OCR Interpretation


The sun. (New York [N.Y.]) 1833-1916, January 05, 1913, Image 2

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1913-01-05/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

2
THK RUN. SUNDAY. .JANUARY 5,
1913.
f ' i i i i t ins .1 i" in
I 1 ' 'II ,' "is II I. II I Mill ' I
,IIHi , ,l I. ! ji'f It..- li'l'.ll llh
lit i"i i ri t ii -( i I- i,i -,ii f. morf
ni.i'i MM' ;.i'hi. Nm mil: iin" Hull ii
1 1 1 1 ,,H lll'l" u.i. .1 (.ll'l t,i .'i
irl.-in i., ,i 'ii. in vilm w. i" j. ii', ii i i . i
ilofr.it u.in'-i if,ii ;i i'i.ip from f i ,
niHii Hon(,
Mr. Kldcr illil iinl ! fir id :in " i"
faction nr Lmtuui1 t . .r iiir Ki'iHi'iiii ,ri
('xrlj. ilt Itt-r lit mum in- mi.i in i
ieslKli.tHnl lli' inlliutt' .1 Him "I
had been d.lfi r. in i f." Hut belli i-ir
tlv.lli In I"1 misled. helb'Vltii; Mini Mi,
a-i cnddii urlnir In I'Hil; llH' I'mindu
lldlll nf llli' pll'l, llr ".'.lll'l ll ill lllli
ll",.' llHll i HII'' I" 'I tlf.lt- .lll.fl' .i.l(i
iiir-nl. Tho llfp.iiil.i an tiiuM'M i. I'. hi
nothing to l' iiMi.Hiieil nf .il this i.ini
the hml niiililiis I" despair iiM'i. Tiei
I'f-r'" tntlii In I In- pulllnti nf John I'.n.l
-.lies when In- mi .isl.i.l n (lie llr. 'if."!
IIHVIll tlffll I T If In' 'illll-i l.l-!i ll "I lllili'
.list betfiiii to light." mis l In ausuvt.
ti l.Mi'i- iin cmiilil ill iirnl "i lino
e orybody flu Hint lite 'I'lltl .illllltlisl ru
Hon "III Cn lI.HMI 111,, I hi-Unl'l II ,1
2irilt nil" "TIli'V" llli' nl rl t ilntil
I HUM llnMT nf ."il'lllll'' ir.illnll which
r shrlr!, fmm niii'illm:." In- m.i ;., Hp re
'id,' iiijil'lnu u-dili nil-, inn' u.inl.il
hidden.
Praises Turin Hill,
Ho ' f M'tnif I In- I i lii I t iiit t tin- l'.. !:
.Mill let- In! Iff I'ill u.i- ih" h"M Mil I'm
th" munii-. hi Im-iv niM'il, iirnl
ho (pinled nun. iIumi'i' In prnic H. llr
URivttnl t li.it i 'a iui I i.i u I ct'lpmclt.i hml
tailed, a inn lit.ii n.ii."- m- Inpr
I'ali.itl.i m'.l i'?l, ini-II iliKiili" inrn;i..ii.'il
Mich till, it;- n llm I'.in.-I I . -t t . fin
I'oM.tl Su llies ball',. II'.' Iiln.nl inl.i
ti in 1 inl,i.i u hi. ii I,.' in. lil" nil itepi-n-u'onrlf"
luii.'i m.i turn.' . r j int..
lit Srrll nl', ,11 ll"' Istlllllll'. .I'll
hen Mm, mi i j . with i. ;. iii'ii.iiinii
nf 1 Ilf l'leid"llt I i l i i tl mil i fn ,
fioni iii'iml.ti ..- n. l t ij.t-.ilM .im.I
ptillliei f 11 1 111 1 1 il ... hl.llti' tlln jllllli" i -.
Mill" : '1 if ill In iii,mi.' .vl .' In, . Ii i n
IIIO Illl'l llli- I'll il ,il.l! Vi-... , ,1,..
.1- ll I .1.1 In- .I II! '.I Hlil. tin U.iulll
nm i ii" 1.- iM nf I In .i lili v iin in
nf In. .i,,.l.i,lli,.Ul.P. in f.i,. ,ini,n ,,f
hlston
M" 1. .1 i "n ,.i.u...
I'- Hi 'In i ..liv ..:
Ilniii o , J ,i, .
dPi-hmd Id. I f .1' iti.lii
Hir l.epul.li. n: u ;l
I ! AIli.--i.lrli. I
.. I! i.irillM
iirnl ili"trU-i.
) .Ilk ill-Ill, ix n.
nlt.ll'li- In lii -
'loin ill I ho 1. 1- II. .ii .i ii : "ill i ..nlliuiK
'II h." i .. ! III.' pi .(! ..f Ill ,-.illl.
n rm.l I i. i",!, ,i l.v ,.: ,,, t,,
I if" ' ' t i' .'tl .,! Il I'-. mi, I, hi ,,f ,,.
I ll'lfil S'lili -. wli , I, .., , ...luiin il in il niily
i iNIni; l.n, in 'ij.i I..'-'
I'ri-vlili-iii 'li.fi' h !.. I. ,
Pi.'Mil' nl Tiin'- iimm.i.-'.i) t.'tiiiul,-i-lfiiitil
nun I i "ii ii. i.u, : .noun !in i-.
" IK-l." im.I I. i :.
Witllntii .l -iiii 'Ik- 1:1
I .1.1 l'lVI"i
II -.111
tl
III Ml I'll ,1-1 I ,. , III - ,, ., .
nn-il ( nmpiini-iii n in - i .1 .1..'. ..n Mi.
npprt ol nit fiin'i.il ,.Ii-..,ii,m Hii.-r Hi"
lilP llolHill I in c-.'pi ' In Iiniinl H I' Ii ii.rt-ill i
mhI tiik.' p-iri in lli- nm ,.i,lin.'- miIi nit
ilio lniri i iin.! nt In. -i nf tlic nun
inni ili ...in Hi'i,,., i i i i.n,, f,,.
tlif do. i,'i.-il in iii ."i' i ,ti t .i .-ii,t.
til lilt (.VIIIL'- 1. il" '.li ' I I Ml.. lull..
'nil in oi... nl II. .. I i. ii,, I .l . 1 1 ;i i t i. -
no roi p h- -ni;i, 1. 1, ii (...I- .! ,. .n
ll f Ol III" Il , I'll 1 "ll.'.ll ,i , I,.-, ,ni.
i' ilin-f pni'n i.,i'. 'In .--livi'i".
-1 oiionni.: t.'iiiiirK. ,in I i,, ) 1 t-i t -
tiler ol' ilif iIiti'i- il ini, 'in. in'itiiir nf
,i n K in tf nil in. i inn tl,-i.,,.i,, i... a,.
(nliroi'iiKl.'
l I'li-.in -.ml .n -'i -i ,ii Hi., i.ur,-
.iirii Hint I IihiI t ii .-I.'. i".l tn Hi.. Pi...,.
noV ll)' .1 lulKi I" . I nil II V illlil u until I,"
'rlegfttml tn i.mulf lip. i '. .iniiniimii-i
i t Vlin I tiu'l niii i," -,iiil I llniiiul.t
,t "iiii i .ii.iii .iinl .tf- nitinliiiiilf in In
nuplirii". ,i- hmmI. In,' in Hull, i..l l.in r
nit flliiiiiii .mil I I. ih inn , ,.,l..il ,i llli i.,
linilll'IMI nl hi foil'l-t ,.Ml .! In'.llfl
lian n -p r In. nr. In hii. !i'.. I . ,i I... I
I ciMoioil ..llic ninl. 'i ...tin i, i.l.lliMtmi,-.
'.ilil 'town in .i iiiiiiiiiiiil il'i'lnrin n'nl I
iltiiniil(l hi ii'll m I finilil in iviiri th.'iii
it n I niiili'i tniiil tiii'iii I In ilil
n'llv iiiri.nd mil I l.'iri-l.ili'iii in I...
i lAOItl ll III.. '.Ml lin... . nf I n!!l'-r
ml tliiflfmc il lii'i nm.' '-'alil.l ini in- lo
ii4(nriato m-.'li .-( minimi. -Iv ii,.--.i,"
ith tin l-aitfi- nt Imiii li.iii-.-- ami tio
limllllll V tli.ll i'itlrii!li-il e.n It
I he I.'uIhm .r Imtlt llnii-i'- i.i. 1,-p-i
.olit mi-., mtliini.r. . . .1 1 1 h.-pniiin ,m-,
".on "liu nir.ll m . in ii i i!...
w,ii-iihi,iii.-. ,im I .... mint in, in ilii-ii.
ii .Mnii'it i nii.i'iiii" ii Hun l"i ti. llm .'ii. ii i
iioni of ,i nun In-r nf mi mi lili -i.u nti"..
In dome o. In.noioi. I ,'!. lu' in-'ln" inin
iippofitlon to ,i furtmn nt th. liopnhllr.'in
Pilty Hint had l.i-oiin. u . 1 1 v--n t mid il-
linrii to follow tlm Icfiilf i-tiip nt Hi, doiii.
mailt niaforlH tld Imtiiui I, ml mm
nnrud mo Im tlic iiiiiiiiii.itnin ninl -.mi"
nf t Ilf older leaden, had nppiiM.d me n i.
ho I god tliut I IimiI in inini" uiit lieiHeil
Hie IllHirtfl'IH- hull fill fel'i'll III" lltrlll In
Ihoir hilpport mid li.nl -."I rendered tn ll,"
Cnlar Ih-pnhlieaii oi uiiiili-Uoii mid hud
lll!.of lif. nine a reui'Hnn.il i i i- ill.'iUlilt
lor nie nor. .im I look Ii.-kU, In -co hnw I
i on Id hnvo pintmcd n dirTerent rninse. for
ej'opt In thl- nv I 1'iinld nni lull., kociirod
lio logiMiilion Inf li li.nl heen iroini-.-(
llorilf. nl tilmlnlalrnlliiR.
l!iolt!C hliel 111" lircntliplh
noiitii of hi- iidnilnlHiiHtion. tho I'ro.ii
lout I'ontlniioil.
