I C 5 I SI SIIgntiuiti I Inlllil
Igntiuiti nlllil lIrun i Irk 3 0 I I l3
1 n 1 3 I I il ilI IiS
1
S 14 7 m IoYCt IoYCtlernnre
I J
1 lernnre n 111 ilshtS u S SI I I IIhl 17 III I St Stlit
Ihl lit er r SIr CC hl tIP I 17 ulJ J sI 3 III I I ISo1 SI
So1 5 o1fl UlrrIO ICI tertiun I I SC 5 SI SIV1t5 1 1fU
fU V1t5 11 ut StlfltS lstnflh S I 1 SI SISInPiAM
SInPiAM 111 4 lscCunltle rlnl I Ill I I1In 1 1I
1In I Idol ICfl rflt rI 3 I i St StwIll 1 1U
wIll U lr rJ rrmt 21 21IImlon ItTtIn
TtIn oIltPSmltfln IImlon I II 3 II St 3 M a I 5 5JJflrJ I IJ
J JJflrJ Iar Iar 17 2 P 4 SI I 31 3 I41 I SI SISamtantt
Samtantt mlI Sntrg I 1 tie is 5 I II lniIC
I niIC I I CI II SI SIblsron
blsron 5 J5eConIltr I I II l 11 StSlarris
Slarris 1 a f 41 I 5 ettl II IIlln I Sec I Iitnrr
lln itnrr Sore nr sr NnrfoIk 3 151 I 51 51tNIIi4IiI I II
tNIIi4IiI MtYSdMNIF MtYSdMNIFIlet
I Ilet To ToIun Ii IiSiunessier
Siunessier Iun r asiC I Side c 40L 1 si siIrIivs
IrIivs rl Orn Mn Xo XoI 0V 0VIC
I IC 111a11 MI IaIrmn Irml I Innrl II I IPlortit
nnrl haLt r I II lb
I 14 1ourln loqraIne 11 tics r re I ter II Ill IllKnnIthn
KnnIthn nlln I 1lhll llhrilOir I Ir lrr A Aliar
liar r Jteelii I 1 1I Cinlilsn
I inlilsn I ley r IHlr I lIre II In IniinrtflfltI
iinrtflfltI Inrnnal apte pl I tIer I ii iiIaIlfntii
f IaIlfntii 11nl i I leer I II in inisrtr
I isrtr 111 It Sanea n I tIer 1 1S
S imeirl m scantanamo nmo I 1 1nl IVmlTlnfll
VmlTlnfll SntrPrp nl rp rpmll tr lii liiSmerIC
SmerIC mll Ilml tImtrL I Ihe II III IIISIInneifla
SIInneifla non ShmJn SottIimptfl I leer r II lii liiVneIa
VneIa nl aptes pl ler 1 1I 7Iletra
I Iletra 11 1111 SlruI 111 Pafrrm m I Irn II IIInn
Inn rn 1Imlno IgImtnC iflatSt I Iter U UU I IIIermndtali
IIermndtali U 1 itermi mh I Im Ii i i iloam
loam m 4ftfl n 315fl l IP I II IIuIIa
lul uIIa I lii icatra i I lIce I IJul Il IlSuCh
Jul SuCh Iur IrIenhaelu nhh IAfl n Ifl n l ICre r II IIml IItlimtt
tlimtt C I Crt3ns I Pr II III
ml I II Irlolm
I II flf rlolm nItmC Sst uunnab lice CA CAII
I I II
II 1111 I 5CC I rlan ier Ci Ci1ie
I 1ie Tn T m mrhl cv rot rotCtIciiIfl
rhl CtIciiIfl Ilasre 0 flee 1 1Irln CO COilerlhn
Irln ilerlhn f 4tItitInr al I tier I II IIlnIleI
ln11 lnIleI lrs I ehtsIInncnl I tIer I Irl Iii Iiimsrtra
msrtra rl Spl I leer A AiIIyflC
iIIyflC lard Ifrr I IIIrI
g gI
r IIrI r liarto1 tier II IIilvcna
I ilvcna n ha AIA I 11m 1 II IIreiflaCa
reiflaCa n SC I lcui I Iee I Im IarJImirrII
arJImirrII m Trlohl1 Iter I 52 52Tajts
TaCI Tajts lilnc IhflCsICi leer U Ulrnl 11Srnl
Srnl lrnl Cln In I tier 1 1Iro II IIlIraros
Iro lIraros < Cs eslon te II IIYI IIEl
YI El I Iao S NC irtins I lIce 1 is isri
11 ri Uunl tun4 lsI oln tIer r I ii iiIllo
I Illo lirnI IIrlnk ilruinwIrk Iler 1 II IIis
is Id IIm II IItitostl 1
11nll titostl fahr lItersIIir r leer I II II1enrte
Irc 1enrte Whool Stashlnglon tiremen m n I Tier I IIlt 51 51ilolterilam
Ilt ilolterilam Im I lank mIrrom m1rtiim I ICe I 1 1ut
ut I Smir nr tnIrrp I Iul tier s stacit
tacit ul JaIt 1 4hleII I III 51cr A AIt
ll II > itarronl itarronlS YHrrl YHrrlr VlrrlrsMs
S Ms lmrrlrn r for nr Yew York ork wa was I 1 111 tOe i mile mllrwml mileCIII ni
ml 1 of f landy nI llook I al 4 II It I I m Ii 11 P I M 1 Ma Saturday SaturdayS irlay I Inn
S Mlnnronka nn n frr rfr Nrw w York > orlt o wa Ain mile mlirCMI ml milecall
call I nf 0 sand n Ink I al I m t S M rirrday SSCPTIaYA
8 11 A Inllrd lnl siair 1 for or > York nrl wna s 7 Wi o mIte mllrrn mItep51 I
p51 rn l nf 0 t4anty < and n Mnok Iok at 1 B I in 11 1 M MH SIi
H i I Ia a Inuralnr 1 for o Nrw w Sort 1 w was vra 311 31 miles mlletea mie mier mileseast
ea east t of r iindv nd Hook 11 at I I f 5 M P 1 M MS i StCclltonnIc
S 11 California rlrnrnl for rn Sr e York k ws a ion 1 mllr mllrra ml mitcst
ra cst l of Sandy lno Hook k al a I a II I Im A 5 If IfS Sfua
S ua Amrrlka m rk fnr rn New York orU nl wan as IM I mIle mlleiotilbeaii mlu mlulleUI mIlesouthecil
otilbeaii lleUI ol Sable 110 laUnd lalnl al 1 13 UI 1310 W A 11 1
I
J
t hIs1tFMh F A t4t I ivr Tn rEtT rtrT rtrTllanh tUCIIEIA n I tlI n I tTERIT tTERITieatla1tnks Tf j jaln
ieatla1tnks aln llanh aa I I a CClgsIt4flki CClgsIt4flkiESTABLISHED i B llaoki llaokiESTABLISHED aa
I IESTABLISHED
ESTABLISHED CORNER PIERREPONT
1837 AND CLINTON STREETS STREETSBROOKLYN STREETSBROOKLYN STREETSBROOKLYN
BROOKLYN SAVINGS BANK BANKDEPOSITS BANKDEPOSITS BANKDEPOSITS
DEPOSITS 46 MILLIONS MILLIONSSURPLUS MILLIONSSURPLUS I ISURPLUS
SURPLUS JANUARY I Oil iOi I OVER 8 MILLIONS MILLIONSINTKIIKST MILLIONSl MILLIONSINTERIT
INTKIIKST l nRrT AT T TIIK Tlt HATK In OK OKPER 0 OFA
A PER CENT CENTPER CENTPER CENTPER
4 + PER ANNUM ANNUMtrill ANNUMwil
trill wil tic h irrilltrd credld to dJoltor dupoeltore < l < po ttor iiltli 111 thl thll hank Innunry nmml l irt t next on onnil nnal icilall
