OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1833-1916, April 13, 1913, Image 14

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030272/1913-04-13/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

1.4
THE SUN, SUNDAY. APRIL l.J. Jwl:J.
MISS BRADLEY BEST
OF WOMEN FENCERS
Win Hrf Viitioiinl .hnn'or
Till in Kvi'iiintr Chock l-'nll
nf I In- tn'iiiioiix.
Pi I. nv KRf'O.M KS TWO
Ml.. C'lu'csiiinn lircs nnrt .Mrs.
Hieriiliniiiii I'iiinl on Kvp
of l in.'il Notinil.
FOR A NEW RECORD
Vtt.
ll'irrnws
llnirres
rr.amberlaln
)! hie" mt w.rc fnu.-tit in tli- Vp"
tinai "Mr .1 or in. wniu.:, junmr national
fen nJ ti in pi-iti-hlp t"iirii.iin' Tit hi Id .it
'thr IVp In. insi iiKtit under the .ill.
'p'." of t . MmtMir l-VttrTi leutflio nf
Am-rei JIi.k Marl" . Uradby of
Phll.idelp'i i wuii tun if i' Hint !
I. tie I'n n.nti'T defeat-d MIk f'iii'.i
I'lcosma-i. ''-I. ntul Ml" .lc.-Ie I "j
f, 3 i ,. lutt.'t t ,iniilti-d Mrs Max
.Blernh i urn - I
Til o f '. fils'i.o!le.l W !il leaollfd till-
flnjl.s " r tmahl" "r tmwtlltniT to con
tlnti" Mm 1'inrii f'h''i small, who hat's
from Uir-lson. N V. cv!d"titlv did tint
lie th. '.!. hour to which th.' finals
went i:'d after -h. had t.i-t nil- bout -h.
wa .v.-. .mil" i,v ff..;iK nf drmi sine-.s
and "ill
Mr l !.-n:tMiini. th" nthr t drop nut.
lo.t . Tt IIMtl'h "if III" .lllllk t"
Mls !., In th.. ftiml ruuti'l. Tl.
hour w i I..-. thr.itiKliniit and . d
elded '. after th" ino.-t x.n tlr -r kltnl
of w,.r,. T. s.p prmed t"n tr.ii' h for
hrr and -h- fainted til on r.n'tilii4 the
dr" ? uttf i -mi .i
M - I '. nui.'l- .,f I'hli.iiielphl t.
"pr - T, . . 1 1 rrtii.itiri 'i I'h: -leal I'tiltue
in-' ' H- t m t . ,i .l-ii'i Pttle m:
nf II ' 'i i,i. I . ,i ifj . - dl'ahle -hni-lis
.... .i I,. riiii-i- xti'Tl'Mii il ad-
. .' ii" .-'-ii'iii'-U won t.n Units "ii
th" i ' -1 --ui ii ul in.irt.' ,i tt 1 uf 1-5
loin 'v " -I ne.i.,.t In r. .-'he Int h r
hout i Ml-- ,l".si. Pylc. who went
th-n l i tli. i.il!i, wftliollt ,i defeat. (;.
wP " i ! s to l
, M Mi't- A. It.'.i.lloi. who h.ii.N th
" -n ' i iM.ifin- fli.iini'. )Mt ., uj I'l'im
ijivjr .i - "iv .'.I i'"iit of .-!II !n Mi"
.firs' ' hi ..I '. . M.i., :r;nl!" ..u fir.
Of h t I 'I fl n..l tullc'il-M
lo II - i ii.t !ir r.
'"'f t nnrt ini Mr.-" Mu Hiern-
hfiiin n five ctr.ilclit vftn'Irj Sh"
iiiHfl. t ind.lmum 'J.', tou'li'i .t.il had
th un I'K-il.ly mii.iI! tottl of 7 tn4-r
MKH " IIP'
Ml. I. 'i Si'lmlzf niirl Mis f;. rtm1"
C l.ivi cton uro tli only f'ticrs to
ff. l.'n..tn. V h'a.'k lvrt hftiri anrt
a uhp. i ,i..c mii. it tho fmorlt" is-fin-.'
'' 1" i' int w.ik tlio first tuitlnniil
JMi " r ot.phip for notn.'n that v:i
'I - mil pr-.7o !! t to Mlsi
,!rs.. f. ,. ,.ti no thin! "v.ih jrlvoti.
Th. ii..im,irlf :
flUT Tt!ll'
MI.m r'ylr. Hrrriinni Ph"lcal Oil
ut- ' i Phi:. uf phi. i .1 -i I'll '.i Mi".
' .ii-"' n. l.nllK lutatlit Tlnl C.ih
i.i rti.-ni.in. it'trrlson K"ri
. ,M. lloi i't h-A Slm-jiN,
I "iy tl I'ulltiiJ It.'tltulP Pllll.1.
' nl 'r I'rfr.'ili I.-i-r 4
"ii i'l.iwn I'(hi.1 Ml ilr
l.t irtM'Hi. A uri.l Pop
'ir ' nti 1 . -lit'iilr i t
' ' .ii"l 'Ir. F .r'.Ti ltr
h' Sn.'iU .l(fiii Mls i
!. in'sli.ii '. 1 t.n-l Mr. t'H r.iu
,t1 ' ilofctM h Mln i'I.m
.il"i Mlrr I'vl.
l.H Ir.jntiiti .!eft'l Mr
I' t' r. unrl ilfatil by
-a i'h'niir Ml J?APl Pyl jini
1 I Hht.
- .. n,r .!4io Mi 1'Ur.i I
n-l mhh iWk''1 hj
"! " i.r'rii1 I.lv liiftnn .mil
-tli... smniiH
r Mln Jrsl P;'l. nil t !nft
. ue.-m.in. "ir. : p.- .' .
