OCR Interpretation


The sun. (New York [N.Y.]) 1833-1916, January 29, 1913, Image 11

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1913-01-29/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

ADVANCE IN COTTON
WITH GOOD SUPPORT
THE SUN, WEDNESDAY, JANUARY 29, 1913.
11
I i!roiiitiK (,rr,
. Ill lltl 111 II II.
' Vli'linlitiiu Ml'
f' i' n ut l,i ro I
i-xiMirtrtit ivltlniiit orilr.m
. wlri il "Nil demand
ni.j "
THE GRAIN MARKETS.
, ,l NMll IllllMI'-l
I '! in tr. liile Sniiic
Iiim'I s ('out.
U.K SCKPTIC.M,
i i f Iliirli'M I'l'IriN IIpmiII
r M.iiiiiil!iilin to Hive
I'lliliu' Hums.
support nil llu . timet iif
.. ii . Cut Ill t ! I t nttnll
i .1 ill spit.- niini- .iKKIfM
' ' II" ml vm in i" bv
ii.iw i.e. iiis'i-ii-d In the
i" . fiiitln-r iipti.ird
"i pilrm .N'civ liili Ii-vi W
I "Ml In ll JllM Ill-fill r
I! 'I M-Ht Mlli'llt Will hi ill
it.. eli.Hni:. linn e i-i-,
' -,,ii- lli it mindi luwi'i' prli'i-H
i i-i i In mur fit til t r.
- v, I ir.'iilnil pri-prnt
' ti 1 Hull I In' ilii'H till Vrttu-r-Ii
i-nllrr- In iiiutilptilit-
it 'unit i f It uitt enitlnocred
. I tt r lnifl-4 fin- Mi'llltii; Tliev
i ' i ll liiti't'iMlK wen- lint Inn -
i I-nl. lint Unit Hiliiiiir-i
tin i-iatlitt fnf muni piit-i-hiiiii'H
.ttrn .it tin- lower li-vels
. t " Tin t r hi Minn ill-.
tii. I if til .lit lull km In
1 1" mils lu-l l.i rnii' II,
1 ' i i'-st -1 thiiM- wIhi hip nti
.jo I'iiiUiiik I "I- fur liiKlirr
' i- prrfMit.
, , t t mils s csterdiiv u i-t'i- e;,.-.
ii i.f -iiniii- u I'-'-mt-i- ti- i-HI.
1 - ll .1- lltl!ii lll-ll irll l-H .nt -
. hi . . . .i-.,,n:,l Hi-tlmrl.t'. until
1 1 .tin. u hi-n tln i'.iwiI
' i- iitttN tiniii tin. Itlnli.
' I tim'- ui-ti- n, nulls mi tin-
I. it It win- tint i i rt.iln In
- win tint tills u;i- t-i riiti-
1 i slmrts. v. I li'li Marital
..i lir. .ins- nf piiivIiiimi-k fur
ml Them .i lltlli-
ii in tin- M.it-i'li mill .Iniituiry
.il-. is liu h riMilte.l tn ri'lii
w.r n i. i h tut- til-tn, lint they
,i ti.. i'Io-Iiil:.
i - i. Miiriati t i pin t nf littti-rx
i.i .Intnl. irv 1 whs ;:Ji'.,ilOO
ii, .i'iiii; tli.it iilmiit tnii.ium
i" t. i - lit li iul(i il to tin
I. il-ltlt Mll.lt Vtll.s l'Sli'i'ti d
-ti-iii5 Hint li.i- ili-vi-lnpiMl
I - t-i .1 riittltlU'fi lill i fnl n
I 111" H-wntlH I'Htllllilti-H ..f
t it.- TIhti- is litt I- i'ii. in, !
ii I nun v. ill tnttll 1:!L,ii.-
- Hi-' - Ml uf tii.- si-n-iin. if
i- tii it tii. n- it jir.n't 11 v in.
I. -iliilu'tt-tl ill ii'-'tlt i' -
' I " Hi tlims eel uf t in-
'i . I.intori u III lull ii llttl'-
.irlliT .-xpt'i't.itinitt in till
" I'M tlti' i iitiinii t i'IhI ornji
nun Ii tttiili-r 1 t.onii.niiii . ,(.-,
Coillimie! """ w'"h ,,l,"r " '
t 'mil llrnuilitl llr illnplliu.
I W.ii'.il w,,s tii-. dmmir limit i, ,i ,t,v, I
' iliiiuifli liu- Mm ,,', ,,,,. . rlll , j
! ""' "'I'' "II ! ml 01 tin- ,.,.i iicithel ,
.i-uni: unit i-,.i!ii i,, t In- untii'i- u,i--ii
lii'll. III!- Milllti; pin,,!- Ii.iihiu M r, t ; ,i i
Mum i iivitI ii if 'lli,. ,ii-l. nf ip.itl ,1c 1
niiittil iitnl unlv ii i.iir ,!,.f,M,t r (Hf.!,,
hnil ni'fi- .u',iiii-l v.ilm. hi' i,pn,i r
M.I- u'.Mi.l I'M-,, l,, -,. l.,
iiKirrn ii ,. i-,r..,. nf-'unni;- ,. ,.. t
'ili-mlii-il tin I In- tii'iurh- ,i i."!.. ,i,
'Hi-it lui-i I, i , il,,.,, ,. h.,:k, .
ii-itiiui iiml f,,r si-vi-ml il.nnii ! i- l -. t. ;
"iiiiii-i minimi miv tutt (-. t t-lTi- t 'I'.i-llroii-nli'ill
-iitntMin ,,i fiiri'i.-t, win ii
nniilllit'im hlmui-,1 t)M ,tt,M,,,:,. ,,.
p"ii- Iniin I iitli.i Mti.l l r,i .- mni-tiii'-
'lllll IK, pl-.-nl .,) ill 1 1 1 (1 1 ..
mur, -i M.t, i., . Suril.n,
i-i.irl. .,.,- i.i ,r h- ' i in
iinnp,in-ti will, i. ,v i.-,, ,(,,
I'MI'-I I, ,1 I I,,, ,, ... .
lll-llllilitl f.,i il II i , I
. ,,'i ' iiniii'-' iri-,i 1 1,'it
Hiiti- - Mttullrf ri'i'i'tpl- nf Ml,,.,, I i,,
l'i"l'iirln)ii to It, run r i-tir- ,',.r l.,iiit-,.
Iiii'iut. liM iiirl,i-ii, 1 1 - , r,i t ,.ti r
lll.l'l tl-ll,ll till- I, Mf I., il it,. iltihiinl ,
li'ptiiti',1 tin- Ciir.ipi-tiii M'.l,,. ,, t;.i.i-,i.,i
iii-i,i'I i,r v. in-iii . mi it,,i,.,i r -, ',,,
linlnl- nvrr l,i.-t ,.,.;, iciMi:irliiu with
Mi.lm.i. M.11,1,- m j,-ir. flo-llti; tthp.it
prii p- M,.(. mil it. tin,.,., t i,,., i,t,-!ii.t
I nrn mh. i,-,il,pr till il ii- limit wl,.-.it nit!,
Iii'.iMit nil i rnifx Ii) t!i ntifry mul i.ri
'"." i U'l- i'lilr.'.-ti ri'pnrt-tli.il iirmlv
iih''l- nf t-ort- iwt -mi. I.
tr.i' k- til riiii iurn l,i,l tint Itu lnili'il in -m. k-
11 i i - ivinl.l ilmilitl,- I, ui- , .' ,.,(
n"-r inn t,,r Itimnt- r li.it IIhti- I, ,i-l I,.
Mini.- -ui..- i,,r ,'M,,t, utitl,. tu,',nt
ii'Ki. i's -t.tti- tlmi tin- ,-,iiti imp it,.,,.
ULMltl fllll nti tit-r-l hv iln- lint ..il,..
ill' It-
r-i
1 1.-
Executor Trustee
Ohnrtererl 1822
The Farmers' Loan and Trust Company,
Nor. 16, 18, 20 & 22 William Street
Branch Office, 475 Fifth Avenue.
New York,
LONDON II a PARIS, 41 Bonl.Tard
Travelers' Letters of Credit.
Administrator
Foreign Exohange,
Guardian
GOSSIP OF WALL STREET.
uri'i-iiii-nt ui, tin,. 1 1 -1 i- it , .
I In-m; pre r- iipi. ', in ,
if Mntiil.ii
n.ii- n,... M-rv iiii,-i m
i-i' ii.itum tiincii ni i,ri.'.-
Im-Iiiiv llnt-i-
-I in i
Itiiili-i
I ln, i- 1
ti , III- ifr.n'
IT' ill! tin nut.., I., t-ili ri-l
l .1''- iii-ii lili.il. 'i ,tti.
I'uiili' . 1 1 1 1 1 titiiHii- ,-.-i.,i.ii -i, k- ,,r
w lii-il lln- Mn-li m, r.- T.ill'i.nn l.ii-l'.'ii, ,,
ItnT.'.'t-i- ,,r i;i',(inbi ,n,.f ',t , ,,
'.' "-i.,i, ,tt rut-.- nf ',.i,,i ,,t ,(.
V.li7T,im. ,in in, rn.iM- nf .'ii,ii I 'mil tin 1
-ini I;i nf nlu'ni in ri- mm, ., il, , t,..,-,.
nl ,".,nii , mi, n!ii, i il,, t".,-.- nt Ii.? , 11 1
'mul nut- :i.!.-,.,i. i, ,1,., i, .,,,. .,, ,
Mnv,-tii,-tit, nf II,,- thriv li-.i'lim; m i.n
tnr .irniii 'iitl- -i, fm , .,',,,n ,,n,,
Iwn r,ir,.;:ii.m.i im-iipi-, an nn.i..,-.. ,.
l-.ii,,m.,Ki, ,,r ,.,., ,,w.r ,(, , .