nil al unn rntltlml thereto thtltn payable on and after aft I Innnary nulr 2Olh 2OlhlrMi 20thleKiiiIts
lrMi UflIII leKiiiIts lt made on or before hdorC January anual lotli will 11 dra Iran Interest Intr t from fromJanuary fromlnulr fromJnnunry I
January lnulr lt lit
HRYIN nR N II SMITH ITn Prrnlilint PrrnlilintIN lrpiIqIintllIN rrlldlnt I
rUIS llIN IN I MAYNAKII 1SIU < omplrollrr nmllnlll KrnfM 1tln K I StTTOX J Ci sIl Ii I
I
IIHI i jftK i ron ron4IINNIMHJ ur tviv tviv40IMMMMM Ii 1
40IMMMMM 0 Worth nrth nf olStnhiml itnnr nnM anti andlrarl andlrarlhllorlld Pearl IrariiI PearlImnnrlril
I I Imnnrlril hllorlld Hrrr Irr In li ll IIU IIUI lt ltlh
I lh < demand 1Ijn1 in n tm country COItICI 111 rv for dia diamond itiaflCuifltIs la lamond ¬
mond and Ilfl other 01 h1 tvn P Pfli in II lltio Jln hu h has n ntiltod r rI rsiqiltci
I tiltod 111P in In th iniKirtAtinn IIorltlol of ndont nlolt tl tlumiim 111 111I SIts SItsACI51I
umiim I I 01 north of nit llt and 111 nnnit Inlt iin tit ireiiI ireiiIanI ire rlinl rlinlIOU > ciou cioutotn
IOU and Inl p I tiris < irN d l h iv > x Maid 1IIIn n tact 11 dr ralt ralth isairs isairss > ale > n nlarc
s larc h lii rgs proportion lolinl I nit ill I diamond diamondth lllnOI lllnOInt
th nt valets ail plMHnl IJ I In h the I h t CIlorl iiMnm offlcialt offlcialton ol1il ol1ilnn
I on the It Cli fainou r II Hopo Inl diamond t is included includedin Ildlc1 Ildlc1a
in a th I h hs November import importIn 111 111II I IIii
In II IPi 101 15 only I iiiv 111 1 > M worth oth of lr jm jmr gsm gsmC em emT
C sr T r > entered at tln I his > luirl > rf In no I pr ibrvoelie ibrvoelieyars rVO rVOa vinu vinuyearn <
yearn a with wih thi exception esutiins pln nf If f HKM III and alclll IPM IPMhii lI19hii
hii h thi total loll 1 ever 1 r i < hd HHIXIIIIIO HHIXIIIIIOIn lIIiStitiWI
In II I II 101 111 whirh wa 1 a 1 IIIK I ie > ar in his dik dikniond IiaI
niond I I tril th I hi > ipt lIltIratS4t > rat Hl vnlii 11 nf sifCIt r grtrtH grtrtHAt 1I 1II
I At I th port Jn w Wits IIIS73P It73 i and all l la Iit t year vnarI yearth far farI
I th h gems Im WT r i aluiHl alt at li Jli SnI 411 l l3rt 45131ISrt l3rtIh I31
Ih Xoiinl Sn1Ir r miixirtt mlt o 01 ohivntiiistesi cnii cniiamoiintiHl 11 11nnlll1
amoiintiHl nnlll1 fo S3 3 II3377 n 172 Th nit f 1 prrnou prrnouotiniix lrNO IerPrIOilaI
1 I otiniix 011 and n1 ppirl sarIA wn vnluoil at 11 J JtniTU II
tniTU 11331 1 5 and n1 lh iinrut In11 SIin4 lon it 133 133ml 133Ill 1
11 ml in II In II tanuary h r Maoh anil alr Kueiiot Kueiiotthi 11111 11111I ets lIst lIstI
thi I h total iilnation allol of lr Cf snnii PCTt4 1 r teitheil teitheilmoor ifhi > l linor
moor lor than i 4SiNIlSWl TKM > I in 1 < fh month Inlh In Inprtl II Iiiir1l
r prtl ril and an1 Urtolwr 1111 I 111 I its imports luporl droppml droppmlInlow flolI i1rnpi1440W
Inlow iii iI4IIIll ii i m 1 iarh amt month hut hiI all allilhT itliIt I
ilhT It 1111 hsr months Illh fullInt IC hiii hiwii importation importationof IUlorlaliol inn innI <
of I Cf r flinT I than I 11 thai I amoiinl amoiinlIh 1111 1111Th anti 11 11lies
Ih lies largi vitlitC aliiitiofi 1111 Is etc pt i fl on th IhIhi I h comrpieiiwl com gercisrscsttt
rpieiiwl tlu v vor i a r do iiites 1 not indu luctieeC luctieeCIrnpirlsrast tiI tiI1 < if > 1 1propirtlonat
propirtlonat in lIser1s < r i in 1 th the quantttt quantttttorai 1111 1111h flhlantltJ0CaI
torai h prl irs iniv > lutvo h lioon h1 iom lnnII tonstftlv tonstftlvsdviinc4ng > tintlv tintlvidvancini h h1hnein
1hnein idvancini Maiden Ialln lam Importers InJolr mv mvluti f ceyluC
luC hiI it i diftlmlt 111 lo I ohian ohlln d oirIII ilesjrgil Miralip du1 du1Miondx flll 51145uinds
Miondx nt Irons lh I Its Ijondon I 01101 floe Kvndicntf Kvndicntfhiiau1 ievn nlrRlp diets t c ctissaiIs
hiiau1 111 f fw w tin Inn ar l hiril tejiit > inR oTi nlr nlrrnr offerisl offerislfor riMl riMlfor
for ia lal siiie
nai flaIiisi a Tram l tkorraaln tkorraalnCIliAflO > rcre lna lnaLHK
LHK CIliAflO A10 ATO Doc 1 IS I A V ronlmiliiiR nt dn dncrniiu II
i nlni
icr Ccrmte crniiu cr > in riilroiid rilroll trnffic Imtc IH I imlirabsl ilUm hy h hI 1eythi
I 1 th fortniRhtly rntnithtr rir a rport rIr of th II Sits smorIen smorIenI nlrlcan nlrlcanIt 11 n nI
eswiitIon iltion sIIol 11 yitrr4ay yitrr4ayIt
I Ili1 Irtr IrtrI
It I KIV Ii < lh total Mirpliiit 111 nnd 111 liortji llrlKr llrlKrfrifht liirtisg H of offrflRht offreight
freight frifht can eal tip lp to II IVomlnr t > 7 lljj 1 alir alirjlii ur urlii I
pll jlii > lii on that t date tl wax Wi 53t II > ir > nn ni incr incrm mrrIn tflIre1s0 tflIre1s0In
In two I WIH wk > U of f inmn 101 ami th the t IIIIhorl IIIIhorla ttsilhortlg > Pil < hori horiaK
aK a imountml 110Inl1 lo IS IIlull 111 IC 1411 u I reduction rllclon of ifj r rTh
3772 j Th I h mirplil IIrl romparea Iml with wih 57 171 171cir ni IIIcIriS