, - -i. 1 won ., Pmt . i't Pat
"i l !ot 3 M . i,rtrj.
un 1 lot
Mr.
' i". 1 l ' Itin'.ltutP Phli,..ilTlV.la .1
rt : M . .'arrth 'hr.im.n. 'Lirriin
rnr- .r Mm. .Iai Huns Hr
wn Ph.i nl fiiltup. Innl'iiti phiUl,
phi. 1. !. Mtrl A H-.ml ilr'nmin
ris'l' ' nlnf lniil,i' Phlla.llpM.
i M's MiMi Gvn MiriT.rfiin Pi.cp.i;
r.i; i'Miit. PhlUdxlphlB t I ..)
Ml-- I , -.liuUf. ." Anrk I'i'n rMn
- -.
HISTORY MADE IN SOCCER.
Ilnrtnnt llrnt Inlr. Itlni' I'lr.t
l)f.il In Tmii fur.
.'r.w !lfs. Vpnl t:' Iliirvtrd A
(iiIimI VmIm nt "ini'i fli' ii'irrnoon 2 to 1
ir flrit tlnir ip tun nr.s th 'nlf t-nfn '
i ,i iH-i'ti hr-iitpn llvr mlnut.s nft-pIhv i ii....... !.. Mr'....i. i... ti...
-t.irt.r1 fnrnoilinp thr !rvnl l-ft Hi- '!,,,lls -Matt MMi INI t II l)V Thn
nix. Umd'-il tho Imll In thf chro from ' ... . , . ,
th IS Mini llni' !ll xliot wii. .lupllni-Pil HI IT 'UIUl PICTlIt
i" ilium"', in- i.i ir irp msiu-. n mw i .. ,,.
inoiiifnt.i lHtrr Thf IihII h.iil irnti" to tlm llVPr I WtMITV
MfiMin! l'i ril 1 1 ii on u pnr.,i.u
HnliiK's pnip lu Khot frntn n sh'irp si rlm-
IIIHltM
Tin il'ilrt'.'c coal fni M.i mini ''hp
rorirl In ' '.irnoi-hiin tnnuril 'I'" ''Hit "f
thf rlr' h.ilf N'r rorp :is in.iil In thn
tho in.cnnil Imlf
Tin' suinmHry :
iaI Poltlna
M'titlrj (in,,
Ilir-V-y Hliht hr-,
.Shrp.iul l.rtttink
Vnrk Itllflt llnlf . .
iMrr.hlr fdittrhMf
Irfitwlf
Oip'lil" nehl
Inil'l ntli'
I'mtri
lr.iilr ti
Onii If l(t
."or lUrvtnl. 3. V.nr I floul
7- iioiin S'lhitii'iiion- llrrl-k ror strii
vonirl fnr llnlmeo lt"frrc (!rrr Nw llurn
riw ot hnli i mlrnm
; r.i.r.Ki: skims itniniiKs
IU rrrn
Ma n!i t
Kftuils Own Outdoor Fiiruros in
7" Vnnl Jiitii Smith
Win:. Ton Milf.
WASHINGTON DOG SHOW
HAS MANY REVERSALS
flown to Defont ly I.c
Known Onp.s.
rr
II- -1ri
M"
tr-i '
thr i
ip.
M'-
r .i
i h- ...
.Pnr,
JIl.
Ml- i
p
Ml-s
H ''
'l ill-t)o'.-
.
.nn i
J.P'Inc-i
' in" norlils rwH 'vh h.olipii and
iitiotlifi "rpnllfd In i'i" u.m i of T'ltttTy
1. Ii-ld In thf mmo: it t liltli t r t and
KirftiKlIn auntie, las' nlktlit Pat fiyiti
of th" !r'.!i Amfrli'a.11 A. C. Taj( 'fspoml.
hi" for demolishing t.i" pr"Mom tlcur"s
In tli" 'l po-ind weisht -omptltion. whfn
h" slunc It 20 f"H ! In-h"s in th nlr In
!'"ciiltjitf a t!" fot flr.t pI.ilv v Ith Muti
Mc'irnth, nnoth'-r of thn Irish brltr.id"
Aft'-r h- ii.nl 'ion th- "vent I'ynn 'ook
another Iumvo nnd s"iit th h!c ttvUht
hurtUnn lti th" air for f"t 11 Inchrti.
.!n"'K illt"r wa In r.ir form and In
l'iivorit's in Poor Form nni! (Jo, ll,,,f"1 r,:t "1" ,m "
viini in . i-.i i-iuriif. .'iiiiaoiilK ills oMl
ri'rord. which nn mad" outdoor. Hart
."tilth was an "a- vlotor In tli tn mil.
rut. nlnnlr.i; bv a l.tp and a h.Uf, In th
all round Jtimp'.nc ront"t. th Il.onx
Church Hon" ni'n n-"ro pronilnnt, !!nh
lcr Tlnnine th" majority of th" points
Th" mmmarl"!. .
T' Idr i Ooh It ir.-ll ap V"n h; I. I
IP.rns ur.,i;t.i '.,i I i tct. Prank !. I
t.:lihrhn. liltirv t ft smn.1,1
lirnt s ' -ii r; tlilrd Tim-.,
Washinoto.v. April 12. Th" second diy
of th 'V.Mhlnston K"nnl Hub how
rrovfd th" most oxcltltu of th" .show,
tr.ar.y of tli" ilnn"r on th" olrcuit jolnc
l'n to nw f:u-"s and to doics ulilfh hnw I I "
PEiVN UNVERSED IN THE GAME.
VttrmpK lo I'lny l.niTiusp Willi
Hnrtnni rorr In III .