I lioro In- hoen no -rand-il . nunc, i d ith
io Ailniini'.lrntiori Mv mir mti'i i eniliin
n Hoiitli nnd ( -1 1 r r n I Xnn-ri. a m. luive
mntrihiitofl to the puni o nf ilin unrld in
' ndliiB ri'vo'iiiion- and in pi cMmi im; -nir
'I'ld u e ll.T'e . Ill rii-d till- V nl i. nf t lie I 'a till 1 11.1
i iinn I i-mi-ir!' imn in a i.oihi -n i,- ir i mi).
plolinn Hint 'lie llr-ii -f...l in.iv prie I on
'li hoi-olll of h lirnid llli i.llell Irolu llie
MUntK io ilio I'uiiHi' in Mi inln-r of iln
'oar. on Hie innili nimn er-m v nl ihi-d.iv
flKllinn dl-coveroi the I'.l. il'.i
I'in.illv. nl hour" ' ei, filed nfth in
Hir Hhado" ol a reeoni pnni" ihirmi; lie
i;ur of Hiii. tihiiiM-iiiitimi Iiimih'..
I'Ufi revived cniilidr'iire Im- noiirneil, 'Mile--proml
proaperiu it ill haiiil, Hie ileinu ml
I or lahor i- urentei limn e ei ninl Hi"
. niUrd of uarm lor a1 1 i hn.et ol l.-il.m
liiflirr Hum nn-r helm" in 0111 In-ini .
Nom. iiiider Hie-e i mm .1 ion-, vhai wIT-
HlUl impeded 111'- prillM!-" .M il i-Hlldl-
lo ninl "lull UN- llm ... 1 1 1 ti -it I ili-ii.ae
(' ulll.'li I died- I .nil hnpi'liil Dial when
utorinni. i-midnci their po-t inin (em
it mnj- he found Him tn demi." win due
i-iron ni-lii in OJ m "i rtlin li I had no mi
koI mid to ii politii'il iniailvHin v I Hi h
I i (Mild hnrdlv have aulii lpaii'd m inniilnl
lull whotlior lhi he true m nm, ei en rii'iidlv
rrjlh'H Hro ahle to pohii mil per-ouiil re.i
-oiix nhi- n Him ihmiEh I went in
I alto wont mil IHi hu ne inn inrili".
II 111 1)0011 I'llM'gltl lll'.llllll inn Hihi I
yn n ari'locrai, nnd thai I lime no )-in-..Pijhv
with the loiiimim pcuple, hihI I luio
Kit iloulit thu tliio iniiTi-K-iiiii has k-nii"
"iiOroml (lll'l hu-. .'ti'. deep in Hie inniil
many tiooplo Sow. I dm. i Hunk n
"js'lruo I think I iiiii iih - mp.ithoiii unh
.;tl) omiIOII ieoio, ill enrnei-llv ilo-irnilH
Jnf their hiippinoxu, in nnxlnin In aoe Hint
jjitf Imve lu-lh-o n( coiiloil Hieni ami that
-I'liv iijoi hII Ihoir rlihi" under Ih" Ihm
-n( tho i'iiii'IiIiiiIoii a I'lllv nnd iihioio-
utliiili1 h anv one ii nidi- he 1 1 1 ii i in mi
tt"'riioi demre tu ninl,e Kiiveinmonl cUli mm
line mil Hlwnvx otphiiiied Hull I hollow
. it to nml-e Kovi-rmiieni i-nieieiii i- lo
kJhroctly in Hie mlore.m of Hie i oin-
-ItJJIi poniU''
JiTl I'rrlnil f l'nrtt,
,tl ,'( I'lllll-I ,l' "HI' till- I ..I'll' Mil U'llll"
tj, pi inil of 1 .ii'd ii iri i ii i i hi im
molliin: 'MUmiilil" -'lin'i n i- d iin il'
Jlllllrli 'I, lloi i il"' V e h.i e ll' , il ll i' iin:
rt)ii un imn- -oiii" ' "' ' 111
:Sp" ltmn'lltio i'l oliuiiiin'i- il' ill I'lHiinn
?5pt'(rli)lp ovl. jind Imiil n-ipito imi f -i :in
3isifl "li" u whlr'' '""nil'"' P-nple
IAKJ&WOOD.1NJ
AN AT I KAMI V"' I At. I. WIN IKK
ii --I'lirii ni-,(iin AMiiNc 'i tin
I IM,.-' ill riK ilf limt'ifulpli.imtr.
I i.u ii h fiifii.r.. fin.l ..rr,v fiiipuriiinltr
for mil. tic ir rof ft-af tali
LAUREU'ePINES
KfOft i rank I 'i' n- Mr.
LAUREL HOUSE
tlS
h-v ' Kitii MifMPtri f,n fft
I fit t( ftif ?.rtt r'. I II. tit
CENTRAL R.R.orN.J.
Ml
p.; i i-j 'jju , . -iit-t-j.ji.ijii"
'in" tn I., i nin" li.ipl'ior Hio .nor ninl llc
nin.i.t-k,i ,iie In ni pllle plopol I ittldlfa-e
-ml. "Inf ninl ikiii'Ii in nil nf the ilinu-e
i i i nl In I Ihtmnh the iione.
'nt rn ei iiriioul Ihe pi'i'iiimilHtinii ni
'llllOII I') HlllO. 1 1 1 1 1 1IL' lh IV. llei'lldfr
'im ditn.' mid m.iiiv ol hum hi impr pei
mi'.iii-.. Hu. ir. In .i inliMimi nf Hi., huh
I'll.-, l.l ni rl. e unit lelmli. hi iiiniiHeil
ll lei'llll.t in ll-l ilidlll 111 ill .Hid "! 'Ill'
I'll. e In i ii i ' 'I 'i ,li!d ' "'Hi I Inn lii.iije i'iii
'Hie I'lipiminr nl llm-" vim piiidttoM! the
M'i'I tniiw ,i. I'lll.ir I'.'lle.- it M.li t Idiik
and n i"iiiii,!..'e ml .n..im. all le- nienti
Ini i!i'timiH ninl nt 'mi el it uetilnl .i.iiiiti
I I hei. i i. ihe miii.'iii.i ihi(.ii. i"i.i
ll I ti" litre ,'if.lnlliil ilt i .'nt: ii ih'MUe I lii 1 1,
'in I'ltni tin. i and .lnl.iii lilnii . i'ii.e Iim
I heel, ,'tlini. ri) ., l'ni-l i illnmeilihiillir i'llele.l
m 1 1'.- i i ate I I li" .till d me Hv niilvci v
' -"I I I. I, I ,. Itlll I. lllli"! I'liMI,. Ill" nil.
I ..'M ill, iii i I liiain "ell in do p"tiile I -i
- In. hp-.-I on tin1 Iiil"i M'hI -'ll'eiil.i: .il.ii 1'ie
' -uii'i i.'d i tr". nil. 'I. pliiil'l-e .m ."-i ,
illiil -ii I'lton-eh "l.lli.i-l i-ll" .In -i. ,1
'wnll.ei l.e 'iime Hml 1'iev In-e ll-elr -..i-e
!nl m oi ii n i 'On a- in Ilf i'iiimiii,ii,'it.. nun
t hot nl iie) i viliimitli"' al'i-ImIhii .11 Ini
land "itf"! .llm." I.ei he Imn.-i nl Hni.e
, " Im ,1 1 e ten ih-t'.'i. h''il( m,'l ei whn i.i .1,.'
I Up ihe ill o.ll ll' i. nil .' ' -it llie 1 1 minimi p.'iiple.
. I . Hi"--' ei ill. i. ii. I- liimt'liT. lie nt -.'.'-
' l.n .(.T-titii. .tl1 I l,e .il !i 'e- nf n
i.n"i'"i.. i i. t 1 1"-I nr I he . in. flint n. n '
; of Ih" pti llli dep. l.di'tlM 'llinin th"
J luiM- im.I'-' 'I., r nil-' rMillnit hei o t..'-
"M ff .t'l I t.i- he ! In Mie lm ermiioii'
.III "!'! till f.ir ill tleii,. 0 I'm!,"!
Nn I am .i'i iii -.i ' Hint I haie i..,., -..
ili'faleil Iinl I I haie had -n imn h i .
tin 'Mill a ,!.'! I ifin "i iiim-ni In the mtmii.i-.
Ittti.'tn ol iii-'i- e. in Hie wnrnllik' nut (tiid
Ini Hi 1 1 li v i i nl ii ermiieiii , n in ( I'ln li ,
i ,' i"- .imi ,.i tl nm 'n initl i' n tfni ot miieji
li.'t'el -t 'i-lillllnn Hut I .'.'lliliul -inn in
-i."u'.i. n.ir prn.iii-i' that iinl eiimii'iii ii" ni-
li a li leineill .III nl I lie im It. nl lli) ef'y, -.11
I ill ...,tf.. -mil l.-nn1HI.e ,1- -el Infill l
j pl.i-p i I .-(- iif lll'l' tin I- pii'
he t
Mi l
It tin tie of linititr.
I
iiililii-l mil mi - f 11 11 n; 1 one he, 1,1
uiii -I'-itim.' iirnl hml- iiimii.'tt nm -1. ilai
I
e 1 III 11 I ei I t'itl"fl lll"llt.ll elli'ltf tlnn.
, the I, m it. in -Im' 11 t ei th" mole i(ier
Illil .1 le hi. ii'iih- ilf lli'i'lll', "ll nlie hi
lllli. e i'l -li" 'an! - of the imll)t"lr, dill.-
I one hi oil- 1- a 1 .'.'( I Inn-u ' . pint o- h.1.1
( at in mi in -r 1 he 11 1- 1 11 tut n m 1 1 it e vent-
I ll'j lll'l 'J ' I " l ' " I 111 t ei'.l I lhll a H f I 1 1 1 . 1 III I
lh IMI e I
I lllitllel Li, '1,1.- nf Hn- pliinl In. I n I
H.e leil.1... Ilii-ii." 1,1 ll,- pie .Hid 1 he
I III- 111 III - t.il Hi- llil-lepie-i'lltlitlmi i'r
IHi' mnlii-- ('' 111:. einf.i.d in pnlm. .u
j I li 1.' It. "ii i.n a. a indue in lei. 1 nmi
1 I Ii plilitil'll 1 nt til" mdill.elll ..lid I'llilnn'l
t l.l
1. Illiil l.il.e III e..'il-. e
ll lleeil- uveal ami -i 1 i.-tl
Ihe pulillt lit tlllil 1- e.
the .llllll I - 1 t Ilil-,-, I. inn. -ll
1 I ltl- 1 I ll" p'lhh. hale
"III In e-t.ll' ite ll'i'l We
" al then l.n lah 1 I .1
life. l.nWClel.