cir CII fur lh corriMpondinis crrnhli period of ofI4IIIfV iwm iwmIt I II
I
It 411Ill 1411 ill II I 1 Uli UliTh lt I s sHi
Hi lhUh 11111 S allM aIt 1 lialirnal lr1 S Lompan > report r
for the h rmtntn mnI1 if t Noxrmbrr ml rn
I Ill t sYretht f IHJfl J
Kreljht tb retenie n 1eC3 IK Her hi id irn Ii
Pa Pssnrr n rr r rrtrnur r re n nie Xiluu J Inc I nvn nvninnrrtranp 1 1nr
innrrtranp I lIner nr trnp np rrtenie rd MI en xi4ii s tt i I In i r rNun
Nun n1 iran no1 n i rrtrinr re eIir 111 1 lir h hI i Vi7 Vi7I
I I Tntil op I rrtrnur r nnue W L1I J7I 1 nj lIre I pa tr7 tr7ilalnt 1 1lnl 1 7 7Slaunt
ilalnt lnl of 0 ai A A tpirt rl MI7o 113 311 t < nr IVmu tt ICIP
ilaini ofniuipmrrit lr f 1 vu 1 u i i Inc In Inr 1 y iICIC
fraflir r r ruene In > rnrr < 7iri 74 11 I Inc I IncHCtnI t tencral
rlOI HCtnI II up CCIS5S I U 11 Stir 1 13 7A
encral eirnr 51cm 14117 Ini 7 11 7111 71111I 71 ill illloUlop
loUlop 1I 1 Op riprn r n < r > IJmail 57ii Q 114 1 Inr 111 C1 C1nl 5711471 i7i i7iNrlnp
741 Nrlnp nl rrtrnur r II IIIC 7U El Tier ir j44 S ii UI
ixiuiilr tiCI 11 op I net n 1 rio r l II > rf 7 mi 11 I lice irr sss sssTotal rJii rJiilotal =
Total 1 nrl n 1 reteniie SI 3i13C 1131 711374 lirr I ISAV 7dv7
late TairfperallnK I II ash ashI 1
I fperallnK o Uni Inrifrnr 9liti74 1111 tier I Irm rftir7
I I Irm ri rm m MI fciii h > i if Ir Itreight
f rrlchl r lcl retenne nip ljo3t9 Inc n s Si 1m m III IIII ii
i Vn rnerr rnenur resen 715114 V iiv I In rrsn
Other I tramp np rrtrnur r Ul UIII iJiUIA ui lIce IIA n I lIla tutln
7500 ln Iranip n4 rrtrnir resen nl if liaai II Inc nr tna tnaT I 11741Tiled 7 7T
T Tiled ial op 01 rrtrnnri r fC en nlO f 15 r Ato oiit 3 Ill U in In11lnl ti I4lu I4luhaul 4iu 4iuJlalnj
Jlalnj haul of v is > a > A irurt f ff7ii3 Ii 71711 4 13 Inc In fa II 41 M
iMini Ialn of f eiiiiiimirni IInln At47n I AP Inc In 7 70 I
lr irafflrpen fnrrtprnr m n 131 74 1 Inr 4UIH i
1
Trnn Trunstotn poM n rtprn In i 71 31 31 Inc In Inn VS VSlieneril JU
lrnrralrirn lieneril n rIen In > r < 111117 JI III 11 CL Inc In 4 41 41I 4IA4 4IA4TIIaI Ma MaI
I I TnMI T op lp riper r r flv4 1 Inc In fvT4 fvT4Nrl SA 14 14S 1T4N
Nrl S op 01 rrtme I Sa7hn7 In In I il Mr Mvi 711 7 7I
I iiutMie lolr Jr op I net rr res I lie irf iinim ZM I lec irr 171 t tTotal LTot1 Lii LiiC
C
Total n net t ret enir n f U1f1 V 1 7rc lrCA 7irt Her rl U7 HI lOS
Tairt 7cc 5410 un n tIer 1 7 7OPru > m mOp Jl JlOprathit
IT Op OPru Oprathit raUnf income leoIe KJ3t 3 = 4I VH Dec Pt iMi Vna Ml >
SEAMENS BANK FOR SAVINGS SAVINOlnl
74 and lnl jn Hall 1 sirrrt sirrrtTHE t itetIIu 1 I ITil
THE Til IIu THI TIISTIIIIt TtliTIES STPKS it ttvr v r oiuiruri OlmIU Ti nt rUT ST T IN INI i
I TfriKST TYIr or I pad In ilrpn dtpoolor IepoIIor ltnr rnililr rnililrIhrrrln t111 1
Ihrrrln II r lo Cinder nd r the hI to bylaws law I anil noln nI In arroManrr with
Uir Lit S SMtnt sat r Inc llanL nl la I law for the he 1 11 munttu molh rIn ending endingitj wlh
I II
I 3 I 1 I IIlt IIltnl ait ndlt
I < itj accounts rOlnl not eirrrriinc hrrr 1 thousand ilot 5n 5nirs I
lar I irs al 1 the rale r nf 0 nil IIn UtIC II PPIt 111 CPNT rT per WT tnmim 11 an
Pa I icatIe > aM hle on o anil n afirr I Monta I Jan ln P 14th Illn mil milD1NIH UI tiCSlSNI
I D1NIH 1SI El I IHHNPS 155 ISI itXi14 IrrMcn IrrMcniKllliil n
iKllliil OIIH XI lftISF I It SISEY r I vhlr
I iTiiurroN wnII O 11 I IIKNKDICT IIPStUIT srrretir srrretirNrt lcrrrYnrt erelr IIr IIrI
Nrt s 1 Ynrt nrfc lrr 1 flIp loll lollma 1910heoIls 91 I
I nr
heoIls ma md < lr on n nr l twIter rirr 1 t Tan n 10th will wil ilriw dr
lnirrr t from Jan J an Ul UlBREENWiCH hiQIEENWIH IslQEENWWH
BREENWiCH QIEENWIH SAVINGS BANK BANKn BANKnorunnil
n norunnil nrporn ul Itl < T3 T3H >
H 5 I < tr r ftfh itr r r mad Iii1 Ittfh trrei I
TMtlIIATr T114F tSrInI5TIIsllIII INrfltKsTlil IIIKM
H t HONrllS n IU IMIIM I lii t t st sti 1 I > I 19111 c
i On 1 n all I cIflIS > im from of 1 S tn C SJ Ills i i 0 rn n
Ul3l0l1lrin1 111 tlltcI to 1 I Interest InCer nI r ln h 1 It In CA s AC Ihr Ih ri rsr 11
nil FOI1 II r lilt t II 1 l tT T i > rr ami nfm im IHI MI I mm mh h of or1 ofPS
Mrr PS Ct > arrount rrotintaolMllnotrtrrnl a haIt te rrI 1 SI In 9 > nd I aihr aihrr 1 h hor he heis
r is of it TllltlKand Tlltt 111111 end IINKII tU41t A II IKH t1 I I I rI IIWr
I IWr > rr annum 01 MI s irh of n I r eter rr AC notim 5ItI x s n Salt SaltirI l
1 etrrr1 na II 1Ifll mi PA rse > r in and after J J 1 VNi 1H1 IA IAr A
Ilegwrlt 1 liiaip 1 sue n or r brforr INI 1 1 4 I AIM 4 11 It III IIIwllldran I
wllldran lldr III dries Inlrrri Inlno hnlr from frnr 1 11 INI I 4111 C It I 1ltll nil I
J 7 UH 1IPS yi VIII IM IMI irettn irettnI
I 111t it SICIJS SI 1 C TIti Il Tin
TIIII 1rAr 1rArI
1 If tIllIrS 1111111 1111111SI
I II I XM IS ll llrt it tIl > N i Srrrrarlr SrrrrarlrItltlllllMM S errr r at atlii0ii rl rl1IIIn
