OCR Interpretation


The Sun and the New York herald. [volume] (New York [N.Y.]) 1920-1920, April 20, 1920, Image 14

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030273/1920-04-20/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

nr j' -rr TOR SSiTO" 7kffitf IKEf' TOES. HMMO. 7UISSU&X.
3B X5EZm,
SHIPPING NEWS FROM ALL PARTS OF THE WORLD
47
NOTICE TO
; THE 1'' AM -v
CLOSING
Vimi p'u.1,,,r-.f?S!!.
iriuj iim' l'iiu. 'iU", w't
totoiiM umuiuCI utroiinM Muiifvi
lini '
suit., J f JjHI"iL iiiuii'i
J'l'.Mu, fuittl, 1
A4iiii flhi(.ttm. nLtT f Itl'
ltlil ItolwliB. '
3Cl8pa- ji- J' '. (' 3'-" '
Tirtn V.uiii J.uuuu il" aiU!ava- ;
tnW- ..Huul. towiv-u. .HiwiiU '
-io.t wrf mnU Jir Iruiwi line flu
tf.'llti 4 ' .uiH l.'Jl1 A'.X1
'I
'I
Ztorrr; bv-m. lnmwo (sunaff- lHt"'-
Sr-' h-.' Jrt'inOBt, ,'-':iv ''''
k(t f
Jwii"r it -C
huui.vjh !K!,rw " j
luu uui-. r-u-
a-v i jt , . ,. it
j.iT-.iii. t'm t.i.C
i tu . jjl' !
Jiwrtt ll.llil. 1w
7,.' ...i.i, ., tij
Villi . IIUIJ'"1 T
-..,.,, iil HfilMI, I'
t'.jl' i.f.
.-.iinur try vulnw
1." i.n. J- mut. t.MUw'.eHit
t,urvp;
r iitTiii.
-."mii.. in'.'ti)
.ftlil. ir nu" l" . "i .'
iniiivi
1
Mil
1
JfltUH'1" Mil. I'lvlllU'l ' "V
W-l.v U.-JH -ttii-B! w L ilMiL. 1.I
ievn, .I 'iu-ur T
,
i
,-tti.i
l
1
JtllU'HI ' i -l , .
iuiit.l' J1I.I 1 W i ' A",
i.C '
lull.' IV W '.U- ' - -
31l JfcllMHI )rt f
Jtwt'JI M- - ,rji.iiailH. Ij6!ltf Wit
Sitnuufi na I- Hmi'ti w
irip-lt. i u-'irt i.Mwni, Sjk A'l'WI.
rirv u. rfi".'.! kuV ii I'muwi-
t.r v. u . 1 ,iH ' mir. 3V ih
Cersnna-t ' i..6n.t.v AX
JMlly-J fJ.
Svrr
irf jBUutUTJM. "V JIUU. if fcHHI-UW
tar
'V . . a
SlwllTti a'.i.'.. twvwa '"'""'" 1
.,1.1 rf.. 'i.-i, ii n
'T.- 17. . .. . .., ,-ir-urtl nil'- '
"i i- ...'U' -l mr .fH'l
J - .-B..-I I'" IfJ '
ci i- .'.'I.-.
JtuMtutU' 'At.-,;
.. ,ir jiisti Arflr it I! '-ai l,'"i
Jicru v &'
4if 1 il & X.t
! -tt 3
DE?A?.Tt??.
i.;i. 3TX.tr
(jtlrjBit n't iaif 35 9i
ISniUkvL liilTHll tt
Urtmaitun V'fl
fW f ' i.l"l"t iHtifti W
Jit"Jii illll.
3.1. -iifiii 3BluV'.t- i.
JUVM ."CHI..'
J4.4i"aiu71r 1 "iu'i it'Mi-v I
Tii-i Kite " '-US- 3-K
e .12. "w ev '' '
'v 11
,fi VA
PORT OF NEW YORK,
Stwtcwt Dt- :3 !
auv.awf
CRlttW! i-tuli" - ... ,
j
M.'j7l.ifj
'3i.-f'-i -3-"i
ISniiU-ir
if 'j0vl.-t.v
W1X.'jv
y -cit.ru'
111 X l.-l..U,'.'Mil
3Ttitn. S ...
J(S AAiOn-v . .
WI
JSnimw ----
J.i4t.vl
&VIU1I'.' I
JSttr. '?4tl
Jy'?
CtiMm -if
.1
. -..(
. .Jt
Just-...
. .Un.ni 'r
f.jytiTiJ
. . . imitu'
.J i
jii'Hiii
,iV VT
. 1i7-
lit t .
tw I
ty
f J '
il.'2
. . if?
J li .
. Or
- -.fir
1 .
. iw
Jlr -
i.rr.i, si
. jir t
yr 7- .
...Mir 34 ,
ly, y.,,
. llm .u.
'J ."iW
1A1 1 .
" " T-I
3J
T.-JW.!
ah r.
.Aiff 33 .
ix:z is: 2.
, n .
we n
.
-.ii1 -.
. . yt i'V .
3
3ii-il.v'-li
jVti-i
ltlX-Jl-!t
w 3t
Wtlr
J'tri Tji-trt
l .
TO3
,JyC.VL"
MANCHESTER FIRM
fc&i for duyjvil VM.Ia of
CAMBRICS
LAWNS
FINE CASEMENTS
jilw
Text!! Co'xit for RTsbbtriz-c?.
WRITE TO
"CAMLAWN" e o
W. H. SMITH & 50.N.
ADVERTISING AGENTS,
BLACKFRIARS. MANCHESTER,
ENCLAND.
PARIS
HOTEL LOTTI
Rue de Cailiglbna
Ao litiJ Jr IUM l Hwt i
ftihHAlU fif'i, .(1H Mm! Ctim
icj HwmEI SwUi ti Aptrtnettt.
Qt',M: "A fj&ME FROM HOME"
r - lw
v" i
a ttr --.lfi.l ftr-
f t tvt I
t!.
w" I 1.1 tr
r n' ..ir .A
, -'. . jyiA-i.--.-, '.jjrr fToniije
urn,:
f.,iT firt ir rnl ,' -
tvict fnfxtX '.-I
W.t i.r t i
x- rH 'ti
t ....
'tr.tW Cmii, ttvn..
r-s. 3-r--i-i-
AJtsiM-c for :e Tvrk, A7ni v. , . K a t . ---,..-'l-r,i?i.i'i..ve. u-! t-.-i H-tfat- -. Ti"--.:
As rM, 7 r MW r--. S3 JtX ' H ?x II ' . 1 "r' i"' Tl I Jtn'Tlint..s .&". T.mSii. Pici KUVmn
33 ji r !'-: .H 3Jt ft '.r m... .m. - iut it, tf; . ,7 'I -'
, .,,.. 'I- l,vnl..lil.M AVWl t-t '.t---irHt-'-I.Tll.t M4.l 1 '-.j,,. .. .i..,l rt-l fr,
lliTCIir -K n'U.' t .. ! ftu:r.r t C - it Ilc!s.r 1 rr.els-1
ft r -f ..4 lr-m.ii. Iii ' v Sfl4r l,-n t.trairii.l. J.li:t. '
I til In w r iMBKrwi- Is-rj.fi I. A't. lo f. r" K. Aixitiu: ,
t fcj - W "'.".'", tth " -f f ITktfc :Tjtcr.l7wrirat-r HriJ H. t'sunr,
t3n h. ' ' " I": i' Ki('it3. 1 1 I". Js ti fitti-3ri. U.innir.to's.
Z. C t Jl.. , raic.4r Etrlt V. C3fcrt. to V. . R 1
WASTKd A ji. .--5r. t'.Hf TJt i ' ft .
wiili n'My.-'-i.t-i -' i-iJ 1 ti--
MARINERS tg
r0EK SSZALVS SkS?
OF MAILS.
j wo wire, ai.
it: awniw,, trt a 1i,ii.
fi- .Tliwnii. h) -t,iiiHM., Airturim, iliitttM-rm.
SirTliiiuui. Uuiii'i'3 fluiiiUila'.. Hiii-iu-imtwiliv
imC 3w iKiliuw., "'i wirwvi
(IwiiuiUn. r Viiiwirt mil' liiiiiBiiC i. U
U lll" Mllt JSli'. I1U. lll-tW
iinr,e un-i- tu- tj'.iinjmi, "
mint. AUU-Hllfc .iuilllrt"-!. jrmth.
Ai.i.-UJiw,, T-fiijr-n "iiC 3-uH.mi JBiil.ti
riA if jriiii null 4iifiliu Kntt!li-lllf tl? Il"ll
hii Ij-nuiiif. PtL ivii tur Snuuim . i.,d'.i
muii H m. nil,,-' iinnt hi! JRuiiiiimit ituH
nm,- uwl ill' bllji(lll! "l. Kf tlUuiliT.
uTinttim,. riusw? imC Jlaxriuy. ev J.rw
,UI. 7 A
xmt Knuitt. wtr Ivtw. X..T.