,.l,,!t ... . i I
-lit. at 1 . ,'. el
nl pieiiiiln 1 it
im' I li i'ii '
1 he I hlliw 1,' 1
nll'l.t Itll.tlL" nt
tin- -ituatin t I am
I nils In Hie lai t- nm -ami
11 a, led ponp'n
e. w 1 il I hill a - tine
I ,,v! H." ,-.ln-
I tn p.hel.' thai lll'.le len ri-fnilll ll.l- t --
I in mnnli-li.-il in in- .iiuuiiii-liiif Inn I Inn
J Mill i'Vi'1 ll"W flnm (Ml nftempl t . pn' 'tilo
jirni ill ill ii,'."i.iiinii the prntuloet e hit li
jillt;i heel Olltd.. I.. Hie enpe 111 feielii
Iti'irtv I-' ill'-in.- iiiiil nn Ihe -1 1 111 1 nf .1
I iol'i-III'iMiiiii iif Kiit-iel. ttil'tlljli Ihe 11
-11 turn main n' H.iieinineut. llie III 1 1! Hi J
m me run 1 1 11 ie 1 ii i .i . nn.'r aim 1.1 ' tie
p., m iimm-raie:- tu-li. uml mi .iiii'ii.n Imn
" " ""' '" ' '" "- I""'"'
111.1r1.nw imiii 11 11 . ...nn. . 111111 .1.1111111111.-.
1
Iloiull.
It w ill lie nl.-.'t l ei, theiefof f , the 1 hull
admii th dt'iei't- tu ni' p.liit u uiiiint
v' tin 1 1 made Ini III v tleleat Illil Hi. .e
v, ele nt lie I le l-i.t. L.l ihe te-1 it In l.e Inlllid
in tin .'eiieinl ..In., a! -in, iii. mi nnd I'i Hie
eitt.tmdlliJI i i I. -'.uii-l.ilit't ii 1h.it e. in
'he hull fililll the He il hill ll II I'll III etui
tl I .'.tin. it inn nf ihe I'i. mi. ne pi n
III Hi enill-e nf Ii, v li.it t viir. I have 11, id
tn elllnllllti-l II 4""l lle.il ill petilli;il Im-
lllli: llliKh vva. i,..l nt it-lpollmii i eli ept
-n tul a- It vn- din-. t,., lun.llil Hie lleteat
nf I11ea-i:e Hml I iv, i piesiillL' for tin,
pulillt- lieltel't I Itele i-v n lmlitltf loll til
heeollle luipal n-iil iilld till r 111 meeting
im h iinro i-,in,ii," uppoMtliin tine iott
Ht lli-l .1 leimeaiin- l.iwnid all ho ln V
-iii'li a . o'ltomptitilo pun. tint Ihe Kie.tlest
11 ,l-.1e nf etie- lv 1. in -eel, II it I el eip'
I'im iiktrillv hiim;,. nhmii mi iipiini -I
1 1 i t v im te'alri Inn ir v on nn a -Hoik
111.1 il of I'llml -eit-e will 'e-'l l' liee-H wi-l
W lion Hie op! ml r unit I i-nun In eei nlpe (I .
I lit- piT-iiii.il leeliiiL. aaiii4l me mi Hi liati
nt .1 liullll"! nl Moialillf rtlill llotiro-eulli-lil-e-'
f.llll III he llienilter-ill llie tiarll llo-lli'-
le-. ttperitie. with Hieni .- a -.iltiiitiiti.i.
l"llhi tol t I'.,' tlllieil ill.-en-ln ll Cla-'ltle-I,..
In t'-i-l III., I Inv (.nmi: nut iit tlllli.' ,'ltlll
(llli nf p'lhl" hi" 'Mil felimve Hit. iMU-ie.
will euil Hie t'al i phnliia thai liin tfni etne.l
Hn ai'imn (il m.nie m nnPi.mi 'ill io-lnnim
Illl'l will lili-l In ei-i lllii-e III' l-llili- lll
I ale l..."ii . an -ei I hy p"t -niial r".i-ti-,- i at In-t
man on iti in. i.' I here i- um- h nl
1 1,,,
.
pel .on il iiiiteii v h.i' i . i ,ill". lii"iirv.'ii'
I fepi'iti '.ha' t ha v.--nun i l-i . In'i e, 1 1, if
I im out nl npl' " with deep liipei'i.liiiii i.t
III" htlltnr. have omiivt-il, .'I'h inpi l-'il
unit ii id Hi I Ii" Miii'i'iefili penpl" it lal iv H li
mp nh' leellllk' of lilllerne-i. ln.'.'llli.t tiliv
mie I Inn ind -hull reti.m it iirv out no'
ih'-ir' in mv i.itnn ilv it- a pnviiie iiteu
In in-ip ii i x iimtiiii .imi in1 lel'tiw mill in
Ihe flfill'tfle flit ll," t nil' lllll.lliee ill H tree
elle'lr.e u"l "I lime i' . llllll III . I llllll L' I ll'l I -
iidii'il lihi'M' and - iiiiil ill! Hip lii"tll -i
tt.it a i;oi et iiinefii imi lieiinw npmi I In'
people Illil i-olllpo-e ll
I'lltlv -lilt n I'nr.e.
I.eai nut lilo 1 iiiniilf union of Ihe per
Knn.1l a-.p 11 of III defi'iii. I'resltlont
Tafi turned in nn i Miiiiliiutmu of tho
Itepiihll'-iin p.itu Id lontiiiiii'il.
I hi- ham. net win ipfeti 10 ihow 10 the
idiiini' th u Hie Itoiml'lii nn parti' I mill
a Imn In 1 liu rninn 1 v l.-r k'i""I and thai II
i( tin (hit' nf tliut-e who l.ohove Hit to
l!HP leiinni Im lie I1111I1 thai l III th"iii
We weie I.ellliUI ill Hie lull Mleetloll
e ran thud ill Hie line U hi 11 it lint
in (pither here with hi iiiin-h plnt. uml
wi'h "1 Unit of I'm dn-aippnuilment mid
liUllillutl mil ililtpn-eii tt, !!(( nllipfltiv politl
(.il ilm-tei' Ii it not that in 'pile of the
iloleal lei'urdcd n' Iho elrt'tloii ill Xovoniher
ne 11 1-ie t-1 til 1 11 101 miit- 111 0.11 in it mir 001111
II' ft t, 1 11 an iiiliinui-nriilmii wIiook iKilin)
uiinlieil llie -appiln' of Hio toutid.itloti of
ilemnei.'il le. 1 'iii-lll'if iiinal. lepipfnnlntlio 1 enp ho pill 111I0 Inree 1 In nin-'h iho 1 imvi'ii
Km ei'imteiii , iiliine niienl" to th fiooplolilnn or the iiallniiul 1 niiiiiiillee I-' wliieh
weie 1 11 1 1 'i 1 I.t t ni t lo iui,iie ilam iiulinil I tho rotlncl inn of xunhorn ri'p!'' -"iiifiimn
Hint hai hereioloin heen Hid rulllhlK of would ho .eenroil mill a lim e. 1 l l 1 1 1 . I nl
I ... I . ' 1 1 .1 1- nin ei nu-.-nl j firlri'llnu tiin iiiiidltl'ile Inr l're-liiui Iii the
'llm ii'hiiP ol tin ( liicfiso iittiVfiitlon llnpuhlli'uii piim 11111I1I In neineil I
"a- i. Hiiihiph Im Iho liorimitionre of l',e- liavn I hiiv nhloii u-u In 1111 .' nn-llmil whu-li
inihlii'iiu im-illiilli-n-'. the linpnrlii n-'o of nh. ill he mil I lull i um 11 roiiiou Sot mm
hh h i.tmi'it he eiaccotiiiotl, ninl I nlf.li iuu or uivitut up llm p-irtv ll Ii the nt 1111 1
lu tiiiilin-l'- 1 In. 111 111 tint thai it I n Iriinwn ph h Hull Hu pull' mlnniiii'i tli-ii -limilil
Hint wo meet In mi -pirll of rloipair, lull
I 1 i Imi lo ii iiuie 111 n ihtnrv for ln nnd
I oid"i and ti e iriitltmlmi'. haniloil tjoivn to
IM ll nllf fntliel 1 Ii III". Hull WO 1V0I0
, 1 lot "11 1 i I at the pull. In mir old tllii nppo-
111-11I i,e llentit' t.t'l parti
1 1 - -1 I. I '111 1 -1 - . a 1 um i,nmii to -. or U
-it 1 ,iir.. 111 In' ptohletii of i..i till; inui 011I.P
mil hiiimu n Inn In itiiwiiiit tut'v It I
pn..llile In rll.Hlgo fi-itii - ,iei)l of pro
lei ilmi for ni.niiifm lurd Inihutrlo In nn
nf II '..rit1 Iin-! rmii' iinl Iti'ii' 111.. ,-t.'
Mm Imliil I , n ' hoir ili'l i in "ii il ,'
mil Imllmi; pi mini Mini nr In". "I mi; iitfi--
I 1 1 In Til" I hll i' ll' i' In n li i ill H'tiiil
j In i-lllrv ilil' i I' . 1 1 1 w- ncnil fill" .1 I" " I'lullillf i
.iinl e-nri I'll''!' n I '"111 In- il plini Ii Ii l
In fllllinil .11 ll;l'n lli mllilii nl llli' Inn i
liili' nl Ihi' Mdrli li Mniii'liMv I inn in. . i. n '
' I'llltl ll.'lli". II- Ml'!' I 1'- Hill I'" -II I in
p-Tinil tlotilal nf hiiv I e.i'iiihliin e
f-'ori-p In iintfiln Hot, rrn inpnl.