.V, l., ll-i,,.- in, ii,., I.,., ,., ,i , ..,,,,
It, in.- TI:,. mIi.-.ii niiiM-iiii-ni irntii .I'tli I
'In illlllM.ltl v, n.is '.'--.. VII , ,-n.l, ,,,, Iti. l-l- i-
! nl iiii,,i,,,i,, ,,x,,r tTi.ltt.nm liit-lii-l.
, n,ni,., in tlii-iiilrp-,nlnlll.- pi-rliu lit t V !
i-tti ttiii,..-iit-nts frntii Nini'inl,,-!' tn'l,,--.salnnliii
imtp 7i.ti...iMnt Im-lii-u, .-in m.
! i-ri-a-p nf li'.iNi.nmi i,n r tin- sn..'.M,', lin-l,.
j i'N liinii-,1 I,., i,. a, (i,a- tiiT.vfiinnf-
I 1 1 ntll AliL-i!t I tn .l.i in-. i ry '. ', i' i 1 1- I 4,.,-1 , ih m.
I mi nn'r'-.i-i- nf t; i,iHi,n,Ni oii-r tin- in-.m-u
j ll!l-.ll--l- l.i-l i-,n
. t lili'iiun tnii i- fnllnii
II' th.it i-iiriini--l-i. nt ,-i-p.iit-l P., tl'i- ;
"-link l ll.llli.-H Ini' tin- i-ttlit llli'ttnii-'il nl i
tin- I 'ini ntn mil -. .. ,i,i, ll,,- ,,l,li .,1 Lit-.-,.. ,
ntilv inn- r, Intn, it, i , h.ilii- ml-'- .- iu
in tul Init tli.it ii-finni ih- .t-,i.' ,,- i, in-
nl t-ni' siilrr'i -iiilk-i-'inn-, m.il il tti.iv t
Ii- t.iki'ii Inrtfriittl ml lli.it tl i- h ,1. In-, ni ipt pit
ill miv l.itt-. Indnv Mili-r'M in- ui;,, t tie
li'liil'inUpplppilitnni,w-, ' I I,, w-r. ni, Iri
I"' IT ptlv I'liint-il th.it Mill ili.irli ill--
'.:il'i,IIi ptnit-r trHtitfi'-'l-itit nl p it-liu-n 1
mill -.tin mi tl,- ntiti liunl limn tin . tti I
t! thi-r Intnl. tint nn- tl,- n- Ii of'
' "in ' iri.;tim- i!i-imn 'i in it-i. mi" t il'v
i - I,, ili-i.t i ,n p, i ,. ,, ,t i i -
llli" I n -.ini In tl.i it t ,,' '.i ,- in tn tlm ,
n.,' -Viiii nl !i-ir,t ili-ii,, ,ii,; ..-ui hp
lli '' 'I In- i-nii-rimt-i l-ilii t 'it- l"ii i i, -n -ii
'tli-i- ilt.it tlii-y Iiml i- ii.ttL.tt-il i- i- h ph.
p'ni-t iiinnlp i l.i t trail "ii- ii ..Minion prtii -I
tl'l-," tl-.lt III- pilllll-ltl nun V.I,- III pll'K'lit '
r i pii n - .iMiin.il i,,.-r.il inn- nl 'Ii- k tul ,,tii
il-'-l.tnt'l II, at i'ii-i I, -1 hti in -nr.,- itni-
p.'-. . -I lll-ll- li'l-.l . nt,- I'" 11,- Hl,i,(-
H.li-.tii.ii nf ,!i.itiip.i'.it...ii -n il-ti lltlilii'
uh-'l.rr I .rlln't pinli.li.ii.n ml ami
prnii-.nns milt n -,-."i t,. , . m I,.- ,-r.il-n-l
it ,t-, ' i i i.liitnn iinl
a- 1. 1. mii i ti, t',.. -,,n,,.i i-rilav tli.it
l- nt.'.. w In, i- ,,-it tni t,L..u--' 'it tn.iiiip'il I'lmi
ln it m.ik- It.tv m mi- Hi- - in -Inn. -
. nil.i'1 ti-l i-i- In Mnlilt ln-t ili-allli.-
.1, I mi t milium, imililiiiily imnu-il In .,
1,'Vn i-r -nttti'ilii.u' nk- 4'.!.",.imhi -linn , it
i in. ; at -'I i t ti i- i Ini n itt.iHiti -Intr--, Ittr
in.- 'It- pi Ilin.' nntitli I hat v nt tl,.
Itl'.plinli n tin- l,;.f innl ,' -,. t,,l, 1 1
-in. . nt lim-i 1 1 ii, IT , in I Ii Inlii-r It,
tii- -.nn- p rinii tii- piili'iri'tl nn !;i r jf I
liir-.i-itl ili-i i itm- in-,' from mi a tn ivo ,
Inlal miIi- nl il, mm, in nn tin- naj up
mitniitiii-,1 tn :i :i:.4,nn -Imrr-, mul of tin
pnfi-rri-il lit- total iiiiinlier Irailt-tl In mii-ilT.'.'i-n
-liaii's tin llm tlnivnii.ini sultit;
.n tl-i'ifnlliiii Ini: tlir-p nionlh" llmrn mhs m
-t-.-iitl'i.'aiil fnllttii; off In ui'tli Ity. only iilitnit
...-S.mni s-lini c-t Iti'lnt; tlutit- In Mih lontlitnii
.mil aim ii i vi mil -Inirrt nf t It" pr-fi-rrt-i!
THE CURB MARKET.
i ii I-
in.
-Iliii'ltt Hi, , I..-,- nlri i-t,i-i.
Wlipt
Vm
.till. I
s ntr-nil-r
t'oi-'t
I i
St'litr-nib-r
ll.it
Mii- .
.lull-
ScuicinlxT
.Nu
, - t - tru-n tin- Wi -t tluit SiHltln-rll
. - . r- v.. ti- Pin Inir lin-Ki- iiuni
' t 'il'mi.'i- t.il,..i ni titn.tlii in.
ii .1 I.utrir :u ri-uui i-f i-ttnii
1 ' t'i.iiit.il tliS i-.if tii. .ii last.
i l' Mas ,,1-n intu'i il-il that til"
'! miiinl inlRlit Ii" III" iisnlt
f "Mill i.-trl:- IniMni: mi lite tn
1.1 Mltlli'l nf l iall-" nf a .-l.nrt-
Mitih nf tnuli's frmti last
llnii.-v-f pr.irtli'itlly ovi-i-y
nt pi, It is t., l.irm t platitlnc m,
' s In Mai. It anil April Traili'ts
in Clin tn Bi nt," tln-li' inaik-t pi,i
' i I'ntifi.rin iilth an iiHTfat-i'l i nip
M-anmi. !iltli',uKli ntlii'rt- ailvl-n
tlllllt It... .-tll..l ..' la. i. ul......
"' n.nii- ,.,
mp.UIi. r . ..minimi ii ,11 . ,,,. ,.( jjj,
kt liniinrtatit i-mi.siili rat li.ns I'i, l' nulutli
-ta.ii Mi-atln r ili-i liipiin i.ti tin t" i :' J'
"i.i-. a pnislliillty nf an al'.ui'lmi
' I" mils plattH tn linn at-arri--
.' p. mi nf planum: It-t-s tlmn this
Oi-pii. llieli I.,i,i
III. -. "t
'-.' ' '!., '-. ,
l, , vvl' kll,
". ii-i )', :.!.
i .
:
a; .B-,
:v. -is
- i.:', Mij
Vork nip at prl.-i-.t mi i-
l.n-4
-. ri
"'-
May '.i.
I'.Tnidmn t'oriilftl.
Mai.. . . :-'
Huh-
Prt
CI,-li.
I'lot
llic
I'tpr
I I- -v-
-J',
Pri
I liw
ll-l-llll. illk-.llll."ll III,' -IIIH--1I !,l!,k- '
ii . ii-nit tun ii .iaiit,"r nriMtnatitm
II III, Ii lilt- lll'"li-.,-i lllt III I -1 I 1 1 1 nl tin- 1
i'm lain--"-, t i-nii;- I- r iliim-ll, tin- ,ti
ll'lll. I- init M,tl ,, I J It -1 -t.iti-ltii'lit 'ti
M in. I, Ii- -m - ii 1 1, pri'.i-nt till," ui- an- -ItiiliC
tl,- lii'tmla' ton n ii jr intiir- i,-".1
lull:, - l,y i nlnpiln,,.- Ian. :, n ' I tnait im
nt Mil- anil nlln-f iitjut - u, t tn- it tlin.
! I tailiin: ii - ilnti" In ' I," in, i,-i-' ham.---,
II Mi- : ml tli.-tt tii-tlio. .in- I, .,,1 ii- -hull
- i!i I ai. 'I ai,l In i"l..rni for ulti-r nil a
-tin k i- ,i Ii,iii.-p . it p-npmii "..nilni tftl.
-nnplv a pl.t,,- lot 'i.i.lim: ami ! lar tinm
Mil'i" In tii" mam 1 Ihii.miiiiI-nl 'np!i Ini;.