Inrna, lttuC Allan. 7 fcX
li,aiiiiilit. t! fin 1'i'mrm 7
J iwwUit. .C ' mi-iiMi-iw ruim uiC irtU-r jtr i
5 ,m, ... mm.,? ni.il ati l.uiinEi"t:rj
Ca t y.'V Tu-t lit f, rX. i Jliirr
Xrv tell. 3iomi rti nut' Cinitiv '".k
' J'twu-jiwi. iisj blli'j JLwl ttjrU.
aan-ul; ru. hill. Jiuuo"i, KU- Lui,
iAi-viu. J
Zi'hU.!iC I'-'C 1 1
nj,, jjt wiwm iu. li'-uriu
iK.u i. i.n
ui!l OttiW. huill- r-'IUI. 7iaiir.
-.'ti.-'t.jiit ii aiit.m ui t rnUiwitw fei-iitH- j
vii Imi., J'hi,iMi.'1 m .iilllllliC. Kirll
fliyi.1.. '.u-i 'i.hut.1. hi Cdrttiiv Jinw..
tMittniiui ij- Jutiii nut iV'Jiwui Imr.iiWi.
vu tMVj w 3jnuuinn. W"t J
.ii.lmi.. ".ini. filti'i Hum,. ' ' tia lilut.
smxlM.U (jiw inU.". nut yiitlninii 3Umli
u. t Miwi'i.? il 1 flu-1. Ii'... id J.ujm
(C 3fi S
'.Mum t tMJr uOuTvwf iir iim Jinn'.
wawu iui.'. uiit. H"""iyJr iitiiuwict
I iTC-IO'Jlit.1.'.
f tiir-F fc-;f'i-.w.i iw lull "i Ei'j".iU.( 3i'
&tfitt.k A'i ii.'iiuu.iu .-mi fcWiii.iuau
LiAiu t.-.-;.ui i.'iiui,iii'.hiu( lir-wi.
t,n.w l.I7rf!t '"Itfli, e.--!'-! ' f JJimMUiH
i-iwwiin.w. itfrwi i lri-i. etc 7ja-um
towni' liittMi .t"!! JVir I'.mn IffXijU.
IHfcHutlit i'-lllli:. ' i;lt-rwii ''lis- .'w
u.o 'lei. 'mi. '' 'I-."-. Jir.
"luttiia- Uf iftua fu!-. r.nai ii-.u.
Jl!li IKUi talJ".Hi lr(itK .K1UI.K.
Hl..tl CuteM rtlll? illliUIH i'W 'U.1.1 .
' Xhlri Klr Hitti i iiumriui. ,wiKMi44iwM
. sii.niu.ii wi ,rtt- '.iiu. 3mii:.i-' u.C
w.aai J4u.6m .irtiutlmr ti Jju
,i l.ut Uu-J. iilil.w ! K-7.1. i"l 3-u-l'"'
'I til. if k'K...iit tu,-iu--. n'ienn- '
,mwii., J-r-rw. r-vi in 3i ut. r-vei-w
I J lift V"jirw. ?1ii.!, ?w-taKU..
fin, l.iiwrn ii Uit"i- tttiw-n mit
i tbri" toll?' bAni fwi r..-ia JHuuit..
1ti ti iuiirjairai.' it u m.-i Mrt
(Mi,rn. I'ini umi i-i.. 17 ti-i
i7S
r,,.." - l' J1""-!-'"' JU'tLt-'l.
. r....!.. .'-l.MW..'' "-.'4.,.
,,,,, 3uiMiiil.it a 'Mt-
HiV"" 1
. . 1 .a 1 1 ,,. ,.,11, frdi
r"v -Tr" . ....... ulMhu, .Hui.rJl.
, it ..u.,it..ltrf . 7j f lit 3..-IIU
HMr .iui,i. i' ' ." - , -
sitfKnwjr M. III. ' Hifciani. '-".
Aini.a.i Iifi.itli.Jtiiii 3uu"J w""''r!: VI,,TL
'
4
.fciitr 'iC 1
,n mill. .
OF 5TEAM?-S.
f AH, " UiVLlM I .
3,ii'&
-null ii 1. j,MJM&. fct
Zjkj'u Hriiti
ju atiutttui. i--mut
Krutai. U- .'Bit ii'
iu"u?iyi.i.u Mi'n
Ci-lJt Smb.. UiC winl..
fTR Jiuoa"t i1--'
.'Viscni.e Mil. l. .tw n
it
t ii S7U
AH "
fjC .
t iW n "
Swtt ,
MONDAY, APRIL 19, 1920
.
5 4! t ii 77 nt '
71 W ti- ii l"
. u,.l w IM
nwi BHdV
"-5'3 Vi.t- '"-u
Cl'TTli. lain t "'1
.".. -irti ji fim.- rir
tJ.. irj w I.4C Jl lw- ,
DROPPING Or TIME BALL, i
;r r'.'SE .)-- :.fc--i'i -.-.t tS i'"i
tt Uti'ilim 13i 'l-ti lifillil
uf xu- l..'1-iirf H.B"i SwOrt ' jy
Mrw t,-"ii -fjx n i '
Mr.Cu 1 'ill. 7 v tl -wtmrjet U-l"-
tiun. ii? '..-ki-ji r "ii"! ji'i i iw-tt
sew 11-jrta.iirt lH.t ia"7 ;
AP.P.IVED.
c Jliiw .t iirwo Tli Jl, iji'
j Xlt-J. . t 7li 'IBU11C MWItM'l
rv; t-lAU, V iVt Ji wui-t a.
. ...... ... 1 l,.
I tUtl .-IT .V -. " ,
Hx ! 7vtnxu '3'r H' . "-".'
' 0wiri" '."J.i-11 I'la-MLinisaV. wlrt 3StS
.Ulft. ti'.' Kt-tH i'tlntTI. l-ti -O' :
i Hl' Hxiunw ' cr 1 r3T.vtp 7-
i y KMr-. i t. it l i 11 7 . lv J4-r ..
. . tfjr Jl Mt . .
.f5SS.iitj.'it j tr iH-vnt jjfi v.ir:uwr3t -tof. 1
fJ' It 7 -VI i. 34, imSM- H-tl iv Jirf .
""'Mum
tf.rj v fwj. Hut-liwr Win ' i",7'-r
...,.3jin-- ist Iti'kin .al : tt"-.i7.,
lvTlil.t ' tr J ,mf feu,. fc-wiH
scr i i .-......, 'i. , . t .ii.-ii I! .ut
. 1'..,. vrai 4. w 3tM I t.u. lib- -3, J&tM.
Ml Jlk. f-ltv
! JTSIVKT I 71 tt
. UJt iTX. '.IT JTl 5 T
; ai6w sm r
H 1 iii2 & ' v.
isni'-ii4i Irli.
I ... .... '- 4.1-1 tint 1 .i..t 717t.
; 3-M 775 n.3 IiiriJ nr. tl3
i y.trjL. T-i-v Ji-v-nr'-n ln'fi l0 1-Il tl. .
; y-r t. fci 1
J Atr ' tsrw ?vtiii,l O, Wi-.ii U
' kvt r-r.vijji, Mfi V v Htari titlirV. ,
fctr lj,:rfi ltU Oe.itfw.rt Kia : .
, ti.'j-i a. s4 nvi ;tt si. t. .
j Urn- M'iM 4fcM.i Jil. ".U ,"11 13-
- 'lrjrt ttlt".1'
I Krtfl. hn -tl 1 KtT-i 1"'.
I )!r '.i.tivrt. jfitrtjut. AyM i J'tt. .'x
1 3!U. Jiii JtTk ij-3 tiwi JVx. Vy
j 1.1 -i l"rvit Oi. '!tl y.'l VttylZtt, LiliU
i Jwr liiTrit l.'i .iirti 1. in TS'tilir
, tt In'.j .'i v
Hr Cwtb'A i''i t;--: il. Kirn im
iw. Mi Jji :i'i. i-w lt tti f i-i
Jiv-y ititsK.'!' Jt; ii.-i.r-ri. ti-i ,
sA ti.l-- Vljar. t i.r w
,tr i-l.vCti fjaif-r . tjivkfx A'.r.. 51
T
5AVAL OEBEES.
li'it Uj 7bi )!. .ri 5rw Imz Hrttt3 ,
Vr.1iJ5itl.';070.'. Ar,; it Lvm nxiti ,
cr-!r Tr.'? 33s .'. -t t'r'
t..-7 o "..-. t-i v. t- t
Jliictiir-. I-:' l-.ii K i U K-.rti. .
is ti.ttww i .i ;' . ls.if
4JJS i.s tuiid T..-.-3, -iitncinnsi.4; iot
.1iir. V HiU'j, ' f t S lUels.
jam- i..i;li.r.-3i!vt4'r J'A.z C. Jm-
, t W-tf-liK 7ttlt( vtt f. I. (I
Jij -Ar 4,i3 In "Hm:ji.4 &fi -tira-s"-
i .-
i!s-. C'jr-i-i.iS'ltr 'xifi O. !'i, tfl
If --1.131ty3
i.Hrvrr w,-urf3rv. i-vtl- 1 - -
! r77 Ort-i - Mirio. 1 r.rj- r.r-1. pu:t-
i 1 rt-r . wi . i. . - in.;-., w
j "i6tk,3 fll t L".
