OCR Interpretation


The sun. (New York [N.Y.]) 1833-1916, February 04, 1913, Image 2

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1913-02-04/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

2
THE SUN, TUESDAY. FEBRUARY 4, 1913.
cd linn uitiiliisi II They pointed mil '
mi h - (mi ii- ,t ipii iin ( '.mi Justice
nl -t I it i 1 l. mi x..ns ,ii inn ami Hint
It) -'I 'll IUiU fill' till' i hull mmishlp of
" i Mii.h x'mii. .ii ,i nii nf .:.' .(Ml ,i
' r I. ..- I ii ii h. itiin' .'in., wuilil
' hi i -" il i,-"Hi.il m.ii t Ii i . I . i t n '
l. I '.lll'f 111 -I nii. I t.i (iov Suly.er was
.'.l Ill t t ! Ifl'llsal.
S,mL.tlnn thnl the plni e would he
in I in .IiinIiii' .Mifull mill (. nidi in.i
i .i' I he dinner 1 1 it li linx StiUcr
. . ! Hi .1 1 . I u or ( 1 1 iVnri ,,f i.
ii i, twn Wicks nun III Albany t!n
' ImI" I'ii III mii'Ml llocepted lnii ,i
ll.'i ' lift lilliilliin iiml M'l himself In llml
.n.ilhct' hi'ltlni l.il nf Ml- .Mi fall's stand-
UK Win it lie rniiinl ilmi mi nthi'i' malt
iiml.ili. lnr thr pl.ti ( In. wctil In
N. Vmi ntiil in i i ii 1 r.-i i n . 1 1 mien lew i
I'l till' . I . J I i r ,, ,!ll,Ui, him o ' I 111 tt U !
h inlii. I
I'ri uiiiilctl lii i In. I. nt ii in. r.
'. V Mil?, t ill Olllpll -lll'll I 1 1 M plUpn'e
I S iflllilul. . Mini,, nut ,it l.,ittv
ix 'h,i.it i. nine whit.. In. was iji.im: ami
'' ii. tut in ip ni i:'.'.ih in ni Iti.
"in tlltectly In .histtii. .Mcfnh. hum..
' U Willi lllt-hlx -iKlli tti..-t. h.td n
ti.: Mils with linn .mil rot til ni-l I.. .
' " ".111 I -II .lll'l' tll.lt III' Would
tlll.l- llll' I'l.H C.
!! i. Mil ii. ii'it. h.i ft in .ll..iti h.ixe
i ..nlitl (!n Suln ,ii- sayiit", Hint In-
" Ml IK il 111,111 III lll'.lll in iintniKsli.il
' " uniiltl hi- ii 'ittiti.' ciiithilutc for
. I l.'llliirluln ililllllh.illiitl I'm Mll.Xiil
c I, ill T.i ! ti in i miiict Imii Willi
illU ctTiitt !.i induce .Imtlie Mi.
..i .lei 1 1.' the ( tin I m.i nsiiip n' Hi..
'initiN'-l.ili, pnlitlenl wKe.n ten at uneil
-' tiln nfti rtninii Pint these .-.tut. .
'.Il- piiltetnl tllltl -lf .MlC.ll. t.-litlle
' ' l.fi. f. illil tll.il . Illl the speedy
Iilltlp, "f the -tlhual . i it I'. 1 in' , - he
.. I he ill 'i l.i k'.i h lure III" ictlpie
. I .. il Willi ,l leenl,) if lll'l i.lpllii-
' li nil I lie Si I pi llle I 'mil I hi m 1 1
' I .11 illl i , ell! il e I, 111, e
i Ml e .Mi full wmlie.l nil iln M.n
' ' ' , ' t.le lll.llltls p.'tlllllll' 111 ll.'
'I t .if llle H) He ttliite mil
.1.11 nf ami Sell. !l In the lii.-
i I i n'-H tuplcw. Imin C Met '.ill.
. .-.i. il! ni 'lie .New m I. I.'f'
I - .it. i C.eitii.'in Mi ( '.ill h.inil.'.l
It. t'iii " , i h ntit inii',.i tin. Sul'.i i
. ii t'ln t'K . "ici'dai ntietiiiii.il. .mil
i,i.i. liint. 1; .! !n i iti.it .inn .inn it
- ,ipiillitlie HI. V.hlili ll.nl ptcilui.-iy
I lll.llle I.II..WI1 ,n New- Villi.
ih hi t fi mn;iltmi. , il. lt was Itleil
i,- nlt'.ie if tin S.-or.t.ux nf Stnte.
I 1 MfC.lP ctlt ill. '"'liT .l.lteil
1 ',' I. It ii. In 1 1. 1 Siiler
I It, 111 iletel ml. "Ml iilte1 11. .'..Il
' I SHI) mill f. licet IllU llpnll wil.it nil
I, .in t ll.lt I III II t .-..lilllh'l nil lielMill.lt
...,, i. .,i utliili tlllil 11 li. IllU In nllt II
.. I in iiI,m-i ,i :n e nf ii iluf. I nwe
t' nple IV lln Illl-.!' hiilmt'ell III''. In le-
.ii tiler lilt. fefll,ll In ltei.pl null will
il, v lt.it x ntt XX lt.il
I .mi leuxi'iu .i xxmU tiuil 1 nin
r. Ml.il In .Hill ill XX huh I ililie I hltxe
I . I lii i-ii:ii Ii, ill Ii. c. mill e Hint XXlllill
" I - . p.-l 1 1 (i '.t' 'lie t illl. ..lll)4 ...111
'.I li'lllllp "f the 'lil'il ll Xntell Onl.
miti, XX llne jrellt nlnl lltlM.ltihll el'
" ix'nr mnl l.tlmt rut then M.ite ..nil
.nilltl'V Will tlllllllllhti'lllx III. et th
full 1
lipreel.ttlllll nf the i...iple flit XX 11
ii.. x ni. strix'tnu iiml ill l'MXim It'.iin
ti Ill's .It the heill IKtt'illKs. lint I .mi
I . ft n. I llltel IllltlX e ,'lilil I --hull xetnl l.y I
. .lii--.--. n...'t v. Iin hem-, tni 1 tier m
t ..lu'ijith'ti ,ih Siitnetne I'. mi' .ln-tii'e
ami xx ill t.tlxe tip tin- ihttle-. nf nix n.-w .
Hf-n'iini'iit xxtth tin pimi.tse tn nil
ii. ili.X'ite nil that I nut pnM..s-..i n, '
tli. XX nX nt e lint l .illil lllnlltx tn till'
in ('(iinpli-iliiii.'iit nf .ill Hi" iltttn - iii.il
tea x ih' nix . nil. .ti tni-
Wllleut I 1 im I'll I it In 1 xiii'i'i'.mr,
s snmi 1
flillllttlleil ll
leleBI'illll nf
1 early repnits hail hei-n
'.. Ml Will. n sent tills
1 ml v. l'a ! 1 1 In t h ill t. .Instiee
.Mifall
I "nnt;iatnla!.. 1 ..11 ii.nn xutn at.-j
p.. tiimetit as hail mail nf tin 1'iihln-S.-rvi
I'mnniissliiii att'l hespi nk fin x nil
M S'h'i e-sf 111 ll'lltlllll-'tiatllill Vnlll hiKlt
'epiltiit'.un hi liiU I'ninimuiU x ) an i-ai.