I ho fuel Hull Imne n- h're i 'hai il . Ii
e eh-ettmi Here i- er" ,1,'t.ti imn . n'ers. an
rro.liirllile minimum nt lh IVpulihi i
lift . 'iho lire iii'liniiie I In nnii'iHi i
fiii-eo in I'te 1(111111.1111111' In piinet.i in
i oi"!i'utlm.il -inii-tiiliiii m -iml -i;t '. ' t-n
"T II ll'Millll nilull I'lilktlilimiie ll'l.li '-i t I"
t he aii'I'iiIImiI I'tnurivl! ' Hal' - ih' 1 t'
Unit l.'.mi.iiiin we mat- perluip-1 in i tn
ll, 1.1 tli ( (i .' l, til l' i e' - . n r- hi. 1 1 ' . itxl '
ih i nh e-en mini' lei-iii!- d. - .1 i-e 1.
wetr llepuh i 111. s, mpmli.n i( It - Ii
I'entihlii 011 1 a m 1 1 da ' o anil i;ii fin nt I. il
Mito'l lor l( W'.-oii tfi 01 let- 10 -I 1. 1 -.1'
llllllijer n! Ill Con- 1 ll ' . "Ii'i'l ' ", I it ,e
11" 11111111I ' 11 l-e ilT Ifl-lilllllir I'm I ii" .ii'l
Mi.e--ii..i I'i'l ' li'lee Ini , ,. -. ' n "
nl .1,11 i lei 'ii-r'i lie 1 eiif..,. 1 a . . m,-
l.n .IIM'I, al niili'l4, "h' 1- -i. ,1,- ' , in
w li.i'h 1 i 1 1 u In
e at e mill 1 11.1 1 1, , 1 - ,1
in".'-li'l"il plni'l et.il e l-ie-i-me. 'hi . i I
hl-lly ll." t"i'tile llinl-e line ti'' t.tn ine
nf-i Ini i-.i nl I en n 11 ;nvilil'i,t . hal
ih.ill eiii im 1 pnl p the punt tun 1 Hie I mil. n
r pn'. .-ii. Hu.i -li.h ititi.-iii' . .11 il
1 . .' 1. e. 1 ..'.. e nppl "--Inn 1 1 ill -li i . ...t '-I
'1 ll ml- Ifriin liii-me- - -11 il -. ml 41. ,1
j .ii.-'i" tiiniiiieii 1111 illflliiKftl -it t llm h..'l'
I i"t CI11, man 1 in. 'ini.'- n! in. 'in', i". We
. 1 i.tl.ii-iiit..! n all-. ..ppinse it i.i I i.iliipi 1'!
I Hi -e ,d"il- nl -.ii i"t- Hip 1. h .- i e 1 1 ,-
l-'iid l tint ,11 ihe m !... inv i'- -in Ii
Illtfhel ld"ll- lolilllll a Mil'.. I . vol nriieil
I In imi.-i i'ili. ilriii tlinx- wliii li line
I nlil .III. "d. t.r -,i-ill tint lllto.' ,in;i, 1,1
! Im I'li'nu - nf ".' anil tiie i.i'nill.' nt
1 L-"i rn'ii.'iif 1 hii h iii'ie Inn, n "it, nr. nl
, -ii'i.i il,i,ii-in,il in jii..l -;mi.'i,
Win. . Iliie Hi tin- ple-elll (liilli inli
. Hl.il the I'l n'i .--n . pllit' l-ie-elit 1 ' il'tt
'1 in 1 Mil ii.- In 'iii Ilia! hi'ii,.in 111 1 11 10-
. Im- -it 1 hmme,! tlioi im teht'.iliii i- ti..( e-
'-III) III lilt "(1. I. ll In pieM'lll oe lllatl Itl'l 1
( tipple. -Ilitf limilhel nl tn ili-.i,1 ,1 t'.iml
.11' nr im 11 tmlii n,'i' '-ini; .111 'l.tl-i itlii.il
' m .1 li Mint 11
I ll I- -.lid 1li.il V llMlMi-l till- ,.1-.ll"
ill W ' .thMllt'e thai He mi mm 1. til IMI
I tin Mini!,. I'l ti'lici wiiid. H.e ini-'ei-
I Inn t Hu. t tl Mite nf t mi. ni it . 1 ni.
piM.iHli Well. . . tie. 111. (il It In pii--j
I I.U tlpmi rt iven iiite-lmti. dli-t lll'lle
I mmie'lnie- mir w and -mm'tltm - 1 lint 1.1 1 ,
.11 tilth ni" - 1 rmht ll the m-iPmh
nt ""I li'tlii'i- ,t',il nl Hie imn' Im., nf alil"'h.
ll I'l'll "III' hl.M' loilk'llt mi pnp'llrl fiiM'lit
I lliellt lu- led In l lie 1 1,' I . n i .1.1 11,11 Ili'i. .-ti'iv
I f- heme id 'nMiimiielit nt m.i ihnilt .1. pit
III llll't"tli In the lli.l.ii.f .1 . Ill I lie Inn, in-
t'v nnd Hn 1111li.idt.il. ..Iinl i Hi Hml
I
htippitii-d in r em .or.!, in it 1 1 1
! Ie,. Hint ti . I 111 jo Im- 1 ii
I tli el of ma inl'ti.'- -n li-i
! f"ii l-e Hi. !' rout, tli.-ii
. ci-eii HI M e tia-l
e ti
1 H
1 tin 1 Iml -
mi'. II .
till. 1 l'c
Itl'll'l.
.- mail
Ilt Ki'i'iltl 1. elf . ,
It v 1 i,..d .11 (a. in nt tt e
I II 1 1 I
hi '-nit 111
m t'-i'ttrjil
I'm I nnil
I 4leeii'1t llllll ll Iv . .111. I liil.lll
I 'll llnf In h.ll III. Ill'e tliille
I fir Oil IJ. I- l.elwe. II I. Ill, 111 I .Itlll
-l.t'" I did lint -llli.l't llie III
II enl I,.'. j'-e I II it nm I 'he. .' 1 1
I dn i.lliei Hiaii 11 ,il.e a iaic-, te
. Urn- -leadi pt te. and pre e: t ..
'.'Ie.1- tlltljeiii-t ilf lil II . ;;u
iiiH' iiiuii
-n.iild ,
ei nil itd
!i ill r on 1
' l! .- .I'C'i-
lliellt lllli am ed '1 11 II t-l.t-ire.-ilM. le nl er
! M k'.i ' I'-l tl.e t.ep'.ti! 1 jill . a l-lli'l.tte Mlh H o
1 I. 1 mot - wii- I hat Iii li.nl I.i nl.'tr i-llit.icit
I Willi tin- lllei' nf ' id 111 in if t '. pi 11 e- .11 w in. ll
' I. If Itiel -'lid the'l ptnli'ti . l,ll l.llniM'.
nn-li fniwatil In -iit.ii 1'ijt 1 .t.i'hihil '
j liei-a .e Ilt I 'le liem-IM V l.n . t w -Hid
wniiltl tie innteited i-polt diet .1.. in--
lllllj'e lelh.ll I' ei '
1 V.4- Iinl el el. Ill t,'. it ,'" fl.lMli.. l-.l I'
'ill" U.I t'.illipiiltf n to i III 1 111 - Hie Vol. - of
liin.e -.In, iiii,t ih. al U'lt-ie. ' 1.1. Hie
I f.t i.ifl'd lllHl I'lAi Attn l.ejrd .o'dit le
ii 1 liri-.i -. .11 . ed tlt.aiti tall' 11 Hi
;..np'.'I the 'ii.-i.n 11 Ini h Hi.-' Iieiii z t.r
d In nil-r until., il-d imi it." wl,,',l
I 1 a 'ti pa I CU I ll'l-l ' 'I I e il. I i I e-pei I III
i ,,,.,,. , , ,, r,,, ,M' n .1 -. 1..1 , ,
m v )h, , n..n nr.- "mini 11, I heir Mile- and ;
! -Jill .Tt ii"lil.ll ii.-Iii.Ii-. In illl'l,.." ami li'.f !
.,,,t.ii hi, .in,., and I- no I." nlm..
1 "ri" " r."irei. 11
r-tiiKi 11 iiinii- .ini1 11 in 11. ir mi'i .- 1 .-,.
I inlet, il ll." f.il,.ti II. il" the- --n't 'iinl
I tl lhf"rt Hi l.ll H.e I'l-lli e.-l ill lin.1
j w llll'h the .if 1 i.-. l Ii e eli tieii
I l li II 1 1 l.l 1 ll hie. lie ie l .1 1 ll I 11 h.l M
l. ,nl" Hie" mime', im vi 1 .. ' 11. I..., 11. peril
lhllil lie i-alled llplill to il'-4lll'" 1' Im oil.
!w. .illd nh'ei-1 tn H.e 111 iini-il in", liinleler
' ilifMi'-iP 11 i",t-iii In. in ml, 11,11 i,e tl ...ii
' hi.! vrt."ti If 1- 1 nlMi'leleil thai m'i I. litem ii (
I '. Ill mill he . it '-! ed In tilt, inu .I'.l 1 1" I'M In I
ern- tpeie I. jiiiiI puttini; it in n 1 1. J
pot atnl til-it il .i . inc il iltnul i.lOe i.i repaid i
liilli" piuileiit.al i.ltiie- l.e r.n-bid" : kp.i J
Hie det-tl IH 'im. thai 'llli mt.ie Kt liiv.nli
pr .i'l i'i- til .i.1 ' ili-.j - in It 1 1. eilt I.. 4 imn if "i I
TnUe Inn, iiitl.l r ' Until r, 1
' 'I III' Hit till, -It' 1 1 ill I l.l lie-f i.ivin vf ' " 1 ' lit ,
ilf pinpeii' .ml ta..c ii'T.-t. t ie tntiluf Jin
It" 'inilllfl 'nn, Hi" l-nilllf Ttn fl 'I'l'v'll.in,
Hie t'ltlll-.l" lor tt-tt -liv Hill - I -1 c 1 1 ni li" . '
loll t.lKe iiwi'. the ImpijlM fin iudust-'
mid -(-IT leiltlt nl. 'ni' t.il.e aw,v llie ini- I
ll.e M till ll IllM tiliitl-t tj." '.Mir'il ll l jt I-.
Ilttf t-wit,.l ih"lil-.tnrj nl rl, ilt i.tinli lin-i !
how li Nn nthei Iheniv Im- i,iil-l"d nut I
an.) ha- il-- nii-ti-ii-il "- 1,-efilrr
hale l.eeti lei-i pto-p"-im- iii itp
comil r- ami leu luippv. uml ieiv im-vl
tlee lli.l.i tipnle-'iiiiii. Ill the n.,' nl the
il.'IH ll tltii.lt lit tn, l.t-etly. iii of nm pinn- j
"tn. and sn . lei, i mil ;..t :, ,.. t,,.