C. P U3l-r.r tyl
- 1 X3v. Clt3e C- VStierrt'. to rvnt.dlos i
J-linirjrt. VJ A7.-Blrjl if H. Kr.pp. t ,
17. j. rL Pltutrarf 1.1-yt Ja-lr -Artbsr '
It. HinrilM. to t'HJ-t" 3 33tU( oat I
U 31
ntf! (muil u -t-tlwrii'. -Trill- C vu:i,
a iUiU Cunt.. rtam tort r imO M"?
iirii .Utli ti" IMi.ll""' rtiniuwii'l' ' u
nupit V.-iK ii. AfcOMf hupw H'tlmi'
i.ltf.-wlr- 'ul
hit 3.U.. !in 'Jitllnii fciri: line Wr,
mum Jilt if ',nM!l Tnirtim" vatl. niipR-TP-
Tir- ..miil'Hn JV i Im-ohmM. Ml 2"
ll -til 1 lpll-i".TOIUIU lmt f i.
aw, iiihiu mill muw V'tW 7 J1''" Awn
IK'-'-'
, H isuin wiiiwltii.. V HiriV- Fnuiiu.
iftr 'i- '.uuit'. ki iaii.nl.
IS! Jk'y
lit n'iimi irali.
I Xf A.'liiUl, ir-I!t. JkiraiilTMJ
tif flliuwiomm dir. ).miiiiuij.m. 1-r
Jrt liri. - It ri Aiillmn..
x-hiianiuj JicitWite jiiiib " AvC 'J'mitn
.1
By VxiiUii SUSvi JtrriJ Cfnmruia-
I Alimlm 7".; inlaw t rn "" f""-
, AiMnvr Jir Hi a iin i V !in 9ffiL
' .M'rtiiui V mlw w MiuC J&ni iiiiii si.
,, 15 lllti-l t iitiUllt XtXti HWi I1UU
3WB..
1 i."if 3V M!m I Aiulri". UiSb hmhi, 1n 3)rU
JitMii.!. 3 utile. 1 ailw .rtHui.l. num. OWl.
J..itiiii'ii 771' uai. iJHt iOh-Jiin.1- n -n s-i, 3
'.!linl'JU 7.', wii- " 1." i- ffwuiw wah. 3itl. J
llmfn 1 Jn-Trtr: IIU nlli U Ut ll!. ij
uuwi Jitl J
-if T mil. V HiuC ti; im' J
i ytiti, , I
, luinnc 1W, mU. f lm. iiwrt atU. 3
' ainitwf Mf , im. ci as in.1 ai..
WitoyiWlB "l' J'cluiui. Iiwn j
6W..-MK ir7 mC". 1 ' win- Bnrj nur. 3BII. J
jlUUUIIIll Jllt. 1 iOll'JIWrt- iio ij
' liuuu 34U.
' Ciuiuiuluii. W ' Jm Ct St V ia"tif 3
ift.n.'' tmitUi inn 3m. g
. Ailliii- ZW DltiF. V Ulit Iiwwl iMtti. 1
.Bl Jll.MrC JCT JUllillC liiwl JWt I
jUiu.-.f iwiifW f iia v. ui H 71' i
-ifcnn 37tt j
limn .i , ii
C.iia-r C Khh? A iui Jmiivtr wnn 3-btU 3
-Omit.. JB ..Uli JiV; luliw M, illDiao liw .
.".ni..: vi.-f iKfiw i'.-y ji'n- awi.
'lf
lliawniM Ui lllUw VI hi.ut IM-l 1i"n 1ML.
i. UIlSi V. nil. j, 's.m, iiwit 3m.. H
VIU7H9VIIU iat llll.t Jiil 'J.T U"WI llk ;
16 5i lr.i JUl Aiircwii Hum 3Wfl. ,
JSU.C7 i'm-iiuu. UK JuU W '-ijn fcw. jLuiuiui,
i"' "! .. .. i
i . 1-uj 33 amn W 3.iM-rui nwrts
jUiua.. C n.tii-1 iTjttLf J'al. iiwu
uvt -Mil
U 3"iii 1 n rti.i in 5tl-
ILti.. Limn J mu"i Ht .Suitunir liDail Jwi
ill.. J-Jimil OIZ n iP . .'i m ' i
111., J H-VWI, JJ. 1UU1 J ct.iii.m,u( 1U.HI1? VJ71 llCll.t vmm nryuin ,
timt.r raiiTLau i tai BfJim JSiuiui mn
14.U rjuu.1 lis -t St . na 77 W 3 irn
t
I JrtUl- 771 rnliw t fMSboiC liptft n
.1ML 34ttX.
lAi.t j'iia. intii z &hcS"hk sac
- e!.j jiimi. 3i,
1.1. 3utM.innc ti fw Bmiru j.w
vnuuMli.t. W now Et nmatmn. jimbi
34Ct,
Iam lin.il I Z Ki"l-i ihiji iWi- f
win- -,MwiHi-t 1' aui ttul'jvw lae
mis-ih. jntif sm jb i. - - . i
J0r(iit: 13 Jitu" X ilium leu wii -
-' 'fiiai- Si in--. Bt.11.-w. wt if.
jfc.j.Ml.1, 1.0 ..LUC tt-"' '"" i..mf i.i w
inft.L 5rn.
'Xnfliui IKif in1t Ti Cif a.im"a. n-t 37i.
- utiu- 7i 1MT iuuin mm lti
flllilifiniHla l'V llJ ilMtcvwi itT 'IKm
&il.l 34ttt
,iVtl TTitp tt'.t IKHf HlCV-tl liv 7;V2L
iiriim.ti.i 3u V i . im- 3 w
bturis.. J17 ! 3'jnii.t IMS.
HuW'H tw- utW u Itaw" it 57il
.H.iiiMi. 31 vmi unf fciit r' i.t 37-u.
' OlftKtC ill IVjH VfZ lww- IM itKl-,
, MftSJl 7i 3I..H T Ht Mitt.
iui'Vtl .75 lu JujttW! unt a.m.
""(3-i, Lmuti aw lUl-i t.i.i i.Art 3 ft.
7777 3yanrtasi-a V tici.w J. fei,ii 3ij ui 57 ti
JuiiHt. 'ift i infen-w iirss 1I. nji
VM,
1W.I 17.V nil". 5 ?.-..- 1. . lltK
a- M riVf t v&n 3nw JMtw lil-
M 3Cw-i Uii.' HiStirfc i.nt
.
WK IVm Km MV 1. Cw W.1-? . 3f7l.
38 Jatk-swa. ' 3ui JK -ii4f 3SfA 3wt
I1 "71. ,
'Ti.v- HX Jil : li.
nm m .
IHst ,
K1 Wtll - "AI i: JVOMVi tmria. Jw-
li&A1 4Z 3ui I i UiST
jtrt iM ii itKr i7t
liiiut 3 tl Uiut x rnM J73
IMjIl
itrCsvw is 37 y 3t. 3 6K 31
S3ffk
Ht fcjiiui irt i fi-i f - t Atawstw
Ir.H, 3371
34Hif;r4n t j: . ti m , . a uvii
Jtt-
PA5SED CITY ISLAND.
Tv-i
fi"ur jJF-iri J. i-- iihnjuv J v
n't
"HI- l" l..""fc;- il-
-iwi rrivr-. oi-.. ii. .
. T ..tf. ...IM. I ... " t". i.
a,v . -C . !. " . v. ""'-. .
'-a I t - J"
r-a JC Jtrw. -wisti (
ll y. X &0lT 1 VJ3. .
i J r
Bound EtiU
fl ,W . .i, vO'. .-.'
1 .rr it. v .1. 5 . 1.JM. AW n 1.
rltl f i7 II IX 3
- .. .
lin-ji-W 4f - It l'-xt
Uilm-r. i"-C Hi'tu m Cr--
- T'- ts-t K.i2 isim t
1,,. 1-1.1.. Iffetkt.. .Ill
M. '"i"7 l lxr.ii. ivtaiirA. tinuu-
j lirr-att UriSj.. r.ii. EtruJLV-3tr-1
,'-. . SiiTi , 4 '
ifc.jsjc, ial!airi.
'.' ii ..
fir Hi "vti l-ri. OilrVjn. 3r-
r -1 : -i Vjr Vr. 7vi'Jt 23ij,
STEAMSHIPS FOR SALE
Offers arc invited for thi sale of foliowing stcarnships, as vc
Tenders to be addressed to the undersigned at Pier 36,
North River, New York City, handed in on cr before noon
April 26th, 1920, at which time they will be opened. The
right is reserved to reject any or all bids.
CLYDE STEAMSHIP COMPANY STEAMERS
Cherokee Geo. W. Clyde New York
MALLORY STEAMSHIP COMPANY STEAMERS
Rio Grande Sabine San Jacinto
San Marcos Santiago
SOUTHERN STEAMSHIP COMPANY STEAMERS
Algiers , Wm. P. Palmer Shawmut
rr de-rtptUn r other detiU lDlrmtln. pplj t Web. Fark, Cawnl
ftuprrUitrnil.rJt. Iter SC. nh lilirr.