Iipst .,f th" xx... k xxhi.il max he ..pnteil
f.tin - an In th s !int.ii tntit nth-e j
Instiee .M.i "all. inlkim; xvilli Ills
tl 11,1 l( ill l',,,. III. ale 11 1 seife: i.f Ills
reeiet 11 1 lea. IllU III" l-ll h Tiles"
1. 1. ml" i-ahl Hint th. Hist .-1 1 c -1 i . . i i s
f ,f he I'" ll."' I'llhlle SefX lie I '1.111-
tlllsslnll "Xee xi'l'V lllllinx. Itl" In lllill.
iiml thai nl Ins' the hl.-a hail heinnie
ll I'hni tent tn hint. Km XVhell llle llnx
eiin.i' si,xx Iillll lit Inn linlile. IheX said.
1" I'le.setlt-ll tile lllillte' Ill 111" .1 Ill-Ill
1 sin 11 n lll'll! ,s t,i tnal," lefi-al 1111-
f .-s.hll
S"iilxll)U i.f Hie pemlill" 1 nulla. Is
Xisiei'liix all. -I n.'.ili I (i-l I . .Mil'.ill'
aanl
' Mi- iniinl l unite than . . i --1 1 nhmit
t . tn ll is a hi. ink I 'Im: t kllnxx
what I he pnllll 1 if pnitlts at l,i. are
1 ..ml'-l'stiitni that it Is n iiie..tiiin nt
it. mi. x' in the ('(.ntt.iets. Ii it I (hin t
11 .W XXllat It is. I haxe !eail .1 heaiN
line "I IW'".. Tn he pel'fei'tlx (I .till., 1
Mixer litll'XV tile pillllll. Set X i"'e 1 .Until!."-
si'.n law until I lend It nt the i:ei titlve
.Maiiblnn In Allimi. Nn case hearlnit
1. II il lilts ever idllle h.-lnle me. I llexer
i'ii kne iv tititil that time thai the
Cl.Xelllill' ile.slKIiaieS lllle lit til" tlteltl
'eis nf tile ( nltllllls.slntl tn he Its chair-
man '
Mr MiCtll Mild he had fnttiieil nn
Idliis .is tn tile llll l its nf Itllilllclplll
peratinn nf rapid transit lines. lie
l ad 1 (ltd sninexvhat nti tin- Hiilijcii, hut
hadn't innde up his iiitnd mie xxnv nr
the nthei.
Ill
Will Tal.' Ills 'I Inir.
Asked if lie xviiuld desire tiine In
which to consider Hie contracts in cuse
he kocr Into llfllce hefote Air Wlll''o
lKtls them he said:
I won't ask time," he said 'I will
take time. Anil If it heeomcs neces
sary for me to sIkii the contracts I
hhnll not tin ll unt:i I have. lli;e.sted
and aniily7.ed them ."lid have sntlstled
my conscience as to whut I should do.
If I went (liiveriior and un ap
pointee of mlno were to se;n the con
tracts without conslderliiK them, I
Atiitld put lilm out of office, no matter
f he hail heen In only two days. I
xxould hellcve thnt hn hud thereby
ulinwed hlu incapacity for the Job."
I J n xas itsknd exactly how much time
he would rcqiilrn to make, his analysis
of the. contracts.
Aly own time." .ie replied, and he
would not specify further.
"Con.sideriiii; this business as a man,"
he went on, ' I tiopo . urn not nss enough
to think that atiythlnK I might do in
this connection would Rive me nny
rctllt that belongs M iinotber Mroly
nfllxlng my namo lo thehe contrnctii
would not malm them mine, Thn credit,
whatever it is, should go to thn men
who havB dcvolvd themselves, to the
problem for tint last ttvo years. I nm
..nt speaHIng hh an ofllcer, but us u
mnn, mnl I hopu thut I he cup may pass
fiom my lips."
lie said that he could not tell exactly
vxhen he would tuUo oftlce, tntt that hn
'.nderslood that the Governor wanted
him lo begin work us soon as possible,
Ah for tho rapid transit problem In
New VorU, lie sititl Im knew very little
about It frum expel t Information. He
had read cummeiitH, hut they were, not
conclusive, Int said,
TMd any Insistence that you lake thin
office coiiiu from nny one hut the (iov
ernm ?" vxaa asknl.
"Abmlulcly mid iinetiuivociilly no," he
said Willi emphasis. "t xviih an affair
wholly between iho Governor unci my
self, i have talked with some of my
32 H. P. Taurine and Roadttar 97B,
ri i.i.t i.ijt 1111:11
I fine
Xlmki
Mntnr.
rail
I In.ttni
Hl
silillai
imr.
Ilti.rh
Mnenrlti
Itnklah llr.lin. All Mount: t'arl I ni limril
IW llliAIV A . fur Mill .St., N V
NTWAItl., S .1 "HI llnlny Si
I p.' OtntlKP M'.titi lntr 1'nsleti
linlltlenl frieiiiN nhmit 11. hut tliex ml-
X IhCtl HKilitft II "
The hews llle ilppn llllllrlil wiik 1 1 .
. elvi il with ilen-tie it the ollices nf
i In- I'llhlii Sel'Mt e l'nliiml.'.tii.i It xvite
li Kiililcil ,'in n xlctnl'X' Inr the illinl I'lllll
i 'iiiiiiiiK.iltiriei'ii Wlllciix. WllhntiiK anil
lIii-'liH. wlin fmtil tile ii I'Mi'iit in.ijiiritx
nf llu inttilio-liiii in ''mil' nt .he iliini
,---'.illl. illil lint lle-llnte tn a th.lt
lliey Wcle Kind nl' tlic tipimintitieti'
I 'iiiiiiills.imi.'l' .Mitlthle, wlin Willi Cnm
iiilfilmier ('nun hnf fmiiiht the ilnni
phut, did
in it wln!i In c.iy xvlietller he
1 1 u.t I ti. 1 1 'he . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 til ay n ilefe.it
nl Mill.
"It If nil lAiellelll nppnllltlllei',1.' Mini
'hint tiinn Willujx Mn-illei' Mit'all h.t
made n lini. i. roiil mi the heneli ami 1
inn sine thill he xxlll ir.nke an e.pinllx
ttlii.il teiiilil n I'llhlic SelVlre I 'nlll
niN.ilmiei' I xx ill xxelcnitte liltn mnl lit
irn.ltii'e him tn the work liete "
"OnNiile nf lux- frietfl Willi i t-..al I
i 'iilllllllc.ilnllel Willi. tills, xxltn fi elln II
1 1 ; 1 1 1 X ple.iMil iim r I e ilppmilllttelll.
"I kllnxx nl lln III, III xxltn " M"iei liiitt fur
the nltne xx. mill ttixi til" s.. inticli
plenHllte
x. leu.
of II.' I lien l
mill Xllleliil,
It.irmiuli I'l. '-ill. Ill .M'Atlillx, whn (is
1 1.1 1 1 II 1.1 1 1 nf the 1 1 .1 ll-il i nlllltllttee nf
I the I '..illl II nf I'stllll.lle lilts XMIllil'll
'shiilil.lef in sltmililef xxi'h Mr Willi. i
.in f.txni nf the iliul system, s.ihl Ilia:
j he i ntiltl nssiiie the new riiiiimisslmii r
, Unit he wmilil haxe the tntilinl Mipp..rt
f lite ir.tti-lt ( iillllllltlee
' .Inhll I'lltlnX Mlti'liel. plesnletlt nf th.