"ilint. linn itnii tcieiil mil nt mir iini-itii. i
, t mini I iimii la-'-n inai we have i.n..i i.i,
lielllo Ihe -t I ih.;iim Hml weie i,.',ent, in I
the p.l-l til ei.tallsh Iho-e I iif hi k fi lid -ei-iife
iheiii liei'iuiil i inl.iimii In nt her wniiU, no
I. Hie laid rill llltle l"' .l-IO'l III f.-f IllT
m.il iu' tn" 1 1 1 ti 1 1 1 ' 1 1 1 1 it i a I htritfttiiiri- tn
ple-erle In ll. 1 1 Iff llhl.'h mil ft II r l.l I he a
iuiemlod tn n'. iite Iii th" I . 1 1 1 r 1 1 1 i i . 1 1 that
w. tin l.n' lenhe llm' nil m.i tlii i. nt-.
dependent nn Hut leri im 1 1 miieni , ami
Ih it the lit ii ill mi i'i"iil m umdii'i il, ih.it
. llllll Ul e vn, hei-mne Mlli.l-il In the ll.ll'lf.'l'
til a Ivianm eiiiim nl an imli'iilu.il nr a
' iiiiii. il il v nl a in'iuiiii
j --lllllil mr i-ri.iri'l lllli,
for
I h" IJeplllll'i .111 .lll.- sllllldl '-' illt
lei tlttli tu Hie It'll ilil'- .lilltlfl I ie., fm llie
rei eiti Inn ol fin l'lilllii'm- anil 1 In . Ili-ht
eiinienf ol lln l''lh'imM lor . ni.!treii
1 ed .it ,i ton , Im iho- "1. imi hi.
wltlih
I Cil'e the penple Hit lie.' Iip..itt f .illil 1 In
jelpleii their piefel'eji' e, lor ll'l r'e.illt
j pr. 11 1 1. lil measinei v hleh Innlv ihiiiiuiii the
j Mil ilf Ihe I nil elilllii'lif In ihe linel of III'
, oppieiied. Inn 11I10. e all 11 mii,i'I Inr Ihe
, piennrifiilmi nl Hie mlli.i'1 nl' pupnlai' um
; "I lllll-'ll' II -f.lllllii lot Hie m. inn i. in. ll ii
Ih" tittlif ol all. Im Hie a-rcalc-i ;.i,.il in
III... me.lfn,-l linuihi'l, ami ll le-ln-w- Hial
liioat' I'lldi tile all'lllitihlo thiiiij;li Hio
touiiol of th" iminiiliv- pmiietli limited
, hi luiid'iliieni'il I'l"
Villi ll Ilil.. heell -IIKKe.i ed I h.ll Hie llepuh
I In nil part v nni illiile 11 nn in villi an.' nl Hu
Pi ou'i i"ii'e piirlv If nidi a ilitTerittl nil
tiinlinl iuu in ll ailpiinri
j r L ii"i 1I111 the 1 1" 1 . 1 1 i 1 1 ' 1 1 piim i
, tle-iro i ol Imhlini; nTl' i or p i r ' Im 11h I
i.oiilier I- In h" 'le!' "I'd
tins inii we I e-'l ihat '1
Inf l-rov ei,l .in Hu n ' 1 1
h 'i hi -It I r 1 1 1 en
in n u.m 01 nuieni 11 1 i-iipe.
i' 1- Hi i in
e ha l e I he ltlam
ui flnm ini im:
il' pt- - I'n'iile nt
w ll M't - h it-
. ui'inlt . 011 .1 i-'ini-ium
elnti.0 fm ii'. nl
Ol e ., I ,
Ihfl' l llult-iiih.o In rot
ihil i linio Hi i-'-iiiiii'inii 1
I 1.1
' ne 11
Arthur H.Hahlo & Co.
Hxhibition
of
Etchings
ZORN
Includlnj: lii
recent plate
"SkerUKulla"
569 Fifth Avenue
ii . .n .. , 1 , ,-r u 1 1 1 1 0 1 . 1 in;inl.ir
1 " i' 11 1. dewl'ipo.! --if'et
I '.'If III -'tlll.-itle I lime
, 1 . a 'in. ' ami -.i e r ed lit . "tlaie
1 il IV.
We .If
nl u.i-.
' limn
nil it-- v e -in
v ni'lhe I
t- ..( 4 . ,.i Ii la., i.enp
I .1 .
I'll 1 1 1 -lel
1 vi,, .. , an ',,t , ,, lei, im 1 11
l.illnn im nm- m- IM11 111 even
we -hail loilaiiit' uni 11i.11 1 1 ti
It.iiie
He'll
i-nplritv tin' elilllllli n n III tin-. Ii-i',llli 'ha'
1 1. 1 " I ll.il l.h.ll ,e ,M-h In lli-MII.' mtl-ehO'.
nl I'l 1h.1t ni'illiei' tiiinii'li Den ruin-
l.lilii-.ili-m 14J I thlniitth I'f iifiei-i .' Ilidh'.ll-
.n h.i'l 11 till' 11
l. 1. nil. '.I iln.M. and
jeni-i" Im -nm ii.i-eil
irnii'i". nnd I'te'iiNt
. nl nm- imh'e Mate 1
1 -te 1 i-.ll 1 nil-" nl 1 fie
in dr-Mttt- in- doitui-
tllli'l-le 1. 11 llie riilor.
I.1-1 1- I'leit Imi Me nil 11111 ui nun aitum
for the I'.-.it1" im- Immamtv and th" 1 miiumu
point!, iti, tl 1 in-t tie fmilit
I "I i,- ill, lie that-" Kel.tihlli nil" n hn loll
1 - iilitlet i.u imptil-e Hml i-alii't'i 1 on-ider.i-lion
-tin..- to hale h""ll uiiwwe. to telurti
nnd -land nun 11 -liouhlei tn ..linuliler Willi
1.- 111 tli- .nil. nl time in 1. ri inii.iky't
!l! -tn'
I.el i'i up le Irotn ilio 1 .1 tils - nf iinr np
..........i ii,.. 11. .1,.. ....... t... t...d
ihe 1 .:- . i.i Ion and H.e lile-i-lm;- H Inn- 1
1 mil"i'e.l on mil penple in unite with uc ' iiH'mmed tint to ho wlllitm to nrhltniU
111 " " '"' " " "i" ,'r:i,,n MiieMlitii with ir.-.T. Ittltnln In tlm
"lllli nil.. I' filnolll' Iho 1 111, 1111, .11 penple Ini ' , , ...
1 In lieiii lll nl t .mm, penple iik'nlint i I'l'tifll'm tlnn of a Ho.lt.v when . leimll
pm.im ..; .la l.ntieil, the f.inlii-ie-. t.r
idaiueil e'l'lm .iat. lli phi-IM nl
mil
ilellll.i;!.'.'.! (it nittt-i'- al.il It" wile- nl 1 11 1 -I I
tt ten, I. n! Ii nmimt v
iii..-. Ih i" pf. . Ill Li.-! were
.1 IMu.'.ld Vihlh'lv-, It. I.. ,-;u(..h: nf
It. -ton. .I.mil 1 1. A..'!ih..td. V i: Att.-r-
m.v l.nill- .'.!!. I li'li-ll. iA-liiil. lit'., nf
.i..'-.i. .. i--l.-. I l.n ill l..i . c I: . nf
V. 1 .t.-:-. . VhUni ii.. .1 . int.. T.
i .. 1 ti m 1 1 1 1 'i.iiii-s i. I :. .::-.-. vrinimi
It"! I .
1 1 : 1.. it 1.111..1 v , 't,t'..,
liu;.. .-. vvi'ihiin 1' in iwn.
V It':-'- Wllliun: t I'.r'h-
11 l -nlllilll Ith'lill.i lt.ll illiil. k ..,'
ii. 'tl'ni- i HS.til.lei.-. Si ilntt.:
M '" l.l
Xim'
,.t. 1 '.
si. I.ni
I'tlllll. Ill .lllli, " Ilf I'l-llllll-lll'llt. -i.-ll.-
;m it-: -ti. r.nii;p Hfu t-. I'e m T. It.ir
1011. XV.i't .- S lit -( :. Willi nil '.
1 tin..- U i. 1:11111 Ni l-mi 1 '1 . iiini.-!. . Wiii-
: -. i'; :'.'. if ::'.. 1 1 l i li- .ln".pii n.
I'h'.i.. I'.i... I '. 1 '1 .f fll . I lei.i ; 1 'h 11 ..
I:i,h"il 1. I'lttiin iiiiil .-.1 'i.i '.r U'tiitliiiip
Mi-iiii i'i.ip .if Ma.-Mii hith.-' !..
I. 1 - i'i .ilh!-..- .Kim t'i.itlit. I'oie
rft -.'.i!..ii V.' li.a.n Al r in h . I In :iiii m-.
.i,
r
l !l
'.iiiteriMiud,
.our I M
.Hum- II.
lieiilJ.' it
.-.llllllf !
1 l"pe.V,
I hi in t.
I i H.-i:-.
,iil'l'.:
I I'ntf-t
Jlllll-!
IMl." .1
' nf Ni 1.
.1 I .'If
S lli.lnen
i:p "i.i. ti. .ti . S"iuitiit Waiter i:.
f Nm. .'i-ii"'.. V i;iiri'!ni:.
HmnV-'l'li . C'lhiin H"i-v.i'i i urn.
lill.-t(:iin'
wii in. ii i:. i'.u'i. wiii iii'i
Smppi ti i v- .i:i.v. Wiiiiu.- i
III), . l'!llll. t'-S.!l I'.. f .tnll'l
i-;!!i"U'ti
ft-U. If
- ).V
1 ;, ,.,.,1, ,
It. .1 (III , llllll. .Inepl It.
f-'i'ii.ii"! -'Inmn i iiiiipenhi-.'ti.
Miii-rui i ini;mn!ii'lin. leant 'iUJt !;
In Iin. I.:itaii-tt.- II lileanm.
' lii-tirne Il.ii.!. I'liirle Ii Hiin-.-i. A
I!.. i t. ui II. plmi n
U'l -tll-v till'. Ih
lIi):i'ii!i- Call..
l-'i.imis 1-: HmIp .Inl. l
.-j,,- I-:. I.I.-. i ';,!, -
I'llll.-Il. . 1!. Ie"-.