In.' ami -i-llnii,' -loil.M ,-i 1 1 I mini- il.ui;
tlrin toa li'M li'inilrt-il nl it- mi' u 1 1).-r
.. ' i..-- ia. a htllp timr- a ilc ill Hi"
i l-'.nllli!' -Iniki mi Hip -hi ri ii tppl-n .il-'l
!.tvht '. iiti- v.i-hj ivi iirilpil tliro'iirlio'it tl.i j
I !i-t I niii'il t mur tm- aili nit' ptl nf
) I, . nn.' tn Hi", ami li'lt nf! m' ni'i ,. Iiritt-'
:.. "tn .in 1 1. 1 n.i- Imrln-i ti m.il t
I liil a-in I'nitlii' tn ptpft-rrnl -olil nt 't; anil
I'.i'. 1 1 nlliin . t,p !iip.ir- mii- -'t'.ll
litfht Init pii"- iinproiPil IriittlniiHllv
i.iiili-l tin- li-ail n' Itiinl-'ti. uliii-l. a-'i an--il
1 - 1 - Ittiti-li i nl'itiiliia I i..n r -i, lit .,1
I i. innl iiinnii al i T in ; lii-tp -,i,i. a 'an
in i-n." Inr UiTt IjiI." ntifi l.-i Itn-ii attmttit i
J Itll' I oli.tll li,i III, It, p. Ml'lH tlllll't, ll ,1-
' I- In-r- l-pina r-'l'i'i-ft liv tin- !iMin; ol tl,p
-t I'anl linn I'js nn tit- I M-haiici- I l.t-
Wi-ti-tit I'rit-lfii- :,- Men- Imfli-r at n'.
1 taii-.ii tii-n- Iti Hi-tnll In tin.- tnaiki-t yc-li-t.
ll.tl Ml'll- 11- fllllllM-
l.lfWfl
s,l,-. s
Mi ki...t l iitlil Mill II
' inn Hi-m- i'i i mis n
CONTINENTAL CAN COMPANY, Inc.
Incorporated under the lawi of the State of New York
79b CUMULATIVE PREFERRED STOCK
Preferred as to dividends and assets
The whole or any part redeemable at the option of the Company on ninety dajrt' previous
notice at 125. per share and ecrued dividend
I-awykm TirLr. lssusANcs ti Tausr Co., New York, N.Y. Columsia-Knickkriiocke Trust C New Yoek, N.Y.
Tnnsfcr Agent Regiitnr
CAPITAUZATION AUTHORIZED OUTSTAfOTfG
Sevan Pr Cent. Cumulative Preferred Stock, dlridandi payable
quarterly beg Inning April 1, 1913. (First dividend to accrue
from December 1st, 1912) 97,300,000 95,800,000
Common Stock $10,000,000 98,000,000
Reference is made to a letter, with respect to the history of the business, from Thomas G. C ran well,
Esq. , President of the Continental Can Company, Inc., as well as to a balance sheet and statement of
earnings certified to by Messrs. Ueloitte, Plcnder, Griffiths & Co., Accountants and Auditors. Letter
of the President and report of the Accountants are contained in the prospectus, copies of which may be
obtained at the offices of the undersigned.
The profits of the business for the ye.ir ending December 31, 1911 and the ten months ending
October 31, 191s, after giving effect to the additional working capital with which the new Company is
provided, have been certified to the undcrs-igned by Messrs. Deloitte, Plender, Griffiths rV Co.,
Accountants and Auditors, as follows:
Year ending December 31, 1911 - $775,386.32
Ten months ending October 31, 1912 $922,875.62
Application will be mde in dae course to lilt the ibore preferred Mock on the New York Stock Kxchiage.
Thia advertisement appears as a matter of record only, as all the stock acquired
by the undersigned has been applied for in advance by the public.
LEHMAN BROTHERS
Id William Street
New YorK City
GOLDMAN, SACHS . CO.
6O Wall Street
New YorK City
KLEIN WORT, SONS & CO.
London, England
I III- llllllirrnl. Ill
1 lu
Cn 11
Mmrri.
i-Il.'irnr.
'ithrr -win it niiii I,, t
Mint f-aj.olta
:.!,
Wln.'lli-r t In' .! tin, 1 nt tin' I ' ll!
iMIiri--iM t'li.ii. limn n i-r llii' iiit.(irtiiiitv
in 1'inil iiiiik iii'iiii,.iil ,i i,i' 1. 11 1 ' lulf I, ,111:1 r
or .i.'iml"i ,1 -..li ii il 1 '"iti.it 1.111 to tin j
, ooi.ft '.iiii" innri- 1I1. in h,i Ih.-ii Ui. hi. 11, 1),,.
n.iyin. nl 1. 1 t lit : iit i i'iit In in. 1, mul iti-il
, ili Iili'inN mi I iri'ti rri'il, llii'ii- ., nn i
iilimli! uli.iii'Vrr 1I111 thi'ir iirtiim hii i-x-j
Iriiiinliii.iry In i nn . uiiiiiion i' t h.t ti
J'.'n.dai hli.iti'4 li.nl In i'i, ilnni. in t,,.
tlfiTl'lll- ll,l i i'-ui lilny ,'il.nla, i.,,i
'lliTi- llirill'll MVIT I'I III.' tit. I IMI'lltx t, 1 11 - .
i iiiiim' nl Hh I'r.n,,'! t r;i 1 1 -
lltl'H, Mllll ill Mil'
Hp!!
111;
lll-ll
r"t
1.IIK
tt
CI 11 a
IVi-v
I 111
llltilltl ll
.lull
Wninii,fK
M 'iy
- nl
Il'v
'.j .il h..i-Kh rniitltitin tn Incrrasi and
" ,, ; ' '."' - '" iti-pint
-.I ..iii'-ii.tii i.i wnai timy u'l-rr ' i:xi.nrtH
a' t 1 1 satin, tlmi' lat jinr. Tln cull I ; i.,rt
Mr'., d nirKnW nf tin- nrtuiil Ihti liuvn
'"'f Mi.iftly tlm rvnitlt nf tlm larirr
i'i " ti first in th- rii'ar iiiiuiUik.
1't- ,1'nl 1 Ml' IN
tvirr
Yalrr- Mini
liv iljr
111 !!'; 1111 iw
I. at
nii'k
:: "t
11. io
tn 1 . l.i 1 i n i
i..it
Tfnr
i;.s.:m
tip
Wa.""Il(i S"
Ca.-tlt"!'.,!
hp'it intton uati tlrtu
Hurt" I'll.".. 111I1I1III11K liulf 1 3.4u. up 10
polnti rivllvi-n-il nn contract r,m bales.
Sitjtiior,, inark.-tK fern titiflmtiKf il ,
n.". i-h In the 11rlt10lt1.il Sou ttn-rn mar-k"'-.
v..rr- nviv iirli'iitit", 12 T-lij, Hal
i"t. ui. II'-; Minplili, ; St. I.oulfi,
li. .Nnrfi.llt, r.'-. , SHvatinali,
Itia-unt.i, H".
I'hi. Votv Vurk inurkrt for futuri-.i
;l'jfl tlrm, u. y tn 16 points, Prli-ca
"or f u'lirr-y li, ro
Opm- lluh
' iry
lar h . ...
Mob" ....
I'jiur-:
Ml.
1 .'
1 x,
1. n
1. 11
U vi
11 II
I VII
1. II
I. .U
1J V.
1: 11
II Of.
Low.
fl
1.' in
I.' .r,
l.' II
12 K
11 'H
11 I.'
Clnt.
lIU'
1.
I.' in
l-'!7
i-1:
1. i.i
11 ..i
I'lTT
I III!'
I.' TO
i: i
p. li
1: till
it ;i
11 ti
it New Ollcan't.
Orn- lllrh' la. Clot vm
111? it ral 1, it tlna
i.t! i:e: i: r uu u-.,
1.. 11 i-mi i;:7 i.'s-i 1.
.1 i:S1 IU.S1 15 37 1J.M
'-t vj.u i-;;o u 12 1-
I'll- l.lvni piml markpt wua p.trailv,
i.t i,,iin,i huh llrm nt t.S4d, 3 polntH
-"tv,n. r. .lira 7. IKirt lmli'x. Ini'liullni-
I li-1 n h ll . tfCflrita LT..O0O liatrs.
'', i, Kjnii w,rc American.
I - ..... i futurt'.v
Ol.i-li Hllill-
. L
r-n I , p i,i f.,;i.
pr i. v.-.. . ii i. rw
" i l ; t,:i i;
A. .M. IiIiIh to Liverpool :
Mttrih, May, 12 n;
M.r.h .
Mir .
Kit
Vr '
1:1.
':.
1: 1
ii
l '
r.'iot
Inr.
1: 1 1
1: fi
1,
Pti-t
tlote.
11 tn
1: rji
1, t9
Inn.,
.Inly,
1 ...
'!
1 r rii'ipt",
tl'll'iW
It" l.ial
."ipt" eir
II ''IT 1V.HJ
II ll
1 0
nlilpnirnt-i nnil
Slill.
mi'iitc
ll,4i:
:
1,1a".
,"."
'III
htoikl
1
li..' Ml
K.i. 17
..I"14
H.TJ7 :;. 4'J 17.54J 471. Kll
ipts anil Ntoi'liH wrir:
Hi
ti;li1il . I". Wl
.".,4,'a
. a.'.ui
:.
:i'.
I Mi
I. Ill
.vi-.tr
f.'.lll
!' !44
l".3l
I, ..IS
T.EM
l.an'i
3.111
Sto.ki
80a.f.37
lTO.S.'O
n:,ii:
:'7 :iv.
C0.7a7
15.IHJ
l.aat
par
lii: .
P V .1.3
a 7'7
ITi, 7,i.
E:.,:ir,
4'i.r.cr,
r.ttt
far
:i7".i
;;- in.
37 .!
M.rni
11,4:7
Tr..i:)
I'T.IAt 1:7,71
iti'l rr-rolpts:
7M.D51 1,0?5,076
I.att
r..!:"i
11,49
r.at
.1 Hr.
lL'.V..",
17.M0
TillIlT
li.WI tn 7,r)
' S.Vt to 3.31)
'. Ini'liiili'il AtcFuililon, Owath
M "Ti', MfiJIifi', MoyNe, Hcntz.
11 lliikb, MtinilH, Mclinany, Hlor-
- Siliiii. 1'nrrntt, RothBOhlld,
I'nll.ir, :raljr. (iocr. Itlco. Rchlll.