' 1 1. i,i nl ..f Alilettneit. who tins mnile ttt.iiix
Isp.eihe- nt-jlnst tlie ilnni system, re
! nut l,"ii. "I mil willing thitt my pnlnt
, nf lexx- slimihl take lt eltmu'es with
alix man nf np' ll 111 i l nl
ls ,i man nf nhvlntls
lattice Me 'all
iltiiess fm- llle '
""' I
IhlJxe i
tiux. Snl..--i. in the .niilsc nf a I .UK
sl.itetnetit -fill ll. .Ill Alhany l.il nlitlll. '
' i,...i .t.i. i.. .... -.1. ..ni t u ..miiilntineiit I
nf .l.isliee Mi'Cnl!'
I'll" in. ts tec.'idiii 1 im Public. Service
'cinnils.siiin In the llrst illstrtct a tin me
in ui. a-, it stiiixxax n leia-.mu , .1111.11 1- imh-
l.eell ,,11 s. nlnl tn me hx niaiix illstln-
xnilshi.l iitlzetif in vailnu- w.i iiml iti'ttty
slupes The matter ha given me tiiiioh j
'rutin tn lluwexer, Ili"re xxns nmimiB w-
, fare me ntlkialh In innneetinn xxith 'he,
tnilttel llpnll wll.ell I en'.lhl l-ii!lt-.s'""!tlv
,n t until the tetiii uf -Mi. Wlllcov expired, I
1 xxlinh xxii-- hist I'rid.O liiKliI- Til !..'i
l.ltllle Was lint tlnll In MShi!i, u I enlllil
like in. iiiti. .li te.ir.lliii; llie ma't. r .mnl,
tile Senate . nlli in d
" V" ,1 pit'ill'' servant. ' lie . nittlnued. "1
.hp always ..u taut t, . rltlel-e public
..III'!. lis anil will tint ilu u mux. alt in 'll-t '1
I mili-t say that I urn not lii s 111;. ill x
1. nn tin- Intel miil.ihle il 'ays xxhli h haxe
lll.lt kill th. lUOKres" uf 'lie MlhwaX 'IllU- 1
' laill til 'it. .1-1 N''XX Vnrk T'l" .eil.'.e
I want thitms d..ne openly anil hane-tly .m.i 1
"Ulliklx .1 ml fearlessix
"Knnwlnt; what I d.i my inlnd ,s iinnle
ill. tn apl'iiilit a stncessiit tn Alt W'lllcii'.. ,
I , i., 'his ttnie I have emleax nr. il tint tn
...lull,.! inxsiir in the tniittet, directly nr.
Ilitlll i-L II x . as I hellexe the ' 5o 'i tinr
slmtlld lue up In the principle uf home
tllle .lll'l li.lt itcfeie vxlth nutlets In the'
. Itx uf New Vnlk Utile"- HnmellllllC nttl.'l.ll'
anil t.iiuil'h i pu s. nt. it tn Iillll llpnll ,
ix hi. -n tu ait I haxe h.in patient audi
. "int. -Mi- tn nil, hut Unix I Hi." ,1'ille ail I
I . an iin
I IlllllSH nils nl lllll'lllllllS.
lini Sllle' sani tnal he had reiemd
tl:utimiis ! appllc.itluu.- fnr llle pl.li e, i
nil! had ilechieil tn .el the ullh e seek'
' he mail He leaiized the gte.it im- i
luirtaiiie "f lue "llee ami hail .Inic
' fuie gun.- at the xxnrk uf .selection care-
t'llix . lie went un
In s-leitlni: Mr. .lusine .M.Cnll im the
I lllill I Willlt tn tell the people Jllst llnXX
iltltl WllV llle sehctli'll WHS made I haxe
kllllXXll lllill "tin e XX.' lll'H' law MUili'llt".
and nut pitsuiiiil lelatinns for tliirtx-i.ild
xears liiixe I. "in inliinate lie Is a man
lnr whom I have tin- gieatest t'.sp.ct and
the hUliest ngatd. No "Tie can questlnn
his hluh htamlltiK s a citizen, his In
iluttry as a public servant, his ability as
a linxyir. his xvnrth and impartiality us a
Justice nf the Supreme Court of our State,
ami hia determination always to do xvhal
he l.ell. x is tn he Just unit right and for
the public good. He is my lifelong Irletiil
In him I haxe the most implicit conlldi nee.
llu Is big though fm ativ nftUe In uiir
1 1 uuntiy .
"I cuiii ludeil last Saturdnv afternoon In I
i go tu New Vork atnl make a llnal peisnnal I
appeal tu .lllilge .Mt-C,ll! tn llll'epl tor tile
public good. So last Saturday nlitht.
without haying a word lo any one about
It I went to his house In New Vork city
and for seveial hours discussed thu whole
question with the .liitlge from everv
i stanilpnliit Ah the Governor of the State
I appi'llh'd to him to lealgn fiom the hem It
and take the I'uhlle Servile Cuuimlshiiinif
slilli for tile good he rould tioxv do for thu
public xvi iil.
"Uf course, ll was a Ritat s.unttie and
he did not want tn make It, tint h
finally leliielntilly rnnrhulcil to do It
on my personal appeal In tint name of
the penple of thti State and as a patll
otic duty to the citizens of Greater New
Vork Judge Mi ''all is to he commended
for this sairitke. 1 feel contiiii'nt that
the people generally xxlll give him the
credit to which he Is truly entitled. I
know hoiv fair, and how Just, iiml how
able, Mini hoxv Impartial lie Is I kuoxv
he will carefully Investigate every phase
of the whole proposition and deride It
finally us he would soinn gieat iiuestlon
of life, or liberty, or property If It xvcte
brought Wore 111 m as a Siipteme Comt
Judge.
Salirr 'I'hunLs le(nll.
"No onn l;new of Jlr .lustlce MvCiIIh
SavMoneg
Reductions of $5 to $20 from early season prices of
our thoroughly stylish Suits and Overcoats bring the
majority of them to $15f $17 $20 $24
! EDWARD I. McCALL
j r -if I
taaflaaaaW
Bi.iHkHBhh 11111111111111111111111111111111111 r"
attlalllH'alalla
- 1 ti'liden upl'ill Ml ei t
tl,e
f Xi-ept hint
settle.1 the
H nt New
mnl nr. i if w In xx .1
mutter nt his llnusn a th.
! Ymk hit" Satin. ,ux 1 ivt.t
' ' 1"" hnpefnl nf tins iippnitittiiHiit.
l"'leful lnr tin- Lest illl. rests nf nil
the iieniile At all ex. tits iiml kimxxs 1
him- ilnne nix ihttx- as I luxe the Unlit
wnnt tn tlt.itil; .Itt.lKe Mil 'a II litthllily
fi his si If net lln e ami his pntl'lntlsin
hi the matt, t anil I untfiili ntly Inline
Pint xihatexei
heteilftef Will
he
I.e.
dues in
fm til
th" premises
Keiiernl XV!-
fate
"Let tne .) ikhx that Air Murphv made
t.i tecnmtlletlilatlnn lu me, itlt.-ctlv nr In
.1". tlx. at any appll. ant u' any laml.