ItltlllllMM 1IIIn MI IVTKHI l7EIIIJ4T l7EIIIJ4TCopper TIUT TIUTC > T TCopper
Copper C e Range Raf1 CoisilidateJ Cosldatl Company Companynn CalanJ CalanJInI
nn lurxn InI InIInt v 7 7M jS
M S I Ii m oclnt rfnc Int of I Ihr CII h iloarl 1rl I if r lllrrrior I I hr n SeiI lhli 1 hl Ills Illssills
da > a quartrl rl dhldrnd olI no nf I SI 5 1 m i O er r h hare rr irln 1ln he C
liUMrnl 111 I I No o radrlarrd a s Ieia I rei im sos > allr o M Site I Il
tat Janusri > g nl I lull l 1 1 Slnholdrr if rr ord
al 1 the 11 ro r r of I hii 1ln hustre lnr sri > n r lirrrmhrr Ird rI t t 11 CI1 it
TI ri V 1rln lrsnsfr fn r hn book w > l of thr ih t I 1111 nmpari will <
at 1 i II lIs he li U > r of IniMnr t on 5 atiirda > lirrrmhrr lirrrmhrrIll I 1 m 0 r
Sti 1 loll nd II 111 b tie opened opn d im m lloLtlj 10 Drirmlrr DrirmlrrUNITED r
Ill iwo IIO 1
t1111 YIIEIhnIC STSW9J1 Truu Trrarr r I
r P0100 So omkr mr 75th Oh 110 11110UNITED
I
I UNITED FRUIT COMPANY COMPANYnn COMPANY1IU
nn 1IU II IS iiirMi MI ll I in inquarterly I
5 quarterly 1r rh illtHrni 1 IIs ll lientI n nf n prr pr rrnl nl on n the thrcapital I Irpl1 theCaPITAl I
capital rpl1 lor < of ii ml I h rorrpanj h I ha beep ilrrlarrrlparahl ilrrlarrrl sieriarriPAIhI 1r1 1r1rrhl
parahl Januart Ii I 1111 M ihr II It oTrr o of 01Tr ir irTrra eta etaTrrairrr
Trra Tr Trrairrr 31 iurr lIlt SIIP 1 sirrri I llofon lli SIass m mti instoehnldr n
riholdrr ti > 10 of I rrronl f1 at irir II It rlmr Io nf tii ln lnPerrmbrr I
11 I Perrmbrr mb r 71 lull lullj IIB IIBI 115CCt11tIliE74
j CM t11tIliE74 n XIII ItS KS X III tUC3II5IlI1ressicr tUC3II5IlI1ressicrI 1111 11 Mill I Trr irr j jI
I I Thi n Wtstern Wlsterl haiL lln Telujraph TeJlfaph Conpaay ConpaayNfXX CII3fJ CII3fJW
NfXX l W MIHI II i tlII I lr lih I i lUll lUlltill I itltliFI I IIlnIF
till IlnIF tltliFI IIIFMI Ml 1117 1117A II
A 5 tI nualrrlt II tCTi5 r litMmi tls its I nC if f TIIHK TJI II VP liii ti I I ITllsoi I CTII 1 4 01
J
ONE 1 PPM IlNT I II lm ii firm ilrrlarrtl f pon thr thrCapital it
Capital 11111 Ntnrli I of I I thIs i ompant com rijahlr r 1 aPI I at ii in innffirr Cturn h I Imr
nffirr urn mr nf Ihr I II Trasiirrr Ta pn > n And affrr a tC i15 hr h 14lhilat 14lh h
nr
ilat 1 la nf lanuar rn > inn I 10 C Mrrnollrr loIr of o rmr rmrat
at 1 the Ih rlor rl of tI f bu bifls > lnr In > on ihr it h Jiiih 11 iCh 2 a of Hr I Cr Crrembr i iTBr Im
rembr m IPlr 11110 11110The
The TI iraiKfrr fI books I Mill 11 ill remaIn ln3In non nonI cnC
1 1 II I IIIIPUMI ItIW II arts p 1 it Trra T Tnay rrr rrr1I1K e eTill
nay Till A AI4lIl4 KIM 14 N Flirit FIIn IMAMI I II A Pl PlNOIA 1 1 1sII
NOIA sII I A I ilIti 11 PN1 PN1ll IC s I II
ll I C a llrrtinr SI C lnr 110 r of f Cite llonnl I ir r mrrrfor il C Sri II I Ithl IttIs
thl ttIs la 1cC thr h rrcnlir uuarrlt < llt 11 Hrnrt ol 1 UNI UNIANII I It
ANII ntltlwlrJIInl t TIIIUI f1i un Wl IITrles IlTi I I t Pill s t rT rTtsSS NT NTia r
ia tsSS 0 ilrrlnrnl rh 1 iii Ipfl I tn n hr I Prrfrrrrt lrr r1 Sinek < jr tn u of c hr hrI h hI 1iC
I nmpan5 ia A > able ahl fhr n lee 11 r ln I t Ii itHkhoi tDrhhnItrr tDrhhnItrrot Ihnr < lrr lrrof
of fl rrronl r o tirrrmtrr mt 7lih I lti Ulii UliiUIIIIXlll 811
UIIIIXlll 5 1111 HI t XXIII tr I f KH 14 K Trrnrrr TrrnrrrPrrrmhrr Trrsrert r
I Prrrmhrr Site I tl tlI tmn tmnin CCICIuiiiisr
in I niHtisr r sin 11 U irosrs lUIr trisiisrJapevIres i iU ir
JapevIres U inr r srm rm r 4 iPTanhrsI > rK rln nlnl nn I Inn nM simi similar MImIsr Iml Imllar ¬
lar sr to Umrl isuirral J irral llonlh IIOnItisl5roniS nh I IVKTonil I IIOR
VKTonil IOR B C IFIH If IM I Th w wsstnrn wsstnrnI twrn twrnIjitlnn trnI
Ijitlnn I 4 jitiflhl Ion nf Iho h KIM I 14 4 pjitiir < ii1lv Him I Ifnt Itrite1
fnt trite1 rn1 l In fh h now n fhril Ihll lh It II lliMldhHf lliMldhHfoflaiwiti Jnllhl Jnllhltf tcsldhiI
oflaiwiti tf I Ipn Jipnri whi Whoa > nr r > sipsittief > i4inrf frnrn rllhf fhcSriirif tisi tlr tlriI huri huriii i il
l iI ii t 4 IIIVM h 1E15 r rcsn r nllv nlY I I s f riiitwi > uti < ifl n JIIIII JIIIIIIvlilon liii llnlltn II I Ii u in inSilvation t tnlvntion
Silvation = Ivlilon riny nn nn en eirirt Irirtly ly millfiy mill mliii y lin linwith h hwih
with wih Inll < nnril Ol nlm mil n JIM oiiprini sllr rm nI nIVTltitIilir i nrn nrnth omminIr
minIr VTltitIilir knIt n1 with th flvi iiiviaiotiiI < livi ionil fOII fOII1 < t flfllrTIIlIlIsr4 flfllrTIIlIlIsr4efrfPt5wfllIflg > nirmiiirM nirmiiirMin
efrfPt5wfllIflg in 1 rank to t tin silvntion silvntionirii lvnli lvnliI
I Arm Army iommisIonr mmin irii > p in shars < hir ht ff f ill illtrtts < ii iil UIrii
Irii trtts rtrihtihesi Ilhlh1 l Will 11 hiilfnirr rvr in inKnli I Illoih
afh nf rh h srinpil rinfJil vIf i f Ih t tIaiti lpi lpitadl
Knli diI liviMon I rin rnII < l tt of from Hi I > t tf It tIsII >