PlltUBKl.PitiA. April IS Tli.' llrtt la-crnssi-
Kniii" plajrd by a Pennsylvania
t"nm In "nrs wan won to-day bv Har
vard, til" lnt.'rroll"Klato rhamplopp of last
y.'.tr, by u to to o sror. The H-'l nml
Illii" pln"r olioned from tlio vrry ntart
thi lf Incupi rli iif .i'hI M'p' pom rbrs
b"forn thn dazzllitK passing, shootlns and
tliroulnc of th" I'rlnison t"ani
1'orlstnll, Maivurd'H untr" s ih"
brlrht Main of th" samo Manj tlnn'
l,i .atlcht tli Imll on Ills rro-s.. and rat,,
sld"stppn ntul dodifd th" l"nEtn 't th"
I, "Id a id .'ithfr nind" t,i coal im.iis. if i
passi'd it to a ti'Htnmal" uhn .ioi"d
I;aton and ll"alry nlso did enmi in
OLD ARMORY STAGES
ITS UST CONTESTS
Tucnt -second's Kiirrwol I (tiinie
Ki-ntiircd In Now liVroril
for Suck Haw.
TAYLOR EXTENDED TO!
HOLD ON TO HIS TITLE
nroiisfcin .Makes I oil I'miinl
Kinir Wi'ixfle the l.itnil. to
Uin on His Airirn'xiM'ne.
AMiKllO.V TRII'MIMIS TMl
h .Miikina- Awny With N'l
miii in spirited TnNle.
PENNANT BOXERS WIN CUP.
I r..ri.ii . C. (.I. I rnpln fur
Mini) li'lnrlo Diirlur im'-oii.
Pxixltii: i litlms'.i.sts pii-k'"' t'ii 1 1 lb-
hum" of tin i risrnt t i' 1 '-I i 'till
utioio tho titftropolll.iti chiimploiiship.s of
tli" A A P "ro rorulcirti d Tli" P.'tinatit
j. i' mm t- inucli In i'Vld"tifi', tin In
' forniiT IsiMpk nu.'ct.i at tho ItrookHn
I club, and to It mi) nuardri! ii I'tip fur
,4? polntji scon-il diirlnit th" H"iiioii. if j
this total Kalui. who won th" lui pound svpr), formor Pis.
tltlr ii'ii'.ns in" "M'liins. sroriu ! 1'ini, (..irpn,.,- ,md no.' ' t
I'liun-li lions", Hon ill fon -
I 'nt
EVERY WIN SHOWS
HIM FURTHER AHEAD
Knu ii rd Seiicv Captures 'MIU.
Ilnee.o in f loeil ((lines of
Kijrlitli Artillcn.
V i i. llupll" llali'll, ap Won h
l.i. '.; : .i I - r Irl-h Am-nun ' . rut. h
K. I. Ilnl) S inr'n V. r . ft d nti, I.
I' V Mavr un.ltti"-h'l to fl. t'.ilrrl
li-. : 1 '. ".-or.'ls Kipi'.Is woli1' riird.
h""ii p!a""d a-ay b.vk il tn. prlous'
.sr.o'vi Th" awards of Jtpii:.. Mason. ,
Afttrh as first s.rn.yi drastic to a dctfrc".
hav a r"d""m!nc i 'atur" about th"tn. in-1
amuch is th" majority of th" promln"nt I
dOCS. Which W"r" d-fi-att-d llnH"f ihl- n,... I
authoritv. ".-" not in uno,! r..r, t. 1 It ho II P ,hrr.ian unaP.u-li'rt In r.i
th- "ff"-t. of a h-,,,1 circuit, wh-r-a. . u. X 7,? Jh'h
Miv -inn"rs, cominc rrh from thlr k";.- f"t ' . tnrh
"Atild I.ann syn" was tli" favorlp; tun"
at th" Twenty-.si'i ond lt"clmi-iit Armory
Inst nlslit when th" noted corps of en
Klti"rs h"ld tliv hint t of rhiii"k In tli"
building that lias staged many ctlrrlinf
conti.sts. With th" M"ptlon of on" cinl
tin- moM wsri.' nmiiiix th" iii"inb"rs of th.
n-if!innt and thr" wa.s spirlfd i-omp.'tl-tlon.
with th- company f.cllnjc t-hnwlni;
lti '-"! nroiinp'r.
Thf fpittuio uhh the lift aid s.u'k rac
op'-n to th" Military Athb'ttr l.".it:u".
John M Nason, who mad" th" rn-ord of
H 3-f. "C'jnds bad! In IsSI. was pi"s..nt
und th" op"nlne lu-at Maw hl. tlcur.s
sliatttri'd wh'li .!a':i"i I- Mi'l'ahlll c.im
limn" In IS 2-5 0"tid. after b. In? penal-lz-d
a yard for a false st irt P card. who
won th" otl."r trlul h.nt. mud., tli" s,tin
tlni" Mai th" speclators w.r-. mi .-di:" fur
th" Ilnal This w.i! a rnttllm; ra.-r
I'loard. who drew third isttlon, K"pt
his f""t mo-. It k Ir. perfect rhthtn iiisld"
th" pack and though force 1 to co out-id"
ir .ii.. mint. Men inli'testinc Imt tne
i iHhtc 1 1 In t w ....ii Itnthri'-r and N
i .n.-ii-on 'or !,. lfi" pound tltl". iro"il
., . . ... ,. . ., to b" mist llttlns i a cl'ni.ii .-oi-..nsoii.