Uate lnr till- ntllc
"In n plv tu iin eilltotlnl iiuhllsh'd Sat
urday nUhl ui uiie uf the .Sew Vnrk eve
liuu papeis, I xx int to say tn Jtistli. to
William I'. Shiehan that lie inxer p,jU.. p
tin- dlteitiy nr Iridlr.s tlx- ah.iut till- Pulil'.c
-'I vict '..ninilsslnti In iSiiMfr New Vurlt
'I the 'l'i"i-".l Milmnv "I'el atllu; .utl-t'-.li
ts 1 haxe nlilv seen t,.ux . Slnehali
nii e ln. e th" llrs! nf the yeat, mid th n
li- .ailed tu s.e tne here ul the llxecutlxe
i 'Ii. null. I In pay his l.-i-i'i i't- and he wa
.ii sin Ii a hill i lliat l.e xxuiild not uXi-nl
tesi'tlltltl ta It X itIX ll.lllnll tu sit ilnlXtl
'In e nn hi.s'nti I sax t.i the penple of
Ni Vmk i itx : I have dime tnx duly t
tills tnilt.r t.i a'l tile penple nf I'.tealer
Vexx Vork alal 1 sillCetely hilpe XX lint I
haxi (lnlie will meet XXltll the npiiHal nf
my Iillnxv iltiiens Ki'iierally mid ulll
InatUy leil.ilind tu tin Ir eieil'l and Hi t
Welrate .111.1 their ptnsp. tit."
I
Hush Wiirl iiii i'iiiiI rnei s.
I'ue work nl getting the co!iii.ui
mad i for signing went lnrw.ird vlg-
'ilinlsix leslerd.iX 111 the ilfiernoull the I
cuiiimi.si-iim nlnl the members of Air j
AlcAneiix .s ciiiiimitti n the Hoard nfj
Kstimata talked with Col. T S. Will-j
..nils, president of the Hruoklyn liaphl
Tlaiislt Cumpaii.. ahnut the plans
I'll' Joint iipelMtlult betweiti his colli-!
punx and ihe Inti'Uiiif.niuh ..f the city's
IH'W el.'X'.lle.l lilies ll,i lluei lis ci.UtllX.
The pnlnt was raised as tn the method
1 In Willi li ll liipaiii. s should pay
fur ii.i'Ka'" ilL-hts mnl f,t us., of
imwir l! was ile.-ldeil ti,;,; ,., h should
haxe rimil lu use the Iraclis to lialf of I
L-.ipai iti The Hinohlxn 1 .i j 1 1 1 1 Ttanslt
I Company
al win d that the charm' Pur
riishis should I... un kl ton
! niihai'e
nil!- h;
xxmtti tl
sis, and the I'l'irhoiouiili
i per paws,.,)!,., r , iiartje. Th-.'
' It. I nits will he he,. . !, i than those i
of the Itlteihiir.iuith, but t'uy wlil hold
mure passenncrs, and a luit mil,, haals
would l.e the cheaper lnetho.l t'.n-
that
line
I' 's
I he commission held that the nerllo I" cMipl that Senator Janus W
enK'-r basis xxould he dltllcull i'UineiMin of Warren nullity, Keiiuhlican.
Int. i . (let t, ami held bx the I" 11 'voted fur continuation on the itrmmil that
1,1,., ' ' I. Itistie.. .McCall was a pcrNiinnl filiml ami
'a man ixhnm lie Iiiil-w to he nf itiiiiin -
NlHllI Xleellllu , IM,.,,, I
A lin i tun.' was t.ilietl f,. ia-
nliiK ui c.iitiriiian Wilhuv's huus,. n,
r.m expectation wm, that It would last
far into the imiht. hi,,. m,,y
lOtlferemes between the cnlliniisslnners
ami Hie companies. The llleetlnt: hrnli.'.
I iil early, howcer, ,,nd Mr. Wlllcov
xxeiti out, nnii imii not returned
until it late hour.
up
The cnmitusslni, m lts i,.e;t,ilr mPf.,
inj,- yestetilay mornltiB approved a inn
tract tor the cnnstrurtlnn f om
of
lue new I,, li. I, i'ev,it,', J,M ,
npctateil utnler thn dual system. Thn
contract was between rue Urooklyn
Ueiis'ltts Un.lr.iud Cunipanv, the .Vew
Vnrk .Municipal Kailway Cniporiitiott
and the UrooMyii Cily K.tilriiad Cnm
pany. 11 It. T. subsitllaries. jt ,,ro.
vhlfs for the coiistiiictlim of an vc
lilted c.Menslon between the .Alvrtln
I avenue elevated line ami the Lutheran
i citieiery line and lor thn operation
of trains under thn new dual system
from the Myrtle avenue lute over thu
Lutheran Cemetery line from Wyrkoff
nventio to .Metropolitan aventiR niul re
turn,
In the application for the approval
"i" i out rct the cunipanles .said that th
M'lttUlpiil Hallway Curporatlun, under
. Hie dual system cntitrat't with the city,
Is tn prnvlile a tW'n track cmitieotli'li
with tlm Alyrtle avenue line near Iho
lntfrsectlnii nf Wyrkoff avenue ami
1'nlinettn street and eMendlm: thetica
'nxcr the rlcht of wav of the Lutheran
''enieterj line t i u point about 1.O0U feet
east uf l''resh I'ond road, where the coti
I neclluii will descend hv nn Incline and
i i imni-ct with (he surface tracks of the
Lutheran Cemetery line. Thin will he
'done to provide for throuKh operation
; of Alyrtle avenue trains over this ccn
' nectlon und over the surface trucks of
the Lutheran Cemetery line to Aleti -
polltun axenue.
The contract helweiii Hie ItrooUlyn
Heights Itallroad Coinpaux and the
.Vexv Vnrk .Municipal Hnllivay Corporn
1 tlon ptoxldes that the Municipal Cor
I potation shall construct the proposed
! eotlllectlotl at its OWll expense. Tile
Municipal Corporation Is to have the
1 11:111 in iii.ii it t ji t ti anil nperale tne cun-
i nectlon, as well us that part uf the
Lutheran Cemetery line mentioned. As
inmpensatlnn lite .Municipal Corpora
linn Is t.i pay ilm llrooldxn Heights
Company Ja.uoO ier year.
Ai the mtetinn yesterdny Charles L.
Woody, lawyer for the companies, H..hl
that If neceaiary his company w-ottld
apply to the city for its consent to the
construction of the proposed cornier tlon.
SOM I NATION OF M'CALL.
Jennie I liimrtjiiilelt liiiiHrlii 1 1
'I x o Oilier Ipuolulnirnls.
aikam, I eh .1 inn- Mtlsr to-tlav
sent tn the Mate .Seuine the riotuiii.it nm
nf Justice Kiliianl I: Mil ail lo the i huii-
nl' Sew ork l it)
lew hunts Intel hi a null! -ess.uu Hie
Seniite t otitlrineil the !iiioitiinient.
When the .State Senate met at . .1')
oilo.il t.i-lllKllI a let ess Han tal,, n 1m-
'nvdlalelv to i. unit the Hemoi iatlc S.-n.i-
,''r" '' buld a caucus with a view of de
.liili.. ii 1 1 Mi tl i ni to-nli-'lii tlie tinmiii.itinti
of .lint..-" Akl'all to suci.iii Conuiiw--ionei
Wlllcov. This lonfiitiue last.d
ueatlx an hout and at Its i uui'liisnui won!
w a -tut tn liov l-ulzei that eieiythlni;
xxas icnly fnr the leceptlon uf the lnuiilnj
11. mi-.
.Instiee McCall s taimlnatluu xxas cmi
tllltl. tl in the Senate by a party Mite of 2,"i
tinned lult'ttilty and I' coiflllzi'il alt. i.n-irents-.
The iiutiiin.itlniis of .In. lee llnilson ar.d
Mr. Clhlis xiete I. fill I'l In the I'ltuinie
t 'iimmlttee
When tile .Mi Call nnmlnatliiii was lead
In the Senate Senator Kltztrcrnld. Ileum
cr.it. of .Miiith.itt.iti, ttskisl for Immediate
cniilli matloti
"The I'diple of Nciv Vork cltx.'' Mild
Setiatm I'lUuei.tlil, "me tn he tonitiat
iiliitid in Kt'ltlni: a man of Justice ,Mc-
'all's sI.iihIIiik for chalriiiiiu of tho I'ttli
lic Service Coinmlssinn."