f IsII n r sinitif i ntifl anr Piirh rh rfaimint IIInl rf f frnm frnmlirn frlm frlmto frnstwo
two tn n right Ilhl romuint eomptInte mlml ThTf will ill 11 be h Iiboth i iboth
I both bth actU P and and rwrn f forest rore 1 I
ISIUIt 1huNt n I Missouri River RiverRailroad iverRailroad 1
Railroad Riroad Company Com pany in Nebraska NebraskaConsolidated NebraskaConsolidated
Consolidated ConsQldated Mortgage MortgageSix Morgage t i
Six Per Cent Bonds BondsDUE Bon BondsDUE s sDUE
Cent
I DUE JULY JLY 11918 11918Nrrrtrr 1 1918 1918nlCr 1918snTler
Nrrrtrr nlCr ls 1 IIPllPli nrII iivt 11 I E N 4 rn rl XT T In I nur 111 111I pavul pavulIe u uNew
Ie Im I A r rrc Strtgli r ileest ee lint r 10 TI Tiee 1 1r
New r KnxUid Trust T Compani lImran Tistre hy h y 1111 IrttII 1111IICM 1111IIrtiicse
II IICM rlHctitr A Ml StInrC ri Illtrr III Pr lUllroa 11111 I lompal lompalI1 I imcIi mra I II
I1 I Nrltikl hf tTaskC I ilaleljtuv lal ialet 1 I 15 I M7v 1 is Ihe I follnttlna follnttlnaI ruUI IIIn lng Jt JtnIII1 fl flI >
I nxillilrtlnl IIincur re Itniiil II Ur 1 Iul lulj I IIII IIt
III It 0 I N of tf ni I lUUroi 11 I oimmn IflJAflC j srrurr VUrrI 11 < 1 l h ty > > UIS UISsa aV 01 01tl > l llirrd
lirrd sa uf 1r 1 irs r s hate liren ar4Hn fur payment paymentIMU nnt
tl
1 1I
IMU I llandrrl jnrt nl1 Ihlrtinlnr 230 31ti llondt llondtImill ItoedlIHIII
10 Imill I Kaeh > Number unbrtI
3 wi iy i > ISM t 7511 M sun un 3 1I 7 1AOI 11111S oi oil
l 4M 11 l t7I i IY I M7 7 3i 37 J lOLl 7 TU1 TU1I 7531fu < 3J 3JM
M 4VI 11 u I Utl u s > A I 3U1 1 > 1 3317 MM MMM MIA1AS
M 11 Mt 7i 7 111 iv I mi 1 jATi 31141 KI KI7H 1i1If 211 2117ti
7H AMI If M I 114 l 1551 il 117 IVx 41111 NM NMM 13
M 1 71 5 117 un tI vn 10 I 1A11 1041 AU ACIi 13 t tiit r
iit I Ii 7JU iiv I 11 uvi ot TW 755a1 I vi4 iiwv 5IW yn 550 550Ill J Jtn
tn 11 MO Q i iI ltI IKI HIT III i v to1 n 3 30 371 j3 iioi MIR NIOTI P i itil
til Ml TI Illi I Sit VI7 > > 3177 1J5 3 311 < ns till A1t A1tI 57CMIS ttt 1 1ll
ll I 071 77 lilA ItUi 3 SOu > UJ SMI 311 Illi 1l1 M7J Ml MlIA n I I
14 11 UOJ L tAC ll I it l ICl Jifl I Vrtl 3 4131 W foII foIIII MOtA tt I
14 kIt iw II 3CI > = VMI 3W1 3 4IU 11 Ml31 Ml31I C2lIs M
111 I Ull Ut I lMI 1 > 11 tl1 71 HXhX I 311 4JU 4 < 1 1M MM > j
M 7 r x i Itllf tM i mi 1 tint HIM 31 3 301 < n iu BISJ BISJu VlSIICC
ICC u mo ivs 1 131 3 31 3ls7 MI 1711 3T IM 11 1iIS 1iISJ a 4C 4Ci 4 4
7 J = 1 IJO 07 I 10 < Al M = u inn 11 IllS ITS II 118 118JI MI 1 1A > i iT
T JI A i tu c IA l n iiv 3 tt stij 3n i 111I 4 fioi fioii I
71 i HMD 1 r I l4 i 4l > 31 3714 ism 81 9A4 9A474t i
714 11 I Cil 17 r 1 C0 l 7J7U 11 17V 3 tt 1 tIll 71 9OW 9OWn IUII7r
n 7111 i iiwii tns t sivi s 355 i IIM 5 io Shill ShillIII 4i r
311 r H lIlSi CAll 311 lni Sst tA r 74 M 1 10715 10715I S1 S1in
3 in I i r > 7 m7i Cs I n 770o 37 nvii I r mIll l4 tmui 15043C
374 3 1 11 i IrXl iiV M 1 Tllil 11 IKII t 4I > HOJJ HOJJ3M ho3t 31
3M 3 1HI t I 43 K t0 ill U1A IWMI AHI7 17 1OHI 1OHIin 1051IC
in IC u 111 t in I 7SI 11 vr 3Ji i 25111 n eiwx 1Io HUi HUiIM
12 1111 I Ill 1 I 111 l 137 1 7CSL ru71 tUU tUUt
01 1715 757 At si II1 n57 11373 11373dA
g rl rlM
t
i
dA I7 IM 71 7CsA A II iIa l 1C 7I1U 7I1U7h 115e014 115e0145s
M 5s I C7t 15 7h l 11 3KII 7M4 M lIWlj lIWljn ll 1IUIII Ulj
II 1 I I1l I IJ7 lT s1 H7 J Jn TCS lAb lAbtnut
tnut n oS < t Ilrlvrlcnl I JA llmil llmilN IIIU lat latIt
N 7 uitiber uitiberrr It no b hers f
5 rr 2 9 i i7j in 71 MS MS MSMI 31 31Ill
MI r7 i is i r i MI 574 n so 101lit
111 711 n n i 155 n 417 MI 1 nn 11 gas IIIIII 5 5UI
171 I 717 i 3 Jol Irt 177 I 7 IM 73 7311 ITI1 11I 1 1ti i iIM
IM m 7l 11 Hi i iO > ij iui 714 IMU IMUi i
i 77 1 3 vi i nl 1I 1 rai f 7fi7 797rIl 11 87 1IU7rl f fPh
Ph > l inl o > nt tear I ft if C n 11 1 r n 1Imh imlirri will willC b bit I Illll
C llll IS ll Ih h llr I It of I III II 1 It mrr nrtOrl > irir 1 ItS I DrMin 1 tvunhr 1 1ro J Jhirr
hirr hr Srr ro t llmti II i Ml Slass af str < < r Ihe Ih IlrsI lr l 11 11r I IIm ttft 41 1 1ef
ef r Ijllliirt Illll 191 I H I it r rl ir I II li liCrresI rrr t lo I lrlt ICC 1 II j
ilair 1 I tIer l tltl s hlol Ii I h title 1 1 I e lnierr I in I rc l in sa ll bond bondii d dIN j jMill
Mill ii Ill rrar IN Cr i if r rr stt Ih trrmt rIIIIo lit I Iba IttOiitS J
1 r H I ITh lr lrTfnNewEnglandTrustCcmpany 1 1TRUSTEE
TfnNewEnglandTrustCcmpany TfnNewEnglandTrustCcmpanyARGENTINE Th iitS iitSNewEngand NewEngland Trust Cc many mpanyTRUSTEE
TRUSTEE TRUSTEEI
I 10 C I 1 lrrslimnt lrrslimntIC IInt IIntII
II I I Ie II IIARGENTINE III IIIARGENTINE
ARGENTINE GOVERNMENT GOVERNMENTS
5 Internal Gold Loan 1909 1909rrniirr
ln I o n0 1 t Trotter r I IPII IS IShull
rrniirr hull l iniln nol i I rrllig II iM3J iM3Jllarrh J3 U UIn Siinter
In inter 41 I Colt r 111 tll 1 r i iIarth Imu ImuartI
llarrh l i mil lI 11 11 stt > PH Ii I I III otit > n We will Mrtlli IUfhl willlIe