heti S l.t.i I'olllld ro Il t(, ,-vrte. r.in II to so many li.itd joll
that In- took th" i mint In th" .s"rond
loiind
Tli" tlnal rc5Uttn :
13.-. Pound flim -An-.ird'd to t: Nadlr
P.nill-i A i- Mini Hi" 'I'M' pIdsMmis l--lare
l M.is.'i"'l "-Iiik"! ur"t i . nl-r H,"
rli.K l.r fa... t i t-rnk"'! Ii-'nd i
I;", p., ii-I -I Miuxod" fl""aton
I'elilns l-i-U-- .."'islnli
im Pniirl c"as Kithr. Ptinn-
r r!M"-i' I."" rlKln. Pnloa S-tl ;"in"nt
, i .I i-lK'- . islaii I
It:, p.. mi' i'',im-.I i'or.-pu- Pnlo'i St
1 1 " n i T A ! litil ll-r prnlmr oh-'
aitMihiMl. In llrsi rour.fl
HI I'vind r"'iis A rtaihr.rr Yir.uie ,
Mn s hm- s.irl..tloii knorktd ojt ,
William cor-n-m Trlr.ln riuh In third ,
ro.ind
i"s. hid much th- best of It In conrt'tlon
and soundness, points which should al
ways count vvh"n In k"n competition
In fox trrl"rs, the Nlola team from
ChVaaro hnd th" mor cv. n type and
'ard condition, wlnn'r.c -tcht thrnn.-h
van;, third
In th smooths, and. In th" suhseo.uMit ! n l-U'-iin t.:"runi i: ya-.is .eoiid u tl
-.''in romp-uTions iwn. m. itt inr ;n t-n-
thn famou champion wire hap.d
winner, t'lnmploti Kndcllff- l.tv P.!:
for the cup. with N'lol ..noldloaf. nn ex
ceptionally cood purip).
Mm. S.imud Will"1 mad" a populn
wln In the quilnt Sc.i!:utn t"rrl".- w.ih
la r Kncllsh ohampion Star lrlhh t"i--ii-.-s
wer an Improvement on ',-. tiltl
rr.or" -how Prince Of Oldtown b. uln-Thorncroft-KlnsiiM,,
.,t ti-- s in i.irdl
t'on. The be.- .'..' tll Mtr
I'lover-IIll! Noorlddn. which cau-e.l
a sensation at tn . -i,.,,,
Hos.on terriers n, ... the star attraction
of th" ovenlnir A U i;..hr of Phila
d"lph!a wns th" Jtidire and mn-t p.nr
t'llt'tis In his awards !n d" hf com
rlMely upsM th" aw.i-di mail. ,,t i-.p .
more last week b plac nc n,.. ,.Ht ,.r ,, v
l'-vn Tad, a Hash) mirk-d midill..wr', i
ov r the lot Th c.jp for th.. l,.st , f tn."
bi"ed went to l.-trty Trlnltv
I onilltlon Up.vet .li.-Mli.tl.it'. i
t"rrl.r. where Wlldiln. In biiiihI
won over th" circuit wlrtiers a -n
was -.prune b l. in th" .'..km
fpnlI Tim surprls.. came m h 1. 1 . .
when th" aptly named I.andowpe Ivi
imtant". a srnnd cranio nnd whit", b.at
the Jtldklff t"nm for th" b vt of ti
1 1 r""d
lame Island p-oved m- ir.,i.;,
dachshunds, Jlrs Huncerfnrd w i"'-,r;.,
'."i noted Suth -'hor, i H.n ,,r " .,
i.ii.. tin
It.indl. ip -W ,n by T M itj ikes rir.-i( ' of Slattci v tiviniiK-l to creep to the trout
Ainerii.in A i.' 15 tet with 3'.' tt ;', i In th" hum".str"tili and v.'ln by Half a
ard In th" remarkable tlni" nf ' "i'opil.
Th re w..s another stlrrlm; rac" tn th"
uie mil" rela; llockln; of I'ompany I.
bid :h-en yards to mak- up when h"
st,irt"d tin- last relay, but lav-hsn of foiu
p.n It had tli" InJlde position and h
-hiittliir; th" L. man oft on two turns h"
mar.atf"il to bnast the tap Inches in
' front of his rlal.
j Th" ummnrl"s ;
j s. l.-i.r Dn.h KardP ap- V.'o.i ni i n
i r'ark i nmpjn) trrEtci-: J CJulrin
! rompanv P. H fet ecnnd A I- M?ariis.
I fomp-irv IJ, H t'H thir.l Tim- : 1 I
Th' .nil-tlti.il and i.tial bonis In tin
lestur r i pap'.t 'cn-n:p in im Ai"iiopmi-
Ian As.sr.i'latlon w 'i niplet"d In.sl nlKht j
at Ih. N.w Vork A M.t. tic flub The
falls i"i.ii. mnr- tiimi.'fili- than the d- ,
clsiuns. Th" cotit.-ls "re hmltxl to 1
ten itilriiitra In th" i-eml-tl'ials ami lift", n
ir.iiiuli'M In the tln.ils
ii T.i!nr, tti- tiational and niettnpoll
tan I'hutnplon In th" in- pound i l.if- re
tained his till" In deleatlim I' !tront"in
of th" !lo.s I'luh. The bout went th'
limit, with Tn) lor tl." ai.i:us(r from
Mart to llnMi. A. " Ainl"r-o:i, n." pound
la, a.s the nnlv otln-r mi troi ol.tan
champion loibf.nd a tl'le. !!