"I mine that thti nomination take tin-
iliunl cniilfe and he tefertvd tn the Finance
Cummittee. ititerriiiili d Sunator llloti It.
llrnwii, tlie llepubllcun It ader In thti Senate
"We should exeiclse discrimination in
cimliiuiInK iiuinliiutlons,'' contluiit'd Sena
tor llroxxii. "The people of the Stale
should he Rlieii oppniiumty to offer oh
Jectlons to this llitlilltliltli.il If them an.
any Kven when the public serxlce mm.
mission law was passed il mis point" d
out then Hint tlin I'utilic Service Cotumls
slims mltilit he mailt' t , 1 1 1 c-,i 1 1 . miles ami
that lb what is helliK done. The nlr Is
filled with rumors uf Justlni Mn.iU't,
cotiiii'ctlon with Tmiimiiiiy ami Ihe inter-
CHlH bellltlll tllCt-e SllllWiiy IIOlosltlllS.
Tlm atmoNihcri. Is also Illicit with mikitcs
tlniiH of scandal in counoctlon with Justice
-McCaU'H nonilnatioii for the Supreme
Court bench. I don't know that there Is
any truth In these rumors, but I do know
thnt there should not bo this hnslu In
cotiflrmltiK the nomination to-night."
Senators Wnirtier, Kraxvley, Pollock mnl
.McClelland resented what they tetineil the
Insinuations of Senator lltoivn ami de
clared that llu- people of Nexv Vork knexy
JuiIkp .McCall better tluiit Senator Ilrown.
Senator Krawley htatetl that he wtm a
member of the committee xvhlch wiih ri
Kponslblti for .Itlsllce McCiiU'r linlilliiatliiii
twelve yeai'H hko ami he chiilleiinetl Sen
ator Ilrown to point to any scandal hi
that connection, Sonator Wanner de
clared thut .lustlio .McCall would not
hold cntifet elites mi the hiirnlni; of the
cubivay contractu In the hack parlor of
any llunncler'H house, hut that all meet
IliKH xxould be held III tint upen nt tlie
officii of tlin commission.
"Justice McCall will sen that the city
nets thn best barnnhi possible," adibil
Selintnr WilKlter. "The people of .New'
Vork HI" not sallstleil (hut Comuiisslonei
Wlllcox has truly and honestly icproeiiii it
Ihclr Inteitits un this cniinnUsloii. They
want the consummatlnu of theie rontracti
hailed until Unlit cm he lot in. s.'ti.iti.i
llioivii's cilth Isms of Justice McCall me
mailt' withuiit cunslitciiitluii ur xv.uiani
Justice McCall headed his ticket when he
Hill lor Supremo Cmiit Justice"
Hell aim' lliiiwii ileclai.il that ifii'mu
mlMiuncr Wlllcox had held becry, if nfcr-
i XX I' ll l linx .Slllnel 's
hill at all) Hill' sill,.
juixxer
.lalill-
.it x I
'lln' (.nxerti'ii a -etil th Inlhixx lli
linltllliii! mi. In I lie Sen, He
As in.'lllh"! i.l the llp-SUlte I'llhlii' Set
X lei fi'llimlsi .in, Jtnliie iexne I' lllill
S' 1 1 I if I'lllTltln. I" MIT,' I , I'lllll H. I 'llll.-tl ll
nt llllll'al. In Mill imtll I'elilHiil x I, I'.'IT,
lit II ha I ll X i.f ,I...immi
As I. mil in. mhei' nl the flliile lhsillal
I' H,isi"l, Mill, ,11 It Illil.. ,.r III, eli
estet. tn mi, ii.., 1 r,. Umlaut 1'itt'v
.-'at.'.-, r nf Snlni Mi i 1 Hit. hlii eiiuntx, tn
si IX. '.llilll lleiiiahil ll!, 1 lU, the I
11 . itinl.'i nl 1 'nl. ! intfi r imesph'.il titm,
.ii a salnix !' fi 1 mill 1111 iiihhllminl
?l.."" nimnnllx I'm i ipi iims.
.lllill!!' Itllllsilll lllll I'llXl. Iillll filllr X'lfllM
III sell 1. IIM I '.Hiatus. Iiie. I lllilsleil xxns
p. 1tl11ll.1l tn hnlil i n 1 im- 11 inir lii cniiMi
ein-es it x"
in n tnnxe
Hie Male S.n.tle t.fn . il In inlillnii ,1ns- I'llhlle smvli'i'.'
Hi"' ll.il'.ll I' lllsMll. his slid i'Hsiii, I "AH I ''-''ll f IV ii'mill
whin Mr. nhiiHliils in -1 tivm ..M,li...t nnliif .1 ll" t if" Mil'.ill In I
1 1 brum . i I nisi j i ai
.linh-" llmlniti niis 1 1 . iiiriini nih il fnr ni
t'miilmetit h Wlllinm 11 I'ilpmrli k,
xxhn a I'hail.s C Mnrplu's 1, , -;t ,i,iim
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 till XXeKti'ltl Ipii n the Mute
Ml I'llpati .. k 'ft. 1 1 In t;i I linx i last I
.xi'llf In lli.n.lit .lllill!" Ilnilsmi tn Slieeml
.Mr llilllstiil. hill linx' l llitte.nl liilin.il
.Ittsllee lllssill. xxhi.se linitliiiiillnn xxns t.-,
tieteil hx the Slut. Sitinti.. Thin (Jiiv.
Ii. I'lllml lii miike iinnlher lliitlllnntliili 1
lnr this nlhi 1 j
"S illl" I'llte aqi.. .,u,l (J,n KnlKnt. " I ;
. .111. lll.l. .1 t,, u,x, the eit.x nf lllill llo--:
the s,,,,, 1 , ,V I,, , ,sitp. irpp ttfi-j
t ',11 ,i-i the I'llhlle S rx lee I 'n!lllt),Hs! an fia 1
the Sieninl (Itsliiet nt Pl.ti e nf I 'iillllllls. I
Slllll.'l I I til" t il. Willi.".' tertll "if ntllee l'- j
pi' .1 1 xear ..... n. 1st nf I'ehtii.iV.x I
'Tile," Wei" lllill, X lltipltr.t'..n ' fl'flln ,
.' 11111.et. nl men fnr ihls ..iltiim mnl nnit i
nf the aiipln anis xx i 1 1 hnjltly emiiitietiih ,1 '
In III" In le.lilmn 1 1 11s In im xvestettl'
pan nf the Sinn Aft ini.rnllr tolm; ;
nx-er nil nf the npplii'iitliitif null reenin-
1 1 1 1 ...1 . . 1 1 ii Minimi", nuieit inniiiii
tn ' l" lll.itti 1 I li .1 ' 1 llnnlly (let. l'ttlllteil t.
lll'l"., M
tl I ...
llliliii lln.imn I llllkeil the lll.lt
v.'th h 't, lii-l .1111 fax.i: ihlx itn
pies... i hx what he In. sniil mill I iv ill,
lllill l.a lieen tnlil III" elllteernlllll lllill.
in 1- a iiuxmi in kirein mniiiy, ii limn
of tin -in, t. si mi, ui 11 v, nti ltnl..fiitli.ahl.'
xx. a a. t ami
II illllllsMllshf (1 1 1 Zl II nf.