i lllr lIe Irnclrr Id r rrrrltrl rrcri 101 rC a r Ml itte r n 7 XXallStrrot XXallStrrotrwirw t sCI II rrI 1ttrrotrW rrIrw
rwirw rW Srli rw rtirM3P I 3 I l M 1 llr I h > < Mlh 1910 IgIIII lii
1 P I llllltlN 1111111 X iO iOllltr1 COIIiCs1 0 01t
llltr1 1t Nrt S Pi S iri r mienur I lkrt 14th CAd ohA mm mmN 11110A
A N es I n ork sToTrr lI4k t 1shane TTiiTTi II IIur TTT TTTin Id tpsIfI
in I 11 nr iipriilny pnhn It > i llr nrh nrti llfflrr nlthea lob ttlfl lit litn harsIs i 3 3mile
mile n if i tnin nnimer na Krr r riprrtrnreil In the theHlitrk Ib IheIrk
Irk 10 llu nI liusInes lnr and nol ulth lIt ilrlliille Me 111 111I Ideas 4 a aIn aI
In I Ihe lit I t ltiKllmi I 5 if r 1 n nltlir m i e litttre ldr td mes II IIKOTicr 1 1Itll Ibo
Itll II I l tin n In nfll nflluli
1 uli ra rio t I 91 lIaTIor IlTl IlTlOT1C7
0 0OTICr
KOTicr OT1C7 oi J SPKCIAI I Itn I irrriN op opIIOLDKIW OCt TCJIIlI114S OCt1I01lItILI
IIOLDKIW of fl l Tilt IIUrtiON KAILIIUAU KAILIIUAUA
7il > It 0 sSVliTlU U TIIIS 1111 1111I tl5llaV
A 5 rrttal I al mrellne of inc n M Mblo1 < nnldrri fI ol tI TlJ TlJOrcton Tbt TbtOUtl IbilitCoCi
Orcton MaUruiui Urullol anJ oj Navlrallou I ompanr will willIn WIllbe willte
In Lew al lloom lliu I Wrii 111 i Srf rc CO nullilmj lIdnl Port PortIanI PoreI PortScull
Scull i L1 ttCthn re iin on i rrmlMr 1 uu SlaCk I 1 al Inn llInrtOe llInrtOeA 7 rloen rloenA 1 1JII
A St > t iMr IC tnt t for I ht Pt piirprvj of anthorllln anthorlllnair tthidIn3runscourut
runscourut It tnurolui5At4l rAtlIIIt I ta talIlncoo the ersat ersatIsle
air nntrianir anil art JII r t i tfrr lo Sir Orrgon OrrgonIMthlnztnn irrgnnSt n
IMthlnztnn St lIlncoo Hallriiitl 4 NatUailn 0 latlfoa i ompanr ompanra
> a I if f SI I ihr II rallr aClr11 m vi SOil ekrcripu I UIII line II Ito of I Ittt Ittti 1 11 11I be beIrCCI1
i rfion I l tSalrtl lr lro l an anti Naittatiitn IC > ompanr ompanrribcr o La LaCeibcr
J lrlrI lnimttnldet lnimttnldet1rttelr III III111I
lrI
Ceibcr ribcr wit all the nithw po power tr r ImmunlUe ImmunlUetalninz
111I 1rttelr 1 co franchise > tiJ 1 I tter rieTIy Ir alpor alporIIlnln apertsCrtn3
talninz thrrew l 10 eC lit f alt rijhl intereit and andr and0551e 101 101Ir
r 0551e uir Ir of alo aI 111 lompanj 11 lit urocr u or to anr a 0 and an4all andall 04 04all
all lra I ne r > tf f an any n rallr rallr1Oi > vl < or trr liriPlC rapb 111 tine lIa or orothrr orIhr orthr
othrr Ihr crurrrt mrinlln tIle t lra lue > lo It > alu Company Com COnir ComDany ¬
of the iru truperly > rriy r of the I Nortnrrn Padre Haclrafrrmlnil PadretflflY 1
pany frrmlnil r rn t cnroranj m of 11 treoO rr on ana lnlrrl all rIght of ofIhr oflIte 1
Ihr 1 II tirrcon en Haliroal m and nd Nailzallnn Cumcany Cumcanyin CDI n
in purrh purr purbSe II e the Ib ptowri > of wilil Id Trrtalnal com comEanv tompaa Loui4ony 4ony
Eanv paa altuatr1 a1luI 1 on u the Ih ct ett i Mil I nf lIce III xxillametta xxillamettalursT Wllia WlliahI SVlltamcIteiuvttr
lursT hI tt InrUuU rUanJ orrcon 1J uo and nl all 11 Ut > InternS Intmcniau InrnlaU1
au aU1 uI < l estate e of The ft IIr iuruti Ualln 1Ia111 > a > l and nd XVtClluO > Vavlta Vavltaiun avlc avlcllua
iun icmuanv ompn In < n anl n1 u Ml satS hi < l property tba lecal lecalutle IrllUti legsiutle
utle to wnlrli atllllo I In SaLt U Northern Partnc llIe Terminal Terminalcomrani Termtnllloma Terminaltompany
comrani of Oregon Orrlonl r of I all > Clock and nd band bandnf bndsit
nf I anr jleaninH cnmpan oma or nt any ay railroad rllll 1 or orrallicar orrallay ofsltwV
rallicar enmiany toan ° I behi b hl L hI > Thr ° Orefon lUllroad lUllroadand
and lId 7ia1LUIa Narl cuu auon i nmrany Omra tnrludlnc III 1114010 Quo par partalu JIII IZ IZvICIC
value of thC I b bonds nd ndo > of me Northern parluo clue ler lermlnal Irrinloat rf rfmlnIolpan
I mlnal mlnIolpan lorcpan of Cirrxon I un and IKMtm pax At valua yaaof velsiaof j jof
of the I Hocu of tile III amt Pialrln lutllrunl Comi Comiaa CtI CtIaD Ccm4tUY
aD > tUY aa > id d 1 of 0 al iI tutk 1 cut u1 bondt bun ownru br T Ta Taure TII TIIuno Tbure4ui
ure uno < u naiirea lIrc i ami Iiti otuatlori unll Ownnaay Ownnaayand
and hhi I b DY The S New Sork ork 1xu tfof 105 l Compaor i i iITijlee
irrTbi i
rOster 1 jrdrr u t the r i oniulMatfil n l MortiagB ef eflatl oi oiII
latl 11 1n lIce Oreirnn n loitlrn il l an anti A icAttim lIon com comranr Contant m mra
ant Jairtl a 1 liumt lIlUO 15 ii IMIC 111 i t to < > wit iZinnm par paralue 1 1Iu psfclue
clue Iu of I t in M SCOr or f th Mill III Crrrk rP Hum numtautaInc and andUanufsturnc cmlMnufIcltirtnC
Uanufsturnc i omptn > VIH 3IiilsI nil I par i value of ofr ofthe I IIII
III the seC Cf > I b tie s ales 1 lSaLtToAil Uro omraar omraarI 4 43ruIiCl
I 3ruIiCl IU r > aim JIr if f tnr tO h iork nf thr III 111 tS aIls w MI MIad 111 111aOU
aOU ad i iitimlla mll itlfr Itt t lulir ILtIlra4 11I ad omnanr IIDIOJ JIIIJJr ItiIaCCIJa > l