CLYDE STEAMSHIP COMPANY
MALLORY STEAMSHIP COMPANY
SOUTHERN STEAMSHIP COMPANY
3iUKtm.!t fu.-:ri
Ittr J'.;r flsv aieuulw
r i.lmln. '' r11-' in55 -LS""!!
.lliiu-OfilljlT itllllUtlli Jll'r lttlC 3'l
5AJLE3.
T "Dim. "3 '-sin tttST .1iifi.ni. cr-,,-.
.iiumt. 1it iliuiuu JilUHIUl.
liiiJiii- JMillnimmtt. CtfUnHO!! 'Jim-lwnuu.
Wr AlimcuBSL Jirnau. nuu .uiimMiii.
iiiuk Ur, anOtiimiw, r. iit..
1 l ('iwlllMin'.T Jlrwiui'
Jk. m- .IWltlifllil. 'J'ilUTlM'HJ
I I
1 ".("Iii inrav1ll iUiur iif iwui i'" "
!hwiv ii n If i-v J'uiiuiw 'i
i,i0l 3k. Jl!: k a; n j-j tih .
i -Mtt 3im.Httl liiilli l!it .'Hm-Uf J
l 'ft-. -iirtUliwt)".. '.ytiui i mi. ii ,
j-ikj ,tr 3.W (tin r"e IC iri l.iu
..rwitwi. uii uiwmiuuu u tin ;"(- ,
iimwh wuiiirr tug "vaMili'iruUli- wtbibiui
r nr-.iiwuin ir.
V inf ui Mtiiur t i """"
CA2LE-
Mr), 3U-a.immirt-
lau. miu
l.i!: iu"i- viuit
ni v..ni
imam: Jiitr
DWI lli'31- T-1UU. t I1PVI1T "TW
i,ii'S' au: it mas. isoiumaw. ! imt
nir ;
JtAPJTlt-CZ; K15CELU.J5V.
7'nt Ciiiinn' l..ui tamtiMm.i tl" utr XiOfVa i
'intumt i i'ihtji, ii-i" ti - lirr J' 2'!''
in riri; U vi: luuiuumti i -iipvkwi
Vi"-i" i,'!"-.t, i mmji-iwiui. ir
n'iu-1 ri "WwHi lr rur nmHrliiiw. 71 Cu
i.iuia. wtiwui.1 3" nil li'-O"'. "i "
UC in'imia -nm 3Siv 3irt vh W i.,
.-l. i 7W 'iriiuii,. iMKfi'.miif inm li-vtrjwii.
,ii xuu -U: iai iii i" 'iii""ui.",'i..
. w1k..,i; j.h", m-Ux u lms 1 ltua
, . ut 43lhliil, JlWBllliJ 31 3l 3
. .. .... . .,!,f lu,.- ll. fll.
milt-, .wiitiiuuux fcisrjm lint im
:t.t
.m wi-tait; -in ti.. lint,, liir jr to n"'.
uutiir
wioni "'ti ai-tKr-c Jinis miix
ii l unit1 iui. fctr Vtiir'-iitl
tuif mi.
tiin i-ariwi ,
iri An HUEir: tt hut sup jnuiii't. J'
i j r Unas' niiiilL
. : r .r .-.r.. .... . .-.n,,-i ...,r
I vt -un" ldl" iMriiluc
,' l .rrfiliminiirt Inni mvt& x-
,Vt Jl MKirve HMfir.' 1U Vll 7til-
.' u. vh Sir t: il -tin. 11 . lrr 11 in--'
! i WVW s . 'I 7tiM ni. .rou -u".
.lSTrtT r i,1lf7 I p iri-''l.I HV .-riii-'
mffmumt Tji.
Ti Tunica ht
... 3 . iialhir lftr o- li-' '""Iwii i-nt-
hi l iw vi-t nTmaUl H3W-t It i
uma? Mm0f ' f ICiimaii in
Kaa. 3 '-luiuja. nut ii- tht v jimii-l m-a
nwn reini'mf V- r lw-jiftifi Tu' rwiMlf
wi.it " Wi irScmn"C It lit. iruni-W
iUWlHf li- vlit Cujf Tnt!3.u. ISI0M-
I il 11- 71t..
-.imaiir nluwt.i.- !nw.fii. a. m
..i -.4.irf -imn3l.?- am- i-ku4 1'-
( ,,,!
. .
mml'll n. H.B1I. t wo -if
,iIt,.it.,."T T.-M-tf v?tt nit m ! loir BW
f.4glV tVSi 1 twnn- imt J
"rr n,,rMi ..t.c rrarn j.- '
w r-o 1"-iw ,v'"'t ""'"atH1 T';tl
iiwilBlu Xjr at
HfWitV 3KIM"'. 1-"""" "-,u7
tMuinMn JiC nr Stfiat W JjimthiT. n.6-
t ttirtw t.71..- jjr 3. it K
lA.ul lfln MltUltMtt!lte 4if1l.
I K-J- Jtwii 'vLitt. fj-l ! vil I Hrwt .
! nrf lm 4lltT tlUKIJrf Ol."! IMlfiT i
J talUr 4B.niffiK Ti.' fr-.a ir-i.t I Hunftmrr
i .'.-"nittic i ..iV-i i ttf i-i t
iwmi. t.'11-r-tsi r-'in Jtia J
w J'tr H'-i" Tut t- Minti " i"7 jrt. ,
l- tewi xeji r lai""' l-'' u" t
.ra JMl' UJBi J5eim r.i
iii'ir, it-. . 7.
W
J ..(tanw ttart n JBl'r? , C
' ;-w.(itr"t; 1-rri' i.u MJWft -i" ' i
. 1-WKVH! r t -r 11 3"'7 ! iSMil-l.
i T-'l w Strnni -.r--t 1
Jvh. to. jWliajf. I i. 1 f.'i . i.f.
5 n.vHI Tt- .ir 3 !r Cn iiii Ti-rv
I yiw, ui. rAii rfi6 f-l ut 1
I , im,. -jvuout. et,6., v--i tine ti-M
j jMSatu- jf H iviiq it iti Ijr T rtniW iMC
a aiJlW 1 xi-t" Til
1 'v,i- ' Srni4 CmtwT. 1 T'j-.et V-f
jiHi-p .wrf ;ir ,rr i.m xj.- -.
; i-Mi. i- t u-itx t i--.-ii .""-fti'li
, c' tl Tll '"'.. K -Jt 1WU
j winai't'Jie Sc Ctje
3-j il 3t Wt J- !
A .
j jw- i,".i.
I to'liv-
fii-.- ij.'u-i-tr-ij- wllmr-
;rt! i III 1 isc . Kit Ji- iij-
trull.
JU.-3 S! i 31 X lt i 7 t r;.-
.UI- ftl! I1H7 S Jt"i Hftl"-
. . ... - ii i- -a- ..-l
i t itew iWMae rt3.
ji iV.U' i-jilTW-
CAcLii Krur. i
3tfTKJi:.'iK. Ki .W.. in? hiatft
.. , , . jwv.-t.
v.ki.-- i., -Ts-,-tL .- Dn-lirctw
rwir-tS ti.
E S--.'! ! w"ri.it 3M7-
. . . ... I , . . 1 .f Y I'.I , ,T1
1 - - w. I,
I Vvri. .--
-E3C' .kJXr.'. A;r: 77- tr-T. i-- Sri-
1 li.l. .
I -a.. . u.i... -fc
I -i.. .T. Kitit l.o fV- O-
i I.!".' ' b.r'i rf.S-t. ItTatu
r'. -fc.-vi.ir - '
Df"'J J-.VJfW A 5-7 ! Piw!
tit EtJltril
.Ttir V'.-rt 1 - 2E3 irt
I .V.fJ.7 J1E.?, ifrj :7-P.nt i7-n
S-ktik Jt OrS-tii Gi7i.i'Er
Ii wir U -Uix Nr Ttrt fw CLr
ntst Eiti Snr 6iV -il CXuifttiw. 3
Ht.itr3'r
11 .ilt; Al-3 IS tr-!!-. l- 7---r:
Ui.'i-. Mrf"7t I'.r Aitr .
1 J1
frtct jii-it3.C.-- 7it Srwvan vin
..... I,Am
17V.lllU'r(Eilr; fcjr. l-t-JteTiiwC. r-
XSlAWWf'V JWirl' XI-felK, iim luimira ,j
3lr .BumirliPH 1-m.r. ,j
hkll-f 3411, r T'Mtwn k'nir. lliirtiniir i
UUU.tiit! rl. tir". JT-X. vwi hit Suit'
CAimU. dial J.. lir-t fitr JJitJii.ii. laiB C.i'U'iu.
ir-tM-l' ;"tl. - lt-iiwti ltuit- ,l- If'irs j
t.-tmr . t.' J.rr g
I Tir-t 3w JUnniu. JlitU. J'lmmn., (u (ru. "Siaito J
iwwi, ami. tart Kimr lii.B rjrv..Trra
MKT liVlfQ Xllith 11 Clltllli.
ii.ll'It 50ft, w hli-ultfin. Liirallt. Si'f T-iCi. jj
riel. 5
L ffUU 4
, fH.!!-! I'll. r HfiTHUJ lunu,. wi1 "Itl.