". Ti x., wlri'il Nurman Stayer &
1 in- prim nf March New York Is
1 fur inlililllnitH In the interior,
''Ii' Hilling 'j-tin delay In farm
in.ikm iinlrli-iH fi't'i ciitillilMit (if
prlrt-fi. Vrrj llllli. plntiKhlliK liax
.'ii ami yi'Ktii'ilay'H inlna will
itlllT Wl'i'l.'H ili-l.iy."
It. I'lhki. I'ntliiti Cninpiiny,
'l.i, Ala., I111I Dlil; llruH.;
'" iiiaml 111111 h littti'i- rrnntly,
' nirl ami Anii'i'lt.iii hiiiuii'i:,
tfiilna, HUH Ifl'lllniy uacllly
'' l.l'.V IllLtll ll.lHlH. llMlt-l't HIIOlH
" ' ' ' uu ni miml ilfiiiainl, hh IicIIiimi
"irwaim t uttiiiiluni-ntH fur mmo time
quite lrwar "
New nrkans wired. "Spot domain.
I
Wl -
w ,
I'n
'fr r
Im
".III '
i..:i.
ll,
l
"Tl
I 1 H,
'11
t'nrln
Itlia'IpM
ii'iini.
Minimi ntt-
Nt-ii Ynri .
I" r 1 mil il
Whut
1: ,ivi
1 '.
Core
:'l iv,
T: i
I 11 1 v r inr
lntrrior
3"7. wy
t.-it 0,.,
.' 77. il
', O11O
. V)
tlitp
a .' la .,
' (!
...MO
ui" tal
1 ." 'a'
li'.l it total nt invimn nhari'i.
wtili i:i.imi .limca. nf tin. prrfcrri'tl i lialu--llik'
li.iii.i-. a tii" ivitni' tnni. Iln-ri- mi-h
' J I ? nili.tinr. of ; .,inr- m 1 1 . i ntiininn
j ami . , pin 111. 111 nn- pri'i.-ni-ii, ami tir I10II1
I I'lKniimii nn, I pi .-f.-rn-il tin- mt il nf tr.ma..
IH'-tlon -. 11,. 1 .1I11111I i .i.ll In 111" HL-L-rr-
Cati' nf .til .InrliH nil tn,lll HIliTM-i.
Innl, 11 fur r.lllli'il t . 1 lli.n- u,. .nmn t-ninl
rra-iin tin tl-n iIimihui-i r.n inn n' lii-rli'
tin- ipi'i'tm Ii- i-iitilit imi linn-11 1 t n-.i tt'i very
plr.'tMUiily In linv Sill.t'r Mill lil ailvi.iTu
.il MIuiii). In ..iv nnlliin.- nf ln pmp;,.
Iin arn punilnriiic tier MorU Kn IlilIiK'
li'k'i.laimn v 1 11 -1 1 1 ti i;i . in
1 " 1 I'i-. li- I.....I Iir
tm 111-. i;,,',i ir p(
't Hr.nli ! 1 .,ipr r
ll.ai ilia l'..i,i
3Jl"l llilt-,ii rr Tnli
U Itul'alti !i.-it-s
:l ''liu II l'fnt,tl)
ml ('It III i.'-a
l'il Did liiai I ll'ittr i
"ni l.n'crann Print M
ll" I'lll' I-IHI III ml it V7 'a
liiii I I I'nao 11)1 ,i.
Km I .Iv 1 nti
lii I'li-t Nut fi p
"( 1 rioirntr
."1 ItrpcnPH'-aiiHiira
ri imlil lllll (. njipcr
lTin i,mm. Mlnlnc
HnllUx 'lonopal!
('ii Junilio l""t
:uai hrtr Ijtlr
1 llnsr
Km M) on
3iVi Mnatin Vnlley
17.'i Mnnhittan Trnn
Itm .NfVllllll 1II1L
X11 Vnrtli lluttr Dei
Mi ii'iln Copper
11111 Puftil-i Sm Iter
l.ni Pt-lne Mnelterh.
uu Man Oil of .V J
lllrli
ri .I'a
f''l
1.0 II
(I
III a
11
Cll'a-
.115.
II
TMI' CITIZK.NS VATIONI. 1UNK. loralert el
Tort A lietfAti v. In Hie Mate of IVnnirlitnU. I"
r Iodine lit t.Ttlra, Mi note holders and ether
rredltors ut ilir aaanoUllon tr therefore herehy
t.onneil to pre!,, the ntiiei iind other claim
tor ptl men 1
I'eiember 12tn tai.'
i U'll.l.r.V Preaident.
I
MISCELLANEOUS MARKETS.
I nfTi'i MnrUi'lai DltplHa- l.i-ni-r
nti llfiair 'l'i-iiilitiilliin.
Ilf".a, I (llll 1 lllll a, "llllill-l'lltl-.
'.' a
:i',
v;
J'a
41
3 11
i'a
3."i
3'.
V
to
U'l
I
l'
'a
11,
:i
3 i
4?.i
:t4
"i'i
Will
14
i." ,
Pint.' h,i. .111 i',i-t 'r lnl 1:1 al. nr "
inrli'i- ill. ir . i'N uf ll.' o!i 1 t'-iti'lil r
1 111 I Vlij ) 1. 1 x II:,. i.. a, 14 ,.i, .ll.-.p I
lii-ail-li. tut talii-n a .1 liol ll ii .iiralii.l
tlm in.iilioi liu- priin '.p.i' feat uu- wu
tl.' I.i . tri- nf 1 m.i., i n(Ti-i- tlrm at M t
m lin li i.atl .1 tli-p:i-i-.iti t.A.i-i t -it. tltat o'iitr
in t-ipii. i priiiinii immtN 'it'll-ip.lto ln-av
1 lull tl." tli-111 uu! fui in Innl t ofTi-i- Luntlniti -llsht
I'lii-tf- ! vi-tv llttl" linilne.-. Iioiiii
It, I
.Hi
n't
p
!
I'l
'
I'l
IT--,
v,at
ii.lli-..
1 ah ttmrki-ri in.p. irn-vul m . 1
Usui i iiinintitinii Inllnw Win.,,,
I Nprtln-rii vprini,' f n , m arrni-, up,
Nn I Niirfln-rn ai Minin-apnlU, v.-,,- (, -j
rl ti Inter f i li tn arrivi-, ,t pi s,,, j
lianl f. o. Ii to iirihi-, fl nj';, Sn Muni"
Inlia f o. li In arrive. $ nt' , Cnrn Nn -.-yHlow
r I.f rail, Rn, Nn 1 , ,pr, ,,, , '.
river o 1 . f.5".c i'its-.i .'wliii
Nn a -Alilti-, :i5t.. .i.iinliiril.. vi,
.Nn. Western 1;. I 1 Itnllnln. ;,-
Mnltliik' c. I. f lluniiln. fir
1 lour iai flim, liu.lne.s fir.
prii-e were; Sprlns p.iii-ni, i
.tralulit", 14.70, Hprltie tliar., ft :m
fi btralstilK. 4 r i- flnm , i i,n
"1'ipiH hi ilii- irini-ipnl
I'll! Mrutrt
; 'I ntiui tn Prod of. i7
Tint I ontip-ili Merjer 8.1
I'" Tiilirna.t
.ni I miliiuine I upper 3',
: 1 11 i'Ib M nr.,
'"i I S lltlr pf iMj
Ml I Mini Copper 1'j
."I llfttltufer Ml iti lu
7i al Wen llml foa
!fl Wtll)t OierUnd
31.
-"i
:o
1
I'a
P
; .i-tn
3 in
U3'a
-tl,
l
3.'.
I'l
3'
I'l
S-lfi
43j
t l.VItt Ji-HM 13 it I u pi
B-.li
hi
U7
t
H7
3 b-r, 3', :i .vi'.
1 1"' I ll.l 101,1,
W U's '-
1". Ilj p,
1U 1 17
I 7-18 1 7-IU 1 7-10 17-1
'I 71 71 71
". 4Hr..
Ilvo -II
11 li-y
I'lniir
v, Inter
. Kan.
t'arlo.nl wheni
points were
Ctne'io.
Minneapollt.
1 ill ut It
Wniuipi-r....
Tottlt
Ye"ter l.t.t
Oaj
47 111
. W .71
. 17 :.a
. :'74 1. .
Tit ' t.aii
1.4-1
Tn 111 nl I h
Wli.
Will lluTr l.e,-t Word.
wit'i .1 Ii .r.i-lm;li ill. ne. fill
in. in i'l mul lni Miler's tlrm Inn itin
pcr.itn retoimiit titlitinmifoi Mini, l.vilumue
ri'fnrin, it w,i. a ratlier aorrv 1l.1v for tlie
luiniiltir. Ilimi-it-r, lain in the Htli-i-imnti
iln-v ite "iippln-d nith einntili-n-
I olile. nl liov Wll-on'r nrtlile III U'l.rM'rf
II ". (, ami Hit- ini-itihori ralher llnniulit
1 1 itli Ih" I'r tci. 1 null them they
l onlil i-i.nnl it i-it-ii 11 ih,. (.oMTiinr ol New
ork tlidii'i ..how rli.-ll.ilii- for iiifinhi-i --hip.
lhey tlit-n ulnited jo)(iiisly over
Ih" uftlelnl tleilaration nl llm Sloi-k V,
i liatiarn lliat tie brief wuulil 'mnk with the
report of the myal t nt mm.. inn of S77 in
I.onilon ' nd tlmi 11 t -n 1 1 ( i. 1 ' in ilnal
Aord 1111 11 kiiIiiim 1 on Mini I, tin- piihljt- has
lonn been MiHmnt aili'ipiuii- kimiiledk;!1 '
It Mil. reeulveil lh.ll III" Mink KleliHIlirn
I brief tin, not even III" latet word Still Hull
J the nnal word would bo with the I niniill y
no.ms.
iZAH) II ItT 6"i Hole..... HSJ, B6 l.Vt6a',U13.