HiilTiilu of Hi.
Ii.lt In. . He
iiil il. ii I" hi
lllllllltteil in th
'lie and has
Just the kind i
hti.iiti.st X irw's
I'tlll SVI11-
.as a splendid n t mil, and j
Untie Since lie lln I " I ll
. hat xeiu-s up, appeals In j petsi.tinl inunsel lo the head of tile ...I'l
mil nm il me that he was n.u.y. I'tlm- t.i that the llnultable LIP.
I a mini tu no on tins coin- n... m,,,,ii, . .. i, .. ... ,,t... , l if..
miss mi In i liili l i; I sel-vle for th
pllhll. ivelrme
In this t'l mm i linn It iiiii , Wl n f(.
tne tu s.i'. thnt .linlee .".-mi's name was
nn the list submitted tn me smite time aim
by .Mr. I'ltzpatrick. but It was piettv xu ll
down anil amimg the Inst nanus on the
list.
".liitlge Hudson Is mv in rsnnal cliolt'
nf all th- im in, m and uf till the applica
tions Htibtnltteil to me. 1 hellexe have
made im mistake In appointing hint arid
that his appointment xxlll meet with popu
lar approval."
All. liihhs's appointment has been op-
pnte.l fill sixernl We. k!l bv the I'lmtOiltie
I i tnoi tain- tin iii.ii of Momoe iiitint.
which is allgtieil with tho Pemoeratte
State or(.-ntiz..tliin tlnmltiateil bv Chillies
l Muiphy
Wlen Gov Sulz.r announced these up
polnttnints this afternoon he said that
he hnpiil that the Senate would confirm
till 111 ..l mice
Heg.irdltig Mr. (ilbl.s's appointment
Gov. Stilzer said
"After xetv cii.fiil i onslileration I have
mail, up mv mind In appoint Mr Gihhs n
tni'itihei- nf the State Hospital Commis
sion ' I haxe known Mr Glhhs f,,t many
xeai II.. is nti lintiit. un able and a
cup'th!" tiiuti nf much experience In nix
judgment he will make niiml atnl be a
wuithx sui ci smii of t'nl. Satn-ei, w 1 1, . ie.
sigii.'.l .nm.. lime ngu un ai count of his
hi alih If t .,1 .sjuuei's health pennltle.l
I w.. ui. I h.ii,. linn (.hut tu iiinltiiue his
Si 1 1 lees
'Mi Gihhs has l.in highly mi
memleil to tne hx mntiv of tlm hest
I citizens III Itui h.,.l.,r i.u r.,i'U.
"..'.i , .I I c ,u
tn fiiipnmt to this important position,
lie has plmm.se.l tn ileX'nte Ills entile
tune to the duties nf the nfti. and carry
lilt tile leflllllis thhik should he c-.l I I Ifil
lit its eatlv as possible Stifrlce It to
siiv I haxe Implicit cnntlrlei in the
llltegl.l.x. Ill the iftli ien. x mnl in the
capabllitv nl Mr. Glbbs. ivn Imp,. ,)st
uiii..lr.tiiieit will - a giatlfying to th"
tnilple of Km hester as I t.e t otlllll'-nt
it xxill I." fm tin publii Koud '
.lutU-e lloils.m xi.is li.iiu in Ithiita fifty
xe.iis aii ii,, 1 was eilucateil in the Ithaca
st hnuls and at Cntnell
lie was iiilmitted tn the bar ami prac
tisul law in Itliacu a texi years, blnc
Curiniiatiiin Counsel nf t titt t city
He mnleil tn HutTaln ulslUt twenty
)ellis ,lBn. nlnr. .e lie.am.. .1 lllnmlllellt
trtl lawxei mnl an .utile Ueinncr.it. ma!
lias i iintlflUeil such ever since, with the
eXieptlnn nf a term nl six yems whhh
he seni-d mi the bench of the Municipal
" 'milt at Hull. lln.
Soon aft.t makim; Ins home in llutfal.i
he xx it s mail" iHiu-ret-hli'iit I'mpiiratimi
C.iuiihel nf Nlncara 1'ull.s, alul held that
oflice lnr txxn .x.ats. Mil) usiiUnK III
itiin.it..
In lsnl I... was !iiniliiteil a member of
the Slllonl llu. illl mill seixeil for a tellll.
immediately utter xvhi
lie ..H'ame .Mil
nicipitl Court .luilf-c.
I.le lettl.it last year fnun th,. benrh
iillll le.-nillll-il Ihe tuactlie ul bis plufis.
siun
He has i , n nlKhly luintnenibil tn the
(lulellltit hi h.ltlkeis. .luilees. business
iii.ii and laxxveis nt Hmr.il.i i.n.1 .is...!
xxheie im this a.i.ilntni..:n.
.Mi' Hllihs xxas ti. it ii un a faint lu the
toxin nl Spi invtwaler, Llvlnitsti.n , uuuty,
in i.v;.
After teai-huiK for a while he studied
law- ill the olllte nf .liihn i Lynn m
It.i.liistei ind was admitteil to th'.. h.u
lie sailed for thrte yeni.s as the agent
mnl attotney nf the linrln si, r Snoh ly foi
I'l f I'litiini nf Ctui lty to Chlldten. Iiiirlnn
Hie (-.-.elite, n yean- that .Mi. till. In has ir
hided III Kniiie-tei he lias linn ,iii,xe In
I'elllinl.ltlc pnlit.i'S, hnllllllH III! of '.he
nm tv pus, Hons fnun xxaril iinmltli'etujn
t" the cllallt.l lllsll'p uf the Ilellliill.ttli-
iiinti i nininilti i . xi hit li littei pusltluii
lie In 111 fur I w o x ear
lie set veil as attorney for til"'
.mm- i
.i. .ii.-i iii ii. inner ia mailers (mill r l '(il!li
Holleib .Miiilln H. illynn and William
Sillllllel.
in the late , .unpaldi lie was activtlv
cnitacitl In In half "of the lieinocialic
ticket, pit Silted at the only tlleetlllK ll
dlesseil III tiny. Sulz,.r t Kochesler and
lllll llllt the sejsnm nf the Stat,, conventtiiti
at Syractin. was the Mi"kesman uf the
Mmirni tinty ilehKallnn and was mie uf
the llrst ones to take the t,u to (.,.,.,, n,
the nomination of i;v. SuUci.
ASSOCIATES PRAISE M'CALL.
I ilm I liin for .evt IMni'p, 'I'liey
IIk I.ikii lo llcuch.
n t
All the ii'aoclntcs of Justhe .Mcf,i ,, I
Ihe Sllplctue Court In lll'll ul!,, enlllil he'
teen ycstcrd.iv ii.-rccd that while the
people are to he cimitr.itulitteil un th,. ,. 1
work the Justice has uiiiicrtnl(en the i
loss to the bench cannot b,. estimated !
They nil feel that tin. Justice is admirably '
lined fur the work uf thn J'tihllc Sctvln
Cmnmissini. i
"lively citizen nllKhl lo be pleased th '
Justice Mi Call was willing to sacillki
ills personal inlet ens and hie pcn,oual I
wishes lu oiiler to pei fm in a K,,.at public '
duty." s.inl Justice (!uy. " nm j
Kieatly misid in the Supicnii' Coiut, n,,t '
only by his assnclat.-s but by th.' bar and i
hy all peismis Interested In the com is. I
lie Is uniUi slloiiahy on,, of the alihsl, I
sltoiiKchi and most cousolciithuiu JuilKtsI
liiat the conn hat, cicr known.
it will itipilrc yens of i.pe Icnit" on
lite pail ol a in wly i'ii eh d or appoint. ,
IlldKl" lo Illl his place successfully. Wo
nil li.iie n st use nl' tli-. i pi'iMinul hiss, hut
ti'sh him ciiiltc sin cess in tin. perfium.