Ntxtift 3a. ; cmiiinif am. imu.
, UI.K Jiiilltt. 'V Itrl.
mB,
XeTUt. wri 3v-i.in.u, ira jitms
n. fliMljilii'liinlu.
il
(.tiunt 'I
JBdUlfc Ut.. AirO ST ulill.
jj.,, aWM j,,.,. lr!.
isirtt'nwiii-i 'Mill"' Or, J'liUiilMimifc
jtin Jirf ft r-iihii. Hi
yrr-r-C Hftl. KB aluli-.lllll. fltlfl K
.x..t)U.it mt. tmiwrnirc Ui. Xuri i allflu-
tr-."r Sl'tl. trr -Cwttnfa. 01"', J'lrfinlit Tfl-
Miif llHi 1ir Z,nli
hrlt-C B7t. Htrt lltttl Cn-.. ..T'jiir! i'f
lij-linir ainic.. A!iT"iiT WimnOti'. Ii.niiii"!
itinaiuui' .Qi-i. J't-tliifimiiMi . ':lsr 'CiTniuU. 1
li-l . lll-t.
I HSIWI
J "jitlirt
, H'.l(
nsnc afia nr csiiiiiaii.t iwunuw ui?.. "-"w
t -,cw BaC aft Ki fliau. Ml. lir 3IB Mita
i ' itl.lir. . . ....
rTRt.lX .17I 3--ini"-u to
'n e J7ti. c TIvrMitfS .Art, TietiCi Jnr
wTiimiv'ii '
r.tuKK. iliK aiSiiJ'mL i "Win! Xwaic
lit.7l'.
iailif 3i-. r IhiBniH 4V'i.-t..
UmHIiill. Xjrti 37 ira'C. inn 3tei'
"tr, -fccw lirr,; Kutpim. Imaui, ire aiu
.litinir tu "( 3WL i 7iTtiiaa.nijBm- GiownHib.
hit!l-f nmt. r Iirr.l i. lirt.
IiWIiHK. Mi-E 37 mn Mtnirnt f3tr
V'w 3iK-t. Strti,. Jacixu- 0r Uf, Ji.itiun
tu. .
IZLtXSt Jtirt! I7-3lH""(l if "t Tili-Bb-
J"rnr 3Htt. n Mmjim'Ii tjw.ii- air., .tmiit
-11, Kt'Tir w t Jir i;iirrtiiLU.-. 31ci.
i-lutli,. Innif 31, Sirtu'l- iir lyiiwaniMWT.
mwc SlitU TBuiiriOtt, T-t lir
IfcUimrr Wliimf Ktumi- Jwr Tirt fin lii3ii
11111' 3ll" i.w5CJ. , ,
W33a. nri 37 tidV-C 77 Llaim; w
"unimn. Ihiutii.
ma3aMi. w-x ir v-fi-c miur ce ij
'.muvtii. lr'i. ! Crti.iii.
iLif .ia'i.i j.iirl! 37 srC. itr JU-
tiiln. lir .'v- 1 irt
XUK8U3H33CK. rJi Jt i in..
'uiitb. Jnin iLraiiir ' ii .ir7iCt
! i-.f ll'xsi.im".
k. TT-M.. .J SfiLlHai'lSM!: IririltM- JKH. to
,.,. -t
, ii-iu.iidM
i Vf 3lt. htt "iiunmitii p . ir..
-i-.i-jj-j,v' j icB 37 JiufiC i.7r fit.iiEir
,.Tj "
Vii'nr tirT. M-JL?t. it? fcn wtj3i
1 ,7.-. -r;,.,
7 ia.. iiri.
Tilt 37''n
ut mir ir."-rtiuiS i . .
w rr n? .n .til-. lit"!
Hi
IS . ' ' .' - - r . . .
1ttini t"U IWfSCWSjr. S
Kill
. "fma nit k 1
...I x....l.ua..lr
IHtt. t tiPit -Ii-. Ir-
-i j, 3. rv Tu-t
3''.T ka. Jtr-t 37-lr-f-t. rar liara.
iimrHwrt. 'Sic T,,rt
lUlW 1- I." TCttBlKI .tTiiin-r.
ikJi-C i.-twin 3i tr? BUu.il-r Ket vi-j-.
--.m i'.'3iarai lie H--nn r.ii ( Ttrt
lui .1. ir,,tw jCtrt
i a,i, i, virsi' i nC VnSima 7ic Jit-v Iirt
ti Ati
i-wwe s"i. w wiot irji-i -it-. JfiEijit
. Iir Xv Tw-i.
"-j-,, iiir.et ic K.(h-
j ?-b,,iMi
1
IlBVI.
f..'tr-i rtn.
lH Tt Iinrt 'Cruicir . li'ilillKT
11 3.itv Tn-V w- ", 5 in iBV4..
Ml. 37''l irr AiBtu-w.,
,I3M J3rB!3'i ili" '
-... -t... .-un- i-hui tin.
irJ -tailTJU":irJt 37-SBii-fc. it Tm-rtr7
I jr' lit --
s ifri1'5. Airs 3-tiu- i -'J'
1 -. i''. - ' M.-.H.
i ?.ifi.t:&. ijri. il J-r.-r-r. Iiirt Xtr
j - ;
j ; J- I-!jrT. Jrf-S Jt- Mt
E jTiw; j. .-c; ni jHirfiai
. y.j.jj,;. ;c-A. !Hi ,-. -ii'
1
1 . iniini 3 It -r "ft i
, at i lt1. fr' trr "'ft
J .,((, gu jCrv- Tir-x lir 2.ar&"tjri Mi'TEKttl'i
a ft., I.i IV Hi.
; ,, -jjr i.-jr- ;7-ijr."i ntr Vt-r. Ctunl
i-i ii- .r iiwi&wi,
i TjLJi. A;rC X Ar-:-i.
3T-
1 -jiJimil' T Tiff.
fW'UJHil. .ir 17 l-T'i't. f-t
sr-
5 s-pw-ik, f.t Tna.-.: -""
i j m TiiAit,ii.i -w mx Xtr
j n .r7 H-iT-i'i. v
Initlmr Twyir.Tr- -Te--. Ivaiti't.
tUt lt i.-r ntwii"; w'-iii -'
iT - .J-il . ?f-m.i.'.
i-r3-3 ., nr. ny-f Ji .-t it la-
jnit iivti r (i-r ..i.
j riX1-'i'. .:r :7 r'- I" '7
'iiS1'I t r-w '"' t rj-'
I
! cnortrv PfiBTt
; vrfinr Mt. 53-ftl.K l-'-C
. i.i. T.wf
f trt Itwi'ir. i- 3iltn lei X I'm
!; Jt-nr-r -. - w lri. :.t r 'a.n
i 3 3J"--i'S 'l ir IrxiUnC -J.
; riM- s-v
) Ki-;jm.-t 7-t-el "f T"rt ii
I . . . . . .... M. . ' , , . V V Wi
1 t ll
1
MS. iu-ii.'-, m" a-nji- j m.itzwu-,
- n. V iAt :fhi E h.1i 3iij.
kuc Xji 71 mt Vt '-t Isr
ACTS. 5. 'rt '.t-l3-'9ir 'X.-. i 3tffi.
T W. 'S.it7tn?iit 3r. TTii :ilt:; 7t
r.-liji (iir .-- .'-tit. ."TT; t-lt. 7r TTt,-
'lill.tO. Ajnl il 7- irrti. t
Jia waj l3T ffcruii
HiVA-s-. i3 3 !. fi? 35citui4
ir,n.i-t.
U- . ITeST &w it--.- JV, Uir.T7 33,
--
Jt ;-! X-7. Tf'SA '3 tTU-rm.
Aisius., s: 3Si- 'l
NABI.VE-rOB Mil OB 1TATED.
; ARNES5EN ELECTRIC
CO.
, F7S- r :m
INSTALLATIONS. REPAIRS
Itrk Rraul M-. . 3 .
Ill Hirf!l A- Br-wtklru.
rt Hit B-t.t-4 " B-.'lili JZ i
AnCCJAST y.KO znz.fr. TxS rrrr ii .
I rr',;- rioitw irii. 7l7 I1?ll:C .
tu. i-n3. '.r-'
chas.s. Ai.'n a;;chohs
I C TT ST-kHEB. il 'ft:: -pV.st. 2-z
rrz
MixM'it; nr. ijtl IZi ' .
aawUi tf-.-ttrj- ?r 4rtirs-r 73.r
- j,' UTri:J7 7J-I1 Wm JXii7r.a ft.
r-.; Fyrsr 3H1
TOP. Werk.tr tcit. 31 tt. -fzz i4
1( Il tirs. 1 --Ji-t-l Trili t- tt S .
s; ttkry 7t'y rr. '.. t-r til b&ln. cto x.trr7
!r3 3t to ii mm. Ictilrt J CAJiOiftXl. '
lt 7T. 3nh it ptmt laartTrt III.
nf. nu-Wi. 3.-nj 5'aiXrti;. !
an-.n tit ti.i.1. i i-iiiA.-.. iwi lint it.