.I7i.il I hi lllev S 114 :, imi, usl,
Imi N V C 4'ja. PHVJ lal wit, W IS 18 HC,
ITiaai t Purine .Vi. 8S nni, jv,
CURB STOCKS CLOSING.
Vetterdav. Mondtj
Hid. Aiked. flld. An.rit.
OUTSIDE OIL STOCKS.
Farmer .Mandnril (III habaUlnrlea.
Vealrirtty Muiuld)-.
Hl.l altci 1lii
Atulo. American Co l.ld H pi. 17 ,s
Allantle Hftlnlnr ri ra-, r.n
llm ne.Scrj niaer 10 urai .'in -.-n,
Ilii'l.t-je Plpi-l.lnr Co 177, 17; ;-,
Cllts Mfc Co ( inii. ctii ui en f,-,,
Colonial oil Co I, 113 13, i-,
Ccinllnental Oil Co 7(ii i::ii i;..i j - r ( ,
Crei-enl Pipe l.lnr Co. i(, i.-i r7 (I,
Cumberlnml P I.CoIne . 7.1 M 7:1 77
:iireki I'lpe l.lnr Co ,. 31 ;iji
(ialtna Sl;iul Oil Co . 1,17 1:1:1 1:17 nn
dali'im Slunnl oil Co pf , :o.i :n.
Imlltna I'lpe Line Co . id us pi j
NntliinalTnimli Co jjij
'.Veu VnrK Trnnali Co . 3,', 3:11 311 30
Northern Pipe Line Co. U'l- 1:0
Olll" Oil (II 3J pi.-, ;:, .
I'ralrle fill A l.rts Co . 3311 313 TM 33,
SoUr 111 flllllll' . I'.", i'T:, irM r,7.l
Jtollthern Pipe l.ltieCn .. 2V. ;7o ' T, z
Sinllh I'lilli I III Cn Nil ,111 ini ;.(i
So est Pt Pipe l.lni a P7 ITo Kn f;
Klaniliuil ollCotif fa 1 . nn nj .,
humpmioiicoof in.) . 3.V.- 3;,-, a
Mtxml.iiil oil Co nt I, mi . 48.1 47.'i t'.', ,75
MninUril Oil Coof Ky 3ait ;ia, 37-, ;.a.-,
.stamUnl (III Conf Nh . 311, 3-, 311;, jja,
KIMtKlanl Oil ( out N.I.. at ,v, 1:1,1 13:,
Standard OMOinf N V r,7d 117.1 1,711 r.7:,
.stitnUKlollCootoliln I'M -.",ii ;.ii -nn
hlaiiilAnl Kill 0 (iild,,. 1 17 "a 1 ih 1 ti7ii imi
.Sunn A flnili ( o ;-.n vjo -.-in
Suli lillnili. in, I1I001 7a.'. 7ii 7,1
I'nltin 'liinli Mm-Co . 73'j .ij ;ij 75
ii-mi 111 ( ill t , 1 17.-, its 171 177
WaMilnirl'ill Oil Co 3'.' !'6 .1:1 ;o
Waters-Pier' e Co . I no hid i,,
rinll Arciitnenta Asaln,
H 111 e,i('fiiirai;iiii.- lo Ihn malorily nf
i- l nl.ilor. thai bull aripimetit" nero
heard . irntii. even 11 ihev worn Inspired
b not hm ir more than tlm (piiilallniii. I'm
il'ivi and wei-ki iinHiniir Inn iiiipIimmiiii
poti'tilialiiie. had been dih"i,.i.ei and Hie
alino-phere hud Invoine er iji-ire..ii;
Mi'lilberi ot thi'Sloi'k l.vhnii,:i' llie.tiile
ineiit of the cn ei'iior. lo ilin 1 onirari not
iMthlaiidniK, ero fsior.iliK in,ireeri
by nil SulerV nii.,ia,-e. ailinlileil thai
the i.tiirnMiiei relnrini m-n- tb-.intble te.
lotin Mini i-ul'-ii I'll ! In In-lp ralher thnn
harm th" Kiclnim:'' LiaoiiMireiiieni uai
iil-n iliilM-d I mill a b.ilrh of railrond earn-IHU'-
"hiiivinit MI1I1 nn ren-e In le"i.iher nol
ii- fi:'7."'i In I nlnii I'ai ifl" mid JMl.nno In
'liu ,11-inind Nnriliii"rii lii' idi'iii.illi . il
M.IMn.li-d lluit I hnniili I molt I'ai-illt reporled
tor lii-i'"nih"r ami i mniith.. Soiitln-rn
I'.n illi '-. hl.iletiii.il Imli-il in appear I'nr
m.iiiv eiirs the. i- Maiiinenli- hut- been
published .liiilllaiieoi.y, .0 H,i,t aunlher
reminder of Hi" i,irniiiiinp Hipatallnn
of 1 1. ' lllll 1 1. IIII'M .,. .11 p ili-tl
Allied .seeurltie. M i K1 SI
Ala M rlllnit Papei J t( ; ;i4
May state lia. ', u-A 1, u in
Hraden . vj, ff (j, pi,
llrlllsh Col Copper . . 4(4 1, n4 ,ta
nnt-Mn Toi, -.'it. :tT, :i, sn,
(ilrinu 31, llj 31; 31,
(.trnr.Cananea t, 11, ti,
Inter Ituhlirr iv it 11,
Kerr lakr 3 1 18 3 3-18 3 1-18 3 J 18
IJ-hlKll Valley Cnal . 114 73(1 -.'."i 530
ltle . 3 31, 3 ;,i,
Hne Co of Am 3 3i 3 31,
M ason Valley ta u i; u
ManhaltanTran 1 j-is i-i t 3 ta
Uaiiliaiian shirt . w at 63 m
HanliHitati Shirt pf lul lai 101 103
Mariiml Am ne w.. tj, jj, ,v, n
Nri.ida Hills .. j 7 in i, 1 7.1,' t 1; in
Nlppsinc Mlne k'i a m, 11
Si.imlaril Oil 1170 mil 117,1 IJlo
'I uliai'i'o Prod pf lis ia (31, 1,7
Tnnupth Ulnliiat ."', r,
I n ci j si Co of Am,. io4 pjtj, towi, pu
I n ciir.st c.i of Am p.. 117 in nr. in,
Yukon (iold :i 31, -,1,
IIH.NliS
lluiilrli 1 op r,a if, xt 1 a, pi.,
Ilrinlen Cop 7s is", (u.-. li:, 13;,
II UT i. time-. H8i, m ni, 117
Canada Sou .V. 1071, 1071, I07U 'KHi,
N VCli i',a iwji p. 1 ,,!, ,
I1....1I in ucluiil coHt-o in Uu.i, while fit in j
nflere frn.-ri there .in! al-n lonei 'I lie Itx'al I
niark't tii'i-d lureli .te.nlv at Hie nponllu I
1.4 a re-nil' ol the-i; Itilbii-nct't and liiitinl
pine, teui.ter'-d dedlln-i "I' I'roin 7 In 11
pn n'e hnilli -il'i-r Ilie .tart a little
i-teadili'-" del eloped and pi lees rallied
leM-ral polntH llm mi: a .eattered ami
tliii. (oupled with a better iloae nti
Hal re than epeeled. some local trade'
buyllii: with a Meady pot market, nt'
rexpotinlble for u eteatly iilteinoon market,
although all of the e.irl dei lines nere not'
ll'srullli-l! I
Kuropenn iiih rU.-l - as a whole were ralher j
unlai orahle llavie 1 o..-d nin li.uiL'i'il to
S fraii" loner. hll" llambiii at I In-fliin-h
showed ln-t ilei lines or ',1.1', pfai. It In I
was without eh.iiiu'e al 7:io", uhile Saniosl
was aleo uin hatiired al It") lor 4 and 7$2ii '
for 7e I In- l.ile cabl" Ironi tin- latter n- !
ported the opi-inni: a betPtf ste.idv bill vi
rei. Iovmi Iteielpis at Hm ,.ri. h.ihh
b.i.'. and at S.mlm 1:1, 'm. a lotnl of '.'(.'
bans, eoli'pared null 14,(i laet ear .11 the
Minn- tune Sim I'auln took H'.iati baica,
aLraliist io,(i hit-t M'ur, bile .Inndlahy n
ieled 12.1NK), cotitnii'ti-d with 7. 000. Mocks ,
in liio are 1,011 '.'41, "no Imt- ami In .Ninto-j
;',o::'.oo". total of L',73,ono ba, nKalti-t I
7,sfi.i,nin a, H,,- same time lat year and
.',7".'I.Oii two ears nun
lleliserli'i- ol IInihiI i ofli-1- ut New ork
on Mo. ulii 1 , n.'i:rcrntcd ll.spi ,.g, ioiii-
pared i'h I7,:'H'.' on Saturday and .",(. J
on Mondav a year aitd
Prltee lollow
111111
et
Windsor Trust Company
3IH
DIRECTORS
t IIAIIt.'-S M M.I X Will 't New York
luifll.t llelniont h Co
.STI'PIU'.N N lioMi Hnnil A lloodsln
I'ltANk 0 llllll.(-.S
Triaaurrr HnrhHiij Conftructlon Co
I 1 ItNO'a hid III N
I ,-i'ion t' Ilrnwn A Co
V..(!V(l lll'llllWK
Pri.iilrn' International Paper Co.
' M:i III Hl'KN .