tir r a S itlur I Iu uf r the 1111 li > f TIe TI l 10 oiinbla rlbl an ssl sslat0 I 1Ilooe Ipainr
painr at0 ILiliroad ompanv and n1 llfJffl J273 p 11 11hl pralite r rahie
ahie hl nf the Ib ttonl of I lIt hr n M mIlls mbl and PalouM PalouMllallrnad ialouseItalIroat alo alo11a1l1
llallrnad omptn n > r f SIC II t appropriation of ofiraJ litlral t tteal
teal ruir MIAI and 1 ttirr prnprrtr made br y Tb Tburrton The Tbeor Theofgn
urrton or rla Harovi Ifo1 and n Naxlcaton 11 Von t i ompanir ant tutall 11 antall < 1
all 11 silts 1I1t arin IIn or lUht chi Cr > f l irilon 110 lnttllutr1 InUtu1o hy hytal4 IcybaLl
baLl o t omian > lor or ihr in n roiuirmnatlnn 01 f procertr procertrfir prornlM
fir M u IS r m Kiunrrtlnn iitrrtlo0 rllon witit ItIi u aD Any ni rmiroail of jal CaIl CaIlI 11 I Ii
i ompair or nn > lif Itanr nrh If or r ntrnMnn thereof thereofanf In thereoftf rl rlrI
anf rI ti o tf ai a other Ih r rfperj IrUr r of 1 be ue U Oregon Or roll Hal Halind halina4 j
01 aa 00 I on I omra rca a p lWrr11 lWrr11Intl r rt
ind Intl mirl if f eirr eVery > Mln1 exrrni Io tl CIt t franehlM M Mtie liiI
t tie I torroratinu and rirrplra tIrrIteAShor I hor band money moneydue TISSOCTII21e J JI
due or hi brromc itir 15 JNj Mill rrrrltablr II II11o arrounti arrountiiie
iie or M nmimr 1 tie ir inI l haiti ml an ant 1 a < rerment4 rerment4taken reemrnt4tknii
taken 11o t b lay > aid 11 nanv m n Unto rnm urn rorporallom rorporallomand rlIInolItI
and mlliWia lItI II Ci rrurr or imierrnlfv nuron laid 11 Loin Lornpany LoinpAnt
pAnt atalnM o 5 or r nalllllv alIII in fl ronnrruort mnll IIn with withdnrTeri withr b br
r 0 oil tilflt itfll n 111104 hln IIiCIC i omlllO1 10 t tdone a
dnrTeri 11 done h ICY said > tl 1 rnplflv tiv 111 n > In Hie II uanurtlnn of o 111 111bu it itIuqJItS 1 1II j
bu IuqJItS ln II aui 11 r C tIe In imrpr r nf ratifying Uylac aft 4 4prnlr I Iinnrntlnz 1fn
innrntlnz prnlr an > anti nd all Bruin and r Vorrrdlnrtarn riorenllao rorredIOttan
fr r rr
fn t lk ftf rilrrrutr of ofThe ofTIle
tarn or tn tie ttirn n iy > thr I tie hkarh rd
The Orrfnu ilallmivi in 10I i slcailnn n If If Company Companyor i icrDal
or any of f r It I mrrr > or scent rrlallnt to lh lhtirant Ihi Ihigrant
grant Air nm a rjanrr niid cud UaniUtr of such auchirourrt suchti 11 11ir
irourrt ii > tti M Ticim r A i asbhn hlnf urn llallroa < t tt ttSavizaUim 44artZsUin
SavizaUim ir artZsUin IJn < > npxn tni > an anI of ih ihf uiln ny artlou artlouwttn cthoutite o
wttn ite rr resieft i > ect w In > men 4I0t < raTi Mir I rnnxyane r anl anlIrantfrr liiianifer
Irantfrr f i iS mav rA t l ° > ierrC alvlJihle by r siCk siCkt uehu
u t rknnld ki5nIdrS < r nirrtins Un rinii nI f 1M > r lh I purpr purprof pofTwaof >
of 0 aiitrort ItP0ftttflE or1ln lni the Ih 111 ttsoitpil l iii nn of r Inn 1 I b us Orrron Orrronlrrvl 1rrooiIIIirni
iIIIirni lrrvl aiI nd litiim 1 umpany Omp 4 teltllnc lit Itintmlnrxtnddhid litIa It IttetIO
ntmlnrxtnddhid tetIO Ia onlell sni ills 01 tu ll It apltl 111 IIII CAl > ti trlt > rk < and ad Tblrdi ITblntl1M Tblrdifur IbirIPI
fur I th ir crnstcllei onA > n rrn it if nn Sn > ird all II other bJilnCTi bJilnCTinrrr buln1a biIfleorrUr
nrrr a orrUr < vm or appro pirnrlile rlikle U me III purpotri IPO b hereto berrlnIor heretoLefore rria rriaLrforr
Lrforr Ior rirnllnnrl rirnllnnrlTI nlnn nlnnThO
TI ThO u I f Ir ir in ir irAn Iroosfer n f r of ntnck win t hi hirIo4i > t trlo
rlo rIo4i Ml for M ihr h t plprtt Pi of iifirh uIt h pec1al ineetlnf a lInc at atnnon atna 1 1noun
noun on th CAll I tiny y of IerrrnD r llV CII aol n will willbr willit
br it rr rol1n r oprn openrI < l nt I I cloCk A 5 il en Ian Ib ard d duf oJa oJalr 441 441If
uf < lrrrmt lIr mr mrtJlI > rr I I1l I1llJltriI 1H 1HUllrd j
Ullrd tJlI 1 Nn Niseinto rm Inlrn > r r n ll In InU 1111 > n nIJi
IJi U order of tie I fio Inri ril nf ntrrctnrat ntrrctnratAI f qi51i
AI 51i I X it nllIAR 1 1 1 All Srrretarr SrrretarrIlli er1eCTTI crearT crearTU
Illi I III U Mil I iIlI HI I01IIVM 1111 lI PS 9 nt t MIKHICA MIKHICANr HICA HICAw
Nr > M w iinrnihf I nt 17th t11 Utn UtnTII 110111T
T TII mi rll ii 1 Mini PI fi I Co > iu TUP Titrffr Titrffri
i Mll 11 I S N l 11 Ml 11 11r tin tinir S Sc
ir r c Hrr Cir lir Ii I o I Uirllnt of I lh Ihl 11cCholIrr SIOC4 SIOC4AI I J JholI
holI holIrr 1 1 TI I 1 i I ISIs II SNS S fll CE UUIIK
AI II hr h fuM I til 11 a 1 hi 1 itfnr 10m nf r thr i ompany ompanyIT fa toC7 j
IT n 1 XX ill iI srrr r liri trittl n of llnnhallan llnnhallanii nban tIY tIYlhrI 1tyof
ii NIM Se loru N l on XXnnrvlii > January Januaryl
IJnn IJnnI
Ith l th lhrI lull m I in rite Cl C lmk I Ti nn m for nr r Ihe pur purir
I ir of V rir rletifli ilntf Iirriiot I I genii I thr II irantartlnn rrn llo of ofirh ofih II IIh