3-.--.r it. t i
TCAVjijATIOM ecaotii W:. Ji; irxstt,
t IW. tr. ti:-n. ill. utt.M r-j-'t-s. .
i Tr.'irs Ciji, trx.;i. ..tjt rrin:il
' i, Quitz. ii str Br.re-ir!
HAii, Ju'i..-
. . Vza 4ZJ
, S7CEO SK1PB11LDJSO TOE 1J1V.D21
j DEUVEBIH3.
la 44!tl3 t ltrt 33 itait i3!3kl-.
J r l-s'-iiltc Itr lit St:iim pif c
, Cstapisr ca ss Uii .-Jr. t r otc.r
, r.etiihit- cf tt ll..:'lae t;iZ4 Irs
Iter 3i.7-rt' i3--.3:r Ui. tiarltr .t llil
, ttrcarsiwi 3151
,OCEA3- 1HEIGIIT S7EAX?HIP2, itt 70
S.t D TV 70;.'S.
.BCUC OIL RTEAUifHIPS. It.iM 70 lt.tM
j D TT. 70.'r.
I PAS3EJ:C231 STEASlSHlPi 31 TT. 70
tit JT.
MTTJfrT SHIPHriLIHJ"? rlHpoATJO.I.
Arttsrioa. glAtea llltryj. K T.
1TOSK BOAT. XH 11.. T3llM -b
H. B- h-T H1" ruoles a'r ni rJsris,
1rB. m'k. i- ABSE.ifE.V CUiv
TBIC CO- lit IHJtaltaa it . hmnkljn. X 3
-r.;r.3.r FurLisi. 7t.-?'r 1at-l. ea-
tvjoT. J B p. 1 tr'lai.r lAihriii. 3 h
p A i.-.1l. 3 3. p rxirlilil. rittii A
7V3I1TE BOAT Ur CHE Kt'fc, Xorrb B'-r f
IWOB' HTWi JkI 31fa.ll-i; e "n"
BIJIL. Ami J(-r.tM. rtn-Cmnuw. Jttiiivui
itht Siinmluii.
CIIiTlE. Apsi 31 ituuria, ti t-
J"""! fiitii J a'.ti"H.,ii
htX JllfX 1I CT fcT5.- HrHJ7 i',. .
utr J'natf JIKIBJ., 1'MUf Mit! Mil JtiJ'
m-.'l'- , , h ,r ,....
i jru
Him rvlpftjr UP" aiuiidiiii
AJEJUCAM POSTS.
3A' 5'i'JfCtuili '!
I. Tt
111'
Su-
'iiinilimi. lmcnw jmhi. lJi J imuiu
aimm.
-.ivMt? not Tiu-lirrt TisrL. XitrrH-Tl
Hill lillnlliUTF. Vi'imiiuU .'Jft. S'llilnlliiuni ti
i'irtli.i. Sun JUCi-JtttSm '3S
VI M 3 l!)ll. (lC
teiv,.c ami m JWUiil) 'ilirj. IWhicw "ni
Qiiini. a'liiiiiiK-Uin Jitiiijiru.
-UiteieC inrxu. Htn ilpatii-- Jjnuwiitrr- wui
liip. J-irt S.1m.
u!lr 37 .-I. it.?l4.U HlU.li JUf. ,k
hiiiiC sua. no lJii !'muiiUu. jiiclnU:
Itruutlm.. tn . .
hnilct; atttt.. J.nrrminiM"3mit: in Aan-
-)iii ;miiu. j-iiuiic.i-.om:i .uiuiiij.l .-jiict-
J.liLITO'ia TBt tjr'.i U M-)'tl, re
rroiim.. Iiiiniitt- !iiiI1h(ii. Imuii" ftm
WluitTiii' ill"-, 3'ia.ltt.n. xjJm J'uHMttftjiUi
i i.ii.!ar. r l.ri; tt
tnuLTiu. ai. 3u.ni.n rpnniri. SiuiuUW..
; t,ril. Kiw.im.il 333 KJtUi IU.fH. Xlr Ci
. -tr . NtJ-x-lini! tHir- Lesa.
t.irU-1! 3IKL. cr JLl'.it.. Sui.btrt
.hl.ti-C 3H:t na JUUti-i.. l.umut.
l.3iJC U'i4.r. Ii. JMi-L If JUSvrC tf
7 imwi. 3 i.ut)iiii!.
IHT.tOIHiU.. 3C. X.ir 31 fcrr.Tl Ktlr
Tiiiuimt 1. Ciaiii, ,fai-aqir iiiiniL X Hnlia
Mil. IIU.
liryTtlgn. TAT ILiOii- 'nt 'CiniiSi. Mi-
nf 31 iliri'C "ia"t I.wircp. i Irtjx.
CJ.r M.-i'iuV. T'ttl i' tw nu.. i' "Wri
nunc trl f . fngri-. v'-tt i
tl'fl IIti. Tiurt. "CIlBf i 3 Jwtu. -m,-j.'t
hiifciiu-n v.it f iqi! f.i'-iar'. rTi 5
ljie f.nm, f,.iilir'l 21-i vet Pnuiitiwi
aid ?.(3inai'. T'Sl. 3 3a.. ICu!T W 1'init,
r-rx i
fSBtaaJSX JUrJ If ,ir-"-ft.
iiiwui''..- Xi-nrnn Jrf'n. 71 Xtttu
iun. vtti Iilttc trua. wi 7ic 3n.rtnr
ft..f 3lcl. I'aiunn? t!.iuT Surj.c".
'.i'v i A'.i.ilhiil. IHj-in N-iin.. Si tiiu. Zaw
rrwitr. Svr lirv luf.-n tS IShhhjiwh.
im- J irtducvrT jCtm. (ifl, .i'Ji.
Ki.llft 7Hfl. tn 14.M "iStri. fn-lnw. 3rJn.
tiWtir. SiiH-tuiu.
CUTE HI"l;T Ti. 1-irX II twi"t 'Si. rar
j n.,
I h
H'-tm'TT. TJkih'I' 3ur iiij1tiii"..
jlasm-C nut 3ti, iir sa a sir .un
I 3M WJ! 1HO. ic I'urr'.fii. liilnniirf Jir
I r."ll.I!l
I Jlt!!' IIIII Jr-U. wiiuiiu...ii ." i
( -i Tu u iT-iii". Lpvi-t! JTir".. Or 7nr
3llil M3nril iV 0) nr Kllnn '"U. -n-
. jm s-vh UrmC K rimie?
miw.
.fcAHTESTOiS irt :i-ipH it-i
IjJu- iiifliia.. ymii.6'ti.ii Trnntottiu. 3i.ii-
i MilUMliiaiiii. In- . iirwjTiciii. i7'
1 ni ir-flll 11 3 JTMHBtSmu.r.
' tif Il-t tTn 3vtni ir:
jjtonr.
Bin iOmO .If 3-.-iii.iitin.i-
A nrt IVl. f Tiu.t XutSilI. TisiSx.
Tiocik". 'ByMi-i X-' Tu-t
tia'iWI itcL. uri cniwiiwi. i.i.rci im. j-iaisa.
SntMiiL
JmJiC IK, 1.7? J'i ttirtiini. rifflufi-iljiyii
' "Hr if JSlaiii. uriiCL
XvtJtLt. ij"L. na Oman, ba
3 Tti -11.1.(11
4i.l"C KL. utr TTHjit Bur.
IWWtm: jl.i. i;rl l rrMft. n" Sts-Jtu.
tt.K..- Sii.'i 0.3 l.iri,
I; i" IV-.i !' iiii,li M JU-ia-C HtTttt.
A ryf 3!U-! l."i- A3t7 T0t7- Jl,CTtl-
.litlf IH-i ft" Jimt XinilT E1-M3.1-
VI
'
" tirf
yirr vjLjT.i?. e.i. Mrs .ij. t-n
uni t-i. llaic. m ri- w-. in
cLii. iti'-! ir.'i.ir'. m-T-tii" 4TI3t
JMriwn,!- ?irtt 2"-i- Sidra,!. Trm
-t Bi'iu.'i luiit. ;ioi." ur.i '"
)7;.-h- WtM"" il" invtr;'. Sitt. 3m
, Liiti "i.-hiiii. 31-04I.
rr 7fX f- 3ii..i. 3itfr.i, .
i h.rit li'-i. 'itrt HCur.xiJnt . . Hmi.i-
1 ilr i-tfrt tni K.i7 2ir. !: itu-ii kJ
i uni.
4.t IKi itr OfiUi" ilir ImiiSiii.
! Iht 31-.1, itt riiunl litl.tn-i, 5ijTitra;
Jf nu fir; ei 3"i iitn innrj!trf
j -w- usirt -rtn Cis- n.'5t licirtuti.
!aTHr.- Sr. JCwx-ntis-. Cnmi
Hunt Oniut :i j"ur: Cit-.il Iir lui
International Mercantile Marine Company
AMERICAN LINE WHITE STAR LINE
rs TWX-ftTOGlTH
rVU-CliO --SOITV MFT0N
Httw C3M CtMa i.i TViri CStM.