.-'.i:iiii IS l .. -Hi;. lni.-
-1 1 . '. I . , l.eil I'.ilin II .
l:.ttl '.ll-e-ll
I. i- e. IMimid
l..ll!ef'.'
I. llllll' I
Mi i '" -I.
A It red '
.'tttiic-. I
.Mii.-ian.
.ilmunii
iti i nlh . I., i Wit li.i fit l.i'i-h. Ii
.1 lie U 111, .1111 l.il!l. .l-nll I
l....wti- U ,','il.til Mi lil...
l I.,l!llli I '.
.Mllll-ll Vl,. ."till Morll". .1 I'.
KtHiiklln .Min-phi. Kaunali
So ii"fir: nf Hie Vill i liennic
ini. I., .lf-i. r. Wllll.mi II
Weill;- M lhl' i-.-tli)'
.MllWM l. .1!
Iti-n. imiii It
IM. II .Ir
KN-i-'ell.ttnl IS.I.1-IHI1 I' !'ltl:tee. .-'ill-,
nti-r Hon I'eniii-'-. lloilmn CanmnH.
Mritiiinul I'l.t t. .luiin I '. r.ui lvef.'M, i r -
Mflnl .1 I tlll. hill 11'" tint if.-e:ll .is
did TliimiiiM 1' Km ii. Mini ii.ih r.'pii'-fid
tn he detained nt hntile In- Hie llliieii nf I
hi" .-mi; 11 iirivi Kawl" nf I'hil.irielptu.i.
.Inhii A. Jiyati. I.lilm Kniu, llfiii I!..''
I "ll. '"JI'iMT Itlll li.lt II nf I'hil .'!
'.llllll. N. ll III. Ill ! K Mill. I'eli l A Itlll'lp.
f.lli i. I' Ti imiuh'Ii Sli' itinin. I,.mi V.
SIiiii"Iiiii.i I!. C Hpniti'i r. ltril-. i t i '.
S'luye. Jiicnli II St hilf, I.1111I-. Stern, ,
.''.iininl Sirto-ct'iii ki . Henri L. iIiiihiii.
.-'ei'i i tali nf 'Am. Thi'iiiliito i Shi'ti'K,
i-.-Aiiiliiiniiliir i 'hai h iii.iuiso Tiiwer. f- i
.-'i . I ell' i'l nf til" Xii-t.. Hllllllllllll r
'I'iiii'.i. Hf'lif.i W. 'I'.lt l. TlninriN 1 1. 1
T. .u iier, rmii1. Tllfnid. I!ii.i T.i.;i,.iri.
I'i 'a ,M Wiirlmrx. I iIhi ri. t A. liii'iiey
( -limits .-'. Will, inn ii. Wlllhnn It. Will.
io. Ilnirv A. Wl., William WIIUhiiih
..im 1'rntK-ii . V1ii--Ii.iv
BARNES TO SEE TAFT.
I'm lil'.i. I nil fereili-e
rtiH. piill1i
I'let-'deiil Tafl'i 11
I'n-iln.i In lilt.
I'nliila."
I to .NVi Vii-
liill lint Kill" llllll Ill'K'll I'PI'I'I I 'Illil I fill'
piilttuiil iiiiifi'i-i nit n ulth It piihiie.in
le.iilei.i ,1 sti iii ii . William ll.ir!i"H..i.,
t h, 1I1 in; it i-i' tl-i St.ilo 1 titnuiittei ienl
to the :i nliit-l" al t;:tn o'ch el, . p,it.
hur tn Uml the I Tel, dent Mill Uietv.
' I ii 1 1 ,M, Tafi hnd Iff! Hie liinihoim of
.11'- In ru n niiinl r, m Tni'iuii ami Mr.
j I (tt 1 1 1 ( m iin) nni Hml nlm Lntt-r in Hm
, ultei'iiiinii tl,. Slut" 1 !trt irtiin 11 nn.iir.! il
illil II t tllllel III With the ITo'ldi'tlt I'"
1 lore In 1 . 11 1 1 1 toil 11 timl.i.i .
"Pn Mi l i ieet lo lull, olfl KPIlPIIll
iii"iiMiini' rm- ivjiu eiritlon'.' .Mr Itiirnei
Wl.l. IIHl.ed.
'Not m'tienil niraniti'M." iopm tlm
Slnli rluill limn. "I MiP m two ipocllli!
pnlnt-',''
"Ami t liiisr am"
1 mil is uni mi uio in -m,
pllxl
to.
RESTAURATEURS TO ORGANIZE.
111
I'mlil I'eiiliiilieol oilti fur
'I hell ll tl 1 1111 1 ItpiirDI.
I(i H.. .Illllll I.e.petH ilf N'eiv Vol 1 halo
in, 11 i. ii fm- 11 nu.'liiu' at l.niilo .Maitln-M
I" 1 mil aflei nti.tti tn motif ,1 pen
in iv ul 111 ui. I- .at Inn nf (hi Sneietv uf
Iti Minn all ill et
Tl'iniia. IP'iil.i liliu Ik net, tiff at ,.n.
pmaii i hull luiin m. hi last iiinii!. Hml
tin ' iK.-i'i''illmi h. I-i le r-uiiii'-l fm Hip
muin.il P. in i,l nf th- ami . i ,la.
I" ' . 'll .1 il liii'iieii 11' iin0i Wiv ViirU
I 1 I--.I. I
I'.l I'l 1 1.- ii Itisni'ls
'n I'll ri fm .ran.,
r. nf va luiin lliero
nn no licen
-r, .1
I
1 11 r"l
ARBITRATE, WIN
OR LOS-TUFT:
hvsidoiit Dolines Adin'mis-j
M Hlioii Attitude 011 hi Ma
nia Tolls.
PKACi: KOHl'M SI'KKt'H
Would .Sond IMITonMicos Witlii
(Jront Bntian Bofon
a Tribunal. '.
IMS IM'OlNTKO IN SKNATr.j
iM.il im lo Arhitr,ilitiii Tp-h-
lio Di'lny. 1'iiivpiMil I'ciii'r
I'lc-lilellt Tllft ptlt IllllWif nil K-ffllil
Hiiiilmlenll.v IIH f.ivnrllltf nrliltrntlntl llH
n tlnnl t'f-M'irt In tiin dllTerfiieofi with
litiiit lliltiiln nvi'f tlm I'nti.-uiia Canal
in Ills nd(1i'(".i dollvoioil nt Hip lilin-lieoii I
su-Mi to him nl the Waldorf rMtenl.i
hy tin- Intcrtintlnnnl I'l'im' Cnrntli, nf
Jwhleli h- Is hmmrnrv prr-ildctit.
' S( i.ltlir npiill ll reference tn the c.nml
' iii.-.'itlnii mail' hy pre-, lints spo.-ihor
the I'lofldclit ili'i hired that It nnVrotl 11
mt- HlKlillh-iillt ntld m-cfill i-Mltiuilo with
r. sport tn Hthllrntiuti.
1 ! 111 wllllnB." he sitd with Birnl
e.n nft!io
llllll lnd"fd I would he
the i-mu'I i-nu- i ilimi thole ih ttetumll
ii,,. iivit iinlliiii. 'riieie Illiil tmt h''
linh-io il.ltlht nil lllllt HilliJfi'l n." f.tt
liv ilil iiiliiiililniii'lnn i" notii i'l lied
A -nnil iii.iiii ponplt nin in; int
limit niluUnii I unci you nm
In In-.- 'I' Iii.- !. mir 'Utul, and
I :;i i- In in I i- iiiiiI. ill- ii n li ll I nf it.
i i line.
Millie
I'llK-
In ml um. Id 'ml Imht
:il.intt It. ninl ilieti-
line will li
hi n ml Hi e t.ni
Ih.i.'i U' i-;i'i an m nutation h.t nlll
!ititi.i tun ! nm iiiiii .mill' i mil
I.,
nf
tin i .in-ii i.t: mil
'.Villi I I. II if .hi- '..ell .Ml Ilt
ll- III iinihllltllili "f I'.'.'l. Illl'l" 1 im
I
lint iiii-l dn ll"' mlmiL th.il If Ju.-I tin
Itiinn v nmi I .imi in fill nr nl nil ulhltl-..-.
tliiir. I Iin in I. mi I hi. v.- im i sum .i!nit
th iiiuiili. iiiitnif nrlutiutliii: Int ttn
f.lllp.....' nt li.-IUII lll.it .1- il i!.tlf''l !ll I
I'lll'.l. --I ,i nttt'l i'l III I' .til'' llli l.l.ll up- I
lirni.il nl' th. iitmi'i.ii I Imp.' I il n-i j
im in- i'i i.i 'ii'iit in i .ii mil ' .illiil v. li;: I;
I did ml.-ii. :i. ll-.m;;;., tie tn.inil.i nil t
Illil hniiil ..ml nihil I ii. i'l ih.il "i'-
l.l.el' Utnll'l l.llli' -fl .11 hill . I! illil til.lt j
.'...llllll.. itll.'.'l' lllllill.nn.ln l'(i lll.t'lill '
n.hh.'.i .' mil t.nt I'I.iiik'iI ''" ' "1 1 .1 '.illil- '
itnii iii. "ii iv i dm im: i lilul im .i'i niM I
mil tiiel if Ha- titno ill... t-ol- n il' fnit!. '
.In thtit mi .lmil "I m ti!e:i!.'lil.