irh h oihrr t I tislriro ilrir s as fl rnn m > t it r tinucbl before beforotlr Ioro IoroI
I tlr irrrtlnK irrrtlnKThr ireettnCIThe In l
The Tb i i tis wlll 11 tiroj h tlt fllafl I n from twelve I h nclorlc < nnon nnonto onceI J
I to onr 0 flt1 o I cinch P I ITh 11 11Thr SCTier
Tier Th IIMM ir lrSflSfr n fr hiM hl het > li will 111 br b rtnvM I Jan Janitrt JnOf JanSTY
STY Of 7ili 11 lilt rft c twriltr nln rlnerf omen a and nd Te Teprnrl t tI 7leneI >
prnrl I I Janinrt J nil 11I lull at ten n nVInrk A 5 M MIlXNh itStk A Aok
IlXNh Stk ok I IIII IIIIT I1IITt11i TON l4erretsr5 l4erretsr5T1 srrrrtar srrrrtarTM rIf > 1 1T
TM T Till Tix r ri w hlll hIli I flflls Pf IIS III IK Nl NIMIIITI NIMIIITIIlfliTS MllKil MllKilI IIII 1 1Ilfilt
llillTl Ilfilt I 11 SC llllsiiN 11110 XX I Ni I Ion 01111I ni nlll ill pra prar rl rlIh pIneo pIneoclP
clP r nolrr Ihul Ih hr Xnn Ino1 tl Mrrlln nll of Ihe II Stork Storkhhirs
hhirs 1 lirr ltI f ill II oirin nr n rsns fir f hr n rlrrtliin 1 IIn Of I 111 111rrtt IIIOo 11rertr i
rrtt I ir I Oo ri IT ie cAr and I the h irantrallno irantrallnoif
if I i ih h oli t l i sIn in 00 S i IS m t115 properly rotno rotnoirfon rInniCci
1 irfon iCci the It nirriliiir I win sI III le I hril n 1 at Ihr Ib ufflce om of ofifr offnn oflpi
ifr i fnn in ni n V 5 C > lln Sf011In Iw m rnue In the IbDftoith thelrrtiffh 0 01In
lrrtiffh 1In h r llnri Sisrotui itMti in ihr h ht i li Ifl of if r New r YV rk rko rk rkv
o v 1 5 of fl Xrinr I IflCIjs I a she itt h It 1 11 of r January JnlJlJII
11 II I t 10 Ji o rlori rl 1 1 ihr Ih forrnoon Ir n nI w wNrt I Ie0
Nrt e0 loix S tt t lirrrm I rren M Ml lain lainMl 111111It 11110Ill
Ml Nll SCIY X M i 11 IIKN II efretar efretarliIsllIII tfa
1 1MI
1111 MI II I TKHKMT IT ITEIIFTI > TKHKMTloss ftFMT
loss I i sllKITIfl 111 II sff n I A IIKIM CO COHlrTrlnrfhtm COIflrnlnghim
HlrTrlnrfhtm xlihama xlihamathr SIsIlam1h i
thr 1 1h llotrd 1r1 nr f 111 Itrsnr rior nf r sIll hi > ompanr has has5 n a aI x xInitrrd
Initrrd I I it 1 uartrru lltldrnd 11 Its 1 Itlenti n1 of it I nr p coil d Ibrre Ibrre1inrirr Ibr lbrluerte
1inrirr 1 rr rni ttt l > w Chic h prrfrrrrd pr rrd tinrlc tinrlcHI ntI ntIr
HI f ir e rirnlnc nlnt > pa 11 itlr > 1 Inniiari 3 lOll al alhr asIi s sTf
Ii hr < ni r f fimreI i rnrnl Tr Tf Trill > l omcarit of ii r New w York Yftrlclthit nrk nrkh j jwIth1
lthit h hr h riixtnir nf I Intnl IH < n I loktuiklrre 11101 of ofeinnliif 01 oIferorl i iroI
roI einnliif i 1 P I II lirrrrrirr I r 10 711th = ifh to laio at 11 tile oTr oee oeeof tr i if I II
of > f > tll It rniti rr Tr T Trt i < i iimpair OlIn inna I iy of New York YorkI Yo YoTII Yorkrrsufr
TII pn pnI n nI
I I limilliS Ir Seeretery < < rrrriir r n > and Treasurer TreasurerNl TIu r r11
se rI 111remItf Cl 11
0111 7 I iIilIsl Nl 1IINKS Si < Oil P rlIrI rtr rtrtllIrIsIR NT NTNr
tllIrIsIR lIrI Nr 1 SCSI ltru k IVrrmhrrlO In IB1U 1111 1510TI f fTlr 1Thr
Tlr TI Ibanl f Hrrrtor I IMS II IA In I star declared drrUredrgular I1ffOdI
I rgular C I r < 1 l irlr i 111 11 lilrilil or r tVK I n S t PKII 11 CKXT CKXTil C I7CTaio
aio il i ar ritia 115 1 ll ilml rn1 TX T > l INI OXK J tlfllItL tlfllItLI Iftt IfttI IIU IIUt 1
I I lPi II iI I N r fltnlilr Jiiiiarv Tfi l 1911 rn nare narelolilrr hSreII
t lolilrr llr of II rori a oi t TirriTihri C ai luio IJin Trans Transrr T TI1IIIn
Icr rr IIKW S VMI It < M af I1IIIn lin C Pst < m nllr > rr 31 tain 11I10nd and tt ttiprn rOo rOoI f flIter
lIter Jan inr i COIl IHIPI COIlI
PI I I PI 111 PItFEltt I < t f tn R Treasurer Tr Trnil TreesurerUI
nil UI I 1lFSluiIt I II C AIPiIPAT 4oI 4oIT
7 l tasr rr T I llr N 1 lit 1 flee Ie 1 10 10Tit 1310The 1O 1OThr
Tit is v I lPitiir Mir lor 1 1 ti hr h oil Klevatnr r1rnrrh rletaniOn4O Klevatnrnmr1
iOn4O nmr1 rh l 555 cS I h 15 i to t 1 arii ftcC i tuartrrlr 1II1IFI 1II1IFIlnl dl diet dietI 1 1IK
lnl I h sn n Ih the 1yryIII IlthYEflIiii r f fI
i IK p K t ihr it I nnnn nMlr 0 1 tlP 11 thlt nftlil nftliltnuirt 1m 1mn
1 tnuirt in n 11 0 I It r Mil I C M C h Prrrrnl 1 e ferreti II Sim twkhol twkholn khnlit khnliti kbn
0 i reiiril ti lOr iri ii 1 1 I h i I I I h fir st0es tierember r rmo a aII0
mo Uri 1tOlPTfeog 1tOlPTfeogIll 1 i NK Trcaauior TrcaauiorIll
Ill 11111 ii iui 1111 rn i A i nUl < nnA 1 lA7 lA7I > T Tlr t t1
lr I 4nri llri ltrjLsrtnInt ltrjLsrtnIntlItihiirtk rinii t tlltfhiirft
lltfhiirft 1 Il t frrrmhrr Illrt H1O H1Oillilil r rCII
illilil 1 CII 1 rf Thr iilrrriiir n ihlt 1111 d Isv ilnuwl ilnuwlh j 1 1J 1lhilr
h irUr 1 nrirrl lhilr lit It Idrnd f fInn on i 10 r r Cominon Cominonito immnn immnnt
ito < t > af rr r id jiir J Ir hit IS ljt trr rnt not not5tjrt35 niii ab abrtirtjin
Inn t lit t lill 10 0 virKKhold lthold of recurtl recurtlfanJan r rcrajri4Janiary cllfo1 cllfo1Jnur
fanJan 3rd 3r 1 till Chrjuri Cb 1I will iIi be mall rrallr1C I IC
C J DILl > JH Treasurer
<

xml | txt