St. Pn I Nv Kj Mrj 2 Jaw f
fiiit.i'ti.1 T N-jx; Mil 1 imt ll
!CT' T0RX rUMEL7.G
v.uCTa-a' ? '.' Ut ymv s.!i
Mtcfutt ? V Mi; 22 .W.r J Izj. i(
Htiazvri Mt II t 2 As. IJ Srp-. 2
RED STAR LINE
.'. y -S0LTHJLVlfT0.S-NTER?
KrWt-si s ? '.L Mij I hat 5 ixr 18
UyUsi ' P V. Mir i Jtnt 12 iiir J7
CFFICES. 9 BROADWAY. NEW YORK
. MtiritiTa Nr Yaric ts Genoiri iai cciiaictaa..
' K. A VitTrrU Nn Ycri " Qiatcirirwri tai LirsrpaJ
u.-i3zi iarr
; Vucaii Nr Ysrk
RcjiJ GtTTf: Nr ai
J.UartliEi Nt- Ycri
C-nr
..Nor Ysrc
Lci3tix
.Nr York
, K. A Vciarii. .
1 V-Krii
I kietlar
j FrjiJ CfXTjt...
Ctr-.i-U.
; Gv,H-gi
IL A Yjctait . .
!rir Yetii
Jr Ycrk
Nn York
?rw Ycrk
Ntw York
Nr Ycrk
Nor Ycrk
. . . .Ntw York
. . . Nor Y'JCi
LrrtrTKoS
j VinrtTinai .
rr utti tilltnri bj1j t
21-24 STATE STREET. NE YORK
i
'If' t i. .--' ."IL
uniiea 3Laie snipping
w iw Janeiro,
mapar ' Button-
i?APA N-CHIN A j
. irom San Prancirco
I liMAir,T"ArrrBnd I
I Ka -J?1- KatJcir.,
I I 1 z!kM. Alailu. fit. Law- j I
1 1 rent. arnr..y Ir I
VP T"V. MPT.
ii.ni" tiirtiill .Ij:mif.Ui., J.iirtilU
IiTaai-! Suii'jM'..' wim Ji-rnW.'.',. ' u
1U.i.
wurvex 3i. 3'-.-"'' '
Hint (.inn.!, -iir -.p3iia Mi
Jjr-llirp- Or i(,1hi,ii.ii Sir' ali'(li'l'
i-nui-tH'm arum.. iiiKirjin' wtmu J
tirtliUiii -fjui'.ir-,. aliioti- W'tmiu. 6;
unci ill-. iKi.'wtun 3ut iVIiitiOlitf'. i w1
u Biflir l-ruiuu't. . . ,
imf Mtli wi, vunr 3 .!!'
Twnmuiit iit lUiiiUl.
. t..,mlM l:. -M-im.r-tlB. 3S VfrWU
IN'ir Winwlttif 0." f-ui 2f ii
littrniu Jtii-iO"ii-'- fn.uit!'.. All"!. il
.aii-., aSiiiiiiiin: jtr iiniufc j..".", iin"H..
1 'Jii. lFfir r-n-r. Jiiwtul..
fl.Ui't ..il.. HTI ilHr xiii". ..-"-.
,ii.H. ifi.il uii.imi. nt'i if.iuiiniini'ni
; filli-l: 3tttl. tn Oiil.t 3-ii"'!lM a.!"rn'H
Cln.4rt'Vniv. J-irtlunC '( SJiJ-f 'Wtiiitlillii.
' moiJa liniurfii.ti r l-iiifr 'Juw '.flitn
' Jltli '.mi" iUnuii. !'irt liu.uu
. fitir sin. vet feritiipm.. Uhhiui'. Jj-a
Lrirlt Sjlvir-jw't.
l.-C 311"). itr jutKn-itc-.loiii, uir ..'
inifii (Htnt-awi kiitllu. iunwn "V1"
iw.l JtMifHim. 3Uiui.' Xwivrti CI
in 33inmjr-.ittnii. iin-iiin .!
M.,11. iniu,M... il rufltiini. HhF Amk4 itl
i Af liii.init, th auitmile tttii .'V
I 1 rf irHiit ".ir Jim Hiniiaa'.r.K J..r-"u;
I "l!tliMfl!iil 7.-lftt Sir" J.fif "U?
I c Htliii3: JSnwr T ftnntn. C.ww
3 Joa:! 130 Jfcjrtl r.-uaC ra- x.mUi'(i.
il .! Tiirt r.nC 3idmhiu
W.V kOWTTLt. ti, ijri; 37-X.r-vt W
li& ril-CE. Hl-1U.U.
j ii,3hi 3711. in 1-nii.. Si 'rut.
3 JTBSjuif.CV. r.h X.irti TV JU--W. f.
r.io.-i rim. 7diili Cjs if tili'i-.njti,. in,
biJWC Sliil. "ir HurtJia Bum.
! il'T TXXPK I'Ji., itrt 3-lr"i"ft r
I "jil.i iMnrii- Js.'V 'n.,1.1 luirj'i- nmiir
$ Tie- J71iir ill inr ti t iCiulMtowi..
i n-"j'C 7fJ. timi.Uu .Ii-, ulii-iHtuT
uJWt JiiTl. .Tf 3j.l. i.-A. tudimiurr
a'iti-f r,iir, rf.ir "I'm
fiUH-f ana. r Sttiilfiiicuitu. aiLr-.Tnin.
ysiism'Sii.. it. x.ii-1 i j.-rf'.L b-i-
t,wAiii iCu-Hii!'. -ruiiin. Jnvia. lirt
B-MT JflfitSirC .nJuir ui. . Si'T Ifcmu 3S.T
T.rf- "Kiaihl.".. JCiriuii,
JLT-'v.,r 111 . war 3nr i.-t .1uttin'-tti'. fc-ii.-ft,
rmMui ftirapi 1a. 1.. r;iiru:i. JCi--ixrm.
"tr.-re rxma. cw Tnrt fctinitr.
W..'.jjvTicin. Sit Itrt 'n w Junurm?
J-.in iutr- Jtouii.iaiu. I.t, rruii-in.
r'.. 3.2. h jftnmii. OltrLtttr T r
0''3.17, ZVnuutf iIhiil me pt- Viii
i"urf llr.1.. iri Iji-u Tiami ilr.. lli-n.
itiiC inC TUUi'iliw-itr iim.ittiMii nert U
Iriiti? Her ird-ri. ' I CI"Sn.r. Jtrr-jfirt
m. ?Bif'i.iiji.v 'lir. iUtiitiiiu
fiLiiM iirx. H7T fijx.71m. liLW.
3i.m rt Wk-tui Bi. raff Una,
iH' C 3IH 16 ZtC icr Eitmxr.'wi.
5-tt 3" J1fl:tttilftU.
J-i-w.. (n.i-1 jU.ftj- 3niimc ir
;u.t liQi tiJTll:ii tt- Iiu- JtT3Mr
?'i...' m ;...iiivii li-nl-vi lr2. n."
Siwut .Su- Jni junviut. Iir J'ntjifl'! nun.
in.rl m Tlni,. nr lnuunjrt 'Vir "ir- ai.
iiisw 5'- 3'it'.iitii'tt)iti.
?'iw.r in? 3f7t ut- 7'. iiiLi. Vi iudijilirt
"lip- Ju' rum-llii e- TTtuiPTi- 3Kir- Oi 3u
kujit ICunLt . 3E :ilHlruuia diucTr 0 Jir 3 t.ii
3ii"ti, 3ii is Sttt. 7T Tl'Illiiiia 3"w. 3"i:.ii,
fwti! 3" -o- Tnn
C -" "I1" J""-" w - w ,,
'Mt'r'urS W .mla t -"vrti.
wire vn. 7.iiiili 7 1,-jrnit. I'L'luo ill
n ' -'' - "
TiCiEl. lliC 2'tT-. w jm c r'-a-r". '.IT Vf
LErri ''.'4fji.-i3 i.nt ftiii Oi !" Jti- t.y
-ni.v-l "i
. . T7.!L3Z Wi. jrs irr'f v-x-i
. iLX. MWWI '11111311
t TTlS
6.
Vi-lt tslfi. ."ti-i rmini"-7i 25r !iti t
Tin lw 1 ta VI' VICit-a iwl
f.iiui.rit. J6f "v Ttrfc
fWiTIMlvx. 33.. nrf 3-i-rrc
jvtii'ut. r i'i.;i.. Sw-sia.
jLJf rj'.t''.-v.i, Cil jrl 37-i. -(.
7r 7r"ira.-l lir. Ht-Jilrai- :''U Rl1i"-t
Mn i7i. Ti.uiitit.iit. t' litifii 5ij. a
7i Mi.-r .3 it. Slit; Ei.l't-
.4TO.'S'H t. Xjr-j It t3..c T-t
T"T.'I.7B1 rf. Ill J-3imt; TKia&KI. Qlt7i".-.llt , C-
intw. r.Ti-titjrt
TAllti m, 3rti r 5ii'. t,r Ixi,--rrT
rwiri. -v Tf-t.