.line of the iii xv dill ts he lias assiiiniil"
.1 'I.-. .i I'' ..Ileli'll a .1
ll Hi. hula. . 1 1 t i. u i iful aim. ist t ,
lln puliii ill ,u,t mat .1 nils.. .M. Call has
left Un I i Th. l!u. nmi ha.,
painted a splendid limn foi Iho plnco and
inn' mil ti in I la il h 1 1 v
il ('all fi ,.ni tin mi ,i
ll -t i. . Ih.i.lx -..i'. I
'"lhili is lie iluuht that Jtliliu' 'I ' '
has the .ihlllty ami im lit, il I j . n, i t
III. ike II Vet .""ml I'liltttllis- 'M 1 1'
wnii.hi'ftil i.liysletl n. tixll.x. i. .nil.. I t i
111-. Illtr Heel It 1 1 H.'tlX I iv. make hi '11 .'111 I I' al
man fnr llle pine It s. ems t tn. h.
tlt.lklllU .1 Kti II pel-mini ,ie. III. e ali.l I
1 '"'I "ll,' ""' I"1"11
I li'lhililx' xxlll hi
Will lllill ll" f.lllll .11 I
Klppnlllteil n. I Ha
lllllllliel III Wlllell he ill-ell.tl'le.-l lllsd'lll'-.lll-llr.'
I . 1 1 1 1 1 1 1 V -ill'l .
"Tliete l mi iiietlnti that the nppnln: i
inetil Is nil hh ti nti". The I'lll'hc Sm
i ni i mi It !) is the 1:111111 r .iinl in. s"hi
puttie i mill
till III 11 IllU
is 1:1.
tint I
hii" . 'I In i.i" nl
I .1 11 lit ll he el ll ' I '"'I
man nl' the hluln-'
Kit. ties! i.ip.u'ily
.llltl' Mu'llll l
M'le.iH nlnl nf III")
the ,iipii,tit!it"ii'
I'nhlie S. rx i
i'miiiiiiIsIiiii..' Is lh.it M Is ,1 x,ix -n il
1 hiss tn the "'mil t.' -itnl .liislie.' Whitnl m
Minv nf Ih"- .Itnttees is s.iiin i tin x
ileal. I the in US ll.lstelleil In .Instil e M
I fall'. 1 li.ttlllit'is tn rmte.1. lllll.lt" h 111 alal
j In e.sptess Hull' S'lllnlX nXi'l' III I" ix'.IU.
' llle enill I. Silli e III"' ti'tll'"lll"'lil "f .lll'll""
I t i'l i.irttlittt In 111 pi III." 1'nlli'il Slit-s
! Sell ilnrshll" .lll'll. v .Mil'.ill has I" "li i
li, nihil Its the lie. Ill nf 111' .lll'lues "i'l I"
J ii 1 tit hits fallen 1 lie ""iin nssl'-mi il- i
I iiiililtn; Urn most p.tltititltitiK xxnrk mnl
; jnill"lnl .skill
JUSTICE M'CALVS CAREER.
Ilellileil
I'l. Illl N.
lii When lii-mliiiiti-il
x. . t nlxei'sllx l.iin S(. in, nl.
.Itllire Mrfall was Tat j.'iiih nhl mi j
.laiiii.'irv f. '11st. II. xxns hum In Alh.ttix.
the Mm nf .I1.I111 mnl Ix.itheiiiie .M ii '.ill
Ills hnilli.i. the kite Jehu A. Mri'all, xxns
.l Hill, lit nf tile NcXV Vnlk l.lf" 1 IIMII'.I II"'"'
1 1 'upipanx
M -CiM, I
nr XXlllill Ills snn, .11,1111 i
tinw ie. -tn esh'el t
.lllsthe Md'.-ill's (lllentlntl W'lts it. iplil. I
nt the Alhnny ptilille si tn.i.ls After ;
Hl'iiilll.itlnn Irmii Hie Alhmiv HirIi Sr'ninl
I,,- entne tn Nexe Vmk anil Mtnhi il l.tix
.it ih,. .v.-iv Vnlk I nlier-its ll' xxns
e, n, hint. .1 In I vv 1 ,,. tt. heail 1,1 I. Is . 'as -
When .Ills lil.it).. I. Inhl. -Mrflll. he-
,,,,. 1, resilient nf the New' Vmk l..fe !
sntiiiiee 1 'niiit. it) lalixmil Mil "all tnnl.
, alteeu 111 111.. hull, 111, I- ,111,1 Metell
the lntert alloin.l liankltig and Ti'i-i
Cnnipatiy and the New Ymk Iluildlng mnl
Lnmi As-neintlnu had l.iin aiant, h .
ellents. He Wils "t 111 connected witll the
New' Vork Life xxhen In- xxas elei t.-d t,.
the Stl.iem.. Colli t
.Instlie .Mi-fall has always In -n lnl'i
"Slid In politics. lu Hie llrst Clexi l.i'ul .
liitup.'ilgn in ls.1 lie wmked lnr th. sin -t
e.-s of the ticket anil cast Ins tlrst xote
for a I letnoci.ttli I'lesident, He was a I
supporter of Gox. Hilt and has heen ac
tlie In th" campaigns of till the later1
Democratic candidal! s for oiflt e. State anil
mitlntial. He has held tllMllit nlllces In
the Tiinitnuny niganlzatlnn
i .in the bench, to which he xcas eleit'-il
in ll'T'L', his tii. ud has stamp' '1 him as
a jttilst nf unusual mtiilnm. tits Txx. ,
years ago he r... elxt.l fiom the Appell iti
Division of the Supi elite Cotitt the nltn- I
inetit. min h inxi tetl by Jttdgts. Ilmiigh ll
etitall" liuiih haul xxoik, nf bearing and
tleciilllig personal und rnrpnrntlon tax
casts, un liltling the State anil iminlclpnl
ft inn hi". ta assessments.
lie lii.liil.il llllu I'rnniis tlnytioi,
ilaughlei nf Thomas S il'Vinn. e innni-
nint cltleii nf Albanv. Thev h.n-ii two
liiliii. il. Lllii Gaytioi Ah Call anil Con
stance MtCall. 11" Is u member of the
Society of AIedlc.il .Im Wpi u.b hce, the
New S'orl; H.tr Asmclatlon mnl the AI"t
inpolltnii Mttstum of AH
His clubs tne the Migili.ittati. l-ixi'virs.
New Vmk Athlelh. Cntlmllf. Niitlntial
li mociatli . Ct.Iiiinhla Vncht. Tilden ami
Lotos. Laft .lime the New Vmk Ctil
vetsitv eoiifeiietl mi him an lionotaty
ill glee
M'CALL WINDS UP HIS CASES.
I'miilipllril lo Mlin Onlpm In 1 ,7
snll IW-fnrr l.rnvliiK llriiclt.