1'ie.lilrni Harden Iron WorVt
I MOUY IV 1 l.AUK
Presldrnt l"r"' .Nation tl llinta, Delrnlt
I'll! 1)1 llli K I. III.DIlIIHii:
v li e-Prea.1 if 111 ef the ( onipanv
I IC l i'l " , ,
Pies rirsi Vat Hank. MoTlalown, N. .1
J Wll'S .,V!.I'V New York
M (it sT II i hsrilHH
Ni-.v .IrraCj Inclo.
sl.nn I' " IIVliStiN
a Ue.rre.inriii 111 inr 1 imiii.in
Cl.ailK WI1.I.IAUS
Piettilrnt of the Company
l ItAlll.tlS M At I Al
S'l Ut'ill .iLIUlll.s A liliaall)
.'OHN VIA11HI.I' AnthracliecoiilOperaior
hOllblll 11. McCl Hli 1
Mn'nrdi . !lrnd-rsii-i A c,i
A. tiOltlitlN .solum: ., y,L-
( MMU.l'S A (il ls
('ll. A to. (leirlaml cnlo
III llll I ii.lllHI'
Atm-rli-mi ltr-ni s.,..p , ..
IIOllKltr P PPIIKIN'S
l.,.l..A,r(,;vl;,Av,,,''r,,
I!.NvT,',:s,!,A'l,',l""'mA"" ""'iu;i
joi.v .,,r,;'1u:,';-,du,,'m i"
Uoiwl-llaiiiniii llenltleti'nrpnrailnnt
A It Pill 11 I I II.NHI I.,. Post 4
1 OltNn.lI V l.NIII-llllll.l v,., ,,tr.
' 11 Mll.l .1 u I I 1(1
i:t.i:uio.N 1.
H.nrn .1 11 .,n...,.
AINIIIHOP. jr
lMi.IhtnpAstm,,j
Main office 65 Cedar Street
uptown office Fifth Avenue and 47th Street
Sit!
SIB
Chicago, Burlington & Quincy
Railroad Company
Oenver Extension Four Per Cent. Bonds
Doe February 1, 1922
i To the Holders of Five Per Cent. Gol'l
1 Coupon Noli-.s. Series A, Dae Febru
ary 18th. 1919. of the Calumet &
Ilecla Mining Company:
.l''i'.JbrJ'tV'.k''',' ot "n '"'lenture ctM
Kill il.u ol J-epriliiry aoj. bettaeen tlia
1 Tnitiee ihn i,..H. ,:,.'" .. .u" -omi.iiii
NOTI'i: IS MUIIHIIV (itVIlN THAT Pi
pnri-uanci- or the Tiut .l(i"i' "
Imi-llll-fr 1 ll ! tnl l.i-lw.ell (In- 1.1.1-
e" nurlltlK on ft (.'Uinca llrtlironn "nip. "J
ml Tlif .New l.nKiiml Trusi
r..ll..,a li.v ll.nt.r l-Ta ti-iisl.lll 1
lliimlt itm- IVhrinirj I. Itl'."J, of sal'l llallraniil
t'limpany lue.l uinl'ri- Oil irutt agreement,
hale lieen ilrunn for ia)lnrnt. Mi :
One hiinilretl and seien 1 107) bond for
il,U0O eaell. liiimtiert
thai ail n( ila, ,.-;V, :"?""" ' "
1 Iter'li Miiiin.- IVmium .lai.H v.i,..,.. ...i.
i ,ii -.-..r., uTnirr me nooi
-.. it mi,, rrnini.ii
.l.iiui.irr
Fel-ruarj
M.ir.li
Aplll
Mid
June
Jul)
All, tlt.
Heplrmbpr
CI. loln-r
Nol em In-,-
Dtss-niU'i
I'lnVl.lnlls
pmtil t.i'aiui:
lln- il.i nn
S-nles
t.nu
est
:j,:;ii
I.Oftl
1 1
1.1 '!
ii ii,
13 11
i::,
13 ;i
i.i 'J
I -. el
13 34
13 M
13 di
13 i-i
nr..i
eurll
t'lnaiur
I : '.'.I t:
I: ii.ii i. ...
li it, is n
is stiiis
13 3'irus i
ii ii,ii:i ;
is .vni.i -i
IS a-Hltl (.'.
n 1.41,1 i.a
13 .1At1 i.i
l.t i i.i i i
i3.rsi,i i '. i
lu-i, 1 1
tit
:n
:
:jj
.us
st
3
ls
loll
1117
13e 4
ism
III',
i;i3
i:
1?(S
3O0S
3014
:oo
:o:i
3073
:is
3177
3171"
3333
rsss
3303
3334
3110
3433
3.-.S4
sr. .11
36TS
Slil'O
3731
3?
-10t7
30k0
3103
51l
33I.S
3370
Ami twenlj-'.Ho
3M
3131
Si-lo
.".7 1 1
:7i'.;
.laoi
3113
.la.'.O
3'J3
401 1
4133
('!!
nil
wi'li- i-ijsle,
.ill'-. Init ivinleteil I del III i
elli-n-lMi ('iilllllli.iiloll lioils,. .
li.iihiL' llm.' neii- hoiiu-n Ini lilirln-i.
nlule rt',ipt iieie n little mnaller. ( ,,sli
uniisioiis nein iiniii sli'inli, lint trade'
iiilitiliuiil dull Heel I'lirket. $.".-n I. :
liiiulli. I -i v-. I'ork Me-s, nn,, ti :,n
f .i in fl . .'.''' .';' v l.md wii" stenilv mi
Iiindeiatii tralis.irtKins. ', line Woetein as
nunled nl tin if., letlned Conlitient, lion.-, I
Soulli ,iierlci(ll, $11 ."il
I'l lll-H ItlllllH
Open Hid,
Illy eat
III I.. II' IT
i'i i; mi in m
ejl
(!.;.
i!.4b
Hal."
I'ttl
Ml a
e?7
..Ms
ei-st.
i;:o
4.34
4 3r, ,
4307
434
4 4 31
If!.
4.. 0 4
4..:s
4: 11
4. 79
4 .1.3
4v, r.7:.-.
r.13 siw
linnil' fur
nnmliert
01033 0 1 1 V r, (
.S334
i3Si)
:31c
r.sts
r.443
i474
..r.a.i
ct I
3913
t.013
l 314
(,441
C471
1,7(19
1, , s
f.JI.S
UHI
;o:.j
7H J
7303
73M
74:s
74H0
7540
71.
77t
701
iliilenttlii.
it on the ne) 1
rebruar lath
the ntii ivi,i. hv..;. "!7
H?".i.r.'. 1no.,",n- Mas.aeliu.etl. Interest on
i'7i '''" W1" lT,e u" I 'bruarr Ktli.
1 t-..iiiii.n) l e I .'''I" -oiniul 11,1. real t'.-ttP. , P,
I',. Kr (, ' "' l" i"- "riled lute
.V"",.,1 ,r., . " 1 !'- ol the Ol- Colour Tru.
OLD COLONY TRUST COMPANY, Trustee
,. "."T.'H'r lll' fompany
1!. .1 It M AKtrilll.I), VleeiTei
60s 1
Oil
01 1
UI340
OUT:
DAILY TREASURY STATEMENT.
AialllNi, i'H.S. .I.tn 3a -Thr eialrma-nt
of tie ikiIpu ui. I ekpeintliureii of I lie
Tri-tailiy stliitM..
'elell.ly
I ltet-f IplK .J'J03.3::.
. Ilspt ll'l's. . 41t Ill
Tlit.t nn, mii
r,n,m.i, i7
tS..1.13,43i
Mnmlnril
MilitlillHrlet
in.
.TII! I'iiIiiU
Hurplm.. II7.1S4 U'.Ssi.oul
.Ml ijuotmloiia itiillitrs per rtiare.
DIVIDEin) DECLARATIONS.
tvimpiriy and Term
I'lllaliill, H.'i I t'l-ttk
(Iold M tlltllK
IHlffaln, liunl, eater
en.l PIltHinj,),. seml-
(ti.uual . .
H'ulfaln, Itnilii.nr
uml l'lii-li'tr-. - iiil
.lllllU.ii .
(li- i'l, II iy 1111. 1 W 1 !
. ru K'l.i 1 "ll'i
111', II 11,1) llll. I ll I"
. 11 tf'll. "A" 1. .
II ,i,.l iii'.l l'n ' j; ., Mi
ll 11.1 r.i rit i'. ipi ii ;, 1 Iy
ie lilt-li Cm! ami N ol
K 1' in,, uu trlt 1 !)
T.i'n "P)' It 1 plil
'I'mutti. onaiii rlv . .
Iliiainn liuik, fi'iul
itnntul ,
Tliormllko Compiiny,
it in I -11111111.1
Btoilt Ann. Payable
pfil.