".WC?. Hi Aj'-Ti 7? irr'r-C. k-1f XJ2,.
Iittam; BtmCm-i
.ti SWia. i.'-tr Tttaf, 4 rrf "trfentv
fitHt'i IMi. i--j ?4tSrui T.r Gt-'m.
AMERICAN POSTS.
3?r Xi -
uSaTKItTJt t.4. ijr- :; 5urt
r-177X- IT. WSt i?-- :7-Atf. itr
N T -OSSOURG-SOlTRWfTO.N
-SOS5 Toiu
.t i Ur. tar 2?
vb I UK IV
!CET yO?Jt-,QLtEKSTOT!TiI?Jk03'. ,
;:Vtt!A;r 21 -
I
PM'Mtj 15ira li'hh 2
1 ? VI "Mit 2Thra 24
JvTPi T0RK-0?JES-GISJlU.m
NAPLES GENOA
Cli-it: 5F.M Mi, 12 Jrf, ? j
C-ttn 5 P M Mi, 2T -
WHITE STAR DOMINION
.VIONTREAl-UEEEC-iniXPOOL
Mffiatit Mij 22 Jc 1 Jar 17
Ciiii JB3tllj2ii
.Jpr 2
QS4ie73 lie LrtirpMJ J SUj 5
Ln-CTosi vy 15
Pii-rj.7.-, C5uxrjrx 137 So.7iipiai . Vjy '9
Qiciawr; uri SaiTiusco Mf 22
Pij-n-oib. Cac.-iai.-7 3i-: Lsodaa J,",!, n '
Laepoof '.I'.'.VUr 2?
Litrjcd.. ,3
V-iirrt03.-T aj S-rjT.'tj-pisri J. (J
Prj-rojiit. Qrbcrjr i-xi .Vr-i-.i r-n j. -:
P5rad tai Grrr-isjr; j-j. i
Lxnai7C7y lad CUjiv "t-jy j
.... Ji
I limn inwimifw
Board's Passenger Service
monterideo and Buenoi Arri
S. S. 31ARTIIA WASniXCTOX. 11.O301C33 T
a.t.nrRO.v 17.0Wleat) MiJ
t.i.CAlXAO, 12tOOteu U) ..!""''lUjrJj
Uij'tUj-'- Son CUaw'ta, A
re pcrC! rcr -. otVr Bsrttral
MUNSON STEAMSHIP LINE
Holland America
LINE
NEWYORKtoROnERDAM
in i-iymcatii & Bjoloins-Sur-Mer
vra iciksi t iirik, n UotUad
X P t nod InrludlBr Aortl 11
uu.
hat
t .
ew ulltBr irhfiliil. lit k. .
w-8 . p.iW,-. -rr,
t-Tl rawntrr Offlf. 34 Stat St.. N. X. J
jBKAIUS AJIEItldLN U.Mt
" Offlo. 1 nrsaawar. .. T.
EfROPEAN TOfB?.
PRANK TOVItlST CO
f flthATf. N YerX
31 nbittball .Sirt. X. 1.
ft.ri
,iW w i' f ''"'
4
JV'- JJ mll' (u- via-"'
im Irfiii.'V f" :
u. ,U . i.i--r"i. f.'t Ij-uJ
nunf Hi iw' Tan, Mini V.i,' Ihulj,
J-'Hir 'IVim JliulU 1ir I .l-nin-'K...
Kuwr iiu ' auiiiiii. ,
.ft Niurl.ifi' !lr UWMl'ti. -1
i'litn r.iv .iMV t"X tOi.j i
lrtrtt 4ltUM"l- w-t w
wjf J'.B MJMi''! 'tJll. jrl! S-dp-.i.,.'
mW .two- Muu. ii .... I
V ivc iio' fW-w tiiliio. 1 nu i,. I
yiun ? -f " iii-r i 1 1 ,
.111 '.w ,l"
Jlrauo . ' 'HI" I "
i , -
r""
i
. m vr-iiii..r.iH!U &i
CjV: S). 'r.ur.uiiiii AiWi'i'iu
.'jtjmt JCiina yniilWiitirt
.iiU 7:t l.iii)tw i" jihi'i i
Wlrp 3-.
M r
fliuir r.
Tfiiiiit-iiri
Iinurt "f "
cwomw PA'in:
SEEVJCES A
ZT.1 JStimevW "
BRENCHUNC
I
KEW YORK HAVRE
20CHAM3E.W
Is jr S3 Xxt IT
ej a lu...
jliir S Auu
JuJ? m
Kluji 3 V.i h
un St Htflj rt
liTc? 31 -tl)t ii
wu- si i3.r
J.U3T 5 it.V
Kii a a ni.. j
tli." Ii I
AW Sl Vt- -
5 i-A lULjCAlJVr-
U L0PJL4LVE
LEOPOLDLSLt
FEASCE
U SATGIE
LAFATETTE
lUJCill uiti r-c-AAOiJi MXtce ;
?v- T. ti Ctb isti Burtansi
ii. ji k vi."i-xjui m.Htu Mi;
To Harciia and Vera Cruz
T4V IfrrlrfiT 1 1 jlictrTt Ajfjlhi 1.
Ln li.'.V. 4T!JSL
lir .H.SL TnkiuAinw i-lai' rt- Ml
SOUTH AFRICA
i 7-T2 S-rrr S. S "STEV
1 Sia2ar inn. f 2i, IciiuWtr
iilt iiu ife
HEW Y0RO0 CAPE TOWH
f Fnsjifi tai rrti Cm ?LOitfi.
rnli e f : r-.tyr Ij.'iimtiii't; tj-ji. t
ut t litu. Inr. f-m Cite? j,t
t i ca ryifct Crt-rT
JAMAICA-COLOMBIA;
AMER. S. S. "CALDAS't
s MAY TK tir3
jjjiftitc Fstrii, Cii'tiniii i CjTTijTtt i
r v.- 5 .-. 'a Ii' -rj-l. i;i
CARI6BEAK L!HE;
".lu5: T1-iiTlhi&.'w5 (."t.
3. ss .iTHL.nt Jit. I.rvi
wniii .Kr&it in u t- i j
TI
litat
ii.'l .frriAiu.
S Tu-t
ft-
iff
Auiu-m Ifii.
oe. - i-t
tr,
r.- tr
in lti t Si-.t.- kisiTii t. Ar6a:
a- Ural icnii si Sri.iS.tJ',
E. ASTERN STL.VMSHIP LLNXS. lal
to BOSTON
PASSENGER SERVICE ST.RTS
TUESDAY, APR. 20
ON THE ilETROPOLIT.Vt- LI-'TE
Oily Piastassr Lar Three;-
CAPE COD CANAL
t
1 1
Pm'rci arSiril r-1 lis :37ii-i mitf-t
' ij Lcait Pkt ii Nx72 Rntr 'xi er!
! Mimy ft, a 5 ? .VL .
FARE SLK, IKCLUDIMG WAR TAX;
S 5 BELFAST in: S 5. CALVIN AliTlK;
Using 03 Furl Esprtsi Spe-i j
11 Wl TV ;ir.TT (17 LAND '
ALL THE WAY BY WATER
Krrsa rir-r 11. . n.
ut r. su. r y i
Wert 1171 Sl tO ! N. '
Oa dcl U!r maul trtfar-r iMItrr J
Dot Alry t r'r : t"!swiei tnoraisr-"
I D-.-t
1 !sl
r-. ciri-3i at A r
N ik. Kt sd ir.t
Erprr-M lYrltlit -vrtlr. AotM C4rrir.
HUDSON NAVIGATION COMPANY;
PSe. C.-..1 "H i
"THE rCBLlC BE PLEASED, I
COLONIAL LINE:
BOSTON 8LT$4.40i
PROVIDENCE DIRECT BOAT S2;97;
All Out.Mf MllflMEII. fl.! to M.34 I
Ahovt Prices rscbji I'cr Tzr. J
Bmi lcit llw Si. Xon.1! Ki?7 Vnf
itd l-utkSr n 5 P M
ril.Di' sprint I91. "
AA"rr-tfr,It.l: Pntnlrar dirrrt.f! ,J
ITSinK T.T.KlH)l II 1 ll
lac ai.st Sj53r i 11
IVv m I'.fr 1, E.R Phsct 3 Bj
l.rt.U t Pi.r C'eswilitr.1 tt " '
FALL RIVER LINE
t. TU.tr.ri. tr. J,t Pl.r It. N K -iwrji
a rr.STR.VL HVtiON LINE
I NEwli' i: l. IV .HNK; r.-i
It. rrr.r ml IPM Ti U
l .i
COOK'S
Travel
Service
CPfBPS
! f EUROPE
V
HUDSON JUVERN1GH1 LINES;
ii
cover utr. troiti n
ISiOi. COO .us)
it . m nrt"
Ops. LAir Halt i .i "i 'TV
f
i
t-:3' 7 !'.r4 H. l.s.L lo nvSitt
t .i B : .
xtits'Va, " a r i. - -yj'.t
7tl Ansibcra Mil. 1

xml | txt