Ihti-I I lll lilei!l I'" I'-P' llltlllld
III Anliiiilittnli..ii li. til titl'ni-1 n
H.i
iin.'il, In- i nut iti.i' tl
lien tlieie i-' u tiitTi .i m . il.ni mi
,,l 'ii Ie, nl. filed liy .1 'li't-ni il.U'..l ami
mi' ii-ltm nt tlnn .v an i!i'-li v. ill
tn riiliiiitl ii tn .1:1 iliip.il im! tli
hnti.i! I am liniefiil thai lun -'l
II el.ll I III .-tCtllf'llclll nl I'l Mill lll.-Miill
li..1ni. tli. .ttlti.liitKtr.it inn in wltii-li I
I, iv.. tl. Ii.imil 1.. I... Iin. I'lvi.nUi - I
V I -h.lll I .'lire I!.!' It Pln.l lint he
'l.m-iiiiM tint-. in; .lli:", Intl. I lie;:n
timi- in nl. -.liiiilv
'Iml I aiil bind m l.ilv- Has nppin
tutliti tu llli- pi.-.'ii.. In j-.iy thai If
tin
tittle i-iipie liieri mil Ik nn iin ilil
I'lll'lllt Mil. It
.ili.it I I. Ill tin III i-oepei-l m tin-
Ml!'llll-0l'lll
f that inn'Mlnn. ni fur 111
;ne-- to it ii liiipii-tial tti-
..J puller
Im11.1l fm i? n'ttle.m iit. If that 1 tut
"ti-iil' 111 Tat' 1 .nltli'.-- in tin tn.iin
I n. ii Weil the pi ..jr.i.-i iii.ith' hy the ud
tK:iui nl' tinlii ii-al pi-.n . He had
heell rmhh nmi. lie -.iil, hi the ..i,l.i
lllOIV V llti'll till tii'l-n ll'dlled when tin
n:ii-i. n phi let iilili CiikI, itul and I'l-itin i
lieie th'fiatrii It. Ih. IiIkIii-m! hphsli
II,. hnili in liie i i Id, it. Himie nf ipp
tni'inl'i'i-h "f that ''''l nm in tlm Im lilt
nf i-illlllIK it."
Tl ui t defi.'i" Ik told the iiieiiiher.s '.
of tlm I'lii-uin, Ma. iiini. than a de-f-triii-tliia
of Hm piiivrci". w lili'h nii.'ht
him t-i'i-ti mad" li ilm.ie tt.atiet. In.
f.lllM' the Intn i.irl ml llltll ll ll prnpii-
ltinii ivhh'h. if i-MtililJflu ii ;i fi imi iiin--Hlutinnnl
laii i.itinle um rmied
Stittt to (in it. ii iniiU nf thii.-e na
tlmifi nlm h a ft to Imlp tlm utusc of
iiiilvciml peiii e ni- tlm iiimiii-'ltlim m
, ihat the Seii.tte nf Hip I'llllod StlllP
' tlllty lint i OIlK'lll ll llll the I'ri'illlenl nf
the I'lilted Slntet tn ;t trnit that chill
Hlllll I IIP 1 IlltPd Mlilni 111 ntl.ltintf. jinj j
K"llellll i'I..k nr ipieiltmiM Hun ,.,y
nii.ie iii In fuiuic. hut then mum nl
wa.is he u i t'lidiimn that the Senate
Mih.-ieiiueni ly when the fin-ti at in mny
ilelvrmiip nh tin i' In Hit (ll-iTetlon Hm
1 I'liltetl Statef niichl in nrliluiile Hp.
I lil
".Von I .mi Hint 1h.1t hiiiilailmi uiimi
the Itnlli I nf Hie t nitt il Stutci
IIH
1.01 eminent in i-imi itheic n, ,,1,11..,,.
Hons l-l mem iip.i-Uiiui lt(tiMo tni-
llnni with lit tilt 1-11 1 Inn in an iihMriii-tmu
lint null' to the pt'oitle. nf the l ulled
Stat. 1 hut lo tlm priiKrei.s nf tip. unrld
ill tin- Plnlti'l- nf peiife."
Tlm trnuhln with sil Kiiinn ah.uit
n.Mp, tile I'mildi I'l Mini Him Uml pen
ph alwavo ui;ieei hut Him ,.V ,,
Hut llllil.e Ihelr tipuiliilii tell
When H I'.iiui to an Heft Ion
lu 1 t.ies.
tlm pem u
1.0RIIO Illil lint llllll 11111 pail ill il.
'"ton 1 annul m.iHe ninehttes Willi
oat hriiMiiu i'Kit.1," l"renldeiit Tit 1 1 i-mil
III illspiiKlns of tile H ilei'tlnll inaili- to
arhltratlon mi tlm Bi-ouiid Unit the I'titied
Suites nilulu ei maien, tun miiinI r.
port ".nlllelhui's lit L'i'I liraleil. hurt'
tltlnu fittiunic ueiitli'uioii who hot eimi 1
not nruiih-il in Hn immt lumnniiii,.
ftiindaid fm tiniMiiit heis
"Tlm i-.iiim' nf pi imp s one ihm
I hmind In i'row nnd hn iiinmiut- mil
.'work lien up'iii thai i-iifii i llili, .il Ixiily,
1 tlm Si time of Ihe I nlteil Stutis," Im naiil
1 hi iTiiii'iiiHlon.
After pniym- Mud he.11 nfforetl h.i the
Koi. Chul-leH L. Ilonili-ll, .luiin Wesley
'Mill, Willi Is ,'ietlve liri'iidenl of llm
1 e.n'e I'liruni, hum- up his clinlt to .Mux
ram. whn 11 moil an tii.ihiuiasiei. "Henry
1 'lews, lrBHiimr of llm fm 11111, was tlm
first speaker, nnd It wni Ills reference
lu the I'autiuift 1 'iiinii which Inter
hroiiKlit fiirtli I'lfshloni T.ifl'n ciupluitlc
lit lerniu'cs
Ii.t 1 'lews niitf urslerl. tn the ei Idem
Stntloinlll of the I'!'eldeul, Hint the
piihlh' splrlleii men of the country siih
11 rlhe to a fitml tn pro Ido for ex I'rosl
loan The lnlroot, ho tan 1.1, should
Private Show
Simplex Cars for the coming season will show a
continuance of that fine distinction in body and chassis
design which has characterized them in the past.
It has always been the custom of this company to
cater to the tastes and requirements of the individual pur
chaser in order that perfect satisfaction, not only as to
the chassis, but to body also, may be nssured.
Jin electric lighting and .self starting system of
new and excellent design is one of the features of all
Simplex Cars which merits the attention of every motorifl.
Because of our inability to obtain elsewhere space
sufficient to properly present our new models and features,
Simplex Automobiles are shown only at the salesrooms
240 West 59th Street (near Columbus Circle) - Up to
January 1 8th the salesrooms will be open each evening
until 10.30 o'clock.
uni'iiiiit tn nt le.'itt t lu. m0 animalli- and
Hie llllltOON III' til" 1'lltlll HllOtlld lmp
liu iitiivfi- tu mnlow olid Ire of honor In
-li. leuilln!,' iiulipr.-iltlei cm-IiliIitIi for
lA-l'reMllll'lltf.
i:-ltiiri'f(ntntlo .Ihiiio K. Wnttmn.
tin- defenied Kepillilli'.in ciillilldiitc for
(ioiernor ol I lull, inn, left tlif subject of
lnt nmtlnn.il pence to xa :
"The f.ihrlc of tlm 111Mitutlon I ho
tliteateiieil to-day that thorp can ho no
ildUKtrlal or pnlltleiil iieace until all Ih
.t'ltleil tla-litli- ninl In .irftirij.incp nltli
t'n fiii-iiii nf i-ntictltutliiniil sfiverntnent.
The l-efi-lt tiililtn. the Initiative utul the
I'l'Cllll Willi III ftlhltitlllP 11 .-'llvlnletli 1 )l-
mni iiit y I'm- ii am et nnietit which Iiiik
ii'iiimht f.i ii'tiiiiterfi'lly in our. Then
an In mi piililir.il p.-nne iihih men nn
i.i. 111. HI- per.Hllial lllteftle.- llllJlT till-
i '"ii' i ll nil-. n nnd tlin-iiteiilni; tn pull
.n.iii tin pill.tri ..f tin- I'd. etn r.ont
upnii Ilf Nil."
.-'I. I": .i. i. f'li.t .,,i'.: nn. ii" i-;ii-o:r.
il.ii tiu'l. t upnii ii -m-al; ,i t:,e l'Iil,rl'..iti
l In-, i i .Id.'llt nl 111" si,.et , Sellll'.ii"
Id
pjeitn I t.i I l-mi i.r li e I'liu-AllP I lean
."-'In 'e
fl i'ill
A'Micillilnli ll lid the I ll i
Ah .I .i t.r ;i ,.. m. f.
Iilfilllet'.l
lllli, )
-ellt.'il
ltl.HIt
pl-.H (
Tim
! Ill' .!
I te-.d.-m T.itt wit li n
piirir.ilt nf i'i i" uihT
l.-iriii
r im
ucle'.i- li Mi'.iiin mi
I'f .(-plain .i ! l p eii'dnl tin
.mil yni. I i .'iieu" T..I, mi iip-
illliii in -in.;. ! i in.'iiy nf hio old
nh in ,ii lafitini! v.,i Ani'Uit-
. tlm l.ii'.'l.t.. i .i.:. .
11,11
f!l
.Il'
I ""ill ill If ..'t in i- nf lintiilui atl-.'i William
Will. mil-, i nlleft.,1 William l.nol.. Jr.,
In.-,, Il.n.' I iii, iitin, m, . I,, II, a tun. Hu
ll! Ii" '. I iaii'lieiao!'. i'sc"ir
-1;-. ' . i in - .- I'. Illi'i". t ii- Hi.. i:
lle!i.' linn Tap,, r. ii-ntv;iv Wii on.
ll"tlt.l W Tilt, lie .1X1 I'lllltnll ttHtiil
il' i'. I. il. liii'm, .1:.. A. Hatttni
11' -1111111!. ."-.Iimel I. Iltltln.1. till l.ev.
Ih In. it! .1. Mi. iiell.
lluiuiltoii It ill. I'll I
I'.i.-Wf. .-'niniii-i W
Jai-ol. I!. SfhltfI'
ev. 1-r Wllil.-iin
i ilr. I.l.n. .-id.
Tonnl-.ynn. I'f-
K- II '"'Vel. tl. II
llr.ll I 'nll'lll-l lent. .1' . .1 til l 1 1. I TittUUIUf-,
! II.,-' 1,, l.nhrrii. Italifi .M Hanlpv,
i'niai (i.ii-ri-iim " :nn 1 l. l-Miiiu ll.
I Wi.o.li. (i. Vlniiit. .IiiiIki .li'llli M.
en. T III ie! . I Mi 11. II. 1 '. f'tiijl.
llli(i.o .l .-in. W .1 Itiiiuiie. dnnn-1
'litli in.. He! i: A M.' lpln. Wlllhtni II
I I'iii inn! and I ItntUini
STATE OFFICIALS HAVE DATA.
Nn Itenli
till lll
111 In
1 Aotr.
I.I'phI Itrll-
li I II
U l-it.