1, i' N !-nn ift. i a .-plrlt'd
Tli. riinm.irie
SKMt-l'IN Vl.f
t.' Pound i'l-l-s-1. Uiu'lfi-r
,.'i l.l ,n
I at th II. 'I.'. ;
-.r!".v t'orpi cln-"i 'ndonr ,n e
lti Iv .iimory last twin'
In eieh i vent In wht-n no erir
! ad .it th- lltilsh w.i SPMte- , ,
p-iilous op... In the vatd Ii .
bati'lv noM'd out Martins of thi r i
th'.nl t'oinpiin !'n ni this ri-i . l,
th" 22n .nni hfni. hi nun h n
more. U'ln-n th" mil" rr'.ay .'.,-ri
was tlie.-iUal"rs of a lip in ,1 t f
nf his n".vt ciitnpetltot
Tli" suinmnrP i-:
Van! I'unl' nn h II it tr(.
io-p- u .'mm o i nir' ) - inir., . p.,
i'ti
ii
f.-uiii V veser. ail
w r r i-.ni .-enojimann
1 I" I'nut"! 'la-- A
I' I'.eri'"Cl if In I
tiuiU
Thrnr.tf Pound Welcht for H-lchi
.- -,it,h i". Ii Pal lt..n lrl' Ain-rl nn
' '. with ." fel ii In li... .M..K Mil. rath
,rt-ti A:nerl i:i t .e f"i -irt .iti.1 .1 I
'IMP -rl.li ni.-ri. A '. 19 tt. "hir.i.
Nn oria - oril
ll'l VM fi-h llanrtlfan -Won h' Jb!s
Ml?n. lV?Ilme A I . jr,ls. l Ijenr
I'll"!
Hirt,niim. 11-rinnmi s Pin. t, , n, , .. ru.,. " . .
tn. I ttsuu-c w rn"r P.-.t,. iv...
I'onna i -r N,edf rl .'.a a et, ', . , . ,
bv John P .--inrioit of Ph'lderh
p-.mir.il houwnlln I.rU"l.
, In." 4 i -T, - end-
ii) ard Itun Noxl'-e 't,u J Wnr
I ke. .i iirrri; A i ' S I'l-'ronk Mnrrf.
ll'cli -ni-ond. . Johnson tl-unvil.rn A .
tl.i-ii Time . mlnut". m , Pn. nr.d-
t, Mil" Hun Hintl'sp "'nn h'. .1 P
1 1 1 onnor .v.n -irv A 1 .Vi ar,ls
"l.'-n. Irish ,m-:l'.ti A i' '5 y.rds
" . .' M.-V t..iej: I -'a-.d i " :
ii-lrd TPi.e i Tiiiniit l onil-
Two Ml.n lll"t." )!..." 1U.1.II" p Won
ii .1 i'rnwle Ve. k.rs ilul' l 110 J,ir1.
i.i. ..i' i.i in-'i A:n--l,r '. , rnt. h.
. "in; II liutlof! 4.t'i4l c 7C ants
II-I'd Tun nilnufs it ..nm
I" Ml Itelit)', Open. Ilmrdl ap -Won h
. "i ork A i'. : a-.t- ut-i Pnon.
Pb U.ir I t) iirimh ,..! Kjli". Purdham
I't.lv-r.P). 3! isr.ls I" i.n.l. .v 1-1. Hll.le .1
M...it.in P .eublvi.i nil tii'i'i. Pntlm
V ' I! ynrls third -Ith Murk" Me
.n.ih si. nrt KPtpmrlek Tlm 3 uln
ic .N . .. -i ond.
."tandliiK lilsh .In-lip. Handl p Von In
I. -...-hrPia. tohak i' .r-i tU : r-c;
. no lie-. M A petnerl e -l ilenrii- A .
. lo. lis . m,, HH , .. . Irenes. !i I,.
lm..i Hron I'hiin h llo ie s in. h--. third
"Pi, '. tr-t 1 Inch
.iiUI'ii; llroj ,1'imr W. , 1... fi iu jr.
np,e I'lt.ir ,i Ileus- . t,,. he.. l!h l '-t
' I" II llulner lip in Churr h !Ini-
ln.'hs. ,e. and. '.Ith I ' f-- in. -m, ;.
I Km llr aix i'K- Ii -j-e . Irch-s
third. lth p fnt 3, l-i h
T!irc ."'.vlKllr.r. .lun.u. -V.'on t,
lluhier. Ir ins i'hir-h IIo',.n, ? fent nlth
:- feri 4 '. lnil.es. v i li-n,'k- i
n.irt a : r-t. ., ,i .li 7J ret i
, e- I. lioelirlrc Mol- 11. -iv'i.
A', .-.a. i i - j i., v , n I. il
n - I-- " I. !
.ernnil-
. -on JI-f - P.ur. Handl nn--Wrr. r P..
I 1III1 1 'nn.-.., 4 -ft t.l-.t. ltn-..-n t II
M 1 bi-kmifn I'.iinpi .1) I ynrri- -. nn-1
i A II Inl.l-r . .mip.ry I. ! ar.l tl.lnl
. " lm " nitnu.e-
,0 Miln- Itun Nni, - Won bj I II
lllll letnpr P. P. M irn'ij-- lnpp.il
I'erp- lefol.d .1 II 1'irni".. l'"riipn It
t'.lpi Ti-ne ' n'ir.'lt" J -r.- .n.l-
.'Ti Mel- Hun Hanilesp- Hon - K
I.rih.. Coinpar.) M 1 ) n ni -. C H I i "-i.
I'lmiani A. -c-l'rli - or.-l A -t-.irns
.o'npi.i- H P r.r.i- third Hi.ie :i
e-'inds
irt )Ieter Itun lteiflrr.nt.il i'hart.plnn-htp
-Won b II. A. Il...-klnc ""on-.tinr) I.; IM-
a.-.l i'.-le ren.p.'n- II. -nennil- A II
, lioal-r i'wipj j I- 'bird Tim- 1 nimut
It s-'et.ils
pill.' ii: I Peon.', .-hut Ilu mil- jp Vi'n'i I'
ll .'.!-. I'mi.r.n' li. 3 ,i' -. II - ,lh
1 1 f" ' IthTi.s It Trsri-e Cirrjii I. "
f. -n, .cl itn '1 '"-t 3'. I. ''he-. )t. M.
nreots. .opipani H - ft .hlr1 nith l'i
If.' .r'r.'r.
i !i:- Itun. Hp ll-tip Wen t V
' Ve.er. ....ipan-- li. l'i -r..-: .1 P Ilr-n.