.lustlce McCill's sudtleii derision
tn
reslnn yesterday from the heneli miule
tit tiecessarx for nmi in tiisiiuse m iiii
i n,..
cases before bun Ihe tases in
cluded 1.7.HI hints brought by empluvees
In th.' Mil nuts . itx depai tun tits italiist
Ihe city tu n t mi l w aK' S alb-ueil tn be
due till. I.'f the lueselll ' pre Vlll 1 1 II H I'llte
ul ii nut's ' la xx
111 a test suit befote .lustice McCall
SOtlle weeks ittto tin
I tier- ii as iiii l ause
cum t held that
,.r ... il.,., i.x ii...
case and bciause he tilled In the teste"'"1-''
use iill orders of dismissal had to he Ii. imiii
Slltlletl by .111! tl." All '.1 1 1
tnnl. Up purl of Ills time '
This work
i-sterdiiy.
AGED WOMAN ADJUDGED INSAIvIE.
l.enil
Note Mie role Cnlllnu rollce
v
ji'i.uni
Li!..
ni
I oiiiiiillint'iit
woman N held
this
I'lense l.-itlty the S.
Minion at out"'. Call at
Twenty-third strei t."
This nole, picked up lu the street ami
turned oxer to a polio man. xxns one of
llie exhibits yesteiday III a proceiiiltiK
befote a Sheriff's Jury to have Mrs. Sarah
1 Ashley adjudged Incompetent.
.Mrs Ashley, who is su yuirs nhl mnl
well lu iin. xxas tiiken tu Hellenic Hospital
In licet inber from the Pennsylvania Hta
tlmi. whire she was nctltiK strntutely.
l'rlt nils Inter took her In mi Institution
nt III Wist Twenty-third street after she
had I" en ih i land Insane
un scleral occasions Mis. Ashley
caused cM'ltcmont in West Txxi nty-third
street by cnlllu"; for lulp out of a window.
Kltinlly she resorted to tlroppltiK a note,
which bioiiKht :i polh email to the pac
The management then decided that she
couldn't he kept there any loriKcr.
Charles Dtls Ashley, an tb-ctrirnl con
tractor and tin. woman's son testified that
his mother had been In a number of
nsylnms. lie sild Hint his innther Is a
iiiilto Kraituaie anil has a miitu.i lor
tray el
Tlie Jury found her Ittcotnpctt nt.
If you are paying-
more than we ask for
card and filing equipment,
you are being charged for
things you don't want or
which do not exist.
There is no possible point of
operation or construction or
design that would justify higher
prices than ours.
And we have CUT OUT
THE FANCY PRICES.
Telephone, Franklin 2261.
Shaw-Walker
371 Broadway
113 Ife
in. lEii-sinQs-s
af40WaHII'
"'.V.
This is (lie first :iler
tiscniciit of the Bunk of
(he M'.inhiiftnn Com
puny, reproduced from
the original, as it up.
peared in the Mercantile
AdvcrtiscrofOct.'),!?1)').
MANHATTAN COMPANY
tT 7 li; Otute nt Difcount and VtttKH
fit will ptn lor itieiianfjfttnnof hountS.
lot tli iitefentj st lo o'clock in Ihe foj,
nonii anO continue orcn until j o'dotVii
the ulirrnocn, when llie bufiotft of tlit
dy will l: clci'r.l.
IICNRY REMSEN, Cti,cr.
Stntimber it.
The Bank of the Man
hattan Company bcRan
on the same spot where,
it is doing business,
to-day.
We desire the active
accounts of merchants
and manufacturers anil
will extend them ac
commodation in keep
ing with their standing
and credit.
Manhattan
Company
HALF THE SUFFRAGE
DINERS ARE VOTERS
i lliiiiili'cil .Mi'ii anil Wiiini'ii
niolxi'. Mill ami T;illx nl
the llnti'l .War.
s. !i in 1 1 . it prisons s'i l.i xii I ... i-.ua.
. MiMr.iK'1 that Ih. v ximihl ..yi-ii mn.
I lor il hail u li.tiuiuct in the xr.tit'l bail
lui'lll ul the lintel .stnr last lllc.it. .iinl
tin were .ins' as many tmn as
Vintuc-n. The tinnier xxas kIvuu Jninth
by the Men's Lc.iKiic for laual Snf
irnee .mil the xx'uitmn's suffraKe pitrtx
.Miss Mary i.'arrcit Hay and UcorRi1
1'iifter reahnily nltct tiulcd am inns'
; master.
! A few men venttiretl to smnkf ami
j nnne lol bade i hem. Thu steadfastness
' of liov. William Sulcr In advocacy nf
t'm taiiso was l cciiirnizetl by the v. holt
(".npaiix rising nmi ilnppinK ni tl
in .-ii 1 1, m ol his nami..
The uptake!- xx'ere Miss Mary .lohn
sliin. lite Vli'Kliilan nnxelist. .Iti-ttt
Chiti'les 1,. liny, AKslstant District .M
imniy Vllhiiin A. Uc Kuril, who said
"It's Hi llrst tunc in my life I hax
,ecr been a sttlfrai;"V out loud,'' Sen
atiii-.l.'ct uiitl ex-Cliix. Chiirles s
i Thomas of Colorado, Mrs. 1'liillp Snow
den of London and Mrs. Carrie Cli.t.
. man C.ttt. Mrs. Murcuret Chatiilln
j Abliicli, treasurer of tlm Wuiiiun Suf
fiairo party, icutl a poem she li.nl
I written.
lllhelH nt Ihe y.iiest table were Mts
,o. U. I'. Ilelinotit. .Mrs. Itl.i Uuhtctl Ha
per. .Mis
Chill les
Xl'lu....
s I Inn let .Max .Mills mnl Mi
L. Otiv. At oilier tables wit.
Hm mi'. Mis. William (Iran
.Mrs. Ilerbett Carpenter, .Mts
11 Chlldn. Mrs. William t
t. Mt.sH laieit CilnsKoxv. Mis
I ,.
Hl'uwil.
William Tod 1 Iclmiith. Miss Allied
mn, tho i;,.v. j,,),,, jiaym.s Holm,.
Mrs Wlllinm .M. Ivtns, Mih. James Lies
l.anll.ixv. 1-Mxiniil 1 Jtiilerl'iicli, Mi-
'lliiwatil Manslleld. Mrs Kretlerick N.i
t llilll. Mrs. A. M. Calmer, Mih. (lilbir
Itne. Mts. Henry Itussell. .Ilistlcc Sctlil
tier and Mrs. Scudder, Jefferson SpIIc
,'?,"" Ml H'dny Villard. Mrs Victw
Vellteetlth I . , ,, ,, ... ,
U Wi't H"f'lian. Mrs. tlenrKn IM.ico and Mt
j Miiilclliin liorir.
(if J usl Ice (Jtiy It wa.H recalled that hr.
Hko William Sulzcr, vxn.i workini; t .r
woman KiilTniite when both were In the
I.eKlslatiii'i. twenty years .iro. Justice
Cittv cotnp.iretl tin. achievements '
women tnnl of men tmmewhat to tin"
tllspatnitetiient of the men. Ho re
marked that of tlm ifi.000 lawyers In
this city not lu per cent, are what )i
wotihl rail tlrst class trial lawyers.
-Miss Johnston cmninaineil that nm
siin'niKlstK liad ltipKcd Into their ar'
mcnt evcrythlni; In Hie world lha'
doesn't helonir there. H rcmlndl her
of it dnrky ciindldnto for thn mlnlstri
who, calleil upon to reluto tlm Mory of
Jezebel as it test of his Scrlpturti
knoxvlcdcc, applied tn her, lilt or tnh
every lino of tho Nlblo ho could think
of, windltiK- up with tho Information
) Unit sho aM cndctl up to heaven. Mis
; Johnston told tin. story lllto a court
j Yiritini'in anil made, everybody l.iuph.

xml | txt