Ii a 1 1 di .1
Tafi Ih
iilth Cm
111 Neiv
hn)t In
-I.--V. Jail. -I Tn Uni-! nlm
Low il pilintfly wltii rrPHiiletit
rau.'iiin 1 anal i'oniioirsy
m Hritaln li tr nnnouiii I'liiftit
vitr!v tli.-) uftf rnnoii ihat ho
l". hk iin ilNtuitP to Mi'liltrn-
tioll hefnle III
ln.l lint ill lllli
ft.liiiiiui.ir.aliin ml
1 ' 11 Hiifprl.ir.
i'h' Mate Imparttuent luii hoen en
mured In atlii'rliij dntii nn the I'.nuuna
. niltt ... el .1,-, 1 il .-iui the lei'i'ilil of Sil '
IMlllil-tl l.r.l'i tiole nf pltilii. it v.a
i.llil to-niqlit, howt'ioi-. that nil iIpiIhIou
l h nil IVIirheil tn llllal fnrni
llm topl.i p. the Jtrlt 'h nolo hull tnl?p.
State I leparitiiont iii'lr.hiln to-ntchi
.h i 'In- ii tn t!!n ii,m the I'msldotit'ii an-inuiiif'-iiipiii
fnyltit: they ttiuft roiiiain I
silent until
Tuft itnto'l
t v.-n known Just what .Mr.
ARMED THIEF SHOT DEAD.
Iliiil? In I'i. nnd In Chicken llnnar
noil llnner lw Vrrrmoil,
W.iiti: I'wiii. Jan. I When Krnnii
! I'ollifl of I'l'mpei't nietlllii wenl
f. ed his .. hlel.eiis Hi s iiiiiniini", he found '
n vuiiiiK It.ilhiti liliu; tmrns. Hm unr-iini-
nf tlm ehiioii lum-te fiend. lie
hml l.c-ii Nlint thfouyh tho head with
a -iintmiii. l-'nwler wiih iilaceil unilor I
nrmal nnd Imltl us 11 wltueHK to nwnll I
nn milium m ine 1 iimner, uitliniu h tlir
, jliinn pi iite.Meil Ills luck of knowlcdRo
n", ,
Hm dead hid n ii.is .deiiiinod this
afii'innoii as illovannl Clnliotetmi, a
.ten..-., iMiKtni iii-ivpi-. tnniioi-enj.o had
Kniu- in nn roiiiev nennery prepared
to mie oniue ir up was IlKileMrd
Me,
iriri lnl 11 fully huih .1 .3S
I'lillhre ri.
inn 11. 11 . uni nn miner, inree feed hiins ' eiuployees. and of these innre than .'inn -Hll'l
nn ehie, rimihllKht oun are iirnlPfleil lie H.e ..Ivtl ...r,.....
I'lf.vlor Mi.is lu hf.iiil two shots fired
iih.ini 11 hYI,,,'!, Inst nlqht uml that he
iiiiiuiiTi nun wimn no 1 iu,.is; am itirei't 1'resiiientlal einploveo"-
('oiilil see mi mie he wont to hod. lie Tlm remainder ntv iippnltitiil hv hedd.
ii as pmoleil hy the I'oioner. No weapon 'of ilepnrtmi'tits, Thev will of couino I.,
imn found In llm Fowler home. .subject to removal hy the Inco-nlnn Ail-
. " " ministration, uf the Presidential nfflre"
TEN CHILDREN TS 3 BIRTHS. I 91149 '' I"1 connrmed hy the seum(
l
Wiiinini, I'ulep ll oilier nf Trlplrls, ' ' '
lillii III rt li In I'onr Hn;.
I'lrrsiu mi. .Inn. 1. Tlm piipulatlon of
Pookei-H Hollow incieaiioil efi.iRlderiihly
i 1 uio miiriiiiiK wiin ine nirivnl or iimd
i riiplets of lull tilre and huskv voices at -
lip- linine of James llaiuu. The mother,
unit i ,.s ve.n-H of ape. has on two for.
I nmi iici'.-isloiis. Klien hlrlli lu trlpletr. !
Iml
I hey fulled tu .iitri lie. 1
1 t iiuidriinieis
litnvevm-. Blve evsrv 1
pr.tmisf. nr lielnts rrsdenls of pookr. '
llolliiw for sonio time to come, The'
ll.iuna.i luivo throo othrr children, Hie
eldest of whom Is 12 ypftrs,
Wlmn tlm ithjslclnn Informed llnnnn
Hint ho was Hie fumet of fmu i,0ys he -riuied
and said. ,
"1 was InokliiB f.ir millethlnK JW- that."
Mrs. IIhuiiii s.ilil thsi her mother nnd
atnrlinollier nil hnd twln, triplet anil
hue fmillloi.
(2)
TAFT MEN'S JOBS
E
i -finflfitfcif from I'lrnt Varjf,
limp found thin practical mothod n
tltn plan now uiidrr conRldpratlon.
The lino. TiX ivhii liavo consldorod
liu pfiiiltltiu pnifi-J"! to lopini tlm
plan ,ii a fair one. although It may 1
defldfdl.i iinplcaiant to tliousandj nf
piitfn.i!itrr.. !turtlul" dlntrlct Httor
n-y ti ml coll'ftorH whom iiniiilnatimn
tulh'ii' i'i '-milt nmd m tho last sonlm
nf i'oiiHi-ei and who are looking- ahead
I i a four i .-if tenure.
I ii-iiHii-iut.i nlm ato lu favor of th
Mheine ya that orlK'itnlly most of tlm
tii:iii nf rpdoinl nffleew ran conli'in
poialifoiiHly with the tfrniH of the
I lead!- of the (lep.utmi-ntii under ivhhh
thej -ericil. Tin poPtniHHterH for tlm
iunt part iv ' iiipoiitc(l for terms of
font iat and lo nerve I'ontPtnporn
iieinii.i iiith the rn.itm.ifitpr-OoncrRl
DiHtrh t Atti'riii'yi nnd .Miirshalln ivrrn
iippoliiteil fttr idtnlhir ternii, runnln.
I'linloiiipnraneomily with tho Attorney
(!iniii! u'liii ivai held acrountablo for
limit olllclul .! ts. Tin FHtun nan trim
tlm U'liiofinti mi'kup. of tevenuo col
lei'tfiM anil nthei- l'nf lilcntlnl np
pniutecK iii tin Ti-eusury Department.
Mi-.-innatinn'-i from titue to time, tlm
I ilium nf new I Vdrriil collfCtorKliIp"
ami nlli. i' nllire-J hum le.Miltod lu brills
liu .ll.i'in what the Ueiimci-ais am pn
- ire - i
liiii'iiitirlr.o an h more or lens
chiiotl. iundltioti in ho far as the
pliuiioi'.M nf tl-.eso turnm of ofllceH are
t on " 1 in d Tlm plan of the patronac
cnini".tie would mMorn former 1:011
flill'.r.H. hat uiiitiixi" tlm Kenoial .srhonm
..ml I'llnu tin pu-liniisterN, niarnhal",
f lionm.i s ami o'.lieif directly under the
titc'i nlm lepomini'iideil their appoint
im 111 and v.liii am Imltl mnjionnihle for
their p il.le lu-tf
In th. inutti't- of mflKnatlons tip
neniuii.u.i under tlm proponed now plan
ivotili pinihlp hv law Hut the appoint
tii'-mo idial! !e only for unexpired tertn
i tul not for four mr-'. AI.o In tin
1'nnlimi i-f a lien ollki In the Interim
the ti'liuu of Hint nlllcn .shall he onli
until 111" .lul.i Immediately luici'epdlni;
tin ip!ratlo;i nf the term of tlm Pm.il
dmi! liy iiliniii tim .-ippulnlnient Im nimh
To iitihlaseil ohMoriiTH the I leinocrutli
liln tl M'eliK-il to hn merely a uueNtloll o'
redni'lntr the pntrnnni:!' prohlem to It.
tdmpleet tei iiif uml pru Idlni; for a rh l
haul for llie lii'tuocral'. Tlm Pcmo
iratu :in;ip that It will lw a" fair fm
llm Itopiilillcanx an for thi-m, Inasmuch
as th" Uepuhllrans If they uln In 1111'
will linnieiliati'lv ho mllt'iitl of potno
i f.illi liampn er.1. Tlm Itppuhllcaii
Mill! iit this-- atnl tvmarl; that till tua'
he i rut", hut iiuiIpi llie petnocnitli iilan
Hu Pemocrats wnuhl hnvn nil the oiflces
Itt the next four ii-am .-Hid -would h.
nhle to rue llieiii In luiihllnii iii theli
I inni u.i i ni i4 ii ii iii t it in, i uruiei uiorf . e
' pnit ittllce in the hand, they conleiid. n
M-orth two in prmi-ipct.
There .ootii to ho no lonjn In Ih.
netiiiicrntlc plan for considering the
; feellncM of a I icniocrath I're.ihlont. l'.o
1 puhlican!! tilio Unow of tlm iiunovanii
tan-id hy the ilNpotultiK of Ketlera'
patronaae when tmiittemd over font
eiir!( wondered what Hip rrci"ldenl n''
Hip I'nlti'il Sinter wmilil do when nonrl
all tills work Jdiollhl he cliillded Inlo 11
few nionlhi Imnifdlatnly trecidl:u; .lu:
1. Tiik St linn itlromly puhllihni
fllturos .nhnwilll,' tlm tlllltlliPl- of Koilela'
John tlint will he iiMillahle In tlip IVum
cints wlmn Mr. Wlln.n eni.... n.. 1v1.1t.
, I lolln. MtoReth-'i It Iihs heen esllnmtei.
1'ntroiiHRo reprenenlr soni"
'.thins: like an nRm-i-nnto of Ijn.OrtO.nt"
nnntinlly. hut not nil of thin of rour.
Is Involved In tin plun now under
con
' Hldoratlon hv llm
Democrats,
Them nm liniv In the service of lh
! Kedernl I !iii..rntii..ttt ....-.. tl.,,.. jnn mm
i some hv lni and son'm liv KMvutli-e nr
dor. t)f the reniiilnliiB nio.ono or so oiih
i HE -n Y
TO I'RK
Have you tried it?
Makat Hot and Cold Mvatt Taity
A Fin SeltS Preinnj 11,-tirij tin;-)'
t Dtllratanioii ami l.rnffri mroi.

xml | txt