I'omp.-r I- .a : irds. ' end 11 Kni4d.i.'ii
lie.pl'a! i'o-is. n yjrd- tn!r.l Tim. '
.-'u'- 14 2-. s-i-nr.J-
iC'l Y.inl .irV Pin- Ml.l'?" .hlH.'
l.fuvn I'h.iniplor.shlp Win l) I-vlnc
PIci-ii Thlf nih UB.rien-. P -UI
nr. I'enpan'. It T'.' nt- -- enl ll-iriment
nn, It ''' W T'.,mren I'o-.r nri'h
'(; -7'.-t Tl, ir Till 1 "Til. v.
i'h I, ., It l,n- linM I, i
I. .' .11 -.Ml Ph u llllf ll'l-nll an l
I,., li. nilmife. Krtrl 14 -i ond-
11'. Pound i'U-1-.l. j-koKlaii.t h-oii fretn
i' p j mli iit- and -"i-nnd- 1th a
I,.- ,1,, i n'-!! hold: P John-on won I
i.rr. la .1 minutes and II iieeoiid" H"i '
!-.,,,. Im'.I.
i Pmin.l l P Smll'i I-
U' kiophli'k In mlnul' i i' "
Ith .. h.lf nel-en and tie. k I. , i i
.u.ikil win frntn P. P.ei'k-n In in..
.in. I ',- -".ond- '.l'i' a n ', U and ' i -
lfi I'nllld I'lH-s ii ll't--l" we. t .'
. I.lon trnm ,1 Kaletinlilt- ,1. Varsii b, t M
Sfl.oii 111 1 minute- with th liar am. re k
! ild
PIS Al.c.
11- pnu i r'la-- 'i T.i Inr r-1" i -'.-i T irn
V-r-ln -on th ilsi l-lon n-r IJ Hr-,. -t-pi
II.."-' i 'lui,
II". P -.nit CI.I-. -il .lunir Vs'lnna'
Turn V.-etn il-r-x i; Muiines -- Am- i
l.-nn .a. i' In 9 rwin.rn- .. d 4 , ,, ,1s ! Ii
h.ilf pe.-nn .P'l lei: i.o' 1
H-HV. ".eli-lil I ' a -J. liU' -lrr-nr.. T
riplao Xii'Tl- iu X i' T nlshe I ' .lH.'n t
snn Kim .Mil V M i In l niieut-s und
pi -e. ..-.; with ar, ii und noil, hold i
l.:. P. uiid riii w tr..c r.ast Sid- I
V . i' A took th .l.i. ion from I. n i ,
Klrlo. li-.t-e A I
13.. Poind l a -! i Ander-nn Sr
eel?n Turt' re le ; w ai ever I,, i '.-:...-,nri'
"tl iii Am-ri'an i' with a hal' n I
son and tnr lu-ld In . n'lnut- and II I
..t.i. ' Johns. .1 unui'irii., h- ?
kni:ii i N.-. eiji.in A nierl.'a'i i' i- I
ml-iuti- an-l : -.'otid.. with ii h.lf n- . ,
ar.C ! hold
1. P ..' I Man- -It .!r:1 ?: A .'
-e riled to '.er . n-r P S n(ih T''ll
..r.l l .
IT 'o'n . l'i... J .irt;3. Ilo; .'1.
.'.ri--! at. A I flnnrft li il .-.-lei .Vt-r
eifl.in terlean A i' '. lh a sl Irt ri.i fai
In .' i.i.'i 't- and 3 -e..i
s.Tiirlliin.irr-riell isliuru linnie HIT.
Pntl.APKi.niIA. April 12 There was no
ba mil nini" betwe. n Swarthmoi and
ij-'tt -hin c to-dai on aeeount of 'aln
'I -&!! I.rnnae.
Ilnu-'oi 1 .rt . AtO'Tln 1
i.l., .- Wii n I
i.i'' - ' i, 1 . II. i ., mnt "
'.'. i " r.M u -.p
"mil hern l.eacne.
Jinn cm r I M 'tuphls '
T'. im.i .' 11 ..tanror. e
Varl.illlc J. Illrmliicham.
si drle.lns .. XI..I.II
il.r'.;nc-s i
on I . .1 I 'a e.
third Time. i. I ' -e. Ids
.:) Vir.l Ui-h Won in, II -.
Idiii' corp. M S.i-on. II -pit
sei ind. .1 Dawes. Tntj lx" ,
third Tin. :4 !. ri ir.ls
Half Mil Itun Heat.1 Miirfhtr.r ' r t
Won by I.. H'til.1. Ti.ent-. erh r ..fa.
Ii isinph. Thirl v-tlrst I'nn.pan) ip , -llvrtie-
Thin: "n l i ompany i ir i Tl
1 minutes !; 1 r. -eriind-
1. Pour I Khot Pit-Wmi hy II l.l ten
T enti -slitli inMipan' IT fs.t In . b
Null, lti-.tr. Ppt . -eeond. 3 ft ts Dl li
Ihm r. Hospital I'orps. third 1 ft '
It lies.
.no Yard Itun Won hi It ; ,
pit 1 1 r'orp-. 11 I.n1inian Twr .i.
c ti pun'.-, seeond. .1 Pad-kin T .r
Company, thl-d Tim" i mlnut i
-ri ,..
..ii- ... .... e -i . .