3 iureh. 1
3 1-eh is
I Pel. 13
I I'eli. S
IVli. 3
3'. I'eli 13
3 Teh 35
1 l'eb. 1
3 l'eb, 1
I lie MlTs'li-sMI.' II "I .ipiirei'latlnn II, lip.1
prn-o nl iln- tliirtj -v. 11 liu met- Standard
llll sui)ldi.i,lts durlii:.' Uu- p.it lent' lius '
lieen ri'duii-d to IlKuren I' iiniu'llitu In1
,ii-l 7.711 1 nil lit I riuupai l.nii in di'tnll liohl ioiii
nt pro-.'Ul iiiieosiil lliiec iiiiii.,i. 1, iti tliiise
In'Clallilik' t ie-1 .liiiniiiil el, nil.. Unit III null
llilrt' (asm Ii 's llieli- Ih-i-ii mil' deplt'rla-
tlun lius,- ini.oh uiimuiiU'd tn 1. :.- mul
.Ml piuiiU re.-pei lively (It, the other hnnil
ei. nl lln'se i.iuis halo mole limn dnuliled Hold iTillleulih
In ton.. Pi Ini- in 1 in iIU...Ii.ii,,i. ,,r ii... r-llii-r iioiiuri'
..1.1 ai I. ..I ii.i . 1. . 1.1....... el .eertlllialea
"I'l '"l - .Mil, -.III) llll. iimin-at
pi 110 nt 'ildeli the eloi'li miIiI uhs s,;i. 1
ntd slorli is linv. iiunteil ill 1170 to IV Hi. Tlm
P"i pi'iidu ul ir rial lu I lua iii'iiliot for Ihe
Stmniaril (HI Null ildlallni Ii.ih hcnii ett,-ii,r.
ill 1111 IT, hut nol inoiu mi tlmn tlm policy
til' tlm old Slmidaid (111 Cuiiipiiiiy irevlnii
tn its ilMnlcu'riitloi, ' hi, last oRlclitl
letiild nl din null's, lor the rotniMliy lie
a iihuln was hi innii, Mlten tot,,) prntllri
iM-m jHi.iv.','.'.','.' 1, lid (lliiilend iMMiienlH
$;.'.i. :n.',,:i'.'ii. The leiiuilniiit: Mirplus uetil
liacK lulu llm piopeitv. Niniiiat net prnllln
in the ensiiluu tlie jeni'K nero eitlmuteil
tn halo iivi'iai.-nil not ln.. tluit, f sn.oiai.iKHi,
llivlilullil pnyilielilH I'i 1 1' llm Hiitnn lielliiil
iiveniKed I4u,u lu.o),,,
llc-al li-.tr
l4l.'i,H7ii.7.i(l
IH4.H3K.lii3
11,040,01,3
llir rerelpm friuil Mifluim eteriluv Mere
S.,33.0ii. from htii-riiiil tei-niie, orillntri,
IJilfl.iiS:. 1 nrpi.railiin tm. 133,1140, uml nils.
1 el I ., neon s, a4,:uij .Vatiunal liiank notet ih
eelaeil Inr I etlnni ptlim, IliH.II&ll.'.'V.V
The iviah nlHtvtnent of the Pulled Klilt'.i
Triiisunr fur January 37 ehtnvai
ItlCXKIIM. 1'U.NU.
uml I'ulilnn . . . 130,000,ioo
TUI'.sr I'l'.VII
To reilrem oulstumlliiK terll.l
I.IU'K $1
HUN' I lit A I, FU.N'ti,
ilnlil tola
73.337. H.9
I utti'i! Muli's uoleM , ,
allium I I1.1, ik notrs ....
lYllllli'il ilii'tliH nn bunk a
TntHl
H.'lui'i eurreni
Pork
Ifaimari
May
l.'lrtl
.Imninrj Mar.
Hit),
.lanuaiy
Mhv
hi 111
ij 3; 11 10 n
in io
pi u
Lota- Clo Prei
eat in. tloae.
I'i I'. P" ll I!) I?
1? .n i? j: r,' 1;
I" lu .'? 10 ;7
I'l. Ill ID 3.) I'JJ-i
lii St It- .si 10 ;o
e m . 33 PI.37
ur iniirltet ruled
70". 1
7lf,
i I'HI each,
lCtO 01737
) .07 0177.
17. i.
iii;i
'1 he In, li'lt li.,irlnu 'In- en' I..IH..-I' w.'l
lie purt h.lsnt .ii p ir t in- t'.i'i "f 'In-priiii-iptl
aula iluri'Of on pit, ni.tit .11 utei
itt-llvi-ry uf ih.- sjiui- to ,t,ti tintli'rla;ni-il
iriistte at Its nfT.i-e. 13.ri Pel nut Inf.' H'riei.
on tin- ttrst ilar of 1'ebriiarr, IIIItI. frntn
nhlrli ilnte intereat on ld liolltlt "111 rente
In union ly mil, h. , not i-f He truat
i---e,n.,"
The New England Trust Company,
Till MKK
It)- JAM US It. HOUPBIt. 1-renMent.
Itoatiiu, .lat , January 31. 1913.
.'.-."ii. ..in.. January llll, 113
a. !.,". '"'"eres in tlie (ioiicnmla dUtrk-l. pea.
Miller l.aUo, Oniarlo, Canada. Mine. In that ills
trletarepr.vlui Im.T.iue.onlo.- tothi-lou Inailur
!.."T h1'1 -V-nt on the property
Shaft ilui'-n ,1 feet, liuis Int," i.ailie -Us - . a,-...t
ol ...1 0 lo Ihe Ton Need l-lo-iel for tli-am
I'O'J1,''-'"ehlr.ery er.il (ajioll Itallrtail imv
lihlii ;;i mile, 0r claim, win ehlier form rloe I
empnrail-in or alie InillvMual Interest for eaplial
si; uie.l ! ii:urtsaeroii this tml oth'T properilc
I ni.siMiohto"l. prim ins piopu.slllnn hul n ixeuuln 1
llier mine with almost assured wonderful n
sullt- Prlnelpala onl A M HI'CKKIt.ClltTslile.
.s'-.s Jtr-iey.
.--nnl;l-'-l-"' ANI) MtimiNtis
IKIISII.l: .V lllllll l.-sll.ltOll) 411.
.l.c In .nol Mrei) its of ihe rrulstered hoiden
of the (li-ni-ral Muriiate lion 1s of the Mohl .1
iv O'llo Italhoad Corepn.i pursuant lo Hie lie
eral llorlit.iie of Mai 1., IsvS, a-al of tne hodlert
nf li.i- Pieferreil Ipeomr and MnUnc I'uml Pr
penniret of sal't Cu'nptii) . pun. , ant to the lire.l
of I rust of Ma 1. Piio. Mill he held al the offlm
of Hir (mnpans, 'n n llri.adnay. In the elis
or N-u Vhik on IVednei.daj , I'ehruary i. llll.i,
.it Uu rlii 'ai ni,., mil iiVmr, ' 11 respeclhei)
lln loll' Hi'ir ater of the said (i-nerat Mm
L-aw-i' tlo-idi, ami ihe Tra-afcr Pnolit of the said
I'elnt.'ari-siillii u seatSo eloek P .11. on IVeihifi,
ila. Jan ,ari I111.1 and ri-oiie i al 10 o'eloea
A M on Thurtilri. l i'Druaiy 30. 1013.
IV MACKlN'rosil. .Seeretary
Ne loirt Januery 1.1. 1 013.
trr.s
Ks3
13s 1
1309
1317
in 1
I" 11 3
Si 1 .ill Tlie law nti
.1, ',. niui in.. 11.1 11 ni-u , 1111 1111- niitin ill ...1,1,
rents lor nil tee! rt-iitritilK'il, s i t ) 1 Iiuii'Ih
m I hul uml nlTerliiirr iiioderal" llellned .
mis-.n' nils Miini'H hni uneeitl"(l VrliucKle,
hiolhei'i- leiliiM-d ilielr iiio'ntioii 10 1 ;m '
ceiilt lor Gianni. 11 .-il, therehy lirlliitini,' 1
on Ihe s.llili' 1 111 ti a. aa Ihe l-'ederat. uhieli'
ml priie. nn .Mondii). I he llout'll uml I
A iiii-t Ii-iiii i nniii iiiles 1 1 not i-ii 4:1.1 I'i'iile. '
while the Wall. fl rellnori mi i-iilfii I 11 1.1 - j UJj
tiesa id 4 i-hiiIh llila-lnesi. line lather JJ!J
moderate 01 en m I he iii lliie, hk hciih' ieo- ( 137;
Pie esiitii lurihei rediu'tiiiiir.
Nival, Mum ,a. '1'iirpenlllii' line til fat
and uliirhtly hUher, uiillo rutin I'niulntied
eleidy nl iinehniiKed price Turpentine,
14 ijl' ro-ln, .a 75
lit 1. 11 11, MIsSAIIE at Ndli riir.KN
ItAII.W.IV CUMIMNY
I'lrtt ( onaollilnleil Morlaugr llomla,
llatril .lanuur I, lailj.
.N OTIC ll IS IIUHKHV (MVU.N That
3307
SJI I
3313
ll.'t'i
Use MoeU 1lHrktl.
I'sn's IIM'J lleenril.
The treniondoiiii upei'iilutlou In the ran
vtuults viiu u atrikuiiif feature of the stuck
TI'KSli 11 . .tiinuiiis ,s
leiin nt ."i-i litre 1.11,3 head, Irellltl
Inc Hie .urn tor tin- mitrkei No trudl lit
lu Ilie .utile The fei ,,nir int. i.iii tteud
to tlrm lirrasei! lit a-f In itni.l. rat. reiiuent
ji aii-jd) H ti. al :i i t 1 1 u. 1 for n, iilii.
Ilil.6is.131 I lilf. wlih fane) heef telllnir In a tni.ill
00,1,'I,!I40 "ay 111 ur., lesati life, tietnty al B'tff, lur
12.3ta.07S ' l.a,iiiliu IIOOI llll-i poll lo IlluriOW. 1. taillO
1 I.e. 7. I, UHS I and 31 ahei p. all in lli-rniinl.i.
s. 793. 030 lli'i elplt nt i nllet were 317 henil, llli liul-
33,70l,r,0l Inic U'l liunl for the murket. PrU'ee were
474,S3 I "teady itiiiilli) eiinalderi-d, hut no prima ttni-k
t ivitt uffereit iirillnnry to falrli soud ialtt
1117.303,334 "old ut tl' 71? 111.7.'. per llm llm., lull, nl
79,76(1,604 , fki Indlanii fed ealvrt ul H.C'I6 75,
. iirtaa-.i eallrt wem Meady at 13le.
Worklnr hahiuce In Treaiury.. I7,60,C50 for elty dn-aaed loalt and 1041 IC'-tc. fur
In luillona hiinkt. 3 1. S tlfi. tl a 4 eoiintry dien-ed.
Ilnlillltlea...
mi.
huuditit and flfty-llie ll.wl of iln- Flrtt
Coutollilatrit Mnrt'ugi- lion, la ot the Dulutll.