. . , .. I ..tin .u, l.lklilH.. ...M .. ..... n I tr ' . . . . lin
. ...iii.i, ui'ii.,iiil .'aiiiiiiiiwii v. I'.-aiii ..un- nun , ,ita; i-iirps. .i v. Mnv'fi ms- uen
inlnute -. i"" e1'" I had the vlsltots on thf defence ilurlne tlio i I Pell ir fwenty-tilnih i in.uir i
won f i inn
I'Olltf st
V.
Ot ,..g..
NEW YORKERS OVERWHELMED. ;
i
l.ni'rnssr "lnli llilliibled by Trnm nf '
i
xinirtliiiiori', IT In O,
SWAHTIIMOI.E. I'll April 12 PespU"
Pie fait that Wh'ttler 1'leld was a fe.i of ,
mud and wat"- the llttl (,iuaker proved
lo hr too uKirr-'sslve acalpst the N'rw '
York I.ricroiise i'liio. nnd beat the visitors, '
17 to o The .iwar trillion attack nave a
,SJ.0.1 llonred 1 1
inh.il. mm i Time 1 mlnut- Ii 2-s -eennis
I ''"chinfhnrn. th-s mmlnutlv. Quaker at- JT'i ,':'hTrf",,r.1,bvrKr
I tack, did btllllant r-hootlnit and ftlclt i ;.pnnrt u ln, ,, w Di kin., it, .
Iwnik MacKliijIrk nnd Wat"rs also wer ppi r-orrs. third 4 f" ) tr.ehes
ton scoter- V .r th Knlckrboc'.:erti, Cap' On- Ml" Inter'nmpar. H'a' Wnn i
Ilaun, md S.aul r.cre ,l,e mainstay. ,.f if-n "WZ''" Thl-T'4. V."
the t.nn uMnK .1 numhe- of coals hv r fct.,, Thlri) ttrsi ,r,
t brilliant "itopr third Tl-n, I mlnutf" H -.mnd"
1 7 Inninsji
r I, "nane,
A nradl) defea'sd '.t,s .-..rah
' 1 .irn .larti-1 11 ift-
"i I'.vans. .1--3. ,.iid ,ur. 1
" and was d-',t:n.i t Mrs ,
r 1. h 11 in 1
.t .'1 I'liee.nvin dfatni Mr- lnm ,
JlUa K'llth l.um 1 .ii . '
SnuU. f. 'I at.-l 'Ml- dM-a'ed
Man Hradl-y and Mrs Mn Hl-lli-
Ums IluRe defeated Miss IMlth
t end Ml-- l.iii rhul'.r. i -e
.ifeted t Ml-s nrah i'h--tnan.
1 !ttriihditm and .ll-s Marl A
M
. I'
Mlf
- f 1
.Ma 1
V.-
f) jit'
Mi-- I
i. i di-
ii. i.ii
Mr
lilHIl '
und .
Mi M
JlradP .
Ml" I ait'. Kvan i v.i.)i d-fbted li.. Mis.
i-era.' ' .i-e-nirfti. Mrs .fniue-, Iiuli." Mrf
M.i-, 11'." .nn and Mi.i. .Man Prn.l!
I . h'.; detente I l M.
ani ' 1 mm Mr. .lame.- I if" M
Ma. Hi 1' .. mi ami Ml-'. Mn-I.. A llrad'e)
lie ...,'f .i'i . 1 Mri Max til-rub mm n ,
' ' II' Marl . H-nd.ey wot, 4, lo.t
.1. ..l'i. - i . ' ee irri'in in.n ;i, I' i . Mr.
-Isle - ii .flj i on I,iet .1, Mr. I.dlth livl-ris
... .in n in - M.s I,ui .-. hule eon n
le l
PITT TAKES SABRE TROPHY.
"ir. h P.
' ru-
Ml
i'i Hr.
-.
k'r. ,
lli.l.
II
'Mr,:
'il Mil Item. Hand!
in. n Mi-.i. it-i
r A . ' t d r i '.
.on I !. .,
-r:- -. Hr
P.
'Mr.
p V en .a ''om
it . i i a - f
, vl P l.'.i
.-i o-ni . .' h I!
'!r,r.!..i II
! v il i t- c io. p.- r. .
' ti ii n . ' v h i
III - II V. -i ..- 1 - W 11 1
. s - : - .n
The value goes up with the
volume. We're making Ford
cars better as we make more
of them that's the reason we
can't keep pace with the
demand. Insure yourseit
against disappointment hy
getting your Ford today.
Our creat factory hi prorlured nrrlv
rjUBTtrr of a million MpiM T'. Price .
Runabout, f ,i23 : Toiirmji ( nr. ?t!00 .
Town Car. 8S00 f. o. b. Drtmit wiih
I'll rtjuipmrnt. For jvirtlctil.irs xci "l"or.
l"iin" an intcre-tlnjz itututttnliilc inc
ltic. It's fret--from Drtroit l.ictnrt .
lord Motor Compntij . 1 72.'? Hro.nlwiii .
New York ;alo Jackson Ave. ami I oner
well St . I.onr Ilnni Cttr
nr"iell-niddle Rrntiir Won Acalnat
flcalstnncr of .tmrlrrinn,
.ntuddlford Pitt, th" e-stwbll" r'olumbla
I'iilvr-ri't HwnrdHinan. now repres"nt!ni;
th" F noern flub. cuptur"d th" A .1
Pre-t"l.P'ildl" bropze yenterda) aftornoon
at the prnonrs i 'lub In the imala nf th'
eabreti tnurnatnent, which was Htarted In
Philadelphia laM week Pitt wan tied for
Ihe. honnrn with n club mato. A. P Ander
on, and won on tho fence off by 7 touches
to 4.
Tho summartea:
i A. P. Andrews, ren-tra Club, defatted c
A. BUI. Puneers Club. 7 t. II lielmhspr.
:w York Turn Vereln. 7 , F. i)oodfl- I
Inw. Philadelphia Penrera Club. 7 I. and '
Dr. D Wilt t-inlth. f'rs-.nt a C. 7 1
Total won. 4. .oat, I i
Btuddlferd Pitt. PMicara Club. dafeatd
f A lllll. 6, A P. Andrews. 7 S, Ci
tlalmherr 7 P and Dr l) Witt Pmllh.
; o 'Imai won. 4, Inst. 1
F nnodfellon' dffatd C. A. Hill. 75, 9.
ritt. 7. 4 and Dr. I )ltt tmith ;
Tnlnl wnn 1 lost. : !
Dr. !) Witt fmlth def-ated c. A mil.
75 and il Hslmh-rr, 7 I. Total son. J
lost 3
C A BUI dfatd n K.lmherr. 71. Tn
tal wen 1 'est 4
i. H-lrnhsrr dlatM F. Oondfallnr. 7 -1
TotAl 11 np, 1, lo.t 4.
llranlla of l.ocnl lloxlnal Boola.
Soldier Har'fleld defeated Younic IHckei
In thn main imut at the Atlantic n.ird.o
A C IshI nlffht. th" content polntr tli"
full limit of ten cession-, in the m-nil-tmal
Jltnmv I'arter knocked out Much
'(ascerty Ip the second loiind
Thn bout betwien n,ini..i smith of Now
Vnrk nnd Johnnv Waltz of New ,!-..-,
tian Mop!ei in the .e-.inth round last
nlKht at llri.wns A A hi th.. referee. )e
rUtm'sl that Jnnnnv did too much clinch
ins Youti-; lieidor won by a slleht mar
Cln over M1kr linn 11.
in the Tiiaiu bout at iho Pf. Nicholas
A. r , last p. ulit. Voiiiik Ilerinaii of I'ekln.
lit., Mopped ,b,e Shears nf linirland, In th"
llfth round
Terry Mitchell of Ttrooklin outpointed
OeorRe Pi-user in the principal bout at
the Oowatiu, A. r I,, ,,r. seinl-tlnal
which bioiiKlit touetlur Hill Kooney and
AI Smith, thn lornier rarrbd off tho
hfinorH 1n ti n rounds
At Ihe N'liliinal A. 1 ., HinnklMi, IMdle
Ponwai i..f. aii.l J.,.. Matime). v, iiiii. Kpi
nderson u.in in ihe e im round over
HalllliiR I'.uler In the senii-nnnl.
1" A Piltl-. of Hi. x.nj defeated Alt
Velnnii ai P.. lnuii r In the fourlli
nind
Iu Ih' main limit at the I'.ili uimil A r
frankli I'oiiiini liiiiicl.i'il mil Jon
Moon" id Hi. ..N nidi In Ihe iiplli
roun
Re-newed
Where We
Fiat Cars
Get Them
Every. Re-newed FIAT car here offered has come di
rectly from its owner, who has purchased a new FIAT.
Each one has given satisfaction that has prompted its
owner to purchase another FIAT.
Each one is sold in confidence that its sale adds per
manently a new owner to the FIAT clientele.
(GUARANTEED BY US)
1910 20
1912 35
1912 35
191! 35
I9M 35
1911 35
1 910 6-45
1910 45
1910 15
1910 45
1909 15
190-) 15
1909 25
1907 35
3.1G0
2,2c0
1,750
2.CC0
1,200
Used Cars Other High-Grade Makes
1907- 35 PANHARD LIMOUSINE
IS07 35 PANHARD CHASSIS...
191146 I.OZIER LAKEWOOD BODY
1911dn PEERLESS TOURING
1911 40 PEERLESS LIMOUSINE..
1911-30 PACKARD TOURING.
16th
Year
The, Master Car
FIAT
Condition.
Good $750
Good 750
. . Excellent 1,750
. . Good 1,700
Good 2,000
Good 1,900
Phone for
Demonstration
Appointment
MOTOR SALES CO.
Broadway, at 57th Street New York
United
tr...-.
taxes i ires
Are Offsetting the
High Cost of Gasoline
I
lr,',-a,Ti 'ii)i., nn mil i'i!''!'ni'
Never before in the history of
motoring have motorists re
ceived as much mileage from
their tires as they are getting
today from United States Tires.
The average mileage yielded by
these tires has been raised to a
fpoint from 25 to 50 per cent,
above that
ever reached
by any tire
maker previ
ous to the or
ganization of
the United
States Tire
Company.
Motorists will
b e actuallv
able to operate their cars for less
money this year than they have
ever been able to do before
this in spite of the continued
rise in the price of gasoline.
You will be forced to pay a fifty
per cent, increase in the price of
your fuel, but you can save
!!l,ii!!i!in!il!li!!i!iiii!lliS
a 1 IB.' Illi I'n .
77
tr
more than this on your tire
milcire.
This is the most important serv
ice that has ever been rendered
to motomts by any tire maker.
It will mean a saving of from
forty to eighty dollars to every
United States Tire user.
But bear this
in mind you
can't get this
big reduction
in tire ex
pense you
can't offset
the high cost
of gasoline,
without using
UNITED
STATES TIRES.
The best dealers in every com
munity handle them.
Made in Plain. Chain and
Nobby Treads, and in three
styles of fastening, including the
famous Dunlop (Straight Side)
Tire.
Cost no more than you are
asked to pay for other kinds
UNITED STATES TIRE COMPANY
W an, .(... lor mr , .n.th.d lo .ay other r,m. thanW, .-S.
j l-,-!-, '

xml | txt