Mlatalie & .Northern Haltia'ay i'onipany wem
this .lay dr. nn tor irdtiuptlun in accunt
anie with ihe rn,ulrtiuei,tt, ,,f Arlklt F,a
of ihe Trust Murttacr, uumbsred a (ol
io, i ir :
K...1 IM3 ::l 3333 3S14
I' .ii I'll 23IHI 3..S.I :'73
i si tvo ;'33 i-, i
lliUI 1913 33!l 3l'i3 ."'..
Iiii.' I'"3 V 3 P 2430 3f.O
1 a, 1 4 IM'I 2301 3-140 2,i74
I-i I 'i lti47 2.11 i 3CS4 2IH3
11.(1 im-i 2311 2H
1 1ST T liH.'. 2JI0 2'17
lllll 1?70 S3Ct S-199
1704 l7 23.1.1 J7.''i
ITJs 1SI "li". 273I
I.:.' 2C0K 2IIU 2712
1731 20.'3 24lr 2714
1 733 2071' 2433 27'rj
177.' 20i. 31 ft 2107
I77 20110 l'4St 312
I7H0 2104 24Sil 2Slu
17S7 2120 2100 2S23
17IS 2I2J 2334 3133
ISS7 2133 33 231
Hr.li 331'7 ".'633 2it3
S2I 2'.'.'"l 2.137 .-si,0
.sn r ui ti 1 4 in'-nti '.r hi.i .1 r
UltlKlultil
At'iordanso
ma.
In aeeordaiidi with the forejoliu, M
nientlonrd bon-U will 1 e pall ui Ihlt efflee
on or after the I pt day of February, 1013,
al 101 pe,- ii-mil m and Inter-rat, taay 1 IOCS
per bond).
CKNTKAI. TIiUbT COMPANY OF NEW YOKK.
Trustee.
Ily K. I". IIVDK. Vlceak'rualdent.
New York. Jany II. 1413
i:u..
140-1
1410
1(33
14 4 8
14U
1 4t s
1410
149.1
1(33
131.7
209
302
3034
3HI4
20S.1
300
3101
3I3
3147
31.74
3131
3113
3IIKI
320(1
3.'0J
ihe hnndt t-a
iea.tu libtuiry Ut, lius. lu
with tin urma of Ihe liiurt-
, ri:opi.i has i.iiair s. t kk compan v
iof ti lr.ici i
Ilie r-,iial Her tine of Ihe xioi-l.holdert of I ha
, I'rui !r (.ah l.ltrhl . CoUe ''onipan-, will be held
tt the ,ni- of the l oiuosil) III Peoples (.nt
' HvllilliiE. eornn ol Itlehliian lirnua and Adnii.t
, tsiriet ihleauo. on Monday mornln.. l ehrunrv
. Id. i'J13 at It o'lloik The transfer hoolii. will
close In accordance with the hy lave at th
rlo-e of huskies on Monday, January JO. 11113,
, will reopen Tueday mornhie. rcbruary II
1U13, at 10 o'clock
' (il.oni.'K M KXAPI'. Pretlrteet
NOTICI Is Ill'ltl.III lilM-.V that the aniutl
tin t tine of ihe stockholders of the Hall Flee Irk-nl
I lllunih.eil-,; Compan) for tne clertloii ol Dlree
loii- and ,n tiansacll.in of tnch other htistneaa as
i 1IUIV UlOlu'rlV .-film' lnfi.in Ihe ikmIIiw ... 1 1 a I.
:'j; t l"'1'1 "'e "itlce of ihe umtia:i H70al)roailiia! .
:u;r 1 p.w Nmk 4lt. on Mednitday. the illi rta nf
-.33 i lebruarj. Iui3. ai 13 o'clock noon,
3310' . . IH'-NJAMIN MIIITKI.llV. Secrelarv
3314 I New orl.. January 33, I ut a.
'Sli
3334 '
.1344 1
31 1:
3411.
3416
3403
34i
NOl'Il'i: IS IIMHPIIV ilVKV thai ik. te
IteitlllP of the Stoi-lthnl.ters nf ihe HAr-iv-ii-
( Uillu.VITOll CDUI'I.NV will he held at ths
iiit.ee of tlie Company. I S3 Wert 34lh Ktieet,
i enruary ntn, 11UJ, ni IJ
Clii . on Tursitay,
a cloel. nuuu.
11. A. KKLlaY, Secretary
Silver hulllun, nubildlary tllver
and iiilnnr inlu
Awultlnr rel in t.u rneiiia-,i t
Cash balaiiie
33,310,236
190,114
143,116,773
DAILY FINANCIAL CALENDAR.
MX. D1VIDBND.
Pope Muiiiifiulurlnr. nuarterly pfd.
iT-etiafd nlei-l I'ar, quarterly.,,, pfd,
American Dial rid Telephone,
of N, J,, quartarly
DIVIDEND PAYABLE.
Mlchlcan Central. teml-annul. .
Lake fihora and Mlchlian Houth
tm, aeiul-anuiMl, . , ,
aH
1
Itece iilii of aheen and lutntit were ''.f
heed, Iniludlnif Inn and a half earn for the
i n a rlt i-1. inuklni: wlih the si.ilt ttock tlie
curt on Kile, Mlie.-ii ere unlet ut tteady
prlcet, lamlit hlow. with nn randy cood htmha
ofTfred, but the latter would have eohl lownr
than yetterda) , two enra of ttock unmihl ul a
lale hour, Comimiii to iroiiil eheep lewet,
old lit MtllS per 10H ll' s.; inoilluiu l.llliliH
ut ll.Ii'i; a til Im ut (11.10; yearllnga ut fa.50 )
17.110 Drrraed mutton (lull nt 47 9 4c per
Hi., with uu". I welhera telllnc ut lOt ;
tlievKed lanihe tlow at 121, ir.c. ; enuntry
Irenteil hothniue lumba unchanired it t ll'il
S per ciircutt.
Hacelpta nf Iiush wert S.4H7 head, nil for
alauKhtrrera. No trarllns In live nor. Perl
Ini llrm on lluffalo anil Weatern advlcea.
Country dreswd liog altady at IHlrltUc.
per lb.
SOUTHWESTERN OIL tHO IMPROVEMENT
COMPANY
rinsr Moiti(!(,n no.vris
lieale.t rionnals will he i reel veil al the office
of 't he Farmer,.' I.oau anil Trim Company, .Vim
l-33 William Klrect. New York City, for Ihe tale
lo ihe Trustee, In accordance with the provl'.Io i.
ol the inortititr of the l-l nf .lull, lass, ut u
. 'H". A?N!!A, KI.KCJTION for Dlreetom of the
J. M. Miller Company will be. held al the office of
the corporation. No. Ill Fifth Ave.. Manhattan, on
Uedutiiitay, 1 ebtuary Mh, I8H. at three o'clock
'' J J. CHAI'PUIS. Secretar
DIMKtNIIS AND l.NTKREST.
ii(kssi:i hi'ickl. tun i iimimm,
. . -il1- York, N. Y., January 32nd, 11113.
PHIIl KltllKD DIVIUKNU NO. 6a.
A nuarterly dlvliletiil uf ONB AND Tllltl'i:-
gcAinmts'pKii cknt aiiy m be V"iu on
an, f'fS ',':".etl ?loFi; ?! lhl".Company February
linn. mi., to uo. holder, of irecoid at the eloia
of ''I'lneM January "Olh, 1.13. Cheques will b
mailed from the office of the Cnmpaus Tha
Iransfer bookt will close at three P. M ianuar
.'mh, iwti, and reopen at ten A. II., t-turuaty
IVlh, 1.13. F. I' VAN HOIvNR, Tremu.ei,
t'llll'AliO, MII.T4 A!I(I:K (4T, I'M' I,
RAII.HAi 1-UMPAlVr.
43llroadivay,N'eiv Vork, Janutr'-U, 1U13.
Notice. It herehy alien thai Ihrre ha been He.
elared dividend of fhrie Dollar and Fifty Centa
Per Shan- on the Preferred ttork, and a dividend
oi i wo iioiiars, unit t-tiiy i en in i-er ,-tnate nn the
turn ncni nrnilll-ll ur lionns lo ,-on.Uir.o IISI.VJ 17 Common .Im-k nl ll.e Cnmnanv. In .tni lih a.r.
prlie nol eireedlllir I t record al llnei. n'rlnel. on the (111. itat- nf i,'.h.
In the Slnklnir l'und at
par and accrued Interest. The liuhl It iveried
however, to rce( t an) e.ml nil hlda.
Prnpnralt inual he iire,enleil hefnre I'.' o'clock
U mi ihe ntat ia of Januaryi luis, ami should
ha tllrccled at follows'
"Propot-ilt to hin Uln i; l'liiid of tht Mnuth.
western Coal uml Improirnie.-it Company, The
Firinen' Ijun and Trust Coinpuny, ln-35 H'tli
lam Sireei. New York Clli "
Tin: rAitwinw uian a.mj tuust com.
I'ANi . Truatee.
Ily I'.DWI.N H. MAILSTON, l'rceldenl.
New York, January 17, 1911.
of record at thlee o'clock on ihe ftlh ilav nf Feh.
ruarv, payable March 3d. at the office uf Ihe Com
pani Ui the City of New Vork.
II. II, WILLIAMS. Vice President.
AMl:ltl AN lilt.il'IIOrilONK CO.
PKKI KIIHI) DlVIDUND NO. .18.
The ri L-ular ipiarterly dividend (No. ,li)i of
ii'ic ami lln ci' uunricrs per cent. (IVsi hat htei,
ili'i l'ircil on Ihe deferred Capital Stock of the
Amrrlran llrsrhophone Company, iiayable Fe,
1,1th, 1UI3, lo ttocUholdera at rtrord Feb. 1st.
Ily order of the Ulreeloii.
HDWAHU V. 1USTO.N, PretMMt.

xml | txt